NUME……………………………

DATA……...

FIŞĂ DE LUCRU

Scrie numerele :
........................................................................................
De la 11 la 23 ......................................................................................
De la 29 la 19.........................................................................................
Impare cuprinse între 14 şi 22.................................................................
Pare cuprinse între 9 şi 23.......................................................................
1.

2. Care este cel mai mare număr par mai mic decât 21?.............
3. Care este cel mai mic număr impar?.......................
4. Scrie 3 numere pare, consecutive, mai mari decât 20................................
5. Scrie 4 numere consecutive, mai mici decât 30..........................................
6. Scrie 5 numere consecutive, primul fiind 19...............................................
7. Descompune numerele:
12=…………….
19=…………….
23=…………….
27=…………….

8.Compune numerele:
10 + 1 =
7 + 10 =
20 + 5 =
6 + 20 =

8. Scrie predecesorii si succesorii numerelor:
_ 10 _
_ 20 _
_ 29 _
_ 18 _

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful