Ujian Bulanan 3 (Ogos 2012) Geografi Tingkatan 2 40 minit

Nama: ………………………………………… BAHAGIAN A [60 Markah] 1 Migrasi terbahagi kepada dua jenis iaitu I II III IV A B C D 2 migrasi antarabangsa migrasi kebangsaan migrasi miskin migrasi dalaman I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Kelas: …………………………

Penghijrahan Nabil dan Hakeem dari Selangor ke Johor dikenali sebagai A B C D migrasi negeri migrasi antarabangsa migrasi dalaman migrasi daerah

3

Antara berikut, manakah melibatkan migrasi antarabangsa? A B C D Penghijrahan Fasha dan Lilies dari Kuala Lumpur ke Shah Alam Penghijrahan Zyan dan Mahmud dari Seremban ke Alor Setar Penghijrahan Ilham dan Syauki dari Kampung Subang ke Kampung Jawa Penghijrahan Simha dan Abu dari Malaysia ke England

23

© 2012 Hak Cipta Sapura Smart School

SULIT

SULIT 4 2 23 Antara yang berikut. Apakah faktor penolak migrasi dari negara berkenaan? I II III IV A B C D Kemerosotan hasil perindustrian Taraf hidup yang tinggi Peluang pekerjaan yang terhad Kekurangan makanan I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23 © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School SULIT SU . manakah faktor penarik yang menyebabkan penduduk berhijrah ke bandar? I II III IV A B C D Kadar upah yang tinggi Peluang pekerjaan yang banyak Kos pengangkutan yang rendah Kos hidup yang rendah I dan II I dan IV II dan III III dan IV 5 Keadaan di bawah disebabkan oleh pergerakan penduduk yang ketara dari • • A B C D Tanah pertanian terbiar Kekurangan hasil pertanian luar bandar ke bandar bandar ke bandar luar bandar ke luar bandar bandar ke luar bandar 6 Hameesh dan Shankaran berhijrah dari Negara India ke Negara Malaysia.

Luar bandar ke Rancangan Pembangunan tanah Antara yang berikut.SULIT 3 23 7 Jenis migrasi di bawah dapat dikaitkan dengan agensi kerajaan. agensi manakah yang tidak berkaitan dengan pernyataan di atas? A B C D 8 • • Lembah Kinta Lembah Klang KEJORA KESEDAR SIDA DARA Faktor manakah menggalakkan pergerakan penduduk ke kawasan yang disenaraikan di atas? I II III IV A B C D 9 Putrajaya Perpindahan penduduk ke kawasan di atas berkait rapat dengan? A B 23 Sektor pelancongan Pusat pentadbiran baru SULIT SU Taraf hidup yang rendah Kemudahan pendidikan Banyak peluang pekerjaan Kos hidup yang tinggi I dan II I dan IV II dan III III dan IV © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School .

pilih imigrasi yang terdapat di Malaysia I II III IV A B C D Luar bandar ke bandar Bandar ke bandar Menetap di bandar sahaja Menetap di luar bandar sahaja I dan II I dan III II dan IV III dan IV 23 © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School SULIT SU .SULIT C D 10 Pebangunan tanah Kemajuan perindustrian • 4 23 Kemudahan LRT Bandar manakah yang menarik imigran kerana faktor tarikan di atas? A B C D 11 Alor Setar Ipoh Kuala Lumpur Kota Kinabalu Pernyataan yang manakah benar tentang migrasi? A B C D Perjalanan penduduk dari rumah ke tempat kerja Perjalanan penduduk balik kampung Penduduk berpindah rumah Perpindahan penduduk ke tempat lain untuk sementara atau kekal 12 Didapati bahawa bilangan penduduk di sesebuah negara bertambah apabila A B C D emigrasi melebihi imigrasi tiada imigrasi imigrasi melebihi emigrasi tiada kematian langsung 13 Antara berikut.

SULIT 5 23 14 Addam telah mendapat pekerjaan di Kuala Lumpur. Pergerakan Addam ini dikenali A B C D migrasi antarabangsa migrasi dalaman transmigrasi migrasi daerah 15 Perpindahan penduduk luar bandar ke kawasan bandar menyebabkan A B C D kesamarataan penduduk pertambahan penduduk di bandar pertambahan penduduk di luar bandar pengurangan penduduk di kawasan bandar 16 Apakah yang terjadi di atas kawasan berlorek selepas kemajuan pertanian berlaku? I II III IV A B C D 17 23 Pertambahan pusat pelancongan Pertambahan pusat pendidikan tinggi Pertambahan bandar baru Pertambahan industri memproses I dan II I dan IV II dan III III dan IV Salah satu dasar kerajaan untuk memajukan kawasan luar bandar ialah A mengurangkan bilangan penduduk di bandar SULIT SU © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School . Dia telah menjualkan rumahnya di Terengganu dan berpindah ke Kuala Lumpur.

manakah empangan yang dibina untuk mengairi kawasan kawasan sawah padi? I II III IV A B C D Empangan Muda Empangan Kemubu Empangan Kenyir Empangan Temenggor I dan II II dan III III dan IV I dan IV Lembah Kinta Lembah Klang 19 Pertambahan penduduk di kawasan di atas adalah di sebabkan oleh A B C D pertanian pembalakan penternakan perlombongan 20 Apakah jenis tanih yang diteroka kerana permintaan terhadap barangan kaca? A B C D Pasir Laterit Aluvium Lempung Kerian Endau-Rompin 21 23 Kawasan di atas diteroka kesan perubahan penduduk akibat kegiatan © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School SULIT SU .SULIT B C D 18 6 mengharamkan penghijrahan penduduk ke bandar pembukaan tanah rancangan FELDA menghapuskan kawasan luar bandar 23 Antara yang berikut.

II dan IV I. manakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar? Kawasan tadahan hujan terjejas Peningkatan permintaan bekalan air I. III dan IV II. II dan III I. III dan IV Apakah usaha yang dilakukan untuk mengekalkan kesuburan tanih? A B C D Pertanian berteres Pertanian pindah Tanaman bergilir Tanaman secara giat 24 Soalan 24 berdasarkan rajah di bawah Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan usaha A B 23 mengawal pencemaran menambah kesuburan tanih SULIT SU © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School .SULIT A B C D 22 I II III IV A B C D 23 penanaman kopi penanaman padi penternakan ikan penanaman semula Kepelbagaian spesies flora Tanah diteroka lebih giat 7 23 Antara yang berikut.

SULIT C D mengurangkan kos tanaman meningkatkan hasil tanaman 8 23 25 Jangka hayat penduduk di negara penduduk berlebihan adalah sederhana kerana I II III IV A B C D mengikut warisan ramai berhijrah ke negara lain pemakanan kurang seimbang kekurangan kemudahan perubatan I dan II I dan III II dan IV III dan IV 26 Antara berikut negara manakah mempunyai penduduk berlebihan? I II III IV A B C D India Malaysia Sweden Ethiopia I dan II II dan III III dan IV I dan IV 27 Soalan 27 berdasarkan peta di bawah Antara kawasan ditandai yang manakah mempunyai penduduk optimum? 23 © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School SULIT SU .

kesan penduduk berlebihan adalah I II III IV A B C D pelbagai kemudahan pendidikan disediakan kemudahan perumahan yang baik kadar pengangguran tinggi perindustrian kurang maju I dan II I dan III II dan IV III dan IV SULIT SU 23 © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School .SULIT A B C D I II III IV 9 23 Kadar kelahiran tinggi Kadar kenal huruf rendah 28 Negara yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah A B C D Kanada Belanda Pakistan Brazil 29 Negara yang mempunyai kurang penduduk tidak mengalami masalah bekalan makanan kerana I II III IV A B C D mendapat bantuan dari negara lain menggunakan teknik pertanian yang moden membeli makanan dari negara lain tanaman diproses dengan bantuan mesin I dan II I dan III II dan IV III dan IV 30 Antara berikut.

SULIT 10 23 BAHAGIAN B [20 Markah] Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang salah 1 Kemudahan pengairan dapat meningkatkan pengeluaran hasil tanaman 2 Penanaman berterusan menyebabkan tanih semakin subur 3 Penggunaan baja kimia yang tidak terkawal mencemarkan air 4 Pertanian pindah membantu usaha penanaman semula hutan 5 Penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan kepupusan hutan 6 Pembinaan empangan menyebabkan sebahagian hidupan liar pupus 7 Sumber utama air negara Malaysia ialah dari sumber bawah tanah 8 Kawasan paya dapat ditebus guna sebagai kawasan tanaman padi 9 Kawasan pinggir laut ditambak untuk menambahkan kawasan daratan 10 Empangan Muda membekalkan tenaga elektrik kepada penduduk _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ KERTAS SOALAN TAMAT 23 © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School SULIT SU .

Disahkan oleh. 23 ________________ Narasimhanaidu Guru Subjek _________________ Pau Anak Utek Guru Geografi _______________ Jamilah Bte Othman Ketua Akademik NAMA:___________________________ Ujian Bulanan 3 (Ogos 2012) Geografi Tingkatan 2 40 minit TINGKATAN 2: ___________________ NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KERTAS JAWAPAN Bahagian A JAWAPAN NO SOALAN JAWAPAN 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bahagian B SOALAN JAWAPAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 © 2012 Hak Cipta Sapura Smart School SULIT SU .SULIT Disediakan oleh. 11 Disemak oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful