búvár zsebkönyvek Móra

SULYOK-VARGA

Szobanövények

BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

ÍRTA SULYOK MÁRIA RAJZOLTA VARGA EMMA A BORÍTÓT URAI ERIKA TERVEZTE

© SULYOK MÁRIA, 1988 © VARGA EMMA, 1988

ne erőltessünk kisméretű. egy mennyezetre erősített kaspóból lecsüngő. barkácsoljon virágab­ lakot. amelyben növényeket tartunk. hogy a zárt térben tartott növények kevesebbét párologtatnak. pálmára emlé­ keztető dracéna. ezért sokkal ritkábban kell öntöz­ nünk. 3 .Kertészkedni már 10 X10 cm-en is lehet. levegőztetést és árnyéko­ lást is biztosítanunk kell. Aki még többre vágyik. kis levelű filodendron vagy vesszőkaktusz a távoli földrészek üzenetét hozza lakásunkba. Tanuljunk meg helyesen öntözni! Néhány kivételtől eltekintve ne álljanak vízben a növények. Tudnunk kell azonban. télen 10 C-ot igénylő főnixpálmát. Jó. Inkább csak permetezzük meg időnként a növényeket. Ez a vízmennyiség a hőmérsék­ lettől és a begyökeresedéstől függően 4—6 napra elég. mint egy terrárium. Sok örömünk lesz benne. Próbál­ kozzunk meg a növények szaporításával is. ha a tető s az oldalfalak eltolha­ tók. de porszárazak se legyenek. s talajuk is lassabban szárad ki. Az efféle „üvegháznak" természetesen fűtést. a szoba ablak közeli sarkában. páraigényes csipkeharaszt vagy rejtettvirág. Egyszerűbb a szobai üvegház vagy más néven florárium készítése. amely nem más. egy karcsú törzsű. s a talajt tartsuk nyirkosan. A növények helyes ápolása a kiválasztással kezdődik. egy folyton virágzó afri­ kai ibolya az íróasztal sarkán. Öntözéskor nedvesedjen át az egész földlabda. mint a virágablakok s floráriumok. ugyanott egy kis palackban vagy befőttesüvegben nevelt. száraz levegőjű. Mutatós virágtálakat is készíthetünk többféle azonos igényű növény összeültetésével. A kiszélesített ablakpárkány elé kerül a belső üvegtábla. fűtött szobánkba nagy terme­ ­­. Kertészkedhetünk palackban is. északi fekvésű ablakunk előtt fényigényes krotont. A kisebb-nagyobb palackok ugyanolyan párás klímát biztosítanak az érzékenyebb növények­ nek. ne ültessünk össze a virágtálba mérsé­ kelt öntözést igénylő szanszeviériát a vízkedvelő vízipálmával.

A varjúhájfélék csa­ ládjába tartozó pozsgás. 2 rész lombföld. bo­ rult időben becsukódnak. A levágott hajtásvéget langyos vízbe dob­ juk. 4. majd néhány órát szikkasztva folyami homokba tesszük. Lamprantusz (Lampranthus conspicuus). de akkor gyakrabban kell öntözni. Valójában 1-1. amikor a szürkés­ zöld levelek élénk bíborszínűvé válnak. napos ablakok. 4 . A kristályvirágfélék családjába tartozik. Májustól 10 naponként tápoldattal öntözzük. Szintén a var­ júhájfélék családjának tagja. Élénk színű. Hazája Japán. s csak kéthetenként öntözzük. 2.5 m-re növő cserje. Hazája Mexikó. Teleltessük 5-10 °C-on. Teleltessük 10-15 °C-on. Hazája Madagaszkár. 1 rész folyami homok keverékébe ültessük. ezért augusztusban mindig gyökereztessünk dugványokat a követ­ kező nyárra. ahol kerti növényként is kedvelik. Októberi varjúháj v. Télen hűvös. napos erkélyládába ültethetjük. ritkán öntözve. amely annál ezüstösebb. selymesen fénylő virágai napsütésben kinyílnak. Tavasszal vi­ rágzik. Csüngő varjúháj (Sedum morganianum). A kutyatej félékhez tartozik. Neve pompás őszi levélszínére utal. Földje laza. Az egyéves példányok virítanak a leggazdagabban. erkélyek pom­ pás növénye. gondozása az előző fajjal azonos. Nyár végi dugvá­ nyozással szaporítjuk. világos helyen 13-15 °C-on tartsuk. Szabadban sziklakertbe. Hazája Dél-Afrika. vagy cserepekben az üvegezett ve­ randán tartjuk. 3. minél több fényt kap. Mutatós ámpolnanövény. Nyáron is kevesebb vizet igényel. Tavasz végétől őszig a szabadban nevelhetjük. Szaporítása. de a virágzás hosszan elhúzódik.1. mint a levéldísznövények. jó vízáteresztő legyen: 2 rész komposztföld. Tavasszal ül­ tessük ki a szabadba. Korallpiros fellevelei jelentéktelen virágocskákat öveznek. októberke (Sedum sieboldii). A meleg. ahol közel száz faja él. Pompás kutyatej (Euphorbia milii). Egy-egy edénybe legalább 6-8 gyökeres dugványt ültessünk. bár fűtött szobá­ ban is áttelel.

I. tábla .

Télen lehetőleg 6-10 °C világos helyen tartsuk. amely májustól az ősz beálltáig folyamatosan virág­ zik. fehér rovarok ellen nehéz védekezni. a téli hónapokban fűtetlen helyen tartsuk. amint lehet. 3. A fuksziából törzses fácskát is ne­ velhetünk. világos helyisége. mert mérgező permetezőszereket a lakásban nem használhatunk. ablakba vagy kertbe. Fukszia (Fuchsia x hybrida). Nyár folya­ mán félfás dugványokkal szaporítjuk. Az idősebb növényeket ko­ szorúformában drótra futtatjuk. Ha­ zája Dél-Kína s Ausztrália Queensland része. de 3 °C-on is jól áttelel. A téli hónapokban mérsékeltebben kell öntözni. inkább ott teleltessük. vagy tegyünk táprudakat a földjébe.1. Vízben könnyen. A száraz mediterrán vidékek jellemző. A legrégibb időktől kezdve ismert gyógy. áprilistól októberig virágzik. A selyemkórófélékhez tartozik.és fűszer­ növény. ahol száz év alatt kedvelt cserepes növény lett. Tavaszszal. s ha a növény sok fényt kap. 6 . húsos levelű kúszócserje. gyorsan gyökeresedik. Vastag. például délre néző falak tövében szabadban is elég jól áttelel. Gondosan tartsuk be az előíráso­ kat. ha a talaj tápanyagban gazdag. Szokatlanul kemény teleken azonban kifagyhat. apró. 2. Az ajakosok családjába tar­ tozik. ezért augusztusban gyökereztessünk friss dugványt utánpótlásként.5 m-es cserjéje. 1-1. Nálunk védett fekvésben. mert a túladagolással könnyen elpusztíthatjuk! A dugványok vízben gyorsan gyökeresednek. Ma már több száz fajtája van. aromás illatú. Hosszú nappalos. s csak ritkán öntözzük. tegyük ki az erkélyre. egyszerű és telt virágú. A fürgén repkedő. Az első fuksziát 1700-ban Charles Plumier francia botanikus hozta be Közép-Amerikából Európába. A molytetű a fukszia veszedelmes kártevője. Viaszvirág (Hoya carnosa). Az edény­ ben nevelt rozmaringokat a fagyok beálltáig erkélyen neveljük. A ligetszépefélékhez tartozik. s ha a lakásnak van hűvös. Má­ jus elejétől augusztus végéig rendszeresen tápoldatozzuk. Rozmaring (Rosmarinus officinalis).

II. tábla .

A hajtások hossza 20-30 cm.1. a leveleké 3-4 cm. A kárte­ vőt nedves ruhával vagy szivaccsal le kell róla mosni. ezért csak tágas szobába való. századi francia tisztről kapta. Kína Kvantung tartományából származik. 8 . akvá­ riumi növényként. hazája India és Észak-Burma. amely fő­ leg a levélfonákon jelenik meg. Hálás növény: levágott hajtása évekig elél vízben. Jól tűri a fényszegény szobát. Jellegzetes torzsa virágzatából élénkpiros bogyótermések fejlődnek. Rákvirág (Aglaonema modestum). Igénytelen. Fejdugványa a legértékesebb. ha kell.és melegigényes. Nagy termetű. Rafidofóra (Raphidophora decursiva). A tavaszi és nyári hónapokban tápoldattal vagy táprudakkal rendszeresen kezeljük. gyorsan gyökeresedik. betegségei. A kontyvirágfélék csa­ ládjából való. Tőosztással is szaporít­ ható. Ha kevés fényt kap. kúszó törzzsel. floráriumok. A levél fonáka élénk bronz­ vörös. 2. Nevét Alphonse Pellion. Legszebb példányai azonban a talajban fejlőd­ nek. több­ ször is megismételve a lemosást. Vízben könnyen. szobai üveg­ házak. kártevői általában nincsenek. 3. Mivel pára. télikertek mutatós talajtakaró vagy ámpolnanövénye. 10 cm átmérőjű edénybe 8-12 gyökeres dugványt ültessünk. a palackkertek. Hajtás­ dugványait meleg szobában. 40-60 cm magas. Dugványozással egész évben szaporít­ hatjuk. Hajtásdugványokkal egész évben szaporít­ hatjuk. az ingadozó hőmérsékletet s az időnkénti kiszáradást is. A tápanyagban gazdag talajt kedve­ li. színes levelei megfakulnak. sőt víz alatt is tarthatjuk. XIX. Pelliónia (Pellionia daveauana). ahol rácsra vagy egyéb támasztékra kúszhat. Ellensége a gyapjas pajzstetű. A kontyvirágfélék jól ismert tagja. üvegbura alatt gyökereztessük. Hazája Burma ennek a talaj fel­ színén kúszó és a csalánfélékhez tartozó növénynek. Keverjünk rostos tőzeget és folyami homokot földjébe. nagy levelű növény. A kifejlett rákvirág dúsan sarja­ dzik. fehér viaszos csomókban.

tábla .III.

de könnyen kiszárad. mint a túlöntözésre érzékeny. amelyből a múlt század utolsó harma­ dában a kedvelt szobacikláment nemesítették. s kezdjük elölről a nevelést. méretében. Óvatosan kell öntözni. 10 . Földje laza szerkezetű legyen. Kúszócserje. Megél mind a hű­ vös. Szobaciklámen (Cyclamen persicum). 3. Csinos ámpolnanövény nevelhető belőle. fejlődése abbamarad. mind a meleg szobában. nagy felületeket borít be. a levelek rajzoltságában különböztek egymástól. ezért hű­ vös szobában.1. Gyorsan fejlődik. A csuporkafélék családjába tar­ tozik. Ámpolna. Ilyenkor egy-két sarjat gyökereztessünk meg vízben. Egy idő után azonban elöregszik.vagy kapaszkodó fikusz (Ficus pumila). melyek a virág színében. 2-3 cm hosszú levelekkel. 60 cm-es indáin egyre újabb és újabb növényeket fejleszt. Kolumbiából származik. majd Francia. Úgy a kiszáradásra. és felszívatni vele a nedvességet. Téli­ kertek falának befuttatására kiválóan alkalmas. 2.és Németországban egyre több fajtát állítottak elő. Ehhez 12 cm átmérőjű edénybe 8-10 gyökeres dugványt ültessünk. Kína és Ausztrália. vigyázva. s bura alatt vagy vízben gyökereztessük. Vágott virágként is kedvelt. A központi fűtést jól tűri. A folyamatos virágzáshoz és a foly­ tonos fejlődéshez sok tápanyagra van szüksége. ezért rendszere­ sen adjunk tápoldatot vagy táprudat. az alacsonyabb hegyek lombos erdőiben él ez a faj. Előbb Angliában. üvegezett verandán vagy az ablak között kell tarta­ ni. Az eperfafélék tagja. Legjobb tálban tartani. meleg szobában gyorsan tönkremegy. A kankalinfélék családjá­ ba tartozik. formájában. Árnyékvirág (Episcia cupreata). A Földközi-tenger keleti felén. A ciklámen a fűtött. A sárgán kívül minden szín. hogy éjszakára ne maradjon vízcsepp a levelek között és a bimbókon.és színárnyalat megtalálható köztük. Késő ősztől tavasz végéig virágzik. még a sima üvegen is. hazája: Japán. Kapaszkodó gyökereivel megtapad bárhol. A dugványozáshoz félfás dugványo­ kat szedjünk.

tábla .IV.

föld alatti szárból erőtel­ jesen sarjadzik. Igazán szép. mind­ össze 10-15 cm magas tigriske. fácánlevél. 5 faj él Dél-Afrikában s néhány Ázsia trópusi tájain. . azt sűrűn benövi sarjakkal. A levelek mérete igen változa­ tos akár hosszát. dúsan sarjadzó. liliomra emlékeztető. és a fajra. 6 hét múlva jelennek meg. így az l. Feldarabolt leveleiből az alapfaj fejlődik. Levelük általában kard alakú. sokleveles példány azon­ ban csak jó körülmények között fejlődik: bőséges fényben. Az eddig ismert kb. Érett az a levél. A S. Van köztük másfél méter hosszú vagy csak 10-25 cm-es. leveleit tá­ maszték nélkül megtartó. Némely fajtája. Szanszeviéria. s növekedése leállt. S. A kertészeti fajták neveit '-jellel írjuk. keresztirányú rajzolattal vagy hosszanti csíkozással díszített. a kis lakások ideális növénye. trifasciata 'Hahnii' levélrózsát fejlesztő. fajtára jellemző méretét elérte. Dugványozni csak az érett leveleket érdemes. tigriske néven ismertek a különböző Sanseviéria fajok és fajták. kis termetű. A liliomfélék családjába tartoznak. rendszeres. az agavék közeli rokonai. 4-5 cm vagy 20 cm széles levelű. erős il­ latú virágokból áll. 2. A levágott levelet 6 cm-es darabokra vágjuk. fajtára jellem­ ző. akár szélességét nézzük. Közismerten igénytelen növény. 12 . trifasciata 'Laurentii' csak tőosztással tartja meg jellegze­ tes.2 . Az új növények kb. A homokot nyirkosan tartjuk. amely fajra. 'Golden Hahnii' fajtája sárgával. a téli hónapokban kissé mérsékeltebb öntözés mellett. széles edénybe ültessük. sárga csíkozottságát. 'Silver Hahnii' fajtája ezüsttel csíkozott. Virágzatuk kisebb-nagyobb fehér. s eredeti állásának megfelelően folyami homokba dugványozzuk. Tőosztással vagy levéldugványozással könnyen szaporíthatjuk. La­ pos. A szanszeviéria húsos. 20 °C körüli vagy inkább alacsonyabb hőmérsékleten. 60 faj többsége a trópusi Afrikában honos.1 . amely a gyengébb fényviszonyokat és kiszáradást is jól tűri.

tábla .V.

erős fénytől védett helyet. Egyenletesen meleg. így dúsan elágazódé.1. Az előző fajhoz hason­ lóan a medvekörömfélék családjának tagja. Afelandra (Aphelandra squarrosa). 14 . A szer hatása néhány hónap múlva elmúlik. Hajtásdugványokkal szaporítható. Brazília a hazája ennek a virággal s virág nélkül egyaránt szép. A fiatal növényeket többször csípjük vissza. 10 cm-es. A medvekörömfélék (Acanthaceae) családjába tartozik. de igényes dísznövénynek. Május közepétől augusztus végéig előzetes szoktatás. Madagaszkár a hazá­ ja. ezek hónaljában nyílnak az ugyancsak sárga virágok. Elvirágzás után néhány fokkal alacsonyabb hőmérsékleten. Végálló. párás levegőt igényel. Hipoesztesz (Hypoestes sanguinolenta). laza. amely a két szülő előnyös tulajdonságait egyesíti. mérsékeltebben öntözve. ahol e színes levelű félcserje 50 cm magasra nő. hogy a párologtató felületet csökkentsük. tőzeges. Nálunk cserepes növényként általában egy „törpésítő" vegyszerrel kezelve hozzák forgalomba. louisae. Akkor vágjuk vissza. és tegyük újra meleg helyre. A növény 40 cm magas. A dugványok levelét kurtítsuk felére. tömött bokrot nevel. a floráriumok növénye. A lecsípett hajtásokat ismét dugványozzuk el. A levágott hajtások párás melegben. Elénk levélszíne bőséges fényben alakul ki. edzés után a szabadban is ne­ velhető. a var. 2. tobozszerű virágzatát sárga fellevelek alkotják. ho­ mokos tőzegben jól gyökeresednek. s akkor a növények nyurgulni kezdenek . tápdús földbe ültessük át.megindul a hosszanti növekedés. Szobai vitrinek. leopoldi és a var. 3-4 hétig pihentetni kell. Ter­ mesztésben e két változat hibridje van. Eredeti ter­ mőhelyén két változata ismert.

tábla .VI.

Hajtásdugványai könynyen gyökeresednek. ki kell dobni. Végül megszüntetjük a beárnyékolást. s éjszakára vigyük vissza a szobába. selymesen fénylő szőrözöttsége ugyanis csak bőséges fényben alakul ki. rózsaszín. A kihelyezés előtt azonban edzeni kell a nö­ vényt. Májustól szeptemberig a szabad­ ban is nevelhetjük. Aztán már csak a déli órákban árnyékoljuk néhány napig. az elöregedett növényeket rendszeresen pótoljuk új szaporítású. A fészkesvirágzatúak családjába tar­ tozik. sokvirágú fajtákat. Egy ilyen edénybe három gyökeres dug­ ványt ültessünk. puha állományú levelei gyorsan lan­ kadnak. A felfüggeszthető díszcserepek általában 15-20 cm átmérőjűek. dí­ szét veszti. kék. Ma már sokféle fajtacsoportból és pompás színekből vá­ laszthatunk (fehér.1. Az angol és francia kertészek a múlt század első felében neme­ sítették az eredeti fajból az élénk színű. amely lakásban ámpolnanövényként a legmutatósabb. A téli hónapokban kissé mérsékeltebben. de hűvös. lila) a kora tavaszi virág­ piacon. nyáron bőségesen öntözzük. 16 . párás örökzöld lomberdőinek növé­ nye. Vízigényes. Cinerária vagy csodaszem (Senecio cruentus). Edényét lehetőleg déli fekvésű ablak elé függesszük. friss egyedekkel. Kúszó-. A ginurához ha­ sonlóan a fészkesvirágzatúak családjába tartozik. Hazája: trópusi Kelet-Afrika. a szobából kikerülő növény leperzselődik. A szá­ zad második felében a német nemesítők is sok új fajtát hoztak for­ galomba. Mivel az új hajtások a legszebbek. fejlődésében visszamarad. Magvetéssel szaporítják. Elvirágzás után nem lehet tovább tartani. éjsza­ kára kint maradhat. A Kanári-szi­ getek fagymentes. nagy. 2. A cineráriát minél hűvösebb helyen tartjuk. Ginura (Gynura scandens). Legalább tíz napig valamilyen ráccsal vagy nádfonattal véd­ jük a közvetlen napfénytől. annál tovább virágzik. de lakásban nem lehet nevelni. piros. Ha ez a szoktatás elmarad. hogy sok fényt kapjon. csüngő növény. A ginura fő dísze élénklila. esetleg el is pusztul.

