pR i r uv Ar Av AN T U L E CO LAR

III ---

rxt
tlt

Modele de scriere

. r: i.Activitatea 1 -". Piticul este gata de zbor. """' A. .Sdge1ile lndicd va direotia caretrebuie scrieli. Completati randurite semnele cu date. r. '. . Trebuie doar se desenati eticopterut unind punct6t6 cu o tinie. in sd B.

. Termlna'li desenat de frunzele colorati-le.. A. .'l r ji i 'i i ''! '' ".ugor transform E sa semnele tere.. Completati punctate. iterecunoasieti? un Ce qi B.: ....Activitate 1i .i 'i.1' L:. . Ele oe .Unili in linlile $i elemaiscrieti randde litere. ve vor aminticletoamna aur. i... sub randurile..

flori Vd .eum place.i. desenati a desenat'Piticul lvlai cateva si coloratile.diverse nu qi floi. ce penttiu..AFHor.dar.voi.Activitatea 3 puteli privjti flori Cu ajutorult:pelr. desena doarfrurjze.

Terniinati scris./ i.... in locul liber desena{i bAiat o fate.. Astfeva veliobisnu screti. j. ..j . fecare de rand.......j -Jt I i r i i i r ii c pe A. un sau . literele dupe ni e Conturati $i B... ] : J ^ i :.. r. . \-. semnele date. . . j ':.' .Activitatea4 ' . sa punctate scriet maijosinca un randde itere.

/eurl!" alra .'. : irl 'i: Acestfrumos ornament pe floral fost inventat vremuri me$terii a popularl. '. ' -:^ ar-....t '. " '. de .&r i i ' i: : '..u gSt-fi? .a paturilor."t . foloseau de Ei aceste ornamente infrumusetarea la furcilor tors..r.' """1.. cufereJor lemn$i a de a din oalelor lut.

'1. doudbalene un elefan-tel. vet scre u timee 10 ljtere alfabetului.-. Azi ale A.enee inoatd fo de privesc. osindu-vd patrdlele.Activitatea6 fOt . o date.::i'.. intalnit se alta. Completati randurile semnele cu gi inca Ba B.:'. Desenati. e efantei iar s-au si unadupA ...': "'.

utjlq ! a a a a a [T! _ Desenati jos incao cetate. t !__!. fel ca prima.€ .Activitatea 7 : 6 d lJ 15 /t 6 if if rr?ftfT?rx-7flf7c7f7f) 15 )< >< }C )< )< )< )€ )< )€ r€ '€ .Juutitjtju{J. . nu uitatide ornamentul mai la Si dantelat ramei al oesenutur.

Cand termina desenat veti de trumos. vetiobtine covor un . : TT-TT'T . Terminati desenat de douddreptunghiurl. e A. ornamente oglndAalecelor e in B.eJ-!_!-L ornamentepe rand.Activitatea8 ftr-\ i'.

$i E o activitate meticuloase.Activitatea 9 Aceaste bufnitd inteleapte invlta desenali grijepenele frunzjgul vd sd-i cu copacului. micaimagine stanga. $i foarteinieresante. dar Ca orientati-va dupd jos. din . se nu greqiti.

Desenati cealaLte . a de B.Activitatea10 eY cu A. Comp etatirandurile figure date. jumatate morii vants inaddouacAsute.

Activitatea11 tj l\ e 4r . .f Coloralcocosu demaijos$ dese|atiinfala iu puisorii gAnusele pA modetul du $i de marsus.

Activitatea12 panela capet.desenati B. semnele Conlinuati sa. Completali randurile brddu1i cu cerbi.Caticerbiau inceput? cu 9i .

de Piticul sperasd ve placdgi voua se coloratiin diverse culori acest ornament complicat..li:....r.:.\:--ii."-'-'\i'::t. i ..'' .\ ./\ "'. i .'''\"\ i i \ ii-i":i-+) *1 .-.x i'-':.\../ ..i I \ .^." "'. i' \'...i:{'ir ) ./\ -\\\ -----+_---' .? ---'.' \\ .: \ ' ..z -"."). I'.( i t'j -----.-i--"'' i j'i ij .__.* ::_.r+.. \l-'-r il il\l .zti l' \\..- 'XJ. i r i:-)t )--.' \ .):". i r.----.:..i . | ____I _. i .. . ii i.X .oi \.-----"".-----'i'--.:""').4" ii \.:. 'y.i'.... ri:t.----)i1_-_{_.t .i ....l -..'(:"'./"y" i \.----\ \t.' Tuturor copiilor placese deseneze le astfel ornamente. i\'-... "r.. '\\.'#t. \.i. jr r"---\i.it i... --_-2i.i'(. ..7i i \t.

-::::. flor.' ni l =frr =fri. -:::: \. Continuati desenati pdtralelelor? desenat pdtrate un e efAnte in e A1i cu B.:: -::: . venit ...':. Acum. .k' 'h randu ui. ajutorul ' randufluturaqilor. . j:::.. :::. .li::1 :'a1j'a:':': :::': rtir : :'' :_1r'::":::rii: l' I F${.:::. Ati vazutcatese pot desena. -j.' Activitatea 14 i ':. -:::. :. le-a o o balena.: : : . moara. e la sd semne pana capatul A.

-:r I l**r. ei Alegeti singuri sa desenati ce loc. locurlle Pe ramase libere. Flamingo o pasere e foartefrumoasd. ce $iin . maipoatedesena se un flamingo chiardoi.desenati sau langA flor 9i larbd.Activitatea15 .

i i i j i .i: iii pagina caietu Sa vedemcat de b ne a1i invdtat desenati sd scrieti sd a ui. . Activitatea16 J' jii: l .-f .-.' t-t i . ultima Si grua. f.. de . irt iiJ it 7. !.i i . cu Terminati desenat de ornamentele mare folosindu-va pAtrAtele.' t_t i: r'-N.

L IN V A TA M A N T U PRESCO LAR .