You are on page 1of 1372

Motor şi periferice

INJECŢIE DIESEL INJECŢIE BENZINĂ

IULIE 2005
"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.

EDITION ROUMAINE
Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault s.a.s. Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scrisă şi prealabilă din partea Renault s.a.s.

Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale".

© Renault s.a.s. 2005

Motor şi Periferice
Cuprins
Pagina Pagina

13B INJECŢIE DIESEL
Injecţie EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D Prefaţă Fişă de diagnosticare Instrucţiuni de curăţenie Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Configurări şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabel recapitulativ stări Interpretare stări Tabel recapitulativ parametri Interpretare parametri Tabel recapitulativ comenzi Interpretare comenzi Efecte client Diagramă arbore de localizare pene Test Injecţie EDC16 Nr. program: C1 Nr. Vdiag: 08, 10, 14 Prefaţă Fişă de diagnosticare Instrucţiuni de curăţenie Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabel recapitulativ stări Interpretare stări Tabel recapitulativ parametri Tabel recapitulativ comenzi Interpretare comenzi Efecte client Diagramă arbore de localizare pene Test

INJECŢIE DIESEL
Injecţie EDC16CP33 Nr. program: C4 Nr. Vdiag: 04 Prefaţă Fişă de diagnosticare Instrucţiuni de curăţenie Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Configurări şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabel recapitulativ stări Interpretare stări Tabel recapitulativ parametri Interpretare parametri Tabel recapitulativ comenzi Interpretare comenzi Efecte client Diagramă arbore de localizare pene Test Glosar

13B-1 13B-6 13B-8 13B-10 13B-17 13B-20 13B-23 13B-25 13B-28 13B-120 13B-154 13B-155 13B-172 13B-174 13B-177 13B-178 13B-195 13B-196 13B-210

13B-1 13B-6 13B-8 13B-10 13B-18 13B-21 13B-24 13B-25 13B-29 13B-160 13B-204 13B-205 13B-224 13B-226 13B-234 13B-235 13B-265 13B-266 13B-278 13B-291

13B-1 13B-6 13B-8 13B-10 13B-18 13B-20 13B-23 13B-27 13B-129 13B-173 13B-174 13B-199 13B-202 13B-204 13B-225 13B-226 13B-234

Motor şi Periferice
Cuprins
Pagina

17B INJECŢIE BENZINĂ
Injecţie Sagem 3000 Nr. program: AC52 Nr. Vdiag: 08 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Configurări şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabel recapitulativ stări Interpretare stări Tabel recapitulativ parametri Interpretare parametri Tabel recapitulativ comenzi Interpretare comenzi Efecte client Diagramă arbore de localizare pene Injecţie MOTRONIC ME7 4.6 Nr. program: 13 Nr. Vdiag: 04 Prefaţă Fişă de diagnosticare Funcţionare sistem Alocare pini calculator Înlocuire organe Configurări şi programări Tabel recapitulativ defecte Interpretare defecte Control conformitate Tabel recapitulativ stări Interpretare stări Tabel recapitulativ parametri Interpretare parametri Tabel recapitulativ comenzi Interpretare comenzi Efecte client Diagramă arbore de localizare pene

17B-1 17B-6 17B-8 17B-22 17B-25 17B-27 17B-29 17B-34 17B-105 17B-143 17B-145 17B-163 17B-165 17B-173 17B-174 17B-180 17B-181

17B-1 17B-6 17B-8 17B-11 17B-14 17B-15 17B-16 17B-19 17B-87 17B-113 17B-115 17B-123 17B-125 17B-128 17B-129 17B-135 17B-136

ABREVIERI

ABREVIERI ABS ALP DC ÎC CVA CVM CVS CAN AC CD DA DAE DVD DTC EGR ESP GMV GNU GPL ÎLE MAG MIG MR NT OBD SER SSPP FÎLE TM UCH UPC UCT/P UÎLE VIN

TITLU ABREVIERE Antiblocare roţi Diagramă arbore de localizare pene După contact Înainte de contact Cutie de viteze automată Cutie de viteze mecanică Cutie de viteze secvenţială Reţea zonală de control Aer condiţionat Compact disc Direcţie asistată (hidraulică) Direcţie asistată electrică Disc video digital Diagnosticare trouble cod Recirculare gaze de eşapament (exhaust gaz recycling) Control dinamic traiectorie (Electronic stability program) Grup motoventilator Gaz natural urban Gaz petrol lichefiat Înaltă limită elastică Metal activ gaz (pentru sudare pe oţel) Metal inert gaz (pentru sudare pe aluminiu) Manual de reparaţie Notă tehnică Diagnosticare la bord Sudură electrică de rezistenţă Sistem de supraveghere presiune pneuri Foarte înaltă limită elastică Timp de manoperă Unitate centrală habitaclu Unitate de protecţie şi de comutaţie Unitate de control trapă/pavilion Ultra înaltă limită elastică Număr identificare vehicul

113B
EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Prefaţă

13B

1. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul: LAGUNA II faza 2 Funcţie aferentă: Injecţie diesel Nume calculator: BOSCH EDC15C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D 2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), Dialogys. Scheme Electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM), hârtie. Tip testere de diagnosticare – CLIP + sondă CAN Tip scule şi dispozitive indispensabile Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru Elé. 1674 Elé. 1590 Elé. 1681 3. REAMINTIRI Demers Pentru a economisi energia, UCH vehicul întrerupe alimentarea + DC după 3 min. Pentru a diagnostica un calculator, este posibil să impuneţi + DC timp de 1 h aplicând următoarea procedură: – apăsaţi pe tasta de deblocare a cartelei, – introduceţi cartela în cititorul de cartelă, – apăsaţi pe butonul de pornire (întrerupere a modului "+ DC temporizat"), – apăsaţi mai mult de 5 s pe butonul de pornire până la clipirea rapidă a martorului luminos antidemaraj (4 Hz). Acest mod "+ DC impus" este activ pe o durată de 1 h. O apăsare pe butonul de pornire sau scoaterea cartelei din cititorul de cartelă întrerupe alimentarea + DC impus dar nu întrerupe temporizarea modului "+ DC impus". Atât timp cât ora nu s-a scurs, punerea + DC relansează alimentarea + DC impus pentru timpul rămas. Notă: Calculatoarele dreapta şi stânga ale becurilor cu xenon sunt alimentate în momentul aprinderii luminilor de întâlnire. Diagnosticarea lor nu este deci posibilă decât după punerea contactului în mod diagnosticare (+ după contact impus) şi aprinderea luminilor de întâlnire. Clip + sondă CAN Bornier legătură calculator Bornier universal

13B-EDC15-1

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Prefaţă

13B

Defecte Defectele sunt declarate prezente sau memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Pentru un defect prezent, aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. Pentru un defect memorat, notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile, pana este prezentă. Trataţi defectul. Dacă defectul nu este confirmat, verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului, – conectorii acestor linii (oxidare, pini îndoiţi etc..), – rezistenţa elementului detectat defect, – igiena firelor (izolare topită sau tăiată, frecări).

Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi stările şi parametrii care nu afişează defecte pe testerul de diagnosticare, atunci când nu sunt coerente. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului, – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor, în condiţiile controlului lor. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei, consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă.

Efecte client - Diagramă arbore de localizare pene Dacă, controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă, trataţi problema prin efecte client. Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare

13B-EDC15-2

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Prefaţă

13B

4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE Realizaţi o prediagnosticare a sistemului* * Verificaţi încărcarea bateriei, starea corespunzătoare a siguranţelor şi nivelul în rezervor.

Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică)

Branşaţi CLIP

Dialog cu calculatorul?

nu Consultaţi ALP nr. 1

da Citire defecte

Existenţă defecte

nu

Control conformitate

da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată

Tratare defecte memorate

da Utilizaţi ALP-urile (Diagrame arbore de localizare pene)

Simptomul persistă

nu

Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată

da

da Contactaţi Techline cu Fişa de diagnosticare completată

13B-EDC15-3

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Prefaţă

13B

4. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare) Control cablaje Dificultăţi de diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime, pentru un moment, originea unei defecţiuni. Măsurările electrice ale tensiunilor, ale rezistenţelor şi ale izolărilor sunt în general corecte, mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat).

Control vizual Căutaţi agresiuni, sub capotă motor şi în habitaclu. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor, al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. Căutaţi urme de oxidare.

Control tactil În timpul manipulării cablajelor, utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor, de la "memorat" spre "prezent". Asiguraţi-vă ca, conectorii să fie corect blocaţi. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. Răsuciţi fasciculul de cabluri. Dacă intervine o schimbare de stare, încercaţi să localizaţi originea incidentului.

Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor sau langhetelor în momentul branşării. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit.

Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete, apoi secţiune cu secţiune. Căutaţi un scurtcircuit la masă, la + 12 V sau cu un alt fir. Dacă un defect este detectat, realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului.

13B-EDC15-4

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Prefaţă

13B

5. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. FIŞA DE DIAGNOSTICARE, care trebuie documentată în cursul diagnosticării, permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul.

ATENŢIE!

ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND O DIAGNOSTICARE ESTE EFECTUATĂ Această fişă este solicitată sistematic: q la solicitările de asistenţă tehnică la techline, q pentru solicitările de aprobare, la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie, q pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei, şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate.

6. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagube materiale sau umane: – verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină redusă, – utilizaţi testerele adecvate.

7. INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢENIE DE RESPECTAT OBLIGATORIU ÎN MOMENTUL UNEI INTERVENŢII ASUPRA SISTEMULUI DE INJECŢIE DIRECTĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE Riscuri legate de poluare Sistemul este foarte sensibil la poluare. Riscurile induse prin introducerea poluării sunt: – deteriorarea sau distrugerea sistemului de injecţie de înaltă presiune şi a motorului, – griparea sau neetanşeitatea unui element. Toate intervenţiile service trebuie realizate în condiţii foarte bune de curăţenie. A avea realizată o operaţie în condiţii foarte bune de curăţenie înseamnă că nici o impuritate (particule de câţiva microni) nu a pătruns în sistem în cursul demontării acestuia sau în circuite prin racordurile de carburant. Principiile de curăţenie trebuie să se aplice de la filtru şi până la injectoare.

13B-EDC15-5

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie
Listă piese sub supraveghere: Calculator
q

Pagina 1 / 2

Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0

q

Resentiment client
579 Nu porneşte - pană 570 Oprire bruscă - pornire dificilă la rece Ralanti - turaţie instabilă Zgomot anormal, vibraţii 571 Oprire bruscă - pornire dificilă la cald Întreruperi - mers bruscat Fum - miros eşapament

586 573 569

Pornire dificilă Lipsă de putere Pornire dificilă

572 520

574 576

Altele
q

Precizările dumneavoastră:

Condiţii de apariţie a resentimentului client
001 002 003 004 La rece La cald La oprire Prin intermitenţă Precizările dumneavoastră: 005 006 007 În rulare La schimbarea vitezelor În accelerare 008 009 010 În decelerare Pană subită Degradare progresivă

Altele
q

Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată

Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare:

Manual de Reparaţie

Notă Tehnică

Diagnosticare asistată

Schemă electrică utilizată Nr. Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 01 Fişă de Diagnosticare

pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE
Sistem: Injecţie
q

Pagina 2 / 2

Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem

Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. calibrare VDIAG
q

Defecte identificate cu testerul de diagnosticare
Nr. defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare

q

Context defect în momentul apariţiei sale
Nr. stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate

q

Informaţii specifice sistemului

Descriere:

q

Informaţii complementare

Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră:

FD 01 Fişă de Diagnosticare

pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat - pagină de imprimat sau de fotocopiat

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Instrucţiuni de curăţenie

13B

I - RISCURI LEGATE DE POLUARE Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune este foarte sensibil la poluare. Riscurile induse prin introducerea poluării sunt: – deteriorarea sau distrugerea sistemului de injecţie de înaltă presiune, – griparea unui element, – neetanşeitatea unui element. Toate intervenţiile service trebuie realizate în condiţii foarte bune de curăţenie. A avea realizată o operaţie în bune condiţii de curăţenie înseamnă că nici o impuritate (particulă de câţiva microni) nu a pătruns în sistem în cursul demontării sale. Principiile de curăţenie trebuie să se aplice de la filtru şi până la injectoare. Care sunt elementele care poluează? – aşchiile metalice sau plastice, – vopseaua, – fibrele: – de carton, – de pensulă, – de hârtie, – de îmbrăcăminte, – de lavetă, – corpurile străine cum sunt firele de păr, – aerul ambiant – etc. ATENŢIE Este interzis să curăţaţi motorul cu curăţitorul de înaltă presiune existând riscul să deterioraţi conectica. În plus, umiditatea poate stagna în conectori şi poate crea probleme de legături electrice.

II - INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTE DE ORICE INTERVENŢIE ATENŢIE Înainte de orice intervenţie asupra sistemului de injecţie de înaltă presiune, protejaţi: – curelele de accesorii şi de distribuţie, – accesoriile electrice (demaror, alternator, pompă direcţie asistată electrică), – suprafaţa volantului motor, pentru a evita orice scurgere de motorină pe discul de ambreiaj. Echipaţi-vă cu buşoane pentru racordurile de deschis (colecţie de buşoane vândută la Magazinul de Piese de Schimb). Buşoanele sunt de unică folosinţă. După utilizare, buşoanele trebuie să fie aruncate (odată utilizate, ele sunt murdărite, o curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile). Buşoanele neutilizate trebuie să fie aruncate.

13B-EDC15-8

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Instrucţiuni de curăţenie

13B

Echipaţi-vă cu pungi din plastic care se închid de mai multe ori ermetic, pentru stocarea pieselor care vor fi demontate. Există riscuri mai mici ca piesele astfel stocate să fie supuse impurităţilor. Pungile sunt de unică folosinţă; odată utilizate, ele trebuie să fie aruncate. Echipaţi-vă cu lavete fine de curăţare care nu se scămoşează (referinţe lavete fine 77 11 211 707). Utilizarea cârpei sau hârtiei clasice este interzisă. De fapt, acestea se scămoşează şi pot polua circuitul de carburant. Fiecare lavetă nu poate fi utilizată decât o singură dată. Utilizaţi produs de curăţare nou în momentul fiecărei intervenţii (un produs de curăţare uzat conţine impurităţi). Vărsaţi-l într-un recipient care nu conţine impurităţi. Utilizaţi în momentul fiecărei intervenţii, o pensulă curată şi în bună stare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii). Curăţaţi racordurile de deschis cu ajutorul pensulei şi cu produs de curăţare. Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive, banc de montaj, precum şi piesele, racordurile şi zonele sistemului de injecţie). Verificaţi să nu rămână peri din pensulă. Spălaţi-vă pe mâini înainte şi pe durata intervenţiei dacă este necesar. În momentul utilizării mănuşilor de protecţie şi pentru a evita orice poluare, acoperiţi mănuşile din piele cu mănuşi din latex.

III - INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎN TIMPUL INTERVENŢIEI De îndată ce circuitul este deschis, astupaţi obligatoriu deschiderile care pot să lase să pătrundă poluarea. Buşoanele de utilizat sunt disponibile la Magazinul de Piese de Schimb. Buşoanele nu trebuie în nici un caz să fie reutilizate. Închideţi punga din plastic ermetic, chiar dacă trebuie să o deschideţi la puţin timp după aceea. Aerul ambiant este vector de poluare. Orice element al sistemului de injecţie demontat trebuie, după ce a fost astupat, să fie depozitat într-un sac din plastic ermetic. După deschiderea circuitului, utilizarea pensulei, a produsului de curăţare, a dispozitivului de suflat aer comprimat, a periei cu tijă pentru cavităţi, a cârpei clasice este strict interzisă. În fapt, aceste elemente sunt susceptibile de a favoriza pătrunderea impurităţilor în sistem. În caz de înlocuire a unui element cu unul nou, nu despachetaţi noul component decât în momentul montării sale pe vehicul.

13B-EDC15-9

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Funcţionare sistem

13B

Sinoptica sistemului Sistemul de injecţie de înaltă presiune are drept scop să transmită motorului o cantitate precisă de motorină la un moment determinat. Este echipat cu un calculator cu 112 pini marca BOSCH şi tip EDC15C13. Sistemul se compune din: – o pară de amorsare, – un filtru de motorină, – o pompă de înaltă presiune, – o electrovană fixată pe pompă care reglează presiunea înaltă, – o rampă de injecţie, – un senzor de presiune carburant, – patru injectoare electromagnetice, – un senzor de temperatură motorină, – un senzor de temperatură apă, – un senzor de temperatură aer amonte, – un senzor de referinţă cilindru, – un senzor de turaţie motor, – un senzor de presiune de supraalimentare, – o electrovană de reciclare gaze de eşapament, – un potenţiometru al pedalei de acceleraţie, – un senzor de presiune atmosferică integrat în calculatorul de injecţie, – un debitmetru, – o electrovană de limitare a supraalimentării, – o electrovană volet înăbuşitor. Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune "Common rail" funcţionează în mod secvenţial (bazat pe funcţionarea injecţiei multipunct pentru motoarele pe benzină). Acest sistem de injecţie permite, graţie procedeului de preinjecţie, să se reducă zgomotele de funcţionare, să se diminueze cantitatea de particule şi de gaze poluante şi să se furnizeze de la turaţii inferioare, un cuplu motor important. Pompa de înaltă presiune generează presiunea înaltă pe care o dirijează către rampa de injecţie. Actuatorul situat pe pompă controlează cantitatea de motorină furnizată în funcţie de solicitarea determinată de calculator. Rampa alimentează fiecare injector printr-o conductă din oţel.

13B-EDC15-10

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Funcţionare sistem

13B

a) Calculatorul: Determină valoarea de presiune a injecţiei necesară bunei funcţionări a motorului, apoi pilotează regulatorul de presiune. Verifică ca valoarea de presiune să fie corectă analizând valoarea transmisă de senzorul de presiune situat pe rampă. Determină timpul de injecţie necesar pentru a furniza cantitatea corespunzătoare de motorină şi momentul în care trebuie să înceapă injecţia. Pilotează electric şi individual fiecare injector după ce a determinat aceste două valori. Debitul injectat motorului este determinat în funcţie de: – durata pilotării injectorului, – presiunea rampei (reglată de calculator), – viteza de deschidere şi de închidere a injectorului, – cursa acului (determinată după o constantă pentru un tip de injector), – debitul hidraulic nominal al injectorului (unic pentru fiecare injector). Calculatorul gestionează: – reglarea ralanti-ului, – debitul gazului de eşapament reinjectat admisiei, – controlul alimentării cu carburant (avans, debit şi presiune rampă), – comanda grupului motoventilator, – climatizarea (funcţia buclă rece), – funcţia regulator-limitator de viteză, – pilotarea pre-postîncălzire, – pilotarea martorilor luminoşi prin reţeaua multiplex. Pompa de înaltă presiune este alimentată la o presiune joasă de o pompă auxiliară anti dezamorsare pompă de alimentare integrată (pompă de transfer). Ea alimentează rampa a cărei presiune este controlată pentru încărcare de actuatorul de debit şi pentru descărcare de valvele injectoarelor. Căderile de presiune pot fi astfel compensate. Actuatorul de debit permite pompei de înaltă presiune să nu furnizeze decât cantitatea de motorină necesară pentru a menţine presiunea în rampă. Datorită acestui element, generarea de căldură este minimizată şi randamentul motorului este ameliorat. Pentru a descărca rampa utilizând valvele injectoarelor, valvele sunt pilotate cu mici impulsuri electrice: – suficient de mici pentru a nu deschide injectorul (trecerea prin circuitul de retur provenind din injectoare), – suficient de lungi pentru a deschide valvele şi a descărca rampa.

13B-EDC15-11

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Funcţionare sistem

13B

b) Legătură multiplex între diferitele calculatoare ale vehiculului. Sistemul electronic care echipează acest vehicul este multiplex. Acesta permite dialogul între diferitele calculatoare ale vehiculului. De aceea: – aprinderea martorilor luminoşi defecte pe tabloul de bord se face prin reţeaua multiplex, – identificarea defectelor vehiculului se face prin reţeaua multiplex, – suprimare a senzorului viteză vehicul pe cutia de viteze. Informaţia viteză vehicul de pe tabloul de bord este transmisă de calculatorul ABS prin legătură filară, apoi emisă pe reţeaua multiplex de tabloul de bord. Principalii utilizatori ai informaţiei viteze vehicul sunt calculatorul de injecţie şi calculatorul airbag-ului. Unele vehicule adoptă un senzor de detectare a apei din motorină, situat în filtru. În caz de prezenţă a apei în motorină, martorul luminos oranj "injecţie şi pre-postîncălzire" se aprinde. IMPORTANT Motorul nu trebuie să funcţioneze cu: – Motorină care conţine mai mult de 10% diesteri, – Benzină chiar în cantitate infimă. Sistemul poate injecta în motor motorina până la o presiune de 1350 bari. Verificaţi înainte de fiecare intervenţie ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune iar temperatura carburantului să nu fie prea ridicată. În momentul fiecărei intervenţii asupra sistemului de injecţie de înaltă presiune, respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi securitate enunţate în acest document. Este interzis să demontaţi interiorul pompei şi al injectoarelor. Numai actuatorul de debit, senzorul de temperatură motorină şi venturi pot fi înlocuite. Din motive de securitate, este strict interzis să slăbiţi un racord al conductei de înaltă presiune atunci când motorul este pornit. Este interzis, pentru problemele de poluare a circuitului, să demontaţi senzorul de presiune al rampei de carburant. În caz de defecţiune a senzorului de presiune, este necesar să înlocuiţi senzorul de presiune, rampa şi conductele de înaltă presiune. Este strict interzis să demontaţi orice fulie a pompei de injecţie care are numărul 070 575. În caz de înlocuire a pompei, înlocuiţi fulia. Este interzis să alimentaţi direct la + 12 V orice component al sistemului. Decalaminarea şi curăţarea cu ultrasunete sunt interzise. Nu porniţi niciodată motorul fără ca bateria să fie corect rebranşată. Deconectaţi calculatorul de injecţie în timpul sudărilor pe vehicul.

13B-EDC15-12

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Funcţionare sistem

13B

c) Funcţii găzduite: Asistenţă la gestionare climatizare: În cazul modelelor climatizate, sistemul EDC15 oferă posibilitatea să dezactivaţi aerul condiţionat prin UCH, în anumite condiţii de utilizare: – întrerupere voluntară de către şofer, – în cursul fazelor de pornire, – în caz de supraîncălzire (pentru a reduce puterea de furnizat de către motor), – atunci când turaţia este menţinută la un nivel foarte ridicat (protecţia compresorului), – în cursul fazelor tranzitorii (cum sunt apăsările puternice pe acceleraţie pentru depăşire, protecţie împotriva opririlor bruşte ale motorului şi pornire). Aceste condiţii nu sunt luate în calcul decât atunci când nu se produc în mod repetat, pentru a evita instabilităţile sistemului (dezactivări accidentale), – când apar anumite erori.

Gestionare climatizare în buclă rece: Climatizarea este de tip buclă rece, gestionarea sa este împărţită între mai multe calculatoare. Calculatorul de injecţie este însărcinat să: – autorizeze solicitarea de aer rece în funcţie: de presiunea fluidului refrigerent, de temperatura apei motor şi de turaţia motorului, – calculeze puterea absorbită de compresor în funcţie de presiunea fluidului refrigerent, – solicite pilotarea GMV, în funcţie de viteza vehiculului, de presiunea fluidului refrigerent şi de temperatura apei motor. Şoferul va solicita pornirea climatizării prin selectorul de ventilare cuplat la un întrerupător. Această solicitare de aer rece este autorizată sau nu în funcţie de presiunea măsurată. Dacă această presiune este în afara limitelor de funcţionare, strategia buclă rece nu este activată. Autorizarea aerului condiţionat este dată de calculatorul de injecţie 2 până la 8 s după pornirea motorului. Anclanşarea compresorului este interzisă în funcţie de condiţiile de mai jos. Turaţie motor mai mică de 3000 ± 100 rot/min mai mică de 2250 ± 100 rot/min mai mică de 675 ± 50 rot/min Viteză vehicul mai mică de 110 ± 2 km/h mai mică de 20 ± 3 km/h ... Cutie pedală de acceleraţie schimbare considerabilă de poziţie (variaţie rapidă) poziţie mai mare de 46 ± 2% ridicare picior

Gestionare Termoplonjoane: Pentru a ameliora pornirea la rece, vehiculul este echipat cu termoplonjoane. Aceste termoplonjoane sunt gestionate şi comandate de UCH. Calculatorul de injecţie autorizează sau nu pilotarea termoplonjoanelor în funcţie de fazele de funcţionare şi necesarul de putere a motorului. Numărul de termoplonjoane maxim care poate fi pilotat este de trei, pilotările lor depind esenţial de temperatura apei şi de temperatura aerului.

13B-EDC15-13

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Funcţionare sistem

13B

Gestionare regulator/limitator de viteză: Funcţia de reglare viteză vehicul permite atunci când este activată să se menţină viteza vehiculului la o valoare selectată şi aceasta oricare ar fi condiţiile de rulare întâlnite. Şoferul poate cu ajutorul butoanelor de control, să mărească sau să reducă viteza vehiculului. Dacă şoferul doreşte să depăşească viteza prestabilită, el poate: – să apese pe pedala de acceleraţie şi să depăşească viteza prestabilită (vehiculul va relua viteza prestabilită iniţială o dată ce şoferul eliberează pedala), – să apese pe butoanele de comandă a sistemului. Funcţia de reglare a vitezei poate fi deselectată fie prin: – butoanele de comandă a sistemului, – dezactivarea comutatorului regulator de viteză, – detectarea de evenimente sistem ca de exemplu apăsarea pe pedala de frână sau de ambreiaj, – detectarea de erori sistem ca de exemplu viteza incoerentă a vehiculului. Funcţia de reglare poate fi în egală măsură inhibată temporar dacă şoferul doreşte să mărească viteza printr-o apăsare pe pedala de acceleraţie. Viteza de reglare va fi reluată atunci când şoferul va elibera pedala de acceleraţie. Vehiculul va încerca atunci să restabilească viteza prestabilită cu ajutorul unei rampe de viteză controlate. Este posibil să reactivaţi controlul vitezei vehiculului şi să reluaţi ultima viteză prestabilită în urma unei dezactivări (alimentare calculator neîntreruptă). Funcţia de limitare viteză vehicul permite atunci când este activată (cu ajutorul comutatorului de selectare) să limiteze viteza vehiculului la o valoare prestabilită. Şoferul controlează de obicei vehiculul cu ajutorul pedalei de acceleraţie până la viteza prestabilită. Dacă încearcă să depăşească această viteză, sistemul nu ţine cont de solicitarea pedalei şi controlează viteza vehiculului aşa cum ar face-o regulatorul de viteză vehicul cu condiţia de a menţine pedala de acceleraţie suficient apăsată. Ca şi pentru regulatorul de viteză este posibil să modificaţi viteza prestabilită cu ajutorul butoanelor de control fie prin apăsare impulsionată, fie prin apăsare continuă. Din motive de securitate, este posibil să depăşiţi viteza prestabilită apăsând pe pedala de acceleraţie pentru a depăşi o valoare limită a poziţiei pedalei. Controlul se efectuează atunci în totalitate cu ajutorul acesteia din urmă până când viteza vehiculului coboară din nou sub viteza prestabilită, limitarea redevenind activă. Dacă şoferul doreşte să depăşească viteza prestabilită, el poate: – să depăşească "punctul dur" al pedalei de acceleraţie, – să mărească printr-o apăsare scurtă sau lungă viteza prestabilită. Funcţia de limitare a vitezei poate fi deselectată fie prin: – butoanele de comandă a sistemului, – dezactivarea comutatorului limitator de viteză, – detectarea de evenimente sistem ca de exemplu apăsarea pe pedala de frână sau de ambreiaj, – detectarea de erori sistem precum viteza incoerentă a vehiculului.

13B-EDC15-14

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Funcţionare sistem

13B

Gestionare recirculare gaze de eşapament: Sistemul de recirculare a gazelor de eşapament este compus dintr-o vană EGR. Acest sistem integrează un potenţiometru care recopiază poziţia vanei. Vana EGR este controlată în buclă închisă prin evoluţia debitului de aer măsurată cu debitmetrul. Potenţiometrul este utilizat pentru diagnosticarea poziţiei vanei EGR.

Gestionare martori luminoşi: Afişare pe tabloul de bord Calculatorul gestionează afişarea pe tabloul de bord a anumitor informaţii cu privire la funcţionarea motorului. Aceasta se referă la cinci funcţii: – martorul luminos pre-postîncălzire, – martorul luminos pentru temperatură apă, – martorul luminos defect gravitate 1 (defect non critic), – martorul luminos defect gravitate 2 (oprire de urgenţă), – martor luminos OBD al E.O.B.D. (Diagnosticare La Bord Europeană). Aceste cinci funcţii sunt reprezentate prin 3 martori luminoşi şi/sau prin mesaje transmise de calculatorul de bord.

Martor luminos pre-postîncălzire / defect non critic "SERVICE" oranj (gravitate 1) Acest martor luminos este utilizat totodată drept martor luminos de funcţionare şi indicator de defect al sistemului: – Iluminare continuă la + După contact: Indică preîncălzirea bujiilor. – Iluminare continuă însoţită de mesajul "injecţie de controlat": Indică un defect de gravitate 1 (Implică o funcţionare în mod degradare treptată a sistemului de injecţie). Utilizatorul trebuie să efectueze reparaţiile cât mai repede posibil.

Martor luminos temperatură apă / oprire de urgenţă "STOP" roşu (gravitate 2) Acest martor luminos este utilizat totodată drept martor luminos de funcţionare şi indicator de defect al sistemului. Acesta se aprinde timp de 3 s la punerea contactului (procedură automată de test gestionată de tabloul de bord): – Iluminare continuă: Indică o supraîncălzire a motorului (şoferul este liber să oprească sau nu vehiculul). – Iluminare continuă însoţită de mesajul "injecţie defectă": Indică o problemă de gravitate 2 (În acest caz, injecţia este automat întreruptă după câteva secunde). Utilizatorul trebuie să efectueze reparaţiile cât mai repede posibil. Martor luminos "ORANJ" de exces de poluare "OBD" Simbolizat printr-un motor, se aprinde la punerea contactului timp de aproximativ 3 s. Acest martor luminos se va aprinde dacă sistemul prezintă unul sau mai multe defecte OBD. Acest martor luminos este utilizat pentru a alerta şoferul asupra existenţei de defecte injecţie care antrenează o poluare excesivă sau dacă sistemul EOBD este dezactivat. Calculatorul de injecţie face o solicitare de aprindere a martorului luminos OBD pentru defect prezent exclusiv după trei cicluri de rulaj succesive. Controlul vizual de 3 s la punerea contactului (procedură automată de test gestionată de tabloul de bord) este efectuat de calculatorul de injecţie.

13B-EDC15-15

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Funcţionare sistem

13B

Gestionare EOBD: Sistemul OBD (Diagnosticare la Bord) permite să detectaţi pene care au impact asupra depoluării vehiculului (depăşire a normelor de depoluare OBD EURO IV). Acest sistem trebuie să fie activ pe durata întregii vieţi a vehiculului.

1. Condiţii de apariţie a unui defect OBD Un defect OBD va fi detectat după 3 cicluri de rulare şi următorii parametri vor fi înregistraţi în calculator: – sarcină motor, – viteză vehicul, – temperatură aer, – temperatură apă, – presiune de supraalimentare, – presiune rampă, – debit de aer, – distanţă parcursă în Km de vehicul după activarea martorului luminos "OBD". El va permite şoferului să ştie că vehiculul său prezintă un defect direct legat de poluare.

2. Defecte sistem identificate de OBD Numai câteva defecte sunt identificate de sistemul OBD: – DF038 "Calculator". – DF040 "Circuit injector cilindru 1" exclusiv 2.DEF. – DF041 "Circuit injector cilindru 2" exclusiv 2.DEF. – DF042 "Circuit injector cilindru 3" exclusiv 2.DEF. – DF043 "Circuit injector cilindru 4" exclusiv 2.DEF. – DF209 "Circuit senzor poziţie vană EGR". Anumite reparaţii necesită programări pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a anumitor organe motoare. Urmaţi procedurile de programare (consultaţi "Înlocuire organe"), în cazul unei înlocuiri a vanei de recirculare a gazelor de eşapament sau a unui injector.

3. Condiţii de ştergere a unui defect OBD Ştergerea unui defect OBD se efectuează în mai multe faze. Defectul prezent pe testerul de diagnosticare nu va deveni memorat (în urma unei reparaţii) decât după 3 rulaje cu vehiculul. Martorul luminos OBD nu se va stinge decât după aceste 3 rulaje. Aprinderea martorului luminos pe tabloul de bord nu semnifică în toate cazurile că sistemul prezintă un defect. Pentru ca defectul OBD şi ca parametrii de apariţie să fie şterşi din calculator, sistemul are nevoie de 40 cicluri de încălzire motor. Un ciclu de încălzire motor este un ciclu de rulare în care: ° – temperatura apei motor atinge cel puţin 71,1°C ° – temperatura apei motor a variat cu 22,2°C în raport cu temperatura de pornire a motorului. Dacă una din aceste condiţii nu este îndeplinită, defectul OBD va fi în continuare prezent sau memorat în calculatorul de injecţie.

13B-EDC15-16

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Alocare pini calculator

13B

Conector negru A, cu 32 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 Denumire Semnal reţea CAN H Semnal viteză vehicul Neutilizat Neutilizat Semnal reţea CAN L Intrare manetă regulator de viteză Semnal prezenţă apă în motorină Intrare contact stop Masă potenţiometru de sarcină 2 Semnal potenţiometru de sarcină 2 Neutilizat Intrare contact ambreiaj (EXCEPTÂND CVA) Masă potenţiometru de sarcină 1 Semnal potenţiometru de sarcină 1 Neutilizat Comandă regulator de viteză (pornit/ oprit) Neutilizat Neutilizat Alimentare potenţiometru de sarcină 2 Comandă limitator viteză (pornit/oprit) Neutilizat Diagnosticare linie K Alimentare potenţiometru de sarcină 1 Comandă programare regulator de viteză G3 G4 H1 H2 H3 H4 Pin G1 G2 Denumire Comandă releu termoplonjoane nr. 3 Comandă releu grup motoventilator viteză mare Neutilizat Neutilizat Comandă releu termoplonjoane nr. 1 Comandă releu grup motoventilator viteză mică Neutilizat Neutilizat

13B-EDC15-17

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Alocare pini calculator

13B

Conector maro B, cu 48 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 Denumire Alimentare + după contact Alimentare debitmetru de aer Semnal debitmetru de aer Masă debitmetru de aer Semnal CAN L motor (CU CVA) Alimentare senzor presiune de supraalimentare Semnal senzor presiune de supraalimentare Masă senzor presiune de supraalimentare Semnal senzor turaţie Alimentare senzor presiune rampă Semnal senzor presiune rampă Masă senzor presiune rampă Semnal senzor turaţie Alimentare potenţiometru poziţie EGR Semnal potenţiometru poziţie EGR Masă potenţiometru poziţie EGR Neutilizat Alimentare senzor presiune freon Semnal senzor presiune freon Masă senzor presiune freon Comandă releu alimentare principal Neutilizat Semnal senzor temperatură apă Masă senzor temperatură apă Comandă releu de preîncălzire Neutilizat Semnal senzor temperatură carburant Masă senzor temperatură carburant L3 L4 M1 M2 M3 M4 H3 H4 J1 J2 J3 J4 K1 K2 K3 K4 L1 L2 Pin H1 H2 Denumire Comandă releu termoplonjoane nr. 2 Semnal diagnosticare releu de preîncălzire Semnal senzor temperatură aer Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Semnal CAN H motor (CU CVA) Neutilizat Comandă electrovană reglare presiune carburant Comandă electrovană reglare presiune de supraalimentare Masă putere Masă putere Comandă electrovană EGR + baterie (după releu) + baterie (după releu) Masă putere

13B-EDC15-18

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Alocare pini calculator

13B

Conector gri C, cu 32 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 Denumire Comandă electrovană volet admisie Neutilizat Semnal senzor cilindru Neutilizat Neutilizat Neutilizat Masă senzor cilindru Neutilizat Comandă releu pompă de carburant (în funcţie de vehicul) Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Pin G1 G2 G3 G3 H1 H2 H3 H4 Denumire Alimentare injector 1 Alimentare injector 3 Comandă injector 1 Comandă injector 3 Alimentare injector 4 Alimentare injector 2 Comandă injector 4 Comandă injector 2

13B-EDC15-19

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Înlocuire organe

13B

ÎNLOCUIRE SAU REPROGRAMARE CALCULATOR Două etape sunt de respectat în caz de înlocuire sau de reprogramare a calculatorului: SC003 "Salvare date calculator" şi SC001 "Scriere date salvate". – SC003 este de utilizat înainte de înlocuirea sau reprogramarea calculatorului. Ea permite să salvaţi anumite date în testerul de diagnosticare pentru a putea să reconfiguraţi noul calculator* conform cu cel vechi. Datele salvate sunt: codurile injectoare, programarea EGR, opţiunile vehicul şi corectarea turaţiei de ralanti. – SC001 este de utilizat după înlocuirea sau programarea calculatorului. Ea permite să rescrieţi datele, (salvate prin comanda SC003), în noul calculator*. Dacă intrarea în comunicaţie cu calculatorul de înlocuit nu este posibilă: nici o salvare nu este realizabilă. După înlocuirea calculatorului, reconfiguraţi-l manual, în funcţie de echiparea sa sau parametrajul său, datorită comenzilor dedicate. SC002: Înregistrare coduri injectoare, CF028: Climatizare, CF030: Termoplonjoane, VP010: Scriere VIN. Programarea datelor vanei de recirculare a gazelor de eşapament se face automat de la 1a punere a contactului noului calculator*. * calculator nou sau care iese din reprogramare.

PROCEDURĂ
q Înainte de înlocuirea sau reprogramarea calculatorului: – Selectaţi SC003 "Salvare date calculator", – Dacă următorul mesaj apare: "un fişier de salvare există, doriţi să ştergeţi aceste date?":

(acest fişier corespunde cu ultima salvare efectuată pe tester) selectaţi "DA", Atunci când salvarea este efectuată, înlocuiţi calculatorul sau efectuaţi reprogramarea apoi treceţi la etapa următoare.
q După înlocuirea sau reprogramarea calculatorului: Selectaţi SC001 "Scriere date salvate".

Urmaţi instrucţiunile. Atunci când comanda este terminată, întrerupeţi contactul, Aşteptaţi clipirea martorului luminos antidemaraj (câteva secunde) şi repuneţi contactul, Intraţi în comunicaţie şi ştergeţi memoria defecte, Final procedură.

13B-EDC15-20

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Înlocuire organe

13B

ÎNLOCUIRE VANĂ DE RECIRCULARE GAZE DE EŞAPAMENT (vană EGR) După o înlocuire a vanei EGR, calculatorul trebuie să memoreze compensarea vanei noi (la 0 km), precum şi pe cea măsurată în momentul ultimei întreruperi a contactului (în fază de alimentare menţinută*), ceea ce corespunde unei închideri a vanei. Cu aceste date, calculatorul este capabil să detecteze o înfundare sau o blocare a vanei. În caz de înlocuire a vanei, trebuie deci să efectuaţi o ştergere a compensărilor din memorie (RZ002) pentru ca strategia să funcţioneze cu valoarea de compensare a vanei noi. Datele legate de această strategie sunt regrupate în subfuncţia "Antipoluare/OBD". – ET272: PROGRAMARE PRIMA COMPENSARE EGR = Efectuată sau neefectuată. – PR128: PRIMA COMPENSARE VANĂ EGR = 0,75 V < x < 1,5 V (dispersie la fabricaţie). – PR129: ULTIMA COMPENSARE VANĂ EGR > sau = PR128. – PR051: RECOPIERE POZIŢIE VANĂ EGR (foarte aproape de PR129, atunci când vana este închisă). Programările PR128 şi PR129 trebuie să fie şterse la fiecare schimbare a vanei de recirculare a gazelor de eşapament. Procedură de urmat după înlocuirea vanei de recirculare a gazelor de eşapament: Selectaţi meniul "ŞTERGERE". Utilizaţi comanda RZ002 "Indice de adaptare EGR" Notă: Atunci când comanda este terminată, subfuncţia "Antipoluare/OBD" afişează: ET272: neefectuată PR128 şi PR129 = 0,00 V PR051 = 0,75 V < x < 1,5 V

Când comanda este terminată, întrerupeţi contactul. Aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută*. Reiniţializarea compensării se efectuează automat din momentul următoarei puneri a contactului. Notă: Atunci când reiniţializarea este efectuată, subfuncţia "Antipoluare/OBD" afişează atunci: ET272: efectuată Final operaţie. 0,75 V < PR128 = PR129 = PR051 < 1,5 V

13B-EDC15-21

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Înlocuire organe

13B

* Clipire a martorului luminos antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului.

ÎNLOCUIRE INJECTOARE Notă: Codificarea "IMA" (corecţie individuală a injectorului) este o calibrare realizată în uzină pe fiecare injector pentru a ajusta debitul fiecăruia dintre aceştia într-o manieră precisă. Aceste valori de corectare sunt gravate pe corpul din Bachelită al fiecăruia dintre injectoare (6 caractere alfanumerice) şi introduse în calculatorul care poate ulterior să piloteze fiecare injector ţinând cont de propria lor dispersie la fabricaţie. După schimbarea unuia sau mai multor injectoare trebuie să introduceţi din nou codurile IMA. Sistemul poate fi parametrizat prin priza de diagnosticare cu ajutorul testerului de diagnosticare RENAULT CLIP. Pentru aceasta, identificaţi codul (codurile) "IMA" gravate pe corpul injectoarelor, şi introduceţi aceste coduri în calculator cu ajutorul comenzii SC002 "Înregistrare coduri injectoare", şi urmaţi instrucţiunile date de testerul de diagnosticare. ATENŢIE – Odată comanda terminată, întrerupeţi contactul şi ieşiţi din modul diagnosticare. – Aşteptaţi clipirea martorului luminos antidemaraj (câteva secunde) şi repuneţi contactul, – Intraţi din nou în mod diagnosticare. – Selectaţi funcţia "Identificare calculator" din ecranul principal. – Controlaţi ca, codurile injectoare introduse în calculator să corespundă celor identificate pe corpul injectoarelor. – Dacă, codurile nu corespund, reluaţi procedura comenzii SC002 "Înregistrare coduri injectoare". – Controlaţi apoi defectele sisteme, şi ştergeţi eventualele defecte memorate. – Dacă calculatorul nu prezintă defecte, final al operaţiei. – În caz contrar trataţi defectele prezente.

13B-EDC15-22

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Vdiag: 1D

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Configurări şi programări

13B

Tabel recapitulativ configuraţii disponibile

INSTRUCŢIUNI

Configuraţiile se efectuează pentru a configura calculatorul vehiculului în funcţie de opţiunile disponibile pe vehicul.

CF020:

Incrementare turaţie de ralanti Această configuraţie permite să măriţi turaţia de ralanti a motorului cu + 50 rot/min maxim, prin paliere de + 10 rot/min.

CF021:

Decrementare turaţie de ralanti Această configuraţie permite să reduceţi turaţia de ralanti a motorului cu - 50 rot/min maxim prin paliere de - 10 rot/min. ATENŢIE Această configuraţie poate să antreneze efecte clienţi dacă ea este utilizată necorespunzător.

ATENŢIE!

CF028:

Climatizare Această configuraţie serveşte să configuraţi calculatorul cu sau fără climatizare.

CF030:

Termoplonjoane Această configuraţie serveşte să configuraţi calculatorul pentru un vehicul neechipat cu termoplonjoane.

13B-EDC15-23

EDC15 C13 Nr. 13B-EDC15-24 . program: CB Nr. LC005: Tip cutie de viteze Manuală SAU Automată Această citire a configuraţiei indică dacă vehiculul este echipat cu o cutie de viteze manuală sau automată. LC065: Detector de apă în motorină CU SAU FĂRĂ Această citire a configuraţiei este direct legată de configuraţia vehiculului.Configurări şi programări 13B Tabel recapitulativ citiri configuraţii disponibile INSTRUCŢIUNI Citirile configuraţiei permit să verificaţi starea configuraţiilor efectuate. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . LC009: Climatizare CU SAU FĂRĂ Această citire a configuraţiei este direct legată de configuraţia CF028. LC056: Termoplonjoane CU SAU FĂRĂ Această citire a configuraţiei este direct legată de configuraţia CF030.

DEF 1.0 1.DEF - 13B-EDC15-25 .DEF 2.0 1.DEF 2.1/ 2.DEF CC.DEF 1.1/CO.0/CO.DEF 2.DEF - Defecte Absenţă aprindere martor luminos Aprindere martor luminos OBD DF001 Circuit senzor temperatură apă DF002 Circuit senzor temperatură aer DF017 Circuit de comandă cutie de preîncălzire DF037 Antidemaraj DF038 Calculator DF040 Circuit injector cilindru 1 DF041 Circuit injector cilindru 2 DF042 Circuit injector cilindru 3 DF043 Circuit injector cilindru 4 DF046 Tensiune baterie DF056 Circuit senzor debit de aer DF057 Circuit detector apă în motorină DF070 Circuit contactor ambreiaj DF098 Circuit senzor temperatură carburant DF176 Circuit GMV viteză mică DF186 Circuit bujii de preîncălzire CC.DEF 1.DEF/2. Martor luminos Martor luminos defect defect gravitate 2 gravitate 1 Coduri DTC în (Martor luminos (Martor luminos hexazecimal pentru pentru preîncălzire supraîncălzire roşu) oranj) 1801 1802 1816 183E 183F 182E 182F 1830 1831 182A 1806 188C 1829 1805 1817 1826 1.Tabel recapitulativ defecte 13B GESTIONARE MARTORI LUMINOŞI DEFECTE Gestionare aprindere martori luminoşi de pe tabloul de bord în funcţie de defectele indicate.DEF 2.DEF 1.0/CO.DEF CC.DEF CO.1/ 1. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF 2.DEF 1.DEF 2.DEF 1.0/CO.EDC15 C13 Nr.DEF/2.DEF 1.DEF 2.DEF 1. program: CB Nr.1 CC.DEF 2.1 CC.1/CO.0/CC.DEF 1.

DEF 2.1/ 1.DEF/2.DEF 13B-EDC15-26 .DEF/ 3.DEF - CO.0/CC.Tabel recapitulativ defecte 13B GESTIONARE MARTORI LUMINOŞI DEFECTE Gestionare aprindere martori luminoşi de pe tabloul de bord în funcţie de defectele indicate.DEF 1.1/ 1.DEF/2.DEF 2.0/CC. 2 senzori DF218 Microcontroler 1.DEF/2.0/CC.0/CC.DEF/2.0/CO. program: CB Nr. 1 senzori DF217 Tensiune de alimentare nr.DEF/4.DEF/4.DEF/4.DEF 1.EDC15 C13 Nr.DEF - - 1882 - - 1804 1803 1.DEF CO.DEF/2.1/ 1.DEF/ 3.DEF - 180C - 182B 1807 1880 180F 1810 1885 1.DEF CO.DEF/ 3. Martor luminos Martor luminos defect defect gravitate 2 gravitate 1 Coduri DTC în (Martor luminos (Martor luminos hexazecimal pentru pentru preîncălzire supraîncălzire roşu) oranj) 1809 1808 180A 180B 3.DEF/2.DEF 1.DEF/2.DEF/2.DEF/ 5.DEF 1.DEF CO.1/ 1.DEF CO.DEF 1.DEF 1.1/ 1.DEF - Defecte Absenţă aprindere martor luminos Aprindere martor luminos OBD DF192 Circuit senzor presiune carburant DF195 Coerenţă senzor arbore cu came/turaţie motor DF196 Circuit senzor pedală pistă 1 DF198 Circuit senzor pedală pistă 2 DF197 Informaţie presiune carburant DF199 Senzor presiune de supraalimentare DF200 Senzor presiune atmosferică DF209 Circuit senzor poziţie vană EGR DF210 Semnal cheie după contact DF213 Coerenţă informaţie semnal volant DF215 Convertizor analogic / numeric DF216 Tensiune de alimentare nr.DEF/2.1/ 4. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .0/CC.DEF CC.DEF 1.

DEF CC.1 1.1/CO. 1 DF241 Circuit actuator debit de carburant DF253 Debit la autotest după întrerupere contact DF276 Programare coduri injectoare DF301 Circuit de admisie aer DF325 Funcţie reciclare gaze de eşapament DF374 Calculator DF436 Detectare rateuri de combustie CC.EDC15 C13 Nr.DEF/2.DEF CO.DEF/2.DEF/2.DEF/4.DEF - Defecte Absenţă aprindere martor luminos Aprindere martor luminos OBD DF222 Releu principal DF225 Regulator de tensiune stabilizată DF226 Circuit volet de admisie DF228 Informaţii frâne DF232 Circuit senzor presiune fluid refrigerent DF234 Funcţie regulator / Limitator de viteză DF238 Circuit releu termoplonjoane nr.DEF/4.DEF/2. 1 DF239 Circuit releu termoplonjoane nr.DEF 1.DEF CC.DEF CC.DEF 1.1/CO.DEF/ 3.DEF/2.1/CO.DEF/2. Martor luminos Martor luminos defect defect gravitate 2 gravitate 1 Coduri DTC în (Martor luminos (Martor luminos hexazecimal pentru pentru preîncălzire supraîncălzire roşu) oranj) 1813 1888 1889 1828 181A 182C 1836 1835 1834 1822 183A 188B 1815 1814 1886 183B 1.DEF CC.1/CO. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .0 1.0 1.DEF CC.0 CC.DEF 1.1/CO.DEF/ 3.DEF 1.0 1. 2 DF240 Circuit releu termoplonjoane nr.DEF/2.1/CO.0 CC.Tabel recapitulativ defecte 13B GESTIONARE MARTORI LUMINOŞI DEFECTE Gestionare aprindere martori luminoşi de pe tabloul de bord în funcţie de defectele indicate. program: CB Nr.0 - - 13B-EDC15-27 .DEF/ 3.DEF/2.0/ 1.0 1.1/CO.

Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Controlaţi conectica senzorului de temperatură apă. conector B pin F3 Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . EDC15_V1D_DF001 13B-EDC15-28 .DEF: temperatură apă de funcţionare neatinsă 13B DF001 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat pentru CC. Reparaţi dacă este necesar. 1681 sau Elé.EDC15 C13 Nr.0 sau CO.1: Dacă defectul este declarat prezent în urma unei ştergeri a defectului şi a unei temporizări 1 min cu motorul pornit.0 INSTRUCŢIUNI Fără. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa nu este de: 2252 Ω ± 112 la + 25°C ° 811 Ω ± 39 la + 50°C ° 283 Ω ± 8 la + 80°C Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. Ştergeţi memoria defecte.1 : circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V 1. conector B pin F4 pin 3 conector senzor de temperatură apă pin 2 conector senzor de temperatură apă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.0 : scurtcircuit la masă CO. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ APĂ CC. Măsuraţi temperatura reală şi comparaţi-o cu cea afişată de tester. CC. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură apă între bornele 2 şi 3 ale conectorului său.

program: CB Nr. EDC15C13. Ştergeţi memoria defecte. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa nu este de: 2252 Ω ± 112 la + 25°C ° 811 Ω ± 39 la + 50°C ° 283 Ω ± 8 la + 80°C Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica senzorului de temperatură apă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B pin F3 Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură apă între bornele 2 şi 3 ale conectorului său. conector B pin F4 pin 3 conector senzor de temperatură apă pin 2 conector senzor de temperatură apă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.Interpretare defecte 13B DF001 CONTINUARE 1 CO. V1D 13B-EDC15-29 .1 INSTRUCŢIUNI Fără.

Dacă problema persistă. conector B pin F4 pin 2 conector senzor de temperatură apă Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: calculator motor.DEF INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector B pin F3 pin 3 conector senzor de temperatură apă Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. conector B pin F4 pin 2 conector senzor de temperatură apă calculator motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-30 . Reparaţi dacă este necesar. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B pin F3 pin 3 conector senzor de temperatură apă Efectuaţi intervenţiile necesare în cazul unei rezistenţe anormal de ridicate.Interpretare defecte 13B DF001 CONTINUARE 2 1. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program: CB Nr. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa nu este de: 2252 Ω ± 112 la + 25°C ° 811 Ω ± 39 la + 50°C ° 283 Ω ± 8 la + 80°C Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. Controlaţi conectica senzorului de temperatură apă. EDC15C13. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură apă între bornele 2 şi 3 ale conectorului său. Dacă este necesar. Particularităţi: Utilizaţi o sondă de temperatură "de atelier" pentru a compara valorile. Ştergeţi memoria defecte. – unei temporizări de 4 min cu motorul pornit. verificaţi funcţionarea corespunzătoare a termostatului. consultaţi manualul de reparaţie capitolul 19A. Controlaţi umplerea şi etanşeitatea circuitului de răcire. Efectuaţi reparaţiile necesare.

Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ AER CC.0 : scurtcircuit la masă CO. Ştergeţi memoria defecte. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1681 sau Elé. verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. conector B pin H3 pin 1 al conectorului debitmetrului de aer Verificaţi prezenţa a + 5 V pe pinul 3 al conectorului debitmetrului de aer. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură aer între pinii 1 şi 2 ai debitmetrului de aer: ° Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă rezistenţa nu este de: 3714 Ω ± 161 la + 10°C ° 2448 Ω ± 90 la + 20°C ° 1671 Ω ± 59 la + 30°C Cu debitmetrul debranşat.0 INSTRUCŢIUNI Fără. EDC15C13. CC. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . V1D EDC15_V1D_DF002 13B-EDC15-31 .1 : circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V 13B DF002 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma unei temporizări de 2 min cu motorul pornit. program: CB Nr. Controlaţi conectica debitmetrului de aer.EDC15 C13 Nr.

Ştergeţi memoria defecte. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură aer între pinii 1 şi 2 ai debitmetrului de aer: ° Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă rezistenţa nu este de: 3714 Ω ± 161 la + 10°C ° 2448 Ω ± 90 la + 20°C ° 1671 Ω ± 59 la + 30°C Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu + 12 V a următoarelor legături: Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF002 CONTINUARE CO. conector B pin A4 pin 2 conector debitmetru de aer DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. conector B pin H3 pin 1 conector debitmetru de aer Calculator motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica debitmetrului de aer. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. verificaţi conectorul debitmetrului de aer să fie corect branşat. EDC15C13. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-32 .DEF.0 sau 2. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.1 INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer" CO. Reparaţi dacă este necesar.

V1D EDC15_V1D_DF017 13B-EDC15-33 . înlocuiţi cutia de preîncălzire. Dacă problema persistă.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă 13B DF017 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma pilotării releului prin comanda AC037 "Releu de preîncălzire". Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar. 1681 sau Elé. conector B pin G1 pin 8 conector cutie de preîncălzire Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor. conector B pin H2 pin 9 conector cutie de preîncălzire Verificaţi prezenţa a + 12 V baterie pe pinul 3 al conectorului cutiei de preîncălzire. program: CB Nr.1 : scurtcircuit la + 12 V CO.Interpretare defecte CIRCUIT DE COMANDĂ CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE CC.1 INSTRUCŢIUNI Fără. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. conector B pin G1 pin 8 conector cutie de preîncălzire Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar. înlocuiţi cutia de preîncălzire.0 INSTRUCŢIUNI Fără. CC. EDC15C13. conector B pin H2 pin 9 conector cutie de preîncălzire Dacă problema persistă. CO. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Ştergeţi memoria defecte. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Efectuaţi o diagnosticare a reţelei multiplex pentru a determina dacă există legături multiplex defecte. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă problema persistă. Dacă starea este "NU": Controlaţi funcţia antidemaraj şi reluaţi de la început. Dacă problema persistă.DEF: incoerenţă semnal 2. Întrerupeţi contactul. Vizualizaţi starea ET341 "Cod antidemaraj înregistrat". apoi repuneţi contactul pentru a iniţializa calculatorul. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă problema persistă. Ştergeţi memoria defecte. Dacă starea este "DA": ştergeţi defectul din memoria calculatorului. 1. Reconfiguraţi unitatea de control habitaclu dacă este necesar.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. 2. reînnoiţi de trei ori operaţia. întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 15 secunde (durată de autoalimentare a calculatorului) apoi reîncercaţi să porniţi. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. contactaţi techline. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Procedaţi la o încercare de pornire: Dacă vehiculul nu porneşte.Interpretare defecte ANTIDEMARAJ 1. Reparaţi dacă este necesar (consultaţi nota de diagnosticare a reţelei multiplex). EDC15C13. efectuaţi un control al Unităţii de Control Habitaclu şi asiguraţi-vă ca acesta să fi înregistrat corect codul său antidemaraj. V1D EDC15_V1D_DF037 13B-EDC15-34 .DEF INSTRUCŢIUNI Fără. contactaţi techline.DEF: defect cod antidemaraj 13B DF037 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Aplicaţi diagnosticarea indiferent dacă defectul este prezent sau memorat. Cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă problema persistă. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. aşteptaţi sfârşitul fazei de alimentare menţinută* apoi repuneţi contactul şi intraţi din nou în comunicaţie. Întrerupeţi contactul. EDC15C13. contactaţi techline. Ştergeţi memoria defecte. ştergeţi defectul din memoria calculatorului. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. V1D EDC15_V1D_DF038 13B-EDC15-35 . Dacă defectul este memorat.EDC15 C13 Nr.Interpretare defecte CALCULATOR 1. program: CB Nr.DEF: anomalie în EEPROM 13B DF038 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Martorul luminos OBD se va aprinde după trei cicluri (pornire + 5 secunde + Fază de alimentare menţinută completă) consecutive.

Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 1 1. program: CB Nr. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω). 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector C pin G1 pin 1 al conectorului injectorului nr. Reparaţi dacă este necesar.DEF: supraintensitate a curentului de pilotare a injectoarelor 2. V1D EDC15_V1D_DF040 13B-EDC15-36 . Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1681 sau Elé. 1. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.EDC15 C13 Nr. conector C pin G1 pin 1 al conectorului injectorului nr. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. 1 Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. conector C pin G3 pin 2 al conectorului injectorului nr. ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. Ştergeţi memoria defecte. EDC15C13. 1. Controlaţi conectica injectorului nr. INSTRUCŢIUNI 1. 1 Dacă problema persistă: aplicaţi testul 8.DEF: subintensitate a curentului de pilotare a injectoarelor 13B DF040 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma unei porniri motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1 Calculator motor.

Reparaţi dacă este necesar. EDC15C13.DEF INSTRUCŢIUNI Martorul luminos OBD se va aprinde după trei cicluri (pornire + 5 secunde + Fază de alimentare menţinută completă) consecutive. 1 pin 1 al conectorului injectorului nr.Interpretare defecte 13B DF040 CONTINUARE 2. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-37 . program: CB Nr. Controlaţi conectica injectorului nr. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. 1 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. conector C pin G1 Dacă problema persistă: aplicaţi testul 8. 1. Înlocuiţi injectorul dacă este în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). conector C pin G3 Calculator motor. Ştergeţi memoria defecte. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. pin 2 al conectorului injectorului nr. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor.

2 Calculator motor. ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. conector C pin H2 pin 1 al conectorului injectorului nr.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. EDC15C13. conector C pin H4 pin 2 al conectorului injectorului nr. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr.DEF: supraintensitate a curentului de pilotare a injectoarelor 2. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω). Controlaţi conectica injectorului nr. Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector C pin H2 pin 1 al conectorului injectorului nr.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 2 1. 2. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V1D EDC15_V1D_DF041 13B-EDC15-38 . 2 Dacă problema persistă: aplicaţi testul 8. program: CB Nr. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Ştergeţi memoria defecte. 1681 sau Elé. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 2 Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. INSTRUCŢIUNI 1.EDC15 C13 Nr.DEF: subintensitate a curentului de pilotare a injectoarelor 13B DF041 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma unei porniri motor. Reparaţi dacă este necesar. 2.

program: CB Nr. EDC15C13. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr.EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-39 . pin 2 al conectorului injectorului nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. Controlaţi conectica injectorului nr. conector C pin H4 Calculator motor. 2 pin 1 al conectorului injectorului nr. 2 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 2. Ştergeţi memoria defecte. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Înlocuiţi injectorul dacă este în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). Reparaţi dacă este necesar.DEF INSTRUCŢIUNI Martorul luminos OBD se va aprinde după trei cicluri (pornire + 5 secunde + Fază de alimentare menţinută completă) consecutive. conector C pin H2 Dacă problema persistă: aplicaţi testul 8. 2.Interpretare defecte 13B DF041 CONTINUARE 2.

Controlaţi conectica injectorului nr. 3 Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. program: CB Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 3.EDC15 C13 Nr. INSTRUCŢIUNI 1.DEF: subintensitate a curentului de pilotare a injectoarelor 13B DF042 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma unei porniri motor. 3 Dacă problema persistă: aplicaţi testul 8. Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor. 3 Calculator motor. ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. EDC15C13. conector C pin G2 pin 1 al conectorului injectorului nr. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω). Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 3 1.DEF: supraintensitate a curentului de pilotare a injectoarelor 2. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. conector C pin G2 pin 1 al conectorului injectorului nr. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Ştergeţi memoria defecte. 3. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. 1681 sau Elé. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector C pin G4 pin 2 al conectorului injectorului nr.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. V1D EDC15_V1D_DF042 13B-EDC15-40 .

3. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. Înlocuiţi injectorul dacă este în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). Reparaţi dacă este necesar. conector C pin G2 Dacă problema persistă: aplicaţi testul 8. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-41 .DEF INSTRUCŢIUNI Martorul luminos OBD se va aprinde după trei cicluri (pornire + 5 secunde + Fază de alimentare menţinută completă) consecutive. conector C pin G4 Calculator motor. program: CB Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 3 pin 1 al conectorului injectorului nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 3. Ştergeţi memoria defecte. EDC15C13.Interpretare defecte 13B DF042 CONTINUARE 2. Controlaţi conectica injectorului nr. 3 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. pin 2 al conectorului injectorului nr.

Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor.DEF: subintensitate a curentului de pilotare a injectoarelor 13B DF043 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma unei porniri motor. 4 Calculator motor. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω). 4. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector C pin H1 pin 1 al conectorului injectorului nr.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. Ştergeţi memoria defecte. 4. 4 Dacă problema persistă: aplicaţi testul 8. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 4 Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.DEF: supraintensitate a curentului de pilotare a injectoarelor 2. Controlaţi conectica injectorului nr. conector C pin H3 pin 2 al conectorului injectorului nr. V1D EDC15_V1D_DF043 13B-EDC15-42 . ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. INSTRUCŢIUNI 1.EDC15 C13 Nr. conector C pin H1 pin 1 al conectorului injectorului nr. EDC15C13.Interpretare defecte CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 4 1. 1681 sau Elé. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. program: CB Nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. Reparaţi dacă este necesar.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 4. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V1D 13B-EDC15-43 . EDC15C13. Ştergeţi memoria defecte. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor.DEF INSTRUCŢIUNI Martorul luminos OBD se va aprinde după trei cicluri (pornire + 5 secunde + Fază de alimentare menţinută completă) consecutive. Înlocuiţi injectorul dacă este în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. Controlaţi conectica injectorului nr.Interpretare defecte 13B DF043 CONTINUARE 2. 4 pin 1 al conectorului injectorului nr. 4 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. conector C pin H3 Calculator motor.EDC15 C13 Nr. 4. program: CB Nr. conector C pin H1 Dacă problema persistă: aplicaţi testul 8. pin 2 al conectorului injectorului nr.

L4. Controlaţi circuitul de încărcare. Controlaţi apoi circuitul de încărcare. conector B calculator de control motor (prin siguranţa motor apoi cu contactul normal deschis al releului de alimentare a unităţii centrale de injecţie). DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. M4 ai conectorului B al calculatorului de control motor.5 V. aplicaţi NT 6014A. Dacă nu există ecart: Reîncărcaţi şi testaţi bateria şi dacă este defectă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Cu ajutorul schemei electrice corespunzătoare: Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: + 12 V baterie pini M2 şi M3. – Comparaţi-o apoi cu valoarea afişată de testerul dumneavoastră de diagnosticare în meniul "parametru" PR071 "Tensiune de alimentare calculator". Ştergeţi memoria defecte. consultând NT 6014A. Masă baterie pini L3. Particularităţi: Efectuaţi eventual un control complet al circuitului de încărcare. înlocuiţi-o. EDC15C13.DEF: tensiune baterie prea slabă 2.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. Efectuaţi reparaţiile necesare.EDC15 C13 Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă există un ecart: – Controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. – unei temporizări de 30 s cu motorul pornit.DEF: tensiune baterie prea ridicată 13B DF046 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri.Interpretare defecte TENSIUNE BATERIE 1. V1D EDC15_V1D_DF046 13B-EDC15-44 . – Cu ajutorul unui voltmetru. Reamintire tensiune de funcţionare calculator: 9 V < tensiune de funcţionare < 14. măsuraţi tensiunea bateriei la bornele sale. "Diagnosticare circuit de încărcare". program: CB Nr. 1. Efectuaţi reparaţiile necesare.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. 2.

V1D EDC15_V1D_DF056 13B-EDC15-45 . EDC15C13. Controlaţi conectica debitmetrului de aer. vehiculul cu contactul pus şi motorul oprit: Controlaţi tensiunea între pinii 2 şi 5 ai debitmetrului de aer. – între pinii 2 şi 5 ai conectorului debitmetrului de aer.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR DEBIT DE AER CO. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.EDC15 C13 Nr.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 V problemă de alimentare senzor incoerenţă date 13B DF056 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma: – întreruperii contactului până la sfârşitul fazei de alimentare menţinută*. Demontaţi debitmetrul de aer.DEF: 2. – punerii contactului. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. – Aplicaţi testul 5. CO. Efectuaţi reparaţiile necesare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . sau ° – unei temporizări de 1 min cu motorul pornit la ralanti cu o temperatură apă > 60°C. Verificaţi izolările următoare: – între pinii 5 şi 6 ai conectorului debitmetrului de aer. Ştergeţi memoria defecte.0 INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF002 "Circuit senzor temperatură aer admisie" CO. înlocuiţi debitmetrul de aer. program: CB Nr. conector B pin A3 pin 5 conector debitmetru de aer Verificaţi prezenţa alimentării + 5 V pe pinul 3 al conectorului debitmetrului de aer.0 : CC. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.1. Reparaţi dacă este necesar. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului.6 V ± 0. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Cu debitmetrul conectat. verificaţi conectorul debitmetrului de aer să fie corect branşat.1. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. – Dacă tensiunea nu este de ordinul a 0. 1681 sau Elé.1 : 1.

Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. V1D 13B-EDC15-46 . conector B pin A2 pin 3 conector debitmetru de aer Controlaţi izolările următoare: – între pinii 3 şi 6 ai conectorului debitmetrului de aer. Ştergeţi memoria defecte. Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 4 al conectorului debitmetrului de aer. – între pinii 3 şi 2 ai conectorului debitmetrului de aer. înlocuiţi debitmetrul de aer. – între pinii 3 şi 4 ai conectorului debitmetrului de aer. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.1 INSTRUCŢIUNI Fără. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Verificaţi prezenţa maselor: Electronică (care vine de la unitatea centrală electronică) pe pinul 2 al conectorului debitmetrului de aer Şasiu (caroserie) pe pinul 6 al conectorului debitmetrului de aer Dacă problema persistă. Reparaţi dacă este necesar. pin 5 conector debitmetru de aer pin 2 conector debitmetru de aer 1.Interpretare defecte 13B DF056 CONTINUARE 1 CC.EDC15 C13 Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi debitmetrul de aer. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 senzori" dacă este prezent sau memorat. conector B pin A3 Verificaţi continuitatea următoarei legături: Calculator motor. program: CB Nr. Controlaţi conectica debitmetrului de aer.DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF216 "Tensiune de alimentare nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. EDC15C13. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica debitmetrului de aer. Verificaţi continuitatea şi izolarea legăturii între: Calculator motor. conector B pin A4 Dacă problema persistă.

Efectuaţi reparaţiile necesare. conector B pin A3 pin 5 conector debitmetru de aer Verificaţi prezenţa alimentării + 5 V pe pinul 3 al conectorului debitmetrului de aer.EDC15 C13 Nr. Ştergeţi memoria defecte. Utilizaţi controlul de conformitate al debitului de aer detaliat în această notă.1. – Absenţa corpurilor străine pe grila debitmetrului de aer (control exclusiv vizual). V1D 13B-EDC15-47 . unei întreruperi a contactului. program: CB Nr. – Cu debitmetrul conectat.Interpretare defecte 13B DF056 CONTINUARE 2 2. schimbător. Verificaţi prezenţa masei pe pinul 6 al conectorului debitmetrului de aer. vehiculul cu contactul pus şi motorul oprit: – Controlaţi tensiunea între pinii 2 şi 5 ai debitmetrului de aer: Dacă valoarea nu este de 0. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. q Controlaţi totalitatea circuitului de admisie aer: aplicaţi testul 4: – Absenţa obturării intrării cutiei filtrului de aer şi absenţa colmatării filtrului său. înlocuiţi debitmetrul de aer. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . prezenţă şi strângere coliere de fixare. În caz contrar. Verificaţi continuitatea şi izolarea legăturilor între: Calculator motor. conector B pin A2 pin 3 conector debitmetru de aer Calculator motor. – Conformitate a branşării circuitului de reciclare a vaporilor de ulei. – Controlaţi ca voletul de admisie să fie deschis (comandă volet rezemată pe corpul cutiei difuzor). Interpretaţi valoarea PR132 "Debit de aer" datorită controlului de conformitate din această notă. înlocuiţi debitmetrul de aer. unei creşteri în temperatură la ralanti care ° depăşeşte 60°C urmate de o temporizare de 40 s sau. – Etanşeitate şi absenţă obturare a circuitului de aer de joasă şi înaltă presiune: conducte. Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 4 al conectorului debitmetrului de aer.DEF INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri. etc.6 V ± 0. la ralanti la cald (temperatură apă ° > 70°C). Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica debitmetrului de aer. EDC15C13. montare senzor presiune de supraalimentare. urmate de finalul fazei de alimentare menţinută* şi de o punere a contactului. unei porniri a motorului. – dacă reapare memorat în urma unei ştergeri a defectului. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. Control al funcţionării vanei de recirculare a gazelor de eşapament: Aplicaţi testul 9. partea A. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.

A) Verificaţi ca sonda de detectare a apei în motorină să fie corect conectată. ATENŢIE: Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte CIRCUIT DETECTOR APĂ ÎN MOTORINĂ 1. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii între: Calculator de control motor. program: CB Nr.DEF: circuit deschis pe linie sau prezenţă apă în motorină 13B DF057 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării: Pentru defect memorat sau prezent.EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-48 . – Dacă defectul reapare. DUPĂ REPARAŢIE EDC15_V1D_DF057 Trataţi celelalte defecte eventuale. Verificaţi absenţa apei în filtrul de carburant. ştergeţi defectul. Ştergeţi memoria defecte. – Efectuaţi un test rutier (viteză > 20 km/h şi turaţie > 1200 rot/min) cu durata mai mare de 30 s. – Dacă defectul nu reapare. treceţi la etapa B. final diagnosticare. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. dacă este necesar. EDC15C13. conector A pin B3 pin 3 al sondei de detectare apă – Controlaţi alimentarea sondei de detectare apă: + 12 V după releu pin 1 al sondei de detectare apă masă pin 2 al sondei de detectare apă – Efectuaţi reparaţiile necesare. – În caz contrar. Purjaţi filtrul de carburant şi circuitul de joasă şi de înaltă presiune motorină.

EDC15C13. combinată cu forţele induse de condiţiile de rulare. – Ştergeţi defectul. pantă) pot provoca o aprindere accidentală a martorului luminos defect injecţie (de fapt. provoacă detectarea apei şi deci aprinderea martorului luminos). DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.Interpretare defecte 13B DF057 CONTINUARE B) Dacă sonda este corect conectată: – Purjaţi cutia filtrului de motorină (consultaţi Manual de Reparaţie capitolul 13A).EDC15 C13 Nr. – Purjaţi circuitul de joasă şi de înaltă presiune motorină. – Ştergeţi defectul. – Porniţi vehiculul (turaţie > 750 rot/min) şi aşteptaţi 60 s pentru a confirma reparaţia. apă sau păcură. – Dacă defectul nu reapare. Notă: Atunci când nivelul de apă din cutia filtrului de carburant este inferior faţă de electrozii sondei. – Schimbaţi filtrul de motorină. Dacă toate aceste controale nu indică nici o anomalie: – Înlocuiţi sonda de detectare apă (Manual de Reparaţie capitolul 13A). acid sulfuric (carburant de culoare albicioasă). program: CB Nr. Dacă motorina nu este conformă: – Înlocuiţi motorina. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Porniţi vehiculul (turaţie > 750 rot/min) şi aşteptaţi 60 s pentru a confirma reparaţia. final diagnosticare. solvent. poziţia "excentrică" a senzorului în cutia filtrului de carburant. Ştergeţi memoria defecte. diluant. – Verificaţi conformitatea carburantului utilizat: – Mirosiţi şi comparaţi carburantul cu motorină curată: Pentru a deosebi de benzină. anumite condiţii de rulare (viraj. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V1D 13B-EDC15-49 .

program: CB Nr. Dacă nu devine activ. 1. – Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. În caz contrar. conector A pin C4 pin A1 contactor de ambreiaj – Verificaţi prezenţa masei pe pinul B3 al contactorului de ambreiaj. Efectuaţi un test rutier apoi o citire a defectului. Dacă defectul reapare. V1D EDC15_V1D_DF070 13B-EDC15-50 . verificaţi reglarea contactorului. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.EDC15 C13 Nr. Etapa 1 – Vizualizaţi starea ET233 "PEDALĂ DE AMBREIAJ". Controlaţi conectica calculatorului de control motor. final diagnosticare. întrerupeţi contactul. Controlaţi conectica contactorului de ambreiaj.DEF INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Reparaţi dacă este necesar. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului.Interpretare defecte CIRCUIT CONTACT AMBREIAJ 1. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculatorului de control motor. Ştergeţi memoria defecte. Ştergeţi defectul. Etapa 2 – Dacă problema persistă. contactaţi techline. Reparaţi dacă este necesar.DEF: incoerenţă semnal 13B DF070 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în momentul unui test rutier depăşind 100 km/h. Deschidere a contactului între pinii A1 şi B3 atunci când pedala de ambreiaj este în repaus. Apăsaţi pe pedala de ambreiaj şi constataţi dacă această stare devine activă. 1681 sau Elé. EDC15C13. Dacă devine activă. treceţi la etapa 2. Verificaţi funcţionarea contactorului de ambreiaj: Închidere a contactului între pinii A1 şi B3 atunci când pedala de ambreiaj este apăsată. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută* şi repuneţi contactul.

Controlaţi conectica calculatorului. 1681 sau Elé. conector B pin G3 pin 1 conector senzor de temperatură carburant Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar. conector B pin G4 pin 2 conector senzor de temperatură carburant DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. V1D EDC15_V1D_DF098 13B-EDC15-51 . Controlaţi conectica senzorului de temperatură carburant. EDC15C13.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ CARBURANT CC.EDC15 C13 Nr. CC. conector B pin G3 pin 1 conector senzor de temperatură carburant CO. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 INSTRUCŢIUNI Fără. Ştergeţi memoria defecte.1 : circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V 13B DF098 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma unei temporizări de 2 min cu motorul pornit. Reparaţi dacă este necesar. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. program: CB Nr. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură carburant între pinii săi 1 şi 2: ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 3820 Ω ± 282 la + 10°C ° 2050 Ω ± 100 la + 25°C ° 810 Ω ± 47 la + 50°C Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor.0 : scurtcircuit la masă CO.1 INSTRUCŢIUNI Fără. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica senzorului de temperatură carburant. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură carburant între pinii săi 1 şi 2: ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 3820 Ω ± 282 la + 10°C Ω ± 100 la + 25°C ° 2050 Ω ± 47 la + 50°C ° 810 Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu + 12 V a următoarelor legături: Calculator motor.

EDC15C13. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculatorului de control motor.0 INSTRUCŢIUNI Fără. Demontaţi releul de viteză mică şi verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. ° Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este de 60 Ω ± 5 la + 20°C. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grupului motoventilator viteză mică". V1D EDC15_V1D_DF176 13B-EDC15-52 . ° Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este de 60 Ω ± 5 la + 20°C. Demontaţi releul de viteză mică şi verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. conector A pin H2 pin 11 al suportului releu "grup motoventilator viteză mică" CO. program: CB Nr. – pilotării releului prin comanda AC038 "Releu GMV viteză mică'' INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – Utilizaţi bornierul Elé. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. CC.1 INSTRUCŢIUNI Fără. Controlaţi conectica suportului releu grup motoventilator viteză mică. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grupului motoventilator viteză mică". Reparaţi dacă este necesar.1 : scurtcircuit la + 12 V CO.EDC15 C13 Nr.Interpretare defecte CIRCUIT GMV VITEZĂ MICĂ CC. 1681 sau Elé. conector A pin H2 pin 11 suport releu "grup motoventilator viteză mică" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 10 al releului "grup motoventilator viteză mică".0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă 13B DF176 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – unei ştergeri a memoriei defect. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conectica suportului releului "grup motoventilator viteză mică". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Ştergeţi memoria defecte.

DEF INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea DF216 "Tensiune de alimentare Nr. Ştergeţi memoria defecte.DEF: bujie(bujii) de preîncălzire defectă(e) sau în circuit deschis 13B DF186 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – ştergerii memoriei defect. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura (semnal diagnosticare cutie de preîncălzire) între: Calculator motor. 1 senzori" dacă acesta este prezent. conector B pin H2 pin 9 conector cutie de preîncălzire Dacă problema persistă. – Verificaţi punerea la masă a motorului. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. 1681 sau Elé.Interpretare defecte CIRCUIT BUJII DE PREÎNCĂLZIRE 1. contactaţi techline. ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica tuturor bujiilor de preîncălzire. Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. EDC15C13. controlaţi conectica calculatorului de control motor. – consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. – pilotării bujiilor prin comanda AC037 "Releu de preîncălzire". V1D EDC15_V1D_DF186 13B-EDC15-53 . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. INSTRUCŢIUNI 1. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Dacă problema persistă. – Măsuraţi rezistenţa bujiilor de preîncălzire: Înlocuiţi bujia a cărei rezistenţă este > 2 Ω – Verificaţi continuitatea următoarelor legături: – cutie de preîncălzire pin 1 bujie de preîncălzire a cilindrului 3 – cutie de preîncălzire pin 2 bujie de preîncălzire a cilindrului 4 – cutie de preîncălzire pin 6 bujie de preîncălzire a cilindrului 1 – cutie de preîncălzire pin 7 bujie de preîncălzire a cilindrului 2 – Verificaţi prezenţa a + 12 V baterie pe pinul 3 al releului de preîncălzire (prin maxi siguranţă).

– Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate.0 : scurtcircuit la masă CO. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ştergeţi memoria defecte. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor.1 : circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V 1. Reparaţi dacă este necesar. EDC15C13. program: CB Nr.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE CARBURANT CC.0 INSTRUCŢIUNI Fără.EDC15 C13 Nr. Controlaţi conectica senzorului de presiune carburant. conector B pin C2 pin 3 conector senzor presiune carburant Dacă problema persistă.DEF: problemă de alimentare senzor 13B DF192 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma unei temporizări de 5 min cu motorul pornit. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V1D EDC15_V1D_DF192 13B-EDC15-54 . 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. înlocuiţi senzorul de presiune carburant. INSTRUCŢIUNI CC. ATENŢIE: – Nici un control cu ohmetrul nu este autorizat pe senzorul de presiune carburant. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1681 sau Elé. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. conector B pin C3 pin 2 conector senzor presiune carburant Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor.

Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor. EDC15C13. conector B pin C3 pin 2 conector senzor presiune carburant. 1. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B pin C3 pin 2 conector senzor presiune carburant. conector B pin C2 pin 3 conector senzor presiune carburant.DEF INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF216 "Tensiune de alimentare nr. înlocuiţi senzorul de presiune carburant. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. program: CB Nr. Calculator motor. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. conector B pin C4 pin 1 conector senzor presiune carburant Dacă problema persistă.1 INSTRUCŢIUNI Fără. 1 senzori" dacă este prezent. V1D 13B-EDC15-55 .Interpretare defecte 13B DF192 CONTINUARE CO. Dacă toate aceste legături sunt conforme. Controlaţi conectica senzorului de presiune carburant. conector B pin C4 pin 1 conector senzor presiune carburant Efectuaţi reparaţiile necesare. înlocuiţi senzorul de presiune carburant. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . controlaţi prezenţa alimentării senzorului de presiune carburant: +5V pin 3 al conectorului senzorului de presiune carburant Masă pin 1 al conectorului senzorului de presiune carburant Dacă legăturile şi alimentările sunt conforme. Controlaţi conectica senzorului de presiune carburant. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Ştergeţi memoria defecte. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar.EDC15 C13 Nr.

1. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.54 V). 1681 sau Elé. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator de control motor. Dacă problema persistă.DEF : problemă de alimentare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.50 mV (informativ dacă V bat = 12. Verificaţi prezenţa a + 12 V în pinii 3 ai conectorului senzorului arborilor cu came.DEF : semnal turaţie parazitat. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.DEF : absenţă semnal turaţie sau semnal turaţie parazitat 3. unul dintre aceste elemente poate fi cauza. conector C pin A3 pin 2 al conectorului senzorului arborelui cu came + 12 V după releu pin 3 al conectorului senzorului arborilor cu came Masă pin 1 al conectorului senzorului arborilor cu came Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi un control al circuitului de încărcare (consultaţi NT 6014A "Diagnosticare circuit de încărcare") şi controlaţi stabilitatea tensiunii de încărcare cu ajutorul unui osciloscop. Înlocuiţi senzorul dacă este necesar. verificaţi fixarea şi starea senzorului (încălzire). strângere. Verificaţi prezenţa masei în pinii 1 ai conectorului senzorului arborilor cu came. Vizualizaţi conformitatea semnalului arborelui cu came cu ajutorul unui osciloscop: Semnal pătrat.. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculator. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte 13B COERENŢĂ SENZOR ARBORE CU CAME / TURAŢIE MOTOR DF195 PREZENT SAU MEMORAT 1.DEF INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF046 "Tensiune baterie" dacă acesta este prezent.6 V.). atunci amplitudinea este de 12.EDC15 C13 Nr. O parazitare poate fi creată de un alternator sau un demaror. EDC15C13.. anomalie internă senzor ACC 2. Dacă o pornire este posibilă împingând vehiculul. Dacă vizualizarea indică paraziţi. program: CB Nr. amplitudine: tensiune baterie . semnal parazitat. anomalie internă senzor turaţie 4. V1D EDC15_V1D_DF195 13B-EDC15-56 . Ştergeţi memoria defecte.DEF : absenţă semnal ACC sau problemă la distribuţie (tensionare curea sau calaj) Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei acţiuni demaror timp de 10 s Sau – unei temporizări de 1 min cu motorul pornit. verificaţi conformitatea maselor motor (oxidare. dinte spart pe volant motor.

° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 800 Ω ± 80 la + 20°C. pe motor G9T între: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. întrefierul (consultaţi. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 235 Ω ± 35 la + 23°C. conector B pin D1 pin 1 senzor turaţie motor – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile. informaţiile disponibile în Manualele de Reparaţie asociate vehiculului) şi starea senzorului (încălzire). conector B pin D1 pin A senzor turaţie motor Verificaţi conformitatea maselor motor (oxidare. – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile. Măsuraţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între pinii săi A şi B pe motor F9Q. program: CB Nr. V1D 13B-EDC15-57 . conector B pin C1 pin 2 senzor turaţie motor Calculator motor. Înlocuiţi dacă este necesar. înregistraţi PR055 "Turaţie motor" şi verificaţi absenţa paraziţilor (microîntreruperi).. Controlaţi conectica senzorului turaţie motor.Interpretare defecte 13B DF195 CONTINUARE 1 2. EDC15C13. strângere . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi fixarea.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. conector B pin C1 pin B senzor turaţie motor Calculator motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. În timpul fazei de pornire. Ştergeţi memoria defecte. Măsuraţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între pinii săi 1 şi 2 pe motor G9T.). Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. pe motor F9Q între: Calculator motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. dacă este necesar..

Controlaţi conectica calculatorului de control motor. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 235 Ω ± 35 la + 23°C. Controlaţi conformitatea semnalului de turaţie motor cu ajutorul unui osciloscop: parazit.. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Măsuraţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între pinii săi A şi B pe motor F9Q. conector B pin C1 pin 2 al senzorului turaţie motor Verificaţi vizual volantul motor şi ţinta (dinte spart. dinte deteriorat. dinte spart .DEF INSTRUCŢIUNI Fără.. conector B pin D1 pin 1 al senzorului turaţie motor Calculator motor.). Efectuaţi reparaţiile necesare.. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. program: CB Nr.Interpretare defecte 13B DF195 CONTINUARE 2 3. Măsuraţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între pinii săi 1 şi 2 pe motor G9T. Ştergeţi memoria defecte. Verificaţi continuitatea următoarelor legături pe motor F9Q: Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar. conector B pin D1 pin A al senzorului turaţie motor Calculator motor. Controlaţi conectica senzorului turaţie motor. EDC15C13.EDC15 C13 Nr. conector B pin C1 pin B al senzorului turaţie motor Verificaţi continuitatea următoarelor legături pe motor G9T: Calculator motor. Verificaţi conformitatea maselor motor (oxidare. V1D 13B-EDC15-58 .. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 800 Ω ± 80 la + 20°C. strângere . volant curbat).

Ştergeţi memoria defecte. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. conector C pin A3 Calculator motor. conector C pin B3 pin 2 al conectorului senzorului arborelui cu came pin 1 al conectorului senzorului arborelui cu came Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 3 al conectorului senzorului arborelui cu came. – Controlaţi tensiunea curelei de distribuţie.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.EDC15 C13 Nr. Controlaţi conectica senzorului arborelui cu came.Interpretare defecte 13B DF195 CONTINUARE 3 4. – Controlaţi calajul distribuţiei. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – Controlaţi conformitatea asamblării: pinion arbore cu came / arbore cu came. program: CB Nr. V1D 13B-EDC15-59 . Efectuaţi reparaţiile necesare.pompă de înaltă presiune: – Verificaţi ca pinionul pompei de înaltă presiune să fie corect remontat. Pe motoare G9T în caz de intervenţie asupra cascadei de pinioane: arbore cu came . EDC15C13. Reparaţi dacă este necesar.

2 kΩ ± 0. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. CO. 1681 sau Elé.EDC15 C13 Nr.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 V problemă de alimentare senzor incoerenţă semnal 13B DF196 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PEDALĂ PISTĂ 1 CO.0 INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF198: "circuit senzor pedală pistă 2" CO. Controlaţi conectica senzorului pedală. Reparaţi dacă este necesar.48 la + 20°C. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ω ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa nu este de: 1. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.DEF: 2. conector A pin D2 pin 3 conector senzor pedală Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. EDC15C13. conector A pin D1 pin 2 conector senzor pedală Calculator motor.2 kΩ ± 0.1 : 1. conector A pin F3 pin 4 conector senzor pedală Măsuraţi rezistenţa senzorului pedală pistă 1 între pinii săi 2 şi 4.0 verificaţi conectorul senzorului pedală să fie corect branşat.0 : CC. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar.1 INSTRUCŢIUNI Fără. Ştergeţi memoria defecte. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. program: CB Nr. conector A pin C1 pin 1 conector senzor pedală Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. conector A pin D2 pin 3 conector senzor pedală Verificaţi în egală măsură izolarea acestei legături în raport cu următoarele legături: Calculator motor. conector A pin D1 pin 2 conector senzor pedală Măsuraţi rezistenţa senzorului pedală pistă 1 între pinii săi 2 şi 4. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. V1D EDC15_V1D_DF196 13B-EDC15-60 . CC. Ω ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa nu este de: 1.48 la + 20°C. Controlaţi conectica senzorului pedală. Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza legăturile şi racordurile electrice aferente.

program: CB Nr. Reparaţi dacă este necesar. – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarea legătură: Calculator motor. Ştergeţi memoria defecte. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-61 .Interpretare defecte 13B DF196 CONTINUARE 1. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector A pin F3 pin 4 conector senzor pedală Calculator motor. 1 senzori" dacă este prezent sau memorat.DEF INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectelor DF198 ''circuit senzor pedală pistă 2" 2. 2. conector A pin D2 pin 3 conector senzor pedală Calculator motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . treceţi la controlul conformităţii "senzor de pedală de acceleraţie". treceţi la controlul conformităţii "senzor pedală de acceleraţie". conector A pin F3 pin 4 conector senzor pedală Calculator motor. conector A pin D2 pin 3 conector senzor pedală – Verificaţi în egală măsură izolările în raport cu + 12 V. conector A pin D1 pin 2 conector senzor pedală – Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor.DEF INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF216 "Tensiune de alimentare nr. conector A pin D1 pin 2 conector senzor pedală – Verificaţi în egală măsură izolările lor în raport cu + 12 V. Controlaţi conectica senzorului pedală. Controlaţi conectica senzorului pedală. EDC15C13. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – Dacă problema persistă. – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar. – Dacă problema persistă.DEF şi DF228 ''informaţie frână" dacă sunt prezente sau memorate.

Ştergeţi memoria defecte. În caz contrar. INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea tuturor celorlalte defecte prezente sau memorate.Interpretare defecte INFORMAŢIE PRESIUNE CARBURANT 13B DF197 PREZENT SAU MEMORAT 1. program: CB Nr. efectuaţi diagnosticarea indicată mai jos.DEF: 3. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. la un ecart de buclă sau la o intervenţie asupra pompei sau o dezamorsare a presiunii joase. Dacă defectul reapare. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. efectuaţi un test rutier la o turaţie mai mare de 3000 rot/min (rămâneţi minim 10 s peste această valoare. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. Dacă defectul apare.DEF: presiune măsurată prea înaltă presiune măsurată prea slabă detectare scurgere pe presiune înaltă electrovană blocată: suprapresiune carburant cădere de presiune în rampă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei temporizări de 5 min cu motorul pornit la diferite turaţii.DEF: 5. V1D EDC15_V1D_DF197 13B-EDC15-62 .DEF 4.DEF: 2.DEF INSTRUCŢIUNI Controlaţi conectica senzorului de presiune carburant. nu ţineţi cont de acest defect. Motor cald: porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze la ralanti (1 min). Controlaţi conectica actuatorului debit de carburant. EDC15C13. – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate.DEF: 4. 1. pentru a identifica defectul). Ştergeţi defectul. 1681 sau Elé. Particularităţi: Dacă defectul este consecutiv unei subpresiuni. ATENŢIE: – Nici un control cu ohmetrul nu este autorizat pe senzorul de presiune carburant. efectuaţi diagnosticarea indicată mai jos.

Aplicaţi testul 3. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . treceţi la diagnosticarea AC035 etapa 1. Ştergeţi memoria defecte. program: CB Nr. Dacă problema persistă. În caz contrar. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B pin C3 pin 2 conector senzor presiune carburant Ştergeţi defectul.EDC15 C13 Nr. înlocuiţi pompa de înaltă presiune. EDC15C13.Interpretare defecte 13B DF197 CONTINUARE 1 Verificaţi izolarea. – Utilizaţi comanda AC035 "Electrovană de presiune carburant": Vibraţii trebuie să fie perceptibile la nivelul actuatorului debit de carburant. contactaţi techline. Verificaţi actuatorul debit de carburant aplicând partea B a Diagramei arbore de localizare pene "Ralanti instabil". Dacă problema persistă. Prezenţa aerului în circuit este susceptibilă să antreneze acest tip de defect. conector B pin L1 pin 2 conector actuator debit de carburant Calculator motor. V1D 13B-EDC15-63 . Verificaţi absenţa bulelor de aer în circuitul de joasă presiune al motorinei. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.

treceţi la etapa 2.DEF INSTRUCŢIUNI ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Ştergeţi memoria defecte. motor oprit de mai mult de 1 min: – Vizualizaţi PR038 "Presiune rampă" – Dacă valoarea este mai mică de 30 bari.EDC15 C13 Nr. * Calculator. Vibraţii trebuie să fie perceptibile la nivelul actuatorului debit de carburant. treceţi la interpretarea comenzilor AC035 etapa 1. În caz contrar. – Verificaţi conformitatea montării garniturii pe actuatorul debit de carburant. EDC15C13. * Senzor de temperatură carburant. Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 1 al actuatorului debit de carburant. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica senzorului de presiune carburant. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. conector B pin C3 pin 2 conector senzor presiune carburant Utilizaţi comanda AC035 "Electrovană de presiune carburant". Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica actuatorului debit de carburant. * actuatorul debit de carburant. Dacă toate verificările sunt corecte.DEF 3. V1D 13B-EDC15-64 . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile între: Calculator motor. * Verificaţi în egală măsură igiena cablajului (uzură. conector B pin L1 pin 2 conector actuator debit de carburant Calculator motor. Efectuaţi controalele circuitului hidraulic (consultaţi următoarele pagini).). Reparaţi dacă este necesar. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Tratare detaliată diagnosticare circuit hidraulic: Etapa 1 – Verificaţi conectica următoarelor elemente: * Senzor presiune carburant. Verificaţi izolarea. * Filtru de motorină. – În caz contrar înlocuiţi senzorul de presiune carburant. Vehicul contact pus. senzorul este conform. prindere etc.DEF 5.Interpretare defecte 13B DF197 CONTINUARE 2 2.

Treceţi la etapa 4.Interpretare defecte 13B DF197 CONTINUARE 3 RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE DE CURĂŢENIE ŞI DE SECURITATE ÎNAINTEA ORICĂREI DEMONTĂRI. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conductele sau duriturile sunt uzate sau deteriorate. * Dacă.EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-65 . reparaţi. Ştergeţi memoria defecte. Etapa 3 – În caz de corelare între apariţia defectului şi o intervenţie asupra filtrului de carburant. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . înlocuiţi-l. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Curăţaţi obligatoriu vasul filtrului de carburant înainte de a repune noul filtru. În caz contrar. program: CB Nr. – Verificaţi starea filtrului de carburant: * Dacă filtrul este murdar. Verificare a liniei de Joasă Presiune cu carburant: Etapa 2 – Controlaţi circuitul de Joasă Presiune: aplicaţi testul 3. treceţi la etapa 3. clătiţi vasul pentru a elimina poluările acumulate. EDC15C13. pentru a evita poluarea pompei de înaltă presiune şi a circuitului de înaltă presiune.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – Porniţi motorul. DA Motorul calează sau martorul luminos defect roşu s-a aprins? NU Înlocuiţi injectorul defect. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ştergeţi memoria defecte. efectuaţi necesarul. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Există un injector defect? Creşteţi temperatura motorului pentru a atinge 50˚ / 60 ˚C motorină. *Notă: Respectaţi toate recomandările specificate în metodele de reparaţie în momentul demontării elementelor mecanice şi/sau electrice şi instrucţiunile de securitate şi de curăţenie. ETAPA 4 – Ştergeţi defectele cu ajutorul testerului de diagnosticare CLIP. acceleraţi la maxim. G9T: PR038 > 170 bari în momentul pornirii? F9Q: PR038 > 150 bari în momentul pornirii? DA NU Verificaţi absenţa scurgerii interne injector după metoda recomandată în testul 10. EDC15C13. – Vizualizaţi PR038 "Presiune rampă". în caz contrar. Test rutier: – Plasaţi-vă pe al 3 -lea sau al 4-lea raport al cutiei de viteze. program: CB Nr. Înlocuiţi* pompa de înaltă presiune CP3. NU DA Contactaţi techline. V1D 13B-EDC15-66 .EDC15 C13 Nr.Interpretare defecte 13B DF197 CONTINUARE 4 Circuitul de joasă presiune a fost verificat şi nici o defecţiune nu a fost detectată.

0 : CC. conector A pin C2 pin 6 conector senzor pedală Verificaţi în egală măsură izolarea acestei legături în raport cu masa şi în raport cu următoarele legături: Calculator motor. Ω ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa nu este de: 1.0" verificaţi conectorul senzorului pedală să fie corect branşat. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica senzorului pedală.picior ridicat. Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. EDC15C13. 1681 sau Elé. Reparaţi dacă este necesar.EDC15 C13 Nr. Ştergeţi memoria defecte. V1D EDC15_V1D_DF198 13B-EDC15-67 . 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 V problemă de alimentare senzor coerenţă între pista 1 şi pista 2 13B DF198 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma unei serii de acţionări pe pedala de acceleraţie picior apăsat până la fund .68 la + 20°C.7 kΩ ± 0. Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza legăturile şi racordurile electrice aferente. între pinii săi 1 şi 5. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector A pin D1 pin 2 conector senzor pedală Calculator motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.1 : 1. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector A pin E3 pin 5 conector senzor pedală Măsuraţi rezistenţa senzorului pedală pistă 2. program: CB Nr.DEF: 2. CO.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PEDALĂ PISTĂ 2 CO. conector A pin C1 pin 1 conector senzor pedală Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor.0 INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF196 "Circuit senzor pedală pistă 1 CO.

V1D 13B-EDC15-68 . program: CB Nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector A pin C1 Dacă problema persistă. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. conector A pin C1 pin 1 conector senzor pedală Verificaţi în egală măsură izolarea lor în raport cu + 12 V. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. EDC15C13. Măsuraţi rezistenţa senzorului pedală pistă 2.68 la + 20°C.DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF217 "Tensiune de alimentare nr. Controlaţi conectica senzorului pedală. înlocuiţi senzorul pedală. înlocuiţi senzorul pedală.EDC15 C13 Nr.7 kΩ ± 0. conector A pin E3 pin 5 conector senzor pedală Calculator motor. conector A pin C2 pin 6 conector senzor pedală Calculator motor. Controlaţi conectica senzorului pedală. 2 senzori" dacă este prezent sau memorat. Reparaţi dacă este necesar. pin 6 conector senzor pedală pin 1 conector senzor pedală 1. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF198 CONTINUARE 1 CC. conector A pin E3 pin 5 conector senzor pedală Dacă problema persistă. între pinii săi 1 şi 5. Ştergeţi memoria defecte. Ω ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa nu este de: 1.1 INSTRUCŢIUNI Fără. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. conector A pin C2 Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.

conector A pin C2 pin 6 conector senzor pedală Calculator motor. program: CB Nr. V1D 13B-EDC15-69 . conector A pin D2 pin 3 conector senzor pedală Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF198 CONTINUARE 2 2. Dacă aceste controale sunt conforme. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica senzorului pedală. Ştergeţi memoria defecte.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor. conector A pin D1 pin 2 conector senzor pedală Calculator motor. conector A pin F3 pin 4 conector senzor pedală Calculator motor. EDC15C13. conector A pin E3 pin 5 conector senzor pedală Calculator motor. conector A pin C1 pin 1 conector senzor pedală Efectuaţi intervenţiile necesare în cazul unei rezistenţe anormal de ridicate.EDC15 C13 Nr. înlocuiţi senzorul pedalei de acceleraţie. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de control motor.

EDC15 C13 Nr.0 INSTRUCŢIUNI Fără. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – unui test rutier. Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră.1 : 1.DEF: 13B DF199 PREZENT SAU MEMORAT circuit deschis sau scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 V problemă de alimentare senzor coerenţă între presiunea de supraalimentare şi presiunea atmosferică Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri motor sau. CO. conector B pin B3 pin 3 conector senzor presiune de supraalimentare Verificaţi în egală măsură continuitatea legăturii între: Calculator motor. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor.0 : CC. 1681 sau Elé. înlocuiţi senzorul de presiune de supraalimentare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.Interpretare defecte SENZOR PRESIUNE DE SUPRAALIMENTARE CO. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . V1D EDC15_V1D_DF199 13B-EDC15-70 . Ştergeţi memoria defecte. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare.DEF: 2. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar. conector B pin B2 pin 1 conector senzor presiune de supraalimentare Dacă problema persistă. EDC15C13.

Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. Dacă DF199 ''Senzor presiune de supraalimentare'' CC. Ştergeţi memoria defecte. recontrolaţi cablajul. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.EDC15 C13 Nr. – În caz contrar. EDC15C13. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . q Controlaţi ca tija de comandă a turbocompresorului să nu fie gripată: – Aplicaţi testul 6 pentru un turbocompresor cu geometrie fixă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program: CB Nr.1 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Acest defect apare atunci când presiunea de supraalimentare este mai mare decât valoarea maximă a senzorului. – Controlaţi dacă DF199 ''Senzor presiune de supraalimentare'' CC. aplicaţi interpretarea parametrului PR041 "Presiune supraalimentare". conector B pin B4 pin 3 conector senzor presiune de supraalimentare pin 2 conector senzor presiune de supraalimentare Dacă problema persistă. – Efectuaţi un test rutier cu picioarele apăsate până la fund fără să întrerupeţi diagnosticarea cu Clip. – Aplicaţi testul 7 pentru un turbocompresor cu geometrie variabilă. – Înlocuiţi senzorul de presiune de supraalimentare. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.Interpretare defecte 13B DF199 CONTINUARE 1 CC. V1D 13B-EDC15-71 .1 este memorat: – Ştergeţi defectul.1 este prezent. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi referinţa senzorului de presiune de supraalimentare în raport cu motorul şi cu vehiculul. conector B pin B3 Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor.

aplicaţi interpretarea parametrilor PR041 "Presiune supraalimentare". continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1 senzori" dacă este prezent sau memorat. program: CB Nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector B pin B4 pin 2 conector senzor presiune de supraalimentare Calculator motor.EDC15 C13 Nr. conector B pin B3 pin 3 conector senzor presiune de supraalimentare Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar. EDC15C13. Ştergeţi memoria defecte. Verificaţi izolarea.Interpretare defecte 13B DF199 CONTINUARE 2 1. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. V1D 13B-EDC15-72 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF216 "Tensiune de alimentare nr. conector B pin B2 pin 1 conector senzor presiune de supraalimentare Dacă problema persistă.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.. Dacă problema persistă: Verificaţi montarea senzorului precum şi etanşeitatea garniturii sale sau a Duritului său (strângere colier. Dacă problema persistă.).DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF200 "Senzor presiune atmosferică" dacă este prezent.EDC15 C13 Nr.Interpretare defecte 13B DF199 CONTINUARE 3 2. Verificaţi etanşeitatea circuitului de admisie: aplicaţi testul 4. V1D 13B-EDC15-73 . EDC15C13. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ştergeţi memoria defecte. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. aplicaţi interpretarea parametrilor PR041 "Presiune supraalimentare". conector B pin B3 pin 3 conector senzor presiune de supraalimentare Efectuaţi intervenţiile necesare în cazul unei rezistenţe anormal de ridicate. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar. program: CB Nr..

1 senzori" dacă este prezent sau memorat. Senzorul de presiune atmosferică este intern calculatorului de control motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. V1D EDC15_V1D_DF200 13B-EDC15-74 . Dacă problema persistă. Verificaţi pur şi simplu dacă aerisirea. contactaţi techline.DEF: tensiune de alimentare prea slabă 2. Dacă defectul este memorat. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Ştergeţi memoria defecte. apoi repuneţi contactul pentru a iniţializa calculatorul. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. nu este obturată. EDC15C13. Dacă defectul este prezent. ştergeţi defectul din memoria calculatorului de control motor.Interpretare defecte SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ 1. Întrerupeţi contactul.DEF 2. calculatorului de control motor.DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF216 "Tensiune de alimentare nr. program: CB Nr.DEF: tensiune de alimentare prea mare 13B DF200 PREZENT SAU MEMORAT 1. contactaţi techline. nici o reparaţie nu este posibilă.

– Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este conformă cu această valoare. între pinii săi 35 şi 37: 90 Ω ± 5 la + 20°C.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă 13B DF204 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma pilotării releului prin comanda AC031 "Releu termoplonjoane nr. Ştergeţi memoria defecte. EDC15C13. Controlaţi conectica suportului releu "termoplonjoane nr. Controlaţi conformitatea releului "termoplonjoane nr. Reparaţi dacă este necesar. 3 CC.EDC15 C13 Nr. 3" pin 34 + 12 V baterie după siguranţă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 3" (releu demontat): – Izolare între pinii săi 34 şi 33. 1681 sau Elé. program: CB Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 3" pe cutia siguranţe motor. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. 3" Verificaţi în egală măsură izolarea acestei legături în raport cu legăturile: suport releu "termoplonjoane nr.Interpretare defecte CIRCUIT RELEU TERMOPLONJOANE NR.1 : scurtcircuit la + 12 V CO. CC. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. ° – Rezistenţă bobină releu.1 INSTRUCŢIUNI Fără. V1D EDC15_V1D_DF204 13B-EDC15-75 . conector A pin G1 pin 35 al suportului releu "termoplonjoane nr. 3" pin 37 + 12 V după releu suport releu "termoplonjoane nr. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 3" INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.

între pinii săi 35 şi 37. conector A pin G1 pin 35 al suportului releu "termoplonjoane nr. 3" pe cutia siguranţe motor. 3". program: CB Nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.EDC15 C13 Nr. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. EDC15C13. 3". Controlaţi conectica suportului releu "termoplonjoane nr. 3" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 37 al suportului releu "termoplonjoane nr. V1D 13B-EDC15-76 . ° Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este de: 90 Ω ± 5 la + 20°C. Ştergeţi memoria defecte. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "termoplonjoane nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte 13B DF204 CONTINUARE CO. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reparaţi dacă este necesar.0 INSTRUCŢIUNI Fără.

Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B pin D3 pin 6 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. CO. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament (consultaţi "Înlocuire organe").Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR POZIŢIE VANĂ EGR 13B DF209 PREZENT SAU MEMORAT CO. blocată deschisă sau în afara normei 3.DEF: vană înfundată Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul reapare în urma: – ştergerii memoriei defect. – pilotării vanei prin comanda AC036 "Vană EGR" INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Martorul luminos OBD se va aprinde după trei cicluri (pornire + 5 s + Fază de alimentare menţinută completă) consecutive. Reparaţi dacă este necesar.DEF: 2. CO.DEF: circuit deschis sau scurtcircuit la masă scurtcircuit la + 12 V problemă de alimentare senzor compensare prea mare: vană înfundată. EDC15C13. V1D EDC15_V1D_DF209 13B-EDC15-77 . program: CB Nr.DEF: vană blocată deschisă 4.1 : 1. Controlaţi conectica vanei de recirculare a gazelor de eşapament. 1681 sau Elé. verificaţi conectorul vanei de recirculare a gazelor de eşapament să fie corect branşat.EDC15 C13 Nr.0. Ştergeţi memoria defecte. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de control motor.0 INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF325 "Funcţie reciclare gaze de eşapament".0 : CC. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă problema persistă. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. conector B pin D2 pin 2 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Verificaţi în egală măsură prezenţa a + 5 V pe pinul 2 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. Utilizaţi bornierul Elé.

V1D EDC15_V1D_DF210 13B-EDC15-78 . program: CB Nr. conector B pin D4 pin 4 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Verificaţi în egală măsură prezenţa masei calculator pe pinul 4 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament. Ştergeţi memoria defecte.Interpretare defecte 13B DF209 CONTINUARE 1 CC.1 INSTRUCŢIUNI Fără.EDC15 C13 Nr. EDC15C13. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector B pin D3 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament (consultaţi "Înlocuire organe"). Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Dacă problema persistă. Controlaţi conectica vanei de recirculare a gazelor de eşapament. pin 6 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector B pin D4 pin 4 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Calculator motor. Co conectorii debranşaţi: Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor.. verificaţi prezenţa: + 5 V pe pinul 2 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament. V1D EDC15_V1D_DF210 13B-EDC15-79 . EDC15C13. Masei calculator pe pinul 4 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament.DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF216 "Tensiune de alimentare nr. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament (urmaţi procedura RZ002 ''Indici de adaptare EGR'' definită în partea "Înlocuire organe"). – Dacă alimentarea nu este conformă.EDC15 C13 Nr. Controlaţi conectica vanei de recirculare a gazelor de eşapament. program: CB Nr. 1 senzori". dacă este prezent sau memorat. conector B pin D3 pin 6 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Verificaţi în egală măsură izolarea lor în raport cu + 12 V.). conector B pin D2 pin 2 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Calculator motor. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Ştergeţi memoria defecte.Interpretare defecte 13B DF209 CONTINUARE 2 1. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conectori. efectuaţi reparaţiile necesare (fascicul de cabluri.. Dacă problema persistă. – Dacă alimentarea şi legăturile sunt conforme. Reparaţi dacă este necesar.

conector B pin D3 pin 6 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament – Verificaţi conformitatea alimentării senzorului de poziţie al vanei de recirculare a gazelor de eşapament: + 5 V pe pinul 2 conector vană de recirculare a gazelor de eşapament. – Controlaţi conectica calculatorului de control motor (parte calculator) (absenţă particule conductoare sau pini îndoiţi). Masă calculator pe pinul 4 conector vană de recirculare gaze de eşapament. final diagnosticare. q – – – – – – – – – Dacă acest defect nu este cumulat la un efect motor de tipul lipsă performanţă şi/sau fum: Activaţi comanda RZ002 ''Indici de adaptare EGR'' Când comanda este terminată. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă defectul nu reapare.Interpretare defecte 13B DF209 CONTINUARE 3 2. – Controlaţi conectica vanei de recirculare a gazelor de eşapament (parte vană de recirculare gaze de eşapament). Repuneţi contactul apoi reiniţializaţi comunicarea cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament (consultaţi "Înlocuire organe"). întrerupeţi contactul şi aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută*. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. q Dacă acest defect este cumulat la un efect motor de tipul lipsă performanţă şi/sau fum: Aplicaţi testul 9. – Verificaţi izolarea în raport cu + 5 V şi cu + 12 V a legăturii: Calculator de control motor. Ştergeţi memoria defecte.DEF 4. timp de ~ 5 s apoi reveniţi la ralanti. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . partea A. acceleraţi încet până la 2500 rot/min.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. program: CB Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.EDC15 C13 Nr. V1D EDC15_V1D_DF210 13B-EDC15-80 . EDC15C13. Efectuaţi reparaţiile necesare.DEF 3. După o temporizare de 50 s. Reluaţi de 5 ori operaţia descrisă pe linia precedentă. Ştergeţi DF209. Porniţi motorul. Dacă reapare.

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Dacă defectul este memorat. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF: anomalie internă pe canal după contact 13B DF210 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF222 "Releu principal". contactaţi techline. Dacă problema persistă. EDC15C13. V1D EDC15_V1D_DF210 13B-EDC15-81 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Porniţi motorul şi intraţi din nou în comunicaţie. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. dacă este prezent sau memorat. Întrerupeţi contactul aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută* apoi repuneţi contactul. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ştergeţi memoria defecte. ştergeţi defectul din memoria calculatorului.Interpretare defecte SEMNAL CHEIE DUPĂ CONTACT 1.

. conector B pin C1 pin B al senzorului turaţie motor Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V şi cu masa a următoarelor legături pe motor G9T: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. conector B pin D1 pin 1 al senzorului turaţie motor Calculator motor.DEF: supraturaţie detectată 13B DF213 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul reapare în urma: – unei ştergeri a memoriei defect. înlocuiţi senzorul de turaţie motor. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. – unei porniri a motorului. de o falsă "manevră". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V şi cu masa a următoarelor legături pe motor F9Q: Calculator motor. Ştergeţi memoria defecte. Verificaţi conformitatea circuitului de încărcare (tensiune de încărcare corectă şi neparazitată). Verificaţi conformitatea maselor motor şi calculator (strângere.).Interpretare defecte COERENŢĂ INFORMAŢIE SEMNAL VOLANT 1. Măsuraţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între pinii săi A şi B pe motor F9Q. conector B pin C1 pin 2 al senzorului turaţie motor DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. conector B pin D1 pin A al senzorului turaţie motor Calculator motor. – unei creşteri în turaţie care depăşeşte ~ 3500 rot/min. Utilizaţi bornierul Elé. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Măsuraţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între pinii săi 1 şi 2 pe motor G9T. program: CB Nr. EDC15C13. Dacă problema persistă. de exemplu: retrogradarea brutală de la al 5 lea până la al 2lea raport. 1681 sau Elé. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 800 Ω ± 80 la + 20°C. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Acest defect apare dacă calculatorul detectează o depăşire a turaţiei maxime. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 235 Ω ± 35 la + 23°C. oxidare.. El poate fi deci legat. V1D EDC15_V1D_DF213 13B-EDC15-82 .

contactaţi techline. ştergeţi defectul din memoria calculatorului. Ştergeţi memoria defecte. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută*. program: CB Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC15C13. Întrerupeţi contactul. Dacă problema persistă. V1D EDC15_V1D_DF215 13B-EDC15-83 .EDC15 C13 Nr.DEF: anomalie convertizor analogic / digital 13B DF215 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Fără. Dacă defectul este memorat. apoi repuneţi contactul.Interpretare defecte CONVERTIZOR ANALOGIC/ NUMERIC 1. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Porniţi motorul şi intraţi din nou în comunicaţie. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului.

debranşaţi. pini îndoiţi). tensiunea redevine normală. – Utilizaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului. – verificaţi în egală măsură izolarea între: – pinii 2 şi 4 ai conectorului senzorului pedală. – vană de recirculare gaze de eşapament. Ştergeţi memoria defecte. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări.Interpretare defecte TENSIUNE DE ALIMENTARE NR.9 V: – verificaţi izolarea în raport cu masa a liniei + 5 V a fiecăruia dintre aceşti senzori. Vizualizaţi parametrul PR215 "Tensiune de alimentare nr. 1 SENZORI 1. Dacă. tensiunea este în continuare mai mică de + 4. 1 senzori". – Dacă tensiunea este mai mică de 4. – unei temporizări de 1 min cu motorul pornit. – pinii 2 şi 3 ai conectorului debitmetrului de aer. V1D EDC15_V1D_DF216 13B-EDC15-84 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . cu toţi aceşti senzori debranşaţi. 1681 sau Elé. 1. calculatorul să facă măsurarea). Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.9 V. 1 este destinată următoarelor organe: – senzor pedală (pistă 1). program: CB Nr. înlocuiţi senzorul incriminat sau reparaţi legătura (aşteptaţi câteva secunde între fiecare deconectare pentru ca.EDC15 C13 Nr. Efectuaţi reparaţiile necesare.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. Dacă problema persistă. conectorii tuturor senzorilor citaţi mai sus. – debitmetru de aer. Notă: Alimentarea nr. EDC15C13. – senzor presiune de supraalimentare. examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conductoare. contactaţi techline.DEF: tensiune de alimentare senzor 1 prea ridicată 13B DF216 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul reapare în urma: – unei ştergeri a memoriei defect. Dacă problema persistă. în urma unei deconectări.DEF: tensiune de alimentare senzor 1 prea joasă 2. – senzor presiune carburant. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – Utilizaţi bornierul Elé. unul câte unul. – pinii 1 şi 2 ai conectorului senzorului presiune supraalimentare. Dacă. – pinii 2 şi 4 ai conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament. – pinii 1 şi 3 ai conectorului senzorului de presiune carburant.

debranşaţi. V1D 13B-EDC15-85 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector B pin D2 pin 2 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Calculator motor. conector B pin C2 pin 3 al conectorului senzorului de presiune carburant Calculator motor. tensiunea redevine normală. Dacă. conectorii senzorilor citaţi mai sus. – senzor presiune de supraalimentare. Dacă. cu aceşti senzori debranşaţi. Dacă problema persistă. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. Ştergeţi memoria defecte.1 V. conector A pin F3 pin 4 al conectorului senzorului pedală Calculator motor. EDC15C13. – senzor presiune carburant. Dacă problema persistă.EDC15 C13 Nr. Notă: Alimentarea nr. în urma unei deconectări. – Dacă tensiunea este mai mare de + 5. 1 senzori". calculatorul să facă măsurarea). tensiunea este în continuare mai mare de + 5. program: CB Nr. conector B pin B2 pin 1 al conectorului senzorului de presiune supraalimentare Efectuaţi reparaţiile necesare.1 V: – Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarelor legături: Calculator motor. înlocuiţi senzorul incriminat sau reparaţi legătura (aşteptaţi câteva secunde între fiecare deconectare pentru ca. – debitmetru de aer. unul câte unul. examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conductoare. contactaţi techline.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. pini îndoiţi).Interpretare defecte 13B DF216 CONTINUARE 2. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – vană de recirculare gaze de eşapament. conector B pin A2 pin 3 al conectorului debitmetrului de aer Calculator motor. Vizualizaţi parametrul PR215 "Tensiune de alimentare nr. 1 este destinată următoarelor organe: – senzor pedală (pistă 1). Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă problema persistă. Dacă. Dacă problema persistă. în urma unei deconectări.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. înlocuiţi senzorul incriminat sau reparaţi legătura sa (aşteptaţi câteva secunde între fiecare deconectare pentru ca. calculatorul să facă măsurarea).DEF: tensiune de alimentare senzor 2 prea joasă 2. debranşaţi conectorul senzorului pedală. Dacă. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.9 V: – verificaţi izolarea în raport cu masa a liniei + 5 V a fiecăruia dintre aceşti senzori. 2 SENZORI 1. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – unei temporizări de 1 min cu motorul pornit. Notă: Alimentarea nr. Utilizaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului.Interpretare defecte TENSIUNE DE ALIMENTARE NR. 2 senzori": – Dacă tensiunea este mai mică de + 4. Vizualizaţi parametrul PR216 "Tensiune de alimentare nr.DEF: tensiune de alimentare senzor 2 prea ridicată 13B DF217 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul reapare în urma: – unei ştergeri a memoriei defect. tensiunea redevine normală. Efectuaţi reparaţiile necesare. contactaţi techline. Ştergeţi memoria defecte. pini îndoiţi). 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. V1D EDC15_V1D_DF217 13B-EDC15-86 . – verificaţi în egală măsură izolarea între: pinii 1 şi 5 ai conectorului senzorului pedală. 2 este destinată senzorului pedală. tensiunea este în continuare mai mică de + 4. examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conductoare. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. cu aceşti senzori debranşaţi.9 V. EDC15C13.EDC15 C13 Nr. 1. 1681 sau Elé.

conector A pin E3 pin 5 al conectorului senzorului pedală Efectuaţi reparaţiile necesare.EDC15 C13 Nr. tensiunea redevine normală. în urma unei deconectări. program: CB Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC15C13. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2 este destinată senzorului pedală. Dacă. Vizualizaţi parametrul PR216 "Tensiune de alimentare nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă problema persistă. calculatorul să facă măsurarea). debranşaţi conectorul senzorului pedală. tensiunea este în continuare mai mare de + 5. Ştergeţi memoria defecte. înlocuiţi senzorul incriminat sau reparaţi legătura sa (aşteptaţi câteva secunde între fiecare deconectare pentru ca. contactaţi techline. Dacă.1 V: – verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarelor legături: Calculator motor. pini îndoiţi). 2 senzori": – Dacă tensiunea este mai mare de + 5. cu aceşti senzori debranşaţi.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conductoare. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. Notă: Alimentarea nr. V1D 13B-EDC15-87 .Interpretare defecte 13B DF217 CONTINUARE 2.1 V. Dacă problema persistă.

EDC15 C13 Nr. EDC15C13. Întrerupeţi contactul. Dacă problema persistă. V1D EDC15_V1D_DF218 13B-EDC15-88 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program: CB Nr.Interpretare defecte MICROCONTROLER 1. apoi repuneţi contactul. ştergeţi defectul din memoria calculatorului. Dacă defectul este memorat.DEF: anomalie microcontroler 2. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. Porniţi motorul şi intraţi din nou în comunicaţie. Ştergeţi memoria defecte.DEF: incoerenţă date 13B DF218 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectelor DF222 "Releu principal" dacă unul dintre acestea două este prezent sau memorat. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline. aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută*.

Controlaţi conectica calculatorului de control motor. – unei porniri a motorului. conector B al calculatorului de control motor Verificaţi conformitatea siguranţelor aferente (sertizare şi stare fire pe fişe): Verificaţi conformitatea senzorului de şoc: fals contact (în funcţie de echipare). Verificaţi conformitatea maselor calculatorului de control motor: Masă pin L3. înlocuiţi releul de alimentare injecţie.DEF: releu întrerupt prea devreme 2. – unei intrări în comunicaţie. – unei întreruperi a contactului cu pierderea comunicaţiei. Controlaţi conectica suportului releu de alimentare injecţie. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Ştergeţi memoria defecte. – unei puneri a contactului.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. conector B al calculatorului de control motor Dacă problema persistă. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Verificaţi strângerea şi controlaţi starea fişelor bateriei "+" şi "-". 1681 sau Elé. program: CB Nr. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. L4.Interpretare defecte RELEU PRINCIPAL 13B DF222 MEMORAT 1. Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza legăturile şi releele aferente.EDC15 C13 Nr. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Releu de alimentare injecţie pin 13 Releu de alimentare injecţie pin 15 pini M2 şi M3.DEF: releu întrerupt prea târziu INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării: Dacă defectul reapare în urma: – ştergerii memoriei defect. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1. EDC15C13. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V1D EDC15_V1D_DF222 13B-EDC15-89 . conector B al calculatorului de control motor pin F1. M4.

EDC15C13. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.EDC15 C13 Nr. conector B al calculatorului de control motor Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare defecte 13B DF222 CONTINUARE 2. Verificaţi conformitatea releului principal (releu demontat): – Izolare contacte între pinii săi 13 şi 16 ° – Rezistenţă bobină între pinii săi 14 şi 15: 60 Ω ± 5 la + 20°C Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este conformă cu această valoare. program: CB Nr. Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Releu de alimentare injecţie pin 15 pin F1. Ştergeţi memoria defecte. Controlaţi conectica releului principal. înlocuiţi releul de alimentare injecţie. V1D 13B-EDC15-90 .DEF INSTRUCŢIUNI Fără.

DEF: semnal în afara limitei superioare 13B DF225 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Fără. EDC15C13. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF: semnal în afara limitei inferioare 2. Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte REGULATOR DE TENSIUNE STABILIZATĂ 1.EDC15 C13 Nr. Întrerupeţi contactul aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută* apoi repuneţi contactul. contactaţi techline. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. Ştergeţi memoria defecte. ştergeţi defectul din memoria calculatorului. Dacă defectul este memorat. Porniţi motorul şi intraţi din nou în comunicaţie. V1D EDC15_V1D_DF225 13B-EDC15-91 . program: CB Nr.

EDC15 C13 Nr. Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte CIRCUIT VOLET DE ADMISIE CC. ° Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de: 46 Ω ± 3 la + 25°C. Reparaţi dacă este necesar. CO.1 INSTRUCŢIUNI Fără. înlocuiţi electrovana voletului de admisie. CC. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V1D EDC15_V1D_DF226 13B-EDC15-92 .0 INSTRUCŢIUNI Fără. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator de control motor conector C pin A1 pin 1 conector electrovană Dacă problema persistă. Ştergeţi memoria defecte.1 : scurtcircuit la + 12 V CO.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă 13B DF226 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma unei comenzi actuator AC067 "volet de admisie". 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 1681 sau Elé. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. ° Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de: 46 Ω ± 3 la + 25°C. Măsuraţi rezistenţa bobinei electrovanei volet de admisie între pinii săi 1 şi 2. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator de control motor conector C pin A1 pin 1 conector electrovană Verificaţi prezenţa a 12 V pe pinul 2 al conectorului electrovanei volet de admisie. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. înlocuiţi electrovana voletului de admisie. EDC15C13. program: CB Nr. Măsuraţi rezistenţa bobinei electrovanei volet de admisie între pinii săi 1 şi 2. Controlaţi conectica electrovanei volet de admisie. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica electrovanei volet de admisie.

DEF: coerenţă cu frâne redundante 13B DF228 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma unei apăsări pe pedala de frână.Interpretare defecte INFORMAŢII FRÂNE 1. – Consultaţi pagina următoare – DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1681 sau Elé. V1D EDC15_V1D_DF228 13B-EDC15-93 . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC15C13.DEF INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.EDC15 C13 Nr. 1. program: CB Nr. Ştergeţi memoria defecte.

izolarea în raport cu + 12 V şi în raport cu masa a următoarei legături: Calculator control motor. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi starea şi reglarea contactorului pedalei de frână. Reparaţi dacă este necesar. DA Ştergeţi defectul Final diagnosticare Controlaţi conectica contactorului pedalei de frână şi a calculatorului de control motor. Dacă problema persistă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . în funcţie de motorizare). a calculatorului Antiblocare roţi şi de control dinamic traiectorie şi a calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. efectuaţi o diagnosticare a antiblocării roţi . dacă nici o anomalie nu este identificată efectuaţi o diagnosticare a reţelei multiplex. Deconectaţi antiblocarea roţi . EDC15C13. Verificaţi prezenţa a + 12 V după contact pe pinul B1 al conectorului contactorului pedalei de frână şi starea siguranţei (15A sau 20A. apăsată: continuitate între pinii B1 şi A3.control dinamic traiectorie şi verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu + 12 V şi în raport cu masa a următoarei legături: Conector contactor pedală de frână pin A3 pin 16 conector calculator antiblocare roţi şi de control dinamic traiectorie Controlaţi funcţionarea contactorului pedalei de frână: – în repaus: rezistenţă infinită între pinii B1 şi A3. în funcţie de motorizare). DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Verificaţi prezenţa a + 12 V după contact pe pinul B1 al conectorului contactorului pedalei de frână şi starea siguranţei (15A sau 20A. Deconectaţi calculatorul cutiei de viteze automată şi verificaţi continuitatea. apăsată: continuitate între pinii B1 şi A3. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V1D 13B-EDC15-94 . Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. controlaţi "ET122" şi "ET123" şi verificaţi: – pedală de frână în repaus – apăsare pe pedala de frână ET122 = "ABSENTĂ" ET122 = "PREZENTĂ" şi şi ET123 = "ABSENTĂ" ET123 = "PREZENTĂ" "ET122" este recunoscut corect? NU DA "ET123" este recunoscut corect? NU Controlaţi conectica contactorului pedalei de frână. program: CB Nr. conector A pin B4 pin A3 conector contactor pedală de frână Controlaţi funcţionarea contactorului pedalei de frână: – în repaus: rezistenţa infinită între pinii B1 şi A3. Ştergeţi memoria defecte.control dinamic traiectorie apoi.EDC15 C13 Nr.Interpretare defecte 13B DF228 CONTINUARE De la meniul "listă stări".

CO. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B pin E4 pin A conector senzor presiune fluid refrigerent Calculator motor.0 INSTRUCŢIUNI Fără. Controlaţi conectica senzorului de presiune fluid refrigerent.EDC15 C13 Nr. – punerii contactului urmate de o intrare în comunicaţie cu ajutorul testerului de diagnosticare.Dacă valorile nu coincid: – Verificaţi izolarea. program: CB Nr. EDC15C13. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . V1D EDC15_V1D_DF232 13B-EDC15-95 . – întreruperii contactului. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.Interpretare defecte CIRCUIT SENZOR PRESIUNE FLUID REFRIGERENT CC.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă 13B DF232 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – ştergerii memoriei defect. *Notă: Testerul de diagnosticare afişează presiunea absolută. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. – unei porniri motor urmate de o pornire a aerului condiţionat. Ştergeţi memoria defecte.Dacă valorile coincid: – Efectuaţi o diagnosticare a aerului condiţionat (consultaţi capitolul 6 din Manualul de Reparaţie). urmate de o pierdere a comunicaţiei cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B pin E2 pin B conector senzor presiune fluid refrigerent – Verificaţi conformitatea alimentării senzorului de presiune a fluidului refrigerent: +5V pin B conector senzor presiune fluid refrigerent Masă pin A conector senzor presiune fluid refrigerent B . adică valoarea PR035 "Presiune atmosferică"). conector B pin E3 pin C conector senzor presiune fluid refrigerent Calculator motor. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. manometrul de înaltă presiune a staţiei dumneavoastră de încărcare afişează presiunea relativă (ecartul lor este egal cu presiunea atmosferică. Verificaţi conformitatea semnalului senzorului de presiune a fluidului refrigerent comparând* valoarea afişată de tester (ecran "parametru" sau "funcţie motoventilator": PR037 "presiune fluid refrigerent") cu cea dată de manometrul de înaltă presiune al unei staţii de încărcare: A . 1681 sau Elé.1 : scurtcircuit la + 12 V CO. Reparaţi dacă este necesar.

2 senzori" dacă este prezent sau memorat. Verificaţi izolarea următoarelor legături: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. conector B pin E2 pin B conector senzor presiune fluid refrigerent Verificaţi alimentarea senzorului de presiune a fluidului refrigerent: +5V pin B conector senzor presiune fluid refrigerent Masă pin A conector senzor presiune fluid refrigerent – Dacă alimentarea şi legăturile sunt conforme. conector B pin E4 pin A conector senzor presiune fluid refrigerent Calculator motor. EDC15C13. Ştergeţi memoria defecte. conector B pin E3 pin C conector senzor presiune fluid refrigerent Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF232 CONTINUARE CC. program: CB Nr.1 INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF217 "Tensiune de alimentare nr. înlocuiţi senzorul de presiune a fluidului refrigerent (consultaţi metoda capitolul 6 din Manualul de Reparaţie). Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . V1D 13B-EDC15-96 .

întrerupeţi contactul. 1. 1 . a .8 Ω maxim) în momentul unei apăsări pe comanda "Suspendare". scurtcircuit. deconectaţi comanda la volan (racord negru cu 2 pini sub capacul central al volanului) şi vizualizaţi din nou PR178.9 V ± 0. înlocuiţi comenzile la volan.9 V ± 0. tensiunea afişată trebuie să fie de: 4. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr.racord sub volan.DEF: plauzibilitate întrerupător regulator / limitator de viteză 13B DF234 PREZENT SAU MEMORAT Orice intervenţie la nivelul racordului sub capacul central al volanului impune blocarea calculatorului airbag-ului. circuit deschis. Dacă tensiunea trece la 4. măsurarea trebuie să indice: q 900 Ω (± 10 Ω ) în momentul unei apăsări pe comanda "Reluare". Ştergeţi memoria defecte. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF: plauzibilitate de decelerare 3. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma apăsărilor pe comenzile la volan. – Dacă valorile nu sunt conforme. controlaţi conectica calculatorului de control motor. contactaţi techline. – Dacă valorile sunt conforme. Dacă problema persistă. Particularităţi: Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza legăturile şi racordările aferente..DEF INSTRUCŢIUNI Vizualizaţi PR178 "Tensiune manetă reglare viteză". EDC15C13. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. treceţi la etapa "a".DEF: tensiune manetă reglare viteză 2. aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută* şi repuneţi contactul.Dacă anomalia persistă. Fără apăsare pe comenzile la volan. Efectuaţi reparaţiile necesare. Dacă tensiunea nu se schimbă. ajutându-vă de schema electrică potrivită (rezistenţă linie. Dacă problema persistă (după apăsări pe comenzile la volan).Controlaţi conformitatea comenzilor la volan după cum urmează: deconectaţi conectorul negru cu 2 pini de sub capacul central al volanului (ohmetru legat parte comandă la volan).Interpretare defecte FUNCŢIE REGULATOR / LIMITATOR DE VITEZĂ 1. controlaţi legătura: calculator motor . Reparaţi dacă este necesar. ştergeţi defectul. b . (adică comanda cu impulsuri parte stânga volan) q 100 Ω (± 10 Ω ) în momentul unei apăsări pe comanda "Set -".2.2. V1D DUPĂ REPARAŢIE EDC15_V1D_DF234 13B-EDC15-97 .. treceţi la etapa 1. (adică comanda cu impulsuri parte stânga volan) q Rezistenţă infinită în poziţie repaus.). * Clipire a martorului luminos antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. Trataţi celelalte defecte eventuale. (adică comanda cu impulsuri "O" parte dreapta volan) q 300 Ω (± 10 Ω ) în momentul unei apăsări pe comanda "Set +". Dacă tensiunea nu este de acest ordin. (adică comanda cu impulsuri "R" parte dreapta volan) q 0 Ω (0.Dacă valorile sunt conforme. efectuaţi aceleaşi măsurări de la conectorul A al calculatorului de control motor legând ohmetrul între pinii săi B2 şi F4 (racord comandă la volan conectat).

oprit a regulatorului . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF INSTRUCŢIUNI Fără. Controlaţi conformitatea senzorului pedalei de acceleraţie "PR030. Efectuaţi o diagnosticare a antiblocării roţi . Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.EDC15 C13 Nr.regulatorului de viteză cu ajutorul unui ohmetru: Buton în repaus: Izolare între pinii A2 şi A3 Izolare între pinii A2 şi B1 Buton pe poziţia regulator: Izolare între pinii A2 şi B1 Continuitate între pinii A2 şi A3 Buton în poziţia limitator: Izolare între pinii A2 şi A3 Continuitate între pinii A2 şi B1 Dacă comanda pornit . Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Efectuaţi reparaţiile necesare. verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor conector A pin E4 pin B1 al conectorului de comandă pornit oprit Regulator de viteză . înlocuiţi întrerupătorul. EDC15C13. Reparaţi dacă este necesar.oprit este conformă.control dinamic traiectorie.Limitator de viteză Verificaţi în egală măsură izolarea între aceste două aceleaşi legături precum şi izolarea lor în raport cu + 12 V.oprit nu este conformă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.Interpretare defecte 13B DF234 CONTINUARE 2.Limitator de viteză Calculator motor conector A pin D4 pin A3 al conectorului de comandă pornit oprit Regulator de viteză .limitatorului de viteză. program: CB Nr.oprit a limitatorului . Reparaţi dacă este necesar. 148.DEF INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectelor DF196 sau DF198 "Senzor pedală" dacă unul dintre acestea trei este prezent. Ştergeţi memoria defecte. Dacă comanda pornit . Controlaţi conectica comenzii pornit . 3. 217. V1D 13B-EDC15-98 . 218". Controlaţi funcţionarea comenzii pornit .

Interpretare defecte CIRCUIT RELEU TERMOPLONJOANE NR. program: CB Nr. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. Releul termoplonjoane nr.1 INSTRUCŢIUNI Fără. 2" pin 1 + 12 V baterie după siguranţă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 2". între pinii săi 3 şi 2. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2" pin 2 + 12 V după releu suport releu "termoplonjoane nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. 1681 sau Elé. Controlaţi conectica suportului releu "termoplonjoane nr. Controlaţi conformitatea releului "termoplonjoane nr. 2" pe cutia siguranţe motor. V1D EDC15_V1D_DF239 13B-EDC15-99 .1 : scurtcircuit la + 12 V CO. 2 alimentează în paralel două termoplonjoane. ° – Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este de: 90 Ω ± 5 la + 20°C. EDC15C13. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.EDC15 C13 Nr. conector B pin H1 pin 3 al suportului releu "termoplonjoane nr. Ştergeţi memoria defecte. Reparaţi dacă este necesar. 2 CC. CC.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă 13B DF239 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma unei comenzi actuator AC064 "Releu termoplonjoane nr. 2" Verificaţi în egală măsură izolarea acestei legături în raport cu legăturile: suport releu "termoplonjoane nr. 2" (releu demontat): – Izolare între pinii săi 1 şi 4. – Rezistenţă bobină releu.

Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "termoplonjoane nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. 2" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 2 al suportului releu "termoplonjoane nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 2". Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. conector B pin H1 pin 3 al suportului releu "termoplonjoane nr. V1D 13B-EDC15-100 . program: CB Nr. EDC15C13. ° Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este de: 90 Ω ± 5 la + 20°C. Reparaţi dacă este necesar. între pinii săi 3 şi 2. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica suportului releu "termoplonjoane nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Ştergeţi memoria defecte. 2" pe cutia siguranţe motor.Interpretare defecte 13B DF239 CONTINUARE CO.0 INSTRUCŢIUNI Fără. 2".

EDC15 C13 Nr. – Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este conformă cu această valoare. 1" pin 63 + 12 V după releu suport releu "termoplonjoane nr. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. ° – Rezistenţă bobină releu.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă 13B DF240 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma: – unei comenzi actuator AC063 "Releu termoplonjoane nr. V1D EDC15_V1D_DF240 13B-EDC15-101 . între pinii săi 65 şi 63: 90 Ω ± 5 la + 20°C. Ştergeţi memoria defecte. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Controlaţi conectica suportului releu "termoplonjoane nr. 1".1 INSTRUCŢIUNI Fără. 1" pe cutia siguranţe motor. 1" Verificaţi în egală măsură izolarea acestei legături în raport cu legăturile: suport releu "termoplonjoane nr. 1 CC. program: CB Nr. 1" (releu demontat): – Izolare între pinii săi 67 şi 66.Interpretare defecte CIRCUIT RELEU TERMOPLONJOANE NR. EDC15C13. Reparaţi dacă este necesar.1 : scurtcircuit la + 12 V CO. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. conector A pin H1 pin 65 al suportului releu "termoplonjoane nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conformitatea releului "termoplonjoane nr. CC. 1" pin 67 + 12 V baterie după siguranţă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. 1681 sau Elé.

conector A pin H1 pin 65 al suportului releu "termoplonjoane nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1" pe cutia siguranţe motor. program: CB Nr. 1" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 63 al suportului releu "termoplonjoane nr.EDC15 C13 Nr. 1". Controlaţi conectica suportului releu "termoplonjoane nr.Interpretare defecte 13B DF240 CONTINUARE CO. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . EDC15C13. Reparaţi dacă este necesar.0 INSTRUCŢIUNI Fără. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. V1D EDC15_V1D_DF241 13B-EDC15-102 . 1". Controlaţi conectica calculatorului de control motor. între pinii săi 65 şi 63: ° – înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa nu este de 90 Ω ± 5 la + 20°C. Ştergeţi memoria defecte. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "termoplonjoane nr.

Ştergeţi memoria defecte. V1D EDC15_V1D_DF241 13B-EDC15-103 .5 la + 20°C. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Controlaţi conectica actuatorului debit de carburant.1 INSTRUCŢIUNI ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. conector B pin L1 pin 2 conector actuator debit de carburant Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 1 conector actuator debit de carburant.0: Dacă defectul reapare în urma: – unei ştergeri a memoriei defect. Reparaţi dacă este necesar. Conector actuator debit de carburant debranşat. CC. ° Înlocuiţi actuatorul dacă valoarea nu este de: 3 Ω ± 0.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă 1.Interpretare defecte CIRCUIT ACTUATOR DEBIT DE CARBURANT CC. Dacă problema persistă. program: CB Nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Măsuraţi rezistenţa actuatorului debit de carburant între pinii săi 1 şi 2. EDC15C13. verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor.DEF: coerenţă după întrerupere contact 13B DF241 PREZENT SAU MEMORAT INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defect memorat pentru CC. 1681 sau Elé.1 : scurtcircuit la + 12 V CO. – activării comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant". Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. înlocuiţi actuatorul debit de carburant.1 sau CO. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.

Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. înlocuiţi actuatorul debit de carburant.Interpretare defecte 13B DF241 CONTINUARE 1 CO. V1D 13B-EDC15-104 . ° Înlocuiţi actuatorul dacă valoarea nu este de: 3 Ω ± 0.EDC15 C13 Nr. Măsuraţi rezistenţa actuatorului debit de carburant între pinii săi 1 şi 2. Dacă problema persistă. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Ştergeţi memoria defecte. EDC15C13. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.0 INSTRUCŢIUNI ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. conector B pin L1 pin 2 conector actuator debit de carburant Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 1 al actuatorului debit de carburant. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica actuatorului debit de carburant. program: CB Nr.5 la + 20°C.

EDC15 C13 Nr. Ştergeţi memoria defecte. Va trebui deci. după ştergerea sa. Dacă este detectat în timpul unei faze de alimentare menţinută*. nu va fi neapărat detectat la următoarea. să efectuaţi mai multe faze de alimentare menţinută* precedate fiecare de un ciclu cu motorul pornit (consultaţi condiţiile de mai sus).Interpretare defecte 13B DF241 CONTINUARE 2 1.DEF INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării: Dacă defectul reapare memorat în urma: – unei ştergeri a defectului. În plus. pentru a spera că va reapărea. această detectare urmează o "strategie de înregistrare" şi nu este deci efectuată la fiecare întrerupere.DEF dacă este prezent. program: CB Nr. Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor" 2. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ATENŢIE: – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Informaţie despre valoarea prestabilită: Detectarea acestui defect este efectuată în timpul fazei de alimentare menţinută*. – urmate de mai multe finale de faze de alimentare menţinută*.DEF sau 3. V1D 13B-EDC15-105 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. EDC15C13. de un ciclu motor: "pornire şi creştere în turaţie > 2000 rot/min". Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. precedate fiecare.

conector B pin D1 pin 1 senzor turaţie motor – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile. – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile. conector B pin C1 pin 2 senzor turaţie motor Calculator motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. pe motor G9T între: Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF241 CONTINUARE 3 Pe vehicul echipat cu un volet de admisie. program: CB Nr. EDC15C13. Dacă problema persistă. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – Verificaţi punerea la masă a blocului motor. Controlaţi conectica actuatorului debit de carburant. aplicaţi interpretarea comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant". V1D 13B-EDC15-106 . Măsuraţi rezistenţa actuatorului carburant între pinii 1 şi 2. Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi memoria defecte. conector B pin D1 pin A senzor turaţie motor Efectuaţi intervenţiile necesare în cazul unei rezistenţe anormal de ridicate. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .5 la + 20°C Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. conector B pin C1 pin B senzor turaţie motor Calculator motor. conector B pin L1 pin 2 al actuatorului debit de carburant Efectuaţi intervenţiile necesare în cazul unei rezistenţe anormal de ridicate. verificaţi funcţionarea sa corespunzătoare utilizând interpretarea comenzii AC067 "volet de admisie". ° Înlocuiţi actuatorul dacă valoarea nu este de: 3 Ω ± 0. pe motor F9Q între: Calculator motor.

Consultaţi diagnosticare injector în partea "Efecte client" din această notă. Consultaţi AC035 "Electrovană de presiune carburant" din capitolul "Interpretare comenzi".DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea oricărui alt defect prezent sau memorat. Ştergeţi memoria defecte. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program: CB Nr. Fie poziţionând debitul de carburant la "0" (prin regulator) fie prin întrerupere injectoare. mecanică. Consultaţi AC067 "Volet de admisie" din capitolul "Interpretare comenzi". V1D EDC15_V1D_DF253 13B-EDC15-107 . Efectuaţi intervenţiile necesare. turaţia nu scade sub o anumită valoare (~ 300 rot/min) într-un timp foarte scurt (< 2 s) atunci acest defect apare memorat.EDC15 C13 Nr. contactaţi techline. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă în timpul fazei de alimentare menţinută*. hidraulică sau altele. ştergeţi defectul apoi realizaţi din nou instrucţiunea. Trebuie deci să eliminaţi toate cauzele.Interpretare defecte DEBIT LA AUTOTEST DUPĂ ÎNTRERUPERE CONTACT 13B DF253 MEMORAT 1. – funcţionarea electrovanei de presiune (sau de debit) carburant. EDC15C13. care pot "menţine" motorul în rotaţie după întreruperea contactului. Dacă problema persistă. * Clipire a martorului luminos antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. Calculatorul utilizează diferite strategii pentru a întrerupe motorul. Verificaţi: – absenţa scurgerilor la duzele injectoarelor. – funcţionarea corespunzătoare a voletului de admisie (dacă vehiculul este echipat). DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF : incoerenţă cu turaţia motorului 1.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Intraţi în comunicaţie şi ştergeţi memoria defect.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. V1D EDC15_V1D_DF276 13B-EDC15-108 .DEF: lipsă cod în memorie 2.. ATENŢIE: Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Această pană poate proveni de la modificările efectuate pe cablajul electric al vehiculului. Important: Dacă defectul DF276 rămâne prezent după introducerea codurilor injector.Interpretare defecte PROGRAMARE CODURI INJECTOARE 1. – Final operaţie. program: CB Nr. 1.. Reparaţi dacă este necesar.EDC15 C13 Nr. – Aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută* şi repuneţi contactul. şi calculatorul de injecţie nu poate memora informaţiile (programări. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Ştergeţi memoria defecte. – Programaţi codurile injectoare utilizând: fie comanda SC002 "Înregistrare coduri injectoare" fie comanda SC001 "Scriere date salvate" (Consultaţi procedurile definite în partea Interpretare comenzi). controlaţi dacă faza de alimentare menţinută* este efectuată la fiecare întrerupere a contactului. debitul de injecţie va fi limitat. Pentru a verifica. – Atunci când scrierea codurilor este efectuată: – Întrerupeţi contactul. Acest defect este prezent pe orice calculator neiniţializat (nou sau în urma reprogramării). Dacă toate aceste controale sunt ineficiente şi defectul rămâne prezent. EDC15C13. întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 10 s ca martorul luminos antidemaraj să clipească. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului.DEF: anomalie electronică internă în momentul scrierii 13B DF276 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – ştergerii memoriei defect. contactaţi techline.). şi vehiculul va fi limitat în putere. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent. – întreruperii contactului. configurări . Dacă martorul luminos antidemaraj clipeşte din momentul întreruperii contactului. faza de alimentare menţinută* nu mai este efectivă. – finalului fazei de alimentare menţinută* şi repunerii contactului.

Ştergeţi memoria defecte. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. – Întrerupeţi contactul. program: CB Nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă defectul a trecut memorat. EDC15C13. – Intraţi în comunicaţie.EDC15 C13 Nr.Interpretare defecte 13B DF276 CONTINUARE 2. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ştergeţi memoria defect şi final al operaţiei. V1D EDC15_V1D_DF301 13B-EDC15-109 . – Aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută* apoi repuneţi contactul. Dacă defectul este în continuare prezent.DEF INSTRUCŢIUNI Fără. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline.

1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.DEF. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de limitare a supraalimentării între pinii 1 şi 2. INSTRUCŢIUNI Pentru 1. dacă defectul reapare în urma: – unei ştergeri a memoriei defect.1 INSTRUCŢIUNI Fără.1 CO. – pilotării clapetei prin comanda AC004 "electrovană supraalimentare". CC. Ştergeţi memoria defecte. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.1 sau CO. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de: ° 15. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1681 sau Elé. Controlaţi conectica electrovanei de limitare a supraalimentării. dacă defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri a motorului. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. – unui test rutier.DEF 2. conector B pin L2 pin 1 conector electrovană de limitare a supraalimentării DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Reparaţi dacă este necesar.DEF sau 2. V1D EDC15_V1D_DF301 13B-EDC15-110 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program: CB Nr.0 1. EDC15C13.4 Ω ± 0.DEF 13B DF301 PREZENT SAU MEMORAT : electrovană de supraalimentare în scurtcircuit la + 12 V : electrovană de supraalimentare în circuit deschis sau scurtcircuit la masă : lipsă de aer pe circuitul de admisie : presiune de supraalimentare prea înaltă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Pentru CC.7 la + 20°C pentru o electrovană Pierburg.Interpretare defecte CIRCUIT DE ADMISIE AER CC.0.

EDC15 C13 Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica electrovanei de limitare a supraalimentării. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.Interpretare defecte 13B DF301 CONTINUARE 1 CO. conector B pin L2 pin 1 conector electrovană de limitare a supraalimentării Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 2 al conectorului electrovanei de limitare a supraalimentării. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. V1D 13B-EDC15-111 . EDC15C13. Ştergeţi memoria defecte.4 Ω ± 0.0 INSTRUCŢIUNI Fără. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.7 la + 20°C pentru o electrovană Pierburg. program: CB Nr. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de: ° 15. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de limitare a supraalimentării între pinii săi 1 şi 2.

– DF209 "Circuit senzor poziţie vană EGR": 2.DEF. EDC15C13. Verificare circuit de recirculare gaze de eşapament: Aplicaţi testul 9.EDC15 C13 Nr. V1D 13B-EDC15-112 .0 sau 2.DEF. 1. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de: ° 15. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor.0 sau CC.Interpretare defecte 13B DF301 CONTINUARE 2 1. Verificaţi turbocompresorul: aplicaţi testul 6 pentru un turbocompresor cu geometrie fixă. testul 7 pentru un turbocompresor cu geometrie variabilă apoi testul 8 pentru cele două cazuri.7 la + 20°C pentru o electrovană Pierburg.DEF sau 3.1.DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea următoarelor defecte. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . partea A.DEF. – DF199 "Senzor presiune de supraalimentare": CO. program: CB Nr. Controlaţi conectica electrovanei de limitare a supraalimentării.4 Ω ± 0.0 sau 2. Controlaţi etanşeitatea circuitului de aer de înaltă presiune: Aplicaţi testul 4. – DF325 "Funcţie reciclare gaze de eşapament": CO. – DF056 "Circuit senzor debit de aer": 2. prezent sau memorat: – DF301 "Circuit de admisie aer": CO. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. apoi activaţi comanda AC004 "electrovană supraalimentare" de la etapa nr. Ştergeţi memoria defecte. Reparaţi dacă este necesar.DEF. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector B pin L2 pin 1 al conectorului electrovanei 12 V după releu injecţie pin 2 al conectorului electrovanei Măsuraţi rezistenţa electrovanei de limitare a supraalimentării între pinii săi 1 şi 2.

Ştergeţi memoria defecte. q Controlaţi ca tija de comandă a turbocompresorului să nu fie gripată: – Aplicaţi testul 6 pentru un turbocompresor cu geometrie fixă. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de: ° 15.4 Ω ± 0.EDC15 C13 Nr. Controlaţi conectica electrovanei de limitare a supraalimentării. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor. debranşaţi duriturile de intrare şi de ieşire ale electrovanei. CC. q Controlaţi ca electrovana de limitare a supraalimentării să nu fie blocată deschisă: – Cu motorul oprit. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de limitare a supraalimentării între pinii 1 şi 2. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .7 la + 20°C pentru o electrovană Pierburg. V1D 13B-EDC15-113 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate interpretarea defectului DF199 "Senzor presiune de supraalimentare". EDC15C13. Pe electrovana Pierburg: – Conectaţi o pompă de vid la racordul de intrare şi aplicaţi o depresiune. – Dacă depresiunea nu este menţinută: înlocuiţi electrovana.Interpretare defecte 13B DF301 CONTINUARE 3 2. conector B pin L2 pin 1 conector electrovană de limitare a supraalimentării Controlaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 2 al conectorului de limitare a supraalimentării. program: CB Nr. – Aplicaţi testul 7 pentru un turbocompresor cu geometrie variabilă.1. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. dacă este prezent sau memorat.

EDC15C13.0 : 1.5 Ω la + 20°C. Controlaţi conectica vanei de recirculare a gazelor de eşapament.DEF: scurtcircuit la + 12 V circuit deschis sau scurtcircuit la masă ecart buclă negativ ecart buclă pozitiv ecart buclă negativ ecart buclă pozitiv INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – unei ştergeri a memoriei defect. Reparaţi dacă este necesar. CC. V1D EDC15_V1D_DF325 13B-EDC15-114 . 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Măsuraţi rezistenţele vanei de recirculare a gazelor de eşapament (marca Pierburg): ° – între pinii săi 1 şi 5: de la 7. ° – între pinii săi 4 şi 6: 800 Dacă una dintre rezistenţe nu este conformă. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.1 : CO. Ştergeţi memoria defecte. Ω până la 3800 Ω la + 20°C. Consultaţi capitolul "Înlocuire organe" şi urmaţi procedura descrisă pentru a efectua corect înlocuirea vanei de recirculare a gazelor de eşapament. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament.1 INSTRUCŢIUNI Fără. 1681 sau Elé. program: CB Nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. – pilotării vanei prin comanda AC036 "Vană EGR". Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament. Cu vana de recirculare a gazelor de eşapament deconectată. ° – între pinii săi 2 şi 6: 1900 Ω până la 6400 Ω la + 20°C. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF: 3. conector B pin M1 pin 5 conector vană de recirculare gaze de eşapament Dacă problema persistă.EDC15 C13 Nr. – Pentru vana de recirculare a gazelor de eşapament marca Pierburg: ° – între pinii săi 2 şi 4: 2400 Ω până la 5600 Ω la + 20°C. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor.DEF: 2.5 Ω până la 8.Interpretare defecte FUNCŢIE RECICLARE GAZE DE EŞAPAMENT 13B DF325 PREZENT SAU MEMORAT CC.DEF: 4.

la + 20°C. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament. Reparaţi dacă este necesar. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – Pentru vana de recirculare a gazelor de eşapament marca Pierburg: ° – între pinii săi 2 şi 4: 2400 Ω până la 5600 Ω .0 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: În caz de prezenţă simultană a defectului DF209 "Circuit senzor poziţie vană EGR" CO. program: CB Nr. la + 20°C. la + 20°C. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF325 CONTINUARE 1 CO. V1D EDC15_V1D_DF374 13B-EDC15-115 . EDC15C13. Dacă problema persistă. ° – între pinii săi 4 şi 6: 800 Ω până la 3800 Ω . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament. Consultaţi capitolul "Înlocuire organe" şi urmaţi procedura descrisă pentru a efectua corect înlocuirea vanei de recirculare a gazelor de eşapament. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector B pin M1 pin 5 conector vană de recirculare gaze de eşapament Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 1 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament.EDC15 C13 Nr. Ştergeţi memoria defecte. Dacă una dintre rezistenţe nu este conformă.5 Ω . la + 20°C. Controlaţi conectica vanei de recirculare a gazelor de eşapament.5 Ω până la 8. verificaţi conectorul vanei de recirculare a gazelor de eşapament să fie corect branşat. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.0. ° – între pinii săi 2 şi 6: 1900 Ω până la 6400 Ω . Măsuraţi rezistenţele vanei de recirculare a gazelor de eşapament (marca Pierburg sau Cooper): ° – între pinii săi 1 şi 5: de la 7.

Controlaţi conectica vanei de recirculare a gazelor de eşapament. la ralanti la cald (temperatură apă > 70°C). V1D EDC15_V1D_DF374 13B-EDC15-116 . Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Particularităţi: Ecartul de buclă este în funcţie de recopierea poziţiei vanei. conector B pin A2 pin 3 conector debitmetru de aer Calculator motor.DEF dacă este prezent sau memorat. Verificaţi etanşeitatea circuitului de admisie a aerului (mai ales între senzorul de debit de aer şi turbocompresor: aplicaţi testul 4) precum şi a circuitului de reciclare a gazelor de eşapament (aplicaţi testul 9. Verificaţi continuitatea şi izolarea legăturilor între: Calculator motor.EDC15 C13 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi memoria defecte. Utilizaţi controlul conformităţii debitului de aer detaliat în această notă. Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 4 al conectorului debitmetrului de aer. Efectuaţi reparaţiile necesare. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF 2. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. partea A).DEF Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". Interpretaţi valoarea PR132 ''debit de aer" cu ajutorul controlului conformităţii din această notă. EDC15C13. program: CB Nr. 1.DEF 4. Particularităţi: Ecartul de buclă este în funcţie de măsurarea debitului de aer. Verificaţi prezenţa masei pe pinul 6 al conectorului debitmetrului de aer. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . cu vehiculul în poziţie + DC. INSTRUCŢIUNI 3.Interpretare defecte 13B DF325 CONTINUARE 2 1. conector B pin A3 pin 5 conector debitmetru de aer Verificaţi prezenţa alimentării + 5 V pe pinul 3 al conectorului debitmetrului de aer.DEF Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF209 "Circuit senzor poziţie vană EGR" dacă este prezent sau memorat.

DEF: tensiune prea ridicată a condensatorului care pilotează injectoarele 2. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. V1D EDC15_V1D_DF374 13B-EDC15-117 . Întrerupeţi contactul aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută*. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă problema persistă: Ştergeţi defectul din memoria calculatorului.DEF: tensiune prea scăzută a condensatorului care pilotează injectoarele INSTRUCŢIUNI Verificaţi conformitatea a + 12 V baterie în pinii M2 şi M3. El este adesea intermitent dar întotdeauna însoţit de o lipsă de pornire. Dacă problema persistă: Controlaţi cu grijă clipsurile şi langhetele conecticii fiecărui injector. Efectuaţi dacă este nevoie un control al circuitului de încărcare. Porniţi motorul şi intraţi din nou în comunicaţie. Atenţie: Un fascicul de cabluri motor izolat greşit sau poziţionat greşit poate fi sensibil la perturbaţiile provocate de alimentarea demarorului. – verificaţi ca legătura semnal turaţie să fie corect torsadată. Aceşti "paraziţi electrici" perturbează semnalul turaţie şi provoacă acest defect. EDC15C13. În caz de paraziţi: – verificaţi ca fasciculele de cabluri motor şi demaror să fie corect plasate. Ştergeţi memoria defecte. contactaţi techline. Dacă problema persistă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . apoi repuneţi contactul. program: CB Nr.Interpretare defecte CALCULATOR 13B DF374 PREZENT SAU MEMORAT 1. În faza de pornire. * Clipire a martorului luminos Antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. verificaţi cu osciloscopul absenţa unui parazit pe semnalul turaţie în momentul primelor rotaţii motor. conector B al calculatorului de control motor (supratensiune sau microîntreruperi).EDC15 C13 Nr.

prezent sau memorat. prezent sau memorat. prezent sau memorat. respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate (consultaţi capitolul 13B din Manualul de Reparaţie). Ştergeţi memoria defecte. program: CB Nr.DEF 4.DEF: 2. – Consultaţi pagina următoare – DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Particularităţi: Dacă funcţia IMA este "activ".DEF 3. Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectelor: DF197 "INFORMAŢIE PRESIUNE CARBURANT". EDC15C13.DEF: 4.Interpretare defecte DETECTARE RATEURI DE COMBUSTIE 1. urmaţi procedura de programare a codurilor injectoare (consultaţi capitolul Asistenţă). Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. şi dacă IMA este activat. verificaţi coerenţa între codurile injectoare memorate şi cele gravate pe fiecare injector. DF041 "CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 2". După înlocuirea unui injector. DF042 "CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 3". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . prezent sau memorat. DF043 "CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 4".DEF INSTRUCŢIUNI Înaintea înlocuirii unui injector.EDC15 C13 Nr.DEF: 3. verificaţi prezenţa şi conformitatea rondelei sale de etanşeitate. V1D EDC15_V1D_DF436 13B-EDC15-118 . continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite consultând testul 8. DF040 "CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 1". Verificaţi izolarea.DEF 2.DEF: injector cilindru injector cilindru injector cilindru injector cilindru 1 2 3 4 13B DF436 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – ştergerii memoriei defect. – unei porniri motor cu temperatura apei = 50°C urmată de o temporizare de 3 min la ralanti. prezent sau memorat. ATENŢIE Pentru demontarea / remontarea unui injector. INSTRUCŢIUNI 1.

– Dacă există o diferenţă între cilindri. vizualizaţi valorile de corectare a debitului prin injector adică PR364. efectuaţi reparaţiile necesare. respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate (consultaţi capitolul 13B din Manualul de Reparaţie). – Dacă compresia este conformă. înlocuiţi injectorul identificat de defect.Interpretare defecte 13B DF436 CONTINUARE 1) Dacă un singur cilindru este declarat în "rateu de combustie": – Controlaţi starea motorului cu testul compresiilor cu ajutorul testerului Clip Tehnic sau utilizaţi testerul specializat. – Dacă testul compresiilor pune în cauză o defecţiune cilindru. – Dacă cei 4 cilindri au aceeaşi alură. 1. – Selectaţi funcţia "Reglare presiune carburant". – Dacă compresia este conformă. controlaţi compresia a cărei corectare debit este cea mai îndepărtată de valoarea normală. 2) Dacă mai mulţi cilindri sunt declaraţi în "rateu de combustie": – Selectaţi meniul "Funcţie" al testerului de diagnosticare. Această toleranţă poate creşte cu timpul. Valoarea normală de corectare a debitului pentru un injector este de ordinul a ± 1 mm 3/cp. controlaţi compresia cilindrului aferent. ° – Ştergeţi defectul şi efectuaţi un test cu motorul la ralanti. înlocuiţi injectorul cilindrului aferent*. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 3 şi Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi injectorul care are cea mai mare corectare. Nr. temperatură apă motor > 50°C timp de 2 min şi verificaţi dacă nici un defect nu apare pe testerul de diagnosticare şi ca valorile de corectare să nu atingă ± 5 mm3 /cp pentru a valida reparaţia: – Dacă un alt (alţi) cilindru (cilindri) este (sunt) în continuare declarat (declaraţi) în rateu de combustie. ° – Cu motorul la ralanti. Ştergeţi memoria defecte. ştergeţi defectul şi efectuaţi un test. Nr. temperatură apă motor > 50°C timp de 2 min şi verificaţi ca nici un defect să nu apară pe testerul de diagnosticare pentru a valida reparaţia. efectuaţi reparaţiile necesare. 4). dar indică o anomalie injector / cilindru dacă depăşeşte ± 5 mm3/cp. 406 şi 365 (CORECTARE DEBIT DE CARBURANT CILINDRU Nr. program: CB Nr. – Dacă există o diferenţă între cilindri. reluaţi în "2" (sau "1"). V1D 13B-EDC15-119 .EDC15 C13 Nr. – Dacă defectul nu reapare. – Dacă o compresie nu este conformă. a) Dacă cel puţin una dintre aceste valori = ± 5 mm3/cp: – Controlaţi starea motorului cu testul "control balans cilindri". final diagnosticare. cu motorul la ralanti. – Dacă cei 4 cilindri au aceeaşi alură. 405. * Pentru demontarea / remontarea unui injector. ° – După intervenţie. temperatură apă motor > 50°C timp de 2 min. înlocuiţi injectorul aferent*. EDC15C13. 2.

program: CB Nr. În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". PR215: 4. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.9 V < X < 5. Această stare indică dacă funcţia IMA este activată. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2 senzori 9 V < X < 16 V În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. consultaţi interpretarea defectului DF276 "Programare coduri injectoare".1 V PR216: 4. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare.9 V < X < 5.EDC15 C13 Nr. ET001: + după contact calculator PREZENT contact pus PR071: 1 Alimentare Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare Nr. crt. Aplicaţi interpretarea DF046 "Tensiune baterie" sau DF222 "Releu principal". Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. 1 senzori Tensiune de alimentare nr. Contact pus 0 rot/min 2 Turaţie motor PR190: Valoare prestabilită turaţie motor Corectare turaţie de ralanti 850 rot/min ± 50 X = 0 rot/min ± 50 PR014: 3 Configuraţie injecţie ET104: Exploatare coduri injectoare DA 13B-EDC15-120 .1 V În caz de problemă. STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI Nr. În funcţie de incrementare sau decrementare din meniul "configuraţie" al testerului de diagnosticare.

STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI (continuare) Nr. Diagnosticare PR035: 4 Presiune Presiune atmosferică În caz de problemă. Controlaţi ABS 13B-EDC15-121 . consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". În caz de problemă. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C Indică viteza vehiculului în Km/h. Senzorul este integrat în calculator. Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. 7 Informaţie viteză PR089: Viteză vehicul În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF200 "Senzor presiune atmosferică". Valoare de siguranţă: 750 mbari. consultaţi interpretarea defectului DF192 "Circuit senzor presiune carburant".Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. În caz de problemă. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică presiunea atmosferică în mbari. consultaţi interpretarea defectului DF002 "Circuit senzor temperatură aer". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. efectuaţi un test al reţelei multiplex. În caz de problemă. Acest parametru este transmis de calculatorul Antiblocare roţi. PR038: Presiune rampă 0 < X < 30 bari PR058: 6 Temperatură PR064: Temperatură aer Indică temperatura aerului admisie. crt.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi diagnosticarea antidemarajului. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.9 V < X < 5.EDC15 C13 Nr.1 V PR216: 4. PORNIRE Nr. PR215: 4. În caz de pornire imposibilă: în timpul rotaţiilor cu contactul pus demaror. Aplicaţi interpretarea DF046 "Tensiune baterie" sau DF222 "Releu principal". VEGHE 3 Syncho ET238: Sincronizare apoi devine "efectuat" odată motorul pornit. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. starea devine "ÎN CURS" şi nu va trece în "EFECTUAT" decât dacă motorul porneşte. ET001: + după contact calculator Contact pus PREZENT PR071: 1 Alimentare Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare Nr. 1 senzori Tensiune de alimentare nr.1 V ET341: 2 Antidemaraj ET003: DA INACTIV În caz de problemă.9 V < X < 5. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare. 13B-EDC15-122 . crt. program: CB Nr. Orice defazare între senzorul arborelui cu came şi senzorul Punct Mort Superior (curea detensionată sau decalaj distribuţie) antrenează apariţia DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came/ turaţie motor".Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. 2 senzori Cod antidemaraj înregistrat Antidemaraj 9 V < X < 16 V În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.

Efectuaţi un test al defectelor sistem. efectuaţi un test al reţelei multiplex. ET088: 4 Comandă şofer ET004: ET143: Solicitare anclanşare compresor Autorizare aer condiţionat Comandă releu GMV viteză mică NU NU 5 Răcire motor ET144: Comandă releu GMV viteză mare Contact pus motor ° < 80° INACTIVĂ 13B-EDC15-123 . Acest parametru este transmis de calculatorul Antiblocare roţi. consultaţi interpretarea defectelor eventuale. 1 Turaţie motor PR055: Turaţie motor 2 Informaţie viteză PR089: Viteză vehicul În caz de problemă. consultaţi interpretarea ET088 şi ET004. Dacă grupurile motoventilatoare sunt alimentate cu contactul pus.EDC15 C13 Nr. sistemul de injecţie poate fi în mod degradare treptată. BUCLĂ RECE Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. program: CB Nr. 3 Temperatură apă PR064: Temperatură apă În caz de problemă. Contact pus 0 rot/min Indică viteza vehiculului în km/h. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă aerul condiţionat este autorizat sau dacă compresorul este pilotat. Indică temperatura apei motor în °C Diagnosticare În caz de problemă. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". crt.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. Controlaţi ABS.

crt. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". program: CB Nr. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. temperaturi aer şi apă. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ÎNCĂLZIRE Nr. Fără 3 Comandă releu ET206: ET207: 13B-EDC15-124 . 2 Comandă releu termoplonjoane Nr. 1 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. În caz de problemă. 1 Comandă releu termoplonjoane Nr. Contact pus 0 rot/min 2 Temperatură apă PR064: Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C ET205: Comandă releu termoplonjoane Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. 3 ACTIVĂ sau INACTIVĂ. În funcţie de strategia calculator.EDC15 C13 Nr.

Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. PR209: Ecart buclă presiune supraalimentare RCD presiune turbo X = PR009 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .PR041 =~0 X = 5% PR047: 13B-EDC15-125 . Contact pus 0 rot/min. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor".EDC15 C13 Nr. În caz de problemă. Acest parametru este gestionat de UCH şi transmis injecţiei prin reţeaua multiplex. program: CB Nr. consultaţi interpretarea defectului DF002 "Circuit senzor temperatură aer". Dacă PR209 este important. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Indică temperatura aerului exterior în °C. 1 Turaţie motor PR055: Turaţie motor 2 Temperatură PR058: Temperatură aer PR009: Valoare prestabilită presiune supraalimentare 790 < X < 1010 mbari Fără PR041: 3 Supraalimentare Presiune supraalimentare PR041 = PR035 ± 10 mbari În caz de problemă. aplicaţi interpretarea comenzii AC004 "Electrovană supraalimentare". Diagnosticare În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi interpretarea defectului DF199 "Senzor presiune supraalimentare". crt. CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) Nr. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min.

2 senzori DESCHIS PR073: 0.1 V 13B-EDC15-126 . consultaţi interpretarea defectului DF200 "Senzor presiune atmosferică". Senzorul este integrat în calculator. program: CB Nr. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică presiunea atmosferică în mbari. În caz de problemă. 4. Diagnosticare PR035: Presiune atmosferică În caz de problemă. 4 Circulaţie aer PR132: Debit de aer 0 < X < 10 kg/h ET212: Comandă volet de admisie Tensiune de alimentare debitmetru de aer Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare Nr. CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) (continuare) Nr. consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. În caz de problemă.5 V < X < 1 V PR071: 5 Alimentare senzori PR215: 9 V < X < 16 V În caz de problemă. crt. consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer".Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi interpretarea defectului DF226 "Circuit volet de admisie ".9 V < X < 5.1 V PR216: 4. Valoare de siguranţă: 750 mbari. 1 senzori Tensiune de alimentare Nr. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.EDC15 C13 Nr.9 V < X < 5. În caz de problemă.

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. program: CB Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. consultaţi interpretarea defectului DF098 "Circuit senzor de temperatură carburant". Contact pus 0 rot/min Diagnosticare În caz de problemă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi interpretarea defectului DF241 "Circuit actuator debit de carburant". consultaţi interpretarea defectului DF276 "Programare coduri injectoare". Această stare indică dacă funcţia IMA este activată. Dacă motorul tocmai a fost oprit. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor".PR038 PR008: Valoare prestabilită presiune rampă 4 Presiune PR038: Presiune rampă Ecart buclă presiune rampă PR213: 13B-EDC15-127 . crt.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. În caz de problemă. În caz de problemă.EDC15 C13 Nr. aşteptaţi câteva secunde pentru a obţine această valoare. 1 Turaţie motor PR055: Turaţie motor 2 Configuraţie injecţie ET104: Exploatare coduri injectoare DA 3 Temperatură PR063: Temperatură carburant Indică temperatura carburantului Valoare de siguranţă: ° 60°C Indică valoarea presiunii teoretice pentru o funcţionare optimă a motorului X = 250 ± 50 bari X = 0 bari Valoare de siguranţă: 250 bari X = PR008 . CIRCUIT DE CARBURANT Nr. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. În caz de problemă.

CIRCUIT DE CARBURANT (continuare) Nr. 4 X = 0. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 3 Corectare debit de carburant cilindru nr.EDC15 C13 Nr. 2 Corectare debit de carburant cilindru nr. crt. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune PR017: 5 Debit PR302: Debit de carburant regulat Corectare debit de carburant cilindru nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi testul 10 PR365: 13B-EDC15-128 . Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. 1 Corectare debit de carburant cilindru nr. program: CB Nr.0 mm 3 Debit de carburant Funcţie Vizualizare şi Remarci Contact pus 10 < X < 80 mm 3/pulverizare X = ~ 25000 mm 3/s Diagnosticare Fără Fără PR364: PR405: 6 Corectare debit PR406: În caz de problemă.

Contact pus 0 rot/min X = de la 5% până la 40% (în funcţie de strategie). Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. 13B-EDC15-129 . Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. treceţi la diagnosticarea comenzii AC036 "Vană EGR". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . PR128: 0. consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". ANTIPOLUARE/OBD Nr. Diagnosticare În caz de problemă.5 V În caz de problemă. 3 Debit PR132: Debit de aer 0 < X < 10 kg/h (în funcţie de strategie). 0.75 V < X < 1.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. program: CB Nr.5 V PR129: 0.EDC15 C13 Nr. 0 < X < 5 mV (în funcţie de strategie). 1 Turaţie motor PR055: Turaţie motor PR220: RCD vană EGR Ecart buclă poziţie vană EGR Recopiere poziţie vană EGR Programare prima compensare EGR Prima compensare vană EGR Ultima compensare vană EGR PR022: PR051: 2 Reciclare gaze de eşapament ET272: EFECTUATĂ În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.5 V (în funcţie de strategie). consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". crt.75 < X < 1.75 V < X < 1.

Contact pus 0 rot/min. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. crt. Dacă nici o presiune nu este exercitată pe pedală X = 0% Pedală de acceleraţie eliberată 0. În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Diagnosticare În caz de problemă. Aceasta corespunde unei funcţionări normale. PARAMETRI ŞOFER Nr.EDC15 C13 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". program: CB Nr.70 < PR147 < 0.40 V PR147: 3 Alimentare senzor PR148: 13B-EDC15-130 . În funcţie de incrementare sau decrementare din meniul "configuraţie" al testerului de diagnosticare. ATENŢIE: La fiecare 5 s aproximativ. 2) Tensiune pistă 1 potenţiometru pedală Tensiune pistă 2 potenţiometru pedală 850 rot/min ± 50 PR030: 2 Poziţie pedală de acceleraţie PR217: PR218: Indică poziţia pedală de acceleraţie.35 < PR148 < 0. PR055: 1 Turaţie motor PR190: Turaţie motor Valoare prestabilită turaţie motor Poziţie pedală de acceleraţie Sarcină pedală (pistă Nr. 1) Sarcină pedală (pistă Nr. calculatorul efectuează un test plasând PR148 la 0 V. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min.80 V Pedală de acceleraţie eliberată 0. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. consultaţi interpretarea defectului DF196 "Circuit senzor pedală pistă 1" sau DF198 "Circuit senzor pedală pistă 2".

2 V 13B-EDC15-131 . crt. Sarcină pedală Sarcină pedală (pistă Nr. 1 Informaţie contact frână nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. poate genera "ambalări" motor în momentul schimbărilor de viteză.35 V 100% 100% 100% 3.43 V 2.la rece contact pus (valori medii ± 0. 2 Pedală de ambreiaj Funcţie Vizualizare şi Remarci Pedală de frână eliberată ABSENTĂ Pedală de frână eliberată ABSENTĂ Pedală de ambreiaj eliberată ELIBERAT Diagnosticare 5 Poziţie pedală de ambreiaj O neconformitate a informaţiei frână şi/sau a contactorului de ambreiaj.2 date cu titlu indicativ).48 V 1. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. PARAMETRI ŞOFER (continuare) Nr. 2) Tensiune pistă 1* Tensiune pistă 2* 0% 0% 0% 0.74 V 100% 138% 138% 4.EDC15 C13 Nr. 1) Sarcină pedală (pistă Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ET233: (*) Tensiuni pedală . program: CB Nr.71 V 0.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET122: 4 Poziţie pedală de frână ET123: Informaţie contact frână nr.

crt.EDC15 C13 Nr. Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. program: CB Nr. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. ET413 "Dezactivare regulator/ limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/limitator de viteză". consultaţi interpretarea stării ET042. Activează martorul luminos verde de pe tabloul de bord. Controlaţi ABS PR130: Valoare prestabilită reglare viteză Reglarea vitezei nu poate fi activată decât pentru o viteză V > 30 km/h În caz de problemă. 13B-EDC15-132 .Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Activează martorul luminos oranj de pe tabloul de bord. efectuaţi un test al reţelei multiplex. Indică valoarea prestabilită a vitezei regulatorului INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat REGLARE: buton "PORNIT/OPRIT" al regulatorului de viteză apăsat LIMITARE: buton "PORNIT/OPRIT" al limitatorului de viteză apăsat INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat PLUS: buton de incrementare apăsat MINUS: buton decrementare apăsat SUSPENDARE: buton "0" apăsat RELUARE: buton "R" apăsat Diagnosticare PR089: Viteză vehicul În caz de problemă. 1 Reglare limitare viteză ET042: Regulator limitator de viteză ET413: Funcţie regulator limitator de viteză În caz de problemă. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică viteza vehiculului în km/h. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Acest parametru este transmis de calculatorul Antiblocare roţi. consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/ limitator de viteză". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat STARE 1: viteză vehicul neactualizată STARE 2: viteză vehicul invalidă STARE 3: pană regulator de viteză sau limitator de viteză Diagnosticare 1 Reglare limitare viteză (continuare) ET415: Dezactivare regulator/ limitator de viteză Notă: Reglarea vitezei nu poate fi activată decât pentru o viteză V > 30 km/h STARE 4: incoerenţă între solicitare şi viteza vehiculului STARE 5: problemă detectată de calculatorul de injecţie STARE 6: levier de viteze în poziţia punct mort STARE 7: decuplare motor cutie STARE 8: solicitare antipatinare STARE 9: pedală de frână apăsată STARE 10: apăsare pe butonul suspendare Reglarea şi limitarea vitezei pot fi dezactivate prin diferite evenimente.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. crt. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. ET413 "Dezactivare regulator/ limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/limitator de viteză". program: CB Nr. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ (continuare 1) Nr. consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/ limitator de viteză". utilizaţi RZ007 "Memorie defect" În caz de problemă. pentru a reiniţializa această stare. 13B-EDC15-133 .EDC15 C13 Nr. ATENŢIE: Anumite dezactivări sunt memorate.

2 V comenzi în repaus X = 0. 1 Informaţie contact frână nr. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci X = 5 ± 0.2 ± 0. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .2 V în caz de apăsare pe "-" Pedală de frână eliberată ABSENTĂ Pedală de frână eliberată ABSENTĂ Pedală de ambreiaj eliberată ELIBERAT Diagnosticare 2 PR178: Tensiune manetă reglare viteză Fără ET122: 3 Poziţie pedală de frână ET123: Informaţie contact frână nr. crt.2 V în caz de apăsare pe "+" X = 1.3 ± 0.EDC15 C13 Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. 2 Pedală de ambreiaj 4 Poziţie pedală de ambreiaj O neconformitate a informaţiei frână şi/sau a contactorului de ambreiaj.4 ± 0. poate genera "ambalări" motor în momentul schimbărilor de viteză. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ (continuare 2) Nr.2 V apăsare pe "R" X = 2. program: CB Nr.7 ± 0. ET233: 13B-EDC15-134 .2 V apăsare pe "O" X = 3.

consultaţi interpretarea defectelor eventuale. sistemul de injecţie poate fi în mod degradare treptată.1 V 13B-EDC15-135 . Efectuaţi un test al defectelor sistem.9 V < X < 5.9 V < X < 5. 3 Alimentare senzori PR215: 4.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.EDC15 C13 Nr. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare.1 V PR216: 4. 1 Temperatură apă PR064: Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C ET143: Comandă releu GMV viteză mică Contact pus motor ° < 80° INACTIVĂ 2 Grupuri motoventilatoare ET144: Comandă releu GMV viteză mare PR071: Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare Nr. program: CB Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă" Dacă grupurile motoventilatoare sunt alimentate cu contactul pus. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . RĂCIRE MOTOR Nr. 1 senzori Tensiune de alimentare Nr. crt. 2 senzori 9 V < X < 16 V În caz de problemă.

5 Alimentare senzori PR071: Tensiune de alimentare calculator 9 V < X < 16 V În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". program: CB Nr. ET007: 4 Preîncălzire ET120: Comandă cutie de preîncălzire Informaţie prepostîncălzire În caz de problemă (ET007 blocat pe "ACTIVĂ") consultaţi interpretarea defectului DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire". APRINDERE/PREÎNCĂLZIRE Nr. În caz de problemă. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. consultaţi interpretarea defectului DF002 "Circuit senzor temperatură aer". crt. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă".EDC15 C13 Nr. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare. 13B-EDC15-136 . Aplicaţi interpretarea DF046 "Tensiune baterie" sau DF222 "Releu principal". Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C Starea ET007 este "ACTIVĂ" câteva secunde după punerea în contact şi pentru postîncălzire PREZENTĂ de îndată ce prepostîncălzirea este terminată. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . În caz de problemă. 1 Alimentare ET001: + după contact calculator Contact pus PREZENT 2 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min PR058: 3 Temperatură PR064: Temperatură aer Indică temperatura aerului admisie.

consultaţi interpretarea defectului DF276 "Programare coduri injectoare". FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare. 2 senzori 9 V < X < 16 V În caz de problemă. În caz de problemă.9 V < X < 5.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. ET001: + după contact calculator PREZENT contact pus PR071: 5 Alimentare Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare Nr.EDC15 C13 Nr. 1 senzori Tensiune de alimentare Nr.1 V În caz de problemă. program: CB Nr. În funcţie de incrementare sau decrementare din meniul "configuraţie" al testerului de diagnosticare.1 V PR216: 4. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.9 V < X < 5. Această stare indică dacă funcţia IMA este activată. STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI Nr. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Contact pus 850 rot/min ± 50 850 rot/min ± 50 X = 0 rot/min ± 50 6 Turaţie motor PR190: Valoare prestabilită turaţie motor Corectare turaţie de ralanti PR014: 7 Configuraţie injecţie ET104: Exploatare coduri injectoare DA 13B-EDC15-137 . crt. PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. Aplicaţi interpretarea DF046 "Tensiune baterie" sau DF222 "Releu principal". PR215: 4. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.

consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". consultaţi interpretarea defectului DF002 "Circuit senzor temperatură aer". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. În caz de problemă. Controlaţi ABS 13B-EDC15-138 . consultaţi interpretarea defectului DF200 "Senzor presiune atmosferică". Diagnosticare PR035: 8 Presiune Presiune atmosferică În caz de problemă. Acest parametru este transmis de calculatorul Antiblocare roţi. În caz de problemă. STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI (continuare) Nr. Valoare de siguranţă: 750 mbari. Senzorul este integrat în calculator. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. efectuaţi un test al reţelei multiplex. În caz de problemă.EDC15 C13 Nr. crt. Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C Indică viteza vehiculului în Km/h. program: CB Nr. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. 9 Informaţie viteză PR089: Viteză vehicul În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. PR038: Presiune rampă 250 < X < 300 bari PR058: 8 Temperatură PR064: Temperatură aer Indică temperatura aerului admisie. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică presiunea atmosferică în mbari. consultaţi interpretarea defectului DF192 "Circuit senzor presiune carburant".

PORNIRE Nr. program: CB Nr.9 V < X < 5. crt.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.1 V ET341: 5 Antidemaraj ET003: DA INACTIV În caz de problemă.9 V < X < 5. 4. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune + după contact calculator Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. starea devine "ÎN CURS" şi nu va trece în "EFECTUAT" decât dacă motorul porneşte. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. 6 Sincho ET238: Sincronizare EFECTUATĂ 13B-EDC15-139 . FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. Aplicaţi interpretarea DF046 "Tensiune baterie" sau DF222 "Releu principal". 2 senzori Cod antidemaraj înregistrat Antidemaraj Vizualizare şi Remarci Contact pus PREZENT Funcţie Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi diagnosticarea antidemarajului. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. 1 senzori Tensiune de alimentare Nr. În caz de pornire imposibilă: în timpul rotaţiilor cu contactul pus demaror.1 V PR216: 4.EDC15 C13 Nr. ET001: PR071: 4 Alimentare PR215: 9 V < X < 16 V În caz de problemă. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare. Orice defazare între senzorul arborelui cu came şi senzorul Punct Mort Superior (curea detensionată sau decalaj distribuţie) antrenează apariţia DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came/ turaţie motor".

Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. Efectuaţi un test al defectelor sistem. crt. Indică temperatura apei motor în °C În caz de problemă. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". 8 Temperatură apă PR064: Temperatură apă În caz de problemă. BUCLĂ RECE Nr. ET088: 9 Comandă şofer ET004: ET143: Solicitare anclanşare compresor Autorizare aer condiţionat Comandă releu GMV viteză mică DA în caz de solicitare climatizare DA în caz de solicitare climatizare ACTIVĂ în caz de solicitare climatizare 10 Răcire motor ET144: Comandă releu GMV viteză mare INACTIVĂ 13B-EDC15-140 . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. sistemul de injecţie poate fi în mod degradare treptată. Controlaţi ABS. Dacă aerul condiţionat este autorizat sau dacă compresorul este pilotat. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". 6 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min 7 Informaţie viteză PR089: Viteză vehicul Indică viteza vehiculului în km/h. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . efectuaţi un test al reţelei multiplex.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi interpretarea ET088 şi ET004. Acest parametru este transmis de calculatorul Antiblocare roţi. consultaţi interpretarea defectelor eventuale. program: CB Nr. Dacă grupurile motoventilatoare sunt alimentate cu contactul pus.EDC15 C13 Nr.

TEMPERATURĂ APĂ > 80°C.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. temperaturi aer şi apă. 2 Comandă releu termoplonjoane Nr. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". 4 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". Fără. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. program: CB Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. 3 6 Comandă releu ET206: ACTIVĂ sau INACTIVĂ. În caz de problemă. În funcţie de strategia calculator. crt. 1 Comandă releu termoplonjoane Nr. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. 5 Temperatură apă PR064: Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C ET205: Comandă releu termoplonjoane Nr. ÎNCĂLZIRE Nr.EDC15 C13 Nr. ET207: 13B-EDC15-141 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

aplicaţi interpretarea comenzii AC004 "Electrovană supraalimentare". Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF002 "Circuit senzor temperatură aer". FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. Indică temperatura aerului exterior în °C.PR041 =~0 X = ~ 50% PR047: 13B-EDC15-142 . 6 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI.EDC15 C13 Nr. În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă PR209 este important. Acest parametru este gestionat de UCH şi transmis injecţiei prin reţeaua multiplex. crt. program: CB Nr. PR209: Ecart buclă presiune supraalimentare RCD presiune turbo X = PR009 . 7 Temperatură PR058: Temperatură aer PR009: Valoare prestabilită presiune supraalimentare 790 < X < 1010 mbari Fără PR041: 8 Supraalimentare Presiune supraalimentare 790 < X < 1010 mbari la ralanti În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF199 "Senzor presiune supraalimentare". CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) Nr.

crt. Diagnosticare PR035: Presiune atmosferică În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". PR073: Tensiune de alimentare debitmetru de aer Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare Nr. consultaţi interpretarea defectului DF226 "Circuit volet de admisie".9 V < X < 5. 9 Circulaţie aer PR132: Debit de aer În caz de problemă.1 V 13B-EDC15-143 . ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. 2 senzori 2V<X <3V 10 Alimentare senzori PR071: 9 V < X < 16 V În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică presiunea atmosferică în mbari. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Senzorul este integrat în calculator. 1 senzori Tensiune de alimentare Nr.9 V < X < 5. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare. Valoare de siguranţă: 750 mbari. În caz de problemă. PR215: 4. CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) (continuare) Nr. consultaţi interpretarea defectului DF200 "Senzor presiune atmosferică". X = ~ 35 kg/h ± 5% cu PR220 = 40% din recirculare gaze de eşapament X = ~ 60 kg/h ± 5% cu PR220 = 5% din recirculare gaze de eşapament ~ 10 kg/h motor oprit ~ 480 kg/h în sarcină în momentul unui picior apăsat până la fund. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. ET212: Comandă volet de admisie DESCHIS În caz de problemă.EDC15 C13 Nr. program: CB Nr.1 V PR216: 4.

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Această stare indică dacă funcţia IMA este activată. X = ~ 0 bari în caz de turaţie stabilizată de câteva secunde PR008: Valoare prestabilită presiune rampă 10 Presiune PR038: Presiune rampă PR213: Ecart buclă presiune rampă În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF098 "Circuit senzor de temperatură carburant". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. program: CB Nr. consultaţi interpretarea defectului DF241 "Circuit actuator debit de carburant". în momentul unui picior apăsat până la fund în sarcină). FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. 13B-EDC15-144 . În caz de problemă. În caz de problemă. 8 Configuraţie injecţie ET104: Exploatare coduri injectoare DA 9 Temperatură PR063: Temperatură carburant Indică temperatura carburantului Valoare de siguranţă: ° 60°C Indică valoarea de presiune teoretică pentru o funcţionare optimă a motorului X = 250 ± 50 bari X = ~ 300 bari (~ 1350 bari max. treceţi la diagnosticarea comenzii AC006 "Electrovană de presiune carburant". 7 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. În caz de problemă. crt. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor".EDC15 C13 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF276 "Programare coduri injectoare". CIRCUIT DE CARBURANT Nr.

4 Funcţie Vizualizare şi Remarci 5<X < 10 mm 3/pulverizare X = ~ 8 mm3/ pulverizare X = ~ 1200 mm 3/s Diagnosticare PR017: PR302: În caz de problemă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. 2 Corectare debit de carburant cilindru nr. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. crt. 3 Corectare debit de carburant cilindru nr. CIRCUIT DE CARBURANT (continuare) Nr. consultaţi testul 10 PR365: 13B-EDC15-145 .EDC15 C13 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF192 "Circuit senzor presiune carburant". 1 Corectare debit de carburant cilindru nr. program: CB Nr. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune PR203: 11 Debit Valoare prestabilită debit ralanti Debit de carburant Debit de carburant regulat Corectare debit de carburant cilindru nr. PR364: PR405: 12 Corectare debit PR406: X = ± 1 mm 3 În caz de problemă.

6 Debit PR132: Debit de aer În caz de problemă. 4 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min.75 < X < 1. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. X = de la 5% până la 40% (în funcţie de strategie). ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC.5 V X = ~ 35 kg/h ± 5% cu PR220 = 40% din recirculare gaze de eşapament X = ~ 60 kg/h ± 5% cu PR220 = 5% din recirculare gaze de eşapament ~ 10 kg/h motor oprit ~ 480 kg/h în sarcină în momentul unui picior apăsat până la fund.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. program: CB Nr. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. treceţi la diagnosticarea comenzii AC036 "Vană EGR".5 V PR129: 0. 0 < X < 5 mV 0.5 V PR220: RCD vană EGR PR022: PR051: 5 Reciclare gaze de eşapament ET272: Ecart buclă poziţie vană EGR Recopiere poziţie vană EGR Programare prima compensare EGR Prima compensare vană EGR Ultima compensare vană EGR În caz de problemă. 13B-EDC15-146 . crt.75 < X < 1.40% la ralanti sau 5% dacă vana este închisă. ANTIPOLUARE/OBD Nr. consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer".75 < X < 1. EFECTUATĂ PR128: 0.EDC15 C13 Nr. RCD = 30 .

70 < PR147 < 0.80 V Pedală de acceleraţie eliberată 0. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. consultaţi interpretarea defectului DF196 "Circuit senzor pedală pistă 1" sau DF198 "Circuit senzor pedală pistă 2". crt. PR055: 6 Turaţie motor PR190: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. calculatorul efectuează un test plasând PR148 la 0 V. În funcţie de incrementare sau decrementare din meniul "configuraţie" al testerului de diagnosticare. 1) Sarcină pedală (pistă Nr. Dacă nici o presiune nu este exercitată pe pedala X = 0% Pedală de acceleraţie eliberată 0. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Valoare prestabilită turaţie motor Poziţie pedală de acceleraţie Sarcină pedală (pistă Nr. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. În caz de problemă. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. ATENŢIE: La fiecare 5 s aproximativ. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Aceasta corespunde unei funcţionări normale.40 V PR147: 8 Alimentare senzor PR148: 13B-EDC15-147 . 2) Tensiune pistă 1 potenţiometru pedală Tensiune pistă 2 potenţiometru pedală 850 rot/min ± 50 PR030: 7 Poziţie pedală de acceleraţie PR217: PR218: Indică poziţia pedală de acceleraţie.EDC15 C13 Nr. PARAMETRI ŞOFER Nr.35 < PR148 < 0.

35 V 100% 100% 100% 3. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ET233: (*) Tensiuni pedală . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. PARAMETRI ŞOFER (continuare) Nr. poate genera "ambalări" motor în momentul schimbărilor de viteză.74 V 100% 138% 138% 4. Sarcină pedală Sarcină pedală (pistă Nr.48 V 1.la rece contact pus (valori medii date cu titlu indicativ).Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. crt. 2 Pedală de ambreiaj Funcţie Vizualizare şi Remarci Pedală de frână eliberată ABSENTĂ Pedală de frână eliberată ABSENTĂ Pedală de ambreiaj eliberată ELIBERAT Diagnosticare 10 Poziţie pedală de ambreiaj O neconformitate a informaţiei frână şi/sau a contactorului de ambreiaj. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. 2) Tensiune pistă 1* Tensiune pistă 2* 0% 0% 0% 0. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET122: 9 Poziţie pedală de frână ET123: Informaţie contact frână nr. 1) Sarcină pedală (pistă Nr.71 V 0.43 V 2. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr.2 V 13B-EDC15-148 . 1 Informaţie contact frână nr.

Indică valoarea prestabilită a vitezei regulatorului INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat REGLARE: buton "PORNIT/OPRIT" al regulatorului de viteză apăsat LIMITARE: buton "PORNIT/OPRIT" al limitatorului de viteză apăsat INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat PLUS: buton de incrementare apăsat MINUS: buton decrementare apăsat SUSPENDARE: buton "0" apăsat RELUARE: buton "R" apăsat Diagnosticare PR089: Viteză vehicul În caz de problemă.EDC15 C13 Nr. Activează martorul luminos verde de pe tabloul de bord. Controlaţi ABS PR130: Valoare prestabilită reglare viteză Reglarea vitezei nu poate fi activată decât pentru o viteză V > 30 km/h În caz de problemă. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. 13B-EDC15-149 . consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/ limitator de viteză". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Indică viteza vehiculului în km/h. efectuaţi un test al reţelei multiplex. consultaţi interpretarea stării ET042. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Acest parametru este transmis de calculatorul Antiblocare roţi. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. 2 Reglare limitare viteză ET042: Regulator limitator de viteză ET413: Funcţie regulator limitator de viteză În caz de problemă. program: CB Nr. ET413 "Dezactivare regulator/ limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/limitator de viteză". FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. Activează martorul luminos oranj de pe tabloul de bord. Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. crt.

consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/ limitator de viteză".EDC15 C13 Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. crt. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ (continuare 1) Nr. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. ET413 "Dezactivare regulator/ limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/limitator de viteză". pentru a reiniţializa această stare. utilizaţi RZ007 "Memorie defect" În caz de problemă. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat STARE 1: viteză vehicul neactualizată STARE 2: viteză vehicul invalidă STARE 3: pană regulator de viteză sau limitator de viteză Diagnosticare 5 Reglare limitare viteză (continuare) ET415: Dezactivare regulator/ limitator de viteză Notă: Reglarea vitezei nu poate fi activată decât pentru o viteză V > 30 km/h STARE 4: incoerenţă între solicitare şi viteza vehiculului STARE 5: problemă detectată de calculatorul de injecţie STARE 6: levier de viteze în poziţia punct mort STARE 7: decuplare motor cutie STARE 8: solicitare antipatinare STARE 9: pedală de frână apăsată STARE 10: apăsare pe butonul suspendare Reglarea şi limitarea vitezei pot fi dezactivate prin diferite evenimente. program: CB Nr. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ATENŢIE: Anumite dezactivări sunt memorate. 13B-EDC15-150 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

2 V comenzi în repaus X = 0. ET233: 13B-EDC15-151 .2 V în caz de apăsare pe "-" Pedală de frână eliberată ABSENTĂ Pedală de frână eliberată ABSENTĂ Pedală de ambreiaj eliberată ELIBERAT Diagnosticare 6 PR178: Tensiune manetă reglare viteză Fără ET122: 7 Poziţie pedală de frână ET123: Informaţie contact frână nr. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci X = 5 ± 0. 1 Informaţie contact frână nr. crt.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. program: CB Nr.4 ± 0.2 ± 0. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ (continuare 2) Nr.2 V apăsare pe "O" X = 3. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. poate genera "ambalări" motor în momentul schimbărilor de viteză. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C.2 V în caz de apăsare pe "+" X = 1.3 ± 0.7 ± 0. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2 Pedală de ambreiaj 8 Poziţie pedală de ambreiaj O neconformitate a informaţiei frână şi/sau a contactorului de ambreiaj.EDC15 C13 Nr.2 V apăsare pe "R" X = 2. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.

consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". 1 senzori Tensiune de alimentare Nr. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare.1 V 13B-EDC15-152 .9 V < X < 5. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program: CB Nr. ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. 6 Alimentare senzori PR215: 4.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.9 V < X < 5. Efectuaţi un test al defectelor sistem.EDC15 C13 Nr. 4 Temperatură apă PR064: Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C ET143: Comandă releu GMV viteză mică Contact pus motor ° < 80° INACTIVĂ 5 Grupuri motoventilatoare ET144: Comandă releu GMV viteză mare PR071: Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare Nr. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. sistemul de injecţie poate fi în mod degradare treptată. Dacă grupurile motoventilatoare sunt alimentate cu contactul pus. Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. RĂCIRE MOTOR Nr.1 V PR216: 4. 2 senzori 9 V < X < 16 V În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectelor eventuale. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. crt.

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Funcţie Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. ET007: 9 Preîncălzire ET120: Comandă cutie de preîncălzire Informaţie prepostîncălzire În caz de problemă (ET007 blocată pe "ACTIVĂ") consultaţi interpretarea defectului DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire". consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". 10 Alimentare senzori PR071: Tensiune de alimentare calculator 9 V < X < 16 V În caz de problemă. controlaţi bateria şi efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare. În caz de problemă.EDC15 C13 Nr. FĂRĂ CONSUMATOR ELECTRIC. În caz de problemă. Aplicaţi interpretarea DF046 "Tensiune baterie" sau DF222 "Releu principal". program: CB Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. TEMPERATURĂ APĂ > 80°C. 6 Alimentare ET001: + după contact calculator Contact pus PREZENT 7 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min PR058: 8 Temperatură PR064: Temperatură aer Indică temperatura aerului admisie. Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C Starea ET007 este "ACTIVĂ" câteva secunde după punerea în contact şi pentru postîncălzire PREZENTĂ de îndată ce prepostîncălzirea este terminată. 13B-EDC15-153 . APRINDERE/PREÎNCĂLZIRE Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". ° Condiţii de execuţie: MOTOR CALD LA RALANTI. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF002 "Circuit senzor temperatură aer". crt.

Tabel recapitulativ stări Titlu tester de diagnosticare 13B Stare tester ET001 ET003 ET004 ET007 ET042 ET088 ET104 ET120 ET122 ET123 ET143 ET144 ET205 ET206 ET207 ET212 ET233 ET238 ET272 ET341 ET413 ET415 + După contact calculator Antidemaraj Autorizare aer condiţionat Comandă cutie de preîncălzire Regulator/limitator de viteză Solicitare anclanşare compresor Exploatare coduri injectoare Informaţie pre-postîncălzire Informaţie contact frână nr. 1 Informaţie contact frână nr. 3 Comandă volet de admisie Pedală de ambreiaj Sincronizare Programare prima compensare EGR Cod antidemaraj înregistrat Funcţie reglare/limitator de viteză Dezactivare regulator/limitator viteză 13B-EDC15-154 . program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 Comandă releu termoplonjon nr. 2 Comandă releu termoplonjon nr.EDC15 C13 Nr. 2 Comandă releu GMV viteză mică Comandă releu GMV viteză mare Comandă releu termoplonjon nr.

calculatorul trebuie să fie alimentat. Starea ET001 devine "PREZENT". Dacă defectul persistă. Reparaţi dacă este necesar. urmaţi procedura următoare: – Verificaţi starea siguranţei F4 (15A) a cutiei siguranţe motor şi relee. contactul vehicul nu este pus. program: CB Nr. Din momentul punerii contactului. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare stări + DUPĂ CONTACT CALCULATOR 13B ET001 "ABSENT" INSTRUCŢIUNI Contact pus Dacă. Calculatorul este alimentat corect în urma punerii contactului. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Releu alimentare injecţie pin 13 pin M2 şi M3 Conector B al calculatorului de injecţie Controlaţi conectica şi starea contactelor conectorului B maro pe calculatorul de injecţie.EDC15 C13 Nr. Ştergeţi memoria defecte. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. EDC15_V1D_ET001 13B-EDC15-155 . Dacă această stare rămâne blocată pe "ABSENT". contactaţi techline. starea ET001 trebuie să fie "ABSENT". "PREZENT" INSTRUCŢIUNI Contact pus Condiţie de funcţionare normală.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Consultaţi nota diagnosticare Unitate Centrală Habitaclu. Ştergeţi memoria defecte. EDC15_V1D_ET001 13B-EDC15-156 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare stări ANTIDEMARAJ 13B ET003 "ACTIV" "INACTIV" Consultaţi nota diagnosticare Unitate Centrală Habitaclu.

"DA" Autorizarea aerului condiţionat nu devine "DA" decât dacă. Atunci când aerul condiţionat funcţionează. "NU" "FĂRĂ" DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă starea ET004 nu devine "DA" atunci când solicitarea de aer condiţionat a fost efectuată. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.EDC15 C13 Nr. Această autorizare intervine după ce starea ET088 "Solicitate de aer condiţionat" este "DA". calculatorul de injecţie comandă releul de ambreiaj al compresorului de aer condiţionat. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . acesta absoarbe puterea motorului. EDC15_V1D_ET001 13B-EDC15-157 . program: CB Nr.Interpretare stări AUTORIZARE AER CONDIŢIONAT 13B ET004 IMPORTANT Calculatorul nu autorizează aerul condiţionat dacă şoferul solicită sarcina maximă a motorului. consultaţi nota diagnosticare specifică aerului condiţionat. Starea ET004 trebuie să fie "NU" atunci când aerul condiţionat nu este activat sau atunci când calculatorul înregistrează o solicitare de sarcină maximă. Ştergeţi memoria defecte. Afişare normală pentru toate vehiculele neechipate cu aer condiţionat.

starea trebuie să rămână "ACTIVĂ" pe o durată variabilă în funcţie de temperatura motor. şi dacă starea ET007 rămâne la ACTIVĂ în timpul fazei de funcţionare motor. dacă starea rămâne "INACTIVĂ" şi dacă preîncălzirea nu a fost făcută la punerea contactului sau în timpul fazei de pornire. consultaţi interpretarea defectelor DF007 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire" şi DF186 "Circuit bujii de preîncălzire". Aceasta este postîncălzirea. controlaţi: – Siguranţa de alimentare F01 (70A) a platinei de alimentare şi de putere. Releul este atunci alimentat precum şi bujiile de preîncălzire. controlaţi următoarele legături: Calculator de injecţie pin H2 conector B maro pin 9 cutie de preîncălzire Calculator de injecţie pin G1 conector B maro pin 8 cutie de preîncălzire Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Alimentarea + 12 V a bujiilor de preîncălzire după comanda releului. După pornire. 4 Conector cu 9 pini negru al cutiei de preîncălzire pin 6 Bujie de preîncălzire nr. – Continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Conector cu 9 pini negru al cutiei de preîncălzire pin 2 Bujie de preîncălzire nr. EDC15_V1D_ET007 13B-EDC15-158 .Interpretare stări COMANDĂ CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE 13B ET007 "ACTIVĂ" La punerea contactului. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. În cazul în care vehiculul porneşte. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1 Conector cu 9 pini negru al cutiei de preîncălzire pin 7 Bujie de preîncălzire nr. Ştergeţi memoria defecte. "INACTIVĂ" În cazul în care vehiculul nu porneşte. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. precum şi conectica corespunzătoare a acesteia. dacă postîncălzirea este terminată. Dacă ET007 rămâne "INACTIVĂ" în momentul punerii contactului. 2 Conector cu 9 pini negru al cutiei de preîncălzire pin 1 Bujie de preîncălzire nr. starea ET007 trebuie să fie la statutul "ACTIVĂ" pentru un timp variabil în funcţie de temperatura apei motor. 3 – Conectarea corespunzătoare şi starea contactelor conectorului negru cu 9 pini al cutiei de preîncălzire.

"FĂRĂ" Dacă vehiculul nu este echipat cu aer condiţionat. Dacă această stare rămâne "NU" în ciuda unui impuls pe buton. starea ET088 devine "DA".Interpretare stări SOLICITARE ANCLANŞARE COMPRESOR 13B ET088 "DA" Starea ET088 serveşte să interpretaţi o solicitate de aer condiţionat. consultaţi nota dedicată climatizării. În momentul unui impuls pe butonul de climatizare. EDC15_V1D_ET088 13B-EDC15-159 . Ştergeţi memoria defecte. efectuaţi următoarele operaţii: Controlaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator de injecţie conector A pin D3 pin 5 Conector albastru al tabloului de comandă aer condiţionat Dacă problema persistă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program: CB Nr. "NU" Starea ET088 trebuie să fie "NU" atunci când nu mai există impuls pe butonul de comandă climatizare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. starea ET088 va rămâne în continuare "FĂRĂ". efectuaţi următoarele operaţii: Controlaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator de injecţie conector A pin D3 pin 5 Conector albastru al tabloului de comandă aer condiţionat Dacă problema persistă. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă nu este cazul. consultaţi nota dedicată climatizării.

Interpretare stări INFORMAŢIE PRE-POSTÎNCĂLZIRE 13B ET120 INSTRUCŢIUNI Verificaţi tensiunea bateriei. "PREZENTĂ" Starea ET120 este "PREZENTĂ" din moment ce pre-postîncălzirea este terminată. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Ştergeţi memoria defecte. program: CB Nr. Starea ET120 este "ABSENTĂ" atât timp cât pre-postîncălzirea nu este terminată. Dacă starea ET120 rămâne constant "ABSENTĂ". EDC15_V1D_ET120 13B-EDC15-160 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. "ABSENTĂ" DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. consultaţi defectul DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire".

Dacă luminile stop nu funcţionează: – Controlaţi starea becurilor. înlocuiţi dacă este necesar. 1 13B ET122 "PREZENTĂ" Atunci când şoferul apasă pe pedala de frână starea ET122 "Informaţie contact frână nr. Ştergeţi memoria defecte. 1" trebuie să devină "PREZENTĂ" şi starea ET123 "Informaţie contact frână nr. Dacă luminile stop funcţionează. controlaţi aprinderea luminilor stop în spatele vehiculului. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: conector A pin B4 Calculator control motor pin A3 conector contactor pedală de frână Reparaţi dacă este necesar.Interpretare stări INFORMAŢIE CONTACT FRÂNĂ NR. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.EDC15 C13 Nr. Dacă şoferul apasă pe pedala de frână şi dacă starea ET122 rămâne "PREZENTĂ". EDC15_V1D_ET122 13B-EDC15-161 . "ABSENTĂ" Atunci când şoferul eliberează pedala de frână starea ET122 trebuie să devină "ABSENTĂ" şi starea ET123 trebuie să devină "ABSENTĂ". şi realizaţi controalele din următorul tabel: Continuitate între pinii Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Izolare între pinii A1 şi B3 B1 şi A3 B1 şi A3 A1 şi B3 Dacă aceste controale nu sunt conforme. – Demontaţi apoi contactorul de lumini stop. controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a contactorului de lumină stop efectuând controalele din partea "PREZENTĂ". – Controlaţi starea siguranţei (15 A sau 20 A) a cutiei siguranţe şi relee habitaclu. Dacă nu este cazul. înlocuiţi contactorul stop. Controlaţi starea contactelor şi conectica contactorului de lumini stop. 2" trebuie să devină "APĂSATĂ". – Verificaţi prezenţa a + 12 V după contact pe pinul 1 al contactorului. program: CB Nr.

aplicaţi demersul de diagnosticare de mai sus. şi starea ET123 "Informaţie contact frână nr. controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a contactorului de lumini stop efectuând controalele asociate cu "APĂSATĂ'' din interpretarea ET123. 2" trebuie să devină ''APĂSATĂ''. "ABSENTĂ" Atunci când şoferul eliberează pedala de frână starea ET122 "Informaţie contact frână nr. program: CB Nr. Ştergeţi memoria defecte. şi starea ET123 "Informaţie contact frână nr. 2" sunt direct legate. Controlaţi starea contactelor şi conectica contactorului de lumini stop. Dacă nu este cazul. 2" trebuie să devină "PREZENTĂ''. Remarcă: Stările ET122 "Informaţie contact frână nr. – Demontaţi apoi contactorul de lumini stop. 1" trebuie să devină ''PREZENTĂ''. – Verificaţi prezenţa a + 12 V după contact pe pinul 1 al contactorului. şi realizaţi controalele din următorul tabel: Continuitate între pinii Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Izolare între pinii A1 şi B3 B1 şi A3 B1 şi A3 A1 şi B3 Dacă aceste controale nu sunt conforme. Dacă nu este cazul. 1" trebuie să devină ''APĂSATĂ''. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 2 13B ET123 "PREZENTĂ" Atunci când şoferul apasă pe pedala de frână starea ET122 "Informaţie contact frână nr. DUPĂ REPARAŢIE EDC15_V1D_ET123 13B-EDC15-162 . Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă luminile stop nu funcţionează: – Controlaţi starea becurilor. controlaţi aprinderea luminilor stop în spatele vehiculului. 1" trebuie să devină ''APĂSATĂ''. înlocuiţi contactorul stop. şi starea ET123 "Informaţie contact frână nr. Dacă ET123 trebuie să devină "PREZENTĂ" şi starea ET122 trebuie să devină ''PREZENTĂ''.EDC15 C13 Nr.Interpretare stări INFORMAŢIE CONTACT FRÂNĂ NR. Dacă luminile stop funcţionează. înlocuiţi dacă este necesar. Dacă şoferul apasă bine pe pedala de frână şi dacă starea ET123 rămâne ''ABSENTĂ''. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: conector A pin B4 Calculator control motor pin A3 (Trafic II) conector contactor pedală de frână Reparaţi dacă este necesar. – Controlaţi starea siguranţei (15 A sau 20 A) a cutiei siguranţe şi relee habitaclu.

Releul 1a viteză grup motoventilator va fi pilotat atunci când ° temperatura apei motor va depăşi cele 99°C şi va fi dedicat răcirii motorului atât timp ° cât temperatura motor nu depăşeşte 102°C. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare stări COMANDĂ RELEU GMV VITEZĂ MICĂ 13B ET143 INSTRUCŢIUNI Dacă vehiculul este echipat cu aer condiţionat.EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. EDC15_V1D_ET143 13B-EDC15-163 . Important Motoventilatorul va porni în 1 a viteză din momentul în care calculatorul va comanda compresorul de climatizare în cazul unui vehicul echipat cu aer condiţionat. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. circuitul electric grup motoventilator cuprinde 2 relee. releul a 2 a viteză grup motoventilator va fi pilotat şi motoventilatorul va porni atunci mai repede. Ştergeţi memoria defecte. Dacă temperatura apei motor depăşeşte ° cele 102°C.

negru. efectuaţi următoarele operaţii: – Controlaţi starea siguranţei F2 (30A) a cutiei siguranţe şi relee motor. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă starea ET143 este "ACTIVĂ". starea ET143 devine "ACTIVĂ". şi verificaţi starea conecticii. – Reparaţi dacă este necesar.EDC15 C13 Nr. motoventilatorul nu trebuie să funcţioneze şi releul viteză mică al grupului motoventilator nu trebuie să fie comandat. Starea ET143 trebuie să fie "INACTIVĂ" atunci când releul de comandă şi motoventilatorul nu sunt alimentate. program: CB Nr.Interpretare stări 13B ET143 CONTINUARE "ACTIVĂ" ° Atunci când lichidul de răcire atinge 99°C. Releul alimentează atunci grupul motoventilator şi ventilatorul de răcire începe să funcţioneze. – Debranşaţi conectorul cu 2 pini. – Controlaţi apoi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator de injecţie conector A pin H2 Pin 5 suport releu masă vehicul pin 11 al suportului releului grup motoventilator pin 1 al conectorului rezistenţei grupului motoventilator pin 2 al conectorului negru cu 2 pini al motoventilatorului (în funcţie de motorizare) "INACTIVĂ" ° Dacă motorul este la o temperatură mai mică de 99°C. controlaţi funcţionarea lor precum şi starea conecticilor. – Controlaţi apoi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Suport al releului viteză mică pin 11 pinul 2 al conectorului rezistenţei grupului motoventilator pin 2 al conectorului rezistenţei grupului motoventilator pinul 1 al conectorului negru cu 2 pini al motoventilatorului (în funcţie de motorizare) – Debranşaţi releele viteză mică şi mare. calculatorul de injecţie comandă releul viteză mică al grupului motoventilator. Ştergeţi memoria defecte. EDC15_V1D_ET143 13B-EDC15-164 . al motoventilatorului. dar ventilatorul de răcire nu porneşte. – Controlaţi prezenţa a + 12 V pe borna 5 a suportului releului viteză mică în momentul comenzii acestuia. – Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

– Controlaţi prezenţa a + 12 V pe borna 5 a suportului releului în momentul comenzii acestuia. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Vehicul fără aer condiţionat "ACTIVĂ" ° Atunci când lichidul de răcire atinge 102°C. – Reparaţi dacă este necesar. calculatorul de injecţie comandă releul grupului motoventilator. program: CB Nr. Acesta nu va avea deci decât o singură viteză de funcţionare.Interpretare stări COMANDĂ RELEU GMV VITEZĂ MARE 13B ET144 INSTRUCŢIUNI Dacă vehiculul nu este echipat cu aer condiţionat. Grupul motoventilator trebuie atunci să înceteze să funcţioneze. Circuitul nu cuprinde deci decât un singur releu de comandă care va alimenta motoventilatorul. Releul alimentează atunci motoventilatorul de răcire. Dacă starea ET144 este "ACTIVĂ" dar ventilatorul de răcire nu porneşte. starea ET144 devine "ACTIVĂ". EDC15_V1D_ET144 13B-EDC15-165 . – Controlaţi apoi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator de injecţie conector A pin G2 Pin 5 suport releu masă vehicul pin 2 al suportului releului grup motoventilator pin 2 al conectorului negru cu 2 pini al motoventilatorului pin 1 al conectorului negru cu 2 pini al motoventilatorului "INACTIVĂ" Atunci când solicitarea de răcire nu mai este făcută de calculatorul de injecţie.EDC15 C13 Nr. releul grup motoventilator viteză mică nu există. Ştergeţi memoria defecte. controlaţi funcţionarea sa precum şi starea conecticilor. efectuaţi următoarele operaţii: – Debranşaţi releul grupului motoventilator. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. starea ET144 devine "INACTIVĂ". Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC15 C13 Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – Controlaţi apoi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator de injecţie conector A pin G2 suport releu pin 5 masă vehicul pin 2 al suportului releului grup motoventilator viteză mare pin 2 al conectorului negru cu 2 pini al motoventilatorului Pin 1 al conectorului negru cu 2 pini al motoventilatorului "INACTIVĂ" Atunci când solicitarea de răcire nu mai este făcută de calculatorul de injecţie. Dacă starea ET144 este "ACTIVĂ" dar ventilatorul de răcire nu porneşte. Motoventilatorul trebuie atunci să înceteze să funcţioneze. Releul alimentează atunci motoventilatorul. calculatorul de injecţie comandă releul viteză mare. Ştergeţi memoria defecte. precum şi starea conecticilor.Interpretare stări 13B ET144 CONTINUARE Vehicul cu aer condiţionat "ACTIVĂ" ° Atunci când lichidul de răcire atinge o temperatură de 102°C. – Reparaţi dacă este necesar. EDC15_V1D_ET144 13B-EDC15-166 . controlaţi funcţionarea sa. starea ET144 devine "INACTIVĂ". şi aceste porneşte. starea ET144 devine "ACTIVĂ". DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. efectuaţi următoarele operaţii: Verificaţi conformitatea siguranţelor aferente (sertizare şi stare a firelor pe fişe): – Controlaţi prezenţa a + 12 V după contact pe borna 1 sau 10 a suportului releului grup motoventilator viteză mare (în funcţie de motorizare) – Controlaţi apoi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: pin 5 sau 13 Suport releu alimentare calculator (în funcţie de motorizare) pin 1 sau 6 al suportului releu grup motoventilator viteză mare (în funcţie de motorizare) – Debranşaţi releul viteză mare. program: CB Nr.

Dacă "ELIBERATĂ" apare în ciuda acţiunii pe pedala de ambreiaj. "ELIBERATĂ" DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.EDC15 C13 Nr. program: CB Nr. Ştergeţi memoria defecte. efectuaţi următoarele operaţii: – Debranşaţi contactorul pedalei de ambreiaj. starea ET233 "Pedală de ambreiaj" devine "APĂSATĂ". Controlaţi apoi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator motor. Dacă aceste 2 controale nu sunt conforme. înlocuiţi contactorul. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. şi controlaţi continuitatea între cei 2 pini. conector A pin C4 pin A1 contactor de ambreiaj Verificaţi în egală măsură: Starea contactelor conectorilor albaştri pedalier / planşă de bord în pin A1 şi B3. starea ET233 "Pedală de ambreiaj" este "ELIBERATĂ". – Reluaţi această operaţie cu pedala apăsată. controlaţi izolarea între pinii A1 şi B3 pedală eliberată. Starea contactelor conectorilor negri motor / planşă de bord pin 4.Interpretare stări PEDALĂ DE AMBREIAJ 13B ET233 "APĂSATĂ" Atunci când şoferul apasă pe pedala de ambreiaj. EDC15_V1D_ET233 13B-EDC15-167 . Atunci când şoferul nu mai apasă pe pedala de ambreiaj. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

şi să cunoască poziţia precisă a punctului mort superior al acestui cilindru. "ÎN CURS" "EFECTUATĂ" DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. "VEGHE" Starea ET238 este "VEGHE" atunci când motorul este oprit în poziţie + DC. precum şi funcţionarea corespunzătoare şi controlul motorului. Sincronizarea permite în egală măsură calculatorului să determine strategia de injecţie. Starea ET238 este "EFECTUATĂ" atunci când motorul este pornit. Aceasta este stabilită între senzorul de poziţie al arborelui cu came şi senzorul punct mort superior.EDC15 C13 Nr. Calculatorul a identificat cilindrul nr. 1 şi a reperat poziţia exactă a punctului mort superior. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1. Această sincronizare odată efectuată permite calculatorului să identifice cilindrul nr. program: CB Nr. Fazarea injecţiei este atunci posibilă. Ştergeţi memoria defecte. consultaţi interpretarea defectului DF195 "coerenţă arbore cu came / turaţie motor". Calculatorul este în curs de sincronizare. el primeşte şi interpretează informaţiile senzorilor de poziţie arbore cu came şi arbore cotit. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . EDC15_V1D_ET238 13B-EDC15-168 . Starea ET238 este "ÎN CURS" atunci când motorul este în fază de pornire. Dacă după o încercare de pornire starea ET238 rămâne "ÎN CURS".Interpretare stări SINCRONIZARE 13B ET238 Sincronizarea se efectuează în timpul fazei de pornire a motorului.

Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. Starea ET341 este "NU" dacă dialogul între calculatorul Unităţii Centrale Habitaclu şi calculatorul de injecţie este imposibil (starea ET003 "Antidemaraj" rămâne "ACTIV"). Autorizarea de pornire motor nu este făcută decât dacă codul este recunoscut de calculatorul Unităţii Centrale Habitaclu şi starea ET003 "Antidemaraj" este INACTIV. Ştergeţi memoria defecte. codul cheii este recunoscut.Interpretare stări COD ANTIDEMARAJ ÎNREGISTRAT 13B ET341 "DA" Starea ET341 este "DA" dacă dialogul între calculatorul Unităţii Centrale Habitaclu şi calculatorul de injecţie este posibil şi dacă. contactaţi techline. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Această problemă poate proveni de la o greşeală sau o absenţă de programare a cheilor. efectuaţi un test al reţelei multiplex şi verificaţi ca dialogul între Unitatea Centrală Habitaclu şi calculatorul de injecţie să fie posibil. În acest caz. "NU" DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. În cazul în care aceasta nu vine de la programarea cheilor. EDC15_V1D_ET341 13B-EDC15-169 . Dacă dialogul nu este stabilit. consultaţi nota diagnosticare a Unităţii Centrale Habitaclu şi urmaţi procedura de programare a cheilor.

utilizaţi RZ007 "Memorie defect". STARE 3 PANĂ REGULATOR DE VITEZĂ SAU LIMITATOR DE VITEZĂ De îndată ce regulatorul de viteză sau limitatorul de viteză suferă o pană electrică. EDC15_V1D_ET415 13B-EDC15-170 . FĂRĂ STARE 1 Vehiculul diagnosticat nu este echipat cu regulator de viteză.EDC15 C13 Nr. starea ET415 rămâne "STARE 2". viteza vehiculului va fi necunoscută. Reglarea vitezei rămâne dezactivată atât timp cât vehiculul nu depăşeşte o viteză V > 30 km/h. program: CB Nr. Viteză: deconectare'' este direct legată de starea ET042 ''Regulator / Limitator de viteză'' şi ET413 "Funcţie regulator de viteză". Ştergeţi memoria defecte. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Pentru a reiniţializa această stare. ATENŢIE: Anumite dezactivări sunt memorate de calculator. STARE 4 INCOERENŢĂ ÎNTRE SOLICITARE ŞI VITEZĂ VEHICUL De îndată ce o incoerenţă este semnalată între solicitarea de viteză dorită de şofer şi viteza reală a vehiculului. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. VITEZĂ VEHICUL NEACTUALIZATĂ Dacă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . calculatorul de injecţie trece de la starea ET415 ''Dezactivare regulator de viteză'' la "STARE 3". şi starea ET415 va rămâne "STARE 1". calculatorul ABS nu mai transmite semnale la calculatorul de injecţie. calculatorul de injecţie trece de la starea ET415 la "STARE 4". STARE 2 VITEZĂ VEHICUL INVALIDĂ Atât timp cât vehiculul nu a depăşit o viteză ≥ 30 km/h. Regulatorul de viteză va fi deci inactiv.Interpretare stări DEZACTIVARE REGULATOR/LIMITATOR VITEZĂ 13B ET415 INSTRUCŢIUNI Starea ET415 ''Regul.

Ştergeţi memoria defecte. – Pene pe pedala de acceleraţie – Pene senzor turaţie motor sau arbore cu came. EDC15_V1D_ET415 13B-EDC15-171 . DECUPLARE MOTOR CUTIE De îndată ce şoferul apasă pe pedala de ambreiaj. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Această informaţie dezactivează regulatorul de viteză.Interpretare stări 13B ET415 CONTINUARE STARE 5 PROBLEMĂ DETECTATĂ DE CALCULATORUL DE INJECŢIE De îndată ce o problemă este detectată de calculatorul de injecţie. Întrerupeţi contactul şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. şi starea ET415 devine "STARE 9". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . STARE 9 PEDALĂ DE FRÂNĂ APĂSATĂ De îndată ce şoferul apasă pe pedala de frână. – Turaţie motor mai mare de 4700 rot/min – Turaţie motor mai mică de 1000 rot/min STARE 6 LEVIER DE VITEZE ÎN POZIŢIE PUNCT MORT De îndată ce informaţia levierului de viteze la punctul mort este identificată de calculatorul de injecţie.EDC15 C13 Nr. STARE 7 STARE 8 SOLICITARE ANTIPATINARE De îndată ce informaţia de solicitare antipatinare este făcută de calculatorul ABS sau ESP. program: CB Nr. starea ET415 devine "STARE 5". calculatorul de injecţie trece de la starea ET415 la "STARE 7". calculatorul de injecţie trece de la starea ET415 la "STARE 10". acesta trece de la starea ET415 la "STARE 6". STARE 10 APĂSARE PE BUTONUL SUSPENDARE De îndată ce şoferul apasă pe întrerupătorul oprire al regulatorului de viteză. solicitarea de frânare este făcută şi trece prin calculatorul ABS. starea ET415 devine "STARE 8".

program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Tabel recapitulativ parametri 13B Parametru tester PR014 PR017 PR022 PR030 PR035 PR038 PR041 PR047 PR051 PR055 PR058 PR063 PR064 PR071 PR073 PR089 PR128 PR129 PR130 PR132 PR147 PR148 PR178 PR190 PR203 PR209 PR213 Corectare turaţie ralanti Debit de carburant Titlu tester de diagnosticare Ecart buclă recopiere poziţie vană EGR Poziţie pedală de acceleraţie Presiune atmosferică Presiune rampă Presiune supraalimentare RCD presiune turbo Recopiere poziţie vană EGR Turaţie motor Temperatură aer Temperatură carburant Temperatură apă Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare debitmetru de aer Viteză vehicul Prima compensare vană EGR Ultima compensare vană EGR Valoare prestabilită regulator de viteză Debit de aer Tensiune potenţiometru pedală pistă 1 Tensiune potenţiometru pedală pistă 2 Tensiune manetă reglare viteză Valoare prestabilită turaţie ralanti Valoare prestabilită debit de carburant la ralanti Ecart buclă presiune supraalimentare Ecart buclă presiune rampă 13B-EDC15-172 .

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 Corectare debit de carburant cilindru nr.Tabel recapitulativ parametri 13B Parametru tester PR214 PR215 PR216 PR217 PR218 PR220 PR048 PR037 PR302 PR364 PR365 PR405 PR406 Ecart buclă debit de aer Titlu tester de diagnosticare Tensiune de alimentare nr. 2 Corectare debit de carburant cilindru nr. program: CB Nr. 3 13B-EDC15-173 . 2 senzori Sarcină pedală (pistă 1) Sarcină pedală (pistă 2) RCD vană EGR RCD vană reglare presiune rampă Presiune fluid refrigerent Debit de carburant regulat Corectare debit de carburant cilindru nr. 1 senzori Tensiune de alimentare nr.EDC15 C13 Nr. 4 Corectare debit de carburant cilindru nr.

lipsă performanţă. conector B pin C3 pin 2 conector senzor presiune rampă Calculator motor. senzorul este conform. CONFORMITATE ELECTRICĂ SENZOR: Verificaţi continuităţile şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor. clapetă de suprapresiune. Dacă toate controalele precedente sunt conforme: – Vehicul contact pus. mirosuri): pe corp pompă. motor oprit de mai mult de 1 min: – Vizualizaţi PR038: dacă valoarea este mai mică de 30 bari. – În caz contrar înlocuiţi senzorul de presiune al rampei. program: CB Nr.Interpretare parametri PRESIUNE RAMPĂ 13B PR038 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. conector B pin C2 pin 3 conector senzor presiune rampă Calculator motor. conector B pin C4 pin 1 conector senzor presiune rampă Dacă toate aceste legături sunt conforme. calaj etc. verificaţi prezenţa alimentării senzorului de presiune carburant: +5V pin 3 al conectorului senzorului de presiune rampă Masă pin 1 al conectorului senzorului de presiune rampă Verificaţi etanşeitatea circuitului de motorină de joasă presiune şi de înaltă presiune (controale vizuale. EDC15_V1D_PR038 13B-EDC15-174 . Efectuaţi această diagnosticare: – după ce aţi identificat o incoerenţă în meniul "parametru" sau – în urma interpretării comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant" – în urma unui efect client (probleme de pornire. locaşuri injectoare etc. conducte. racorduri rampă şi injectoare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr.).

motor oprit: – Demontaţi senzorul de presiune de supraalimentare. – Senzor conectat pe fasciculul de cabluri.1 bari). fum etc. Dacă nu există ecart. Vehicul contact pus.EDC15 C13 Nr. Dacă liniile sunt conforme. – Remontaţi senzorul şi garnitura sa de etanşeitate.3 bari (presiune maximă de aplicat: 1300 hPa sau 1. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.3 bari). înlocuiţi senzorul de presiune de supraalimentare. – Aplicaţi o presiune cuprinsă între 0. ecart maxim.). – Legaţi o pompă de vid sau de presiune pe senzorul de presiune de supraalimentare. înlocuiţi senzorul de presiune de supraalimentare.1 şi 1. senzorul de presiune de supraalimentare este conform. cu cea dată de pompa dumneavoastră de vid: În caz de ecart* = ± 100 hPa (sau ± 0. identifică valoarea PR041 în ecranul "parametru": – Dacă valoarea nu este foarte apropiată de PR035 "Presiune atmosferică".Interpretare parametri PRESIUNE DE SUPRAALIMENTARE 13B PR041 INSTRUCŢIUNI Efectuaţi această diagnosticare: – după ce aţi identificat o incoerenţă în meniul "parametru" sau – în urma defectului DF199 "Senzor presiune de supraalimentare" sau – în urma unui efect client (lipsă performanţă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . * Notă: Testerul de diagnosticare afişează presiunea absolută. EDC15_V1D_PR041 13B-EDC15-175 . program: CB Nr. – Comparaţi valoarea de presiune afişată în ecranul "Parametru". între PR035 şi PR041 motor oprit = ± 50 hPa (± 50 mbari): Verificaţi izolarea şi absenţa rezistenţei parazite pe linia semnalului şi pe liniile de alimentare ale senzorului de presiune de supraalimentare. manometrul pompei dumneavoastră de vid afişează presiunea relativă: ecartul normal între aceste două măsurări este egal cu presiunea atmosferică. apoi aplicaţi interpretarea comenzii AC004 "Electrovană supraalimentare". adică valoarea PR035.

Interpretare parametri DEBIT DE AER 13B PR132 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent. – conformitate a branşării circuitului de reciclare a vaporilor de ulei. Verificaţi conformitatea electrică a alimentărilor debitmetrului de aer: circuit putere: + 12 V pin 4 şi masă baterie circuit senzor: +5V pin 3 şi masă calculator pin 6 pin 2 Verificaţi continuitatea. aplicaţi testul 4): – absenţa obturării intrării cutiei filtrului de aer şi absenţa colmatării filtrului său. Controlaţi circuitul de admisie aer (de la intrarea filtrului de aer până la tubulatura de admisie.. montare a senzorului de presiune de supraalimentare. Efectuaţi această diagnosticare: – după ce aţi identificat o incoerenţă în meniul "parametru". Control de funcţionare vană de recirculare gaze de eşapament: Aplicaţi testul 9. – controlaţi ca voletul de admisie să fie deschis (comanda voletului se reazemă pe corpul cutiei difuzor). – dacă valoarea nu este de 0. – etanşeitate şi absenţă obturare a circuitului de aer de joasă şi de înaltă presiune: conducte. program: CB Nr. verificaţi şi curăţaţi filtrul de aer. EDC15_V1D_PR132 13B-EDC15-176 . Efectuaţi reparaţiile necesare. vehicul cu contactul pus şi motor oprit: – controlaţi tensiunea între pinii 2 şi 5 ai debitmetrului. aplicaţi testul 5). schimbător de căldură etc. partea A. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. fum. – în caz contrar înlocuiţi debitmetrul. – absenţă de corp străin pe grila debitmetrului de aer (control vizual exclusiv. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .).6 V ± 0. – sau în urma unui efect client (lipsă de putere... prezenţă şi strângere a colierelor de fixare.1. izolarea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator de control motor. conector B pin A3 pin 5 al conectorului debitmetrului Debitmetru conectat. înlocuiţi debitmetrul.EDC15 C13 Nr.

I. 2 Titlu tester de diagnosticare Electrovană presiune carburant Vană EGR Releu de preîncălzire Releu GMV viteză mică Releu GMV viteză mare Releu termoplonjoane nr. 13B-EDC15-177 .Tabel recapitulativ comenzi 13B TABEL RECAPITULATIV COMENZI DISPONIBILE INSTRUCŢIUNI Comenzile se efectuează pentru a verifica funcţionarea corespunzătoare a anumitor organe sau pentru a înlocui piese. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 Volet de admisie Compresor de climatizare Scriere V.N. Comandă tester SC001 SC002 SC003 RZ002 RZ003 RZ007 AC004 AC031 AC035 AC036 AC037 AC038 AC039 AC063 AC064 AC067 AC070 VP010 Scriere date salvate Înregistrare coduri injectoare Salvare date calculator Indici de adaptare EGR Indici de adaptare motor Memorie defect Electrovană supraalimentare Releu termoplonjoane nr.EDC15 C13 Nr. 3 Releu termoplonjoane nr.

EDC15 C13 Nr. salvaţi în prealabil datele cu comanda SC003 "Salvare date calculator". program: CB Nr.Interpretare comenzi SCRIERE DATE SALVATE 13B SC001 INSTRUCŢIUNI Pentru a utiliza această comandă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ele vor configura calculatorul şi vor permite acestuia să evite: – o funcţionare necorespunzătoare motor după o reprogramare sau o înlocuire a calculatorului. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Validarea acestei comenzi antrenează scrierea datelor salvate prin comanda SC003 "Salvare date calculator". 13B-EDC15-178 . – Opţiuni disponibile pe vehicul şi generate de calculator (Ex: Aer condiţionat). – o interpretare proastă a informaţiilor date de testerul CLIP. Această scriere se efectuează după reprogramarea sau înlocuirea unui calculator. Aceste date sunt următoarele: – Ralanti specific vehicul. Selectaţi în testerul CLIP scenariul SC001 "Scriere date salvate".

Dacă aceasta tot nu este eficientă urmaţi procedura următoare: O pană poate să provoace reapariţia DF176 şi validarea necorespunzătoare a comenzii SC002. nici în coloana "dorită". Dacă codurile înregistrate nu apar nici în coloana "actuală". Reluaţi procedura şi urmaţi instrucţiunile. contactaţi techline. verificaţi codurile notate şi introducerea corectă a informaţiilor. Reparaţi dacă este necesar. – DF176 "Programare cod injectoare" trebuie să fie "memorat". Verificaţi apoi dacă faza de alimentare menţinută* este corect efectuată: Întrerupeţi contactul şi verificaţi dacă martorul luminos antidemaraj clipeşte 2 s după întreruperea contactului. defectul DF276 "Programare coduri injectoare" va fi prezent. – Introduceţi fiecare cod injector al cilindrului asociat. * Clipire a martorului luminos antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. codurile modificate se găsesc în coloana actuală. comanda nu a fost efectuată corect. program: CB Nr. Dacă toate aceste controale tot nu permit validarea comenzii. faza de alimentare menţinută* nu este efectuată şi înregistrarea comenzii nu va fi efectuată. – Repuneţi contactul şi controlaţi defectele. Dacă faza de alimentare menţinută* nu este efectuată după întreruperea contactului. – Validaţi schimbarea configuraţiei codurilor injectoare. – Ieşiţi din modul diagnosticare. – Întrerupeţi contactul şi aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută*. – Odată comanda terminată. 13B-EDC15-179 .Interpretare comenzi ÎNREGISTRARE CODURI INJECTOARE 13B SC002 INSTRUCŢIUNI Această comandă se efectuează după înlocuirea injectoarelor şi numai dacă vehiculul este configurat cu IMA (ET104 "Exploatare coduri injectoare" la "DA"). calculatorul de injecţie nu va memora noile coduri injectoare. Dacă martorul luminos clipeşte din momentul întreruperii contactului. Dacă DF176 este în continuare prezent. Dacă această comandă nu este realizată. Verificaţi starea cablajului şi controlaţi dacă eventuale branşări au fost efectuate pe următoarea legătură: – Senzor de şoc pin 1 pin 1 releu alimentare principală a calculatorului de injecţie. selectaţi în testerul CLIP scenariul SC002 "Înregistrare coduri injectoare". Aceasta poate să se producă dacă cablajul electric a fost modificat: montare a unei alarme sau accesorii pe vehicul. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Procedură de urmat: – Notaţi codurile alfanumerice de 6 caractere gravate pe partea superioară a corpului injectoarelor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Verificaţi codurile să corespundă celor înregistrate anterior.EDC15 C13 Nr. Pentru a efectua această înregistrare.

– Opţiuni disponibile pe vehicul şi gestionate de calculator (Ex: Aer condiţionat). Aceste informaţii vor fi salvate în testerul CLIP.Interpretare comenzi SALVARE DATE CALCULATOR 13B SC003 INSTRUCŢIUNI Această salvare se efectuează înainte de o reprogramare sau de înlocuirea calculatorului. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. program: CB Nr. Validarea acestei comenzi antrenează salvarea următoarelor date specifice vehiculului: – Ralanti specific vehicul. 13B-EDC15-180 . Odată salvarea terminată. utilizaţi comanda SC001 "Scriere date salvate" pentru a putea să reparametraţi calculatorul. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. Selectaţi în testerul CLIP scenariul SC003 "Salvare date calculator".

– Branşaţi testerul de diagnosticare şi utilizaţi RZ002 "Indice de adaptare EGR".75 V < X < 1. program: CB Nr. Procedură de urmat după ce aţi înlocuit vana de recirculare a gazelor de eşapament: – Puneţi contactul. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Trataţi toate defectele care nu se referă la vana de recirculare a gazelor de eşapament înainte de a efectua programarea vanei. controlaţi parametrii şi stările: – ET272 "Programare prima compensare vană EGR" = Neefectuată – PR128 "Prima compensare vană EGR" = 0. Odată comanda terminată.Interpretare comenzi INDICI DE ADAPTARE EGR 13B RZ002 INSTRUCŢIUNI Această comandă nu se execută decât după înlocuirea sau o intervenţie asupra vanei de recirculare a gazelor de eşapament.5 V – Ieşiţi din modul diagnosticare şi întrerupeţi contactul. 13B-EDC15-181 . – Activaţi comanda RZ002.00 V – PR051 "Recopiere poziţie vană EGR" = 0. – Aşteptaţi apoi clipirea martorului luminos antidemaraj pe tabloul de bord. – Când reiniţializarea este făcută.5 V DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.EDC15 C13 Nr.75V < PR128 = PR129 = PR051 < 1. funcţia programare vană EGR afişează atunci: ET272 "Programare prima compensare vană EGR" = Efectuată 0. – Repuneţi obligatoriu contactul pentru a iniţializa noua vană de recirculare a gazelor de eşapament. După ce aţi înlocuit vana de recirculare a gazelor de eşapament.00 V – PR129 "Ultima compensare vană EGR" = 0. ştergeţi compensările din memorie pentru ca strategia să funcţioneze cu valoarea de compensare a vanei noi.

tija de comandă trebuie să revină în poziţia repaus). 2. program: CB Nr. Dacă depresiunea nu atinge 800 mbari ± 100: controlaţi circuitul de depresiune apoi pompa de vid. Puneţi mâna pe electrovană şi astupaţi racordul de ieşire cu degetul mare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .. Pentru a controla schimbătorul: cu vehiculul oprit. 2. schimbător găurit. 13B-EDC15-182 . verificaţi ca tija de comandă să fie în poziţia repaus. stabilizaţi turaţia între 3500 şi 4000 rot/min şi verificaţi absenţa scurgerii. conector B pin L2 pin 1 al regulatorului de presiune de supraalimentare + 12 V după releu pin 2 al regulatorului de presiune de supraalimentare Verificare circuit de comandă turbocompresor Pe motor F9Q. fum. 2) Control pilotare electrovană: Debranşaţi Duritul de ieşire al electrovanei pe vana PIERBURG. etapele 1. Măsuraţi rezistenţa regulatorului de presiune de supraalimentare între pinii săi 1 şi 2. Tratarea care urmează permite să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a turbocompresorului şi a circuitului său de comandă. 1) Control depresiune de comandă: Debranşaţi Duritul de intrare al electrovanei şi legaţi-l la un manometru. Prefaţă Controlaţi etanşeitatea circuitului de aer de înaltă presiune: aplicaţi testul 4. Înlocuiţi regulatorul dacă rezistenţa sa nu este de: ° – 15.). 3 pot fi înlocuite de un control vizual: Cu motorul oprit. Opriţi motorul. Porniţi motorul şi verificaţi ca tija de comandă să acţioneze la limita superioară (la oprirea motorului. Porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti.Interpretare comenzi ELECTROVANĂ SUPRAALIMENTARE 13B AC004 INSTRUCŢIUNI Efectuaţi această diagnosticare: – în urma interpretării unui defect nerezolvat sau – în urma tratării interpretării PR041 "Presiune de supraalimentare" sau – în urma unui efect client (lipsă de putere.EDC15 C13 Nr.4 Ω ± 0.7 la + 20°C pentru o electrovană PIERBURG Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile între: Calculator motor. treceţi la etapa nr. 5. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.. Porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti. Dacă nici o vibraţie a electrovanei nu este perceptibilă. Conducte dislocate sau găurite. senzor presiune debranşat sau montat greşit (prezenţă garnitură). rebranşaţi Duritul de intrare şi treceţi la etapa nr.

Activaţi comanda AC004 "Electrovană supraalimentare": Voltmetrul trebuie să afişeze zece cicluri de două tensiuni succesive aproximativ egale cu produsul dintre tensiunea bateriei şi Raportul Ciclic de Deschidere în curs. Dacă măsurarea nu indică nici o pilotare sau o tensiune continuă. Efectuaţi reparaţiile necesare. ştergeţi defectele afişate de testerul de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Aplicaţi o depresiune de 800 mbari ± 100: În caz de scurgere. înlocuiţi electrovana. testul 7 pentru un turbocompresor cu geometrie variabilă apoi testul 8 pentru cele 2 cazuri.Interpretare comenzi 13B AC004 CONTINUARE Verificare circuit de comandă turbocompresor (continuare) 3) Control de funcţionare electrovană: Legaţi manometrul pe racordul de ieşire al electrovanei. d) Dacă problema persistă: Controlaţi absenţa scurgerii la nivelul colectorului de eşapament. Activaţi comanda AC004 "Electrovană supraalimentare": Osciloscopul trebuie să afişeze un semnal pătrat de amplitudine 12. 4) Control de funcţionare turbocompresor: Motor oprit: a) Conectaţi o pompă de vid pe Duritul situat între electrovană şi capsula vacumatică de comandă a turbocompresorului. 13B-EDC15-183 . Vehicul în poziţie + DC. Fie la voltmetru: Conectaţi cordonul de masă al voltmetrului pe pinul 2 al electrovanei şi cordonul pozitiv pe pinul 1. oprit: Demontaţi conducta de admisie aer a turbocompresorului şi verificaţi compresorul să se rotească liber pe axul lui.7 V pentru un Raport Ciclic de Deschidere de 70%. 5) Control etaj de ieşire calculator. electrovană conectată: Această operaţie nu trebuie efectuată decât dacă controalele indicate la etapa nr. Motor G9T: dacă depresiunea nu atinge 475 mbari ± 75. înlocuiţi electrovana. Controlaţi ca eşapamentul să nu fie obturat: aplicaţi testul 1. b) Controlaţi deplasarea şi poziţia tijei de comandă: aplicaţi testul 6 pentru un turbocompresor cu geometrie fixă. înlocuiţi turbocompresorul (capsulă vacumatică indisociabilă de turbocompresor).EDC15 C13 Nr. înlocuiţi electrovana. Fie cu osciloscopul (pe calibru 5 V/div şi bază de timp 1 ms/div): Legaţi cordonul de masă al osciloscopului pe masa bateriei şi cu vârful de contact pozitiv pe pinul 2 al electrovanei.5 V cu frecvenţa de 140 Hz (cu un Raport Ciclic de Deschidere trecând succesiv de la ~ 20 la ~ 70%) Dacă măsurarea este conformă. adică: ~ 2. apoi ~ 8. Porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti. c) Motor rece.5 V pentru un Raport Ciclic de Deschidere de 20%. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Motor F9Q: dacă depresiunea nu atinge 800 mbari ± 100. 2 nu sunt concludente. contactaţi techline.

plasaţi o rezistenţă de la 50 până la 100 Ω pe suportul său. Dacă "releul termoplonjoane nr.EDC15 C13 Nr.dezaburire habitaclu. dar există o problemă de încălziredezaburire habitaclu. în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: – borna pozitivă pe + 12 V baterie. Ştergeţi defectul şi activaţi comanda AC031. Verificaţi cu ajutorul schemei electrice: Conformitatea maxi-siguranţei termoplonjoanelor. Dacă voltmetrul indică tensiunea bateriei (2 cicluri ON-OFF de 2 s). Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. înlocuiţi releul termoplonjoane nr. Prezenţa a + 12 V baterie în pinul 1 al suportului releu termoplonjoane nr. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Reparaţi dacă este necesar. 2". 2".05 la + 20°C. 2. Dacă releul termoplonjoane nr.Interpretare comenzi RELEU TERMOPLONJOANE NR.45 Ω ± 0. 2. 2 13B AC031 (verificaţi calculatorul să fie corect configurat) Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat: Efectuaţi această diagnosticare în caz de problemă de încălzire . 13B-EDC15-184 . 2. 2" nu funcţionează. Prezenţa masei pe cutia de apă (suport termoplonjoane). 2 funcţionează prin comanda AC031. în momentul comenzii AC031 "Releu termoplonjon nr. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: "Releul termoplonjoane nr. Continuitatea între pinul 5 sau 4 al suportului releu termoplonjoane nr. 2 şi fişele de alimentare ale termoplonjoanelor 2. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . alimentează în paralel termoplonjoanele 2 şi 3. 2. Dacă problema persistă. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. ° Conformitatea rezistenţelor termoplonjoanelor: 0. 2": Controlaţi conectica suportului "releu termoplonjoane nr. Verificaţi în egală măsură nivelul şi etanşeitatea circuitului de răcire. Conformitatea releului termoplonjoane nr. verificaţi pilotarea acestui releu de către calculatorul motor în modul următor: Debranşaţi releul termoplonjoane nr. Efectuaţi reparaţiile necesare. Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). 2. – borna negativă pe pinul 2 al suportului releu termoplonjoane nr. contactaţi techline.

instabilitate turaţie.45 V pentru un Raport Ciclic de Deschidere de 75% (zece cicluri).6 A apoi ~ 2 A. Dacă măsurarea nu este conformă. voltmetrul trebuie să afişeze două tensiuni succesive aproximativ egale cu produsul dintre tensiunea bateriei şi Raportul Ciclic de deschidere în curs. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile între: Calculator motor. legaţi cordonul de masă al voltmetrului pe pinul 2 al electrovanei de presiune carburant şi cordonul pozitiv pe pinul 1. ° Dacă rezistenţa sa nu este de 3 Ω ± 0. Fie cu voltmetrul: Cu electrovana conectată. ETAPA 2. program: CB Nr. – în urma unui efect client (problemă de pornire. înlocuiţi regulatorul. legaţi masa osciloscopului pe masa bateriei şi cu vârful de contact pozitiv pe pinul 2 al electrovanei de presiune carburat. adică succesiv: ~ 3.5 la + 20°C pentru o pompă de înaltă presiune CP3. ştergeţi defectele afişate de testerul de diagnosticare. treceţi la etapa 2 în caz contrar.Interpretare comenzi ELECTROVANĂ DE PRESIUNE CARBURANT 13B AC035 INSTRUCŢIUNI Efectuaţi această diagnosticare: – în urma interpretării unui defect nerezolvat. verificaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului: Vehicul în poziţie + DC. Fie cu osciloscopul (pe calibru 5 V/div şi bază de timp 1 ms/div): Cu electrovana conectată. – în urma unei incoerenţe identificate în parametri. pagina următoare. dacă un şuierat uşor precum şi o bătaie a regulatorului de presiune sunt perceptibile. zgomot de injecţie). 13B-EDC15-185 . legaţi cleştele ampermetric pe legătura pinului 1 al electrovanei (respectaţi sensul curentului): Activaţi comanda AC035: ampermetrul trebuie să afişeze zece cicluri de două intensităţi succesive: ~ 0. contactaţi techline.5 V cu frecvenţa de 185 Hz (cu un Raport Ciclic de Deschidere trecând succesiv de la 25 la 75%).15 V pentru un Raport Ciclic de Deschidere de 25% apoi ~ 9. Etapa 1 Măsuraţi rezistenţa regulatorului de presiune între pinii săi 1 şi 2. conector B pin L1 pin 2 al conectorului electrovanei de presiune + 12 V după releu pin 1 al conectorului electrovanei de presiune Activaţi comanda AC035 "Electrovană de presiune carburant".EDC15 C13 Nr. Fie cu ampermetrul: Cu electrovana conectată. activaţi comanda AC035 "Electrovană de presiune carburant": osciloscopul trebuie să afişeze un semnal pătrat de amplitudine 12. Activaţi comanda AC035. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . racorduri rampă şi injectoare. Cu motorul cald. Interpretare parametru PR038 "presiune rampă". înlocuiţi regulatorul. Dacă motorul porneşte: Ştergeţi un eventual defect al electrovanei de presiune carburant.Interpretare comenzi 13B AC035 CONTINUARE Etapa 2 În cazul unei suprapresiuni a rampei: Verificaţi absenţa bulelor de aer în circuitul de joasă presiune motorină. Verificaţi etanşeitatea circuitului de motorină de joasă presiune şi de înaltă presiune: aplicaţi Diagrama arbore de localizare pene "Scurgeri externe din circuitul de carburant" (controale vizuale. stabilizaţi turaţia la 2000 rot/min (1 min) apoi acceleraţi cu piciorul apăsat până la fund până la întrerupere. Interpretare parametru PR038 "presiune rampă". înlocuiţi pompa de înaltă presiune. Efectuaţi reparaţiile necesare.) pe: corp pompă. Verificaţi absenţa bulelor de aer între filtru şi pompa de înaltă presiune. înlocuiţi regulatorul. Verificaţi funcţionarea injectoarelor: aplicaţi testul 10 din această notă. Verificaţi electrovana de reglare presiune aplicând partea B a Diagramei arbore de localizare pene "Ralanti instabil". conducte. Verificaţi starea filtrului (colmatare şi saturaţie cu apă). controale tactile. În cazul unei subpresiuni a rampei: Verificaţi funcţionarea senzorului de presiune al rampei. Dacă motorul nu porneşte sau dacă nici o oprire bruscă nu este obţinută: înlocuiţi în primul rând regulatorul şi dacă problema persistă. Verificaţi amorsarea circuitului de motorină de joasă presiune. Verificaţi conformitatea branşărilor filtrului de motorină. şi dacă defectul reapare. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. mirosuri etc.EDC15 C13 Nr. – Dacă nu se opreşte brusc. Dacă motorul se opreşte brusc. Dacă aceste controale nu indică nici o anomalie. 13B-EDC15-186 . înlocuiţi pompa de înaltă presiune. clapetă de suprapresiune. program: CB Nr. Verificaţi conformitatea montării garniturii pe regulatorul de presiune. lăsaţi-l să funcţioneze la ralanti câteva minute (3 până la 5 min): – Dacă se opreşte brusc. Verificaţi funcţionarea senzorului de presiune al rampei. locaşuri injectoare etc.

Fie cu voltmetrul: Vană de recirculare a gazelor de eşapament conectată. contactaţi techline. Fie cu osciloscopul (pe calibru 5 V/div şi bază de timp 2 ms/div): Cu vana de recirculare a gazelor de eşapament conectată. nici o mişcare a vanei nu este perceptibilă. Dacă una din rezistenţe nu este conformă. program: CB Nr. ştergeţi defectele afişate de testerul de diagnosticare. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile între: Calculator motor. ETAPA 2. ° între pinii săi 4 şi 6: 800 Ω până la 3800 Ω la + 20°C.5 Ω la + 20°C. legaţi masa osciloscopului pe masa bateriei şi cu vârful de contact pozitiv pe pinul 5 al vanei de recirculare a gazelor de eşapament. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament. ETAPA 1 Măsuraţi rezistenţele vanei de recirculare a gazelor de eşapament (marca Pierburg): ° * între pinii săi 1 şi 5: de la 7.Interpretare comenzi VANĂ EGR 13B AC036 INSTRUCŢIUNI Efectuaţi această diagnosticare: – în urma interpretării defectului DF325 "Funcţie reciclare gaze de eşapament" (2. 13B-EDC15-187 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.EDC15 C13 Nr. * Pentru vana de recirculare a gazelor de eşapament marca Pierburg: ° între pinii săi 2 şi 4: 2400 Ω până la 5600 Ω la + 20°C.5 Ω până la 8. verificaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului: Cu vehiculul în poziţia + DC. treceţi la etapa 2. Dacă osciloscopul (sau voltmetrul) nu indică pilotare sau o tensiune continuă. voltmetrul trebuie să afişeze două tensiuni succesive aproximativ egale cu produsul dintre tensiunea bateriei şi Raportul Ciclic de Deschidere în curs. Activaţi comanda AC036 "Vană EGR". fum).DEF) nerezolvat. Concluzie: Dacă măsurarea este conformă. legaţi cordonul de masă al voltmetrului pe pinul 5 al vanei de recirculare a gazelor de eşapament şi cordonul pozitiv pe pinul 1. conector B pin M1 pin 5 conector vană de recirculare gaze de eşapament + 12 V după releu pin 1 al conectorului vanei de recirculare a gazelor de eşapament Dacă activând comanda AC036 "Vană EGR". ° între pinii săi 2 şi 6: 1900 Ω până la 6400 Ω la + 20°C. pagina următoare.5 V la frecvenţa de 140 Hz (cu un Raport Ciclic de Deschidere care trece de la 25 la 75%). – în urma unui efect client (lipsă performanţă.15 V pentru un Raport Ciclic de Deschidere de 25% apoi 9. Adică succesiv: 3. Osciloscopul trebuie să afişeze un semnal pătrat de amplitudine 12. Activaţi comanda AC036 "Vană EGR".45 V pentru un Raport Ciclic de Deschidere de 75% (10 cicluri).

program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Control funcţionare vană de recirculare gaze de eşapament: Aplicaţi testul 9. partea A. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. 13B-EDC15-188 . Efectuaţi reparaţiile necesare.Interpretare comenzi 13B AC036 CONTINUARE Etapa 2 Verificaţi absenţa scurgerii pe circuitul de recirculare a gazelor de eşapament.EDC15 C13 Nr.

în caz contrar final de diagnosticare. Înainte de a continua cu următorul demers de diagnosticare. a bujiilor de preîncălzire şi a calculatorului de injecţie. treceţi la etapa 2. 13B-EDC15-189 . Etapa 2: Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. Înlocuiţi-o dacă este necesar. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator de injecţie conector B pin H2 Pin 9 al conectorului cutiei de preîncălzire Calculator de injecţie conector B pin G1 Pin 8 al conectorului cutiei de preîncăzire Dacă defectul persistă. Reparaţi dacă este necesar. reîncărcaţi bateria. verificaţi ca tensiunea bateriei să nu fie mai mică de 12 V. regrupaţi cele 4 fire de alimentare ale bujiilor de preîncălzire. înlocuiţi cutia de preîncălzire. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. program: CB Nr. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. Verificaţi apoi prezenţa a + 12 V pe pinul 3 al conectorului releului de preîncălzire. În caz contrar. înlocuiţi bujia sau bujiile defecte. Măsuraţi rezistenţa bujiilor de preîncălzire Dacă această rezistenţă este > 2 Ω. Activaţi comanda AC037 "Releu de preîncălzire" şi măsuraţi intensitatea consumată de cele 4 bujii de preîncălzire. curentul consumat nu este cuprins între 60 şi 80 A. Dacă.Interpretare comenzi RELEU DE PREÎNCĂLZIRE 13B AC037 INSTRUCŢIUNI Această comandă se efectuează numai dacă defectul DF186 "Circuit bujii de preîncălzire" sau DF017 "Circuitul de comandă cutie de preîncălzire" este prezent sau memorat şi dacă nici un alt defect nu este prezent. Etapa 1: Cu ajutorul unui multimetru echipat cu un cleşte ampermetric.EDC15 C13 Nr. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: cutie de preîncălzire pin 1 bujie de preîncălzire cilindru 3 cutie de preîncălzire pin 2 bujie de preîncălzire cilindru 4 cutie de preîncălzire pin 6 bujie de preîncălzire cilindru 1 cutie de preîncălzire pin 7 bujie de preîncălzire cilindru 2 Controlaţi starea siguranţei (70 A) de alimentare a cutiei de preîncălzire. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Interpretare comenzi RELEU GMV VITEZĂ MICĂ 13B AC038 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. releul "grup motoventilator viteză mică" nu funcţionează: Efectuaţi un control al suportului releului "grup motoventilator viteză mică" şi al conecticii calculatorului de control motor Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi defectul. – borna negativă pe pinul 11 al suportului releului "grup motoventilator viteză mică". Dacă releul "grup motoventilator viteză mică" este alimentat prin comanda AC038. verificaţi pilotarea releului de către calculatorul motor în modul următor: Debranşaţi releul "grup motoventilator viteză mică". Efectuaţi reparaţiile necesare. în momentul comenzii AC038 "Releu GMV viteză mică". Continuitatea legăturii între pinul 9 al suportului releului "grup motoventilator viteză mică" şi pinul 1 al rezistenţei viteză mică. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. Continuitatea legăturii între pinul 2 al conectorului rezistenţei viteză mică şi pinul 1 al conectorului grupului motoventilator. înlocuiţi releul. plasaţi o rezistenţă de 50 până la 100 Ω pe suportul releu în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: – borna pozitivă pe + 12 V baterie. executaţi comanda AC038. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. dar există o problemă de anclanşare a grupului motoventilator. contactaţi techline. Dacă problema persistă. Conformitatea rezistenţei viteză mică (rezistenţă şi conectică). verificaţi cu ajutorul schemei electrice: Conformitatea maxi-siguranţei grupului motoventilator. 13B-EDC15-190 . Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (trei cicluri ON-OFF de 2 s). Dacă voltmetrul indică tensiunea bateriei (trei cicluri ON-OFF de 2 s). Conformitatea grupului motoventilator şi continuitatea pinului său 2 spre masă. Dacă. Efectuaţi această diagnosticare în urma unei probleme de răcire motor sau de aer condiţionat.

în locul bobinei şi legaţi un voltmetrul după cum urmează: – borna pozitivă pe + 12 V baterie. Conformitatea grupului motoventilator. verificaţi pilotarea releului de către calculatorul motor în modul următor: Debranşaţi releul "grup motoventilator viteză mare". contactaţi techline. Dacă voltmetrul indică tensiunea bateriei (trei cicluri ON-OFF de 2 s). Consultaţi Nota Tehnică "Scheme Electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. 13B-EDC15-191 . Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (trei cicluri ON-OFF de 2 s). – borna negativă pe pinul 7 al suportului releului "grup motoventilator viteză mare" Ştergeţi defectul şi executaţi comanda AC039.EDC15 C13 Nr. Dacă releul "grup motoventilator viteză mare" este alimentat prin comanda AC039 dar există o problemă de anclanşare a grupului motoventilator. Conformitatea releului "grup motoventilator viteză mare". Alimentarea + baterie a pinului 8 al suportului releului "grup motoventilator viteză mare". Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi reparaţiile necesare. verificaţi cu ajutorul schemei electrice: Conformitatea maxi-siguranţei grupului motoventilator. Dacă problema persistă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare comenzi RELEU GMV VITEZĂ MARE 13B AC039 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat: Efectuaţi această diagnosticare în urma unei probleme de răcire motor. Continuitatea legăturii între pinul 5 al suportului releului "grup motoventilator viteză mare" şi pinul 2 al conectorului grupului motoventilator. Continuitatea legăturii între pinul 1 al conectorului grupului motoventilator şi masa. înlocuiţi releul. Dacă în momentul comenzii AC039 "Releu GMV viteză mare". DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. plasaţi o rezistenţă de 50 până la 100 Ω pe suportul său. program: CB Nr. releul "grup motoventilator viteză mare" nu este acţionat: Efectuaţi un control al suportului releu "grup motoventilator viteză mare" şi al conecticii calculatorului de control motor.

dezaburire habitaclu. contactaţi techline. Controlaţi conectica suportului "releu termoplonjoane nr. Continuitatea între pinul 33 al suportului releului termoplonjoane nr. 3. dar există o problemă de încălzire dezaburire habitaclu.Interpretare comenzi RELEU TERMOPLONJOANE NR. 3" nu funcţionează în momentul comenzii AC063 "Releu termoplonjoane nr. 3. Prezenţa a + 12 V baterie în pinul 34 al suportului releului termoplonjoane nr. Conformitatea releului termoplonjoane nr. 3" funcţionează prin comanda AC063. Efectuaţi reparaţiile necesare. ° Conformitatea rezistenţei termoplonjonului: 0. Dacă "releul termoplonjoane nr. Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: – borna pozitivă pe + 12 V baterie. plasaţi o rezistenţă de la 50 până la 100 Ω pe suportul său. 3". 13B-EDC15-192 .EDC15 C13 Nr. Reparaţi dacă este necesar. program: CB Nr.05 la + 20°C. Ştergeţi defectul şi activaţi comanda AC063. 3". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . verificaţi pilotarea acestui releu de către calculatorul motor în modul următor: Debranşaţi releul termoplonjoane nr. 3. 3. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. – borna negativă pe pinul 35 al suportului releului termoplonjoane nr. Dacă problema persistă. Efectuaţi această diagnosticare în caz de problemă de încălzire . Dacă "releul termoplonjoane nr. Verificaţi în egală măsură nivelul şi etanşeitatea circuitului de răcire. 3. Prezenţa masei pe cutia de apă (suport termoplonjoane). 3 şi fişa de alimentare a termoplonjonului 3.45 Ω ± 0. înlocuiţi releul termoplonjoane nr. 3 (verificaţi calculatorul să fie corect configurat) 13B AC063 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă voltmetrul indică corect tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). verificaţi cu ajutorul schemei electrice: Conformitatea maxi-siguranţei termoplonjoanelor. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente.

program: CB Nr. 13B-EDC15-193 . 1": Efectuaţi un control al suportului "releu termoplonjoane nr. Dacă "releul termoplonjoane nr. Prezenţa a + 12 V baterie în pinul 67 (în funcţie de motor) al suportului releu termoplonjoane nr. 1" şi fişa de alimentare a termoplonjonului 1. 1" nu funcţionează în momentul comenzii AC064 "Releu termoplonjoane nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . înlocuiţi releul termoplonjoane nr. – borna negativă pe pinul 65 al suportului releului "termoplonjoane nr.05 la + 20°C.EDC15 C13 Nr.Interpretare comenzi RELEU TERMOPLONJOANE NR. 1". Continuitatea între pinul 66 al suportului releu "termoplonjoane nr. Dacă "releul termoplonjoane nr. Conformitatea releului "termoplonjoane nr. 1". dar există o problemă de încălzire – dezaburire habitaclu. Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). plasaţi o rezistenţă de la 50 până la 100 Ω pe suport în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: – borna pozitivă pe + 12 V baterie. contactaţi techline. Ştergeţi defectul şi pilotaţi releul prin comanda AC064. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1". 1 13B AC064 INSTRUCŢIUNI (verificaţi calculatorul să fie corect configurat) Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat: Efectuaţi această diagnosticare în caz de problemă de încălzire . Conformitatea rezistenţei termoplonjonului: 0. Verificaţi în egală măsură nivelul şi etanşeitatea circuitului de răcire.45 Ω ± 0. 1. Prezenţa masei pe cutia de apă (suport termoplonjoane). 1".dezaburire habitaclu. 1" funcţionează prin comanda AC064. verificaţi pilotarea acestui releu de către calculatorul motor în modul următor: Debranşaţi releul "termoplonjoane nr. Dacă problema persistă. Dacă voltmetrul indică corect tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). Efectuaţi reparaţiile necesare. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. verificaţi cu ajutorul schemei electrice: Conformitatea maxi-siguranţei termoplonjoanelor. 1. DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program: CB Nr. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile între: Calculator de control motor.Interpretare comenzi VOLET DE ADMISIE 13B AC067 INSTRUCŢIUNI Efectuaţi această interpretare a defectelor: – în urma DF056 "Circuit senzor debit de aer". În caz contrar. treceţi la etapa C. capsula vacumatică ţine depresiunea şi dacă voletul se acţionează. curăţaţi sau înlocuiţi cutia difuzor. În caz de scurgere. Dacă.EDC15 C13 Nr. înlocuiţi electrovana. contactaţi techline. cu electrovana conectată. Dacă. Legaţi o pompă de vid pe racordul de intrare şi aplicaţi o depresiune de ~ 900 mbari.5 V apoi retur la 0 V). capsula vacumatică ţine depresiunea şi dacă voletul nu se acţionează. înlocuiţi electrovana. În caz contrar. Dacă măsurarea este conformă. Dacă măsurarea nu indică nici o pilotare. Efectuaţi reparaţiile necesare (conformitate şi etanşeitate circuit de depresiune). – sau în urma unui efect client (problemă de pornire. 13B-EDC15-194 . conector C pin A1 pin 1 conector electrovană + 12 V după releu pin 2 conector electrovană A) Motor pornit la ralanti: Verificaţi prezenţa unei depresiuni de ~ 900 mbari de depresiune pe Duritul de intrare al electrovanei. înlocuiţi cutia difuzor (capsulă vacumatică indisociabilă). B) Vehicul cu contactul pus. verificaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului cu un voltmetru: Cordon masă voltmetru pin 1 al electrovanei Cordon pozitiv voltmetru pin 2 al electrovanei Ştergeţi un eventual defect al electrovanei. Dacă electrovana se deschide (retur la presiunea atmosferică a manometrului pompă de vid). ° Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de 46 Ω ± 3 la + 25°C. Controlaţi înfundarea cutiei difuzor şi a voletului său şi efectuaţi o curăţare dacă este necesar. efectuaţi mai multe pilotări pentru a verifica absenţa blocării. Verificaţi rezistenţa electrovanei volet de admisie între pini săi 1 şi 2. Pilotaţi voletul prin comanda AC067 "Volet de admisie". DUPĂ REPARAŢIE Reluaţi controlul conformităţii de la început. Debranşaţi Duriturile de intrare şi de ieşire ale electrovanei. C) Vehicul contact întrerupt: Legaţi o pompă de vid pe capsula vacumatică de comandă a voletului şi aplicaţi o depresiune de ~ 900 mbari: Dacă.DEF. Pilotaţi voletul prin comanda AC067: Voltmetrul trebuie să afişeze trei cicluri "ON-OFF" (12. 2. curăţaţi sau înlocuiţi cutia difuzor. capsula vacumatică nu ţine depresiunea. motor oprit: Verificaţi ca voletul de admisie să fie deschis. lipsă performanţă).

urmaţi atunci Diagrama arbore de localizare pene corespunzătoare. ABSENŢĂ COMUNICAŢIE CU CALCULATORUL MOTOR ALP1 PROBLEMĂ DE PORNIRE SAU PORNIRE IMPOSIBILĂ ALP2 ZGOMOTE DE INJECŢIE ALP3 LIPSĂ PERFORMANŢĂ ALP4 FUNCŢIONARE NEREGULATĂ MOTOR ALP5 SCURGERI EXTERNE CIRCUIT DE CARBURANT ALP6 RALANTI INSTABIL ALP7 SCURGERI DE ULEI LA NIVELUL TURBOCOMPRESORULUI ALP8 13B-EDC15-195 . asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor.EDC15 C13 Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă efectul client nu este suprimat. program: CB Nr.Efecte client 13B INSTRUCŢIUNI Înainte de a realiza demersurile legate de efectele client. cu ajutorul testerului de diagnosticare.

13B-EDC15-196 . M4 Masă Şuntând contactul "deschis normal" al releului de alimentare a unităţii centrale de injecţie. plasaţi bornierul Elé. program: CB Nr. conector A pin F2 Priză diagnosticare pin 7 (linie K) Verificaţi conformitatea alimentărilor: Calculator motor. conector B pin F1 pin 15 sau 2 al suportului releului de alimentare a unităţii centrale de injecţie Continuare pe pagina următoare DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B pin M2. adică.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP1 Absenţă comunicaţie cu calculatorul motor ETAPA 1 Verificaţi conformitatea tipului vehicul precum şi a domeniului.EDC15 C13 Nr. M3 + După contact Calculator motor. Verificaţi alimentarea prizei de diagnosticare: + Înainte de contact în pinul 16 / + După contact în pinul 1 / Masă în pinul 4 şi 5 Verificaţi (după schema electrică şi echipare): – Conformitatea siguranţei După contact. Dacă demontarea relevă o oarecare poluare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector B pini M3 şi M2 + 12 V baterie (prin şunt test) Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. 1681 pe fasciculul de cabluri motor: Verificaţi continuităţile şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator de control motor.2 Ω între pinii săi 3 şi 5 sau 13 şi 16 (contact închis) în funcţie de motorizare Deconectaţi calculatorul de control motor şi verificaţi absenţa elementelor conductoare pe pinii calculatorului. pinii 3 şi 5 sau 13 şi 16 ai suportului releului (în funcţie de motorizare): Calculator motor. conector B pin L3. – Conformitatea alimentărilor suportului releu injecţie. selectate pe testerul dumneavoastră! Asiguraţi-vă ca testerul să nu fie defect încercând să intraţi în comunicaţie cu un calculator de pe un alt vehicul. Dacă problema persistă. L4. reparaţi şi încercaţi să intraţi în comunicaţie. – Conformitatea senzorului de şoc: continuitate între pinii 1 şi 3 În repaus (înainte de şoc) 12 V baterie pin 3 (prin siguranţă) continuitate între pinul său 1 şi pinul 1 al releului de injecţie – Conformitatea releului de injecţie: 65 Ω ± 5 între pinii săi 1 şi 2 sau 14 şi 15 (în funcţie de motorizare) rezistenţă infinită între pinii săi 3 şi 5 sau 13 şi 16 (contact deschis) în funcţie de motorizare rezistenţă < 0.

Dacă comunicaţia tot nu se stabileşte. reconectaţi calculatoarele citate mai sus şi deconectaţi calculatorul de control motor. Încercaţi să intraţi în comunicaţie între fiecare deconectare: Dacă după o deconectare. Pentru a-l localiza. Dacă dialogul se stabileşte cu un alt calculator al aceluiaşi vehicul treceţi la etapa 2.EDC15 C13 Nr. procedaţi prin eliminare deconectând succesiv toate calculatoarele legate pe aceste linii (în funcţie de schemă electrică şi echipare): Aer condiţionat. intrarea în comunicaţie este reuşită. Dacă problema persistă. Efectuaţi reparaţiile necesare.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP1 CONTINUARE Realizaţi controalele de pe pagina precedentă Încercaţi să intraţi în comunicaţie cu un alt calculator al aceluiaşi vehicul.control dinamic traiectorie. Dacă intrarea în comunicaţie este reuşită. asistenţă la parcare. efectuaţi diagnosticarea calculatorului aferent. treceţi la etapa 2. este posibil ca un calculator defect să perturbeze liniile K. 13B-EDC15-197 . DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. deconectaţi toate calculatoarele legate pe liniile K şi asiguraţi izolarea în raport cu + 12 V şi în raport cu masa a pinului 7 al prizei de diagnosticare. Unitate Centrală Habitaclu. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Încercaţi o intrare în comunicaţie cu un alt calculator. Airbag. program: CB Nr. tablou de bord. ETAPA 2 Contactaţi techline. centrală de comunicaţie. Antiblocare roţi . Dacă dialogul nu se stabileşte cu nici un alt calculator al aceluiaşi vehicul.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . După verificări.DEF. etapa 4.). imposibilă Pornirea motorului este dificilă sau imposibilă? dificilă PARTEA A: Verificaţi masele motor.. Înlocuiţi dacă este necesar. atunci efectuaţi controalele care urmează. Diagnosticare demaror. consultaţi controalele descrise în DF195 "Coerenţă arbore cu came / turaţie motor". 13B-EDC15-198 . Dacă testul 3 este conform. consultaţi DF197 "Informaţie presiune carburant" 2. Controlaţi fixarea. conector B pin D1 pin A al senzorului turaţie motor – calculator motor. (Mergeţi la continuarea 2) DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi Nota Tehnică 6014A. program: CB Nr. Verificaţi obţinerea unei turaţii de 250 rot/min cu contactul pus demaror. Dacă turaţia motor este mai mică de 250 rot/min. Dacă efectul client nu este suprimat. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi sincronizarea senzorilor arbore cu came şi turaţie motor cu afişarea ET238 "Sincronizare". Control circuit de încărcare. întrefierul (consultaţi. demaror (fosta Notă Tehnică 3632A). verificaţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între pinii săi 1 şi 2 sau A şi B: ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 800 Ω ± 80 la + 20°C pe motor F9Q Ω ± 35 la + 23°C pe motor G9T ° 235 Verificaţi continuitatea următoarelor legături pe motor G9T: – calculator motor. vizualizabilă în ecranul parametru (PR055 "Turaţie motor"). conector B pin D1 pin 1 al senzorului turaţie motor – calculator motor. dacă este necesar.EDC15 C13 Nr.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP2 Problemă de pornire (sau pornire imposibilă) INSTRUCŢIUNI Înainte de a realiza acest efect client. întoarceţi pagina. conector B pin C1 pin B al senzorului turaţie motor Verificaţi conformitatea maselor motor (oxidare. strângere . conector B pin C1 pin 2 al senzorului turaţie motor Verificaţi continuitatea următoarelor legături pe motor F9Q: – calculator motor.. informaţiile disponibile în Manualul de Reparaţie asociate vehiculului) şi starea senzorului (încălzire). Dacă turaţia motor sub CLIP este nulă şi motorul este pornit. Dacă sincronizarea nu este activă. Verificaţi etanşeitatea circuitului de carburant: aplicaţi testul 3.

utilizaţi un compresiometru pentru a perfecta măsurarea (consultaţi metoda din Manualul de Reparaţie). Verificaţi echilibrul compresiilor. program: CB Nr. gripare): aplicaţi testul 10. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Verificaţi coerenţa semnalului sondei temperatură apă motor.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP2 CONTINUARE 1 Verificaţi funcţionarea bujiilor de preîncălzire prin comanda AC037 "Releu de preîncălzire". urmaţi demersul de diagnosticare asociat. Verificaţi funcţionarea regulatorului de presiune (consultaţi comandă AC035 "Electrovană de presiune carburant"). urmaţi demersul de diagnosticare asociat.EDC15 C13 Nr. Verificaţi funcţionarea injectoarelor (retur de scurgere prea important. ştergeţi defectele provocate de deconectarea regulatorului şi a bujiilor de preîncălzire. urmaţi demersul de diagnosticare asociat. Controlaţi poziţia vanei de recirculare a gazelor de eşapament: aplicaţi testul 9. Final partea A DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi calajul distribuţiei (şi poziţia pinionului pompei de înaltă presiune). Verificaţi etanşeitatea şi starea circuitului de admisie: aplicaţi testul 4. Verificaţi absenţa obturării eşapamentului: aplicaţi testul 1. Verificaţi absenţa corpurilor străine pe grila debitmetrului: aplicaţi testul 5. După operaţie. Dacă nu sunteţi echipat cu CLIP Tehnic sau în caz de dezechilibru. în funcţie de consumurile de curent sub fază de pornire (meniu "test compresii" pe testerul CLIP Tehnic). 13B-EDC15-199 . înfundare.

Continuaţi demersul de diagnosticare cu Partea A a acestei Diagrame arbore de localizare pene.EDC15 C13 Nr. ET003 ne conformă sau aprindere permanentă a martorului luminos antidemaraj ET003 conformă (martor luminos cod antidemaraj stins) Consultaţi diagnosticarea antidemarajului. verificaţi conformitatea antidemarajului: ET003 "Antidemaraj" trebuie să fie "INACTIV". 16A (fosta Notă Tehnică 3455A). Purjaţi circuitul de joasă şi de înaltă presiune motorină. Control circuit de încărcare. program: CB Nr. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. PR055 "Turaţie motor") DA NU Faceţi plinul rezervorului cu motorină. 13B-EDC15-200 . NU Cu ajutorul testerului de diagnosticare. Consultaţi Nota Tehnică 6014A. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP2 CONTINUARE 2 Prezenţă motorină în rezervor? DA Demarorul funcţionează? (Verificaţi obţinerea unei turaţii motor > ~ 250 rot/min cu contactul pus demaror. Diagnosticare demaror. demaror (fosta Notă Tehnică 3632A).

Dacă zgomotele de injecţie au loc în urma unei porniri la rece: Verificaţi amorsarea circuitului de carburant de joasă presiune. acid sulfuric (carburant de culoare albicioasă). contactaţi Techline. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă zgomotele de injecţie au loc la ralanti: Verificaţi starea fişelor conectorilor injectoare şi regulator de presiune. Verificaţi conformitatea carburantului utilizat: – Mirosiţi şi comparaţi carburantul cu motorină curată: Pentru a deosebi de benzină. Verificaţi coerenţa temperaturilor carburant şi motor. pentru a verifica: – conformitatea presiunii de carburant: PR038 "Presiune rampă". efectuaţi diagnosticarea injectoare: aplicaţi testul 10. Verificaţi conformitatea informaţiei debit de aer: utilizaţi diagnosticările: PR132 "Debit de aer" sau aplicaţi testul 4. Verificaţi alimentarea reîncălzitorului cu carburant. solvent. Dacă motorina nu este conformă: – Înlocuiţi motorina. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP3 Zgomote de injecţie INSTRUCŢIUNI Înainte de a realiza acest efect client. Dacă efectul persistă. Apoi aplicaţi controlul conformităţii asociat acestei note. Dacă zgomotele de injecţie au loc la toate turaţiile: Efectuaţi o diagnosticare injectoare: aplicaţi testul 10. – Purjaţi circuitul de joasă şi de înaltă presiune motorină. Dacă efectul client persistă: Activaţi comanda AC035 "Electrovană de presiune carburant". Verificaţi funcţionarea preîncălzirii. Verificaţi starea fişelor conectorilor injectoare şi regulator de presiune. – Schimbaţi filtrul de motorină. atunci efectuaţi controalele care urmează. Dacă efectul client nu este suprimat. Verificaţi conformitatea informaţiei debit de aer: utilizaţi interpretarea diagnosticării: PR132 "Debit de aer". Dacă problema persistă. apă sau păcură. 13B-EDC15-201 .EDC15 C13 Nr. – conformitatea debitului de carburant al pompei: PR017 "Debit de carburant". DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. diluant. program: CB Nr.

acceleraţi în sarcină maximă. demontaţi injectorul şi verificaţi prezenţa rondelei.EDC15 C13 Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Plasaţi-vă pe al 3 lea sau al 4 lea raport al cutiei de viteze. Verificaţi ca presiunea de supraalimentare să urmeze creşterea turaţiei motor şi ca ecartul de buclă de presiune de supraalimentare să fie mic. ATENŢIE: ° În caz de supraîncălzire motor mai mare de 119°C. – Înregistraţi următorii parametri: PR209 "Ecart buclă presiune supraalimentare". solvent. Dacă efectul client nu este suprimat. apă sau păcură.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP4 Lipsă performanţă INSTRUCŢIUNI Înainte de a realiza acest efect client. – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. – Curăţaţi locaşul injectorului şi injectorul. Lipsa de performanţă este însoţită de fum? DA Verificaţi: – Conformitatea carburantului utilizat: – Mirosiţi şi comparaţi carburantul cu motorină curată: Pentru a deosebi de benzină. 13B-EDC15-202 . – Purjaţi circuitul de joasă şi de înaltă presiune motorină. – Turbocompresorul: aplicaţi testul 6 pentru un turbocompresor cu geometrie fixă. Rigla trebuie să stea pe cele 4 injectoare. înlocuiţi turbocompresorul. – Dacă 1 injector depăşeşte. demontaţi injectorul şi controlaţi conformitatea rondelei. – Etanşeitatea şi starea circuitului de admisie: aplicaţi testul 4. – Conformitatea montării injectoarelor (prezenţă şi conformitate rondelă de etanşeitate). calculatorul limitează voluntar debitul de carburant (aprindere ° a indicatorului luminos supraîncălzire începând de la 115°C). Procedură de verificare: – Luaţi o riglă dreaptă de aproximativ 40 cm şi puneţi-o pe cele 4 injectoare. program: CB Nr. diluant. – Starea debitmetrului de aer: aplicaţi testul 5. NU (pagina următoare) DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control cu testerul de diagnosticare. testul 7 pentru un turbocompresor cu geometrie variabilă apoi testul 8 în cele 2 cazuri. Test rutier: – Motorul trebuie să fie cald. Aplicaţi testul 9. acid sulfuric (carburant de culoare albicioasă). PR041 "Presiune de supraalimentare". partea A. Dacă motorina nu este conformă: – Înlocuiţi motorina. PR132 "Debit de aer". asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. atunci efectuaţi controalele care urmează. În caz contrar. – Dacă un injector nu atinge rigla (ecart mai mare de 1 mm). remontaţi injectorul şi rondela sa de etanşeitate conformă. PR055 "Turaţie motor". – Schimbaţi filtrul de motorină.

turaţie motor. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . al sondei de temperatură apă motor (aplicaţi DF001 "Circuit temperatură apă". Dacă problema persistă. al continuităţii şi absenţei rezistenţei parazite a debitmetrului de aer (aplicaţi DF056 "Circuit senzor debit de aer". al senzorului de presiune atmosferică.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP4 CONTINUARE DA Motorul. program: CB Nr. 1. – Controlaţi compresiile motor (echilibru compresii cilindri cu funcţia "Test compresii" pe testerul CLIP Tehnic). al senzorului pedalei de frână. Dacă problema persistă Efectuaţi controlul conformităţii senzorului de poziţie pedală de acceleraţie. 2.gripare. al sondei de temperatură carburant (aplicaţi DF098 "Circuit senzor temperatură carburant". – Verificaţi calajul distribuţiei (şi poziţia pinionului pompei de înaltă presiune).1) şi al turaţiei motor (aplicaţi DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came / turaţie motor". – Branşarea circuitului de reaspirare a vaporilor de ulei. consultaţi DF197 "Informaţie presiune carburant" 2. (Consultaţi metoda din "Manualul de Reparaţie" dacă este necesar). al voletului de admisie.DEF). contactaţi techline. – Regulatorul de debit (blocare . aplicaţi interpretarea comenzii: AC035 "Electrovană de presiune carburant"). – Absenţa scurgerii pe circuitul de motorină de joasă presiune şi de înaltă presiune: aplicaţi testul 3. Verificaţi: – Absenţa colmatării filtrului de motorină (pentru control. 2. funcţionează cu toţi cilindrii? NU Verificaţi funcţionarea injectoarelor: aplicaţi testul 11. 13B-EDC15-203 .EDC15 C13 Nr. al vanei de recirculare a gazelor de eşapament. sondă temperatură apă motor. CO. – Verificaţi coerenţa semnalului: debitmetru de aer.DEF continuare 2). – Măsuraţi compresiile motor cu dispozitivul specializat (Consultaţi metoda din "Manualul de reparaţie" dacă este necesar). sondă temperatură carburant. Efectuaţi un control al conecticilor. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF).DEF).

dacă există un covor de sol. conector B pin C1 pin B al senzorului turaţie motor Verificaţi conformitatea maselor motor (oxidare. întrefierul (consultaţi. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector B pin D1 pin A al senzorului turaţie motor – calculator motor.). Dacă efectul client nu este suprimat. explicat în capitolul "control conformitate" din această notă. – Verificaţi electrovana de reglare a presiunii aplicând partea B a Diagramei arbore de localizare pene "Ralanti instabil". controlaţi. – Verificaţi compresiile motor dacă este necesar cu dispozitivul specializat. Măsuraţi rezistenţa senzorului turaţie motor între pinii săi 1 şi 2 sau A şi B: ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 800 Ω ± 80 la + 20°C pe motor F9Q Ω ± 35 la + 23°C pe motor G9T ° 235 Verificaţi continuitatea următoarelor legături pe motor G9T: – calculator motor. apoi conformitatea contactorului de ambreiaj şi conformitatea senzorului pedalei de acceleraţie în momentul unei eliberări a pedalei. pedala de frână şi pedala de ambreiaj. – Aplicaţi metodologia controlului debitului de aer.. Înlocuiţi dacă este necesar. Controlaţi fixarea. 13B-EDC15-204 . iconiţă mărimi fizice "Test compresii". Dacă efectul persistă: – Verificaţi balanţa cilindrilor prin funcţia CLIP Tehnic.EDC15 C13 Nr. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. ~ 1350 bari în sarcină atunci când piciorul este apăsat până la fund. program: CB Nr. atunci efectuaţi controalele care urmează. conector B pin C1 pin 2 al senzorului turaţie motor Verificaţi continuitatea următoarelor legături pe motor F9Q: – calculator motor. ca acesta să nu blocheze pedala de acceleraţie.. conector B pin D1 pin 1 al senzorului turaţie motor – calculator motor. testul 7 pentru un turbocompresor cu geometrie variabilă apoi testul 8 în cele 2 cazuri.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP5 Funcţionare neregulată motor INSTRUCŢIUNI Înainte de a realiza acest efect client. dacă este necesar. strângere . informaţiile disponibile în Manualul de Reparaţie asociate vehiculului) şi starea senzorului (încălzire). Control circuit de joasă presiune: aplicaţi testul 3. – Verificaţi turbocompresorul: aplicaţi testul 6 pentru un turbocompresor cu geometrie fixă. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. – Aplicaţi metodologia controlului circuitului hidraulic care este explicat în capitolul "control conformitate" din această notă. În caz de ambalări în momentul schimbărilor de viteză.

13B-EDC15-205 . Purjaţi circuitul de carburant şi continuaţi controalele. Dacă efectul client nu este suprimat.EDC15 C13 Nr. înlocuiţi piesa sau piesele aferente. atunci efectuaţi controalele care urmează.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP6 Scurgeri circuit de carburant INSTRUCŢIUNI Înainte de a realiza acest efect client. (Pagina următoare) DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă este cazul. Înlocuiţi piesa sau piesele aferente. Purjaţi circuitul de carburant şi continuaţi controalele. program: CB Nr. Para de amorsare prezintă urme unsuroase? (Controale vizual şi tactil) (Dacă para de amorsare există) NU Filtrul de motorină prezintă urme unsuroase? (Controale vizual şi tactil) NU Conductele de retur prezintă urme unsuroase? (Controale vizual şi tactil) NU DA DA DA Verificaţi montarea elementelor şi starea garniturii la joncţiunea celor două componente. Porniţi motorul şi faceţi să crească temperatura motorului pentru a atinge 50 / 60 ˚C motorină. Opriţi motorul şi verificaţi dacă există prezenţă de urme unsuroase la nivelul piesei sau pieselor aferente. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. dacă scurgerea este la nivelul joncţiunii. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Procedură de verificare scurgere externă circuit de carburant: Curăţaţi urmele unsuroase cu diluant curat şi ştergeţi piesa sau piesele aferente cu lavete fine de curăţare. ATENŢIE Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate.

EDC15 C13 Nr. 13B-EDC15-206 . DA Localizare scurgere: Unde apare scurgerea? Pe componentă Pe racord/ joncţiune DA DA Reamintire: Nu înlocuiţi rampa. pompă sau injector decât dacă racordul este deteriorat în momentul controalelor vizuale. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Purjaţi circuitul de carburant şi continuaţi controalele. schimbaţi componenta defectă şi conducta sau conductele de înaltă presiune demontate în acelaşi timp cu componenta. – Dacă scurgerea este la nivelul joncţiunii dintre o conductă de înaltă presiune şi componentă. – Dacă scurgerea este la nivelul componentei.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP6 CONTINUARE NU Pompa de înaltă presiune prezintă urme unsuroase? (Controale vizual şi tactil) NU Conductele de înaltă presiune şi rampa de injecţie prezintă urme unsuroase? (Controale vizual şi tactil) NU Injectoarele prezintă urme unsuroase? (Controale vizual şi tactil) NU Final diagnosticare. înlocuiţi-o pe aceasta şi conducta sau conductele de înaltă presiune demontate în acelaşi timp cu componenta. program: CB Nr. demontaţi conducta de înaltă presiune şi controlaţi vizual racordurile: în caz de detectare de racorduri deteriorate. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

– Efectuaţi un control al conecticii şi al cablajului calculatorului de control motor spre injectoare. program: CB Nr. (Consultaţi finalul Diagramei arbore de localizare pene "Scurgeri externe circuit de carburant") Control parametri motor: – Verificare actualizare calibrare calculator de control motor (ultima calibrare). 16A. Control circuit de încărcare. – Controlaţi conformitatea semnalului turaţie motor cu ajutorul unui osciloscop: parazit.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP7 Ralanti instabil INSTRUCŢIUNI Înainte de a realiza acest efect client.. PARTEA A Verificaţi etanşeitatea şi starea circuitului de admisie aplicând testul 4 şi testul 9. "Test compresii". dinte spart . Dacă este neconform. Controlaţi circuitul de joasă presiune aplicând testul 3. verificaţi: * Cablajul. atunci efectuaţi controalele care urmează.EDC15 C13 Nr. alternator (fosta Notă Tehnică 3455A). dacă este necesar. (Consultaţi metoda din "Manualul de Reparaţie" dacă este necesar) Verificaţi baza motor: – Control compresii cu ajutorul testerului de diagnosticare CLIP Tehnic. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă efectul client nu este suprimat. – Verificaţi conformitatea codurilor "IMA" (dacă funcţia este activată). – Control suporturi motor. 13B-EDC15-207 . . sau dispozitivul specializat (consultaţi "Manualul de Reparaţie"). – Efectuaţi un control al conecticii şi al cablajului injectoarelor. Diagnosticare alternator. * Poziţia volantului motor şi starea dinţilor volantului motor. – Verificare circuit de încărcare: aplicaţi Nota Tehnică 6014A. Control circuit de înaltă presiune (scurgeri externe). * Verificaţi poziţia şi strângerea senzorului turaţie motor. – Verificaţi calajul distribuţiei (şi poziţia pinionului pompei de înaltă presiune). Reparaţi dacă este necesar. (Pagina următoare) DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. – Verificaţi corectarea debitului de carburant pentru fiecare debit: consultaţi testul 10. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare..

Dacă ecart < ± 25 bari. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă ecart > ± 25 bari. treceţi la etapa următoare. contactaţi techline. Dacă controalele sunt conforme. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. / maxim. PR055 "Turaţie motor" şi PR017 "Debit de carburant" timp de 30 s. contactaţi techline Reamintire. program: CB Nr. diferenţa între presiunile minim.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP7 CONTINUARE 1 PARTEA B Porniţi motorul.: 50 bari. – Cu testerul de diagnosticare CLIP: Înregistraţi PR038 "Presiune rampă". 13B-EDC15-208 .EDC15 C13 Nr. cu motorul la ralanti.

Curăţaţi turbocompresorul. NU * NOTĂ: Este normal să găsiţi urme de ulei la intrarea şi la ieşirea turbocompresorului. Înlocuiţi turbocompresorul şi controlaţi: – circuitul de alimentare cu ulei a turbocompresorului. atunci efectuaţi controalele care urmează. Dacă efectul client nu este suprimat. Aceasta generează uzuri anormale ale cuzineţilor palierelor arborelui cotit. Roata turbinei se va găsi mai uşor în catalizator. ale arborilor cu came etc. ale cuzineţilor bielelor. Înlocuiţi turbocompresorul. pe la intrarea sau pe la ieşirea turbinei sau pe la compresor şi pe la placa spate a carterului compresorului. dacă curăţarea circuitului de aer şi înlocuirea uleiului şi a filtrului său nu sunt făcute. Particulele pot. Dacă scurgerea este prin intrarea sau ieşirea turbinei* sau a compresorului*. apoi să genereze o poluare globală a circuitului de ulei motor. particulele de pilituri de oţel şi de bronz rezultate din această distrugere sunt evacuate prin tubul de coborâre a uleiului turbocompresor spre carterul de ulei inferior motor. program: CB Nr. Schimbaţi conducta de aer. aerul care trece în compresor fiind încărcat cu ulei care provine de la circuitul de reaspirare a motorului. în continuare. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. Goliţi şi curăţaţi schimbătorul de căldură aer-aer şi conductele circuitului de aer. Înlocuiţi garnitura conductei care scapă sau conducta dacă este necesar. la rece. să fie repuse în circuitul de ulei prin pompa de ulei. uitaţi-vă dacă turbocompresorul curge pe la intrarea sau pe la ieşirea alimentării cu ulei a turbocompresorului. Controlaţi cu mâna dacă jocul axial este normal sau excesiv (consultaţi fotografia de pe pagina următoare). cu lavete fine de curăţare (referinţă: 77 11 211 707) în locurile uleioase.EDC15 C13 Nr. Riscuri: În caz de distrugere a palierelor turbocompresorului. În caz de spargere a roţii compresorului. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Jocul axial este normal? DA Dacă scurgerea este prin placa spate (carter compresor). ATENŢIE Risc de a sparge noul turbocompresor şi motorul. La ralanti. Jocul de funcţionare a palierelor turbocompresorului este de aproximativ 25 µm între axul turbocompresorului şi suprafaţa de contact internă a palierelor şi de 75 µm între partea exterioară a palierelor şi locaşul palierelor.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP8 Scurgeri de ulei la nivelul turbocompresorului INSTRUCŢIUNI Înainte de a realiza acest efect client. dacă nu este obturat. puteţi regăsi bucăţi de aripioare în schimbătorul de căldură aer-aer sau în conductele circuitului de aer. Dacă scurgerea este la nivelul intrării sau ieşirii alimentării cu ulei a turbocompresorului. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Efectuaţi un schimb de ulei şi schimbaţi filtrul de ulei. 13B-EDC15-209 .

program: CB Nr.Test 13B TEST1 TEST2 CONTROL LINIE DE EŞAPAMENT CLĂTIRE POMPĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE CONTROL CIRCUIT DE JOASĂ PRESIUNE TEST3 CONTROL CIRCUIT DE ADMISIE AER SUPRAALIMENTAT TEST4 DEBITMETRU DE AER TEST5 COMANDĂ PRIN DEPRESIUNE A UNUI TURBOCOMPRESOR CU GEOMETRIE FIXĂ TEST6 COMANDĂ A UNUI TURBOCOMPRESOR CU GEOMETRIE VARIABILĂ TEST7 PARTE ROTATIVĂ A UNUI TURBOCOMPRESOR TEST8 VANĂ DE RECIRCULARE GAZE DE EŞAPAMENT TEST9 FUNCŢIONARE NECORESPUNZĂTOARE INJECTOARE TEST10 13B-EDC15-210 .EDC15 C13 Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

reluaţi diagnosticarea motorului din capitolul Efecte client . dacă este necesar. Porniţi vehiculul şi constataţi dacă motorul funcţionează mai bine. 13B-EDC15-211 . NU Linia de eşapament nu este cauza anomaliei. NU Înlocuiţi precatalizatorul. Verificaţi etanşeitatea colectorului de eşapament la nivelul suprafeţei de contact între turbocompresor şi colectorul de eşapament. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. Etanşeitatea este bună? DA Desfaceţi precatalizatorul în partea turbocompresorului. program: CB Nr. Puneţi o cală din lemn între cele două piese.Test 13B TEST1 Control linie de eşapament Motor oprit: Controlaţi ca ieşirea amortizorului zgomot să nu fie obturată. Reparaţi sau înlocuiţi amortizorul zgomot. Porniţi vehiculul şi constataţi dacă motorul funcţionează mai bine. Motorul funcţionează normal? DA NU Reparaţi sau înlocuiţi piesa defectă. Slăbiţi catalizatorul în partea precatalizatorului. Motorul funcţionează normal? DA Restrângeţi precatalizatorul.Diagramă arbore de localizare pene. Puneţi o cală din lemn între cele două piese.

program: CB Nr. Motorul funcţionează normal? DA Înlocuiţi amortizorul zgomot. Motorul funcţionează normal? DA Restrângeţi catalizatorul intermediar. Puneţi o cală din lemn între cele două piese. Slăbiţi sau decuplaţi amortizorul zgomot de pe partea catalizatorului intermediar. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . dacă este nevoie. Puneţi o cală din lemn între cele două piese. Porniţi vehiculul şi constataţi dacă motorul funcţionează mai bine.EDC15 C13 Nr. NU Înlocuiţi catalizatorul intermediar. NU Înlocuiţi catalizatorul.Test 13B TEST1 CONTINUARE DA Restrângeţi catalizatorul. dacă este nevoie. Porniţi vehiculul şi constataţi dacă motorul funcţionează mai bine. Desfaceţi sau decuplaţi catalizatorul intermediar de pe partea catalizatorului. 13B-EDC15-212 .

program: CB Nr. Final operaţie. efectuaţi mai multe "picior apăsat până la fund" pentru a evacua impurităţile spre rezervor. Dacă operaţia a ameliorat valorile de presiune a rampei: Reluaţi procedura pentru a perfecta clătirea. – Pe cutia siguranţă motor şi releu. Procedură: (consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului) – Contact întrerupt: – Demontaţi releul pompei de joasă presiune. – Porniţi motorul şi identificaţi valorile de presiune a rampei.Test 13B TEST2 Clătire pompă de înaltă presiune Pentru pompă CP1 exclusiv! Această operaţie antrenează evacuarea spre circuitul de retur a eventualelor particule care pot bloca sau perturba funcţionarea regulatorului de presiune.EDC15 C13 Nr. Aceste particule sunt apoi prinse de filtrul de motorină. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Ştergeţi defectul "releu pompă de joasă presiune". trebuie simultan să puneţi sub presiune circuitul antidezamorsare al pompei de înaltă presiune şi să pilotaţi electrovana de reglare a presiunii rampei. şuntaţi circuitul de putere al releului pompei de joasă presiune. În timpul testul rutier care va urma. Dacă operaţia nu a schimbat nimic din valorile de presiune a rampei: Reluaţi (sau efectuaţi) diagnosticarea "AC035" etapa 2. – Repuneţi contactul şi intraţi în comunicaţie. – Intraţi în comunicaţie apoi în mod "comandă". – Întrerupeţi contactul. Pentru a realiza această clătire. 13B-EDC15-213 . – Îndepărtaţi şuntul şi replasaţi releul pompei de înaltă presiune. – Branşaţi testerul de diagnosticare şi puneţi contactul. – Lansaţi de 3 până la 5 ori comanda AC035 "Electrovană de presiune carburant".

scoateţi releul de alimentare a acesteia. şi introduceţi cealaltă extremitate în bidon. program: CB Nr. – Pe vehiculele echipate cu o pompă de amorsare electrică (lipsă pară de amorsare). – Branşaţi o conductă transparentă la racordul sondei de temperatură motorină. CP1 Alimentare cu carburant sistem de injecţie cu rezervor anex. – Umpleţi bidonul cu motorină curată. – Debranşaţi conducta de retur motorină la nivelul sondei de temperatură motorină (joncţiune retur pompă şi retur injectoare). Mod de operare: – Debranşaţi conducta de alimentare cu motorină la intrarea filtrului de carburant. – Poziţionare şi stare garnituri. (Pagina următoare) 13B-EDC15-214 . Efectul client persistă? NU Branşările circuitului de joasă presiune sunt conforme şi în stare bună? DA DA NU Efectuaţi reparaţiile necesare. Pompă de înaltă presiune? CP3 Controlaţi filtrul de carburant: – Conformitate filtru de carburant (referinţă conformă şi filtru RENAULT). Această operaţie are drept scop să reperaţi un eventual defect la sistemul de alimentare de joasă presiune a unui vehicul înlocuindu-l în întregime cu un rezervor anex. reconectaţi diferitele conducte ale circuitului de joasă presiune şi reluaţi diagnosticarea Diagramei arbore de localizare pene sau defectul care v-a trimis la acest test. şi obturaţi-o cu ajutorul unui buşon.Test 13B TEST3 Control circuit de joasă presiune. – Porniţi motorul. Cu circuitul de joasă presiune conform. – Poziţionare şi stare de înfundare a cartuşului filtrant. – Branşaţi o conductă la intrarea filtrului de carburant şi introduceţi cealaltă extremitate într-un bidon curat de aproximativ 5 litri. şi lăsaţi sistemul să purjeze aerul său (nu mai trebuie să existe bule în conducta de retur). şi obturaţi-o cu ajutorul unui buşon.EDC15 C13 Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – În cazul prezenţei piliturii metalice în filtru: Înlocuiţi filtrul de carburant. purjaţi circuitul şi continuaţi diagnosticarea.

solvent. 13B-EDC15-215 . Verificaţi conformitatea carburantului utilizat: – Mirosiţi şi comparaţi carburantul cu motorină curată: Pentru a deosebi de benzină. Verificaţi amorsarea circuitului de motorină de joasă presiune. Verificaţi ca gaura de la venturi (6 până la 8 mm diametru) să nu fie obturată de murdării conţinute în rezervorul de carburant. Efectuaţi reparaţiile dacă este necesar şi continuaţi testul. verificaţi coerenţa nivelului real de carburant şi a celui indicat pe tabloul de bord. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Purjaţi circuitul de joasă şi de înaltă presiune motorină. Circuit de joasă presiune corect. diluant. – Unitatea de putere este alimentată de un venturi situat sub aceasta. program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. Dacă motorina nu este conformă: – Înlocuiţi motorina. – Schimbaţi filtrul de motorină. Dacă defectul survine cu un nivel de carburant scăzut. apă sau păcură. Efectuaţi reparaţiile necesare. acid sulfuric (carburant de culoare albicioasă). a pompei de amorsare (în funcţie de motor).Test 13B TEST3 CONTINUARE 1 Verificaţi starea şi funcţionarea parei de amorsare (în funcţie de motor). Specificităţi circuit de joasă presiune motoare echipate cu o pompă de amorsare Această pompă nu este activată decât în momentul punerii contactului timp de câteva secunde şi în timpul pornirii. – Verificaţi dacă pompa debitează în timpul acestor faze.

Demontaţi conducta la intrarea filtrului. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Test 13B TEST3 CONTINUARE 2 (CP1) Branşaţi un manometru 0 . NU DA Circuit de joasă presiune corect în amonte de filtru.5 bari. NU DA Presiune < 2 bari. În caz contrar. Circuit de joasă presiune corect.5 bari (cu un T) la intrarea pompei de înaltă presiune şi citiţi presiunea cu motorul pornit: Fiţi atenţi la condiţiile de curăţenie. Presiune > 1.5 bari. Vizualizaţi debitul de carburant cu contactul pus: Dacă debitul de carburant este de aproximativ 1 litru pentru 30 secunde. înlocuiţi capul filtrului de carburant.EDC15 C13 Nr. Verificaţi colmatarea filtrului şi conductelor strânse la ieşire filtru. pompa precum şi conductele circuitului amonte la pompă sunt conforme. Branşaţi manometrul la intrarea filtrului şi repetaţi operaţia. NU Înlocuiţi cutia filtrului de carburant. Puneţi un recipient pentru a recupera carburantul. (Pagina următoare) 13B-EDC15-216 . DA . program: CB Nr. Presiune > 1.

solvent. program: CB Nr. – Schimbaţi filtrul de motorină. 13B-EDC15-217 . Dacă motorina nu este conformă: – Înlocuiţi motorina. acid sulfuric (carburant de culoare albicioasă). Verificaţi dacă gaura de la venturi (6 până la 8 mm diametru) nu este obturată de murdării conţinute în rezervorul de carburant. FINAL TEST3.EDC15 C13 Nr. – Unitatea de putere este alimentată de un venturi situat sub aceasta. diluant. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Test 13B TEST3 CONTINUARE 3 Dacă defectul survine cu un nivel de carburant scăzut. apă sau păcură. – Purjaţi circuitul de joasă şi de înaltă presiune motorină. verificaţi coerenţa nivelului real de carburant şi a celui indicat pe tabloul de bord. Verificaţi conformitatea carburantului utilizat: – Mirosiţi şi comparaţi carburantul cu motorină curată: Pentru a deosebi de benzină.

în particular la interfaţa colector de eşapament / turbocompresor. îmbâcsite. 13B-EDC15-218 . găurite. – Curăţenia. starea şi montarea garniturilor. sparte. Controlaţi starea schimbătorului de căldură aer-aer: – înfundarea. Controlaţi: – Absenţa obturării intrării şi ieşirii cutiei filtrului de aer. dislocate. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Efectuaţi reparaţiile necesare. Controlaţi: – Starea şi montarea conductelor (corpuri străine. – Starea şi montarea cutiei filtrului de aer (dislocat. strângere şuruburi de fixare …). Efectuaţi reparaţiile necesare. Înlocuiţi dacă este necesar. etapa 2). Control filtru de aer. – Montarea senzorului de presiune de supraalimentare. prinse. – starea voletului de admisie: – strângerea şuruburilor de fixare. – Debitmetrul de aer: aplicaţi testul 5. Efectuaţi reparaţiile necesare. tăiate. Control eşapament: aplicaţi testul 1. Dacă motorul este echipat. – fisurarea voletului de admisie.Test 13B TEST4 Control circuit de admisie aer supraalimentat Motor oprit: Control etanşeitate (scurgere sau priză de aer) a circuitului de aer de joasă şi de înaltă presiune (înainte / după turbocompresor). Căutaţi părţi anormal de unsuroase ale circuitului care identifică o lipsă de etanşeitate. Efectuaţi reparaţiile necesare. etapa B).EDC15 C13 Nr. verificaţi: – ca voletul de admisie (volet înăbuşitor) să fie deschis (AC067 "Volet de admisie". – ca voletul de turbulenţă să fie în repaus (AC013 "Volet de turbulenţă". conformitatea şi nedeformarea elementului filtrant. FINAL TEST. – scurgerile (cu vehiculul oprit. stabilizaţi turaţia între 3500 rot/min şi 4000 rot/min şi verificaţi absenţa scurgerilor). – Prezenţa. program: CB Nr. găurit …). Înlocuiţi dacă este necesar. Controlaţi absenţa scurgerii la nivelul colectorului de eşapament. spart. – Prezenţa şi strângerea colierelor.

– Măsurare debit de aer: 59 kg/h ± 5% pentru G9T şi 47 kg/h ± 5% pentru F9Q. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – RCD* vană EGR: între 35% şi 45%. elementele nu trebuie să fie sparte (consultaţi ilustraţia de la pagina următoare).DEF. – RCD* vană EGR: 5%. la nivelul controalelor pe debitmetrul de aer.Test 13B TEST5 Debitmetru de aer Poluare grile Control vizual: demontaţi debitmetrul. – Turaţie motor: la ralanti (800 rot/min). Nu curăţaţi grilele cu ajutorul aerului comprimat sau al unei alte metode: aceasta deteriorează senzorii şi creează derive pe valorile afişate pe testerul CLIP. * RCD: Raport Ciclic de Deschidere. Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă este necesar şi curăţaţi în amonte de acesta dacă este necesar. program: CB Nr. – Măsurare debit de aer: 33 kg/h ± 5% pentru G9T şi 27 kg/h ± 5% pentru F9Q. Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă este necesar. * După faza de pornire: – Temperatură apă: 80°C. Spargere elemente electrice Control vizual: demontaţi debitmetrul. Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă este necesar. Înfundare debitmetru de aer Test: – Controlaţi valorile de conformitate: * În timpul primelor 5 secunde după pornire: – Temperatură apă: 80°C. nu trebuie să existe corpuri străine în grile (consultaţi ilustraţia de la pagina următoare). 13B-EDC15-219 .EDC15 C13 Nr. – Turaţie motor: la ralanti (800 rot/min). Oxidare elemente electrice Control vizual: demontaţi debitmetrul de aer. nu trebuie să existe vreo depunere verzuie pe elementele electrice. Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă este necesar. prezenţă garnituri. – Consultaţi DF056 "Circuit senzor debit de aer" 2. Controlaţi etanşeitatea circuitului de aer în amonte de debitmetrul de aer: conducte şi cutie filtru de aer dislocate sau găurite.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program: CB Nr.Test 13B TEST5 CONTINUARE Poluare grilă Spargere senzori electrici 13B-EDC15-220 .EDC15 C13 Nr.

Ea trebuie să fie de: 15.4 Ω ± 0. Asiguraţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între 12 V după releul de injecţie şi pinul 2 al conectorului electrovanei de supraalimentare. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Tija este blocată? NU La ralanti. DA (Pagina următoare) * RCD: Raport Ciclic de Deschidere. debranşaţi conectorul electric al electrovanei şi observaţi în acelaşi timp dacă tija de comandă a porţii turbo se deplasează. pin îndoit …). DA Circuitul de comandă a supraalimentării funcţionează normal. Tija porţii turbo se deplasează de la un capăt la celălalt? NU Controlaţi starea conectorilor electrovanei de supraalimentare (oxidare. NU Înlocuiţi electrovana de supraalimentare.EDC15 C13 Nr. comanda electrovanei de supraalimentare: 85% RCD*. Măsuraţi rezistenţa electrovanei între pinii săi 1 şi 2. program: CB Nr. Asiguraţi continuitatea şi izolarea în raport cu + 12 V şi la masă a legăturii între pinul L2 al conectorului B al calculatorului motor şi pinul 1 al conectorului electrovanei de supraalimentare.Test 13B TEST6 Comandă prin depresiune a unui turbocompresor cu geometrie fixă Motor oprit: Controlaţi cu mâna dacă tija supapei de reglare este blocată.7 la + 20˚C pentru o electrovană Pierburg. Electrovana este conformă? DA Înlocuiţi turbocompresorul. 13B-EDC15-221 .

Dacă controalele sunt conforme. Motor la ralanti. înlocuiţi turbocompresorul. În caz contrar. 13B-EDC15-222 .EDC15 C13 Nr. continuaţi verificările. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Branşaţi un manometru în locul porţii turbo. Există o depresiune la ieşirea conductei? NU Măsuraţi depresiunea în amonte de electrovana de supraalimentare. – Controlaţi culisarea corespunzătoare a tijei de comandă a supapei pe toată cursa sa. DA NU Depresiunea > 750 mbari? DA . debranşaţi conducta care vine de la electrovană. Depresiunea > 750 mbari? NU Controlaţi circuitul de vid şi reluaţi testul la nivelul controlului depresiunii. program: CB Nr. – Verificaţi ca supapa să fie la capăt pe comanda maxim.Test 13B TEST6 CONTINUARE Rebranşaţi conectorul electric al electrovanei de supraalimentare. Pe capsula vacumatică a porţii turbo. Controlaţi supapa de reglare a presiunii de supraalimentare: – Verificaţi etanşeitatea supapei de reglare a presiunii pe scaunul său la capătul său. FINAL TEST DA Înlocuiţi electrovana de supraalimentare.

Dacă una dintre cele 2 roţi este deteriorată.4 Ω ± 0. dacă este necesar. 13B-EDC15-223 .7 la + 20˚C pentru o electrovană Pierburg. Electrovana este conformă? DA – Înlocuiţi turbocompresorul. debranşaţi conectorul electric al electrovanei şi observaţi în acelaşi timp dacă tija de comandă a aripioarelor geometriei variabile se deplasează. Asiguraţi continuitatea şi izolarea în raport cu + 12 V şi la masă a legăturii între pinul L2 al conectorului B al calculatorului motor şi pinul 1 al conectorului electrovanei de supraalimentare. * RCD: Raport Ciclic de Deschidere. DA Circuitul de comandă a supraalimentării funcţionează normal. pin îndoit …). Măsuraţi rezistenţa electrovanei între pinii săi 1 şi 2.Test 13B TEST7 Comandă a unui turbocompresor cu geometrie variabilă Motor oprit: Controlaţi cu mâna dacă tija de comandă a geometriei variabile este blocată. Asiguraţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a legăturii între 12 V după releul de injecţie şi pinul 2 al conectorului electrovanei de supraalimentare. NU DA Înlocuiţi electrovana de supraalimentare. program: CB Nr. Tija se deplasează de la un capăt la celălalt? NU Controlaţi starea conectorilor electrovanei de supraalimentare (oxidare. Ea trebuie să fie de: 15. comanda electrovanei de supraalimentare: 85% RCD*. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Tija este blocată? NU La ralanti. înlocuiţi de asemenea conducta racordată la roata deteriorată.EDC15 C13 Nr. – Controlaţi vizual starea turbinei şi a compresorului (consultaţi ilustraţiile de la testul 8). Efectuaţi reparaţiile.

Măsuraţi depresiunea în amonte de electrovana de supraalimentare. Controlaţi circuitul de vid şi reluaţi testul la nivelul controlului depresiunii. Branşaţi un manometru în locul capsulei vacumatice. Pe capsula vacumatică a comenzii aripioarelor geometriei variabile.Test 13B TEST7 CONTINUARE Rebranşaţi conectorul electric al electrovanei de supraalimentare. program: CB Nr. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Înlocuiţi turbocompresorul. Motor la ralanti. Există o depresiune la ieşirea conductei? NU DA NU Depresiunea > 750 mbari? DA . 13B-EDC15-224 . DA Depresiunea > 750 mbari? NU .EDC15 C13 Nr. Înlocuiţi electrovana de supraalimentare. debranşaţi conducta care vine de la electrovană.

Roţile sunt în stare bună? DA Controlaţi jocul axial al roţilor cu mâna (consultaţi ilustraţia de la testul 8 continuare 2). DA O gripare a turbocompresorului poate fi datorată unei proaste lubrifieri a palierelor. – curăţaţi conductele circuitului de aer şi schimbătorul de căldură aer-aer. demontaţi conducta de admisie aer a turbocompresorului. Particulele pot. Axul se roteşte? NU Înlocuiţi turbocompresorul. Riscuri: În caz de distrugere a palierelor turbocompresorului. Controlaţi vizual starea roţilor (consultaţi ilustraţiile de la pagina următoare). Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr. apoi să genereze o poluare globală a circuitului de ulei motor. ale cuzineţilor bielelor. particulele de pilituri de oţel şi de bronz rezultate din această distrugere sunt evacuate prin tubul de coborâre a uleiului turbocompresor spre carterul de ulei inferior motor. DA Înlocuiţi turbocompresorul. Dacă partea rotativă este spartă: – schimbaţi uleiul motor şi filtrul de ulei. Roata turbinei se va găsi mai uşor în catalizator. În caz de spargere a roţii compresorului. Turbocompresorul are prea mult joc pe direcţia axei? NU Partea rotativă este bună. să fie repuse în circuitul de ulei prin pompa de ulei. verificaţi o eventuală colmatare a circuitului de lubrifiere şi a presiunii uleiului motor. program: CB Nr. Efectuaţi un schimb de ulei şi schimbaţi filtrul de ulei. controlaţi cu mâna dacă axul turbinei şi al compresorului se roteşte. la oprire. în continuare.Test 13B TEST8 Parte rotativă a unui turbocompresor Cu motorul rece. Aceasta generează uzuri anormale ale cuzineţilor palierelor arborelui cotit. NU – Înlocuiţi turbocompresorul. ale arborilor cu came etc. 13B-EDC15-225 . Jocul de funcţionare a palierelor turbocompresorului este de aproximativ 25 µm (micrometru sau micron) între axul turbocompresorului şi suprafaţa de contact internă a palierelor şi de 75 µm între partea exterioară a palierelor şi locaşul palierelor. ATENŢIE: Risc de a sparge noul turbocompresor şi motorul. puteţi regăsi bucăţi de aripioare în schimbătorul de căldură aer-aer sau în conductele circuitului de aer. – Înlocuiţi conducta racordată la roata deteriorată. Jocul axial semnificativ este de aproximativ 2 mm. dacă curăţarea circuitului de aer şi înlocuirea uleiului şi a filtrului său nu sunt făcute.

Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program: CB Nr.Test 13B TEST8 CONTINUARE 1 Aripioară deformată. răsucită (corp străin "moale") Aripioare sparte (corp străin "dur") 13B-EDC15-226 .EDC15 C13 Nr.

EDC15 C13 Nr. program: CB Nr.Test 13B TEST8 CONTINUARE 2 1 2 Joc axial Joc radial 13B-EDC15-227 . Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

– întrerupeţi contactul vehiculului. Restabiliţi contactul şi consultaţi defectele. pentru un raport ciclic de deschidere de 95%). – debranşaţi conectorul vanei de recirculare a gazelor de eşapament. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament şi urmaţi procedura de înlocuire a vanei de recirculare a gazelor de eşapament din partea "Înlocuire organe". cu vana demontată. sau dacă vana de recirculare a gazelor de eşapament este gripată iremediabil.Test 13B TEST9 Vană de recirculare gaze de eşapament PARTEA A Diagnosticare poziţie vană Sau detectare scurgere la nivelul vanei de recirculare a gazelor de eşapament Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program: CB Nr. – dacă nici o deplasare nu este efectuată.EDC15 C13 Nr. Motor G9T: Aplicaţi partea C din acest test. Întrerupeţi contactul şi aşteptaţi clipirea martorului luminos antidemaraj. Dacă defectul este în continuare prezent: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului CLIP. – utilizaţi comanda AC036 "Vană EGR". – demontaţi vana de recirculare a gazelor de eşapament cu ajutorul dispozitivului specializat (consultaţi Manualul de Reparaţie) şi reconectaţi-o după ce aţi demontat-o. – controlaţi deplasarea supapei prin PR220 "RCD* Vană EGR" (cursă de la 0 până la 2. – controlaţi închiderea completă a supapei vanei de recirculare a gazelor de eşapament. – repuneţi contactul şi reintraţi în mod diagnosticare cu ajutorul testerului CLIP. – controlaţi ca nici o particulă să nu blocheze deplasarea supapei vanei de recirculare a gazelor de eşapament.5 mm pentru un raport ciclic de deschidere de 40% şi la deschidere maximă. Motor F9Q: Ştergeţi defectele. – controlaţi ca vana de recirculare a gazelor de eşapament să nu fie gripată sau fixată într-o poziţie. Utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a încerca să reiniţializaţi valorile de funcţionare a vanei de recirculare a gazelor de eşapament. (Pagina următoare) 13B-EDC15-228 . ~ 5 mm.

Curăţaţi teaca vanei de recirculare a gazelor de eşapament şi înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament dacă este necesar şi urmaţi procedura de înlocuire a vanei de recirculare a gazelor de eşapament din partea "Înlocuire organe".Test 13B TEST9 CONTINUARE 1 PARTEA B Diagnosticare potenţiometru vană de recirculare gaze de eşapament Comparaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare CLIP. Demontaţi vana de recirculare a gazelor de eşapament şi efectuaţi un control vizual: vana de recirculare a gazelor de eşapament nu trebuie să aibă o depunere de funingine între scaun şi supapă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . PR051 "Recopiere Poziţie Vană EGR" şi tensiunea Valorii prestabilite sau RCD* şi vedeţi dacă există căderi de recopiere (microîntreruperi). vehiculul cu contactul pus. (Pagina următoare) * RCD: Raport Ciclic de Deschidere. 13B-EDC15-229 . Diagnosticare teacă vană de recirculare gaze de eşapament Cu motorul oprit. identificaţi PR051 "Recopiere Poziţie Vană EGR". program: CB Nr.EDC15 C13 Nr. tensiunea trebuie să fie mai mică de 1.5 V.

de 4 ori. – PR051 este ≥ 1. de 4 ori. 13B-EDC15-230 . – Activaţi. – Sustrageţi PR235 din PR051. – Urmaţi recomandările de validare a diagnosticării.Test 13B TEST9 CONTINUARE 2 PARTEA C – Identificaţi PR235 "Tensiune poziţie EGR după programare" în contextul apariţiei defectului (selectaţi defectul pentru a face să apară condiţiile de apariţie). urmaţi procedura "Înlocuire organe" detaliată la începutul acestei note. de 4 ori.5 V? – Activaţi. – PR235 este ≥ 1. – Nu înlocuiţi conducta de recirculare a gazelor de eşapament.5 V? DA NU – Nu înlocuiţi conducta de recirculare a gazelor de eşapament. comanda AC036 "Vană EGR". – PR051 este ≥ 1. – Pentru vană. – Nu înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament. program: CB Nr. comanda AC036 "Vană EGR".EDC15 C13 Nr. * Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. – Urmaţi recomandările de validare a diagnosticării. – Identificaţi PR051 "Recopiere poziţie vană EGR". – Urmaţi recomandările de validare a diagnosticării.3 V? DA – Înlocuiţi* conducta şi vana de recirculare a gazelor de eşapament urmând metoda descrisă în Manualul de Reparaţie.8 V? DA NU – Activaţi. – Rezultatul este ≥ 0. – Înlocuiţi* vana de recirculare a gazelor de eşapament şi urmaţi procedura de înlocuire a vanei de recirculare a gazelor de eşapament din partea "Înlocuire organe". Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Controlaţi circuitul de aer: aplicaţi testul 4. – Identificaţi PR051 "Recopiere poziţie vană EGR". – Identificaţi PR051 "Recopiere poziţie vană EGR". NU DA NU – Înlocuiţi* conducta de recirculare a gazelor de eşapament după metoda descrisă în Manualul de Reparaţie. comanda AC036 "Vană EGR". – Nu înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament.

Test 13B TEST9 CONTINUARE 3 Validare diagnosticare: – Porniţi vehiculul. contactaţi techline. program: CB Nr. 13B-EDC15-231 . – Efectuaţi un test al vehiculului la viteză redusă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă efectul client sau defectele reapar. – Lăsaţi motorul la ralanti timp de 1 min. – Efectuaţi un control al defectelor cu testerul de diagnosticare CLIP. pentru ca funcţia de recirculare a gazelor de eşapament să fie activată.EDC15 C13 Nr. fără accelerare rapidă. – Acceleraţi foarte uşor până la 1500 rot/min timp de 2 min. apoi normal.

– Demontaţi injectorul care are cea mai mare corectare. Dacă efectul client persistă. 13B-EDC15-232 . respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate (consultaţi capitolul 13B din Manualul de Reparaţie). verificaţi starea cilindrului aferent (cilindru. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . * Notă: Înainte de înlocuirea unui injector. – Înlocuiţi injectorul. dar indică o anomalie injector / cilindru dacă depăşeşte ± 5 mm 3/cp. 3 şi NR. NR. injector cu injector adică PR364. alegeţi subfuncţia "Circuit de carburant". temperatură carburant > 50°C. – Dacă compresia este conformă. 2. ° – Cu motorul la ralanti. înlocuiţi injectorul*. apoi controlaţi din nou reglarea carburant injector cu injector.5 mm3/cp – Controlaţi jocul supape. PR406 şi PR365 (CORECTARE DEBIT DE CARBURANT CILINDRU NR. – Consultaţi paragraful "Partea B". ATENŢIE Pentru demontarea / remontarea injectoarelor. program: CB Nr. 1.EDC15 C13 Nr. NR. – Dacă există poluare cu motorină. După înlocuirea unui injector şi dacă IMA este activată. verificaţi prezenţa şi conformitatea rondelei sale de etanşeitate (consultaţi metoda de control în Diagrama arbore de localizare pene "Lipsă performanţă"). – Consultaţi paragraful "Partea B". 4). efectuaţi reparaţiile necesare. – Controlaţi starea motorului cu funcţia "Test compresii" disponibilă pe CLIP Tehnic sau măsuraţi compresia cilindrilor cu dispozitivul specializat. pentru validarea diagnosticării. verificaţi conformitatea de montare a injectorului urmând procedura descrisă în "Manualul de Reparaţie". 1) Dacă cel puţin una dintre aceste valori > + 5 mm3/cp – Controlaţi jocul supape. piston. – Dacă testul compresiilor pune în cauză o defecţiune cilindru. PR405. 2) Dacă cel puţin una dintre aceste valori < . Această toleranţă poate creşte cu timpul. vizualizaţi valorile de corectare a debitului. Valoarea normală de corectare a debitului pentru injector este de ordinul a ± 1 mm 3/cp. supape).Test 13B TEST10 Funcţionare necorespunzătoare injectoare Partea A Control echilibru reglare carburant injector cu injector: – În CLIP. pentru validarea diagnosticării. urmaţi procedura de programare a codurilor injectoare (consultaţi începutul notei "Înlocuire organe"). – Controlaţi nivelul şi starea uleiului motor.

– Remontaţi conductele de retur ale injectoarelor după verificarea stării corespunzătoare a garniturilor şi a conductelor. Efectuaţi o secvenţă de pornire (apăsare pe butonul start sau 15 s cu contactul pus demaror). program: CB Nr. ea nu trebuie să aibă forma unui jet. – În caz contrar. – Validaţi reparaţiile cu un test rutier. verificaţi ca nici un defect să nu apară pe testerul de diagnosticare şi valorile de corectare să nu atingă ± 5 mm 3/cp pentru a valida reparaţia.EDC15 C13 Nr. Partea C Control echilibru debite de retur injectoare: ° – Încălziţi motorul până când temperatura carburantului > 50°C. întoarceţi pagina. – Controlaţi urcarea motorinei în locaşurile injectoarelor. Protejaţi conturul părţii superioare a motorului cu hârtie absorbantă (în principal în jurul injectoarelor). Întrerupeţi contactul vehicul. – Debranşaţi conductele de retur ale injectoarelor. În caz contrar. înlocuiţi injectorul. Cu pompa de înaltă presiune CP1: – Debranşaţi senzorul arbore cu came. – Dacă reparaţiile efectuate nu permit să repuneţi în stare de funcţionare motorul. Debranşaţi conductele de retur ale injectoarelor. 13B-EDC15-233 . temperatură carburant > 50°C. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ° Încălziţi motorul până când temperatura carburantului > 50°C. – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. – – – – – – După controale. – Scurgerea carburantului la nivelul returului este în mod normal foarte redusă. înlocuiţi conductele de retur injectoare. – Porniţi motorul şi lăsaţi-l la ralanti. – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie. – Dacă un alt (alţi) cilindru (cilindri) are (au) valori de corectare debit pe injector > ± 5 mm 3/cp. contactaţi techline. Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate.Test 13B TEST10 CONTINUARE 1 Partea B Validare diagnosticare corectare debit injector cu injector: ° Ştergeţi defectul (defectele) şi efectuaţi un test cu motorul la ralanti. urmaţi diagnosticarea propusă în partea A "Control echilibru reglare carburant injector cu injector". – Ştergeţi defectul provocat de deconectarea senzorului arbore cu came. – Protejaţi conturul părţii superioare a motorului cu lavete (în principal în jurul injectoarelor). – Întrerupeţi contactul vehicul.

– Respectaţi instrucţiunile de curăţenie. ATENŢIE Pentru demontarea / remontarea injectoarelor.. schimbaţi injectorul defect. – Scurgerea carburantului la nivelul returului este în mod normal foarte redusă. – Validaţi reparaţiile cu un test rutier. început de distrugere .). în caz contrar. controlând compresiile motor. verificaţi prezenţa şi conformitatea rondelei sale de etanşeitate (consultaţi metoda de control în Diagrama arbore de localizare pene "Lipsă performanţă"). încălzire. localizaţi injectorul incriminat analizând starea cilindrilor şi a pistoanelor prin locaşurile bujiilor de preîncălzire (cilindru gras. – Puneţi contactul şi efectuaţi o secvenţă de pornire (apăsare pe butonul start sau 15 s cu contactul pus demaror). Asiguraţi-vă ca aceste urme să nu fie datorate reapariţiilor de ulei motor.. D) Control etanşeitatea duză injector: – Controlaţi nivelul şi starea uleiului motor: – Dacă există poluare cu motorină. În caz contrar. înlocuiţi injectorul. – Ştergeţi defectul provocat de deconectarea regulatorului de presiune carburant. Dacă examinarea cilindru . Verificaţi starea bujiei de preîncălzire: aceasta nu trebuie să fie umedă. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC15 C13 Nr.piston nu este concludentă. duza injectorului care curge va fi "unsuroasă". – În caz contrar.Test 13B TEST10 CONTINUARE 2 – Cu pompa de înaltă presiune CP3: – Debranşaţi regulatorul de presiune carburant. înlocuiţi conductele de retur injectoare. – Remontaţi conductele de retur ale injectoarelor după verificarea stării corespunzătoare a garniturilor şi a conductelor. respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate (consultaţi capitolul 13B din Manualul de Reparaţie). * Notă: Înainte de înlocuirea unui injector. Dacă compresiile sunt conforme. ea nu trebuie să aibă forma unui jet. – Debranşaţi releul de preîncălzire. 13B-EDC15-234 . program: CB Nr. demontaţi injectoarele şi schimbaţi-l pe cel care are duza "unsuroasă".

4 Ω până la 0.5 la + 20°C R între pinii săi 2 şi 4: 2400 Ω până la 5600 Ω. la + 20°C R între pinii săi 2 şi 6: 1900 Ω până la 6400 Ω. la + 20°C R între pinii săi 4 şi 6: 800 Ω până la 3800 Ω.45 Ω ± 0. program: CB Nr. la + 20°C R = 0. Vdiag: 1D INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Glosar 112 pini 0. deschidere maximă la 1650 bari (înfiletat pe rampă) 15.33 Ω la + 20°C / 2 Ω maxim R = 3 Ω la + 20°C R = 235 Ω ± 35 la + 23°C (pe G9) R = 800 Ω ± 80 la + 20°C (pe F9) Senzor efect hall Înfiletat pe rampă 13B Calculator de injecţie Injector Regulator debit (pompă de înaltă presiune) Senzor turaţie motor Senzor turaţie motor Senzor arbore cu came Senzor presiune rampă Limitator de presiune pe pompă CP3 Electrovană de limitare supraalimentare Electrovană volet de admisie Senzor pedală de acceleraţie Senzor de temperatură aer Senzor de temperatură motorină Senzor de temperatură apă motor Debitmetru de aer Debut deschidere ~ 1450 bari.7 la + 20°C (marcă PIERBURG) 46 Ω ± 3 la + 25°C R pistă 1 = 1200 Ω ± 480 R pistă 2 = 1700 Ω ± 680 R = 3714 Ω ± 161 la + 10°C / 2448 Ω ± 90 la + 20°C / 1671 Ω ± 59 la + 30°C R = 3820 Ω ± 282 la + 10°C / 2050 Ω ± 100 la + 25°C / 810 Ω ± 47 la + 50°C R = 2252 Ω ± 112 la 25°C / 811 Ω ± 39 la 50°C /283 Ω ± 8 80°C Pin 1: semnal temperatură aer Pin 2: .4 Ω ± 0.debitmetru Pin 3: + 5 V debitmetru Pin 4: + 12 V baterie Pin 5: semnal debit de aer Pin 6: masă Vană de recirculare gaze de eşapament (marcă Pierburg) R între pinii 1 şi 5 (bobină) = 8 Ω ± 0.9 Ω Curent maxim consumat: 28 A la 0 s / 12 A la 10 s / 7 A după 30 s R = 0.05 la + 20°C Bujie de preîncălzire Termoplonjoane (R = Rezistenţă) 13B-EDC15-235 .EDC15 C13 Nr.

EDC16_V08_PRELI/EDC16_V10_PRELI/EDC16_V14_PRELI 13B-1 Ediţia 2 . Pentru a diagnostica un calculator. Dialogys. Funcţie aferentă: Injecţie diesel 2. Scheme Electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM). Acest mod "+ DC impus" este activ pentru o durată de 1 h. Vdiag: 14 Vehicul: Laguna II faza 2. Tip testere de diagnosticare – CLIP + sondă CAN Tip scule şi dispozitive indispensabile Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru Elé. – apăsaţi pe butonul de pornire (întrerupere a modului "+ DC temporizat"). PROGRAM: C1 Nr. O apăsare pe butonul de pornire sau scoaterea cartelei din cititorul de cartele întrerupe alimentarea + DC impus dar nu întrerupe temporizarea modului "+ DC impus".EDC16 Nr. punerea + DC relansează alimentarea + DC impus pentru timpul rămas. Program: C1 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1590 Sau Elé.Prefaţă 113B 13B 1. Atât timp cât ora nu s-a scurs. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Nume calculator: BOSCH EDC16 C3 NR. REAMINTIRI Clip + sondă CAN Bornier legătură calculator Bornier Universal Demers Pentru a economisi energia. hârtie. – introduceţi cartela în cititorul de cartele. UCH LAGUNA II faza 2 întrerupe alimentarea + DC după 3 min. 1674 Elé. 1681 3. – apăsaţi mai mult de 5 s pe butonul de pornire până la clipirea rapidă a martorului luminos antidemaraj (4 Hz). ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare). este posibil să impuneţi + DC timp de 1 h aplicând următoarea procedură: – apăsaţi pe tasta de deblocare a cartelei.

Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi date care nu generează vreun defect pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente. verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului. notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni.).EDC16 Nr. pana este prezentă. pini îndoiţi etc. Dacă defectul nu este confirmat. Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei. – igiena firelor (izolare topită sau tăiată. aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte. consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . frecări). Pentru un defect memorat. Pentru un defect prezent. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor. – rezistenţa elementului detectat defect. Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului. Program: C1 Nr.Diagramă arbore de localizare pene Dacă.Prefaţă 13B Defecte Defectele sunt declarate prezente sau declarate memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile. Efecte client . controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă. – conectorii acestor linii (oxidare. în condiţiile controlului lor. Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare 13B-2 Ediţia 2 . – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. trataţi problema prin efecte client. Trataţi defectul.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică) Branşaţi CLIP Dialog cu calculatorul? nu Consultaţi ALP nr. DEMERS DE DIAGNOSTICARE Realizaţi o prediagnosticare a sistemului* * Verificaţi încărcarea bateriei.Prefaţă 13B 4. starea corespunzătoare a siguranţelor şi nivelul în rezervor. 1 da Citire defecte nu Existenţă defecte Control conformitate da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată Tratare defecte memorate Utilizaţi ALP-urile (Diagrame arbore de localizare pene) Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată da Contactaţi techline cu Fişa de diagnosticare completată 13B-3 Ediţia 2 .EDC16 Nr.

utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor. Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). apoi secţiune cu secţiune. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor. ale rezistenţei şi ale izolărilor sunt în general corecte. de la "memorat" spre "prezent". Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Asiguraţi-vă ca. încercaţi să localizaţi originea incidentului. Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Răsuciţi fasciculul de cabluri. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor sau langhetelor în momentul branşării. Căutaţi un scurtcircuit la masă. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor.EDC16 Nr. conectorii să fie corect blocaţi. Căutaţi urme de oxidare. Măsurările electrice ale tensiunilor. Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete. al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. la +12 V sau cu un alt fir. mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). Control tactil În timpul manipulării cablajelor. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 13B-4 Ediţia 2 . Program: C1 Nr. Control vizual Căutaţi agresiuni. realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului. DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare) Control cablaje Dificultăţi de diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime. Dacă un defect este detectat. sub capota motor şi în habitaclu. originea unei defecţiuni. pentru un moment.Prefaţă 13B 4. Dacă intervine o schimbare de stare.

Principiile de curăţenie trebuie să se aplice de la filtru şi până la injectoare. care trebuie documentată în cursul diagnosticării. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testere adaptate. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul. – utilizaţi testerele adecvate. la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie. Toate intervenţiile service trebuie realizate în condiţii foarte bune de curăţenie. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagubă materială sau umană: – verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină redusă. ATENŢIE! ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND O DIAGNOSTICARE ESTE EFECTUATĂ Această fişă este solicitată sistematic: q la solicitările de asistenţă tehnică la techline. – griparea sau neetanşeitatea unui element. Riscurile induse prin introducerea poluării sunt: – deteriorarea sau distrugerea sistemului de injecţie de înaltă presiune şi a motorului. Program: C1 Nr. 13B-5 Ediţia 2 . 7. INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢENIE DE RESPECTAT OBLIGATORIU ÎN MOMENTUL UNEI INTERVENŢII ASUPRA SISTEMULUI DE INJECŢIE DIRECTĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE Riscuri legate de poluare Sistemul este foarte sensibil la poluare. 6. permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate. FIŞA DE DIAGNOSTICARE. q pentru solicitările de aprobare. şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate. q pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb.Prefaţă 13B 5.EDC16 Nr. A avea realizată o operaţie în condiţii foarte bune de curăţenie înseamnă că nici o impuritate (particule de câţiva microni) nu a pătruns în sistem în cursul demontării acestuia sau în circuite prin racordurile de carburant.

pagină de imprimat sau de fotocopiat .miros eşapament Altele q Condiţii de apariţie a resentimentului client 001 002 003 004 La rece La cald La oprire Prin intermitenţă Precizările dumneavoastră: 005 006 007 În rulare La schimbarea vitezelor În accelerare 008 009 010 În decelerare Pană subită Degradare progresivă Altele q Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată Tip de manual diagnosticare: Nr.pană 570 Oprire bruscă .pagină de imprimat sau de fotocopiat . Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 01 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat sau de fotocopiat . manual de diagnosticare: Manual de Reparaţie Notă Tehnică Diagnosticare asistată Schemă electrică utilizată Nr.turaţie instabilă 571 Oprire bruscă .pornire dificilă la cald Întreruperi .FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: Injecţie Listă piese sub supraveghere: Calculator q Pagina 1 / 2 Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0 q Resentiment client 579 Nu porneşte .mers bruscat 586 Aprindere martor luminos injecţie/ preîncălzire Lipsă de putere Pornire dificilă Precizările dumneavoastră: 572 574 573 569 520 Zgomot anormal.pornire dificilă la rece Ralanti . vibraţii 576 Fum .

pagină de imprimat sau de fotocopiat .pagină de imprimat sau de fotocopiat . stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate q Informaţii specifice sistemului Descriere: q Informaţii complementare Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră: FD 01 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat sau de fotocopiat .FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: Injecţie q Pagina 2 / 2 Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare q Context defect în momentul apariţiei sale Nr. calibrare VDIAG q Defecte identificate cu testerul de diagnosticare Nr.

Instrucţiuni de curăţenie 13B I . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . În plus. – corpurile străine cum sunt firele de păr. Echipaţi-vă cu buşoane pentru racordurile de deschis (colecţie de buşoane vândută la Magazinul de Piese de Schimb). Program: C1 Nr. – de lavetă. umiditatea poate stagna în conectori şi poate crea probleme de legături electrice. 13B-8 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr. – aerul ambiant – etc. – neetanşeitatea unui element. – vopseaua. – de hârtie. A avea realizată o operaţie în bune condiţii de curăţenie înseamnă că nici o impuritate (particulă de câţiva microni) nu a pătruns în sistem în cursul demontării sale. pentru a evita orice scurgere de motorină pe discul de ambreiaj. Care sunt elementele care poluează? – aşchiile metalice sau plastice. ATENŢIE Este interzis să curăţaţi motorul cu curăţitorul de înaltă presiune existând riscul să deterioraţi conectica.RISCURI LEGATE DE POLUARE Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune este foarte sensibil la poluare. – de pensulă. Riscurile induse prin introducerea poluării sunt: – deteriorarea sau distrugerea sistemului de injecţie de înaltă presiune. Buşoanele neutilizate trebuie să fie aruncate. II . alternator. – griparea unui element. Buşoanele sunt de unică folosinţă. Principiile de curăţenie trebuie să se aplice de la filtru şi până la injectoare.INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTEA ORICĂREI INTERVENŢII ATENŢIE Înainte de orice intervenţie asupra sistemului de injecţie de înaltă presiune. pompă direcţie asistată electrică). – de îmbrăcăminte. – suprafaţa volantului motor. – accesoriile electrice (demaror. buşoanele trebuie să fie aruncate (odată utilizate. protejaţi: – curelele de accesorii şi de distribuţie. ele sunt murdărite. – fibrele: – de carton. Toate intervenţiile service trebuie realizate în condiţii foarte bune de curăţenie. o curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile). După utilizare.

În fapt. Echipaţi-vă cu lavete fine de curăţare care nu se scămoşează (referinţe lavete fine 77 11 211 707). precum şi piesele. Orice element al sistemului de injecţie demontat trebuie. Închideţi punga din plastic ermetic. a produsului de curăţare. pentru stocarea pieselor care vor fi demontate. Aerul ambiant este vector de poluare. Buşoanele nu trebuie în nici un caz să fie reutilizate. După deschiderea circuitului. o pensulă curată şi în stare corespunzătoare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii). astupaţi obligatoriu deschiderile care pot să lase să pătrundă poluarea. aceste elemente sunt susceptibile de a favoriza pătrunderea impurităţilor în sistem. ele trebuie să fie aruncate. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Curăţaţi racordurile de deschis cu ajutorul pensulei şi cu produs de curăţare. Pungile sunt de unică folosinţă. Verificaţi să nu rămână peri din pensulă. Utilizarea cârpei sau hârtiei clasice este interzisă.INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎN TIMPUL INTERVENŢIEI De îndată ce circuitul este deschis. De fapt. a periei cu tijă pentru cavităţi. după ce a fost astupat. a dispozitivului de suflat aer comprimat. Spălaţi-vă pe mâini înainte şi pe durata intervenţiei dacă este necesar. Buşoanele de utilizat sunt disponibile la Magazinul de Piese de Schimb. În momentul utilizării mănuşilor de protecţie şi pentru a evita orice poluare. utilizarea pensulei. acestea se scămoşează şi pot polua circuitul de carburant. banc de montaj. să fie depozitat într-un sac din plastic ermetic. a cârpei clasice este strict interzisă. odată utilizate.Instrucţiuni de curăţenie 13B Echipaţi-vă cu pungi din plastic care se închid de mai multe ori ermetic. Vărsaţi-l într-un recipient care nu conţine impurităţi. 13B-9 Ediţia 2 . racordurile şi zonele sistemului de injecţie). nu despachetaţi noul component decât în momentul montării sale pe vehicul. acoperiţi mănuşile din piele cu mănuşi din latex. În caz de înlocuire a unui element cu unul nou.Injecţie EDC16 Nr. Utilizaţi în momentul fiecărei intervenţii. Utilizaţi produs de curăţare nou în momentul fiecărei intervenţii (un produs de curăţare uzat conţine impurităţi). Program: C1 Nr. Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive. Există riscuri mai mici ca piesele astfel stocate să fie supuse impurităţilor. chiar dacă trebuie să o deschideţi la puţin timp după aceea. III . Fiecare lavetă nu poate fi utilizată decât o singură dată.

– un senzor de presiune atmosferică integrat în calculatorul de injecţie. – o pompă de înaltă presiune care integrează o pompă auxiliară anti dezamorsare pompă de alimentare (pompă de transfer). – un filtru de particule. – un senzor de presiune de supraalimentare. Actuatorul situat pe pompă. – o rampă de injecţie. – o sondă de temperatură aer amonte. Rampa alimentează fiecare injector printr-o conductă din oţel. – o electrovană volet de admisie.Funcţionare sistem 13B Sinoptică sistem Sistemul de injecţie de înaltă presiune are drept scop să transmită motorului o cantitate precisă de motorină la un moment determinat. graţie procedeului de pre-injecţie. – sonde de presiune şi de temperatură filtru de particule. – o sondă de temperatură motorină. – o sondă de temperatură apă. – un senzor de referinţă cilindru. – un regulator de înaltă presiune fixat pe pompă. Pompa de înaltă presiune generează presiunea înaltă pe care o dirijează către rampa de injecţie. – o electrovană de reciclare gaze de eşapament. – un senzor turaţie motor. Sistemul se compune din: – o pară de amorsare pe circuitul de joasă presiune. – un senzor de presiune motorină solidar cu rampa. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC16 Nr. controlează cantitatea de motorină furnizată în funcţie de solicitarea determinată de calculator. – un potenţiometru al pedalei de acceleraţie. – un debitmetru de aer. Program: C1 Nr. Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune "Common rail" funcţionează în mod secvenţial (bazat pe funcţionarea injecţiei multipunct pentru motoarele pe benzină). să se reducă cantitatea de particule şi de gaze poluante şi să se furnizeze de la turaţii inferioare un cuplu motor important. El este echipat cu un calculator cu 112 pini marca BOSCH şi tip EDC16 C3. Acest sistem de injecţie permite. să se reducă zgomotele de funcţionare. – un filtru de motorină. – o electrovană de limitare a presiunii de supraalimentare. 13B-10 Ediţia 2 . – patru injectoare electromagnetice.

– pilotarea martorilor luminoşi prin reţeaua multiplex. de actuatorul de debit şi pentru descărcare de valvele injectoarelor. – funcţia regulator-limitator viteză. Pompa de înaltă presiune este alimentată la presiune joasă de o pompă auxiliară anti dezamorsare pompă de alimentare integrată (pompă de transfer). debit şi presiune rampă). – cursa acului (determinată după o constantă pentru un tip de injector). – controlul alimentării cu carburant (avans. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – pilotarea pre-postîncălzire. – viteza de deschidere şi de închidere a injectorului. Calculatorul gestionează: – reglarea ralanti-ului.EDC16 Nr. Ea alimentează rampa a cărei presiune este controlată. Datorită acestui element. apoi pilotează regulatorul de presiune. – suficient de lungi pentru a deschide valvele şi a descărca rampa. Căderile de presiune pot fi astfel compensate. – presiunea rampei (reglată de calculator). Pentru a descărca rampa utilizând valvele injectoarelor. pentru încărcare.Funcţionare sistem 13B a) Calculatorul: Determină valoarea de presiune a injecţiei necesară bunei funcţionări a motorului. – climatizarea (funcţie buclă rece). Determină timpul de injecţie necesar pentru a furniza cantitatea corespunzătoare de motorină şi momentul în care trebuie să înceapă injecţia. – debitul hidraulic nominal al injectorului (unic pentru fiecare injector). – comanda grupului motoventilator. Program: C1 Nr. – debitul de gaze de eşapament reinjectat admisiei. Verifică ca valoarea de presiune să fie corectă analizând valoarea transmisă de senzorul de presiune situat pe rampă. 13B-11 Ediţia 2 . valvele sunt pilotate cu mici impulsuri electrice: – suficient de mici pentru a nu deschide injectorul (trecerea prin circuitul de retur provenind din injectoare). Actuatorul de debit permite pompei de înaltă presiune să nu furnizeze decât cantitatea de motorină necesară pentru a menţine presiunea în rampă. Debitul injectat motorului este determinat în funcţie de: – durata pilotării injectorului. generarea de căldură este minimizată şi randamentul motorului este ameliorat. Pilotează electric şi individual fiecare injector după ce a determinat aceste două valori.

Verificaţi înainte de fiecare intervenţie ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune iar temperatura carburantului să nu fie prea ridicată. De aceea: – aprinderea martorilor luminoşi defecte pe tabloul de bord se face prin reţeaua multiplex. martorul luminos oranj "injecţie şi pre-postîncălzire" se aprinde. Deconectaţi calculatorul de injecţie în timpul sudărilor pe vehicul. Decalaminarea şi curăţarea cu ultrasunete sunt interzise. este strict interzis să slăbiţi un racord al conductei de înaltă presiune atunci când motorul este pornit. rampa şi conductele de înaltă presiune. Sistemul electronic care echipează acest vehicul este multiplex. Numai actuatorul de debit. este necesar să înlocuiţi senzorul de presiune. IMPORTANT Motorul nu trebuie să funcţioneze cu: – Motorină care conţine mai mult de 10% diesteri. apoi emisă pe reţeaua multiplex de tabloul de bord. În caz de prezenţă a apei în motorină. Program: C1 Nr. Este interzis. pentru problemele de poluare a circuitului. Unele vehicule adoptă un senzor de detectare a apei din motorină. Din motive de securitate. Acesta permite dialogul între diferitele calculatoare ale vehiculului. – identificarea defectelor vehiculului se face prin reţeaua multiplex. În caz de înlocuire a pompei. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Informaţia viteză vehicul de pe tabloul de bord este transmisă de calculatorul ABS prin legătură filară. înlocuiţi fulia. – suprimare a senzorului de viteză vehicul pe cutia de viteze.EDC16 Nr. situat în filtru. senzorul de temperatură motorină şi venturi pot fi înlocuite. Sistemul poate să injecteze în motor motorina până la o presiune de 1600 bari. În caz de defecţiune a senzorului de presiune. respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi securitate enunţate în acest document. Este strict interzis să demontaţi orice fulie a pompei de injecţie care are numărul 070 575. 13B-12 Ediţia 2 .Funcţionare sistem 13B b) Legătură multiplex între diferitele calculatoare ale vehiculului. În timpul fiecărei intervenţii asupra sistemului de injecţie de înaltă presiune. – benzină chiar în cantitate infimă. Este interzis să alimentaţi direct la +12 V orice component al sistemului. Nu porniţi niciodată motorul fără ca bateria să fie corect rebranşată. Principalii utilizatori ai informaţiei viteze vehicul sunt calculatorul de injecţie şi calculatorul airbag-ului. să demontaţi senzorul de presiune al rampei de carburant. Este interzis să demontaţi interiorul pompei şi al injectoarelor.

– în cursul fazelor de pornire. – în cursul fazelor tranzitorii (cum sunt apăsările puternice pe acceleraţie pentru depăşire. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. strategia buclă rece nu este activată. Calculatorul de injecţie este însărcinat să: – autorizeze solicitarea de aer rece în funcţie: de presiunea fluidului refrigerent. – calculeze puterea absorbită de compresor plecând de la presiunea fluidului refrigerent. protecţie împotriva opririlor bruşte ale motorului şi pornire). de presiunea fluidului refrigerent şi de temperatura apei motor. – solicite pilotarea GMV. în funcţie de viteza vehiculului. Dacă această presiune este în afara limitelor de funcţionare. Această solicitare de aer rece este autorizată sau nu în funcţie de presiunea măsurată. Aceste condiţii nu sunt luate în calcul decât atunci când nu se produc în mod repetat. în anumite condiţii de utilizare: – întrerupere voluntară de către şofer. pentru a evita instabilităţile sistemului (dezactivări accidentale). Şoferul va solicita pornirea climatizării prin selectorul de ventilare cuplat la un întrerupător. Gestionare climatizare în buclă rece: Climatizarea este de tip buclă rece.EDC16 Nr. 13B-13 Ediţia 2 .Funcţionare sistem 13B c) Funcţii găzduite: Asistenţă la gestionare climatizare: În cazul modelelor climatizate. – atunci când turaţia este menţinută la un nivel foarte ridicat (protecţia compresorului). – când apar anumite erori. de temperatura apei motor şi de turaţia motorului. gestionarea sa este împărţită între mai multe calculatoare. sistemul EDC16 oferă posibilitatea să dezactivaţi aerul condiţionat prin UCH. – în caz de supraîncălzire (pentru a reduce puterea de furnizat de către motor).

Funcţia de limitare a vitezei poate fi deselectată fie prin: – butoanele de comandă a sistemului. vehiculul este echipat cu termoplonjoane. Dacă şoferul doreşte să depăşească viteza prestabilită. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Funcţia de limitare viteză vehicul permite atunci când este activată (cu ajutorul comutatorului de selectare) să se limiteze viteza vehiculului la o valoare prestabilită. Funcţia de reglare a vitezei poate fi deselectată fie prin: – butoanele de comandă a sistemului. Dacă şoferul doreşte să depăşească viteza prestabilită. Din motive de securitate. să mărească sau să reducă viteza vehiculului.Funcţionare sistem 13B Gestionare Termoplonjoane: Pentru a ameliora pornirea la rece. – să apese pe butoanele de comandă a sistemului. – detectarea de evenimente sistem ca de exemplu apăsarea pe pedala de frână sau de ambreiaj. Este posibil să reactivaţi controlul vitezei vehiculului şi să reluaţi ultima viteză prestabilită ca urmare a unei dezactivări (alimentare calculator neîntreruptă). Ca şi pentru regulatorul de viteză. sistemul nu ţine cont de solicitarea pedalei şi controlează viteza vehiculului aşa cum ar face-o regulatorul de viteză vehicul cu condiţia de a menţine pedala de acceleraţie suficient apăsată. Controlul se efectuează atunci în totalitate cu ajutorul acesteia din urmă până când viteza vehiculului coboară din nou sub viteza prestabilită. Funcţia de reglare poate fi în egală măsură inhibată temporar dacă şoferul doreşte să mărească viteza printr-o apăsare pe pedala de acceleraţie. Vehiculul va încerca să restabilească viteza prestabilită cu ajutorul unei rampe de viteză controlate. – dezactivarea comutatorului regulator de viteză. Numărul de termoplonjoane maxim care poate fi pilotat este de trei. fie prin apăsare continuă. Program: C1 Nr. limitarea redevenind activă. – să mărească printr-o apăsare scurtă sau lungă viteza prestabilită. este posibil să modificaţi viteza prestabilită cu ajutorul butoanelor de control fie prin apăsare impulsionată. 13B-14 Ediţia 2 . Gestionare regulator/limitator de viteză: Funcţia de reglare viteză vehicul permite atunci când este activată să se menţină viteza vehiculului la o valoare selectată şi aceasta oricare ar fi condiţiile de rulare întâlnite. – detectarea de erori sistem precum viteza incoerentă a vehiculului.EDC16 Nr. Aceste termoplonjoane sunt gestionate şi comandate de UCH. este posibil să depăşiţi viteza prestabilită apăsând pe pedala de acceleraţie pentru a depăşi o valoare limită a poziţiei pedalei. el poate: – să apese pe pedala de acceleraţie şi să depăşească viteza prestabilită (vehiculul va relua viteza prestabilită iniţială o dată ce şoferul eliberează pedala). Şoferul poate cu ajutorul butoanelor de control. Calculatorul de injecţie autorizează sau nu pilotarea termoplonjoanelor în funcţie de fazele de funcţionare şi necesarul de putere al motorului. Şoferul controlează normal vehiculul cu ajutorul pedalei de acceleraţie până la viteza prestabilită. pilotările lor depind esenţial de temperatura apei ° ° (< 15°C) şi temperatura aerului (< 5°C). Dacă încearcă să depăşească această viteză. – dezactivarea comutatorului limitator de viteză. Viteza de reglare va fi reluată atunci când şoferul va elibera pedala de acceleraţie. – detectarea de evenimente sistem ca de exemplu apăsarea pe pedala de frână sau de ambreiaj. el poate: – să depăşească "punctul dur" al pedalei de acceleraţie. – detectarea de erori sistem precum viteza incoerentă a vehiculului.

Senzorul de presiune diferenţială informează calculatorul despre masa de funingine conţinută în FdP. Urmaţi obligatoriu instrucţiunile descrise în interpretarea comenzilor din această notă pentru a efectua o regenerare în condiţii de maximă securitate. Vana EGR este controlată în buclă închisă prin evoluţia debitului de aer măsurată cu debitmetrul. FdP trebuie să fie înlocuit la fiecare 105 000 km.EDC16 Nr. utilizatorul va trebui să solicite o regenerare post vânzare. Regenerarea poate fi efectuată automat în rulaj dacă masa de funingine este mai mică de 45 g. Potenţiometrul este utilizat pentru diagnosticarea poziţiei vanei EGR. FdP este constituit din mai multe elemente: – un precatalizator de oxidare după turbocompresor pentru a atinge nivelurile HC/CO ale normelor în vigoare.Funcţionare sistem 13B Gestionare recirculare gaze de eşapament Sistemul de recirculare a gazelor de eşapament este compus dintr-o vană EGR cu curent continuu pilotată de o punte în H prezentă în calculator. – senzor presiune diferenţială pentru a informa calculatorul de presiunile amonte şi aval ale FdP. Gestionare filtru de particule Filtrul de particule (FdP) elimină emisia de particule de carbon încă nesuprimate ale gazelor de eşapament. Calculatorul ordonează atunci regenerarea. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Această regenerare se efectuează într-un atelier. – filtrul de particule plasat sub caroserie. FdP se încarcă cu particule (funingine) şi începând cu o masă de funingine dată. şi este indispensabil după înlocuirea sa să-l reconfiguraţi. FdP este o structură poroasă care cuprinde canale organizate astfel încât să forţeze filtrarea gazelor de eşapament. Această regenerare constă în a arde particulele acumulate în filtru. Acest sistem integrează un potenţiometru care recopiază poziţia vanei. Combustia motor este întârziată pentru a putea ridica temperatura gazelor de eşapament între 550 şi 650 Ω. 13B-15 Ediţia 2 . Dacă masa de funingine este mai mare de 45 g sau dacă regenerarea în rulaj nu a putut fi efectuată. – senzor de temperatură amonte şi aval FdP. Un by-pass EGR permite să răciţi gazele de eşapament înainte ca ele să fie redirijate spre admisie. Program: C1 Nr. Această temperatură va permite să se ardă particulele şi să se regenereze filtrul de particule. curăţaţi-l prin principiul regenerării. Pe măsura rulajului. atunci când temperatura apei motor o permite.

Aceasta se referă la şase funcţii: – martor luminos pre-postîncălzire. Acest martor luminos se va aprinde dacă sistemul prezintă unul sau mai multe defecte OBD.D. – Iluminare continuă însoţită de mesajul "injecţie de controlat": Indică un defect de gravitate 1 (Implică o funcţionare în mod degradare treptată a sistemului de injecţie). Utilizatorul trebuie să efectueze reparaţiile cât mai repede posibil. IMPORTANT Pe LAGUNA II faza 1 şi VELSATIS faza 1 acest martor luminos nu există. – martor luminos pentru temperatură apă. Un mesaj difuzat de calculatorul de bord "Filtru de particule de regenerat" înlocuieşte acest martor luminos. – martor luminos defect gravitate 1 (defect non critic). – martor luminos defect gravitate 2 (oprire de urgenţă). Martor luminos pre-postîncălzire / defect non critic "SERVICE" oranj (gravitate 1) Acest martor luminos este utilizat totodată drept martor luminos de funcţionare şi indicator de defect al sistemului: – Iluminare continuă la + După contact: Indică preîncălzirea bujiilor. Utilizatorul trebuie să efectueze reparaţiile cât mai repede posibil. – martor luminos FdP (Filtru de particule). – Iluminare continuă însoţită de mesajul "injecţie defectă": Indică o problemă de gravitate 2 (În acest caz. (Diagnosticare La Bord Europeană). – martor luminos OBD al E.O.EDC16 Nr. Şoferul trebuie atunci să ruleze de îndată ce este posibil la o viteză medie de 80 km/h compatibilă cu condiţiile de circulaţie şi respectarea limitărilor de viteză autorizate. Controlul vizual de 3 s la punerea contactului (procedură automată de test gestionată de tabloul de bord) este efectuat de calculatorul de injecţie. El se aprinde timp de 3 s la punerea contactului (procedură automată de test gestionată de tabloul de bord): – Iluminare continuă: Indică o supraîncălzire a motorului (şoferul este liber să oprească sau nu vehiculul). Aceste şase funcţii sunt reprezentate prin 4 martori luminoşi şi/sau prin mesaje transmise de calculatorul de bord. Martor luminos "ORANJ" de exces de poluare "OBD" Simbolizat printr-un motor. Calculatorul de injecţie face o solicitare de aprindere a martorului luminos OBD pentru defect prezent exclusiv după trei cicluri de rulaj succesive. injecţia este automat întreruptă după câteva secunde).Funcţionare sistem 13B Gestionare martori luminoşi: Afişare pe tabloul de bord Calculatorul gestionează afişarea pe tabloul de bord a anumitor informaţii cu privire la funcţionarea motorului. Martor luminos "ORANJ" FdP (Filtru de particule) (EXCLUSIV LAGUNA II faza 2 şi VELSATIS faza 2) Martorul luminos FdP este utilizat pentru a alerta şoferul că FdP este încărcat cu particule (masă de funingine mai mare de 40 g sau număr de eşecuri de regenerări mai mare de 8 datorită condiţiilor de rulare nefavorabile pentru a efectua o regenerare). Acest martor luminos este utilizat pentru a alerta şoferul asupra existenţei de defecte injecţie care antrenează o poluare excesivă sau dacă sistemul EOBD este dezactivat.B. Martor luminos temperatură/oprire de urgenţă "STOP" roşu (gravitate 2) Acest martor luminos este utilizat totodată drept martor luminos de funcţionare şi indicator de defect al sistemului. 13B-16 Ediţia 2 . se aprinde la punerea contactului timp de aproximativ 3 s. Program: C1 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Aprinderea martorului luminos pe tabloul de bord nu semnifică în toate cazurile că sistemul prezintă un defect. – DF042 "Circuit injector cilindru 3".EDC16 Nr. – DF012 "Tensiune de alimentare nr. Acest sistem trebuie să fie activ pe durata întregii vieţi a vehiculului. Dacă una din aceste condiţii nu este îndeplinită. sistemul are nevoie de 40 cicluri de încălzire motor. în cazul unei înlocuiri a vanei de recirculare a gazelor de eşapament sau a unui injector. 1. Condiţii de apariţie a unui defect OBD Un defect OBD va fi detectat după 3 cicluri de rulare şi parametrii următori vor fi înregistraţi în calculator: – sarcină motor. Condiţii de ştergere a unui defect OBD Ştergerea unui defect OBD se efectuează în mai multe faze. – DF016 "Circuit de comandă vană EGR". ° – temperatura apei motor a variat cu 22. – DF621 "Vană EGR blocată deschisă". defectul OBD va fi în continuare prezent sau memorat în calculatorul de injecţie. El va permite şoferului să ştie că vehiculul său prezintă un defect direct legat de poluare. – temperatură aer. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – viteză vehicul. 2 senzori". – distanţă parcursă în Km de vehicul după activarea martorului luminos "OBD". – presiune rampă. Program: C1 Nr. – debit de aer. Defectul prezent pe testerul de diagnosticare nu va deveni memorat (ca urmare a unei reparaţii) decât după 3 rulaje cu vehiculul. 13B-17 Ediţia 2 . 2.Funcţionare sistem 13B Gestionare EOBD: Sistemul OBD (Diagnosticare la Bord) permite să detectaţi pene care au impact asupra depoluării vehiculului (depăşire a normelor de depoluare OBD EURO IV). – temperatură apă. Urmaţi procedurile de programare (consultaţi "Înlocuire organe"). Defecte sistem identificate de OBD Numai câteva defecte sunt identificate de sistemul OBD: – DF010 "Circuit senzor poziţie vană EGR". Pentru ca defectul OBD şi ca parametrii de apariţie să fie şterşi din calculator. 3. Anumite reparaţii necesită programări pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a anumitor organe motoare.1°C. – DF043 "Circuit injector cilindru 4".2°C în raport cu temperatura de pornire a motorului. – DF040 "Circuit injector cilindru 1". – DF041 "Circuit injector cilindru 2". Un ciclu de încălzire motor este un ciclu de rulare în care: ° – temperatura apei motor atinge cel puţin 71. – presiune de supraalimentare. Martorul luminos OBD nu se va stinge decât după aceste 3 rulaje. – DF038 "Calculator".

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .conector maro B.Alocare pini calculator 2 . cu 32 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 Denumire Neutilizat Masă comandă regulator de viteză Semnal reţea CAN L Semnal reţea CAN H Comandă întrerupere aer condiţionat Semnal turaţie motor Neutilizat Ieşire priză diagnosticare linie K Neutilizat Neutilizat Masă comandă limitator de viteză Ieşire semnal alimentare debreiere Alimentare + după contact Comandă programare reglare de viteză Semnal retur programare regulator de viteză Semnal debit de carburant Neutilizat Comandă ciclu aer condiţionat Semnal activare parbriz cu încălzire Ieşire semnal alimentare contactor de frână Neutilizat Alimentare potenţiometru de acceleraţie sarcină 2 Semnal potenţiometru de acceleraţie sarcină 2 Masă potenţiometru de acceleraţie sarcină 2 Alimentare + după releu (UPC) Alimentare potenţiometru de acceleraţie sarcină 1 Neutilizat Masă baterie Masă baterie Semnal potenţiometru de acceleraţie sarcină 1 Masă potenţiometru de acceleraţie sarcină 1 Masă baterie Denumire Masă senzor arbore cu came şi senzor temperatură amonte filtru de particule Semnal diagnosticare încălzire adiţională Neutilizat Alimentare senzor presiune rampă carburant Semnal alimentare senzor Punct Mort Superior Diagnosticare volet admisie aer Neutilizat Alimentare debitmetru de aer Semnal masă senzor Punct Mort Superior Semnal alimentare motor vană EGR Semnal CAN H motor Masă senzor presiune rampă carburant Semnal senzor arbore cu came (referinţă cilindru 1) Semnal masă motor vană EGR Semnal CAN L motor Masă senzor presiune de supraalimentare Comandă masă bobină de releu blocare injecţie Semnal masă debitmetru de aer şi temperatură aer Neutilizat Neutilizat Semnal senzor presiune fluid refrigerent Semnal alimentare senzor temperatură apă Alimentare senzor presiune fluid refrigerent Alimentare senzor poziţie vană EGR Semnal alimentare debitmetru de aer Semnal temperatură aer Semnal senzor presiune rampă carburant Alimentare senzor presiune supraalimentare şi senzor presiune diferenţială filtru de particule Masă senzor temperatură apă Semnal temperatură carburant Semnal senzor temperatură amonte filtru de particule Neutilizat H1 H2 H3 H4 13B-18 Ediţia 2 .EDC16 Nr. Program: C1 Nr. cu 48 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 13B 1 .conector negru A.

releu pompă de joasă presiune carburant Masă vană EGR Masă senzor presiune fluid refrigerent Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Comandă electrovană de presiune de supraalimentare Comandă cutie de preîncălzire Masă senzor temperatură aval filtru de particule Alimentare senzor temperatură amonte turbocompresor Masă temperatură carburant Comandă . 2 Semnal sondă detectare apă în motorină Semnal alternator Semnal diagnosticare cutie de preîncălzire Comandă . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .conector gri C. cu 32 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 13B 2 . cu 48 pini (continuare) Pin J1 J2 J3 J4 K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4 Denumire Neutilizat Semnal potenţiometru vană EGR Neutilizat Comandă .EDC16 Nr. 1 Neutilizat Neutilizat Comandă electrovană by-pass EGR Masă debitmetru Comandă .Alocare pini calculator 3 . 3 Comandă electrovană reglare presiune carburant (actuator de debit) Denumire Comandă releu termoplonjon nr.electrovană volet admisie aer Neutilizat Semnal senzor presiune de supraalimentare Semnal senzor filtru de particule Comandă releu termoplonjon nr.volet de turbulenţă Alimentare + după contact Comandă releu termoplonjon nr. Program: C1 Nr.releu grup motoventilator 1 Semnal senzor presiune diferenţială filtru de particule Comandă alimentare lumini stop Neutilizat Comandă .releu grup motoventilator 2 Masă senzor presiune diferenţială filtru de particule Neutilizat Alimentare injector 4 Alimentare injector 2 Comandă injector 1 Comandă injector 2 Alimentare injector 1 Alimentare injector 3 Comandă injector 4 Comandă injector 3 13B-19 Ediţia 2 .conector maro B.

– Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare împrumutate de la Magazinul de Piese de Schimb sau de pe un alt vehicul. – utilizaţi testerul de diagnosticare pentru a efectua următoarele etape: – utilizaţi comanda SC001 "Scriere date salvate" pentru a restabili codurile injectoare şi indicii de adaptare motor.. starea ET104 "Exploatare coduri injectoare" devine "DA". IMPORTANT Un calculator fără opţiunea IMA poate fi înlocuit cu un calculator care conţine această opţiune. şi temperatură aer < 50°). care trebuie apoi să fie restituite. – Dacă. – Aşteptaţi răcirea motorului (temperatură apă motor < 60°. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ATENŢIE – Calculatorul de injecţie păstrează codul antidemaraj pe viaţă. – Branşaţi un încărcător de baterie. climatizare. Codurile nu au fost deci salvate în momentul comenzii SC003. Pe toată durata (re)programării calculatorului. GMV motor sunt anclanşate automat. – Sistemul nu posedă cod de depanare. reprogramare sau înlocuire a calculatorului: – întrerupeţi apoi repuneţi contactul. – trataţi defectele eventual declarate de testerul de diagnosticare. salvaţi în testerul de diagnosticare următoarele date: – codurile IMA (corecţie individuală a injectorului). după înlocuirea sau (re)programarea calculatorului. calculatorul de injecţie este defect.. ATENŢIE – Puneţi sub tensiune (alimentare de la sector sau brichetă) testerul de diagnosticare. – efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. scrieţi codurile IMA ale fiecărui injector manual citind codul pe fiecare injector (consultaţi Înlocuire injectoare).). defectul DF276 "Programare coduri injectoare" este prezent şi motorul funcţionează în mod degradare treptată. – utilizaţi comanda VP010 "Scriere VIN". – Întrerupeţi toţi consumatorii electrici (lumini. Program: C1 Nr. – Aceste calculatoare sunt codate definitiv. În acest caz.Injecţie EDC16 Nr. Utilizaţi comanda SC002 "Introducere coduri injectoare" aplicând procedura descrisă în interpretarea acestei comenzi. După orice programare. 13B-20 Ediţia 2 . Ştergeţi memoria calculatorului. Notă: În caz de uitare sau de nefuncţionare a comenzilor SC001 şi SC003.Înlocuire organe 13B OPERAŢII DE ÎNLOCUIRE SAU DE REPROGRAMARE A CALCULATORULUI Sistemul poate fi programat sau reprogramat prin priza de diagnosticare cu ajutorul testerului de diagnosticare RENAULT CLIP (consultaţi NT 3585A). plafoniere. radio auto CD. – porniţi apoi opriţi motorul (pentru a iniţializa calculatorul) şi aşteptaţi 30 s. contactaţi techline şi consultaţi "Fişa de diagnosticare". Înainte de orice reprogramare sau înlocuire a calculatorului în service. – indicii de adaptare motor (turaţie motor şi opţiuni disponibile pe vehicul) prin comanda SC003 "Salvare date calculator".

identificaţi codul (codurile) "IMA" gravate pe corpul injectoarelor. şi urmaţi instrucţiunile date de testerul de diagnosticare. întrerupeţi contactul şi ieşiţi din modul diagnosticare. final al operaţiei. codurile nu corespund. Program: C1 Nr. Aceste valori de corectare sunt gravate pe corpul din Bachelită al fiecăruia dintre injectoare (6 caractere alfanumerice) şi introduse în calculatorul care poate ulterior să piloteze fiecare injector ţinând cont de propria lor dispersie la fabricaţie. introduceţi din nou codurile IMA. codurile injectoare introduse în calculator să corespundă cu cele identificate pe corpul injectoarelor. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Sistemul poate fi parametrizat prin priza de diagnosticare cu ajutorul testerului de diagnosticare RENAULT CLIP. şi ştergeţi eventualele defecte memorate. Pentru aceasta. 13B-21 Ediţia 2 . reîncepeţi procedura comenzii SC002 "Introducere coduri injectoare". – Selectaţi funcţia "Identificare calculator" din ecranul principal. – Dacă. – Controlaţi apoi defectele sisteme.Injecţie EDC16 Nr. – În caz contrar trataţi defectele prezente. ATENŢIE – Odată comanda terminată. şi introduceţi aceste coduri în calculator cu ajutorul comenzii SC002 "Introducere coduri injectoare". – Controlaţi ca. – Aşteptaţi 40 s.Înlocuire organe 13B ÎNLOCUIRE INJECTOARE Notă: Codificarea "IMA" (corecţie individuală a injectorului) este o calibrare realizată în uzină pe fiecare injector pentru a ajusta debitul fiecăruia dintre aceştia într-un mod precis. După schimbarea unuia sau mai multor injectoare. – Dacă calculatorul nu conţine defecte. – Intraţi din nou în mod diagnosticare.

aşteptaţi 40 s. aşteptaţi 40 s. final diagnosticare. calculatorul detectează o înfundare sau o blocare a vanei. vizualizaţi parametrii Circuitului EGR: PR128 = PR129 = 0%. pilotaţi comanda de ştergere RZ002 "Indici de adaptare EGR". *Punere în stare de veghe calculator după întreruperea contactului: aproximativ 40 s. vizualizaţi parametrii Circuitului EGR: 5% < PR128 < 30% porniţi vehiculul pentru a permite programarea ultimei compensări vană EGR. – reîncepeţi de 5 ori operaţia descrisă pe linia precedentă. – ştergeţi defectele eventuale. calculatorul trebuie să memoreze compensarea vanei noi (la 0 km). Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2. Test static: Ieşiţi din modul diagnosticare şi întrerupeţi contactul: – aşteptaţi 40 s şi restabiliţi contactul.Injecţie EDC16 Nr. precum şi cea măsurată în momentul ultimei întreruperi a contactului (în fază de alimentare menţinută*). reiniţializarea compensării vană EGR nouă se face automat din momentul următoarei puneri a contactului. Controlaţi defectele. – lăsaţi motorul la ralanti 1 min. 1. Dacă defectul persistă. Procedură de urmat după înlocuirea vanei EGR: – – – – – – – – – – – – puneţi contactul. 13B-22 Ediţia 2 . întrerupeţi contactul. Dacă defectul nu reapare. selectaţi meniul "ŞTERGERE". Dacă defectul reapare. vizualizaţi parametrii Circuitului EGR: 5% < PR128 = PR129 = PR051 < 30% Ştergeţi eventualele defecte. înlocuiţi vana EGR. – porniţi motorul. reîncepeţi procedura după ce aţi debranşat şi rebranşat vana EGR.Înlocuire organe 13B ÎNLOCUIRE A VANEI DE RECIRCULARE A GAZELOR DE EŞAPAMENT După o înlocuire a vanei EGR. cea care corespunde cu o închidere a vanei. întrerupeţi contactul. Cu aceste date. Program: C1 Nr. acceleraţi la 2500 rot/min timp de 5 s şi reveniţi la ralanti.

DEF ..DEF/ 11.. ... .DEF/2.. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .. ... ........ .DEF/ 8... 3 senzori Circuit de comandă releu principal Circuit de comandă cutie de preîncălzire Legătură diagnosticare cutie de preîncălzire Antidemaraj 115 105 sau 2226 235 335 190 225 2120 641 651 697 685 380 670 C167 CO..DEF/2. 2 senzori Tensiune de alimentare nr.. 1. 1... DF004 DF005 DF007 DF008 DF009 DF011 DF012 DF013 DF015 DF017 DF025 DF037 . Defect tester Denumire DTC asociat MARTOR LUMINOS DEFECT GRAVITATE 1 (Martor luminos pentru preîncălzire oranj) MARTOR LUMINOS DEFECT GRAVITATE 2 (Martor luminos pentru supraîncălzire roşu) DF001 Circuit senzor temperatură apă Circuit senzor presiune atmosferică Circuit senzor presiune supraalimentare Circuit senzor turaţie motor Circuit senzor presiune rampă Circuit potenţiometru pedală pistă 1 Circuit potenţiometru pedală pistă 2 Tensiune de alimentare nr.. 1.DEF CO.0/CC. CO.DEF/2.DEF/7... . .1/1.DEF/ 2... DF003 .DEF/2.....DEF/ 14...DEF .DEF/ 3. .DEF 1. X . ..DEF/13.0 ...... 1.DEF . . .DEF ..DEF CC. .0 1......1 ..DEF CO..1/1.. ...DEF/10.....DEF 1.DEF ..DEF/2.Tabel recapitulativ defecte 13B ABSENŢĂ APRINDERE MARTOR LUMINOS APRINDERE MARTOR LUMINOS OBD GESTIONARE MARTORI LUMINOŞI DEFECTE: Gestionare aprindere martori luminoşi de pe tabloul de bord în funcţie de defectele indicate. ../CO/ 1.0 X . ..DEF/12.DEF CO. .. .DEF 1. Program: C1 Nr. .DEF ..Injecţie EDC16 Nr..DEF/4....DEF/2. 1 senzori Tensiune de alimentare nr..DEF/ 3.. .DEF .....1/1. .0/CC.1/CC...DEF/2.... DF038 Calculator 606 5.0/CC. CC.... ...DEF/2. 1. .. . . 13B-23 Ediţia 2 .. . . . CC1.DEF/ 6.

.DEF .. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare ....0/ 1.DEF/ 3....Tabel recapitulativ defecte 13B ABSENŢĂ APRINDERE MARTOR LUMINOS APRINDERE MARTOR LUMINOS OBD Defect tester Denumire DTC asociat MARTOR LUMINOS DEFECT GRAVITATE 1 (Martor luminos pentru preîncălzire oranj) MARTOR LUMINOS DEFECT GRAVITATE 2 (Martor luminos pentru supraîncălzire roşu) DF039 Circuit senzor temperatură aer admisie Circuit injector cilindru 1 Circuit injector cilindru 2 Circuit injector cilindru 3 Circuit injector cilindru 4 Tensiune baterie Tensiune de alimentare calculator Circuit contactor de frână Funcţie regulator/ limitator de viteză Funcţie reglare presiune rampă Circuit de comandă electrovană de supraalimentare Circuit reglare presiune de supraalimentare Circuit senzor debit de aer Circuit detector apă în motorină 110 . .1/CC/1... . ... .DEF CC...... CC. . . 1...DEF/ 3.1/CC/1.. ..DEF/ 3.. . ....DEF/2.DEF/6...DEF CC..DEF 3.. ..DEF CO CO CO CO .. ..1/CC...1/CC/1.1/ 1.DEF 1.. .. CO.DEF CC.. .DEF/2.DEF/ 7....DEF .0/CC. ..DEF 1..1/CC/1.. .DEF X X 1.Injecţie EDC16 Nr.1 . .DEF .DEF/ 2.. CC..DEF 4. CC.DEF/2. .DEF 1.. .DEF ..... ..0/CO..0/CC. . ..DEF 1. DF040 DF041 DF042 DF043 DF046 DF047 DF050 DF051 201 202 203 204 560 615 571 575 CO CO CO CO ...DEF/2. Program: C1 Nr....DEF/ 5.. .DEF/4. DF055 DF056 DF057 243 100 2264 1620 830 500 . .1/CO/ 1. DF054 33 C0/CC..DEF/4..DEF/2. ..DEF 1.DEF .. DF053 89 3.... .. .... ... ... .DEF/2...... DF069 Informaţie şoc detectat DF070 DF091 Circuit contactor ambreiaj Informaţie viteză vehicul 13B-24 Ediţia 2 ..DEF/2. .

.. ...... CC. ... 2 Circuit releu termoplonjon nr.DEF 1. ... ...Injecţie EDC16 Nr... 1 Funcţie control traiectorie Circuit de comandă EGR Programare coduri injectoare Circuit by-pass EGR 638 660 1643 1642 1641 C122 403 611 2169 2002 .0/CC. .DEF/2. .0 CC..0/CO.0/CC. ..DEF . .. .1/ 1.. 3 Circuit releu termoplonjon nr.1/ 1.DEF CO/CC..Tabel recapitulativ defecte 13B ABSENŢĂ APRINDERE MARTOR LUMINOS APRINDERE MARTOR LUMINOS OBD Defect tester Denumire DTC asociat MARTOR LUMINOS DEFECT GRAVITATE 1 (Martor luminos pentru preîncălzire oranj) MARTOR LUMINOS DEFECT GRAVITATE 2 (Martor luminos pentru supraîncălzire roşu) DF097 DF098 DF114 DF118 DF176 DF177 Circuit senzor arbore cu came Circuit senzor temperatură carburant Circuit electrovană EGR Aservire electrovană EGR Circuit GMV viteză mică Circuit GMV viteză mare 340 180 400 409 480 481 .... ..DEF/2... .....1/ 1.. .1/ 1..... .0 / CC. .. .. Program: C1 Nr. . . .DEF/ 3.0/CC....1/ 1..DEF .. . .... ..0/CC.DEF 1.1 CO/CC.DEF/2... . 1.... ..0 DF226 Circuit volet de admisie DF227 DF238 DF239 DF240 DF250 DF272 DF276 DF304 Volet de turbulenţe Circuit releu termoplonjon nr. Coerenţă senzor DF195 arbore cu came/Turaţie motor DF209 Circuit senzor poziţie EGR 16 .DEF/2... 1.. . .DEF .....DEF/2.... 1. .DEF/2.DEF CC.. ....DEF CO/CC.DEF CC..DEF .0/CC.1/CC/ 1....DEF .. ..1/CO. .DEF CO/CC..DEF/4.. DF306 Filtru de particule găurit 13B-25 Ediţia 2 . CO/CC.0/CC..... 1. . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . .DEF CO/CC.... .. .1 1. ....... ...... . .. .. 486 .... ..0/CC.DEF/2.DEF . CO/CC. .1/CO. ..1/ 1.. .....DEF 1. ..

Circuit senzor DF310 temperatură înainte de FdP DF311 DF312 DF315 DF619 DF620 DF621 DF717 Depăşire număr de regenerări Regenerare FdP imposibilă Circuit senzor presiune diferenţială FdP Vană EGR blocată deschisă Vană EGR îmbâcsită Vană EGR blocată deschisă (defect OBD) Măsurare presiune înainte de FdP 2031 CC. ..0/1.DEF . . X .... X .......... 1435 1436 470 2142 2141 2413 1480 X . . ... . .. . ... X ....DEF .. ..... ....1/ 1... ...DEF . . .0/CO.... . 13B-26 Ediţia 2 .. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .. . C0/CO. X .DEF ......... Program: C1 Nr.DEF/2.. X .Tabel recapitulativ defecte 13B ABSENŢĂ APRINDERE MARTOR LUMINOS APRINDERE MARTOR LUMINOS OBD Defect tester Denumire DTC asociat MARTOR LUMINOS DEFECT GRAVITATE 1 (Martor luminos pentru preîncălzire oranj) MARTOR LUMINOS DEFECT GRAVITATE 2 (Martor luminos pentru supraîncălzire roşu) DF308 DF309 Filtru de particule colmatat Circuit senzor temperatură după FdP 1431 544 X CO. . ..... ...0/CC..Injecţie EDC16 Nr.1/CC.1/1.. .... 1.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Dacă defectul persistă. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator injecţie conector maro B.1 : circuit deschis sau scurtcircuit la +12 V Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent cu motorul pornit sau în urma unui test rutier. Program: C1 Nr. înlocuiţi senzorul de temperatură apă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .10°C 2252 ± 112 Ω la 25°C 811.4 ± 39 Ω la 50°C 283 ± 8 Ω la 80°C 115 ± 3 Ω la 110°C 87 ± 2 Ω la 120°C Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. PR064 "Temperatură apă" este fixată la 119°C. – grupul motoventilator este alimentat în permanenţă. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Martorul luminos gravitate 1 este aprins. cu 48 pini pin H1 Pin 2 senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica senzorului de temperatură apă. EDC16_V08_DF001/EDC16_V10_DF001/EDC16_V14_DF001 13B-27 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. cu 48 pini pin F2 Pin 3 senzor temperatură apă Calculator injecţie conector maro B. Reparaţi dacă este necesar.0 : scurtcircuit la masă CO. Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de ordinul a: 75780 ± 7000 Ω la . Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – temperatura apei. INSTRUCŢIUNI CC. – timpul de preîncălzire este mai mare de 10 s.40°C 12460 ± 1128 Ω la . Utilizaţi bornierul Elé. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură apă între bornele 2 şi 3 ale conectorului său negru.Interpretare defecte 13B DF001 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ APĂ CC.

cu 48 pini pin H1 Pin 2 senzor temperatură apă Calculator injecţie conector B maro. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte 13B DF001 CONTINUARE CO.40°C 12460 ± 1128 Ω la . Dacă defectul persistă. 13B-28 Ediţia 2 . Program: C1 Nr.10°C 2252 ± 112 Ω la 25°C 811.Injecţie EDC16 Nr.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator injecţie conector B maro. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de: 75780 ± 7000 Ω la . înlocuiţi senzorul de temperatură apă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica senzorului de temperatură apă. cu 48 pini pin F2 Pin 3 senzor temperatură apă Reparaţi dacă este necesar.4 ± 39 Ω la 50°C 283 ± 8 Ω la 80°C 115 ± 3 Ω la 110°C 87 ± 2 Ω la 120°C Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură apă între bornele 2 şi 3 ale conectorului său negru.

Injecţie EDC16 Nr. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins. Program: C1 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. EDC16_V08_DF003/EDC16_V10_DF003/EDC16_V14_DF003 13B-29 Ediţia 2 . contactaţi techline. Deconectaţi calculatorul de injecţie şi controlaţi starea contactelor conectorului său. Reparaţi dacă este necesar. Utilizaţi bornierul Elé. consultaţi interpretarea defectului DF004 "Circuit senzor presiune de supraalimentare". – valoarea de presiune atmosferică trece în mod refugiu. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului.DEF: incoerenţă semnal Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor sau unui test rutier.DEF: semnal în afara limitei superioare 2. Vizualizaţi valoarea parametrului PR041 "Presiune de supraalimentare".DEF: semnal în afara limitei inferioare 3. INSTRUCŢIUNI Dacă defectul este prezent: – un fum uşor este prezent. Particularităţi: Senzorul de presiune atmosferică este integrat în calculatorul de injecţie.Interpretare defecte 13B DF003 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ 1. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă această valoare este blocată la 750 mbari. el nu este disociabil. Dacă defectul persistă. PR035 "Presiune atmosferică" = 750 mbari.

Dacă defectul persistă. Reparaţi dacă este necesar. martorul luminos de gravitate 1 este aprins. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.Injecţie EDC16 Nr. PR041 = 750 mbari. trataţi cu prioritate defectul DF011.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. – presiunea de supraalimentare este în mod degradare treptată. Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. maro cu 48 pini.Interpretare defecte 13B DF004 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR PRESIUNE SUPRAALIMENTARE CO. Dacă defectul este prezent: – funcţia EGR este inhibată. pin G4 Pin 1 conector senzor presiune supraalimentare Calculator de injecţie conector B. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri sau unui test rutier.1 : scurtcircuit la +12 V 1.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . maro cu 48 pini. pin K2 Pin 3 conector senzor presiune supraalimentare Calculator de injecţie conector B. 1 senzori". pin D4 Pin 2 conector senzor presiune supraalimentare Reparaţi dacă este necesar. EDC16_V08_DF004/EDC16_V10_DF004/EDC16_V14_DF004 13B-30 Ediţia 2 . Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B.DEF: incoerenţă semnal Prioritate în caz de cumul de defecte: În caz de cumul de defecte DF004 şi DF011 "Tensiune de alimentare nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Program: C1 Nr. CO.0 sau CC.1 este prezent. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi senzorul de presiune de supraalimentare. Dacă CO. maro cu 48 pini. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.

maro cu 48 pini.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. pin D4 Pin 2 conector senzor presiune supraalimentare Calculator de injecţie conector B. Reparaţi dacă este necesar. maro cu 48 pini. Dacă defectul persistă. pin K2 Pin 3 conector senzor presiune supraalimentare Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. maro cu 48 pini. maro cu 48 pini. Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . maro cu 48 pini. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. pin K2 Pin 3 conector senzor presiune supraalimentare Reparaţi dacă este necesar. contactaţi techline Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare.Interpretare defecte 13B DF004 CONTINUARE CC. efectuaţi diagnosticarea parametrului PR041 "Presiune de supraalimentare". Reparaţi dacă este necesar. 13B-31 Ediţia 2 . pin D4 Pin 2 conector senzor presiune supraalimentare Calculator de injecţie conector B. Program: C1 Nr.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.Injecţie EDC16 Nr. înlocuiţi senzorul de presiune de supraalimentare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. În caz de cumul cu defectul DF003. contactaţi techline. Dacă defectul persistă. pin G4 Pin 1 conector senzor presiune supraalimentare Calculator de injecţie conector B. Dacă senzorul de presiune de supraalimentare este conform. 1. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B.

INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. înlocuiţi senzorul de turaţie motor. Dacă defectul este prezent. EDC16_V08_DF005/EDC16_V10_DF005/EDC16_V14_DF005 13B-32 Ediţia 2 . pin C1 Pin 2 senzor turaţie motor Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi ca întrefierul 'senzor turaţie motor . cu 48 pini. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului.8 mm. Program: C1 Nr.5 până la 1. pornirea motor este imposibilă sau oprire motor şi aprindere martor luminos de gravitate 2 este aprins. Verificaţi ca senzorul să fie bine fixat şi ca ţinta volant motor să nu fie deteriorată. cu 48 pini. pin B1 Pin 1 senzor turaţie motor Calculator de injecţie. Dacă defectul persistă. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF: absenţă semnal 2. contactaţi techline. Senzorul turaţie motor este în coerenţă cu senzorul arbori cu came. conector B. Reparaţi dacă este necesar. maro.volant motor' să fie corect: 0.Injecţie EDC16 Nr.Interpretare defecte 13B DF005 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR TURAŢIE MOTOR 1. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie. maro. conector B. Măsuraţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între bornele 1 şi 2 ale conectorului său negru. – motor pornit. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF: incoerenţă semnal Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent: – în momentul tentativelor de pornire motor. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica senzorului de turaţie motor. Dacă rezistenţa bobinajului nu este de 250 ± 50 Ω pentru o temperatură motor de 20°C.

Interpretare defecte 13B DF007 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR PRESIUNE RAMPĂ CC. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în momentul pornirilor succesive sau cu motorul pornit. motorul se va opri imediat.DEF: 2. Controlaţi conectica senzorului de presiune rampă. 3 senzori" dacă acesta este prezent sau memorat. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . cu 48 pini calculator injecţie pin A4 Pin 3 senzor presiune rampă Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul este prezent. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Conector maro B. Program: C1 Nr. Reparaţi dacă este necesar.m.1 : 1. 1.DEF sunt prezente martorul luminos defect de gravitate 2 va fi aprins.Injecţie EDC16 Nr.0 : CO.1. INSTRUCŢIUNI CC. EDC16_V08_DF007/EDC16_V10_DF007/EDC16_V14_DF007 13B-33 Ediţia 2 . Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. cu 48 pini calculator injecţie pin G3 Pin 2 senzor presiune rampă Conector maro B. Dacă problema persistă. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului. Dacă CO. înlocuiţi senzorul de presiune al rampei şi strângeţi-l la 35 ± 5 N. Respectaţi instrucţiunile de securitate indicate la capitolul "Prefaţă". DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.DEF: scurtcircuit la masă circuit deschis sau scurtcircuit la +12 V compensare la prag minim compensare la prag maxim Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF013 "Tensiune de alimentare nr.

cu 48 pini pin C4 Pin 1 senzor presiune rampă Calculator injecţie conector maro B.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.m. Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. senzorul este conform.Injecţie EDC16 Nr. Respectaţi instrucţiunile de securitate indicate la capitolul "Prefaţă". şi absenţa rezistenţelor parazite a următoarelor legături: Calculator injecţie conector maro B. motor oprit de mai mult de 1 min: Vizualizaţi parametrul PR038 "Presiune rampă" în fereastra "Circuit de carburant. Controlaţi conectica senzorului de presiune rampă. cu 48 pini pin A4 Pin 3 senzor presiune rampă Calculator injecţie conector maro B. 13B-34 Ediţia 2 . înlocuiţi senzorul de presiune al rampei şi strângeţi-l la 35 ± 5 N. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator injecţie conector maro B. În acest caz. cu 48 pini pin G3 Pin 2 senzor presiune rampă Calculator injecţie conector maro B. Controlaţi conectica senzorului de presiune rampă. cu 48 pini pin G3 Pin 2 senzor presiune rampă Calculator injecţie conector maro B. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Program: C1 Nr.m. Contact pus. 1. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. cu 48 pini pin C4 Pin 1 senzor presiune rampă Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Funcţie control motor" – Dacă presiunea este mai mică de 50 bari.DEF 2. – Dacă presiunea este mai mare de 50 bari. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Dacă problema persistă. Verificaţi continuitatea. înlocuiţi senzorul de presiune al rampei şi strângeţi-l la 35 ± 5 N. contactaţi techline.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.Interpretare defecte 13B DF007 CONTINUARE CO. Respectaţi instrucţiunile de securitate indicate la capitolul "Prefaţă". cu 48 pini pin A4 Pin 3 senzor presiune rampă Reparaţi dacă este necesar.

1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului.DEF: incoerenţă semnal Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF011 "Tensiune de alimentare nr. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei serii de acţionări pe pedala de acceleraţie picior apăsat până la fund . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Martorul luminos gravitate 1 este aprins. Program: C1 Nr. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Supraalimentarea. Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor.1 : scurtcircuit la +12 V 1.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC. Utilizaţi bornierul Elé. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Turaţia motorului este fixată la 1400 rot/min dacă există un defect pe pistele 1 şi 2 ale potenţiometrului pedalei şi cuplul motor este limitat.Interpretare defecte 13B DF008 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT POTENŢIOMETRU PEDALĂ PISTĂ 1 CO. EDC16_V08_DF008/EDC16_V10_DF008/EDC16_V14_DF008 13B-35 Ediţia 2 . Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea "Prefaţă". activarea termoplonjoanelor.Injecţie EDC16 Nr. 1 senzori" dacă este prezent sau memorat. şi reglarea vitezei nu sunt autorizate. IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj.picior ridicat.

Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. conector negru A. Reparaţi dacă este necesar.1 kΩ.1 kΩ. cu 32 pini pin G2 Pin 4 conector potenţiometru pedală Calculator injecţie. Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului pedalei pe pista 1 între pinii 4 şi 2. Program: C1 Nr. cu 32 pini pin H2 Pin 3 conector potenţiometru pedală Calculator injecţie. conector negru A. Controlaţi conectica potenţiometrului pedalei. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator injecţie conector maro B. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . CC.Injecţie EDC16 Nr. cu 32 pini pin H3 Pin 2 conector potenţiometru pedală Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi potenţiometrul pedalei dacă rezistenţa nu este de ordinul a: 1. Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului pedalei pe pista 1 între pinii 5 şi 3. Înlocuiţi potenţiometrul pedalei dacă rezistenţa nu este de ordinul a 1. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator injecţie.2 ± 0. verificaţi conectorul senzorului pedală să fie corect branşat. conector negru A.2 ± 0. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. cu 48 pini pin G2 Pin 3 conector potenţiometru pedală Calculator injecţie conector maro B.0 INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF009 "Circuit potenţiometru pedală pistă 2".Interpretare defecte 13B DF008 CONTINUARE 1 CO. cu 48 pini pin H3 Pin 2 conector potenţiometru pedală Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. 13B-36 Ediţia 2 . Controlaţi conectica potenţiometrului pedalei.

13B-37 Ediţia 2 .DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Conector negru A. cu 32 pini pin H3 Pin 2 senzor potenţiometru pedală Calculator de injecţie. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Controlaţi conectica potenţiometrului pedalei. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reparaţi dacă este necesar. cu 32 pini pin F3 Pin 6 senzor potenţiometru pedală Calculator de injecţie. Conector negru A. cu 32 pini pin F4 Pin 1 senzor potenţiometru pedală Dacă defectul persistă. Conector negru A. Conector negru A.Interpretare defecte 13B DF008 CONTINUARE 2 1. cu 32 pini pin G2 Pin 4 senzor potenţiometru pedală Calculator de injecţie. Verificaţi continuitatea. cu 32 pini pin F2 Pin 5 senzor potenţiometru pedală Calculator de injecţie. şi absenţa rezistenţelor parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie. cu 32 pini pin H2 Pin 3 senzor potenţiometru pedală Calculator de injecţie. Conector negru A. Program: C1 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. înlocuiţi potenţiometrul pedalei. Conector negru A.Injecţie EDC16 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

1 : scurtcircuit la +12 V 1. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei serii de acţionări pe pedala de acceleraţie picior apăsat până la fund . Utilizaţi bornierul Elé. Program: C1 Nr.DEF: incoerenţă semnal Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF011 "Tensiune de alimentare nr. IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj.Interpretare defecte 13B DF009 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT POTENŢIOMETRU PEDALĂ PISTĂ 2 CO. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC16_V08_DF009/EDC16_V10_DF009/EDC16_V14_DF009 13B-38 Ediţia 2 . Martorul luminos gravitate 1 este aprins.Injecţie EDC16 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. 1 senzori" dacă este prezent sau memorat. şi reglarea vitezei nu sunt autorizate. activarea termoplonjoanelor. Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Supraalimentarea.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC.picior ridicat. Turaţia motorului este fixată la 1400 rot/min dacă există un defect pe pistele 1 şi 2 ale potenţiometrului pedalei şi cuplul motor este limitat. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea "Prefaţă".

Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator injecţie. conector negru A.7 ± 0. CC.0 INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF008 "Circuit potenţiometru pedală pistă 1". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . cu 32 pini pin F2 Pin 5 conector potenţiometru pedală Calculator injecţie. 13B-39 Ediţia 2 . verificaţi conectorul senzorului pedală să fie corect branşat. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. conector negru A. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.Injecţie EDC16 Nr. Înlocuiţi potenţiometrul pedalei dacă rezistenţa nu este de ordinul a: 1.9 kΩ. cu 48 pini pin F4 Pin 1 conector potenţiometru pedală Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr. Controlaţi conectica potenţiometrului pedalei.7 ± 0. conector negru A. cu 48 pini pin F3 Pin 6 conector potenţiometru pedală Calculator injecţie conector maro B. 2 senzori". Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator injecţie conector maro B.9 kΩ. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica potenţiometrului pedalei. dacă este prezent sau memorat.Interpretare defecte 13B DF009 CONTINUARE 1 CO. Reparaţi dacă este necesar. cu 32 pini pin F4 Pin 1 conector potenţiometru pedală Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi potenţiometrul pedalei dacă rezistenţa nu este de ordinul a 1. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului pedalei pe pista 2 între pinii 2 şi 6. cu 32 pini pin F3 Pin 6 conector potenţiometru pedală Calculator injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Măsuraţi rezistenţa potenţiometrului pedalei pe pista 2 între pinii 1 şi 5.1 INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF012 "Tensiune de alimentare nr.

şi absenţa rezistenţelor parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie. cu 32 pini pin F2 Pin 5 Calculator de injecţie. Verificaţi continuitatea. cu 32 pini pin F3 Pin 6 Calculator de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Conector negru A.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. înlocuiţi potenţiometrul pedalei. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . cu 32 pini pin H3 Pin 2 Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF009 CONTINUARE 2 1. Conector negru A. Controlaţi conectica senzorului de presiune rampă. Program: C1 Nr. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Conector negru A. cu 32 pini pin F4 Pin 1 Calculator de injecţie. Conector negru A. Conector negru A. 13B-40 Ediţia 2 . cu 32 pini pin G2 Pin 4 Calculator de injecţie. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. cu 32 pini pin H2 Pin 3 Calculator de injecţie.Injecţie EDC16 Nr. Dacă defectul persistă. Conector negru A. senzor potenţiometru pedală senzor potenţiometru pedală senzor potenţiometru pedală senzor potenţiometru pedală senzor potenţiometru pedală senzor potenţiometru pedală DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.

Pentru a localiza eventualul senzor şi/sau legătură incriminată. – senzor presiune diferenţială filtru de particule. – senzor pistă 1 potenţiometru pedală de acceleraţie. EDC16_V08_DF011/EDC16_V10_DF011/EDC16_V14_DF011 13B-41 Ediţia 2 . calculatorul să facă măsurarea). Dacă în urma unei deconectări. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor.Interpretare defecte 13B DF011 PREZENT SAU MEMORAT TENSIUNE DE ALIMENTARE NR.DEF: tensiune de referinţă senzori prea puternică Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – reglarea vitezei şi termoplonjoanele sunt dezactivate. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.DEF: tensiune de referinţă senzori prea slabă 2. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . INSTRUCŢIUNI IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – turaţia motorului este limitată. Program: C1 Nr. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins. reîncepeţi operaţia cu celălalt senzor (aşteptaţi câteva secunde între fiecare deconectare pentru ca. Utilizaţi bornierul Elé.DEF INSTRUCŢIUNI Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: În caz de prezenţă simultană a defectului DF008 "Circuit potenţiometru pedală pistă 1". Dacă defectul rămâne prezent. 1. – supraalimentarea este inhibată. sau mai multor tentative de pornire motor. Senzorii legaţi la alimentarea nr. înlocuiţi senzorul incriminat sau reparaţi legătura sa.Injecţie EDC16 Nr. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea Prefaţă. 1 SENZORI 1. defectul devine memorat. 1 sunt: – senzor presiune de supraalimentare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. deconectaţi unul din aceşti senzori apoi controlaţi dacă defectul devine memorat. verificaţi conectorul senzorului pedală să fie corect branşat.DEF 2.

contactaţi techline. Verificaţi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. negru cu 32 pini. cu aceşti doi senzori debranşaţi. defectul este în continuare prezent: 1. pin H3 Calculator de injecţie conector A.Injecţie EDC16 Nr. înlocuiţi senzorul (senzorii) defect (defecţi). Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă defectul persistă. pin G4 Calculator de injecţie conector B. pin G2 Calculator de injecţie conector B. maro cu 48 pini. pin D4 Calculator de injecţie conector A. – pini 1 şi 2 ai conectorului senzorului de presiune de supraalimentare. pin G4 Calculator de injecţie conector C gri cu 32 pini. Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. pin G2 Calculator de injecţie conector B. pin F3 Reparaţi dacă este necesar. pin H3 Calculator de injecţie conector A. Program: C1 Nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. maro cu 48 pini. negru cu 32 pini. negru cu 32 pini. Pin 1 al senzorului de presiune de supraalimentare Pin 2 al senzorului de presiune de supraalimentare Pin 2 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 1 Pin 4 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 1 Pin 1 al senzorului presiune diferenţial FdP Pin 2 al senzorului presiune diferenţial FdP Pin 1 al senzorului de presiune de supraalimentare Pin 2 al senzorului de presiune de supraalimentare Pin 2 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 1 Pin 4 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 1 Pin 1 al senzorului presiune diferenţial FdP Pin 2 al senzorului presiune diferenţial FdP 3. maro cu 48 pini. negru cu 32 pini. pin G4 Calculator de injecţie conector C. pin F3 2. maro cu 48 pini. maro cu 48 pini. 13B-42 Ediţia 2 . maro cu 48 pini. pin G4 Calculator de injecţie conector B.Interpretare defecte 13B DF011 CONTINUARE Dacă. pin D4 Calculator de injecţie conector A. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Dacă aceste controale nu sunt conforme. gri cu 32 pini. Verificaţi izolarea între următoarele legături după ce aţi debranşat senzorii şi calculatorul de injecţie: – pini 2 şi 4 ai conectorului senzorului pedală pistă 1.

– martorul luminos de gravitate 1 este aprins. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. 2 SENZORI 1. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea "Prefaţă".DEF: tensiune de referinţă senzori prea slabă 2. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte 13B DF012 PREZENT SAU MEMORAT TENSIUNE DE ALIMENTARE NR. – Senzor pistă 2 potenţiometru pedală de acceleraţie. INSTRUCŢIUNI IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. deconectaţi unul din aceşti senzori apoi controlaţi dacă defectul devine memorat. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. – reglarea vitezei este dezactivată. Pentru a localiza eventualul senzor şi/sau legătură incriminată. Program: C1 Nr. calculatorul să facă măsurarea). Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. Dacă defectul rămâne prezent. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. defectul devine memorat. – turaţia motorului este limitată. reîncepeţi operaţia cu ceilalţi senzori (aşteptaţi câteva secunde între fiecare deconectare pentru ca. 2 sunt: – Senzor de poziţie vană EGR. – martorul luminos OBD se va aprinde după trei cicluri (pornire + 5 s + întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s.) consecutive. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC16_V08_DF012/EDC16_V10_DF012/EDC16_V14_DF012 13B-43 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – funcţiile programare compensare EGR şi gestionare termoplonjoane sunt inhibate.DEF: tensiune de referinţă senzori prea puternică Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier. înlocuiţi senzorul incriminat sau reparaţi legătura sa. Senzorii legaţi la alimentarea nr. Utilizaţi bornierul Elé. Dacă în urma unei deconectări. sau mai multor tentative de pornire motor.

Dacă defectul persistă. Verificaţi izolarea între următoarele legături după ce aţi debranşat senzorii şi calculatorul de injecţie: – pini 1 şi 5 ai conectorului senzorului pedală pistă 2. pin F3 Reparaţi dacă este necesar. pin F4 Calculator de injecţie conector B. pin J2 Calculator de injecţie conector C. Program: C1 Nr. contactaţi techline. negru cu 32 pini. pin C2 Calculator de injecţie conector A. maro cu 48 pini. negru pin F3 Calculator de injecţie conector A. pin F4 Calculator de injecţie conector B. pin C2 Calculator de injecţie conector A.Injecţie EDC16 Nr. gri cu 32 pini. defectul este în continuare prezent: 1. maro cu 48 pini. gri cu 32 pini. cu aceşti doi senzori debranşaţi. Dacă aceste controale nu sunt conforme. 2. pin F2 Calculator de injecţie conector A. 13B-44 Ediţia 2 . Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. negru pin F4 Reparaţi dacă este necesar. negru pin F2 Calculator de injecţie conector A.Interpretare defecte 13B DF012 CONTINUARE Dacă. negru cu 32 pini. maro cu 48 pini. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. maro cu 48 pini. Pin 6 al conectorului vanei EGR Pin 4 al conectorului vanei EGR Pin 5 al conectorului vanei EGR Pin 2 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 2 Pin 1 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 2 Pin 6 al conectorului vanei EGR Pin 4 al conectorului vanei EGR Pin 5 al conectorului vanei EGR Pin 5 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 2 Pin 6 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 2 Pin 1 al potenţiometrului pedalei de acceleraţie pistă 2 3. – pini 5 şi 6 ai conectorului senzorului de poziţie vană EGR. înlocuiţi senzorul (senzorii) defect (defecţi). Verificaţi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . pin J2 Calculator de injecţie conector C.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . deconectaţi unul din aceşti senzori apoi controlaţi dacă defectul devine memorat. – turaţia motorului este limitată. – oprire motor. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. INSTRUCŢIUNI IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea "Prefaţă". DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Senzorii legaţi la alimentarea nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF: tensiune de referinţă senzori prea slabă 2. – debitmetru de aer. – martorul luminos de gravitate 2 este aprins. Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. Pentru a localiza eventualul senzor şi/sau legătură incriminată. Dacă în urma unei deconectări.Interpretare defecte 13B DF013 PREZENT SAU MEMORAT TENSIUNE DE ALIMENTARE NR. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – funcţiile EGR sunt inhibate. Utilizaţi bornierul Elé. calculatorul să facă măsurarea). înlocuiţi senzorul incriminat sau reparaţi legătura sa.Injecţie EDC16 Nr. reîncepeţi operaţia cu ceilalţi senzori (aşteptaţi câteva secunde între fiecare deconectare pentru ca. defectul devine memorat. sau mai multor tentative de pornire motor. Dacă defectul rămâne prezent. 3 SENZORI 1. Program: C1 Nr.DEF: tensiune de referinţă senzori prea puternică Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. EDC16_V08_DF013/EDC16_V10_DF013/EDC16_V14_DF013 13B-45 Ediţia 2 . 3 sunt: – senzor presiune rampă.

Verificaţi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. maro pin A4 Calculator de injecţie conector B. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Dacă aceste controale nu sunt conforme. maro cu 48 pini. maro pin B4 Calculator de injecţie conector B. Verificaţi izolarea între următoarele legături după ce aţi debranşat senzorii şi calculatorul de injecţie: – pini 1 şi 3 ai senzorului de presiune rampă. defectul este în continuare prezent: 1. maro cu 48 pini. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. maro cu 48 pini. pin E2 Reparaţi dacă este necesar. pin G1 Calculator de injecţie conector B. pin A4 Calculator de injecţie conector B. 13B-46 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. pin C4 Calculator de injecţie conector B. pin B4 Calculator de injecţie conector B. maro cu 48 pini. cu aceşti doi senzori debranşaţi. maro pin C4 Calculator de injecţie conector B. maro cu 48 pini. Pin 2 al Senzorului de presiune rampă Pin 3 al Senzorului de presiune rampă Pin 1 al Senzorului de presiune rampă Pin 5 al debitmetrului de aer Pin 3 al debitmetrului de aer Pin 2 al debitmetrului de aer Pin 2 al senzorului de presiune rampă Pin 3 al senzorului de presiune rampă Pin 1 al senzorului de presiune rampă Pin 5 al debitmetrului de aer Pin 3 al debitmetrului de aer Pin 2 al debitmetrului de aer 3. maro pin E2 Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . maro cu 48 pini. contactaţi techline. maro pin G1 Calculator de injecţie conector B.Interpretare defecte 13B DF013 CONTINUARE Dacă. înlocuiţi senzorul (senzorii) defect (defecţi). Dacă defectul persistă. pin G3 Calculator de injecţie conector B. – pini 2 şi 3 ai conectorului debitmetrului de aer. Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. maro pin G3 Calculator de injecţie conector B. 2.

Interpretare defecte 13B DF015 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ RELEU PRINCIPAL 1. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Înlocuiţi siguranţa dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie şi a releului de alimentare a calculatorului de injecţie R8. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.Injecţie EDC16 Nr.DEF: releu întrerupt prea târziu Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Tratarea acestui defect nu se aplică decât dacă defectul este memorat. EDC16_V08_DF015/EDC16_V10_DF015/EDC16_V14_DF015 13B-47 Ediţia 2 . înlocuiţi-l şi ştergeţi defectele. Dacă defectul este prezent. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Demontaţi releul R8 şi controlaţi funcţionarea sa. Dacă acest releu este defect.DEF: releu întrerupt prea devreme 2. pin E1 Suport releu R8 pin 15 Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr. Controlaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini. martorul luminos de gravitate 1 este aprins. Reparaţi dacă este necesar. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Controlaţi starea siguranţei FM3 30A de alimentare a releului principal. Verificaţi starea şi strângerea fişelor bateriei şi punerea sa corespunzătoare la masa motor.

Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire şi a cablurilor de alimentare a bujiilor de preîncălzire.Injecţie EDC16 Nr. gri cu 32 pini pin A4 Pin 3 cutie de preîncălzire Reparaţi dacă este necesar. EDC16_V08_DF017/EDC16_V10_DF017/EDC16_V14_DF017 13B-48 Ediţia 2 . gri cu 32 pini pin E2 Pin 8 cutie de preîncălzire Calculator de injecţie conector C. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.1 : CC. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent. CC. Reparaţi dacă este necesar.DEF: scurtcircuit la +12 V circuit deschis sau scurtcircuit la masă circuit deschis anomalie electronică internă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma tentativelor de pornire motor. Dacă defectul persistă. înlocuiţi cutia de preîncălzire. pornirea vehiculului este dificilă chiar imposibilă la rece. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .0 : CO : 1. Verificaţi starea siguranţei de alimentare F2 (70A) a platinei siguranţe de alimentare de putere.Interpretare defecte 13B DF017 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE CC. Utilizaţi bornierul Elé. Program: C1 Nr. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C.

Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire şi a cablurilor de alimentare a bujiilor de preîncălzire. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C. Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr. Verificaţi starea siguranţei de alimentare F2 (70A) a platinei siguranţe de alimentare de putere. Dacă defectul persistă. gri cu 32 pini pin E2 Pin 8 cutie de preîncălzire Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. gri cu 32 pini pin E2 Pin 8 cutie de preîncălzire Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Injecţie EDC16 Nr. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Dacă defectul persistă. cutia de preîncălzire este în scurtcircuit la masă există un risc ca bujiile să fie comandate în permanenţă. Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF017 CONTINUARE CC. înlocuiţi cutia de preîncălzire.0 CO INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă. gri cu 32 pini pin A4 Pin 3 cutie de preîncălzire Calculator de injecţie conector C. 1. 13B-49 Ediţia 2 . Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Bujiile de preîncălzire şi motorul pot fi deteriorate. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. înlocuiţi cutia de preîncălzire. Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire şi a cablurilor de alimentare a bujiilor de preîncălzire.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Verificaţi starea siguranţei de alimentare F2 (70A) a platinei siguranţe de alimentare de putere. gri cu 32 pini pin A4 Pin 3 cutie de preîncălzire Calculator de injecţie conector C.

Program: C1 Nr. cilindrului 3 cilindrului 1 cilindrului 4 cilindrului 2 Dacă defectul persistă. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Pornirea motorului este dificilă chiar imposibilă la rece. înlocuiţi cutia de preîncălzire. 70A). Controlaţi conectica tuturor bujiilor de preîncălzire Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: cutie de preîncălzire pin 1 bujie de preîncălzire a cutie de preîncălzire pin 2 bujie de preîncălzire a cutie de preîncălzire pin 6 bujie de preîncălzire a cutie de preîncălzire pin 7 bujie de preîncălzire a Verificaţi prezenţa a +12 V pe pinul 4 al cutiei de preîncălzire (prin siguranţa F2.Interpretare defecte 13B DF025 PREZENT SAU MEMORAT LEGĂTURĂ DIAGNOSTICARE CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma mai multor tentative de pornire motor. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi continuitatea. conector C gri cu 32 pini.Injecţie EDC16 Nr. Utilizaţi bornierul Elé. conector C gri cu 32 pini. pin A4 pin 3 conector cutie de preîncălzire Calculator de injecţie. Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. EDC16_V08_DF025/EDC16_V10_DF025/EDC16_V14_DF025 13B-50 Ediţia 2 . pin E2 pin 8 conector cutie de preîncălzire Dacă defectul persistă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi rezistenţa bujiilor de preîncălzire: Înlocuiţi bujia a cărei rezistenţă este mai mare de 2 Ω la + 20°C. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Consultaţi nota tehnică a Unităţii Centrale Habitaclu dacă un defect este declarat prezent. Dacă defectul persistă. Controlaţi conectica UCH. Efectuaţi un test al reţelei multiplex şi o diagnosticare completă a UCH. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. contactaţi techline.Injecţie EDC16 Nr. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.Interpretare defecte 13B DF037 PREZENT SAU MEMORAT ANTIDEMARAJ Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei încercări de pornire a motorului. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC16_V08_DF037/EDC16_V10_DF037/EDC16_V14_DF037 13B-51 Ediţia 2 . Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr. Utilizaţi bornierul Elé. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Pornirea vehiculului este imposibilă.

aşteptaţi 40 s şi restabiliţi contactul. EDC16_V08_DF038/EDC16_V10_DF038/EDC16_V14_DF038 13B-52 Ediţia 2 . Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF046 "Tensiune baterie" dacă este prezent sau memorat.DEF 10.DEF 4. Program: C1 Nr. Dacă defectul este în continuare prezent.DEF 13. Ştergeţi defectele. Utilizaţi bornierul Elé.DEF 5. Particularităţi: Martorul luminos de gravitate 1 este aprins în cazul unui statut non imobilizator. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Martorul luminos de gravitate 2 este aprins în cazul unui statut care necesită oprirea motorului.Injecţie EDC16 Nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF până la 8.DEF 13.DEF 11.DEF 10.DEF 12. contactaţi techline.DEF 8.DEF 6.DEF INSTRUCŢIUNI Controlaţi conectica calculatorului de injecţie şi continuitatea tuturor alimentărilor sale.DEF 7.DEF : : : : : : : : : : : : : nivel ridicat permanent nivel scăzut permanent configuraţie absentă sau eronată anomalie convertizor analogic/digital comunicaţie perturbată anomalie în EEPROM activare în Watchdog semnal în afara limitei superioare pilotare injectoare anomalie condensator de pilotare injectoare defect injecţie în decelerare eroare de iniţializare circuit deschis sau anomalie electronică internă DF038 PREZENT SAU MEMORAT Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei încercări de pornire sau cu motorul pornit.DEF 12.DEF 3.DEF 14. Reparaţi dacă este necesar.DEF 2. Întrerupeţi contactul. INSTRUCŢIUNI 1.Interpretare defecte 13B CALCULATOR 1. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF INSTRUCŢIUNI ATENŢIE: Nu vizează decât LAGUNA II ph1 şi VELSATIS ph1 şi ph2. Identificaţi contextele memorate ale defectului DF038. Program: C1 Nr. PR142 "Defect calculator" = 10 NU Contactaţi techline DA Parametri ecran principal PR071 "Tensiune de alimentare calculator" > 10 V DA Contexte memorate DF038 PR071 "Tensiune de alimentare calculator" > 10 V NU Controlaţi circuitul de încărcare şi efectuaţi reparaţiile necesare: – Controlaţi starea fişelor bateriei. DA Controlaţi starea fasciculului de cabluri între calculator şi baterie. Reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria. În caz de cumul de defecte.Injecţie EDC16 Nr.Interpretare defecte 13B DF038 CONTINUARE 11. trataţi cu prioritate celelalte defecte ale sistemului. contactaţi techline DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. 13B-53 Ediţia 2 . – Porniţi vehiculul – Ştergeţi defectele sistem – Controlaţi defectele – În caz de DF038 absent final diagnosticare – În caz de DF038 prezent. – Efectuaţi diagnosticarea alternatorului. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . efectuaţi reparaţiile necesare.

1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . maro cu 48 pini. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. maro cu 48 pini. Program: C1 Nr.Interpretare defecte 13B DF039 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ AER ADMISIE CO.Injecţie EDC16 Nr. pin E2 Pin 2 conector debitmetru aer Reparaţi dacă este necesar. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – valoarea temperaturii aerului trece în mod refugiu. Utilizaţi bornierul Elé. Controlaţi conecticile debitmetrului de aer. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură aer între pinii 1 şi 2 ai debitmetrului de aer. Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă rezistenţa identificată nu este de: 3714 Ω ± 161 la 10°C 2488 Ω ± 90 la 20°C 1671 Ω ± 59 la 30°C DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. EDC16_V08_DF039/EDC16_V10_DF039/EDC16_V14_DF039 13B-54 Ediţia 2 .0 : scurtcircuit la masă Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei încercări de pornire sau cu motorul pornit. Verificaţi continuitatea următoarei legături: Debitmetru pin 4 Pin 5 suport releu de injecţie (Cutie Interconectări Motor) Reparaţi dacă este necesar.1 : circuit deschis sau scurtcircuit la +12 V CC. – funcţia EGR este inhibată. INSTRUCŢIUNI CO. pin G2 Pin 1 conector debitmetru aer Calculator de injecţie conector B. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. adică PR058 "Temperatură aer admisie" = 20°C. Reparaţi dacă este necesar.

şi izolarea în raport cu masa a legăturilor între: Calculator de injecţie conector B. 13B-55 Ediţia 2 . pin B4 Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. maro cu 48 pini.Injecţie EDC16 Nr. Verificaţi continuitatea. maro cu 48 pini. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă rezistenţa nu este de: 3714 Ω ± 161 la 10°C 2488 Ω ± 90 la 20°C 1671 Ω ± 59 la 30°C DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Controlaţi conectica debitmetrului de aer.Interpretare defecte 13B DF039 CONTINUARE CC.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. pin G2 Debitmetru de aer conector negru cu 6 pini pin 4 Calculator de injecţie conector B. Program: C1 Nr. Pin 1 debitmetru aer Pin 5 suport releu injecţie (Cutie Interconectări Motor) Pin 3 debitmetru aer Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură aer integrat în debitmetru între pinii 1 şi 2.

1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr.Interpretare defecte 13B DF040 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 1 CC. EDC16_V08_DF040/EDC16_V10_DF040/EDC16_V14_DF040 13B-56 Ediţia 2 . Program: C1 Nr. Utilizaţi bornierul Elé. gri cu 32 pini pin H1 Pin 1 injector nr. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). 1. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C.DEF prezent. Dacă defectul persistă.1.1 CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. contactaţi techline. aprindere martor luminos gravitate 1.DEF: scurtcircuit la +12 V circuit deschis scurtcircuit comandă injectoare Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor. CC. În caz contrar re-branşaţi injectorul nr. Particularităţi: Dacă CC. aprindere martor luminos gravitate 2. Debranşaţi injectorul nr. 1. INSTRUCŢIUNI IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C.1 : CO : CC : 1. Acest control permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. Dacă DF040 prezent. Controlaţi conectica injectorului nr.Injecţie EDC16 Nr. gri cu 32 pini pin G3 Pin 2 injector nr. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea "Prefaţă". CC. injecţia pe cilindrul 1 este inhibată. aprindere martor luminos OBD. 1 între pinii 1 şi 2. Dacă CO în continuare prezent după trei cicluri de pornire. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Dacă CO prezent. 1 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". 1. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. sau 1. Reparaţi dacă este necesar.

contactaţi techline. Controlaţi conectica injectorului nr. contactaţi techline. Reparaţi dacă este necesar. 1 între pinii 1 şi 2. Dacă defectul persistă. În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. 1. 1 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". 1.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.Interpretare defecte 13B DF040 CONTINUARE CC INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 1. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 13B-57 Ediţia 2 . Verificaţi continuitatea. 1. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Dacă defectul persistă. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. 1. În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. 1. gri cu 32 pini pin H1 Pin 1 injector nr. Controlaţi conectica injectorului nr. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. gri cu 32 pini pin G3 Pin 2 injector nr. 1 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). gri cu 32 pini pin H1 Pin 1 injector nr. 1 Calculator de injecţie conector C. 1. Debranşaţi injectorul nr.Injecţie EDC16 Nr. Debranşaţi injectorul nr. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. 1 Calculator de injecţie conector C. gri cu 32 pini pin G3 Pin 2 injector nr. Program: C1 Nr. 1 între pinii 1 şi 2.

Interpretare defecte 13B DF041 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 2 CC. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C. Dacă defectul persistă. aprindere martor luminos OBD. Utilizaţi bornierul Elé. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. injecţia pe cilindrul 2 este inhibată. aprindere martor luminos gravitate 1. 2. Dacă DF041 prezent.1 CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Particularităţi: Dacă CC. gri cu 32 pini pin G4 Pin 2 injector nr. Dacă CO în continuare prezent după trei cicluri de pornire.1.1 : CO : CC : 1. 2 Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C. sau 1. contactaţi techline. Debranşaţi injectorul nr. CC. Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr. 2. gri cu 32 pini pin G2 Pin 1 injector nr. CC. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica injectorului nr. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr.DEF: scurtcircuit la +12 V circuit deschis scurtcircuit comandă injectoare Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2.Injecţie EDC16 Nr. Dacă CO prezent. 2 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". INSTRUCŢIUNI IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. 2 între pinii 1 şi 2. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). EDC16_V08_DF041/EDC16_V10_DF041/EDC16_V14_DF041 13B-58 Ediţia 2 . Acest control permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. aprindere martor luminos gravitate 2. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea "Prefaţă".DEF prezent.

2. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. 13B-59 Ediţia 2 . 1. Controlaţi conectica injectorului nr. Reparaţi dacă este necesar. contactaţi techline. Controlaţi conectica injectorului nr. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). Verificaţi continuitatea. gri cu 32 pini pin G4 Pin 2 injector nr. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. Dacă defectul persistă. În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.Interpretare defecte 13B DF041 CONTINUARE CC INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 2.Injecţie EDC16 Nr. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. Dacă defectul persistă. Debranşaţi injectorul nr. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. 2 Calculator de injecţie conector C. Debranşaţi injectorul nr. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. 2 între pinii 1 şi 2. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 2 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". 2. contactaţi techline. gri cu 32 pini pin G4 Pin 2 injector nr. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 2. gri cu 32 pini pin G2 Pin 1 injector nr. gri cu 32 pini pin G2 Pin 1 injector nr. Program: C1 Nr. 2 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". 2. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). 2. Reparaţi dacă este necesar. 2 între pinii 1 şi 2. 2 Calculator de injecţie conector C.

1 : CO : CC : 1. aprindere martor luminos gravitate 1. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea "Prefaţă". DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Debranşaţi injectorul nr. Dacă DF042 prezent. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C. În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. CC. gri cu 32 pini pin H4 Pin 2 injector nr. 3 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". gri cu 32 pini pin H2 Pin 1 injector nr. CC. Program: C1 Nr. Utilizaţi bornierul Elé.Interpretare defecte 13B DF042 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 3 CC. injecţia pe cilindrul 3 este inhibată. 3. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. Dacă defectul persistă. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. sau 1. Reparaţi dacă este necesar. 3 Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C. 3 între pinii 1 şi 2. 3. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.1 CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Dacă CO în continuare prezent după trei cicluri de pornire. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. 3. Dacă CO prezent. aprindere martor luminos OBD. EDC16_V08_DF042/EDC16_V10_DF042/EDC16_V14_DF042 13B-60 Ediţia 2 . Particularităţi: Dacă CC. Controlaţi conectica injectorului nr. contactaţi techline. aprindere martor luminos gravitate 2. INSTRUCŢIUNI IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj.DEF: scurtcircuit la +12 V circuit deschis scurtcircuit comandă injectoare Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor.Injecţie EDC16 Nr.DEF prezent.1. Acest control permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor.

şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. Controlaţi conectica injectorului nr. Program: C1 Nr.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 3. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. gri cu 32 pini pin H2 Pin 1 injector nr. 3 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". 3 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". Debranşaţi injectorul nr. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). gri cu 32 pini pin H4 Pin 2 injector nr. Controlaţi conectica injectorului nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Măsuraţi rezistenţa injectorului nr.Injecţie EDC16 Nr. În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. gri cu 32 pini pin H2 Pin 1 injector nr. contactaţi techline. 3 Calculator de injecţie conector C. 1. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. contactaţi techline. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. 3. 3 între pinii 1 şi 2. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. 13B-61 Ediţia 2 . 3 între pinii 1 şi 2. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă defectul persistă. 3. Verificaţi continuitatea. Debranşaţi injectorul nr. Reparaţi dacă este necesar. gri cu 32 pini pin H4 Pin 2 injector nr. Dacă defectul persistă. 3. 3 Calculator de injecţie conector C. 3.Interpretare defecte 13B DF042 CONTINUARE CC INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 3.

Acest control permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. 4 Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C. aprindere martor luminos OBD. gri cu 32 pini pin H3 Pin 2 injector nr.1 : CO : CC : 1.Injecţie EDC16 Nr. 4 între pinii 1 şi 2. sau 1. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C. CC. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. 4. Dacă CO prezent. Dacă CO în continuare prezent după trei cicluri de pornire.Interpretare defecte 13B DF043 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT INJECTOR CILINDRU 4 CC. Utilizaţi bornierul Elé. aprindere martor luminos gravitate 2. EDC16_V08_DF043/EDC16_V10_DF043/EDC16_V14_DF043 13B-62 Ediţia 2 . Controlaţi conectica injectorului nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Dacă DF043 prezent.1. INSTRUCŢIUNI IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. În caz contrar re-branşaţi injectorul nr.DEF: scurtcircuit la +12 V circuit deschis scurtcircuit comandă injectoare Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). Reparaţi dacă este necesar. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea Prefaţă. 4. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Debranşaţi injectorul nr. contactaţi techline.DEF prezent. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. aprindere martor luminos gravitate 1. gri cu 32 pini pin G1 Pin 1 injector nr. CC. Program: C1 Nr. Dacă defectul persistă. 4. Particularităţi: Dacă CC. 4 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". injecţia pe cilindrul 4 este inhibată. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .1 CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.

Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. gri cu 32 pini pin G1 Pin 1 injector nr. Program: C1 Nr. Verificaţi continuitatea. Debranşaţi injectorul nr. 4. Dacă defectul persistă. 4. 4 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.Interpretare defecte 13B DF043 CONTINUARE CC INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 4 Dacă defectul persistă: aplicaţi testul 1 "TEST INJECTOARE". 4. 4. 4 între pinii 1 şi 2. Debranşaţi injectorul nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. 4 între pinii 1 şi 2. 4 Calculator de injecţie conector C. Controlaţi conectica injectorului nr. 4. Reparaţi dacă este necesar. 4 Calculator de injecţie conector C. contactaţi techline. Controlaţi conectica injectorului nr.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. gri cu 32 pini pin G1 Pin 1 injector nr. Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. În caz contrar rebranşaţi injectorul nr. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. 1. contactaţi techline. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Înlocuiţi injectorul dacă este în scurtcircuit (R = 0 Ω) sau în circuit deschis (măsurarea rezistenţei este la infinit). Măsuraţi rezistenţa injectorului nr. Dacă defectul persistă. gri cu 32 pini pin H3 Pin 2 injector nr. 4. 13B-63 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr. gri cu 32 pini pin H3 Pin 2 injector nr.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.Injecţie EDC16 Nr. Utilizaţi bornierul Elé. EDC16_V08_DF046/EDC16_V10_DF046/EDC16_V14_DF046 13B-64 Ediţia 2 . Controlaţi circuitul de încărcare: – Stare a bateriei – Stare a alternatorului (diagnosticare completă) Efectuaţi reparaţiile necesare. Pornirea motorului devine imposibilă.Interpretare defecte 13B DF046 PREZENT SAU MEMORAT TENSIUNE BATERIE 1. INSTRUCŢIUNI 1. Particularităţi: Tensiune de funcţionare calculator: 9 V < tensiune de funcţionare < 16 V.DEF: subtensiune 3. O tensiune baterie prea slabă poate provoca aprinderea martorului luminos defect gravitate 1. Program: C1 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.DEF: supratensiune 2.DEF: tensiune în afara toleranţei Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei tentative de pornire sau unui test rutier.

Dacă tensiunea este mai mică de 11. – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Pin 15 al releului R8 Pin E1 al conectorului B maro al calculatorului de injecţie Pin 13 al releului R8 Pin G1 al conectorului A negru al calculatorului de injecţie Reparaţi dacă este necesar. Reîncărcaţi şi testaţi bateria.Injecţie EDC16 Nr.DEF 3. Cu contactul întrerupt. Dacă este necesar. Dacă demarorul antrenează corect motorul şi defectul persistă: – Verificaţi prezenţa a +12 V DC: Pin G1 al conectorului A negru al calculatorului de injecţie Pin E1 al conectorului B maro al calculatorului de injecţie Dacă nu există alimentare pe aceşti pini. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă este necesar. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – Controlaţi starea releului R8 de alimentare a calculatorului de injecţie.5 V. controlaţi strângerea şi starea fişelor bateriei. reîncărcaţi şi testaţi bateria. măsuraţi tensiunea la bornele bateriei. înlocuiţi bateria apoi controlaţi circuitul de încărcare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.6 V. Reparaţi contactele sau înlocuiţi dacă este necesar. Cu contactul pus şi cu acţiune asupra demarorului. controlaţi starea siguranţei FM3 30A a platinei siguranţe. 13B-65 Ediţia 2 . Dacă tensiunea scade sub 9. înlocuiţi bateria apoi controlaţi circuitul de încărcare. Înlocuiţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF046 CONTINUARE 2. măsuraţi tensiunea la bornele bateriei.DEF INSTRUCŢIUNI Utilizaţi Nota tehnică "Scheme electrice". Program: C1 Nr.

Dacă toate aceste controale sunt efectuate şi nu există nici un element defect. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . EDC16_V08_DF047/EDC16_V10_DF047/EDC16_V14_DF047 13B-66 Ediţia 2 . Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi alimentarea +12 V DC a următorilor pini: – Pin G1 al conectorului A negru al calculatorului de injecţie – Pin D1 al conectorului A negru al calculatorului de injecţie Dacă nu există alimentare pe pinul G1 al conectorului A negru al calculatorului de injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Particularităţi: Tensiune de funcţionare calculator: 9 V < tensiune de funcţionare < 16 V. Înlocuiţi dacă este necesar. verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator de injecţie conector B maro pin E1 Suport releu R8 pin 15 Reparaţi dacă este necesar.DEF: tensiune în afara toleranţelor Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei tentative de pornire sau cu motorul pornit. înlocuiţi-l. verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Pin G1 Suport releu R8 pin 13 Reparaţi dacă este necesar. Pornirea motorului devine imposibilă. contactaţi techline. verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Pin D1 Cutie siguranţe motor şi relee pin 28 Reparaţi dacă este necesar. O tensiune baterie prea slabă poate provoca aprinderea martorului luminos defect gravitate 1.Injecţie EDC16 Nr. INSTRUCŢIUNI Controlaţi starea siguranţelor FM3 30A şi FM6 10A. Dacă nu există alimentare pe pinul D1 al conectorului A negru al calculatorului de injecţie. Dacă acesta este defect. Program: C1 Nr. Demontaţi releul R8 de alimentare a calculatorului şi controlaţi funcţionarea sa. Dacă defectul persistă. Utilizaţi bornierul Elé.Interpretare defecte 13B DF047 PREZENT SAU MEMORAT TENSIUNE DE ALIMENTARE CALCULATOR 1.

INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent. 1" şi ET123 "Informaţie contact frână nr. sau unui test rutier. Al doilea utilizează pinii 1. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Utilizaţi bornierul Elé. EDC16_V08_DF050/EDC16_V10_DF050/EDC16_V14_DF050 13B-67 Ediţia 2 . B3. Dacă defectul persistă.DEF: incoerenţă semnal 2. reglarea vitezei este dezactivată. Controlaţi conformitatea contactorului consultând interpretarea stărilor ET122 "Informaţie contact frână nr. A3 şi B1. Reparaţi dacă este necesar. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea Prefaţă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.DEF: absenţă semnal Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei acţiuni pe pedala de frână. efectuaţi o diagnosticare a calculatorului ABS. 2". Numai alocarea pinilor se schimbă: Primul utilizează pinii A1. IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr. 2. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi starea şi reglarea contactorului pedalei de frână. Controlaţi conectica contactorului pedalei de frână.DEF INSTRUCŢIUNI * ATENŢIE: Două tipuri de contactor sunt utilizate. 1. Program: C1 Nr. 3 şi 4. Controlaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector A negru cu 32 pini pin E4 Pin 3 sau A3* al contactorului de frână Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF050 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT CONTACTOR DE FRÂNĂ 1.

Injecţie EDC16 Nr. Verificaţi continuitatea şi izolarea următoarelor legături: Calculator de injecţie conector A. Verificaţi alimentările contactorului: +12 V după contact pin 2 sau B3* al conectorului contactorului pedalei de frână +12 V baterie pin 4 sau B1* al conectorului contactorului pedalei de frână (prin UCH) Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. pin E4 Pin 3 sau A3* conector al contactorului pedalei de frână Reparaţi dacă este necesar. 2. Numai alocarea pinilor se schimbă: Primul utilizează pinii A1. 13B-68 Ediţia 2 . B3. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Al doilea utilizează pinii 1. 3 şi 4. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea şi reglarea contactorului pedalei de frână.DEF INSTRUCŢIUNI * ATENŢIE: Două tipuri de contactor sunt utilizate. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Controlaţi starea siguranţei 1H 15A a platinei siguranţe-relee habitaclu.Interpretare defecte 13B DF050 CONTINUARE 2. Înlocuiţi siguranţa dacă este necesar. Program: C1 Nr. Controlaţi conectica contactorului pedalei de frână. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi conformitatea contactorului stop: Pedală de frână eliberată: Pedală de frână apăsată: continuitate între pinii 3 şi 4 sau A3 şi B1* rezistenţă infinită între pinii 1 şi 2 sau A1 şi B3* rezistenţă infinită între pinii 3 şi 4 sau A3 şi B1* continuitate între pinii 1 şi 2 sau A1 şi B3* Înlocuiţi contactorul dacă este necesar. A3 şi B1. negru cu 32 pini.

EDC16_V08_DF051/EDC16_V10_DF051/EDC16_V14_DF051 13B-69 Ediţia 2 . Utilizaţi bornierul Elé. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. şi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator de viteză".DEF: comenzi la volan Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor sau unui test rutier. Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Funcţia reglare/limitare viteză este inhibată.DEF: incoerenţă viteză vehicul 3. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. şi controlaţi dacă valorile cu contactul pus sunt corecte. IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. Controlaţi dacă apăsările pe butoane permit să obţineţi toate schimbările stărilor. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea Prefaţă. consultaţi control conformitate parte "Regulator/limitator de viteză". contactaţi techline. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.DEF: incoerenţă semnal 2. Dacă defectul DF051 este declarat prezent.Interpretare defecte 13B DF051 PREZENT SAU MEMORAT FUNCŢIE REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ 1. Dacă defectul persistă.Injecţie EDC16 Nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B. Utilizaţi bornierul Elé.DEF : 2.DEF : 6. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Reparaţi dacă este necesar.Injecţie EDC16 Nr. Verificaţi continuitatea. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF : 5. Program: C1 Nr.0 : CO : 1. înlocuiţi regulatorul de presiune rampă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Măsuraţi rezistenţa actuatorului debit de carburant între pinii săi 1 şi 2. înlocuiţi actuatorul debit de carburant. CC. Controlaţi conectica regulatorului de presiune rampă.DEF: scurtcircuit la +12 V scurtcircuit la masă circuit deschis anomalie electronică internă presiune măsurată prea slabă presiune măsurată prea ridicată presiune insuficientă presiune < minimă presiune > maximă comandă pompă importantă DF053 PREZENT SAU MEMORAT Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei tentative de pornire a motorului sau a unui test rutier. Dacă rezistenţa nu este de 3 Ω ± 0.DEF : 4. EDC16_V08_DF053/EDC16_V10_DF053/EDC16_V14_DF053 13B-70 Ediţia 2 .Interpretare defecte 13B FUNCŢIE REGLARE PRESIUNE RAMPĂ CC.DEF: 7. maro cu 48 pini. pin M4 Pin 2 al actuatorului debit de carburant Dacă defectul persistă.1 : CC. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – pornirea motor este imposibilă.DEF : 3. – martorul luminos de gravitate 2 este aprins.1 la 20°C.

0 CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. verificaţi prezenţa a +12 V după releu pe pinul 1 al regulatorului de debit de carburant. 13B-71 Ediţia 2 .Interpretare defecte 13B DF053 CONTINUARE 1 CC.Injecţie EDC16 Nr. maro cu 48 pini. înlocuiţi regulatorul de debit de carburant. Program: C1 Nr. pin M4 Pin 2 al regulatorului de debit de carburant Cu contactul pus. Verificaţi continuitatea. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica regulatorului de debit de carburant. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. înlocuiţi regulatorul de debit de carburant. şi izolarea la masă pe următoarea legătură: Calculator de injecţie conector B. Dacă rezistenţa nu este de 3 Ω ± 0. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Măsuraţi rezistenţa regulatorului de debit între pinii săi 1 şi 2. Dacă defectul persistă.1 la 20°C.

Verificaţi continuitatea. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B. Dacă defectul persistă.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ştergeţi un eventual defect al electrovanei de presiune carburant apoi utilizaţi comanda AC624 "Regulator presiune rampă": Osciloscopul trebuie să afişeze un semnal pătrat de amplitudine 12. pin M4 Pin 2 al regulatorului de debit de carburant Cu contactul pus verificaţi prezenţa a +12 V după releu pe pinul 1 al regulatorului de debit de carburant. Program: C1 Nr. legaţi masa osciloscopului pe masa bateriei şi cu vârful de contact pozitiv pe pinul 2 al electrovanei de presiune carburant.Interpretare defecte 13B DF053 CONTINUARE 2 1. înlocuiţi regulatorul de debit de carburant.1 la 20°C.Injecţie EDC16 Nr. q Fie cu ampermetrul: Cu electrovana conectată. *Raport Ciclic de deschidere *Raport Ciclic de deschidere DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.5 V la frecvenţa de 185 Hz (cu un RCD* trecând succesiv de la 25 la 75%). legaţi cordonul de masă al voltmetrului pe pinul 2 al electrovanei de presiune carburant şi cordonul pozitiv pe pinul 1.6 A apoi ~ 2 A q Fie cu voltmetrul: Cu electrovana conectată.45 V pentru un RCD de 75% (zece cicluri) q Fie cu osciloscopul (pe calibrul 5 V/div şi bază de timp 1 ms/div): Cu electrovana conectată. 13B-72 Ediţia 2 . Dacă rezistenţa nu este de 3 Ω ± 0. Ştergeţi un eventual defect al electrovanei de presiune carburant apoi utilizaţi comanda AC624 "Regulator presiune rampă": Voltmetrul trebuie să afişeze două tensiuni succesive ~ = tensiune baterie X RCD* în curs. verificaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului. Măsuraţi rezistenţa regulatorului de debit între pinii săi 1 şi 2. legaţi cleştele ampermetric pe legătura pinului 1 al electrovanei (respectaţi sensul curentului): Ştergeţi un eventual defect al electrovanei de presiune carburant apoi utilizaţi comanda AC624 "Regulator presiune rampă": Ampermetrul trebuie să afişeze zece cicluri de două intensităţi succesive: ~ 0.15 V pentru un RCD de 25% apoi ~ 9. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Adică succesiv: ~ 3. maro cu 48 pini.

înlocuiţi regulatorul de presiune rampă. În cazul unei subpresiuni rampă: Verificaţi funcţionarea senzorului de presiune rampă utilizând comanda AC011 "Regulator de presiune rampă". şi consultaţi controlul conformităţii pentru a controla conformitatea valorilor de funcţionare. racorduri rampă şi injectoare. Program: C1 Nr. mirosuri etc. Verificaţi absenţa bulelor de aer între filtru şi pompa de înaltă presiune. Efectuaţi operaţiile necesare. "Test organe". DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. "Test organe".DEF până la 7. Dacă defectul persistă. Verificaţi amorsarea circuitului de motorină de joasă presiune.) corp pompă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . şi consultaţi controlul conformităţii pentru a controla conformitatea valorilor de funcţionare. locaşuri injectoare etc. supapă de suprapresiune. Verificaţi etanşeitatea circuitului de motorină de joasă presiune şi de înaltă presiune (controale vizuale. Verificaţi funcţionarea injectoarelor: consultaţi 13B. înlocuiţi regulatorul de presiune rampă. 13B-73 Ediţia 2 . conducte.Injecţie EDC16 Nr. Dacă aceste controale nu indică nici o anomalie. Test 1 "Test de funcţionare injectoare".Interpretare defecte 13B DF053 CONTINUARE 3 2. În cazul unei suprapresiuni rampă: Verificaţi funcţionarea injectoarelor: consultaţi 13B. Verificaţi conformitatea montării garniturii pe regulatorul de presiune. Vizualizaţi parametrul PR038 "Presiune rampă".DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Verificaţi starea filtrului (colmatare şi saturaţie cu apă). Verificaţi funcţionarea senzorului de presiune rampă utilizând comanda AC035 "Electrovană de presiune carburant". Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vizualizaţi parametrul PR038 "Presiune rampă". Verificaţi conformitatea branşărilor filtrului de motorină. şi dacă defectul persistă. Test 1 "Test funcţionare injectoare".

Program: C1 Nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. CC. EDC16_V08_DF054/EDC16_V10_DF054/EDC16_V14_DF054 13B-74 Ediţia 2 .4 Ω ± 0. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins.1 CC. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – supraalimentarea nu mai este autorizată. şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B. înlocuiţi electrovana de supraalimentare.DEF 4. gri cu 48 pini.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. – unui test rutier.Interpretare defecte 13B CIRCUIT DE COMANDĂ ELECTROVANĂ SUPRAALIMENTARE DF054 PREZENT SAU MEMORAT CC. Controlaţi conectica electrovanei de supraalimentare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.Injecţie EDC16 Nr. – vehiculului îi lipseşte performanţa. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de supraalimentare între pinii săi 1 şi 2: Dacă rezistenţa identificată nu este de 15. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.0 CO 1. Dacă defectul persistă.DEF 3. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. – unei comenzi actuator AC004 "Electrovană supraalimentare".DEF : : : : : : : : scurtcircuit la +12 V scurtcircuit la masă circuit deschis anomalie electronică internă incoerenţă semnal semnal în afara limitei inferioare semnal în afara limitei superioare nivel ridicat permanent Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri motor. înlocuiţi electrovana de supraalimentare Verificaţi continuitatea. pin G4 Pin 1 electrovană de supraalimentare Reparaţi dacă este necesar. – funcţia EGR este inhibată.DEF 5. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.7 la 20°C.DEF 2. Utilizaţi bornierul Elé.

0 CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. pin G4 Pin 1 electrovană de supraalimentare Calculator de injecţie conector B.Injecţie EDC16 Nr.Interpretare defecte 13B DF054 CONTINUARE 1 CC.4 Ω ± 0.7 la 20°C. 13B-75 Ediţia 2 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. pin D4 Pin 2 electrovană de supraalimentare Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. maro cu 48 pini. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de supraalimentare între pinii săi 1 şi 2: Dacă rezistenţa identificată nu este de 15. şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. înlocuiţi electrovana de supraalimentare. Program: C1 Nr. înlocuiţi electrovana de supraalimentare. Dacă defectul persistă. maro cu 48 pini. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea. Controlaţi conectica electrovanei de supraalimentare. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

75 V (RCD* de 70%). Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Verificaţi continuitatea. Măsuraţi rezistenţa electrovanei de supraalimentare între pinii săi 1 şi 2: Dacă rezistenţa identificată nu este de 15.DEF până la 5. contactaţi techline.Interpretare defecte 13B DF054 CONTINUARE 2 1. – Osciloscopul trebuie să afişeze un semnal pătrat de amplitudine 12.5 V (RCD de 20%) apoi ~ 8. Electrovană de supraalimentare conectată: Fie cu voltmetrul: – Legaţi borna pozitivă a voltmetrului pe pinul 1 al electrovanei şi borna negativă pe pinul 2. şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B.7 la 20°C. înlocuiţi electrovana de supraalimentare. – Dacă măsurarea este conformă. 13B-76 Ediţia 2 . şi borna pozitivă pe pinul 2 al electrovanei. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi electrovana. Reparaţi dacă este necesar.Injecţie EDC16 Nr. – Voltmetrul trebuie să afişeze zece cicluri de două tensiuni succesive: ~ 2. Ştergeţi un eventual defect al electrovanei şi utilizaţi comanda AC004 "Electrovană supraalimentare". şi bază de timp 1 ms/div): Legaţi borna negativă a osciloscopului pe masa bateriei.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. maro cu 48 pini. pin G1 Pin 2 electrovană de supraalimentare Dacă defectul persistă.4 Ω ± 0. – Dacă măsurarea nu indică nici o pilotare sau o tensiune continuă.5 V (~ tensiune baterie) la frecvenţa de 140 Hz (cu un RCD* trecând succesiv de la ~ 20 la ~ 70% ). Controlaţi conectica electrovanei de supraalimentare. Program: C1 Nr. – Ştergeţi un eventual defect al electrovanei şi utilizaţi comanda AC004 "Electrovană supraalimentare". verificaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului. maro cu 48 pini. *Raport Ciclic de deschidere DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. pin G4 Pin 1 electrovană de supraalimentare Calculator de injecţie conector B. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Fie cu osciloscopul (calibru 5 V/div.

Utilizaţi bornierul Elé. – unui test rutier. (Consultaţi interpretarea parametrului PR041 "Presiune supraalimentare"). Controlaţi conformitatea semnalului de presiune de supraalimentare. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Program: C1 Nr. Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar.Injecţie EDC16 Nr. – schimbător de căldură găurit (pentru a controla schimbătorul de căldură: cu vehiculul oprit. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – supraalimentarea nu mai este autorizată.DEF : presiune prea puternică Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri motor. – senzor de presiune debranşat sau montat greşit (prezenţă garnitură). stabilizaţi turaţia între 3500 şi 4000 rot/min şi verificaţi absenţa scurgerii). 1. – funcţia EGR este inhibată. Controlaţi conectica electrovanei de limitare a supraalimentării. Controlaţi etanşeitatea circuitului de aer de înaltă presiune: – conducte dislocate sau găurite. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte 13B DF055 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT REGLARE PRESIUNE DE SUPRAALIMENTARE 1.DEF : presiune prea slabă 2. EDC16_V08_DF055/EDC16_V10_DF055/EDC16_V14_DF055 13B-77 Ediţia 2 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.

13B-78 Ediţia 2 . 2. – puneţi mâna pe electrovană şi astupaţi racordul de ieşire cu degetul mare. – opriţi motorul. (la oprirea motorului. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. rebranşaţi Duritul de intrare şi treceţi la etapa nr.Injecţie EDC16 Nr.Interpretare defecte 13B DF055 CONTINUARE 1 Controlaţi funcţionarea turbocompresorului şi a circuitului său de comandă: – Cu motorul oprit. – dacă nici o vibraţie a electrovanei nu este perceptibilă. – dacă depresiunea nu atinge 800 mbari ± 100: controlaţi circuitul de depresiune după pompa de vid. – Porniţi motorul şi verificaţi ca tija de comandă să acţioneze la limita superioară. – porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti. – porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti. – porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti. tija de comandă trebuie să revină în poziţia repaus). verificaţi ca tija de comandă să fie în poziţia repaus. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 2) Control pilotare electrovană: – debranşaţi Duritul de ieşire al electrovanei. 3) Control de funcţionare electrovană: – legaţi manometrul pe racordul de ieşire al electrovanei. controlaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului (consultaţi DF054 "Circuit de comandă electrovană supraalimentare" 1. – dacă depresiunea nu atinge 800 mbari ± 100. realizaţi următoarele controale: 1) Control depresiune de comandă: – debranşaţi Duritul de intrare al electrovanei şi legaţi-l la un manometru.DEF). Program: C1 Nr. Dacă mişcările tijei de comandă nu sunt conforme. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . înlocuiţi electrovana.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. – dacă. debranşaţi Duriturile de intrare şi de ieşire ale electrovanei. Controlaţi ca electrovana de limitare de supraalimentare să nu fie blocată deschisă: – cu motorul oprit. pe Duritul legat la capsula vacumatică de comandă a turbocompresorului. înlocuiţi turbocompresorul. Reparaţi dacă este necesar. capsula vacumatică ţine depresiunea. – legaţi o pompă de vid la racordul de intrare şi aplicaţi o depresiune. Supraalimentare). În caz de gripare a tijei de comandă. Controlaţi conectica electrovanei limitare de supraalimentare. 13B-79 Ediţia 2 . Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. – aplicaţi o depresiune de 800 mbari ± 100. Controlaţi conformitatea semnalului de presiune de supraalimentare (consultaţi interpretarea parametrului PR041 "Presiune supraalimentare").Injecţie EDC16 Nr. verificaţi ca tija de comandă a turbocompresorului să fie în poziţie de repaus. 12B. Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. controlaţi deplasarea şi reglarea tijei de comandă a turbocompresorului (consultaţi MR 364. Program: C1 Nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi ca tija de comandă a turbocompresorului să nu fie gripată: – cu motorul oprit.Interpretare defecte 13B DF055 CONTINUARE 2 2. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF004 "Circuit senzor presiune de supraalimentare" dacă este prezent sau memorat. – dacă depresiunea nu este menţinută: înlocuiţi electrovana.

Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. maro cu 48 pini pin G1 Pin 5 senzor debit de aer Calculator de injecţie conector B.Interpretare defecte 13B CIRCUIT SENZOR DEBIT DE AER DF056 PREZENT SAU MEMORAT CC.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. EDC16_V08_DF056/EDC16_V10_DF056/EDC16_V14_DF056 13B-80 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr.DEF 3. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica senzorului debit de aer. Program: C1 Nr.0 1.DEF : : : : : : scurtcircuit la +12 V circuit deschis sau scurtcircuit la masă compensare la prag minim compensare la prag maxim parametru la limită maximă parametru la limită minimă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. CC. maro cu 48 pini pin E2 Pin 2 senzor debit de aer Calculator de injecţie conector B. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.1 CO.DEF 4. maro cu 48 pini pin B4 Pin 3 senzor debit de aer Masă motor Pin 6 senzor debit de aer Dacă defectul persistă. maro cu 48 pini pin G2 Pin 1 senzor debit de aer Calculator de injecţie conector B. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF 2. înlocuiţi senzorul debit de aer. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.

Asiguraţi-vă de o alimentare + 5 V pe pinul 3 al senzorului debit de aer.Interpretare defecte 13B DF056 CONTINUARE 1 CO. Program: C1 Nr. Verificaţi izolarea şi continuitatea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. înlocuiţi senzorul debit de aer. Reparaţi dacă este necesar.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. maro cu 48 pini pin G1 Pin 5 senzor debit de aer Verificaţi prezenţa a +12 V "după releu" pe pinul 4 al conectorului senzorului debit de aer.Injecţie EDC16 Nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă defectul persistă şi rămâne prezent. maro cu 48 pini pin B4 Pin 3 senzor debit de aer Calculator de injecţie conector B. Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Controlaţi conectica senzorului debit de aer. maro cu 48 pini pin E2 Pin 2 senzor debit de aer Calculator de injecţie conector B. 13B-81 Ediţia 2 .

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. – controlaţi ca voletul înăbuşitor să fie deschis (comandă volet rezemat pe corpul cutiei difuzor) – debitmetru conectat. înlocuiţi senzorul debit de aer. – absenţa corpurilor străine pe grila debitmetrului de aer (control numai vizual). Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi continuitatea. schimbător de căldură etc. Controlaţi totalitatea circuitului de admisie aer: – Absenţa obturării intrării cutiei filtrului de aer şi absenţa colmatării filtrului său. prezenţă şi strângere coliere de fixare. înlocuiţi senzorul debit de aer. q Verificaţi ca vana EGR să nu fie blocată deschisă: – demontaţi vana EGR: Verificaţi ca vana să fie în stare corespunzătoare: Dacă aceste controale indică o blocare sau o gripare iremediabilă. înlocuiţi vana EGR. 1.Injecţie EDC16 Nr.6 V ± 0. vehicul cu contactul pus şi motor oprit: – controlaţi tensiunea între pinii 2 şi 5 ai debitmetrului: Dacă valoarea nu este de 0.Interpretare defecte 13B DF056 CONTINUARE 2 Nimic de semnalat.DEF până la 4. montare senzor de presiune de supraalimentare. Reparaţi dacă este necesar. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B.1. Controlaţi conectica senzorului debit de aer. înlocuiţi senzorul debit de aer. şi dacă defectul persistă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. maro cu 48 pini pin E2 Pin 2 senzor debit de aer Verificaţi prezenţa a +12 V "după releu" pe pinul 4 al conectorului senzorului debit de aer. În caz contrar. 13B-82 Ediţia 2 . – conformitatea branşării circuitului de reciclare a vaporilor de ulei. – etanşeitate şi absenţă obturare a circuitului de aer joasă şi înaltă presiune: Conducte. Program: C1 Nr. maro cu 48 pini pin B4 Pin 3 senzor debit de aer Calculator de injecţie conector B. Dacă nici o anomalie nu este constatată.DEF INSTRUCŢIUNI Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma întreruperii contactului şi unei temporizări de 15 s. maro cu 48 pini pin G1 Pin 5 senzor debit de aer Masă Pin 6 senzor debit de aer Calculator de injecţie conector B.

EDC16_V08_DF057/EDC16_V10_DF057/EDC16_V14_DF057 13B-83 Ediţia 2 . Dacă toate aceste controale nu indică nici o anomalie: – Înlocuiţi sonda de detectare apă consultaţi MR 364. alimentare cu carburant). gri cu 32 pini. final diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr. treceţi la etapa B. – Ştergeţi defectul. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare defecte 13B DF057 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DETECTOR APĂ ÎN MOTORINĂ INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor sau unui test rutier. 13A. alimentare cu carburant). – Dacă defectul reapare. final diagnosticare. pantă) pot provoca o aprindere accidentală a martorului luminos defect de injecţie. – Efectuaţi un test rutier (viteză > 20 km/h şi turaţie > 1200 rot/min) cu durata mai mare de 30 s. 13A. – Dacă defectul nu reapare. A) Verificaţi ca sonda de detectare a apei în motorină să fie corect conectată. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. B) Dacă sonda este corect conectată: – Purjaţi cutia filtrului de motorină (consultaţi MR 364. Dacă defectul nu reapare. pentru a confirma reparaţia. Notă: Atunci când nivelul apei din cutia filtrului de carburant este inferior faţă de electrozii sondei. anumite condiţii de rulare (viraj. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – În caz contrar. – Efectuaţi un test rutier (viteză > 20 km/h şi turaţie > 1200 rot/min) cu durata mai mare de 30 s. Program: C1 Nr. – Ştergeţi defectul. ştergeţi defectul. pin A2 Pin 3 al sondei de detectare apă Controlaţi alimentarea sondei de detectare apă: +12 V după releu pin 1 sondă de detectare apă masă pin 2 sondă de detectare apă Efectuaţi reparaţiile necesare. – Efectuaţi un test rutier (viteză > 20 km/h şi turaţie > 1200 rot/min) cu durata mai mare de 30 s. C) Dacă defectul reapare: – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii între: Calculator de injecţie conector C.

Dacă defectul nu reapare. – întrerupeţi contactul. funcţionarea motorului este interzisă şi martorul luminos gravitate 2 este aprins.Interpretare defecte 13B INFORMAŢIE ŞOC DETECTAT DF069 PREZENT Condiţii de aplicare a diagnosticării: Nu aplicaţi interpretarea decât dacă defectul este prezent. şi aşteptaţi 40 s. Dacă vehiculul nu a fost accidentat. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . EDC16_V08_DF069P/EDC16_V10_DF069P/EDC16_V14_DF069P 13B-84 Ediţia 2 . – puneţi contactul. Particularităţi: Acest defect apare atunci când calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de şoc frontal furnizată de calculatorul "Airbag" prin reţeaua multiplex. Utilizaţi bornierul Elé. şi dacă vehiculul nu porneşte. final diagnosticare. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. INSTRUCŢIUNI Dacă vehiculul a fost accidentat: Efectuaţi toate reparaţiile necesare. – aşteptaţi clipirea martorului luminos antidemaraj. Program: C1 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. efectuaţi o diagnosticare a calculatorului "AIRBAG".Injecţie EDC16 Nr. – ştergeţi defectul. De îndată ce calculatorul de injecţie primeşte această informaţie. efectuaţi o diagnosticare a calculatorului "AIRBAG". 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Dacă defectul reapare.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea "Prefaţă". Dacă aceste controale sunt conforme: Controlaţi conectica contactorului pedalei de ambreiaj. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector A. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. negru cu 32 pini. Numai alocarea pinilor se schimbă: – primul utilizează pinii A1 şi B3. Dacă defectul persistă. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. – al doilea pinii 1 şi 2. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – vizualizaţi starea ET233 "Pedală de ambreiaj": – pedală de ambreiaj ambreiată starea ET233 trebuie să fie "ELIBERATĂ" – pedală de ambreiaj debreiată starea ET233 trebuie să fie "APĂSATĂ". Verificaţi continuitatea.Injecţie EDC16 Nr.DEF : absenţă semnal 2. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. înlocuiţi contactorul de ambreiaj.Interpretare defecte 13B DF070 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT CONTACTOR AMBREIAJ 1.DEF : incoerenţă semnal Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei apăsări pe pedala de ambreiaj sau unui test rutier. Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr. IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. Dacă aceste controale nu sunt conforme. Verificaţi conformitatea şi reglarea contactorului de ambreiaj (amplasament. *ATENŢIE Două tipuri de contactor sunt utilizate. pin C4 Pin 2 sau A1* Contactor pedală de ambreiaj Masă Pin 1 sau B3* contactor pedală de ambreiaj Reparaţi dacă este necesar. EDC16_V08_DF070/EDC16_V10_DF070/EDC16_V14_DF070 13B-85 Ediţia 2 . contactaţi techline. branşare). Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor.

1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Controlaţi conectica calculatorului ABS. Dacă defectul persistă. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.Interpretare defecte 13B DF091 PREZENT SAU MEMORAT INFORMAŢIE VITEZĂ VEHICUL 1.Injecţie EDC16 Nr. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Efectuaţi o diagnosticare a reţelei multiplex. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. EDC16_V08_DF091/EDC16_V10_DF091/EDC16_V14_DF091 13B-86 Ediţia 2 . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF : 4.DEF : 3. Consultaţi notele diagnosticare asociate vehiculului pentru a trata eventualele defecte. Program: C1 Nr.DEF : incoerenţă semnal semnal în afara limitei superioare configuraţie absentă sau eronată defect legătură CAN Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în timpul unui test rutier.DEF : 2. şi a ABS-ului. Reparaţi dacă este necesar. contactaţi techline. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

maro cu 48 pini pin A1 Pin 1 Senzor arbore cu came Contact pus. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. 1. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . (cutie deteriorată.. EDC16_V08_DF097/EDC16_V10_DF097/EDC16_V14_DF097 13B-87 Ediţia 2 . Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr. reîncepeţi măsurarea pe conector cu senzorul arbore cu came deconectat. verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarea legătură: Senzor arbore cu came. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. Dacă defectul persistă.Interpretare defecte 13B DF097 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR ARBORE CU CAME 1.DEF : incoerenţă semnal INSTRUCŢIUNI Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei porniri motor sau unui test rutier. Verificaţi în egală măsură starea sa generală. Verificaţi poziţionarea corespunzătoare şi fixarea senzorului arbori cu came. Efectuaţi reparaţiile necesare. pin 3 + DC după releu – Dacă tensiunea identificată este corectă cu senzorul debranşat.DEF : absenţă semnal 2. încălzire. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. măsuraţi rezistenţa senzorului arbore cu came între pinii 2 şi 3. Controlaţi conectica senzorului arbore cu came.08 V. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.DEF INSTRUCŢIUNI Prioritate în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF046 "Tensiune baterie" dacă este prezent sau memorat. – Dacă tensiunea este în afara toleranţei. Verificaţi continuitatea.. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de 10250 ± 500 Ω la 20°C. O cădere a turaţiei motor urmată de un comportament nominal al vehiculului este posibilă. – Dacă tensiunea este în continuare în afara toleranţei cu senzorul debranşat. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. maro cu 48 pini pin D1 Pin 2 Senzor arbore cu came Calculator de injecţie conector B.). senzor arbore cu came conectat: Utilizaţi un voltmetru pentru a măsura tensiunea între pinii 1 şi 3 ai senzorului arbore cu came: Tensiunea identificată trebuie să fie egală cu tensiunea bateriei ± 0. contactaţi techline.DEF 2.

INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – utilizaţi bornierul Elé.Interpretare defecte 13B DF098 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ CARBURANT CC. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. ° – valoarea de siguranţă este de 40°C. pin F1 Pin 2 senzor temperatură carburant Dacă defectul persistă.Injecţie EDC16 Nr. maro cu 48 pini pin H2 Pin 1 senzor temperatură carburant Verificaţi de asemenea izolarea legăturii de mai sus în raport cu următoarea legătură: Calculator de injecţie conector C. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. Controlaţi conectica senzorului de temperatură carburant.1 : scurtcircuit la +12 V Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei încercări de pornire a motorului. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC16_V08_DF098/EDC16_V10_DF098/EDC16_V14_DF098 13B-88 Ediţia 2 .0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. înlocuiţi senzorul de temperatură carburant. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. CC. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. gri cu 32 pini.0 : scurtcircuit la masă CO. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură carburant între pinii 1 şi 2. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi senzorul de temperatură carburant dacă rezistenţa sa nu este de ° 3820 Ω ± 282 Ω la 20°C ° 2050 Ω ± 100 Ω la 25°C ° 810 Ω ± 47 Ω la 50°C Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B.

Reparaţi dacă este necesar. maro cu 48 pini pin H2 Pin 1 senzor temperatură carburant Dacă defectul persistă. absenţa rezistenţei parazite şi izolarea următoarei legături: Calculator de injecţie conector B.Injecţie EDC16 Nr.Interpretare defecte 13B DF098 CONTINUARE CO. Controlaţi conectica senzorului de temperatură carburant. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Înlocuiţi senzorul de temperatură carburant dacă rezistenţa sa nu este de: ° 3820 Ω ± 282 Ω la 20°C ° 2050 Ω ± 100 Ω la 25°C ° 810 Ω ± 47 Ω la 50°C Verificaţi continuitatea.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Program: C1 Nr. Măsuraţi rezistenţa senzorului de temperatură carburant între pinii 1 şi 2. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. înlocuiţi senzorul de temperatură carburant. 13B-89 Ediţia 2 .

strângere coliere. Pentru a efectua această programare. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a reiniţializa valorile de funcţionare a vanei şi lansaţi o procedură de programare a compensărilor EGR (consultaţi capitol "Înlocuire organe"). – unui test rutier.3 la 20°C. Reparaţi dacă este necesar. Dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului.G. maro cu 48 pini pin D2 Pin 5 electrovană EGR Verificaţi absenţa scurgerii pe circuitul EGR: conductă găurită sau deteriorată.R". Măsuraţi rezistenţa motorului vanei EGR între pinii săi 1 şi 5. Utilizaţi bornierul Elé. – întrerupeţi contactul vehiculului. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. – debranşaţi conectorul vanei EGR.Injecţie EDC16 Nr. înlocuiţi vana de recirculare a gazelor de eşapament. – demontaţi vana EGR. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – funcţia EGR este inhibată.G. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector B. Controlaţi conectica vanei EGR. conector B. consultaţi capitolul "Înlocuire organe".R" şi "ultima compensare vană E. ° Dacă rezistenţa identificată nu este de 2. EDC16_V08_DF114/EDC16_V10_DF114/EDC16_V14_DF114 13B-90 Ediţia 2 .DEF : debit vană EGR excesiv Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri motor.96 Ω ± 0.R o procedură de programare este necesară. maro cu 48 pini pin C2 Pin 1 electrovană EGR Calculator de injecţie. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Important: În caz de înlocuire a vanei E. Dacă vana este blocată sau gripată în mod iremediabil. înlocuiţi vana EGR. Verificaţi continuitatea. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie.G. Trebuie să reiniţializaţi parametrii "prima compensare vană E. Control de funcţionare a vanei EGR: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului Clip. Controlaţi dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului.Interpretare defecte 13B DF114 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT ELECTROVANĂ EGR 1.

Pentru a efectua această programare.R o procedură de programare este necesară. Control de funcţionare a vanei EGR: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului Clip. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie. maro cu 48 pini pin D2 Pin 5 conector vană EGR Verificaţi absenţa scurgerii pe circuitul EGR: conductă găurită sau deteriorată. Verificaţi continuitatea. – fum posibil la ieşire eşapament. Program: C1 Nr. Utilizaţi bornierul Elé. – unui test rutier. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. maro cu 48 pini pin C2 Pin 1 conector vană EGR Calculator de injecţie. IMPORTANT: În caz de înlocuire a vanei E. conector B. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. înlocuiţi vana EGR. Controlaţi dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului.DEF : debit vană EGR excesiv Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri motor. Trebuie să reiniţializaţi parametrii "prima compensare vană E. – întrerupeţi contactul vehiculului. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ° Dacă rezistenţa identificată nu este de 2. conector B. – debranşaţi conectorul vanei EGR. Dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica vanei EGR. EDC16_V08_DF118/EDC16_V10_DF118/EDC16_V14_DF118 13B-91 Ediţia 2 . Măsuraţi rezistenţa motorului vanei EGR între pinii săi 1 şi 5.DEF : debit vană EGR insuficient 2.Interpretare defecte 13B DF118 PREZENT SAU MEMORAT ASERVIRE ELECTROVANĂ EGR 1. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – funcţia EGR este inhibată. înlocuiţi vana EGR.Injecţie EDC16 Nr.G. – demontaţi vana EGR.3 la 20°C. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă vana este blocată sau gripată în mod iremediabil. consultaţi capitolul "Înlocuire organe". strângere coliere.R".R" şi "ultima compensare vană E.G. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a reiniţializa valorile de funcţionare a vanei şi lansaţi o procedură de programare a compensărilor EGR (consultaţi capitol "Înlocuire organe").96 Ω ± 0.G.

CC.DEF : : : : circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la +12 V incoerenţă semnal INSTRUCŢIUNI Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei încercări de pornire motor sau cu motorul pornit. EDC16_V08_DF176/EDC16_V10_DF176/EDC16_V14_DF176 13B-92 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr.1 1. Program: C1 Nr. Controlaţi starea conecticilor şi funcţionarea corespunzătoare a releului R09. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului. – unei pilotări a comenzii AC038 "Releu GMV viteză mică". Controlaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Suport releu de alimentare a calculatorului de injecţie R8 pin 13 Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Înlocuiţi-l dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF176 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT GMV VITEZĂ MICĂ CO CC. CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.0 CC. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Controlaţi alimentarea +12 V după releu pe suportul releului R09 pin 10. Suport releu grup motoventilator viteză mică R09 pin 10 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C gri pin B1 Suport releu R09 pin 11 Reparaţi dacă este necesar.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între următoarele legături: Calculator de injecţie conector C gri pin B1 Suport releu de alimentare a calculatorului de injecţie R8 pin 13 Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr.Interpretare defecte 13B DF176 CONTINUARE CC. Controlaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C gri pin B1 Suport releu R09 pin 11 Reparaţi dacă este necesar. – conectorului G gri al calculatorului de injecţie. 13B-93 Ediţia 2 . Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 1.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Controlaţi starea conecticilor: – conectorului releului grup motoventilator viteză mică. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Suport releu R09 pin 11 Suport releu grup motoventilator viteză mică R09 pin 10 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.

Înlocuiţi-o dacă este necesar.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. CC. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea conecticilor şi funcţionarea corespunzătoare a releului R10. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului.1 1.Interpretare defecte 13B DF177 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT GMV VITEZĂ MARE CO CC.Injecţie EDC16 Nr. CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Controlaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Suport releu de alimentare a calculatorului de injecţie R8 pin 13 Reparaţi dacă este necesar Suport releu grup motoventilator viteză mică R10 pin 6 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. EDC16_V08_DF177/EDC16_V10_DF177/EDC16_V14_DF177 13B-94 Ediţia 2 . – unei pilotări a comenzii AC039 "Releu GMV viteză mare". Program: C1 Nr.DEF : : : : circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la +12 V incoerenţă semnal INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei încercări de pornire motor sau cu motorul pornit.0 CC. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între următoarea legătură: Calculator de injecţie conector C gri pin F2 Suport releu R10 pin 7 Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi alimentarea +12 V după releu pe suportul releului grup motoventilator R10 pin 6.

1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.Injecţie EDC16 Nr. Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF177 CONTINUARE CC.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea conecticilor: – conectorului releului R10 grup motoventilator. – conectorului G gri al calculatorului de injecţie. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între următoarele legături: Calculator de injecţie conector C gri pin F2 Suport releu de alimentare a calculatorului de injecţie R8 pin 13 Reparaţi dacă este necesar Suport releu R10 pin 7 Suport releu grup motoventilator viteză mică R10 pin 6 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. 13B-95 Ediţia 2 . 1. Program: C1 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C gri pin B1 Suport releu R10 pin 7 Reparaţi dacă este necesar.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector B pin A1 pin 1 al senzorului arbore cu came. calculator motor. calculator motor. conector B pin D1 pin 2 al senzorului arbore cu came. conector B pin B1 pin 1 al senzorului turaţie motor. EDC16_V08_DF195M/EDC16_V10_DF195M/EDC16_V14_DF195M 13B-96 Ediţia 2 . Program: C1 Nr. Întrerupeţi contactul.DEF : incoerenţă semnal Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei tentative de pornire.8 mm. Reparaţi dacă este necesar. ştergeţi defectul din memoria calculatorului. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este memorat. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarea legătură: Senzor arbore cu came. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de 250 ± 50 Ω la 20°C. Măsuraţi rezistenţa senzorului arbore cu came între pinii 2 şi 3. 1590 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. – Dacă tensiunea este în afara toleranţei. Verificaţi ca întrefierul "senzor turaţie motor . conector B pin C1 pin 2 al senzorului turaţie motor.Interpretare defecte 13B COERENŢĂ SENZOR ARBORE CU CAME/ TURAŢIE MOTOR DF195 MEMORAT 1.08 V. reîncepeţi măsurarea pe conector cu senzorul arbore cu came deconectat.5 până la 1. senzor arbore cu came conectat: Utilizaţi un voltmetru pentru a măsura tensiunea între pinii 1 şi 3 ai senzorului arbore cu came: Tensiunea identificată trebuie să fie egală cu tensiunea bateriei ± 0. porniţi motorul şi controlaţi dacă defectul nu reapare. pin 3 + DC după releu – Dacă tensiunea identificată este corectă cu senzorul debranşat. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: calculator de injecţie. Controlaţi conectica senzorului de turaţie motor şi a senzorului arbore cu came. Măsuraţi rezistenţa senzorului de turaţie motor între pinii 1 şi 2. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.volant motor" să fie corect: 0. – Dacă tensiunea este în continuare în afara toleranţei cu senzorul debranşat.Injecţie EDC16 Nr. calculator de injecţie. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Reparaţi dacă este necesar. ° Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa sa nu este de 10250 ± 500 Ω la 20°C Verificaţi ca senzorul turaţie motor să fie bine fixat şi ca ţinta volant motor să nu fie deteriorată. Utilizaţi bornierul Elé. Contact pus.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . EDC16_V08_DF209/EDC16_V10_DF209/EDC16_V14_DF209 13B-97 Ediţia 2 . Utilizaţi bornierul Elé.Interpretare defecte 13B DF209 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR POZIŢIE EGR CO.0 : circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC.1 : scurtcircuit la +12 V Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: – unei porniri motor.Injecţie EDC16 Nr. – funcţia diagnosticare a compensării EGR este dezactivată şi martorul luminos OBD se va aprinde după trei cicluri de conducere consecutive (pornire + 5 s + întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 S. – unui test rutier. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: C1 Nr.). 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. INSTRUCŢIUNI IMPORTANT Acest defect poate să apară ca urmare a unei agresiuni cablaj. Acest control va permite să verificaţi starea şi conformitatea fasciculului de cabluri motor. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – prezenţă fum la eşapament. Urmaţi procedura descrisă în "Control cablaj" din partea Prefaţă. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.

Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie. Dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.G.G.Injecţie EDC16 Nr. Important: În caz de înlocuire a vanei E. – întrerupeţi contactul vehiculului. gri cu 32 pini pin C2 Pin 4 vană EGR Reparaţi dacă este necesar. 13B-98 Ediţia 2 . înlocuiţi vana EGR.G. Control de funcţionare a vanei EGR: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului Clip. utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a reiniţializa valorile de funcţionare a vanei şi lansaţi o procedură de programare a compensărilor EGR (consultaţi capitol "Înlocuire organe"). Controlaţi conectica vanei EGR. – demontaţi vana EGR. Dacă vana este blocată sau gripată în mod iremediabil. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. maro cu 48 pini pin F4 Pin 2 vană EGR Calculator de injecţie conector C. Trebuie să reiniţializaţi parametrii "prima compensare vană E. conector B.R" şi "ultima compensare vană E.R o procedură de programare este necesară. Pentru a efectua această programare.Interpretare defecte 13B DF209 CONTINUARE 1 CO. conector B. Controlaţi dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi capitolul "Înlocuire organe". DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. maro cu 48 pini pin J2 Pin 6 vană EGR Calculator de injecţie. – debranşaţi conectorul vanei EGR.R". Reparaţi dacă este necesar.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .R". gri cu 32 pini pin C2 Pin 4 vană EGR Reparaţi dacă este necesar. maro cu 48 pini pin J2 Pin 6 vană EGR Calculator de injecţie conector C. conector B.G. înlocuiţi vana EGR. Pentru a efectua această programare.R" şi "ultima compensare vană E. Trebuie să reiniţializaţi parametrii "prima compensare vană E. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. consultaţi capitolul "Înlocuire organe". Control de funcţionare a vanei EGR: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului Clip. Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Controlaţi conectica vanei EGR. Dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului.Injecţie EDC16 Nr. – demontaţi vana EGR. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – întrerupeţi contactul vehiculului. utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a reiniţializa valorile de funcţionare a vanei şi lansaţi o procedură de programare a compensărilor EGR (consultaţi capitol "Înlocuire organe").G. 13B-99 Ediţia 2 .G. Controlaţi dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului.Interpretare defecte 13B DF209 CONTINUARE 2 CC. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie. Important: În caz de înlocuire a vanei E. Dacă vana este blocată sau gripată în mod iremediabil. Program: C1 Nr.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. – debranşaţi conectorul vanei EGR.R o procedură de programare este necesară.

Program: C1 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. – martorul luminos gravitate 2 este aprins. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa este în afara toleranţei. este necesar să utilizaţi RZ014 "Indici de adaptare pentru defect volet de admisie aer". Utilizaţi bornierul Elé.Injecţie EDC16 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.DEF 2.1 CC INSTRUCŢIUNI Acest defect apare în urma unui ciclu complet de conducere (pornire + 5 s + întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF 3. Apoi întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s. Măsuraţi rezistenţa electrovanei volet de admisie între pinii săi 1 şi 2: ° Rezistenţa trebuie să fie cuprinsă între 43 şi 49 Ω la 25°C. EDC16_V08_DF226/EDC16_V10_DF226/EDC16_V14_DF226 13B-100 Ediţia 2 .Interpretare defecte 13B CIRCUIT VOLET DE ADMISIE DF226 PREZENT SAU MEMORAT CC.DEF : : : : : : : scurtcircuit la +12 V scurtcircuit la masă circuit deschis scurtcircuit anomalie electrică internă pană electrică neidentificată valoare în afara limitelor Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei porniri motor – unui test rutier – unei comenzi actuator AC012 "Volet de admisie aer" INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – vehiculul porneşte dificil sau nu porneşte sau oprire motor zgomotoasă. Controlaţi conectica electrovanei volet de admisie. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.) ATENŢIE: După orice intervenţie asupra voletului de admisie.0 CO CC 1. CC. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.1 CC.

13B-101 Ediţia 2 . maro cu 48 pini pin B2 Pin 4 al voletului de admisie aer Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF226 CONTINUARE 1 Verificaţi continuitatea. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. ATENŢIE: După orice intervenţie asupra voletului de admisie. CC. Dacă defectul persistă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.0 INSTRUCŢIUNI Acest defect apare în urma unui + DC sau cu motorul pornit cu oprire a motorului. este necesar să utilizaţi RZ014 "Indici de adaptare pentru defect volet de admisie aer". înlocuiţi electrovana volet de admisie aer.Injecţie EDC16 Nr. Verificaţi continuitatea. maro cu 48 pini pin J4 Pin 3 electrovană de admisie aer Calculator de injecţie conector B. înlocuiţi electrovana de admisie aer. Controlaţi conectica electrovanei volet de admisie aer. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa este în afara toleranţei. Reparaţi dacă este necesar. şi izolarea în raport cu masa a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B. Dacă defectul persistă. maro cu 48 pini pin B2 Pin 4 al voletului de admisie aer Verificaţi prezenţa a +12 V după releu pe pinul 2 al conectorului gâtului de admisie aer. şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Masă baterie Pin 1 al voletului de admisie aer Calculator de injecţie conector B. Măsuraţi rezistenţa electrovanei volet înăbuşitor între pinii săi 1 şi 2: ° Rezistenţa trebuie să fie cuprinsă între 43 şi 49 Ω la 25°C. Apoi întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s. maro cu 48 pini pin J4 Pin 3 al voletului de admisie aer Calculator de injecţie conector B. Program: C1 Nr. Reparaţi dacă este necesar.

Măsuraţi rezistenţa electrovanei volet de admisie aer între pinii săi 1 şi 2: ° Rezistenţa trebuie să fie cuprinsă între 43 şi 49 Ω la 25°C. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar. 13B-102 Ediţia 2 . Dacă defectul persistă. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. maro cu 48 pini pin B2 Pin 4 al voletului de admisie aer Reparaţi dacă este necesar. absenţa rezistenţei parazite şi izolarea următoarei legături: Masă baterie Pin1 al voletului de admisie aer Verificaţi prezenţa a +12 V după releu pe pinul 2 al conectorului gâtului de admisie aer. este necesar să utilizaţi RZ014 "Indici de adaptare pentru defect volet de admisie aer". Controlaţi conectica electrovanei volet de admisie aer.Injecţie EDC16 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. înlocuiţi electrovana de admisie aer. Calculator de injecţie conector B. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi continuitatea.Interpretare defecte 13B DF226 CONTINUARE 2 CO INSTRUCŢIUNI Aceste defecte apar în urma unui ciclu complet de conducere (pornire + 5 s + întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40). Apoi întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s. ATENŢIE: După orice intervenţie asupra voletului de admisie. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa este în afara toleranţei. Program: C1 Nr. maro cu 48 pini pin J4 Pin 3 al voletului de admisie aer Calculator de injecţie conector B.

Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa este în afara toleranţei. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.DEF 2. Apoi întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s. contactaţi techline. 13B-103 Ediţia 2 . verificaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului. Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr.DEF 3.75 V (RCD de 70%). Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. absenţa rezistenţei parazite şi izolarea următoarei legături: Masă baterie Pin 1 electrovană volet de admisie aer Reparaţi dacă este necesar. Electrovană volet înăbuşitor conectată: – legaţi borna negativă a voltmetrului pe pinul 1 al electrovanei. Măsuraţi rezistenţa electrovanei volet de admisie aer între pinii săi 1 şi 2: ° Rezistenţa trebuie să fie cuprinsă între 43 şi 49 Ω la 25°C.5 V (RCD de 20%) apoi ~ 8. Controlaţi conectica electrovanei volet de admisie aer. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.Interpretare defecte 13B DF226 CONTINUARE 3 1. – legaţi borna pozitivă a voltmetrului pe pinul 2 al electrovanei. Dacă voltmetrul nu indică pilotare în timpul comenzii (zece cicluri de 1 secundă). Dacă defectul persistă.DEF INSTRUCŢIUNI ATENŢIE: După orice intervenţie asupra voletului de admisie. este necesar să utilizaţi RZ014 "Indici de adaptare pentru defect volet de admisie aer". – utilizaţi comanda AC012 "Volet de admisie aer": – Voltmetrul trebuie să afişeze zece cicluri de două tensiuni succesive: ~ 2.

Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu +12 V a următoarei legături: Conector cu 2 pini al voletului de turbulenţe pin 1 Conector B maro pin M1 al calculatorului de injecţie Reparaţi dacă este necesar. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului. CC. CC. Controlaţi starea conectorului voletului de turbulenţe.Interpretare defecte 13B DF227 PREZENT SAU MEMORAT VOLET DE TURBULENŢE CC.0 : scurtcircuit la masă CC. şi reparaţi dacă este necesar. Controlaţi starea conectorului voletului de turbulenţe. IMPORTANT Voletul de turbulenţe este prezent dar niciodată pilotat. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. şi reparaţi dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Verificaţi continuitatea şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Conector cu 2 pini al voletului de turbulenţe pin 2 + DC după releu Reparaţi dacă este necesar. Nu înlocuiţi niciodată voletul de turbulenţe. EDC16_V08_DF227/EDC16_V10_DF227/EDC16_V14_DF227 13B-104 Ediţia 2 . Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .1 : scurtcircuit la +12 V Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor.Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Înlocuiţi dacă este defect. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B pin M3 Suport releu R5 pin 35 Reparaţi dacă este necesar. EDC16_V08_DF238/EDC16_V10_DF238/EDC16_V14_DF238 13B-105 Ediţia 2 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Înlocuiţi dacă este defect.DEF CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. consultaţi interpretarea defectului DF015 "Circuit de comandă releu principal". Verificaţi prezenţa a +12 V DC pe suportul releului R5 pin 37. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Suport releu R5 pin 37 Suport releu R8 pin 13 Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF238 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT RELEU TERMOPLONJOANE NR. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului. 3". Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R5. 1.1 1. Controlaţi starea conectorilor releului termoplonjon nr. Program: C1 Nr. 3 CO CC. Verificaţi continuitatea.0 CC.Injecţie EDC16 Nr. 3 (R5) şi a calculatorului de injecţie.DEF : : : : circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la +12 V incoerenţă semnal Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor sau în urma unei comenzi actuator AC031 "Releu termoplonjon nr. În caz de absenţă a +12 V. Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R5. Reparaţi dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. CC.

Program: C1 Nr. 13B-106 Ediţia 2 . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Înlocuiţi dacă este defect.Interpretare defecte 13B DF238 CONTINUARE CC. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B maro pin M3 Suport releu R5 pin 35 Reparaţi dacă este necesar.Injecţie EDC16 Nr. Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R5.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF239/EDC16_V10_DF239/EDC16_V14_DF239 13B-107 Ediţia 2 .Interpretare defecte 13B DF239 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT RELEU TERMOPLONJOANE NR. Program: C1 Nr. Înlocuiţi dacă este defect. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C maro pin A1 Suport releu R11 pin 3 Reparaţi dacă este necesar. 1. 2". consultaţi interpretarea defectului DF125 "Circuit de comandă releu principal". 2 CO CC. Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Suport releu R11 pin 2 Suport releu R8 (releu de alimentare a calculatorului de injecţie) pin 13 Reparaţi dacă este necesar.Injecţie EDC16 Nr. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale.DEF CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R1. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului. Reparaţi dacă este necesar.1 1. În caz de absenţă a +12 V. Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R11. CC.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.0 CC. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Verificaţi prezenţa a +12 V DC pe suportul releului R11 pin 63. 2 (R11) şi a calculatorului de injecţie. Controlaţi starea conectorilor releului termoplonjon nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF : : : : circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la +12 V incoerenţă semnal Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor sau în urma unei comenzi actuator AC064 "Releu termoplonjon nr.

Program: C1 Nr. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Înlocuiţi dacă este defect. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C gri pin A1 Suport releu R11 pin 3 Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF239 CONTINUARE CC.Injecţie EDC16 Nr. Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R11. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. 13B-108 Ediţia 2 .1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R1.DEF CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.DEF : : : : circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la +12 V incoerenţă semnal Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri motor sau în urma unei comenzi actuator AC063 "Releu termoplonjon nr. EDC16_V08_DF240/EDC16_V10_DF240/EDC16_V14_DF240 13B-109 Ediţia 2 . Înlocuiţi dacă este necesar. Controlaţi starea conectorilor releului termoplonjon nr.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 1. Înlocuiţi dacă este defect.Interpretare defecte 13B DF240 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT RELEU TERMOPLONJOANE NR. Verificaţi prezenţa a +12 V DC pe suportul releului R1 pin 63. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. CC. Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Suport releu R1 pin 63 Suport releu R8 (releu de alimentare a calculatorului de injecţie) pin 13 Reparaţi dacă este necesar. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. consultaţi interpretarea defectului DF015 "Circuit de comandă releu principal".Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului.1 1. 1 CO CC. În caz de absenţă a +12 V. Reparaţi dacă este necesar. 1 (R1) şi a calculatorului de injecţie. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R1. 1".0 CC. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B maro pin K4 Suport releu R1 pin 65 Reparaţi dacă este necesar.

Controlaţi starea şi funcţionarea corespunzătoare a releului R1.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Înlocuiţi dacă este defect. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi defectele eventuale. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B maro pin K4 Suport releu R1 pin 65 Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF240 CONTINUARE CC. Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr. 13B-110 Ediţia 2 .

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF250 PREZENT SAU MEMORAT

FUNCŢIE CONTROL TRAIECTORIE
1.DEF : defect legătură CAN 2.DEF : incoerenţă semnal

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier.

1.DEF 2.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Diagnosticaţi calculatorul ABS. Efectuaţi un test al reţelei multiplex şi o diagnosticare a penelor eventuale. Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF250/EDC16_V10_DF250/EDC16_V14_DF250

13B-111

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF272 PREZENT SAU MEMORAT

CIRCUIT DE COMANDĂ EGR
1.DEF : vană blocată deschisă 2.DEF : vană blocată închisă

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier. Particularităţi: Funcţia EGR este inhibată. Fum la eşapament. Lipsă performanţe dacă 1.DEF prezent. Utilizaţi bornierul Elé. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.

INSTRUCŢIUNI

1.DEF 2.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Controlaţi conectica vanei EGR. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa motorului vanei EGR între pinii săi 1 şi 5. ° Dacă rezistenţa identificată nu este de 2,96 Ω ± 0,3 la 20°C, înlocuiţi vana EGR. Verificaţi continuitatea, şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie, conector B, maro cu 48 pini, pin C2 Pin 1 conector vană EGR Calculator de injecţie, conector B, maro cu 48 pini, pin D2 Pin 5 conector vană EGR Verificaţi absenţa scurgerii pe circuitul EGR: conductă găurită sau deteriorată, strângere coliere. Control de funcţionare a vanei EGR: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului Clip, – întrerupeţi contactul vehiculului, – debranşaţi conectorul vanei EGR, – demontaţi vana EGR, Controlaţi dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului. Dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului, utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a reiniţializa valorile de funcţionare a vanei şi lansaţi o procedură de programare a compensărilor EGR (consultaţi capitol "Înlocuire organe"). Dacă vana este blocată sau gripată în mod iremediabil, înlocuiţi vana EGR. Important: În caz de înlocuire a vanei E.G.R o procedură de programare este necesară. Trebuie să reiniţializaţi parametrii "prima compensare vană E.G.R" şi "ultima compensare vană E.G.R". Pentru a efectua această programare, consultaţi capitolul "Înlocuire organe". Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

DUPĂ REPARAŢIE

EDC16_V08_DF272/EDC16_V10_DF272/EDC16_V14_DF272

13B-112

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF276 PREZENT SAU MEMORAT

PROGRAMARE CODURI INJECTOARE
1.DEF : anomalie electronică internă în momentul scrierii 2.DEF : lipsă cod în memorie

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – unei înlocuiri a injectorului (injectoarelor), – unei înlocuiri a calculatorului de injecţie. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – turaţia motorului este limitată, – martorul luminos gravitate 1 este aprins.

1.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Efectuaţi o programare a codurilor injectoare utilizând comanda SC002 "Introducere coduri injectoare". Urmaţi procedura descrisă în partea "Interpretare comenzi". Dacă defectul este în continuare prezent, după întreruperea contactului şi noua intrare în comunicaţie, contactaţi techline.

2.DEF

INSTRUCŢIUNI

Acest defect este prezent pe orice calculator neiniţializat (nou sau ieşind din reprogramare).

IMPORTANT Un calculator fără opţiunea IMA poate fi înlocuit cu un calculator care conţine această opţiune. Codurile nu au fost deci salvate în momentul comenzii SC003 "Salvare date calculator". În acest caz starea ET104 "Exploatare coduri injectoare" trece la statutul "DA", defectul DF276 "Programare cod(coduri) injector(injectoare)" va fi prezent, şi motorul va funcţiona în mod degradare treptată. – Programaţi codurile injectoare utilizând: comanda SC002 "Introducere coduri injectoare", (urmaţi procedura descrisă în partea "Interpretare comenzi"). – Atunci când scrierea codurilor este efectuată: – Întrerupeţi contactul. – Aşteptaţi 40 s şi repuneţi contactul. – Intraţi în comunicaţie şi ştergeţi memoria defect. – Final operaţie. Dacă defectul persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF276/EDC16_V10_DF276/EDC16_V14_DF276

13B-113

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF304 PREZENT SAU MEMORAT

CIRCUIT BY-PASS EGR
CO CC.0 CC.1 1.DEF : : : : circuit deschis scurtcircuit la masă scurtcircuit la +12 V semnal în afara limitei inferioare

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unei porniri a motorului. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – gazele de eşapament care sunt trimise spre admisie nu mai sunt răcite, – nici un efect client.

CO 1.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Controlaţi conectorii electrovanei by-pass EGR şi calculatorul de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin L3 pin 1 conector electrovană by-pass Pin 2 al conectorului electrovanei by-pass EGR + DC după releu Reparaţi dacă este necesar.

CC.0

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Pin 2 conector electrovană by-pass + DC după releu Reparaţi dacă este necesar.

CC.1

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu 12 V a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin L3 pin 1 conector electrovană by-pass Reparaţi dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF304/EDC16_V10_DF304/EDC16_V14_DF304

13B-114

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF306 PREZENT SAU MEMORAT

FILTRU DE PARTICULE GĂURIT
1.DEF : defect 2.DEF : semnal în afara limitei inferioare

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei ştergeri a memoriei defecte sau în urma unei porniri a motorului.

1.DEF 2.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Controlaţi vizual filtrul de particule. Controlaţi dacă acesta este găurit sau deteriorat. În caz de necesitate, porniţi motorul şi controlaţi dacă filtrul curge în unul sau mai multe locuri. Dacă filtrul de particule nu este în stare bună de funcţionare, înlocuiţi-l. IMPORTANT În urma înlocuirii filtrului de particule, trebuie să reiniţializaţi parametrii. Utilizaţi comanda SC030 "Indici de adaptare filtru de particule", şi "Înlocuire FdP".

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF306/EDC16_V10_DF306/EDC16_V14_DF306

13B-115

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF308 PREZENT SAU MEMORAT

FILTRU DE PARTICULE COLMATAT

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei porniri a motorului. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – Regenerările filtrului de particule sunt inhibate. – Martorul luminos tablou de bord gravitate 1 este aprins.

Demontaţi filtrul de particule. Verificaţi dacă acesta nu este obturat la intrarea sau la ieşirea gazelor de eşapament. Controlaţi apoi linia de eşapament la intrarea şi la ieşirea filtrului de particule pentru a vedea dacă tuburile nu sunt obturate. Dacă filtrul de particule este obturat sau în afara stării de funcţionare, înlocuiţi-l. IMPORTANT În urma înlocuirii filtrului de particule, trebuie să reiniţializaţi parametrii. Utilizaţi comanda SC030 "Indici de adaptare filtru de particule", şi "Înlocuire FdP".

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF308/EDC16_V10_DF308/EDC16_V14_DF308

13B-116

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF309 PREZENT SAU MEMORAT

CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ DUPĂ FDP
CO.1 : circuit deschis sau scurtcircuit la +12 V CC.0 : scurtcircuit la masă 1.DEF: semnal în afara limitei superioare

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei porniri a motorului. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – Regenerările filtrului de particule sunt inhibate. – Martorul luminos tablou de bord gravitate 1 este aprins.

CC.0

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin K3 pin 2 conector senzor de temperatură aval filtru de particule Reparaţi dacă este necesar.

CO.1

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin K3 pin 2 conector senzor de temperatură aval filtru de particule Calculator de injecţie conector C gri, pin E3 pin 1 conector senzor de temperatură aval filtru de particule Reparaţi dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF309/EDC16_V10_DF309/EDC16_V14_DF309

13B-117

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF309 CONTINUARE

1.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin K3 pin 2 conector senzor de temperatură aval filtru de particule Calculator de injecţie conector C gri, pin E3 pin 1 conector senzor de temperatură aval filtru de particule Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi rezistenţa senzorului între pinii 1 şi 2 ai conectorului în funcţie de parametrul PR381 "Temperatură după filtru de particule": ° PR381 200°C: 371000 Ω ° PR381 250°C: 132000 Ω ° PR381 300°C: 52600 Ω ° PR381 400°C: 11500 Ω ° PR381 500°C: 3530 Ω ° PR381 600°C: 1380 Ω ° PR381 700°C: 638 Ω ° PR381 800°C: 342 Ω Dacă valorile identificate nu corespund cu valorile de mai sus, înlocuiţi senzorul de temperatură aval al filtrului de particule.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

13B-118

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF310 PREZENT SAU MEMORAT

CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ ÎNAINTE DE FDP
CO.1 : circuit deschis sau scurtcircuit la +12 V CC.0 : scurtcircuit la masă 1.DEF: semnal în afara limitei superioare

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei porniri a motorului. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – Regenerările filtrului de particule sunt inhibate. – Martorul luminos tablou de bord gravitate 1 este aprins.

CC.0

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin H3 pin 2 conector senzor de temperatură amonte filtru de particule Reparaţi dacă este necesar.

CO.1

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu +12 V a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin H3 pin 2 conector senzor de temperatură amonte filtru de particule Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin A1 pin 1 conector senzor de temperatură amonte filtru de particule Reparaţi dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF310/EDC16_V10_DF310/EDC16_V14_DF310

13B-119

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF310 CONTINUARE

1.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin H3 pin 2 conector senzor de temperatură amonte filtru de particule Calculator de injecţie conector B maro cu 48 pini, pin A1 pin 1 conector senzor de temperatură amonte filtru de particule Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi rezistenţa senzorului între pinii 1 şi 2 ai conectorului în funcţie de parametrul PR382 "Temperatură faţă filtru de particule": ° PR382 50°C: 10600 Ω ° PR382 100°C: 33500 Ω ° PR382 200°C: 6896 Ω ° PR382 300°C: 2575 Ω ° PR382 400°C: 1202 Ω ° PR382 500°C: 673 Ω ° PR382 600°C: 424 Ω Dacă valorile identificate nu corespund cu valorile de mai sus, înlocuiţi senzorul de temperatură amonte al filtrului de particule.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

13B-120

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF311 PREZENT SAU MEMORAT

DEPĂŞIRE A NUMĂRULUI DE REGENERĂRI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei porniri a motorului. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – martorul luminos tablou de bord gravitate 1 este aprins pe tabloul de bord, – solicitările de regenerări sunt inhibate.

Defectul DF311 apare în urma a 11 tentative de regenerare în funcţiune care au eşuat, sau dacă masa de funingine conţinută în filtru este mai mare de 45 g. Efectuaţi o regenerare service. Urmaţi procedura comenzii SC017 "Regenerare filtru de particule" din capitolul "Interpretare comenzi". Dacă regenerarea este în continuare imposibilă sau ineficientă, şi dacă trebuie să înlocuiţi filtrul de particule, efectuaţi procedura SC030 "Indici de adaptare filtru de particule". Această procedură este detaliată în capitolul "Interpretare comenzi".

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF311/EDC16_V10_DF311/EDC16_V14_DF311

13B-121

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF312 PREZENT SAU MEMORAT

REGENERARE FDP IMPOSIBILĂ

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei porniri a motorului. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – mesajul tablou de bord "FdP de regenerat" este afişat (EXCLUSIV LAGUNA II ph. 1 şi VELSATIS ph. 1). – sau martorul luminos FdP este aprins (EXCLUSIV LAGUNA II ph. 2 şi VELSATIS ph. 2).

INSTRUCŢIUNI

Defectul DF312 apare în urma a 8 tentative de regenerare în funcţiune care au eşuat, sau dacă masa de funingine conţinută în filtru este mai mare de 45 g. Efectuaţi o regenerare service. Urmaţi procedura comenzii SC017 "Regenerare filtru de particule" din capitolul "Interpretare comenzi". Dacă regenerarea este în continuare imposibilă sau ineficientă, şi dacă trebuie să înlocuiţi filtrul de particule, efectuaţi procedura SC030 "Indici de adaptare filtru de particule". Această procedură este detaliată în capitolul "Interpretare comenzi".

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF312/EDC16_V10_DF312/EDC16_V14_DF312

13B-122

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

CIRCUIT SENZOR PRESIUNE DIFERENŢIAL FDP
DF315 PREZENT SAU MEMORAT CO : CO.0 : CC.1 : 1.DEF: 2.DEF: circuit deschis circuit deschis sau scurtcircuit la masă scurtcircuit la +12 V incoerenţă semnal semnal în afara limitei inferioare

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei porniri a motorului. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – martorul luminos tablou de bord gravitate 1 este aprins pe tabloul de bord, – diagnosticarea filtrului de particule este inhibată.

CO CC.1

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Controlaţi starea conectorilor senzorului de presiune diferenţială şi a calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C pin F3 pin 2 conector senzor presiune diferenţială filtru de particule Calculator de injecţie conector C pin B2 pin 3 conector senzor presiune diferenţială filtru de particule Calculator de injecţie conector B pin G4 pin 1 conector senzor presiune diferenţială filtru de particule Reparaţi dacă este necesar.

CO.0

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Verificaţi continuitatea, absenţa rezistenţei parazite şi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C pin B2 pin 3 conector senzor presiune diferenţială filtru de particule Calculator de injecţie conector B pin G4 pin 1 conector senzor presiune diferenţială filtru de particule Reparaţi dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF315/EDC16_V10_DF315/EDC16_V14_DF315

13B-123

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF315 CONTINUARE

1.DEF 2.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Controlaţi starea conductelor de presiune ale senzorului de presiune diferenţială. Verificaţi etanşeitatea lor şi conformitatea amplasamentului lor. Înlocuiţi dacă este necesar. Controlaţi starea conectorilor senzorului de presiune diferenţială şi a calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie conector C pin B2 pin 3 conector senzor presiune diferenţială filtru de particule Calculator de injecţie conector B pin G4 pin 1 conector senzor presiune diferenţială filtru de particule Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul persistă, înlocuiţi senzorul de presiune diferenţială.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

13B-124

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF619 PREZENT SAU MEMORAT

VANĂ EGR BLOCATĂ DESCHISĂ

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Unui test rutier. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Funcţiile EGR şi supraalimentare sunt inhibate. Martorul luminos gravitate 1 este aprins. Utilizaţi bornierul Elé. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.

Controlaţi conectica vanei E.G.R. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Control de funcţionare a vanei EGR: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului Clip, – întrerupeţi contactul vehiculului, – debranşaţi conectorul vanei EGR, – demontaţi vana EGR, Controlaţi dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului. Dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului, utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a reiniţializa valorile de funcţionare a vanei şi lansaţi o procedură de programare a compensărilor EGR (consultaţi "Înlocuire organe"). Dacă vana este blocată sau gripată în mod iremediabil, înlocuiţi vana EGR. Important: În caz de înlocuire a vanei EGR o procedură de programare este necesară. Reiniţializaţi parametrii "prima compensare vană EGR" şi "ultima compensare vană EGR". Pentru a efectua această programare, consultaţi capitolul "Înlocuire organe".

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF619/EDC16_V10_DF619/EDC16_V14_DF619

13B-125

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF620 PREZENT SAU MEMORAT

VANĂ EGR ÎNFUNDATĂ

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma unui test rutier. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Funcţiile EGR, regenerare şi supraalimentare sunt inhibate. Martorul luminos gravitate 1 este aprins. Utilizaţi bornierul Elé. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.

Controlaţi conectica vanei E.G.R. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi funcţionarea vanei EGR: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului Clip, – întrerupeţi contactul vehiculului, – debranşaţi conectorul vanei EGR, – demontaţi vana EGR, Controlaţi dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului. Dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului, utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a reiniţializa valorile de funcţionare a vanei şi lansaţi o procedură de programare a compensărilor EGR (consultaţi "Înlocuire organe"). Dacă vana este blocată sau gripată în mod iremediabil, înlocuiţi vana EGR. Important: În caz de înlocuire a vanei E.G.R o procedură de programare este necesară. Reiniţializaţi parametrii "prima compensare vană EGR" şi "ultima compensare vană EGR". Pentru a efectua această programare, consultaţi capitolul "Înlocuire organe".

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF620/EDC16_V10_DF620/EDC16_V14_DF620

13B-126

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF621 PREZENT SAU MEMORAT

VANĂ EGR BLOCATĂ DESCHISĂ (DEFECT OBD)

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul este declarat prezent în urma: – Unui test rutier. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Funcţiile EGR şi supraalimentare sunt inhibate. Martorul luminos OBD este aprins în urma a trei cicluri complete de conducere (pornire + 5 s + întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s.). Utilizaţi bornierul Elé. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie.

Controlaţi conectica vanei E.G.R. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar. Control de funcţionare a vanei EGR: – ieşiţi din modul diagnosticare al testerului Clip, – întrerupeţi contactul vehiculului, – debranşaţi conectorul vanei EGR, – demontaţi vana EGR, Controlaţi dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului. Dacă nici o particulă nu blochează deplasarea pistonului, utilizaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR" pentru a reiniţializa valorile de funcţionare a vanei şi lansaţi o procedură de programare a compensărilor EGR (consultaţi capitol "Înlocuire organe"). Dacă vana este blocată sau gripată în mod iremediabil, înlocuiţi vana EGR. Important: În caz de înlocuire a vanei E.G.R o procedură de programare este necesară. Trebuie să reiniţializaţi parametrii "prima compensare vană E.G.R" şi "ultima compensare vană E.G.R". Pentru a efectua această programare, consultaţi capitolul "Înlocuire organe".

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF621/EDC16_V10_DF621/EDC16_V14_DF621

13B-127

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Interpretare defecte

13B

DF717 PREZENT SAU MEMORAT

MĂSURARE PRESIUNE ÎNAINTE DE FDP
1.DEF : incoerenţă semnal

Condiţie de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Defectul devine prezent în urma unei porniri motor sau în rulaj. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – martorul luminos tablou de bord gravitate 1 este aprins pe tabloul de bord, – diagnosticarea filtrului de particule este inhibată.

1.DEF

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Controlaţi starea următoarei conducte de presiune: Senzor presiune filtru de particule amonte Senzor presiune diferenţială Verificaţi dacă, conducta nu este strânsă, obturată sau găurită. Controlaţi amplasamentul său corespunzător şi racordarea pe senzorul de presiune diferenţială. Înlocuiţi conducta de presiune dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Trataţi defectele eventuale. Efectuaţi un test rutier apoi un nou control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

EDC16_V08_DF717/EDC16_V10_DF717/EDC16_V14_DF717

13B-128

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune

Vizualizare şi Remarci

Diagnosticare În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF069 "Informaţie şoc detectat". În caz de problemă, consultaţi interpretarea DF015 "Circuit de comandă releu principal". În caz de problemă, efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare şi consultaţi interpretarea DF047 "Tensiune de alimentare calculator". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". Această stare indică dacă funcţia IMA este activată. În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF276 "Programare coduri injectoare". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF003 "Circuit senzor presiune atmosferică". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF007 "Circuit senzor presiune rampă".

1

Şoc vehicul

ET077:

Şoc detectat

NU

ET001:

+ după contact calculator

PREZENT

2

Alimentare PR071: Tensiune de alimentare calculator 9 V < X < 16 V

3

Motor pornit

PR055:

Turaţie motor

Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. Contact pus: 0 rot/min

4

Configuraţie injecţie

ET104:

Exploatare coduri injectoare

DA

PR035: 5 Presiune

Presiune atmosferică

Indică presiunea atmosferică în mbari. Senzorul este integrat în calculator. Valoare de siguranţă: 750 mbari.

PR038:

Presiune rampă

0 < X < 30 bari

EDC16_V08_CCONF/EDC16_V10_CCONF/EDC16_V14_CCONF

13B-129

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI (continuare)

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune

Vizualizare şi Remarci Indică temperatura aerului admisie. Valoare de siguranţă: ° 20°C Indică temperatura ° apei motor în°C Valoare de siguranţă: ° 119°C "ACTIVĂ" câteva secunde după punerea în contact şi pentru postîncălzire

Diagnosticare În caz de problemă, consultaţi interpretarea DF039 "Circuit senzor temperatură aer admisie". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire". Acest parametru nu este valabil decât cu motorul pornit

PR058: 6 Temperatură PR064:

Temperatură aer

Temperatură apă

7

Preîncălzire

ET007:

Comandă cutie de preîncălzire

8

Cuplu

PR015:

Cuplu motor

N.A. Indică viteza vehiculului în km/h. Acest parametru este transmis de calculatorul antiblocare roţi. Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex.

9

Informaţie viteză

PR089:

Viteză vehicul

În caz de problemă, efectuaţi un test al reţelei multiplex (consultaţi 38C, antiblocare roţi).

13B-130

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE)

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune

Vizualizare şi Remarci Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min. Contact pus: 0 rot/min Indică temperatura aerului admisie Valoare de siguranţă: ° 20°C

Diagnosticare În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF039 "Circuit senzor temperatură aer admisie".

1

Motor pornit

PR055:

Turaţie motor

2

Temperatură

PR058:

Temperatură aer admisie

PR009:

Valoare prestabilită presiune supraalimentare

790 < X < 1010 mbari

Fără

PR041: 3 Supraalimentare PR209:

Presiune supraalimentare

PR041 = PR035 ± 10 mbari

În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF004 "Circuit senzor presiune supraalimentare". Dacă PR209 este important, aplicaţi interpretarea comenzii AC004 "Electrovană supraalimentare".

Ecart buclă presiune supraalimentare RCD presiune turbocompresor Corectare poziţie electrovană supraalimentare

X = PR009 - PR041 =~0 X = 5%

PR047:

PR011:

X < 5%

Fără

13B-131

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) (continuare 1)

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune

Vizualizare şi Remarci Indică presiunea atmosferică în mbari. Senzorul este integrat în calculator. Valoare de siguranţă: 750 mbari.

Diagnosticare

PR035:

Presiune atmosferică

În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF003 "Circuit senzor presiune atmosferică". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF227 "Volet de turbulenţe". Fără

PR132:

Debit de aer

0 < X < 10 kg/h

PR049: 4 Circulaţie aer

RCD Volet de turbulenţe Corectare poziţie volet de turbulenţe Valoare prestabilită poziţie volet de admisie RCD volet de admisie aer Contor de erori volet de admisie

100%

PR013:

X < 5%

PR672:

X = 0% În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF226 "Circuit volet de admisie".

PR417: PR420:

X < 5% X=0

13B-132

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) (continuare 2)

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune

Vizualizare şi Remarci

Diagnosticare În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF039 "Circuit senzor temperatură aer admisie". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF003 "Circuit senzor presiune atmosferică". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF013 "Tensiune de alimentare nr. 3 senzori".

PR083:

Tensiune senzor temperatură aer

1,90 < X < 3,10 V Valoare de siguranţă: 5V

5

Alimentare senzori

PR079:

Tensiune senzor presiune atmosferică

3,80 < X < 4 V

PR073:

Tensiune de alimentare debitmetru de aer

0,5 < X < 1 V Valoare de siguranţă: 0V

13B-133

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

CIRCUIT DE CARBURANT

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune

Vizualizare şi Remarci Indică viteza de rotaţie a motorului rot/min. Contact pus: 0 rot/min. "DA" Indică dacă codurile injectoare au fost înregistrate Indică temperatura carburantului Valoare de siguranţă: ° 100°C Indică valoarea de presiune teoretică pentru o funcţionare optimă a motorului X = 250 ± 50 bari X = 0 bari Valoare de siguranţă: 250 bari X = 15%

Diagnosticare În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF276 "Programare coduri injectoare". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF098 "Circuit senzor de temperatură carburant". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF053 "Funcţie reglare presiune rampă". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF007 "Circuit senzor presiune rampă". Ecartul de presiune carburant este diferenţa între presiunea rampă şi valoarea prestabilită presiune rampă. În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF007 "Circuit senzor presiune rampă".

1

Turaţie motor

PR055:

Turaţie motor

2

Coduri injectoare

ET104:

Exploatare coduri injectoare

3

Temperatură

PR063:

Temperatură carburant

PR008:

Valoare prestabilită presiune rampă

PR038:

Presiune rampă RCD vană reglare presiune rampă

4

Presiune

PR048:

PR213:

Ecart buclă presiune rampă

X = PR008 - PR038

13B-134

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

CIRCUIT DE CARBURANT (continuare)

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Valoare prestabilită debit de carburant Debit de carburant Corectare debit de carburant cilindru nr. 1 Corectare debit de carburant cilindru nr. 2

Vizualizare şi Remarci

Diagnosticare

PR157:

X = 0 < X < 60 mg/cp

Fără

PR017:

PR017 = PR157

Fără

PR364: 5 Debit PR405:

0.0 mg/cp PR406: Corectare debit de carburant cilindru nr. 3 Corectare debit de carburant cilindru nr. 4 Valoare prestabilită curent regulator presiune rampă Curent regulator presiune rampă Tensiune senzor temperatură carburant X = 400 ± 5 mA Valoare de siguranţă: 1600 mA PR006 = PR007 ± 5 mA Valoare de siguranţă: 1600 mA 1,8 < X < 3,5 V valoare de siguranţă: 5V 0.5 < X < 1 V Valoare de siguranţă: 5V

În caz de problemă, consultaţi TESTUL 1 "Test injectoare"

PR365:

PR007: 6 Intensitate rampă PR006:

În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF007 "Circuit senzor presiune rampă".

PR082: Tensiune senzori PR080:

7

Tensiune senzor presiune rampă

În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectelor DF011 "Tensiune de alimentare nr. 1 senzori", DF012 "Tensiune de alimentare nr. 2 senzori", DF013 "Tensiune de alimentare nr. 3 senzori"

13B-135

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

ANTIPOLUARE/OBD

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune

Vizualizare şi Remarci

Diagnosticare În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". Fără

1

Turaţie motor

PR055:

Turaţie motor

Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min

PR220:

RCD electrovană EGR

X = -10% Indică o valoare teoretică de deschidere a vanei EGR pentru o funcţionare optimă a motorului -10 < X < 0% -10 < X < 0%

PR005:

Valoare prestabilită deschidere vană EGR

În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectelor DF272 "Circuit de comandă EGR".

PR051: 2 Reciclare gaze de eşapament PR022:

Recopiere poziţie vană EGR

Ecart buclă recopiere poziţie vană EGR

PR022 = PR005 PR051

În caz de problemă consultaţi interpretarea DF118 "Aservire electrovană EGR". Ecartul de buclă recopiere poziţie vană EGR trebuie să fie egal cu ecartul între poziţia vanei EGR şi recopierea acestei poziţii.

PR128:

Prima compensare vană EGR Ultima compensare vană EGR

5% < X < 30% (valoare medie) 5% < X < 30% (valoare medie)

PR129:

În caz de problemă, aplicaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR".

13B-136

Ediţia 2

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14

INJECŢIE DIESEL Diagnosticare - Control conformitate

13B

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.

ANTIPOLUARE/OBD (continuare 1)

Nr. crt.

Funcţie

Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Valoare prestabilită debit de aer pentru EGR Debit de aer Ecart debit de aer EGR

Vizualizare şi Remarci

Diagnosticare

PR171:

750 ± 200 mg/cp

Fără

PR132: 3 Reglare aer PR131:

X = 0 kg/h PR131 = PR132 PR171 În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". Dacă este "INACTIVĂ", întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s înainte să reîncercaţi. În caz de problemă, consultaţi interpretarea DF118 "Aservire electrovană EGR". În caz de problemă, consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă".

ET078:

Reglare aer

ACTIVĂ

4

Alimentare senzori

PR077:

Tensiune senzor poziţie vană EGR

0,5 < X < 1,5 V valoare de siguranţă: 0V Indică temperatura ° apei motor în°C Valoare de siguranţă: ° 119°C

5

Temperatură apă

PR064:

Temperatură apă

13B-137

Ediţia 2

consultaţi interpretarea DF315 "Circuit senzor presiune diferenţială FdP" sau DF717 "Elemente de racordare măsurare presiune înainte de FdP". utilizaţi SC030 "Indice de adaptare filtru de particule". În caz de DF311 "Depăşire număr de regenerare" repetat.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: C1 Nr. utilizaţi SC017 "Regenerare filtru de particule". contactaţi techline PR414: PR384: Presiune după filtru de particule PR384 = PR035 ± 10 mbari (Presiune atmosferică) PR385: Debit linie eşapament Temperatură înainte de filtru de particule La oprire 0 m 3/h 6 Filtru de particule PR382: Temperatură minimă ° de funcţionare 50°C PR381: Temperatură după filtru de particule Km parcurşi de la regenerare Timp de la ultima regenerare Km parcurşi de la înlocuire FdP Regenerare dinamică Temperatură minimă ° de funcţionare 200°C PR412: PR415: PR391: Valoare înregistrată de la ultima regenerare dinamică (în rulaj) Contor Km de la ultima înlocuire FdP ET612: INACTIVĂ 13B-138 Ediţia 2 . consultaţi interpretarea DF309 "Circuit senzor temperatură după FdP". În caz de problemă. ANTIPOLUARE/OBD (continuare 2) Nr. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Fără În caz de problemă. În caz de problemă. După toate intervenţiile asupra filtrului de particule.Injecţie EDC16 Nr. crt. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci X < 45 g. consultaţi interpretarea DF310 "Circuit senzor temperatură înainte de FdP". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Începând cu 45 g: regenerare service obligatorie şi reapariţie defecte X = 0 ± 1 mbari Diagnosticare PR383: Masă de funingine în filtru de particule Presiune diferenţială FdP Dacă masa este mai mare de 45 g.

Injecţie EDC16 Nr. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.A. compresorul este pilotat (consultaţi 62A aer condiţionat). Efectuaţi un test al defectelor sistem. sistemul de injecţie poate fi în mod degradare treptată. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Program: C1 Nr. 4 Putere PR125: 0W ET143: ET144: 5 Răcire motor ET014: ET015: Contact pus motor < 80° INACTIVĂ Contact pus motor < 80° OPRITĂ 13B-139 Ediţia 2 . crt. 1 Motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min ET088: 2 Comandă şofer ET004: Turaţie climatizare Solicitare anclanşare compresor Autorizare aer condiţionat Turaţie solicitată de climatizare Putere absorbită de compresorul AC Comandă releu GMV viteză mică Comandă releu GMV viteză mare Control GMV1 Control GMV2 INACTIVĂ NU 3 PR053: N. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. BUCLĂ RECE Nr. Dacă aerul condiţionat este autorizat sau dacă. consultaţi interpretarea defectelor eventuale. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". Acest parametru nu este valabil decât cu motorul pornit Fără Dacă grupurile motoventilatoare sunt alimentate cu contactul pus. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Acest parametru este transmis de calculatorul Antiblocare roţi. crt. efectuaţi un test al reţelei multiplex.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr. Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. În caz de problemă. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. 7 Viteză vehicul PR089: Viteză vehicul 13B-140 Ediţia 2 . antiblocare roţi). Pentru interpretarea defectelor eventuale (consultaţi 38C. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. BUCLĂ RECE (continuare) Nr. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". 6 Temperatură apă PR064: Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C Valoare de siguranţă: ° 119°C Indică viteza vehiculului în Km/h.

consultaţi interpretarea defectului DF008 "Tensiune potenţiometru pedală pistă 1" sau DF009 "Tensiune potenţiometru pedală pistă 2". Fără În caz de problemă.35 < X < 0.40 V Pedală de acceleraţie eliberată 0. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.70 < X < 0. crt. PARAMETRI ŞOFER Nr. consultaţi interpretarea defectului DF008 "Circuit potenţiometru pedală pistă 1" sau DF009 "Circuit potenţiometru pedală pistă 2". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . PR055: 1 Motor PR190: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min Valoare prestabilită turaţie de ralanti X = 0 ± 50 rot/min 2 Poziţie pedală de acceleraţie * PR030: Poziţie pedală de acceleraţie Indică poziţia pedalei de acceleraţie. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.Injecţie EDC16 Nr.40 V PR147: Alimentare senzor PR148: Tensiune potenţiometru pedală pistă 1 Tensiune potenţiometru pedală pistă 2 3 13B-141 Ediţia 2 . Dacă nici o presiune nu este exercitată pe pedală PR030 = 0% Pedală de acceleraţie eliberată 0. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. În caz de problemă. Program: C1 Nr.

1".52 V 0.79 V 13B-142 Ediţia 2 . PARAMETRI ŞOFER (continuare) Nr. consultaţi interpretarea stării ET142 "Informaţie contact frână nr.76 V 0. consultaţi interpretarea stării ET122 "Informaţie contact frână nr. 2 Indică recunoaşterea contactelor pedalei de frână INACTIVĂ 5 Pedală ambreiaj ET233: Pedală de ambreiaj Indică recunoaşterea contactelor pedalei de ambreiaj. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.23 V 1.74 V 50% 2. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.37 V 25% 1. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.56 V 120% 3. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 Informaţie contact frână nr.68 V 1. ET122: 4 Contact frână ET123: Informaţie contact frână nr. Program: C1 Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.09 V 1. În caz de problemă. consultaţi interpretarea stării ET233 "Pedală de ambreiaj".Injecţie EDC16 Nr. ELIBERATĂ (*) Tensiuni pedală . Sarcină pedală Tensiune pistă 1 Tensiune pistă 2 0% 0.la rece contact pus (valori medii date cu titlu indicativ).02 V 100% 3. crt. 2" În caz de problemă.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .A ET205: ET206: 1 Termoplonjoane Comandă releu termoplonjon nr. Program: C1 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF238 "Circuit releu termoplonjon nr. ÎNCĂLZIRE Nr. consultaţi interpretarea defectului DF239 "Circuit releu termoplonjon nr. În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". În caz de problemă. 3". crt. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET038: Motor Vizualizare şi Remarci Contact pus "OPRIT" Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min Diagnosticare fără În caz de problemă. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Acest parametru nu este valabil decât cu motorul pornit În caz de problemă. ET207: Comandă releu termoplonjon nr. consultaţi interpretarea defectului DF240 "Circuit releu termoplonjon nr. 1".Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1 N. 1 Motor PR055: Turaţie motor PR064: 2 Temperatură apă PR403: Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C Valoare de siguranţă: ° 119°C Ralanti solicitat prin termoplonjoane Comandă releu termoplonjon nr. 2 ACTIVĂ sau INACTIVĂ În funcţie de strategie calculator În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.Injecţie EDC16 Nr. 2". 3 Putere termoplonjoane solicitată Indică puterea consumată de termoplonjoane în W PR401: Fără 13B-143 Ediţia 2 .

Activează martorul luminos verde de pe tabloul de bord. În caz de problemă. antiblocare roţi). consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/ limitator de viteză". consultaţi interpretarea stării ET042. Diagnosticare PR089: Viteză vehicul În caz de problemă. Activează martorul luminos oranj de pe tabloul de bord. În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Pentru interpretarea defectelor eventuale (consultaţi 38C. efectuaţi un test al reţelei multiplex. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ Nr.Injecţie EDC16 Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Indică viteza vehiculului în km/h. crt. Acest parametru este transmis de calculatorul ABS. Program: C1 Nr. PR130: 1 Reglare limitare viteză Valoare prestabilită reglare viteză Indică viteza prestabilită de reglare a vitezei INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat REGLARE: buton "PORNIT/OPRIT" al regulatorului de viteză apăsat LIMITARE: buton "PORNIT/OPRIT" al limitatorului de viteză apăsat ET042: Regulator/ limitator de viteză 13B-144 Ediţia 2 .Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

ATENŢIE: Anumite dezactivări sunt memorate. ET413 "Dezactivare regulator/ limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/limitator de viteză".Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ (continuare 1) Nr. consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/limitator de viteză". utilizaţi RZ007 "Memorie defect" În caz de problemă. Program: C1 Nr. 1 Reglare limitare viteză (continuare) STARE 2: pedală de frână apăsată STARE 3: pană regulator de viteză sau limitator de viteză STARE 4: decuplare motor cutie ET415: STARE 5: problemă detectată de calculatorul de injecţie STARE 6: viteză vehicul invalidă STARE 7: apăsare pe butonul suspendare STARE 8: levier de viteze în poziţie punct mort STARE 9: incoerenţă între solicitarea şi viteza vehiculului Reglarea şi limitarea vitezei pot fi dezactivate prin diferite evenimente. pentru a reiniţializa această stare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. 13B-145 Ediţia 2 . consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/limitator de viteză". Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.Injecţie EDC16 Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat PLUS: buton de incrementare apăsat MINUS: buton decrementare apăsat SUSPENDARE: buton "0" apăsat RELUARE: buton "R" apăsat INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat STARE 1: solicitare antipatinare Diagnosticare ET413: Funcţie Regulator/ limitator de viteză În caz de problemă. ET413 "Dezactivare regulator/limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/limitator de viteză". crt.

Program: C1 Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Informaţie Contact frână nr. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ (continuare 2) Nr. consultaţi interpretarea DF070 "Circuit contactor de ambreiaj".Injecţie EDC16 Nr. 1 Informaţie Contact frână nr. 2 Vizualizare şi Remarci Diagnosticare ET122: 2 Contactor frână ET123: Pedală de frână eliberată INACTIVĂ În caz de problemă. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. crt. consultaţi interpretarea stărilor ET122 şi ET123. 13B-146 Ediţia 2 . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. 3 Contactor ambreiaj ET233: Pedală ambreiaj Pedală de frână eliberată ELIBERATĂ În caz de problemă.

Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă grupurile motoventilator sunt alimentate cu contactul pus. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Efectuaţi un test al defectelor sistem şi consultaţi interpretarea defectelor eventuale.5 Valoare de siguranţă: 5V 13B-147 Ediţia 2 . Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Indică temperatura apei motor în °C Valoare de siguranţă: ° 119°C Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". crt. În caz de problemă. 1 Temperatură apă PR064: Temperatură apă ET143: ET144: 2 Grupuri motoventilatoare ET014: ET015: Comandă releu GMV viteză mică Comandă releu GMV viteză mică Control GMV1 Control GMV2 Contact pus motor < 80° INACTIVĂ Contact pus motor < 80° OPRIT 3 Alimentare senzor PR084: Tensiune senzor temperatură apă X = 3 V ± 0. sistemul de injecţie poate fi în mod degradare treptată. Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. RĂCIRE MOTOR Nr.

Injecţie EDC16 Nr. crt. În caz de problemă. Program: C1 Nr. În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". APRINDERE/PREÎNCĂLZIRE Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 Alimentare ET001: ET038: PREZENT OPRIT Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min 2 Motor PR055: Turaţie motor PR058: 3 Temperatură PR064: Temperatură aer Indică temperatura aerului admisie în °C Valoare de siguranţă: ° 20°C Indică temperatura ° apei motor în°C Valoare de siguranţă: ° 119°C Temperatură apă 4 Preîncălzire ET007: Comandă cutie de preîncălzire Starea ET007 este "ACTIVĂ" câteva secunde după punerea în contact şi pentru postîncălzire 5 Alimentare PR071: Tensiune de alimentare calculator 9 V < U < 16 V 13B-148 Ediţia 2 . efectuaţi diagnosticarea circuitului de încărcare.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. În caz de problemă (ET007 blocată pe "ACTIVĂ") consultaţi interpretarea defectului DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire". consultaţi interpretarea defectului DF047 "tensiune de alimentare calculator". Fără În caz de problemă. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune + după contact calculator Motor Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF039 "Circuit senzor temperatură aer admisie". În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.

efectuaţi diagnosticarea circuitului de încărcare.Injecţie EDC16 Nr. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS. Fără 1 Alimentare ET001: PREZENT ET238: 2 Pornire ET076: Sincronizare NEEFECTUATĂ Pornire AUTORIZATĂ 3 Funcţionare motor ET038: Motor OPRIT PR071: 4 Alimentare PR358: Tensiune de alimentare calculator Tensiune referinţă senzori 9 V < U < 16 V 3. Fără În caz de problemă. PORNIRE Nr. În caz de problemă. efectuaţi o diagnosticare completă a reţelei multiplex. consultaţi interpretarea defectului DF047 "Tensiune de alimentare calculator". Dacă starea ET076 este "INTERZISĂ". crt. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came/Turaţie motor". Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune + după contact calculator Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .4 V < U < 3. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Program: C1 Nr.8 V 13B-149 Ediţia 2 .Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Condiţii de execuţie: MOTOR OPRIT CONTACT PUS.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: C1 Nr. Cutie de interconectare) ET341: 1 Antidemaraj ET003: Cod antidemaraj înregistrat DA Antidemaraj INACTIV 2 Şoc vehicul ET077: Şoc detectat NU 3 pornire ET076: Pornire AUTORIZATĂ: injecţia autorizează pornirea 13B-150 Ediţia 2 . Cutie de interconectare) Dacă starea ET003 este blocată "ACTIV" (consultaţi 87B. PROTECŢIE Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare Dacă starea ET341 este blocată "NU" (consultaţi 87B. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Cutie de interconectare) În caz de problemă.Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF069 "Informaţie şoc detectat". crt. Dacă starea ET076 este "INTERZISĂ" (consultaţi 87B.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Senzorul este integrat în calculator. Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. crt. Această stare indică dacă funcţia IMA este activată. STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI Nr. În caz de problemă. În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF003 "Circuit senzor presiune atmosferică". consultaţi interpretarea defectului DF069 "Informaţie şoc detectat". Valoare de siguranţă: 750 mbari. temperatură apă > 80 °. În caz de problemă. În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. În caz de problemă. 800 rot/min 9 Configuraţie injecţie ET104: Exploatare coduri injectoare DA PR035: 10 Presiune Presiune atmosferică Indică presiunea atmosferică în mbari.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. PR038: Presiune rampă 250 < X < 350 bari 13B-151 Ediţia 2 . efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare şi consultaţi interpretarea DF047 "Tensiune de alimentare calculator". consultaţi interpretarea defectului DF276 "Programare coduri injectoare".Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea DF015 "Circuit de comandă releu principal". Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Program: C1 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF007 "Circuit senzor presiune rampă". 6 Şoc vehicul ET077: Şoc detectat NU ET001: + după contact calculator PREZENT 7 Alimentare PR071: Tensiune de alimentare calculator 9 V < X < 16 V 8 Motor pornit PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min.

m la ralanti Indică viteza vehiculului în km/h. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Indică temperatura aerului admisie. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. În caz de problemă. efectuaţi un test al reţelei multiplex (consultaţi 38C. crt.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Acest parametru este transmis de calculatorul antiblocare roţi. consultaţi interpretarea defectului DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire". 13B-152 Ediţia 2 . Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. Acest parametru nu este valabil decât cu motorul pornit PR058: 10 Temperatură PR064: Temperatură aer Temperatură apă 11 Preîncălzire ET007: Comandă cutie de preîncălzire 12 Cuplu PR015: Cuplu motor 13 Informaţie viteză PR089: Viteză vehicul În caz de problemă. consultaţi interpretarea DF039 "Circuit senzor temperatură aer admisie". Diagnosticare În caz de problemă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . În caz de problemă.Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". STĂRI ŞI PARAMETRI PRINCIPALI AI CALCULATORULUI (continuare) Nr. Valoare de siguranţă: ° 20°C Indică temperatura apei motor în °C Valoare de siguranţă: ° 119°C "ACTIVĂ" câteva secunde după punerea în contact şi pentru postîncălzire 20 < X < 30 N. antiblocare roţi). temperatură apă > 80 °. Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. Program: C1 Nr.

temperatură apă > 80°. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti.Injecţie EDC16 Nr. În caz de problemă.PR041 =~0 60 < X < 90% PR047: Dacă PR209 este important. consultaţi interpretarea defectului DF004 "Circuit senzor presiune supraalimentare". PR011: 60 < X < 90% Fără 13B-153 Ediţia 2 . consultaţi interpretarea defectului DF039 "Circuit senzor temperatură aer admisie".Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) Nr. crt. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". În caz de problemă. aplicaţi interpretarea comenzii AC004 "Electrovană supraalimentare". Program: C1 Nr. 7 Temperatură PR058: Temperatură aer admisie Indică temperatura aerului admisie Valoare de siguranţă: ° 20°C PR041: Presiune supraalimentare PR041 = PR035 ± 10 mbari PR009: 8 Supraalimentare PR209: Valoare prestabilită presiune supraalimentare Ecart buclă presiune supraalimentare RCD presiune turbocompresor Corectare poziţie electrovană supraalimentare 790 < X < 1010 mbari Fără X = PR009 . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. 6 Motor pornit PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min.

CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) (continuare 1) Nr. consultaţi interpretarea defectului DF227 "Volet de turbulenţe". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . crt. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Indică presiunea atmosferică în mbari. Diagnosticare PR035: Presiune atmosferică În caz de problemă. Fără 9 Circulaţie aer PR132: Debit de aer 25 < X < 50 kg/h PR049: RCD Volet de turbulenţe Corectare poziţie volet de turbulenţe Valoare prestabilită poziţie volet de admisie RCD volet de admisie aer Contor de erori volet de admisie 100% PR013: X < 5% PR672: 4 Circulaţie aer PR417: PR420: X = 0% În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF226 "Circuit volet de admisie".Injecţie EDC16 Nr. Valoare de siguranţă: 750 mbari. Program: C1 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF003 "Circuit senzor presiune atmosferică". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. X < 5% X=0 13B-154 Ediţia 2 . ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. În caz de problemă. În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. temperatură apă > 80°. consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". Senzorul este integrat în calculator.

CIRCULAŢIE AER (SUPRAALIMENTARE/ADMISIE) (continuare 2) Nr. Program: C1 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF013 "Tensiune de alimentare nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . În caz de problemă. crt.90 < X < 3. În caz de problemă. 3 senzori". PR083: Tensiune senzor temperatură aer 1. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF039 "Circuit senzor temperatură aer admisie". Condiţii de execuţie: Motor la ralanti.80 < X < 4 V PR073: Tensiune de alimentare debitmetru de aer 1. consultaţi interpretarea defectului DF003 "Circuit senzor presiune atmosferică".5 V Valoare de siguranţă: 0V 13B-155 Ediţia 2 .Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.5 < X < 2.10 V Valoare de siguranţă: 5V 10 Alimentare senzori PR079: Tensiune senzor presiune atmosferică 3. temperatură apă > 80 °.

temperatură apă > 80°. consultaţi interpretarea defectului DF007 "Circuit senzor presiune rampă". "DA" Indică dacă codurile injectoare au fost înregistrate Indică temperatura carburantului Valoare de siguranţă: ° 100°C Indică valoarea de presiune teoretică pentru o funcţionare optimă a motorului X = 250 ± 50 bari X = ~ 300 bari Valoare de siguranţă: 250 bari 35 < X < 45% Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF053 "Funcţie reglare presiune rampă". În caz de problemă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. consultaţi interpretarea defectului DF007 "Circuit senzor presiune rampă".PR038 13B-156 Ediţia 2 . crt. 8 Turaţie motor PR055: Turaţie motor 9 Coduri injectoare ET104: Exploatare coduri injectoare 10 Temperatură PR063: Temperatură carburant PR008: Valoare prestabilită presiune rampă PR038: Presiune rampă RCD vană reglare presiune rampă 11 Presiune PR048: PR213: Ecart buclă presiune rampă X = PR008 . Program: C1 Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi interpretarea defectului DF276 "Programare coduri injectoare". În caz de problemă. Contact pus: 0 rot/min. În caz de problemă. Ecartul de presiune carburant este diferenţa între presiunea rampă şi valoarea prestabilită presiune rampă. În caz de problemă. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Indică viteza de rotaţie a motorului rot/min.Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". consultaţi interpretarea defectului DF098 "Circuit senzor de temperatură carburant". CIRCUIT DE CARBURANT Nr.

consultaţi interpretarea defectelor DF011 "Tensiune de alimentare nr. consultaţi TEST 1 "Test injectoare". Program: C1 Nr. temperatură apă > 80°.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr. DF013 "Tensiune de alimentare nr.8 < X < 3.5 V Valoare de siguranţă: 5V În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF007 "Circuit senzor presiune rampă". CIRCUIT DE CARBURANT (continuare) Nr. 1 Corectare debit de carburant cilindru nr. PR082: Tensiune senzori PR080: 14 Tensiune senzor presiune rampă În caz de problemă. 4 Valoare prestabilită curent regulator presiune rampă Curent regulator presiune rampă Tensiune senzor temperatură carburant Vizualizare şi Remarci Diagnosticare PR157: X = 0 < X < 60 mg/cp Fără PR017: PR017 = PR157 Fără PR364: 12 Debit PR405: ± 1 mg/cp În caz de problemă. 2 senzori".5 V valoare de siguranţă: 5V 1 < X < 1. crt. 3 Corectare debit de carburant cilindru nr. 2 Corectare debit de carburant cilindru nr. DF012 "Tensiune de alimentare nr. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Valoare prestabilită debit de carburant Debit de carburant Corectare debit de carburant cilindru nr. 3 senzori" 13B-157 Ediţia 2 . PR406: PR365: PR007: 13 Intensitate rampă PR006: X = 1400 ± 50 mA Valoare de siguranţă: 1600 mA PR006 = PR007 ± 5 mA Valoare de siguranţă: 1600 mA 1. 1 senzori".

Program: C1 Nr. temperatură apă > 80 °. ANTIPOLUARE/OBD Nr. 13B-158 Ediţia 2 . Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". crt.10 < X < 10% Indică o valoare teoretică de deschidere a vanei EGR pentru o funcţionare optimă a motorului 20 < X < 40% 20 < X < 40% PR005: Valoare prestabilită deschidere vană EGR În caz de problemă. aplicaţi comanda RZ002 "Indici de adaptare EGR".Injecţie EDC16 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Fără 5 Turaţie motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min PR220: RCD electrovană EGR .Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. PR128: Prima compensare vană EGR Ultima compensare vană EGR 5% < X < 30% (valoare medie) 5% < X < 30% (valoare medie) PR129: În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectelor DF272 "Circuit de comandă EGR". Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Ecartul de buclă recopiere poziţie vană EGR trebuie să fie egal cu ecartul între poziţia vanei EGR şi recopierea acestei poziţii. Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. PR051: 6 Reciclare gaze de eşapament PR022: Recopiere poziţie vană EGR Ecart buclă recopiere poziţie vană EGR PR022 = PR005 PR051 trebuie să fie aproape de 0 la ralanti În caz de problemă consultaţi interpretarea DF118 "Aservire electrovană EGR".

întrerupeţi contactul şi aşteptaţi 40 s înainte să reîncercaţi. PR132: 7 Reglare aer PR131: Ecart debit de aer EGR ET078: Reglare aer ACTIVĂ 8 Alimentare senzori PR077: Tensiune senzor poziţie vană EGR 1. În caz de problemă.Injecţie EDC16 Nr.5 V valoare de siguranţă: 0V Indică temperatura apei motor în °C Valoare de siguranţă: ° 119°C 5 Temperatură apă PR064: Temperatură apă 13B-159 Ediţia 2 . ANTIPOLUARE/OBD (continuare 1) Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Valoare prestabilită debit de aer pentru EGR Debit de aer Vizualizare şi Remarci Diagnosticare PR171: 750 ± 200 mg/cp Fără Aproximativ 250 mg/pulverizare motor cald la ralanti PR131 = PR132 PR171 trebuie să fie aproape de 0 la ralanti În caz de problemă. temperatură apă > 80°. crt. consultaţi interpretarea DF118 "Aservire electrovană EGR". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă este "INACTIVĂ". În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. consultaţi interpretarea defectului DF056 "Circuit senzor debit de aer". Program: C1 Nr.5 < X < 2. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă".

consultaţi interpretarea DF310 "Circuit senzor temperatură înainte de FdP". utilizaţi SC017 "Regenerare filtru de particule". crt. consultaţi interpretarea DF309 "Circuit senzor temperatură după FdP". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ANTIPOLUARE/OBD (continuare 2) Nr. Fără În caz de problemă. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci X < 45 g.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr. temperatură apă > 80 °. Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. Începând cu 45 g: regenerare service obligatorie şi reapariţie defecte X = 0 ± 1 mbari Diagnosticare PR383: Masă de funingine în filtru de particule Presiune diferenţială FdP Dacă masa este mai mare de 45 g. contactaţi techline PR414: PR384: Presiune după filtru de particule PR384 = PR035 ± 10 mbari la ralanti (Presiune atmosferică) PR385: Debit linie eşapament Temperatură înainte de filtru de particule 30 < X < 80 m 3/h 6 Filtru de particule PR382: ° 150 ° < X < 200°C motor cald la ralanti PR381: Temperatură după filtru de particule Km parcurşi de la regenerare Timp de la ultima regenerare Km parcurşi de la înlocuire FdP Regenerare dinamică Temperatură minimă de funcţionare 200 °C PR412: PR415: PR391: Valoare înregistrată de la ultima regenerare dinamică (în rulaj) Contor Km de la ultima înlocuire FdP ET612: INACTIVĂ 13B-160 Ediţia 2 . În caz de problemă. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. După toate intervenţiile asupra filtrului de particule. În caz de problemă. Program: C1 Nr. consultaţi interpretarea DF315 "Circuit senzor presiune diferenţială FdP" sau DF717 "Elemente de racordare măsurare presiune înainte de FdP". În caz de DF311 "Depăşire număr de regenerare" repetat. utilizaţi SC030 "Indice de adaptare filtru de particule".

BUCLĂ RECE Nr. 8 Motor PR055: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min ET088: 9 Comandă şofer ET004: Turaţie climatizare Solicitare anclanşare compresor Autorizare aer condiţionat Turaţie solicitată de climatizare Putere absorbită de compresorul AC Comandă releu GMV viteză mică Comandă releu GMV viteză mare Control GMV1 Control GMV2 ACTIVĂ în caz de solicitare climatizare DA în caz de solicitare climatizare 875 rot/min în funcţie de strategie calculator Indică puterea absorbită de compresorul AC ACTIVĂ în caz de solicitare climatizare INACTIVĂ PORNIT în caz de solicitare climatizare OPRIT 10 PR053: 11 Putere PR125: ET143: ET144: 12 Răcire motor ET014: ET015: 13B-161 Ediţia 2 . Dacă aerul condiţionat este autorizat sau dacă. compresorul este pilotat (consultaţi 62A aer condiţionat). Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi interpretarea defectelor eventuale. sistemul de injecţie poate fi în mod degradare treptată. Acest parametru nu este valabil decât cu motorul pornit Acest parametru nu este valabil decât cu motorul pornit Dacă grupurile motoventilatoare sunt alimentate cu contactul pus. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. crt. Efectuaţi un test al defectelor sistem.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: C1 Nr. temperatură apă > 80°.Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor".

crt. Acest parametru este transmis de calculatorul Antiblocare roţi.Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. antiblocare roţi). Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. efectuaţi un test al reţelei multiplex. Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. 13 Temperatură apă PR064: Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C Valoare de siguranţă: ° 119°C Indică viteza vehiculului în Km/h. BUCLĂ RECE (continuare) Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Pentru interpretarea defectelor eventuale (consultaţi 38C. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. 14 Viteză vehicul PR089: Viteză vehicul 13B-162 Ediţia 2 . În caz de problemă. temperatură apă > 80 °.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .40 V PR147: Alimentare senzor PR148: Tensiune potenţiometru pedală pistă 1 Tensiune potenţiometru pedală pistă 2 6 13B-163 Ediţia 2 . crt. Dacă nici o presiune nu este exercitată pe pedală PR030 = 0% Pedală de acceleraţie eliberată 0. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". În caz de problemă. PARAMETRI ŞOFER Nr. PR055: 4 Motor PR190: Turaţie motor Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min Valoare prestabilită turaţie de ralanti X = 0 ± 50 rot/min 5 Poziţie pedală de acceleraţie * PR030: Poziţie pedală de acceleraţie Indică poziţia pedalei de acceleraţie.40 V Pedală de acceleraţie eliberată 0. consultaţi interpretarea defectului DF008 "Tensiune potenţiometru pedală pistă 1" sau DF009 "Tensiune potenţiometru pedală pistă 2". temperatură apă > 80°. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.70 < X < 0. Program: C1 Nr. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti.Injecţie EDC16 Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.35 < X < 0. Fără În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF008 "Circuit potenţiometru pedală pistă 1" sau DF009 "Circuit potenţiometru pedală pistă 2".

consultaţi interpretarea stării ET122 "Informaţie contact frână nr. 1".Injecţie EDC16 Nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.52 V 0.56 V 120% 3. ET122: 4 Contact frână ET123: Informaţie contact frână nr. crt.74 V 50% 2. 2" În caz de problemă. 2 Indică recunoaşterea contactelor pedalei de frână INACTIVĂ 5 Pedală ambreiaj ET233: Pedală de ambreiaj Indică recunoaşterea contactelor pedalei de ambreiaj. PARAMETRI ŞOFER (continuare) Nr.68 V 1. consultaţi interpretarea stării ET233 "Pedală de ambreiaj".02 V 100% 3. 1 Informaţie contact frână nr.09 V 1. temperatură apă > 80°.23 V 1.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ELIBERATĂ (*) Tensiuni pedală . ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti.79 V 13B-164 Ediţia 2 . În caz de problemă. Program: C1 Nr.76 V 0.la rece contact pus (valori medii date cu titlu indicativ). Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi interpretarea stării ET142 "Informaţie contact frână nr.37 V 25% 1. Sarcină pedală Tensiune pistă 1 Tensiune pistă 2 0% 0. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă.

consultaţi interpretarea defectului DF240 "Circuit releu termoplonjon nr. crt. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". 3 Putere termoplonjoane solicitată PR401: 13B-165 Ediţia 2 . consultaţi interpretarea defectului DF238 "Circuit releu termoplonjon nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ.Injecţie EDC16 Nr. ACTIVĂ sau INACTIVĂ În funcţie de strategie calculator În caz de problemă. 3 Motor PR055: Turaţie motor PR064: 4 Temperatură apă PR403: Temperatură apă Indică temperatura apei motor în °C Valoare de ° siguranţă: 119°C 875 rot/min dacă unul din cele trei termoplonjoane este ACTIV Ralanti solicitat prin termoplonjoane Fără ET205: Comandă releu termoplonjon nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . temperatură apă > 80°. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune ET038: Motor Vizualizare şi Remarci PORNIT Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min Diagnosticare fără În caz de problemă. 1 În caz de problemă. Indică puterea consumată de termoplonjoane în W Fără ET206: 2 Termoplonjoane Comandă releu termoplonjon nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: C1 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". 3". 2 ET207: Comandă releu termoplonjon nr. ÎNCĂLZIRE Nr. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. În caz de problemă. 2". În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF239 "Circuit releu termoplonjon nr. 1".

În caz de problemă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. efectuaţi un test al reţelei multiplex. consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/ limitator de viteză".Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea stării ET042. antiblocare roţi). crt. Activează martorul luminos oranj de pe tabloul de bord. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Indică viteza vehiculului în km/h. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. Această informaţie este transmisă injecţiei prin reţeaua multiplex. În caz de problemă.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Acest parametru este transmis de calculatorul ABS. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ Nr. PR130: 2 Reglare limitare viteză Valoare prestabilită reglare viteză Indică viteza prestabilită de reglare a vitezei INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat REGLARE: buton "PORNIT/OPRIT" al regulatorului de viteză apăsat LIMITARE: buton "PORNIT/OPRIT" al limitatorului de viteză apăsat ET042: Regulator/ limitator de viteză 13B-166 Ediţia 2 . temperatură apă > 80°. Pentru interpretarea defectelor eventuale (consultaţi 38C. Activează martorul luminos verde de pe tabloul de bord. Diagnosticare PR089: Viteză vehicul În caz de problemă.

Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat PLUS: buton de incrementare apăsat MINUS: buton decrementare apăsat SUSPENDARE: buton "0" apăsat RELUARE: buton "R" apăsat INACTIV: atunci când nici un buton nu este acţionat STARE 1: solicitare antipatinare Diagnosticare ET413: Funcţie Regulator/ limitator de viteză În caz de problemă. ET413 "Dezactivare regulator/limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/limitator de viteză".Injecţie EDC16 Nr. ET413 "Dezactivare regulator/limitator de viteză" şi ET415 "Dezactivare regulator/limitator de viteză". consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/limitator de viteză". ATENŢIE: Anumite dezactivări sunt memorate. pentru a reiniţializa această stare. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ (continuare 1) Nr. 2 Reglare limitare viteză (continuare) STARE 2: pedală de frână apăsată STARE 3: pană regulator de viteză sau limitator de viteză STARE 4: decuplare motor cutie ET415: STARE 5: problemă detectată de calculatorul de injecţie STARE 6: viteză vehicul invalidă STARE 7: apăsare pe butonul suspendare STARE 8: levier de viteze în poziţie punct mort STARE 9: incoerenţă între solicitarea şi viteza vehiculului Reglarea şi limitarea vitezei pot fi dezactivate prin diferite evenimente. temperatură apă > 80°. Program: C1 Nr. consultaţi interpretarea stărilor ET042 "Regulator/limitator de viteză". utilizaţi RZ007 "Memorie defect" În caz de problemă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 13B-167 Ediţia 2 . ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. crt.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2 Vizualizare şi Remarci Diagnosticare ET122: 5 Contactor frână ET123: Pedală de frână eliberată INACTIVĂ În caz de problemă. 13B-168 Ediţia 2 . consultaţi interpretarea stărilor ET122 şi ET123.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. consultaţi interpretarea DF070 "Circuit contactor de ambreiaj". 6 Contactor ambreiaj ET233: Pedală ambreiaj Pedală de frână eliberată ELIBERATĂ În caz de problemă. Program: C1 Nr. crt. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Informaţie Contact frână nr. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. temperatură apă > 80 °. Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. 1 Informaţie Contact frână nr. REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ (continuare 2) Nr.Injecţie EDC16 Nr.

temperatură apă > 80°. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". Dacă grupurile motoventilator sunt alimentate cu contactul pus. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Indică temperatura apei motor în °C Valoare de siguranţă: ° 119°C ACTIVĂ în caz de solicitare climatizare INACTIVĂ PORNIT în caz de solicitare climatizare OPRIT Diagnosticare În caz de problemă. sistemul de injecţie poate fi în mod degradare treptată. RĂCIRE MOTOR Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 4 Temperatură apă PR064: Temperatură apă ET143: ET144: 5 Grupuri motoventilatoare ET014: ET015: Comandă releu GMV viteză mică Comandă releu GMV viteză mică Control GMV1 Control GMV2 6 Alimentare senzor PR084: Tensiune senzor temperatură apă X = 3 V ± 0. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. crt.Injecţie EDC16 Nr.5 Valoare de siguranţă: 5V 13B-169 Ediţia 2 .Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: C1 Nr. Efectuaţi un test al defectelor sistem şi consultaţi interpretarea defectelor eventuale.

consultaţi interpretarea defectului DF039 "Circuit senzor temperatură aer admisie". Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. 6 Alimentare ET001: ET038: PREZENT PORNIT Indică viteza de rotaţie a motorului în rot/min 7 Motor PR055: Turaţie motor PR058: 8 Temperatură PR064: Temperatură aer Indică temperatura aerului admisie în °C Valoare de siguranţă: ° 20°C Indică temperatura apei motor în °C Valoare de siguranţă: ° 119°C Temperatură apă 9 Preîncălzire ET007: Comandă cutie de preîncălzire Starea ET007 este "ACTIVĂ" câteva secunde după punerea în contact şi pentru postîncălzire 10 Alimentare PR071: Tensiune de alimentare calculator 9 V < U < 16 V 13B-170 Ediţia 2 . Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune + după contact calculator Motor Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. APRINDERE/PREÎNCĂLZIRE Nr. Program: C1 Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. În caz de problemă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi interpretarea defectului DF047 "tensiune de alimentare calculator". ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. Fără În caz de problemă. crt. efectuaţi diagnosticarea circuitului de încărcare. consultaţi interpretarea defectului DF001 "Circuit senzor temperatură apă". În caz de problemă. În caz de problemă (ET007 blocată pe "ACTIVĂ") consultaţi interpretarea defectului DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire".Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea defectului DF005 "Circuit senzor turaţie motor". temperatură apă > 80°. În caz de problemă.

Fără În caz de problemă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . temperatură apă > 80°.Injecţie EDC16 Nr. efectuaţi o diagnosticare completă a reţelei multiplex.8 V 13B-171 Ediţia 2 .Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Fără 5 Alimentare ET001: PREZENT ET238: 6 Pornire ET076: Sincronizare EFECTUATĂ Pornire AUTORIZATĂ 7 Funcţionare motor ET038: Motor PORNIT PR071: 8 Alimentare PR358: Tensiune de alimentare calculator Tensiune referinţă senzori 9 V < U < 16 V 3. efectuaţi diagnosticarea circuitului de încărcare. Program: C1 Nr.4 V < U < 3. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune + după contact calculator Vizualizare şi Remarci Diagnosticare În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF195 "Coerenţă senzor arbore cu came/Turaţie motor". PORNIRE Nr. Dacă starea ET076 este "INTERZISĂ". crt. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectului DF047 "Tensiune de alimentare calculator".

crt. Dacă starea ET076 este "INTERZISĂ" (consultaţi 87B. Cutie de interconectare) În caz de problemă. Cutie de interconectare) Dacă starea ET003 este blocată "ACTIV" (consultaţi 87B. Cutie de interconectare) ET341: 4 Antidemaraj ET003: Cod antidemaraj înregistrat DA Antidemaraj INACTIV 5 Şoc vehicul ET077: Şoc detectat NU 6 pornire ET076: pornire AUTORIZATĂ: injecţia autorizează pornirea 13B-172 Ediţia 2 . Program: C1 Nr. PROTECŢIE Nr. Funcţie Parametru sau Stare controlată sau Acţiune Vizualizare şi Remarci Diagnosticare Dacă starea ET341 este blocată "NU" (consultaţi 87B. Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu indicativ. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Injecţie EDC16 Nr.Control conformitate 13B INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ° Condiţii de execuţie: Motor la ralanti. consultaţi interpretarea defectului DF069 "Informaţie şoc detectat". temperatură apă > 80°.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 Comandă releu termoplonjon nr. 1 Informaţie contact frână nr.Injecţie EDC16 Nr. 2 Comandă releu termoplonjon nr. Program: C1 Nr. 3 Pedală de ambreiaj Sincronizare Cod antidemaraj înregistrat Funcţie regulator/limitator de viteză Dezactivare regulator/limitator de viteză Regenerare dinamică 13B-173 Ediţia 2 .Tabel recapitulativ stări Titlu tester de diagnosticare 13B Stare tester ET001 ET003 ET004 ET007 ET014 ET015 ET038 ET042 ET076 ET077 ET078 ET088 ET104 ET122 ET123 ET143 ET144 ET205 ET206 ET207 ET233 ET238 ET341 ET413 ET415 ET612 + După contact calculator Antidemaraj Autorizare aer condiţionat Comandă cutie de preîncălzire Control GMV1 Control GMV2 Motor Regulator/limitator de viteză Pornire Şoc detectat Reglare aer Solicitare anclanşare compresor Exploatare coduri injectoare Informaţie contact frână nr. 2 Comandă releu GMV viteză mică Comandă releu GMV viteză mare Comandă releu termoplonjon nr.

cu 32 pini Pin G4 Masă baterie Calculator de injecţie conector A. ABSENT INSTRUCŢIUNI Contact pus Controlaţi starea şi conformitatea siguranţei de alimentare F5D (5A) a unităţii de protecţie şi de comutaţie. Reparaţi dacă este necesar. Dacă tensiunea este absentă. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi prezenţa unui +12 V în pinul D1 al conectorului A al calculatorului de injecţie. Reparaţi dacă este necesar Verificaţi prezenţa unei mase pe următoarele legături: Calculator de injecţie conector A. negru. Verificaţi ca +12 V DC să fie absent în momentul întreruperii contactului. negru. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . cu 32 pini Pin D1 +12 V DC Reparaţi dacă este necesar. EDC16_V08_ET001/EDC16_V10_ET001/EDC16_V14_ET001 13B-174 Ediţia 2 . PREZENT INSTRUCŢIUNI Contact pus Condiţie normală de funcţionare.Interpretare stări 13B + DUPĂ CONTACT CALCULATOR ET001 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi controalele numai dacă stările "ABSENT'' şi ''PREZENT'' sunt incoerente cu strategiile de funcţionare sistem. asiguraţi-vă de continuitatea şi izolarea în raport cu masa între următoarea legătură: Calculator de injecţie conector A. negru.Injecţie EDC16 Nr. negru. cu 32 pini Pin H1 Masă baterie Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr. cu 32 pini Pin H4 Masă baterie Calculator de injecţie conector A.

consultaţi nota diagnosticare Unitate Centrală Habitaclu. Dacă nu este cazul. Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi nota diagnosticare Unitate Centrală Habitaclu. ACTIV INSTRUCŢIUNI Dacă starea ET003 este blocată "ACTIV". EDC16_V08_ET003/EDC16_V10_ET003/EDC16_V14_ET003 13B-175 Ediţia 2 . starea ET003 trebuie să fie "INACTIV". şi în rulaj. INACTIV INSTRUCŢIUNI În momentul punerii contactului.Interpretare stări 13B ANTIDEMARAJ ET003 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi controalele numai dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

– dacă valoarea de presiune fluid refrigerent este coerentă la ralanti. – motorul nu este la sarcină maximă. Program: C1 Nr. – siguranţele de alimentare a sistemului de aer condiţionat. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . verificaţi: – compresorul de climatizare să se anclanşeze bine. Starea ET004 rămâne "NU" în următoarele condiţii: – vehicul oprit cu contactul pus. EDC16_V08_ET004/EDC16_V10_ET004/EDC16_V14_ET004 13B-176 Ediţia 2 . NU DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr. Dacă starea ET004 rămâne "NU" atunci când aerul condiţionat ar trebui să fie autorizat.Interpretare stări 13B AUTORIZARE AER CONDIŢIONAT ET004 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi controalele numai dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. – prezenţă de defecte în circuitul de aer condiţionat. controlaţi defectele calculatorului aer condiţionat (consultaţi 62A. Dacă problema persistă. – prezenţa fluidului refrigerent în circuitul de climatizare. – motor la sarcină maximă. DA Autorizarea de aer condiţionat nu devine "DA" decât dacă: – solicitarea de aer condiţionat este făcută de şofer (întrerupător climatizare pe poziţie AC sau AUTO cu o ventilare la minim). – sistemul de aer condiţionat nu este defect. "Aer condiţionat"). – nici o solicitare de climatizare făcută de şofer.

DA În momentul pornirii vehiculului la rece. Dacă vehiculul nu porneşte şi dacă starea ET007 devine "DA". controlaţi: – siguranţa de alimentare F2 (70A) a cutiei de preîncălzire. consultaţi interpretarea defectelor: – DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire". – DF025 "Legătură diagnosticare cutie de preîncălzire".Interpretare stări 13B COMANDĂ CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE ET007 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale numai dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. NU DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. cu 32 pini Pin 9 cutie de preîncălzire Calculator de injecţie Pin E2 conector C gri. cu 32 pini Pin 8 cutie de preîncălzire Reparaţi dacă este necesar. După pornirea motorului şi postîncălzire. Înlocuiţi bujia (bujiile) a cărei rezistenţă nu este de aproximativ 0. Dacă vehiculul porneşte şi dacă starea ET007 rămâne "DA" în timpul fazei de funcţionare motor. calculatorul de injecţie trebuie să oprească pilotarea cutiei de pre-postîncălzire. consultaţi interpretarea defectelor: – DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire". controlaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie Pin A4 conector C gri. calculatorul de injecţie pilotează cutia de prepostîncălzire pentru ca vehiculul să poată porni. – DF025 "Legătură diagnosticare cutie de preîncălzire". Starea ET007 trebuie să devină "NU".6 Ω. – rezistenţa bujiilor de preîncălzire. În cazul în care vehiculul nu porneşte şi dacă starea ET007 rămâne "NU". Dacă problema persistă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. EDC16_V08_ET007/EDC16_V10_ET007/EDC16_V14_ET007 13B-177 Ediţia 2 . Starea ET007 devine "DA" câteva secunde după punerea contactului şi în timpul prepostîncălzirii.Injecţie EDC16 Nr.

– aerul condiţionat nu este solicitat de şofer. – calculatorul de injecţie prezintă defecte sisteme care pot provoca o supraîncălzire motor. – climatizarea este în funcţiune. consultaţi nota diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie. PORNIT OPRIT DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Program: C1 Nr. Atunci când grupul motoventilator viteză mică este alimentat: – starea ET014 devine "PORNIT" – starea ET143 "Comandă releu GMV viteză mică" devine "ACTIVĂ". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Injecţie EDC16 Nr. În cazul în care grupul motoventilator viteză mică nu funcţionează. EDC16_V08_ET014/EDC16_V10_ET014/EDC16_V14_ET014 13B-178 Ediţia 2 . Grupul motoventilator viteză mică este oprit atunci când: ° – temperatura apei motor este mai mică de 89°C. Grupul motoventilator viteză mică este alimentat în trei cazuri: ° – temperatura apei motor este mai mare de 89°C. Remarcă: Starea ET014 "Control GMV1" şi starea ET143 "Comandă releu GMV viteză mică" schimbă statutul simultan.Interpretare stări 13B CONTROL GMV1 ET014 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului.

În cazul în care grupul motoventilator viteză mare nu funcţionează. Grupul motoventilator viteză mică este oprit atunci când: ° – temperatura apei motor este mai mică de 99°C. Grupul motoventilator poate fi alimentat atunci când: ° – temperatura apei motor este mai mare de 99°C. EDC16_V08_ET015/EDC16_V10_ET015/EDC16_V14_ET015 13B-179 Ediţia 2 . PORNIT OPRIT DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Atunci când grupul motoventilator viteză mică este alimentat: – starea ET015 devine "PORNIT". consultaţi nota diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.Interpretare stări 13B CONTROL GMV2 ET015 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr. – calculatorul de injecţie prezintă defecte sisteme care pot provoca o supraîncălzire motor. Remarcă: Starea ET015 "Control GMV2" starea ET144 "Comandă releu GMV viteză mare" schimbă statutul simultan. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – starea ET144 "Comandă releu GMV viteză mare" devine "ACTIVĂ".

OPRIT BRUSC PORNIT Starea ET038 este "pornit" atunci când motorul este pornit. Starea ET038 este "oprit brusc" atunci când motorul s-a oprit brusc. Vehiculul este în continuare în poziţie + DC. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC16_V08_ET038/EDC16_V10_ET038/EDC16_V14_ET038 13B-180 Ediţia 2 .Interpretare stări 13B MOTOR ET038 OPRIT Starea ET038 este "oprit" atunci când motorul este cu contactul pus fără acţiune demaror. Program: C1 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Injecţie EDC16 Nr. DEMAROR Starea ET038 este "demaror" atunci când motorul este în fază de pornire.

Starea ET042 devine "LIMITARE" atunci când butonul de activare a limitatorului de viteză este apăsat. controlaţi starea butonului "PORNIT/OPRIT" al limitatorului de viteză. Reparaţi dacă este necesar. şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector A. cu 32 pini pin A2 Buton pornit/oprit regulator de viteză conector cu 6 pini pin A3 Reparaţi dacă este necesar. controlaţi starea butonului "PORNIT/ OPRIT" al regulatorului de viteză şi starea conectorului său. Controlaţi continuitatea. Un martor luminos pe tabloul de bord verde trebuie să se aprindă atunci când starea ET042 este "REGLARE". negru. EDC16_V08_ET042/EDC16_V10_ET042/EDC16_V14_ET042 13B-181 Ediţia 2 . şi starea conectorului său. Dacă starea ET042 nu devine "REGLARE". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector A.Interpretare stări 13B REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ ET042 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. Program: C1 Nr. Controlaţi continuitatea. Acest buton este situat pe tabloul de bord sau pe consola centrală a vehiculului. Reparaţi dacă este necesar. negru. Acest buton este situat pe tabloul de bord sau pe consola centrală a vehiculului. LIMITARE DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Un martor luminos pe tabloul de bord galben trebuie să se aprindă atunci când starea ET042 este "LIMITARE". REGLARE Starea ET042 devine "REGLARE" atunci când butonul de activare a regulatorului de viteză este apăsat. cu 32 pini pin C3 Buton pornit/oprit regulator de viteză conector cu 6 pini pin B1 Reparaţi dacă este necesar.Injecţie EDC16 Nr. Dacă starea ET042 nu devine "LIMITARE".

cartelele vehiculului sunt recunoscute şi dacă antidemarajul este inactiv. pornirea vehiculului este interzisă.Interpretare stări 13B PORNIRE ET076 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi controalele numai dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. EDC16_V08_ET076/EDC16_V10_ET076/EDC16_V14_ET076 13B-182 Ediţia 2 . AUTORIZATĂ Pornirea vehiculului este autorizată atunci când UCH autorizează pornirea. Starea ET076 este "INTERZISĂ" şi vehiculul nu va putea să pornească. INTERZISĂ DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. şi consultaţi nota diagnosticare asociată vehiculului pentru a trata defectele eventuale. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Atunci când cartela nu este recunoscută de UCH. Efectuaţi o diagnosticare a UCH. Starea ET076 devine "AUTORIZATĂ" dacă. Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr.

EDC16_V08_ET077/EDC16_V10_ET077/EDC16_V14_ET077 13B-183 Ediţia 2 . calculatorul de injecţie primeşte informaţia de şoc prin reţeaua multiplex.Interpretare stări 13B ŞOC DETECTAT ET077 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi controalele dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. Întrerupeţi contactul timp de 10 s apoi repuneţi contactul pentru a permite pornirea motorului. starea ET077 este "NU" atunci când calculatorul nu a primit nici o informaţie de şoc. DA Atunci când vehiculul a fost accidentat. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . NU DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. şi trataţi defectele eventuale. şi poate astfel să întrerupă injecţia. Starea ET077 este "DA". Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr. Condiţie de funcţionare normală. Efectuaţi un test al reţelei multiplex.

Interpretare stări 13B SOLICITARE ANCLANŞARE COMPRESOR ET088 ACTIVĂ Solicitarea de climatizare este efectuată de şofer atunci când el apasă pe una din comenzile de climatizare (Auto sau AC).Injecţie EDC16 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă nu este cazul. starea ET088 trebuie să devină "INACTIVĂ". Starea ET088 devine "ACTIVĂ" şi calculatorul autorizează sau nu aerul condiţionat în funcţie de condiţiile de funcţionare. consultaţi nota diagnosticare climatizare asociată vehiculului. Atunci când şoferul dezactivează climatizarea. Program: C1 Nr. Dacă starea ET088 nu devine "ACTIVĂ" după acţiune pe butonul de comandă. consultaţi nota diagnosticare climatizare asociată vehiculului. INACTIVĂ DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC16_V08_ET088/EDC16_V10_ET088/EDC16_V14_ET088 13B-184 Ediţia 2 .

Utilizaţi comanda SC002 "Introducere coduri injectoare" aplicând procedura descrisă în interpretarea acestei comenzi. şi motorul va funcţiona în mod degradare treptată. Dacă programarea acestor coduri injectoare nu este efectuată după aceste intervenţii.Injecţie EDC16 Nr. – înlocuire a calculatorului de injecţie. Program: C1 Nr. DA Starea ET104 este "DA" dacă opţiunea IMA (corecţie individuală a injectorului) este activată în calculatorul de injecţie. şi motorul va funcţiona în mod degradare treptată. dar nu toate calculatoarele le exploatează. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . codurile injectoare vor trebui să fie introduse în calculatorul de injecţie în următoarele cazuri: – înlocuire a unuia sau mai multor injectoare. – reprogramare a calculatorului de injecţie. calculatorul nu are coduri IMA în memorie. Defectul DF276 "Programare coduri injectoare" este prezent. Starea ET104 este "DEFECT" dacă. Utilizaţi comanda SC002 "Introducere coduri injectoare" aplicând procedura descrisă în interpretarea acestei comenzi. Utilizaţi atunci comanda SC002 "Introducere coduri injectoare" aplicând procedura descrisă în interpretarea acestei comenzi. şi motorul funcţionează în mod degradare treptată. calculatorul nu este configurat pentru a interpreta codurile IMA (corecţie individuală a injectorului). Defectul DF276 "Programare coduri injectoare" va fi prezent. În acest caz starea ET104 devine "DA" după înlocuirea calculatorului.Interpretare stări 13B EXPLOATARE CODURI INJECTOARE ET104 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale numai dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. NU DEFECT DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline. defectul DF276 "Programare coduri injectoare" va fi prezent. Toate injectoarele posedă coduri IMA gravate pe corpurile din bachelită. Dacă la finalul procedurii starea ET104 rămâne "DEFECT". În cazul unui calculator configurat cu opţiunea IMA. EDC16_V08_ET104/EDC16_V10_ET104/EDC16_V14_ET104 13B-185 Ediţia 2 . IMPORTANT: Un calculator fără opţiunea IMA poate fi înlocuit cu un calculator care conţine această opţiune. Starea ET104 este "NU" dacă.

Numai alocarea pinilor se schimbă: Primul utilizează pinii A1. 1 INFORMAŢIE CONTACT FRÂNĂ NR. – starea şi conformitatea siguranţei 1H (15A). *ATENŢIE Două tipuri de contactor sunt utilizate. EDC16_V08_ET122/EDC16_V10_ET122/EDC16_V14_ET122 13B-186 Ediţia 2 . 2. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. negru cu 32 pini. În caz de incoerenţă.Interpretare stări 13B ET122 ET123 INFORMAŢIE CONTACT FRÂNĂ NR. controlaţi: – starea şi montarea contactorului stop. pin E4 Pin 3 sau A3* Contactor pedală de frână Reparaţi dacă este necesar. consultaţi interpretarea defectului DF050 "Circuit contactor frână". INACTIVĂ (pedală de frână apăsată) Dacă luminile stop funcţionează: – controlaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector A. 3 şi 4. Dacă luminile stop nu funcţionează. – conformitatea valorilor din următorul tabel: Continuitate între pinii Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) 3 şi 4 sau A3 şi B1 1 şi 2 sau A1 şi B3 Izolare între pinii 1 şi 2 sau A1 şi B3 3 şi 4 sau A3 şi B1 Înlocuiţi contactorul dacă valorile obţinute nu sunt conforme. Al doilea utilizează pinii 1. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Nu aplicaţi aceste controale decât dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. A3 şi B1. Program: C1 Nr. B3. Remarcă: Stările ET122 şi ET123 trebuie să schimbe statutul în acelaşi timp.Injecţie EDC16 Nr.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ACTIVĂ (pedală de frână eliberată) Dacă luminile stop funcţionează: – controlaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector A. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare stări 13B ET122 ET123 CONTINUARE *ATENŢIE Două tipuri de contactor sunt utilizate. 3 şi 4. Dacă luminile stop nu funcţionează. Al doilea utilizează pinii 1. Program: C1 Nr. controlaţi starea şi montarea contactorului stop precum şi siguranţa luminilor stop. A3 şi B1.Injecţie EDC16 Nr. B3. pin E4 Pin 3 sau A3* Contactor pedală de frână Reparaţi dacă este necesar. negru cu 32 pini. demontaţi şi testaţi funcţionarea contactorului stop: Continuitate între pinii Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) 3 şi 4 sau A3 şi B1 1 şi 2 sau A1 şi B3 Izolare între pinii 1 şi 2 sau A1 şi B3 3 şi 4 sau A3 şi B1 Înlocuiţi contactorul dacă valorile obţinute nu sunt conforme. 2. Numai alocarea pinilor se schimbă: Primul utilizează pinii A1. 13B-187 Ediţia 2 .

– starea ET014 devine "PORNIT". Remarcă: Starea ET014 "Control GMV1" şi starea ET143 "Comandă releu GMV viteză mică" schimbă statutul simultan. – nici un defect care poate să provoace o supraîncălzire motor nu este prezent în sistemul de injecţie. Program: C1 Nr. În cazul în care grupul motoventilator viteză mică nu funcţionează.Injecţie EDC16 Nr. consultaţi nota diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie. EDC16_V08_ET143/EDC16_V10_ET143/EDC16_V14_ET143 13B-188 Ediţia 2 . – aerul condiţionat este solicitat de şofer. Grupul motoventilator viteză mică este oprit atunci când: ° – temperatura apei motor este mai mică de 89°C. ACTIVĂ OPRIT DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. – calculatorul de injecţie prezintă defecte sisteme care pot să provoace o supraîncălzire motor. Calculatorul de injecţie solicită activarea grupului motoventilator viteză mică atunci când: ° – temperatura apei motor este mai mare de 89°C. – aerul condiţionat nu este solicitat de şofer.Interpretare stări 13B COMANDĂ RELEU GMV VITEZĂ MICĂ ET143 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. Atunci când grupul motoventilator viteză mare este alimentat: – starea ET143 "Comandă releu GMV viteză mică" devine "ACTIVĂ". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Calculatorul de injecţie solicită activarea grupului motoventilator viteză mare atunci când: ° – temperatura apei motor este mai mare de 99°C. Atunci când grupul motoventilator viteză mare este alimentat: – starea ET144 "Comandă releu GMV viteză mare" devine "ACTIVĂ". consultaţi nota diagnosticare a Unităţii de Protecţie şi de Comutaţie.Interpretare stări 13B COMANDĂ RELEU GMV VITEZĂ MARE ET144 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. – starea ET015 devine "PORNIT". EDC16_V08_ET144/EDC16_V10_ET144/EDC16_V14_ET144 13B-189 Ediţia 2 . În cazul în care grupul motoventilator viteză mare nu funcţionează. PORNIT OPRIT DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. – calculatorul de injecţie prezintă defecte sisteme care pot provoca o supraîncălzire motor. Grupul motoventilator viteză mare este oprit atunci când: ° – temperatura apei motor este mai mică de 99°C. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. – nici un defect care poate să provoace o supraîncălzire motor nu este prezent în sistemul de injecţie. Remarcă: Starea ET015 "Control GMV2" starea ET144 "Comandă releu GMV viteză mare" schimbă statutul simultan.Injecţie EDC16 Nr.

ET206. ET206. 1. ° – şi dacă temperatura aerului este joasă (< 5°). EDC16_V08_ET205/EDC16_V10_ET205/EDC16_V14_ET205/ EDC16_V08_ET206/EDC16_V10_ET206/EDC16_V14_ET206/ EDC16_V08_ET207/EDC16_V10_ET207/EDC16_V14_ET207 13B-190 Ediţia 2 . ET207 sunt "ACTIVĂ" atunci când: – motorul este pornit. 2" AC031 "Releu termoplonjon nr. 3" DF239 "Circuit releu termoplonjon nr. Program: C1 Nr.Interpretare stări 13B COMANDĂ RELEU TERMOPLONJON NR. 2" DF240 "Circuit releu termoplonjon nr. 1" ACTIVĂ DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. ET207 sunt "INACTIVĂ" atunci când motorul este cu contactul pus motor oprit. sau atunci când motorul este cald. 3 ET205 ET206 ET207 INACTIVĂ Stările ET205. pilotaţi comenzile: AC063 "Releu termoplonjon nr.Injecţie EDC16 Nr. Această strategie permite să reîncălziţi apa motor şi să facilitaţi astfel încălzirea habitaclului. ° – şi dacă temperatura apei motor este joasă (< 15°). 2. 3" În caz de problemă. consultaţi interpretarea defectelor: DF238 "Circuit releu termoplonjon nr. 1" AC064 "Releu termoplonjon nr. Pentru a controla funcţionarea releelor termoplonjoane. Stările ET205. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

negru cu 32 pini.Interpretare stări PEDALĂ DE AMBREIAJ 13B ET233 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. APĂSATĂ şi pedală de ambreiaj eliberată Controlaţi starea şi montarea contactorului pedalei de ambreiaj. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector A. Al doilea utilizează pinii 1 şi 2. Reparaţi dacă este necesar. *ATENŢIE Două tipuri de contactor sunt utilizate. EDC16_V08_ET233/EDC16_V10_ET233/EDC16_V14_ET233 13B-191 Ediţia 2 . Demontaţi contactorul pedalei de ambreiaj şi testaţi funcţionarea sa: Continuitate între pinii Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Înlocuiţi contactorul dacă este necesar.Injecţie EDC16 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Numai alocarea pinilor se schimbă: Primul utilizează pinii A1 şi B3. Program: C1 Nr. ELIBERATĂ şi pedală de ambreiaj apăsată Controlaţi starea şi montarea contactorului pedalei de ambreiaj. Demontaţi contactorul pedalei de ambreiaj şi testaţi funcţionarea sa: Continuitate între pinii Contactor apăsat (Pedală de frână eliberată) Contactor eliberat (Pedală de frână apăsată) Înlocuiţi contactorul pedalei de ambreiaj dacă este necesar. pin C4 Pin 2 sau A1* Contactor de ambreiaj Verificaţi prezenţa masei în pinul 1 sau B3* pe conectorul contactorului de ambreiaj. 1 şi 2 sau A1 şi B3* 1 şi 2 sau A1 şi B3* Izolare între pinii 1 şi 2 sau A1 şi B3* 1 şi 2 sau A1 şi B3* Izolare între pinii DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

nici o sincronizare între arborele cotit şi arborele cu came nu este efectuată. EDC16_V08_ET238/EDC16_V10_ET238/EDC16_V14_ET238 13B-192 Ediţia 2 . Aceasta este stabilită între senzorul arbore cu came şi senzorul Punct Mort Superior.Interpretare stări 13B SINCRONIZARE ET238 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi aceste controale numai dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. 1 nu este încă reperat. Program: C1 Nr. Starea ET238 este "EFECTUATĂ". IMPORTANT Sincronizarea se efectuează în timpul fazei de pornire a motorului. 1 şi să cunoască poziţia precisă a Punctului Mort Superior al acestui cilindru. Atunci când vehiculul este cu contactul pus motor oprit. permite calculatorului să identifice cilindrul nr.Injecţie EDC16 Nr. În momentul pornirii motorului. INACTIV EFECTUATĂ DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1 este reperat şi sincronizarea va fi efectuată odată motorul pornit. consultaţi ALP2 "Probleme de pornire" (consultaţi "Efecte client"). consultaţi interpretarea următoarelor defecte: – DF005 "Circuit senzor turaţie motor" – DF097 "Circuit senzor arbore cu came" Dacă motorul nu porneşte totuşi. sincronizarea se efectuează. Această sincronizare odată efectuată. Cilindrul nr. Dacă timp de mai multe tentative de pornire a motorului starea ET238 rămâne "INACTIV". cilindrul nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Starea ET238 este "INACTIV".

DA Starea ET341 devine "DA" dacă dialogul între UCH şi calculatorul de injecţie este posibil şi dacă. Cauza disfuncţionării poate să provină de la o programare incorectă a cartelelor. Autorizarea pornire motor nu este făcută decât dacă. Codul rămâne "NU" dacă dialogul între UCH şi calculatorul de injecţie este imposibil. unitatea de protecţie şi de comutaţie şi calculatorul de injecţie să fie prezent. contactaţi techline. Dacă dialogul nu este stabilit. EDC16_V08_ET341/EDC16_V10_ET341/EDC16_V14_ET341 13B-193 Ediţia 2 . Starea ET003 "Antidemaraj" este "ACTIV". efectuaţi un test al reţelei multiplex (în cazul în care diagnosticarea a fost efectuată după funcţii) şi asiguraţi-vă ca dialogul între unitatea centrală habitaclu. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. codul cartelei este recunoscut. În cazul în care aceasta nu vine de la codurile cartelelor. (consultaţi în acest caz nota diagnosticare UCH şi urmaţi procedura de programare a cartelelor).Interpretare stări 13B COD ANTIDEMARAJ ÎNREGISTRAT ET341 INSTRUCŢIUNI Particularitate: Aplicaţi controalele numai dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. codul este recunoscut cu succes de calculatorul unitate centrală habitaclu şi starea ET003 "Antidemaraj" este INACTIV. NU DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr.

Airbag şi pretensionatoare). controlaţi starea butonului "±" al regulatorului de viteză. Pentru a putea să demontaţi airbag-ul şofer şi să efectuaţi măsurările în condiţii de maximă securitate (consultaţi 88C. În caz de continuitate. ± Dacă starea ET413 nu devine "PLUS". ± În caz de continuitate. şi starea conectorului său. Măsuraţi rezistenţa următoarei legături după impuls pe butonul "-" Calculator de injecţie conector A. înlocuiţi butonul de comandă "+/-". Pentru a putea să demontaţi airbag-ul şofer şi să efectuaţi măsurările în condiţii de maximă securitate (consultaţi 88C. reparaţi. Dacă legătura este întreruptă. Airbag şi pretensionatoare). Acest buton este situat la stânga volanului. cu 32 pini pin D2 Buton "±" Pin A1 Dacă rezistenţa nu este de aproximativ 300 Ω. verificaţi continuitatea legăturii cu butonul în repaus. verificaţi continuitatea legăturii cu butonul Dacă rezistenţa nu este de aproximativ 100 în repaus. PLUS Starea ET413 devine "PLUS" atunci când butonul "+" al regulatorului de viteză este apăsat. MINUS DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. cu 32 pini pin D2 Buton "±" Pin A2 Ω. Măsuraţi rezistenţa următoarei legături după impuls pe butonul "+": Calculator de injecţie conector A.Interpretare stări 13B FUNCŢIE REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ ET413 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Aplicaţi aceste controale dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ± negru. Reparaţi dacă este necesar. EDC16_V08_ET413/EDC16_V10_ET413/EDC16_V14_ET413 13B-194 Ediţia 2 . Acest buton este situat la stânga volanului. reparaţi. ± Dacă starea ET413 nu devine "MINUS" controlaţi starea butonului "±" al regulatorului de viteză. Reparaţi dacă este necesar. Program: C1 Nr. ± negru. Dacă legătura este întreruptă.Injecţie EDC16 Nr. şi starea conectorului său. Starea ET413 devine "MINUS" atunci când butonul "-" al regulatorului de viteză este apăsat. înlocuiţi butonul de comandă "±".

Reparaţi dacă este necesar. În caz de continuitate. şi starea conectorului său. 13B-195 Ediţia 2 . negru.Interpretare stări 13B ET413 CONTINUARE SUSPENDARE Starea ET413 devine "SUSPENDARE" atunci când butonul "0" al regulatorului de viteză este apăsat.Injecţie EDC16 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Măsuraţi rezistenţa următoarei legături după impuls pe butonul "0": Calculator de injecţie conector A. verificaţi continuitatea legăturii cu butonul în repaus. Dacă legătura este întreruptă. Acest buton este situat la dreapta volanului. reparaţi. controlaţi starea butonului "R/0" al regulatorului de viteză. Starea ET413 devine "RELUARE" atunci când butonul "R" al regulatorului de viteză este apăsat. Dacă legătura este întreruptă. Dacă starea ET413 nu devine "RELUARE". Airbag şi pretensionatoare). Măsuraţi rezistenţa următoarei legături după impuls pe butonul "R": Calculator de injecţie conector A. Acest buton este situat la dreapta volanului. Pentru a putea să demontaţi airbag-ul şofer şi să efectuaţi măsurările în condiţii de maximă securitate (consultaţi 88C. Reparaţi dacă este necesar. înlocuiţi butonul de comandă "R/0". negru. şi starea conectorului său. Program: C1 Nr. cu 32 pini pin D2 Buton "R/0" Pin A2 Dacă rezistenţa nu este de aproximativ 900 Ω. RELUARE DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. reparaţi. controlaţi starea butonului "R/0" al regulatorului de viteză. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . cu 32 pini pin D2 Buton "R/0" Pin A2 Dacă rezistenţa nu este de aproximativ 0 Ω. Airbag şi pretensionatoare). Pentru a putea să demontaţi airbag-ul şofer şi să efectuaţi măsurările în condiţii de maximă securitate (consultaţi 88C. înlocuiţi butonul de comandă "R/0". Dacă starea ET413 nu devine "SUSPENDARE". Reparaţi dacă este necesar.

STARE 1 Solicitare antipatinare Dacă vehiculul diagnosticat este echipat cu sistemul antipatinare. ATENŢIE: Pentru a reiniţializa dezactivările memorate de calculatorul de injecţie. STARE 3 Pană regulator de viteză sau limitator de viteză Dacă starea ET415 este "STARE 3". consultaţi nota diagnosticare asociată sistemului antipatinare. consultaţi interpretarea stărilor ET122 şi ET123 "Informaţie contact frână nr.Injecţie EDC16 Nr. funcţia reglare/limitare viteză este dezactivată la fiecare solicitare antipatinare. Starea ET415 devine "STARE 2" în rulaj sau în momentul unui test al funcţiei reglare viteză la oprire. Remarcă: Reglarea vitezei rămâne dezactivată atât timp cât vehiculul nu depăşeşte viteza de 30 km/h. contactaţi techline. Starea ET415 nu devine "STARE 1" decât în rulaj. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Starea ET415 precizează 9 cauze ale dezactivării regulatorului de viteză. EDC16_V08_ET415/EDC16_V10_ET415/EDC16_V14_ET415 13B-196 Ediţia 2 . Program: C1 Nr. reglarea/limitarea vitezei devine "INACTIVĂ". STARE 2 Pedală de frână apăsată Dacă şoferul apasă pe pedala de frână. pentru a testa componentele sistemului de reglare a vitezei şi a găsi organul defect. Dacă această stare apare cu contactul pus vehicul oprit. consultaţi interpretarea stării ET042 "Regulator/ limitator de viteză" şi ET413 "Funcţie regulator/limitator de viteză". 1 şi 2".Interpretare stări 13B DEZACTIVARE REGULATOR/LIMITATOR DE VITEZĂ ET415 INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Aplicaţi aceste controale dacă stările sunt incoerente cu strategiile de funcţionare a sistemului. Dacă starea ET415 este blocată "STARE 3". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă starea ET415 rămâne blocată "STARE 2". utilizaţi comanda RZ007 "Memorie defect".

– Turaţie motor mai mică de 1000 rot/min. 13B-197 Ediţia 2 . – Pene pe pedala de acceleraţie. Dacă starea ET415 este blocată "STARE 4" la oprire. Dacă sunt prezente defecte (consultaţi 38C. consultaţi interpretarea stării ET413 "Funcţie regulator/limitator de viteză" şi diagnosticaţi butonul de comandă "R/0" al regulatorului de viteză. Program: C1 Nr. Consultaţi interpretarea defectului DF091 "Informaţie viteză vehicul" şi diagnosticaţi calculatorul ABS. Dacă defectul persistă. calculatorul de injecţie detectează o pană pe sistemul de injecţie: – Pene senzor turaţie motor sau arbore cu came. contactaţi techline. Efectuaţi un test al reţelei multiplex. Dacă defectul persistă.Interpretare stări 13B ET415 CONTINUARE 1 STARE 4 Decuplare motor/cutie Funcţia reglare/limitare viteză este dezactivată dacă. Dacă starea ET415 rămâne blocată "STARE 7". apoi un test al sistemului de injecţie şi diagnosticaţi defectele eventuale. contactaţi techline STARE 7 Apăsaţi pe butonul suspendare Starea ET415 devine "STARE 7" dacă: – şoferul apasă pe butonul "0" al regulatorului de viteză. contactaţi techline. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Injecţie EDC16 Nr. cutia de viteze nu mai este cuplată la motor (pedală de ambreiaj ambreiată sau cutie de viteze la punctul mort). – Turaţie motor mai mare de 4700 rot/min. – contactorul de ambreiaj este defect (mai multă informaţie asupra poziţiei pedalei de ambreiaj primită de calculatorul de injecţie). STARE 5 Problemă detectată de calculatorul de injecţie Starea ET415 devine "STARE 5" dacă. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Antiblocare roţi). STARE 6 Viteză vehicul invalidă Starea ET415 devine "STARE 6" dacă viteza vehiculului primită de calculator este invalidă.

contactaţi techline. STARE 9 Incoerenţă între solicitare şi viteza vehiculului Starea ET415 devine "STARE 9" dacă. Program: C1 Nr. Informaţia vehicul este deci perturbată sau eronată. Antiblocare roţi). Această acţiune dezactivează regulatorul/limitatorul de viteză. calculatorul detectează un defect între viteza solicitată de şofer şi cea a vehiculului. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier urmat de un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr.Interpretare stări 13B ET415 CONTINUARE 2 STARE 8 Levier de viteze în poziţie punct mort Starea ET415 devine "STARE 8" dacă şoferul pune levierul de viteze în poziţia punct mort în rulaj. contactaţi techline. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă starea ET415 rămâne blocată "STARE 8" în rulaj după cuplarea unei viteze. 13B-198 Ediţia 2 . Dacă defectul persistă. Diagnosticaţi circuitul ABS (consultaţi 38C. Consultaţi interpretarea defectului DF091 "Informaţie viteză vehicul".

Injecţie EDC16 Nr.Tabel recapitulativ parametri 13B Parametru tester PR005 PR006 PR007 PR008 PR009 PR011 PR013 PR015 PR016 PR017 PR022 PR024 PR030 PR035 PR038 PR041 PR046 PR047 PR048 PR049 PR051 PR053 PR055 PR058 PR063 PR064 PR071 PR073 PR076 Titlu tester de diagnosticare Valoare prestabilită deschidere vană EGR Curent regulator presiune rampă Valoare prestabilită curent regulator presiune rampă Valoare prestabilită presiune rampă Valoare prestabilită presiune supraalimentare Corectare poziţie electrovană de supraalimentare Corectare poziţie volet de turbulenţe Cuplu motor Capacitate alternator Debit de carburant Ecart buclă recopiere poziţie vană EGR Ecart presiune carburant Poziţie pedală de acceleraţie Presiune atmosferică Presiune rampă Presiune supraalimentare RCD electrovană EGR RCD presiune turbocompresor RCD vană reglare presiune rampă RCD volet de turbulenţe Recopiere poziţie vană EGR Turaţie solicitată de climatizare Turaţie motor Temperatură aer Temperatură carburant Temperatură apă Tensiune de alimentare calculator Tensiune de alimentare debitmetru de aer Tensiune senzor fluid refrigerent 13B-199 Ediţia 2 . Program: C1 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Tabel recapitulativ parametri 13B Parametru tester PR077 PR079 PR080 PR082 PR083 PR084 PR089 PR125 PR127 PR128 PR129 PR130 PR131 PR146 PR147 PR132 PR157 PR171 PR190 PR209 PR213 PR220 PR358 PR364 PR365 PR381 PR382 Titlu tester de diagnosticare Tensiune senzor poziţie vană EGR Tensiune senzor presiune atmosferică Tensiune senzor presiune rampă Tensiune senzor presiune carburant Tensiune senzor temperatură aer Tensiune senzor temperatură apă Viteză vehicul Putere absorbită de compresorul AC Putere max autorizată rezistenţă de încălzire Prima compensare vană EGR Ultima compensare vană EGR Valoare prestabilită reglare viteză Ecart debit de aer EGR Tensiune potenţiometru pedală pistă 1 Tensiune potenţiometru pedală pistă 2 Debit de aer Valoare prestabilită debit de carburant Valoare prestabilită debit de aer pentru EGR Valoare prestabilită turaţie de ralanti Ecart buclă presiune supraalimentare Ecart buclă presiune rampă RCD vană EGR Tensiune referinţă senzori Corectare debit de carburant cilindru 1 Corectare debit de carburant cilindru 4 Temperatură după filtru de particule Temperatură înainte de filtru de particule 13B-200 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr.

Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Tabel recapitulativ parametri 13B Parametru tester PR383 PR384 PR385 PR391 PR401 PR403 PR405 PR406 PR412 PR414 PR415 PR417 PR420 PR672 Titlu tester de diagnosticare Masă de funingine în filtru de particule Presiune după filtru de particule Debit linie eşapament Km parcurşi de la înlocuire FdP Putere termoplonjoane solicitată Ralanti solicitat prin termoplonjoane Corectare debit de carburant cilindru 2 Corectare debit de carburant cilindru 3 Km parcurşi de la regenerare Presiune diferenţială FdP Timp de la ultima regenerare RCD volet admisie aer Contor de erori volet de admisie Valoare prestabilită poziţie volet de admisie 13B-201 Ediţia 2 .

Injecţie EDC16 Nr.I. Inhibare alimentare cu carburant Oprire inhibare alimentare cu carburant 13B-202 Ediţia 2 . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr.N.Tabel recapitulativ comenzi 13B Comandă tester SC001 SC002 SC003 SC017 SC030 Scriere date salvate Introducere coduri injectoare Salvare date calculator Regenerare filtru de particule Titlu tester de diagnosticare Indice de adaptare filtru de particule RZ002 RZ005 RZ007 RZ014 Indici de adaptare EGR Programări Memorie defecte Indici de adaptare pentru defect volet de admisie aer LC009 LC056 Climatizare Termoplonjoane VP010 VP036 VP037 Scriere V.

3 Titlu tester de diagnosticare Electrovană de presiune carburant Releu de preîncălzire Releu GMV viteză mică Grup GMV viteză mare Releu termoplonjoane nr. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 2 By-pass EGR 13B-203 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr.Tabel recapitulativ comenzi 13B Comandă tester AC004 AC012 AC013 AC031 AC035 AC037 AC038 AC039 AC063 AC064 AC103 Electrovană supraalimentare Volet de admisie aer Volet turbulenţe Releu termoplonjon nr. 1 Releu termoplonjoane nr. Program: C1 Nr.

Program: C1 Nr. EDC16_V08_SC001/EDC16_V10_SC001/EDC16_V14_SC001 13B-204 Ediţia 2 . Aceste date sunt următoarele: – ralanti specific vehicul. – coduri de calibrare a injectoarelor (dacă vehiculul este echipat cu IMA). Validarea acestei comenzi antrenează scrierea datelor salvate prin comanda SC003 "Salvare date calculator". – informaţii necesare bunei funcţionări şi întreţinerii filtrului de particule. – o interpretare proastă a informaţiilor date de testerul Clip.Injecţie EDC16 Nr. – programarea datelor vanei de recirculare a gazelor de eşapament. – opţiuni disponibile pe vehicul şi gestionate de calculator (Exemplu: Aer condiţionat). Această scriere se efectuează după reprogramarea sau înlocuirea unui calculator. Ele vor configura calculatorul şi vor permite acestuia să evite: – o funcţionare necorespunzătoare motor după o reprogramare sau o înlocuire a calculatorului. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare comenzi 13B SCRIERE DATE SALVATE SC001 INSTRUCŢIUNI Pentru a putea să efectuaţi această comandă. salvaţi obligatoriu datele cu comanda SC003 "Salvare date calculator".

– Dacă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 1 este cilindrul situat lângă volant motor. apoi validaţi. faza de alimentare menţinută* nu este efectuată şi luarea în calcul a comenzii nu va fi făcută. codurile introduse nu apar nici în coloana "Actuală". contactaţi techline. comanda nu a fost efectuată corect. Procedură de urmat: – Notaţi codurile alfanumerice din 6 caractere gravate pe partea superioară a corpului injectoarelor. Repuneţi contactul şi controlaţi defectele. – Ieşiţi din mod diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr. verificaţi conformitatea codurilor notate. * Punere în stare de veghe calculator după întreruperea contactului: aproximativ 40 s.Interpretare comenzi 13B INTRODUCERE CODURI INJECTOARE SC002 INSTRUCŢIUNI Această comandă se efectuează după înlocuirea injectoarelor şi numai dacă vehiculul este configurat cu IMA (ET104 "Exploatare coduri injectoare" este "DA"). Cilindrul nr. Dacă această comandă nu este realizată. verificaţi ca faza de alimentare menţinută* să fie corect efectuată: Întrerupeţi contactul şi verificaţi dacă martorul luminos antidemaraj clipeşte 2 s după întreruperea contactului. Dacă toate aceste controale nu permit totuşi validarea comenzii. nici în coloana "Dorită". Orice înregistrare cu unul din aceste caractere va fi deci invalidă. – Odată comanda terminată. defectul DF276 "Programare Coduri injectoare" va fi prezent. apoi validaţi. codurile modificate se găsesc în coloana "Actuală". EDC16_V08_SC002/EDC16_V10_SC002/EDC16_V14_SC002 13B-205 Ediţia 2 . şi introducerea corectă a informaţiilor. – Verificaţi codurile să corespundă celor notate anterior. Reluaţi procedura şi urmaţi instrucţiunile. Dacă. IMPORTANT: Literele Q şi J. Dacă defectul DF276 este în continuare prezent. precum şi cifrele 0 şi 9 nu sunt utilizate în codificarea IMA. Dacă martorul luminos clipeşte din momentul întreruperii contactului. – Întrerupeţi contactul şi aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută*. – DF276 "Programare coduri injectoare" trebuie să fie "memorat". codurile nu sunt totuşi luate în calcul. – Selectaţi numărul cilindrului aferent în coloana "Dorită". Program: C1 Nr. – Completaţi noile coduri pentru fiecare cilindru. – Introduceţi codul injector notat pentru cilindrul asociat.

– Informaţiile necesare bunei funcţionări şi întreţinerii filtrului de particule.Injecţie EDC16 Nr. sau înainte de înlocuirea calculatorului. utilizaţi comanda SC001 "Scriere date salvate". – Programarea datelor vanei de recirculare a gazelor de eşapament. Program: C1 Nr.Interpretare comenzi 13B SALVARE DATE CALCULATOR SC003 INSTRUCŢIUNI Această salvare se efectuează înaintea unei reprogramări calculator. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Coduri de calibrare a injectoarelor (dacă vehiculul este echipat cu IMA). – Opţiuni disponibile pe vehicul şi gestionate de calculator (Exemplu: Aer condiţionat). EDC16_V08_SC003/EDC16_V10_SC003/EDC16_V14_SC003 13B-206 Ediţia 2 . Validarea acestei comenzi antrenează salvarea următoarelor date specifice vehiculului: – Turaţie de ralanti a vehiculului. pentru a putea să reconfiguraţi calculatorul. Odată salvarea terminată. Aceste informaţii vor fi salvate în testerul Clip.

În caz de necesitate: Regenerarea se opreşte printr-o apăsare pe butonul de pornire a vehiculului. Program: C1 Nr. şi zgomotul motorului se schimbă (injecţie întârziată). Nivelul nu trebuie să fie sub pragul minim şi deasupra pragului maxim. turaţia motorului va fi fixată la 1500 rot/min. Comanda durează aproximativ 30 min. ATENŢIE Goliţi obligatoriu motorul şi schimbaţi uleiul motor după fiecare regenerare. Utilizaţi comanda SC030 "Indice de adaptare filtru de particule" şi selectaţi ca tip de intervenţie "Regenerare FdP cu testerul de diagnosticare". Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Atunci când turaţia motorului revine la ralanti comanda este terminată.Interpretare comenzi 13B REGENERARE FILTRU DE PARTICULE SC017 INSTRUCŢIUNI Nu efectuaţi această comandă decât în următoarele condiţii: – DF311 "Depăşire număr de regenerări" "PREZENT" sau – DF312 "Regenerare FdP imposibilă" "PREZENT" sau – PR383 "Masă de funingine în filtrul de particule" > 45 g. EDC16_V08_SC017/EDC16_V10_SC017/EDC16_V14_SC017 13B-207 Ediţia 2 . În timpul regenerării. Procedură de urmat: Pilotaţi comanda SC017. Controlaţi nivelul de ulei motor înainte de a pilota comanda pentru a evita orice ambalare a motorului.Injecţie EDC16 Nr. IMPORTANT Urmaţi obligatoriu următoarea procedură respectând regulile de securitate şi de igienă. Nici un obiect nu trebuie să se găsească în apropierea liniei de eşapament.. selectaţi modul de comenzi în testerul CLIP. Verificaţi masa de funingine conţinută în filtrul de particule (PR383 < 10 g). Gazele de eşapament cresc în temperatură şi ard cantitatea de funingine reţinută în filtrul de particule. Regenerarea provoacă fum şi temperaturi ridicate. şi alegeţi comanda SC017. Pentru a efectua această comandă. Instrucţiuni de securitate de respectat: Este recomandat să puneţi vehiculul în exterior în timpul regenerării.

Test static: Ieşiţi din modul diagnosticare şi întrerupeţi contactul: – aşteptaţi 40 s şi restabiliţi contactul. – aşteptaţi 40 s. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Efectuaţi un control al defectelor. şi numai dacă vehiculul este configurat cu IMA (ET104 "Exploatare coduri injectoare" este "DA"). – vizualizaţi parametrii Circuitului EGR: 5% < PR128 = PR129 = PR051 < 30% Ştergeţi eventualele defecte. – reîncepeţi de 5 ori operaţia descrisă pe linia precedentă. . reîncepeţi procedura după ce aţi debranşat şi rebranşat vana EGR. înlocuiţi vana EGR. – vizualizaţi parametrii Circuitului EGR: 5% < PR128 < 30% – porniţi vehiculul pentru a permite programarea ultimei compensări vană EGR. – selectaţi meniul "ŞTERGERE". – aşteptaţi 40 s. Dacă defectul reapare. Nu efectuaţi această comandă decât după înlocuirea vanei de recirculare a gazelor de eşapament. – întrerupeţi contactul.Interpretare comenzi 13B INDICI DE ADAPTARE EGR RZ002 INSTRUCŢIUNI Această comandă se efectuează după înlocuirea injectoarelor. – pilotaţi comanda de ştergere RZ002 "Indici de adaptare EGR". După ce aţi înlocuit vana de recirculare a gazelor de eşapament. – porniţi motorul. Program: C1 Nr. – lăsaţi motorul la ralanti 1 min. Dacă defectul nu reapare. final diagnosticare. Procedură de urmat după înlocuirea vanei EGR: – puneţi contactul. acceleraţi la 2500 rot/min timp de 5 s şi reveniţi la ralanti.Injecţie EDC16 Nr.întrerupeţi contactul. Trataţi toate defectele care nu se referă la vana de recirculare a gazelor de eşapament înainte de a efectua programarea vanei. – reiniţializarea compensării vană EGR nouă se face automat din momentul următoarei puneri a contactului. EDC16_V08_RZ002/EDC16_V10_RZ002/EDC16_V14_RZ002 13B-208 Ediţia 2 . efectuaţi o ştergere a compensărilor vanei din memorie. – ştergeţi defectele eventuale. 1. – vizualizaţi parametrii Circuitului EGR: PR128 = PR129 = 0%. Dacă defectul persistă. 2.

– regulator de viteză.Interpretare comenzi 13B PROGRAMĂRI RZ005 INSTRUCŢIUNI Această comandă nu se execută decât după înlocuirea calculatorului. EDC16_V08_RZ005/EDC16_V10_RZ005/EDC16_V14_RZ005 13B-209 Ediţia 2 . Program: C1 Nr. Atunci când calculatorul nu conţine nici o dată de configurare. – termoplonjon. utilizaţi comanda RZ005 pentru a completa opţiunile care compun vehiculul: – aer condiţionat. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Comanda RZ005 permite să reconfiguraţi calculatorul.Injecţie EDC16 Nr. comanda RZ005 nu este utilizată. Aceste opţiuni sunt detectate de calculator chiar dacă. Parametrizarea calculatorului se efectuează din momentul pilotării unui element al sistemelor opţionale ale vehiculului.

apoi ştergere.Interpretare comenzi 13B INDICI DE ADAPTARE PENTRU DEFECT VOLET DE ADMISIE AER RZ014 INSTRUCŢIUNI Această comandă nu se execută decât după înlocuirea voletului de admisie aer sau dacă defectul DF226 "Circuit volet de admisie" este prezent sau memorat. Pilotaţi comanda RZ014. sau recalibrarea acestuia. Odată comanda terminată. EDC16_V08_RZ014/EDC16_V10_RZ014/EDC16_V14_RZ014 13B-210 Ediţia 2 . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Injecţie EDC16 Nr. ştergeţi defectele şi controlaţi dacă defectul DF226 "Volet de admisie aer" este în continuare prezent. Comanda RZ014 permite să recalibraţi voletul de admisie aer în urma înlocuirii sale. Alegeţi meniul comenzi. Program: C1 Nr.

realizaţi următoarele controale: 1) Control depresiune comandă: – Debranşaţi Duritul de intrare al electrovanei şi legaţi-l la un manometru. 2.Injecţie EDC16 Nr. – Porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti. Prefaţă 1 . schimbător de căldură găurit.Interpretare comenzi 13B ELECTROVANĂ SUPRAALIMENTARE AC004 INSTRUCŢIUNI Această comandă se efectuează dacă o pană este detectată în circuitul de supraalimentare.Verificare circuit de comandă turbocompresor – Cu motorul oprit. 2) Control pilotare electrovană: – Debranşaţi Duritul de ieşire al electrovanei. 3) Control de funcţionare electrovană: – Legaţi manometrul pe racordul de ieşire al electrovanei. EDC16_V08_AC004/EDC16_V10_AC004/EDC16_V14_AC004 13B-211 Ediţia 2 . pin E1 Pin 1 electrovană de supraalimentare Reparaţi dacă este necesar. – Porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti. senzor de presiune debranşat sau montat greşit (prezenţă garnitură). Pentru a controla schimbătorul de căldură: cu vehiculul oprit. Această comandă permite să verificaţi funcţionarea turbocompresorului şi a circuitului său de comandă. controlaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului (etapa 5). Controlaţi rezistenţa electrovanei de limitare de supraalimentare. 2 . Dacă depresiunea nu atinge 800 mbari ± 100. – Porniţi motorul şi stabilizaţi-l la ralanti. Program: C1 Nr.4 Ω ± 0.Control etanşeitate circuit de aer presiune înaltă: Conducte dislocate/găurite. verificaţi ca tija de comandă să fie în poziţia repaus. tija de comandă trebuie să revină în poziţia repaus) – Dacă mişcările tijei de comandă nu sunt conforme. – Dacă nici o vibraţie a electrovanei nu este perceptibilă. absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector C. între pinii săi 1 şi 2. – Porniţi motorul şi verificaţi ca tija de comandă să acţioneze la limita superioară. – Opriţi motorul. – Puneţi mâna pe electrovană şi astupaţi racordul de ieşire cu degetul mare. – (la oprirea motorului. rebranşaţi Duritul de intrare şi treceţi la etapa nr. înlocuiţi electrovana. Verificaţi continuitatea.7 la 20°C Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. – Dacă depresiunea nu atinge 800 mbari ± 100: controlaţi circuitul de depresiune după pompa de vid. stabilizaţi turaţia între 3500 şi 4000 rot/min şi verificaţi absenţa scurgerii. gri cu 32 pini. Verificaţi prezenţa a +12 V după releu pe pinul 2 al electrovanei de supraalimentare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . ° Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de 15.

controalele indicate la etapa nr. Fie cu voltmetrul: Legaţi cordonul de masă al voltmetrului pe pinul 2 al electrovanei şi cordonul pozitiv pe pinul 1. înlocuiţi electrovana. b) Controlaţi deplasarea şi reglarea tijei de comandă (Consultaţi 12B. c) Motor rece. Dacă măsurarea este conformă. 2 nu sunt concludente. Fie cu osciloscopul (pe calibru 5 V/diviziune şi bază de timp 1 ms/div): Legaţi cordonul de masă al osciloscopului pe masa bateriei şi cu vârful de contact pozitiv pe pinul 2 al electrovanei. Dacă măsurarea nu indică nici o pilotare sau o tensiune continuă.5 V (RCD de 20%) apoi ~ 8. d) Dacă problema persistă: Controlaţi absenţa scurgerii la nivelul colectorului de eşapament. 5) Control etaj de ieşire al calculatorului (electrovană conectată). În caz de gripare a tijei de comandă. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare comenzi 13B AC004 (CONTINUARE) Verificare circuit de comandă turbocompresor (continuare) 4) Control de funcţionare turbocompresor: a) Legaţi o pompă de vid pe Duritul legat la capsula vacumatică de comandă a turbocompresorului. Ştergeţi un eventual defect al electrovanei apoi activaţi comanda AC004: osciloscopul trebuie să afişeze un semnal pătrat de amplitudine 12. Nu efectuaţi această operaţie decât dacă.Injecţie EDC16 Nr. înlocuiţi turbocompresorul (capsulă vacumatică indisociabilă de turbocompresor). contactaţi techline. Efectuaţi reparaţiile necesare. oprit: Demontaţi conducta de admisie aer a turbocompresorului şi verificaţi compresorul să se rotească liber pe axul său. supraalimentare).5 V cu frecvenţa de 140 Hz (cu un RCD trecând succesiv de la ~ 20 la ~ 70%). Program: C1 Nr. Ştergeţi un eventual defect al electrovanei apoi pilotaţi comanda AC004: Voltmetrul trebuie să afişeze zece cicluri de două tensiuni succesive ~ = tensiune baterie X RCD* în curs. înlocuiţi turbocompresorul. Aplicaţi o depresiune de 800 ± 100 mbari: În caz de scurgere. adică: ~ 2. * Raport Ciclic de Deschidere 13B-212 Ediţia 2 .7 V (RCD de 70%). Controlaţi ca eşapamentul să nu fie astupat.

Program: C1 Nr. Voltmetrul trebuie să afişeze zece cicluri "ON-OFF" (8. înlocuiţi electrovana. C) Vehicul contact întrerupt Legaţi o pompă de vid pe capsula vacumatică de comandă a voletului şi aplicaţi o presiune de ~ 900 mb: Dacă capsula vacumatică nu ţine depresiunea.5 V). Pilotaţi comanda AC012. efectuaţi mai multe pilotări pentru a verifica absenţa blocajului. înlocuiţi cutia difuzor (capsulă vacumatică indisociabilă). Legaţi o pompă de vid pe racordul de intrare şi aplicaţi o presiune de ~ 900 mbari. motor oprit Verificaţi ca voletul de admisie să fie deschis.Interpretare comenzi 13B VOLET DE ADMISIE AER AC012 – Măsuraţi rezistenţa electrovanei volet de admisie între pinii săi 1 şi 2. Dacă măsurarea nu indică nici o pilotare. Pilotaţi comanda AC012.75 V apoi 2. În caz contrar. conector B maro cu 48 pini. curăţaţi sau înlocuiţi cutia difuzor. Debranşaţi Duriturile de intrare şi de ieşire ale electrovanei. cu electrovana conectată. B) Vehicul contact pus. Dacă capsula vacumatică ţine depresiunea şi dacă voletul se acţionează. ° Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este de 46 ± 3 Ω + 25°C. înlocuiţi electrovana. Dacă măsurarea este conformă. Efectuaţi reparaţiile necesare (conformitate şi etanşeitate a circuitului de presiune). pin M1 pin 1 conector electrovană volet de admisie aer +12 V după releu pin 2 conector electrovană volet de admisie aer A) Motor pornit la ralanti Verificaţi prezenţa a ~ 900 mbari de presiune pe Duritul de intrare al electrovanei. contactaţi techline. În caz de scurgere. Controlaţi înfundarea cutiei difuzor şi a voletului său şi efectuaţi o curăţare dacă este necesar. – Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legăturile între: Calculator de injecţie. treceţi la etapa C. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . În caz contrar. curăţaţi sau înlocuiţi cutia difuzor. EDC16_V08_AC012/EDC16_V10_AC012/EDC16_V14_AC012 13B-213 Ediţia 2 .Injecţie EDC16 Nr. Dacă electrovana se deschide (retur la presiunea atmosferică al manometrului pompă de vid). Dacă capsula vacumatică ţine depresiunea şi dacă voletul nu se acţionează. verificaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului cu un voltmetru: Cordon de masă al voltmetrului pin 1 al electrovanei Cordon pozitiv al voltmetrului pin 2 al electrovanei Ştergeţi un eventual defect al electrovanei.

05 Ω la 20°C. conformitatea releului încălzire adiţională 3. prezenţa a +12 V baterie în pinul 3 al suportului releului "încălzire adiţională 3". identificată în meniul comandă sau în caz de problemă de încălzire . conformitatea rezistenţei termoplonjonului: 0. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza siguranţele şi releele aferente.Injecţie EDC16 Nr. Efectuaţi această diagnosticare în caz de disfuncţionare. EDC16_V08_AC031/EDC16_V10_AC031/EDC16_V14_AC031 13B-214 Ediţia 2 . Reparaţi dacă este necesar. continuitatea între pinul 5 al suportului releului "încălzire adiţională 3" şi fişa de alimentare a termoplonjonului 3. Efectuaţi reparaţiile necesare. contactaţi techline. prezenţa masei pe cutia de apă (suport termoplonjoane). Dacă problema persistă. înlocuiţi releul încălzire adiţională 3. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . dar există o problemă de încălzire dezaburire habitaclu.dezaburire habitaclu. Verificaţi în egală măsură nivelul şi etanşeitatea circuitului de răcire. plasaţi o rezistenţă de 50 până la 100 Ω pe suport în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: Bornă pozitivă pe +12 V Baterie Bornă negativă pe pinul 2 al suportului releului "încălzire adiţională 3" Ştergeţi defectul şi pilotaţi releul prin comanda AC031. Dacă voltmetrul indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s).Interpretare comenzi 13B AC031 RELEU TERMOPLONJOANE NR. verificaţi cu ajutorul schemei electrice: conformitatea maxi-siguranţei termoplonjoanelor. Dacă releul "încălzire adiţională 3" este alimentat prin comanda AC031. verificaţi pilotarea releului de către calculatorul motor în următorul mod: Debranşaţi "releul încălzire adiţională 3". 3 (verificaţi calculatorul să fie corect configurat) INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Dacă releul "încălzire adiţională 3" nu funcţionează în momentul comenzii AC031: Controlaţi suportul releului "încălzire adiţională 3".45 ± 0. Program: C1 Nr.

treceţi la etapa 2 în caz contrar. conector B. Dacă măsurarea nu este conformă. pin M4 pin 2 al conectorului regulatorului de presiune rampă. contactaţi techline. legaţi cordonul de masă al voltmetrului pe pinul 2 al electrovanei de presiune carburant şi cordonul pozitiv pe pinul 1. Dacă utilizând comanda AC035. ° – Înlocuiţi regulatorul dacă rezistenţa sa nu este de: 3 Ω ± 0.5 V pentru un RCD de 20% apoi ~ 8.5 V la frecvenţa de 185 Hz (cu un RCD* trecând succesiv de la 20 la 70%). +12 V după releu pin 1 al conectorului regulatorului de presiune rampă. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator de injecţie. ştergeţi un eventual defect al electrovanei de presiune carburant apoi activaţi comanda AC035: Osciloscopul trebuie să afişeze un semnal pătrat de amplitudine 12. Program: C1 Nr. Etapa 2 -Pagina următoare* Raport Ciclic de Deschidere EDC16_V08_AC035/EDC16_V10_AC035/EDC16_V14_AC035 13B-215 Ediţia 2 . Etapa 1 Măsuraţi rezistenţa regulatorului de presiune între pinii 1 şi 2.Injecţie EDC16 Nr.75 V pentru un RCD de 70% (zece cicluri) q Fie cu osciloscopul (pe calibru 5 V/diviziune şi bază de timp 1 ms/div): Cu electrovana conectată. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . un uşor şuierat şi o bătaie a regulatorului de presiune sunt perceptibile. şi circuitul de înaltă presiune al injecţiei. Dacă măsurarea este conformă. înlocuiţi regulatorul. verificaţi funcţionarea etajului de ieşire al calculatorului: q Fie cu voltmetrul: Cu electrovana conectată. maro cu 48 pini. legaţi masa osciloscopului pe masa bateriei şi cu vârful de contact pozitiv pe pinul 2 al electrovanei de presiune carburant. Ştergeţi un eventual defect al electrovanei de presiune carburant apoi pilotaţi comanda AC035: Voltmetrul trebuie să afişeze două tensiuni succesive: ~ 2.Interpretare comenzi 13B ELECTROVANĂ DE PRESIUNE CARBURANT AC035 INSTRUCŢIUNI Această comandă permite să verificaţi funcţionarea regulatorului de presiune.5 la 20°C.

Controlaţi starea filtrului (colmatare şi saturaţie cu apă). racorduri rampă şi injectoare.Interpretare comenzi 13B AC035 CONTINUARE Etapa 2 În cazul unei suprapresiuni rampă. Controlaţi absenţa bulelor de aer între filtru şi pompa de înaltă presiune. supapă de suprapresiune. conducte. Test 1 "Test injectoare"). mirosuri etc. Controlaţi etanşeitatea circuitului de motorină de joasă presiune şi înaltă presiune (controale vizuale. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . înlocuiţi regulatorul de presiune rampă. controlaţi funcţionarea injectoarelor (consultaţi partea "Test organe". Verificaţi amorsarea circuitului de motorină de joasă presiune. locaşuri injectoare etc. Dacă aceste controale nu indică nici o anomalie. Program: C1 Nr. În cazul unei subpresiuni rampă: Controlaţi funcţionarea senzorului de presiune rampă. Controlaţi funcţionarea senzorului de presiune rampă (Interpretare defect DF007 "Circuit senzor presiune rampă").): corp pompă. Controlaţi funcţionarea injectoarelor (consultaţi "Test organe". Controlaţi conformitatea branşărilor filtrului de motorină. Test 1 "Test injectoare"). Interpretare defect DF007 "Circuit senzor presiune rampă". 13B-216 Ediţia 2 . Efectuaţi reparaţiile necesare.Injecţie EDC16 Nr. Controlaţi conformitatea montării garniturii pe regulatorul de presiune.

curentul consumat nu este cuprins între 60 şi 80A. EDC16_V08_AC037/EDC16_V10_AC037/EDC16_V14_AC037 13B-217 Ediţia 2 . Reparaţi dacă este necesar. treceţi la etapa 2. Pilotaţi releul de preîncălzire prin comanda AC037 şi măsuraţi intensitatea consumată de cele 4 bujii de preîncălzire. Înlocuiţi-o dacă este necesar. Dacă această rezistenţă este mai mare de 2 Ω înlocuiţi bujia sau bujiile defecte. în caz contrar final diagnosticare. înlocuiţi cutia de preîncălzire. Verificaţi apoi prezenţa a +12 V pe pinul 3 conector releu de preîncălzire. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: Calculator de injecţie conector B pin B3 pin 9 al conectorului cutiei de preîncălzire Calculator de injecţie conector B pin C3 pin 8 al conectorului cutiei de preîncălzire Dacă defectul persistă.Injecţie EDC16 Nr. Măsuraţi rezistenţa bujiilor de preîncălzire. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite între: cutie de preîncălzire pin 1 bujie de preîncălzire a cilindrului 3 cutie de preîncălzire pin 2 bujie de preîncălzire a cilindrului 4 cutie de preîncălzire pin 6 bujie de preîncălzire a cilindrului 1 cutie de preîncălzire pin 7 bujie de preîncălzire a cilindrului 2 Controlaţi starea siguranţei F01 (70A) de alimentare a cutiei de preîncălzire. a bujiilor de preîncălzire şi a calculatorului de injecţie. Program: C1 Nr. verificaţi ca tensiunea bateriei să nu fie mai mică de 12 V. regrupaţi cele 4 fire de alimentare a bujiilor de preîncălzire. Etapa 2: Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza siguranţele şi releele aferente Înainte de a continua cu următorul demers de diagnosticare. Etapa 1: Cu ajutorul unui multimetru echipat cu un cleşte ampermetric. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă.Interpretare comenzi 13B RELEU DE PREÎNCĂLZIRE AC037 INSTRUCŢIUNI Această comandă se efectuează numai dacă defectul DF017 "Circuit de comandă cutie bujii de preîncălzire" sau DF025 "Legătură diagnosticare cutie de preîncălzire" este prezent sau memorat. şi dacă nici un alt defect nu este prezent.

Dacă problema persistă. releul "grup motoventilator viteză mică" nu funcţionează: Controlaţi suportul releului "grup motoventilator viteză mică" şi conectica calculatorului de control motor. dar există o problemă de anclanşare a grupului motoventilator. executaţi comanda AC038.Injecţie EDC16 Nr. Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (trei cicluri ON-OFF de 2 s). conformitatea rezistenţei viteză mică (rezistenţă şi conectică). în momentul comenzii AC038. verificaţi cu ajutorul schemei electrice: conformitatea maxi-siguranţei grupului motoventilator. conformitatea grupului motoventilator şi continuitatea între pinul său 2 şi masă. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. Dacă. Program: C1 Nr. continuitatea legăturii între pinul 5 al suportului releului "grup motoventilator viteză mică" şi pinul 1 al rezistenţei viteză mică. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă voltmetrul indică tensiunea bateriei (trei cicluri ON-OFF de 2 s). EDC16_V08_AC038/EDC16_V10_AC038/EDC16_V14_AC038 13B-218 Ediţia 2 .Interpretare comenzi 13B RELEU GMV VITEZĂ MICĂ AC038 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Efectuaţi reparaţiile necesare. conformitatea releului "grup motoventilator viteză mică". verificaţi pilotarea releului de către calculatorul motor în modul următor: Debranşaţi releul "grup motoventilator viteză mică". contactaţi techline. Reparaţi dacă este necesar. Efectuaţi această diagnosticare după ce aţi identificat o disfuncţionare în meniul "comandă" sau în urma unei probleme de răcire motor sau de aer condiţionat. continuitatea legăturii între pinul 2 al conectorului rezistenţei viteză mică şi pinul 1 al conectorului grupului motoventilator. plasaţi o rezistenţă de 50 până la 100 Ω pe suportul releului în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: Bornă pozitivă pe +12 V Baterie Bornă negativă pe pinul 2 al suportului releului "grup motoventilator viteză mică" Ştergeţi defectul. Dacă releul "grup motoventilator viteză mică" funcţionează prin comanda AC038. înlocuiţi releul.

Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (trei cicluri ON-OFF de 2 s). releul "grup motoventilator viteză mare" nu se acţionează: Efectuaţi un control al suportului releu "grup motoventilator viteză mare" şi al conecticii calculatorului de control motor. înlocuiţi releul.Injecţie EDC16 Nr. continuitatea legăturii între pinul 2 al conectorului grupului motoventilator şi masă. Efectuaţi această diagnosticare după ce aţi identificat o disfuncţionare în meniul comandă sau în urma unei probleme de răcire motor. contactaţi techline. plasaţi o rezistenţă de 50 până la 100 Ω pe suportul său în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: Bornă pozitivă pe +12 V baterie Bornă negativă pe pinul 2 al suportului releului "grup motoventilator viteză mare" Ştergeţi defectul şi lansaţi comanda AC039. Dacă în momentul comenzii AC039.Interpretare comenzi 13B GMV VITEZĂ MARE AC039 INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. conformitatea releului "grup motoventilator viteză mare". EDC16_V08_AC039/EDC16_V10_AC039/EDC16_V14_AC039 13B-219 Ediţia 2 . conformitatea grupului motoventilator. continuitatea legăturii între pinul 5 al suportului releului "grup motoventilator viteză mare" şi pinul 1 al conectorului grupului motoventilator. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă releul "grup motoventilator viteză mare" este alimentat prin comanda AC039. Dacă voltmetrul indică tensiunea bateriei (trei cicluri ON-OFF de 2 s). dar există o problemă de anclanşare a grupului motoventilator. Reparaţi dacă este necesar. alimentarea + baterie a pinului 3 al suportului releului "grup motoventilator viteză mare". Program: C1 Nr. Dacă problema persistă. verificaţi pilotarea releului prin calculatorul motor în următorul mod: Debranşaţi releul "grup motoventilator viteză mare". Efectuaţi reparaţiile necesare. Verificaţi cu ajutorul schemei electrice: conformitatea maxi-siguranţei grupului motoventilator. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza siguranţele şi releele aferente.

înlocuiţi releul încălzire adiţională 1. contactaţi techline. prezenţa masei pe cutia de apă (suport termoplonjoane). plasaţi o rezistenţă de 50 până la 100 Ω pe suport în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: Bornă pozitivă pe +12 V Baterie Bornă negativă pe pinul 2 al suportului releului "încălzire adiţională 1" Ştergeţi defectul şi pilotaţi releul prin comanda AC063.Injecţie EDC16 Nr. 1 (verificaţi calculatorul să fie corect configurat) INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.45 ± 0. continuitatea între pinul 5 al suportului releului "încălzire adiţională 1" şi fişa de alimentare a termoplonjonului 1. verificaţi pilotarea acestui releu de către calculatorul motor în modul următor: Debranşaţi "releul încălzire adiţională 1". EDC16_V08_AC063/EDC16_V10_AC063/EDC16_V14_AC063 13B-220 Ediţia 2 . Dacă releul "încălzire adiţională 1" nu funcţionează în momentul comenzii AC063: Efectuaţi un control al suportului releului "încălzire adiţională 1". ° conformitatea rezistenţei termoplonjonului: 0. Verificaţi în egală măsură nivelul şi etanşeitatea circuitului de răcire.Interpretare comenzi 13B AC063 RELEU TERMOPLONJOANE NR. Reparaţi dacă este necesar. identificată în meniul "comandă" sau în caz de problemă de încălzire . Dacă releul "încălzire adiţională 1" este alimentat prin comanda AC063. dar există o problemă de încălzire dezaburire habitaclu. Efectuaţi un control al conecticii calculatorului de control motor. Efectuaţi această diagnosticare în caz de disfuncţionare. prezenţa a +12 V baterie în pinul 3 al suportului releului "încălzire adiţională 1".dezaburire habitaclu. conformitatea releului încălzire adiţională 1.05 Ω la 20°C. verificaţi cu ajutorul schemei electrice: conformitatea maxi-siguranţei termoplonjoanelor. Dacă problema persistă. Dacă voltmetrul indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). Efectuaţi reparaţiile necesare. Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza siguranţele şi releele aferente.

prezenţa a +12 V baterie în pinul 3 al suportului releului "încălzire adiţională 2". Efectuaţi reparaţiile necesare.dezaburire habitaclu. Controlaţi suportul releului "încălzire adiţională 2". Dacă voltmetrul nu indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). EDC16_V08_AC064/EDC16_V10_AC064/EDC16_V14_AC064 13B-221 Ediţia 2 . Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . înlocuiţi releul încălzire adiţională 1.05 Ω la 20°C. Dacă releul "încălzire adiţională 2" nu funcţionează în momentul comenzii AC064. prezenţa masei pe cutia de apă (suport termoplonjoane). Program: C1 Nr. Efectuaţi această diagnosticare în caz de disfuncţionare.Injecţie EDC16 Nr. verificaţi pilotarea acestui releu de către calculatorul motor în modul următor: Debranşaţi "releul încălzire adiţională 2". Dacă releul "încălzire adiţională 2" este alimentat prin comanda AC064. verificaţi cu ajutorul schemei electrice: conformitatea maxi-siguranţei termoplonjoanelor.Interpretare comenzi 13B AC064 RELEU TERMOPLONJOANE NR. conformitatea releului încălzire adiţională 2. plasaţi o rezistenţă de 50 până la 100 Ω pe suport în locul bobinei şi legaţi un voltmetru după cum urmează: Bornă pozitivă pe +12 V Baterie Bornă negativă pe pinul 2 al suportului releului "încălzire adiţională 2" Ştergeţi defectul şi pilotaţi releul prin comanda AC064. ° conformitatea rezistenţei termoplonjonului: 0. contactaţi techline. Dacă voltmetrul indică tensiunea bateriei (două cicluri ON-OFF de 2 s). Verificaţi în egală măsură nivelul şi etanşeitatea circuitului de răcire. Dacă problema persistă. continuitatea între pinul 5 al suportului releului "încălzire adiţională 2" şi fişa de alimentare a termoplonjonului 2.45 ± 0. dar există o problemă de încălzire dezaburire habitaclu. Consultaţi Nota Tehnică "Scheme electrice" a vehiculului dumneavoastră pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. identificată în meniul "comandă" sau în caz de problemă de încălzire . 2 (verificaţi calculatorul să fie corect configurat) INSTRUCŢIUNI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.

Interpretare comenzi 13B BY-PASS EGR AC103 INSTRUCŢIUNI Această comandă se efectuează numai dacă un defect legat de recircularea gazelor de eşapament este prezent sau memorat. Program: C1 Nr. EDC16_V08_AC103/EDC16_V10_AC103/EDC16_V14_AC103 13B-222 Ediţia 2 . Această comandă permite să verificaţi funcţionarea electrovanei by-pass EGR.Injecţie EDC16 Nr. Înlocuiţi electrovana dacă rezistenţa sa nu este cuprinsă între 43 şi 49 Ω. Puneţi mâna pe corpul electrovanei pentru a verifica deplasarea sa. Dacă nici o mişcare nu este detectată: Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator motor conector B pin L3 pin 1 al electrovanei +12 V după releu pin 2 al electrovanei Reparaţi dacă este necesar. Comanda trebuie să se activeze în timpul a 10 cicluri. Măsuraţi rezistenţa între bornele 1 şi 2 ale electrovanei. Pilotaţi comanda AC103. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

Dacă vehiculul nu porneşte.Interpretare comenzi 13B INHIBARE ALIMENTARE CU CARBURANT VP036 INSTRUCŢIUNI Această comandă permite să restabiliţi alimentarea injectoarelor. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Pilotaţi comanda VP036. EDC16_V08_VP036/EDC16_V10_VP036/EDC16_V14_VP036 13B-223 Ediţia 2 . Comanda VP036 permite să efectuaţi un control al compresiilor motor în condiţii de maximă securitate. Această comandă permite să blocaţi injectoarele pentru ca nici o pornire să nu fie posibilă. şi încercaţi să porniţi vehiculul. Această comandă se efectuează cu motorul oprit contact pus. Program: C1 Nr. controlaţi compresiile motorului şi restabiliţi pilotarea injectoarelor cu ajutorul comenzii VP037 "Oprire inhibare alimentare cu carburant".Injecţie EDC16 Nr.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Această comandă se efectuează cu motorul oprit contact pus. Dacă vehiculul nu porneşte. reîncepeţi procedura. EDC16_V08_VP037/EDC16_V10_VP037/EDC16_V14_VP037 13B-224 Ediţia 2 .Interpretare comenzi 13B OPRIRE INHIBARE ALIMENTARE CU CARBURANT VP037 INSTRUCŢIUNI Această comandă permite să restabiliţi alimentarea injectoarelor. Această comandă permite să restabiliţi alimentarea injectoarelor în urma unei măsurări a compresiilor pe motor. şi încercaţi să porniţi vehiculul.Injecţie EDC16 Nr. Program: C1 Nr. Pilotaţi comanda VP037.

Efecte client 13B ALP1 ABSENŢĂ COMUNICAŢIE CU CALCULATORUL PROBLEME DE PORNIRE SAU PORNIRE IMPOSIBILĂ ALP2 ZGOMOT DE INJECŢIE ALP3 LIPSĂ PERFORMANŢĂ ALP4 FUNCŢIONARE MOTOR NEREGULATĂ ALP5 TEST INJECTOARE TEST 1 13B-225 Ediţia 2 . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Program: C1 Nr.Injecţie EDC16 Nr.

Dacă problema persistă: Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator de control motor. Dacă efectul client nu este suprimat. Program: C1 Nr. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarei legături: Calculator de injecţie conector B cu 48 pini Pin E1 Suport releu R8 pin 15 Verificaţi alimentarea prizei de diagnosticare: + Înainte de contact în pin 16 / + După contact în pin 1 / Masă în pini 4 şi 5 Verificaţi (după schemă electrică şi echipare): conformitatea siguranţei + După contact. adică pinii 3 şi 5 ai suportului releului: Calculator motor.Injecţie EDC16 Nr. conector A pin B4 Priză diagnosticare pin 7 (linie K) Verificaţi conformitatea alimentărilor: Calculator motor. Dacă demontarea relevă o oarecare poluare. Verificaţi conformitatea tipului vehicul precum şi a domeniului selectat pe testerul dumneavoastră! Asiguraţi-vă ca testerul să nu fie defect încercând să intraţi în comunicaţie cu un calculator de pe un alt vehicul. EDC16_V08_ALP1/EDC16_V10_ALP1/EDC16_V14_ALP1 13B-226 Ediţia 2 . L4 şi M4 Masă Şuntând contactul "normal deschis" al releului de injecţie. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. efectuaţi controalele care urmează. Înlocuiţi-o dacă este necesar. Demontaţi releul R8 şi controlaţi funcţionarea sa. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă acest releu este defect. Conformitatea releului de injecţie: 65 Ω ± 5 Ω între pinii săi 1 şi 2 rezistenţă infinită între pinii săi 3 şi 5 (contact deschis) rezistenţă < 0. conector B pini M3 şi M2 +12 V baterie (prin şunt test) Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. conector B pin E1 pin 2 al suportului releului de alimentare a unităţii centrale de injecţie DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi starea siguranţei M3 30A de alimentare a releului principal. înlocuiţi-l şi încercaţi să reintraţi în comunicaţie.2 între pinii săi 3 şi 5 (contact închis) Deconectaţi calculatorul de control motor şi verificaţi absenţa elementelor conductoare pe pinii calculatorului.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP1 Absenţă comunicaţie cu calculatorul motor INSTRUCŢIUNI Înainte de a trata acest efect client. conector B pini L3. conector A pin D1 + După contact Calculator motor. reparaţi şi încercaţi să intraţi în comunicaţie. conformitatea alimentărilor suportului releului de injecţie.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Efectuaţi reparaţiile necesare. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. este posibil ca un calculator defect să perturbeze reţeaua multiplex. Program: C1 Nr.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP1 (CONTINUARE) Încercaţi să intraţi în comunicaţie cu un alt calculator al aceluiaşi vehicul. reconectaţi calculatoarele citate mai sus şi deconectaţi calculatorul de control motor. contactaţi techline. Dacă problema persistă. intrarea în comunicaţie este reuşită.. treceţi la etapa 2. Încercaţi o intrare în comunicaţie cu un alt calculator. Dacă problema persistă. Antiblocare roţi. efectuaţi diagnosticarea calculatorului aferent. Unitate Centrală Habitaclu. Dacă intrarea în comunicaţie este reuşită. Încercaţi să intraţi în comunicaţie între fiecare deconectare: Dacă după o deconectare. tablou de bord. Dacă dialogul nu se stabileşte cu nici un alt calculator al aceluiaşi vehicul. procedaţi prin eliminare deconectând succesiv toate calculatoarele legate la reţeaua multiplex (în funcţie de schemă electrică şi echipare): Airbag.Injecţie EDC16 Nr. Pentru a-l localiza. contactaţi techline. Dacă dialogul se stabileşte cu un alt calculator al aceluiaşi vehicul.. Dacă comunicaţia tot nu se stabileşte. deconectaţi toate calculatoarele legate pe liniile K şi/sau L şi asiguraţi izolarea în raport cu +12 V şi în raport cu masa a pinului 7 şi a pinului 15 ai prizei de diagnosticare. 13B-227 Ediţia 2 .

înfundare. verificaţi funcţionarea regulatorului de presiune (consultaţi interpretarea comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant". verificaţi etanşeitatea circuitul de motorină de înaltă presiune. verificaţi coerenţa semnalului sondei temperatură apă motor. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. racorduri (control vizual + mirosuri). verificaţi nesaturarea cu apă a filtrului de carburant. utilizaţi un compresiometru pentru a perfecta măsurarea. În caz de dezechilibru. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP2 Probleme de pornire (sau pornire imposibilă) INSTRUCŢIUNI Înainte de a trata acest efect client.Injecţie EDC16 Nr. După operaţie. Program: C1 Nr. verificaţi conformitatea carburantului utilizat. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . vizibilă pe ecranul parametru. gripare) consultaţi Testul 1 (consultaţi test organe. controlaţi funcţionarea injectoarelor (retur scurgere prea important. verificaţi funcţionarea cutiei şi a bujiilor de preîncălzire prin comanda AC037 "Releu de preîncălzire". controlaţi absenţa bulelor de aer între filtru şi pompa de înaltă presiune. gripare mecanică. verificaţi starea filtrului de aer (înfundare). imposibilă Pornirea motorului este dificilă sau imposibilă? dificilă Verificaţi masele motor. Dacă efectul client nu este suprimat. Test 1 "test injectoare". conducte. pompă. ştergeţi defectele provocate de deconectarea regulatorului şi a bujiilor de preîncălzire. verificaţi poziţia vanei EGR: blocare. EDC16_V08_ALP2/EDC16_V10_ALP2/EDC16_V14_ALP2 13B-228 Ediţia 2 . verificaţi echilibrul compresiilor după consumurile de curent sub fază de pornire (MENIU "test compresii" pe testerul CLIP). efectuaţi controalele care urmează. Verificaţi obţinerea unei turaţii de 250 rot/min cu demarorul acţionat. verificaţi conformitatea branşărilor filtrului de carburant.

DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. fire şi fişe). vizibilă pe ecranul "parametri". Verificaţi balansul cilindrilor prin funcţia CLIP. Program: C1 Nr. NU Test Acţionaţi demarorul: Presiunea urcă în rampă: Presiune rampă = ~ 170 bari la ~ 250 rot/min? NU Efectuaţi diagnosticarea regulatorului şi a pompei de înaltă presiune aplicând interpretarea comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant". verificaţi conformitatea antidemarajului ET003 "antidemaraj" trebuie să fie "inactiv" ET003 conformă (martor luminos cod antidemaraj stins) Verificaţi încărcarea bateriei precum şi starea şi strângerea fişelor. Verificaţi compresiile motoare. Verificaţi siguranţele motor (precum şi suporturile lor. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Verificaţi conformitatea contactorului inerţial (în funcţie de echipare). Verificaţi prezenţa şi conformitatea carburantului în rezervor. Verificaţi masele motor. iconiţă măsură fizică "test compresii". Verificaţi obţinerea unei turaţii de ~ 250 rot/min cu contactul pus demaror. 13B-229 Ediţia 2 . Verificaţi prezenţa a 12 V după releu în pinii G1 şi M2 ai conectorului B al calculatorului de control motor (prin releu de injecţie).Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP2 (CONTINUARE 1) Consultaţi diagnosticarea antidemarajului (consultaţi UCH) ET003 neconformă sau aprindere permanentă a martorului luminos antidemaraj Din meniul "STARE" al testerului dumneavoastră de diagnosticare. Verificaţi calajul distribuţiei (şi poziţia pinionului pompei de înaltă presiune.Injecţie EDC16 Nr.

Dacă variază. dacă există un covor de sol. consultaţi interpretarea comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant". Controlaţi starea vanei de recirculare a gazelor de eşapament (înfundare. blocare. verificaţi presiunea rampei (MENIU PARAMETRI) şi aplicaţi interpretarea comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant". Verificaţi conformitatea informaţiei debit de aer (consultaţi parametrul PR132 "Debit de aer"). Dacă zgomotele de injecţie au loc la toate turaţiile: Efectuaţi o diagnosticare injectoare (consultaţi Test 1 "test injectoare"). dacă. Dacă efectul persistă. EDC16_V08_ALP3/EDC16_V10_ALP3/EDC16_V14_ALP3 13B-230 Ediţia 2 . covorul de sol nu blochează pedala de acceleraţie. Dacă zgomotele de injecţie au loc în urma unei porniri la rece: Verificaţi amorsarea circuitului de carburant de joasă presiune.Injecţie EDC16 Nr. apoi conformitatea contactorului de ambreiaj şi conformitatea senzorului pedalei de acceleraţie în momentul unei eliberări a pedalei. controlaţi. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . vizualizaţi parametrul PR017 "Debit de carburant". în momentul schimbării raportului. fără influenţă notorie asupra presiunii rampei. efectuaţi diagnosticarea injectoarelor (consultaţi ALP TEST 1 "TEST INJECTOARE"). DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi conformitatea informaţiei debit de aer (consultaţi interpretarea diagnosticării PR132 "Debit de aer"). efectuaţi diagnosticarea injectoare prin TEST 1 "Test injectoare". Program: C1 Nr. gripare). Dacă zgomotele de injecţie au loc la ralanti: Verificaţi starea fişelor conectorilor injectoare şi regulator de presiune. Dacă efectul persistă. Dacă efectul persistă. atunci efectuaţi controalele care urmează. Verificaţi alimentarea reîncălzitorului de carburant. Verificaţi coerenţa temperaturilor carburant şi motor. dacă nu este conformă şi purjaţi circuitul de joasă şi de înaltă presiune motorină. Dacă efectul client nu este suprimat.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP3 Zgomot de injecţie INSTRUCŢIUNI Înainte de a trata acest efect client. Dacă zgomotele de injecţie au loc la turaţie tranzitorie: În caz de ambalări în momentul schimbărilor de viteză. controlaţi presiunea rampei (PR038) şi aplicaţi interpretarea comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant". Verificaţi funcţionarea preîncălzirii. Dacă efectul persistă. În test rutier. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi conformitatea carburantului: Înlocuiţi motorina. Verificaţi starea fişelor conectorilor injectoare şi regulator de presiune.

atunci efectuaţi controalele care urmează. EDC16_V08_ALP4/EDC16_V10_ALP4/EDC16_V14_ALP4 13B-231 Ediţia 2 . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – vană EGR. – turaţiei motorului.Injecţie EDC16 Nr. DA Motorul funcţionează cu toţi cilindrii? NU Verificaţi funcţionarea injectoarelor (consultaţi TEST 1). – voletului de turbulenţă (în funcţie de echipare). – regulator de presiune atmosferică. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Verificaţi starea filtrului de aer. ATENŢIE: ° În caz de supraîncălzire motor mai mare de 110°C. Verificaţi coerenţa semnalului: – debitmetrului sau senzorului de presiune/temperatură aer. NU Lipsa de performanţă este însoţită de fum? DA Verificaţi: – Vana EGR să nu fie blocată în poziţie deschisă. – sondei de temperatură apă motor. Verificaţi absenţa corpurilor străine pe grila debitmetrului (control vizual exclusiv). Program: C1 Nr. – sondei de temperatură carburant. – senzor pedală de frână. – Injectoarele să fie bine montate (prezenţă şi conformitate a rondelei de etanşeitate). Dacă problema persistă Efectuaţi un control conformitate al următoarelor elemente: – senzor de poziţie pedală de acceleraţie.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP 4 Lipsă performanţă INSTRUCŢIUNI Înainte de a trata acest efect client. Dacă efectul client nu este suprimat. asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. calculatorului limitează voluntar debitul de carburant şi alimentează grupul motoventilator până la descărcarea completă a bateriei.

– totalitatea circuitului de admisie aer (etanşeitate şi absenţă obturare). – controlaţi compresiile motoare (Echilibru compresii cilindri cu funcţia "Test compresii" din testerul CLIP). Program: C1 Nr. – branşarea circuitului de reaspirare a vaporilor de ulei.gripare).Injecţie EDC16 Nr. consultaţi interpretarea comenzii AC035 "Electrovană de presiune carburant".Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP 4 CONTINUARE Verificaţi: – absenţa colmatării filtrului de motorină. 13B-232 Ediţia 2 . Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi interpretarea comenzii AC004 "Electrovană de supraalimentare". – absenţa scurgerii pe circuitul de motorină de joasă presiune şi de înaltă presiune. – regulatorul de debit (blocare/gripare. – comanda turbocompresorului (blocare . – Verificaţi absenţa obturării liniei de eşapament. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.

În caz de anomalie. Dacă efectul persistă: – Controlaţi funcţionarea injectoarelor (consultaţi TEST 1) – Verificaţi balansul cilindrilor prin funcţia CLIP.Diagramă arbore de localizare pene 13B ALP5 Funcţionare motor neregulată INSTRUCŢIUNI Înainte de a trata acest efect client. – Verificaţi compresiile motor dacă este necesar cu dispozitivul specializat. atunci efectuaţi controalele care urmează. – controlaţi conformitatea branşărilor circuitului de joasă presiune. Program: C1 Nr. aplicaţi interpretarea comenzii comandă AC035 "Electrovană de presiune carburant". iconiţe măsuri fizice "Test compresii". Dacă efectul client nu este suprimat. aplicaţi interpretarea parametrului PR132 "debit de aer". Dacă efectul persistă: Verificaţi conformitatea carburantului utilizat. controlaţi conformitatea contactorului de ambreiaj. şi verificaţi să nu fie saturat cu apă (înlocuiţi filtrul dacă este necesar). În caz de bruscări sau de ambalări în momentul schimbărilor de viteză. Verificaţi conformitatea debitului de aer. – verificaţi amorsarea circuitului de carburant de joasă presiune. – controlaţi conformitatea filtrului de motorină. – verificaţi absenţa bulelor de aer între filtru şi pompa de înaltă presiune. – verificaţi conformitatea presiunii rampei (motor cald): ± 25 bari în jurul valorii de presiune rampă la ralanti (variaţiile "de la minim la maxim" de presiune rampă la ralanti nu trebuie să depăşească 50 bari). asiguraţi-vă de absenţa defectului şi de conformitatea (sau nu) a "parametrilor" şi "stărilor" cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . EDC16_V08_ALP5/EDC16_V10_ALP5/EDC16_V14_ALP5 13B-233 Ediţia 2 . ~ 1600 bari în sarcină atunci când piciorul este apăsat până la fund. DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr.

Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 3 Calculator motor. 2 Calculator motor. conector C pin H1 pin 1 al conectorului injectorului nr. A) Controale preliminare: ° – Măsuraţi rezistenţa între pinii 1 şi 2 ai fiecărui injector: 0. 3 Calculator motor. conector C pin G4 pin 2 al conectorului injectorului nr. conector C pin H3 pin 2 al conectorului injectorului nr. cablurile şi langhetele conecticii fiecărui injector DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. EDC16_V08_TEST1/EDC16_V10_TEST1/EDC16_V14_TEST1 13B-234 Ediţia 2 . conector C pin G3 pin 2 al conectorului injectorului nr. conector C pin G1 pin 1 al conectorului injectorului nr. 4 Calculator motor. conector C pin H4 pin 2 al conectorului injectorului nr. 1 Calculator motor. continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe următoarele legături: Calculator motor.33 Ω la 20°C / 2 Ω maxim – Verificaţi izolarea. conector C pin H2 pin 1 al conectorului injectorului nr. conector C pin G2 pin 1 al conectorului injectorului nr. 1 Calculator motor. Program: C1 Nr. 2 Calculator motor.Teste 13B TEST 1 Test injectoare INSTRUCŢIUNI Nu aplicaţi acest test decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare.Injecţie EDC16 Nr. 4 Verificaţi cu grijă clipsurile. Testul injectoarelor nu se aplică decât dacă toate testele circuitului de joasă presiune motorină au fost efectuate.

3" – PR365 "Corectare debit de carburant cilindru nr. Dacă cei 4 cilindri au aceleaşi valori ca urmare a măsurării compresiilor. Dacă una sau mai multe valori sunt în afara toleranţelor. – ALP3 "Zgomot de injecţie". – Dacă cel puţin una dintre valori este egală cu . DUPĂ REPARAŢIE Efectuaţi un test rutier apoi un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi injectorul care are cea mai mare corectare de debit. efectuaţi reparaţiile motor necesare. final diagnosticare. Vdiag: 14 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . consultaţi următoarele "efecte client": – ALP2 "Probleme de pornire sau pornire imposibilă". Odată reparaţiile efectuate.Teste 13B TEST 1 (CONTINUARE) B) Control corecţie debit al fiecărui injector Porniţi motorul. 4" Valoarea normală de corectare debit pentru un injector este de ordinul a 1 mm 3 (Negativ sau pozitiv în funcţie de nevoia injectorului). 2" – PR406 "Corectare debit de carburant cilindru nr. şi controlaţi valorile de corectare a debitului de carburant pe cilindru. ATENŢIE Pentru demontarea-remontarea injectoarelor. După înlocuirea unui injector. 1" – PR405 "Corectare debit de carburant cilindru nr. Dacă un cilindru indică o compresie net inferioară celorlalte. Controlaţi valorile de corectare pentru fiecare injector.Injecţie EDC16 Nr. respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate definite în "Instrucţiuni de curăţenie". şi vizualizaţi următorii parametri: – PR364 "Corectare debit de carburant cilindru nr. 13B-235 Ediţia 2 . verificaţi prezenţa şi conformitatea rondelei sale de etanşeitate. – ALP5 "Funcţionare motor neregulată". şi dacă IMA este în stare de funcţionare. – ALP4 "Lipsă performanţă". urmaţi procedura de programare a codurilor injectoare. porniţi motorul. Dacă cele 4 valori sunt conforme. Program: C1 Nr. Notă: Înaintea înlocuirii unui injector.5 mm 3 – Efectuaţi un test al compresiilor motor.

punerea + DC relansează alimentarea + DC impus pentru timpul rămas. UCH Laguna II Faza 2 întrerupe alimentarea + DC după 3 min. EDC16CP33_V04_PRELI 13B-1 . Atât timp cât ora nu s-a scurs. Vdiag: 04 2. este posibil să impuneţi + DC timp de 1 h aplicând următoarea procedură: – apăsaţi pe tasta de deblocare a cartelei. O apăsare pe butonul de pornire sau scoaterea cartelei din cititorul de cartele întrerupe alimentarea + DC impus dar nu întrerupe temporizarea modului "+ DC impus".113B EDC16CP33 Nr. APLICABILITATE DOCUMENT Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor caracteristici: Vehicul(e): Laguna II Faza 2 Motor: M9R 740 Funcţie aferentă: Injecţie diesel Bosch Nume calculator: BOSCH EDC16CP33 Nr. Dialogys. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE Tip documentaţie Metode de diagnosticare (prezentul document): – Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare). Pentru a diagnostica un calculator. program:C4 Nr. Program: C4 Nr. Acest mod "+ DC impus" este activ pentru o durată de 1 h. – apăsaţi pe butonul de pornire (întrerupere a modului "+ DC temporizat"). 1681 Bornier universal 3.Prefaţă 13B 1. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Tip testere de diagnosticare – CLIP Tip scule şi dispozitive indispensabile Scule şi dispozitive specializate indispensabile Multimetru Elé. – introduceţi cartela în cititorul de cartele. – apăsaţi mai mult de 5 s pe butonul de pornire până la clipirea rapidă a martorului luminos antidemaraj (4 Hz). Scheme Electrice: – Visu-Schemă (CD-ROM). REAMINTIRI Demers Pentru a economisi energia. hârtie.

Efecte client . Pentru un defect memorat. frecări). controlul cu ajutorul testerului de diagnosticare este corect dar reclamaţia clientului este în continuare prezentă. verificaţi: – liniile electrice care corespund defectului. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Această etapă permite prin urmare: – să diagnosticaţi penele fără afişarea defectului care pot corespunde unei reclamaţii a clientului.Diagramă arbore de localizare pene Dacă. program:C4 Nr.EDC16CP33 Nr. pini îndoiţi etc. Un rezumat al demersului global de urmat este disponibil sub formă de schemă logică pe pagina următoare 13B-2 . notaţi defectele afişate şi aplicaţi partea Instrucţiuni. – conectorii acestor linii (oxidare. consultaţi pagina de diagnosticare corespondentă. pana este prezentă.Prefaţă 13B Defecte Defectele sunt declarate prezente sau declarate memorate (apărute în funcţie de un anumit context şi care apoi dispar sau prezente permanent dar nediagnosticate în funcţie de contextul actual). – rezistenţa elementului detectat defect. Pentru un defect prezent.). Dacă o stare nu funcţionează normal sau dacă un parametru este în afara toleranţei. – igiena firelor (izolare topită sau tăiată. Dacă defectul nu este confirmat. – să verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului şi să se asigure că nu există riscul apariţiei unei noi pene după reparaţie. trataţi problema prin efecte client. Control conformitate Controlul conformităţii are ca obiectiv să verificaţi date care nu generează vreun defect pe testerul de diagnosticare atunci când nu sunt coerente. Dacă defectul este confirmat aplicând instrucţiunile. în condiţiile controlului lor. În acest capitol figurează o diagnosticare a stărilor şi parametrilor. Starea prezent sau memorat a defectelor trebuie considerată la punerea în funcţiune a testerului de diagnosticare ca urmare a punerii + după contact (fără acţiune asupra elementelor sistemului). Trataţi defectul. aplicaţi demersul indicat în partea Interpretare defecte.

Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DEMERS DE DIAGNOSTICARE Realizaţi o prediagnosticare a sistemului Imprimaţi fişa de diagnosticare a sistemului (disponibilă pe CLIP şi în Manualul de Reparaţie sau Nota Tehnică) Branşaţi CLIP Dialog cu calculatorul? nu Consultaţi ALP nr.EDC16CP33 Nr. program:C4 Nr. 1 da Citire defecte Existenţă defecte nu Control conformitate da Tratare defecte prezente Simptomul persistă nu Pană rezolvată Tratare defecte memorate Utilizaţi ALP-urile (Diagrame arbore de localizare pene) Simptomul persistă nu Pană rezolvată Simptomul persistă nu Pană rezolvată da Contactaţi techline cu Fişa de diagnosticare completată 13B-3 .Prefaţă 13B 4.

Controlaţi presiunea de contact a clipsurilor utilizând o langhetă de model potrivit. Dacă un defect este detectat. de la "memorat" spre "prezent". Examinare a fiecărui element Debranşaţi conectorii şi controlaţi aspectul clipsurilor şi langhetelor precum şi sertizarea lor (absenţa sertizării în partea izolantă). sub capota motor şi în habitaclu. Căutaţi un scurtcircuit la masă. ale rezistenţei şi ale izolărilor sunt în general corecte. Control tactil În timpul manipulării cablajelor. încercaţi să localizaţi originea incidentului. Asiguraţi-vă să nu existe respingere a clipsurilor sau langhetelor în momentul branşării. Verificaţi ca clipsurile şi langhetele să fie bine blocate în alveole. Exercitaţi constrângeri uşoare asupra conectorilor. Control vizual Căutaţi agresiuni.Prefaţă 13B 4. Măsurările electrice ale tensiunilor. originea unei defecţiuni. realizaţi reparaţia sau înlocuirea cablajului.EDC16CP33 Nr. conectorii să fie corect blocaţi. 13B-4 . Răsuciţi fasciculul de cabluri. mai ales atunci când defectul nu este prezent în momentul analizei (defect memorat). Asiguraţi-vă ca. apoi secţiune cu secţiune. al izolanţilor şi al traseului corespunzător al cablajelor. Control rezistenţă Controlaţi continuitatea liniilor complete. la + 12 V sau cu un alt fir. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DEMERS DE DIAGNOSTICARE (continuare) Control cablaje Dificultăţi de diagnosticare Debranşarea conectorilor şi/sau manipularea cablajului pot să suprime. pentru un moment. program:C4 Nr. Dacă intervine o schimbare de stare. Efectuaţi un control minuţios al protecţiilor. Căutaţi urme de oxidare. utilizaţi testerul de diagnosticare astfel încât să reperaţi o schimbare a stării defectelor.

FIŞA DE DIAGNOSTICARE. şi participă la o mai bună analiză a pieselor demontate. 6. program:C4 Nr. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE Orice operaţie asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagubă materială sau umană: – verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină redusă. FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE ATENŢIE Toate incidentele dintr-un sistem complex trebuie să facă obiectul unei diagnosticări complete cu testerele adaptate. 13B-5 . Ea constituie un element esenţial al dialogului cu constructorul. q pentru solicitările de aprobare.Prefaţă 13B 5. la înlocuirea pieselor cu aprobare obligatorie. q pentru a o adăuga la piesele "sub supraveghere" solicitate în schimb. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . permite deţinerea şi păstrarea unui model al diagnosticării efectuate.EDC16CP33 Nr. ATENŢIE! ESTE DECI OBLIGATORIU SĂ COMPLETAŢI O FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE DE FIECARE DATĂ CÂND O DIAGNOSTICARE ESTE EFECTUATĂ Această fişă este solicitată sistematic: q la solicitările de asistenţă tehnică la techline. Ea condiţionează deci rambursarea garanţiei. – utilizaţi testerele adecvate. care trebuie documentată în cursul diagnosticării.

mers bruscat 586 Aprindere martor luminos injecţie/preîncălzire Lipsă de putere Pornire dificilă Precizările dumneavoastră: 572 574 573 569 520 Zgomot anormal.turaţie instabilă 571 Oprire bruscă . Notă Tehnică Schemă Electrică: Alte documentaţii Denumire şi / sau referinţă: FD 01 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat sau de fotocopiat .pagină de imprimat sau de fotocopiat .pană 570 Oprire bruscă .pornire dificilă la cald Întreruperi .miros eşapament Altele q Condiţii de apariţie a resentimentului client 001 002 003 004 La rece La cald La oprire Prin intermitenţă Precizările dumneavoastră: 005 006 007 În rulare La schimbarea vitezelor În accelerare 008 009 010 În decelerare Pană subită Degradare progresivă Altele q Documentaţie utilizată pentru diagnosticare Metodă de diagnosticare utilizată Tip de manual diagnosticare: Nr. manual de diagnosticare: Manual de Reparaţie Notă Tehnică Diagnosticare asistată Schemă electrică utilizată Nr.pornire dificilă la rece Ralanti .pagină de imprimat sau de fotocopiat .FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: Injecţie Listă piese sub supraveghere: Calculator q Pagina 1 / 2 Identificare administrativă Data Fişă documentată de VIN Motor Tester de diagnosticare Versiune de actualizare CLIP 2 0 q Resentiment client 579 Nu porneşte . vibraţii 576 Fum .

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE Sistem: Injecţie q Pagina 2 / 2 Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem Referinţă piesă 1 Referinţă piesă 2 Referinţă piesă 3 Referinţă piesă 4 Referinţă piesă 5 De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare): Referinţă calculator Număr furnizor Număr program Versiune program Nr. stare sau parametru Denumire parametru Valoare Unitate q Informaţii specifice sistemului Descriere: q Informaţii complementare Care sunt elementele care v-au condus să înlocuiţi calculatorul? Ce alte piese au fost înlocuite? Alte funcţii defectuoase? Precizările dumneavoastră: FD 01 Fişă de Diagnosticare pagină de imprimat sau de fotocopiat .pagină de imprimat sau de fotocopiat .pagină de imprimat sau de fotocopiat . defect Prezent Memorat Denumire defect Caracterizare q Context defect în momentul apariţiei sale Nr. calibrare VDIAG q Defecte identificate cu testerul de diagnosticare Nr.

Toate intervenţiile service trebuie realizate în condiţii foarte bune de curăţenie. 13B-8 . – de pensulă. Care sunt elementele care poluează? – aşchiile metalice sau plastice. – de îmbrăcăminte. o curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile). Principiile de curăţenie trebuie să se aplice de la filtru şi până la injectoare. Echipaţi-vă cu buşoane pentru racordurile de deschis (colecţie de buşoane vândută la Magazinul de Piese de Schimb). – de hârtie. În plus. ele sunt murdărite.Instrucţiuni de curăţenie 13B I . – de lavetă.RISCURI LEGATE DE POLUARE Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune este foarte sensibil la poluare. protejaţi: – curelele de accesorii şi de distribuţie. – fibrele: – de carton. După utilizare. program:C4 Nr.EDC16CP33 Nr. Buşoanele sunt de unică folosinţă. – aerul ambiant – etc.INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTEA ORICĂREI INTERVENŢII ATENŢIE Înaintea oricărei intervenţii asupra sistemului de injecţie de înaltă presiune. – accesoriile electrice (demaror. – griparea unui element. alternator. – suprafaţa volantului motor. pompă direcţie asistată electrică). Buşoanele neutilizate trebuie să fie aruncate. – vopseaua. pentru a evita orice scurgere de motorină pe discul de ambreiaj. II . buşoanele trebuie să fie aruncate (odată utilizate. ATENŢIE Este interzis să curăţaţi motorul cu curăţitorul de înaltă presiune existând riscul să deterioraţi conectica. Riscurile induse prin introducerea poluării sunt: – deteriorarea sau distrugerea sistemului de injecţie de înaltă presiune. umiditatea poate stagna în conectori şi poate crea probleme de legături electrice. A avea realizată o operaţie în bune condiţii de curăţenie înseamnă că nici o impuritate (particulă de câţiva microni) nu a pătruns în sistem în cursul demontării sale. – corpurile străine cum sunt firele de păr. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – neetanşeitatea unui element.

odată utilizate. 13B-9 . nu despachetaţi noul component decât în momentul montării sale pe vehicul. În momentul utilizării mănuşilor de protecţie şi pentru a evita orice poluare. Buşoanele nu trebuie în nici un caz să fie reutilizate. după ce a fost astupat. Spălaţi-vă pe mâini înainte şi pe durata intervenţiei dacă este necesar. să fie depozitat într-un sac din plastic ermetic. După deschiderea circuitului. acoperiţi mănuşile din piele cu mănuşi din latex. a periei cu tijă pentru cavităţi. De fapt. precum şi piesele. a dispozitivului de suflat aer comprimat. Echipaţi-vă cu lavete fine de curăţare care nu se scămoşează (referinţe lavete fine 77 11 211 707). III . Orice element al sistemului de injecţie demontat trebuie. Există riscuri mai mici ca piesele astfel stocate să fie supuse impurităţilor. Curăţaţi racordurile de deschis cu ajutorul pensulei şi cu produs de curăţare.Instrucţiuni de curăţenie 13B Echipaţi-vă cu pungi din plastic care se închid de mai multe ori ermetic. program:C4 Nr. a cârpei clasice este strict interzisă.INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎN TIMPUL INTERVENŢIEI De îndată ce circuitul este deschis. Utilizaţi în momentul fiecărei intervenţii. Pungile sunt de unică folosinţă. pentru stocarea pieselor care vor fi demontate.EDC16CP33 Nr. utilizarea pensulei. o pensulă curată şi în stare corespunzătoare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii). Buşoanele de utilizat sunt disponibile la Magazinul de Piese de Schimb. Aerul ambiant este vector de poluare. În caz de înlocuire a unui element cu unul nou. Utilizarea cârpei sau hârtiei clasice este interzisă. chiar dacă trebuie să o deschideţi la puţin timp după aceea. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . a produsului de curăţare. ele trebuie să fie aruncate. Verificaţi să nu rămână peri din pensulă. Închideţi punga din plastic ermetic. astupaţi obligatoriu deschiderile care pot să lase să pătrundă poluarea. acestea se scămoşează şi pot polua circuitul de carburant. banc de montaj. În fapt. Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive. aceste elemente sunt susceptibile de a favoriza pătrunderea impurităţilor în sistem. racordurile şi zonele sistemului de injecţie). Vărsaţi-l într-un recipient care nu conţine impurităţi. Utilizaţi produs de curăţare nou în momentul fiecărei intervenţii (un produs de curăţare uzat conţine impurităţi). Fiecare lavetă nu poate fi utilizată decât o singură dată.

Acest sistem de injecţie permite. – o electrovană de reciclare gaze de eşapament. Actuatorul situat pe rampa de injecţie reglează presiunea motorinei în rampă în funcţie de solicitarea determinată de calculator. – un senzor turaţie motor. – un filtru de motorină. Rampa alimentează fiecare injector printr-o conductă din oţel. – un regulator (sau actuator) de presiune carburant fixat pe rampa de injecţie (DRV). – un debitmetru. – un senzor de temperatură motorină. program:C4 Nr. – un senzor de temperatură aer amonte. Actuatorul situat pe pompă controlează cantitatea de motorină furnizată în funcţie de solicitarea determinată de calculator. – un senzor de presiune atmosferică integrat în calculatorul de injecţie. graţie procedeului de pre-injecţie. 13B-10 . – un regulator (sau actuator) de presiune carburant fixat pe pompa de înaltă presiune (MPROP). Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune "Common rail" funcţionează în mod secvenţial (bazat pe funcţionarea injecţiei multipunct pentru motoarele pe benzină). – o rampă de injecţie. – un senzor de presiune de supraalimentare. – un volet de admisie aer. – o pompă de înaltă presiune. – un senzor de presiune carburant. – un senzor de temperatură apă. – un potenţiometru pedală de acceleraţie. să se reducă zgomotele de funcţionare. Sistemul se compune din: – o pară de amorsare. Injectoarele utilizate sunt injectoare piezoelectrice. – un senzor de referinţă cilindru.EDC16CP33 Nr. El este echipat cu un calculator cu 128 pini marca BOSCH şi tip EDC16CP33. care permit o injecţie mult mai precisă datorită unui timp de deschidere şi de închidere redus în raport cu tradiţionalele injectoare solenoide. – patru injectoare piezoelectrice.Funcţionare sistem 13B Sinoptică sistem Sistemul de injecţie de înaltă presiune are drept scop să transmită motorului o cantitate precisă de motorină la un moment determinat. – o electrovană de răcire gaze reciclate. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Pompa de înaltă presiune generează presiunea înaltă pe care o dirijează către rampa de injecţie. – o electrovană de limitare a supraalimentării. să se reducă cantitatea de particule şi de gaze poluante şi să se furnizeze de la turaţii inferioare un cuplu motor important.

– funcţia regulator limitator de viteză. – Debit de aer. – controlul alimentării cu carburant (avans. Regulatorul de presiune pe pompă (MPROP) permite pompei de înaltă presiune să nu furnizeze decât cantitatea de motorină necesară pentru a menţine presiunea în rampă. – pilotarea pre postîncălzirii. este colectat într-o "caracatiţă" de joasă presiune apoi retrimis la filtrul de carburant atât timp cât carburantul este rece (recirculare) apoi la rezervor. Verifică. tarată la 10 bari (în timp ce injectoarele solenoide revin direct în circuitul retur comun). – climatizarea (funcţie buclă rece). Calculatorul gestionează: – reglarea ralanti-ului. – debitul de gaze de eşapament reinjectat admisiei. Surplusul de carburant care provine de la pompă. program:C4 Nr. generarea de căldură este minimizată şi randamentul motorului este ameliorat. – Temperatură apă. Notă: Fiecare injector piezoelectric este conectat la rampa retur. Pompa de înaltă presiune este alimentată la presiune joasă de o pompă auxiliară anti dezamorsare pompă de alimentare integrată (pompă de transfer). ca valoarea de presiune să fie corectă analizând valoarea transmisă de senzorul de presiune situat pe rampă. debit şi presiune rampă). Cantitatea de carburant injectat este determinată în funcţie de: – Turaţie motor (Arbore cotit + Camă pentru sincronizare). Această specificitate este legată de funcţionarea injectorului piezoelectric. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Scurgerile naturale ale injectoarelor piezoelectrice fiind foarte scăzute. presiunea poate să atingă 1600 bari în rampă ea trebuie să fie reglată în permanenţă. de la rampa retur a injectoarelor sau de la rampă. – regulatorul de presiune pe pompă (MPROP) pentru toate celelalte faze (90% din cazuri). – Presiune turbo. 13B-11 .EDC16CP33 Nr. – comanda grupului motoventilator. Pilotează electric şi individual fiecare injector după ce a determinat aceste două valori. – pilotarea martorilor luminoşi prin reţeaua multiplex. Rampa retur injector este menţinută sub presiune de o supapă mecanică la capătul rampei retur. Datorită acestui element. deschiderea regulatorului de presiune (DRV) este singurul mijloc rapid pentru a face să scadă presiunea în rampă şi a evita suprapresiunile la reluarea injecţiei. Ea alimentează rampa a cărei presiune este controlată de: – regulatorul de presiune pe rampă (DRV) pentru fazele de pornire.Funcţionare sistem 13B a) Calculatorul: El determină valoarea de presiune a injecţiei necesară bunei funcţionări a motorului. – Pedală de acceleraţie. – Temperatură aer la admisie. Determină timpul de injecţie necesar pentru a furniza cantitatea corespunzătoare de motorină şi momentul în care trebuie să înceapă injecţia. – Presiune în rampă. de pornire a motorului rece (mărirea termicii pentru a încălzi circuitul de motorină) şi de ridicare a piciorului.

Verificaţi înainte de fiecare intervenţie ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune iar temperatura carburantului să nu fie prea ridicată.Funcţionare sistem 13B b) Legătură multiplex între diferitele calculatoare ale vehiculului. Din motive de securitate.EDC16CP33 Nr. martorul luminos oranj "injecţie şi pre postîncălzire" se aprinde. respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi securitate enunţate în acest document. calculatorul airbag-ului şi calculatorul transmisie automată când vehiculul este echipat cu acesta. să demontaţi senzorul de presiune al rampei de carburant. – benzină chiar în cantitate infimă. Informaţia viteză vehicul de pe tabloul de bord este transmisă de calculatorul ABS prin reţeaua multiplex. – suprimare a senzorului de viteză vehicul pe cutia de viteze. este strict interzis să slăbiţi un racord al conductei de înaltă presiune atunci când motorul este pornit. Este interzis. Nu porniţi niciodată motorul fără ca bateria să fie corect rebranşată. Unele vehicule adoptă un senzor de prezenţă a apei în motorină. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . este necesar să înlocuiţi senzorul de presiune. Principalii utilizatori ai informaţiei viteză vehicul sunt calculatorul de injecţie. IMPORTANT Motorul nu trebuie să funcţioneze cu: – motorină care conţine mai mult de 10% diesteri. 13B-12 . – identificarea defectelor vehiculului se face prin reţeaua multiplex. Este interzis să demontaţi interiorul pompei şi al injectoarelor. regulatorul (sau actuatorul) de presiune carburant fixat pe rampa de injecţie (DRV). Sistemul electronic care echipează acest vehicul este multiplex. Sistemul poate să injecteze în motor motorina până la o presiune de 1600 bari. În caz de defecţiune a senzorului de presiune. Decalaminarea şi curăţarea cu ultrasunete sunt interzise. rampa şi conductele de înaltă presiune. Este interzis să alimentaţi direct la + 12 V orice component al sistemului. În timpul fiecărei intervenţii asupra sistemului de injecţie de înaltă presiune. În caz de prezenţă a apei în motorină. program:C4 Nr. De aceea: – aprinderea martorilor luminoşi defecte pe tabloul de bord se face prin reţeaua multiplex. Deconectaţi calculatorul de injecţie în timpul sudărilor pe vehicul. Acesta permite dialogul între diferitele calculatoare ale vehiculului. Numai regulatorul (sau actuatorul) de presiune carburant fixat pe pompa de înaltă presiune (MPROP). sau senzorul de temperatură motorină pot fi înlocuiţi. situat în filtru. pentru problemele de poluare a circuitului.

strategia buclă rece nu este activată. – în cursul fazelor de pornire. Şoferul va solicita pornirea climatizării prin selectorul de ventilare cuplat la un întrerupător. – calculeze puterea absorbită de compresor în funcţie de presiunea fluidului refrigerent. Numărul de termoplonjoane maxim care poate fi pilotat este de trei. de presiunea fluidului refrigerent şi de temperatura apei motor. – în caz de supraîncălzire (pentru a reduce puterea de furnizat de către motor). pentru a evita instabilităţile sistemului (dezactivări accidentale). pilotările lor depind esenţial de temperatura apei şi de temperatura aerului. – atunci când turaţia este menţinută la un nivel foarte ridicat (protecţia compresorului). – când apar anumite erori. în funcţie de viteza vehiculului.EDC16CP33 Nr. gestionarea sa este împărţită între mai multe calculatoare. Gestionare climatizare în buclă rece: Climatizarea este de tip buclă rece. Dacă această presiune este în afara limitelor de funcţionare. – solicite pilotarea GMV. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Funcţionare sistem 13B c) Funcţii găzduite: Asistenţă la gestionare climatizare: În cazul modelelor climatizate. Gestionare Termoplonjoane: Pentru a ameliora pornirea la rece. – în cursul fazelor tranzitorii (cum sunt apăsările puternice pe acceleraţie pentru depăşire. Această solicitare de aer rece este autorizată sau nu în funcţie de presiunea măsurată. 13B-13 . Aceste termoplonjoane sunt gestionate şi comandate de calculatorul de injecţie în funcţie de fazele de funcţionare în principal pentru a accelera creşterea temperaturii apei motor. Autorizarea aerului condiţionat este dată de calculatorul de injecţie 2 până la 8 s după pornirea motorului. vehiculul este echipat cu termoplonjoane. în anumite condiţii de utilizare: – întrerupere voluntară de către şofer. Aceste condiţii nu sunt luate în calcul decât atunci când nu se produc în mod repetat. sistemul EDC16CP33 oferă posibilitatea să dezactivaţi aerul condiţionat prin UCH. protecţie împotriva opririlor bruşte ale motorului şi pornire). program:C4 Nr. Calculatorul de injecţie este însărcinat să: – autorizeze solicitarea de aer rece în funcţie de temperatura apei motor şi de turaţia motorului.

– dezactivarea comutatorului regulator de viteză. sistemul nu ţine cont de solicitarea pedalei şi controlează viteza vehiculului aşa cum ar face-o regulatorul de viteză vehicul cu condiţia de a menţine pedala de acceleraţie suficient apăsată. – detectarea de evenimente sistem ca de exemplu apăsarea pe pedala de frână sau de ambreiaj. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – să apese pe butoanele de comandă a sistemului.Funcţionare sistem 13B II Gestionare regulator/limitator de viteză: Funcţia de reglare viteză vehicul permite atunci când este activată să se menţină viteza vehiculului la o valoare selectată şi aceasta oricare ar fi condiţiile de rulare întâlnite. el poate: – să depăşească "punctul dur" al pedalei de acceleraţie. Funcţia de reglare a vitezei poate fi deselectată fie prin: – butoanele de comandă a sistemului. Viteza de reglare va fi reluată atunci când şoferul va elibera pedala de acceleraţie. Din motive de securitate. fie prin apăsare continuă. – detectarea de erori sistem precum viteza incoerentă a vehiculului. – detectarea de evenimente sistem ca de exemplu apăsarea pe pedala de frână sau de ambreiaj. limitarea redevenind activă. – detectarea de erori sistem precum viteza incoerentă a vehiculului. program:C4 Nr. Şoferul poate cu ajutorul butoanelor de control. – să mărească printr-o apăsare scurtă sau lungă viteza prestabilită. Dacă încearcă să depăşească această viteză. Este posibil să reactivaţi controlul vitezei vehiculului şi să reluaţi ultima viteză prestabilită ca urmare a unei dezactivări (alimentare calculator neîntreruptă). să mărească sau să reducă viteza vehiculului. Funcţia de limitare a vitezei poate fi deselectată fie prin: – butoanele de comandă a sistemului. Şoferul controlează normal vehiculul cu ajutorul pedalei de acceleraţie până la viteza prestabilită. Funcţia de limitare viteză vehicul permite atunci când este activată (cu ajutorul comutatorului de selectare) să se limiteze viteza vehiculului la o valoare prestabilită. Funcţia de reglare poate fi în egală măsură inhibată temporar dacă şoferul doreşte să mărească viteza printr-o apăsare pe pedala de acceleraţie. Dacă şoferul doreşte să depăşească viteza prestabilită. – dezactivarea comutatorului limitator de viteză. Ca şi pentru regulatorul de viteză este posibil să modificaţi viteza prestabilită cu ajutorul butoanelor de control fie prin apăsare impulsionată. Vehiculul va încerca atunci să restabilească viteza prestabilită cu ajutorul unei rampe de viteză controlate. el poate: – să apese pe pedala de acceleraţie şi să depăşească viteza prestabilită (vehiculul va relua viteza prestabilită iniţială o dată ce şoferul eliberează pedala). 13B-14 . Dacă şoferul doreşte să depăşească viteza prestabilită. Controlul se efectuează atunci în totalitate cu ajutorul acesteia din urmă până când viteza vehiculului coboară din nou sub viteza prestabilită.EDC16CP33 Nr. este posibil să depăşiţi viteza prestabilită apăsând pe pedala de acceleraţie pentru a depăşi o valoare limită a poziţiei pedalei.

Gazele de eşapament sunt prelevate în colectorul de eşapament (înainte de turbocompresor).Funcţionare sistem 13B III Gestionare volet de aer admisie Voletul de aer de admisie asigură astăzi două funcţionalităţi: – Funcţia înăbuşitor la întreruperea motorului. La prima pornire a motorului. 13B-15 . Scopul acestei vânturări este de a accelera debitul de aer al gazelor EGR şi de a diminua emisiile de poluanţi. Deschiderea sa este pilotată de o comandă pozitivă (0 100%) Potenţiometrul serveşte la pilotarea şi la diagnosticarea vanei. în scopuri de diagnosticare. – Funcţie "vânturare" în funcţie de punctele de funcţionare motor. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . voletul se va închide pentru a obtura trecerea aerului spre cilindri. – Vana EGR Sistemul este compus dintr-o vană EGR cu curent continuu şi dintr-un potenţiometru care recopiază poziţia vanei. care permite gazelor să fie răcite sau nu în funcţie de necesităţile de depoluare.EDC16CP33 Nr. Acest răcitor este echipat cu o electrovană totul sau nimic. Gestionare recirculare gaze de eşapament: Sistemul EGR (Exhaust Gas Recirculation sau recirculare gaze de eşapament) constă în a preleva gaze la evacuare şi a le reintroduce la admisie. poziţia "vană închisă" este înregistrată (compensare). printr-un schimbător gaz-apă. apoi dirijate spre răcitorul EGR şi în vana EGR. gazele prelevate la evacuare şi în a le reintroduce la admisie. Scopul fiind de a opri motorul cât mai rapid posibil şi de a diminua instabilităţile în momentul întreruperii motorului. Această valoare este comparată cu prima compensare sau cu ultima compensare înregistrată. program:C4 Nr. El serveşte de asemenea la recalarea pilotării vanei. apoi la fiecare pornire motor ulterioară şi la fiecare închidere a vanei. – Răcitorul EGR By-pass-ul răcitorului EGR constă în a răci. voletul de aer de admisie se va închide cu câteva % pentru a crea un efect ''venturi'' la nivelul secţiunii de trecere a vanei EGR. Este deci important să se asocieze vana EGR la calculatorul care o pilotează.

El se aprinde timp de 3 s la punerea contactului (procedură automată de test gestionată de tabloul de bord): – Iluminare continuă: Indică o supraîncălzire a motorului (şoferul este liber să oprească sau nu vehiculul). Aceasta se referă la cinci funcţii: – martorul luminos pre postîncălzire.EDC16CP33 Nr. Controlul vizual de 3 s la punerea contactului (procedură automată de test gestionată de tabloul de bord) este efectuat de calculatorul de injecţie. – Iluminare continuă însoţită de mesajul "injecţie defectă": Indică o problemă de gravitate 2 (În acest caz. Martor luminos pre postîncălzire/defect non critic "SERVICE" oranj (gravitate 1) Acest martor luminos este utilizat totodată drept martor luminos de funcţionare şi indicator de defect al sistemului: – Iluminare continuă la + După contact: Indică preîncălzirea bujiilor. – martor luminos defect gravitate 2 (oprire de urgenţă). Martor luminos temperatură/oprire de urgenţă "STOP" roşu (gravitate 2) Acest martor luminos este utilizat totodată drept martor luminos de funcţionare şi indicator de defect al sistemului. se aprinde la punerea contactului timp de aproximativ 3 s. – martor luminos defect gravitate 1 (defect non critic).O. injecţia este automat întreruptă după câteva secunde). Utilizatorul trebuie să efectueze reparaţiile cât mai repede posibil. program:C4 Nr.B. Acest martor luminos este utilizat pentru a alerta şoferul asupra existenţei de defecte injecţie care antrenează o poluare excesivă sau dacă sistemul EOBD este dezactivat. Aceste cinci funcţii sunt reprezentate prin 3 martori luminoşi şi/sau prin mesaje transmise de calculatorul de bord. Calculatorul de injecţie face o solicitare de aprindere a martorului luminos OBD pentru defect prezent exclusiv după trei cicluri de rulaj succesive. – martor luminos OBD al E. (Diagnosticare La Bord Europeană). Acest martor luminos se va aprinde dacă sistemul prezintă unul sau mai multe defecte OBD.Funcţionare sistem 13B Gestionare martori luminoşi: Afişare pe tabloul de bord Calculatorul gestionează afişarea pe tabloul de bord a anumitor informaţii cu privire la funcţionarea motorului. Martor luminos "ORANJ" de exces de poluare "OBD" Simbolizat printr-un motor. – Iluminare continuă însoţită de mesajul "injecţie de controlat": Indică un defect de gravitate 1 (Implică o funcţionare în mod degradare treptată a sistemului de injecţie). – martor luminos pentru temperatură apă. Utilizatorul trebuie să efectueze reparaţiile cât mai repede posibil. 13B-16 . Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .D.

3. – DF026 "Circuit de comandă injector cilindru 1". 2 senzori". – DF013 "Tensiune de alimentare nr.EDC16CP33 Nr. 1. Urmaţi procedurile de programare (consultaţi Înlocuire organe). Martorul luminos OBD nu se va stinge decât după aceste 3 rulaje. – DF209 "Circuit senzor de poziţie EGR". ° – temperatura apei motor a variat cu 22.1°C. – DF011 "Tensiune de alimentare nr. 2. – DF056 "Circuit senzor debit de aer". – DF012 "Tensiune de alimentare nr. Aprinderea martorului luminos pe tabloul de bord nu semnifică în toate cazurile că sistemul prezintă un defect.2°C în raport cu temperatura de pornire a motorului. Condiţii de apariţie a unui defect OBD Un defect OBD va fi detectat după 3 cicluri de rulare. – DF029 "Circuit de comandă injector cilindru 4". 1 senzori". în cazul unei înlocuiri a vanei de recirculare a gazelor de eşapament sau a unui injector. El va permite şoferului să ştie că vehiculul său prezintă un defect direct legat de poluare. Un ciclu de încălzire motor este un ciclu de rulare în care: ° – temperatura apei motor atinge cel puţin 71. Condiţii de ştergere a unui defect OBD Ştergerea unui defect OBD se efectuează în mai multe faze. – DF272 "Circuit de comandă vană EGR". Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 13B-17 . program:C4 Nr. – DF028 "Circuit de comandă injector cilindru 3". Pentru ca defectul OBD şi ca parametrii de apariţie să fie şterşi din calculator. Defecte sistem identificate de OBD Numai câteva defecte sunt identificate de sistemul OBD: – DF004 "Circuit senzor presiune supraalimentare". Anumite reparaţii necesită programări pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a anumitor organe motoare. – DF107 "Memorie calculator". – DF200 "Senzor presiune atmosferică". Defectul prezent pe testerul de diagnosticare nu va deveni memorat (ca urmare a unei reparaţii) decât după 3 rulaje cu vehiculul. Acest sistem trebuie să fie activ pe durata întregii vieţi a vehiculului. Dacă una din aceste condiţii nu este îndeplinită. – DF569 "Circuit de supraalimentare".Funcţionare sistem 13B Gestionare EOBD: Sistemul OBD (Diagnosticare la Bord) permite să detectaţi pene care au impact asupra depoluării vehiculului (depăşire a normelor de depoluare OBD EURO IV). defectul OBD va fi în continuare prezent sau memorat în calculatorul de injecţie. 3 senzori". – DF027 "Circuit de comandă injector cilindru 2". sistemul are nevoie de 40 cicluri de încălzire motor. – DF054 "Circuit de comandă electrovană supraalimentare".

cu 48 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 Neutilizat Neutilizat 13B Conector A (negru).EDC16CP33 Nr. cu 32 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 Neutilizat Comandă regulator de viteză (pornit/ oprit) Semnal reţea CAN L Semnal reţea CAN H Comandă releu grup motoventilator viteză mică Neutilizat Neutilizat Diagnosticare linie K Comandă releu grup motoventilator viteză mare Neutilizat Comandă limitator viteză (pornit/oprit) Intrare contact ambreiaj Alimentare + după contact Intrare manetă regulator de viteză Comandă programare regulator de viteză Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Intrare contact stop Neutilizat Alimentare potenţiometru de sarcină 2 Semnal potenţiometru de sarcină 2 Masă potenţiometru de sarcină 2 Neutilizat Alimentare potenţiometru de sarcină 1 Masă putere Masă putere Masă putere Semnal potenţiometru de sarcină 1 Masă potenţiometru de sarcină 1 Masă putere Denumire Denumire Semnal senzor turaţie motor Semnal senzor turaţie motor Neutilizat Neutilizat Neutilizat Semnal diagnosticare releu de preîncălzire Comandă releu termoplonjon 3 Comandă electrovană by-pass EGR Neutilizat Comandă regulator presiune de supraalimentare Neutilizat Neutilizat Comandă releu alimentare principal Neutilizat Comandă releu termoplonjon 2 Comandă releu de preîncălzire Semnal prezenţă apă în motorină Neutilizat Comandă releu termoplonjon 1 Alimentare debitmetru de aer Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare potenţiometru poziţie volet de admisie aer Neutilizat Neutilizat EDC16CP33. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Alocare pini calculator Conector B (maro). V04 13B-18 . program:C4 Nr.

cu 48 pini Pin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G1 G2 G3 G4 Neutilizat Masă senzor cilindru Neutilizat Semnal senzor cilindru Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat 13B Conector B (maro). Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Alocare pini calculator Conector C (negru). V04 13B-19 . program:C4 Nr.EDC16CP33 Nr. cu 48 pini (continuare) Pin H1 H2 H3 H4 J1 J2 J3 J4 K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4 Denumire Semnal debitmetru de aer Neutilizat Neutilizat Neutilizat Semnal senzor temperatură aer Semnal potenţiometru poziţie volet de admisie aer Neutilizat Neutilizat Neutilizat Masă debitmetru de aer Neutilizat Masă potenţiometru poziţie volet de admisie aer Comandă (+) volet de admisie aer Comandă (-) volet de admisie aer Comandă regulator de presiune rampă Comandă actuator debit de carburant Comandă (-) vană EGR Comandă (+) vană EGR + baterie 2 după releu + baterie 1 după releu Denumire Alimentare potenţiometru poziţie EGR Masă senzor presiune rampă Neutilizat Masă potenţiometru poziţie EGR Alimentare senzor presiune rampă Semnal senzor presiune rampă Neutilizat Semnal potenţiometru poziţie EGR Neutilizat Semnal senzor temperatură carburant Neutilizat Semnal senzor temperatură apă Alimentare senzor presiune de supraalimentare Masă senzor temperatură carburant Neutilizat Masă senzor temperatură apă EDC16CP33.

V04 13B-20 . cu 48 pini (continuare) Pin H1 H2 H3 H4 J1 J2 J3 J4 K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4 Denumire Masă senzor presiune de supraalimentare Semnal senzor presiune de supraalimentare Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Neutilizat Alimentare injector 4 Alimentare injector 1 Alimentare injector 2 Alimentare injector 3 Comandă injector 4 Comandă injector 1 Comandă injector 2 Comandă injector 3 EDC16CP33.EDC16CP33 Nr.Alocare pini calculator 13B Conector C (negru). Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program:C4 Nr.

întrerupeţi contactul. în noul calculator*. înlocuiţi calculatorul sau efectuaţi reprogramarea apoi treceţi la etapa următoare. Datele salvate sunt: codurile injectoare. Atunci când salvarea este efectuată. doriţi să ştergeţi aceste date?": (acest fişier corespunde cu ultima salvare efectuată pe tester) – selectaţi "DA". Programarea datelor vanei de recirculare a gazelor de eşapament se face automat de la 1a punere a contactului noului calculator*.Înlocuire organe 13B ÎNLOCUIRE SAU REPROGRAMARE CALCULATOR Două etape sunt de respectat în caz de înlocuire sau de reprogramare a calculatorului: SC003 "Salvare date calculator" şi SC001 "Scriere date salvate". datorită comenzilor dedicate. 13B-21 . – Utilizaţi SC001 după înlocuirea sau reprogramarea calculatorului. Ea permite să salvaţi anumite date în testerul de diagnosticare pentru a putea să reconfiguraţi noul calculator* conform celui vechi. q După înlocuirea sau reprogramarea calculatorului: Selectaţi SC001 "Scriere date salvate". reconfiguraţi-l manual. – Utilizaţi SC003 înainte de înlocuirea sau reprogramarea calculatorului. Dacă intrarea în comunicaţie cu calculatorul de înlocuit nu este posibilă: nici o salvare nu este realizabilă.EDC16CP33 Nr. * calculator nou sau care iese din reprogramare. atunci când comanda este terminată. După înlocuirea calculatorului. intraţi în comunicaţie şi ştergeţi memoria defecte. urmaţi instrucţiunile. final procedură. SC002: "Înregistrare coduri injectoare". programarea EGR. program:C4 Nr. – dacă următorul mesaj apare: "un fişier de salvare există. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . aşteptaţi clipirea martorului luminos antidemaraj (câteva secunde) şi repuneţi contactul. opţiunile vehicul. Ea permite să rescrieţi datele (salvate prin comanda SC003). în funcţie de echiparea sa sau parametrajul său. PROCEDURĂ q Înainte de înlocuirea sau reprogramarea calculatorului: – Selectaţi SC003 "Salvare date calculator".

Datele legate de această strategie sunt regrupate în subfuncţia "Antipoluare/OBD". * Clipire a martorului luminos antidemaraj câteva secunde după întreruperea contactului. Când comanda este terminată. program:C4 Nr. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . calculatorul trebuie să memoreze compensarea vanei noi. Aşteptaţi finalul fazei de alimentare menţinută*. Reiniţializarea compensării se face automat din momentul următoarei puneri a contactului.EDC16CP33 Nr.Înlocuire organe 13B ÎNLOCUIRE A VANEI DE RECIRCULARE A GAZELOR DE EŞAPAMENT (vană EGR) După o înlocuire a vanei EGR. calculatorul este capabil să detecteze o înfundare sau o blocare a vanei. Procedură de urmat după înlocuirea vanei de recirculare a gazelor de eşapament: Utilizaţi comanda SC036 "Reiniţializare programări". ceea ce corespunde la o închidere a vanei. întrerupeţi contactul. – PR128: PRIMA COMPENSARE VANĂ EGR – PR129: ULTIMA COMPENSARE VANĂ EGR > sau = PR128 în caz de vană nouă. precum şi pe cea măsurată în momentul ultimei întreruperi a contactului (în fază de alimentare menţinută*). În caz de înlocuire a vanei. efectuaţi o ştergere a compensărilor din memorie SC036 "Reiniţializare programări" pentru ca strategia să funcţioneze cu valoarea de compensare a vanei noi. 13B-22 . Notă: Atunci când reiniţializarea este efectuată. Cu aceste date. Programările PR128 şi PR129 trebuie să fie şterse la fiecare schimbare a vanei de recirculare a gazelor de eşapament. subfuncţia "Antipoluare/OBD" afişează atunci: 10% < PR128 < 40% 10% < PR129 < 40% Final operaţie.

de suprapoluare. Asociaţi sistematic codurile injectoare corespunzătoare la cilindrul corespunzător al motorului/ calculatorului. sau dacă un cod neplauzibil este înregistrat. final al operaţiei. Dacă nici un cod nu este înregistrat. întrerupeţi contactul şi ieşiţi din modul diagnosticare. Utilizaţi SC036 "reiniţializare programări" şi selectaţi "injectoare" apoi urmaţi procedura. codurile nu corespund. După schimbarea unuia sau mai multor injectoare. ÎNLOCUIRE VOLET DE ADMISIE AER După înlocuirea voletului de admisie. ATENŢIE – Odată comanda terminată.Înlocuire organe 13B ÎNLOCUIRE INJECTOARE Notă: Codificarea "IMA" (corecţie individuală a injectorului) este o calibrare cu valori corective proprii fiecărui injector. sistemul îl va accepta dar va produce o corectare neadaptată: risc de deteriorare motor. citiţi codul(codurile) "IMA" gravat(e) pe corpul injectoarelor. utilizaţi comanda SC036 "reiniţializare programări'' şi selectaţi "volet de admisie". – Aşteptaţi clipirea martorului luminos antidemaraj (câteva secunde) şi repuneţi contactul. un defect DF066 "Cod(coduri) injector(injectoare)" este prezent şi motorul va fi în mod degradare treptată (limitare puternică a turaţiei). Pentru aceasta. de pierderi de performanţe. Notă: Pe motorul M9R (Motor al alianţei Renault . – În caz contrar trataţi defectele prezente. Această corectare ia în calcul dispersiile mecanice şi dispersiile mecanismului de acţionare piezo. 1 se situează pe partea distribuţiei. Identifiantul de clasă IMA (cod alfanumeric de 7 caractere) este apoi gravat pe gulerul injectorului. – Controlaţi apoi defectele sisteme.EDC16CP33 Nr. şi înregistraţi aceste coduri în calculator cu ajutorul comenzii SC002 "Înregistrare coduri injectoare". întrerupeţi contactul şi ieşiţi din modul diagnosticare. Sistemul poate fi parametrat prin priza diagnosticare cu ajutorul testerului de diagnosticare RENAULT CLIP. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Odată comanda terminată. program:C4 Nr. – Controlaţi ca. – Dacă. Clasa fiecărui injector este determinată prin măsurări realizate pentru diferite presiuni pe un banc de testare. Aceste clase de corectare individuale sunt apoi înscrise în EEPROM-ul calculatorului care poate astfel să piloteze injectoarele ţinând cont de dispersia lor de fabricaţie. 13B-23 . – Selectaţi funcţia "Identificare calculator" din ecranul principal. pentru a ajusta în mod precis debitul lor (clasificare injectoare). – Dacă. şi ştergeţi eventualele defecte memorate. Aşteptaţi clipirea martorului luminos antidemaraj (câteva secunde) înainte de a repune contactul. codurile corespunzătoare IMA au fost înregistrate. introduceţi din nou codurile IMA apoi utilizaţi comanda SC036 "reiniţializare programări". Dacă. – Intraţi din nou în mod diagnosticare. codul unui alt injector este înregistrat. codurile injectoare introduse în calculator să corespundă cu cele identificate pe corpul injectoarelor.Nissan) cilindrul nr. şi urmaţi instrucţiunile date de testerul de diagnosticare. ATENŢIE Motoarele nu pot funcţiona corect decât dacă. reîncepeţi procedura comenzii SC002 "Introducere coduri injectoare". calculatorul nu conţine defecte.

Configurări şi programări 13B Tabel recapitulativ citiri configuraţii disponibile INSTRUCŢIUNI Citirile configuraţiei permit să verificaţi starea configuraţiilor efectuate. LC009: LC056: LC065: Climatizare CU SAU FĂRĂ Termoplonjoane CU SAU FĂRĂ Detector de apă în motorină CU SAU FĂRĂ 13B-24 .EDC16CP33 Nr. program:C4 Nr. Nici o modificare a acestor citiri configuraţii nu este posibilă. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

EDC16CP33 Nr. 1 senzori DF012 Tensiune de alimentare nr.DEF/2.DEF/2.DEF C0/CC/ 1. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF CC.DEF 1.0/ C0/1.0/CO.DEF 1.1/ 1.DEF 1.0/CO/ CC.0/ 1.0/CO. Martor Martor luminos luminos defect defect gravitate 2 gravitate 1 (Martor (Martor luminos roşu) luminos oranj) STOP CC.DEF 1.1 CO.DEF/ 2.DEF C0/CC/ 1.DEF CO.DEF 1.DEF/ 2.DEF/2.1/CC.0/ C0/1. program:C4 Nr.DEF X CC.0/CC.DEF C0/CC/ 1.DEF C0/CC/ 1. 2 senzori DF013 Tensiune de alimentare nr.DEF 1.0/CC.DEF CC.Tabel recapitulativ defecte 13B GESTIONARE MARTORI LUMINOŞI DEFECTE Gestionare aprindere martori luminoşi de pe tabloul de bord în funcţie de defectele indicate.1/C0/CC.1/ 1.0/CO.DEF - Defect Cod DTC în hexazecimal Absenţă aprindere martor luminos Aprindere martor luminos EOBD DF001 Circuit senzor temperatură apă DF002 Circuit senzor temperatură aer DF004 Circuit senzor presiune supraalimentare DF007 Circuit senzor presiune rampă DF011 Tensiune de alimentare nr.0/ 1.DEF CO CO CO CO CC/1. 3 senzori DF017 Circuit de comandă cutie de preîncălzire DF018 Circuit de comandă GMV viteză mică DF019 Circuit de comandă GMV viteză mare DF025 Legătură diagnosticare cutie de preîncălzire DF026 Circuit de comandă injector cilindru 1 DF027 Circuit de comandă injector cilindru 2 DF028 Circuit de comandă injector cilindru 3 DF029 Circuit de comandă injector cilindru 4 DF032 Circuit de comandă releu termoplonjon 1 DF033 Circuit de comandă releu termoplonjon 2 115 110 235 190 641 651 697 670 480 481 380 201 202 203 204 1641 1642 CC.DEF CC/1.1 CC.1/ 1.DEF/ 2.DEF CC/1.1/CC.1/ 1.DEF CC/1.1/C0/CC.DEF - 13B-25 .DEF/2.DEF CC.DEF CC.

0/CO.DEF/2.0/CC.0/ C0/1.0/ C0/ 1.EDC16CP33 Nr.DEF/2.DEF/3. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF DEF X X X X DEF DEF CC.1/CC.DEF/C0.DEF 1.DEF 1.Tabel recapitulativ defecte 13B GESTIONARE MARTORI LUMINOŞI DEFECTE Gestionare aprindere martori luminoşi de pe tabloul de bord în funcţie de defectele indicate.DEF CC.1 Aprindere martor luminos EOBD DF034 Circuit de comandă releu termoplonjon 3 DF038 Calculator DF046 Tensiune baterie DF047 Tensiune de alimentare calculator DF051 Funcţie regulator/limitator de viteză DF052 Circuit de comandă injectoare DF054 Circuit de comandă electrovană supraalimentare DF056 Circuit senzor debit de aer DF059 Rateu de combustie pe cilindrul 1 DF060 Rateu de combustie pe cilindrul 2 DF061 Rateu de combustie pe cilindrul 3 DF062 Rateu de combustie pe cilindrul 4 DF065 Rateu de combustie DF066 Coduri(coduri) injector(injectoare) DF091 Informaţie viteză vehicul DF098 Circuit senzor temperatură carburant 1643 606 560 2505 575 200 45 100 301 302 303 304 300 611 500 180 CC.0/C0/ 1.1/ CC - Defect Cod DTC în hexazecimal Absenţă aprindere martor luminos CC.1/CC. Martor Martor luminos luminos defect defect gravitate 2 gravitate 1 (Martor (Martor luminos roşu) luminos oranj) STOP 1.1 - 13B-26 .DEF/3.DEF CC.DEF 1. program:C4 Nr.0/CC.1/CC.0/ CC.1 1.DEF 1.DEF/ 2.DEF CO.DEF 1.

DEF 1.DEF/3.0/CC.DEF/2. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . 3 DF268 Injector nr.EDC16CP33 Nr. program:C4 Nr.DEF 1.1 1.DEF/ 2.DEF DEF - Aprindere martor luminos EOBD 1.DEF 1. 2 DF267 Injector nr. Martor Martor luminos luminos defect defect gravitate 2 gravitate 1 (Martor (Martor luminos roşu) luminos oranj) STOP 1.DEF 3.DEF/2.0/CC/ 1.0 CO/CC.1/ CC.1 CO.DEF CO.0/CC.Tabel recapitulativ defecte 13B GESTIONARE MARTORI LUMINOŞI DEFECTE Gestionare aprindere martori luminoşi de pe tabloul de bord în funcţie de defectele indicate.DEF 1.DEF 2.DEF/2.DEF/ 3. 4 DF272 Circuit de comandă vană EGR 62F 340 335 685 2299 16 225 2120 2226 - - - 409 830 571 62B 1201 1202 1203 1204 487 - DEF - 1.DEF 1.DEF 1.DEF CC.DEF/2.DEF Defect Cod DTC în hexazecimal Absenţă aprindere martor luminos 1.DEF DEF DEF DEF DEF - 13B-27 .DEF DF107 Memorie calculator DF119 Semnal senzor arbore cu came DF120 Semnal senzor turaţie motor DF151 Circuit releu principal DF165 Circuit senzor poziţie pedală de acceleraţie DF195 Coerenţă senzor arbore cu came/turaţie motor DF196 Circuit senzor pedală pistă 1 DF198 Circuit senzor pedală pistă 2 DF200 Senzor presiune atmosferică DF209 Circuit senzor de poziţie vană EGR DF221 Informaţie contact ambreiaj DF228 Informaţie frâne DF249 Comandă injectoare DF265 Injector nr. 1 DF266 Injector nr.1/CO.

DEF/CC 1.DEF - 2101 - - 120 - - 1.DEF - - DF891 Alimentare injectoare grupa 1 DF892 Alimentare injectoare grupa 2 DF895 Reglare presiune pe rampă DF896 Reglare presiune pe pompă DF897 Circuit regulator de presiune pe pompă DF898 Circuit regulator de presiune pe rampă 2146 2149 2293 89 90 2294 2.DEF/ 4.Tabel recapitulativ defecte 13B GESTIONARE MARTORI LUMINOŞI DEFECTE Gestionare aprindere martori luminoşi de pe tabloul de bord în funcţie de defectele indicate.DEF CO/CC.DEF/3.0/ CC.DEF 1.0/1.DEF/ 2.DEF 1.DEF/ 3. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF - CC.DEF/ 2.1/ 1.0/1.0/1.DEF - 488 1.DEF/ 2.1/1.1/ CC.DEF/2.DEF /4.DEF 1. Martor Martor luminos luminos defect defect gravitate 2 gravitate 1 (Martor (Martor luminos roşu) luminos oranj) STOP 1.DEF - Defect Cod DTC în hexazecimal Absenţă aprindere martor luminos Aprindere martor luminos EOBD DF293 Detector de apă în motorină DF304 Circuit by-pass EGR DF323 Volet de admisie aer DF502 Tastă regulator sau limitator de viteză DF569 Circuit de supraalimentare DF645 Reglare poziţie volet de aer la admisie DF646 Senzor de poziţie volet de aer la admisie DF647 Reglare poziţie vană EGR 2269 2425 2100 565 2263 1.DEF 1.DEF/2.DEF 1.DEF/ 4.DEF/ 3. program:C4 Nr.DEF CC.DEF/2.0/CC.DEF CC.EDC16CP33 Nr.1/1.DEF 2.DEF CO/CC.DEF CC.DEF - 13B-28 .DEF/ 3.DEF/3.0 CO/CC.

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – punerii contactului. Reparaţi dacă este necesar. – temperatura apei PR064 "Temperatură apă" este fixată la 119°C. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului. Întrerupeţi contactul. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – termoplonjoanele nu mai sunt pilotate. pin 2 conector senzor temperatură apă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Dacă defectul persistă. – unei porniri. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură apă. Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. Ştergeţi memoria defecte.Interpretare defecte 13B DF001 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ APĂ CC. program: C4 Nr. – grupul motoventilator viteză mică este alimentat în permanenţă. EDC16CP33. V04 EDC16CP33_V04_DF001 13B-29 . contactaţi Techline.1 : Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF046 "Tensiune baterie" dacă este prezent sau memorat. conector C pin F4 Reparaţi dacă este necesar. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. CC.0 : Scurtcircuit la masă CO. Martorul luminos gravitate 1 este aprins.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica senzorului temperatură apă. – timpul de preîncălzire este mai mare de 4 s. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Utilizaţi bornierul Elé. Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa este mai mică de 67 Ω.EDC16CP33 Nr. – unui test rutier.

Ştergeţi memoria defecte. Înlocuiţi senzorul dacă rezistenţa este mai mare de 83 kΩ.EDC16CP33 Nr. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector C pin F4 Calculator motor conector C pin G4 Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor conector C pin F4 Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.Interpretare defecte 13B DF001 CONTINUARE CO. Reparaţi dacă este necesar Măsuraţi rezistenţa senzorului temperatură apă. Întrerupeţi contactul. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . contactaţi techline. EDC16CP33. V04 13B-30 . Dacă defectul persistă.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica senzorului temperatură apă. pin 2 conector senzor temperatură apă pin 1 conector senzor temperatură apă pin 2 conector senzor temperatură apă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program:C4 Nr.

Interpretare defecte 13B DF002 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR TEMPERATURĂ AER CC. V04 EDC16CP33_V04_DF002 13B-31 . – unui test rutier. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – punerii contactului. Măsuraţi rezistenţa între pinii 1 şi 2 ai debitmetrului de aer: Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă rezistenţa este mai mică de 87 Ω.1 : Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF046 "Tensiune baterie" dacă este prezent sau memorat. INSTRUCŢIUNI CC. Utilizaţi bornierul Elé. Cu debitmetrul debranşat. verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor conector B pin J1 Reparaţi dacă este necesar. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Senzorul de temperatură aer este integrat în debitmetrul de aer. Ştergeţi memoria defecte.0 : Scurtcircuit la masă CO.EDC16CP33 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul persistă. – unei porniri. contactaţi techline.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica debitmetrului de aer. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – temperatura aerului admisie este în mod degradare treptată PR059 "Temperatură aer admisie" = 20°C. EDC16CP33. Întrerupeţi contactul. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – termoplonjoanele sunt inhibate. pin 2 al conectorului debitmetru de aer DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program:C4 Nr.

conector B pin J1 Calculator motor conector B pin K2 Reparaţi dacă este necesar. pin 1 al conectorului debitmetru de aer pin 2 al conectorului debitmetru de aer pin 1 al conectorului debitmetru de aer pin 2 al conectorului debitmetru de aer DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. V04 13B-32 . Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor conector B pin J1 Calculator motor conector B pin K2 Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. Dacă defectul persistă.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica debitmetrului de aer.Interpretare defecte 13B DF002 CONTINUARE CO. Ştergeţi memoria defecte. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. contactaţi techline. Măsuraţi rezistenţa între pinii 1 şi 2 ai debitmetrului de aer: Înlocuiţi debitmetrul de aer dacă rezistenţa este mai mare de 50 kΩ. Întrerupeţi contactul.EDC16CP33 Nr. EDC16CP33. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. program:C4 Nr. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

– unui test rutier. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – punerii contactului.75 bari. – PR041 "Presiune supraalimentare" = 0.1 : Scurtcircuit la + 12 Volţi 1. conector C pin G1 Calculator motor conector C pin H2 Reparaţi dacă este necesar. Întrerupeţi contactul. DF046 "Tensiune baterie" dacă sunt prezente sau memorate.0 : Circuit deschis sau scurtcircuit la masă CC. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. INSTRUCŢIUNI CO. – unei porniri. Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. pin 1 conector senzor presiune de supraalimentare pin 3 conector senzor presiune de supraalimentare pin 3 conector senzor presiune de supraalimentare DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – presiunea de supraalimentare este în mod degradare treptată.DEF : Coerenţă între presiunea de supraalimentare şi presiunea atmosferică Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectelor DF011 "Tensiune de alimentare nr. Ştergeţi memoria defecte. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1 senzori". Dacă defectul este prezent: – limitare cuplu motor.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. înlocuiţi senzorul de presiune de supraalimentare. program:C4 Nr. – martorii luminoşi de gravitate 1 şi EOBD sunt aprinşi. V04 EDC16CP33_V04_DF004 13B-33 . până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare defecte 13B DF004 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR PRESIUNE SUPRAALIMENTARE CO. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Reparaţi dacă este necesar.EDC16CP33 Nr. EDC16CP33. Dacă defectul persistă. Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor conector C pin H2 Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor.

Ştergeţi memoria defecte.EDC16CP33 Nr. Efectuaţi diagnosticarea parametrului PR041 "Presiune supraalimentare". Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V04 13B-34 . Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V sau cu + 5 V (alimentare calculator) a următoarei legături: Calculator motor. Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. conector C pin H1 Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Reparaţi dacă este necesar. Întrerupeţi contactul. conector C pin H2 Verificaţi continuitatea următoarei legături: Calculator motor. EDC16CP33.Interpretare defecte 13B DF004 CONTINUARE 1 CC.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica senzorului de presiune de supraalimentare. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. înlocuiţi senzorul de presiune de supraalimentare. Reparaţi dacă este necesar. Dacă defectul persistă. program:C4 Nr. pin 2 conector senzor presiune de supraalimentare pin 3 conector senzor presiune de supraalimentare 1. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.

Utilizaţi bornierul Elé. – presiunea rampă este în mod degradare treptată. 3 senzori" dacă este prezent sau memorat. Verificaţi continuitatea următoarei legături: Calculator motor. conector C pin E1 Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. Ştergeţi memoria defecte. – unui test rutier. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. Întrerupeţi contactul.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica senzorului de presiune rampă. contactaţi techline. PR038 "presiune rampă" ≤ 1150 bari. Particularităţi: Dacă defectul este prezent.0 : CO.EDC16CP33 Nr. EDC16CP33. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins.Interpretare defecte 13B DF007 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT SENZOR PRESIUNE RAMPĂ CC. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – punerii contactului.DEF: Scurtcircuit la masă Circuit deschis sau scurtcircuit la + 12 V Sub pragul minim Peste pragul maxim Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF013 "Tensiune de alimentare nr. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de injecţie. V04 EDC16CP33_V04_DF007 13B-35 .1 : 1.DEF: 2. Reparaţi dacă este necesar. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – unei porniri. program:C4 Nr. Dacă defectul persistă. INSTRUCŢIUNI CC. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector C pin E2 pin 2 conector senzor presiune rampă pin 3 conector senzor presiune rampă Efectuaţi intervenţiile necesare în cazul unei rezistenţe anormal de ridicate.

Ştergeţi memoria defecte. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. V04 13B-36 . conector C pin E2 Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF007 CONTINUARE 1 CO. Dacă defectul persistă. conector C pin E2 Calculator motor conector C pin D2 pin 2 conector senzor presiune rampă pin 1 conector senzor presiune rampă Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V sau cu + 5 V (alimentare calculator) a următoarelor legături: Calculator motor. Întrerupeţi contactul. EDC16CP33.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica senzorului de presiune rampă. Reparaţi dacă este necesar.EDC16CP33 Nr. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . pin 2 conector senzor presiune DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program:C4 Nr. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. contactaţi techline.

– Dacă presiunea este mai mică de 90 bari. senzorul este conform. mai multe ore după un rulaj (temperatura apei trebuie să varieze cu cel puţin 60°C între oprirea motorului precedentă şi pornirea actuală). Controlaţi absenţa eventualelor scurgeri exterioare de motorină din circuitul de carburant de înaltă presiune. – Dacă presiunea este mai mare de 90 bari. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC16CP33 Nr. Ştergeţi memoria defecte. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF 2.DEF INSTRUCŢIUNI Defectul este declarat prezent sau memorat în urma unei tentative de pornire sau după o pornire. Verificaţi continuitatea. conector C pin E1 Calculator motor conector C pin D2 Reparaţi dacă este necesar. Contact pus. şi absenţa rezistenţelor parazite a următoarelor legături: Calculator motor. Întrerupeţi contactul. motor oprit de mai mult de 1 min: Vizualizaţi parametrul PR038 "Presiune rampă". EDC16CP33. contactaţi techline. pin 2 conector senzor presiune rampă pin 3 conector senzor presiune rampă pin 1 conector senzor presiune rampă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program:C4 Nr. cu motorul rece. conector C pin E2 Calculator motor. V04 13B-37 . Controlaţi conectica senzorului presiune rampă. contactaţi techline.Interpretare defecte 13B DF007 CONTINUARE 2 1. Dacă defectul persistă. Controlaţi conectica calculatorului de injecţie.

1 este destinată următoarelor organe: – senzor pedală (pistă 1). – senzor presiune de supraalimentare. EDC16CP33. INSTRUCŢIUNI 1.Interpretare defecte 13B DF011 PREZENT SAU MEMORAT TENSIUNE DE ALIMENTARE NR. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Utilizaţi bornierul Elé. program:C4 Nr. – mod refugiu pe senzor pedală: utilizare a valorii pistă 2 în loc de pistă 1. Întrerupeţi contactul. – întrerupere termoplonjoane. – întrerupere climatizare.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Notă: Alimentarea nr. Utilizaţi NT "scheme electrice" a vehiculului. 1 SENZORI 1. – limitare cuplu motor. – unui test rutier. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V04 EDC16CP33_V04_DF011 13B-38 . 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. – unei porniri. – întrerupere funcţie RV/LV.DEF: Sub pragul minim Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – punerii contactului. – funcţia EGR este inhibată de calculatorul control motor.EDC16CP33 Nr. Martorii luminoşi de gravitate 1 şi EOBD sunt aprinşi. Ştergeţi memoria defecte. Particularităţi: Dacă defectul este prezent. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .DEF: Peste pragul maxim 2.

în urma deconectării senzorului de presiune de supraalimentare tensiunea redevine normală. conector C pin G1 pin 1 al conectorului senzor de presiune supraalimentare Dacă. EDC16CP33. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă defectul persistă. Dacă tensiunea este mai mare de + 5. Întrerupeţi contactul. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conducătoare. V04 13B-39 .EDC16CP33 Nr. în urma deconectării senzorului pedală tensiunea redevine normală. pini îndoiţi). contactaţi techline. – Conector senzor presiune de supraalimentare pin 1. – Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF011 CONTINUARE 1 – Măsuraţi tensiunea de alimentare a următorilor senzori: – Conector senzor pedală pin 4. conector A pin G2 pin 4 al conectorului senzor pedală Efectuaţi reparaţiile necesare apoi ştergeţi defectele create de deconectările multiple. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ştergeţi memoria defecte. conectorii senzorilor. program:C4 Nr. Dacă.1 V. debranşaţi unul câte unul. – Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor.

Ştergeţi memoria defecte. unul câte unul. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Întrerupeţi contactul. EDC16CP33.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Notă: Alimentarea nr. Dacă tensiunea este mai mică de + 4. conectorii senzorilor. program:C4 Nr. V04 13B-40 .9 V. pini îndoiţi). – Conector senzor presiune de supraalimentare pin 1. Dacă. – Măsuraţi tensiunea de alimentare a următorilor senzori: – Conector senzor pedală pin 4.EDC16CP33 Nr. debranşaţi. conector C pin G1 pin 1 al conectorului senzor de presiune supraalimentare Dacă.Interpretare defecte 13B DF011 CONTINUARE 2 2. contactaţi techline. – Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. Examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conducătoare. – Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 1 este destinată următoarelor organe: – senzor pedală (pistă 1). conector A pin G2 pin 4 al conectorului senzor pedală Efectuaţi reparaţiile necesare apoi ştergeţi defectele create de deconectările multiple. Dacă defectul persistă. în urma deconectării senzorului pedală tensiunea redevine normală. în urma deconectării senzorului de presiune de supraalimentare tensiunea redevine normală. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – senzor presiune de supraalimentare.

EDC16CP33.DEF: Peste pragul maxim 2. INSTRUCŢIUNI 1. – întrerupere funcţie RV/LV. – întrerupere termoplonjoane. – întrerupere climatizare.DEF: Sub pragul minim Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – punerii contactului. Întrerupeţi contactul. – unui test rutier. V04 EDC16CP33_V04_DF012 13B-41 . martorii luminoşi de gravitate 1 şi EOBD sunt aprinşi. – buton RV/LV (buton pe volan). Ştergeţi memoria defecte. – limitare cuplu motor. – senzor poziţie vană EGR. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare defecte 13B DF012 PREZENT SAU MEMORAT TENSIUNE DE ALIMENTARE NR. Utilizaţi NT "scheme electrice" a vehiculului. – senzor poziţie volet de admisie aer. – grupul motoventilator viteză mică este alimentat în permanenţă. – unei porniri. 2 SENZORI 1. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Particularităţi: Dacă defectul este prezent. 2 este destinată următoarelor organe: – senzor pedală (pistă 2). 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.EDC16CP33 Nr.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Notă: Alimentarea nr. program:C4 Nr. Utilizaţi bornierul Elé. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – Mod refugiu pe senzor pedală: utilizare a valorii pistei 1.

conectorii senzorilor.EDC16CP33 Nr. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector A pin F2 pin 5 al conectorului senzor pedală Dacă. program:C4 Nr. Ştergeţi memoria defecte. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Conector vană EGR pin 2. – Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF012 CONTINUARE 1 – Măsuraţi tensiunea de alimentare a următorilor senzori: – Conector senzor pedală pin 5. Întrerupeţi contactul. V04 13B-42 . în urma deconectării voletului de admisie aer tensiunea redevine normală.1 V. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. în urma deconectării senzorului pedală tensiunea redevine normală. Examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conducătoare. pini îndoiţi). conector B pin G2 pin 2 al conectorului volet de admisie aer Dacă. – Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor. Dacă tensiunea este mai mare de + 5. Dacă defectul persistă. debranşaţi unul câte unul. contactaţi techline. – Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor. în urma deconectării vanei EGR tensiunea redevine normală. Dacă. – Conector volet de admisie aer pin 2. EDC16CP33. conector C pin D1 pin 2 al conectorului vană EGR Efectuaţi reparaţiile necesare apoi ştergeţi defectele create de deconectările multiple.

9 V. – Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. – Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor.EDC16CP33 Nr. Dacă.Interpretare defecte 13B DF012 CONTINUARE 2 2. – Conector volet de admisie aer pin 2. pini îndoiţi). conectorii senzorilor. în urma deconectării senzorului pedală tensiunea redevine normală. V04 13B-43 .DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Notă: Alimentarea nr. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. debranşaţi unul câte unul. EDC16CP33. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . program:C4 Nr. în urma deconectării voletului de admisie aer tensiunea redevine normală. – Conector vană EGR pin 2. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. Dacă defectul persistă. Examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conducătoare. – senzor poziţie vană EGR. – Măsuraţi tensiunea de alimentare a următorilor senzori: – Conector senzor pedală pin 5. 2 este destinată următoarelor organe: – senzor pedală (pistă 2). în urma deconectării vanei EGR tensiunea redevine normală. Ştergeţi memoria defecte. contactaţi techline. conector C pin D1 Efectuaţi reparaţiile necesare. conector B pin G2 pin 2 al conectorului volet de admisie aer Dacă. – senzor poziţie volet de admisie aer. Dacă tensiunea este mai mică de 4. conector A pin F2 pin 5 al conectorului senzor pedală Dacă. Întrerupeţi contactul. pin 2 al conectorului vană EGR DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.

1 V. – limitare cuplu motor. – inhibare a testului SC031 "Diagnosticare funcţională cilindri". – Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor. program:C4 Nr. conectorii senzorilor. debranşaţi unul câte unul. Ştergeţi memoria defecte. conector B pin F2 pin 5 al conectorului debitmetrului de aer Dacă.DEF: Peste pragul maxim 2. pin 3 al conectorului senzor presiune rampă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. 1. contactaţi techline. V04 EDC16CP33_V04_DF013 13B-44 . Dacă. 3 SENZORI 1. – Măsuraţi tensiunea de alimentare a următorilor senzori: – Conector debitmetru de aer pin 5. în urma deconectării debitmetrului de aer tensiunea redevine normală. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. Examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conducătoare.EDC16CP33 Nr. – senzor presiune rampă. Dacă tensiunea este mai mare de + 5. 3 este dedicată următoarelor organe: – debitmetru de aer. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a următoarei legături: Calculator motor. conector C pin E1 Efectuaţi reparaţiile necesare. în urma deconectării senzorului presiune rampă tensiunea redevine normală. Utilizaţi NT "scheme electrice" a vehiculului. Utilizaţi bornierul Elé. – Conector senzor presiune rampă pin 3. – unei porniri. Dacă defectul persistă. EDC16CP33.DEF: Sub pragul minim 13B DF013 PREZENT SAU MEMORAT Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – punerii contactului. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent. – unui test rutier. pini îndoiţi). Martorii luminoşi de gravitate 1 şi EOBD sunt aprinşi.Interpretare defecte TENSIUNE DE ALIMENTARE NR.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Notă: Alimentarea nr. Întrerupeţi contactul. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.

– Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor. Ştergeţi memoria defecte. conector C pin E1 Efectuaţi reparaţiile necesare. Ştergeţi defectele create prin multiplele deconectări. V04 13B-45 . Examinaţi cu grijă conectica calculatorului de control motor (prezenţă particule conducătoare. – Verificaţi izolarea în raport cu masa a următoarei legături: Calculator motor.EDC16CP33 Nr. pin 3 al conectorului senzor presiune rampă DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Dacă. Măsuraţi tensiunea de alimentare a următorilor senzori: – Conector debitmetru de aer pin 5. conector B pin F2 pin 5 al conectorului debitmetrului de aer Dacă.Interpretare defecte 13B DF013 CONTINUARE 2. 3 este dedicată următoarelor organe: – debitmetru. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă defectul persistă. – senzor presiune rampă.DEF INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Notă: Alimentarea nr. în urma deconectării debitmetrului de aer tensiunea redevine normală. pini îndoiţi). Dacă tensiunea este mai mică de 4. contactaţi techline. în urma deconectării senzorului presiune rampă tensiunea redevine normală. program:C4 Nr.9 V. EDC16CP33. Întrerupeţi contactul. – Conector senzor presiune rampă pin 3. debranşaţi unul câte unul. conectorii senzorilor.

– unei pilotări a releului prin comanda AC037 "Releu de preîncălzire". program:C4 Nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. – unei porniri. Reparaţi dacă este necesar. Întrerupeţi contactul.1 : CC.Interpretare defecte 13B DF017 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE CO : CC. înlocuiţi cutia de preîncălzire. EDC16CP33. CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.0 : 1. Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Dacă defectul persistă. Particularităţi: – inhibare a preîncălzirii. conector B pin E2 pin 8 conector cutie de preîncălzire Verificaţi prezenţa a + 12 V baterie pe pinul 3 al conectorului cutiei de preîncălzire. V04 EDC16CP33_V04_DF017 13B-46 . Ştergeţi memoria defecte.DEF: Circuit deschis Scurtcircuit la + 12 volţi Scurtcircuit la masă Anomalie electronică internă INSTRUCŢIUNI Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul este declarat prezent în urma: – punerii contactului. Utilizaţi bornierul Elé. – unui test rutier. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.EDC16CP33 Nr.

Ştergeţi memoria defecte. Reparaţi dacă este necesar. V04 13B-47 . Controlaţi conectica calculatorului de control motor.EDC16CP33 Nr.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. program:C4 Nr. înlocuiţi cutia de preîncălzire.Interpretare defecte 13B DF017 CONTINUARE 1 CC. EDC16CP33. Verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. conector B pin E2 Dacă defectul persistă. Întrerupeţi contactul. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.0 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. Dacă defectul persistă. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. înlocuiţi cutia de preîncălzire. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . pin 8 conector cutie de preîncălzire CC. Reparaţi dacă este necesar. conector B pin E2 pin 8 conector cutie de preîncălzire Verificaţi prezenţa a + 12 V baterie pe pinul 3 al conectorului cutiei de preîncălzire.

contactaţi techline. Reparaţi dacă este necesar. Întrerupeţi contactul. V04 13B-48 .EDC16CP33 Nr. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Ştergeţi memoria defecte. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura între: Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF017 CONTINUARE 2 1.DEF INSTRUCŢIUNI Particularitate: Acest defect apare atunci când partea comandă a calculatorului se supraîncălzeşte şi când acesta este comandat prin AC037 "releu de preîncălzire". Dacă defectul persistă. Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. EDC16CP33. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector B pin E2 pin 8 conector cutie de preîncălzire Verificaţi prezenţa a + 12 V baterie pe pinul 3 al conectorului cutiei de preîncălzire. program:C4 Nr.

– Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. EDC16CP33. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – Pilotare permanentă a motoventilatorului viteză mare. – pilotării releului prin comanda AC154 "GMV viteză mică". Controlaţi conectica calculatorului de control motor.Interpretare defecte 13B DF018 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ GMV VITEZĂ MICĂ CO : CC. CO INSTRUCŢIUNI Lipsă pilotare GMV viteză mică. conector A pin B1 pin 11 suport releu "grup motoventilator viteză mică" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 10 al releului "grup motoventilator viteză mică". 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar. – Utilizaţi bornierul Elé. Întrerupeţi contactul. Ştergeţi memoria defecte.1 : CC. program:C4 Nr. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grup motoventilator viteză mică". Controlaţi conectica suportului releului "grup motoventilator viteză mică". V04 EDC16CP33_V04_DF018 13B-49 . Reparaţi dacă este necesar.DEF: Circuit deschis Scurtcircuit la + 12 volţi Scurtcircuit la masă Anomalie electronică internă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – punerii contactului. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Demontaţi releul de viteză mică şi verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor.0 : 1.EDC16CP33 Nr. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 1 kΩ sau mai mică de 6 Ω. – Martorul luminos gravitate 1 este aprins. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – unei ştergeri a memoriei defect.

DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Întrerupeţi contactul. V04 13B-50 . Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica suportului releului "grup motoventilator viteză mică".EDC16CP33 Nr. Demontaţi releul de viteză mică şi verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grup motoventilator viteză mică". pin 11 al suportului releului "grup motoventilator viteză mică" CC. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 1 kΩ sau mai mică de 6 Ω. Controlaţi conectica suportului releului grup motoventilator viteză mică. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte 13B DF018 CONTINUARE 1 CC. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grup motoventilator viteză mică". conector A pin B1 pin 11 suport releu "grup motoventilator viteză mică" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 10 al releului "grup motoventilator viteză mică". EDC16CP33. Demontaţi releul de viteză mică şi verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor. conector A pin B1 Reparaţi dacă este necesar.1 INSTRUCŢIUNI Lipsă pilotare GMV viteză mică. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 1 kΩ sau mai mică de 6 Ω.0 INSTRUCŢIUNI Pilotare permanentă GMV viteză mică. Reparaţi dacă este necesar. Ştergeţi memoria defecte. program:C4 Nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.

Dacă defectul persistă. contactaţi techline.EDC16CP33 Nr. program:C4 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Demontaţi releul de viteză mică şi verificaţi izolarea şi continuitatea legăturii între: Calculator motor. Întrerupeţi contactul. EDC16CP33. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte 13B DF018 CONTINUARE 2 1. Ştergeţi memoria defecte. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector A pin B1 pin 11 suport releu "grup motoventilator viteză mică" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 10 al releului "grup motoventilator viteză mică". Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 200 Ω sau mai mică de 20 Ω. V04 13B-51 . Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grup motoventilator viteză mică". Controlaţi conectica suportului releului "grup motoventilator viteză mică". DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.DEF INSTRUCŢIUNI Particularitate: Acest defect apare atunci când partea comandă a calculatorului se supraîncălzeşte în momentul activării comenzii AC154 "GMV viteză mică".

Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de control motor.Interpretare defecte 13B DF019 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ GMV VITEZĂ MARE CO : CC. V04 EDC16CP33_V04_DF019 13B-52 . DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 1 kΩ sau mai mică de 6 Ω. – pilotării releului prin comanda AC153 "GMV viteză mare".1 : CC.DEF: Circuit deschis Scurtcircuit la + 12 volţi Scurtcircuit la masă Anomalie electronică internă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – punerii contactului – unei ştergeri a memoriei defect. CO INSTRUCŢIUNI Lipsă pilotare GMV viteză mare. – Martorul luminos gravitate 1 este aprins. Reparaţi dacă este necesar. EDC16CP33. Întrerupeţi contactul. program:C4 Nr. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grup motoventilator viteză mare". Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica suportului releului "grup motoventilator viteză mare". conector A pin C1 pin 7 suport releu "grup motoventilator viteză mare" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 6 al releului "grup motoventilator viteză mare". INSTRUCŢIUNI Particularităţi: – Utilizaţi bornierul Elé. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorului calculatorului de control motor.EDC16CP33 Nr. Ştergeţi memoria defecte. Demontaţi releul de viteză mare şi verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor.0 : 1. – Consultaţi NT "Scheme electrice" pentru a localiza siguranţele şi releele aferente.

Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grup motoventilator viteză mare". program:C4 Nr. Întrerupeţi contactul. conector A pin C1 Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 1 kΩ sau mai mică de 6 Ω. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica suportului releului "grup motoventilator viteză mare". Reparaţi dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. pin 7 al suportului releului "grup motoventilator viteză mare" CO. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC16CP33 Nr. Controlaţi conectica suportului releului grup motoventilator viteză mare. V04 13B-53 . EDC16CP33.1 INSTRUCŢIUNI Lipsă pilotare GMV viteză mare. Reparaţi dacă este necesar. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 1 kΩ sau mai mică de 6 Ω. Ştergeţi memoria defecte. Demontaţi releul de viteză mare şi verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. conector A pin C1 pin 7 suport releu "grup motoventilator viteză mare" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 6 al releului "grup motoventilator viteză mare". Demontaţi releul de viteză mare şi verificaţi izolarea în raport cu masa a legăturii între: Calculator motor.0 INSTRUCŢIUNI Pilotare permanentă GMV viteză mare. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare defecte 13B DF019 CONTINUARE 1 CC. Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grup motoventilator viteză mare".

V04 13B-54 . Demontaţi releul de viteză mare şi verificaţi izolarea şi continuitatea legăturii între: Calculator motor. Întrerupeţi contactul. Ştergeţi memoria defecte. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.DEF INSTRUCŢIUNI Particularitate: Acest defect apare atunci când partea comandă a calculatorului se supraîncălzeşte în momentul activării comenzii AC153 "GMV viteză mare". Dacă defectul persistă.EDC16CP33 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.Interpretare defecte 13B DF019 CONTINUARE 2 1. Controlaţi conectica suportului releului "grup motoventilator viteză mare". Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "grup motoventilator viteză mare". contactaţi techline. conector A pin C1 pin 7 suport releu "grup motoventilator viteză mare" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 6 al releului "grup motoventilator viteză mare". EDC16CP33. program:C4 Nr. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 200 Ω sau mai mică de 20 Ω.

– consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente. Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul reapare în urma: – punerii contactului în faza preîncălzire. ATENŢIE – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. – pilotării bujiilor prin comanda AC037 "Releu de preîncălzire". până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. În timpul unei faze de pilotare a bujiilor prin comanda AC037 "Releu de preîncălzire". program:C4 Nr. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Dacă defectul este prezent: Utilizaţi bornierul Elé.EDC16CP33 Nr. Înlocuiţi bujia al cărei curent este mai mic de 1A sau mai mare de 6A după 5 s de pilotare. Ştergeţi memoria defecte. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .Interpretare defecte 13B DF025 PREZENT SAU MEMORAT LEGĂTURĂ DIAGNOSTICARE CUTIE DE PREÎNCĂLZIRE Priorităţi în tratare în caz de cumul de defecte: Aplicaţi cu prioritate tratarea defectului DF017 "Circuit de comandă cutie de preîncălzire" dacă este prezent sau memorat. măsuraţi curentul care traversează bujiile de preîncălzire. – Interpretaţi comanda AC037 "Releu de preîncălzire". Controlaţi conectica tuturor bujiilor de preîncălzire. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Întrerupeţi contactul. – motor pornit în faza postîncălzire. V04 EDC16CP33_V04_DF025 13B-55 . Controlaţi conectica cutiei de preîncălzire. – Verificaţi continuitatea următoarelor legături: cutie de preîncălzire pin 1 cutie de preîncălzire pin 2 cutie de preîncălzire pin 6 cutie de preîncălzire pin 7 bujie de preîncălzire a cilindrului 3 bujie de preîncălzire a cilindrului 4 bujie de preîncălzire a cilindrului 1 bujie de preîncălzire a cilindrului 2 – Verificaţi prezenţa a + 12 V baterie pe pinul 3 al releului de preîncălzire (prin maxi siguranţă). EDC16CP33. Reparaţi dacă este necesar. – Verificaţi punerea la masă a motorului.

până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Întrerupeţi contactul. conector B pin B4 Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite pe legătura (linie diagnosticare cutie relee de preîncălzire) între: Calculator motor. înlocuiţi cutia de preîncălzire. pin 9 conector cutie de preîncălzire DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. program:C4 Nr.EDC16CP33 Nr. V04 13B-56 . EDC16CP33.Interpretare defecte 13B DF025 CONTINUARE Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Dacă defectul persistă. Ştergeţi memoria defecte. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

program:C4 Nr. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului control motor. – Nu deconectaţi conectica injectoarelor cu motorul pornit: risc de deteriorare motor. pin 1 al conectorului injectorului nr. – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. ATENŢIE – Cilindrul nr. EDC16CP33. 1 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – unui test rutier Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – martorul luminos EOBD este aprins. După înlocuirea unui injector. 1. V04 EDC16CP33_V04_DF026 13B-57 . INSTRUCŢIUNI CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat.DEF: Anomalie electronică internă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma: – punerii contactului. conector C pin L2 Calculator motor. – martorul luminos de gravitate 2 este aprins pentru CC şi 1. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins pentru CO. Controlaţi conectica injectorului nr. Ştergeţi memoria defecte.EDC16CP33 Nr.Interpretare defecte 13B DF026 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ INJECTOR CILINDRU 1 CO : Circuit deschis CC : Scurtcircuit 1. Utilizaţi bornierul Elé. Întrerupeţi contactul. Reparaţi dacă este necesar. contactaţi techline. conector C pin M2 Dacă defectul persistă. 1 este situat pe partea distribuţiei.DEF. – unei porniri. utilizaţi comanda SC002 "Înregistrare coduri injectoare" şi comanda SC036 "Reiniţializare programări" şi urmaţi procedura. 1 pin 2 al conectorului injectorului nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .

pin 1 al conectorului injectorului nr.Interpretare defecte 13B DF026 CONTINUARE CC INSTRUCŢIUNI Particularitate: în momentul apariţiei defectului. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 1 pin 2 al conectorului injectorului nr. contactaţi techline. V04 13B-58 . motorul se opreşte. pin 1 al conectorului injectorului nr. program:C4 Nr. Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor.EDC16CP33 Nr. conector C pin L2 Calculator motor. 1. Reparaţi dacă este necesar. conector C pin M2 Dacă defectul persistă. 1 1. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Întrerupeţi contactul.DEF INSTRUCŢIUNI Particularitate: în momentul apariţiei defectului. EDC16CP33. conector C pin L2 Calculator motor. 1. 1 pin 2 al conectorului injectorului nr. contactaţi techline. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica injectorului nr. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Controlaţi conectica injectorului nr. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator motor. 1 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector C pin M2 Dacă defectul persistă. motorul se opreşte. Ştergeţi memoria defecte.

– unui test rutier.DEF: Anomalie electronică internă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma: – punerii contactului. EDC16CP33.EDC16CP33 Nr. Ştergeţi memoria defecte. – unei porniri. utilizaţi comanda SC002 "Înregistrare coduri injectoare" şi comanda SC036 "Reiniţializare programări" şi urmaţi procedura. ATENŢIE – Cilindrul nr. program:C4 Nr. După înlocuirea unui injector. – martorul luminos de gravitate 2 este aprins pentru CC şi 1. 2. pin 1 al conectorului injectorului nr. – Nu deconectaţi conectica injectoarelor cu motorul pornit: risc de deteriorare motor. Controlaţi conectica injectorului nr. Utilizaţi bornierul Elé. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 2 pin 2 al conectorului injectorului nr. conector C pin L3 Calculator motor. INSTRUCŢIUNI CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. 2 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. contactaţi techline. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – martorul luminos EOBD este aprins. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins pentru CO.DEF. 1 este situat pe partea distribuţiei. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF027 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ INJECTOR CILINDRU 2 CO : Circuit deschis CC : Scurtcircuit 1. Întrerupeţi contactul. – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. V04 EDC16CP33_V04_DF027 13B-59 . conector C pin M3 Dacă defectul persistă. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului control motor.

EDC16CP33 Nr. contactaţi techline. conector C pin L3 Calculator motor. conector C pin L3 Calculator motor. contactaţi techline. motorul se opreşte. 2 pin 2 al conectorului injectorului nr. Controlaţi conectica injectorului nr. 2 1. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator motor. conector C pin M3 Dacă defectul persistă. EDC16CP33.Interpretare defecte 13B DF027 CONTINUARE CC INSTRUCŢIUNI Particularitate: în momentul apariţiei defectului. motorul se opreşte. 2. Întrerupeţi contactul.DEF INSTRUCŢIUNI Particularitate: în momentul apariţiei defectului. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 2 pin 2 al conectorului injectorului nr. Ştergeţi memoria defecte. program:C4 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Controlaţi conectica injectorului nr. 2. conector C pin M3 Dacă defectul persistă. pin 1 al conectorului injectorului nr. pin 1 al conectorului injectorului nr. Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor. Reparaţi dacă este necesar. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . V04 13B-60 . Controlaţi conectica calculatorului de control motor. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. 2 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.

Interpretare defecte 13B DF028 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ INJECTOR CILINDRU 3 CO : Circuit deschis CC : Scurtcircuit 1. ATENŢIE – Cilindrul nr. Utilizaţi bornierul Elé. – unei porniri. conector C pin L4 Calculator motor. INSTRUCŢIUNI CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. – Nu deconectaţi conectica injectoarelor cu motorul pornit: risc de deteriorare motor.DEF: Anomalie electronică internă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma: – punerii contactului. 3 pin 2 al conectorului injectorului nr. 1 este situat pe partea distribuţiei. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .EDC16CP33 Nr. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – martorul luminos EOBD este aprins. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. program:C4 Nr. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului control motor. utilizaţi comanda SC002 "Înregistrare coduri injectoare" şi comanda SC036 "Reiniţializare programări" şi urmaţi procedura. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Ştergeţi memoria defecte. pin 1 al conectorului injectorului nr. Întrerupeţi contactul. Reparaţi dacă este necesar. conector C pin M4 Dacă defectul persistă. – martorul luminos de gravitate 2 este aprins pentru CC şi 1. V04 EDC16CP33_V04_DF028 13B-61 . După înlocuirea unui injector. – unui test rutier. Controlaţi conectica injectorului nr.DEF. EDC16CP33. 3 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins pentru CO. 3. contactaţi techline. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.

3 pin 2 al conectorului injectorului nr. motorul se opreşte. program:C4 Nr.EDC16CP33 Nr. Ştergeţi memoria defecte. 3 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . pin 1 al conectorului injectorului nr. pin 1 al conectorului injectorului nr. Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. conector C pin M4 Dacă defectul persistă. V04 13B-62 . EDC16CP33. contactaţi techline. contactaţi techline. Reparaţi dacă este necesar. conector C pin L4 Calculator motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor.DEF INSTRUCŢIUNI Particularitate: în momentul apariţiei defectului. 3 1. Reparaţi dacă este necesar. 3. Controlaţi conectica injectorului nr. conector C pin M4 Dacă defectul persistă. conector C pin L4 Calculator motor. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator motor. 3. 3 pin 2 al conectorului injectorului nr. motorul se opreşte. Întrerupeţi contactul. Controlaţi conectica injectorului nr. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.Interpretare defecte 13B DF028 CONTINUARE CC INSTRUCŢIUNI Particularitate: în momentul apariţiei defectului.

– Nu deconectaţi conectica injectoarelor cu motorul pornit: risc de deteriorare motor. – Respectaţi instrucţiunile de curăţenie şi de securitate. Reparaţi dacă este necesar. Particularităţi: Dacă defectul este prezent: – martorul luminos EOBD este aprins. Utilizaţi bornierul Elé. EDC16CP33. Controlaţi conectica injectorului nr. utilizaţi comanda SC002 "Înregistrare coduri injectoare" şi comanda SC036 "Reiniţializare programări" şi urmaţi procedura. conector C pin L1 Calculator motor. – unei porniri. După înlocuirea unui injector. V04 EDC16CP33_V04_DF029 13B-63 . 1 este situat pe partea distribuţiei. 4 pin 2 al conectorului injectorului nr.Interpretare defecte 13B DF029 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ INJECTOR CILINDRU 4 CO : Circuit deschis CC : Scurtcircuit 1. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . – martorul luminos de gravitate 2 este aprins pentru CC şi 1. – martorul luminos de gravitate 1 este aprins pentru CO. – unui test rutier. program:C4 Nr. Întrerupeţi contactul. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. INSTRUCŢIUNI CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Ştergeţi memoria defecte.DEF. contactaţi techline. 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului control motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Verificaţi continuitatea următoarelor legături: Calculator motor. 4 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale.EDC16CP33 Nr. pin 1 al conectorului injectorului nr. ATENŢIE – Cilindrul nr.DEF: Anomalie electronică internă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma: – punerii contactului. 4. conector C pin M1 Dacă defectul persistă.

program:C4 Nr. 4. Reparaţi dacă este necesar. EDC16CP33. conector C pin M1 Dacă defectul persistă. Ştergeţi memoria defecte. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. conector C pin L1 Calculator motor. conector C pin L1 Calculator motor.Interpretare defecte 13B DF029 CONTINUARE CC INSTRUCŢIUNI Particularităţi: în momentul apariţiei defectului. conector C pin M1 Dacă defectul persistă. Verificaţi continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături: Calculator motor. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. 4 pin 2 al conectorului injectorului nr. 4 1. contactaţi techline. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea între următoarele două legături: Calculator motor. 4 pin 2 al conectorului injectorului nr. Întrerupeţi contactul. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . pin 1 al conectorului injectorului nr. 4. pin 1 al conectorului injectorului nr. contactaţi techline. motorul se opreşte.EDC16CP33 Nr. Controlaţi conectica injectorului nr. motorul se opreşte.DEF INSTRUCŢIUNI Particularităţi: în momentul apariţiei defectului. 4 DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Controlaţi conectica injectorului nr. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. V04 EDC16CP33_V04_DF029 13B-64 .

Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Reparaţi dacă este necesar. CO INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Consultaţi NT "Scheme electrice" a vehiculului pentru a localiza siguranţele şi releele aferente.Interpretare defecte 13B DF032 PREZENT SAU MEMORAT CIRCUIT DE COMANDĂ RELEU TERMOPLONJON 1 CO : CC. INSTRUCŢIUNI Particularităţi: Utilizaţi bornierul Elé. Verificaţi continuitatea legăturii între: Calculator motor. Controlaţi conformitatea releului "termoplonjon 1" (releu demontat): – Izolare între pinii săi 67 şi 66.DEF: Circuit deschis Scurtcircuit la + 12 Volţi Scurtcircuit la masă Anomalie electronică internă Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat: Dacă defectul devine prezent în urma: – unei comenzi actuator AC063 "Releu termoplonjoane nr. Ştergeţi memoria defecte.0 : 1. program:C4 Nr. – Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "termoplonjon 1" între pinii săi 65 şi 63. 1". 1681 pentru orice intervenţie la nivelul conectorilor calculatorului de control motor.EDC16CP33 Nr. Reparaţi dacă este necesar. Întrerupeţi contactul. EDC16CP33. conector B pin F1 pin 65 al suportului releului "termoplonjon 1" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 63 al suportului releului "termoplonjon 1". Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare .1 : CC. Controlaţi conectica suportului releului "termoplonjon 1" pe cutia siguranţe motor. Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 1 kΩ sau mai mică de 6 Ω. până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. V04 EDC16CP33_V04_DF032 13B-65 .

Întrerupeţi contactul. EDC16CP33.EDC16CP33 Nr. Vdiag: 04 INJECŢIE DIESEL Diagnosticare . conector B pin F1 Reparaţi dacă este necesar. program:C4 Nr.1 INSTRUCŢIUNI Nimic de semnalat. Ştergeţi memoria defecte. V04 13B-66 . până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. pin 65 al suportului releului "termoplonjon 1" DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V a legăturii între: Calculator motor. – Măsuraţi rezistenţa bobinei releului "termoplonjon 1" între pinii săi 65 şi 63: Înlocuiţi releul dacă rezistenţa sa este mai mare de 1 kΩ sau mai mică de 6 Ω. Controlaţi conformitatea releului "termoplonjon 1" (releu demontat): – Izolare între pinii săi 67 şi 66. Reparaţi dacă este necesar.Interpretare defecte 13B DF032 CONTINUARE 1 CC. Controlaţi conectica calculatorului de control motor. Controlaţi conectica suportului releului "termoplonjon 1" pe cutia siguranţe motor.

Ştergeţi memoria defecte. DUPĂ REPARAŢIE Trataţi celelalte defecte eventuale. conector B pin F1 pin 65 al suportului releului "termoplonjon 1" Verificaţi prezenţa a + 12 V după releu pe pinul 63 al suportului releului "termoplonjon 1". Reparaţi dacă este necesar. program:C4 Nr. Controlaţi conectica suportului releului "termoplonjon 1" pe cutia siguranţe motor. V04 13B-67 . până la finalul fazei de alimentare menţinută şi efectuaţi un test rutier urmat de un control cu ajutorul testerului de diagnosticare. Reparaţi dacă este necesar. Verificaţi izolarea în raport c