tábla .VII.

grandiflora) közeli rokona. sziklás hegyek lakói. s csak utána rakjuk be folyami homokba. hajtásai azonban hosszabbak. tövisekkel borított kaktuszokra. igazán hálás növények. Ámpolnanövényként is alkalmazhatjuk. meleg erkély. pozsgás. A pozsgás növények dugványát a levágás után néhány órát szikkasztanunk kell. Vízben gyökereztessük. 18 . világos helyen teleltessük át. amint azt a 3. krémszínű. hűvös. Vesszőkaktusz (Rhipsalis). A vesszőkaktuszok nagy tűrőképességű. Ámpolnanövény­ ként érvényesül leginkább rajzos alakú hajtásrendszerük. Mint minden pozsgás növény. Bí­ borvörös. levele szintén húsos. párás trópusi er­ dők fánlakó epifita növényei. de később kapunk mutatós méretű növényt. Nyáron a szabadban is nevelhetjük őket. A porcsinfélék családjába tar­ tozik. de van bordázott és levélszerű hajtású faj is. A különbség az életmódban kere­ sendő.1. S míg a többi kaktusz kizárólag az Újvilágban honos. Többségüknek csüngő. hajtásdugványozással jól szaporít­ ható. kü­ lönben könnyen megrothad. R. A porcsint szeptemberben szedett dug­ ványok formájában. 2. Napos. R. Porcsin (Portulaca umbraticola). A virágokból gyöngyszerű fehér bogyótermé­ sek fejlődnek. Míg a kaktuszok általában a száraz sivatagok s a magas. szára. heterocladát. esetleg sárgák vagy hal­ vány rózsaszínűek. de nem emlékeztet az oszlopos vagy gömb alakú. Más fajok termése feketéslila vagy vöröslő. a vesszőkaktuszok a meleg. A nemzetség a kaktuszfélék család­ jába tartozik. csüngők. Hajtás­ dugványozással könnyen szaporíthatók. lásd a 2. a vesszőkaktuszokat Afrikában és Ceylonban (ma Sri Lanka) is megtaláljuk. + 2 4 és +3 °C-on egy­ formán jól áttelelnek. sötét és világos rózsaszín fajtái vannak. fonálszerű hajtása van. capilliformis-nál figyelhetjük meg.és ablakládák szép virágos növénye. A terméshúsból kifejtett magvakkal is szaporíthatjuk. Az apró virágok fehérek. Az ismert és kedvelt egynyári porcsinrózsának (P. Hidegházban természetesen nem szabad ön­ tözni.-3.

tábla .VIII.

télen üvegezett verandán vagy világos lépcsőházban nevelünk. Átültetését a tavaszi hónapokra időzítsük. alacsonyabb hőmérsékle­ tet és mérsékelt öntözést kívánnak. lilás rózsaszín. Szabadföldi nyaraltatását árnyékolással kell kezdeni. mind latin (=csírázó levél). amelyek egy idő után lepotyognak. 30-50 cm magas. télen ritkán öntözzük.neve kifejező. a Kanári-szi­ getek. Rövid nappalos nö­ vény. püspöklila. E pozs­ gás. 20 . Fehé­ reszöld virágzata jelentéktelen. A 2. Hazája. Sokágú törzse soklevelű levélrózsában végződik. 50-70 cm magas. amelyet nyáron a szabadban.és hajtásdugványokkal egész évben szaporítható. 4. B. Ernyős virágzata korallpiros. Európában 1928 óta termesztik. ha mesterségesen a fény megvoná­ sával nem befolyásolják. mint latin neve is mutatja. (Elevenszülés = viviparid). Hazája Madagaszkár. levelei 12-15 cm hosszúak.-2. Nyáron szabadban is nevelhetjük. Bryophyllum tubiflorum. Nyáron rendszeresen. daigremontianum hazája is Madagaszkár. Az idős növény eléri a 60-80 cm magasságot is. Levél. 2-4 cm szélesek. inkább jellegzetes sarjaik miatt kedveltek. s hazája is Madagaszkár. Szintén a varjúhájfélék családjából való. Lehe­ tőleg 15-16 °C-on teleltessük. A többi pozsgás növényhez hasonlóan sok fényt. Ugyancsak a varjúhájfélék családjába tartozik. narancsvörös vagy sárga színű.1 . Virága egyik fajnak sem jelentős. A varjúhájfélékhez tartozó nemzetség­ nek mind magyar. Korallvirág (Kalanchoe blossfeldiana). A levelek pozsgásak. Mutatós fácska. Kövirózsacserje (Aeonium canariense). Sarjika (Bryophyllum). s új növényekké fejlődnek. 3.és hajtásdug­ ványokkal szaporítjuk. felfelé törő növény. Kora tavasszal virágzik. Levél. húsos szárú és levelű növények jellegzetessége a leveleken meg­ jelenő sarjnövénykék tömege. 1. A levágott hajtást legalább egy napig szik­ kasztani kell.

tábla .IX.

amelyet vízben kell meg­ gyökereztetnünk. A lakásokban mutatós. hogy a tejnedve el ne csorogjék. majd léggyökereket ereszt a talajba. Eredeti termőhelyén fafojtó tulajdonsága is ismert: magja más fák koronájába jutva kicsírázik. Ausztráliában 20-30 m-re növő fa. vágjuk vissza a hajtás végét. tenyérnyi levelekkel. Linné egyik barátjáról. egyenes törzzsel. Hazájában. 2. Lakásban a 20 °C körüli hőmérsék­ letet kedveli. A liliomfélék családjába tartozik. Csüngőágú fikusz (Ficus benjamina). vagyis fejdugványt készítsünk. Levágás után kézmeleg vízbe kell tenni.1. és a levélkoszorút fogjuk össze befőttesgumival. J. amelybe több hálás szobanövény tartozik. Az eredeti faj hazájában. amely átlagos gondozás mellett egyenletesen. csüngő ágú fa. Nálunk is gyakran a menynyezetig nő. Kelet-Afrikában 5 m magas. sőt a visszavágott tő is újra kihajt. s kezdetben epifita életmódot folytat. karcsú törzsű. Schefflerről nevezték el a nemzetséget. 22 . Sávos dracéna (Dracaena deremensis 'Warneckii'). Az eperfafélék családjába tartozik. szed­ jük le az alsó leveleket. hogy a gazdanövényt a szó szoros értelmében megfojtják. A táblán látható faj hazájában. Ha a rendelkezésére álló teret kinövi. a fikusz pedig önálló növényként él tovább. Chr.A boros­ tyánfélék családjába tartozik. levélkoronás fa. a lakások egyik legszebb és leghálásabb pálmahelyettesítő növénye. A visszamaradó törzset is feldarabolhatjuk és dugványozhatjuk. szá­ zadban élt német botanikusról. 3. Tarkalevelű sefflera (Scheffiera arboricola 'Variegata'). A ta­ kácsatka-fertőzéstől kell óvni. A 3-4 le­ veles hajtásvégeket vízben vagy homokos tőzegben gyökereztessük. széles koronájú. Idővel a gyökerek olyan tömegben fejlődnek s úgy megvastagodnak. Miután fényszegény helyen is kielégítően fejlődik. Indiában hatalmas termetű. jól fejlődik. Szaporítása félfás dugványokkal történik. Ha túlságosan felnyurgult már. Félfás dugványait tél végén vízben gyökereztessük. metszéssel jól alakítható. a XVIII. csüngő ágú fácska.

X. tábla

1. Szobapáfrány (Nephrolepis exaltata). A páfrányfélék családjába tartozó trópusi faj. Páraigényes, mint minden páfrányt, védeni kell a tűző naptól. A szobai párásító közelében, de világos fürdőszobá­ ban is jól érzi magát. Télen, ha a párás növényházból hirtelen kerül a száraz szobalevegőre, könnyen elpusztulhat, ezért csak a fűtési szezon végén vásároljuk meg. Sarjakkal, tőosztással szaporíthat­ juk. Legjobb talaja: rostos tőzeg-, korhadt fakéregdarabok, lomb­ föld, érett trágya, homok és perlit keveréke, Ezt a földet adjuk a 2.-3. Csipkeharasztoknak is. (Selaginella apoda és S. kraussiana). A S. apoda hazája Észak-Amerika, a S. kraussianáé Dél-Afrika. Igen páraigényesek, a száraz szobalevegőben gyorsan elpusztulnak, palackkertekbe, szobai üvegházakba, floráriumokba ajánljuk. 4. Keserűlevél (Exacum affine). A tárnicsfélék családjába tartozik. Hazája az Arab-tengerben fekvő Szokotra szigete. Több hónapig hozza virágait. Elvirágzás után nem érdemes tovább nevelni. Mag­ vetéssel szaporítsuk évente kétszer, február-márciusban és augusz­ tusban. Előbb tűzdelni kell, majd kettesével 10-12 cm-es cserépbe ültessük. Egyszer csípjük vissza. 5. Szobafűpalka (Scirpus cernuus). A palkafélék családjának tagja. A mediterrán vidékek mocsári növénye, fonalszerű, üde zöld 20 cm-es hajtásokkal. Ámpolnanövény, de nehogy a fűtőtest fölé akasszuk! Évente egyszer tőosztással meg kell újítani. 6. Mesevirág (Achimenes hybrida). A csuporkafélék családjába tartozik. Hazája Közép- és Dél-Amerika, de tiszta fajokat csak bo­ tanikai gyűjteményekben láthatunk. A boltban a gazdagon virágzó hibrideket kínálják. Nyár közepétől kora őszig virágzik. Ősszel a locsolást fokozatosan abbahagyva, mogyorónyi rizómákba húzó­ dik vissza, amelyeket február közepéig szárazon kell pihentetni. Ekkor 12 cm-es cserépbe, 2 cm mélyen, laza, tőzeges földbe 8 rizómát ültetünk, s meleg szobában rendszeresen öntözzük.

24

XI. tábla

2. érzékenyebb. hálás és igénytelen. Szép ámpolnanövény is. Elnyűhetetlen. Fehérrel csíkozott fajtája a legelterjedtebb s leg­ népszerűbb. vagy a rózsa­ szín. s rajtuk sarjnövények fejlődnek. főként félárnyékos sziklakertbe telepítve. 26 . A színesek kö­ zött gyakori a fehér közepű virág. Szép fajtája a 3/a S. ablakba tehetjük. élénk levélszíne miatt kedvel­ nek. Levelei 15-20 cm átmérőjű levélrózsát alkotnak. ezért keleti. és hőigénye is magasabb. 30-60 cm hosszú indákon nevelt sarjai viszont nagyon mutatósak. melyekkel könnyen szaporít­ hatjuk. Fonalszerű indái 20-40 cm hosszan lecsüngenek. A lecsípett hajtásvéget vízben ismét meggyökereztethetjük. a kertben pedig félár­ nyékba. Indás kőtörőfű (Saxifraga sarmentosa). Ma már számtalan fajtája került a piaci forgalomba. Ma­ gyar neve nagy vízigényére vall. 20 °C körüli szobahőmérsékleten azonban jól fejlődik. a lila és a piros sokféle árnyalatában virítanak. Védett fekvésben. erkélyekre ültessük. 3. a leggazdagabban azonban a nyári hónapokban. Szobanövényként. A kőtörőfűfélék csa­ ládjába tartozik. laza szerkezetű legyen.nyár folyamán jelenik meg. Az eredeti faj hazája Dél-Afrika. északi ablakokba. Talaja savanyú kémhatású. Virágzata apró. égető naptól óvni kell. A sarjakkal könnyen szaporíthatjuk. Beültetés után egyszer csípjük viszsza. téli takarással szabadban is nevel­ hetjük. hogy dúsabb legyen. nyu­ gati.1. Hazája Japán és Kína. Zöldike (Chlorophytum comosum 'Variegatum'). Trópusi Afrika hegyi erdeiből származik. Gyengébb növekedésű. A fajták fehérek. pistikevirág (Impatiens walleriana). Kevesebb sarjat is hoz. Telt virágú fajtái is vannak. Az erős. s. A fájvirágfélék családjába tartozik. amelyet feltűnő. A liliomfélék családjába tartozik. fehér virágokból álló fürt . erkély­ re. Egész évben folyamatosan virágzik. Vízifukszia. 'Tricolor'. Virágzata jelentéktelen. 1850 óta ked­ velt szobanövény. kerti virágként egyformán nevelhetjük.

XII. tábla .

Az elő­ zőkhöz hasonlóan Brazília a hazája. Dél-Amerika középső ré­ szén mintegy 80 Neoregelia faj él. gyűjtik össze. Mivel mind a trópusi erdők fánlakó epifitái. Háromszínű neoregélia (Neoregelia carolinae 'Tricolor'). Kb. A broméliák gondozása eltér a többi szobanövényétől. Lapos levélrózsájának átmérője 30-40 cm. mivel epifita. rögzítést szolgálja. mint egy kútban. A tavaszi és nyári hó­ napokban 10 naponként l% 0 . színes levélrózsája. 3. Függő neoregélia (Neoregelia ampullacea). 5 naponként márt­ suk néhány percre szobahőmérsékletű vízbe. A növény mindössze 10 cm-es. Ez a jelenség jellemző a broméliáknál. Brazília a hazája. a közepén megjelenő kék virágokkal igen mutatós. A víz lehetőleg lágy legyen. gyűjtsünk esővizet. csak nyirkosan tartjuk. érett trágyából és homokból álló laza keverékbe ültetjük. 40-50 cm átmérőjű levélrózsája ugyanis krémfehér hosszanti csíkozású. Az ananászfélék családjába tartozik.1. Neoregélia (Neoregelia princeps var. Ha lehet. 28 . Virágos és virágtalan állapot­ ban egyaránt mutatós növény. Az elvirágzó növény azonban sarjakat nevel. Ugyancsak Brazília a hazája.e s Wuxal-oldatba is mártsuk be. ezért drótszerű gyökerük el­ sősorban a fához tapadást. vagy legalább alapos forralással lágyítsuk meg öntözővizét. és ezekkel szaporíthatjuk. A vízben oldott tápanyagot a levelek e célra módosult sejtjei szív­ ják fel. marechalii). A le­ velek szélessége 3-4 cm. Az esővizet levélrózsájukban. Fehér virágai a levélrózsa közepén. de a levélszíneződés hónapokig tart. Rövid indákon sok sarjnövényt fejleszt. Ezért a levélrózsában mindig legyen víz! Fenyőkéregdara­ bokból. nem a táplálékfelvé­ telt. rostos tőzegből. végül az egész levélrózsa elpusz­ tul. és vigyázva. Karcsú. A nagytölcsérű broméliák fölé akasztva szobában is nevelhetjük. A szívlevelek virágzáskor élénkpirosra színeződnek. félig érett lombföldből. A kis virágok gyorsan elvirítanak. 3 cm széles levelekből áll. gyökér­ vagy kéregdarabhoz rögzítve. vérvö­ rös fellevelek között nyílnak. 2.

XIII. tábla .

mind virágtalan állapotában mutatós. Maga a virág rövid életű. Képün­ kön a Vriesea 'Meyer's Favorite 35-40 cm-es levéltölcsérével a ki­ sebbekhez tartozik. Sarjakkal lakásban is szaporíthatjuk. 1. a levélrózsa és a virágzat méretében különböznek egymástól. Vriesea carinata 'Vulkana'. Az öreg levéltölcsér elvirágzás előtt. Virágzatuk kalászra emlékeztető lapított füzér. A virágok az élénk színű. oldalon ismertetett ültetési anyagba kell ültetni a vrízeákat is. Termése repítőszőrös mag­ vakat tartalmazó tok. szobai üvegházak kedvelt növénye. Sötétsávos vrízea (Vriesea splendens). Több kedvelt szobanövényt találunk a pik­ kelyvirágok között. Az egyik leggyakrabban termesztett bromélia. Tölcsérükben mindig álljon víz! 30 . amelynek virágzati tengelye valami­ vel hosszabb s elágazó. A 28. 3. Mind cserépben. palackok. Hazája Guyana. köztük az egyik legmutatósabb változat a 2. amely mind virágos. Brazília a hazája. Az üde zöld levélrózsa átmé­ rője 20-25 cm. Körülbelül ekkora a virágzat is. Több fajtája kapható az üz­ letekben. Vriesea carinata. A kb.és Dél-Amerika. de a virágzat a színes felleve­ lekkel tartósan díszít. A nemzetséget a broméliaféléknél eléggé szokatlan puha állományú. mind ág. Fajtái a levél csíkozottságában. Életmódjuk a legtöbb broméliáéhoz ha­ sonlóan epifita.A vrízea vagy pikkelyvirág (Vriesea) az ananászfélék családjának egyik legismertebb nemzetsége. fedelékesen álló fellevelek hónaljában alul­ ról felfelé nyílnak. A leveleket gyakran keresztirányú vagy hálózatos rajzolat díszíti. H. de Vriese-ről nevezték el (1807-1862). Kis termete miatt a floráriumok. A virágokból a termő és a porzók hosszan ki­ nyúlnak. ép szélű levelekből álló levélrózsa jellemzi. W. 100 faj hazája Közép. aki a botanika professzora volt Amszterdamban.vagy gyökérdarabhoz rögzítve nevelhetjük. a levél­ rózsa középső részén hozza az új sarjat.

XIV. tábla .

Akkor kell leválasztani. A vi­ rágzat akár a tövén. tüskés élű vagy fogazott levél. Bra­ zíliából származik.5-2 év múlva virágzik. amely a köz­ ponti fűtésű lakásokban is jól érzi magát. amikor az új levéltölcsér már kialakult. Levele puhább.és Dél-Amerika. Bíborlila levélfonákával virágtalan állapotban is mutatós. discolor). s tövénél megjelennek a gyökérkezdemények. Széles körben termesztett. E pikkelyek védik a növényt a túlzott párologtatástól.A lándzsa rózsa (Aechmea) fajok neve görög eredetű: az aichme szó lándzsahegyet jelent. ezért a leghálásabb virágzó szobanövényünk egyike. akár vázába téve rendkívül tartós. Nevelése és szaporítása a másik lándzsarózsáéval azonos. A töl­ csér közepében mindig legyen víz. 610 cm széles. 32 . Sok fényt kapjon! Ha megfele­ lően neveljük. Jellem­ zőjük a kemény. Az elágazódó virágzati tengely hossza is 30-40 cm. 1-3 sarjat hoz. E sarjakról lakásban is ismételten virágoztatható. s szúrós tüskék helyett csak finoman fogazott. Virágzata a levéltölcsér közepéből tör elő. Mielőtt a virágot hozó tölcsér elpusztul. de a fellevelek 3 hónapig. A mintegy 150 faj hazája Közép. oldalon ismertetett talajkeverékben gyors fejlődésnek indul. néha még tovább is megtartják színüket. hólyagszerű. A levélrózsa átmérője 40 cm. Bogyócskás lándzsarózsa (Aechmea miniata var. A korallpiros csé­ sze felfújt. ezüstös harántcsíkokkal díszített levél alkotja. A kék virágok az élénk rózsaszín virágzati felle­ velek hónaljában nyílnak. Rövid életűek. mint a következő fajé. népszerű szo­ banövények tartoznak az ananászfélék családjának ebbe a nemzet­ ségébe. Né­ mely fajta levele teljesen ezüstös színű. a kék virágból kinyúló termő piros. A virágzat változatos. 2. a nagyméretű levél­ rózsa s a díszes levélrajzolat. a sarj 1. A 28. Felfelé álló levéltölcsérét 15-20 szúrós élű. 1. Csíkolt vagy rózsaszínbugájú lándzsarózsa (Aechmea fasciata). A csíkozást viaszpikkelyek alkotják. Brazília a hazája.

tábla .XV.

Rövidkocsányú guzmánia (Guzmania sanguinea 'Brevipedicellata'). Virágzáskor a középső levelek élénk na­ rancsvörösre színeződnek. szélességük 3-4 cm. A levélrózsa átmérője 20 cm. Levélrózsájának átmérője 40-45 cm. Élénk. A levélrózsák a legtöbb fajnál laposak. A rejtettvirág (Cryptanthus nemzetség) az ananászfélék család­ jába tartozik. 34 . szép növényei. Fényszegény helyen visszazöldül. a talajhoz simulók. és több sarj virágzik egyszerre. Hazája Kelet-Brazília. akkor a növény telepszerű lesz. gyakran pompás rajzolat díszíti őket. Az elvirágzott tölcsért. a levelek hossza 30 cm körüli. Gazdagon sarjadzik. A kö­ zépső levelek sokkal rövidebbek. hogy ez az elszíneződés mind­ össze 10-14 napig tart. Leginkább kora tavasszal virít. A legtöbb broméliával ellentétben nem epifiták. Fészektőrózsa (Nidularium billbergioides). s kb. szobai üvegházak. A levél­ rózsa átmérője 5-6 cm. 3. laza szerkezetű legyen. hanem talaj­ lakók. 40 cm magas Guzmania sangui­ nea törpe fajtája. az apró. Köz­ tük talán a legszebb a 2. A floráriumok. jelentéktelen. egy év múlva a sarjak is virágoznak. mindössze 12 fajjal. mikor elpusztul. Virágzata narancsvörös vagy a 'Citrinum' fajtánál citrom­ sárga fellevelek között fehér. vágjuk ki. Cryptanthus bivittatus 'Red Star'. Ha nem választjuk le a sarjakat. Legjobb ezek talajába ültetve nevelni. hoszszanti vagy harántcsíkozással. A levelek viszont díszesek. Valamennyi Brazíliában honos. Nagy kár.1. Földjük humuszban gazdag. jellegzetes színe csak bőséges fényben alakul ki. csak eltávolítjuk a levirágzott levélrózsát. díszét veszti. palackok hálás. Szintén az ananász­ félék családjába tartozik. A Kolumbiából származó. Az egész növény mindössze 8-10 cm-es. és a sarjakat hagy­ juk a helyükön. fehéres színű virágok ezek között nyílnak. A levél éle finoman tüskézett. Ezzel együtt a palackok s kisebb floráriumok kedves növénye.

tábla .XVI.

táblán bemutattunk már egy rejtettvirág (Cryptanthus) fajtát. minden kísérő növény nélkül. az utóbbi évtizedben új fajták sora jelent meg a virágpiacon. vagy inkább csak csö­ pögtessünk rá egy kevés vizet. Levelei puha állományúak. A színes fellevelek 8-10 hétig díszlenek. Jól keresztezhetők. A virágok fehérek. táblán bemutatott guzmánia (Guzmania) nemzetségbe mintegy 80-90 faj tartozik. A Cryptanthusok a levélrózsa közepén hozzák az új sarjat.A XVI. A XVI. Guzmania 'Amaranth'. Hazájuk Perutól Nyugat-Indiáig ter­ jed. Evekig szép szobadísz. A fajta élénk rózsaszín színe bőséges fény­ ben alakul ki. Jól mutat kisebb palackban önmagában. s mivel hálás szobanövények . A bíborlila fellevelekkel borított virágzati ten­ gely 30-40 cm magas. A levélrózsa átmérője 30-40 cm. érett komposztból készített keveré­ ket. Itt most a nagyon mutatatós 2. A sarjat óvato­ san kicsavarjuk. üvegbura alatt meggyöke­ reztetjük. A palack aljára terítsünk rostos savanyú tőzegből. s homokos tőzegben.melyek a központi fűtésű lakások száraz levegőjét is jól tűrik -. a hullámos levélszél s az enyhén tüskés levéléi jellemzi. 1. Cryptanthus acualis 'Marian Oppenheimer' nevűt ismertetjük. ezért a nemesítők szívesen foglalkoznak a guzmániákkal. folyami homokból. Ab­ lakpárkányon vagy ablak közelében helyezzük el. majd fedjük le a talajt apró gyöngy­ kaviccsal. A fajt a lapos. Csak 8-10 naponként öntsünk. Helyezzük bele a növényt. talaját tartsuk nyirkosan. 36 . kicsi levélrózsa. A levéltölcsér közepében mindig legyen víz. A sarjakat lakásban is tovább nevelhetjük.

XVII. tábla .

A Cryptobergia rubra a Billbergia nutans és a Cryptanthus bahianus keresztezéséből származik. Erőteljesen sarjadzik. Virága jelentéktelen. a tölcsér átmérője 25-30 cm. 38 . A Billbergia x windii a közelmúltban „ünnepelte" 100. A legigénytelenebb szobanövények egyike.E táblán két népszerű. Virágzata bókolva hajol ki a tölcsérből. jól szaporít­ ható. ezüst viaszpikkelyekkel borított. Tavasztól őszig nevelhetjük az erkélyen vagy a kertben is. Az osztatlanul fejlődő növény telepet alkot. 1884-ben állították elő a Billbergia decora s a Billbergia nutans keresztezésével. s annál ezüstösebb a pikkelyezettség. Ámpolnanövényként kosárban vagy kerámiaedényben egyformán mutatós. születés­ napját. tőzeges földbe ültessük.vagy kéregdarabhoz rögzítsük. Öntözéskor az egész növényt mártsuk be a vízbe. Mind­ két hibrid a sarjakkal bármelyik évszakban könnyen. sokat tűrő broméliahibridet mutatunk be. tüskés élű levelekből áll. felfelé állók. Gyökér. e két hibridnek levéltölcsérében is legyen mindig víz. 2. Minél több fényt kap. 1. Levelei 30-40 cm hosszúak. Rendkívül erőteljesen sarjadzik. nyá­ ron pedig 10 naponként tápoldatba is. annál élénkebb a bronzvörös szín. a rossz fényviszonyokat és a dohányfüstöt. s az ablak elé akasszuk. 15-20 cm át­ mérőjű levélrózsája bronzvörös. Mint minden broméliának. A két szülő előnyös tulajdon­ ságait örökölte: az igénytelenséget s a szép levélszínt. A bántatlanul fejlődő növényeken több virágzat nyílik egyszerre. Elviseli a páraszegény körülményeket. Laza.

XVIII. tábla .

s így a gyakori áradások nem sodor­ ják el őt. Levágott hajtásvégei vízben jól gyökeresed­ nek. 60-100 cm magas cserje. Ha szára­ zabban tartjuk. A sarjakat óvatosan válasszuk le. nagy lakásba való. A legtöbb faj alacsony törzsű. vé­ kony hajtásokkal. Rendkívül gyors növe­ kedésű. hogy díszértékéből veszí­ tene. átmérője pedig a 2-3 m-t. Pandanusz vagy csavarpálma (Pandanus sanderi). A trópusi vízpartok jellegzetes mangrovenövényei: támasztógyökereivel ki­ pányvázza magát az iszapba. Hazája Polinézia. Erre utal a nemzetség magyar neve is.1. igénytelen. a Madagaszkáron honos Pandanus utilis. Pszeuderanthémum (Pseuderanthemum atropurpureum). s ezzel. 2. A medvekörömfélék családjába tartozik. valamint ritkább átültetés­ sel növekedését visszafoghatjuk anélkül. azt is jól elviseli. hogy a párologtató felület csökkenjen. s mivel a fiatal példányok a legmutatósabbak. Az alsó két levelet távolítsuk el. Akad köztük azonban 20 m magas is. 40 . A dugványt a levélcsomó alatt 2-3 mm-rel vágjuk le. Néhány faj a csendes-óceáni szigeteken. vízben gyökereztessük meg. A Földön élő mintegy 250 csavarpál­ ma hazája Indonézia szigetvilága. bár e növény nem pálma! Gyorsan fejlődik. A csavarpál­ mafélék családjába tartozik. élénk színű levelekkel. A táblán látható faj levelei a nemzetségre jellemzően a törzs körül csavarvonalban helyezkednek el. edénye állandóan vízben állhat. de Ame­ rika trópusi tájain is sokfelé kivadult. Madagaszkáron és Afrika trópusi tájain is él. évente érde­ mes újra szaporítani. ilyen pl. a megmaradó leveleket kurtítsuk felére. majd ültessük be bár­ milyen jó minőségű földbe. széles levélkoronával. Így csak tágas. Mivel vízparti növény. Törzsén folyamatosan sok sarjat hoz. és a lakásban is eléri a többméteres magassá­ got.

tábla .XIX.

Kedvelt fajtája az 1/b 'Erich Gedalius' majdnem tiszta fehér levelű. Hajtásait akváriumban. Csak akkor virágzik rendszeresen. s kétszer-háromszor csípjük vissza. Kúszó. a legismertebb faj. elviselik az időnkénti kiszáradást is. A Salamon-szigetekről származik. 20-50 cm szélesek. Nagyon elterjedt. csak a 70-es évek táján kezdték el termeszteni. Az egyleveles dugványokból is ne­ velhetünk új növényt. amelyek a magasabb és az alacsonyabb hőmér­ sékleten egyaránt jól fejlődnek. de a sárga fellevelek sokáig díszlenek. Méteresre növő cserje. Az előző fajnál lassúbb fejlődésű s va­ lamivel igényesebb. Leggyakrabban a var. A kontyvirágfélék családjába tartoznak. folto­ zott levelei igen mutatósak. vízben három hét alatt meggyökeresednek. argyraeus változatát szaporítják. fejlődése lassúbb. vízinövényként is használhatjuk. az indiai szigetvilág s Új-Guinea. igénytelen szobanövények. csüngő hajtásain a 6-10 cm hosszú és 6-8 cm széles levelek szórtan helyezkednek el. Hazájuk Kelet-India. kár­ tevők sem bántják. Betegségek. Idős hajtásain a levelek sok­ kal nagyobbak: 20-60 cm hosszúak. Új szobanövénynek számít. A szcindapszusz (Scindapsus) fajokból mintegy 20 él Földün­ kön. Ha a nagy levelű hajtásokból dugványt készítünk. Télen kissé mérsékeltebben öntözzük. Az 1/c Scindapsus pictus hazája Indonézia. Eltűrik a kedvezőtlenebb fényvi­ szonyokat. 42 .vagy kúszónövény. 12 cm-es cserépbe két gyökeres dugványt ültes­ sünk. Mindhárom szcindapszuszt könnyen szapo­ ríthatjuk hajtásdugványokkal. az új növény ismét kismé­ retű leveleket hajt. Mivel sokkal kevesebb klorofillt tartalmaz.1. l/a Scindapsus aureus. Gyors fejlődésű ámpolna. ha sok fényt kap. amely rácsok befuttatására is alkalmas. Virág nélküli hajtásait üvegbura alatt gyökereztessük. Ezüstszürkével pettyezett. A medvekörömfélék család­ jába tartozik. Virágai rövid életűek. Pahisztahisz (Pachystachys lutea). Hazája Mexikó és Peru. 2.

XX. tábla .

amelyek tenyeresen 3-5 karéjúak. Vízben gyökereztes­ sük. így szobában is nevelhetjük. tojásdad leveleket hoz. 3-15 °C-os helyiségek növénye. 44 . kúszónövényként alkalmazhatjuk.A borostyán (Hedera) nemzetség a borostyánfélék családjába tar­ tozik. A téli hónapokban csak mérsékelten öntözzük. de szükség szerint az év folyamán bármikor vághatunk dugványokat. A dugványozás legkedve­ zőbb időpontja augusztus második fele. Virágzó. szemben a földön kúszó. termő hajtásain ép szélű. Mindkét fajta a hűvösebb. A közön­ séges borostyán (Hedera helix) hazai erdőink örökzöld kúszócser­ jéje. s a nyári hónapokban rendszeresen öntözzük tápoldattal. A közönséges borostyánnál és fajtáinál melegigényesebb. Léggyökerekkel kapaszkodik. lépcsőházak dí­ szítésére a közönséges borostyán is alkalmas. színezettségében különböznek egymástól. Ha nagyobb felületet akarunk be­ futtatni borostyánnal. A közönséges borostyán és fajtái fényszegény erkély. jól ismert borostyánlevelekkel. 10 cm-es cserépbe legalább 3 gyökeres dugványt ültessünk. Alacsony hőmérsékletű (3-10 °C) helyiségek. Európában és Ázsiában mintegy 7 borostyánfaj él. Ezek a levél méretében. A 20 °C fölötti hőmérsékletet azonban már nem kedveli. kékesfekete bogyótermése tavasszal érik be. 2. Hedera canariensis 'Variegata'. üvegbura vagy nejlontasak alatt. karéjozottságában.és ablakládák beültetésére is alkalmasak. Az l/a Hedera helix 'Glacier' fajta leveleinek hossza 4-6 cm. A 1/b Hedera helix 'Crispa' levelei nem karéjozottak. E kedvelt szobaborostyán a Ka­ nári-szigetekről származik. szélessége 3-5 cm. Sok fajtája van forgalomban. jól viseli a kedvezőtlenebb fényviszonyokat is. Valamennyi borostyán jól szaporítható hajtásdugványozással. A tarka levelűek érzékenyebbek a téli fagyokra. mélyzöldek és fodros szélűek. Zöldesfe­ hér virágai ősszel nyílnak. az előnevelt növényeket dézsába telepítsük. Ámpolnanövényként.

tábla .XXI.

hogy az egyébként mérgező tejnedv kifolyását megakadá­ lyozzuk. rózsaszín. Vigyázni kell. A krotonnak számtalan fajtája van forgalomban. 3 hét alatt meggyökeresednek.Kroton (Codiaeum variegatum). formájában és színében különböznek egymástól. meleg levegőben szapo­ rodik el gyorsan. Kártevői közül a takácsatka a legveszélyesebb. délkeleti fekvés a legjobb. majd lehullik. A déli. hirtelen lehűlésre s a hideg öntözővízre igen érzékeny. ezért óvni kell a fertőzéstől. hogy 15 °C alá ne süllyedjen a hőmérséklet! Mind­ három kedvezőtlen tényező levélhullást okoz. A krotont mindig ab­ lak elé kell állítani. délnyugati. Földjébe kever­ jünk rostos tőzeget. Szívásuk nyomán a levél fakó lesz. A zöl­ dön kívül a sárga. amely különösen száraz. A levágott hajtásvégeket azonnal dobjuk kézmeleg vízbe. narancsszínű pöttyök. Az eddig ismert 14 krotonfaj hazája Indonézia és Polinézia. a trópusokon azonban a kertekben mindenütt ültetik. tűzpiros. foltok. Két-három hétig tartsuk elkülönítve. Ezek a levél mé­ retében. Szaporításának legkedvezőbb időpontja a januártól márciusig tartó időszak. 46 . Ott eléri a 3 m magasságot is. A kutyatejfélék családjába tartozó cserje. csíkok jellemzik az egyes fajtákat. Erős fertőzésnél a növény elpusztul. Általános jó tanács: növényszerzeményünket soha ne tegyük régi növényeink közé. Levélhullást okoz az ablakréseken beszivárgó hideg is. hogy nincs-e rajta betegség vagy kártevő. 24-26 °C-os párás melegben kb. A huzatra. Érzékeny bőrűeken a tejnedv kiütést okozhat. E szép levélszín azonban csak bőséges napfényben alakul ki. 1-2 m-es példányok szobában is nevelhetők. A dugvá­ nyokat tőzeg és folyami homok keverékébe ültessük. mélyvörös. s figyeljük.

XXII. tábla .

bordó sok árnyalatát. Virágai fehér. Dugványozásra az érett. Igazi fénykedvelő növény. laza talajt kíván. rózsaszín. legfeljebb a téli fényszegény hónapokban szűnik meg átmenetileg a virágzás. A virágszár 15-20 cm-es. 1893-ban fedezte fel. bíbor és lila árnyalatokban nyílnak. Talaja laza szerkezetű. mert a virág kialakulásához sok fényt igényel. Táprudakkal folyamatosan gondoskod­ junk a tápanyag pótlásáról. tavasszal ül­ tessük át. Levelei 15-20 cm hosszúak. A tápanyag pótlásá­ ról folyamatosan gondoskodjunk. ezért az ablakpárkányon van a helye. Rendszeres öntözést és tápdús. A csuporkafélék családjának tagja. Helytelenül fokföldi ibo­ lyának. amelynek máig több száz fajtá­ ját nemesítették ki. A jól gondozott növények egész évben folyamatosan virágoznak. hanem a ke­ let-afrikai Usambara-hegységben honos. aki az első növényt az Usambarahegységben. A 3-5 cm-es szárral levá­ gott levelet vízben vagy rostos tőzeg és folyami homok keverékében gyökereztessük. pármai ibolyának is hívják.1. Levéldugványokkal szaporítsuk. Von Saint-Paul-Illaire (1860-1910) egykori usambarai kormányzóról nevezték el. A megfelelő­ en gondozott növények egész évben folyamatosan virágoznak. Nem Fokföldön. a virág átmérője 3-5 cm. Az eredeti kék színen kívül ma már a lila. 48 . Legjobb mázas edénybe süllyesz­ teni a cserepet. 2. Több sztreptokarpusz faj keresztezésével előállí­ tott hibrid. s évente egyszer. ró­ zsaszín. Azóta a világ egyik leggyakrab­ ban termesztett szobanövénye lett. Az ablakpárkányon neveljük. Afrikai ibolya (Saintpaulia ionantha). teljesen kifejlett levél alkalmas. 3-4 cm szélesek. hogy a levelek tövénél éjsza­ kára ne maradjanak vízcseppek. Öntözésnél ügyeljünk arra. az afrikai ibolyához hasonlóan. valamint a fehér színt is megtaláljuk kisebb-nagyobb méretű. Levéldugványokkal szaporítsuk. a pármai ibolya pedig a rendszertanilag más családba tartozó kerti ibolyának egy nagy vi­ rágú fajtája. Sztreptokarpusz (Streptocarpus x hybridus). tápdús legyen. egyszerű és telt változatban.

XXIII. tábla .

Trópusi Dél-Ame­ rikában honos. Csak 1955ben fedezték fel. 4. Az 1/c 'Quadricolor' nevű fajtájánál a levélen még hosszanti fehér és rózsaszín rajzolat is van. előre a rövidebb dugványok kerüljenek. 2.A pletykák (Zebrina. A jellegzetes szín kialakulásához sok fényre is szükségük van. A levágott hajtásról távolítsuk el az alsó leveleket. A tarka levelűeknél a föld 1/5-e folyami homok legyen. szobai üvegházban fejlődik szépen. Az l/a piros pletyka (Zebrina purpusii) hazája Mexikó. A borsfélék családjába tartozik. A kommelinafélék családjába tartoznak. Trópusi Amerika a hazája. gyors szaporításukat és tartásukat jelzi. fonákja piros. Igényes növény. csak floráriumban. Setcreasea) magyar neve több nemzetség több faját és fajtáját foglalja magában. A legalsó levél alatt 3 mm-re vágjuk le a hajtás alsó végét. Bíborpletyka (Setcreasia purpurea). Az 1/b zebrapletyka (Zebrina pendula) Közép-Amerikából származik. kihegyezett pálca segítségével. Hajtásai az előző fajokénál erőteljesebbek. Tradescantia. Csüngő peperómia (Peperomia serpens fol. var). Hazája Mexikó. leve­ leinek színe és fonákja sötét bíborlila. Az eddig ismertetett pletykákkal ellentétben fény­ szegény helyen is kielégítően fejlődik. Fehérvirágú pletyka (Tradescantia albiflora). Hajtásdugványozással egész évben szaporíthatjuk. 50 . de a tavaszi-nyári napfény hatására ismét visszanyeri bíbor színét. Magyar nevük valószínűleg könnyű. 3. mivel a színes levelű pletykák színe a sovány talajban élénkebb lesz. A 10 cm-es cserépbe legalább 8-10 dugványt helyezzünk el egy ceruzavastagságú. Tavasztól őszig erkélyen vagy ablakládában neveljük. de máris az egész világon népszerű lett. Levelének színe hosszanti ezüstcsíkkal díszített. Hátra a hosszabb. Hajtásai csüngők. Hajtásdugványokkal egész évben szaporítható. Hajtása. Szép színe télen mindig kifakul.

XXIV. tábla .

A gyökeres dugványokat laza. a gyökérma­ radványokon apró göböcskéket látunk. Veszedelmes kártevője a gyökérgubacs-fonálféreg. a rózsaszín. Ha kiütjük a cserépből. Ilyenkor a növényt földdel együtt ki kell dobni. alig találunk gyökeret.1. Az eredeti fajt 1858-ban Assamból hozták Belgiumba. s egyszer csípjük vissza. 3.a növény fejlődése abbama­ rad. Ámpolnanövényként vagy vegyes virágtálakba alkalmazzuk.amely a talajtól ered . 52 . Levéldug­ ványozással szaporítják. Hazájuk trópusi Amerika tájai. A virág rózsaszínű. ott kezdték el nemesí­ teni. tőzeges földbe ültessük. 2. de lakásban nem érdemes foglalkozni a szaporítással. Néhány éve jelent meg a virágpiacon. Fénykedvelő. Vietnam trópusi őserdőiben honos. párás melegben fejlődik csak kielégítően. Ma már csak hibridek vannak forgalomban. Mutatós. sava­ nyú talajban. Ezüst pílea (Pilea cadierei). Hajtásdugványokkal szaporíthatjuk. 3-5 cm szélesek. A fertőzéskor . Levelei 6-10 cm hosszúak. Több mint 600 faj tartozik ide. Hajtásai kezdetben felfelé törők. az ezüst­ szürke s a mélybarna árnyalatokat egyaránt megtaláljuk a levele­ ken. Száraz levegőben vagy hirtelen lehű­ lés hatására ledobja leveleit. A csalánfélék családjába tartozik. Tompa levelű peperómia (Peperomia obtusifolia 'Jeli').vagy királybegónia (Begonia x rex cultorum). és a cserepet forró vízzel kell fertőtleníteni. később le­ csüngnek. Levél. Az egész növény 25-40 cm magas. Igazán szép példányok csak floráriumban.A bors­ félék családjának fajokban gazdag nemzetsége a Peperomiáké. Hajtásdugványok­ kal szaporíthatjuk. A levelek mérete és színe fajtánként eltérő. A táblán látható fajta még újdonságnak számít. télikertben nevelhetők belőle. Nagyon ked­ veli a párás környezetet. A levelek hossza 5-12 cm. a zöld. A vörös. de igényes növény: laza.

XXV. tábla .

Leveles törzsdarabokkal könnyen szaporíthatjuk. A nemzetség 20 faja Délkelet. erős nap­ fénytől védett. Levélátmérője 6-10 cm. párás melegben fejlődik csak szépen. gyorsan lankad. Félbibe (Hemigraphis alternata). Meggyökeresedésig tartsuk párás kör­ nyezetben.és Kelet-Ázsiában ho­ nos. ha szomjazni kezd. lágy szárú. oldalon már írtunk. A táblán látható faj pontos hazája ismeretlen. Amerika szubtrópusi és trópusi tájain egyaránt ta­ lálkozunk velük. Fényszegény körülmények között fakó lesz. amely több mint ezer fajt számlál. Haj­ tásdugványokkal könnyen szaporítható. A dugványok azonban csak párás melegben gyökeresednek meg. Vízigényes. gumós. A közvetlen. Mivel félárnyékos. de világos helyen alakul ki. földdel könnyen átterjedhet más szobanövényekre is. ezt a fajtát is óvnunk kell a gyökérgubacs-fonálféreg fertőzésétől. laza. Ázsia. félcserje. 54 . A medvekörömfélék család­ jába tartozik. Afrika. 2. világos helyet kedveli. A tigrisbegónia fajta is nemesítés eredménye. zárt virágablakok ámpolnanövénye. Hajtásai csüngők. Akad közöttük egynyári virág.1. Virága fehér. Michel Begon tiszteletére adta a Begonia nemzetségnek. Törzse a talaj felületén kúszik. Levelei 5-8 cm hosszúak. Mint minden begóniát. ezért a télikertek. Tigrisbegónia (Begonia x boweri 'Tiger'). Inkább széles. amelyről az 52. mint mély edénybe. Jellegzetes levélszíne tűző naptól vé­ dett. E nevet 1690-ben Charles Plumier szerzetes botanikus támogatója. hálás szobanövény. 3-5 cm szélesek. tőzeges földbe ültessük. E veszedelmes kártevő az öntözővízzel. talajra simuló és mé­ ternyi magas. Mint neve is mutatja. a begóniafélék családjába tartozik. Természetesen a kertészek és nemesítők is szívesen foglalkoznak a begóniákkal. melegházi és szobanövény. Kis termetű.

tábla .XXVI.

12 cm-es cserépbe két gyökeres dugványt ültessünk. Hajtásdugványai egész évben gyorsan. Kúszóka (Cissus rhombifolia 'Ellen Danica'). könnyen meggyökeresednek. szaporítása azonos vele. Igényei. Mindkettőt összeszedhetjük onnan a reg­ geli órákban. Tűri a hőingadozást. Bár hazájában párás körülmények között él. A medvekörömfélék család­ jának szép képviselője. Mu­ tatós ámpolnanövény vagy támaszték mellett szép kúszónövény. mert mindkettő szí­ vesen fogyasztja leveleit.1. fényben gazdag és fényszegény körülmények között egyaránt. Hazája Natal. A 3. Virágzata is érdekes. Transval. gyorsan fejlő­ dik. 10 cm-es cse­ répbe két gyökeres dugványt ültessünk. Az elpusztít­ hatatlan szobanövények közé tartozik. de valódi dísze a szép rajzú levélzet. Ilyenkor hajtás­ dugványozással új növényeket kell nevelni. De talajta­ karónak is alkalmazhatjuk a floráriumban vagy szobai üvegház­ ban. Földjébe mindig keverjünk rostos tőzeget. Mindössze 3 Fittonia faj ismert. Jellemző tulajdonsága. mindhá­ rom Peru trópusi esőerdőiben él. gondozása. szobanövényként még a központi fűtésű lakásokban is kielégítően fejlődik. a száraz szobalevegőt s a dohányfüstöt. Ha este kitesszük. Fittonia verschaffeltii 'Argyroneura' levélszínében különbözik az alapfajtól. s növekedése is abbamarad. Nagyobb télikertben talajtakarónak is kiváló. Ámpolnanövényként magában vagy más növények társaságában különösen jól mutat. 2. reggel biztosan találunk néhányat. A dugványok üvegbura alatt tőzeg és folyami homok keverékében jól gyökeresednek. Erőteljesen. Általában éjszaka táplálkoznak. A szaporítás leg­ kedvezőbb időpontja a tavasz. Hálóslevél (Fittonia verschaffeltii). A szőlőfélék csa­ ládjába tartozó kúszócserje. Rácsok vagy télikertek falának befuttatására kiválóan alkalmas. nappal a cserepek alá húzódnak. kivájt krumpli alá is szívesen behúzód­ nak. hogy egy idő után elöregszik: egyre kisebb leveleket hajt. 56 . Hajtásai kúszók. A csigáktól és pinceászkáktól óvjuk. Félbevágott.

tábla .XXVII.

Hazájuk tró­ pusi Amerika. szabályos szív alakú levelek helyezked­ nek el. A mintegy 30 faj hazája Ausztrália. A csodatölcsérfélék családjába tartozik. Pizónia (Pisonia umbellifera 'Variegata'). Hajtásdugványai vízben vagy üvegbura alatt elég jól gyöke­ resednek. így ámpolnanövényként vagy vegyes virág­ tálakban igazi különlegesség. Hajtásdugványai vízben 2-3 hét alatt meggyökeresednek. szobai üvegházban. Más növények társa­ ságában azonban szobanövényként is jól tartható. Vegyes virágtálakban jól mutat. mint a többi kúszó filodendron. 2. Maranta (Maranta leuconeura 'Fascinator'). de a központi fűtésű lakásokban s kedvezőtlenebb fényviszonyok között is jól fejlődik. Kúszó filodendron (Philodendron microstictum). 3. A fikusznál igénytelenebb: huzat­ ra. melyeknek hossza és szélessége 8-12 cm. Hazája trópusi Amerika. Fikuszra emlékeztető kis fa vagy cserje. A levelek hossza 20-25 cm.1. Új-Zéland és Hawaii. az Araceae-k családjába tartozik. Vastag. hirtelen lehűlésre kevésbé érzékeny. A maranta helye a lakásban elsősorban floráriumban. 58 . húsos gyökérzet s a szép rajzú levelek jel­ lemzik őket. zárt virágablakban van. A kontyvirágfélék. A 18-22 °C hőmérsékletet kedveli. szélessége 10-15 cm. A hajtások hosszan lecsüngenek. 10 cm-es cserépbe két gyökeres dugványt ültessünk. A Marantaceae családba tartozó nemzetség mintegy 25 fajt számlál. Különö­ sebb talajigénye nincs. Hajtásdugványait vízben gyökerez­ tessük. amelynek a táblán látható tarka levelű fajtáját szaporítják a kertészetekben. Kúszó hajtásain bőrnemű. A nemzetséget a Leidenben és Amszterdamban tevékenykedő Willem Piso (1611-1648) orvos botanikusról nevezték el. még központi fűtés mellett is. Valamivel lassúbb növekedésű.

XXVIII. tábla .

A táblán látható faj magyar ne­ ve arra utal. Trópusi vízinövény. s folyami homokban meg­ gyökereztetjük. Szaporítása a következőkép­ pen történik: a palkaszár végén lévő levélüstököt 2-3 cm-es szárral levágjuk. A kontyvirágfélék családjába tartozik.vagy kúszónövényként alkalmazhatjuk. mind vegyes virágtálban jól mutat. erősen tagolt levelei a kúszó hajtásokon szórtan helyezkednek el. Kedvezőtlen fényviszonyok mellett is jól fejlődik. 15 cm hosszú és 10 cm széles. ezek közül nyúlik ki a virágot hozó palkaszár. 60 . hogy a levélnyél széles alappal csatlakozik a hajtáshoz. 3.1. A legutóbbi évek növényújdonsága. Talpas levelű szingónium (Syngonium podophyllum). Betegségeik. a szobapalkától vagy vízipálmától leginkább méretében különbözik. Mind magában. A palkafélék családjába tartozik.és Dél-Amerika trópusi ős­ erdőiben kb. Bár levelei majdnem fe­ hérek. Rendkívül gyors fejlődésű. Az előző fajhoz hasonlóan hajtásdugványai vízben rövid idő alatt meggyökeresednek. A leghálásabb szobanövények egyike. a nemzetségre jellemző igénytelenség e fajtánál sem hiány­ zik. Terebélyes vízipálma (Cyperus diffusus). Ámpolna. A szingónium fajok bármely típus­ földben kielégítően fejlődnek. a leveleket felére kurtítjuk. 20 szingónium faj él. Izközei rövidebbek a többi szingóniumnál. ezért hosszanti növekedése lassúbb. Nyíllevelű szingónium (Syngonium sagittifolium 'White Butterfly'). Ha macska van a lakásban.5-2 cm széles tőlevelet hoz. edénye ne álljon vízben. védjük tőle. amely közismert rokonától. Sok 1. 4060 cm-nél nem nő magasabbra. Haj­ tásdugványai vízben 2-3 hét alatt meggyökeresednek. Bár kedveli a sok vizet. kártevőik nincsenek. Egy-egy kiszáradást is károsodás nélkül elviselnek. 2. Közép. mert szívesen fogyasztja leveleit.

XXIX. tábla .

20 kriptobergia XVIII. 34 fikusz. afelandra VI. 46 kúszóka XXVII. az arab számok a képeket ismertető szövegoldalakat jelölik. 16 cryptobergia XVIII... 32 maranta XXVIII.. 24 korallvirág IX... 20 kövirózsacserje IX.. 34 és XVII.. 10 begónia. 22 félbibe XXVI..v.. 22 filodendron. 10 . 28 pahisztahisz XX.háromszínű XIII... 54 fészektőrózsa XVI. 16 guzmánia XVI. levél.. a legel­ terjedtebbeket tüntetjük fel a névmutatóban. 54 bilbergia XVIII. 6 ginura VII... 24 pelliónia III. 28 . 38 borostyán XXI. bogyócskás XV. 38 kroton XXII. 4 lándzsarózsa. szoba.XXVI....újabb szokás szerint a latin nevét használjuk fonetikusan írva.IV. 42 pandanusz XIX. ampolna IV. sávos X. 28 .. 14 indás kőtörőfű XII... Ha a növényeknek több magyar neve is van. 32 .XI.csüngőágú X.. 40 páfrány. 56 hipoesztesz VI. szoba. 24 csodaszem VII.. 58 fukszia II. 58 mesevirág XI.. 52 .... 38 csavarpálma XIX... királyXXV.) A névmutatóban azoknak a növényeknek. 44 ciklámen. kúszó XXVIII...függő XIII....tigris. 48 árnyékvirág IV.... 56 lamprantusz I.. 36 62 hálóslevél XXVII. 16 dracéna.. 14 afrikai ibolya XXIII..NÉVMUTATÓ (A római számok a színes táblákat..csíkolt XV. 24 neoregélia XIII. melyeknek nincs közis­ mert magyar neve .. 10 cinerária VII. 40 csipkeharaszt XI. 8 ... 26 keserűlevél XI.

zebra.. 60 szobafűpalka XI.... 30 zöldike XII. 60 ... csüngő I.. 50 .. 8 rákvirág III... 4 vesszőkaktusz VIII. 26 vízipálma.nyíllevelű XXIX.. 50 .. 18 viaszvirág II.. 26 pizónia XXVIII.. 24 sztreptokarpusz XXIII. 18 pszeuderanthénium XIX.tompa levelű XXV. 52 pílea. 4 . 4 porcsin VIII.. 50 . 48 tigriske V. tarkalevelű X. 50 pompás kutyatej I.. 50 . 8 rejtettvirág XVI.XXIV. 60 vrízea XIV. 12 varjúháj.. 12 szcindapszusz XX. terebélyes XXIX. csüngő XXIV.piros XXIV.... 6 sarjika IX.. 26 .XXIV... 40 rafidofóra III... 52 pistikevirág XII. 34 és XVII. 20 sefflera.. 6 vízifukszia XII.fehérvirágú XXIV.. 22 szanszeviéria V.peperomia. ezüst XXV... 58 pletyka. 42 szingónium XXIX..talpas levelű XXIX.. 60 .....októberi I. 36 rozmaring II. bíbor.

Klincsek Pál A szöveget gondozta: Makai Judit Műszaki vezető: Szakálos Mihály Képszerkesztő: Árva Ilona Műszaki szerkesztő: Deák Ferencné Terjedelem: 2. IF 6059 . 1988 Felelős vezető: Bede István vezérigazgató Felelős szerkesztő: D.HU ISSN 0324-3168 ISBN 963 11 5575 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Felelős kiadó: Sziládi János igazgató Kossuth Nyomda (87. Nagy Éva Szakmailag ellenőrizte: Dr.0579).76 (A/5) ív. Budapest.

pozsgások (2. kiadás) Vadvirágok 2. bokrok (3. kiadás) Emberek (2.Ft A Búvár Zsebkönyvek eddig megjelent kötetei: Madarak 1. harasztok (2. kiadás) Emberelődök Trópusi pillangók Kabócák. kiadás) Kultúrnövények 1. kiadás) Háziállatok (3. kiadás) Díszmadarak (3. kiadás) Csigák. kiadás) Állatkerti emlősök (3. kiadás) Ősállatok (3. kiadás) Ásványok (2. Különös állatok Egyszervolt állatok Trópusi orchideák Lovak Kína kerti virágai Macskák Vízinövények Gombák 2. kiadás) Fűszernövények (2. Gyomnövények Egzotikus hüllők Szobanövények . kiadás) Kövületek Kutyák (3. kiadás) Legyek.. hangyalesők Madarak 2. kiadás) Tengeri állatok 2. kiadás) Különös növények Kisemlősök (2. skorpiók (3. zuzmók. darazsak (3. kiadás) Gyógynövények Tengeri állatok 1(2. kiadás) Vadvirágok 1. kiadás) Mohák. bodobácsok Ősnövények Havasi virágok Hagymások. kiadás) Pókok. kiadás) Dísznövények (3. békák (2. méhek. gumósok Szitakötők. Felhők (2. kiadás) Kígyók. kiadás) Kultúrnövények 2. kiadás) Állatkerti madarak (2. (2. (3. (5. kiadás) Bogarak (3. (2. hangyák. kiadás) Halak (3. kiadás) Gombák (4. kiadás) Kaktuszok. kérészek. kiadás) Vadak (3. kiadás) Gyümölcsök (3.38. kagylók (2. kiadás) Lepkék (4. kiadás) Fák. (4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful