Speță consumatorilor

I. STUDII DE CAZ : 1. Paola Faccini Dori vs. S.R.L.

Recreb, chestiune prejudicială şi hotărâre preliminară de interpretare a Directivei 85/577/ CEE a Consiliului din 20 dec.1985 privind protecţia consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spatiilor comerciale; 2. Verein fur Konsumenten information vs. Comisia Europeană; dreptul de acces la informaţiile de interes pentru consumatori; 3. Annette Keller vs.Instituto Nacional de la Seguridad Social înţelesul de servicii şi prestarea de servicii medicale; 4. Declan O Byrne vs. MSD Ltd Sanofi Pasteur, S.A Sanofi Pasteur înţelesul sintagmei „punere în circulatie a unui produs”; răspunderea pentru pagubele cauzate de produsele cu defecte; 5. Elisa Maria Mostaza Claro vs. Centro Movil Milenium SL clauze abuzive în contract; neinvocarea caracterului abuziv al clauzei în faţa instanţei arbitrale; dreptul de a susţine excepţia în recursul contra hotărârii arbitrale; 6. S.R.L. Lidi Italia vs. Comune di Arcole (VR), obligaţia de etichetare a produselor alimentare destinate exportului în statul consumatorului final. II. ÎN SPEŢA REDATĂ MAI JOS: a) identificaţi: - concepte, - drepturi, - obligaţii, - răspunderi şi/sau cauze exoneratoare de răspunderi, etc. b) indicaţi normele juridice interne şi europene incidente fiecărui concept şi per total, stării de fapt. c) enunţaţi: soluţia pe care o preconizaţi şi d) argumentaţi-o în limbaj juridic. Termeni şi cuvinte cheie - piaţă interioară; - practici comerciale; - protecţia consumatorului; Reglementare orientativă: - Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, p. 1, Ediţie specială, 07/vol. 12, p. 218). SPEŢA: CJCE, C – 549/2007, Friederike Wallentin-Hermann vs Alitalia, Hotărârea din 22 Decembrie 2008 Doamna Wallentin - Hermann a rezervat la Alitalia, pentru ea, pentru soţul său şi pentru fiica sa, trei locuri pentru un zbor cu plecare din Viena şi cu destinaţia Brindisi, cu escală la Roma. Plecarea din Viena era prevăzută pentru 28 iunie 2005 la ora 6.45, iar sosirea la Brindisi era prevăzută în aceeași zi, la ora 10.35. După înregistrare, cei trei pasageri au fost informaţi, cu cinci minute înainte de ora de plecare prevăzută, că zborul lor fusese anulat. Ulterior, au fost transferaţi la un zbor al companiei Austrian Airlines cu destinaţia Roma, unde au ajuns la ora 9.40, cu 20 de minute după ora de plecare a legăturii pentru

E. că sunt afectate de un viciu ascuns de fabricaţie care aduce atingere siguranţei zborurilor sau cel al prejudiciilor produse de acte de sabotaj sau de terorism. nu se poate exclude că anumite probleme tehnice se înscriu printre „împrejurările excepţionale”. prin ele însele. operatorii de transport aerian se confruntă în mod obişnuit. astfel că problemele tehnice descoperite cu ocazia lucrărilor de întreţinere a aeronavei sau din cauza deficienţelor în cadrul acestor lucrări nu pot constitui. a pronunţat Hotărârea nr.). în timpul unei verificări. aceasta fiind descoperită cu o zi înainte. Curtea a precizat că nu toate împrejurările excepţionale sunt exoneratoare. cazul în care constructorul aparatelor care alcătuiesc flota operatorului de transport aerian vizat sau o autoritate competentă ar comunica.C.E. care a necesitat trimiterea de piese de schimb și de tehnicieni.C. Întrucât Alitalia a atacat cu apel obligarea sa în primă instanţă. Repararea aeronavei. a fost definitivată la 8 iulie 2005.C. pe care. „împrejurări excepţionale”. cu diverse probleme tehnice generate de funcţionarea acestor aparate. nu ar fi putut. are denumirea de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (C. în măsura în care decurg din evenimente care nu sunt inerente exercitării normale a activităţii operatorului de transport aerian vizat şi care scapă de sub controlul efectiv al acestuia. fără să fi acceptat sacrificii care nu puteau fi asumate în raport cu capacităţile întreprinderii sale în momentul relevant. . în mod evident. Însă.Brindisi. precum şi mijloacele financiare de care dispunea. prin el însuşi. În motivarea hotărârii. care a afectat turbina.E. În acest profil. atunci când acestea sunt deja în uz. Ca urmare a respingerii de către Alitalia a solicitării de a i se plăti o compensa ție de 250 de euro. . Incepând cu 1 Decembrie 2009 C. doamna Wallentin-Hermann a introdus o acţiune în justiţie. precum şi 10 euro pentru cheltuieli reprezentând convorbiri telefonice. așadar. iar rezolvarea unei probleme tehnice cauzate de o deficienţă de întreţinere a unui aparat trebuie considerată inerentă exercitării normale a activităţii operatorului de transport aerian. faptul că un operator de transport aerian a respectat normele minime de întreţinere a unei aeronave nu poate. Alitalia a fost informată în legătură cu acest aspect în noaptea dinaintea zborului. celui care intenţionează să le invoce având sarcina de a dovedi că.549/07 prin care a precizat care sunt împrejurările excepţionale. chiar dacă ar fi utilizat toate mijloacele umane şi materiale.U. Cauza anulării zborului Alitalia cu plecare din Viena a fost o pană de motor complexă. .15. Tribunalul Comercial din Viena a fost chemat să decidă dacă problemele tehnice care au determinat anularea zborului intrau în sfera noţiunii de „împrejurări excepţionale” exoneratoare de plata compensării. Doamna Wallentin-Hermann şi familia sa au ajuns la Brindisi la ora 14.J. au pierdut-o.Tribunalul Comercial a sesizat Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene pentru ca aceasta să intrepreteze noţiunea respectivă. să fie suficient pentru a se dovedi că acest operator de transport a luat toate măsurile posibile care să îl exonereze de obligaţia de compensare. în exercitarea activităţii lor. să evite ca împrejurările excepţionale cu care se confrunta să determine anularea zborului. exoneratoare de răspundere pentru despăgubiri.J. Curtea a constatat că raportat la condiţiile specifice în care se efectuează transportul aerian şi la gradul de complexitate tehnologică a aeronavelor. cum ar fi de exemplu.J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful