8.

Suprastruktura drumskog saobraćaja • Nju čine sve vrste transportnih sredstava koja služe proiozvodnji usluga u drumskom saobraćaju, kao što su: kamioni i sve vrste teretnih drumskih vozila, autobusi i druga drumska vozila za prevoz putnika, te sve vrste pokretnih pretovarnih sredstava koja služe za manipulisanje teretom u drumskom saobraćaju. U suprastrukturu drumskog saobraćaja mogu se ubrojati i pokretni uređaji koji služe održavanju i servisiranju saobraćajne infrastrukture i suprastrukture i transportnih i prekrcajnih sredstava u drumskom saobraćaju. 10. gradski saobraćaj se može definisati kao javna služba čija su organizacija i rad podložni kontroli organa vlasti, što se manifestuje u raznovrsnim obavezama koje ima nameće društvena zajednica. • Usljed toga što javni gradski saobraćaj ima tretman javne službe prisutno je niz obaveza za preduzeća javnog gradskog saobraćaja od strane organa vlasti, koje se, prema usvojenoj definiciji mogu grupisati i tri osnovne kategorije: - Obaveze eksploatacije, - Obaveze prevoza i - Tarifne obaveze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful