1. Trasaturile actului administrativ 2. Actul administrativ – forma principala de realizare a activitatii administratiei publice 3. Clasificarea actelor administrative 4.

Legalitatea si oportunitatea actelor administrative 5. Legalitatea si puterea discretionara a autoritatilor publice 6. Conditiile legalitatii 7. Forma actului administrativ 8. Procedura de elaborare a actului administrativ 9. Avizele consultative, facultative si obligatorii 10. Prezumtiile care caracterizeaza forta juridica a actelor administrative 11. Executarea din oficiu a actelor administrative 12. Intrarea in vigoare a actelor administrative 13. Anularea si inexistenta actelor administrative 14. Revocarea actelor administrative 15. Exceptiile de la principiul revocabilitatii actelor administrative 16. Suspendarea actelor administrative 17. Conditiile necesare suspendarii executarii actului administrativ potrivit legii contenciosului administrativ 18. Conditia actiunii in contencios administrativ ca actul atacat sa fie act administrativ 19. Refuzul nejustificat, act asimilat actului administrativ 20. Nesolutionarea in termen a unei cereri, act asimilat actului administrativ 21. Conditia actiunii in contencios administrativ ca actul atacat sa vatame un drept sau un interes legitim 22. Conditia actiunii in contencios administrativ ca actul atacat sa emane de la o autoritate publica 23. Distinctia autoritati publice – autoritati administrative 24. Conditia actiunii in contencios administrativ de indeplinire a procedurii administrative prealabile 25. Actele administrative exceptate de la controlul prin contenciosul administrativ 26. Actele autoritatile publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul 27. Actele de comandament militar 28. Actele administrative pentru care este prevazut un recurs parallel 29. Titularii actiunii in contencios administrativ 30. Actiunea in contencios administrativ indreptata impotriva ordonantelor de Guvern 31. Instanta competenta sa solutioneze actiunile in contencios administrativ 32. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de contencios administrative 33. Contenciosul administrativ subiectiv si contenciosul administrativ obiectiv

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful