Misiune şi indicatori de performanţă

Conferinţă Internaţională: 19-20 Septembrie Asigurarea calităţii în training: o nouă abordare şi provocare pentru instituţiile de training

Prezentare: IHS ROMANIA SRL Nicolae Tarălungă

IHS Romania SRL

condiţii esenţiale:  Ceea ce măsori trebuie făcut!   Ceea ce ai terminat să se poate măsura ! In final trebuie să existe o îmbunătăţire între vechi şi nou! IHS Romania SRL .

indicatori & misiune  Indicatori de interes pentru furnizorul de training ? Indicatori de interes pentru instituţiile partenere ? Indicatori de interes pentru client?   IHS Romania SRL .

Indicatori intotdeauna contribuind la ceva Contribuind la:  atingerea unor obiective strategice  atingerea unor pachete de rezultate  atingerea de rezultate ale partenerilor  obţinerea de performanţe ale grupului  creşterea capabilităţii participantului  creşterea satisfacţiei clientului IHS Romania SRL .

Procesul de training      Viziune asupra dezvoltării activităţii de training Misiunea organizaţiilor implicate Valoarea serviciului de training Obiective strategice pentru dezvoltarea activităţii de training Indicatori de măsurare a performanţelor IHS Romania SRL .

Indicatori & ciclul de training ANT: de ce? cine ? ce? Design program conţinut activităţi Sursa: IHS Rotterdam Post training follow-up POST Realizare conţinut proces suport IHS Romania SRL control şi evaluare PRE Pregătire logistica organizare administrare .

.4 niveluri de evaluare De la termen scurt.  In timpul training-ului: (eficacitate în atingerea  obiectivelor de învăţământ sau a impactului generat de învăţământ) Nivel 0: nivelul reacţiilor (imediat.. utilitatea. logistica.. Nivel 1: nivelul învăţatului (în timpul şi la sfârştul cursului): verificare cunoştiinţe. interesul. metoda. care dintre participanţi sunt capabili să-şi transforme atitudinea print-o experienţă de training.. sfârşit curs.. aptitudini dobândite şi schimbarea atitudini asupra subiectului. follow-up): investigarea opiniilor/feedback privind formatorul. Sursa: IHS Rotterdam  IHS Romania SRL . mediu ambiant al cursului..

Procesul de training şi evaluarea impactului nivel I Satisfacţia clientului privind servicii şi produse ANT Post training Nevoia îmbunătăţirii competenţelor POST Impactul Reacţiile învăţării participanţilor M&E Ciclu Obiectivele cursului orientate către impact Obiective: învăţare şi atitudini PRE Realizare IHS Romania SRL Selecţia participanţilor I Design Sursa: IHS Rotterdam Pregătire .

.la termen lung IHS Romania SRL . funcţionalitatea serviciului sau departamentului. Nivel 3: nivel de funcţionare (îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei) cum schimbarea comportamentului la locul de muncă afecteză colegii..4 niveluri de evaluare  Post training (eficacitate în atingerea obiectivelor cursului şi a impactului)    Nivel 2: nivelul comportamentului la locul de muncă (îmbunătăţirea performanţelor): aplicarea cunoştinţelor la locul de muncă.. Sursa: IHS Rotterdam .. schimbarea comportamentului şi a performanţe.. Nivel 4: impact asupra satisfacţiei clientului: cum performanţele organizaţiei afecteză calitatea asigurării serviciului şi satisfacţia clienţilor.

Procesul de training şi evaluarea impactului nivel II-III Post training Îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei ANT III M&E Cycle Nevoia îmbunătăţirii competenţelor POST Imbunătăţirea performanţelor la locul de muncă II Obiectivele cursului orientate către impact Intoarcerea sau planul de acţiune Realizare IHS Romania SRL PRE Design Pregătire Sursa: IHS Rotterdam .

Procesul de training şi evaluarea impactului nivel IV Satisfacerea clientului cu servicii şi Impact servicii bunuri şi bunuri Nevoia TNA îmbunătăţirii competenţelor Obiectivele cursului orientate către impact Post training POST Intoarcerea sau planul de acţiune Realizare IHS Romania SRL IV M&E Ciclu PRE Design Pregătire Sursa: IHS Rotterdam .

indicatori pentru 4 niveluri de evaluare a impactului Satisfacerea clientului Impact servicii Cu servicii şi şi bunuri bunuri Post training POST Îmbunătăţirea performanţei organizaţiei Îmbunătăţire performanţe II de muncă IV TNA Imbunătăţirea capabilităţii III M&E ciclu Curs: obiectiv şi impact PRE Obiective: învăţat comportament Impactul învăţatului Reacţia participanţilor Realizat IHS Romania SRL Selecţia participanţilor I Design Sursa: IHS Rotterdam Pregătire .

Clase de indicatori: concluzii     Indicator de intrare Indicator de ieşire Indicator de proces Indicator de valoare adăugată măsurăm eficienţă? măsurăm eficacitate?   IHS Romania SRL .

net IHS Romania SRL .Idicatorii costă. cum îi folosim! Decide ceea ce trebuie controlat/evaluat !     Cine vrea monitorizarea indicatorilor din formare? Ce doresc aceştia să cunoască? De ce doresc să cunoască? Ce vor face cu informaţiile? Stabileşte rezultate: acţiune!  Ce trebuie să se întâmple acum pentru a trece la un alt stadiu de dezvoltare? Sursa: HERNS series no 4/ http://usaidtrainig.