LICEUL TEORETIC PETRU RAREŞ FELDIOARA SECŢIA RECONSTRUCŢIA INSTITUTOR: POPIŞTER EMILIA EMESE CLASELE a II-a, a IV-a

CLASA a II-a ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE OBIECTUL: MATEMATICĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE SUBIECTUL: RECAPITULARE. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE A CUNOŞTINŢELOR OBIETIVE DE REFERINŢĂ: 1.3. să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - cu numere naturale de la 0 la 100 fără şi cu trecere peste ordin - cu numere naturale de la 0 la 1000 fără şi cu trecere peste ordin 2.1. să recunoască forme plane, să sorteze şi să clasifice obiecte date sau desene, după criterii diverse 2.2 să descopere, să recunoască şi să utilizeze corespondenţe simple şi CLASA a IV-a ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE OBIECTUL: MATEMATICĂ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE SUBIECTUL: RECAPITULARE. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE A CUNOŞTINŢELOR OBIETIVE DE REFERINŢĂ: 2.1 să recunoască şi să descrie forme plane şi spaţiale, să clasifice obiecte şi desene după criterii variate 2.2 să descopere, să recunoască şi să utilizeze corespondenţe simple şi succesiuni de obiecte sau numere după reguli date 2.6 să rezolve, să compună şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă

să clasifice obiecte şi desene după criterii variate. • Ob. 5 – să participe efectiv la activitatea frontală.1 să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea exerciţiilor OBIECTIV GENERAL: să recunoască şi să descrie forme plane şi OBIECTIV GENERAL: să recunoască şi să descrie forme plane şi spaţiale.1. geometrie şi lumea înconjurătoare. triunghiul şi cercul) şi formele spaţiale (cubul. cilindrul. conul). 4 – să denumească figurile şi corpurile geometrice. • Ob. • Ob. 3 – să stabilească legături logice între elementele de • Ob. cilindrul. 3 – să stabilească legături logice între elementele de geometrie şi lumea înconjurătoare. 5 – să participe efectiv la activitatea frontală. • Ob. să manifeste o atitudine pozitivă şi disponibilitate faţă de utilizarea numerelor 3. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: OBIECTIVE OPERAŢIONALE: • Ob. 6 – să recunoască şi să noteze elementele şi corpurile geometrice. spaţiale. • Ob. • Ob. dreptunghiul. cuboidul.succesiuni de obiecte sau numere după reguli date 4. dreptunghiul. 2 – să opereze cu noţiunile specifice formelor plane şi spaţiale. triunghiul şi cercul) şi formele spaţiale (cubul. să clasifice obiecte şi desene după criterii variate. 2 – să opereze cu noţiunile specifice formelor plane şi • Ob. METODE ŞI PROCEDEE: • observaţia • explicaţia • demonstraţia • exerciţiul • conversaţia • problematizarea • munca independentă • jocul didactic METODE ŞI PROCEDEE: • observaţia • explicaţia • demonstraţia • exerciţiul • conversaţia • problematizarea • munca independentă • jocul didactic . conul). cuboidul. • Ob. sfera. 1 – să recunoască formele plane (pătratul. 1 – să recunoască formele plane (pătratul. sfera. spaţiale. 4 – să denumească figurile şi corpurile geometrice. • Ob.

PC • fişe de lucru • corpuri geometrice asamblate • corpuri geometrice desfăşurate FORME DE ORGANIZARE: • individuale • frontale FORME DE EVALUARE: • formativă-continuă. aprecieri verbale • fişe de lucru . aprecieri verbale • fişe de lucru MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: • program soft. PC • fişe de lucru • corpuri geometrice asamblate • corpuri geometrice desfăşurate FORME DE ORGANIZARE: • individuale • frontale FORME DE EVALUARE: • formativă-continuă.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: • program soft.

figurilor şi corpurilor geometrice. pregătirea celor necesare lecţiei.SCENARIU DIDACTIC MOMENTELE LECŢIEI CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MIJLOACE MOMENTELE LECŢIEI CONŢINUT ŞTIINŢIFIC METODE ŞI MIJLOACE 1. conversaţia 2. poziţia corectă în bancă. Anunţarea temei. Elevii trebuie să rezolve calculele orale corect pentru a afla tema acestei ore de matematică. Captarea atenţiei Se crează o situaţie de suspans. Anunţarea temei. conversaţia 1. Captarea atenţiei Se crează o situaţie de suspans. Moment organizatoric Se asigură condiţii optime pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii matematice. pregătirea celor necesare lecţiei. poziţia corectă în bancă. Elevii trebuie să rezolve calculele orale corect pentru a afla tema acestei ore de matematică. Elevii o vor ajuta pe Scufiţa roşie să ajungă la bunica doar rezolvând exerciţiile. Elevii o vor ajuta pe Scufiţa roşie să ajungă la bunica doar rezolvând exerciţiile. conversaţia exerciţiul 3. obiectivele urmărite şi planul de recapitulare. Se comunică tema acestei ore şi anume recapitularea elementelor. Elevii care au fost atenţi şi au răspuns corect vor fi apreciaţi. figurilor şi corpurilor geometrice. conversaţia exerciţiul 2. ordinea şi disciplina. Moment organizatoric Se asigură condiţii optime pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii matematice. obiectivele urmărite şi planul de recapitulare. a obiectivelor şi a planului de recapitulare conversaţia explicaţia 2. ordinea şi disciplina. a obiectivelor şi a planului de recapitulare conversaţia explicaţia . Se comunică tema acestei ore şi anume recapitularea elementelor. Elevii care au fost atenţi şi au răspuns corect vor fi apreciaţi.

Pentru a trece de acest obstacol scrie câte corpuri geometrice recunoşti din fiecare.Recapitularea Se porneşte prezentarea şi sistematizarea PowerPoint care îi anunţă pe elevi cunoştinţelor că în acea oră o vor ajuta pe Scufiţa Roşie. apoi adună măsurile obţinute. Măsoară laturile figurii. scrie câţi metri are fiecare. cu ajutorul riglei. Pentru a trece de acest obstacol scrie câte corpuri geometrice recunoşti din fiecare. vezi din ce figuri geometrice este formată. ( vezi anexa 1 ) 2. SARCINI DE LUCRU 1. numără-le şi scrie numărul lor în figurile corespunzătoare din stânga. Măsoară laturile figurii. cu ajutorul riglei. ( vezi anexa 1 ) 2. Trece rezultatul în căsuţă. vezi din ce figuri geometrice este formată. (vezi anexa 3) conversaţia conversaţia exerciţiul exerciţiul . ( vezi anexa 2 ) 3. În drumul ei Scufiţa zăreşte un gard înalt. Priveşte cu atenţie căsuţa Scufiţei Roşii. Se scrie titlul pe tablă. Trece rezultatul în căsuţă. Se scrie titlul pe tablă. Scufiţa Roşie a ajuns într-o poieniţă desenată mai jos. În drumul ei Scufiţa zăreşte un gard înalt. Scufiţa Roşie a ajuns într-o poieniţă desenată mai jos. scrie câţi metri are fiecare.Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor Se porneşte prezentarea PowerPoint care îi anunţă pe elevi că în acea oră o vor ajuta pe Scufiţa Roşie. numără-le şi scrie numărul lor în figurile corespunzătoare din stânga. apoi adună măsurile obţinute. ( vezi anexa 2 ) 3.4. (vezi anexa 3) conversaţia explicaţia demostraţia 3. conversaţia explicaţia demostraţia observaţia SARCINI DE LUCRU 1. Priveşte cu atenţie căsuţa observaţia Scufiţei Roşii.

Clasa a IV-a: numeşte ce fel de linii formează râul. Construieşte-i tu un pod numai dintr-un dreptunghi şi două triunghiuri. Scufiţa Roşie vrea să culeagă cu o floare mai mult decât numărul de feţe pe care îl are un cub. demostraţia vei afla câţi metri mai are de mers Scufiţa Roşie până la bunica. (vezi anexa 6) 7. (vezi anexa 4) demostraţia 5. Construieşte-i tu un pod numai dintr-un dreptunghi şi două triunghiuri. Desenează florile culese. fetiţa a ajuns la un râu fără pod. unde este desenat câte un corp geometric. Fiecare observaţia floare va trebui să aibă câte 5 petale formate din cercuri. Calculând exerciţiul de mai jos. Scufiţa Roşie vrea să culeagă cu o floare mai mult decât numărul de feţe pe care îl are un cub. În drumul ei. Fiecare observaţia floare va trebui să aibă câte 5 petale formate din cercuri. Scrie în dreptunghiuri cum se numeşte fiecare. Scrie în dreptunghiuri cum se numeşte fiecare. unde este desenat câte un corp geometric. (vezi anexa 4) demostraţia 4. Scufiţa Roşie a ajuns în pădure la o răscruce de drumuri. (vezi anexa 5) observaţia 5. Desenează florile culese. Câte flori va duce bunicii? (vezi anexa 7) exerciţiul 8. Câte flori va duce bunicii? (vezi anexa 7) exerciţiul 6. (vezi anexa 5) observaţia 6. Scufiţa Roşie a ajuns în pădure la o răscruce de drumuri. fetiţa a ajuns la un râu fără pod. Calculând exerciţiul de mai jos.4. . În drumul ei. (vezi anexa 6) 7. 8. demostraţia vei afla câţi metri mai are de mers Scufiţa Roşie până la bunica.

(vezi anexa 10) 11. Scufiţa Roşie a găsit 4 ciupercuţe. formularea concluziilor şi explicarea temei pentru acasă Elevii vor fi apreciaţi în funcţie de activitatea pe care au desfăşurat-o. Apecierea activităţii. (vezi anexa 11) Calculează şi scrie câte petale au toate florile. (vezi anexa 8) 9. (vezi anexa 12) 4. Scufiţa Roşie a ajuns cu bine la casa bunicii. Uneşte cu o linie obiectul cu forma care îl reprezintă.Calculează şi scrie câte petale au toate florile. În căsuţă scufiţa vede câteva obiecte. Cea cu reyultatul cel observaţia mai mic este otrăvitoare. (vezi anexa 9) 10. (vezi anexa 8) 9. exerciţiul exerciţiul munca independentă conversaţia 5. Pentru ca bunica să fie sigură că nu va fi iar păcălită o exerciţiul încearcă pe scufiţă. Scrie denumirile figurilor şi ale corpurilor geometrice de pe fişă. (vezi anexa 11) 12. S-o problematizarea ajutăm s-o găsească. conversaţia . (vezi anexa 9) 10. Uneşte cu o linie obiectul exerciţiul cu forma care îl reprezintă. Pentru că au rezolvat fişele iar Scufiţa a ajuns la bunica ei sunt răsplătiţi cu un desen ce o reprezintă. Cea cu reyultatul cel observaţia mai mic este otrăvitoare. formularea concluziilor şi explicarea temei pentru acasă Elevii vor fi apreciaţi în funcţie de activitatea pe care au desfăşurat-o. Apecierea activităţii. (vezi anexa 10) 11. Scufiţa Roşie a găsit 4 ciupercuţe. Scufiţa Roşie a ajuns cu bine la casa bunicii. Scrie ce figură geometrică reprezintă fiecare număr din căsuţă. Scrie ce figură geometrică reprezintă fiecare număr din căsuţă. Pentru ca bunica să fie sigură că nu va fi iar păcălită o încearcă pe scufiţă. În căsuţă scufiţa vede câteva obiecte. Pentru că au rezolvat fişele iar Scufiţa a ajuns la bunica ei sunt răsplătiţi cu un desen ce o reprezintă. S-o problematizarea ajutăm s-o găsească.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful