Scintilacijski detektori Scintilator je materijal koji emitira nisko energetske fotone kada na njega padaju visoko energetski nabijene

čestice . Scintilacijski kristali se koriste za detektiranje gamma zračenja . Kada se koriste za detektiranje gamma zračenja , tada scintilacijski materijal ne detektira gamma zračenje direktno, nego gamma zračenje proizvodi jako nabijen čestice u samom scintilatoru , koji pak regaira s kristalom i proizvodi fotone. Te nisko energetske fotoen prikupljaju višefotonske cijevi . Scintilatorski kristali su najčešće alkalni halidi , kao natrijev –jodid ili cezijev-jodid ali s nečistoćama kako bi se poboljšala njihova svojstva . Te nečistoće zovemo još i „aktivatorima „, a to su najčešće talij , cerijev –tribromid ,gadolinijv-oksisulfid, lutecije-aluminijev granat u kombinaciji s cerijem . Stoga , scintilatorski kristal formule NaI(Tl) ima scintilatorski kristal natrijev-jodid s talijem kao aktivatorom . Scintilacijski materijali se još koriste u svemirskim misijama za proučavanje izvora kozmičkih gamma zračenja , a neke od tih misija uključuju Compton Gamma-Ray Observatory (CGRO),first High Energy Astrophysical Observatory (HEAO-1) i Rossi X-Ray Timing Explorer (RXTE ).Jedan od najpoznatijih je Fermi Gamma-Ray Burst Monitor koji promatra gamma zračenje cijelog neba

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful