DEZVOLTAREA UNEI AFACERI PRIN PROCESUL DE COMUNICARE

Strategiile de comunicare în afaceri din perspectiva planului de afaceri
CURS 3

INTRODUCERE  Strategia de comunicare – element central al performanţelor unei afaceri  rezultatele firmei nu sunt influenţate numai de modul în care organizaţia reuşeşte să aloce resursele ci şi de modalitatea în care respectiva organizaţie reuşeşte să comunice  comunicarea în afaceri nu reprezintă o activitate întâmplătoare şi inconsistentă ci un proces complex care necesită planificare şi alocarea raţională a unor resurse  acest proces presupune realizarea unei strategii complete de comunicare în afaceri .

obiectivele şi acţiunile globale  tactică .INTRODUCERE  Strategie vs.obiective şi acţiuni concentrate şi mai puţin extinse  strategia de comunicare desemnaeză opţiunile organizaţiei la nivel global. în timp ce tacticile de comunicare se referă la domenii sau departamente bine definite din cadrul organizaţiei . tactică  termeni sunt „împrumutaţi” din domeniul militar  strategie .

potenţiali angajaţi)  Conceperea planului de afaceri este un proces continuu . organisme financiare.INTRODUCERE  Planul de afaceri – element central al strategiei de comunicare  Planul de afaceri reprezintă un „manifest” adresat deopotrivă publicului „extern” (investitori. instituţii guvernamentale) cât şi publicului „intern” (angajaţi. parteneri de afaceri.

al unui scop comun  principalul atu al planului de afaceri trebuie să fie credibilitatea .CE ESTE PLANUL DE AFACERI?  De la idee la succes  planului de afaceri oferă o formă accesibilă unor idei extraordinare  planul de afaceri trebuie să îndeplinească sarcina de a-i coaliza pe cei interesaţi în jurul unei idei.

o descriere cu privire la opţiunile firmei şi la modalităţile de realizare a acestora  planul de afaceri reprezintă forma concretă a calcului antreprenorial. al strategiei de acţiune al firmei pentru perioada următoare .CE ESTE PLANUL DE AFACERI?  Planul de afaceri – forma concretă a opţiunii strategice a firmei  Planul de afaceri ar putea fi definit astfel: o descriere a viitorului unei afaceri.

UTILITATEA PLANULUI DE AFACERI  Cine are nevoie de un plan de afaceri?  Afacerile care se află în faza de lansare  Managementul companiei  Orice firmă care doreşte să-şi reorienteze acţiunile .

UTILITATEA PLANULUI DE AFACERI  Care sunt principalele roluri ale unui plan de afaceri?  De a testa fezabilitatea unei afaceri  De a oferi opţiuni într-un mediu economic aflat în continuă schimbare  De a atrage resurse financiare  De a anticipa configuraţia viitoare a afacerii .

ELEMENTELE UNUI PLAN DE AFACERI  Zonele de interes ce determină elementele unui plan de afaceri pot fi sintetizate în următorul mod:       Conceptul de bază al afacerii Strategia şi acţiunile specifice Produsele. serviciile şi avantajele lor competitive Pieţele pe care firma va activa Managementul şi resursele umane Nevoile financiare ale afacerii .

incredibil. fabulos . nemaiîntâlnit.MODUL DE PREZENTARE A PLANULUI DE AFACERI  Forma contează  planul de afaceri reprezintă o carte de vizită al unei afaceri  Evitarea greşelilor de ortografie sau exprimare  Evitarea superlativelor şi adjectivelor puternice de felul: major. măreţ. deosebit. extraordinar.

Cum?  O logică impecabilă oferă credibilitate  Planul de afaceri trebuie să dea dovadă de realism. De ce?. Unde?.MODUL DE PREZENTARE A PLANULUI DE AFACERI  Structura logică  Răspunsul în ordine strictă la următoarele întrebări:Cine?. . Când?. Ce?.

MODUL DE PREZENTARE A PLANULUI DE AFACERI  Dimensiunea  Nu cantitatea este cea care determină calitatea  Numărul de pagini al unui plan de afaceri este rezultatul unui echilibru între nevoia de a informa şi necesitatea de a fi eficient .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful