Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 15. svibnja 2007. godine Odluku kojom se rukopisu pod naslovom "Englesko hrvatski enciklopedijski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina", autora Miroslava Perića odobrava korištenje naziva sveučilišni priručnik (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis).

Miroslav Perić

ENGLESKO HRVATSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE NAFTE I PLINA

ENGLISH-CROATIAN ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF PETROLEUM EXPLORATION & PRODUCTION

Zagreb, 2007.

5

Kapitalno djelo naftne enciklopedistike

Prošlo je trideset godina od pojave specijaliziranog naftnog rječnika autora profesora Svetislava Lazića, “Englesko – hrvatsko – srpski naftni rječnik”, kojega je objavio zagrebački časopis Nafta. Od tog vremena naftna struka doživjela je ogromne promjene, koje su se napose iskazale u uporabi elektroničkih računala, novim tehnologijama, novim znanjima, novim materijalima, tehnikama i koncepcijama, novim sustavima upravljanja i vođenja procesa... Sva ta znanstveno- stručna i praktična postignuća pratili smo i uvodili ih u naše poslovne procese i mi u INI, no nismo do sada imali jedan takav opsežan i temeljit rječnik, koji bi stručno obrazložio svo to novo bogatstvo pojmovlja, bez čijeg je razumijevanja nemoguće sudjelovati u razvitku naftne industrije. Upravo u „ Englesko – hrvatskom enciklopedijskom rječniku istraživanja i proizvodnje nafte i plina „ autora dipl. ing. Miroslava Perića, dobili smo iznimno vrijedno djelo koje sadrži 12 200 definicija i 7 100 pojmova. Radi se o do sada najpotpunijem djelu takve vrste u nas. Vrijednost Perićeva rječnika napose je sadržana u tome što su zastupljene sve znanstveno- stručne discipline širokog područja istraživanja i proizvodnje nafte i plina, ali i naftna geologija, geofizika, razrada ležišta, bušenje i opremanje bušotina, ekologija i druge discipline. Autor se godinama koristio relevantnom leksikografskom građom : rječnicima, leksikonima, priručnicima, udžbenicima, stručnim člancima, prikazima, enciklopedijama, na nekoliko svjetskih jezika, što samo upotpunjuje sliku temeljita, ozbiljna i profesionalna rada Miroslava Perića. To je vidljivo i iz popisa navedene literature. Još su tri značajne odlike Perićeva rječnika. Prva, usklađenost pojmova sa važečim normama međunarodnog sustava mjera. Drugo, preciznost u definiranju pojmova, i treće, autor nije pažnju posvetio samo prevođenju, već i stručnoj pozadini te širem objašnjenju značenja odgovarajučeg pojma. Rječnik će koristiti svima onima koji su na bilo koji način vezani uz naftnu industriju, od znanstvenika, profesora u školama i na Sveućilištu, stručnjaka različitih struka, djelatnika na procesnim sličnim postrojenjima u naftnoj industriji, studenata naftnog inženjerstva i geologije, novinarima i svima onima koji žele produbiti svoja znanja i u ovom području. Raduje me pojava ovog kapitalnog djela naftne enciklopedistike, tim više što dolazi iz INE ( Naftaplina ), iz samih temelja struke i svakodnevne provjere stećenih znanja u praksi. Raduje me i suradnja sa stručnjacima Rudarsko geološkog naftnog fakulteta Sveućilišta u Zagrebu, kao i prinos naših ININIH recenzenata. S velikim zadovoljstvom ispratimo Perićev rječnik u našu znanstveno – stručnu i inu javnost, kako bi, duboko vjerujem, potvrdio visoku vrijednost u svakom pogledu.

Glavni i odgovorni urednik Akademik Mirko Zelić

6

Rječnik je plod znanja, iskustva i bogate naftaške tradicije na hrvatskom tlu
Ovako opsežan, temeljit, znanstveno-stručan i aktualan enciklopedijski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina, kao što je ovaj autora dipl. ing. Miroslava Perića, mogu iznjedriti samo one nacije, njihova gospodarstva i stručnjaci, koji imaju dugu tradiciju razvoja naftne industrije i koji stalno korespondiraju sa najnovijim znanjima i postignućima u ovoj industriji. Tako je u ovaj Perićev rječnik, uz sav njegov i trud recenzenata, te svih onih koji su na bilo koji način sudjelovali u njegovu objavljivanju, ugrađeno puno toga što je stvarano stoljećima, pa, ne smijemo biti neskromni, i na našem tlu. Prve naznake o spominjanju uporabe nafte na našem tlu datiraju već od 12. stoljeća, a vezane su uz napise u kojima se govori o katranu, zemnom ulju i smoli, kamenom ulju i sličnim pojmovima. Tako se u tom stoljeću u Dubrovniku spominje katran koji se prodaje među trgovcima. U zapisima iz 1391. godine spominje se obitelj Čupor koja pavlinskom samostanu kraj Paklenice daruje „ terram Paklenz „ zemljište, što znaći da se tu nalazila nafta – paklina. U dubrovačkim ljekarnama se u 15. stoljeću prodavao olio petrolio, a od lijekova se spominju asphalt i petroleum. Naftu u hrvatskoj književnosti prvi spominje 1569. godine Petar Zoranić u svojim „Planinama“. Prvi zapisi o vađenju nafte na tlu današnje Hrvatske su iz 16. stoljeća, a objavio ih je Petri Andreae Mathioli u djelu : „Commentarii in seks libros pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica materia” u Veneciji 1565. godine. Autor navodi da se pissasfalt (nafta) vadi u Dalmaciji blizu Hvara te u Panoniji. U 17. stoljeću prirodni asfalt se kopa u Vinišću kod Trogira, a sredinom 18. stoljeća u Paklini kod Vrgorca prirodni asfalt kopa se rudarskim načinom. Godine 1788. budimpeštanski profesor kemije Jakob Winterl izvještava svoje Sveučilište o prirodnom izvoru nafte uz potok Brodec kod međimurskog sela Peklenice. Devetnaesto stoljeće prebogato je zbivanjima vezanim uz razvitak naftne industrije na našem tlu. U drugoj polovici stoljeća započinje organizirano istraživanje i vađenje nafte na temelju zakona Austro – Ugarske monarhije. Nafta se ručno vadi iz prirodnih izvora u Peklenici i Selnici (kod Murskog Središća) Mikleuški (nedaleko Kutine) Bačindolu (kod Nove Gradiške) i drugdje. Prve dozvole za istraživanje „ zemne smole „ (Peklenica, Mikleuška i Voloder) podijeljene su 1. kolovoza 1858. godine temeljem Općeg austrijskog zakona, donijetog samo godinu dana ranije. U franjevačkom samostanu u Cerniku (kod Nove Gradiške) čuva se iznimno važan dokument iz područja naše naftne povijesti. Naime, 21. prosinca 1858. godine, u obližnjem mjestu Bačindolu, započela je s radom tvornica u kojoj se manufakturno prerađivala nafta. Godinu dana kasnije, 1859., pukovnik E. Drake započinje s industrijskom proizvodnjom u SAD-u. Godine 1883. u Rijeci je započela s radom tada najmodernija i najveća rafinerija u Austro – Ugarskoj monarhiji, kapaciteta 60 000 tona koju je osobno pustio u rad car Franjo Josip II. Od 1885. do 1918. godine na tlu Hrvatske proizvedeno je 7 500 tona nafte. Sisačka rafinerija započela je s radom 1927. godine. Između dva svjetska rata u Hrvatskoj su sagrađene rafinerije nafte u Zagrebu i Osijeku. Nadalje, dodijeljeno je tridesetak koncesija za istraživanje nafte do-

7

maćim i stranim investitorima, a u Hrvatsku su ušle najveće svjetske naftne kompanije : Standard Oil, Shell, Vacuum Oil Company, Agip i druge. Tih godina u svjetsku naftnu povijest ulazi i jedan Hrvat - Antun Lučić – Lucas ( 1855. – 1921.) , koji je svjetsku slavu doživio kao jedan od najuspješnijih istraživača i pronalazača nafte toga doba. Američki institut za rudarstvo i tehnologiju dodijeljuje od 1937. godine Medalju A. Lucas za iznimna znanstvena dostignuća u naftnom rudarstvu. Do danas je ovu nagradu primilo 60- tak znanstvenika i gospodarstvenika. Godine 1935. objavljen je roman Antuna Bonifačića „ Krv majke zemlje „ drugi u svijetu nakon Sinclerova „ Petroleja“ , koji na umjetnički način govori o teškoćama naftaškog zanata. Poslije Drugoga svjetskoga rata nastupa zlatno doba razvoja hrvatske naftne industrije, koja će u narednih više od pola stoljeća, imati ključnu ulogu u hrvatskom gospodarskom i svekolikom razvitku. Krenimo redom. Godine 1952. osnovan je Naftaplin. Naime, 1. siječnja 1952. počinje djelovati Poduzeće za proizvodnju nafte i plina, Zagreb, nastalo spajanjem postoječih državnih privrednih poduzeća iz naftne djelatnosti: Proizvodnje nafte Gojlo, Proizvodnje nafte Šumečani, Materijalnog servisa Glavne direkcije za naftu NR Hrvatske i Poduzeća za elektrokarotažna mjerenja, Zagreb. Od 13. svibnja 1952. posluje pod nazivom Naftaplin – poduzeće za istraživanje i proizvodnju nafte i plina. Prve godine postojanja Naftaplin je proizveo 102 000 tona nafte i 6,3 milijuna prostornih metara prirodnog plina. Od 1. siječnja 1964. godine , sjedinjenjem Rafinerija nafte Sisak i Rijeka, te Naftaplina u jedinstveno poduzeće, počinje djelovati Kombinat nafte i plina, koji od studenoga iste godine djeluje pod nazivom „ INA Industrija nafte, Zagreb. Nastupa razdoblje značajnih poslovnih pothvata: 1965. puštena je u rad degazolinaža u Ivanić Gradu 1968. završen je magistralni plinovod Ivanić Grad – Kutina 1979. ostvarena najveća prerada nafte u rafinerijama u Rijeci i Sisku od 10 milijuna tona 1979. Izgrađen je i pušten u rad Jadranski naftovod – JANAF, sustav cjevovodnog transporta nafte od luke Omišalj na Krku do rafinerija nafte u Hrvatskoj, Sloveniji, BIH, Srbiji, Mađarskoj i Slovačkoj; kapaciteta 20 milijuna tona te dužine 760 km od čega na području Hrvatske ukupno 610 km 1980. puštena je u rad Centralna plinska stanica Molve, etansko postrojenje u Ivanić Gradu i Etilensko postrojenje u Zagrebu 1981. ostvarena je najveća proizvodnja nafte od 3,1 milijun tona 1985. završena je izgradnja II. faze polja Molve i Centralne plinske stanice Molve II. 1985. puštena su u proizvodnju naftna polja na zajedničkoj koncesiji u podmorju Angole te stigla prva nafta iz Angole 1987. izgrađeno i pušteno u rad Podzemno skaladište plina Okoli, kapaciteta 500 milijuna prostornih metara plina 1988. proizvedene su najveće kolićine ekvivalentne nafte – 5,1 milijun tona (3 mil. t nafte i 2,1 mlrd mprirodnog plina) 1989. proizvedene su najveće kolićine prirodnog plina 2,2 mlrd m 1991. INA postaje javno poduzeće u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske 1993. INA postaje dioničko društvo 1999. započela je proizvodnja prirodnog plina iz Jadranskog podmorja na polju Ivana u sklopu zajedničkog projekta sa Agipom 2003. završena je prva faza privatizacije INE prodajom 25% + jedne dionice mađarskoj kompaniji MOL 2004. otkrivene su samostalne komercijalne količine prirodnog plina, plinskog kondenzata i nafte na koncesijama u Siriji 2005. započeta je proizvodnja nafte iz vlastitih koncesija u Siriji 2006. Započeta je druga faza privatizacije INE. Ovo je tek mali isječak na razvitak naftne industrije na našem tlu. Od sredine 20. stoljeća on je poglavito vezan uz INA Industriju nafte, čije djelovanje je pomoglo razvitku brojnih krajeva naše Domovine, od razvitka gospodarstva, lokalne i javne infrastrukture, zdravstva, školstva, obrazovanja, kulture do svih drugih djelatnosti.Dovoljno je spomenuti samo nekoliko znakovitih pokazatelja. U tom je razdoblju INA proizvela oko 100 milijuna tona nafte i 55 milijardi prostornih metara prirodnog plina, približne vrijednosti vrijednosti oko 22milijarde eura. INA i danas ostaje ključnom okosnicom hrvatskog gospodarstva. Jer, ovakvi rječnici, kao kapitalno djelo tradicije, iskustva i znanja, mogu niknuti jedino na plodnom tlu koje ima svoj, kao što smo vidjeli, dugi i uspješni razvitak. Mr. sc. Mijo Ivurek

8

O rječniku i kako se njime služiti

Jezik je prijeko potrebno sredstvo komuniciranja i uzajamnog razumijevanja u ljudskom društvu. Rječnici su, razumljivo, neophodan i dragocjen alat za efikasno udovoljavanje jezičnih zahtjeva određene zajednice. Današnje doba je vrijeme burnog znanstvenog i tehnološkog napretka koji je, zahvaljujući razvoju računala i informatičke tehnologije, praćen ogromnim rastom i razmjenom podataka i informacija (računa se da se u svijetu objavi nekoliko stotina tisuća znanstvenih i stručnih radova godišnje, od čega je najveći dio na engleskom jeziku). Nepotrebno je isticati koliko su znanstvene i tehnološke informacije i njihova razmjena važni u današnje vrijeme, ali je nužno naglasiti dominaciju engleskog jezika u svjetskoj znanosti i tehnologiji. Jezici malih naroda, poput hrvatskog, više ili manje neuspješno se bore protiv prodora engleskog nazivlja (s jednakim problemom se, međutim, susreću i jezici velikih i tehnološki visokorazvijenih naroda (npr. njemački, francuski). Potreba za specijaliziranim stručnim rječnicima u području hrvatske naftne i plinske industrije koja se bavi geološko-geofizičkim istraživanjem ugljikovodika, razradom njihovih ležišta te proizvodnjom, obradom i transportom nafte i plina svakako nije upitna, osobito potreba za rječnikom enciklopedijskog tipa radi boljeg razumijevanja specifičnog nazivlja. Spomenuta potreba je posebno uočljiva zbog sve veće inferiornosti standardnog hrvatskog stručnog nazivlja (koje je, ako uopće postoji) vrlo skromna opsega u praksi. Naime, u svakodnevnom radu i komuniciranju vrlo često i sve više se rabe engleski pojmovi u etimološkom (rjeđe) ili fonetskom (znatno češće) obliku koji je uglavnom nepravilan („kroatiziran“), čak i u slučaju kada postoje odgovarajući i korektni hrvatski termini. Jednak problem postoji i u službenoj dokumentaciji – projektima, elaboratima, studijama, programima i drugoj. Enciklopedijski englesko-hrvatski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina se koncepcijski osniva na definicijama skupnih pojmova (cjelovitih danih sustava, procesa, metoda, sklopova, opreme, uređaja, postrojenja) i definicijama njihovih bitnih dijelova ili komponenata s upućivanjem na srodne i tehnološki povezane termine. Osnovna svrha ovog rječnika je ponuditi korisnicima sažete i jasne definicije kako bi istodobno bio u stanovitoj mjeri i edukativan. Treba napomenuti da u rječnik u pravilu nisu uključeni usko specijalizirani i rijetko upotrebljavani termini. Rječnik je uređen na način da su engleski pojmovi (pisani masnim uspravnim slovima) navedeni strogo abecednim redom, pri čemu se pojmovi sastavljeni od dviju riječi spojenih crticom ili od više riječi smatraju pri tome kao jedna, cjelovita riječ. Prijedlozi i članovi čine integralni dio pojma. Hrvatski ekvivalent je pisan kosim (kurzivnim) slovima. Rječnik ne sadrži popis kratica budući da nisu upotrebljavane u tekstu. Naime, u samim definicijama pojedinih pojmova ili u slučaju više definicija jednog pojma navedeno je područje primjene kada je to bilo potrebno.

9

U svakoj definiciji u kojoj se pojavljuju mjerne jedinice s numeričkim vrijednostima ili bez njih, istodobno su navedene jedinice Međunarodnog sustava (SI) i njihove vrijednosti i jedinice angloameričkog sustava mjera s njihovim ekvivalentnim vrijednostima. U prilozima rječnika su prikazane najvažnije i u naftnoj industriji najčešće primjenjivane mjerne jedinice angloameričkog, metričkog i Međunarodnog (SI) sustava, njihovi uzajamni odnosi i faktori pretvorbe jedinica jednog sustava u drugi. Enciklopedijski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina, kao i svako izdanje tog ili sličnog tipa, ne može naravno obuhvatiti ukupnu terminološku problematiku tog područja budući da se njegov opseg morao sažeti u prihvatljive granice. Također, on ne može (i ne treba) biti zamjena za specijalizirane rječnike pojedinih znanstvenih i tehničkih disciplina. Prema tome, iako je ovaj rječnik opsežan, sigurno je da će on u budućnosti neizbježno zastarijevati zbog pojave novih tehnika i tehnologija, promjene postojećih ili gubitka njihova značaja u praksi. Snažan razvoj znanosti, tehnike i tehnologije svakodnevno rađa nove procese i metode, opremu i uređaje i, prema tome, nove termine. Također, neki termini će u budućnosti vjerojatno izaći iz uporabe ili će biti zamijenjeni drugim. Rječnik sadrži oko 12300 definicija i 7100 sinonima (ukupno oko 19400 terminoloških jedinica). Za njegovu izradu su upotrijebljeni specijalizirani rječnici drugih jezika (ruski, francuski, njemački), enciklopedije, kapitalne knjige i periodična izdanja te raspoloživa hrvatska literatura. Na kraju izražavam veliku zahvalnost akademiku Mirku Zeliću i gospodinu Mariju Weisseru na njihovoj maksimalnoj podršci. Također zahvaljujem recenzentima gospođi Maji Bratanić i gospodi Ivi Steineru, Zdenku Krištaforu, Dragutinu Domitroviću i Marijanu Krpanu te lektoru hrvatskog dijela rječnika Ismetu Ibrahimpašiću na njihovom temeljitom radu. Također sam zahvalan gospodinu Daliboru Mudriću na svesrdnoj stručnoj i tehničkoj potpori u izradi rječnika, te uredniku gospodinu Miji Ivureku. Autor

Aalenian, Aalenian stage

11

abandonment plug

Aa
Aalenian, Aalenian stage – alen, aalen. Stratigrafski kat najdonjeg dijela srednje jure (lowermost Middle Jurassic) ili najgornjeg dijela donje jure (uppermost Lower Jurassic) u V. Britaniji – iznad jeovila (Yeovilian), a ispod bajocija (Bajocian). Trajao je otprilike prije 180 do 175 milijuna godina. Neki geolozi smatraju alen potkatom bajocija. abandon – napustiti, v. abandon a well. abandon a well – napustiti bušotinu. Trajno obustaviti (prekinuti) proizvodnju nafte ili plina iz bušotine na iscrpljenom sloju/ležištu ili zatvoriti naftnu ili plinsku bušotinu koja više nije produktivna (čija proizvodnja više nije profitabilna), postaviti cementni čep u kanalu bušotine (kako bi se zaštitile podzemne vode od zagađivanja i za izolaciju iscrpljenog sloja/ležišta, odnosno sprječavanje migracije fluida između različitih slojeva) i demontirati opremu bez štetnog utjecaja na okoliš. Iz bušotina koje su izbušene za proizvodnju, ali se nisu opremile, može se katkada izvaditi i tako spasiti dio zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi, casing). Likvidacija bušotine se razlikuje od njena privremena zatvaranja budući da se takve bušotine mogu kasnije ponovno pustiti u proizvodnju. U mnogim saveznim državama SAD nužno je dopuštenje službenih tijela (organa) za napuštanje bušotine; v. close a well, abandoned well, temporarily abandoned. abandoned channel – (1) napušteno (mrtvo) korito. Korito u kojem više nema vodotoka. (2) mrtvi meandar, v. oxbow, 3. abandoned crude oil – ostavljena (napuštena) nafta. Sirova nafta koja je iscurila iz cjevovoda ili rezervoara i nije pokupljena od operatora. Sinonim: abandoned oil. abandoned meander – napušteni meandar, v. cutoff meander. abandoned oil – ostavljena (napuštena) nafta, v. abandoned crude oil. abandoned pressure – tlak napuštanja. Maksimalni srednji tlak plinskog ležišta pri kojem proizvodnja bušotine više nije ekonomična. Tlak napuštanja ponajprije ovisi o ugovorenom tlaku plinovoda za isporuku potrošačima (obično je između 50 i 70 bar, odnosno između 700 i 1.000 psi) i ekonomskoj primjenjivosti komprimiranja. abandoned well – napuštena (likvidirana) bušotina. Bušotina koja više ne služi svojoj svrsi (na primjer, proizvodna, injekcijska, mjerna), naftna ili plinska bušotina čija se proizvodnja smanjila ispod profitabilne ili bušotina koja se nakon bušenja pokazala neproduktivnom (suhom). Bušotina se također može likvidirati zbog tehničkih uzroka (na primjer, zbog urušavanja stijenke kanala, zaglavljivanja bušaćih šipki i dr.). U svim likvidiranim bušotinama se mora kanal ispuniti cementnom kašom (postaviti cementni čep) i ušće pokriti (zavariti) teškom cementiranom čeličnom pločom, tj. bušotina se mora ostaviti u takvom stanju da ne može naškoditi izvorima slatke vode ili potencijalnim ležištima ugljikovodika tijekom neograničena perioda; v. temporarily abandoned, shut-in well, shutting-in the hole, plugged and abandoned, plugged and suspended. abandonment – napuštanje, likvidacija. Dovođenje bušotine u stanje da se može napustiti na neodređeno vrijeme ili konačno, bez potrebe za daljnjom brigom o njoj. Tako pripremljena bušotina za napuštanje neće zagaditi slojeve (horizonte) slatke vode niti oštetiti potencijalna ležišta ugljikovodika; v. abandon a well, abandoned well. abandonment contour – (1) dijagram napuštanja. Dijagram ovisnosti stvarne ukupne proizvodnje naftne bušotine i njene procijenjene konačne proizvodnje. Rabi se za određivanje vremena kada je najekonomičnije napustiti bušotinu; (2) dubina napuštanja. Dubina naftnog ležišta s vodotlačnim režimom na kojoj je napredujući vodo-naftni kontakt dosegao krovinu produktivnog sloja i bušotina se napušta. abandonment costs – troškovi napuštanja. Troškovi radova na likvidaciji bušotine – vađenje opreme i postavljanje cementnog čepa u kanalu. abandonment plug – cementni čep u napuštenoj bušotini. Cementni čep ili most koji se postavlja u kanalu

abandonment pressure

12

abnormal high pressure

bušotine koja se napušta (likvidira) – neprofitabilne (iscrpljene) ili neproduktivne («suhe») bušotine. abandonment pressure – tlak napuštanja plinskog ležišta. Minimalni tlak eksploatacije ili tlak obustavljanja (prekida) iskorištavanja plinskog ležišta ili statički tlak plinskog ležišta pri kojem je ukupna dobit od proizvedenog plina približno jednaka troškovima proizvodnje. Ovisi o raznim faktorima – cijeni plina, indeksu produktivnosti bušotina, veličini ležišta/ polja, lokaciji ležišta/polja u odnosu na tržište, tipu tržišta plina i radnom tlaku magistralnog transportnog plinovoda, a obično je uvjetovan ekonomskim uzrocima. Neka poduzeća za transport plinovodima uzimaju da je tlak napuštanja jednak 22,5 bar/1.000 metara dubine ležišta (100 psi/1.000 stopa dubine). Procjena tlaka napuštanja je često nužna kada se otkrije plinsko ležište/polje, a za njegov proračun je potrebno znati (a) minimalni ekonomični kapacitet proizvodnje svake pojedine bušotine; (b) tlak u površinskom plinskom sustavu (tlak u plinovodu za otpremu plina kupcima ili tlak na usisu kompresora), i (c) pad tlaka u ležištu, kanalu bušotine i površinskom plinskom sustavu. O veličini tlaka napuštanja ovisi konačan iscrpak (pridobive rezerve) plina – tlak napuštanja plinskog ležišta s vodotlačnim režimom je veći od tlaka napuštanja volumetrijskog plinskog ležišta (ležišta bez vodonosnog bazena napajanja ili akvifera) zbog prodora vode iz akvifera u ležište pa je, prema tome, konačan iscrpak plina iz takva ležišta manji. abandonment shales – šejlovi neaktivnih lepeza. Šejlovi sedimentirani u turbiditnim kanalima na lepezama na dnu podmorskih bazena kada takve lepeze postanu neaktivne. abd-gw – skraćenica termina abandoned gas well (napuštena plinska bušotina), v. abandoned well. abd-ogw, abdogw – skraćenica termina abandoned oil and gas well (napuštena naftna i plinska bušotina), v. abandoned well. abd-ow – skraćenica termina abandoned oil well (napuštena naftna bušotina), v. abandoned well. AB electrodes – elektrode A i B. U karotaži bušotina i istraživanjima otporskom metodom (metodom električne otpornosti) – strujne elektrode karotažne sonde između kojih se propušta električna struja (napon se mjeri između mjernih elektroda M i N). ablation – ablacija. (1) U glaciologiji – (a) Svi procesi čijim se djelovanjem smanjuje (gubi) masa snijega i leda ledenjaka, plutajućeg leda ili snježnog pokrivača. Ti procesi uključuju kopnjenje, evaporizaciju (sublimaciju), eroziju vjetrom i mehaničko razaranje (mehaničko razaranje se katkada isključuje ili se pojam ablacije može ograničiti na površinske pojave). (b) Količina snijega ili leda koja je uklonjena procesom ablacije; Sinonim: wastage. (2) U geomorfologiji – odvajanje i uklanjanje materijala stijena i stvaranje (formiranje) rezidualnih sedimenata, osobito djelovanjem vjetra ili spiranjem rastresitih (rahlih) i topljivih materijala. Većina specijalista, međutim, značenje pojma ablacija ograničava na proces trošenja (smanjivanje mase) ledenjaka kopnjenjem i isparavanjem (evaporacijom). ablation area – područje (zona) ablacije. Dio ledenjaka (glacier) ili polja firna (snowfield) na kojem je tijekom godine ablacija veća od akumulacije snijega i leda.

Područje ispod snježne linije (equilibrium line). Sinonim: zone of ablation. ablation breccia – ablacijska breča, breča otapanja, v. solution breccia. ablation debris – ablacijski fragmenti (krhotine, odlomci, debris). Materijal stijene bilo koje veličine (od blokova do veličine čestica gline) koji se kao izolirani fragmenti ili diskontinuirane nakupine nalazi na površini ledenjaka ali nije dovoljno kontinuiran da bi formirao ablacijsku morenu (v. ablation moraine). Također, materijal koji čini ablacijsku morenu. ablation moraine – ablacijska morena. Neravna nakupina ili kontinuirani sloj ablacijskog morenskog materijala – ablacijskog tila (ablation till) ili ablacijskih fragmenata ili detritusa (ablation debris) koji prekrivaju led u području ablacije ili leže na podinskoj (temeljnoj) moreni (v. ground moraine) koja je nastala od tog istog ledenjaka. ablation rate – brzina ablacije. Količina leda ili snijega koju ledenjak, plutajući led ili snježni pokrivač izgube u jedinici vremena. Obično se izražava u milimetrima vodenog ekvivalenta na sat ili dnevno. ablation till – ablacijski til. Ablacijski morenski materijal – slabo vezani fragmenti stijena (debris) koji su se prethodno nalazili u ledenjaku ili na njemu, a zatim se akumulirali na mjestu nakon što je površina ledenjaka bila uklonjena ablacijom. ablation gradient – gradijent ablacije. Promjena brzine ablacije ovisno o visine ledenjaka iznad nivoa mora. Obično se izražava u milimetrima ekvivalenta vode po metru visine. Termin gradijent ablacije se također nepravilno rabi u slučajevima kada se želi označiti promjena ukupne (neto) bilance ledenjaka s visinom do snježne linije. abnormal anticlinorium – nenormalni (obratni) antiklinorij. Antiklinorij u kojem osne (aksijalne) plohe sekundarnih bora konvergiraju prema gore. abnormal events – anomalni nailasci seizmičkih valova. U seizmičkoj prospekciji – anomalije seizmičkih podataka koji nisu podaci refleksije, kolebanja regularnih valova-smetnji na seizmogramima registriranim pri metodi refleksije valova. Uključuju pojave kao što su refrakcije (prelamanja), reflektirane refrakcije, difrakcije (ogibi), površinski valovi i katkada višekratne refleksije. Iako termin anomalan sugerira da takvi slučajevi nisu uobičajeni, oni se često javljaju u seizmičkim podacima. abnormal formation pressure – nenormalni (anomalni) tlak formacije (slojni tlak), v. abnormal high pressure, abnormal low pressure. abnormal high pressure – nenormalno (anomalno) visoki tlak. Ležišni ili slojni tlak (tlak geološke formacije) koji je veći od normalnog hidrostatičkog tlaka za danu dubinu. Nastaje kada tijekom pokapanja (prekrivanja) sedimentnih stijena dođe do njihove kompakcije (zbijanja) koja se odvija tako brzo da istiskivani fluidi ne mogu uvijek isteći iz pora pa moraju podnijeti ukupno opterećenje iznad zaliježućih naslaga stijena (što uzrokuje anomalno visoke slojne tlakove). Nenormalno visoki tlak obično imaju ležišta koja su izolirana okolnim stijenama ili rasjedima koji ne dopuštaju izlaženje fluida iz pornog prostora (okolne stijene su spriječile izlaženje fluida iz pora i litostatički tlak se prenio na tlak fluida). Vrijednosti nenormalno visokog tlaka su između hidrostatičkog i litostatičkog

abnormal low pressure

13

abrasive jetting

tlaka. Prekomjerni slojni tlak (geopressure, overpressure) može izazvati erupciju bušotine ili onemogućiti kontrolu procesa bušenja, a znatno niži tlak od normalnog slojnog tlaka (underpressure) može uzrokovati zaglavljivanje bušaćih alatki u kanalu bušotine. Sinonim: abnormally high pressure, abnormal pressure, super-normal pressure; v. abnormal low pressure, overpressured reservoir, underpressured reservoir. abnormal low pressure – nenormalno (anomalno) niski tlak. Ležišni ili slojni tlak (tlak geološke formacije) koji je niži od normalnog hidrostatičkog tlaka za danu dubinu. Često je uzrokovan erozijskim odnošenjem dijela pokrovnih sedimentnih stijena, koje je smanjilo dubinu ležišta ali nije utjecalo na tlak u izoliranom ležištu. Sinonimi: abnormally low pressure, subnormal pressure; v. abnormal high pressure, overpressured reservoir, underpressured reservoir. abnormally high formation pressure – nenormalno (anomalno) visoki tlak formacije (slojni tlak), v. abnormal high pressure. abnormally high pressure – nenormalno (anomalno) visoki tlak, v. abnormal high pressure. abnormally high reservoir pressure – nenormalno (anomalno) visoki ležišni tlak, v. abnormal high pressure, overpressured reservoir. abnormally low formation pressure – nenormalno (anomalno) niski tlak formacije (slojni tlak), v. abnormal low pressure. abnormally low pressure – nenormalno (anomalno) niski tlak, v. abnormal low pressure, underpressured reservoir. abnormally low reservoir pressure – nenormalno (anomalno) niski ležišni tlak, v. abnormal low pressure, underpressured reservoir. abnormally pressured reservoir – ležište s nenormalno (anomalno) visokim tlakom, v. overpressured reservoir. abnormal pore pressure – nenormalni (anomalni) porni tlak. Porni tlak koji je veći ili manji od normalnog hidrostatičkog tlaka sloja ili ležišta za danu dubinu. abnormal pressure – nenormalni (anomalni) tlak, v. abnormal high pressure. abnormal reservoir pressure – nenormalno (anomalno) visoki ležišni tlak, v. abnormal high pressure. abnormal synclinorium – nenormalni (obratni) sinklinorij. Sinklinorij u kojem osne (aksijalne) plohe sekundarnih bora konvergiraju prema dolje. aboveground retorting of oil shales – površinska destilacija naftnih škriljavaca. Termokemijska prerada naftnih (bituminoznih, uljnih) škriljavaca na površini za dobivanje nafte. abrasion – abrazija. U geologiji – mehaničko trošenje (razaranje), brušenje, struganje (grebanje) ili trljanje površine stijene pri trenju i sudaranju s abrazivnim čvrstim česticama stijena transportiranih (prenošenih) vjetrom, ledom, valovima, tekućom vodom ili gravitacijski. Termin korazija (v. corrasion) zapravo je sinonim termina abrazija. Pod abrazijom se također podrazumijeva abradirana površina (mjesto) ili rezultat abrazije, npr. abrazija kao rezultat djelatnosti ledenjaka. abrasion drilling – abrazivno bušenje, bušenje abrazivnim mlazom. Metoda bušenja mlazom (strujom) fluida s abrazivnim česticama (na primjer s česticama pijeska) koji izlazi iz mlaznica.

abrasion platform – abrazijska platforma. Široka, prema moru blago nagnuta i smještena ispod nivoa mora, koja je nastala dugotrajnom erozijom (erozijskim djelovanjem) valova. U svom prvotnom položaju nalazi se blizu nivoa djelovanja valova i dalje je podvrgnuta eroziji. Abrazijska platforma je vanjski produžetak plaže (žala) koju podlokavaju valovi i koja prelazi u još ravniju površinu. abrasion shoreline – abrazijska (retrogradacijska, odstupajuća) obalna linija, v. retrograding shoreline. abrasion tableland – abrazijski plato. Široko, povišeno područje na kojem su izdanci različitih stijena svedeni na gotovo jednak nivo agensima denudacije. abrasion test – ispitivanje abrazivnosti. U tehnologiji bušaćih isplaka – laboratorijsko ispitivanje potencijalne abrazivnosti materijala za otežavanje bušaćih isplaka. Postupak se sastoji u mjerenju gubitka težine posebno oblikovane čelične lopatice miješalice nakon 20 minuta rotacije pri brzini od 1.100 o/ min u laboratorijski pripremljenom uzorku isplake. Abrazivnost ispitivanog materijala se kvantitativno izražava kao brzina gubljenja težine (u miligramima u minuti). Na stupanj abrazivnosti materijala za otežavanje najviše utječu tvrdoća minerala i veličina i oblik čestica, na primjer, neke kristalne forme minerala hematita (koji je samljeven do visokog sadržaja velikih čestica) su abrazivnije. Hematiti su tvrđi od barita, grublje su mljeveni i abrazivniji su, pa je hematit za otežavanje isplake tipičan kandidat za ispitivanje abrazivnosti. abrasive – (1) abrazivni materijal, abraziv. U geologiji – fragment stijene, čestica minerala ii zrno pijeska koji služe kao prirodni agensi (sile) pri abraziji stijena ili površine kopna. (2) abraziv. U tehnici – prirodna ili umjetna tvar (materijal) prikladna za brušenje, glačanje, rezanje ili čišćenje. U prirodne abrazive spadaju dijamant, smirak, granat, kvarcni pijesak, dijatomit i plovučac, a proizvedeni (umjetni) abrazivi su karborund (silicij-karbid), taljena glinica, bor-nitrid i drugi. (3) abrazivan. Koji posjeduje svojstva (karakteristike) sredstva za brušenje ili mehaničko razaranje stijena. abrasive jet cleaning – čišćenje abrazivnim mlazom, abrazivno mlazno čišćenje. Operacija jednokratnomg ili višekratnog injektiranja fluida s pijeskom u bušotinu kroz posebno konstruiranu mlaznicu pri tlaku od 70 bar (1.000 psi) radi čišćenja perforacija i uklanjanja naslaga gipsa. Mlazovi fluida rastresu i polome gipsne naslage sudaranjem sa stijenkom kanala bušotine. Pomicanjem alatke za čišćenje abrazivnim mlazom (jetting tool) na koloni uzlaznih cijevi (tubing) gore-dolje može se potpuno očistiti cijeli kanal bušotine. abrasive jetting – (1) obrada abrazivnim mlazom (strujom). Obrada u kanalu bušotine kojom se mlazom (strujom) fluida s čvrstim česticama uklanjaju naslage s površine cijevi i dijelova dubinske opreme. Fluid za obradu se pumpa pod visokim tlakom kroz alatku u kanalu bošotine koja je opremljena mlaznicama za usmjeravanje struje fluida. Većina konstrukcija tih alatki rabi regulirano rotacijsko gibanje kako bi se osigurala obrada čitavog opsega površine. Obrada abrazivnim mlazom se također može primijeniti za rezanje dijelova dubinske opreme bušotine (fluidom s visokoabrazivnim česticama, na primjer, pijeskom). (2) abrazivno perforiranje, perforiranje abrazivnim

AB rectangular array

14

absolute porosity

mlazom (strujom). Metoda perforiranja zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi, casing) mlazom (strujom) fluida koji sadržava abrazivne čvrste čestice. AB rectangular array – AB fiksni pravokutni (gradijentni) raspored elektroda, v. electrode array. absolute abundance – apsolutna obilnost. Točan broj individuuma nekog taksona (taxon) na određenoj površini (području) ili u određenom volumenu; v. abundance, relative abundance. absolute age – apsolutna (apsolutna geološka) starost. Geološka starost (v. geologic age) fosilnog organizma, minerala, stijene, sedimenta, geološke strukture ili geološkog zbivanja (događaja) izražena u vremenskim jedinicama – obično u godinama. Određivanje apsolutne starosti je osnova geokronologije (v. geochronology). Termin apsolutna starost se uobičajeno rabi kao sinonim termina izotopna starost (isotopic age) ili radiometrijska starost (v. radiometric age), ali se također može odnositi na starost određenu na druge načine – brojanjem godova drveća, varvi (sezonski sedimenti) i drugo. Uporaba termina apsolutna starost se danas ne preporuča budući da on podrazumijeva sigurnost ili točnost koja se ne može postići suvremenim metodama datiranja i tipično nosi stanovitu potencijalnu pogrešku, na primjer dvije apsolutne starosti određene za isti pluton se mogu razlikovati stotine milijuna godina. Relativna geološka starost (v. relative age), nasuprot, pokazuje je li dani geološki materijal mlađi ili stariji od okolnog materijala na bazi stratigrafskih i strukturnih odnosa. Sinonim: actual age, v. relative age. absolute age determination – određivanje apsolutne starosti. Izračunavanje apsolutne starosti (v. absolute age) obično (ali ne uvijek) na bazi izučavanja radioaktivnih izotopa. Omjer produkata raspada i produkata roditelja u uzorku se kalibrira određenim brojem godina prema jednadžbi starosti (age equation) – ovisnosti između radioaktivnog raspada i geološkog vremena. absolute boiling point – apsolutno vrelište. Vrelište tvari izraženo jedinicom skale apsolutne temperature; v. boiling point, true boiling point. absolute chronology – apsolutna kronologija (geokronologija). Geokronologija (v. geochronology) koja se temelji na apsolutnoj starosti (v. absolute age), obično izmjerenoj u godinama metodom radiometrijskog datiranja, a ne na superpoziciji (redoslijedu uslojavanja) i/ili sadržaju fosila (fosilnih ostataka) kao u relativnoj kronologiji (v. relative chronology). absolute date – brojka apsolutne starosti. Trajanje nekog događaja koje je obično izraženo u godinama i obuhvaća određeni vremenski interval. absolute density – apsolutna gustoća. Gustoća ili relativna gustoća fluida svedena na standardne uvjete (tlak i temperaturu). Sinonim: absolute gravity. absolute filter – apsolutni filtar. Filtar za separaciju svih čestica promjera većeg od specificiranog. U tehnologiji radnih fluida za obrade slojeva i remontne operacije bušotina – tip filtra za uklanjanje finih čvrstih čestica iz radnih fluida. Uporabom takvih filtara mogu se iz fluida ukloniti sve čestice mikrometarske veličine; v. filtration, nominal filter. absolute gravity – apsolutna gustoća, v. absolute density. absolute-gravity instrument – instrument za mjere-

nje apsolutne vrijednosti sile teže. Uređaj (pribor) za mjerenje apsolutne vrijednosti sile teže (gravitacije) u danoj točki. Taj tip mjerenja je znatno teži od određivanja (mjerenja) relativnih vrijednosti budući da se svi fizički utjecaji moraju procijeniti s maksimalnom točnošću. Mjerenja se izvode različitim tipovima reverzibilnih njihala ili određivanjem vremena tijekom kojeg tijelo pri slobodnom padu prevali određenu udaljenost; v. relative-gravity instrument. absolute humidity – apsolutna vlažnost. Sadržaj vodene pare u zraku izražen kao masa vode po jediničnom volumenu zraka (kao omjer količine vode u masenom % i jedinice volumena zraka); v. humidity, relative humidity, specific humidity. absolute open flow (AOF) – apsolutni kapacitet proizvodnje. Apsolutno potencijalno davanje plinske bušotine kada je protutlak na produktivni sloj jednak nuli ili atmosferskom tlaku, a trenje u koloni uzlaznih cijevi (tubing) i težina stupca plina od površine do sloja su zanemareni. Vrijednost se određuje računski s pomoću log-log ovisnosti razlike kvadrata statičkog i dinamičkog tlaka na dnu bušotine i protoka plina koji se dobije ispitivanjem bušotine metodom protutlaka. Apsolutni potencijalni kapacitet proizvodnje se rabi za raspodjelu (dodjeljivanje) dopuštenih kapaciteta (normi) proizvodnje između bušotina na polju od strane državnih organa za regulaciju razrade. Na primjer, propisom se može odrediti da nijedna bušotina ne smije proizvoditi kapacitetom većim od 25% apsolutnog kapaciteta; v. open flow, calculated absolute open flow. absolute open flow potential (AOFP) – apsolutni potencijalni kapacitet proizvodnje. Maksimalni teoretski kapacitet proizvodnje koji bušotina može ostvariti eruptiranjem kada u njoj (u sredini perforacija) vlada nulti tlak. Ovisi o tlaku, permeabilnosti i efektivnoj debljini ležišta te drugim faktorima. Određuje se računski prema podacima ispitivanja bušotine. Sinonim: AOF potential. absolute permeability – apsolutna (fizička, relativna) permeabilnost (propusnost). Permeabilnost porozne stijene kada je potpuno (100%) zasićena jednim fluidom – naftom, plinom ili vodom. Čini mjeru sposobnosti kojom jednofazni fluid može strujati kroz pore stijene kada su one zasićene samo tim fluidom. Sinonim: specific permeability, total permeability, v. permeability, effective permeability, primary permeability, secondary permeability. absolute pollen frequency (APF) – apsolutna učestalost peludi. Procjena stvarne količine peludi istaložene po jedinci površine tijekom danog vremenskog odsječka. Dobiva se preračunavanjem (korekcijom) količine peludi po jednom gramu taloga s faktorima koji se baziraju na brzini sedimentacije. absolute porosity – apsolutna (fizička) poroznost. Ukupan volumen pornog prostora stijene koji uključuje sve pore – uzajamno povezane (pore kroz koje struje fluidi i tako sudjeluju u proizvodnji) i izolirane (uzajamno nepovezane pore iz kojih se ne mogu pridobiti nafta i plin). Poroznost stijene ne mora istovremeno značiti da stijena posjeduje vodljivost za fluide upravo zbog udjela uzajamno nepovezanih pora. Na primjer, neke stijene, poput lave ili plovućca, imaju veliku apsolutnu poroznost ali su bez vodljivosti za fluide. Apsolutna poroznost je približno jednaka

absolute pressure

15

absorption gas processing

efektivnoj za intergranularne (zrnaste) stijene koje su slabo do umjereno cementirane (konsolidirane), ali se kod stijena s visokim stupnjem cementacije i vapnenaca mogu znatno razlikovati. Apsolutna poroznost se određuje kao omjer ukupnog pornog volumena stijene i ukupnog volumena stijene, a izražava u dijelovima jedinice ili postotka. Sinonim: total porosity, v. porosity, effective porosity, primary porosity, secondary porosity. absolute pressure – apsolutni (stvarni) tlak. Zbroj manometarskog tlaka (tlaka očitanog na manometru) i atmosferskog tlaka; v. ga(u)ge pressure. absolute temperature – apsolutna temperatura. Teoretski izmjerljiva temperatura na skali termodinamičke temperature. Temperatura u Celzijevim stupnjevima u odnosu na apsolutnu nulu kod – 273,16 °C (Kelvinova skala) ili kod –459,69 Fahrenheita (Rankineova skala). Na Kelvinovoj skali apsolutne temperature ledište vode je kod 273,16 K, a vrelište na 373,16 K. absolute time – apsolutno (apsolutno geološko) vrijeme. Geološko vrijeme (v. geologic time) izmjereno u godinama, osobito vrijeme koje je određeno radiometrijskim metodama (prema radioaktivnom raspadu elemenata); v. mineral time, physical time, relative time. absolute viscosity – apsolutna (dinamička, molekularna) viskoznost, dinamički koeficijent viskoznosti, v. coefficient of viscosity. absolute volume – apsolutni volumen (obujam). Volumen tvari po jedinici njene mase ili koji zauzme ili istisne čvrsta tvar kada se doda vodi, podijeljen težinom tvari. Jednak je recipročnoj vrijednosti apsolutne gustoće (gustoće pri standardnim uvjetima). Izražava se u m3/kg (gal/lbm). absorbed water – apsorbirana voda. (1) Voda koja je mehanički zadržana u tlu i koja ima svojstva slična svojstvima obične vode pri jednakoj temperaturi i tlaku; (2) Voda koja na bilo kakav način prodire u litosferu; v. adsorbed water. absorbent – apsorbent. Materijal koji se rabi za uklanjanje tekućine (tekućih faza) iz plinova postupkom (metodom) apsorpcije (npr. apsorpcijsko ulje za uklanjanje tekućih faza iz masnog plina); v. absorber, absorption. absorbent oil – apsorpcijsko ulje, v. absorption oil. absorber – apsorber, apsorpcijska kolona. Uređaj (vertikalna kolona ili toranj) sustava za obradu plina, u kojem se vrši uklanjanje kapljevina (tekućih faza) iz plina postupkom apsorpcije. Na postrojenjima za obradu (preradu) proizvedenog prirodnog plina apsorberi se rabe za uklanjanje (ekstrakciju) tekućih ugljikovodika (dobivanje prirodnog benzina) iz plina apsorpcijskim postupkom. U koloni se odvija kontakt između ulazne struje plina (ulazi na dnu kolone) i silazne struje apsorpcijskog ulja (ulazi na vrhu kolone) koje pada preko plitica u koloni i apsorbira tekuće ugljikovodike. Apsorbirani ugljikovodici se uklanjaju iz ulja postupkom destilacije. Apsorberi se također primjenjuju za uklanjanje vode iz prirodnog plina (dehidraciju plina) upotrebom glikola (najčešće trietilenglikola, TEG). I u tom procesu plin ulazi na dnu kolone i struji prema njenom vrhu, a otopina glikola se spušta s vrha kolone (u silaznom strujanju). Suhi (dehidrirani) plin izlazi na vrhu kolone a glikol

zasićen vodom na njenom dnu. Zasićeni glikol se koncentrira u rebojleru i ponovno rabi za dehidraciju. Apsorberi se rabe i za uklanjanje sumpornih plinova iz prirodnog plina upotrebom ferioksida ili alkanolamina. Sinonimi: absorber column, absorber tower, absorption column, absorption tower. absorber capacity – kapacitet apsorbera (apsorpcijske kolone). Maksimalni volumen (količina) prirodnog plina koji se može obraditi (preraditi) u apsorberu pri specificiranoj brzini apsorpcije, temperaturi i tlaku. absorber column – apsorpcijska kolona, apsorber, v. absorber. absorber oil – apsorpcijsko ulje, v. absorption oil. absorber tower – apsorpcijska kolona, apsorber, v. absorber. absorbing well – apsorpcijski (drenažni) zdenac (bunar), v. drainage well. absorption – apsorpcija. (1) U kemijskoj tehnologiji – Upijanje plinova čvrstim tvarima ili tekućinama ili upijanje tekućina čvrstim tvarima, pri čemu se upijanje vrši cijelim volumenom (masom) tvari koja upija, tj. apsorbirana tvar prodire i homogeno se raspoređuje po čitavom volumenu druge tvari (za razliku od adsorpcije, koja se odvija samo na površinskom sloju). Apsorpcija je operacija kemijske tehnike koja se u naftnoj industriji primjenjuje za izdvajanje težih tekućih ugljikovodika iz masnog prirodnog plina i plina koji nastaje pri preradi sirove nafte te za uklanjanje vode (dehidraciju) i sumpornih plinova iz prirodnog plina; v. adsorption. (2) U fizici – svaki proces (mehanizam) pri kojem se energija, npr. elektromagnetska ili seizmička, pretvara u toplinu (toplinsku energiju). (3) U optici – smanjenje jakosti (intenziteta) svjetla pri njegovu prolaženju kroz apsorbirajuću tvar ili pri njegovu dbijanju (refleksiji) od površine. U kristalima se apsorpcija može mijenjati s promjenom duljine vala ili smjera kolebanja transmitiranog svjetla. (4) U geofizici – konverzija (pretvorba) jednog oblika energije u drugi oblik kada energija prolazi kroz neku sredinu, na primjer energija seizmičkih valova se djelomično pretvara u toplinsku energiju (toplinu) kada valovi prolaze kroz stijene. (5) Prodiranje (pronicanje) površinske vode u litosferu na bilo koji način. absorption coefficient – koeficijent apsorpcije, apsorpcijski koeficijent. Za plin – volumen plina apsorbiran jediničnim volumenom otapala. absorption column – apsorpcijska kolona, apsorber, v. absorber. absorption gasoline – benzin apsorpcijske degazolinaže. Prirodni benzin (gazolin) dobiven na postrojenju degazolinaže prirodnog plina postupkom apsorpcije ili ekstrahiran iz rafinerijskog plina. Izdvajanje benzina se vrši u apsorberima ili apsorpcijskim kolonama primjenom apsorpcijskog ulja; v. natural gasoline, adsorption gasoline. absorption gas processing – obrada (prerada) plina apsorpcijskim postupkom. U tehnologiji obrade plina – uklanjanje težih ugljikovodika iz plina u apsorberima ili apsorpcijskim kolonama primjenom apsorpcijskog ulja. Obrada se primjenjuje ako ekonomika opravdava veći iscrpak tržišnih produkata iz plina ili ako specifikacije rosišta plina za prodaju zahtijevaju izdvajanje više težih ugljikovodika; v. absorber, gas processing, adsorption gas processing.

absorption gas sweetening

16

abyssal zone

absorption gas sweetening – apsorpcijsko uklanjanje kiselih komponenata iz plina. U tehnologiji obrade plina – čišćenje plina od kiselih komponenata (sumporovodika, ugljik-dioksida) postupkom apsorpcije. Obavlja se u postrojenju koje se sastoji od tri glavna dijela – ulaznog skrubera (za uklanjanje kondenziranih ugljikovodika, proizvedene vode, inhibitora korozije i kemikalija za obradu bušotina iz ulazne struje plina; uklanjanje se poboljšava pranjem plina vodom), apsorpcijskog tornja (kontaktna kolona s pliticama ili, katkada, punjena) i izlaznog plinskog separatora (za uklanjanje kapljive faze iz očišćenog plina i sprječavanje zagađivanja opreme u daljnjem tijeku procesa iza separatora). U okviru postrojenja je također sustav za regeneraciju apsorbenta. absorption gas treating – apsorpcijsko uklanjanje kiselih komponenata iz plina, v. absorption gas sweetening. absorption oil – apsorpcijsko ulje. Laki tekući ugljikovodik – ulje (naftno ili iz katrana kamenog ugljena) koje se rabi za izdvajanje (uklanjanje, ekstrakciju) težih tekućih ugljikovodika (na primjer, prirodnog benzina) iz masnog prirodnog plina postupkom apsorpcije u uređajima koji se nazivaju apsorberi ili apsorpcijske kolone (v. absorber). Apsorbirani ugljikovodici se destilacijom izdvajaju iz ulja. Sinonimi: wash oil, absorbent oil. absorption plant – apsorpcijsko postrojenje. Postrojenje za izdvajanje tekućih ugljikovodika (kondenzabilnih komponenata) iz prirodnog ili rafinerijskog plina postupkom apsorpcije u apsorberima ili apsorpcijskim kolonama uporabom apsorpcijskog ulja kao otapala. Na apsorpcijskim postrojenjima se može iz plina izdvojiti između 40% i 75% propana, a iscrpak heksana i težih ugljikovodika može iznositi i do 100%. Apsorbirane frakcije plina se iz ulja izdvajaju destilacijom a ulje se regenerira i ponovno upotrebljava. absorption process – apsorpcijski proces, v. absorption plant. absorption-refrigeration cycle – apsorpcijsko-rashladni ciklus. Tip sustava za hlađenje koji se rabi na postrojenju za stripovanje prirodnog plina u kojem se rashladno sredstvo, obično amonijak, apsorbira vodom. absorption tower – apsorpcijska kolona, apsorber, v. absorber. abundance – obilnost. (1) U geokemiji – srednja koncentacija nekog elementa, npr. nikla u meteoritima ili kisika (oksida) u Zemljinoj kori. Termin obilnost se također rabi za relativni srednji sadržaj, na primjer, za redoslijed obilnosti elemenata u Zemljinoj kori (kisik, silicij, aluminij, željezo, kalcij itd.). (2) U ekologiji – broj (količina) individua danog taksona po jedinici površine ili volumena sedimenata. abundance ratio – izotopni omjer. Omjer broja atoma jednog izotopa i ukupnog broja atoma u smjesi izotopa. abundance zone – vršna zona, v. acme zone. abysmal – abisalan, dubokomorski, v. abyssal, 1. abyss – (1) bezdan, ponor, v. chasm. (2) bezdan, abis, v. deep. abyssal – (1) abisalan, dubokomorski. (a) U oceanografiji – koji se odnosi na abisalnu zonu (abyssal zone), koji pripada oceanskoj sredini ili zoni dubine oceana (v. depth zone) većoj od 900 metara (3.000 stopa).

Termin također označava organizme koji pripadaju toj sredini. Sinonim (manje preporučljive uporabe): abysmal. (b) U geologiji – koji se odnosi na sredinu sedimentacije u najdubljem području oceanskih bazena. Energija sedimentacije je niska, abisalna ravnica je ravna (gotovo horizontalna), a finozrnasti sedimenti se talože sporo djelovanjem slabih turbiditnih struja ili suspenzijom iz vode. Dubina vode je veća od 2.000 metara (6.500 stopa) tako da je voda hladna i sunčeva svjetlost je minimalna. (2) abisalan, dubokovodni. Koji pripada zoni ili se odnosi na zonu najveće dubine jezera na kojoj je voda «stajaća» ili ima postojanu temperaturu. (3) abisalan, plutonski, dubinski. U petrologiji – termin za označavanje magmatske intruzije (igneous intrusion) ili nastalih eruptivnih stijena v. plutonic. (4) abisal, abisalna zona, v. abyssal zone. abyssal-benthic – abisalno-bentoski. Koji se odnosi na dno abisalne zone (abyssal zone), koji pripada bentosu abisalne regije (zone) oceana. Sinonim: abyssobenthic. abyssal cone – abisalna (dubokomorska) lepeza. Tip podmorske (dubokomorske, abisalne) lepeze (v. submarine fan). abyssal deposit – abisalni (pelagički) sediment, v. pelagic deposit. abyssal fan – podmorska (dubokomorska, abisalna) lepeza, v. submarine fan. abyssal floor – abisalno dno. Oceansko dno ili dno abisalne zone (abyssal zone). abyssal gap – abisalni klanac. U marinskoj geologiji – prolaz koji spaja dvije abisalne ravnice (v. abyssal plain) smještene na različitim nivoima kroz koji se transportiraju klastični sedimenti. Sinonim: gap. abyssal hill – abisalni brežuljak. Uobičajena forma reljefa oceanskog dna, brežuljak visine 600 do 900 metara (2.000 do 3.000 stopa) i širine nekoliko kilometara u dubokom oceanu, koji se nalazi prema moru od abisalne ravnice i u bazenima izoliranim hrptovima, izdignućima ili jarcima. abyssal injection – abisalna injekcija magme. Proces prodiranja i dizanja plutonskih magmi (magmi koje su se formirale na velikoj dubini) kroz duboke kontrakcijske pukotine u Zemljinoj kori. abyssal intrusion – abisalna (plutonska) intruzija, v. plutonic intrusion. abyssal pelagic – abisalno-pelagički. Koji se odnosi na otvoreni ocean ili pelagičku sredinu na abisalnim dubinama. Sinonim: abyssopelagic. abyssal plain – abisalna ravnica. Zaravnjeno područje oceanskog dna, koje obično počinje od baze kontinentskog podnožja (continental rise), s nagibom manjim od 1:1.000. Nastaje taloženjem sedimenata mutnih struja i pelagičkih sedimenata koji pokapaju (prekrivaju) prvotni reljef. Abisalne ravnice zauzimaju najdublje dijelove mnogih oceanskih bazena (ocean basins). abyssal rock – abisalna (plutonska, dubinska) stijena, plutonit, v. plutonic rock. abyssal tholeiite – abisalni (oceanski) toleit, v. oceanic tholeiite. abyssal zone – abisalna zona. Ekološka zona ili vode oceana na velikim dubinama izvan granica kontinentskog šelfa, obično dublje od 1.000 metara (ili na dubinama između 2.000 i 6.000 metara, gdje tem-

abyssobenthic

17

accordion fold

peratura vode obično nije veća od 4 °C). Sinonim: abyssal. abyssobenthic – abisalno-bentoski, v. abyssal-benthic. abyssolith – abisolit, batolit, v. batholith. abyssopelagic – abisalno-pelagički, v. abyssal pelagic. Acadian – akadijska serija. Stratigrafska serija srednjeg kambrija (Middle Cambrian) provincijske skale u Sjevernoj Americi (zastarjeli sinonim termina Abertan) – iznad georgija (Georgian), a ispod potsdama (Potsdamian). Acadian orogeny – akadska orogeneza. Srednjopaleozojska deformacija koja je obuhvatila uglavnom sjeverni dio planinskog sustava Appalachians. Vrhunac akadske orogeneze se može datirati po slojevima sedimenata kao početak kasnog devona, ali su se zbivanja deformacija, plutonizma i metamorfoze nastavila i kasnije (starost intruzivne aktivnosti i metamorfoze je radiološkim metodama procijenjena na period prije 330 do 360 milijuna godina). acantharians (Acantharia, Acantharina) – akantarije. Podrazred i podred radiolarija (zrakaša, radiolarians). Karakterizirani su centrogenim skeletom (centrogenous skeleton) građenim od sulfata stroncija (celestita) i centralnom kapsulom zatvorenom u tanku jednostavnu opnu (ovojnicu). acanthodian fishes – akantodi, bodljikave ribe, v. acanthodians. acanthodians (Acanthodii) – akantodi, bodljikave ribe. Podrazred izumrlih riba koštunjača (osteichthyans). Najstarije primitivne ribe. Karakterizirani su perajama koje su s prednje strane poduprte bodljama (spines). Uključuju najstarije gnatostome (čeljustouste, gnathostomes) iz gornjeg silura. Stratigrafska rasprostranjenost: gornji silur-donji perm. Sinonim: acanthodian fishes. acarids (Acarida) – akaridi. Red arahnida (paučnjaka, arachnids). Karakterizirani su nepostojanjem trbušne (abdominalne) segmentacije (abdominal segmentation), ali s podjelom tijela na proterosomu (proterosoma) i histerosomu (hysterosoma). Stratigrafska rasprostranjenost: devon-danas. acaustobiolith – akaustobiolit. Negoriva organska stijena ili stijena u čijem je stvaranju važnu ulogu imala akumulacija čiste mineralne tvari organizmima; v. caustobiolith. acaustophytolith – akaustofitolit. Akaustobiolit (v. acaustobiolith) nastao aktivnošću biljaka, npr. pelagički mulj koji sadrži dijatomejske alge (dijatomeje) i nuliporni greben (rif ) ili vapnenac. accelerated erosion – ubrzana erozija. Erozija koja se na danom području odvija brzinom većom od brzine normalne erozije (v. normal erosion). Obično je uvjetovana utjecajem ljudske aktivnosti koja poremećuje ili razara (uništava) prirodni pokrov i na taj način izrazito smanjuje otpornost površine zemlje na eroziju i brzinu infiltracije. U faktore koji uvjetuju ubrzanu eroziju spadaju povećanje spiranja zbog sječe šuma, nepravilno kultiviranje tla, obrada tla bez irigacije, utabavanje pašnjaka stokom, požari i krčenje prirodne vegetacije, iskapanje tla za temelje zdanja i cesta, urbanizacija vodokaptažnih bazena, dnevni rudarski kopovi ili taljenje bakra i drugo. Ubrzanu eroziju također mogu uzrokovati i faktori koji nisu rezultat ljudske djelatnosti, npr. gromovi ili najezda glodavaca.

accelerator – ubrzivač. U kemiji – tvar koja se rabi za povećavanje brzine kemijske reakcije, npr. ubrzivač vezanja cementne kaše u operacijama cementacije bušotina se primjenjuje za ubrzavanje reakcije između cementa i vode kako bi se brže postigla čvrstoća cementa i skratilo vrijeme čekanja na njegovo vezanje (stvrdnjavanje); v. cement accelerators. accessory – (1) akcesorni mineral, v. accessory mineral. (2) akcesoran, dopunski. Naziv za piroklastični materijal koji je nastao od fragmenata (krhotina) vulkanskog konusa ili starijih lava. Termin je dio klasifikacije materijala vulkanskih erupcija koja se osniva na načinu postanka i ekvivalentan je terminu resurgentan vulkanski materijal (resurgent ejecta). (3) akcesoran. U paleontologiji – naziv za sekundarni ili minorni element pregradnih šavova amonita, npr. akcesorni režanj (accessory lobe) ili akcesorno sedlo (accessory saddle). Također kao imenica označava takav režanj ili sedlo. accessory element – akcesorni element, element u tragovima, v. trace element, 1. accessory mineral – akcesorni (sekundarni, sporedni) mineral. Mineral čije postojanje ili nepostojanje u nekoj stijeni ne utječe na rezultate njene analize, odnosno čije postojanje u stijeni nije bitno za ispravnu klasifikaciju stijena. Općenito se nalaze u vrlo malim količinama, a u sedimentnim stijenama to su većinom teški minerali (v. heavy minerals). Sinonim: accessory; v. essential mineral. accessory spore – akcesorna spora (truska). Spore koje se nalaze u stijenama tek u vrlo malim količinama. Među akcesornim sporama mogu biti tipovi (forme) s vrlo ograničenom (uskom) rasprostranjenošću koji se rabe za korelaciju i zonalno raščlanjivanje (zoniranje), na primjer slojeva ugljena. access road – pristupna cesta. Cesta koja je izgrađena od javne ceste do lokacije bušenja. accidental error – slučajna pogreška. Nepredvidljiva pogreška čije se pojavljivanje ne može objasniti nijednim od poznatih matematičkih ili fizikalnih zakona ili pravila i čiji je nastanak uvjetovan jedino slučajem, npr. pogreška koja se pojavljuje zbog promjene vanjskih uvjeta koji se ne mogu kontrolirati. Sinonim: random error. accidental inclusion – slučajna (egzogena) inkluzija (uklopak), ksenolit, v. xenolith. accommodation – raspoloživi prostor sedimentacije, v. accommodation space. accommodation block – stambeni blok. Modul postrojenja za odobalno bušenje namijenjen za stanovanje osoblja, prehranu, uredski prostor i rekreaciju. accommodation platform – stambena platforma. Brod, poluuronjiva platforma ili fiksna (stacionarna) platforma za stanovanje osoblja. Obično su blizu i spojene s proizvodnom platformom. accommodation space – raspoloživi prostor sedimentacije. U geologiji – volumen prostora koji je raspoloživ za akumulaciju sedimenata. Sinonim: accommodation. accordant fold – sukladna (konkordantna) bora. Jedna od nekoliko bora koje imaju sličnu orijentaciju. accordion fold – uglata bora. Bora u kojoj uspravna krila imaju konstantnu debljinu slojeva, a dio duž linije pregiba bore je karakteriziran oštro zašiljenim oblikom i povećanjem debljine slojeva. Termin je danas

accreting plate boundary

18

accumulator

zastario, ranije se rabio u genetskom smislu (značenju), a sada se katkada rabi kao sinonim za boru prijeloma (streličastu boru nastalu od pojaseva prijeloma plošnih struktura, kink fold). Sinonimi: angular fold, concertina fold. accreting plate boundary – akrecijska (divergentna, konstruktivna) granica ploča. U geologiji – granica između dviju ploča koje se odmiču s novom litosferom oceanskog tipa nastalom na šavu. Sinonim: divergent plate boundary, diverging plate boundary; v. convergent plate boundary, transform plate boundary. accretion – (1) akrecija (prirašćivanje) kopna. U sedimentologiji – (a) Postupno i sporo povećavanje ili proširivanje kopna (zemljišta) pod utjecajem prirodnih sila koje djeluju tijekom dugog razdoblja, npr. na plaži (žalu) nanošenjem (naplavnjivanjem) pijeska iz mora ili na poplavnoj (vodoplavnoj) ravnici akumulacijom sedimenta istaloženog rijekom. Po zakonu, prirast zemljišta pripada vlasniku zemljišta koje se na taj način povećalo. Sinonimi: aggradation, alluvion; v. lateral accretion, vertical accretion. (b) Zemljište koje se povećalo ili je nastalo kao rezultat akrecije; (c) v. continental accretion. (2) akrecija. Kod struktura sedimentnih stijena – (a) Proces kojim se anorgansko tijelo povećava usljed vanjskog dodavanja novih čestica, npr. prianjanjem. (b) Konkrecija (concretion), osobito konkrecija koja pravilno raste od središta prema rubu neprekidnim dodavanjem materijala. (c) Taloženje eolskog pijeska na kontinuiranoj pješčanoj površini zbog smanjenja jačine vjetra ili povećanja hrapavosti površine. (3) akrecija, tektonska akrecija. U strukturnoj geologiji – dodavanje kontinentu materijala otočnog luka ili mikrokontinentalnog materijala konvergentnim i transformnim gibanjem, tj. sudaranjem (kolizijom) i sljepljivanjem ili šavnim spajanjem. Lokalno, vrlo veliki volumeni materijala, koji sadrži ivere ofiolita, dodani akrecijom. Sinonim: tectonic accretion. (4) akrecija (prirašćivanje) korita. Ispunjavanje riječnog korita uvjetovano faktorima kao što su zamuljivanje ili djelovanje valova. (5) srašćivanje čestica probušenih stijena. U tehnologiji bušenja – mehanizam prianjanja djelomično hidratiranih čestica probušenih stijena uz sklop dubinskih bušaćih alatki. Čestice stijena se nakupljaju u obliku kompaktnog slojevitog taloga. accretionary – akrecijski. Koji je sposoban povećati se (narasti) vanjskim dodavanjem ili akumuliranjem materijala. Termin se osobito odnosi na sekundarne sedimentne tvorevine (strukture) nastale povećanjem primarnog (već postojećeg) nukleusa (na primjer, okruglo tijelo koje je formirano valjanjem) ili na vapnenac koji se formirao na mjestu postanka sporim akumuliranjem organskih ostataka. accretionary limestone – akrecijski vapnenac (vapnenjak). Vapnenac formiran sporom akumulacijom organskih ostataka. accretionary terrane – akrecijski stijenski kompleks. Alohtona masa kontinentalnog ili oceanskog materijala koja je dodana rubu kratona sudaranjem (kolizijom) i sljepljivanjem. Kako se misli da je većina stijenskih kompleksa tako nastala, termin se može smatrati suvišnim. Sinonim: accreted terrane. accreted terrane – akrecijski stijenski kompleks, v. accretionary terrane. accretion ripple mark – akrecijski riplmark. Nesimetrič-

ni riplmark s položenom i zakrivljenom (savijenom) padinom zaklonjenom od vjetra (u zavjetrini) i maksimalnim kutom nagiba manjim od kuta mirovanja (početka klizanja rastresitog materijala). Sastoji se od kosih slojeva bez primjetne sortiranosti čestica; v. avalanche ripple mark. accretion till – akrecijski (bazalni) til, v. basal till. accretion vein – akrecijska žila. Tip žile u kojoj je mineralni sediment nastao kao rezultat ponavljanog ispunjavanja materijalom zbog višekratnog otvaranja pukotina. accumulation – (1) akumuliranje, nagomilavanje, gomilanje. (a) U glaciologiji – svi procesi koji ledenjaku, plivajućem ledu ili snježnom pokrovu (pokrivaču) dodaju nove količine snijega ili leda, uključujući sniježenje, kondenzaciju, snježnu lavinu, prenošenje (transportiranje) snijega vjetrom i smrzavanje vode. Sinonimi: alimentation, nourishment; v. ablation. (b) U naftnoj geologiji – faza u postanku (razvoju) ležišta ugljikovodika tijekom koje su ugljikovodici migrirali u ležište i tamo ostali. (2) akumulacija. (a) U glaciologiji – količina snijega ili drugih čvrstih precipitata koja je dodana ledenjaku ili polju firna tijekom procesa akumulacije. (b) U naftnoj geologiji – ugljikovodici koji su se akumulirali (koji zaliježu) u ležištu. accumulation area – područje akumulacije. Dio ledenjaka ili polja firna gdje je tijekom godine akumulacija veća od ablacije; područje iznad snježne linije (equilibrium line). Sinonimi: accumulation zone, firn field, zone of accumulation; v. ablation area. accumulation chamber – akumulacijska komora. Oprema plinskog lifta (gaslifta). Upotrebljava se kada je zbog volumena proizvedenih slojnih fluida kontinuirani (neprekidni) plinski lift nepraktičan. Fluidi se nakupljaju u komori i istiskuju u kolonu uzlaznih cijevi (tubing) periodičkim injektiranjem komprimiranog plina. Dok fluidi struje u uzlaznim cijevima usisni zaklopac je zatvoren, pa je sloj zaštićen od djelovanja tlaka. accumulation of oil and gas – akumulacija (nakupljanje) nafte i plina. U naftnoj geologiji – proces nakupljanja ugljikovodika u poroznim i propusnim slojevima i njihovo raslojavanje – plin se akumulira na najvišem nivou ležišta, voda (ako postoji) na najnižem nivou, a nafta između njih. Proces akumulacije ugljikovodika traje nekoliko milijuna godina. accumulation of petroleum – akumulacija ugljikovodika. U naftnoj geologiji – (1) Termin slobodne uporabe koji označava naftno ili plinsko ležište/polje. (2) Podzemna akumulacija nafte koja može osigurati njenu proizvodnju u ekonomičnim količinama. (3) Proces formiranja ležišta ugljikovodika (nafte, plina) njihovom migracijom; v. accumulation of oil and gas. accumulation zone – zona akumulacije. (1) v. accumulation area. (2) Područje na kojem se prvobitno nataložila osnovna masa snijega koja dovodi do snježnih lavina. Sinonim: zone of accumulation. accumulative rock – akumulativna stijena, kumulat, v. cumulate. accumulator – (1) hidraulički akumulator. Visokotlačni rezervoar (posuda) koji se rabi za skladištenje tekućine ili plina pod tlakom (skladištenje energije u tim oblicima) za iznenadne i brze potrebe hidraulički ili pneumatski aktiviranih sustava za velikom snagom tijekom kratkog perioda. U procesu bušenja, na pri-

accumulator battery

19

acid additives

mjer, hidraulički se akumulatori rabe za aktiviranje protuerupcijskih uređaja (preventera) na bušaćim postrojenjima (obično sadrže hidraulički fluid pod tlakom komprimiranog dušika i nalaze se na određenoj udaljenosti od ušća kopnene bušotine i na ušću odobalne bušotine). Akumulator se ponovno napaja manjim kapacitetom i sporije vraćanjem radnog fluida. (2) električni akumulator. Naprava za akumuliranje električne energije koja je korisni prenosivi izvor energije. Pri punjenju akumulatora se električna energija pretvara u kemijsku, a pri njegovu pražnjenju se zbiva obratan proces. Sinonimi: accumulator battery, rechargeable battery, secondary battery, storage battery. accumulator battery – električni akumulator, v. accumulator, 2. accuracy – točnost. (1) Tijesno slaganje (closeness of agreement) između rezultata mjerenja (test result) i prihvaćene referencijske vrijednosti (stvarne vrijednosti mjerene veličine – accepted reference value). Termin se ne smije miješati s pojmom preciznost (v. precision). (2) Svojstvo (sposobnost) mjerila (mjernog uređaja ili instrumenta) da pokazuje vrijednosti bliske pravim vrijednostima mjerenih veličina (true value of measurand). accuracy of measurement – točnost mjerenja, mjerna točnost. Tijesno slaganje (closeness of agreement) između mjernog rezultata (result of measurement) i istinite (prave) vrijednosti mjerene veličine (true value of measurand), v. accuracy. accuracy of measuring instrument – točnost mjerila (mjernog instrumenta). Svojstvo (sposobnost) mjerila (mjernog instrumenta) da pokazuje vrijednost blisku pravoj vrijednosti mjerene veličine (true value of measurand). AC demagnetization – demagnetizacija u izmjeničnom magnetskom polju, v. alternating-field demagnetization. acetic acid – octena (etanska) kiselina. U tehnologiji obrade slojeva – organska kiselina, bistra, bezbojna viskozna tekućina ili staklasta kristalična masa oštrog (prodornog) mirisa sa svojstvom miješanja (miscibilna) s vodom ili alkoholom, koja se često rabi za obradu naftnih i plinskih slojeva. Ponajprije je prikladna za bušotine s visokom temperaturom (većom od 120 °C/250 °F) ili kada se u tehnologiji obrade sloja traži produljeno vrijeme reakcije (octena kiselina ima svojstvo sporije reakcije). Octena kiselina je manje korozivna od uobičajeno primjenjivane solne kiseline (pa se obrade njome mogu lakše inhibirati ili usporiti kada dugo traju) što je osobito nužno u obradama gdje se zahtijeva zaštita specijalnih legura. U većini operacija obrada octena kiselina se rabi zajedno sa solnom kiselinom i drugim aditivima. Sinonim: ethanoic acid. acetolysis – acetoliza. Kemijska reakcija u kojoj octena kiselina djeluje slično djelovanju vode kod hidrolize, npr. reakcija koja se primjenjuje pri maceraciji kada se organski materijal (poput treseta) zagrijava u smjesi koja se sastoji od devet dijelova octenog anhidrida i jednog dijela koncentrirane sulfatne (sumporne) kiseline. Pri tome se osobito jako razgrađuje celuloza. acetylene – acetilen, etin. Najjednostavniji član alkina (alkinskog reda ugljikovodika). Bezbojan, nestabilan

i vrlo zapaljiv plin karakteristična slatka mirisa. Rabi se u organskoj sintezi i za zavarivanje. Sinonim: ethyne. acetylenes – alkini, acetileni, acetilenski ugljikovodici, ugljikovodici acetilenskog (alkinskog) reda, v. alkynes. acetylene series of hydrocarbons – alkini, acetileni, acetilenski ugljikovodici, ugljikovodici acetilenskog (alkinskog) reda, v. alkynes. ACF diagram – dijagram ACF. U petrologiji – trojni (ternarni) dijagram na kojem je prikazan pojednostavnjeni sastav metamorfnih stijena. Konstruira se nanošenjem molekulskih količina triju komponenata: A=aluminij-oksid, Al2O3 + ferioksid, Fe2O3 – (natrij-oksid, Na2O + kalij-oksid, K2O); C=kalcij-oksid, CaO – 3,3 fosfor-pentaoksid, P2O5; F=feroksid, FeO + magnezij-oksid, MgO + mangan-oksid, MnO. Suma A+C+F (u molovima) preračunava se na 100%. Dopušteno je postojanje viška silicij-dioksida; v. AFM diagram, A’KF diagram. acicular – igličast. (a) Naziv za kristal koji ima oblik igle; (b) Naziv za sedimentnu česticu čija je duljina trostruko (i više) veća od širine. acid – (1) kiselina. U tehnologiji obrade slojeva – generički termin kojim se označavaju fluidi za obrade (stimulacije) slojeva i koji obično podrazumijeva solnu (klorovodičnu) kiselinu i mješavinu aditiva kiselini. Obrade slojeva kiselinom su uglavnom tako projektirane da uključuju paletu tipova kiselina ili mješavina kiselina – octenu, mravlju, solnu, fluorovodičnu i fluorobornu. Primjene različitih tipova kiselina ili njihovih mješavina se baziraju na karakteristikama reakcije pripremljenog radnog fluida za obradu. (2) kiseo. (a) v. silicic. (b) v. acidic. (c) Termin kojim se označava kiseli, odnosno natrijski plagioklas. acid additives – aditivi kiselinama. U tehnologiji obrade (stimulacije) slojeva kiselinama – kemikalije i materijali koji se dodaju kiselini kako bi se promijenila njena svojstva tijekom obrade radi povećanja njene djelotvornosti i sprječavanja neželjenih posljedica koje bi nastupile kada bi se rabila samo kiselina. U aditive kiselinama za obradu spadaju: (a) inhibitori korozije (corrosion inhibitors) – organski ili anorganski spojevi za usporavanje brzine reakcije kiseline s površinskom i dubinskom opremom; djelotvornost inhibitora ovisi o temperaturi, tlaku, tipu i koncentraciji kiseline i inhibitora te postojanju drugih aditiva u kiselini; (b) sredstva za geliranje (gelling agents) – aditivi za povećavanje viskoznosti kiseline, čime se usporava brzina reakcije i smanjuje gubitak kiseline; primjenjuju se topljive smole, sintetski polimeri, fini pijesak, fina sol; (c) aditivi za sprječavanje gubljenja fluida (fluid-loss additives) – dodaju se kako bi se postiglo dublje prodiranje kiseline u formaciju; rabe se topljive smole; (d) agensi za smanjivanje trenja (friction reducers) – dodaju se radi smanjivanja gubitaka usljed trenja između kiseline i cijevi te kiseline i pukotine, čime se omogućuju veći kapaciteti injektiranja kiseline i smanjuje snaga koja je potrebna za pumpanje zadanim kapacitetom; obično se rabe sintetski poliakrilamidi; (e) površinski aktivne tvari (surface-active agents) - primjenjuju se za sprječavanje stvaranja emulzija koje mogu povećati gubitke tlaka kada se bušotina ponovno pusti u proizvodnju i/ili za promjenu močivosti kako bi se poboljšala reakcija kiseline s formacijom; (f ) agensi za sprječavanje stva-

acid brittleness

20

acidic

ranja taloga (antisludge agents) – dodaju se za smanjivanje nastanka netopljivog taloga od asfaltena, smole, parafina i drugih kompleksnih ugljikovodika (formiraju ga neke sirove nafte u kontaktu s kiselinom); rabe se specifične površinski aktivne tvari; (g) alkoholi (alcohols) – dodaju se za poboljšavanje čišćenja bušotine nakon završene obrade; primjenjuje se metilni ili izopropilni alkohol; (h) pasivatori (sequesterants, sequestering agents) – primjenjuju se za sprječavanje precipitacije spojeva željeza iz odrađene kiseline; obično se rabe limunska, mliječna i octena kiselina te etilendiamintetraoctena kiselina (EDTA) i nitrilotrioctena kiselina (NTA); (i) kemijski usporivači reakcije (chemical retarders) – agensi za usporavanje brzine reakcije kiseline kako bi se postiglo njeno dublje prodiranje u sloj; rabi se mravlja kiselina s dodatkom kemikalija, i (j) usmjerivači (materijali za usmjeravanje) radnog fluida (diverters, diverting materials) – mehanički materijali (obično brtvene kuglice) i kemijski materijali (benzojeva kiselina, parafinske polimerne kuglice,antracen) za usmjeravanje radnog fluida za obradu u manje propusne zone (intervale) sloja umjesto u propusne zone; v. acidizing. acid brittleness – vodikova (kisela) krtost, vodikovo pucanje pod naprezanjem, v. hydrogen embrittlement. acid bottle – epruveta s fluorovodičnom kiselinom. Staklena cjevčica djelomično ispunjena razblaženom fluorovodičnom kiselinom; nekad se rabila za određivanje otklona kanala bušotine od vertikale (za određivanje kuta nagiba kanala bušotine); v. aciddip survey. acid clay – kisela glina. Glina iz koje se u vodenoj suspenziji izdvajaju vodikovi ioni, npr. japanska kisela glina (varijetet Fullerove zemlje). acid dip-survey – određivanje kuta nagiba kanala bušotine epruvetom s fluorovodičnom kiselinom. Metoda mjerenja kuta nagiba kanala bušotine (otklona kanala bušotine od okomice) staklenom epruvetom ispunjenom fluorovodičnom kiselinom. Epruveta se spušta u kanal bušotine u vodonepropusnoj navlaci i u njemu zadržava 20 do 30 minuta. Za to vrijeme kiselina nagrize stijenku epruvete u horizontalnom nivou, što omogućuje određivanje otklona smjera kanala bušotine od vertikale. Metoda se danas više ne primjenjuje; v. acid bottle. acid dispersion – kiselinska disperzija. Mješavina anorganske ili organske kiseline i aromatskog otapala koja se rabi za uklanjanje nafte i parafina iz formacije pri obradi skeleta stijene (matriksa) kiselinom. Otapalo i kiselina dolaze istovremeno u kontakt s formacijom. Kiselinske disperzije se također rabe za uklanjanje kamenca. acid effect – utjecaj kiseline. U procjeni formacije – promjena u mjerenju zahvata (kaptiranja) impulsnih neutrona koja je uzrokovana obradom karbonatne formacije kiselinom. Obrada kiselinom povećava poroznost formacije i ostavlja kloride u njoj i time povećava poprečni presjek zahvata neutrona. Budući da te promjene utječu na vrijeme raspada termičkih (toplinskih) neutrona, one se moraju uzeti u obzir pri interpretaciji. acid formation treatment – obrada sloja kiselinom, v. acidizing. acidfrac, acid frac (AF) – kiselinsko hidrauličko frakturiranje, v. acid fracturing.

acid fracture – frakturirati sloj kiselinom. U tehnologiji obrade slojeva – napraviti umjetne pukotine u sloju, na primjer, tvrdom produktivnom vapnencu, injektiranjem kiseline pri visokom tlaku u sloj; v. acid fracturing. acid fracture treatment (ACFR, acfr) – kiselinsko hidrauličko frakturiranje v. acid fracturing. acid fracturing – kiselinsko hidrauličko frakturiranje. Metoda stimulacije bušotina koja se osniva na stvaranju umjetnih pukotina u ležišnoj stijeni i na njihovu otapanju injektiranom kiselinom (izjedanju stijenki nastalih pukotina kiselinom, čime se povećava vodljivost pukotina i stvaraju kanali strujanja do bušotine). Operacija se izvodi vrlo slično hidrauličkom frakturiranju, s razlikom što se primjenjuje za stimulaciju karbonatnih ležišta niske permeabilnosti (vapnenačkih, dolomitskih), gdje su kiseline djelotvornije nego u pješčenjačkim ležištima. Postupak se sastoji u injektiranju određenog volumena inertne, gelirane vode u bušotinu kako bi se napravila pukotina u formaciji, zatim emulzije kiseline i nafte s podupiračem ili bez njega (za izjedanje površine stijenke pukotine), a na kraju se može injektirati obrok obične kiseline. Najčešće se rabi klorovodična (solna) kiselina 15%-tne masene koncentracije (katkada dvostruko veće ili manje koncentracije), jer nije skupa u odnosu na njenu moć otapanja ležišne stijene i jer stvara topljive soli (ponajprije kloride kalcija i magnezija) kada reagira s vapnencima ili dolomitima. Također se rabe i organske kiseline, same ili u smjesi sa solnom kiselinom, prvenstveno za tzv. vruće bušotine (s temperaturom većom od 120 °C) – mravlja ili octena. Obrade karbonatnih slojeva kiselinskim frakturiranjem, međutim, mogu biti neuspješne u mnogim slučajevima zbog toga što su površine (plohe) pukotina (močene i izjedene kiselinom) premekane ili je čvrstoća formacije nedovoljna da spriječi zatvaranje pukotina usljed tlaka (težine) pokrovnih naslaga ili se pukotine ispune netopljivim finim česticama (kada se nakupi znatna količina tih čestica nakon reakcije kiseline sa stijenom) koje smanje njihov protočni kapacitet (v. closed fracture acidizing) Sinonimi: acidfrac, acid fracture treatment, acid fracturing treatment; v. hydraulic fracturing, matrix acidizing. acid fracturing treatment – kiselinsko hidrauličko frakturiranje, v. acid fracturing. acid gases – kiseli plinovi. Sumporovodik i ugljik-dioksid u prirodnim i rafinerijskim plinovima. Uz postojanje vlage stvaraju korozivne kiseline; v. sour gas. acid gas removal – uklanjanje kiselih plinova, v. gas sweetening. acid gel – kiseli gel. Kisela otopina zgusnuta dodavanjem koloidnih čestica. acidic – kiseo. U petrologiji – (a) Naziv za eruptivne (magmatske) stijene (v. igneous rock) koje sadrže više od 66% (ili 60%) silicij-dioksida. Termin acidic se katkada slobodno, ali nekorektno (i nepreporučljivo) rabi kao sinonim termina felsic (felzički) i ekvivalent termina oversaturated (prezasićen), ali ti termini uključuju tipove stijena (npr. nefelin, sijenit, kvarcni bazalt) koje se općenito ne smatraju kiselim. Neki autori ne odobravaju taj termin zbog njegove neodređenosti. Kisele eruptivne stijene čine jednu od četiriju skupina eruptivnih stijena prema njihovoj široko upotrebljavanoj klasifikaciji koja se bazira na sadržaju silicij-

acidic igneous rocks

21

acid number (of crude oil)

dioksida u njima – uz bazične (v. basic), neutralne (v. intermediate) i ultrabazične (v. ultrabasic) eruptivne stijene. Sinonimi: acid, silicic (v.). (b) Termin slobodne uporabe za označavanje bilo koje eruptivne (magmatske) stijene koja se pretežno sastoji od svijetlih minerala, ima relativno malu gustoću i sadrži manje od 65% silicij-dioksida. acidic igneous rocks – kisele eruptivne (magmatske) stijene, v. acidic. acidic rocks – kisele eruptivne (magmatske) stijene, v. acidic. acid igneous rocks – kisele eruptivne (magmatske) stijene, v. acidic. acid inhibitor – inhibitor kiseline (reakcije kiseline). Kemijski inhibirajući aditiv koji se primjenjuje u operacijama obrade (stimulacije) slojeva kiselinom za usporavanje kemijske reakcije kiseline sa stijenom kako bi se zaštitila dubinska oprema bušotine i oprema za izvođenje obrade (spriječilo njihovo oštećenje) od korozivnog djelovanja kiseline. Inhibitori kiseline mogu biti organski spojevi (na primjer, s dušikom ili sumporom) ili anorganski (na primjer, bakar ili arsen). Tip i koncentracija inhibitora se određuju prema vrsti materijala opreme (štićenog metala) i specifičnim uvjetima u kanalu bušotine (temperaturi i trajanju izloženosti djelovanju kiseline tijekom obrade). acid intensifier– intenzifikator reakcije kiseline. Aditiv koji se primjenjuje u operacijama obrade slojeva kiselinom za ubrzavanje ili pojačavanje kemijske reakcije kiseline sa stijenom. Intenzificirana kiselina je smjesa inhibirane klorovodične (solne) i fluorovodične kiseline. Fluorid pojačava reakciju kiseline. acidite – acidit. Eruptivna (magmatska) stijena bogata silicij-dioksidom. acidity – kiselost. U petrologiji – postotni sadržaj silicija (izražen kao suma kationa) u mineralima i stijenama. Stijene koje sadrže više od 60% silicija se nazivaju kiselim (acidic). acidity coefficient – koeficijent aciditeta, kisikov koeficijent, v. oxygen ratio. acidity quotient – koeficijent aciditeta, kisikov koeficijent, v. oxygen ratio. acidization – obrada (stimulacija) kiselinom, v. acidizing. acidize – obraditi (stimulirati) kiselinom, v. acidizing. acidizing – obrada (stimulacija) kiselinom. U tehnologiji obrade slojeva – metoda povećanja kapaciteta proizvodnje ili injektiranja bušotina pumpanjem (injektiranjem) kiseline u intervale (zone) ležišta (sloja) koji su topljivi u kiselini (većinom u karbonatna ležišta – vapnenačka i dolomitna – i pješčenjake s dostatnim sadržajem kalcijske komponente) kako bi se uklonili bilo kakvi blokirajući materijali iz perforacija i kolone zaštitnih cijevi (casinga) ili sa stijenki produktivnog sloja te poboljšalo strujanje fluida u ležišnoj stijeni proširivanjem pora i time povećavanjem permeabilnosti sloja. Operacije obrade bušotina kiselinama se, ovisno o kapacitetu (volumenu) i tlaku injektiranja, općenito mogu podijeliti u tri tipa: (a) kiselinsko frakturiranje (stvaranje pukotine u ležištu i izjedanje površine njene stijenke kiselinom kako bi se povećala vodljivost pukotine – v. acid fracturing) i obrada pukotina kiselinom (v. fracture acidizing); (b) obrada matriksa kiselinom (operacija uklanjanja oštećenja sloja injektiranjem kiseline malim kapacitetom bez

frakturiranja formacije – v. matrix acidizing), i (c) pranje kiselinom (za otapanje kamenca i precipitata u kanalu bušotine – v. acid wash) i čišćenje bušotine kiselinom (v. wellbore cleanup). Od anorganskih kiselina se za obradu najčešće rabe 15%-tna klorovodična (solna) kiselina (regular acid), a s dodavanjem inhibitora i 30%-tna koncentracija, mješavina klorovodične i fluorovodične kiseline ili tzv. isplačna kiselina za obradu pješčenjaka (mud acid) i fluorovodična, a od organskih kiselina octena i mravlja. Kiseline za obradu moraju reagirati s karbonatima i drugim mineralima i formirati topljivi produkti reakcije. Također je nužno da se mogu inhibirati kako bi se izbjegla korozija i da se mogu rabiti usporivači brzine reakcije kiseline sa stijenom (kako bi se produljilo vrijeme reakcije jake kiseline, zaštitila oprema u bušotini i omogućilo prodiranje kiseline u formaciju) i drugi aditivi koji u kombinaciji s kiselinom smanjuju trenje, stabiliziraju gline i razbijaju emulzije. Kiselina se obično nakon pumpanja u bušotinu ostavlja u njoj određeno vrijeme pod tlakom, a nakon svršetka reakcije se izbacuje i bušotina se očisti. Volumeni injektirane kiseline obično variraju od 4 do 400 m3, a koncentracija od 10 do 20%. Prema načinu (tehnici) izvedbe, obrada kiselinom može biti (ovisno o tome je li je strujanje kiseline u obrađivanu formaciju kontrolirano usmjereno ili je nekontrolirano) regulirana (kontrolirana ili selektivna – v. controlled acidizing treatment) i neregulirana (nekontrolirana ili neselektivna – v. uncontrolled acidizing treatment). Ako se obrada izvodi injektiranjem kiseline u više koraka, tada se naziva višestupanjska (v. stage acidizing). Obrada kiselinom se također primjenjuje za čišćenje bušotina od ostataka cementa, bušaće isplake, kamenca i krhotina od perforiranja (wellbore cleanup treatment). U nekim metodama hidrauličkog frakturiranja formacija kiselina se rabi kao radni fluid za frakturiranje (v. hydraulic fracturing). Sinonimi: acid formation treatment, acidization of wells, acidizing job, acidizing of formation, acidizing of wells, acidizing treatment, acid job, acid stimulation, acid treating of wells, acid treatment, acid well treatment, well acidizing. acidizing a well – obrada (stimulacija) bušotine kiselinom, v. acidizing. acidizing job – operacija obrade (stimulacije) kiselinom, v. acidizing. acidizing of formation – obrada (stimulacija) sloja kiselinom, v. acidizing. acidizing of wells – obrada (stimulacija) bušotine kiselinom, v. acidizing. acidizing treatment – obrada (stimulacija) kiselinom, v. acidizing. acid jetting – ispiranje mlazom kiseline. Uklanjanje topljivog i netopljivog materijala (isplake, naslaga kamenca) sa stijenki produktivnog sloja kombiniranim kemijskim i hidrauličkim djelovanjem mlaza (struje) kiseline velike brzine. Operacija ispiranja se izvodi posebnom dubinskom alatkom s mlaznicama (bottom-hole acid-jetting device) koja se u bušotinu spušta s kolonom uzlaznih cijevi (na njenom kraju). acid job – obrada (stimulacija) kiselinom, v. acidizing. acid number (of crude oil) – kiselinski broj (slojne naf-

acid oil

22

acoustic borehole televiewer

te). Količina (broj miligrama) kalij-hidroksida (KOH) koja je potrebna za neutralizaciju 1 grama slojne nafte na pH=7. Raspon vrijednosti kiselinskog broja slojnih nafti se obično kreće od 0 do 5,25 mg KOH/g nafte. Čini mjeru reaktivnosti slojne nafte s kaustičnom otopinom. Jedan je od kriterija primjenjivosti procesa alkalnog zavodnjavanja; v. alkaline flood, screening criteria – alkaline flooding. acid oil – sumporna (visokosumporna, kisela, korozivna) sirova nafta, v. sour crude oil. acid plagioclase – kiseli plagioklas. Varijetet plagioklasa s relativno visokim sadržajem SiO2 u bezvodnom obliku, npr. plagioklas bogat albitskom komponentom, kao albit ili oligoklas. acid reaction rate – brzina reakcije kiseline. U tehnologiji obrade slojeva kiselinom – brzina kojom kiselina reagira s formacijom. Ovisi o tlaku, temperaturi (raste direktno s temperaturom), brzini strujanja, tipu i koncentraciji kiseline, produktima reakcije, viskoznosti, površini formacije koja je u kontaktu s danim volumenom kiseline i sastavu formacije. Na primjer, brzina reakcije 15%-tne solne kiseline s vapnencem raste s porastom brzine strujanja. Veći tlak usporava brzinu reakcije većine kiselina (u većini obrada utjecaj je, međutim, vrlo malen i obično se zanemaruje). Koncentrirana kiselina će obično reagirati brže nego slabija kiselina, ali će brzina reakcije solne kiseline koncentracije veće od 25% biti manja zbog smanjene aktivnosti kiseline. Produkti reakcije smanjuju brzinu reakcije. Veća površina kontakta formacije s kiselinom znatno će ubrzati reakciju (skratiti vrijeme reakcije). Sinonim: reaction rate of acid. acid-reaction-rate retarder – usporivač brzine reakcije kiseline. Površinski aktivni aditiv koji se rabi u operacijama obrade (stimulacije) bušotina kiselinom. Usporivač presvuče površinu stijene i tako formira fizičku barijeru koja smanji brzinu reakcije kiseline s ležišnom stijenom. acid soak – impregnacija sloja kiselinom. Operacija obrade bušotina u kojoj se kiselina, obično mješavina 15%-tne klorovodične kiseline i vode, injektira kroz kolonu uzlaznih cijevi (tubing) u bušotinu i ostavlja neko vrijeme na dubini perforiranog produktivnog intervala radi uklanjanja kamenca i mulja i čišćenja perforacija (perforacijskih kanala). Obrada je slična operaciji pranja bušotine kiselinom (v. acid wash). Sinonim: acid spot. acid spot – impregnacija sloja kiselinom, v. acid soak. acid stimulation – obrada (stimulacija) kiselinom, v. acidizing. acid tank – rezervoar za kiselinu. U tehnologiji obrade slojeva kiselinom – posuda sa stijenkama obloženim smolom za transport sirove ili koncentrirane kiseline na lokaciju obrađivane bušotine. Budući da neki aditivi kiselinama mogu korodirati ili razoriti oblogu posude, kiselinski fluidi za obradu se obično ne miješaju i ne transportiraju u rezervoarima za kiselinu, nego se miješaju u specijalnim rezervoarima za miješanje ili se kontinuirano miješaju tijekom pumpanja u bušotinu. acid test – ispitivanje kiselinom. Ispitivanje topljivosti uzoraka stijena (jezgara ili krhotina) koje sadrže vapnenac ili dolomit u kiselini prije izvođenja obrade sloja kiselinom kako bi se odredio odziv sloja na kiselinsku stimulaciju i mogla projektirati najdjelo-

tvornija obrada. Najbrži prikladni test se sastoji od otapanja izvaganog uzorka stijene u klorovodičnoj (solnoj) kiselini i mjerenja volumena ugljik-dioksida koji se razvija tijekom reakcije kiseline sa stijenom; v. acidizing. acid treating of wells – obrada (stimulacija) bušotina kiselinom, v. acidizing. acid treatment (AT) – obrada (stimulacija) kiselinom, v. acidizing. acid wash – pranje bušotine kiselinom. Operacija obrade bušotine (kanala bušotine) u kojoj se kiselina, obično mješavina 15%-tne klorovodične (solne) kiseline i vode, injektira kroz kolonu uzlaznih cijevi (tubing) u bušotinu i tako višekratno ispire perforirani produktivni interval ležišta radi uklanjanja kamenca i mulja ili sličnih taloga iz perforacija (perforacijskih kanala) i s dijelova proizvodne opreme. Slična obrada kiselinom je tzv. impregnacija sloja kiselinom (v. acid soak). Sinonimi: acid washing, acid-wash treatment. acid washing – pranje bušotine kiselinom, v. acid wash. acid-wash treatment – pranje bušotine kiselinom, v. acid wash. acid well treatment – obrada (stimulacija) bušotine kiselinom, v. acidizing. ac-joint – uzdužna sjekuća pukotina. Termin kojim se označava poprečna (sjekuća) pukotina (cross joint) u naboranoj sedimentnoj stijeni (folded sedimentary rock) koja je paralelna s osi bore (fold axis). aclinal – aklinalan, horizontalan. Ugeologiji – termin za označavanje slojeva koji zaliježu bez nagiba. Primjenjuje se rijetko. Acme junior gas gravity balance, Acme senior gas gravity balance – vaga za određivanje relativne gustoće plina. Pribor za određivanje relativne gustoće prirodnog plina na polju. Vaga radi na principu da su gustoće dvaju plinova pri bazičnom tlaku u obratnom odnosu prema tlakovima koji i jednom i drugom plinu daju jednake sile uzgona. Razlikuju se vaga za mjerenje malih volumena plina (Acme junior gas gravity balance) i vaga ze mjerenje velikih volumena plina (Acme senior gas gravity balance). acme zone – vršna zona, epibola. U biostratigrafskom klasifikacijskom sustavu – biozona (v. biozone) ili zona koja se sastoji od naslaga stijena (slojeva) s maksimalnim razvojem – obično s maksimalnom obilnošću ili frekvencijom pojavljivanja – neke vrste, roda ili drugog taksona, ali ne u njihovu ukupnom rasponu. Naziv dobiva po taksonu s maksimalnim razvojem. Prema skali geološkog vremena, vršnoj zoni odgovara geokronološka jedinica hemera (hemera). Sinonimi: abundace zone, epibole, flood zone, peak zone; v. assemblage zone, range zone. acmite – akmit, egerin. Mineral smeđe ili zelene boje iz skupine klinopiroksena. Sreće se u nekim eruptivnim (magmatskim) stijenama bogatim alkalijama. Sinonima: aegerine. acoustical impedance – akustička impedancija, v. acoustic impedance. acoustical reactance – akustička reaktancija, v. acoustic reactance. acoustical resistance – akustički otpor (aktivni otpor), v. acoustic resistance. acoustic borehole televiewer – akustička (ultrazvučna) dubinska televizijska kamera. Pribor za snimanje stijenke kanala bušotine. Sastoji se od rotacijskog

acrylamide polymer – akrilamidni polimer. Akrilamidni polimer se također rabi kao flokulant u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda. sonic logging. Generički termin koji se primjenjuje za bilo koji tip karotaže bušotina (well logs) u kojoj se registrira širenje (rasprostiranje) akustičkih (zvučnih) valova. neke dio valnog paketa metodom otklona ili promjenljive gustoće (na primjer. intenziteta). Površina. character log. Paket valova je predstavljen superpozicijom različitih tipo- va registriranih valova – u prvim nailascima valova se obično registrira P-val koji se širi u stijenama geološkog profila. (2) U specifičnom smislu – sinonim termina sonic logging (v. acoustic impedance). a drugi nailazak se katkada identificira kao S-val u stijenama. Karotaža bušotina dubinskom televizijom (borehole televiewer) također je jedan tip akustičke karotaže. U naftnoj geologiji – jedinica naftonosnog volumena ležišta ekvivalentna volumenu nafte u barelima na površini ležišta od 1 akra. acoustic log – dijagram akustičke (zvučne) karotaže. v. acoustic-velocity log – akustička (zvučna) karotaža. acoustic resistance – akustički otpor (aktivni otpor). acquisition well – obvezatna (obligatna) bušotina. v. v. Sinonim: acoustical impedance. na hidrolizu i oslobađaju amonijak pri vrućim alkalnim uvjetima. partially-hydrolyzed polyacrylamide. acoustic cement-bond logging – karotaža (akustička karotaža) cementne veze. cement-bond log. sonic log. v. koja je dodijeljena bušotini u svrhu određivanja njena dopuštenog kapaciteta (obroka) proizvodnje od strane ovlaštene državne agencije. (2) Val koji generira i registrira sonda za akustičku (zvučnu) karotažu. Sinonimi: sonic wave. debljine 1 stope. međutim. amplitude log). U seizmičkoj prospekciji – sustav skupljanja (generiranja i zapisivanja) seizmičkih podataka koji obuhvaća brojne različite konfiguracije seizmičkih prijamnika – uključujući seizmometre ili geofone na površini zemlje ili na dnu mora. Osjetljivi su. Obično se mjeri u akustičkim omima. acre-yield – proizvodnja po akru. v. v. U akustici – imaginarna komponenta akustičke impedancije (v. cement-bond log. (2) U seizmici – umnožak brzine širenja (rasprostiranja) seizmičkih valova u sredini (seizmičke brzine) i njene gustoće. acre-foot (ac-ft) – akr-stopa. acrylamide-acrylate polymer – akrilamidno-akrilatni polimer. acoustic survey – akustička (zvučna) karotaža. acreage factor – faktor površine. Val koji prenosi i predaje zvučnu energiju. acoustic reactance. sonic log. acoustic wave – (1) akustički (zvučni) val. sound wave. . acoustic logging – akustička (zvučna) karotaža. signature log). polyacrylamides. acoustic resistance. three-D log. acoustic resistance. Sinonim: acoustical reactance. za razliku od karotažnog dijagrama koji je dobiven (proizveden) kasnije od digitalnih podataka karotaže (playback log). koja se katkada rabi za izračunavanje volumena nafte u ležištu.acoustic cement-bond logging 23 acrylamide polymer ultrazvučnog predajnika (izvora) i prijamnika emitiranog i od stijenke kanala reflektiranog signala. a neke izučavaju objekt istraživanja (mjerenja) umjesto forme valova (na primjer. hidrofone tegljene seizmičkim brodom. acoustic impedance – akustička impedancija. Metrička ekvivalentna jedinica je m3/ha-m. Snimanjem je pokriven cijeli opseg kanala bušotine (360 stupnjeva). Također. Optimalni sustav skupljanja seizmičkih podataka varira u skladu s lokalnim uvjetima i uključuje primjenu odgovarajućeg izvora (tipa. Obično se mjeri u akustičkim omima. acrozone – akrozona. range zone. v. Seizmički izvori (vibratorski uređaj. Primjenjuje se za karakterizaciju raspucanih formacija – detekciju pukotina i kaverni te (u manjoj mjeri) za analizu slojevitosti stijena. v. Karotažni dijagram koji je registriran (zapisan) tijekom karotaže. U akustici – realna (suprotno od imaginarna) komponenta akustičke impedancije (v. v. fracture log). acoustic impedance). Varira između različitih slojeva stijena i od njene promjene ovisi koeficijent refleksije ili odbijanja (reflection coefficient). vertikalno obješene hidrofone u moru ili geofone u kanalu bušotine (kao pri vertikalnom seizmičkom profiliranju) – za registraciju (zapisivanje) seizmičkih signala. continuous-velocity log). eksplozija ili zračni top) stvaraju akustičke ili elastične vibracije koje se šire u Zemlji. Polimer građen od manjih molekula se rabi kao deflokulant gline u vodenim isplakama (isplakama na bazi vode) koje mogu sadržavati ione tvrdoće. microseismogram log. rasponska zona. acquisition log – snimljeni karotažni dijagram. Sastoji se od imaginarne komponente ili akustičke reaktancije (acoustic reactance) i realne komponente ili akustičkog otpora (acoustic resistance). impedance. Obično se mjeri u akustičkim omima. acoustic reactance. sonic logging. nisu toliko djelotvorni za flokulaciju i deflokulaciju. v. U čvrstim dijelovima Zemlje akustički val prolazi po tipu longitudinalnih (uzdužnih) seizmičkih valova (P-valova). variable-density log. Sinonim: acoustical resistance. sound flux) kroz tu plohu. impedance. Neke akustičke karotaže registriraju vrijeme širenja P-valova (longitudinalnih valova) između dviju mjerenih točaka (na primjer. v. v. acoustic well logging – akustička (zvučna) karotaža. parcijalno hidrolizirani poliakrilamid. izražena u akrima.) acoustic reactance – akustička reaktancija. sonic logging. prolaze kroz slojeve stijena s različitim seizmičkim odzivima i filtrirajućim utjecajima te se vraćaju na površinu gdje se registriraju (zapisuju) kao seizmički podaci. budući da su neionski. neke amplitudu određenog dijela valnog paketa (na primjer. Sinonim: acoustical impedance. (1) U akustici – kompleksni omjer zvučnog (akustičkog) tlaka (sila na jedinicu površine – sound pressure) na danu valnu plohu i zvučnog toka ili fluksa (umnožak linearne brzine i površine. U tehnologiji isplaka – linearni neionski polimer napravljen od monomera akrilamida koji se primjenjuje kao selektivni flokulant u procesu bušenja s ispiranjem čistom vodom i isplakama s niskim sadržajem čvrstih čestica. obligatory well. Prosječna proizvodnja nafte ili plina po 1 akru površine ležišta. Akrilamidni polimeri nisu ni približno tako osjetljivi na utjecaj saliniteta i tvrdoće kao anionski poliakrilati. acquisition – skupljanje podataka. najprikladniju konfiguraciju seizmičkih prijamnika i orijentaciju linije prijamnika u odnosu na geološke karakteristike.

active earth pressure – aktivni tlak tla. effective porosity. U procesu bušenja – jedan od čeličnih isplačnih rezervoara u kojem se drži bušaća isplaka u neposrednoj blizini bušaćeg postrojenja na mjestu usisa bušaćih (isplačnih) pumpi. Sinonim: polyacrylate. v. actinopterygians (Actinopterygii) – aktinopterigije. v. v. korisni) plin. bony fishes). working gas. protozoans). activation log – dijagram aktivacijske karotaže. usisni) isplačni rezervoar. Glina koja reagira s bušaćim isplačnim fluidima i fluidima za završno proizvodno opremanje bušotina. activation analysis – aktivacijska analiza. Aktivni isplačni rezervoar se rabi za miješanje. pare i koloidne čvrste čestice. induced radioactivity). Sinonimi: active mud tank. (1) U inženjerskoj geologiji – površinski sedimenti za koje su karakteristične sezonske promjene volumena – bubrenje pri zamrzavanju ili vlaženju i skupljanje pri otapanju i isušivanju. suction pit. Seizmometar koji se rabi u aktivnom eksperimentu. Vrlo su djelotvorni za flokulaciju koloida u isplakama s prirodnim čvrstim česticama i isplakama na bazi čiste vode (povezane koloidne čvrste čestice se mogu ukloniti gravitacijskim taloženjem u plitkim bazenima ili hidrociklonom. v. v. active mud pit – aktivni (radni. ray-fin fishes. a visoke molarne mase za kontrolu gubljenja fluida i kao aditiv za povećavanje viskoznosti isplake (u tom slučaju se dodaje bentonitu pri mljevenju). (1) Bušotina koja proizvodi. Karakterizirani su izraslinama protoplazme (protoplasmic extensions) koje se lepezasto razilaze od sferičnog glavnog tijela. Monoklinski mineral iz skupine amfibola – varijetet azbesta. v. Trajno zaleđeno (smrznuto) tlo (permafrost) koje je sposobno otapati se i ponovno smrzavati pod utjecajem klimatskih uvjeta izazvanih prirodnim faktorima (npr. Poliakrilati niske molarne mase se primjenjuju kao deflokulanti gline. passive earth pressure. (2) Proces obrade gline (na primjer. igličastih kristala te također u vlaknastim. obradu i skladištenje isplake. zrakoperke. U tehnologiji isplaka – linearni anionski polimer napravljen od monomera akrilne kiseline (acrylic acid). ray-finned fishes. active water – aktivna voda. zrakoperke. active pit. active permafrost – aktivno trajno zaleđeno tlo. Debljina mu varira od nekoliko centimetara do nekoliko metara. activation – aktivacija. dead fault. Radijacija (zračenje) radioizotopa se mjeri nakon kratkog vremenskog intervala. active porosity – efektivna poroznost. active fault – aktivni rasjed. nakon čega se oni određuju prema njihovoj karakterističnoj radijaciji (radioaktivnosti). mollisol. impulsna neutronska spektroskopska karotaža (pulsed neutron spectroscopy log) i druge. Razred protozoa (praživotinja. kisikova aktivacijska karotaža (oxygen activation log). activated carbon – aktivni ugljen. active pit – aktivni(radni. (1) Proces stavaranja radioaktive supstancije njenim bombardiranjem nuklearnim česticama. kristalastim škriljavcima) i u izmijenjenim eruptivnim (magmatskim) stijenama. neobično toplim ljetom) ili umjetnim (za razliku od pasivnog trajno zaleđenog tla – v. well logging) koja se osniva na ozračivanju (bombardiranju) formacije (stijene) u bušotini neutronima koji transmutiraju neke jezgre elemenata u radioizotope (radioaktivne izotope). v. activation logging. earth pressure) kojim ono djeluje na konstrukciju ili objekt. convergent plate boundary. Rasjed duž kojeg su obnovljeni pokreti (kretanje) što se obično odražava u malim. Oblik ugljena koji je karakteriziran visokim apsorpcijskim i adsorpcijskim kapacitetom za plinove. v. mud suction tank. active clay – aktivna glina. active mud pit. Podrazred riba koštunjača (osteichthyans.acrylate polymer 24 active well acrylate polymer – akrilatni polimer. Metoda određivanja stabilnih izotopa elemenata u uzorku njegovim ozračivanjem (iradijacijom) neutronima. Sinonimi: annually thawed layer. Primjeri aktivacijske karotaže su ugljik-kisikova karotaža (carbon-oxygen log). active mud pit. v. centrifugom ili filtriranjem) i za pročišćavanje otpadnih voda. bentonitne) kiselinom kako bi se poboljšala njena adsorpcijska svojstva ili povećala njena sposobnost bijeljenja. nabijenim česticama ili gama-zrakama koji elemente čine radioaktivnim. activation logging – aktivacijska karotaža. zrakastim ili stupičastim oblicima u metamorfnim stijenama (npr. passive clay). actinopterygian fishes – aktinopterigije. aktivni permafrost. Minimalna vrijednost bočnog tlaka tla (v. Radioaktivnost proizvedena na taj način naziva se induciranom (v. active margin – konvergentna (konzumacijska. poliakrilat. Sreće se u obliku dugih. 2. (2) Površinski sloj tla (zemlje) iznad sloja trajno zaleđenog (zamrznutog) tla (permafrosta) koji se naizmjenično zamrzava svake zime i otapa svakog ljeta. usisni) isplačni rezervoar (bazen). Sinonimi: actinopterygian fishes. active mud tank – aktivni(radni. Metoda karotaže bušotina (v. (2) Proizvodna ili injekcijska bušotina u ispitivanju . activated charcoal. actinopods (Actinopoda) – aktinopodi. active well – aktivna bušotina. actinolite – aktinolit. actinopterygians. aktivacijska karotaža po aluminiju (aluminum activation log). za razliku od zatvorene bušotine (shut-in well) ili napuštene (likvidirane) bušotine (abandoned well). pojedinačnim pomacima ili seizmičkoj aktivnosti. active seismometer – aktivni seizmometar. neutron analysis. a već niska koncentracija iona tvrdoće (na primjer iona kalcija)uzrokuje precipitaciju poliakrilata. Također se rabe u isplakama s niskim sadržajem čvrstih čestica. za razliku od pasivne gline (v. v. Stratigrafska rasprostranjenost: kasni devon-danas. sump pit. kondicioniranje. active system – ukupni volumen cirkulirajuće bušaće isplake. ray-finned bony fishes. passive permafrost). passive seismometer. za detekciju umjetno izazvanih signala. U procesu bušenja – ukupan volumen bušaće isplake (drilling mud) u bušotini i isplačnim rezervoarima (mud tanks) koji cirkulira tijekom procesa bušenja. v. active layer – aktivni sloj. tj. Voda koja posjeduje korozivnu sposobnost. Sinonim: radioactivation analysis. active gas – radni (aktivni. tankih. Poliakrilati su najbolje iskorišteni u mekanoj vodi niskog saliniteta. destruktivna) granica ploča. activated charcoal – aktivni ugljen. suction tank. usisni) isplačni rezervoar (bazen). v.

pravi. adjustable bent sub – podesivi kosi prijelaznik. v. adaptor spool – prijelaznik (adapter) s prirubnicama. adamellite – adamelit. v. Drugim riječima. hydrocarbons.ACT system (automatic custody transfer system) 25 adjustable blade drill string stabilizer metodom interferencije (interference test). odnosno princip po kojem su u geološkoj prošlosti na Zemlju djelovale uglavnom iste sile koje djeluju i danas. branched-chain hydrocarbons). na primjer ako se u susjedstvu sloja s niskom električnom otpornošću (low-resistivity bed) nalazi sloj s visokom otpornošću (high-resistivity bed). blowout preventer) različitih promjera. actual age – apsolutna (apsolutna geološka) starost. v. straight-chain hydrocarbons. po današnjim procesima na Zemlji mogu se rekonstruirati procesi u prošlosti. adjustable blade drill string stabilizer – stabilizator bušaće kolone (kolone bušaćih alatki) s podesivim lopaticama. v. dodatak. produljiti bušaću kolonu. Omjer indeksa plastičnosti (sadržaja vode u tlu pri kojem ono postaje plastično – v. Mjeri se u stvarnim kubičnim stopama (actual cubic feet. ozocerite. tj. produljivanje bušaće kolone. ACT system (automatic custody transfer system) – v. U kemiji – (a) Omjer između fugaciteta (isparljivosti) tvari u nekom danom stanju i njenog fugaciteta u standardnom stanju. Fugacitet u standardnom stanju je jedinica za plin i paru. apparent. adhesive water – adhezivna (pelikularna. (b) Tendencija tvari da spontano i energično reagira s drugim tvarima. adiabatic change – adijabatska promjena. geološka zbivanja u prošlosti se mogu povezati s geološkim pojavama i silama koje se opažaju danas. U geologiji – princip ili učenje u skladu s kojim su geološki procesi koji mijenjaju Zemljinu koru i djeluju danas na jednak način i jednakim intenzitetom kao što su djelovali tijekom cijelog geološkog vremena. actualism – aktualizam. cement additives) i dodaci isplakama (prvenstveno za razrjeđivanje i zgušnjavanje isplake. Omjer kemijske aktivnosti i koncentracije. drilling mud additives). Zajednički naziv za zasićene ugljikovodike s ravnim i razgranatim lancima (v. drillstring stabilizer) koji ima podesive lopatice za povećavanje ili smanjivanje promjera. za razliku od cikličke ili prstenaste strukture (na primjer. v. adapter. v. Lopatice se šire kada je potrebna stabilizacija kolone i povlače kada stabilizacija nije nužna. za razliku od opservacijske bušotine (observation well). kvarcni monconit. actual weight – stvarna duljinska težina bušaće šipke. activity ratio – koeficijent aktivnosti. Sinonim: shoulder-bed effect. zemni vosak. v. o geološkim procesima u prošlosti treba zaključivati prema procesima u sadašnjosti iako se odvijaju promjenljivim brzinama i intenzitetima. Stvarna težina šipke je 5 do 10% veća od nominalne. kod aromata). sorpcijska) voda. v. na primjer. activity – (1) aktivnost. v. absolute age. adjacent bed effect – utjecaj susjednog sloja. bent sub. Kratki čelični cilindar s prirubnicama na krajevima koji spaja protuerupcijske uređaje (preventere. pellicular water. add a length of drillpipe to the drillstring – navrtati bušaće šipke (pasove bušaćih šipki). making up of drillpipes. shot drill. v. plasticity index) i postotnog sadržaja glinenih minerala. prijelaznik. alkanes. v. tlaka ili temperature plina bez neto gubitka ili dobitka topline. Sinonim: crossover (v. actual calendar day allowable – dopuštena proizvodnja po kalendarskom danu. aderwax – ozokerit. Organski spojevi čiji atomi tvore otvorene lance. calendar day allowable. acyclic compounds – aciklički spojevi. making up of drillpipes. Uključuju normalne i razgranate alkane. Izmjereni saržaj vode u prirodnom plinu. prijelaznik. za razliku od alicikličkih i policikličkih ugljikovodika. . Brzina radioaktivnog raspada određena brojem (količinom) atoma koji se raspadnu u jedinici vremena. U karotaži bušotina – utjecaj koji na odziv karotiranog sloja ima sloj iznad ili ispod njega. Kemikalija ili materijal koji se u malim količinama dodaje velikim volumenima druge supstancije radi mijenjanja njenih karakteristika. adding a length of drillpipe to the drillstring – navrtanje bušaćih šipki (pasova bušaćih šipki). i nezasićene alkine s trostrukim vezama. u tehnologiji bušenja su dodaci cementima. actual gas volume – stvarni volumen plina. actual porosity – efektivna poroznost. quartz monzonite. adapter – adapter. actual moisture – stvarna vlažnost. U geologiji – termin kiji se odnosi na rasjede i rasjedna kretanja koji su određeni prije klizanjem nego odvajanjem. additive – aditiv. activity coefficient – koeficijent aktivnosti. automatic custody transfer. acyclic hydrocarbons – aciklički ugljikovodici. Organski spojevi s molekularnom strukturom u obliku otvorenog lanca (spojevi u kojima su ugljikovi atomi vezani u otvorenom lancu – na primjer. za čvrste tvari i tekućine on se procjenjuje pri svakoj temperaturi kao fugacitet čiste tvari pri standardnom tlaku. stabilizatori gline – v. Pomjena volumena. gips za usporavanje vezivanja i sulfat barija za otežavanje – v. odnosno cementnim kašama za cementaciju bušotina (kalcij-klorid za ubrzavanje vezivanja cementa. acf). adaptor – adapter. Drugi oblik termina: adaptor. adamantine drill – sačmena bušilica. alkenes. Utjecaj susjednih slojeva se pojačava ako je sloj tanji ili istraživanje (ispitivanje) duboko. alkani). Aditivi koji se primjenjuju. Za minimiziranje tih utjecaja primjenjuje se karotaža s fokusiranjem struje. za smanjivanje trenja i površinske napetosti. Težina bušaće šipke po jedinici njene duljine uključujući ojačane (odebljane) dijelove i spojnice. tada više struje može teći u niskootporskom sloju nego u slučaju kada ne bi bio prisutan visokootporski sloj i time promijeniti prividnu električnu otpornost niskootporskog sloja.). (2) radioaktivnost. s različitim tipovima i promjerima navoja ili za različite tlakove s glavom zaštitne kolone (casinghead) bušotine. Fiting s dva različita nominalna promjera i tipa navoja i/ili za različite tlakove koji se rabi za mehaničko spajanje opreme ili elemenata opreme čiji krajevi imaju različite nominalne promjere i/ili elemenata opreme za različite tlakove. alkynes. Ugljikovodici s otvorenim lancem. Volumen koji zauzima dana količina plina pri tlaku i temperaturi u cjevovodu. v. effective porosity. Prema tome. actual – stvaran. U procesu bušenja – tip stabilizatora kolone bušaćih alatki (v. nezasićene alkene s dvostrukim vezama. v.

adularia – adular. advancing-contact angle measurement. v. monoklinski) varijetet ortoklasa. adsorbed water – adsorbirana voda. Kolona za dehidraciju prirodnog plina (na primjer. Termin kojim se označavaju metode zavodnjavanja naftnih ležišta (waterflooding) i povećanja iscrpka nafte ili EOR-metode (enhanced-oilrecovery methods). Obično se sreće u obliku dobro razvijenih i. Postrojenje za izdvajanje tekućih ugljikovodika i uklanjanje vode iz plina postupkom adsorpcije (uporabom adsorbenata). Sinonim: adsorption tower. advancing contact angle – nastupajući kontaktni kut. silikagelom. Sinonim: gas/solid column. aktivni aluminij-oksid. silikagelom. Recipročna vrijednost impedancije (prividnog električnog otpora). aluminijoksidom. v. Njena fizikalna svojstva se znatno razlikuju od apsorbirane ili kemijski vezane vode pri jednakoj temperaturi i tlaku. silikagel i sintetski zeoliti (tzv. adsorption tower – adsorpcijski toranj (kolona). v. mjera vodljivosti električnog kruga. čvrste tvari i plina ili između dviju uzajamno netopljivih tekućina) nakuplja neka tvar u koncentraciji većoj nego što vlada u unutrašnjosti susjednih faza. (2) U tehnologiji proizvodnje – tip sapnice erupcijskog uređaja (erupcijske sapnice) s podesivim prolaznim presjekom (otvorom) za regulaciju proizvodnje (protoka) nafte ili plina iz bušotine i tlaka. U analizi ispitivanja bušotina metodom porasta tlaka – izračunano vrijeme strujanja fluida koje se rabi u analizama ispitivanja bušotina kada brzina strujanja fluida varira prije ili tijekom perioda ispitivanja. Postavljena je iza bočnog (manifoldnog) zasuna na erupcijskom uređaju bušotine (Christmas tree). (1) U tehnologiji bušenja – tip ventila koji se obično rabi u operacijama kontrole tlaka u bušotini za smanjivanje tlaka fluida od visokog tlaka u zatvorenoj bušotini na atmosferski tlak. prirodnog plina. bottomhole choke. Realni dio admitancije se naziva vodljivost (konduktancija). silika-gelom). Konstrukcijom je slična nepodesivoj sapnici (v. Redukcija tlaka se regulira otvaranjem ili zatvaranjem ventila. v. adsorption – adsorpcija. natural gasoline. a imaginarni dio – susceptancija. recession. v. wellhead choke. adsorption plant – adsorpcijsko postrojenje. adsorbent – adsorbent. za razliku od pojave apsorpcije gdje apsorbirana tvar prodire i homogeno se raspoređuje po čitavom volumenu druge tvari. glacier advance. recession. adjusted flow time – aproksimirano vrijeme strujanja. Voda koja se zadržava adsorpcijom. Sinonimi: glacial advance.adjustable choke 26 advancing contact angle adjustable choke – podesiva sapnica. Izražava se u mho. a razlikuje se po tome što se za regulaciju prolaznog otvora rabi ručna ili automatska konusna igla koja je vidljivo graduirana kako bi pokazivala efektivni promjer prolaznog otvora. v. rate of penetration. v. (b) Ukupan pomak obalne linije prema morskoj strani tijekom određenog perioda. Adular obično ima relativno visok sadržaj barija. U geologiji – (a) Kontinuirano kretanje obalne linije prema morskoj strani kao rezultat progradacije ili izronjavanja. Adsorpcija je kemijsko-tehnička operacija koja se u naftnoj industriji primjenjuje za dehidraciju plina. aktivnim ugljenom) postupkom adsorpcije. Sinonim: progression. Srednjotemperaturni do niskotemperaturni mineral iz skupine alkalijskih (kalijskih) glinenaca (feldšpata). contact angle method of wettability determination. Brzina kretanja se obično mjeri u metrima na godinu. dušika i metana. . absorption. transparentnih i bezbojnih do mliječno bijelih (često opalescirajućih) pseudorompskih kristala u pukotinama kristalastih škriljavaca. Iscrpak produkata adsorpcijom je prilično nizak – obično od 70 do 90% pentana i težih komponenata. v. absorption gasoline. adsorber tower – adsorpcijska kolona (toranj). advance – (1) napredovanje obalne linije. Čvrsta tvar ili tekućina koja adsorbira druge tvari. Sinonimi: glacial advance. adsorption gas processing – obrada (prerada) plina adsorpcijskim postupkom. Sinonim: progression. adsorption gasoline – benzin adsorpcije. glacier advance. Ulje koje sadrži otopljene frakcije. u pravilu. absorption gas processing. Adsorpcija se odvija samo na površinskom sloju. v. adsorber tower. adsorption column – kolona za plinsko-adsorpcijsku kromatografiju. zeolitima i polimerima koji adsorbiraju plin. adsorbent oil – adsorpcijsko ulje. absorbed water. gas processing. Prirodni benzin (natural gasoline) izdvojen iz masnog plina (wet gas) aktivnim ugljenom ili silikagelom na postrojenju za obradu (preradu) prirodnog plina adsorpcijskim postupkom ili izdvojen iz rafinerijskog plina. adsorber tower. molekularna sita). progresija. (b) Vremenski interval označen napredovanjem ili općim širenjem (ekspanzijom) ledenjaka. koji se rabe za uklanjanje tekućina iz plina postupkom adsorpcije. advance rate – brzina bušenja (napretka bušenjem). željezo-oksidom. za razliku od apsorbirane i kemijski vezane vode. Računa se kao omjer (kvocijent) ukupne proizvodnje bušotine od zadnjeg perioda kada je bušotina bila zatvorena i kapaciteta njene proizvodnje neposredno prije zatvaranja za ispitivanje. vjerojatno. npr. Izdvajanje težih ugljikovodika i vodene pare iz plina postupkom adsorpcije u adsorpcijskim kolonama. Sinonim: rich oil. Upotrebljava se za separaciju kisika. uklanjanje sumporovodika i ugljik-dioksida iz plina (na primjer. izdvajanje tekućih ugljikovodika iz produkcije plina i uklanjanje štetnih primjesa iz plina – sumporovodika i ugljik-dioksida. admittance – električna admitancija. Pojava da se na granici površina dviju faza (između čvrste tvari i tekućine. Kao adsorbenti se rabe aktivni ugljen. Slabo triklinski (ranije se smatrao kao. glacijalno napredovanje. adsorption. U glaciologiji – (a) Kretanje kraja ledenjaka naprrijed i niz padinu koje se općenito odvija u periodu pozitivne ukupne bilance (net balance) ledenjaka ili veće akumulacije od ablacije. Staklena cijev plinskog kromatografa (gas chromatograph) ispunjena ugljenom. v. positive choke). aktivnim ugljenom) i izdvajanje tekućih ugljikovodika iz plina (npr. prividna vodljivost. Prianja uz površinu čestica tla ili minerala. v. advanced recovery methods – napredne metode pridobivanja. na primjer aktivni ugljen ili silikagel. (2) napredovanje ledenjaka. Podesivi prigušni ventili (choke valve) su konstruirani tako da budu otporni na habanje kada fluidi zasićeni čvrstim česticama struje velikom brzinom pri ograničavanju protoka.

Sinonim: weathered layer. pjenu i aeriziranu glinovitu isplaku. Bakterije koje su aktivne uz slobodni kisik. advection – advekcija. sloj s malom brzinom širenja seizmičkih valova. smješten u njoj ili se od nje sastoji. Takvo kretanje je bilo predloženo kao objašnjenje horizontalnog pomicanja duž srednjooceanskih hrptova. Termin se u širokom smislu rabi kao sinonim pojma fotogeologija (v. anisotropic. A electrode – elektroda A. aeon – eon. aerial – aeralan. current-emitting electrode) otporske sonde (resistivity sonde). (1) U tektonici – lateralno kretanje masa materijala plašta. convection. Razlaganje organskih tvari. v. (1) Injektiranje zraka ili plina u čvrste materijale ili tekućine. Fluid koji sadrži mjehuriće plina. aerated drilling fluid – aerizirani bušaći (isplačni) fluid. Registracija varijacija Zemljinog magnetskog (geomagnetskog) polja (earth’s magnetic field) uporabom magnetometra i zrakoplova. aeration – aeracija. zone of aeration. eolian. (2) U oceanografiji – horizontalni ili vertikalni tok morske vode u obliku struja. 1. v. Tip strujanja fluida za koji je karakteristično da tekuća faza sadrži mnogo mjehurića plina. Pločice su pomične. mobility ratio. weathered layer. airborne magnetometer). aerobic decay – aerobno raspadanje. U aeriziranim slojevima je seizmička brzina (brzina širenja seizmičkih valova) obično niska. U procesu bušenja – bušaća isplaka emulgirana zrakom. v. (2) raspadnuti sloj. koji je povezan sa Zemljinom atmosferom. anaerobic bacteria. . uključuju zrak.advancing-contact angle measurement 27 AFM diagram advancing-contact angle measurement – mjerenje nastupajućeg kontaktnog kuta. aeration porosity – aeracijska poroznost. aerobic bacteria – aerobne bakterije. aeolianite – eolijanit. Geološko izučavanje i interpretacija podataka opažanjem i snimanjem iz zraka. v. Mjerenje nastupajućeg kontaktnog kuta (rubnog kuta močenja) za vodu uporabom dviju brušenih pločica minerala koji je glavni sastojak ležišne stijene i uzoraka slojne vode i nafte. Sinonim: aegirite. prirodni plin. mobility. Aerizirani bušaći (isplačni) fluidi. v. (3) U meteorologiji – horizontalno pomicanje (transport) zraka i s time u vezi prijenos topline. Uporaba zračnih snimaka (aerial photographs) za izradu karata i geološku interpretaciju. Antiklinala čije je tjeme erodirano. Nepovoljan odnos pokretljivosti slojne nafte i istiskivajućeg fluida u procesima zavodnjavanja ležišta (waterflooding) i povećanja iscrpka nafte ili EOR-procesima (enhanced oil recovery) postoji kada je viskoznost slojne nafte znatno veća od viskoznosti istiskivajućeg fluida (fluida injektiranog u ležišta). eolianite. Primjenjuje se za procjenu dubine fundamenta i lociranje struktura. Naziv se katkada rabi za akmit koji sadrži primjese kalcija. Koji se odnosi na zrak. egirit. photogeology). vadozna) zona. mjerenje jakosti Zemljinog magnetskog (geomagnetskog) polja (earth’s magnetic field) magnetometrom vučenim (transportiranim) zrakoploom ili helikopterom (v. AFM diagram – dijagram AFM. aerated mud – aerizirana isplaka. Razlike između vrijednosti stvarnih mjerenja i teoretskih vrijednosti ukazuju na anomalije magnetskog polja koje su odraz promjena tipa stijena ili njihove debljine. aeolotropic – anizotropan. aerial magnetic survey – zračno magnetsko (aeromagnetsko) snimanje. noncapillary porosity. egirin. v. Konačni produkti raspadanja su ugljik-dioksid i voda. U geologiji – površinski nekonsolidirani (rastresiti) sedimentni sloj ili sloj blizu površine koji je podvrgnut trošenju (weathering) i čije su pore ispunjene zrakom umjesto teku- ćinom. aeolian – eolski. 3. Uzrokuju većinu organskog raspada i mogu proizvoditi sluz koja se nakuplja na površinama metala u bušotinama i uzrokuje koroziju. aeromagnetic survey – aeromagnetsko (zračno magnetsko) snimanje. isplačni fluid koji se priprema injektiranjem zraka ili plina u isplaku između isplačnog rezervoara i isplačne stojke. v. v. Aerizirana isplaka se rabi kako bi se smanjio hidrostatički tlak u bušotini (kanalu bušotine) i za bušenje formacija s niskim tlakom (low-pressure formation). 1. v. eon. Al2O3 (komponenta A). U efikasnim procesima zavodnjavanja i povećanja iscrpka nafte primjenjuju se niske vrijednosti koeficijenta pokretljivosti. aerated zone – zona aeracije. nastupajući kontaktni kut (u izvještajima mjerenja se često naziva samo kontaktni kut). convection. Sinonim za akmit (acxmite). airborne magnetometer. U petrologiji – trokutni (ternarni) dijagram koji prikazuje pojednostavnjeni komponentni sastav metamorfozirane pelitske stijene nanošenjem molekularnih količina triju komponenata – aluminijskog oksida. air gas. voda napreduje po površini pločice koja je prvotno prekrivena naftom tako da se između površine razdjela fluida i površine pločice minerala formira kontaktni kut – tzv. aegirine. Magnetsko snimanje (v. (2) Ulaženje zraka i drugih plinova u tlo po porama. strujanje aeriziranog fluida. v. magnezija ili aluminija. Pad tlaka po jediničnoj udaljenosti je u svakom jeziku injektiranog fluida manji nego u naftnoj fronti tako da tlak na kraju jezika postane veći od tlaka u okružujućoj nafti. na primjer. u bušaću isplaku (drilling mud) kako bi se smanjili njena relativna gustoća i hidrostatički tlak u bušotini. ponajprije mikroorganizmima uz prisutnost slobodnog kisika. aegirite – egirit. aerial arch – zračni svod. adverse mobility ratio – nepovoljni koeficijent pokretljivosti. v. aerial mapping – zračno kartiranje. Kada se pločice horizontalno pomaknu. aegirine – egirin. prozračna (nezasićena. v. koje za život trebaju slobodni kisik u zraku i vodi. aerated mud. što uzrokuje potiskivanje jezika istiskivajućeg fluida ispred nafte. U elektrokarotaži bušotina – strujna elektroda (elektroda koja emitira struju. vlage i drugih meteoroloških faktora u horizontalnom smjeru. postave se horizontalno s malim međurazmakom u koji se stavi kap ležišne nafte i urone se u slojnu vodu. aerated flow – aerizirano strujanje. njegovo širenje i prodor u proizvodne bušotine. Volumen pora koje se ne ispunjavaju vodom pri određenoj niskoj napetosti vlage. aerated layer – (1) aerizirani sloj. v. aerated gas – aerizirani plin. na primjer. v. aerial magnetometer – magnetometar transportiran zrakoplovom. aerated fluid – aerizirani fluid. magnetic survey). aerogeology – aerogeologija. v.

age equation – jednadžba apsolutne starosti. Neformalni naziv kambrija (Cambrian). Age (age) of Fishes – doba riba. Cambrian. tijekom kojeg se Zemlja u biti očuvala kao danas. pressure-buildup test). v. Neformalni naziv mezozoika (mezozojske ere. Smjena radnika na bušaćem postrojenju (garnituri) između 16. afterflow. MgO (komponenta M). karbona (Carboniferous) i perma (Permian). v. Ordovician period). (b) Stadij razvoja morskog leda – termin se obično odnosi na odsječak vremena koji počinje s formiranjem leda i traje do povećanja njegove debljine. Devonian. Uređaj za hlađenje prirodnog plina koji prolazi kroz stupnjeve kompresora na kompresorskoj stanici. Omjer količine izotopa kćeri i izotopa roditelja na kojem se osniva jednadžba apsolutne starosti (age equation). Usporediv je sa stadijem interglacijala Günz-Mindel (v. FeO (komponenta F) i magnezijskog oksida. Neformalni naziv kvartara (kvartarnog perioda. stratigrafskim ili fizičkim metodama koje uključuju određivanje relativne obilnosti radioaktivnog izotopa roditelja i radiogenog izotopa kćeri. Aftonian. Afton. Neformalni naziv kenozoika (kenozojske ere. Ordovician. U geokronologiji – (a) Formalna geokronološka jedinica.A-frame 28 age ratio željeznog oksida (željeznog monoksida). age ratio – starosni omjer. Quaternary period). na primjer. aftercooler. stijene paleogenske starosti (rocks of Paleogene age). na stupnju hidratacije opsidijana ili stupnju apsorpcije fluora koštanim tkivom. jednak 4. ACF diagram. v. Slijedi nakon stadija glacijala (ledenog doba) Nebraska (Nebraskan glacial stage). (a) Položaj na geološkoj vremenskoj skali. afterproduction. na primjer. Cenozoic era).5 milijarde godina. v. ledeno doba (Ice Age). Neformalni naziv jure (Jurassic). (2) proizvodnja nakon zatvaranja bušotine. Quaternary. odnosno jedinica geološkog vremena (v. Age (age) of Trilobites – doba trilobita. Age (age) of Man – doba čovjeka. (d) Vrijeme tijekom kojeg se odvijao određeni geološki događaj (zbivanje) ili niz događaja ili koje je bilo obilježeno osobitim fizičkim uvjetima. tijekom kojeg su nastale stijene odgovarajućeg stratigrafskog kata (v. Sinonim: afterproduction. Određen je na bazi izračunavanja izotopnih odnosa olova i uransko-olovnim i rubidijsko-stroncijskim datiranjem meteorita. Jedinica doba je najnižeg reda (ranga) i kraća je od epohe (v. Sinonim: Aftonian interglacial. after production – (1) pritjecanje nakon zatvaranja bušotine. Ako je slojni fluid u bušotini visokostlačiv i kapacitet strujanja malen. obratno. v. Cenozoic. za valjano određivanje geološke starosti izotopni sustav mora ostati zatvoren nakon stvrdnjavanja (solidifikacije). Neke metode određivanja relativne starosti se baziraju na stupnju kemijske promjene. A-frame – dvonožni nogari (nosač). Neformalni naziv mezozoika (mezozojske ere. Age (age) of Coal – doba ugljena. Mesozoic.00 sata. Neformalni naziv kasnog paleozoika (late Paleozoic). Age (age) of Mammals – doba sisavaca (mamalija). Fluidi koji struje iz ležišta u bušotinu nakon njena zatvaranja. subage. Age (age) of Reptiles – doba reptila (gmazova). Neformalni naziv silura (silurskog perioda. Sinonim: coal age. Procjena geološke starosti faunističkim. age of the Earth – starost Zemlje. Neformalni naziv kambrija (kambrijskog perioda. Age (age) of Amphibians – doba vodozemaca (amfibija). Neformalni naziv pensilvanijskog perioda (Pennsylvanian). v. (2) Potporanj A-oblika za nepokretni koloturnik (crown block) na vrhu standardnog bušaćeg tornja. stage). age determination – određivanje starosti. visokoproduktivne bušotine s malom proizvodnjom plina imaju zanemariv period naknadnog pritjecanja. (1) Konstrukcija Aoblika (oblika slova A) koja je stacionarna i potporna komponenta tornja sklopivog bušaćeg uređaja i na kojoj je toranj usidren kada je u vertikalnom položaju ili radnom položaju za bušenje. na primjer. chron. Mesozoic era). afterflow. (2) starost. Silurian. Njegov utjecaj se može umanjiti zatvaranjem bušotine na dnu umjesto na površini. Međutim. Silurian period) i devona (devonskog perioda. Aftonian – Afton. i postupno se smanjuje sve dok stlačivanje fluida u kanalu bušotine ne prouzroči porast tlaka. Age (age) of Cycads – doba cikadofita. U ispitivanjima bušotina metodom porasta tlaka – strujanje fluida iz ležišta u bušotinu nakon njena zatvaranja na površini (ušću) u svrhu mjerenja porasta ležišnog tlaka (v. Naknadno pritjecanje fluida uzrokuje izobličenje krivulje porasta tlaka u ranom periodu mjerenja. a prethodi stadiju glacijala Kansan (Kansan glacial stage). general age equation. tj. Age (age) of Marine Invertebrates – doba morskih beskralješnjaka. Neformalni naziv karbona (Carboniferous). tour. Mesozoic era). Plin se komprimiranjem zagrijava i mora se ohladiti prije ulaska u transportni plinovod. Age (age) of Ferns – doba paprati. Devonian period). Age (age) of Gymnosperms – doba golosjemenjača (gimnospermi). Mesozoic. epoch) – obično traje između milijun i nekoliko milijuna godina. Matematički izražena veza (ovisnost) između radioaktivnog raspada i geološkog vremena. A’KF diagram. ovisno o svojstvima fluida i volumenu kolone uzlaznih cijevi (tubing).5 milijarde godina. Cambrian period) i ordovicija (ordovicijskog perioda. (b) Opći pojam koji se neformalno rabi za označavanje odsječka geološkog vremena tijekom kojeg su nastale stijene bilo koje stratigrafske jedinice. Günz-Mindel) na području Alpa. na primjer. aftonski interglacijal (međuledeno doba). nego može potrajati od nekoliko minuta do nekoliko sati. geochronologic unit). Klasični prvi stadij interglacijala (međuledenog doba – interglacial stage) pleistocenske epohe (Pleistocene epoch) u Sjevernoj Americi. Aftonian interglacial – aftonski interglacijal (međuledeno doba). age – (1) doba. Odsječak vremena. after flow – pritjecanje nakon zatvaranja bušotine. period naknadnog strujanja može biti dug i.00 i 24. doba gmazova (Age of reptiles). after cooler – izlazni (sekundarni) hladionik. afternoon tour – poslijepodnevna smjena. Najstarije datirane terestričke stijene su nastale prije približno 3. Zatvaranjem bušotina na površini pritjecanje fluida se ne prekida trenutno. (c) Vremenski odsječak neodređenog trajanja u povijesti Zemlje koji je karakteriziran dominantnim ili važnim tipom oblika života. .

(1) Formiranje nakupina čestica (agregata) u fluidu – u vodi ili isplaci na bazi vode čestice gline formiraju agregate nakon masovnog ulaska iona tvrdoće u slatkovodnu isplaku ili tijekom prijelaza na vapnenu ili gipsnu isplaku. air-balanced beam pump unit. Stratigrafska rasprostranjenost: donji kambrij-gornji ordovicij. dubokoj i mračnoj vodi (za razliku od hermatipnog koralja – v. Red fosilnih trilobita (trilobites). air-balanced pumping unit. air-balanced pumper – pumpni uređaj s pneumatskim uravnoteženjem. Prekristalizacija čiji je rezultat povećanje (rast) kristala za razliku od degradacijske prekristalizacije (v. koralj bez simbiotskih alga. air-balanced pumping unit. Sinonim: agglutinite. (2) Dio procesa pročišćavanja otpadne vode i bistrenja vode – polimeri ili alauni uzrokuju gomilanje koloidnih čestica u agregate koji se lakše separiraju. tako da ga sada treba definirati u kontekstu kako bi se izbjegla zabuna. Agnotozoic era – agnotozoic. agglutinate. kao što su breče ili konglomerati. beščeljuste. accretion. na primjer parna turbina i generator u strojarstvu. alluvial plain) ili vodoplavna (poplavna) ravnica. agglomerate – aglomerat. agnathan fishes – agnate. aggradation recrystallization – agradacijska prekristalizacija. cephalon) i pigidijem (repnim štitom. Uređaj sadrži cilindrični rezervoar u kojem se nalaze zračni cilindar (komora). isogonic line) koja spaja mjesta na površini Zemlje na kojima je magnetska deklinacija jednaka nuli (koja spaja točku nulte magnetske deklinacije). air-balanced pumping unit – pumpni uređaj s pneumatskim uravnoteženjem. beščeljuste. Agnotozoic.ager 29 air-balanced pumping unit metamorfizma ili sedimentacije. Proterozoic. Negrebenotvorni koralj (koralj koji ne izgrađuje grebene). aggregate – agregat. (2) U graditeljstvu – svaki tvrdi. permafrost). v. agnotozojska era. v. (3) U tehnici – skup istovrsnih ili raznovrsnih dijelova koji zajedno čine jedinicu ili postrojenje. air-balanced beam pumping unit – pumpni uređaj s pneumatskim uravnoteženjem. v. Stratigrafska rasprostranjenost: ordovicij-danas. ager – tlačna komora zaklopaca plinskog lifta. Pumpni uređaj naftne bušotine s balansirom (njihalica dubinske naftne pumpe) koji upotrebljava komprimirani zrak za uravnotežavanje kolone klipnih (pumpnih) šipki. beščeljustousne. agnathans. ahermatype – ahermatip. (1) U geomorfologiji – (a) Nadogradnja Zemljine površine taloženjem sedimenata. U geologiji – stopljeni piroklastični sediment s piroklastima vezanim (cementiranim) staklastim materijalom ili je karakteristično postojanje fragmenata šljake (troske) i nepostojanje tufogene osnovne mase. aggraded valley plain – naplavljeno dno doline. ahermatypic coral. agglutination – aglutinacija. Aluvijalna ravnica (v. Obuhvaćaju male forme s podjednakim cefalonom (štitom glave. pygidia) i sa samo dva segmenta (članka. a pričvršćen je za kraj njihala što je bliži ušću bušotine. Izogona (v. beščeljustousne. ravnica formirana rijekom koja naplavljuje svoju dolinu ispunjenu aluvijalnim sedimentima veće debljine od debljine sedimenata u koritu rijeke (stream-built flood plain). Agregacija uzrokuje drastično smanjenje plastične viskoznosti. agnathans (Agnatha) – agnate. Sinonimi: agnathan fishes. skupljanje) čestica. beščeljustousne. segments) toraksa (štita trupa. Sinonim: air-balanced beam pumping unit. gradation. Sinonim: upgrading. šljunak. mineralnih zrna ili njihove smjese koje se mogu razdijeliti mehaničkim načinima. v. Karakterizirane su nepostojanjem pravih čeljusti (true jaws). U optici kristala – slika. osobito nadogradnja koju izvodi rijeka radi uspostavljanja ili održavanja postojanog i jednoličnog nagiba. thorax). v. aggradation – agradacija. granice tečenja i čvrstoće gela. ali je nakon toga različito definiran od pojedinih istraživača. degradation. (3) U stratigrafiji – vertikalna komponenta transgresivnog nalijeganja (coastal onlap). Tlačna komora ispunjena vodom koja se rabi za primjenu vanjskog tlaka na zaklopce (ventile) plinskog lifta (gaslifta). Prigušuje udare i eliminira potrebu za protuutezima na suprotnom kraju njihala. ahermatypic coral – ahermatipni koralj. air-balanced pumping unit. troska ili lomljeni kamen. ahermatip. degradation recrystallization). Postojanje agregatne polarizacije može pokazati kristalnu prirodu materijala koji u običnom svjetlu izgleda amorfan. vertebrates). beščeljuste. aggregation – agregacija (gomilanje. hermatypic coral). Sinonim: ahermatype. Najprimitivniji razred vertebrata (kralješnjaka. aglutinit. inertni materijal. U geologiji – termin koji je prvotno bio predložen za označavanje kaotične nakupine grubog uglatog piroklastičnog materijala. U geologiji – sinonim termina cementacija sedimentnih stijena (v. cementation). aggregate polarization – agregatna polarizacija. air-balanced beam pump unit – pumpni uređaj s pneumatskim uravnoteženjem. Položaj agone se mijenja u skladu sa sekularnim varijacijama magnetskog polja Zemlje. agnostids (Agnostida) – agnostidi. (1) U geologiji – masa ili tijelo sastavljeno od čestica stijena. aglutinat. jawless fishes. Termin katkada uključuje i stijenski materijal koji se primjenjuje u metalurgiji kao dodatak za ubrzanje taljenja rude. v. koja se vidi u ukrštenim nikolima (Nikolovim prizmama – crossed nicols) pri izučavanju finozrnastog kristalnog agregata. (b) v. (2) Širenje ili rast trajno zamrznutog tla (permafrosta) pod sadašnjim klimatskim uvjetima usljed prirodnih ili umjetnih uzroka. degradation. v. klip i klipnjača. agglutinite – aglutinit. . agnathous fishes – agnate. kao što su pijesak. sastavljena od različitih interferencijskih boja različito orijenti- ranih zrna. čiji se fragmenti različite veličine miješaju s vezivom (cementom) ili bitumenom (asfaltom) za proizvodnju betona ili žbuke ili koji se primjenjuje sam (na primjer pri gradnji željezničkih pruga i cesta). osobito grubozrnastih. v. Proces suprotan degradaciji (v. agonic line – agona. koralj sposoban za život u hladnoj. agnathans. proterozoik. konstanta raspada mora biti poznata i uzorak mora biti zaista reprezentativan za stijenu iz koje je uzet. agnathous fishes. v. agglutinate – aglutinat.

Prednost bušenja s primjenom zraka je u tome što se obično postižu znatno veće brzine bušenja nego kada se buši s ispiranjem tekućinom i što se može eliminirati problem gubitka cirkulacije.000 psi) naglo se ispušta (injektira kao mjehurić) iz komore topa u vodu. v. Zračni topovi se također primjenjuju u minskim bušotinama ispunjenim vodom na kopnu (kao izvor energije za vertikalno seizmičko profiliranje) i u modificiranom obliku na površini kopna. Struktura zgnječenih sedimenata za koju se vjeruje da je posljedica zračnog nadimanja (v. v. Čini parametar karakterizacije procesa podzemnog izgaranja nafte . air-injection porosity – poroznost po porozimetru. v. zajedno s potrebnim volumenom zraka (v. v. Omjer volumena injektiranog zraka (pri standardnim uvjetima) i volumena proizvedene nafte. važan parametar u projektiranju procesa. air gas – (1) uzdušni (zračni) plin. v. Izražava se u Sm3/dan-m2 površine poprečnog presjeka fronte izgaranja. excess air ratio. v. airborne magnetometer – aeromagnetometar. beam-balanced pumping unit. Uobičajeni tipovi aeromagnetometara su magnetometar zasićenja (flux-gate magnetometer). Proces deformacije plastičnih sedimenata povećavanjem šupljina ispunjenih zrakom koji se nakupio u sedimentima (zračnih džepova). crank-balanced pumping unit. air gun – zračni top. air-gun source – pneumatski seizmički izvor. Zračni topovi se obično aktiviraju svakih 10 sekundi i za njihovu opskrbu stlačenim zrakom su potrebni vrlo veliki kompresori za zrak. air requirement) i sadržajem goriva (v. Sinonim: aerated gas. Oslobađanje komprimiranog zraka generira (stvara) akustički val (jak impuls tlaka) i formira zračni mjehur koji oscilira i tako izaziva niz padajućeg tlaka koji slijedi početni impuls. Izražava se kao Sm3 zraka/m3 ležišne stijene na 1 sat. fuel content). v. v. Ispuhivanje bušotine zrakom također nije prikladno kada se mogu sresti znatni volumeni vode ili kada prirodni plin može stvoriti eksplozivnu smjesu u bušotini. air gun. Poroznost uzorka stijene izmjerena porozimetrom. (3) aerizirani plin. v. tugger. (2) generatorski plin. air hoist – pneumatsko vučno vitlo (dizalica). Rotacijsko bušenje (v. v. gas-cut mud. air displacement of oil – istiskivanje nafte zrakom. Metoda mjerenja poroznosti injektiranjem zraka je najtočnija pogonska metoda određivanja poroznosti. air-counterbalanced pumping unit. U proizvodnji nafte – podizanje nafte iz bušotine na površinu injektiranjem zraka (komprimiranim zrakom). Metoda povećanja iscrpka nafte (EOR–metoda) injektiranjem zraka u ležište. nedostaci te metode su znatni – korozija opreme u bušotini. in-situ combustion. air injection – injektiranje zraka. flying magnetometer. prema tome. Takvi sedimenti se sastoje od malih (promjera nekoliko centimetara) kupolastih ispupčenja obrubljenih finoslojevitim pijeskom i s jezgrom koja sadrži nelaminirani (neraslojeni) pješčenjak. air drill – pneumatski bušaći uređaj (bušilica). Smjesa gorivog plina i zraka. Uređaj za bušenje s ispuhivanjem dna bušotine (čišćenje dna bušotine od probušenih krhotina stijena) komprimiranim zrakom. producer gas. ugljena. air lift – zračni lift. air-counterbalanced pumping unit – pumpni uređaj s pneumatskim uravnoteženjem. air drive (of oil) – istiskivanje nafte zrakom. U marinskoj seizmičkoj prospekciji – pneumatski izvor seizmičke energije koji se najčešće primjenjuje u seizmičkim istraživanjima u podmorju. air heave – zračno nadimanje. bujanjem malih mjehurića zraka koji se dižu kroz pijesak u donjem rubu plime na plažama. Sinonim: injected air flux.500 m3/m3. air flux density – gustoća toka injektiranog zraka. a početni impulsi se pojačavaju. v. inertnih ili prirodnih). na primjer. Praktične vrijednosti se kreću od 500 do 3. jer u bušotini ne vlada tlak koji osiguravaju tekućine. nastanak eksplozivne smjese i oksidacija nafte u ležištu (što može dovesti do stvaranja spojeva koji reduciraju protok nafte). oil displacement by air. Čini. Glavne komponente su dušik i ugljik-monoksid. Magnetometar transportiran zrakoplovom – instrument za mjerenje magnetskog polja Zemlje (geomagnetskog polja – earth’s magnetic field) iz zraka dok je transportiran zrakoplovom. v. air-heave structure – struktura zračnog nadimanja. gas-heave structure. Nema praktičnu primjenu. Zrak se injektira u vakuumsku komoru s uzorkom poznata volumena. air diplacement of oil. Za izračunavanje poroznosti se primjenjuje Boyleov zakon na osnovi volumena i promjene tlaka.airborne magnetometer 30 air-oil ratio (AOR) air-balanced pumper. Sinonimi: aerial magnetometer. Volumetrijski protok injektiranog zraka u procesu podzemnog izgaranja nafte (termička metoda povećanja iscrpka nafte/ EOR-metoda) koji osigurava podržavanje izgaranja nafte u ležištu. in-situ combustion. air-oil ratio (AOR) – zračno-naftni faktor. air flux – tok injektiranog zraka. a nedostatci su nemogućnost kontrole pritjecanja fluida iz formacije u bušotinu i destabilizacija stijenke kanala bušotine. air-cut mud – zaplinjena (plinizirana) isplaka. Količina (volumen) injektiranog zraka u procesu pod- zemnog izgaranja nafte (termička metoda povećanja iscrpka nafte/EOR-metoda) koja je potrebna za podržavanje izgaranja jediničnog volumena ležišne stijene tijekom 1 sata. gas heave. 1. air factor – faktor pretička zraka. Primjenjuje se raspored zračnih topova u kojem topovi imaju različit sadržaj zraka tako da oscilacije zračnog mjehura imaju različite periode i. erlift. air heave). Sinonimi: air drive (of oil). air-balanced pumping unit. nastoje poništiti jedna drugu. treseta) zrakom. Iako je zrak jeftiniji istiskivajući agens od drugih plinova (npr. protonski magnetometar (nuclear-precession magnetometer) i magnetometar s optičkim pumpanjem (optically pumped magnetometer). air displacement of oil. rotary drilling) u kojem se za iznošenje krhotina (čestica) izbušenih stijena iz bušotine (za ispuhivanje kanala bušotine) i hlađenje bušaćeg dlijeta primjenjuje plin (obično komprimirani zrak ili dušik) umjesto ispiranja konvencionalnom bušaćom isplakom. air drilling – bušenje s ispuhivanjem zrakom. Visokotlačni zrak (obično pod tlakom 140 bar/2. Generatorski plin (producer gas) dobiven propuhivanjem sloja užarenog goriva (koksa. v.

Volumen zraka (pri standardnim uvjetima) koji je potreban za izgaranje jediničnog volumena ležišne stijene. Sloj A je dio Zemljine unutrašnjosti u skladu s njenom klasifikacijom na slojeve od A do G. FeO + magnezij-oksid. A’KF diagram – dijagram A’KF. neizvjesnog je statusa i prijelazan između facijesa zelenih škriljavaca (greenschist facies) i amfibolitskog facijesa (amphibolite facies). varijetet plagioklasa. K = kalij-oksid. Na2O + kalij-oksid.air pressure 31 albitophyre (termička metoda povećanja iscrpka nafte/EOR-metoda). Uobičajeni akcesorni (sekundarni. Kristali albita često formiraju polisintetske sraslace. greenschist facies) i redovito se taloži iz hidrotermalnih otopina u šupljinama i žilama.3 do 5 metara u tzv. Seizmičko područje (sloj) Zemlje ekvivalentno njenoj kori (crust). amphibians). C layer. albitite. Fe2O3 – (natrijoksid. paljenje iznad površine. v. Stratigrafski kat najgornjeg dijela donje krede (uppermost Lower Cretaceous) u Europi – iznad apta (Aptian). albite-epidote-amphibolite facies – albit-epidot-amfibolitski facijes. air pressure – tlak zraka. pri kojoj se njegovo postojanje (prisutnost) može ili mora utvrditi po mirisu (odgovarajući intenzitet mirisa treba biti najmanje jednak dva stupnja skale intenziteta mirisa). albitophyre. air shooting – zračno paljenje. Eksploziv se obično postavlja na stupove tako da se eksplozijski udarni val širi po većoj površini zemlje nego kada bi eksploziv bio postavljen na površini tla (metoda paljenja se također naziva Poulterovom metodom po američkom geofizičaru T. Ekvivalentan je epidot-amfibolitskom facijesu (epidote-amphibolite facies). ali različite debljine (veličine) – na taj način topografski više planine trebaju imati jednaku gustoću kao i drugi blokovi kore. Obično je zamijenjen kalcijski plagioklas. sodium feldspar. apatit.B. albitization – albitizacija. D layer. air shrinkage – zračno skupljanje. air requirement – potrebna količina zraka. Stratigrafska rasprostranjenost: donji mississippi. Obuhvaća vremenski raspon od prije 107 do 95 (ili 108 do 100) milijuna godina. Sreće se u obliku žila debljine od 0. sporedni) minerali su muskovit. v. Slijedi nakon serije vokoban (Waucoban). Sinonimi: sodaclase. Albit je također alkalijski glinenac (alkali feldspar) i triklinska je modifikacija natrijskog glinenca (sodium feldspar). air tugger – pneumatsko vučno vitlo (dizalica). Skup metamorfnih mineralnih asocijacija (facijes) u kojem su bazične stijene predstaljene albitom + epidotom + kloritom + aktinolitom. v. tugger. G layer. v. Težina bušaće kolone (kolone bušaćih alatki) koja cijela visi u zraku. A layer – sloj A. albertskom šejlu (Albert shale). Konstruira se nanošenjem molekulskih količina triju komponenata: A’= aluminij-oksid. Općenito se vjeruje da mu pogoduju viši tlakovi regionalne metamorfoze (metamorfizma). ali veću masu i dublje korijenje. Skup metamorfnih mineralnih asocijacija (facijes) u kojem su bazične stijene predstavljene rogovačom (hornblendom) + albitom + epidotom. Ne razlikje se jasno od facijesa zelenih škriljavaca (greenschist facies) i mnogi specijalisti mu zapravo ne daju status metamorfnog facijesa (metamorphic facies). Albian. Albertan – albert. albitit. Red izumrlih amfibija (vodozemaca. odnosno nastanak albita kao sekundarnog minerala. granat. kvarc i neprozirni (opaki) oksidi. MnO. Zastarjeli sinonim: albert coal. Široko je rasprostranjen u niskotemperaturnim metamorfnim stijenama (facijesa zelenih škriljevaca. AFM diagram. a praktično netopljiv u alkoholu. Djelomično je topljiv u terpentinu. albitite – albitit. (1) Bezbojni ili mliječnobijeli triklinski mineral iz skupine glinenaca (feldšpata – feldspar group). U seizmičkom istraživanju (prospekciji) – metoda uzbude seizmičkog impulsa (generiranja seizmičke energije) u Zemlji detoniranjem eksplozivnih punjenja u zraku. a ispod senomana (Cenomanian). Dijagram se primjenjuje kao dopuna dijagramu ACF kada je potrebno prikazati minerale koji sadrže K-komponentu. alarm concentration – upozoravajuća koncentracija plina.donji perm. Poulteru). F layer. Praktične vrijednosti iznose od 160 do 400 Sm3/m3. albitofir. Porfirna eruptivna (magmatska) stijena koja sadrži fenokristale albita u osnovnoj masi sastavljenoj pretežito od albita. Maksimalna dopuštena koncentracija plina u zraku. Karakterizirani su crvolikim ili zmijolikim oblikom i bez apendikularnog skeleta (appendicular skeletons). Prostire se od površine do Mohorovičićeve plohe diskontinuiteta (Mohorovičić discontinuity). U petrologiji – proces unošenja (introduction) albita ili zamjene minerala (replacement)albitom u eruptivnim stijenama. Tamnosmeđi do crni asfaltni pirobitumen (asphaltic pyrobitumen) s konkoidalnim (školjkastim) lomom. CaO). Al2O3 + ferioksid. white schorl. white feldspar. in-situ combustion. a prethodi seriji kroaks (Croixian). albitite. ACF diagram. Prema nekim autorima. pretežito prema albitskom zakonu sraštanja. . Smanjivanje volumena gline isušivanjem pri sobnoj temperaturi. albitit. v. in-situ combustion. predložena od G. analbite. v. K2O + kalcij-oksid. Airy hypothesis – Airyjeva hipoteza. air flux) i sadržajem goriva (v. fuel content) čini važan parametar u projektiranju procesa podzemnog izgaranja nafte. B layer. (2) Čisti natrijski glinenac (feldšpat) – krajnji član izomorfnog niza plagioklasa (plagioclase series). E layer. Zajedno s tokom injektiranog zraka (v. F = feroksid. alb je kat srednje krede (Middle Cretaceous). albertite – albertit. Hipoteza mehanizma izostazije (isostasy). K2O. albite-epidote-hornfels facies – albit-epidot-rožnački facijes. Airyja. albertite. koja postulira ravnotežu blokova Zemljine kore jednake gustoće. Suma A’+K+F (u molovima) preračunava se na 100%. albitophyre – albitofir. Albian stage – alb. albite porphyrite – albitofir. atmospheric pressure. v. Tipičan je za vanjske dijelove kontaktnih aureola. air weight – težina u zraku. v. Stratigrafska serija srednjeg kambrija (Middle Cambrian) po provincijskoj skali Sjeverne Amerike. v. Sinonimi: albite porphyrite. Sreće se u svim skupinama stijena stvarajući običnu komponentu (sastavni dio) granita i drugih eruptivnih (magmatskih) stijena od kiselog (acidic) do srednjeg sastava (intermediate). v. aïstopods (Aïstopoda) – aistopodi. albite – albit. MgO + mangan-oksid. albert-coal – albertit. U petrologiji – trojni (ternarni) dijagram na kojem je prikazan pojednostavnjeni sastav metamorfnih stijena.

algal – algalni. građen od kalcij-karbonata koji luče aktivno rastuće vapnene alge (calcareous algae). Nisko. stijena između pješčenjaka i šejla. Osobito je karakteristično za vanjski dio površine glavnog grebena ili njegov vrh. algae wash – algalni nanosi. gotovo samo vodene (morske. alginski. v. algal mat – algalna livada.4 milijarde godina i završili (prema kanadskoj klasifikaciji) arhajsku etapu razvoja. Algoman orogeny – algomanska (kenoranska) orogeneza. Postojanje algalnih pizolita u vapnencima pokazuje da je karbonatni sediment bio istaložen u slanoj vodi marinske sredine sedimentacije ili u slanim jezerima. Bitumen koji je nastao iz algi. nearomatski ciklički) ugljikovodici. Orogeneza i prateći prodori granitnih intruzija koji su obuhvatili pretkambrijske stijene sjeverne Minnesote i susjednog Ontarija prije 2. coralgal ridge. Po teksturi. algal stromatolite – algalni stromatolit.1 mm. ciklički alifati. Podrazred antozoa (koralja. Primjer alicikličkog ugljikovodika je . alcohol displacement of oil. pisolite). Proterozoic) u prvobitnom značenju termina. Odjeljak fosilnih i suvremenih biljaka talofita (steljnjača. Laboratorijski pokusi s tercijarnim butilnim alkoholom (prioritetno topljiv u naftnoj fazi) i izopropilnim alkoholom (prioritetno topljiv u vodenoj fazi) nisu potvrđeni uspješnom primjenom na naftnim poljima. siltstone). izopropilnog alkohola. nevezani) sediment s teksturom između pijeska i gline. corals). npr.01 i 0. alcohol displacement of oil. algal rim – algalni obrub. Algonkian – algonkij. Imaju svojstva i alifatskih i cikličkih zasićenih spojeva (naziv dolazi od kraćenja imena alifatski ciklički). Fotosintezne. Tip miscibilnog istiskivanja nafte iz ležišta (EORmetoda). alicyclic hydrocarbons – aliciklički (ciklički alifatski. aleurite. cikloalkini). Tip pizolita. Obuhvaća vremenski raspon od prije 425 do 422 milijuna godina. Termin je uobičajen u ruskoj literaturi i često se prevodi (ekvivalentan je) engleskim terminom silt (v. v. algal pisolite – algalni pizolit. algarite – algarit. sedimentne čestice sferičnog ili eliptičnog oblika i promjera većeg od 2 mm (v. Sastoji se od čestica promjera između 0. v. aleurite – alevrit. Lokalno odebljanje u vapnencu stvoreno uglavnom postojanjem određenog tipa stijena (npr. a ispod lenana (Lenan). Priobalni nanosi koji se pretežito sastoje od nitastih algi (filamentous algae). algal ridge). Algalni vapnenac je ka- rakterističan za rani paleozoik. algal mound – algalni humak.alcohol displacement of oil 32 alicyclic hydrocarbons alcohol displacement of oil – istiskivanje nafte alkoholom. Fazno ponašanje sustava fluida se prikazuje ternarnim dijagramom s alkoholom. Algalni grebeni mogu biti visoki i do 10 metara i promjera preko 15 m. vadose pisolite. Sinonim je za kenoransku orogenezu (Kenoran orogeny) Kanadskog štita (Canadian Shield). v. kožasti (kožnati) koralji. slatkovodne) biljke s ekstremno raznolikim životnim ciklusima i fiziološkim procesima. alcohol-slug drive – istiskivanje nafte obrokom alkohola. lithothamnion ridge. Niski hrbat ili rubno izdignuće na morskoj (vanjskoj) strani grebenskog plićaka (reef flat).). v. octocorals. Karakterizirani su kolonijskim formama (colonial forms) s osam perastih lovaka (tentakula – pinnate tentacles). Neke alge (diskoasteri. Kada se čestice kotrljaju oko površine sedimenata vežu ih modrozelene alge uza se i višestruko ih oblažu koncentričnim laminama. Koji pripada algama (odnosi se na alge) ili je od njih izgrađen. naftom i vodom kao komponentama. Dijele se na zasićene (cikloalkani) i nezasićene (cikloalkeni. Oluje spiru mikrit na algalnu livadu stvarajući tako na vrhu novu algalnu livadu i povećavajući njenu debljinu. Tip miscibilnog procesa povećanja iscrpka nafte (EOR-procesa) u kojem se primjenjuje injektiranje programiranog (dimenzioniranog) volumena ili obroka alkohola u ležište. v. algal limestone – algalni vapnenac (vapnenjak). unutarnjim skeletom (endoskeleton) i s osam potpunih septi (pregrada – complete septa). aleurite). cikloalifati. Stratigrafska rasprostanjenost: pretkambrij-danas. v. a ispod nijagare (Niagarian). alcohol-slug process – proces istiskivanja nafte obrokom alkohola. Alexandrian – aleksandrij. alcyonarians (Alcyonaria) – alcionarije. kožasti (kožnati) koralji. (1) Gornji dio proterozoika (v. Niti alga drže na mjestu zalegnuti mikrit (vapnenački mulj) pod njima. algal rim. masivnih kalcilulita) koji sadrže alge. Konsolidirani (cementirani. Može doseći veličinu niskog algalnog hrpta (v. U geologiji – površina koja nastaje u tropskom plimnom području (intertidalu). Organski greben ili rif (v. v. Vapnene ili kalcificirane alge doprinose u ogromnim količinama stvaranju vapnenaca. vezani) alevrit (v. Stratigrafski kat donjeg kambrija (Lower Cambrian) u Europi – iznad pretkambrija (Precambrian). malo izdignuće izgrađeno aktivno rastućim vapnenim algama na zavjetrinskoj strani osamljenog grebena (reef patch) u laguni. alcyonarian corals – alcionarije. thallophytes). Stratigrafska rasprostranjenost: perm-danas. a širina mu znatno varira (katkada može doseći i 500 metara). Alifatski ugljikovodici čiji ugljikovi atomi tvore prsten bez dvostrukih ili trostrukih veza. Proterozoic). Proces miscibilnog istiskivanja nafte iz ležišta specificiranim (programiranim) volumenom alkohola (izraženim kao dijela pornog volumena ležišta – PV). Stratigrafska serija donjeg silura (Lower Silurian) po provincijskoj skali u Sjevernoj Americi – iznad ordovicijskog sinsinata (Cincinnatian). osobito za kambrijsko-ordovicijske sedimente Apalača (Appalachians). algae (Algae) – alge. Nekonsolidirani (necementirani. odnosno greben u čijoj su izgradnji uglavnom sudjelovale ili sudjeluju alge koje luče kalcij-karbonat. stromatolit. anthozoans. algal ridge – algalni hrbat. stromatolite. algal reef – algalni greben (rif). kokolitofori) dobri su provodni fosili (guide fossils). (2) Sinonim termina proterozoik u kasnijem značenju termina (v. Vapnenac sastavljen većinom od ostataka algi koje proizvode kalcij-karbonat. Istaloženi vapnenac može biti i matična stijena (source rock) i ležišna stijena (reservoir rock) za ugljikovodike. alcyonarians. osobito siltston (v. Veličina varira od jednostavnih jednostaničnih oblika do divovskih kolonija (nakupine duljine nekoliko metara). organic reef) sastavljen pretežito od ostataka algi. Aldanian – aldan. aleurolite – alevrolit. Sinonim: alcyonarian corals.

ugljikovodici alifatskog reda. baza. alkaline basalt – alkalijski (alkalni) bazalt. anortoklas (anorthoclase) i plagioklas (plagioclase) – u kojem je sadržaj anortitske komponente manji od 20%. alkalic igneous rocks). adular (adularia). Sinonim: alkali-calc index. calcic. precipitation facies. directional structure. Sinonim: aliphatics. Slano jezero (v. amonij-karbonata i amonijaka. alkalijski glinenci (feldšpati – alkali feldspar). albit (albite). Reakcija injektirane alkalije s naftnim kiselinama u ležištu stvara površinski aktivne tvari u ležištu koje pomažu oslobađanje nafte iz pora (poboljšavaju strujanje nafte u porama) smanjivanjem međufazne napetosti između nafte i vode. bazni. Facijesne karakteristike koje ukazuju na izvor podrijetla sedimenata i određene su uglavnom sastavom stijena (npr. alkalni. ortoklas (orthoclase). potash lake. v. otopine polimera (poželjno radi regulacije pokretljivosti fluida i povećanja koeficijenta obuhvata ležišta) i pufera slatke vode (radi zaštite polimerne otopine od zagađivanja protiskivajućom vodom) te kontinuiranog injektiranja potiskivajuće vode do završetka procesa. natrij-karbonata te amonij-hidroksida. v. v hydrocarbons. Ugljikovodici s ugljikovim atomima vezanim u obliku lanca (za razliku od prstenaste strukture aromatskih ugljikovodika). pješčenjak. Kemijska metoda povećanja iscrpka nafte (EOR-metoda) koja primjenjuje injektiranje alkalijskih (lužnatih ili kaustičnih) kemikalija u ležište – najčešće natrij-hidroksida. ugljikovodici alifatskog reda. U kemiji – pridjev od alkalije (v. alkalic. (3) alkalijski. dok prema drugim klasifikacijama aliciklički ugljikovodici čine zasebnu skupinu. ali čine manje od 10% stijene. Bazalti s nefelinom (nepheline) i/ili akmitom (acmite) u CIPW normi (normativnom sustavu – v. aliphatic hydrocarbons – alifatski (lančasti) ugljikovodici. aligned current structure – orijentirana (paleostrujna) struktura. alkali feldspar – alkalijski (alkalni) glinenac (feldšpat. Pojam za označavanje silikatnih minerala koji sadrže alkalijske metale i malo kalcija. v. alkine (alkynes) i alicikličke (cikličke alifatske) ugljikovodike (alicyclic hydrocarbons). (b) alkalijsko-kalcijske (sadržaj silicij-dioksida između 51 i 56%. Sinonimi: cyclic aliphatic hydrocarbons. 2. v. calc-alkalic igneous rocks) i (d) kalcijske (sadržaj silicij-dioksida veći od 61%. alkali-lime index. alkalni. alkaline – (1) alkalijski. v.aligned current structure 33 alkaline flood (flooding) ciklobutan (cyclobutane). (c) Pojam koji se odnosi na seriju eruptivnih (magmatskih) stijena s alkalno-vapnenim indeksom (v. natrija. soda lake. (c) v. alkali-calc index – alkalijsko-kalcijski indeks. alkene (alkenes). alkalilime index. alkali-lime index – alkalijsko-kalcijski (alkalijsko-vapneni) indeks. cyclic aliphatics. natrij-ortosilikata. (2) alkalan. Prema indeksu se razlikuju četiri kemijske klase eruptivnih stijena: (a) alkalijske (sadržaj silicij-dioksida manji od 51%. Prisutni su i nefelin (nepheline) i/ili analcim (analcime). v. Tehnologija procesa se sastoji od kondicioniranja ležišta predispiranjem umekšanom vodom. alkali feldspar. v. Parametar za klasifikaciju eruptivnih (magmatskih) stijena koji se bazira na sadržaju (izraženom u masenim %) silicij-dioksida u stijeni kada su sadržaji (u masenim %) kalcij-oksida i sume kalij-oksida i natrij-oksida jednaki. 1. Sinonim: alkalic feldspar. 1). (c) kalcijsko-alkalijske (sadržaj silicij-dioksida između 56 i 61%. glina. alkali lake – alkalno jezero. lužnat. alkalic – (1) alkalijski. (1) Skupina glinenaca (feldšpata – feldspar group) koja se sastoji od smjesa (ili miješanih kristala) kalijskog glinenca (ortoklasa) i natrijskog glinenca (albita) u svakom omjeru. Sinonim: alkaline lake. alkali. natrijmetasilikata. (2) alkalijski. U kemiji – svaka izrazito alkalična supstancija. Prema jednoj klasifikaciji su jedna od dviju skupina ugljikovodika (s aromatskim ugljikovodicima) i dijele se na alkane (alkanes). (b) U kemiji – koji ima pH veći od 7. aliphatics – alifatski (lančasti) ugljikovodici. Atlantic suite). alkalni. v. kao što su hidroksidi i karbonati alkalijskog metala (npr. (b) Pojam koji se odnosi na seriju eruptivnih (magmatskih) stijena (igneous-rock series) u kojima ima više natrija i/ili kalija nego što je potrebno za stvaranje glinenca (feldšpata) pri postojećem sadržaju silicij-dioksida u stijenama. alkali – (1) alkalija. čija voda sadržava veliku količinu otopljenih karbonata natrija i kalija i također natrij-klorid (običnu sol) i druge alkalne spojeve (soli). calc-alkalic. U petrologiji – (a) Pojam koji se odnosi na eruptivnu (magmatsku) stijenu (igneous rock) u kojoj ima više alkalijskih metala od prosječnog sadržaja karakterističnog za grupu stijena kojoj ona pripada. a postotni (maseni) su sadržaji kalcijoksida i sume kalij-oksida i natrij-oksida jednaki. (2) Mineral iz skupine alkalijskih glinenaca (feldšpata) – mikroklin (microcline). U sirovim naftama i prirodnom plinu se nalaze alkani i alkeni. alkalic. Pojam koji se odnosi na eruptivnu (magmatsku) stijenu (igneous rock) ili seriju eruptivnih (magmatskih) stijena (igneous-rock series) u kojima je sadržaj silicij-dioksida između 51 i 56% (masenih). Prednosti procesa alkalnog zavodnjavanja su relativno niski troškovi. alkalic feldspar – alkalijski glinenac (feldšpat). na primjer. v. a alkalijski glinenac (feldšpat – alkali feldspar) čini manje od 10% ukupnog glinenca. alkali-calcic igneous rocks). alkali-lime index) manjim od 51. alkali-calcic. čert). alkaličan. injektiranja obroka otopine alkalije. (a) U kemiji – koji ima svojstva alkalije. sanidin (sanidine). Sinonimi za alkalijski u petrologiji su alkali i alkaline. hydrocarbons. alkaline flood (flooding) – alkalno (kaustično) zavodnjavanje. alkali. spontanim emulgiranjem i mijenjanjem karaktera močivosti ležišne stijene. Sadrži plagioklas (plagioclase). lužina. (d) Pojam koji se odnosi na eruptivnu (magmatsku) stijenu koja pripada Atlantskoj petrografskoj provinciji (v. alimentation facies – facijes napajanja sedimentnim materijalom. klinopiroksen (clinopyroxene) i obično olivin (olivine). v. Plutonski ekvivalent alkalijskog bazalta (alkali basalt). aliphatic hydrocarbons. CIPW norm) spadaju u tu kategoriju. alkali-calcic – alkalijsko-kalcijski. (2) alkalijski. bolja regulacija pokretljivosti fluida nego u procesima istiskivanja . salt lake). v. Termin predložen kao zamjena za termine alkali basalt (alkalijski bazalt) i alkali-olivine basalt (alkalijsko-olivinski bazalt). kalija). Ta skupina glinenaca sadrži alkalijske metale i malo kalcija. 1. istiskivanje nafte otopinom alkalije (kaustičnom otopinom). koje se obično sreće u aridnim područjima. alkali gabbro – alkalijski (alkalni) gabro. calcic igneous rocks). feldspat).

alkaline basalt). odlaganje gipsa ili anhidrita u kanalu proizvodnih bušotina. Proces nastanka gorja (tektonsko zbivanje) koji je deformirao stijene Provincije dolina i hrptova i susjednog ravnjaka Allegheny u središnjem i južnom dijelu planinskog sustava Appalachians. dietanolamin (diethanolamine. wettability reversal mechanism. alkenes. alkanolamine sweetening – obrada plina alkanolaminom. ugljikovodici olefinskog (etilenskog) reda. parafinski (metanski) ugljikovodici. alkaline waterflood (waterflooding) – alkalno (kaustično) zavodnjavanje. olefinski (etilenski) ugljikovodici. alkanes. v. olefins. Sinonimi: alkene series of hydrocarbons. alkynes – alkini. parafini. silikata i fosfata u vodi. Nezasićeni alifatski ugljikovodici (unsaturated aliphatic hydrocarbons) s trostrukim vezama između ugljikovih atoma. U tehnologiji iaplake – regulacija pH bušaće isplake dodavanjem natrij-hidroksida ili vapna. etan. hydrocarbons. Sinonimi: alkaline waterflood. razgranata ili ciklička. Sinonimi: acetylenes. emulsification and entrapment mechanism. ugljikovodici parafinskog (metanskog) reda. Alkani se prirodno nalaze u sirovoj nafti (općenito sadrži od 5 do 80% alkana) i prirodnom plinu (sadrži gotovo samo alkane). olefinski (etilenski) ugljikovodici. v. Organski spoj. alkanolamine processing – obrada plina alkanolaminom. borata. acetylene series of hydrocarbons. acetilenski ugljikovodici. Nedostatci su potencijalna korozija (cjevovoda. v. caustic waterflood. iz prirodnog plina (čišćenje plina od kiselih komponenata) vodenim otopinama alkanolamina. Alkalinitet se određuje titriranjem kiselinom. Termin predložen kao zamjena za prijašnji termin olivinski bazalt (olivine basalt). alkanolamine sweetening. Prva četiri alkana (metan. alkynes. Alkeni se prirodno nalaze u maloj koncentraciji u nekim sirovim naftama. caustic drive. emulsification and entrainment mechanism. Zbroj karbonata. (b) razgranati alkani (alkani s razgranatim lancima. v. alkaline/polymer flood (flooding) – alkalno-polimerno zavodnjavanje. Najjednostavniji član reda je metan. alkene series of hydrocarbons – alkeni. DIPA). alkalinity control – regulacija alkaliniteta. cyclic alkanes). olefinic hydrocarbons. DEA). DEA) i trietanolamin (triethanolamine. MDEA). Tlo čija je pH vrijednost jednaka ili veća od 7. v. Postoje također brojni izomerni oblici. hydrocarbons of paraffin series. parafini. rezervoara. hydrocarbons. v. alkanolamine – alkanolamin. Sinonim: alkanolamine processing. ugljik-dioksida) iz prirodnog plina (v. hidrokarbonata. (c) ciklički alkani (alkani s prstenovima. Zasićeni alifatski ugljikovodici (saturated aliphatic hydrocarbons). acetileni. Najpoznatiji članovi niza su acetilen i propin (metil acetilen). dietanolamin (diethanolamine. screening criteria – alkaline flooding. Primjenjuju se monoetanolamin (monoethanolamine. diglikolamin (diglycolamine.alkaline lake 34 Alleghany orogeny nafte plinom. hydrocarbons of methane series. alkyne series of hydrocarbons. alkali lake. acetileni. ugljikovodici acetilenskog (alkinskog reda). istiskivanje nafte alkalnom i polimernom otopinom. Nezasićeni alifatski ugljikovodici (unsaturated aliphatic hydrocarbons) s jednom ili više dvostrukih veza između ugljikovih atoma. methane series of hydrocarbons. alkaline flood) injektiranjem polimera radi regulacije pokretljivosti fluida. alkyne series of hydrocarbons – alkini. olefini. v. parafini. ugljikovodici parafinskog (metanskog) reda. U procesu obrade prirodnog plina – uklanjanje kiselih plinova. alkaline flood. uzlaznih cijevi). Skupina uključuje monoetanolamin (monoethanolamine. alkane hydrocarbons – alkani. v. paraffin series of hydrocarbons. alkaline flood) koji ne sudjeluje u reakciji s naftnim kiselinama u ležištu. MEA). bikarbonata. Kiseli plin se uklanja iz apsorbenta toplinskom obradom upotrebom rebojlera. normal alkanes). Dio alkalije u procesu alkalnog zavodnjavanja (kemijska metoda povećanja iscrpka nafte. v. butan) jesu plinoviti. paraffinic hydrocarbons. Dijele se na tri tipa: (a) normalni alkani (alkani s ravnim lancima. alkanes. diizopropanolamin (diisopropanolamine. primjenjivost na široki dijapazon slojnih nafti i lakoća pretvaranja konvencionalnog zavodnjavanja u alkalno. nego se gubi usljed izmjene iona s glinama ležišne stijene. ugljikovodici olefinskog (etilenskog) reda. Sinonimi: alkane hydrocarbons.0. alkaline soil – alkalijsko (alkalno) tlo. acetilenski ugljikovodici. Struktura molekula može biti normalna. a alkani s 18 i više ugljikovih atoma su kruti. parafinski (metanski) ugljikovodici. sljedeći članovi reda od pentana do heptadekana su tekući. Prvi član alkena je etilen. Primjenjuju se za uklanjanje kiselih plinova (sumporovodika. alkanolamine sweetening. srednji članovi su tekućine a najviši članovi su čvrste tvari. trietanolamina (triethanolamine. Obrada se vrši kontinuiranom apsorpcijom kiselih plinova u apsorberu (apsorpcijskoj koloni). parafinski (metanski) ugljikovodici. caustic flood. TEA). v. alkanes – alkani. Starost alegenske orogeneze se ne može točno odrediti budući da nema graničnih . Alkalno zavodnjavanje naftnog ležišta (v. ugljikovodici parafinskog (metanskog) reda. v. v. Ugljikovi atomi tvore zasićene lance bez dvostrukih ili trostrukih veza između njih. Članovi alkana viši od (uključivo) heksana su poznati pod nazivom viši alkani. alkanolamine sweetening). paraffins. hydrocarbons. alkali-olivine basalt – alkalijsko (alkalno)-olivinski bazalt. sumporovodika i ugljik-dioksida. alkaline flood. disperzija alkalne otopine. Alleghany orogeny – alegenska orogeneza. TEA). olefin hydrocarbons. alkaline lake – alkalno jezero. alkane series of hydrocarbons. alkane series of hydrocarbons – alkani. MEA). Niži članovi reda su plinoviti. Kasnije je promijenjen u termin alkalijski bazalt (alkali basalt. olefini. Viskozni. alkanolamine gas sweetening – obrada plina alkanolaminom. istiskivanje nafte otopinom alkalije (kaustičnom otopinom). v. DGA) i metildietanolamin (methyldiethanolamine. branched alkanes) i. reakcije s ionima u vodi i reakcije s mineralima ležišne stijene (rezultat reakcije je nepovratno otapanje minerala i čepljenje pora precipitiranim produktima otapanja). alkaline loss – gubitak alkalije. ugljikovodici acetilenskog (alkinskog reda). propan. v. paraffin hydrocarbons. u vodi topljivi aminoalkohol alifatskog reda (amino alcohol of the aliphatic series). alkalinity of water – alkalinitet vode. alkenes – alkeni.

Klastične sedimentne stijene (na primjer. allochem – alokem. a ispod konemoga (Conemaughian). alotigen. fino raspršenim primjesama. na primjer. odnosno pojam koji se odnosi na mineral čija boja ne ovisi o kemijskoj prirodi samog minerala. v. autocyclicity. allogenic – alogen. kao. krokodil-grabilo. eustatičko kolebanje (promjena) nivoa mora i druge promjene izvan sedimentacijske tvorevine. Osnovna alostratigrafska jedinica (v. allomember) ili može biti bez njih. v. (1) U geologiji – koji je nastao ili se formirao na drugom mjestu. ksenolit u eruptivnoj (magmatskoj) stijeni ili valutica u konglomeratu. orthochem. grude i fosile ili fragmente fosila (karbonatni skeleti. koji se prije odnosi na komponente nego na čitave formacije. Naziv za alogeni (v. authigenic.Alleghenian 35 allogenic pokrovnih slojeva. gravitacijskim klizanjem velikih razmjera ili sličnim procesima na mjesto gdje se danas nalaze. allogenic). (3) U geologiji – koji je postao (formirao se) ili se sreće na nekom drugom mjestu u odnosu na sadašnje mjesto. U mineralogiji – pojam za označavanje minerala koji je u svom čistom stanju bezbojan. Važni alokemi uključuju intraklaste veličine silta. Sastoji se od odlomaka (fragmenata) starijih stijena u vulkanskoj osnovnoj masi. allogroup. alligator grab – krokodil-hvatalo. allothigenic. allocyclicity – alocikličnost. v. nego je određena stranim.). autochthon. na primjer. (2) U tektonici – masa stijena koja je tektonskim procesima premještena s mjesta svog prvobitnog zalijeganja. allothogenic. (5) U petrologiji – pojam koji se odnosi na magmu ili magmatske komponente migme koji su uneseni izvana. alloformation – aloformacija. Mnoge alohtone stijene su bile premještene tako daleko od svog mjesta nastanka da se znatno razlikuju u facijesu i strukturi od stijena na kojima sada leže. alotigen. Klizanja zemlje mogu stvoriti velike mase alohtonih stijena koje se obično razlikuju od autohtonih stijena po drugačijem sastavu. na primjer. v. Alleghany orogeny. osobito na slojeve stijena koji su se otkinuli od svoje osnovice pri kretanju po blago nagnutim navlakama. spuštanje (slijeganje). v. Sinonimi: allothigenetic. (b) Pojam koji se odnosi na pomaknute (premještene) bore građene od stijena otkinutih od svoje osnovice. u navlačnim ljuskama (thrust sheet) ili tektonskim pokrovima (nappe). (6) U tektonici – (a) Pojam koji se odnosi na alohton ili stijene alohtona. Alleghenian – alegen. idiochromatic. Pretpostavlja se da je glavna faza orogeneze bila u kasnom paleozoiku. Rasjedi i bore također mogu razdvajati aloh- tone od autohtona. allothigenous. Može se potpuno ili djelomično podijeliti na aločlanove (v. Sinonim: allothigene. (2) U geologiji – koji . Breča koja je nastala lomljenjem (kidanjem) nevulkanskih stijena (nonvolcanic rocks) vulkanskim procesima ispod površine Zemlje. obično na velikoj udaljenosti od sadašnjeg mjesta. podrijetlom iz udaljenih izvora). pješčenjak) jesu alogene. ljušture itd. Termin se osobito rabi za komponente stijena i minerale koji su proizašli iz već postojećih stijena i bili preneseni (transportirani) na njihovo sadašnje mjesto sedimentacije i također za komponente stijena i minerala koji su nastali prije stijene koju sada djelomično čine (koja ih sadržava u obliku uklopaka) i koji su nastali na nekom drugom mjestu. (2) Termin za ounačavanje ugljena ili treseta koji su nastali akumuliranjem biljnih ostataka premještenih (transportiranih) od mjesta na kojima su biljke prvobitno izrasle. vapnenac pretežito građen od organskog materijala koji je premješten (transportiran) daleko od mjesta gdje su živjeli organizmi koji su taj materijal proizveli. Allegheny orogeny – alegenska orogeneza. ali su neke faze trajale do ranog trijasa. Termin je prvi put predložen vrlo davno za označavanje stijena koje su postale daleko od mjesta gdje sada zaliježu i po značenju je sličan pojmu alogen (v. Uključuje pojave (mehanizme) kao što su izdizanje. allochthonous mantle – alohtoni pokrov. (1) U sedimentologiji – masa pretaloženog sedimentnog materijala donesenog s udaljenih područja (materijala koji je postankom. allogene – alogen. za razliku od sparitnog kalcita (obično cement) i karbonatnog muljnog matriksa (mikrit). Skupni termin za jedan od nekoliko varijeteta odijeljenih karbonatnih agregata koji služe kao grublja (krupnija) skeletna zrna u većini mehanički sedimentiranih vapnenaca. (4) Pojam koji se odnosi na klastičnu naslagu građenu od materijala izbačenog iz kratera eksplozije ili kratera udarca u procesu njegova nastanka i pretaloženu u tom krateru ili njegovoj blizini. tj. Drugi oblik pisanja termina: Allegheny orogeny. pijeska i šljunka. volcanic breccia). Vapnenac sedimentiran turbiditnim (mutnim) strujama. Spušta se u bušotinu (kanal bušotine) s otvorenim čeljustima koje se zatvore nakon hvatanja. breča odronjavanja (fallback breccia) u krateru od udara meteorita koja se sastoji od brojnih odlomaka (fragmenata) stijena metamorfoziranih djelovanjem udarne metamorfoze (metamorfizma) i materijala samog meteorita. allodapic limestone – alodapski (alodapični) vapnenac. v. allochthonous – alohton. allochemical metamorphism – alokemijska metamorfoza (metamorfizam). alleghen. v. pelete. Metamorfoza (metamorfizam) praćena dodavanjem (unošenjem) ili uklanjanjem (iznošenjem) materijala tako da se mijenja prosječan bruto kemijski sastav stijene. materijal koji nije nastao na mjestu njegova sadašnjeg zalijeganja. allostratigraphic unit). allogenic) mineral ili alogenu komponentu stijene. klimatske varijacije. (7) Pojam koji se odnosi na rijeku koja teče u tuđem koritu (primjenjuje se u slučaju podzemnih tokova). Tip vulkanske breče (v. allochthon. alotogen. Stratigrafski kat srednjeg pensilvanija (Middle Pennsylvanian) provincijske skale u Sjevernoj Americi – iznad potsvila (Pottsvillian). koji je donešen ili stran – stijena ili sediment koji su preneseni (transportirani) rasjednim kretanjima. na primjer. ali je obojen zbog submikroskopskih uklopaka ili zbog elementa koji je postao dio kemijske strukture minerala. U operacijama instrumentacije – vrsta alatke za hvatanje i vađenje žičanog užeta iz bušotine. allochthone – alohton. (1) Koji pripada alohtonu (v. alloclastic breccia – aloklastična breča. allochthon). Rastresiti (nevezani) klastični materijal (loose debris) stijena ili tla koji je donesen (transportiran) s različitih mjesta na sadašnje mjesto. oolite. allochromatic – alokromatski. Cikličnost u procesu sedimentacije koja se pojavljuje usljed promjena energije ili donosa materijala u sedimentacijski sustav.

na primjer. Stratiformno tijelo (tijelo oblika sloja) sedimentne stijene koje se može kartirati i koje je definirano i identificirano na bazi diskontinuiteta njegovih granica. tok koji je nastao na aridnom ili glacijalnom području i teče kroz aridno ili pustinjsko područje. allotriomorphic – (1) alotriomorfan. allowable – dopušteni kapacitet proizvodnje. allomember). Sinonimi: allow. djelovanje ili produkte struja ili rijeka na njihovoj poplavnoj ravnici i obično sadrži klastične sedimente i razlikuje se od subakvatske sedimentacije (u jezerima. allogenic. 1. mammals). v. (3) alomorf. allowable oil – dopuštena proizvodnja nafte. Alostratigrafske jedinice (redoslijedom prema nižem rangu) jesu alogrupa (v. Dodjeljivanje dopuštenih normi proizvodnje obavljaju državne regulativne agencije (sve savezne države SAD-a ne propisuju dopuštenu proizvodnju). pseudomorfni mineral. allogroup). anhedralan. G. smeđa. v. polimorfna modifikacija. Broj dana u mjesecu tijekom kojih se nafta i/ili plin mogu proizvoditi u skladu s nalogom ovlaštene državne regulativne agencije.allogroup 36 alluvial se odnosi na vodotok čiji je izvor napajanja vodom znatno udaljen ili na vodotok koji dobavlja znatan dio svoje vode izvan svog površinskog drenažnog područja. allomorphism – alomorfoza. 1. allostratigraphic unit – alostratigrafska jedinica. alogena dugotrajna suša. koncesije i/ili grupe koncesija) između svih operatora na polju tijekom danog perioda. autogenic. polymorph. allophane. naplavljen. rjeđe u stalaktitima. alofanit. Formalna alostratigrafska jedinica (v. aluvijalni sedimenti. vodeni silikat aluminija. Alostratigrafska jedinica (v. nanesen. Alogrupa se uvodi jedino ako je jedinica tog ranga bitna za objašnjenje geološke povijesti. Može se sastojati u cijelosti od imenovanih aloformacija ili. allophanoid – alofanoid. Utvrđuje se kako bi se ograničila proizvodnja iz bušotina. v. v. Upute koje izdaje ovlaštena državna regulativna agencija za podjelu količine proizvodnje nafte i/ili plina (koju to tijelo odobrava za proizvodnju iz dane bušotine. multituberkulati. paramorfoza. polymorphic. allow – dopušteni kapacitet proizvodnje. allomorph – (1) alomorf. Oblik množine termina alluvium (v. Formula se bazira na veličini površine ležišta. isomorphous. 3. allomorphous – alomorfan. Mijenja se stajanjem od staklaste ili providne komponente glinovitog materijala do komponente sa zemljastim izgledom zbog gubitka vode. allophane – alofan. alluvial – aluvijalan. (3) U ekologiji – koji se odnosi na ekološku sukcesiju nastalu djelovanjem faktora što se pojavljuju izvan prirodne zajednice i koji mijenjaju sredinu njena prebivališta. dimorf. allomorphic – alomorfan. v. morima ili oceanima) i fluvijalne sedimentacije niske energije. v. Wernera koncem 18. alluvia – aluvije. alloformation). (b) Koji se odnosi na naplavinu (nanos. broju bušotina i produktivnoj debljini ležišta. haloazit i morilonit. xenoblast. allowable days – dani proizvodnje dopuštenim kapacitetom. (2) alomorf. v. ksenomorfan. v. Često se sreće u korama i tankim slojevima. Osnovna jedinica je aloformacija. permitted amount of production. mnogokvržnjaci. allomeric – izomorfan. necementiranih) ili slabo konsolidiranih šljunaka. allostratigraphic unit) po rangu ispod aloformacije (v. alternativno. allostratigraphic unit) po rangu iznad aloformacije (v. modra. allotrioblast – alotrioblast. (1) U sedimentologiji – (a) Koji se odnosi na subaeralnu (kao suprotnost submarinskoj) sredinu. permitted production. v. Boja mu je različita – snježnobijela. ležište ili polje (koncesija ili grupa koncesija) smije proi- zvesti tijekom danog vremena (dnevno ili mjesečno). allophanite – alofanit. Količina nafte ili plina koja je legalno dopuštena za proizvodnju iz bušotine tijekom danog perioda. anhedral. zelena. all-purpose spear – univerzalni unutarnji hvatač cijevi (spir). v. može sadržavati jednu ili više aloformacija koje združene ne obuhvaćaju cijelu alogrupu. na primjer. Alluvial – aluvij. James početkom 19. allothogenic – alotogen. v. v. aloformacija (v. allogenic. v. Maksimalna količina nafte i/ili plina koju bušotina. allothigenous – alotigen. v. Sinonim: scheduled allowable days. ksenoblast. allothigenic – alotigen. alloy steel – legirani čelik. naplavni. allowable production. pseudomorph. isomorphism. allomerism – izomorfija. Skupni naziv za mineral gline alofan. Vjerovalo se da su takve stijene nastale (formirale se) nakon povlačenja oceana s kontinenta. Vrijeme tijekom kojeg se može proizvoditi dopuštena količina nafte i/ili plina. allogenic. allotherians (Allotheria. dimorph. allowable. naplavine. stoljeća (osnivajući se na učenju njemačkog geologa i mineraloga A. Maksimalna dnevna proizvodnja naftne bušotine koja je propisima dopuštena operatoru. brze poplavne vode) i mogu biti slabo sortirani ili kaotični. stoljeća) dodijelio grupi ili seriji stijena građenih od nekonsolidiranih (nevezanih. Stratigrafska rasprostranjenost: gornja jura-gornji eocen. pijesaka. Sedimenti istaloženi u aluvijalnoj sredini mogu biti pod utjecajem visoke energije taloženja (na primjer. v. Multituberculata) – aloterije. allowable period – period proizvodnje dopuštenim kapacitetom. v. nanosni. Određuje se na bazi dubine bušotine (ležišta). alloformation). Čelik koji je dobio određena izrazita svojstva dodavanjem jednog ili više elemenata koji se ne nalaze u ugljikovom čeliku (carbon steel) ili čelik u kojem je sadržaj mangana ili silicija veći od njihova sadržaja u ugljikovim čelicima. polymorphic. polimorf. žuta – ili je bezbojan. aluviju) ili je građen (sastavljen) od nje ili je taložen rijekom ili vodom tekućicom. v. allogroup – alogrupa. xenomorphic. na primjer. 1. paramorphism. izomorfizam. glina i treseta. Sinonim: allophanite. v. alofan. allowable allocation formula – formula dodjeljivanja dopuštenih kapaciteta proizvodnje. Zastarjeli termin koji je R. spear. v. plinskog faktora (GOR) i gustoće mreže bušotina. allowable. (2) alotriomorfan. Amorfni mineral gline.). aluvijalna glina (alluvial clay) ili aluvijalna . polimorfan. allowable production – dopuštena proizvodnja (kontingent proizvodnje). v. allogenic. ležišta ili polja. polimorfan. alloformation) i aločlan (v. proizvodnih mogućnosti bušotine. v. 1. allomember – aločlan. ležišta ili polja. Podrazred izumrlih mamalija (sisavaca. allothigene – alotigen.

Spiranje obala morem ili rijekom.). stream-built terrace. alluvial. Čini pojedinačnu stratigrafsku jedinicu. podronjavanje. alluvial fan deposits – sedimenti (taložine) aluvijalnih lepeza. aluvijalni sediment. Može se nalaziti na vodoplavnoj (poplavnoj) ravnici. Permeabilnost i poroznost aluvijalnih lepeza znatno variraju ovisno o procesu sedimentacije (taloženja). Općenito. naplavina. (1) Subaeralno taloženje ili formiranje aluvije (naplavine) ili aluvijalnih formi. oblikom nalik na otvorenu lepezu ili isječak stošca. Akumulacija fragmenata (odlomaka) stijena najrazličitije veličine ili oblika koja se formira tijekom i nakon jakih kiša spiranjem materijala oborinskim vodama. wash plain (v. Materijal nataložen pri poplavi (zastarjeli sinonim termina alluvium). talus fan. (b) središnji (srednji) podokoliš (mid-fan subenvironment). Nastanak novih dijelova kopna (zemljišta) kao rezultat postupne i postojane ili jedva primjetljive djelatnosti tekuće vode (vodotoka) ili valova i struja. waste plain. alluvial cone – aluvijalni konus.). U vertikalnim sekvencijama bliskih podokoliša aluvijalnih lepeza dominiraju šljunčani sedimenti sa sporednim pješčanim sedimentima. river plain. (4) naplavljivanje (nanošenje) zemlje. Aluvijalna lepeza (v. aluvijalna površina s nedovoljno jasno izraženom formom aluvijalne lepeze (v. alluvial fan) ili bahade (. Proces naplavaljivanja aluvije vodotokom duž njegova korita ili proces pokrivanja ili ispunjavanja površine aluvijalnim sedimentima. v. Sinonimi: aggraged valley plain (v. hemicone. Orijentirana permeabilnost aluvijalnih lepeza je slabo poznata. Obično je viši i uži nego lepeza i sastoji se od grubljeg i debljeg materijala koji je vjerojatno bio istaložen većim vodotocima.). dijamant. (2) Pojam koji se odnosi na mehaničko-sedimentno (nanosno) rudno ležište koje je nastalo (formiralo se) djelovanjem tekućih voda (alluvial placer). alluvial deposit – aluvijalni sediment. istaloženog vodotokom (ponajprije u područjima s poluaridnom klimom) na mjestu gdje on istječe iz uske planinske doline na ravnicu ili široku dolinu ili gdje je pritok blizu ili na ušću u glavni vodotok. na primjer aluvijalni konus (alluvial cone) ili aluvijalna lepeza (alluvial fan). v. alluvial talus – aluvijalni sipar (plazina. bajada (v.alluvial apron 37 alluvium vododijelnica ili razvođe (alluvial divide). Aluvijalni sediment (aluvija.) alluvial plain – aluvijalna (riječna) ravnica. debris cone (v. dok u sekvencijama središnjih i udaljenih podokoliša rastuće dominira pijesak. Pojam se također odnosi na dragocjene minerale koji su vezani s aluvijalnim rudnim ležištima. Sedimenti aluvijalne lepeze su općenito karakterizirani gradacijom od grubljeg (krupnijeg) materijala na vrhu do finijeg materijala u podnožju. Veći stijenski fragmenti se skupljaju na vrhu sipara. Ravno ili blago nagnuto područje ili malo valovita površina formirani ekstenzivnom sedimentacijom aluvije (naplavine). Također naplavljena (nanešena) zemlja. alluvious. alluvial apron – bahada. (1) Opći termin koji se rabi za označavanje gline. v. naplavina. Niska. osobito kada se u vodi nalazi velika količina suspendiranog materijala. alluvium. ali je za očekivati da će paleokanali biti putanje prioritetnog strujanja. alluvial fan – aluvijalna lepeza. Njegova je debljina znatno veća od dubine rijeke. i formirana obnovljenim urezivanjem pomlađenog vodotoka u dno doline ili kasnijim prekrivanjem terase aluvijom. raširena. v. (2) izlijevanje. talozi riječnih tokova imaju veću permeabilnost i poroznost od detritnih taloga i taloga muljevitih tokova. pijeska. 1. cone of detritus. (5) blatni vulkanski potok. alluvium – aluvija. Finije zrnasti i bolje sortirani talozi distalnih lepeza imaju visoku permeabilnost i poroznost. relativo ravna ili blago nagnuta masa rastresitog (rahlog) stijenskog materijala (klastičnog kršja ili detritusa). Sinonim: river flat (v. Srednji i distalni dijelovi lepeze imaju vjerojatno bolju kvalitetu ležišta od proksimalnih dijelova. alluvial flat – mala aluvijalna (riječna) ravnica. alluvial fan. stream terrace) sastavljena (građena) od nekonsolidirane (necementirane) aluvije (naplavine). i (c) udaljeni (distalni) podokoliš (distal fan subenvironment). delti ili aluvijalnoj lepezi. osulina). Sinonimi: built terrace. drift terrace. razlijevanje. šljunka ili drugog sličnog nekonsolidiranog (rastresitog) i slabo sortiranog klastičnog (detritnog) materijala istaloženog tijekom relativno nedavnog geološkog vremena vodotokom ili drugom masom tekuće vode u obliku sortiranog ili polusortiranog . v. alluvial plain) koja obrubljuje rijeku i na kojoj se taloži aluvija (naplavina) za vrijeme poplava. Termin alluvial cone se katkada rabi kao sinonim termina alluvial fan (aluvijalna lepeza). Padina planina građena od aluvije (naplavine) koja prelazi u ravnicu ili dno doline. alluvious – aluvijalan. na primjer. alluvial slope – aluvijalna padina. Poplava ili potapanje. 1. alluvian – aluvijalan. alluvial. naplavina – deposit of alluvium) koji ispunjava dolinu rijeke. Riječna terasa (v. Vrlo stari termin kojim se označavala geološka tvorevina danas nazvana bajada (v. alluvion – (1) podlokavanje. alluviation – naplavljivanje. Sinonimi: alluvian. dry delta. a finiji dolaze na dno kao minijaturni detritni tok (tok stijenskog kršja – debris flow). Sinonimi: detrital fan. bujicama i otopljenim snijegom i njegovim transportiranjem po vododerinama. cone of dejection (v. (3) aluvija. silta. alluvial terrace – aluvijalna terasa. zlato. (2) Proces taloženje suspendiranih čvrstih (krutih) čestica u struji vode (najprije najkrupnijih i najtežih čestica i zatim čestica najfinijeg mulja) kada se smanjuje brzina struje. Aluvijalne lepeze se obično dijele na podokoliše lepeza (fan subenvironment): (a) bliski (proksimalni) podokoliš (proximal fan subenvironment). Sinonimi: cone delta. bajada). Zastarjeli naziv za blatni potok vulkanskog pepela i konsolidirane (cementirane) sedimente takvih potoka. alluvial fan.). v. uključujući šljunak. alluvial bench – bahada. alluvial fan reservoir – ležište u aluvijalnoj lepezi. Uska aluvijalna ravnica (v. jarcima ili brazdama na površinama litica ili spiranjem sa strmih stjenovitih padina. alluvial fill – aluvijalna ispuna. u kanalu rijeka (stream channel) ili aluvijalnoj lepezi (alluvial fan).). na mjestima gdje se brzina vodotoka smanjuje ili je vodotok prepriječen. dry delta. Obično graniči s rijekom koja je periodično poplavljuje. alluvial fan) s vrlo strmim padinama. bajada. aluvija. 1. na primjer.).

Omjer PSP/SSP se naziva faktorom redukcije spontanog potencijala (spontaneous potential reduction factor. Sinonim: Alpine-Himalayan belt. Udaljenost duž putanje kanala bušotine od referentne točke mjerenja (na primjer. na primjer. pseudostatic spontaneous potential) i statičkog spontanog potencijala (SSP – v. alpha-recoil tracks – staze odskoka alfa-čestica. v. longshore. alpha-particle recoil tracks. Većina nabiranja se zbivala u tercijaru. beta quartz). Termin je kasnije napušten u korist amfibolitskog facijesa iako je zadržan termin rogovačin-rožnački facijes. ali su znatno manje po veličini i brojnije su. Konstruiraju se debljine ležišta s odzivom spontanog potencijala većim od granične vrijednosti parametra alfa. Koji prolazi duž obale ili uz obalu. karakterizira ih ili nalikuje na njih ili na druge impozantne planine ili planinske sustave. niskotemperaturni kvarc. Alpides – Alpidi. Veliki istočno-zapadni orogenetski pojas (područje alpinskog nabiranja – Alpine folding) ili sustav mladog nabranog gorja (uključujući Alpe i Himalaje) koji se proteže od Španjolske do južne Azije. Sinonimi: alluvial. static spontaneous potential) za čisti pijesak i odabere se proizvoljna granična vrijednost parametra alfa (omjer pseudostatičkog spontanog i statičkog spontanog potencijala. Alfa-mineral je stabilan pri temperaturi koja je niža od temperatura njegova beta i gama polimorfa. alpha processing – alfa-obrada. v. koja se obično određuje elektronskim mikroskopom. along hole depth (ADH) – dubina duž kanala bušotine. ali je manje točnosti budući da na njega više utječe sredina kanala bušotine. alfa-karnegit (varijetet karnegita kubične singonije) stabilan je pri temperaturi višoj od 690 °C. Sinonim: low quartz. alluvion. Izračunava se vrijednost statičkog spontanog potencijala (SSP – v. (b) Kut između kristalografskih osi b i c. (2) U geomorfologiji – koji se odnosi na europske Alpe. Alfa-obrada matematički superponira brze promjene bliskog detektora na spore promjene točnog udaljenijeg detektora i tako se dobiva točna karotaža (mjerenje) s visokom vertikalnom rezolucijom. Na bazi gustoće staza. radnog podišta ili platforme bušaćeg tornja) do točke u kanalu bušotine. Detektor koji je blizu izvora ima bolju preciznost od udaljenijeg detektora jer reagira preciznije na vertikalne promjene. na primjer. Karta efektivnih debljina čistog (neglinovitog) pijeska u formaciji. Sinonim: alpha-recoil tracks. alluviums – aluvije. alpha-particle recoil tracks – staze odskoka alfa-čestica. alpine – alpski. static spontaneous potential). Potpodjela amfibolitskog facijesa (v. (4) U seizmičkoj prospekciji – omjer (odnos) duljine rasporeda geofona (array length) i dubine (depth). gamma. v. beta. estuarima. amphibolite facies) kako bi se razlikovale visokotlačne asocijacije od niskotlačnih koje su nazvane rogovačin-rožnački facijes (v. alluvial deposit. na njegovu vodoplavnom području ili u delti u obliku konusa ili lepeze u podnožju planinske padine. omjer PSP/SSP). (2) U praksi bušenja – termin koji se nepravilno rabi za označavanje razdrobljene zemljaste stijene koja zaliježe neposredno ispod sloja tla i iznad tvrdih neporemećenih (nerazdrobljenih) temeljnih stijena. alpha – alfa. spontaneous potential) i bazira se na opažanju da će postojanje šejla u formaciji umanjiti odziv spontanog potencijala. Termin se osobito odnosi na sedimente finozrnaste teksture (silt ili siltna glina) koji su se istaložili u vrijeme poplava. gamma. i također prema sadržaju urana i torija u uzorku može se odrediti starost. Alfa-obrada podataka se primjenjuje radi poboljšanja vertikalne rezolucije neutronske karotaže poroznosti i drugih dvodetektorskih nuklearnih karotaža. Neki mineralozi.). metamorfnih i sedimentnih stijena te u žilama. alpha quartz – alfa-kvarc. alpinski. na primjer. . aluvijalni sedimenti. (2) U kristalografiji – (a) Najmanji indeks refrakcije (loma) u dvoosnom kristalu.alluviums 38 alpine sedimenta u koritu vodotoka. osobito na takve koji su toliko modificirani intenzivnom glacijalnom (ledenjačkom) erozijom da se sastoje od šiljastih planinskih vrhova. na bazi regionalnog historijata proizvodnje. hornblende-hornfels facies). (1) U mineralogiji – prefiks koji se odnosi na jedan od dvaju ili na jedan od više minerala bliskih jedan drugom i koji upućuje na njegovu fizikalnu strukturu (svojstva) – osobito polimorfne modifikacije. Polimorfna modifikacija kvarca koja je stabilna pri temperaturi nižoj od 573 °C i koja ima vertikalnu os trostruke simetrije i tri horizontalne osi dvostruke simetrije i čiji je indeks refrakcije (loma) viši i dvolom jači nego beta-kvarca (v. beta. SP reduction factor). Oblik množine termina alluvium (v. Te staze su slične fisijskim stazama (fission tracks). rabe prefiks alfa suprotno toj konvenciji – za označavanje visokotemperaturne faze. 50% ili 75%. morfoloških i strukturnih osobitosti koji po svojoj grandioznosti i kompleksnosti sliče karakterističnim osobitostima europskih Alpa bez obzira na starost i mjesto tako opisanih planina i osobitosti. (3) U karotaži – (a) Simbol (α) omjera (odnosa) pseudostatičkog spontanog potencijala (PSP – v. geodama i velikim pegmatitima. cirkova. međutim. alpha map – alfa karta izopaha. alfa-kristobalit (niskotemperaturna tetragonska modifikacija ili faza kristobalita). naplavine. U karotaži – postupak obrade podataka karotaže u kojem se kombinira mjerenje visoke točnosti ali male preciznosti s drugim mjerenjem iste veličine koje je visoke preciznosti ali male točnosti kako bi se dobio bolji rezultat nego u slučaju obrade samo jednog ili samo drugog mjerenja. Alfa-kvarc se sreće kao komponenta u brojnim varijetetima eruptivnih (magmatskih). Metoda obrade se također primjenjuje za poboljšavanje rezultata ugljikovo-kisikove karotaže i impulsnog neutronskog spektroskopskog mjerenja. uz obalu. Termin je prvobitno uključivao podvodne (subakvatske) sedimente u morima. nanos duž obale (alongshore drift) ili struja duž obale (alongshore current). Tragovi (putanje) radijacijskog oštećenja u čvrstoj tvari uzrokovanog odskokom jezgara koji prati alfaraspad uranovih i torijevih primjesa. (1) U strukturnoj geologiji – opći termin koji se rabi za označavanje planinskog reljefa (topografije). alongshore – duž obale. v. almandine-amphibolite facies – almandinsko-amfibolitski facijes. na primjer. Distribucija čistih pijesaka se računa prema mjerenju spontanog potencijala (v. jezerima i malim vodenim bazenima.

Primjenjuje se kao koloidni flokulant u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda. Stille je uključio sva orogenetska zbivanja od jure do kraja tercijara. ali većina geologa ograničava trajanje te ere do tercijara s brojnim epizodama različitog intenziteta od jednog mjesta do drugog sa završetkom tijekom miocena ili pliocena. alternating-field demagnetization – demagnetizacija u izmjeničnom magnetskom polju. altiplanation – altiplanacija. altered zone – izmijenjena zona formacije. Također se primjenjuje na klimu. Najraši- . plićeg ležišta ili intervala. Grupa erozijskih procesa (uključujući soliflukciju i s njom povezano kretanje masa) koji teže izravnati reljef (formirati ravne ili terasaste površine). Moguće je i dvozonsko opremanje bušotina za proizvodnju iz najdubljeg ležišta prema najplićem. alternate gas-water injection – izmjeničmo injektiranje plina i vode. alteration – alteracija. Sinonim: AC demagnetization. Alteracija se katkada razmatra (smatra) kao jedna faza metamorfoze (metamorfizma). floru. U karotaži – zona formacije u okolišu kanala bušotine. istiskivanje nafte izmjeničnim injektiranjem vode i plina. alum – obični alaun.). na primjer.5 metra ili 10 do 15 stopa) nego što je kod standardnog pribora (razmak oko 0. vrlo topljiv u vrućoj vodi i netopljiv u etanolu i acetonu. ortotektonika. (2) Promjena kemijskog ili mineralnog sastava stijene nastala trošenjem (raspadanjem). stipsa. promjena stijena ili minerala. reljef. v. vrha. Sinonim termina altitude je termin elevation (elevacija) kada je riječ o udaljenosti iznad nivoa mora. pojavom šarijaža. alum earth – alaunski šejl (škriljavac). valley glacier (v. Svaki ledenjak na planinskom hrptu (visokoplaninski ledenjak). alumino-silicates piramida itd.). U petrologiji – (1) Svaka fizikalna ili kemijska promjena (mijenjanje) mineralnog sastava stijene. tektonskih ljusaka i gusto nagomilanih bora.alpine glacier 39 aluminosilicates. cryoplanation. Dvostruka sol kalijskog i aluminijskog sulfata. tj. na primjer. Proces progresivne (djelomične) demagnetizacije (progressive demagnetization) izlaganjem uzoraka stijene izmjeničnim magnetskim poljima (AC field) čija se veličina postupno smanjuje do nule. (a) Vertikalni kut (kut izmjeren u vertikalnoj ravnini) između horizontalne ravnine na kojoj se nalazi opažač i bilo koje više točke. a negativna ako su ispod nje. alaun. supergena. Stijena čiji je kemijski i mineralni sastav pretrpio promjene od vremena njena prvobitnog formiranja. altitude – (1) nadmorska visina. debljine nekoliko centimetara. ali se obično razlikuje od nje jer je slabija i obuhvaća manju površinu nego metamorfoza. alternate completion – završno opremanje bušotine za proizvodnju iz najdubljeg ležišta prema najplićem. U manje strogom smislu termin se odnosi na visoka izdignuća i hladnu klimu. Tip završnog proizvodnog opremanja bušotine u kojem proizvodnja počinje iz najdubljeg intervala ili ležišta i nakon njegova iscrpljenja i izolacije (jednostavnom operacijom alatkom koja se u bušotinu spusti čeličnim užetom tako da otpada potreba za remontnim postrojenjem) prelazi se na proizvodnju iz gornjeg. promjena. U alpsku orogenetsku eru H. Za mjerenje brzine širenja zvučnog vala u formaciji trebalo bi primijeniti pribor za akustičku karotažu s većom udaljenošću (razmakom) između predajnika i prijamnika (oko 3 do 4. (2) visina. ekološke sustave itd. alternating water-gas flood – izmjenično istiskivanje nafte vodom i plinom. Tektonika orogenetskih pojaseva. istiskivanje nafte izmjeničnim injektiranjem plina i vode. Brzina širenja zvučnog vala u stijeni koja je u neposrednoj blizini (okolišu) kanala bušotine može biti znatno manja od brzine u netaknutoj formaciji. Alpine-Himalayan belt – Alpidi. Sinonim: orthotectonics. Topljiv je u hladnoj vodi. (b) Kod fotografskog snimanja – udaljenost po vertikali od neke točke očitanja (obično srednjeg nivoa mora) do točke ili objekta u prostoru koj se nalaze iznad površine Zemlje. Taj tip završnog proizvodnog opremanja bušotina se primjenjuje na područjima gdje su remontni radovi na bušotinama skupi jer otpada potreba za angažiranjem remontnih postrojenja (najčešće na podmorskim bušotinama). water-alternating-gas flood. Alpides. bile silno deformirane. u kojoj je brzina širenja zvučnog vala pod utjecajem impregnacije bušaćom isplakom ili rasterećenja naprezanja ili jednog i drugog. v. Takvi pojasevi su u svojim unutarnjim zonama (dijelovima) karakterizirani dubinskim plastičnim nabiranjem i plutonizmom. potassium alum. Termin koji označava relativno mlada orogenetska zbivanja u južnoj Europi i Aziji kojima su stijene. osim ledene kape (ice cap) ili ledenog pokrova (ice sheet). trpkog slatkasto-kiselog okusa. alum shale. osobito djelovanjem hidrotermalnih otopina. equiplanation. Alpine orogeny – alpinska (alpinotipna) orogeneza. koje izgrađuju Alpe i ostali dio alpskog orogenetskog pojasa. kristalni spoj bijele boje ili bezbojan. v.. Vertikalna udaljenost (razmak po vertikali) nivoa.5 metar ili 3 do 5 stopa). Obično nastaje u cirku (karu) i može skliznuti u dolinu koju je prethodno izdubio planinski potok. Minerali u kojima aluminij zauzima isti položaj u njihovoj kristalnoj strukturi kao i silicij (u kojima aluminij supstituira silicij u SiO4-tetraedru). (3) U ekologiji – koji je karakterističan ili opisuje planinska područja koja leže između granica šuma i snijega. aluminosilicates. Sinonimi: mountain glacier (v. bez obzira na starost. Sinonim: potash alum. Uklanjaju se uglavnom nestabilne komponente prirodne rezidualne magnetizacije. a u vanjskim zonama formiranjem navlaka i. obično srednjeg nivoa mora. koji su se formirali na mjestu konvergentne granice ploča (na mjestu ortogeosinklinala po starijoj terminologiji). v. alumino-silicates – alumosilikati. water-alternating-gas flood. v. Visina je pozitivna ako se točka ili objekt nalazi iznad reperne linije. alpinotype tectonics – alpinotipna tektonika.9 do 1. altered rock – izmijenjena (promijenjena) stijena. mijenjanje. alpsko jezero (alpine lake) koje je nastalo (formiralo se) kao rezultat glacijalne erozije i smješteno je duž granice ili unutar granica visokoplaninskog područja. alternate gas-water displacement – izmjenično istiskivanje nafte plinom i vodom. Također sekundarna. water-alternatinggas flood. Takvi procesi su osobito aktivni na znatnim visinama i visokim geografskim širinama gdje dominiraju periglacijalni procesi. kao rezultat. v. točke ili objekta (smatranog kao točka) iznad ili ispod površine Zemlje mjerena od danog repera. alpine glacier – alpski (dolinski) ledenjak.

Opći termin za označavanje grupe fosilnih smola koje sadrže znatnu količinu jantarne kiseline (succinic acid) i imaju vrlo varijabilne omjere C:H:O. ona je više izvrgnuta uzdužnom izvijanju i oštećenjima od udaraca. Misija AGU-a je promoviranje znanstvenog izučavanja Zemlje i svemira oko nje i širenje rezultata javnosti. Ured ima predstavnike u 93 zemlje i do sada je klasificirao preko 10. Aluminij-27 se može aktivirati zahvatom neutrona relativno niske energije iz kemijskog izvora kako bi se proizveo izotop aluminij-28 čije je vrijeme poluraspada 2. phlogopite. Sjedište je u Alexandriji (savezna država Virginia). alum slate – alaunski šejl (škriljavac). g. v. Trgovački naziv za bentonitnu glinu (bentonitic clay) koja se dobiva na području rijeke Amargosa u Kaliforniji. Osnovan je 1948. Karakterizirane su neperforiranom. Osnovano je 1862.000 članova iz 140 zemalja. dizelskim uljem) i raspršen po površini zapjenjene vodene isplake (isplake na vodenoj bazi) potpomaže izbijanje plinskih mjehurića iz isplake. g. u Tulsi (Oklahoma). Aluminij je relativno direktni indikator volumena (sadržaja) gline u formaciji budući da su minerali gline alumosilikati (silikati aluminija). Neprofitno nevladino društvo za klasifikaciju brodova (ship classification society) u SAD. porculanastom. alveolar weathering – alveolarno (saćasto) trošenje (raspadanje). Netopljiv je u vodi. alum schist.000 brodova. Ured je utvrdio međunarodno prihvaćena pravila za projektiranje. Neprofitna organizacija utemeljena 1919.C. Kemijski spoj. Stratigrafska rasprostranjenost: donja kreda-danas. g. g. Osnovana 1918. American Association of Petroleum Geologists (AAPG) – Američka udruga naftnih geologa. Prema razlici prirodnog gama-spektra izmjerenog prije aktivacije i gama-spektra izmjerenog nakon aktivacije može se procijeniti sadržaj aluminija u formaciji. Sreće se u aluvijalnim tlima. alum shale. markazit) koji pri razlaganju stvaraju sulfatnu (sumpornu) kiselinu koja reagira s aluminijskim i kalijskim komponentama stijene formirajući sulfate aluminija. Iako ta skupina foraminifera oblikom sliči fuzulinidima (fusulinids). Osim toga. Mjerenje masene koncentracije aluminija u formaciji. Zadaci udruge su unaprjeđivanje geološke znanosti (osobito u području nafte i prirodnog plina) i tehnologije proizvodnje ugljikovodika. g. g. (2) jantar. simetit (simetite). elipsoidalnog ili sferičnog oblika. American Gas Association (AGA) – Američka plinska udruga. amber mica – magnezijski tinjac. uključujući pokretna postrojenja za odobalno bušenje (offshore mobile drilling units). Također.000 članova. Sinonimi: alum earth. u slojevima lignita i na nekim morskim obalama (na primjer. aluminum drillpipe (drill pipe) – aluminijska bušaća šipka. foraminiferans). geofizičara i drugih geoznanstvenika i ima preko 100. American Bureau of Shipping (ABS) – Američki ured brodarstva. Sinonim za bentonit (v. na primjer almašit (almashite). (sadašnji naziv nosi od 1898. alum shale. bentonite). aksijalno izduženom kućicom (test) koja može biti polucilindričnog. Glinovita. amargosite – amargozit. glinama i recentnim (suvremenim) sedimentima. alum shale – alaunski šejl (škriljavac). sol aluminij-hidroksida i stearinske kiseline (stearic acid). Okuplja 16. amagmatic – amagmatski. Okuplja blizu 200 lokalnih poduzeća koja opskrbljuju prirodnim plinom 56 milijuna ljudi te poslovne i industrijske organizacije širom SAD.000 članova u više od 80 zemalja (šest regionalnih sekcija i preko 50 pridruženih geoloških društava u SAD i svijetu). Sjedište udruge je u Washingtonu. flogopit. Najveća svjetska geološka organizacija utemeljena 1917. succinite. alum slate. American Geophysical Union (AGU) – Američki geofizički savez. aluminum activation log – aktivacijska karotaža po aluminiju. započinjanje i sudjelovanje u istraživačkim geofizičkim programima i unaprjeđivanje raznih geofizičkih disciplina kroz znanstvene skupove. širenje informacija i promicanje edukacije i profesionalnosti članstva. amber – (1) jantar. često karbonatna stijena impregnirana alaunom. honeycomb weathering. Korodiraju pri mnogim normalnim uvjetima bušenja. alveolinids (Alveolinidae) – alvaeolinide.) sa sjedištem u New Yorku. v. American Geological Institute (AGI) – Američki geološki institut. a topljiv u uljima. electrum. Često sadrži uklopke inseka- ta i drugih organizama. promoviranje suradnje među znanstvenim organizacijama koje su uključene u geofiziku i srodne discipline. aluminij-tristearat. Međutim pogonski problemi u uporabi tih bušaćih šipki su općenito veći od prednosti zbog pretjeranog habanja tijela i spojnica šipki. v. Prednosti takvih šipki su manja težina (što znatno smanjuje težinu kolone bušaćih šipki – katkada do 50%) i visoka čvrstoća. Velika trgovinska asocijacija koja koordinira i promiče interese američke naftne industrije u njenim . D. Udruga zastupa interese svojih članova i njihovih klijenata i osigurava informacije i usluge koje promiču rast potražnje i ponude te sigurnu i pouzdanu isporuku prirodnog plina. Dobro se polira. American Petroleum Institute (API) – Američki naftni institut. sukcinit. na obali Baltičkog mora). Porodica foraminifera (krednjaka.3 minute. budući da je aluminijska bušaća šipka elastičnija od čelične. Aluminij-28 emitira gamazračenje koje se lako detektira. Pojam koji označava da neka struktura. aluminum stearate – aluminij-stearat. Neprofitna federacija koja okuplja 44 geoznanstvene i profesionalne udruge geologa. područje ili proces nisu povezani s magmatskom aktivnošću. gradnju. tinjci i drugi. diskusije i publikacije. vretenastog. obično žućkasta do smeđasta i prozirna ili providna fosilna smola (fossil resins) četinjača. krta. Prvobitno sadrži sulfide željeza (pirit. Sinonimi: bernstein. one nisu genetski povezane. teže je izvoditi operacije hvatanja aluminijskih šipki. v. g. pregled i certifikaciju brodova. delatinit (delatynite) i ambrozin (ambrosine). alum schist – alaunski šejl (škriljavac). Bušaća šipka izrađena od aluminijske legure. Pomiješan s uljem (na primjer. minerali gline. Institut osigurava informacije geoznanstvenicima i ima glavnu ulogu u jačanju geoznanstvenog obrazovanja. Tvrda. Spektrometrom prirodnog gama-zračenja se detektira zračenje aluminija-28 zajedno s drugim prirodnim gama-zračenjima. Osnovana je 1919. Neprofitna organizacija geofizičara koja okuplja preko 45.aluminum activation log 40 American Petroleum Institute (API) reniji alumosilikati sedimentnih stijena su glinenci (feldšpati). gdje joj je i današnje sjedište.

korak mjerenja) i ukupnog volumena nafte istisnute spontanim upijanjem vode i prisilnim istiskivanjem nafte vodom (5. (4) potapanje jezgre u slanu vodu i mjerenje volumena nafte istisnute iz jezgre spontanim upijanjem vode. Laboratorijska metoda određivanja močivosti ležišne stijene koja se osniva na mjerenju prirodnog upijanja nafte i vode jezgrom i prisilnog istiskivanja tih fluida iz jezgre. uglasto savijene septe (pregratke. desulfurizaciju) iz prirodnog ili rafinerijskog plina. Osnovano 1898. u svrhu promicanja normizacije specifikacija i metoda ispitivanja u području tehnoloških materijala.000 članova. amine/gas desulfurizer – uređaj za desulfurizaciju (odsumporavanje) plina alkanolaminom. Dobri fosili mezozojske ere. septa) i uski rubni sifon (marginal siphuncle). dvaju (sekundarni amini. alkanolamine sweetening. Objavljuje norme za naftnu industriju. Grupa (klasa) organskih kemijskih spojeva izvedenih iz amonijaka zamjenom jednog njegovog vodikova atoma (primarni amidi. american short ton – kratka (američka kratka. ammonites (Ammonitida) – amoniti. Izumrli podrazred cefalopoda (glavonožaca. Izumrli red cefalopoda (glavonožaca. v. Karakterizirani su debelom. amines – amini. karbonil-sulfida i ugljik-dioksida iz prirodnog plina postupkom apsorpcije aminom. korak . amino bases). ammonoids (Ammonoidea) – amoniti. primary amides). Sinonimni termin za azbest (asbestos) – osobito često se primjenjuje za fini svilasti varijetet. v. g. Vertikalna kolona s tavanima za uklanjanje kiselih plinova (sumporovodika. v. i (5) istiskivanje preostale nafte iz jezgre vodom dok se ne postigne rezidualno zasićenje naftom i mjerenje ukupnog volumena istisnute nafte (spontanim upijanjem vode i prisilnim istiskivanjem nafte vodom). sa sjedištem u New Yorku. Termin. razna mjerenja i ispitivanja te sigurnost. Amini imaju važnu primjenu u tehnologiji obrade prirodnog plina za uklanjanje kiselih komponenata (sumporovodika. dietanolamina (DEA) i trietanolamina (TEA). massive. nitrile bases) organskim (ugljikovodikovim) radikalima. American Society of Mechanical Engineers (ASME) – Američko društvo strojarskih inženjera. amine treating – obrada plina aminima. v. secondary amines. amine/gas desulfurizer. amine/gas desulfurization unit – uređaj za desulfurizaciju (odsumporavanje) plina alkanolaminom. Postupak ispitivanja se sastoji od nekoliko koraka (faza): (1) istiskivanje nafte vodom iz jezgre dok se ne postigne rezidualno zasićenje naftom. ne isključuje postojanje stanovitog stupnja uređenosti. alkanolamine sweetening. D. v. crystalline).000 članova i objavilo je blizu 5. (2) Zastarjeli termin koji se primjenjivao za opisivanje stijene koja zaliježe u obliku nestratificirane (neuslojene) ili klivažom neporemećene kontinuirane mase. kao što je krizotil (chrysotile). amine unit – uređaj za obradu plina apsorpcijom aminom. ugljik-dioksida). (2) potapanje jezgre u naftu i mjerenje volumena vode istisnute iz jezgre spontanim upijanjem nafte. Suprotni pojam je kristalan (v. amiantus – azbest. Amottovim indeksom močivosti (Amott wettability index). cephalopods). (3) istiskivanje vode iz jezgre naftom dok se ne postigne rezidualno zasićenje vodom i mjerenje ukupnog volumena istisnute vode (spontanim upijanjem nafte i prisilnim istiskivanjem vode naftom). tertiary amines. korak mjerenja) i omjera volumena vode istisnute spontanim upijanjem nafte (2. ugljik-dioksida) iz prirodnog plina postupkom apsorpcije otopinom alkanolamina – monoetanolamina (MEA). dvaju (sekundarni amidi. Amott wettability index – Amottov indeks močivosti. Proces odsumporavanja rabi otopine alkanolamina (koncentracije 10 do 20%) triju tipova – monoetanolamina (MEA – u većini operacija jer ima najveći afinitet prema kiselim plinovima i potrebna je manja koncentracija/količina po jedinici volumena uklonjenog kiselog plina). Sinonim: amine/gas desulfurization unit. Grupa (klasa) organskih spojeva izvedenih iz amonijaka koji se tvore supstitucijom jednog njegovog vodikova atoma (primarni amini.dietamolamina (DEA) i trietanolamina (TEA). Apsorpcijska kolona (apsorber) za uklanjanje sumporovodika (odsumporavanje. amine/gas absorber tower – apsorpcijska kolona (apsorber) za obradu plina alkanolaminom. v. g. amides – amidi. Stratigrafska rasprostranjenost: donji devon-gornja kreda. koji je jednak razlici omjera volumena nafte istisnute spontanim upijanjem vode (4.american short ton 41 Amott wettability test poslovima s vladama i drugim. tertiary amides) kiselinskim radikalima. (1) Termin kojim se označava mineral ili druga tvar koji nemaju kristalnu strukturu ili imaju toliko neuređeno unutarnje stanje da se ne pojavljuje karakteristična vanjska forma. Tip (karakter) močivosti stijene se definira tzv. Društvo profesionalnih inženjera osnovano 1880. amianthus. primary amines. Društvo danas ima preko 22. Tip uređaja za uklanjanje sumporovodika. međutim. cephalopods). Amott wettability test – Amottova metoda ispitivanja močivosti. Stratigrafska rasprostranjenost: jurakreda. amorphous – amorfan.C.000 specifikacija za ispitivanja i praktičnih preporuka od kojih se mnoge odnose na naftnu industriju i na primjenu u odobalnom bušenju. mala) tona. Sjedište društva je u Philadelphiji. Karakterizirani su vanjskom kućicom (external shell) koja je simetrična i plošno spiralna i ima nabubreli protokonh (bulbous protoconch). osobito iz područja izrade konstrukcija i posuda pod tlakom. secondary amides) ili triju (tercijarni amidi. imino bases ) ili triju (tercijarni amini. Sjedište instituta je u Washingtonu. U naftnoj industriji amidi se primjenjuju kao emulgatori i površinski aktivni agensi (surfaktanti). Ima preko 65. amine gas sweetening – obrada plina aminima. short ton. Institut od svog osnutka sudjeluje u izradi normi i procedura za bušaću i proizvodnu opremu. Amott wettability test. Okuplja stručnjake cijelog svijeta iz svih industrijskih grana i osigurava zajednički forum za svoje članove preko kojeg oni mogu djelovati na poboljšanju usluga. vrlo ukrašenom kućicom (ornamented shell) i suturama (šavovima) s fino razdijeljenim režnjevima (lobes) i sedlima (saddles). American Society for Testing and Materials (ASTM) – Američko društvo za ispitivanje i materijale.

amphibians (Amphibia) – amfibije. amphoteric surfactant – amfoterna površinski aktivna tvar (surfaktant). Upućuje na razlike u litologiji stijena i sadržaj fluida u njima iznad i ispod horizonta refleksije. (3) U ekologiji – stupanj prilagodljivosti organizma ili grupe organizama njihovim okolnim sredinama. Anomalije amplitude koje upućuje na postojanje ugljikovodika mogu biti posljedica iznenadnih promjena akustičke impedancije (v. gustoća. (2) Mineral skupine amfibola (amphibole group). Termin za označavanje tipa brave (hinge) ljušturica ostrakoda (dvoljušturaca. vodozemci. U seizmičkoj prospekciji – iznenadno lokalno povećanje ili smanjenje seizmičkog refleksa. na primjer. Amfibolitski facijes je tipičan za regionalnu dinamotermalnu metamorfozu (metamorfizam) pri srednjim i visokim tlakovima (između 3. litologija i sadržaj fluida. amphipods (Amphipoda) – amfipodi. kumingtonit (cummingtonite). Razred kralješnjaka (vertebrata. (2) Polovica visine vrha brijega vala (wave crest) iznad dna susjednog dola vala (wave trough). v. Anomalija porasta amplitude se katkada naziva svijetla točka (bright spot). promjenom litologije. neki u rompskom ili triklinskom. Slični su izopodima (racima jednakonošcima. Većina amfibola kristalizira u monoklinskom sustavu (singoniji). Boja se mijenja od bijele do crne. Indeks močivosti varira od +1 za močivost vodom do –1 za močivost naftom (nulta vrijednost indeksa upućuje na neutralnu močivost stijene). ostracodes) koja se sastoji od triju elemenata od kojih su krajnji elementi zubi (teeth). aktinolit (actinolite). vertebrates). Stratigrafska rasprostranjenost: gornji devon-danas. staurolitom. periodički sustav bora. U seizmičkoj prospekciji – promjena amplitude seizmičke refleksije s promjenom udaljenosti između točke paljenja i seizmičkog prijamnika. amphineurans (Amphineura) – amfineuri. interferencijom. Karakterizirani su spljoštenim tijelom (flattened body) koje je pokriveno s osam zglobnih dorzalnih (leđnih) pločica (articulated dorsal plates). glaukofan (glaucophane). amphibole – amfibol. hydrocarbon indicator). amphidont – amfidontan. marine mollusks). Analiza zahtijeva specijalnu obradu seizmičkih podataka i seizmičko modeliranje za određivanje svojstva stijene koja sadržava poznati . kationske (cationic) ili neionske (nonionic) površinski aktivne tvari (surfaktanta). tj. Epidot i almandin su uobičajeno u amfibolitima. korak mjerenja). bituminous shale). a središnji element je podijeljen na jamicu sprijeda i izbočinu (bar) ili na zub i brazdu (groove) na suprotnoj polovici ljušturice. Kristaloblastična stijena (crystalloblastic rock) sastavljena uglavnom od amfibola i plagioklasa s malom količinom kvarca ili bez njega. amphibolite – amfibolit. amnion). Pelitske asocijacije sadrže tinjce vezane s almandinom. Stratigrafska rasprostranjenost: gornji eocen-danas. Hladnokrvni tetrapodi (cold-blooded tetrapods) koji dišu s pomoću škrga u ranom stadiju života. ili jamice (sockets) na suprotnoj polovici ljušturice. Tijekom embrionalnog stadija nemaju amnion (unutarnju embrionalnu ovojnicu. Kristali amfibola su stupićasti ili vlaknasto prizmatični. Organska molekula s pozitivno ili negativno nabijenom ili nenabijenom grupom koja je topljiva u vodi. pramekušci. U petrologiji – unošenje amfibola (amfibolskog minerala) ili supstitucija njime. amplitude anomaly – anomalija amplitude. Široko su rasprostranjena komponenta eruptivnih (magmatskih) i metamorfnih stijena (neki od njih su potpuno metamorfni ili sekundarni minerali) i po kemijskom sastavu su analogni piroksenima. almandine-amphibolite facies). imbibition method of wettability measurement. amplitudna anomalija. na primjer. Takve anomalije mogu upućivati na postojanje akumulacije ugljikovodika. rakušci. (1) Amplituda analogna amplitudi oblika vala za simetrični. antofilit (anthophyllite). hornblende). Skup asocijacija metamorfnih minerala (facijes) u kojem su bazične stijene (basic rocks) predstavljene rogovačom (hornblendom) i plagioklasom – plagioklas je oligoklas-andezin ili neki više kalcijski varijetet. kijanitom ili silimanitom. fokusiranjem brzine. pogreškama u obradi podataka i drugim uzrocima. poroznost.ampelite 42 amplitude variation with offset (AVO) mjerenja) i ukupnog volumena vode istisnute spontanim upijanjem nafte i prisilnim istiskivanjem vode naftom (3. Postoji podjela amfibolitskog facijesa na kordijeritsko-amfibolitski (cordierite-amphibolite facies) i almandinsko-amfibolitski facijes (v. a plućima u kasnijim stadijima. Karakterizirani su vrpčastom strukturom – vrpce su beskonačni dvostruki piroksenski lanci tetraedara s omjerom silicij:kisik jednakim 4:11. Karakterizirani su vlažnom kožom u kojoj se nalaze brojne sluzne žlijezde (glandular skin). Red rakova (crustaceans). ali ne s andaluzitom ili kordijeritom. wettability measurement. tremolit (tremolite). acoustic impedance). ali se od njih razlikuju po bočno spljoštenom tijelu (laterally compressed body). amphibolite facies – amfibolitski facijes. amplitude variation with offset (AVO) – promjena amplitude s odmakom. amplitude – amplituda. a ne po dorzoventralno spljoštenom (dorsoventrally compressed body). arfvedsonit (arfvedsonite). Razred marinskih moluska (mekušaca. polovica ortogonalne udaljenosti između antiformnih i sinformnih anvelopnih ploha (enveloping surface). ali također mogu biti uzrokovane geometrijskim fokusiranjem. za razliku od anionske (anionic). Kalavost je dobra prizmatična u dva smjera koji su paralelni s plohama kristala i sijeku se pod kutovima oko 56° i 124°. rogovača ili hornblenda (hornblende). (1) Mineral iz skupine tamnih stjenotvornih željezno-magnezijskih silikatnih minerala koji su tijesno srodni po strukturi (kristalnoj formi) i sastavu. isopods) po tome što nemaju oklop (carapace) i imaju nestapkaste oči (unstalked sessile eyes). amphibolitization – amfibolitizacija. kada plinonosni pješčenjak zaliježe ispod šejla (u tom slučaju se termin rabi sinonimno s terminom indikator ugljikovodika.000 bar) s temperaturama u rasponu od 450 °C do 700 °C.000 i 8. Nastanak amfibola u stijeni kao sekundarnog minerala (secondary mineral). S povećanjem sadržaja kvarca amfibolit prelazi u rogovačin plagioklasni gnajs (hornblende plagioclase gneiss). Analizom takve promjene amplitude (AVO analysis) određuje se debljina. ribekit (riebeckite). ampelite – ampelit. a anomalija pada amplitude – tamna točka (dim spot). (3) Termin koji se katkada rabi kao sinonim za rogovaču ili hornblendu (v. Zastarjeli naziv za crni ugljeni ili bituminozni šejl (glineni škriljavac – black carbonaceous shale.

Termin za označavanje stijena koje sadrže mandule (v. Pretaljivanje već postojećih stijena u velikoj dubini Zemlje gdje vladaju visoke temperature pa na taj način stijene postaju magma. anaerobic bacteria – anaerobne bakterije. anchor handling tug supply vessel. Pridjev za označavanje stijena koje sadrže brojne mandule. Termin je često praćen atributima poput intergranularan (međuzrnski). analogous fields – slična polja. diatexis. anchor-handling vessel. Plinska šupljina ili mjehurić u eruptivnim (magmatskim) stijenama ispunjeni sekundarnim mineralima – kalcitom. nakon čega je moguće modelirati druge tipove sadržaja fluida. dok sloj ugljena može pokazati opadajuću amplitudu. v. anamorphism – anamorfoza. amygdaloidal. anamorfizam. Brod za izvođenje operacija pozicioniranja bušaćih brodova i platformi sidrenjem (za vučenje sidrenih linija i postavljanje sidara). Može prijeći u metamorfozu (metamorfizam). amygdale – mandula. syndiagenesis. synthetic group. amygdule. analysis of production and reserve data – analiza podataka o proizvodnji i rezervama. Faza dijageneze tijekom koje dolazi do kompakcije (zbijanja) i sazrijevanja taloga (faza kompakcije i sazrijevanja) – klastična sedimentna zrna ili kemijski sedimenti se tijesno spajaju jedni s drugima i litificiraju pri dubokom pokapanju (prekrivanju) stijena (do 1. približno u zonama trošenja (raspadanja) i cirkulacije podzemnih voda (voda-temeljnica). amygdule – mandula. anatectic magma – anatektička magma. mandulast. kvarcom. dekarbonizacije. Podrazred reptila (gmazova. Statistička anali- za na bazi historijata proizvodnje i rezervi. Karakterizirana je izbacivanjem (izlaženjem) i uzlaznom migracijom konatnih (reliktnih) voda i drugih nemagmatskih fluida (npr. intrusive rock) koja sadrži brojne mandule (plinske šupljine ili mjehuriće ispunjene sekundarnim mineralima – v. group) budući da se njene detaljnije podjele danas smatraju formacijama. diferencijalan. v. v. anchimetamorphism – anhimetamorfoza. Uključuje kralješnjake u slatkim i brakičnim vodama s jednim nosnim otvorom (one-nostril jawless vertebrates). aerobic bacteria) jer ga dobivaju redukcijom spojeva koji sadrže kisik. anapsids. Konstruktivna (intenzivna) metamorfoza (metamorfizam) u zoni anamorfoze (anamorphic zone) na znatnoj dubini u Zemljinoj kori. beštitnjače. metatexis. anastomosing stream – anastomozna (prepletena) rijeka. dehidratacije i deoksidacije. Sinonim: anapsid reptiles. u Meksičkom zaljevu) nego u starijim i dobro cementiranim sedimentima. selektivan ili potpun. amygdaloid. amygdule) i za označavanje strukture takvih stijena. U stratigrafiji – litostratigrafska jedinica (rock-stratigraphic unit) koja se ranije klasificirala kao formacija. anchor-handling vessel – brod za razvlačenje sidrenih linija. anapsids (Anapsida) – anapsidi. anadiagenesis – anadijageneza. Bakterije kojima uopće ili djelomično nije potreban slobodni kisik za životnu aktivnost (za razliku od aerobnih bakterija – v. anapsid reptiles – anapsidi. Karakterizirani su područjem temporalnog luka (roofed temporal region) u kojem nema sljepoočnih (temporalnih) otvora (temporal openings). anchor-handling tug supply vessel – brod za razvlačenje sidrenih linija (polaganje sidara). mandulast. (2) amigdaloidan. palingenesis. Karakterizirani su izduljenim vretenastim tijelom i neproširenim štitom glave (head shield). Stratigrafska rasprostranjenost fosilnih anapsida: kasni paleozoik-rani mezozoik. katamorphism. anchor-handling boat – brod za razvlačenje sidrenih linija. AVO analiza se pokazala uspješnijom u mladim i slabo konsolidiranim stijenama (na primjer. ali se sada smatra grupom (v. analytic group – analitička grupa (skupina). mandulasta stijena. 1. braided stream. Sinonim: middle diagenesis. v. parcijalan. v. Sediment koji je vrlo bogat organskim tvarima. Promjena mineralnog sastava stijena (sadržaja minerala u stijenama) pri temperaturama i tlakovima koji prevladavaju u području između površine Zemlje i zone prave metamorfoze (metamorfizma). anaerobic decay – anaerobno raspadanje. v. Britaniji se za mandulu običava rabiti termin amygdale i u tom slučaju se termin amygdule odnosi samo na male mandule. U tehnologiji razrade – polja sa sličnim svojstvima koja su u naprednijem stadiju razrade ili proizvodnje (iskorištavanja) od danog zanimljivog polja i koja mogu osigurati koncepcijsku pomoć pri interpretaciji manje količine podataka. Sinonim: amygdaloidal. U V. Magma koja se formirala kao rezultat procesa anatekse (pretaljivanja već postojećih stijena u velikoj dubini Zemlje – v. anchor handling tug supply vessel. anchor-handling tug supply vessel. anaerobic sediment – anaerobni sediment. amygdule). Plinonosni pješčenjak može pokazati rastuću amplitudu s promjenom udaljenosti do točke paljenja. Ekstruzivna (efuzivna) ili intruzivna eruptivna (magmatska) stijena (extrusive rock. reptiles). nafte) i često često reduktivnim uvjetima. anchor-handling supply boat – brod za razvlačenje sidrenih linija. epidiagenesis. amygdaloidal – amigdaloidalan. anchor-handling supply boat. kalcedonom ili zeolitom (ceolitom). v. Tip . gdje dolazi do tečenja stijena i stvaranja kompleksnih minerala veće gustoće iz jednostavnih minerala manje gustoće djelovanjem procesa silikatizacije (silication). Red izumrlih agnata (beščeljusnica. Raspadanje (razlaganje) organskih supstancija (tvari) pri potpunom ili gotovo potpunom izostanku kisika. Konačni produkti raspadanja su obogaćeni ugljikom. Sinonimi: anchor-handling boat. Metoda procjene neotkrivenih resursa nafte i plina bazirana na statističkoj analizi parametara. kao što je kretanje proizvodnje i rezervi tijekom duljeg perioda. anatexis).000 metara).amygdale 43 anchor packer fluid. što dovodi do potpunog ili gotovo potpunog izostanka kisika na površini sedimenta i obogaćivanja prirodnih voda sumporovodikom. amigdaloidalan. tj. v. anaspids (Anaspida) – anaspidi. agnathans). Pri određenim uvjetima u bušotini anaerobne bakterije mogu uzrokovati stvaranje kamenca u vodenim sustavima i nastanak sumporovodika iz sulfata. anchor packer – sidrena dubinska brtvenica (paker). v. amygdaloid – (1) amigdaloid. anatexis – anateksa. syntexis. anhimetamorfizam. v. Stratigrafska rasprostranjenost: srednji silur-gornji devon. v. Karakterističan je za neke fjordove i bazene u kojima je ograničena cirkulacija vode.

v. kao što je kut nagiba (angle of dip) povezuje s horizontalnom ravninom. anchor pipe – sidrena cijev. a obično se nalazi i kvarc. v. Bismarckov arhipelag i otočja Fiji i Tonga. flowering plants. angle of departure – kut izlaza. oštri kut koji čini zraka energije (ray of energy). angiosperms (Angiospermae. v. dip. Pacific suite). angiosperm pollen – pelud (polen) angiospermi (kritosjemenjača). Andezit je efuzivni (ekstruzivni) ekvivalent diorita (v. U optici – oštri kut pod kojim zraka pada na liniju okomitu na površinu razdjela. Odjel biljaka (razred viših sjemenjača) s pravim cvjetovima (true flowers) u čijem je središtu smještena plodnica (ovary) sa sjemenim zametcima. upadni (Brewsterov) kut. angle of deflection – kut devijacije kanala bušotine. Stratigrafska rasprostranjenost: rana kreda (moguće i ranije)-danas. Atlantic suite) i pretežito andezita Pacifičke petrografske provincije (Pacifičke serije – v. smjer iz kojeg dolazi (nailazi) seizmički val. anchor spread – raspored sidara. anelasticity – neelastičnost. Sinonim: emergence angle. Magnoliophyta) – angiosperme. na primjer. S porastom sadržaja alkalijskog glinenca (feldšpata) andezit prelazi u latit (latite) a s porastom sadržaja i alkalijskog glinenca i kvarca u dacit (dacite). primarna komponenta srednjih eruptivnih (magmatskih) stijena.anchor pattern 44 angle of incidence proizvodne dubinske brtvenice (v. angle of dropoff. anemoclastic rock – anemoklastična stijena. production packer) koja brtvi djelovanjem težine kolone uzlaznih cijevi (tubinga) ili bušaćih šipki. Osnovna masa stijene je u pravilu sastavljena od istih minerala kao fenokristali. Sinonim: tail pipe. Povezuje strukturu s vertikalnom ravninom. Na zapadu se granica pruža od Aljaske do istočnog kraja Novog Zelanda i otoka Chatham. Klastična stijena koja se pretežito sastoji od anemoklasta (odlomljenih fragmenata stijena koji su više ili manje zaobljeni djelovanjem vjetra). angle of buildup. na primjer optičke. Okomiti upad (normal incidence) jest slučaj . Za uobičajenu primjenu (brtvljenje prostora između kolona zaštitnih i uzlaznih cijevi) sidreni se paker spušta u bušotinu i vadi iz nje s kolonom uzlaznih cijevi. angle dropoff (drop off ) – smanjenje (pad) kuta otklona kanala bušotine od vertikale. diorite). v. angle of deviation – kut devijacije kanala bušotine. mooring pattern. Mjeri se u ravnini okomitoj na strukturne plohe u poprečnom presjeku. angle of dropoff – kut smanjenja otklona kanala bušotine od vertikale. U seizmičkoj prospekciji – oštri kut pod kojim fronta seizmičkog vala pada (dolazi) na površinu razdjela. iako plagioklas može biti kiseliji. rogovaču. cvjetnice. biotit. angle of drift – kut devijacije kanala bušotine. v. drift angle. andesite line – linija andezita. Mineral iz skupine glinenaca (plagioklas). seizmičke ili elektromagnetske. U južnom dijelu Pacifika granica nije praćena. s normalom na površinu razdjela. Slojni fluidi struje u sidrenu cijev i kroz nju. padanje seizmičkog vala na sloj. angiosperms. angle buildup (build-up) – povećanje (rast) kuta otklona kanala bušotine od vertikale. Često se prenose vjetrom na velike udaljenosti i uobičajene su u sedimentima. andesite – andezit. prolazi kroz Japan. Oštri kut između strukturne ravnine i vertikalne ravnine geološkog poprečnog presjeka. Sinonimi: angle of deflection. Geografsko-petrografska granica (geographic-petrographic boundary) između područja rasprostranjenosti stijena dviju petrografskih provincija – bazalta Atlantske petrografske provincije (Atlantske serije – v. angle of drift. skupinu otoka Mariani i Palau. na primjer seizmički val. angle of deviation. v. kut koji fronta seizmičkog vala čini s površinom. angle of incidence – kut upada. kut pod kojim smjer kanala bušotine odstupa od vertikale (kut otklona kanala bušotine od vertikale). angle of dropoff. Može se postaviti na bilo kojoj dubini u kanalu bušotine ili osloniti na njeno dno. padanje seizmičkog vala na sloj. angle of buildup. a njihova pelud se rabi za određivanje starosti i sredina taloženja sedimentnih stijena. U bušotinama bez zaštitne kolone (casing) sidreni paker se može primijeniti za izolaciju podinske vode. Zbog načina primjene (oslanjanje na dno kanala bušotine) sidreni paker se također naziva pridnena dubinska brtvenica ili pridneni paker (bottom-hole packer). gymnosperms. Sinonimi: angiosperm plants. U procesu bušenja – promjena kuta otklona intervala kanala bušotine od vertikale po jedinici duljine kanala (u °/10 m ili °/100 ft) kada se povećava nagib kanala. na primjer andezita i diorita. anchor pattern – raspored sidara. v. v. flowering plants). angle of approach – kut nailaska. kritosjemenjače. a njegova zraka okomita na površinu razdjela. v. zvučne. s horizontalom i komplement je kuta upada (angle of incidence). Sinonim: Marshall line. (2) U seizmologiji – efekt apsorpcije (prigušivanja) seizmičke energije (seizmičkog vala). (1) U strukturnoj geologiji – neelastična relaksacija u vrijeme vrlo malih deformacija koje se obično izučavaju kao prisilne vibracije. v. angle of deviation. gymnosperm pollen. angle of incidence) jednak nuli. Istočna granica je manje jasno definirana. kritosjemenjače. ali vjerojatno ide duž zapadnih obala Sjeverne i Južne Amerike. Kut koji čini zraka energije. mooring pattern. U procesu bušenja – promjena kuta otklona intervala kanala bušotine od vertikale po jedinici duljine kanala (u °/10 m ili °/100 ft) kada se nagib kanala smanjuje prema vertikali. angle of emergence – kut izlaza. Okomiti upad (normal incidence) jest slučaj kada je upadni kut (v. na primjer. v. Odsječak perforirane cijevi ispod dubinske brtvenice (pakera) pri ispitivanju (testiranju) slojeva alatkom koja se spušta u bušotinu s kolonom bušaćih šipki (metoda DST). angiosperm plants – angiosperme. angle of buildup – kut povećanja otklona kanala bušotine od vertikale. U procesu bušenja – kut između iskrivljenog (crooked hole) ili koso usmjerenog (orijentiranog) kanala bušotine (deviated hole) i okomice. fronta vala paralelna s površinom. v. Cvjetnice su se pojavile u kredi i egzistiraju i danas. Tamnoobojena finozrnasta efuzivna (ekstruzivna) eruptivna stijena (extrusive rock) koja. Reprodukcijske čestice veličine prašine koje ispuštaju angiosperme (kritosjemenjače. piroksen). andesine – andezin. angle of dip – kut nagiba. u slučaju kada je portifiritska. sadrži fenokristale sastavljene u prvom redu od zonalnog natrijskog (kiselog) plagioklasa (osobito andezina) i jedan ili više mafitnih minerala (na primjer.

Specifičan slučaj diskordancije je kada mlađi pokrovni sedimenti zaliježu na erodiranoj površini prevrnutih ili nabranih starijih stijena. v. Nešto je veći od kuta mirovanja ili kuta prirodne kosine (v. discordance. U geologiji – minimalni kut između strukturne ravnine i ravnine geološkog poprečnog presjeka koji je usporediv s kutom potonuća (angle of plunge) na geološkoj karti. an- . Sinonim: angle of rest. angle of reflection – kut refleksije. roundness). v. angular unconformity. incident angle. angularity test – ispitivanje otklona kanala bušotine. uglast. na primjer. kut prirodne kosine. mjeren od horizontalne ravnine. Stijensko kršje (detritus) nastalo trošenjem (raspadanjem) pri intenzivnom djelovanju smrzavanja ispod zaliježućih i susjednih temeljnih stijena. Sinonim: refraction angle. v. Termin se često primjenjivao za označavanje svojstva sedimentne čestice. angle of slide – kut klizanja. po kemijskom sastavu bezvodni kalcij-sulfat (također stijena sastavljena od sulfata kalcija). rahli) materijal ostaje nepokretan na nakupinama sličnog materijala. angular unconformity – kutna (strukturna) diskordancija (nesklad). angle of ultimate stability – kritični kut (kut stabilnosti) padine. angle of penetration – kut uronjavanja (poniranja). v. nonconformity). s formom koja je uvjetovana okružujućim. roundness class) koji sadrži uglate čestice. v. ali se to svojstvo danas češće naziva terminom zaobljenost (v. na primjer. rahli) materijal. euhedron. angular – uglat. Primjenjuje se za regulaciju strujanja fluida u cijevima. v. v. Rompski mineral iz skupine evaporita. (2) Klastično zrno (zrno klastičnog minerala) koje nema kristalne plohe.17 i 0. također kristal sedimentne stijene (na primjer. reflektiranog od površine. loma). pri kojem nevezani (rastresiti. Sinonimi: angular discordance. Anhidrit se obično sreće u obliku bijele ili svijetlo obojene zrnaste do kompaktne (guste) mase koja formira velike slojeve ili žile u sedimentnim stijenama i također je povezan s gipsom i halitom u evaporitima. angle of refraction – kut refrakcije (prelamanja. orogenic unconformity. unconformity) između dviju skupina stijena u slučaju kada njihove plohe slojevitosti nisu paralelne ili kada ispod zaliježuće starije stijene padaju (imaju nagib) pod drugim (različitim) kutom (obično strmijim) nego mlađi. refraktiranog (prelomljenog) od površine. anhydrock – anhidritna stijena. clinounconformity (v. Kut upada je komplement izlaznog kuta (angle of emergence). slope test. anhedron – anhedralni kristal. angle sub – zakrivljeni bušaći prijelaznik. (3) Oblik anhedralnog kristala – termin su prvobitno neki autori primijenili u vezi s komponentama eruptivne (magmatske) stijene radije nego sinonimne termine ksenomorfan (xenomorphic) i alotriomorfan (allotriomorphic) kako su oni bili prvobitno definirani. angular fold – uglata bora. Termin se osobito često rabi za sedimentne čestice koje nisu zaobljene (izvaljane) ili su vrlo malo zaobljene i s oštrim rubovima i uglovima.125) ili. euhedral. poput blokova (fragmenata) s brojnim sekundarnim uglovima (15 do 30) i veličinom zaobljenosti od 0 do 0. Katkada se to smatra tipom erozijskog nesklada (v. U optici i seizmici – kut između smjera širenja vala. Sinonim: reflection angle. bent sub. između 0. critical slope angle. Kut mirovanja materijala obično varira između 33° i 37° na prirodnim padinama (kosinama) i rijetko je manji od 30° ili veći od 39°. Zavisnost između kuta upada i kuta refrakcije (loma) opisuje Snellov zakon (Snell’s law). U geologiji – diskordancija ili nesklad (v. Kristal eruptivne (magmatske) stijene s nesavršenom formom (neograničen vlastitim kristalnim plohama. a njegova zraka okomita na površinu razdjela. fronta vala paralelna s površinom. kristal kalcita u prekristaliziranom dolomitu) bez kristalnih ploha. salt domes). većom tvrdoćom i nešto manjom topljivošću. Taj kut je nešto manji od kuta padine (kosine) pri kojem materijal počinje kliziti (v. anhedral – anhedralan.angle of penetration 45 anhydrock kada je kut upada jednak nuli. angle of slide) i obično je za 5° do 10° manji od kuta unutarnjeg trenja istog materijala. Maksimalni kut nagiba.15 (srednja vrijednost 0. obično mjeren od horizontalne ravnine. anhydrite – anhidrit. angle of repose – kut mirovanja. angular discordance – kutna diskordancija. angularity – uglatost. torrential cross-bedding). i linije koja je okomita (okomice) na površinu u točki refrakcije (loma). Ventil s ručnim upravljanjem čiji je izlazni otvor orijentiran pod pravim kutom (90°)prema njegovu ulaznom otvoru. Sinonim: cube spar. structural unconformity. angle of rest – kut mirovanja. anhedral.21). Termin čija primjena označava: (1) Kristal minerala koji nema razvijene vlastite vanjske kristalne plohe (iako njegova molekularna struktura može uzrokovati pojavljivanje takvih ploha) ili kristal minerala koji ima zaobljenu ili nepravilnu formu zbog tijesnog rasporeda zrna susjednih minerala tijekom kristalizacije ili prekristalizacije. kosa slojevitost nastala bujicama (v. v. iznad zaliježući slojevi. Terminom angular se također označava razred zaobljenosti (izvaljanosti – v. v. angle valve – kutni ventil. Zavisi od frikcijskih svojstava materijala i neznatno raste s povećanjem čestica i njihove uglatosti. angular drift – uglati nanos. Takav tip slojevitosti često podrazumijeva mehanizam sedimentacije vodom kao.25 (srednja vrijednost 0. Čini gips (v. tangential cross-bedding. Može zalijegati kao pokrovna stijena (cap rock) iznad solnih doma (kupola. Lako se mijenja i pri promjeni prelazi u gips. subhedral. zemlja (earth) ili sipar (talus) počinje kliziti. Sedimentna stijena pretežito sastavljena od minerala anhidrita (v.). accordion fold. Koji ima oštre uglove ili rubove. gypsum) bez njegove kristalizacijske vode (water of crystallization). U geologiji – oštrina uglova i rubova sedimentne čestice. U optici i seizmici – kut između smjera širenja vala. od kojeg se razlikuje oblikom kristala. prethodno kristaliziranim mineralima). i linije koja je okomita (okomice) na površinu u točki refleksije. Minimalni kut padine (kosine). oštre ili diskordantne kutove. angle of repose). v. Kosa slojevitost karakterizrana time što se nagnuti slojevi pojavljuju u presjeku gotovo kao pravci koji sa ispod zaliježućom plohom (površinom) čine velike. angle of repose. pri kojem svaki nevezani (rastresiti. Sinonimi: Brewster angle. prema drugom autoru. angular cross-bedding – uglata kosa slojevitost.

anisotropic – anizotropan. soda ash. (1) Sedimentni sloj istaložen ili pretpostavljeno istaložen tijekom godine. active layer. širenje zvučnih valova. a visoka točka za njihov manji sadržaj. Mineral koji je potpuno ili bitno bez vode. a ispod ladinika (Ladinian). Stratigrafski kat donjeg dijela srednjeg trijasa (lower Middle Triassic) u Europi – iznad skita (Scythian). Koji pokazuje različita fizička svojstva (koji posjeduje promjenljiva fizička svojstva) u raznim smjerovima u kojima su mjerena. na primjer. annual layer – godišnji sloj. toplinska ili električna vodljivost. kolutićavi crvi. permeabilnost i druga svojstva. Sposobnost brtvljenja cijevi različitog promjera je jedna prednost prstenastog preventera u odnosu na čeljusni preventer (v. elastičnost. v. anhydrous sodium carbonate – bezvodni natrij-karbonat. alotriomorfan. Ležište s anizotropnom permeabilnošću (orijentiranom permeabilnošću). anisomyarian. v. anisomyarian – (1) anizomijarni. akumulirali na okolnoj soli. Sinonim: aeolotropic. isotropic formation. virglor. Također se rabi za ispitivanje ugljikovodičnih goriva i maziva (za predviđanje cetanskog broja destilatnog goriva ili svojstva otapanja baznog ulja). Stratigrafska rasprostranjenost: pretkambrij (?)-danas. v. srednjokontinentska itd. ako nije drugačije navedeno. ram blowout preventer). anisotropic formation – anizotropna formacija. kompresibilnost. blowout preventer stack) s brtvenim elementom nalik na veliki gumeni prsten (rubber doughnut) koji može brtviti prostor oko predmeta nepravilna oblika u kanalu bušotine (na primjer. Termin anizotropan se. Svi kristali su anizotropni u odnosu na neka svojstva. aniline point – anilinska točka. protuerupcijski uređaj (preventer)s gumenim brtvenim prstenom. (2) Tamni pojas u solnom štoku od prethodno raspršenih kristala anhidrita koji su se. Većina formacija pokazuje anizotropiju permeabilnosti gdje je vertikalna permeabilnost znatno manja od permeabilnosti u horizontalnom smjeru. Karakteristična je monotona slojevitost te kompaktna (gusta) i saharoidna tekstura. aromatska. Trajao je otprilike prije 245 do 240 milijuna godina. Buudući da se brtvljenje nezacijevljenog kanala bušotine ne smatra tako pouzdanim kao brtvljenje oko cijevi. Anisian stage – anizik.). isotropic. Geološka formacija čija svojstva (najčešće permeabilnost i naprezanje) ovise o smjeru. Karakterizirani su segmentiranim (kolutićavim) tijelom (segmented body) s izrazitom glavom i dodacima (appendages). na primjer. v. anionic surfactant – anionska površinski aktivna tvar (surfaktant). (2) Zastarjeli sinonim za heterogranularan (v. kolutičavci. annelid worms – anelidi. v. Termin za označavanje nekih moluska školjkaša (bivalves. crvi kolutičavci. Većina preventerskih sklopova ima najmanje jedan prstenasti preventer na vrhu sklopa i jedan ili više čeljusnih preventera ispod njega. segmented worms. Rijetki su kao fosili budući da nemaju tvrdih dijelova (skeletne strukture). Molusk (mekušac) iz reda Anisomyaria. anisomyarian. Sinonimi: annelid worms. annular blowout preventer – prstenasti protuerupcijski uređaj (preventer). annually thawed layer – aktivni sloj. Katkada može postojati veza između anizotropije permeabilnosti i anizotropije naprezanja. annual production decline rate – godišnji tempo pada proizvodnje. mineral čiji kemijski spoj (sastav) nema vode. aniline point test – ispitivanje anilinske točke. aniline point temperature) najniža je temperatura pri kojoj jednaki volumeni anilina i ulja formiraju jednu fazu. annelids (Annelida) – anelidi. anisotropic reservoir – anizotropno ležište. anisometric – anizometrijski. API specifikacije zahtijevaju (kao dio certifikacije preventera) da gumeni brtveni prstenovi . U tehnologiji isplaka – ispitivanje baznih ulja koja se primjenjuju za pripravljanje uljnih isplaka (isplaka na bazi ulja). anidiomorphic – anidiomorfan. anterior adductor muscles). međutim. Razlika između jedinice i kvocijenta (omjera) kapaciteta proizvodnje na koncu i na početku dane godine. bivalve mollusks) koji imaju znatno reducirane ili uopće nemaju prednje mišiće aduktore (mišiće zatvarače ljuštura. aniline point. Najniža temperatura pri kojoj su jednaki volumeni svježe destiliranog anilina i ispitivane nafte potpuno miscibilni. v. Primjena dizelskog ulja s anilinskom točkom ispod 49 °C (120 °F) u uljnim isplakama je vjerojatno rizična. Približno korelira s količinom i tipom aromatskih ugljikovodika u uzorku ulja – niska anilinska točka je indikativna za veći sadržaj aromata. nakon precipitacije iz otopine. v. Sinonim: Virglorian. kolutićavi crvi. naftenska. 1. anhydrous mineral – bezvodni mineral. (1) Termin kojim se označavaju kristali nejednakih dimenzija. odnosi na optička svojstva i u tom smislu su svi kristali (osim kristala kubičnog sustava) anizotropni. anisomyarian mollusk – anizomijarni molusk (mekušac). Izražava se kao dio cijelog ili u postotcima. na primjer glacijalna varva (sloj vrpčaste gline ledenjačkog podrijetla). uključujući i kristale sa znatnom spljoštenošću. za razliku od kationske (cationic). Dio sklopa protuerupcijskog uređaja ili preventerskog sklopa (v. Anisian. v. crvi kolutičavci. v. v. Taj test pokazuje karakter nafte (parafinska. kalcinirana soda. Ispitivanje pokazuje vjerojatnost oštećenja elastomera kada dođu u kontakt s uljem. Koljeno crvolikih beskralješnjaka (worm-like invertebrates). Organska molekula s negativno nabijenom grupom koja je topljiva u vodi. Anilinska točka (naziva se temperatura anilinske točke. anizometrički. oko kolone bušaćih i teških šipki i zaštitnih cijevi) ili nezacijevljeni kanal bušotine (kanal bušotine bez zaštitnih cijevi). xenomorphic. annelids. Aktivira se hidrauličkim komprimiranjem brtvenog elementa od gume ili armirane gume. (2) anizomijarni molusk (mekušac).anhydrous sodium carbonate 46 annular blowout preventer hydrite). heterogranular). neionske (nonionic) ili amfoterne (amphoteric) površinski aktivne tvari (surfaktanta). kolutičavci. izduljenošću ili i jednim i drugim. ksenomorfan. osim hitinskih čeljusti (chitinous jaws) koje se nazivaju skolekodonti (scolecodonts) pa su češći kao ihnofosili (poput tragova rovanja i puzanja). Anizotropija naprezanja je često najveća između naprezanja uzrokovanog pokrovnim slojevima (stijenama) i horizontalnog naprezanja u plohi slojevitosti (razlike naprezanja u plohi slojevitosti su uobičajene u tektonski aktivnim područjima). aniline point test.

hydril blowout preventer. v. mist flow) ili emulzijsko (emulsion flow). što se dešava u necementiranim intervalima. annulus pressure-responsive safety valve – sigurnosni ventil prstenastog prostora upravljan tlakom. anorogenic – anorogenetski. Druge geofizičke anomalije. spherical blowout preventer. prstenasto strujanje se može opisati kao valovito prstenasto strujanje (wavy annular flow). annular packoff – brtvenica prstenastog prostora. (2) U geofizici – odstupanje od stalnog ili zakonomjernog karaktera geofizičkih veličina. najbazičniji član plagioklasa. flow annulus. Strujanje (proizvodnja) slojnih fluida kroz prstenasti prostor između zaštitne kolone (casing) i kolone uzlaznih cijevi (tubing). annulus – (1) prstenasti prostor bušotine. annular space. Ako brzina strujanja padne ispod kritične. annular flow – (1) prstenasto strujanje. annular gas flow – strujanje plina u prstenastom prostoru. Brzina strujanja fluida u prstenastom prostoru bušotine. annular production – proizvodnja kroz prstenasti prostor. Važno je kontrolirati brzinu u tom prostoru kako bi se osiguralo propisno ispiranje kanala bušotine (čišćenje kanala od krhotina izbušenih stijena i drugih čestica) i izbjegla erozija stijenke kanala bušotine. razlika između opažanih (izmjerenih) i izračunanih vrijednosti (vrijednosti prognoziranih teoretskim modelom). na primjer. 2. a teži fluid na stijenki cijevi u obliku tankog filma. geokemijske anomalije na površini Zemlje mogu upućivati na akumulacije ugljikovodika u podzemlju. a kod cementacije kolone zaštitnih cijevi cementna kaša se pumpa od dna bušotine (dna zaštitne kolone) u prstenasti prostor između kolone i stijenke bušotine. Anomalije mogu biti vrlo zanimljive u geološkim istraživanjima ugljikovodika budući da one često upućuju na akumulacije i perspekivnost nafte i plina. (2) prsten porne vode. (2) prstenasti prostor bušotine. sleeve blowout preventer. sleeve BOP. v. annular space – (1) prstenasti prostor. Uređaj za brtvljenje prstenastog prostora između vanjskog promjera obješenih cijevi ili vješalice i unutarnjeg promjera glave ili prolaznog komada s prirubnicama (thru spool) kroz koji prolaze cijevi ili je obješena vješalica. S porastom brzine strujanja film fluida može nestati i prstenasto strujanje prelazi u magličasto (v. annular preventer – prstenasti protuerupcijski uređaj (preventer). lost circulation. (1) Triklinski mineral bijele ili sivkaste boje iz skupine plagioklasa (plagioclase feldspar group). anorthic system – triklinski sustav (kristalni sustav). i (c) kolone bušaćih šipki (bušaće kolone) i stijenke kanala bušotine. annulus zone – prijelazna (prstenasta) zona. Sinonimi: annular BOP. Kroz prstenasti prostor bušotine između njene stijenke i kolone bušaćih šipki ili zaštitne kolone (ako je ugrađena) uzlazno struji cirkulirajući isplačni fluid u procesu bušenja. odnosno upućivati na njihove akumulacije. Strujanje slojnog plina u prstenastom prostoru bušotine između zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. na primjer.annular BOP 47 anorthite hermetiziraju nezacijevljeni kanal bušotine. Prostor koji okružuje neki cilindrični objekt smješten unutar drugog objekta (na primjer. neorogenetski. (2) strujanje u prstenastom prostoru. annular BOP – prstenasti protuerupcijski uređaj (preventer). annular blowout preventer. Lakši fluid može biti maglica ili emulzija. annular velocity – brzina strujanja u prstenastom prostoru. Bouguerova anomalija (Bouguer anomaly). casing) i kolone uzlaznih cijevi (tubing). Sreće se u ba- . casing) i stijenke kanala bušotine koje se pojavljuje kada veličina hidrostatičkog tlaka u kanalu bušotine nije dostatna da spriječi pojavljivanje plina. brzina strujanja bušaće isplake u procesu bušenja ili cementne kaše (otopine) pri cementaciji bušotine. (1) Koji se odnosi na plutonsku (dubinsku) metamorfozu (metamorfizam) ili supstituciju (zamjenu). Sinonim: casing flow. (2) Koji se odnosi na efuzivne eruptivne (magmatske) stijene. Tip (režim) višefaznog strujanja fluida u cijevima u kojem lakši fluid struji u središnjem dijelu cijevi. Prstenasto strujanje se javlja pri visokim brzinama strujanja lakšeg fluida i primijećeno je i u vertikalnim i u horizontalnim bušotinama. Sinonimi: annulus. Prostor u bušotini koji okružuje kolonu bilo kakvih cijevi u njenom kanalu. ali također čak u cementiranim ako cementacija nije izvedena kvalitetno. anorthite – anortit. annular preventer. annulus pressure – tlak u prstenastom prostoru (zaštitnoj koloni). odnosno prstenasti prostor između: (a) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. bag preventer. 3. v. casing pressure. Prsten porne (intersticijalne) vode uzrokovan prodorom isplačnog filtrata (mud filtrate) u formaciju zasićenu ugljikovodicima. triclinic system. v. Koji nije povezan ili se ne odnosi na orogenetski poremećaj (tektonsku deformaciju). casing) i stijenke kanala bušotine. prostor koji okružuje bilo kakvu cijev ili cijevi u kanalu bušotine). Često se rabi termin kritična brzina strujanja u prstenastom prostoru (critical annular velocity) za opisivanje brzine pri kojoj isplačni fluid efikasno transportira (iznosi) čvrste čestice iz bušotine. Također. transition zone. U slučaju kada je površina razdjela fluida nepravilna. v. casing pressure. Ventil koji je osjetljiv na tlak u prstenastom prostoru bušotine i koji se automatski otvara za ispuštanje prekomjernog tlaka iz prstenastog prostora. v. entitet ili svojstvo koji se razlikuju od tipičnih ili očekivanih. v. (b) zaštitne kolone i kolone uzlaznih cijevi (tubing). Proizvodnja ležišnih fluida kroz prstenasti prostor bušotine između zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. annular pressure – tlak u prstenastom prostoru (zaštitnoj koloni). (1) U geologiji – lokalno odstupanje od općih geoloških svojstava područja (regionalnih geoloških svojstava). Može se podesiti na bilo koji maksimalni tlak na površini. universal blowout preventer. annular blowout preventer. na primjer. anogenic – anogen. kao što su anomalija amplituda (amplitude anomaly) u seizmičkoj prospekciji ili magnetska anomalija (magnetic anomaly) u Zemljinoj kori. mogu biti povezane s akumulacijama ugljikovodika. anomaly – anomalija. v. postoji opasnost od taloženja čestica i stvaranja naslaga ili čepova u kanalu bušotine koji mogu biti prepreka u bušotini. Strujanje plina u prstenastom prostoru se može smanjiti primjenom kemijskih aditiva. Sinonim: APR safety valve. neorogenetsko područje (anorogenic area). annular losses – gubitak cirkulacije isplake.

syneclise. (2) Termin kojim se označavaju stijene nastale u intervalu geološkog vremena od trenutka pojave čovjeka. calcium feldspar. Vrh antiklinale se naziva tjeme (crest).). Belorussian anteclise). (2) antiklinala. anthozoan coelenterates – antozoi. nose. Razred celenterata (mješinaca. na primjer. v. Termin se također odnosi na svaku stijenu iz te skupine. odnosno konveksno uzdignuti dio bore (v. Karakterizirani su postojanjem stomodeuma (cjevasti prolaz koji vodi od usnog otvora polipa u gastrovaskularnu ili unutarnju tjelesnu šupljinu. anteclise. Stratigrafska rasprostranjenost: gornji mississippi-gornji perm. alkali feldspars) i M (mafiti. ako pada jednako na obje strane naziva se simetrična (symmetrical anticline). tada se često naziva nos (nose). regionalnim protezanjem (od desetaka do stotina tisuća četvornih kilometara) i formira se u procesu sporog izdizanja Zemljine kore tijekom više geoloških perioda. Termin se rabi uglavnom u ruskoj literaturi. Antiklinala. Red izumrlih amfibija (vodozemaca) labirintodonta (labyrinthodonts). anticlinorium – antiklinorij. anthracosaurs (Anthracosauria) – antrakosauri. Podzemna geološka struktura u obliku bore sa slojevima koji su konveksno (izbočeno) savijeni prema gore ili izduljene dome (velikog. anticlinal axis – os antiklinale. Široko je rasprostranjen kao komponenta osnovne mase niskoalkalnih lava. dugog luka ili svoda slojeva stijena) sa stratigrafski starijim stijenama u njenoj jezgri (središnjem dijelu. oni će otjecati izvan područja antiklinale.). IUGS) anortozit je plutonska (dubinska) eruptivna (magmatska) stijena (plutonic rock) s Q (kvarc. Prirodnom segregacijom fluida plin će zauzeti porni prostor iznad naftne zone kao plinska kapa ili iznad vode kao plinsko ležište. pojedinačne (solitarne) ili kolonijske (zadružne) forme koje su većinom prirasle (pričvršćene) za dno. 2. quartz) između 0 i 5. Karakterizirana je prostranim. Sinonim: calciclase. a formacija se naziva utonulom antiklinalom (plunging anticline). stinkstone. Formirale su se djelovanjem tangencijalnih kompresijskih sila paralelno s uslojavanjem sa skraćenjem slojeva ili nabiranjem usljed diferencijalnih pokreta okomito na uslojavanje. phalangeal formula) reptila. anorthoclase – anortoklas. anthozoans. soda microcline. syncline. koralji. A – alkalni glinenci. ali mogu biti također toliko vapneni kao bitovnit ili toliko natrijski kao andezit ili oligoklas. Teorija prema kojoj se nafta i plin nastoje akumulirati u antiklinalnim strukturama. Triklinski mineral iz skupine alkalnih (alkalijskih) glinenaca (feldšpata – alkali feldspar group) – glinenac bogat natrijem. Sinonim: lacullan. osobito u asocijaciji s naftnim (gorivim) škriljavcima. Tvrdi crni asfaltit s visokim sadržajem vezanog ugljika. Sastavljena antiklinalna struktura regionalnog protezanja koja je sastavljena od manjih bora (oblik množine: anticlinoria). v. (1) Termin koji označava interval geološkog vremena od trenutka pojave čovjeka. Ako u antiklinalu migrira previše nafte ili plina. srednja linija antiklinale. Važni grebenotvorni organizmi (reef-building organisms) i provodni fosili (guide fossils). Stratigrafska rasprostranjenost: ordovicij-danas. anortozit). a njeno središte aksijalna ploha. Uključuju samo morske. Karakterizirani su kralješcima (pršljenovima. Sadrži vrlo finozrnasta prorastanja. plagioklazit. Anortoziti se sreću u obliku velikh nestratificiranih plutonskih tijela i u obliku stratificiranih intruzija. anthropozoic – antropozojski. synclinorium. Bjeloruska antekliza Volško-Uralskog područja. Koji se odnosi na antiklinalu. swinestone. polipoidne. Antiklinale su povoljne za akumulaciju ugljikovodika – antiklinalne strukture su među najčešćim i najvažnijim strukturnim zamkama za ugljikovodike i bile su jedne od prvih struktura koje su prepoznate kao zamke za naftu i plin. v. (2) Skupina uglavnom monomineralnih (jednostavnih) plutonskih eruptivnih (magmatskih) stijena koje se gotovo u cijelosti sastoje od glinenaca plagioklasa – obično labradorita. v. . a mlađim slojevima na krilima. Sinonim: anticlise. Zastarjeli oblik termina anticline (v. nortit. koralji. anthozoans (Anthozoa) – antozoi. v. plagioclasite. Uključuju najvjerojatnije kandidate za podrijetlo reptila. Sinonimi: anorthose. Sreće se u obliku žila i masa u sedimentnim stijenama. a ako u migraciji postoji višak plina. antiklinalna bora. rijetko u obliku dobro razvijenih mineralnih druza. anorthosite – anortozit.anorthoclase 48 anticlise zičnim i ultrabazičnim eruptivnim (magmatskim) stijenama (gabro. Oblici antiklinala mogu biti vrlo raznovrsni – ako je jedan njen kraj viši od drugog. core). (1) Prema međunarodno prihvaćenoj klasifikaciji plutonskih eruptivnih stijena (plutonic rocks) Međunarodne unije geoloških znanosti (International Union of Geological Sciences. Nađeni su i u uzorcima mjesečevih stijena. od kojih svaka čak ne mora imati vlastito polje stabilnosti pri bilo kojoj temperaturi. ali može postojati i kao zasebna struktura. (2) Presjek plohe svoda antiklinale s bilo kojim slojem bore. Sinonim: anthozoan coelenterates. katkada u tufovima (pršincima) i vrlo rijetko u metamorfnim stijenama (skarni). anticlinal theory – antiklinalna teorija. Sinonimi: plagioclase rock. (1) Linija na karti od koje slojevi bore padaju u raznim smjerovima. stomodaeum). Crni bituminozni vapnenac (black bituminous limestone) ili mramor (marble) koji obično puštaju smrdljiv (zaudarajući) miris pri udarcu ili trljanju. on će težiti ispuniti porni prostor antiklinale i istisnuti naftu. v. Te stijene ne sadrže ili sadrže malu količinu tamnoobojenih minerala (dark-colored minerals). anticline – antiklinala. v. anticlinal – (1) antiklinalan. (2) Krajnji član izomorfnog niza plagioklasa (end member of the plagioclase series) – čisti kalcijski glinenac. v. anthraxolite – antraksolit. corals (v. fold). vertebrae) s nereduciranim intercentrumom (unreduced intercentrum). anticlinal nose – antiklinalni (strukturni) nos. Termin se obično primjenjuje na smjesu nekoliko faza. anticlise – antekliza. jasnim rasporedom dermalnih kostiju (dermal bones) lubanje i formulom falanga (članaka kostura prstiju. coelenterates). P/(A+P) veći od 90 (P – plagioklas. plagioclase. zajedno sa sinklinalom čini potpunu geološku boru. anteclise – antekliza. mafites) manji od 10. Pozitivna ili uzdignuta struktura kontinentske platforme (continental platform). orthoclase. anthraconite – antrakonit.

antidune – antidina. felzit. U tehnologiji obrade slojeva kiselinom – aditiv kiselini (specifična površinski aktivna kemikalija) koji se rabi u obradama (stimulacijama) ležišta s teškom asfaltnom naftom za sprječavanje stvaranja gustog netopljivog taloga (sastavljenog od asfaltena. felzitoid. (2) Mineral iz skupine apatita (apatite group) – na primjer. v. Salientia) – anuri. Sinonim: salientians. Premješta se brže i vjerojatno je viša od podvodne dine (subaqueous dune) i njen profil je više simetričan. kryptomere. absolute open flow potential. Sinonim: regressive sand wave (v. (1) Skupina različito obojenih heksagonskih minerala koji se sastoje od kalcij-fosfata zajedno s fluorom. v. hidroksilapatit. felsitoid. Mineral čijem su formiranju u metamorfoziranim (metamorfnim) stijenama pogodovali uvjeti koji nisu bili kontrolirani smičnim naprezanjem nego termičkim djelovanjem (temperaturom) i hidrostatičkim tlakom koji vjerojatno nije veći od umjerenih vrijednosti. antithetic fault – antitetički (protusmjerni) rasjed. antiformal syncline – antiformna sinklinala. a termin afanitni – za tamnoobojene stijene (darkcolored rocks). felsitic) katkada se rabi ograničeno – samo za svijetle (svjetloobojene) stijene (light-colored rocks) s tom teksturom. Prekomjerna pjena koja nastaje tijekom procesa miješanja može uzrokovati poteškoće pri rukovanju s fluidima i njihovom pumpanju i može štetiti karakteristikama ili kvaliteti mješavine. U općem slučaju termin se odnosi na fluorapatit. (2) . bezrepi vodozemci. v. antifoam agent – agens protiv pjenjenja. kriptomer. antifoamer – agens protiv pjenjenja. v. Sinonim felzitni (v. Red amfibija (vodozemaca. aphanic – afanitni. Općenito. andaluzit (andalusite) i drugi. klorapatit. Sinonimi: antifoamer. afanitski. aditiv) koji se primjenjuje za sprječavanje pjenjenja (stvaranja pjene) tijekom pripreme fluida za obrade i otopina na površini. phaneritic. synform.). Acadian orogeny) istočnog dijela Sjeverne Amerike. organskih fosfata i alkohola. Sinonim: calcium phospate. na primjer.01 mm ili 0. antlerska orogeneza je ekvivalentna akadskoj orogenezi (v. antifoam agent. hidroksilom ili karbonatom u različitim količinama (udjelima). v. ali se premješta uz struju. microcrystalline) i kriptokristalna (v. smole. synthetic fault. amphibians). antisludge agent – agens za sprječavanje stvaranja taloga. v. Antistresminerali su. kordijerit (cordierite). antifoaming agent. Stratigrafska rasprostranjenost: srednja jura-danas. Obično se nalaze u obliku finozrnastih i često onečišćenih masa kao glavni sastojak fosfatnih stijena i većine ili svih fosilnih kostiju i zuba. antifoam agent. antiform). antifoaming agent – agens protiv pjenjenja. Orogeneza koja je znatno deformirala paleozojske stijene Velikog bazena (Great Basin) u Nevadi tijekom kasnog devona i ranog misisipija. karbonat-apatit i frankolit.). v. Rasjed koji pada u smjeru suprotnom padu pomaknutih stijena i koji rotira rasjedom ograničene blokove tako da je ukupan pomak na svakom rasjedu veći nego što bi bio bez rotacije. feldspars). Termin također označava stijenu ili matriks koji pokazuju takvu teksturu. (2) Svaka forma reljefa korita potoka (neovisno o tome premješta li se ona uz struju. glinenci (feldšpati. v. Svaka finozrnasta eruptivna (magmatska) stijena (fine-grained igneous rock) čije pojedine komponente nisu lučive (ne mogu se razlikovati) golim okom.005 mm (ovisno o klasifikaciji). forsterit (forsterite). v. Mnogi autori danas rabe taj termin za opisivanje rasjeda koji je drugostupanjski (sekundarni) u odnosu na glavni rasjed (formiran pri jednakom režimu naprezanja). AOF potential – apsolutni potencijalni kapacitet proizvodnje. dok su se minorni orogenetski impulsi (koji su slijedili nakon glavne faze) produljili do perma. antifoam – agens protiv pjenjenja. vortex breaker. klorom. Antler orogeny – antlerska orogeneza. antistress mineral – antistres-mineral. niz struju ili je nepomična) koja je formirana jednosmjernom strujom i nalazi se u jednoj fazi s površinskim valovima vode. antiform – antiforma. parafina i drugih kompleksnih ugljikovodika) koji se formira u kontaktu nafte s kiselinom i može sniziti permeabilnost ležišta. Agens (sredstvo. bezrepci. Uključuju žabe (frogs) i gubavice (toads). dok se pojedine pješčane čestice gibaju suprotno (niz struju). v. aphanitic – afanitni. Sinklinala čija se krila zatvaraju prema gore kao u antiformi (v. stijena koja ima afanitnu teksturu (aphanitic texture). aphanite – afanit. anurans (Anura. Sinonimi: felsite. Agensi za sprječavanje pjenjenja se također mogu primjenjivati za razbijanje pjene u radnim fluidima koji se nakon izvršene obrade (stimulacije) vraćaju na površinu (u pripremi za njihovo odlaganje). Termin koji označava teksturu karbonatne sedimentne stijene koja je karakterizirana pojedinačnim kristalima ili klastičnim zrnima promjera manjeg od 0. aphaniphyric – afanifirni. cryptocrystalline. Antidina je karakterizirana erozijom padina koje eu okrenute niz struju i sedimentacijom na padinama okrenutim uz struju. (1) Kratkotrajni ili prijelazni pješčani val (sand wave) koji se formirao na koritu potoka (pretpostavlja se da se pješčani valovi nisu sačuvali u sedimentima) i sliči na dinu.anticonsequent stream 49 aphanitic anticonsequent stream – antikonsekventna (opsekventna) rijeka. anti-vortex baffle – odbojnik protiv vrtloženja. Sinonim: fine-grained. Primjenjuju se supstancije poput silikona. Apatitski minerali se sreću kao akcesorni minerali u gotovo svim eruptivnim (magmatskim) i metamorfnim stijenama te u žilama i drugim rudnim ležištima. cryptocrystalline) tekstura. fluorapatit. obsequent stream. antifoam agent. Termin aphanic je predložen kao zamjena termina aphanitic (v. (1) Termin koji označava teksturu eruptivne (magmatske) stijene (igneous rock) u kojoj pojedine kristalne komponente (kristali) nisu lučive (ne mogu se razlikovati) golim okom – uključene su i mikrokristalna (v. koji je orijentiran pod velikim kutom prema glavnom rasjedu i koji (za rasjede s pomakom po pružanju) ima smjer pomaka suprotan smjeru pomaka glavnog rasjeda ili (za normalne rasjede) pada u suprotnom smjeru. v. apatite – apatit. stress mineral. pirokseni (pyroxenes). U geologiji – bora (struktura antiklinalnog tipa) čija se krila zatvaraju prema gore u slojevima za koje nije poznata stratigrafska sekvencija.

API unit. Sastav aplita može varirati od granitnog do gabrovog. microcrystalline. kalijskog glinenca (feldšpata. API grade. Termin se također odnosi na stijenu s takvom teksturom. very light crude oil). vermiform marine mollusks). Razred (ili podrazred) crvolikih marinskih moluska (mekušaca. aphyric – afirni. API cement types – API cementi (tipovi cemenata). Sinonimi: API density. Prve dvije znamenke označavaju kod savezne države (state) – brojevi od 1 do 49 odgovaraju nazivima saveznih država po abecednom redoslijedu uključujući okrug Columbia. aphanocrystalline – afanokristalan. Sinonim: extremely finely crystalline. aplite). trbožlijepci. . oilwell cements. aphanophyric – afanofirni. Što je gustoća nafte u metričkom mjernom sustavu manja. aplacophorans (Aplacophora) – aplakofori. tj. aphanic. Hidrometrijska skala Američkog naftnog instituta za mjerenje gustoće (relativne gustoće) tekućina. API oil-gravity hydrometer – hidrometar za mjerenje gustoće nafte u stupnjevima API. proizvodnje ili nabave opreme za naftna i plinska polja (bušaće šipke. U petrološkoj terminologiji – prefiks koji označava metasomatsku promjenu bez razaranja prvobitne (originalne) teksture. aplite – aplit. API gamma ray unit – API gama jedinica. degrees API gravity. koji je definiran s radioaktivnošću od 200 API jedinica (odabrana jer se smatralo da je dvostruko veća od radioaktivnosti tipičnog šejla) i prema kojem su standardizirani detektori brzine brojanja (na primjer. euphotic zone. kod gama-karotaže i neutronske karotaže). Termin koji označava teksturu finozrnaste ili afanitne eruptivne (magmatske) stijene lišene fenokristala. dok su Aljaska i Hawaii dobili brojčane oznake 50 i 51 – znamenke od 3 do 5 su kodovi za okrug (county). API gravity. ali termin aplit bez pobliže oznake podrazumijeva granitski aplit (granitic aplite). (1) Termin koji se odnosi na finozrnastu i saharoidnu ili alotrimorfno-granularnu (zrnastu) teksturu karakterističnu za aplite (v. v. Opisni termin za označavanje čvrsto isprepletene teksture karbonatne sedimentne stijene koja je građena od kristala promjera od 0. ventili. prema tome. API gamma unit – API gama jedinica. disphotic zone.001 do 0. API cements – API cementi (tipovi cemenata). pokazuju različito očitanje ukupnog gama-zračenja u nekim formacijama.). Jedna konstrukcija hidrometra se rabi za mjerenje relativne gustoće sirove nafte u intervalu od 10 do 45 °API. API gravity. Dio oceana gdje prodiranje svjetlosti nije dovoljno za fotosintezu (afotička dubina mora je približno ispod 200 m). što uzrokuje različit spektarski odziv na tri izvora radioaktivnosti i. Razlikuju se API gama jedinica (API gamma unit) za gama-karotažu i API neutronska jedinica (API neutron unit) za neutronsku karotažu. oprema ušća bušotine. v. Pribor na principu Arhimedova zakona za mjerenje gustoće (relativne gustoće) nafte u stupnjevima API. čak kada su različiti pribori za gama-karotažu propisno kalibrirani. apo– – apo–. Pribor se spusti u posudu koja je ispunjena uzorkom nafte tako da pluta u njoj. v. API scale – API skala. Jedinstveni broj od 12 znamenaka koji Američki naftni institut (American Petroleum Institute) dodjeljuje svakoj bušotini izbušenoj u SAD. API grade – gustoća (relativna gustoća) u stupnjevima API. a kalibriraju se pribori za gama-karotažu (natural gamma-ray log). v. Ponajprije se rabi u naftnoj industriji.aphanocrystalline 50 apo– Termin slobodne uporabe koji se ranije primjenjivao za označavanje teksture sedimentne karbonatne stijene (sedimentary carbonate rock) – takva tekstura se danas naziva aphanic (v. (2) Termin koji označava eruptivnu (magmatsku) stijenu (igneous rock) s takvom teksturom. v. zaštitne i uzlazne cijevi. Formacija je primarni standard za kalibraciju gama-karotaže. v. API gravity. kalija i urana kao standard iz Houstona).004 mm. pribori za karotažu u procesu bušenja (logging-while-drilling tool) imaju deblje kućište od pribora koji se užetom spuštaju u bušotinu. API density – gustoća (relativna gustoća) u stupnjevima API. a druga izvedba za mjerenje u intervalu od 45 do 90 °API. Kao kalibracijske bušotine služe dvije plitke bušotine (API pit). aphotic zone – afotička zona. Međutim. API specifications – specifikacije API. općinu (parish) ili odobalno područje (offshore). very heavy crude oil) do 60 °API (vrlo laka nafta. API unit. potassium feldspar) i kiselog plagioklasa (acid plagioclase). U karotaži bušotina – proi- zvoljna jedinica radioaktivnosti (jedinica mjerenja u metodama radioaktivne karotaže) koja se bazira na umjetno radioaktivnom uređaju za kalibraciju na sveučilištu u Houstonu (Teksas).). API gravity – gustoća (relativna gustoća) u stupnjevima API. Svjetloobojena hipabisalna eruptivna (magmatska) stijena (hypabyssal igneous rock) karakterizirana finozrnastom alotriomorfno-granularnom (zrnastom). neutronsku karotažu (neutron log) i spektroskopsku gama-karotažu (natural gamma-ray spectroscopy log). API neutron unit – API neutronska jedinica. koji se sastoji uglavnom od kvarca (quartz). Na primjer. v. Poznati su samo po živim formama. v. cementi i aditivi za cemente i dr. skretanje kanala). aplitskom teksturom. Gustoća po standardu što ga je propisao Američki naftni institut (American Petroleum Institute) za sirovu naftu i njene derivate. API unit. oilwell cements. API unit – API jedinica. Nemaju ljušturu (shell). Slatka voda ima relativnu gustoću 10 °API. ali se općenito kreće od 6 °API (vrlo teška nafta. Relativna gustoća većine sirovih nafti je u rasponu od 35 do 40 °API. bušaća užad. API well number – broj bušotine po API normi. aplitic – aplitski. znamenke od 6 do 10 služe za identifikaciju pojedine bušotine (kod dane bušotine) i zadnje dvije znamenke označavaju svojstvo bušotine (na primjer. v. Visina do koje će hidrometar plutati ovisi o gustoći mjerene nafte koja se može direktno očitati na skali instrumenta. v. v. to je veća njena gustoća izražena u stupnjevima API (obratna proporcionalnost). oni neće nužno pokazati identična očitanja u bušotini jer njihovi detektori mogu imati različitu spektarsku osjetljivost (očitanja će biti jednaka samo u slučaju da formacija sadrži jednake proporcije torija. Specifikacije Američkog naftnog instituta (American Petroleum Institute) – međunarodno priznate specifikacije koje je prihvatila naftna industrija gotovo cijelog svijeta u područjima projektiranja.

kombiniranjem karotaže gustoće i neutronske karotaže poroznosti moguće je izračunati gustoću prividnog matriksa (apparent matrix density). izotropnog tla koja bi dala zavisnost napon-struja (voltage-current relationship) jednaku izmjerenoj. apparent water table – prividno vodno lice. Sinonim: false dip. (b) Zastarjeli sinonim termina bulk density (v. (1) U geologiji – termin koji se odnosi na rasjede i rasjedna kretanja kada je riječ o pomicanjima duž njih. Pomak koji se opaža u svakom slučajnom presjeku poprečnom na rasjed. isplake u njemu. apparent anisotropy – prividna anizotropija. apparent formation factor. Svojstva čvrstog dijela stijene izračunata kombiniranjem dviju karotaža. effective viscosity. a kombiniranjem neutronske karotaže poroznosti i akustičke karotaže je moguće izračunati vrijeme putovanja vala u prividnom matriksu. čini s horizontalom izmjeren u bilo kojem slučajnom (slučajno orijentiranom) vertikalnom presjeku. za razliku od njegove stvarne vrijednosti. electrical resistivity) stijena (formacije) izmjerena pri električnoj karotaži bušotina. U seizmičkoj prospekciji – (1) Fazna brzina kojom se širi fronta seizmičkog vala duž linije rasporeda seizmičkih prijamnika (geofona). perched water table. na primjer.apo-epigenesis 51 apparent wavelength apo-epigenesis – apoepigeneza. apparent viscosity – prividna viskoznost. Razlikuje se od stvarne duljine vala (actual wavelength) ako smjer nailaska vala čini kut s linijom rasporeda geofona. Rezultati se često rabe za identifikaciju litologije. tongue. zone infiltracije isplake u sloj. actual. apophysis – apofiza. v. (3) Vrijednost svojstva (parametra) pod pretpostavkom homogenosti i izotropnosti sredine i polubeskonačnosti prostora. otpornosti same stijene (formacije) i drugim faktorima. U seizmičkoj prospekciji – udaljenost između korelativnih točaka na valnom paketu (wave train) izmjerena po liniji rasporeda seizmičkih prijamnika (geofona. za razliku od prave debljine sloja (true bed thickness). apparent movement of fault – prividni pomak po rasjedu. apparent formation factor – prividni faktor formacije. (2) Veličina dobivena mjerenjem. Prividna brzina je jednaka stvarnoj brzini fronte vala podijeljenoj cosinusom kuta koji fronta vala čini s linijom rasporeda geofona (kuta pod kojim se fronta vala približava geofonima). apparent bed thickness – prividna debljina sloja. apparent – prividan. (a) Gustoća stijene izračunana prema gravitacijskim mjerenjima u kanalu bušotine. na primjer. normal moveout). ploha slojevitosti (bedding plane) ili rasjedna ploha (fault plane). apparent formation resistivity factor – prividni faktor formacije. Prividni nagib je kut čija je tangenta jednaka omjeru vertikalnih i horizontalnih pomicanja uzrokovanih frontom vala. apparent wavelength – prividna duljina vala. (2) Veličina inverzna (obratna) strmini nagiba hodografa refraktiranog vala (refraction time-distance curve). (1) U strukturnoj geologiji – kut koji strukturna površina. Mijenja se gotovo od nule do praktično pravog kuta nagiba (true dip) u zavisnosti od toga koliko je slučajni presjek blizak smjeru pružanja ili nagiba. apparent onlap – prividno transgresivno prekrivanje. i brzine izmjerene vertikalno u vertikalnom seizmičkom profilu. v.). apparent thickness – prividna debljina. (1) v. apparent dip – prividni nagib. tj. na primjer. Sinonim: emergence angle. apparent matrix – prividni matriks. presjeka po kojem se rasjed opaža i stvarnog pomaka po rasjedu. prema tome. horizontalno mjerenje. Prividna duljina vala se matematički može izraziti kao umnožak stvarne du- . Transgresivno prekrivanje (v. Ovisi o plastičnoj viskoznosti i naprezanju pri pokretanju (granici tečenja fluida) i jednaka je polovici vrijednosti viskoznosti izmjerene pri brzini 600 o/min (u centipoazima). apparent velocity – prividna brzina. Kut koji poprima normalna projekcija geološke strukture na ravninu vertikalnog poprečnog presjeka. Za njutonske fluide prividna viskoznost je brojčano jednaka plastičnoj viskoznosti. (2) Električna otpornost homogenog. poremećenosti slojeva. Kvocijent (omjer) mase plina i volumena plina otopljenog u tekućini pri standardnom tlaku i temperaturi. Debljina sloja koja nije izmjerena okomito na plohu uslojavanja (površinu sloja). Sinonim: apparent formation resistivity factor. v. zone prodora isplačnog filtrata i susjednih slojeva budući da prividna otpornost formacija ovisi o otpornosti isplake u kanalu bušotine. true thickness. Postdijagenetske promjene (post-diagenetic changes) koje utječu na sedimente koji se nalaze daleko od prvobitne sredine sedimentacije (original environment of deposition). Zavisi od nekoliko varijabli – orijentacije rasjeda. (2) U seizmičkoj prospekciji – kut koji fronta izlaznog vala (emerging wave front) čini s površinom u odnosu na nagib horizonta (sloja) refleksije (dip of reflector) povezanog s njim. dip. onlap) koje se opaža u slučajno orijentiranom vertikalnom geološkom presjeku koji ne može biti paralelan početnom nagibu plohe uslojavanja u trenutku sedimentacije i. može dati samo jednu komponentu stvarnog smjera transgresivnog prekrivanja. apparent resistivity – prividna električna otpornost (specifični električni otpor). a ne o klizanju. geophone spread). (2) Viskoznost fluida izmjerena viskozimetrom pri specificiranoj brzini smicanja. true electrical resistivity) stijena (formacije) zbog utjecaja kanala bušotine. U karotaži bušotina – omjer (kvocijent) električne otpornosti (specifičnog električnog otpora) formacije zasićene smjesom ugljikovodika i elektrolita i električne otpornosti samog elektrolita. isplačne obloge. moveout. a ne okomito na pružanje sloja (strike). apparent liquid density – prividna gustoća tekućine. na primjer. kada se sedimenti nalaze ispod relativno debele naslage pokrovnih stijena (overburden). v. v. Razlikuje se od stvarne električne otpornosti (v. apparent density – prividna gustoća. U seizmičkoj prospekciji – omjer brzine određene iz normalnog prirasta vremena (v. zone sloja isprane isplakom. Proračuni pretpostavljaju dani fluid (obično slatku vodu) i primjenjuju jednadžbe odziva. v. U geologiji – debljina stratigrafske jedinice (stratigraphic unit) ili drugog slojnog tijela (v. thickness) izmjerena pod pravim kutom na površinu zemlje. (1) U karotaži bušotina – električna otpornost (specifični električni otpor – v. prividna brzina (apparent velocity). 2. apparent plunge – prividno potonuće.

Sinonim: frontal apron. effective wellbore radius. (2) reperna (probna) istraživačka bušotina. aqueo-residual sand – vodeno-rezidualni (vodeno-eluvijalni) pijesak. v. minimalne i maksimalne ukupne postotne proizvodnje. apt je kat donje i srednje krede (Middle Cretaceous). water-base drilling mud. reservoir-evaluating well. glacijalnog (ledenjačkog). tehnologiji. ruda) ili u tehničke svrhe (na primjer. appraisal drilling – ocjensko bušenje. step-out well. aqueoglacial – akvatičko-glacijalni. glacioaqueous. outwash plain). Primjena geofizičkih metoda (električnih. applied geology – primijenjena geologija. rahlog) materijala iz ustanovljivog izvora (izvora koji se može utvrditi) i sedimentiranog u podnožju planine. (2) Koji je nastao od vode ili s vodom ili pomoću vode – na primjer. apron – zastor. Dijagram za prognozu konačnog iscrpka nafte bušotina koje proizvode iz istog ležišta ali s različitim početnim kapacitetima proizvodnje. delineation well. applied seismology – primijenjena (prospekcijska) seizmologija. tipu ugljikovodika. (1) Koji potpuno ili djelomično živi u vodi ili na vodi. isplaka (bušaća isplaka) s vodenom osnovom (bazom). apposition fabric – primarni sklop (građa) stijene. Geologija koja se odnosi na ljudsku djelatnost. Fine čestice nafte ili drugih supstancija okružene vodom kao. Sinonim: primary fabric. APR safety valve – sigurnosni ventil prstenastog prostora upravljan tlakom. appraisal well. vodena otopina (aqueous solution). v. Uključuje seizmičko istraživanje (prospekciju) primjenom metoda refleksije i refrakcije (prelamanja) valova. emulzija nafte u vodi. magnetskih. akvatski. v. termičkih. ugljikovodika ili voda. vodeni talog (aqueous sediment). na frontalnom dijelu ledenjaka itd. eolskog ili marinskog nevezanog (nekonsolidiranog. Primjena raznih grana (područja) geologije u ekonomici. Primjena seizmologije. Kemijski i fizikalno-kemijski procesi koji se odvijaju u slatkovodnoj sredini za vrijeme transporta i trošenja (raspadanja) sedimenata te dijageneze do njihova pokapanja. aquifer. na primjer. v. aqueous drilling mud – isplaka (bušaća isplaka) na bazi vode. stlačen. v. bušenje ocjenskih bušotina. u vodi ili sudjelovanjem vode. bile kasnije izmijenjene djelovanjem vode. v. bahada (bajada) ili sandrovska ravnica (formirana nanosima otplavljenim s ledenjaka – v. – na primjer. appraisal curve – krivulja za procjenu iscrpka. v. seizmičko istraživanje (prospekcija). (2) Koji raste u vodi ili na vodi. aqueous emulsion – vodena emulzija. formirane raznim eluvijalnim (rezidualnim) agensima. Stratigrafski kat donje krede (Lower Cretaceous) u Europi – iznad barema (Barremian). appressed – zbijen. (1) Koji se sastoji od vode ili se odnosi na vodu. U geomorfologiji – široka kontinuirana i na velikoj površini protegnuta slojna naslaga aluvijalnog. residuo-aqueous sand. Kao sinonimi se u različitim izvorima pojavljuju izrazi: confirmation well. ugljik-dioksida). Katkada je potrebno izbušiti nekoliko ocjenskih bušotina nakon bušotine kojom je otkriveno ležište. seismic exploration. aquatolysis – akvatoliza. Sloj re- . aquasorption process – akvasorpcijski proces. halmyrolysis. a ispod alba (Albian). Termin koji se odnosi na boru čija su krila gotovo paralelna. tehnici. plina. prospecting seismology. tipu ugljikovodika i produktivnom (komercijalnom) potencijalu. aqueous ripple marks – vodeni riplovi. (3) Koji je stvoren djelovanjem vode – na primjer. aqueous rock – hidrogena stijena. appraisal well – (1) ocjenska bušotina. Pijesak u kojem su čestice. outstep well. aquafer – vodonosni horizont (sloj). test well. Riplovi formirani valovima ili strujama vode. v. v. aquiclude – djelomično vodonepropusni sloj. Istraživačka bušotina izbušena nakon i blizu bušotine kojom je otkriveno naftno ili plinsko ležište/polje (discovery well) u svrhu detaljnijeg izučavanja i dobivanja podataka o veličini (protezanju) ležišta/polja. ali njihove definicije se od izvora do izvora razlikuju. aquatic – voden. v. Primarna orijentacija elemenata sedimentne stijene koja se razvila ili formirala u vrijeme sedimentacije materijala sukcesivnim polaganjem čestica na već ranije nataložene čestice. soli. za kartiranje podzemnih geoloških struktura i stratigrafskih karakteristika radi istraživanja komercijalnih ležišta mineralnih sirovina (nafte. vodoopskrbi ili problemima okoliša. gravimetrijskih. Prema nekim autorima. za razliku od riplova formiranih zračnim strujama (vjetrovima). volumenu rezervi i produktivnom potencijalu. Aptian stage – apt. annulus pressure-responsive safety valve. vodeno-bazna isplaka (bušaća isplaka). voden. v. geophysical exploration. v.apparent wellbore radius 52 aquiclude ljine vala i sinusa kuta pod kojim se fronta vala približava geofonima (liniji rasporeda geofona). Bušenje u blizini bušotine kojom je otkriveno ležište/polje ili prve (pionirske) istraživačke bušotine. appraisal drilling. Sinonim: Vectian. Aptian. vekt. depositional fabric. Na ocjenskim bušotinama se često uzima jezgra i na njima se obavljaju proizvodna ispitivanja pri uvjetima sličnim budućim uvjetima proizvodnje bušotine kako bi se procijenila komercijalnost. Sinonimi: exploration seismology. Proces pranja vodom prirodnog plina u kontaktnoj koloni (tornju) u svrhu uklanjanja kiselih plinova (sumporovodika. apparent wellbore radius – prividni (efektivni) polumjer (radijus) bušotine. reserve estimate. za određivanje dubine zalijeganja temeljnih stijena ili postojanja potencijalno aktivnih rasjeda). Može se prikazati konačna proizvodnja po bušotini u ovisnosti o dnevnoj proizvodnji nafte po bušotini tijekom prve godine proizvodnje. vodni. appraisal of reserves – procjena rezervi. Postotak ukupne proizvodnje nafte po bušotini se prikazuje u ovisnosti o proizvodnji po bušotini u prvoj godini da se dobije krivulja srednje. applied geophysics – primijenjena geofizika. odnosno seizmičkih metoda (obično umjetno proizvedenih seizmičkih valova). Obuhvaća vremenski raspon od prije 114 do 107 (ili 115 do 108) milijuna godina. seizmičkih) u istraživanjima ekonomski vrijednih ležišta ruda. aqueous – vodni. Sedimentna stijena istaložena vodom. vodeno-ledenjački. v. Svrha ocjenskog bušenja je dobivanje podataka o protezanju (veličini) pronađenog ležišta/polja. Sinonim: hydrogenic rock. (3) Koji živi u blizini vode ili često obitava u vodi.

akvifer. aquitan. po kemijskom sastavu kalcij-karbonat. zatim u obliku taloga vrućih izvora te kao glavni sastojak plitkovodnih morskih muljeva i gornjih dijelova koraljnih . Granični sloj vodonosnog horizonta (v. aquifer test – ispitivanje vodonosnog horizonta. v. underground natural gas storage in aquifers. Takav sloj teško propušta vodu do bušotina ili izvora. underground natural gas storage in aquifers. confining bed) koji usporava. jezerom). podzemno skladište prirodnog plina u vodonosnom sloju. aquifer natural gas storage – skladištenje prirodnog plina u vodonosnom sloju. žućkaste ili sive boje. Sloj stijene zasićene vodom koji je dovoljno propustan za vađenje podzemne vode i za napajanje (opskrbljivanje) zdenaca i izvora ekonomski znatnim količinama vode. aquitard – propusni granični sloj vodonosnog horizonta. Stratigrafska rasprostranjenost: silur-danas. kada su njegove granice definirane dvama koncentričnim cilindrima ili odsječcima cilindara. arteškog strujanja vode (ako zaliježe iznad ležišta) i ekspanzijom poznatih ili nepoznatih akumulacija ugljikovodika u njemu. aquifer storage of natural gas – skladištenje prirodnog plina u vodonosnom sloju. ground-water reservoir. Prema vanjskim granicama (prema veličini u odnosu na ležište). Aquitanian stage – akvitan. arachnids (Arachnida) – arahnidi. v. v. Heterogeno tijelo građeno od propusnog i manje propusnog materijala tako da predstavlja vodoopskrbnu hidrauličku jedinicu regionalnog protezanja. Ispitivanje vodom zasićenog sloja koje obuhvaća crpljenje i mjerenje količine vode iz bušotine (zdenca) ili dodavanja vode u nju i mjerenje promjena visine tlaka (head) u vodonosnom sloju nastalih za vrijeme ili nakon crpljenja vode (ili dodavanja vode u bušotinu). kada mu je protezanje konačno. kopneni helicerati (kliještari. water horizon. njegov utjecaj na ponašanje ležišta će biti praktično zanemariv. akvifer može biti: (a) radijalan (radial aquifer). (a) Rompski mineral bijele. aquifer gas storage – skladištenje plina u vodonosnom sloju. v. kada su mu granice formirane dvjema paralelnim ravninama. tlak na vanjskoj granici konstantan i u vezi je s nekim izvorom napajanja površinskim vodama (npr. skladište prirodnog plina u vodonosnom sloju. vodonosni bazen napajanja. Obuhvaća vremenski raspon od prije 25 do 23 milijuna godina. Stratigrafski kat najdonjeg dijela miocena (lowermost Miocene) u Europi – iznad oligocenskog hata (Chattian). Arabian light – arapska laka nafta. referentna) sirova nafta za određivanje cijena nafte na međunarodnom tržištu. (2) U geologiji – vodonosni bazen napajanja (akvifer) ležišta. underground natural gas storage in aquifers. njegov utjecaj na ponašanje ležišta će biti znatan i. Obično se sreće u obliku vlaknastih agregata u slojevima (ležištima) gipsa i željezne rude. aquifer underground storing – podzemno skladištenje u vodonosnom sloju. prema tome. Akvifer može biti potpuno okružen (zajedno s ležištem) nepropusnim stijenama tako da s ležištem čini volumetrijsku cjelinu ili može imati izdanak ili izdanke preko kojih se napaja površinskim vodama. aquifer storage of gas – skladištenje plina u vodonosnom sloju. (b) konačnim zatvorenim (finite closed aquifer). ali je ne propušta dovoljno brzo da bi napajao (opskrbljivao) zdenac ili izvor vodom. underground natural gas storage in aquifers. nije sposobna upijati (apsorbirati) i propuštati vodu. aquifer – (1) vodonosni sloj. v. v. aquifer underground storage – podzemno skladištenje u vodonosnom sloju. aquifuge – vodonepropusni sloj. akvifer se smatra: (a) beskonačnim (infinite aquifer). Trimorfan je s kalcitom i vateritom. ali ne sprječava strujanje vode u pridruženi vodonosni horizont ili iz njega. Aragonit ima veću gustoću i tvrdoću i manje jasnu kalavost od kalcita. suprotno. i (c) nesimetričan (nonsymmetrical aquifer). aquifer system – vodeni sustav. Karakterizirani su jednim parom ekstremiteta ispred usta (preoral appendages) s dva do tri članka (joints). i (c) konačnim otvorenim (finite outcropping aquifer). arthropods). kompresibilnosti njegove stijene. kada je njegovo protezanje konačno i bez strujanja preko vanjske granice. podzemno plinsko skladište u vodonosnom sloju. Prema geometriji (obliku). Ima ulogu gornje ili donje granice vodonosnog sloja. underground natural gas storage in aquifers. paučnjaci. akvifer može biti horizontalan u odnosu na ležište ili se može uspinjati znatno iznad ležišta. stijena koja nema uzajamno povezane kanale i šupljine (pore) i koja. plinsko skladište u vodonosnom sloju. v. skladište prirodnog plina u vodonosnom sloju. Sinonimi: aquafer. v. a ispod burdigala (Burdigalian). Vodena (vodonosna) zona ispod naftne ili plinske zone ležišta. marker crude oil. Prema načinu zalijeganja. ako je toliko malen. Katkada dva ili više ležišta mogu imati jedan. underground natural gas storage in aquifers. Nepropusni sloj stijene. Sirova nafta iz Saudijske Arabije koja se u zemljama članicama OPEC-a upotrebljava kao etalonska (bazna. Neki autori su akvitan ranije smatrali najgornjim dijelom oligocena (uppermost Oligocene).aquifer 53 aragonite lativno nepropusne stijene koji je sposoban sporo upijati (apsorbirati) vodu. zajednički. U hidrologiji – propusni podzemni sloj (formacija) koji sadrži vodu i kroz koji podzemna voda više ili manje struji slobodno. Razred artropoda (člankonožaca. v. Mnoga ležišta su djelomično ili potpuno okružena akviferom – ako je akvifer u usporedbi s ležištem velik. Manje je stabilan i manje raširen nego kalcit. aquifer underground gas storage – podzemno skladištenje plina u vodonosnom sloju. ali može služiti kao skladište podzemne vode. S padom tlaka u ležištu usljed proizvodnje akvifer reagira podržavanjem ležišnog tlaka ili usporavanjem njegova opadanja osiguravajući pritjecanje vode u ležište (water influx) ili prodor vode u ležište (v. podzemno skladište u vodonosnom sloju. Aquitanian. plinsko skladište u vodonosnom sloju. kada se njegova vanjska granica nalazi na beskonačnoj udaljenosti od ležišta. (b) linearan (linear aquifer). aquifer underground natural gas storage – podzemno skladištenje prirodnog plina u vodonosnom sloju. water encroachment) preko mehanizama ekspanzije vode. terrestrial chelicerates). aragonite – aragonit. underground natural gas storage in aquifers. underground natural gas storage in aquifers.

kristalinski dio pretkambrija. v.3) milijardi godina. Karakterizirani su prisutnošću čeljusnih režnjeva (maxillary lobes) i žlijezda (maxillary glands) i sličnošću prvog para nogu s drugim nogama. Zadnja velika deformacija u orogenetskom pojasu Wichita u južnoj Oklahomi. Pokretno poluuronjivo postrojenje za bušenje u arktičkim područjima. Sinonim (s manjom prednošću uporabe): swell. archosaurian reptiles – arhosauri. Archean. (a) Koji se odnosi na niske temperature. arhaik.Aragon spar 54 arc-trench gap grebena. dendritic. (b) F = ø−m (gdje je: ø – poroznost uzoraka jezgara pješčenjaka Meksičkog zaljeva i drugih. Karakterizirani su uglavnom skeletom oblika konusa. Rani pretkambrij (Early Precambrian). krokodile (crocodilians) i pterosaure (krilate gmazove. obično je to svodoliko izdignuće fundamenta. archosaurians – arhosauri. i (c) Sw = (Ro/Rt)1/n (gdje je: Sw – zasićenje poroznog pješčenjaka slojnom vodom. vrijednost varira između 1. klimu. Prema uzajamnim odnosima fosilifernih slojeva svrstana je u kasni pensilvanij. Archie’s formulas – Archiejeve formule (jednadžbe). prema tome. arbitary cutoff – facijesna granica. granat. Drugi oblik pisanja termina: Archaeozoic. Archie (Archie’s) equations – Archiejeve jednadžbe (formule). pehara ili vaze izgrađenim od karbonata kalcija. Aragonit je također važna komponenta bisera i nekih ljuštura (školjaka). uključujući pretke tih grupa. m – faktor cementacije ili cementacijska komponenta. drevan) koji označava stijene (grupu stijena) arheozoika (Archeozoic) i primjenjuje se na najstarije stijene pretkambrija (Precambrian). Cjelokupna oprema ispod vodene linije postrojenja je okružena kesonom radi zaštite od oštećenja plivajućim ledom. uključujući aragonit (aragonite). Obuhvaća vremenski raspon od prije 4. (b) Koji se odnosi na osobitosti (odlike). aragonite. arheozojska era.. Proterozoic. Red arahnida (paučnjaka. Zastupljeni su po cijelom svijetu.5 ili 3.): (a) Ro = FRw (gdje je: Ro – električna otpornost stijene potpuno zasićene vodom. Archeozoic – arheozoik. Proterozoic. v. . araneids (Araneida) – araneidi. v. v. bathybenthic.5 ili 3. Stratigrafska rasprostranjenost: donji kambrij-srednji kambrij. Tri empirijske formule (zavisnosti) između električne otpornosti (specifičnog električnog otpora) u karotaži bušotina (well log resistivity) i svojstava poroznog. Archean – arhaik. polar ice. Drugi oblik termina: Archie’s formulas. Uključuju dinosaure (velegmazove. v. formation factor. v. arctic submersible rig – arktičko poluuronjivo bušaće postrojenje. Klasificiraju se različito – kao koralji (corals). Dolazi na mjesto bušenja tijekom perioda kada nema leda.6 do 2. Vertikalna granica koja odjeljuje dvije stratigrafske jedinice koje prelaze jedna u drugu po pružanju i koje se uzajamno razlikuju po nekom proizvoljno određenom obilježju. viterit (witherite). v. g. zaliježu ispod njega.45 (ili 3. v. Archeozoic era – arheozoik. reptiles). u %. v. najraniji dio pretkambrija (pretkambrijskog vremena – Precambrian time) koji odgovara arhajskim stijenama (Archean rocks).9 do 2. Sinonimi: cyathosponges. v. vegetaciju (biljni svijet) i faunu (životinjski svijet) koji su karakteristični za polarno područje (arctic region). Termin (u značenju prastar. cementation factor. archosaurs. područje sjevernog zemaljskog pola. Koljeno izumrlih marinskih organizama.0). v. Rt – stvarna ili prava električna otpornost pješčenjaka. Bušaća paluba nema četvrtasti oblik kako bi se led lakše kretao oko postrojenja. archibenthic – arhibentoski. Sinonim: Aragon spar. Archaean rocks – arhajske stijene. čistog (bez primjesa šejla) zrnastog pješčenjaka koje je formulirao američki inženjer i geolog G. fan shooting. alstonit (alstonite). Sinonimi: archosaurian reptiles.5 do 2.5 milijarde godina. archosaurians. Archaeozoic – arheozoik. Archeozoic. Koji se odnosi na bentos kontinentske padine (v. Stratigrafska rasprostranjenost: karbon (moguće devon)-danas. arheozojska era. spužve (sponges). Skupona bazaltnih i s njima povezanih stijena prijelaznog sastava između stijena Atlantske i Pacifičke petrografske provincije (v. cementation component. arcose – arkoza. dome. v. arheozoik. Archeozoic. archosaurs (Archosauria) – arhosauri. Stratigrafska rasprostranjenost: trijas-danas. arctic – (1) Arktik. natural arch. v. v. Arbuckle orogeny – arbuklinska orogeneza. Podrazred reptila (gmazova. Archeozoic. subduction zone). Kasnije su drugi autori poboljšali jednadžbe i njihove konstante za specifična ležišta. stroncijanit (strontianite) i cerusit (cerussite). F – «faktor formacije». v. često je jednak 2). n – eksponent zasićenja. S porastom fizičkih mjerenja geološkog vremena uporaba termina se mijenjala – preporučuje se primjena termina rani pretkambrij (Early Precambrian). Archie equations. arheozojska era. archosaurs. protozoe (protozoans) i vapnene alge (calcareous algae). tipove stijena i uvjete podzemlja. Ekvivalentne su pretkambriju (Precambrian). kako se procjenjuje i prema raznim izvorima. continental slope). (1) U strukturnoj geologiji – široka. (2) arktički. v. Karakterizirani su diapsidnim tipom lubanje (diapsid skull) i zubima koji su uloženi u jamice (sockets). Rw – električna otpornost intersticijalne ili porne vode). Atlantic suite. Aragon spar – aragonit. (2) v. (b) Skupni naziv rompskih karbonatnih minerala. E. Termin je katkada ograničen na stariji. arch – svod. arctic pack – arktički (polarni) led. pleosponges. Obuhvaća.8 do 2. Arctic suite – arktička serija. Archean. arachnids). Područje između vulkanskog luka (volcanic arc) i oceanskog jarka (oceanic trench) u zoni subdukcije (podvlačenja. Stijene koje su starije od kambrija (Cambrian) i. arborescent – dendritni. arc shooting – paljenje s lučnim (lepezastim) rasporedom seizmografa.0 i 3. vremenski raspon od prije 4 do 2. arhajska era. otvorena antiklinalna bora regionalne veličine. Sinonim: spiders. v. Pacific suite). Archijeve jednadžbe su temelji kvantitativne analize dijagrama karotaže bušotina naftnih i plinskih ležišta. arkose. saturation exponent. cutoff. Archean era – arhajska era. dinosaurs). arc-trench gap – prolaz između vulkanskog luka i oceanskog jarka. Područje koje se nalazi unutar sjevernog polarnog kruga. Archie (1942. pterosaurs) i trijaske forme. arheozojska era. pauci. archaeocyathids (Archaeocyatha) – arheocijati.

benzeni. Geološka karta na kojoj su prikazani horizontalno protezanje i distribucija grupa stijena izloženih površini. aromatics. debljinom i zasićenjem ugljikovodicima). average porosity weighted by area. Ardennian orogeny – ardenska orogeneza. pjeskovit. areal sweep efficiency. areal map – regionalna karta. Koji se odnosi na pješčenjak. sandy conglomerate. poroznosti. pješčan. areal weighting of reservoir pressure – ponderiranje ležišnog tlaka površinom. arenaceous – psamitni. v.). Sinonimi: areal sweepout. area slope – regionalni nagib. (1) Termin koji: (a) označava sediment ili sedimentnu stijenu potpuno ili djelomično sastavljenu od fragmenata (čestica) veličine čestica pijeska ili s pješčanom teksturom (sandy texture) ili s oblikom pijeska (appearance of sand). area-weighted average porosity – srednja poroznost ponderirana površinom. average reservoir pressure weighted by area. Generalizirana (uopćena) karakteristika nagiba unutar granica danog područja. Termin koji označava boru čija je os iskrivljena (savijena) u obliku luka. Koji se sastoji od pijeska. average reservoir pressure weighted by area. areal sweep. obuhvat ležišta po površini. v. i (c) odnosi se na pijesak ili arenit. permeabilnosti. areal weighted average reservoir pressure – srednji ležišni tlak ponderiran površinom. (b) opisuje teksturu takva sedimenta ili stijene. v. average reservoir pressure weighted by area.arcuate 55 arenite arcuate – nalik na luk. vertical sweep. areal sweep efficiency. Arenig series – serija Arenig. v. areal geology – geologija područja. Stupanj (mjera) širenja ležišta u površinskom smjeru. Sinonim: horizontal sweep efficiency. 1. arenes – areni. area-weighted average permeability – srednja permeabilnost ponderirana površinom. v. areal closure – arealno (površinsko) zatvorenje. lobate delta. dok je hrvatski termin istovjetan. Geologija nekog područja. posjeduje svojstva pješčenjaka ili nalikuje na pješčenjak. areal reservoir heterogeneity – površinska (arealna) heterogenost ležišta. Izračunana površina strujanja fluida koja je osigurana perforacijama duž određene zone. sabulous. arenarious – pješčan. v. Termin za označavanje supstancije koja je pomiješana s pijeskom (koja se nalazi u smjesi s pijeskom) ili od koje je ostao samo pijesak (koja je reducirana do pijeska). areal sweepout – površinski (horizontalni) obuhvat ležišta. Odnosi se na kasni silur (s ludlovskim katom). arenilitic – arenitni. skidd. obuhvat ležišta po površini. Rabi se za izračunavanje pada tlaka i karakteristika strujanja fluida. arcuate fault – lučni nasjed. area open to flow – površina strujanja. sandy. osobito sa stanovišta prostorne distribucije i položaja stratigrafskih jedinica (stratigraphic units). arenitski. areal sweep – površinski (horizontalni) obuhvat ležišta. v. psamitski. Vanjska granica lijevka depresije (v. arcuate delta – delta oblika luka. a ispod lanvirna (Llanvirnian). Arenigian. zasićenja vezanom vodom) u površinskom smjeru i geometrijski faktori ležišta (položaj i izolacijska svojstva rasjeda. v. areal displacement efficiency – površinski (horizontalni) koeficijent obuhvata (koeficijent obuhvata po površini) modela ležišta. v. Dio volumena naftnog ležišta koji je u procesu istiskivanja nafte pod efikasnim utjecajem injektiranog (istiskivajućeg) fluida u površinskom (horizontalnom) smjeru. Obuhvaća vremenski raspon od prije 490 do 485 milijuna godina. regional geology. Sinonimi: fan-shaped delta. v. Promjene svojstava formacije (debljine. (1) Opći (skupni) termin koji se rabi za označavanje konsolidiranih sedimentnih stijena sastavljenih od fragmenata (čestica) veličine pijeska . aromatski ugljikovodici. areal sweep. v. Zakrivljena ili savijena delta čiji je izbočeni (konveksni) vanjski kraj okrenut prema moru ili jezeru – klasični primjer delte tog tipa je delta koja se formirala na ušću rijeke Nil. areal extent – površinsko (arealno) protezanje. Sinonimi: arenarious. ugljikovodici aromatskog (benzolovog) reda. Izražava se kao omjer površine obuhvaćene procesom istiskivanja (naftonosne površine iza fronte injektiranog fluida) i ukupne površine. Termin psamitski ili pješčan ne podrazumijeva postojanje nekog osobitog sastava. area of influence – područje (zona) utjecaja. v. Najniža (najstarija) serija stijena (series of rocks) ordovicijskog sistema (Ordovician system). Sinonimni pojam za realno ležište na engleskom jeziku glasi pattern sweep efficiency (v. granice ležišta uvjetovane akviferom ili plinskom kapom). v. Model ležišta je idealiziran (ležište s homogenom poroznošću. arenacejski. aromati. Opisuje udaljenost do vanjskih granica ležišta (ili polja). cone of depression). savijen u obliku luka. areal sweep efficiency – površinski (horizontalni) koeficijent obuhvata (koeficijent obuhvata po površini) modela ležišta. arenite – arenit. Jedna od 30 ili više kratkotrajnih orogeneza (orogenetskih faza) tijekom fanerozoika. v. Sinonim: circle of influence. Arenigian stage – arenig. volumetric sweep efficiency. horizontal sweep. volumetric sweep. Stratigrafski kat donjeg ordovicija (Lower Ordovician) u Europi – iznad tremadoka (Tremadocian). area-weighted average reservoir pressure – srednji ležišni tlak ponderiran površinom. pjeskovit. areal average reservoir pressure – srednji ležišni tlak ponderiran površinom. average reservoir pressure weighted by area. (2) Termin koji označava organizme koji rastu (razvijaju se) na pjeskovitim mjestima. Dio ukupne površine modela naftnog ležišta koji je pod efikasnim utjecajem injektiranih (istiskivajućih) fluida. arenated – pješčan. vertical sweep efficiency. arenaceous conglomerate – pješčani konglomerat (valutičnjak). v. Rasjed sa zakrivljenim tragom na bilo kojoj sjekućoj plohi. plane fault. v. skid. closure. average permeability weighted by area. struktura (structural features) i površinskih formi (surface forms). Područje (zona) unutar kojeg se piezometrijska površina vodonosnog horizonta (akvifera) snizuje zbog crpljenja vode ili povisuje injektiranjem vode u bušotinu ili u neki drugi objekt namijenjen toj svrsi. psammitic. Sinonim: Skiddavian. arenaceous. peripheral fault.

argillaceous quartz sandstone – glinoviti (argilitni) kvarcni pješčenjak. v. kemijski vezani (cementirani) pješčenjak koji sadrži manje od 10% glinovitog veziva (cementa) i za koji se pretpostavlja da je sporo i selektivno taloženi sediment višestruko ispran strujama. koji stvara (formira) glinu. (1) Gusta (kompaktna) stijena koja potječe ili od madstona (klejstona ili siltstona) ili od šej- la i koja je pretrpjela nešto viši stupanj stvrdnjavanja (kompakcije) nego madston ili šejl i ima manje jasno izraženu laminaciju (slojevitost) u usporedbi sa šejlom i ne posjeduje njegovu škriljavost (bilo paralelnu slojevitosti. Varijanta kalij-argonove metode određivanja geološke starosti ili datiranja (v. bilo razvijenu u drugim smjerovima) i također je bez klivaža koji je karakterističan za slejt (slate). clay slate. shaly. (2) Relativno slabi pješčenjak (neprikladan za graditeljsku namjenu) sa znatnim sadržajem (količinom) gline koja služi kao cementirajući (vezivni) materijal. Koji se odnosi na glinu ili minerale gline. v gritty. lutite. argon 40/argon 39 age method – argonova metoda određivanja starosti (datiranja). Sinonim: argillyte. na primjer. Sinonimi: argillous. v. Termin arenit je ekvivalentan terminu psamit (psammite). argillic – glinovit. pelitic. arithmetical mean – aritmetička sredina. v. glinizacija. arithmetic mean. Kontinentalni kat gornjeg oligocena (Upper Oligocene) u Sjevernoj Americi – iznad vitnija (Whitneyan). arithmetically weighted average permeability – aritmetička srednja permeabilnost. arenitski. Oblik pridjeva: arenitski (arenitic). v. wacke). Sinonim: dry. na primjer. argillaceous sandstone – glinoviti (argilitni) pješčenjak. a omjer argona-40 i argona-39 je funkcija starosti. grauvaka (graywacke) i kalkarenita (calcarenite). ne sadrži ili sadrži neznatnu količinu vezivnog (cementirajućeg) materijala i ima relativno jednostavan mineralni sastav – osobito čisti ili gotovo čisti. argillite. argilliferous – glinovit. v. conglomerate. clayey. argillization – argilizacija. koji je uglavnom sastavljen od gline ili koji sadrži čestice veličine gline ili minerale gline.arenitic 56 arithmetic average permeability neovisno o njihovu sastavu. arid cycle – aridni ciklus erozije. arenitic – arenitni. (2) Zastarjeli sinonim za ortoklas (orthoclase). arithmetically weighted average porosity – aritmetička srednja poroznost. Koji sadrži veliku količinu grubozrnastog pijeska (grita) ili finozrnastog pijeska. na primjer. Vapnenac sa znatnim sadržajem (količinom) gline (ali manjom od 50%). v. argillyte – argilit. argillite). argillaceous limestone – glinoviti (argilitni) vapnenac (vapnenjak). Argon se zatim ekstrahira iz uzorka i analizira se njegov izotopni sastav. Katkada je moguće detektirati strani argon i odrediti je li ispitivani materijal bio poremećen kasnijim termičkim ili kemijskim zbivanjima. hidrometar. (2) Relativno čisti pješčenjak koji je dobro sortiran. argilitna ruda (argillaceous ore) u kojoj je glina glavni mineral u žili i osobito sedimenti (poput lapora) ili sedimentne stijene (poput šejla) koji sadrže znatnu količinu gline. Srednja permeabilnost ležišta određena kao kvocijent sume vrijednosti permeabilnosti i ukupnog broja analiziranih uzoraka stijene (podataka mjerenja). Proces razvoja kaolinita i drugih minerala gline pri trošenju primarnih alumosilikata (aluminijskih silikata). glinovita alteracija (argillic alteration) pri kojoj neki minerali u stijeni prelaze u minerale iz skupine glina. (1) Koji se odnosi na glinu. (1) Opći termin koji se rabi za označavanje nečistog pješčenjaka s neodređenim sadržajem (količinom) finog silta i gline. argilitski. v. arithmetic average permeability – aritmetička srednja permeabilnost. v. (1) v. arithmetical average – aritmetička sredina. tj. rudite. određena kao aritmetička sredina (arithmetic mean) podataka. Termin aridan također označava uvjete kada je brzina isparavanja veća od brzine precipitacije. Aritmetička srednja permeabilnost se također može odrediti kao kvocijent sume srednjih vrijednosti permeabilnosti jezgrovanih bušotina i ukupnog broja jezgrovanih bušotina na ležištu. Idealizirani krajnji član pješčenjaka čiji se detritus promjera pješčanih čestica sastoji samo od kvarca i čiji sadržaj detritičnog matriksa premašuje 15%. v. a ispod hemingforda (Hemingfordian). v. clayey sandstone. Arikareean – erikarij. pelolithic. claystone) koji se u cijelosti sastoje od minerala gline (clay minerals). areometer – areometar. Idealizirani krajnji član pješčenjaka čiji se detritus promjera pješčanih čestica sastoji samo od feldšpata (glinenca) i čiji sadržaj detritičnog matriksa premašuje 15%. arithmetically weighted average reservoir pressure – aritmetički srednji ležišni tlak. za razliku od vake (v. Koji je bogat glinom. argillaceous – glinovit. v. argillation – argilacija. Količina argona-39 je mjera sadržaja kalija. za označavanje pješčenjaka (sandstone). hydrometer. arithmetic average reservoir pressure. arkoza (arkose). arenite. argillite – argilit. Supstitucija (replacement) ili alteracija (alteration) glinenaca (feldšpata) s nastankom minerala gline. potassium-argon age method) u kojoj se ispitivani uzorak najprije ozrači neutronima pretvarajući dio kalija-39 u argon-39. v. v. arid – aridan. Ciklus erozije u aridnom području. lutaceous. osobito onih koji ulaze u sastav stijena oko rudnih žila. arithmetic mean. argilitni. argillaceous conglomerate – glinoviti (argilitni) konglomerat (valutičnjak). suh. Termin za označavanje klime za koju je karakteristična suša. Termin se rabi za karakteristike glavne (osnovne) kategorije pješčenjaka. arenose – arenozan. argillaceous. arenite. argillaceous feldspar sandstone – glinoviti (argilitni) feldšpatski (glinenčev) pješčenjak. arithmetic average permeability. Aritmetička sredina je najčešće upotrebljavana metoda određivanja srednje perme- . v. Sinonim: arenyte. definirana različito – kao količina kiše koja je nedovoljna za rast bilja ili postizanje uroda bez irigacije. arikaree. (2) Termin koji se primjenjuje za označavanje glinovite stijene (argillaceous rock) vezane (cementirane) prirodnim silicijdioksidom i glinjaka (klejstona. argillic. normal cycle. arenyte – arenit. (3) Koji se odnosi na argilit (v. (2) Termin koji označava svojstveni (specifični) miris koji ispušta glinovita (argilitna) stijena (argillaceous rock) kada se na nju dahne. Godišnja količina padavina iznosi manje od 250 mm. arithmetic average porosity. v.

Sinonim: equivalent grade. Vrijednost niza (prosjek skupa) brojeva koja se dobije kada se njihov zbroj podijeli s brojem pribrojnika (s količinom brojeva u nizu). litološki homogeni ortokonglomerat (v. Sinonimi: arithmetically weighted average permeability. graywacke. bilo klastičnog ili formiranog na mjestu nastanka. weighted average permeability. Često se nalaze finozrnasti fragmenti stijena. bentonitic arkose. v. arkosic sandstone – arkozni pješčenjak. geometric mean. arithmetic mean porosity. a materijal matriksa uključuje minerale gline (osobito kaolinit). Aritmetička sredina je najčešće rabljena metoda određivanja srednje poroznosti ležišta. Arkoze se mogu također sresti u bazi sedimentnih serija u obliku tankog plašta rezidualnih sedimenata koji potječu od granitne stijene i na njoj neposredno zaliježu. Glavni mineral je obično kvarc. određena kao aritmetička sredina (arithmetic mean) podataka. arkosic conglomerate – arkozni konglomerat. Može biti izrazito kososlojevit i povezan s grubim (gruboklastičnim) konglomeratom koji sadrži oblutke granita i može upućivati na sredinu visokog reljefa i intenzivnu erozijuveoma uzdignutih granitnih stijena u kojima glinenci (feldšpati) nisu bili podvrgnuti dugotrajnom trošenju (kemijskom razlaganju) ili transportiranju prije njihova pokapanja (prekrivanja). orthoconglomerate) koji se sastoji od nezrelih šljunaka (immature gravels) nastalih iz granita u tektonski aktivnom području pri uvjetima fluvijalnog transportiranja i brzog pokapanja (prekrivanja) u tonućem bazenu. Arkozna grauvaka je više feldšpatska nego glinenčeva (feldšpatska) grauvaka (v. kada su varijacije tlaka male i kada su mjerenja ravnomjerno raspoređena po površini ležišta). arkose. Sinonim: granite-pebble conglomerate. Vezivo (silicij-dioksid ili kalcit) u pravilu se rijetko nalazi. arkosic arenite – arkozni arenit. Tipičan grubozrnasti pješčenjak (coarse-grained sandstone) bogat glinencem (feldšpatom). tinjac i oksid željeza. Bentonit koji sadrži 25% do 75% pješčanih primjesa. harmonic mean. a udjel glinenaca (uglavnom mikroklina) najmanje je 25%. pješčenjak koji sadrži minerale iz grubozrnastih kvarcno-glinenčevih (kvarcno-feldšpatskih) stijena (granita. arkosic sandstone). Arkozni pješčenjak je više glinenčev (feldšpatski) nego glinenčev (feldšpatski) pješčenjak (v. suma n brojeva podijeljena s n. feldspathic sandstone. weighted average porosity. v. Sinonim: arcose. average porosity. osobito pješčenjak koji sadrži veću količinu zrna glinenca (feldšpata) nego fragmenata finozrnaste stijene. u grabenima ili brzo utonulim bazenima. Pješčenjak sa znatnim sadržajem glinenca (feldšpata). arithmetic mean. Sadržaj glinenca je preko 25%. granodiorita. čerta i kvarcita. obično ružičaste ili crvenkaste boje i sastavljen (građen) od zrna angularnog (uglatog) i subangularnog oblika koja mogu biti slabo do umjereno sortirana. Nečisti vapnenac (impure limestone) koji sadrži relativno veliku količinu zrna i/ili kristala glinenca (feldšpata). average. silt matrix) imaju sastav arkoze i sastoje se od čestica kvarca i glinenca (feldšpata) sa stanovitom količinom finijeg kaolinitskog materijala. arkosite. Arkoza s raspršenim valuticama granita ili s lećama granitnog šljunka. v. Sinonimi: arithmetical mean. average reservoir pressure. v. v. arkosic bentonite – arkozni bentonit. Pješčenjak koji sadrži veliku količinu kvarca. Arkoza je obično strujama istaloženi pješčenjak kontinentalnog podrijetla. v. arkose-quartzite – kvarcitna arkoza. Slabo sortirani. arkosic – arkozni. arithmetic mean permeability. arithmetic mean – aritmetička sredina. Sinonimi: arithmetically weighted average porosity. na primjer. feldspathic arenite). Srednja poroznost ležišta određena kao kvocijent sume vrijednosti poroznosti i ukupnog broja analiziranih uzoraka stijene (podataka mjerenja). Arkoza u pravilu nastaje brzom dezintegracijom (raspadanjem) granita ili granitskih stijena (uključujući visoko metamorfozirane feldšpatske gnajse i kristalaste škriljavce) i vrlo je nalik granitu ili ima oblik granita. arkosic limestone – arkozni vapnenac (vapnenjak). tj. arithmetic mean diameter – srednji aritmetički promjer. arithmetic average reservoir pressure – aritmetički srednji ležišni tlak. Oblik pridjeva: arkozni (arkosic). Aritmetička srednja poroznost se također može odrediti kao kvocijent sume srednjih vrijednosti poroznosti jezgrovanih bušotina i ukupnog broja jezgrovanih bušotina na ležištu. average permeability. Sinonimi: arithmetically weighted average reservoir pressure. na primjer. arithmetic mean. Najjednostavnija metoda izračunavanja srednjeg ležišnog tlaka ali s ograničenom primjenom (zadovoljavajuća je samo u slučaju kada je ležište konstantne debljine. Sreće se u obliku debelih naslaga klinaste forme koje su ograničenog geografskog protezanja (kao. arkozit. arkosic sandstone. arithmetic average porosity – aritmetička srednja poroznost. v. subarkose. Srednji tlak ležišta određen prema podacima mjerenja tlakova u pojedinačnim bušotinama kao aritmetička sredina – zbroj izmjerenih vrijednosti tlakova podijeljen s ukupnim brojem mjerenja (izmjerenih bušotina). v. arkosic graywacke – arkozna grauvaka (sivac). arkose – arkoza.arithmetic average porosity 57 arkosic sandstone abilnosti ležišta. Pješčani i siltni matriks (sand matrix. manje od 10% glinovitog matriksa i više od 25% glinenca (feldšpata) – uglavnom neizmijenjenih natrijskih i kalijskih varijeteta i karakteriziran je obiljem nestabilnih materijala u kojima zrna glinenca prevladavaju nad fragmentima stijena. Grauvaka (sivac) karakterizirana obiljem nestabilnog materijala. v. gnajsa) ili iz sedimentnih stijena bogatih glinencom – osobito pješčenjak koji sadrži više od 25% glinenca i manje od 20% materijala matriksa koji se sastoji od gline. arithmetical average. Srednji promjer čestice sedimenta ili stijene dobiven zbrajanjem produkata (umnožaka) srednjih promjera zrna u svakom razredu i frekvencije (učestalosti) čestica u odgovarajućem razredu i dijeljenjem te sume s ukupnom frekvencijom. Arkozni konglomerat se sreće u obliku debelih klinastih (isklinjavajućih) naslaga i obično je proslojen s arkoznim pješčenjacima (v. arithmetic mean. Arkozni arenit je više glinenčev (feldšpatski) i manje zreo nego glinenčev (feldšpatski) arenit (v. bentonit koji potječe od vulkanskog pepela (volcanic ash) čija su mnogobrojna detritska kristalna zrna (fragmenti kristala) ostala uglavnom neizmijenjena. feldspathic graywacke). sericita i klorita. feldspat- .

v. artesian aquifer – arteški vodonosni horizont. refrakciji. ugljikovodici aromatskog (benzolovog) reda. artesian basin – arteški bazen. polja elektromagnetskih valova ili Zemljinog gravitacijskog polja) dolaze u središnju točku ili prijamnik. dobro stvrdnuti (zbijeni) arkozni pješčenjak (v. arkosic sandstone) ili dobro (gusto) vezana (cementirana) arkoza (v. aromatic crude oil. aromatic hydrocarbons – aromatski ugljikovodici. ugljikovodici aromatskog (benzolovog) reda. zapis akustičkog polja. benzene hydrocarbons. quartzitic arkose. toluen i ksilen (benzen je najjednostavniji član reda). v. Sinonimi: arkose-quartzite. aromatski ugljikovodici. aromatic oil – aromatska sirova nafta. vrijeme koje je proteklo od trenutka oslobađanja seizmičke energije iz njena izvora i njena dolaska do prijamnika. na primjer. difrakciji) na seizmičkom zapisu. aromatic hydrocarbons. naphtheno-paraffinic crude oil. v. mixed-base crude oil. na primjer. arkositite – arkozitit. na primjer. armchair geology – kabinetska geologija. U seizmičkoj prospekciji – vrijeme u kojem određena faza seizmičkog vala dolazi u prijamnik. ali ne i obvezno. arkoznu vaku (v. Sinonimi: arenes. artesian well. Sirova nafta koja sadrži 50% ili više aromata. benzene series of hydrocarbons. benzenski ili benzolov prsten. sirova nafta s aromatskom bazom. Obično se mjeri od trenutka nastanka vala i može biti sa statičkim i dinamičkim korekcijama (static corrections. aromatic crude oil. vrijeme koje je potrebno fazi seizmičkog vala da prijeđe put od točke paljenja (shotpoint) do horizonta refleksije (reflektora. aromatics. arkose) u kojoj su čestice tako dobro vezane (cementirane) da su srasle. Tip indukcijske karotaže čiji se pribor tipično sastoji od jednog predajnika i pet do deset pari prijamnika. čerta i kvarcita. aromatic crude – aromatska sirova nafta. aromatic series of hy- drocarbons. v. v. artesian spring. duboko očitanje. confined aquifer. (2) U seizmičkoj prospekciji – geometrijski raspored ili grupa seizmičkih prijamnika (geofona. areni. Kvarcit (quartzite) koji sadrži zamjetnu količinu glinenca (feldšpata). Područje (zona stijena) često. arrival. arkosic wacke – arkozna vaka. preko 10% glinovitog matriksa i više od 25% glinenca (feldšpata) – uglavnom natrijske i kalijske varijetete. surge chamber. aromatic crude. (3) Raspored (konfiguracija) elektroda sonde za karotažu bušotina. naphthenic crude. aromatic series of hydrocarbons – aromati. arrival time – vrijeme nailaska seizmičkih valova. U seizmičkoj prospekciji – prva pojava ili vrijeme prve pojave seizmičkih valova (seizmičke energije pri refleksiji. benzene ring) ugljikovih atoma i sa samo jednim vodikovim atomom vezanim sa svakim C-atomom. zatim kumen. artesian – arteški. aromatic crude oil. sirova nafta s aromatskom bazom. aromatski ugljikovodici. asphalt-base crude oil. Nafta koja ne sadrži nikakve aromatske spojeve. arkosic arenite). prednost se daje terminima hercinska orogeneza (v. event. oil base. aromatics – aromati. Variscan orogeny). Kao primjeri mogu poslužiti područja čija veličina varira od nekoliko desetaka metara (nekoliko stotina stopa) do . paraffin-base crude oil. aromatic content test – ispitivanje sadržaja aromata. artesian pressure. arrestor – komora (posuda) za prigušivanje pulzacija. feldspathic wacke). areni. arrival – nailazak seizmičkih valova. array – raspored. shema rasporeda. arkose). arkosic wacke) i subarkozu (v. v. Termin za označavanje podzemnih voda (ground waters) koje se nalaze pod hidrostatičkim tlakom. v. arkosite – arkozit. oblika bazena koje uključuje arteški vodonosni horizont čija je potenciometrijska (piezometrijska) površina u topografski nižim dijelovima područja iznad površine zemlje. v. aromatic oil. v. (4) Raspored (konfiguracija) antena pri geofizičkom istraživanju elektromagnetskom metodom. U tehnologiji isplaka – kvantitativno određivanje (mjerenje) sadržaja aromata u baznim uljima koja se primjenjuju za pripravljanje uljnih isplaka (isplaka na bazi ulja). kick. Arkozna vaka je više feldšpatska i manje zrela od glinenčeve (feldšpatske) vake (v. reflector) i natrag do detektora. asfaltena i smola. od kojih izmjereni podaci (na primjer. Zaključivanje o geološkim uvjetima koje nije potkrijepljeno materijalom intenzivnog terenskog rada. aromatics-free petroleum – nearomatska nafta. kvarcitna arkoza. Glavni aromatski ugljikovodici su tzv. Hercynian orogeny) ili variscička orogeneza (v. Katkada se također primjenjuju termini patch i pattern. BTX skupina – benzen. Sinonimi: break. stiren i etilbenzen. benzeni. subarkose). aromatic base crude oil – aromatska sirova nafta. hidrofona) spojenih s jednim od registracijskih (zapisnih) kanala ili seizmičkih izvora (grupe istovremeno aktiviranih eksplozivnih punjenja). sirova nafta s aromatskom bazom. v.arkosic wacke 58 artesian basin hic sandstone). Armorican orogeny – armorička orogeneza. later arrival. aromati. Povećanje koherentne energije koje označava prolaženje valne fronte (wave front). Kasnopaleozojska deformacija u Zapadnoj Europi. visoka vertikalna rezolucija ili njihova kombinacija. first arrival. sirova nafta s aromatskom bazom. Klasa nezasićenih ugljikovodika građenih od zatvorenog prstena (tzv. v. Arkoza (v. array induction log – indukcijska karotaža sa serijom prijamnika. U geofizici – (1) U općenitom značenju – geometrijski raspored ili konfiguracija geofizičkih izvora i prijamnika. magnetometara ili geofona. Termin se danas malo rabi. hydrocarbons. Često sadrži više od 1% sumpora. Također je karakteriziran obiljem nestabilnih materijala u kojima zrna glinenca prevladavaju nad fragmentima finozrnaste stijene. Definiranje te orogeneze se bazira na uzajamnim odnosima utvrđenim u Bretanji (Armorica). v. onset. Aromati se prirodno nalaze u svim sirovim naftama (sadržaj aromata može biti od 10% do 50% i više). aromatic base crude oil. nafta bez aromata. Termin arkozni pješčenjak se također primjenjuje u širem značenju. Pješčenjak koji sadrži obilnu količinu kvarca. Sinonimi: aromatic base crude. benzeni. aromatics. kao opći termin koji uključuje arkozni arenit (v. aromatic crude oil – aromatska sirova nafta. electrode array. dynamic corrections) ili bez njih. ugljikovodici aromatskog (benzolovog) reda. v. Signali se registriraju odvojeno i zatim kombiniraju na niz načina u obradi da se dobiju željeni odzivi. elektroda.

dok se gornji dio slobodno giba (uzgonski tankovi održavaju vertikalno plutanje platforme). artesian pressure – arteški tlak. artesian system – arteški sustav. Morska (odobalna) platforma (offshore platform) sa zglobnim pričvršćenjem donjeg dijela za morsko dno (za čeličnu ili betonsku osnovicu na dnu mora). crinoids). Zglobne platforme se u prvom redu primjenjuju za spaljivanje plina na baklji (articulated flare platform) te sidrenje i utovar tankera. i (c) injektiranje agensa za poboljšanje reaktivnosti nafte (najčešće lanenog ulja). level of water table) pod arteškim tlakom (struji na površinu pod vlastitim tlakom). v. ali ne mora obvezno doseći površinu zemlje. izvora ili vodonosnog horizonta zbog arteškog tlaka. chelicetates). Zdenac ili bušotina koji su raskrili arteške vode. Pri tome se voda koncentrira u propusnoj stijeni. v. (b) predgrijavanje sloja (npr. U tipične artropode se ubrajaju trilobiti (trilobites). artesian weathering – arteško trošenje (raspadanje).3 metra (1 stopa) koja čini uzajamno povezane segmente s fleksibilnošću 2° između spojeva. bušotina). articulated platform. Termin katkada ima ograničeno (uže) značenje – kao eruptivna arteška bušotina (v. artificial gas – (1) sintetički (sintetski. v. nonflowing artesian well. Izlaženje (izlijevanje) vode iz bušotine. na primjer. (2) artikulati. articulated platform – zglobna morska (odobalna) platforma. artesian discharge – arteški izljev. dizanje u bušotini ili duž pukotine. hydrostatic head) arteškog vodonosnog horizonta ili vode u vodonosnom horizontu. artesian leakage – arteško curenje. ground-water basin. injektiranjem pare). Solitarni. Karakterizirani su visoko diferenciranim brahijalnim člankovitim spojevima (brachial articulations). Duljina im je sezala do 9 metara (30 stopa). v. Karakterizirani su uglavnom segmentiranim tijelom (segmented body) i člankovitim ekstremitetima (jointed appendages). Karakterizirani su dvodijelnom vapnenom ljušturom sastavljenom od ventralne (trbušne) i dorzalne (leđne) polovice (valves) koje su na jednoj strani spojene bravom (hinge) – zubićima brave (hinge teeth) i nasuprotnim udubinama (jamicama) u koje zubići sjedaju (dental sockets). subnormal-pressure surface. brahiopodi (ramenonošci) s bravom. Sporo procjeđivanje (prokapljivanje) vode iz vodonosnog horizonta u slojeve koji ograničavaju taj horizont. topografski i klimatski uvjeti povoljni za postojanje jednog ili više arteških vodonosnih horizonata (artesian aquifers). zatvorenoj u stijeni. raci (crustaceans). Razred brahiopoda (ramenonožaca. synthetic gas. artesian water – arteška (arteška podzemna) voda. obično kroz pukotinu ili drugi otvor u sloju (stijeni) koji ograničava vodonosni horizont odozgo. Područje na kojem su strukturni. articulates (Articulata) – (1) arikulati. na primjer. Visina hidrostatičkog tlaka (v.artesian discharge 59 artificial ignition nekoliko stotina kilometara (milja) u poprečnom presjeku. (2) Svaki sustav koji uključuje izvor vode. artesian province – arteška provincija. piknogonidi (pycnogonids) i mirijapodi (stonoge. in-situ combustion. Red plakodermi (riba oklopnjača. confined ground water. oscillating platform. artificial ignition – umjetno zapaljenje nafte. articulated platform. articulated pipe – zglobna bušaća šipka. Primjenjuje se za horizontalno bušenje (bušenje horizontalnih bušotina). placoderms). normal-pressure surface. articulated offshore platform – zglobna morska (odobalna) platforma. slatkovodni i nadzemni beskralješnjaci. morski. Stratigrafska rasprostranjenost: donji kambrij-danas. Sinonim: articulate brachiopods. artesian well – arteški zdenac (bunar. člankonošci. Karakterizirani su teškom oklopljenom glavom (armored head) pokretljivo spojenom sa sličnim oklopom (armor) koji je pokrivao prednji dio tijela. Kemijsko trošenje (raspadanje) stijena (chemical weathering) uzrokovano strujanjem arteške vode niz vodonosni horizont. u pješčenjaku koji zaliježe iznad diskordancije ili u propusnoj zoni duž diskordantne plohe. umjetni) plin. artesian spring – arteški izvor. spontaneous ignition) radi skraćivanja vremena potrebnog za početak procesa izgaranja. myriapods). (2) sintetički (sintetski) plin. Voda u zdencu (bušotini) podiže se iznad vodnog zrcala (nivoa podzemne vode. . Podrazred krinoida (stapčara. Izvor (vrelo) iz kojeg voda istječe pod arteškim tlakom. Ko- ljeno beskralješnjaka (invertebrates). articulated flare platform – zglobna morska (odobalna) platforma za spaljivanje plina na baklji. v. artificial brine – umjetna slana voda. arthropods (Arthropoda) – artropodi. Područje popunjavanja (napajanja) vodonosnog horizonta (akvifera) visinom je iznad ušća zdenca (bušotine). za razliku od spontanog zapaljenja ili samozapaljenja (v. v. artesian-pressure surface – piezometrijska arteška površina. arthrodires (Arthrodira) – artrodiri. v. manufactured gases. helicerati (kliještari. artesian head – arteška visina tlaka. Artrodiri su bili obilno zastupljeni u devonu. v. v. Artian – artinsk. v. flowing artesian well). Hidrostatički tlak (v. ravnice Atlantika i Meksičkog zaljeva. compliant platform. brachiopods). često izražen u bar (ili psi) na površini zemlje ili kao visina iznad zemljine površine u metrima (ili stopama) ili stupcem vode koji bi taj tlak podržao. Slana voda koja je proizvedena iz podzemnog ležišta soli ili druge topljive stijene u procesu dobivanja metodom izluživanja otopinama. oscillating offshore platform. Piezometrijska (potenciometrijska) površina koja se nalazi iznad zone zasićenja (zone of saturation). v. Bušaća šipka u sekcijama od 0. Sinonimi: articulated offshore platform. brine. hydrostatic pressure) arteške vode. Primjenjuju se ove metode: (a) injektiranje predgrijanog zraka (najčešće upotrebljavana metoda – zrak se zagrijava u kanalu bušotine plinskim ili električnim grijalicama koje se spuste u bušotinu nasuprot ležištu). stratigrafski. artikulatni brahiopodi. Zapaljenje nafte u ležištu u okolišu bušotine u procesu podzemnog izgaranja nafte (termička metoda povećanja iscrpka/EOR-metoda) na umjetan način. Artinskian. (1) Struktura koja omogućuje vodi. tijelo vodopropusne stijene ograničeno tijelima stijena izrazito manje permeabilnosti i strukturu koja omogućuje vodi procjeđivanje (prokapljivanje) u propusnu stijenu u kojoj ostaje zatvorena pod tlakom izrazito većim od atmosferskog. inarticulates. v. water-table well.

synthetic crude oil. tuff). artificial lift. (3) Termin koji se strogo primjenjuje za vlaknasti varijetet minerala aktinolita (v. Ashby – ešbij. ali se katkada također rabi za njegov cementirani varijetet tuf ili pršinac (v. v. ascophorans (Ascophora) – askofori. ash cloud – oblak vulkanskog pepela (vulkanske prašine). električnim uronjenim centrifugalnim pumpama (v. hydraulic bottomhole pump. earth flax. antofilit (anthophyllite) i krokidolit (crocidolite). hydraulic piston pump). dubinske pumpe. chrysotile) i neki vlaknasti varijeteti amfibola. v. vulkanski pepeo. Sinonimi: ascophoran cheilostome bryozoans. v. U SAD se umjetno podizanje nafte primjenjuje na 90% naftnih bušotina. pumicit. ash content – sadržaj pepela. aschistic rock – ašistna stijena. eruption cloud. ascophoran cheilostome bryozoans. Piroklastična stijena (pyroclastic rock) građena uglavnom od konsolidiranog (cementiranog) pepela (v. ashby. Sinonim: Artian. Fini piroklastični materijal (s česticama promjera manjeg od 2 mm – fini pepeo je promjera manjeg od 0. v. gas lift). aspect – oblik. as-delivered BTU – toplinska vrijednost isporučenog plina. cjevovodima. prikladna za uporabu (primjenu) gdje se zahtijeva negorivi. Termin se obično odnosi na nevezani (nekonsolidirani) materijal. asphalt – asfalt. BTU). v. Termin koji označava stijenu male intruzije čiji je sastav ekvivalentan sastavu matične magme. Takva se stijena može nazvati ašistitom. koju sadrži jedna kubična stopa plina za isporuku. v. (2) Komercijalni termin koji se primjenjuje za označavanje skupine vlaknastih silikatnih minerala koji se lako odvajaju na dugačka. aseismic ridge – aseizmički hrbat. opći ili sveobuhvatni litološki i/ili paleontološki karakter stratigrafske jedinice (stratigraphic unit) kakav se očituje u nekoj geografskoj točki opažanja (npr. dalekovodima. sastoji se gotovo u cijelosti od ugljika i vodika (ugljikovodika). Lokalno magnetsko polje uzrokovano objektima koje je izgradio čovjek. a ispod silurskog kata landovera (Llandoverian) Obuhvaća vremenski raspon od prije 450 do 425 milijuna godina. ash tuff – pepelni tuf (pršinac). Stratigrafski kat srednjeg ordovicija (Middle Ordovician) u Sjevernoj Americi (gornji dio starijeg čezija – older Chazyan) – iznad marmora (Marmorian).. asbestus – azbest. odjeće. Obuhvaća vremenski raspon od prije 275 do 270 milijuna godina.063 mm). artificial oil – sintetska nafta (sirova nafta). volcanic ash. odnosno stijenu koja nije pretrpjela znatnu diferencijaciju. U stratigrafiji – opće svojstvenosti nekog geološkog kompleksa (geologic entity) ili zajednice fosila (fossil assemblage) razmatrane više-manje izvan uzajamnih odnosa u vremenu i prostoru. Količina toplinske energije. Stratigrafski kat donjeg perma (Lower Permian) u Europi – iznad sakmara (Sakmarian). Sinonimi: dust. plinski lift (gaslift). aschistic. ashgill. punila. . ašistna stijena. a ispod porterfilda (Porterfieldian). a ispod kungura (Kungurian). nevodljivi ili kemijski otporni materijal (proizvodnja užadi. U tehnologiji bušaćih isplaka azbest se primjenjuje kao aditiv za poboljšavanje noseće sposobnosti isplake. electric submersible centrifugal pump) i plinskim liftom (gasliftom – v. ascophorans. u bušotini ili presjeku izdanka) i koji predstavlja sumu odlika ili neku karakternu crtu facijesa. pumicite. Karakterizirani su parijetalnim mišićima (parietal muscles) koji su pričvršćeni za dno askusa ili kompenzacijske vrećice (ascus). s visokim elektroizolacijskim svojstvima i. Podmorski hrbat (submarine ridge) koji je fragment kontinentalne kore (continental crust). v. Sinonim: coal ash. Oblik facijesa obično ima odnos (vezu) s uvjetima formiranja (okolišem). Najčešće primjenjivane metode umjetnog dizanja nafte su dubinskim pumpama s klipnim šipkama (v. papira. zaštitnim kolonama bušotina. Stratigrafski kat gornjeg ordovicija (Upper Ordovician) u Europi – iznad gornjeg karadoka (upper Caradocian). Artinskian. v. Oprema za umjetno podizanje nafte se također može instalirati na eruptivnim proizvodnim bušotinama radi povećanja njihova kapaciteta proizvodnje (smanjivanjem dinamičkog tlaka na dnu). sucker-rod pump). ash – (1) pepeo. Ashgillian stage – ašgil. Postotni sadržaj negorivog materijala (tvari) u ugljenu određen izgaranjem njegova uzorka i mjerenjem sadržaja pepela. obloga za kočnice. (2) pepeo. Nalazi se u većini sirovih nafti. na primjer. Umjetna plitkovodna bušaća platforma (shallow-water drilling platform) izgrađena od šljunka ili blokova. ponajprije krizotil (v. volcanic dust. (1) Vrlo viskozna tekućina tamnosmeđe do crne boje ili čvrsti (tvrdi) bitumenski materijal koji postoji u prirodi ili je ostatak prerade nafte. tanka i čvrsta vlakna koja su elastična. ascophoran cheilostomes. erupcijski (vulkanski) oblak. izražena u britanskim toplinskim jedinicama (british thermal unit. Ashgillian. boja. asbestos. cementa i filtara). artificial lift equipment – oprema za umjetno podizanje nafte. Anorganski ostatak ugljena nakon njegova izgaranja (izgaranje obično mijenja težinu i sastav anorganskog materijala). aschistite – ašistit. temperaturi i tlaku isporuke. Sinonimi: amianthus. ascophoran cheilostomes – askofori. hydraulic jet pump. na primjer. osobito amozit (amosite). Mehanički sustav podizanja (mehaničko podizanje) nafte iz bušotine na površinu primjenom energije iz vanjskog izvora (dodavanjem vanjske energije stupcu fluida u kanalu bušotine) nakon što je prirodna ležišna energija iscrpljena do te mjere da bušotina više ne može eruptirati ili ekonomično proizvoditi djelovanjem prirodne energije.. Nazvan je tako za razliku od seizmički aktivnih srednjooceanskih hrptova (seismically active mid-oceanic ridge). ploča za brtvljenje. na primjer. Artinskian stage – artinsk. artificial lift – umjetno podizanje nafte. bitumen. diaschistic. telegrafskim linijama. Podred briozoa (mahovnjaka) heilostoma (cheilostomes). mountain flax. ljepenki za toplinsku izolaciju. artificial magnetic anomaly – umjetna magnetska anomalija. električnom željeznicom. Ovisi uglavnom o sadržaju vode u plinu. ash content. aschistic – ašistni. asbestus. toplinski otporna i kemijski inertna. Oprema koja se postavlja na bušotinu ili u njen kanal za dizanje nafte na površinu nakon što je bušotina prestala eruptirati.artificial island 60 asphalt artificial island – umjetni bušaći otok. actinolite). ash). (1) Mineral iz skupine azbesta (asbestos group). prema tome. hidrauličkim pumpama (v. aschistic. v. asbestos – azbest.

asfaltna sirova nafta (asphalt-base crude). Na asfaltnu sirovu naftu otpada oko 15% svjetskih rezervi sirove nafte. Sirova nafta koja daje prvenstveno asfaltni ostatak nakon destilacije i ne sadrži ili sadrži vrlo malo parafina. asphaltic crude oil. Skupina čvrstih ili visokoviskoznih ugljikovodika dobivenih iz prirodnih ležišta ili iz ostataka prerade sirove nafte. asphalt crude oil. (2) Smjesa bitumena i mineralnih tvari (materijala). Pojava odlaganja asfaltena u porama okoliša kanala proizvodnih bušotina u procesu miscibilnog istiskivanja lake i teške nafte s visokim sadržajem asfaltena plinom – propanom. separatorima). relativna gustoća im je velika a stinište nisko. asphalt-base crude oil. koji čini prirodnu smjesu asfalta i pijeska. asphalt-base oil – asfaltna (naftenska) sirova nafta. asphaltite). iz koje se može dobiti asfalt. a topljivi u vrućem benzenu i vrućem toluenu. Karakteristika sirovih nafti koja pokazuje sadržaj ostatka iz kojeg se dobivaju teški produkti. potpuno ili gotovo potpuno u toluenu. v. asphaltene precipitation. taljiv je pri niskim temperaturama (iznad 20 °C/70 °F) čime se razlikuje od teške nafte. tamne boje i bez parafina. najčešće blizu površine gdje je temperatura najniža ali često i u blizini perforacija.0 i 1. sirova nafta s asfaltnom (naftenskom) bazom. Čvrsti asfalt je poznat pod nazivom asfaltit (v. koji nastaje u naftonosnim stijenama isparavanjem (evaporacijom) hlapljivih komponenata. mixed-base crude oil. asphaltus. nehlapljive. v. strugačima) ili kemijski. Britaniji naziv asfalt rabi za bitumensku smjesu. Treba napomenuti da se u SAD asfaltom naziva bitumen. v. asphalt-base crude oil – asfaltna (naftenska) sirova nafta. near wellbore restrictions. sirova nafta s asfaltnom (naftenskom) bazom. Relativna gustoća je između 1. mineral pitch.). oil base. aromata i naftena iz koje se dobiva ostatak prikladan za proizvodnju bitumena (prema definiciji Međunarodne organizacije za standardizaciju – ISO). asphaltic crude – asfaltna sirova nafta. asphalt-base crude – asfaltna (naftenska) sirova nafta. masnika ili milovke za vruće premazivanje cijevi prije njihova ukapanja radi zaštite od korozije. blizu Mrtvog mora i u bazenu Uinta u američkoj saveznoj državi Utah. naphthenic base crude. Prirodni asfalt (natural asphalt). na primjer. asphaltene – asfalten. oil-base drilling fluids). koji se uobičajeno rabe kao aditivi za pripremu vodenih isplaka (isplaka na bazi vode) i uljnih isplaka (isplaka na bazi ulja).1. asphaltene precipitation – precipitacija (istaloživanje) asfaltena. Odloženi asfalteni smanjuju pokretljivost nafte blokiranjem (čepljenjem) pornih kanala ležišne stijene. materijalima za sprječavanje gubitka cirkulacije (lost circulation materials). a netopljiv u normalnom heptanu. a sadržaj sumpora. naphthenic crude. općenito obradom aromatskim otapalima (npr. Vapnenac impregniran prirodnim asfaltom. Teška sirova nafta s velikim sadržajem asfaltena.asphalt-base crude 61 asphaltic mud additive ima vrlo visoku molekulsku težinu. Precipitirani asfalteni se uklanjaju mehanički (četkama. v. Prije primjene procesa istiskivanja nafte na polju mora se u laboratoriju ispitati sklonost sirove nafte stvaranju asfaltenskog precipitata. Odlaganje asfaltena se može spriječiti ili umanjiti primjenom inhibitora. asfaltni vapnenac (asphaltic limestone) ili asfaltni pješčenjak (asphaltic sandstone). naphthenic crude oil. kisika i dušika je često relativno visok. Opći pojam koji obuhvaća svaki čvrsti bitumen koji se nalazi ili otopljen ili raspršen (dispergiran) u sirovoj nafti ili sam u sedimentima. pitch (v. asphaltic – asfaltni. naphthene-base crude. ili asfaltni pijesak (asphaltic sand). Sinonimi: asphaltum. U naftnoj industriji se rabi u uljnim bušaćim fluidima (fluidima s uljnom bazom. lakim destilatima nafte i dr. Asfalteni se mogu precipitirati plinskim mjehurićima u naftnom ležištu i formirati katransku prevlaku na vodo-naftnom kontaktu.500). Visoke je molekularne težine (500 do 1. Prinos ostatka se izražava u postotku. Asfaltenska frakcija sirove nafte je definirana kao organski dio nafte koji nije topljiv u otapalima. sirova nafta s asfaltnom (naftenskom) bazom. Sastavljen je uglavnom od ugljika i vodika s manjom količinom sumpora. asphaltene deposition – odlaganje asfaltena. Koji se odnosi na asfalt ili ga sadržava u znatnoj količini. koji su impregnirani asfaltom. adsorpcijom na površini stijene (čime se mijenja karakter močivosti sloja od hidrofilnog u hidrofobni) i povećavanjem viskoznosti nafte potpomažući stvaranje emulzije tipa voda u nafti. u koloni uzlaznih cijevi (tubing) te u površinskim uređajima (cjevovodima. emulgatorima (emulsifiers) i agensima za plastično oblaganje stijenki (wall-plastering agents). asphalt enamel – asfaltni emajl.). v. dok se u V. Sinonim: asphaltic crude. agensima za sprječavanje gubljenja fluida (fluid-loss agents). naphthenic oil. asphaltic mud additive – asfaltni isplačni aditiv. asphalt-base crude oil. U sastavu tog tipa nafte prevladavaju naftenski ugljikovodici. asphalt crude oil – asfaltna (naftenska) sirova nafta. v. Komponente sirove nafte i naftnih produkata (naftne frakcije) velike molekularne težine. Smjesa asfalta i mljevenog tinjca. Sinonimi: asphalt-base crude. asphaltenes content of crude oils – sadržaj asfaltena u sirovoj nafti. gline. Netopljivi su u normalnom heptanu. Crne je boje. Do precipitacije asfaltena također može doći prilikom obrada bušotina kiselinom i također u procesu proizvodnje nafte usljed pada tlaka i temperature i promjene sastava u okolišu bušotina. asphaltic crude oil – asfaltna sirova nafta. kao što su pentan ili heptan. paraffin-base crude oil. naphthene-base crude oil. asfaltni aditiv za isplake. ksilenom. Ohlađeni i zrakom propuhani asfalt je staklast i može se mljeti. Asfalt se također može pripraviti pirolizom ugljena i šejla. dušika i kisika i sadrži većinu anorganskih komponenata bitumena. v. asphalt-base crude oil. butanom i ugljik-dioksidom. Rastaljeni asfalt se može obrađivati zagrijavanjem i propuhivanjem zrakom (prolaženjem zraka kroz taljevinu radi oksidacije i polimerizacije njegovih komponenata). sreće se primjerice na Trinidadu. asphaltic limestone – asfaltni vapnenac. boje tamnosmeđe do crne i topljiv je u ugljik-disulfidu. toluenom. Bazična struktura asfaltena su aromatski prstenovi (aromatic rings). Ima visoku točku omek- . asphaltenes – asfalteni. aromatic crude oil. potpuno je topljiv u ugljik-disulfidu. asphalt-base oil. naphtheno-paraffinic crude oil. sirova nafta s asfaltnom (naftenskom) bazom.

(2) asocijacija eruptivnih (magmatskih) stijena. Može se sastojati od geografski ili stratigrafski ograničene zajednice ili može obuhvaćati dvije ili više istovremene zajednice s podijeljenim karakterističnim taksonima. v. assemblage – (1) fosilna zajednica. Primjeri asfaltita su gilsonit (gilsonite). Oppel zone. Dopuštena količina proizvodnje prirodnog plina u jedinici vremena za bušotinu.asphaltic pyrobitumen 62 Assyntian orogeny šavanja i kvalitetu za stabilizaciju emulzije te afinitet za gline i šejl. v. asphalt rock. Obično ima jednu ili dvije dominantne vrste. asphalt rock – asfaltna (bituminozna) stijena. assessment of reserves – procjena rezervi. koja sadrži prirodni asfalt (koja je impregnirana prirodnim asfaltom). Sinonimi: co-produced gas. Prirodni plin naftnih ležišta (otopljeni i u plinskoj kapi) koji sadrži znatnu količinu kondenzata (obično se ima u vidu plin u plinskoj kapi). asphaltite). rock association. rock asphalt. Uređaj za preuzimanje taloga (mulja) i vode koji se nakupljaju na dnu rezervoara (basic sediment and water) i izvlačenje nafte iz njih. koji se sreću zajedno jer imaju slične (bliske) zahtjeve u odnosu na okoliš ili slične osobitosti razvoja. (2) asocijacija minerala. acme zone. assorted – loše sortiran. assamblage. Proizvodi se zajedno s naftom (ako proizvodnja naftnog plina ne utječe znatno na iscrpak nafte. v. reserve estimate. naziv je sinonim s bituminous sands i tar sands. U naftnoj industriji – proizvodnja nafte primjenom skupa metoda povećanja produktivnosti ležišta/polja. dvofazno naftno ležište. assemblage zone – zajednišna zona. v. poorly sorted. plin naftnih bušotina. U ekologiji – grupa organizama. ali je negoriv i netopljiv u ugljik-disulfidu i. associated gas well allowable – dopušteni kapacitet proizvodnje plina iz plinske kape. Sinonim: associated rich gas. v. associated wet gas. assisted recovery – proizvodnja poboljšanim metodama. v. Sinonim: fossil association. range zone. neuspješan budući da starost toridonskih . associated-dissolved gas – naftni (kaptažni. florizone. obično crne boje i bez strukture. association – (1) asocijacija fosila. asphalt stone – asfaltna stijena. assembly – sklop. Prirodna smjesa asfalta s različitm količinama rastresitog (rahlog) pijeska. v. polje ili koncesiju kada se s naftnom zonom iskorištava i plinska kapa. a odobrava je ovlaštena državna regulativna agencija. U stratigrafiji – grupa fosila (fosilnih ostataka) koji se sreću na jednakom stratigrafskom nivou (i definira ga). faunizone. na primjer. Prema nekim izvorima. po sastavu sličan (blizak) asfaltitu (v. asphaltic pyrobitumen – asfaltni pirobitumen. associated rich gas – masni (mokri) naftni (kaptažni) plin. nonassociated gas. v. asphaltic sands – asfaltni pješčenjaci. asphaltic sand – asfaltni pijesak. na primjer dubinski bušaći sklop (dubinski sklop bušaćih alatki – v. sadrži manje od 5% kisika. associated oil reservoir – naftno ležište s plinskom kapom. nonassociated gas. blistava smola (glance pitch) i grahamit (grahamite). Pješčenjak impregniran prirodnim asfaltom. metamorphic assemblage. v. cenozona. Bitumen. associated gas (ASGAS) – naftni (kaptažni) plin. međutim. asphalt. Asintijska orogeneza se bazira na zalijeganju donjokambrijskih slojeva s kutnim neskladom na slojevima toridona (Torridonian – stratigrafska jedinica gornjeg pretkambrija Škotske). za razliku od suhog slobodnog (nekaptažnog) prirodnog plina u plinskom ležištu (nonassociated gas). Može se osnivati na svim vrstama fosila koji u njoj postoje ili se ograničiti samo na neke vrste. u pravilu. plin naftnih ležišta. gas-cap oil reservoir. associated liquids – kapljevine prirodnog plina. Sinonim: cenozone. Primjeri asfaltnog pirobitumena su albertit. asfaltni pijesci. Assyntian orogeny – asintijska orogeneza. pješčenjak. asphalt seal – začepljenje asfaltom. Oprema sastavljena od brojnih pojedinačnih elemenata (komada) koja se primjenjuje u određenu svrhu. bituminous rock. v. Zajednišna zona se imenuje prema jednom ili više fosila koji su osobito reprezentativni (karakteristični) za zajednicu. koja je posebno umanjena. Sinonim: fossil assemblage. Termin koji se široko primjenjuje u zapadnoj Europi za označavanje orogeneza (orogenetskih procesa) i deformacija (disturbancija) koje su se zbivale koncem pretkambrija. v. elaterit. Odobrava je ovlaštena državna regulativna agencija i često ovisi o dopuštenom kapacitetu proizvodnje nafte. pojam se odnosi samo na plin u plinskoj kapi (ne i na plin otopljen u nafti). asphaltic sandstone – asfaltni pješčenjak. asphalt plant – uređaj za reciklažu taloga i vode. mineral assemblage. Prema nekim definicijama. impsonit i vurcilit. associated wet gas – masni (bogati. casinghead gas. Pješčani sedimenti impregnirani (cementirani) prirodnim mekim asfaltom (bitumenom) koji se može ekstrahirati otapalom. asphaltite – asfaltit. mokri) naftni (kaptažni) plin. asphaltus – asfalt. v. associated gas. plin (naftni plin) na glavi zaštitne kolone. Sinonimi: asphalt stone. Porozna stijena. kaptažni naftni) plin. v. živih ili fosilnih. natural gas liquids. biozone) karakterizirana zajednicom triju ili više taksona. za bušotinu u plinskoj kapi koja također proizvodi naftu. v. community. Termin je. associated wet gas. bottomhole assembly). associated reservoir allowable – dopušteni kapacitet proizvodnje plina plinsko-naftne bušotine. v. Dopuštena količina proizvodnje plina tijekom određenog vremena. vapnenac ili dolomit. Masni (mokri) prirodni plin (wet gas) koji je u kontaktu s naftom u ležištu kada egzistira u slobodnom stanju u plinskoj kapi ležišta ili kao otopljen u slojnoj nafti pri početnom ležišnom tlaku i temperaturi. (3) metamorfna asocijacija. Bazira se na ekvivalentnom volumenu proizvodnje nafte. ležište. Svaki od prirodnih čvrstih (tvrdih) bitumena crne boje koji su topljivi u ugljik-disulfidu i taljivi pri temperaturi većoj od 110 °C (230 °F). Biozona (osnovna jedinica u biostratigrafskoj klasifikaciji – v. asphalt. Začepljenje pora naftonosne stijene na njenim izdancima zbog gubljenja lakših frakcija nafte i nakupljanja težih asfaltnih ostataka. asphaltum – asfalt. tada državna regulativna agencija može naftni plin klasificirati u slobodni (nekaptažni). co-produced natural gas. v. često također s konotacijom lokaliziranog geografskog protezanja. Zbog njene točne interpretacije fosilna zajednica mora biti relativno homogena ili jednolično heterogena.

Karakterizirani su relativno širokim krakovima (arms) koji obično nisu odvojivi od središnje ploče (central disc). bedding) karakterizirana litološkim tipovima ili facijesima koji vertikalno slijede jedan za drugim u cikličkom redoslijedu. Sve tercijarne i holocenske eruptivne stijene na svijetu su.325 paskala (1. v. at reference conditions. echinoderms). symmetric bedding. at standard conditions. Sinonim: sea stars. atmoclastic rock. atmoclast. Naftni produkt dobiven atmosferskom destilacijom. echinoderms). Pri pogledu odozgo krijesta (greben) ripla može biti relativno ravna ili izrazito zakrivljena (savijena). Ripl (v. Obično je povezana s uvjetima površinskog skladištenja ili s gornjim intervalom prstenastog prostora bušotine koji nije ispunjen fluidom. antiklinalna) čija krila nisu slična i imaju različite kutove nagiba u odnosu na osnu plohu koja nije vertikalna. ga(u)ge pressure. Postupno razaranje ili promjena metala i legura djelovanjem korozije koja nastaje kontaktom materijala sa supstancijama u atmosferi – kisikom. astatic – astatički. nestabilni) gravimeter. taj termin se danas rijetko rabi za označavanje srodnih tipova stijena – na primjer. Astian stage – astij. atmospheric weathering). atmoclastic rock – atmoklastična stijena. atmoclast – atmoklast. v. Stratigrafska rasprostranjenost: donji ordovicij-danas. Specificirani normalni uvjeti temperature i tlaka za plin (0 0C i apsolutni tlak 1. Potkoljeno ehinodermata (bodljikaša. Termin za označavanje geofizičkog instrumenta (pribora) s negativnom povratnom silom koja potpomaže djelovanje sile otklona što čini instrument osjetljivijim i/ili manje stabilnim. asymmetric ripple mark – nesimetrični (asimetrični) ripl. tekućem ili čvrstom stanju. Stratigrafska serija donjeg dijela srednjeg pensilvanija (lower Middle Pennsylvanian) . asterozoans (Asterozoa) – asterozoi. Atlantic suite – atlantska serija eruptivnih stijena.01325 bar za suhi plin). asteroids (Asteroidea) – asteroidi. prema jednoj podjeli. Gravimetar s mehaničkim sustavom koji je predviđen za stvaranje relativno velikih gibanja (kolebanja) za male promjene gravitacije. atmospheric-pressure oil – rezervoarska (stabilizirana) nafta. ASTM distillation – destilacija po ASTM normi. svrstane u dvije glavne grupe – atlantsku seriju i pacifičku seriju (Pacific suite). bora čije jedno krilo ima strmiji nagib od drugog krila (za razliku od simetrične bore – v.7 psi ili 760 mm stupca žive. Voda koja sadrži atmosfera u plinovitom. astatic gravimeter – astatički (astazirani. Slobodno živući organizmi s karakteristično spljoštenim tijelom u obliku zvijezde koje se sastoji od središnje ploče (central disc) i simetrično zrakastih krakova (arms). na primjer. atmospheric weathering – atmosfersko trošenje (raspadanje). zbog velike raznovrsnosti tektonskih uvjeta (i pridruženih tipova stijena) u područjima atlantske (i pacifičke) serije. Tlak koji se očituje na površini Zemlje usljed težine stupca zraka u atmosferi. v. Na razini mora jednak je 101. asymmetric bedding – nesimetrična (asimetrična) slojevitost. current ripple mark). v. v. Međutim. Stilleu u kasnom karbonu između katova vestfal i stefan). atmospheric distillate – atmosferski destilat. Destilacija (ispitivanje destilacijskih svojstava) sirove nafte napravljena u skladu s postupkom normiranim (standardiziranim) od Američkog društva za ispitivanje materijala (ASTM). osobito strujni ripl (v. ripple mark) koji ima nesimetričan oblik u poprečnom presjeku – s kratkim i strmim nagibom okrenutim niz struju i dugim blagim nagibom okrenutim uz struju. asymmetric fold – nesimetrična (asimetrična) bora. v. kemijskim ili mehaničkim načinom. na primjer. Sinonim: barometric pressure. atmosilicarenite – atmosilikarenit. Jedna od dviju velikih skupina eruptivnih (magmatskih) stijena (igneous rocks) koja je karakterizirana alkalnim (alkalic rocks) i alkalno-kalcitičnim stijenama (alkalicalcic rocks). morske zvijezde. asymmetric fold. v. Atlantska serija je nazvana tim imenom zbog prevladavanja alkalnih i alkalno-kalcitičnih stijena (stijena alkalijskih zemalja) u neorogenetskim područjima s nestabilnom Zemljinom korom koja su smještena oko Atlantskog oceana. ugljik-dioksidom. zvjezdače. Sinonim: unstable gravimeter. Kremenasti pijesak nastao trošenjem (raspadanjem) i razaranjem (dezintegracijom) matične stijene (parent rock). symmetrical fold). atmospheric corrosion – atmosferska korozija. at normal conditions – pri normalnim uvjetima. atmospheric pressure – atmosferski (barometarski) tlak. Astian. po sekvencijama 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Ispitivanjem se određuje početno i konačno vrelište i dijapazon vrelišta. ast. Mediterranean suite. Stratigrafski kat gornjeg pliocena (Upper Pliocene) u Europi – iznad plezancija (Plaisancian). Atokan – serija Atok. a ispod kalabrija (Calabrian). Pacific suite. Bora (na primjer. hlađenja i kondenzacije naftnih para pri prolazu kroz hladilo (cijev) i skupljanja kapljevine u graduirani cilindar. Postupak destilacije se sastoji od zagrijavanja uzorka nafte u propisanoj tikvici. nakupina uglatih fragmenata granularne dezintegracije granita i granitnih stijena (grus). Klastična stijena sastavljena od atmoklasta koji su ponovno cementirani bez daljnjeg pregrupiranja materijala djelovanjem vjetra ili vode. atmospheric water – atmosferska voda. Sinonim: intra-Pacific province. starfishes. v. symmetric ripple mark. Stratigrafska rasprostranjenost: kambrij-danas. Podrazred ehinodermata (bodljikaša. Rezultat je prije pasivnog djelovanja atmosfere nego djelovanja atmosfere u gibanju.01325 bar) ili približno 14. stock-tank oil. Drugi oblik pisanja termina: asymmetrical fold. astaziran. Jedna od 30 ili više kratkotrajnih orogeneza tijekom fanerozoika (prema H. stijene atlantskog tipa (Atlantic-type rocks) su široko rasprostranjene i na vulkanskim otocima u srednjem dijelu Pacifika.astatic 63 Atokan sedimenata nije određena i oni mogu biti znatno stariji od kambrija. Pokus traje dok se ne destiliraju sve isparljive frakcije. v. Ekvivalentan je redonu (Redonian). asymmetrical fold – nesimetrična (asimetrična) bora. vodenom parom (vlagom) i spojevima sumpora i klora. Trošenje (raspadanje) koje se zbiva na površini Zemlje. Fragment stijene odlomljen na mjestu nastanka atmosferskim trošenjem (raspadanjem. Asturian orogeny – asturijska orogeneza. Slojevitost (v.

paligorskit. Parametar procesa podzemnog izgaranja nafte (termička metoda povećanja iscrpka nafte/EOR-metoda). (2) U seizmičkoj prospekciji – smanjivanje amplitude (gubitak energije) seizmičkih valova kada prolaze kroz medij (sredinu) zbog apsorpcije.02 mm). v. v. Podjedinice su geometrijske sredine granica razreda.2 i 2 mm). Atapulgit je koloidna glina koja se primjenjuje u tehnologiji isplaka za pripremu slane isplake (isplake na bazi slane vode) da se osigura njena niska smična viskoznost za iznošenje krhotina probušenih stijena iz prstenastog prostora bušotine i za baritnu suspenziju te za pripremu isplačnih fluida za završno proizvodno opremanje bušotina. 0. atoll – atol. tlak 1. v. platforma nepokretnog koloturnika. Stratigrafska rasprostranjenost: srednji ordovicij-gornji devon. at standard conditions – pri standardnim uvjetima. Cementna kaša koja se priprema dodavanjem suhog cementa vodi s prethodno hidratiranim atapulgitom. zid) nepomičan. attapulgite cement – atapulgitni cement. crow’s nest. Sinonimi: lagoon island. Nema sposobnost regulacije svojstava filtracije isplake. Ta. Atoli su osobito rasprostranjeni u zapadnom i središnjem dijelu Pacifika.2 mm). Prema Međunarodnoj plinskoj uniji (IGU). v. sitni pijesak (čestice promjera između 0. Ima izgled niskog. macroscopic capture cross-section. at reference conditions – pri referentnim (etalonskim. geologic time scale) koja je kalibrirana na bazi radioaktivnog raspada (radioactive decay) u stijenama. atomic time scale – atomska skala vremena. atomic hydrogen/carbon ratio. atomic hydrogen/carbon (hydrogen-to-carbon) ratio – vodikovo-ugljikov koeficijent. at standard conditions. v. 2. reef ring. silt ili prah (čestice promjera između 0. Na taj način granični promjeri su 200. in-situ combustion. Katkada se naziva slani gel (salt gel). v.01325 bar (za suhi plin). relative time scale. Omjer prosječnog broja vodikovih atoma i atoma ugljika goriva koje izgara (istaloženog koksa). derrick- . Bušaći radnik-tornjaš (v. takvo kakvo bi se moglo proizvesti prolaženjem kroz filtar. Laki mineral gline s lančastom kristalnom strukturom i igličastom (vlaknastom) formom. atenuacija. coral reef) prstenastog oblika. Bilo koji specificirani uvjeti temperature i tlaka na koje se može korigirati volumen plina. platforma krune bušaćeg tornja. attic – (1) gornja (vršna) platforma bušaćeg tornja. Greben je okružen dubokom vodom otvorenog mora.2. po kemijskom sastavu silikat magnezija i aluminija (magnezijski alumosilikat). Specificirani standardni uvjeti temperature i tlaka za plin. atomic H/C ratio – vodikovo-ugljikov koeficijent. atomic ratio of hydrogen to carbon. Sinonim: palygorskite. Podzemna voda koja se čvrsto zadržava na stijenkama pora u zoni aeracije (prozračnoj zoni). v. Koraljni greben (rif. v. (3) U karotaži – smanjenje amplitude elektromagnetskog vala kada prolazi kroz formaciju (obično se mjeri u decibelima po metru – dB/m). radioactive clock. Vrijednosti se za različite slojne nafte kreću od 0. a dimenzija svakog sljedećeg razreda se razlikuje 10 puta od dimenzije prethodnog razreda. prstenasti greben (rif). Variraju u pojedinim državama. a primjenjuje se kao materijal za sprječavanje gubitka cirkulacije. Geometrijska i decimalna skala (ljestvica) veličine zrna ili čestica (v. atomic hydrogen/carbon ratio. Efektivni presjek zahvata (kaptiranja) neutrona jezgrom atoma – jednak je efektivnoj površini kroz koju neutron mora proći da bi bio kaptiran jezgrom atoma. pellicular water) i mjeri se specifičnom retencijom vode. približno okruglog (katkada i eliptičnog ili potkovastog) koraljnog otoka ili prstena koji se sastoji od lanca (niza) ili prstena blisko smještenih niskih koraljnih otočića koji okružuju (zatvaraju) ili gotovo okružuju plitku lagunu u kojoj nema nikakvog otprije postojećeg kopna ili otoka nekoraljnog podrijetla. Karakterizirani su rebrastim ljušturama (costate shell) ili naboranim (plicate shell) koje su nejednako bikonveksne ili plošno-konveksne s više izbočenom leđnom (brahijalnom) polovicom ljušture (brachial valve). atomic ratio of hydrogen to carbon – vodikovo-ugljikov koeficijent. atomic clock – atomski (nuklearni. temperatura je 15 °C. Sinonimi: atomic H/C ratio. Termin koji se odnosi na bočni tlak tla (lateral earth pressure) kada se tlo ne nalazi pod tlakom (kada nije stlačeno) i nema mogućnosti slijegati se pa je objekt (npr. ring reef. Porodica izumrlih artikulatnih brahiopoda (ramenonožaca s bravom. neutral pressure. v. Slijedi nakon serije morov (Morrowan). hydrogen/ carbon atomic ratio. at normal conditions. (2) platforma (podište) bušaćeg tornja.002. Geološka skala vremena (v. (1) Smanjivanje amplitude ili energije signala.002 mm). attapulgite – atapulgit. attic man – tornjaš. articulate brachiopods). konverzijom tipa vala (mode conversion) i sferičnog razilaženja fronte vala (spherical divergence). opadanje. Smatra se da je njen sadržaj jednak količini opnene ili pelikularne vode (v. Kada se miješa sa slanom vodom formira gel. v.02 i 0. krupni šljunak (čestice promjera između 20 i 200 mm) i blokovi (promjera većeg od 200 mm). vjerojatnosna.atoll 64 attic man provincijske skale u Sjevernoj Americi. Udden grade scale. usporedbenim) uvjetima. slabljenje. Atterberg grade scale – Atterbergova skala veličine zrna. Platforma bušaćeg tornja (derrick board) postrojenja za rotacijsko bušenje (rotary rig). atrypoids (Atrypidae) – atripidi. at rest – u mirovanju. atomic capture cross-section – presjek zahvata (kaptiranja) jezgrom atoma.002 i 0. v. Kao mjerna jedinica se često rabi barn (1 barn je jednak 10–28 m2).5 do 2. vrijednost ovisi o prirodi i energiji čestice i također o prirodi kaptirajuće jezgre. attenuation – prigušivanje. Wentworth grade scale. at reference conditions. sitni šljunak (čestice promjera između 2 i 20 mm). krupni pijesak (čestice promjera između 0. grade scale) koja se bazira na osnovnoj (jediničnoj) vrijednosti 2 mm. Prema Atterbergovoj skali klastični sedimenti su klasificirani u sljedeće klase: glina (s česticama promjera manjeg od 0. a prethodi seriji demoin (Desmoinesian). Dimenzije atola mogu varirati od 1 km do preko 130 km u promjeru. attached ground water – vezana podzemna voda. refleksije i refrakcije (prelamanja) na površinama razdjela.02 i 0. 20. Jedinica mjerenja su godine. at normal conditions. radioaktivni) sat. 0.

Stratigrafski kat gornje krede (Upper Cretaceous) primorja Meksičkog zaljeva (Gulf Coast) u Sjevernoj Americi – iznad iglforda (Eaglefordian). Suprotan termin je alogen (v. attrition – istiranje. phacoidal structure. Seizmički atributi (seismic attributes) uključuju amplitudu. Austinian – ostin. amplitude variation with offset. augen – okcast. Sinonimi: eyed structure. Termin za označavanje minerala eruptivne (magmatske) stijene (igneous rock) koji je nastao kao rezultat metamorfoze (metamorfizma) ili vezivo (cement) sedimentne stijene ako se istaložilo neposredno iz otopine. Jedna od 30 ili više kratkotrajnih orogeneza tijekom fanerozoika (prema H. authigene – (1) autigen. strike) i nagiba (v dip) za slojeve ili druge plošne strukture (smjer trenda i utonuće su elementi zalijeganja linearnih struktura kao. Iako se termin istiranje rabi kao sinonim termina abrazija (v. a ispod tejlora (Tayloran). Mineral koji nije bio transportiran (prenesen) . Bušilica s dugim spiralnim žljebovima koja rotacijom diže uvis bušaću šipku i tako konstantno mehanički iznosi izbušene krhotine na površinu (bez cirkulacije zraka ili isplake). drillstem. antiklinale). flaser structure. škriljavce i gnajse) s velikim lećastim zrnima minerala ili mineralnim agregatima koji imaju oblik oka u poprečnom presjeku i tako se izdvajaju kao kontrast drugim mineralima u stijeni. Struktura nekih gnajsa i škriljastih metamorfnih stijena (kristalastih škriljavaca) sastavljena od minerala. feldspar). auger. Atribut se (u numeričkom obliku) crta za svaku točku paljenja i konstruiraju se izolinije. struganjem (grebanjem) i uzajamnim sudaranjem smanjuje se veličina fragmenata i čestica i povećava njihova zaobljenost. kvarc (quartz) ili granat (garnet) koji su stlačivanjem poprimili eliptični ili lećasti oblik nalik obliku oka (v. zone. Austrian orogeny – austrijska orogeneza. na jednoj trasi ili na grupi trasa. budući da na najvišem dijelu ležišta ne mora biti locirana bušotina. U seizmičkoj prospekciji – mjerljivo svojstvo (karakteristika) seizmičkih podataka. attribute – atribut. kao što su tinjac (liskun. corrasion). Aulakogen je tektonski rov (tectonic trough) na kratonu ograničen konvergentnim normalnim rasjedima. Attic orogeny – atička orogeneza. u miocenu između katova sarmat i pont). brzinu i polarnost. Aulakogeni imaju radijalnu orijentaciju u odnosu na kratone i otvoreni su prema van. Sinonimi: contact aureole. na primjer. zona. U strukturnoj geologiji – položaj strukturne plohe (structural surface) u odnosu na horizontalnu plohu kvantitativno izražen mjerenjima pružanja (v. thermal aureole. v. Može se mjeriti u jednom vremenskom trenutku ili tijekom tzv. relativno nekonsolidiranog. contact zone. U geologiji – zona koja okružuje magmatsku intruziju (intruziju eruptivnih ili magmatskih stijena) u kojoj okružujuća stijena intruzije (country rock) pokazuje znakove utjecaja kontaktne metamorfoze (metamorfizma). Površina koja se dodjeljuje bušotini u svrhu određivanja njena dopuštenog kapaciteta proizvodnje kada je u formuli za izračunavanje dopuštene proizvodnje uključen i faktor površine. v. metamorfna (kontaktna) aureola (zona). Termin koji označava listićave metamorfne stijene (npr. allogene). izduljeni bazen koji se proteže u kraton (craton) ili iz geosinklinale (geosyncline) ili iz planinskog pojasa (mountain belt) koji se formirao iz geosinklinale. Radnja ili proces trošenja trenjem. Može sadržavati titan i trovalentno željezo. metamorphic aureole. Stilleu koncem rane krede). Rabi se za izradu nemagnetičnih teških šipki (nonmagnetic drill collar). attic oil – krovinska (vršna) nafta. augen structure – okcasta struktura.attic oil 65 authigene man) na postrojenju (garnituri) za rotacijsko bušenje (rotary drilling rig). Sinonim: basaltine. v. U seizmičkoj prospekciji – procjena raznih parametara ležišta (uključujući znakove ugljikovodika) metodama obrade. augen structure. auger – pužna bušilica. u strogom smislu on označava trošenje i smanjivanje veličine fragmenata stijena koji su sami oruđa abrazije i korozije. Stilleu. attribute analysis – analiza atributa (seizmičkih atributa). osobito uzajamno prirodno trošenje kojem su podvrgnuti nevezani (necementirani) fragmenti stijena ili čestice premještane s mjesta na mjesto vjetrom. kao što su gli- nenac (feldšpat. udaranjem. Jedna od 30 ili više kratkotrajnih orogeneza tijekom fanerozoika (prema H. materijala blizu površine. AVO). zelenkasto-crna ili tamnozelena. augite – augit. authigenic. v. aulacogen – aulakagen. v. v. Također se rabi za bušenje glina. Uski. frekvenciju. kao na primjer AVO-analizom (v. Sinonim: seismic attribute. auger bit – pužna bušilica. Postoje pužne bušilice s ispiranjem injektiranim fluidom (wet auger). Trljanjem. augen) i koji su obično uklopljeni između paralelnih slojeva građenih od njima kontrastnih komponenata. exomorphic zone. abrasion) i korazija (v. attribute map – karta atributa (seizmičkih atributa). Sreće se kao bitna komponenta mnogih bazičnih eruptivnih (magmatskih) stijena (basic igneous rocks) i nekih metamorfnih stijena (metamorphic rocks). Boja augita je obično crna. valovima. aureole – aureola. attitude – zalijeganje. austenitic stainless steel – austenitni nehrđajući čelik. U seizmičkoj prospekciji – karta izolinija bazirana na seizmičkim atributima. mica) ili klorit (chlorite). v. Nafta koja se nalazi u najvišem dijelu (krovini) ležišta iznad najviših perforacija zaštitne kolone bušotine koja se nalazi strukturno najviše (najpliće bušotine na ležištu). mrvljenjem (drobljenjem). dio krovinske nafte će ostati zarobljen u ležištu. tla i drugog. austin. Često se primjenjuje za bušenje seizmičkih bušotina. cellar oil. Nemagnetična legura (nonmagnetic alloy) s više od 16% kroma i više od 7% nikla (koji djelomično može biti nadomješten manganom) i željezom (za razliku od feritnog nehrđajućeg čelika koji je magnetičan). auger stem – teška šipka za užno udarno bušenje. 2. vremenskog okna (time window). (2) autigeni mineral. vodom tekućicom ili ledom. attribute analysis. attributable acreage – dodijeljena površina dreniranja. Krovinska nafta se ne drenira bušotinama koje iskorištavaju niže dijelove ležišta i. Sinonim: auger bit. (1) Rasprostranjeni mineral iz skupine klinopiroksena (clinopyroxene group). pyroxene). (2) Termin koji se često rabi kao sinonim termina piroksen (v.

(1) U sedimentologiji – rezidualni sediment koji se formirao na mjestu zalijeganja procesom kemijskog razlaganja. dinamske metamorfoze (dinamometamorfizma). v. brečasti dolomit (brecciated dolomite) nastao kao rezultat dijagenetskog zbijanja s kasnijom ponovnom cementacijom. Tu djeluju takvi mehanizmi taloženja kao što su migracija korita. supstitucijom (replacement) ili prekristalizacijom (recrystallization) ili sekundarnim narastanjem kvarcnih izlučina (secondary enlargement of quartz overgrowths). Sinonimi: authigenetic. za označavanje stijena koje nisu pomicane formiranjem navlaka ili za označavanje stijenskih masa koje su se formirale na mjestu njihove sadašnje lokacije (umjesto da su bile transportirane) ili za označavanje breča eksplozijskih kratera (klastični materijal koji u procesu formiranja kratera nije bio iz njega izbačen. authigenic mineral – autigeni mineral.). authigenic clay minerals – autigeni minerali gline. dakle. v. što može imati za posljedicu visoku procjenu zasićenja vodom prema karotaži. authorized total depth – odobrena konačna dubina bušotine. authigenous – autigen. koji je. allochthone. epiclastic rock. na primjer.authigenesis 66 autogenetic nego se formirao na mjestu postanka. Rastresiti (nekonsolidirani) klastični materijal (debris). v. (2) Termin koji označava tip drenažnog sustava (vodotokova koji ga čine) koji je potpuno određen uvjetima površine kopna po kojoj teku vodotoci budući da se drenažni sustav razvija jedino erozijom u gornjim tokovima vodotokova. Stijena s razdrobljenom ili brečastom strukturom koja je nastala na mjestu gdje se nalazi kao rezultat mehaničkog drobljenja. autochthon – autohton. v. U seizmologiji – mjera statističke zavisnosti kasnijeg dijela oblika vala od ranijeg dijela ili stupanj do kojeg se buduće vrijednosti mogu prognozirati po prethodnim vrijednostima. Sinonim: autochthone. authorized depth (AD) – odobrena dubina bušotine. Stanje ciklotemskog taloženja (cyclothemic deposition) pri kojem nije potrebna promjena ukupne energije i prinosa materijala u sedimentacijski sustav. autochthone – autohton. authigenetic – autigen. razaranja. (1) Termin koji označava forme reljefa nastale ili razvijene samo u lokalnim okolnostima bez djelovanja orogenetskih pokreta (orogenic movements). Rasjedne plohe mogu razdvajati autohtone stijene od alohtonih. na primjer. allochthonous mantle. ispod zalegnute temeljne stijene (underlying bedrock). ali se autigen prije odnosi na komponente nego na formaciju u cjelini. (2) U tektonici – masa stijena koja je ostala na mjestu svoga postanka i gdje je vezana sa stijenama fundamenta (temeljnim stijenama. Primjeri su također cementi (veziva) koji ispunjavaju pore i rastu tijekom dijageneze. autogenetic – autogenetski. nego je ostao na mjestu nastanka s tek neznatnom rotacijom ili translacijom fragmenta). (2) U klasifikaciji piroklastika (piroklastičnih sedimenata) – ekvivalent termina essential (v. autochthon. Sinonimi (za obje definicije): autogenic. osobito reljef formiran djelovanjem kiša i vodotokova na površini zemlje koji imaju slobodno dreniranje prema moru. allogenic. v. Proces stvaranja novih minerala na mjestu njihova nastanka unutar okolnog sedimenta ili sedimentne stijene istovremeno s procesom sedimentacije ili nakon njega. cataclastic rock. v. poput zrna feldšpata (glinenca) u stijenama. Konačna dubina bušotine potvrđena od operatora na temelju ugovora o bušenju. authorized total depth. Sinonim: authigenic mineral. autochthonous – autohton. za označavanje ugljena ili treseta koji su nastali na mjestu gdje je raslo i razlagalo se bilje od kojeg su postali. v. djelovanja orogenetskih sila (naprezanja) ili drugih mehaničkih procesa. (1) v. kvarc ili glinenac) koji su nastali nakon taloženja prvobitnih sedimenata. neoformed clays) ili formirani alteracijom prethodnog materijala (transformirane gline. . allocyclicity. autoklastični škriljavac nastao djelovanjem tlaka jedne mase stijena na drugu ili temeljna (podinska) morena formirana glacijalnom (ledenjačkom) abrazijom. Koji je formiran ili generiran na mjestu svog nastanka – termin se osobito primjenjuje na komponente stijena ili minerale koji nisu bili transportirani (preneseni) i sedimentirani i koji su se kristalizirali (formirali) na mjestu gdje se sada nalaze i također na minerale koji su nastali istovremeno ili ubrzo nakon formiranja stijena kojih su sastavne komponente. transformed clays). v. Autigene gline pogoduju oštećenju formacija jer se mogu ukloniti s mineralnih zrna i/ili raspršiti (dispergirati) filtratom bušaće isplake (ili drugim fluidima koji se injektiraju u formaciju u okolišu kanala bušotine) i čepiti (blokirati) pore i smanjiti permeabilnost stijene. v. 2. basement). allochthonous. Primjeri autoklastičnih stijena su rasjedna (dislokacijska) breča (v. 2. Sediment koji zaliježe na mjestu svog prvobitnog nastanka. nego se jednostavno obavlja preraspodjela tih elemenata unutar sustava. authigenic sediment – autigeni sediment. sastavljen od fragmenata stijena ili tla i podrijetlom od. authigenic – autigen. cross-correlation. authigene. autochthonous. v. a neke alohtone stijene su jasno karakterizirane njihovim drugačijim sastavom. authigenous. authigenic. Autigene gline smanjuju primarnu poroznost sedimentnih stijena i stvaraju mikroporoznost koja rezultira visokim minimalnim sadržajem vode (nereducibilnim zasićenjem vodom) u stijeni. autocorrelation – autokorelacija. autoclastic rock – autoklastična stijena. autogenous. v. autochthonous mantle – autohtoni pokrov. Termin se široko primjenjuje. nastao na mjestu zalijeganja. fault breccia) koja je nastala trenjem pri navlačenju jednog bloka stijena na drugi. njihovo grananje i migracija prudova. Autohtone stijene mogu biti umjereno do znatno deformirane iako nisu bile horizontalno pomicane s mjesta nastanka. authigenesis – autigeneza. autocyclicity – autocikličnost. Minerali gline precipitirani iz podzemnih voda (neoformirane gline. authigenic). Korelacija signala s njim samim. Termin autohton je značenjem sličan terminu autigen (v. Posjeduju visoku električnu provodnost (specifičnu električnu vodljivost) i smanjuju električnu otpornost (specifični električni otpor) sedimentnih stijena (poput pješčenjaka sa šejlom). authigenic. Termin se često odnosi na minerale (na primjer. U geologiji – koji je nastao na mjestu gdje se sada nalazi.

(2) U ekologiji – koji se odnosi na ekološku sukcesiju koja se formirala kao rezultat djelovanja faktora što su se pojavili u prirodnim zajednicama (natural community) i promijenili stanovnike tih zajednica. Naprava s tlačno upravljanim ventilom (pressure-activated valve) na prvoj spojnici zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. U procesu bušenja – hidraulički ili pneumatski uređaj spojen s ručicom kočnice dizalice bušaćeg postrojenja (drawworks brake handle) za održavanje zadanog opterećenja bušaćeg dlijeta (weight on bit) bez intervencije bušača. automatic feed control – automatska regulacija popuštanja bušaćeg dlijeta. Mehanički zatvarač (mechanical lock) koji drži podmorske protuerupcijske uređaje (preventere.autogenic 67 Autunian autogenic – autogenetski. automatic fillup shoe. (1) Strugač (washer) na klipnim šipkama (sucker rods) dubinske pumpe za čišćenje od parafina. (1) Proces prekristalizacije asocijacije magmatskih minerala (igneous mineral assemblage) pri uvjetima pada temperature pod djelovanjem njihovih vlastitih hlapljivih komponenata. pražnjenje punog rezervoara u cjevovod) i registracijskim (zapisnim) priborima. v. s preusmjeravanjem strujanja u rezervoare (prebacivanje s punog rezervoara u prazni. rezidualna geosinklinala. ali mu se općenito prednost daje u europskoj uporabi. drilling control. automatic well testing (AWT) – automatsko ispitivanje bušotine. automatic fillup (fill-up) casing-guide shoe – peta zaštitne kolone za automatsko punjenje. terminom koji danas zastarijeva. automatic ram lock – automatski zatvarač čeljusti (uložaka) preventera. automatic custody transfer (ACT) – sustav za automatsku otpremu nafte. Konstruiran je tako da se normalno strujanje fluida odvija kroz prolazni otvor konstantnog presjeka. automorfno-zrnast. joint of casing) za regulaciju količine (volumena) bušaće isplake koja struji u kolonu za vrijeme njena spuštanja u bušotinu. automatic fillup shoe. iako se ovaj zadnji više rabi u američkoj literaturi. automatic driller. struže parafin ili primjese s unutarnje stijenke naftovoda. automatic fillup (fill-up) float shoe – peta zaštitne kolone za automatsko punjenje. Odgovarajuća tekstura se katkada naziva panautomorfnom (panautomorphic). Rezervoarski park na polju (s dva ili više rezervoara) opremljen automatskim mjernim sustavom. autometamorphism – autometamorfoza. automatic fillup (fill-up) shoe – peta zaštitne kolone za automatsko punjenje. euhedralan. Taj proces treba prije nazivati sekundarnim (deuteric) jer se ne smatra metamorfnim. v. Sapnica za regulaciju tlaka strujanja fluida. autogeosyncline – autogeosinklinala. Termin za označavanje holokristalne teksture (holocrystalline texture) eruptivnih (magmatskih) ili metamorfnih stijena karakterizirane kristalima koji su ograničeni njihovim vlastitim racionalnim plohama (rational face). automatic driller – automatski regulator opterećenja bušaćeg dlijeta. Termin amorfan ima prednost pred terminom idiomorfan. Termin također označava stijenu s takvom teksturom. Automatizirano mjerenje (automatic gauging) i uzorkovanje (automatic sampling) bušotine. v. automatic tank battery – automatizirani rezervoarski park. Stratigrafski kat donjeg perma . tjeran strujom fluida. rotary tables) bušaćih postrojenja s pneumatskim ili hidrauličkim pogonom (od pedale na mjestu bušača) za vješanje bušaće kolone (kolone bušaćih alatki. allogenic. automatski bušač. drillstring) u bušotini. 2. Regulator koji djeluje kao automatski podesiva sapnica. automatic driller. i automatski zatvara bušotinu. Sinonim: power slips. automatic drilling control unit – automatski regulator opterećenja bušaćeg dlijeta. Sustav za automatsku otpremu nafte na polju iz skladišnih rezervoara u naftovod s mogućnošću uzorkovanja i automatskog mjerenja sirove nafte. autogenetic. v. v. na visokotlačne i niskotlačne ventile (high-pressure valves. autogenous – autogenetski. subsea blowout preventers) zatvorenim kada se izgubi ili oslabi hidraulički tlak. automorphic-granular – automorfno-granularan. automatic gas detektor – automatski detektor plina (plinski detektor). automorphic. Sustav na proizvodnoj bušotini koji reagira na senzore. automorfno-granularan. serpentizacija peridotita ili spilitizacija bazalta. Sustav se može ponovno aktivirati ručno. a u slučaju pada proizvodnje i tlaka ventil se otvara i poveća presjek prolaznog otvora te na taj način pomaže eruptiranje. Sinonim: residual geosyncline. v. automated shutdown – automatski sustav za zatvaranje (sustav za automatsko zatvaranje) bušotine. autun. na primjer. Sinonim: automorphic-granular. parageosyncline) koja ne graniči s uzdignutim područjima i građena je većinom od karbonatnih sedimenata. Sinonimni termin za euhedralan (v. automatic weight-on-bit control – automatski regulator opterećenja bušaćeg dlijeta. na primjer. U procesu bušenja – uređaj koji rabi indikator opterećenja dlijeta (weight indicator) na mrtvom kraju bušaćeg (teglećeg) užeta (dead line) za automatsko održavanje konstantnog potrebnog opterećenja bušaćeg dlijeta (weight on bit) tijekom bušenja. euhedral) koji je zastario u američkoj uporabi. idiomorfan. Sinonimi: automatic fillup casing-guide shoe. Klinovi suvremenih rotacijskih stolova (vrtaćih stolova. autometamorfizam. (2) Alteracija (mijenjanje) eruptivne (magmatske) stijene (igneous rock) pod djelovanjem njenih vlastitih rezidualnih likvora (residual liquors). Parageosinklinala (v. (2) Strugač koji se pu- šta u cjevovod i. v. autogenetic. automatic slips – automatski klinovi za držanje bušaće kolone. Instrument na rezervoaru koji rabi plovak na užetu za mjerenje (pokazivanje) visine tekućine u njemu. Autunian – oten. automatic fillup float shoe. automatic flow-control device – automatski regulator protoka bušotine. (1) v. Analitički uređaj za uzorkovanje i mjerenje sadržaja plina u bušaćoj isplaci (zaplinjenosti isplake) u isplačnim rezervoarima (bazenima). automatic tank ga(u)ge – pribor za automatsko mjerenje nivoa u rezervoaru. automatic choke – automatska sapnica. automatic rabbit – automatski strugač. low-pressure valves) i dubinske sapnice (storm chokes) koji detektiraju nenormalne uvjete na dnu bušotine. (2) automorfan. automorphic – U petrologiji – (1) automorfan. rotora. Sinonimi: automatic drilling control unit.

Teoretska stijena (theoretical rock) čiji je kemijski sastav. srednja permeabilnost ležišta će se odrediti kao kvocijent sume umnožaka srednje permeabilnosti svake jezgrovane bušotine i njene efektivne debljine ležišta i sume efektivnih debljina ležišta svih (deset) jezgrovanih bušotina. volume-weighted average permeability. average level anomaly – srednji nivo anomalije. Breča koja je nastala pri rušenju stijena. a ispod bartona (Bartonian). auxiliary brake – pomoćna kočnica. geometric mean) ili harmonijska sredina (v. geometrijska sredina (v. auxiliary contour – pomoćna kontura. Plinovi neophodni za rad detektora. average igneous rock – srednja eruptivna (magmatska) stijena. Stratigrafski kat eocena (Eocene) u Europi – iznad luteta (Lutetian). average permeability weighted by volume – srednja permeabilnost ponderirana volumenom. average permeability. srednja permeabilnost ležišta će se odrediti kao kvocijent sume umnožaka srednje permeabilnosti svake jezgrovane bušotine i njene površine dreniranja ležišta i sume površina dreniranja svih (deset) jezgrovanih bušotina. U procesu bušenja – oprema na bušaćem postrojenju (garnituri) koja nije neposredno uključena u proces bušenja. i (b) ponderiranjem podataka efektivnom debljinom ležišta (v. average permeability weighted by thickness) ili površinom dreniranja ležišta (v. auxiliaries – pomoćna oprema. na primjer. Sred- nja permeabilnost ležišta određena prema pojedinačnim podacima mjerenja permeabilnosti na uzorcima jezgara uporabom jedne od metoda: (a) kao aritmetička sredina (v. average permeability. Sinonimi: volumetrically weighted average permeability. Količina plina proizvedena iz bušotine. auxiliary gases – pomoćni plinovi. average permeability – srednja permeabilnost. Količina nafte proizvedena iz bušotine. na primjer. Gravitacijska anomalija (gravity anomaly) povezana sa srednjim topografskim nivoom površine. v. obično s određenim radijusom. average permeability weighted by area – srednja permeabilnost ponderirana površinom. U jednoj od klasifikacija eruptivnih (magmatskih) stijena (igneous rocks) – svijetlo obojeni. Ako je. Orogeneza (orogenetski pokreti) koja se zbivala blizu konca pretkambrija duž jugoistočne rubne zone Sjeverne Amerike i osobito se očitovala u tipskom području gdje su graniti (datirani 575 milijuna godina) odvojeni od fosilifernog donjeg kambrija debelom kasnom pretkambrijskom sekvencijom. vodik i zrak za plamenoionizacijski detektor. geometric mean) ili harmonijska sredina (v. U tehnici bušenja – hidrodinamička ili elektrodinamička kočnica (hydrodynamic brake. auxiliary mineral – pomoćni mineral. v. Srednja permeabilnost ležišta određena prema pojedinačnim podatcima mjerenja permeabilnosti na uzorcima jezgara koji se ponderiraju površinom dreniranja ležišta bušotinama. Srednja poroznost ležišta određena prema pojedinačnim podacima poroznosti uporabom jedne od metoda: (a) kao aritmetička sredina podataka (v. muskovit (muscovite). Ako je. Srednja permeabilnost ležišta određena prema pojedinačnim podatcima mjerenja permeabilnosti na uzorcima jezgara koji se ponderiraju efektivnom debljinom ležišta na bušotinama. Prije određivanja srednje permeabilnosti bilo kojom od spomenutih metoda moraju se eliminirati sve vrijednosti permeabilnosti koje su manje od specificirane minimalne vrijednosti (minimalna vrijednost permeabilnosti općenito ovisi o njenoj srednjoj vrijednosti – što je srednja vrijednost veća. apatit (apatite). na primjer generatori za rasvjetu na postrojenju. Strmo nagnuta slojevitost u barhanima i s njima povezanim dinama (sipinama) koja je nastala lavinom (lavinskim kretanjem) pijeska niz nagnutu padinu dine. relativno rijetki i nevažni mineral. ledij. (b) pon- . Srednja permeabilnost ležišta određena prema pojedinačnim podatcima mjerenja permeabilnosti na uzorcima jezgara koji se ponderiraju volumenom dreniranja ležišta bušotinama. na primjer. na nekom ležištu jezgra izbušena na deset bušotina. supplementary contour. harmonic mean). average permeability weighted by volume). average permeability weighted by thickness – srednja permeabilnost ponderirana efektivnom debljinom. v. na primjer. na primjer. ležišta ili polja koja se može isporučiti u plinovod u određenom periodu. Mali rasjed koji je primaknut glavnom rasjedu ili se od njega grana. potvrđene radiometrijskim podatcima. arithmetic mean. availability of gas – raspoloživa količina plina. to minimalna vrijednost može biti manja). utvrđene su duž jugoistočnog ruba apalačkog orogenetskog pojasa (Appalachian orogenic belt) i u stijenama koje zaliježu ispod sedimenata Atlantske obalne ravnice (Atlantic Coastal Plain) prema jugozapadu sve do Floride. Indikacije avalonske orogeneze. Avalonian orogeny – avalonska orogeneza. average permeability weighted by area) ili volumenom dreniranja ležišta (v. auxiliary fault – sporedni (drugostupanjski) rasjed. avalanche breccia – lavinska breča. geometrijska sredina (v. availability of oil – raspoloživa količina nafte. blizak srednjem sastavu krajnjeg vanjskog omotača (sloja) Zemlje. Sinonim: Putnam anomaly. Ako je. Auversian – overs. avalanche bedding – lavinska slojevitost. ležišta ili polja koja se može isporučiti u naftovod u određenom periodu. korund (corundum). fluorit (fluorite) ili topaz (topaz). Ponderiranje volumenom je najtočnija metoda određivanja srednje permeabilnosti. v. average – aritmetička sredina. srednja permeabilnost ležišta će se odrediti kao kvocijent sume umnožaka srednje permeabilnosti svake jezgrovane bušotine i njena volumena dreniranja ležišta i sume volumena dreniranja svih (deset) jezgrovanih bušotina. electrodynamic brake) koja se rabi za spuštanje teških tereta malom brzinom na bušaćem postrojenju (garnituri). Sinonim: mean permeability. a ispod saksona (Saxonian). harmonic mean) podataka. Sinonim: area-weighted average permeability. na nekom ležištu jezgra izbušena na deset bušotina. auvers. arithmetic average porosity). average permeability. average porosity – srednja poroznost.Auversian 68 average porosity (Lower Permian) – iznad stefana (Stephanian) karbona. arithmetic average permeability). na nekom ležištu jezgra izbušena na deset bušotina. Sinonim: thickness-weighted average permeability. v. Sinonim: Ledian. kako se pretpostavlja. Pomoćne kočnice (auxiliary brakes) se rabe kako bi se spriječilo habanje (trošenje) glavnih kočnica (main brakes).

v. average velocity – srednja brzina. Sinonim: mean reservoir pressure. Srednja poroznost ležišta određena prema pojedinačnim podatcima mjerenja poroznosti na uzorcima jezgara koji se ponderiraju efektivnom debljinom ležišta na bušotinama. Sinonim: mean porosity.average porosity weighted by area 69 average velocity deriranjem podataka efektivnom debljinom ležišta (v. na nekom ležištu jezgra izbušena na deset bušotina. nakon svođenja svih izmjerenih vrijednosti na referentnu dubinu ležišta. na primjer. Sinonim: thickness-weighted average porosity. v. Metoda je najrigoroznija i primjenjuje se kada poroznost i debljina ležišta znatno variraju i/ili variraju na slučajan način. Ako je. procjene rezervi itd. na dubinu kontakta plin-nafta u naftnim ležištima s plinskom kapom – u tom slučaju se podatci tlaka mogu rabiti i za naftnu zonu i za plinsku kapu – ili na srednje dubine naftne zone i plinske kape. porni volumen ili porni volumen zasićen ugljikovodicima). Srednja poroznost ležišta određena prema pojedinačnim podatcima mjerenja poroznosti na uzorcima jezgara koji se ponderiraju površinom dreniranja ležišta bušotinama. a broj bušotina će ovisiti o površini ležišta i distribuciji tlaka u njemu (ako su razlike između izmjerenih tlakova ležišta velike. Srednja poroznost ležišta određena prema pojedinačnim podatcima mjerenja poroznosti na uzorcima jezgara koji se ponderiraju volumenom dreniranja ležišta bušotinama. površinom dreniranja (v. average reservoir pressure weighted by thickness – srednji ležišni tlak ponderiran efektivnom debljinom. v. average reservoir pressure weighted by area – srednji ležišni tlak ponderiran površinom. average porosity weighted by thickness – srednja poroznost ponderirana efektivnom debljinom. Varijacije tlaka zbog različitih dubina bušotina (dubina mjerenja) obično se eliminiraju svođenjem izmjerenih vrijednosti tlaka na zajedničku. Tlak ležišta (početni ili tekući) određen prema podacima mjerenja tlaka na pojedinim bušotinama (dijelovima ležišta). Izmjerene vrijednosti tlakova čine srednje ležišne tlakove u drenažnom području bušotina i mogu se znatno razlikovati ovisno o varijacijama permeabilnosti. v. srednja poroznost ležišta će se odrediti kao kvocijent sume umnožaka srednje poroznosti svake jezgrovane bušotine i njene efektivne debljine ležišta i sume efektivnih debljina ležišta svih (deset) jezgrovanih bušotina. Podatci ležišnog tlaka su vrlo važni i vjerojatno su najviše rabljeni u proračunima tehnologije razrade ležišta i analizama ponašanja ležišta (na primjer.). Sinonimi: volumetrically weighted average porosity. (1) U seizmičkoj prospekciji – omjer udaljenosti koju je prešao seiz- . Ako je. average reservoir pressure. volumetric weighted average reservoir pressure. referentnu dubinu ležišta (na primjer. average porosity. određivanja indeksa produktivnosti. na volumetrijsku srednju dubinu u naftnim i plinskim ležištima. srednja poroznost ležišta će se odrediti kao kvocijent sume umnožaka srednje poroznosti svake jezgrovane bušotine i njenog volumena dreniranja ležišta i sume volumena dreniranja svih (deset) jezgrovanih bušotina. volume-weighted average porosity. average reservoir pressure weighted by volume – srednji ležišni tlak ponderiran volumenom. na nekom ležištu jezgra izbušena na deset bušotina. Srednji tlak ležišta određen prema podatcima mjerenja tlakova u pojedinačnim bušotinama kao kvocijent zbroja umnožaka tlaka i efektivne debljine ležišta na mjerenim bušotinama i zbroja efektivnih debljina na svim mjerenim bušotinama. average reservoir pressure weighted by thickness). efektivnoj debljini i dubini ležišta. Može se odrediti analitički ili uporabom konstruiranih karata izobara. na primjer. Srednji ležišni tlak se. Ponderiranje volumenom je najtočnija metoda određivanja srednje poroznosti ležišta. average porosity weighted by area) ili volumenom dreniranja ležišta (v. na nekom ležištu jezgra izbušena na deset bušotina. average porosity weighted by area – srednja poroznost ponderirana površinom. Srednji (prosječni) tlak ležišta određen prema podatcima mjerenja tlakova u pojedinačnim bušotinama kao kvocijent zbroja umnožaka tlaka i volumena dreniranja ležišta mjerenim bušotinama i ukupnog volumena ležišta (za ukupan volumen ležišta se može uzeti volumen stijene. Sinonim: area-weighted average porosity. na primjer. Sinonim: thickness-weighted average reservoir pressure. kod definiranja fizikalnih karakteristika ležišnih fluida. površinom dreniranja ležišta (v. average reservoir pressure. area-weighted average reservoir pressure. Tijekom proizvodnog vijeka svakog ležišta moraju se periodički mjeriti tlakovi na bušotinama koje su tako odabrane da je cijela površina ležišta ravnomjerno pokrivena izmjerenim podatcima. što je točnije). average porosity. areal-weighted average reservoir pressure. average reservoir pressure weighted by area) ili volumenom dreniranja (v. average porosity. v. srednja poroznost ležišta će se odrediti kao kvocijent sume umnožaka srednje poroznosti svake jezgrovane bušotine i njene površine dreniranja ležišta i sume površina dreniranja svih (deset) jezgrovanih bušotina. average reservoir pressure. arithmetic average reservoir pressure) i ponderiranjem izmjerenih vrijednosti tlaka efektivnom debljinom (v. v. average reservoir pressure weighted by volume) mjerenih bušotina. može odrediti na četiri načina – kao aritmetička sredina izmjerenih vrijednosti tlaka (v. average reservoir pressure – srednji ležišni tlak. average porosity weighted by volume – srednja poroznost ponderirana volumenom. i (c) volumetrijskom metodom (konstruiranjem karte pornog volumena ležišta prema podacima umnoška srednje poroznosti i efektivne debljine pojedinih bušotina – metoda je široko prihvaćena). Sinonimi: volumetrically weighted average reservoir pressure. volumetric average reservoir pressure. volume-weighted average reservoir pressure. average porosity weighted by volume). average porosity weighted by thickness). Sinonimi: areal average reservoir pressure. utjecaju vodonosnog bazena napajanja (akvifera) ležišta (prodoru vode iz akvifera u ležište) i plinske kape (prodoru pli- na iz kape u naftnu zonu) i drugim uzrocima. Može se odrediti analitički ili uporabom konstruiranih karata izobara. broj mjerenja će biti veći). Srednji tlak ležišta određen prema podatcima mjerenja tlakova u pojedinačnim bušotinama kao kvocijent zbroja umnožaka tlaka i površine dreniranja ležišta mjerenim bušotinama i ukupne površine ležišta. Ako je.

Klivaž koji je tijesno povezan s osnim plohama bora u stijenama. axial compressor – aksijalni kompresor. a u antiklinali ploha tjemena (crest surface). Termin koji označava sredinu bez tragova života. težine) ili uzrokovano (izazvano) radnim uvjetima ili promjenama temperature (javlja se istezanje ili kontrakcija). U kristalografiji – omjer jediničnih duljina duž kristalografskih osi i kutova između tih osi ili duljine (odnosi duljina) i kutovi koji karakteriziraju elementarnu ćeliju kristala. axial surface). electrode array. interval velocity. (b) Kristalografska ravnina (crystallographic plane) koja uključuje dvije kristalografske osi (crystallographic axes). Mjerenje električne otpornosti (specifičnog električnog otpora) u raznim smjerovima. v. ali u nekim slučajevima on je samo paralelan s osima regionalnih bora. Srednja gustoća formacije se može izračunati prema svim podacima azimutne gustoće ili po različitim segmentima (na primjer. Avonian – avon. između plohe alatke za skretanje kanala bušotine (deviation tool) i magnetskog sjevera (magnetic north). (2) U procesu orijentiranog bušenja – horizontalni kut. (b) Volumen podzemne vode koja je protekla kroz danu površinu poprečnog presjeka podijeljen s poroznošću materijala kroz koji prolazi voda. Za cijevi u kanalu bušotine osno opterećenje se obično izražava kao rastezanje (vlak) ili stlačivanje i može biti posljedica primijenjenih uvjeta (na primjer. mjeren u smjeru kazaljke na satu. v. odnosno njene dvije strane (sides) i u biti je njeno središte. U geologiji – linija duž maksimalne zakrivljenosti (savijenosti) slojeva stijena u bori. U azimutnom laterologu elektrode su radijalno segmentirane na nekoliko dijelova. Kada se mjeri u epicentru naziva se azimutom od epicentra do seizmičkog prijamnika. plina) koji struji od usisa do izlaza iz kompresora duž njegove duge osovine s brzo rotirajućim lopaticama ili vijcima. averaging reservoir pressure – određivanje srednjeg ležišnog tlaka. kut optičkih osi. (1) U seizmologiji – horizontalni kut. seismic velocity. mjeren u smjeru kazaljke na satu. v. axis of symmetry – os simetrije. dubina podijeljena vremenom putovanja vala do te dubine. electrode array. vremenski raspon od prije 4. U procesu bušenja – ukupno opterećenje ili težina primijenjeni na bušaće dlijeto. Udaljenost osnih ploha susjednih antiformi (antiforms) i sinformi (synforms) gdje bore zaliježu u istom sloju ili plohi. (2) U geologiji – ravna osna ploha bore (v. U većini bočnih karotaža (laterologa) elektrode su cilindrične i uprosječuju električnu otpornost azimutno oko sonde. U većini slučajeva klivaž osne plohe je također klivaž škriljavosti (v. bilo da je strogo paralelan s osima. axial surface – osna (aksijalna) ploha. a kada se mjeri kod seizmičkog prijamnika. Klivaž osne plohe je najčešće tijesno vezan s borama drugog reda (malim borama. Protozoic. back azimuth). v. axial-dipole array – aksijalni dipolni (osni dipolni. (1) U kristalografiji – (a) Ravnina optičkih osi u optički dvoosnom kristalu (optically biaxial crystal). bedding-plane cleavage. vertical seismic profiling.2 milijarde godina. (2) Termin koji označava cjelokupni pretkambrij (Precambrian). v. slaty cleavage). bilo da se ponešto otklanja na svakom krilu. azimuthal VSP – azimutno vertikalno seizmičko profiliranje. Precambrian time) koji čine stijene bez tragova života (stijene koje nisu paleontološki okarakterizirane). vertical seismic profiling. U karotaži – gustoća formacije izmjerena priborom za karotažu gustoće u procesu bušenja (logging-while-drilling) za razne azimute oko rotirajuće bušaće šipke. između sjevernog meridijana i luka velikog kruga koji spaja epicentar potresa i seizmički prijamnik. azoic – azojski. Obično se izračunava pretpostavljajući da je putanja vala vertikalna. azimuthal density – azimutna gustoća. Tip kompresora za stlačivanje fluida (na primjer. axial-plane cleavage – klivaž osne plohe. symmetry axis. . azimuth – azimut. v. Sila koja djeluju duž osi (okomito na presjek) predmeta. v. Azoic epoch – azojska epoha. dinant. minor folds) koje se mogu pratiti na pojedinim izdancima. v. axial plane – osna (aksijalna) ravnina. Sinonim: mean velocity. azimuthal resistivity imager (ARI) – azimutni otporski skener. Dinantian. dvodipolni. Azoic – azoik. dipolno-dipolni) raspored elektroda. Tip bočne (lateralne) elektrokarotaže (električne karotaže) u kojoj se primjenom 12 fokusirajućih elektroda (koje su pravilno razmještene po cijeloj sondi) mjeri 12 vrijednosti električne otpornosti (specifičnog električnog otpora) s dubokim zahvatom i na taj način se dobije električna otpornost po punom opsegu bušotine. v. U sinklinali to je ploha dna (trough surface). (2) U hidraulici – (a) Veličina protoka vode rijeke podijeljena s površinom poprečnog presjeka okomitog na smjer strujanja. Osna ploha bore se naziva osnom rav- ninom (axial plane) kada je bora simetrična i kada su linije definirane točkama maksimalne zakrivljenosti svakog naboranog sloja ili tjemene linije (hinge lines) koplanarne.averaging reservoir pressure 70 Azoic epoch mički impuls i vremena koje je potrebno za prolaz. bit weight. Os razdvaja dva krila bore (limbs). Azoic. azimuthal array – azimutni raspored elektroda. axial weight on drilling bit – osno (aksijalno) opterećenje bušaćeg dlijeta. v. azimuthal vertical seismic profiling – azimutno vertikalno seizmičko profiliranje. axial-plane separation – separacija osnih ploha. zrake ravne i slojevi paralelni (uvjeti koji su znatno idealizirani u usporedbi s uvjetima u Zemlji). po četiri kvadranta tako da se dobije azimutna gustoća u četiri smjera). v. Ploha koja spaja (povezuje) osi (linije) pregiba (hinge lines) svih slojeva u bori. (1) Raniji dio pretkambrija (pretkambrijskog vremena. average reservoir pressure. axial load – aksijalno (osno) opterećenje. azoik. axial loading – osno (aksijalno) opterećenje.5 do 3. v. axis – os. optic angle. kako se procjenjuje. v. tada se naziva obratnim azimutom (azimutom od seizmičkog prijamnika do epicentra. azimuthal laterolog – azimutna bočna karotaža (laterolog). axial angle – optički kut. axial elements – osni (aksijalni) elementi. Imaginarna ploha koja presijeca boru na dva dijela između njenih krila. od kojih svaki reagira na električnu otpornost u smjeru prema kojem je okrenut. Obuhvaća.

Radijacija (zračenje) okoliša (svojstveno okružujućoj sredini). Naziv je dobio zbog svog relativnog položaja daleko od kratona. Položenije krilo od dvaju krila asimetrične (nesimetrične) antiklinalne bore (antiklinale). front-limb thrust fault. backshore. background gas – plin fona tijekom bušenja. (2) radijacija (zračenje) fona. epieugeosyncline). v. backlimb (back-limb) thrust – reverzni rasjed stražnjeg krila asimetrične bore. backoff shooting – odvrtanje bušaće kolone eksplo- . Sinonimni termin za epieugeosinklinalu (v. background radiation – radijacija (zračenje) fona. Reverzni rasjed (s malim kutom nagiba) na položenijem stražnjem krilu asimetrične (nesimetrične) antiklinalne bore (antiklinale. back-in unit – samohodno remontno postrojenje (garnitura) s unatražnim ulazom na lokaciju bušotine. backdeep – stražnja depresija. v.backbarrier complex 71 backoff shooting Bb backbarrier complex – izabarijerni kompleks. back-flow junk basket – pauk s inverznom (indirektnom. drive-in unit. Bušaća kolona (sastavljena od bušaćih šipki i drugih dubinskih bušaćih alatki) spojena je spojnicama s navojima različitih tipova. forelimb. v. Budući da je kabina vozača postrojenja smještena na suprotnom kraju od jarbola. vezano za kozmičke zrake i prirodno radioaktivne supstancije Zemlje. Također. Strujanje fluida suprotno smjeru normalnog strujanja. Tip samohodnog remontnog postrojenja (garniture – v. background radiation. v. s refleksijom. U geologiji – zajednički termin za označavanje svih sredina sedimentacije i sedimenata koji se nalaze između barijernog otoka (barrier island) i kopna (ili vrlo velikog otoka). a nagib rasjeda u jednakom smjeru kao i krilo ali pod strmijim kutom. v. Odvrtanje bušaće kolone se također može izvesti bez primjene zakretnog momenta – u tom slučaju se primjenjuje vlačna sila i navoji klize jedan preko drugog bez okretanja kada se aktivira eksploziv. na primjer. contraction fault. (3) fon smetnji. U procesu bušenja – otpojiti komponente bušaće kolone u bušotini. carrier rig) na kotačima s pogonom za vožnju od motora dizalice postrojenja. back off. backlimb) u kojem je smjer tektonskog kretanja uz krilo. na primjer. v. U geokemiji – obilnost nekog elementa ili srednje karakteristike bilo kojeg kemijskog svojstva prirodne tvari na području na kojem koncentracija nije anomalna. Radi olakšavanja operacija hvatanja i vađenja kolone (fishing operation) odvrtanje se obično izvodi primjenom suprotnog (obratnog) zakretnog momenta i aktiviranjem eksploziva (eksplozivnog punjenja) unutar odabrane spojnice – snaga eksplozije dovoljno proširi vanjski (ženski) navoj tako da je odvrtanje spojnice trenutačno. backing off – odvrtanje bušaće kolone. (2) odvrtanje bušaće kolone. v. Kada u kanalu bušotine dođe do zaglavljivanja bušaće kolone. Nivo plina u povratnoj bušaćoj isplaci. backlimb. backoff – (1) odvrnuti bušaću kolonu. back limb – stražnje (položeno) krilo asimetrične bore. v. povratno (obratno) strujanje. Srednji nivo regularnih ili slučajnih smetnji koje interferiraju sa željenim signalom (na koje je superponiran željeni signal). v. često je nužno odvrnuti kolonu u bušotini što je moguće dublje kako bi se izvadio najveći mogući dio kolone. Termin se obično odnosi na ukupan nivo šuma (ukupan šum) neovisno o postojanju signala. backlimb (back-limb) thrust fault – reverzni rasjed stražnjeg krila asimetrične bore. postrojenje mora vožnjom natraške ući na lokaciju bušotine. Sinonim: bacground. Primjenjuje se za uklanjanje ili vraćanje radnog fluida za obradu iz bušotine i za čišćenje perforacija. background – (1) fon. 1. backlimb (back-limb) thrust fault. Sinonim: backlimb thrust. back off. back off. backflow – protustrujanje. obratnom) cirkulacijom. backbeach – stražnji žal. Treba također napomenuti da u kanalu bušotine može doći i do nenamjernog odvrtanja bušaće kolone. reverse-circulation junk basket. svaka radijacija koja nije dio kontroliranog eksperimenta (koja je nepristupačna za mjerenje tijekom danog eksperimenta).

back-pressure test. Ekstrapolacijom pravca može se procijeniti kapacitet bušotine za bilo koji tlak (protutlak) na površini. Podatci ispitivanja plinskih bušotina metodom protutlaka se rabe za utvrđivanje njihovih proizvodnih mogućnosti. Prikazuje ovisnost razlike kvadrata statičkog i dinamičkog slojnog tlaka (static bottomhole pressure. v. backrush – odbijanje valova. tlak se smatra stabiliziranim ako je razlika između dvaju uzastopno izmjerenih tlakova tijekom perioda od 15 minuta manja od 0. fore reef. sapnicama. back reef. ispitivanje proizvodnog kapaciteta bušotine. utjecaja površinskog protutlaka i različitih promjera kolone uzlaznih cijevi (tubing) na protok te protoka pri različitim statičkim ležišnim tlakovima (brzine pada kapaciteta proizvodnje bušotine s padom ležišnog tlaka). v. cutter exposure. Na nekim mjestima termin stražnji greben se odnosi na stranu grebena daleko od otvorenog mora i ako nema u blizini kopna. Danas je negativni kut stražnjeg nagiba od 20° standardan na mnogim polikristalnim dijamantskim dlijetima s čeličnim tijelom (steel-body PCD bits). Služi za kontrolu strujanja plina iz bušotine opremljene za proizvodnju. (2) Protupovratni ventil koji se postavlja kroz erupcijski uređaj u vješalicu kolone uzlaznih cijevi (tubing) radi sprječavanja strujanja fluida iz bušotine. Vrijeme zatvaranja bušotine između protoka mora biti minimalno. odnosno tlaka u zatvorenoj bušotini (prije zatvaranja bušotina mora proizvoditi dovoljno dugo i dovoljno velikim kapacitetom kako bi se očistila od nakupljene tekuće faze i zatim se zatvara dok se tlak ne stabilizira – prema definiciji. Regulator održava tlak ispred sustava (upstream pressure) konstantnim bez obzira na protok ili promjene tlaka iza njega pod uvjetom da nije veći od odabranog tlaka. na primjer. backpressure regulator – regulator protutlaka. Prema tipu djelovanja protupovratni ventili su membranski. back-rake angle – kut stražnjeg nagiba rezača. na primjer. ali također postoje manji kutovi koji više odgovaraju mekim formacijama (osobito na dlijetima s matričnim tijelom – matrix-body PCD bits). također tlak fluida na nivou injektiranja plina (tlak nasuprot kojeg se injektira plin). 2. backpressure (back pressure. back-pressure test). bumper jar. ventil za regulaciju protutlaka na opremu (uređaje) ili sustav kroz koje struje fluidi. Termin se često rabi kao pridjev – zagrebenski (primjenljivo na zatvorenu lagunu iza barijernog grebena. back off. Uređaj za održavanje željenog tlaka u sustavu iz kojeg izlazi plin pod sniženim tlakom. isochronal test). drillstring float. v. flowing bottomhole pressure) o protoku (flow rate) bušotine (na log-log skalama).1 psi ili ako je razlika tijekom 30 minuta manja od 1%) i dinamičkih tlakova u bušotini (flowing bottomhole pressure) za nekoliko stabiliziranih protoka (flow rates) plina (najmanje tri. (3) Protupovratni ventil instaliran u kanalu plinske bušotine za prekidanje strujanja plina tijekom zamjene protuerupcijskog uređaja (preventera). Empirijska zavisnost između protoka (kapaciteta proizvodnje. Sloj s nagibom suprotnim . opružni ili polužni.back off tool 72 backset bed zivom. flow rate) i dinamičkog tlaka (flowing bottomhole pressure) jednofazne plinske bušotine. 2) – koja definira orijentaciju rezača. Zavisnost obično ima oblik pravca čiji je nagib mjera stabilizirane produktivnosti (proizvodnog kapaciteta) bušotine. U bušotini s plinskim liftom (gasliftom) to je tlak kolone uzlaznih cijevi (tubing) na ušću. (1) Ventil koji dopušta strujanje fluida samo u jednom smjeru. gas well deliverability test. sa sklopom erupcijskog uređaja. određivanje maksimalnog protoka plina (apsolutno potencijalno davanje bušotine). (4) v. backwash. Dijagram konstruiran prema podacima ispitivanja plinske bušotine metodom protutlaka (v. backpressure curve – krivulja protutlaka. U procesu bušenja – postupak oslobađanja zaklinjenih (zaglavljenih) bušaćih alatki u kanalu bušotine primjenom malog eksplozivnog punjenja. suprotno smjeru strujanja fluida. back-pressure (BP) – protutlak. (1) Tlak koji se pojavljuje usljed sile koja djeluje u smjeru suprotnom od razmatranog. Jedna od osnovnih konstrukcijskih karakteristika polikristalnih dijamantskih dlijeta (polycrystalline diamond compact bit) – uz kut bočnog nagiba rezača (v. backpressure. ventilima i na druge načine) utječe se na veličinu protoka fluida (nafte. ventil za regulaciju protoka na način da održava prethodno određeni tlak ispred njega konstantnim. U proizvodnoj bušotini to je tlak nasuprot perforiranog intervala produktivnog sloja u kanalu bušotine (tlak u bušotini nasuprot kojeg fluid struji iz ležišta i u bušotinu). Regulacijom protutlaka (obično s površine. i (c) modificirano izokrono ispitivanje (modified isochronal test). v. backpressure equation – jednadžba protutlaka. koji se rabio u procesu bušenja. back off tool – slobodno padajuće udarne škare (škareudarač). back-pressure) valve (BPV) – protutlačni (protupovratni) ventil. Rezultati mjerenja se prikazuju grafički na dijagramu s dvostrukom logaritamskom skalom (log-log dijagramu) u obliku zavisnosti ra- zlike kvadrata statičkog i dinamičkog tlaka na dnu bušotine (ordinata) od protoka (apscisa). (2) Tlak koji se održava u opremi ili sustavu kroz koje struji fluid. backpressure (back pressure. back-reef – stražnji greben (rif). Sinonimi: gas well backpressure test. Metoda ispitivanja plinskih bušotina. side-rake angle) i izloženost rezne površine rezača (v. Varijante ispitivanja plinskih bušotina metodom protutlaka su: (a) ispitivanje metodom uzastopnih (višestrukih) protoka ili konvencionalno ispitivanje metodom protutlaka (v. (b) izokrono ispitivanje (v. Strana grebena (rifa) okrenuta prema kopnu uključujući područje i sedimente koji se u njemu nalaze između njega i kopna. flow-after-flow test). Upotrebljava se za određivanje kapaciteta proizvodnje plinske bušotine (za isporuku plina u plinovod). klastične sedimente koji ga povezuju s kopnom i grebensku pličinu (koraljni plato). zagrebenski facijes lagunskih sedimenata – back-reef facies of lagoonal deposits). a preporučljivo četiri protoka) koji se mijenjaju od manjeg prema većem (padajući redoslijed protoka se može odabrati u slučaju bušotina s visokim sadržajem tekuće faze ili ako su neuobičajeni temperaturni uvjeti). Protutlak se često mjeri na površini i dodaje težini stupca fluida u kanalu bušotine. back-pressure) test (testing) – ispitivanje bušotine metodom protutlaka. backset bed – obratni sloj. plina). Postupak ispitivanja se sastoji u mjerenju statičkog slojnog tlaka (static formation pressure). back pressure. v.

casing) i kolone uzlaznih cijevi (tubing). orogenic belt) sa smjerom pomicanja prema njegovoj unutrašnjosti ili suprotno općem smjeru tektonskog pomicanja. Sinonim: backbeach. Sinonim termina dip slope (v. backslope. dok se druga cijev na nju navrće ili s nje odvrće. na primjer. Sinonim: backrush. Ključ za držanje šipke stacionarnim održava uže ili lanac. backside (back side) pumping (of a well) – bočno pumpanje (bušotine). back slope – (1) konzekventna padina. branu. backwash ripple mark – ripl odbijanja (povlačenja) valova. obično uska i suha (vodom nezalijevana). v. nagnuti (kosi) sloj pijeska nataloženog na položenoj padini poprečne (transverzalne) dine (sipine) u privjetrini (i često zadržavan rijetkom vegetacijom) ili glacijalni (ledenjački) sediment koji je nastao nakon povlačenja leda na stražnjoj padini zastora ili pješčane fluvioglacijalne ravnice (nagib takvih slojeva je usmjeren prema strani povlačenja ledenjaka). Držati jednu sekciju cijevi.) koji se rabi u slučaju kada se kut nagiba ispod zaliježućih stijena nešto razlikuje od kuta nagiba Zemljine površine. backwash – (1) odbijanje (povlačenje) valova. Površina zone je gotovo horizontalna ili je blago nagnuta prema kopnu. uprush. Sastoji se od dubinske brtvenice (pakera) za obradu i atmosferske zračne komore s dva ventila (iznad i ispod komore). Primjer je obratno tečenje vode iz bazena pri niskim plimama kada se on puni za vrijeme viso- . most). Sinonim: backsurging tool. backshore terrace – terasa stražnjeg žala (stražnje plaže). backup (back-up) man – rukovatelj ključem (kliještima) za držanje bušaće šipke. backups – ključ (kliješta) za držanje bušaće šipke.backshore 73 backwater smjeru tečenja struje ili vjetra koji su uzrokovali sedimentaciju naslage kose slojevitosti. Termin također označava vodenu masu koja se na taj način premješta prema moru. Sinonim: berm backside – prstenasti prostor iznad dubinske brtvenice (pakera). Područje iznad dubinske brtvenice (pakera) u kanalu bušotine između zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. Terasa izgrađena djelovanjem valova na stražnjem žalu (plaži). Padina iza strmine (kosine). Opterećenje pri hodu prema gore u jednoj bušotini uravnotežuje opterećenje pri hodu prema dolje u drugoj bušotini. backshore – stražnji žal (plaža). nakon čega je usporila brzinu tečenja ili počela teći u suprotnom smjeru. Promjena smjera tečenja vode nakon nailaska na neku prepreku u njenom toku (na primjer. casing) stvaranjem naglog pada tlaka na razinu atmosferskog u kanalu bušotine specijalnom dubinskom alatkom (v. (2) obratno (inverzno) ispirati. v. Spušta se u bušotinu s atmosferskim tlakom u komori i otvaranjem donjeg udarnog ventila u kanalu bušotine se stvori nagli pad tlaka. U procesu bušenja – žičano uže za vješanje kliješta (ključa) na bušaćem postrojenju (garnituri). Operacija čišćenja začepljenih perforacija kolone zaštitnih cijevi (zaštitne kolone. (2) stražnja padina. U procesu bušenja – naprava nalik kliještima (wrench) koja se primjenjuje na radnom podištu (platformi) bušaćeg postrojenja (rig floor) za držanje bušaće šipke dok se ona navrće na bušaću kolonu (drillstring) ili odvrće s kolone. foreshore) je odijeljena krijestom berma (niska izbočina. mud box. backup tongs. bušaćih šipki. 1. (a) Promijeniti smjer strujanja fluida iz vodne injekcijske bušotine radi uklanjanja krutih čestica koje su blokirale pore sloja. backup pad – papuča za održavanje orijentacije sonde. na primjer. v. branu). backup (back-up) line – uže za vješanje ključa (kliješta). Kliješta (wrench) ili zahvatna naprava (gripping device) za držanje cijevi i sprječavanje njena okretanja dok se u nju nešto uvrće ili s nje odvrće. čime se izazove naglo pritjecanje fluida iz sloja u bušotinu kroz perforacije i na taj način njihovo čišćenje od materijala. pad. Sinonim: backups. Metoda istovremene proizvodnje nafte dubinskim pumpama pogonjenim jednim motorom iz dviju bušotina. povlačenje) valova (vode) niz prednji žal (plažu) nakon zapljuskivanja obale valovima. građena od materijala nanesenog olujnim valovima) koji je najbliži moru. a od prednjeg žala (v. back thrusting – stražnje reverzno rasjedanje. a ključ za zakretanje šipke (torque tongs) vuče se užetom ili lancem oko motovila (mosura). backtank – isplačna kutija vibracijskog sita. zona žala (plaže) ili obale koja leži između obalne linije i linije visoke vode srednjih proljetnih plima. (2) susretni tok vode. backup – pridržavati (držati) sekciju cijevi. Masa vode koja je na svom putu tečenja naišla na neku prepreku (na primjer. Tanki slojevi (tankoslojni sedimenti) silta (praha) i gline istaloženi u vodoplavnim (poplavnim) bazenima (zavalama) iza prirodnih riječnih nasipa (s prirodnim riječnim nasipima kao vanjskom granicom). U procesu bušenja – radnik na platformi (podištu) bušaćeg tornja (roughneck) koji rukuje kliještima (ključem) za držanje bušaće šipke (backup tongs) dok se na kolonu bušaćih šipki navrće druga šipka ili se s nje odvrće. backup (back-up) tongs – ključ (kliješta) za držanje bušaće šipke. back surging – čišćenje perforacija padom tlaka. backup (back-up) wrench – kliješta (ključ) za držanje cijevi. (b) Promijeniti smjer strujanja fluida kroz filtar radi njegova čišćenja. v. backwater – (1) povratna vodena masa. Proces reverznog rasjedanja (nastanka reverznih rasjeda) u orogenetskom pojasu (pojasu nabiranja. back up. spljošteni ripl između uskih plitkih korita koji se pojavljuje na morskom žalu (plaži) nakon zapljuskivanja obale valovima (prodora valova na obalu) iznad nivoa maksimalnog povlačenja valova. Kut nagiba stražnje padine može biti neovisan o nagibu ispod zaliježućih stijena. Sinonim: backbeach. berm. (1) Gornja ili unutarnja. v. položenija padina rasjednog bloka stijena. (2) Područje koje leži neposredno uz osnovicu morske litice (klifa). backsurging tool – alatka za čišćenje perforacija padom tlaka. back surging. Dubinska alatka za čiščenje perforacija u bušotini. 1. U geologiji – povratno gibanje (odbijanje. back surging. Krijesta ripla povlačenja je paralelna s obalnom linijom. v. (3) pješčana greda. na primjer. backsurge tool – alatka za čišćenje perforacija padom tlaka. backswamp deposits – sedimenti vodoplavnih (poplavljivih) močvara. v. backsurge tool). Podvrgnuta je djelovanju valova ili je potopljena (pokrivena) vodom jedino za vrijeme osobito jakih oluja ili neuobičajeno visokih plima. okrenuta prema kopnu. Široki.

(4) niz spojenih laguna. Klasificiraju ih i 74 bail kao nautiloide (nautiloids) i kao amonite (ammonoids). Karakterizirani su vanjskim skeletom. Jedna od pregrada u naftnom separatoru koja je tako postavljena da mijenja smjer strujanja fluida u njemu (preusmjerava produkciju bušotine koja ulazi u njega). Obično je napajana vodom povratnog toka rijeke kroz jedan kanal na najnižem dijelu. Niz povezanih laguna koje su obično smještene paralelno s obalom (obalnom linijom). U geologiji – proces trošenja (raspadanja) koji dovodi do odstupanja padine. annular blowout preventer. bacterial corrosion – bakterijska korozija. U procesu cementacije bušotina – kratka čelična cijev s unutarnjim prstenom koja služi za spajanje zaštitnih cijevi (casing) tijekom operacije cementacije bušotine. polymer biodegradation. Ploča za promjenu smjera (preusmjeravanje) strujanja fluida. pour point) nafte. nafte i vode. Korozija materijala uzrokovana djelovanjem tvari (na primjer. Početni pokreti su poznati iz donjeg rifeja. spirilla). (2) stremen elevatora. natrij-hidroksid (sodium hydroxide) i paraformaldehid (paraformaldehyde). v. bacterially degraded crude oil – bakterijski razgrađena sirova nafta. cephalopods). ali ne može ubiti bakterijske spore. Sirova nafta čija kvaliteta nije prihvatljiva za otpremu naftovodom kupcima zbog previsokog sadržaja vode i mulja pa zahtijeva dodatnu obradu. Pojavljuju se u tri oblika – kuglastom (koki. ali povezane s njim preko pregradnog pruda. baffle plate – skretna ploča. v. bajada. Masa vode stajačice ili vode koja gotovo ne teče u koritu koje je smješteno paralelno s riječnim koritom. ali s malim utjecajem toka. (2) emulzija nafte i vode. Naziv koji je široko prihvaćen u bivšem Sovjetskom Savezu. aerobic bacteria) i anaerobne (razlažu kemijske spojeve kako bi dobile kisik. škrob (starch). razgranatih kolonija organizama (tijesno do široko rasprostranjenih ali ne u kontaktu). Sinonim: link. cilindričnom (bacili. Stremen osigurava radni razmak između pokretnog koloturnika i elevatora. (5) povratno tečenje vode. briozoa ili koraljnih alga. (2) skretna pregrada separatora. biocid. na primjer. a granice pojedinih faza su utvrđene prema geološkim odnosima između mnogih sedimenata u različitim stratigrafskim sekvencijama Sovjetskog Saveza. Sinonim: biocide. bactritoids (Bactritoidea) – baktritoidi. reef rock) ili baundstona (v. Ušica na dubinskoj alatki kroz koju prolazi petlja čeličnog užeta. smanjuje brzinu strujanja fluida i na taj način potpomaže separaciju plina. odijeljene su od mora uskim kopnenim pojasom. Proces odstupajuće erozije dovodi do razvoja pedimenta ili peneplena. (4) . bafflestone – baflston. anaerobic bacteria). nakon čega ostaju teške nafte (heavy oils). bacterial degradation of polymers – biološka (bakterijska) razgradnja polimera. Kemikalija koja ubija bakterije (patogene i nepatogene). na primjer. Tijekom životnog vijeka kolonije funkcioniraju kao sedimentna zamka (sediment trap). bag preventer – prstenasti protuerupcijski uređaj (preventer). katran (tar) i asfalt (asphalt). baccilli) i svrdlastom (spirili. smanjivanje brzine strujanja fluida i potpomaganje miješanja ili separacije fluida. Tip grebenotvorne (rifogene) stijene (v. bacterial degradation of crude oils – bakterijska razgradnja sirovih nafti. bahada – bahada. bad oil – (1) nafta loše (slabe) kvalitete. Većina teških nafti su bakterijski razgrađene nafte. Ploča za mijenjanje smjera strujanja fluida (preusmjeravanje struje fluida). amonijaka ili sulfatne kiseline) koje su proizvedene aktivnošću određenih bakterija. U slobodnijem značenju termin se primjenjuje za označavanje svakog tijela stajaće (neprotočne) vode koje je spojeno s glavnim tokom (koritom). Egzistiraju od pretkambrija do danas (oblik termina u jednini: bacterium). za orogenezu koja se zbivala u vremenu na prijelazu pretkambrija u kambrij (po ruskoj literaturi u kasnom pretkambriju) i završila sredinom kambrija. v. Emulzija (mješavina) nafte i vode koja se mora razbijati zagrijavanjem ili obradom kemikalijama. U geologiji – erozija koja uzrokuje paralelno odstupanje strmine ili padine brežuljaka i planina ili bočno odstupanje padine bez promjene njena kuta nagiba. Bakterije iz sirove nafte uklanjaju najprije izoparafine (isoparaffins) snižavajući tako točku stinjavanja (stinište. Naprava nalik vješalici od okrugle čelične šipke u obliku obratnog slova U koja je obješena o ušice pokretnog koloturnika na bušaćem tornju i služi za vješanje elevatora kojim se hvataju i podižu (izvlače) cijevi iz bušotine ili u nju spuštaju. backweathering – odstupajuće trošenje (raspadanje). vode mrtvih riječnih korita ili depresija vodoplavnih (poplavnih) ravnica koje se ispune vodom za vrijeme poplava. cocci). Cementacijski kolčak sa zaustavnim prstenom nema ventil. za razliku od kolčaka s protupovratnim ventilom (float collar) ili kolčaka s automatskim punjenjem (automatic fill-up collar) ili diferencijalnim punjenjem (differential fill-up collar). (3) ušica dubinske alatke.backwearing kih plima. bactericide – baktericid. baffle collar – cementacijski kolčak sa zaustavnim prstenom. Cementacijski čep (wiper plug) nasjeda na kolčak kada se pumpa kroz cijev. (3) mrtva voda rukavaca. Zakrivljena čelična šipka slična ručici koja se nalazi na vrhu isplačne glave i služi za vješanje glave o kuku pokretnog koloturnika na bušaćem tornju. Podrazred izumrlih cefalopoda (glavonožaca. kućicom (shell) relativno jednoličnog oblika koja ima mali okrugli do ovalni protokonh (protoconch) i znatno veći ortokonusni ili cirtokonusni konh (conch). Definirane su različite faze bajkalske orogeneze. U tehnologiji bušaćih isplaka se kao baktericidi primjenjuju vapno (lime). Mogu se klasificirati kao aerobne (troše kisik iz zraka ili vode. backwearing – odstupajuća erozija. bacteria – bakterije. bail – (1) stremen isplačne glave. koje su odvojene finim sedimentom ili grubim skeletnim detritom. bacterial degradation of crude oils. v. baffle – (1) skretna ploča. Stratigrafska rasprostranjenost: ordovicij-perm. Osim povratnog gibanja vode termin označava i gibanje (tečenje) vode nakon odbijanja od prepreke na koju je naišla. Uklanjanje lakših molekula iz sirove nafte djelovanjem bakterija. Jednostanični mikroskopski organizmi koji nemaju klorofil i čija stanica nema prave jezgre. Baikalian orogeny – bajkalska orogeneza. boundstone) građenih (sastavljenih) od uspravnih.

Postoji više tipova žlica za grabljenje – s protupovratnim ventilom (v. bailing well – bušotina očišćena žlicom za grabljenje. v. Uklanjati (vaditi) fluide (naftu. Namotano je na bubnju (bailing drum). Potencijalna produktivna formacija u bušotini u izradi koja je viša od ciljne formacije (formacije za koju je bušotina bila namijenjena). bailing bucket – žlica za grabljenje. Bahade se formiraju lateralnim spajanjem niza odvojenih aluvijalnih lepeza (v. Produljeno pečenje dovodi do pojave kontaktne metamorfoze (metamorfizma). bailer. s protupovratnim ventilom sa zaklopkom (v. v. piedmont slope. alluvial slope) ili blago nagnuta površina izgrađena od klastičnog materijala koji se protežu od (duž) planinskog lanca. 5. Žlica za grabljenje se također primjenjuje i u procesu užnog udarnog bušenja za uklanjanje čestica i krhotina izbušene stijene. bail out – crpiti bušotinu žlicom za grabljenje. 1. 4. krhotina stijene) iz njena kanala. piedmont alluvial plain. debris apron. Crpiti fluid iz kanala bušotine žlicom za grabljenje (v. compound alluvial fan. bailer crown-block – kolotura za spuštanje i izvlačenje žlice za grabljenje. sand pump). mulj. cilindrična posuda sa stremenom (ušicom) na vrhu i zaklopcem (ventilom) na donjem kraju koja se primjenjuje za čišćenje bušotine – uklanjanje (vađenje) fluida (nafte. v. bailer). bailer. bajada – bahada. hidrostatička (v. bailer) kako bi se snizio nivo u bušotini. bail a well dry – crpiti bušotinu žlicom za grabljenje. gravel piedmont. 4. vode) i taloga (mulja. bailing tank – rezervoar za čišćenje bušotine žlicom za grabljenje. Bahada je površina sedimentacije (akumulacije sedimenata). bailout zone – neciljana produktivna zona. bailer). Poprečni presjek kojim se restaurira geološka povijest – pretpostavlja prvobitni. bailer.). Dvije šipke s očicama na krajevima za spajanje elevatora ili isplačne glave sa spojnicom pokretnog koloturnika. bailer. Nastaje u aridnim područjima djelovanjem periodičkih vodenih ili blatnih potoka koji sadrže znatnu količinu vode. (5) čistiti bušotinu žlicom za grabljenje. 4. alluvial plain. alluvial bench. bailing tube. bušotina se može opremiti za ciljnu zonu (koja nema potencijalnu produktivnost ciljne formacije). bajada breccia – bahada breča. bahada. predgorska ravnica. hydrostatic bailer) i cementacijska (v. Kolotura (pulley) na nepokretnom koloturniku (crown block) koji služi za izvlačenje (dizanje) žlice za grabljenje iz bušotine i spuštanje u nju. sand line (v. mountain apron. Sinonimi: bailing rope. nepotpuno stratificirana (uslojena) akumulacija (naslaga) grubih (krupnih). U operaciji cementacije bušotine – metoda cementacije koja se primjenjuje za unošenje obroka cementne kaše (cement slurry) u bušotinu spuštanjem bušaće kolone (kolone bušaćih alatki – drillstring) ispunjene cementnom kašom u kanal bušotine ispunjen isplakom. v. krhotina stijene) s dna bušotine žlicom za grabljenje (cilindričnom posudom koja se spušta užetom u bušotinu). 5. bailer. bails. v. uglatih i slabo sortiranih fragmenata (odlomaka) stijene pomiješanih s glinovitim materijalom. bail. nakon što se napuni. rezervoar za pražnjenje žlice za grabljenje (v. pijesak ili čestice i krhotine probušenih stijena s dna kanala bušotine žlicom za grabljenje – cilindričnom posudom s ventilom koja se spušta u bušotinu i iz nje izvlači nakon što se napuni (v. Slojevi se zatim dijagramski restauriraju na njihovu originalnu debljinu i orijentaciju kako bi se ispitala strukturna povijest područja. za razliku od pedimenta (v. Bajocian. waste plain. a ispod bata (Bathonian). v. bailing rope – uže žlice za grabljenje. bailer). alluvial fan) koje svojom konveksnošću uvjetuju njihovu valovitu površinu. Najčešće nastaju u aridnim (pustinjskim) i poluaridnim područjima. bail down – crpiti bušotinu žlicom za grabljenje. Otvaranjem ventila na bušaćoj koloni cementna kaša (koja je teža od isplake) istječe iz bušaće kolone u bušotinu. Bubanj oko kojeg se namata uže za spuštanje žlice za čišćenje bušotine grabljenjem. 5. kontinuirana aluvijalna padina (v. bail dry – crpiti bušotinu žlicom za grabljenje. U geologiji – stvrdnjavanje materijala stijene zagrijavanjem toplinom magmatske intruzije (intruzije magme. Široka.bail a well dry 75 balanced cross section sniziti nivo fluida žlicom za grabljenje. Dugačka. bailer. Operacija uklanjanja fluida (nafte. dart-bottom bailer). bail. Sinonim: bailing bucket. pediment) koji je površina erozije (po morfologiji nalik na bahadu) i njen gornji dio se često stapa s pedimentom. vodu). Bajocian stage – bajocij. v. Stratigrafski kat srednje jure (Middle Jurassic) u Europi – iznad toarcija (Toarcian). Termin se prvobitno primjenjivao u američkoj saveznoj državi New Mexico za označavanje položenije od dviju padina kueste (v. v. čistiti bušotinu žlicom za grabljenje. bail links – stremeni. Spušta se užetom (bailing line. cement dump bailer) te pješčana pumpa (v. sand line) i. bailing line. bailer. bailing scoop – žlica za grabljenje. bailing – čišćenje bušotine žlicom za grabljenje. Restaurirani geološki presjek je presjek koji se može restaurirati da predstavlja nedeformirano stanje uz pretpostavku da u područje prikazano presjekom . Uže za spuštanje žlice za čišćenje bušotine grabljenjem (v. Obuhvaća vremenski raspon od prije 175 do 170 milijuna godina. bailing tube – rezervoar za čišćenje bušotine žlicom za grabljenje. v. Ako je ciljna formacija neproduktivna. v. Rezervoar za proizvedene fluide koji su izneseni iz bušotine žlicom za grabljenje. bailer – žlica za grabljenje. bailing tank. prelaze u međugorski bazen (zavalu) i okružuju ga. Isklinjavajuća. bailer. magmatic intrusion) ili potocima lave (lava flows). bailing line – uže žlice za grabljenje. bail. bailing scoop. 2. čistiti bušotinu žlicom za grabljenje. Izmjere se volumeni sadašnjih slojeva i pretpostavi se da u presjeku nije bilo i nema povećanja niti smanjenja volumena. bailing drum – bubanj užeta žlice za grabljenje. bailing tub. cuesta). 4. baking – pečenje. pijeska. Sinonim: bail links. piedmont plain. bailer. v. bail. vode) i taloga (mulja. bailer line. Sinonim: bailing tub. izvlači se na površinu. fan apron. Sinonimi: alluvial apron. čistiti bušotinu žlicom za grabljenje. flapper-valve bailer). prolazi kroz koloturu (užnicu) na vrhu bušaćeg tornja i spušta se do bušotine gdje je spojeno sa žlicom. konačni volumen ravnih slojeva sedimentnih stijena prije deformacije. v. bail. 5. balanced cross section – restaurirani geološki poprečni presjek. v. čistiti bušotinu žlicom za grabljenje. bails – stremeni. balanced-column cementing – cementacija metodom izjednačenih stupaca. bailing. pijeska.

koje formiraju cjelokupnost konveksnih i konkavnih ploha u bazaltima sa stupastim lučenjem. v. Odbačeni balast se katkada može naći u uzorcima marinskih sedimenata. balling the bit. ball-and-pillow structure – kuglasto-jastučasta struktura. glina koja je obično karakterizirana primjesama organske tvari. Kao balast se obično uzima morska voda. bald-headed structure – struktura s neproduktivnim tjemenom. Primarna struktura sedimentnih stijena koja se sastoji od sferoidne mase (nakupine) materijala. Termin se rabi u izrazu low and ball (uleknina i obalni prud). Upotrebljava se kao vezivna komponenta u keramičkoj proizvodnji. oklopljena glinena lopta. balling up of the bit – stvaranje glinenog čepa oko bušaćeg dlijeta. gruž. Antiklinala koja je produktivna samo na krilima zbog uklanjanja ležišnih stijena erozijom njena tjemena. Također balastna voda kojom se pune balastni tankovi brodova. balled bit – oblijepljeno bušaće dlijeto. U operaciji postavljanja cementnog čepa u bušotini – metoda koja rabi samo kolonu bušaćih alatki (drillstring) i sastoji se od prethodnog ispiranja bušotine (preflush) i zatim pumpanja cementne kaše (cement slurry) i tamponskog fluida (spacer fluid) u bušotinu. distribucije opterećenja i olakšavanja drenaže. Gravitacijska sila ili sila opruge drži kuglu u njenom sjedištu tako da strujanje fluida samo u suprotnom smjeru može podići kuglu iz sjedišta. kada se buše mekane. obljepljivanje bušaćeg dlijeta glinom. Tip ventila za ograničavanje strujanja fluida u jednom smjeru. balled-up bit – oblijepljeno bušaće dlijeto. Vrh cementnog čepa se može podesiti na određenu visinu inverznom (obratnom) cirkulacijom. v. Sinonim termina longshore bar. znatni interval vitrifikacije i veliko skupljanje (kontrakciju) pri pečenju. tj. balanced drilling – hidrostatički ravnotežno bušenje. ball up. međutim. šljunak (gravel) ili drugi teški materijali koji se primjenjuju za povećavanje težine broda ili morskog bušaćeg postrojenja kako bi se poboljšala njihova stabilnost ili regulirao gaz. ball structure. v. U procesu bušenja – nakupljanje mase ljepljivog mekanog stijenskog materijala na bušaćem dlijetu što uzrokuje tešku rotaciju dlijeta i gubitak efikasnosti bušenja. bald-headed anticline – (1) antiklinala s erodiranim tjemenom. ooliti i pizoliti u glinama. ball – (1) kuglasta struktura. obljepljivanje bušaćeg dlijeta glinom. Sastoji se od brušene kugle (obično metalne) i prstenastog sjedišta (sedla) koje je tako izbrušeno da kugla hermetički sjeda u njega. scalped structure. v. Primarna struktura sedimentnih stijena koja se sreće u pješčenjacima i nekim vapnencima. bušaće šipke se polako izvuku iz bušotine ostavljajući izjednačeni čep. Sinonimi: balled bit. Sinonimi: balling up of the bit. ball clay – loptasta glina. katkada vatrootporna. balling up. ljepljive formacije gumbo s neodgovarajućom cirkulacijom bušaćeg (isplačnog) fluida ili kada se buši s prekomjernim opterećenjem dlijeta (težinom na dlijeto). bald-headed anticline. izduljeni obris uskog obalnog pruda nije dobro označen terminom ball koji upućuje na okrugli oblik. v. counterbalance. balast. Nepečena loptasta glina je različito obojena – od prljavo bijele do nijansi sive boje. nesortirani). balling the bit – stvaranje glinenog čepa oko bušaćeg dlijeta. balanced plug method – metoda izjednačenih cementnih čepova. balance weight – protuuteg. U procesu bušenja – nakupljanje mase ljepljivog konsolidiranog materijala. Bušenje s hidrostatičkom ravnotežom tlaka formacije i tlaka stupca isplake u bušotini. ali se katkada dodatno rabi beton ili željezo. (3) stijenska gruda. ball up of the bit. ekspandirana troska i slični materijali koji se rabe kao temelj pri izgradnji putova. pri uvjetima kada je visina hidrostatičkog tlaka stupca isplake u bušotini (kanalu bušotine) jednaka ili približno jednaka pornom tlaku bušene formacije (slojnom tlaku). tucanik. overbalanced drilling. a karakterizirana je postojanjem tvorevina (masa) polusferičnog ili bubrežastog oblika nalik na kugle i jastuke. strukture kuglastih pješčenjaka. v. U procesu bušenja – bušaće dlijeto oko kojeg se nakupila masa ljepljivog izbušenog stijenskog materijala da je izgubio djelotvornost bušenja. (2) antiklinala s neproduktivnim tjemenom. v. ball-and-socket jointing – kuglasto-gnjezdasto lučenje. v. balling up. obljepljivanje glinom. (a) Tucanik (broken stone). pillow structure. Kada se visine stupca cementa u bušaćoj koloni i prstenastom prostoru bušotine izjednače. underbalanced drilling. . balled-up bit. Sinonimi: bald-headed structure. Sinonim: cup and ball jointing. Predmet sferičnog oblika koji se pumpa u bušotinu kroz bušaću kolonu (kolonu bušaćih alatki) ili kolonu uzlaznih cijevi (tubing) za aktiviranje (puštanje u rad) ili oslobađanje nekih tipova hidrauličkih alatki. Antiklinala čije je tjeme (crest) bilo erodirano prije sedimentacije neskladno naliježuće sedimentne jedinice (unconformably overlying sedimentary unit). (2) zastor.balanced drilling 76 balling up of the bit nije bilo donošenja niti odnošenja materijala i da presjek prikazuje prihvatljive strukture. BU bit. ball-and-seat valve – ventil s kuglom i sjedištem. bit balling. balance reserves – bilančne rezerve. Visokoplastična. 1. (4) kugla. šipki i drugih bušaćih alatki koje je posljedica neodgovarajućeg tlaka isplačne pumpe ili nedovoljnog volumena isplačnog fluida u cirkulaciji. Loptaste gline posjeduju visoku čvrstoću i u suhom i u vlažnom stanju. osobito pri polaganju željezničkih tračnica radi stvaranja čvrste posteljice. obično čestica i krhotina probušenih stijena. kugla podvodnog klizanja. ballstone. Termin se obično upotrebljava u naftnoj geologiji. jezerska kugla. oko bušaćeg dlijeta. ballast – (1) balast. (2) odobalni prud. odnosno nedostatne brzine cirkulacije isplake u bušotini za iznošenje čestica izbušenih stijena. Doslovni prijevod ruskog termina balansovye zapasy – kategorije rezervi nafte i plina u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza – koji se rabi u zapadnoj literaturi. balling-up – stvaranje glinenog čepa. Do obljepljivanja dlijeta često dolazi kada se meke formacije buše dlijetima za tvrde formacije s kratkim zupcima. na primjer. U graditeljstvu – šljunak (grubi. v. Sustav savijenih pukotina što se uzajamno presijecaju. Formiranje takvih struktura se obično pripisuje podvodnim klizanjima ili slijeganjima. (b) Teret koji se dodaje pokretnim postrojenjima za bušenje u podmorju kako bi se poboljšala njihova plovidbena sposobnost i povećao njihov gaz.

ball structure – kuglasta struktura. obično čestica ili krhotina probušenih stijena. ventil s kuglastim zapornikom. Akumulacija fluida (npr. Otvara se i zatvara rotiranjem kugle okretanjem upravljačkog kola za četvrtinu punog kruga (90 stupnjeva). (2) ispruganost. Tip plinskog lifta (gaslifta) u kojem se u donji dio kolone uzlaznih cijevi (tubinga) injektiraju gumene kuglice radi razdvajanja tekuće i plinovite faze. ball pump – plinski lift s kuglicama. banded – prugast. 2. fazna slojevitost – v. ball-out – brtviti (zabrtviti) kuglicama. U glaciologiji – slojevita struktura leda u ledenjaku koja je uvjetovana izmjenjivanjem slojeva grubozrnastog i finozrnastog leda ili homogenog leda i leda zasićenog mjehurićima. phase layering). banded structure) na izdancima eruptivne (magmatske) ili metamorfne stijene kao rezultat slojanja (v.7 i 3. Sjedišta ventila su izrađena od plastike ili najlona. v. banding – (1) folijacija. Kvrga ili veliki okrugli blok stijene u stratificiranoj (slojevitoj) naslazi. 3. (a) Vanjski izgled prugaste strukture (v. U fizici – specifični raspon (interval) frekvencija ili valnih duljina. Brtviti (zabrtviti) otvorene perforacije u kanalu bušotine kuglicama. on se često rabi za označavanje svake grube plošne heterogenosti eruptivnih stijena neovisno o njihovu podrijetlu. banding. trakasta ispruganost (ribbon banding). band wheel. nafte. ali mogi biti i od nehrđajućeg čelika za visoke temperature i korozivne sredine. band – (1) proslojak. Obljepljivanje bušaćih alatki (balling up) posljedica je neodgovarajućeg tlaka isplačne pumpe ili nedovoljnog volumena isplačnog fluida u cirkulaciji. osobito konkrecija željezne rude (limonita) u sloju ugljena. Čišćenje cjevovoda kuglama od spužvaste gume natopljene naftom. pruga. flow layering) riolita ili sukcesivna sedimentacija slojeva različitog materijala (tzv. bank – (1) fronta. oko bušaćeg dlijeta. koja je pričvršćena za ručicu remenice. (2) pojas ledenjaka. Kugle ventila se obično izrađuju od kromova čelika. (b) Trakasta ili prugasta struktura (v. Nastanak takve teksture može biti povezan s nepotpunom segregacijom komponenata stijena tijekom prekristalizacije ili s djelomičnim nasljeđivanjem slojevitosti u sedimentima (sedimentnim stijenama) ili eruptivnim (magmatskim) stijenama. (3) slojevitost ledenjačkog leda. ballstone – stijenska gruda (kvrga). bandwheel – pogonska remenica. ball purging – čišćenje cjevovoda kuglama. spherical valve. šipki ili drugih bušaćih alatki. plosnatih lećica ili žilica s primjetnim uzajamnim razlikama u mineralnom sastavu i/ili teksturi. Sinonim: foliation. s njihalom. Tip magnetometra u kojem se primjenjuje trenutni (prijelazni) napon induciran u svitku kada se on pomiče u odnosu na magnetizirani uzorak ili kada se uzorak pomiče u odnosu na svitak. balling the bit. Opažljiva makroskopska struktura eruptivnih (magmatskih) i metamorfnih stijena koja je rezultat izmjenjivanja slojeva. ball up – (1) stvarati glineni čep (glinenu grudu). na primjer. banded gneiss – prugasti gnajs. Sinonim: foliation. ball-and-pillow structure. Sinonimi: globe valve. i ojnicom (pitman). Izvlačenje sidra umjesto držanja. ali se mogu izrađivati i od nehrđajućeg čelika za korozivnu sredinu. glacier band. v. Povećavanje promjera uzlaznih cijevi (tubing-a) zbog djelovanja radijalnog tlaka u njegovoj unutrašnjosti. vode) koja se kohezivno giba kroz ležište u procesu istiskivanja nafte (konvencionalnog zavodnjavanja i . Kuglu kroz cjevovod protiskuje tlak struje fluida. a njihovi mineralni sastavi mogu biti jednaki ili različiti. v. Pravilno uslojena metamorfna stijena ili po genezi složena stijena koja se sastoji od naizmjeničnih slojeva (proslojaka) različitog sastava i/ili teksture.ballistic magnetometer 77 bank ballistic magnetometer – balistički magnetometar. U procesu bušenja – nakupljati masu ljepljivog konsolidiranog materijala. ball valve – kuglasti ventil. Rabi se za regulaciju i puštanje/prekidanje protoka. (2) popuštanje sidra. Sinonim: ball. Ne sadrži obvezno fosilne ostatke. slojevitost tečenja (v. Pogonska remenica je spojena remenom s motorom. banded structure) metamorfnih stijena sastavljenih od gotovo paralelnih pruga različite teksture ili mineralnog sastava (ilijednog i drugog). v. Posljedica te pojave je skraćenje uzlaznih cijevi. Promjer brtvene kuglice je najmanje za ¼ inča veći od promjera perforacije. reverse ballooning. žile ili drugog taloga s naizmjeničnim slojevima koji se razlikuju po teksturi i boji. Iako termin ispruganost strogo opisuje dvodimenzijski izgled stijene na površini izdanka. kao što su tečenje heterogenog materijala. (c) Termin koji se (nepravilno) primjenjuje za označavanje bilo kojeg sloja ili horizonta stijena. Tip primarne strukture sedimentnih stijena koja je karakteristična za pješčenjake i neke vapnence. odnosno nedostatne brzine cirkulacije isplake u bušotini za iznošenje čestica izbušenih stijena. v. ballooning – nadimanje uzlaznih cijevi (tubinga). Kuglice izrađene od tvrde gume ili najlona (ili od obje vrste materijala). Može nastati procesima. U sedimentologiji – fina slojevitost koja nastaje sedimentacijom različitih materijala u naizmjeničnim slojevima koji se po svom obliku ističu (izdvajaju) u poprečnom presjeku stratificirane (uslojene) naslage sedimentnih stijena. U procesu užnog udarnog bušenja (cable-tool drilling) – veliki vertikalni kolut (promjera između 2. Tip brzozapornog ventila s kuglastim zapornikom (kuglom) punog prolaznog otvora smještenim u sferičnom kućištu. (3) pojas. U stratigrafiji – (a) Tanki sloj s izra- zitom litologijom ili bojom. Termin za označavanje sedimenta. koje se primjenjuju za brtvljenje (zatvaranje) perforacija kroz koje se prekomjerno gubio fluid. Debljina pojedinačnih slojeva obično nije veća od nekoliko metara.3 m/9 i 11 stopa) na uređaju za užno udarno bušenje (cabletool rig) koji služi za prijenos snage (pogona) od motora na njihalo (walking beam). obljepljivanje bušaćeg dlijeta glinom. ball up of the bit – stvaranje glinenog čepa oko bušaćeg dlijeta. banded structure – trakasta (prugasta) struktura. (b) Tanki sloj široke površinske rasprostranjenosti koji se jasno izdvaja u profilu i prikladan je kao markirajući horizont (marker) pri stratigrafskoj korelaciji. oblijepiti glinom. na primjer. Javlja se na mekom dnu (s priljepljenom velikom kuglom mulja). ball sealers – brtvene kuglice. kuglice za brtvljenje. Dlijeto oko kojeg se nakupio takav materijal se naziva oblijepljeno dlijeto (balled-up bit). layering).

bušotine s nezacijevljenim kanalom). Akumulacija (nakupina) pijeska. koja se razvila na podvodnim uzdignućima (uzvišenjima) tektonskog ili drugog podrijetla. barchan – barhan. pomoćna bušaća (drilling tender). Svaka velika grebenska (rifska) tvorevina. na primjer. banket – banket.banket 78 barge EOR-procesima). za remonte (workover barge). bank gravel – kamenolomski šljunak. izduljeno. v. nezacijevljena bušotina. Strma padina (kosina) koja je obično građena od pijeska. Takvi prudovi su obično prepreke za plovidbu. v. barcan – barhan. Širina takvih tijela je nekoliko puta veća od širine rukavaca. barefoot well completion – završno proizvodno opremanje bušotine bez zaštitne kolone (nezacijevljene bušotine. za bušenje u dubokim vodama (deep-water drilling barge). poluuronjiva (semisubmersible barge). bušotina s nezacijevljenim kanalom. siltom. na primjer krinoida (morskih ljiljana) ili brahiopoda (ramenonožaca). barchan dune – barhan. (1) Pješčani sediment u obliku prstastog pruda. open hole. Termin se prvobitno rabio za označavanje slabo metamorfoziranih zlatonosnih konglomerata s kvarcnim valuticama (po obliku nalik na bademove pogačice). Strme obale se najbolje ispoljavaju na mjestima gdje je riječno korito duboko urezano u dno doline ili na područjima gdje nema kopnene vegetacije. oil bank. (6) morska obala. Brod s plitkim gazom i ravnom palubom koji se obično tegli. Grebenski bank je više ili manje potpuno okružen vodom čija je dubina prevelika za podržavanje rasta grebenotvornih organizama. Prstasti prudovi. uronjiva bušaća (submersible drilling barge). barefoot – nezacijevljen.). šljunka ili drugog nekonsolidiranog (nevezanog. Usko. barchane – barhan. polumjesečastog (potkovastog. Humčasti ili hrptu nalik vapnenački sediment koji je u cijelosti građen od vapnene tvari skeleta organizama. derrick barge) . bankova (gredina) ili humaka od pijeska. bar-finger sand – pijesak prstastog pruda (spruda). (2) riječni prud (sprud). lećasto pješčano tijelo koje je korito rukavaca u delti tipa ptičja noga (v. embankment. Izolirana. v. za bušenje u močvarnim područjima (swamp barge). barchan dune. barefoot well – bušotina bez zaštitne kolone. na primjer. open hole. barefooted – nezacijevljen. barchan. open-hole well completion. Obalni prudovi nastaju djelovanjem valova ili struja na morskom dnu. koja leži poprečno na smjer prevladavajućih vjetrova. Sinonim: pit run. plutajuća bušaća (floating drilling barge). v. bar – (1) morski obalni prud (sprud). (4) strmina. bušotina s nezacijevljenim kanalom. barža. v. gredina. nezacijevljena bušotina. za polaganje podvodnih cjevovoda (underwater pipelaying barge). bar finger – prstasti prud (sprud). openhole well completion. v. Te tvorevine. dok je njena unutarnja padina zaklonjena od vjetra (strana barhana u zavjetrini) strma i s konkavnom površinom. v. Opći termin za guste (kompaktne) kremene konglomerate (compact siliceous conglomerate) koji sadrže valutice žilnog kvarca (veličine golubljeg jajeta) uklopljene u kvarcitni matriks. Nastaju i povećavaju se po duljini napredovanjem srpolikog (poluokruglog) pruda (lunate bar) prema moru u ušćima rukavaca. glinom ili njihovom smjesom. (5) vapnenac od skeleta organizama. (3) strma riječna obala. crescentic dune. bar finger. naked karst. (2) plićak. Sinonim (neprihvatljiv) termin barrier beach (v. za separaciju plina (gas separation barge). open hole. Zastarjeli termin za seacoast. v. Prirodna granica vodotoka formirana strmom padinom (strminom) koja usmjerava tečenje vode u prirodnom koritu rijeke. bare karst – goli krš. (8) pješčana pličina. Mogu nastajati u hladnim ili dubokim vodama daleko od pravih grebena. barchan. bušotine s nezacijevljenim kanalom). Padina barhana koja je okrenuta (izložena) vjetru (strana barhana u privjetrini) ima blagi nagib (mali kut nagiba) i konveksnu površinu. horseshoe dune. bušotina s nezacijevljenim kanalom. barge – šlep. v. bird-foot delta). open hole. bez zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). bank reef – grebenski bank (gredina). u delti rijeke Mississippi dosežu duljinu 30 km i širinu 8 km te debljinu 80 metara. finger bar. Barhani mogu narasti u visinu preko 30 metara i doseći širinu (od jednog do drugog roga polumjeseca) do 350 metara. s dizalicom (crane barge. za kopanje rovova za cjevovode (pipeline trenching barge). open hole. obično nepravilna oblika. nezacijevljena bušotina. barefooted well – bušotina bez zaštitne kolone. (2) v. Postoji više tipova barži – za bušenje (drilling derrick barge). v. barefoot hole – bušotina bez zaštitne kolone. v. Relativno zaravnjeno uzdignuće morskog dna u plitkom području (obično na dubinama manjim od 200 metara) – tipično na kontinentalnom šelfu ili blizu otoka. srpolikog) oblika. čiji ekološki potencijal nije dostatan za formiranje krute i na djelovanje valova otporne strukture. barefoot completion – završno proizvodno opremanje bušotine bez zaštitne kolone (nezacijevljene bušotine. prema tome. pokretna pje- ščana dina (sipina). za bušenje na moru (offshore drilling barge). barhana. osobito na ušću rijeka ili estuariju ili na neznatnoj udaljenosti od morskog žala (plaže). za podvodno ukapanje cijevi (pipe burying barge). kanalni prud (channel bar) ili meandarski prud (meander bar). Šljunak prirodnih rastresitih (nevezanih) sedimenata koji je obično više ili manje izmiješan s finoklastičnim materijalom – pijeskom. Sinonimi: barcan. Opći termin za označavanje najrazličitijih izduljenih obalnih hrptova. bar beach – obalni prud. samopodizna (jackup barge). Sinonim: organic bank. a krila ili rogovi polumjeseca su orijentirani u smjeru vjetra. sandbank. bez zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). šljunka ili drugog nekonsolidiranog (rastresitog) materijala koje zalijeva voda (barem pri visokim plimama). Sinonimi: bar-finger sand. šljunka ili drugog aluvijalnog materijala nalik na hrbat koji se formira u riječnom koritu duž obala ili na ušću gdje smanjenje brzine tečenja uzrokuje sedimentaciju. bank. rastresitog) materijala i rijetko od temeljnih stijena. barchan. v. v. (7) nasip. nemaju strukturni skelet kakav je svojstven organogenim grebenima (rifovima) i manje su debljine od njihove. strma padina. v. barkhan.

Rompski mineral. Uobičajen je u ležištima sulfidne rude. kamen težac. barrels of oil equivalent (BOE. Barel nafte je prema toplinskoj vrijednosti ekvivalentan oko 6. sucker-rod pump) u koji se usisava fluid iz kanala bušotine i tlači (istiskuje) klipom ili plunžerom (koji se kreće gore-dolje) u kolonu uzlaznih cijevi (tubing). barkhan – barhan. Simboli: B. barreler – proizvodna bušotina. bbl. Mjerna jedinica za transport nafte i naftnih produkata cjevovodima – ekvivalentna je volumenu u barelima na udaljenosti od jedne milje. barrels per day (BBL/D. barrel of oil equivalent. pri čemu se u pravilu upotrebljava američki barel koji sadržava 42 US galona (oko 35 imperijalnih galona).2) i cementne kaše. a ispod edena (Edenian). Konverzija energenata se može također izvoditi upotrebom plina kao zajedničke jedinice. Razlikuju se tri barička tipa – niskotlačni. barometric pressure – v. v. ton(s) of oil equvalent. barytes. U naftnoj industriji barel je uobičajena mjerna jedinica za volumen sirove nafte (i tekućih naftnih produkata). Industrijska mjera stvarnog rafinerijskog kapaciteta za raliku od projektiranog. bbpd.040 kubičnih stopa prirodnog plina. Cilindar i klip funkcioniraju kao klipni (stapni) mehanizam za dizanje slojnih fluida u dubinskoj pumpi. . Konverzija se može napraviti na bazi energijskog ekvivalenta i obično se radi u barele lake ekvivalentne nafte budući da srednje i teške nafte imaju nižu vrijednost od lake nafte. v. ležište ili polje. Ukupna dnevna proizvodnja kapljevine (nafte i vode) – uobičajena jedinica mjerenja ukupne dnevne proizvodnje (proizvedenog volumena) nafte i vode za bušotinu. bar hole – rupa za utvrđivanje propuštanja. Bbl. barytine. baroque dolomite – barokni dolomit. Omjer veličine kolebanja nivoa vode u zdencu (bunaru) i veličine promjene atmosferskog tlaka koja je izazvala ta kolebanja. Engleski termin za proizvodnu bušotinu ispred kojeg se uvijek navodi njena dnevna proizvodnja u barelima. barrels of liquid per day (BLPD) – bareli kapljevine na dan. Sinonim: white sparry dolomite.0 i 4. brl. BPCD) – bareli na kalendarski dan. Dolomit koji je karakteriziran velikim kristalima (obično veličine od 4 do 16 mm) neprozirno bijele boje (uzrokovane brojnim inkluzijama fluida i prekomjernom kalavošću). barrels of oil per day (BOPD) – bareli nafte na dan.33 barela sirove nafte (ovisno o njenoj relativnoj gustoći). barrel oil equivalent (BOE. i glavna ruda barija. v.64 g/cm3 – barite slurry) koja se pumpa u bušotinu obično radi izolacije tlačne zone. pump barrel.bar hole 79 barrels per day i drugi. barometric efficiency – barometarska efektivnost. čvrstih goriva. (2) cilindar naftne dubinske pumpe. barrel of sucker rod pump – cilindar naftne dubinske pumpe s klipnim šipkama. B/D. barophilic – barofilan. težac. barite – barit. Barneveld. u zrnastom (granularnom) obliku ili kao gusta (kompaktna) masa nalik na mramor. Barneveldian – barneveld. boe) – barel ekvivalentne nafte. na primjer izraz 500 barreler znači da bušotina proizvodi 500 barela dnevno. barrel of oil equivalent (BOE. a barel prosječne sirove nafte teži 0.16 i 2. barrels of water per day (BWPD) – bareli vode na dan. v. Ukupna dnevna proizvodnja nafte – uobičajena jedinica mjerenja ukupne dnevne proizvodnje (proizvedenog volumena) nafte za bušotinu. Rupa iskopana u tlu duž plinovoda za utvrđivanje propuštanja (istjecanja plina). žilama i evaporitnim sedimentima. Pojavljuje se u obliku pločastih kristala.000 kubičnih stopa ili oko 170 kubičnih metara prirodnog plina (u Kanadi se uzima da je 10.13 metričke tone. barrel of oil-well pump – cilindar naftne dubinske pumpe s klipnim šipkama. Sinonim: barrel of sucker rod pump. BBPD.000 kubičnih stopa ili oko 285 kubičnih metara ekvivalentno jednom barelu nafte). Parametar za konverziju rezervi energenata koji nisu nafta (prirodnog plina. Sinonimi: baryte. barrel of oil-well pump. kemikalija i vode s gustoćom između 2. Izvansustavna (angloamerička) mjerna jedinica volumena za tekućine i suhe tvari. boe) – barel ekvivalentne nafte. Ukupna dnevna proizvodnja vode – uobičajena jedinica mjerenja ukupne dnevne proizvodnje (proizvedenog volumena) vode za bušotinu. barrel mile – barel po milji. barchan. Termin se često rabi za komparativno mjerenje nafte i plina pod pretpostavkom da jedan barel nafte proizvede jednaku količinu energije (topline) kao 6. v. Često može sadržavati stroncij i kalcij. overburden. Količina energije jednaka jednom barelu nafte. Kemijski je inertan i nije abrazivan. Konverzijom u BOE bolje se prikazuje realna vrijednost drugih energenata. ležište ili polje. Boje je bijele ili žute ili je bezbojan.14 metričke tone (barel prosječne lake sirove nafte sadr- ži 0. a prosječne teške sirove nafte 0. Čep od istaloženih čestica barita iz baritne mješavine ili otopine (smjesa barijsulfata. boe) – bareli ekvivalentne nafte. U naftnoj industriji se primjenjuje za povećavanje relativne gustoće (materijal za otežavanje) bušaće isplake (minimalna težina barita kao oteživača isplake mora biti 4. ležište ili polje. v. bbl/d.6. barytite. 3. Primjenjuje se i za kontrolu podzemne erupcije kada se u bušotini istodobno gubi i cirkulacija. Stratigrafski kat gornjeg dijela srednjeg ordovicija (upper Middle Ordovician) u Sjevernoj Americi – iznad vildernesa (Wilderness). Može biti samohodna (self-propelled barge) i nesamohodna ili tegljena (non-propelled barge). barrel of oil-well pump. odnosno približno 159 litara. električne energije) u zajedničku jedinicu – barel ekvivalentne nafte. atmospheric pressure. BBL. restricted basin. Relativna gustoća barita je između 4. v. barrel – (1) barel. Metrička tona sadržava oko 7. barrel of oil equivalent. srednjotlačni i visokotlačni. barite plug – baritni čep. Radni cilindar dubinske pumpe s klipnim šipkama za eksploataciju naftnih bušotina (v. Geotermički gradijent koji odgovara različitim serijama metamorfnih facijesa.15 metričke tone). barrels per calendar day (b/cd. baring – pokrov jalovine (jalovih stijena). heavy spar. barred basin – ograničeni (zatvoreni) oceanski bazen. Termin za označavanje morskih organizama koji žive pod uvjetima visokog tlaka. po kemijskom sastavu barij-sulfat. MCF of gas equivalent. BD. Izražava se u jednakim jedinicama kao nivo vode (na primjer u metrima ili stopama). v. zakrivljenim ili sedlastim kristalnim plohama i valovitim potamnjenjem. baric type – barički tip. cawk.

5 barela na tonu.8 do 7. Barremian. pijeska. dry sand. koja čini dio stratigrafskog presjeka. Barijerni grebeni mogu djelomično ili potpuno obrubljivati vulkanske otoke ili mogu ležati na znatnoj udaljenosti od obale kontinenta. a od kopna (ili vrlo velikog otoka) odvojena je depresijom. barrier beach – morski obalni prud. dry well. Stratigrafski kontinentalni kat gornjeg dijela donjeg miocena (upper Lower Miocene) u Sjevernoj Americi – iznad hemingforda (Hemingfordian). prosječnu dnevnu količinu ulazne sirovine u rafineriju i kapacitet transporta. v. Barstovian – barstovij. često s kratkim prekidima koji se nazivaju prolazima ili kanalima. barrier bar – barijerni prud (sprud).6 do 8. barren zone – sterilna zona. barrier reef – barijerni greben (rif). ima zone s vegetacijom kao i močvarna područja koja se protežu od obalnog pruda prema laguni. barren intrazone – sterilna intrazona.2 bbl/t i za teške nafte od 5. bez svih dijagnostičkih fosila (diagnostic fossils) ili predstavnika drugih taksonomskih kategorija po kojima je raščlanjen ostali dio presjeka. barrels per tonne – bareli na tonu. plime i organizmi). v. bpd) – bareli na dan. v. Broj barela sirove nafte u jednoj metričkoj toni. barren intrazone. Izvansustavna mjerna jedinica koja se rabi u naftnoj industriji za dnevni kapacitet proizvodnje sirove nafte bušotine. barrier chain – barijerni lanac. Niz barijernih otoka (v. Sinonim: seat wrench. barrier reef). a ispod klarendona (Clarendon). Barijerni otok (v. U pravilu. (1) Laguna (v. Ručni ključ za navrtanje i odvrtanje sjedišta ventila (valve seat) u radnom cilindru dubinske pumpe (working barrel of downhole pump). barrem. Teorija kojom se objašnja- . koji je namijenjen za injektiranje kondicionirane vode radi stvaranja barijere tom vodom između zdenaca za opskrbu vodom (water-supply wells) i potencijalnog izvora zagađivanja. (2) biološka barijera. barrier flat – niska barijerna obala. izduljeni pješčani hrbat koji se neznatno uzdiže iznad nivoa visoke (sizigijske) plime i obično proteže paralelno s obalom. barrier lagoon – barijerna laguna. dok za rafinerije mogu biti dani rada postrojenja ili kalendarski. barrier beach) koji se protežu duž morske obale na znatnu udaljenost. na primjer. barren interzone – sterilna interzona. Uski. U ekologiji – cjelokupnost prirodnih uvjeta. uski pješčani otok koji je nastao djelovanjem valova i čini prošireni morski obalni prud (v. obično ispunjenom vodom (lagunom ili zaljevom). U geologiji – izduljeni obalni hrbat ili masa (obično pješčana) koji se uzdižu iznad nivoa visoke (sizigijske) plime. Za lake nafte pretvorbeni koeficijent je od 8. barrier island). v. U geologiji – sredine sedimentacije vezane i sedimenti formirani uz barijerne otoke ili barijerne rtove. bar theory – teorija prudova. Barremian stage – barem. Dugi. longshore bar). offshore beach. barrier beach) koji su jednim krajem spojeni s kopnom. barrier – (1) morska barijera (prud). osobito laguna zatvorena unutar atola. između vodoopskrbnih bušotina i fronte slane vode u priobalnim morskim područjima. fringing reef. biozone). Kvazibiostratigrafska jedinica (quasi-biostratigraphic unit). barren sand – neproduktivni pješčenjak. barijernih prevlaka (v. Sinonimi: bar beach.barrels per tonne 80 bar theory bd. barrier complex – barijerni kompleks. Tip injekcijskog zdenca (bunara) za napajanje (recharge well). Utjecaj plima je obično ograničen i laguna je obično hiperslana. barrier well – barijerni zdenac (bunar). za srednje nafte od 7. ljuštura) i obično je pokriven dinama (sipinama). Neprihvatljivi sinonim termina odobalni prud (v. barren well – neproduktivna («suha») bušotina. Produljivanje obalnih prudova je uvjetovano obalnim transportiranjem i njihova duljina je rijetko veća od nekoliko kilometara. (2) Dugi niz morskih obalnih prudova.1 bbl/t. na primjer. biozone). v. barijerni grebeni slijede obale na velike udaljenosti.5 bbl/t. Obično se protežu paralelno s obalom na stanovitoj udaljenosti od nje. a ispod apta (Aptian). Izgrađen je uglavnom od nekohezijskih sedimenata (šljunka. uski koraljni greben (rif ) koji je smješten približno paralelno s obalom i odvojen od nje lagunom znatne širine i dubine. Za proizvodnju sirove nafte dani su kalendarski. (1) Dugački. osobitosti reljefa područja ili fizička svojstva sredine. (3) Izolirani (odvojeni) dio morskog obalnog pruda (barrier beach) između dvije uvale. barrier island) ili obalni prud (v. smještenog s nekoliko drugih zdenaca u liniji. (2) Laguna koja je okružena koraljnim otocima ili koraljnim grebenima (rifovima).1 do 9. b/d. detritusa. estuarijem ili močvarom. barrel wrench – ključ za sjedišta ventila dubinske pumpe. barrier island – barijerni otok. barrier island. barrier beach) koji se primjetno uzdiže iznad nivoa visoke (sizigijske) plime i paralelan je s obalom. Interval bez fosila između sukcesivnih biozona (v. ležišta ili polja. Sterilni interval znatne debljine unutar biozone (v. Ovisi o relativnoj gustoći nafte ali se za pretvorbu barela u tone i obratno uzima prosječna vrijednost od 7. barren interzone. barrier spit) i obalnih prudova (v. Obuhvaća vremenski raspon od prije 118 do 114 (ili 125 do 115) milijuna godina. ali je od nje odvojen lagunom. Nastaju djelovanjem valova i struja. Barijerni kompleks se sastoji od dviju suprotnih strana – strane koja je okrenuta prema otvorenom moru (s prevladavajućim djelovanjem valova) i zagrebenske strane (glavni faktori koji utječu na sedimentaciju su klima. Relativno ravni dio morske obale često zauzet vodom koji razdvaja padinu obalnog pruda okrenutu prema moru i lagunu iza njega. barrier island). Mnogi sedimenti formirani u drevnim barijernim kompleksima su naftna i plinska ležišta. barrier spit – barijerna prevlaka. primjer je Veliki koraljni greben (Great Barrier Reef) koji se proteže duž obale australske države Queensland. Primjeri su obalni prud (v. Stratigrafski kat donje krede (Lower Cretaceous) u Europi – iznad otriva (Hauterivian). barrier beach) i barijerni otok (v. koji sprječavaju slobodno kretanje i miješanje individuuma ili populacija. v. lagoon) koja je približno paralelna s obalom i odvojena od otvorenog oceana ili mora pojasom kopna ili barijernim grebenom (v. Približna konverzija u tone na godinu se može izvesti množenjem dnevne količine u barelima s 50. offshore barrier. 1.

koji je dominantan u sastavu dane sirove nafte. U CIPW normativnom sastavu stijena (v. v. bazaltna lava (basaltic lava). Mjesečev bazalt sadrži više titan-dioksida. Opći termin koji obuhvaća finozrnaste. basaltic – bazaltni. basal arkose – bazalna arkoza.Bartonian. basal thrust plane – bazalni rasjed. ali nefelin ne koegzistira s ortopiroksenom ili kvarcom. basal cleavage – bazalna kalavost. parafinska baza (paraffin base). basalt – bazalt. basaltic layer – bazaltni sloj. Koji se odnosi na bazalt. v. rasjed otkidanja. guste (kompaktne). basement. v. Bartonian. basaltic rocks. Bartonian stage – barton. Bazalna arkoza je arkozni ekvivalent bazalnog konglomerata (v. bazaltna rogovača (hornblenda). basal surface – bazalna površina (donja granica) trošenja (raspadanja). nazvan tako u skladu s njegovim pretpostavljenim petrološkim sastavom. v. obično ekstruzivne ali lokalno intruzivne (na primjer. basal conglomerate). Finozrnasti ekvivalent gabra (v. služi kao pokazatelj vrlo brze ili oštre promjene građe mase raspadnutog stijenskog kršja prema gore po profilu. Glavna masa (tijelo) podzemne vode koja pluta na slanoj vodi. sol i drugi evaporiti. Arkozni pješčenjak koji se u obliku tankog i po prostiranju nekontinuiranog paketa nalazi u bazi sedimentne sekvencije (naslage) koja pokriva granitne stijene. Sinonimi: basal platform. na primjer. (b) U kemiji – neformalni termin za označavanje niza (reda) ugljikovodika. marginal conglomerate. basalt). basaltine – (1) bazaltin. basaltic rocks – bazaltne stijene. Teorija pretpostavlja lagunu koja je odvojena od mora ili oceana prudom (obično formiranim djelovanjem valova) u područjima s aridnom i poluaridnom klimom i u kojoj se voda gubi isparivanjem (evaporacijom). Kalavost kristala minerala koja je paralelna bazalnom (osnovnom) pinakoidu. Obuhvaća vremenski raspon od prije 45 do 41 milijun godina. Može prijeći u rezidualnu arkozu (residual arkose). basal ground water. (2) mjesečev bazalt. . visokim indeksom refrakcije (loma) i malim kutom potamnjenja. na primjer. Sinonimi: basaltine. v. v. Ta granica (kontakt). olivin (olivine). Bazalni konglomerati se obično pojavljuju u obliku relativno tankih kontinuiranih ili lećastih slojeva proslojenih kvarcnim pješčenjakom (quartz sandstone). koji se sreće u bazaltu i drugim bazičnim vulkanskim eruptivnim (magmatskim) stijenama bogatim željezom. Bartonian stage 81 base va postanak debelih naslaga evaporita (evaporitnih sedimenata) u lagunama. Sinonim: accretion till. a ispod rupela (Rupelian). oksirogovača. dijabaza (diabase). augite. basal water – bazalna podzemna voda. barytite – barit. basal surface. (a) U kemiji – u općenitom smislu baza je svaka tvar koja je sposobna primiti proton (vodikov ion) od druge tvari. gabbro). oksirogovača. basal ground water). basal till – bazalni (akrecijski) til. osnova. dolerita (dolerite) i tamno obojenog andezita (andesite). elemenata rijetkih zemalja i cirkonija i manje nikla od zemaljskog bazalta. (1) Opći termin kojim se označavaju tamno obojene mafitne eruptivne (magmatske) stijene (mafic igneous rock). sastavljene od kalcijskog plagioklasa (calcic plagioclase) i klinopiroksena (clinopyroxene). koja može biti pravilna ili nepravilna. Dobro sortirani i litološki homogeni konglomerat koji formira podinu stratigrafske jedinice sedimentne serije i zaliježe na površini erozije i time označava nesklad (neskladno zalijeganje stijena) – osobito grubozrnasti plažni sediment transgresivnog (nastupajućeg) mora. plagioklasa (plagioclase) i ilmenita (ilmenite) – plagioklas je karakteriziran visokim sadržajem anortitske komponente. v. Bazaltna rogovača je tip smeđe rogovače (v. kao što se mogu olivin i ortopiroksen te piroksen i kvarc. niti kvarc s nefelinom ili olivinom. bazaltin. Eruptivna (magmatska) stijena s Mjeseca koja je uglavnom sastavljena (građena) od gotovo jednakih količina (udjela) augita (augite). S isparivanjem dijela vode u laguni se konstantno povećava salinitet i konačno postiže nivo kada se talože gips. wash slope. brown hornblende) koja je karakterizirana jakim pleokroizmom i dvolomom. barytes. sastavljen je (građen) od bazalta. CIPW norm) mogu se nalaziti nefelin (nepheline). Crni ili smeđi varijetet rogovače (hornblende). basal slope – bazalna padina. basal conglomerate – bazalni konglomerat (valutičnjak). premješta se zajedno s njom i nalazi se s njom u hidrodinamičkoj ravnoteži. sima). U biti ekvivalent bijaricu (Biarritzian). Površina vode u granicama tijela horizonta bazalne podzemne vode (v. lamprobolit. basaltic hornblende – bazaltna rogovača (hornblenda). sole fault. basal water table – površina bazalne podzemne vode. oxyhornblende. tamno obojene ekstruzivne eruptivne (magmatske) stijene. ortopiroksen (orthopyroxene) i kvarc (quartz) ali ne svi istodobno – nefe- lin i olivin se mogu pojaviti zajedno. v. barite. Sinonim termina sima (v. baryte. Stratigrafski kat eocena (Eocene) u Europi – iznad priabona (Priabonian). lamprobolite. basal ground water – bazalna podzemna voda.). barytine. Primjeri baza su vapno (lime) i kaustična soda (caustic soda). bogat trovalentnim željezom (dvovalentno željezo je djelomično oksidiralo). v. (2) augit. padina spiranja. glinom bogati (obogaćeni) til (glacijalni sediment) koji sadržava veliku količinu abradiranih fragmenata stijena vučenih duž i ispod pokretnog ledenjaka (prenesenih masom pokretnog leda) i istaloženih na temeljnoj stijeni ili drugim glacijalnim (ledenjačkim) sedimentima. bazaltski. basal complex – bazalni kompleks. v. sadrži bazalt ili je nalik na njega. Gusti. Sinonim: basal water. U geologiji – uopćena granica između raspadnute stijene (weathered rock) i neraspadnute stijene (unweathered rock) ili donja granica trošenja (raspadanja). weathering front (v. poput dajkova). basaltic hornblende. poput bazalta (zemaljskog. basal platform – bazalna površina (donja granica) trošenja (raspadanja). Baze imaju pH vrijednost između 7 i 14. a utječe voda normalnog saliniteta iz oceana (mora). base – (1) baza. Naziva se također gabrovim slojem (gabbroic layer) i može biti ekvivalent Conradovom sloju (seizmički sloj Zemlje između Conradovog i Mohorovičićevog diskontinuiteta). u užem smislu baza je tvar koja se otapa u vodi s formiranjem hidroksilnih iona i reagirajući s kiselinama formira soli.

Početna ugovorna cijena bazne (najreprezentativnije) vrste plina koja se rabi kao bazna za određivanje prodajnih cijena za druge vrste prirodnog plina. v. Moho). Bazični uvjeti se tako odabiru da budu bliski uvjetima okoliša. basculating fault – torzijski rasjed. Sinonimi: basal complex. base level of erosion – baza erozije. basement. (2) teoretska granica erozije. base level of deposition – baza sedimentacije.). (2) osnovna karta. v. mezozojske ili čak kenozojske starosti. osobito topografska karta na kojoj je nanesena geološka informacija. ali na nekim drugim mjestima stijene su paleozojske. base-level peneplain – peneplen. wrench fault. U seizmičkoj prospekciji – granica između površinskog sloja s malom brzinom širenja valova (low-velocity layer) i ispod zaliježućeg sloja s razmjerno velikom brzinom širenja valova (high-velocity layer). Obično je jednak ili blizak atmosferskom tlaku i definira se propisom ili ugovorom. Zastarjeli sinonim termina outline map (v. Najviši nivo koji se može dosegnuti pri taloženju sedimenata. odobrena od državnog regulativnog tijela. Termin base level of erosion je uveden za označavanje nepravilne imaginarne površine čiji su svi dijelovi blago nagnuti prema donjem kraju (prema strani donjeg toka) glavnog vodotoka. procese ili strukture koji se javljaju ili su nastali u fundamentu. Svaka karta na koju su nanesene samo osnovne konture (opće. temporary base levels). glavne crte) neophodne za topografsko povezivanje specijaliziranih ili dodatnih informacija koje se prikazuju na istoj karti. vertikalni rasjed po pružanju. fundamental complex. Bashkirian – baškirij. Baza eolske erozije (erozije djelovanjem vjetra) može biti iznad ili ispod nivoa mora. (1) Diskontinuitet seizmičke brzine koji se često sreće između sedimenata glacijalne (ledenjačke) morene i kompetentne formacije koja zaliježe ispod nje. basement complex. U geologiji – Teoretska granica (ili najniži nivo) prema kojoj konstantno napreduje proces erozije Zemljine površine i koju doseže rijetko ili je praktično ne doseže nikada – osobito nivo ispod kojeg rijeka više ne može erodirati svoje korito. Konvencionalna cementna kaša (otopina) koja se rabi kao komponenta pjenaste cementne kaše ili otopine (foamed cement slurry). standard conditions.v. base map – (1) topografska osnova. Ravna površina. Uvjeti tlaka i temperature koji se primjenjuju za proračun volumena prirodnog plina za isporuke i količine plina proizvedenog u nafti iz bušotine (plinskog faktora). Označava materijale. Baza marinske (morske) erozije je najniži nivo do kojeg morski agensi mogu erodirati morsko dno. v. base pressure – bazični tlak.2. base gas – plinski jastuk. base temperature – bazična temperatura. ultimate base level) za površinu Zemlje je nivo mora. base slurry – bazična cementna kaša (otopina). base-level plain – denudacijska ravnica. Na mnogim područjima fundament je građen od eruptivnih (magmatskih) i metamorfnih stijena pretkambrijske starosti. Baza trošenja je važna pri određivanju vremenskih korekcija za seizmičke zapise. base allowable – bazična dopuštena proizvodnja. U tehnici – fundament ili dio na kojem počiva neki objekt ili instrument. Sinonim termina base level (v. basement – (1) fundament. Ispod te baze erozije ni vodotok niti njegovi pritoci nisu sposobni erodirati svoja korita. (b) Dio Zemljine kore ispod pokrova sedimenata koji se proteže do Mohorovičićeva diskontinuiteta (plohe diskontinuiteta. peneplain. base reference price for gas – bazna (bazna ugovorna) cijena plina. base permeability – bazična permeabilnost (propusnost). peneplain. base of weathering – baza trošenja (raspadanja). base conditions – bazični uvjeti. v. Često odgovara vodnom zrcalu. Dopuštena količina (kapacitet) proizvodnje nafte i plina. U geologiji – najniža masa stijena (općenito s kompleksnom strukturom) koja se može kartirati i koja zaliježe ispod drugih glavnih sekvencija stijena na danom području. ali lokalno mogu postojati privremene baze erozije (v. v. basement rock. v. Ako se baza sedimentacije odnosi na marinske sedimente. normal reference conditions. 1b. nizina ili područje s niskim reljefom formirani pri smanjivanju visine danog područja do nivoa njegove baze erozije ili blizu tog nivoa. bazalni kompleks. base of oil – baza (osnova) nafte. cushion gas 1. U geologiji – pridjev od termina fundament. complex) koji zaliježe ispod najstarijih zanimljivih stijena na danom području. Stratigrafski kat srednjeg karbo- . basement complex – fundament. basement rocks – stijene fundamenta. basic sediment(s) and water. Opća ili konačna baza erozije (v. Površina koju nastoje doseći vanjske sile (vanjski geološki agensi) – na tom nivou nema niti taloženja sedimenata niti njihove erozije. base level – (1) baza erozije. (2) baza.basculating fault 82 Bashkirian naftenska baza (naphthenic base). base of drift – seizmička granica. bez kaznenog faktora. (2) U širem smislu – analogna granica (diskontinuitet) između sloja stijena koji čini površinu trošenja (raspadanja) i sloja kompetentnih stijena koji iznad zaliježe (granica između sloja raspadnutih stijena i pokrovnog sloja). Geološka struktura stlačivanja (kompresije) – bora ili navlaka – koja se formirala unutar kontinenta i utjecala na ukupnu debljinu kontinentalne kore Zemlje (zastarjeli termin). basement terrane – stijenski kompleks fundamenta. basement fold – bora fundamenta. base. Odabrani tlak pri kojem se računaju (određuju) volumeni plina ili njegovi standardni volumeni. fundament. (2) fundamentan. v. Blago je nagnuta prema morskoj strani i čini teoretsku granicu erozije koju mogu doseći tekuće vode. (3) konturna karta.). Ravnica čija se visina ne može smanjiti (koja se ne može sniziti) djelovanjem procesa erozije. v. base sediment and water – mulj i voda. master map. basement. U geologiji – (a) Nediferencirani (neraščlanjeni) kompleks stijena (v. Ravna ili zakrivljena površina koja se proteže od nivoa mora u dubinu kopna. (3) površina ravnoteže. Efektivna permeabilnost (propusnost) za naftu (naftnu fazu) pri zasićenju vezanom vodom. normal temperature and pressure. temelj. Mohorovičić discontinuity. v. talog i voda. tada se ona poklapa s bazom morske erozije. Maksimalna temperatura koju postiže geotermalna voda tijekom konvekcijske cirkulacije.

uzajamnih odnosa i mehanizama. Sinonim: mafic margin. bazen podzemne vode (ground-water basin) ili plimni bazen (tidal basin). a ispod moskovija (Moscovian). (3) v. na primjer. jezerski bazen (lake basin). gabro (gabbro). basic sediment (BS) – talog u sirovoj nafti. basic wash – erodirani i pretaloženi materijal jednakog mineralnog sastava. Karakteristike obrade sirove nafte znatno variraju. (2) bazen. water and sediments. plagioklasi bogati Ankomponentom poput bitovnita (bytownite) ili anortita (anorthite). basic core data – osnovni (bazični) podaci analize jezgara. igneous rock) s relativno niskim sadržajem silicij-dioksida koji se katkada ograničava u rasponu od 44% do 51% (ili od 45% do 52%. basification – bazifikacija. basinrange structure. strukturni bazen. femic. Uklanjaju se obično taloženjem na dnu rezervoara prije otpreme kupcima. Turbiditna sekvencija formirana daleko od njenih izvora turbiditnih struja i karakterizirana serijama sortiranih slojeva koji su male debljine. magnezijem i/ili kalcijem i. vrijednosti se razlikuju među petrolozima). (3) Termin koji označava kalcijski plagioklas. talog i voda. (4) v. Jedna od nekoliko bazičnih sredina sedimentacije (v. Termin ima široku primjenu. basic rocks – bazične eruptivne (magmatske) stijene. carbonate depositional environment). basic sludge – talog u sirovoj nafti. plagioclase) s relativno niskim sadržajem silicij-dioksida. basin facies – bazenski facijes. v. a najčešće manje od 1%. finozrnasti i nesistematični u odnosu na usitnjavanje prema naviše ili okrupnjavanje prema naviše sukcesivnih slojeva. Termin koji se odnosi na topografiju. referentna) sirova nafta. U geologiji – obogaćivanje stijena elementima kao što su kalcij. Planinski hrbat čija je visina i strukturna forma uglavnom uvjetovana . basic plagioclase – bazični plagioklas. drainage basin. v. Ukupna količina čvrstih (krutih) nečistoća (primjesa) i slane vode u sirovoj nafti. Sinonim: structural basin. basining – formiranje bazena (zavale). basic igneous rocks – bazične eruptivne (magmatske) stijene. Obično se rabi kao mjera postupka obrade nafte prije isporuke kupcima. Spušteno (utonulo) područje bez izlaza na površinu. Čvrste (krute) nečistoće (primjese) koje sadrži nafta proizvedena iz bušotina. v. Bazične eruptivne stijene su relativno bogate željezom. v. basin range – rasjedni (blokovski) hrbat. na primjer. basic. river basin. U strukturnoj geologiji – opći termin koji se rabi za označavanje utonulog područja ispunjenog sedimentima. v. a kruti materijal se uklanja taloženjem na dnu rezervoara na samom polju. Varijetet plagioklasa (v. v. basic hydrologic information. Rubna zona (područje) intruziva koja je karakterizirana više bazičnim sastavom u usporedbi s unutarnjim dijelovima danoh stijenskog masiva. za označavanje plitke depresije na morskom dnu ili okrugle depresije na površini Mjeseca. sediments and water. bazalt (basalt). ultrabasic) eruptivne stijene. sedimentary basin. zapisi o atmosferskim padavinama. željezo i mangan. intermediate) i ultrabazične (v. prema tome. Ugibanje i tonjenje (slijeganje) dijela Zemljine kore u obliku bazena (zavale) kao posljedica ili erozije ili otapanja i transportiranja podzemnih ležišta soli ili gipsa. Skup podataka koji uključuje materijale o varijacijama osobitosti voda i kopna u prostoru (na primjer. Termin sa širim značenjem u odnosu na termin bazični hidrološki podatci (v. v. Dominiraju vrlo finozrnasti skeleti planktonskih mikroorganizama koji nakon litifikacije postaju krede. Sedimenti bazenskih sredina se mogu sresti u dubokim bazenima i na potopljenim šelfovima. basic. core analysis data. topografske i geološke karte) i zapise o procesima koji se mijenjaju u prostoru i vremenu (na primjer. magnezij. gabra) i pretaloženog u stijenu koja ima približno iste glavne mineralne komponente (mineralni sastav) kao i originalna stijena. Veći dio slane vode se odvoji od nafte u sepa- ratorima. basic border – bazična (mafitska) rubna zona. uključuju većinu mafitskih stijena (v. Osobiti primjer je fizičko-geografska Provincija zavala i hrptova (Basin and Range province) u jugozapadnom dijelu SAD. kao i drugih tipova stijena. basic sediment. basic – bazičan. zavala. basin environment – bazenska sredina sedimentacije.2 do 3%. basic hydrologic data) – uključuje također rezultate istraživanja i procjene vodnih resursa određenog područja te izučavanje njegovih fizičkih procesa i s njima povezanih ekonomskih procesa. basin range. v. basin – (1) bazen. protoku vodotokova i nivoima podzemnih voda). bottom settlings and water. Sinonimi: base sediment and water. Takve strukture mogu imati okrugli oblik (formirajući centroklinale) ili izduženi oblik (formirajući međuplaninske bazene ograničene rasjedima). basin-and-range – bazeni (zavale) i hrptovi. core analysis. basic sediment(s) and water (BS&W) – mulj i voda. mafic). Bazične stijene čine jednu od četiri klase eruptivnih stijena prema široko prihvaćenoj njihovoj klasifikaciji baziranoj na sadržaju silicij-dioksida – uz kisele (v.acidic). U petrologiji – (1) Termin za označavanje eruptivnih (magmatskih) stijena (v. ali za većinu sirovih nafti maksimalna dopuštena preostala količina mulja (taloga) i vode u nafti za otpremu iznosi od 0. na primjer. predjel ili fizičko-geografsku provinciju koji su karakterizirani nizom nagnutih rasjednih blokova koji formiraju longitudinalne (uzdužne) nesimetrične hrptove ili planine i niz širokih bazena (zavala).basic 83 basin range na (Middle Carboniferous) u Europi (po stratigrafskoj shemi u Rusiji) – iznad namira (Namurian). Sedimenti istaloženi izvan vanjskih granica (izvan granica vanjskog ruba) podvodnog šelfa koji obrubljuje kopno. facijes otvorenog mora. basic reference crude (crude oil) – etalonska (bazna. Termin koji se rabi u tehnologiji bušenja za označavanje materijala erodiranog s izdanaka bazičnih eruptivnih (magmatskih) stijena (bazalta. (2) Opći termin koji se odnosi na svaku eruptivnu stijenu pretežito građenu (sastavljenu) od tamnoobojenih minerala. basic hydrologic information – bazična (osnovna) hidrološka informacija. marker crude oil. neutralne (v. v. Sinonim: basic sludge. basic hydrologic data – bazični (osnovni) hidrološki podatci. basin-plain deposit – sediment bazenske ravnice.

basin-range structure 84 bathyal zone rasjedanjem i naginjanjem (nagibom) slojeva i koji je okružen bazenima (zavalama) ispunjenim aluvijalnim sedimentima ili dolinama. i (d) žile (žilnog ležišta) ili drugog ležišta koji su blizu i više-manje paralelni s glavnom žilom ili ležištem. Formiranje batolita nije jedinstveno objašnjeno – mnogi istraživači povezuju genezu batolita s magmatskim procesima. Drugi oblik pisanja termina: bathylite. cementing basket. Vrtložne struje cirkulirajuće isplake uzrokuju padanje fragmenata u vanjski lijevak. U geologiji – termin koji se rabi za označavanje: (a) unutrašnjosti stijene ili minerala ili nečista (s primjesama) stijena ili mineral. cement jet mixer) za pripremanje velikih volumena (obroka) cementne kaše na površini prije njena pumpanja u bušotinu. Veliko. (2) batijal. batch distillation – diskontinuirana (prekidana) destilacija. Bathonian stage – baton. Određena količina suhog cementa i vode se miješa u rezervoaru s lopaticama i rotacijom rezervoara. basket sub – cijev s lijevkom za hvatanje krhotina. basis – mezostaza. batholyth – batolit. bathon. Bathonian. (3) nestandardni dio opreme. manjeg protezanja i niže kvalitete rude. količina koja se obrađuje u jednoj operaciji tijekom radnog procesa ili količina kiseline ili isplake u rezervoaru. batch mixer – diskontinuirana (periodična) cementna miješalica. batching pig – rastavni čistač cjevovoda. bath. Pumpanje (injektiranje) specificirane količine fluida u bušotinu. Sinonim: basket sub. Ekološka zona oceana ili oceanska sredina na gornjim dijelovima kontinentskih padina (continental slope) na dubi- . Kratki komad cijevi koji se nalazi u bušaćoj koloni (koloni bušaćih alatki) neposredno iznad bušaćeg dlijeta ili glodala i namijenjen je za hvatanje velikih krhotina (fragmenata). a mnogi drugi veći ili manji gorski lanci također sadrže batolite. Takve močvare se razvijaju plivajućom masom bilja koja hvata sedimente. Obuhvaća vremenski raspon od prije 170 do 165 milijuna godina. depth zone) između 200 i 2. Nakon obrade jednog obroka reaktant se baca ili regenerira. Postupak destilacije nafte u kojem se cjelokupni obrok (šarža) nafte uvodi u destilator na početku operacije. bathyal zone – batijalna zona. v. batch – obrok. basket tube. bathyal zone. v. v. batijalna zona. na primjer. šarža. općenito diskordantno plutonsko intruzivno tijelo (intruziv) površine veće od 100 četvornih kilometara (40 četvornih milja) i nepoznate podine. (b) rudnog ležišta koje sadržava mnogo nerudnog materijala. batch process – diskontinuirani proces. Karakteristično je antitetičko kretanje blokova analogno primijećenom u Provinciji zavala i hrptova (Basin and Range province) u jugozapadnom dijelu SAD.000 metara. U naftnoj praksi to je određena količina (volumen) nafte ili naftnih derivata u rezervoaru. (2) cementacijska košara. v. Slatkovodna močvara smještena ili na kraju malog jezera sa slabom djelatnošću valova ili u blizini velikog jezera u zoni pličine ili neke barijere koja štiti tu močvaru od djelovanja valova. bastard shale – kenelski šejl. Cijev s lijevkom se uvijek spušta s glodalom i uvijek kada se buši metal ili cement (s bušaćom kolonom se mogu spustiti i tri cijevi). cement mixer. basin valley – bazenska dolina. za razliku od kontinuirane ili neprekidne destilacije (v. Bathonian. Primjer batolita je planinski lanac Sierra Nevada u Kaliforniji (dug gotovo 650 km i širok 80 km). Bušaće dlijeto s napravom iznad njega za hvatanje uzoraka probušene stijene. junk basket. To je signalizacijski čistač da bi ventili priključnih cjevovoda radili pravilnim redoslijedom i svrstavali fluide u kontingente za transport cjevovodom. batch cementing – obročna (diskontinuirana) cementacija bušotine. batholite. (b) Koji se odnosi na organizme tog okoliša (sredine). Kat srednje jure (Middle Jurassic) u Europi – iznad bajocija (Bajocian). batholith. bathylith. Proces u kojem se radne operacije u potpunosti izvode s ulazom odmjerenih količina (obroka ili šarži) obrađivane supstancije u proces. basin-range structure – struktura bazena (zavala) i hrptova. količina u cjevovodu koja je spremna za otpremu. mesostasis. Primjer procesa je uklanjanje kiselih plinova iz prirodnog plina željezo-oksidom (spužvastim željezom). basket bit – bušaće dlijeto s košarom. Gustoća cementne kaše i svojstva gubljenja vode se mogu kontrolirati prije injektiranja u bušotinu. basin swamp – bazenska močvara. bath. basite – bazična eruptivna stijena. continuous distillation) gdje se nafta uvodi kontinuirano u destilator. Regionalna geološka struktura u kojoj postoje rasjedno-blokovske planine razdvojene širokim bazenima (zavalama) ispunjenim aluvijalnim sedimentima. ali su tanji. (2) lažan. a ispod kalovija (Callovian). batholyte. za razliku od kontinuiranog procesa. Općenito – količina materijala potrebna za jednu operaciju ili proizvedena jednom operacijom. Bathian – bat. abisolit. v. Čistač koji se pušta u cjevovod. batch treatment – diskontinuirana obrada. bastard – (1) masivna stijena. fluida za obradu (stimulaciju) slojeva. bathon. cannel shale. basket – (1) košara. količina materijala koja je podvrgnuta nekom jedinstvenom kemijskom procesu ili procesu fizičkog miješanja da se dobije homogeni finalni produkt. v. (3) pauk za hvatanje. cementne kaše (otopine). Platforma obješena o dizalicu koja se rabi za dizanje ili spuštanje osoblja i materijala od opskrbnog broda do morske platforme. Tvrda masivna stijena neobična oblika ili veličine. (c) svakog metala ili rude koji daju lažne rezultate ili vrijednosti u analizama. bathyal – (1) batijalan. baton. batijal. (a) Koji se odnosi na oceansku sredinu ili dubinsku zonu (v. v. basic. v. Mehanička miješalica (za razliku od mlazne ili hidrauličke cementne miješalice – v. fluida za završno proizvodno opremanje bušotine ili kemijskih inhibitora korozije u proizvodni sustav u pravilnim vremenskim razmacima. Široka i plitka dolina s blago položenim padinama. struji zajedno s fluidom i aktivira signalne uređaje kada prođe određena mjesta u cjevovodu. Operacija cementacije bušotine u kojoj se cementna kaša injektira u nekoliko obroka ili volumena umjesto kontinuirano. basin-and-range. Dio opreme koji nije standardan – nepravilne veličine ili oblika. v. basket tube – cijev s lijevkom za hvatanje krhotina. v. bat.

Sinonim termina baymouth bar (prud ušća zaljeva) i termina bay barrier (barijerni prud zaljeva) koji. sivkaste. v. Sinonim: B-B cut. batipelagičan. bayhead. bauxite – boksit. Koji sadrži veliku količinu boksita. Delta formirana na ušću rijeke koja ulazi u zaljev (bay) ili potopljenu dolinu (drowned valley) i potpuno ili djelomično je ispunjava. nije točan jer ne ukazuje nalazi li se pješčani hrbat pod vodom ili iznad nivoa vode. bathymetry – batimetrija. Oblik pridjeva: bathygenic. zbog čega je zaljev potpuno izgubio vezu s glavnim vodenim tijelom (prostranstvom) ili je s njim spojen (povezan) samo uskim tjesnacem. bathygenesis. bay delta – zaljevska delta. bayhead bar – prud vrha zaljeva. Dugi. v. Podmorski seizmički kabel (marine seismic cable) koji je položen na dnu mora za razliku od seizmičkog kabela koji se tegli (v. na primjer. Mala. ali je manja i obično je ispod vode. epeirogeny) ili pozitivnim tektonskim pokretima (positive tectonic movements)vezanim s kontinentima. bay cable – seizmički kabel na morskom dnu. plaža. Sinonim: bathyal. bauxitic shale). Analogno je epirogenezi (v. Sinonim: beauxite. (2) Veliko vodeno prostranstvo koje je prodrlo u kopno i oko kojeg je kopno formiralo široki luk. bay head – vrh zaljeva. pizolitskim i oolitskim oblicima. v. koji djelomično ili potpuno pregrađuje ušće zaljeva ili ulaz u njega. bauxitic – boksitni. streamer). Prud ušća obično spaja dva rta i time ispravlja liniju obale. dio zaljeva koji spaja (povezuje) zaljev s glavnom vodenom masom (vodenim prostranstvom). battery – rezervoarski park. Laterit (v. bayhead delta – delta vrha zaljeva. baymouth bar – prud ušća zaljeva. žute. Obično postoji tjesnac koji spaja zagrađeni dio zaljeva s nezagrađenim dijelom. bayhead barrier). v. Termin bauxite se također rabi kao opći naziv lateritnih ruda koje sadrže aluminij. Ulaz u zaljev. boksitna glina (v. bathygenesis – batigeneza. subsident tectonic movement). smeđe ili crvenkasto-smeđe boje koja se sastoji od smjese različitih amorfnih ili kristalnih oksida aluminija s vodom (uglavnom gibsita i nešto bemita i dijaspora) zajedno s primjesama slobodnog silicij-dioksida. butansko-butenska frakcija. Koji se odnosi na otvorena vodena prostranstva batijalne dubine. Prema međunarodnom sporazumu (radi ograničavanja teritorijalnih voda. Sinonimi: cove beach.bathybenthic 85 beach nama između 200 i 2. nekonsolidirani) . Glavni je komercijalni izvor dobivanja aluminija. bathygenic – batigenetski. bathypelagic – batipelagički. bay mouth – ušće zaljeva. zemljastim. bauxitic shale – boksitni šejl. bathymetric chart – batimetrijska karta. Tvorevina slična prudu ušća zaljeva (v. bay – draga. v. Može nastati ili kao rezultat rasta dvaju jezika jednog prema drugom iz suprotnih smjerova ili stvaranjem jednog jezika koji se širi (raste) u jednom smjeru ili premještanjem pruda prema obali. bay delta. bayside beach – zaljevski žal (plaža). Prud koji je nastao na maloj udaljenosti od obale i poprečno na zaljev blizu njegova vrha.000 metara. v. bayhead beach – žal (plaža) vrha zaljeva. Dio zaljeva koji je najviše udaljen od velikog vodenog tijela (prostranstva) s kojim je zaljev povezan (spojen). Glina koja sadrži veliku količinu boksita – 47% do 65% aluminij-oksida (preračunato na suhu težinu). građen od pijeska ili šljunka naplavljenih valovima. batimetrijska izolinija. Proteže se duž strane zaljeva. međutim. silta. Vrelišta butana i butena su tako bliska da se skupljaju kao jedna frakcija. Karakterizirana je muljevitim sedimentima i katkada organskim muljevima. Stijena vrlo svijetle. uvala. Koji se odnosi na bentos u batijalnoj zoni (području) oceana (bathyal zone of ocean). B-B fraction – frakcija B-B. baymouth. gustim (kompaktnim). Žal (plaža) formiran uglavnom od materijala koji je erodiran sa susjednih rtova. tank battery. Riječna delta koja se nalazi u vrhu zaljeva ili u estuariju. bauxitic clay – boksitna glina. baymouth bar. (1) Rahli (nevezani. v. laterite) s visokim sadržajem aluminija. bay bar – zaljevski prud. bathymetric contour – izobata. poluokrugla pličina koja je nastala na vrhu zaljeva i građena je od materijala erodiranog sa susjednih rtova i transportiranog (prenesenog) priobalnim morskim strujama (longshore currents) i/ili olujnim valovima (storm waves) do vrha zaljeva. Smjesa butana i butena dobivena destilacijom lakih ugljikovodika. butansko-butenska frakcija. mali zaljev. Termin predložen umjesto termina bay bar (zaljevski prud) za označavanje kopnenog jezika (prevlake) koji je naplavljen preko cijelog ušća zaljeva tako da potpuno pregrađuje njegovo ušće zbog čega zaljev više nije povezan s glavnim vodenim prostranstvom. Sinonim: bay bar. Topografska karta dna vodenog tijela (na primjer dna mora) s dubinama prikazanim konturama povučenim kroz jednake intervale (izobatama). bayhead barrier – prud ušća zaljeva. (1) Široki. isobath. batholite. B-B cut – frakcija B-B. Boksit je obično rezidualna ili transportirana komponenta glinovitih sedimenata u tropskim i suptropskim područjima i sreće se u konkrecijskim. bathybenthic – batibentosni. Šejl s anomalno visokim sadržajem aluminij-oksida i zamjetno niskim sadržajem silicij-dioksida. territorial waters) mali zaljev je vodeno prostranstvo sa širinom ušća manjom od 24 morske milje i površinom jednakom ili većom od površine polukruga čiji je promjer jednak širini ušća zaljeva. hidroksida željeza i osobito minerala gline. pocket beach. bauxitic clay) ili boksitni šejl (v. Negativno tektonsko gibanje (negative tectonic movement) ili tektonsko gibanje slijeganja (tektonsko gibanje usmjereno prema dolje. uski prud. Mjerenje dubina oceana i izrada karata topografije oceanskog dna. beach – žal. bathylith – batolit. bayhead bar. bay barrier – barijerni prud zaljeva. v. izolinija dubine. bayhead delta. Draga je veća od dražice (cove) i obično manja od velikog zaljeva (gulf) iako je općenito jednake građe. zavojiti otvoreni dio mora ili jezera koji je uvučen u kopno ili smješten između dva rta. Širina drage (duljina strane koja spaja dragu s morem) obično je veća od dubine njena uvlačenja u kopno. bathylite. B-B fraction. v. tektonsko spuštanje dna morskih bazena.

beach berm 86 beam-balanced pumping unit materijal koji pokriva blago položenu zonu (obično s udubljenim. Razaranje i odnošenje plažnog materijala djelovanjem valova. gotovo jednosmjerni tok elektromagnetskog zračenja (svjetlost. Privremeni hrbat ili pješčana greda (berm) koji označavaju granicu normalnog djelovanja valova prema kopnu. backshore of beach) izvan granica koje dosežu suvremeni olujni valovi ili normalne plima. bead tracer – trejserska kuglica. Visoka radioaktivnost nasuprot perforacijama upućuje na postojanje velikog broja kuglica i. valutica. a uglati blokovi stijena dolaze s litica. berm. beaker sampler – boca za uzorkovanje. beam – (1) njihalo. U graditeljstvu – tijelo čija je jedna dimenzija velika u usporedbi s drugim dimenzijama i čija je funkcija preuzimanje lateralnih opterećenja (okomitih na veliku dimenziju). v. građena od pijeska. Obalna linija koja je karakterizirana nizom dobro razvijenih plaža. na visoku injektivnost tog intervala. beam balance – Westphalova vaga. Sinonim: beach sandstone. Sinonim: full. beach sandstone – stijena žala. Taloženje materijala je više ili manje jednolično na rastućim prudovima (jezicima) ili na oštrim rtovima pri povlačenju obalne linije. Niska izbočina. pri čemu se ta udaljenost obično povećava s povećanjem visine valova. wave-cut bench. Plažni hrptovi se sastoje od pojedinačnih taložina ili od niza približno paralelnih taložina. beach cycle). Formira se podlokavanjem (spiranjem) strane žala okrenute prema moru. plažna stijena. Periodično povlačenje i naplavljivanje žala (plaže) pod utjecajem djelovanja plima i valova – spiranja se odvijaju tijekom perioda proljetnih (sizigijskih) plima i visokih valova izazvanih zimskim olujama. Dio žala (plaže) koji je obično podvrgnut (izložen) djelovanju udaranja valova o obalu (razarajućem djelovanju valova). Rahla (rastresita) do dobro cementirana (vezana) sedimentna stijena formirana u plimnoj (intertidalnoj) zoni u tropskim ili suptropskim područjima koja se sastoji od pijeska ili šljunka (detritnih i/ili skeletnih) cementiranih (vezanih) karbonatom kalcija. jasno stratificirani (slojeviti) kalkarenit s nagibom prema morskoj strani koji je raširen na pješčanim koraljnim plažama. beach scarp – obalna strmina. Westphal balance. beach profile – profil žala (plaže). (3) snop. v. Niski. Linija presjeka površine žala (plaže) vertikalnom ravninom koja je okomita na obalnu liniju. šljunka ili blokova. Gotovo vertikalna padina na žalu (plaži) koja je nastala erozijom valovima. beam-balanced pumping unit. v. Pumpni uređaj naftne bušotine s njihalom (balansirom) kod . beach cusp – srpolika plažna (srpolika obalna) izbočina. berm crest. balansir. prednji žal (foreshore. Breča koja nastaje na žalu (plaži) na mjestima gdje je intenzitet djelovanja valova nizak. Obala nekog vodenog tijela koja je formirana i spirana valovima ili plimama. obično pokrivena pijeskom ili šljunkom i bez ogoljele stjenovite površine. Najveća širina trupa broda (širina na njegovom najširem dijelu) ili odobalne bušaće platforme (offshore drilling rig). beachrock. Sinonim: breadth. beach face – plažno lice. nego ostaju na površini stijenke kanala bušotine bez zaštitne kolone ili u kanalima perforacija zaštitne kolone gdje se mogu detektirati gama-karotažom. Nastaje djelovanjem valova i struja na stražnji žal (na stranu plaže okrenutu prema obali. Visina obalne strmine može varirati od nekoliko centimetara do nekoliko metara ovisno o prirodi djelovanja valova i prirodi žala te o sastavu njegovih sedimenata. foreshore of beach). (2) Relativno debela nepostojana akumulacija rahlog (rastresitog) materijala donesenog vodom (obično akumulacija dobro sortiranog pijeska i valutica i također mulja. beam-balanced pumper – pumpni uređaj (njihalica) s uravnoteženjem njihalom (balansirom). beam-balanced pumping unit – pumpni uređaj (njihalica) s uravnoteženjem njihalom (balansirom). a s položenijom padinom okrenutom prema strani mora. v. molekule). Male. elektroni. Primjer je tanki. prema tome. v. beach crest – greben žala (plaže). beach ridge – plažni hrbat. oblutaka. Kuglice imaju jednaku gustoću kao injektirani fluid tako da struje zajedno s njim u kanalu injekcijske bušotine. uglavnom neprekinuti. Njihalo njihalice naftne dubinske pumpe s klipnim šipkama (sucker-rod pumper) ili postrojenja za užno-udarno bušenje (cabletool rig). nasip koji se sastoji od plažnih ili plažnih i dinskih (sipinskih) pijesaka. cliff) ili promjena materijala ili do linije stalne vegetacije (obično granica djelotvornog djelovanja najviših olujnih valova). koja je formirana na prednjem žalu (na obalnom pojasu potapljanom plimom) djelovanjem valova. Neprekinuti i ravni ili valoviti dio obale formiran blisko smještenim nasipima u prostoru koji su nastali taloženjem plažnog materijala naplavljenog valovima. Oblik profila žala u stanju ravnoteže je obično konkavan sa strmijom padinom okrenutom prema kopnu. Pojavljuje se pri uvjetima brzog potapanja. X-zrake) ili čestica (atomi. U fizici – koncentrirani(fokusirani). a naplavljivanja tijekom perioda najnižih plima i djelovanjem niskih valova karakterističnih za ljetno doba. wave-built terrace. beach berm – pješčana greda. plimnih i priobalnih struja ili vjetra. beachline. netopljive plastične radioaktivne kuglice koje se primjenjuju u mjerenjima profila injektivnosti bušotina s trejserima. beach breccia – plažna breča. blokova i izglačanih fragmenata stijena i školjaka) koji se aktivno premješta duž žala (obalne zone) ili na njemu taloži između granica niske i visoke vode. v. beach line – plažna linija. Metalna ili staklena boca koja se spušta u rezervoar za uzorkovanje nafte. šljunaka i valutica). općenito su paralelni s obalnom linijom i označavaju sukcesivne položaje nastupajuće obalne linije. beach platform – plažna platforma. strand. beach cycle – plažni ciklus. (4) greda. Profil je promjenljiv ovisno o položaju unutar plažnog ciklusa (v. konkavnim profilom) koja se proteže prema kopnu od linije niske vode do mjesta gdje se ili dešava ili primjetna promjena forme reljefa obale (kao što je litica. beachrock – stijena žala. (2) širina broda. v. beach plain – obalna ravnica. ali ne ulaze u formaciju. osobito relativno mala srpolika izbočina (cusp) duž pravocrtnog odsječka žala (plaže) s udaljenošću između polukružnih strana usmjerenih prema moru od 10 do 60 metara. beach erosion – erozija žala (plaže). v.

bean (BN) – erupcijska sapnica. ležajevi mogu biti: (a) aksijalni ili uzdužni (aksijalno opterećeni – preuzimaju aksijalne sile. Srednji kuglični ležaj preuzima ponajprije aksijalna (osna) opterećenja na žrvnjeve. tj. bean up – povećati kapacitet bušotine sapnicom. rocking-beam pump unit. olujne sapnice (v. v. v. graničnog (mješovitog) i tekućeg trenja. Ležajevi za bušaća dlijeta mogu biti klizni. beam-balanced pumpjack – pumpni uređaj (njihalica) s uravnoteženjem njihalom (balansirom). U strojarstvu – element strojeva. v. beam well – bušotina s dubinskom pumpom. air-balanced pumping unit. njihalica. Standardni (i najjeftiniji) ležajni sklop se sastoji od: (a) vanjskog valjkastog ležaja (roller-type outer bearing). Rad kliznih ležajeva obavlja se pod uvjetima suhog. bearing – ležaj. bean a well back – smanjiti kapacitet bušotine sapnicom. (c) tarnog ležaja (friction-type nose bearing). radial bearings). Uteg na njihalu pumpnog uređaja (njihalice) naftne bušotine (beam pumping unit) za uravnotežavanje težine kolone klipnih (pumpnih) šipki dubinske pumpe. bottomhole choke) i tzv. Klizni ležajevi (osim najjednostavnijih jednodijelnih) sastoje se od sljedećih bitnih dijelova – poklopca (bearing cover. bean a well up – povećati kapacitet bušotine sapnicom. flow nipple. beam-balanced pumping unit. Vanjski valjkasti ležaj je najviše opterećen i obično se prvi istroši. pumpjack. Prema konstrukciji. Sinonimi: choke.beam-balanced pumpjack 87 bearing assembly of rolling cutter bit kojeg su protuutezi za uravnoteženje (teške čelične ploče) smješteni na njihalu. površinske (v. bean a well back. cage). kotače. Sinonimi: bean a well down. choker. Dio pumpnog uređaja (njihalice) naftne bušotine (beam pumping unit) koji spaja njihalo (balansir) s prvom klipnom šipkom. Tri uobičajena tipa pumpnog uređaja s njihalom su uređaji s rotornim uravnoteženjem (v. v. Prema načinu rada. v. flow-plug. Uporišna površina kliznih ležajeva može biti cilindričnog. dijele se na kuglične (ball bearings) i valjkaste (roller bearings). bean a well down – smanjiti kapacitet bušotine sapnicom. flow bean. rocking-beam pumping unit. sile koje djeluju okomito na os ležaja. ležajevi se dijele na: (a) valjne ili kotrljajuće (rolling bearings. Sastoji se od pogonskog motora (električnog ili benzinskog. sile koje djeluju u smjeru osi ležaja. prema broju redova valjnih elemenata na jednoredne (single-row bearings) i dvoredne (doublerow bearings). bearing assembly of rolling cutter bit. a prema mjestu ugradnje. tj. (b) radijalni ili poprečni (radijalno opterećeni – preuzimaju radijalne sile. Taj tip uravnoteženja pumpnog uređaja se ponajprije rabi na plitkim bušotinama (na pumpnim uređajima manjih dimenzija). v. prime mover). pa se pri navođenju proizvodnje bušotine obično daje i promjer sapnice. beam-balanced pumpjack. walking-beam pumping unit. air-balanced pumping unit) i uravnoteženjem njihalom (v. axial bearings). positive choke). outer ring). crank-balanced pumping unit). pedestal sole) i blazinice (bearing bush. Pumpni uređaj naftne bušotine koji rabi njihalo (balansir) za dizanje i spuštanje kolone klipnih (pumpnih) šipki (sucker-rod string) u kanalu bušotine. radijalna i radijalno-aksijalna opterećenja itd. beam hanger – vješalica klipne šipke. njihajne poluge. oslonac za drugi element koji rotira. adjustable choke) i nepodesive (v. rolling-contact bearings). v. bean a well back. walking-beam pump unit. beam head – glava njihala (balansira). bean a well up. pumping well. valjnih elemenata (npr. beam pumping production – proizvodnja nafte dubinskim pumpama s klipnim (pumpnim) šipkama. kuglični ili valjkasti. wellhead choke). storm choke). prema smjeru preuzimanja opterećenja (djelovanja sile) na ležajeve za aksijalna. Sinonim: bean up. Sinonimi: beam-balanced pumper. Prema obliku valjnih elemenata. Valjni ležaj se obično sastoji od unutarnjeg i vanjskog prstena (inner ring. bearing cap). njihalica. klizi ili oscilira na njemu ili u njemu (npr. vratila. i (b) klizne (plain bearings. i (c) radijalno-aksijalni ili kombinirani (za istovremeno djelovanje radijalnih i aksijalnih sila). journal bearings). žrvnjeve bušaćih dlijeta). protuutega za uravnoteženje (counterbalance) i drugih konstrukcijskih elemenata (structural members). beam pumping unit. Prema smjeru djelovanja vanjskih sila. sucker-rod pumping. Različitog su promjera. bean back. kuglica. Kraj njihala pumpnog uređaja (njihalice) naftne bušotine (beam pumping unit) za koji su pričvršćene klipne šipke. beam pumping unit – pumpni uređaj s njihalom. v. bearing bushing). beam pumper – pumpni uređaj s njihalom. Sinonimi: beam pumper. dubinske (v. bean back – smanjiti kapacitet bušotine sapnicom. Sinonim: counterweights. remenice. pneumatskim uravnoteženjem (v. Također služi za držanje žrvnjeva na dlijetu. v. Povećati protok fluida iz bušotine (kapacitet proizvodnje bušotine) regulacijom sapnicom (ugradnjom sapnice većeg promjera). erupcijske sapnice mogu biti podesive (v. postolja ili stopala ležaja (pedestal base. beam pumping unit. crank-balanced pumping unit. (b) srednjeg kugličnog ležaja (ball-type intermediate bearing) i. sliding bearings. te zabrtvljeni (sealed bearings) ili nezabrtvljeni (nonsealed bearings). speed reducer). beam pumping – proizvodnja nafte dubinskim pumpama s klipnim (pumpnim) šipkama. valjčića) i kaveza (dio koji valjne elemente drži na određenoj međusobnoj udaljenosti. suprotno od klipnih šipki (ušća bušotine). v. čime se aktivira klipna dubinska pumpa za podizanje nafte na površinu. Tip sapnice za ograničavanje i regulaciju protoka iz bušotine (proizvodnje bušotine) tijekom njena ispitivanja ili proizvodnje. Tarni ležaj je predviđen za preuzimanje dijela osnih opterećenja nakon što je počelo . beam-balanced pumping unit. beam-balanced pumping unit). reduktora (gear. beam pump – dubinska pumpa s njihalicom. Smanjiti protok fluida iz bušotine (kapacitet proizvodnje bušotine) regulacijom sapnicom (ugradnjom sapnice manjeg promjera). beam counterbalance – protuuteg njihala (balansira). beam-counterbalanced pumping unit. beam-counterbalanced pumping unit – pumpni uređaj (njihalica) s uravnoteženjem njihalom (balansirom). konusnog ili sferičnog oblika. bearing assembly of rolling cutter bit – ležajni sklop žrvanjskog bušaćeg dlijeta. za osovine. v. sucker-rod pumping. v.

(g) stupanj skale valova 6 (odgovara stupnjevima jakosti vjetra 7 i 8 ili 7. Skala valova sadržava skup brojčanih oznaka (stupnjeva) od 0 do 9. v. šum mora nalikuje muklom žamoru. (j) stupanj skale valova 9 (odgovara stupnju jakosti vjetra 12 na Beaufortovoj skali vjetrova). površina mora je potpuno prekrivena gustim prugama pjene. Prednost tog tipa ležaja je u velikom povećanju kontaktne površine preko koje se opterećenje na dlijeto (weight on bit) prenosi na žrvnjeve. Beaufort wind force scale – Beaufortova skala jakosti vjetra. Beaufort scale of waves. tada se primjenjuju modificirana dlijeta s prolaznim kanalima koji omogućuju strujanje dijela plina kroz ležajni sklop). Maksimalno opterećenje (maximum load) po jedinici površine koje tlo može sigurno izdržati bez pojave slijeganja u njemu.bearing cage 88 Beaufort wind scale habanje kugličnog ležaja (kod dlijeta većeg promjera se rabi kuglični ležaj). pri čemu svaka vrijednost (stupanj) odgovara određenoj vrijednosti (stupnju) jakosti (intenziteta) vjetra po Beaufortovoj skali vjetrova i srednjoj visini valova s opisom karakterističnog stanja mora. Svjetska meteorološka organizacija je 1963. čuje se isprekidano šuštanje mora. za vizualnu procjenu sile (brzine) vjetra u stupnjevima prema njegovom djelovanju na predmete na površini. Beaufort (1806. Beaufort wind scale. v. vjetar otpuhuje krijeste. označava more s vrlo visokim valovima ili vrlo visoko (very high) more – valovi su tako visoki (srednje visine od 9 do 13. ultimate bearing capacity. Ležajni sklop žrvanjskih dlijeta (koji ima srednju cijenu koštanja) sastoji se od hermetičnih ili zabrtvljenih ležajeva (sealed bearings) s brtvljenjem mašću. Klizni ležajevi zahtijevaju efikasno brtvljenje mašću i specijalni materijal izrade.3 metra ili 1 stope). (e) stupanj skale valova 4 (odgovara stupnju jakosti vjetra 5 na Beaufortovoj skali vjetrova). ali bez pjenastih krijesta. zrak je pun pjene i morske prašine pa je more potpuno bijelo i vidljivost je ozbiljno smanjena. (f ) stupanj skale valova 5 (odgovara stupnju jakosti vjetra 6 na Beaufortovoj skali vjetrova). Karakteristike pojedinih brojčanih oznaka Beaufortove skale valova su: (a) stupanj skale valova 0 (odgovara stupnju jakosti vjetra 0 na Beaufortovoj skali vjetrova). Beaufort wind scale. Skala je skup brojčanih oznaka (stupnjeva) od 0 do 17 i odgovarajućih raspona vrijednosti brzina vjetra u čvorovima (nautičkim miljama na sat). (b) stupanj skale valova 1 (odgovara stupnjevima jakosti vjetra 1 i 2 na Beaufortovoj skali vjetrova). Beaufort scale – Beaufortova skala. Beaufort wind scale). (d) stupanj skale valova 3 (odgovara stupnju jakosti vjetra 4 na Beaufortovoj skali vjetrova). (i) stupanj skale valova 8 (odgovara stupnju jakosti vjetra 11 na Beaufortovoj skali vjetrova). označava zrcalno mirno (calm. krijeste valova su duge i pjenušave i neprekidno se ruše. bjelina je neprekinuta. pjena se otpuhuje u gustim prugama. S habanjem dlijeta brtvljenje može popustiti i u ležaj može ulaziti bušaći fluid i time ubrzati njegovo habanje. vjetrovima u tom rasponu nisu dodijeljeni . ali izrazitije formirani valovi (srednje visine od 0. Skala (ljestvica) jakosti (intenziteta) vjetrova (wind scale) koja se primjenjuje u meteorologiji i pomorstvu i predstavlja moderniziranu verziju skale koju je razradio britanski admiral Francis Beaufort početkom 19. i 9 na Beaufortovoj skali vjetrova). Beaufort scale of winds – Beaufortova skala vjetrova.2 metra ili 2 do 4 stope). također. Beaufort wind scale. označava valovito ili uzburkano (rough) more – valovi (srednje visine od 2.2 do 2. glassy) more – površina mora je mirna i glatka poput zrcala. Iako su dlijeta s kliznim ležajevima znatno skuplja. U standardnoj izvedbi se svi ležajevi podmazuju bušaćim (isplačnim) fluidom (kada se kao isplačni fluid rabi plin. Za praktične svrhe se rabi samo raspon od 0 do 12 (budući da se vrijednosti od 13 do 17 ne mogu vizualno ili na neki drugi način odrediti bez instrumenata. označava umjereno (moderate) more – stvaraju se valovi s mnogo bjelina (srednje visine od 1. Hidrometeorološka skala za vizualno utvrđivanje visine valova na otvorenim morima koja je temeljena na Beaufortovoj skali jakosti vjetra (Beaufortovoj skali vjetrova – v. počinje valjanje mora. stupnja koji odgovara uraganu ili orkanu – za veće brzine vjetra su uvedeni stupnjevi od 13 do 17). označava blago (slight) more – nastaju veći valovi (srednje visine od 0.3 do 0. v. godine). km/h ili m/s te opisom pojava i djelovanja vjetrova na moru i kopnu. označava more s izuzetno visokim valovima ili izuzetno visoko (phenomenal) more – valovi (srednje visine preko 13.6 do 1. zbog duljeg trajanja. zrak je toliko ispunjen pjenom i morskom prašinom da je vidljivost ozbiljno ograničena. Beaufort scale of waves – Beaufortova skala valova. uštedjeti dio vremena koje bušaće postrojenje troši na operacije spuštanja i izvlačenja bušaćih alatki. Beaufortova skala jakosti (brzine) vjetra. na valnim krijestama se pojavljuju mjestimič- no bjeline (bijeli mačići). označava namreškano (rippled) more – pojavljuju se mali valići (srednje visine do 0. (c) stupanj skale valova 2 (odgovara stupnju jakosti vjetra 3 na Beaufortovoj skali vjetrova). valovi se teško i udarno valjaju. nosivost. cage. valjanje valova stvara tutnjavu. vidljivost je smanjena. mnogo pjene je otpuhnuto pa morska površina poprima bjeličasti izgled. 8. stoljeća za potrebe britanske ratne mornarice. mogućnost prskanja. označava vrlo valovito ili vrlo uzburkano (very rough) more – valovi su visoki (srednje visine od 4 do 6 metara ili 13 do 20 stopa) s velikim bjelinama. 3. bearing cage – kavez ležaja. Najnapredniji ležajni sklop (i znatno skuplji) žrvanjskih dlijeta je klizni ležaj (journal bearing).4 metra ili 4 do 8 stopa). (h) stupanj skale valova 7 (odgovara stupnju jakosti vjetra 10 ili 9 i 10 na Beaufortovoj skali vjetrova). može se. Uvjetna skala koju je predložio britanski admiral F. pjena s krijesta se katkada otpuhuje kao vodena prašina. v. godine prihvatila skalu od 12 stupnjeva (od nultog stupnja koji odgovara stanju bez vjetra do 12. a njegov šum zvuči poput mukle huke. Beaufort wind scale – Beaufortova skala vjetrova.5 metara ili 30 do 45 stopa) da brodovi male i srednje veličine povremeno nestaju iz vida.5 metara ili 45 stopa) uzajamno se križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova i katkada se mogu djelomično rušiti.6 metara ili 1 do 2 stope).4 do 4 metra ili 8 do 13 stopa) propinju se. v. bearing capacity – nosivi kapacitet. čuje se neprekinuti žamor valova. označava more s visokim valovima ili visoko (high) more – veliki valovi (srednje visine od 6 do 9 metara ili 20 do 30 stopa) propinju se. označava mirno (smooth) more – pojavljuju se mali i još uvijek kratki. krijeste imaju staklasti izgled.

Sinonim: layering. (2) Termin koji se obično primjenjuje za bilo koju površinu slojevitosti. jezera ili oceana. Građa sedimentnih stijena (sedimentary rocks) koja je karakterizirana postojanjem slojeva ili proslojaka različite debljine. građe i sastava. bedding plane). kao i drugim ekonomski važnim slojevima. v. Svojstvo sedimentnih stijena. 11 – jaka oluja. Sinonimi: bottom. na primjer. whole gale). fluidizirani sloj (fluidized bed). v. U geomorfologiji – površina na kojoj leži neko vodeno tijelo ili dio kopna prekriven vodama rijeka. Cjepivost paralelna slojevitosti je primarna folijacija koja se formira u sedimentnim stijenama tijekom njihove sedimentacije i kompakcije (zbijanja) i rezultat je paralelnosti pločastih minerala s plohom slojevitosti stijena. fresh breeze). bedding cave – kaverna plohe slojevitosti. 1 – lako gibanje zraka (v. bedding plane. Nazivi vjetrova (koji se razlikuju u pojedinim zemljama) za pojedine Beaufortove brojčane oznake (stupnjeve) u pomorstvu su sljedeći: 0 – tišina (v. bedding planes). light breeze). fresh gale). ta se naznaka opisuje izjavom da «jakost vjetra iznosi 9 bofora». Pretpostavlja se da je većina slojevitih čertova nastala kristalizacijom biogenih opalnih skeleta. navodi da je brzina vjetra između 41 i 47 čvorova (što odgovara brojčanoj oznaci ili stupnju 9 na Beaufortovoj skali). slojeviti talozi (bedded deposits) vulkanskog tufa (pršinca) koji se izmjenjuju s lavom u konusu stratovulkana. Sastoji se od jasnih. Beaufort wind force scale. gentle breeze). 10 – oluja (v. stratified. bedding fault. v. Navlaka. v. Stijene posjeduju svojstvo lakog lomljenja ili cijepanja duž ploha slojevitosti. bedding – U stratigrafiji – (1) stratifikacija. manjih jedinica. v. storm). v. vihor (v. (1) Ravna ili gotovo ravna površina slojevitosti (v. na primjer od dijatomeja i radiolarija. osobito finozrnastih poput šejla. čak i . slojevima ugljena. 3 – povjetarac (v. bedding joint – pukotina paralelna slojevitosti. (c) U tehnici – termin sloj (bed) također se rabi u raznim područjima tehnike. koja se formirala klizanjem stijena po plohi slojevitosti (bedding plane). Pukotina u sedimentnim stijenama koja je paralelna s plohom slojevitosti (koja slijedi plohu slojevitosti. uslojenost. stratification index. beddedness index – indeks stratifikacije (slojevitosti). Krti. sloj katalizatora (catalyst bed). gotovo horizontalna. v. moderate gale). (2) ploha slojevitosti. Određenje sloja ili jedinice slojeva kao formalne litostratigrafske jedinice općenito treba ograničiti na jasne (izrazite) slojeve čije je prepoznavanje osobito korisno. Sinonim: bedding thrust. rožnjak). Termin bed se obično rabi sinonimno s terminima layer (v. slojevitost. obično paralelnih slojeva deblji- ne 3 do 5 centimetara koji su odvojeni proslojcima tamnog kremenog šejla ili slojevima siderita. filtrirajući sloj (filter bed). hurricane). Drugi nazivi skale: Beaufort scale of winds. v. stratification. stratification index. slojevit. sloj adsorbenta (adsorbent bed). Brojčane oznake jakosti vjetra se u praksi nazivaju boforima – kada se. Sinonim: bed joint.beauxite 89 bedding plane odgovarajući nazivi). na primjer. beddingplane cave. slojni rasjed. (a) U stratigrafiji – najmanja formalna litostratigrafska jedinica (formal stratigraphic unit) sedimentnih stijena (najmanja podjela serije stratificiranih stijena) s relativno dobro definiranom gornjom i donjom granicom (razdjelnom plohom između iznad i ispod zalegnutih slojeva) i čija je litologija relativno homogena ili je jedinica sastavljena od sličnih. stratifikacije). bedding surface) koja vidljivo razdvaja svaki naredni sloj u stratificiranim (uslojenim. Termin se osobito odnosi na slojevite (uslojene) sedimentne stijene. 5 – svježi vjetar (v. bedding plane – ploha slojevitosti (uslojavanja. bedding glide. bauxite. na primjer. beddedness – stratifikacija. 7 – umjereni olujni vjetar (v. bedding index – indeks stratifikacije (slojevitosti). stratification. 9 – jaki olujni vjetar (v. prugasti) čert (rožnac. calm). Ploha je taloženja (plane of deposition). 8 – svježi olujni vjetar (v.). strong gale). na primjer. bedded – stratificiran. bedded chert – slojeviti (uslojeni. Slojevitost je također opći termin koji označava postojanje slojeva. da se cijepaju više ili manje paralelno sa slojevitošću – cjepivost duž ploha slojevitosti (duž ploha koje se podudaraju sa slojevitošću stijena. uobičajeno se daju imena ali takve jedinice i njihovi nazivi obično nisu dio formalne stratigrafske nomenklature. Plohe slojevitosti označavaju završetak jednog sedimenta i početak drugog različitog karaktera. beddingplane cleavage. balastni sloj (ballast bed). Slojevima pješčenjaka zasićenih ugljikovodicima. light air). bedding glide – navlaka po slojevitosti. na primjer. bedding fault – rasjed po slojevitosti. kao i tako nastalu strukturu i može se primijeniti na slojevitu strukturu i eruptivnih (magmatskih) i metamorfnih stijena. Slične ili identične nazive imaju vjetrovi na kopnu. Sinonim: bedding-plane fault. formaciju ili rudna ležišta i također se primjenjuje za označavanje nesedimentnih tvorevina sa slojevitom građom koja je rezultat uvjeta njihove sedimentacije. Rasjed čija je ploha paralelna s plohom slojevitosti (bedding plane) komponentnih stijena. uslojen. ploha koja razdvaja sloj pješčenjaka od sloja muljnjaka (madstona) što iznad zaliježe i često upućuju na promjene uvjeta sedimentacije i mogu pokazivati razlike u lučenju i boji stijena ili istodobno jedno i drugo. 4 – umjereni vjetar (v. slojevitost. Koji je formiran. v. čvrsto cementirani (vezani) i ritmički uslojeni čert koji se pojavljuje u površinski široko rasprostranjenim naslagama debelim desetke metara. 12 – uragan. floor. moderate breeze). slojanim) stijenama (s jednakim ili različitim litološkim sastavom ili litologijom) od prethodnog ili sljedećeg sloja. bed – (1) sloj. Opća fizička i strukturna karakteristika rasporeda slojeva i njihovih kontakata u masi stijene. bedding fissility – cjepivost paralelna slojevitosti.) i stratum (v. v. beauxite – boksit. dno riječnog korita. kapilarni sloj (capillary bed). 2 – lahor (v. orkan (v. (b) U geofizici – masa stijena s relativno većim horizontalnim nego vertikalnim pružanjem koja je karakterizirana drugačijim svojstvima od pokrovnih stijena. (2) dno. raspoređen ili sedimentiran u obliku slojeva ili je građen od slojeva ili se pojavljuje u obliku slojeva. bedding cleavage – klivaž plohe slojevitosti. nepomični sloj (static bed) itd. v. kao što je kosa slojevitost (cross-bedding) ili gradacijska slojevitost (graded bedding). strong breeze). 6 – jaki vjetar (v. well-bedded.

Sinonimi: bedding cleavage. Sinonim: bomb sag. bed plane – ploha slojevitosti. mogu postati u budućnosti zanimljive za proizvodnju). Kaverna. Površina koja se obično vidljivo razlikuje (koja je lako prepoznatljiva) u naslazi stratificiranih (slojevitih. Nastale su zbog razlike istaloženih sedimenata. contact load. Izumrli red cefalopoda (glavonožaca. saltation load. parallel cleavage: v. v. osim belemnita (belemnites). dibranchiates) koji uključuju. v. Sinonimi: proved behind-pipe reserves. bed load. obično velike tvrdoće. primary porosity. bedding-plane sag – uleknuće plohe slojevitosti (stratifikacije). Uleknuti i poremećeni slojevi ili lamine tufa (pršinca) ili drugih taloga u koje je pao vulkanski blok ili bomba. v. Sinonim (za sve tri definicije): bedding. Obično se odnosi na guste formacije niske permeabilnosti koje se. proved developed nonproducing reserves). bed-material load. cephalopods). décollement). dio transportiranog sedimentnog materijala koji nije kontinuirano u suspendiranom ili otopljenom stanju. duž koje stijena ima sklonost cijepati se ili lako se odlamati. Klivaž koji je paralelan s plohom slojevitosti. Sinonim: bottom-bed load. porosity. Pojam se obično odnosi na guste formacije niske permeabilnosti čije iskorištavanje u danom frenutku nije ekonomično (s povećanom potražnjom za naftom i porastom njene cijene. Karakterizirani su dobro razvijenim unutarnjim skeletom (internal shell) koji se sastoji od rostruma (guard). belemnoids (Belemnoidea) – belemnoidi. v. Rezerve sirove nafte i prirodnog plina koje su otkrivene (utvrđene) bušenjem ali se nikada nisu iskorištavale. plane of stratification. bed rock – temeljna stijena. u pravilu plohe slojevitosti. v. valutice. bedding joint. bedding surface – površina slojevitosti (stratifikacije). međutim. na primjer. Podmorsko odronjavanje stijena (submarine slide) pri kojem se stijenska masa kreće više ili manje netaknuta duž ravne površine klizanja (slip surface) koja je paralelna sa slojevitošću (bez rotacije u suprotnom smjeru). bed load. veće ili teže čestice (blokovi. bedding thrust – navlaka po slojevitosti. disharmonic folding) i. bedding fault. bedding-plane cave – kaverna plohe slojevitosti (stratifikacije). bed plane. stratification plane. Dio ukupnog transportiranog riječnog sedimentnog materijala (total stream load) koji se premješta po dnu riječnog korita ili neposredno iznad njega. v. v. behind the pipe – otkriveno bušenjem. kao solid rock. u krajnjem obliku. iako su utvrđene. Međutim. belching – pulzirajuće (periodičko) eruptiranje bušotine. Pojam označava rezerve sirove nafte ili prirodnog plina koji su u bušotini izolirani zaštitnom kolonom. u slučaju nestašice nafte i njene visoke cijene. Tijelo belemnita je imalo deset krakova (arms). coleoids. ne iskorištavaju zbog neekonomične proizvodnje. koja nastaje na plohi slojevitosti (stratifikacije) najčešće otapanjem jednog od slojeva. wash load. v. proven behind-pipe reserves. šljunak) transportirane vučenjem ili saltacijom duž dna. Pomicanje slojeva sedimentnih stijena duž ploha slojevitosti tijekom nabiranja koje dovodi do disharmonijskog nabiranja (v. bedding plane. parting) ili površina razdjela (separacije) duž plohe slojevitosti (bedding plane) ili između susjednih slojeva. fragmokona (phragmocone) i izduženog proostrakuma (proostracum)u obliku mača. Taj sedimentni materijal je grublji (krupniji) dio transportiranog materijala ili dio materijala koji se najteže transportira tekućom vodom. axial-plane cleavage. Provodni fosili (guide fossils). veličine i rasporeda čestica i sredina sedimentacije. Sinonim: flexural slip. Sinonim: bottom load. U doslovnom prijevodu iza zaštitne kolone. Opći termin za označavanje stijene. bedding-plane fault – rasjed po slojevitosti. Stratigrafska rasprostranjenost: karbon-eocen. do dekolmana (v. reserves behind pipe. bedding-plane voids – međuslojne pore. Pore koncentrirane paralelno plohama slojevitosti (bedding planes). sinonim termina flowing by heads ili heading flow (v. Dio ukupne količine transportiranog sedimentnog materijala u rijeci (total sediment load of a stream) koji se sastoji od čestica svih veličina što se nalaze u dovoljnoj količini u materijalu dna korita. bedrock. paralelni klivaž. Tip primarne poroznosti. v. belching. naftna ili plinska ležišta koja su raskrivena bušotinom ali se nisu iskorištavala (bušotina proizvodi ili je proizvodila iz drugih ležišta). (3) Termin koji se obično rabi za označavanje plohe nesklada (plane of discontinuity). bed-material load – transportirani sedimentni materijal dna korita. bedding glide bed joint – pukotina slojevitosti. behind-pipe reserves – neiskorištavane rezerve otkrivene bušenjem. tj. Lučenje (v. Iskorištavanje tih rezervi je predviđeno postojećim bušotinama (uz radove njihova preopremanja). behind-pipe reserves. a na svakom kraku dvostruki red kukica (arm hooks). bedload – transportirani sedimentni materijal u koritu. bedding-plane parting – lučenje po plohi slojevitosti (stratifikacije). forme s trodijelnim proostrakumom (tripartite proostracum) i također forme sa životnom komorom (living chamber) . bedding plane). B electrode – B elektroda. obično široka i plosnata.). U elektrokarotaži – povratna strujna elektroda sonde za otporsku elektrokarotažu (strujna elektroda uzemljena na površini). belching well – pulzirajuće (periodički) eruptirajuća bušotina. Opći termin za označavanje svih cefalopoda dibranhijata (glavonožaca dvoškržnjaka. bedding-plane cleavage – klivaž plohe slojevitosti (stratifikacije). uslojenih) stijena i čini ishodišnu površinu sedimentacije (original surface of deposition) – površina razdjela ili kontakta između dvaju susjednih slojeva sedimentne stijene. Klasificiraju se kao dokazane razrađene neiskorištavane rezerve (v. Izraz u žargonu. koja zaliježe ispod tla ili drugog nekonsolidiranog (nevezanog) površinskog materijala (britanski sinonim pridjevnog oblika je solid.bedding-plane cave 90 belemnoids (Belemnoidea) u takvim slučajevima kada je ta površina izrazito savijena ili deformirana nabiranjem. tada se naziva plohom slojevitosti ili plohom stratifikacije (v. Ako je površina slojevitosti više-manje pravilna ili gotovo ravna. Sinonim: bedding cave. bedding-plane slide – odronjavanje paralelno plohi slojevitosti (stratifikacije). bedding-plane slip – klizanje paralelno plohi slojevitosti (stratifikacije). belemnites (Belemnitida) – belemniti. mnoge od tih formacija mogu postati zanimljive za proizvodnju.

U pojasu vode ili vlage tla se nalazi korijenje bilja i voda (vlaga) neophodna za rast bilja. v. Provodni fosili (guide fossils). Ventil s metalnim mijehovima pričvršćenim na njegovu stablu koji se šire i skupljaju kada se stablo kreće gore-dolje. Također. bending moment – moment savijanja. Obično se odnosi na klizanje u sićušnim razmjerima. bellows-sealed valve – ventil s brtvljenjem mijehom. U procesu bušenja – moment sila koji nastoji saviti kolonu bušaćih . (2) Zakrivljeni dio jezera. v. Beltian – belt. vlažnosti) tla. Sinonimi: belt of soil moisture. dok je starost same serije Belt znatno veća od 900 milijuna godina (kako je danas utvrđeno radiometrijskim datiranjem). uvale ili obalne linije. bend – okuka. bell nipple – izljevna cijev ušća bušotine. belly band. zavoj. benchmark price of crude oil – cijena etalonske (referentne) sirove nafte. Naprava s proširenim (zvonolikim) vrhom koja se rabi za pričvršćivanje površinskih fitinga glave zaštitne kolone (casinghead) za kolonu zaštitnih cijevi bušotine. (1) Zakrivljenost ili savijanje korita ili toka rijeka koji se još nisu razvili u meandar. terrace) nastalih na nekonsolidiranim (nevezanim) materijalima. false folding. wave-cut bench. v. belt of soil moisture – pojas vlage (vlažnosti. zone of weathering. te su stijene dalje prema zapadu neskladno prekrivene debelim sekvencijama (naslagama) mlađih pretkambrijskih slojeva. Na jednom kraju ima navoje za navrtanje na zaštitnu kolonu.belling tool 91 bending moment i tentakulima (tentacles) bez kukica na krakovima (arm hooks). benč. normal distribution. zone of soil water. benchmark crude (crude oil) – etalonska (bazna. Također. (b) Pojas ili zona bentoske vegetacije od nivoa mora do oceanskih dubina. bellows-type gas meter – protočno plinsko mjerilo s mijehovima. v. v. Primjenjuje se iznad protuerupcijskog uređaja (preventera. Statično pero se pomiče Bourdonovom cijevi. Riphean). Opremljena je raširivim režućim krakovima koji izrezuju zvonoliku šupljinu na dnu bušotine neposredno ispod kolone uzlaznih cijevi ili eksploatacijske zaštitne kolone. U geologiji – (a) plažna platforma. a dijagram satnim mehanizmom. U geomorfologiji – dugački. mala terasa ili terasasta platforma koja remeti kontinuitet padine i također erodirana površina temeljnih stijena između bokova (stijenki) doline. za razliku od oblika reljefa (poput terase – v. Termin se katkada rabi za označavanje oblika reljefa koji su nastali kao posljedica erozije tvrdih stijena. belling tool – alatka za zvonoliko proširivanje kanala bušotine. U tehnici bušenja – pojas pričvršćen za osigurano uže koji nose članovi posade bušaćeg postrojenja (garniture) pri radu na visokim ili opasnim mjestima na postrojenju. bench – (1) izbočina. marker crude oil price. ali se također može odnositi na klizanje po plohama slojevitosti (stratifikacije) ili drugim plohama tijekom nabiranja pri klizanju i savijanju (flexural slip folding). zone of cementation. U geologiji – sile koje djeluju okomito na slojeve sedimentnih stijena. Osim toga. Stratigrafska rasprostranjenost: mississippi-eocen. bending forces – sile savijanja. odnosno. Opremljena je vodom povratnih fluida (return line) za usmjeravanje njihova strujanja (cirkulacije) na vibracijska sita i priključkom za punjenje bušotine. blowout preventer) ili kolone uronjene stojke (marine riser) za vođenje bušaćih alatki u bušotinu. intermediate belt). soil-water zone. bell socket – zvono za hvatanje. v. belt of soil water. belly buster – sigurnosni pojas. belt of soil water – pojas vode (vlage. (2) terasa. discrete-film zone. Tlačno osjetilni element ventila (zaklopca) plinskog lifta (gas lift valve). v. Sinonim: belly buster. dio (područje) kopna koji je djelomično okružen okukom ili meandrom. Mjedeni mijehovi se šire i stežu pod utjecajem tlaka i aktiviraju diferencijalno pero. U geologiji – klizanje materijala po plohama koje su savijene oko neke osi. savojne sile. belly band – sigurnosni pojas. Primjenjuje se na cjevovodima za transport pare. belt – (1) remen. Nastaje diferencijalnom erozijom stijena različite otpornosti ili pri promjeni baze erozije. Rastezanjem i stlačivanjem izvršava sličnu funkciju kao membrana (dijafragma) ventila. kada se ventil otvara i zatvara. zone of aeration) koja je odozgo ograničena površinom zemlje (tla) a odozdo srednjim pojasom (dijelom zone aeracije koji se nalazi između zone vode tla i kapilarnog obruba – v. marker crude oil. bend folding – lažno nabiranje. Beltian orogeny – beltska orogeneza. uski i gotovo horizontalni ili blago nagnuti pojas ili platforma građeni od zemlje ili stijena i obrubljeni strmijim padinama odozdo i odozgo. Približni ekvivalent rifeja (v. U strojarstvu – fleksibilni pojas za prijenos snage ili gibanja između dviju remenica. v. soil-water belt. Osigurava površinu za djelovanje tlaka na ventil i pomicanje vretena ventila. (2) pojas. kemikalija ili drugih korozivnih tekućina. Gornji dio zone aeracije ili prozračne zone (v. Sinonimi: flow nipple. belt of cementation – zona cementacije. Pumpni uređaj naftne bušotine koji rabi remenski prijenosnik (umjesto reduktora) za smanjenje brzine i prijenos snage od pogonskog motora na dubinsku pumpu. vode) tla. belt-drive pumping unit – pumpni uređaj (njihalica) s remenskim prijenosnikom. belt of weathering – zona trošenja (raspadanja). U procesu bušenja – tip alatke za proširivanje bušotine (underreamer) koja se primjenjuje za proširivanje njena kanala na nivou produktivne zone. Uobičajeni tip mjerila proizvodnje plina koje rabi dva mijeha za mjerenje diferencijalnog tlaka duž prigušnice. v. bellows – mijeh. (b) Gotovo horizontalna platforma koja se nalazi približno na nivou maksimalno visoke vode na strani umjetnog nasipa okrenutoj prema oceanu. bend gliding – klizanje po savijenim plohama. Vjerojatna orogeneza koncem pretkambrija u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike koja se bazira na neskladnim od- nosima između serije Belt (Belt Series) i kambrijskim stijenama u sjeverozapadnoj Montani. mud riser. U ekologiji – (a) Visinski pojas ili zona vegetacije od osnovice planine do njena vrha. v. referentna) sirova nafta. fishing bell. Postojanje orogeneze u to pretpostavljeno vrijeme izaziva sumnju – slojevi koji prekrivaju stijene serije Belt su srednjokambrijske starosti ili mlađi. bell-shaped distribution – normalna (Gaussova) razdioba (distribucija).

Vrsta stijene. bentonite drilling mud – bentonitska isplaka (bušaća isplaka). drilling mud. bentonitic arkose – bentonitska arkoza. Sinonimi: benthic organisms. volcanic clay. bending stress. iceberg. U bentos mogu biti uključene i neke vrste riba koje su tijesno s njime povezane. aromati. Bezbojna. drillstring) iznad dubinskog isplačnog motora (downhole mud motor) ili turbine (turbine motor). Odnos (omjer) polarnih momenata inercije (tromosti) ženskog (unutarnjeg) i muškog (vanjskog) navoja spoja u kritičnim presjecima (presjecima u kojima najčešće dolazi do loma navojnog spoja). benzol. folding. prema tome. benthic – bentoski. clay yield. Kako bušaća šipka rotira. v.bending of strata 92 berg alatki (drill string) ili kruti alat (dubinski bušaći sklop – bottom-hole assembly). Uzorci pješčenjaka Berea se već 30 godina široko rabe u naftnoj industriji za razna laboratorijska istraživanja. U procesu bušenja – prijelaznik za skretanje (promjenu smjera. aromatics. dolazi do obrata tih naprezanja što. često sadrži akcesorna kristalna zrna koja su prvobitno bila fenokristali u matičnoj stijeni. bentos. bentonite – bentonit. v. benthonic – bentoski. savojno naprezanje. benzeni. v. Opipa je masna i sapunasta. Zbog relativno visoke poroznosti i permeabilnosti dobra je ležišna stijena. crvenu ili smeđu nakon trošenja (raspadanja). zrnatost se ne osjeća.5 do 3 stupnja i više i može biti konstantan (fixed-angle bent sub) ili promjenljiv (podesiv) tijekom bušenja (adjustable bent sub). Kut otklona prijelaznika varira od 1. Najjednostavniji aromatski ugljikovodik i prvi član homolognog reda aromatskih ugljikovodika. Benzen se nalazi u svim sirovim naftama (osim izvjetrelih). a na drugoj strani tlačno naprezanje (compressive stress). posjeduje vrlo veliku ukupnu specifičnu površinu i karakterizirana je ili sposobnošću bubrenja u vodi ili svojstvom da se može gasiti i aktivirati kiselinom te se uglavnom rabi za pripravljanje isplaka. Primjenom prijelaznika s podesivim kutom otklona se uštedi na vremenu spuštanja i izvlačenja (vađenja) bušaće kolone radi zamjene prijelaznika sa stalnim kutom otklona kada je to potrebno. v. koji se odnosi na bentos (v. v. bentosni. (2) bentos. Boja bentonita varira od bijele do svjetlozelene i svjetloplave kada je svjež i postupno se mijenja u žutu. bending-strength ratio – koeficijent čvrstoće na savijanje. Bentonit obično posjeduje sposobnost (svojstvo) apsorbiranja velikih količina vode što je praćeno znatnim povećanjem njegova volumena (oko osam puta). U ekologiji – skupni naziv za sve sedentarne (sjedilačke) životinjske i biljne organizme koji žive na morskom ili oceanskom dnu ili u sedimentima na dnu. montmorillonite group. U procesu bušenja – naprezanje kojem je podvrgnuta bušaća šipka kada dolazi do njena izvijanja pri čemu je svaki poprečni presjek šipke podvrgnut djelovanju momenta savijanja (bending moment) koje na jednoj strani šipke stvara vlačno naprezanje (tensile stress). benthic organisms – bentoski organizmi. drilling mud. U benzenu je utvrđena struktura u obliku nezasićenog zatvorenog prstena poznata pod nazivom benzenski prsten (sa šest ugljikovih atoma. . benthos – (1) bentos. v. Nastaje devitrifikacijom i pratećom kemijskom alteracijom (mijenjanjem) staklastog eruptivnog materijala – obično tufa (pršinca) ili vulkanskog pepela. crooked sub. bending of strata – savijanje slojeva. može uzrokovati zamor materijala. bending stress – naprezanje savijanja. benthos. v. v. benzene hydrocarbons – ugljikovodici benzolovog (aromatskog) reda. Tip pješčenjaka građenog od kvarcnog pijeska i pretežito od zrna veličine (promjera) čestice pijeska vezanih silicij-dioksidom. benthos. Komercijalni (trgovački) oblik benzena koji se sastoji najmanje od 80% benzena ali također sadrži njegove homologe – toluol i ksilol. Termin bentonite je prvi puta bio davno primijenjen kao zamjena za termin taylorite (tejlorit) koji se rabio za označavanje sedimenata gline kredne starosti u formaciji Benton (istočni Wyoming. lakohlapljiva i zapaljiva tekućina. Zasićen je naftom i vodom i zaliježe kao bazični član misisipija (Mississippian) u američkim saveznim državama Ohio i Michigan. (2) benzol. benzen. benzene – benzen. Berea Sandstone – pješčenjak Berea. benthic. v. bent sub – kosi prijelaznik. benzene ring). Sinonim: benzol. 1. mineral soap. benzene series of hydrocarbons – benzenski niz ugljikovodika. Sinonim: benthonic. benthogene – bentogen. plastična i porozna stijena svijetle boje koja je uglavnom sastavljena od vrlo sitnih minerala gline iz skupine monmorijonita (smektita. pjeskoviti vulkanski pepeo (sandy volcanic ash) koji sadrži manje od 25% minerala bentonitske gline. (2) Komercijalni termin koji se primjenjuje za označavanje bilo kojeg ležišta šareno obojene gline (osobito ležišta bentonita) koja sadrži montmorillonit (smektit) kao glavni mineral. U skupinu spadaju benzen (najjednostavniji član niza) i njegovi homolozi. za usmjeravanje alatke za hvatanje pod pravilnim kutom prema predmetu koji treba izvaditi iz bušotine. Kosi prijelaznik se također može rabiti kao dio kolone alatki za instrumentaciju (fishing string). benzol – (1) benzol. Sinonimi: amargosite. demersal. v. Skupina tekućih i čvrstih (krutih) aromatskih ugljikovodika (v. v. 1. bentosni. Sinonimi: angle sub. (1) Meka. U oceanografiji – dno ili najdublji dio mora ili oceana. benzene. soap clay. benthonic organisms – bentoski organizmi. smectite group) s primjesom koloidnog silicij-dioksida. Termin koji označava sedimente nastale ili nakupljanjem izumrlih bentosnih biljaka i životinja ili kemijskom precipitacijom na morskom dnu. Postavlja se u bušaću kolonu (kolonu bušaćih alatki. odnosno između najdonje teške šipke (drill collar) i motora. berg – ledeni brijeg. v. arkosic bentonite. bentonite mud – bentonitska isplaka (bušaća isplaka). offset sub. benthos) i životnu sredinu bentosa. (3) Opći termin koji se primjenjuje za označavanje svakog tipa gline sastavljene pretežito od glinenog minerala smektita koji određuje njena fizikalna svojstva. SAD). bentonite yield – prinos bentonita (gline). benthonic organisms. aromatics) koji sadrže benzenski (benzolov) prsten. bentos. odnosno otklanjanje smjera od vertikale) kanala bušotine pri orijentiranom (koso usmjerenom) bušenju. bentoski organizmi. Koji pripada ili živi na dnu ili na najvećim dubinama velikog vodenog tijela.

Primjenjuje se za datiranje dubokomorskih sedimenata (deep-sea sediments) i određivanje brzina sedimentacije (sedimentation rates). v. Distribucija (razdioba) frekvencije karakterizirana s dva lokalizirana moda (područja). polymodal distribution. dok drugi mogu imati jednu ili nekoliko. Greben pješčane grede koja je najbliža moru. Dlijeto za rotacijsko bušenje (rotary drill bit) s jednom mlaznicom čiji je promjer veći od promjera ostalih mlaznica. Primjer Binghamova plastičnog fluida je bušaća . beach crest. reef rock) ili baundstona (v. sustav s magnezij-oksidom i silicij-dioksidom. međutim. Sreće se u obliku fenokristala u kvarcnim porfirima. Sinonimi: backshore. Sediment čija distribucija veličine čestica ima dva maksimuma.4 cm). Prefiksom beta se osobito označava mineral koji je stabilan pri temperaturi između temperatura karakterističnih za njegovu alfa i gama polimorfnu modifikaciju – na primjer. na primjer kristale monoklinske. vezivna masa. beach berm.. Nenewtonski fluid (non-Newtonian fluid) koji ne struji dok se ne primijeni tlak ili smično naprezanje (shear stress) jednaki granici tečenja (yield point). U geologiji – niska. beta-kristobalit koji je visokotemperaturna kubična polimorfna modifikacija kristobalita. Grananje ili razdvajanje potoka na dva dijela. casing) promjera većeg od 10 inča (25. Stanje u kojem postoje tri uzajamno okomita glavna naprezanja – dva djeluju u istoj ravnini. backshore terrace. berrias. Bingham plastic fluid – Binghamov plastični fluid. biarritz. boundstone) sastavljenih od lisnatih kolonija koje okoravaju (inkrustiraju) velike fragmente fosila ili finije sedimente formirajući slojevitu masu (djelomično skeletnu. nekontinuirana. binary sediment – binarni sediment. U geologiji – materijal koji proizvodi cementaciju (vezivanje) nekonsolidiranih (rastresitih. Nakon što je postignuta granica tečenja. cruststone. gotovo horizontalna ili prema kopnu blago nagnuta pješčana izbočina ili uska pješčana terasa na stražnjem žalu. na primjer. reda i šest horizontalnih osi simetrije 2.berm 93 Bingham plastic fluid berm – pješčana greda. mineralni cement (vezivo) koji se precipitirao u pornom prostoru između zrna (u međuzrnskim porama) i drži zrna zajedno ili primarni glinoviti matriks (materijal) koji ispunjava šupljine između zrna. (2) odvojak. v. Stratigrafski kat najdonjeg dijela donje krede (lowermost Lower Cretaceous) u Europi – iznad jurskog kata titon-gornja volga (Tithonian-Upper Volgian). reda te niži indeks refrakcije (loma) i manji dvolom od alfa-kvarca. amber. berm crest. a ispod olderburga (Olderburgian).5 milijuna godina). Neki pješčani žali nemaju pješčane grede. v. binary system – binarni (dvojni) sustav. v. Berriasian. Skraćenica termina bottomhole assembly (v. big hole – bušotina velikog promjera. bifurcation – (1) bifurkacija. Tip rifogene stijene (v. berm. Stratigrafski kat gornjeg dijela srednjeg eocena (upper Middle Eocene) u Europi. Sinonimi: berm edge. biaxial stress – dvoosno naprezanje. tj rabe prefiks beta u obratnom smislu – za označavanje niskotemperaturne faze. Sediment koji se sastoji od smjese dviju komponenata ili krajnjih članova. v. gamma. formirane od materijala donesenog i nataloženog olujnim valovima. Berriasian stage – berijas.. biaxial – dvoosan. v. Biarritzian – bijaric. Beta model – Beta («black oil») model. beta – beta. borehole compensated acoustilog. Vanjski ili prema strani mora okrenuti rub (granica) pješčane grede (berma) i obično njen najviši dio na žalu (plaži). (1) U mineralogiji – prefiks koji označava jedan od dvaju ili više uzajamno tijesno povezanih minerala i opisuje njegova posebna fizička svojstva (osobito polimorfna modifikacija). black-oil model. pisanom granitu i granitnim pegmatitima. crest. v. v. od kojih svaki ima višu frekvenciju događaja od drugih neposredno susjednih individuuma ili razreda (klasa). Grana potoka formirana bifurkacijom (račvanjem). na primjer. triklinske i rompske singonije. na primjer sediment sastavljen od jedne klastične komponente (takve kao što je kvarc) i od jedne kemijske komponente (kao što je kalcit) ili agregat (smjesa) koji sadrži pijesak i šljunak. u biti ekvivalent bartona (Bartonian). 1. berm edge – greben pješčane grede.). Biharian – bihar. berm crest – greben pješčane grede. two-cone drilling bit. v. Obuhvaća vremenski raspon od prije 135 do 131 (ili 140 do 135) milijun godina. (b) Kut između kristalografskih osi a i c. binder – cement. triklinska faza karnegita koja se formira iz alfa-karnegita pri temperaturama nižim od 690 °C. rahlih) sedimenata. na primjer. na primjer. linija presjecišta dviju greda ili grede i prednjeg žala. BHC sonic log – kompenzirana akustička (zvučna) karotaža. coverstone. beta-karnegit. Sinonim: high quartz BHA – dubinski bušaći sklop (sklop bušaćih alatki). big hole. razdvaja prednji žal od stražnjeg. gamma. krupni aluvijalni šljunci. Metoda datiranja ili određivanja geološke starosti koja se bazira na mjerenju aktivnosti berilija-10 (vrijeme poluraspada ili poluživot je 1. bimodal distribution – bimodalna distribucija (razdioba). a treće naprezanje je jednako nuli. big dole drilling – bušenje velikim promjerom. beryllium-10 age method – berilijeva metoda datiranja. Neki se mineralozi. (2) U kristalografiji – (a) Srednji indeks refrakcije (loma) u dvoosnim kristalima. a djelomično bioklastičnu). bimodal sediment – bimodalni sediment. v. Svaki sustav koji sadrži dvije glavne komponente. a ispod valendisa (Valanginian). bindstone – bindston. alpha. Stratigrafski kat srednjeg kvartara (Middle Quaternary) u Europi – iznad vilafranka (Villafranchian). alpha. v. U kristalografiji – termin koji označava kristale s dvije optičke osi (optički dvoosne kristale) i tri indeksa refrakcije (loma). big-eye (big-eyed) bit – bušaće dlijeto s ekscentričnom mlaznicom. račva. Bušotina u koju se ugrađuje zaštitna kolona (kolona zaštitnih cijevi. Primjenjuje se za skretanje smjera kanala bušotine hidrauličkim djelovanjem struje (mlaza) bušaće isplake. bernstein – jantar. greben berma. vezivo. beta quartz – beta-kvarc. račvanje. pridržavaju suprotne konvencije. naprezanje i deformacija su linearni s konstantnom plastičnom viskoznošću. visokotemperaturni kvarc. bicone bit – dvožrvanjsko bušaće dlijeto. Polimorfna modifikacija kvarca koja je stabilna pri temperaturama od 573 °C do 870 °C i ima jednu vertikalnu os simetrije 6. berm.

v.binodal curve 94 biodegradation isplaka (drilling mud) za razliku od newtonskih fluida. biochemical rock – biokemijska stijena. biocalcilutite – biokalcilutit. koralji. kao što su voda i sirova nafta (crude oil). Termin za označavanje kronostratigrafske jedinice (v. Biokronološka jedinica je kronostratigrafska jedinica (jedinica kronostratigrafske skale) koja se razmatra kao biostratigrafska jedinica. . Djelovanje aerobnih bakterija (katkada i anaerobnih) koje rezultira teškom i vrlo viskoznom naftom. biocenosis – biocenoza. bioclastic rock – bioklastična stijena. chronocorrelation. bioclast – bioklast. životna zajednica. bactericide. parachronology. Baza fluida je ester deriviran iz biljnog ulja. bioaccumulated limestone. Kalkarenit (v. v. ali ne i kolonijskih organizama i većinom je akumuliran na mjestu formiranja. ternary diagram. geochronology) koji se osniva na relativnom datiranju (određivanju relativne starosti. Krivulja na trojnom (ternarnom) dijagramu faznog stanja koja odvaja jednofazno područje od dvofaznog. (2) Termin koji se rabi kao zamjena za termine biostratigrafska i kronostratigrafska jedinica (biostratigraphic unit. baktericid. bakterijske željezne rude (bacterial iron ores) i neki vapnenci (limestones). polymer biodegradation. biocoenose. biodegradable drilling fluid – biorazgradivi bušaći (isplačni) fluid. biološka asocijacija. lithologic correlation. Ekološki prihvatljivi bušaći (isplačni) fluid koji se rabi za bušenje na moru (odobalno bušenje. v. Tip vapnenca koji se sastoji uglavnom od materijala nastalog životnom djelatnošću kolonijskih i pridnenih organizama (organizama kao što su alge. Sinonim: biological oxygen demand. biocalcisiltite – biokalcisiltit. biostratigraphic unit). na primjer. v. Bakterije djeluju u prvom redu na normalne alkane. jedinica geološkog vremena (geokronološka jedinica. v. biocalcilyte. v. kao što su cement i beton. Karakteriziran je obiljem nezdrobljenih i nesortiranih fosila i različitih organskih komponenata (spojeva) te neznatnim sadržajem finozrnastog matriksa. biocalcarenite – biokalkarenit. biochronozone – biokronozona. chemical oxygen demand. chronozone) koja se bazira na biostratigrafskoj jedinici (v. biocalcilite – biokalcilit. Sedimentna stijena (sedimentary rock) koja nastaje posredno ili neposredno djelovanjem kemijskih procesa i aktivnošću živih organizama. Primjeri uključuju period koji odgovara određenoj biostratigrafskoj zoni (biostratigraphic zone) i biokron (ukupno vrijeme predstavljeno biozonom. Tip vapnenca koji se uglavnom sastoji od ljuštura i drugog fosilnog materijala od ostataka priraslih (sesilnih). biocoenosis – biocenoza. (2) Materijal koji je nastao od potporne (noseće) ili zaštitne strukture životinja ili biljaka neovisno o tome je li čitav ili fragmentiran. biocide – biocid. (2) Sedimentna stijena koja se sastoji od fragmentiranih ili zdrobljenih ostataka organizama. Termin također obuhvaća tzv. biochemicak oxygen demand (BOD) – biokemijska potrošnja kisika. Suvremeni oblik termina: biocalcilite. (2) Skup ostataka fosila nađenih na istom mjestu na kojem su ti organizmi živjeli. v. Prikazivanje sličnosti sadržaja fosila i biostratigrafskog položaja između geoloških jedinica. time-stratigraphic unit ) za označavanje jedinice stijena (rock unit) tipskog lokaliteta definirane suglasnošću između specijalista na bazi onih podataka za vremensku korelaciju koji su sadržani u stijenama i koji su praktično geokronološki dragocjeni fosili. njihovim mrvljenjem ili preradom djelovanjem živih organizama (poput korijenja biljaka ili glista). biocorrelation – biokorelacija. na primjer. Vapnenačka biogena klastična (organogeno-klastična) stijena. calcirudite) koji sadrži obilje fosila ili fragmenata fosila. Drugi oblici pisanja termina: biocenose. calcisiltite) koji sadrži obilje fosila ili fragmenata fosila. izučavanjem uzajamnih odnosa geološkog vremena i evolucije (razvoja) organskog svijeta. v. Sinonim: life assemblage. kao što su koraljni grebenski vapnenac ili ljušturasti (školjkasti) vapnenac ili vapneni mulj. v. bioconstructed limestone – organogeni grebenski vapnenac (vapnenjak). biochronology – biokronologija. calcarenite) koji sadrži obilje fosila ili fragmenata fosila. chronostratigraphic unit) koja je izdvojena na bazi izučavanja ostataka fosila (na bazi fosilnih dokaza). biochron) ekvivalentan kronostratigrafskoj biozoni (time-stratigraphic biozone). biocenose. biochronostratigraphic unit – biokronostratigrafska jedinica. biocoenose. (1) Skup (skupina) organizama (biljnih i životinjskih) koji žive kao jedna zajednica – tijesno povezani jedan s drugim na određenom biotopu (staništu) – i formiraju prirodnu ekološku jedinicu (zajednicu). biocenosis. geologic-time unit) tijekom koje se odvijala sedimentacija stijena koje pripadaju jednoj biostratigrafskoj jedinici (biostratigraphic unit). Kalcirudit (v. Kronozona (v. v. Kalcilutit (v. bioaccumulated limestone – organogeni vapnenac (vapnenjak). Količina kisika (mjerena u dijelovima na milijun – ppm) koju aerobni mikroorganizmi apsorbiraju iz vodene sredine bogate organskim materijalom i koja se potroši u procesu izmjene tvari. na primjer. v. vapnenac građen od fragmenata ljuštura. (1) Jedinični fragment fosila. biocalcirudite – biokalcirudit. briozoi i stromatoporoidi). Stijena se ne mora obvezno sastojati od organskog materijala. umjetne stijene. na primjer. biogenic rock. bioconstructed limestone. calcilutite) koji sadrži obilje fosila ili fragmenata fosila. v. binodal curve – binodalna krivulja. Kalcisiltit (v. Organizmi grade trodimenzijske skeletne tvorevine. biodegradation – (1) biološka (bakterijska) razgradnja sirove nafte. relative dating) geoloških procesa (zbivanja) biostratigrafskim ili paleontološkim metodama ili dokazima. offshore drilling). Posjeduje svojstva podmazivanja i stabilizacije šejla. Dio geokronologije (v. krinoidni vapnenac (crinoidal limestone). (1) Stijena koja se uglavnom sastoji od fragmenata (odlomaka) nastalih razaranjem otprije postojećih stijena. kao i bušaći fluid na bazi mineralnog ulja (mineral-oil based drilling fluid). (1) Vremenska podjela napravljena na bazi biostratigrafskih ili vjerodostojnih paleontoloških podataka. lithochronozone. (2) biološka (bakterijska) razgradnja polimera. orthochronology. biochronologic unit – biokronološka jedinica. biocalcilyte – biokalcilit.

Svaki plin organskog podrijetla koji je po sastavu pretežito metan – prirodni plin (natural gas). Sinonim: biolite. kupolasta. zoogenic rock. v. ali pod različitim uvjetima. coral reefs). Primjeri biogenih stijena su koraljni grebeni (rifovi. Biofacijes se također definira kao skup bioloških karakteristika sedimenata. organic rock) koja je neposredno nastala fiziološkom aktivnošću biljnih ili životinjskih organizama. Vapnenac izgrađen organizmima (biljnim ili životinjskim) koji su rasli i nakon odumiranja ostali na mjestu rasta. biologically produced polymer – biopolimer. v. marsh gas. biogenous rock – biogena stijena. (1) Formiranje različitih tvorevina kao rezultat djelatnosti živih organizama. biohermni vapnenac (biohermal limestone). na primjer. biogas – bioplin. biodegradation. Karta facijesa (v. bioherm – bioherma. biolith – biolit. bioerosion – bioerozija. Humčasta. kao što su taksonomska identičnost fosila ili uvjeti njihova prebivališta. zoolith. ugljen (coal) i treset (peat). koraljni biolitit (coral biolithite). v. Pri uporabi termina treba specificirati naziv glavnih stjenotvornih organizama. konstruirana na bazi paleontoloških atributa (obilježja). biochemical oxygen demand. v. biogenic rock. masnih kiselina (fatty acids) i porfirina (porphyrins). biomarker. Koji pripada biohermi (v. facies map). biološki facijes. Ekološka asocijacija fosila ili fosilni zapis biocenoze. pelagički mulj (pelagic ooze). reef cores). v. biopolymer. (1) U sedimentologiji – (a) v. Tipičan je za jezgre (unutarnje zone) grebena (rifova. v. . biohermite. Može se bazirati na rezultatima izučavanja odnosa između sadržaja (količina) prisutnih fosilnih organizama. organski greben ili rif (organic reef) ili negrebenski vapnenački humak (nonreef limestone mound). biologic marker. coral reefs). Organska (organogena) stijena (v. organic weathering. biolithite). biomarker. phytogenic rock. biologic time scale – biološka skala vremena. biogenous rock. biological marker – biološki (biokemijski) marker. biohermite – biohermit. landfill gas). (b) Zastarjeli naziv konkrecija koje su nastale djelatnošću živih organizama. Koji je proizveden ili je nastao djelovanjem organizama. (2) U mineralogiji – skupni naziv minerala koji su formirani biološkom djelatnošću. biogenic gas – biogeni (močvarni. kao što su koralji. biološki polimer. biologic weathering – biološko trošenje (raspadanje). algalni biolitit ili biolitit algalnih livada (algal-mat biolithite) ili rudistni biolitit (rudist biolithite). Sinonim: organic mound. koja prikazuje arealne promjene po površini svih paleontoloških karakteristika dane stratigrafske jedinice. Termin biohermite se ranije rabio za označavanje vapnenaca koji se danas opisuju kao biolititi (v. (1) Potpodjela stratigrafske jedinice (stratigraphic unit) koja se razlikuje od susjednih potpodjela na bazi njenih fosila (fosilne faune i flore) neovisno o nebiološkim osobitostima (naročito o litologiji). Na primjer.biodegradation of crude oil 95 biologic weathering biodegradation of crude oil – biološka (bakterijska) razgradnja sirove nafte. Sinonimi: biogenetic rock. biological oxygen demand – biokemijska potrošnja kisika. na primjer. biogenic rock. foraminifere (krednjaci). Primjer su normalni alkani (normal alkanes) iz biljnih voskova (plant waxes). v. grebenolika ili nekog drugog okruglog oblika organska sedimentna tvorevina (masa stijena) izgrađena sesilnim (priraslim) organizmima. v. biolith. 1. biologic facies – biološki facijes. biofacies map – karta biofacijesa (biološkog facijesa). gastro- podi (puževi) i stromatoporoidi. v. osobito biogena stijena (v. bioherm). biogenic rock). sastavljena u cijelosti ili gotovo jedino od njihovih vapnenih ostataka i zatvorena ili okružena stijenama različite litologije (stijenama drugačijeg litološkog sastava). (2) Termin koji se primjenjuje za označavanje lateralnih promjena paleontoloških karakteristika stratigrafskih jedinica – u tom slučaju biofacijes izražava biološki aspekt ili karakter (prirodu) fosila koje sadrže različiti facijesi neke stratigrafske jedinice i smatra se izrazom lokalnih bioloških uvjeta. v.) u značenju u kakvom se on rabi u ekologiji i stratigrafiji. biogenic rock – biogena stijena. biofacijes je sedimentno tijelo ili masa stijena što su izdvojeni po takvim karakteristikama koje nisu povezane s litologijom. moluski (mekušci). v. (3) Određena zajednica (asocijacija) organizama (životinjskih ili biljnih ili i jednih i drugih zajedno) koja je formirana pod jednim skupom uvjeta sredine u usporedbi s drugom asocijacijom formiranom u isto vrijeme. na primjer. lećasta. biogenic – biogen. biohermal – biohermni. Stijena organskog podrijetla (građena od materijala formiranog djelatnošću organizama) ili stijena koja se sastoji od organskih ostataka (organskog materijala). na primjer. (2) U biologiji – učenje (doktrina) prema kojem cjelokupan život nastaje samo od živih organizama. ljušturni (školjkasti) vapnenci (shelly limestones). biogenesis – biogeneza. Nekalibrirana skala geološkog vremena (v. Tip vapnenca (vapnenjaka) koji je sastavljen od fragmenata (odlomaka) bioherme (v. nastanak koraljnih grebena (rifova. Karakteriziran je tvrdom skeletnom osnovom od karbonatnog materijala koji veže zrna alokema (alokemijskih sastojaka) i elemente skeleta organizama. facies. biolithite – biolitit. relative time scale. biologic marker – biološki (biokemijski) marker. geologic time scale) koja se bazira na evoluciji (razvoju) organskog svijeta i prikazuje relativni redoslijed zbivanja (događaja). bioherm) i formira džepove ispunjavanja ili padine pokrivene osulinom (plazinom) i povezane s grebenima (rifovima). koraljni grebeni ili rifovi (coral reefs) i školjkasti prudovi (shell banks) su biološki facijesi karakterizirani samim organizmima koji ih izgrađuju. biolite – biolit. na primjer. Sinonim (za sve definicije): biological facies. barski) plin. v. biolith. Spoj (kemijski fosil) ili svojstvo spoja koji su nađeni u sirovoj nafti ili sedimentima i koji potvrđuju biološko podrijetlo (postanak) tog spoja. alge. močvarni (barski) plin (marsh gas) ili deponijski plin (plin iz organske tvari odlagališta otpada. bioclastic rock. v. Sinonim termina biofacies (v. v. phytolith. biofacijes. biostrome. biogenetic rock – biogena stijena. Erozija (uklanjanje) konsolidiranog mineralnog ili litičnog (kamenog) supstrata neposrednom djelatnošću organizama. biofacies – biofacijes.

carbonate-mud matrix. (1) Široko rasprostranjen i važan stjenotvorni mineral iz skupine tinjaca (liskuna). s omjerom volumena fosila i fragmenata fosila i volumena peleta u rasponu od 3:1 do 1:3 te s većom zastupljenošću sparitnog kalcitnog cementa (veziva. Slojevi (naslage) stijena koji su definirani prema sadržaju fosila u njima ili paleontološkim karakteristikama i na taj način diferencirane od susjednih slojeva. osobito vapnenac sa sadržajem intraklastičnog materijala (intraklasta) manjim od 25%. interval zone. pri čemu sparitni kalcit obično čini cement (vezivo) koji ispunjava pore. Biosparit (v. biostrome). nesortirani (unsorted biosparite) i zaobljeni (rounded biosparite). Biomikrit (v. Biostrome mogu biti sloj ljuštura. carbonate-mud matrix. Pri uporabi termina treba specificirati glavne stjenotvorne organizme. Ugljikohidrat velike molekularne težine proizveden bakterijama. biosparite) i pelsparita (v. izgrađena i sastavljena uglavnom od ostataka sesilnih (priraslih) organizama. Organski pelit. biomass – biomasa. biomicrosparite – biomikrosparit. biosparite – biosparit. Osnovna jedinica je biozona (v. bioturbation – bioturbacija. biomicrite) u kojem je karbonatno-muljeviti matriks prekristaliziran u mikrospat (mikrokalcit – v. acme zone. Oppel zone. microspar). osobito vapnenac koji sadrži manje od 25% intraklastičnog materijala (intraklasta) i manje od 25% oolita. biologic marker. biopelmicrite – biopelmikrit. Sinonim: biologically produced polymer. biostratigraphic unit. iron mica. osobito vapnenac koji sadrži manje od 25% intraklastičnog materijala (intraklasta) i manje od 25% oolita. sparry-calcite cement). concurrent range zone. sparry-calcite cement) u usporedbi s karbonatno-muljevitim matriksom (mikritom. biozone). biomicrorudite – biomikrorudit. Sinonim: standing crop. bilo u obliku produkta metamorfizma u gnajsima i kristalastim škriljavcima) ili klastičnu komponentu pješčenjaka i drugih sedimentnih stijena. v. magnezijski) tinjac (liskun). lineage zone. Masa stijena koja je jasno uslojena (slojevita) i rasprostranjena na velikom prostoru ili široko lećasta i nalik na pokrov (nema oblik humka ili leće). biozone. s omjerom volumena fosila i fragme- nata fosila i volumena peleta većim od 3:1 te s većom zastupljenošću sparitnog kalcitnog cementa (veziva. Biotit je koristan mineral za određivanje apsolutne geološke starosti kalijskoargonovom metodom. Količina žive materije na danom području. pelsparite). biostratigraphy – biostratigrafija. biopelite – biopelit. Teksturnom podjelom biospariti se mogu klasificirati kao sortirani (sorted biosparite). osobito crni šejl (v. (2) Opći termin za označavanje svih magnezijsko-željeznih tinjaca (liskuna). Sinonim: biostratic unit. biološki(biokemijski) marker. v. krinoida ili koralja. na primjer biostromni vapnenac (biostromal limestone). Biomikriti su karakteristični za sredine s relativno niskom fizičkom energijom. biotite – biotit. trilobitni biosparit (trilobite biosparite) ili pelecipodni biosparit (pelecypod biosparite).biomarker 96 bioturbation biomarker – biomarker. radiolarija i silikoflagelata. Stratigrafija koja se osniva na paleontološkim karakteristikama stijena ili stratigrafija s paleontološkim metodama – osobito izdvajanje i raščlanjivanje pojedinih jedinica stijena na bazi izučavanja i opisa fosila u njima. Svrstavanje slojeva u jedinice na bazi sadržaja fosila u njima. biosiliceous ooze – biokremenasti mulj. Biomikrit (v. crni (željezni. Dubokomorski mulj (deep-sea ooze) koji se pretežito sastoji od kremenih mikrofosila poput dijatomeja. s omjerom (odnosom) volumena fosila i fragmenata fosila i volumena peleta većim od 3:1 te s većom zastupljenošću karbonatno-muljevitog matriksa (carbonate-mud matrix) u usporedbi sa sparitnim kalcitnim vezivom (sparry-calcite cement). v. Izražava se kao težina (ili volumen) organizama po jedinici površine (ili volumena) okolne sredine. black shale). Prekopavanje i miješanje taloga organizmima. Biosparit je općenito karakterističan vapnenac za karbonatne sredine s visokom energijom. Tip vapnenca (limestone) koji se sastoji od promjenljivih količina fragmenata skeleta i čistog kalcita. biomicrite) i pelmikrita (v. na primjer. sa sadržajem oolita također manjim od 25%. s omjerom volumena fosila i fragmenata fosila i volumena peleta u rasponu od 3:1 do 1:3. suvremeni greben (rif ) u stadiju formiranja ili čak sloj ugljena. tamnosmeđe ili tamnozelene boje i čini komponentu kristalastih stijena (bilo u obliku primarnih kristala u eruptivnim ili magmatskim stijenama svih tipova. biostratigraphic classification – biostratigrafska klasifikacija. sparry-calcite cement) u usporedbi s karbonatno-muljevitim matriksom (mikritom. biostratigraphic zone – biozona. biostromal – biostromni. biosparite) koji sadrži fosile ili fragmente fosila promjera većeg od 1 milimetra. magnesia mica. carbonate-mud matrix. pelmicrite). Sinonimi: black mica. te s većom zastupljenošću karbonatno-muljevitog matriksa (mikrita. ali ne moraju. biopelsparite – biopelsparit. biostrome – biostroma. bioherm. poklapati s granicama litostratigrafskih jedinica (lithostratigraphic unit). Vapnenac (limestone) koji je po sadržaju srednji između biomikrita (v. Tip vapnenca (limestone) koji se sastoji od fragmenata (detrita) skeleta (skeletal debris) i karbonatnog mulja (carbonate mud) u različitim količinskim omjerima – osobito vapnenac koji sadrži manje od 25% intraklastičnog materijala (intraklasta) i manje od 25% oolita. biosparrudite – biosparudit. microsparite) koji sadrži fosile ili fragmente fosila. Vapnenac (limestone) po sadržaju srednji između biosparita (v. biomicrite) koji sadrži fosile ili fragmente fosila promjera većeg od 1 mm. Pri uporabi termina treba specificirati glavne stjenotvorne organizme. micrite). stratigraphic paleontology. Granice biostratigrafskih jedinica se mogu. range zone. na primjer krinoidni biomikrit (crinoid biomicrite) ili brahiopodni biomikrit (brachiopod biomicrite). assemblage zone. biomicrite – biomikrit. . v. biostratigraphic unit – biostratigrafska jedinica. Koji pripada biostromi (v. v. biopolymer – biopolimer. v. micrite). Obično je crne. biostratic unit – biostratigrafska jedinica. Mikrosparit (v. biološki polimer. micrite) u usporedbi sa sparitnim kalcitnim cementom (vezivom.

bird’s eye limestone – vapnenac s »ptičjim okom«. bit breaker – jaram. oslobađanja plinskih mjehurića. bit deflection – otklon bušaćeg dlijeta. Delta formirana mnogobrojnim odvojcima čije su obale građene od prirodnih riječnih nasipa. Stupanj habanja profila (gubitka promjera) dlijeta se određuje prstenastim kalibrom i mjernim ravnalom. bit gauge wear – habanje profila bušaćeg dlijeta. bird-foot delta – delta »ptičja noga« (tipa »ptičja noga«). bit gage (gauge) – kalibar za bušaće dlijeto. Ispitivanje otupljenog dlijeta će samo pokazati jesu li ležajevi oštećeni ili nisu. bird-foot delta. bit bearing – ležaj bušaćeg dlijeta. Trošenje i oštećenje ležajeva dlijeta tijekom bušenja formacija. ono će bušiti smanjenim promjerom što može uzrokovati oštećenje sljedećeg dlijeta koje se spusti u suženi kanal bušotine. pa dlijeto ponovno usitnjava već nastale (izbušene) krhotine stijena. birefringent crystal – dvolomni kristal. bird-hipped dinosaurs – ornitishije. Kristal koji pokazuje svojstvo dvoloma (v. Termin se također primjenjuje za označavanje poroznosti koja je formirana prisutnošću «ptičjih očiju» u stijeni. bird’s eye. v. cjevčica ili nepravilna pjega sparitnog kalcita (sparry calcite) koji se obično nalaze u vapnencima (kao što su dismikriti – v. zajednišna zona (v. v. zona. drilling bit body. Oštećenje ležajeva obično rezultira «blokadom» jednog ili više žrvanja tako da više ne mogu rotirati i ekstremnim labavljenjem jednog ili više žrvanja. double refraction. bit – bušaće dlijeto. break out) bušaćeg dlijeta od kolone bušaćih alatki (drillstring) njenom rotacijom. Sinonimi: drill bit gage. U procesu bušenja – odstupanje smjera bušaćeg dlijeta od smjera bušotine (kanala bušotine) koje je često uzrokovano nagibom slojeva tvrdih stijena. Točka. junk basket. pticoliki gmazovi. breakout box. mjehurić. v. Ako je nagib (kut nagiba) tvrdog sloja veći od 45°. interval zone). hidrauličko djelovanje bušaćeg (isplačnog) fluida i njegova svojstva (prevelika brzina mlaza fluida može oštetiti ležajeve) i tip ležaja. Primjer je delta rijeke Mississippi (SAD). Na primjer. digitate delta. bit basket – pauk za hvatanje. bearing. v. v. birefringence). bit leg – šapa bušaćeg dlijeta. weight on bit. U procesu bušenja jezgre – uređaj sličan otkidaču jezgre koji je pričvršćen za dno unutarnje jezgrene cijevi i služi za čišćenje kanala mlaznica bušaćeg dlijeta od gline. čestica i krhotina probušenih stijena ili drugog materijala. v. bit breaker box – jaram. bit bearing wear – habanje ležajeva bušaćeg dlijeta. v. obljepljivanje bušaćeg dlijeta glinom. kao rezultat djelatnosti algi ili rovajućih organizama. bit hydraulic horsepower – hidraulička snaga na bušaćem dlijetu. dismicrite. breaker plate. Sposobnost kristala (osim kristala kubične singonije) za cijepanje snopa obične svjetlosti na dva snopa koji se šire rezličitim brzinama. birefringence. dismicrite) i nekim dolomitima kao precipitat koji ispunjava šupljine nastale lokalnim poremećajima homogenosti sedimenata. bit floundering – smanjenje brzine bušenja zbog nedjelotvornog ispiranja dna bušotine. Teška metalna ploča koja se postavlja u potporanj klinova vrtaćeg stola (rotora. bit box – jaram. tada se ono obično procjenjuje prema vremenu životnog vijeka ležaja (prema broju sati koliko bi ležajevi trebali trajati). Takav kristal ima više od jednog indeksa refrakcije ili loma (v. metasilicate. make up) i odvrtanje (unscrew. bit balling – stvaranje glinenog čepa oko bušaćeg dlijeta. Materijal na dijamantskom i polikristalnom dijamantskom bušaćem . bird’s-foot delta – delta »ptičja noga«. birefringence – dvolom. balling the bit. bit breaker. Pad brzine bušenja (penetration rate) dlijeta zbog smanjene efikasnosti njegova čišćenja od krhotina i čestica probušenih stijena pri ekstremno velikom opterećenju dlijeta (težini na dlijeto) i/ili smanjena kapaciteta ispiranja kanala bušotine. ploča za navrtanje i odvrtanje bušaćeg dlijeta. drilling bit hydraulic horsepower. v. bit load – opterećenje na bušaće dlijeto (bušaćeg dlijeta). Kada se dlijeto prekomjerno haba u bazi žrvnja. birefraction – dvolom. acme zone). drilling bit body) koji drži osovinu žrvnja (pin) i ležaj žrvnja (journal) oko kojeg žrvanj rotira. v. bit breaker box. osnovna jedinica u biostratigrafskoj klasifikaciji slojeva (v. Sinonim: biostratigraphic zone. v. Sinonim: calcite eye. Sinonimi: birefraction. opterećenje na dlijeto. dok je pri nagibu sloja manjem od 45° otklon dlijeta uz nagib. bit breaker. v. Razlika između najvećeg i najmanjeg indeksa refrakcije (loma) kristala. Na habanje ležajeva dlijeta utječu brzina rotacije (obično se pretpostavlja da se životni vijek ležaja linearno mijenja s brzinom rotacije). Razlikuju se tri glavna tipa biozona – intervalna zona (v. biostratigraphic classification). v. Kada se habanje ležajeva ne može utvrditi. Isturena je prema moru i u tlocrtu nalikuje na raširenu pandžu ptice. ploča za navrtanje i odvrtanje bušaćeg dlijeta. Sinonim: drill-bit leg. prerade sedimenata ili utjecaja korijenja bilja. Svaka šapa ima kanal za cirkulaciju bušaćeg (isplačnog) fluida. bit body – tijelo bušaćeg dlijeta. Gubitak promjera bušaćeg dlijeta zbog njegova trošenja u procesu bušenja formacija. drill tool gage. assemblage zone) i vršna zona (v. drilling bit. ploča za navrtanje i odvrtanje bušaćeg dlijeta. v. trožrvanjsko bušaće dlijeto (tricone bit) ima tri šape. bit deplugger – uređaj za čišćenje bušaćeg dlijeta. na primjer. Slojno tijelo. bit matrix – matrica bušaćeg dlijeta. birdseye – »ptičje oko«. Dimenzije ploča odgovaraju promjerima dlijeta. Procjena stupnja habanja na bušaćem postrojenju je vrlo otežana – dlijeto bi se moralo demontirati da bi se utvrdilo stanje ležajeva. Sinonimi: bit box. klizanja mekih sedimenata. bisilicate – metasilikat. bearing assembly of rolling cutter bit. Sinonim: deflection of a bit. ornithischians. v. Osniva se na razlikama u fosilnom sadržaju stijena u vertikalnom (vremenskom) smislu. bowl) i služi za navrtanje (screw. Sinonimi: bird’s-foot delta.biozone 97 bit matrix biozone – biozona. Dio tijela žrvanjskog bušaćeg dlijeta (v. index of refraction). otklon dlijeta je općenito niz nagib sloja. Okrugli prsten kojim se određuje smanjenje vanjskog promjera bušaćeg dlijeta (stupnja istrošenosti dlijeta) u odnosu na specificirani dopušteni promjer. stvaranja pukotina pri kompakciji (zbijanju) sedimenata.

Sedimentna stijena u kojoj su vezivo (vezivni materijal) čvrsti (kruti) ili vrlo teški ugljikovodici (asfalt.). bit stabilizer – stabilizator bušaćeg dlijeta. Brzina habanja zubaca dlijeta ponajprije zavisi od abrazivnosti formacije. sate spuštanja. Sinonimi: sticking of bit. ugljena. diamond drilling bit. bituminous sandstone – bituminozni pješčenjak. v. (2) Čvrsti ugljikovodici koji se nalaze u sedimentnim stijenama. (2) Obogaćivanje ugljikovodicima. bit tooth wear – habanje zubaca bušaćeg dlijeta. broj bušaćeg postrojenja (garniture. mineralne voskove (mineral waxes) i asfaltine (asphaltins). opterećenja dlijeta. bituminous sands. kloroformom ili ugljikdisulfidom). katkada. bituminous – bituminozan. treseta. size of bits. najtežih frakcija. polučvrsti (polutvrdi) ili čvrsti (tvrdi) produkt koji se sastoji uglavnom od ugljikovodika i njihovih derivata i koji je gotovo potpuno topljiv u ugljik-disulfidu. v. karakteristike kolone bušaćih alatki (bušaće kolone. Zaglavlje zapisnika sadržava naziv operatora (operator) i kontraktora (contractor). vapnenca ili šejla) koja je prirodno impregnirana (prožeta) bitumenom ili sadrži bitumen ili je izvor bitumena. kako se pretpostavlja. bit sub – spojnica bušaćeg dlijeta. Sinonim: crude bitumen (v. Hlapljive (volatilne) tvari ostaju sačuvane. promjere mlaznica dlijeta (sizes of nozzles). (3) Termin koji se zamjenljivo rabi za označavanje tekućih i čvrstih ugljikovodika i uključuje sirovu naftu (crude oil). 1. bit weight indicator – indikator opterećenja bušaćeg dlijeta. Prirodni bitumen se formira neposredno iz organske tvari u sedimentima i također se naziva kerobitumen (kerobitumen). bitumenite – bitumenit. brzine rotacije i učinkovitosti hlađenja i čišćenja bušaćim (isplačnim) fluidom. Sastoji se od C22 i težih molekula – primjer je ozokerit (ozocerite). ispušta smrdljivi (zaudarajući) miris. Kada je svježe odlomljen ili ako se snažno trlja. bit shank – vrat bušaćeg dlijeta. bituminous rock – bituminozna (asfaltna) stijena. U SAD se bitumen naziva asphalt. gusti vapnenac (dark dense limestone) koji sadrži znatnu količinu organske tvari (akumulirane. (4) Koji se odnosi na ugljene s bitumenom – bituminozne ugljene (bituminous coals). Tamni. lokaciju bušotine (well location). drilling bit stabilization.bit mechanical horsepower 98 bit whirl dlijetu (v. bit whirl – spiralna rotacija bušaćeg dlijeta. (2) Termin slobodne uporabe za označavanje materijala koji sadrži znatnu količinu organske ili ugljikove tvari. tvrdoće i hlapljivosti. v. bit stabilization – stabilizacija bušaćeg dlijeta. bit record – zapisnik o bušaćim dlijetima. brzinu bušenja (drilling rate) i izbušenu metražu (footage) za svako pojedino dlijeto. promjer i tipove bušaćih dlijeta (number of bits. nije zapaljiv i različite je boje. (1) v. asfalte (asphalts). Dio tijela žrvanjskog bušaćeg dlijeta (rock drilling bit) – konusni vrh dlijeta s navojem koji se uvrće u kolonu bušaćih alatki. bit pin – osovina žrvnja bušaćeg dlijeta. types of bits). (1) Organska tvar koja se može ekstrahirati iz sedimentnih stijena organskim otapalima (na primjer benzenom. v. bituminous fermentation – bituminozna fermentacija. gustoću isplačnog fluida (drilling fluid weight) i njenu viskoznost (drilling fluid viscosity) i stupanj otupljenosti (istrošenosti) dlijeta (dull grading of bit) nakon vađenja (izvlačenja). Matrica je često od praškastog i taljenog volframovog karbida. nego se giba spiralno. U procesu bušenja – gibanje bušaćeg dlijeta kada ono ne rotira oko svog središta. a posljedica takvog gibanja je povećanje promjera bušotine (kanala bušo- . na primjer. brzinu rotacije (rotary speed). v. Obično se dešava u mekim formacijama. Prema jednoznačnoj definiciji Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) bitumen je viskozni tekući. Sinonimi (prema raznim izvorima): asphaltic sands. rig number). bituminous shale – bituminozni (naftni) škriljavac. v. asphalt rock. što dovodi do stvaranja bitumena. bit weight – opterećenje na bušaće dlijeto (bušaćeg dlijeta). pri stajaćim uvjetima). (1) Termin za označavanje sedimentne stijene (pješčenjaka. v. (3) Termin koji označava mineral s mirisom (zapahom) bitumena. Trošenje ili lom zubaca dlijeta tijekom bušenja formacija. bit sticking – zaglavljivanje bušaćeg dlijeta. drilling bit mechanical horsepower. weight on bit). bitumen. bitumenization – bitumenizacija. torbanite. weight indicator. coalification. drilling bit stabilization. tlak pumpe (pump pressure) i broj koraka u minuti (strokes per minute). v. a zapisnik uključuje broj. v. drillstring characteristics) i podatke o pumpi (pump data). opterećenje dlijeta (težina na dlijeto. drilling bit body.5% po masi) iz kojeg se komercijalno dobiva nafta. oil shale. Pješčenjaci ili pijesci koji sadrže znatnu količinu prirodnog bitumena (u pravilu više od 1. Fermentacija biljne tvari (fermentation of vegetable matter) pri uvjetima bez zraka i obilne vlažnosti. bitumen – bitumen. za razliku od kerogena u sedimentnim stijenama koji nije topljiv u organskim otapalima. geometrije zubaca. v. v. dubinu bušotine kada je bilo izvučeno staro dlijeto (depth out). weight on bit. bit mechanical horsepower – mehanička snaga na bušaćem dlijetu. U procesu bušenja – pisani dokument o radnim karakteristikama bušaćih dlijeta tijekom bušenja koji izrađuje bušač (driller). na primjer bituminozna ruda (bituminous ore) – ruda željeza čija se žila sastoji uglavnom od ugljevite tvari. sticking of tool. tar sands. bituminization – bitumenizacija. Najbolji način procjene habanja zubaca je mjerenje njihove visine prije i nakon bušenja. bituminous limestone – bituminozni vapnenac (vapnenjak). polycrystalline diamond compact bit) koji služi za držanje (nošenje) dijamanata na dlijetu. Dobiva se destilacijom određenih tipova sirove nafte preradom ostataka ili. Bitumen je taljiv pri temperaturi nižoj od 150 °C. coalification. vrlo teška nafta). v. Prianjanje bušaćeg dlijeta (ili njegova stabilizatora) uz stijenku kanala bušotine. bituminous sands – bituminozni pješčenjaci (pijesci). ali je (uz iskustvo) brži način vizualna procjena rabeći dijagram habanja zubaca (tooth wear guide chart). Kratka sekcija cijevi s unutarnjim navojem na oba kraja koja se rabi za spajanje bušaćeg dlijeta s teškom šipkom (drill collar) kolone bušaćih alatki (drillstring). bitumen.

(5) mazut za podmazivanje. black shale – (1) bituminozni (naftni) škriljavac. izduljeni kristal minerala. nikal) u neobično visokim koncentracijama. Sinonim: biopelite. bušaće dlijeto s lopaticama. Sinonim: sheet. Fosilni organizmi (uglavnom planktoni i nektoni) očuvani su u obliku grafitne ili ugljevite opne (filma) ili u obliku pseudomorfoza građenih piritom. Zajednički naziv za brojne bilateralno simetrične životinje s mekim tijelom zatvorenim u dvodijelnoj ljušturi (dvodijelnoj školjci. obično piritom) i često sadrži neke raspršene elemente (uran. interpolacijsko bušenje. blade bit – lopatasto bušaće dlijeto. tamnih minerala ili stijena (na primjer. black chert – crni čert (rožnac). ordinary crude oil. bakar. black amber – crni jantar. dry well. Tip bušaće isplake koja se primjenjuje za bušenje jezgara (jezgrovanje. 2). reamer. hydrogensulfide mud. turmalina. Primjenjuje se za simulaciju nemiscibilnog strujanja nafte. blanc. Zaštitna kolona bušotine (casing) koja nije perforirana (bez perforacija). samorodno zlato ili platinu. Matematički model za simulaciju ponašanja ležišta koje sadrži naftu tipa «black oil« (model za simulaciju »black oil« sustava. asphalt-base crude oil. rutila. brachiopods). U sedimentologiji – tanko sedimentno tijelo (naslaga sedimenata) velike površine i s odnosom (omjerom) širine i debljine većim od 1. black mud – crni mulj. blanket sand. separatorski plin i vodu. lijas. . ordinary oil. v. biotite. Black-oil modeli se ne mogu rabiti za simulaci- je procesa miscibilnog istiskivanja nafte. v. blanket deposit. Zastarjeli termin za označavanje alkalnog tla (alkali soil) čiji natrij teži dispergirati organsku tvar i dati mu crnu boju. a ispod irvingtona (Irvingtonian). drag drilling bit. vanadij. bituminous shale. black alkali – crna alkalija. bland – nereaktivna bušaća isplaka. blank casing – neperforirana zaštitna kolona (kolona zaštitnih cijevi). Sinonimi: low-shrinkage crude oil. Sustav koji nije »black oil« sustav (black oil system) uključuje varijable komponenata sastava. pelecipodi. v. blade – pločica. lamelibranhije. v.800 i 0. Nastaje djelomičnim anaerobnim raspadom pokopane organske tvari u reduktivnim sredinama mirnih voda (na primjer. naphthene-base crude oil. obično crna ali katkada smeđa ili zelenkasta. Stratigrafski kontinentalni kat pleistocena (Pleistocene) u Sjevernoj Americi – iznad hemfila (Hemphillian). ljuskare. sirova nafta s početnim proizvodnim plinskim faktorom (initial producing gas/oil ratio. istiskivanja nafte kemikalijama koje utječu na svojstva slojnih fluida i neizotermičkog strujanja nafte kemikalijama koje utječu na svojstva slojnih fluida i neizotermičkog strujanja (kod termičkih EOR-metoda). bivalve shell. (2) Termin koji se u Engleskoj rabi za flint ili sileks (v. v. drag drilling bit. Sinonim: Beta model. Crno ulje niske kvalitete za podmazivanje teških sporohodnih strojeva ili strojeva s grubim površinama gdje su maziva visoke kvalitete nepraktična ili preskupa. (2) sirova nafta s asfaltnom bazom. Obuhvaća moluske (mekušce. Blancan – blank. biopelit. bušaće dlijeto s lopaticama. bazaltnog stakla i dr.000:1). black-oil system) i tipično uzima u obzir samo tri komponente – separatorsku naftu. (2) gorivni (naftni. black sand – crni pijesak. Katkada je nazivaju i nafta s malim skupljanjem (low-shrinkage crude oil) ili obična nafta (ordinary oil). (2) Sedimentna čestica spljoštenog ili troosnog oblika – s odnosom (omjerom) širine i duljine te debljine i širine manjim od 2/3. v. bunker C) ulje. blade drill string stabilizer – stabilizator bušaće kolone s lopaticama. blanket – pokrov. »black-oil« (Beta) model.bivalves 99 blanket tine) u odnosu na nominalni promjer i prekomjerno habanje dlijeta. v. ostrakode (dvoljušturce. jet. Nafta čija fizikalna svojstva (za praktične svrhe) zavise samo od ležišnog tlaka pri konstantnoj temperaturi. 1. v. odnosno s punom stijenkom. (1) Spljošteni. GOR) manjim od 350 m3/m3 (prema drugim definicijama manjim od 175 m3/m3) i relativne gustoće između 0. Modeli tog tipa su bili prvi razvijeni i najviše se rabe za mnoge vrste studija – zavodnjavanje ležišta. termoenergetska postrojenja i velike brodske kotlove. pelecypods. reduced mud. blade reamer – proširivač kanala bušotine (bušaći prošrivač) s lopaticama. white alkali. zrna magnetita.) koncentriranih najčešće djelovanjem valova. combustible shale. drillstring stabilizer. Lias. black oil – (1) obična sirova nafta. istiskivanje nafte injektiranjem plina. v. blank – (1) neproduktivna bušotina. Sinonimi: euxinic mud. (4) teško loživo (crno. izbor produktivnih intervala za perforiranje i određivanje vremena primjene umjetnog podizanja nafte. (2) životinje s dvodijelnom ljušturom (dvodijelnom školjkom). v. Black Jurassic – crna jura. određivanje rasporeda i gustoće mreže bušotina i tempa proizvodnje. v.875 (između 30 i 45 °API) kada je otplinjena. struja ili mlata mora. Black Jura. Voda koja sadrži produkte korozije uzrokovane djelovanjem bakterija (sa željezosulfidom). Tamni. ostracodes). drill blank. bivalves – (1) školjkaši. plina i vode u ležištu pod uvjetom da svojstva fluida ovise samo o tlaku ili o tlaku i plinskom faktoru i ne može simulirati promjene sastava nafte i plina. black water – crna voda. tankolaminirani (tankoslojeviti) ugljeviti (ugljeni) šejl koji je izvanredno bogat organskom tvari (sadržaj ugljika je 5% ikli više) i sulfidima (osobito sulfidom željeza. migraciju fluida izvan granica koncesija. (1) Čert (rožnac. (2) rezni brid polikristalnog dijamantnog bušaćeg dlijeta. gagat. rožnjak) s ugljikom. (3) crni šejl. v. Vrlo tamna. v. (3) lopatica bušaćeg dlijeta. pirošist. Ostatno loživo ulje koje se rabi kao gorivo za velike sustave grijanja. v. blade drilling bit – lopatasto bušaće dlijeto. black oil. (2) Asfaltni pijesak. black-oil model – model tipa »black oil«. uljni) škriljavac. mollusks). Rezni rub (oštrica) bušaćeg dlijeta. (3) »crna nafta«. granata. u stajaćim morskim bazenima) koje su karakterizirane ograničenom cirkulacijom vode i vrlo sporom sedimentacijom klastičnog materijala. flint. black mica – crni tinjac. rakove (crustaceans) i brahiopode (ramenonošce.000:1 (može doseći i omjer od 5. Takav pijesak može katkada sadržavati vrijedne minerale – na primjer. two-part shell). (1) Aluvijalni pijesak ili pijesak žala (priobalni pijesak) koji se sastoji uglavnom od zrna teških. v. Tip morskog mulja čija tamna boja potječe od sumporovodika razvijenog pri anaerobnim uvjetima. coring).

blastids – blastoidei. blastoporphyritic – blastoporfirni.. blastopsammitic – blastopsamitni. blast furnace gas – visokopećni (grotleni) plin. Sekcija kolone uzlaznih cijevi (tubing) s termički obrađenim spojnicama (heat-treated joints).. Sediment s velikim bočnim ili površinskim prostiranjem i relativno konstantnom (jednoličnom) debljinom. Termin kojim se označava heterogranularna metamorfna tekstura karakterizirana volumetrijski znatnim količinama velikih paleoblasta (v. blind rams. blastoids (Blastoidea) – blastoidei. blastogranitic – blastogranitni. Sinonim: top gas. lajner s punom stijenkom. Pokrovni sediment (v..blanket deposit 100 B layer blanket deposit – pokrovni sediment. Jedan od procesa dinamotermalne metamorfoze (v. specijaliziranim poleglim ambulakralnim poljima (recumbent ambulacral areas) i postojanjem hidrospira (hydrospires). blastophitic – blastofitni. Termin za označavanje teksture metamorfoziranog konglomerata ili breče koji sadrže relikte matične stijene (parent rock). Sinonimi: blanket sandstone. Stratigrafska rasprostranjenost: ordovicij-perm. (1) Termin kojim se označava reliktna tekstura metamorfnih stijena karakterizirana očuvanim ostacima originalne (primarne) granitne teksture. blasto–. v. blastogranular – blastogranularan. v. a kristalizacija najlakše u točkama gdje je vanjski tlak najmanji. abrazija.. Sinonim (nepreporučljive primjene): blastogranitic. Jaki val povišenog atmosferskog tlaka koji se brzo širi (rasprostire) u okružujućem mediju (sredini) od središta eksplozije ili sličnog poremećaja (pojave). Puna okrugla ploča koja se postavlja na slijepim krajevima cijevi ili služi za zatvaranje. Peter koji se pruža od Indiane do Colorada (SAD). U geofizici – siloviti efekt proizveden u blizini eksplozije koji se sastoji od vala s povišenim atmosferskim tlakom nakon kojeg slijedi val sa sniženim atmosferskim tlakom. pokrovni pješčenjak. blastopsephitic – blastopsefitni. blank-off – zatvoriti zaglušnicom (slijepom prirubnicom. gluhom prirubnicom). Kolčak za zaštitu uzlaznih cijevi (tubing) nasuprot perforacijama u svrhu sprječavanja abrazijskog habanja pri prodoru pijeska u kanal bušotine. blanket gas – zaštitni plinski sloj. morski pupoljci. (2) torpediranje bušotine. Karakterizirani su uglavnom visokorazvijenom radijalnom peterozrakastom simetrijom (quinqueradiate symmetry). Primjenjuje se za zaštitu tubinga od vanjske erozije u kolonama uzlaznih cijevi gdje velika brzina strujanja može uzrokovati eroziju (na primjer. blasto–. Abrazija ili trošenje trenjem pod djelovanjem udaraca finih čestica transportiranih (prenošenih) vjetrom ili vodom po nepomičnoj ogoljeloj površini. blanket sandstone – pokrovni pješčenjak. –blast. Razred izumrlih krinozoa (crinozoans). blasto. blast nipple – zaštitni kolčak uzlaznih cijevi. –blast. Sinonim: blind flange. blast – eksplozijski udarni val..blast. v. blank rams – slijepe čeljusti. blanket sand. na takav način da se otprije postojeći minerali izdužuju u ravnini koja je okomita na smjer najvećeg tlaka. puna) prirubnica. Termin za označavanje reliktne teksture metamorfnih stijena u kojoj su se očuvali tragovi originalne (primarne) porfirne teksture. Sloj B je dio Zemljine unutrašnjosti u skladu s njenom klasifikacijom na . v. (2) Sinonim (nepreporučljive uporabe) termina blastogranular (v. Termin za označavanje teksture metamorfoziranog pješčenjaka koji sadrži relikte matične stijene (parent rock). kada se upotrijebi kao sufiks (dometak). Zatvoriti cijevi zaglušnicom (slijepom ili gluhom prirubnicom) ili velikim čepom. Niskokalorično plinovito gorivo dobiveno kao sporedni produkt taljenja u visokim pećima. dynamothermal metamorphism) zahvaljujući kojem se prekristalizacija odvija u skladu s Rieckeovim principom (Riecke’s principle – termodinamički zakon prema kojem se najlakše otapanje minerala teži odvijati u točkama gdje je vanjski tlak najveći. v. blast wave – eksplozijski val. koja je izrađena od materijala (specijalne legure) otpornog na abrazivno djelovanje. tekom (theca) koja se sastoji od četiri pojasa uniformno raspoređenih pločica. v. Termin za označavanje teksture metamorfoziranog argilita s reliktima matične stijene (parent rock). blastic deformation – blastična deformacija. čeljusti za puni profil.. neoblast). Termin za označavanje reliktne teksture metamorfnih stijena u kojoj su se očuvali tragovi originalne (primarne) ofitne teksture. a novoformirani minerali rastu u istoj ravnini). v.blast – . sheet sand. U nomenklaturi metamorfnih stijena – dio složenih riječi koji. B layer – sloj B. U nomenklaturi metamorfnih stijena – dio složenih riječi koji. blank flange – slijepa (gluha. zaglušnica. . string of casing) koji nije perforiran (bez perforacija ili proreza). paleoblast) i manjih neoblasta (v. Lajner (liner) ili najdonji dio kolone zaštitnih cijevi (casing.. blanket sand) i s njima povezani pokrovni vapnenci (blanket limestone). na primjer. morski pupoljci. blanket deposit) pijeska ili pješčenjaka neobično širokog prostiranja – obično ortokvarcitni (kvarcitni) pješčenjak sedimentiran transgresijom mora koja je napredovala do znatne udaljenosti preko stabilnog šelfnog područja. kada se upotrijebi kao prefiks (predmetak). blastation – struganje. duljine 3. Seizmičko područje (sloj) Zemlje od Mohorovičićeve plohe diskontinuiteta (Mohorovičić discontinuity) do dubine 410 km. blasting. osobito sedimenti pokrovnog pijeska ili pješčenjaka (v. Sinonim: blastids. v. blizu perforiranog intervala u dvozonskoj bušotini). 20 ili 30 stopa). označava teksturu stijena u cijelosti formiranu u procesu metamorfoze (metamorfizma). tj. blanket sand – pokrovni pijesak. označava reliktnu teksturu stijena (postojanje rezidualnih struktura u stijeni koje su ponešto modificirane metamorfizmom). Eksplozijsko frakturiranje bušotine primjenom nitroglicerina. shock wave. Termin se smatra sinonimom termina porphyroclastic (porfiroklastičan).). v. pješčenjak St. – blasto. clastic deformation. blastoids. plastic deformation. Plin iznad tekućine u posudi koji se primjenjuje za njeno stlačivanje (pritiskanje) i zaštitu od zagađivanja ili eksplozije. blank liner – neperforirani lajner. blastopelitic – blastopelitni. blasting – (1) struganje. Sinonim: blastation. Sinonim: shock wave.. blanket. 6 ili 9 metara (10. blast joint – ojačana spojnica.

blind layer – slijepi sloj. master rams.bleached oil 101 blind zone slojeve od A do G. (2) Oprema za miješanje šljunka (gravel) i fluida-nosioca (carrier fluid) za opremanje bušotine šljunčanim zasipom (gravel pack completion). blind flange – slijepa (gluha. bleeder valve. Sinonim: blind layer (v. v. v. bleed down. nafta. sample valve. bleeder – (1) ispusni ventil. odnosno za potpuno zatvaranje kanala bušotine ispod preventera. estuarine lagoon. v. bilo zbog male razlike otpora susjednih slojeva. bleeding a well – čišćenje bušotine periodičnim eruptiranjem. bleed down – smanjiti tlak. Ispuštati fluid (plin. vod za pražnjenje. blind rams – slijepe čeljusti. kermesite). Polako smanjivati tlak u bušotini ili tlačnoj opremi. čeljusti za puni profil. kadmijski blistavac ili grinokit (cadmium blende. zona seizmičke sjene (shadow zone). uglavnom sulfidi metala. . blended unconformity – skriveni (gradacijski) nesklad. (2) Zona od koje nema refleksije valova. Ispust na dnu skladišnog rezervoara (stock tank) za uklanjanje taloga i vode. U geologiji – nesklad koji nema jasnu (izrazitu) površinu razdjela ili oštar kontakt. blind drilling – slijepo bušenje. Svježa jezgra iz čijih pora izlazi slojna nafta zbog stvaranja i ekspanzije mjehurića plina otopljenog u nafti kada se jezgra izvlači iz bušotine na površinu i smanjuje tlak na nju. dekomprimirati. puna) prirubnica. v. ispuhom (oduškom) fluida (nafte ili plina). blende – (1) blistavac. (3) Dio sloja nasuprot kojem su pokazivanja karotažnog uređaja znatno reducirana. cinkov blistavac ili sfalerit (zinc blende. (2) ventil za uzorkovanje. v. uzrokuje podcijenjenu procjenu dubine dubljih slojeva refrakcije valova). Svaki mineral. Sinonimi: bleeder. (2) Bušenje formacije koja uzrokuje gubitak cirkulacije (gubljenje) bušaće isplake. bleed. 2. Sinonim: low-velocity zone (v. v. sphalerite. v. Sinonimi: blank rams. dekomprimirati. blind fault – slijepi rasjed. dekomprimirati. rezervoaru ili drugom cjevovodu. 2. takav kao na površini erozije koja je bila prvobitno pokrivena debelim slojem rezidualnog tla koje je postupno prelazilo prema dolje u ispod zaliježuće stijene (čijim razaranjem je tlo i nastalo) i bilo djelomično uključeno u iznad zaliježuće (pokrovne) stijene. blind estuary – estuarska laguna. blank flange. G layer. ali s nedovoljnom razlikom brzine ili debljine da bi se dobili prvi nailasci valova (što. blowout preventer) koje služe za njegovo potpuno zatvaranje. antimonski blistavac ili kermezit (antimony blende. v. blender – miješalica. greenockite). (2) cinkov blistavac. Uzorak fluida iz rezervoara nakon što je njegov sadržaj promiješan. blow down pressure. Rasjed čija rasjedna ploha nije dosegla površinu. release pressure. Metoda čišćenja naftne bušotine od bušaće isplake i taloga koji su se u njoj nakupili. dekomprimirati. nesklad između granita i iznad zaliježućih bazalnih arkoznih sedimenata nastalih razaranjem granita. rocking a well. blind hole – slijepa bušotina. bleeder line – ispusni vod. isplaka i mulj u bušotini brzo struje prema površini i tako bivaju izbačeni iz njena kanala. Sinonimi: periodic flowing. (1) U tehnologiji stimulacije slojeva – uređaj montiran na kamionu (truck-mounted unit) koji se primjenjuje za proporcionalno miješanje materijala s fluidom za stimulaciju bušotine (wellstimulation fluid) i pumpanje smjese do pumpne jedinice. Postupak se može ponoviti nekoliko puta. Ventil na rezervoaru. blowout preventer) s reznim rubom (bridom) koje mogu odrezati i bilo koju cijev u preventerskom sklopu i zabrvtiti (zatvoriti) kanal bušotine. na primjer. Sinonim: bleed off. prema tome. bleeder valve – (1) ispusni ventil. ventil za pražnjenje. Sinonim: weeping core. F layer. v. Ponajprije se primjenjuju u podvodnim protuerupcijskim sklopovima. zaglušnica. sphalerite). Brzina u njemu može biti manja od brzine u plićim slojevima refrakcije (što dovodi do precijenjene procjene dubine dubljih slojeva refrakcije valova) ili brzina u njemu može biti srednja između brzina u slojevima koji zaliježu iznad i ispod. (1) U procesu bušenja – cjevovod priključen na protuerupcijski (preventerski) sklop (blowout-preventer stack) koji služi za izbacivanje proizvedenih fluida kada se tijekom bušenja pojave nenormalno visoki tlakovi. bleed pressure – smanjiti (smanjivati) tlak. blend sample – uzorak mješavine. bleed line – vod za snižavanje tlaka. ventil za pražnjenje. Sirova nafta koja je izgubila boju usljed djelovanja sunčane svjetlosti. Bušotina se zatvara na određeno vrijeme kako bi porastao tlak plina i zatim se ponovno otvara. bleed pressure. (1) Bušenje bez prethodnih geoloških radova. na primjer. (2) smanjiti (smanjivati) tlak. (4) Sloj koji otporska elektrokarotaža nije detektirala bilo zbog njegove male debljine. ispuštati. bleed. Polako smanjivati (snižavati) tlak bušotine ili opreme koja je pod tlakom.). bizmutski blistavac ili eulitit (bismuth blende. v. tekućinu) iz cijevi ili rezervoara pod kontroliranim uvjetima kroz ventil za pražnjenje ili ispusni otvor. bleached oil – odbojena nafta. dekomprimirati. sample valve. (2) Cjevovod kroz koji se otpuštanjem snižava tlak u posudi. E layer. v. Bušotina u kojoj je prisutan problem gubitka cirkulacije (gubljenja) bušaće isplake. prazniti. hidden layer. blind-shear (blind/shear) rams – slijepe odrezne čeljusti. Drugi oblik termina: shear-blind (shear/blind) rams. U tehnici bušenja – čeljusti protuerupcijskog uređaja (preventera. eulytite).). s jakim ili smolastim (ali nemetalnim) sjajem. U tehnici bušenja – čeljusti (čelične ploče) i integralni dio protuerupcijskog uređaja (preventera. bleeding core – jezgra s curećom naftom. Mogu se rabiti jedino kada u bušotini nisu obješene cijevi. hornblenda ili rogovača (hornblrnde). sfalerit. bleed off pressure – smanjiti (smanjivati) tlak. Sinonim: graded unconformity. C layer. odnosno čiji nivo zapisa karotažne krivulje nije dostatan za interpretaciju (zbog konačnih dimenzija sonde ili neuspješnog rasporeda elektroda). (2) ventil za uzorkovanje. cjevovodu ili pumpi za ispuštanje fluida ili zraka. A layer. (1) Sloj koji se ne može detektirati seizmičkim metodama (osobito metodom refrakcije ili loma valova). hidden layer. D layer. Sinonimi: bleed off pressure. blind zone – slijepa zona. Plin. bleed – (1) ispustiti. (5) Interval bušotine (kanala bušotine) s kojeg izbušeni stijenski materijal ne dolazi na površinu u procesu bušenja. bleed off – smanjiti tlak.

breathing well. v. Sinonim: blooey line. zatim se isti postupak ponovi u zoni iznad produktivne zone. blowing well – (1) nekontrolirano eruptirajuća bušotina. blowing in wild – nekontrolirana erupcija bušotine. block squeeze – bločna visokotlačna cementacija (skvizementacija). v. blooie line). Promjer bloka je veći od 256 mm (10 inča). blowing out well – nekontrolirano eruptirajuća bušotina. blooie line. Kompaktni sklop erupcijskog uređaja bušotine (Christmas tree) u kojem su ventili izrađeni iz jednog čeličnog bloka umjesto uređaja s pojedinačnim ventilima (loose-valve tree). joint-block separation. blowout. crown block). Takav fragment može ostati na mjestu na kojem je nastao ili može biti transportiran (prenesen) na neku udaljenost djelovanjem gravitacije. pomičnog (pokretnog) koloturnika (v. eruptirajuća bušotina. v. dvama ili više vertikalnih poprečnih presjeka tog dijela Zemlje na njegovim stranama. blowout. blowing a well – ispuhivanje bušotine. akcesoran ili u obliku rijetkih uklopaka. (3) Niskotlačna cijev velikog promjera koja se rabi za odvođenje fluida koji pritječu iz formacije u bušotinu tijekom bušenja dalje od bušotine i bušaćeg postrojenja u bazen za ispuhivanje (blooie pit). U petrologiji – (a) Veliki uglati fragment stijene s malobrojnim tragovima djelovanja agensa transportiranja (prenošenja) ili bez njih koji je formiran otkidanjem od matične stijenske mase. dekomprimirati. Cement se zatim izbuši u kanalu bušotine i perforira se produktivna zona. block and tackle – koloturnik. blooie line – vod za ispuhivanje bušotine. block valve – blokadni (sekcijski) ventil. block and fall – koloturnik. 1. (b) Uglasti. Fragment plivajućeg (plutajućeg) morskog leda promjera od 2 metra do 10 metara. blooey pit – bazen za ispuhivanje bušotine. (2) Cijev velikog promjera i ravnog prolaznog kanala za izbacivanje velikih volumena fluida u slučaju kada sapnica zadržava tlak na površinsku opremu većim od nominalnog. 1. Zona ispod produktivne zone se perforira i u nju se injektira cementna kaša pod visokim tlakom. sustav kolotura. (1) U geologiji – ilustracija osobitosti geološke građe i reljefa dijela Zemljine kore u obliku trodimenzijskog pravokutnog bloka s površinom Zemlje na njegovu vrhu (gornjem dijelu) i s jednim. frakturiranje ili stimulaciju. blowing – (1) ispuhavanje. blooie pit – bazen za ispuhivanje bušotine. Sinonim: blooey line. drilling cable. Izlaženje slobodnog plina s tekućom fazom iz separatora. blow a well clean – očistiti bušotinu ispuhivanjem. rasjedanje u blokovima. Područje (površina) koncesije za naftu i plin na moru definirano njegovom geografskom širinom i duljinom. v. Upotrebljavaju se često na odobalnim bušotinama (offshore wells). block tree – erupcijski uređaj bločne konstrukcije. Ispuštanje plina iz cjevovoda kako bi se očistio od nakupljenog kondenzata ili gazolina. Fragment vulkanske stijene (piroklast) izbačen vulkanom u čvrstom (tvrdom) stanju promjera većeg od 64 mm. U geologiji – transportiranje i sedimentacija vjetrom koji puše duž površine zemlje. block and tackle. v. (2) U tehnologiji – dijagram koji prikazuje funkcije nekog sustava. Može biti jedna od bitnih komponenata stijena. chain block. blowout. (4) blok vulkanske stijene. ali granični ili duboki blokovi mogu imati 10-godišnji rok. block faulting – blokovsko rasjedanje. Ispuštanje kondenzata ili kapljica gazolina iz cjevovoda otvaranjem ventila na maloj komori cjevovoda. (1) U procesu bušenja – površinski evakuacijski cjevovod bušotine koja se izrađuje s ispuhivanjem zrakom ili plinom za odvođenje (ispuhivanje) cirkulacijskog zraka ili plina. 1. nepokretnog) koloturnika (v. Većina blokova traje pet godina. Iskopani zemljani bazen blizu postrojenja za bušenje s ispuhivanjem zrakom (air drilling rig) za prihvat čestica i krhotina probušenih stijena iznesenih vodom za ispuhivanje (v. (3) ledeni blok. (c) Fragment stijene ili minerala promjera od od 20 cm do 2 metra koji se nalazi u tlu. (2) ispuštanje u atmosferu. Pijesak transportiran (pre- . 2. (2) blok stijene. (2) ispuhivanje kondenzata iz cjevovoda. Sastoji se od čvrstog (nepomičnog. block disintegration – trošenje (raspadanje) stijena duž pukotina. leda ili nekih drugih agensa transportiranja. traveling block) i bušaćeg užeta (v. fault block) različite visine (uzdizanja i spuštanja) i orijentacije (položaja). Metalno kućište s koloturama koje rotiraju oko zajedničke osi i primjenjuju se za dizanje. vode i krhotina izbušenih stijena iz bušotine dalje od bušaćeg postrojenja radi umanjivanja opasnosti od požara i transportiranja čestica i krhotina probušenih sijena na prikladnu udaljenost od lokacije bušotine. (6) koncesijski blok. Rasjedanje kore u blokove je proces kojim se formiraju gromadne (blokovske) planine (block mountains). v. Formiranje normalnih rasjeda pri kojima se Zemljina kora dijeli na rasjedne ili strukturne blokove (v. Tip operacije cementacije bušotine radi izolacije zone za perforiranje. gotovo izometrički (ekvidimenzijski) fragment stijene promjera većeg od 4 mm. (2) eruptirajući zdenac. Komponenta opreme bušaćeg postrojenja (garniture) za olakšavanje rukovanja bušaćom opremom velike težine. Otvoriti ventile na plinskoj bušotini kako bi se bušotina očistila od mulja ili radnog fluida za osvajanje. block diagram – blok-dijagram. blown sand – leteći pijesak. (5) kućište koloturnika. Odlaganje kaptažnog ili naftnog plina u zrak (atmosferu).block 102 blown sand block – (1) rasjedni blok. (d) Sloj sedimentne stijene debljine od 60 cm do 120 cm (2 do 4 stope) formiran kalanjem (cijepanjem). U SAD površina bloka je obično 9 četvornih milja. drilling line). Ventil na cjevovodu kojim se isključuje određena sekcija (dionica) cjevovoda. Sinonim: blooey line. fault block. blow down pressure – smanjiti (smanjivati) tlak. procesa ili uređaja (bez konstrukcijskih detalja) u obliku pravokutnika ili blokova i njihov uzajamni odnos odgovarajućim spojnim linijama. Sinonim: block and fall. blooey line – vod za ispuhivanje bušotine. block line – bušaće uže. v. v. v. v. blooie pit. bleed. blowby – istjecanje plina s tekućom fazom. Sinonim: ice cake. blowing a drip – (1) ispuštanje kondenzata iz cjevovoda. Periodično otvaranje ventila na bušotini kako bi se omogućilo brzo strujanje nafte i/ili plina i tako kanal bušotine očistio od nakupljenog taloga i tekućine. Sniziti tlak u cjevovodu kako bi se rastalile smrznute prepreke strujanju i zatim podići tlak. Sinonim: blooey pit. blow a line down – dekomprimirati cjevovod. v.

kanal bušotine. U procesu bušenja – vertikalni sklop opreme za kontrolu bušotine koji se sastoji od protuerupcijskog uređaja (preventera). blow out – erupcija bušotine. blowout-preventer control unit – uređaj za rukovanje protuerupcijskim uređajem (preventerom). v. 2. U geologiji – (a) Opći termin za označavanje malih depresija nalik na tanjur. nedovoljno punjenje kanala bušotine fluidom. često silovito. v. U procesu bušenja – sigurnosni uređaj bušaćeg postrojenja (garniture) za kontrolu slojnog tlaka u bušotini brtvljenjem njena prstenastog prostora oko kolone bušaćih šipki (kada se one nalaze u bušotini) ili brtvljenjem cijelog kanala bušotine (ako u bušotini nema bušaćih šipki). blowout-preventer accumulator – hidraulički akumulator protuerupcijskog uređaja (preventera). blowout-preventer drill. Neke deflacijske udoline mogu imati promjer nekoliko kilometara. protuerupcijski preventer. Pumpa na bušaćem postrojenju (garnituri) namijenjena za osiguravanje hidrauličkog tlaka akumulatora koji služe za rukovanje protuerupcijskim preventerima. sand boil. odnosno zatvaranjem vrha zaštitne kolone. Rane pojave koje ukazuju (upozoravaju) na moguću erupciju su povećanje volumena fluida na površini (tzv. blowout-preventer pump – pumpa protuerupcijskog uređaja (preventera). (c) Plitki bazen koji je nastao na mjestu gdje je vegetacija uništena. površinska erupcija. blowout preventer stack). Drugi oblik pisanja termina: blow out. porast nivoa u bazenu – pit level increase). blowout-preventer control panel – upravljački pult protuerupcijskog uređaja (preventera). Preventerima se također može rukovati s drugog udaljenog mjesta na bušaćem postrojenju. v. deflation hole. deflation hollow. (3) ključanje pijeska. v. (2) deflacijska udolina (kotlina). U pojam deflacijske udoline je obično uključena i priležeća akumulacija pijeska iznesenog iz depresije u slučajevima kada se može razlikovati. blowout. Praktični postupak u kojem svi članovi posade (ekipe) bušaćeg postrojenja (garniture) slijede identični postupak kao u slučaju stvarne erupcije. blowout-preventer rams – čeljusti (ulošci) protuerupcijskog uređaja (preventera). klipovanje kanala bušotine. blowout (blow-out) preventer (BOP) – protuerupcijski uređaj. Protuerupcijski uređaj se obično sastoji od četiri sekcije – tvrdih gumenih čeljusti (zatvaraju prostor oko cijevi svih promjera). Termin se također može pisati u obliku blow-out. Spojen je najčešće vijcima s glavom bušotine i demontira se (uklanja) s bušotine tek nakon što se završi ispitivanje bušotine i na njoj instalira proizvodna oprema. deflation basin. akumulatora i drugih komponenata potrebnih za rukovanje (otvaranje i zatvaranje) protuerupcijskog uređaja (preventera). U procesu bušenja – pult smješten na radnom podištu (platformi) bušaćeg postrojenja (garniture) blizu radnog mjesta bušača za rukovanje (otvaranje i zatvaranje) protuerupcijskim uređajem (preventerom) ili različitim preventerima u protuerupcijskom sklopu. Uzroci erupcija u procesu bušenja mogu biti razni – nedostatna gustoća (relativna gustoća) bušaće isplake. Registrira se vrijeme od zvuka alarma do zatvaranja preventera i navodi u izvještaju bušenja. blowout-preventer operating and control system – sustav za rad i upravljanje protuerupcijskim uređajem (preventerom). iznenadni porast brzine bušenja. (b) Izolirani (osamljeni) brežuljak čiji je vrh otpuhan vjetrom tako da nalikuje na vulkanski krater. tlaka stupca isplake u procesu bušenja) i ako mjere za sprječavanje erupcije nisu bile uspješne. v. underground blowout) kada slojni fluidi nekontrolirano utječu (struje) u slojeve sa sniženim tlakom. blind rams. U procesu bušenja – uređaj za držanje hidrauličkog fluida pod tlakom u posebnim posudama kojim se osigurava brzo i pouzdano rukovanje preventerom (njegovo otvaranje i zatvaranje) – obično komprimiranim zrakom i hidrauličkim tlakom. zasićivanje isplake plinom (pliniziranje isplake) ili vodom. zasićenost isplake plinom ili vodom. v. protuerupcijski (preventerski) sklop. čeličnih odreznih ili slijepih čeljusti (mogu odrezati cijev i potpuno zatvoriti. vodova. blowout. metalnih čeljusti ili uložaka (za obuhvat cijevi određenog promjera. well kick. odnosno zabrtviti. vode i/ili isplake) iz kanala bušotine na površinu (u atmosferu – tzv. prelijevanje isplake pri dodavanju bušaćih šipki i smanjenje težine bušaćih šipki. 1. Sastoji se od čestica formiranih erozijom vjetrom (wind-borne particles). manifold i tlak u prstenastom prostoru s regulatorom za regulaciju tlaka na prstenasti preventer i kontrolu mimovoda. pipe rams). požarom ili prekomjernom ispašom stoke. prirubnica. blowout – (1) erupcija bušotine. strujanje (istjecanje. preventer. Sinonimi (za sve tri definicije): blowout basin. 1. pad tlaka isplačne pumpe. blowout drill – vježba rukovanja protuerupcijskim uređajem (preventerom). preventer. Sinonimi: BOP. zdjelu ili korito koje su nastale erozijskom djelatnošću vjetra na već postojećoj dini (sipini) ili drugom pješčanom sedimentu (osobito na područjima s pokretljivim pijeskom ili rastresitim tlom ili gdje je zaštitni površinski vegetacijski pokrov poremećen ili uništen). shear rams) i bušaće prirubnice (drilling spool) – metalni priključci za vod za prigušivanje ili sapnički vod i vod za gušenje bušotine). eolski pijesak (eolian sand). v. gubitak cirkulacije isplake. blowout-preventer drill – vježba rukovanja protuerupcijskim uređajem (preventerom). Sinonim: blowout drill. Preventer je zadnja zaštita od erupcije bušotine.blowout 103 blowout-preventer stack nošen) vjetrom. ventila. ventila i nazuvica i . surface blowout). izbacivanje) fluida koji se nalaze u bušotini ili slojnih fluida (plina. Nekontrolirano. na primjer. Komponente (dijelovi. instrumentni zrak pulta. dok drugi tip preventera može odrezati bušaću šipku koja prolazi kroz njega. U procesu bušenja – sustav (sklop opreme) koji se sastoji od pumpi. blow-out – deflacijska udolina (kotlina). blowout-preventer stack – sklop protuerupcijskog uređaja (preventera). accumulator. Bušotina će nekontrolirano eruptirati kada je slojni tlak veći od tlaka hidrostatičkog stupca fluida u njenom kanalu (na primjer. Različiti tipovi protuerupcijskih uređaja su montirani u sklopu protuerupcijskog uređaja ili preventerskom sklopu (v.. Nekontrolirana erupcija može biti i podzemna (v. nafte. Sadržava četveroputne regulacijske ventile za aktiviranje preventera. elementi) protuerupcijskog uređaja (preventera) koje služe za njegovo zatvaranje i brtvljenje (hermetizaciju) kanala bušotine. manometre za akumulator.

na primjer. Temperatura ostaje konstantna sve dok ne ispari sva tekućina. bog – (1) močvara. Sinonim: leaf clay. Vegetaci- ja karakteristična za takvu močvarnu sredinu.000001. body of a bit – tijelo bušaćeg dlijeta. ribe koštunjače. blowout. v. body test – visokotlačno ispitivanje kućišta. volcanic bomb. drilling bit body. bone breccia – koštana breča. osteichthyans. Postoje najmanje dva različita mjesta s kojih se rukuje preventerskim sklopom (uključujući kontrolni pult na postrojenju). Najniža temperatura pri kojoj započinje vrenje tekućine. vapnenca ili šljunka) s obilnim sadržajem kostiju ili dijelova kostiju fosilnih životinja. bodily seismic wave – prostorni seizmički val. Kod bušenja na moru (odobalnog bušenja) protuerupcijski sklop je smješten na dnu mora. ono se određuje za standardni tlak (101. Termin u žargonu za novog. određivanje tlaka pare). obično čelična. true boiling point. book clay – lisnata glina. Izvlačivi čep pričvršćen za bušaću šipku koji se primjenjuje za ispitivanje protuerupcijskog uređaja (preventera. Spušta se žičanim užetom. Hemipelagički tip mulja plavičasto-sive boje zbog postojanja sulfida željeza i organske tvari. bone bed – sloj bogat kostima. cijanobakterije. body wave. Svaki sloj sedimentnih stijena (obično tanki sloj pješčenjaka. v. protuerupcijskog (preventerskog) sklopa (blowout preventer) ili glave bušotine (wellhead). (c) Čelični cilindar za izvođenje kemijskih ispitivanja pod tlakom (na primjer. v. Pri tom tlaku se ispituje samo kućište. flowing artesian well. temperatura vrenja (ključanja). a ispitivanje se ne izvodi kada su zatvoreni ventili ili čeljusti. Tekuća faza se zatim šalje u frakcionator za separaciju u frakcije. za razliku od površinske pjene (pjene s mjehurićima na površini tekućine. buster. riblje ljuske. (2) vulkanska bomba. boiling point – vrelište. boiling range – područje destilacije. pomoćni kompresor. a aktivira ubacivanjem metalne šipke ili prethodno podešenim satnim mehanizmom. Pjena koja se sastoji od tekućine sa sferičnim mjehurićima distribuiranim u cijeloj tekućini i ne diže se do površine. Kvocijent (omjer) gravitacijskih i kapilarnih sila (gravitational forces. Vodeni plin proizveden djelovanjem vodene pare na vrući (ugrijani) koks. blow well – eruptivna arteška bušotina. na primjer. v. v. Često sadrži i druge organske ostatke. Sirove nafte velike relativne gustoće i visoke viskoznosti mogu formirati konzistentnu pjenu. Temperatura pri kojoj je tlak zasićene pare tekućine jednak vanjskom atmosferskom tlaku i pri kojoj tekućina slobodno vrije. Bond number – Bondov broj.325 paskala ili 1. body test. Budući da vrelište tekućine zavisi od vanjskog atmosferskog tlaka. v. blue whistler – plinska bušotina. surface foam). (2) močvarna vegetacija. v. Na primjer. a dvostruki sklop (double stack) ima preventere na morskom dnu i na platformi. boll-weevil tool – privremena alatka za nuždu. zube i koprolite. koje se izvodi pri znatno većem tlaku od nominalnog tlaka (rated pressure) opreme. (2) stvaranje pješčanih nanosa. Gruba alatka ili naprava izrađena na radilištu za trenutnu namjenu. blue-green algae – modrozelene (sinje) alge. absolute boiling point. blowout well – nekontrolirano eruptirajuća bušotina. Sinonim: seismic body wave. bomb – (1) bomba. blue gas – nekarburirani vodeni plin. boll weevil – neiskusni naftni radnik. v. cyanobacteria. v. bog peat – močvarni (mahovinasti) treset. s debelom stijenkom za uzorkovanje slojnih fluida (nafte ili plina) pod tlakom u bušotini. blowout preventer) posjedanjem u kućište glave zaštitne kolone (casinghead housing). boll-weevil plug – izvlačivi čep za ispitivanje protuerupcijskog uređaja (preventera). Akumulacija kostiju ili fragmenata kostiju koje su često pomiješane sa zemljom i pijeskom i cementirane (vezane) kalcij-karbonatom. bobtail (bob-tail) plant – postrojenje za izdvajanje tekućih ugljikovodika. Prostorni seizmički valovi mogu biti longitudinalni (P-val – v. bog moss – močvarna mahovina. highmoor peat. v. sphagnum moss. Ne zahtijeva iskusnog rukovatelja. Tlakom koji djeluje odozgo osigurava se hermetizacija (brtvljenje) kanala bušotine. Sinonim: osseous breccia. capillary forces). v. Kompresor koji se rabi za pove- . Pijesak prenesen kopnenim vjetrovima preko neke prepreke i sedimentiran na njenoj strani koja je okrenuta prema kopnu ili u obliku površinskog sloja u laguni.013 bar). Seizmički val (v. blowover – (1) pješčani nanos. body foam – konzistentna pjena. šaš i vrijes. Sinonim: shell test. (a) Posuda. Plinsko postrojenje za izdvajanje tekućih ugljikovodika iz plina. Vodom zasićeno spužvasto tlo koje se ponajprije sastoji od mahovina i sadrži oksidirane raspadajuće biljne ostatke (vegetaciju) koji se mogu pretvoriti u treset. Glina sedimentirana u tankim listićavim proslojcima (tankim laminama nalik na listove). body wave – prostorni (prostorni seizmički) val. Sinonim: bubble point. bony fishes – koštunjače. koštunjave ribe. body wave. U procesima konvencionalnog zavodnjavanja (waterflood) Bondov broj je približno jednak 0. v. S wave). v. (b) Posuda s manometrom za mjerenje i zapisivanje tlaka u bušotini. tresetnica. tlačna posuda. seismic wave) koji prolazi kroz unutrašnjost Zemlje s načinom širenja (prostiranja) neovisnim o bilo kojoj graničnoj površini (površini razdjela). blue mud – plavi (modri) mulj. v.blowout well 104 booster spojen je s glavom bušotine (zaštitne kolone). pješčani sedimenti nastali transportiranjem (prenošenjem) pijeska jakim vjetrovima (koji pušu prema obali) preko otočnih prudova u lagune smještene duž obale Meksičkog zaljeva u Teksasu. booster – (1) kompresor za povišenje tlaka. neiskusnog radnika na bušaćem postrojenju (garnituri) ili naftnom polju (često se opisuje terminom green ili green hand – u doslovnom prijevodu: «zelen»). osobito takav sediment koji je nastao u vapnenačkim spiljama ili na drugim mjestima gdje obitavaju životinje. P wave) ili transverzalni (S-val – v. bodily wave – prostorni seizmički val. distillation range. osobito sfagnum ili tresetna mahovina. body-test pressure – tlak ispitivanja kućišta. Ispitivanje kućišta (tijela) tlačne opreme (pressure equipment). gas well. mah tresetar.

Spušta se u bušotinu s kolonom za instrumentaciju (fishing string) i nalazi se iznad škara. U karotaži – izobličenje karotažnih dijagrama (krivulja. buster. oblika i drugih karakteristika kanala bušotine te isplačne obloge (kore) i katkada zone infiltracije (invaded zone). 1. peripheral fault. kompenziranim karotažama (compensated logs). pomoćni kompresor. Fluid u škarama za pojačavanje (na primjer. Podmorski pješčani hrbat u vrlo plitkoj vodi čija krijesta može doseći nivo vode pri oseki. fishing tool) koja se rabi za pojačavanje snage udaraca mehaničkih škara (mechanical jar) ili hidrauličkih škara (hydraulic jar) primijenjenih za oslobađanje zaklinjenih (zaglavljenih) cijevi u bušotini. (2) izbušeni zdenac (bunar). a intervalno vrijeme širenja longitudinalnog akustičkog vala se mjeri prema razlici u vremenima nailazaka vala na prijamnike. Masivi kristaličnih stijena koji s morske (vanjske) strane obrubljuju fanerozojske orogenetske pojaseve blizu ruba sjevernoameričkog kontinenta (u skladu sa široko prihvaćenom geološkom koncepcijom u prvoj polovici 20. borderland – borderlend. v. booster compressor – kompresor za povišenje tlaka. Korekcija utjecaja dubinskih uvjeta se vrši tzv. buster. a u trenutku kada krhotine dospiju u širi prstenasti prostor bušotine i tlak se snizi.). Neporemećena zona je zanimljiva specijalistima karotaže. (1) v. što je možda uvjetovano procesom bržeg hlađenja ili asimilacijom materijala iz okolne stijene. borehole environment – okoliš bušotine (kanala bušotine). v. geolozima i tehnolozima razrade. (3) prijelaznik za hvatanje metalnih otpadaka. U procesu bušenja – alatka za instrumentaciju (hvatanje i izvlačenje predmeta iz bušotine. pomoćna pumpa. conductor pipe. (2) v. 1. podataka) uzrokovano utjecajem promjera. v. dio u koji je prodro isplačni filtrat se naziva zona infiltracije (invaded zone). booster jar – škare za pojačavanje udaraca. booster pump – pumpa za povišenje tlaka. Tijekom glodanja isplaka pod visokim tlakom potiskuje metalne krhotine u uski prostor između košare i stijenke kanala bušotine. 2. Sinonim: boot basket. booster. borehole compensated acoustilog. U karotaži bušotina – prstenasta područja (zone) oko kanala bušotine koja nastaju u procesu bušenja poroznih i propusnih formacija (ili zona) s ispiranjem isplakom zbog prodora dijela isplačnog fluida u formaciju i istiskivanja slojnih fluida (ugljikovodika i/ili slojne vode) dublje u formaciju. Stanica na polju za pumpanje na glavnu stanicu ili u rezervoare. v. Sinonim: booster compressor. Rubni dio eruptivne intruzije (tijela eruptivnih ili magmatskih stijena) koji se teksturom i sastavom razlikuje od glavnog intruzivnog tijela. v. bored well. v. borehole cementing – cementacija bušotine. preventer. Danas je ta koncepcija odbačena budući da kontinentalna kora ne izlazi izvan granica kontinen- tnskih šelfova (završava blizu njihovih rubova). borehole compensated sonic log. stoljeća). 1. boot – (1) konduktor. borehole compensated acoustilog – kompenzirana akustička (zvučna) karotaža. boot sub – košara za hvatanje pri glodanju. booster station – (1) pomoćna pumpna stanica. procjenu poroznosti. 2. buster. BOP – protuerupcijski uređaj (preventer). (2) odušna cijev rezervoara. border fault – rubni rasjed. intermediate pump station. compensated sonic log. 1. Pumpa koja se rabi za povećavanje tlaka nafte u cjevovodu. 1. bore-bit – bušaće dlijeto. v. v. Takav tip košare se također može postaviti iznad bušaćeg dlijeta u procesu rutinskog bušenja za skupljanje malih komada metala koji bi mogli oštetiti dlijeto. (2) pomoćna pumpna stanica. pumpna međustanica. v. v.booster compressor 105 borehole geometry tool ćavanje tlaka plina u cjevovodu. junk sub. deviation survey. borehole effect – utjecaj bušotine. v. litološku identifikaciju. Sinonim: booster pump. utvrđivanje zona s anomalno visokim tlakom i proračun akustičke impedancije i koeficijenta refleksije (u kombinaciji s karotažom gustoće). junk basket. (2) pumpa za povišenje tlaka. v. Sinonimi: BHC sonic log. Primjenjuje se za analizu elektrofacijesa. bore hole – kanal bušotine. Većina geoloških dokaza u prilog koncepcije borderlenda se može drugačije interpretirati. borehole geometry tool – alatka za određivanje geo- . (2) košara za hvatanje pri glodanju. Metoda kompenzirane akustičke karotaže je osobito prikladna za zone s niskom poroznošću (nepovoljni utjecaji geometrije kanala bušotine nisu veoma izraženi). boot basket – (1) pauk za hvatanje. v. (3) podvodni prud. hole. Pribor za karotažu ima dva predajnika (transmitera) i dva prijamnika. Sinonim: booster intermediate station. borehole. jar intensifier. drilling bit. cementing. booster intermediate station – pomoćna pumpna stanica. Dio formacije (gledajući u smjeru od kanala bušotine) iz kojeg su istisnuti slojni fluidi se naziva isprana zona (flushed zone). v. Pumpna stanica cjevovoda (obično glavnog). boundary fault. Akustička (zvučna) karotaža s kompenzacijom (korekcijom) utjecaja dubinskih uvjeta (uvjeta bušotine) na podatke mjerenja. a iza nje je neporemećena zona formacije (uninvaded zone) u kojoj slojni fluidi nisu zagađeni isplakom. sekundarne poroznosti (u kombinaciji s nuklearnom karotažom) i mehaničkih svojstava formacija (moguća je samo u kompaktnim formacijama). hole. pomoćna pumpa. v. Skraćenica termina blowout preventer (v. one padaju u košaru. borehole compensated sonic log – kompenzirana akustička (zvučna) karotaža. U procesu bušenja – naprava postavljena iznad glodala tijekom operacije glodanja u kanalu bušotine koja služi za hvatanje i izvlačenje (vađenje) sitnih metalnih krhotina. booster station. Sinonimi: jar accelerator. booster. zbog čega bi veliki dijelovi kontinentalne kore teško mogli potonuti u oceanske bazene izvan zone šelfa. borehole directional survey – mjerenje (određivanje) smjera bušotine (kanala bušotine). dušik) komprimira se kada se kolona za instrumentaciju podiže i oslobađanjem posebnog mehanizma dolazi do njegove ekspanzije koja pojačava snagu udarca. border facies – rubni facijes. pumpna međustanica. bored well – izbušeni zdenac (bunar). v. bore – (1) kanal bušotine. Borderlendi su tektonski bili aktivniji nego Kanadski štit (Canadian Shield) i postupno su iščeznuli toneći u oceane. Plitka vodna bušotina (dubine od 3 metra do 30 metara) velikog promjera (od 20 do 90 cm) koja je izrađena ručnim ili mehaničklim bušenjem. Sinonim: bore. conductor pipe. boot sub.

u manjoj mjeri. bottle-type submersible rig – poluuronjivo bušaće postrojenje od cilindara. drill cuttings. bottle test – ispitivanje razbijanja emulzije. garnitura) za bušenje. bottom-bed load – transportirani sedimentni materijal dna korita. algi) ili životinja (spužava. Dubinski pribor za dobivanje ultrazvučne slike kanala bušotine. v. Najniži ili najdublji dio (točka) bušotine (kanala bušotine). borehole temperature – temperatura na dnu bušotine. v. v. v. v. Pribor za gravimetrijska mjerenja na različitim dubinama u zacijevljenoj bušotini (bušotini sa zaštitnom kolonom) i nezacijevljenoj (bez zaštitne kolone). briozoa. (2) bušenje. bottom hole (BH. boring rig – bušaće postrojenje (uređaj. well spacing. Sinonimi: bottomland. v. v. drillstring) u bušotini radi ostvarivanja opterećenja na bušaće dlijeto i održavanja njegova smjera bušenja. v. kostima ili drugim tvrdim dijelovima beskralješnjaka i kralješnjaka kao urezi. Rabe se u domaćinstvima i industriji kao gorivo. v. karotažni dijagram (krivulja)bušotine. borehole televiewer – dubinski televizor. v. v. borehole gravimeter. Tipovi dubinskih bušaćih sklopova (ovisno o uvjetima bušenja) jesu: (a) glatki bušaći sklop (slick bottomhole assembly) – bušaći sklop bez stabilizatora koji . Volumen bušotine (kanala bušotine) izračunan prema dijagramu dijametriranja bušotine (kavernogramu – caliper log). Zastarjeli sinonim termina driller’s log (v. drilling mast. U geomorfologiji – (a) Dno. percussion drilling. bore meal – bušaći mulj. v. boring mud – bušaća isplaka. borehole gravimeter – dubinski gravimetar. butan ili smjesa propana i butana koji se drže u bocama pod tlakom. Primjenjuje se za detekciju i izučavanje pukotina u ležišnoj stijeni u okolišu bušotine ili za kontrolu korozije ili oštećenih spojnica zaštitne kolone u bušotini (termin je komercijalni naziv). v. Zastarjeli sinonim termina driller (v. drilling. toranj za bušenje. gustoća mreže bušotina. v. bušaći majstor. v. (2) dijagram (krivulja) karotaže bušotine. (b) Dio jezera u dolini U-oblika danas pokriven sedimentima istaloženim vodotocima koji utječu u jezero. borehole survey – (1) dubinsko mjerenje devijacije bušotine. boring master – bušač. ravna i obično plodnim tlom pokrivena ravnica (osobito u dolini rijeke Mississippi). drilling bit. boring porosity – poroznost rovanja.). v. bottomhole (bottom-hole) assembly (BHA) – dubinski bušaći sklop (sklop bušaćih alatki). bottled gas – plin u bocama. boring tool – bušaće dlijeto. v. v.borehole geophysics 106 bottomhole (bottom-hole) assembly (BHA) metrije bušotine (kanala bušotine). Dubinski pribor za mjerenje (određivanje) azimuta i nagiba (otklona od okomice) bušotine (kanala bušotine). driller. flat. boring mast – bušaći jarbol. nekih rakova). boring log – dnevnik (žurnal) bušenja. v. drilling time. Pokretno poluuronjivo bušaće postrojenje konstruirano (izgrađeno) od više čeličnih cilindara – kada se cilindri potope postrojenje potone i osloni se o dno. Karotaža u bušotinama koje nisu ni naftne ni plinske. crva. ali se nalazi u blizini bušotine. Ukapljeni propan i. Vidljivi su na ljušturama. drill cuttings. v. Nalazi se na dnu pumpe. boring tower – bušaći toranj. Također travnata nizina nastala taloženjem aluvije duž riječnog korita. borer – bušač. directional survey. bh) – dno bušotine. bottomhole. (2) dno doline. Televizor emitira u bušotini impulsni. v. uski snop ultrazvučne energija koji skenira stijenku kanala bušotine pomicanjem pribora prema ušću bušotine. (c) dno doline. drill cuttings. borehole log – dijagram (krivulja) karotaže bušotine. Može bušiti u vodama dubine do 30 metara (100 stopa). borehole geophysics – geofizička ispitivanja u bušotinama. cementing plug. bottomhole assembly. valley floor. a kada se voda ukloni iz cilindara postrojenje pluta na vodi. drilling mud. U geografiji – nizinska. Postupak ispitivanja radi određivanja najdjelotvornije kemikalije i njene potrebne količine za razbijanje emulzije tipa «nafta u vodi». korito. v. bottomhole temperature. interval. bottom cementing plug – donji cementacijski čep. bottom hold-down – donji zahvatni držač (sidreno uporište) dubinske pumpe. garnitura). well log. Jednostavni dubinski bušaći sklop se sastoji od bušaćeg dlijeta (drilling bit) i nekoliko teških šipki (drill collar). karotažni dijagram (krivulja) bušotine. boring by percussion – udarno (perkusijsko) bušenje. v. lowland. borings – bušaći mulj. teških šipki i otežanih bušaćih šipki i dlijeta-proširivača dubinski sklop može imati stabilizatore kolone bušaćih šipki. Azimut se mjeri magnetskim kompasom ili giroskopom. bottom assembly – dubinski bušaći sklop (sklop bušaćih alatki). žljebovi (brazde) ili rupice. Uzorku emulzije se dodaju različite kemikalije i nakon što se utvrdi najdjelotvornija dodaju se njene različite količine radi određivanja minimalnog potrebnog volumena za razbijanje emulzije. well log. boring journal – dnevnik (žurnal) bušenja. v. rotary drilling. driller’s log. Trag životne aktivnosti fosilnih organizama – biljaka (gljiva. Sidreni uređaj (anchor) za držanje dubinske pumpe s klipnim šipkama (sucker-rod pump) u radnom položaju. postrojenje (uređaj. drilling derrick. borehole spacing – razmak bušotina. drilling rig. boring – (1) trag bušenja (svrdlanja). bottom – (1) dno. a nagib njihalom. a može također uključivati i dlijeto-proširivač (bottomhole reamer) kanala bušotine (iznad bušaćeg dlijeta ili iznad prve bušaće šipke). borehole gravity meter – dubinski gravimetar. boring by rotation – rotacijsko bušenje.). Gravimetar je osjetljiv na gustoću stijena u okolišu kanala bušotine i rabi se za određivanje horizontalnog protezanja ležišne stijene i mogućeg položaja potencijalne ležišne stijene koja nije bila probušena. boring time – vrijeme čistog bušenja. v. burrow porosity. bed-material load. boring sludge – bušaći mulj. površina zemlje iznad koje se nalazi neka vodena masa. borehole volume – volumen bušotine (kanala bušotine). Sinonim: borehole gravity meter. Osim bušaćeg dlijeta. nizina. U procesu bušenja – sklop teških bušaćih alatki ugrađen u donji dio bušaće kolone (kolone bušaćih alatki. Mjerenje se može izvesti u jednoj točki ili na više točaka. Aluvijalna ili vodoplavna (poplavna) ravnica.

adjustable choke. storm choke) jest tip dubinske erupcijske sapnice koja automatski prekida strujanje ako je protok veći od prethodno određenog. Manometar za mjerenje statičkog ili dinamičkog tlaka u bušotini (shut-in pressure. wellhead choke. Sapnica (choke) ili prigušnica (orifice). casing-tubing annulus). Može biti pokretana elektromotorom (electric pump). postavljena u donjem dijelu kolone uzlaznih cijevi (tubing). Olujna sapnica (v. bottomhole choke. Fluidi u separatoru struje zavojitom putanjom izazivajući tako separaciju plina i njegovo strujanje u prstenasti prostor između kolona uzlaznih i zaštitnih cijevi (tubing-casing annulus). bottomhole (bottom-hole) flow bean – dubinska erupcijska sapnica. primjenjuje se za smanjivanje devijacije bušotine. (1) U procesu bušenja – hidrostatički tlak zbog težine stupca cirkulirajuće isplake u bušotini (2) U procesu proizvodnje – slojni ili ležišni tlak u bušotini na dubini produktivne formacije ili intervala izmjeren zapisnim dubinskim manometrom. pendulum bottomhole assembly) – sastavljen od bušaće šipke. za regulaciju tlaka i ograničavanje uzlaznog strujanja fluida u svrhu regulacije protoka (rate of flow) i plinskog faktora (gas/oil ratio). Dubinski bušaći sklopovi se također opisuju kao: (a) zglobni (articulated bottomhole assembly). deep-well oil pump. downhole assembly. Položaj najnižeg dijela kanala bušotine s obzirom na položaj na površini. Razlikuje se dinamički tlak na dnu (kada fluidi struje – flowing bottomhole pressure) i statički tlak (kada nema strujanja fluida i tlak raste i stabilizira se – static bottomhole pressure) koji je jednak slojnom ili ležišnom tlaku. Dubinski uređaj (downhole device) za separaciju nafte i plina prije pumpanja nafte dubinskom pumpom u bušotini kako bi se spriječila blokada plinom i povećala efikasnost pumpe. bottomhole (bottom-hole) oil pump – dubinska pumpa (naftna pumpa). v. teških šipki. Tlak se zapisuje na dijagramu sa satnim pomicanjem. Sinonimi: bottomhole manometer. Sinonimi: bottomhole separator. bottomhole (bottom-hole) packer – pridnena dubinska brtvenica (paker). v. statičkog (shut-in pressure) ili dinamičkog (flowing pressure). downhole gas separator. (c) orijentirani (oriented bottomhole assembly) i. flowing pressure) na zadanoj dubini. Separator je pričvršćen za dno kolone uzlaznih cijevi (tubing) ispod usisnog ventila pumpe (standing valve) i jedini je ulaz fluida u pumpu. stabilizatora i bušaćeg dlijeta. bottomhole (bottom-hole) manometer – dubinski manometar. bottomhole (bottom-hole) pressure gage (gauge) – dubinski manometar. bottomhole pressure gage. v. bottomhole pressure bomb. Cementni čep (cement plug) ili most (bridge) postavljen blizu dna bušotine radi izolacije dijela njenog kanala ispod čepa. dlijeta-proširivača. Sinonim: bottomhole flow bean. dubinskog motora i bušaćeg dlijeta (pričvršćenog za motor). Mjeri se dubinskim manometrom (v. oil-well pump. v. bottomhole (bottom-hole) circulating pressure – tlak cirkulacije na dnu bušotine. hidraulički (hydraulic pump) ili s površinskim pogonskim uređajem s klipnim (pumpnim) šipkama (sucker-rod pump). proširivača. bottomhole (bottom-hole) pressure bomb – dubinski manometar. Sinonimi: bottomhole oil pump. bottomhole (bottom-hole) differential pressure – diferencijalni tlak na dnu bušotine. deep-well pump. Dubinska brtvenica postavljena blizu dna kanala bušotine (bottom of well) kako bi se spriječilo uzlazno strujanje fluida u prstenastom prostoru između dviju kolona cijevi (obično između kolona zaštitnih i uzlaznih cijevi. teških šipki i bušaćeg dlijeta. (b) upravljivi (steerable bottomhole assembly). anchor packer. bottomhole (bottom-hole) choke (BHC) – dubinska erupcijska sapnica. Mjerenje slojnog ili ležišnog tlaka (reservoir pressure). packedhole assembly) – bušaći sklop sa stabilizatorom koji se sastoji od bušaćih šipki. na zadanoj dubini u bušotini manometrom koji se spušta žičanim užetom. Razlika između ležišnog tlaka i tlaka na dnu proizvodne bušotine. bottomhole (bottom-hole) pump – dubinska pumpa (naftna pumpa). Tlak na fluid koji cirkulira na dnu bušotine. Tlak se također može mjeriti senzorom postavljenim u koloni uzlaznih cijevi (tubing) na dnu bušotine. bottomhole (bottom-hole) pressure buildup test – ispitivanje metodom porasta tlaka. bottomhole pressure ga(u) ge. v. . Jedan tip takvog uređaja pretvara mjerenje tlaka u električne signale koji se prenose na površinu gdje se kontinuirano ili periodički očitavaju. downhole drilling motor. (c) njihajni (klatni) bušaći sklop (pendulum assembly. bottomhole pump. bottomhole (bottom-hole) location – položaj dna bušotine. bottomhole (bottom-hole) curve – krivulja tlaka na dnu bušotine. bottomhole (bottom-hole) heater – dubinski grijač. Sinonimi: bottom assembly. bottomhole (bottom-hole) gas separator – dubinski separator (plinski separator). bottomhole (bottom-hole) pressure test – mjerenje tlaka u bušotini. positive choke. bottomhole (bottom-hole) motor – dubinski motor (bušaći motor).bottomhole (bottom-hole) choke (BHC) 107 bottomhole (bottom-hole) pump je sastavljen samo od regularnih bušaćih šipki. v. Pad tlaka na dnu pokazuje da je ležište u stanovitoj mjeri iscrpljeno. Pumpa na dnu naftne bušotine za umjetno podizanje nafte iz bušotine na površinu. v. bottomhole pressure gage. bottomhole (bottom-hole) pressure recorder – zapisni dubinski manometar. pressure buildup test. Grijač na dnu bušotine za zagrijavanje i proizvodnju teške. teških šipki na donjem kraju bušaće kolone i bušaćeg dlijeta. v. bottomhole (bottom-hole) plug – čep na dnu bušotine. dva ili tri prolazna otvora (bore) ovisno o broju kolona uzlaznih cijevi (tubing) u bušotini. bhp) – tlak na dnu bušotine. viskozne nafte. kosog bušaćeg prijelaznika. v. bottomhole-pressure gage) – mjerenje se često izvodi za više različitih protoka (kapaciteta proizvodnje bušotine) za proračun produktivnosti bušotine. (b) kruti bušaći sklop (packed assembly. teških šipki. bottomhole (bottom-hole) pressure (BHP. (d) neorijentirani (nonoriented bottomhole assembly). Često se postavljaju za izolaciju iscrpljenih ili vodonosnih zona ležišta. i (d) bušaći sklop s dubinskim motorom (downhole motor assembly) – sastavljen od bušaćih šipki. Pridneni paker može imati jedan. Spušta se žičanim užetom. Krivulja tlaka (porasta tlaka) koja se rabi za izučavanje proizvodnih karakteristika naftnih i plinskih ležišta.

v. bottomland. Struktura uobičajena u serijama . bottom sample – uzorak s dna. Električna uronjena pumpa (electric submersible pump) s obratnim položajem motora i pumpe – pumpa je na dnu bušotine. boudin – budina. 3. postavljen u donjem dijelu kolone uzlaznih cijevi (tubing string) s funkcijom sličnom dubinskoj sapnici (bottomhole choke). 2. subsidence. gubitak cirkulacije isplake. v. Sinonim: subsurface sample. Kompletno izvlačenje bušaćih alatki iz bušotine (od njena dna do vrha). bottomset (bottom-set) bed – donji sloj delte. U oceanografiji – najdublja i najgušća vodena masa (masa oceanske vode) formirana njenim hlađenjem na površini u području visokih geografskih širina. bottom-water drive. tj. Ostatak primjesa istaloženih iz sirove nafte u skladišnim rezervoarima (storage tanks). bht) – temperatura na dnu bušotine. bottom load – transportirani sedimentni materijal u koritu. edge water) ili vezane vode (v. podinski vodotlačni režim.bottomhole (bottom-hole) regulator 108 boudinage subsurface oil pump. Ekstremno visoke temperature na dnu se mogu pojaviti u dubokim bušotinama ili na područjima s nenormalno visokim geotermičkim (geotermalnim) gradijentom. v. bottom. osnovna) morena. v. deep water. bottomhole (bottom-hole) regulator – dubinski regulator. v. Jezgra stijene izvađena iz bušotine specijalnom alatkom za izučavanje karakteristika ležišta. Slojna ili ležišna temperatura (reservoir temperature) u bušotini u točki (na dubini) nasuprot produktivnom sloju. (1) Uzorak sirove nafte uzet sa dna ili blizu dna skladišnog rezervoara (storage tank). basic sediment(s) and water. bottomset bed. strukturi budinaž (v. electric submersible centirfugal pump. ground moraine. v. Uzorak ležišnih fluida uzet na dnu bušotine za razliku od uzorka uzetog iz separatora (separator sample) ili površinskog uzorka (surface sample). Takve temperature (veće od 250 °C) mogu uzrokovati stanovite tehnološke probleme u bušotinama. (2) talog i voda. (2) Uzorak uzet iz nižeg mjesta cjevovoda. bottom water – (1) podinska voda. sucker-rod pump. U presjeku imaju buričasti oblik. bottomhole gas separator. boudinage – budinaž. bottomset – donji sloj delte. v. v. v. nizina. bottoms – (1) talog u rezervoaru. v. aquifer) ležišta koji zaliježe neposredno ispod naftne zone ležišta. surface water. Ventil je normalno zatvoren i otvara se kod zadanog diferencijalnog tlaka. tonjenje) Zemljine kore. Sinonim: bottomset. v. Obično se mjeri nakon što je bušotina bila izvjesno vrijeme zatvorena kako bi fluidi u bušotini postigli stanje termičke ravnoteže. v. (2) pridnena voda. sloj donjeg dijela delte. hydraulic bottomhole pump. Rezultat ispitivanja u svrhu određivanja prisutnosti čvrstih čestica i vode. Uključuje poluuronjiva i samopodizna bušaća postrojenja. bottom-water drive reservoir – ležište s režimom podinske vode (podinskim vodotlačnim režimom). Naprava postavljena na vrhu (najgornji fiting) erupcijskog uređaja na ušću bušotine koja osigurava brzo i sigurno priključivanje lubrikatora za klipovanje ili ispitivanje bušotine i omogućuje pristup punim prolaznim presjekom do erupcijskog uređaja. boudinage) koji su raspoređeni paralelno pružanju sloja i uzajamno su spojeni ili razdvojeni. bottomhole (bottom-hole) test adapter – prijelaznik za dubinska ispitivanja. bottomhole (bottom-hole) separator – dubinski separator (plinski separator). Jedan od horizontalnih ili blago nagnutih slojeva sitnozrnastih sedimenata (silt i glina) istaloženih na dnu mora ili jezera ispred nastupajućeg ruba delte. v. bottoms-up circulation time – vrijeme uzlazne cirkulacije (vrijeme kašnjenja) uzorka probušene stijene. (2) jezgra. Čvrsti i tekući ostaci u sirovoj nafti koji se nakupljaju na dnu skladišnih rezervoara (storage tanks).water drive. bed load. bottomhole (bottom-hole) sample – (1) dubinski uzorak. bottomhole (bottom-hole) temperature (BHT. (2) ostatak. (2) Opći termin koji označava svaki tektonski uklopak ili leću (tectonic inclusion) bez obzira na njihov oblik ili postanak. (2) dizanje isplake u bušotini. Postupno su prekrivani sedimentima prednjeg dijela delte (v. na primjer u procesu bušenja mogu izazvati ubrzano zgušnjivanje bušaćih fluida na bazi vode. a povećanje njihove viskoznosti i gustoće može imati za posljedicu smanjenje brzine bušenja. bottom-supported offshore drilling rig – morsko bušaće postrojenje s osloncem o dno. lag time. Režim istiskivanja nafte iz ležišta (iskorištavanja ležišta) tlakom podinske vode. topset bed). Tip pokretnog postrojenja za bušenje u podmorju s dijelom konstrukcije u kontaktu s dnom mora kada se nalazi na lokaciji bušotine i tijekom procesa bušenja. bottom subsidence – spuštanje (slijeganje. foreset bed) i sedimentima gornjeg dijela delte (v. reservoir drive. vode u vodonosnom bazenu napajanja (akviferu. zajedno s česticama probušene stijene. klipovanje kanala bušotine pri izvlačenju kolone bušaćih šipki i zaglavljivanje bušaćih alatki (spomenuti problemi se mogu ublažiti uporabom bušaćih isplaka na bazi ulja). bottoms and bottom settlings (BS) – talog na dnu rezervoara. bottom-intake electric submersible pump – električna uronjena pumpa s usisom na dnu bušotine. talog i voda. Podinska voda čini dio ležišne energije (tip režima iskorištavanja ležišta) i znatno utječe na ponašanje ležišta. v. bottom settlings and water – (BS&W) – (1) mulj i voda. intermediate water. bottom-water drive – režim podinske vode. subsurface pump. middle sample. bottoms up – (1) izvlačenje (vađenje) kolone bušaćih alatki (bušaće kolone). bottom land – dno doline. bottom moraine – podinska (temeljna. connate water). dođe do površine. residue. Ventil. (1) Jedan od niza izduljenih lećastih segmenata stijena u tzv. Nalazi se u osnovici punog profila deltnih sedimenata. upper sample. v. 1. Slobodna (pokretljiva) voda u vodonosnom sloju koji zaliježe neposredno ispod naftnog ili plinskog ležišta za razliku od rubne vode (v. Ostali dio postrojenja se nalazi iznad površine mora. Može također imati unutarnji navoj koji služi za postavljanje elevatora za spuštanje i izvlačenje kolone uzlaznih cijevi (tubinga) i erupcijskog uređaja. tectonic lens. Uzlazna cirkulacija bušaće isplake u kanalu bušotine prije nego što isplaka na dnu bušotine.

boulder 109 boundstone izrazito deformiranih sedimentnih i metamorfnih stijena u kojima je kontinuirani kompetentni sloj (sloj kompetentne stijene). v. v. rezidualni blok. b. Tip konsolidirane (cementirane) stijene koja se sastoji uglavnom od blokova (v. phase boundary. Sinonim: sausage structure. stratotype. boulder of decomposition) i razaranjem ili mehaničkim trošenjem (mechanical weathering. Sinonimi: residual boulder. boulder of weathering – blok trošenja (raspadanja). boulder conglomerate – konglomerat (valutičnjak) s blokovima. površina koja odjeljuje stijene različitog tipa ili starosti) ili linija koja razdvaja dvije kartografske jedinice na geološkoj karti. boudin). boundary pressure – tlak na kontaktu. boulder of disintegration. boulder of disintegration). izduljene paralelno s osi bore. v. (2) Glacijalni (ledenjački) sediment. v. Blok trošenja (v. pri čemu je očuvao relativno svježu (neizmijenjenu) sferičnu jezgru okruženu nizom ljusaka raspadnute stijene. blok bazalta modificiran i zaobljen sferoidnim trošenjem. boundstone – baundston. small boulder. karakteristični jasno izraženi niz stadija formiranja potpune sekvencije turbidita (sequence of turbidite). Sinonim: Bouma cycle. intervala) koje su označene (odozdo prema gore) slovima a. weathering boulder. (b) donji slojevi s paralelnom laminacijom. d i e i razlikuju se svojom sedimentnom strukturom i veličinom (promjerom) zrna: (a) jedinica na dnu sekvencije – grubozrnasti (krupnozrnasti). boulder of weathering. Jedinice a i b (i čak jedinica c) mogu zbog raznih uzroka nedostajati u sekvenciji. (4) Opći termin koji označava fragment bilo koje stijene čija je težina prevelika da bi ga mogao podići čovjek. boundary wave – granični seizmički val. (1) Konglomerat (valutičnjak. boulder bed – sloj blokova. Britaniji donja granica promjera bloka je 200 mm ili 8 inča). v. v. conglomerate) koji sadrži fragmente stijena veličine blokova (v. odno- . Velika odvojena stijenska masa čiji su rubovi i kutovi zaobljeni. i (e) jedinica na vrhu sekvencije – pelitni sedimenti (vrlo finozrnasti s paralelnim laminama i sastavljeni od hemipelagičnih ili pelagičnih muljeva). na primjer. boulder). boundary stratotype – stratotip granice jedinica. boulder). Termin till se u prvom redu rabi kao opći termin koji je primjenljiv ne samo na gore opisane sedimente nego i na takve glacijalne sedimente u kojima nema blokova ili koji uglavnom sadrže pjeskoviti materijal i vrlo malo gline. kao što su skeletne forme prorastanja i laminacija ili slojevitost koja nije vezana uz distribuciju tvari po relativnoj gustoći. boundary effect – rubni (granični) efekt. stanjivanju i kidanju u pravilnim intervalima na pojedine blokove nalik na tektonske leće. c. boundary – granica. na primjer. boulder clay – glina s blokovima. Termin koji se u V. rezidualni blok. v. Sinonim: drift clay. cobble) i promjera preko 256 mm (10 inča). Britaniji rabi kao ekvivalent termina til (v. Sinonim: type-boundary section. Izdvojeno je pet vertikalnih jedinica (stadija. (c) slojevi s laminacijama strujnih riplova. boundary line. v. Bouma sequence – Boumaova sekvencija (ciklus). loše sortirani i masivni sedimenti s mogućom gradacijskom slojevitošću (potencijalne su ležišne stijene). v. medium boulder. boulder). glacial boulder. boulder of disintegration – blok razaranja (mehaničkog trošenja). Bouma sequence. Blok trošenja (v. (2) glacijalni (ledenjački) blok. ali se ponajprije odnosi na glacijalne (ledenjačke) sedimente (glacial deposits) koji se sastoje od isprutanih subangularnih blokova (blokova s ledenjačkim strijama) različitih promjera i cementiranih (vezanih) gustim. boulder gravel – šljunak od blokova. (3) blok trošenja (raspadanja). blok formiran raslojavanjem (listanjem) stijene (exfoliation). Sinonimi: boundary curve. U geološkom smislu – linija koja označava granicu iza koje ne postoje neka svojstva danog objekta (na primjer. til. boulder – blok. tvrdim pulveriziranim (finoklastičnim) glinama i gorskim brašnom. U geokemiji – linija duž koje graniče područja bilo kojih dviju faza u binarnom (dvojnom) sustavu i linija duž koje se presijecaju dvije bilo koje površine likvidusa u ternarnom (trojnom) sustavu. budine (v. type section) na kojem je prikazana ili označena sinkrona (istodobna) granica dviju geokronoloških i stratigrafskih jedinica koja prolazi unutar kontinuiranog stratigrafskog presjeka gdje nema bitnog prekida sedimentacije. boundary line – fazna granica. boundary curve – fazna granica. koji zaliježe između plastičnijih slojeva (slojeva nekompetentnih stijena). v. chemical weathering). boulder of weathering) koji je nastao mehaničkim razaranjem stijena (mechanical weathering). tzv. U kondenziranom ternarnom sustavu fazna granica odgovara ravnoteži. til (till) ili tilit (tillite). Oblik mu je ponešto zaobljen zbog abrazije (valjanja) tijekom transportiranja (prenošenja). koji sadrži fragmente sa širokim rasponom promjera. boulder of weathering) koji je nastao u procesu kemijskog trošenja ili raspadanja stijena (v. end effect. (d) gornji slojevi s paralelnim laminacijama. v. Određena točka u određenoj sekvenciji slojeva stijena koja služi kao standard za definiranje i prepoznavanje stratigrafske granice (stratigraphic boundary). u pravilu. Blokovi trošenja se nalaze na površini zemlje ili plitko ispod nje. Seizmički val koji se širi (rasprostire) duž slobodne površine ili duž površine razdjela (razgraničenja) između slojeva. Blok je najveći fragment stijene u sedimentološkoj klasifikaciji (u V. podvrgnut rastezanju. na primjer. large boulder. till). Njihov postanak je uvjetovan različitim procesima trošenja (raspadanja) stijena – razlaganjem ili kemijskim trošenjem (chemical weathering. (1) U sedimentološkoj klasifikaciji – fragment stijene veći od oblutka (v. Nekonsolidirani (necementirani. boulder of decomposition. Također se može definirati i kao tipski presjek (v. Bouma cycle – Boumaov ciklus (sekvencija). Srednji tlak na vodo-naftnom kontaktu (oil-water contact) ili vodoplinskom kontaktu (gas-water contact) ležišta. boulder of decomposition – blok razlaganja (kemijskog trošenja). Tip sedimentne karbonatne stijene (sedimentary carbonate rock) čije su prvobitne komponente bile vezane tijekom sedimentacije i u biti ostale neizmijenjene u procesu rasta (povećanja mase) stijene (na što upućuju takve njezine karakteristične osobitosti. između dvije čvrste faze i jedne tekuće faze. Vertikalna sedimentna sekvencija istaložena turbiditnim strujama (turbidity currents). rahli) sediment koji se sastoji uglavnom od blokova (v.

Brahigeosinklinala je jedan od tipova sekundarne geosinklinale. brachysyncline. tada se na odgovarajući način mijenja volumen plina. daljnji mineral u nizu. Ako se u toj operaciji . bočatica. ramenonošci. drilling bowl. box fold – sandučasta bora. kratkorepi (kratkotrbi) raci. brachygeosyncline – brahigeosinklinala. v. Ne može se ukloniti bez mijenjanja (promjene) strukture ili sastava tvari i. box-and-pin sucker rod – klipna šipka s navojnim kolčakom i čepom (s unutarnjim i vanjskim navojem). v. v. formirati kristale leda). brachs – brahiopodi. v. Bowen reaction (Bowen’s reaction) series – Bowenov reakcijski niz. bradenhead – (1) glava zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Stratigrafska rasprostranjenost: donji kambrij-danas. brachysyncline – brahisinklinala. Termin se primjenjuje usporedo s terminom reakcijski niz (v. čiji profil ima oblik triju strana pravokutnika. i obratno. box and pin. tlak plina je inverzno proporcionalan njegovom volumenu pri konstantnoj temepraturi. kratkorepi (kratkotrbi) raci. Za određivanje poroznosti uzorka izmjeri se volumen plina pri atmosferskom i povišenom tlaku. v. te mogu formirati strukturni skelet ili se raspršiti među grubim skeletnim detritusom. Infrared rakova (crustaceans). reaction series). Koljeno morskih beskralješnjaka (marine invertebrates). brachyurans (Brachyura) – brahiuri. Antiklinala za koju je karakteristična velika širina tako da su izlazi slojeva na površinu razmješteni u obliku elipsa. a kada se primjenjuje na realne plinove (real gas). kratkorepci. Boyle’s law porosimeter – porozimetar na principu Boyleovog zakona. Bora koja u poprečnom presjeku ima kvadratni oblik. Fizikalni zakon koji postavlja ovisnost volumena plina o tlaku – kada se mijenja tlak. porosity measurement. Suprotan tip spojnice je spojnica s dvostrukim vanjskim (muškim) navojem (pin-and-pin coupling). brachyanticline – brahiantiklinala. Važni provodni fosili (guide fossils). Pribor (uređaj) koji se obično rabi za određivanje poroznosti uzoraka stijena (na primjer. široka sinklinala. Sinonimi: brachs. Duboka ovalna depresija formirana tijekom kasnijih stadija deformacije geosinklinale. Obično su pričvršćeni za supstrat. Bušotina koja proizvodi plin iz plinskog ležišta koje je izolirano od naftnog ili plinskog ležišta na toj bušotini. jezgara). Neodređeni termin koji se rabi za označavanje voda čiji je salinitet između vrijednosti saliniteta normalne morske i normalne slatke vode. Stratigrafska rasprostranjenost: donja jura-danas. Tlak plina se povećava u praznoj komori. Termin za označavanje tipa spojnice koja se rabi za spajanje cijevi ili klipne (pumpne) šipke (sucker rod). lamp shells. većina grebenskih (grebenotvornih) stijena i neke stijene bioherma i biostroma. bowl – potporanj klinova. brachyanticline. ne može reagirati (otapati. Metoda pumpanja (injektiranja) radnog fluida za obradu formacije (treating fluid) u bušotinu bez izolacije obrađivane formacije dubinskom brtvenicom (pakerom) – fluid za obradu se pumpa u bušotinu kroz kolonu uzlaznih cijevi (tubing string) i zatim potiskuje u formaciju injektiranjem proizvedenog slojnog fluida kroz kolonu tubinga. v. kaptažni naftni) plin. free water). Boyle’s law method – metoda na principu Boyleovog zakona. Karakterizirani su lofoforom (lophophore) i dvjema bilateralno (dvostrano) simetričnim polovicama ljuštura (bilaterally symmetrical valves) koje mogu biti vapnene ili hitinsko-fosfatne. brachyuran crabs – brahiuri. Bioklasti su organski uzajamno pričvršćeni ili cementirani. Baundston se sastoji od bioklasta promjera većeg od 2 mm koji čine više od 10% stijene. glava zaštitne kolone s brtvenicom. bradenhead gas well – plinska bušotina na izoliranom ležištu. Plin iz svih slojeva iznad naftnog na bušotini (sav plin iznad naftonosnog sloja). v. box and pin. rakovice. Niz minerala u kojem će ranije formirana faza reagirati kasnije u diferencijaciji i formirati novi. U porozimetru s jednom komorom (Boyle’s law single-cell porosimeter) plin poznatog volumena se komprimira na specificirani tlak u komori s uzorkom stijene. Kemijski vezana voda se nalazi i u materijalima kao što su biljne i životinjske stanice. Kraj cijevi ili klipne (pumpne) šipke (sucker rod) s unutarnjim (ženskim) navojem (female thread). kratkorepci. Zakon vrijedi za idealan plin (ideal gas). izmjere se tlakovi i izračuna poroznost. v. široka antiklinala. odnosno. bradenheading. Karakterizirani su širokim i kratkim oklopom (carapace). brachiopods (Brachiopoda) – brahiopodi. bound water – kemijski vezana voda. plin naftnih bušotina. box-and-pin coupling – spojnica s unutarnjim i vanjskim (ženskim i muškim) navojem. U procesu bušenja – alatka konusnog oblika za hvatanje i izvlačenje predmeta palih u bušotinu s vanjskim navrtanjem na hvatani predmet. tada se može uvesti faktor kompresibilnosti (Z faktor) plina. dok je druga komora prazna. ali također mogu biti slobodni. zatim se komore spoje otvaranjem ventila. brachyurans. a na drugom kraju unutarnji (ženski) navoj (female thread). U porozimetru tog tipa s dvije komore (s dvostrukom komorom. (2) navojni čep glave zaštitne kolone. v. Sinklinala za koju je karakteristična velika širina tako da u tlocrtu nalikuje na centroklinalu (centrocline). Kratka. Boyle’s law double-cell porosimeter) u jednoj komori se nalazi uzorak stijene. v. box tap – konusni trn s unutarnjim (ženskim) navojem. box – kolčak spojnice. Primjenjuje se kada cijevi ili klipne šipke imaju na jednom kraju vanjski (muški) navoj (male thread). braden heading sno koja je suprotna gravitaciji) – na primjer. Voda s niskom koncentracijom otopljenih soli. brachiopods. Boyle’s law porosimeter. v. casinghead. brakična) voda. saponite. brackish water – bočata (bočatna.bound water 110 bradenheading. box and pin. odnosno bora čiji tjemeni dio ima izgled ravne široke površine a njena krila su nagnuta pod strmim kutovima. casinghead gas. sucker rod. box-and-pin – s unutarnjim i vanjskim (ženskim i muškim) navojem. pin. stuffingbox casinghead. Boyle’s law – Boyleov zakon. Sinonim: brachyuran crabs. (2) naftni (kaptažni. Voda koja je kemijski vezana uz mineralna zrna ili je apsorbirana na njima i ne može slobodno strujati. a leži ispod njega. rakovice. bowlingite – saponit. za razliku od slobodne vode (v. braden heading – potiskivanje stimulacijskog fluida slojnim fluidom bez izolacije formacije. v. bradenhead gas – (1) plin iznad naftnog ležišta. ramenonošci. Kratka. v. v.

koji imaju ravne lance (straight chains). branchiurans (Branchiura) – branhiuri. branch fault – sporedni rasjed. drillstring) koja je spuštena do vrha perforacija zaštitne kolone (casing). alkani s razgranatim lancima. braided stream. škrgonošci. Grana domokrone reflektiranih valova se može definirati i kao grana koja se formira pri registraciji reflektiranih valova (refleksa) od konkavno zakrivljene granice razdjela kada se u jednoj točki prijama registrira nekoliko refleksa od istog horizonta refleksije. odnosno bušaćih šipki. crest) duboko erodirano zbog čega je obrubljena erozijskim . bullhead squeeze). v. v. braided stream. auxiliary fault. u području delte ili aluvijalne lepeze (distributary). v. Proces postupnog račvanja riječnog korita. škrgonošci. škrgorepci. running squeeze). Bradfordian – bredford. Parafinski ugljikovodici (alkani) s razgranatim lancima ugljikovih atoma. (1) Stratigrafski kat najgornjeg dijela devona (uppermost Devonian) provincijske skale Sjeverne Amerike – iznad kasadagana (Cassadagan). Metoda cementacije bušotine pod visokim tlakom (squeeze cementing) – operacija popravljanja kanala bušotine pumpanjem cementne kaše (otopine. Općenito se smatra da takva rijeka upućuje na njenu nemogućnost (nesposobnost) transportiranja (prenošenja) cjelokupne mase materijala (kao u slučaju materijalom preopterećenih i agradacijskih rijeka koje teku u širokom koritu na vodoplavnoj ravnici). boundstone) ili frejmstona (v. što je uzrokovano osobitim oblikom (konfiguracijom) horizonta refrakcije. v. Bravais lattice – Bravaisova rešetka (kristalna rešetka). alkanes. što uzrokuje formiranje izduljenih uskih otoka i prudova koji pretvaraju korito u složenu mrežu malih. braided stream – anastomozna (prepletena) rijeka. bradenhead squeeze – cementacija pod tlakom sa zatvorenom glavom bušotine. Rijeka koja se odvaja od (istječe iz) glavnog kanala druge rijeke i ne spaja se ponovno s njim. branch – (1) pritok. reef rock). Rijeka koja se odvaja od (istječe iz) druge rijeke i ponovno se spaja s njom (by-channel). branchstone – brančston. bradenhead squeezing – cementacija pod tlakom sa zatvorenom glavom bušotine. Šupljine između grana mogu biti otvorene ili ispunjene finim sedimentom ili kristaliničnim cementom (vezivom). (3) spojni riječni kanal. vodotok (tributary). bradenhead squeeze. s prekidanim pumpanjem cementne kaše (v. (6) grana domokrone refraktiranih (prelomljenih) valova. Sinonim: branchiopod crustaceans. Viljuškasto račvanje plimne rijeke. Karakterizirani su morfološkom sličnošću (sličnošću građe) njihovih brojnih somita (segmenata tijela. brake band – pojas kočnice. a ispod misisipija (Mississippian). Rijeka koja je razdijeljena na složeno prepletenu mrežu mnogih malih i plitkih korita međusobno odvojenih otocima ili prudovima u koritima. braiding. isoparaffins. braiding – anastomoza. U seizmologiji . hesitation squeeze) i kontinuiranim injektiranjem cementne kaše (v. (4) račva. Rijetko primjenjivani termin za označavanje viskoznog asfalta koji nastaje evaporacijom (isparavanjem) hlapljivih komponenata iz površinskih naftnih izdanaka (na Trinidadu se tim terminom naziva malta – v. baundstona (v. račva) na dva ili više dijelova. branchiopods (Branchiopoda) – branhiopodi. braided fluvial deposits – sedimenti prepletenih rijeka. branchiopod crustaceans – branhiopodi. Podrazred rakova (crustaceans). cement slurry) kroz kolonu uzlaznih cijevi (tubing) ili bušaću kolonu (kolonu bušaćih alatki. Druge metode visokotlačne cementacije bušotina su s izolacijom prstenastog prostora bušotine pakerom (v. braided river – anastomozna (prepletena) rijeka. v. Antiklinala čije je tjeme (svod. Stratigrafska rasprostranjenost: donji devondanas. branched-chain hydrocarbons – ugljikovodici s razgranatim lancima. somites) i ekstremiteta (limbs) i njihovim načinom hranjenja filtriranjem. tada se taj proces naziva bullheading. Sinonimi: i-paraffins. normal paraffin. poput slučaja kada je horizont refleksije konkavno zakrivljen ili diskontinuiran kao kod reverznog rasjedanja. elastični čelični pojas koji zahvaća prirubnice bubnja bušaće dizalice za kontrolu spuštanja pokretnog koloturnika. framestone) sastavljen od uspravnih granajućih kolonija koje se uzajamno dodiruju tako da formiraju skelet nalik na rešetku. Glava zaštitne kolone je tijekom injektiranja cementne kaše zatvorena kako bi se spriječilo strujanje kroz kolonu na površinu i cement se protisne kroz perforacije. bradenhead method – metoda cementacije pod tlakom sa zatvorenom glavom bušotine. U seizmologiji – jedan od dvaju ili više drugih postojećih nailazaka reflektiranih (odbijenih) valova (refleksa) od istog horizonta refleksije (reflektora) koji se mogu opažati u jednoj točki prijama. Rasjed koji se dijeli (grana. maltha). brea – mineralna smola. v. za razliku od normalnih parafina (n-parafina. Razred rakova (crustaceans). breached anticline – antiklinala s duboko erodiranim tjemenom. Mali vodotok koji utječe u drugi.bradenhead method 111 breached anticline primjenjuje izolacija obrađivane formacije pakerom. v. v. Sinonim: anastomosis. Djelatnost riječnog toka koji nije u stanju transportirati (prenositi) sav materijal u sebi i tako stvara račvajuće korito. n-paraffin). Ektoparaziti riba. Uzlazne cijevi ili bušaće šipke se izvuku iz bušotine i cement ostavi da stvrdne. na primjer.grana domokrone koja se formira pri registraciji (u jednoj točki prijama) više od jednog nailaska refraktiranih valova na istom horizontu refrakcije. bradford. Sinonim: bradenhead squeezing. Primjer je izobutan. Zajedno s ugljikovodicima s ravnim lancima (straight chains) se nazivaju acikličkim spojevima. branching fault – račvajući rasjed. zaštitnih ili uzlaznih cijevi. uzajamno isprepletenih rukavaca. Sinonim: anastomosing stream. bradenhead squeezing. (5) grana dromokrone reflektiranih (odbijenih) valova. v. branchiopods. U tehnici bušenja – dio kočnice na bušaćem postrojenju. v. (2) Stratigrafski potkat srednje jure (Middle Jurassic) iznad bata (Bathonian) u Velikoj Britaniji. braided stream. branched alkanes – razgranati alkani. Ugljikovodici s četiri ili više ugljikovih atoma raspoređenih u razgranate lance. crystal lattice. (2) riječni rukavac. Sinonim: Conewangoan. branched-chain paraffins – izoparafini. braided river. Tip grebenotvorne stijene (v. obično veći.

otapala i dr. breathing loss – gubitak disanjem rezervoara. disconformity) ili prekid (hijat. (2) pregib reljefa. Otvor (port) u skladišnom rezervoaru (storage tank) koji omogućuje strujanje zraka i naftnih para u rezervoar i iz njega usljed izmjeničnog zagrijavanja i hlađenja uzrokova- . breaking down – rastavljanje kolone bušaćih šipki. breakout (break-out) man – rukovatelj kliještima (ključem) za odvrtanje bušaćih šipki. breakthrough of displacing fluid. breaker plate – jaram. break – (1) stratigrafski prekid. U procesu bušenja – velika naprava nalik kliještima koja je obješena iznad radnog podišta (platforme) bušaćeg postrojenja (drill floor). breathing. v. conversion. Termin se također odnosi na operaciju demontaže zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. U procesu bušenja – izvlačenje kolone bušaćih alatki iz kanala bušotine. casing). pare. Obično je smješten suprotno od bušačeve strane dizalice. Budući da je isplaka zbog prekida cirkulacije (mirovanja) postala gušća ili se pretvorila u gel. bit breaker. Morski površinski val koji je postao tako ustrmljen (strmine 1/7) da se krijesta otkida s njegova tijela. Prodor se događa kada fronta istiskivanja nafte dođe do proizvodnih bušotina i ne znači kraj uspješnog istiskivanja nafte budući da se i nakon prodora mogu proizvesti znatne količine nafte. osobito klisura ili kanjon koji prosijecaju gorski hrbat ili lanac. čvrstoća na lom. (3) usjeklina. njihovo otpajanje i slaganje cijevi u bušaćem tornju. breakthrough of displacing fluid – prodor istiskivajućeg fluida. v. urezivanje. bit breaker. breathe – disanje rezervoara. 1. v. Gubitak dijela fluida u skladišnim rezervoarima (storage tanks) uzrokovan dnevnim promjenama temperature. Pokrenuti isplačnu pumpu radi uspostavljanja cirkulacije isplake. U procesu bušenja – član posade bušaćeg postrojenja koji rukuje kliještima za odvrtanje i navrtanje bušaćih šipki (v.) u procesu istiskivanja nafte. v. breathing vent. Oštra promjena kronološke sekvencije sedimentnih stijena (redoslijeda uslojavanja sedimentnih stijena) na određenom nivou koja obično upućuje na nesklad (osobito stratigrafski nesklad. Izbacivanje kapljevine (nafte i vode) iz kanala bušotine plinom kada postigne dovoljno visok tlak. lom. unroofed anticline. breakthrough of displacing fluid. a turbulentna masa vode se sručuje na obalu ili preko grebena ili litice. breakout tongs) pri njihovu izvlačenju iz bušotine ili spuštanja u nju. agensa) u proizvodnoj bušotini (na primjer. Strujanje plina i naftnih para u skladišni rezervoar (storage tank) ili iz njega kroz odušni ventilacijski vod (cijev) rezervoara zbog ekspanzije i kontrakcije tekućine izazvanih dnevnim promjenama temperature (izmjeničnim zagrijavanjem i hlađenjem zbog razlika između dnevne i noćne temperature). osobito stratigrafskog kontinuiteta. fracture strength. također predstavlja prekid normalne geološke sekvencije (presjeka). breather tubes – odušne cijevi. breakthrough time – vrijeme prodora. breathing. breaking wave – razbijeni morski val. Sinonim: breathe. ploča za navrtanje i odvrtanje bušaćeg dlijeta. v. v. v. ploča za navrtanje i odvrtanje bušaćeg dlijeta. zbog nailaska dlijeta na rasjed ili pukotinu) i postojanje rahlije stijene između slojeva kompaktnije stijene (na primjer šejla između masivnih stijena). breathing – (1) disanje rezervoara. stratigraphic break. breakout (break-out) cathead – vitlo (mosur) za od- vrtanje bušaćih šipki. a kada se šipke spuštaju u bušotinu služe kao ključ za držanje cijevi (backup tongs) za ključ za navrtanje (makeup tongs). plina. breaker – razbijeni morski val. break down pressure (BDP) – tlak frakturiranja. 1. Sinonim: breaking wave. Termin se primjenjuje u izrazima tipa pregib (lom) padine (break of slope) i pregib (lom) profila (break of profile). arrival. break circulation – uspostaviti cirkulaciju isplake. breadth – širina broda. breathing vent – dišni odušak rezervoara. (2) usijecanje. beam. 2.breadth 112 breathing vent kosinama okrenutim prema njenoj jezgri. Vrijeme potrebno da injektirani fluid (fronta istiskivajućeg fluida) dopre do proizvodne bušotine u procesu istiskivanja nafte iz ležišta. Tlak potreban za početak frakturiranja (loma) sloja (formacije). (5) nailazak seizmičkih valova. breakthrough – (1) prodor istiskivajućeg fluida. v. surf zone. (4) pregib. hiatus). (2) eksploatacija periodičkim eruptiranjem. breaker zone – zona mlata mora. Sinonim: lead tongs. Element reljefa koji se oštro izdvaja po obliku i obrisima. Izrazita ili oštra promjena ili infleksija padine ili profila. U procesu bušenja – rastavljanje kolone bušaćih šipki na pojedinačne šipke i njihovo odlaganje na policu u bušaćem tornju. (3) promjena brzine bušenja. vode. Prva pojava istiskivajućeg (injektiranog) fluida (sredstva. Kada se bušaće šipke izvlače (vade) iz bušotine ključ za odvrtanje djeluje kao ključ za zakretanje cijevi (torque tongs). duboka dolina. v. na primjer. Termin kojim se u procesu bušenja obično označava porast brzine bušenja (fast break) i također oštra promjena tvrdoće bušenih slojeva stijena po vertikali (na primjer. break out – demontaža bušaće kolone. breakout box – jaram.28 puta visina vala. prekid koji odvaja kanalni pješčenjak (channel sand) od šejla što ispod zaliježe. v. Sinonimi: gap. odvrtanje bušaćih šipki. breather vent – dišni odušak rezervoara. na primjer. breaking strength – prijelomna čvrstoća. Lomljenje (razbijanje) valova se obično zbiva kada je dubina vode manja od 1. v. breakover – zamjena bušaće isplake. breakthrough of injected fluid – prodor injektiranog fluida. obično je potreban visoki tlak pumpe. breakout (break-out) tongs – ključ (kliješta) za odvrtanje bušaćih šipki. breaker. v. Stratigrafski prekid je osobito primjetna promjena litologije (litološkog sastava). U geologiji – erozijska djelatnost tekućih voda kojom se urezuju prolazi. Korito formirano usijecanjem (urezivanjem). v. U tehnici bušenja – uređaj na bušaćem postrojenju (garnituri) koji služi kao pogon pri odvrtanju bušaćih šipki. Sinonimi: scalped anticline. Ispusne cijevi na skladišnim rezervoarima (storage tanks) za izlaženje zraka ili para tijekom punjenja rezervoara ili kada tekućina ekspandira usljed zagrijavanja. U geomorfologiji – primjetna promjena topografije područja ili dio zemljišta koji se po morfologiji izrazito razlikuje od susjednog područja.

poremećajima tijekom sedimentacije. conglomerate) od kojeg se razlikuje po oštrim rubovima fragmenata. Može biti permanentan te bušiv (izrađen od mekanog metala) ili izvlačiv (spušta se s kolonom uzlaznih cijevi ili čeličnim užetom) nakon obavljenih radova. prethodno nastalih. breccioid – brečoidan. casing) na točno određenoj (specificiranoj) dubini. ali je u ostalom dijelu njihova kanala veza s atmosferom krajnje otežana zbog postojanja gustog (kompaktnog) tla ili drugog materijala niske permeabilnosti iznad nezasićenih slojeva. Vjetar čija brzina varira između 4 i 27 čvorova (od 6 do 49 km/h). brecciation – brečiranje. svježi vjetar (v. light breeze). Sinonim: breather vent. Služi za izolaciju produktivnih slojeva u bušotini. moderate breeze). mosni cementni čep. Sirova nafta polja «Brent» sa britanskog sektora Sjevernog mora koja se u V. bridge over – erupcijsko začepljenje kanala bušotine. breccia vein – žilna breča. odnosno vjetar jakosti od 2. Bretonian orogeny – bretonska orogeneza. v. U procesu bušenja – prepreka u kanalu bušotine. veliki fragment ili fragmenti stijena od urušavanja stijenke bušotine ili drugi predmeti koji su pali u kanal bušotine i time ga djelomično zatvorili (začepili). Sinonim: blowing well. Termin se osobito primjenjuje za označivanje strukture stijena u kojima je zamjetna akumulacija uglatih fragmenata (odlomaka) ili za označivanje teksture ruda koje su karakterizirane postojanjem nezaobljenih fragmenata minerala. breccia – breča. klastični dajk ili žica koji presijeca okružujuću stijenu i sastavljen je (građen) od breče. izolaciju donje zone (intervala) za vrijeme dok se gornja ili donja zona (interval bušotine) cementira pod tlakom. što je često praćeno odgovarajućim naizmjeničnim zvukovima ispuha i usisa. (2) most u kanalu bušotine. brečolik. Formiranje breča. pipe. Sedimentni. Dobro sortirana intraformacijska breča sastavljena od malih uglatih fragmenata vapnenca koji formiraju jasno izražene slojeve razdvojene proslojcima tamnog šejla (primjer je breča u sjevernim Apeninima). svježi povjetarac. Stillea). breccia). stupnja prema Beaufortovoj skali vjetrova (v. dok su fragmenti konglomerata zaobljeni. magmatskim procesima. breeze – lagani svježi vjetar. Zdenac (bunar) ili bušotina (obično vodna) u kojima s promjenom atmosferskog tlaka dolazi do naizmjeničnog izbacivanja i usisavanja jake zračne struje. gentle breeze). Odušak može imati na sebi osigurač protiv plamena (flame arrestor). 3. Tip grubozrnaste klastične sedimentne stijene (v. bridging – tamponaža (tamponiranje) kanala bušotine. povjetarac (v. breccio-conglomerate – brečo-konglomerat. umjereni vjetar (v. Koji ima izgled breče (v. breccia pipe – brečna (vulkanska) cijev. brecciated – brečiran. na primjer drobljenjem stijena u uglate fragmente. tektonskim procesima ili kolapsom stijena. Cementni čep postavljen u kanalu bušotine (u koloni zaštitnih cijevi. eruptirajuća bušotina. Bretonska orogeneza se smatra najranijim dijelom variscičke orogenetske ere (Variscan orogenic era) koja se nastavila do konca paleozoika. conglomerate. Naprava koja se postavlja u kanal bušotine radi zadržavanja cementa ili drugog materijala i koja se kasnije može permanentno ostaviti u bušotini. brečin.breathing well 113 bridging nih promjenom temperature. breccia dike – brečni dajk (žica). Koji ima oblik breče ili njenu strukturu ili na nju nalikuje (v. Beaufort wind scale). breccia). sedimentary rock) sastavljene (građene) od vrlo nesortiranih grubih uglastih fragmenata nepravilna oblika istih ili različitih. bacanjem fragmenata (od- . Sinonim: bridging plug. izvući (ukloniti) iz bušotine ili izbušiti. breccia conglomerate – brečo-konglomerat. do 6. (3) tamponirati kanal bušotine. breathing well – eruptirajući zdenac (bunar). glina i drugi klastični materijal) katkada začepe kanal bušotine i time prekinu erupciju. Brent – sirova nafta tipa Brent. v. brtvi (čepi) ili kada se bušotina napušta. na primjer. bridge plug (BP) – (1) cementni most. (2) izolacijski mosni čep. Pojava pri erupciji bušotine kada stijenski materijal (stijensko kršje. Britaniji rabi kao etalonska (bazna. brecciola – brečola. Služi za izolaciju produktivne zone (zona) ili dubljih intervala kada se proizvodnja nastavlja iz plićih intervala. vapnenim ili glinenim vezivom. Formirati (napraviti) tampon u kanalu bušotine. breccia porosity – brečna poroznost. zone of aeration) koja je dovoljno porozna i propusna tako da osigurava slobodnu cirkulaciju zraka između nje i zdenca (bušotine). Može nastati sedimentacijom. Sinonim: breccio-conglomerate. stijena koji su uzajamno vezani kremenim. breccia-sandstone – brečo-pješčenjak. Na dijelu kanala zdenca (bušotine) nisu ugrađene zaštitne cijevi. bridge – (1) tampon u kanalu bušotine. pijesak. referentna) nafta za određivanje cijena drugih sirovih nafti. brecciform – brečast. Koji se odnosi na breču (v. Pukotina koja sadrži brojne fragmente okolnih stijena i čije su šupljine ispunjene mineralima. breccia-conglomerate. Takav zdenac ili bušotina probuše debelu zonu aeracije (prozračnu zonu. Breče mogu biti ležišne stijene za ugljikovodike. Kratka raširiva dubinska alatka s klinovima (čeljustima) i gumenim brtvenim elementima koja se spušta u kanal bušotine (u kolonu zaštitnih cijevi) na specificiranu dubinu. ispituje (testira). breccial – brečni. kršnik. izolacijski most. Ovisno o brzini naziva se lahor (v. Sedimentna stijena koja se sastoji i od uglatih i od zaobljenih (izvaljanih) čestica – tip sedimentne stijene koja se ne može jasno odrediti niti kao breča ni kao konglomerat (koja je između breče i konglomerata). breccia). fresh breeze) i jaki vjetar (v. Koji je pretvoren (transformiran) u breču ili je karakteriziran njenim svojstvima ili na nju nalikuje. Slična je konglomeratu (v. v. Sinonim: rubblerock. frakturira. Međučestična poroznost (tip poroznosti) u brečama. Pješčenjak koji sadrži stanovitu količinu malih fragmenata (odlomaka) breče. strong breeze). Jedna od 30 ili više orogeneza tijekom fanerozoika (identificirana od H. Namjerno ili slučajno zatvaranje (začepljivanje) dijela kanala bušotine na nekoj udaljenosti (intervalu) od njena dna. Sastoji se od nekoliko faza i obuhvaća vremenski interval od početka kasnog devona do konca devona. brečolik.

v. za razliku od tinjaca (mica) čija je glavna komponenta kalij. kalij i klor te malu količinu drugih elemenata. Sinonim: bringing in a well. bridging – začepljivanje (brtvljenje) kanala bušotine. Postrojenje za pročišćavanje (kondicioniranje) slane vode. cink-klorid i dr. U geologiji – termin koji se primjenjuje za označavanje pornih fluida u dubokim sedimentacijskim bazenima (bazenima taloženja). v. Bušenje. salt water-base drilling mud. Akumuliranje (nakupljanje) zdrobljenog materijala u kanalu bušotine koji sprječava pristup do njena dna. slani izvor. brine drilling mud – isplaka (bušaća isplaka) na bazi prirodne slane vode. Odnosi se na vode (od toplih do vrućih) s visokim salinitetom koje sadrže kalcij. U petrologiji – termin za opisivanje stijena koje se lome (pucaju) pri djelovanju sile čiji je intenzitet manji od 3 do 5% sile deformacije ili naprezanja. Brinell test – ispitivanje tvrdoće metodom Brinella. brine-conditioning plant – postrojenje za obradu slane vode. natrij. ductile. Vickers hardness test. (1) Mineral iz skupine minerala koji po svojim kristalografskim osobitostima nalikuju pravim tinjcima (v. Brinell hadrness test. (5) vodena otopina soli. drilling mud. krt. 1. v. Žičano ili čelično uže koje spaja glavu balansira (njihala. Vlaknasti. Prema drugim definicijama. Površinski bazen za odlaganje slane vode i vode proizvedene zajedno s naftom postupkom isparavanja (evaporacije) i/ili prokapljivanjem. Sinonim: natural brine. U otvorenom sustavu voda se aerizira i dodaju se kemikalije za održavanje komponenata u ravnoteži u otopini ili za flokulaciju suspendiranih čvrstih čestica.bridging agent 114 brittle mica lomaka) stijene ili nekih stranih predmeta u kanal ili nabijanjem plastičnog materijala (glinenog). v. bright spot – svijetla seizmička točka. bringing into production – puštanje bušotine u proizvodnju. bringing into production. brine mud – isplaka (bušaća isplaka) na bazi prirodne slane vode. salt water-base drilling mud. Morska voda koja sadrži otopljenih soli više od uobičajene količine (više od 35%) zbog evaporacije (isparavanja) ili smrzavanja. (2) spojno uže glave balansira i polirane šipke (njihala i brušene šipke). paker-tekućina). Sinonimi: bring in a well. u podzemne slojeve. bridging material – materijal za čepljenje formacije. Brinell hardness test – ispitivanje tvrdoće metodom Brinella. energy index. Brinell hardness number – Brinellov broj tvrdoće. (2) Mineral iz skupine krtih tinjaca – na primjer. 2. brine storage pit – bazen za skladištenje slane vode. Sinonim: clintonite. (2) voda visokog saliniteta. Jednak je 0. Prateća voda naftnih i plinskih ležišta koja sadrži veliku količinu otopljenih soli. v. proizvedene na polju.8 plus 20% kvocijenta od dijeljenja sume valentnih veza silikata s brojem kationa. v. salt spring. v. bridging factor – mosni faktor. (3) Tinjčasti . visokomineralizirana voda. Bušotina koja služi kao injekcijska za odlaganje slane vode. U zatvorenom sustavu za obradu slana voda na svom putu od izvora do injekcijskih bušotina zadržava svoju početnu kvalitetu što je moguće više. oil-field waters. Brinell number – Brinellov broj tvrdoće. Brinell hardness number). Sinonim: Brinell test. put a well on production. popunjene su sve mosne veze). Otopina soli u vodi (klorida. put a well on. osvojiti. Općenito mogu biti otvorenog i zatvorenog tipa. (3) morska voda visokog saliniteta. bromida i dr. lomljiv. horsehead) njihalice (beam pumping unit) dubinske naftne pumpe s klipnim šipkama (sucker-rod pump) s poliranom (brušenom) šipkom (polished rod). bring into production. brine – (1) prirodna voda visokog saliniteta. Brinell hardness test. osobito natrij-klorida. voda naftnih i plinskih ležišta i geotermalnih mineralizirajućih fluida. Brinell hadrness test. brine-disposal well – bušotina za odlaganje slane vode. v. v. Podzemna voda s visokim sadržajem (količinom) otopljenih soli. vrućih fluida u zatvorenim bazenima. mica) ali su njihove ljuske (otcijepljene po kalavosti) manje elastične. to se postiže sprječavanjem kontakta vode s atmosferskim kisikom i održavanjem otopljenih elemenata u otopini. što rezultira najvećim mogućim brojem mostova (tj. U mineralogiji – broj (brojčana veličina) koji izražava način međusobne povezanosti (karakter uzajamne veze) SiO4-tetraedara u mineralu (strukturi minerala).00 dodijeljena je kvarcu budući da su u tom mineralu svi SiO4-tetraedri neposredno međusobno povezani. Knoop hardness test. brine spring – izvor slane vode. bring in a well – pustiti bušotinu u proizvodnju.). bringing in a well – puštanje bušotine u proizvodnju. proizvodno opremanje i puštanje u proizvodnju. samo osvajanje. proizvodno opremiti i pustiti bušotinu u proizvodnju. Vrijednost mosnog faktora jednaka 1. v. v. bridging plug – mosni čep. (4) podzemna voda visokog saliniteta. bring into production – pustiti bušotinu u proizvodnju. v. klintonit (clintonite). bridle – (1) paralelno seizmičko paljenje. provizorni most. bridge plug.) koja se primjenjuje kao radni fluid pri radovima opremanja i održavanja bušotina (tzv. drilling mud. Rezidualne suspendirane čvrste čestice se uklanjaju filtriranjem. Signal izvanredne jakosti na seizmičkom profilu (seismic profile) koji često upućuje na postojanje akumulaciju prirodnog plina (accumulation of natural gas). bridging agent – agens (sredstvo) za čepljenje. Metoda ispitivanja tvrdoće (otpornosti minerala ili metala na deformaciju) u kojoj se čelična kuglica promjera 1 cm utiskuje u izglađenu površinu ispitivanog uzorka pod određenim statičkim opterećenjem (obično 30 kN). osvajanje. brittle – krhak. i relativno malu koncentraciju drugih soli (kalcij-klorid. proizvodno opremanje i puštanje bušotine u proizvodnju. Izbušiti. v. margarit (margarite) i efezit (ephesite). pahuljičasti ili zrnasti materijal koji se dodaje bušaćim fluidima ili cementnim kašama (otopinama) za čepljenje formacije u kojoj se gubi cirkulacija tih fluida. kalcij-nitrat. Tvrdoća se određuje dijeljenjem sferične površine (u mm2) nastalog otiska s opterećenjem na kuglicu (u kg) i izražava se kao Brinellov broj tvrdoće (Brinell number. v. Kao glavnu komponentu krti tinjci sadrže kalcij. parallel shot. Sve druge strukture imaju mosne faktore manje od jedinice. brittle mica – krti (lomljivi) tinjac (liskun). Materijal za čepljenje velikih pukotina na stijenki kanala bušotine.

Mjehuričasti režim strujanja se javlja kada je dinamički tlak na dnu bušotine veći od tlaka zasićenja ležišta. bromine number – bromni broj. bubble impression – trag izlaženja plinskih mjehurića. bromine number. ako je voda kontinuirana faza. Stratigrafska rasprostranjenost: ordovicij (moguće gornji kambrij)-danas. bryalgal – briozojsko-algalni. Termin za označavanje gustih vapnenaca otpornih na eroziju valovima i građenih uglavnom od mrežastih kolonija briozoa (mahovnjaka) i alga koje mjestimično stvaraju uzajamna proraštanja. Neki pripadnici tih algi su najveće poznate alge i mogu doseći duljinu od nekoliko metara. Sinonim: bubble mark. Fosilne mahovine tercijara su vrlo bliske mahovinama suvremene flore. algae. Formiraju ležišta treseta. slug-mist transition flow. Formacija (sloj) stijena koja je izlomljena rasjedima ali je sačuvala bitan kontinuitet kontakata i unutarnje stratigrafske jedinice. Na primjer. broken sand – šareni poligeni pješčenjak. vertical multiphase flow) fluida s mjehurićima plina dispergiranim u tekućini – tekuća faza je kontinuirana. broaching bit – dlijeto-proširivač kanala bušotine. Važni grebenotvorni organizmi u paleozojskoj eri. Brown Jura. bubble flow – mjehuričasto strujanje (režim strujanja). calorific value.broaching 115 bubble noise mineral (micaceous mineral) koji se sreće u obliku krtih listića ili ljuskica. Primjenjuje se u sustavima automatske otpreme nafte (tzv. U karotaži proizvodnje – detekcija učestalosti promjene jednog tipa fluida u drugi lokalnim mjerenjima. Koljeno beskralješnjaka (invertebrates). brown hornblende – smeđa rogovača (hornblenda). Polyzoa) – briozoi. S gibanjem proizvedenog fluida kroz kolonu uzlaznih cijevi (tubing) na površinu dolazi do pada tlaka ispod tlaka zasićenja i počinju se formirati mjehurići plina. red clay. tada će se registrirati prolaženje svakog mjehurića nafte ili plina. v. BS&W monitor – uređaj za opažanje taloga i vode. mahovnjaci. Seizmički šum generiran oscilacijom mjehurića visokotlačnog plina u vodi (vodenoj sredini). s usnim (mouth) i analnim otvorom (anus). Sinonimi: moss animals. mahovine. liverworts) i lisnate mahovine (mosses). broken formation – izlomljena formacija (sloj). brown clay – smeđa (crvena) glina. broaching – erupcijsko istjecanje slojnih fluida. odnosno pješčenjak s tankim proslojcima gline (shaly sand). a mahovine kvartara se praktično ne razlikuju od današnjih (bitno se promijenila samo njihova rasprostranjenost). Btu content – toplinska (kalorička. U tom tipu režima strujanja volumen plinovite faze je malen. Dubina na kojoj počne brojenje prvih mjehurića je indikator najnižeg ulaza ugljikovodika. ogrjevna) vrijednost. bromine value. Dogger. glinoviti (zaglinjeni) pješčenjak. plitko udubljenje (promjera 2. v. na primjer. ali nemaju pravo korijenje (true roots). bromine value. Tip režima vertikalnog višefaznog strujanja (v. coralgal. Pokazatelj stupnja nezasićenosti nafte (unsaturatedness of oil). Takva udubljenja imaju glatku površinu. bromine index – bromni broj.5 cm) na žalu ili površini sedimenta formirano mjehurićima plina nakon njihova oslobađanja u atmosferu ili vodu. Phaeophyceae) – smeđe alge. v. calorific value. rjeđe. Odjel nevaskularnih biljaka (nonvascular plants). Karakterizirani su uglavnom kolonijskim rastom (colonial growth). bubble impression. Ako nafta sadrži talog i vodu u količini većoj od određene. bubble noise – šum uzrokovan plinskim mjehurićima. v. Izražava se kao broj grama broma apsorbiranog sa 100 grama naftnog produkta pri standardiziranim uvjetima. v. Većina smeđih algi obitava u slanim vodama. pteridophytes. feoficeje. mist flow. bruxell. Pješčenjak koji se sastoji od mješovite sekvencije sedimenata (od sedimenata raznovrsnog sastava. Sinonim: bromine index. polyzoans. Odjel (Phaeophyta) i razred (Phaeophyceae) višestaničnih algi. gorivna. ogrjevna) vrijednost. Uređaj za mjerenje i registraciju sadržaja taloga i vode u nafti (basic sediment and water content of oil) koja se transportira cjevovodom. a utjecaj na gradijent tlaka je najviše zbog utjecaja plinovite faze na gustoću fluida. underreamer. Broj mjehurića označava prosječnu učestalost promjene tipa fluida – u primjeru strujanja vode povećani broj mjehurića znači porast brzine strujanja plina ili nafte. thallophytes. gorivna. Stratigrafski kat donjeg dijela srednjeg eocena (lower Middle Eocene) u Europi – iznad ipra (Ypresian). a ispod oversa (Auversian). piston flow. v. automatski se vraća na postrojenje za obradu (treatment facility). termička. bubble mark – trag izlaženja plinskih mjehurića. U procesu bušenja – nekontrolirano istjecanje slojnih fluida erupcijom oko i izvan konduktora i na površinu ispod bušaćeg postrojenja kroz pukotine koje su nastale djelovanjem tlaka i povezale se s površinom. brown algae (Phaeophyta. sea mats. Btu value – toplinska (kalorička. termička. moss polyps. v. Boju (od zelenkasto-žute do tamnosmeđe) zahvaljuju postojanju karotina (carotenes) i ksantofila (xanthophylls) u količini većoj od klorofila (chlorophylls). v. vapnenim skeletom (calcareous skeleton) ili. v. Malo. feofite. Smeđi varijetet rogovače (hornblende) bogat željezom – osobito bazaltna rogovača (basaltic hornblende). Tako nastali materijal je tijesno združen s grebenima (rifovima). nisu obrubljena nasipom i postupno mogu prijeći u silazni cjevasti kanal. bryophytes (Bryophyta) – briofiti. Dijele se na mahovine jetrenjarke (jetrenjače. v. v. bubble count – brojenje mjehurića. a plinovita faza egzistira u obliku slučajno distribuiranih mjehurića. Otpadni plinovi koji nastaju nakon eksplozije u vodi ili iz drugih izvora seizmičke energije (na primjer primjenom zračne puške – air gun) mogu stvoriti niz plinskih . mixed sequence of deposits). Bruxellian – brisel. reamer. doger. hitinskom membranom (chitinous membrane) te probavilom (probavnim kanalom) u obliku slova U (U-shaped alimentary canal). bromine value – bromni broj. Ne pravi se razlika između jedinica koje su deformirane gravitacijski uzrokovanim lomljenjem i jedinica s tektonski formiranim pukotinama. Brzina mjehurića se može izračunati iz njihova broja i veličine (veličina se procjenjuje iz empirijskih korelacija). kloritoid (chloritoid). bryozoans (Bryozoa. v. Brown Jurassic – smeđa jura. LACT-sustavima). na primjer. moss corals. Mogu imati diferencirana stabalca (stems) i listove (leaves).

(2) geofon. (2) vrelište. v. build up drilling – kontrolirano koso (koso usmjereno. Kombinirana gustoća stijene i fluida koji zasićuju njen porni prostor. Stratigrafski kat paleocena (Paleocene) u Sjevernoj Americi – iznad ineza (Ynezian). Najniži tlak kod kojeg je slojna nafta u ležištu zasićena otopljenim plinom ili tlak pri kojem se počinju formirati prvi mjehurići plina. a ispod penuta (Penutian). bulk modulus – volumenski modul elastičnosti. bubble point. tijesno je vezan s njihovom relativnom gustoćom i analogan je modulu elastičnosti čvrstog tijela. Minimalna temperatura pri nekom tlaku ili minimalni tlak pri nekoj temperaturi pri kojima nastaju plinski mjehurići u tekućini. volume elasticity. Sinonim: saturation pressure. bubblepoint – (1) točka zasićenja. koji nastaju kada tlak u ležištu padne ispod tlaka zasićenja (saturation pressure). Jednak je recipročnoj vrijednosti kompresibilnosti (stlačivosti) fluida. Ukupan volumen se može odrediti jednostavno mjerenjem dimenzija uzorka stijene ako je pravilnog oblika ili. (2) volumen po jedinici . orijentirano) bušenje. bulk modulus. BU bit – oblijepljeno bušaće dlijeto. deviation drilling. Pumpa tako održava protutlak na produktivni sloj veći od tlaka zasićenja i sprječava formiranje mjehurića plina i na taj način povećava proizvodnju nafte. sinonim za geofon (v. bulk modulus of oil. true folding. geophone). v. Sinonim termina tlak zasićenja (saturation pressure). bulk density – (1) ukupna gustoća. v. temperatura-koncentracija ili temperatura-tlak. v. bulkhead – pregrada. balled-up bit. Zavisi od temperature (veći je kod viših temperatura ali je promjena s temperaturom mala i manja nego za naftu) i tlaka (veći je kod viših tlakova). buckle folding – stvarno (pravo) nabiranje. solution-gas drive. bulk modulus of oil. odnosno pri kojem se plin otopljen u slojnoj nafti počinje izdvajati iz otopine kao slobodan plin. bulk mud – tekuća isplaka (bušaća isplaka). built terrace – (1) terasa (platforma) naplavljena va- lovima. koja spaja sve sastave smjese u točki ključanja. Temperatura pri kojoj se otopljeni plin izdvaja iz nafte na površini (pri atmosferskom tlaku). bubble-point (bubblepoint) pump – dubinska pumpa za uvjete tlaka zasićenja. v. Omjer promjene tlaka na fluid i jedinične promjene volumena fluida ili veličina promjene tlaka koja je neophodna za jediničnu promjenu volumena. bulk modulus of water. Točka zasićenja označava stanje sustava tekuće faze u kojem znatna količina tekuće faze koegzistira s beskonačno malom količinom plinovite (parovite) faze u ravnoteži. bughole – druzna šupljina. v. bubble point (bubble-point.bubble point. bug hole. bulk modulus. Ovisi o temperaturi (smanjuje se kod viših temperatura i promjena je izraženija nego kod vode) i tlaku (povećava se kod viših tlakova. bubble pulse – impuls uzrokovan plinskim mjehurićima. boiling point. volumetrijskim ili gravimetrijskim mjerenjem volumena fluida istisnutog uzorkom pri čemu se mora spriječiti prodiranje fluida (u kojem je uzorak uronjen) u pore. Jedan od triju bazičnih parametara stijene (uz volumen zrna i volumen pora stijene) koji se mjere u laboratoriju na uzorcima stijena radi određivanja njihove poroznosti. Masa zrnastog (granuliranog) ili praškastog čvrstog materijala po jedinici volumena. bulk modulus of fluids. bubble-point reservoir – ležište s režimom otopljenog plina. v. v. Linija koja spaja točke ključanja na dijagramima tlak-koncentracija. U tehnici – defekt ili nesavršenost dijela opreme. v. Sinonimi: bulk modulus of elasticity. Oslobođeni plin blokira pumpu dok tlak ponovno ne poraste iznad tlaka zasićenja usljed strujanja nafte u kanal bušotine. vug. buildup test – ispitivanje metodom porasta tlaka. bulk modulus of fluids. Veličina promjene tlaka koja je neophodna za jediničnu promjenu volumena nafte. Teže nafte imaju veći volumenski modul elastičnosti. built platform – platforma (terasa) naplavljena valovima. bulk modulus of elasticity – volumenski modul elastičnosti. modulus of incompressibility. v. Volumen matriksa ili skeleta stijene (zrna stijene) i pora. bulk volume – (1) ukupni volumen stijene. Veličina promjene tlaka koja je neophodna za jediničnu promjenu volumena vode. incompressibility modulus. modulus of volume elasticity. bulk modulus of oil – volumenski modul elastičnosti nafte. bulk modulus of water – volumenski modul elastičnosti vode. Obično se izražava u bar (psi). v. Unutarnja uzdužna ili poprečna stijenka na brodu ili morskoj bušaćoj platformi koja ih dijeli u odjeljenja. bubblepoint) pressure – tlak zasićenja. pressure-buildup test. 1. bulk modulus of water. wave-built terrace. promjena je izraženija nego kod vode). Pojava pulzacija uzrokovanih mjehurićima plina koji se stvaraju paljenjem eksplozivnih naboja u dubokoj vodi (dubokovodnim seizmičkim eksplozijama). Omjer promjene tlaka na tijelo i frakcijske promjene volumena ili veličina promjene tlaka koja je potrebna za jediničnu promjenu volumena ili omjer naprezanja i deformacije (volumenske deformacije) pri djelovanju hidrostatičkog tlaka (pri primjeni jednolikog naprezanja na sve dijelove tijela). Bušaća isplaka koja je pomiješana s vodom ili uljem (isplaka u rinfuzi) za razliku od «suhe» isplake (dry mud) koja je uskladištena u vrećama. ternary diagram. v. U seizmičkoj prospekciji – kolokvijalni termin. Bulitian – bulit. Mjehurići višekratno pulziraju (s periodom čija je veličina proporcionalna kubnom korijenu veličine eksplozivnog naboja) i svaka njihova oscilacija (impuls) praćena je nepoželjnim seizmičkim efektom. bulk modulus of fluids – volumenski modul elastičnosti fluida. (2) aluvijalna terasa. (2) volumenska gustoća. v. wave-built platform. Temperatura i tlak pri kojima počinje izdvajanje prvih mjehurića otopljenog plina iz slojne nafte u ležištu kao slobodne plinovite faze. Krivulja na ternarnom (trojnom) dijagramu faznog stanja. bubblepoint 116 bulk volume mjehurića pa njihovom oscilacijom nastaju dodatni seizmički šumovi. bug – (1) neispravnost. bubble point (bubble-point. bubblepoint) curve – krivulja ključanja. v. obično. v. Tip dubinske naftne pumpe (downhole oil pump) čiji je rad osjetljiv na plinske mjehuriće u nafti. alluvial terrace. Jednak je recipročnoj vrijednosti koeficijenta kompresibilnosti (stlačivosti) i obično se izražava u bar (psi).

Metoda pumpanja (injektiranja) radnog fluida za obradu formacije (treating fluid) u bušotinu s izolacijom obrađivane formacije dubinskom brtvenicom (pakerom) – fluid za obradu se pumpa u bušotinu kroz kolonu uzlaznih cijevi (kolonu tubinga.1 do 2. casing) ili lajner (liner) i cementnu oblogu i tako napravi otvore (perforacije) u koloni kroz koje slojni fluidi mogu pritjecati (strujati) u bušotinu. bullet-gun perforator – puška za perforiranje zaštitne kolone. nekoliko ili sve metke. bulk-volume gas – volumen plina po jedinici volumena stijene. gun perforator. Volumen (kao dio cijelog) pokretljivih ili rezidualnih ugljikovodika (nafte. 2. bullet gun – puška za perforiranje zaštitne kolone. bump down – udarati pumpom o dno bušotine. tada se taj proces naziva bradenheading. bulldog spear – neoslobodivi unutarnji hvatač cijevi (spir). bullet perforator. bump a well – udarati pumpom o dno bušotine. bulk volume water-minimum – volumen minimalne (nereducibilne) vode po jedinici volumena stijene. running squeeze. (b) Istiskivanje plina natrag u formaciju pumpanjem s površine u prstenasti prostor bušotine. mulja ili parafina. Ako se u toj operaciji ne primjenjuje izolacija obrađivane formacije pakerom. v. spear. Cjevasta naprava (uređaj) koja se spušta u kanal bušotine do željene dubine i ispaljuje metke (bullets) velike brzine kroz zaštitnu kolonu (kolonu zaštitnih cijevi. Umnožak poroznosti i zasićenja naftom (svi parametri izraženi kao dio cijelog ili postotak). hvatanje i izvlačenje predmeta iz . bulk-volume meter – pribor za mjerenje ukupnog volumena. cijevni fiting s navojem ili nazuvica sa zaobljenim zatvorenim krajem (koji formira kapu) za zatvaranje (brtvljenje) glave bušotine (kolone zaštitnih cijevi) ili otvora priključnog cjevovoda bušotine ili za zatvaranje kraja cijevi ili cjevovoda. drillstem. Udaranje pumpe o dno se može izvoditi i u svrhu čišćenja kanala bušotine od pijeska. Tip cementacije bušotina pod tlakom u kojoj se cementna kaša protiskuje kroz perforacije. v. Razlika izmedju jedinice i sume poroznosti i volumena (sadržaja) šejla (svi parametri izraženi kao dio cijelog ili postotak). v. U procesu bušenja – dubinska alatka za instrumentaciju (hvatanje i izvlačenje stranih predmeta iz bušotine. a uzlazno strujanje kaše u prstenastom prostoru bušotine je onemogućeno njegovom izolacijom dubinskom brtvenicom (pakerom). v. bulk volume of rock – ukupni volumen stijene. v. bulk-volume oil – volumen nafte po jedinici volumena stijene. Primjenjuju se za oslobađanje zaklinjenih (zaglavljenih) bušaćih alatki u kanalu bušotine. Šipka klizi gore-dolje u cijevi s duljinom hoda od 46 do 91 cm (18 do 36 inča) i služi za proizvođenje jakih udaraca na alatku koja je pričvršćena za njeno dno u smjeru prema dnu bušotine. bulk volume of water – volumen vode po jedinici volumena stijene. bull tongs – lančana kliješta za cijevi. bull rod – teška šipka za užno udarno bušenje. bullhead squeeze – cementacija pod tlakom s izolacijom prstenastog prostora. v. bump down. Aktivira se elektronički s površine i može ispaljivati jedan. hesitation squeeze. (a) Pumpanje teške bušaće isplake (heavy drilling mud) u vod za gušenje bušotine (kill line) i prstenasti prostor bušotine (annulus) radi njene kontrole. bullet perforating – perforiranje zaštitne kolone puškom.tubing string) i zatim potiskuje u formaciju injektiranjem proizvedenog slojnog fluida kroz kolonu tubinga. bullet perforator – puška za perforiranje zaštitne kolone. Umnožak poroznosti i zasićenja plinom (svi parametri izraženi kao dio cijelog ili kao postotak). bulk-volume water – volumen vode po jedinici volumena stijene.4 m/7 do 8 stopa) na radnom podištu bušaćeg uređaja (cable-tool rig) za namatanje bušaćeg užeta i spuštanje i izvlačenje bušaćih alatki.bulk-volume gas 117 bumper jar volumena. Za fluide je jednak umnošku poroznosti i zasićenja (konverzija zasićenja fluidima u volumen fluida po jediničnom volumenu stijene). Upotrebljava se za izračunavanje poroznosti uzorka. U procesu užnog udarnog bušenja (cable-tool drilling) – bubanj (promjera od 2. Umnožak poroznosti i zasićenja slojnom vodom (svi parametri izraženi kao dio cijelog ili postotak). Sinonim: bump a well. Snažno udarati dubinskom naftnom pumpom s klipnim šipkama o dno bušotine pri njenom silaznom hodu zbog predugačke kolone klipnih (pumpnih) šipki (sucker-rod string). plina) ili volumen pokretljive ili nereducibilne vode ili volumen matriksa (skeleta) stijene po jediničnom volumenu stijene. Umnožak poroznosti i nereducibilnog (minimalnog) zasićenja slojnom vodom (svi parametri izraženi kao dio cijelog ili postotak). bulk volume. bull plug – čep za cijevi. bullheading – pumpanje u prstenasti prostor bušotine. Postotak dane tvari po jedinici volumena (jediničnom volumenu). 1. bradenhead squeeze. downhole fishing tool) koja se sastoji od cijevi s punom metalnom šipkom u njoj. Nalaze se u koloni za instrumentaciju (fishing string) između škara (jars) i alatke za instrumentaciju. Sinonim: bulk volume waterminimum. (2) potiskivanje stimulacijskog fluida proizvedenim fluidom s izolacijom formacije. bulk-volume water. a za matriks stijene razlici između jedinice i sume poroznosti i volumena (sadržaja) šejla (svi parametri izraženi kao dio cijelog ili kao postotak). bulk volume water-irreducible – volumen nereducibilne (minimalne) vode po jedinici volumena stijene. v. Instrument za mjerenje ukupnog volumena uzorka stijene (na primjer. v. Volumen sirove nafte i prirodnog plina po jedinici volumena – umnožak poroznosti i zasićenja ugljikovodicima (naftom i plinom – svi parametri izraženi kao dio cijelog ili postotak). bumper jar – slobodno padajuće udarne škare (škareudarač). Cilindrična naprava. (3) volumen po jedinici volumenu stijene. chain tongs. Sinonimi: bullet-gun perforator. v. v. bulk volume water-irreducible. v. bulk-volume hydrocarbon – volumen ugljikovodika po jedinici volumena stijene. bulk-volume matrix – volumen matriksa (skeleta) stijene po jedinici volumena stijene. jezgre) uranjanjem u fluid i mjerenjem volumena istisnutog fluida u kalibriranoj cjevčici. Nereducibilna slojna voda je vezana s površinom stijene kapilarnim djelovanjem i ne može se proizvesti. bullet perforator. bull wheel – bušaći bubanj. bullet perforator.

Ležišna stijena koja je sadržavala sirovu naftu. burn front – fronta izgaranja nafte. combustion front. bumper jar. U procesu bušenja na moru – kratki komad cijevi koji djeluje kao amortizer udaraca na bušaćoj koloni (koloni bušaćih alatki). Rastuće pozitivne vrijednosti indeksa močivosti upućuju na rastuću preferencijalnu močivost stijene vodom. Prvobitni sklop (građa) stijena se uglavnom očuvao. buried erosion surface – pokopana (prekrivena) površina erozije. burn pit – jama za spaljivanje. S iste površinske lokacije se može opažati nekoliko grana refleksa (obično tri). peneplen koja je pokrivena mlađim sedimentima. gorište. rezanje parafina i klipovanje (swabbing). v. Buntsandstein – šareni pješčenjak. v. Sinonim: burnedout zone. prekrivanje. buried focus – pokopano žarište (fokus). paleokarst. Bunter. Temperatura varira od 200 °C do (maksimalno) 450 °C. a ispod ljušturnog vapnenca (Muschelkalk). najniža temperatura kod koje će se zapaliti i stabilno gorjeti površina sirove nafte. burial – pokapanje. tako da je u njima ostao samo zrak. . v. v. v. a rastuće negativne vrijednosti indeksa na rastuću preferencijalnu močivost naftom (nulta vrijednost indeksa močivosti upućuje na neutralnu močivost stijene). burning front – fronta izgaranja nafte. v. Bunter – šareni pješčenjak. injektiranje ili plinski lift) koje drže skupa proizvodne cjevovode. rotary shoe. Primjenjuje se jedan ili više prigušivača u dubinskom sklopu bušaćih alatki neposredno iznad teških bušaćih šipki za kompenzaciju poniranja (vertikalnog gibanja na valovima) bušaćeg broda ili poluuronjive platforme (za održavanje opterećenja bušaćeg dlijeta teškim šipkama kada se bušaće šipke iznad prijelaznika gibaju gore-dolje s gibanjem broda). burned zone – izgorjela zona ležišta. ali je prirodno bila podvrgnuta pretjeranim temperaturama (obično iznad 150 °C/300 °F) tako da je termički krekirana u plin i grafit (grafit može često obavijati sedimentna zrna). burn shoe – rotacijska peta za glodanje. Snop smanjuje prijenos topline i sprječava odlaganje hidrata ili parafina koji bi mogli začepiti (blokirati) cjevovode. Jama ili bazen iskopani u zemlji za spaljivanje otpadnog ulja i drugih materijala. Također. tj. Erozijska površina (v. Stratigrafski kat donjeg miocena (Lower Miocene) u Europi – iznad akvitana (Aquitanian). buntsandštajn. (2) slobodno padajuće udarne škare (škareudarač). v. v. Ukloniti glodalom površinu (prostor) s vanjske strane permanentne dubinske alatke. buried karst – paleokrš. odvija bez ikakva utjecaja procesa orogeneze (nabiranja) ili procesa magmatizma (magmatskih intruzija). burning shoe – rotacijska peta za glodanje. bumper sub – (1) prigušivač (prijelaznik za prigušivanje) poniranja. buried-focus effect – efekt pokopanog žarišta (fokusa). Temperatura gorenja je mjera opasnosti koje postoje pri skladištenju i rukovanju naftom i naftnim produktima i određuje stupanj sigurnosti. zona izgorjele nafte. erosion surface) kao. v. promjera. dynamothermal metamorphism. burned-out zone – izgorjela zona ležišta. combustion front. Najniža temperatura pri kojoj će se pare zagrijanog ulja u otvorenoj posudi zapaliti prinošenjem otvorenog plamena vrlo blizu njegovoj površini i ulje nastaviti gorjeti stabilnim plamenom. Sinonim: centrifuge method of wettability determination. Sinonim: Buntsandstein. Nekoliko zajednički izoliranih cijevi (za proizvodnju. v. buntsandštajn. To je cilindar sa stlačivim fluidom i klipom s hodom od 1. Sinonimi: back off tool. Obuhvaća vremenski raspon od prije 23 do 17 milijuna godina. Stratigrafski kat donjeg trijasa (Lower Triassic) u Zapadnoj Europi (osobito u Njemačkoj) – iznad perma (Permian). Područje (zona) naftnog ležišta oko injekcijske bušotine u procesu podzemnog izgaranja nafte (termička metoda povećanja iscrpka nafte/EOR metoda) kroz koje je prošla fronta izgaranja (combustion front). Različite je duljine. bumping a well – udaranje pumpom o dno bušotine. Tip regionalne metamorfoze (metamorfizma) niskog stupnja (low-grade regional metamorphism) pri kojoj se pretvorba sedimentnih stijena i vulkanskih (vulkanogenih) stijena. buried focus. bundle – snop cijevi. rotary shoe. burned-out reservoir rock – izgorjela ležišna stijena. Uobičajeno se primjenjuje na poljima u dubokim vodama. bump down. U geologiji – pokrivanje geoloških struktura u procesu sedimentacije (taloženja). Sinonim: burning pit. burial metamorphism – metamorfoza (metamorfizam) pokapanja (prekrivanja). burn pit. burning pit – jama za spaljivanje. v. zona izgorjele nafte. Može činiti pokopanu površinu kutnog nesklada na dubini. metoda određivanja močivosti centrifugiranjem. koje su s njima proslojene u geosinklinalama (geosinklinalnim uvjetima). Burdigalian. burned zone. Fokusiranje se također može proizvesti sa stanovitim distribucijama brzina koje djeluju kao leća. težine i duljine hoda. Burdigalian Stage – burdigal. bumper sub. in-situ combustion. Indeks močivosti se odredi kao logaritam omjera površina ispod krivulja kapilarnog tlaka za slučajeve upijanja i dreniranja (pretpostavka je da je dio površine stijene što ga moči ili ne moči svaki fluid određen površinama ispod krivulja kapilarnog tlaka).5 metra (5 stopa). Metoda određivanja (mjerenja) močivosti (indeksa močivosti) ležišne stijene iz petlje histereze krivulja kapilarnog tlaka koje su dobivene izmjeničnim istiskivanjem vode i nafte centrifugiranjem uzoraka jezgara. burn over – oglodati. na primjer. fossil erosion surface. Pojava u seizmičkoj prospekciji kada je konkavna zakrivljenost horizonta refleksije (reflektora) prema gore dovoljno velika tako da se refleksi fokusiraju u podzemnoj točki prije nego što dosegnu površinu i ravninu zapisa. v.bumper sub 118 burn shoe bušotine (fishing). Metoda je prilično brza i mogu se rabiti ležišni fluidi. srednjeg trijasa (Middle Triassic). v. burning point – temperatura (točka) gorenja. v. Iz pora te zone istisnute su sve tekuće faze. a ispod langa (Langhian). Bureau of Mines method of wettability determination – Bureau of Mines metoda određivanja močivosti. ali se njihov mineralni sastav u pravilu promijenio. v. wettability determination.

pješčenjak koji obrubljuje pokopani brežuljak ili odsječenu antiklinalu. combustion-tube test. boring. Bezbojan. burrow – trag rovanja. burn tube – cijev za izgaranje. šljunak se transportira duž ruba kontinentskog šelfa na veću udaljenost nego pijesak (što je vjerojatno uvjetovano razlikama u gustoći transportiranog materijala) (2) mimoilaženje nafte. član alkana (parafinskih ugljikovodika. na primjer vode. drillstring stabilizer. n-butane) i izobutan (isobutane). Tip ventila za brzo otvaranje i zatvaranje (quick-opening valve) protjecanja fluida s pomoću diska u komori ventila. butanes – butani. Prisutno je u ležištima s velikim varijacijama vertikalne permeabilnosti. Cijevni fiting (pipe fitting) s većim vanjskim navojem (external thread) od unutarnjeg (internal thread) tako da omogućuje spajanje dviju cijevi različitih promjera. na primjer. vertikalni. (1) Smjesa dvaju plinovitih parafinskih ugljikovodika (paraffin hydrocarbons) – normalnog butana (n-butana) i izobutana. paraffin hydrocarbons). (2) Smjesa koja se sastoji pretežito od butana (normalnog butana i izobutana) i obično sadrži stanovitu količinu propana i pentana. na primjer. insert bit. Često je stratigrafska naftna zamka (stratigraphic oil trap). burrow porosity. butane – butan. channeling. Plovilo za ukopavanje (zakopavanje) cjevovoda ispod morskog dna. normalni butan. burrow pore – pora rovanja. v. obratni tranzit – reverse bypassing). ali se lako ukapljuje komprimiranjem. Ugljikovodik. tungsten-carbide bit. v. Pješčenjačko tijelo koje presijeca ispod zaliježuću površinu kutnog nesklada. tuljak. Tragovi rovanja po obliku i položaju u slojevima mogu biti pravocrtni ili sinusoidni. Kreće se prema naprijed s pomoću sidara. Ukloniva obloga (removable sleeve. button slip – čeljust s pločicama volframova karbida. dok se čestice druge veličine (istovremeno transportirane) talože. Termin bypassing se također primjenjuje za označavanje transportiranja krupnijih čestica (fragmenata) na veću udaljenost u odnosu na prenošenje finijih čestica (tzv. kalcij-oksid. Sinonimi: carbide insert bit. v. (2) tuljac. najčešće u smjesi s propanom) i proizvodnju niza petrokemikalija. U geologiji – transportiranje (prenošenje) sedimenata kroz područja gdje se oni ne talože. oko relativno nepropusnog dijela naftnog ležišta tijekom procesa istiskivanja nafte kada se fluid probija u bušotinu kroz pukotine ili proslojke (intervale) ležišta veće permeabilnosti ostavljajući naftu iza sebe. bury barge. wafer valve. combustion tube. Postoje dva izomera – normalni butan (n-butan. Isporuka plina potrošaču (kupcu) cjevovodom kojim se on obično ne opskrbljuje. buttress sand – diskordantni pješčenjački klin. bypassing. Kanali se pružaju duž plohe slojevitosti (uslojavanja) ili prodiru u stijenu (sloj sedimentnih stijena) i često se kasnije ispunjavaju glinovitim ili pješčanim materijalom i ostaju očuvani upravo u takvom obliku. Takva dlijeta drobe stijene kompresijom i stvaraju relativno fine izbušene krhotine u usporedbi s krhotinama stijena kakve stvaraju žrvanjska dlijeta s čeličnim ili glodanim zupcima. Sinonimi: fishtail valve. Cjevasti ili cilindrični kanal ili otvor izrovan u prvobitno mekanom ili nevezanom sedimentu crvima koji se hrane muljem. button drill string stabilizer – stabilizator bušaće kolone (kolone bušaćih alatki) s ulošcima od tvrde legure. v. tranzitno transportiranje. burrow porosity – poroznost rovanja. direktna isporuka plina krajnjem potrošaču a da plin ne dolazi preko njegova tradicionalnog lokalnog distribucijskog poduzeća. Rabi se kao aditiv benzinu (za poboljšavanje hlapljivosti i antidetonacijske vrijednosti). . Nalazi se u nekim prirodnim plinovima. Sinonim: boring porosity. Poroznost formirana djelatnošću organizama koji ruju i prekopavaju muljevite sedimente. živo) vapno. v. kao gorivo za grijanje (u promet se pušta u tekućem stanju komprimiran u bocama. v. by-pass – (1) mimovod. U procesu proizvodnje nafte – kanalno strujanje injektiranog fluida. button bit – bušaće dlijeto s ulošcima (pločicama) volframova karbida. butterfly valve – leptirasti ventil. obilazni (mimoilazni) vod. Vod (cjevovod ili cijev) oko ventila ili drugog regulacijskog (kontrolnog) uređaja koji se postavlja kako bi omogućio prolaz (strujanje) fluida kroz glavni vod za vrijeme dok se na ventilu ili regulacijskom uređaju izvode popravci ili podešavanja. Posljedica mimoilaženja nafte je proizvodnja relativno velikih količina injektiranog fluida po jediničnom volumenu proizvedene nafte. Tip žrvanjskog bušaćeg dlijeta (roller-cone bit) s ulošcima (pločicama) volframova karbida uprešanim u plohe reznih žrvanja koje se obično primjenjuje za bušenje tvrdih stijena i jezgara. Primjer tranzita je slučaj kada se čestice jedne veličine ne talože nego se nastavlja njihovo transportiranje. carbide type bit. Također može biti uzrokovano gravitacijskim strujanjem injektiranog fluida iznad nafte u ležištu. tungsten-carbide insert drilling bit. calcium oxide. Rov za cjevovod se iskapa visokotlačnim vodenim mlazom. Sinonim: burying barge. Na primjer. negašeno. naftnom (kaptažnom) plinu i plinovima od krekiranja nafte. burn-tube test – ispitivanje procesa podzemnog izgaranja nafte u cijevi za izgaranje. horizontalni ili kosi. tungsten-carbide insert bit. Čeljust koja ima okrugle pločice od volframova karbida umjesto zubaca za postavljanje alatki u vrlo tvrdoj zaštitnoj koloni (casing). bury barge – šlep (ponton) za ukapanje (zakapanje) podmorskih cjevovoda. burying barge – šlep (ponton) za ukapanje podmorskih cjevovoda. Komponenta je ukapljenog naftnog plina (liquified petroleum gas). alkanes. bypass. by-passing burnt lime – paljeno (žeženo. što uvjetuje normalno smanjivanje srednjeg promjera sedimenata (sedimentnih stijena) razmjerno udaljenosti od izvora transportiranja. zapaljivi masni (mokri) plin pri normalnom tlaku i temperaturi. v. tako da u ležištu ostaje veliki volumen nafte u trenutku granične rentabilnosti procesa. moluskima (mekušcima) ili drugim beskralješnjacima.burnt lime 119 bypassing. v. by-passing – (1) tranzit. (2) obilazna isporuka plina. bioturbacijska poroznost. removable lining) koja se umeće ili uvrće u otvor kako bi se ograničio njegov promjer ili mu se dala otpornost na habanje ili koroziju ili da služi kao vodilica. bushing – (1) prijelazni cijevni fiting.

Termin za označavanje količine (u postotku) materijala koji je dodan cementu kada se materijal dodaje na bazi ukupne količine dane mješavine. by weight of water (BWOW) – po težini vode. odnosno kojim se strujanje fluida u sustavu može usmjeriti tako da ne prolazi kroz neki dio sustava kroz koji normalno struji. . otopini) na bazi težine vode upotrijebljene za miješanje kaše (obično se rabi samo za sol – natrij-klorid). by weight of blend (BWOB) – po težini mješavine.bypass (by-pass) valve 120 by weight of water (BWOW) bypass (by-pass) valve – obilazni (mimovodni) ventil. ventil mimovoda. by weight of cement (BWOC) – po težini cementa. U strojarstvu – ventil koji omogućuje strujanje fluida u cjevovodu oko nekog područja ili dijela opreme. Termin koji označava količinu (u postotku) materijala dodanog cementnoj kaši (mješavini. Termin za označavanje količine (u postotku) materijala dodanog cementu – rabi se za opis količine većine aditiva u suhom stanju (obliku).

v. v. Prazni (neispunjeni) prostor (voide) u kristalnoj strukturi (crystal structure) koji je dovoljno velik za smještanje jednog ili više atoma stranih strukturi (na primjer argona ili ksenona). Stijena na dnu kanala bušotine se lomi i drobi padajućim masivnim čeličnim cilindričnim dlijetom sa skošenim reznim (režućim) rubom. cable-tool drilling. škare ili žlica. v. Bušaće uže (drilling line) prvobitno je bilo kudjeljno. . drilling cable. Tip uređaja za užno udarno bušenje (udaranjem dlijeta obješenog o bušaće uže o stijenu). v. pogonska remenica (remenica za prijenos pogona od motora na njihalo.1 nautičke milje). Starija metoda bušenja koja se osniva na principu udaranja (udaraca). percussive rope drilling. kudjelje.cable 121 cage Cc cable – (1) bušaće uže. cable-tool drilling. Glavni dijelovi uređaja su bušaći toranj (derrick) s nepokretnim koloturnikom (crown block) na vrhu. walking beam). cable-tool drilling. hemp core) oko koje su namotani strukovi čelične žice. Krhotine i čestice probušene stijene se uklanjaju iz bušotine žlicom za grabljenje (bailer) nakon pravilnih izbušenih intervala (1 do 2. cable-tool drilling. cable break – lom na seizmičkom zapisu. za razliku od žičanog užeta (v. dižući se i spuštajući. Termin cable se često rabi kao sinonim termina wire line. v. Sinonim: cable-tool drilling rig. (3) seizmički kabel. logging cable. a lomljenje i drobljenje stijene na dnu bušotine se postiže udaranjem (udarcima) dlijeta o dno. bušaći bubanj (bubanj za spuštanje i izvlačenje bušaćih alatki. obješena u bušotini na kraju bušaćeg užeta) sastoji se od punog čeličnog dlijeta (duljine od 90 do 120 cm/3 do 4 stope i težine između 65 i 90 kg/140 i 200 funta). Uže izrađeno od strukova čelične žice (strands of steel wire). udarnih bušaćih šipki (drillstem). wire rope) koje ima jezgru od vlakna (na primjer. Pojava na zapisu geofona (seizmografa) u bušotini uzrokovana elastičnom energijom koja se prenosi (predaje) električnim karotažnim kabelom geofonu u kanalu bušotine. v. rope boring. v. cable-tool well – bušotina izrađena užnim udarnim bušenjem (metodom užnog udarnog bušenja). churn drilling. cable-tool drillstring – kolona alatki za užno udarno bušenje. Skup električnih vodiča koji spaja grupe geofona ili hidrofona s mjestom registracije. (2) kabelno uže.000 stopa). cable tools. cable-tool hole – bušotina izrađena užnim udarnim bušenjem (metodom užnog udarnog bušenja). nalazi se na donjem kraju kolone teških bušaćih šipki koja je obješena (visi) na užetu i aktivira se njihalom (balansirom. bull wheel). Pennsylvanian drilling.5 metra ili 3 do 8 stopa) Metoda užnog udarnog ili udarno-užnog bušenja je danas u znatnoj mjeri zamijenjena metodom rotacijskog bušenja (v. (5) kabel. Bušaće dlijeto koje vertikalno djeluje. rotary drilling) tako da se u nešto modificiranom obliku primjenjuje tek za bušenje vodnih i plitkih naftnih bušotina (ograničeno do dubine od 900 do 1. cage – (1) praznina kristalne strukture. (4) karotažni kabel. škara (jars) i spojnice (stezaljke) bušaćeg užeta (rope socket). Sreće se u tektosilikatima (tectosilicates). cable-tool rig. jump drilling. cable drilling – užno udarno (pensilvanijsko) bušenje. Sinonimi: cable drilling. a danas je kabelno.000 do 5. cable-tool method of drilling – metoda užnog udarnog bušenja. njihalo (balansir. cable-tool drilling. cable-tool rig. Kolona bušaćih alatki (duljine oko 6metara/20 stopa. cable-tool rig. cable-tool drilling – užno udarno (pensilvanijsko) bušenje. cable-tool drilling rig – postrojenje (uređaj) za užno udarno bušenje. rope drilling. pogonski motor (engine).500 metara/3. Pomorska jedinica duljine (danas izvan praktične uporabe) jednaka oko 183 metra (600 stopa ili 0. cabletool drilling. walking beam). cabletool drilling. udarna bušaća šipka. Komponente dubinskog sklopa bušaćih alatki ili opreme za užno udarno (pensilvanijsko) bušenje – bušaće dlijeto. v. v. v. cable-tool rig – postrojenje (uređaj) za užno udarno bušenje. band wheel) i bubanj za spuštanje i izvlačenje zaštitne kolone (calf wheel). cable tools – alatke (sprave) za užno udarno (pensilvanijsko) bušenje.

Primjeri takvih stijena su vapnenac (limestone). v. Skupina komagmatskih vulkanskih stijena (comagmatic volcanic rocks) prezasićenih silicij-oksidom koje su mineraloški karakterizirane postojanjem matriksa od augita i hiperstena (bazalti. v. calcareous dolomite – vapnenački dolomit. Ranije se svrstavao u pliocen. Palaeophyticum. (b) Čelična ili betonska komora koja okružuje opremu ispod vodne linije arktičke poluuronjive bušaće platforme (platforme za bušenje u arktičkim vodama) radi njene zaštite od oštećenja plutajućim ledom. limestone). cage of pump valve – kavez (klijetka) ventila dubinske pumpe. calcareous dolostone – vapnenački dolomit. vapnenački. pteropodni mulj (pteropod ooze). calcareous dolomite. vapneni tuf (tufa). Konsolidirani (cementirani) vapneni pijesak (consolidated calcareous sand). v. Cainozoic – kenozoik. andeziti). vapneni tuf . Calabrian. (2) kavez (klijetka) ventila dubinske pumpe. Vapnene alge su važne za stvaranje grebena (rifova) tijekom geološke povijesti. cake thickness – debljina isplačne (glinovite) obloge (kore. Glina koja sadrži znatnu količinu kalcij-karbonata. kolača). dok su koraljne alge (coralline algae) tip inkrustirajućih vapnenih algi. (1) Termin koji označava eruptivnu (magmatsku) stijenu ili skupinu eruptivnih (magmatskih) stijena sa sadržajem (u masenim %) silicij-oksida između 56 i 61 i jednakim sadržajem kalcij-oksida i sume kalij-oksida i natrij-oksida. Calabrian stage – kalabrij. caisson – keson. Kruta platforma za bušenje u podmorju koja stoji na čeličnim kesonima. na primjer. cage wrench – ključ za kavez (klijetku) ventila dubinske pumpe. kalkarenacejski ortokvarcit (calcarenaceous orthoquartzite) u kojem vapnena komponenta čini do 50% sadržaja ukupnih klastičnih čestica.cage of pump valve 122 calcareous rock berilu (beryl) i organskim spojevima (organic compounds). Termin koji označava pješčenjak (sandstone) s velikim sadržajem (količinom) detrita kalcij-karbonata. Termin za označavanje supstancija (tvari) koje sadrže kalcijkarbonat ili su od njega sastavljene. calcarenaceous – kalkarenacejski. Dubokomorski pelagički sediment koji sadrži najmanje 30% fragmenata (ostataka) vapnenih skeleta organizama. Mesophyticum. kreda (v. (1) U graditeljstvu – zatvorena (vodonepropusna) čelična ili betonska cilindrična ili pravokutna komora koja se primjenjuje za građevinske radove (iskapanje tla. Kalabrij je u Francuskoj i Italiji marinski ekvivalent kontinentalnih sedimenata vilafranka (Villafranchian). Sinonim: calcified algae. mekana (soft). kolača) koju bušaća isplaka stvara na stijenki kanala bušotine. hiperstena (daciti). calcareous rock – vapnena stijena. gumasta (rubbery) i čvrsta (firm). na primjer. Kada se termin primjenjuje u nazivima stijena. calcareous clay – vapnena glina. Cenozoic. Karbonatna stijena koja sadrži 50 do 90% dolomita. calcarenitic limestone – kalkarenitni vapnenac. calcareous sandstone. (3) kavez ležaja. 2. kolač). caisson-type platform rig – bušaća platforma na kesonima. a bušaća i proizvodna platforma leže na njihovom vrhu. v. Skupina morskih algi koje uklanjaju karbonat kalcija iz plitkih voda u kojima prebivaju i izlučuju iglice aragonita veličine čestica mulja. Takav tip bušaće platforme se primjenjuje u nekim arktičkim vodama gdje su kesoni nužni kako bi zaštitili opremu od oštećenja plutajućim ledom. Kesoni su čvrsto pričvršćeni za morsko dno.06 mm i preko 10% krupnih klastičnih karbonatnih zrna (veličine pijeska i šljunka). calcarenite – kalkarenit. cake consistency – konzistencija isplačne (glinovite) obloge (kore. Sedimentna stijena sa znatnim sadržajem kalcij-karbonata. eutrophic peat. izgrađivanje temelja) ispod vode kako bi se radnici zaštitili od tlaka vode i zarušavanja tla. Sinonim: calcareous dolostone. kalcitni. za betonsku gravitacijsku bušaću platformu). (2) Termin koji označava eruptivnu (magmatsku) stijenu s plagioklasom. v. a ispod emilija (Emilian). žilava (tough). Dio ventila dubinske naftne pumpe s klipnim (pumpnim) šipkama (sucker-rod pump) koji drži kuglu i ograničava njeno gibanje. (2) U tehnici bušenja na moru – (a) Čelični ili betonski stup koji služi (zajedno s nekoliko drugih) kao temelj za krutu bušaću platformu (na primjer. v. Prebivaju pretežito u plitkim tropskim morima ili intertidalnim područjima i znatno doprinose stvaranju karbonatnih čestica veličine mulja i pijeska u tropskim morima. biotita ili rogovače (hornblende – rioliti). Specijalni ključ za spajanje kaveza (klijetke) dubinske naftne pumpe s klipnim (pumpnim) šipkama (sucker-rod pump) s kolonom klipnih šipki (sucker-rod string). calc-alkali rock series – serija vapneno-alkalnih stijena. mud cake. kreda (chalk). calcareous algae – vapnene alge. calc-alcalic – vapneno-alkalni. na primjer. Vapnenac (limestone) koji se pretežito sastoji od čestica kalcita veličine pijeska (više od 50%). Oznake (termini) kojim se opisuju isplačne obloge je preporučio Američki naftni institut (API) i one daju stanovitu predodžbu o konzistenciji obloge – tvrda (hard). separator. cake – isplačna (glinovita) obloga (kora. školjkasti (školjkoviti) pješčenjak (shelly sandstone). v. v. Paleobotanička podjela geološkog vremena koja približno odgovara i karakterizirana je životom bilja u kenozoiku. Debljina obloge od čvrstih čestica bušaće isplake na stijenki kanala bušotine – obično se mjeri (izražava) u 1/32 inčima. calcareous peat – eutrofni treset. v. calcareous – kalcitični. Tip algi koje grade velike kupolaste laminirane vapnene strukture u plitkoj vodi su stromatoliti (stromatolites). v. Svojstvo ili stanje obloge (kore. Stratigrafski kat donjeg pleistocena (Lower Pleistocene) u Europi – iznad pliocenskog astij-redona (Astian-Redonian). kenozojska era. a kemijski su karakterizirane prilično konstantnim omjerom obogaćivanja željezom i magnezijem tijekom njihove evolucije. Sinonimi: bearing cage. cage of pump valve. calcareous ooze – vapneni mulj. osobito lapor (marl). vapnenac (v. Cainophyticum – kenofitik. dolomite. U strojarstvu – dio ležaja (bearing) koji održava jednoliki razmak između kuglica ili valjčića ležaja. siliceous ooze. kolača). Vapnenac (limestone) koji se pretežito sastoji (više od 10%) od primarnog vapneno-muljevitog matriksa (calcareous-mud matrix) s česticama promjera manjeg od 0. chalk). tada pokazuje da se one u znatnoj mjeri (najmanje 50%) sastoje od karbonata kalcija. alkali-lime index.

tufa. cave deposit). calcdolomite – kalcitni dolomit. calcic – (1) vapnen. alkali-lime index. sinter. anorthite. v. zemljast i rahao (nekonsolidiran) u kredi (krednim stijenama – v. Dolomitni mineral (dolomit) u kojem je sadržaj kalcija najmanje za 8% veći od sadržaja kalcija u dolomitu idealnog sastava (omjer C:Mg je jednak 1:1 molarnih). calcitic dolomite. calcareous sinter – vapnenački sinter. v. tufa) i kao stalaktit u spiljama (spiljski sediment. calcilutite – kalcilutit. Nekonsolidirani (necementirani) ekvivalent kalcirudita (v. tufa) ili školjkoviti pješčenjak (v. calcareous tufa – vapnenačka tufa (sedra). limestone). calcibreccia – kalcibreča. Široko rasprostranjeni stjenotvorni mineral (rock-forming mineral). calcification – kalcifikacija. spužve vapnenjače. calcite – kalcit. tufa. Vapnenac (limestone) koji se pretežito sastoji (više od 50%) od čestica detritičnog (klastičnog) kalcita s promjerom većim od promjera čestica pijeska (većim od 2 mm) i koji je često također cementiran (vezan) vapnenim materijalom. calcigravel – vapneni šljunak. calcian dolomite – kalcijski dolomit. odnosi na seriju slojeva s proslojcima vapnenca. chalcedony. kalcilutit. v. calcilutite. v. Posjeduje savršenu romboedarsku kalavost (kalavost smjerom plohe romboedra. 1. Karakterizirane su uglavnom skeletom sastavljenim od vapnenačkih (karbonat kalcija) spikula (iglica. calcareous algae. calcimicrite – kalcimikrit. Sinonim: calcil- yte. v. calcibreccia. shelly sandstone). (1) Termin koji je svojedobno bio predložen za vapnenac (limestone). Forme kristalizacije (kristalni oblici) kalcita su vrlo razli- . U petrologiji – termin za označavanje eruptivnih (magmatskih) stijena (igneous rocks) ili grupe eruptivnih stijena koje sadrže više od 61% (masenih) silicij-dioksida pri jednakim količinama (sadržajima – u masenim %) kalcij-oksida i sume oksida kalija i natrija. konsolidirani (cementirani) vapnenački šljunak (calcareous gravel) ili vapnenački konglomerat (limestone conglomerate) ili breča (breccia). vapnenjače. v. međutim. konsolidirani (cementirani) vapneni mulj (consolidated calcareous mud). Vapnenac (limestone) čije čestice imaju promjer manji od 20 mikrometara. Neki specijalisti. tvrdoće 3 po Mohsovoj skali i lako uskipi u hladnoj razblaženoj klorovodičnoj (solnoj) kiselini. 1. v. Vapnenac (limestone) koji se pretežito sastoji od čestica detritičnog (klastičnog) kalcita veličine čestica silta. svijetlosive. vapnenjače. ali u kojem se nalazi najmanje 50% klastičnog kvarca (clastic quartz). u stratigrafskom smislu. Zagrijavanje tvari do njene temperature disocijacije. Calcarea) – vapnene spužve. v. kalkret. u spužvastom obliku u vapnenom tufu (v. micritic limestone. calcareous sponges – vapnene spužve. rhombohedral cleavage). (2) Pješčenjak koji sadrži znatnu količinu kalcij-karbonata. carbonatite). calciclase – anortit. (1) U pedologiji – opći termin koji se primjenjuje za označavanje takvih procesa formiranja tala u kojima se u njihovu površinskom sloju koncentrira tolika količina kalcija da on zasićuje koloide tla izmjenljivim ionima kalcija i na taj način daje tlima relativnu stabilnost (nepokretljivost) i gotovo kemijsku neutralnost. Calciferous Sandstone series u Škotskoj. karbonatom kalcija pri fosilizaciji. Razred spužava (sponges). v. spicules). v. calcimetry – kalcimetrija. calcarenite. Kalcit je osnovna komponenta vapnenca (v. carbonate rock. Obično se sreće kao žilni mineral (gangue mineral) u mnogim rudnim ležištima i kao cement (vezivo) u klastičnim sedimentnim stijenama. gipsa kako bi izgubio kristalizacijsku vodu ili vapnenca kako bi se razložio na kalcij-oksid i ugljik-dioksid. calcareous shale – vapneni šejl. kalcipelit. calcilith. 1. soda ash. v. calcified algae – vapnene alge. Analiza sadržaja karbonata u stijenama. vapneni špat. v. travertin.calcareous sandstone 123 calcite (v. calciclastic – kalciklastičan. Termin koji se odnosi na klastične karbonatne stijene (clastic carbonate rocks). (1) Pješčenjak s kalcitnim cementom (cementiran kalcitom). Sinonim: calcipelite. calcspar. v. calciferous – koji sadrži vapnence. travertine. v. (2) Sedimentna stijena koja se sastoji uglavnom od vapnenih ostataka organizama. ovapnjenje. calcirudite – kalcirudit. calcareous spar – kalkšpat. U geokemiji – termin za označavanje minerala i eruptivnih (magmatskih) stijena s relativno visokim sadržajem kalcija (sadržaj kalcija koji je nužan za opravdanu primjenu termina ovisi o okolnostima). s vapnencima. v. spužve vapnenjače. calcirudite). konsolidirani (cementirani) vapneni silt (calcareous silt). a sadržaj mikritnih komponenata je veći od sadržaja alokemnih komponenata. staklastog je sjaja. međutim. micritic limestone. Obično je bijele. svijetložute i svijetloplave boje ili je bezbojan. nalazi se također u mramoru u obliku kristala. v. calcination – kalcinacija. uglavnom prvobitnih tvrdih dijelova. Također je minorna sekundarna komponenta mnogih eruptivnih (magmatskih) stijena i glavna komponenta nekih karbonatita (v. calcipelite – kalcipelit. postavljaju 1 milimetar kao donju granicu veličine čestica. calcrete. calcilith – kalcilit. calcarinate – kalkarinatni. Vapnenačka breča (limestone breccia) ili konsolidirani (cementirani) fragmenti vapnenca (consolidated calcareous rubble). na primjer. calcilyte – kalcilit. v. Termin za označavanje cementa (veziva) sedimentnih stijena (sedimentary rocks) koji se sastoji od kalcij-karbonata. calcilutite. calcisponges (Calcispongea. (b) Zamjena organske tvari. (2) kalcijski. Sinonim: calcareous sponges. Šejl koji sadrži najmanje 20% kalcij-karbonata u obliku fino precipitiranog (istaloženog) materijala ili malih čestica organskog podrijetla. Neki autori. po kemijskom sastavu karbonat kalcija. Vapnenac (limestone) koji se pretežito (više od 50%) sastoji od detritičnih (klastičnih) čestica kalcita veličine čestica silta i/ili gline. calcicrete – kalcikret. calcirudite) koji se sastoji od čestica uglatog oblika. calcined soda – kalcinirana soda. (2) U paleontologiji – (a) Taloženje soli kalcija u živim biljnim i životinjskim tkivima. Termin koji se. na primjer. calcigravel. calcedony – kalcedon. kalcirudit (v. v. calcisiltite – kalcisiltit. v. calcisponges. Stratigrafska rasprostranjenost: kambrij-danas. terminu kalcilutit pridaju šire značenje uključujući vapnene stijene (calcareous rocks) koje sadrže kemijski precipitirane (istaložene) kristalične komponente anorganskog ili organskog podrijetla. chalk). calcisiltite. calcareous sandstone – vapneni pješčenjak.

calcitic dolomite 124 calcium-treated mud čite – pasji zub (dog-tooth spar). neutron activation log. v. Sinonimi: burnt lime. lime-base drilling mud. šejla sklonog urušavanju. Primjenjuje se regularni (77%) i bezvodni (96%) kalcij-klorid. Plagioklas (plagioclase) bogat An molekulom (krajnjim članom anortitom). kalcijev oksid. calcium chloride – kalcij-klorid. Uzrok je tvrdoće vode i jedinica za tvrdoću. kalcijev klorid. umjereno topljiva u vodi. slaked lime. calcium-carbonate compensation depth – kompenzacijska dubina karbonata. Vapnenac koji se sastoji uglavnom od kalcita. calcium-base drilling mud – kalcijska isplaka (bušaća isplaka). calcium-type mud. Čvrsta tvar bijele boje i umjereno topljiva u vodi. žeženo) vapno. Koncentracija topljivog kalcija u vapnenoj isplaci iznosi do 120 ppm. Primjenjuje se u tehnologiji iaplaka kao aditiv za povećavanje viskoznosti i regulacije alkaliniteta vodenih isplaka (isplaka na bazi vode. (2) Pretvorba (transformacija) postojećih stijena u vapnenac kemijskom zamjenom mineralnih čestica kalcitom. calcium sulphate – kalcij-sulfat. calcium-sulfate treated mud – isplaka obrađena kalcijsulfatom. dolomite. Dolomitna stijena (dolomitic rock) sa znatnim udjelom kalcita u sastavu. calcium mud – kalcijska isplaka. formacija koje sadrže gips i kada postoji strujanje slane vode. Sinonim: calcium-treated mud. calcium contamination – zagađenje kalcijem. calcium-treated mud – isplaka obrađena kalcijem. gypsum-base drilling mud) ili kalcij-klorida. Umjereno je topljiv u vodi i uzrokuje njenu trajnu tvrdoću (permanent hardness of water). v. kalcijev hidroksid. paljeno. (1) Proces formiranja kalcita. calcitite – kalcitit. v. calcium-based drilling mud – kalcijska isplaka (bušaća isplaka). lime) ili kalcij-sulfat (gips. Kalcij smanjuje (usporava) bubrenje i hidrataciju gline i šejla i na taj način olakšava proces bušenja. Obično se dodaje 2% regularnog i 1. calcium-base drilling mud. ali ipak s prevladavajućim udjelom dolomita – osobito dolomitska stijena koja sadrži 10 do 50% kalcita i 50 do 90% dolomita i ima magnezijsko-karbonatni ekvivalent između 22. calcium-base drilling mud. calcium-treated drilling mud – bušaća isplaka obrađena kalcijem. v. v. cement additives). calcium/silicon log – kalcijsko-silicijska karotaža. Stvara čvrsti kamenac (scale) u uređajima koji su u kontaktu s vodom.0% ili dolomitska stijena u kojoj omjer Ca/Mg varira od 2. calcium-base drilling mud. Katkada je zagađivač isplačnih fluida. Kaustična čvrsta tvar bijele boje.6% bezvodnog kalcij-klorida – dodavanjem iznad 3% se postiže malo dodatno ubrzavanje vezivanja cementa (v. calcium-type drilling mud. umjereno topljiva u vodi. negašeno (živo. calcium drilling mud. U procesu bušenja – postojanje iona otopljenog kalcija u bušaćem fluid (drilling fluid) u koncentraciji koja je dostatna za pogoršanje (kvarenje) njegovih svojstava budući da uzrokuje flokulaciju (pahuljičenje). limestone). water-base mud). Međutim. gypsum) za usporavanje hidratacije šejla i glina. Sinonimi: calcium-based drilling mud. calcium drilling mud – kalcijska bušaća isplaka. v. glava čavla (nailhead spar). v. feldspat). Kristalna sol bijele boje. topljiv u vodi i etanolu koji se rabi u tehnologiji cementacije bušotina kao aditiv za ubrzavanje vezivanja (stvrdnjavanja) cementa (cement accelerator). calcitic limestone – kalcitni vapnenac (vapnenjak). Primjenjuje se u tehnologiji isplaka kao aditiv za regulaciju pH vodnih isplaka (isplaka na bazi vode) i kao koagulant gline. U prirodi se sreće kao mineral gips (gypsum) i anhidrit (anhydrite). na primjer zamjenom čestica dolomita u dolomitskim stijenama ili čestica glinenca (feldšpata) i kvarca u pješčenjacima. na primjer. smanjuje prinos bentonita i povećava gubljenje fluida. Dobiva se dodavanjem vode kalcijoksidu. Stijene koje sadrže kalcij-karbonat se sporo otapaju u zakiseljenoj oborinskoj vodi (voda koja sadrži otopljeni ugljik-dioksid) i uzrokuju privremenu (prolaznu) tvrdoću vode (temporary hardness of water). carbonate compensation depth. Formira kamenac u uređajima koji su u kontaktu s vodom (ponekad se teško uklanja). calcium-base drilling mud. calcitization – kalcitizacija.200 ppm. v. Bentonitna bušaća isplaka na bazi slatke vode (slatkovodna bentonitna isplaka. lime feldspar. osobito vapnenac čiji je omjer Ca/Mg veći od 105. Kalcijske isplake se osobito primjenjuju za bušenje debelih naslaga anhidrita (tolerantne su na zagađivanje anhidritom).0 do 3. takve isplake mogu zahtijevati daljnju obradu kako bi se spriječila njihova solidifikacija (pretvaranje u gel) pri visokim temperaturama u dubokim bušotinama. calcium-treated drilling mud. Također se primjenjuje u tehnologiji isplaka kao aditiv za povećavanje gustoće slanih isplaka (isplaka na bazi slane vode) te za sušenje plinova i kao agens (sredstvo) za apsorpciju vlage (desikant. v. v. . Primjenjuje se u tehnologiji isplaka kao aditiv za otežavanje svih tipova isplaka. quicklime. calcium sulfate. Bezbojni otopljivi prašak. islandski dvolomac (Iceland spar) i druge. lime-base drilling mud). na primjer vapnenac (v. water-base bentonite drilling mud) s dodatkom određene količine topljivih kalcijskih spojeva – kalcij-oksida (vapna) za pripremu vapnene bušaće isplake (v. kalcijev sulfat. U prirodi je obilno zastupljen i sreće se kao minerali kalcit (calcite) i aragonit (aragonite) te kreda (chalk) i vapnenac (limestone). Bušaća isplaka na bazi vode koja sadrži kalcij-oksid (vapno. calcium hydroxide – kalcij-hidroksid. alteracijom aragonita. Nastaje zagrijavanjem kalcija u kisiku ili termičkim razlaganjem kalcij-karbonata. caustic lime. v. Sinonim: calcspar. gypsum-base drilling mud. kalcij-sulfata (gipsa) za pripremu gipsne bušaće isplake (v. Sinonimi: hydrated lime. calcium oxide – kalcij-oksid. calcium feldspar – kalcijski glinenac (feldšpat. gašeno vapno. Grijanjem se razlaže na kalcij-oksid (negašeno vapno) i ugljik-dioksid. Stijena koja se sastoji od kalcita. calcitic dolomite – kalcitni dolomit. calx. 1. dolomitic limestone. a u gipsnoj isplaci do 1. mud of calcium-base type. v. calcium mud. Sinonim: Ca-spar. calcium carbonate – kalcij-karbonat. Sinonim: calcdolomite.5. kalcijev sulfat.7 i 41. calcium-base drilling mud. kalcijev karbonat. calcareous dolomite. Kristalna tvar bijele boje. drying agent). calcium sulfate – kalcij-sulfat.

sinter. calc-sinter – vapnenački sinter. calcsparite – kalksparit. Caledonian orogeny – kaledonska orogeneza. open flow. absolute open flow. tufa. Formiran je kaledonskom orogenezom (v. Sinonim: calcareous spar. kalkšist. Rezervoar za kalibraciju (umjeravanje) protočnih mjerila za tekućine (naftu i druge produkte). vapneni špat (spat).) ako se pod sparitom podrazumijeva vapneni (calcareous) varijetet. four point test) budući da je opasno i štetno dopustiti da bušotina nekontrolirano (bez ograničavanja proizvodnje) eruptira. calfline – uže za zaštitne cijevi. Namata se na poseban bubanj (calf wheel). vadose pisolite. calcium-type mud – kalcijska isplaka. polja ili koncesije izračunana na dnevnoj bazi i odobrena od državne regulativne agencije (government regulatory agency). Pribor za provjeru deformacija zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. Sapropel koji se sastoji od vapnenih alga (calcareous algae). (2) Vapnenac (vapnenjak) koji je uglavnom nastao erozijom starijih. Termin calcsparite je sinonim s terminom sparite (v. kalkspat. litificiranih vapnenaca i koji sadrži više od 50% fragmenata karbonatne stijene (ekstraklasta). cable-tool rig. cable-tool drilling. (2) kalibar za zaštitne cijevi. v. U procesu užnog udarnog bušenja – bubanj (reel) na radnom podištu uređaja za užno udarno bušenje za namatanje užeta kojim se spuštaju i izvlače zaštitne cijevi (calf line). caliper logging). proving tank. travertin. calclithite – kalklitit. Caledonian orogeny) u ranom paleozoiku. calf line. ležišta. calf wheel – bubanj užeta za zaštitne cijevi. calcite). Caledonides) što se proteže od Irske i Škotske prema sjeveroistoku u Skandinaviju (termin se ne smije rabiti za druga područja). v. na primjer diopsida (diopside) i volastonita (wollastonite). Sinonim: limesilicate rock. tufa. Kratki prilog karotažnom dijagramu bušotine (well log) s podacima o kalibracijskoj karotaži (log calibration). caliper log – (1) kavernogram. U procesu užnog udarnog bušenja – uže na uređaju za užno udarno bušenje koje se rabi za spuštanje u bušotinu i izvlačenje zaštitnih cijevi (casing). kalkšpatit. Metamorfozirani glinoviti vapnenac (metamorphosed argillaceous limestone) sa škriljastom strukturom (schistose structure) koja je uvjetovana paralelnošću pločastih minerala (pločastog prekristaliziranog kalcita). Sinonim: calcicrete. (1) Konglomerat (conglomerate) koji se sastoji od nanosa pijeska i šljunka cementiranog u tvrdu masu karbonatom kalcija precipitiranog iz otopine i pretaloženog djelovanjem infiltracijskih voda ili istaloženog u procesu migracije ugljik-dioksida iz vadozne vode. calculated absolute open flow (CAOF) – izračunani apsolutni potencijalni kapacitet proizvodnje. v. calcium-base drilling mud. i koja je nastala u procesu termalne metamorfoze (metamorfizma) onečišćenog vapnenca ili dolomita. U . Kristal sparitnog kalcita (sparry calcite). v. Sinonim: carbonate-arenite. caliche pisolite – kaliče (vadozni) pizolit. Kvocijent (omjer) volumena plina pri ležišnim uvjetima i volumena ležišne stijene. calc-silicate rock – vapneno-silikatna (kalksilikatna) stijena. na primjer. terigena stijena formirana kao aluvijalna lepeza u području tektonizma ili vrlo suhe klime. Dopuštena količina (kapacitet) proizvodnje nafte i/ili plina iz bušotine. (2) Tvrda vapnena kora (calcareous duricrust). (c) tropolužni (three-arm caliper) – sve tri poluge se istovremeno šire i tako centriraju sondu u kanalu bušotine (tipično se rabi za centriranje pri akustičkoj karotaži). calc-schist – vapneni škriljavac. Termin za označavanje metamorfne stijene (metamorphic rock) koja se sastoji uglavnom od kalcita i silikata s kalcijem. casing) u bušotini prije. na primjer. cable-tool rig. caliper – (1) kavernomjer. calc-spar – kalkšpat. litharenite) u kojem karbonati čine najveći dio fragmenata (klastične komponente) stijene. Termin koji se obično primjenjuje za označavanje rane paleozojske deformacije na području zapadne Europe kojom se formirao orogenetski pojas Kaledonidi (v. ali mnogi autori rabe taj termin za označavanje orogenetske ere koja uključuje i ranije i kasnije vrijeme. (b) dvopolužni (two-arm caliper) – poluge se šire u suprotnim smjerovima (moguće je utvrditi male promjene promjera kanala bušotine).calcium-type drilling mud 125 caliper log calcium-type drilling mud – kalcijska bušaća isplaka. cable-tool drilling. v. Sinonim: actual calendar day allowable. travertine. Caledonides – Kaledonidi. (1) Litarenit (v. spuštanja bušaće kolone (kolone bušaćih alatki. kalcikret. a drugi par prema kraćoj osi eliptičnog kanala bušotine (obično se primjenjuje pri pandažmetriji ili mjerenju nagiba slojeva). calibration tail – zapis kalibracijske karotaže. calcspar. Orogenetski pojas (orogenic belt) koji se proteže od Irske i Škotske prema sjeveroistoku u Skandinaviju. U karotaži bušotina – pribor za kavernometriju ili dijametriranje (mjerenje promjera) kanala bušotine (v. i (d) četveropolužni (fourarm caliper) – jedan par poluga se širi prema duljoj osi. Teoretski maksimalni kapacitet proizvodnje plinske bušotine koji se izračunava prema podatcima ispitivanja bušotine (obično ispitivanja metodom četiriju protoka – v. drillstring) zbog opasnosti od njena mogućeg zaglavljivanja ili ugradnje dubinske brtvenice (pakera) kako bi se izbjeglo njegovo moguće propuštanje. v. Zapisi se rade prije i nakon izvođenja karotaže bušotine. Kristalni kalcit (v. calendar day allowable – dopuštena proizvodnja po kalendarskom danu. dijagram kavernometrije. za razliku od dolosparita (dološpatita – v. kalkspatit. calcium-base drilling mud. dolosparite). kaliper. na primjer. miocenski pješčenjak Oakville u južnom Teksasu (nastao uglavnom erozijom vapnenaca kredne starosti). pa se njen protok reducira sapnicom i prema tim protocima se izračuna apsolutno potencijalno davanje. Sinonimi: prover tank. v. Klasična kaledonska orogeneza je datirana približno koncem silura. calibration tank – kalibracijski rezervoar. v. calc-tufa – vapnenačka tufa (sedra). dijagram dijametriranja bušotine (kanala bušotine). calculated gas saturation – izračunano zasićenje plinom. Postoji više izvedbi kavernomjera: (a) jednopolužni (one-arm caliper) – poluga kavernomjera se širi prema jednoj strani stijenke bušotine (obično se primjenjuje pri mjerenju gustoće formacije). 1. calc-sapropel – vapneni sapropel. Sinonim: casing line. calcrete – kalkret.

v. Cambrian – kambrij. caliper. kaliper) ima dvije. u srednjem kambriju je na mnogo mjesta došlo do regresije mora. Beaufort scale of waves) kojem odgovaraju stupnjevi jakosti vjetra (brojčane oznake) 0 i 1 na Beaufortovoj skali vjetrova (v. v. caliper logging. Najraniji (prvi) period paleozojske ere (Paleozoic era) i najdonji geološki sistem koji sadržava obilje fosila životinja.5 °C i tlak 1 bar). Beaufort wind scale). a ispod oksforda (Oxfordian). ogrjevna) vrijednost. v. i (g) pomoć pri odluci o proširivanju kanala bušotine (kada je njegov promjer manji od nominalnog) kako ne bi došlo do zaklinjenja alatki. (2) dijagram kalibriranja (baždarenja) cijevi. caliper logging. kambrijski sistem. a na kopnu su zastave i lišće nepomični. žeženo) vapno. termička. masenoj ili volumetrijskoj bazi (u sustavnim jedinicama kJ/mol ili MJ/mol. superior calorific value) i donja ili efektivna toplinska vrijednost (v. caliper measurement of hole size – mjerenje promjera (dijametriranje) bušotine (kanala bušotine). Određivanje unutarnjeg promjera zaštitnih cijevi (casing).caliper logging 126 Cambrian karotaži bušotina – dijagram koji prikazuje promjene promjera (poprečnog presjeka) kanala bušotine (bez ugrađene kolone zaštitnih cijevi. a u gornjem kambriju su utvrđene lagunske obojene . karotaža stvarnog promjera bušotine po njenoj dubini od ušća do dna (bez ugrađene kolone zaštitnih cijevi. Sinonimi: section-gage logging. odnosno 1 km/h ili do 0. Btu value. calorific value – toplinska (kalorička. (f ) pomoć pri izboru načina perforiranja kolone zaštitnih cijevi pri završnom proizvodnom opremanju bušotine (kada je promjer bušotine veći od nominalnog). Odgovara nultom stupnju stanja mora (nultoj brojčanoj oznaci) na Beaufortovoj skali valova (v. paljeno. caliper logging tool – kavernomjer. MJ/kg ili MJ/m3). a do smanjenja promjera pri bušenju propusnih pješčenjaka (zbod formiranja isplačne obloge na stijenci bušotine). Toplinska vrijednost je obično izražena kao gornja i suha (s obzirom na sadržaj vodene pare prije izgaranja). uzlaznih cijevi) uzrokovane djelovanjem korozije ili odlaganjem kamenca. well caliper survey. Dijeli se na katove takon (Taconian). heat value. lociranje poroznih. Obuhvaća. Količina topline (energija razvijena kao toplina) koja nastaje (oslobodi se) potpunim izgaranjem na zraku jediničnog volumena plina ili jedinične mase tekućeg i krutog goriva pri specificiranim uvjetima (obično standardnim – temperatura 15. (2) kalibriranje (baždarenje) cijevi. dijametriranje bušotine (kanala bušotine). Može se izraziti na molarnoj. (3) kavernometrija. (e) kontrolu tehničkog stanja kanala bušotine pri izboru dubine postavljanja dubinske brtvenice (pakera) za ispitivanje ili testiranje bušotine i izboru dubine pete zaštitne kolone. caliper. Callovian. Termin također označava sistem stijena (system of rocks) koje su se formirale u kambrijskom periodu (Cambrian system).2 m/s – v. heating capacity. kalma. Podaci kavernometrije su često vrlo dragocjeni karotažni podaci u nezacijevljenim bušotinama (bušotinama bez ugrađene zaštitne kolone) i rabe se za mnoge svrhe: (a) točnije određivanje geološkog profila bušotine. U meteorologiji – stanje bez vjetra (bez gibanja zraka) na moru i kopnu. inferior calorific value). a njegova površina je mirna i glatka poput zrcala. well caliper logging. Odgovara nultom stupnju jakosti vjetra (nultoj brojčanoj oznaci) na Beaufortovoj skali vjetrova (brzina vjetra manja od 1 čvora. More je bez valova. heat capacity. dijametriranje bušotine (kanala bušotine). Termin kojim se označava stanje mora. Sinonim: glassy. v. kaliper. Callovian stage – kalovij. bušaćih šipki (drillpipe) ili uzlaznih cijevi (tubing). Razlikuju se gornja toplinska vrijednost (v. do povećanja promjera dolazi obično pri bušenju slojeva gline. akadij (Acadian) i kroaks (Croixian). bušaćih šipki. tropolužni (three-arm caliper) i četveropolužni kavernomjer (four-arm caliper). (c) utvrđivanje postojanja bubrenja ili podlokavanja stijenke bušotine. caliper survey of hole size – mjerenje promjera (dijametriranje) kanala bušotine. caliper logging – (1) kavernometrija. heat energy content. glinovitih stijena i soli. bezvjetrina. thermal value. Dijagram koji prikazuje promjene unutarnjeg promjera cijevnog materijala (zaštitnih cijevi. vremenski raspon od prije 570 do 500 (ili 544 do 505 ili 540 do 500) milijuna godina. calm – (1) tišina. kako se procjenjuje i prema raznim izvorima. Sinonim: section-gage log. Beaufort wind scale). 1. calcium oxide. Obuhvaća vremenski raspon od prije 165 do 160 milijuna godina. gorivna. kalcij-oksid. Neki autori svrstavaju kalovij u najgornji dio srednje jure (uppermost Middle Jurassic). fuel value. (2) zrcalan. (d) određivanje volumena kanala (prstenastog prostora) bušotine za proračun potrebne količine cementa (cementne kaše) za cementaciju kolone zaštitnih cijevi (casing). Površina mora je mirna i glatka poput zrcala. Nazivni promjer bušotine se može postići pri bušenju gustih (kompaktnih) pješčenjaka. tri ili četiri simetrično razmještene papuče koje su tijekom mjerenja u kontaktu sa stijenkom bušotine. Prema konstrukcijskoj izvedbi razlikuju se jednopolužni (one-arm caliper). 1. calx – negašeno (živo. vapnenaca i dolomita. caliper logging. heating value. casing) budući da se stvarni promjer razlikuje od nominalnog promjera kanala (za koji se obično uzima da je jednak vanjskom promjeru bušaćeg dlijeta) zbog niza geoloških i tehničkih uzroka i može biti veći ili manji u slučaju podlokavanja stijenke bušotine (promjer se poveća) ili stvaranja isplačne obloge (kore) na stijenci (promjer se smanji). casing-a) s dubinom u određenom mjerilu – prekomjerna proširenja kanala usljed urušavanja i spiranja stijenke bušotine ili drugih uzroka. Sinonimi: Btu content. Kavernometrija se može primijeniti samostalno ili u kombinaciji s drugim metodama karotaže (s karotažom spontanog potencijala ili gama-karotažom). a dim se diže vertikalno uvis. U donjem kambriju su najrasprostranjeniji marinski sedimenti (rezultat velikih transgresija mora). dvopolužni (twoarm caliper). (b) korekciju nekih karotažnih podataka za utjecaj promjera bušotine. heating power. Stratigrafski kat najdonjeg dijela gornje jure (lowermost Upper Jurassic) u Europi – iznad bata (Bathonian). permeabilnih i raspucanih zona i izdvajanje ležišnih stijena. v. v. Pribor za kavernometriju (kavernomjer. kambrijski period. U karotaži bušotina – operacija kontinuiranog mjerenja stvarnog promjera (poprečnog presjeka) bušotine (kanala bušotine). zrcalno miran. caliper logging.

v. v. Cambrian system – kambrijski sistem. Malo je dokaza o pronađenim akumulacijama nafte u kambrijskim stijenama. cantilevered derrick rig – bušaće postrojenje s preklopnim tornjem. campan. (b) sposobnost ležišta za primanje vode. capacity allowable – dopuštena proizvodnja primjenom metode povećanja iscrpka. Čelični rešetkasti toranj (tower) ili jarbol (mast) koji se primjenjuje na bušaćim postrojenjima (uređajima) s preklopnim tornjem (v. uglavnom silta i gline. Sinonimi: percussion-rod drilling. ostrakodima i drugim organizmima. capacity – (1) kapacitet. cantilever type mast – preklopni bušaći jarbol. a ispod čezija (Chazyan). jack-knife mast rig. cap a well – poklopiti ušće bušotine. v. montiraju se grede vrtaćeg stola (rotora. cantilever derrick rig. Proizvodne mogućnosti naftnog ili plinskog polja. klasično) zavodnjavanje (waterflood) ili metoda povećanja iscrpka (EOR-metoda. cantilever derrick. Samopodizna bušaća platforma (jackup drilling unit) na kojoj je bušaće postrojenje montirano na dvjema konzolama koje su poduprte samo na platformi i strše izvan njena trupa. Cambrian. kambrij. capillarimetric method of wettability determination – kapilarimetrijska metoda određivanja močivosti. cantilever derrick. gas-cap gas. Crni šejl ili škriljavac (black shale) i naftni šejl ili škriljavac (oil shale) koji je nastao akumuliranjem sapropelnih sedimenata (sapropelic sediments). cantilever drilling mast – preklopni bušaći jarbol. Canadian (canadian) drilling – kanadsko bušenje. Bušaće postrojenje (uređaj) s tornjem (derrick) ili jarbolom (mast) koji se montira u horizontalnom položaju na zemlji i zatim podigne dizalicom na bušaćem postrojenju (drawworks) u vertikalan (radni) položaj. cantilever – konzola. brahiopodima. capacity of a field to produce – proizvodni kapacitet polja. Postrojenje za bušenje s preklopnim tornjem (ili jarbolom) najuobičajeniji je tip kopnenog bušaćeg uređaja. Age of Marine Invertebrates. tzv. (c) stvarni kapacitet rotacijske pumpe u jediničnom vremenu (izražava se u l/min ili gal/min). Sposobnost transportiranja zavisi od veličine klastičnih zrna. Campanian. Glavne tektonske strukture su formirane još tijekom rifeja. Cambrian. injectivity test. enhanced oil recovery). Tip dopuštene proizvodnje nafte iz bušotine. v. drilling rods) umjesto o uže (kao kod užnog udarnog ili pensilvanijskog bušenja – v. kh produkt – v. kambrij. v. potencijalni nivo proizvodnje koji se može postići na polju. Količina transportiranog materijala se mjeri u danoj točki po jedinici vremena. Canadian – kanadij. cantilever mast – preklopni bušaći jarbol. cantilever derrick rig. v. produktivnost. v. ležišta. (1) Serija donjeg ordovicija (Lower Ordovician) u Sjevernoj Americi – iznad kambrijske serije kroaks (Croixian). capacity index – indeks injektivnosti bušotine. U geologiji – sposobnost vodene ili zračne struje za transportiranje (prenošenje) klastičnog materijala (detritusa). Metoda udarnog bušenja dlijetom koje je obješeno o pune bušaće šipke (drvene ili željezne. (2) kapacitet vlage. cantilever derrick rig – bušaće postrojenje s preklopnim tornjem. Staviti erupciju bušotine pod kontrolu postavljanjem ventila na njenom ušću (glavi bušotine. polja ili koncesije kada se primjenjuje obično (konvencionalno. Dlijeto se aktivira balansirom (njihalom). Bušaće postrojenje se montira s tornjem (ili jarbolom) u horizontalnom položaju na zemlji koji se zatim podigne dizalicom na bušaćem postrojenju (drawworks) u vertikalan (radni) položaj (za razliku od standardnog bušaćeg tornja koji se mora rastaviti i ponovno sastaviti dio po dio). Sinonimi: cantilevered derrick rig. a slobodno visi na drugom kraju. Nakon što je toranj podignut. udarno bušenje šipkama. cantilever mast rig – bušaće postrojenje s preklopnim jarbolom. Za biljni svijet kambrija je karakteristično postojanje modrozelenih i crvenih algi i primitivnih viših biljaka. Mjera injektivnosti bušotine (kapaciteta injekcijske bušotine) za vodu. cantilevered jackup – konzolna samopodizna bušaća platforma. rotary beams) i postave se pomoćno vitlo (catworks) i vrtaći stol (s pomoću pokretnog koloturnika). Greda koja je sigurno učvršćena (poduprta) na jednom kraju. cabletool drilling). (3) sposobnost transportiranja (prenošenja). a koncem kambrija su se pojavili graptoliti – kambrij je bio vrijeme geološke prošlosti u kojem su se razvila sva postojeća koljena organizama (tzv. Usporedo sa sedimentima postoji i znatna ili približno jednaka količina anorganskog materijala. Obuhvaća vremenski raspon od prije 84 (ili 80) do 72 milijuna godina. Odobrava je državna regulativna agencija (government regulatory agency). cantilever derrick. v. Sinonim (zastarjeli): Primordial. cantilever derrick rig) ili preklopnim jarbolom (cantilever mast rig). proizvodnost. pokret- nim koloturnikom (traveling block) postavi se radno podište (platforma) tornja (drill floor). jack-knife derrick. U hidrologiji – sposobnost tla za zadržavanje vode. kambrijska eksplozija života – Cambrian Explosion of Life) i završio je masovnim izumiranjem (izumrlo je 50% svih porodica životinja uključujući i trilobite). (d) kapacitet permeabilnosti (umnožak permeabilnosti i efektivne debljine sloja/ležišta.Cambrian period 127 capillarimetric method of wettability determination stijene. Sinonim: bastard shale. Sinonim: jack-knife derrick rig. Obično se mjeri u m3/h/bar (ili bbl/h/ psi) porasta (povećanja) tlaka na dnu bušotine. Stratigrafski kat gornje krede (Upper Cretaceous) u Europi – iznad santona (Santonian). cannel shale – kenelski šejl (škriljavac). Cambrian period – kambrijski period. Od mineralnih sirovina najznačajnija su ležišta fosforita. Pojam s različitim značenjima – (a) maksimalna proizvodnja (kapacitet proizvodnje) za dane uvjete. Campanian stage – kampan. Životinjski svijet je predstavljen trilobitima (zbog obilja trilobita kambrij se neformalno također naziva »doba trilobita« – Age of Trilobites) i arheocijatima (karakteristični za rani kambrij) te moluskima. v. wellhead). v. Metoda mjerenja močivosti ležišne stijene kapilarimetrom u kojem se nalaze dvije tekuće faze (nafta i voda) s kapilarnim tlakom duž površine njihova . rod-tool drilling. permeability capacity). cantilever derrick – preklopni bušaći toranj. cap gas – plin plinske kape. a ispod mastrihta (Maestrichtian). sposobnost.

kapilarno djelovanje. Gornja granica kapilarnog obruba (sa srednjim pojasom zone aeracije) nije jasna. capillary attraction – kapilarno privlačenje. capillary forces – kapilarne sile. capillary pressure. Diferencijalni tlak između dvaju nemiscibilnih fluida – u poroznoj i propusnoj sredini diferencijalni tlak između ugljikovodika (nafte. v. Donji dio zone aeracije ili prozračne zone (v. capillary end effect – rubni (granični) efekt. v. v. imbibition. v. raste s porastom visine iznad nivoa slobodne vode u ležištu i zavisi od svojstava ležišnih fluida i zasićenja ležišta – radijusa kapilara (zone ležišta s većim porama i pornim kanalima će imati niži kapilarni tlak. capillary migration – kapilarna migracija (gibanje. capillary – (1) kapilaran. capillary movement – kapilarno gibanje. zone of capillarity. Sinonimi: capillary-moisture zone. Rezidualno zasićenje ležišta naftom ovisi o vrijednosti kapilarnog broja – što je vrijednost broja veća (na primjer. U procesma istiskivanja nafte otopinama određenih kemikalija snižava se kapilarno privlačenje i površinaska napetost. Prema tome. capillary action – kapilarno djelovanje.capillarity 128 capillary pressure razdjela. gravitational forces. Volumen šupljina (pora) u stijeni ili tlu u kojima se voda zadržava zbog djelovanja kapilarnih sila. privlačenje površine tekućine površinom čvrstog tijela. Kapilarno privlačenje ili kapilarnost (v. strujanje). capillary conductivity – kapilarna vodljivost. zone of aeration) koji leži neposredno iznad vodnog lica (vodnog zrcala. tekućina se mora gibati duž granica kontakata čestica tla ili stijene. capillary flow – kapilarno strujanje. viscous forces. capillarity. water table). Sinonimi: capillary flow. (2) v. Točna veličina kapilarne šupljine (pore) nije definirana. (2) vlasast. v. capillary interstice – kapilarna šupljina (pora). Sinonim: capillary action. plina) i vode ili razlika tlaka u nemočećoj fazi i močećoj fazi na bilo kojem nivou u ležištu ili razlika tlaka koja postoji u kapilarnom kanalu s obje strane zakrivljene kontaktne površine koja odjeljuje tekućinu i plin ili dvije tekućine različitih površinskih napetosti. capillary porosity – kapilarna poroznost. U mineralogiji – termin za označavanje minerala čiji kristali imaju oblik vlasi ili niti. supercapillary interstice. Jednak je umnošku brzine strujanja i viskoznosti podijeljenom međufaznom napetošću (sustava fluida voda-nafta ako je istiskivajući fluid voda. izračunava se adhezijska napetost (preferencijalna močivost stijene ovisi o adhezijskoj napetosti koja je funkcija međufazne napetosti). pore ili šupljine s otvorima tako malog promjera da mogu zadržavati fluide kapilarnim djelovanjem (kapilarnošću – v. v. Kako su velike šupljine između zrna (pore) djelomično ispunjene zrakom ili drugim plinom. kada prstenovi vode oko susjednih kontakata postanu dovoljno veliki da se dodiruju. ali se katkada arbitrarno definira kao nivo na kojem je 50% šupljina (pora) ispunjeno vodom. rezidualno zasićenje je manje. capillarity) nepovoljno utječe na iscrpak nafte iz ležišta budući da dio slojne tekućine prianja uz površinu svake pore u stijeni. Kapilarni tlak utječe na veličinu i distribuciju zasićenja vodom u ležištu. capillary number – kapilarni broj. Glavna ograničenja primjene (nedostaci) kapilarimetrijske metode su činjenica da se mjerenja izvode bez ležišne stijene (koja utječe na tip močivosti) i oksidacija nafte koja se ne može spriječiti. zatim. subcapillary interstice. water table) i u kojem su šupljine (pore) ispunjene vodom pod tlakom nižim od atmosferskog. v. v. (1) Dizanje vode u podzemnom sloju iznad vodnog lica (vodnog zrcala – v. uzrokovano silom molekularnog privlačenja između materijala i vode. Voda kapilarnog obruba je spojena s vodom koja se nalazi ispod vodnog lica ali je zadržana iznad njega silama površinske napetosti. v. odnosno otapalo-nafta kod miscibilnog istiskivanja nafte). Gibanje (strujanje) vode djelovanjem kapilarnih sila (djelovanjem pojave kapilarnosti). Šupljina između zrna (v. capillarity). Formiranje prstenova pendularne vode (pendular water rings) oko točaka kontakata sedimentnih zrna i. interstice) koja je dovoljno malena za držanje vode silom površinske napetisti na znatnoj visini iznad slobodne površine vode i istodobno dovoljno velika da spriječi molekularno privlačenje. capillary pressure – kapilarni tlak. v. međufazne na- . kapilarnost. Pojava dizanja ili spuštanja površine tekućine u kontaktu s čvrstim materijalom usljed relativnog uzajamnog privlačenja molekula tekućine i tekućine i čvrstog tijela. Bezrazmjerni omjer viskoznih sila (viscous forces) i kapilarnih sila (capillary forces). Sile koje djeluju na granici razdjela dvaju nemiscibilnih fluida u porama stijene. capillary fringe – kapilarni obrub (rub). capillarity – kapilarnost. Prema razlici visine dizanja fluida u dvama krakovima kapilarimetra. capillary migration. capillary movement. capillary percolation – kapilarna perkolacija. Kapilarna vodljivost za vodu se povećava sa sadržajem vlage od nule u potpuno suhom materijalu do maksimalne vrijednosti koja je jednaka hidrauličkoj vodljivosti (hydraulic conductivity) ili koeficijentu permeabilnosti (permeability coefficient). razlici gustoće fluida i utjecaju gravitacije. što omogućuje izvlačenje nafte iz pora. kapilarni tlak u naftnom ležištu (sustav fluida voda-nafta) definira se kao tlak u naftnoj fazi minus tlak u vodenoj fazi a u plinskom ležištu (sustav fluida plin-voda) kao tlak u plinskoj fazi minus tlak u vodenoj fazi. capillary condensation – kapilarna kondenzacija. Termin kojim se označavaju cjevčice. capillary-moisture zone – kapilarni obrub (rub). capillary fringe. Sila adhezije između tekućine i čvrstog tijela koja djeluje kada postoji kapilarnost. formiranje funikularne vode (funicular water) koja ispunjava prostore između zrna stvarajući jedan zatvoreni menisk. manje nereducibilno zasićenje vodom i veći porni volumen zasićen ugljikovodicima). Uzrokuju strujanje fluida u poroznu stijenu i kroz nju te zadržavanje fluida u stijeni. Sposobnost nezasićenog tla ili stijene da propušta vodu ili drugu tekućinu. smanjivanjem međufazne napetosti). na primjer milerit (millerite). capillary migration. Djelovanje kojim se neki fluid (na primjer voda) diže ili spušta u cjevčicama ili porama i šupljinama malog promjera usljed površinske napetosti. wettability measurement. end effect.

Da bi se iz pornog kanala. Sinonimi: capillary-pressure measurement by centrifuge method. Metoda mjerenja kapilarnog tlaka uporabom propusne dijafragme (membrane) s jednoličnom distribucijom veličine pora koje su takvog promjera da odabrani istiskivajući fluid ne može prodirati kroz dijafragmu kada su tlakovi istiskivanja (tlakovi primijenjeni na istiskivajući fluid) manji od nekog odabranog maksimalnog tlaka mjerenja. capillary wave. capillary-pressure measurement. ali su joj nedostaci zagađivanje uzoraka stijene živom (nakon čega se uzorak jezgre više ne može iskoristiti za druga ispitivanja) i toksičnost živinih para. centrifuge-derived capillary pressure. Kapilarni tlak se izračuna prema brzini vrtnje (broju okretaja u minuti) centrifuge. Uspoređujući spomenute metode mjerenja. Krivulja kapilarnog tlaka se dobije grafičkim prikazom ovisnosti tlaka injektiranja žive o injektiranom volumenu žive. Dijafragme se izrađuju od poroznog stakla. Kapilarni tlak je jednak razlici tlakova fluida. Centrifugalna metoda je najprikladnija za mjerenje kapilarnih tlakova na uzorcima nekonsolidiranih jezgara (postavljaju se u olovni plašt). Držač s uzorkom jezgre se zatim centrifugira različitim brzinama vrtnje koje se postupno povećavaju. capillary-pressure curve – krivulja kapilarnog tlaka. v. prema tome. Podaci kapilarnog tlaka se moraju transformirati za sustav fluida voda-nafta. (c) centrifugalna metoda (v. v. Metoda mjerenja je jednostavna za izvođenje. v. capillary-pressure measurement. čini se da je metoda porozne dijafragme najprimjerenija zbog toga što se u mjerenju mogu rabiti nafta i voda. measurement of capillary pressure by mercury-injection method). Kapilarni tlak se mjeri u laboratoriju na uzorcima jezgara stijena. capillary-pressure measurement – mjerenje kapilarnog tlaka. v. capillary-pressure measurement. mjerenja njihove poroznosti i permeabilnosti i utiskivanja žive u uzorak u evakuiranoj komori. porculana. capillary-pressure measurement by centrifuge method – mjerenje kapilarnog tlaka centrifugom (centrifugalnom metodom). Zasićenje se mijenja regulacijom količina svakog fluida koji ulazi u jezgru. celofana i drugih materijala koji su pogodni za dijafragme. potrebno je ostvariti pretičak tlaka (tzv. capillary rise – kapilarno dizanje. capillary-pressure measurement by dynamic method). Podaci mjerenja kapilarnog tlaka se rabe za izračunavanje zasićenja ležišta vodom u zavisnosti od visine ležišta iznad vodnog zrcala. Metoda je primjenljiva ako se kapilarna ispitivanja s vodom i naftom izvode na prirodnim jezgrama¸v. capillary ripple – kapilarni ripl (val). centrifuge measurement of capillary pressure. Dijagram ovisnosti kapilarnog tlaka (ordinata) o zasićenju vodom (apscisa). Postupak mjerenja se sastoji u uspostavljanju simultanog ustaljenog strujanja dvaju fluida u jezgri i mjerenja njihovih tlakova specijalnim močenim diskovima. Sinonimi: measurement of capillary pressure by mercury injection. rabi kao standardna s kojom se uspoređuju sve ostale metode mjerenja kapilarnog tlaka. wettability measurement. potpuno ispunjenog tekućinom. U metodi porozne dijafragme se može rabiti bilo koja kombinacija fluida – plin. veličine i distribucije veličine pora i relativnih permeabilnosti (u slučaju da nema njihovih mjerenih podataka). capillary-pressure measurement by centrifugal method – mjerenje kapilarnog tlaka centrifugalnom metodom (centrifugom). capillary-pressure measurement by centrifugal method capillary-pressure measurement by dynamic method – mjerenje kapilarnog tlaka dinamičkom metodom. a rabi se za određivanje tlaka istiskivanja (displacement pressure) fluida iz pora. Uzorak jezgre se zasiti slanom vodom. centrifuge measurement of capillary pressure). kao postupak kratko traje. Porast tih parametara pokazuje sklonost jezgre da bude hidrofobnija. mercury injection capillary pressure measurement. Metoda mjerenja kapilarnog tlaka centrifugom. Primjenjuje se pet osnovnih metoda: (a) metoda porozne dijafragme ili membrane (v. capillary-pressure measurement. tlak istiskivanja) jednak kapilarnom tlaku. capillary-pressure test – ispitivanje kapilarnog tlaka. Ta metoda se. Pri svakoj brzini centrifuge mjeri se količina istisnutog fluida. Postupak mjerenja se sastoji od zasićivanja dijafragme i ispitivanog uzorka stijene. Postupak mjerenja se sastoji od čišćenja i sušenja uzoraka jezgre. capillary-pressure measurement by porousdiaphragm method). Visina iznad slo- . v. (d) dinamička metoda (v. (b) metoda injektiranja žive (v. primjene tlaka s malim koracima porasta (u svakom koraku tlaka mora se postići stanje statičke ravnoteže) i izračunavanja zasićenja uzorka u svakoj točki koja će definirati krivulju kapilarnog tlaka. nafta i/ili voda. odnosno postići gotovo realni uvjeti močenja. v.capillary-pressure curve 129 capillary rise petosti i kontaktnog kuta (rubnog kuta močenja između vode i površine čvrstog tijela). distribucije pora stijene po veličini (size distribution of pores) i minimalnog (nereducibilnog) zasićenja stijene fluidom (irreducible fluid saturation). postavljanja ispitnog uzorka na dijafragmu (između uzorka stijene i membrane se mora osigurati tijesni kapilarni kontakt). Metoda određivanja močivosti ležišne stijene koja primjenjuje dva parametra kao kvalitativne indikatore preferencijalne močivosti – tlak istiskivanja i omjer tlakova istiskivanja pri dreniranju i upijanju. v. stavi u držač jezgre koji se zatim ispuni naftom tako da pokriva uzorak. capillary-pressure measurement by porous-diaphragm method – mjerenje kapilarnog tlaka metodom porozne dijafragme (polupropusne membrane). Živa je nemočeći fluid za stijenu. a mjerenje završava kada više nema istisnutog fluida unatoč povećavanju brzine. a prikladna je za mjerenje na uzorcima jezgara niske permeabilnosti (zbog primjene vrlo visokih tlakova u ispitivanju) i uzorcima nepravilna oblika. capillary-pressure measurement. v. Laboratorijska metoda mjerenja kapilarnog tlaka na uzorcima jezgara stijena. capillary pressure method of wettability determination – metoda određivanja močivosti kapilarnim tlakom. mogla ta tekućina istiskivati drugom tekućinom ili plinom. i (e) metoda evaporacije (evaporation method). capillary-pressure measurement by mercury-injection method – mjerenje kapilarnog tlaka injektiranjem žive (metodom injektiranja žive). Rezultat je mjerenja kapilarnog tlaka različitim metodama. capillary-pressure measurement. Metoda zahtijeva dosta vremena (10 do 40 dana za jedan uzorak).

Karbociklički spojevi s dvostrukim vezama (double bonds) u prstenu se nazivaju aromati (v. Caradocian stage – karadok. hydrocarbons. Metoda mjerenja površinske i međufazne napetosti (surface tension. Caradocian. Primjenjuje se za bušenje plitkih plinskih bušotina (shallow gas wells). production casing. a napetost se izračuna po jednadžbi visine dizanja tekućine u kapilarnoj cjevčici. skine se čep s vrha cjevčice i izmjeri visina dizanja gušće tekućine u njoj i temperatura. 1. (2) Voda kapilarnog obruba ili ruba (v. Sinonimi: cover rock. ali također mogu biti vezane (cementirane) stijene. (1) v. interfacial tension). a s jednostrukim vezama (single bonds) – cikloalkani (v.1 m2/m3. carbide insert bit – bušaće dlijeto s ulošcima volframova karbida. Aliciklički ugljikovodici s ugljikovim atomima raspoređenim (vezanim) u obliku prstena. Stratigrafski kat srednjeg ordovicija (Middle Ordovician) i gornjeg ordovicija (Upper Ordovician) u Europi – iznad landila (Llandeilian). cap rock. gravity wave. Bušotina koja je sposobna za proizvodnju. v. button bit. koji prekriva škriljavac iznad sloja ugljena. capillary transition zone – kapilarna prijelazna zona. capping. aromatics). v. (b) Sloj tvrde stijene. cover seal. U naftnoj geologiji – razmjerno nepropusni sloj (formacija) stijene koji zaliježe neposredno iznad (prekriva) naftonosno ili plinonosno ležište i formira hermetičku izolaciju na njegovom vrhu. glinovite stijene. v. Sinonimi: capillary ripple. interfacial tension. capillary fringe). capital string – eksploatacijska zaštitna kolona. capillary water rise – kapilarno dizanje vode. carbide cable bit – dlijeto za užno udarno bušenje ojačano volframovim karbidom. capping – (1) zatvaranje bušotine. capture cross-section – efektivni presjek zahvata (kaptiranja). obično pješčenjaka. a netopljiva u ugljik-tetrakloridu. carbide type bit – bušaće dlijeto s ulošcima volframova karbida.1 md. Kapilarna cjevčica se zatim osuši u peći i uroni u tekućinu čija se napetost treba odrediti i izmjeri se visina njena dizanja u cjevčici. capping a well – zatvaranje bušotine. Dizanje vode u poroznom. carboid – karboid. Bitumen koji je nastao (formirao se) iz asfaltena pri povišenim temperaturama. mikrit. pretjecanje) nafte ili plina iz ležišta u slojeve koji iznad zaliježuu (zadržava uglji- kovodike u ležištu). seal. užno vitlo. blowout preventer) na bušotini za vrijeme erupcije ili postavljanjem i zatvaranjem ventila na bušotini koja eruptira. ali joj nedostaje oprema ušća i nije spojena cjevovodom. naftnim produktima. uroni u posudu s gušćom tekućinom. (2) pokrovna stijena. Pokrovne stijene su obično šejl ili evaporiti. macroscopic capture crosssection). Vjerojatno se pojavljuje kao rezultat akumulacije manje topljivih minerala solnog tijela u procesu izluživanja njegove krovine pri dizanju soli. caradoc.) – obično se primjenjuje za konsolidirani stijenski materijal. Primjenjuju se za bušenje tvrdih formacija (hard formations). Jednaka je 0. capillary wave – kapilarni val (ripl). pokrov. (a) Jalovi pokrov rudnog ležišta od konsolidiranog (cementiranog) materijala – sinonim termina overburden (v. Prosječna debljina je 90 do 120 metara (300 do 400 stopa).capillary rise method 130 carboid bodnog nivoa podzemne vode (nivoa slobodne podzemne vode) do kojeg se podigne voda pod djelovanjem kapilarnih sila (djelovanjem pojave kapilarnosti). v. carbene – karben. a ispod ašgila (Ashgillian).) u ekonomskoj geologiji. cathead. komponenta bitumena koja je topljiva u ugljik-disulfidu. (2) v. transition zone. atomic capture cross-section. Mjerna jedinica makroskopskog presjeka zahvata ili kaptiranja (v. Može se izvesti zatvaranjem protuerupcijskog uređaja (preventera. odnosno sprječava migraciju (strujanje. v. Hermetizacija bušotine kako bi se spriječilo izlaženje (istjecanje) nafte ili plina. macroscopic capture cross-section. capillary rise method – metoda kapilanog dizanja fluida. sealing rock. Može se . surface tension. Val s duljinom kraćom od 1. capstan – vitlo. U tektonici – vodonepropusno tijelo (ploča nalik disku) anhidrita i gipsa s malom količinom kalcita i katkada sumpora koje zaliježe iznad većine solnih doma ili kupola (v. Naziv za estuarijske pješčenjake duž obale Yorkshirea (Engleska). Asfalten. v. cycloalkanes). (3) pješčenjaci estuara (estuarija). (1) Voda koja se zadržava u malim cjevčicama i šupljinama (porama) ili koja se giba (struji) kroz njih pod utjecajem (djelovanjem) kapilarnih sila (pojave kapilarnosti). button bit. Međufazna napetost se izračuna po jednadžbi visine dizanja tekućine u kapilarnoj cjevčici (uvrštavanjem gustoće teže tekućine). (2) nepropusni pokrov (pokrovna stijena). capillary water – kapilarna voda. Dijeli se na donji potkat (srednji ordovicij) i gornji potkat (gornji ordovicij).7 cm čiju brzinu širenja (rasprostiranja) kontrolira uglavnom površinska napetost tekućine u kojoj se širi. Tip dlijeta za užno udarno bušenje (cable-tool drilling) s ulošcima (pločicama) volframova karbida. v. Nalazi se u sirovoj nafti. kloroformu i benzenu (benzolu).000 stopa). Površinska napetost se određuje uranjanjem kapilarne cjevčice u posudu s destiliranom vodom i mjerenjem visine dizanja vode u cjevčici i temperature vode kako bi se utvrdile napetost i gustoća vode pri temperaturi mjerenja. carbocyclic compounds – karbociklički spojevi. Nepropusna pokrovna stijena koja formira hermetičku izolaciju zamke za ugljikovodike (petroleum trap). Dlijeto za rotacijsko bušenje (rotary bit) čiji su rezni bridovi ojačani volframovim karbidom. capped well – privremeno zatvorena bušotina. (3) pokrov jalovine (jalovih stijena). v. interfacial-tension measurement. Pri mjerenju međufazne napetosti (napetosti između dviju tekućina) kapilarna cjevčica se začepi na vrhu. Permeabilnost većine pokrovnih stijena ležišta je manja od 0. roof rock. Sinonim: water of capillarity. caprock – (1) izolacijska pokrovna stijena. pijesku) usljed djelovanja kapilarne sile. carbide blade bit – lopatasto bušaće dlijeto ojačano volframovim karbidom. capture unit (cu) – jedinica zahvata (kaptiranja). seal rock. na njen vrh se nalije lakša tekućina do određene visine u posudi. ripple. salt dome) u području Meksičkog zaljeva. Sinonim: sigma unit. asfaltnim vezivima i čvrstom prirodnom bitumenu. propusnom materijalu (na primjer. Sinonim termina overburden (v. (2) pokrov solne dome (solne kupole). kreda ili trajno zamrznute stijene (permafrost). v. maltama. sigma jedinica. a može biti do 300 metara (1.

carbonate rock. Karbonati alkalnih metala su svi topljivi u vodi. carbonated water drive (of oil). Ako je ukupan alkalinitet (total alkalinity – izražen kao kalcij-karbonat) jednak ili veći od ukupne tvrdoće (v. Kritična dubina sedimentacije karbonata u oceanima. compensation depth. Karbonatni sedimenti su građeni od čestica vrlo različitih veličina i s porama vrlo različite geometrije. asfaltni sedimenti (asphaltic sediments). carbonate depositional environment – sredina sedimentacije karbonata. Svojstvo prirodnih voda. shelf margin complex). peritidal depositional environment). Netopljiv je u benzenu (benzolu). prema tome.carbonaceous 131 carbonate rock nalaziti u ostacima krekirane nafte. carbonated water drive (of oil) – istiskivanje nafte (zavodnjavanje) karboniziranom vodom. calclithite. U Tihom oceanu kompenzacijska dubina je između 4. odnosno istiskivanja nafte vodom koja je potpuno ili gotovo potpuno zasićena ugljik-dioksidom. (3) U mineralogiji – mineralni spoj karakteriziran postojanjem aniona (anionske strukture) CO3. carbonated water injection – injektiranje karbonizirane vode. v. Postoji pet bazičnih sredina sedimentacije karbonata (u smjeru od obale prema bazenu): (a) periplimna (peritidalna) sredina (v. CCD-granica. carbonated waterflood. carbonated waterflood. fizz-water flood. Sinonimi: calcium-carbonate compensation depth. heksagonski vaterit (vaterite). carbonaceous shale – ugljeviti šejl (škriljavac). carbonaceous shale). Primjeri su vapnenac (v. carbon-dioxide augmented waterflood. carbonate compensation depth (CCD) – kompenzacijska dubina karbonata. osobito sedimentna stijena koja sadrži više od 50% karbonatnih minerala. depth of compensation. magnezijskog ili željeznog karbonata. Karbonatni minerali su skupina uobičajenih stjenotvornih minerala – najvažniji su kalcit (calcite). carbonate hardness. carbonaceous – (1) ugljevit. carbonate hardness – karbonatna (prolazna. v. Tip sedimentne stijene (sedimentary rock) koja je sastavljena (građena) uglavnom od karbonatnih minerala – kalcita (kalcij-karbonat – stijena vapnenac) i dolomita (kalcij-magnezij karbonat – stijena dolomit). carbonated flood (flooding) – istiskivanje nafte (zavodnjavanje) karboniziranom vodom. Mineral koji sadrži znatnu količinu karbonata. Sinonim: carbonolite. carbondoxide slug-waterflood. sastoji u bubrenju i smanjenju viskoznosti slojne nafte pod utjecajem ugljik-dioksida koji se oslobodio iz vode te nastanku novih spojeva sa svojstvima površinski aktivnih tvari reakcijom ugljikdioksida s nekim ugljikovodicima. ugljeni (coals). Karbonatni sedimenti se većinom talože u plitkim i toplim oceanskim vodama ekstrakcijom karbonata kalcija iz morske vode organizmima koji njime izgrađuju svoje skelete i ljušture. ugljeni. Primjeri karbonatnih minerala su kalcijevi karbonati – heksagonski kalcit (calcite). ali taj sinonim danas zastarijeva u primjeni. v. ugljični. na primjer. koji sadrži ugljik. carbonated waterflood (waterflooding) – istiskivanje nafte (zavodnjavanje) karboniziranom vodom. Varijanta zavodnjavanja naftnog ležišta. pa se zbog toga katkada naziva privremenom tvrdoćom (temporary hardness). Karbonatna tvrdoća vode se može ukloniti vrenjem. (c) kompleks šelfnog ruba (v. carbonaceous rock – ugljevita (ugljična) stijena.000 i 5. karbonolit. Tamnosivi ili crni šejl ili škriljavac sa znatnim sadržajem ugljika u obliku malih čestica ili njihovih nakupina raspršenih po cijeloj masi stijene ili pomiješanih s anorganskim komponentama. a u Atlantskom oceanu je nešto manja. carbonate rock – karbonatna stijena. sapropel (sapropel). shallow shelf interior environment). Injektivnost bušotina za karboniziranu vodu je povoljnija od injektivnosti za običnu vodu. Obično je povezan sa slojevima ugljena. v. ali je difuzija spora (efikasna koncentracija ugljik-dioksida na fronti istiskivanja je zbog toga mnogo veća kada se nafta istiskuje injektiranjem programiranog volumena čistog ugljik-dioksida). basin environment). i (e) sredina bazena (v. carbonate-arenite – kalclitit. noncarbonate hardness. v. crni šejl (black shale). neke gline (clays). 1. privremena) tvrdoća vode. carbonated waterflood. v. Teksture karbonatnih stijena su različite u raznim sredinama sedimentacije (tekstura sa zrnskom potporom teži k većem promjeru pora u usporedbi s teksturom s muljevitom potporom). (d) sredina padine (v. Sedimentna stijena koja se sastoji od organskog materijala ili sadrži znatnu količinu tog materijala bilo kao primarnog (originalnog) ili kao naknadno unesenog (uključujući ostatke biljaka i životinja) i uveliko izmijenjene – ugljenizirane (carbonized) ili bitumenizirane (bituminized) kemijske organske derivate prvobitnih ostataka. Termin za označavanje stijena koje sadrže veliku količinu ugljika.000 metara. v. dolomit (dolomite) i magnezit (magnesite). (b) Spoj koji sadržava kiseli radikal karbonatne kiseline (CO3– – grupu). Sinonimi: carbonated flood. Sinonim: carbonated hardness of water. Karbonatna stijena može . slope environment). Termin za označavanje stijena ili sedimenata koji su bogati ugljikom (osobito ugljen) i sedimenata koji sadrže organsku tvar. (c) Koji sadržava karbonate. dubina ispod koje je brzina otapanja (rate of solution) kalcij-karbonata veća od brzine njegove sedimentacije (rate of deposition). Ugljik-dioksid difundira iz injektirane mješavine vode i ugljik-dioksida kada ona dođe u kontakt sa slojnom naftom. dok su drugi karbonati netopljivi. tada je sva tvrdoća karbonatna. carbonate – karbonat. carbonated hardness of water – karbonatna tvrdoća vode. koji sadrži ugljen. total hardness). dolomite). hardness. limestone) i dolomit (v. Metoda se može primijeniti na svim ležištima koja su pogodna za konvencionalno zavodnjavanje ili na kojima ono nije profitabilno. carbonate mineral – karbonatni mineral. rompski aragonit (aragonite). različite čvrste tvari nastale od izmijenjenih ostataka biljaka i osobito ugljeviti šejl (v. (1) U kemiji – (a) Sol ili ester karbonatne (ugljične) kiseline. v. (2) U petrologiji – karbonatni sediment koji je nastao organskom ili anorganskom precipitacijom (istaloživanjem) iz vodene otopine kalcijskog. Mehanizam istiskivanja se. (b) plitka sredina unutarnjeg šelfa (v. (2) ugljikov. njihova tvrdoća uvjetovana postojanjem bikarbonata kalcija i magnezija u njoj i izražena kao kalcij-karbonat koji je ekvivalent karbonatnom i bikarbonantnom alkalinitetu.

ugljikov (ugljični) dioksid. dolomite. subtidalsupratidal reservoir model). carbon-14 dating. obično popratna s kimberlitima i alkalijskim stijenama. carbon-dioxide flood (flooding) – istiskivanje nafte ugljik-dioksidom. Primjenjuje se u tehnologiji povećanja iscrpka nafte injektiranjem u ležište (v. opasnost od gravitacijske segregacije (i nižeg koeficijenta obuhvata ležišta kao posljedice) i velika potrošnja za istiskivanje (od 900 do 1. U geologiji – proces kemijskog trošenja (raspadanja) u kojem dolazi do transformacije minerala koji sadrže kalcij. karbonatne stijene mogu biti kemogene. ugljik (IV)-oksid. v. geological reef reservoir model). injektiranja početnog obroka ugljik-dioksida i naizmjeničnog injektiranja obroka vode i ugljik-dioksida. plinskih EOR-metoda (metoda povećanja iscrpka) kojom se u naftno ležište injektira plinoviti ugljik-dioksid. carbon-dioxide augmented waterflood (waterflooding) – istiskivanje nafte (zavodnjavanje) karboniziranom vodom. eventualna nužnost izgradnje skupog postrojenja za izdvajanje ugljikdioksida iz proizvedenog naftnog plina i njegovo recikliranje. manji nego što bi bio volumen rezidualne nafte bez otopljenog ugljik-dioksida). kalij. propan i butan. Kemijski je nereaktivan i ne podržava gorenje. magnezij. carbon dioxide – ugljik-dioksid. radio-karbon – v. Karbonatna stijena magmatskog podrijetla. Topljiv je u vodi.800 kubičnih metara ugljik-dioksida po jednom kubičnom metru proizvedene nafte). i (d) geološki model grebenskog ležišta (v. Nedostaci primjene ugljik-dioksida su njegovi izvori. kiselinsko djelovanje na ležišnu stijenu (ugljik-dioksid u vodi stvara karbonsku kiselinu. Plin bez boje. carbon–dioxide gas drive – istiskivanje nafte ugljik-dioksidom. eventualno. budući da je za dano zasićenje naftom njen volumen u ležištu. Oko četvrtine sedimentnih stijena na svijetu pripada karbonatnim stijenama. Istiskivanje nafte ugljik-dioksidom može biti miscibino i nemiscibilno (katkada se u literaturi spominje i pojam blisko miscibilno ili parcijalno miscibilno – v. analiza sklopa (građe) stijena i petrofizikalnih svojstava stijena. partially miscible drive). Karbonatiti mogu biti kalcitni ili dolomitni. carbon-dioxide displacement – istiskivanje nafte ugljik-dioksidom. geoloških modela. carbonation. carbon-dioxide cyclic stimulation – ciklička obrada (stimulacija) ugljik-dioksidom. carbon-dioxide flood. izražen pri standardnim uvjetima. koja otapa kalcijski i magnezijski karbonat i tako povećava permeabilnost karbonatnih ležišnih stijena). cyclic carbondioxide stimulation. Vapnenci i dolomiti su često ležišne stijene za ugljikovodike (obično s pukotinskom poroznošću). faze zavodnjavanja) injektiranjem vode. obogaćivanje fluida ugljik-dioksidom. carbon-dioxide drive (of oil). v. Sinonim: carbonatization. carbonate reservoir models – modeli karbonatnih ležišta.5 puta od zraka (pri standardnom tlaku i temperaturi). carbon-14 dating. v. etanolu i acetonu. v. koji često nisu lako dostupni (prirodni u ležištima ili industrijski kao otpadni produkt raznih procesa). v. bubrenje nafte u ležištu (čime se smanjuje rezidualno zasićenje naftom. U naftnoj praksi je uobičajeno karbonatnom stijenom nazivati vapnenac (v. Uvođenje karbonata (obogaćivanje karbonatima) ili zamjena karbonatima. carbon-dioxide drive (of oil) – istiskivanje nafte ugljikdioksidom. Uvođenje ugljik-dioksida u fluid.carbonate reservoir models 132 carbon–dioxide gas drive također biti mješovita po sastavu (omjeru udjela kalcita i dolomita). Sinonimi: carbon-dioxide displacement. carbon-14 age. Postoje četiri tipa modela karbonatnih ležišta: (a) model ležišta s uzlaznim oplićivanjem (s oplićivanjem prema gore – v. (b) potplimno-natplimni (suptidalno-supratidalni) model ležišta (v. carbon clock – ugljikov sat. Gušći je oko 1. carbon dating – određivanje starosti radiougljikovom metodom. sprečavanje bubrenja glina (i time blokade pora) i razvijanje miscibilnosti sa slojnom naftom (mehanizmom vaporizacije višestrukim kontaktima s naftom – dubina ekstrakcije komponenata iz slojne nafte ugljik-dioksidom je mnogo veća od drugih vrsta plinova pa je i tlak miscibilnosti u tom procesu niži). carbonation – (1) karbonatizacija. v. carbon-dioxide gas drive. carbonated waterflood. Ostale prednosti ugljik-dioksida kao istiskivajućeg agensa su laka regeneracija miscibilnosti u slučaju njena gubitka u ležištu i sposobnost miješanja sa slojnom naftom iz koje su iscrpljene komponente etan. otapanje ugljik-dioksida u fluidu pod tlakom. carbon–dioxide flood. Metoda povećanja iscrpka nafte iz skupine tzv. smanjenje gustoće nafte. oil recovery by carbon dioxide displacement. natrij i željezo u karbonate ili bikarbonate tih metala djelovanjem voda s otopljenim ugljik-dioksidom (tj. U geologiji – popularni i često primjenjivani sinonim termina ugljik-14 (radiougljik. carbon-dioxide flood. pa je njegov transport skup. povećana korozija površinske i dubinske opreme (zahtijeva upotrebu kvalitetnijih. upward shoaling reservoir model). carbon-dioxide flood). (2) karbonizacija. carbon-14) koji se primjenjuje za određivanje starosti stijena radiometrijskim metodama. hidrotermalnih otopina ili prijenosom plina. Mehanizam istiskivanja nafte uključuje kombinirano djelovanje nekoliko procesa u ležištu – smanjenje viskoznosti nafte i povećanje viskoznosti vode (čime se smanjuje koeficijent pokretljivosti sustava fluida voda-nafta na povoljniju vrijednost). karst-collapse reservoir model). oil displacement by carbon dioxide. organogene i klastične. carbonatization – (1) karbonatizacija. djelovanjem slabe otopine karbonske ili ugljične kiseline). skupljih materijala). odnosno povećava iscrpak. Modeli koji opisuju geometriju i petrofizikalna svojstva karbonatnih ležišta kombiniranjem sedimentacijskih i dijagenetskih opisa. obrada (stimulacija) cikličkim injektiranjem ugljik-dioksida. (c) model krškog ležišta s urušavanjem (v. U završnoj fazi procesa injektira se samo voda. 2). calcareous rock. okusa i mirisa. oil recovery by carbon–dioxide flood. . carbonatite – karbonatit. toka čvrste tvari. v. Uobičajena pogonska tehnologija procesa istiskivanja nafte se sastoji od uspostavljanja ležišnog tlaka na razinu minimalnog tlaka miscibinosti (ako je tlak pao tijekom primarne faze razrade i. carbonate. Prema postanku. Postanak karbonatita je sporan i objašnjava se različito – postanak od magmatskih taljevina. (2) v. limestone) i dolomit (v. v.

Carboniferous period – karbonski period. odnosno porasta tlaka i temperature) nafta postaje lakša jer se u njoj povećava sadržaj hlapljivih ugljikovodika. carbon–dioxide miscible displacement – miscibilno istiskivanje nafte ugljik-dioksidom. carbon–dioxide miscible flood (flooding) – miscibilno istiskivanje nafte ugljik-dioksidom. v. Kvalitativna karakteristike sirove nafte koja pokazuje prinos ostatka od kojeg se dobivaju teški produkti. sastav nafte) kada ne postoji uzajamna topljivost. v. Pennsylvanian. (2) karbon. carbon–dioxide immiscible flood (flooding) – nemiscibilno istiskivanje nafte ugljik-dioksidom. tako da između njih postoji površina razdjela. Izražava se u postotku. namir (Namurian). v. što je pogodovalo širokoj rasprostranjenosti šuma i močvarnog bilja na svim kontinentima. v. carbon-dioxide utilization factor – faktor iskorištenosti (iskorištenja) ugljik-dioksida. a koncem karbonskog perioda je nastupila znatna oledba na južnoj hemisferi. Također se može izraziti kao recipročna vrijednost jednog od tih omjera. kako se procjenjuje i prema raznim izvorima. v. Sinonimi: carbondioxide miscible displacement. miscible carbon-dioxide displacement. ugljika-12 koji nije radioaktivan. Omjer volumena (količine) injektiranog ugljik-dioksida (tzv. oil recovery by carbon-dioxide miscible displacement. westfal (Westphal) i stefan (Stephanian). tako da se zasićenje rezidualnom naftom smanji na najnižu moguću vrijednost mehanizmom djelovanja ugljikdioksida u procesu istiskivanja. briozoa. v. Carboniferous. miscible displacement by carbon dioxide. vize (Visean). crvotočine i četinjače. carbon-dioxide slug-waterflood (waterflooding) – istiskivanje nafte (zavodnjavanje) karboniziranom vodom. U karbonu su pronađene znatne akumulacije nafte (osobito u bivšem SSSR-u. carbonaceous rock. carbon ratio – (1) omjer izotopa ugljika. Sinonimi: immiscible carbon– dioxide displacement. v. v. huff ’n’puff ) 133 carbon residue carbon dioxide huff-and-puff (huff-n-puff. sastav nafte) kada između istiskivane nafte i injektiranog ugljik-dioksida postoji uzajamna topljivost. Istiskivanje nafte iz ležišta ugljik-dioksidom pri uvjetima (tlak i temperatura ležišta. carbon–dioxide flood. Kopno je naseljeno prvim kralješnjacima (stegocefali) i pojavili su se veliki insekti. Carbonic – (1) pensilvanij. kod kojih je smanjenje viskoznosti veće i značajnije. carbonolite – karbonolit. Istiskivanje nafte iz ležišta ugljik-dioksidom pri uvjetima (tlak i temperatura ležišta. gross carbon-dioxide utilization ratio) ili dobivenog (tzv. a morska fauna je karakterizirana razvojem tetrakoralja. . koeficijent bruto iskorištenosti ugljik-dioksida. Sinonim (djelomični): Carbonic. carbon-ratio theory – teorija ugljikovog koeficijenta. (b) Omjer sadržaja nehlapljivog ugljika i ukupnog sadržaja nehlapljivog ugljika i hlapljivih ugljikovodika u ugljenu. kada se može postići njihovo potpuno uzajamno miješanje. net carbon-dioxide utilization ratio) i jediničnog volumena prirasta proizvodnje nafte (kubičnog metra ili barela) u procesu povećanja iscrpka nafte (EOR procesu) istiskivanjem ugljik-dioksidom. Carboniferous system – karbonski sistem. Age of Amphibians. obrada (stimulacija) cikličkim injektiranjem ugljik-dioksida. huff ’n’puff ) – ciklička obrada (stimulacija) ugljik-dioksidom. carbon-dioxide miscible enchanced oil recovery. Age of Coal. carbon/oxygen log – ugljikovo-kisikova karotaža. carbon-dioxide flood. carbon-dioxide miscible flood. U geokronologiji – omjer najšire rasprostranjenog izotopa ugljika. (a) U američkoj primjeni – samostalni stratigrafski periodi/sistemi misisipij (približan ekvivalent donjeg karbona u europskoj primjeni – v. vremenski raspon otprije 345 do 280 (350 do 285 ili 355 do 215 ili 360 do 290 ili 360 do 286 ili 360 do 280 ili 365 do 290) milijuna godina. Sinonim: fixedcarbon ratio. Hipoteza prema kojoj relativna gustoća nafte varira obratno proporcionalno ugljikovom koeficijentu popratnih ugljena na svakom području – s povećavanjem postotnog sadržaja nehlapljivog ugljika (fixed carbon) u ugljenu (kao posljedica metamorfizma. Akumuliranje biljnih ostataka (osobito u tresetištima) rezultiralo je formiranjem brojnih ugljenih nalazišta i bazena. (a) Postotni sadržaj nehlapljivog ugljika (fixed carbon) u ugljenu. Mississippian) i pensilvanij (približan ekvivalent gornjeg karbona u europskoj primjeni – v. brahiopoda i drugih. Početkom karbona je more prekrivalo znatan dio kontinenata. (b) U europskoj primjeni – stratigrafski period/sistem paleozoika koji obuhvaća. Taj tip procesa je najprikladniji za srednje i teške nafte. Klima u karbonu se odlikovala visokom vlažnošću tropskog. v. vaporizing-gas drive miscible flood. odnosno uzajamno miješanje nafte i ugljik-dioksida. koeficijent neto iskorištenosti ugljik-dioksida. v. Termin također označava sistem stijena (system of rocks) u tom razdoblju (Carboniferous system). neutron activation log.carbon dioxide huff-and-puff (huff-n-puff. odnosno. Tektonski pokreti su intenzivni (hercinsko nabiranje). Carboniferous. Ako nije specificirano. carbon-dioxide miscible flood. (2) ugljikov koeficijent. Može se izračunavati za dani period procesa ili za proces u cjelini. carbon-dioxide injection – injektiranje ugljik-dioksida. na istočnoj obali SAD). v. v. carbon–dioxide miscible enhanced oil recovery – miscibilno istiskivanje nafte ugljik-dioksidom. termin se tada općenito odnosi na omjer ugljik-12/ugljik-14. cyclic carbon-dioxide stimulation. v. Omjer volumena (količine) injektiranog ugljik-dioksida (u standardnim kubičnim metrima ili stopama) i jediničnog volumena prirasta proizvodnje nafte (kubičnog metra ili barela) u procesu povećanja iscrpka nafte (EOR-procesu) istiskivanjem ugljik-dioksidom. immiscible carbon–dioxide flood. foraminifera. carbon-dioxide utilization ratio – koeficijent iskorištenosti (iskorištenja) ugljik-dioksida. Dijeli se na katove turne (Tournaisian). Pennsylvanian) zajedno. carbon-dioxide miscible flood. v. suptropskog i umjerenog pojasa. carbon residue – koksni ostatak. carbon-dioxide miscible EOR – miscibilno istiskivanje nafte ugljik-dioksidom. Carboniferous. Carboniferous – karbon. i manje rasprostranjenih izotopa ugljika-13 (koji također nije radioaktivan) ili ugljika-14 (radioaktivan). carbonated waterflood. Među biljnim svijetom prevladavaju drvenaste paprati. miscible carbon-dioxide flood.

half-life) 5. v. Sinonimi: carbon dating. carburetted water gas. voda. Metoda određivanja starosti organske tvari u godinama koja se osniva na mjerenju (izračunavanju) koncentracije (količine) radioaktivnog izotopa ugljika-14 (C14) koji je još preostao u organskom materijalu (obično u uginulim. v. Izračunava se kvantitativnim određivanjem (određivanjem količine. carburetted blue gas – karburirani vodeni plin.000 godina (iako se njena primjena može proširiti i do 70. carnivores. carry out coring – jezgrovati. ono se također može primijeniti za plitko bušenje. Radiometrijska starost (geološka starost određena radiometrijskom metodom. helij i argon.568±30 godina. rabi za određivanje starosti u vremenskom rasponu od 500 do 30. Red sisavaca placentalija (plodvaša. radiometric age) izražena u godinama. Obuhvaća vremenski raspon od prije 230 do 220 milijuna godina. Sinonimi: carbon clock. čvrsta tvar bijele boje bez mirisa. carn. logging tool) za upravljanje karotažnom opremom u bušotini i prijenos podataka s površine i na nju. U geologiji – stijena ili skupina stijena koji su na geološkim kartama prikazani jednom bojom ili jednakim sjenčanjem. zacijeviti bušotinu. pjena ili gelirani fluid. drive-in unit). v. v. carrying fluid. v. carrier fluid – fluid nosilac. v. carbon-14 age. cartridge – elektronički sklop karotažnog pribora. case – ugraditi (postaviti) zaštitnu kolonu (kolonu zaštitnih cijevi). sadržaja) ugljika-14 koji je preostao (sačuvao se) u organskom materijalu. hrskavičave ribe. ribe hrskavičnjače. U tehnologiji bušaćih isplaka se primjenjuje kao aditiv za sprječavanje zagađivanja anhidritom i gipsom te smanjivanje gubljenja vode iz isplake.730±40 godina (također se primjenjuje vrijeme poluraspada od 5. carrying fluid – fluid nosilac. »Plavi« plin je karburiran plinovima krekiranja nafte ili butanom. radiokarbon. Carnian stage – karnik. chondrichthyans. cartographic unit – kartirana jedinica. carbon-14 dating – određivanje starosti (datiranje) radiougljikovom (radiokarbonskom) metodom. Vodeni plin obogaćen visokokaloričnim plinom proizvedenim u plinskom generatoru tijekom istovremenog rasplinjavanja lakih destilata (benzina. cartilaginous fishes – hrskavičnjače. Postoje dva tipa tih postrojenja ovisno o položaju kabine vozača – za ulaz na lokaciju bušotine vožnjom natraške (v. Sinonim: radiocarbon. Termin za označavanje bušotine (kanala bušotine. Sinonim: carrier fluid. flesh-eating mammals. coring. v.000 godina. Drugi oblik pisanja termina: Karnian. iz omjera (odnosa) stabilnog izotopa ugljika-12 i njegova radioaktivnog izotopa ugljika-14 može se izračunati starost organske materije u godinama. set casing. Jedna od niza bora koja se formirala gravitacijskim kolapsom (klizanjem) duž krila većih bora. a postojeći sadržaj se smanjuje njegovim raspadom. kerozina. v. fosilnim organizmima te također u vodnim bikarbonatima i drugim). Stratigrafski kat gornjeg trijasa (Upper Triassic) u Europi – iznad ladinika (Ladinian). i da se taj materijal potom sačuva kao zatvoreni sustav. carnivorous mammals – karnivori.000 godina primjenom specijalnih metoda koje uključuju kontrolirano obogaćivanje uzorka ugljikom-14). tj. radiocarbon age. carnivores. natrijska karboksimetilceluloza. radiougljik. u usporedbi sa stabilnim izotopom ugljika-12 (C12). v. herbivores. radioactive carbon dating. carrier rock – ležišna stijena. Motor (ili motori) dizalice na postrojenju istovremeno služe kao pogon za njegovu vožnju cestama. radiocarbon dating.000 ili 40. bore hole) u koju je spuštena (ugrađe- . (1) U operaciji hidrauličkog frakturiranja slojeva – fluid. carbon-14 dating. hole. Dio karotažnog pribora (v. Standardna jedinica koja se kartira je formacija (v. prema tome. Tipični plinovi nosioci su vodik. pa se ta metoda. carbon-14.carbon-14 134 cased carbon-14 – ugljik-14. Teški radioaktivni izotop ugljika (karbona) koji ima maseni broj 14 i vrijeme poluraspada (poluživot. carrier gas – plin nosilac. core. mesožderi. v. v. ligorina). carrier rig – samohodno remontno postrojenje (remontna garnitura).730±40 ili 5. v. Kako nakon uginuća organizama prestaje gomilanje novog ugljika-14. plinskog ulja ili mazuta. carbon-14 age. Kiseli eterski derivat celuloze. carnivores (Carnivora) – karnivori. dušik. placentals). koji transportira propant. Iako je takvo postrojenje u prvom redu namijenjeno za ramontne radove na bušotinama. cased – sa zaštitnom kolonom (kolonom zaštitnih cijevi). Izotop ugljik-14 se primjenjuje u geologiji (geokronologiji) za određivanje apsolutne starosti te u ispitivanjima (metodom trejsera) materijala koji su posredno ili neposredno povezani s ugljikovim ciklusom (carbon cycle) Zemlje tijekom zadnjih 50. v. (2) U operaciji postavljanja šljunčanog zasipa – fluid što transportira šljunak. Stvara se u prirodi kao rezultat reakcije atmosferskog dušika s neutronima proizvedenim djelovanjem kozmičkih zraka i na umjetni način atmosferskim nuklearnim eksplozijama. Heterotrofni organizmi koji se hrane uglavnom živim ili mrtvim životinjama. carbon-14 dating. 1c.568±30 godina). Sinonimi: carnivorans. formation). Veliko samohodno remontno postrojenje (self-propelled workover rig) koje se direktno dovozi na lokaciju bušotine. carnivorous mammals. cascade fold – kaskadna bora. mesožderi. carbon-14 method – radiougljikova (radiokarbonska) metoda. reservoir rock. carbon-14 dating. U plinskoj kromatografiji – čisti plin koji se uvodi radi prijenosa uzorka kroz jedinicu za razdvajanje (separacijsku jedinicu) plinskog kromatografa. Carnian. carbon-14. carnivorans – karnivori. carboxymethyl cellulose. carburetted water gas (CWG) – karburirani vodeni plin. back-in unit) i direktni ulaz (v. carbon-14 age – radiougljikova (radiokarbonska) starost. carboxymethylcellulose (CMC) – karboksimetilceluloza. Budući da ugljik-14 asimiliraju biljke kojima se hrane životinje. bušiti jezgru. zacijevljen. Većina postupaka određivanja starosti (datiranja) radiougljikovom metodom primjenjuje vrijeme poluraspada (poluživot. mesožderi. half-life) od 5. obično nafta. a ispod norika (Norian). nakon uginuća organizama. on ulazi u njihov organizam i pretpostavlja se da se asimilacija ugljika-14 prekida odmah nakon uklanjanja materijala iz ugljikovog ciklusa Zemlje (Earth’s carbon cycle).

(c) sprječavanje urušavanja (odronjavanja) stijenke kanala bušotine. (d) tehnička zaštitna kolona (jedna ili više – v. cased well. jednakog vanjskog promjera i uzajamno spojenih navojem. Karotaža koja se izvodi u bušotini nakon što je u nju ugrađena kolona zaštitnih cijevi (zaštitna kolona. cased in hole. Sinonim: cased bore hole. Sinonimi: casing string. Prijelaznik za spajanje dviju zaštitnih cijevi s različitim promjerima. sa spuštenom (ugrađenom) i cementiranom zaštitnom kolonom (kolonom zaštitnih cijevi. Niz (cjelokupna duljina svih) zaštitnih cijevi. na primjer impulsna neutronska karotaža (pulsed neutron logging). cased in hole – kanal bušotine (bušotina) sa zaštitnom kolonom. tipom kolčaka i vrstom čelika. (d) osiguravanje kontrole nad bušotinom u slučaju erupcije. ležišta) slatke vode blizu površine. v. v. a vanjski promjer između 11. i (c) karotaže poroznosti formacija. (b) potpora protuerupcijskih uređaja (preventera). gubljenje (prodiranje) bušaće isplake ili drugih fluida u porozne formacije ili pritjecanje nepoželjnih fluida (vode. cased hole. v. cased in bore hole – kanal bušotine (bušotina) sa zaštitnom kolonom. v. koji se kao sekcija spušta u kanal bušotine (i obično cementira) tijekom napredovanja procesa bušenja. Svrha zaštitnih kolona je: (a) osiguravanje putanje silaznog i uzlaznog strujanja bušaćih isplačnih fluida u kanalu bušotine.8 cm (4½ i 20 inča).cased bore hole 135 casing burst pressure na) i cementirana zaštitna kolona (kolona zaštitnih cijevi. Bušotina. plinom i/ili vodom mijenjaju (praćenje promjena zasićenja je nužno za projektiranje strategije efikasne eksploatacije ležišta). zacijevljeni kanal bušotine (bušotina). pritjecanja slojnih fluida u bušotinu i zagađivanja slojeva (horizonata. cased-hole logging. casing – (1) zaštitna cijev. zacijevljena bušotina (kanal bušotine). cased-hole well completion – završno proizvodno opremanje zacijevljene bušotine. cased hole. casing). casing burst pressure – tlak rasprsnuća (pucanja) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Zaštitne kolone su specificirane vanjskim promjerom. casing patch.43 i 50. casing). case off – ugraditi (postaviti) zaštitnu kolonu (kolonu zaštitnih cijevi). Osnovne metode karotaže koje se primjenjuju u bušotinama sa zaštitnom kolonom se mogu podijeliti u tri skupine. (e) eksploatacijska ili proizvodna zaštitna kolona (v. casing adapter – redukcijski prijelaznik zaštitnih cijevi. Karotažni dijagram snimljen u bušotini nakon što je u nju ugrađena kolona zaštitnih cijevi (zaštitna kolona. casing). (c) uvodna zaštitna kolona (v. string of casing. Ovisno o redoslijedu i dubini ugradnje (od ušća prema dnu bušotine) te promjeru zaštitnih cijevi. Duljina zaštitnih cijevi je obično oko 9 ili 10 metara (30 ili 33 stope). procjena volumena šejla). težinom po jediničnoj duljini. v. zacijeviti bušotinu. zaklinjenja kolone bušaćih šipki. cased-hole logging – karotaža u zacijevljenoj bušotini (bušotini sa zaštitnom kolonom). conductor casing). cased-hole log – karotažni dijagram zacijevljene bušotine (bušotine sa zaštitnom kolonom). Većina zaštitnih cijevi se izrađuje u skladu s API-specifikacijama (specifikacijama Američkog naftnog instituta). casing). drugih zaštitnih kolona i lajnera te erupcijskog uređaja (jelke). intermediate casing) i. (b) praćenje promjena svojstava formacije (ležišta) nakon ugradnje zaštitne kolone tijekom proizvodnog životnog vijeka bušotine budući da se zasićenja ležišta naftom. case hardening. cased hole – kanal bušotine (bušotina) sa zaštitnom kolonom. U bušotinu se može spustiti nekoliko kolona zaštitnih cijevi – unutarnje kolone imaju sve manje promjere. well casing. (b) konduktor (v. i (c) osiguranje slaganja (podudaranja) referentnih dubina pri mjerenjima i operacijama koje se izvode u zacijevljenom i nezacijevljenom kanalu bušotina. v. v. odgovarajućeg spoja s ušćem bušotine i točnog promjera kanala bušotine za spuštanje opreme za proizvodnju i ispitivanje. surface casing). open-hole logging. Minimalni tlak u . gubljenja isplake. (b) karotaže za određivanje zasićenja formacija (za procjenu zasićenja vodom kada su poznati poroznost i salinitet vode). Sinonim: casing pipe. production casing). gama-karotaža (gamma-ray logging) i spektrometrijska gama-karotaža (spectral gamma-ray log). cased bore hole – kanal bušotine (bušotina) sa zaštitnom kolonom. zacijevljeni kanal bušotine (bušotina). open hole). zacijevljeni kanal bušotine (bušotina). Proces pri kojem se površina porozne stijene (osobito tufa i nekih pješčenjaka) prekriva (presvlači) cementom ili korom formiranom isparavanjem mineralnih otopina. iako za specijalne potrebe postoje zaštitne cijevi izvan tih specifikacija. odnosno kanal bušotine. cased hole. cased well – bušotina (kanal bušotine) sa zaštitnom kolonom. (2) kolona zaštitnih cijevi. na primjer. ugrađuju se sve dublje pa njihova duljina može biti od nekoliko stotina do nekoliko tisuća metara. i (f ) osiguravanje nesmetanog prolaza kolone uzlaznih cijevi (tubinga) i druge dubinske opreme. cased in bore hole. plina) iz formacije u kanal bušotine ili na površinu. za razliku od bušotine bez zaštitne kolone (v. Teška čelična ili željezna cijev različitih promjera i težina koja se spušta u bušotinu radi oblaganja njenog kanala tijekom bušenja ili nakon njegova završetka i obično cementira kako bi se spriječilo urušavanje (odronjavanje) stijenke kanala bušotine. Uzajamno se spajaju navojem u kolonu zaštitnih cijevi. impulsna neutronska karotaža i kompenzirana neutronska karotaža (compensated neutron log). drive pipe). (e) osiguravanje putanje strujanja proizvedenih fluida na površinu. na primjer. zaštitna kolona. cased hole. set casing. zacijevljeni kanal bušotine (bušotina). debljinom stijenke. casing. (a) korelacijske karotaže – karotaže za korelacije mjerenja u zacijevljenom kanalu bušotine s mjerenjima u nezacijevljenoj bušotini (korelacija formacije između bušotina. zaštitne kolone se nazivaju: (a) usmjerivač (v. casehardening – površinska cemen- tacija. Često se također primjenjuje kalibriranje zaštitnih kolona (caliper logging) za pronalaženje njihovih oštećenja. casing completion. v. v. well casing. Razlozi za izvođenje karotaže u zacijevljenim bušotinama su: (a) dopuna karotaži u nezacijevljenoj bušotini (bušotini bez zaštitne kolone) koja je katkada nužna ako uvjeti u bušotini ne omogućuju pouzdanu karotažu ili ako karotaža nije izvedena na odgovarajući način u nezacijevljenom kanalu bušotine. casing bowl – zakrpa zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi).

casing-collar logging – karotaža (registracija dijagrama lokatora) kolčaka kolone zaštitnih cijevi. Specijalizirana ekipa radnika (ili samo jedan radnik) koja pruža pomoć bušaćoj ekipi pri ugradnji zaštitne kolone u bušotinu. casing design – konstrukcija zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). teška cijev s rotirajućim noževima koja je pričvršćena na prijelazniku bušaće kolone (kolone bušaćih alatki. uvjetima opterećenja tijekom procesa bušenja i proizvodnje. sand-exclusion completion). casing centralizer – centrator (cementacijski centrator) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). cement job. v. U operaciji instrumentacije – tip alatke za instrumentaciju (hvatanje i izvlačenje stranih predmeta iz bušotine. dubini bušotine. v. Projektira se ovisno o namjeni bušotine. odnosno osigurava razmak između kolone i stijenke kanala bušotine u operacijama cementacije zaštitnih kolona kako bi injektirana cementna kaša što jednoličnije popunila prstenasti prostor između kolone zaštitnih cijevi i stijenke bušotine. i (d) dvoosna naprezanja – kombinirana naprezanja zbog . najslabije mjesto kolone pri vlačnom naprezanju). casing-collar finder – lokator (detektor) kolčaka zaštitnih cijevi (zaštitne kolone). primary cementing) i. prema tome. casing-collar log (CCL) – karotažni dijagram (dijagram lokatora) kolčaka kolone zaštitnih cijevi. tipu bušene formacije. (c) vlačnu silu – javlja se zbog vlastite težine zaštitne kolone. v. Cementacija zaštitnih kolona se klasificira kao: (a) primarna (izvodi se neposredno nakon što je zaštitna kolona spuštena u bušotinu – v. centralizer. casing-collar locator. Položaji kolčaka se rabe za korelaciju karotažnih dijagrama po kanalu zacijevljene bušotine (bušotine sa zaštitnom kolonom) i služe kao referentne (reperne) dubine u operacijama (radovima) u bušotini. fishing tool). v. casing coupling – spojnica zaštitne cijevi. Sinonim: cementing centralizer. external cutter. casing collar – kolčak zaštitne cijevi. cementing job. casing clamp – obruč (stisak) zaštitnih cijevi. Sinonimi: casing coupling (v. (b) s perforiranjem zaštitne kolone (v. a služi za korelaciju između geoloških sekcija i niza kolčaka kolone zaštitnih cijevi. i (f ) s izolacijom vode (water-exclusion completion). casing-collar locator. (c) višezonsko ili višeslojno (v. (d) sa sprječavanjem prodora pijeska (v. a najmanji na dubini pete zaštitne kolone). Osobito su korisni u dubokim i orijentiranim (koso usmjerenim) bušotinama. (b) sekundarna ili cementacija pod tlakom (v. casing-collar log. multiple completion). Centratori osim toga sprječavaju diferencijalno zaglavljivanje zaštitnih cijevi (zaglavljivanje uzrokovano diferencijalnim tlakom u bušotini). drillstring sub) i služi za rezanje zaštitne kolone. casing cementing – cementacija zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casing-collar collector – lokator (detektor) kolčaka zaštitnih cijevi (zaštitne kolone). Primjenjuje se istodobno s gama-karotažom (v. casing).). Završno proizvodno opremanje bušotine u kojoj je ugrađena zaštitna kolona (kolona zaštitnih cijevi. obujmljuje spojnicu zaštitne cijevi i služi za centriranje zaštitne kolone u kanalu bušotine. perforated well completion). Opružna čelična vodilica zaštitne kolone u kanalu bušotine – naprava s lučno savijenim metalnim trakama koja se postavlja vertikalno između dva kolčaka. (b) tlak gnječenja ili ugnječenja (collapse pressure) – pojavljuje se zbog stupca isplake u kanalu bušotine koji djeluje na vanjsku stranu zaštitne kolone (tlak gnječenja je jednak nuli na vrhu kolone i najveći je na njenom dnu). čvrstoći formacije na dubini pete kolone i raspoloživim zaštitnim cijevima. casing locator. internal cutter. smanjuju trenje zaštitne kolone pri njenom spuštanju u bušotinu i štite strugače za skidanje isplačne obloge sa stijenki zaštitnih cijevi i kanala bušotine. v. Kolčak zaštitne cijevi s unutarnjim (ženskim) navojem na kraju za spajanje zaštitnih cijevi u kolonu. Sinonim: collar log. cement slurry) i njena pumpanja (protiskivanja) kroz kolonu zaštiitnih cijevi u prstenasti prostor bušotine između zaštitne kolone i stijenke bušotine (kanala bušotine) gdje se cementna kaša stvrdnjava (veže) i na taj način osigurava povezivanje zaštitne kolone i formacije. squeeze cementing). ispitivanja i završnog proizvodnog opremanja bušotine nije toliko važna za proizvodni vijek bušotine kao uspješna primarna cementacija. U procesu bušenja – proces pripreme (miješanja) cementne kaše (otopine. sinonim termina casing collar. cementing. casing depth – dubina zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casing completion – završno proizvodno opremanje zacijevljene bušotine. Dijagram dobiven mjerenjem relativne magnetske jakosti u kanalu bušotine s ugrađenom kolonom zaštitnih cijevi (zaštitnom kolonom. casing joint. casingcollar log. mješavine. Uređaj (naprava) s magnetima ili mehanički tip strugača za određivanje položaja (lociranje) kolčaka zaštitnih cijevi u bušotini. Tlak rasprsnuća je od kritične važnosti kada se iz kolone izbacuje plin koji je prodro iz formacije u bušotinu i kao originalni se može pojaviti na ušću bušotine. kontrolu dubine perforiranja i druge operacije. Zaštitne kolone se obično projektiraju za: (a) tlak rasprsnuća (burst pressure) – bazira se na maksimalnom tlaku formacije (slojnom tlaku) koji se očekuje tijekom bušenja sljedećeg intervala kanala bušotine (tlak rasprsnuća je najveći na vrhu zaštitne kolone. Prema nekim izvorima. sile savijanja i udarnog opterećenja (najgornja spojnica kolone nosi ukupnu težinu kolone ispod nje i ona je. Opremanje zacijevljenih bušotina može biti: (a) permanentno (v. casing point. Obruč pričvršćen svornjacima oko zaštitne cijevi koja je posjednuta u klinovima za sprječavanje klizanja zaštitne kolone. Može doći sa specijalnom opremom. v. casing-collar locator. Nijedna operacija u procesu bušenja.casing cementing 136 casing design unutrašnjosti zaštitne kolone koji uzrokuje njen lom (lom njene stijenke). casing-collar finder. U tehnici bušenja – spojnica s unutarnjim (ženskim) navojem za spajanje pojedinačnih zaštitnih cijevi u kolonu. (e) s izolacijom plina (gas-exclusion completion). v. Sinonim: casing-collar collector. casing crew – ekipa za rukovanje zaštitnim cijevima. oilwell cementing. casing cutter – rezač zaštitnih cijevi. casing) radi određivanja položaja (dubine) kolčaka zaštitne kolone. gamma-ray log). Sastav zaštitne kolone ugrađene u bušotinu. Sinonimi: cementation. permanent well completion). casing-collar locator – lokator (detektor) kolčaka zaštitnih cijevi (zaštitne kolone).

Radni fluid struji kroz kolonu uzlaznih cijevi. casing hands – ekipa za spuštanje zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Oprema uključuje pete vodilice zaštitne kolone (guide shoes) i pete zaštitne kolone s protupovratnim ventilom (float shoes). separator gas. čelični prijelaznik (heavy steel adaptor) ili spojni komad (fiting) s prirubnicom (flanged fitting) na vrhu kolone spojen vijcima s uvodnom zaštitnom kolonom (surface casing) ili na nju privaren. Nazvan je tako jer se proizvodi na ušću bušotine pri niskom tlaku. Ekipa servisne kompanije (service company) koja je obučena za spuštanje (ugradnju) zaštitnih kolona u bušotine na moru (offshore wells). casing float collar – kolčak zaštitne cijevi s protupovratnim ventilom. Plin na glavi zaštitne kolone je obično masni plin (wet gas) iz kojeg se mogu izdvojiti tekući ugljikovodici u postrojenju za obradu plina. slips) ili navojima (threads). Uređaj s tarnim čeljustima (ulošcima) i prstenastim brtvilima (packing rings) za držanje (vješanje) zaštitne kolone u glavi zaštitne kolone bušotine klinovima (čeljustima. Sirovi (neobrađeni) prirodni plin (otopljeni plin i plin iz plinske kape) koji je proizveden iz naftnog ležišta istovremeno i istom bušotinom zajedno sa sirovom naftom. Naprava za vođenje zaštitne kolone kroz kanal bušotine pri njenom spuštanju (ugradnji) u bušotinu i cementaciji. Sinonimi: bradenhead. bradenhead gas. casing string head. Prema nekim izvorima. annular flow. Kolčak koji se postavlja u zaštitnoj koloni između spojnice prve i druge zaštitne cijevi iznad pete kolone (ako je dubina bušotine manja od 1.). pa se u izvještajima prikazuje ukupna proizvodnja. casing perforator. v.). Uređaj pričvršćen (spojen) na glavi prethodne zaštitne kolone koji služi za vješanje i hermetizaciju sljedeće kolone zaštitnih cijevi. v.000 stopa) ili dvije do tri spojnice iznad pete kolone (ako je dubina bušotine veća od 1. a sprječava njihovo vraćanje u kolonu što je osobito važno na kraju cementacije zbog velikih hidrostatičkih tlakova u prstenastom prostoru bušotine iza kolone – kako isplaka u vrijeme spuštanja zaštitne kolone u bušotinu ne može prodrijeti u kolonu. v. condensate. v. oil-well gas. casing float shoe – peta zaštitne cijevi s protupovratnim ventilom. Glava zaštitne kolone osigurava kućište za klinove i brtvene sklopove kojima se vješaju tehničke i eksploatacijske zaštitne kolone (intermediate casing. casinghead. (2) prirodni benzin. casing head – (1) glava zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). (2) vrh zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Dio je glave bušotine (wellhead). Zasebno mjerenje proizvodnje otopljenog plina i plina iz kape nije izvedivo.800 metara ili 6. casing hardware – oprema zaštitne kolone (kolone zaštitnh cijevi). v. Protupovratni ventil pete smanjuje opterećenje bušaćeg tornja jer omogućuje plutanje («plivanje») zaštitne kolone u isplaci u kanalu bušotine (protupovratni ventil omogućuje izlaženje isplake i cementne kaše iz zaštitne kolone. Tip hidraulične dubinske pumpe (hydraulic pump) u naftnim bušotinama. v. v. a proizvedeni fluidi se pumpaju na površinu kroz prstenasti prostor između zaštitne kolone (casing) i kolone uzlaznih cijevi (tubing). v. Na glavi se mogu postaviti ventili za kontrolu tlaka u prstenastom prostoru bušotine između kolona zaštitnih i uzlaznih cijevi (tubing) i s njom je spojen priključni cjevovod. brtvene cementacijske pete zaštitne kolone (packoff shoes). casinghead (casing head) spool – dvostruka prirubnica za vješanje zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casing hanger – vješalica (klinovi za vješanje) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Sinonimi: casing gun perforator. omogućeno je njeno plutanje u isplaci). plin (naftni plin) na glavi zaštitne kolone. Teški. 2.000 stopa). production casing) i brtvi (hermetizira) prstenasti prostor te služi za regulaciju strujanja nafte i plina i njihovo odjeljivanje i omogućuje ispumpavanje i čišćenje bušotine. casing program. Puška za perforiranje zaštitne kolone kako bi se omogućilo strujanje fluida iz formacije u bušotinu. casing gun perforator – perforator zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casinghead (casing head) gasoline plant – postrojenje za obradu (preradu) prirodnog plina. (2) separatorski plin. cementacijske štitove (cementing baskets). 2. Naprava koja visi ispod pokretnog koloturnika (traveling block) i služi za spuštanje kolone zaštitnih cijevi (zaštitne kolone) u bušotinu. Sinonim: float collar. Sinonim: float shoe. centratore zaštitne kolone (casing centralizers) i cementacijske čepove (cementing plugs). Peta s protupovratnim ventilom se postavlja na prvu zaštitnu cijev kolone (na najniže mjesto zaštitne kolone). sinonim termina casinghead housing (v. Vrh zaštitne kolone u bušotini ili površinski dio bušotine (surface of well). cashinghead (casing head) gas – (1) naftni (kaptažni. spool. Oprema u zaštitnoj koloni ili na njoj koja služi kao pomoć pri spuštanju kolone u bušotinu i primarnoj cementaciji. v. plin naftnih bušotina. Sinonimi: associated-dissolved gas. casing gun – perforator zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casinghead (casing head) gasoline – prirodni benzin. sinonim termina casinghead spool (v. za razliku od slobodnog plina proizvedenog iz plinske bušotine (nonassociated gas). casing free pump – dubinska naftna pumpa za proizvodnju kroz prstenasti prostor. condensate. v. a ponekad omogućava ugradnju zaštitne kolone plutanjem (bez dolijevanja isplake) kada je nosivost tornja ograničavajući faktor pri ugradnji kolone. kaptažni naftni) plin. casing gun. casinghead (casing head) spirit – (1) pogonski kondenzat.800 metara ili 6. gas plant. Kolčak s protupovratnim ventilom je namijenjen za zaustavljanje cementacijskih čepova (gornjeg i donjeg). lease condensate. casing float collar. Prema nekim izvorima. casing elevator – elevator za zaštitne cijevi. casing float shoe. Uređaj (kratka cijev od kovanog čelika s prirubnicom na njenom vrhu) koji je pričvršćen (spojen) na najgornjem kraju uvodne zaštitne kolone i služi za vješanje sljedeće zaštitne kolone i hermetizaciju međuprostora. Dio zaštitne kolone bušotine koji se nalazi iznad površine zemlje. kolčake za stupnjevitu cementaciju (stage cementing collars). casinghead (casing head) housing – kućište zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casing flow – strujanje u prstenastom prostoru.casing elevator 137 casinghead (casing head) spool promjene nominalne otpornosti zaštitne kolone na tlakove rasprsnuća i ugnječenja kada je istodobno podvrgnuta uzdužnom opterećenju. .

(d) uvodne kolone (v. casing protector – (1) zaštitni prsten (zaštitna kapa. dubina donjeg kraja kolone zaštitnih cijevi u bušotini. casing collar. marke i vanjskog promjera sljedećih kolona zaštitnih cijevi: (a) usmjerivača (v.305 cm). Sinonimi: annular pressure. casing-patch tool. casing internal patch – unutarnja zakrpa zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Mjeri se na površini (na glavi zaštitne kolone) nakon zatvaranja bušotine. production casing) prema predviđenom promjeru kanala bušotine i njenoj dubini. external patch.7 ili 14 cm) i 5 inča (12. stuffing-box casinghead. v. (d) tehničke kolone (jedne ili više – v. casing potential profile – profil električnog potencijala zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Izrađuje se od neoprena ili olova i postavlja posebnom alatkom. Drugi oblik pisanja termina: internal casing patch. casing inspection log – inspekcijska karotaža zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). v. Uključuje određivanje tipa. Dubina bušotine (kanala bušotine) do koje je spuštena (ugrađena) kolona zaštitnih cijevi (casing). Kratka nazuvica s navojem koje se uvrće u otvoreni kraj kolčaka zaštitnih cijevi (casing collar) i preko kraja zaštitnih cijevi s navojem radi zaštite navoja od nakupljanja nečistoće i oštećenja. nema opasnosti od njena skrućivanja oko zaštitne kolone ili zaglavljivanja kolone u dijelu kanala bušotine iznad cementa pa se sekcija zaštitne kolone iznad cementiranog intervala može odrezati i izvući iz bušotine. (2) dubina (konačna dubina) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Termin koji označava vrijeme kada se donosi odluka o zacjevljenju ili napuštanju i likvidaciji bušotine – odnosi se na vrijeme završetka radova bušenja (do ciljne dubine ili formacije). casing line – uže za zaštitne cijevi. Slične kontrole se katkada izvode i u koloni uzlaznih cijevi (tubing). casing perforator – perforator zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). (b) konduktora (v. a oštećeni dio se ukloni iz kolone. casing-patch tool – alatka za popravak zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casing patching – popravak (popravljanje) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casing pack – (1) parcijalna cementacija zaštitne kolone. casing gun. između zaštitne kolone i kolone uzlaznih cijevi (tubing) ili između zaštitne kolone i kolone bušaćih alatki (drillstring). Tlak u prstenastom prostoru bušotine – između dviju zaštitnih kolona (casing). (2) zaštitni fluid u prstenastom prostoru bušotine. annulus pressure. Fluid koji se ostavlja iznad cementne kaše u prstenastom prostoru bušotine između stijenki kanala bušotine i zaštitne kolone radi zaštite kolone od korozije slojnim fluidima i kontrole tlaka. conductor casing). casing-pressure operated gas-lift valve – ventil plinskog lifta direktnog djelovanja. Izrađuje se od čelika ili plastike. casing overshot – alatka za popravak zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Rabi se za utvrđivanje korozije. 7 i 5 ili 5½ inča (17. v. Kontrola (pregled) stanja zaštitne kolone u bušotini (kanalu bušotine) radi utvrđivanja pukotina u koloni. Alatka nalikuje na overšot (overshot) pa se katkada tako i naziva (casing overshot). (2) zaštitni prsten (protektor) zaštitne cijevi. Zapis električnog potencijala (electrical potential )zaštitne kolone u bušotini. casing patch – zakrpa zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casing internal patch. ona se podvrgne djelovanju tlaka tako da se njeni nabori izravnaju i cijev poprimi cilindrični oblik i tijesno prianja uz stijenku kolone i osigurava zadovoljavajuće brtvljenje popravljenog mjesta.78 i 12. Alatka za popravljanje se umeće u kolonu zaštitnih cijevi.casinghead (casing head) with stuffing box 138 casing protector casinghead (casing head) with stuffing box – navojni čep glave zaštitne kolone. (e) eksploatacijske ili proizvodne kolone (v. intermediate casing) i. prstenastom prostoru bušotine). Ventil (zaklopac) plinskog lifta koji se otvara i zatvara reagirajući na tlak u prstenastom prostoru bušotine (u zaštitnoj koloni). Sinonim: well casing program. Budući da se rabi isplaka koja se ne pretvara u gel tijekom dugog vremena. Glodalo s tvrdim reznim rubovima za izbrusivanje otvora u zaštitnoj koloni (koloni zaštitnih cijevi). v. casing program (programme) – program zaštitnih kolona (kolona zaštitnih cijevi). v. Inspekcijske karotaže zaštitnih cijevi se često izvode u dubljim bušotinama. glava zaštitne kolone s brtvenicom. surface casing). Specijalna alatka s gumenim ili olovnim brtvilom koja se rabi za popravljanje («krpanje») oštećene zaštitne kolone u bušotini. . s njom spusti u bušotinu i gumom ili olovom zabrtvi oko vrha zaštitne kolone koja je preostala u bušotini. Sinonimi: casing bowl. a prije pumpanja (injektiranja) cementne kaše (otopine). casing setting depth. v. Zakrpa – valovita metalna obložna cijev koja se spusti u unutrašnjost zaštitne kolone radi izolacije (zatvaranja) propuštanja spojnica cijevi. dio kolone iznad tog mjesta se izvadi iz bušotine. Oštećena zaštitna kolona se odreže ispod mjesta oštećenja. Unaprijed definirani plan ugradnje zaštitnih kolona u bušotini. Operacija cementacije se sastoji od punjenja kanala bušotine specijalnom isplakom (obično uljnom) nakon spuštanja zaštitne kolone. casing design. hook-wall packer test. protektor) navoja zaštitne cijevi. casing mill – glodalo zaštitnih cijevi. starijim bušotinama prije njihova remonta i u bušotinama koje su izložene utjecaju (djelovanju) korozivnih fluida i sredina. karotaže i ocjenskih ispitivanja bušotine i donošenja odluke o ugradnji zaštitne kolone (ili o napuštanju i likvidaciji bušotine). casing internal patch. casing pressure – tlak u zaštitnoj koloni (koloni zaštitnih cijevi. Gumeni prsten koji se postavlja na bušaće šipke (drillpipes) kako bi se smanjilo habanje zaštitnih cijevi (zaštitne kolone). v. calf line. drive pipe). Nakon postavljanja obložne cijevi na odgovarajuću dubinu. casing point – (1) vrijeme odluke o zacijevljenju bušotine.7 cm). v. habanja kolone bušaćim šipkama i stupnja korodiranosti kolone. Dva uobičajena programa zaštitnih cijevi uključuju kombinacije kolona s promjerima 13¾ i 10¾ inča (34. Sinonimi: casing depth.925 i 27. casing packer test – ispitivanje primjenom objesive (viseće) dubinske brtvenice (pakera). korozijskih rupica ili prijašnjih perforacija. 95/8 i 75/8 inča (24.45 i 19. landing depth of casing. v. Metoda cementacije sekcije (dijela) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi) u bušotinama upitne ili ograničene produktivnosti koja se tako izvodi da se kolona kasnije može izvaditi iz njih uz minimalne teškoće i ponovno uporabiti. casing joint – kolčak zaštitne cijevi. Zakrpa za popravak zaštitne kolone ili za pričvršćivanje zaštitne cijevi za drugu zaštitnu kolonu u bušotini.37 cm). prekida kolone.

swage. casing seat – sjedište pete zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). casing) djelovanju tlaka jednakog tlaku koji se očekuje kasnije u bušotini zbog veće gustoće bušaćeg (isplačnog) fluida ili jednakog sumi tlaka zbog veće gustoće isplačnog fluida i protutlaka što ga stvara pritjecanje plina iz formacije u bušotinu. casing roller – trn za popravljanje zaštitnih cijevi. calcium feldspar. U operacijama cementacije bušotina – prsten s elastičnim čeličnim žicama koji se spusti u bušotinu na zaštitnoj koloni (koloni zaštitnih cijevi) i služi za uklanjanje isplačne obloge (kore. casing sucker-rod pump. Sinonim: casing pump. v. Prolaz kroz središte pete omogućuje izlaženje isplake i cementne kaše (otopine) te ulaženje kaše u prstenasti prostor bušotine pri cementaciji kolone. Taj tip pumpe je veća verzija uložne dubinske pumpe (v. na primjer cementnog sloja (filma) s unutarnje stijenke zaštitne kolone nakon bušenja cementnog čepa. U paleontologiji – sekundarni stijenski ili mineralni materijal koji ispunjava prirodni otisak (natural mold). Završno proizvodno opremanje bušotine (well completion) s jednom kolonom uzlaznih cijevi (tubing) za istovremenu odvojenu proizvodnju iz dvaju slojeva ili intervala. Podvrgavanje formacije (sloja) neposredno ispod pete zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. a ispod bredforda (Bradfordian. v. casing. kolača) sa stijenke bušotine (kanala bušotine) kako bi se postiglo dobro prianjanje cementa uz stijenku. Ca-spar – kalcijski glinenac.casing pump 139 cataclasis Ne primjenjuju se u nezacijevljenim bušotinama (bušotinama bez zaštitne kolone). Sinonim: seat for the casing shoe. koja se rabe za navrtanje i odvrtanje zaštitnih cijevi. Na tom mjestu se obično na kraju zaštitne kolone ugrađuje njena peta (v. umjesto uobičajene metode pumpanja kroz kolonu uzlaznih cijevi (tubing). casing tongs – kliješta (ključ) za zaštitne cijevi. Alatka s oštricama za uklanjanje struganjem nečistoća s unutarnje stijenke zaštitnih cijevi u bušotini. casing setting depth – dubina zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Ojačana sekcija zaštitne kolone na njenom donjem kraju – kratki teški cilindrični čelični komad (sekcija) zaobljen na dnu i ispunjen betonom koji se postavlja na donjem kraju zaštitne kolone radi sprječavanja zapinjanja kolone o neravnine na stijenki kanala bušotine i njene zaštite od deformacija pri spuštanju u bušotinu. multiple completion. v. casing shoe – peta zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi).. casing swage – alatka za ravnanje zaštitnih cijevi u bušotini. oblika. U sedimentologiji – sedimentna struktura koja ispunjava prvobitni (originalni) trag (znak) ili udubljenje nastala na gornjoj površini mekanog sedimentnog sloja (sloja sedimentne stijene) i ostala je očuvana u stvrdnutom obliku na donjoj površini pokrovnog i otpornijeg sloja. Chattian. casing spear – unutarnji hvatač zaštitnih cijevi. well completion. insert pump) koja se primjenjuje bez kolone uzlaznih cijevi i ima znatno veći volumen nego uložna ili cijevna dubinska pumpa (v. Ugrađuje se u kolonu uzlaznih cijevi (tubing) ili bušaćih šipki (drillstring) i spušta u kanal bušotine do dubine (mjesta) oštećenja zaštitne kolone. (2) odljevak. cataclasis – kataklaza. casing. Sinonim:tubing-casing dual completion. hat. Cassadagan – kasadagan. Prostor u kanalu bušotine između unutarnje stijenke zaštitne kolone (casing string) i vanjske stijenke kolone uzlaznih cijevi (tubing string). casing collar. skeleta ili druge organske strukture stvorena ispunjavanjem šupljine koja je nastala razlaganjem ili otapanjem nekih ili svih prvobitnih tvrdih dijelova od kojih su se sastojali organizmi. Alatka koja se sastoji od trna s montiranim teškim valjcima s ekscentričnom površinom. casing slips – klinovi za zaštitne cijevi (zaštitnu kolonu). skulpture površine) fosilne (fosilizirane) ljušture. cast – (1) odljevak. Pumpa se na zadani položaj u bušotini postavlja s pomoću dubinske brtvenice (pakera) koja je smještena ili na vrhu ili na dnu radnog cilindra pumpe. mold. v. casing sucker-rod pump – dubinska pumpa s klipnim šipkama za proizvodnju kroz zaštitnu kolonu. v. v. gornjeg) odvija se kroz prstenasti prostor bušotine (prostor između kolona zaštitnih i uzlaznih cijevi). casing scraper – strugač (skreper) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). osobito replika ili reprodukcija vanjskih detalja (veličine. Spušta se u bušotinu s kolonom uzlaznih cijevi (tubing) ili bušaćih šipki (drillstring). power tongs) obješena iznad radnog podišta (platforme) bušaćeg tornja (drill floor). Conewangoan). v. Sinonim: guide shoe. v. Promjer kliješta je podesiv za razne promjere zaštitnih cijevi. casing-tubing annulus – prstenasti prostor između kolona zaštitnih i uzlaznih cijevi. Proizvodnja iz jednog sloja/intervala (npr. chatt. v. 2. spear. dual completion. Dubinska pumpa (downhole pump) velikog kapaciteta za pumpanje nafte kroz zaštitnu kolonu (casing). casing point. casing pump – dubinska pumpa s klipnim šipkama za proizvodnju kroz zaštitnu kolonu. cassel. a primjenjuje se za uspostavljanje normalnog (prvobitnog) promjera i oblika deformiranih. casing scratcher – strugač (skrečer) isplačne obloge sa stijenke bušotine. casing string head – glava zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Automatska (strojna) kliješta (ili ključ velikog promjera. Mjesto na dnu (donjem kraju) zaštitne kolone koje je cementirano u kanalu bušotine. Kliješta za zaštitne cijevi sadrže i kliješta za odvrtanje cijevi (breakout tongs) i kliješta za držanje cijevi (backup tongs). zgnječenih (uleknutih) ili nazupčanih zaštitnih cijevi u bušotini. casing string – kolona zaštitnih cijevi. a iz drugog sloja/intervala kroz kolonu uzlaznih cijevi. kako bi se u kolonu mogla postaviti dubinska brtvenica (paker). casing string coupling – kolčak zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). otisak. Stratigrafski kat gornjeg devona (Upper Devonian) u Sjevernoj Americi – iznad čemunga (Chemungian). casing-tubing dual completion – dvozonsko proizvodno opremanje bušotine jednom kolonom uzlaznih cijevi. slips. v. casing seal test – tlačno ispitivanje formacije ispod pete zaštitne kolone. v. casing shoe). v. Casselian – kasel. zaštitna kolona. Popravljanje kolone se izvodi sporom rotacijom alatke. Deformacija stijena praćena drobljenjem i rotacijom mineralnih zrna ili agregata . tubing pump). cashinghead. Sinonim: counterpart.

v. na primjer. rezervoari. motovila). kinetic metamorphism. U procesu bušenja – uže od manila konoplje ili žičano uže koje se namata na vitlo (mosur – v. crush conglomerate. catchpot – posuda za hvatanje kondenzata. Stijena koja se sastoji od uglastih fragmenata (odlomaka) nastalih lomljenjem i drobljenjem postojećih (starijih) stijena zbog djelovanja mehaničkih sila u Zemljinoj kori. Sinonim: pressure texture. motovilo. U procesu bušenja – član posade bušaćeg postrojenja koji rukuje vitlom (mosurom – v. cataclastic rock. žrtvenu anodu. Sinonim: cataclasite. dok se za anodu (tzv. catogene – katogen. podzemni cjevovodi i dr. konstrukcijama i velikim objektima koji su izloženi utjecaju morske vode ili se nalaze u tlu (bušaći brodovi. Katodna zaštita se primjenjuje na opremi. lomljenje i drobljenje (mrvljenje) minerala. Sinonimi: capstan. cathead (cat head) man – rukovatelj vitlom (mosurom. aluminijske i magnezijske legure). cathead. cross vein. motovilom). cataclastic – kataklastičan. Posuda koja se rabi na cjevovodima za uklanjanje kondenzata i mulja. Širina pristupnog mosta je 1. alkaline flood. užno vitlo. v. cationic surfactant – kationska površinski aktivna tvar (surfaktant). cat- head) tijekom spuštanja cijevi u bušotinu i izvlačenja iz nje.2 do 1. v. kataklazit. Sinonimi: electrolytic protection. cathead line – uže vitla (mosura. deformiranim ili spljoštenim kristalima minerala. U geologiji – tip lokalne metamorfoze (metamorfizma) koja se očituje u neposrednoj blizini rasjeda (faults) i navlaka (overthrusts) i uključuje čiste mehaničke sile koje uzrokuju drobljenje i mrvljenje sklopa stijena (v. na primjer breča trenja (crush breccia). kaustično (alkalno) zavodnjavanje. Vitlo za odvrtanje (breakout cathead) nalazi se na suprotnoj strani od mjesta bušača na podištu. Termin koji označava sedimentne stijene formirane sedimentacijom materijala odozgo. Primjer kataklastične stijene je tektonska breča (v. catline. dislocation metamorphism. . cink. cataclastic flow – kataklastični tok. cataclastic rock. cataclastic breccia – kataklastična breča. Metal u elektrolitu neće korodirati ako se njegov potencijal negativizira do ravnotežnog potencijala anode. cataclastic rock). Tekstura dinamički metamorfozirane stijene (dynamically metamorphosed rock) koja se formirala jakim mehaničkim drobljenjem i diferencijalnim pomicanjem zrna. istiskivanje nafte kaustičnom otopinom (otopinom alkalije). cataclastic metamorphism. v. catwalk – pristupni most (platforma) bušaćeg tornja. klastičnim. alkaline flood. kataklastična stijena. platforme. sacrificial anode) primjenjuju šipke ili ploče od manje plemenitih metala (niskougljični čelik. a visina iznad zemlje oko 1 metar (3 stope). užno vitlo. mehaničko pomicanje čestica u odnosu jedne prema drugoj. cataclastic metamorphism – kataklastična metamorfoza (metamorfizam).). Sinonim: kataclastic. dynamic metamorphism). Vitla (mosuri) su smještena na bušaćoj dizalici (drawworks) postrojenja i služe za navrtanje i odvrtanje cijevi na radnom podištu (platformi) bušaćeg tornja (drill floor). crush breccia. motovila). a vitlo za navrtanje (makeup cathead) jest na njegovoj strani. cat head – vitlo. cataclastic rock – kataklastična stijena. a kod pasivnog sustava zaštite korodira žrtvena anoda umjesto metala opreme. Električna metoda zaštite metala od elektrokemijske (elektrolitičke) korozije. mortar structure. caustic drive – istiskivanje nafte kaustičnom otopinom (otopinom alkalije). v. catline. cataclasite – kataklazit. Kod aktivnog sustava katodne zaštite izazove se tečenje istosmjerne električne struje niskog napona (jakosti nekoliko stotina ampera) između katode i anode za neutralizaciju elektrokemijske korozije opreme. stijene koje su nastale sedimentacijom suspendiranog materijala (materijala u suspendiranom stanju). (2) Termin koji se odnosi na klastične stijene (kojim se nazivaju klastične stijene) čiji su fragmenti nastali lomljenjem (drobljenjem) drugih stijena djelovanjem naprezanja u zemlji (tektonskih pokreta). karotažnih) na podište (tada uže vitla prolazi kroz njegovu užnicu na nepokretnom koloturniku). cathead. cataclastic texture – kataklastična tekstura. Termin također označava stijene s takvom strukturom (v. v. cathead spool. cataclastic structure – kataklastična (porfiroklastična) struktura. duljina 12 do 15 m (40 do 50 stopa). cathead) i rabi za vučenje ili dizanje (tegljenje) na radnom podištu (platformi) bušaćeg tornja (drill floor). što se može postići kontaktom metala koji se zaštićuje od korozije s pločom ili šipkom od drugog metala (koja djeluje kao anoda) ili spajanjem s negativnim polom vanjskog izvora struje u zatvorenom strujnom krugu. mosur. caunter lode – poprečna žila. Štićena oprema služi kao katoda članka. v. motovilo. cathead spool – vitlo. tectonic breccia). cathodic protection (CP) – katodna zaštita. cat line – uže vitla (mosura. caustic flood (flooding) – kaustično (alkalno) zavodnjavanje. zaštitne kolone bušotina. mosur. neionske (nonionic) ili amfoterne (amphoteric) površinski aktivne tvari (surfaktanta). Primjenjuje se na bušaćem postrojenju za vučenje kliješta (ključa) za navrtanje i odvrtanje cijevi (pipe tongs) i također može služiti za dizanje drugih alatki (na primjer. (1) Termin za označavanje strukture koja se formira u stijenama djelovanjem snažnog mehaničkog naprezanja (tlaka) tijekom procesa dinamometamorfoze (v.cataclasite 140 caustic flood (flooding) bez promjene kemijskog sastava. cataclastic conglomerate – kataklastični konglomerat. cataclasis). Karakteristične osobitosti su savijanje. U procesu bušenja – rotirajući bubanj smješten na osovini vitla (catshaft) na koje se namata uže (catline) za vučenje i tegljenje (dizanje). proizvodna oprema. Organska molekula s pozitivno nabijenom grupom koja je topljiva u vodi. sacrificial protection. Čelični most (platforma) neposredno ispred bušaćeg tornja na kojem se drže pasovi bušaćih šipki prije njihova uvlačenja na radno podište tornja užetom vitla (mosura). v. za razliku od anionske (anionic). v. Rukovatelj vitlom je treći po rangu u bušaćoj ekipi. Karakterizirana je smrvljenim. Sinonim: cathead line.8 m (4 do 6 stopa). U geologiji – tok uvjetovan međuzrnskim (intergranularnim) gibanjem (intergranular movement). v. v.

paljeno. biti u sloju. Voda može. caustozoolith – kaustozoolit. speleothem. a u stijenskim kavernama (izrađuju se klasičnim rudarskim načinom – bušenjem i miniranjem stijena. v. od kojih su glavni otapanje vapnenih stijena podzemnim vodama i djelatnost mora. mogu se uskladištiti svi tipovi ugljikovodika – sirova nafta. rock cavern) većinom se skladište tekući ugljikovodici – sirova nafta. cavern storage of crude oil – skladištenje sirove nafte u kavernama. korozivna čvrsta tvar bijele boje. cave breccia – spiljska breča. caustic soda). spiljskoj zemlji (cave earth) ili spiljskom tlu (cave soil). Može biti različite veličine i nastati na različite načine. cave formation – spiljska formacija. plinsko skladište u kavernama. Kemijsko trošenje ili raspadanje (v. Svaka stijena u kojoj se nalaze brojne šupljine. Kaustobiolit (v. neke nafte. Sinonimi: sodium hydrate. pečenja. kalij-hidroksid. caustolith – kaustolit. v. Toksična (opasna po zdravlje). rafinerijski produkti i ukapljeni naftni plin. Skladištenje i izgradnja skladišta ugljikovodika u umjetnim podzemnim solnim i stijenskim kavernama. cavern storage. prirodni plin. caustophytolith – kaustofitolit. mechanical weathering) površine litica (cliff). Posuda s natrij-hidroksidom (kaustičnom sodom) za uklanjanje sulfida. na primjer. cavern – kaverna. v. Sinonim: optalic metamorphism. (1) U petrologiji – termin koji označava teksturu vulkanskih eruptivnih (magmatskih) stijena – grubo poroznu (šupljikavu) ili staničastu (celularnu) teksturu. cave catcher – košara za hvatanje urušene stijene. U geologiji – proces stvrdnjavanja. merkaptana i kiselina iz otopine. cavernous formation – kavernozni sloj (formacija). Vrlo je slična kaustičnoj sodi (natrijhidroksidu – v. na primjer. v. Također naziv za sustav ili niz spilja ili komora unutar spilja. Rijetki kaustobiolit (v. ugljen. cave pearl – spiljski biser (pizolit). u tehnologiji isplaka za regulaciju viskoznosti i povećavanje pH vrijednosti vodobaznih (vodnih) isplaka te kao analitički reagens i kemijski intermedijer. caustic treater – uređaj za obradu kaustičnom sodom. chemical weathering) i mehaničko (v. Obično je organskog podrijetla (postanka). Sinonimi: lye. (2) U speleologiji – termin za označavanje područja ili geološke tvorevine (na primjer. caustobiolith – kaustobiolit. caustobiolith) koji je nastao neposrednim akumuliranjem organskog (biljnog) materijala. paljenja i žarenja stijena djelovanjem potoka lave i malih dajkova (žica) kada dođu u kontakt sa stijenama. pri čemu dolazi do razaranja zrna stijene i formiranja udubljenja i šupljina. koje se izrađuju izluživanjem solnih slojeva ili solnih doma (v. v. cavern storage of gas – skladištenje plina u kavernama. alkoholu i glicerolu. asfalta ili grafita. v. caustic waterflood (waterflooding) – kaustično (alkalno) zavodnjavanje. caustic metamorphism – kaustička metamorfoza (metamorfizam). underground natural gas storage in rock caverns. (1) Šupljina u stijeni. kavernoznost. lignit i treset. Sinonim: cavity storage. cave pisolite – spiljski pizolit (biser). cavernous – kavernozan. poput sumpora. Izražava se kao dio ili postotak pornog volumena ležišta (PV) ili pornog volumena zasićenog ugljikovodicima (HCPV). istiskivanje nafte kaustičnom otopinom (otopinom alkalije). za hvatanje fragmenata stijena koje se osipaju sa stijenke kanala bušotine. Nepričvršćeni zaobljeni spiljski sediment (obično konkrecija kalcita) koji je nastao precipitacijom koncentričnih slojeva oko jezgre. Sinonim: cave pisolite. caustobiolith) koji je nastao neposrednim akumuliranjem materijala životinjskog podrijetla. underground natural gas storage in salt caverns. speleotem. Sloj s velikim šupljinama koje su obično nastale otapanjem stijene slojnom vodom. v. salt cavern). potassium hydroxide. u tzv. na primjer. kalijev hidroksid. caustic soda – kaustična soda. vapnenac) koje sadržavaju kaverne ili spilje. Vodena otopina je jakog alkaliniteta. netopljivi u eteru. v. Sustav velikih pora (šupljina) s kavernoznim otvorima s donjom granicom veličine (pri terenskim analizama) koja je praktično definirana kao najmanji otvor kroz koji može ući odrasla osoba. . pričvršćena za kolonu uzlaznih cijevi (tubing). acaustobiolith. potassium hydrate. Breča koja se formirala (nastala) pri zarušavanju spilja – masa uglastih fragmenata (odlomaka) vapnenca koji su pali na dno spilje s njena svoda i stijenki i zatim bili cementirani kalcij-karbonatom ili se nalaze u matriksu spiljskih sedimenata. rafinerijski produkti i ukapljeni naftni plin. ugljen i treset. Kaustična soda je opasna po zdravlje. Specificirani volumen injektiranja. sodium hydroxide. cavernous rock – kavernozna stijena. ali ne mora. cavern porosity – kavernozna poroznost. ali se bolje otapa pa se više primjenjuje kao apsorbent za ugljik-dioksid i sumpor-dioksid. površina litice (cliff) s brojnim plitkim udubljenjima (rupicama) nastalim kavernoznim trošenjem (raspadanjem). Košara. Također se rabi kao analitički reagens i kemijski intermedijer. U solnim kavernama.caustic lime 141 cavern storage of gas caustic lime – negašeno (živo. natrijev hidroksid. žeženo) vapno. Primjenjuje se za adsorpciju kiselih plinova (ugljik-dioksida. alkaline flood. alkaline flood. ali također može biti i anorganskog. otopine alkalije (kaustika) u procesu istiskivanja nafte alkalijama ili alkalnog (kaustičkog) zavodnjavanja (kemijska metoda povećanja iscrpka nafte/EOR-metoda). calcium oxide. Bijeli kristali topljivi u vodi. Stijena koja ima svojstvo gorivosti (property of combustibility). cavernous weathering – kavernozno trošenje (raspadanje). underground natural gas storage in rock caverns. Karakteriziran je radijalnom kristalnom strukturom. underground natural gas storage in salt caverns. sumpor-dioksida). Sinonim: umbrella. na primjer. ćelije ili velike pore. cave pearl. lužni kamen. v. Topljiva je u vodi i vrlo slabo topljiva u eteru. caustic slug – obrok injektiranja kaustične otopine (otopine alkalije). podzemno skladište u kaverni. natrij-hidroksid. Goriva organska stijena (combustible organic rock) formirana neposrednom akumulacijom obično biljnog materijala. skladište sirove nafte u kavernama. caustic potash – kamena soda. v. (2) U speleologiji – naziv za veliku spilju. cavern storage. kalcij-oksid. Apsorbira vodu i ugljikdioksid iz zraka. cavern storage – podzemno skladištenje u kaverni.

well cementing).5 mm. (2) cement. underground natural gas storage in salt caverns. skladište ugljikovodika u kavernama. na primjer. v. v. a ispod serije helderberg (Helderbergian) devona. cellular – staničast. međutim. cayug. U kombinaciji s kamenim agregatom čini beton. v. U petrologiji i sedimentologiji – cementirajuća (vezivna. cavern storage of natural gas – skladištenje prirodnog plina u kavernama. cavern storage of LNG – skladištenje ukapljenog prirodnog plina u kavernama. siderit). cavings – urušeni (odronjeni) fragmenti stijena. cavern storage of LP gas – skladištenje ukapljenog naftnog plina u kavernama. underground natural gas storage in rock caverns. cement – (1) cement. v. kelyphytic rim. anhidrit. U oknu se također skupljaju voda i drugi fluidi s postrojenja za kasnije odlaganje. v. smektit. podzemno skladište u kaverni. freezing point) slatke vode jednakom 0° i na vrelištu (temperaturi ključanja. v. v. cavern storage of liquefied petroleum gas – skladištenje ukapljenog naftnog plina u kavernama. Celsius temperature scale – Celzijeva skala temperature. cavity storage – podzemno skladištenje u kaverni. kaolinit. odnosno skratilo vrijeme vezivanja (trajanje pumpabilnosti kaše. vežuća) tvar ili materijal sedimentnih stijena. Prema prvobitnoj definiciji termina – šupljine (pore) jednake veličine koje su formirane procesima otapanja i otada se termin rabio za označavanje intračestične poroznisti (poroznosti između čestica) organskog postanka u fosilima. a stupnjevi Fahrenheita se preračunavaju u Celzijeve stupnjeve oduzimanjem 32° od Fahrenheitovih stupnjeva (temperature) i množenjem razlike s 5/9. feldšpat (glinenac). skladište ukapljenog naftnog plina u kavernama. U tehnologiji bušenja – materijal (aditiv) za sprječavanje gubitka cirkulacije isplake (gubljenja isplake u formacije) tijekom procesa bušenja. cavern storage. ali može biti i unesen otapanjem iz vanjskih izvora. opal. Kelvin temperature scale. lost circulation additives. ćelijast. vezivo. cavern storage. ceiling concentration – gornja koncentracija. Iako veličine tih šupljina nisu strogo definirane (ograničene). cavern storage of liquefied natural gas – skladištenje ukapljenog prirodnog plina u kavernama. Prije produbljivanja kanala bušotine ti se fragmenti moraju ukloniti (cirkulacijom ili bušenjem). v. gips. skladište ukapljenog naftnog plina u kavernama. cavern storage. oilwell cements.cavern storage of hydrocarbons 142 cement accelerators cavern storage of hydrocarbons – skladištenje ugljikovodika u kavernama. v. Dodaje se oko 25 kg/m3 isplake (8 lb/bbl) i može brtviti slojne pukotine do 2. skladište ukapljenog prirodnog plina u kavernama. skladište ukapljenog prirodnog plina u kavernama. v. cavern storage of LPG – skladištenje ukapljenog naftnog plina u kavernama. cavern storage. cellar oil – podinska nafta. kasnije sugerirali napuštanje tog termina zbog njegove rijetke i različite uporabe. v. Celzijevi stupnjevi se preračunavaju u Fahrenheitove množenjem Fahrenheitovih stupnjeva (temperature) s 9/5 i dodavanjem 32°. Rankine temperature scale. staničasti dolomit (cellular dolomite). celyphytic rim – kelifitni obrub. karbonati (kalcit. Fragmenti stijena koji su se urušili (otpali) sa stijenki kanala bušotine te ga tako ispunili (začepili) ili zagadili izbušene krhotine stijena. cellular porosity – staničasta (ćelijasta) poroznost. v. v. Reaumur temperature scale. skladište rafinerijskih produkata u kavernama. termin se obično primjenjuje na šupljine koje su veće od pora ali manje od kaverni. dolomit. underground natural gas storage in salt caverns. skladište prirodnog plina u kavernama. ilit. Cayugan – kejug. (4) pumpati cementnu kašu. porous. Znanstvena metrička temperaturna skala koja se bazira na ledištu (temperaturi smrzavanja. Neki specijalisti su. cellophane flakes – celofanske pahuljice. Najčešći cementi sedimentnih stijena su silicij-dioksid (kvarc. attic oil. boiling point) vode jednakom 100°. U operaciji cementacije bušotina – pumpati (injektirati) cementnu kašu (cement slurry) i prstenasti prostor između stijenki kala bušotine i zaštitnih cijevi (v. Nafta koja se nalazi u najnižem dijelu (podini) ležišta ispod najnižih perforacija zaštitne kolone bušotine koja se nalazi strukturno najniže (najdublje bušotine na ležištu). skladište ukapljenog naftnog plina u kavernama. Pri opisivanju eruptivnih (magmatskih) stijena (igneous rocks) prednost se daje sinonimnom terminu vesicular (vezikularan). cavern storage of refined products – skladištenje rafinerijskih produkata u kavernama. Cement se može formirati od sedimenata ili vode u njima. Stratigrafska serija gornjeg silura (Upper Silurian) u Sjevernoj Americi – iznad serije nijagara (Niagaran). (3) cement za bušotine. cavern storage. klorit. cavern storage. cavern storage. cavern storage. v. cellar – okno ispod bušaćeg tornja. cavernous. tzv. gornja granica koncentracije. pirit. Fahrenheit temperature scale. vrijeme čekanja na stvrdnjavanje cemen- . cement accelerators – ubrzivači (aditivi za ubrzavanje) vezivanja cementa. kalcedon). blowout preventers) na ušću bušotine ispod radnog podišta tornja. Jama četvrtastog oblika (sa stranicom duljine oko 3 metra/10 stopa i dubine oko 2 metra/6 stopa) iskopana ispod podišta (platforme) bušaćeg postrojenja (platform of drilling rig) u kojoj se montiraju protuerupcijski uređaji (preventeri. Detritični minerali gline i druge fine klastične čestice također mogu biti cementi. v. underground natural gas storage in rock caverns. Sinonim: centigrade temperature scale. mineralni materijal (obično kemijski precipitiran) koji ispunjava prostore između pojedinih zrna sedimentnih stijena i veže zajedno zrna u konsolidiranu masu. Termin koji označava teksturu stijene karakteriziranu postojanjem uzajamno povezanih (spojenih) ili nepovezanih malih do velikih šupljina. U graditeljstvu – proizvedeni praškasti materijal koji pomiješan s vodom daje vežuću ili stvrdnjavajuću plastičnu masu. Koncentracija maksimalnog intenziteta mirisa plina u smjesi sa zrakom – najniža (minimalna) koncentracija odorizirajućeg plina ili odoranta u zraku (u smjesi sa zrakom) pri kojoj se postiže maksimalni intenzitet (gornja granica) mirisa. različiti oksidi željeza te barit. U tehnologiji cementacije bušotina – materijali (agensi) koji se dodaju cementu ili vodi za pripremu cementne kaše pri cementaciji zaštitnih kolona (casing) u bušotinama kako bi se ubrzalo vezivanje (stvrdnjavanje) cementa.

aglutinacija. cementation factor – faktor cementacije. (2) dijagram karotaže (akustičke karotaže) cementne veze.0 – jednak je 1. grouting. cement dump – cementacijska žlica. cement retarders). Nepoželjno nejednolično dizanje cementne kaše (cement slurry) u bušotini oko zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi) tijekom operacije cementacije. (h) sprječavanje gubitka cirkulacije kaše. Općenito varira između 1.cement additives 143 cement dump bailer ta – WOC time) i povećala brzina postizanja rane čvrstoće cementa (pridavanja cementu visoke početne čvrstoće). casing-a). karotaža cementne veze se naziva i karotaža amplitude (amplitude log).3 i 3. cementnom kamenu (oblozi) i formaciji (mjerenjem stupnja slabljenja amplitude i vremena nailaska akustičkih valova). Dodaju se također aditivi za sprječavanje gubljenja isplake. v. Sinonim: agglutination. cement channeling – kanalno strujanje cementne kaše. hidrat željeza ili karbonat. Akustička (zvučna) karotaža (acoustic log) cementacije zaštitnih kolona (kolona zaštitnih cijevi. Cilindar s ventilom (zaklopcem) koji se užetom spušta u bušotinu i rabi za polaganje fluida ili malih obroka (volumena) cementne kaše (cement slurry) u kanalu bušotine na određenoj dubini tijekom sekundarne cementacije bušotine (napuni se cementnom kašom koju iskrca na cementnom mostu u bušotini). uspostavljanje cirkulacije (s povećanim punjenjem prstenastog prostora bušotine) i povećanje zaštite osjetljivih formacija. a oko 2. (d) razrjeđivanje cementne kaše (v. v. Precipitacija autigenih minerala obično smanjuje kvalitetu ležišta. Glina s različitim sadržajem (količinom) kalcij-karbonata koja se rabi za proizvodnju cementa. v. odnosno pouzdanosti izolacije formacije cementnom oblogom. žlica za polaganje cementne kaše. (g) povećavanje ili smanjivanje čvrstoće cementa. v. Klasični sustavi za karotažu cementne veze su imali jedan predajnik i dva prijamnika. (c) povećavanje gustoće cementne kaše (v. usporivači vezivanja – v. cement bond – cementna veza. fluid loss control additives). Vezivanje čestica tla zajedno cementirajućim (vezivnim) tvarima. Cementacija se može odvijati istodobno sa sedimentacijom ili se cement može unijeti kasnije. eksponent poroznosti. To je registracija (zapis) amplitude longitudinalnog vala ubrzo nakon operacije cementacije radi ocjene kvalitete veze cementa s kolonom zaštitnih cijevi (prianjanja cementa uz stijenku zaštitne kolone. Sinonimi: cement dump. cement-bond logging – karotaža (akustička karotaža) cementne veze. poluhidrat gipsa. Karotaža cementne veze se bazira na ponašanju akustičkih valova u zaštitnoj koloni. oilwell cements. cement additives. prema tome. . može se zbivati rano ili kasno u procesu dijageneze. kalij-klorid. (e) povećavanje volumena cementne kaše (v. (b) povezanost zaštitne kolone i stijenke bušotine cementom. casing) u bušotini radi ispitivanja kvalitete cementnog kamena u prostoru kanala bušotine između zaštitne kolone i formacije. natrij-silikat. i (i) snižavanje viskoznosti kaše. šešir). Najčešće se kao ubrzivači primjenjuju kalcijklorid. weighting materials). tip i koncentracija aditiva mora odabrati na bazi laboratorijskih ispitivanja pri stvarnim uvjetima u bušotini. U analizi karotaže bušotina – empirijski broj (brojčana vrijednost) u Archievim jednadžbama (formulama – v. cement-bond log. cementation – (1) cementacija. Dijagram akustičke (zvučne) karotaže za kontrolu kvalitete cementacije kolone zaštitnih cijevi u kanalu bušotine (zaštitne kolone. ubrzivači vezivanja – v. cementing basket. v. Može se dodavati ili cementu ili vodi za miješanje cementa (pripremu cementne kaše). cementing. (4) cementacija tla. otopine). natrij-klorid. v. dok suvremeni pribori imaju više statičnih ultrazvučnih predajnika-prijamnika i skeniraju cijeli opseg bušotine. U tehnologiji cementacije bušotina – (a) prianjanje zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. (f ) regulaciju filtracije cementne kaše (v. Mnogi aditivi utječu na više svojstava cementnih kaša istodobno pa se. (3) cementacija. rano formiranje nekih autigenih minerala može očuvati prvobitnu (originalnu) poroznost štiteći stijenu od kasnije promjene zbog kompakcije (zbijanja) ili cementacije. cement bridging plug – mosni čep. cement dump bailer – cementacijska žlica. cement basket – cementacijska košara (štit. cement accelerators). casing-to-cement bond) i kvalitete veze cementa s formacijom (prianjanja cementa uz stijenku formacije. morska voda (za miješanje) i dispergatori. U sedimentologiji – dijagenetski proces kojim se grubi klastični sedimenti litificiraju ili cementiraju (konsolidiraju) u tvrde kompaktne stijene ispunjavanjem njihova prvobitnog pornog prostora (prostora između zrna ili čestica) cementima (obično precipitacijom ili taloženjem minerala u prostorima između pojedinih zrna sedimenata). kao i intervali bez cementnog kamena). (b) usporavanje vezivanja (stvrdnjavanja) cementne kaše (tzv. Archie equations). cement additives – aditivi za cement. čvrsto cementirano (strongly cemented) i stvrdnuto tlo (indurated). Sinonim: acoustic cement bond logging. Prema nekim izvorima. Ubrzivači se osobito za cementacije plitkih bušotina s niskom temperaturom i također za cementaciju uvodnih zaštitnih kolona i postavljanje cementnih čepova u bušotinu te za sprječavanje gubitka cirkulacije. cement retarders. međutim.0 za ležišne stijene (reservoir rocks). U tehnologiji cementacije bušotina – materijali (agensi) koji se obično dodaju cementu (cementnoj kaši) kako bi se postigla željena (modificirala) njena bazična svojstva (svojstva koja moraju zadovoljiti zahtjeve bušenja) cementne kaše (mješavine. odnosno. Sinonim: porosity exponent. casing) i/ili stijene (formacije) uz cement. thinners). Razlikuju se tri stupnja cementacije tla – slabo cementirano (weakly cemented). cement-to-formation bond). i čvrstoće cementnog kamena (utvrđuju se intervali s dobrom i lošom izolacijom ili cementnom vezom. v. bridge plug. cement extenders). v. kao što su koloidna glina. cement-bond log (CBL) – (1) karotaža (akustička karotaža) cementne veze. Klasificiraju se kao aditivi za: (a) ubrzavanje vezivanja (stvrdnjavanja) cementne kaše (tzv. cement clay – cementna glina.3 za nekonsolidirane sedimente (unconsolidated sediments). (2) cementacija bušotine. cement dump bailer. konsolidacija. dump bailer. Aditivi su obično u obliku praška i mogu se dodavati cementu ili vodi za pripremu cementne kaše. žlica za polaganje cementne kaše.

cement pumpability test. Kapacitet mlazne cementne miješalice je oko 85 m3/h (oko 1. cement hardening test – ispitivanje pumpabilnosti cementne kaše. cementing of well. osobito cementacija zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi – v. v. (c) cementacija lajnera (liner cementing). U naftnoj industriji – termin kojim se označava svaka operacija injektiranja cementne kaše (mješavine) u bušotinu (kanal bušotine). Sinonim: cementer. Sinonimi: borehole cementing.6 kg ili 94 funte cementa i ukupni volumen 0. cement jet mixer – mlazna (hidraulička) cementna miješalica (miješalica cementne kaše). cementing service. cementing head. casing) tijekom operacije cementacije bušotine. oilwell cements. v. v. Donji čep (bottom cementing plug) jest šupalj i pokriven dijafragmom i pumpa se u zaštitnu kolonu (casing) bušotine prije cementne kaše.42 m3/min ili 50 cu ft/min). jet mixer. Također daje inženjere za osmišljavanje programa cementacije bušotine i nadzor nad operacijom cementacije te laboratorij i tehničare za ispitivanje cementne kaše i aditiva. U tehnologiji cementacije bušotina – dio opreme za cementaciju zaštitnih kolona (kolona zaštitnih cijevi. i (d) postavljanje cementnih mostova (plug back cementing). (b) cementacija pod tlakom (squeeze cementing). cement extenders – aditivi za povećavanje volumena cementne kaše. cement log – karotaža cementacije zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). Stručnjak. cementing. casing cementing) i cementacija za sprječavanje pritjecanja (prodora) vode u bušotinu. cement mixer. on se temeljito s njom izmiješa turbulentnim strujanjem u ispusnom vodu. cementing job. Vrijeme koje je potrebno za izvođenje operacije cementacije bušotine – od početka miješanja cementa do završetka pumpanja (cirkulacije) cementne kaše u bušotini. Pumpa za injektiranje cementne kaše kroz zaštitnu kolonu (kolonu zaštitnih cijevi. cementing centralizer – cementacijski centrator zaštitne kolone. cement additives. čvrsti ugljikovodici. šešir). cementing casing head – cementacijska glava. cement head – cementacijska glava. cementation. Sinonimi: cement head. Sinonim: cement man. U tehnologiji cementacije bušotina – tip uređaja za pripremu cementnih kaša (mješavina) za cementaciju u kojem se struja vode miješa s cementom prolazeći kroz lijevak miješalice za miješanje stvarajući vakuum koji uvlači cement iz lijevka za punjenje miješalice cementom. prirodni pucolani. Brzina miješanja cementa se regulira volumenom vode (vodenog mlaza) i količinom cementa u lijevku za punjenje miješalice cementom. casing centralizer. Sinonim: cement pump. cement grout – cementna kaša (mješavina.cementer 144 cement log cementer – (1) specijalist za cementaciju bušotina. cementing of well – cementacija bušotine. Kada cement uđe u struju vode. miješanje i pumpanje cementa u kanal bušotine. v. v. casing) u bušotinama koji služi za spajanje vrha zaštitne kolone i cementacijskog cjevovoda (tlačnog cjevovoda pumpe cementacijskog agregata) i za držanje cementacijskih čepova (jednog ili više). Sinonim: wiper plug. Mimovodnim cjevovodom se može dopremati dodatna voda u ispusni vod lijevka za miješanje kako bi se smanjila gustoća (težina)cementne kaše (povećavanjem vodo-cementnog faktora). Cementacijski čep je aluminijsko tijelo obloženo oblikovanom gumom (gumenim rebrima). v. otopina). dijatomejska zemlja. razori se njegova dijafragma i cementna kaša može prolaziti kroz čep. Najčešće se primjenjuju čvrsti materijali – bentonit. (2) cementacijski servis (servisna kompanija). Sinonim: cement basket. silicij-dioksid (na primjer tekući ili čvrsti natrij-silikat). U tehnologiji cementacije bušotina – materijali (agensi) koji se dodaju cementnoj kaši (mješavini) za cementaciju kako bi se povećao volumen (dobitak) kaše po utrošenoj vreći cementa (vreća cementa sadrži 42. Kada sjedne na kolčak s protupovratnim ventilom (float collar) ili udari o njega. cementing head. Servisna kompanija koja dobavlja cement i aditive te svu potrebnu opremu i osoblje za izvođenje operacija cementacije bušotina. cement slurry. U operacijama cementacije bušotina – naprava za razdvajanje cementne kaše (cement slurry) i fluida ispod i iznad kaše u bušotini i sprječavanje zagađivanja cementa. cementing head – cementacijska glava. U tehnologiji cementacije bušotina – naprava koja se često postavlja na kolonu zaštitnih cijevi (casing) tijekom njene cementacije u bušotini na mjestima gdje je potrebno zaštititi poroznu i slabu formaciju od djelovanja velikih tlakova i također kada je potrebno osigurati mehaničku potporu (potporanj) stupcu cementne kaše dok traje vezivanje (stvrdnjavanje) cementa. cementing pump – cementacijska pumpa. zaposlenik servisne cementacijske kompanije koji rukuje cementacijskim pumpama (cement pumps) i održava opremu za cementaciju bušotina. cementing packer – cementacijski paker (ritejner). Sinonimi: hydraulic cement mixer. cement job. cementing. silicij-dioksid ili kalcit. cement gravel – cementirani šljunak. v. well cementing. jet mixing hopper. oslobađanje gornjeg cementacijskog čepa i istiskivanje cementa bez izvođenja ili prekidanja bilo kojeg priključka. cement retainer. v. cementing basket – cementacijska košara (štit. cementing job – cementacija bušotine. cementing plug – cementacijski čep. cementing service – cementacijski servis (servisna kompanija). na primjer. v. Takvi aditivi omogućuju dodavanje cementu više vode (time smanjuju gustoću cementne kaše). Glavne kategorije cementacije bušotina su: (a) primarna cementacija (primary cementing). Karotaža u zaštitnoj koloni nakon njene cementacije u bušotini radi određiva- . cement job – cementacija bušotine. cementing casing head. v. glina. Najčešće se primjenjuje cementacijska glava s dva cementacijska čepa (dual-plug cementing head) koja omogućuje normalnu cirkulaciju isplake. cementing time – vrijeme cementacije bušotine.028 m3 ili 1 kubnu stopu). cementing. ekspandirani perlit. Šljunak koji je cementiran (konsolidiran) vezivnim materijalom kao što su. v. Nakon toga se u bušotinu pumpa gornji cementacijski čep (top cementing plug) koji ima puno tijelo i fluid za potiskivanje (displacement fluid) cementne kaše sve dok ne nasjedne na donji. oslobađanje donjeg cementacijskog čepa. cementing – cementacija bušotine. v.

usporavanja brzine postizanja rane čvrstoće cementa (pridavanja cementu visoke rane čvrstoće) te smanjivanja viskoznosti kaše i poboljšavanja svojstava njena strujanja. natrijski tetraborat dekahidrat (boraks – rabi se kao katalizator za deflokulante). otopina). Sinonim: cement stone.400 metara (8. cement accelerators. U operaciji cementacije bušotina – veliki uređaj u obliku lijevka za dodavanje suhog cementa i drugih sastojaka u miješalicu cementne kaše. recirkulacijska (v. cement stone. miješalica za cementne kaše. casing) gdje se stvrdnjava (veže) i učvršćuje zaštitnu kolonu. cement mixer – cementna miješalica. squeeze cementing. U tehnologiji cementacije bušotina – alatka koja se primjenjuje u operacijama cementacije bušotina pod visokim tlakom (skviz-cementacija. Svaka stijena koja se može rabiti kao cement nakon što se na odgovarajući način obradi (s dodavanjem ili bez dodavanja drugog materijala) – osobito masivni glinoviti vapnenci (clayey limestones) siromašni fosilima koji sadrže sve neophodne komponente za cement (glinica. silicij-dioksid) u približno traženim proporcijama. cementstone – cementni kamen. recirculating mixer) i diskontinuirana (v. cement pump. cement retarders – usporivači (aditivi za usporavanje) vezivanja cementa. cement testing – ispitivanje cemenata. v. v. kada se iz kanala postojeće bušotine orijentirano buši kanal nove bušotine (directional plug). (c) rotacijski viskozimetar (rotational viscometer) za određivanje reoloških svojstava kaše (rheological properties of slurry). cement rock. v. cement pumpability test – ispitivanje pumpabilnosti cementne kaše. odnosno. cement squeeze – cementacija pod visokim tlakom. cementer. (e) permeametar (cement permeameter) za određivanje propusnosti vezanog cementa. (b) filtarsku prešu (filter press) za određivanje brzine filtracije kaše (filtration rate of slurry). cement pump – cementacijska pumpa. U tehnologiji cementacije bušotina – materijali (agensi) koji se dodaju cementu (cementnoj kaši ili mješavini) radi usporavanja (produljivanja vremena) vezivanja (stvrdnjavanja). Sinonimi: cement grout. cement slurry – cementna kaša (mješavina. vapno. cement jet mixer). grout. Glavni faktori koji nameću potrebu za primjenom usporivača vezivanja su dubina i temperatura bušotine (s porastom temperature reakcija između cementa i vode se ubrzava i time se skraćuje vrijeme zgušnjivanja i pumpabilnosti cementne kaše) i volumen cementne kaše. Sinonimi: cement hardening test. U tehnologiji cementacije bušotina – injektirana cementna kaša (mješavina) u kanal bušotine i u njemu stvrdnuta na određenoj dubini s raznim namjenama – za hermetizaciju neproduktivnih (suhih) i iscrpljenih bušotina kada se napuštaju (abandonment plug). otopina) za cementaciju proporcioniranjem i miješanjem suhog cementa određenog sastava s fluidom nosiocem. odnosno produljivanja vremena pumpabilnosti cementne kaše (trajanja injektiranja kaše) pri cementaciji dubokih bušotina s visokom slojnom temperaturom. Žitka (polutekuća) smjesa (mješavina) cementa (cementnog praha) i vode koja se pumpa (injektira) u prstenasti prostor bušotine između stijenke njena kanala i stijenke zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi. Ovisi o količini (volumenu) vode za miješanje i aditiva za cemente te stupnju zagađenja kaše isplakom ili drugim stranim materijalom. Varira između 0. odnosno granice njene pumpabilnosti (limit of pumpability). Jedno od svojstava cementnih kaša (mješavina. v. U tehnologiji cementacije bušotina – ispitivanje cemenata radi određivanja njihova sastava koji će biti prikladan za dane uvjete bušotine.cement man 145 cement testing nja dubine vrha cementa (cementnog kamena ili obloge). Ako je statička temperatura na dnu bušotine veća od 125 °C do 135 °C (260 °F do 275 °F). otopine). skviz-cementacija. Sinonim: cementing packer. karboksimetilhidroksietil celuloza i mješavine ligninskih materijala s organskim kiselinama (na tržištu se javljaju pod komercijalnim nazivima servisnih kompanija). U tehnologiji cementacije bušotina – uređaj za pripremu cementnih kaša (mješavina. ali je izrađen od bušivog metala. cement slurry density – gustoća cementne kaše (mješavine. squeeze cementing.70 i 2. v. cement-mixing hopper – lijevak za miješanje cementa. utvrđivanja uspješnosti operacije cementacije (gubitka cirkulacije cementne kaše ili pogrešno izračunate nedovoljne koločine kaše). cement-bond log. Određivanje vremena tijekom kojeg cementna kaša ostaje pumpabilna nakon miješanja. Cementacijski paker se ne može vaditi iz bušotine. Usporivači se obično dodaju cementima API klase G i H za cementacije u bušotinama dubljim od 2. Materijali koji se obično primjenjuju kao usporivači su lignosulfonat kalcija (u vrlo malim koncentracijama). v. kalcijsko-natrijski lignosulfonat (rabi se s visokom koncentracijom bentonita). Najčešće se rabe tri tipa cementnih miješalica – hidraulička ili mlazna (v. cement squeeze job) za privremeno sprječavanje uzlaznog i silaznog strujanja cementne kaše u bušotini. moraju se napraviti ispitivanja s materijalima koji će se uporabiti. 1. cement rock – cementna stijena (kamen). standardno ispitivanje uključuje sljedeće uređaje: (a) isplačnu vagu (mud balance) za određivanje gustoće cementne kaše (slurry density).50 g/cm3 (6 do 21 lb/gal). (d) konzistometar (cement consistometer) za određivanje brzine zgušnjavanja kaše (thickening rate of slurry). cement plug – cementni čep. cement additives. batch mixer). skviz-cementacija. cement thickening test. Prema preporučenom postupku od Američkog naftnog instituta (API recommended practice). Gustoća kaše se odabire prema gradijentu tlaka frakturiranja (loma) formacije i slojnom tlaku i uvijek mora biti nešto veća od gustoće isplake. za izolaciju donjeg dijela bušotina (iscrpljenih dubljih ležišta ili intervala) kako bi se proizvodnja nastavila iz plićih ležišta ili intervala (plug-back plug) i za izolaciju zona gubljenja isplake (cirkulacije isplake) u procesu bušenja (loss circulation plug). odnosno vremena stvrdnjavanja cementa.000 stopa). cement retainer – cementacijski paker (ritejner). v. slurry. cement squeeze job – cementacija pod visokim tlakom. cement man – specijalist za cementaciju bušotina. otopina) za cementaciju bušotina. (f ) uređaje za ispitivanje čvrstoće vezanog cementa (strength testing machines) – za određivanje .

Kvartar je podijeljen na dvije epohe/serije – pleistocen (v. Proizvedena voda se nakon separacije odlaže u more a plin se komprimira i dehidrira. kenozojska era. Proizvedeni fluidi se dopremaju na platformu podmorskim cjevovodima. cement time – vrijeme vezivanja (stvrdnjavanja) cementa. v. paleotypal). cenozone – cenozona. v.cement thickening test 146 centrifugal compressor vlačne i tlačne čvrstoće (tensile strength. kenozoik. separatori. uređaji za proizvodnju slatke vode (freshwater-making units). Akumulacije nafte su uobičajene na koncu pliocena. poput stijena tercijarne i holocenske starosti. Kenozoik je paleontološki karakteriziran evolucijom i obiljem sisavaca. Karakteriziran je pokretima intenzivnog formiranja gorja (povezanim s alpinskim nabiranjem) – stvoreni su visoki gorski lanci duž obala Pacifika. i (h) turbidimetar (turbidimeter) za određivanje finoće cementa (mljevenja cementa – fineness of cement). Započeo je. Neki autori ne uključuju u kenozoik kvartar smatrajući ga samostalnom erom. Termin za označavanje finozrnastih porfirnih eruptivnih (magmatskih) stijena (porphyritic igneous rocks) koje imaju izgled (oblik) svježih ili gotovo svježih ekstruzivnih (efuzivnih) stijena (extrusive rocks). centric diatoms (Centrales) – centralne dijatomeje. v. center of symmetry – centar (središte) simetrije. cement pumpability test. central processing platform – centralna (glavna) proizvodna platforma. Potezaljke (potezne šipke. Kontinenti su poprimili suvremeni (današnji) izgled. Sinonim: central processing platform. a kada su spojeni paralelno . rift valley. kroz koju se inverzijom ponavlja svaki motiv rasporeda. waiting on cement. obradu (treatment facilities) i komprimiranje (compression facilities) proizvedenih fluida s nekoliko odobalnih polja (offshore field). Životinjski i bilj- ni svijet je bio blizak današnjem. Tertiary) i kvartar (v. Celsius temperature scale. ali je taj naziv pogrešan iz više razloga – povijest sisavaca je počela davno prije kenozoika. Pliocene). na jugu Europe i u Aziji. Motor (često jednocilindarski) koji okreće horizontalnu pogonsku remenicu za pogon dubinskih pumpi u nekoliko bušotina koje ga okružuju. algi kremenjašica. 2. Skup uređaja koji poslužuju nekoliko koncesija ili polja. v. Red dijatomeja (dijatomejskih algi. Paleocene). v. casing centralizer. symmetry center. Sinonim: central power. central producing platform – centralna (glavna) odobalna proizvodna platforma. central pumping power – centralni (glavni) pogonski pumpni uređaj. odnosno točka u strukturi kristala. v. (Age of Birds) te naprednih moluska (mekušaca) dok je paleobotanički karakteriziran angiospermama (kritosjemenjačama). central jack plant. shackle rods) spajaju pogonsku remenicu s pumpnim uređajem na bušotinama. Cenozoic. doba sisavaca. v. Oligocene). central power – centralni (glavni) pogonski pumpni uređaj. su bili uvedeni radi razgraničenja neovulkanskih (neovolcanic) i paleovulkanskih (paleovolcanic) finozrnastih eruptivnih stijena. symmetry elements). Paleogene). Quaternary). Termini kenotipni i paleotipni (v. (g) autoklav (autoclave) za određivanje stalnosti volumena cementa (soundness of cement) – njegove linearne ekspanzije ili kontrakcije. Pleistocene) i holocen (v. centigrade temperature scale – Celzijeva skala temperature. Karakterizirane su uglavnom radijalnom simetrijom. Drugi oblici pisanja termina: Cainozoic. Na centralnoj platformi se također nalazi pomoćna oprema – turbinom pogonjeni generatori (turbine-powered generators). Rutinska ispitivanja cementnih kaša se obično ne izvode na lokaciji bušenja (bušaćeg postrojenja). Kainozoic. Stratigrafski kat najdonjeg dijela gornje krede (lowermost Upper Cretaceous) u Europi – iznad alba (Albian). cenoman. v. compressive strength). Cenomanian stage – senoman. zadnja) era/eratem geološkog vremena (geološke povijesti Zemlje) koja traje od početka tercijara. Holocene). a raznovrsnost života tijekom kenozojske ere je bila mnogo bogatija od sisavaca tako da bi se ta era s jednakim pravom mogla nazvati i »doba cvjetnica« (Age of Flowering Plants) ili »doba insekata« (Age of Insects) ili »doba koštunjača« (Age of Teleost Fishes) ili »doba ptica«. i na neogen (v. diatoms). central jack plant – centralni (glavni) pogonski pumpni uređaj. Sinonim: Age of Mammals. Eocene) i oligocena (v. Dijeli se na dva perioda/sistema – tercijar (v. Najmlađa (najgornja. pennate diatoms. odnosno od kraja mezozoika (kraja krede) do danas. central facility – centralno (glavno) postrojenje. Stroj u kojem se plinovi (i pare) komprimiraju radijalnim ubrzanjem u rotoru. tada se povećava stupanj kompresije (compression ratio). central oil-treating station – centralni punkt (stanica) za obradu nafte. Aziji i Sjevernoj Americi. U kristalografiji – točkasti element simetrije kristala (v. central pumping power. prije 65 (ili 66. Cenozoic – kenozoik. v. v. a koncem neogena-početkom kvartara je došlo do oštrog zahlađenja praćenog velikim kontinentalnim glacijacijama (oledbama) u Europi. ali se oba termina malo primjenjuju. central valley – središnja riftna dolina. Miocene) i pliocena (v. kako se procjenjuje i prema raznim izvorima. cement thickening test – ispitivanje pumpabilnosti cementne kaše. v. Kada se centrifugalni kompresori spoje serijski. npr. Paleozoic. Početkom kvartara su se pojavili prvi primitivni ljudi. Obuhvaća vremenski raspon od prije 95 do 91 (ili 100 do 92) milijuna godina. a ispod turona (Turonian). Stacionarna odobalna (morska) platforma (fixed offshore platform) na kojoj se nalaze uređaji za separaciju (separation facilities). Neki autori smatraju senoman katom srednje krede (Middle Cretaceous). cenotype – kenotipni. Neogene). Plin dobiva veliku kinetičku energiju (brzinu) koja se u statoru pretvara u potencijalnu energiju tlaka. Sinonim: kainotype. central jack plant. rope spear. koji se sastoji od dvije epohe/serije – miocena (v. Sinonimi: inversion center. centrifugal compressor – centrifugalni kompresor. Tercijar je podijeljen na paleogen (v. Cenozoic era – kenozojska era. Mesozoic. assemblage zone. central producing platform. Separatorsko postrojenje za obradu naftnih emulzija s nekoliko koncesija. cenotypal. Precambrian. eocena (v.5 ili 67) milijuna godina. v. v. centralizer – centrator (cementacijski centrator) zaštitne kolone (kolone zaštitnih cijevi). pa se kenozoik katkada neformalno naziva »doba sisavaca« (Age of Mammals). skladišni rezervoari. center spear – harpun za hvatanje užeta. koji se sastoji od tri epohe/serije – paleocena (v. Cenomanian. kompresori za instrumentni zrak (instrument-air compressors) i uređaji za spaljivanje plina na baklji (gas-flaring facilities).

chain block – koloturnik. jednodijelna je (univalve shell) i ima oblik ravne. Privremena ili konačna obustava proizvodnje nafte ili plina iz bušotine. marine mollusks). Stratigrafska rasprostranjenost: ordovicij-perm. karakterističan za kratonska područja. Uključuju nautiloide (nautiloids) i amonite (ammonoids) koji su bili važni organizmi tijekom mezozoika. hydrozoans). ceramic bean – keramička sapnica. Izbačene kapljice koalesciraju u veće i gravitacijski padaju u sekciju separatora za tekuću fazu. Keramički uložak specificirane veličine koji se rabi u prigušnom ventilu (choke valve) za regulaciju protoka iz bušotine. cessation of production – prestanak (prekid) proizvodnje. v. mehanički kvarovi i lomovi. focus. ceresin – cerezin. ceratopsians (Ceratopsia) – ceratopsi. glavonošci. Red amonita (ammonoids). suckers) ili s jednima i drugima. cephalopods (Cephalopoda) – cefalopodi. centroclinal – centroklinalni. Nakon konačne obustave proizvodnje. Stratigrafska rasprostranjenost: gornja kreda. Uzroci prestanka proizvodnje mogu biti remontne operacije. ornithischians). nalozi državnih organa ili iscrpljenost ležišta. cesium magnetometer – cezijski magnetometar. centrifugalna sila izbacuje kapljice tekućine prema stijenci separatora. centrum – hipocentar (fokus. malih zahtjeva za održavanje i prikladnosti za automatsku kontrolu. v. quaquaversal.000 m3/d ili 100. centroclinal fold – centroklinalna bora. nautiloidi i amoniti. su dragocjeni provodni fosili (guide fossils). Karakterizirani su ili kućicom (shell) koja ima lobne linije (suture. Podred izumrlih reptila ornitishija (pticolikih dinosaura. Centrifugalne pumpe se najviše primjenjuju zbog pouzdanog rada. sutures) sa zupčastim režnjevima (lobovima. u kojem slojevi imaju nagib (padaju) u smjeru niže središnje točke. capillary-pressure measurement by centrifugal method. ceresin wax – kruti parafin. v. bryozoans) i spužve (sponges). U procesu bušenja se primjenjuju na bušaćim postrojenjima za miješanje isplake i pumpanje isplake u bazene. magnetometar s optičkim pumpanjem para cezija. Uređaj u naftno-plinskim separatorima za separaciju i uklanjanje raspršenih kapljica (magle) tekuće faze iz struje plina na principu djelovanja centrifugalne sile. Sinonim: horned dinosaurs. ako postoji (kao u nautiloida). v. centrifuge-derived capillary pressure – kapilarni tlak izmjeren centrifugalnom metodom. Suvremeni cefalopodi (hobotnice.centrifugal-force-type mist extractor 147 chain tongs povećava se kapacitet. žarište) potresa. Termin koji označava slojeve i strukture s nagibom u smjeru zajedničkog središta. Kliješta za cijevi . u nekih skupina. ukrašenom kućicom (ornamented shell). magnetometar s optičkim pumpanjem para cezija. 1. rogati dinosauri. v. capillary-pressure measurement by centrifugal method. v. Stratigrafska rasprostranjenost: kambrij-danas. optically pumped magnetometer. Pumpaju fluid kao jednoličnu kontinuiranu izlaznu struju i rade fleksibilno u širokom rasponu tlakova (od nekoliko bar do 210 bar ili 3. glavonošci. metoda određivanja močivosti centrifugiranjem. U tehnologiji proizvodnje nafte – pumpa koja se sastoji od radnog kola s lopaticama (rotora) smještenog u kućištu i pogonjena (najčešće) izmjeničnim indukcijskim elektromotorima. Porodica izumrlih tabulatnih koralja (tabulate corals) prema suvremenoj klasifikaciji. Stratigrafska rasprostranjenost: perm-trijas. centrifuge measurement of capillary pressure – mjerenje kapilarnog tlaka centrifugalnom metodom. anthozoans). lignje. briozoi (mahovnjaci.000 psi) i protoka (od nekoliko litara u sekundi do 16. Izumrli cefalopodi. centrifugal test – ispitivanje centrifugiranjem Određivanje sadržaja taloga i vode (basic sediment and water content) u sirovoj nafti centrifugom (centrifugiranjem). cephalopods. v. savijene ili zavojite konusne cijevi koja je na jednom kraju otvorena i podijeljena pregradama na komore (chambers) kroz koje prolazi sifon (siphuncle). ceratites (Ceratitida) – ceratiti. metoda mjerenja kapilarnog tlaka centrifugiranjem. U naftnoj industriji imaju široku primjenu za sabiranje plina (gas gathering). antozoi (koralji. v. v. centrocline – centroklinala. bušotina se napušta (likvidira) i završava obična koncesija. chain tongs – lančana kliješta za cijevi. v. Vanjska ljuštura (external shell). centrifuge method of capillary-pressure measurement – centrifugalna metoda mjerenja kapilarnog tlaka. chaetetids (Chaetetidae) – hetetidi.000 bbl/d). Karakterizirani su jasno izraženom glavom s usnim otvorom (mouth) okruženim dijelom stopala (noge) koje je modificirano u izrasline nalik režnjevima (lobelike processes) s tentakulama (tentacles) ili u izrasline nalik krakovima (armlike processes) s kukicama (hooklets) ili sisaljkama (prianjaljkama. cephalopod mollusks – cefalopodi. block and tackle. Sinonim: cephalopod mollusks. Karakterizirani su masivnim skeletom koralja (massive coralla) koji se sastoji od vrlo tankih koralita bez septi (aseptate corallites) s neperforiranim stijenkama i punim tabulama (tabulae). Rafinirani (pročišćeni) ozokerit. dok su ranije bili različito klasificirani – kao hidrozoi (obrubnjaci. sipe) i njihovi fosilni preci (na primjer belemniti) imaju unutarnju ljušturu (internal shell). centrifugal-type mist extractor – centrifugalni uređaj za hvatanje raspršene nafte. optically pumped magnetometer. centroklinalna bora. Razred marinskih moluska (mekušaca. centrifugal method of capillary-pressure measurement – centrifugalna metoda mjerenja kapilarnog tlaka. inosilicate. v. periclinal. v. Bureau of Mines method of wettability determination. cesium-vapor magnetometer – cezijski magnetometar. capillary-pressure measurement by centrifugal method. capillary-pressure measurement by centrifugal method. centrifuge method of wettability determination – centrifugalna metoda određivanja močivosti. serrate lobes) ili. centrifugal-type mist extractor. v. Fluid ulazi u kućište s jedne ili s obiju strana i tlači se (ubrzava) rotorom koji se vrti velikom brzinom i kinetička energija fluida se pretvara u energiju tlaka. chain silicate – lančasti silikat. centroklinala. v. paraffin wax. centrifugal-force-type mist extractor – centrifugalni uređaj za hvatanje raspršene nafte. centrifugal pump – centrifugalna pumpa. Sinonim: centroclinal fold. Izometrički bazen (zavala). centrocline. Kada se struja plina s raspršenom tekućom fazom vrtložno (kružno) giba u separatoru dovoljno velikom brzinom. v. Sinonim: centrifugal-force-type mist extractor.

Champlainian – šemplejn. Obično je bijele do svijetlosive ili tamnožute boje. rožnjak). vulkanski tuf (volcanic tuff) ili sloj bijelog vapnenca (white limestone). Sinonim: creta. debele naslage krede izložene na liticama (klifovima) obiju obala kanala La Manche. (7) talveg. v. U tehnologiji bušenja – prolazi ili šupljine u cementnom kamenu iza kolone zaštitnih cijevi (između zaštitne kolone i formacije) u bušotini koji nastaju zbog nekvalitetne cementacije. Ordovician). chalk rock – kredasta stijena. chalky chert – kredasti čert (rožnac. (3) kanal u cementu (cementnom kamenu). channel fill. Termin također označava plovni put između otoka. Dublji dio bazena s pokretnom vodom (zaljeva.chain wrench 148 channel koja se sastoje od oslobodivog lanca i ručice i služe za obuhvat i zakretanje cijevi ili fitinga koji su preveliki da bi se s njima moglo rukovati kliještima za cijevi (pipe wrench). dosta drobljiva i slabo cementirana (vezana) stijena. v. talc). vapnenački tuf (calcareous tufa). koji se nalazi između dvaju susjednih dijelova kopna i povezuje (spaja) dva veća vodena bazena (obično mora). pojačalo. Plovni kanali se često produbljuju jaružanjem njihova dna. Relativno uski morski prostor. Nalikuje na kredu i uobičajen je u netopljivim ostacima. mekan do tvrd. sive. Kod sedimentnih struktura – (a) Linearni trag struje veći od žlijeba (groove) koji se formira na površini sedimenta (sedimentne stijene) paralelno sa smjerom struje. chain tongs. Zaliježe u osnovici ili blizu osnovice gornje krede (Upper Chalk) u Engleskoj. nodularne (čvoraste) krede (kredne stijene) koja mjestimično sadrži zelene vapnenačke ili fosfatne konkrecije (nodule). Čert. blijedoplave. Kalcedon ulazi u sastav mnogih čertova i često se sreće kao vodeni sediment koji ispunjava ili oblaže šupljine u stijeni. vrlo porozan. Gustoća i indeksi refrakcije (loma) kalcedona su niži od običnog kvarca. zapisni (registracijski) uređaj. amonita. U geofizici – sustav uzajamno povezanih uređaja kroz koji se prenose podaci od izvora do zapisnog uređaja. može biti providan ili poluproziran. Sinonimi: calcedony. dead chert. ali širi i dublji od tjesnaca (moreuza). (2) kredast. (a) Stijena. chamber gas lift – komorni plinski lift (gaslift). ima gotovo voštani sjaj. gouge channel). chain wrench – lančana kliješta za cijevi. chalcedonite. v. semiclosed gas lift. a ispod sinsinata (Cincinnatian). za razliku od pravog kvarca. Sloj tvrde. kabel. champlain. osobito Chalk Marl – stratigrafski horizont blizu osnovice krede (Chalk) u Engleskoj. chamber lift – komorni plinski lift (gaslift). Korito u kojem može teći ili teče površinski vodotok. open gas lift. (b) tip poroznosti stijena s finom strukturom. koji su bogati kredom ili su karakterizirani kredom. srednji dio (turon – Middle Chalk) i gornji dio gornje krede (senon – Upper Chalk). Nastaje uglavnom akumulacijom u plitkovodnim okolnostima vapnenastih ljuštura drevnih mikroskopskih jednostaničnih morskih beskralješnjaka (najviše foraminifera) i smrvljenih ostataka vapnenačkih algi (na primjer. v. ehinoderma i pelecipoda). kokolita i rabdolita) koji su uklopljeni u matriks od finozrnastog kristaliničnog kalcita bez strukture. closed gas lift. chalk rock. (1) Stratigrafska serija srednjeg ordovicija (Middle Ordovician) po provincijskoj skali u Sjevernoj Americi – iznad kanadija (Canadian). Mekana stijena mliječnobijele boje koja nalikuje na bijelu kredu. drobljiv. na primjer. jedoličnu obojenost i bijele je. na primjer. Komorni lift se primjenjuje u bušotinama s niskim tlakom na dnu i visokim indeksom produktivnosti kako bi se održao najniži dinamički tlak na dnu za plinski lift. obično mutan (zagasit) ili zemljast. zemljast čisti vapnenac (limestone) fine teksture. U Velikoj Britaniji se dijeli na donji dio (senoman – Lower Chalk). channel – (1) kanal. dijatomejski šejl (diatomaceous shale). katkada finoporozan i vrlo homogenog sastava s ne- ravnom ili grubom površinom loma. Sinonimi: cotton chert. Kreda je marinskog podrijetla (postanka) i gotovo se u cijelosti (90 do 99%) sastoji od kalcita. Središnji i najdublji dio riječnog korita u kojem je glavna struja (vodena masa) i koji je više ili manje is- . Kreda je porozna. Često je sačuvan u obliku tzv. Sinonimi: bull tongs. na primjer talk (milovka. Primjer je kanal La Manche ili Engleski kanal (English Channel) između Francuske i Engleske. Sinonim: cretaceous. (6) riječno korito. Tip periodičkog plinskog lifta (intermittent gas lift) u kojem se za akumulaciju slojnih fluida između ciklusa rabi ili prstenasti prostor između kolona uzlaznih i zaštitnih cijevi (tubing-casing annulus) ili cilindar na kraju kolone uzlaznih cijevi (tubing). Sinonim: chamber lift. chalcedony – kalcedon. Sivkasta laporovita stijena (marly rock) koja je bogata kredom i sadrži do 30% glinovitog materijala. Termin za označavanje vapnenaca (vapnenjaka. chain wrench. estuarija. Stratigrafski termin kojim se u sjeverozapadnoj Europi označava gornja kreda (Upper Cretaceous). (b) Erozijska brazda koja može biti meandrirajuća i granajuća i dio je općeg sustava transportiranja ili prenošenja materijala. smeđe ili crne boje. Obično je mikrovlaknast. mekan (stupanj tvrdoće 3 po Mohsovoj skali). Može sadržavati ostatke pridnenih organizama (na primjer. Najšire rasprostranjene i najbolje izučene su krede kredne starosti. Termin koji označava: (a) tlo ili stijenu koji se sastoje od krede. chalky rock – kredna stijena. (2) plovni kanal. (1) Kriptokristalni varijetet kvarca. limestone) s oblikom krede. kao što su kreda (chalk) i lapor (marl). chamber gas lift. tjesnaca) kroz koji teče glavna struja ili u kojem se nalazi najbolji prolaz brodova kroz bazen (koji je inače preplitak za plovidbu). chalky marl – kredasti lapor. Chalk – gornja kreda. chalk – (1) kreda. (b) Bijeli. traga kanala (trag urezan obično u šejlu i ispunjen pijeskom – channel cast. chalky – (1) kredni. (2) Zastarjeli sinonim termina ordovicij (v. čisti ili gotovo čisti prirodni kalcij-karbonat koji se drobi (lomi) u mrvice ili prah. (2) kredasta stijena. prirodna depresija ili udubljenje znatnog protezanja koji periodički ili kontinuirano sadrže tekući vodotok ili formiraju spoj dvaju vodenih bazena. geofon. (5) brazda. optički negativan. (2) Opći naziv za kristalinični silicij-dioksid (crystalline silica) koji formira konkrecijske mase s radijalno-vlaknastom i koncentričnom strukturom (građom) i koji je. ali neki varijeteti krede mogu biti gotovo bez organskih ostataka. Kreda je gotovo neizmijenjeni sediment iako se katkada u njoj mogu naći konkrecije (nodule) čerta i pirita. (4) kanal za prijenos podataka.

5. Posljedice su formiranje tzv. weather map. characterizing accessory mineral – karakteristični mineral. channel fill – (1) sedimenti riječnog korita. (10) kanal u potoku lave. Sinonim: diagnostic fossil. U geologiji – (a) Duboka provalija (prolom). drive water. channel wave – kanalizirani val. varietal mineral. Uski i zavojiti kanal strujanja (dubine nekoliko metara) koji se formira u potocima lave. Broj koji izražava promjene relativnih gustoća i temperatura vrelišta s promjenom kemijske prirode nafte i naftnih produkata od parafinske do aromatske. Obično je to frekvencija ili fazni efekt i često nije precizno definirana pa. v. channel. observation well. Sinonim: channel filling.) ili vremensku jedinicu. Sinonim nepravilne uporabe je index fossil (provodni fosil). v. bypassing. protupovratni ventili se rabi za sprječavanje miješanja odvojenih protoka. Tip ventila koji dopušta slobodno strujanje fluida samo u jednom smjeru. Otvoreni vodovod. Watson characterization factor. (2) eksplozivni naboj. channel pore – kanalna pora. characterization factor (CF) – karakterizacijski (Watsonov. Sinonimi: UOP characterization factor. U sustavu cjevovoda. zavisi od subjektivne prosudbe. Vezani su samo za danu jedinicu ili su osobito obilno u njoj zastupljeni. obično niska voda (najniži vodostaj. v. sheet erosion. a naftu ili plin ako su pokopani. mimoilaženja (zaobilaženja) nafte u zonama niže permeabilnosti. channel sand – kanalni pijesak. Fosilna vrsta ili rod koji su karakteristični za stratigrafsku jedinicu (formaciju. rill erosion. gully erosion. Watsonov karakterizacijski. U geofizici – osobitost seizmičkog događaja ili valne forme koja ih čini različitim od drugih. chart datum – nula dubine. UOP karakterizacijski) faktor. chasm – bezdan.0 za aromatsku naftu. Stoneley wave.). (b) Duboka niša ispod dna spilje. Sustav izduljenih pora koji se razvio neovisno o elementima teksture i sklopa (građe) stijena. U seizmičkim istraživanjima (radovima) – kombinacija eksploziva koja se rabi za stvaranje seizmičke energije. otapala) u obliku prstiju kroz visokopropusne proslojke ili pukotine u naftnom ležištu i. Uzrok kanalnog strujanja je makroskopska heterogenost porozne sredine ležišta (velike varijacije permeabilnosti) i postojanje pukotina. channel fill. checkboarding of wells – šahovski (cikcak) raspored (mreža) bušotina. Naboji su specificirani količinom i vrstom upotrijebljenih eksploziva. Chattian. shoestring sand. irigacijski jarak (kanal) ili kanal za ispuštanje poplavne vode. (1) Karta namijenjena za posebne svrhe. vodenih konusa i mimoilaženje nafte (u manje propusnim zonama ležišta). Obuhvaća vremenski raspon od prije 33 do 25 milijuna godina. v. Takvi pijesci i pješčenjaci mogu sadržavati zlato ili druge cijenjene minerale ako se nalaze na površini. seriju itd. zijevajuća (zjapeća) pukotina. low water). (8) pokopano riječno korito. Stratigrafski kat najgornjeg dijela oligocena (uppermost Oligocene) u Europi – iznad rupela (Rupelian). vode. U slučaju plime rabi se termin tidal datum (nula dubine plime). charge – (1) opterećenje riječnog korita sedimentima. Sinonim: abyss. v. erozija uzrokovana kanalnim (koncentriranim) tečenjem površinske vode (tečenjem u dugim uskim koritastim depresijama). Sinonim: Casselian. Postoji i u procesu primarne proizvodnje (u ležištima s vodotlačnim režimom). prema tome. Aluvijalni sedimenti u koritu rijeke. na primjer. Neki autori smatraju hat facijesom donjeg diela akvitana. kao posljedice toga. guided wave) koji se širi (rasprostire) u sloju s malom brzinom širenja valova (low-velocity layer) unutar Zemlje ili u oceanu ili u atmosferi. U procesima zavodnjavanja naftnih ležišta (waterflood) i povećanja iscrpka nafte (enhanced oil recovery) – pojava strujanja istiskivajućeg fluida (na primjer.channel bar 149 check valve punjen vodom. U uređajima plinskog lifta (gaslift) ti ventili ponajprije služe za sprječavanje povratnog strujanja fluida iz kolone uzlaznih cijevi (tubing) u prstenasti prostor bušotine između uzla- . channel bar – kanalni prud (sprud). (3) sinoptička (meteorološka) karta. Sinonim: abyss. zonu. na primjer. (9) umjetni vodeni put. character – značajka. chart – karta. Izduljeni pješčani i šljunčani sediment u riječnom koritu. v. Erozija pri kojoj se materijal iznosi vodom koja teče dobro izraženim tokom. check valve – protupovratni (nepovratni) ventil. Watson factor. Tip usmjerenog vala (v. Količina sedimenata koja se donosi u riječno korito izražena kao omjer volumena sedimenata koji prođu kroz dani presjek ili dio presjeka riječnog kanala u jedinici vremena i veličine presjeka kanala u jedinici vremena. osobito karta za navigaciju (plovidbu). Pijesak ili pješčenjak istaložen u koritu rijeke koja se usjekla u ispod zaliježuće stijene. Chattian stage – hat. Obično se otvara djelovanjem tlaka fluida na oprugu iza zapornika. od koje se mjere dubine eholotom ili visine plime. water coning. (2) Bazična karta koja sadrži i neke druge informacije. uska klisura ili kanjon sa strmim padinama ili strmi neprohodni planinski prolaz. chase water – potisna (potiskivajuća) voda. v. hidrografska karta (hydrographic chart). kanalni pješčenjak. v. u kojem se glavnim cjevovodom transportiraju fluidi iz različitih izvora. (2) trag kanala. Izduljena pora u stijeni bez obzira na njenu teksturu ili sklop (građu). ponor. pukotina ili šupljina na površini Zemlje. chase gas – potisni (potiskivajući) plin. osobito sedimenti u napuštenim riječnim koritima ili na mjestima gdje je transportirajuća sposobnost (kapacitet) rijeke nedostatna za odnošenje svog materijala koji je u nju dospio. channeling – kanalno strujanje.5 za parafinsku naftu do 10. a ne samo geografske. channel filling – sedimenti riječnog korita. a posebnim ugrađenim mehanizmom automatski sprječava strujanje u drugom smjeru. Pokopano ili napušteno riječno korito građeno od riječnih sedimenata – šljunka i pijeska. v. batimetrijska karta (bathymetric chart). checking well – opažačka (opservacijska) bušotina. staggered well pattern. v. a ispod akvitana (Aquitanian) miocena. (4) Zastarjeli sinonim termina map (v. driving gas. 1. chatt. channel erosion – kanalna erozija. Standardna površina vode. v. characteristic fossil – karakteristični (dijagnostički) fosil. channel porosity – kanalna poroznost. Jednak je kvocijentu trećeg korijena srednjeg molarnog vrelišta (u stupnjevima Kelvina ili Rankinea) i relativne gustoće pri standardnoj temperaturi i varira od 12.

chemical feeder pump – napojna pumpa za kemikalije. mogli bi se pojaviti ozbiljni problemi erozije i ubrzane korozije glavnog ventila plinskog lifta). Stratigrafska rasprostranjenost: kambrij-danas. bryozoans). v. merostomes). chemical perforating – kemijsko perforiranje. Stabilna remanentna magnetizacija (stable remanent magnetization) koja je uzrokovana sporim rastom magnetski uređenih mineralnih zrna (magnetically . Sinonimi: nonreturn valve. v. v. arthropods) – predstavnici kopnenih artropoda (arahnida ili paučnjaka. chelicerates. cheilostomes (Cheilostomata) – heilostomi. chemical flood. na primjer. Karakterizirani su postojanjem pomičnog operkula (poklopca. enhanced oil recovery process) injektiranjem specijalnih kemijskih otopina u ležište (vode s dodatkom određenih kemikalija – površinski aktivnih tvari. exfoliation) koja je uvjetovana povećanjem volumena izazvanim promjenama srednjeg kemijskog sastava stijene. kliještari. alkalija) koje imaju ekstremno nisku međufaznu napetost s istiskivanom slojnom naftom kako bi se postiglo veliko smanjenje zasićenja ležišta rezidualnom naftom. Pumpa malog kapaciteta koja se rabi na naftnim poljima za ubrizgavanje kemikalija u priključne naftovode bušotina za razbijanje emulzija vode i nafte. injektiranje otopine kemikalije. kliještari. corrosion. Kemijsko zavodnjavanje je jedna od triju glavnih kategorija procesa povećanja iscrpka nafte (uz termičke i plinske miscibilne EOR-metode). micellarpolymer flood) i alkalnog zavodnjavanja (v. Količina kisika koja je potrebna za oksidaciju organske tvari u uzorku vode ili u danoj vodenoj masi. i (c) povećanje relativne permeabilnosti za naftu i smanjenje međufazne napetosti između vodene i naftne faze u ležištu. Potkoljeno artropoda (člankonožaca. kvarc je srednje osjetljiv. chemical consolidation – kemijska konsolidacija pijeska. swing check. chemical injection pump – pumpa za injektiranje (ubrizgavanje) kemikalija. v. U geologiji – smanjenje volumena sedimenata (sedimentnih stijena) zbog tlačnog otapanja zrna na kontaktima između zrna. (1) Kemijski trag organizma koji je većinom razoren djelovanjem dijagenetskih procesa. Metoda perforiranja (propucavanja) kolone zaštitnih cijevi (zaštitne kolone) pri završnom proizvodnom opremanju bušotine djelovanjem kemijskog goriva (slično djelovanju eksploziva kod mlaznog perforiranja). arachnids) ili vodenih artropoda (merostoma. Vapnenac koji je nastao neposrednom kemijskom precipitacijom (istaloživanjem) ili kao rezultat cementacije (konsolidacije) vapnenog mulja (calcareous ooze). (2) Spoj u sirovoj nafti ili sedimentima koji dokazuje biološko podrijetlo tog spoja. chemical flood. alkaline flood). Anhidrit i gips su najosjetljiviji. Opća tehnologija kemijskog zavodnjavanja uključuje obično prethodno ispiranje naftnog ležišta vodom niskog saliniteta (water preflush). v. chemical remanent magnetization. mobility buffer) i. Proces povećanja iscrpka nafte (EOR-proces. a cirkon. polimera. biochemical oxygen demand. rutil i pirit su najmanje osjetljivi na djelovanje kemijske kompakcije. v. chemical dehydration – kemijska dehidracija. Karakterizirani su uglavnom postojanjem parova usnih privjesaka (preoral appendages). (b) smanjenje relativne permeabilnosti za vodu (kod zavodnjavanja umreženim polimerima). Red briozoa (mahovnjaka. ali se prema njihovim rezultatima ne može predvidjeti količina različitih produkata. chemical enchanced oil recovery – povećanje iscrpka nafte kemijskim metodama. Tip eksfolijacije stijena (v. v. vodu za protiskivanje (driving water) koja istiskuje mobiliziranu naftu i otopinu kemikalije iz ležišta. chemical oxygen demand (COD) – kemijska potrošnja kisika. Visokotlačna pumpa malog kapaciteta za injektiranje kemikalija u proizvodne bušotine i cjevovode za razbijanje emulzija nafte i vode. v. Mehanizmi djelovanja otopina kemikalija su: (a) povećanje viskoznosti nafte. Metoda sprječavanja prodora pijeska iz formaciju u bušotinu injektiranjem smola radi vezivanja nekonsolidiranog pijeska u bušotini. polymer flood). chemical remanent magnetization (CRM) – kemijska (kristalizacijska) remanentna (zaostala) magnetizacija. chemical flood (flooding) – kemijsko zavodnjavanje. chemical erosion – kemijska erozija. oneway valve. Analize tog tipa daju predodžbu o korisnosti rafinerijskih produkata. chelicerate arthropods – helicerati. chemical fossil – kemijski fosil. na primjer. chemical remanent magnetization. stop and check valve. chemical analysis of crude oil – grupna analiza sirove nafte. na kraju procesa. chemical methods of saturation determination – kemijske metode određivanja zasićenja. Sinonim: chelicerate arthropods. chemical remanent magnetism (CRM) – kemijski remanentni (zaostali) magnetizam. perforating. chemical remanent magnetization. Može se postaviti na ušću bušotina i pogoniti gibanjem pumpnog uređaja (njihalice) bušotine. Primjer su normalni alkani (normal alkanes) iz biljnih voskova. v. saturation measurement by chemical methods. Analiza kojom se dobiva sastav sirove nafte u postotnom sadržaju parafina. istiskivanje nafte otopinama kemikalija. movable operculum) koji zatvara otvor zoecija (orifice of zooecia). chelicerates (Chelicerata) – helicerati. Proces u kojem se primjenjuje površinski aktivna tvar (agens) za stvaranje nestabilne emulzije u separatoru radi odvajanja nafte i vode. listanje).cheilostomes (Cheilostomata) 150 chemical remanent magnetization (CRM) znih i zaštitnih cijevi (casing) ili u obratnom smjeru kada fluid uzlazno struji u prstenastom prostoru (kada se ne bi upotrebljavali. swing valve. puferne otopine za regulaciju pokretljivosti (po slobodnom izboru. v. stop-check valve. chemical compaction – kemijska kompakcija (zbijanje). chemical EOR (enhanced oil recovery) – povećanje iscrpka nafte kemijskim metodama. Sinonim: oxygen demand. kod polimernog zavodnjavanja (v. naftena i aromata za raspon temeperatura. chemical magnetization – kemijska (kristalizacijska) remanentna magnetizacija. chemical limestone – kemogeni vapnenac (vapnenjak). kod micelarnog zavodnjavanja (v. chemical exfoliation – kemijska eksfolijacija (razlistavanje. chemical remanence – kemijska (kristalizacijska) remanentna magnetizacija.

chemical retarder – kemijski usporivač reakcije kiseline. v. chemical unconformity – kemijski nesklad. Može biti sortiran i zaobljen. žute. U geologiji – nesklad (unconformity) ili stratigrafska granica (stratigraphic boundary) koji su određeni kemijskom analizom. chemofacies – kemofacijes. chemical weathering – kemijsko trošenje (raspadanje). Curie point). Termin flint (flint) općenito je sinonim za čert. (2) Sedimentna stijena koja sadrži manje od 50% detritičnog materijala. rožnjak. Kemijsko trošenje se općenito odvija zajedno s mehaničkim trošenjem (osim u područjima s hladnom ili vrlo suhom klimom) budući da mehaničko trošenje osigurava veliku specifičnu površinu stijena za kemijsko djelovanje. . detrital rock. U geologiji – ostatak (kora trošenja) koji je nastao kemijskim trošenjem (raspadanjem. silexite. chemogenic – kemogen. iako se obično primjenjuje za tamni varijetet čerta. mravlja kiselina) koji se dodaje kako bi se smanjila brzina reakcije kiseline s formacijom i time postiglo njeno dublje prodiranje u formaciju. miješanjem otopina dvije topljive soli). Remanentna magnetizacija stečena u kemijskoj pretvorbi ili kristalizaciji magnetske tvari u magnetskom polju pri temperaturi nižoj od točke Curie (temperatura pri kojoj materijal gubi sposobnost očuvanja magnetskih svojstava. promjera manjeg od 30 mikrometara i može sadržavati amorfni silicij-dioksid (opal). u procesima povećanja iscrpka nafte kemijskim metodama (kemijskim EOR-procesima). water of hydration. Katkada sadrži primjese kalcita. Za obradu se rabi klor (agens koji potpomaže oksidaciju željeza i flokulaciju njegovih spojeva i kontrolira rast bakterija i algi) i razni koagulanti – vapno. precipitirali (istaložili) ili adsorbirali iz vodene sredine (okoliša) ili su se kemijskim reakcijama vezali s muljevima na dnu. bez sjaja ili polustaklasta. proces u kojem se djelovanjem kemijskih reakcija (hidroliza. acid additives. mikrokristalna ili kriptokristalna sedimentna stijena koja se dominantno sastoji od kristala kvarca (uglavnom od vlaknastog kalcedona). decomposition. crystallization remanent magnetization. chemical water – hidratna voda. Čert podrijetlom može biti anorganski ili organski precipitat (talog) ili produkt supstitucije. Termin je primjenljiv samo pri razmatranju kemijskih razlika između facijesnih skupina sedimenata (skupine sedimenata različitih okoliša sedimentacije – na primjer pri diferencijaciji marinskih i slatkovodnih sedimenata). Obrada proizvedene slane vode kemikalijama kako bi se dobila voda za zavodnjavanje ležišta ili za odlaganje u podzemne slojeve takve kvalitete koja neće uzrokovati obaranje (precipitaciju) netopljivih spojeva u distribucijskom vodenom sustavu ili sloju na injekcijskim bušotinama ili bušotinama za odlaganje otpadne vode. chemical weathering) na mjestu postanka (in situ). na primjer. izmjena iona. quartzarenite) koji sadrži više od 25% čerta. rock salt. chert) i vapnenački tuf (tufa) te veliki dio vapnenaca (limestone). Sreće se uglavnom u obliku konkrecija ili nodula (chert nodules) u vapnencima i dolomitima i rjeđe u obliku slojevitih (uslojenih) tvorevina razvijenih na širokim područjima (bedded chert). travertin (travertine). redukcija i otapanje. caustic slug). chemical rock – kemogena (kemijska) stijena. sileksit. Sinonimi: chemical magnetization. magnezija. Termin za označavanje minerala ili stijena koji su se formirali neposrednim taloženjem iz otopina bez djelovanja bioloških procesa. Sinonimi: hornstone. imati zrna bilo koje veličine i bilo koji sadržaj gline. ružičaste. sumpora) zbog postojanja finoklastičnog i organskog materijala. U tehnologiji obrade slojeva kiselinom – aditiv kiselini (na primjer. željeznog oksida i ostatke kremenih i drugih organizama. za razliku od klastičnih. (1) Kvarcarenit (v. hidratacija. chemical residue – kemijski ostatak. Čert je karakteriziran iverastim ili školjkastim (konkoidalnim) lomom i bijele je boje te različitih nijansi sive. kao u slučaju formacije vapnenca čiji bazalni dio ima veću koncentraciju (sadržaj) primjesa (silicij-dioksida. kemijski facijes. Brzina kemijskog trošenja ovisi o temperaturi. Sinonimi: decay.) minerali i stijene transformiraju u nove kemijske spojeve koji ostaju stabilni (ne mijenjaju se) tijekom neodređeno dugog vremena pri uvjetima koji vladaju na površini Zemlje ili blizu nje. Specificirani (programirani. crvene. alaun. dimenzionirani) volumen injektiranja otopina kemikalija. oksidacija. željezo. chert-arenite – čert-arenit. evaporacijom) ili taloženjem netopljivih precipitata (na primjer. U geologiji – trošenje (raspadanje) stijena uzrokovano kemijskim djelovanjem obično uz postojanje vode. halite). Tvrda. alkalija (kaustika. chemical slug – obrok injektiranja otopine kemikalija. smeđe ili crne boje. rožnac. na primjer. white chert. Svi kemijski elementi koji su se nakupili. (1) Sedimentna stijena (sedimentary rock) koja se sastoji (građena je) ponajprije od anorganskog ili organskog materijala neposredno nastalog precipitacijom (istaloživanjem) iz otopine ili koloidne suspenzije (na primjer. litharenite) u kojem je čert glavni fragment (komponenta) stijene. površinski aktivnih tvari (surfactant slug) i njihovih kombinacija. mechanical weathering. U kemogene stijene spadaju gips (gypsum). Obrok injektiranja se izražava kao dio ili postotak pornog volumena (PV) ležišta ili pornog volumena ležišta zasićenog ugljikovodicima (HCPV). bioklastičnih (organogeno-klastičnih) ili organogenih vapnenaca. kamena sol (halit. chemical treatment of salt water – kemijska obrada slane vode. chert – čert. otapanje i dr. chemical remanence. polimera (polymer slug). specifičnoj površini stijena i količini raspoložive vode. (2) Litarenit (v. ekstremno kompaktna (gusta). zelene. na primjer tijekom procesa kao što su oksidacija. čert (rožnac. v.chemical residue 151 chert-arenite ordered mineral grains) u prisutnosti magnetskog polja. crystallization magnetization. plave. v. na primjer sediment pijeska koji se formirao uklanjanjem nitrata iz sloja čilske salitre otapanjem. na primjer. Istiskivanje nafte se vrši injektiranjem obroka kemikalija umjesto kontinuiranog injektiranja zbog velikih troškova kemikalija. v. Primjeri kemijskog trošenja ili raspadanja stijena su alteracija ortoklasa u kaolinit ili otapanje karbonata kalcija u vapnencu karbonskom (ugljičnom) kiselinom oborinskih voda (otapanjem oborinskim vodama koje sadrže otopljeni ugljik-dioksid). kalcinirana soda i natrij-aluminat (za ubrzavanje taloženja suspendiranih čvrstih čestica i stvaranja flokula).

chloritic shale – kloritski šejl. metoda spektralne analize. Skupina pločastih minerala zelenkaste boje. bean. chlorine logging. chlorine log – (1) klorna karotaža. Bazira se na brojenju gama-zračenja povezanog s kaptiranjem (zahvatom) termičkih (toplinskih) neutrona klorom u formaciji – neutroni se lakše kaptiraju elementima s većim poprečnim presjekom njihove kaptaže (zahvata). babuške. Kloriti prate tinjce (liskune). Kloriti su široko rasprostranjeni. Karotaža po kloru se može primijeniti u zacijevljenim bušotinama (bušotina sa zaštitnom kolonom). međutim u zonama gdje se klor nalazi (na primjer. koji se primjenjuje za određivanje sadržaja klora i. Stratigrafska rasprostranjenost: gornji kambrij-danas. chitons (Polyplacophora) – hitoni. klinoklor (clinochlore). a mogu sadržavati krom i mangan. chlorites. soda niter) koja se nalazi u kaličeu (caliche) u sjevernom Čileu. Chile niter – čileanska (čilska) salitra. penantit (pennantite) i korundofilit (corundophilite). Budući da je poprečni presjek kaptaže klorom oko 100 puta veći od poprečnog presjeka zahvata vodikom. Oblikom nalikuju na tikvicu (flask). (2) dijagram klorne karotaže (karotaže po kloru. cutter exposure. chloritization – kloritizacija. saliniteta porne vode (vode u porama formacije) budući da se gotovo sav klor nalazi u njoj u obliku topljivih klorida. Razred marinskih moluska (mekušaca. chlorite group – grupa (skupina) klorita. Prvobitno su bili klasificirani kao podrazred u razredu amfineura (pramekušaca. ripidolit (ripidolite). a ispod morova (Morrowan) pensilvanija (Pennsylvanian). chitinozoans (Chitinozoa) – hitinozoi. Sinonim: Chile niter. neutronska gama-karotaža. chlorite). v. chlorine logging. Mineral iz skupine klorita (chlorite group). Karakterizirani su eliptičnim tijelom i čvrstim oklopom koji se sastoji obično od osam preklapajućih vapnenih pločica (calcareous plates) ili vapnenih ljuštura (calcareous valves). na primjer. karotaža po kloru. choke and kill manifold – manifold za kontrolu slojnog tlaka. Chester – čester. chevron fold – streličasta bora. Danas je u znatnoj mjeri zamijenjena impulsnom neutronskom karotažom (pulsedneutron log) – karotažom po vremenu života neutrona (neutron-lifetime log) i karotažom po vremenu raspada termičkih neutrona (thermal-decay-time log). prema tome. šamozit (chamosite). na primjer. Amphineura). U zonama formacije u kojima se klor ne nalazi ili je njegov sadržaj nizak te krivulje će se poklopiti i pokazivati slične poroznosti. v. slični su im po obliku (pločasti kristali klorita se kalaju na male tanke listiće ili ljuskice koji su elastični. epidot. v. Imaju tanke stijenke koje su obično crne boje. Prirodni nitrat natrija. osobito u metamorfnim stijenama niskog stupnja metamorfoze (low-grade metamorphic rocks) ili kao produkti alteracije feromagnezijskih (željezno-magnezijskih) minerala u eruptivnim (magmatskim) stijenama (igneous rocks). v. Slabo laminirani (raslojeni) šejl koji sadrži mnoštvo uglatih do gotovo zaobljenih mineralnih čestica veličine čestica silta (alevrita). karotaža saliniteta. Karakteriziran je postojanjem glinenca (čiji je sadržaj katkada veći od sadržaja kvarca) i klorita (često u znatnoj količini u finozrnastom matriksu). salinity logging. chlorite) glavna komponenta. pješčenjaci zasićeni slanom vodom) te se krivulje neće podudarati i krivulja klora će pokazivati nižu poroznost od krivulje vodika. Karakterizirani su postojanjem dvovalentnog željeza i nepostojanjem kalcija i alkalija. v. Stratigrafska serija najgornjeg dijela misisipija (uppermost Mississippian) u Sjevernoj Americi – iznad merameka (Meramecian). poliplakofori. ali ne toliko elastični kao kristali tinjca) i također se mogu smatrati mineralima gline. choke – erupcijska sapnica. Sinonim: chlorine log. magnetit i granat (magnetit i granat često u obliku porfiroblasta). a sada su samostalni razred Polyplacophora. Naziv su dobili zbog sličnosti stijenki s hitinom. Sinonimi: herringbone cross-bedding. okremenjivanje. v. chevron cross-bedding – kosa slojevitost tipa «riblja kost». v. neprozirne i bez strukture. Zbog velikog sadržaja željeza kloriti reagirajući s kiselinom (na primjer. chlorite – klorit. Škriljavac u kojem je mineral klorit (v. Tip kose slojevitosti koja pada u različitim ili suprotnim smjerovima u naizmjeničnim slojevima. chip clearance – izloženost rezne površine rezača. ali se općenito pretpostavlja da su ostaci životinja. Proces obogaćivanja vapnenaca finozrnastim kvarcom ili kalcedonom. konverzija (pretvorba) u klorit ili uvođenje (unošenje) klorita (v. Tartarian. neutron-neutronska karotaža. Skupina izumrlih mikrofosila. Sinonim: polyplacophorans. marine mollusks). karotaža saliniteta. chlorites. Zamjena kloritom. što stvara sliku riblje kosti ili cik-cak ornamenta. chlorine logging – klorna karotaža. sreću se pojedinačno (izolirano) ili u lancima. Bora loma (kink fold) čija su krila jednake duljine. zigzag cross-bedding. Chile saltpeter. v. chlorite schist – kloritski škriljavac. Kloritski šejl obično prati grauvake (sivce) i čini akumulaciju relativno finijeg detritusa koji je dolazio iz brzo erodiranih orogenetskih područja izvora u brzo tonuća sedimentacijska područja. chester. Kao akcesorni minerali mogu se nalaziti kvarc. Škriljavost takvih stijena je uvjetovana paralelnom orijentacijom listića (ljuski) klorita. Tijekom karotaže po kloru se snimaju (registriraju) neutronska krivulja ili krivulja vodika (H-krivulja) koja u prvom redu odgovara sadržaju vodika u formaciji (i može se rabiti za određivanje poroznosti) i krivulja klora ili Cl-krivulja koja odgovara sadržaju vodika i klora u formaciji. Chideruan – tatar. čertni vapnenac (cherty limestone) ili čertni željezni karbonat (cherty iron carbonate) koji se sastoji od siderita proslojenog čertom. kremenast. Tip radioaktivne karotaže (radioactivity log). Chile saltpeter – čileanska (čilska) salitra. pseudohitinski marinski fosilni mikroorganizmi nejasne sistematske pripadnosti. na primjer. zigzag fold. karotaža po kloru. tiringit (thuringite). cherty – čertni. jasno je da već mali sadržaj klora u formaciji može imati relativno veliki utjecaj. Stratigrafska rasprostranjenost: gornji kambrij (ili ordovicij)-devon. peninit (penninite).chertification 152 choke and kill manifold chertification – čertifikacija. solnom) formiraju želatinozni flokulator ili željezo-hidroksid koji mogu sniziti permeabilnost stijene. karotaže saliniteta). chlorites – kloriti. natrijska salitra (v. U procesu bušenja – sklop vodova (cijevi). ali mogu biti smeđe i poluprozirne. ventila i sapnica na platformi (podištu) bušaćeg tornja . v. Koji sadrži čert (rožnac).

tree. chromatograph – kromatograf. Instrument za analizu komponenata tvari metodom kromatografije. ray-fin fishes). Uključuje ribe čiji je skelet građen od hrskavice (cartilage). chondrosteans. chokeline valve – ventil sapničkog voda. choke bean – (1) kalibrirana prigušnica erupcijske sapnice. erupcijska armatura bušotine. U isplačnoj tehnologiji – najčešći tip razrjeđivača isplake. Alatka spuštena u bušotinu žičanim užetom. chromatography. Sinonim: chondrostean fishes. choke manifold) radi kontrole tlaka u bušotini. Komponente erupcijske sapnice – kalibrirana prigušnica. nakon čega se mogu razdvojiti (odijeliti). choke line. Razred vertebrata (kralješnjaka. Po prirodi su organski razrjeđivači. v. actinopterygians. Christmas tree assembly – sklop erupcijskog uređaja bušotine. Ventil (ili ventili) na protuerupcijskom (preventerskom) sklopu (blowout preventer stack) bušaćeg postrojenja koji služi za regulaciju ili prekidanje strujanja fluida kroz vod za prigušivanje (sapnički vod. Ventil za prigušivanje strujanja (protoka) fluida. choke line) u sapnički manifold (choke manifold). Temperatura ograničava primjenu krom-lignosulfonata – iznad 150 °C (300 °F) počinju se razlagati (mogu se . Sastoji se od kućišta glave zaštitne kolone (casing head housing). Christmas tree. choke flow line – vod za prigušivanje. a plinska kromatografija (v. v. Sapničkim manifoldom se upravlja s upravljačkog pulta (control panel) na radnom podištu bušaćeg tornja (drill floor). choke manifold – sapnički manifold (razdjelnik). Stratigrafska rasprostranjenost: kasni paleozoik-danas. U tehnologiji bušenja – vod (cjevovod) koji je spojen s bušaćom prirubnicom (drilling spool) sklopa protuerupcijskog uređaja ili preventera (koji spaja izlaz preventera sa sapničkim manifoldom) i služi za cirkulaciju fluida (usmjeravanje i kontrolu strujanja fluida) iz prstenastog prostora bušotine u sapnički manifold (komplet protupovratnih ventila. prelazi preko stacionarne (nepokretne) faze (sorbent). choke trim – garnitura (komplet) erupcijske sapnice. na bušotine s plinskim liftom (gaslift). Na poluuronjenim bušaćim platformama ili bušaćim brodovima sapnički vod ide do sapničkog manifolda i manifolda za gušenje na radnom podištu postrojenja. chondrosteans (Chondrostei) – štitonoše. Sklop za podržavanje protutlaka na dno bušotine usmjeravanjem strujanja u prstenastom prostoru bušotine kroz sapnicu. prodora fluida iz sloja u bušotinu i erupcija). sapnica i vodova. Zamjenljiva prigušnica (replaceable orifice) nepodesive erupcijske sapnice (positive choke) za regulaciju strujanja fluida. chondrichthyans. Kada mobilna (pokretna) faza. a ne od kosti (bone). pojedine komponente se smještaju selektivno na stacionarnoj fazi. ribe hrskavičnjače. Temelje se na različitoj sorpciji komponenata na sorbent. odjeljivanje) komponenata iz smjese ili otopine. v. ribe hrskavičnjače. choke valve – prigušni ventil. manometara. bean. Smješten je blizu sklopa protuerupcijskog (preventerskog) uređaja (blowout-preventer stack) i spojen s izlazom protuerupcijskog sklopa. Stratigrafska rasprostranjenost: srednji devon-danas. Mogu biti jedan vod ili dva voda i dva ventila (dok se jedan mijenja u slučaju kvara. choke line. chokeline – vod za prigušivanje. a njihov bazični materijal dolazi iz drvne industrije dok se krom dodaje. chrome lignosulfonates – krom-lignosulfonati. v. Infrarazred riba aktinopterigija (zrakoperki. hrskavičave ribe. Najviše koljeno životinjskog carstva čiji su pripadnici karakterizirani notohordom (notochord) u određenom stadiju njihova životnog ciklusa. bean. Tekućinska kromatografija (v. chondrostean fishes – štitonoše. Sinonimi: cartilaginous fishes. v. Xtree. šipka i druge. Konstrukcija erupcijskog uređaja ovisi o specifičnoj namjeni – na primjer. choke extractor – izvlakač dubinske sapnice. isplačni rezervoar (mud tank) ili opremu za kondicioniranje isplake (mud conditioning equipment). Na vrhu erupcijskog uređaja je ventil za klipovanje bušotine (swab valve) i manometar (pressure gauge). sapnički vod (cjevovod). dvostruke prirubnice glave zaštitne kolone (casing head spool) i dvostruke prirubnice glave kolone uzlaznih cijevi (tubing head spool) te sklopa ventila. cartilaginous spinal column). chondrichthyeds – hrskavičnjače. v. Christmas tree – erupcijski uređaj bušotine. chondrichthyeds. sapnički vod (cjevovod). ripple-mark wavelength. koja se rabi za izvlačenje dubinskih sapnica s bočnim ulazom (side-door chokes) iz bušotine kada je tlak u koloni uzlaznih cijevi (tubing) manji od tlaka u prstenastom prostoru između kolona uzlaznih i zaštitnih cijevi (casing-tubing annulus). chordates (Chordata) – hordate. rezervni isplačni bazen (reserve pit). vertebrates). odnosno na različitoj pokretljivosti komponenata pri prolaženju preko tvari ili kroz nju. hrskavičave ribe. liquid chromatography) se primjenjuje za razdvajanje nafti i ekstrakata iz sedimentnih stijena na njihove komponente. prenoseći uzorak smjese ili otopine. chromatography – kromatografija. choke line. v. (2) erupcijska sapnica. Kod većine odraslih notohorda je zatvorena ili nadomještena koštanim ili hrskavičnim spinalnim stupom (bony spinal column. Postoji niz vrsta koje se na tržištu prodaju pod trgovačkim nazivima. zasuna i fitinga za regulaciju proizvodnje bušotine. svitkovci. v. gas chromatography) za kvalitativnu i kvantitativnu analizu organskih komponenata sirove nafte i razdvajanje plinskih smjesa. Skup fizikalno-kemijskih metoda za razdvajanje (separaciju. Može usmjeravati strujanje u jamu za spaljivanje (burning pit). Metoda proizvodnje može biti ključna za njihovu djelotvornost. choker – erupcijska sapnica. drugi se rabi). Sinonim: choke flow line. Sinonimi: production tree. Površinska visokotlačna završna proizvodna oprema eruptivne proizvodne bušotine. v. Xmas tree. Erupcijski uređaji se postavljaju na naftne bušotine u ranom periodu proizvodnje. koji se sastoji od niza automatskih ventila. choke manifold. chondrichthyans (Chondrichthyes) – hrskavičnjače. chord – duljina vala (valna duljina) ripla.choke bean 153 chrome lignosulfonates za kontrolu tlaka formacije u slučaju opasnih situacija (na primjer. proizvodni erupcijski uređaj (nakon osvajanja i opremanja bušotine za proizvodnju) ili servisni (prije puštanja bušotine u proizvodnju) – ali svaki ima barem jedan glavni ventil (master valve) za regulaciju strujanja u bušotini. v. na sve plinske i na odobalne bušotine.

trepetljikaši. quantitative system. 2. na primjer teške nafte. Normativni mineralni sastav stijene u kojem sadržaj minerala čini njegov maseni postotni udjel i u kojem su svi minerali bezvodni i pojednostavnjenog sastava. ciliates. v. isplačnu glavu (swivel) i kolonu bušaćih alatki (drillstring) u bušotinu. Slojno tijelo stijena utemeljeno kao materijalni etalon za sve stijene koje su nastale tijekom istog. U procesu bušenja – proizvoditi strujanje bušaće isplake u potpunom ciklusu ispiranja bušotine kroz isplačni sustav bušaćeg postrojenja. trepetljikaši. Cincinnatian – sinsinat. chronozone – kronozona. v. ona se može bazirati na biostratigrafskoj ili litostratigrafskoj jedinici (biostratigraphic unit.chronocorrelation 154 circulate primijeniti i pri višim temperaturama. Kronostratigrafska jedinica (chronostratigraphic unit) slobodne uporabe (primjene). chronolithologic unit. Poznata stratigrafska rasprostranjenost: gornja jura-danas. Tanke i neformalne biokronozone i litokronozone. Tip dubinske pumpe za podizanje viskoznih fluida. Vremenska korelacija je najstariji tip stratigrafske korelacije (v. time-rock unit. Stratigrafska serija gornjeg ordovicija (Upper Ordovician) po provincijskoj skali u Sjevernoj Americi – iznad šemplejna (Champlainian). cinder – vulkanska troska. on je obično vrlo tanak i jasno izražen interval koji je uglavnom izokron preko svog cijelog geografskog protezanja i. slojeve bentonita. Kronostratigrafske jedinice (redoslijedom od jedinica višeg reda prema jedinicama nižeg reda) jesu: eonotem (v. Razred protozoa (praživotinja. crystalline limestone. Iako je kronohorizont teoretski bez debljine. Primjeri horizonata koji mogu imati izrazito kronostratigrafsko značenje uključuju mnoge biohorizonte. Sinonim: time-correlation. cincinnat. Obuhvaća vremenski raspon od prije 455 do 425 milijuna godina. prema tome. Sinonim: chronostratigraphic zone. Sinonimi: chronolith. circle-A pump – dubinska pumpa za viskozne fluide. Na površini se povratna isplaka pročišćava od krhotina (bušaćeg mulja) na vibracijskim sitima (shale shaker) . v. chronostratigraphic unit. v. Sinonim: chronostratigraphic horizon. ograničene repernim slojevima ili drugim markerima. Na dnu bušotine isplaka izlazi mlazom kroz mlaznice (nozzles) bušaćeg dlijeta i vraća se na površinu kroz prstenasti prostor bušotine između njene stijenke i bušaće kolone. chronolith – kronostratigrafska jedinica. chronozone. Vrijednost pH mora biti veća od 9 da bi bili djelotvorni. Juvenilni staklasti mjehuričasti proklastični fragment koji pada na tlo u čvrstom stanju. chronostratigraphic unit. eonothem). Cirkulacija isplake se ostvaruje isplačnim pumpama (mud pumps) koje usisavaju isplaku iz isplačnih rezervoara (mud tanks) i tlače je kroz isplačno crijevo (rotary hose). chronostratic unit. Sustav klasifikacije i imenovanja eruptivnih (magmatskih) stijena koji se bazira na njihovu normativnom mineralnom sastavu (v. kronostratigrafska zona. series) i kat (v. Pumpa je cijevne izvedbe (tubing pump) ili s nepomičnim cilindrom (stationarybarrel type pump). chronohorizon – kronohorizont. erathem). protozoans). time-stratigraphic unit. system). lithostratigraphic unit). v. chronostratigraphic unit – kronostratigrafska jedinica. v. obično se rabe u izučavanjima sedimentacijskih bazena (sedimentary basins). chronocorrelation – kronokorelacija. Svaka granica tog tijela je sinkrona. Sinonim: time-rock stratigraphy. Stilleu uključuje dvije orogeneze – ranokimerijsku (u kasnom trijasu. v. time-stratigraphy. chronostratigraphic unit. eratem (v. chronolithologic unit – kronostratigrafska jedinica. circulate – cirkulirati. ciliated protozoans – cilijati. chronostratic unit – kronostratigrafska jedinica. chronostratigraphic classification – kronostratigrafska klasifikacija. kronozona. v. horizonte promjene smjera magnetskog polja Zemlje i slojeve ugljena. Iako je kronozona izokrona jedinica. trepetljikaši. Obično je mala i s granicama koje mogu biti neovisne o granicama rangiranih jedinica. Sinonim: Kimmerian orogeny. Karakterizirani su posjedovanjem cilija ili trepetljika (cilia) tijekom životna ciklusa. specifičnog intervala geološkog vremena. chronostratigraphic zone – kronostratigrafska zona. chronohorizon. Tip mreže (rasporeda) bušotina za konvencionalno zavodnjavanje naftnih ležišta (waterflood pattern) u kojoj su proizvodne bušotine kružno smještene oko injekcijske bušotine. Grana stratigrafije koja se bavi izučavanjem (interpretacijom) geološke prošlosti Zemlje putem određivanja starosti slojeva stijena i njihova vremenskog redoslijeda na Zemlji. Sinonimi: norm system. cipolin – kristalni vapnenac (vapnenjak). churn drilling – užno udarno (pensilvanijsko) bušenje. Prema H. circle flood – kružno zavodnjavanje ležišta. vremenska korelacija. Sinonim: viscous fluid pump. a ispod aleksandrija (Alexandrian) silura. geochronologic unit). scoria. v. ali tada treba održavati danu koncentraciju). čini odličan vremenski referencijski ili vremenski korelacijski horizont. Skraćenica CIPW predstavlja početna slova prezimena znanstvenika koji su razradili taj klasifikacijski sustav – Cross. v. CIPW norm – CIPW normativni sastav. Pirsson i Washington. Iddings. CIPW classification. chronostratigraphic unit. kronostratigrafski horizont. Cimmerian orogeny – kimerijska orogeneza. Stijensko tijelo također služi kao baza za definiranje specifičnog vremenskog intervala ili geokronološke jedinice (v. ciliates. Sinonimi: ciliated protozoans. Stratigrafska površina ili razdjelnica koja je na svim mjestima jednake starosti. stratigraphic correlation). stage). Jedna od 30 ili više kratkotrajnih orogeneza tijekom fanerozoika. cable-tool drilling. Određivanje ekvivalentnosti starosti ili zajedničkih vremenskih uzajamnih odnosa (kao što je istodobnost podrijetla) za stratigrafske jedinice na dvama ili više odvojenih područja. v. CIPW norm). ciliates (Ciliata) – cilijati. Svrstavanje slojeva stijena u jedinice na bazi njihove starosti ili vremena postanka. v. chronostratigraphic horizon – kronostratigrafski horizont. CIPW classification – klasifikacija CIPW. serija (v. sistem (v. između katova ret i norik) i kasnokimerijsku (na koncu jure). ciliate protozoans. ciliate protozoans – cilijati. chronostratigraphy – kronostratigrafija.

spear. korisni) plin. Cirkulacija kroz prijelaznik može biti kroz perforacije ili bočne cirkulacijske otvore (circulating ports). U procesu bušenja – isplačni fluid. v. U procesu bušenja – cirkulirati isplačni fluid u bušotini radi uklanjanja krhotina i čestica probušene stijene i plina. U procesu bušenja – metoda kontrole tlaka u bušotini tijekom procesa bušenja uspostavljanjem cirkulacije bušaće isplake odmah nakon pojave strujanja fluida iz formacije u bušotinu i postupnim otežavanjem (povećavanjem težine) isplake. pac- . circulating valve – cirkulacijski ventil. v. circulating spear – unutarnji hvatač cijevi (spir) s cirkulacijom. za otvaranje i zatvaranje prolaznog otvora između kolone uzlaznih cijevi i prstenastog prostora bušotine kako bi se omogućila cirkulacija (komunikacija) fluida između tubinga i prstenastog prostora. Pumpa (obično centrifugalna) za cirkuliranje bilo koje tekućine (na primjer. Istu funkciju ima kolčak za diferencijalno punjenje zaštitne kolone (circulating differential fill collar) – za razliku od pete. Isplaka se zatim vraća na površinu kroz prstenasti postor bušotine između kolone bušaćih alatki i stijenke kanala bušotine. v. cirkulacijom vode se očisti cementni kanal i u njega se upumpa cementna kaša. v. bušaća isplaka. voda. overšot sa cirkulacijom. Tlak na fluid na određenoj dubini u bušotini koji je potreban za cirkulaciju tog fluida specificiranim kapacitetom. circulate out (CO) – isprati bušotinu isplačnim fluidom. skladištenje i obradu (kondicioniranje) bušaćih fluida (obično bušaće isplake. circulating overshot – vanjski hvatač (zvono s klinovima za vanjsko hvatanje) cijevi sa cirkulacijom. Gornja zona se perforira. teške šipke (drill collars) i mlaznice (nozzles) bušaćeg dlijeta (drilling bit) na dno bušotine. U procesu rotacijskog bušenja – sustav za pumpanje. radnu šipku (kelly). circulating ditch – cirkulirajući isplačni bazen. 2. pjena ili zrak koji cirkuliraju u bušotini tijekom procesa rotacijskog bušenja. Sinonim: drain sub. nakon čega se može ponovno injektirati u bušotinu. circulating sub – cirkulacijski prijelaznik. protuerupcijske preventere (blowout preventers) i povratni isplačni vod (mud-return line) na vibracijska sita (shale shaker) radi uklanjanja grubih krhotina probušenih stijena (coarse well cuttings). a cirkulacija je usmjerena prema dnu bušotine. Uobičajeni tip cirkulacijskog prijelaznika ima mimovod koji se otvara bacanjem kugle. u odvajače pijeska (desander) i mulja (desilter) radi čišćenja od ostatka izbušenog stijenskog materijala te u otplinjivač (degasser) radi uklanjanja otopljenog plina u isplačne rezervoare u blizini bušaćeg postrojenja. sliding-sleeve nipple. procesne tekućine izvan procesnog sustava i natrag u sustav ili rashladne vode). (2) Alatka koja osigurava cirkulaciju bušaće isplake oko kolone i kroz kolonu alatki za hvatanje i izvlačenje predmeta iz bušotine (fishing string) radi sprječavanja zaglavljivanja kolone (string sticking). nakon čega se paker oslobodi i podigne iznad gornjih perforacija i suvišak cementne kaše se cirkulacijom pri niskom tlaku izbaci iz bušotine. koja se postavlja na dnu zaštitne kolone. drilling mud). Ventil dubinske brtvenice (pakera. Prijelaznik se može ugraditi u konstrukciju nekih bušaćih turbina i volumetrijskih motora. kojom se rukuje s pomoću alatke na žičanom užetu. circulating pressure – tlak cirkulacije. Cementacija bušotine s dvije produktivne zone (koje uzajamno komuniciraju) pod visokim tlakom (squeeze cementing) zbog nekvalitetne primarne cementacije bušotine (postojanja kanala u cementnom kamenu). circulating system – cirkulacijski sustav. Specijalna naprava postavljena u koloni uzlaznih cijevi (tubing string). circulating temperature – temperatura cirkulacije. circulation of drilling fluid. bušaće šipke (drillpipes). Isplačne pumpe (mud pumps. circulating squeeze – cirkulacijska cementacija pod visokim tlakom (skviz-cementacija). circulate-and-weigh – cirkulirati i otežavati bušaću isplaku. Uređaj za regulaciju protoka koji se spušta u bušotinu na koloni uzlaznih-injekcijskih cijevi (production-injection tubing) u svrhu uspostavljanja komunikacije fluida između kolone uzlaznih cijevi i prstenastog prostora bušotine (prostora između kolona zaštitnih i uzlaznih cijevi). circulating device – cirkulacijski uređaj (alatka). U procesu bušenja – (1) Alatka koja omogućuje istjecanje fluida iz bušaće kolone za vrijeme njena izvlačenja (vađenja) iz bušotine i tako sprječava prelijevanje i prolijevanje isplake po površini nakon odvrtanja pasova bušaćih šipki. v. Također može služiti za uključivanje ili isključivanje proizvodnje iz različitih intervala u bušotini. kolčak je postavljen između spojnica kolone zaštitnih cijevi blizu njena dna. Temperatura tekućine koja cirkulira na danoj dubini u bušotini. Sastoji se od cirkulacijskog (kliznog) kolčaka (sliding sleeve) ili vretena s bočnim džepom (side pocket mandrel). isplačnu glavu (swivel). circulating differential fill collar – kolčak zaštitne kolone za cirkulacijsko diferencijalno punjenje. circulating head – cirkulacijska (ispirna) glava. circulating sleeve – cirkulacijski (klizni) kolčak. kontrole visokog tlaka i čišćenje kanala bušotine. overshot. spusti se kolona uzlaznih cijevi (tubing) s pakerom postavljenim između zona. circulating gas – radni (aktivni. circulating differential fill shoe. working gas. circulating differential fill shoe – peta zaštitne kolone za cirkulacijsko diferencijalno punjenje.circulate-and-weigh 155 circulating valve i u odvajačima pijeska (desander) i mulja (desilter) i odlazi u isplačne rezervoare. Sinonimi: sliding sleeve. Sinonim: poorboy swivel. mud hogs) usisavaju bušaću isplaku iz čeličnih isplačnih rezervoara (steel mud tanks) i pumpaju je kroz isplačno crijevo (rotary hose). Cirkulacijski otvori se mogu otvarati ili zatvarati manipuliranjem kolone za instrumentaciju. Zastarjeli sinonim termina mud tank (isplačni rezervoar). circulating fluid – cirkulirajući fluid. circulating pump – cirkulacijska (optočna) pumpa. U procesu cementacije bušotina – kratka sekcija cijevi koja se spušta u bušotinu na dnu kolone zaštitnih cijevi i rabi ventil aktiviran diferencijalnim tlakom za punjenje zaštitne kolone fluidom bušotine dok se kolona spušta u nju tijekom procesa cementacije. ventil za izjednačavanje tlaka. Uređaj za pričvršćivanje cirkulacijskog crijeva neposredno za vrh bušaće šipke (kada se cirkulacija obavlja bez rotacije).

a sam cirk može biti ispunjen snijegom ili ledom. v. grupa sijenita (syenite clan). rašljoticalci. Smješten je na dijelu planine pri njenom vrhu i obično u gornjem dijelu glacijalne (ledenjačke) doline. crystal system). cirripedes – ciripedi. dobava. Osnovna jedinica razreda eruptivnih stijena je red (v. taložnica.). cirque – (1) ledenjački cirk. U geomorfologiji – termin koji se katkada rabi za označavanje udubljenja polukružnog amfiteatarskog oblika ili oblika naslonjača koje je neglacijalnog podrijetla ali nalikuje na ledenjački cirk. claiborn. Sinonim: point group. krnica. family). ledenjačko brazdanje tla). optok. pjene ili zraka – u kanal bušotine i natrag na površinu u procesu bušenja. na primjer. cirripedes. deflacijski kotao (blowout) u aridnim područjima ili depresija formirana potkopavanjem odronima zemlje. Clarkforkian – klarkfork. vitičari. melanokratne (melanocratic) i mezokratne (mesocratic) stijene. ali koje se razlikuju po načinu zalijeganja. obično po zatvorenoj kružnoj putanji. drilling fluid circulation. Obično se sreću u postglacijalnim sedimentima slatkih i brakičnih voda. a otvara se rukovanjem kolone uzlaznih cijevi ili bušaćih šipki (dizanjem. circulation of drilling fluid. kada se bušaći fluid pumpa u bušotinu kroz kolonu bušaćih alatki (drillstring) i vraća na površinu kroz prstenasti prostor bušotine između bušaće kolone i stijenke kanala bušotine. i obratna ili inverzna (reversed circulation) u kojoj se bušaći fluid pumpa u bušotinu kroz njen prstenasti prostora. taložnik. na primjer. a na površinu vraća kroz kolonu bušaćih alatki. v. Sinonimi: kar. Red rakova (crustaceans). Razredi približno odgovaraju podjelama koje se temelje na boji – leukokratne (leucocratic). CIPW classification) eruptivnih (magmatskih) stijena (igneous rocks) na bazi relativnog sadržaja (proporcija) salskih i femskih standardnih minerala. kapacitet cirkulacije. U procesu rotacijskog bušenja – volumen bušaće isplake koji se pumpa u bušotinu. Klase simetrije su grupirane u šest kristalnih sustava (singonija) izdvojenih prema vanjskom obliku kristala (v. teksturi i moguće po sadržaju minerala. Sinonimi: circulation of drill fluid. vode. circulation of drilling fluid – cirkulacija bušaćeg fluida. cirripede crustaceans – ciripedi. kar. clarifier – bistrik. v. odnosno kategorija eruptivnih stijena definirana prema sličnostima mineralnog ili kemijskog sastava. city gas – gradski plin. kar. U petrologiji – podjedinica u CIPW klasifikaciji (v. clan – grupa eruptivnih (magmatskih) stijena. (2) razred eruptivnih (magmatskih) stijena. kemijske obrade. tribe) i dijeli se na porodice (v. Rezervoar za taloženje i/ili centrifugalni uređaj za mehaničko uklanjanje čvrstih čestica iz otpadne vode u procesu njene obrade. U glaciologiji – duboko zdjelasto udubljenje ili šupljina sa strmim stijenkama koja u tlocrtu ima potkovast. spuštanjem i zakretanjem kolone ili kombinacijom tih operacija). order). circulation of drilling fluid. vodene buhe. srpast ili polukružan oblik. (1) U mehanici fluida – strujanje (gibanje) u dano područje ili volumen i kroz njih. nivacija. circulation time – vrijeme cirkulacije bušaće isplake. circumferential wave – površinski val. Stratigrafski kontinentalni kat gornjeg paleocena (Upper Paleocene) u Sjevernoj Americi – iznad tifana (Tiffanian). frakturiranja. Cirkulacija može biti normalna (normal circulation). town gas. vitičari. ponikva (doline) u područjima razvoja vapnenaca. Obično se izražava u l/min (ili gal/min ili bbl/min). (2) cirk. Sinonim: water fleas. ispitivanja bušotine). Grupa je podjedinica serije (v. v. Smješten je iznad brtvenog elementa pakera. Stratigrafski kontinentalni kat srednjeg eocena (Middle Eocene) u Sjevernoj Americi – iznad barstova (Barstovian). Stratigrafski kat eocena (Eocene) u Sjevernoj Americi (primorje Meksičkog zaljeva. Gulf Coast) – iznad vilkoksa (Wilcoxian). circulation of drilling fluid. clarendon. circulation time of drilling fluid – vrijeme cirkulacije (ciklusa cirkulacije) bušaćeg fluida. v. Sinonim: cycle time of drilling fluid. circulation rate – cirkulacijski protok. cirripeds. cladocerans (Cladocera) – kladoceri. v. cirripeds (Cirripedia) – ciripedi. circulation – cirkulacija. U kristalografiji – jedna od 32 moguće kombinacije netranslacijskih elemenata simetrije kristala. cirripeds. Nastaju pri erozijskom djelovanju planinskih ledenjaka (utjecaj smrzavanja. clarification – bistrenje. (1) U procesu obrade otpadnih voda – uklanjanje suspendiranih čvrstih čestica iz vode postupkom taloženja (često potpomognuto centrifugalnim djelovanjem i kemijski izazvanom koagulacijom) i mutnoće. v. (2) U oceanografiji – tečenje vodene struje unutar velikog područja. Claibornian – kleborn. Stratigrafska rasprostranjenost: oligocendanas. class – (1) klasa simetrije. U procesu rotacijskog bušenja – vrijeme koje je potrebno bušaćem fluidu za jedan potpuni (zaokruženi) ciklus strujanja tijekom bušenja – od isplačnih rezervoara (mud tanks) i kroz cirkulacijski sustav (circulating system) natrag u isplačne rezervoare (mud tanks). circulation of drilling mud – cirkulacija bušaće isplake. v. Razred morskih rakova (marine crustaceans). clarkfork. Strujanje isplačnog fluida – bušaće isplake. (2) Na naftnim poljima – uklanjanje nafte iz vode. Karakterizirani su jednodijelnim oklopom (univalve carapace) koji je oštro presavijen duž leđne strane što daje izgled dvodijelnog oklopa (bivalve carapace). clam shrimps – konhostraka. U ledenjačkom cirku se često može nalaziti okruglo malo jezero. a ispod džeksona (Jacksonian). vitičari. Sinonimi: cirripede crustaceans. . Sinonim: igneous-rock clan. Stratigrafska rasprostranjenost: gornji silur-danas. grupa granita (granite clan). a ispod vasača (Wasatchian). Clarendonian – klarendon. circulation of drill fluid – cirkulacija bušaćeg fluida. conchostracans.circulation 156 class ker) koji osigurava cirkulaciju (komunikaciju) fluida između unutrašnjosti kolone uzlaznih cijevi (tubing) i prstenastog prostora bušotine tijekom raznih operacija u bušotini (cementacije. Karakterizirani su uglavnom stalnom pričvršćenošću odraslih za neku podlogu (supstrat). grupa gabra (gabbro clan). a ispod hemfila (Hemphillian). circulation time of drilling fluid. U seizmologiji – zastarjeli sinonim termina surface wave (v. (3) v. circulation system. U petrologiji – niz tipova eruptivnih (magmatskih) stijena (igneous rocks) koje su vrlo bliske po mineralnom ili kemijskom sastavu.

clast – klast. (7) duboku morsku padinu i bazen (deep marine slope and basin) – sedimenti padinskog kanala i klanca (slope channel and gully deposits). delte s dominantnom djelatnošću plima (tidally dominated deltas). naftna ležišta mogu biti nezasićena ili zasićena (s originalnom plinskom kapom ili bez nje). C. sedimenti padinskog kanjona (slope canyon sediments). bioclastic rock). classification of oil reservoirs – klasifikacija naftnih ležišta. klastična stijena. C. (5) siliciklastične obalne sedimente (siliciclastic shoreline sediments) – uključuju: (a) obale s dominantnom (prevladavajućom) djelatnošću valova (wave dominated shorelines) – plaže (beaches). delte s dominantnom djelatnošću valova (wave-dominated deltas). (b) obale s mješovitom djelatnošću valova i plima (mixed wave-tide influenced shorelines) – mezoplimni barijerni otoci (mesotidal barrier islands). Breča koja je nastala kao rezultat erozije. v. termin clastic se često primjenjivao da bi se istaknulo podrijetlo stijena ili sedimenata iz izvora koji se nalazio u sedimentacijskom bazenu. U geologiji – jedan od procesa dinamotermalne metamorfoze (v. v. ali na površini. pješčani pokrovi (sand sheets). D. classification of oil reservoirs. (4) deltne sedimente (deltaic sediments) – delte s dominantnom (prevladavajućom) djelatnošću rijeka (river-dominated deltas). razaranja) velike stijenske mase. klastična sedimentacijska sredina. G. (2) piroklast. s vodotlačnim režimom i s režimom gravitacijskog dreniranja. slana jezera (saline lakes). Fragmenti poprimaju okrugli oblik i imaju nesustavnu orijentaciju iako je kristalogena struktura očuvana u pojedinim slučajevima. glacijalno-eolski (glacioeolian). na primjer. (a) U taksonomiji – kategorija u klasifikaciji biljaka i životinja između koljena (stabla ili tipa. (2) lakustričke (jezerske) sedimente (lacustrine sediments) – jezerske delte (lake deltas). (d) plin naftnih ležišta (plin koji se proizvede kao slobodan plin na površini. dijele se na ležišta s režimom otopljenog plina. v. bioclast. E. (2) Razaranje stijena s formiranjem klastičnih sedimenata. pyroclastic (c) Termin koji označava bioklastičnu (organogeno-klastičnu) stijenu (v. (1) Sastavni dio (komponenta) – zrno ili fragment sedimenta ili sedimentne stijene koji se formirao kao rezultat mehaničkog trošenja (raspadanja. blastic deformation. Sinonim termina weathering (trošenje ili raspadanje stijena). clastic deformation – klastična deformacija. pješčani plićaci (sand shoals). sedimenti intrapadinskog bazena (intraslope basin deposits). Može obuhvaćati jedan ili više redova. za razliku od termina detrital (detritski) koji je (također prema starijoj definiciji) upućivao na izvor izvan ba- zena sedimentacije. H). i (8) glacijalne (ledenjačke) sedimente (glacial sediments) – supraglacijalni (supraglacial). H) cement 157 clastic depositional environment (3) razred. v. E. D. D. i (c) obale s dominantnom djelatnošću plima (tide-dominated shorelines) – plimne ravnice (tidal flats). clastic rock. C. Primjeri najšire rasprostranjenih klastika su pješčenjak (sandstone) i šejl (shale). fenoklast (phenoclast). clastic – (1) klastičan. Ležišta prirodnog plina se mogu klasificirati u sljedeća četiri tipa: (a) ležišta suhog plina (plin egzistira u ležištu i na površini kao jednofazni fluid). anastomozne (prepletene) rijeke (braided rivers). uz konstantnu temperaturu. ali se s padom tlaka. (3) klastik. glacijalno-lakustrički (ledenjačko-jezerski – glaciolacustrine). (6) plitka siliciklastična mora (shallow siliciclastic seas) – plimni pješčani hrptovi (tidal sand ridges). H) cement – cement klase A (B. glaci- . (b) U statistici – potpodjela opažanog intervala varijable koja ima utvrđene granice. (c) ležišta retrogradnog kondenzatnog plina (fluid egzistira u ležištu kao plin pri početnom tlaku i temperaturi. dynamothermal metamorphism) koji uključuje drobljenje i cijepanje čestica minerala i stijena. (3) eolske sedimente (eolian sediments) – dine (sipine – dunes). podrazred). ravnice prepletenih (anastomoznih) rijeka (braidplains). a prema režimu iskorištavanja (proizvodnom režimu ili mehanizmu). lepezne delte (fan deltas). (a) Termin koji se odnosi na stijene ili sedimente sastavljene uglavnom od zdrobljenih fragmenata (odlomaka) starih (već postojećih) stijena ili minerala koji su bili transportirani (preneseni) na stanovitu udaljenost od mjesta njihova postanka. v. pješčane žice (chenier). F. kao naziv za klastičnu stijenu. phyllum) ili odjeljka (division) i reda (order). G. Koji se odnosi na klast – zrno ili fragment sedimentne stijene (v. v. pyroclast. pokrovi pješčanog prosipa (sand spillover sheets). (2) klastni. mikroplimni barijerni otoci (microtidal barrier islands). (1) Fizičko ili kemijsko drobljenje stijenskih masa na mjestu njihova postanka (in situ). F. u ležištu formira tekuća faza – kapljevina se također formira i na površini u cjevovodima i separatorima). ili iz plinske kape). U sedimentologiji – tip sredine sedimentacije koja uključuje: (1) aluvijalne sedimente (alluvial sediments) – aluvijalne lepeze (alluvial fans). E. Prema kriterijima sastava fluida. estuari (estuaries). clastic breccia – klastična (detritska) breča. clastic depositional environment – klastična sredina sedimentacije. glacijalno-fluvijalni (ledenjačko-riječni – glaciofluvial). slatkovodna jezera (freshwater lakes). crude oil classification. obično rabi u množini – clastics (klastici). meandrirajuće rijeke (meandering rivers). classification of gas reservoirs – klasifikacija plinskih ležišta. podmorske lepeze (submarine fans). (3) bioklast. U krajnjem slučaju stijene mogu biti usitnjene u praškasto stanje. F. padinski zastori (slope aprons). classification of oil pools – klasifikacija naftnih ležišta. mogu uvesti viša i niža kategorija (nadrazred. pješčani pokrovi (sand sheets). Također se. interdinski sedimenti (interdune deposits). classification of crude oils – klasifikacija sirovih nafti. kada pada i temperatura. s režimom plinske kape.class A (B. oilwell cements. (b) ležišta masnog (mokrog) plina (fluid egzistira u ležištu kao plin pri početnom tlaku i temperaturi i ostaje u plinovitom stanju kada u ležištu pada tlak pri konstantnoj temperaturi. clastation – drobljenje stijena. bilo da je dobiven oslobađanjem iz nafte. Termin se primjenjuje zbog toga da bi uputio na postanak stijena ili sedimenata iz izvora koji se nalazio i unutar i izvan bazena sedimentacije (depositional basin). ako je to potrebno. dolazi do kondenzacije dijela plina u cjevovodima i separatorima). Termin se. v. razdrobljen. G. plastic deformation. ležišnog tlaka i temperature. (b) v. clast). class A (B. U skladu sa starijom definicijom. ali pod uvjetom da ne izazivaju konfuziju. Termin clastic se također rabi za opisivanje teksture stijena koje su nastale od takvog materijala.

oblutaka. v. clasticity – klastičnost. cataclastic rock. sedimentary rock) koji su pretežito sastavljeni (građeni) od koloidnih čestica ili čestica veličine gline i karakterzirani visokom plastičnošću i znatnim sadržajem minerala gline (v. djelatnošću vode. gravitacije). željezovitom tvari i drugim primjesama). clay mineral. . clastic limestone – klastični vapnenac (vapnenjak). Klastična zrna su zaobljena erozijom tijekom transportiranja. raspadnutim glinencem ili feldšpatom. Sloj C je dio unutrašnjosti Zemlje u skladu s njenom klasifikacijom na slojeve od A do G. (1) Čestica gline promjera manjeg od 1 mikrometra (0. leda. (1) Kvaliteta. F layer. water-base drilling mud. poput ilovače ili kremenastog silta. clastic grain – klastično zrno. transition zone. (2) v. dolomita. coarse clay. Primjeri klastičnih sedimenata su mulj (mud). Klasifikacija glina se bazira na njihovoj uporabi (primjeni). plinski hidrat. (2) Maksimalna prividna veličina čestice u sedimentu ili sedimentnoj stijeni. clastic ratio – klastični (detritski) omjer (koeficijent). sastavu. E layer. G layer. zemljasti i ekstremno finozrnasti prirodni sediment ili mekana sedimentna stijena (v. sand-shale ratio.) – pomiješanih s različitim primjesama (fino dispergiranim kvarcom. (1) Fragment stijene ili minerala ili klastična čestica bilo kojeg sastava (često kristalni fragment minerala gline). Seizmičko područje (sloj) Zemlje na dubini između 410 km i 1. U geologiji – cilindrično tijelo klastičnog materijala nepravilnog stupastog oblika koje stoji gotovo vertikalno u okružujućim formacijama (stijenama). Promjer klastičnih cijevi može iznositi od nekoliko centimetara do 50 metara. Tip oštećenja formacije (formation damage) koje nastaje kada voda niskog saliniteta ulazi u formaciju i uzrokuje istiskivanje minerala gline sa stijenki pora i njihovu disperziju. clay mineral) – vodnih alumosilikata (kaolinita. pijesak (sand). Sinonim: fragmental rock. karbonatima. i zemljastog materijala. v. stanje ili stupanj klastičnosti. pyroclastic rock. oil-base drilling mud. clastic rock – klastična (razdrobljena) stijena. alofana i dr. clastic sediment – klastični (mehanički) sediment. (2) Rahli (nevezani). D layer. Sedimentna čestica (sedimentary particle) transportirana i sedimentirana kao cjelovita čestica. v. clastic sedimentary rock – klastična (razdrobljena)sedimentna stijena. kao posljedicu. v. stratigraphic section). podrijetlu (postanku). drilling mud. (3) v. minerali gline moraju činiti najmanje 25% ukupnog volumena. claycrete – glinena kora. fine clay. matrix support. v. Sinonim: mechanical sediment. v. evaporita) u stratigrafskom profilu (presjeku. Metoda koja se primjenjuje za izolaciju ili stabilizaciju minerala gline u formaciji usporavanjem kidanja kristalića minerala gline koje bi moglo uzrokovati tečenje gline kroz formaciju i čepljenje pornih kanala što može smanjiti ili eliminirati permeabilnost formacije. glina (clay) i šljunak (gravel). very fine clay. v. osobito pješčenjačka cijev (v. pješčenjaka. Raspadnuti glinoviti materijal koji stvara sloj neposredno iznad temeljnih stijena (bedrock). obično vapnencima. Omjer debljine ili postotnog sadržaja klastičnog materijala ili klastika (od konglomerata. conchostracans. (4) v.000 km koje je ekvivalentno prijelaznoj zoni (v. vjetra. clastic dike – klastični dajk (žica). smanjenje permeabilnosti formacije. Sedimentni dajk ili žica (v. Neke gline su neplastične. v. clastics – klastici. Na primjer. bioclastic rock. Vapnenac sastavljen pretežito od zdrobljenih i zaobljenih ljuštura. medium clay. monmorijonita. ljepljivog. šejla) i neklastičnog (od vapnenca. Prema nekim izvorima sinonim termina coquina (kokina ili školjkasti vapnenac). sedimentary dike) koja je sastavljena od različitih klastičnih materijala (fragmenata različitih ispod i iznad zalegnutih stijena) – osobito pješčenjački dajk (sandstone dike) i valutični dajk (pebble dike). osobito kada je vlažan (poput mulja ili gliba). clay – glina. clay blocking – blokada (začepljenje) glinom. Fragmenti su zatim bili mehanički transportirani (preneseni) do mjesta njihove sedimentacije. clathrate – klatrat. sandstone pipe) – klastična cijev ispunjena pješčenjakom. a visina doseže 60 metara. clay drilling mud – glinovita bušaća isplaka. Koeficijent je mjera relativne količine klastičnog materijala (klastičnih sedimenata) donesenog u sredinu sedimentacije u usporedbi s količinom sedimenata koji su se formirali u samoj sredini (in situ). Ta veličina je približno gornja granica veličine čestica koje mogu posjedovati koloidna svojstva. claw shrimps – konhostraka. clastic pipe – klastična cijev. v. a prema drugoj. Prema jednoj definiciji glina mora sadržavati više od 50% čestica veličine gline. Sedimentna tekstura (tekstura sedimentnih ili taložnih stijena) u kojoj su veće čestice u međusobnom kontaktu. što uzrokuje blokadu pornih kanala i. već postojećih. Kada je fino usitnjena i pomiješana s vodom glina formira plastičnu podatljivu (kalupljivu) masu. Tipični primjeri klastičnih sedimentnih stijena su pješčenjak(sandstone).00016 inča). nakon isušivanja zadržava svoj oblik i postaje tvrda zagrijavanjem ili pečenjem. (4) v. konglomerat (conglomerate). Sediment formiran akumuliranjem fragmenata starijih (već postojećih) stijena ili minerala koji su bili transportirani kao pojedinačne čestice do mjesta njihove sedimentacije djelovanjem samo mehaničkih agensa (na primjer. drobeži) već postojećih (starijih) stijena (bilo kojeg podrijetla) ili fragmenata čvrstih produkata koji su se formirali tijekom procesa kemijskog trošenja (raspadanja) tih stijena. clast support – klastna potpora. haloazita.001 mm). (3) Termin koji se obično primjenjuje za označavanje svakog mekanog. clastic rock. Konsolidirana (cementirana) sedimentna stijena (consolidated sedimentary rock) sastavljena uglavnom od fragmenata (zrna. clastic rock. koji imaju promjer manji od 4 mikrometra (1/256 mm ili 0. clay colloid – glinoviti koloid. clay control – kontrola blokade pora glinom. B layer. detrital sediment. finozrnastog taloga (sedimenta). C layer – sloj C. v. gas hydrates. veličine manje od zrna vrlo finog silta. klastične stijene. mineralnim komponentama i boji. Sinonim: detrital ratio. 1a) gornjeg plašta Zemlje (upper mantle). A layer. nontronita. vapnenaca – limestone).clastic dike 158 C layer jalno-marinski (ledenjačko-morski – glaciomarine). šejl (shale) ili vapnenac (koji se sastoji od čestica starijih. (2) Koloidna tvar koja se sastoji od čestica veličine čestica gline (pelita). klastični koeficijent jednak 5 označava da profil prosječno sadrži 5 metara klastičnog materijala po jednom metru neklastičnog materijala.

10% gline i manje od 10% drugog materijala. (2) Konkrecijska glina (concretionary clay) koja se nalazi u aluvijalnim sedimentima u obliku plosnatih okruglih pločica koje. v. clayey sand – glinoviti pijesak. (2) Šejl koji se sastoji uglavnom od glinovitog materijala i koji se u procesu trošenja (raspadanja) pretvorio u glinu. clayey sandstone – glinoviti pješčenjak.5 i 50% gline i od 0 do 20% silta (alevrita). Aditiv za sprječavanje kidanja kristalića minerala gline koje može uzrokovati oštećenje (smanjenje permeabilnosti) formacije. drilling mud. lapor u kojem prevladava glina. cjepljivi glinjak (klejston). tlima. clay stabilizer – stabilizator (aditiv za stabilizaciju) gline. clayey silt – glinoviti silt (alevrit). a kompakcijom (zbijanjem) formira gustu i tvrdu površinu. ali bez njegove fine laminacije ili cjepivosti. clayslate. Breča koja se sastoji najmanje od 80% fragmenata (odlomaka). Termin se također rabi za tla koja sadrže 30% ili više gline. Šupljina u stijeni ispunjena glinom. Okamenjena glina nije pretrpjela kemijsku alteraciju niti metamorfozu. šejlovima. (2) Nekonsolidirani (necementirani) pijesak (unconsolidated sand) koji sadrži 40 do 75% pijeska. dvovalentnog i trovalentnog željeza. monmorijonita i ilita. u biti neizmijenjen. clay size – veličina (promjer) čestice gline. clayey sand). sialite. Za minerale gline su karakteristične čestice male veličine i sposobnost adsorpcije znatnih količina vode i iona na površinama čestica. clay soil – glinovito tlo. (1) Slabo metamorfozirani slejt (slejt niskog stupnja metamorfoze ili metamorfizma). masivni muljnjak ili madston (v. što je razlikuje od tinjčastog slejta (mica slate).). Sinonim: argillaceous. clay slate. u kojoj ioni silicija i aluminija imaju tetraedarsku koordinaciju u odnosu na kisik i u kojoj ioni aluminija. (3) Stari engleski termin za glinoviti vapnenac (argillaceous limestone). clayey breccia – glinovita breča. water-base drilling mud.). Sinonimi: clay. argillite) koji je pretrpio alteraciju manju od 50% i za koji je karakteristično postojanje lučenja. water-base drilling mud. Minerali gline se uglavnom formiraju alteracijom ili trošenjem (raspadanjem) primarnih silikatnih minerala (kao što su glinenci ili feldšpati. između 12. clay shale – glinoviti šejl. škriljavosti ili početne folijacije ili slabo metamorfozirana stijena. clay marl – glinoviti lapor. magnezij. claystone. po prirodi srednja između šejla i slejta (aspidnog škriljavca). ili (b) vrlo finozrnasta i donekle masna sedimentna stijena s ljušturastim (školjkastim) lomom koja se sastoji uglavnom od glinovitog materijala. oil-base drilling mud. vodik i aluminij) u količinama koje su određene viškom negativnog naboja unutar danog sloja. sadrži glinu ili nalikuje glini. clay stone – glinjak. (2) Svaka kristalna tvar u glinenoj frakciji tla ili sedimenta. stvaraju neobične forme.001 mm.00016 inča). Također. (2) Pješčenjak koji sadrži više od 20% gline. pirokseni i amfiboli). clay yield – isplačni prinos gline. škriljasta okamenjena glina. Na površinama silikatnih slojeva mogu biti izmjenljivi kationi (kationi sposobni za izmjenu – obično kalcij i natrij. Tlo koje sadrži visoki postotak finih čestica i koloidnih supstancija i uz vlagu postane viskozno i plastično. clay mineral – mineral gline. a kada je suho formira vrlo tvrde grude i grumenje – osobito tlo koje sadrži 40% ili veću količinu gline i do 45% pijeska ili 40% silta (alevrita). zonama alteracije rudnih ležišta i drugim stijenama u obliku ljuskastih čestica ili gustih. (1) Nekonsolidirani (necementirani) sediment koji sadrži 40 do 75% silta (alevrita). sastoji se od gline. klejston. drilling mud. metakoloidnih ili amorfnih vodnih silikata (uglavnom aluminija i katkada magnezija i željeza) s monoklinskom kristalnom rešetkom dvoslojnog ili troslojnog tipa. (1) Konsolidirani (cementirani) sediment koji se sastoji od najviše 10% pijeska i ima omjer silt (alevrit)/glina manji od 1:2. Bjeličasta kredasta (vapnenasta) glina. različito spojene. v. litija. Prema definiciji drugih autora glinjak je – (a) slabo otvrdnuta sedimentna stijena čije čestične komponente (minerali gline i/ ili listići tinjca) imaju promjere manje od 0. masa gline u stijeni ili šljunku. oil-base drilling mud.5 i 50% gline i od 0 do 2o% pijeska. kroma. mudstone) u kojem sadržaj gline prevladava nad siltom (alevritom). clay-slate – glinoviti slejt (aspidni škriljavac). U isplačnoj tehnologiji – količina (volumen u kubičnim metrima ili ba- . clay-supported fabric – sklop (građa) s glinovitom potporom. shaly formation. Najčešći minerali gline pripadaju skupinama kaolina. Koji obiluje glinom. Sinonim: clay rock (v. v. a sreću se u sedimentima gline. pahuljičastih agregata različitih tipova. clay mud – glinovita isplaka (bušaća isplaka). mudsupported fabric. v. particle-supported fabric. a ne iz vulkanskog pepela. Stupanj (stanje) otvrdnuća gline je takav da se ona drobi pri svakoj obradi. Metamorfozirana glina za koju je karakteristično postojanje klivaža smicanja ili stlačivanja.clayey 159 clay yield clayey – glinovit. clay rock – okamenjena glina. između 12. (1) Stvrdnuta glina (indurated clay) s teksturom i sastavom šejla. (2) Nekonsolidirani (necementirani) sediment koji sadrži veću količinu čestica veličine čestica silta (alevrita) nego čestica veličine gline. (1) Konsolidirani (cementirani) glinoviti pijesak (v. clay gravel – glinoviti šljunak. mangana i drugih elemenata imaju oktaedarsku koordinaciju u odnosu na kisik ili hidroksil. a katkada kalij. Sinonim: claystone (v. (2) Slejt (aspidni škriljavac) koji se formirao iz glinovite stijene (kao što je šejl). clay shale). Sklop (građa) sedimentnih stijena (sedimenata) s većim sadržajem (količinom) čestica gline nego čestica veličine pijeska tako da one ne podupiru jedna drugu (kaže se da čestice «plutaju»). (1) Mineral iz kompleksne i slabo definirane grupe finokristalnih. clayey reservoir rock – glinovita ležišna stijena. clay pocket – glineni džep. Šljunak koji sadrži finozrnasti silicij-dioksid i glinu. za razliku od više tinjčastih varijeteta koji graniče s filitima – osobito argilit (v. magnezija. više od 10% gline i manje od 10% grubljih čestica drugih komponenata (materijala). Stvrdnuta glina koja se sastoji od klastičnog (detritskog) glinovitog materijala formiranog uglavnom razlaganjem glinenaca (feldšpata). (1) Nekonsolidirani (necementirani) sediment (unconsolidated sediment) koji se sastoji od 50 do 90% pijeska i ima omjer silta (alevrita) i gline manji od 1:2. U sedimentologiji – termin koji označava čestice s promjerom manjim od 1/256 mm (0. hydrosialite. clay-water mud – glinovita isplaka (bušaća isplaka). necjepivi glinoviti šejl (v.

kamenac. cleanup trip – spuštanje cirkulacijske bušaće kolone. cjepljivost.8 barela po toni. clean gas – čisti (pročišćeni. cleanout string – kolona za bušenje cementa. za razliku od jezgre u prirodnom stanju (v. v. na primjer. high-yield clay. plošnih struktura ili tekstura koje su se formirale kao rezultat deformacija ili metamorfizma. cleftstone – pločasti kamen. dirty. 1 tone) suhe gline. cleavage plane – ploha klivaža. clearance volume – mrtvi prostor. toulenom. clean sandstone – (1) čisti (neglinoviti) pješčenjak. Remontna operacija za uklanjanje taloga. v. cleavage fan – lepezasti klivaž. U procesu užnog udarnog bušenja – naprava koja se spušta užetom u bušotinu i služi za uklanjanja fluida iz njena kanala. clean out – očistiti bušotinu. v. parafin ili druge taloge iz bušotine radi obnavljanja ili povećanja njene proizvodnje (produktivnosti). cleanout door. Sirova nafta iz koje je taloženjem uklonjen mulj (talog. shear fold) u kojoj se otkidanje vrši duž ploha klivaža sekundarne folijacije. drillstring) u bušotinu jedino radi cirkuliranja bušaće isplake u njoj i čišćenja od krhotina i čestica probušenih stijena. 2. Bušenje sa cirkulacijom bušaće isplake. v. Kolona bušaćih alatki sastavljena od 6 do 12 teških šipki i male bušaće šipke ili uzlazne cijevi s bušaćim dlijetom koja se primjenjuje za bušenje cementa iznad alatke za višestupanjsku cementaciju. v. parafina ili drugih materijala što se nakupljaju u bušotini i smanjuju njenu proizvodnju (produktivnost). kloroformom. v. Sastav beskatranskog plina se može regulirati u skladu s njegovom namjenom. clean oil – čista (pročišćena. . v. cleaning a well – čišćenje bušotine. magnezij i kalij. Spuštanje bušaće kolone (kolone bušaćih alatki. Sinonim: cleanout box. kamenca. cleavage. Izdaci za čišćenje bušotine radi održavanja njena kapaciteta proizvodnje (produktivnosti) ili uspostavljanja početnog kapaciteta. cleavage fold – klivažna bora. cleanout bailer – žlica za čišćenje bušotine. čestice prašine ili hrđe) filtrima. U strukturnoj geologiji – svojstvo ili sklonost stijene cijepanju duž sekundarnih pukotina ili duž drugih. cleaning solution – otopina za čišćenje. cleanout tools – alatke za čišćenje bušotina. cleavage. Prinos bentonita će također biti manji ako se u vodi nalaze drugi kationi – kalcij. Otvor na boku rezervoara koji služi za čišćenje mulja (taloga) na dnu rezervoara. Tipovi kalavosti minerala su dobili nazive u skladu s orijentacijom kalanja. parafina i drugog materijala iz bušotine. cementacije ili obrade kiselinom. morska voda saliniteta 50. Mjeri se u kubičnim centimetrima ili inčima. Plin bez katrana (smole). Sinonim: yield. v. (2) klivaž. clean. flagstone. v. (1) Prostor između usisnog i tlačnog ventila dubinske pumpe s klipnim šipkama (downhole sucker-rod pump). cleanout machine – uređaj za bušenje produktivne zone. clean out. native-state core) ili restaurirane jezgre (v. 1. Mineralni cement (vezivo) ispunjava prostore između zrna i povezuje ih zajedno. cleanout acid – kiselina za čišćenje bušotine. Sinonim (zastarjeli): secondary cleavage. schistosity. cleanout crew – ekipa za čišćenje bušotina. fresh core. Može biti gotovo ravna (plosnata) kao. suha) nafta. clear gas – beskatranski plin. Prirodni plin iz kojeg su uklonjene čvrste čestice (na primjer. Plohe klivaža su paralelne ili sub-paralelne. vode. Otopina kiseline koja se rabi za čišćenje (pranje) produktivne formacije u bušotini prije izvođenja operacija frakturiranja. U karotaži – termin za označavanje pješčenjaka i karbonata koji ne sadrže ili sadrže vrlo malu količinu gline ili šejla. Uređaj s obratnom (inverznom) cirkulacijom za bušenje (reverse circulation drilling rig) produktivne zone nakon bušenja do dubine njene krovine postrojenjem za rotacijsko bušenje. clean – (1) čist. Budući da je bentonit reaktivan i da na njegovu hidrataciju utječe sastav vode. kamenca. (2) čistiti (očistiti) bušotinu. Čisti pješčenjaci se obično talože fluidima niske gustoće. fan cleavage. Žlice za grabljenje (bailers) i klipovi za klipovanje bušotina (swabs) koji se rabe za uklanjanje pijeska. low-yield clay. Glatka površina koja nastaje pri kalanju (cijepanju) minerala (kristala minerala). clean drilling – bušenje s ispiranjem. Sinonim: shear-cleavage fold. Relativno čisti ili dobro isprani pješčenjak s malom količinom matriksa – osobito arenit koji sadrži manje od 10% glinovitog matriksa ili ortokvarcit u kojem ima manje od 15% detritskog glinovitog matriksa. cleanout costs – troškovi čišćenja bušotine. na primjer prizmatska kalavost (prismatic cleavage). Ukloniti pijesak. etilen dekloridom. Jezgra iz koje je ekstrahiran slojni fluid otapalom (obično acetonom. Bora otkidanja (v. (2) v. tetrakloretilenom. trikloretilenom.000 ppm će smanjiti prinos više od 50%). U mineralogiji – sposobnost minerala (kristala minerala) da se cijepa (kala) duž oređenih kristalografskih ravnina (ploha. cleaned core – čista (ekstrahirana) jezgra. Remontna ekipa (brigada) za uklanjanje pijeska i parafina iz bušotina. cleavage face – ploha kalavosti. u tinjcima (liskunima). proizveden na postrojenjima za rasplinjavanje ugljena koji nastaje između zona karbonizacije i gazifikacije.clean 160 cleftstone relima) isplake određene viskoznosti koja se može dobiti (pripremiti) iz jedinične težine (na primjer. 1. v. core. (2) Prostor koji je preostao u cilindru kompresora (compressor cylindre) pri kraju tlačnog hoda. neglinovit. Jedna od ploha duž koje stijena pokazuje sklonost cijepanju zbog postojanja strukture ili teksture klivaža. očišćeni) plin. cleavage – (1) kalavost. očišćena. Specifikacija za bentonit zahtijeva prinos od 91. v. odnosno sirova nafta koja sadrži dopuštenu količinu tih primjesa za transport naftovodima (dopušteni sadržaj mulja i vode se specificira ugovorom i obično iznosi najviše 1%). Mjeri se pri hodu pumpe na dnu. heksanom. čvrste čestice) i voda. Smjesa solne kiseline i površinski aktivnih tvari (surfaktanata) koja cirkulira u bušotini radi uklanjanja nepoželjnog materijala iz njena kanala. prostorno bliskih. ksilenom). porast sadržaja soli (natrij-klorida) smanjuje njegov prinos (na primjer. crystallographic planes) odražavajući tako njihovu kristalnu strukturu. cleanout box – otvor rezervoara za čišćenje. cleanout door – otvor rezervoara za čišćenje. restored-state core). dirty sandstone.

close-joints cleavage – (1) klivaž klizanja. 1. aquifer) usljed rasjeda i/ili promjena facijesa. semiclosed gas lift. v. statički tlak na dnu bušotine. kumingtonit (cummingtonite). shut-in bottomhole pressure. closed-installation gas lift – zatvoreni plinski lift (gaslift). 2. augit (augite). monoklinski piroksen. Obrada zatvorenih pukotina je razvijena zbog mnogih neuspješnih obrada pukotina kiselinom u karbonatnim ležištima metodom hidrauličkog frakturiranja slojeva i jetkanja (izjedanja) površine pukotina kiselinom. closed pressure – (1) tlak u zatvorenoj bušotini. shut-in bottomhole pressure. tijekom razmatranog procesa. closed system. na primjer. close fold – zatvorena bora. closed-in production – latentna proizvodnja. v. Bora s kutom između krila od 30 do 70 stupnjeva. Sinonim: closed combination–drive reservoir. Rasjed čija oba krila nastavljaju kontakt jedno s drugim. okružena s jednom ili više zatvorenih izolinija (kontura). rjeđe rasjedanjem. acidizing. odnosno da je proizvodnja bušotine privremeno obustavljena. v. U geomorfologiji – svaka visoka. open gas lift. klinoferosilit (clinoferrosilite). U geologiji – geološka struktura koja je. open structure). pižonit (pigeonite). shutin well. open system. tight fold. closed combination–drive pool – zatvoreno ležište s kombiniranim režimom. (1) Skupni naziv za piroksene ( pyroxenes) koji kristaliziraju u monoklinskom sustavu (singoniji) i katkada sadrže kalcij u znatnim količlinama i također (ali ne uvijek) aluminij i alkalije. open system. clinounconformity. statički tlak na dnu bušotine. za razliku od otvorene strukture (v. spodumen (spodumene). v. tremolit (tremolite). closed in – zatvoren. closed gas lift. a strukturne konturne linije na karti čine zatvorenu petlju. v. reservoir pressure. aktinolit (actinolite). closed-in bottomhole pressure – tlak na dnu zatvorene bušotine. klinopiroksen. na primjer. v. klif). v. monopyroxene. closed fold – zatvorena (stisnuta) bora. v. orthoamphibole. za razliku od tipa otvorenog i poluzatvorenog plinskog lifta. v. v. cliff of displacement – rasjedna litica (strmina). statički tlak. shut-in pressure. v. Bora čija su krila tako jako stisnuta da su postala paralelna. orthoamphibole. clinopyroxene. closed-in bottom pressure – tlak na dnu zatvorene bušotine. (1) Skupni naziv amfibola (amphiboles) koji kristaliziraju u monoklinskom sustavu. shut in. v. Sinonimi: clinoaugite. otapa velike kanale strujanja i formira žljebove ili kanale na površini pukotine. closed gas reservoir – zatvoreno (volumetrijsko) plinsko ležište. abandon a well. monopiroksen. Napustiti bušotinu nakon vađenja pumpne opreme i zaštitne kolone. Nastali žljebovi ostaju otvoreni i tako osiguravaju dobar protočni kapacitet pukotine i u slučaju kada se ona zatvori. closed-in pressure – tlak u zatvorenoj bušotini. rogovača (hornblende). hedenbergit (hedenbergite). shut-in pressure. close in – privremeno zatvoriti bušotinu. 2. shut-in bottomhole pressure. closed-in well – privremeno zatvorena bušotina. v. v. clinoaugite – klinoaugit. klinoenstatit (clinoenstatite). zatvorena antiklinala (closed anticline) ili zatvorena sinklinala (closed syncline).cliff 161 close-joints cleavage cliff – (1) morska litica (hrid. 3. U tehnologiji obrade slojeva kiselinom – novija metoda takve obrade slojeva. v. statički tlak. Sinonim: closed-installation gas lift. volumetric gas reservoir. Sinonim: pull a well. grinerit (grunerite). v. clinopyroxene – klinopiroksen. orthopyroxene. Zastarjeli sinonim termina kutna diskordancija (v. closed gas lift – zatvoreni plinski lift (gaslift). klinoaugit. v. (2) Svaki monoklinski mineral (mineral monoklinskog sustava) koji pripada skupini piroksena (pyroxene group). v. (2) ležišni tlak. packer) i rabi se usisni ventil (zaklopac. closed structure – zatvorena struktura. v. klinohipersten (clinohypersthene). žadeit (jadeite) i omfacit (omphacite). vrlo strma do okomita ili obješena padina stijene koja je obično formirana erozijom. može postići stanje termodinamičke ravnoteže. statički tlak na dnu bušotine. 2. closed bottom pressure – tlak na dnu zatvorene bušotine. clinoamphibole – klinoamfibol. sea cliff. clinunconformity – klinodiskordancija. v. v. ribekit (riebeckite). closed fracture acidizing (CFA) – obrada zatvorenih pukotina kiselinom. v. open fold. Naftno ležište s kombiniranim (mješovitim) režimom iskorištavanja i ograničenom komunikacijom s vodonosnim bazenom napajanja (akviferom. Tip instalacije plinskog lifta (gaslift) u kojem je kolona uzlaznih cijevi (tubing) spuštena s dubinskom brtvenicom (pakerom. v. nema prijenosa tvari (materijala) ni u sustav niti iz sustava. (2) Monoklinski mineral iz grupe amfibola (amphibole group). slojni tlak. standing valve). diopsid (diopside). angular unconformity). phonolite. (2) U kemiji – kemijski sustav u kojem. Također naziv svake bore koja nije otvorena. v. (2) strmina. close a well – zatvoriti bušotinu. 1. v. open fault. close-grained – gustozrnast. Termin koji označava stijenu (i njenu teksturu) karakteriziranu finim. (3) U termodinamici – sustav koji je izoliran tako da ne može izmjenjivati tvar ili energiju s okolinom i. v. Pojam koji označava da je proizvodna naftna ili plinska bušotina privremeno zatvorena. Sinonim: tight fold. v. gusto pakiranim česticama. (1) U geologiji – stanje u kojem se zamrzavanje tla zbiva bez ulaza dodatne količine podzemne vode. fracture acidizing. closed combination– drive pool. closed combination–drive reservoir – zatvoreno ležište s kombiniranim režimom. statički tlak na dnu bušotine. shut-in production. v. open fold. Obustaviti (prekinuti) proizvodnju bušotine na bilo koji način. Injekti- rana kiselina struji kroz postojeće zatvorene pukotine u formaciji pri tlaku manjem od tlaka frakturiranja sloja. shut-in bottomhole pressure. monoklinski amfibol. closed fault – zatvoreni rasjed. fault scarp. clinkstone – fonolit. orthopyroxene. 2. kada se prikaže na strukturnoj karti izolinijama (konturnim linijama). v. Zastarjeli si- . prema tome. glaukofan (glaucophane) i arfvedsonit (arfvedsonite). closed system – zatvoreni sustav. closed bottomhole pressure – tlak na dnu zatvorene bušotine. v. na primjer. akmit (acmite).

Sastoji se od tri sloja atoma – prvog sloja u kojem je svaki atom okružen sa šest sličnih atoma. Prirodni plin (metan) u slojevima ugljena koji se formirao fizičkim i biokemijskim procesima tijekom pretvorbe biljnog materijala u ugljen (pougljenjivanja. v. cnidarians (Cnydaria) – knidarije. (2) razlika između položaja ušća i dna bušotine. Po sastavu je pretežito metan (80% do 99%). club mosses – likopodiji. . Za sirovu naftu maglište je temperatura pri kojoj nafta prvi put poprima zamagljeni izgled. Sinonim: flocculation. closing unit – sklop za zatvaranje preventera. vapna). Lako gorivi sediment (stijena) sastavljen od 50% i više (masenih) i od 70% i više (volumenskih) materijala koji sadržavaju ugljik (uključujući konstitucijsku vodu). Razlikuju se (od najnižeg stupnja pougljenjivanja prema najvišem): (a) smeđi ugljen ili lignit (mekan. (c) Debljina ležišta od najniže točke zatvorenja do najviše točke zatvorenja unutar površine zatvorenja. a ne ventralnim (trbušnim) položajem rubnog sifona (marginal siphuncle). u kvadratnim miljama). ventili. struktura gustog pakiranja. Temperatura pri kojoj počinje kristalizacija ili izdvajanje parafina ili druge čvrste supstancije iz goriva i maziva hlađenjem. Omjer (odnos) tlaka u bušotini (kanalu bušotine) i radnog tlaka koji je potreban za zatvaranje čeljusti protuerupcijskog preventera (blowout preventer). sadržaj ugljika između 92% i 98% – anthracite coal). žarnjaci. spora i fino razloženog biljnog materijala – sapropelic coals). (d) polubituminozni ugljen (semibituminous coal). (2) pukotinski klivaž. v. woody coals) i sapropelni ugljeni (ugljeni nastali od alga. Struktura kristala (crystal structure) koja je karakterizirana najgušćim mogućim pakiranjem. coal – ugljen. meduze. plin). marinskim sedimentima pri podizanju nivoa mora ili spuštanju kopna) i transformirani u ugljen pod utjecajem povišenog tlaka i rezultirajuće više temperature. closure pressure – tlak zatvaranja pukotine. naziva se arealno ili površinsko zatvorenje (areal closure). Karakteristike ugljena koje se rabe u njihovoj klasifikaciji su vrste biljnih materijala. lignite). vodovi. v. (e) poluantracitni ugljen (semianthracite coal) i. U tehnici bušenja – pumpe. Način rasporeda homogenih čvrstih kuglica koje su pakirane toliko gusto koliko je to moguće. coalbed (coal-bed) methane (CBM) – metan ugljenih slojeva. clymenids (Clymeniida) – klimenidi. (f ) antracitni ugljen (tvrd.close-packed structure 162 coalbed (coal-bed) methane (CBM) nonim termina slip cleavage (v. Svi poznati fosilni celenterati pripadaju potkoljenu knidarija. (b) sub-bituminozni ugljen (subbituminous coal). U tehnici bušenja – pumpa za hidraulički fluid akumulatora (uređaja u kojem se nalazi pogonski fluid za zatvaranje protuerupcijskih uređaja) na bušaćem postrojenju. Razlika u relativnom položaju ušća i dna bušotine izražena u horizontalnoj udaljenosti i azimutima. zajedničkog mjesta. Rabi se u procjeni rezervi ugljikovodika u ležištu. closing ratio – koeficijent zatvaranja čeljusti preventera. naziva se vertikalno zatvorenje (vertical closure) ili visina zatvorenja (height of closure). v. open packing. crvotočine. cloud point – temperatura (točka) magljenja. cluster – grm bušotina. Većina ležišta ugljena je bila formirana tijekom krede i perma te rane jure i tercijara. v. coalbed methane. Metanski plin je adsorbiran na površini ugljena i oslobađa se smanjenjem tlaka uzrokovanim bušenjem u slojevima ugljena. Tlak koji drži pukotine u stijeni zatvorenim. obično zbog formiranja čvrstih parafina. tako da je poroznost minimalna. Boje je smeđe ili crne. coal-seam gas. lycopods. Sinonimi: coalbed gas. drugog sloja čiji atomi ulaze u šupljine (indentations) prvog sloja i trećeg sloja koji je ili ponavljanje prvog sloja ili sloj atoma u trećem položaju. maglište. Spajanje finih čestica tvari suspendiranih u vodi u čestice čija je masa dovoljno velika da se istaloži iz suspenzije. a glavne primjese su ugljik-dioksid i vodena para (sumpor-dioksid i sumporovodik nikada ne sadrži). tip metamorfoze (metamorfizma) ili stupanj pougljenjivanja te raspon primjesa. Ugljen je nastao akumulacijom i alteracijom drevne vegetacije u močvarama ili drugim vlažnim sredinama – razlaganjem bilja formirali su se slojevi treseta koji su zatim bili pokopani (na primjer. s visokim sadržajem vlage – brown coal. coelenterates). Stratigrafska rasprostranjenost: gornji devon. (b) Površina unutar konturne linije nulte debljine. akumulatori i druga oprema koja se rabi na bušaćem postrojenju za aktiviranje protuerupcijskih preventera (blowout preventers). coal age – doba ugljena. nematocysts) i jednostavnom muskulaturom tijela. close packing – gusto pakiranje. close sand – gusti (kompaktni) pješčenjak. Potkoljeno celenterata (mješinaca. closing-unit pump – pumpa sklopa za zatvaranje preventera. Red izumrlih amonita (ammonoids). open-packed structure. rhombohedral packing. v. coagulation – koagulacija. hlapljive supstancije i voda se istiskuju iz sedimenta – a različiti stadiji tog procesa se nazivaju stupnjem pogljenjivanja (coal rank). Karakterizirani su dorzalnim (leđnim). coalbed (coal-bed) gas – plin ugljenih slojeva. coalification). naziva se strukturno zatvorenje (structural closure) i obično se izražava u kvadratnim metrima (ili akrima ili. pahuljičenje. Primjeri su pakiranje plošno centrirane kubične rešetke (face-centered cubic lattice) ili gusto pakirana heksagonalna rešetka (close-packed hexagonal lattice). (c) bituminozni ugljen (bituminous coal). U praksi se termin closure često primjenjuje ili na površinu ili na visinu. flokulacija. close-packed structure – gusto pakirana struktura. Proces koagulacije se često izvodi dodavanjem kemikalija (alauna. Grupa eksploatacijskih bušotina izbušenih s jednog. tight sands. ako su strukture velike. Vrlo finozrnasti pješčenjak. pješčenjak s prefinim i pregusto pakiranim zrnima da bi formirao dobro ležište ugljikovodika.). Svojstvo kvalitete goriva i maziva. closure – (1) zatvorenje. S nastavljanjem procesa pougljenjivanja (coalification) pri visokim temperaturama i tlakovima dolazi do progresivne transformacije sedimenata – udjel ugljika u odnosu na kisik se povećava. Karakterizirani su uglavnom postojanjem žarnjaka (žarnih čahurica. U naftnoj geologiji – (a) Maksimalna površina ležišta koja može sadržavati ugljikovodike (naftu. age of coal. Zastarjeli sinonim termina fracture cleavage (v). Glavni tipovi ugljena su drveni ugljeni (ugljeni nastali od biljnih ostataka – humic coals. crne boje.

coalescence – koalescencija. finely crystalline. za odvajanje (separaciju) i ekstrakciju raspršenih kapljica (magle) tekuće faze iz struje plina. coal oil – ugljena nafta. Sinonim: phaneritic. Sadrži nekoliko stotina organskih spojeva. (2) polukoksni (polukokerijski) plin. coal water gas – ugljeni vodeni (dvojni) plin. fine-grained. very coarsely crystalline. fine pebble. u posebnim filtrima – koalescerima ili u elektrostatičkom polju. very fine clay. promjene smjera i brzine strujanja plina te centrifugalne sile. Punila se izrađuju od Berlovih sedala. plinsko ulje) dobiveno termičkom ili kemijskom preradom ugljena. fining-upward cycles. coarse pebble – gruba (krupna) valutica. tons coal equivalent. odnosno koksiranja ili polukoksiranja. Koalescencija se odvija kombiniranim djelovanjem sudaranja struje plina s pregradama. grubozrnasta pjeskovita ilovača (coarse sandy loam). (2) Termin za označavanje sedimenta (sediment) ili sedimentne stijene (sedimentary rock) i njihove teksture kada su pojedina njihova zrna toliko velika da se mogu vidjeti golim okom. Rahli (rastresiti) agregat gline koji se sastoji od krupnih glinovitih čestica.2 inča). v. Termin se rabi u relativnom smislu i predložene su različite granice veličina čestica. Uređaj (posuda) s velikom površinom od močivog punila koja izaziva nastajanje kapljica tekućine iz plina ili tekućina koje se gravitacijski separiraju. coal gas – (1) kamenougljeni plin.3 inča). coalification – pougljenjivanje. fenole (karbolna kiselina. coalescing-type mist extractor. na primjer. koalescencije emulzija. v. krupnozrnast. coal tar. U sedimentologiji – ciklička sedimentacija u kojoj zbog progradacije ili povećanja energije vode svaki mlađi član ciklusa sadrži detritus sa zrnima sve većeg promjera (sa sve krupnijim zrnima). Koji se sastoji od relativno velikih (krupnih) čestica. uređaj za hvatanje raspršene nafte s koalescirajućim punilom. Uređaj s koalescirajućim punilom u naftno-plinskim separatorima i uređajima za pročišćavanje plina (skruberima). na primjer. coarse-grained – grubozrnast. v.coal equivalent 163 coarse pebble coal equivalent – ugljeni ekvivalent. coarse-grained. coalescing-type mist extractor – koalescentni uređaj za hvatanje raspršene nafte. v. ksilenoli i viši homolozi) i baze (poput piridina. coarsening-upward sandstone – pješčenjak s okrupnjenim zrnima prema gore (s okrupnjavanjem zrna prema gore). coalescer – (1) agens (sredstvo) za koalescenciju. na primjer. Šljunak s promjerom čestica od 19 mm do 76 mm (između 3/4 i 3 inča) – tehnički termin. Proces dobivanja plinovitih ugljikovodika iz ugljena njegovim izgaranjem i djelovanjem vodene pare. coarse – grub. . plin kamenog ugljena. coalescence.25 mm do 1 mm ili promjera većeg od 0. v. Dobiveni plin se rabi kao gorivo ili u tehnološke svrhe. krezoli. pletene žičane mreže i dr. pirola i njihovih derivata).6 do 1. Smjesa vodenog plina (water gas) i plina visokotemperaturne karbonizacije (high-temperature carbonization) ili niskotemperaturne karbonizacije (lowtemperature carbonization). medium crystalline. U sedimentologiji – vertikalna sedimentna sekvencija (sekvencija sedimentnih stijena) u kojoj je svaki mlađi član ili sedimentna jedinica zbog progradacije ili promjene uvjeta sedimentacije građen od detritusa sa zrnima sve većeg promjera (sa sve krupnijim zrnima). Katran dobiven pri visokotemperaturnoj karbonizaciji (high-temperature carbonization) i niskotemperaturnoj karbonizaciji (low-temperature carbonization) ugljena. coal-tar – katran kamenog ugljena. toluen. coal-seam gas – plin ugljenih slojeva. coarse gravel – grubi (krupni) šljunak. fine clay. (2) uređaj za koalescenciju.2 mm ili promjera jednakog 4 mm. medium clay. coarsening-upward cycles. Aditiv za izazivanje koalescencije. v. osobito termin koji označava sediment ili sedimentnu stijenu čije čestice imaju srednji promjer veći od 2 mm (0. Čestica gline promjera od 2 do 4 mikrometra (između 1/512 i 1/256 mm). osobito termin koji označava eruptivnu (magmatsku) stijenu (igneous rock) čija zrna imaju srednji promjer veći od 5 mm (0. Odvija se uz djelovanje reagencija. v. Spajanje sitnih dispergiranih kapljica vode u nafti ili nafte u vodi (globula u emulziji) uzrokovano molekularnim privlačenjem u veće. v. kerozin. tons oil equivalent. medium pebble. (3) Termin za označavanje tla (soil) u kojem prevladava šljunak i/ili pijesak. coal gasification – rasplinjavanje ugljena. grubozrnast. v. very finely crystalline. v. dvoplin. v. coarseningupward sequence. Raschigovih prstenaca. coarsely crystalline – grubokristalan. Sinonim: coalescing-pack-type mist extractor. very coarse pebble. pebble) promjera između 16 i 32 mm (od 0. Sintetski plin (plinovito gorivo) dobiven rasplinjavanjem kamenog ili smeđeg ugljena. krupan. Opisni termin teksture karbonatne sedimentne stijene (carbonate sedimentary rock) s kristalima promjera (ovisno o definicijama) od 0. coarsening-upward sequence – sekvencija s okrupnjenim zrnima prema gore (s okrupnjavanjem zrna prema gore). coarsening-upward layer – sloj s okrupnjenim zrnima prema gore (s okrupnjavanjem zrna prema gore). Toplinska energija drugih vrsta goriva izražena u jedinicama mjerenja toplinske energije ugljena. coarsening-upward cycles – ciklusi okrupnjavanja zrna prema gore. krupnozrnast. coarse clay – (1) grubozrnasta (krupnozrnasta) glina. coalbed methane. Koalescencijom se emulzije nafte u vodi ili vode u nafti lakše gravitacijski separiraju. kinolina. Imaju veliku specifičnu površinu za skupljanje i koalescenciju (stapanje) raspršene kapljevine. stapanje. coarsening-upward cycles. fining-upward cycles. (2) krupna (gruba) glinovita čestica. coal. coalescing-pack-type mist extractor – koalescentni uređaj za hvatanje raspršene nafte. ksilen i viši homolozi). krupnokristalan. v. Valutica (v. (1) Termin za označavanje kristalinske stijene (crystalline rock) i njene teksture kada su mineralna zrna relativno velika. pougljenje. ugljikovodična ulja (benzen. Sintetski plin (plinovito gorivo) dobiveno polukoksiranjem kamenog ili smeđeg ugljena.08 inča). Sintetsko tekuće gorivo (benzin. koja je dobivena jednom operacijom (jednim radnim ciklusom) tijekom potpunog rasplinjavanja kamenog ugljena ili lignita u generatorima posebne konstrukcije za tu svrhu. v.

obalni pojas. valova. bitumena. very fine sand. onlap. Britaniji su granice veličine čestica definirane od 1/20 i 1/10 mm. oblutica. Obalna ravnica je obično pojas nedavno progradiranog ili izdignutog morskog dna ili šelfa (na primjer. cobblestone. coastal beach – žal. v.5 do 10 inča. ali presijeca uske zaljeve (rukavce) i ušća rijeka. (1) Opći termin koji se primjenjuje za označavanje različitih mikroskopskih vapnenih strukturnih elemenata ili pločica nalik dugmetu s mnogo različitih oblika. coast shelf – obalni šelf. grubozrnasti. roundstone. 1b. Koji se odnosi na obalu.5 do 1 mm (od 500 do 1000 mikrometara). papira ili plastike. Konsolidirana (cementirana) stijena koja se sastoji uglavnom od oblutaka. 10 po američkom standardu) do 4. (a) Fragment stijene veći od valutice (v. potopljena obalna ravnica. (2) nivo obale. fine sand. coating – obloga. bould