You are on page 1of 2

Postmodernism.

Din dosarul unei „bătălii“ culturale ION BOGDAN LEFTER

Ion Bogdan LEFTER, Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii“ culturale, Editia a II-a, adăugită, Editura Paralela 45, 2002, 338 p.

S-a născut la 11 martie 1957, Bucureşti. Poet, critic şi istoric literar. Licenţiat al Facultăţii de Limbi şi Literaturi străine a Universităţii din Bucureşti (1981). Cadru didactic la Facultatea de Litere din Bucureşi. Debut publicistic cu poeme în „Luceafărul” (1978). Colaborează la „Amfiteatru”, „Caiete critice”, „Dialog”, „România literară”, „Viaţa Românească”, „Observator cultural” ş.a. Debut editorial în poezie în volumul colectiv Cinci (1982) şi independent cu Globul de cristal (1983). Publică, de asemenea, proză scurtă. Debut editorial în critică cu volumul Alexandru Ivasiuc, Păsările (1986). Premiul Uniunii Scriitorilor pentru poezie (1983) şi Premiul Asociaţiei „G. Călinescu” pentru critică (1986). Ion Bogdan Lefter co-editează ,,Caietele critice” din 1986, în care a făcut primul studiu de sinteză asupra fenomenului literar postmodern românesc, în care adună analize, precizări, argumente utile dezbaterii conceptului de postmodernism românesc, pe care acesta îl susține ca o schimbare de paradigma. Această carte este o culegere de articole din 1985 până în 2002, un ansamblu de publicistică literară și culturală, ,,a rezultat un fel de compoziţie tip ‹‹temă cu variaţiuni››, un ansamblu de intervenţii care reiau cu tenacitate aceeaşi problematică, dezvoltând-o, adâncind-o, plasând-o în contexte din ce în ce mai largi."1 I.B. Lefter face o clasificare între modernism și postmodernism, punând în prim-plan postmodernismuul și felul în care acesta s-a impus în spațiul culturii române, dar și în raport cu cultura occidentală, reușind să descrie orientarea postmodernă, a mijloacelor și instrumentelor sale conceptuale și stilistice.

1

Ion Bogdan LEFTER, Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii“ culturale, Editia a II-a, adăugită, Editura Paralela 45, 2002, pp.6-7:

Criticul încearcă să integreze în postmodernism și scriitori din perioada interbelică, de pildă Bacovia, despre care crede că a parcurs traseul de la modernism la postodernism, sau L.Rebreanu și H.P.Bengescu, despre a căror proză scurtă spune că aparține postodernismului. Capitolul cu care începe cartea este Modelul postmodern, în care recunoaște necesitatea existenței unui model de căpătâi, dar și de explorare și de elaborare a conceptului de postmodernism românesc. I.B.Lefter face separarea între modernism, avangarda, textualism, analizează felul în care a fost anticipat postmodernismul, oferind o analiză necesară și productivă, oferind și surse bibliografice occidentale în susținerea subiectului. Consideră de neapărată trebuință asumarea postmodernității de către societatea românească, luând în discuție o serie de probleme. În primul rând, vorbește despre raportul dintre postmodernism și modernism, situând postmodernismul la un etaj cu mult superior, modernismul aflându-se într-o fază de declin; apoi raportul dintre postmodernismul românesc şi cel occidental, care nu trebuie să ascundă influențele, dar nici să copieze, ci să vadă modul în care se desfășoară etapele curentelor. Rolul dinamizator al conflictului dintre cele două epoci îl are ,,bătălia canonică”. Ion Bogdan Lefter a susținut și susține necondiționat postmodernismul românesc, cu toate efectele sale. Se remarcă tratarea fenomenului de postmodernitate ca o epocă istorică și o societate post-industrială în care globalizarea și democrația presupun egalitatea între culturile mari și mici, pluralismul creator care înlocuiește centrul, înlocuirea valorilor cu utilitatea lor, cultura de divertisment care înlocuiește cultura elitelor, relativismul se instalează ca principiu decisiv, valorizarea marginalităţii şi a minorităţilor implică discriminarea pozitivă, corectitudinea politică, feminismul şi multiculturalismul. Acesta e, sumar, peisajul postmodernităţii care va veni și la noi. Așa cum a susținut dintotdeauna criticul, ,,postmodernismul românesc există!”, își vede împlinită afirmația pe care a argumentat-o, doar că bucuria de a-și vedea validitatea declarației este depășită de ceea ce aduce cu sine acest fenomen, care nu pare a fi atât de benefic.

Student: Estera Vranău Masterat: SLR, an II