búvár zsebkönyvek Móra

SULYOK-VARGA

Szobanövények

BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ

ÍRTA SULYOK MÁRIA RAJZOLTA VARGA EMMA A BORÍTÓT URAI ERIKA TERVEZTE

© SULYOK MÁRIA, 1988 © VARGA EMMA, 1988

Az efféle „üvegháznak" természetesen fűtést. Aki még többre vágyik. száraz levegőjű. A kisebb-nagyobb palackok ugyanolyan párás klímát biztosítanak az érzékenyebb növények­ nek. 3 . s talajuk is lassabban szárad ki. de porszárazak se legyenek. mint egy terrárium. levegőztetést és árnyéko­ lást is biztosítanunk kell. s a talajt tartsuk nyirkosan. ne erőltessünk kisméretű. mint a virágablakok s floráriumok. északi fekvésű ablakunk előtt fényigényes krotont. Sok örömünk lesz benne. Tanuljunk meg helyesen öntözni! Néhány kivételtől eltekintve ne álljanak vízben a növények. fűtött szobánkba nagy terme­ ­­. ugyanott egy kis palackban vagy befőttesüvegben nevelt. Egyszerűbb a szobai üvegház vagy más néven florárium készítése. páraigényes csipkeharaszt vagy rejtettvirág. a szoba ablak közeli sarkában. Tudnunk kell azonban. ha a tető s az oldalfalak eltolha­ tók. amelyben növényeket tartunk. Jó. kis levelű filodendron vagy vesszőkaktusz a távoli földrészek üzenetét hozza lakásunkba. télen 10 C-ot igénylő főnixpálmát. egy mennyezetre erősített kaspóból lecsüngő. ne ültessünk össze a virágtálba mérsé­ kelt öntözést igénylő szanszeviériát a vízkedvelő vízipálmával. hogy a zárt térben tartott növények kevesebbét párologtatnak. egy folyton virágzó afri­ kai ibolya az íróasztal sarkán. amely nem más.Kertészkedni már 10 X10 cm-en is lehet. Kertészkedhetünk palackban is. Inkább csak permetezzük meg időnként a növényeket. Próbál­ kozzunk meg a növények szaporításával is. Ez a vízmennyiség a hőmérsék­ lettől és a begyökeresedéstől függően 4—6 napra elég. ezért sokkal ritkábban kell öntöz­ nünk. Öntözéskor nedvesedjen át az egész földlabda. A növények helyes ápolása a kiválasztással kezdődik. barkácsoljon virágab­ lakot. A kiszélesített ablakpárkány elé kerül a belső üvegtábla. egy karcsú törzsű. pálmára emlé­ keztető dracéna. Mutatós virágtálakat is készíthetünk többféle azonos igényű növény összeültetésével.

Szaporítása. Szabadban sziklakertbe. Az egyéves példányok virítanak a leggazdagabban. erkélyek pom­ pás növénye. Hazája Dél-Afrika.1. ezért augusztusban mindig gyökereztessünk dugványokat a követ­ kező nyárra. 4 . Hazája Japán. de a virágzás hosszan elhúzódik. Hazája Mexikó. ahol közel száz faja él. Októberi varjúháj v. Tavasz végétől őszig a szabadban nevelhetjük. bár fűtött szobá­ ban is áttelel. de akkor gyakrabban kell öntözni. Egy-egy edénybe legalább 6-8 gyökeres dugványt ültessünk. Csüngő varjúháj (Sedum morganianum). Tavasszal vi­ rágzik. ritkán öntözve. Hazája Madagaszkár. A levágott hajtásvéget langyos vízbe dob­ juk.5 m-re növő cserje. Nyáron is kevesebb vizet igényel. Teleltessük 5-10 °C-on. A kutyatej félékhez tartozik. 4. jó vízáteresztő legyen: 2 rész komposztföld. Szintén a var­ júhájfélék családjának tagja. 3. mint a levéldísznövények. Földje laza. Korallpiros fellevelei jelentéktelen virágocskákat öveznek. amikor a szürkés­ zöld levelek élénk bíborszínűvé válnak. A kristályvirágfélék családjába tartozik. 2. A meleg. vagy cserepekben az üvegezett ve­ randán tartjuk. 1 rész folyami homok keverékébe ültessük. Lamprantusz (Lampranthus conspicuus). amely annál ezüstösebb. Tavasszal ül­ tessük ki a szabadba. 2 rész lombföld. napos erkélyládába ültethetjük. októberke (Sedum sieboldii). világos helyen 13-15 °C-on tartsuk. minél több fényt kap. selymesen fénylő virágai napsütésben kinyílnak. majd néhány órát szikkasztva folyami homokba tesszük. Élénk színű. Valójában 1-1. Teleltessük 10-15 °C-on. s csak kéthetenként öntözzük. Neve pompás őszi levélszínére utal. Májustól 10 naponként tápoldattal öntözzük. bo­ rult időben becsukódnak. ahol kerti növényként is kedvelik. A varjúhájfélék csa­ ládjába tartozó pozsgás. Télen hűvös. Nyár végi dugvá­ nyozással szaporítjuk. napos ablakok. Pompás kutyatej (Euphorbia milii). gondozása az előző fajjal azonos. Mutatós ámpolnanövény.

tábla .I.

Az edény­ ben nevelt rozmaringokat a fagyok beálltáig erkélyen neveljük. de 3 °C-on is jól áttelel. amely májustól az ősz beálltáig folyamatosan virág­ zik. Ma már több száz fajtája van. 6 . Viaszvirág (Hoya carnosa). egyszerű és telt virágú. A ligetszépefélékhez tartozik. Tavaszszal. Nyár folya­ mán félfás dugványokkal szaporítjuk. 1-1. amint lehet. A molytetű a fukszia veszedelmes kártevője. s csak ritkán öntözzük. Má­ jus elejétől augusztus végéig rendszeresen tápoldatozzuk. Gondosan tartsuk be az előíráso­ kat. mert a túladagolással könnyen elpusztíthatjuk! A dugványok vízben gyorsan gyökeresednek. Ha­ zája Dél-Kína s Ausztrália Queensland része.1. A fuksziából törzses fácskát is ne­ velhetünk. ablakba vagy kertbe. inkább ott teleltessük. fehér rovarok ellen nehéz védekezni. Nálunk védett fekvésben. A téli hónapokban mérsékeltebben kell öntözni. A fürgén repkedő. 2. s ha a lakásnak van hűvös. például délre néző falak tövében szabadban is elég jól áttelel. Hosszú nappalos. világos helyisége. 3. ahol száz év alatt kedvelt cserepes növény lett. A selyemkórófélékhez tartozik. ezért augusztusban gyökereztessünk friss dugványt utánpótlásként. Az ajakosok családjába tar­ tozik. Fukszia (Fuchsia x hybrida). A száraz mediterrán vidékek jellemző. gyorsan gyökeresedik.és fűszer­ növény. aromás illatú. tegyük ki az erkélyre. Vízben könnyen. vagy tegyünk táprudakat a földjébe.5 m-es cserjéje. áprilistól októberig virágzik. húsos levelű kúszócserje. mert mérgező permetezőszereket a lakásban nem használhatunk. ha a talaj tápanyagban gazdag. Szokatlanul kemény teleken azonban kifagyhat. A legrégibb időktől kezdve ismert gyógy. Az első fuksziát 1700-ban Charles Plumier francia botanikus hozta be Közép-Amerikából Európába. Télen lehetőleg 6-10 °C világos helyen tartsuk. s ha a növény sok fényt kap. Rozmaring (Rosmarinus officinalis). Az idősebb növényeket ko­ szorúformában drótra futtatjuk. apró. a téli hónapokban fűtetlen helyen tartsuk. Vastag.

tábla .II.

40-60 cm magas. Ellensége a gyapjas pajzstetű. A levél fonáka élénk bronz­ vörös. XIX. 8 . betegségei. a leveleké 3-4 cm. sőt víz alatt is tarthatjuk. Rákvirág (Aglaonema modestum). Hálás növény: levágott hajtása évekig elél vízben.1. ezért csak tágas szobába való. 2. kártevői általában nincsenek. amely fő­ leg a levélfonákon jelenik meg. akvá­ riumi növényként. Ha kevés fényt kap. Legszebb példányai azonban a talajban fejlőd­ nek. Nagy termetű. ha kell. Tőosztással is szaporít­ ható. télikertek mutatós talajtakaró vagy ámpolnanövénye. Hajtásdugványokkal egész évben szaporít­ hatjuk. Rafidofóra (Raphidophora decursiva). fehér viaszos csomókban. Keverjünk rostos tőzeget és folyami homokot földjébe. Hajtás­ dugványait meleg szobában. A kárte­ vőt nedves ruhával vagy szivaccsal le kell róla mosni. A tavaszi és nyári hónapokban tápoldattal vagy táprudakkal rendszeresen kezeljük. több­ ször is megismételve a lemosást. az ingadozó hőmérsékletet s az időnkénti kiszáradást is.és melegigényes. Mivel pára. Igénytelen. Hazája Burma ennek a talaj fel­ színén kúszó és a csalánfélékhez tartozó növénynek. kúszó törzzsel. 3. floráriumok. Fejdugványa a legértékesebb. üvegbura alatt gyökereztessük. 10 cm átmérőjű edénybe 8-12 gyökeres dugványt ültessünk. hazája India és Észak-Burma. A kontyvirágfélék jól ismert tagja. színes levelei megfakulnak. Vízben könnyen. A tápanyagban gazdag talajt kedve­ li. Nevét Alphonse Pellion. A hajtások hossza 20-30 cm. Pelliónia (Pellionia daveauana). Jellegzetes torzsa virágzatából élénkpiros bogyótermések fejlődnek. A kontyvirágfélék csa­ ládjából való. A kifejlett rákvirág dúsan sarja­ dzik. gyorsan gyökeresedik. Kína Kvantung tartományából származik. a palackkertek. nagy levelű növény. szobai üveg­ házak. Jól tűri a fényszegény szobát. ahol rácsra vagy egyéb támasztékra kúszhat. Dugványozással egész évben szaporít­ hatjuk. századi francia tisztről kapta.

III. tábla .

még a sima üvegen is. melyek a virág színében. Ehhez 12 cm átmérőjű edénybe 8-10 gyökeres dugványt ültessünk.vagy kapaszkodó fikusz (Ficus pumila). Téli­ kertek falának befuttatására kiválóan alkalmas. nagy felületeket borít be. 3. majd Francia. mind a meleg szobában. hogy éjszakára ne maradjon vízcsepp a levelek között és a bimbókon. A kankalinfélék családjá­ ba tartozik. fejlődése abbamarad. Ilyenkor egy-két sarjat gyökereztessünk meg vízben. A folyamatos virágzáshoz és a foly­ tonos fejlődéshez sok tápanyagra van szüksége. Megél mind a hű­ vös. Legjobb tálban tartani. ezért rendszere­ sen adjunk tápoldatot vagy táprudat. A csuporkafélék családjába tar­ tozik.és színárnyalat megtalálható köztük. Földje laza szerkezetű legyen. hazája: Japán. Kúszócserje. Szobaciklámen (Cyclamen persicum). ezért hű­ vös szobában. és felszívatni vele a nedvességet. az alacsonyabb hegyek lombos erdőiben él ez a faj. amelyből a múlt század utolsó harma­ dában a kedvelt szobacikláment nemesítették. Csinos ámpolnanövény nevelhető belőle. Előbb Angliában. s kezdjük elölről a nevelést. Óvatosan kell öntözni. Kína és Ausztrália. mint a túlöntözésre érzékeny.1. méretében. Vágott virágként is kedvelt. A dugványozáshoz félfás dugványo­ kat szedjünk. vigyázva. 2. s bura alatt vagy vízben gyökereztessük. Egy idő után azonban elöregszik. A sárgán kívül minden szín. 60 cm-es indáin egyre újabb és újabb növényeket fejleszt. Úgy a kiszáradásra. a levelek rajzoltságában különböztek egymástól. meleg szobában gyorsan tönkremegy. de könnyen kiszárad. A Földközi-tenger keleti felén. Kolumbiából származik. Kapaszkodó gyökereivel megtapad bárhol. formájában. A ciklámen a fűtött. Késő ősztől tavasz végéig virágzik. Gyorsan fejlődik. A központi fűtést jól tűri.és Németországban egyre több fajtát állítottak elő. Árnyékvirág (Episcia cupreata). 2-3 cm hosszú levelekkel. üvegezett verandán vagy az ablak között kell tarta­ ni. 10 . Ámpolna. Az eperfafélék tagja.

IV. tábla .

2 . Némely fajtája. 4-5 cm vagy 20 cm széles levelű. 'Silver Hahnii' fajtája ezüsttel csíkozott. azt sűrűn benövi sarjakkal. A levelek mérete igen változa­ tos akár hosszát. A levágott levelet 6 cm-es darabokra vágjuk. sárga csíkozottságát. fajtára jellemző méretét elérte. dúsan sarjadzó. A kertészeti fajták neveit '-jellel írjuk. tigriske néven ismertek a különböző Sanseviéria fajok és fajták. akár szélességét nézzük. amely fajra. leveleit tá­ maszték nélkül megtartó. és a fajra. 60 faj többsége a trópusi Afrikában honos. Érett az a levél. az agavék közeli rokonai. s eredeti állásának megfelelően folyami homokba dugványozzuk. s növekedése leállt. sokleveles példány azon­ ban csak jó körülmények között fejlődik: bőséges fényben. Feldarabolt leveleiből az alapfaj fejlődik. Az új növények kb. rendszeres. trifasciata 'Laurentii' csak tőosztással tartja meg jellegze­ tes. 12 . 20 °C körüli vagy inkább alacsonyabb hőmérsékleten. amely a gyengébb fényviszonyokat és kiszáradást is jól tűri. mind­ össze 10-15 cm magas tigriske. Levelük általában kard alakú. A S. erős il­ latú virágokból áll. Dugványozni csak az érett leveleket érdemes. Igazán szép. a kis lakások ideális növénye. Tőosztással vagy levéldugványozással könnyen szaporíthatjuk. A homokot nyirkosan tartjuk. Van köztük másfél méter hosszú vagy csak 10-25 cm-es. fácánlevél. Az eddig ismert kb. Közismerten igénytelen növény. föld alatti szárból erőtel­ jesen sarjadzik. 'Golden Hahnii' fajtája sárgával. így az l. keresztirányú rajzolattal vagy hosszanti csíkozással díszített. Virágzatuk kisebb-nagyobb fehér. A szanszeviéria húsos.1 . kis termetű. széles edénybe ültessük. La­ pos. trifasciata 'Hahnii' levélrózsát fejlesztő. S. Szanszeviéria. liliomra emlékeztető. 5 faj él Dél-Afrikában s néhány Ázsia trópusi tájain. a téli hónapokban kissé mérsékeltebb öntözés mellett. A liliomfélék családjába tartoznak. . fajtára jellem­ ző. 2. 6 hét múlva jelennek meg.

V. tábla .

A dugványok levelét kurtítsuk felére. Szobai vitrinek. edzés után a szabadban is ne­ velhető. hogy a párologtató felületet csökkentsük. ezek hónaljában nyílnak az ugyancsak sárga virágok. és tegyük újra meleg helyre. 2. laza. Madagaszkár a hazá­ ja. Egyenletesen meleg. A növény 40 cm magas.1. ahol e színes levelű félcserje 50 cm magasra nő. tápdús földbe ültessük át. Hipoesztesz (Hypoestes sanguinolenta). erős fénytől védett helyet. A fiatal növényeket többször csípjük vissza. A szer hatása néhány hónap múlva elmúlik. amely a két szülő előnyös tulajdonságait egyesíti. Május közepétől augusztus végéig előzetes szoktatás.megindul a hosszanti növekedés. Akkor vágjuk vissza. A medvekörömfélék (Acanthaceae) családjába tartozik. ho­ mokos tőzegben jól gyökeresednek. Végálló. Hajtásdugványokkal szaporítható. tömött bokrot nevel. tőzeges. A lecsípett hajtásokat ismét dugványozzuk el. 3-4 hétig pihentetni kell. Afelandra (Aphelandra squarrosa). 14 . Eredeti ter­ mőhelyén két változata ismert. louisae. párás levegőt igényel. tobozszerű virágzatát sárga fellevelek alkotják. mérsékeltebben öntözve. A levágott hajtások párás melegben. de igényes dísznövénynek. s akkor a növények nyurgulni kezdenek . Brazília a hazája ennek a virággal s virág nélkül egyaránt szép. 10 cm-es. Elénk levélszíne bőséges fényben alakul ki. a var. Az előző fajhoz hason­ lóan a medvekörömfélék családjának tagja. a floráriumok növénye. Elvirágzás után néhány fokkal alacsonyabb hőmérsékleten. Ter­ mesztésben e két változat hibridje van. így dúsan elágazódé. leopoldi és a var. Nálunk cserepes növényként általában egy „törpésítő" vegyszerrel kezelve hozzák forgalomba.

tábla .VI.

puha állományú levelei gyorsan lan­ kadnak. A Kanári-szi­ getek fagymentes. Cinerária vagy csodaszem (Senecio cruentus). Ginura (Gynura scandens). Ha ez a szoktatás elmarad. Hajtásdugványai könynyen gyökeresednek. 16 . de lakásban nem lehet nevelni. A fészkesvirágzatúak családjába tar­ tozik. nyáron bőségesen öntözzük. Végül megszüntetjük a beárnyékolást. kék. rózsaszín. friss egyedekkel. Legalább tíz napig valamilyen ráccsal vagy nádfonattal véd­ jük a közvetlen napfénytől. éjsza­ kára kint maradhat. A felfüggeszthető díszcserepek általában 15-20 cm átmérőjűek. A ginura fő dísze élénklila. dí­ szét veszti. amely lakásban ámpolnanövényként a legmutatósabb. de hűvös. Elvirágzás után nem lehet tovább tartani. párás örökzöld lomberdőinek növé­ nye. ki kell dobni. az elöregedett növényeket rendszeresen pótoljuk új szaporítású. Magvetéssel szaporítják. csüngő növény. Májustól szeptemberig a szabad­ ban is nevelhetjük. Edényét lehetőleg déli fekvésű ablak elé függesszük. s éjszakára vigyük vissza a szobába. hogy sok fényt kapjon. esetleg el is pusztul. Aztán már csak a déli órákban árnyékoljuk néhány napig. A kihelyezés előtt azonban edzeni kell a nö­ vényt. Egy ilyen edénybe három gyökeres dug­ ványt ültessünk. Vízigényes. sokvirágú fajtákat. nagy. 2. A cineráriát minél hűvösebb helyen tartjuk. Ma már sokféle fajtacsoportból és pompás színekből vá­ laszthatunk (fehér. A ginurához ha­ sonlóan a fészkesvirágzatúak családjába tartozik. Az angol és francia kertészek a múlt század első felében neme­ sítették az eredeti fajból az élénk színű. Hazája: trópusi Kelet-Afrika. A szá­ zad második felében a német nemesítők is sok új fajtát hoztak for­ galomba. piros.1. Mivel az új hajtások a legszebbek. Kúszó-. selymesen fénylő szőrözöttsége ugyanis csak bőséges fényben alakul ki. annál tovább virágzik. A téli hónapokban kissé mérsékeltebben. lila) a kora tavaszi virág­ piacon. fejlődésében visszamarad. a szobából kikerülő növény leperzselődik.

tábla .VII.

R. 18 . 2. Napos. R. A porcsint szeptemberben szedett dug­ ványok formájában. grandiflora) közeli rokona. Többségüknek csüngő. A pozsgás növények dugványát a levágás után néhány órát szikkasztanunk kell. Nyáron a szabadban is nevelhetjük őket. szára. Hajtás­ dugványozással könnyen szaporíthatók. Bí­ borvörös. de van bordázott és levélszerű hajtású faj is. világos helyen teleltessük át. Ámpolnanövény­ ként érvényesül leginkább rajzos alakú hajtásrendszerük. hajtásai azonban hosszabbak. a vesszőkaktuszok a meleg. Az apró virágok fehérek. Ámpolnanövényként is alkalmazhatjuk. hűvös. kü­ lönben könnyen megrothad. A terméshúsból kifejtett magvakkal is szaporíthatjuk. Az ismert és kedvelt egynyári porcsinrózsának (P. csüngők. A porcsinfélék családjába tar­ tozik. amint azt a 3. s csak utána rakjuk be folyami homokba. krémszínű. A virágokból gyöngyszerű fehér bogyótermé­ sek fejlődnek. Vesszőkaktusz (Rhipsalis). capilliformis-nál figyelhetjük meg.és ablakládák szép virágos növénye. pozsgás. hajtásdugványozással jól szaporít­ ható. Hidegházban természetesen nem szabad ön­ tözni. esetleg sárgák vagy hal­ vány rózsaszínűek. S míg a többi kaktusz kizárólag az Újvilágban honos. A különbség az életmódban kere­ sendő. sziklás hegyek lakói. levele szintén húsos. Mint minden pozsgás növény. + 2 4 és +3 °C-on egy­ formán jól áttelelnek. fonálszerű hajtása van. a vesszőkaktuszokat Afrikában és Ceylonban (ma Sri Lanka) is megtaláljuk. Más fajok termése feketéslila vagy vöröslő. tövisekkel borított kaktuszokra. sötét és világos rózsaszín fajtái vannak. lásd a 2. A nemzetség a kaktuszfélék család­ jába tartozik. de később kapunk mutatós méretű növényt. A vesszőkaktuszok nagy tűrőképességű. párás trópusi er­ dők fánlakó epifita növényei. de nem emlékeztet az oszlopos vagy gömb alakú. Porcsin (Portulaca umbraticola). meleg erkély. igazán hálás növények. Vízben gyökereztessük.-3. heterocladát.1. Míg a kaktuszok általában a száraz sivatagok s a magas.

tábla .VIII.

1 . Sokágú törzse soklevelű levélrózsában végződik. Kora tavasszal virágzik. Sarjika (Bryophyllum). lilás rózsaszín. Szabadföldi nyaraltatását árnyékolással kell kezdeni. püspöklila. 3. 30-50 cm magas. A 2. Nyáron szabadban is nevelhetjük. A többi pozsgás növényhez hasonlóan sok fényt. Nyáron rendszeresen. daigremontianum hazája is Madagaszkár. Hazája. télen ritkán öntözzük. amelyet nyáron a szabadban. ha mesterségesen a fény megvoná­ sával nem befolyásolják. Európában 1928 óta termesztik. alacsonyabb hőmérsékle­ tet és mérsékelt öntözést kívánnak. Kövirózsacserje (Aeonium canariense). Az idős növény eléri a 60-80 cm magasságot is. narancsvörös vagy sárga színű. s hazája is Madagaszkár. A levelek pozsgásak. Virága egyik fajnak sem jelentős. Ugyancsak a varjúhájfélék családjába tartozik. Bryophyllum tubiflorum. 4. levelei 12-15 cm hosszúak.és hajtásdugványokkal egész évben szaporítható. A levágott hajtást legalább egy napig szik­ kasztani kell. 20 . amelyek egy idő után lepotyognak. mind latin (=csírázó levél). Mutatós fácska.-2. Levél. télen üvegezett verandán vagy világos lépcsőházban nevelünk.neve kifejező. E pozs­ gás. 2-4 cm szélesek. inkább jellegzetes sarjaik miatt kedveltek. Hazája Madagaszkár. B.és hajtásdug­ ványokkal szaporítjuk. Fehé­ reszöld virágzata jelentéktelen. Szintén a varjúhájfélék családjából való. 1. mint latin neve is mutatja. húsos szárú és levelű növények jellegzetessége a leveleken meg­ jelenő sarjnövénykék tömege. Levél. 50-70 cm magas. s új növényekké fejlődnek. Rövid nappalos nö­ vény. Lehe­ tőleg 15-16 °C-on teleltessük. (Elevenszülés = viviparid). a Kanári-szi­ getek. Ernyős virágzata korallpiros. felfelé törő növény. Korallvirág (Kalanchoe blossfeldiana). A varjúhájfélékhez tartozó nemzetség­ nek mind magyar. Átültetését a tavaszi hónapokra időzítsük.

tábla .IX.

Chr. A táblán látható faj hazájában. Idővel a gyökerek olyan tömegben fejlődnek s úgy megvastagodnak. levélkoronás fa. csüngő ágú fa. sőt a visszavágott tő is újra kihajt. a lakások egyik legszebb és leghálásabb pálmahelyettesítő növénye. majd léggyökereket ereszt a talajba. Eredeti termőhelyén fafojtó tulajdonsága is ismert: magja más fák koronájába jutva kicsírázik. 22 . A ta­ kácsatka-fertőzéstől kell óvni. csüngő ágú fácska. tenyérnyi levelekkel. amelybe több hálás szobanövény tartozik. Kelet-Afrikában 5 m magas. J. A lakásokban mutatós.A boros­ tyánfélék családjába tartozik. Miután fényszegény helyen is kielégítően fejlődik. szed­ jük le az alsó leveleket. jól fejlődik. Hazájában. vagyis fejdugványt készítsünk. A visszamaradó törzset is feldarabolhatjuk és dugványozhatjuk. egyenes törzzsel. Sávos dracéna (Dracaena deremensis 'Warneckii'). a fikusz pedig önálló növényként él tovább. Ausztráliában 20-30 m-re növő fa. vágjuk vissza a hajtás végét. Félfás dugványait tél végén vízben gyökereztessük. karcsú törzsű. Indiában hatalmas termetű. Lakásban a 20 °C körüli hőmérsék­ letet kedveli. Levágás után kézmeleg vízbe kell tenni. A liliomfélék családjába tartozik. szá­ zadban élt német botanikusról. Ha a rendelkezésére álló teret kinövi. metszéssel jól alakítható. hogy a gazdanövényt a szó szoros értelmében megfojtják. Tarkalevelű sefflera (Scheffiera arboricola 'Variegata'). s kezdetben epifita életmódot folytat. a XVIII. amelyet vízben kell meg­ gyökereztetnünk. széles koronájú. Nálunk is gyakran a menynyezetig nő. 2. Csüngőágú fikusz (Ficus benjamina). hogy a tejnedve el ne csorogjék. Az eperfafélék családjába tartozik. amely átlagos gondozás mellett egyenletesen. Az eredeti faj hazájában.1. Schefflerről nevezték el a nemzetséget. A 3-4 le­ veles hajtásvégeket vízben vagy homokos tőzegben gyökereztessük. Ha túlságosan felnyurgult már. és a levélkoszorút fogjuk össze befőttesgumival. Linné egyik barátjáról. Szaporítása félfás dugványokkal történik. 3.

X. tábla

1. Szobapáfrány (Nephrolepis exaltata). A páfrányfélék családjába tartozó trópusi faj. Páraigényes, mint minden páfrányt, védeni kell a tűző naptól. A szobai párásító közelében, de világos fürdőszobá­ ban is jól érzi magát. Télen, ha a párás növényházból hirtelen kerül a száraz szobalevegőre, könnyen elpusztulhat, ezért csak a fűtési szezon végén vásároljuk meg. Sarjakkal, tőosztással szaporíthat­ juk. Legjobb talaja: rostos tőzeg-, korhadt fakéregdarabok, lomb­ föld, érett trágya, homok és perlit keveréke, Ezt a földet adjuk a 2.-3. Csipkeharasztoknak is. (Selaginella apoda és S. kraussiana). A S. apoda hazája Észak-Amerika, a S. kraussianáé Dél-Afrika. Igen páraigényesek, a száraz szobalevegőben gyorsan elpusztulnak, palackkertekbe, szobai üvegházakba, floráriumokba ajánljuk. 4. Keserűlevél (Exacum affine). A tárnicsfélék családjába tartozik. Hazája az Arab-tengerben fekvő Szokotra szigete. Több hónapig hozza virágait. Elvirágzás után nem érdemes tovább nevelni. Mag­ vetéssel szaporítsuk évente kétszer, február-márciusban és augusz­ tusban. Előbb tűzdelni kell, majd kettesével 10-12 cm-es cserépbe ültessük. Egyszer csípjük vissza. 5. Szobafűpalka (Scirpus cernuus). A palkafélék családjának tagja. A mediterrán vidékek mocsári növénye, fonalszerű, üde zöld 20 cm-es hajtásokkal. Ámpolnanövény, de nehogy a fűtőtest fölé akasszuk! Évente egyszer tőosztással meg kell újítani. 6. Mesevirág (Achimenes hybrida). A csuporkafélék családjába tartozik. Hazája Közép- és Dél-Amerika, de tiszta fajokat csak bo­ tanikai gyűjteményekben láthatunk. A boltban a gazdagon virágzó hibrideket kínálják. Nyár közepétől kora őszig virágzik. Ősszel a locsolást fokozatosan abbahagyva, mogyorónyi rizómákba húzó­ dik vissza, amelyeket február közepéig szárazon kell pihentetni. Ekkor 12 cm-es cserépbe, 2 cm mélyen, laza, tőzeges földbe 8 rizómát ültetünk, s meleg szobában rendszeresen öntözzük.

24

XI. tábla

északi ablakokba. Az eredeti faj hazája Dél-Afrika. Talaja savanyú kémhatású. s. A fájvirágfélék családjába tartozik. Hazája Japán és Kína. Az erős. és hőigénye is magasabb. Zöldike (Chlorophytum comosum 'Variegatum'). hogy dúsabb legyen. Egész évben folyamatosan virágzik. A lecsípett hajtásvéget vízben ismét meggyökereztethetjük. erkélyekre ültessük. főként félárnyékos sziklakertbe telepítve. Levelei 15-20 cm átmérőjű levélrózsát alkotnak. fehér virágokból álló fürt . Szép ámpolnanövény is. Kevesebb sarjat is hoz. a lila és a piros sokféle árnyalatában virítanak. A liliomfélék családjába tartozik. 20 °C körüli szobahőmérsékleten azonban jól fejlődik. Indás kőtörőfű (Saxifraga sarmentosa). A színesek kö­ zött gyakori a fehér közepű virág. 'Tricolor'. Fonalszerű indái 20-40 cm hosszan lecsüngenek. 26 . Virágzata jelentéktelen. Vízifukszia. amelyet feltűnő. Beültetés után egyszer csípjük viszsza.1. pistikevirág (Impatiens walleriana). erkély­ re. laza szerkezetű legyen. 30-60 cm hosszú indákon nevelt sarjai viszont nagyon mutatósak. A kőtörőfűfélék csa­ ládjába tartozik.nyár folyamán jelenik meg. Ma­ gyar neve nagy vízigényére vall. A fajták fehérek. Gyengébb növekedésű. téli takarással szabadban is nevel­ hetjük. égető naptól óvni kell. hálás és igénytelen. a leggazdagabban azonban a nyári hónapokban. Ma már számtalan fajtája került a piaci forgalomba. nyu­ gati. vagy a rózsa­ szín. kerti virágként egyformán nevelhetjük. 1850 óta ked­ velt szobanövény. Telt virágú fajtái is vannak. Szobanövényként. Trópusi Afrika hegyi erdeiből származik. érzékenyebb. melyekkel könnyen szaporít­ hatjuk. ablakba tehetjük. a kertben pedig félár­ nyékba. élénk levélszíne miatt kedvel­ nek. ezért keleti. 2. Elnyűhetetlen. 3. Védett fekvésben. Szép fajtája a 3/a S. Fehérrel csíkozott fajtája a legelterjedtebb s leg­ népszerűbb. A sarjakkal könnyen szaporíthatjuk. s rajtuk sarjnövények fejlődnek. Virágzata apró.

tábla .XII.

mint egy kútban.e s Wuxal-oldatba is mártsuk be. 28 . A vízben oldott tápanyagot a levelek e célra módosult sejtjei szív­ ják fel. A tavaszi és nyári hó­ napokban 10 naponként l% 0 . Ugyancsak Brazília a hazája. vagy legalább alapos forralással lágyítsuk meg öntözővizét. Lapos levélrózsájának átmérője 30-40 cm. gyűjtsünk esővizet. és ezekkel szaporíthatjuk. A kis virágok gyorsan elvirítanak. Fehér virágai a levélrózsa közepén. A növény mindössze 10 cm-es. Az elő­ zőkhöz hasonlóan Brazília a hazája. 3 cm széles levelekből áll. Háromszínű neoregélia (Neoregelia carolinae 'Tricolor'). Karcsú. 2. de a levélszíneződés hónapokig tart. 3. Ezért a levélrózsában mindig legyen víz! Fenyőkéregdara­ bokból. a közepén megjelenő kék virágokkal igen mutatós. félig érett lombföldből. Brazília a hazája. 40-50 cm átmérőjű levélrózsája ugyanis krémfehér hosszanti csíkozású. Az elvirágzó növény azonban sarjakat nevel. Neoregélia (Neoregelia princeps var. Függő neoregélia (Neoregelia ampullacea). 5 naponként márt­ suk néhány percre szobahőmérsékletű vízbe. érett trágyából és homokból álló laza keverékbe ültetjük. Mivel mind a trópusi erdők fánlakó epifitái. gyökér­ vagy kéregdarabhoz rögzítve. ezért drótszerű gyökerük el­ sősorban a fához tapadást. A broméliák gondozása eltér a többi szobanövényétől. Dél-Amerika középső ré­ szén mintegy 80 Neoregelia faj él. és vigyázva. csak nyirkosan tartjuk. mivel epifita. marechalii). nem a táplálékfelvé­ telt. Az ananászfélék családjába tartozik. A le­ velek szélessége 3-4 cm.1. végül az egész levélrózsa elpusz­ tul. színes levélrózsája. Ez a jelenség jellemző a broméliáknál. A nagytölcsérű broméliák fölé akasztva szobában is nevelhetjük. Ha lehet. vérvö­ rös fellevelek között nyílnak. Virágos és virágtalan állapot­ ban egyaránt mutatós növény. rögzítést szolgálja. Kb. A szívlevelek virágzáskor élénkpirosra színeződnek. Az esővizet levélrózsájukban. gyűjtik össze. A víz lehetőleg lágy legyen. rostos tőzegből. Rövid indákon sok sarjnövényt fejleszt.

XIII. tábla .

Hazája Guyana. ép szélű levelekből álló levélrózsa jellemzi. Életmódjuk a legtöbb broméliáéhoz ha­ sonlóan epifita. a levél­ rózsa középső részén hozza az új sarjat. A virágok az élénk színű. Sötétsávos vrízea (Vriesea splendens). H. Az egyik leggyakrabban termesztett bromélia.vagy gyökérdarabhoz rögzítve nevelhetjük. a levélrózsa és a virágzat méretében különböznek egymástól. Több fajtája kapható az üz­ letekben. szobai üvegházak kedvelt növénye. Mind cserépben. köztük az egyik legmutatósabb változat a 2. aki a botanika professzora volt Amszterdamban. Tölcsérükben mindig álljon víz! 30 . 3. W. mind ág. A virágokból a termő és a porzók hosszan ki­ nyúlnak. de a virágzat a színes felleve­ lekkel tartósan díszít.A vrízea vagy pikkelyvirág (Vriesea) az ananászfélék családjának egyik legismertebb nemzetsége. Vriesea carinata. Képün­ kön a Vriesea 'Meyer's Favorite 35-40 cm-es levéltölcsérével a ki­ sebbekhez tartozik. mind virágtalan állapotában mutatós. A kb. palackok. amelynek virágzati tengelye valami­ vel hosszabb s elágazó. Az üde zöld levélrózsa átmé­ rője 20-25 cm. Körülbelül ekkora a virágzat is. Maga a virág rövid életű. Fajtái a levél csíkozottságában. Kis termete miatt a floráriumok. A nemzetséget a broméliaféléknél eléggé szokatlan puha állományú. fedelékesen álló fellevelek hónaljában alul­ ról felfelé nyílnak. Termése repítőszőrös mag­ vakat tartalmazó tok.és Dél-Amerika. oldalon ismertetett ültetési anyagba kell ültetni a vrízeákat is. 1. 100 faj hazája Közép. de Vriese-ről nevezték el (1807-1862). Sarjakkal lakásban is szaporíthatjuk. Több kedvelt szobanövényt találunk a pik­ kelyvirágok között. amely mind virágos. Az öreg levéltölcsér elvirágzás előtt. Brazília a hazája. A leveleket gyakran keresztirányú vagy hálózatos rajzolat díszíti. Vriesea carinata 'Vulkana'. A 28. Virágzatuk kalászra emlékeztető lapított füzér.

tábla .XIV.

A levélrózsa átmérője 40 cm. discolor). 1. mint a következő fajé. A virágzat változatos. A vi­ rágzat akár a tövén. hólyagszerű. oldalon ismertetett talajkeverékben gyors fejlődésnek indul. ezüstös harántcsíkokkal díszített levél alkotja. Jellem­ zőjük a kemény. E sarjakról lakásban is ismételten virágoztatható. Né­ mely fajta levele teljesen ezüstös színű. A csíkozást viaszpikkelyek alkotják. Rövid életűek. a sarj 1. Bíborlila levélfonákával virágtalan állapotban is mutatós. Bra­ zíliából származik. Az elágazódó virágzati tengely hossza is 30-40 cm. A kék virágok az élénk rózsaszín virágzati felle­ velek hónaljában nyílnak. Levele puhább. Sok fényt kapjon! Ha megfele­ lően neveljük. A korallpiros csé­ sze felfújt. Felfelé álló levéltölcsérét 15-20 szúrós élű. ezért a leghálásabb virágzó szobanövényünk egyike.A lándzsa rózsa (Aechmea) fajok neve görög eredetű: az aichme szó lándzsahegyet jelent. A mintegy 150 faj hazája Közép. Csíkolt vagy rózsaszínbugájú lándzsarózsa (Aechmea fasciata). tüskés élű vagy fogazott levél. amely a köz­ ponti fűtésű lakásokban is jól érzi magát. Széles körben termesztett. A töl­ csér közepében mindig legyen víz. Brazília a hazája. de a fellevelek 3 hónapig. amikor az új levéltölcsér már kialakult. néha még tovább is megtartják színüket. Akkor kell leválasztani. A 28. 610 cm széles. népszerű szo­ banövények tartoznak az ananászfélék családjának ebbe a nemzet­ ségébe. akár vázába téve rendkívül tartós. Bogyócskás lándzsarózsa (Aechmea miniata var. 32 . E pikkelyek védik a növényt a túlzott párologtatástól.és Dél-Amerika. Nevelése és szaporítása a másik lándzsarózsáéval azonos. a nagyméretű levél­ rózsa s a díszes levélrajzolat. Virágzata a levéltölcsér közepéből tör elő. s szúrós tüskék helyett csak finoman fogazott. s tövénél megjelennek a gyökérkezdemények. 1-3 sarjat hoz.5-2 év múlva virágzik. a kék virágból kinyúló termő piros. Mielőtt a virágot hozó tölcsér elpusztul. 2.

tábla .XV.

az apró. Köz­ tük talán a legszebb a 2. jelentéktelen. akkor a növény telepszerű lesz. A levél éle finoman tüskézett. díszét veszti. Legjobb ezek talajába ültetve nevelni. és több sarj virágzik egyszerre. csak eltávolítjuk a levirágzott levélrózsát. Az egész növény mindössze 8-10 cm-es. hogy ez az elszíneződés mind­ össze 10-14 napig tart. A legtöbb broméliával ellentétben nem epifiták. A kö­ zépső levelek sokkal rövidebbek. szélességük 3-4 cm. a talajhoz simulók. laza szerkezetű legyen. A rejtettvirág (Cryptanthus nemzetség) az ananászfélék család­ jába tartozik. Rövidkocsányú guzmánia (Guzmania sanguinea 'Brevipedicellata'). 3. 40 cm magas Guzmania sangui­ nea törpe fajtája. Ha nem választjuk le a sarjakat. Cryptanthus bivittatus 'Red Star'. A floráriumok. Fészektőrózsa (Nidularium billbergioides). Gazdagon sarjadzik. Leginkább kora tavasszal virít. s kb.1. Virágzáskor a középső levelek élénk na­ rancsvörösre színeződnek. szép növényei. fehéres színű virágok ezek között nyílnak. Hazája Kelet-Brazília. A levél­ rózsa átmérője 5-6 cm. jellegzetes színe csak bőséges fényben alakul ki. palackok hálás. A levelek viszont díszesek. Szintén az ananász­ félék családjába tartozik. Nagy kár. szobai üvegházak. Az elvirágzott tölcsért. hanem talaj­ lakók. mikor elpusztul. Fényszegény helyen visszazöldül. és a sarjakat hagy­ juk a helyükön. 34 . gyakran pompás rajzolat díszíti őket. Földjük humuszban gazdag. Virágzata narancsvörös vagy a 'Citrinum' fajtánál citrom­ sárga fellevelek között fehér. vágjuk ki. Levélrózsájának átmérője 40-45 cm. mindössze 12 fajjal. A levélrózsa átmérője 20 cm. a levelek hossza 30 cm körüli. Ezzel együtt a palackok s kisebb floráriumok kedves növénye. hoszszanti vagy harántcsíkozással. Élénk. A Kolumbiából származó. Valamennyi Brazíliában honos. egy év múlva a sarjak is virágoznak. A levélrózsák a legtöbb fajnál laposak.

tábla .XVI.

érett komposztból készített keveré­ ket. A sarjakat lakásban is tovább nevelhetjük. s homokos tőzegben. a hullámos levélszél s az enyhén tüskés levéléi jellemzi. talaját tartsuk nyirkosan. A színes fellevelek 8-10 hétig díszlenek. kicsi levélrózsa. üvegbura alatt meggyöke­ reztetjük. minden kísérő növény nélkül. Itt most a nagyon mutatatós 2. táblán bemutatott guzmánia (Guzmania) nemzetségbe mintegy 80-90 faj tartozik. vagy inkább csak csö­ pögtessünk rá egy kevés vizet. táblán bemutattunk már egy rejtettvirág (Cryptanthus) fajtát. A sarjat óvato­ san kicsavarjuk. Helyezzük bele a növényt. Levelei puha állományúak. Evekig szép szobadísz. A palack aljára terítsünk rostos savanyú tőzegből.melyek a központi fűtésű lakások száraz levegőjét is jól tűrik -. s mivel hálás szobanövények . A XVI. A bíborlila fellevelekkel borított virágzati ten­ gely 30-40 cm magas. 36 . Csak 8-10 naponként öntsünk. A levéltölcsér közepében mindig legyen víz. A fajt a lapos. Hazájuk Perutól Nyugat-Indiáig ter­ jed. majd fedjük le a talajt apró gyöngy­ kaviccsal. Ab­ lakpárkányon vagy ablak közelében helyezzük el. A fajta élénk rózsaszín színe bőséges fény­ ben alakul ki. Jól mutat kisebb palackban önmagában. 1. A levélrózsa átmérője 30-40 cm. Guzmania 'Amaranth'. Jól keresztezhetők. Cryptanthus acualis 'Marian Oppenheimer' nevűt ismertetjük.A XVI. folyami homokból. ezért a nemesítők szívesen foglalkoznak a guzmániákkal. az utóbbi évtizedben új fajták sora jelent meg a virágpiacon. A Cryptanthusok a levélrózsa közepén hozzák az új sarjat. A virágok fehérek.

XVII. tábla .

Laza. A két szülő előnyös tulajdon­ ságait örökölte: az igénytelenséget s a szép levélszínt. Ámpolnanövényként kosárban vagy kerámiaedényben egyformán mutatós. Mint minden broméliának. A Cryptobergia rubra a Billbergia nutans és a Cryptanthus bahianus keresztezéséből származik. A bántatlanul fejlődő növényeken több virágzat nyílik egyszerre.E táblán két népszerű. Virágzata bókolva hajol ki a tölcsérből. Mind­ két hibrid a sarjakkal bármelyik évszakban könnyen. nyá­ ron pedig 10 naponként tápoldatba is. a rossz fényviszonyokat és a dohányfüstöt. Gyökér. felfelé állók. tőzeges földbe ültessük. Levelei 30-40 cm hosszúak. A Billbergia x windii a közelmúltban „ünnepelte" 100.vagy kéregdarabhoz rögzítsük. e két hibridnek levéltölcsérében is legyen mindig víz. tüskés élű levelekből áll. Rendkívül erőteljesen sarjadzik. jól szaporít­ ható. 1884-ben állították elő a Billbergia decora s a Billbergia nutans keresztezésével. születés­ napját. a tölcsér átmérője 25-30 cm. Erőteljesen sarjadzik. s az ablak elé akasszuk. A legigénytelenebb szobanövények egyike. 1. 38 . sokat tűrő broméliahibridet mutatunk be. 15-20 cm át­ mérőjű levélrózsája bronzvörös. Öntözéskor az egész növényt mártsuk be a vízbe. s annál ezüstösebb a pikkelyezettség. annál élénkebb a bronzvörös szín. Tavasztól őszig nevelhetjük az erkélyen vagy a kertben is. Virága jelentéktelen. Az osztatlanul fejlődő növény telepet alkot. Minél több fényt kap. Elviseli a páraszegény körülményeket. ezüst viaszpikkelyekkel borított. 2.

tábla .XVIII.

s ezzel. A medvekörömfélék családjába tartozik. 2. valamint ritkább átültetés­ sel növekedését visszafoghatjuk anélkül. hogy a párologtató felület csökkenjen. Törzsén folyamatosan sok sarjat hoz. A Földön élő mintegy 250 csavarpál­ ma hazája Indonézia szigetvilága. Néhány faj a csendes-óceáni szigeteken. igénytelen. azt is jól elviseli.1. A sarjakat óvatosan válasszuk le. A csavarpál­ mafélék családjába tartozik. majd ültessük be bár­ milyen jó minőségű földbe. Madagaszkáron és Afrika trópusi tájain is él. Hazája Polinézia. A trópusi vízpartok jellegzetes mangrovenövényei: támasztógyökereivel ki­ pányvázza magát az iszapba. Erre utal a nemzetség magyar neve is. edénye állandóan vízben állhat. élénk színű levelekkel. de Ame­ rika trópusi tájain is sokfelé kivadult. Rendkívül gyors növe­ kedésű. s mivel a fiatal példányok a legmutatósabbak. Pandanusz vagy csavarpálma (Pandanus sanderi). ilyen pl. A legtöbb faj alacsony törzsű. s így a gyakori áradások nem sodor­ ják el őt. Így csak tágas. és a lakásban is eléri a többméteres magassá­ got. bár e növény nem pálma! Gyorsan fejlődik. nagy lakásba való. Levágott hajtásvégei vízben jól gyökeresed­ nek. Az alsó két levelet távolítsuk el. a Madagaszkáron honos Pandanus utilis. Ha szára­ zabban tartjuk. széles levélkoronával. a megmaradó leveleket kurtítsuk felére. átmérője pedig a 2-3 m-t. vízben gyökereztessük meg. Pszeuderanthémum (Pseuderanthemum atropurpureum). hogy díszértékéből veszí­ tene. A táblán látható faj levelei a nemzetségre jellemzően a törzs körül csavarvonalban helyezkednek el. 40 . vé­ kony hajtásokkal. Akad köztük azonban 20 m magas is. Mivel vízparti növény. 60-100 cm magas cserje. évente érde­ mes újra szaporítani. A dugványt a levélcsomó alatt 2-3 mm-rel vágjuk le.

tábla .XIX.

12 cm-es cserépbe két gyökeres dugványt ültes­ sünk. Hazája Mexikó és Peru. Betegségek. elviselik az időnkénti kiszáradást is.vagy kúszónövény. Ha a nagy levelű hajtásokból dugványt készítünk. az indiai szigetvilág s Új-Guinea. de a sárga fellevelek sokáig díszlenek. Mivel sokkal kevesebb klorofillt tartalmaz. Leggyakrabban a var. Hazájuk Kelet-India. Új szobanövénynek számít. Idős hajtásain a levelek sok­ kal nagyobbak: 20-60 cm hosszúak. 2. s kétszer-háromszor csípjük vissza. Kedvelt fajtája az 1/b 'Erich Gedalius' majdnem tiszta fehér levelű. Hajtásait akváriumban. Az előző fajnál lassúbb fejlődésű s va­ lamivel igényesebb. fejlődése lassúbb. csak a 70-es évek táján kezdték el termeszteni. l/a Scindapsus aureus. Gyors fejlődésű ámpolna. 42 . Nagyon elterjedt. Kúszó. vízben három hét alatt meggyökeresednek. A Salamon-szigetekről származik. Ezüstszürkével pettyezett. Télen kissé mérsékeltebben öntözzük. 20-50 cm szélesek. A szcindapszusz (Scindapsus) fajokból mintegy 20 él Földün­ kön. kár­ tevők sem bántják. igénytelen szobanövények. csüngő hajtásain a 6-10 cm hosszú és 6-8 cm széles levelek szórtan helyezkednek el. A kontyvirágfélék családjába tartoznak. Eltűrik a kedvezőtlenebb fényvi­ szonyokat. Virágai rövid életűek. Virág nélküli hajtásait üvegbura alatt gyökereztessük. A medvekörömfélék család­ jába tartozik. Az 1/c Scindapsus pictus hazája Indonézia. a legismertebb faj. Pahisztahisz (Pachystachys lutea). vízinövényként is használhatjuk. Az egyleveles dugványokból is ne­ velhetünk új növényt. Mindhárom szcindapszuszt könnyen szapo­ ríthatjuk hajtásdugványokkal. Méteresre növő cserje. argyraeus változatát szaporítják. folto­ zott levelei igen mutatósak. ha sok fényt kap. az új növény ismét kismé­ retű leveleket hajt. amely rácsok befuttatására is alkalmas.1. amelyek a magasabb és az alacsonyabb hőmér­ sékleten egyaránt jól fejlődnek. Csak akkor virágzik rendszeresen.

tábla .XX.

szemben a földön kúszó. A közönséges borostyánnál és fajtáinál melegigényesebb. tojásdad leveleket hoz. Alacsony hőmérsékletű (3-10 °C) helyiségek. Vízben gyökereztes­ sük. Sok fajtája van forgalomban. az előnevelt növényeket dézsába telepítsük.A borostyán (Hedera) nemzetség a borostyánfélék családjába tar­ tozik. jól ismert borostyánlevelekkel. Hedera canariensis 'Variegata'. A 1/b Hedera helix 'Crispa' levelei nem karéjozottak. így szobában is nevelhetjük. amelyek tenyeresen 3-5 karéjúak. Az l/a Hedera helix 'Glacier' fajta leveleinek hossza 4-6 cm. jól viseli a kedvezőtlenebb fényviszonyokat is. de szükség szerint az év folyamán bármikor vághatunk dugványokat. A téli hónapokban csak mérsékelten öntözzük. A dugványozás legkedve­ zőbb időpontja augusztus második fele. 44 . A közönséges borostyán és fajtái fényszegény erkély. A tarka levelűek érzékenyebbek a téli fagyokra. A 20 °C fölötti hőmérsékletet azonban már nem kedveli. 10 cm-es cserépbe legalább 3 gyökeres dugványt ültessünk. Virágzó. s a nyári hónapokban rendszeresen öntözzük tápoldattal. 3-15 °C-os helyiségek növénye. Európában és Ázsiában mintegy 7 borostyánfaj él. kékesfekete bogyótermése tavasszal érik be. Ha nagyobb felületet akarunk be­ futtatni borostyánnal. mélyzöldek és fodros szélűek. Ezek a levél méretében. E kedvelt szobaborostyán a Ka­ nári-szigetekről származik. termő hajtásain ép szélű. üvegbura vagy nejlontasak alatt. Léggyökerekkel kapaszkodik. Zöldesfe­ hér virágai ősszel nyílnak. Valamennyi borostyán jól szaporítható hajtásdugványozással. Ámpolnanövényként. 2. színezettségében különböznek egymástól. A közön­ séges borostyán (Hedera helix) hazai erdőink örökzöld kúszócser­ jéje. kúszónövényként alkalmazhatjuk. szélessége 3-5 cm. karéjozottságában. Mindkét fajta a hűvösebb.és ablakládák beültetésére is alkalmasak. lépcsőházak dí­ szítésére a közönséges borostyán is alkalmas.

XXI. tábla .

Erős fertőzésnél a növény elpusztul. 1-2 m-es példányok szobában is nevelhetők. foltok. A déli. hirtelen lehűlésre s a hideg öntözővízre igen érzékeny. hogy 15 °C alá ne süllyedjen a hőmérséklet! Mind­ három kedvezőtlen tényező levélhullást okoz. Kártevői közül a takácsatka a legveszélyesebb. Szívásuk nyomán a levél fakó lesz. A dugvá­ nyokat tőzeg és folyami homok keverékébe ültessük. narancsszínű pöttyök. A krotonnak számtalan fajtája van forgalomban. formájában és színében különböznek egymástól. Az eddig ismert 14 krotonfaj hazája Indonézia és Polinézia. 24-26 °C-os párás melegben kb. Szaporításának legkedvezőbb időpontja a januártól márciusig tartó időszak. A levágott hajtásvégeket azonnal dobjuk kézmeleg vízbe. csíkok jellemzik az egyes fajtákat. E szép levélszín azonban csak bőséges napfényben alakul ki. 3 hét alatt meggyökeresednek. Vigyázni kell. hogy nincs-e rajta betegség vagy kártevő. A zöl­ dön kívül a sárga. Levélhullást okoz az ablakréseken beszivárgó hideg is. hogy az egyébként mérgező tejnedv kifolyását megakadá­ lyozzuk. majd lehullik. mélyvörös. amely különösen száraz. A kutyatejfélék családjába tartozó cserje. délnyugati. A huzatra. Érzékeny bőrűeken a tejnedv kiütést okozhat. 46 . Földjébe kever­ jünk rostos tőzeget. s figyeljük.Kroton (Codiaeum variegatum). rózsaszín. tűzpiros. a trópusokon azonban a kertekben mindenütt ültetik. Két-három hétig tartsuk elkülönítve. ezért óvni kell a fertőzéstől. Ott eléri a 3 m magasságot is. A krotont mindig ab­ lak elé kell állítani. meleg levegőben szapo­ rodik el gyorsan. Általános jó tanács: növényszerzeményünket soha ne tegyük régi növényeink közé. délkeleti fekvés a legjobb. Ezek a levél mé­ retében.

tábla .XXII.

Levéldugványokkal szaporítsuk. bordó sok árnyalatát. ró­ zsaszín. Rendszeres öntözést és tápdús. Igazi fénykedvelő növény. Helytelenül fokföldi ibo­ lyának. tavasszal ül­ tessük át. tápdús legyen. Legjobb mázas edénybe süllyesz­ teni a cserepet. A tápanyag pótlásá­ ról folyamatosan gondoskodjunk. ezért az ablakpárkányon van a helye. hogy a levelek tövénél éjsza­ kára ne maradjanak vízcseppek. a pármai ibolya pedig a rendszertanilag más családba tartozó kerti ibolyának egy nagy vi­ rágú fajtája. mert a virág kialakulásához sok fényt igényel. s évente egyszer. Az eredeti kék színen kívül ma már a lila. amelynek máig több száz fajtá­ ját nemesítették ki. Sztreptokarpusz (Streptocarpus x hybridus). Öntözésnél ügyeljünk arra. Virágai fehér. pármai ibolyának is hívják. 1893-ban fedezte fel. aki az első növényt az Usambarahegységben. A virágszár 15-20 cm-es. teljesen kifejlett levél alkalmas. a virág átmérője 3-5 cm. Afrikai ibolya (Saintpaulia ionantha). Talaja laza szerkezetű. valamint a fehér színt is megtaláljuk kisebb-nagyobb méretű. A 3-5 cm-es szárral levá­ gott levelet vízben vagy rostos tőzeg és folyami homok keverékében gyökereztessük. A megfelelő­ en gondozott növények egész évben folyamatosan virágoznak. egyszerű és telt változatban. 3-4 cm szélesek. A jól gondozott növények egész évben folyamatosan virágoznak. Von Saint-Paul-Illaire (1860-1910) egykori usambarai kormányzóról nevezték el. Táprudakkal folyamatosan gondoskod­ junk a tápanyag pótlásáról. 48 . 2. Azóta a világ egyik leggyakrab­ ban termesztett szobanövénye lett. A csuporkafélék családjának tagja. Dugványozásra az érett. az afrikai ibolyához hasonlóan. bíbor és lila árnyalatokban nyílnak. Az ablakpárkányon neveljük. hanem a ke­ let-afrikai Usambara-hegységben honos. Több sztreptokarpusz faj keresztezésével előállí­ tott hibrid. rózsaszín. Levéldugványokkal szaporítsuk. laza talajt kíván. legfeljebb a téli fényszegény hónapokban szűnik meg átmenetileg a virágzás. Levelei 15-20 cm hosszúak. Nem Fokföldön.1.

tábla .XXIII.

A kommelinafélék családjába tartoznak. Csüngő peperómia (Peperomia serpens fol. Trópusi Amerika a hazája. szobai üvegházban fejlődik szépen. Hazája Mexikó.A pletykák (Zebrina. Hajtásdugványozással egész évben szaporíthatjuk. 3. Tradescantia. Szép színe télen mindig kifakul. Csak 1955ben fedezték fel. de a tavaszi-nyári napfény hatására ismét visszanyeri bíbor színét. A borsfélék családjába tartozik. Levelének színe hosszanti ezüstcsíkkal díszített. fonákja piros. leve­ leinek színe és fonákja sötét bíborlila. Fehérvirágú pletyka (Tradescantia albiflora). A levágott hajtásról távolítsuk el az alsó leveleket. A 10 cm-es cserépbe legalább 8-10 dugványt helyezzünk el egy ceruzavastagságú. Trópusi Dél-Ame­ rikában honos. Hátra a hosszabb. Az l/a piros pletyka (Zebrina purpusii) hazája Mexikó. mivel a színes levelű pletykák színe a sovány talajban élénkebb lesz. A legalsó levél alatt 3 mm-re vágjuk le a hajtás alsó végét. Az eddig ismertetett pletykákkal ellentétben fény­ szegény helyen is kielégítően fejlődik. Az 1/b zebrapletyka (Zebrina pendula) Közép-Amerikából származik. gyors szaporításukat és tartásukat jelzi. Hajtásai csüngők. Tavasztól őszig erkélyen vagy ablakládában neveljük. Magyar nevük valószínűleg könnyű. Az 1/c 'Quadricolor' nevű fajtájánál a levélen még hosszanti fehér és rózsaszín rajzolat is van. kihegyezett pálca segítségével. Igényes növény. var). A tarka levelűeknél a föld 1/5-e folyami homok legyen. 4. Hajtása. de máris az egész világon népszerű lett. 2. csak floráriumban. Hajtásai az előző fajokénál erőteljesebbek. 50 . előre a rövidebb dugványok kerüljenek. Bíborpletyka (Setcreasia purpurea). Setcreasea) magyar neve több nemzetség több faját és fajtáját foglalja magában. A jellegzetes szín kialakulásához sok fényre is szükségük van. Hajtásdugványokkal egész évben szaporítható.

XXIV. tábla .

A levelek mérete és színe fajtánként eltérő. Az eredeti fajt 1858-ban Assamból hozták Belgiumba. Tompa levelű peperómia (Peperomia obtusifolia 'Jeli'). s egyszer csípjük vissza. a rózsaszín. Fénykedvelő. A gyökeres dugványokat laza. Veszedelmes kártevője a gyökérgubacs-fonálféreg. Vietnam trópusi őserdőiben honos. télikertben nevelhetők belőle. Hazájuk trópusi Amerika tájai. a zöld. de lakásban nem érdemes foglalkozni a szaporítással. alig találunk gyökeret. Ezüst pílea (Pilea cadierei).amely a talajtól ered . Ámpolnanövényként vagy vegyes virágtálakba alkalmazzuk.a növény fejlődése abbama­ rad. Levéldug­ ványozással szaporítják. A vörös. tőzeges földbe ültessük. Néhány éve jelent meg a virágpiacon. 3.1. A fertőzéskor . Több mint 600 faj tartozik ide. 3-5 cm szélesek. Ma már csak hibridek vannak forgalomban. A virág rózsaszínű. és a cserepet forró vízzel kell fertőtleníteni.A bors­ félék családjának fajokban gazdag nemzetsége a Peperomiáké. A táblán látható fajta még újdonságnak számít. 52 . Ha kiütjük a cserépből. az ezüst­ szürke s a mélybarna árnyalatokat egyaránt megtaláljuk a levele­ ken. Hajtásdugványok­ kal szaporíthatjuk. Hajtásdugványokkal szaporíthatjuk. Levél. Mutatós.vagy királybegónia (Begonia x rex cultorum). később le­ csüngnek. Igazán szép példányok csak floráriumban. a gyökérma­ radványokon apró göböcskéket látunk. sava­ nyú talajban. Nagyon ked­ veli a párás környezetet. Ilyenkor a növényt földdel együtt ki kell dobni. Hajtásai kezdetben felfelé törők. A levelek hossza 5-12 cm. 2. A csalánfélék családjába tartozik. Száraz levegőben vagy hirtelen lehű­ lés hatására ledobja leveleit. de igényes növény: laza. Az egész növény 25-40 cm magas. Levelei 6-10 cm hosszúak. párás melegben fejlődik csak kielégítően. ott kezdték el nemesí­ teni.

XXV. tábla .

talajra simuló és mé­ ternyi magas. A tigrisbegónia fajta is nemesítés eredménye. Mint neve is mutatja. párás melegben fejlődik csak szépen. amely több mint ezer fajt számlál. gumós. A medvekörömfélék család­ jába tartozik. Hajtásai csüngők.és Kelet-Ázsiában ho­ nos. félcserje. Inkább széles. A táblán látható faj pontos hazája ismeretlen. Mint minden begóniát. Tigrisbegónia (Begonia x boweri 'Tiger'). Fényszegény körülmények között fakó lesz. 3-5 cm szélesek. Virága fehér. ezt a fajtát is óvnunk kell a gyökérgubacs-fonálféreg fertőzésétől. ha szomjazni kezd. Amerika szubtrópusi és trópusi tájain egyaránt ta­ lálkozunk velük. Haj­ tásdugványokkal könnyen szaporítható. Félbibe (Hemigraphis alternata). Törzse a talaj felületén kúszik. 54 . laza. E nevet 1690-ben Charles Plumier szerzetes botanikus támogatója. Leveles törzsdarabokkal könnyen szaporíthatjuk. de világos helyen alakul ki. zárt virágablakok ámpolnanövénye. Afrika. hálás szobanövény. Ázsia. világos helyet kedveli. Levélátmérője 6-10 cm. A dugványok azonban csak párás melegben gyökeresednek meg. E veszedelmes kártevő az öntözővízzel. mint mély edénybe. oldalon már írtunk. melegházi és szobanövény. A közvetlen. 2. gyorsan lankad. Vízigényes. ezért a télikertek. Természetesen a kertészek és nemesítők is szívesen foglalkoznak a begóniákkal. lágy szárú. tőzeges földbe ültessük. Levelei 5-8 cm hosszúak. földdel könnyen átterjedhet más szobanövényekre is. Meggyökeresedésig tartsuk párás kör­ nyezetben. Michel Begon tiszteletére adta a Begonia nemzetségnek. A nemzetség 20 faja Délkelet. Mivel félárnyékos. Kis termetű.1. erős nap­ fénytől védett. Akad közöttük egynyári virág. amelyről az 52. Jellegzetes levélszíne tűző naptól vé­ dett. a begóniafélék családjába tartozik.

tábla .XXVI.

Tűri a hőingadozást. De talajta­ karónak is alkalmazhatjuk a floráriumban vagy szobai üvegház­ ban. Jellemző tulajdonsága. A dugványok üvegbura alatt tőzeg és folyami homok keverékében jól gyökeresednek. Virágzata is érdekes. Igényei. Nagyobb télikertben talajtakarónak is kiváló. A csigáktól és pinceászkáktól óvjuk. A 3. Fittonia verschaffeltii 'Argyroneura' levélszínében különbözik az alapfajtól. a száraz szobalevegőt s a dohányfüstöt. gondozása. gyorsan fejlő­ dik. de valódi dísze a szép rajzú levélzet. 12 cm-es cserépbe két gyökeres dugványt ültessünk. szaporítása azonos vele. s növekedése is abbamarad. mindhá­ rom Peru trópusi esőerdőiben él. Földjébe mindig keverjünk rostos tőzeget. Mindössze 3 Fittonia faj ismert. Erőteljesen.1. Mindkettőt összeszedhetjük onnan a reg­ geli órákban. reggel biztosan találunk néhányat. Ilyenkor hajtás­ dugványozással új növényeket kell nevelni. Hálóslevél (Fittonia verschaffeltii). Általában éjszaka táplálkoznak. Mu­ tatós ámpolnanövény vagy támaszték mellett szép kúszónövény. Félbevágott. 2. Ámpolnanövényként magában vagy más növények társaságában különösen jól mutat. Bár hazájában párás körülmények között él. 56 . 10 cm-es cse­ répbe két gyökeres dugványt ültessünk. Transval. Ha este kitesszük. A medvekörömfélék család­ jának szép képviselője. nappal a cserepek alá húzódnak. Rácsok vagy télikertek falának befuttatására kiválóan alkalmas. kivájt krumpli alá is szívesen behúzód­ nak. fényben gazdag és fényszegény körülmények között egyaránt. mert mindkettő szí­ vesen fogyasztja leveleit. A szőlőfélék csa­ ládjába tartozó kúszócserje. Hazája Natal. szobanövényként még a központi fűtésű lakásokban is kielégítően fejlődik. könnyen meggyökeresednek. Hajtásdugványai egész évben gyorsan. A szaporítás leg­ kedvezőbb időpontja a tavasz. Kúszóka (Cissus rhombifolia 'Ellen Danica'). Hajtásai kúszók. hogy egy idő után elöregszik: egyre kisebb leveleket hajt. Az elpusztít­ hatatlan szobanövények közé tartozik.

tábla .XXVII.

mint a többi kúszó filodendron. Fikuszra emlékeztető kis fa vagy cserje. Valamivel lassúbb növekedésű. 3. szobai üvegházban. szélessége 10-15 cm. Vegyes virágtálakban jól mutat. A levelek hossza 20-25 cm. Hajtásdugványai vízben vagy üvegbura alatt elég jól gyöke­ resednek. Pizónia (Pisonia umbellifera 'Variegata'). A 18-22 °C hőmérsékletet kedveli. Vastag. de a központi fűtésű lakásokban s kedvezőtlenebb fényviszonyok között is jól fejlődik. Kúszó hajtásain bőrnemű. Hazája trópusi Amerika. A csodatölcsérfélék családjába tartozik. így ámpolnanövényként vagy vegyes virág­ tálakban igazi különlegesség. még központi fűtés mellett is. Hajtásdugványai vízben 2-3 hét alatt meggyökeresednek. Kúszó filodendron (Philodendron microstictum). melyeknek hossza és szélessége 8-12 cm. zárt virágablakban van. amelynek a táblán látható tarka levelű fajtáját szaporítják a kertészetekben. Új-Zéland és Hawaii. hirtelen lehűlésre kevésbé érzékeny. 58 . A hajtások hosszan lecsüngenek. 10 cm-es cserépbe két gyökeres dugványt ültessünk. A kontyvirágfélék. szabályos szív alakú levelek helyezked­ nek el. húsos gyökérzet s a szép rajzú levelek jel­ lemzik őket. A fikusznál igénytelenebb: huzat­ ra.1. Hajtásdugványait vízben gyökerez­ tessük. Más növények társa­ ságában azonban szobanövényként is jól tartható. 2. Maranta (Maranta leuconeura 'Fascinator'). A mintegy 30 faj hazája Ausztrália. A Marantaceae családba tartozó nemzetség mintegy 25 fajt számlál. Hazájuk tró­ pusi Amerika. Különö­ sebb talajigénye nincs. A nemzetséget a Leidenben és Amszterdamban tevékenykedő Willem Piso (1611-1648) orvos botanikusról nevezték el. A maranta helye a lakásban elsősorban floráriumban. az Araceae-k családjába tartozik.

tábla .XXVIII.

Haj­ tásdugványai vízben 2-3 hét alatt meggyökeresednek. Bár kedveli a sok vizet. mert szívesen fogyasztja leveleit. 4060 cm-nél nem nő magasabbra. A palkafélék családjába tartozik. 3. hogy a levélnyél széles alappal csatlakozik a hajtáshoz. 60 . a szobapalkától vagy vízipálmától leginkább méretében különbözik. edénye ne álljon vízben.vagy kúszónövényként alkalmazhatjuk. 20 szingónium faj él. Terebélyes vízipálma (Cyperus diffusus). Sok 1. Izközei rövidebbek a többi szingóniumnál. Talpas levelű szingónium (Syngonium podophyllum). a nemzetségre jellemző igénytelenség e fajtánál sem hiány­ zik. Nyíllevelű szingónium (Syngonium sagittifolium 'White Butterfly'). Rendkívül gyors fejlődésű. Az előző fajhoz hasonlóan hajtásdugványai vízben rövid idő alatt meggyökeresednek. Trópusi vízinövény.és Dél-Amerika trópusi ős­ erdőiben kb. A legutóbbi évek növényújdonsága. 15 cm hosszú és 10 cm széles.1. Ha macska van a lakásban. Kedvezőtlen fényviszonyok mellett is jól fejlődik. A táblán látható faj magyar ne­ ve arra utal. Közép. amely közismert rokonától. mind vegyes virágtálban jól mutat. ezért hosszanti növekedése lassúbb. A kontyvirágfélék családjába tartozik. A szingónium fajok bármely típus­ földben kielégítően fejlődnek. erősen tagolt levelei a kúszó hajtásokon szórtan helyezkednek el. 2. védjük tőle. kártevőik nincsenek. Bár levelei majdnem fe­ hérek. Mind magában. Ámpolna. a leveleket felére kurtítjuk.5-2 cm széles tőlevelet hoz. A leghálásabb szobanövények egyike. Egy-egy kiszáradást is károsodás nélkül elviselnek. ezek közül nyúlik ki a virágot hozó palkaszár. s folyami homokban meg­ gyökereztetjük. Szaporítása a következőkép­ pen történik: a palkaszár végén lévő levélüstököt 2-3 cm-es szárral levágjuk. Betegségeik.

XXIX. tábla .

.. 52 . 38 borostyán XXI. 4 lándzsarózsa. 48 árnyékvirág IV. 34 fikusz. 16 cryptobergia XVIII.. 44 ciklámen. 26 keserűlevél XI.XI. 42 pandanusz XIX. az arab számok a képeket ismertető szövegoldalakat jelölik.. 40 csipkeharaszt XI...XXVI. 40 páfrány. 6 ginura VII. sávos X... levél.v. 56 hipoesztesz VI.) A névmutatóban azoknak a növényeknek..NÉVMUTATÓ (A római számok a színes táblákat.. 38 kroton XXII. 16 guzmánia XVI....újabb szokás szerint a latin nevét használjuk fonetikusan írva. 56 lamprantusz I.. 20 kriptobergia XVIII. 24 csodaszem VII.. 32 maranta XXVIII. 54 fészektőrózsa XVI.. szoba. kúszó XXVIII. 14 indás kőtörőfű XII. 34 és XVII.. 16 dracéna.háromszínű XIII. Ha a növényeknek több magyar neve is van.... 22 filodendron. 28 pahisztahisz XX.. királyXXV.... 24 korallvirág IX. ampolna IV. melyeknek nincs közis­ mert magyar neve .. 10 . 22 félbibe XXVI. 58 mesevirág XI. 10 begónia.tigris. 28 . 24 neoregélia XIII.. 58 fukszia II.... 36 62 hálóslevél XXVII. 14 afrikai ibolya XXIII.. a legel­ terjedtebbeket tüntetjük fel a névmutatóban. 10 cinerária VII. 20 kövirózsacserje IX. 28 . 32 ... afelandra VI. szoba.csüngőágú X..csíkolt XV.függő XIII.. 8 .. 24 pelliónia III....... bogyócskás XV. 54 bilbergia XVIII. 38 csavarpálma XIX.IV.. 46 kúszóka XXVII..

30 zöldike XII.. 48 tigriske V. 50 .talpas levelű XXIX..... 36 rozmaring II.. 4 porcsin VIII.. 60 szobafűpalka XI. 50 . 50 pompás kutyatej I.. 52 pistikevirág XII. 8 rákvirág III...peperomia... 12 varjúháj... tarkalevelű X.októberi I... 42 szingónium XXIX.XXIV..piros XXIV..zebra.. 18 pszeuderanthénium XIX. 22 szanszeviéria V. csüngő XXIV. csüngő I.XXIV. 18 viaszvirág II. 8 rejtettvirág XVI... 34 és XVII. 6 vízifukszia XII. ezüst XXV. 26 vízipálma. 40 rafidofóra III.. 6 sarjika IX...nyíllevelű XXIX. 4 vesszőkaktusz VIII... 12 szcindapszusz XX.. 4 . bíbor...fehérvirágú XXIV. 50 . 26 . 58 pletyka. 24 sztreptokarpusz XXIII.. 20 sefflera. 52 pílea. 60 ...tompa levelű XXV. terebélyes XXIX. 60 vrízea XIV.... 50 . 60 . 26 pizónia XXVIII.

Nagy Éva Szakmailag ellenőrizte: Dr.0579). IF 6059 . Budapest. 1988 Felelős vezető: Bede István vezérigazgató Felelős szerkesztő: D. Klincsek Pál A szöveget gondozta: Makai Judit Műszaki vezető: Szakálos Mihály Képszerkesztő: Árva Ilona Műszaki szerkesztő: Deák Ferencné Terjedelem: 2.HU ISSN 0324-3168 ISBN 963 11 5575 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Felelős kiadó: Sziládi János igazgató Kossuth Nyomda (87.76 (A/5) ív.

kiadás) Kultúrnövények 2. (2. bodobácsok Ősnövények Havasi virágok Hagymások. skorpiók (3. (3. kiadás) Legyek. kiadás) Különös növények Kisemlősök (2. kiadás) Csigák. harasztok (2. méhek. kagylók (2. zuzmók. kiadás) Állatkerti madarak (2.38. kiadás) Lepkék (4. kiadás) Kaktuszok. Különös állatok Egyszervolt állatok Trópusi orchideák Lovak Kína kerti virágai Macskák Vízinövények Gombák 2. kiadás) Állatkerti emlősök (3. (2. kiadás) Kövületek Kutyák (3. kiadás) Ősállatok (3. kiadás) Vadvirágok 2. kiadás) Fák. Felhők (2. bokrok (3. Gyomnövények Egzotikus hüllők Szobanövények . kiadás) Háziállatok (3. kiadás) Gombák (4. kiadás) Vadak (3. kiadás) Díszmadarak (3. kérészek. kiadás) Halak (3. kiadás) Kígyók. kiadás) Gyümölcsök (3. kiadás) Fűszernövények (2. kiadás) Kultúrnövények 1. pozsgások (2. békák (2. (4. kiadás) Ásványok (2. hangyalesők Madarak 2. kiadás) Pókok. hangyák. gumósok Szitakötők. kiadás) Emberek (2. kiadás) Mohák. (5.Ft A Búvár Zsebkönyvek eddig megjelent kötetei: Madarak 1. kiadás) Emberelődök Trópusi pillangók Kabócák. kiadás) Tengeri állatok 2.. darazsak (3. kiadás) Vadvirágok 1. kiadás) Dísznövények (3. kiadás) Bogarak (3. kiadás) Gyógynövények Tengeri állatok 1(2.