Pag.  Descrierea imaginii
5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 

Pag.  Descrierea imaginii
40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Neascultarea lui Adam şi Eva Blestemarea pământului Izgonirea lui Adam şi Evan din grădina Edenului Cain omoară pe fratele său Abel Cain începe o nouă civilizaţie Fiii lui Dumnezeu văd fetele oamenilor Nimicirea pământului prin potop Ieşirea lui Noe şi a familie sale din arcă Blestemarea lui Ham Încurcarea limbilor la Babel Plecarea lui Avraam spre Ţara Promisă Melhisedec vine la Avraam Vizita celor trei îngeri la Avraam Pedepsirea Sodomei şi Gomorei Izgonirea Agarei şi a lui Ismael Îngerul Domnului opreşte jertfirea lui Isaac Eliezer o întâlneşte pe Rebeca Întâlnirea lui Rebeca cu Isaac Binecuvântarea lui Iacov Scara cerului Întâlnirea lui Iacov cu Rahela Iacov se tocmeşte cu Laban pentru Rahela Fuga lui Iacov de la Laban Lupta lui Iacov cu îngerul Întâlnirea lui Iacov cu Esau Vinderea lui Iosif de către fraţii săi Ispitirea lui Iosif Iosif tâlcuieşte visele lui Faraon Iosif este numit prim-ministru al Egiptului Întâlnirea lui Iosif cu fraţii săi Întâlnirea lui Iosif cu tatăl său Iacov Robia poporului Israel în Egipt Moise este găsit de fiica lui Faraon Moise omoară un egiptean Moise şi Aaron fac semne înaintea faraonului

Primul Paşte Faraonul dă drumul poporului Israel Salvarea lui Israel la Marea Roşie Aaron şi Hur îl ajută pe Moise la Gabaon Moise sfărâmă tablele Legii Pedepsirea poporului pentru idolatrie Moise aduce poporului Legea Întoarcerea celor doisprezece iscoade Pedepsirea lui Core, Datan şi Abiram Aaron este confirmat ca preot al Domnului Moise înalţă şarpele de aramă Un înger îl opreşte pe Balaam Moise îl numeşte pe Iosua succesorul său Moartea lui Moise Rahav salvează iscoadele trimise la Ierihon Poporul Israel trece Iordanul Întâlnirea lui Iosua cu Căpetenia Oştirii Prăbuşirea zidurilor Ierihonului Căderea cetăţii Ai Oprirea soarelui la bătălia de la Gabaon Prinderea celor cinci împăraţi aliaţi ai Canaanului Împărţirea ţării Canaan Barac îl găseşte pe Sisera în cortul lui Iael Îngerul Domnului se arată lui Ghedeon Ghedeon bate tabăra madianiţilor Moartea lui Abimelec Iefta este întâmpinat de fiica sa Acsa Samson omoară un leu Samson omoară o mie de filisteni cu o falcă de măgar Prinderea lui Samson Răzbunarea şi moartea lui Samson Bărbaţii din Beniamin îşi iau neveste Rut rămâne cu soacra sa Naomi Boaz o ajută pe Rut Rugăciunea Anei, mama lui Samuel

Pag.  Descrierea imaginii
75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109 

Pag.  Descrierea imaginii
110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 

Domnul vorbeşte lui Samuel Moartea preotului Eli Ungerea lui Saul ca împărat Saul pierde tronul Samuel unge pe David ca împărat David omoară uriaşul Goliat Saul încearcă să-l omoare pe David Ultima întâlnire a lui David cu Ionatan David cruţă viaţa lui Saul în peşteră Abigail merge la David Saul merge la o vrăjitoare Moartea lui Saul David devine împărat peste tot Israelul Mical dispreţuieşte pe David Păcatul lui David cu Bat-Şeba Profetul Natan îl demască pe David Moartea copilului Bat-Şebei Şibei blesteamă pe David Moartea lui Absalom Vitejia soldaţilor lui David David se căieşte pentru numărătoarea poporului Solomon devine împărat Judecata lui Solomon Solomon zideşte un Templu lui Dumnezeu Împărăteasa din Seba vizitează pe Solomon Solomon cade în idolatrie Divizarea împărăţiei lui Israel Ilie este hrănit de corbi Ilie înviază fiul văduvei din Sarepta Preoţii lui Baal şi ai Astarteii sunt învinşi Moartea lui Ahab Înălţarea lui Ilie la cer Elisei înviază fiul sunamitei Moartea Izabelei Îngerul lui Dumnezeu bate tabăra asirienilor

Iosia aude Legea şi se căieşte Robia babiloniană Întoarcerea evreilor sub Ezra Punerea temeliilor celui de-al doilea Templu Neemia organizează paza zidurilor Ierusalimului Trezire spirituală între evreii întorşi din robie Estera devine împărăteasă Haman onorează oficial pe Mardoheu Iov primeşte veşti de nenorocire Prietenii lui Iov îl vizitează Iov este binecuvântat şi răsplătit David cere lui Dumnezeu călăuzire Psalmul pocăinţei lui David David cântă laudă lui Dumnezeu Sulamita laudă frumuseţea iubitului ei Viziunile lui Isaia despre Mesia Ieremia plânge pentru Ierusalim Daniel tălmăceşte scrierea de pe perete Vizita magilor la Prunc Un înger se arată lui Iosif în vis Fuga în Egipt Omorârea pruncilor din Betleem Predica lui Ioan Botezătorul Ispitirea lui Isus Predica de pe multe; fericirile Potolirea furtunii Vindecarea unui îndrăcit Isus vindecă doi orbi Alegerea şi trimiterea celor doisprezece ucenici Petru se îndoieşte când merge pe mare Intrarea lui Isus în Ierusalim O femeie Îl unge pe Isus cu mir Cina cea de taină Isus în Ghetsimani Prinderea lui Isus

Pag.  Descrierea imaginii
145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179 

Pag.  Descrierea imaginii
180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204 

Judecarea lui Isus de către Sobor Moartea lui Iuda Învierea lui Isus Îngerul Gabriel se arată preotului Zaharia Învierea fiicei lui Iair Tăierea capului lui Ioan Botezătorul Isus primeşte pe copii Soldaţii îşi bat joc de Isus Un înger se arată femeilor la mormânt Îngerul Gabriel se arată fecioarei Maria Vizita Mariei la Elisabeta Preotul Zaharia dezvăluie numele copilului său Un înger se arată păstorilor din Betleem Păstorii găsesc Pruncul în iesle Păstorii anunţă naşterea Mântuitorului Pruncul Isus este prezentat în Templu Isus la doisprezece ani în Templu Isus vindecă un olog purtat de patru oameni Învierea tânărului din Nain Isus iartă păcatele femeii păcătoase Schimbarea la faţă Samariteanul cel milostiv Maria şi Marta Întoarcerea fiului risipitor Pilda cu Lazăr şi bogatul nemilostiv Vameşul şi fariseul în Templu Lepădarea lui Petru Isus ducându-Şi crucea spre Golgota Isus Se arată la doi ucenici pe drumul spre Emaus Înălţarea lui Isus la cer Ioan Botezătorul mărturiseşte despre Domnul Isus Domnul Isus vorbeşte ucenicilor despre înălţarea Sa Isus transformă apa în vin Isus curăţă Templul de vânzătorii şi schimbătorii de bani Isus şi Nicodim

Isus vorbeşte cu o samariteancă Hrănirea celor cinci mii Femeia prinsă în preacurvie Învierea lui Lazăr Isus spală picioarele ucenicilor Săi Evreii cer moartea lui Isus Moartea lui Isus Îngroparea lui Isus Isus Se arată după înviere Mariei Magdalena Maria Magdalena Îl recunoaşte pe Isus înviat Isus Se arată viu lui Toma Arătarea lui Isus la Marea Tiberiadei Coborârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii Vindecarea ologului de la "Poarta Frumoasă" Omorârea lui Ştefan cu pietre Filip şi famenul etiopian Pavel se întâlneşte cu Isus pe drumul Damascului Vedenia lui Petru şi trimişii lui Corneliu Oamenii din Listra vor să aducă jertfe lui Pavel şi Barnaba Cuvântarea lui Pavel în Areopag Pavel se desparte de credincioşii din Efes Sosirea lui Pavel la Roma Cei şapte îngeri cu cele şapte trâmbiţe Satan este aruncat pe pământ Noul Ierusalim

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful