metoda Emile Coue : „Stăpânirea de sine prin autosugestie conştientă

",

având ca motto :

„Nu voinţa, ci imaginaţia ne pune în mişcare".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful