Lecţie demonstrativă

de

Le cţ ie

m

on

st

INTRODUCERE
Succesul oricărei activităţi este asigurat în cea mai mare parte de pasiunea pe care o avem pentru acel lucru şi efortul pe care îl depunem. Pentru că pasiune aveţi, nu vă rămâne decât să depuneţi efortul de a asimila un material care structurează şi prezintă aproape toate elementele legate de utilizarea calculatorului în activitatea de grafică. Pentru mulţi dintre dumneavoastră utilizarea curentă a unui calculator nu mai este un secret. Din acest motiv în curs sunt prezentate pe scurt noţiunile legate de operarea unui calculator. Îndeajuns însă pentru cei care, deşi înzestraţi cu talent pentru grafică, nu sunt deprinşi cu lucrul pe calculator. Cursul Eurocor de Grafică pe calculator (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign) se axează, în principal, pe prezentarea aplicaţiilor uzuale pentru grafică vectorială şi prelucrare de imagini. Pilonul cursului este construit din trei produse: CorelDraw X3, Adobe Photoshop CS4 şi Adobe InDesign CS4. Am considerat că aceste trei aplicaţii permit rezolvarea în mare măsură a tuturor problemelor de prelucrare grafică. Deoarece Institutul Eurocor nu este furnizor de softuri pe calculator, nu se obligă să ofere softurile mai sus menţionate. De aceea, vă recomandăm folosirea variantelor demo ale acestor programe. CorelDraw reprezintă în acest moment un „reper” în prelucrarea grafică vectorială, având în vedere simplitatea şi uşurinţa cu care se manevrează. Mai mult decât atât, aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorului o serie de instrumente, funcţii şi efecte pentru grafică, astfel încât singura barieră rămasă în calea reuşitei oricărei lucrări o constituie doar lipsa imaginaţiei şi nerăbdarea noastră. Avantajul graficii vectoriale este susţinut în CorelDraw şi de posibilităţile de „manevrare” a imaginilor (grafică bitmap) fapt ce permite realizarea de construcţii complexe mixte vectoriale/bitmap. Adobe Photoshop vine să completeze ansamblul aplicaţiilor de grafică ca un puternic instrument de prelucrare a imaginilor. Cu puţin „antrenament”, Adobe Photoshop ne este util şi în creaţia de imagini (nu numai în prelucrare). Cu ajutorul lui puteţi realiza toate elementele bitmap dintr-o lucrare. Adobe InDesign completează acest trio cu facilităţile sale putând fi considerat un „integrator” al obiectelor realizate cu ajutorul celorlalte două aplicaţii. Cursul este realizat în conformitate cu standardul ocupaţional în vigoare şi se adresează tuturor celor care iubesc grafica pe calculator, fie că acum se iniţiază, fie că îşi aprofundează cunoştinţele. Materialul este accesibil, fiind susţinut de ilustraţii şi capturi de imagini reprezentative. Pe parcursul studiului veţi intra în posesia unor certificate de participare odată cu încheierea prezentării softurilor studiate, astfel: după modulul 6 (CorelDraw) şi după modulul 13 (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign). După parcurgerea tuturor modulelor de curs, veti obţine certificatul de absolvire Eurocor. Grafică pe calculator (CorelDraw, Photoshop şi InDesign)

ra tiv ă
1

la pagina 18) Materialul de faţă constituie o lecţie demonstrativă. care prezintă cele mai importante aspecte analizate în cadrul acestuia. Temele propuse în fiecare lecţie vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR. conţinând secţiuni teoretice. cu ajutorul cărora vă veţi valorifica în mod curent cunoştinţele dobândite. pentru a vă consolida cunoştinţele. În vederea eficientizării timpului dumneavoastră de studiu precizăm că pentru materialul unui caiet de curs sunt recomandate 10h de studiu pe lună. Exerciţiu Semnalează exerciţiile pe care trebuie să le rezolvaţi. un model de rezumat şi de temă pentru acasă. aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. InDesign) Materialul de studiu al cursului este compus din 16 module care pot fi îndosariate într-o mapă specială Eurocor.Lecţie demonstrativă Modul de organizare a cursului de GRAFICĂ PE CALCULATOR (CorelDraw. care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. Vă recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală şi atentă a materialului de curs. în plus. definiţiile şi informaţiile importante. deci aproximativ 2h şi 30 min. 2 Grafică pe calculator (CorelDraw. pe marginea lecţiilor au fost introduse diferite simboluri: Semnalează noţiunile. care explică în mod detaliat termenii de specialitate folosiţi. pe săptămână. cu răspunsurile la exerciţii şi cu o temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini. de asemenea sunt inserate şi întrebări de verificare. ce trebuie atinse după parcurgerea materialului de studiu. Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient. Photoshop. la sfârşitul fiecărui modul veţi găsi un rezumat. exemple şi exerciţii. tema a mai fost dezbătută în modulul 3. Photoshop şi InDesign) . Adobe InDesign) am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului de Grafică pe calculator (Corel Draw. Exemplu: Marchează exemplele pe care le veţi întâlni în cadrul materialului de curs. urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora. print screen-urile vă vor înlesni însuşirea informaţiilor. Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal. 3/18 Indică faptul că tema respectivă a mai fost abordată în modulele anterioare (în acest caz. fiecare modul se încheie cu un vocabular. Adobe Photoshop. un element important în cadrul acestei structuri îl reprezintă exemplele şi exerciţiile. care vă testează gradul de asimilare a cunoştinţelor. Fiecare modul începe cu o secţiune de obiective.

Adobe Illustrator CS Iniţiere în utilizarea produsului Modulul 12 – InDesign (I) Modulul 13 – InDesign (II) Modulul 14 .CorelDRAW X3 Iniţiere/Lucrul cu obiecte desen Lecţie demonstrativă Modulul 3 .CorelDRAW X3 Printarea/pregătirea pentru tipar şi utilizarea formatelor grafice Modulul 7 .Adobe Photoshop CS Iniţiere/Instrumente pentru pictură Modulul 8 .Grafică pentru WEB Mai multe decât navigare Web Modulul 16 .Arta vizualului Concepte generale de grafică Grafică pe calculator (CorelDraw.Adobe Photoshop CS Filtre aplicabile asupra imaginilor/Prelucrarea textului Modulul 10 .Lucrări complexe CorelDraw/Photoshop/InDesign Organizarea şi executarea lucrărilor complexe Modulul 15 . Photoshop.CorelDRAW X3 Prelucrarea textelor/Obiecte imagine Modulul 5 .Programa cursului GRAFICĂ PE CALCULATOR (CorelDraw. Introducere în tehnologia informaţiei Modulul 2 .CorelDRAW X3 Efecte speciale aplicabile asupra obiectelor Modulul 6 .Adobe Photoshop CS Retuşarea/corectarea şi salvarea imaginilor Modulul 9 . Photoshop şi InDesign) 3 . InDesign) Modulul 1 .CorelDRAW X3 Lucru cu obiecte desen/Gestiunea culorilor Modulul 4 .Rolul graficianului PC.Adobe Photoshop CS Gestionarea culorilor/Printarea şi pregătirea pentru tipar Modulul 11 .

► Să simulaţi senzaţia de perspectivă prin utilizarea efectului Perspective. ► Să plasaţi un obiect într-un container cu efectul PowerClip. Editarea nodurilor unui obiect Acest tip de editare a unui obiect vă oferă posibilitatea obţinerii de forme complexe pe care altfel nu le-aţi putea desena utilizând instrumentele disponibile. inclusiv a celor de tip text (artistic sau de tip paragraf). ► Să simulaţi vizualizarea printr-o lentilă a unui obiect utilizând efectul Lens. ► Să aplicaţi şi să modificaţi efectul Blend asupra obiectelor. Efecte speciale aplicabile asupra obiectelor În acest modul veţi învăţa: ► Să transformaţi obiectele vectoriale în curbe.Lecţie demonstrativă Fiecare modul începe cu prezentarea obiectivelor de studiu. ► Să modelaţi un obiect utilizând efectul Envelope. Această transformare o puteţi aplica obiectelor vectoriale. şi anume principalele cunoştinţe şi deprinderi pe care le veţi dobândi după studierea materialului. ► Să creaţi un contur unic pentru mai multe obiecte cu efectul Create Boundary. Photoshop şi InDesign) . MODULUL 5 CorelDraw X3. Accesul la această facilitate de editare a nodurilor unui obiect este permis numai în condiţiile în care obiectul a fost transformat în curbe. ► Să simulaţi un efect 3D asupra unor obiectelor bidimensionale prin efectul Extrude. Acestea pot fi editate cu instrumentul Shape Tool din caseta Toolbox. ► Să aplicaţi şi să gestionaţi un efect de transparenţă prin efectul Transparency. ► Să aplicaţi o umbră unui obiect şi să gestionaţi proprietăţile acesteia. ► Să editaţi nodurile unui obiect transformat în curbe. ► Să creaţi contururi pentru un obiect şi să le modificaţi prin efectul Contour. ► Să distorsionaţi un obiect prin aplicarea efectului Distortion. forma curbei este controlată de atributele nodurilor şi ale liniilor ce o compun. 4 Grafică pe calculator (CorelDraw. Urmare a unei astfel de transformări.

Grafică pe calculator (CorelDraw. În situaţia în care obiectele sunt selectate printr-o casetă de marcare. Intersect – intersecţia a două sau mai multe obiecte. Photoshop şi InDesign) 5 . şi anume: Shaping Weld – unirea (fuzionarea) a două sau mai multe obiecte. Simplify – simplificarea unei suprapuneri a două sau mai multe obiecte prin tăierea zonelor comune fără a mai genera un nou obiect.Lecţie demonstrativă Definiţiile şi noţiunile importante au fost marcate printr-o grafică specială. Adeseori. Prin operaţia de unire se elimină liniile interioare şi rămâne numai conturul obţinut prin fuzionarea obiectelor. Trim – tăierea unui obiect cu un alt obiect. De asemenea. Dacă aţi selectat minimum 2 obiecte. Proprietăţile de culoare sunt preluate de la ultimul obiect selectat. aveţi acces la aceste comenzi şi prin intermediul pictogramelor din bara de proprietăţi. culoarea va fi preluată de la obiectul aflat cel mai în spate. cuvintele cheie marcate pe marginea modulelor de curs vă ajută să găsiţi mai uşor informaţiile de maximum interes. Compunerea obiectelor (Modul 3) Compunerea obiectelor vă permite crearea de obiecte complexe pornind de la minimum 2 obiecte care au în principiu zone comune. obiectul rezultat prezintă o formă care ar putea fi mai dificil de desenat direct. Back Minus Front – elimină din obiectul din spate zona comună cu obiectul din faţă. CorelDRAW X3 vă pune la dispoziţie un număr de 6 operaţii de compunere grupate sub denumirea de Shaping în meniul Arrange. Front Minus Back – elimină din obiectul din faţă zona comună cu obiectul din spate. Unirea obiectelor În urma operaţiei de unire se creează un nou obiect care conţine toate zonele obiectelor selectate (comune şi necomune).

ci doar de ordinea de selecţie a obiectelor. Exemplu: Pentru a uni trei obiecte (un pătrat. Extindeţi selecţia cu obiectul care urmează să fie tăiat (cercul). atunci cercul va tăia pătratul şi veţi obţine imaginea din dreapta. 6 Grafică pe calculator (CorelDraw. 3. Selectaţi obiectul care taie (pătratul). Activaţi Arrange proprietăţi. procedaţi astfel: 1. Obiectul care taie nu este modificat. 2. un cerc şi un poligon cu 6 laturi) care au zone comune. Selectaţi şi ştergeţi obiectul care a tăiat (pătratul) dacă nu vă mai este necesar. Regula principală în operaţia de tăiere este aceea că primul obiect selectat este cel care taie. Obiectele iniţiale supuse operaţiei se pierd. 2. Operaţia nu este influenţată de ordinea de suprapunere a obiectelor. Selectaţi cele trei obiecte. Activaţi Arrange Shaping Trim sau daţi clic pe pictograma Trim din bara de proprietăţi. Photoshop şi InDesign) .Lecţie demonstrativă Operaţia nu este influenţată de ordinea de suprapunere a obiectelor. procedaţi astfel: 1. iar al doilea obiect selectat este cel care va fi tăiat. ultimul selectat fiind poligonul. Exemplu: Pentru a tăia un cerc cu un pătrat ce prezintă o porţiune comună. ci doar de ultimul obiect selectat. 4. Dacă selectaţi mai întâi cercul şi apoi pătratul. Bineînţeles că cele două obiecte trebuie să aibă o zonă comună. astfel ca după unire obiectul rezultat să preia proprietăţile de culoare ale poligonului. Shaping Weld sau daţi clic pe pictograma Weld din bara de Tăierea obiectelor Prin tăierea unui obiect cu un alt obiect se decupează porţiunea suprapusă a celor două obiecte din obiectul tăiat.

Grafică pe calculator (CorelDraw. puteţi stabili şi cum să se combine culoarea obiectului transparent cu cea a obiectelor de dedesubt. Fereasta grupează aceleaşi opţiuni în cinci tab-uri: Extrude Camera. Modul în care se aplică transparenţa în raport cu obiectul aflat în spatele acestuia îl puteţi controla prin intermediul opţiunilor din lista derulantă Transparency Operation. Pentru a vă familiariza cu aceste moduri de aplicare a transparenţei. Lista derulantă Transparency Type vă permite selectarea unui tip (model) de transparenţă. Modificarea efectului de transparenţă Opţiunile prezente în bara de proprietăţi sunt asemănătoare cu cele din barele de proprietăţi ale instrumentelor de umplere (fill). Extrude Light. Opţiunile următoare sunt caracteristice modelului de transparenţă Uniform. Pentru a avea acces la opţiunile tab-urilor. astfel încât să vedeţi obiectele ce se află dedesubt.Lecţie demonstrativă Utilizarea ferestrei mobile Extrude (Modul 5) Activarea acestei ferestre o puteţi realiza activând secvenţa Effects Extrude. după care activaţi instrumentul Interactive Transparency Tool. Extrude Rotation. Efectul Transparency (transparenţă) Efectul de transparenţă permite stabilirea unui grad de transparenţă pentru un obiect. Configuraţia barei de proprietăţi depinde de tipul de transparenţă ales din lista derulantă Transparency Type. Photoshop şi InDesign) Transparency Type Transparency Operation 7 . Aplicarea efectivă a modificărilor se realizează numai după ce daţi clic pe butonul Apply. Conţinutul acestei liste şi modul de funcţionare a opţiunilor sunt foarte asemănătoare cu cele ale opţiunii Fill Type din bara de proprietăţi a instrumentului Interactive Fill Tool. trebuie să daţi clic pe butonul Edit. obiectele sunt opace. Aveţi însă posibilitatea de a aplica un efect de transparenţă obiectului şi/sau conturului. încercaţi să schimbaţi opţiunea din listă şi observaţi ce rezultat obţineţi. Aplicarea efectului de transparenţă Pentru a aplica efectul. Pe lângă aceasta. Obiectul poate fi unul vectorial sau o structură bitmap. Daţi clic pe obiect în locul de unde doriţi să înceapă transparenţa şi trageţi spre locul în care doriţi să se termine. În momentul în care sunt create. Extrude Color şi Extrude Bevel. trebuie să selectaţi obiectul cu instrumentul Pick Tool.

Componentele ferestrei aplicaţiei Fereastra aplicaţiei CorelDRAW X3 este reprezentată în figura următoare: bara de titlu Bara de titlu conţine numele aplicaţiei (CorelDRAW X3). aşa cum puteţi vedea în următoarele fragmente. Interfaţa aplicaţiei CorelDRAW X3 (Modul 2) Lansarea în execuţie a aplicaţiei prin oricare dintre metodele enumerate atrage după sine afişarea ferestrei aplicaţiei. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe numele meniului şi daţi clic. Pentru a accesa comenzile unui meniu. bara de meniu Bara de meniu conţine. Graphic2 etc. va apărea un nume generic: Graphic1. multe aspecte teoretice pot fi mai uşor înţelese cu ajutorul exemplelor. În cazul în care este vorba de un document nou. închiderea etc. maximalizarea respectiv minimalizarea. Photoshop şi InDesign) . Sau de la tastatură activaţi combinaţia Alt+Litera subliniată din numele meniului (spre exemplu. urmat de numele fişierului care conţine documentul Corel. pentru facilitarea înţelegerii informaţiilor prezentate am inserat în paginile cursului imagini şi print screen-uri sugestive. pentru meniul Edit: Alt+E). maximalizare (Maximize)/restabilire jos (Restore Down) şi închidere (Close) a ferestrei. Pe lângă acestea. Meniurile prezente în această bară conţin: 8 Grafică pe calculator (CorelDraw. care nu a fost salvat încă. Pe bara de titlu se găsesc şi butoanele de minimalizare (Minimize). Aceasta se va supune tuturor regulilor standard de lucru cu o fereastră Windows privind operaţii precum: dimensionarea acesteia. grupate în meniuri.Lecţie demonstrativă Cu siguranţă. În cadrul ferestrei aplicaţiei regăsim şi fereastra aferentă documentului Corel pe care îl creăm sau edităm. comenzile aplicaţiei CorelDRAW X3.

. Activaţi combinaţia Alt+A şi apoi tastaţi litera „A”. Activaţi direct combinaţia Ctrl+A. Photoshop şi InDesign) 9 . comenzi pentru aplicarea de efecte speciale obiectelor vectoriale... include comenzi care permit lucrul cu ferestre mobile (Dockers). poziţionaţi cursorul mouse-ului pe comandă şi daţi clic sau introduceţi de la tastatură litera subliniată din numele comenzii sau combinaţia de taste prezentă în dreapta comenzii. la paletele de culori şi la barele cu instrumente (Toolbars). permite personalizarea interfeţei aplicaţiei prin comanda Options. într-un anumit context. urmat de clic pe Allign and Distribute). Pentru unele comenzi. înseamnă că ea conţine un grupaj de alte subcomenzi (grupate într-un submeniu). accesul se poate face şi direct (fără accesarea prin intermediul meniului de care aparţine) dacă tastaţi combinaţia precizată în dreptul comenzii. comenzi de căutare şi înlocuire.Lecţie demonstrativă File Edit – – comenzi de lucru cu fişierele şi comanda de ieşire din aplicaţie. Grafică pe calculator (CorelDraw. la care se adaugă cele pentru accesul la toate ferestrele mobile. repetare şi alte comenzi necesare editării obiectelor. comenzi pentru manipularea şi transformarea obiectelor. comenzi de gestionare a ferestrelor document deschise în sesiunea curentă.. precum şi alte comenzi necesare controlului desenului. refacere. precum şi comenzi care asigură accesul la suportul tehnic şi la site-urile oficiale Corel. Pentru a selecta o comandă activă. comenzi de lucru cu zona Clipboard. anulare. Exemplu: Spre exemplu: accesul la comanda Allign and Distribute din meniul Arrange îl puteţi realiza prin una din următoarele variante: ► ► ► Selectaţi comanda cu ajutorul mouse-ului (clic pe Arrange. În cazul în care o comandă dintr-un meniu este urmată de o săgeată la dreapta. comenzi de stabilire a modului de vizualizare a documentului şi a diverselor componente de interfaţă. numai acele comenzi care sunt puse în evidenţă prin modul de scriere. comenzi pentru gestionarea paginilor dintr-un document. La baza meniului apar denumirile desenelor deschise în CorelDRAW X3 în sesiunea curentă. Selectarea comenzilor urmate de „…” (spre exemplu Allign and Distribute. comenzi pentru prelucrarea imaginilor bitmap şi de conversie de la obiect vectorial la bitmap.. View Layout Arrange Effects Bitmaps Text Tools – – – – – – – Window – Help – În cadrul unui meniu sunt active. comenzi de acces la documentaţia inclusă în pachetul de instalare. comenzi de editare şi formatare a textului artistic sau de tip paragraf.) atrage după sine activarea unui dialog prin intermediul unor casete de dialog specifice comenzii.

comenzile care se referă la o anumită categorie de operaţii. Fiecare bară cu instrumente grupează. Bara de proprietăţi aferentă unui instrument şi/sau obiect selectat afişează proprietăţile obiectului şi vă permite modificarea interactivă a acestora. comenzile prezente în barele cu instrumente sunt reprezentate prin intermediul pictogramelor. după care selectaţi bara dorită. Bara Standard (Standard) grupează comenzile cel mai des utilizate privind lucrul cu fişierele. Exemplu: În cazul în care nu aveţi niciun obiect selectat şi instrumentul curent de lucru este Pick Tool (primul din caseta Toolbox). respectiv dezactiva afişarea unei anumite bare cu instrumente. anularea (Undo) şi refacerea (Redo) efectului ultimelor comenzi. daţi clic dreapta şi din meniul contextual care va apărea alegeţi bara cu instrumente dorită. 10 Grafică pe calculator (CorelDraw. Barele cu instrumente afişate sunt precedate de semnul . la fel ca şi meniul. Bara Property Bar (Bara de proprietăţi) are un conţinut care se modifică în funcţie de context. atunci bara de proprietăţi implicită (No Selection) este cea prezentă în imaginea următoare. Barele cu instrumente grupează comenzile cel mai des utilizate. Mai puteţi activa/dezactiva afişarea unei bare cu instrumente dacă activaţi secvenţa Window Toolbars. Toolbox şi Status Bar. poziţionaţi cursorul mouse-ului pe oricare din barele cu instrumente afişate. Pentru a activa.Lecţie demonstrativă bara de instrumente Barele cu instrumente care apar implicit odată cu lansarea în execuţie a aplicaţiei sunt: Standard. Alături de acestea regăsim comenzile pentru lansarea în execuţie a unor alte aplicaţii din pachetul CorelDRAW şi de acces la lista derulantă Zoom Levels (care vă permite să măriţi/micşoraţi aparent desenul afişat pe ecran). lucrul cu zona de Clipboard. Photoshop şi InDesign) . Pentru simplificarea interfeţei. Property Bar.

Lecţie demonstrativă Oglindirea obiectelor (Modul 3) Prin operaţia de oglindire puteţi inversa (răsturna) un obiect atât pe orizontală. Din bara de proprietăţi activaţi pe rând cele două pictograme Mirror. Pentru a roti interactiv un obiect. continuaţi să trageţi de obiect. marcajele şi cursorul îşi schimbă forma ca în imaginea următoare: Grafică pe calculator (CorelDraw. obţineţi şi o scalare a acestuia. una dintre cele două pictograme (Mirror) din bara de proprietăţi aferente oglindirii pe orizontală. Dacă utilizaţi tasta Ctrl şi trageţi un marcaj de colţ. puteţi obţine o oglindire şi/sau o scalare a obiectului. Puteţi opta şi pentru o oglindire interactivă. În acest caz. după selectarea obiectului. după ce selectaţi obiectul. cât şi pe verticală. Selectaţi obiectele pe care le oglindiţi. caz în care. puteţi utiliza. ţineţi apăsată tasta Ctrl şi trageţi un marcaj de pe o latură în partea opusă obiectului. Pentru realizarea efectivă a operaţiei. puteţi proceda astfel: 1. este necesar să efectuaţi clic de două ori pe obiectul respectiv. Dacă. 2. după ce aţi obţinut imaginea în oglindă a obiectului. De asemenea. Photoshop şi InDesign) rotirea obiectelor 11 . Rotirea şi înclinarea obiectelor Orice obiect poate fi rotit în sens trigonometric sau invers (în sens orar) utilizând metoda interactivă sau bara de proprietăţi. el poate fi înclinat (oblicizat) pe orizontală sau pe verticală. respectiv verticală. Exemplu: Pentru a oglindi pe orizontală şi pe verticală un grup de obiecte (ca în imaginea următoare). în funcţie de direcţia în care trageţi cursorul şi de distanţa faţă de obiect.

Acesta indică cu câte grade a fost rotit obiectul. Daţi clic de două ori pe pătrat (cu instrumentul Pick Tool). Trageţi centrul de rotaţie în colţul stânga jos al pătratului. Acest increment poate fi modificat dacă activaţi secvenţa Tools Options…. Photoshop şi InDesign) . Pentru a obţine rezultatul dorit. Pe măsură ce rotiţi imaginea. Un obiect mai poate fi rotit şi prin introducerea unei valori direct în acest câmp (valoare cu care va fi rotit obiectul). iar din panelul stâng al casetei Options selectaţi Workspace Edit şi apoi în panelul drept modificaţi valoarea câmpului Constrain angle. 12 Grafică pe calculator (CorelDraw. După stabilirea poziţiei centrului de rotaţie. se poziţionează cursorul pe unul dintre marcajele de rotire dintr-un colţ (apare cursorul pentru rotire) şi se trage într-o mişcare de rotaţie în sens trigonometric sau în sens orar. Iniţial. El poate fi deplasat în interiorul sau în exteriorul obiectului prin tragerea lui cu mouse-ul. Pentru o precizie mai mare pe parcursul rotirii. caz în care rotirea se face cu paşi (increment) de câte 15 grade. în câmpul Angle of Rotation din bara de proprietăţi.Lecţie demonstrativă Rotirea obiectului se face în raport cu un centru de rotaţie reprezentat în imagine sub forma a două cercuri concentrice. puteţi proceda astfel: 1. 2. ţineţi apăsată tasta Ctrl. urmată de apăsarea tastei Enter. Poziţionaţi cursorul pe marcajul unui alt colţ şi trageţi cursorul în sens trigonometric până când. Exemplu: Doriţi să rotiţi un pătrat cu 45 de grade în raport cu colţul stânga jos al acestuia. 3. în bara de proprietăţi se modifică dinamic un câmp numit Angle of Rotation (unghi de rotaţie). acest centru coincide cu centrul obiectului. apare valoarea 45.

toate celelalte obiecte sunt şterse. În cazul aplicării acestei operaţii. toate obiectele sunt afectate.Lecţie demonstrativă Simplificarea obiectelor (Modul 3) În cazul aplicării acestei operaţii. cu excepţia obiectului generat. Selectaţi cele trei obiecte (nu contează ordinea). sunt doar simulate pentru a înţelege mecanismul de lucru al comenzii): 1. cu excepţia obiectului din prim plan. peste el se află cercul. Exemplu: Pentru a obţine rezultatul din imaginea următoare pornind de la cele trei obiecte. puteţi proceda astfel (liniile punctate nu apar în realitate. toate celelalte sunt afectate din punctul de vedere al formei. 2. La finalul operaţiei. Exemplu: În imaginea următoare sunt trei obiecte suprapuse parţial. Pentru a simplifica desenul şi a nu păstra porţiunile din dreptunghi şi din cerc care nu sunt vizibile (din cauză că sunt acoperite de obiectele de deasupra). Activaţi Arrange Shaping Front Minus Back sau daţi clic pe pictograma Front Minus Back din bara de proprietăţi. Selectaţi cele trei obiecte (nu contează ordinea). folosiţi operaţia de simplificare astfel: 1. dar îşi păstrează proprietăţile de culoare. Simplify sau daţi clic pe pictograma Simplify din Tăierea obiectelor cu comanda Front Minus Back Operaţia generează un obiect nou prin eliminarea din obiectul de deasupra a tuturor zonelor comune cu toate celelalte obiecte aflate în spatele lui. Activaţi Arrange Shaping bara de proprietăţi. iar obiectele care îl taie sunt toate celelalte din selecţie aflate în spatele lui. iar deasupra steaua. Obiectul de la baza stivei este dreptunghiul. Adică obiectul tăiat este cel de deasupra. 2. Photoshop şi InDesign) . 13 Grafică pe calculator (CorelDraw.

puteţi proceda astfel (liniile punctate nu apar în realitate. 2. Centraţi pătratul cu obiectul existent. cu excepţia obiectului generat.cdr. 3. Exemplu: Pentru a obţine rezultatul din imaginea din dreapta pornind de la cele trei obiecte din stânga. 4. toate celelalte sunt şterse. toate obiectele sunt afectate. Simplificaţi desenul. şi compunerea obiectelor dispune de o fereastră mobilă dedicată. Centraţi cele două obiecte. după care ştergeţi pătratul. Exerciţiul 7 1. Accesul la această fereastră mobilă se poate face fie activând Arrange Shaping Shaping. Activaţi Arrange Shaping Back Minus Front sau daţi clic pe pictograma Back Minus Front din bara de proprietăţi. Desenaţi un dreptunghi cu înălţimea de 50 mm şi lungimea de 150 mm. tăiaţi cercul cu dreptunghiul utilizând comanda Back Minus Front. Lansaţi în execuţie aplicaţia CorelDRAW X3 şi deschideţi fişierul Desen3. La finalul operaţiei. fie activând Window Dockers Shaping. 5. 14 Grafică pe calculator (CorelDraw. Utilizând obiectele copiate anterior. Copiaţi cele două obiecte într-o altă zonă de desenare. sunt doar simulate pentru a înţelege mecanismul de lucru al comenzii): 1.Lecţie demonstrativă Exerciţiile şi întrebările de verificare sunt instrumente utile de verificare a cunoştinţelor dobândite în cadrul modulelor de curs. În cazul aplicării acestei operaţii. Tăierea obiectelor cu comanda Back Minus (Modul 3) Operaţia generează un obiect nou prin eliminarea din obiectul cel mai din spate al tuturor zonelor comune cu toate celelalte obiecte aflate în faţa acestuia. Utilizarea ferestrelor mobile pentru compunerea obiectelor Ca şi în cazul transformărilor. Desenaţi un pătrat cu latura de 110 mm. Sunt şi un pas util în rezolvarea temei pentru acasă. Desenaţi un cerc cu diametrul de 100 mm. Photoshop şi InDesign) . Selectaţi cele trei obiecte (nu contează ordinea). Tăiaţi dreptunghiul cu cercul utilizând comanda Front Minus Back. 2. Salvaţi desenul. Ea grupează toate comenzile prezentate anterior.

7 milioane de culori. Ce se întâmplă dacă la pregătirea unui document pentru tipografie nu bifaţi opţiunea Copy Fonts? Cum generaţi un fişier PDF la pregătirea unui document pentru tipografie? Ce informaţii furnizează fişierele Fonts. 6. În locul imaginii puteţi utiliza orice altă poză cu un conţinut adaptat contextului. Exportaţi documentul în format JPEG la o rezoluţie de 96 dpi. Pentru că sunteţi la finalul modulelor dedicate aplicaţiei CorelDRAW vă propunem ca un ultim exerciţiu să încercaţi să reproduceţi la scara 1:1 coperta caietului dvs. dar nu numai. Am făcut această precizare. formate uzuale de export Exerciţiul 6 1. Acest format poate conţine simultan informaţie vectorială şi grafică bitmap. 5. Formatul TIFF al unei imagini îl mai puteţi întâlni şi la imaginile obţinute cu o cameră foto digitală sau la fişierele rezultate în urma unei scanări. Un alt format recunoscut de multe aplicaţii este formatul BMP.cdr. Formatul TIFF (Tagged-Image File Format) este unul dintre cele mai utilizate formate bitmap pentru salvarea imaginilor datorită faptului că este recunoscut de majoritatea aplicaţiilor de grafică şi tehnoredactare şi nu numai. adică PSD.TXT? Cum precizaţi formatul în care exportaţi un document/obiect? Care este semnificaţia opţiunii Web_safe_filenames? Care sunt formatele grafice utilizate în mod obişnuit de camerele foto digitale? Ce aplicaţie are ca format nativ formatul PSD? 15 Grafică pe calculator (CorelDraw. Pregătiţi documentul pentru tipografie. respectiv JobInfo. 3.Lecţie demonstrativă Tăierea obiectelor cu comanda Back Minus (Modul 6) Din multitudinea de formate trebuie să reţineţi existenţa formatului nativ al aplicaţiei Adobe Photoshop. inclusiv cu generarea fişierului în format PDF. Lansaţi în execuţie aplicaţia CorelDRAW X3 şi creaţi un document nou. Formatul EPS (Encapsulated PostScript) este des utilizat pentru transmiterea unei imagini către o altă aplicaţie. Este un format des utilizat de camerele foto digitale. 7. 4. Aceasta înseamnă că imaginile vor fi comprimate pentru a se obţine o dimensiune cât mai redusă a fişierului. 2. Acesta este un format de imagine standard Windows. 2. Photoshop şi InDesign) . 4. deoarece următoarea aplicaţie pe care o veţi învăţa în modulele următoare este chiar Adobe Photoshop. Formatul JPEG (Joint Photographic Experts Group) este unul dintre cele mai utilizate formate. 5. Formatul GIF (Graphics Interchange Format) reprezintă un standard utilizat în special pentru salvarea fişierelor ce urmează a fi utilizate la crearea paginilor Web. de curs. Întrebări de verificare 1. 3. Salvaţi desenul într-un fişier pe Desktop cu numele Desen4. Acesta poate salva până la 16.TXT.

să vedeţi ce noutăţi prezintă CorelDRAW X3 faţă de versiunile anterioare sau să deschideţi un tutorial pentru a vă documenta pas cu pas în legătură cu facilităţile oferite de CorelDRAW X3.7 2. bara de navigare prin document. Pentru fiecare tip de obiect. Comenzile pentru gestionarea fişierelor ce conţin documente Corel sunt grupate în meniul File.3 2. pe când reprezentarea bitmap se bazează pe o grilă de puncte (pixeli) care compun o imagine. Crearea şi gestionarea obiectelor vectoriale se referă la obiecte de tip linie. barele cu instrumente. Instrumentele de desenare utilizate pentru crearea obiectelor vectoriale sunt incluse în caseta cu instrumente Toolbox. copierea sau duplicarea unui obiect o puteţi realiza utilizând mouse-ul. pictograma de navigare prin pagină. Modificarea proprietăţilor unui obiect desenat o puteţi realiza numai după ce acesta a fost selectat cu instrumentul Pick Tool.11 2.Lecţie demonstrativă Fiecare modul conţine un rezumat al informaţiilor prezentate în cadrul său.6 2. poligon. Fereastra de întâmpinare apare la lansarea în execuţie a aplicaţiei şi vă permite să creaţi un desen nou. Particularizarea interfeţei vă oferă posibilitatea adaptării aplicaţiei la propriile dumneavoastră cerinţe de lucru. elipsă/cerc. combinaţii de taste sau comenzi din meniuri. închidere şi salvare a fişierelor. Acesta vă ajută la recapitularea şi fixarea principalelor aspecte teoretice tratate. dreptunghi/pătrat. să deschideţi unul dintre ultimele desene la care aţi lucrat. Pentru aceasta. Obiectele vectoriale realizate pot fi apoi transformate şi/sau supuse acţiunii unor efecte speciale.5 2. Fereastra unui document deschis în CorelDRAW X3 include: bara de titlu. Acestea se referă la operaţiile clasice de creare.12 2. mutarea. Aveţi astfel acces la bara de proprietăţi corespunzătoare obiectului selectat. bara de meniu. Photoshop şi InDesign) 2. riglele gradate. Fereastra aplicaţiei CorelDRAW X3 conţine alături de fereastra documentului şi elemente precum: bara de titlu. Modificările pot fi efectuate după desenarea efectivă.4 2. Aplicaţia CorelDRAW X3 din pachetul de aplicaţii cu acelaşi nume vă permite să creaţi desene vectoriale pe care le puteţi apoi salva în format CDR (format implicit pentru CorelDRAW).. din meniul Tools. Grafică pe calculator (CorelDraw.9 2. barele de derulare.1 Grafica pe calculator utilizează două modalităţi de reprezentare a informaţiei aferente unui obiect grafic (desen sau imagine): reprezentarea vectorială şi reprezentarea bitmap.8 2. deschidere. Bara de proprietăţi este specifică fiecărui instrument şi vă permite să modificaţi parametrii obiectului..10 2. aveţi la dispoziţie comanda Options. Rezumat modul 2 2. grilă. caz în care modifică dinamic desenul. Reprezentarea vectorială se bazează pe descrierea matematică a elementelor care compun un desen. Ştergerea. aflat în caseta Toolbox. paleta de culori şi ferestre mobile.2 2. să alegeţi un şablon pentru a crea un nou desen. se oferă unul sau mai multe instrumente specifice. sau în unele cazuri numai înaintea desenării. să deschideţi un desen existent dintr-un fişier pe disc. spirală şi forme perfecte. stea. zona de desenare şi pagina de desenare.13 16 .

Lecţie demonstrativă Toate modulele cuprind şi o secţiune de răspunsuri la exerciţii. Executaţi clic pe butonul Start All Programs CorelDRAW Graphics SuiteX3 CorelDRAW X3. Activaţi Arrange Shaping Front Minus Back. Cu obiectul în continuare selectat. 6. Activaţi butonul OK. dimensionaţi cercul la 100 mm. Selectaţi cel de-al treilea obiect şi daţi clic dreapta pe aceeaşi casetă din paleta de culori. Utilizând bara de proprietăţi. 5. Cu instrumentul Elipse Tool desenaţi un cerc utilizând tasta Ctrl. Răspunsuri la exerciţii Exerciţiul 7 1.cdr din Recently Used. În caseta Fountain Fill selectaţi la Type. Bifaţi opţiunea Two color. modelul Linear. 4. Exerciţiul 8 1. 17 2. Poziţionaţi cursorul pe culoarea dorită şi trageţi culoarea în suprafaţa obiectului. Trageţi obiectele selectate într-o altă zonă de desenare şi apăsaţi scurt butonul drept al mouse-ului. Selectaţi cele două obiecte şi apăsaţi tastele C şi E (centrare). cdr din Recently Used. Cu instrumentul Rectangle Tool desenaţi un pătrat folosind tasta Ctrl. Modificaţi unul dintre câmpurile Object(s) Size cu valoarea 110. Selectaţi ca unitate de măsură millimeters şi apoi în câmpul Width introduceţi 2. Activaţi opţiunea Fountain Fill Dialog a instrumentului Fill Tool. Selectaţi obiectul. Activaţi File Save. Activaţi File Save. În fereastra Outline Pen expandaţi caseta Color şi selectaţi culoarea verde (Green). 5. În bara de proprietăţi modificaţi lacătul (Nonproportional Scaling/Sizing Ratio) pe poziţia închis. 3. În fereastra de întâmpinare daţi clic pe numele fişierului Desen3. Activaţi Arrange Shaping Simplify. 4. Photoshop şi InDesign) . (Modul 3) Executaţi clic pe butonul Start All Programs CorelDRAW Graphics SuiteX3 CorelDRAW X3. Utilizând bara de proprietăţi. Din lista Style selectaţi un model de linie punctat (pe care îl doriţi). Selectaţi cealaltă pereche de obiecte (cerc şi dreptunghi) şi activaţi Arrange Shaping Back Minus Front. În fereastra de întâmpinare daţi clic pe numele fişierului Desen3. care vă oferă anumite sugestii de rezolvare. Selectaţi primele două obiecte şi daţi clic pe prima casetă din paleta de culori (cea cu X). Selectaţi obiectul. dimensionaţi dreptunghiul la dimensiunile cerute de 150 mm cu 50 mm înălţimea. Activaţi opţiunea Outline Pen Dialog a instrumentului Outline Tool. Grafică pe calculator (CorelDraw. după care activaţi butonul OK. Selectaţi cele două obiecte şi apăsaţi pe rând tastele C (centrare pe verticală) şi E (centrare pe orizontală). Aţi obţinut o copie a obiectelor. Selectaţi pătratul şi apăsaţi tasta Delete. Expandaţi caseta From şi selectaţi culoarea roşie (Red). apăsaţi pe culoarea galbenă (Yellow) din paleta de culori. 2. 3. Procedaţi la fel pentru caseta To de unde selectaţi culoarea galben (Yellow). Cu instrumentul Rectangle Tool desenaţi un dreptunghi.

punctul iniţial devenind final şi invers instrument din caseta Toolbox utilizat pentru editarea nodurilor unui obiect convertit la curbe referitor la tip de nod. dar decalată faţă de acesta modalitate de selecţie a nodurilor unui obiect îngheţarea rezultatului aplicării unui efect asupra unui obiect. Identifică nodul simetric distorsionare care permite rotirea nodurilor şi a căilor unui obiect efect prin stabilirea unui grad de transparenţă pentru un obiect punctul din care se priveşte printr-o lentilă sau fereastră la efectul Lens distorsionare asemănătoare cu dinţii unui fermoar Grafică pe calculator (CorelDraw. adică aplicarea de margini înclinate adăugate concentric înspre interiorul unei forme. astfel încât el (efectul) este vizibil şi la mutarea obiectului unirea a două noduri (de început şi de final ale unei căi deschise) viteza cu care obiectele generate de efectul blend îşi modifică forma şi culoarea efect ce permite ca un obiect desenat să pară mai realist prin micşorarea vizuală a acestuia pe măsură ce creşte distanţa faţă de punctul de referinţă din care privim plasarea unui obiect într-un container listă ce conţine efecte predefinite aplicabile asupra unui obiect crearea de forme distorsionate convexe sau concave schimbarea direcţiei de parcurgere a căii. Photoshop şi InDesign) Blend (amestecare) Break Curve Contour (contur) Contour Offset Curve Smoothness Contour Steps Cusp Distortion Drop Shadow Extrude Flat Freehand Freeze Join Two Nodes Object and Color Acceleration Perspective – – – – – – – – – – – – – – – – PowerClip Preset List Push and Pull – – – Reverse curve direction – Shape Tool Smooth Symetrical Twister Transparency Viewpoint Zipper 18 – – – – – – – . Identifică nodul neted referitor la tip de nod.Lecţie demonstrativă Pentru a vă familiariza cu termenii de specialitate. Identifică nodul ascuţit distorsionarea unui obiect în vederea modificării formei obiectelor crearea unei umbre transparente simularea unui efect 3D pentru un obiect bidimensional umbră de aceeaşi formă cu obiectul. fiecare modul are un vocabular. Se realizează în sens invers faţă de extrudare crearea de forme intermediare între două sau mai multe obiecte întreruperea unei curbe într-un nod crearea de forme egal distanţate faţă de un obiect iniţial distanţa dintre două contururi succesive efect de netezire a unei căi prin reducerea asperităţii nodurilor ascuţite numărul de contururi care se aplică unui obiect referitor la tip de nod. Vocabular Bevel – (Modul 5) aplicarea unei bizotări asupra unui obiect.

Numai pentru nume creaţi un efect de umbrire. o singură variantă este corectă. Photoshop şi InDesign) . Y şi Z. Alegeţi un font mai „plin” la o dimensiune astfel încât să se încadreze în dreptunghi. Tema pentru acasă 5 Pentru exerciţiile cu variante de răspuns. scrieţi-vă numele cu majuscule utilizând culoarea albastră. Care dintre opţiuni stabileşte distanţa dintre două contururi succesive? a) Contour Offset. Deasupra celor două obiecte creaţi o lupă (suprapusă parţial) sub forma unui cerc. cu rolul de a vă verifica cunoştinţele. b) din fereastra mobilă Envelope. Care este numărul minim de obiecte necesar pentru aplicarea efectului Blend? a) un obiect. c) pe axele X. c) Symmetrical. b) Contour Steps. poate fi trimisă spre corectare profesorului personal. b) Smooth. 1. Printaţi rezultatul pe o pagină format A4 pe care o trimiteţi ataşată formularului de temă. 7. Pe care dintre axe poate fi rotit un obiect extrudat? a) pe axa X. 19 2. c) din lista Preset List. 3. Care dintre următoarele instrumente generează direct obiecte de tip curbă? a) Rectangle Tool. Celor două informaţii le aplicaţi efectul de perspectivă. Acesta vă va oferi îndrumare pe toată durata studiului.Lecţie demonstrativă Tema pentru acasă. c) Freehand Tool. 5. astfel încât finalul numelui să fie mai mic. b) pe axele X şi Y. 6. c) minimum 3 obiecte. c) To Center. c) Random Distortion. Salvaţi documentul. Grafică pe calculator (CorelDraw. 8. De unde puteţi selecta o modelare (Envelope) predefinită? a) din bara de proprietăţi a instrumentului Interactive Envelope Tool. Care dintre următoarele tipuri de noduri permite modificarea separată a marcajelor? a) Cusp. 4. b) Zipper Distortion. Care dintre următoarele tipuri NU reprezintă un tip de distorsiune? a) Push and Pull Distortion. Într-un dreptunghi roşu de 150 mm lăţime şi 50 mm înălţime. Creaţi un document Corel nou. b) Polygon Tool. b) două obiecte.

Photoshop şi InDesign) .ro Grafică pe calculator (CorelDraw. care pot fi trimise spre corectare. Photoshop şi InDesign)! 20 EX EM PL U tel. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru. înscriindu-vă la cursul de Grafică pe calculator (Corel Draw.Lecţie demonstrativă Temele se rezolvă pe formulare speciale.eurocor. Vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR. 021/33.225. www. Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful