P. 1
METODE ACTIV - PARTICIPATIVE

METODE ACTIV - PARTICIPATIVE

|Views: 141|Likes:
Published by NDY_30
Metode Activ - Participative utiatea didacticale in activit
Metode Activ - Participative utiatea didacticale in activit

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: NDY_30 on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2014

pdf

text

original

După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor
folosi noţiunile şi legăturile create pentru a dezvolta

idei concrete despre CONCEPTUL PROPUS. Prin

acest exerciţiu se încurajează participarea întregii

clase. Poate fi folosit cu succes la evaluarea unei

unităţi de conţinut dar şi pe parcursul predării,
făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi.

PASUL NR. 5

Stimulează conexiunile dintre idei
Iese în evidenţă modul propriu de a inţelege o temă

anume

Realizează asociaţii noi de idei sau relevă noi

sensuri ale ideilor

Caută căi de acces spre propriile cunoştinţe,
credinţe şi convingeri

PASUL NR. 6

Participarea întregii clase la realizarea

“ciorchinelui” este lansată ca o provocare
şi determină o întrecere de a descoperi

noi conexiuni legate de termenul propus.

PASUL NR. 7

Adecvarea managementului de grup

la activităţile de formare

Elevii vor fi grupaţi în semicerc la mesele de lucru
Fiecare va avea o foaie pe care va construi propriul
“ciorchine” - completat şi de conexiunile făcute de
colegi.

Participarea la completarea foii comune va fi dirijată
de profesor, care trebuie să încurajeze participarea

tuturor elevilor

La finalul exerciţiului se va comenta întreaga
structură cu explicaţiile de rigoare

PASUL NR. 8

Profesorul pune la dispoziţia elevilor
imagini cu domeniul dezbătut şi va citi un

fragment în care este prezentat pe scurt
domeniul
Utilizarea resurselor
Imagini, texte, albume

oCLASA A XI-A – LITERATURĂ ROMÂNĂ
– POEZIE SIMBOLISTĂ
oUNITATEA DE CONŢINUT ………………
oLECŢIA ………………………………………
oTEHNICA CADRANELOR

este o modalitate de rezumare şi
sistematizare a unui conţinut
informaţional solicitând participarea şi
implicarea elevilor în înţelegerea lui
adecvată

Pe mijlocul tablei se trasează două axe principale perpendiculare
una pe cealaltă (una orizontală şi alta verticală) în urma căreia apar
“patru cadrane”;
Activitatea se poate desfăşura pe grupe sau ca activitate
independentă;
Elevii audiază o prelegere, o povestire sau citesc un text.
Sunt invitaţi să noteze informaţiile în fiecare cadran, după

exemplul:

CADRANUL I: sunetele auzite în prezentare sau desprinse din
ideile textului;
CADRANUL AL II-LEA: sentimentele pe care le-a trezit

conţinutul textului;
CADRANUL AL III-LEA: stabilirea unor legături între conţinutul
textului pe de o parte şi cunoştinţele şi experienţa lor de viaţă
pe de altă parte;
CADRANUL AL IV-LEA: “morala”sau ”învăţătura” ce se
desprind din conţinutul de idei prezentat
Pornind de la acestea, elevii sunt solicitaţi să găsească un titlul
potrivit pentru ceea ce au audiat sau au citit.

PASUL NR. 1

SE PROPUNE TEXTUL LITERAR CE
URMEAZĂ A FI CONSOLIDAT:

“......................”,

autor.........................

şi

SE DĂ TEMA
FIECĂRUI CADRAN

PASUL NR. 2

Scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema pusă în
discuţie în sectorul indicat al cadranului;
Sintetizaţi conţinutul informaţional asimilat ;
Nu va opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în
minte, insistaţi până apar idei noi şi completaţi;
Găsiţi un titlu sau o frază cheie care să sistematizeze
toate informaţiile adunate.

PASUL NR. 3

În cazul activităţii individuale, fiecare elev va primi o fişă
ce conţine cadranul ;
In cazul activităţii pe echipe, fiecare grup constituit va
primi o fişă.
Se poate desena pe tablă cadranul.

I II

III IV

PASUL NR. 4

După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi
noţiunile înscrise pentru a demonstra sistematizarea
cunoştinţelor. Prin acest exerciţiu se încurajează
participarea întregii clase şi a lucrului în echipe. Metoda
poate fi folosită cu succes la evaluarea unei unităţi de
conţinut dar şi în vederea consolidării, făcându-se apel la
cunoştinţele dobândite de elevi.

Stimulează atenţia şi gândirea;
Iese în evidenţă modul propriu de a
inţelege o temă anume;
Caută căi de acces spre propriile
cunoştinţe, credinţe şi convingeri;
Conştientizează elevul asupra propriului
nivel al cunoştinţelor

PASUL NR. 5

PASUL NR. 6

Lucrul individual, în echipe sau
participarea întregii clase la realizarea
“cadranului” este o provocare şi determină o
întrecere în a demonstra asimilarea corectă şi
completă a cunoştinţelor noi, conexiuni legate
de termenul propus.

PASUL NR. 7

Adecvarea managementului de grup

la activităţile de formare

Elevii vor fi grupaţi în patru echipe la mesele de lucru

Fiecare grup va avea o foaie pe care va construi propriul
“cadran” - completat şi de conexiunile făcute de colegi.
Participarea la completarea foii comune va fi dirijată de
profesor, care trebuie să încurajeze participarea tuturor

elevilor din grupurile constituite

La finalul exerciţiului se va comenta şi se va completa
întreaga structură cu explicaţiile de rigoare

PASUL NR. 8

Profesorul pune la dispoziţia elevilor imagini cu
domeniul dezbătut şi va citi – sau va desemna un elev –
un fragment în care este prezentat pe scurt domeniul
Utilizarea resurselor
Imagini, texte, albume

CLASA A X-A – LITERATURĂ ROMÂNĂ

PROZĂ
DRAMATURGIE
POEZIE

UNITATEA DE CONŢINUT ………………
LECŢIA ………………………………………
TEHNICA CUBULUI
Brainstorming

oeste o strategie de predare utilizată

pentru studierea unei teme, a unui

subiect, a unei situaţii, din mai multe

perspective;

ometoda poate fi folosită în orice
moment al lecţiei;
ose oferă elevilor posibilitatea de a-şi
dezvolta competenţele necesare unor
abordări complexe şi integratoare.

oSe realizează în cub ale cărui feţe pot fi

acoperite cu hârtie de culori diferite;

oPe fiecare faţă a cubului se scrie câte una
dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE,
COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASICIAZĂ,
APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ;

oSe poate lucra în perechi sau în grupuri
restrânse;

oEste recomandabil ca feţele cubului să fie
parcurse în ordinea prezentată urmând paşii

de la simplu la complex.

PASUL NR. 1

I. SE PROPUNE TEXTUL LITERAR CE

URMEAZĂ A FI CONSOLIDAT:
“......................”,

autor.........................

II. SE ANUNŢĂ ŞI SE EXPLICĂ METODA DE

LUCRU;

III. SE STABILESC CELE ŞASE GRUPE;
IV. SE PRECIZEAZĂ SUBIECTUL DE LUCRU
AL FIECĂREI GRUPE

PASUL NR. 2

Fiecare grup examinează toate particularităţile unui
aspect surprins pe una dintre feţele cubului ;
Faceţi un exerciţiu de scriere liberă timp de câteva
minute pentru subiectul ales - 10 – 15 minute (este
bine ca raspunsurile să fie originale şi se poate folosi
imaginaţia pentru cazurile în care nu exista un

corespondent în realitate);
Realizaţi descrierea din puncte diferite de vedere;
Compaţi cu alte noţiuni asemănătoare sau diferite;
Asociaţi noţiunile: La ce vă îndeamnă să vă
gândiţi?
Analizaţi conceptul: Din ce este făcut, din ce se

compune el?

Aplicaţi: Ce puteţi face cu el? Cum poate fi folosit?
Argumentaţi pro sau contra. Luaţi atitudine şi notaţi
o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiilor

voastre.

PASUL NR. 3

2. COMPARĂ

4. ANALIZEAZĂ

3. ASOCIAZĂ

5. A
P
L
I
C

Ă

1. DESCRIE

6. A
R
G
U
M
E
N
T
E
A
Z

Ă

PASUL NR. 4

După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi
noţiunile înscrise pentru a demonstra
sistematizarea cunoştinţelor.
Prin brainstorming, participanţii identifică idei
novatoare pe care le includ într-o fişă a grupei.
Prin acest exerciţiu se încurajează participarea
fiecărui elev şi a lucrului în echipe.
Forma finală a conţinuturilor realizate de fiecare
grupă este împărtăşită întregii clase (6 minute –
câte un minut pentru fiecare faţă a cubului).
Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe
tablă.

PASUL NR. 5

Stimulează atenţia şi gândirea;
Oferă posibilitatea elevilor de a-şi
dezvolta competenţele necesare
unei abordări complexe şi

integratoare;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->