1

. .. .` `` `. .. . · ·· · ´ ´´ ´< << < ¦ ¦¦ ¦ . .. .´ ´ ´ ´ . .. . - -- -¯ ¯¯ ¯, ,, ,l ll l ¦ ¦¦ ¦ . .. ., ,, , > >> >¯ ¯¯ ¯, ,, ,l ll l ¦ ¦¦ ¦ ¸ ¸¸ ¸
Dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah. lagi Maha Mengasihani.

Alhamdullilah bersyukur ke hadrat Allah swt di atas limpah kurniaNya. Alhamdulillah.
masih diberi kesempatan untuk terus beriman dan beramal dengan izin dah kasih
sayangNya. Terima kasih tidak terhingga kpd Sister Raden Galoh di atas doa yang
diletakkan di dalam blognya untuk meniadi amalan kita. Oleh yg demikian. kami
mengambil inisiatiI unutk memuatkan doa-doa tersebut di dalam bentuk buku nota . agar
dapat memudahkan sahabat-sahabat untuk mengamalkannya dan membawanya sebagai
hadiah kpd keluarga atau sahabat-sahabat yg memerlukannya. Kita berusaha dan
semuanya atas izinNya. InsyAllah.

Oleh yg demikian . kami memohon agar sesiapa yg mendapat buku kecil ini. dapat
berterusan memaniatkan doa anda di dalam solah kpd:
Nabi Muhammad saw. keluarga serta sahabat-sahabat baginda.
Puan Dalilah Tamrin (http://onebreastbouncing.blogspot.com/) seorang
peiuang kancer yang telah bermurah hati meletakkan senarai ayat-ayat suci Al
Quran yang meniadi amalan beliau.
Aini Ahmad dan Azrina Kamaruddin yang hanya memaniangkan usaha Puan
Dalilah meyalin doa-doa ke dalam buku kecil ini.
Semua muslimin dan muslimat yang beriuang dengan penyakit ini serta
Semua Muslimim dan muslimat yang inginkan rahmat serta kasih sayang Allah
swt.

Semoga Allah swt mengampunkan dosa-dosa dan berterusan mencurahkan limpah
rahmatNya kpd kita semua. Meniadikan kita penghuni Syurga Firdaus. Amin.
Dari bilik kecil ini.
Azrina Kamaruddin. Aini Ahmad
2008-Lancaster UK.

2

. .. .` `` `. .. . · ·· · ´ ´´ ´< << < ¦ ¦¦ ¦ . .. .´ ´ ´ ´ . .. . - -- -¯ ¯¯ ¯, ,, ,l ll l ¦ ¦¦ ¦ . .. ., ,, , > >> >¯ ¯¯ ¯, ,, ,l ll l ¦ ¦¦ ¦ ¸ ¸¸ ¸
1. Dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah. lagi Maha Mengasihani.


TO SHRINK CANCIR CILL

Soruh Thuuhu 1o= -1o¬ (¬ times)
i..l:`.·´. s _!.>'¦ ¯_1· !±±... _.´¸ !±`.· ¸¸' !>'¸.´,· l´.!· !±.±. ¸¸' N
_,. !..· l´>´.s N´. !..¦ ¸¸¯
105. Dan mereka (yang kaIir) bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) dari hal gunung-
ganang; maka Jawablah: "Tuhanku akan menghancurkannya meniadi debu ditiup angin.
106. "Lalu ia membiarkan tapak gunung-gunung itu (di bumi) rata lagi licin".
107. Engkau tidak akan melihat pada tapaknya itu tempat Yang rendah atau Yang tinggi.

TO KILL CANCIR CILL

1. Soruh Al-Qulum 1-=
_ .l1l¦´. !.´. _.`,L`.· ¸ !. ·.¦ «.-.. i.´¸ _.`.>.. ' _|´. il ¦´,>N ´¸¯.s
_.`... ¯ i.|´. _l-l _l> .,Ls ' ¸.¯...· _.¸.¯.`.´. '
1. Nuun. Demi Pena dan apa Yang mereka tulis. -
2. Engkau (Wahai Muhammad) - Dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu - bukanlah
seorang gila (sebagaimana Yang dituduh oleh kaum musyrik. bahkan Engkau adalah
seorang Yang biiaksana).
3. Dan Sesungguhnya Engkau tetap beroleh pahala Yang amat besar. Yang tidak putus-
putus. (sebagai balasan bagi menialankan aiaran Islam);
4. Dan Bahawa Sesungguhnya Engkau mempunyai akhlak Yang amat mulia.
5. Maka (tidak lama lagi) Engkau akan melihat. dan mereka iuga akan melihat. -
3

±. Soruh Al-Qulum 16-±o ( ¬ times, repeut verse ±o, ±o
times)

.«.... _ls ..L¯,`>l¦ ¸' !.| ¯.±..¯.l. !.´ !.¯.l. ..>´¦ «.>'¦ :| ¦.`..·¦ !..`.¸`.´.l
_.>.`.`. ¸¯ N´. _.`.:.`.. ¸¯ .!L· !.¯.l. .,!L . i.¯¸ `.>´. _.`.,!. ¸'
·>..!· ..¸¯.ll´ '¸
16. (orang Yang bersiIat demikian. akan didedahkan kehinaannya) - Kami akan adakan
tanda di atas hidungnya (yang berupa belalai itu).
17. Sesungguhnya Kami telah timpakan mereka Dengan bala bencana. sebagaimana
Kami timpakan tuan-tuan punya kebun (dari kaum Yang telah lalu). ketika orang-orang
itu bersumpah (bahawa) mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi; -
18. Serta mereka tidak menyebut pengecualian.
19. Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu (pada malam
hari). sedang mereka semua tidur.
20. Lalu meniadilah ia sebagai kebun Yang telah binasa semua buahnya.

TO CLRI IROM CANCIR
(reud IoIIowIng sequence):

1. Al-Iutihuh
.`.· ´<¦ .´.-¯,l¦ .,>¯,l¦ ¸ ..>l¦ ´< ´.´¸ _..l.-l¦ ' .´.-¯,l¦ .,>¯,l¦ ¯
il.. .¯.. _·.I¦ ' .!`.| ..-. .!`.|´. _.-.`.· ' !..>¦ 1´¸´.l¦
..1.`..l¦ ' 1´¸. _·.I¦ ·.-.¦ ¯.±.ls ¸¯.s ...-.l¦ `.±.l. N´. _.l!.l¦ ¯
1. Dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah. lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puii tertentu bagi Allah. Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian
alam.
3. Yang Maha Pemurah. lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaia (Ya Allah) Yang Kami sembah. dan kepada Engkaulah sahaia Kami
memohon pertolongan.
6. Tuniukilah Kami ialan Yang lurus.
7. Iaitu ialan orang-orang Yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. bukan
(ialan) orang-orang Yang Engkau telah murkai. dan bukan pula (ialan) orang-orang Yang
sesat.
4

±. Al-Buquruh 1-=, 16¿-16=, ±==-±=¬, ±S=-±S6
.l¦ ¸ il: ´...÷l¦ N ..´¸ «.· _.> ´,1`..ll ' _·.I¦ _.`..¡`. ..-l!.
_.`..1`.´. :.l¯.l¦ !.·´. ¯.±.´.·¸´¸ _.1±.`. ¯ _·.I¦´. _.`..¡`. !.· _,.¦ i.l| !.´. _,.¦
. il¯.· :,>N!.´. ¯¸`= _.`.·.`. ' i..l`.¦ _ls _.> . ¯.±.¯¸ i..l`.¦´. `.>
_.>l±.l¦ '
1. AliI. Laam. Miim.
2. Kitab Al-Quran ini. tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah
dan tentang sempurnanya); ia pula meniadi petuniuk bagi orang-orang Yang (hendak)
bertaqwa;
3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada perkara-perkara Yang ghaib. dan mendirikan
(mengeriakan) sembahyang serta membelaniakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki
Yang Kami berikan kepada mereka.
4. Dan iuga orang-orang Yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan
kepadamu (Wahai Muhammad). dan Kitab-kitab Yang diturunkan dahulu daripadamu.
serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).
5. Mereka itulah Yang tetap mendapat petuniuk dari Tuhan mereka. dan merekalah
orang-orang Yang beriaya.

¯¸>±.l|´. «.l| .>´. N «.l| N| ´.> ..>¯,l¦ `.,>¯,l¦ ¸'¯ _| _· _l> .´...´.l¦
¯¸N¦´. ..l.>¦´. _,l¦ ¸!±.l¦´. il±l¦´. _.l¦ _,>´ _· ,`>.l¦ !.. ×±.. ´ !.l¦ !.´. _,.¦
´<¦ ´. .!.´.l¦ . .!. !´,>!· «. ´¯¸N¦ .-. !.:¯.. ´±.´. !..· . _é «`.¦: ..¸`..´.
~..¯,l¦ .!>´.l¦´. ,>..l¦ _.. .!.´.l¦ ¯¸N¦´ . ·..N .¯.1l _.l1-. ¸'' .´.
!.l¦ . .>`.. . _.: ´<¦ ¦´:¦..¦ ¯.·...'.>´ .>´ ´<¦ _·.l¦´. ¦.`..¦´ . ´.:¦ !'.`> <
¯.l´. _,. _·.I¦ ¦.`.lL :| _.,. ´.¦.-l¦ _¦ :¯.1l¦ ´< !´-..> _¦´. ´<¦ ...: .¦.-l¦ ¸''
163. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah)
selain dari Allah. Yang Maha Pemurah. lagi Maha Mengasihani.
164. Sesungguhnya pada keiadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan
siang; dan (pada) kapal-kapal Yang belayar di laut Dengan membawa benda-benda Yang
bermanIaat kepada manusia; demikian iuga (pada) air huian Yang Allah turunkan dari
5
langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. serta
ia biakkan padanya dari berbagai-bagai ienis binatang; demikian iuga (pada) peredaran
angin dan awan Yang tunduk (kepada Kuasa Allah) terapung-apung di antara langit
Dengan bumi; Sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan
keesaan Allah kekuasaanNya. kebiiaksanaanNya. dan keluasan rahmatNya) bagi kaum
Yang (mahu) menggunakan akal Iikiran.
165. (Walaupun demikian). ada iuga di antara manusia Yang mengambil selain dari Allah
(untuk meniadi) sekutu-sekutu (Allah). mereka mencintainya. (memuia dan mentaatinya)
sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang Yang beriman itu lebih cinta
(taat) kepada Allah. dan kalaulah orang-orang Yang melakukan kezaliman (syirik) itu
mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak. Bahawa Sesungguhnya
kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. dan Bahawa Sesungguhnya
Allah Maha berat azab seksaNya. (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu).

´<¦ N «.l| N| ´.> ¯_>l¦ `».¯.1l¦ N .:.>!. «´.. N´. »¯.. .«l !. _· .´...´.l¦ !.´. _·
¯¸N¦ . ¦: _.I¦ ×±:· .:..s N| .«.:¦. `.l-. !. _.. `.±...¦ !.´. ¯.±±l> N´.
_.L,>`. .`_:. . .«.ls N| !.. ´.!: ×.´. «¯..¯,´ .´...´.l¦ ´¯¸N¦´. N´. .::.:.
!´.±´L±> ´.>´. ¯_l-l¦ `.,L-l¦ ''' N :¦,´| _· _·.I¦ .· _... .:´,l¦ ´. ¯_-l¦ .·
¯,±>. ..-.Ll!. .¡`.´. ´<!. .1· i...`.¦ :´.`¸`-l!. _..'.l¦ N »!.±.¦ !> ´<¦´.
×..- ..l. ''' ´<¦ ¯_|´. _·.I¦ ¦.`..¦´. .±`>,>`. ´. ·..lLl¦ _|| ¸..l¦ _·.I¦´.
¦.`,±´ `.>.!´,l.¦ ..-.Ll¦ .±..`>,>`. . ¸..l¦ _|| ·..lLl¦ ...l`.¦ ´..>.¦
¸!.l¦ ¯.> !..· _..\.> ''¯
255. Allah. tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang tetap hidup. Yang
kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk
usahkan tidur. Yang memiliki Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada
sesiapa Yang dapat memberi syaIaat (pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan
izinNya. Yang mengetahui apa Yang ada di hadapan mereka dan apa Yang ada di
belakang mereka. sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu
Allah melainkan apa Yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi
Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah meniadi
keberatan kepada Allah meniaga serta memelihara keduanya. dan Dia lah Yang Maha
tinggi (dariat kemuliaanNya). lagi Maha besar (kekuasaanNya)
256. Tidak ada paksaan Dalam ugama (Islam). kerana Sesungguhnya telah nyata
kebenaran (Islam) dari kesesatan (kuIur). oleh itu. sesiapa Yang tidak percayakan Taghut.
6
dan ia pula beriman kepada Allah. maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada
simpulan (tali ugama) Yang teguh Yang tidak akan putus. dan (ingatlah). Allah Maha
Mendengar. lagi Maha mengetahui.
257. Allah Pelindung (yang mengawal dan menolong) orang-orang Yang beriman. ia
mengeluarkan mereka dari kegelapan (kuIur) kepada cahaya (iman). dan orang-orang
Yang kaIir. penolong-penolong mereka ialah Taghut Yang mengeluarkan mereka dari
cahaya (iman) kepada kegelapan (kuIur). mereka itulah ahli neraka. mereka kekal
di dalamnya.

´.¦´. `_..¯,l¦ !.. _,.¦ «.l| . .«.¯¸ _.`..¡.l¦´. _´ ´.¦´. ´<!. .«.>..l.´. .«..´´.
.«\.'¸´. N ·¯,±. _.. .>¦ . .«\.¯¸ ¦.l!·´. !´.-.. !.-L¦´. i.¦,±s !.`.´¸ ..l|´.
¸...l¦ '¯' N .l>`. ´<¦ !´.±. N| !±-`.`. !±l !. ·..´ !.¯.ls´. !. ·...´¦ !.`.´¸ N
!..>¦¡. _| !´.,.· .¦ !.!L>¦ !.`.´¸ N´. ¯_.`>. !´.,ls ¦,.| !.´ .«.l.> _ls _·.I¦
. !´.l¯.· !´.`.´¸ N´. !.l´.>. !. N «·!L !.l .«. .s¦´. !.s ¯,±s¦´. !.l !´..>¯¸¦´. ·.¦
!´..l¯.. !.¯,´..!· _ls .¯.1l¦ _·,±.÷l¦ '¯'
285. Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.
dan iuga orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah. dan Malaikat-
malaikatNya. dan Kitab-kitabNya. dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak
membezakan antara seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi:
Kami dengar dan Kami taat (Kami pohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan kami. dan
kepadamu iualah tempat kembali".
286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapat
pahala kebaikan Yang diusahakannya. dan ia iuga menanggung dosa keiahatan Yang
diusahakannya. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! ianganlah
Engkau mengirakan Kami salah iika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami !
ianganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah
Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan
kami! ianganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya
memikulnya. dan maaIkanlah kesalahan kami. serta ampunkanlah dosa kami. dan berilah
rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu. tolonglah Kami untuk
mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kaIir".

7
¿. Ali-Imrun 1-=, 1S, ±6-±¬
.l¦ ¸ ´<¦ N «.l| N| ´.> ¯_>l¦ `».¯.1l¦ ' _,. ..ls ...>l¦ ´_>l!. !·´..`. !.l
_.. «... _,.¦´. «.´¸¯.`.l¦ _.>´N¦´. ¯ . `_¯.· _.> !.ll _,.¦´. _!·¯,±l¦ _| _·.I¦
¦.`,±´ ·..!:. ´<¦ `.±l '.¦.s ...: ´<¦´. ",.¸ s .: .!1..¦ ' _| ´<¦ N _±>´ «.ls
".`_: _· ¯¸N¦ N´. _· .!.´.l¦ '
1. AliI. Laam. Miim.
2. Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang tetap hidup. Yang
kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya.
3. Ia menurunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab suci (Al-Quran) Dengan
mengandungi kebenaran. Yang mengesahkan isi Kitab-kitab suci Yang telah diturunkan
dahulu daripadanya. dan ia iuga Yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Iniil.
4. Sebelum (Al-Quran diturunkan). meniadi petuniuk bagi umat manusia. dan ia iuga
Yang menurunkan Al-Furqaan (yang membezakan antara Yang benar Dengan Yang
salah). Sesungguhnya orang-orang Yang kuIur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah
itu. bagi mereka azab seksa Yang amat berat. dan (ingatlah). Allah Maha Kuasa. lagi
berhak membalas Dengan azab seksa (kepada golongan Yang bersalah).
5. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun Yang ada di bumi dan
iuga Yang ada di langit.

.±: ´<¦ .«.¦ N «.l| N| ´.> «>..l.l¦´. ¦.l`.¦´. .l-l¦ !.,!· 1`.1l!. N «.l| N| ´.>
',.¸-l¦ `.,÷>l¦ ¸¯
18. Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya Dengan dalil-dalil dan bukti).
bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang sentiasa
mentadbirkan (seluruh alam) Dengan keadilan. dan malaikat-malaikat serta orang-orang
Yang berilmu (mengakui dan menegaskan iuga Yang demikian); tiada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan dia; Yang Maha Kuasa. lagi Maha Biiaksana.

_· ¯.±ll¦ il.. il.l¦ _.¡. .l.l¦ . '.!:· ~¸..´. .l.l¦ ´.. '.!:· ,-.´. . '.!:·
´_..´. . '.!:· ì.´,. ¸¯.>l¦ i.| _ls _´ .`_: ",..· '' ~l.. _,l¦ _· ¸!±.l¦ ~l..´.
8
´¸!±.l¦ _· _,l¦ ~,>.´. ¯_>l¦ . ·¯..l¦ ~,>.´. ·¯..l¦ ´. ¯_>l¦ ·`¸¯,.´. . '.!:·
¸¯.-. .!.> '¯
26. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai Tuhan Yang mempunyai Kuasa
pemerintahan! Engkaulah Yang memberi Kuasa pemerintahan kepada sesiapa Yang
Engkau kehendaki. dan Engkaulah Yang mencabut Kuasa pemerintahan dari sesiapa
Yang Engkau kehendaki. Engkaulah iuga Yang memuliakan sesiapa Yang Engkau
kehendaki. dan Engkaulah Yang menghina sesiapa Yang Engkau kehendaki. Dalam
kekuasaan Engkaulah sahaia adanya Segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha
Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
27. "Engkaulah (Wahai Tuhan) Yang memasukkan waktu malam ke Dalam waktu siang.
dan Engkaulah Yang memasukkan waktu siang ke Dalam waktu malam. Engkaulah iuga
Yang mengeluarkan sesuatu Yang hidup dari benda Yang mati. dan Engkaulah Yang
mengeluarkan benda Yang mati dari sesuatu Yang hidup. Engkau iualah Yang memberi
rezeki kepada sesiapa Yang Engkau kehendaki. Dengan tiada hitungan hisabnya".


A. Al-A'ruI =A-=6, 11¬-11n
´_| `.>`.´¸ ´<¦ _.I¦ _l> .´...´.l¦ ´¯¸N¦´ . _· «`.. .!`.¦ ¯.. _´..`.¦ _ls `¸-l¦
_:-`. _.l¦ ´¸!..l¦ .«.lL . !...> ´.:l¦´. ,.1l¦´. ».>´.l¦´. .,>.`. .:¸¯.!. N¦ `«I
_l>'¦ '¸¯.N¦´. ì´¸!.. ´<¦ ´.´¸ _..¹.-l¦ '' ¦.`s:¦ ¯.>`.´¸ l´.¯¸.· «´,±>´. .«.| N ´.>´
_·..-.l¦ '' N´. ¦...±. _· ¯¸N¦ .-. !±>.l.| :.`s:¦´. !·¯. > !´-.L´. _|
·´.-´¸ ´<¦ '..,· . _...`>.l¦ ''
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi Dalam
enam masa lalu ia bersemayam di atas Arasy; ia melindungi malam Dengan siang Yang
mengiringinya Dengan deras (silih berganti) dan (ia pula Yang menciptakan) matahari
dan bulan serta bintang-bintang. (Semuanya) tunduk kepada perintahNya. ingatlah.
kepada Allah iualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan
pemerintahan. Maha suci Allah Yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
55. Berdoalah kepada Tuhan kamu Dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-
lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampaui batas.
56. Dan ianganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan Segala
Yang membawa kebaikan padanya. dan berdoalah kepadanya Dengan perasaan bimbang
(kalau-kalau tidak diterima) dan iuga Dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya
makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang Yang memperbaiki
amalannya.
9

¤ !´.,>.¦´. _|| ´_..`. _¦ _l¦ .!.s ¦:¦· ´_> .1l. !. _.>·!. ¸¸¯ ×·´.· ´_>'¦
_L.´. !. ¦..l´ _.l.-. ¸¸¯ ¦..l-· il!´.> ¦..l 1.¦´. _·,-.. ¸¸'
117. Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: "Campakkanlah tongkatmu!"
maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa Yang mereka pura-pura adakan
(dengan sihir mereka).
118. Maka sabitlah kebenaran (mukiizat Nabi Musa). dan batalah (sihir)
Yang mereka telah lakukan.
119. Oleh itu. kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan
kembalilah mereka Dengan keadaan Yang hina.


=. Yonos So-S1
!´.l· ´.l> :,>´.l¦ _!· .±l ´_..¯. ¦.1l¦ !. ...¦ _.1l¯. ¯¸ !´.l· ¦¯.1l¦ _!· _..`.
!. ..:> «. `,`>.l¦ _| ´<¦ .`«\L¯.`,. _| ´<¦ N ~l`.`. _´.- _·..±.l¦ ¯¸
80. Setelah datang Ahli-ahli sihir itu. Nabi Musa berkata kepada mereka:" campakkanlah
kamu dahulu apa Yang kamu hendak campakkan (diri benda-benda Yang kamu iadikan
sihir itu)!"
81. Setelah mereka campakkan (benda-benda itu). Nabi Musa berkata:" apa Yang kamu
datangkan itu. itulah sihir; Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya
(dengan mukiizat Yang dikurniakanNya kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akan
meniayakan perbuatan orang-orang Yang melakukan kerosakan.


6. Thuuhu 6=-6n

¦.l!· ´_..... !.| _¦ ´_.l. !.|´. _¦ _.>. _.¦ . _.l¦ '' _!· ¯_. ¦.1l¦ ¦:¦· ¯.>!.>
¯.±,.s´. `_¯.>´ «.l| . .=,`>. !..¦ _-`.· '' ´>.!· _· .«.±. «±.> _..¯. '¯
!´.l· N .>. ..| ·.¦ _lsN¦ '¯ _l¦´. !. _· i.,.. .1l. !. ¦.`-´.. !..| ¦.`-..
..´ ,>.. N´. ~l±`. `,>!´.l¦ ±.> _.¦ ''
65. Mereka berkata: "Wahai Musa! Engkaukah Yang akan mencampak lebih dahulu atau
kamikah Yang mula-mula mencampak?"
10
66. Nabi Musa meniawab: "Bahkan kamulah campak dahulu". tiba-tiba tali-tali mereka
dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-olah benda-benda
berialan. disebabkan sihir mereka.
67. Maka Yang demikian meniadikan Nabi Musa merasa takut sedikit Dalam hatinya.
68. Kami berIirman kepadanya: "Janganlah Engkau takut (Wahai Musa)! Sesungguhnya
Engkaulah Yang tertinggi mengatasi mereka Dengan kemenangan.
69. "Dan campakkanlah apa Yang ada di tangan kananmu. nescaya ia
menelan Segala (benda-benda sihir) Yang mereka lakukan. kerana
Sesungguhnya apa Yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir;
sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh keiayaan. di mana sahaia ia berada".


¬. Mokminon 11=-11S

`..¯..>·¦ !..¦ ¯.>..1l> !..s ¯.>.¦´. !´.,l| N _.`->¯,. ¸¸' _l.-.· ´<¦ il.l¦ ´_>l¦
N «.l| N| ´.> ´.´¸ ¯,-l¦ ..,÷l¦ ¸¸' .´ . ~.. ×. ´<¦ !´±.l| ,>¦´. N ´.>¯,. .«l
.«. !..¦· .«.!.> ..s .«.´¸ .«.| N ~l±`. _.`,±.>l¦ ¸¸¯ _·´. .¯¸ ¯,±s¦ `.>¯¸¦´.
·.¦´. ¸¯.> _..-¯,l¦ ¸¸¯
115. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu
(dari tiada kepada ada) sahaia Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu
(menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?"
116. Maka (dengan Yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh
alam. lagi Yang tetap benar; tiada Tuhan melainkan Dia. Tuhan Yang mempunyai Arasy
Yang mulia.
117. Dan sesiapa Yang menyembah Tuhan Yang lain bersama-sama Allah. Dengan tidak
berdasarkan sebarang keterangan mengenainya. maka Sesungguhnya hitungannya (dan
balasan amalnya Yang iahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang
Yang kaIir tidak akan beriaya.
118. Dan berdoalah (Wahai Muhammad Dengan berkata): "Wahai Tuhanku. berikanlah
ampun dan kurniakan rahmat. dan sememangnya Engkaulah sahaia sebaik-baik pemberi
rahmat!"


11

S. As-ShuuIIuut 1-1=

·.±.¯.l¦´. !±. ¸ .,>,l!· ¦,>¸ ' ·.´,l.`.l!· ¦´,´: ¯ _| ¯¸>±.l| .>´.l '
´.¯¸ .´...´.l¦ ¯¸N¦´. !.´. !.·.... .´¸´. ·,.:.l¦ ' !.| !.`.¸ ´.!´.´.l¦ !´..´.l¦ «´..,.
.´¦´.>l¦ ' !L±>´. . _´ .L.: :¸!. ¯ N _.`-´.´.· _|| *.l¦ _lsN¦
_.·.1`.´. . _´ ..l> ¯ ¦´¸.`>: ¯.>´. '.¦.s ´..¦´. ' N| . .L> «±L>'¦
.«-..!· '.!.: '.·!. ¸¸ ¯...±.`.!· .>¦ ´.:¦ !1l> »¦ . !´.1l> !.| .±..1l> .
_.L .¸N ¸¸ ¯_. ·¯.>s _.`,>`.·´. ¸' ¦:|´. ¦.`,´: N _.`,´.. ¸¯ ¦:|´. ¦.¦´¸ «.¦´.
_.`,>`..`.· ¸' ¦.l!·´. _| ¦..> N| ",`>. _..¯. ¸'
1. Demi (hamba-hambaKu) Yang berbaris Dengan berderet-deret -
2. (hamba-hambaKu) Yang melarang (dari keiahatan) Dengan sesungguh-sungguhnya -
3. (hamba-hambaKu) Yang membaca kandungan Kitab Suci;
4. (Sumpah Demi sumpah) Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu -
5. Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan Segala Yang ada di
antara keduanya. dan Tuhan (yang mengatur) tempat-tempat terbit matahari.
6. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit Yang dekat (pada penglihatan penduduk
bumi) Dengan hiasan bintang-bintang.
7. Dan (Kami pelihara urusan langit itu) Dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk
campur) tiap-tiap Syaitan Yang derhaka;
8. (dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat)
penduduk langit. dan mereka pula direiam (dengan api) dari Segala arah dan peniuru.
9. Untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa Yang tidak putus-putus.
10. Kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu Yang curi mendengar mana-mana
percakapan (malaikat). maka ia diburu dan diikuti (dengan reiaman) api Yang meniulang
lagi menembusi.
11. (setelah nyata kekuasaan kami) maka Bertanyalah (Wahai Muhammad) kepada
mereka (yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati): Adakah diri mereka lebih
sukar hendak diciptakan. atau makhluk-makhluk lain Yang Kami telah ciptakan?
Sesungguhnya Kami telah mencipta mereka dari tanah liat (yang senang diubah dan
diciptakan semula).
12. (Pertanyaan itu tidak iuga berIaedah kepada mereka) bahkan Engkau merasa hairan
(terhadap keingkaran mereka). dan sebaliknya mereka mengeiek-eiek (peneranganmu).
13. Dan apabila diperingatkan. mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu.
12
14. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami dan
kebenaranmu). mereka mencari-cari ialan memperolok-olokkannya. -
15. Serta mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir Yang nyata.


n. Ar-Ruhmun ¿1-¿A

~`,±.. ¯.>l «¯.¦ _*1.l¦ ¯¸ ´_!.· .N¦´. !.>.´¸ _!..>. ¯' ´¸:-... ´>'¦ .N¦´.
_| ¯..-L.`.¦ _¦ ¦..±.. . ¸!L·¦ .´...´.l¦ ¯¸N¦´. ¦..±.!· N _..±.. N|
.Ll´.· ¯¯ ´_!.· .N¦´. !.>.´¸ _!..>. ¯'
31. Kami hanya akan menguruskan hitungan dan balasan amal kamu sahaia (pada hari
kiamat.) Wahai manusia dan iin!
32. Maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu. Yang kamu hendak
dustakan?
33. Wahai sekalian iin dan manusia! kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-
kawasan langit dan bumi (untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami). maka
cubalah kamu menembus keluar. kamu tidak akan menembus keluar melainkan Dengan
satu kekuasaan (yang mengatasi kekuasaan kami; Masakan dapat)!
34. Maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu. Yang kamu hendak
dustakan?


1o. Al-Husyr ±1-±A

¯.l !´.l,.¦ ¦..> _¦´.¯,1l¦ _ls _.> .«..¦,l !´-:.> l´.´...¯. . «´,:> ´<¦ .l.´.
`_.:.N¦ !.'.¸.. !.ll `.±l-l _.`,>±.. '¸ ´.> ´<¦ _.I¦ N «.l| N| ´.> `.l.s
..-l¦ :..±:l¦´. ´.> ..-¯,l¦ `.,>¯,l¦ '' ´.> ´<¦ ..I¦ N «.l| N| ´.> il.l¦
'.´.1l¦ `..l´.l¦ .¡.l¦ ..±.l¦ ',.,-l¦ '¸!´.>l¦ ¸.÷..l¦ ´.>¯.. ´<¦ !´.s
_.é¸:· '¯ ´.> ´<¦ _l.>l¦ _¸!.l¦ '¸¯...l¦ `«I '.!.`.N¦ _.`.>l¦ ~..· .«l !.
_· .´...´.l¦ ¯¸N¦´. ´.>´. ',.¸-l¦ `.,>>'¦ ''
21. Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung. nescaya Engkau
melihat Gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah).
13
misal-misal Perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia. supaya mereka
memikirkannya.
22. Dia lah Allah. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang
ghaib dan Yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah. lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian
alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat seiahtera (dari Segala kekurangan); Yang
Maha melimpahkan Keamanan; Yang Maha pengawal serta Pengawas; Yang Maha
Kuasa; Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala
KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala Yang mereka sekutukan dengannya.
24. Dia lah Allah. Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada
kepada ada); Yang membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang
dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya;
bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada
bandingNya. lagi Maha Biiaksana.

11. Al-Molk ¿-A

_.I¦ _l> ׯ.. .´.... !·!.L !. _,. _· _l> .´.-¯,l¦ . .'..±. ×>¯¸!· ´¸..l¦
¯_> _,. . ¸.L· ¯ ¯.. ×>¯¸¦ ´¸..l¦ _..¯,´ `.l1.. i.l| ¸..l¦ !´..l> ´.>´. ¸..>
'
3. Dia lah Yang telah mengaturkan keiadian tuiuh petala langit Yang berlapis-lapis;
Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang
keadaan Yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (iika Engkau ragu-ragu) maka
ulangilah pandangan - (mu) - Dapatkah Engkau melihat sebarang kecacatan?
4. Kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali. nescaya pandanganmu itu akan
berbalik kepadamu Dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan). sedang ia pula
berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga Dengan sia-sia).


1±. Al-Qulum ¿-A

_|´. il ¦´,>N ´¸¯.s _.`... ¯ i.|´. _l-l _l> .,Ls '
3. Dan Sesungguhnya Engkau tetap beroleh pahala Yang amat besar. Yang tidak putus-
putus. (sebagai balasan bagi menialankan aiaran Islam);
4. Dan Bahawa Sesungguhnya Engkau mempunyai akhlak Yang amat mulia.
14
1¿. Al-Jinn ¿

.«.¦´. _l.-. ´.> !´..´¸ !. .>´¦ «.>.. N´. ¦.I´. ¯
3. `Dan (ketahuilah Wahai kaum kami!) Bahawa sesungguhnya: tertinggilah kebesaran
dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak.


1A. Al-KuIiroon

¯_· !..!.. _.`,±.÷l¦ ¸ N ..s¦ !. _...-. ' N´. `...¦ _.... s !. ..s¦ ¯
N´. !.¦ ..l. !. .·..s ' N´. `...¦ _....s !. ..s¦ ' ¯¸>l ¯¸>`..: ´_|´. _·: '
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Hai orang-orang kaIir!
2. "Aku tidak akan menyembah apa Yang kamu sembah.
3. "Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) Yang Aku sembah.
4. "Dan Aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
5. "Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara Aku beribadat.
6. "Bagi kamu ugama kamu. dan bagiku ugamaku".1=. Al-Iuluq

¯_· :.`s¦ .,. _l±l¦ ¸ . ¯¸. !. _l> ' .´. ¯¸. _.l. ¦:| .·´. ¯ .´. ¯,:
·.:.±.l¦ _· .1`-l¦ ' .´. ¯,: ..l> ¦:| . .> '
1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan Yang
menciptakan sekalian makhluk.
2. "Dari bencana makhluk-makhluk Yang ia ciptakan;
3. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;
4. "Dan dari keiahatan makhluk-makhluk Yang menghembus-hembus pada simpulan-
simpulan (dan ikatan-ikatan);
5. "Dan dari keiahatan orang Yang dengki apabila ia melakukan dengkinya".

15
16. An-Nus

¯_· :.`s¦ .,. !.l¦ ¸ il. !.l¦ ' «.l| !.l¦ ¯ . ¯,: ¦´.`.´.l¦ !.>'¦
' _.I¦ '.`.´.`. _· ¸... _!.l¦ ' ´. «.>l¦ !.l¦´. '
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian
manusia.
2. "Yang Menguasai sekalian manusia.
3. "Tuhan Yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
4. "Dari keiahatan pembisik penghasut Yang timbul tenggelam. -
5. "Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke Dalam hati manusia. -
6. "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan iin dan manusia".(Reud ¬ times onto wuter Ior shower und to be drunk)

BeIIeve, IL Is He LIe MosL MercIIuI, LIe MosL ¡ovIng, Ior IL Is He wIo wIII gIve u
cure Lo LIIs dIseuse. ¡nsvu'AIIuI, II IL Is LIe besL IuLed und cIurLed In mv IIIe.

Alwuys reud:
1) Dou NubI Yunus,
¦:´. _.´.l¦ :| .>: !´...-`. ´L· _¦ l ´¸.1. «.ls _:!.· _· ·..lLl¦ _¦ N «.l| N|
·.¦ ...>¯.. _.| ·.é ´. _..l.Ll¦ ¯¯
87. dan (sebutkanlah peristiwa) Zun-Nun. ketika ia pergi (meninggalkan kaumnya) Dalam keadaan marah.
Yang menyebabkan ia menyangka Bahawa Kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan;
(setelah berlaku kepadanya apa Yang berlaku) maka ia pun menyeru Dalam keadaan Yang gelap-gelita
Dengan berkata: "Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (Ya Allah)! Maha
suci Engkau (daripada melakukan aniaya. tolongkanlah daku)! Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang
Yang menganiaya diri sendiri". |Surah Yunus Ayat 87|

z) BIsmIIIuI =


16


1)Dengan nama Allah yang Maha Me.urah Lagi Maha Penyayang.
2. Dengan nama Allah yang menyembuhkan.
3. Dengan nama Allah yang mencukupi.
4. Dengan nama Allah yang memberi keseiahteraan.
5. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat sesuatu di bumi iuga di langit. dan
Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.

Khasiat Ayat Ini
1. Penawar bisa
2. Penawar kepada penyakit bisa bisa tulang. bisa bisa badan. bisa batu meroyan.
3. Boleh diubati penyakit yang tidak diketahui puncanya.

Nota
Avat ini telah sava amalkan setiap kali selesai solat. Sava adalah penghidap gastrik.
Sava tidak akan kena gastrik selagi sava mengamalkan avat ini.

Tatacara

1. Membaca dengan satu naIas dgn hati yang khusyuk.
2. Ditiup ditangan atau ditempat yang sakit.
3. Sapukan di tempat yang sakit ataupun disapukan ke satu badan.
4. Kemudian iktikad seperti membuang sesuatu keluar dari badan pesakit.

17

¤) Dou NubI Avub,
¤ ..¯.¦´. :| _:!. .«`.´¸ _.¦ ´_.´.. ¯¸´.l¦ ·.¦´. `.>¯¸¦ _..-¯,l¦ ¯¯
83. dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub. ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya Dengan berkata:
"Sesungguhnya Aku ditimpa penyakit. sedang Engkaulah sahaia Yang lebih Mengasihani daripada Segala
(yang lain) Yang Mengasihani". |Surah Ayub Ayat 83|
q) AvuLuI SvIIu'

Soruh Tuobuh (Ayut 1A)

¯.>.l..· `.±¯..-`. ´<¦ ¯.÷...!. ¯.>,>´´. ¯.´¸´...´. `.±,l. .:·´. ´¸... .¯.· _...¡¯.
¸'
14. perangilah mereka. nescaya Allah akan menyeksa mereka Dengan (perantaraan)
tangan kamu. dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan
mereka. dan ia akan memuaskan hati orang-orang Yang beriman.


Soruh Yonos (Ayut =¬)

!..!.. '!.l¦ .· .>.´.!> «Ls¯.. . ¯.÷.¯¸ ".!±:´. !.l _· ¸..¯.l¦ _´.>´. «´.-´¸´.
_...¡.ll '¯
57. Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran Yang
meniadi nasihat pengaiaran dari Tuhan kamu. dan Yang meniadi penawar bagi penyakit-
penyakit batin Yang ada di Dalam dada kamu. dan iuga meniadi hidayah petuniuk untuk
keselamatan. serta membawa rahmat bagi orang-orang Yang beriman.


Soruh An-Nuhl(Ayut 6n)

¯.. _l´ . _´ .,..l¦ _>l`.!· _.. i.´¸ *l: ~`,>´ . !±..L. '.¦´¸. .l.>: .«.´.l¦
«,· ".!±: !.ll _| _· il: «.N .¯.1l _.`,>±. . ''
69. kemudian makanlah dari Segala ienis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang Engkau
sukai). serta Turutlah ialan-ialan peraturan Tuhanmu Yang diilhamkan dan
18
dimudahkannya kepadamu". (dengan itu) akan keluarlah dari Dalam badannya minuman
(madu) Yang berlainan warnanya. Yang mengandungi penawar bagi manusia (dari
berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada Yang demikian itu. ada tanda (yang
membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang Yang mahu berIikir.


Soruh Al-Isru (Ayut S±)

`_¸..´. ´. _¦´.¯,1l¦ !. ´.> ".!±: «´.-´¸´. _...¡.ll N´. ..,. _..l.Ll¦ N| ¦´¸!.> ¯'
82. dan Kami turunkan Dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat suci Yang
meniadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang Yang beriman kepadanya; dan
(sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang Yang zalim (disebabkan
keingkaran mereka) melainkan kerugian iua.


Soruh Asy Syoruu (Ayut So)

¦:|´. ·.,. ´.±· _.±:· ¯¸
80. "Dan apabila Aku sakit. maka Dia lah Yang menyembuhkan penyakitku;


Soruh Iossilut (Ayut AA)

¯.l´. «..l-> !.¦´.¯,· !..>°¦ ¦.l!1l N¯.l ·l´.· .«...¦´. ¨_.>°¦´. ¨_.,s´. ¯_· ´.> _·.\l
¦.`..¦´. ..> ".!±:´. _·.I¦´. N _.`..¡`. _· ¯.±.¦:¦´. ",·´. ´.>´. `.±,l. _.s
...l`.¦ _.:!´.`. . _l>. ..-. ''
44. dan kalaulah Al-Quran itu Kami iadikan (bacaan) Dalam bahasa asing. tentulah
mereka akan berkata: "Mengapa tidak diielaskan ayat-ayatNya (dalam bahasa Yang Kami
Iahami)? Patutkah Kitab itu berbahasa asing sedang Rasul Yang membawanya berbangsa
Arab?" Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran itu. meniadi (cahaya) petuniuk serta
penawar bagi orang-orang Yang beriman; dan sebaliknya orang-orang Yang tidak
beriman. (Al-Quran itu) meniadi sebagai satu penyakit Yang menyumbat telinga mereka
(bukan penawar); dan ia iuga merupakan gelap-gelita Yang menimpa (pandangan)
mereka (bukan cahaya Yang menerangi). mereka itu - (dengan perbuatan melarikan diri
dari aiaran Al-Quran. tidak ubahnya seperti) orang-orang Yang diseru dari tempat Yang
iauh (Masakan mereka dapat mendengar Dengan betul atau melihat Dengan nyata)".


=) ¡sLIgIIur