Aktiviti ‘gamtam style’ meningkatkan minat murid pendidikan khas kelas 1 dalam matapelajaran Kemahiran Manipulatif

Mengenalpasti minat murid dalam matapelajaran Kemahiran Manipulatif  Meningkatkan minat murid pendidikan khas kelas 1 dalam matapelajaran Kemahiran Manipulatif melalui aktiviti ‘gamtam style’  .

 Apakah minat murid dalam pendidikan khas kelas 1 dalam matapelajaran Kemahiran Manipulatif? Bagaimanakah aktiviti ‘gamtam style’ meningkatkan minat murid dalam matapelajaran Kemahiran Manipulatif?  .

 Sejauhmanakah aktiviti ‘gamtam style’ dapat meningkatkan minat murid pendidikan khas kelas 1 dalam matapelajaran Kemahiran Manipulatif .

 senarai semak › Melakukan pemerhatian terhadap murid sebelum intervensi › Melakukan pemerhatian murid semasa intervensi Soal selidik -mengenalpasti minat murid selepas intervensi .

.

Nama :  Umur :  Kelas :  Kategori murid:  .

BIL 1 2 3 4 5 ITEM Adakah murid berasa seronok di dalam kelas? Adakah murid mendengar arahan guru? Adakah murid menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru? Adakah murid membuat latihan dengan bersungguh-sungguh Adakah murid menumpukan perhatian semasa sesi P&P? YA TIDAK 6 7 Adakah murid senyap ketika membuat latihan? Adakah murid bermain sesama sendiri semasa guru memberi penerangan? .

.

Bil 1 Item Anda berminat melakukan aktiviti ‘gamtam style’ dalam subjek kemahiran manipulatif Anda seronok melakukan aktiviti ‘gamtam style ‘ Anda melakukan aktiviti ‘gamtam style’ dengan bersungguh-sungguh Anda ingin melakukan aktiviti ‘gamtam style’ di masa depan Anda tidak bosan semasa berada di dalam kelas Anda menumpukan sepenuh perhatian semasa guru mengajar 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 .

setuju  5.1.tidak setuju  3-kurang setuju  4.sangat tidak setuju  2.sangat setuju  .

.

MINGGU 1 2 HURAIAN Latar belakang murid Aktiviti gamtam style (kertas) Aktiviti gamtam style (kapas) CATATAN Pengkaji mengenalpasti personaliti murid di dalam kelas Pengkaji melaksanakan aktiviti gamtam style dengan menggunakan kertas Pengkaji melaksanakan aktiviti gamtam style dengan menggunakan kapas Pengkaji melaksanakan aktiviti gamtam style dengan menggunakan kekacang Pengkaji menganalisis dapatan kajian 3 4 Aktiviti gamtam style (kekacang) 5 Analisis data .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful