RAPORT FINAL

ASUPRA PERIOADEI DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

STUDENT: MENTOR:

ANUL: PRINCIPAL: SECUNDAR:

ŞCOALA : NOTA : Următorul raport va prezenta competenţele studentului – profesor după efectuarea practicii şi va sugera potenţialul său ca viitor profesor.

SEMNĂTURA MENTORULUI METODICIANULUI DATA SEMNIFICAŢIA NOTELOR:
10 9 8 7

SEMNĂTURA DATA

O foarte buna prestaţie didactică O bună prestaţie O prestaţie destul de bună O prestaţie satisfăcătoare 4 O prestaţie nesatisfăcătoare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful