You are on page 1of 83

UDK 808.2(075.8)
Mo-273

Apsvarstyta ir rekomenduota spausdinti KMU Kalbų ir edukacijos
katedros posėdyje 2005-11 -04. Protokolas Nr. 7
Aprobuota KMU leidybos komisijos posėdyje 2006-02-08.
Protokolas Nr. 1/06

Recenzavo:

Kauno medicinos universiteto Kalbų ir edukacij os
katedros lektorė Laima Šarkauskienė
Rusų kalbos specialistė Ona Vitkevičienė

ISBN 9955-15-051-3

© Jevgenija Movšovičienė
© KMU, 2006

TURINYS
PRATARMĖ.............................................................................................. 4
PIRMA PAMOKA.............................................................................. 5
ANTRA PAMOKA...........................................................................14
TREČIA PAM OKA..........................................................................20
KETVIRTA PAMOKA..................................................................... 24
PENKTA PAMOKA.........................................................................33
ŠEŠTA PAMOKA............................................................................. 42
SEPTINTA PAMOKA.................................... ................................ 49
AŠTUNTA PAMOKA.......................................................................56
DEVINTA PAMOKA.......................................................................65
DEŠIMTA PAMOKA........................................................................71
RUSŲ - LIETUVIŲ KALBŲ Ž O D Y N A S.........................................78
LITERATŪRA........................................................................................ 84

3

PRATARMĖ
Ši rusų kalbos mokomoji knyga skirta Kauno medicinos universiteto
visų fakultetų studentams. Ją sudaro 10 pamokų, kuriose mokoma rusų
kalbos fonetikos, gramatikos ir leksikos.
Pirmoje pamokoje nurodomos rašytinės raidžių formos ir tarimas,
skirstymas į balses ir priebalses, raidžių grupės, lietuviški atitikmenys bei
pagrindinės kirčiavimo taisyklės. Dėstoma medžiaga pagrįsta pavyzdžiais.
Nuo antros pamokos studentai jau mokomi atlikti pratimus raštu. Kitose
pamokose nagrinėjamos gramatinės temos, taip pat pateikiamos linksniavimo
ir asmenavimo pavyzdžių lentelės, vertimo pratimai iš rusų kalbos į lietuvių
kalbą, tekstai, dialogai ir pokalbiai buitinėmis temomis. Leidinio pabaigoje
yra rusų - lietuvių kalbų žodynėlis.
Už pagalbą ir nuoširdžius patarimus dėkoju KMU Kalbų ir edukacijos
katedros lektorei Laimai Šarkauskienei, Onai Vitkevičienei, lektorei Elenai
Molytei, taip pat katedros bendradarbei Rasai Dzinzinienei, padėjusiai
parengti šią knygą spaudai.
Autorė

4

р глухие (duslūs): х. я Согласные звуки (priebalsiai) звонкие (skardūs): б. Г. Jos skirstomos į spausdintines ir rašytines. ё. ц. к. ы. Алфавит Аа Бб Вв Гг Дд E е Ё ё Жж 3з Ии Йй Аа Бб/бэ/ В в /вэ/ Г г /гэ/ Д d /дэ/ К к /к а / Л л /эль/ Хх X х /ха/ Ц ч Ц ц /цэ/ Жж/жэ/ Кк J1 л Мм Нн Оо Пп Рр Сс Мм /эм/-Н н /эн/ Оо П n /пэ/ P р /эр/ С с /эс/ 3 з /зэ/ Тт T m /тэ/ Чч Чч/чэ/ Ш ш Ш ш /ила/ Щ щ Щ щ /ща/ Ъъ Ъ ъ /твёрдый знак/ Ы ы Ы ы /ы/ Ьь Ь ь /мягкий знак/ Ээ Ээ Ю ю Ю ю /jи/ Яя Я я /ja/ E e /j ė/ Ё ё /jo/ Ии Уу У у Й й /й краткое/ Ф ф Ф ф /эф/ Гласные звуки (balsės): а. ю. м. ц . и. в. ф. т. ж. с непарные (neporiniai): звонкие (skardus): л. д. Pratimai ABKCFI F Rusų kalbos abėcėlę sudaro 33 raidės. т. з парные (poriniai): глухие (duslūs): п.PIRMA PAMOKA 1.только твердые (tik kietieji) 5 . ф. д. м. н. Abėcėlė. с. г. 3. е. X твёрдые (kietieji): б. с. д. щ б. м. л. у. н. н. к. в. л. г. ч. р. ш. о. р. X мягкие (minkštieji): ж. к. т. э. в. п. Spausdintinės ir rašytinės raidės 2. п. Balsiai ir priebalsiai 3. ш. ф. з.

доска (lenta). к а к (kaip). там (ten). 3 RAIDŽIŲ GRUPĖ ш ш JI л Ии Rusiškos raidės: Lietuviški atitikmenys: 6 Шm JI л Ии š 1 i . сад (sodas). та к (taip).только мягкие (tik minkštieji) й . 2 RAIDŽIŲ GRUPĖ O o Д д C c Rusiškos raidės: Lietuviški atitikmenys: Pp Oo o Дд d Cc s Pp r Perskaitykite tyliai. ъ . урок (pamoka). o paskui garsiai žodžius: дом (namas). куст (krūmas).ч. щ . сумка (rankinė).полугласный (pusbalsis) ь.эти буквы не обозначают звуков (raidės nereiškiančios garsų) R a id e s m o k o m ė s g r u p ė m is 1 RAIDŽIŲ GRUPĖ i A a К к М м Rusiškos raidės: Lietuviški atitikmenys: Г т Aa a Уу Kk k Mm m T t t Уу u Perskaitykite žodžius: м ак (aguona). тут (čia).

5 RAIDŽIŲ GRUPĖ Б б В в 3 з Rusiškos raidės: Lietuviški atitikmenys: Бб b Вв v 3з z Perskaitykite žodžius: бабушка (senelė). стол (stalas). kad garsas « ш » rusų kalboje visuomet tariamas kietai. стул (kėdė). здесь (čia). купила (pirko). подарок (dovana). 4 RAIDŽIŲ GRUPĖ l H h П n Гг Rusiškos raidės: Lietuviški atitikmenys: Hн n Пn p Гг g Perskaitykite žodžius: комната (kambarys). карандаш (pieštukas). лист (lapas).Reikia įsiminti. завтра (rytoj). кошка (katė). Nekirčiuota o skaitoma kaip trumpas garsas a. подруга (draugė). внук (anūkas). Perskaitykite žodžius: шум (triukšmas). Perskaitykite žodžius: Доска (lenta) Носкй (kojinės) Окно (langas) Город (miestas) Утро (rytas) Ботинки (batai) Корова (karvė) Морковка (morka) Огород (daržas) Подарок (dovana) 7 .

обедает (pietauja). мел (kreida). столовая (valgykla) 8 .земляника (žemuogė). ясно (aišku) (ia) .E e Kirčiuota ė po priebalsės skaitoma kaip ie. едим (valgom). žodžio pradžioje ir po balsės —jia. дедушка (senelis). ездим (važinėjam). žodžio pradžioje . газета (laikraštis).котята (kačiukai) (ja) . яблоня (obelis).яблоко (obuolys). žodžio pradžioje-je. еда (maistas). сестра (sesuo). ездить (važinėti). обед (pietūs). Я я Kirčiuota я po priebalsės skaitoma kaip ia. еду (važiuoju). e весна (pavasaris). лето (vasara). Nekirčiuota я po priebalsės skaitoma kaip ia. снег (sniegas). едят (valgo). песок (smėlis). река (upė). ймя (vardas) (jia) . žodžio pradžioje ir po balsės-ja . Nekirčiuota e po priebalsės skaitoma kaip ic. пятно (dėmė). žaidžia). играет (groja. (ia ). время (laikas). ягода (uoga). едем (važiuojam).jic. Pavyzdys: ė белка (voverė).яйцо (kiaušinis). рисует (piešia).

ёжик (ežys). kada raidė ю skaitoma kaip iu. кастрюля (puodas). jo.всё (viskas). raidė e . пятёрка (penketas). Юра. мёд (medus). вдвоём (dviese). (iu) . (jo) . любит (myli). Raidė ь rodo. котёнок (kačiukas). делаю (darau). kada kaip ju. поем (dainuojam) 7 RAIDŽIŲ GRUPĖ : Ь ь Šios raidės nežymi garsų. рюкзак (kuprinė) < < (ju) . Rusų kalbos spausdintinės ir rašytinės raidės. kaip ju . ёлка (eglė). m 2.I š m o k ite ! 1. 9 .Юля. Pagrindinės tarimo taisyklės.kaip io. 6 RAIDŽIŲ GRUPĖ : Ю ю Ё ё Perskaitykite žodžius ir pasakykite. днём (diena).брюки (kelnės). юбка (sijonas).žodžio pradžioje ar po balsės. Юрате. лёд (ledas). kad priebalsė tariama minkštai. встаем (keliamės). люди (žmonės). (io) . утёнок (ančiukas) . работаю (dirbu) Raidė io skaitoma kaip iu po priebalsės.

ja.корень (šaknis) т .боль (skausmas) балкон (balkonas) .братья (broliai) дерево (medis) . я.дверь (durys) Raidės ь ir ъ vartojamos ir kaip skiriamieji ženklai.нь лимон (citrina) .листья (lapai) варенье (uogienė) печенье (sausainiai) съесть (suvalgyti) объявление (skelbimas) пьёт (geria) .кисть (plaštaka) Р-РЬ доктор (gydytojas) .пальто (paltas) н .Pavyzdžiui: Д-ДЬ дед (senis) .друзья (draugai) лист (lapas) .пьют (geria) .ль мел (kreida) .конькй (pačiūžos) карман (kišenė) . ё. šias raides reikia skaityti kaip je.кормить (maitinti) ловит (gaudo) .лошадь (arklys) город (miestas) . Kai ь ir ъ stovi prieš e. Pavyzdžiui: брат (brolis) . jo.гвоздь (vinis) л .ть кормит (maitina) .деревья (medžiai) воскресенье (sekmadienis) друг (draugas) .медведь (meška) пруд (tvenkinys) .букварь (žodynas) помидор (pomidoras) .ловить (gaudyti) лист (lapas) . ju.болезнь (liga) ботинки (batai) .зверь (žvėris) ветер (vėjas) . ю.апельсин (apelsinas) палка (lazda) .

стулья (kėdės) шьёт (siuva) .выставка (paroda) письмо (laiškas) . Pavyzdžiui: H=j Майка (marškinėliai).шыот (siuva) платье (suknelė) .платья (suknelės) 8 >: Й й RAIDŽIŲ GRUPĖ Ы ы Raidė ы rodo. домой (namo). зелёный (žalias).tavo.mano (tavo) raudoni pieštukai. Мой (твой) большой помидор .язык (kalba. М ой (твой) красный карандаш .мыло (muilas) вилка (šakutė) . kad priebalsis tariamas kietai. красный (raudonas).mano (tavo) maža plunksninė. твой (твой) . Pavyzdžiui: диван (sofa) . скамейка (suoliukas). синий (mėlynas).mano (tavo) didelis pomidoras.дым (dūmai) минута (minutė) .стул (kėdė) . Мой (твой) маленький пенал .пыль (dulkės) корзина (krepšys) . Мои (твой) маленькие пеналы . М ои (твой) большйе помидоры .mano.mano (tavo) dideli pomidorai. liežuvis) рисунок (piešinys) . .рыба (žuvis) Raidė й tariama kaip j . Мой (мой) .mano (tavo) raudonas pieštukas. и =ji Мои (твой) красные карандаши . большой (didelis).mano (tavo) mažos plunksninės. свой (свой) savo.

пища (maistas) площадка (aikštelė) чу - чудо (stebuklas) чудеса (stebuklai) чудесно (stebuklingai) щу (ščiu) . 12 . pavyzdžiui: ёжик (ežiukas).плащом (lietpalčiu) 10 RAIDŽIŲ GRUPĖ Ж ж Цц Raidė ж žymi kietą garsą ž.чай (arbata) чайник (arbatinukas) чашка (puodelis) ща (ščia) . Į s id ė m ė k it e : ж и -ш и . сцена (scena). жёлтый (geltonas). ща. Skiemenys ча. Raidė ц taip pat žymi kietą garsą c. тяжелый (sunkus). уже (jau). Pavyzdžiui: ча . raidė щ . цифр3 (skai­ čius). цель (tikslas).щука (lydeka) прощу (atleisiu) чо - ручонка (rankytė) собачонка (šuniukas) плечо (petys) що (ščio) . чу. kaip rašomi. чо. що skaitomi ne taip.minkštai tariamus du garsus šč. лежит (guli). щу. -а). pavyzdžiui: цирк (cirkas). дружит (draugauja). падеж (linksnis). ножи (peiliai). центр (centras). лекция (paskaita).9 RAIDŽIŲ GRUPĖ Ч ч Щ щ Raidė ч žymi minkštai tariamą garsą č. ужин (vakarienė). Po raidės ж nerašoma „ы“. живой (-ая) (gyvas.

Ji tariama kaip tarptautinis e (tarpinis garsas tarp ė ir e). экскурсия (ekskursija). дворцы (rūmai). bet ir ы: цыплята (viščiukai). этаж (aukštas). эхо (aidas). Raidė x žymi garsą ch. kietai. 11 RAIDŽIŲ GRUPĖ Ф ф Xx Raidė ф žymi garsą f. птицы (paukščiai). Ээ Raidė. флажок (vėliava. Pavyzdžiui: алфавит (abėcėlė) картофель (bulvė) телефон (telefonas) фамилия (pavardė) флаг.э (оборотное).Po raidės ц rašoma ne tik и. Perskaitykite žodžius: это (tai). vėliavėlė) фрукты (vaisiai) петух (gaidys) старуха (senė) хвост (uodega) ходит (vaikščioja) холодно (šalta) хорошо (gerai) 13 .

дверь (durys). собака (šuo).море (jūra). Rašydami. Kai kada viena raidė reiškia du garsus. течь (tekėti). tačiau užrašoma. pavyzdžiui: вагон (vagonas). kuriuose ne visi priebalsiai tariami. Žodžiuose властный (valdingas) girdime власный. вода (vanduo) rašome o.netariamos raidės т ir д. Yra žodžių. моряк (jūreivis) . брат (brolis) garsai ir raidės sutampa. Tardami žodį. o tariame t . talentas). žodyje сад (sodas) gale rašome д. Pratimai GARSAI IR RAIDĖS Žodį sudaro garsai. Balsių ir priebalsių rašyba 3. тень (šešėlis). Kirčiuoti balsiai žodžių šaknyse rašomi taip. reikia parinkti giminingą žodį arba pakeisti žodį taip. Garsai ir raidės 2. BALSIŲ RAŠYBA Norint nesuklysti rašant žodžio šaknyje nekirčiuotą balsę. вокзал (stotis). kaip tariami. 14 . bet tariame a.дар (dovana.pavyzdžiui: žodyje пою (dainuoju) raidė io reiškia du garsus й + y. Garsai skirstomi į balses ir priebalsius. pavyzdžiui: подарить (padovanoti) .pavyzdžiui: žodyje сталь (plienas) garsas ji . Tačiau žodžiuose garsai ir raidės ne visada sutampa. todėl tokių žodžių rašybą reikėtų įsiminti.т netariama.a n t r a pa m o k a 1. pavyzdžiui: žodžiuose стол (stalas). mes girdime garsus.pavyzdžiui: конь (arklys). kad ta balsė būtų kirčiuota. žodžiuose столы (stalai).празничный . pa vyzdžiui: радостный (džiaugsmingas) skamba радосный . v P a s ta b a ! Daugelyje žodžių šaknų balsių rašybos neįmanoma patikrinti kirčiu. garsus žymime raidėmis. праздничный (šventinis) . Kai kuriais atvejais vienas garsas užrašomas dviem raidėmis.dviem raidėmis л ir ь. žodyje ёж (ežys) raidė ё reiškiama dviem garsais й + o.

ожоги (nudegimai). Kai kurie skardieji ir duslieji priebalsiai sudaro poras: б .зел. г. летать л . . PRIEBALSIŲ RAŠYBA Skardieji ir duslieji priebalsiai. .T. Žodžių šaknyse įrašykite praleistas raides..рный. .Ш. Pakeiskite šiuos žodžius arba parinkite jiems giminingus. жёлтый (geltonas). поджог (padegimas). Зелень ..пч. p. Sudarykite su jais sakinius. Ожог (nudegimas).. Priebalsiai ж.ный. к. бить (mušti). Skardieji: б. ц. ш. и. пчела . щ. щ. ё. д. н.ч . г к. измерение —м . Pratimas. день (diena). .. tinklelis). ч yra šnypščiamieji.с..тчик. причёска (šukuosena). Ж .. д . голос (balsas). II. ш.Pratimai I. зуб (dantis).кость (kaulas). У него на лице были страшные следы от ожогов (Ant jo veido buvo baisūs nudegimų pėdsakai).n. ф. Duslieji: х. 15 . м. точка (taškas). kamuolys). ж. Pavyzdys: Ожог (nudegimas) . веселье —вес. дочка (duktė). ч. . решётка (grotelės. тяжёлый (sunkus). я (jei po priebalsių seka nurodytos balsės). т.лый. M in k š tie ji p r i e b a l s i a i r a š y b o je 1. Rašyboje priebalsių minkštumas reiškiamas balsėmis e. 3 . . с. Išvardykite žodžius su poriniais skardžiaisiais ir dus­ liaisiais priebalsiais žodžio pradžioje.ф. з. ю. в . н. Шар (rutulys.рить. в.лы. Pavyzdys: гость (svečias) . чернить . л.

рама (rėmai). гора (kalnas). мышца (raumuo). тон (tonas). зубы (dantys). pavartodami šiuos žodžius: говорить (kalbėti). pavyzdžiui: июньский (birželio diena). восьмой (aštuntas). переспросить (perklausti). мальчик (berniukas). день (diena).dialogą. кашель (kosulys). Pratimai I. кора (žievė). врач (gydytojas). пища (maistas). дом (namas). голос (balsas). мил (mielas). ест (valgo). аптека (vaistinė). Žodžio viduryje priebalsio minkštumas prieš kietuosius žymimas ь (minkštumo ženklu). карта (žemėlapis). рана (žaizda). грач (kovas). 16 . хирургия (chirurgija). больно (skauda). зубы (dantys). был (buvo). кость (kaulas). большой (didelis). рост (ūgis). анатомия (anatomija). сон (sapnas). цель (tikslas). отрицать (neigti). Žodžio gale priebalsio minkštumas reiškiamas ь (minkštumo ženklu). Рука (ranka). бок (šonas). борьба (kova). лечение (gydymas). спросить (paklausti). бык (bulius). очки (akiniai). конь (arklys). река (ugė). есть (valgyti). перелом (lūžis). стая (gauja. мост (tiltas). būrys). сын (sūnus). 4. трудно (sunku). Pavyzdžiui: даль (tolis). читать (skaityti). cop (šiukšlės). sekančiu po л. мать (motina). парта (suolas). утомление (nuovargis). 3. врач (gydytojas). Sudarykite sakinius su šiais žodžiais: Древний (senovinis). тетрадь (sąsiuvinis). сон (sapnas). больно (skauda). волос (plaukas). зуб (dantis). мыл (plovė). там (ten). H. лекарство (vaistas). синий (mėlynas). Sugalvokite dviejų ligonių pokalbį . больница (ligoninė). дым (Mmai). зрение (regėjimas). III. Priebalsio л minkštumas prieš visus priebalsius žymimas ь. бил (mušė). pavyzdžiui: кольцо (žiedas).2. желудок (skrandis). зуд (niežulys). степь (stepė). Perskaitykite ir pabraukite minkštuosius priebalsius. губы (lūpos). знание (žinojimas). стул (kėdė). кон (žaidimo partija). чтение (skaitymas). череп (kaukolė). сок (sultys).

ноги (kojos). Žodžiuose сердце (širdis) ir солнце (saulė) д ir л garsai netariami. ш. чай (arbata). x visuomet rašoma и. rankelės). Pavyzdžiui: рычаги (svertai).Šnypščiamųjų priebalsių ж. y. Pratimai I. д garsai netariami. 17 . A t k r e i p k i t e d ė m e s į : po raidės ц raidė ы rašoma tiktai žodžių gale. щ rašyba Po priebalsių ж. ч. счастливый (laimingas). неизвестный (nežinomas). ч . Visais kitais atvejais po ц rašoma raidė n. здн kuriuose т. чужой (svetimas). щ visuomet rašomos balsės а. Kai kuriuose žodžiuose pasitaiko raidžių junginiai стч. Garsiai perskaitykite šiuos žodžius. отцы (tėvai).pavyzdžiui'. грустно (liūdna). Atkreipkite dėmesį į priebalsių tarimą. участник (dalyvis). x Po priebalsių г. iii. честный (sąžiningas). Pavyzdžiui: жить (gyventi). лестница (laiptai). властно (valdingai). ящики (dėžės). цыган (čigonas) ir kt. окрестность (aplinka). конституция (konstitucija). стл. 2. цирк (cirkas). и. часы (laikrodis). н. к. пастухи (piemenys). чудный (nuostabus). прелестно (žavinga). Žodžiuose чувство (jausmas). поздно (vėlai). гигантский (milžiniškas). 3. здравствуйте (sveiki) pirmieji в garsai netariami. N e ta r ia m ie ji p r i e b a l s i a i 1. к. властный (valdingas). Устный (žodinis). Raidės и rašyba po г. ручки (rankenos. Pavyzdžiui: огурцы (agurkai). праздник (šventė). ' P a s t a b a ! Žodžio viduryje raidė ы po ц rašoma tik kai kuriuose žodžiuose: цыплёнок (viščiukas). pavyzdžiui: электростанция (elektrinė).

устный.П. врач (gydytojas). Jei kirčiuojamas kuris nors iš toliau esančių skiemenų. В книге много иллюстраций. шкб-ла (mokykla). Наша страна занимает сравнительно небольшую территорию. 5. vadinami daugiaskieme­ niais. 4. а пассажирский. стол (stalas). яростный. В парке мы гуляли по аллее. Žodžiai: у-чи-тель (mokytojas). tai tariamas ir rašomas dvigubas priebalsis: касса (kasa). Žodžiai su dviem skiemenimis vadinami dviskiemeniais: пар-та (suolas). 1. 6.ho (langas). сверстник. га-зё-та (laikraštis). Žodyje yra tiek skiemenų. грамматика (gramatika). ванна (vonia). ле-кар-ство (vaistas). грипп (gripas). Sudarykite sakinius su šiais žodžiais: Участник. Поезд идёт не товарный. Pratimas. на-у-ка (mokslas) vadinami triskiemeniais. известный. pavyzdžiui: дверь (durys). 2. кнй-га (knyga). Jei kirčiuojamas skiemuo eina prieš kitą nekirčiuotą. kurie ne visada aiškiai tariami. 2. Žodžio struktūra Tardami žodį galime išskirti kelias žodžio dalis. а он не чувствует. жужжание (zirzimas). агрессия (agresija). 3. tai tariamas vienas priebalsis: аллея (alėja). Горячая вода жжёт руки. D v ig u b i p r ie b a ls ia i Kai kuriuose žodžiuose rašomi dvigubi priebalsiai. класс (kla­ sė). 1. Iš teksto išrašykite žodžius su dvigubais priebalsiais. группа (grupė). ok. Žodžiai su vienu skiemeniu vadinami vienskiemeniai s. Шагах в десяти от входа в туннель у шоссе стоял домик. капилляр (kapiliaras). Žodžiai. 18 . kurios vadinamos skiemenimis. kiek jame balsių. sudalyti iš didesnio skaičiaus skiemenų. кар-тй-на (paveikslas). ап-тё-ка (vaistinė).

Мы с интересом слушали лекцию по гистологии. над-строить (antstato statymas). 2. Ji rašoma prieš e.нальёт (pripils). ё. дверь-ми (durimis). 1. pavyzdžiui: осенью (rudenį). бьётся (plaka).съели (suvalgė). Skiriamieji ženklai ъ. Negalima atskirti raidžių й. Студенты читают. У врача сегодня был тяжелый рабочий день. лёгкие ((plaučiai). Jei keletas priebalsių stovi greta vienas kito. Pratimas. ь Kad tariant nesusili etų priebalsių garsai su balsėmis. предъюбилейный (priešj ūbi 1iej inis). ю. Žodžių perkėlimo taisyklės Žodžio dalys į kitą eilutę keliamos skiemenimis: учё-ние. 3. Raidė ь vartojama ir kaip skiriamasis ženklas. Jos nekeliamos į kitą eilutę: подъ-ёзд (įėjimas į namą). подъём (pakėlimas. селезёнка (blužnis). kurių gale yra priebalsis: объявление (skelbi­ mas). ъ. rašyboje vartojami ъ ir ь. 3. лимфа (limfa). Negalima dalinti į dalis vienskiemenio priešdėlio: под-пи-сать (pasirašyti). дочерью (dukterimi). подъехать (privažiuoti). kojos keltis. kurie vadinami skiriamaisiais ženklais. Padalinkite šiuos žodžius perkėlimui į kitą eilutę: больной (ligonis). заячьего (zuikio). ь nuo prieš jas einančių raidžių. tai skirstoma į skiemenis laisvai: солн-це (saulė). Raidė ъ vartojama tiktai kaip skiriamasis ženklas. Palyginkite: налёт (apnaša) . Моск-ва/Мо-сква/Мос-ква (Maskva). терапия (terapija). 2. Skiriamasis ь vartojamas po priebalsių prieš raides e. ё. лёк-ция. Šiuose sakiniuose žodžius išskaidykite skiemenimis vertikaliu brūkšniu: 1. я po priešdėlių. я. сели (sėdo) . Negalima palikti vienos raidės eilutėje arba į kitą eilutę kelti tik vieną raidę. Būtina tokiu atveju įsiminti: 1. ю. 19 . стой-кость (patvarumas).Pratimas. печень (kepenys). 4. pavyzdžiui: дверыо (durimis). iškėlimas). 3. 2.

Po priebalsių raidė o pirmame prieš tai nekirčiuotame skiemenyje tariama kaip a . priešdėlis приvartojamas norint išreikšti: a) tikslo pasiekimą veikiant (прибежать 20 . Literatūrinės rusų kalbos tarinio pagrindinės taisyklės 2. Priebalsių junginiai дч. скучно (nuobodu) raidė ч tariama kaip m. чтобы (kad). 5. 7. pavyzdžiui: у всего народа. гора (kalnas). KAI KURIŲ PRIEŠDĖLIŲ PAGRINDINĖS REIKŠMĖS IR BALSIŲ RAŠYBA PRIEŠDĖLIUOSE Tas pats priešdėlis gali turėti keletą reikšmių. десять (dešimt).pavyzdžiui'. Nekirčiuotuose skiemenyse raidės e ir я tariamos panašiai kaip и. 3. Veiksmažodžių galūnės ться ir тся tariamos kaip цца: лечиться (gydytis). конечно (žinoma. Priebalsiųjunginiai сч. тч tariami kaip ч. kas). Galūnėse kilmininko linksnyje -ого. Лина с подругой ходила в кино.pavyzdžiui: вода (vanduo). отличник (pirmūnas). pavyzdžiui: вещи (daiktai). считать (skaičiuoti. pavyzdžiui: пятно (dėmė). ищи (ieškok). волна (banga). laikyti). у рабочего. жч. организм (organizmas). Nekirčiuota o žodžio pradžoje tariama kaip a. artimas ы. оратор (oratorius). 6. -его raidė r tariama kaip в. 4. 8. океан (okea­ nas). Prielinksniai tariami kartu su tais žodžiais. be abejo). зч tariami kaip щ: мужчина (vyras). Žodžiuose что (ką.TREČIA PAMOKA 1. kuriems jie taikomi: Мы пришли в институт. переводчик (vertėjas). 9. Balsių rašyba priešdėliuose 3. Pratimai LITERATŪRINĖS RUSŲ KALBOS TARIMO PAGRINDINĖS TAISYKLĖS 1. o likusiuose nekirčiuotuose skiemenyse kaip ženklas. тетрадь (sąsiuvinis). pavyzdžiui. 2. 10. купаться (maudytis). Raidė щ tariama kaip ilga ui. pavyzdžiui: отчет (ataskaita).

з priešdėliuose от tariama д. susijungimą (сблизить (suartinti). o rašoma т.nutolimą nuo ko nors (отбежать от дерева (nubėgti nuo medžio)). Priešdėlis npe. Į s i m i n k i t e š ių p r i e š d ė l i ų p a g r i n d i n e s r e i k š m e s ! Šie priešdėliai reiškia: над . обо-) . buvimą po kuo nors (под­ водная лодка (povandeninė valtis)). на . reformuoti)). o taip pat veiksmo ribą (прекратить (baigti. под-priartėjimąprie ko nors (подойти к остановке (prieiti prie sustojimo)). būsenos pasikeitimą (преобразовать (reorganizuoti. от . i. d) artumo buvimą prie ko nors (привокзальный (prie stoties)).veiksmo užbaigimą iki galo (дописать сочинение (pabaigti rašyti rašinį)). Kitais atvejais c kaip 21 . Į s im in k it e ! < 1. : сделать (padaryti).(atbėgti)). с (со)-judėjim ą iš viršaus į apačią (сбросить с плеч (numesti nuo pečiuj) arba suartėjimą. p a v y z d ž iu i: отдать. д о . apimantį visą daikto paviršių arba atliekamą iš visų pusių (осмотреть (apžiūrėti). вы . соединить (sujungti)).veiksmą. о rašomas -с.buvimą ant ko nors (надстройка (statymas viršuj). сбросить (numesti). c) iki galo atliktą veiksmą (пришить (prisiūti)). г. в . veiksmo kryptį iš apačios į viršų (подбросить вверх (mestelti į viršų)). отбить.judėjimo kryptį iš kokios nors vietos (уходить с работы (išeiti iš darbo)). y . подойти к преподавателю (prieiti prie dėstytojo). надстроить здание (paaukštinti pastatą)). д.veiksmo kryptį iš vidaus (выйти из аудитории (išeiti iš auditorijos)). наклеить обои (priklijuoti tapetus)).k o nors nebuvimą (бесполезный спор (nenaudingas ginčas). . Rusų kalboje prieš skardžiuosius priebalsius 6. ж. о (об-. отъехать. бесшумный прибор (prietaisas. p a v y zd ž iu i: сгореть (sudegti). 2. nekeliantis triukšmo)). ж. Prieš skardžiuosius priebalsius б.veiksmo kryptį į vidų (войти в операционную# (įeiti į operacinę)). обозреть (apžvelgti)).gali reikšti kokybės arba veiksmo aukščiausią laipsnį (прекрасный (žavus)). без (бес). д. b) ne iki galo atliktą veiksmą (приоткрыть (pradengti. сжечь (sudeginti). sustabdyti)).veiksmo kryptį daikto paviršiaus link (наложить шов на рану (susiūti žaizdą). з priešdėlis с tariamas kaip з. praverti)).

нести (nešti). ниспадать (kristi). вое-. возгореться (užsidegti). д. Rusų kalboje žodžių pradžioje raidė з prieš б. * . снести (nu­ nešti). b) priešdėliuose под-. возить (vežioti). без-. Prieš dusliuosius priebalsius rusų kalboje: a) priešdėlyje об. pavyzdžiui: избрать (išrinkti). чрезpricš balses ir skardžiuosius priebalsius rašoma ir skaitoma з.su pateiktais veiksmažodžiais. Sudarykite su jais sakinius. вести (vesti). tuomet vartojami priešdėliai роз. 7. бесспорно (be abejo).tariama n. носить (nešioti). 22 . ж.pavyzdžiui: сходить (nueiti). россыпь (pabiros). Pratimai I. чрезвычайный (ypatingas). предсказать (išpranašauti). pavyzdžiui: развалиться (sugriūti). пред. подписать (pasirašyti). išskyrus keletą žodžių: здание (pastatas). г. o rašoma д. распродать (išparduoti). Ехать (važiuoti). раз-. над-. lubų tapymas). 4. рас-. taip ir tariama. разойтись (išsiskirti). ш P a s t a b a . до. tai vartojami priešdėliai раз*s arba рас-. o rašoma 6. pavyzdžiui: обсудить (aptarti). встать (atsistoti). Priešdėliuose ис-. черес-. labas). чересчур (per daug).arba рос-. воспитать (išauklėti). через-. роз-. Jei žodyje priešdėlis nekirčiuojamas. бежать (bėgti). pavyzdžiui: роспись (sienų. вязать (megzti). здесь (čia). бес-. Sugalvokite naujus žodžius. pavyzdžiui: испечь (iškepti).prieš dusliuosius priebalsius rašoma ir skaitoma c. Priešdėliuose из-. 3. Jei priešdėlis kirčiuotas. расписка (pasirašym mas). вз-. здравствуй (sveikas. низ-.b li rašoma. < 5. здоровье (sveikata). 6. череззерница (nepilnagrūdė varpa). pavartodami priešdėlius с-. лететь (skristi). рос-.tariama т. срубить (nukirsti). розыгрыш (lošimas). воз-. в-. з * niekada nerašoma. нис. лезть (lįsti). писать (rašyti). pavyzdžiui: подсказать (pasufleruoti). взглянуть (žvilgtelti). вс-.

'готовила нужные инструменты. Но вот она ".II. при-. Мы все с волнением и вниманием следили за ходом операции. Операция шла успешно.'вел в операционную комнату.кончилась.шли в хирургическое отделение. Мы в больнице Л Наша группа/.-. Iš nurodytų žodžių sugalvokite naujus žodžius su priešdėliais на-. III. Там готовились к операции. Медсестра /. Там нас встретил врач. Ходить (vaikščioti). с-. . Мы сегодня (. входит практику в больнице. ездить (važinėti). писать (rašyti). Он нас .. Vietoj taškų įrašykite atitinkamus pagal prasmę priešdėlius. Операция началась. 23 . Sudarykite sakinius.

susipažinti студент .KETVIRTA PAMOKA T em a : P r a d e d a m e r u s ų k a lb o s s tu d ija s Gramatika 1. Rimai! Rimas. 24 .čia здравствуйте .yra здесь . O čia mano draugė Lina.susipažinimas. Čia mano draugas Rimas. также . товарищ .studentas тоже.sveiki (gyvi) знакомство . Daiktavardžių giminė 2.turėti карандаш . Būdvardžių giminė 3. pažintis иметь . Ar jūs taip pat medikė? Lina.aš Dialogas Tadas.pieštukas медик-m edikas мой. Sveikas. Sveiki! Tadas. Tadai. Labai malonu. Daiktavardis.taip pat филолог-filologas я . Būdvardis. Lina.labai malonu познакомиться . Pratimai Žodžiai ir žodžių junginiai друг. моя. Rimas. м оё-m an o очень приятно . Ne. aš filologė. Malonu susipažinti.draugas есть . klausiamieji įvardžiai 4. savybiniai. aš ne medikė. Asmeniniai.

Kuojūs vardu. она. G. Asmeniniai (личные) įvardžiai: я. я меня ' мне меня мной/мною (обо) мне ты тебя тебе тебя тобой/тобою (о) тебе он. N. ее) зовут? -K u o ju s (tu. они. N. Įn. Gramatika Įvardis. ji) vardu? -Лина. к ним. Rusų kalboje daiktavardį. rfLf 25 . būdvardį ir skaitvardį neretai pakeičia įvardžiai.Как вас (тебя. Vt. с ним.iv . ты. .Malonu susipažinti. -Susipažinkite! -Знакомьтесь! '} ■ > ' . G. Įn.Petras Petraitis. вы. . Vienaskaita V. оно/мы.Рад познакомиться. фамилия? . jis. . мы нас нам нас нами (о) нас вы вас вам вас вами (о) вас они их им их ими (о) них Į s id ė m ė k ite ! Trečio asmens formose po prielinksnių atsiranda н: у нее. . он.Пятрас Петрайтис. его.Ваше имя. -Очень приятно.Lina. оно его ему его им (о) нем она её ей сё ею (о) ней Daugiskaita _ K. -Labai malonu. Vt. к.. перед ней. pavarde? . .

её. их) друзья. ~ Ваш. они) ремонтировали свои квартиры. свой. наш. наше > нашего нашему наш. оно) ремонтировал (-а. Daugiskaita мои. своя. Vt. Vt. моя. твоя. ваша. К. их: . 2. Я (ты. наше. G. г моё. N. 26 . *i Мы (вы. свой. наша.Savybiniai (притяжательные) įvardžiai: мой. N. ваше linksniuojami kaip наш. моё моего моя моей моей мою МОИМ моей/моею моей (о) моих Daugiskaita Vienaskaita V.v Собрались его (её. наше нашего нашим (о) нашем мои моих моим мои моих моими (о) моих наша нашей нашей нашу нашей нашей наши наших нашим паши наших нашими (о) наптих > Įsid ė m ė k ite ! * Твой. į Priklausomybę 3 asmeniui rodo nekaitomos formos его. Свой rodo priklausomybę visų giminių abiejų skaičių daiktavardžiams: . Vienaskaita V. она. |п. мое моего моему мой. ваш. наш. кто? что? (kas?) . твоё. твой. Įvardžiai yra ir linksnių klausimai. К. какой? (koks?) какая? (kokia?) какое? (koks?) какие? (kokie?) kai klausiama apie daikto požymį. Įn. Klausiamieji (вопросительные) įvardžiai: кто? что? какой? чей? кото-рый? сколько? Klausiamieji įvardžiai vartojami: 1. G. своё linksniuojami kaip мой.kai klausiama apie gyvą (кто?) ar negyvą (что?) daiktą. он. -о) свою квартиру.

moteris . июнь. g.). порт­ феля. priesaga ar paskutinis žodžio dėmuo Vyriškoji Žodžio gale kietasis priebalsis й priesagos -теЛь -арь -ок.. дня. • kilmininko galūnė. moteriškosios ir niekatrosios giminės. • vienaskaitos vardininko galūnė. портфель врач. • kai kurios priesagos ar paskutinis žodžio dėmuo. плащ дочь.3. дом край. DAIKTAVARDIS. моряк день. Giminė Galūnė. горошек старйк.kai klausiama apie daikto priklauso­ mybę.kai klausiama apie skaičių. -як minkštasis priebalsis su minkštinamuoju ženklu ь ir bėjo Vns.женщина mot. сентябрь. DAIKTAVARDŽIŲ GIMINĖ Rusų kalboje daiktavardžiai esti vyriškosios.знахарь кружок. старика. шар. сколько? (kiek?) . ночь дома. брат. вратаря. чей? чья? чьё? чьи? (kieno?) .vyr. стол. февраль.мужчина . 4. врача 27 . который? (kuris?) которая? (kuri?) которое? которые? (kurie?) kai klausiama apie daikto vietą kitų atžvilgiu. be galūnės Vns. июль. Kaip atpažįstame daiktavardžių giminę'? Yra keli atpažinimo požymiai: • gyvų būtybių lytis (vyras . V. края. учителя. отец. 5. K. g. Klausiamieji įvardžiai sakinyje keičia būdvardžius ir linksniuojami kaip atitinkamų galūnių būdvardžiai. пахарь. май учитель вратарь. кружка. герой. -ек -ик. galūnės -а/-я Pavyzdžiai нож.

M oteriškoji Žodžio gale
galūnės -а/-я, -ия
priesagos -ость/-есть
minkštasis priebalsis:
-жь, - iii ь, -чь, -щь
-бь, -вь, -пь, -знь, -сь,
-ль
Vns. К. galūnės -ы/-и
Niekatroji

Žodžio gale
galūnės -о/-е/-ё
priesagos -ание/-ение
Vns. K. galūnės -а/-я
dėmuo -мя (10 žodžių)

Vns. К., N., Įn. ir V.
linksniuose atsiranda
priesaga -ен-

ссстра, машина, зима,
земля, семья, лилия
радость, свежесть
рожь, тушь, ночь, вещь
дробь, любовь, сыпь,
жизнь, высь, пыль
сестры, машины, семьи,
радости, ржи, дроби
небо, село, облако,поле,
сырьё, море, бельё
желание, движение
неба, моря, желания
имя, время, семя, знамя,
пламя, племя, стремя,
бремя, темя, вымя
времени, времени,
временем, о времени
Й

■* ^

' ✓M, tr ,

*г ,

Sunkiausia nustatyti giminę (vyr. ar mot.), kai žodžio gale yra minkštasis
priebalsis.
Palyginkite:
Giminė
Vyriškoji
Moteriškoji

Kilmininko galūnė

Pavyzdžiai
день - дня, медведь - медведя
лень - лени, грудь - груди

Tokiais atvejais tenka atsiversti aiškinamąjį arba rusų - lietuvių kalbų
žodyną: juose nurodoma kilmininko galūnė ir giminė.

28

BŪDVARDIS. BŪDVARDŽIŲ GIM INĖ
Rusų kalbos būdvardžiai skirstomi į tris grupes: kokybinius (качествен­
ные), santykinius (относительные) ir savybinius (притяжательные).
Lietuvių kalboje yra kokybiniai ir santykiniai būdvardžiai. Kokybiniai
būdvardžiai rusų kalboje vartojami dažniau negu lietuvių kalboje: литовский
народ (lietuvių tauta), летний сад (vasaros sodas). Kokybiniai ir santykiniai
būdvardžiai atsako į klausimus какой? какая? какое? какие? Savybi­
niai atsako į klausimus чей? чье? чья? чьё? (хороший, хорошая, хоро­
шее, хорошие; волчьий, волчья, волчье, волчьи).

V. кто? что?
К. кого? чего?
N. кому? чему?
G. кого? что?
Įn. кем? чем?
Viet. о ком?
о чем?

Vyriškoji giminė

Moteriškoji giminė

нов-ый дом
нов-ого дома
нов-ому дому
нов-ый дом
нов-ым домом
о нов-ом доме

умн-ая девочка
умн-ой девочки
умн-ой девочке
умн-ую девочку
умн-ой девочкой
об умн-ой девочке

Vienaskaita
Nickatroji giminė: vardininko ir galininko linksniai - новое платье, kiti
linksniai - kaip vyriškosios giminės būdvardžių.
D augiskaita
Vyriškoji giminė
V. кто? что?
К. кого? чего?
N. кому? чему?
G. кого? что?
Įn. кем? чем?
Viet. о ком?
о чем?

нов-ые дома
нов-ых домов
нов-ым домам
нов-ые дома
нов-ымн домами
о нов-ых домах

Moteriškoji giminė
умн-ые девочки
умн-ых девочек
умн-ым девочкам
умн-ые девочки
умн-ыми девочками
об умн-ых девочках

29

V ie n a s k a ita

V. кто? что?
К. кого? чего?
N. кому? чему?
G. кого? что?
Įn. кем? чем?
Viet. о ком?
о чем?

Vyriškoji giminė

Moteriškoji giminė

летн-ии день
летн-его дня
летн-ему дню
летн-ий день
летн-им днём
о летн-ем дне

весенн-яя погода
весенн-ей погоды
весенн-ей погоде
весенн-юю погоду
весенн-ей погодой
о весенн-ей погоде

Niekatroji giminė
V. кто? что?
К. кого? чего?
N. кому? чему?
G. кого? что?
Įn. кем? чем?
Viet. о ком?
о чем?

светлое окно
светлого окна
светлому окну
светлое окно
светлым окном
о светлом окне

Niekatroji giminė: vardininko ir galininko linksniai - весеннее солнце,
kiti linksniai - kaip vyriškosios giminės būdvardžių.
Daugiskaita
V. кто? что?
К. кого? чего?
N. кому? чему?
G. кого? что?
Įn. кем? чем?
Viet. о ком?
о чем?

30

летн-иедни
летн-ихдней
летн-им дням
летн-иедни
летн-ими днями
о летн-ихднях

светлые окна
светлых окон
светлым окнам
светлые окна
светлыми окнами
о светлых окнах

Pratimai
I.

Atsakykite į klausimus, naudodami žodžius skliausteliuose.

Pavyzdys: Книга (наша). Это наша книга.
Чей? Чья?
Журнал (её)' ’
тетрадь (cc)
шапка (его)
книга (их)
II. Perskaitykite ir išverskite į lietuvių kalbą.
1.
2.
3.
4.
5.

Как тебя зовут?
Кто он? '
Она твоя сестра?
Кто она?,
Как её зовут?

III. Papildykite dialogą.
1 - ... ? - Меня зовут Саул юс.
2 - . . . ? - Он наш студент.
3 - ... ? - Да, она моя сестра.
4 - . . . ? - Её зовут Лина.
5 . . . ?- - Она студентка.
IV. Atsakykite į klausimus, panaudodami savybinius įvardžius.
Pavyzdys: Мой карандаш, моя книга, моя ручка.
Моя - Чей карандаш? Чья книга? Чья ручка?
Наш - Чей журнал? Чья тетрадь? Чья квартира?
Твоя —Чья работа? Чья ручка? Чей чай?
Ваш - Чей брат? Чьё письмо? Чья сестра?

31

. . Его / зовут Андрюс. Išverskite į lietuvių kalbą. сын. Kiekvieną daiktavardį papildykite įvardžiu. наше.. твоё.. ваша (общежитие. . его.. учитель. VII. аудитория. моё. учительница) 4) 'ваш. Твою . книга. сестру. сестра. ученица гимназии. дядя. . ваше. работает на заводе. друга. её. стол. он. зовут Л и н а. б) - Кто ваш друг? Он врач. инженер. комната. студент. твоя (брат.-она.. Лина. Pavyzdys: Мой друг.v.. Моего зовут Валдае.. маму. Мою . отец.. дочь) 3) наш. а) - 32 Как тебя зовут? Моё имя Витас. моя (ступ. парта. . журнал. отца. наша (дом.. . зовут Лина? . Кто ваша подруга? Она математик. Įrašykite asmeninius įvardžius: он. универ­ ситет) VI. мама. Кто ты ? '^ Я студент. студент. тётя. велосипед.Да. галстук. зонт) 2) твой. 1) мой.

dėdė золовка-m o ša ’ зять .prosenelė правнук.teta •f LOJCt тёща . anūkas внучка . Daiktavardžių linksniavimas 2.senelis дочь . siejami su daiktavardžiais 3.uošvė * V .duktė дядя . Как его зовут? Его зовут Андрюс. А рядом твоя мама? Да. кто это? Это мой отец. Кто он? Он адвокат. Daiktavardis.žentas мать . шурин .sūnus тесть-u o šv is тётя .svainė n сноха .vaikaitė.anyta свояченица -. Būdvardžiai. это моя мама.svainis Pokalbis - Росита. Pratimai Žodžiai ir žodžių junginiai бабушка .marti сын .PENKTA PAMOKA T em a : M a n o še im a Gramatika 1.prosenelis свёкор .proanūkė прадедушка . 33 .proanūkis правнучка .auklė отец .dukterėčia прабабушка .mama няня .senelė внук .šešuras свекровь .sūnėnas племянница .vaikaitis. anūkė двоюродный брат-pusbrolis дедушка .tėvas племянник . Кто она? Она тоже адвокат.

G. 34 . moteriškosios ir niekatrosios giminės daiktavardžių linksniavimas skiriasi. в Каунасе. N. Росита. Мой брат студент. Мой брат сейчас живёт тоже здесь. Мои родители и моя сестра живут в Клайпеде. -а/-я/-ия -ы/-и/-ии -е/-е/-ии -у/-ю/-ию Įn. -ии -/-о/-е -а/-я -у/-ю -/-о/-е -а/-я -ом/-ем (о) -е/-и III linksniuotė -и -и -ью (о)-и Įsidėm ėkite! Vt. DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAVIMAS Rusų kalboje yra 6 linksniai. Gramatika DAIKTAVARDIS. Yra 3 linksniuotės.предложный падеж). vartojamas tik su prielinksniais (jis ir vadinamas „prielinksniniu" linksniu . Vienaskaitos linksnių galūnės I linksniuotė H linksniuotė v. -ой/-ей (о) -е. у вас есть брат или сестра? У меня есть брат и сестра. к. Vyriškosios. а моя сестра ученица.— — - Как сё зовут? Её зовут Лайма. Vt.

K. K.'- лилия лилии лилии лилию лилией (о) лилии Daugiskaita семья семьи семье семью семьёй (о) семье лилии лилии лилиям лилии лилиями (о) лилиях семьи семьей семьям семьи семьями (о) семьях II linksniuotė lyriškosios gim inės daiktavardžiai su įdėtaisiais \ ir minkštaisiais prieb a lsia is Vienaskaita ^ wv. Vt. G. Ог сын сына сыну сына сыном (о) сыне J ./ ".^V " * •’vV«Л*. v. |n. N.ЪУ- V А дЛ~ день дня дню день днём (о) дне Daugiskaita сыновья сыновей сыновьям сыновей сыновьями (о) сыновьях дай дней дням дни днями днях . Įn. Ni G.\ K Vt. N.I linksniuotė Vyriškosios ir moteriškosios gim inės daiktavardžiai su galūnėm is -а/-я Vienaskaita Kietasis variantas V. G. юноша юноши юноше юношу юношей (о) юноше Daugiskaita Minkštasis variantas Kietasis variantas Minkštasis variantas земля земли земле землю землёй (о) земле юноши юношей юношам юношей юношами (о) юношах земли земель землям земли землями (о) землях M oteriškosios gim inės daiktavardžiai su žvarbiaisiais (šnypščiam aisiais) p rieba lsia is ir dėm enim is -ил/-ья Vienaskaita V.. Vt. K.

K.. ч. V y r iš k o s io s g i m i n ė s d a i k t a v a r d ž i a i s u ž v a r b i a i s i a is p r i e b a l s i a i s ж .) vienaskaitos galūnės vienodos -u. Vt. товарищ товарища товарищу товарища товарищем (о) товарище палец пальца пальцу палец пальцем (о) пальце товарищи товарищей товарищам товарищей товарищами (о) товарищах пальцы пальцев пальцам пальцы пальцами (о) пальцах Įs id ė m ė k ite ! (n. Įn. N. дверь двери двери дверь дверью (о) дверьи Daugiskaita ДОЧЬ дочери дочери дочь дочерью (о) дочери двери дверей дверям двери дверями (о) дверях дочери дочерей дочерям дочерей дочерями (о)дочерях Į s id ė m ė k ite ! Į žodžių мать ir дочь formas įsiterpia -ep-. N. К. Trijų linksnių (K.. щ . po žvarbiųjų priebalsių ir ц turi nekirčiuotą galūnę -ем arba kirčiuotą -ом. III linksniuotė Vienaskaita V. Vt. G.. Vt. Įn. ц i r й Daugiskaita Vienaskaita V.= V. Visų linksniuočių trys daugiskaitos linksniai (N. N. ш .arba-oee-.) sutampa. Įn. G. 36 .Įsidėm ėkite! Daugiskaitoje įžodžio сын formas įsiterpia -овъ.. Vt. Gyvų ir negyvų daiktų pavadinimų vienaskaitos G.

N. Būdvardžiai prisitaiko prie daiktavardžių.G. Niekatr. Įn.g. linksniais ir skaičiais. to linksnio ir to skaičiaus. Vt.BŪDVARDŽIAI. /f į įj h. = V.. kaip daiktavardžiai. N. ir G. Vt Daugiskaita Vyr.. Būdvardžių linksnių galūnės priklauso nuo jų kamieno pobūdžio. Mot. Įn. negyvų . K. todėl lengvai derinami su daiktavardžiais: visada yra tos giminės.. Moteriškosios giminės būdvardžių keturių linksnių (K.) galūnės.. Visų giminių daugiskaitos formos vienodos.g. = K. (V.g. Visų giminių добрый доброго доброму добрый доброго добрым (о)добром доброе доброго доброму доброе доброго добрым (о)добром добрая доброй доброй добрую доброй (-ою) добрые добрых добрым добрые добрых добрыми (о) добрых (о) доброй Į sid ė m ė k ite ! Gyvų ir negyvų daiktų požymius nusakančių būdvardžių linksniai vartojami kaip ir daiktavardžių: gyvų . kurių požymius jie nusako. G. 37 . Kietasis variantas Vienaskaita v.G.) galūnės sutampa. SIEJAMI SU DAIKTAVARDŽIAIS Būdvardžiai kaitomi giminėmis.

g. jis būna vientisinis: приятнее.M in k š ta s is v a r ia n ta s Daugiskaita Vienaskaita V. Įn.nelyginamasis laipsnis: приятный. светлейший arba sudurtinis .g. Jie turi tris laipsnius: • pradinė forma .самый приятный.g." к. Niekatr. Aukštesnysis laipsnis padaromas: • prie pradinės formos kamieno pridedant priesagą -ee/-eū: приятн(ый) + ее/ей . • aukščiausias laipsnis: vientisinis . N. G. светлее arba sudurtinis: более/менее приятный. • aukštesnysis laipsnis (kai daiktai lyginami). Visų giminių лисий лисьего лисьему лисий лисьего лисьим (о) лисьем лисье лисьего лисьему лисье лисьего лисьим (о) лисьем лисья лисьей лисьей лисью лисий лисьей (о) лисьей лисьи лисьих лисьим лисьи лисьих лисьими (о) лисьих Kokybiniai būdvardžiai laipsniuojami. Mot. N. светлый/всех приятнее. G.g. Mot.. светлее. -ье/-ъи Daugiskaita Vienaskaita M>4 V. 38 . -ья. Vt Vyr. Niekatr. светлый. Visų giminių синий синего синему синий синего синим (о)синем синее синего синему синее синего синим (о)синем синяя синей синей синюю синие синих синим синие синих синими (о) синих синей (о) синей Savybinių būdvardžių su dėmenimis -ий.приятнейший. Įn. Vt ■vfr'-44> > < > s Vv5 v Vyr.g. K.приятнее/ей\ • arba prie pradinės formos pridedant žodžius более/менее = более/ менее приятный. светлый.g.

хуже. • prie kitų kamienų pridedamas dėmuo -ейший.дальше. далёкий . ^ Его мать учительница.ярче.глубже. Это его семья. pridedant dėmenį -айший. Сегодня они дома. брат? II. 39 . Его сестра студентка. к. Кто его (её) родители? J ' 2. .богаче.лучше. verta prisiminti kelias specifiškos darybos formas: высокий выше. х -> ш = тихий —тише ir kt. 1. Где работают (учатся) его (ёс) сестра. • prie pradinės formos pridedant žodį самый: самый хороший. т -> ч = богатый . плохой . к ч . сильный.• • prieš priesagą -e galima kamieno priebalsių kaita: d ж = молодой-молож е. глубокий . Pratimai I. • prie aukštesniojo laipsnio formos pridedant žodį всех: всехмилее (милее всех). kuris baigiasi г. маленький меньше. Его отец врач. jos) šeimą. -ейшее/ейшие: мил(ый) + ейший = милейш ий. 3. -айшая. x. хороший .. -ейшая. 4. -айшее/-айшие: крепк(ий) + айший = крепчайший. 5. Išjverskite į lietuvių kalbą. &ėJCU' ^ 1. Где работают ега(её) родители? ^ •. Aukščiausiasis laipsnis padaromas: • prie pradinės formos kamieno. 3.яркий . Paklauskite pas savo draugą apie (jo. 2.

мояумаи) отец. А это (дал.вашего. 'вашем) прекрасном городе.v-C 4. Мама заботится о (мы. Это (моя. евшо. мне) зовут Анна. . (0*га.. teta 3. своей) фотостудии. Познакомьтесь. (-Я. их. мадо) дяди. (Он. sesuo ^ vГ { C'■ 4. мне. senelis ’ " j ’ ’ f 'r C v 5.. mama . моего. (ОН. её. Horizontaliai (По-горизонтали): 1. оно) артистка. мой) папа инженер. нашу. aukle i'v. мой) брат хороший фотограф.■ 5. это (мо^моё. . А это (меёгмей-.u_ u va V -. её) зовут Виктор. моя) семья. Сейчас я живу и учусь в (ваш.ттх) муж экономист. senelė J4. нашей) школе. (Мойумоё.v'vUvH 2. (0н. dėdė . sūnus У 2 . ими) дети: сын и дочь. Он работает в (евоя. Išbraukite skliausteliuose nereikalingus įvardžius. Они учатся в (iranra. моя) мама. мо£Ш^ моей) тёти. moč) младший брат. моя) старшая сестра работает в театре. tėtė ' ' IV. ' Vertikaliai (По-вертикали): 1. мой. Он работает в фирме (мою. duktė . её. Išspręskite kryžiažodį.III. Вот (мой. она домохозяйка. Он работает на заводе (меей.v. brolis ^ / ’ ' . она. Он 40 . меня. 4 3. нас). Она не работает.v>C r. мой.v 6. его. (Его. (Mea 7itfoere. ей) зовут Маргарита.

• ... нашсйт нашем) городе.. учитель. išverskite tekstą. ~ ..часто фотографирует (шшагыаше. онаша. Tai girdėjo ir matė mažasis Rimukas. Это . Это . Senelis ir anūkas Mažasis Rimukas turėjo seną ir ligotą senelį. i друг.$Ц1 Y''\n' ' L }■■ « I • • Это'. . į у. V. Это . Ji nukrito nuo stalo ir sudužo. Это . Naudodamiesi žodynu.v Это . Это . Kitą dieną mažasis Rimukas kažką dirba iš lentelių. senelio anūkas.Ką Ui čia dirbi..!. . Это . Это . -ч iч i . наше.. моё.. Įrašykite tinkamus žodžius. kad nemoki valgyti. ссмья. ... 7 . ручка. . дело. его. Лбрат. тетрадь. Гплащ. и а Это .i.. гшсьмо..atsakė vaikas. г. страна. VI. задание. твоё. ■ *' . ("Ему.... Это'... право.. nes jam drebėjo rankos.Лгг•N'. им) фотостудия очень популярна в (н-ашу. Это . Rimai? Kas bus iš tų lentelių? ... день. ■ . £ v tj} i'( Наш.. сестра.чL л i' \ \ h 1..Kitą kartą tau sriubą įpilsime į medinį lovelį. ^ TvV' ... .. . Это . . твоя. 41 .. Это .. ч Это.Lovelį dirbu. пальто. Твой.:.... Это . Это . Vieną dieną senelis valgė pietus ir užkliudė ranka lėkštą.paklausė tėvelis. Мой. своимитсвоих) друзей. пальто. словарь.. книга.Juk jums su mamyte reikės. . нашу) семью. piktai pasakė marti. Senelis negalėjo nulaikyti šaukšto. kai pasensite.!. V. моя. Это . о. (свои..

imti брюки-kelnės выбрать .ŠEŠTA PAMOKA Tema: P ard u otu vėje Gramatika 1.paltas.megztinis согласиться . Pratimai Žodžiai ir žodžių j unginiai брать .natūralus audinys отдел одежды .audinių skyrius пальто .švarkas платить-m okėti платье-suknelė покупать-pirkti помогать . свитер .pasimatuoti продать .Kokio dyždio drabužius jūs dėvite? 42 .drabužių skyrius отдел тканей .sutikti универмаг .man rodos надо-reikia ^ v натуральная ткань . Veiksmažodžio asmenavimas 3.tinka костюм .universalinė parduotuvė хлопок-medvilnė хлопчатобумажная ткань medvilninis audinys Сколько стоит? . apsiaustas пиджак . пожалуйста! . Veiksmažodžio bendratis 2. 4.padėti примерить .Kiek turiu sumokėti? Посоветуйте мне.parduotuvė материал .išsirinkti идёт .Kiek kainuoja? Сколько с меня? .linas магазин .audinys мне кажется .kostiumas кофта-palaidinė куцить-nupirkti лен .Prašom man patarti! Какой размер вы носите? .parduoti пуловер. Parodomieji (указательные) ir santykiniai (относитель­ ные) įvardžiai.

И она подходит к твоим джинсам. спешить). По-моему. Простите. из хлопка и из льна разных размеров и разных цветов. Света. беречь. Reikia įsidėmėti. Света. есть дешёвые и есть подороже. пожалуйста. стоять. Antrajai asmenuotei priklauso veiksmažodžiai. Раса. pavyzdžiui: печь. -чь. говорить. Вот. Скажите. pavyzdžiui: читать. Rusų kalboje skiriamos dvi veiksmažodžių asmenuotės. пожалуйста. -ать. какую лучше взять: белую или голубую? Раса. очень симпатичная блузка с короткими рукавами. Я бы посоветовала голубую. пройдите сюда. kurių bendraties galūnė yra -ить (говорить. з.Pokalbis Света. Продавщица.они любят ir pan. Раса. G R A M A TIK A Veiksmažodis. Да. Раса. Света.pavyzdžiui: нести. ходить. Хорошо. хорошо? Света. у вас есть блузки из натуральных тканей? Продавщица. 43 . Тебе очень идёт голубой цвет. как ты думаешь. Visi kiti veiksmažodžiai priklauso pirmajai asmenuotei. Ну как. Щ. Да. писать. Всего 25 литов. есть. пожалуйста. под цвет глаз. как раз. мочь. он любит . а можно примерить? Продавщица. Rusų kalbos veiksmažodžiai turi šias galūnes: -тъ. -ять: смотреть. вести. rusų kalbos veiksmažodžių vienaskaitos ir daugiskaitos 3-io asmens galūnės yra skirtingos: он читает . Мне нужна не очень дорогая блузка белого или голубого цвета сорок второго размера. taip pat kai kurie veiksmažodžiai su galūnėmis -еть. Вас какие интере­ суют? Света. jog. лежать. я беру её. идти. д. -ти (po priebalsiųc. пойти.они читают. видеть. skirtingai nuo lietuvių.

говорй--л.Įvykio veiksmo veiksmažodžiai rusų kalboje neturi esamojo laiko. читать говорить играть любить я* ты* он она чита-л (-а) чита-л (-а) чита-л чита-ла чита-ло говорй-л (-а) говорй-л (-а) говорй-л говорй-ла говорй-ло игра-л (-а) игра-л (-а) игра-л игра-ла игра-ло любй-л (-а) любй-л (-а) любй-л любй-ла любй-ло оно * я/ты чита-л. МЫ вы они говор-им говор-ите говор-ят B ū ta s is la ik a s Vns. игра-л. говорить я говор-ю ты говор-йшь он.. говорй-ла.. лю би-ла 44 мужской род женский род .. МЫ ВЫ они пиш-ем чита-ем ед-ем игра-ем уме-ем зна-ем пиш-ете чита-ете ед-ете игра-ете ум е-ете зна-ете пиш-ут чита-ю т ед-ут игра-ют уме-ю т зна-ю т II asmenuotė Esamasis laikas Vns. писать '" “" Т " " Vns. читать ехать играть уметь знать чита-ю игра-ю уме-ю зна-ю сд-у я пиш-у уме-ешь зна-сшь пуш-ешь чита-ешь игра-ешь . ' I asmenuotė 'Esam asis laikas . . лю би-л * я / т ы чита-ла. ед-ешь ты пйш-ет ед -ст ум е-ет зна-ет чита-ст игра-ет он. игра-ла. она говор-йт любить смотреть слышать любл-ю люб-ишь лю б-ит смотр-ю смотр-ишь смотр-ит слыш-у елыш-ишь слыш-ит люб—им люб-ите лю б-ят смотр-им смотр-ите смотр-ят слыш-им слыш-ите слыш-ат Dgs. она Dgs.

читать говорить МЫ ВЫ ОНИ будем читать будете читать будут читать будем говорить будете говорить будут говорить Pgs: играть МЫ вы они будем играть будете играть будут играть любить >Ф *%<V. она будет читать Vns. Vt. та. к. N. įvardžiai: 2) такой. этот. это/эти. это этого этому этот. читать говорить буду читать я будешь читать ты он. {n. мы вы они чита-ли чита-ли чита-ли говори-ли швори-ли говори-ли люби-ли люби-ли люби-ли игра-ли игра-ли игра-ли Būsim asis laikas Vns.Dgs. такая. она будет играть буду любить будешь любйть будет любйть Dgs.SЛ У<*>•> V>\ >w/ X л-4ЛУ/ будем любйть будете любйть будут любйть Parodomieji ir santykiniai įvardžiai Parodomieji (указательные) 1) этот. то того тем (о) том та той той ту той той Daugiskaita те тех тем те тех теми (о) тех 45 . это этого этим (об) этом эта этой этой эту этой этой эти этих этим эти этих этими (об) этих Vienaskaita тот. то того тому тот. тот. -. такое/такие Daugiskaita Vienaskaita v. эта. то/те. буду говорить будешь говорить будет говорить играть любить Ш Ш Й Ш Й ЭДЙЙЙЙМ буду играть я будешь играть ты он. G.

покупает Мы купим.. Отец зашёл в магазин. 10. словарь? 11. 3. покупаю Ты купишь. Atsakykite teigiamai į klausimus.Įsidėm ėkite! .. купить . продать. учебник.покупать Я куплю. Что . Įrašykite veiksmažodžių купить... продаёшь Он. В каком магазине вы ... Я люблю ... Santykiniai (относительные) įvardžiai. 46 . продукты.. 8.. покупаем Вы купите. Я люблю . Antroji parodomųjų įvardžių grupė (įvardžio такой formos) sakinyje keičia būdvardžius. покупают продать . фрукты? 9. Jie linksniuojami kaip būdvardžiai. 7 Pirmoji parodomųjų įvardžių grupė sakinyje keičia daiktavardžius. Что ты .. она купит. 2. цветы. она продаёт.продавать Я продам. Где можно . продаю Ты продашь. продаёте Они продадут... tik be klausimo. покупать atitinkamas formas. продавать. покупать. покупаешь Он. продают III.. Они ежедневно . продаёт Мы продадим. Мать . покупаете Они купят.. сестре на день рождения? 6.. Sudarykite sakinius su veiksmažodžiais купить.. родители перед началом учебного года? 7.. 5. į I которое мы посадили.. Магазин был закрыт и я не мог . kaip klausiamieji. Это большой магазин? Это тёмный костюм? Это белый костюм? Это черное пальто? Это красивый костюм? Это темное пальто? Это светлое пальто? II. 12. продаём Вы продадите. фрукты и овощи. себе книгу. журналы. чтобы1 .. 1.. Я пойду в магазин и .. Pratimai I. дочери новое платье. пальто. Tie patys. Jie vartojami kaip sudėtinių A prijungiamųjų sakinių jungiamieji žodžiai: Во дворе ростёть дерево. 4. Обычно мы .

пожалуйста. VI. .IV. . 47 . Что можно купить в универмаге? Где торгуют продовольственными товарами? Какой вид обслуживания предлагают универсамы? Что вы покупаете в аптеке? Где можно купить книги? VII. поэтому завтра в шесть часов вечера к ней придут самые близкие друзья. 3. ko jiems reikia). 1. 1.. 12. duotus skliausteliuose. 2. 9. . Магазины. 5.. пожалуйста. хотят приготовить праздничный ужин. 6. Есть ли у вас . Где находится . В универсаме Завтра у Нины день рождения. . V. . .Я хотела бы купить . в какие магазины он ходит чаще всего и почему. 4..4. у вас есть . .... . Покажите. 1. Будьте добры. 8. . 3. . 2. что и где покупает? VIII. Paimkite interviu iš savo draugo kaip iš pirkėjo. 5. . В детском магазине есть (avalynė ir drabužiai) для детей.. ... Дайте. Pabaikite sakinius. 5. Atsakykite į klausimus... . Нет ли у вас . 3. 4. 7. Сегодня они пошли в универсам покупать продукты. дайте мне . (Didelės parduotuvės) пользуются популярностью. 7. . .. .от (būtiniausių prekių) до мебельного гарнитура.. naudodamiesi žodynu. IŠverskite tekstą. Все товары выставлены на полках. 10. Будьте добры. где продают (maisto produktus) работают с 11 часов. На нашей улице открыли (savitarnos parduotuvę)... 6 . Поинтересуйтесь. В центре города в (prekybos centruose) можно купить всё. lšverskite žodžius ir žodžių junginius į rusų kalbą. Скажите.. В этом универмаге можно купить всё . . Сколько стоит ...2. 11 . Ирина Сергеевна. покажите мне .. пожалуйста. Нина и её мама. Мне хотелось бы купить . Я хочу купить .. a (pirkėjai renkasi tai..

мясо. банку сметаны. сметану. чёрный и белый хлеб. конфеты. двести граммов чеснока. хлеб. капусту. 48 .Универсам . Если вы хотите купить торт. В универсаме много отделов. чай. называется. колбасу. рис. перец. сыр. В мясном отделе продают ветчину. где продают рыбу. сахар. соль. триста граммов сыра. идите в кондитерский отдел. чёрный и красный перец. пачку соли. печенье.это большой магазин. Нина и её мама купили килограмм лука. где продают кофе. масло. четыре килограмма картофеля. торт и коробку конфет. полкилограмма моркови. творог. В универсаме есть и рыбный отдел. Здесь можно купить молоко. баранину. пачку чая. лук. килограмм курятины. Они купили один килограмм риса. Отдел. молочный отдел. чеснок. где можно купить всё: овощи. говядину В овощном отделе можно купить картофель. „Бакалея44. кефир. муку. пирожные. свёклу. морковь. полкилограмма масла. Например. свинину.

вылетать. Pratimai Žodžiai ir žodžių junginiai ездить (на чём? куда? когда?) .skristi.autobusas važiuoja бюро путешествий . nuskristi. Kiekinių skaitvardžių rašyba 4.. privažiuoti идти (куда? где?) . keliauti ехать .eiti летать. išskristi. прилететь . улетать (на чём?куда?) . часов . Veiksmažodžiai su dėmenimis -ся/-сь (учиться) 2.turistinė kelionė поехать .nuvažiuoti.traukinys išvyksta пересесть/пересадка . persėdimas платить пошлину .... перелететь. atskristi обучающий тур ..lėktuvas kyla виды туров . минут . išvažinėti остановить (что?) такси .maršrutų (turų) rūšys вызвать по телефону .iškviesti telefonu выйти-išeiti.SEPTINTA PAMOKA T em a : K e lio n ė Gramatika 1.kelionių biuras взлетает (что?) самолёт .mokėti muitą поездка (какая?) туристическая .traukinys atvyksta ..traukinys išvyksta .apvažiuoti. išskristi лететь. išlipti доехать (до чего?) .. .. в дорогу . долететь.nuvažiuoti.sustabdyti taksi поезд отходит .. Veiksmažodžio хотеть kaitymas 3.skristi. 49 . išvykti поезд отходит в .važiuoti отправляться (куда?) в путь.išvykti į kelionę автобус идёт .persėsti.švietėjiškas turas объездить (что?) . поезд приходит в . perskristi..važinėti. nuskristi. слетать.

Но во время летних отпусков большинство людей путешест­ вует: совершает поездки по туристическим маршрутам. autobusą) г совершить путешествие . ходят в туристические походы.это всегда множество забот. на станции) .nuvažiuoti (ir grįžti atgal) таможня . в лес. Человек. Каждый сам составляет маршрут путешествия. приобре­ тает справочник . карты ж елезнодорож ны х магистралей. отдыхает у моря.išlipti (stotelėje) стоянка такси . Нужно выбрать маршрут.įlipti (į vagoną.išlipti.путеводитель.lėktuvas leidžiasi сесть (куда?) в вагон. третьи . собрать сведения справочного характера. карты авиалиний и автодорог. занимаются спортом. nueiti (ir grįžti atgal) съездить (куда?) .išvyka apsipirkti уехать .nusileisti .draudimas nuo nelaimingų atsitikimų сходить .taksi stotelė страхование от несчастных случаев . в автобус .keliauti расписание .tvarkaraštis садиться . другие . монеты.kelionė путешествовть (на чём? где?) . 50 . позаботитсья о деньгах.pakeliauti * сойти (на остновке.приземлиться . который собирается совершить путешествие. проверять (что?) документы .коллекционируют марки.tikrinti dokumentus путешествие . Одни едут за город. целесообразный вид транспорта.увлекаются театром. Любой турист может также получить совет у сотрудников бюро путешествий или турагентов.sėstis самолёт идёт на посадку . в горах.išvažiuoti Путешествие Каждый из нас использует свободное время по-своему. Каждая поездка .muitinė топ-тур .

. 1. Я слушаю вас.Какие документы я должна оформить. 3. У нас вы получите полную информацию. железнодорожные справочники. Вы хотите совершить прогулку по городу. поездку за границу? Вы проводите свои каникулы на курорте? У моря? За городам? Какой отдых вы предпочитаете? Где вы будете проводить свои каникулы? GRAMATIKA Veiksmažodžiai su dėmenimis -ся (учиться) Настоящее время Прошедшее время Будущее время Esamasis laikas Būtasis laikas Būsimasis laikas я учусь ты учишься он учится она учится я училась ты учился он учился она училась я буду ты будешь он будет она будет мы учимся вы учитесь они учатся мы учились вы учились они учились мы будем вы будете они будут учиться 51 . .Dialogas . Зайдите к нам.Алло! Это турбюро „Новатурас“? .У вас должны быть паспорт.В этом году визы не нужны. . Вы должны застраховаться. чтобы поехать в Берлин. 4. железнодорожный билет. У нас есть новые путеводители и проспекты.Да.А виза? . 2. Sudarykite dialogus tema „Мой отды х“.

две три. Она ... одна. 5. одно два. 8. Студентка читает текст и .. Мой друг . Линас ..Veiksmažodžio хотеть kaitymas Vns. изучать.. 4. на медицинском факультете... 2. Dgs.. тридцать сорок пятьдесят. 3.учиться. дома.. jog veiksmažodis хо/яешь vienaskaitoje kaitomas pagal I asmenuotą. слова. Parašykite veiksmažodžius: учить.. 6. . зани­ маться. 7. она хоч-у хоч-ешь хоч-ст мы вы они хот—им хот-йте хот-ят Atkreipkite dėmesį. Студенты .. четыре пять. Kiekinių skaitvardžių rašyba Skaičiai Skaitvardžiai Rašyba 1 2 3.4 5 . o daugiskaitoje-pagal II asmenuotę.. восемь.20. диалог. Этот студент . Мы . английский язык.. семьдесят. 1. на физичеком факультете.. восемьдесят девяносто сто - 40 5 0 -8 0 90 100 ь (minkštumo ženklas) žodžio gale ь (minkštumo ženklas) žodžio viduryje Pratimai L. русский язык.. двадцать. я ты он.. вечером вместе.30 один.. одиннадцать. Сейчас я .

1.. Они . Сейчас я ... этот журнал.. . гулять III.. фильм сейчас.. читать 4. письмо. 7.. Римас .... смотреть 3.. 6. Он . купить черное пальто. Сейчас Римас не . . Скоро Римас не . купить русско-английский словарь.. в парке.. в парке.... Раньше Римас не . купить новый костюм. этот фильм раньше... в парке.. Ты . . Утром Росита . Завтра я . Сегодня вечером . письмо.. этот журнал. būta­ jame.. писать 2. 53 . этот журнал... Мы . курить 5..... купить теплую куртку...... 2.. Римас . Я . в университете.. 4.9. этот фильм. Завтра мы . Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą. Įrašykite reikiamą veiksmažodžio formą esamajame. купить журнал.. О н а. 5. Сейчас мы ... купить цветные карандаши.. busimajame laike. физику. купить новые книги. Вечерам Римас ... Вчера мы . 10. Вы . Сейчас Росита .. Она ... 3.. письмо. 1.. II.. Он ... Вчера вечером я .

Сколько вам лет? Сколько тебе лет? Сколько ему лет? Сколько ей лет? Сколько лет вашей маме? Сколько лет вашему дяде? Сколько лет вашей тёте? Сколько лет вашему дедушке? Сколько лет вашей бабушке? VI. ..... там Atsakykite į klausimus. там Он . Моему отцу 5 1.. Мы ...IV. туда где? Я был там Ты .. лет..... įrašykite ь ženklą.. Моему дедушке 12 .. в магазин. pavyzdžiui’.. Kiekinių skaitvardžių nuo 5 iki 30 galūnėje rašome minkštumo ženklą ь.. Моему младшему брату пят. в университет..... Они .надцат... лет. Лине исполнилось пят. 54 .. Моей подрэге 17.... Моей маме 45 ... лет.. пятнадцать.. семь. в театр.... куда? Я иду туда Ты ... туда Она .. įrašykite tinkamą žodį год? года? лет? Моей сестре 1 . Моему брату 3 . там Она . восемьдесят девять... Kiekiniuose skaitvardžiuose nuo 50 iki 90 minkštumo ženklą ь rašome žodžio viduryje... Моей бабушке 69 .. VII. тридцать. там V. Мы . Моему другу 23 .. Моему дедушке сем .надцат..... pavyzdžiui: пятьдесят один.. Вы . Kur reikia. Įrašykite veiksmažodžių eiti ir būti tinkamas laikų formas. Когда мне будет девят.. там Вы . . пять. там Они . туда Он . я буду сдавать экзамены. лет... десят..... шест.

Смотрю на часы. покупаю билет. Еду на железнодорожный вокзал. Потом идём в Кремль. VIII. 55 . Любуюсь прекрасными станциями метро. Захожу в вагон. Кругом так много света. Спускаемся в метро. находящиеся в Кремле. Идём на Красную площадь. Через десять минут отправляется поезд. Много интересного увидел я в Москве. Išverskite tekstą. И вот я в Москве. Не верится. Через сутки буду в Москве. На одной из станций выходим. Поеду на поезде. naudodamiesi žodynu. В первый же день идём осматривать город. Осматриваем здания. В Москве живёт мой старший брат. Через два дня я на вокзале с багажом. На время каникул он пригласил меня к себе в гости.K įsidėm ėkite! ЩЯу. Через два дня я уезжаю в Москву. Поздно вечером возвращаемся домой. gj 1) Когда вы родились? įį Я родился в 1972 (втором) году. Но необходимо предварительно купить билет в кассе. что находимся глубоко под землей. 2) Где вы родились? Я родился в Литве.

2.kampas удобный. Busimasis sudurtinis laikas. 56 .knygų lentyna книжный шкаф . Справа большая кухня. galininko. удобная. -а шкаф . На кухне стоит стол. учиться. valdantys kilmininko.šiltas. ч. холодная . тёмная . Veiksmažodis. -а угол .šalia письменный стол .gauti butą получить. изучать kaitymas. -ė гостиная .spinta Новая квартира Юратс и её мама недавно получили новую квартиру Их квартира хорошая.knygų spinta ковёр-kilimas комната .sofa lova картина .baldai мягкое кресло . большая .mažas. įnagininko linksnius.televizorius тёмный. светлая. стулья.minkšta kėdė настольная лампа .paveikslas квартира . Veiksmažodžio учить. Pratimai Žodžiai ir žodžių junginiai балкон-balkonas большой.svetainė далеко .šaltas. холодильник.virtuvė маленький.dovana полка-lentyna получить квартиру .tamsus.) .šviesus.įkurtuvės около . удобная .gauti порядок .patogus.AŠTUNTA PAMOKA Tema: Naujas butas Gramatika 1. 3.butas книжная полка . Prielinksniai.stalinė lempa недалеко . тёплая .arti новоселье . -i холодный. маленькая .toli диван-кровать .kambarys кухня .tvarka рядом с (кем? чем?) šalia (ko?) светлый.didelis.rašomasis stalas подарок . -a мебель (ед. -i старинная мебель senoviniai baldai телевизор . светлая . -i теплый. получать .

Квартира хорошая. Римас. маленький столик и полку для книг.Они уже купили мебель? Лайма. A tkreipkite dėmesį! приглашать (kviesti į. .į gimimo dieną на вечер . .į vakarą в театр .А ты уже была там? Лайма.Справа находится комната Юрате.į teatrą в кино. . Римас.Да. светлая с балконом. . . .А какой этаж? Лайма.Кто? Лайма. Юрате ещё хочет купить кресло. Они получили новую квартиру.Вчера была в универсальном магазине. Римас. Её комната большая. Двухкомнатная с большой кухней и с балконом. Римас.Римас.. очень красивый книжный шкаф и письменный стол. Римас. нас приглашают на новоселье. Dialogas Лайма. тёплая. была. В конце коридора находится комната мамы.Да. В комнате стоит диван-кровать. . там есть очень красивые настольные лампы. .. .Юрате и её мама.Ты уже подумала о подарке на новоселье? Лайма. . Юрате и её мама пригласили Лайму и Римаса на новоселье.) в гости. .į įkurtuves на день рождения .į kiną Pavyzdys: Приглашаю вас (тебя) на новоселье! Kviečiu jus (tave) į įkurtuves! 57 .Пятый. . . Римас. Купили новый диван-кровать. светлая.į svečius на новоселье . письменный стол. но не всю.Ну и как? Лайма. книжний шкаф.

Mano brolis gyvena netoli nuo Vilniaus. neskaitant. dėl Из-за этой работы я сегодня не могу идти в кино. Jis paruošė pamokas iš vakaro.GRAMATIKA Prielinksniai K ilm in in k o prielinksniai Prielinksniai Pagrindinės reikšm ės Pavyzdžiai на (верти­ кальная и го­ ризонтальная поверхность) ant На стене висит карта. be. nuo . Ant stalo yra knygos ir sasiuviniai. До магазина лишь несколько шагов. iki Я беру эту книгу до завтра. Кроме вас там было ещё пять человек. Studentai vėlai grįžo iš universiteto. Он приготовил уроки с вечера. На столе лежат книги и тетради. Mes jau mokame versti tekstą be žodyno. Ant sienos kabo žemėlapis. ф iš Студенты поздно вернулись из университета. iš Я иду от друга. Aš imu šitą knygą iki rytojaus. Jis gavo laišką iš (nuo) brolio. Л jį y AyįįįyS* V л-ул w> v X ** V A «. Iki parduotuvės tik keli žingsniai. išskyrus ten buvo dar penki žmonės. Он получил письмо от брата. Dėl šio darbo aš negaliu eiti šiandien į kiną. Aš pareinu iš (nuo) draugo. без be кроме из-за(по причине) до Мы уже умеем переводить текст без словаря. Мой брат живёт недалеко от Вильнюса. A >■>>#'> от с (со) от с (о времени) 58 > J.

Mano draugas dažnai pasakoja apie savo darbą. Po darbo mes mokomės lietuvių kalbos. Už šio namo yra viešbutis. После работы мы изучаем литовский язык. около) prie Учитель стоит у стола. Jis atėjo po valandos. Мы вернулись около семи часов. Tarp šitų namų yra baseinas.С этого года студенты изучают литовский язык. Идите к окну! Eikite prie lango! около. Tarp mūsų studentų yra daug pirmūnų. возле šalia Стол стоит около шкафа. ОКОЛО 59 . у (возле. G a lin in k o p r i e l i n k s n i a i Prielinksniai Pagrindinės reikšmės Pavyzdžiai О (Об) apie Мой друг часто рассказывает о своей работе. За этим домом находится гостиница. среди за UZ после через (спустя некоторое время) po Он пришёл через час. Mes grįžome apie septintą valandą. Nuo šių metų studentai mokosi lietuvių kalbos. Mokytojas stovi prie stalo. рядом между tarp Между этими домами находится бассейн. Stalas yra šalia spintos. Aš gyvenu šalia tavo namų. Я живу рядом с твоим домом. Среди наших студентов имеется много отличников.

Год тому назад я окончил школу. Prieš metus aš baigiau mokyklą.вокруг aplink Вокруг стола стоят ученики. Aš gyvenu pas savo brolį. Visa klasė buvo prieš tą berniuką. Jis eina pas savo draugą. Per atostogas mes gerai pailsėjome. по ро Он ходит по лесу. Mes važiavome keliu per mišką. сквозь per во время в течение Мы ехали по дороге через лес. pnes (тому) назад против через. os<M через. Pro langą aš matau savo dukterį. Во время каникул мы хорошо отдохнули. Prieš šventes buvo daug darbo. Jis visada eina į darbą pro mūsų namą. Rytoj Rimas važiuoja į Klaipėdą. Jis vaikščioja po mišką. Prieš mūsų namą yra sodas. Aplink stalą stovi mokiniai. 60 . Aš vakar dirbau už savo draugą. сквозь pro мимо Через окно я вижу свою дочь. перед Перед нашим домом есть сад. Ты идёшь на эту лекцию? Ar tu eini į šitą paskaitą? на pas Я живу у своего брата. Перед праздником было много работы. уV V<%ЙГ„ y 'ЛХ» v <>ч<>/ Л^ o „ Фа* S(. за UZ Я вчера работал за своего товарища. Он идёт к своему другу. Он всегда идёт на работу мимо нашего дома. Завтра Римас едет в Клайпеду. Весь класс был против этою мальчика.

к (pas). (nurodančių vietą ir judėjimą) откуда.įn a g in in k o p r ie lin k s n ia i '. k) Винительный (Galininkas) iš (от) Родительный (Kilmininkas) Kur buvo? Iš kur grįžo? у (pas) отца (tėvą) брата (brolį) сестры (seserį) матери (motiną) от (iš) отца (tėvo) брата (brolio) сестры (sesers) матери (motinos) Busimasis sudurtinis laikas Busimasis sudurtinis laikas padaromas iš asmeninių veiksmažodžio būti быть formų ir asmenuojamo eigos veikslo veiksmažodžio bendraties. под po Твоя тетрадь находится под книгой. V Prielinksniai Pagrindinės reikšmės Pavyzdžiai с (вместе. . совместно) su Эту работу я выполняю вместе с преподавателем. от кого? (iš kur?) vartojimas pas (y. atsakančių į klausimus где? (kur?). Prielinksnių^. Tavo sąsiuvinis yra po knyga. Palyginkime Busimasis vientisinis: Я решу Ты решишь Он/она/оно решит Būsimasis sudurtinis: Мы решим Вы решите Они решат Я буду Ты будешь Он/она/оно будет J Мы будем Вы будете Они будут решать . Aš šitą darbą atlieku kartu su dėstytoju.

.... Художник рису.. ты сход. 2. ты куп.. Я завтрака. Дети приед.. присд. 5.... семья завтрака. Parašykite veiksmažodžių galūnes. 8.ся.ты сп еш . гость. вы рису... вы завтрака... Я сп еш .. .ученикпиш ..всепиш ... 7......... 9.. .. Я куп. . они рису__ 10. Мы покупа..... мастер работа..... 4.. ты работа. они покупа.... .. он просн.Veiksmažodžiai учить. 6.... 3. он покупа... Я схож. М ы пиш .у я изучаю ты изучаешь он изучает она изучает я изучал ты изучал он изучал она изучала я буду ты будешь он будет она будет мы изучаем вы изучаете они изучают мы изучали вы изучали они изучали мы будем вы будете они будут Pratimai I... Ты просн.... Вы работа.. ты приед. учиться.сь. они к у п ... они сход..... изучать Настоящее время Прошедшее время Будущее время Būtasis laikas Esamasis laikas Būsimasis laikas я учу ты учишь он учит она учит я учил ты учил он учил она учила я буду ты будешь он будет она будет мы учим вы учитесь они учатся мы учили вы учили они учили мы будем вы будете они будут '•»«<■>•*>SV4* &"<' VCĮ^-r v* . 1.....ся........ вы просн.. 62 учить изучать ....всесп еш .... .

. Сдавать ..... он купает. они возвра­ щают. домой....ся. 9. налево... Она ..ся.. но плохо . Ты . обедать.. бабушка лечит. на факультет журналисти­ ки... .ся... 7... туда.. . Делать . Брат одевает.... 3. Виктор говорит Андрею: „Я привёз тебе посылку от родителей.. они трени­ руют... там..ся.ся. ..II. {rašykite tinkamą veiksmažodį.... уроки.ся. 1... . 2. надо одеват... сюда... математику и не поступил. Дети любят. 11.... 5.. 5. дома..ся.... здесь... Они .Я м о г у . 3. Она . направо. брат учит... он не любит....ся... .. .... Передать .... ся.. дети смеют..... но н е . Перестань смеят... они любят.. . я тебя жду III. к вам через два часа. Не хочу купат.. Мы . идти taškų vietoje.. 4. 6. он смеет.. 1...... . Приезжать . . . Он ........сдать Я ведь уже .....ся..... Врач лечит.. 3.. 2.. долго тренироват........ ся. Я . он сделает. они одевают. 9... . .... 2....ся.тебе привет..приехать.передавать .ся..Хорошо..Наташа..ся... там был большой конкурс. они сделают...... Он тренирует.. IV.... 7. 6.. ?“ 5.. цветы.... звонил Андрей. Įrašykite minkštumo ženklą ь reikiamoje vietoje..ся.. 10. дети купают. . справа.. они учат.... Ты . 8... надо возвращат.. .. 1. Я .. Įrašykite veiksmažodžių reikiamą formą стоять..ся..ся. .. Как тебе е ё .... прямо. слева.. экзамены в университет.ся.за три дня? 4. 8. .....ся. Отец возвращает.. Поступать —поступить В прошлом году Андрей... Надо учит. 63 . надо лечит. Помоги сделат. 4.сделать Разве можно что-нибудь... .ся.. Вы .. Вы ..

Для отдыха и занятий в ней всё должно быть удобно расположено. за. мимо) стены тянулся ряд стульев. он стоит в (svetainė). у стола . На других (siena) висят (paveikslas) в рамках. из. В (stalčius) стола лежат (sąsiuvinis). Skliaustelių vietoje parinkite tinkamą prielinksnį. за. она небольшая. 1. со) стены упала (в. (parkeris) и другие школьные (reikmenys). посередине) комнаты стоял большой стол. при. у) стены. На столе стоит (stalinė lempa). под стеклом лежит календарь. 2. у) креслом я хочу поставить столик. но уютная. под) шкафом и кроватью. на) углу Рядом (под. 3. поэтому в солнечные дни в ней очень светло. (возле. рядом) шкафа в нашей комнате стоял диван. (за. Картина (из.V. от. кругом. 8. Тумбочку лучше всего поставить (между. 9. 7. над. под) столом. 5. у него должна быть своя (kambarys). 6. Смотреть мне его некогда. Išverskite duotus skliausteliuose žodžius ir įrašykite reikiamą jų formą. Книжный шкаф стоит (от.(kėdė). небольшая и уютная. 64 . (pieštukas). Телевизора в моей (kambarys) нет. У (langas) стоит письменный стол. чтобы человек чувствовал себя хорошо в своей (butas). VI. Лампа висит (за. около. 4. лежат кассеты и диски.через. с. на одной из (lentyna) стоит телефон. Кресло стоит (в. Слева от письменного стола на маленьком столике стоит магнетофон. У меня есть своя (kambarys). (Langas) (kambarys) выходит на (pietūs). перед) диван. (вдоль. Для того. Справа от стола висят книжные (lentyna) с книгами.

studijuoti universitete/fakultete 65 .vidu(r)dienis полночь .keltis.atsibusti.rytas учиться в университете/на факультете .vakaras вставать/встать . Kelintiniai skaitvardžiai 2. atsikelti выходной день .išeiginė готовиться к семинару ruoštis seminarui день .naktis обедать/пообедать .užmigti здоровье . priešaušris.(pa)pietauti полдень .DEVINTA PAMOKA T em a : D ie n o tv a r k ė Gramatika 1. atsigulti dešimtą (vienuoliktą) valandą vakaro неделя .savaitė ночь .para ужинать/поужинать (pa)vakarieniauti утро .sportuoti засыпать/заснуть . Pratimai Žodžiai ir žodžių junginiai вечер . pusiaunaktis просыпаться (проснуться) в 7 часов (утра)/в половине восьмого .diena дни недели .sveikata ложйться/лечь в 10 (11) часов gultis. prabusti 7 valandą ryto/pusę aštuonių работать в лаборатории dirbti laboratorijoje работоспособность darbštumas распорядок (режим дня) dienotvarkė рассвет .aušra.savaitės dienos завтракать/позавтракать (pa)pusryčiauti заниматься спортом .klausytis paskaitos сутки .vidu(r)naktis. apyaušris слушать лекцию .

Занятия в университете начинаются в 8 часов утра. Все внимательно слушают и конспектируют лекцию. открываю окно. В аудиторию входит преподаватель. Мы вместе поужинем. чищу зубы. Что необходимо делать. В нашей столовой всегда вкусно готовят. В 11 часов вечера я ложусь спать. и каждый займётся своим делом. Я быстро встаю. чтобы рационально использовать своё время? 66 . В шесть часов вечера я вернусь домой. После занятий я с товарищами иду в столовую. одеваюсь и убираю свою комнату. Был ли у вас в детстве режим дня? 2. Строго ли вы его соблюдали? 3. и лекция начинается. Звонит будильник. Здесь каждый выбирает себе обед по своему вкусу. Около нашей аудитории я встречаюсь со своими друзьями.то почему? 4. Семь часов утра. поэтому студенты с удовольствием здесь обедают. включаю радио и делаю гимнастику. Удаётся ли вам сейчас соблюдать определённый распорядок дня? Если нет . В семь часов я завтракаю и еду в университет. Вся наша семья к этому времени будет уже в сборе. Первая лекция по философии. Потом я умываюсь. 1. Мы идём в аудиторию и занимаем места. Atsakykite į klausimus.Мой обычный рабочий день Сегодня понедельник.

tryliktas.trisdešimt 67 .šešiolika šešioliktas. восемнадцатая восемнадцать aštuonioliktas.pirmas. пятая . девятая . -а седьмой.antras.šeštas.penkiolika penkioliktas.dvylika тринадцатый. -а восемнадцатый. четвёртая .septyniolika семнадцатый. -а тринадцать . -а aštuoniolika девятнадцатый. -а двенадцать . двадцатая .septyni восемь .devintas.šeši семь .ketvirtas. -а шестнадцатый.penktas. -а третий. девятнадцатая девятнадцать devynioliktas.dvyliktas. первая .septintas. -а девятый.aštuoni девять . -а пятый. -а двенадцатый.dvidešimt тридцатый. двенадцатая . восьмая . семнадцатая septynioliktas.dvidešimtas.devyni десять . -а двадцать . четырнадцатая keturioliktas.dešimtas. -а одиннадцатый. одиннадцатая vienuoliktas. -а восьмой. которая о д и н -vienas два .trylika четырнадцать .keturi пять-penki шесть .aštuntas. -а devyniolika двадцатый. вторая .trisdešimtas. -а шестой. -а десятый.GRAMATIKA K elin tin ia i skai Gardžia i Сколько? Который. седьмая . -а пятнадцатый.trečias. третья . шестнадцатая шестнадцать .keturiolika четырнадцатый. -ia четвёртый.vienuolika первый.trys четыре . -а второй. шестая . -а семнадцать . тринадцатая .dešimt одиннадцать . десятая .du три . -а тридцать . пятнадцатая пятнадцать . тридцатая .

L a ik o ž y m ė jim a s Когда? H21 этой (šią) прошлой (praėjusią) будущей (ateinančią) следующей (sekančią) неделе (savaitę) этом (šį) прошлом (praėjusį/praeitą) будущем (ateinantį) следующем (sekantį) месяце (mėnesį) январе (sausio) феврале (vasario) марте (kovo) апреле (balandžio) мае (gegužės) июне (birželio) июле (liepos) августе (rugpjūčio) сентябре (rugsėjo) октябре (spalio) ноябре (lapkričio) декабре (gruodžio) месяце (mėnesį) Įsidėmėkite! один час два три четыре пять часов 68 часа .

3. 6. 2. pavartojus mėnesių pavadinimus.. М ай . 5. - - Когда он начинает работать? В девять часов. 5. Atsakykite į klausimus. С реда.. Когда начинаются занятия в университете? Когда начинается учебный год в университете? Когда начинаются зимние каникулы? Когда заканчиваются зимние каникулы? Когда начинаются летние каникулы? Когда заканчиваются летние каникулы? 69 .. 3.. 4. Суббота . недели. Когда начинаются занятия в университете? Когда заканчиваются лекции? Когда вы завтракаете. 2. ужинаете? Когда открывается и закрывается ваша столовая? Когда открывается и закрывается библиотека? Когда начинает и заканчивет работу ваша поликлиника? II. 3.. обедаете. 4. недели. 5. 5. 6.. недели.. 4. Сентябрь Д екабрь. Pavyzdys: 1.. Четверг . недели. 1.. 2. 1.... Вторник . Февраль.. недели. 2. III. 1 pavyzdys: Понедельник первый день недели. М ар т.. 2 pavyzdys: Январь первый месяц года. Atsakykite į šiuos klausimus pagal duotą pavyzdį. Июль . Пятница .. 3. 6.. 1. Įrašykite kelintinius skaitvardžius. 4.Pratimai I.

VI. VII.. А это уже немало. Я родилась 23/Х 1982 года.25. Тогда мы многое успеем. Свободное время Давайте подумаем. Целое богатство. Perskaitykite sakinius.22.19. А как подсчитать своё свободное время? Из двадцати четырех часов вычтем время на сон. еду. Моя младшая сестра родилась 3/III 1989 года.. 4. (12. подготовку к семинарам и практическим занятиям. на прошлой неделе (praėjusią savaitę) в этом месяце (šį mėnesį) на следующей неделе (ateinančią savaitę) на этой неделе (šią savaitę) на следующей неделе (sekančią savaitę) Atsakykite į klausimus. работу по дому И у каждого из нас получится разное количество часов.IV. Atsakykite į klausimus. Мой старший брат родился 14/V 1976 года. naudodamiesi žodynu. Pavyzdys: - Когда заканчивается учебный год? На следующей неделе. Когда он был в Каунасе? 3. Когда будет эта экскурсия? V. pavartojus duotus žodžių junginius. 2.30).20. особенно свободное. Когда он вернулся из Клайпеды? 2. занятия в вузе. И плюс ещё выходные дни и каникулы. Мой младший брат родился 2/VII 1984 года. - Сколько вам лет? М не. Моя старшая сестра родилась 30/1 1974 года. 70 . Когда была эта лекция? 2.21. Когда он поедет в Вильнюс? 1. 5. Что можно сделать за свободное время? Давайте сначала соста­ вим себе режим дня и будем строго его придерживаться. как мы проводим своё время. 1. 1. Išverskite tekstą. 3.

skrandžio sultys закапать-įlašinti записываться на приём (к кому?) .išmatos колет в боку . ингаляции.DEŠIMTA PAMOKA T e m a : P o lik lin ik a Gramatika.nosis перевязать .atlikti.užsirašyti priėmimui (pas ką?) запломбировать .paskalauti получить информацию gauti informaciją прогревание .įkvėpimas (garų.uždėti наложить шов . vaistų) кал . 71 .pykinimas удалить-pašalinti.žaizda р в о т а -vėmimas сбить .ištraukti глаз .galvos svaigimas горло .injekcija.diegia šoną моча-šlapim as наложить .gerklė желудочный сок .atitaisyti (išnirimą) время приёма . иглоукалывание.užplombuoti зуб . мочу. padaryti сердце . желудочный сок. Veiksmažodis.dantis иглоукалывание . порядок.šildymas рана . Liepiamoji nuosaka Žodžiai ir žodžių junginiai вправить . прогревания.perrišti ^ пересадка .akis головокружение . сдать на анализы (что?) кровь. išoperuoti ^ укол .persodinimas плечо .petys поддерживать чистоту palaikyti švarą полоскать .numušti сделать . поддерживать (что?) чистоту. vaistų įleidimas флюрограмма лёгких plaučių peršvietimas челюсть-žandikaulis шов-siūlė делать (что?) уколы.akupunktūra измерять давление крови pamatuoti kraujo spaudimą ингаляция .maudžia нос .priėmimo laikas выписать-išrašyti вырвать .širdis снять-nuim ti сыпь-išbėrimas тошнота . кал.susiūti ноет .

гардеробщики и др. педиатры. В лаборатории сдают на анализы кровь. иглоукалывание. мочу. Администрация организует и контролирует работу поликлиники. Liepiamosios formos gale būna: и Minkštasis priebalsis нес-ут + ū(fne) = несй(те) бер-ут + й(те) = берй(те) куп-ят + й(те) = купй(те) реж-ут = режь(те) встан-ут = встань(те) брос-ят = брось(те) 72 . перевязки. В кабинете экстренной медицинской помощи медицинская сестра измеряет температуру. стоматологи. дерматологи. горла и носа) и др. В процедурном кабинете делают уколы. психотерапевты. невропатологи. Технический персонал (санитарки. įsakome. Liepiamoji nuosaka padaroma iš esamojo arba vientisinio busimojo laiko kamieno. окулисты (офтальмологи). kai kalbėdami reiškiame savo valią (prašome. Daugis­ kaitoje pridedama -т е . кал. прогревания. GRAMATIKA Liepiamąją nuosaką-реш ай/реш айт е vartojame. время приёма нужного врача и получить другую информацию. желуцочный сок.) поддержи­ вают чистоту и порядок в поликлинике. Liepiamoji nuosaka turi vienaskaitos ir daugiskaitos 2 asmenį. хирурги. В поликлинике работают врачи разных специальностей: терапевты. В справочном бюро (информации) можно узнать номер кабинета.Поликлиника В регистратуре записываются на приём к врачу. В рентгеновском кабинете делают флюорограмму лёгких и рентген разных частей тела. В кабинетах физиотерапии делают ингаляции.отоларингологи (врачи уха. давление. reikalaujame). ЛОР .

1. .... При кашле и насморке вы обратитесь к . а) офтальмологу б) отоларингологу в) психотерапевту 3.. Делать укол вы пойдете в .... При появлении сыпи на теле вы обратитесь к ... а) невропатологу б) хирургу в) терапевту 4.H =j гунякгг: г у л я ^ у т + те = г у л я й (т е ) бегаю т: 6 e r a j .y T + те = б е г а й (т е ) ст о я т : C T o j-a T + те = с т о й (т е ) Pratimai 1. а) процедурный кабинет б) рентгеновский кабинет в) кабинет физиотерапии 6.. ... С жалобой на грубость медсестры вы обратитесь .. . При ухудшении зрения вы обратитесь к . а) в кабинет экстренной медицинской помощи б) в информацию поликлиники в) к администрации поликлиники 73 . Pabaikite sakinius. а) гинекологу б) урологу в) хирургу 5. а) окулисту б) стоматологу в) дерматологу 2.. При ушибе руки вы обратитесь к .

5.скажите. пациент . фамилию. расскажите.спросите имя.попросите записать вас на приём .уточните симптомы болезни .поблагодарите врача. Я плохо себя чувствую. что у вас болит . 3. принимает ли сегодня нужный вам врач . Ромас серьёзно заболел. Įrašykite tinkamą veiksmažodžio formą.узнайте. Сон тоже лекарство.поздоровайтесь. регистратор .ответьте на вопрос пациента о приёме врача . Если вы (хотеть) быть здоровым. III. На приёме у врача. Около регистратуры: пациент .по просьбе регистратора назовите своё имя. что больному (хотеться) спать.II.сообщите. фамилию. адрес .скажите. У Лины высокая температура.уточните. . занимайтесь спортам. Почему ты не (хотеть) вызвать врача? 6. 1. год рождения. адрес пациента . когда следует прийти следующий раз. Ей (не хотеться) есть. 2. 1. на какое время вы хотите записаться. 4. как принимать выписанные лекарства . год рождения.поясните. Это хорошо. где находится кабинет врача 2. Sudarykite dialogus. Витас (хотеть) навестить больного товарища. попрощайтесь врач . на какое время пациент хотел бы записаться . (хотеть) посоветоваться с врачом.

.. подарю. позволяю. сплю. брошу. Teisingai parašykite sakinius rusų kalba. (-и) Говорю. останусь. „Greitoji pagalba44atvažiuoja per pusvalandį. Вильнюская больница „Скорой помощи” (оснастить) (новей-илее медицинское) оборудованием. 2. боюсь. приготовлю. включу. прощаю. несу. рву. специаль­ ностей.. с. на. болею. доверяю. „Скорой помощи44. Parašykite veiksmažodžius liepiamojoje nuosakoje.. вынесу. бегаю. выключу. уничтожу. делю. разных. 5. увезли.. работают. запру. зеваю. „Скорую помощь44можно вызвать .. кину. Это лекарство можно купить без рецепта . выдержу. держу. расставляю. велю. выскажусь. надену. водитель.. мету. 3. поздравляю. сдвину. 3. плачу. спрячу. 75 . У него высокая температура . выгоню. беру... 4. раздеваюсь. вставлю. пишу. приму.. даю. расстёгиваю. лежу. буду. встану. зажгу.. бегу. VI. Она чувствует себя плохо . мажу. сменю. (-й) Играю. расспрашиваю.. 6. „Скорая помощь”. 2. трону. V. оглядываюсь. объединяю. учу. врачи. 4. 1.. радуюсь. одолжу. место. {телефон) . Авария. кричу. прячу. берегу. выпишу. выберу.. фургон. принесу. Мне жарко. 5.IV. 3. Parašykite duotų žodžių antonimus... служу. улыбнусь. (-ь) Режу.. плачу.. выучу. перестану. Он болен . забуду. показываю. на. Врачи „Скорой помощи” свято (исполнять) клятву Гип­ пократа: (ни) кому и (ни) когда (не) отказывать в (помощь). 2. 1. замечу. надеваю. сяду.. 1.

Где принимает врач-педиатр? . На скамейке у стены сидят молодая женщина и пожилой мужчина. .Пройдите на второй этаж . Этими игрушками врач развлекает своих маленьких пациентов. .Доктор. Sudarykite ir parašykite veiksmažodžių liepiamosios nuosa­ kos daugiskaitos formą. А плачет ваш сын оттого. В поликлинике В нашей районной поликлинике всегда много пациентов. На стене большой плакат: «Как надо одевать грудного ребёнка».говорит сестра. Все они записались на приём к окулисту. осматривает рот и горло. 76 . третьи обращаются за советом к врачу-педиатру. у него на шее и на руках появилась сыпь. За окном молодой сад. VIII. позаботься. Она направляет больных к различным врачам-специалистами и выдаёт им номерки. На нём весы. уничтожь.Горло чистое. Одни приходят на осмотр. Перед окошечком стоит мать с маленьким сыном на руках. Вернись. Кроме того. другие на перевязки. Под окном . Она взвешивает ребёнка. не прячь. Между ними старушка в очках. что у него прорезаются зубы. Под плакатом столик. . Поверните ребёнка лицом к свету. Некоторые дети в этом возрасте не переносят яиц. борись. naudodamiesi žodynu. Она спрашивает: . Перед кабинетом врача очередь. ознакомься. перестань. подпишись.VII.витрина с игрушками. отметь. У педиатра в кабинете светло и приветливо. Išverskite tekstą. последнее время я замечаю. что ребёнок плохо спит и по ночам плачет. Он выслушивает его.Мы сейчас посмотрим. Сыпь у него от яиц. . измеряет его рост и записывает эти данные на особую карточку. наметь. За окошком сидит сестра. Поэтому пока не давайте их ребёнку.его кабинет находится над этой комнатой. не прячься. отметься. приготовь. Врач склоняется над ребёнком. За столом сестра. не спорь.

доктор.Вот и вывозите его в колясочке на чистый воздух. .Не менее двух часов в день я гуляю с ним в парке. у вас дома есть двор? .Этого мало.Есть. Вы увидите. а за домом обширный сад. сколько времени ваш ребёнок проводит на чистом воздухе? . А теперь скажите. 77 . как он будет хорошо и спокойно спать. У нас маленький полисадник.- Хорошо. . Скажите.

išvaizda вы (вас) .abėcėlė анатомия .bintas болезнь .anatomija аптека .vanduo вагон .diena.grįžti Г город .ligoninė больно . talentas дверь . valgo) ездить (езжу.gydytojas дом .vaistinė Б бабушка .durys дед .kelnės букварь .šakutė выставка . veikti день. vaikštinėja) год . гуляет) vaikštinėti (vaikštinėju. дни .RUSŲ .skauda большой (-ая) .daryti.maistas (valgom. едят) .voverė бельё . važinėja) есть .vagonas вокзал . skalbiniai бинт .didelis.paroda вода .kalnas голос . встаёт) keltis (keliuosi.kalbėti гулять (гуляю.LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS A август . dienos дерево .balkonas белка . keliasi) ветер .vesti велосипед .dovana.viskas вдвоём .jūs (jūsų.vėjas варенье .dviese вставать (встаю.namas доска .žodynas B внук .yra .batai брат .senelis делать .anūkas время .senis дедушка .liga больница .megzti возить .stotis врач .sekmadienis вилка . -ė ботинки .matyti выставить .važinėti (važinėju.brolis брюки .gydytojas вязать .balsas говорить .senelė балкон .laikas всё .vežioti 78 вести . jus) возвращаться .metai д дар .medis диван .lenta друг .uogienė воскресенье . ездит) .įstatyti вид .dviratis видеть .sofa доктор .laikraštis гора .dūmai E еда (едим.draugas дым .baltiniai.miestas газета -.rugpjūtis алфавит .

čia здоровье .kartais интересоваться .eglė Ж ждать (жду.puodas кашель . gyvena) 3 забота .liepa июнь .kada комната .rytoj заниматься .turėti имя .katė красный .gyventi (gyvenu.naudoti июль .kačiukai кошка .dantys зуд .kažkur купить .geltonas желудок . žino) зонт . играет) .pastatas здесь .Ё ёж .iš po изучать (изучаю.arklys коньки .kambarys конь .bulvė кастрюля . žaisti (groju. pažintis знать (знаю.pilvas жить (живу.šaknis корзина . живёт) .birželis K каждый . знает) .laukti (laukiu.skėtis.skrandis женщина . изучает) studijuoti (studijuoju.sveikata здравствуй .groti.moteris живот . žaidžia) иЛти (иду. žaidžiu.žemuogė знакомство .susipažinimas. желает) linkėti (linkiu.būtent иметь .eiti (einu.atleiskite из-под .ežys ёлка .žinoti (žinau. studijuoja) именно .užsiimti заходить .atrodo как .kur куда-то . labas зелёный .kaip карандаш .domėtis использовать .kosulys когда .kiekvienas кажется . ждёт) . linki) жёлтый .maitinti корова .aplink куда .užeiti здание . groja.rūkyti куст . eina) и з-iš извините .pieštukas карман .krepšys кормить .karvė кость . идёт) .kišenė картофель .pačiūžos корень .kostiumas котята .sveikas.krūmas 79 .žalias земляника . laukia) желать (желаю.rūpestis завтра .raudonas кругом .kaulas костюм .niežulys И играть (играю. lietsargis зубы .vardas иногда .pirkti курить .

nelengva нельзя .apžiūra открыть .vienas одиннадцать .ne нигде .plaučiai лёд .pietūs обедать (обедаю.nešioti носки .minutė младший .rasti 80 начало .aguona мать .lapkritis нужно .mes (mūsų.į dešinę наука .neigti очки .meška мел . обедает) pietauti (pietauju.reikia няня .reikia налево .vaistas лететь . lapai ловить .vasara лечение .būtinas неправильно .neseniai неделя .raumuo H надо .jūra морковь .lapas.nedaug необходимый .gydymas лимон .citrina лимфа .ji (jos) осмотр .kreida минута .negalima немного .jūreivis мужчина .jaunesnysis можно .medus медведь .langas он (его) .daržas один .mylėti.jis (jo) она (её) .auklė O обед .л лёгкие (лёгкое) .pradžia недавно .nieko но .mama мёд .naktis ноябрь . mėgti люди .vyras мы (нас) .morka моряк . mus) мыло .atidaryti отрицать .vienuolika ожог .lazda пальто .pavyzdys объявление .arklys любить .skelbimas огород .niekur ничего .marškinėliai мак .į kairę направо .neteisingai нет .mokslas находить .bet носить . листья .ledas лежать .kojinės ночь . моё) .savaitė нелегко .akiniai П палка .paltas . pietauja) образец .mano море .muilas мышца .žmonės M майка .skristi лето .nudegimas окно .gulėti лекарство .gaudyti лошадь .limfa лист.galima мой (мая.

dulkės пятёрка .senė сто .blužnis сентябрь .žaizda Рисовать (рисую. своё. спешит) skubėti (skubu.savaip потом .dainuoti (dainuojam) печень .pomidoras по-своему .tėvai родиться .suoliukas сколько .парта .savas (sava.sesuo синий .keliauti пыль .aikštelė подарок .svainė сегодня-šiandien сейчас .gaidys петь (поём) . piešia) родители .paskui потому что . žiūri) снег .suknelė плащ .todėl.mėlynas скамейка .dabar селезёнка .marti собака .įėjimas į namą поезд . рисует) .šimtas стол .anyta свой (своя.gimimas рост .traukinys помидор . стулья .tvenkinys путешествовать .valgykla стул.dėmė пять .prospektas пруд .žygis почему .rugsėjis сестра .gimti рождение .draugė подъезд -.kviesti приезжать .girdėti смотреть (смотрю.kėdė.sniegas сноха .šešuras свекровь .laiškas пить .sodas свёкор .kuprinė C сад . свои) .kiek слышать .stalas столовая . смотрит) žiūrėti (žiūriu.šukuosena проспект . kad поход .teikti pirmenybę приглашать .rankinė 81 . savi) свояченица .penki пятьдесят .žuvis рюкзак .kepenys письмо . savo.padegimas подруга .dirbti рана .ranka рыба .suolas петух .paklausti старуха . skuba) спросить .dovana поджог .lietpaltis плечо .maistas платье .penketas пятно .pakeliauti спешить (спешу.gerti пйща .ūgis рука .penkiasdešimt P работать .piešti (piešiu.atvažiuoti причёска . kėdės сумка .kodėl предпочитать .šuo совершить поездку .petys площадка .

tada.šalta хорошо .съесть . ходит) vaikščioti (vaikščioju.keturiolika число .puodelis чаще всего .vėliava фрукты . цифры .sunku туда .kaukolė чёрный .dažnai часы .žavėtis (žaviuosi.trys тридцать .per.spalva целесообразный .keturi четыреста .čia ты (тебя) . žaviesi) увлечение .vasaris флаг . vaikščioja) холодно .telefonas терапия .skaičius.vaisiai X хвост .skaičius читать .tikslingas центр .taip там . skaičiai У у меня есть . tuomet. tave) тысяча . увлека­ ешься) . pro.tu (tavęs.sūnus T так .dažniausiai через . tąsyk тоже.centras цйфра.gerai хотеть (хочу.pratimas урок .arbata чайник . учится) mokytis (mokausi.skaityti что-нибуть .universalinė parduotuvė упражнение .ančiukas утро (утром) . moko) учиться (учусь.uodega ходить (хожу.ten телефон . также .rytas (rytą) учить (учу.po dviejų dienų череп .patogu уметь .juodas четыре .sunkus Ф фамилия .norėti (noriu.taip pat торговля .ten тут .ką nors . nori) Ц цвет .pavardė февраль .aš turiu увидеть .mokėti универмаг .pamatyti увлекаться (увлекаюсь. mokosi) 82 4 чай .trisdešimt трудно . po через два дня .pamoka утёнок .laikrodis чашка .prekyba три .keturi šimtai четырнадцать .prekė (prekės) тогдй .tūkstantis тяжёлый .suvalgyti сын .mokyti (mokau. хочет) .arbatinukas часто . учит) .pomėgis удобно .terapija товар (товары) .

triukšmas щ щука .rutulys. šitie) эхо .kalba.eskalatorius экскурсия .jaunuolis Я я .aišku 83 .aukštas это .obuolys яблоня .чудесно .tai этот (эта.sijonas юноша .šitas (šita.aidas Ю юбка .ekskursija этаж .aš яблоко .obelis ягода . liežuvis яйцо-kiaušinis ясно .lydeka Э эскалатор .stebuklas Ш шар .stebuklingai чудо .siūti шум . эти) . kamuolys шить .uoga язык . это.