CIP

3

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
CENTRUL NAŢIONAL CIP

CUPRINS
CUPRINS .......................................................................................................... 3

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE
APARIŢIE
CIP

0 GENERALITĂŢI................................................................................................ 7
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor................................................................ 9
008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 19
01 Bibliografii. Cataloage................................................................................ 21
02 Biblioteconomie. Biblioteci........................................................................ 22
030 Lucrări de referinţă ................................................................................... 23
05 Reviste cu caracter general ......................................................................... 23
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 23
070 Ziaristică ................................................................................................... 24
087.5 Publicaţii pentru copii............................................................................ 25

Anul XII, nr. 1
ianuarie 2009

1 FILOZOFIE....................................................................................................... 31
11/12 Metafizică .............................................................................................. 33
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ......................................... 33
14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 34
159.9 Psihologie .............................................................................................. 35
16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 41
17 Morală. Etică .............................................................................................. 42
2 RELIGIE............................................................................................................ 43
23/28 Religie creştină ...................................................................................... 47
29 Religii necreştine ........................................................................................ 58

Editura Bibliotecii Naţionale a României
Bucureşti
2009

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 60
3-05 Categorii de persoane .............................................................................. 60
311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 60
316 Sociologie ................................................................................................. 61
32 Politică........................................................................................................ 64
323 Politică internă.......................................................................................... 65
323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 66
327 Politică externă ......................................................................................... 67
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 67
33 Economie .................................................................................................... 67
331 Muncă ....................................................................................................... 70
332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 71
336 Finanţe ...................................................................................................... 72
338 Situaţie economică. Politică economică ................................................... 76

4

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

5

339 Comerţ ...................................................................................................... 78
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă .................................................................. 83
35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 101
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară......................................................... 102
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 104
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 105
39 Etnografie. Folclor.................................................................................... 124

654 Telecomunicaţii ...................................................................................... 208
655 Industrii poligrafice ................................................................................ 208
656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 209
657 Contabilitate............................................................................................ 209
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 214
66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 214
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 221

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ...................................................... 126
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 126
51 Matematică ............................................................................................... 129
52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 140
53 Fizică ........................................................................................................ 140
54 Chimie ...................................................................................................... 144
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................... 148
56 Paleontologie ............................................................................................ 150
57 Biologie .................................................................................................... 150
59 Zoologie.................................................................................................... 154

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................... 221
71 Urbanism .................................................................................................. 222
72 Arhitectură................................................................................................ 223
73/76 Arte plastice. Desen tehnic .................................................................. 224
78 Muzică ...................................................................................................... 227
791/792 Arta spectacolului ............................................................................ 230
793 Divertisment ........................................................................................... 231
796/799 Sport ................................................................................................ 232

6 ŞTIINŢE APLICATE ..................................................................................... 155
61 Medicină ................................................................................................... 155
611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 156
613/614 Igienă ............................................................................................... 157
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................. 160
616/618 Patologie .......................................................................................... 165
619 Medicină veterinară ................................................................................ 172
62 Tehnică. Inginerie..................................................................................... 173
620 Materiale. Merceologie. Energetică........................................................ 176
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 177
622 Industria minieră..................................................................................... 182
624/627 Construcţii ....................................................................................... 182
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului................................................... 185
629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 185
63 Agricultură................................................................................................ 187
630 Silvicultură ............................................................................................. 187
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 188
636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare.
Pescuit ........................................................................................................... 192
64 Economie casnică ..................................................................................... 193
65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 194
651 Tehnica muncii de birou ......................................................................... 208

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................... 238
81 Lingvistică ................................................................................................ 238
811 Limbi individuale ................................................................................... 240
811.135.1 Limba română............................................................................... 246
82 Literatură .................................................................................................. 253
82.09 Critică şi istorie literară ....................................................................... 255
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................. 263
821.112.2 Literatură germană........................................................................ 275
821.124 Literatură latină................................................................................ 276
821.131.1 Literatură italiană.......................................................................... 276
821.133.1 Literatură franceză ........................................................................ 277
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................ 280
821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză............................... 281
821.135.1 Literatură română.......................................................................... 281
821.16 Literaturi slave................................................................................... 320
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ............................................ 321
821.511.141 Literatură maghiară................................................................... 322
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 323
902/904 Arheologie. Preistorie ...................................................................... 323
908 Monografii zonale................................................................................... 324
91 Geografie .................................................................................................. 329
913 Geografie pe ţări individuale .................................................................. 330
913(498) Geografia României ....................................................................... 332

6

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................ 334
930 Ştiinţa istoriei.......................................................................................... 334
94(100) Istorie universală .............................................................................. 335
94(3) Istorie antică......................................................................................... 337
94(4/9) Istoria pe ţări individuale .................................................................. 337
94(498) Istoria României............................................................................... 339

INDEX DE NUME ............................................................................................. 345
INDEX DE TITLURI......................................................................................... 406
INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 457
LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 472
LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 492

7

CIP
0 GENERALITĂŢI

1 - DOJANĂ, NICOLAE. Informare şi documentare ştiinţifică şi
tehnică / Nicolae Dojană, Iuliana Codreanu. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-175-9
002:62
CIP 2009-1436
2 - GHERMAN, MIHAI ALIN. Antologie paleografică : album de texte
vechi româneşti / Mihai Alin Gherman. - Sibiu : Techno Media, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-06-7
003.341
CIP 2009-72
3 - La méthodologie de la recherche scientifique - moyen d'une
meilleure valorisation de l'inteligence des débutants dans la recherche / coord.:
Mihaela Şt. Rădulescu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-398-9
001.8
CIP 2009-1299
4 - MORVAN, LYDWINE. Incredibila enciclopedie Larousse Recorduri / Lydwine şi Stephanie Morvan ; trad.: Aurelia Ulici ; il.: Benoit
Charles. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2009
ISBN 978-973-717-347-8
001.9
CIP 2009-1219
5 - National network of innovation and technology transfer / CIT
Irecson. - Bucureşti : Irecson, 2009
ISBN 978-973-7694-49-2
001.4
CIP 2009-167

8

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

6 - Noile paradigme ale inovării / coord.: Ion Glodeanu, Oscar
Hoffman. - Bucureşti : Expert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-192-4
001.894
CIP 2009-1338
7 - OPREA, RĂDUCAN. Iniţiere în metodologia cercetării ştiinţifice /
Răducan Oprea, Ramona Mihaela Oprea. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-11-0
001.891
CIP 2009-802
8 - PREDA, ANA-MARIA. Cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) factor decisiv în procesul de convergenţă către structurile europene / Ana
Maria Preda. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-346-2
001.891:341.217(4) UE
CIP 2009-1564
9 - Romanian ideas, products and technologies the offer of Romanian
research for technology transfer / CIT Irecson. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Irecson, 2009
ISBN 978-973-7694-50-8
001.4
CIP 2009-166
10 - STANCIU, MARIANA. Explozia trebuinţelor omului modern :
semn de progres ori decadenţă? / Mariana Stanciu. - Braşov : Omnia Uni S.A.S.T.,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-134-066-1
001.94
CIP 2009-1176

9

CIP
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

11 - ALEXANDRESCU, RADU. Video and computer teaching, teacer
training : english methodology / Radu Alexandrescu. - Râmnicu-Vâlcea : Editura
Antim Ivireanul, 2009
ISBN 978-973-8106-24-6
371.3:004
CIP 2009-422
12 - ANICA-POPA, IONUŢ. Sisteme de asistare a deciziilor adoptate
în organizaţii / Ionuţ Anica-Popa. - Bucureşti : Editura Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-423-0
004:336.71
CIP 2009-731
13 - BANDU, IOAN. Baze de date Access 2007 / Ioan Bandu. Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0538-6
004.42 ACCES
CIP 2009-533
14 - BROŞTEANU, MAGDA. Building physics in visual it approach,
from the theory to the professional competence / Magda Broşteanu, Rodica
Rotberg. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-61-5
004:624
CIP 2008-23902
15 - BURLACU, ŞTEFAN. Informatică economică / Ştefan Burlacu,
Cosmin-Ilie Candin. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-498-7
004:33
CIP 2009-906

10

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

16 - CIOATĂ, VASILE GEORGE. Proiectarea asistată de calculator
cu CATIA V5 / Cioată Vasile George. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0540-9
004.42 CATIA V5
CIP 2009-842
17 - CIUREANU, SORIN ADRIAN. Arhitecture des ordinateurs /
Sorin Adrian Ciureanu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-156-8
004.2
CIP 2009-280
18 - COJOCARU, ION. Programmation structurellen en C++ / Ion
Cojocaru. - Bucureşti : Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-017-1
004.42 C++
CIP 2009-735
19 - COROIU, MIRCEA DUMITRU. Culegere de probleme de
informatică / Mircea Dumitru Coroiu. - Baia-Mare : Editura Casei Corpului
Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2009
ISBN 978-973-8954-54-0
004(075.35)(076)
007(075.35)(076)
CIP 2009-1550
20 - DANUBIANU, MIRELA. Clasic şi modern în teoria şi practica
bazelor de date relaţionale / Mirela Danubianu. - Cluj-Napoca : InfoData, 2009
ISBN 978-973-1803-40-1
004.65
CIP 2009-1101
21 - DANUBIANU, MIRELA. Proiectarea şi implementarea bazelor
de date / Mirela Danubianu, Tiberiu Socaciu. - Cluj-Napoca : InfoData, 2009
ISBN 978-973-1803-45-6
004.65
CIP 2009-1102

CIP

11

22 - DIACONESCU, EUGEN. Iniţiere în microcontrolere PIC 16 /
Eugen Diaconescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-847-7
004.318
CIP 2009-156
23 - DIACONESCU, EUGEN. Lucrări practice introductive în
calculatoare / Eugen Diaconescu, Mihaela Sandu. - Piteşti : Editura Universităţii
din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-846-0
004
007
CIP 2009-155
24 - EFTIMIE, ELENA. Aplicaţii de modelare a formei / Elena
Eftimie. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-458-8
004.42 CAD
CIP 2009-1125
25 - EFTIMIE, NICOLAE. Baze de date pentru management /
Nicolae Eftimie. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-415-5
004.65
65.012.4
CIP 2008-24022

12

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

26 - ENE, ALEXANDRU. Programare orientată pe obiecte : teorie şi
aplicaţii în limbaj Java / Alexandru Ene, Cosmin Ştirbu. - Piteşti : Editura
Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-845-3
004.43 JAVA
004.42.045
CIP 2009-87
27 - ENE, ALEXANDRU. Reţele neuronale : teorie şi aplicaţii Java /
Alexandru Ene, Cosmin Ştirbu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-844-6
004.032.26(075.8)
004.43 JAVA
CIP 2009-153
28 - FLOREA, ION. Produse program în optimizarea combinatorială
şi metaeuristică / Ion Florea, Moise Cocan, Bogdana Stanoević. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-426-7
004.421.2
CIP 2008-24017
29 - GROZA, IULIA. Probleme în Pascal şi C++ pentru clasele II-IV /
Groza Iulia. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-069-9
004.43 PASCAL(075.33)
CIP 2009-1034
30 - ILICI, SILCA. Programare SQL - Oracle : caiet de laborator /
Silca Ilici. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
ISBN 978-973-571-921-0
004.42 SQL(075.8)
004.42 ORACLE(075.8)
CIP 2009-860

CIP

13

31 - ILLÉS ILDIKÓ. PowerPoint / Illés Ildikó, Pitjo Zsolt. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2400-2
004.42 POWER POINT
CIP 2009-314
32 - Informatică : atestat 2009 : subiecte rezolvate / Ştefania Penea,
Carmen Mincă, Rodica Pintea, ... - Bucureşti : Editura L & S Infomat, 2009
ISBN 978-973-7658-17-3
004(075.35)(079.1)
CIP 2009-48
33 - Informatică pentru liceu : probleme Pascal şi C++ / Bogdan
Gheorghiu, Carmen Gheorghiu, Andrei Ciocan, Georgeta-Iulia Balacea. - Galaţi :
Sinteze, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1917-30-6
004.43 PASCAL(075.35)(076)
004.42 C++(075.35)(076)
CIP 2009-1119
34 - Introducere în proiectarea asistată a structurilor mecanice / Aurel
Ciocîrlea-Vasilescu, Rodica Păunescu, Victor-Florin Constantin, ... - Bucureşti :
Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-160-5
004.42 CAD
CIP 2008-23917
35 - IONUŢ, SILVIU TUDOR. Design şi programare Web / Silviu
Tudor Ionuţ, Marius Ionescu, Aurelian Pencea. - Bucureşti : Eurocor, 200916 vol.
ISBN 978-973-7929-98-3
Vol. 1 : Introducere în crearea website-urilor. - 2009 - Bibliogr. ISBN 978-973-7929-99-0
004.43 WEB
CIP 2009-1010

14

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

36 - JITĂRAŞCU, MARIANA DANIELA. Utilizarea calculatorului la
ciclul primar / Mariana Daniela Jităraşcu, Eleonora Cioban. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-822-0
004:371.3
CIP 2009-1293
37 - JUCAN, CORNEL NICOLAE. Sisteme informatice de asistare a
deciziei financiare : suport de curs / Cornel Nicolae Jucan. - Sibiu : Alma Mater,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-493-2
004:336
CIP 2009-908
38 - JUCAN, CORNEL NICOLAE. Sisteme informatice financiarbancare : suport de curs / Cornel Nicolae Jucan. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-492-5
004:336(075.8)
CIP 2009-907
39 - JULEAN, ILIE. Incertitudini la prelucrarea datelor
experimentale şi exprimarea rezultatelor / prof. dr. ing. Ilie Julean, prof. dr. ing.
Ştefan Holban. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-809-1
004
CIP 2009-1277
40 - KIRÁLY, ANDREI. Solid Works : lucrări practice / Andrei Király,
Monica Bălcău. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-956-6
004.42 SOLIDWORKS(075.8)
CIP 2009-362

CIP

15

41 - LUPEA, MIHAELA. Modelarea raţionamentului nemonoton :
logici implicite / Mihaela Lupea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
ISBN 978-973-751-944-3
004.832.34
CIP 2009-632
42 - MIHĂILĂ, JANINA MIHAELA. Informatică generală / Janina
Mihaela Mihăilă. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-524-2
004
007
CIP 2009-1173
43 - MIHOLCĂ, CONSTANTIN. Interfeţe şi sisteme de achiziţie a
datelor / Miholcă Constantin, Nicolae Viorel, Munteanu Cristian. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2456-9
004(075.8)
CIP 2009-814
44 - MOROŞANU, COSTICĂ. Sisteme de operare : instalare,
programare, utilizare Linux / Costică Moroşanu, Silviu Pavăl. - Ed. a 2-a, rev. şi
adăug. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-703-396-3
004.451 LINUX
CIP 2009-801
45 - MUSCAŞ, VIOREL. Caiet de informatică pentru gimnaziu /
Muscaş Viorel, Anna-Monika Szilagyi. - Oradea : Primus, 2008-2009
2 vol.
ISBN 978-973-1975-05-4
Partea 1. - 2008 - Bibliogr. - ISBN 978-973-1975-06-1
Partea 2. - 2009 - Bibliogr. - ISBN 978-973-1975-07-8
004(075.33)
CIP 2008-23408

16

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

17

46 - NEAMŢU, IOSIF MIRCEA. Baze de date & FoxPro / Neamţu
Iosif Mircea. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-724-9
004.65
004.42 FOXPRO
CIP 2009-1533

51 - POSDĂRĂSCU, EUGENIE. Analiza şi sinteza dispozitivelor şi
circuitelor numerice / Eugenie Posdărăscu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-444-4
004.383.3
621.049.77
CIP 2009-60

47 - NEAMŢU, IOSIF MIRCEA. Programare pe web & Joomla în 10
lecţii / Neamţu Iosif Mircea. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-725-6
004.738.5
004.42
CIP 2009-1534

52 - Programare pe înţelesul tuturor / Georgeta-Iulia Balacea (coord.),
Luminiţa Cobzaru, Liliana Rău, ... - Galaţi : Sinteze, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1917-29-0
004.42
CIP 2009-1118

48 - OREN, LESLIE. Ne vedem pe net! Ghidul unei publiciste de la
Hollywood pentru reuşita întâlnirilor online / Leslie Oren ; trad.: Ana
Dragomirescu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
ISBN 978-973-689-298-1
004.738.5
CIP 2009-81
49 - PĂVĂLOAIA, VASILE. Integrarea tehnologiilor informaţionale
în analiza financiară / Vasile-Daniel Păvăloaia. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-406-9
004:336
CIP 2009-800
50 - POPESCU, FLORIN D. Aplicaţii industriale ale tehnicii de
calcul / Florin Dumitru Popescu. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2009
ISBN 978-973-720-234-5
004:62
CIP 2009-783

53 - SILAGHI, ALIN HOREA. Revoluţia internet, e-economia şi
webmarketingul / Alin Horea Silaghi, Petru Sorin Matei. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-722-9
004.738.5:339.138
CIP 2009-883
54 - SITAR-TĂUT, DAN-ANDREI. Databases in the real life
economy / Dan-Andrei Sitar-Tăut. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-973-3
004:33
CIP 2009-363
55 - STEPAN, AUREL. Sisteme informatice în management şi neteconomie / Aurel Stepan. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-809-1
004:33
CIP 2009-400

18

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

56 - STEPAN, AUREL. Sisteme informatice şi inteligenţa artificială în
economie / Aurel Stepan. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-808-4
004:33
CIP 2009-399
57 - Tehnologii de fabricaţie asistate de calculator pentru execuţia
unor componente mecatronice / D. Besnea, G. O. Donţu, N. Alexandrescu, ... Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-174-2
004.42 CAD/CAM
CIP 2009-1435
58 - TOMULESCU, VASILICA. Informatică : culegere de probleme /
Vasilica Tomulescu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-072-9
004(075.35)(076)
CIP 2009-1351
59 - TRÎMBIŢAŞ, RADU. Numerical analysis in MATLAB / Radu
Tiberiu Trîmbiţaş. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-610-841-9
519.6:004.42 MATLAB
CIP 2009-334
60 - UNGUREANU, DELIA. Programare procedurală în C/C++ /
Delia Ungureanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-427-4
004
CIP 2008-23948

19

CIP

61 - Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în predarea
modernă / Bădulescu Laviniu, Crăciunoiu Ştefania, Ciucă Alina, ... - Craiova :
Info, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-68-8
004:37
CIP 2009-866
62 - VIZIREANU, DRAGOŞ NICOLAE. Măsurători biometrice
folosind tehnici video / Dragoş Nicolae Vizireanu, Simona Viorica Halunga, Radu
Mihnea Udrea. - Bucureşti : Electronica 2000, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7860-12-5
004.383.3
CIP 2009-641
63 - VULTUR, SIDONIA. Sisteme de afaceri pe Internet / Sidonia
Otilia Vultur. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-965-8
004.738.5:336
CIP 2009-13
008 Civilizaţie. Cultură
64 - CHISCOP, LIVIU. Bacăul cultural : file de istorie / Liviu
Chiscop. - Bacău : Editura Grigore Tăbăcaru, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8016-04-7
008(498 Bacău)
CIP 2009-40
65 - CÎRNU, MIHAELA RODICA. Cultura şi presa în spaţiul
european / Cîrnu Mihaela Rodica. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2009
ISBN 978-973-30-2444-6
008(4)
070(4)
CIP 2009-811

20

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

66 - DÂRŢU, CONSTANTIN TONI. Personalităţi române şi faptele
lor : 1950-2000 : dicţionar / Constantin Toni Dârţu ; [cuv. înainte: acad. Cristofor
Simionescu]. - Iaşi : Spanda, [2001]vol.
Vol. 33. - Iaşi : Panfilius, 2009. - ISBN 978-973-7876-93-5
81'374.2:008(498)"1950/2000":929=135.1
CIP 2009-796
67 - Elite clujene contemporane = Cluj contemporary elites / coord.:
Delia Kuciatovschi. - Cluj-Napoca : Clear Vision, 2009
ISBN 978-973-88970-1-4
008(498 Cluj-Napoca):929
CIP 2008-24008
68 - Interculturalitatea Banatului Românesc - o posibilă paradigmă a
integrării europene = L'interculturalité du Banat Roumain - un posible model
pour l'itegration europene = The interculturality of Romanian's Banat - a
possibil paradima for Europen's integration / Ştefan Buzărnescu (coord.), Sorin
Pribac, Carmen Albert, ... - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Editura de Vest, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-36-0486-0
008(498.5:4)
CIP 2009-1552

21

CIP

71 - TEODORESCU, MARIUS ALEODOR. Studii de civilizaţie
medievală românească / Marius Aleodor Teodorescu. - Piteşti : Editura
Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-859-0
008(498)"04/12"
CIP 2009-1682
01 Bibliografii. Cataloage
72 - Jean-Jacques Rousseau : mic catalog ilustrat al ediţiilor JeanJacques Rousseau existente în Biblioteca Naţională a României, Filiala
"Batthyaneum" / Biblioteca Naţională a României, Filiala "Batthyaneum". Bucureşti : Editura Bibliotecii Naţionale a României, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8366-10-7
017.1(498)
821.133.1.09 Rousseau,J.J.(084)
929 Rousseau,J.J.(084)
CIP 2009-950

69 - PETROMAN, IOAN. Introducere în turismul cultural / Ioan
Petroman, Pavel Petroman. - Ed. a 3-a, rev. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-806-0
008:796.5
CIP 2009-402

73 - MOŞNEAGU, BOGDAN. Bibliografia revistei "Mitropolia
Moldovei şi Sucevei" : 1948-1989 / Bogdan Moşneagu, Laurenţiu Ursu. - Iaşi :
Junimea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-37-1341-8
016:050(498) Mitropolia Moldovei şi Sucevei "1948/1989"
CIP 2009-1001

70 - RADU, DANIELA ANA-MARIA. Elemente de cultură şi
civilizaţie creştină : note de curs / Daniela Ana-Maria Radu. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-354-7
008:28(075.8)
CIP 2009-1568

74 - PĂTRAŞCU, ION. Bibliografia arheologică şi numismatică a
judeţului Teleorman / Ion Pătraşcu. - Craiova : Aius PrintEd, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8021-11-9
016:902+737(498-35 Teleorman)
CIP 2008-23848

22

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

23

CIP

02 Biblioteconomie. Biblioteci

030 Lucrări de referinţă

75 - BLENCHE, MARIANA. Biblioteca şcolară - bibliotecă publică /
Mariana Blenche. - Zalău : Caiete Silvane, 2009
Index
ISBN 978-973-7617-33-0
027.5
CIP 2009-625

79 - Enciclopedia pentru elevi / Encyclopaedia Britannica Inc. ; [coord.:
Ovidiu Cristea, Daniel Cristea-Enache, Mihai Ielenicz ; trad.: Ruxandra
Constantinescu, Adrian Deliu, Lucia Dumitriu]. - Bucureşti : Corint Junior, 200816 vol.
ISBN 978-973-128-162-9
Vol. 6 : HIÎ / Encyclopaedia Britannica Inc ; Mihai Ielenicz, Ovidiu
Cristea, Paul Cernat (coord.) ; trad.: Adrian Deliu, Ruxandra Constantinescu, Sorin
Petrescu. - 2009 - ISBN 978-973-128-249-7
Vol. 7 : JKL / Encyclopaedia Britannica Inc ; Mihai Ielenicz, Ovidiu
Cristea, Paul Cernat (coord.) ; trad.: Ruxandra Constantinescu, Sorin Petrescu. 2009 - ISBN 978-973-128-250-3
030=135.1(084)
CIP 2008-13630

76 - Contribution to libraries progress / coord.: Gheorghe Buluţă. Bucureşti : Editura Tehnică, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-31-2349-1
02
CIP 2009-312
77 - MARINESCU, NICOLETA. Biblioteca Centrală Universitară
"Mihai Eminescu Iaşi" : parcurs spiritual / Marinescu Nicoleta. - Vatra-Dornei :
Stud IS, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88907-0-1
027.7(498 Iaşi)
CIP 2009-216
78 - MÂRZA, EVA. Explorări bibliologice / Eva Mârza. - Sibiu :
Techno Media, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-05-0
02
CIP 2009-73

05 Reviste cu caracter general
80 - HASDEU, BOGDAN PETRICEICU. Aghiuţă : 1863-1864 /
Bogdan Petriceicu Haşdeu ; ed. critică de I. Oprişan. - Bucureşti : Vestala, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-120-054-5
050(498) Aghiuţă"1863/1864"
CIP 2009-1391
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii
81 - MUZEE ÎN CONTEMPORANEITATE. COLOCVIU
INTERNAŢIONAL (2006 ; BUCUREŞTI). Muzee în contemporaneitate :
lucrările Colocviului internaţional : noiembrie, 2006 / organizat de Universitatea
Naţională de Arte ; coord.: Ruxandra Demetrescu, Ioana Beldiman. - Bucureşti :
Editura UNARTE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1922-41-6
069(063)
CIP 2009-764

24

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

82 - OPRIŞ, IOAN. Management muzeal / Ioan Opriş. - Târgovişte :
Cetatea de Scaun, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8966-63-5
65.012.4:069
CIP 2008-23968
83 - PIKE, ALBERT. Morala şi dogma ritului scoţian vechi şi
acceptat al Francmasoneriei / Albert Pike ; trad.: Ilie Iliescu. - Ed. a 2-a. Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-095-0
061.236.6(100)
CIP 2009-1322

25

CIP

87 - PREDESCU, ELENA. Presa franceză : de la origini până în a doua
jumătate a secolului al XX-lea : curs universitar / Elena Predescu. - Ed. a 2-a, rev. Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-732-100-8
070(44)".../19"(075.8)
94(44)".../19"(075.8)
CIP 2009-669
087.5 Publicaţii pentru copii
88 - Adevăruri mari pe înţelesul celor mici. - Oradea : Făclia, 2009
ISBN 978-973-8448-71-1
087.5:2
CIP 2009-1353

84 - The white book of research, development and innovation in
Romania - 2008 : in the national institutes of research and development / CIT
Irecson. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Irecson, 2009
ISBN 978-973-7694-48-5
061.1
CIP 2009-165

89 - Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici : carte de colorat / il. şi culegere
text: Cătălin Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-27-0
087.5
821.112.2-93-34(0.046.6)=135.1
CIP 2009-1247

070 Ziaristică
85 - MUREŞAN, MIHAELA. Stilul-limbajul jurnalistic şi funcţia
fatică a limbii / Mihaela Mureşan. - Cluj-Napoca : Digital Data, 2009
ISBN 978-973-7768-54-4
070
CIP 2009-283
86 - POPA, MIRCEA. Incursiuni în presa românească / Mircea Popa. Cluj-Napoca : Eikon, 2009
ISBN 978-973-757-199-1
070(498)
CIP 2009-640

90 - BĂNILĂ, VOICHIŢA-ILEANA. Bunele maniere pentru copii /
Ileana Voichiţa Bănilă. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Index
ISBN 978-606-8036-10-6
087.5:395.2
CIP 2009-1158
91 - Capra cu trei iezi : carte de colorat / il., culegere text: Cătălin
Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-22-5
087.5
372.874
821.135.1-93-34(0.046.4)
CIP 2009-828

26

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

92 - Cartea monştrilor : o enciclopedie a creaturilor fantastice / trad.:
Alexandra Ghiţă ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti : Egmont România, 2009
ISBN 978-606-516-129-0
087.5:398.4(100)
82-93-34=135.1
CIP 2009-126
93 - Cenuşăreasa : carte de colorat / il. şi culegere text: Cătălin Nedelcu. Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-29-4
087.5
821.112.2-93-34=135.1
CIP 2009-1249
94 - CHAPMAN, KEITH. Fifi şi floricelele : super carte de colorat cu
exerciţii / Keith Chapman. - Bucureşti : Media Service Zawada, 2009
3 vol.
ISBN 978-973-1912-18-9
Vol. 1. - ISBN 978-973-1912-08-0
Vol. 2. - ISBN 978-973-1912-09-7
Vol. 3. - ISBN 978-973-1912-10-3
087.5
CIP 2009-84
95 - CIUPERCĂ, VASILE. Visul copiilor / Vasile Ciupercă. - Brăila :
Olimpiada, 2008
ISBN 978-973-7862-29-7
087.5
CIP 2009-35
96 - Colorăm - animale domestice. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-18-2
087.5:636
372.874
CIP 2009-615

CIP

27

97 - Colorăm - animale sălbatice. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-19-9
087.5:591.1
372.874
CIP 2009-617
98 - Colorăm - legume şi fructe. - Constanţa : Editura Eduard, 2009
ISBN 978-973-1995-17-5
087.5:636.1/.8+634.1
372.874
CIP 2009-616
99 - Curcubeul fugar / trad.: Gabriela Burcea. - Bucureşti : Noriel
Maxim, 2009
ISBN 978-973-88977-3-1
087.5
CIP 2009-852
100 - Enciclopedia ilustrată a copiilor / trad.: Adrian Deliu. - Bucureşti :
Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-251-0
81'374.2:087.5=135.1
CIP 2009-1074
101 - Enciclopedia pregătirii pentru şcoală. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-565-1
087.5
CIP 2009-989
102 - Fata babei şi fata moşneagului : carte de colorat / il., culegere text:
Cătălin Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-23-2
087.5
372.874
821.135.1-93-34(0.046.4)
CIP 2009-829

28

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

103 - FRANTZ, JENNIFER. Marea petrecere cu ceai / Jennifer
Frantz ; il. de Lyn Fletcher ; trad.: Raluca Tănăsescu. - Bucureşti : Noriel Maxim,
2009
ISBN 978-973-88977-2-4
087.5
CIP 2009-851
104 - HRINCĂ, MARIANA. Copilăria şi Moş Crăciun / Mariana
Hrincă, Lenuţa Cărare. - Vaslui : Media Sind, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92004-2-1
087.5
371.3:373.2
CIP 2009-721
105 - HRINCĂ, MARIANA. Vorbe cu tâlc ... şi tâlcuri / Mariana
Hrincă, Lenuţa Cărare. - Vaslui : Media Sind, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92004-3-8
087.5
371.3:373.2
CIP 2009-722
106 - LLEWELLYN, CLAIRE. Întrebaţi-l pe dr. A. Pescăruş despre
animale / Claire Llewellyn ; trad. de Teodora Terciu ; il.: Kate Sheppard. Bucureşti : Editura Arthur, 2009
ISBN 978-973-88987-6-9
087.5
CIP 2009-1256

CIP

29

107 - Marea enciclopedie a cunoaşterii / trad.: Graal. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2009
6 vol.
ISBN 978-973-675-567-5
Vol. 1 : Planeta albastră. - 6 vol. - Index. - ISBN 978-973-675-566-8
Vol. 2 : Descoperiri şi invenţii. - Index. - ISBN 978-973-675-568-2
Vol. 3 : Viaţa în societate. - Index. - ISBN 978-973-675-569-9
Vol. 4 : Raţiune şi spirit. - Index. - ISBN 978-973-675-570-5
Vol. 5 : Artele. - Index. - ISBN 978-973-675-571-2
Vol. 6 : Viaţa modernă. - Index. - ISBN 978-973-675-572-9
087.5
CIP 2009-1090
108 - Marea enciclopedie a cunoaşterii / trad.: Graal. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-564-4
087.5
CIP 2009-992
109 - Maşini / trad.: Aloma Ciomâzgă ; red.: Julia Kretsch. - Bucureşti :
Egmont România, 2009
ISBN 978-606-516-132-0
087.5
821.111-93-31=135.1
CIP 2009-127
110 - Mica sirenă : carte de colorat / il. şi culegere text: Cătălin
Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-26-3
821.113.4-93-34(0.046.6)=135.1
372.874
087.5
CIP 2009-1246

30

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
111 - Pregătire pentru şcoală 5-6 ani. - Bucureşti : Litera Internaţional,

2009
Index
ISBN 978-973-675-540-8
087.5

31

CIP

117 - SHEARS, WILLIAM. Caută şi găseşte / William Shears ; trad.:
Raluca Tănăsescu. - Bucureşti : Noriel Maxim, 2009
ISBN 978-973-88977-4-8
087.5
CIP 2009-853

CIP 2009-990
112 - Prima mea carte de Crăciun. - Deva : Editura Crişan, 2009
ISBN 978-606-508-038-6.
087.5
CIP 2009-162
113 - Primele lecţii 3-4 ani. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-541-5
087.5
CIP 2009-991
114 - Punguţa cu doi bani : carte de colorat / il. şi culgere text: Cătălin
Nedecu. - Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-24-9
087.5
821.135.1-93-34
CIP 2009-830

118 - SIMONS-KERR, JULIA. Petrecerea prinţeselor : (carte de
pictat) / Julia Simons-Kerr ; il. de Ken Edwards ; trad.: Raluca Tănăsescu. Bucureşti : Noriel Maxim, 2009
ISBN 978-973-88977-1-7
087.5
CIP 2009-850
119 - SZÁSZ MÁRIA. Varázsfüzet / Szász Mária, Máthé Erzsébet. Cluj-Napoca : Editura Abel, 2009
ISBN 978-973-114-086-5
087.5
CIP 2009-1575
120 - Vocile fermei. - Bucureşti : Reader's Digest, 2009
ISBN 978-973-1762-52-4
087.5
CIP 2009-1527
1 FILOZOFIE

115 - Sarea în bucate : carte de colorat / il., culegere text: Cătălin
Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-25-6
087.5
372.874
821.135.1-93-34(0.046.4)
CIP 2009-831
116 - Scufiţa Roşie : carte de colorat / il. şi culegere text: Cătălin
Nedelcu. - Bucureşti : Unicart, 2009
ISBN 978-973-1935-28-7
087.5
821.112.2-93-34=135.1
CIP 2009-1248

121 - DEGUY, MICHEL. La présence / Michel Deguy, Luiza Palanciuc,
Mihai Şora ; trad. du roumain: Luiza Palanciuc. - Bucureşti : Respiro - Bibliotheca
Virtualis, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-88036-1-9
1
CIP 2009-97

32

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

33

CIP

122 - DEGUY, MICHEL. Prezenţa / Michel Deguy, Luiza Palanciuc,
Mihai Şora ; trad. din lb. fr.: Mihai Şora. - Bucureşti : Respiro - Bibliotheca
Virtualis, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-88036-2-6
1
CIP 2009-98

128 - ZUKAV, GARY. Lăcaşul sufletului / Gary Zukav ; trad.: Ana
Maria Bulgariu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-723-4
1
CIP 2009-723

123 - MILITARU, ION. Înfrângerea lui Robinson / Ion Militaru. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009
ISBN 978-973-27-1772-1
1
CIP 2009-815

129 - PALADE, MIHAELA N. Estetica - o abordare teologică /
Mihaela Palade. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-606-0
111.852:2
CIP 2009-896

124 - PÂRVU, RADU GABRIEL. Dilthey sau Despre păcatul originar
al filosofiei / Radu Gabriel Pârvu. - Iaşi : Institutul European, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-611-581-3
1
CIP 2008-23997
125 - POHOAŢĂ, GABRIELA. Propedeutică filosofică / Gabriela
Pohoaţă. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-337-0
1(075.8)
CIP 2009-1571
126 - ROŞCA, IOAN N. Filosofia / Ioan N. Roşca. - Bucureşti : Editura
Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-379-4
1
CIP 2009-941
127 - ŞERBAN, AURELIA. Reflecţii : vrei să te cunoşti? Vrei să cunoşti
omul? Vrei să cunoşti viaţa? Citeşte-mă! / Şerban Aurelia. - Blaj : AstraDespărţământul "Timotei Cipariu", 2009
ISBN 978-973-7704-40-5
1
CIP 2009-1401

11/12 Metafizică

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism
130 - AÏVANHOV, OMRAAM MIKHAËL. Galvanoplastia
spirituală / Omraam Mikhael Aivanhov. - Bucureşti : Antar, 2009
ISBN 978-973-8107-44-1
133.2
CIP 2009-789
131 - CAUMON, DANIÈLE de. Zodiacul chinezesc : ghid practic /
Danièle de Caumon ; trad.: Geanina Cormoş. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0577-1
133.522.2(510)
CIP 2009-1508
132 - DIKOL, CHRISTIAN. Ceremonialuri şi ritualuri magice /
Christian & Miriam Dikol. - Iaşi : Esoteris, 2009
ISBN 978-973-8909-37-3
133.4
CIP 2009-1314

34

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

35

CIP

133 - MESSING, MARCEL. A sosit timpul să ne trezim! : dezvăluiri
şocante despre grupările malefice care acţionează din culisele marilor scene ale
lumii / Marcel Messing ; trad.: Anca Popa-Lucaciu. - Bucureşti : Shambala, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8279-23-0
133
CIP 2009-589

138 - MALLINGER, JEAN. Pitagora şi Misteriile antichităţii / Jean
Mallinger ; trad.: Cornelia Dumitru. - Bucureşti : Herald, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-111-092-9
14(38) Pythagoras
929 Pythagoras
CIP 2009-220

134 - SALMAN, GEORGETA. Dumnezeu binecuvântează viaţa mea,
prin vise, viziuni şi premoniţii / Georgeta Salman ; trad.: Daniela Maria Bleoca. Mediaş : Cr3ativ, 2009
ISBN 978-973-88864-3-8
133.3
CIP 2009-1201

139 - PÂRVU, RADU GABRIEL. Paradigme culturale
complementare : Noica şi Cioran / Radu Gabriel Pârvu. - Iaşi : Institutul
European, 2009
ISBN 978-973-611-582-0
14(498) Noica,C.
14(498) Cioran,E.
CIP 2008-23998

135 - SEDILLOT, CAROLE. Iniţiere în alchimie / Carole Sedillot :
trad.: Catrinel Auneanu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0578-8
133.5
CIP 2009-1509
136 - STEINER, RUDOLF. Ştiinţa ocultă / Rudolf Steiner ; trad. de
Petre Papacostea. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2009
ISBN 978-973-637-184-4
009
133
CIP 2009-1513
14 Sisteme filozofice
137 - KOŁAKOWSKI, LESZEK. Principalele curente ale
marxismului / Leszek Kołakowski ; trad.: Drăgan Stoianovici. - Bucureşti : Curtea
Veche Publishing, 20093 vol.
ISBN 978-973-669-721-0
Vol. 1 : Fondatorii. - 2009 - ISBN 978-973-669-722-7
141.82
CIP 2009-484

140 - SCHLESAK, DIETER. Personale Identität und Emigration :
Gedanken eine Betroffen : Ein interdisziplinären Versuch / Dieter Schlesak. Bucureşti : Respiro - Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88036-3-3
14
CIP 2008-99
159.9 Psihologie
141 - ANTROBUS, LAVERNE. Nu mă port urât : să înţelegem
comportamentul copiilor noştri / Laverne Antrobus ; trad.: Carmen Neacşu. Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-733-3
159.922.7
CIP 2009-1171
142 - BARABAŞ, CARMEN. Creativitatea elevilor din ciclul
gimnazial la orele de Limba şi literatura română / Carmen Barabaş. - Petroşani :
Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-144-6
159.954.4:371
CIP 2009-507

36

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

143 - BENOÎT, JOE-ANN. Aşchia nu sare departe de trunchi :
eliberaţi-vă de scenariile familiale negative cu ajutorul psihogenealogiei / Joe-Ann
Benoît ; trad.: Doina Anghel. - Bucureşti : Ascendent, 2009
ISBN 978-973-1859-35-4
159.9
CIP 2009-250
144 - BOHLER, SEBASTIAN. 150 de experimente în psihologie
pentru a înţelege manipularea mediatică : psihologia consumatorului de massmedia / Sebastian Bohler ; trad. şi note de Dana-Maria Cimpoi. - Iaşi : Polirom,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-1327-4
159.923.2.072
CIP 2009-1524
145 - BRUNSING, ANNETTE. Antrenamentul memoriei / Annette
Brunsing ; trad.: Roxana Vidican. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-571-847-3
159.953.3
CIP 2009-846
146 - BUTLER, TIMOTHY. Cum ieşim din impas : transformă
obstacolele în oportunităţi / Timothy Butler ; trad.: Steluţa Sălăjan. - Bucureşti :
Curtea Veche Publishing, 2009
Index
ISBN 978-973-669-726-5
159.947.2:65
CIP 2009-725
147 - CAUC, PETRE. Deviaţia comportamentală : arma provocare
pentru managerul clasei de elevi / Petre Cauc. - Craiova : Info, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-52-7
159.9.019.4:159.922.7
CIP 2009-869

CIP

37

148
CHIHAI,
FLORIAN-ALEXANDRU.
Psihologie
developmentală / Chihai Florian Alexandru. - Ed. a 2-a. - Drobeta-Turnu-Severin :
Şcoala Mehedinţiului, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7711-85-4
159.9
CIP 2009-120
149 - CHIRICĂ, SOFIA. Aplicaţii practice ale psihologiei
organizaţionale / Sofia Chirică, Daniela Andrei, Cătălina Ciuce. - Cluj-Napoca :
Editura ASCR, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7973-60-3
159.9:65
CIP 2008-23975
150 - CIALDINI, ROBERT B. Psihologia manipulării : curs de teorie şi
practică a influenţării / Robert B. Cialdini ; ed.: Aura Christi & Andrei Potlog ;
trad. de Victor Godeanu. - Bucureşti : Europress Group, 2009
ISBN 978-973-1727-67-7
159.9:316.776.23
CIP 2009-563
151 - CICCOTTI, SERGE. 150 de experimente în psihologie pentru
cunoaşterea sexului opus : psihologia feminină şi psihologia masculină / Serge
Ciccotti ; trad. de Elena Gîrlea. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1306-9
159.019.4
159.923.2.072
CIP 2009-1056
152 - DOBRESCU, ALINA. Memorator Psihologie / Alina Dobrescu. Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-045-8
159.9(075.35)
CIP 2009-609

38

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

153 - DURAC, LIVIA. Semiotica limbajului nonverbal în relaţia
părinte - adolescent / Livia Durac ; pref.: acad. Alexandru Surdu. - Iaşi : Institutul
European, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-611-583-7
159.922.8
CIP 2008-23996
154 - GRAY, JOHN. Marte şi Venus se ciocnesc : cum să faci pace cu
sexul opus / dr. John Gray ; trad.: Ioana Bîrzeanu. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-347-4
159.922.1
CIP 2009-921
155 - ILLI, ŞTEFAN. Psihologia judiciară / Illi Ştefan. - Constanţa :
Europolis, 2009
ISBN 978-973-676-345-8
159.9:34(075.8)
CIP 2009-1590
156 - Intervenţie experienţială în abordarea tulburărilor disruptive la
copil : diagnostic şi psihoterapie / coord.: Geanina Cucu-Ciuhan. - Piteşti : Editura
Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-828-6
159.922.7
CIP 2009-91
157 - JUDE, IOAN. Elemente de psihologie / Jude Ioan. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2739-1
159.9
CIP 2009-309

CIP

39

158 - KOESTENBAUM, PETER. Liderul - faţa ascunsă a excelenţei :
o filozofie pentru lideri / Peter Koestenbaum ; trad. de Ioana Chiriţă. - Ed. a 2-a,
rev. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
Index
ISBN 978-973-669-716-6
159.923.2
316.46
CIP 2009-480
159 - LIEBERMAN, DAVID. Les sentiments de ma plume / David
Liebermann. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-289-3
159.9
CIP 2009-910
160 - MILCU, MARIUS. Cercetarea psihologică modernă - cercetare
cantitativă versus cercetare calitativă / Marius Milcu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-594-5
159.9
CIP 2009-85
161 - MIRCAN, VALENTINA CAMELIA. Rolul educaţiei muzicale
în dezvoltarea personalităţii copilului / Valentina Camelia Mircan. - Braşov :
Transilvania Expres, 2009
ISBN 978-973-1933-24-5
78:159.954.4
CIP 2009-1020
162 - MOHR, BÄRBEL. Comenzile către Univers : exerciţii de activare
a firului direct / Barbel Mohr. - Timişoara : ESP System, 2009
ISBN 978-973-88368-2-2
159.923.2
CIP 2009-1496

40

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

41

CIP

163 - MOSS, RICHARD. Mandala vieţii : descoperirea forţei percepţiei
conştiente / Richard Moss ; ed.: Elena Francisc ; trad.: Mihail Piruşcă. - Bucureşti :
Elena Francisc Publishing, 2009
ISBN 978-973-1812-23-6
159.961
CIP 2009-1346

169 - TOLLE, ECKHART. Puterea prezentului : ghid practic :
învăţături esenţiale, meditaţii şi exerciţii din Puterea prezentului / Eckhart Tolle ;
trad.: Mona Diana Chirvasiu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-732-6
159.923.2
CIP 2009-1063

164 - MUNTEAN, ANA. Psihologia dezvoltării umane / Ana
Muntean. - Ed. a 3-a, rev. - Iaşi : Polirom, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-0975-8
159.922(075.8)
CIP 2009-567

170 - VASILE, DANIEL. Psihopatologie generală : semiologie
psihiatrică / Daniel Vasile, Octavian Vasiliu. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-164-3
159.97
CIP 2008-23922

165 - NEWBERRY, TOMMY. Succesul nu este o întâmplare / Tommy
Newberry ; trad.: Marcel Budea. - Oradea : Imago Dei, 2009
ISBN 978-973-88959-0-4.
159.923.2
CIP 2009-1214
166 - PÎRVULESCU, MARINELA. Stima de sine : factor al reuşitei
şcolare / Marinela Pîrvulescu. - Craiova : PrintXpert, 2009
ISBN 978-973-88747-7-0
159.922.7
CIP 2009-1170
167 - STAN, SIMONA. Cheia : secretul de a atrage tot ce vă doriţi / Joe
Vitale ; trad.: Simona Stan. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-359-7
159.923.2
CIP 2009-1368
168 - TOLLE, ECKHART. Liniştea vorbeşte / Eckhart Tolle ; trad.:
Ovidiu George Vitan. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-734-0
159.9
CIP 2009-1172

171 - VERDON, JEAN. Dragostea în Evul Mediu : trup, sexualitate şi
sentiment / Jean Verdon ; trad.: Dana-Ligia Ilin ; pref.: Ioan Pânzaru. - Bucureşti :
Humanitas, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-2407-9
159.922.4
39
CIP 2009-353
172 - ZAHAR, DINAH. Inteligenţa spirituală / Dinah Zahar, In
Marshall ; trad.: Miruna Popescu. - Bucureşti : Vellant, 2009
ISBN 978-973-1984-18-6
159.961
CIP 2009-1006
16 Logică. Teoria cunoaşterii
173 - CAZACU, AUREL. Introducere în logica formală / Aurel M.
Cazacu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-372-5
164(075.8)
CIP 2009-383

42

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

174 - IANCU, LUCICA. Concepte şi metode matematice în logică :
valori şi limite / Iancu Lucica. - Timişoara : Editura de Vest, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-36-0485-3
51:16
CIP 2009-767
175 - OANCEA, MIRCEA. Argumentare, comunicare, educaţie /
Mircea Oancea. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-172-8
16
37
CIP 2009-1433
17 Morală. Etică
176 - DIACONU, GHEORGHE. Doctrină contabilă şi deontologie
profesională / Gheorghe Diaconu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-438-8
174
657
CIP 2009-958
177 - GRAY, JOHN. Marte şi Venus în dormitor / dr. John Gray ; trad.:
Nicolae Damaschin. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Vremea, 2009
ISBN 978-973-645-322-9
177.61
CIP 2009-1082
178 - GRAYLING, A. C. Alegerea lui Hercule : plăcerea, datoria şi
viaţa fericită în secolul XXI / A. C. Grayling ; trad. de Horia Florian Popescu. Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1284-0
17.036.1
CIP 2009-1620

43

CIP

179 - KANT, IMMANUEL. Metafizica moravurilor / Immanuel Kant ;
trad.: Rodica Croitoru. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-571-620-2
111
17
CIP 2009-618
180 - MORAR, VASILE. Moralităţi elementare / Vasile Morar. - Ed. a
2-a, rev. - Bucureşti : Paideia, 2009
ISBN 978-973-596-499-3
17
CIP 2009-1557
181 - NEAGU, NICULAE. Studii de etică şi deontologie / dr. Niculae
Neagu, drd. Adrian Rapotan, drd. Lucian Gheorghe. - Constanţa : Europolis, 2009
ISBN 978-973-676-346-5
174
CIP 2009-1113
2 RELIGIE
182 - BELLEVIE, LESA. Maria Magdalena : ghid esenţial / Lesa
Bellevie ; trad.: Renata Tatomir. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0576-4
229.8
235.3 Maria Magdalena
929 Maria Magdalena
CIP 2009-1507
183 - BENEDICT XVI, papă. Apostolii şi primii discipoli ai lui
Cristos : la originile Bisericii / papa Benedict al XVI-lea. - Bucureşti : Editura
Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2009
ISBN 978-973-1891-06-4
2
CIP 2009-1341

44

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

184 - BENNAK, DAN. A new world awakens : a Saint-Germain book /
Dan Bennak and Alexandra Mahlimay. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009
ISBN 978-606-504-058-8
2
CIP 2009-298
185 - BULANDRA, ALEXANDRU. El experimento Job : una lectura
profana del "Libro de Job del Antique Testamento" / Alexandru Bulandra ; trad.:
Gabriela Banu ; cuv. înainte: Vasile Morar. - Bucureşti : Logos, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8131-67-5
2
CIP 2009-971
186 - BULLÓN, ALLEJANDRO. Mi lesz veled, világ? / Allejandro
Bullón ; trad.: Kovacs Judit. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-218-6
2
CIP 2009-694
187 - CHADWICK, SAMUEL. Cărarea rugăciunii / Samuel
Chadwick ; trad.: Eliza Leonaş. - Suceava : Perla suferinţei, 2009
ISBN 978-606-8000-01-5
2
CIP 2009-450
188 - CORNFORD, F. M. De la religie la filosofie : o cercetare a
originilor speculaţiei occidentale / F. M. Cornford ; trad.: Laurian Kertesz. Bucureşti : Herald, 2009
Index
ISBN 978-973-111-094-3
2:1
CIP 2009-1137
189 - COSTACHE, ELENA. Micul creştin / Costache Elena, Mircea
Cristina Elena, Palcău Florentina. - Buzău : Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-24-2
2(075.2)
CIP 2009-1059

CIP

45

190 - FĂRĂGĂU, BENIAMIN. Evanghelia după Ioan / Beniamin
Fărăgău. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-979-5
226.5.07
CIP 2009-901
191 - FRUNZĂ, SANDU. Religious pluralism and fundamentalism :
interdisciplinary approaches to religious studies : Cluj, 2005-2008 / Sandu Frunză,
Mihaela Frunză. - Bucureşti : Provopress, 2008
ISBN 978-973-88892-3-1
2
CIP 2008-24010
192 - ILIESCU, SORINELA. Desăvârşire morală şi formarea omului
de caracter după Vechiul Testament cu aplicare metodologică în învăţământul
preuniversitar / Sorinela Iliescu. - Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala Mehedinţiului,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7711-86-1
221.07:37
CIP 2009-1251
193 - Întoarcere la Dumnezeu. - Bucureşti : Editura Societăţii Biblice
Interconfesionale din România, 2009
ISBN 978-973-87369-8-6
2
CIP 2009-214
194 - MACDONALD, JAMES. Fascinat de măreţia lui Dumnezeu /
James MacDonald. - Arad : Majesty Press International, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88209-6-8
2
CIP 2009-411

46

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

195 - NELSON, SAMANTHA. Puterea de a mângâia : ghid biblic
pentru a ajuta victimele abuzului / Samantha Nelson. - Râmnicu Vâlcea : Casa de
Editură Advent, 2009
ISBN 978-973-88980-1-1
22.07
CIP 2009-1363
196 - OMAGIU. ABRUDAN, DUMITRU. Biblie şi misiune creştină :
popas aniversar prof. Dumitru Abrudan / Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei
Şaguna"(Sibiu). - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-710-2
2(498) Abrudan,D.
929 Abrudan,D.
CIP 2009-962
197 - PETCU, AURELIA. Religia în şcoală : repere teoretice şi
metodice / Aurelia Petcu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-305-8
371.3:2:373.3
CIP 2009-272
198 - PUFU, GHEORGHE. Studiul Noului Testament : curs pentru
anul I / Gheorghe Pufu. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti,
2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-833-0
225.07(075.8)
CIP 2009-94

47

CIP

200 - STANCU, DRAGOMIR. Disciplinarea şi reintegrarea în
biserică / Dragomir Stancu. - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-40-0
2
CIP 2009-1490
201 - VENTER, STEYN. De ce? / Steyn Venter ; trad.: Loredana Sîrbu. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-217-9
2
CIP 2009-444
202 - VENTER, STEYN. Miért? / Steyn Venter ; trad.: Ferencz Enikő
Inez. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-221-6
2
CIP 2009-1044
203 - WADE, LORON. Legea cerului pentru pământeni / Loron
Wade ; trad.: Oana Ghiga şi Delia Gherman. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de
Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-213-1
2
CIP 2009-398
204 - Women and religion / ed.: Bodó Márta. - Cluj-Napoca : Verbum,
2008
ISBN 978-973-88891-7-0
2:3-055.2
CIP 2008-23983
23/28 Religie creştină

199 - SAVATIE BAŞTOVOI, ieromonah. Audienţă la un demon mut :
roman istorico-fantastic despre soarta bisericii în vremurile de pe urmă / ieromonah
Savatie Baştovoi. - Bucureşti : Cathisma, 2009
ISBN 978-973-88443-1-5
2
CIP 2009-1602

205 - ALCORN, RANDY. 50 de zile despre Cer / Randy Alcorn. Oradea : Imago Dei, 2009
ISBN 978-973-88959-1-1
28
CIP 2009-1335

48

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

206 - ALDEA, TRAIAN. Candela vie / Traian Aldea. - Ed. a 2-a, rev. Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-220-9
28
CIP 2009-1043
207 - ANDREI, arhiepiscop de Alba-Iulia. Dialog al vremii cu
memoria : slujind lui Dumnezeu şi poporului Său la începutul mileniului III /
Andrei Andreicuţ. - Alba-Iulia : Reîntregirea, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-509-048-4
28
CIP 2009-1480
208 - Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok
Kelet-Közép-Európában / ed.: Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra. Cluj-Napoca : Verbum, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88891-8-7
235.3 Elisabeta
CIP 2008-23985
209 - BĂINŢAN, AURORA OCTAVIA. Încercări de unire a
bisericilor / Băinţan Aurora Octavia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-182-7
28
CIP 2009-821
210 - BĂINŢAN, AURORA OCTAVIA. Sinodul de la Ferrara Florenţa / Băinţan Aurora Octavia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-183-4
262.4(450)
CIP 2009-823

CIP

49

211 - CANCIUC, IOAN. Protopopiatul Darabani : contribuţii
monografice asupra aşezărilor, bisericii şi a învăţământului / pr. Ioan Canciuc. Bucureşti : Trinitas, 2009
ISBN 978-973-155-096-1
262.142(498 Darabani)
CIP 2009-1263
212 - Carte de rugăciuni. - Sibiu : Editura Andreiana, 2009
ISBN 978-606-92019-0-9.
243:281.95
CIP 2009-1047
213 - CHERESCU, PAVEL. Biserica şi şcoala în Mitropolia
Ardealului : sec. XIX : studii de demografie istorică bisericească / Pavel
Cherescu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-759-714-4
281.95(498.4)
CIP 2009-471
214 - CHERESCU, PAVEL. Episcopia Aradului în anul 1867 / Pavel
Cherescu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-759-712-0
281.95(498 Oradea)
CIP 2009-470
215 - COLOTELO, DUMITRU. Pastoraţia în contemporaneitate :
compendiu de teologie pastorală / pr. dr. Dumitru Colotelo. - Iaşi : Vasiliana '98,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-116-103-7
25
CIP 2009-749

50

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

216 - CONSTANTINESCU, IULIAN MIHAI. De impedimentis
matrimonii : de la acrivia canonica la iconomia bisericească / lect. univ. dr. Iulian
Mihai Constantinescu. - Craiova : Editura Mitropolia Olteniei, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1794-34-1
28
CIP 2009-1168
217 - COTAN, CLAUDIU CONSTANTIN. Istoria Bisericii Ortodoxe
Române : 1600-2000 / pr. dr. Claudiu Cotan. - Iaşi : Vasiliana '98, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-116-105-1
281.95(091)
CIP 2009-747
218 - CRISTESCU, LUCIAN. Galileeanul / Lucian Cristescu. - Ed. a 3a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-214-8
232.9
CIP 2009-397
219 - DANIIL STOENESCU, episcop. Arhanghelul de la Prislop /
Daniil Stoenescu, episcop locţiitor al Daciei Felix. - Deva : Charisma, 2009
ISBN 978-973-88006-5-6
281.95 Arsenie Boca
929 Arsenie Boca
CIP 2009-770
220 - De ce mergem la biserică? / coord.: Toader Tomoroga. - Bistriţa :
Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-09-3
28
CIP 2009-1479

CIP

51

221 - DIACONESCU, MIHAIL. Prelegeri de estetica ortodoxiei /
Mihail Diaconescu. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Trinitas, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-155-097-8
Vol. 1 : Teologie si estetică. - ISBN 978-973-155-098-5
Vol. 2 : Ipostazele artei. - ISBN 978-973-155-099-2
111.852:281.95(035)
726.5(498)(075.8)
CIP 2009-1429
222 - DURAN, CRISTINA. Sfânta Muceniţă Filofteia / Cristina
Duran. - Geamăna : Tiparg, 2009
ISBN 978-973-735-380-1
235.3 Filofteia de la Târnovo, st.
929 Filofteia de la Târnovo, st.
CIP 2009-212
223 - ETHOS ŞI ETHNOS. SESIUNE (2007 ; Cluj-Napoca). Ethos şi
Ethnos : aspecte teologice şi sociale ale mărturiei creştine : sesiune : Cluj-Napoca,
3-6 decembrie, 2007 / coord.: Ştefan Iloaie. - Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-836-5
28(063)
CIP 2008-22957
224 - EVSEVIOS VITTIS, arhimandrit. Sfântul Nil Sinaitul : despre
rugăciune / arhimandrit Evsevios Vittis ; trad.: ieron. Agapie. - Arad : Editura
Sfântul Nectarie, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-85817-9-1
235.3 Nil Sinaitul
929 Nil Sinaitul
CIP 2009-221

52

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

225 - Filocalia de la Optina. - Galaţi : Egumeniţa ; Alexandria : Cartea
Ortodoxă, 2009
ISBN 978-606-529-027-3
ISBN 978-973-8926-83-7
276
CIP 2009-793
226 - HASEL, KURT. Vraja superstiţiei : povară şi eliberare / Kurt
Hasel ; trad.: Lucia Rădulescu, Emil Rădulescu. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Casa de
Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-215-5
241.615
398.4
CIP 2009-392
227 - HOPKO, THOMAS. Prietenie şi homosexualitate / Thomas
Hopko ; trad.: Marian Rădulescu ; pref.: Mihail Neamţu. - Oradea : Theosis, 2009
ISBN 978-973-88535-4-6
28+616.89-008.442.36
CIP 2009-1024
228 - ISVORANU, CRISTINA. Ţara Sfântă : Israel, Palestina,
Iordania : ghid turistic / Cristina Isvoranu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Vremea,
2009
ISBN 978-973-645-323-6
281.91
726.5(569.4+569.5)(036)
CIP 2009-1512
229 - IVAN, ILIE I. Omiletica ortodoxă : repere teoretice, metodice şi
practice / Ilie I. Ivan. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-832-3
251:281.9
CIP 2008-23863

53

CIP

230 - Katolikus imakönyv : életünk Krisztusban. - Cluj-Napoca : Gloria,
2009
ISBN 978-973-8267-92-3
243:282
CIP 2009-1108
231 - LUPU, CORNELIU BENONE. A fost vreodată Petru la Roma? /
Corneliu Benone Lupu ; pref.: Francesco Mosca. - Bucureşti : Casa de Editură
Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-216-2
235.3 Petru
929 Petru
CIP 2009-396
232 - MACARIE EGIPTEANUL, st. Omilii / sfântul Macarie
Egipteanul. - Bucureşti : Predania, 2009
ISBN 978-973-88781-6-7.
252
CIP 2009-1197
233 - MADARÁSZ ÉVA, B. Örömöm titka / B. Madarász Éva. Oradea : Convex, 2003vol.
ISBN (10) 973-9268-54-4
Vol. 3. - 2009 - ISBN 978-973-9268-54-7
28
CIP 2009-784
234 - MARI, ARTURO. La revedere în rai / Arturo Mari ; trad.: Anca
Mărtinaş Giulimondi. - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2009
ISBN 978-973-1891-07-1
282 Ioan Paul II
929 Ioan Paul II
CIP 2009-1339

54

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

235 - MARIŞ, DANIEL. Creaţie biblică : reflecţii teologice în contextul
dialogului creştin / Mariş Daniel. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2455-2
281.95
CIP 2009-813
236 - MIHOC, BLAGA. Calea adevărului sau Cugetul şi viaţa
ierarhilor / Blaga Mihoc. - Oradea : Logos'94, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8479-24-1
281.95
CIP 2009-570
237 - MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA : (1808-1873) :
PERSONALITATE MARCANTĂ A VIEŢII BISERICEŞTI, CULTURALE
ŞI POLITICE A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA - LA ÎMPLINIREA A
200 DE ANI DE LA NAŞTEREA SA. Simpozion naţional (2008 ; Oradea).
Mitropolitul Andrei Şaguna : (1808-1873) : personalitate marcantă a vieţii
bisericeşti, culturale şi politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a 200 de
ani de la naşterea sa : simpozion naţional : Oradea, 27-28 mai 2008 / coord.: Pavel
Cherescu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-711-3
281.95 Andrei Şaguna
CIP 2009-461
238 - MOLDOVAN, ILIE. Ortodoxia misionară, stâlp de lumină în
lumea contemporană / pr. prof. univ. dr. Ilie Moldovan. - Craiova : Editura
Mitropolia Olteniei, 2009
ISBN 978-973-1794-32-7
281.95
CIP 2009-981

CIP

55

239 - MOTOGNA, MACARIE. Monahismul ortodox din Maramureş
şi Transilvania septentrională până la începutul secolului al XIX-lea / protos.
dr. Macarie Motogna ; pref.: Nicolae Edroiu. - Rohia : Editura Mănăstirii Rohia,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-87153-5-6
271(498)
CIP 2009-404
240 - MURRAY, ANDREW. Creşte-ţi copiii pentru Hristos / Andrew
Murray. - Suceava : Perla suferinţei, 2009
ISBN 978-606-8000-02-2
28
CIP 2009-451
241 - NICOLESCU, COSTION. Chipul ca o catapeteasmă / Costion
Nicolescu. - Bucureşti : Editura Sophia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-136-118-5
246.3
CIP 2009-1467
242 - OPRIŢA, MIRELA. Teste de dogmatică ortodoxă pentru
bacalaureat / Opriţa Mirela. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-124-7
23:281.95(075.8)
371.279.8:373.5
CIP 2009-729
243 - PARTRIDGE, CHRISTOPHER. Religiile lumii / Christopher
Partridge. - Bucureşti : Mladinska, 2009
ISBN 978-973-1961-18-7
28(091)
29(091)
CIP 2008-45

56

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

244 - PREDA, RADU. Semnele vremii : lecturi social-teologice / Preda
Radu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2009
ISBN 978-973-757-201-1
281.95
CIP 2009-713
245 - PUIU, DUMITRU-CRISTINEL. Misiunea şcolii şi a bisericii în
susţinerea comunicării interculturale şi interreligioase / pr. Dumitru-Cristinel
Puiu. - Iaşi : Vasiliana '98, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-116-093-1
28
CIP 2009-748
246 - RĂDOI, DANIELA. Sf. Anton - făcătorul de minuni / Daniela
Rădoi. - Oradea : Treira, 2009
ISBN 978-973-8946-25-5
235.3 Anton de Padua
929 Anton de Padua
CIP 2009-931
247 - RUS, REMUS. Vieţile Sfinţilor Stâlpnici : Simion, Daniel, Luca,
Alipie / Remus Rus. - Alba-Iulia : Reîntregirea, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-509-045-3
235.3
CIP 2009-919
248 - TEODOR STUDITUL, st. Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor
Părinţi / Sf. Theodor Studitul, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Amfilohie ; trad. din limba
greacă veche de pr. Marcel Hancheş. - Bucureşti : Editura Sophia, 2006vol.
ISBN (10) 973-7623-68-1 ; ISBN (13) 978-973-7623-68-3
Vol. 2 / Sfântul Fotie, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Grigorie
Teologul, ... - 2009 - ISBN 978-973-136-119-2
276
CIP 2006-13658

CIP

57

249 - TEOFAN ZĂVORÂTUL, st. Predici / Sfântul Teofan Zăvorâtul ;
trad. din lb. rusă: Adrian Tănăsescu-Vlas. - Bucureşti : Editura Sophia ;
Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2009
ISBN 978-606-529-029-7
ISBN 978-973-136-125-3
252:281.95
CIP 2009-1216
250 - A történelmi Küküllői Református Egyházmegy
egyházközségeinek történeti katasztere / ed.: Buzogány Dezső. - Cluj-Napoca :
Koinónia, 2009vol.
ISBN 978-973-7605-97-9
1. Kötet: 1648-1800 : Ádámos - Dányán. - 2009 ISBN
978-973-7605-75-7.
28
CIP 2009-1190
251 - TULCAN, IOAN. Teologie : ştiinţa mărturisitoare despre
Dumnezeu / pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan. - Sibiu : Oastea Domnului, 2009
ISBN 978-973-710-130-3
23:281.95
CIP 2009-1033
252 - TURNER, DWAYNE E. Ajutându-i pe creştini să crească :
educaţie creştină / Dwayne E. Turner ; trad.: Elisabeta Chiriţă. - Bucureşti : Editura
A.G.-S.U.A., 2009
ISBN 978-973-7771-48-3
371:28
CIP 2009-1373
253 - ŢON, IOSIF. Momente profunde : predici la evenimente speciale /
Iosif Ţon. - Oradea : Cartea Creştină, 2009
ISBN 978-973-1988-04-7
252:282
CIP 2009-1362

58

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

254 - ŢUSCANU, MIHAELA. Micuţul creştin / Mihaela Ţuscanu ;
pref.: pr. Florin Ţuscanu. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2009
ISBN 978-973-1755-70-4
087.5:28
CIP 2009-701
255 - Viu este Dumnezeu : catehism pentru familie. - Alba-Iulia :
Reîntregirea, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-509-047-7
28
CIP 2009-1374
256 - VOULGARAKIS, ILIAS A. Momente din viaţa părinţilor / Ilias
A. Voulgarakis ; trad.: Cristian Spătărelu. - Galaţi : Egumeniţa ; Alexandria :
Cartea Ortodoxă, 2009
ISBN 978-606-529-028-0
ISBN 978-973-8926-84-4
276
CIP 2009-794
29 Religii necreştine
257 - Asthavakra gita / trad.: Simona Trandafir. - Braşov : Kamala, 2009
ISBN 978-973-1837-18-5

CIP

59

259 - DEPETRI, ALICIA. Yoga / Alicia Depetri, Adela Ponce De Leon,
Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România Liberă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1788-20-3
294.527
CIP 2009-11
260 - GHEORGHE, RĂZVAN GABRIEL. Compendiu al religiei
antice greco-romane : Ierarhia divină / Gheorghe Răzvan Gabriel. - Bucureşti :
MondoRo, 2009
ISBN 978-973-1973-04-3
299
292
CIP 2009-1608
261 - LOBSANG RAMPA, T. Al treilea ochi / Lobsang Rampa ; trad.:
Mariana Buruiană. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Herald, 2009
ISBN 978-973-111-093-6
294.321
CIP 2009-219
262 - LUGLIO, RADHA C. Tantra - un mod de a trăi şi de a iubi /
Radha C. Luglio. - Braşov : Mix, 2009
ISBN 978-973-8471-81-8
294.5
CIP 2009-1384

294.5
CIP 2009-1135
258 - BULLÓN, ALLEJANDRO. Lumea noastră, încotro? /
Allejandro Bullón ; trad.: Loredana Sîrbu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Casa de Editură
Viaţă şi Sănătate, 2008
ISBN 978-973-101-209-4
296.3
CIP 2008-23962

263 - OSHO. Buddha a spus ... / Osho ; trad.: Bogdan Chircea. Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2009
ISBN 978-973-145-208-1
294.3:291.61 Buddha
929 Buddha
CIP 2009-1319
264 - OSHO. Când pantoful se potriveşte / Osho ; trad.: Veronica
Voicilă. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2009
ISBN 978-973-145-207-4
294.5
CIP 2009-1318

60

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

61

CIP

265 - SEARS, WILLIAM. Hoţ în noapte sau Straniul caz al mileniului
dispărut / William Sears ; trad.: Alina Sajed. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-707-261-0
298 Baha'i
CIP 2009-257

270 - Statistică / Mihaela Vătui, Zizi Goschin, Eugenia Lilea, Vergil
Voineagu. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-154-6
311
CIP 2009-378

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

316 Sociologie

3-05 Categorii de persoane

271 - ALBU, GABRIEL. Psihopedagogia comunicării / Gabriel Albu,
Mihaela Suditu. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-283-7
37.015.3 371:316.77
CIP 2009-999

266 - REECE, GEMMA. Cartea secretelor pentru fete / Gemma
Reece : trad.: Laura Blebea : il.: Katy Jackson. - Bucureşti : Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-232-9
3-055.6-055.26
CIP 2009-1385
311/314 Statistică. Demografie
267 - BĂCESCU-CĂRBUNARU, ANGELICA. Statistică / Angelica
Băcescu Cărbunaru. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-526-6
311
CIP 2009-1386

272 - ANGHEL, MARIA MAGDALENA. Managementul
conflictului : aplicaţie practică : testarea unor instrumente de recunoaştere
a conflictului la nivelul unei instituţii de învăţământ preuniversitar : lucrare
ştiinţifică / Maria-Magdalena Anghel. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-67-2
316.48
CIP 2009-252

268 - BIRCEA, IOAN. Statistică şi analiză economico-financiară :
teorie şi aplicaţii / Ioan Bircea, Daniela Ştefănescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-35-2452-6
311:33+658.1
CIP 2009-479

273 - Asistenţa socială în context european / coord.: Maria
Constantinescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-838-5
316.6
CIP 2009-92

269 - BREAZ, NICOLETA. Statistică descriptivă : teorie şi aplicaţii /
Nicoleta Breaz, Mihaela Jaradat. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-978-8
311
CIP 2009-1116

274 - BULAI, ALFRED. Sociologia şi cotidianul : eseuri despre
societatea reală / Alfred Bulai. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Societatea Reală,
2009
ISBN 978-973-88967-0-3
316
CIP 2009-587

62

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

63

275 - GÁSZPOR RÉKA. A társadalmi tér változásai / Gászpor Réka. Sfântu-Gheorghe : Editura RHT Kiadó ; Budapesta : Pont, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-88825-4-6
ISBN 978-963-7265-46-5
316.77
CIP 2009-282

280 - PINTILIE, LARISA. A socio-linguistic aproach to
communication / Larisa Pintilie. - Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna",
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-732-102-2
316.77
CIP 2009-667

276 - MARINESCU, VALENTINA. Mediatizarea violenţei
domestice / Valentina Marinescu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-393-4
316.613.43
CIP 2009-238

281 - ROTARU, NICOLAE. PSI - securitate : prelegeri, eseuri şi
articole de management, psihosociologie şi comunicare din domeniul apărare,
intelligence şi ordine publică / Nicolae Rotaru. - Bucureşti : Editura ANI, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7610-86-7
316.46:355
CIP 2009-1498

277 - Mediere : curs de bază : manualul formatorului / Adi Gavrilă, Adina
Nica, Anca Albici, ... - Craiova : Consensus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88401-2-6
316.48
CIP 2009-285
278 - NISTOR, LAURA. Sociologia mediului înconjurător : aplicaţii
privind atitudini şi comportamente în România / Nistor Laura. - Cluj-Napoca :
Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-842-6
316(498)
CIP 2009-335
279 - OANCEA, MIRCEA. Comunicarea / Oancea Mircea. - Bucureşti :
Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-170-4
316.77
CIP 2009-1431

282 - Satul românesc : trecut - prezent - viitor : 70 de ani de la cercetarea
sociologică a comunei Bogaţi / coord.: Cornel Constantinescu. - Piteşti : Editura
Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-831-6
316.334.55
CIP 2009-89
283 - STOICA, NICOLAE. Drumul către o societate modernă /
Nicolae Stoica. - Iaşi : Junimea, 2008
ISBN 978-973-37-1334-0
316:33
CIP 2009-672
284 - TĂTARU, ALEXANDRA. Organizarea spaţiului rural din
bazinul Putnei / Alexandru Tătaru. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-01-5
316.334.55(498)(28 Putna)
CIP 2009-1180

64

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

65

CIP

285 - Tehnici de comunicare : caiet de seminar / Adela Drăgan, Gelu
Gurguiatu, Traian Munteanu, Ciprian Vlad. - Galaţi : Galaţi University Press, 2008
vol.
ISBN 978-606-8008-06-6
Vol. 1 : Tehnici de prezentare. - 2008 - Bibliogr. ISBN
978-606-8008-07-3.
316.77(075.8)
CIP 2009-63

290 - EZZATI, EZZATOLLAH. Geopolitica în secolul XXI /
Ezzatollah Ezzati ; ed.: Cecilia Munteanu ; pref.: ambasador Reza Arshadi ; postf.:
dr. Vasile Simileanu ; cuvânt înainte: Ezzatollah Ezatti ; trad.: Cristina Civărnache,
Seyed Akbar, Luminiţa Spânu. - Bucureşti : Top Form, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7626-44-8
32.01:913(100)
CIP 2009-458

286 - ŢUGUI, RODICA. Asistenţa socială în biserică : evaluări şi
cercetări în cadrul programelor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române / Rodica
Ţugui, Daniela Ţigmeanu. - Craiova : Editura Mitropolia Olteniei, 2009
ISBN 978-973-1794-33-4
316:281.95
616-008.6 SIDA
578.828 HIV
CIP 2009-1080

291 - TOHĂNEANU, CECILIA. Filosofie politică / conf. univ. dr.
Cecilia Tohăneanu. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-348-6
32.01(075.8)
CIP 2009-1562

287 - Változó térség. - Miercurea Ciuc : Alutus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7875-48-8
316
CIP 2009-420

323 Politică internă
292 - FULGA, VASILE. România raportată la fenomenul terorist
internaţional / lect. univ. dr. Vasile Fulga, Cristina Fulga, D. V. Fulga. Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009
ISBN 978-606-524-029-2
323.28
CIP 2009-997

32 Politică
288 - CELMARE, LILIAN. Regimuri nedemocratice în epoca
modernă şi contemporană / Lilian Celmare. - Caracal : Hoffman, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92000-2-5
32.01
CIP 2009-895
289 - DUMITRESCU, DUMITRU. Ideea naţională în activitatea lui
Nicolae Filipescu / Doru Dumitrescu. - Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-973-1889-99-3
32(498) Filipescu,N.
929 Filipescu,N.
CIP 2009-1284

293 - HERCHI, ŞTEFAN. Terorismul internaţional / Herchi Ştefan,
Bălan Mihai Andrei. - Oradea : Convex, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-9268-53-0
323.28
CIP 2009-574
294 - SAVU, GHEORGHE. Structuri teroriste : adaptare la prezent /
Gheorghe Savu. - Bucureşti : Medro, 2008
ISBN 978-973-8487-33-8
323.28
CIP 2008-24016

66

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

67

CIP

323.1 Minorităţi naţionale

327 Politică externă

295 - ARDELEAN, MIHAI. Rezistenţă şi schimb într-o cultură
multietnică / Mihai Ardelean & Dorin Adrian Suciu. - Târgu-Mureş : University
Press, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-169-063-6
323.1(498.4)
CIP 2009-161

299 - BUZAN, BARRY. Sisteme internaţionale în istoria lumii :
reconfigurarea studiului relaţiilor internaţionale / Barry Buzan, Richard Little ; trad.
de Simona Soare. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1306-9
327(100)
CIP 2009-1271

296 - EDUCAŢIA ŞI INTEGRAREA SOCIALĂ A POPULAŢIEI DE
ETNIE RROMĂ. Simpozion Naţional (2008 ; Sibiu). Ţiganii / Rromii : realităţi
şi perspective : actele simpozionului "Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de
etnie rromă" : Sibiu, 10-11 octombrie 2008 / coord.: Elena Macavei. - Sibiu :
Editura Asociaţiunii Astra, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-87508-4-5
323.1(=214.58)(063)
CIP 2009-993
297 - PURADEL : PUI DE RROM - PUI DE OM. PROIECT
INTERNAŢIONAL (2008 ; Rodna). Proiectul internaţional : "Puradel : pui de
rrom - pui de om" desfăşurat în cadrul Festivalului naţional al şanselor tale : ed. I.,
Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud, 15 decembrie 2008 / coord.: Leonora Creoşteanu,
Loredana Bauer, Vali Ganea, Lucian Creoşteanu. - Bistriţa : Nova Didactica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8972-42-1
323.1(=214.58)(063)
CIP 2009-1617
298 - SIMA, HORIA. Menirea naţionalismului / Horia Sima. Bucureşti : Editura Sânziana, 2009
ISBN 978-606-92011-0-7
323.1
CIP 2009-591

300 - TOBOŞARU, NICOLAE. Parteneriatul strategic dintre
România şi Statele Unite ale Americii : fragmente de istorie în interviuri /
Nicolae Toboşaru. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
ISBN 978-973-610-846-4
327(498:73)
CIP 2009-339
301 - VICOL, SORIN. Securitatea europeană şi securitatea în
Regiunea extinsă a Mării Negre / Sorin Vicol. - Bucureşti : Editura Militară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-32-0784-9
327.57(4)
CIP 2009-683
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice
302 - Elev în comunism = Imagine being a student during the
communist regime / ed.: Luciana Marioara Jinga ; trad.: Raluca Boboc. Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-727-2
329.15(498)
CIP 2009-724
33 Economie
303 - BADEA, GABRIEL SORIN. Microeconomie / Gabriel Sorin
Badea. - Târgovişte : Valahia University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7616-93-7
330.101.542
CIP 2009-1166

68

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

69

304 - BAL, ANA. Transformări economice regionale şi globale / Ana
Bal. - Buzău : Alpha MDN, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-139-080-2
33(498)
CIP 2009-526

309 - GLĂVAN, BOGDAN. Macroeconomie / Bogdan Glăvan. - Ed. a
2-a. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-356-1
330.101.541(075.8)
CIP 2009-1566

305 - BUCUR, ION D. Metodica predării economiei politice / Ion D.
Bucur. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-281-8
371.3:33
CIP 2009-1035

310 - HALL, ALVIN. Misterele economiei / Alvin Hall ; trad.: Andreea
Garajeu. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index.
ISBN 978-973-675-556-9
33
CIP 2009-116

306 - BUTACI, CASIAN. Introducere în econometrie / Casian Butaci. Oradea : Editura Universităţii Agora, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1807-16-4
330.43
CIP 2009-56

311 - JULA, DORIN. Teoria pieţelor concurenţiale / Dorin Jula, Marius
Jula. - Bucureşti : Mustang, 2009
ISBN 978-973-8315-98-3
33
CIP 2009-300

307 - DUMITRESCU, MIHAIL DAN HORIA. Dicţionar economic
englez-român de termeni bancari, bursieri şi de asigurări / Mihail Dan Horia
Dumitrescu. - Bucureşti : Akademos Art, 2008
ISBN 978-973-1730-62-2
81'374.2:33=135.1=111
81'374.2:33=111=135.1
CIP 2008-20930
308 - DUMITRESCU, MIHAIL DAN HORIA. Dicţionar economic
englez-român / Mihail Dan Horia Dumitrescu. - Bucureşti : Akademos Art, 2008
ISBN 978-973-1730-64-6
81'374.2:33=135.1=111
81'374.2:33=111=135.1
CIP 2008-20930

312 - MARDIROS, DANIELA-NEONILA. Previziuni economicofinanciare realizate prin modelarea datelor din bilanţ / Daniela-Neonila
Mardiros. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-390-1
33
CIP 2008-23720
313 - MUREŞAN, JIANU-DANIEL. Calitatea vieţii umane : România
după 1989 / Jianu-Daniel Mureşan. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-531-0
330.59(498)"1989/..."
CIP 2009-1521

70

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

314 - PICIU, GABRIELA CORNELIA. Riscul în economie : aplicaţii
în domeniul financiar-bancar / Gabriela Cornelia Piciu. - Bucureşti : Editura
Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-424-7
330.131.7
CIP 2009-730
315 - POPESCU, GHEORGHE. Macroeconomie / Popescu Gheorghe. Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-515-0
330.101.541
CIP 2009-347
316 - ZIRRA, DANIELA. Economie politică pentru nespecialişti /
Daniela Zirra. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-575-4
33
CIP 2008-22678
331 Muncă
317 - BERCU, ANA-MARIA. Pregătirea profesională şi cariera
personalului din administraţia publică / Ana-Maria Bercu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-521-1
331.544:35
CIP 2009-878
318 - GEORGESCU, IOAN P. Managementul sindical / Georgescu P.
Ioan. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2009
ISBN 978-973-1959-23-8.
331.105.44
CIP 2009-1186

71

CIP

319 - Manual de informare şi consiliere privind cariera. - MiercureaCiuc : Alutus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7875-49-5
331.548
CIP 2009-419
320 - Prognoza pe termen mediu şi corelarea cu cererea pieţei muncii
a ofertei de formare profesională prin învăţământul profesional şi tehnic /
CNDIPT - Bucureşti. - Bucureşti : Euro Standard, 2009
ISBN 978-973-88918-7-6
331.544:377
331.36:377
CIP 2009-169
332 Economie teritorială. Proprietate
321 - APETREI, DĂNUŢ. Dezvoltarea rurală în România : pilon de
bază a politicii agricole comune / Dănuţ Apetrei. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara :
Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0539-3
332.1(498-22)
63(498+4)
CIP 2009-619
322 - NISTREANU, MIRCEA. Dezvoltare regională durabilă : politici
şi strategii / Mircea Nistreanu, Florin Mărăcineanu, Elena Constantin. - Bucureşti :
Editura Nouă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8987-81-4
332.1
CIP 2009-1130

72

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
336 Finanţe

323 - ANDERSON, CHRIS. Coada lungă : de ce viitorul în afaceri
înseamnă să vinzi mai puţin din mai mult / Chris Anderson ; trad.: Mihaela
Buruiană. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
Index
ISBN 978-973-669-731-9
336:004
CIP 2009-1062
324 - BOTIŞ, SORINA. Monedă şi credit : curs pentru ID / Sorina
Botiş. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-418-2
336.7
CIP 2008-24020
325 - Cecul şi biletul la ordin. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-66-4
347.745(498)(094.9)
347.748(498)(094.9)
336.777(498)(094)
CIP 2009-719
326 - CHITCĂ, TANŢA-CAMELIA. Finanţe - Fiscalitate : studii de
caz / Chitca Tanţa Camelia. - Bucureşti : Shik, 2009
ISBN 978-973-8924-26-0
336
CIP 2009-1061
327 - CORDUNEANU, CARMEN. Pieţe de capital : teorie şi practică /
Corduneanu Carmen. - Ed. a 2-a. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0536-2
336.76(075.8)
CIP 2009-349

CIP

73

328 - CRĂCIUNEANU, VIOREL. Soluţii utile în domeniul fiscal şi
economic din România / Viorel Crăciuneanu ; pref. de Toma Roman. - Piteşti :
Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0573-3
336(498)
CIP 2009-117
329 - DROB, CĂTĂLIN. Investiţii directe de capital / Cătălin Drob. Bacău : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-016-9
336
CIP 2009-382
330 - GEORGESCU, MARIA-ANDRADA. Administrarea finanţelor
publice şi a bugetului / Maria-Andrada Georgescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-350-9
336.13
336.14
CIP 2009-1560
331 - JUCAN, CORNEL NICOLAE. Control financiar şi fiscal / Jucan
Cornel Nicolae. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-491-8
336.148
CIP 2009-691
332 - MĂNDOIU, NICOLAE. Codul de procedură fiscală 2007-2008
(cod+norme) / Nicolae Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-17-8
336.22(498)
CIP 2009-197

74

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

75

333 - MOGA, ILIE. Strategii şi politici bancare / Moga Ilie. - Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-722-5
336.7
CIP 2009-1078

339 - SPĂTARU, LIVIU. Eficienţa şi evaluarea afacerilor / Liviu
Spătaru, Alina Stancovici. - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1906-17-1
336
CIP 2009-1031

334 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul de procedură fiscală cu normele
metodologice şi 2 legi uzuale. - Ed. a 5-a, actualiz. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2009
ISBN 978-606-522-094-2
336.22(498)(094.4)
CIP 2009-605

340 - SURUGIU, MARIUS. Fiscalitate şi dezvoltare economică /
Marius Surugiu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-593-8
336.22
CIP 2008-22959

335 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul de procedură fiscală. - Slatina :
Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-72-0
336.22(498)(094.4)
CIP 2009-177

341 - ŞTEFAN, CAMELIA. Asigurări şi transporturi în afacerile
economice : aplicaţii şi studii de caz / dr. Camelia Ştefan, dr. Sorin Enache, dr.
Maria Gheordunescu. - Piteşti : Independenţa Economică, 2009
ISBN 978-973-7732-98-9
336
CIP 2008-24006

336 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul Fiscal şi Normele metodologice
de aplicare / ed. îngrij de Mihai Brăgaru... - Ed. a 6-a, rev. - Bucureşti : Editura
C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-115-513-5
336.22(498)(094.4)
CIP 2009-613
337 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul fiscal. - Slatina : Themis Cart,
2009
ISBN 978-973-1708-71-3
336.22(498)(094.4)
CIP 2009-178
338 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Legislaţia taxelor de timbru. - Ed. a 9-a,
rev. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-115-516-6.
336.232(498)(094)
CIP 2009-1411

342 - TABĂRĂ, VASILE. Finanţe publice şi controlul financiar în
administraţia publică locală / Vasile Tabără. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-115-517-3
336.13
CIP 2009-614
343 - Teste grilă pentru examenul de licenţă : [la] Facultatea de
Economie şi Arte / coord.: prof. univ. dr. ing. Lidia Cristea ; conf. univ. dr. Ion
David, lector univ. drd. Uţa Voicu, conf. univ. dr. Valerian Voicu, lector univ. dr.
Valentina Nistoreanu. - Bucureşti : Little Star, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88969-0-1
336(075.8)(079.1)
336.71(075.8)(079.1)
378.22
CIP 2009-1657

76

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

344 - TUDOSE, MIHAELA BRÂNDUŞA. Finanţe : elemente teoretice
şi practice / Mihaela-Brânduşa Tudose. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-307-2
336
CIP 2009-441
345 - VORNICEANU, MARIUS. Fiscalitate / Marius Vorniceanu,
Alexandru Costache. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-380-0
336.22
CIP 2009-881
338 Situaţie economică. Politică economică
346 - BABOIANU, GRIGORE. Strategii şi politici europene în
dezvoltarea durabilă şi protecţia biodiversităţii / Grigore Baboianu, Cornelia
Benea, Tiberiu Rusu. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2009
ISBN 978-973-662-430-8
338.2:504
CIP 2009-302
347 - BOŢA-MOISIN, ANTON FLORIN. Economie şi finanţe
europene / Anton Florin Boţa Moisin. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti,
2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-839-2
338(4)
336.13(4)
CIP 2009-90
348 - Diagnosticul privind starea de dezvoltare a judeţului Gorj /
coord. ştiinţific: Adrian Gorun. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-233-4
338(498-35 Gorj)
CIP 2009-979

CIP

77

349 - GAVRILESCU, CAMELIA. Economie, politici şi strategii
agroalimentare / Camelia Gavrilescu. - Iaşi : Terra Nostra, 2009
ISBN 978-973-1888-18-7
338.43(4)
CIP 2009-1211
350 - HARALAMBIE, GEORGE ALIN. Planurile experimentale
statistice în turism : studiu de caz : judeţul Prahova / George Alin Haralambie. Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-281-3
338.48(498-35 Prahova)
CIP 2009-575
351 - JULA, NICOLAE MARIUS. Preţuri şi concurenţă / Marius
Jula. - Bucureşti : Mustang, 2009
ISBN 978-973-8315-97-6
338.5
339.137.2
CIP 2009-301
352 - NEAGU, OLIMPIA. Economie europeană / Olimpia Neagu. Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-937-5
338(4)
CIP 2009-365
353 - PĂCURAR, ALEXANDRU A. Turism internaţional / Alexandru
Păcurar. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-844-0
338.48(100)
CIP 2009-337

78

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

79

354 - PLOAIE, GHEORGHE. Munţii Latoriţei : economie şi turism /
Gheorghe Ploaie, Adela Elena Ionescu, Gheorghe Gh. Ploaie, jr. - RâmnicuVâlcea : Almarom, 2009
ISBN 978-973-156-017-5
338.48+796.5(498 Munţii Latoriţei)
CIP 2009-354

359 - BOIŢĂ, MARIUS. Impactul politicilor vamale asupra economiei
româneşti la produselor agroalimentare în perioada de pre şi post aderare la
uniunea Europeană / Boiţă Marius. - Arad : Gutenberg Univers, 2009
ISBN 978-973-1869-34-6
339.543(498)
CIP 2008-23969

355 - ROTARIU, ILIE. Dezvoltarea destinaţiei turistice : note de curs /
Rotariu Ilie. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-495-6
338.48(075.8)
CIP 2009-690

360 - BOLAN, LILIANA. Marketing şi comunicare / ec. Liliana
Bolan. - Bucureşti : Eurocor, 200916 vol.
ISBN 978-973-7929-96-9
Vol. 1 : Rolul marketingului în companie. - 2009 - Bibliogr. - ISBN
978-606-8053-01-1
339.138:316.77
CIP 2009-1012

356 - STĂNCIULESCU, GABRIELA. Tourism and travel practice :
worksheets and exercises / Gabriela Stănciulescu, Andreea Marin Pantelescu. Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-155-3
338.48
CIP 2009-924
357 - STĂNESCU, DOINA. Calitatea în serviciile turistice / prof. univ.
dr. Doina Stănescu, dr. Ştefania Nicoleta Mihai, asist. drd. Roxana Elena Stan. Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-511-2
338.48
CIP 2009-318

361 - BREZEANU, PETRE. Approche empirique en finances
internationales : exercices et solutions / Petre Brezeanu, Cristina Maria
Triandafil. - Bucureşti : Cavallioti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7622-72-3
339.7
CIP 2009-264

339 Comerţ

362 - BREZEANU, PETRE. Relations financieres internationales :
fondements theoriques modernes / Petre Brezeanu, Cristina Maria Triandafil. Bucureşti : Cavallioti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7622-73-0
339.7
CIP 2009-265

358 - ARDELEANU, CONSTANTIN. Comerţul exterior şi navigaţia
prin gurile Dunării : serii statistice : 1901-1914 / Constantin Ardeleanu. - Galaţi :
Galaţi University Press, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-09-7
339.5(498)"1901/1914"
CIP 2008-23931

363 - CARAIANI, GHEORGHE. Negocierea în tranzacţiile
internaţionale / prof. univ. dr. Gheorghe Caraiani, prof. univ. dr. Toma
Georgescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-347-9
316.472.42:339.56.055(075.8)
CIP 2009-1563

80

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

364 - Cele zece porunci pentru eşecul în afaceri / trad.: Graal. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-575-0
339.138
CIP 2009-1619
365 - GAY, RICHARD. Marketing on-line / Richard Gay, Alan
Charlesworth, Rita Esen ; trad.: Ion Costache. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Index
ISBN 978-973-571-754-4
339.138:004
CIP 2009-859

CIP

81

369 - LUCA, LIVIU. Forţele motrice ale pieţei petrolului şi
produselor petroliere în România după 1990 / Liviu Luca. - Bucureşti : Expert,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-190-0
339.1:665.6(498)
CIP 2009-1194
370 - Marketing educaţional : sistemul informaţional de marketing /
Marius D. Pop, Mihai F. Băcilă, Ovidiu I. Moisescu, Alexandra M. Târca. - ClujNapoca : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-504-055-7
339.138:37
CIP 2009-292

366 - IACOVOIU, VIORELA. Investiţiile străine directe între teorie
şi practică economică : analize comparative / Viorela Beatrice Iacovoiu. Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-160-7
339.727.24
CIP 2009-1558

371 - MOORE, JEOFFREY. Traversarea abisului / Jeoffrey A.
Moore ; trad.: Bogdan Marin. - Bucureşti : Publica, 2009
ISBN 978-973-88750-5-0
339.138
CIP 2009-224

367 - IONAŞCU, VIORICA. Marketing : teste grilă / Viorica Ionaşcu,
Camelia Pavel. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-525-9
339.138(079.1)
CIP 2009-673

372 - NEAGU, OLIMPIA. Tehnici promoţionale / lect. univ. dr.
Olimpia Neagu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-939-9
339.138
CIP 2009-367

368 - KOTLER, PHILIP. Marketingul în era digitală : o nouă
concepţie despre profit, creştere şi înnoire / Philip Kotler, C. Jain Dipak, Suvit
Maesincee ; trad.: Dan Criste. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-366-5
339.138
CIP 2009-1369

373 - OBREJA, CRISTIAN. Protejarea şi promovarea intereselor
firmei prin intelligence / Cristian Obreja, Costache Rusu. - Bucureşti : Expert,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-188-7
339.13(498)
CIP 2009-798

82

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

374 - PELĂU, CORINA. Marketing-controlling : măsurarea
performanţei în marketing / Corina Pelău. - Bucureşti : Editura Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-709-429-2
339.138
CIP 2009-732
375 - PISTOL, GH. M. Marketing : o abordare din perspectivă
financiar-bancară / Gh. M. Pistol. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-527-3
339.139
CIP 2009-1387
376 - POŢINCU, CRISTIAN. Marketing internaţional : caiet de
seminar / Cristian Poţincu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-440-3
339.138(100)
CIP 2008-24028
377 - PUIU, CARMEN. Marketingul serviciilor : curs universitar / Puiu
Carmen. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-137-5
339.138:338.46+658.64(075.8)
CIP 2009-1225
378 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul vamal. - Slatina : Themis Cart,
2009
ISBN 978-973-1708-68-3
339.543(498)(094.4)
CIP 2009-184
379 - TUDOR, FLORIN MIRCEA. Integrarea sistemului vamal al
României în sistemul vamal al U.E. : strategii vamale postaderare / Tudor
Florin. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2446-0
339.543
CIP 2009-311

83

CIP
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

380 - ARAT, GHEORGHE TEODOR. Drept privat roman / Gheorghe
Teodor Arat. - Galaţi : Galaţi University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-13-4
347(37)
CIP 2009-803
381 - Bazele dreptului civil : [tratat] / coord.: Ion Dogaru, Nicolae Popa,
Dan Claudiu Dănişor, Sevastian Cercel ; [autori]: prof. univ. dr. Gabriel Boroi, lect.
univ. dr. Anamaria Bucureanu, prof. univ. dr. Sevastian Cercel, ... - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2008vol.
ISBN 978-973-115-233-2
Vol. 3 : Teoria generală a obligaţiilor / coord.: Ion Dogaru, Pompil
Drăghici. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-115-507-4
347
CIP 2009-488
382 - BĂDESCU, MIHAI. Teoria generală a dreptului / Mihai
Bădescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-139-9
34(075.8)
CIP 2009-1230
383 - BODOAŞCĂ, TEODOR. Teoria generală a dreptului : curs /
prof. univ. dr. Teodor Bodoaşcă, lect. univ. Aurelia Drăghici. - Sibiu : Editura
Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-053-6
34(075.8)
37.018.43
CIP 2009-854

84

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

85

384 - BOGDAN, SERGIU. Drept penal : parte specială / Sergiu
Bogdan. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-133-0
343(498)
CIP 2009-1417

388 - CERCEL, ANAMARIA. Criminologie / Anamaria Cristina
Cercel. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-522-099-7
343.9
CIP 2009-1514

385 - BOROI, ALEXANDRU. Drept penal şi drept procesual penal :
curs pentru examenul de licenţă / Alexandru Boroi. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-506-7
343(498)(075.8)
343.1(498)(075.8)
378.22
CIP 2009-487

389 - CHINDEA, TRAIAN. Cooperarea între state pentru prevenirea
şi combaterea criminalităţii transfrontaliere / dr. Traian Chindea ; pref.: gen. de
brigadă (r.) dr. Ioan Hurdubaie ; ed.: Maria Sturzu. - Băile Tuşnad : Promaris Print,
2009
ISBN 978-973-88883-1-9
343
CIP 2009-244

386 - BOŢA-MOISIN, ANTON FLORIN. Construcţie şi unificare
europeană / Anton Florin Boţa Moisin. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti,
2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-829-3
341.217(4) UE
CIP 2009-93
387 - CĂRPENARU, STANCIU D. Contracte civile şi comerciale /
Stanciu D. Cărpenaru, Vasile Nemeş, Liviu Stănciulescu. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-522-004-1
347.44(498)
347.74(498)
CIP 2009-203

390 - CIUTACU, FLORIN. Dreptul muncii : culegere de speţe / dr.
Florin Ciutacu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-73-7
349.2(498)(094)
CIP 2008-176
391 - CIUTACU, FLORIN. Garanţiile personale / dr. Florin Ciutacu. Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-65-2
347.768
CIP 2009-188
392 - CIUTACU, FLORIN. Codul de procedură civilă adnotat / dr.
Florin Ciutacu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-62-1
347.91/.95(498)
CIP 2009-183
393 - CIUTACU, FLORIN. Codul familiei adnotat / Florin Ciutacu. Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-54-6
347.61/.64(498)(094.4.072)
CIP 2009-194

86

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

394 - CIUTACU, FLORIN. Drept civil : culegere de speţe / dr. Florin
Ciutacu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-60-7
347(498)
CIP 2009-182

CIP

87

400 - CIUTACU, FLORIN. Drept procesual civil : culegere de speţe :
modele de contracte şi alte acte juridice, modele de cereri şi modele de acţiuni / dr.
Florin Ciutacu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-53-9
347.91/.95(498)(094.9)
CIP 2009-196

395 - CIUTACU, FLORIN. Drept civil : drepturile reale / dr. Florin
Ciutacu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-61-4
347(498)(075.8)
347.22(498)(075.8)
CIP 2009-186

401 - CIUTACU, FLORIN. Dreptul familiei : culegere de speţe / Florin
Ciutacu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-98-0
347.61/.64(498)(094.9)
CIP 2009-175

396 - CIUTACU, FLORIN. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor /
dr. Florin Ciutacu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-57-7
347(498)
CIP 2009-189

402 - CIUTACU, FLORIN. Garanţii reale / dr. Florin Ciutacu. Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-66-9
347
CIP 2009-187

397 - CIUTACU, FLORIN. Drept civil : teoria generală a obligaţiilor /
dr. Florin Ciutacu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-57-7
347(498)
CIP 2009-190

403 - Convenţia europeană a drepturilor omului / îngrij. ed.: Corneliu
Bârsan, Marius Eftimie. - Ed. a 3-a rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
ISBN 978-606-522-097-3
342.7(4)
341.17(4) Consiliul...
CIP 2009-604

398 - CIUTACU, FLORIN. Drept diplomatic şi consular : culegere de
acte normative interne şi internaţionale / dr. Florin Ciutacu. - Slatina : Themis Cart,
2009
ISBN 978-973-1708-74-4
341.7(075.8)
341.8(075.8)
CIP 2009-181
399 - CIUTACU, FLORIN. Drept internaţional privat / dr. Florin
Ciutacu, avocat Lucian Cumpănaşu. - Slatina : Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-56-0
341.9
CIP 2009-191

404 - DĂNIŞOR, DAN CLAUDIU. Constituţia României comentată /
Dan Claudiu Dănişor. - Bucureşti : Universul Juridic, 20096 vol.
ISBN 978-973-127-128-6
Titlul 1 : Principii generale. - 2009. - Bibliogr. - Index. ISBN
978-973-127-129-3
342.4(498)"2003"
342.4(498)"2003"
CIP 2009-1175

88

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

405 - DE LA ADERARE LA INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ. Simpozion (1 ; 2008 ; Braşov). De la aderare la
integrarea României în Uniunea Europeană : simpozion : Braşov, 2008 / coord.:
conf. univ. dr. Ioan Ştefu. - Sibiu : Psihomedia, 20082 vol.
ISBN 978-973-1753-68-3
Vol. 1 : Eficienţă, legalitate şi etică în dinamica ştiinţelor juridice. 2008. - Bibliogr. - ISBN 978-973-1753-69-0
Vol. 2 : Contribuţii ale ştiinţelor juridice la dezvoltarea durabilă a
României. - 2008. - Bibliogr. - ISBN 978-973-1753-70-6
341.217(4) UE:34(498)
CIP 2008-23893
406 - DOBRINOIU, MAXIM. Criminalitatea informatică / lect. univ.
dr. Maxim Dobrinoiu. - Bucureşti : Editura ANI, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7610-85-0
343.23:004
CIP 2009-1497
407 - DRAGOMIR, EDUARD. Drept procesual civil : sinteze pentru
pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Eduard
Dragomir, Roxana Paliţă. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009
ISBN 978-973-88153-7-7
347.91/.95(079.1)
CIP 2009-204
408 - DRAGOMIR, EDUARD. Drept procesual penal : sinteze pentru
pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia de avocat / Eduard
Dragomir, Roxana Paliţă. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009
ISBN 978-973-88153-8-4
343.1(079.1)
CIP 2009-205
409 - DRĂGAN, SORINA-LUCREŢIA. Dreptul mediului : note de
curs / Sorina-Lucreţia Drăgan. - Cluj-Napoca : Canonica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88982-5-7
349.6(075.8)
CIP 2009-1301

CIP

89

410 - Drept penal : note de curs / Tomescu Ion, Aninaru Cristian, Dobre
Toma, Dogaru Ciprian. - Ploieşti : Grafoanaytis, 2009
ISBN 978-973-88966-3-5
343(075.8)
CIP 2009-935
411 - EU law and member state law, legal questions from the border
zone between community law and domestic law / coord.: Bianca Victoria Dabu. Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-851-4
341.217(4) UE
CIP 2009-150
412 - FODOR, MARIA. Drept procesual civil / dr. Maria Fodor. - Ed. a
2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2008vol.
ISBN 978-973-127-103-3
Vol. 1. - 2008 - Bibliogr. - ISBN 978-973-127-104-0
Vol. 2. - 2008 - Bibliogr. - ISBN 978-973-127-127-9
347.91/.95(498)
CIP 2008-20028
413 - GALAŢI. CURTEA DE APEL. Sinteza practicii judiciare a
Curţii de Apel Galaţi / Ioan Apostu, Mariana Ghena. - Galaţi : Alma Print, 2009
ISBN 978-973-1937-06-9
34(498 Galaţi)
CIP 2009-571
414 - GAVRILESCU, MARIAN CICERONE. Criminalistică : tactică /
Marian Cicerone Gavrilescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-146-7
343.9
CIP 2009-1229

90

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

415 - GEANGOŞ, TUDOR. Drept administrativ comparat / lect. univ.
dr. Tudor Geangoş, asist. univ. Andreea Theodora Geangoş. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-355-4
340.5:342.9
CIP 2009-1567

CIP

91

420 - GOREA, BRÎNDUŞA. Logică juridică / Brînduşa Gorea. - TârguMureş : Zethus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88936-0-3
16:34
CIP 2009-1026

416 - GHINEA, NICOLAE. Investigarea fraudelor : curs universitar /
Nicolae Ghinea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-126-9
343.23(075.8)
CIP 2009-551

421 - GROZA, IONEL LULU. Ghid practic, anatomo-topografic, de
traumatologie mecanică medico-legală pentru jurişti / Ionel Lulu Groza, LiviuJan Belulescu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-520-3
340.6
CIP 2009-1515

417 - GIUREA, LAURENŢIU. Investigaţii criminale / Laurenţiu
Giurea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-134-4
343.98
CIP 2009-554

422 - HANGA, VLADIMIR. Dicţionar juridic român-englez, englezromân / prof. univ. dr. doc. Hanga Vladimir, conf. univ. dr. Calciu Rodica. - Ed. a
5-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009
ISBN 978-973-758-177-8
81'374.2:34=135.1=111
CIP 2009-1250

418 - GÎLCĂ, COSTEL. Codul european al muncii şi securităţii
sociale adnotat / Costel Gîlcă. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2009
ISBN 978-973-1911-38-0
349.2(4)
CIP 2009-1477

423 - HOTCA, MIHAI ADRIAN. Elemente de drept penal al
afacerilor / Mihai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-115-515-9
343:336(498)(094)
CIP 2009-1079

419 - GOREA, BRÎNDUŞA. Retorică juridică / Brînduşa Gorea. Târgu-Mureş : Zethus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88936-1-0
808.5:34
CIP 2009-1027

424 - HOUPT, SIMON. Muzeul operelor de artă dispărute / Simon
Houpt ; trad.: Ioana-Maria Novac. - Bucureşti : Vellant, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1984-37-7
343.71
CIP 2009-1008

92

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

425 - IONESCU, FLORIN. Criminalistică / Florin Ionescu. - Bucureşti :
Editura Universitară, 2008vol.
ISBN 978-973-749-465-8
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-749-512-9
343.9(075.8)
CIP 2008-17590
426 - LAZĂR, AUGUSTIN. Criminalistica / Augustin Lazăr. - ClujNapoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-969-6
343.9
CIP 2009-16
427 - Legislaţia şi protecţia mediului / Aristide Gheorghiu, Tatiana
Bălăşoiu, Doiniţa Bălăşoiu, ... - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-145-0
349.6(498)
504(498)
CIP 2009-1224
428 - MARCHIS, GABRIELA. Analiza fondurilor europene pre şi
post aderare în România / Gabriela Marchis. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2461-3
341.217(4) UE
CIP 2009-1396
429 - MARCHIS, GABRIELA. Impactul extinderii Uniunii Europene
asupra strategiilor şi politicilor regionale / Gabriela Marchis. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2460-6
341.217(4) UE
CIP 2009-1395

CIP

93

430 - MIHEŞ, CRISTIAN. Criminalistica / Cristian Dumitru Miheş. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-723-6
343.9
CIP 2009-882
431 - MIHNEA, IOANA. Dreptul de autor / Ioana Mihnea, Sorin
Fildan. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2009
ISBN 978-973-9480-64-2
347.78
CIP 2009-541
432 - MUREŞAN, LAURA. Elemente de dreptul afacerilor / Laura
Mureşan, Carmen Adriana Gheorghe, Cristian Poţincu. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-165-5
34:336
CIP 2008-24027
433 - NEAG, MIHAI. Politici de integrare / Mihai-Marcel Neag. Sibiu : Techno Media, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-02-9
341.217(4) UE
CIP 2009-69
434 - OTOVESCU-FRĂSIE, CRISTINA. Protecţia internaţională a
drepturilor omului / Cristina Otovescu-Frăsie. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2008
ISBN 978-973-30-2441-5
341.231.14(100)
CIP 2009-32

94

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

95

435 - PANDELAŞ, CĂTĂLIN FLORIN. Organizaţii internaţionale de
interes veterinar / Cătălin Florin Pandelaş. - Bucureşti : Sigma, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-649-518-2
341.12:619
CIP 2009-1633

440 - POPESCU, EUGEN. Bazele guvernării europene : note de curs /
Popescu Eugen. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-501-4
34(4)(075.8)
CIP 2009-1488

436 - PINTEA, ALEXANDRU. Drept penal : parte specială : note de
curs / Alexandru Pintea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-150-4
343(075.8)
CIP 2009-1235

441 - POPESCU, SORIN. A doua carte cu personalităţi ale Consiliului
Legislativ de-a lungul timpului / Sorin Popescu, Tudor Prelipceanu ; pref.: dr.
Dragoş Iliescu... - Bucureşti : Lumina Lex, 2008
ISBN 978-973-758-176-1
342.525(498) Consiliul...:929
CIP 2008-23942

437 - POPA, GRIGORE T. Însemnări medicale : medicină legală /
Grigore T. Popa ; ed. îngrijită şi pref. de Richard Constantinescu. - Iaşi : Editura
Gr.T. Popa, 2009
ISBN 978-973-7682-72-7
340.6(075.8)
CIP 2009-780

442 - RACHIŞAN, PAULA RAMONA. Restructurarea societăţilor
comerciale prin fuziuni şi divizări / Paula Ramona Rachişan. - Cluj-Napoca :
Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-504-010-6
347.72
CIP 2009-295

438 - POPA, ION-IRINEU. Substanţa morală a dreptului / Popa-Ion
Irineu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-131-6
34
CIP 2009-1418
439 - POPESCU, EUGEN. Teorii ale integrării europene / Eugen
Popescu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-115-499-2
341.217(4) UE
CIP 2009-835

443 - RENUCCI, JEAN-FRANÇOIS. Tratat de drept european al
drepturilor omului / Jean-François Renucci ; trad.: Cătălina Constantin, Elena
Bodea, Annelise Popa ; control ştiinţific: Mona-Maria Pivniceru. - Bucureşti :
Editura Hamangiu, 2009
Index
ISBN 978-606-522-092-8
341.231.14(4)
342.7(4)
CIP 2009-1085
444 - RISTEA, ION. Regimul circumstanţelor în dreptul penal
român / Ion Ristea. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Index
ISBN 978-973-115-518-0
343.1(498)
CIP 2009-1169

96

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

97

CIP

445 - RIZESCU, OANA. Avant l'Etat-juge : pratique et construction
politique en Valachie au XVII-e siècle / Oana Rizescu. - Bucureşti : Notarom, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8921-33-7
34(498)"16"(094)
CIP 2009-1142

451 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul familiei şi 2 legi uzuale. - Ed. a 6a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Index
ISBN 978-606-522-096-6
347.6(498)(094.4)
343.62(498)(094.5)
CIP 2009-606

446 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul aerian. - Slatina : Themis Cart,

452 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul muncii. - Ed. a 7-a, rev. / ed.
coord. de lect. univ. dr. Luminiţa Dima. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
ISBN 978-973-115-514-2
349.2(498)(094.4)
CIP 2009-612

2009
ISBN 978-973-1708-64-5
347.8(498)(094.4)
CIP 2009-192
447 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul Civil ; Codul de procedură
civilă. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Index
ISBN 978-606-522-095-9
347(498)(094)
CIP 2009-603

453 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul muncii. - Slatina : Themis Cart,
2009
ISBN 978-973-1708-52-2
349.2(498)
CIP 2009-195
454 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul penal. - Slatina : Themis Cart,

448 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul civil. - Slatina : Themis Cart, 2009
Index
ISBN 978-973-1708-58-4
347(498)(094.4)
CIP 2009-193
449 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul de procedură civilă şi 12 legi
uzuale. - Ed. a 8-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009
Index
ISBN 978-606-522-100-0
347.91/.95(498)(094)
CIP 2009-1613
450 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul de procedură penală. - Slatina :
Themis Cart, 2009
ISBN 978-973-1708-70-6
343.1(498)(094.4)
CIP 2009-179

2009
ISBN 978-973-1708-69-0
343(498)(094.4)
CIP 2009-180
455 - SĂRARU, CĂTĂLIN SILVIU. Teoria generală a dreptului :
sinteze şi teste : caiet de seminar / Cătălin Silviu Săraru. - Bucureşti : Editura ASE,
2008
ISBN 978-606-505-152-2
34(075.8)
CIP 2008-23711
456 - SCARLATACHE, CLAUDIU. Criminalitatea financiară, flagel
al economiei contemporane / Claudiu Scarlatache. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-129-0
347.72
CIP 2009-555

98

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

457 - Schengen / Ion Alexe, Corneliu Cosma, Constantin Ştefan, ... ;
coord.: Ion Tomescu. - Ed. a 2-a, rev. - Ploieşti : Grafoanaytis, 2009
ISBN 978-973-88966-2-8
341.222
CIP 2009-936
458 - STANCIU, ŞTEFAN. Traités, conventions et autres documents
concernant le regim de la navigation du Danube Maritime = Tratate, convenţii
şi alte documente referitoare la regimul navigaţiei pe Dunărea Maritimă /
Ştefan Stanciu, Alexandru Duţă. - Galaţi : Partener, 2008
ISBN 978-973-88713-6-6
341.24
CIP 2009-928
459 - STĂNILOAE, GHEORGHE. Drept civil : drept succesoral /
Gheorghe Stăniloae. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-523-5
347.65
CIP 2009-879
460 - STELIAN, ION. Drept administrativ : caiet de seminar / dr. Ion
Stelian. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-287-5
342.9(075.8)
CIP 2009-1598
461 - SUIAN, PAVEL. Dreptul comunitar material / Pavel Suian. Cluj-Napoca : Risoprint, 2008vol.
ISBN 978-973-751-817-0
Vol. 1. - 2008. - Bibliogr. - ISBN 978-973-751-818-7
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-751-982-5
341.217(4) UE
CIP 2008-9801

CIP

99

462 - ŞPAN, REMUS VASILE. Rolul informaţiei în combaterea
corupţiei / Remus Şpan, Petre Pitcovici. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-147-4
343.352
CIP 2009-1226
463 - TĂBĂRAŞ, MANUELA. Excepţii de fond în procesul civil :
culegere de practică judiciară / Manuela Tăbăraş. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Editura C.H. Beck, 2009
Index
ISBN 978-973-115-474-9
347.91(498)(094.9)
CIP 2009-973
464 - TĂNĂSESCU, TUDOR. Drept diplomatic şi consular / Tudor
Tănăsescu. - Craiova : Sitech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-135-1
341.7(075.8)
341.8(075.8)
CIP 2009-546
465 - TOADER, TUDOREL. Drept penal român : partea specială /
Tudorel Toader. - Ed. a 4-a, rev. şi actualizată. - Bucureşti : Editura Hamangiu,
2009
Index
ISBN 978-606-522-098-0
343(498)
CIP 2009-1510
466 - TOMESCU, MĂDĂLINA. Protecţia juridică a drepturilor
omului / Mădălina Tomescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-352-3
341.231.14(100+498)
CIP 2009-1570

100

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

467 - TRUŞCĂ, PETRICĂ. Elemente de drept civil : curs pentru
administraţie publică / Petrică Truşcă, Andrada Truşcă Trandafir. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2009
ISBN 978-973-127-132-3
347:35
CIP 2009-1416
468 - TRUŞCĂ-TRANDAFIR, ANDRADA. Dreptul mediului : caiet
de seminar / asist. univ. drd. Andrada Truşcă-Trandafir ; coord.: prof. univ. dr.
Daniela Marinescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-349-3
349.6(498+100)(075.8)
CIP 2009-1561
469 - TUDOR, FLORIN. Aspecte teoretice privind contractul de
asigurare de bunuri şi de persoane / Florin Tudor. - Galaţi : Galaţi University
Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-12-7
347.764
CIP 2009-804
470 - ŢICLEA, ALEXANDRU. Tratat de dreptul muncii / Alexandru
Ţiclea. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009
Index
ISBN 978-973-127-130-9
349.2(498)
CIP 2009-1174
471 - ŢONEA, BOGDAN. Drept constituţional şi instituţii politice :
curs universitar / Bogdan Ţonea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-136-8
342(498)(075.8)
342.4(498)(075.8)
CIP 2009-550

101

CIP

472 - UNGUREANU, GRIGORE. Drept internaţional umanitar :
coordonate contemporane : dicţionar român & englez cu index englez-român /
Grigore Ungureanu, Dumitru Codiţă. - Bucureşti : Omega-Lux, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7856-28-9
81'374.3:341.3(100)=135.1=111
CIP 2009-1404
473 - VĂTĂMAN, DAN. România şi Uniunea Europeană : istorie şi
actualitate / Dan Vătăman, Ion David. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-353-0
341.217(4) UE:327
CIP 2009-1569
35.0/354 Administraţie publică
474 - Asociaţia de proprietari. - Bucureşti : Nicora M, 2009
ISBN 978-973-7642-41-7
061:351.778.5(498)(094)
CIP 2009-716
475 - DRAGOŞ, DACIAN COSMIN. Legea contenciosului
administrativ : comentarii şi explicaţii / Dacian-Cosmin Dragoş. - Ed. a 2-a, rev. Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-115-489-3
351.95(498)
CIP 2009-834
476 - Elemente de tactică poliţienească pentru poliţia comunitară /
Stancu Şerb, Nicolae Şuteu, Sebastian Bălţatu, Nicoleta Şuteu. - Sibiu : Alma
Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-497-0
351.74
CIP 2009-687

102

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

103

477 - FLORICĂ, CRISTIAN. Noţiuni de formare iniţială a
jandarmilor pentru realizarea intervenţiei profesinale : note de curs / cpt.
Cristian Florică, cpt. Alin Padină. - Drăgăşani : Kitcom, 2009
ISBN 978-973-88423-7-3
351.742(075.8)
CIP 2009-521

482 - DIACONU, GHEORGHE. Influenţa timpului şi spaţiului în
obţinerea succesului în acţiunile militare române / Gheorghe Diaconu. Bucureşti : Edit Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-65-7
355.45
CIP 2009-720

478 - RUS, DUCA. Tehnica intervenţiei forţelor de ordine publică /
Duca Rus. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-983-2
351.74
CIP 2009-1464

483 - GIUREA, LAURENŢIU. Analiza şi valorificarea informaţiilor /
Laurenţiu Giurea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-133-7
355.45
CIP 2009-544

479 - WIENER, TIM. CIA : o istorie secretă - premiul Pulitzer / Tim
Wiener ; trad.: Raluca Puşdercă. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-559-0
351.746.1(73) CIA
CIP 2009-1403

484 - IORDACHE, CONSTANTIN. Strategii ale războaielor maritime
din Marea Neagră : 1853-1944 / viceamiral (r) Constantin Iordache. - Bucureşti :
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009
ISBN 978-606-524-026-1
355.46(262.5)
CIP 2009-576

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

485 - MAIOR, GEORGE. Noul aliat : regândirea politicii de aparate a
României în secolul XXI / George Cristian Maior. - Bucureşti : RAO International
Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-895-7
355.45(498)
CIP 2009-330

480 - BĂDĂLAN, EUGEN. Securitatea naţională a României / prof.
univ. dr. Eugen Bădălan, Iulian Berdilă, Vasile Bogdan. - Ed. a 3-a, rev. Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009
ISBN 978-606-524-028-5
355.45(498)(075.8)
CIP 2009-996
481 - BĂDĂLAN, EUGEN. Sisteme globale de securitate / prof. univ.
dr. Eugen Bădălan, Laurian Zaharescu, Vasile Bogdan. - Ed. a 3-a, rev. Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009
ISBN 978-606-524-027-8
355.45(100+4)(075.8)
CIP 2009-995

486 - OBOGEANU, MATEI A. Intendenţa armatei române - Qui
prodest? / Matei Obogeanu, Alexandru Manafu-Târgovişte. - Bucureşti : Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2009
ISBN 978-606-524-030-8
355.65(498)
CIP 2009-1548
487 - PÂRLOG, ADRIAN. Metode şi tehnici de analiză a
informaţiilor / Adrian Pârlog şi Gheorghe Savu. - Bucureşti : Medro, 2008
ISBN 978-973-8487-34-5
355.40
CIP 2008-24015

104

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

105

CIP

488 - ROMAN, NICOLAE N. Culegere de lecţii învăţate / generalmaior dr. Nicolae N. Roman, col. Ariton Ioniţă. - Bucureşti : Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2009
ISBN 978-606-524-025-4
355
CIP 2009-446

493 - GULEI-GRĂDINARU, GHEORGHE. Asigurări şi reasigurări :
aplicaţii practice / Gulei Grădinaru Gheorghe. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-140-5
368
CIP 2009-1227

489 - SINESCU, CĂLIN. Teoria conflictelor politice : îndrumar / prof.
univ. dr. Călin Sinescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-129-351-6
355.43(100)
CIP 2009-1559

494 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Legea pensiilor / ed. îngrijită de Nicolae
Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-18-5
369.542(498)(094.57)
CIP 2009-198

36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului
490 - ANDRIONI, FELICIA. Repere deontologice în asistenţa
socială / Felicia Andrioni. - Petroşani : Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-143-9
36(498)
CIP 2009-508
491 - CHITCĂ, TANŢA-CAMELIA. Aplicaţii în asigurări / Chitcă
Tanţa Camelia. - Bucureşti : Shik, 2009
ISBN 978-973-8924-24-6.
368
CIP 2009-836
492 - GULEI-GRĂDINARU, GHEORGHE. Asigurări : studii de caz şi
aplicaţii practice / Gulei Grădinaru Gheorghe. - Craiova : Sitech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-114-6
368
CIP 2009-129

495 - Sistemul naţional de asistenţă socială azi / coord.: Aurel Badiu. Sibiu : Agnos, 2009
ISBN 978-973-1810-38-6
364
CIP 2009-592
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber
496 - Admiterea în învăţământul poliţienesc / Daniela Rus ; colab.:
Laurenţiu Stoica, Lavinia Bob, Andrei Crişan. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
ISBN 978-973-751-986-3
371.27:377.6:351.74
CIP 2009-1555
497 - ALBULESCU, ION. Doctrine pedagogice / Ion Albulescu. - Ed. a
2-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2448-4
371(100)(075.8)
CIP 2009-744

106

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

107

498 - ANTONESEI, LIVIU. Ghid pentru cercetarea educaţiei : un
"abecedar" pentru studenţi, masteranzi, profesori / Liviu Antonesei (coord.), Adrian
Vicenţiu Labăr, Nicoleta Popa. - Iaşi : Polirom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-1279-6
371
CIP 2009-1053

503 - BIBU, DANIELA. Îmbunătăţirea calităţii proceselor
educaţionale în învăţământul preuniversitar / Bibu Daniela Claudia. - Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-719-5
37.015.6
CIP 2009-966

499 - Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic /
CNDIPT - Bucureşti. - Bucureşti : Euro Standard, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-92009-0-2
377
CIP 2009-170

504 - BLĂNARU, HARIETA. Povestiri educativ-formative pentru
educarea limbajului : (auxiliar didactic pentru nivel II) / Harieta Blănaru. Bacău : Rovimed Publishers, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1897-11-0
372.46
CIP 2009-1471

500 - BACIU, EUGENIA. Învăţământul tehnologic ... : pregătire pentru
viitor / Eugenia Baciu, Viorel Bejan. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-260-3
37:62
CIP 2009-679
501 - BĂLAN, FLOAREA. Campania de relaţii publice : specificul
organizaţiei şcolare / prof. Floarea Bălan. - Ploieşti : Editura Casei Corpului
Didactic Prahova, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88748-6-2
659.4:371
CIP 2009-759
502 - BĂLOIU, NICULINA. Enciclopedia micului şcolar : exerciţii şi
jocuri distractive / Niculina Băloiu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-299-0
371.382
CIP 2009-269

505 - BOCA, CRISTIANA. Gata pentru şcoală : modul
pentru educatori / Cristiana Boca (coord.), Nicoleta Stănică, Daniela Stoicescu. Bucureşti : Educaţia 2000+, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1715-15-5
371
CIP 2009-1204
506 - BOGDAN, LAURA. Colegiul Naţional "Ana Aslan" Brăila :
între tradiţie şi modernitate / prof. Laura Bogdan, prof. Gina Miron, prof. Claudia
Mitrică. - Brăila : Şcoala Brăileană, 2009
373.5(498 Brăila) Ana Aslan
CIP 2009-929
507 - BORDEA-ŞOTEA, RODICA. Metode de corelare a lecţiilor de
citire cu cele de gramatică în vederea precizării, îmbogăţirii şi nuanţării
vocabularului / Bordea-Şotea Rodica. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-191-9
372.46
CIP 2009-1237

108

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

508 - BORDEA-ŞOTEA, RODICA. Autoeducaţia - formă de
perfecţionare permanentă / Bordea-Şotea Rodica. - Drobeta Turnu-Severin : Irco
Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-200-8
37.041
CIP 2009-1614
509 - BOROŞTEAN, STELA. Dezvoltarea nevoii de cunoaştere la
şcolarul mic : interogaţii, potenţialităţi, considerente, idei / Stela Boroştean. - ClujNapoca : Studia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8390-42-3
373.3
CIP 2009-671
510 - BORUGĂ, BIANCA. Activitatea în echipă : o metodă de
diminuare a inadaptării şcolare : lucrare metodico-ştiinţifică / Bianca Borugă. Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8036-07-6
37.015.3
159.922.7
CIP 2009-307
511 - BORUGĂ, BIANCA. Inadaptarea şcolară : o problemă a
învăţământului primar : lucrare metodico-ştiinţifică / Bianca Borugă. - DrobetaTurnu-Severin : Etnic, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8036-06-9
37.015.3
159.922.7
CIP 2009-306

CIP

109

512 - BORUGĂ, BIANCA. Motivaţia şcolară la vârsta şcolară mică :
lucrare metodico-ştiinţifică / Bianca Borugă. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Index
ISBN 978-606-8036-08-3
371
CIP 2009-810
513 - BORUGĂ, BIANCA. Parteneriatul educaţional : elemente
important al reformei învăţământului : lucrare metodico-ştiinţifică / Bianca
Borugă. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Index
ISBN 978-606-8036-09-0
371
CIP 2009-809
514 - Caietul profesorului diriginte / Elena Bostan, Mihaela Lungu,
Daniela Tănase, ... - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-447-5.
37
CIP 2009-1092
515 - CHELU, RAMONA-TEODORA. Cartea serbărilor şcolare /
Ramona-Teodora Chelu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-312-6
371.383
CIP 2009-715
516 - Cinci exerciţii de politică educaţională în România / Lavinia
Bârlogeanu, Alexandru Crişan, Şerban Iosifescu, ... ; coord.: Alexandru Crişan. Bucureşti : Vanemonde, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1733-08-1
371(498)
CIP 2009-696

110

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

517 - CODĂU, IOAN. Şcoala ineliană pe trepte de istorie : (17562008) / profesor Ioan Codău. - Arad : Editura Fundaţiei "Moise Nicoară", 2009
ISBN 978-973-88112-6-3
373.3(498 Ineu)"1756/2008"
CIP 2009-1331
518 - Consiliere educaţională : ghid metodologic pentru orele de
dirigenţie şi consiliere / coord.: Adriana Băban. - Cluj-Napoca : Editura ASCR,
2009
ISBN 978-973-7973-65-8
37.048
CIP 2009-1032
519 - Consilierea în grădiniţă ... start pentru viaţă / Cristiana Boca
(coord.), Aniţa Dulman, Gabriela Dumitru, ... - Bucureşti : Educaţia 2000+, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1715-17-9
371.121
CIP 2009-1205
520 - CONSTANTINESCU, CLAUDIA. Capacitatea de învăţare a
şcolarului / Constantinescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-178-0
37
CIP 2009-598
521 - CONSTANTINESCU, CLAUDIA. Modalităţi de realizare a
compunerilor şcolare / Constantinescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco
Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-177-3
372.464
CIP 2009-597

CIP

111

522 - CONSTANTINESCU, CLAUDIA. Psihologia şi educaţia
elevilor / Constantinescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-176-6
37.015.3
159.922.7
CIP 2009-596
523 - CORCĂCEL, CORNELIA CRISTINA. Rolul aptitudinilor de
comunicare şi de organizare în cadrul personalităţii cadrului didactic : analiză
comparativă între profilul real şi uman / Corcăcel (Bîrzu) Cornelia Cristina. - Iaşi :
Panfilius, 2008
ISBN 978-973-7876-94-2
371.12
CIP 2009-1355
524 - COSMA, TRAIAN. Caiet pentru dirigenţie şi nu numai ... /
Traian Cosma. - Iaşi : Taida, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-008-0
371.213.1:373.3
CIP 2009-21
525 - Creaţii universitare : reviste şi articole ştiinţifice / ed.: Constantin
Ionescu. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-55-4
378:050(498)
CIP 2008-23905
526 - CRISTEA, SORIN. Studii de pedagogie generală / Cristea
Sorin. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2450-7
371
CIP 2009-317

112

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

527 - CRUCERU, RUXANDRA. Ghid de elaborare a lucrării de
licenţă / Ruxandra Cruceru, Mihaela Parfene. - Braşov : Pastel, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8944-89-7
378.22
CIP 2009-661
528 - CRUDU, GABRIELA. Stimularea creativităţii elevilor / Gabriela
Crudu, Simona Croitoru, Monica Suciu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-066-8
371.3:373.3
CIP 2009-926
529 - Culegere proiecte didactice interdisciplinare "Educaţie pentru
societate" / Aurelia Milea, ... Nuţa Mazilu, ... Mirela Mălâiea, ... - Brăila : Şcoala
Brăileană, 2009
371.3
CIP 2009-1556
530 - Curriculumul în învăţământul profesional şi tehnic / CNDIPT Bucureşti. - Bucureşti : Euro Standard, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88918-8-3.
377
CIP 2009-172
531 - DATCU, RODICA MANUELA. Cultură civică : ghid metodic /
Datcu Rodica Manuela. - Brăila : Edmunt, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7976-84-0
37.017.4
CIP 2009-1457
532 - DRĂGHICI, ANI. Comunicarea în organizaţiile şcolare
româneşti : elemente pozitive şi diferenţe / Ani Drăghici. - Craiova : Info, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-65-7
371.3:372.461
CIP 2009-867

CIP

113

533 - DRĂGHICI, AURORA. Serbări şcolare / Aurora Drăghici. Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-071-2
371.383
CIP 2009-1350
534 - DRĂGULESCU, CONSTANTIN. Memoriu de activităţi
ştiinţifice, didactice şi cultural-muzeistice / Drăgulescu Constantin. - Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
ISBN 978-973-739-728-7
371
CIP 2009-1680
535 - DUDĂU, ELENA. Particularităţi metodologice de predareînvăţare a normelor de ortografie şi punctuaţie la ciclul primar / Elena
Dudău. - Iaşi : Panfilius, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-7876-92-8
372.462
CIP 2009-711
536 - DUŢĂ, CONSTANTIN VIOREL. Metode eficiente de proiectare
şi predare a disciplinelor tehnice în învăţământul preuniversitar din mediul
rural / Constantin Viorel Duţă, Monica Adriana Drăgoi. - Deva : Cetate Deva,
2009
ISBN 978-973-1855-37-0
37.015.3:62
CIP 2009-1296
537 - Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului : modul
general pentru personalul grădiniţei / Cristiana Boca (coord.), Mihaela Bucinschi,
Aniţa Dulman, ... - Bucureşti : Educaţia 2000+, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1715-12-4
37.015.3:373.24
CIP 2009-1208

114

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

538 - FÖLDES ILDIKÓ. Szórakozz okosan! / Földes Ildikó, Román
Melinda. - Deva : Editura Corvin, 2009
ISBN 978-973-622-507-9
37
CIP 2009-231
539 - Formarea continuă a cadrelor didactice între tradiţional şi
modern / coord.: Teodor Cozma, Georgeta Diac. - Iaşi : Editura Universităţii "Al.
I. Cuza", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-380-2
371.13
CIP 2008-24012
540 - Fundamente pedagogice : teoria şi metodologia curriculum-ului /
coord.: Alina Roman. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-319-8
371
CIP 2009-62
541 - GÂREA-CUCU, MARIA. Paza bună trece primejdia rea : carte
plina de învăţături pentru copii / Gârea Cucu Maria, Alexiuc Veronica, Duhalmu
Cristina. - Bacău : Red Cart, 2009
ISBN 978-973-88997-3-5
372
CIP 2009-1409
542 - GOGU, MARILENA. Învăţarea în adolescenţă : influenţa stilului
de învăţare asupra performanţelor şcolare ale adolescenţilor / Marilena Gogu. Brăila : Edmunt, 2009
Index
ISBN 978-973-7976-82-6
371
CIP 2009-413

CIP

115

543 - GRIGORAŞ, MAGDALENA CONSTANŢA. Descoperiri /
Magdalena Constanţa Grigoraş, Raluca Suciu, Andrei Gavrilescu ; trad. în lb.
engleză: Raluca Suciu ; trad. în lb. italiană: Elisa Zaza. - Suceava : Little Lamb,
2009
ISBN 978-973-7762-85-6
371
CIP 2009-1367
544 - ILIESCU, NEAGU. Educaţia în Ţara Sfântă / pr. dr. Neagu
Iliescu. - Slobozia : Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 2009
ISBN 978-973-87918-2-4
371(33):22
CIP 2009-628
545 - Inspecţia şcolară şi managementul calităţii : ghid metodologic /
coord.: conf. univ. dr. Roxana Enache. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2009
ISBN 978-973-1959-25-2
37.014.6
CIP 2009-1187
546 - IONESCU, MIRON. Didactica aplicată / Miron Ionescu. - ClujNapoca : Eikon, 2009
ISBN 978-973-757-203-5
371
CIP 2009-1313
547 - Împreună pentru copii : grădiniţa şi comunitatea / Cristiana Boca
(coord.), Irinela Nicolae, Ana Secrieru, Doina-Olga Ştefănescu. - Bucureşti :
Educaţia 2000+, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1715-13-1
371.3:373.24
CIP 2009-1207
548 - Învăţarea centrată pe elev în învăţământul profesional şi tehnic
(ÎPT) / CNDIPT - Bucureşti. - Bucureşti : Euro Standard, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88918-9-0
377
CIP 2009-174

116

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

549 - JITIANU, IULICA. Contribuţia jocurilor didactice şi a
diverselor tipuri de exerciţii la dezvoltarea vorbirii preşcolarului : lucrare
ştiinţifică / Iulica Jitianu. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-306-5
371.382:372.46:373.24
CIP 2009-271
550 - LEZU, MARIOARA. Gestionarea conflictelor în vederea
îmbunătăţirii sistemului de management educaţional : lucrare ştiinţifică /
Marioara Lezu. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-68-9
65.012.4:37
CIP 2009-583
551 - LEZU, MARIOARA. Învăţământul preşcolar : niveluri
fundamentale de referinţă din aria experienţelor copilului : îndrumător / Marioara
Lezu. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-69-6
373.24
CIP 2009-582
552 - Liceul Stephan Ludwig Roth : fragmente istorice = Stephan
Ludwig Roth Gymnasium : gesschichtliche Fragmente / vol. îngrijit de Helmut
Julius Knall. - Mediaş : Crisserv, 2004vol.
Vol. 2. - 2008 - ISBN 978-973-8990-10-4
373.5(498 Mediaş) Stephan Ludwig Roth
CIP 2008-23995
553 - LUPOAIEI, MANDOLICA. Carnaval, Carnaval! / Mandolica
Lupoaiei, Ioana Vlăsceanu. - Cluj-Napoca : Dokia, 2008-2009
2 vol.
ISBN 978-973-1777-31-3
Partea 2. - 2009 - ISBN 978-973-1777-33-7
371.383
CIP 2008-23236

CIP

117

554 - MACIUC, IRINA. Pedagogia diferenţiată pe vârste / Irina
Maciuc. - Craiova : Sitech, 2009vol.
ISBN 978-606-530-160-3
Vol. 1 : Copilul înainte de intrarea în şcoală. - 2009 - Bibliogr. - ISBN
978-606-530-162-7
371
CIP 2009-1668
555 - MANOLESCU, SANDU. Şcoala cu clasele I-VIII "Spiru Haret"
Brăila : pagini de monografie / Sandu Manolescu, Daniela Petre. - Brăila : Edmunt,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7976-83-3
373.3(498 Brăila)"Spiru Haret"
CIP 2009-913
556 - MARGA, ANDREI. Profilul şi reforma Universităţii Clujene :
discursuri rectorale / Andrei Marga. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2009
ISBN 978-973-610-848-8
37.014.3:378(498 Cluj Napoca)
CIP 2009-341
557 - MARIAN, ELENA. Culegere de proiecte de lecţie / Marian
Elena. - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-42-4
37
CIP 2009-1493
558 - MATEI, PAULINA. Ghid de evaluare pentru educaţie
tehnologică : clasele V-VIII / Paulina Matei. - Târgovişte : Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-439-5
62(075.33)(079.1)
371.26:62:373.3
CIP 2009-959

118

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

559 - MĂNĂILĂ, FLORENTINA. Jocuri pentru dezvoltarea
personalităţii copiilor / Mănăilă Florentina. - Bacău : Red Cart, 2009
ISBN 978-973-88997-1-1
371.382
159.922.7
CIP 2009-818
560 - MIHUŢ, CRISTINA. Exploitation de l'image publicitaire en
classe de fle / Cristina Mihuţ. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-308-9
371
CIP 2009-436
561 - MIHUŢ, LIZICA. Universitatea "Aurel Vlaicu" 2008 / Lizica
Mihuţ. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2008
ISBN 978-973-752-330-3
378(498 Arad) Aurel Vlaicu"2007"
CIP 2009-67
562 - MITRUŢI, DANIEL. Aspecte pedagogice ale evalării şi
autoevaluării în gimnaziu / Daniel Mitruţi. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-141-2
371.26
CIP 2009-1234
563 - MOCAN, IOAN. Managementul activităţilor turistice şcolare /
Mocan Ioan. - Oradea : Treira, 2009
ISBN 978-973-8946-26-2
379.85
CIP 2009-932
564 - NANA, GINA. Jocul : activitate fundamentală a copilului
preşcolar : ghid metodic / Gina Nana, Mihaela Chiriac. - Vaslui : Media Sind, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92024-7-0
371.382:372.46:373.24
CIP 2009-1595

CIP

119

565 - NECHITI, LAURA MARIA. Fişe de exerciţii / Nechiti Laura
Maria, Moldovan Liana Monica. - Bistriţa : Mesagerul, 2009
ISBN 978-973-7843-50-0
371.671:373.3
CIP 2009-1117
566 - NEGOIŢĂ, IOLANDA-MAGDALENA. Îmbunătăţirea calităţii
serviciilor de instruire şi educare / Iolanda-Magdalena Negoiţă. - Buzău : Omega,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1791-78-4
371
CIP 2009-381
567 - Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă / Cristiana Boca
(coord.), Jenica Batişte, Vasile Fluieraş, ... - Bucureşti : Educaţia 2000+, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1715-14-8
371.383:373.24
CIP 2009-1203
568 - Oktatás : nyelvek határán : közelkék a romániai magyar oktatásról /
red.: Bálint Emese, Péntek János. - Sfântu-Gheorghe : Anyanyelvápolók Erdélyi
Szövetsége, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88654-2-6
37(=511.141)(498)
CIP 2009-457
569 - OPREA, CRENGUŢA. Strategii didactice interactive / Oprea
Crenguţa. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2447-7
371.3
371.26
CIP 2009-315

120

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

570 - OPŢIONALE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI. SIMPOZION
NAŢIONAL (2009 ; Bistriţa). Simpozion naţional "Opţionale în predarea
geografiei" : Bistriţa, 17 ianuarie 2009 / coord.: prof. Petrean Doina..., prof. Duicu
Olivia, prof. Cira Viorica. - Bistriţa : Nova Didactica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8972-41-4
373.3:91(063)
CIP 2009-1618
571 - PASCU, EUGENIA. Exerciţii pentru dezvoltarea
vocabularului / Eugenia Pascu, Simona-Mirela Deaconu. - Drobeta-TurnuSeverin : Şcoala Mehedinţiului, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7711-88-5
372.46
CIP 2009-1530
572 - PAŞCA, MARIA DORINA. Elemente de psihopedagogie
nutriţională / Maria Dorina Paşcă. - Târgu-Mureş : University Press, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-169-065-0
37:613.2
CIP 2009-1071
573 - PATEŞAN, MARIOARA. Communicative issues : from theory to
practice / Marioara Pateşan. - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae
Bălcescu", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-054-3
378:355
CIP 2009-1677
574 - PĂNESCU, ROZA CORNELIA. Modalităţi moderne şi eficiente
de aprofundare a cunoştinţelor de comunicare în ciclul primar / Pănescu Roza
Cornelia. - Drobeta-Turnu-Severin : Ecko Print, 2009
ISBN 978-973-1928-18-0
372.461
CIP 2009-1430

CIP

121

575 - PÂNIŞOARĂ, ION-OVIDIU. Profesorul de succes : 59 de
principii de pedagogie practică / Ion-Ovidiu Pânişoaraă. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1316-8
371
CIP 2009-77
576 - POPA, CARMEN MARIA. O şcoală orientată spre elev : elevul
partener activ în procesul propriei învăţări / Popa Carmen Maria. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-716-4
37
CIP 2009-964
577 - PUICA, VASILE. Şcoala telciană în cronologia evenimentelor
sociale, economice şi culturale / Vasile Puica. - Bistriţa : Barna's, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88800-9-2
373.3(498 Telciu)
CIP 2009-245
578 - SELEA, LUCIA. Metode active de predare-învăţare-evaluare în
învăţământul primar / Selea Lucia. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-128-3
371.3:373.33
371.26:373.33
CIP 2009-545
579 - SOARE, GABRIELA. Jocul didactic : formă de învăţare şi
însuşire corectă a vorbirii preşcolarilor : lucrare ştiinţifică / Gabriela Soare. Costeşti : Ars Libri, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-65-8
371.382:372.46:373.24
CIP 2008-23991

122

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

580 - Societate, educaţie, comunicare : abordări sociopedagogice ale
clasei de elevi / coord.: Alina Roman. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-331-0
371
CIP 2009-64
581 - Strategii pentru eficientizarea învăţării : repere teoretice şi
practice / Corina Uzum (coord.), David Daniela, Iaros Rudolf, ... - Arad : Şcoala
Vremii, 2009
ISBN 978-973-1793-09-2
371.3
CIP 2009-1050
582 - Teste de evaluare pentru învăţământ frecvenţă redusă : auxiliar
didactic / Doina Popa, Roxana Vasile, Mirela Dodenciu, Nadia Şerban. - Craiova :
Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-151-0
371.263:373.5
37.018.43
CIP 2009-1671
583 - TOMULESEI, ELENA. Atitudini şi comportamente creative
prioritare în educaţie / Elena Tomulesei. - Iaşi : Sedcom Libris, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-308-9
37
CIP 2009-1329
584 - TRUŢĂ, DANIELA. Comunicarea didactică / Truţă Daniela. Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-189-6
371:316.77
37.015.3
CIP 2009-1067

CIP

123

585 - TRUŢĂ, DANIELA. Evaluarea în învăţământul primar / Truţă
Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-198-8
371.26:373.3
CIP 2009-1245
586 - TRUŢĂ, DANIELA. Jocul didactic în ciclul primar / Truţă
Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-184-1.
371.3:371.382:373.3
CIP 2009-825
587 - TRUŢĂ, DANIELA. Rolul compunerilor şcolare / Truţă
Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-199-5
372.464
CIP 2009-1407
588 - UNGUREANU, ELENA. Istoria învăţământului preşcolar din
judeţul Bacău / Elena Ungureanu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-272-6
37(498 Bacău)(091)
CIP 2009-431
589 - UNGUREANU, ELENA. Mărturii iconografice despre
învăţământul preşcolar băcăuan / Elena Ungureanu. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-295-5
37(498 Bacău)(084)(091):77
CIP 2009-1121
590 - VÁNDOR-VÁRHEGYI IBOLYA. Csodaváró téli éjszakák /
Vándor Várhegyi Ibolya. - Deva : Editura Corvin, 2009
ISBN 978-973-622-508-6
372.874
CIP 2009-232

124

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

591 - ZIDARU, CAMELIA. De fiecare sărbătoare, câte o serbare /
Zidaru Camelia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-193-3
371.383
CIP 2009-1239

CIP

125

596 - PAVELESCU, GHEORGHE. "Pasărea-Suflet" : studiu de
antropologie culturală indo-europeană / Gh. Pavelescu. - Alba-Iulia : Altip, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-117-191-3
393(498.4)
CIP 2009-375

39 Etnografie. Folclor
592 - DRĂGUŞANUL, ION. O istorie a costumului popular din
Bucovina / Ion Drăguşanul. - Suceava : Muşatinii, 2009
ISBN 978-973-1974-03-3
391(498.6)
CIP 2009-1106
593 - GĂLĂŢAN-JIEŢ, DUMITRU. Din lumea momârlanilor /
Dumitru Gălăţan-Jieţ, Petru Birău. - Petrila : Confluenţe, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88667-9-9
39(498 Valea Jiului)
CIP 2009-753
594
MĂNDOIU-MARINESCU,
MARCELA
MIHAELA.
Dragobetele în vatra satului / Marcela Măndoiu Marinescu. - Slatina : Editura
Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi", 2009
ISBN 978-973-1994-01-7
39(498)
CIP 2009-769
595 - NĂSTASE, VASILICA. Sărbătorile la români : carte de
învăţătură strămoşească / Vasilica Năstase. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-065-1
398.33
CIP 2009-639

597 - RADU, MARIA. Tradiţie şi artă la Tansa : datini de Crăciun şi
Anul Nou / Maria Radu. - Iaşi : PIM, 2009
ISBN 978-606-520-294-8
398.332.416(498)
CIP 2009-1469
598 - Să construim împreună cei 7 ani ... de-acasă / Cristiana Boca
(coord.), Elena Butunoi, Carmen Lică, Emilia Stana. - Bucureşti : Educaţia 2000+,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1715-18-6
395-053.2
CIP 2009-1206
599 - SZABÓ ARPÁD TÖHÖTÖM. Kooperáló közösségek
minkavègzès és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban / Szabó À. Töhötöm. Târgu-Mureş : Mentor, 2009
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-599-349-8.
39(498)
CIP 2009-516
600 - Tradiţii româneşti / Corina Barbu, Felicia Costache, Carmen
Ionescu, Constanţa Arsene. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0582-5.
398(498)
CIP 2009-1400

126

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

601 - Ştiinţe pentru juniori : chimie, fizică, biologie / Daniela Bogdan,
Victor Păunescu, Traian Şăitan, ... - Bucureşti : Mistral Info Media, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88419-6-3.
5
CIP 2009-222
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător
602 - Abordarea interdisciplinară a educaţiei ecologice / Liceul Tudor
Arghezi. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-156-6
504(075.3)
CIP 2009-1667
603 - BEAUMONT, ÉMILIE. Natura / Emilie Beaumont ; trad.:
Victoria Bucur. - Bucureşti : Rosetti Educational, 2009
ISBN 978-973-7881-44-1
504
CIP 2009-1014
604 - BORŞ, ADRIANA. Monitorizarea emisiilor de poluanţi organici
persistenţi în vederea reducerii impactului asupra mediului / Adriana Borş,
Mihai Lesnic, Aurelia Meghea. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-178-0
504.054
CIP 2009-1438
605 - BRAN, FLORINA. Globalizarea şi mediului / prof. univ. dr.
Florina Bran, lect. univ. dr. Ildico Ioan. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-513-6
504(498)
CIP 2009-324

CIP

127

606 - CIUMAŞU, IOAN MANUEL. Introducere în teoria şi practica
dezvoltării durabile / Ioan Manuel Ciumaşu, Nicolae Ştefan. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-393-2
504.06
CIP 2008-23719
607 - CUCU, VASILE. Mediu : problemă contemporană fundamentală :
evoluţii şi tipologii / Vasile Cucu, Cristina Muică, Ana Popova. - Târgovişte :
Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-02-2
504
CIP 2009-1181
608 - DEHELEAN, IULICA. Cunoaşterea mediului prin discipline
opţionale / Iulica Dehelean, Elena Drăgan. - Baia-Mare : Enesis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7831-07-1
504(075.33)
CIP 2009-405
609 - Experimentarea şi optimizarea modelului privind distribuţia
spaţială şi temporală a pesticidelor şi metalelor grele în factorii de mediu din
zonele Salişte şi Copşa Mică / sub. coord.: Iulia Neamţiu, Eugen Gurzău ; Ovidiu
Popa, Elena Ruja, Cecilia Enăşel, ... - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-712-6
504.054(498 Salişte)
504.054(498 Copşa Mică)
CIP 2009-1253
610 - MARIAN, MONICA. Conservarea biodiversităţii şi
reconstrucţie ecologică a bazinului inferior al râului Tur - Heleşteul Adrian /
dr. Monica Marian, Payer Maria Magdalena. - Baia-Mare : Ceconi, 2009
ISBN 978-973-88778-5-6
502.7
CIP 2009-765

128

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

611 - Methodology for assisting municipality in planning
environmental management / coord.: Marilena Onete. - Bucureşti : Ars Docendi,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-391-0
65.012.4:504
CIP 2009-235
612 - MIŞCA, RADU. Caiet de lucrări practice pentru ingineria
mediului / Radu Mişca, Dorin Manciula, Alexandru Ozunu. - Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-849-5
504:62(075.8)
CIP 2009-728
613 - NATURA - PRIETENA MEA. Simpozion Naţional (1 ; 2009 ;
Târgu-Jiu). Educaţie ecologică - educaţia mileniului III : simpozion naţional de
ecologie "Natura - prietena mea" : Târgu-Jiu, 30-31 mai 2008 / org. de : Grădiniţa
cu Program Normal nr. 1 ; coord.: ed. Ionela Mitaru. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-029-3
371.671:504(063)
CIP 2009-1376
614 - OANCEA, SERVILIA. Nutriţia minerală a plantelor şi
implicaţiile ecotoxicologice / Servilia Oancea. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-275-5
504.054
CIP 2009-678

129

CIP

616 - SABĂU, NICU CORNEL. Poluarea mediului pedosferic / Sabău
Nicu-Cornel. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-717-5
504.054
CIP 2009-468
617 - Species monitoring in the central parks of Bucharest / coord.:
Marilena Onete. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-392-7
504.064
CIP 2009-236
618 - SYLVESTER LAJOS. Halak, vizek, sziklaszirtek / Sylvester
Lajos. - Sfântu-Gheorghe : Charta '94, 2009
ISBN 978-973-8326-44-6
504
CIP 2009-447
619 - VICOL, IOANA. Consideraţii corologice şi ecologice privind
speciile alohtone în structura anumitor habitate naturale şi seminaturale din
Câmpia Română / Vicol Ioana. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-395-8
504.06
CIP 2009-239
51 Matematică
620 - ALBU, ION. Istoria matematicii / Ion Albu. - Piteşti : Nomina,

615 - ROMOCEA, TAMARA. Chimia şi poluarea mediului acvatic /
Romocea Tamara. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-710-6
504.054
CIP 2009-464

20093 vol.
ISBN 978-973-1889-94-8
Vol. 1. - 2009 - ISBN 978-973-1889-95-5
51(100)".../2009"
CIP 2009-1285

130

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

131

621 - ANGELOV, VESIL G. Fixed points in uniform spaces and
applications / Vasil F. Angelov. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-847-1
515.126.4
CIP 2009-340

626 - BEJAN, TINUŢA. Iniţiere în tainele geometriei / Tinuţa Bejan. Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-288-7
514(075.3)
CIP 2009-1200

622 - ANGHEL, MARIA MAGDALENA. Diferenţierea şi
individualizarea în activităţile matematice în învăţământul preşcolar : lucrare
ştiinţifică / Maria-Magdalena Anghel. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-66-5
371.3:51:373.2
CIP 2009-251

627 - BRĂILEANU, EMILIAN. Geometrie analitică şi diferenţială :
(teoreme demostrate şi probleme rezolvate) / Emilian Brăileanu. - Bucureşti :
Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-182-7
514.12
514.7
CIP 2009-1442

623 - ARMEANU, ILEANA. Matematici avansate cu aplicaţii / Ileana
Armeanu, Viorel Petrehuş. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-151-1
517
CIP 2009-1221
624 - BĂLAN, DUMITRU. Culegere de probleme pregătitoare pentru
olimpiadele şi concursurile de matematică : clasele XI-XII / Dumitru Bălan,
Rodica Bălan. - Galaţi : Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8937-53-6
51(075.35)(076)
CIP 2009-787
625 - BĂLAN, RODICA. Aplicaţii ale analizei matematice în
geometrie şi trigonometrie / Rodica Bălan, Dumitru Bălan. - Galaţi : Academica,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8937-52-9.
517
CIP 2009-786

628 - BRÂNZAN, ILEANA. Jucaţi-vă cu figurile geometrice / Ileana
Brânzan. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-40-0
51-7
CIP 2009-1259
629 - Breviar teoretic, exemple şi teste de matematică : clasa a VII-a /
Rodovica Ciuta, Tit Cuprian, Vasile Rusu, Ioan Tebieş ; colab.: Ştefan Candale,
Graţiela Candale. - Bistriţa : Digital Arts, 2009
ISBN 978-973-88917-7-7
51(076)(079.1)
CIP 2009-1366
630 - BUNECI, MĂDĂLINA ROXANA. Systems of measures on
groupoids / Mădălina Roxana Buneci. - Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-612-1
512.548
CIP 2009-417

132

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

631 - Caravana Mister pi / coord.: prof. Dorina Mormocea. - PiatraNeamţ : Alfa, 2009
ISBN 978-973-8458-94-9
51(076)
CIP 2009-656
632 - CAZACU, DUMITRU. Metode numerice în ingineria electrică /
Dumitru Cazacu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-143-6
519.6:621.3
CIP 2009-1222

CIP

133

636 - DĂNCILĂ, EDUARD. Dicţionar de noţiuni şi metode
matematice pentru clasele II-VIII / Eduard Dăncilă, Ioan Dăncilă. - Ed. a 2-a. Bucureşti : Erc Press, 2009
Index.
ISBN 978-973-157-467-7
81'374.2:51=135.1(075.33)
CIP 2009-956
637 - DIMCIA, ELENA. Evaluări asimptotice pentru şiruri
recurente / Elena Dimcia. - Constanţa : Crizon, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1909-35-6
517.962.27
CIP 2009-1183

633 - CELMARE, LILIAN. Culegere de exerciţii şi probleme : clasa a
III-a / Lilian Celmare, Mirela Celmare. - Caracal : Hoffman, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-92000-1-8
51(075.33)(076)
CIP 2008-23943

638 - DRULEA, IRINA ELENA. Matematica aplicată / prof. Gr. I.
Irina Elena Drulea, prof. Gr. I. Mariana Zotolea. - Buzău : Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-20-4
51(075.33)(076)
CIP 2009-499

634 - CIOBAN, ELEONORA. Metode folosite în predarea
matematicii / Eleonora Cioban. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-821-3
371:51
CIP 2009-1292

639 - ENĂCHESCU, CĂLIN. Calculul neuronal / Călin Enăchescu. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-133-460-8
519.711
CIP 2009-1133

635 - CONSTANTINESCU, ELIODOR. Analiză matematică II : note
de seminar / Eliodor Constantinescu, Dumitru Deleanu, Ioan-Mircea Popovici. Constanţa : Crizon, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1909-34-9
517(075.8)
CIP 2009-805

640 - GAVREA, IOAN. Calcul integral / Ioan Gavrea. - Cluj-Napoca :
Mediamira, 2008
ISBN 978-973-713-229-1
517.3(075.8)(076)
CIP 2009-34

134

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

641 - GEORGESCU, CONSTANTIN. Elemente de teoria bifurcaţiei
prin exemple / Constantin Georgescu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti,
2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-856-9
517
CIP 2009-1681
642 - GHERMAN, ANGELICA. Culegere de exerciţii şi probleme
de matematică pentru clasele I-IV / Angelica Gherman. - Ed. a 10-a, rev. Bucureşti : Elis, 2009
Index
ISBN 978-606-503-045-9
51(075.33)(076)
CIP 2009-1165
643 - GHIŞE, LUCICA. Utilizarea elementelor de teoria
probabilităţilor în învăţământul preuniversitar / Lucica Ghişe. - Bucureşti :
Sigma, 2009
ISBN 978-973-649-516-8
519.21(075.35)
CIP 2009-1288
644 - KOVÁCS, ADALBERT. Analiză matematică : calcul integral,
ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii cu derivate parţiale : culegere de probleme / prof. dr.
Adalbert Kovács, conf. dr. Dobrinca Mihailov, asist. univ. Gheorghe Ţigan. - Ed. a
2-a, rev. şi adăug. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-810-7
517.3(075.8)(076)
517.9(075.8)(076)
CIP 2009-1276
645 - LALESCU, DACIAN. Matematica : teorie şi aplicaţii / Dacian
Lalescu. - Timişoara : Agroprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8287-64-8
517
CIP 2009-358

CIP

135

646 - LEMENI, TAMARA. Algoritmi pentru rezolvarea ecuaţiilor şi
sistemelor de ecuaţii neliniare / Lemeni Tamara. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-130-6
51-7
CIP 2009-548
647 - LUPŞOR, VIOREL. Sinteze de matematică preuniversitară /
Viorel Lupşor, Cristian Pop. - Cluj-Napoca : G Line, 2009
ISBN 978-973-88344-1-5
51(075.35)
CIP 2009-406
648 - Matematică şi Visual C++.Net / Constantin Bogdan, Ion Săceanu,
Maria Nihaela Bujor, Gabriela Dora Arimia. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-074-3
51:004
004.42 VISUAL C++
CIP 2009-1378
649 - Matematici actuariale : teorie şi aplicaţii practice / Veronica
Burlacu, Gheorghe Cenuşă, Roxana Ciumara, Mihaela Covrig. - Bucureşti : Editura
ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-153-9
51:336
CIP 2009-377
650 - Matematika-Olt / Stana Dumitru, Stana Dumitra, Gheorghiţă
Margareta, ... - Slatina : Tipocart, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88989-2-9
51(075.3)(076)
CIP 2009-1167

136

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

651 - MĂRCUŢ, IOANA. Metodica predării matematicii în
învăţământul primar / Mărcuţ Ioana Gabriela. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-494-9
371.3:51:373.3
CIP 2009-689
652 - MIRICĂ, ION. Matematică aplicată în economie / conf. univ. dr.
Ion Mirică, pref.: conf. univ. dr. Ştefan Antohe. - Galaţi : Europlus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-25-9
51-7:33(075.8)
CIP 2009-57
653 - MOISE, VICTOR. Metode de optimizare neliniară / Victor
Moise, Marilena Moise, Gheorghe Iaciu. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-202-2
519.863
CIP 2009-1453
654 - NICOLESCU, BOGDAN NICUŞOR. Lectura de matematică
pentru învăţători / Bogdan N. Nicolescu, Tudor C. Petrescu-Ivan. - Piteşti :
Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-840-8
51
CIP 2009-88
655 - Numărăm, colorăm, matematica învăţăm : nivel II : (5-6, 7 ani) :
caiet de muncă independentă / Anda Grigoraş, Cecilia Nistor, Coculeana Cristian,
Lucia Stoleru. - Iaşi : Panfilius, 2008
ISBN 978-973-7876-90-4
371.671:51:373.2
CIP 2009-1356

CIP

137

656 - PASCU, MIHAI. Analiză matematică / Mihai Pascu. - Ploieşti :
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007-2008
2 vol.
ISBN 978-973-719-213-4
Vol. 2. - 2008 - Bibliogr. - ISBN 978-973-719-284-4
517(075.8)(076)
CIP 2009-1600
657 - PLETEA, MARIA-MAGDALENA. Metode interdisciplinare de
rezolvare a problemelor de matematică la clasele I-IV : lucrare ştiinţifică /
Maria-Magdalena Pletea. - Costeşti : Ars Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-72-6
51(075.33)
CIP 2009-1597
658 - PREOTEASA, GRIGORE. Optimizarea predării învăţării
matematicii / Grigore Preoteasa, Petre Ciungu, Valentina Preoteasa. - Târgu-Jiu :
Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-067-5
371.3:51:373.3
CIP 2009-927
659 - Primii paşi în lumea matematicii / Ana Mirela Crâncău, Lucica
Achim, Mariana Deac, ... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-975-7.
51
CIP 2009-370
660 - ROSALA, CAMELIA. Geometria patrulaterelor / Rosala
Camelia. - Bucureşti : Sigma, 2008
ISBN 978-973-649-515-1
514.112.4(075.33)
CIP 2009-159

138

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

139

661 - SIMIAN, DANA. Calcul numeric : de la teorie la implementare /
Simian Dana. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-726-3
519.6
CIP 2009-1537

666 - TIMOFTE, CLAUDIA. Differential calculus / Claudia Timofte. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-611-4
517.2
CIP 2009-416

662 - STARPARU, MARIANA. Fişe de lucru la matematică : clasa a
III-a / Mariana Starparu, Oana-Maria Fuioagă. - Bacău : Unique, 2008vol.
ISBN 978-973-88906-2-6
Partea II. - 2009 - ISBN 978-973-88985-6-1
371.671:51:373.3
CIP 2008-16641

667 - TIMOFTE, FLORINA GH. Metode de predare-învăţare a
elementelor de geometrie în învăţământul primar / Gh. Florina Timofte. Piatra-Neamţ : Alfa, 2009
ISBN 978-973-8458-96-3
514.11
CIP 2009-1372

663 - STOIAN, MIREL SORIN. Matematica pentru economişti /
Mirel Sorin Stoian, Mădălina Camelia Bălăeţi, Liliana Guran. - Bucureşti : Matrix
Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-442-0
51-7:33
CIP 2009-58
664 - STOICA, EMIL. Linear algebra, analytic geometry, differential
geometry / Emil Stoica. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-441-0
51(075.8)
CIP 2008-24025
665 - SUDITU, ADELA. Matematica pentru toţi / Adela Suditu. Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2009
ISBN 978-973-156-019-9
51(075.35)
CIP 2009-1333

668 - ŢOPAN, LIANA MANUELA. Mulţimi critice şi vectorial
critice / Ţopan Liana. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-610-843-3
510.22
CIP 2009-336
669 - VASILE, LUMINIŢA. Metode numerice de rezolvare a
ecuaţiilor algebrice / Vasile Luminiţa. - Craiova : Genessa, 2009
ISBN 978-973-8925-19-9
512.6
CIP 2009-1631
670 - VASILE, ROXANA CRISTINA. C*Algebre / Vasile Roxana
Cristina. - Craiova : Genessa, 2009
ISBN 978-973-8925-17-5
512
CIP 2009-1630
671 - VASILE, ROXANA CRISTINA. Modele matematice în studiul
fenomenelor biologice / Vasile Roxana Cristina. - Craiova : Genessa, 2009
ISBN 978-973-8925-18-2
51:57
CIP 2009-1632

140

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

672 - VASILIU, GEORGETA. Geometria cercului / Georgeta Vasiliu. Bucureşti : Sigma, 2009
ISBN 978-973-649-504-5
514
CIP 2009-1287
673 - VÂLCU, GABRIEL EDUARD. Matematici pentru economişti /
Gabriel Eduard Vâlcu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2007-2009
4 vol.
ISBN 978-973-749-258-6
Vol. 4. - 2009 - ISBN 978-973-749-532-7
51-7:33(075.8)
517(075.8)
CIP 2007-15276
52 Astronomie. Geodezie
674 - POP, NICOLAE. Topografie şi aplicaţii practice inginereşti /
Nicolae Pop. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2008
ISBN 978-973-662-429-2
528.425
CIP 2008-23853
675 - ŞTEFAN, OVIDIU. Cadastre de specialitate / Ovidiu Ştefan. Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-974-0
528.44
CIP 2009-368
53 Fizică
676 - BAHRIM, MARIANA. Analiza elementelor minore din
materiale speciale / Mariana Bahrim. - Constanţa : Ex Ponto, 2009
ISBN 978-973-644-854-6
53
CIP 2009-1461

CIP

141

677 - BAL, NICOLAIE. Rezistenţa materialelor / Nicolaie Bal. - ClujNapoca : Editura U.T. Pres, 2006vol.
Vol. 2. - 2008 - Bibliogr. - ISBN 978-973-662-428-5
539.4(075.8)
CIP 2008-22960
678 - Bazele termodinamicii tehnice / Alexandru Dobrovicescu, Nicolae
Băran, Alexandru Chisacof, ... - Bucureşti : Politehnica Press, 20095 vol.
ISBN 978-606-515-016-4
Vol. 1 : Elemente de termodinamică tehnică. - 2009 - Bibliogr. - ISBN
978-606-515-008-9
536.7(075.8)
621.1.01(075.8)
CIP 2009-601
679 - CĂRBUNARU-PISTRIŢU, MARIANA. Contribuţii la predarea
structurii atomului / Mariana Cărbunaru-Pistriţu. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8036-04-5
371.3:539.18
CIP 2009-305
680 - CĂRBUNARU-PISTRIŢU, MARIANA. Elemente de metodica
predării fizicii / Mariana Cărbunaru-Pistriţu. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8036-05-2
371.3:53
CIP 2009-304
681 - ENACHE, ION. Caiet de fizică pentru lucrări de laborator :
clasa a VI-a / Ion Enache. - Piteşti : Pământul, 2009
ISBN 978-973-1750-90-3
371.671:53:373.3
CIP 2009-1154

142

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

682 - ENACHE, ION. Caiet de fizică pentru lucrări de laborator :
clasa a VII-a / Ion Enache. - Piteşti : Pământul, 2009
ISBN 978-973-1750-91-0
371.671:53:373.3
CIP 2009-1155
683 - ENACHE, ION. Caiet de fizică pentru lucrări de laborator :
clasa a VIII-a / Ion Enache. - Piteşti : Pământul, 2009
ISBN 978-973-1750-92-7
371.671:53:373.3
CIP 2009-1156
684 - FIANU, GABRIELA. Părinţii fizicii moderne / Gabriela Fianu. Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-853-9
53(100):929
CIP 2009-164
685 - GHERGHEL, DAN. Măsurări tehnice şi tehnici de măsurare /
Dan Gherghel. - Iaşi : PIM, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-246-7
531.7
CIP 2008-23940
686 - HÂNCU, SIMION. Quelques applications en hydraulique du
principe des valeurs maxima ou minima / Simion Hâncu, Gabriela Marin. Bucureşti : Ars Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8071-01-3
532
CIP 2009-453

CIP

143

687 - MARIAN, ADRIAN MIHAIL. Structuri degenerative tip
moiré / Adrian Mihai Marian, Lucia Cristea. - Timişoara : Artpress, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-175-5
535.412
CIP 2008-23866
688 - PRELUSCHEK ERVIN. Aparate de măsură şi control în
construcţii hidrotehnice / prof. dr. ing. Ervin Preluschek, as. drd. ing. Cristian
Gîrbaciu. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-811-4
536.2:624.042
CIP 2009-1279
689 - STAICU, IONELIA. Fizica între matematică şi experiment :
ghid metodologic pentru programele de opţional la fizică / Ionelia Staicu. Bucureşti : Editura Militară, 2009
ISBN 978-973-32-0783-2
53:51
CIP 2009-682
690 - ŞCHIOPU, PAUL. Optoelectronics / Paul Şchiopu. - Bucureşti :
Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-443-7
537.533.3
CIP 2009-59
691 - TARCEA, MONICA. Radioecologie medicală / Tarcea Monica. Târgu-Mureş : University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-068-1
539.16:61
CIP 2009-1072

144

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

145

692 - TARNIŢĂ, DANIELA. Metode de analiză cinetostatică a
mecanismelor plane / Tarniţă Daniela. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2457-6
539.4
CIP 2009-1289

697 - Chimie analitică cantitativă : întrebări şi probleme / Octav Pântea,
Stelian Neagoe, Sonia Mihai, Bogdan Mocanu. - Bucureşti : Ilex, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7928-43-6
543.062
CIP 2009-768

693 - TOMA, CRISTIAN. Aspecte specifice ale modelării, simulării şi
achiziţiei datelor utilizând funcţii test practice / Cristian Toma, Cristian
Morărescu. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-198-8
537.533.3
CIP 2009-1452

698 - Chimie organică : teste pentru admitere la Facultatea de Medicină,
Medicină Dentară şi Farmacie / Ovidiu Crişan, Brânduşa Tiperciuc, Luminiţa
Oprean, Marius Bojiţă. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura Medicală
Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
ISBN 978-973-693-303-5
547(075.35)(079.1)
CIP 2008-23725

694 - TUDOR, GABRIELA. Culegere de teste şi probleme : oscilaţii şi
unde mecanice, oscilaţii şi unde electromagnetice / Gabriela Tudor, Viorica Tiron. Tecuci : Grapho Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88943-2-7
53(076)
CIP 2009-1140

699 - CUCIUREANU, RODICA. Acrilamida - implicaţii în patologia
umană / Rodica Cuciureanu, Irina Vârlan, Magdalena Cuciureanu. - Iaşi : Editura
Gr.T. Popa, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-7682-66-6
54:613
CIP 2009-1549

54 Chimie
695 - Analiză chimică calitativă / Mihaela Soare, Teodora Posedaru,
Constantin Manta, Rozica Constantinescu. - Buzău : Editgraph, 2009vol.
ISBN 978-973-1957-10-4
Vol. 1. - 2009 - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-1957-11-1
543
CIP 2009-1603
696 - ANGHEL, ANDREI. Chimie organică : teste pentru admiterea
la facultăţile de farmacie / Andrei Anghel, Adriana Kaycsa, Vasile Rusu. Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-810-7
547
CIP 2009-403

700 - DANCIU, CORNELIA. Teste de chimie anorganică / Cornelia
Danciu, Daniela Damo. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-063-7
546(075.35)(079.1)
CIP 2009-1380
701 - DUCA, NICOLETA. Complemente de chimie organică : curs
opţional / Nicoleta Duca. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-842-2
547(075.8)
CIP 2009-154

146

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

147

702 - ITICESCU, CĂTĂLINA. Chimie fizică, structura şi
proprietăţile fizice ale materialelor, elemente de termodinamică chimică /
Cătălina Iticescu. - Galaţi : Galaţi University Press, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-02-8
544.7
CIP 2008-23932

707 - MOROI, GRETY-IRINA. Elemente esenţiale vieţii : manual de
evaluare interdisciplinară : chimie-biologie / Grety Irina Moroi, Aura Manuela
David. - Ed. a 2-a, rev. - Bacău : Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, 2009
ISBN 978-606-8051-01-7
54
57
CIP 2009-1029

703 - LIŢESCU, SIMONA CARMEN. Antioxidanţi : metode de
determinare şi caracterizare / Simona Carmen Liţescu, Gabriel Lucian Radu. Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-161-2
542
CIP 2008-23918

708 - OPREAN, LUMINIŢA. Chimie anorganică : teste pentru
admiterea la Facultatea de Farmacie / Luminiţa Oprean, Adriana Hangan, Andreea
Bodoki. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu
Haţieganu", 2009
ISBN 978-973-693-302-8
546(075.35)(079.1)
CIP 2008-23727

704 - MARIN, RADU. Investigations on liquid crystal reconfigurable
unit cells for mm-wave reflectarrays = Untersuchung von rekonfigurierbaren
Elementarzellen auf Basis von Flüβigkristallen für mm-Wellen Reflectarrays /
Radu Marin. - Bucureşti : Mayon, 2009
ISBN 978-973-1977-06-5
548.56
CIP 2009-213

709
PRICOP,
IOAN
LAURENŢIU.
Biotransformarea
xenobioticelor : aspecte generale / Ioan Laurenţiu Pricop. - Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-613-8
546
CIP 2009-418

705 - MĂLĂERU, TEODORA. Oxizi perovskiţici : sinteze şi aplicaţii /
Teodora Mălăeru, Ioana Jitaru, Jenica Neamţu. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-146-9
546.650
CIP 2009-277

710 - PRUTEANU, LAURA-MIHAELA. Probleme de chimie : nivel
liceal / Laura-Mihaela Pruteanu. - Bacău : Rovimed Publishers, 2009
ISBN 978-973-7719-08-0
54(076)
CIP 2009-1141

706 - MĂLĂERU, TEODORA. Sisteme oxidice cu proprietăţi
electrice / Teodora Mălăeru, Ioana Jitaru, Jenica Neamţu. - Bucureşti : Printech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-142-1
546.650
CIP 2009-278

711 - PRUTEANU, LAURA-MIHAELA. Studiul compuşilor
macrociclici / Laura-Mihaela Pruteanu. - Bacău : Rovimed Publishers, 2009
ISBN 978-973-1897-16-5
543.24
CIP 2009-1139

148

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

149

712 - SAVA, CONSTANŢA. Chimie analitică : volumetria / Constanţa
Sava. - Constanţa : Editura Muntenia, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-252-7
543
CIP 2009-933

717 - MURPHY, GLENN. Apa - ce poţi face tu? / Glenn Murphy ; trad.:
Florentina Rahira. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2009
Index
ISBN 978-973-717-349-2
556
CIP 2009-1612

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

718 - MUŞINSCHI, ANDREI. Evoluţia Văii Prutului în cuaternar =
The quaternary evolution of the Prut Valley / Andrei Muşinschi. - Braşov :
Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-460-1
551.79(498)(28 Prut)
CIP 2009-1573

713 - GRECU, FLORINA. Hazarde şi riscuri naturale geologice şi
geomorfologice / Florina Grecu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti - Editura
Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-416-8
551
CIP 2009-449
714 - MARINESCU, MIHAI. Management şi marketing în geologie /
Mihai Marinescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003vol.
ISBN 973-575-711-7
Vol. 2. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-737-617-6
65.012.4:55(075.8)
339.138:55(075.8)
CIP 2009-663
715 - MINTAŞ, OLIMPIA. Atmosfera, o necunoscută? / Olimpia
Mintaş. - Oradea : Editura Universităţii Agora, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1807-17-1
551.5
CIP 2009-890
716 - MINTAŞ, OLIMPIA. Meteorologie - climatologie / Olimpia
Mintaş. - Oradea : Editura Universităţii Agora, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1807-18-8
551.5
551.58
CIP 2009-888

719 - POVARĂ, RODICA. Climatologie generală / Rodica Povară. Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-383-1
551.58(075.8)
CIP 2009-1487
720 - POVARĂ, RODICA. Meteorologie generală / Rodica Povară. Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-384-8
551.5(075.8)
CIP 2009-1486
721 - PREOTEASA, LUMINIŢA. Relieful eolian al Deltei Dunării /
Preoteasa Luminiţa. - Bucureşti : Editura Universitară, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-589-1
551.555(282.243.26)
CIP 2008-23864

150

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

722 - SOCIETATEA GEOLOGICĂ A ROMÂNIEI (Filiala BaiaMare). Dicţionarul geologilor care au lucrat în zona Baia Mare şi în ariile
adiacente / Societatea Geologică a României, filiala Baia Mare ; coord.: Oscar
Edelştein, Marinel Kovacs. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-951-1
81'374.8:55=135.1
CIP 2009-361
723 - SPÂNU, SIMONA. Agrometeorologie / Simon Spânu. - Sibiu :
Print Atu, 2009
ISBN 978-973-88827-1-3
551.5:632.11
CIP 2009-246
724 - VASILESCU, MIHAELA. Managementul apelor de suprafaţă /
Mihaela Vasilescu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-582-2
556(498)
CIP 2009-322
56 Paleontologie
725 - DELALANDRE, BENOÎT. Incredibila enciclopedie Larousse Dinozaurii / Benoit Delalande ; trad.: Aurelia Ulici ; il.: Andre Boos. - Bucureşti :
Enciclopedia RAO, 2009
ISBN 978-973-717-348-5
568.19
CIP 2009-1218
57 Biologie
726 - Biologie : probleme pentru olimpiadă şi bacalaureat : clasele IX, X,
XI, XII / Adriana Simona Popescu, Mariana Grosu, Elena Daniela Pătraşcu,
Ştefania Pelmuş Giersch. - Bucureşti : Didactica Publishing House, 2008
ISBN 978-606-88899-9-6
57(075.35)(076)
CIP 2008-23956

CIP

151

727 - Biologie : probleme şi exerciţii : clasele VII-VIII / Adriana Simona
Popescu, Mariana Grosu, Elena Daniela Pătraşcu, Ştefania Pelmuş Giersch. Bucureşti : Didactica Publishing House, 2008
ISBN 978-606-8027-00-5
57(075.33)(076)
CIP 2008-23955
728 - Biologie : teste pentru admitere / Adriana Mureşan, Remus Orăsan,
Nadia Schmidt, Bianca Szabo, Andreea Seceleanu. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca :
Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
ISBN 978-973-693-300-4
57(075.35)(079.1)
CIP 2008-23724
729 - BURLIBAŞA, LILIANA. Cromatina : structură şi funcţii /
Burlibaşa Liliana. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-371-2
576
CIP 2009-237
730 - CIOBOATĂ, AURELIA. Teste de biologie / Cioboată Aurelia. Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-138-2
57(075.35)
CIP 2009-1232
731 - CREANGĂ, DORINA EMILIA. Bazele biomagnetismului /
Dorina Creangă. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-400-7
577.3
CIP 2008-23721

152

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

732 - CRIŞAN, GIANINA. Biologie vegetală : teste pentru admiterea la
Facultatea de Farmacie / Gianina Crişan, Cristina Ştefănescu. - Ed. a 2-a, rev. Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
ISBN 978-973-693-301-1
57:58(075.35)(079.1)
CIP 2008-23726
733 - DAŞU, MARIANA. Teste de biologie pentru clasa a VI-a /
Mariana Daşu, Diana Naon Ciorbagiu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-148-1
57(075.33)(079.1)
CIP 2009-1223

CIP

153

737 - GHIORGHIŢĂ, GOGU. Despre biogeneză şi bioevoluţie / Gogu
Ghiorghiţă. - Bacău : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1833-88-0
575.8
CIP 2009-454
738 - IANCU, PAULA. Genetică / Iancu Paula. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-115-3
575
CIP 2009-130

734 - DAŞU, MARIANA. Teste de biologie pentru clasa a VII-a /
Mariana Daşu, Diana Naon Ciorbagiu, Veronica Boldeanu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-149-8
57(075.33)(079.1)
CIP 2009-1228

739 - ISRAIL, ANCA-MICHAELA. Fenomenul de comunicare
interbacteriană : noi concepte în terapia antiinfecţioasă / Anca-Michaela Israil,
Mariana-Carmen Balotescu-Chifiriuc. - Bucureşti : Asclepius, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88785-7-0
579.6
CIP 2009-1124

735 - FLOREA, LUIZA. Hidrobiologie : limnobiologie / Luiza Florea. Galaţi : Galaţi University Press, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-03-5
574.5
CIP 2008-23928

740 - MUNTEAN, MARCELA RODICA. Educaţie ecologică pe
urmele legendarului Pinte Viteazul / Muntean Marcela Rodica, Payer Maria
Magdalena. - Baia-Mare : Ceconi, 2009
ISBN 978-973-88778-4-9.
574
CIP 2009-766

736 - GHEŢEA, LIGIA GABRIELA. Evoluţionism / Gheţea Gabriela
Lucia. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-390-3
575.8
CIP 2009-273

741 - MUNTEAN, VASILE. Microbiologie generală / Vasile
Muntean. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-610-845-7.
579
CIP 2009-338

154

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

742 - RADU, GABRIEL LUCIAN. Tehnici experimentale în
bioanaliză / Gabriel-Lucian Radu. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-521-153-7
57
CIP 2008-23913
743 - ŞANDOR, MIGNON. Ecologie : lucrări practice / Mignon Şandor,
Aurel Maxim. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-744-116-4
574
CIP 2008-23989
59 Zoologie
744 - DURBACĂ, AURORA. Strigiformele din avifauna judeţului Olt
şi dinamica lor alimentară : lucrare ştiinţifică / Aurora Durbacă. - Slatina :
Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-314-0
591.9(498-35 Olt):598.2
CIP 2009-1030
745 - MURARIU, DUMITRU. Mic atlas : amfibieni şi reptile / Murariu
Dumitru, Mihail Aurora. - Bucureşti : ALL Educational, 2009
Index
ISBN 978-973-684-715-8
591.9(100)(084)
568.1(100)(084)
CIP 2009-1266

155

CIP
6 ŞTIINŢE APLICATE
61 Medicină

746 - CONSTANTINESCU, RICHARD. Medici ieşeni în documente :
Grigore T. Popa / Richard Constantinescu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2009vol.
ISBN 978-973-7682-71-0
Vol. 1. - 2009 - ISBN 978-973-7682-76-5
61(498 Iaşi) Popa,G.T.(094)
929 Popa,G.T.
CIP 2009-779
747 - Elemente de pedagogie medicală / Gheorghe Scripcaru, Vasile
Astărăstoae, Simona Irina Damian, Călin Scripcaru. - Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1339-5
61:37
CIP 2009-360
748 - ISRAIL, ANCA-MICHAELA. Personalităţi de prestigiu ale
Institutului Cantacuzino / Anca-Michaela Israil. - Bucureşti : Asclepius, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88785-6-3
929:61(498)Institutul Cantacuzino
CIP 2009-1123
749 - PARASCAN, DORU. Documente privind organizarea sistemului
sanitar tecucean : secolul XIX / Doru Parascan, Valentina Parascan. - Iaşi :
Editura Gr.T. Popa, 2009vol.
ISBN 978-973-7682-74-1
Vol. 1. - 2009 - ISBN 978-973-7682-75-8
61(498 Tecuci)"18"(094)
CIP 2009-778
750 - PUIU, MARIA. Boli rare : sfaturi utile pentru părinţi / Maria
Puiu. - Timişoara : Brumar, 2009
ISBN 978-973-602-391-0
61
CIP 2009-980

156

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

157

CIP

611/612 Anatomie şi fiziologie

613/614 Igienă

751 - LAZĂR, EUGEN. Embriologie generală / Eugen St. Lazăr. Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0535-5
611.013
CIP 2009-348

756 - FREEDMAN, RORY. Skinny Bitch / Rory Freedman, Kim
Barnouin ; trad.: Anca Mariana Rîtan. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-571-786-5
613.24
CIP 2009-1424

752 - MARINESCU, RODICA. Anatomie şi biomecanică / dr. Rodica
Marinescu. - Galaţi : Europlus, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-22-8
611
CIP 2008-23934
753 - POSTELNICU, ADRIAN. Modelarea numerică a
hemodinamicii poligonului Willis / Adrian Postelnicu. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-406-9
519.86
611.81
CIP 2008-24018
754 - PROCA, IULIAN. Locul anatomiei în practica medicală / Iulian
Proca. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-186-5
611
CIP 2009-1446
755 - ŞOVREA, ALINA. Cahier de travaux pratiques d'histologie
tissus / Alina Şovrea, Anne-Marie Chindriş. - Cluj-Napoca : Digital Data, 2008
ISBN 978-973-7768-53-7
611.018
CIP 2008-23993

757 - HORVÁTH ADRIENNE. Csecsemőgondozás / Horváth
Adrienne. - Târgu-Mureş : Studium Kiadó, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88635-4-5
613.95
CIP 2009-523
758 - Hrană sănătoasă : (ghid metodic pentru alimentaţie copii) /
Florentina Filimon, Mineta Văduva, Rodica Murgă, ... - Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-33-1
613.2:3-053.2
CIP 2009-1052
759 - JOMPAN, AFILON. Principii de administraţie sanitară şi
medicină socială / Afilon Jompan. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-817-6
614.2
CIP 2009-675
760 - Jurnalul bebeluşului. - Târgu-Mureş : Edupoint, 2009
ISBN 978-606-92017-0-1
613.95
CIP 2009-1375

158

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

761 - KLEINER, SUSAN M. Dieta stării de bine / Susan M. Kleiner,
Bob Condor ; trad.: Carmen Chirculescu, Alina-Florentina Dragomir. - Piteşti :
Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0541-2
613.24
CIP 2009-124
762 - MORAR, ADRIANA. Controlul sanitar veterinar al produselor
de origine animală : lucrări practice / Adriana Morar, Claudia Corina Sala,
Gheorghe Milovan. - Timişoara : Eurobit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-479-1
614.31:637(075.8)
CIP 2009-607
763 - PĂTRU, EMILIA. Sănătate publică şi management / Emilia
Pătru. - Craiova : Editura Medicală Universitară, 2009
ISBN 978-973-106-117-7
65.012.4:614(498)(076.5)
614(498)(076.5)
CIP 2009-344
764 - PĂUNESCU, MUGUR. Protecţia muncii / Mugur Păunescu ;
pref.: prof. univ. dr. Gheorghe Nistor. - Timişoara : Agroprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8287-62-4
614.8
CIP 2009-25
765 - Program SCANLEAD : fundamentarea strategiei de creştere a
sănătăţii şi siguranţei/securităţii locurilor de muncă, în contextul promovării
componentei româneşti la nivelul UE / sub coord.: Eugen Gurzău ; Elena Ruja,
Iulia Neanţiu, Cristian Nicolae Moş, ... - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-714-0
614.8
CIP 2009-1255

CIP

159

766 - Program SCANLEAD : modalităţilor de implementare a
conceptelor de sănătate şi siguranţă/securitate a locurilor de muncă prin prisma
specificităţii acestora în cadrul operatorului ROMBAT Bistriţa / sub coord.: Eugen
Gurzău ; Elena Ruja, Iulia Neanţiu, Cristian Nicolae Moş, ... - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-713-3.
614.8
CIP 2009-1254
767 - RUS, VASILE. Risc şi securitate industrială / Vasile Rus. - Ed. a
3-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Pres, 2009
ISBN 978-973-662-431-5.
614.8(075.8)
CIP 2009-799
768 - TUDOR, SORIN D. Igiena produselor alimentare / Sorin
Tudor. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-334-1
614.3
CIP 2009-24
769 - TUFĂNARU, CĂTĂLIN. Analiza politicilor din domeniul
sănătăţii / Cătălin Tufănaru. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
ISBN 978-973-598-461-8
614(498)
CIP 2009-1343
770 - TWINN, FRANCESCA. Almanahul sexului / Francesca Twinn ;
trad.: Odalina Giani. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2405-5
613.88
CIP 2009-773

160

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

771 - WINSTON, DAVID. Sănătate maximă cu plantele adaptogene /
David Winston, Steven Maimes ; trad.: Radu-Claudiu Canahai. - Piteşti : Paralela
45, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-47-0543-6
613.26
CIP 2009-125
772 - ZUGRAVU, CORINA. Igiena alimentaţiei şi nutriţie : nutrienţii :
pentru studenţi / Corina-Aurelia Zugravu, Gabriela Cilincă. - Bucureşti : Matrix
Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-446-8
613.2
CIP 2009-1091
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie
773 - BOTEZ, MIHAI VASILE. Efectul de piramidă : medicina
ecologică şi sănătatea umană / Mihai V. Botez, Ioan Pîrvulescu, Viorica Puiu. Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-289-4
577.337:615.84
CIP 2009-1199
774 - CATANĂ, MIHAI. Contribuţii privind instituirea unui curs de
kinetoterapie în mediul universitar de neprofil : studiu de caz Universitatea
"Politehnica" din Bucureşti / Mihai Catană. - Bucureşti : Electronica 2000, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7860-16-3
615.825
CIP 2009-1483

CIP

161

775 - DEPETRI, ALICIA. Aromoterapia / Alicia Depetri, Adela Ponce
De Leon, Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România Liberă,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1788-13-5
615.83
CIP 2009-4
776 - DEPETRI, ALICIA. Homeopatia / Alicia Depetri, Adela Ponce
De Leon, Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România Liberă,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1788-12-8
615.015.32
CIP 2009-3
777 - DEPETRI, ALICIA. Masaje vindecătoare / Alicia Depetri, Adela
Ponce De Leon, Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1788-17-3
615.82
CIP 2009-8
778 - DEPETRI, ALICIA. Medicină alternativă / Alicia Depetri, Adela
Ponce De Leon, Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
ISBN 978-973-1788-15-9
615.322
CIP 2009-6
779 - DEPETRI, ALICIA. Remedii naturale / Alicia Depetri, Adela
Ponce De Leon, Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1788-14-2
615.322
CIP 2009-5

162

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

780 - DEPETRI, ALICIA. Tehnici de relaxare / Alicia Depetri, Adela
Ponce De Leon, Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1788-19-7
615.851.1
CIP 2009-10
781 - DEPETRI, ALICIA. Terapia florală Bach / Alicia Depetri, Adela
Ponce De Leon, Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1788-11-1
615.322
CIP 2009-2
782 - GANCIU, MIHAELA. Îndrumar metodic pentru chimioterapie
cu mijloace asociate din educaţia fizică / Mihaela Ganciu. - Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-597-1
615.825
CIP 2009-900
783 - Ghidul terapiilor complementare / consultant C. Norman Shealy ;
trad.: Graal. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-560-6
615
CIP 2009-535
784 - GRIGORESCU, FLORENTINA. Evoluţie prin Reiki / Florentina
Grigorescu. - Bucureşti : Sapnaa Art, 2009
ISBN 978-606-92020-0-5
615.84:577.3
CIP 2009-891

163

CIP
785 - Gyógyhatású gabonák. - Deva : Editura Corvin, 2009
ISBN 978-973-622-512-3
615.322

CIP 2009-230
786 - KOTTER, ENGELBERT. Plante aromatice / Engelbert Kotter. Bucureşti : Mladinska, 2009
ISBN 978-973-1961-30-9
615.322
CIP 2009-50
787 - LEUCUŢA, SORIN. Prepararea medicamentelor : îndrumător
pentru studenţii de la farmacie / S. E. Leucuţa, Marcela Achim, Elena Dinte. - Ed. a
2-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-693-304-2
615.45(075.8)(076.5)
CIP 2008-24013
788 - LIPAN, VASILE I. Istoria farmaciei române în date / Vasile
Lipan. - Bucureşti : Editura Farmaceutică, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-99537-6-4
615.12(498)(091)
CIP 2009-386
789 - MASSA, BRUNO. Frumoasă ca la 20 de ani : strategii şi îngrijiri
eficiente pentru îndepărtarea de pe piele a semnelor trecerii timpului / Bruno
Massa ; trad.: Radu Gâdei. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-571-906-7
615.322:616.5
613.2:616.5
CIP 2009-1423

164

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

790 - OSHO. Planul de detoxifiere / Osho. - Bucureşti : Pro Editură şi
Tipografie, 2009
ISBN 978-973-145-207-4
615.83
CIP 2009-1320
791 - POP, SIMONA. Îndreptar în recuperarea funcţională a mâinii /
Simona Pop, Monica Farago. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
ISBN 978-973-759-707-6
615.825
CIP 2009-466
792 - POP, SIMONA. Metode şi tehnici de evaluare în kinetoterapie :
suport de curs / Simona Pop, Monica Farago. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2009
ISBN 978-973-759-708-3
615.825
CIP 2009-463
793 - POPA, MIHAI. Îndrumar pentru restabilirea sănătăţii / preot
Mihăiţă Popa ; text îngrij. şi compl. de Protosinghel Sofian Ardelean. - Ed. a 4-a,
rev. - Bucureşti : Evanghelismos, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7812-51-3
615.852
CIP 2009-930
794 - SCARLAT, MIHAI ALIN. Bazele fitoterapiei / dr. Scarlat MihaiAlin, Tohăneanu Monica. - Ploieşti : World Galaxy, 2009
ISBN 978-973-86333-8-4
615.322
CIP 2009-1348
795 - SUCIU, IOANA. Tratamentul medicamentos al sistemului
endodontic / Ioana Suciu, Ruxandra Bartok. - Bucureşti : Editura Universitară
"Carol Davila", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-708-373-9
615:616.314.18
CIP 2009-424

165

CIP

796 - VARGA ERZSÉBET. Farmakognózia / Varga Erzsébet. - TârguMureş : University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-064-3
615.07:633.8
CIP 2009-1070
616/618 Patologie
797 - ANDRIŢOIU, ALEXANDRU C. Ultrasonografia diagnostică şi
intervenţională a ficatului / Alexandru Andriţoiu. - Craiova : Info, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-53-4
616.36:534.321.9
CIP 2009-870
798 - BOTEZ, PAUL. Artroplastia protetică de şold / Paul Botez. - Ed.
a 3-a, rev. şi adăug. - Iaşi : Casa de Editură Venus, 2008
ISBN 978-973-756-077-3
616.728.2-089.844
CIP 2008-23900
799 - BUD, MARIUS. Bazele radiologiei digitale stomatologice / Bud
Marius, Florea Fildan. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-504-060-1
616.314-073.7
CIP 2009-299
800 - CASADEMUNT, JORDINA. Tratamente naturale pentru
combaterea celulitei / Jordina Casademunt ; trad.: Gruescu Ana-Irina. - Bucureşti :
Editura ALL, 2009
Index
ISBN 978-973-571-743-8
616-018.26-002:615
CIP 2009-1265

166

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

801 - CATANĂ, NICOLAE. Elemente de epidemiologie generală /
Catană Nicolae, Pascu Corina. - Timişoara : Agroprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8287-65-5
616-036.22
CIP 2009-849
802 - CHICEA, RADU. Stimularea contractilităţii uterine / Chicea
Radu. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-484-0
618.3
CIP 2009-351
803 - CHIRIAC, LIVIU. Aritmiile ventriculare ischemice : aspecte
clinice şi terapeutice / Liviu Chiriac. - Bucureşti : Editura Militară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-32-0782-5
616.12
CIP 2009-684
804 - CROISILE, BERNARD. Alzheimer şi bolile înrudite / Bernard
Croisile. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
ISBN 978-973-748-423-9
616.894-053.8
CIP 2009-326
805 - CZEKELIUS, PETER. Urgenţe ginecologice, obstetricale,
neonatologice / Peter Czekelius, Livia Ognean, Andrada Schneider. - Bucureşti :
Editura Medicală, 2009
Index.
ISBN 978-973-39-0668-1
618
CIP 2009-593

CIP

167

806 - DUMITRIU, ANCA SILVIA. Măriri de volum gingival : clinică
şi principii de tratament / Anca Silvia Dumitriu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2464-4
616.314
CIP 2009-1611
807 - DUMITRIU, HORIA TRAIAN. Parodontologie / prof. dr. Horia
Traian Dumitriu ; coaut.: prof. dr. Silvia Dumitriu, conf. dr. Anca Silvia Dumitriu. Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-160-027-7
616.314.17-008.1
CIP 2009-20
808 - Fixarea externă în traumatologie / sub red.: Paul Dan Sîrbu. Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2008
ISBN 978-973-7682-61-1
616.7
CIP 2008-23972
809 - LAZĂR, LIVIU. Îndreptar de lucrări practice Geriatrie şi
kinetoterapie specifică / Lazăr Liviu, Tonţ Ioana. - Oradea : Editura Universităţii
din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-727-4
616-053.9(075.8)
CIP 2009-1427
810 - LAZĂR, LIVIU. Geriatrie şi recuperare specifică / Liviu Lazăr,
Florin Marcu, Ioana Tonţ. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-724-3
616-053.9
CIP 2009-1131

168

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

169

811 - LEŞE, MIHAELA. Drenajul abdominal / Mihaela Leşe. - ClujNapoca : Clusium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-555-579-5
616-089.48
CIP 2009-1470

816 - MOLNAR, ADRIAN. Proteze vasculare sintetice / Adrian
Molnar. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-133-463-9
616.132-77
CIP 2009-1132

812 - MANOLE, FELICIA. Essentials of otorhinolaryngology / Felicia
Manole. - Ed. a 2-a, rev. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-726-7
616.21
CIP 2009-1317

817 - MOROŞANU, MAGDALENA. Semiologie medicală / Magdalena
Moroşanu. - Galaţi : Europlus, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-21-1
616-07
CIP 2008-23937

813 - MĂLĂESCU, GHEORGHE-DAN. Anatomia şi fiziologia
aparatului renal : explorarea funcţiilor renale / Mălăescu Gheorghe-Dan. - TârguJiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-226-6
616.61-07
CIP 2009-342

818 - NICOLA, GHEORGHE. Infecţii cu transmitere sexuală :
îndrumar / Gheorghe Nicola. - Constanţa : Ovidius University Press, 2009
ISBN 978-973-614-480-6
616.97
CIP 2009-1088

814 - MĂLĂESCU, GHEORGHE-DAN. Particularităţi clinicoevolutive ale nefropatiilor glomerulare în mediul carceral / Mălăescu
Gheorghe-Dan. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2009
ISBN 978-973-144-227-3
616.61-07
CIP 2009-343
815 - MIHALACHE, CONSTANTIN. Metode şi principii generale de
instruire în acordarea ajutorului medical după diferite traumatisme : suport de
curs / dr. Mihalache Constantin, dr. Râjnoveanu Lidia. - Constanţa : Europolis,
2009
ISBN 978-973-676-344-1
616-083.98
CIP 2009-1112

819 - Odontoterapie conservatoare şi restauratoare. - Craiova : Editura
Medicală Universitară, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-106-121-4
Vol. 1. - ISBN 978-973-106-119-1
Vol. 2. - ISBN 978-973-106-120-7
616.314-77
CIP 2009-346
820 - PATIU, MARIANA. Examenul citologic al frotiului sanguin /
Mariana Patiu. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-504-003-8
616.15-074
CIP 2009-296

170

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

821 - Patologia timusului / Scridon Traian, Encică Svetlana, Anca Maria
Cîmpean, ... - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-693-305-9
616.438
CIP 2009-240
822 - PETRA, ŞTEFAN. Dicţionar de promovare a sănătăţii şi
sociologie medicală / Ştefan Petra. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-35-2453-3
81'374.8:616-058=135.1
CIP 2009-600
823 - PLEŞ, LIANA. Ghid practic de laparoscopie în patologia
anexelor genitale feminine / Liana Pleş, Nicolae Pleş. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-437-3
618
CIP 2009-806
824 - POPESCU, ALINA. Screeningul cancerului de colon între ideal
şi posibilităţi practice / Alina Popescu, Ioan Sporea. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0541-6
616.348-006.6
CIP 2009-1085
825 - Principii şi decizii terapeutice în endodonţie / Anca Melian,
Gabriel Melian, Gabriela Geleţu, Maria Vataman. - Iaşi : PIM, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-520-245-0
616.314.18
CIP 2008-23939

CIP

171

826 - ROMAN-FILIP, CORINA. Aspecte de nursing clinic general şi
particular în afecţiuni neurologice şi neurochirurgicale / Roman-Filip Corina,
Beldean Luminiţa. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-727-0
616.8
CIP 2009-1627
827 - STOPPARD, MIRIAM. Ghidul sănătăţii familiei / dr. Miriam
Stoppard. - Bucureşti : Mladinska, 2008
ISBN 978-973-1961-28-6
616
613
616-083.98
CIP 2009-47
828 - SZILÁGYI SÁNDOR MIKLÓS. Dynamic modeling of the
human heart / Sándor Miklós Szilágyi. - Cluj-Napoca : Scientia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1970-11-0
616.12
CIP 2009-1217
829 - ŞIMON, MĂRIOARA. Pneumopatiile interstiţiale cronice
fibrozante / dr. Mărioara Şimon. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-970-2
616.24
CIP 2009-366
830 - ŞOVREA, ALINA. Curs de histologie / Alina Şovrea. - ClujNapoca : Digital Data, 2008
ISBN 978-973-7768-52-0
616.018(075.8)
CIP 2008-23992

172

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

831 - TRUŞ, ANA-MARIA. Hemoragia în sarcină / Truş Ana-Maria. Galaţi : Pax Aura Mundi, 2009
ISBN 978-973-119-057-0
618.2
CIP 2009-1177
832 - TRUŞ, ANA-MARIA. Sarcina patologică / Truş Ana-Maria. Galaţi : Pax Aura Mundi, 2009
ISBN 978-973-119-056-3
618.2
CIP 2009-1178
833 - ŢUCULINĂ, MIHAELA. Caiet de lucrări practice la
odontoterapie conservatoare şi restauratoare / Mihaela Tuculină. - Craiova :
Editura Medicală Universitară, 2009
ISBN 978-973-106-118-4
616.314-77
CIP 2009-345
834 - ŢURLEA, MAGDALENA. Ghid practic în oftalmologie /
Magdalena Ţurlea. - Ed. a 2-a. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-313-2
617.7
CIP 2009-903

173

CIP

836 - DUMITRESCU, GABI. Biologie celulară animală / Gabi
Dumitrescu. - Timişoara : Mirton, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0533-1
619::576.3
CIP 2009-27
62 Tehnică. Inginerie
837 - CIOCÎRLEA-VASILESCU, AUREL. Metrologie industrială :
aplicaţii în domeniul debitelor de fluide / Aurel Ciocîrlea-Vasilescu. - Bucureşti :
Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-168-1
531.7:62
006.91:62
CIP 2008-23924
838 - Concepţia integrată a echipamentelor modulare de prelucrare /
Doina Iacomi, Aurel Costea, Nicoleta Rachieru, ... - Piteşti : Editura Universităţii
din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-850-7
62
CIP 2009-147

619 Medicină veterinară
835 - DOJANĂ, NICOLAE. Fiziologie animală / Nicolae Dojană. Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-181-0
619::612
CIP 2009-1441

839 - DOBRESCU, RADU NICOLAE. Ştiinţa şi ingineria
materialelor / Radu Nicolae Dobrescu, Adriana Gabriela Plăiaşu, Jean Denape. Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-843-9
62.002.3
CIP 2009-86

174

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

840 - HRENIUC, PETRU N. Bazele tehnologiei industriale şi
ecotehnologii / Hreniuc Petru. - Baia-Mare : Editura Universităţii de Nord, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1729-99-2
62
CIP 2009-412
841 - Materiale utilizate în construcţia utilajului tehnologic : modulul
VIII / Maria Mada, Mirela Tudor, Rodica Monenciu, Voicu Burta. - Oradea :
Treira, 2009
ISBN 978-973-8946-28-6
62
CIP 2009-1592
842 - MITELEA, ION. Materiale inginereşti / prof. dr. ing. Ion
Mitelea. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-443-7
62.002.3:669
CIP 2009-1278
843 - MORARU, LAURENŢIU. Aspects regarding the roughness
measurement and roughness modeling in lubricated contacts / Laurenţiu
Moraru. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-162-9
62
CIP 2008-23919
844 - PĂUNESCU, DANIELA. Dispozitive : aplicaţii şi studii de caz /
Daniela Păunescu. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-504-059-5
62-229
CIP 2009-297

CIP

175

845 - PÂRLAC, SEBASTIAN. Introducere în combaterea zgomotelor
şi vibraţiilor / Sebastian Pârlac. - Ed. a 2-a. - Piteşti : Editura Universităţii din
Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-830-9
626.517
62-752
CIP 2009-95
846 - POPOVICI, GHEORGHE. Tehnologia superfinisării / Popovici
Gheorghe, Lungu Ioan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2443-2
62
CIP 2009-310
847 - RADEŞ, MIRCEA. Vibraţii mecanice / Mircea Radeş. Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-184-1
62-752
CIP 2009-1444
848 - Sisteme de acţionare a maşinilor şi instalaţiilor / Gigel Paraschiv,
Magdalena-Laura Toma, Gabriel Muşuroi, Mariana Manea. - Bucureşti : Printech,
2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-185-8
62-8
CIP 2009-1445
849 - ŞTEFĂNESCU, CARMEN. Modele de modelare a atenuării
scurgerii superficiale prin sisteme de infiltrare artificială pe bazine mici / asist.
dr. ing. Carmen Ştefănescu. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-714-8
62
CIP 2009-332

176

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

850 - Tehnologia materialelor : încercările materialelor / Gheorghe
Amza, Constantin Radu, Dan Florin Niţoi, ... - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-136-0
62.002.3
CIP 2009-275

177

CIP

855 - MODRAN, LIVIU NICOLAE. Energii regenerabile : ghid
practic de utilizare domestico-rurală / Modran Liviu, Trost Wolfgang. - Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-721-8
620.9
CIP 2009-968

851 - TOTOLICI, SOFIA. Tehnologie şi inovare / Sofia Totolici,
Mircea Dima. - Galaţi : Galaţi University Press, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-08-0
62
CIP 2008-23930

856 - VIŞA, ION. Sustainable energy / Ion Vişa, Anca Duţă. - Braşov :
Editura Universităţii "Transilvania", 2008
ISBN 978-973-598-454-0
620.9
CIP 2009-1342

620 Materiale. Merceologie. Energetică

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica

852 - DUŢĂ, CONSTANTIN VIOREL. Studiul mărfurilor
alimentare / Constantin Viorel Duţă, Nicolae Popa, Florin Meltiş (Petruţ). - Deva :
Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-36-3
620.2:664
CIP 2009-1297
853 - MĂRCUŢĂ, LIVIU. Merceologie / Mărcuţă Liviu. - Bucureşti :
Ceres, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0812-4
620.2
CIP 2009-389
854 - Merceologie / Arcadie Hinescu, Radu M. Todoran, Dorina A.
Munteanu, ... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-987-0
620.2
CIP 2009-1554

857 - Advanced topics in electrical engineering. - Bucureşti : Printech,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-137-7
621.3
CIP 2009-274
858 - BARBU, GELU. Tehnologia turnării / Gelu Barbu. - Iaşi :
Universitas XXI, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7889-94-2
621.74
CIP 2008-24004
859 - CHIRA, FLAVIA. Roţi dinţate cu dinţi asimetrici : proiectare,
modelare, metode şi programe de calcul şi analiză a tensiunilor şi deformaţiilor /
Flavia Chira. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-941-2
621.833.5
CIP 2009-506

178

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

860 - CIOBANU, BOGDAN. Turbomaşini
turbogeneratoare / Bogdan Ciobanu. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-702-611-8
621.22

hidraulice

:

CIP

179

865 - ITU, TRAIAN. Toleranţe şi ajustaje în ingineria mecanică /
Traian Itu, Mihai Tripa. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2008
ISBN 978-973-662-426-1
621.713
CIP 2008-23855

CIP 2009-650
861 - CIOCÎRLEA-VASILESCU, AUREL. Control dimensional şi
metrologie / Aurel Ciocîrlea-Vasilescu, Mariana Constantin. - Bucureşti : Printech,
2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-166-7
621.74:681.2
CIP 2008-23923
862 - DOMIDE, GHERASIM. Electrotehnică : lucrări de laborator /
Gherasim Domide, Eleonora Pop. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-981-8
621.3
CIP 2009-1463
863 - FELEA, IOAN. Maşini şi acţionări electrice : îndrumar de
proiectare / Felea Ioan, Rancov Nicolae. - Oradea : Editura Universităţii din
Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-716-8
621.313
CIP 2009-462
864 - IACOBESCU, FĂNEL. Instalaţii de frig şi climatizare /
Iacobescu Fănel, Maria Magdalena Poenaru. - Craiova : Sitech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-112-2
621.565
CIP 2009-121

866 - MINTAŞ, IOAN. Tehnica frigului : aplicaţii practice / Ioan
Mintaş. - Oradea : Editura Universităţii Agora, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1807-19-5
621.56:664
CIP 2009-889
867 - MORARIU-GLIGOR, RADU MIRCEA. Dinamica maşinilor
vibratoare : plăci şi maiuri compactoare / Radu Mircea Morariu-Gligor. - ClujNapoca : Editura U.T. Press, 2008
ISBN 978-973-662-425-4
621.928
CIP 2008-23856
868 - PĂTĂRLĂGEANU, MARCELA. Termotehnică şi maşini
termice / Marcela Pătărlăgeanu, Silvia Suditu. - Ploieşti : Editura Universităţii
Petrol-Gaze din Ploieşti, 2008vol.
ISBN 978-973-719-279-0
Vol. 1. - 2008 - ISBN 978-973-719-280-6
536.7
621.1.01
CIP 2009-443
869 - PERPELEA, MIRCEA. Reţele şi echipamente electrice / Mircea
Perpelea. - Bucureşti : Editura Nouă, 2008
ISBN 978-973-8987-78-4
621.3
CIP 2008-23990

180

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

870 - POP, SORIN. Traitement du signal et d'image par ondelettes :
travaux pratiques / Sorin Pop, Romulus Terebeş, Monica Borda. - Cluj-Napoca :
Editura U.T. Press, 2008
ISBN 978-973-662-427-8
621
CIP 2008-23852
871 - POPESCU, IULIAN. Studii şi cercetări de inginerie mecanică /
Iulian Popescu. - Craiova : Sitech, 2008
7 vol.
ISBN 978-606-530-116-0
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-530-117-7
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-530-118-4
Vol. 3. - Bibliogr. - ISBN 978-606-530-119-1
Vol. 4. - Bibliogr. - ISBN 978-606-530-120-7
Vol. 5. - Bibliogr. - ISBN 978-606-530-121-4
Vol. 6. - Bibliogr. - ISBN 978-606-530-122-1
Vol. 7. - Bibliogr. - ISBN 978-606-530-123-8
621
CIP 2009-128
872 - POPOVICI, OVIDIU. Tracţiune electrică / Popovici Ovidiu,
Popovici Diana ; coord.: Vasile Iancu. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2009
ISBN 978-973-713-230-7
621.33
CIP 2009-572
873 - RANCEV, NICOLAE. Utilizarea energiei electrice : îndrumător
de laborator / Rancev Nicolae. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-715-1
621.3
CIP 2009-467
874 - RĂDOI, CONSTANTIN. Electronică / Constantin Rădoi. Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-194-0
621.38
CIP 2009-1450

CIP

181

875 - SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A
STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE MECANICĂ (2008 ; Cluj-Napoca).
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor Facultăţii de mecanică : 22 mai
2008 : Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2008
ISBN 978-973-662-424-7
621(063)
CIP 2009-78
876 - STANCIU, MIHAI. Instrumentaţie electronică de măsură /
Mihai Stanciu. - Bucureşti : Electronica 2000, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7860-15-6
621.317.3:621.38
CIP 2009-409
877 - Tehnologii de sudare prin presiune în puncte, relief şi linie /
Florea Dumitrache, Delia Gărleanu, Gabriel Gărleanu, Cornelia Luchian. Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-159-9
621.791.763
CIP 2008-23920
878 - Tehnologii inovative şi procese creative în conjunctura
economică actuală = Innovative Technologien und Kreative Prozesse in der
Aktuellen Wirtschaftlichen Konjunktur / Marcel S. Pop, Andreas Kunz, Thomas
Kennel, ... - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2008
ISBN 978-973-662-421-6
621.9
CIP 2008-23857
879 - VASILESCU, MARIUS. Tratamente termice aplicate aliajelor
pe bază de aluminiu / Marius Vasilescu, Mircea Dobrescu. - Bucureşti :
Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-018-8
621.78
CIP 2009-1822

182

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

183

880 - VINŢAN, MARIA. Producerea, transportul şi distribuţia
energiei electrice / Maria Vinţan. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-449-9
621.311
CIP 2009-1094

885 - BĂRBUŢĂ, MARINELA. Elemente din beton polimeric /
Marinela Bărbuţă, Constantin Gavriloaia, Maria Hârja. - Iaşi : Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-267-3
624
CIP 2009-792

881 - VLĂDUŢ, VALENTIN. Îndrumar de prezentare privind
producerea şi utilizarea uleiurilor pentru motoarele termice / Valentin Vlăduţ. Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-157-5
621
CIP 2008-23916

886 - BLIDARU, VALERIU. Dezvoltare rurală : modernizări în
amenajările de irigaţii şi drenaje în România / Valeriu Blidaru, Irina State, Tudor
Viorel Blidaru. - Iaşi : Performantica, 2009
ISBN 978-973-730-574-9
626.81/.84(498)
CIP 2009-923

622 Industria minieră
882 - MIHAI, SORIN. Consumul intern de petrol şi dezvoltare
economică a României : 1886-1948 / Sorin Mihai. - Bucureşti : Expert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-189-4
622.323(498)
CIP 2009-1195
883 - Sarea, de la prezent la trecut. - Piatra-Neamţ : Editura Constantin
Matasă, 2008
ISBN 978-973-7777-16-4
622.363.1(082)(091)
CIP 2009-33
624/627 Construcţii
884 - ARAD, VICTOR. Geomecanică şi Tehnologii miniere
subterane / Victor Arad, Tudor Goldan. - Petroşani : Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-142-2
624.131
CIP 2009-509

887 - HÂNCU, CORNELIU DAN. Căi navigabile interioare / Corneliu
Dan Hâncu, Claudiu Ştefan Niţescu. - Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei
Şaguna", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-732-101-5
626/627:656.6
CIP 2009-668
888 - IONESCU, CONSTANTIN. Analiza dinamică a sistemelor cu
zăbrele : sisteme complexe / Constantin Ionescu, Cristian Blejeru. - Iaşi : Editura
Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-57-8
624.042.8
CIP 2008-23909
889 - IONESCU, CONSTANTIN. Analiza dinamică a sistemelor cu
zăbrele : sisteme compuse / Constantin Ionescu, Andrei Jantea. - Iaşi : Editura
Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-60-8
624.042.8
CIP 2008-23903

184

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

890 - IONESCU, CONSTANTIN. Analiza dinamică a sistemelor
mixte / Constantin Ionescu, Costel Pleşcan. - Iaşi : Editura Societăţii Academice
"Matei - Teiu Botez", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-58-5
624.042.8
CIP 2008-23904
891 - MANCIA, AURORA. Amenajări hidrotehnice în bazinul
hidrografic Crişuri / Aurora Mancia. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-721-2
626/627
CIP 2009-510
892 - Normative privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit
şi social-culturale. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
ISBN 978-973-755-450-5
624
CIP 2009-1300
893 - SAVU, PAUL. Regularizarea cursurilor de apă / P. Savu, D.
Bucur. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-147-028-3
627.42
CIP 2009-1215
894 - Transportation infrastructure new developments / ed.:
Constantin Ionescu, Rodian Scînteie. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei Teiu Botez", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8955-54-7
625.7
CIP 2008-23907

185

CIP
628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului

895 - Aspecte ale tratării în scop potabil a surselor de apă cu grade
diferite de contaminare / sub coord.: Anca Elena Gurzău ; Ovidiu Traian Popa,
Cristian Pop, Romeo Chira, Daniela Violeta Dumitrescu. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-711-9
628.16
CIP 2009-1252
896 - BANCEA, OLGA. Sisteme de ventilare industrială / conf. dr. ing.
Olga Bancea. - Timişoara : Editura Politehnica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-625-800-8
628.83
CIP 2009-1077
629 Tehnica mijloacelor de transport
897 - DASCĂL, ANA MARIA. Caroserii şi structuri portante pentru
autovehicule rutiere / Ana Maria Dascăl. - Iaşi : Cermi, 2008vol.
ISBN 978-973-667-349-8
Vol. 1. - 2008. - Bibliogr. - ISBN 978-973-667-350-4
629.331.023.2
CIP 2008-24001
898 - Manualul planificării spaţiale marine integrate. - Constanţa :
Punct Ochit, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8035-01-7
629.5
CIP 2009-430

186

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

187

CIP

899 - Optimizarea mecanismelor pentru suspendarea şi rularea
roţilor autovehiculelor / Nicolae Ţane, Aurelian Cojocaru, Nicolae Ţurea, ... ;
coord. lucr.: Walter W. Thierheimer. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-421-2
629.33
CIP 2008-23953

903 - IANCU, STANCU. Didactica specialităţii agronomice / Iancu
Stancu, Ciontu Costică. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-132-0.
371.3:63
CIP 2009-553

900 - Sinteza optimală a legilor de dirijare : note de curs, aplicaţii /
Adrian-Mihail Stoica, Teodor-Viorel Chelaru, Valentin Pană, Mihai Barbelian. Bucureşti : Politehnica Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-019-5
629(075.8)
CIP 2009-1823

904 - OMAGIU. ŞTEFAN, NICOLAE. Nicolae Ştefan. - Bucureşti :
Editura Agricolă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-87656-7-2
63(498) Ştefan,N.
929 Ştefan,N.
CIP 2009-475

901 - Tehnologii speciale de fabricare a autoturismelor / Gheorghe
Crivac, Viorel Nicolae, Sorin Ilie, ... - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti,
2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-848-4
629.33
CIP 2009-148

630 Silvicultură

902 - VASILESCU, CEZAR. Probleme actuale în fiabilitatea
sistemelor de comandă şi control din forţele aeriene / Cezar Vasilescu. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-463-2
539.4:629.7.05
CIP 2009-1574

63 Agricultură

905 - ARDELEANU, ANCA. Modelarea GIS a unei reţele ecologice,
instrument pentru dezvoltarea durabilă : ghid practic / Anca Diana Ardeleanu,
Ion Mirea ; colab.: George Predoiu, Cristian Domşa, Eliana Sevianu, ... Bucureşti : Editura Silvică, 2009
ISBN 978-973-88938-3-2
004:630
CIP 2009-1607
906 - AVRAM, GRIGORE. Pădurea altfel / Grigore Avram. - Ploieşti :
Karta-Graphic, 2009
ISBN 978-973-1959-24-5
630
CIP 2009-1185
907 - MĂCIUCĂ, ANCA. Arborele vieţii / Anca Măciucă. - Suceava :
Editura Universităţii din Suceava, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-302-4
630
CIP 2009-428

188

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

189

908 - NICOLESCU, VALERIU-NOROCEL. Silvicultura / ValeriuNorocel Nicolescu. - Braşov : Aldus, 2009
ISBN 978-973-7822-39-0
630
CIP 2009-763

913 - CIUPERCĂ, RADU. Trenuri de rulare autodirecţionale / Radu
Ciupercă. - Iaşi : Terra Nostra, 2009
ISBN 978-973-1888-19-4
631.373:629.3.027.2
CIP 2009-1212

909 - ROMÂNIA. [Legislaţie]. Codul silvic. - Slatina : Themis Cart,

914 - Competitivitatea pe filiera cerealelor panificabile / Adrian Turek
(coord.), Letiţia Zahiu, Cecilia Alexandri, ... - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Ars
Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-05-1
633.1(498)
664.6
CIP 2009-637

2009
ISBN 978-973-1708-67-6
630(498)(094.4)
CIP 2009-185
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură
910 - Agricultura României în procesul de integrare europeană /
coord.: Elena Toma, Anca Dachin, Cecilia Alexandri. - Bucureşti : Ars Academica,
2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-88932-9-0
631(498)
CIP 2008-24011
911 - Analiza filierei sectorului vitivinicol în România / coord.: Adrian
Turek Rahoveanu. - Bucureşti : Ars Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-00-6
634.8(498)
CIP 2009-452
912 - Antreprenoriat în turismul viticol din Banat / Mirela Costencu,
Nadia Potoceanu, Cristian Paul Chioncel, ... - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1906-14-0
634.8(498.5)
CIP 2008-24000

915 - COSMULESCU, SINA NICULINA. Ecologia sistemelor
antropice pomicole / Sina Niculina Cosmulescu. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-124-5
57:634.1
CIP 2009-547
916 - Cultura plantelor valoroase rare / Buchgraber K., Fruhwirth P.,
Koppl P., Krautzer B. ; trad.: Theodor Costea. - Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2009
ISBN 978-973-1822-33-4
633.8
CIP 2009-817
917 - Dicţionar de fitopatologie în şapte limbi - micoze : română, latină,
franceză, engleză, germană, rusă, maghiară / Alexandru Manoliu, Katalin Bartók,
Doina Dănilă, Vera Bontea. - Ed. a 2-a, adăug. şi rev. - Bucureşti : Editura Tehnică,
2009
ISBN 978-973-31-2350-7
81'374.2:632=00
CIP 2009-1547

190

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

918 - HOZA, GHEORGHIŢA. Legumicultură generală / Gheorghiţa
Hoza. - Bucureşti : Elisavaros, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8400-82-5
635.1/.8
CIP 2008-24007
919 - Îndrumar privind calitatea lucrărilor solurilor / Vlăduţ Valentin,
Uceanu Eugen, Bolintineanu Gheorghe, ... - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-180-3
631.4
CIP 2009-1440
920 - Organizarea filierei oleaginoaselor în România : decalaje faţă de
Uniunea Europeană / Adrian Turek Rahoveanu (coord.) ; [autori]: Letiţia Zahiu,
Iuliana Ionel, Magdalena Turek Rahoveanu, ... - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Ars
Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-03-7
339.5:633.85(498:4)
CIP 2009-636
921 - PARNIA, PÂRVAN. Pomicultura pentru amatori şi practicieni /
Parnia C. Pârvan... - Bucureşti : Artprint, 2009
ISBN 978-973-1639-10-3
634.1
CIP 2009-1459
922 - PETRE, VALERIA. Tehnica obţinerii soiurilor de măr :
rezistenţă genetică la boli prin mutageneză / Valeria Petre. - Bucureşti : Edit
Moroşan, 2009
ISBN 978-973-8986-68-8
634.11:631.523
CIP 2009-717

CIP

191

923 - RAU, HEIDE. Flori parfumate / Heide Rau. - Bucureşti :
Mladinska, 2009
ISBN 978-973-1961-29-3
635.91
CIP 2009-52
924 - RĂDUICĂ, ŞTEFAN. Metode noi de cultivare a pepenilor verzi
şi de producere a seminţelor de ceapă / Ştefan Răduică, Daniel Răduică. Buzău : Teocora, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1934-21-1
635.615
635.25
CIP 2009-257
925 - SCHOLTZ BÉLA. Tehnologia şi managementul culturii
căpşunului / dr. ec. Scholtz Béla (coord.), dr. ing. Felicia Paşcu, ing. Constantin
Burlacu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-971-9
634.75
CIP 2009-14
926 - TUREK RAHOVEANU, ADRIAN. Analiza filierei sectorului
legume-fructe în România / Adrian Turek Rahoveanu. - Ed. a 2-a, rev. Bucureşti : Ars Academica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8017-04-4
339.5:634.1(498)+635.1/.8(498)
CIP 2009-635
927 - WEHRY, ANDREI. Protecţia solului / Andrei Wehry, Aurora
Mancia, Mircea Mancia. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-719-9
631.6
CIP 2009-512

192

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

193

CIP

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit

64 Economie casnică

928 - DIMOIU, DANIELA. Materii prime şi auxiliare folosite pentru
obţinerea preparatelor din carne / Daniela Dimoiu, Anca Voina, Diana
Zaharescu. - Sibiu : Anastasis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8034-02-7
637.5
CIP 2009-704

932 - CSÖRGŐ ANIKÓ. Gastronomie mondială : preparate deosebite
din toate colţurile lumii / text: Anikó Csörgö ; imagini: László Csigó ; trad.: Hanka
Györfi. - Feliceni : Novum Impex, 2009
ISBN 978-973-88813-8-9
641.55(100)
CIP 2009-527

929 - KÁSZONI ZOLTÁN. Székelyföldi vadászatok / Kászoni Zoltán. Târgu-Mureş : Mentor, 2009
ISBN 978-973-599-333-7
639.1
CIP 2009-514
930 - MACIUC, VASILE. Ameliorarea genetică a bovinelor în
regiunea transfrontalieră / Vasile Maciuc, Şteofil Creangă, Marian Pîntea. - Iaşi :
Editura Ion Ionescu de la Brad, 2008vol.
ISBN 978-973-147-024-5
Vol. 1. - 2008. - ISBN 978-973-147-025-2
Vol. 2 : Polimorfismul genetic în ameliorarea bovinelor din zona
Moldovei / Şteofil Creangă, Vasile Maciuc, Marian Pîntea. - 2008. - Bibliogr. ISBN 978-973-147-027-6
636.2
CIP 2008-20123
931 - VÂNĂTOAREA - PREZENT ŞI VIITOR. SIMPOZION
NAŢIONAL (1 ; 2008 ; Sibiu). Lucrările Simpozionului naţional cu
participare internaţională "Vânătoarea - prezent şi viitor" : Sibiu, 2008 / Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Sibiu, Universitatea "Lucian
Blaga" Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie alimentară şi Protecţia
mediului ; coord.: Robert Blaj. - Sibiu : Alma Mater, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-481-9
639.1(063)
CIP 2009-1370

933 - MARIN, SANDA. Carte de bucate / Sanda Marin. - Bucureşti :
Humanitas, 2009
Index
ISBN 978-973-50-2414-7
641.55
CIP 2009-943
934 - STEPAN, AUREL. Evoluţia şi stadiul actual al sistemelor
informatice de rezervare hotelieră / Aurel Stepan. - Timişoara : Eurostampa,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-807-7
640.41
CIP 2009-401
935 - WILLIAMS, CHUCK. Secretul succesului : carte de bucate, reţete
esenţiale din gastronomia modernă / Chuck Williams ; trad.: Adrian Deliu. Bucureşti : Corint, 2009
Index
ISBN 978-973-135-434-7
641.55
CIP 2009-983

194

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
65 Management. Conducere şi organizare

936 - ABRUDAN, DENISA. Excelenţa în managementul resurselor
umane : elemente teoretice şi practice / Denisa Abrudan. - Timişoara : Eurobit,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-620-478-4
65.012.4:658.3
CIP 2009-560
937 - AMARIEI, OLGA IOANA. Aplicaţii ale programului WinQSB
în simularea proceselor de producţie / Olga Ioana Amariei. - Reşiţa : Editura
Eftimie Murgu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1906-16-4
004:658.5
CIP 2009-287
938 - ANGHEL, DANIEL. Proiectarea produselor / Daniel Constantin
Anghel, Alin Daniel Rizea. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-841-5
658.62
CIP 2009-151
939 - BADARACCO, JOSEPH L., jr. Probă de caracter / Joseph L.
Badaracco, jr. ; trad.: Bogdan Marin. - Bucureşti : Publica, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88750-4-3
65
CIP 2009-611
940 - BĂLĂ-ZAMFIRESCU, CONSTANTIN. Introducere în
ingineria sistemelor antropocentrice de asistare a deciziilor de grup /
Constantin Bălă-Zamfirescu. - Bucureşti : Expert, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-618-185-6
65.012.4
CIP 2009-797

CIP

195

941 - BĂSU, MIHAELA. Ghid metodologic privind profilaxia
comportamentului deviant al elevilor : managementul comportamentului şcolar /
Mihaela Băsu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-265-8
65.012.4:37
CIP 2009-434
942 - BORDEAN, IOAN. Management în administraţia publică / Ioan
Bordean, Cornelia Tureac. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2459-0
65.012.4:352
CIP 2009-1393
943 - BOROVIČ-IVANOV, DARIUS. Planificarea şi managementul
programelor educaţionale şi de formare continuă : un ghid de bune practici
pentru formatori, manageri educaţionali şi personalul cu atribuţii în domeniul
formării continue şi al asigurării calităţii / Darius Borovic. - Timişoara :
Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-813-8
65.012.4:37
CIP 2009-1149
944 - CĂPRĂRESCU, GHEORGHIŢA. Managementul strategic al
firmei de comerţ şi turism / Gheorghiţa Căprărescu. - Bucureşti : Wolters Kluwer,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1911-37-3
65.012.4:339.1+796.5
CIP 2009-374
945 - COJOCĂRESCU, SIMONA MARIA. Performanţa managerială
prin e-business / Simona Maria Cojocărescu, Flavia Arsoi. - Deva : Editura
Corvin, 2009
ISBN 978-973-622-513-0
65.012.4
CIP 2009-228

196

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

946 - COOPER, ROBERT. Nu-ţi sta în cale / Robert K. Cooper ; trad.:
Teodor Fleşeru. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-114-6
65
CIP 2009-858
947 - COVLEA, MARIAN. Management financiar / Covlea Marian,
Crăciun Ştefan Cristian. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009
ISBN 978-973-88153-2-2
65.012.4(075.8)
CIP 2009-208
948 - CRĂSNEANU, ANA. Managementul total al calităţii : ghid de
bune practici privind controlul intern (controlul managerial, controlul financiarpreventiv şi auditul public intern) / Ana Crăsneanu. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-811-4
65.012.4:658
CIP 2009-1147
949 - CRĂSNEANU, ANA. Managementul total al calităţii : ghid de
bune practici privind procedurile de lucru pentru activitatea de control intern :
procedura operaţională : "Gestionarea şi administrarea patrimoniului public" / Ana
Crăsneanu. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-812-1
65.012.4:658
CIP 2009-1148
950 - CRISTEA, LUCIA. Evoluţia conceptului în designul grafic,
semn, simbol / Lucia Cristea. - Timişoara : Artpress, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-108-174-8
658.512.2
CIP 2008-23865

CIP

197

951 - DALOTĂ, MARIUS DAN. Managementul schimbării şi
inovării : elemente fundamentale / Marius Dan Dalotă. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-595-2
65.012.4
CIP 2009-320
952 - DASCĂLU, ADRIAN. Managementul proiectelor cu aplicaţii în
Micosoft Project / Adrian Dascălu, Adina Dascălu. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-419-9
65.012.2:004
CIP 2008-24021
953 - DIACONU, AURELIAN. Managementul calităţii : influenţa
erorilor de măsurare / Diaconu Aurelian. - Bucureşti : Artifex, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-7631-53-4
658.62.018.2:621
CIP 2008-24002
954 - DIMITRIU, SORIN. Analiza deciziilor / Sorin Dimitriu, Nela
Popescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-152-0
65.012.123:658.152(075.8)
CIP 2008-23912
955 - DINU, MIHAELA. Managementul destinaţiilor turistice 2009 /
Mihaela Sofia Dinu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-517-4
65.012.4
CIP 2009-599

198

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

956 - DOVAL, ELENA. Analiza strategică a mediului concurenţial /
Elena Doval. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine",
2009
ISBN 978-973-163-375-6
65.012.4:339.137.2(075.8)
CIP 2009-631
957 - Elemente de inginerie industrială : ingineria sistemelor
tehnologice de elaborare a semifabricatelor la cald / Aurel Ciocârlea-Vasilescu,
Mariana Constantin, Ion Neagu, ... - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-154-4
658.5
CIP 2008-23914
958 - Elemente de inginerie industrială : ingineria sistemelor
tehnologice de prelucrare la rece / Aurel Ciocârlea-Vasilescu, Mariana Constantin,
Ion Neagu, ... - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-155-1
658.5
CIP 2008-23915
959 - Entrepreneurship through the training firm / CNDIPT Bucureşti. - Bucureşti : Euro Standard, 2009
ISBN 978-973-88918-6-9
658.1
CIP 2009-173
960 - FLEACĂ, ELENA. Managementul resursei umane : culegere de
exerciţii, teste şi aplicaţii / Elena Fleacă. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-144-5
65.012.4:658.3
CIP 2009-279

CIP

199

961 - FLEŞER, NELU. Premize, strategii şi politici privind
dezvoltarea economico-socială a unui teritoriu / Nelu Fleşer. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-985-6
65.012.4
CIP 2009-1553
962 - FLORINCUŢA, ROXANA G. Planificare strategică în
organizaţiile non-guvernamentale : studiu de caz Asociaţia pentru Servicii
Sociale şi experienţă Interculturală India - Field of Services and Intercultural
Learning India / Roxana G. Florincuţa. - Cluj-Napoca : Mega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-65-3
65.012.4
CIP 2009-289
963 - IOAN, SORIN. Management alternativ sau Transfer de
experienţă / Sorin Ioan ; pref.: conf. univ. dr. Neculai Stoina. - Sibiu : Editura
Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-051-2
65.012.4
CIP 2009-740
964 - ION-BARBU, DANIELA. Climatul educaţional şi
managementul şcolii / Daniela Ion Barbu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2458-3
65.012.4:37
CIP 2009-1290
965 - ISAC, FLORIN LUCIAN. Administrarea afacerilor în turism /
Florin Lucian Isac, Sergiu Rusu. - Ed. a 2-a, rev. - Timişoara : Mirton, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0537-9
65.012.4:338.48
CIP 2009-350

200

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

966 - JUNG, H. Managementul calităţii în medicina legală / Harald
Jung, Adriana Jung. - Târgu-Mureş : University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-067-4
65.012.4:340.6
CIP 2009-1069
967 - KAISER, MICHAEL M. Planificarea strategică în domeniul
artelor : un ghid practic / Michael M. Kaiser ; trad.: Adina Cristina Dragu ; ed.:
Pîrvu Ionică. - Bucureşti : Editura Centrului de Pregătire Profesională în Cultură,
2009
ISBN 978-973-8977-07-5
65.012.4:7
CIP 2009-982
968 - MAGOT, MICKAËL. 50 de experimente în psihologie privind
economiile şi investiţiile : cum să iei cele mai bune investiţii financiare / Mickaël
Magot ; trad. de Eliza Galan. - Iaşi : Polirom, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-1315-1
658.1
CIP 2008-23862
969 - Managementul instituţional la nivelul Consiliul judeţean
Braşov / Camelia Ştefănescu (coord.). - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-381-7
65.012.4:35(498 Braşov)
CIP 2009-1161
970 - Managementul strategic al firmei / Arcadie Hinescu, Ioan Deac,
Radu Matei Todoran, ... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-976-4
65.012.4:061.5
CIP 2009-633

CIP

201

971 - Manager pentru calitate şi performanţă : management
educaţional : studii şi articole legate de experienţa de formare din cadrul proiectului
Phare RO2005/017-553.04.01.02.04.02.01. - Timişoara : Eurostampa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-687-815-2
65.012.4:37
CIP 2009-1151
972 - Managerul şcolar : aspecte formativ-aplicative / coord.: Dorin
Herlo, Alina Roman, Tiberiu Dughi, ... - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-332-7
65.012.4:37
CIP 2009-61
973 - Marca de calitate a firmei de exerciţiu / CNDIPT - Bucureşti. Bucureşti : Euro Standard, 2009
ISBN 978-973-88918-4-5
658.1
CIP 2009-168
974 - MAXWELL, JOHN C. Lider la 360o : dezvoltă-ţi puterea de
influenţă oriunde te-ai afla în cadrul organizaţiei / John C. Maxwell ; trad.: Ana
Maria Stanca. - Bucureşti : Amaltea, 2009
ISBN 978-973-162-036-7
65
CIP 2009-702
975 - MAZILESCU, VASILE. Sisteme pentru managementul de
cunoştinţe / Mazilescu Vasile. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2446-0
65.012.4
CIP 2009-812
976 - MĂRCUŢĂ, LIVIU. Logistică / Mărcuţă Liviu. - Bucureşti :
Ceres, 2008
ISBN 978-973-40-0813-1
658.62
CIP 2009-388

202

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

977 - MIHAIL, LAURENŢIU AUREL. Management industrial theorie et applications / Laurenţiu Aurel Mihail. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-405-2
65.012.4:62
CIP 2008-23950

CIP

203

982 - NEGOIŢĂ, IOLANDA-MAGDALENA. Calitate şi management
în instruire şi educare / Iolanda-Magdalena Negoiţă. - Buzău : Omega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1791-55-5
65.012.4:371
CIP 2009-380

978 - MIRONEASA, COSTEL. Costurile calităţii / Costel Mironeasa,
Silvia Mironeasa. - Bucureşti : Matrix Rom, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-755-448-2
658.62.018.2
CIP 2009-1093

983 - NEWTON, RICHARD. Managementul schimbării pas cu pas :
tot ceea ce vă trebuie pentru a alcătui şi a realiza un plan / Richard Newton ; trad.:
Mircea Ştefancu. - Bucureşti : Editura ALL, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-571-775-9
65.012.4
CIP 2009-844

979 - MOCAN, MARIAN LIVIU. Viziune modernă asupra noţiunilor
de management, comunicare şi logistică în organizaţii / Marian Liviu Mocan,
Lia Lucia Epure, Camelia Mocan. - Timişoara : Brumar, 2009
ISBN 978-973-602-401-6
65.012.4
CIP 2009-427

984 - OANCEA, MIRCEA. Comunicarea managerială / Mircea
Oancea. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-163-6
65.012.4:316.77
CIP 2008-23921

980 - MOCANU, CARMEN GABRIELA. Managementul
instrumentelor structurale / Carmen Gabriela Mocanu. - Craiova : Info, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-66-4
65.012.4
CIP 2009-865

985 - PANDE, PETER S. Six Sigma : cum îşi îmbunătăţesc
performanţele GE, Motorola şi alte companii de top / Peter S. Pande, Robert P.
Neuman, Roland R. Cavanagh ; trad.: Veronica Golub. - Bucureşti : Editura ALL,
2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-571-777-3
65.012.4
CIP 2009-845

981 - NAE, ION. Managementul proiectelor : tehnici de planificare şi
conducere / Ion Nae. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-286-8
65.012.4:65.012.2
CIP 2009-1599

986 - PASCU, RADU VASILE. Managementul deşeurilor / Pascu
Radu Vasile. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-717-1
65.012.4:658.567
CIP 2009-965

204

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

205

987 - PĂNOIU, LAURA. Managementul pieţei de capital / dr. Laura
Pănoiu. - Piteşti : Independenţa Economică, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-7732-99-6
65.012.4:336
CIP 2008-23954

992 - RĂDUCEA, MIHAELA. Abilităţi şi tehnici manageriale : ghid
de bune practici / Mihaela Răducea, Maria Niculescu. - Timişoara : Eurostampa,
2009
ISBN 978-973-687-814-5
65.012.4
CIP 2009-1150

988 - PĂNOIU, LAURA. Managementul resurselor umane / dr. Laura
Pănoiu, dr. Liliana Gherman. - Brăila : Independenţa Economică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-502-000-9
65.012.4:658.3
CIP 2009-1037

993 - Spirit antreprenorial prin firma de exerciţiu / CNDIPT Bucureşti. - Bucureşti : Euro Standard, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88918-5-2
65.016
CIP 2009-171

989 - PETCA, IOAN-CONSTANTIN. Comportament organizaţional /
Petca Ioan Constantin. - Sibiu : Burg, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-7998-39-2
65.012.4
CIP 2008-23965

994 - STOMFF, SPERANŢA. Ghid pentru implementarea corectă a
sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale / Speranţa
Stomff. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Standardizarea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8032-01-6
65.012.4:61+613.62+614.8
CIP 2009-559

990 - PETRESCU, MARIUS GABRIEL. Bazele ingineriei sistemelor
de producţie / Marius Gabriel Petrescu. - Ed. a 2-a, rev. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-285-1
658.5(075.8)
CIP 2009-1601

995 - STRĂINESCU, IOAN. Managementul conflictelor / Străinescu
Ioan, Ardelean Ben-Oni. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2462-0
65.012.4:316.48
CIP 2009-1394

991 - PETROVICI, VIRGIL. Managementul firmei / Virgil Petrovici. Constanţa : Editura Muntenia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-253-4
65.012.4
CIP 2009-934

996 - ŞERBAN, DOINA CORINA. Managementul proiectelor / Doina
Corina Şerban. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-179-7
65.012.4:65.012.2
CIP 2009-1439

206

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

207

997 - Şi tu poţi fi manager : modul pentru managementul grădiniţei /
Cristiana Boca (coord.), Elena Butunoi, Carmen Lică, Emilia Stana. - Bucureşti :
Educaţia 2000+, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1715-16-2
65.012.4:373.24
CIP 2009-1209

1002 - TRIFAN, IULIANA-CORNELIA. Managementul calităţii :
îndrumar pentru examenul de bacalaureat / Iuliana Cornelia Trifan, Mona
Constanţa Ciubotaru. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-632-500-7
65.012.4:658(075.35)
CIP 2009-1294

998 - ŞIŞMAN, VIOREL. Tehnici de machetare şi modelaj / Viorel
Şişman. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-436-6
658.512.2
CIP 2008-24023

1003 - VASLOBAN, EVA. Resursele de muncă şi dezvoltarea
durabilă : studiu comparativ la nivel naţional şi teritorial / Eva Vasloban. - ClujNapoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-984-9
658.3
CIP 2009-1591

999 - ŞTEFĂNESCU, CAMELIA. Metodologia cercetării ştiinţifice în
management / Camelia Ştefănescu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura
Fundaţiei "România de Mâine", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-382-4
001.891:65.012.4:336(075.8)
CIP 2009-1162
1000 - TALAGHIR, CARMEN MIHAELA. Particularităţi ale
contabilităţii de gestiune în societăţile comerciale din industria siderurgică :
monografie / Carmen Creţu. - Galaţi : Europlus, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-24-2
658.15:669
043
CIP 2008-23935
1001 - TOMA, GHEORGHE. Schimbarea managerială :
managementul schimbării - manageri înnăscuţi, manageri formaţi / Gheorghe
Toma, Teodoru Ştefan, Mihai Tudose. - Bucureşti : Editura ANI, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7610-84-3
65.012.4
CIP 2009-1499

1004 - VLADISLAV, RADU. Logistica / Radu Vladislav, Domnicu
Băbuş. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-187-2
658.62
339.138
CIP 2009-1447
1005 - VODĂ, VIOREL GH. Clopotul lui Gauss răsună veşnic / Viorel
Gh. Vodă. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-520-4
65
CIP 2009-843
1006 - VOICILAŞ, DAN MARIUS. Investiţii : aspecte teoretice şi
practice / Dan Marius Voicilaş. - Iaşi : Terra Nostra, 2009
ISBN 978-973-1888-17-0
658.152
CIP 2009-1213

208

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

209

CIP

651 Tehnica muncii de birou

656 Transporturi. Servicii poştale

1007 - Documentele financiar-contabile. - Bucureşti : Monitorul Oficial
R.A., 2009
ISBN 978-973-567-662-9
651.5:657
CIP 2009-847

1012 - BRĂTUCU, GHEORGHE. Transportul intern, manipularea şi
depozitarea produselor agroalimentare / Gheorghe Brătucu, Cristina Maria
Bică. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-443-4
656:664
CIP 2008-23944

1008 - Nomenclatorul formularelor financiar-contabile / ed. îngrijită de
Nicolae Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2009
ISBN 978-973-1895-19-2
651.5:657
CIP 2009-819
654 Telecomunicaţii
1009 - BIGNELL, JONATHAN. Manual practic de televiziune /
Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar ; trad. de Carmen Catană. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1245-1
654.197
CIP 2009-743
1010 - DINCĂ, DANIEL FLORIN. Manipularea prin televiziune :
practici şi tehnici de influenţare / Dincă Daniel Florin. - Bucureşti : Sigma, 2008
654.197
CIP 2009-160
655 Industrii poligrafice
1011 - Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor
cărţilor româneşti vechi (1508-1830) / coord.: Eva Mârza. - Sibiu : Techno
Media, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-07-4
655(498)"1508/1830"=135.1
CIP 2009-71

1013 - NANA, GINA. Învăţăm să circulăm / Nana Gina, Costin
Angelica, Turbatu Bălan Daniela. - Vaslui : Media Sind, 2009
ISBN 978-606-92024-6-3
371.671:656.1:373.2
CIP 2009-1594
1014 - TEODORESCU, DAN. Întrebări şi teste pentru obţinerea
permisului de conducere categoria B / Dan Teodorescu, Corneliu Ionescu. Bucureşti : Shik, 2009
ISBN 978-973-8924-23-9
656.05:656.1(498)(079.1)
CIP 2009-41
1015 - TEODORESCU, DAN. Chestionare pentru verificarea
cunoştinţelor de legislaţie rutieră : categoria C şi D - 2009 / Dan Teodorescu,
Corneliu Ionescu, Ilioara S.A. - Bucureşti : Shik, 2009
ISBN 978-973-8924-25-3
656.05:656.1(498)(076.3)
CIP 2009-952
657 Contabilitate
1016 - BOŢA-AVRAM, CRISTINA. Auditul intern al societăţilor
comerciale / Cristina Boţa-Avram. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-977-1
657.633
CIP 2009-666

210

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1017 - BRAGA, VIORICA FILOFTEIA. Contabilitate managerială /
Braga Viorica Filofteia. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-338-1
657:65.012.4
CIP 2009-472
1018 - Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile ;
Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile ;
Ghidul auditorului în domeniul calităţii serviciilor contabile 2009 / CECCAR. Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura CECCAR, 2009
ISBN 978-973-8414-56-3
658.562:336.148(498)
657
CIP 2009-243
1019 - Contabilitate şi informatică de gestiune : teste grilă. - Bucureşti :
Editura Victor, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1815-03-9
657
004:658.15
CIP 2009-1345
1020 - COVLEA, MARIAN. Bazele contabilităţii : text de studiu şi
aplicaţii / Covlea Marian. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009
ISBN 978-973-88153-4-6
657(075.8)
CIP 2009-206
1021 - COVLEA, MARIAN. Contabilitate de gestiune / Covlea
Marian. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Nomina Lex, 2009
ISBN 978-973-88153-3-9
657(075.8)
CIP 2009-207

CIP

211

1022 - DÎRJA, MARCEL. Evaluarea bunurilor imobiliare / Marcel
Dîrja. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-744-140-9
657.922
CIP 2009-1572
1023 - DRĂGAN, CONSTANTIN M. Noile orizonturi ale
contabilităţii instituţiilor publice / C. M. Drăgan. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-510-5
657
CIP 2009-319
1024 - DUŢĂ, CONSTANTIN VIOREL. Evenimente şi tranzacţii în
contabilitate financiară / Viorel Constantin Duţă. - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-38-7
657:336
CIP 2009-1298
1025 - ENCIU, ADRIAN. Tehnici contabile în societăţile bancare /
Adrian Enciu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-530-3
657.4:336
CIP 2009-1519
1026 - FARCAŞ, FLORIN IOAN. Managementul costurilor : teste
grilă / Florin Ioan Farcaş. - Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-333-4
65.012.4:657.47
CIP 2009-55

212

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1027 - Ghid practic : modele de proceduri operaţionale. - Suceava :
Editura George Tofan, 2007vol.
Vol. 4 / prof. dr. Rusalim Petriş, ec. Nicoleta Patrichi, ec. Cristinel Petru
Întorsură. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-1862-60-6
657
331.103.13:658.3
65.012.7(498)(094)
CIP 2009-1193
1028 CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI
CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti). Ghidul
experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi
combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism / Corpul
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. - Bucureşti : Editura
CECCAR, 2009
ISBN 978-973-8414-58-7
657.63(498)
CIP 2009-655
1029 - MANCIA, AURORA. Evaluări imobiliare / Aurora Mancia. Ed. a 2-a. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-720-5
657.922
CIP 2009-511
1030 - MĂRCUŢĂ, ALINA. Contabilitate / Mărcuţă Alina. - Bucureşti :
Ceres, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-40-0811-7
657
CIP 2009-390
1031 - ONCIOIU, IONICA. Bazele contabilităţii : note de curs / Ionica
Oncioiu. - Constanţa : Punct Ochit, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8035-03-1
657
CIP 2009-1023

CIP

213

1032 - PAŞCA, NICOLAE. Bazele contabilităţii / Nicolae Paşca, Cornel
Crişan, Ioana Dănilă. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-972-6
657
CIP 2009-371
1033 - RADU, FLORIN. Eficienţa informaţiilor contabile în
managementul întreprinderii / Florin Radu. - Iaşi : Tehnopress, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-702-590-6
657:65.012.4
CIP 2009-1330
1034 - SGĂRDEA, FLORINEL MARIAN. Control de gestiune /
Sgărdea Florinel Marian. - Bucureşti : Editura ASE, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-159-1
65.012.4:657:658.15
CIP 2009-925
1035 - TEODORESCU, CRISTIAN. Audit intern : studiu de caz auditul sistemului de salarizare / Cristian Teodorescu. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-282-0
657.6
CIP 2009-685
1036 - TOMA, MARIN. Iniţiere în evaluarea întreprinderilor / Marin
Toma. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura CECCAR, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8414-60-0
658.1:334.7
657.92:334.7
CIP 2009-1410

214

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1037 - UNGUREANU, CARMEN. Bazele contabilităţii / Carmen
Ungureanu. - Bucureşti : Mustang, 2009
ISBN 978-973-8315-99-0
657
CIP 2009-1390

CIP

215

1042 - BĂRBUŢĂ, MARINELA. Polimer concrete / Marinela Bărbuţă,
Maria Hârja. - Iaşi : Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-268-0
678.7:541.1
CIP 2009-791

659 Publicitate. Informaţii
1038 - CIOCAN, CHRISTIAN. Manualul relaţiilor cu mass media al
Poliţiei capitalei / Christian Ciocan. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-142-9
659.3:351.74(498 Buc.)
CIP 2009-1233
1039 - OLIVER, SANDRA. Strategia de relaţii publice / Sandra
Oliver ; trad.: Miruna Andriescu. - Iaşi : Polirom, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-1305-2
659.4
CIP 2009-1270
66/68 Industrii şi meserii diverse
1040 - ARDELEAN, ALINA GRIGORIŢA. Tehnologii de conservare
a legumelor şi fructelor : îndrumător de lucrări practice / Ardelean Alina
Grigoriţa. - Oradea : Treira, 2009
ISBN 978-973-8946-27-9
664.8
CIP 2009-1114
1041 - BARBEŞ, LUCICA. Chimie tehnologică generală : note de
curs / Lucica Barbeş. - Constanţa : Ovidius University Press, 2009vol.
ISBN 978-973-614-475-2
Vol. 1. - 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-614-476-9
66
CIP 2008-23970

1043 - BÂLC, GAVRIL. Maşini şi instalaţii pentru industria
alimentară / Bâlc Gavril. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-504-057-1
664.02
CIP 2009-294
1044 - BÂLC, GAVRIL. Utilaje de prelucrare primară şi păstrarea
produselor agro-alimentare / Bâlc Gavril. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-504-056-4
664.02
CIP 2009-293
1045 - BECEANU, DUMITRU D. Tehnologia prelucrării legumelor şi
fructelor / Beceanu D. Dumitru. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-147-029-0
664.84/.85
CIP 2009-1484
1046 - BRĂTUCU, GHEORGHE. Fabricarea echipamentelor tehnice
în industria alimentară şi agricultură / Gheorghe Brătucu, Ionuţ Căpăţână. Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-442-7
664
CIP 2008-23947

216

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1047 - BURULEANU, LAVINIA. Calcule de operaţii şi aparate în
industria alimentară / Lavinia Buruleanu, Daniela Avram. - Târgovişte :
Bibliotheca, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-440-1
664
CIP 2009-1264

CIP

217

1052 - COJOCARU-FILIPIUC, VASILE. Tehnici de modificare a
fontei în vederea obţinerii grafitului nodular / Vasile Cojocaru-Filipiuc. - Iaşi :
Universitas XXI, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7889-95-9
669.13
CIP 2009-1465

1048 - BUTAC, LIVIA MARIA. Macromolecular compounds / Livia
Maria Butac, Dan Sorin Vasilescu, Izabela-Cristina Stancu. - Bucureşti : Ars
Docendi, 2009vol.
ISBN 978-973-558-399-6
Vol. 2 : Polymer properties, polymer processing. - 2009. - Bibliogr. ISBN 978-973-558-389-7
678
CIP 2009-578

1053 - Ghid pentru rezolvarea testelor de bacalaureat : industria
textilă / Ienei Csilla, Ana Filip, Maria Olariu, ... - Alba Iulia : Universul Şcolii,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92005-5-1
371.279.8:373.5
677(075.736)(079.1)
CIP 2009-1000

1049 - CHINCIU, DANIEL. Geometria structurii ţesăturilor :
aplicaţii / Daniel Chinciu. - Iaşi : Mega Mix, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88902-7-5
677
CIP 2009-1104

1054 - HORGA, VASILE. Identificarea sistemelor continue : teorie şi
aplicaţii / Vasile Horga, Teohari Ganciu. - Iaşi : Politehnium, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-270-3
681.5
CIP 2009-790

1050 - CHINCIU, DANIEL. Ţesături cu dungi longitudinale :
structură - proiectare - tehnologie / Daniela Chinciu, Gabriel Corneliu Chinciu. Iaşi : Mega Mix, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88902-6-8
677
CIP 2009-1103

1055 - MANEA, IULIANA. Aditivi şi auxiliari alimentari / Iuliana
Manea, Daniela Avram. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-183-4
664.022.3
CIP 2009-1443

1051 - CIOLTEAN, IOAN. Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
din fructe / dr. ing. Ioan Cioltean. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-967-2
663.551.5(498):634.1
CIP 2009-15

1056 - PANŢURU, EUGENIA. Transferul de masă şi cinetica
procesului de extracţie acidă a uraniului / Eugenia Panţuru, Gheorghiţa
Jinescu. - Petroşani : Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-145-3
669
CIP 2009-777

218

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1057 - POMAZAN, VALENTINA. Tehnici şi sisteme de proiectare şi
manufacturare asistate de calculator : note de curs / Valentina Pomazan. Constanţa : Ovidius University Press, 2009
ISBN 978-973-614-481-3
677:004(075.8)
CIP 2009-1406
1058 - Procesarea termică şi termomecanică a produselor
metalurgice / Elisabeta Vasilescu, Ana Doniga, Ioan Vasilescu, ... - Galaţi :
Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-627-432-9
669
CIP 2009-266
1059 - RADU, STELUŢA. Tehnologia prelucrării produselor
vegetale : procesarea produselor făinoase : lucrări practice / Steluţa Radu. - Iaşi :
Universitas XXI, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7889-93-5
664.69
CIP 2008-24005

CIP

219

1060 - Riscuri şi surse de avarii mecano-tehnologice în rafinajpetrochimie / Alecsandru Pavel, Toader Găureanu, Teodor Ionescu, Sorin
Călăraşu. - Bucureşti : Ilex, 2008vol.
ISBN 978-973-7928-31-3
Vol. 3 : Efectele concentratoare şi efectele amplificatoare
(intensificatoare) de tensiuni mecanice / Alexandru Pavel, Adrian Judele. - 2008 Bibliogr. - ISBN 978-973-7928-42-9
Vol. 5 : Fluajul. - 2008 - Bibliogr. - ISBN 978-973-7928-32-0
Vol. 6 : Filozofia conceptelor privind incendiile, exploziile şi şocurile /
Alecsandru Pavel, Stelian Neagoe, Claudiu Zoicaş, ... - 2008 - Bibliogr. - ISBN
978-973-7928-40-5
Vol. 9 : Filozofia conceptelor terminologice privind ingineria
modernă / Alecsandru Pavel, Stelian Neagoe, Claudiu Zoicaş, ... - 2008 Bibliogr. - ISBN 978-973-7928-41-2
539.4:665.66
CIP 2008-23971
1061 - RÎMBU, GIMI AURELIAN. Materiale carbonice
nanocompozite : de la teorie la aplicaţie / Gimi Aurelian Rîmbu. - Bucureşti :
Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-125-4
66
CIP 2008-23926
1062 - SĂLĂGEAN, CLAUDIU-DAN. Tehnologia produselor din
carne / Claudiu-Dan Sălăgean, Dorin Ţibulcă. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-964-1
664
CIP 2009-12

220

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1063 - SLĂDESCU, VIORICA IOANA. Mătasea - biotehnologie,
ethnodesign şi ecoartă / Viorica Ioana Slădescu. - Bucureşti : Editura UNARTE,
2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1922-40-9
677.37
638.2
CIP 2008-23892
1064 - ŞIMONAŢI, CLAUDIU-NICOLAE. Tehnici de obţinere şi
utlizare a uleiului volatil din cetină de pin / Şimonaţi Claudiu-Nicolae. - Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-723-2
665.52
CIP 2009-1535
1065 - TEX-D : program de proiectare şi construire a desenelor de
legătură pentru ţesături simple : (manual de utilizare) / Daniel Chinciu, George
Ciubotaru, Gabriel Corneliu Chinciu, Irina Cristian. - Iaşi : Mega Mix, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88902-5-1
677
CIP 2009-1105
1066 - TURTOI, MARIA. Mărfuri alimentare şi securitatea
consumatorului / Maria Turtoi. - Sibiu : Alma Mater, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-632-441-3
664(498+100)(094)
366.5(498+100)(094)
CIP 2009-209
1067 - VASIU, IOAN. Tehnologii de ardere a combustibililor în
instalaţiile termoenergetice / Ioan Vasiu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-35-2451-9
662.61
CIP 2009-158

221

CIP
69 Materiale şi tehnologii în construcţii

1068 - BADEA, GHEORGHE. Instalaţii sanitare / Gheorghe Badea. Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-966-5
696.1
CIP 2009-17
1069 - BAROSAN, CORNELIA. Instalaţii sanitare / ing. Cornelia
Barosan, ing. Florin Mateescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1822-31-0
696.1
CIP 2009-83
1070 - Instalaţii de încălzire / ing. Gh. Dumitrescu, ing. Cornel Costache,
ing. Ion Crosman, ing. Mihai Florescu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura M.A.S.T.,
2009
ISBN 978-973-1822-32-7
697.1
CIP 2009-82
7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT
1071 - COLTA, ONISIM. Exerciţii de reflecţie : aspecte ale unui
demers plastic / Onisim Colta. - Timişoara : Editura Fundaţiei Interart Triade, 2008
ISBN 978-606-8040-01-1
7.01:111.852
CIP 2008-22499
1072 - DEMETRESCU, RUXANDRA. Motive benjaminiene /
Ruxandra Demetrescu. - Bucureşti : Editura UNARTE, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1922-38-6
7.01
CIP 2008-23889

222

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1073 - GUŢĂ, ADRIAN. Generaţia '80 în artele vizuale / Adrian
Guţă. - Piteşti : Paralela 45, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0563-4
7(100+498)"1980"
CIP 2008-23846
1074 - IOANID, GHIOCEL. Plasma de înaltă frecvenţă în domeniul
conservării obiectelor de patrimoniu : decontaminarea biologică / Emil Ghiocel
Ioanid, Simona Dunca, Dorina Rusu. - Iaşi : PIM, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-077-7
7.025.4
CIP 2008-23938
1075 - LĂZĂRESCU, LIVIU. Culoarea în artă / Liviu Lăzărescu ; cuv.
înainte de Pavel Şuşară. - Iaşi : Polirom, 2008
ISBN 978-973-46-1207-9
7.017.4
535.6
CIP 2008-23860
1076 - TOMA, IONEL DALIN IULIAN. Arhiva română de arte
vizuale - ROVAA 2 / Toma Ionel Dalin Iulian. - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-141-4
7
CIP 2009-276

223

CIP
72 Arhitectură

1078 - BOTTON, ALAIN de. Arhitectura fericirii / Alain de Botton ;
trad.: Ema Stere. - Bucureşti : Vellant, 2009
ISBN 978-973-1984-23-0
72.01:111.852
CIP 2009-1003
1079 - Catedrala Sfântului Iosif = Saint Joseph's Cathedral = La
Cathédrale Saint Joseph = La cattedrale San Giuseppe / arhiepiscop Ioan Robu,
Mihaela Voicu, Eugen Bortoş, ... - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei RomanoCatolice, 2009
ISBN 978-973-1891-08-8
726.6(498 Buc.)
CIP 2009-1340
1080 - HOSTIUC, CONSTANTIN. Despre arhitectura şi arta
religioasă românească / Constantin Hostiuc. - Bucureşti : Triptic, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-92031-9-4
726
CIP 2009-1358
1081 - IOAN, AUGUSTIN. Modern architecture and the totalitarian
project / Augustin Ioan ; trad.: Alina Cârâc. - Bucureşti : Editura Institutului
Cultural Român, 2009
ISBN 978-973-577-577-3
72
CIP 2009-333

71 Urbanism
1077 - Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa. - Timişoara : Mirton,
2009
ISBN 978-973-52-0543-0
712.23(498 Cheile Nerei-Beuşniţa)
CIP 2009-1531

1082 - Monumente hunedorene / texte: Eugen Pescaru, Adriana Rusu
Pescaru ; trad.: Alistair Ian Blyth, Alexandra Pescaru ; graf.: Irina Spirescu. Bucureşti : Noi Media Print, 2008
ISBN 978-973-1805-31-3
725.94(498-35 Hunedoara)(084)
CIP 2009-43

224

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1083 - PETRESCU, EUGEN. Mănăstiri şi schituri din judeţul
Vâlcea : album spiritual / Petrescu Eugen. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Petrescu,
2009
ISBN 978-973-88961-2-3
726.54(498-35 Vâlcea)
CIP 2009-827
1084 - PETRESCU, EUGEN. Sfintele aşezăminte monahale vâlcene :
album / Petrescu Eugen. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Petrescu, 2009
ISBN 978-973-88961-1-6
726.7(498-35 Vâlcea)
CIP 2009-826
73/76 Arte plastice. Desen tehnic
1085 - AUER, FERENC T. Befutottam : fiatalkori képzőművészeti
sikereim / T. Auer Ferenc. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009
ISBN 978-973-751-980-1
730(498) Auer, Ferenc T.
929 Auer, Ferenc T.
CIP 2009-902
1086 - CHADWICK, WHITNEY. Cealaltă jumătate : creativitate şi
intimitate / Whitney Chadwick, Isabelle de Courtivron ; trad.: Raluca Cimpoieşu. Bucureşti : Vellant, 2009
ISBN 978-973-1984-32-2
73/76(44)
CIP 2009-1005
1087 - Colecţia Boris Paraschivescu. - Ploieşti : Bioedit, 2009
ISBN 978-973-1943-06-0
75(498)
CIP 2009-1460
1088 - DOBOŞ, VASILIAN. Vasilian Doboş : album de artă / Vasilian
Doboş. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-4-2
75(498) Doboş,V.
CIP 2009-754

CIP

225

1089 - Fazakas Tibor / pref.: Banner Zoltán. - Miercurea-Ciuc : PallasAkadémia, 2009
ISBN 978-973-665-252-3
75(498.4) Fazakas T.(084)
CIP 2009-1146
1090 - FORŢU, NĂSTASE. Jurnal de atelier / Năstase Forţu. - Iaşi :
Printco, 2009
ISBN 978-973-7698-05-6
75
CIP 2009-1184
1091 - Gabriela Drinceanu. - Iaşi : Printco, 2009
ISBN 978-973-7698-03-2
75(498) Drinceanu,G.(084)
929 Drinceanu,G.
CIP 2009-681
1092 - GRAMATOPOL, MIHAI. Geme şi camee din colecţia
Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române / Mihai
Gramatopol. - Braşov : Transilvania Expres, 2009
ISBN 978-973-1933-23-8
737
CIP 2009-705
1093 - LAZĂR, MIHAELA. Desen tehnic şi infografică / Mihaela
Lazăr, Maria Cornelia Ivan, Cristina Găvruş. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-635-913-2
744
004.42 AUTOCAD
CIP 2008-24026
1094 - LĂZĂRESCU, LIVIU. Tehnica picturii în ulei / Liviu
Lăzărescu ; cuv. înainte de Corneliu Baba. - Iaşi : Polirom, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-1208-6
75.021.321
CIP 2008-23861

226

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1095 - PALLADY, THEODOR. Pallady scriind : jurnale, scrisori,
însemnări / Theodor Pallady ; ed. îngrijită de Dana Crişan. - Bucureşti : Compania,
2009
ISBN 978-973-7841-67-4
75(498) Pallady,Th.
929 Pallady,Th.
821.135.1-94
CIP 2009-922
1096 - Pictori şi sculptori din Bucovina. - Suceava : Muşatinii, 2009
ISBN 978-973-1974-02-6
75(498.6)
730(498.6)
CIP 2009-1107
1097 - POP, IOAN AUGUSTIN. Imaginea din pictură : media şi
mediu(m) : un concept interdisciplinar în artele vizuale / Ioan Augustin Pop. Oradea : Biblioteca Revistei Familia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-9401-86-9
75
CIP 2009-234
1098 - PUNGĂ, DOINA. Istoria graficii pe teritoriul României în
secolul al XIX-lea : litografia şi gravura în acvaforte în Transilvania, Moldova şi
Ţara Românească / Doina Pungă. - Bucureşti : Oscar Print, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-668-216-2
762.2(498)"18"
763(498)"18"
CIP 2009-1494
1099 - UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA
(Bucureşti). FILIALA TIMIŞOARA. Mentorul : omagiu maestrului meu /
Uniunea Artiştilor Plasici Timiş. - Timişoara : Eurostampa, 2009
ISBN 978-973-687-819-0
75(498)
CIP 2009-1153

227

CIP
78 Muzică

1100 - ALEXANDRA, LIANA. Introducere în computer music / Liana
Alexandra, Şerban Nichifor. - Bucureşti : Editura Stephanus, 2009
ISBN 978-973-9438-84-1
004:78
CIP 2009-1604
1101 - BARTEŞ, OVIDIU. Trio Transilvan / Ovidiu Barteş. - ClujNapoca : Clear Vision, 2009
ISBN 978-973-88970-2-1
78(498) Trio Transilvan
CIP 2009-1347
1102 - CIOBANU, GHEORGHE A. M. Mileniul trei pe portativ :
ontifonismul / Gheorghe A. M. Ciobanu ; [postf.: Liviu Dănceanu]. - Roman :
Muşatinia, 20063 vol.
ISBN 973-87625-4-5
Vol. 2 : Omnifonismul / pref.: prof. dr. Melania Boţocan. - 2009. - ISBN
978-973-87777-4-3
78.01
7.038 Ontifonismul
CIP 2009-356
1103 - CIOCHINĂ, PAULA. Vocalitate şi instrumentalitate în
evoluţia liedului german la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
XX / Paula Ciochină. - Iaşi : Artes, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-46-8
784.3(430)"18/19"
CIP 2008-23888
1104 - DIACONU BĂLAN, PAULA. Însemnări, schiţe şi cronici
muzicale / Paula Diaconu Bălan. - Iaşi : Editura Petra Dia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-96947-8-0
78(498)
CIP 2009-1128

228

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1105 - DIACONU BĂLAN, PAULA. Studii, eseuri, cronici muzicale /
Paula Diaconu Bălan. - Iaşi : Editura Petra Dia, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-96947-9-7
78(498 Iaşi)
CIP 2009-1129
1106 - FARMATI ANNA. Más régi ének : a XVII. századi katolikus
népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere / Farmati Anna. - ClujNapoca : Verbum, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-88891-9-4
783
CIP 2008-23984
1107 - GIBESCU, DANIELA ROXANA. Tiberiu Olah : sculpturi în
sunete / Daniela Roxana Gibescu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Sieben Publishing,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88688-7-8
78(498) Olah,T.
929 Olah,T.
CIP 2009-249
1108 - HERMAN, VASILE. Analiză muzicală comparată / Vasile
Herman. - Cluj-Napoca : Mediamusica, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1910-20-8
78
CIP 2009-955
1109 - MACOVEI, VASILE. Creaţia interpretativă şi factorul ludic /
Macovei Vasile. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2454-5
781.68:159.942.3
CIP 2009-595

CIP

229

1110 - NIŢĂ, TEODOR. Orizontul sacru în muzica italiană a
secolului al XIX-lea / Teodor Niţă. - Galaţi : Galaţi University Press, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8008-05-9
78.01
783(498)
CIP 2009-65
1111 - PANAITE, FALVIU-MARIUS. Dreptul de a fi iubiţi / FalviuMarius Panaite, Adelina Gozar. - Bacău : Grafit, 2009
ISBN 978-973-1754-61-1
371.383:373.2
784.67
CIP 2009-1364
1112 - PASCU, DOINA. Eliza Ciolan / Doina Pascu. - Cluj-Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-461-5
78(091)
CIP 2009-1134
1113 - POCINOC, TATIANA. Tradiţie şi înnoire în interpretarea
muzicală / Tatiana Pocinoc. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8263-40-6
78
CIP 2009-680
1114 - POPOVICI, DORU. Celibidache al oboiului : George Angelescu
Monteoro / Doru Popovici. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2008
ISBN 978-973-678-288-6
78(498) Angelescu Monteoro,G.
CIP 2008-23973
1115 - ROŞULESCU, ANDREI. Introducere în studiul chitarei
electrice / Andrei Roşulescu. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2009
ISBN 978-973-42-0523-3
787.61
CIP 2009-1046

230

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
791/792 Arta spectacolului

1116 - Bucureşti : platou de filmare / coord.: prof. univ. dr. arh. Gheorghe
Bălăşoiu. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-28-2
791.43
CIP 2009-646
1117 - FLOREA, ANCA. Opera Română : deceniul şase / Anca
Florea. - Bucureşti : Editura D & C, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-88364-4-0
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-973-88364-5-7
Vol. 2. - 2009. - ISBN 978-973-88364-6-4
792.54(498 Buc.)
CIP 2009-1344
1118 - GRIGORE, GEORGE V. Improvizaţie scenică / George V.
Grigore. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-374-9
792
CIP 2009-473
1119 - MIHĂESCU, MONICA. Jocurile oglinzii : imitaţie şi creativitate
în arta actorului / Monica Mihăescu. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-27-5
792
CIP 2009-645
1120 - MODORCEA, GRID. Privirea lui Gopo / Grid Modorcea. Bucureşti : Axioma Print, 2008
ISBN 978-973-88755-3-1
791.43(498) Popescu-Gopo,I.
929 Popescu-Gopo,I.
CIP 2008-23531

231

CIP

1121 - MORARIU, MIRCEA. Teatrul şi cărţile lui / Mircea Morariu. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-718-2
792:82
CIP 2009-513
1122 - PRELLE, EMMANUEL. Anticiclopedia filmului / Emmanuel
Prelle, Emmanuel Vincenot ; trad.: Maria Petrescu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2424-6
791.43(44+100)
CIP 2009-1017
1123 - SIGNORET, SIMONE. Nostalgia nu mai e ce-a fost / Simone
Signoret ; trad.: Elena Bulai. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-735-7
791.43(44)(0:82-94)
821.133.1-94=135.1
929 Signoret,S.
CIP 2009-1516
793 Divertisment
1124 - ADUCOVSCHI, DANIELA. Istoria dansului sportiv în
Universitatea din Bucureşti / Daniela Aducovschi, Costinel Mihaiu. - Bucureşti :
Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-608-4
793.3(075.8)
CIP 2009-898
1125 - SAPNAA. Dansuri clasice indiene / Sapnaa ; pref.: Irina
Margareta Nistor. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Sapnaa Art, 2009
ISBN 978-973-87556-9-7
793.3(540)
CIP 2009-522

232

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
796/799 Sport

1126 - AURELIEAN, NICOLETA-CAMELIA. Contribuţia jocurilor
de mişcare la dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor de 9-10 ani / NicoletaCamelia Aureliean. - Slatina : Didactic Pres, 2008
ISBN 978-973-113-302-7
371.3:796:373.3
CIP 2008-22958
1127 - Autoapărare / Ozarchevici Constantin, Ozarchevici Dorina,
Grigore Alin, ... - Bucureşti : Printech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-158-2
796.8
CIP 2009-281
1128 - BANARU, ŞTEFAN. Stele ale sportului braşovean / Ştefan
Banaru. - Braşov : Diversitas, 2008-2009
2 vol.
ISBN 978-973-1951-01-0
Vol. 1. - 2008 - Bibliogr. - ISBN 978-973-1951-00-3
Vol. 2. - 2009 - Bibliogr. - ISBN 978-973-1951-05-8
796(498 Braşov):929
CIP 2008-10238
1129 - BARNA, CARMEN. Aspecte tehnico-teoretice ale pregătirii în
proba de sanie / Carmen Barna. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-439-7
796
CIP 2008-24031
1130 - BEAUMONT, ÉMILIE. Sporturile / Emilie Beaumont ; trad.:
Eduard Florin Tudor, Alina Cotloana. - Bucureşti : Rosetti Educational, 2009
ISBN 978-973-7881-45-8
796
CIP 2009-1015

CIP

233

1131 - CANDREA, ADINA NICOLETA. Calitatea destinaţiilor
ecoturistice / Adina Nicoleta Candrea. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-438-0
796.5
CIP 2008-24029
1132 - CIOCOI-POP, DUMITRU RAREŞ. Noţiuni de măsurare şi
evaluare în educaţie fizică şi sport / Dumitru Rareş Ciocoi-Pop. - Cluj-Napoca :
Editura G.M.I., 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1776-10-1
796.01
CIP 2009-1308
1133 - COSTESCU, CRISTIAN. Manual de baseball / Cristian
Costescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-618-3
796.357
CIP 2009-994
1134 - DELAVIER, FREDERIC. Ghid pentru musculatura perfectă /
Frederic Delavier ; trad.: Anca Ristea. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-574-3
796.894
CIP 2009-1087
1135 - DEPETRI, ALICIA. Exerciţii fizice / Alicia Depetri, Adela
Ponce De Leon, Marcelo Rodriguez ; trad.: Nicu Gecse. - Bucureşti : România
Liberă, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1788-18-0
796
CIP 2009-9

234

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

235

1136 - DOBRE, ILIE. Prinţul din Trivale la "ultimul dribling" / Ilie
Dobre. - Ed. a 2-a. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0575-7
796.332(498) Dobrin,N.
929 Dobrin,N.
CIP 2009-855

1141 - ENOIU, ROXANA. Baschet : de la teorie la practică / Roxana
Enoiu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-404-5
796.323
CIP 2008-24019

1137 - DOMINTEANU, TEODORA. Îndrumar pentru lucrări
practico-metodice : înot terapeutic / Teodora Dominteanu. - Bucureşti : Printech,
2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-150-6
797.2:616(075.2)
CIP 2008-23910

1142 - ENOIU, ROXANA. Baschet : proiectare didactică : pregătirea
reprezentativei / Roxana Enoiu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-408-3
796.323.2.015
CIP 2008-23945

1138 - DOMINTEANU, TEODORA. Înotul aplicativ / Teodora
Dominteanu. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-151-3
797.2
CIP 2008-23911

1143 - FLOREA, VICTOR. Contribuţii la definitivarea modelului de
concurs şi de pregătire al cadeţilor şi juniorilor la lupte greco-romane / Florea
Victor. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-203-9
796.8
CIP 2009-1662

1139 - Drumul vinului în Banat / Cristian Paul Chioncel, Nicoleta
Gillich, Gilbert-Rainer Gillich, ... - Reşiţa : Editura Eftimie Murgu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1906-15-7
796.5(498-22)
634.8
CIP 2008-23999
1140 - ENOIU, ROXANA. Activităţile de educaţie fizică în
Universitatea Transilvania / Roxana Enoiu. - Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-409-0
796:378(498 Braşov) Universitatea...
CIP 2008-23946

1144 - Formarea profesorului de educaţie fizică şi sport : mijloacele
gimnasticii de bază pentru învăţământul superior. - Iaşi : Editura Universităţii "Al.
I. Cuza", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-703-407-6
371:796
CIP 2009-1018
1145 - GANCIU, MIHAELA. Gimnastica aerobică de întreţinere :
suport metodic pentru orele de educaţie fizică pentru învăţământul superior /
Mihaela Ganciu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-598-8
796.412
CIP 2009-899

236

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1146 - ICHIM, PAUL. Fiziologia efortului fizic / Paul Ichim. - Galaţi :
Europlus, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-20-4
61:796
CIP 2008-23936
1147 - ION-ENE, MIRCEA. Autoapărarea fizică prin tehnici de arte
marţiale / Ion-Ene Mircea. - Galaţi : Zigotto, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1724-81-2
796.85
CIP 2008-23844
1148 - LASITA, DOINA. Jocuri didactice în practicarea jocului de
handbal / Doina Lasita. - Deva : Editura Corvin, 2009
ISBN 978-973-622-511-6
796.322
CIP 2009-229
1149 - LEPĂDATU, IOANA. Ideomotricitate şi pattern-uri de
învăţare / Ioana Lepădatu. - Sibiu : Psihomedia, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1753-65-2
796.012
CIP 2008-23895
1150 - NETOLITZCHI, MIHAELA. Jocul de baschet : mijloc al
educaţiei fizice din învăţământul superior / Mihaela Netolitzchi. - Bucureşti :
Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-171-1
796.323.2
CIP 2009-1432

CIP

237

1151 - RAŢĂ, BOGDAN CONSTANTIN. Orientări metodice privind
pregătirea copiilor pentru probele de sprint : contribuţii personale / Bogdan
Constantin Raţă. - Iaşi : PIM, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-248-1
796.11
CIP 2008-23941
1152 - ROMAN, CĂLIN. Aptitudini motrice : manual / Călin Roman. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-725-0
796.012
CIP 2009-1316
1153 - RUSU, SERGIU. Turism rural şi ecoturism / Sergiu Rusu,
Florin Lucian Isac ; pref.: prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu... - Arad : Editura
Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-335-8
796.5(4-22+498-22)
CIP 2009-423
1154 - SCHMIDT, FRANCISC. Teoria educaţiei fizice şi sportului :
curs / Francisc Schmidt. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-311-8
796
CIP 2009-414
1155 - TEUŞDEA, CLAUDIU. Tenis : noţiuni de bază / Claudiu
Teuşdea. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-376-3
796.342(075.8)
CIP 2009-629

238

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

239

1156 - TEUŞDEA, CLAUDIU. Tenis de câmp : caiet de lucrări
practice / Claudiu Teuşdea. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-377-0
796.342(075.8)(076.5)
CIP 2009-630

1161 - ALIC, LILIANA. Éléments de lexicologie / Liliana Alic, Mihaela
Neagu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-451-9
81
CIP 2009-1019

1157 - UJICĂ, MIHAELA. Învăţarea, fixarea, perfecţionarea tehnicii
de înot / prof. Ujică Mihaela, prof.: Iorgulescu Gheorghe. - Ploieşti : Editura Casei
Corpului Didactic Prahova, 2009
ISBN 978-973-88748-9-3
797.2
CIP 2009-760

1162 - AUSTIN, PETER K. 1000 de limbi / Peter K. Austin ; trad. de
Mihnea Gafiţa. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-375-7
81'24
CIP 2009-557

1158 - VLAICU, CONSTANTINA. Educaţia fizică şi dezvoltarea
calităţilor motrice la preşcolari : lucrare ştiinţifică / Constantina Vlaicu. Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-307-2
371.3:796:373.2
CIP 2009-270
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
81 Lingvistică

1163 - BUSUIOC, MONICA MIHAELA. Dicţionar esenţial de
neologisme (DEN) / Monica Mihaela Busuioc, Zizi Ştefănescu-Goangă, Maria
Păun. - Bucureşti : Corint, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-135-436-1
81'374.2:811.135.1'373.43=135.1
CIP 2009-1659
1164 - CREŢULESCU, MATEI. Dicţionar de neologisme / Matei
Creţulescu. - Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-973-1889-98-6
81'374.2:811.135.1'373.43=135.1
CIP 2009-1282

1159 - Abordări semantice în lucrări de lingvistică romanică. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-619-0
81
CIP 2009-897

1165 - CREŢULESCU, MATEI. Dicţionar de sinonime / Matei
Creţulescu. - Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-973-1889-97-9
81'374.2:811.135.1'373.421=135.1
CIP 2009-1283

1160 - ALDEA, MARILENA. Dicţionar român-finlandez / Marilena
Aldea (coord.), Lauri Lindgren, Matti Kostelo. - Iaşi : Polirom, 2008
Index.
ISBN 978-973-46-1219-2
81'374.8=135.1=511.111
CIP 2008-23859

1166 - Dicţionar de expresii şi locuţiuni. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-563-7
81'374.8=135.1
CIP 2009-848

240

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1167 - GUŢU, GHEORGHE. Dicţionar latin-român / Gheorghe Guţu. Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2410-9
81'374.8=124=135.1
CIP 2009-944
1168 - HANGA, VLADIMIR. Mic dicţionar poliglot : român, englez,
latin, francez, italian, german / prof. univ. dr. doc. Vladimir Hanga, conf. univ. dr.
Rodica Hanga-Calciu, prof. univ. dr. Ioan Trifa. - Cluj-Napoca : Cordial Lex, 2009
ISBN 978-973-9480-65-9
81'374.8=00
CIP 2009-542
1169 - LEON, CRINA. Dicţionar de buzunar român-norvegian =
Rumensk-norsk olommeordbok / Crina Leon. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1317-5
81'374.2=135.1=113.5
CIP 2009-115
1170 - PĂUNESCU, FELICIA. Dicţionar toponimic al comunei
Husnicioara / Felicia Păunescu. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-205-3
81'374.2:811.135.1'373.21:913(498 Husnicioara)=135.1
CIP 2009-1661
811 Limbi individuale
1171 - Bacalaureat 2009 : Limba franceză : aplicaţii, propuneri de
subiecte cu rezolvări / Mariana Popa, Angela Soare, Roxana Veleanovici, Ecaterina
Zamfirescu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2355-3
811.133.1(075.35)
CIP 2009-1179
1172 - BOGDAN, SIMONA. I'm having fun : pupil's book / Simona
Bogdan ; pref.: conf. univ. dr. Silvia Florea. - Sibiu : Magister, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1923-05-5
371.671:811.111:373.3
CIP 2009-1048

CIP

241

1173 - BOGDAN, SIMONA. I'm having fun : teacher's book / Simona
Bogdan ; pref.: conf. univ. dr. Silvia Florea. - Sibiu : Magister, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1923-04-8
371.3:811.111:373.3
CIP 2009-1049
1174 - CLEJANU, STELIANA. Paris en chansons : (îndrumător
şcolar) / Steliana Clejanu. - Giurgiu : Cronos, 2009
ISBN 978-973-7805-33-1
811.133.1
CIP 2009-1051
1175 - CONDRUZ-BĂCESCU, MONICA. Businee English for
business people advanced level / Monica Condruz Băcescu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-528-0
811.111:33
CIP 2009-1388
1176 - CORDOVAN, IONEL. I rromani ćhib thaj literatùra vaś o
śovto siklovipnasqo berś / Ionel Cordovan, Noemi Palfi-Tamas. - Bucureşti :
Vanemonde, 2009
ISBN 978-973-1733-06-7
811.214.58(075.33)
CIP 2009-698
1177 - CREŢU, IOANA-NARCISA. Structurile limbajului
jurnalistic / Creţu Ioana-Narcisa. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-720-1
811.135.1'276.6:070
CIP 2009-967

242

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

243

1178 - DABU, BIANCA. Noun phrase theory & practice / Bianca
Victoria Dabu. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-852-1
811.111
CIP 2009-152

1184 - FLEISCHHACK, ERICH. Caiet de exerciţii : gramatica limbii
engleze / Erich Fleischhack, Hellmut Schwarz ; trad.: Mariana Lăzărescu, Ioan
Lăzărescu. - Bucureşti : ALL Educational, 2009
Index
ISBN 978-973-684-706-6
811.111'36
CIP 2009-977

1179 - DICU, MARIA CAMELIA. Assessment of English proficiency /
Maria Camelia Dicu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2465-1
811.111
CIP 2009-1609

1185 - FLEISCHHACK, ERICH. Gramatica limbii engleze / Erich
Fleischhack, Hellmut Schwarz ; trad.: Mariana Lăzărescu, Ioan Lăzărescu. Bucureşti : ALL Educational, 2009
Index
ISBN 978-973-684-705-9
811.111'36
CIP 2009-976

1180 - DINUŢĂ, MARINELA. English through : pictures, songs and
poetry : colouring book / Marinela Dinuţă, Florica Boroi. - Geamăna : Tiparg, 2009
ISBN 978-973-735-384-9
811.111(075.33)
CIP 2009-210
1181 - DRAGOMIR, DOINA-RODICA. Învăţăm limba engleză în
grădiniţă / Doina-Rodica Dragomir. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-311-9
811.111:373.24
CIP 2009-586
1182 - English A1-B1 / Diana Cotrău (coord.), Camelia Teglaş, Dorina
Loghin, ... - Cluj-Napoca : Echinox, 2009
ISBN 978-973-8298-94-1
811.111(035)
CIP 2009-887
1183 - English A1-B1 : workbook / Diana Cotrău (coord.), Camelia
Teglaş, Dorina Loghin, ... - Cluj-Napoca : Echinox, 2009
ISBN 978-973-8298-95-8
811.111(035)
CIP 2009-886

1186 - GORIŢA, MIHAELA. Timpurile verbale în limba engleză /
Mihaela Goriţa. - Bacău : Rovimed Publishers, 2009
ISBN 978-973-7719-07-3
811.111(076)
CIP 2009-1138
1187 - IONESCU, VIORICA. Learn English by painting / Viorica
Ionescu. - Iaşi : Editura Dosoftei, 2008
ISBN 978-973-8108-60-8
087.5:811.111
CIP 2008-23960
1188 - IONESCU, VIORICA. Paint and learn English / Viorica
Ionescu. - Iaşi : Editura Dosoftei, 2008
ISBN 978-973-8108-59-2
087.5:811.111
CIP 2008-23959

244

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1189 - Limba engleză, limba franceză : rezolvarea subiectelor la proba
orală / Aurora Bârsan, Luminiţa Deleanu, Cristina Pipoş, ... - Braşov : Aula, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-754-073-7
811.111
811.133.1
CIP 2009-1038
1190 - Limba engleză, limba franceză, limba germană : dupa programa
de admitere în Academia de Poliţie, în şcolile de agenţi de poliţie şi de subofiţeri de
jandarmi / Letiţia Ştefan, Leonard Cătălin Mişu, Mariana Tudor, Aurelia Nae. Slatina : Alutus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7947-47-5
811.111
811.133.1
811.112.2
CIP 2009-456

CIP

245

1194 - PETREHUŞ, DENISA. Deutsch : A1 - B1 : Arbeitsbuch / Denisa
Elena Petrehuş, Raluca Surdean. - Cluj-Napoca : Echinox, 2009
ISBN 978-973-8298-97-2
811.112.2
CIP 2009-1475
1195 - PETREHUŞ, DENISA. Deutsch : A1 - B1 / Denisa Elena
Petrehuş, Raluca Surdean. - Cluj-Napoca : Echinox, 2009
ISBN 978-973-8298-96-5
811.112.2
CIP 2009-1474
1196 - PETRIC, ANDREEA-IANINA. Jocuri interactive în orele de
limba engleză / Andreea Ianina Petric. - Zalău : Caiete Silvane, 2009
ISBN 978-973-7617-34-7
811.111:371.3
CIP 2009-626

1191 - LUPAN, DORINA. Discours psychopedagogique / Dorina
Lupan. - Sibiu : Psihomedia, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1753-67-6
811.133.1:159.9
CIP 2008-23898

1197 - PÎRVU, ELENA. L'uso del congiuntivo in romeno e in
italiano / Elena Pîrvu. - Craiova : Aius PrintEd, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8021-12-6
811.131.1'36
811.135.1'36
CIP 2008-23847

1192 - OSMAN, SILVIA. Curs practic de limba engleză / Silvia
Osman, Violeta Negrea, Doina Ivanov. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-522-8
811.111
CIP 2009-877

1198 - SARĂU, GHEORGHE. I rromani ćhib thaj literatùra vaś o
eftato siklovipnasqo berś / Gheorghe Sarău, Gabriela Moise, Marius Căldăraru. Bucureşti : Vanemonde, 2009
ISBN 978-973-1733-07-4
811.214.58(075.33)
CIP 2009-697

1193 - PÂRVAN, GABRIEL. Precis d'ortographe français / Gabriel
Pârvan. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-854-6
811.133.1'354
CIP 2009-163

1199 - SĂNDULESCU, MARIANA. Prepoziţiile italiene simple şi
articulate : teorie : exerciţii cu cheie / Mariana Săndulescu. - Bucureşti : Meteor
Press, 2009
ISBN 978-973-728-335-1
811.131.1
CIP 2009-762

246

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1200 - STAN, RODICA SILVIA. A handbook of English for
agriculture / Rodica Stan. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-751-942-9
811.111:33+63
CIP 2009-19
1201 - TIŢA, VICTOR. A concise grammar of business English /
Victor Tiţa. - Caracal : Hoffman, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88710-9-0
811.111:336
CIP 2008-23722

CIP

247

1205 - BÂRLEA, PETRE GHEORGHE. Limba română
contemporană : fonetică şi fonologie, ortografie, ortoepie şi punctuaţie,
vocabular / Petre Gheorghe Bârlea. - Bucureşti : Grai şi Suflet - Cultura Naţională,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7692-29-0
811.135.1
CIP 2009-651

811.135.1 Limba română

1206 - BOJAN-POPESCU, SIMONA. La subordinata implicita :
propoziţia subordonată implicită / Bojan-Popescu Simona. - Drobeta-TurnuSeverin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-202-2
811.135.1'36
CIP 2009-1660

1202 - ANGELESCU, GABRIEL. Dicţionar de sinonime, omonime,
paronime, antonime, pleonasme / Gabriel Angelescu, Emilia Mareş. - Ed. a 3-a,
rev. - Braşov : Aula, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-754-070-6
81'374.2:811.135.1'373.421=135.1
CIP 2009-53

1207 - BUZOIANU, LOREDANA-LILIANA. Caiet practic de limba
română : fişe de lucru, teste / Loredana-Liliana Buzoianu (Anton). - Galaţi :
Zigotto, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1724-83-6
811.135.1
CIP 2009-654

1203 - ARANGHELOVICI, CRISTIANA. Dicţionar de sinonime şi
antonime contextuale / Cristiana Aranghelovici. - Bucureşti : Editura
NICULESCU, 2009
ISBN 978-973-748-424-6
81'374.2:811.135.1'373.421+811.135.1'373.422=135.1
CIP 2009-76

1208 - Cheia succesului : teste de limba şi literatura română, matematică
şi limba engleză pentru verificarea cunoştinţelor elevilor de clasa a IV-a / Viorica
Dobre, Geanina Honceriu, Manuela Mihăescu, Gianina Todirică. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-262-4
811.135.1(075.33)
51(075.33)
811.111(075.33)
CIP 2009-1352

1204 - BĂRBULESCU, ELENA. Construcţiile comparative în
stabilirea gradelor de comparaţie / Bărbulescu Elena. - Drobeta-Turnu-Severin :
Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-181-0
811.135.1'36
CIP 2009-824

248

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

249

1209 - CHIŞ, RUXANDRA. Dicţionar de regionalisme din zona
Şteiului / Ruxandra Chiş, Alina Laza. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa
Corpului Didactic Oradea, 2009
ISBN 978-973-88044-9-4
811.135.1'282
CIP 2009-1334

1214 - Dicţionarul limbii române actuale / coord.: Gabriel Angelescu. Braşov : Aula, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-754-075-1
81'374.8=135.1
CIP 2009-1040

1210 - CONSTANTINESCU, CLAUDIA. Teste de nota zece /
Constantinescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-197-1
811.135.1(075.3)(079.1)
CIP 2009-1244

1215 - DRĂGHICI, AURELIA. Teste de evaluare pe unităţi de
învăţare / Aurora Drăghici. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-070-5
371.26:811.135.1:373.3
CIP 2009-1349

1211 - CONSTANTINESCU, CLAUDIA. Teste grilă de limba română
pentru gimnaziu şi liceu / Constantinescu Claudia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco
Script, 2009
ISBN 978-973-142-175-9
811.135.1(075.3)(079.1)
CIP 2009-1243

1216 - FILIPESCU, ELENA-DANIELA. Modele de teste pentru teza
cu subiect unic la Limba şi literatura română şi Geografia României / ElenaDaniela Filipescu, Mirela Bulgaru. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-282-5
811.135.1(075.33)
913(498)(975.33)
CIP 2009-1036

1212 - DAFINOIU, CRISTINA VALENTINA. Limba română pentru
studenţii străini : teste şi exerciţii / Cristina-Valentina Dafinoiu. - Ed. a 3-a, rev. Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-518-1
811.135.1(075.8)(076)(079.1)
CIP 2009-734
1213 - Dialectul istro-român / Fântâneru Elena, Toader Olia, Tudorinic
Georgeta, ... - Focşani : Hesiona, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88449-2-6
811.135.1'282.4(497.1)
CIP 2009-643

1217 - IANCĂU, RALUCA. Limba şi literatura română : evaluare
finală : clasa a IV-a / Raluca Iancău. - Braşov : Aula, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-754-072-0
371.26:811.135.1:373.3
371.26:821.135.1.09:373.3
CIP 2009-1042
1218 - IANCU, MIRELA MARIA. Limba română pe înţelesul elevilor
cu CES : probleme de vocabular / Iancu Mirela Maria. - Sibiu : Anastasis, 2009
ISBN 978-606-8034-01-0
811.135.1
CIP 2009-241

250

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1219 - IVAŞCU, VALERIA MARIA. Verifică-ţi cunoştinţele de limba
şi literatura română : teste rebus / Valeria Maria Ivaşcu. - Deva : Editura Corvin,
2009
ISBN 978-973-622-514-7
811.135.1
821.135.1.09
CIP 2009-227
1220 - Limba şi literatura română : clasa a VII-a : pregătire completă
pentru teza cu subiect unic : Semestrul al II-lea / E. Cârstocea, M. Columban, H.
Corcheş, ... - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-376-4
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
CIP 2009-737
1221 - Limba şi literatura română : clasa a VIII-a : pregătire completă
pentru teza cu subiect unic : Semestrul al II-lea / E. Cârstocea, M. Columban, H.
Corcheş, ... - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-377-1
811.135.1(075.33)(079.1)
821.135.1.09(075.33)(079.1)
CIP 2009-736
1222 - Limba şi literatura română : pregătire completă pentru
bacalaureat / coord.: Elena Grigoraş. - Braşov : Aula, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-754-074-4
811.135.1(075.35)
821.135.1.09(075.35)
CIP 2009-1039
1223 - MIJA, ANIŞOARA A. Topica în propoziţii şi fraze / Anişoara
Anghel Mija. - Bucureşti : Tirsxenia, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-87241-9-8
811.135.1'36
CIP 2009-37

CIP

251

1224 - MUREŞANU, CAMELIA. Bacalaureat : proba orală Limba şi
literatura română / Camelia Mureşanu. - Snagov : Klim, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-88916-1-6
811.135.1(075.35)
821.135.1.09(075.35)
CIP 2009-242
1225 - OLTEANU, ANA. Scrie corect româneşte / Ana Olteanu, Iuliana
Drăghici, Pârvan Elena. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2009
ISBN 978-973-156-018-2
811.135.1
CIP 2009-568
1226 - OPRIŢA, MIRELA. Cazul în limba română / Opriţa Mirela. Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-192-6
811.135.1'366.54
CIP 2009-1238
1227 - PASCU, EUGENIA. Limba română : auxiliar didactic - clasele III / Eugenia Pascu, Simona-Mirela Deaconu. - Drobeta-Turnu-Severin : Şcoala
Mehedinţiului, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7711-87-8
811.135.1(075.33)
CIP 2009-1529

252

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1228 - PETRICICĂ, ALEXANDRU. Gramatica limbii române pentru
examene / Alexandru Petricică. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Road Language
Centre, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-88238-6-0
Vol. 1 : Noţiuni teoretice, explicaţii aplicative, grile comentate. - 2009 Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-88238-7-7.
Vol. 2 : 500 de grile comentate. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978973-88238-8-4.
811.135.1'36
CIP 2009-1476
1229 - SILIŞTE, DELIA MARIA. Aspecte gramaticale ale
structurilor de comparaţie în limba română / Delia Maria Silişte. - Sibiu :
Techno Media, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-03-6
811.135.1'35'38
CIP 2009-75
1230 - SILIŞTE, DELIA MARIA. Aspecte stilistice ale structurilor de
comparaţie în limba română / Delia Maria Silişte. - Sibiu : Techno Media, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-8030-04-3
811.135.1'38
CIP 2009-74
1231 - STAMATE, LUIZA OLIVIA. Clasa deicticelor / Stamate Luiza
Olivia. - Craiova : Info, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-51-0
811.135.1'36
CIP 2009-868
1232 - TARŢA, FLORIŢA. Teste de evaluare : Limba şi literatura
română clasa a IV-a / Floriţa Tarţa. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009
ISBN 978-973-35-2454-0
811.135.1(075.33(079.1)
821.135.1.09(075.33(079.1)
CIP 2009-833

253

CIP

1233 - TIMOFTE, FLORINA GH. O toponimie nemţeană : Piatra
Şoimului / Gh. Florina Timofte. - Piatra-Neamţ : Alfa, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8458-95-6
811.135.1'373.21(498 Piatra Şoimului)
CIP 2009-1371
1234 - TITEL, LOREDANA VALENTINA. Monografia limbii
române / Loredana Valentina Titel. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-075-0
811.135.1(075.3)
CIP 2009-1379
82 Literatură
1235 - Antologie clasică / trad.: Adriana Cerkez, Anca Stoiculescu,
Cornelia Bucur, Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2009vol.
ISBN 978-973-143-323-3
Vol. 1. - 2009 - ISBN 978-973-143-322-6
82-32=135.1(082)
CIP 2009-144
1236 - DEMETRESCU, RUXANDRA. Imagine şi cuvânt : statutul şi
semnificaţia literaturii artistice în epoca modernă / Ruxandra Demetrescu. Bucureşti : Editura UNARTE, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1922-39-3
82.01
CIP 2008-23891
1237 - GHAI, O. P. În căutarea unităţii : unitate în diversitate / O. P.
Ghai. - Braşov : Mix, 2009
ISBN 978-973-8471-82-5
82-97
CIP 2009-1383

254

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1238 - Itt a nyár : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és
kisiskolásoknak. - Feliceni : Novum Impex, 2009
ISBN 978-973-88813-5-8
82-93-1=511.141
CIP 2009-501
1239 - Itt a tavasz : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és
kisiskolásoknak. - Feliceni : Novum Impex, 2009
ISBN 978-973-88813-4-1
82-93-1=511.141
CIP 2009-502
1240 - Itt a tél : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és
kisiskolásoknak. - Feliceni : Novum Impex, 2009
ISBN 978-973-88813-7-2
82-93-1=511.141
CIP 2009-504
1241 - Itt az ősz : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és
kisiskolásoknak. - Feliceni : Novum Impex, 2009
ISBN 978-973-88813-6-5
82-93-1=511.141
CIP 2009-500
1242 - Itt az ünnep : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és
kisiskolásoknak. - Feliceni : Novum Impex, 2009
ISBN 978-973-88813-3-4
82-93-1=511.141
CIP 2009-503
1243 - OPREA, ION N. Carte ... / Ion N. Oprea. - Iaşi : PIM, 2009vol.
ISBN 978-606-520-270-2
Vol. 1. - 2009. - ISBN 978-606-520-271-9
82
CIP 2009-432

255

CIP

1244 - ROBOSCHI, ELENA. Copilul şi copilăria în pagini de
literatură : antologie de texte literare / Elena Roboschi. - Suceava : Editura George
Tofan, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1862-56-9
82-93-822=135.1
CIP 2009-1192
1245 - TRUŢĂ, DANIELA. Lectura suplimentară : comunicare
eficientă la elevii din ciclul primar / Truţă Daniela. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco
Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-201-5
82-93-822=135.1
CIP 2009-1615
82.09 Critică şi istorie literară
1246 - 15 ANS D'ÉTUDES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES À
L'UNIVERSITÉ. SESIUNE INTERNAŢIONALĂ (2008 ; Sibiu). Actes de la
session anniversaire de communications "15 ans d'études françaises et
francophones à l'Université de Sibiu" : les 17-18 octobre 2008 / sous la direction
de Mircea Ardeleanu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-718-8
821.133.1(100).09(063)
CIP 2009-1536
1247 - ALBU, TEODORA. Fantasticul în operele marilor noştri
clasici / Teodora Albu. - Braşov : Ecran Magazin, 2009
ISBN 978-973-8281-39-4
821.135.1.09
CIP 2009-23
1248 - Antologia Centrului Judeţean de Excelenţă al elevilor
supradotaţi pentru creaţie literară (CJE - Alba) / coord.: prof. dr. Claudia
Oancea-Raica. - Blaj : Buna Vestire, 2009
ISBN 978-973-1785-39-4
061:821.135.1(498-35 Alba).09 CJE
CIP 2009-478

256

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1249 - ARDELEAN, PETRU. Valori etice şi estetice în opera lui Ioan
Slavici / Ardelean Petru ; pref.: Tănase Filip. - Baia Mare : Editura Casei Corpului
Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8954-52-6
821.135.1.09 Slavici,I.
929 Slavici,I.
CIP 2009-939
1250 - BĂRBULESCU, ELENA. Construcţii comparative în opera lui
Mircea Cărtărescu - Orbitor / Bărbulescu Elena. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco
Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-180-3
821.135.1.09 Cărtărescu,M.
929 Cărtărescu,M.
CIP 2009-822
1251 - BUDA, NICU. Constantin Aronescu sau Ultima boemă a
micului Paris / Nicu Buda. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2009
ISBN 978-973-22-1072-7
821.135.1.09 Aronescu,C.
929 Aronescu,C.
CIP 2009-385
1252 - CÎTU, FLORENTINA. The Anglo-saxon culture : explorations
of history and literature / Cîtu Florentina. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-206-0
821.111.09
CIP 2009-1663
1253 - COJOCARU, EUGEN. Însemnări despre scriitorul Doru
Popovici / Eugen Cojocaru. - Bucureşti : Editura Arefeana, 2009
ISBN 978-973-8276-87-1
821.135.1.09 Popovici,D.
929 Popovici,D.
CIP 2009-254

CIP

257

1254 - CONSTANTINESCU, JUSTIN. Opinii româneşti despre
roman : antologie / Justin Constantinescu, Octavian Lohan, Pompiliu-Mihai
Constantinescu. - Bucureşti : Sigma, 2009
ISBN 978-973-649-517-5
821.135.1.09-31
CIP 2009-1634
1255 - DIMA-ŢĂPÎRDEA, DANIELA. Interviu imaginar cu Cella
Serghi / Daniela Dima Ţăpârdea. - Bucureşti : Printech, 2008
ISBN 978-606-521-173-5
821.135.1.09 Serghi,C.
929 Serghi,C.
CIP 2009-1434
1256 - DOBRESCU, CAIUS. Literatură şi civilizaţie : scriitori români
canonici şi reforma curriculară / Caius Dobrescu, Andrei Bodiu. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2008
2 vol.
ISBN 978-973-598-444-1
Vol. 1. - 2008. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-445-8
Vol. 2. - 2008. - Bibliogr. - ISBN 978-973-598-446-5
821.135.1.09
CIP 2008-24024
1257 - DRUMEA, DOMNICA. Not for sale / Domnica Drumea. Bucureşti : Cartea Românească, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-23-2851-4
82.09-1
CIP 2009-1506
1258 - DUMITRESCU-BUŞULENGA, ZOE. Eminescu / Zoe
Dumitrescu-Buşulenga ; ed. îngrijită de Dumitru Irimia ; pref.: Dan Hăulică. Putna : Editura Nicodim, 2009vol.
ISBN 978-973-88950-0-3
Vol. 1 : Viaţa. - 2009. - ISBN 978-973-88950-1-0
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-391

258

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1259 - FLOREA, ADELA CORNELIA. Poems for children / Florea
Adela Cornelia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
ISBN 978-973-142-204-6
821.111.09-1
CIP 2009-1664
1260 - GHEAJA, ROMANA. Regăsirea sinelui într-o lume ideală /
Romana Gheaja. - Turda : Codrion, 2009
ISBN 978-973-88685-7-1
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-1210
1261 - HOSU, RAMONA. Early twentieth-century American poetry :
sociocultural interference / Hosu Ramona ; pref. semnată de prof. univ. dr. Virgil
Stanciu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2009
ISBN 978-973-757-200-4
821.111.09-1
CIP 2009-712

CIP

259

1264 - JUCAN, GRAŢIAN. Mihai Eminescu şi tezaurul folcloric /
Graţian Jucan. - Satu-Mare : Eco Print, 2009
ISBN 978-606-92010-1-5
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-658
1265 - LEPUŞ, MIRUNA. Despre Eminescu şi ce am învăţat
descoperindu-l / Miruna Lepuş. - Bucureşti : Vremea, 2009
ISBN 978-973-645-321-2
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-505
1266 - Limba şi literatura română : teza cu subiect unic la clasa a
VII-a : variante pentru semestrul al II-lea / Elena Nica (coord.), Monica Anisie,
Maria Ciutureanu, ... - Bucureşti : Autentica, 2009
ISBN 978-973-88731-4-8
821.135.1.09(075.33)(079.1)
CIP 2009-364

1262 - IMBERT, CLAUDE. Simone de Beauvoir : o femeie filosof în
generaţia sa / Claude Imbert ; trad. din lb. franc., note şi prezentare: Luiza
Palanciuc. - Bucureşti : Respiro - Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88036-0-2
821.133.1.09 Beauvoir,S.de
929 Beauvoir,S.de
CIP 2009-96

1267 - Limba şi literatura română : teza cu subiect unic la clasa a
VIII-a : variante pentru semestrul al II-lea / Elena Nica (coord.), Monica Anisie,
Maria Ciutureanu, ... - Bucureşti : Autentica, 2009
ISBN 978-973-88731-5-5.
821.135.1.09(075.33)(079.1)
CIP 2009-369

1263 - IONICĂ, NAOMI. Concepte operaţionale / Naomi Ionică. Braşov : Aula, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-754-076-8
821.135.1.09
CIP 2009-1041

1268 - Literatura în epoca totalitarismului / Dumitru Micu, Lucian
Chişu, Andrei Grigor, ... - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-213-8
821.135.1.09
CIP 2009-1456
1269 - Literatura şi celelalte arte / coord.: Camelia Circa Chirilă. Piteşti : Nomina, 2009
ISBN 978-973-1889-96-2
82.09
CIP 2009-1286

260

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1270 - MALAMEN, IOLANDA. Cozerii în lila / Iolanda Malamem,
Şerban Foarţă. - Iaşi : Editura Dosoftei, 2008
ISBN 978-973-8108-58-5
821.135.1.09(047.53)
CIP 2008-23960
1271 - MIHAI, CONSTANTIN. Gilbert Durant : Le metamorphoses de
l'anthropologie de l'imaginaire / Constantin Mihai. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-131-3
821.133.1.09
CIP 2009-552
1272 - MIHĂILĂ, RAMONA. Construcţia identităţii personajului
feminin în proza secolului XIX-lea / Ramona Mihăilă. - Bucureşti : Editura
Fundaţiei "România de Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-378-7
82.09:396
CIP 2009-940
1273 - MIHĂIŢĂ, MIHAELA. Umanismul creştin în Învăţăturile lui
Neagoe Basarab către fiul său Teodosie / Mihaela Mihăiţă. - Costeşti : Ars Libri,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-70-2
821.135.1.09
CIP 2009-1473
1274 - MITRULESCU, CORINA MARIANA. Migration,
displacement and identity in Salman Rushidie's novels / Corina Mariana
Mitrulescu. - Craiova : Info, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8382-67-1
821.111.09 Rushdie,S.
929 Rushdie,S.
CIP 2009-864

CIP

261

1275 - MORAR, OLGA. Mircea Popa la 70 de ani : biobibliografie /
Olga Morar, Maria Vaida. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2009
ISBN 978-973-1890-16-6
821.135.1.09 Popa,M.
929 Popa,M.
CIP 2009-1305
1276 - OPREA, NICOLAE. Sinteze critice / Nicolae Oprea. - Piteşti :
Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0574-0
821.135.1.09
CIP 2009-561
1277 - PASCU, CRISTINA ANDREEA. Thomas Mann - Der Tod in
Venedig : eine Analyse der Figurenkonstelation und Motivzusammenhänge /
Cristina Andreea Pascu. - Bucureşti : Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-176-6
821.112.2.09 Mann,Th.
929 Mann,Th.
CIP 2009-1437
1278 - POPESCU, LILIANA. Eminescu - 159 ani / Popescu Liliana. Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-25-4
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2009-477
1279 - RĂŢIU, GEORGE-VASILE. Pagini despre Ion Th. Ilea / Raţiu
George-Vasile. - Bistriţa : Nova Didactica, 2009
ISBN 978-973-8972-40-7
821.135.1.09 Ilea,I.
929 Ilea,I.
CIP 2009-1466

262

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1280 - ROŞU, LUCIA CERASELA. Ceremonialul rostirii în proza
scurtă a lui Marin Sorescu / Roşu Lucia Cerasela. - Bacău : Red Cart, 2009
ISBN 978-973-88997-4-2
821.135.1.09 Sorescu,M.
929 Sorescu,M.
CIP 2009-1408
1281 - SÎRBU, ION D. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal / I. D.
Sîrbu ; ed. îngrijită şi postf. de Florea Firan. - Bucureşti : Scrisul Românesc
Fundaţia - Editura, 2009
2 vol.
ISBN 978-606-8031-18-7
Vol. 1. - ISBN 978-973-88546-3-5
Vol. 2. - ISBN 978-973-88546-4-2
821.135.1.09 Sîrbu,I.D.(0:82-94)
821.135.1-94
929 Sîrbu,I.D.(0:82-94)
CIP 2009-1399
1282 - STOIAN, MARIA. Modernitatea poeziei argheziene :
consideraţii metodice privind receptarea textului liric modern - modele structurale /
Maria Stoian. - Slatina : Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-313-3
821.135.1.09 Arghezi,T.
929 Arghezi,T.
CIP 2009-714
1283 - TUDOR, NICOLAE. Iubirea - un nimb dobândit prea târziu /
Nicolae Tudor. - Bucureşti : Editura Arefeana, 2009
ISBN 978-973-8276-78-9
821.135.1.09
CIP 2009-253

263

CIP

1284 - ZAHARESCU, VICTOR. Literatura pentru copii / Victor
Zaharescu. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Editura Universităţii din Piteşti, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-690-849-1
821.135.1.09-93(075.78)
82.09-93(075.78)
CIP 2009-149
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză
1285 - ALDA, ALAN. Să nu-ţi împăiezi niciodată câinele : şi ce m-a
mai învăţat viaţa / Alda Alan ; trad.: Alina Popescu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2423-9
821.111(73)-94=135.1
791.43(73) Alda, A.(0:82-94)
CIP 2009-1126
1286 - AUSTEN, JANE. Mândrie şi prejudecată / Jane Austen ; trad. de
Corina Ungureanu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-69-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-1545
1287 - BIXLER, OTTO. Văduve, orfani şi prizonieri / Otto Bixler ;
trad.: Andreea Lucan, Angela Cotuţ-Scheipner. - Oradea : Elpis, 2008
ISBN 978-973-88822-2-5
821.111-97=135.1
CIP 2008-23988
1288 - BLACK, HOLLY. Curajul / Holly Black ; trad.: Adriana
Rădulescu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-912-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-1220

264

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1289 - BRONTË, CHARLOTTE. Profesorul / Charlotte Brontë ; trad.:
Arina Avram. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-175-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-978
1290 - BUCKLEY, CHRISTOPHER. Fumatul strict permis /
Christopher Buckley ; trad.: Cornelia Bucur. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2406-2
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-82
1291 - CHANDLER, RAYMOND. Somnul de veci ; Doamna din lac /
Raymond Chandler ; traducere şi note de Constantin C. Popescu. - Bucureşti :
Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-68-5
821.111(73)-312.4=135.1
CIP 2009-1546
1292 - CHRISTIE, AGATHA. Întâlnire cu moartea / Agatha Christie ;
trad.: Monica Nechiti. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : RAO International Publishing
Company, 2009
ISBN 978-973-103-897-1
821.111-31=135.1
CIP 2009-329
1293 - CHRISTIE, AGATHA. Ucigaşul ABC / Agatha Christie ; trad.:
Manuela Zipişi. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-898-8
821.111-31=135.1
CIP 2009-327

CIP

265

1294 - CIOBANU, ELENA. Sylvia Plath's poetry : the metamorphoses
of the poetic self / Elena Ciobanu ; indici de autori citaţi: Alexandrina Ioniţă. - Iaşi :
Casa Editorială Demiurg, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-152-125-1
821.111(73).09 Plath,S.
929 Plath,S.
CIP 2009-642
1295 - COOPER, JAMES FENIMORE. Călăuza / James Fenimore
Cooper ; trad.: Constantin Streia şi Mihai Atanasescu. - Bucureşti : Adevărul
Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-65-4
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-497
1296 - COOPER, JAMES FENIMORE. Pionierii / James Fenimore
Cooper ; trad.: Tureatcă Mădălina. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-66-1
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-539
1297 - COOPER, JAMES FENIMORE. Preria / James Fenimore
Cooper ; trad.: Constanţa Tănăsescu şi Karin Rex. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009
ISBN 978-973-1999-67-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-498
1298 - COOPER, JAMES FENIMORE. Ultimul mohican / James
Fenimore Cooper ; trad.: Mihnea Gheorghiu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-64-7
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-496

266

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1299 - COOPER, JAMES FENIMORE. Vânătorul de cerbi / James
Fenimore Cooper ; trad.: Ovidiu Constantinescu. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009
ISBN 978-973-1999-63-0
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-495
1300 - DEAVER, JEFFERY. Păpuşa adormită / Jeffrey Deaver ; trad.:
Raul Cojocaru. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-899-5
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-331
1301 - DEKKER, TED. Negru / Ted Dekker ; trad.: Gabriel Stoian. Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-321-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-143
1302 - DOYLE, ARTHUR CONAN. Aventurile lui Sherlock Holmes /
Arthur Conan Doyle ; trad.: Luiza Ciocsirescu. - Bucureşti : Adevărul Holding,
2009
ISBN 978-973-1999-70-8
821.111-312.4=135.1
CIP 2009-1544
1303 - DYER, HEATHER. Băiatul din cutia de biscuiţi / Heather
Dyer ; trad.: Ioana Catruna. - Bucureşti : RAO International Publishing Company,
2009
ISBN 978-973-103-911-4
821.111-31=135.1
CIP 2009-872
1304 - FITZGERALD, SCOTT F. Strania poveste a lui Benjamin
Button / Scott F. Fitzgerald ; trad.: Carmen Tudorache. - Bucureşti : TKJ
Publishing House, 2009
ISBN 978-606-92027-0-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-1302

CIP

267

1305 - FORSYTH, FREDERICK. Afganul / Frederick Forsyth ; trad.:
Gabriel Stoian. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-901-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-491
1306 - FOWLES, JOHN. Omida / John Fowles ; trad. şi note de
Veronica Focşeneanu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1319-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-1274
1307 - FRIEDMAN, TOM. 1000 de momente ale uituceniei (din care
ne-am amintit doar 246) / Tom Friedman ; trad.: Cristina Argintaru. - Bucureşti :
Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2408-6
821.111(73)-7=135.1
CIP 2009-634
1308 - GEE, SOPHIE. Scandalul sezonului / Sophie Gee ; trad.: Marina
Radu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-299-1
821.111-31=135.1
CIP 2009-1086
1309 - GERRITSEN, TESS. Ucenicul / Tess Gerritsen ; trad.: Raluca
Matiş. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-902-2
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-489
1310 - HAMID, MOHSIN. Fundamentalist fără voie / Mohsin Hamid ;
trad. de Costel Husti-Răduleţ. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0579-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-960

268

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1311 - HARRIS, THOMAS. Dragonul roşu / Thomas Harris ; trad.:
Alfred Neagu. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-896-4
821.111(73)-312.4=135.1
CIP 2009-328
1312 - HOLT, DEBBY. Ghidul de supravieţuire al unei foste soţii /
Debby Holt ; trad.: Diana Cojocaru. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-197-3
821.111-31=135.1
CIP 2009-969
1313 - HUXLEY, ALDOUS. Geniul şi zeiţa / Aldous Huxley ; trad. şi
note de Viorica Boitor. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1330-4
821.111-31=135.1
CIP 2009-1525
1314 - JONES, SADIE. Proscrisul / Sadie Jones : trad.: Adrian Buz. Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-198-0
821.111-31=135.1
CIP 2009-1428
1315 - KOOMSON, DOROTHY. Fetiţa prietenei mele / Dorothy
Koomson ; trad. de Ştefania Ţârcomnicu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-0805-8
821.111-31=135.1
CIP 2009-564
1316 - KOONTZ, DEAN. Cursa / Dean Koontz ; trad.: Liviu Radu. Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-900-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-493

CIP

269

1317 - LEWIS, GREGG. Imaginea de ansamblu a lucrurilor cu
adevărat importante în viaţă / Ben Carson şi Gregg Lewis ; trad.: Delia
Gherman. - Ed. a 4-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-211-7
821.111(73)-84=135.1
CIP 2009-395
1318 - MANSELL, JILL. Cel pe care ţi-l doreşti / Jill Mansell ; trad.:
Liliana Andronache. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-194-2
821.111-31=135.1
CIP 2009-863
1319 - MARENCO, SUSAN. Albă-ca-Zăpada şi ursuleţul auriu / text:
Susan Marenco ; trad.: Andreea Diaconu ; red.: Lili Danilescu. - Bucureşti :
Egmont România, 2009
ISBN 978-606-516-133-7
821.111(73)-93-34=135.1
087.5
CIP 2009-529
1320 - MARENCO, SUSAN. Ariel şi Zippy / text: Susan Marenco ;
trad. : Adalisa Hubate ; red.: Alexandru Trifoi. - Bucureşti : Egmont România,
2009
ISBN 978-606-516-134-4
821.111(73)-93-34=135.1
087.5
CIP 2009-530
1321 - NEWBERY, LINDA. Fata sălbatică / Linda Newbery ; trad.:
Dan Olaru. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-909-1
821.111-31=135.1
CIP 2009-873
1322 - NÍ CHINNÉIDE, DAIRENA. Luptătoarea şi alte poezii /
Dairena Ní Chinnéide ; trad. şi note: Christian Tămaş. - Iaşi : Ars Longa, 2009
ISBN 978-973-148-016-9
821.111(415)-1=135.1
CIP 2009-758

270

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1323 - NICHOLLS, STAN. Orcii : paznicul fulgerului / Stan Nicholls :
trad.: Antuza Genescu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-319-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-141
1324 - NORTH, FREYA. Regulile dragostei / Freya North ; trad. şi note
de Lorena Lupu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1276-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-566
1325 - NORTH, FREYA. Secrete de familie / Freya North ; trad. şi note
de Mihaela Negrilă. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1299-4
821.111-31=135.1
CIP 2009-1269
1326 - Ó'CURRAOIN, SEÁN. Beairtle / Seán Ó'Curraoin ; trad. şi note:
Christian Tămaş. - Iaşi : Ars Longa, 2009
ISBN 978-973-148-015-2
821.111(415)-1=135.1
CIP 2009-757
1327 - O'FLYNN, CATHERINE. Ce s-a pierdut / Catherine O'Flynn ;
trad.: Ciprina Siulea. - Bucureşti : Vellant, 2009
ISBN 978-973-1984-40-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-1004
1328 - OKE, JANETTE. O voinţă de neclintit / Janette Oke. - Oradea :
Casa Cărţii, 2009
ISBN 978-973-8998-49-0
821.111-31=135.1
CIP 2009-1310

CIP

271

1329 - PAGLEN, TREVOR. Taxiurile torturii : pe urmele zborurilor
livrării de CIA / Trevor Paglen, A. C. Thompson ; trad.: Mariana Rotaru. Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-170-2
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-857
1330 - PAOLINI, CHRISTOPHER. Eragon / Christopher Paolini ;
trad.: Cezar Octavian Tabarcea. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : RAO International
Publishing Company, 2009vol.
ISBN 978-973-103-908-4
Vol. 1. - ISBN 978-973-103-906-0
Vol. 2. - ISBN 978-973-103-907-7
821.111(73)-312.9=135.1
CIP 2009-123
1331 - PATTERSON, JAMES. Salvamarul / James Patterson ; trad.:
Adriana Lomaşan. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-904-6
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-490
1332 - PEARS, IAIN. Misterul Tiziano / Iain Pears ; trad.: Adriana
Bădescu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-294-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-620
1333 - PENNEY, STEF. Blîndeţea lupilor / Stef Penney ; trad. de
Anacaona Mîndrilă-Sonetto. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1322-9
821.111(411)-31=135.1
CIP 2009-741

272

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1334 - PILKEY, DAV. Căpitanul Chiloţilă / Dav Pilkey. - Bucureşti :
Mladinska, 2009
4 vol.
ISBN 978-973-1961-31-6
Vol. 1. - ISBN 978-973-1961-24-8
Vol. 2. - ISBN 978-973-1961-25-5
Vol. 3. - ISBN 978-973-1961-26-2
Vol. 4. - ISBN 978-973-1961-27-9
821.111(73)-93-32=135.1
CIP 2009-46

CIP

273

1339 - SMITH, WILBUR. Puterea sabiei / Wilbur Smith ; trad.: Raluca
Matiş. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-903-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-494
1340 - STACKPOLE, MICHAEL A. Hărţile prevestitoare / Michael
A. Stackpole ; trad.: Silviu Genescu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-316-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-138

1335 - REES, MATT BEYNON. Crimele din Betleem / Matt Beynon
Rees ; trad.: Mihaela-Magdalena Dumitru. - Bucureşti : Editura NICULESCU,
2009
ISBN 978-973-748-399-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-325

1341 - STRETTON, HESBA. Ucenicia lui Enoh Roden / Hesba
Stretton ; trad.: Lidia Moga. - Oradea : Făclia, 2009
ISBN 978-973-8448-72-8
821.111-93-97=135.1
CIP 2009-1354

1336 - SAGE, ANGIE. Expediţia / Angie Sage ; trad.: Irina Bojin. Bucureşti : Corint Junior, 2009
ISBN 978-973-128-247-3
821.111-93-312.9=135.1
CIP 2009-840

1342 - SWIFT, GRAHAM. Pămîntul apelor / Graham Swift ; trad. de
Cristina Poenaru şi Maria-Saina Draga. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1255-0
821.111-31=135.1
CIP 2009-1054

1337 - SCAHILL, JEREMY. Blackwater : ascensiunea celei mai
puternice armate de mercenari / Jeremy Scahill ; trad.: Graal. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2009
ISBN 978-973-675-573-6
821.111-31=135.1
CIP 2009-1089

1343 - Ucide curierul / Tami Hoag. Doctor de ţară în Irlanda / Patrick
Taylor. Un copil în iarnă / Margaret Maron. Împreună cu Steve / Terri Irwin. Bucureşti : Reader's Digest, 2009
ISBN 978-973-1762-51-7
821.111-31=135.1
CIP 2009-1528

1338 - SIMPSON, JOE. Culmile neantului / Joe Simpson ; trad.: Elena
Málmai ; pref.: Chris Bonington. - Ed. a 2-a, rev. - Braşov : Karpatia, 2009
ISBN 978-973-87631-5-0
913(85)(23 Anzii Peruvieni)(0:82-992)
821.111-992=135.1
821.111-94=135.1
CIP 2009-44

1344 - VANDERBILT, TOM. Trafic / Tom Vanderbilt ; trad.: Graal. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-561-3
821.111-31=135.1
CIP 2009-538

274

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1345 - WEST, CAMERON. Pumnalul Medici / Cameron West ; trad.:
Anca Cristina Ilie. - Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-905-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-492
1346 - WHYTE, JACK. Codul onoarei / Jack Whyte ; trad.: AnaVeronica Mircea. - Bucureşti : Nemira, 2009
2 vol.
ISBN 978-973-143-328-8
Vol. 1. - ISBN 978-973-143-296-0
Vol. 2. - ISBN 978-973-143-329-5
821.111-31=135.1
CIP 2009-623
1347 - YALOM, IRVIN D. Minciuni pe canapea / Irvin D. Yalom ;
trad.: Carmen Toader. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
ISBN 978-973-689-301-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-1402
1348 - ZIEGESAR, CECILY von. Nimeni n-o face mai bine / Cecily
von Ziegesar ; trad.: Alexandra Dănilă. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-320-2
821.111(73)-31=135.1
CIP 2009-142
1349 - MCMAHON, KATHARINE. Fiica alchimistului / Katharina
McMahon ; trad. de Cătălina Necula. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1314-4
821.111-31=135.1
CIP 2009-114

275

CIP
821.112.2 Literatură germană

1350 - BUTH, MATTHIAS. Rumänien Hinter den Lidern : gedichte =
România dincolo de pleoape : poezii / Matthias Buth ; trad.: Anni-Lorei Mainka,
Norina Procopan, George Guţu. - Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român,
2009
ISBN 978-973-577-576-6
821.112.2-1=135.1=112.1
CIP 2009-79
1351 - JAHN, GISELA. Descoperire în Tokushima / Gisela Jahn ; trad.:
Markus Wehner. - Suceava : Little Lamb, 2009
Index
ISBN 978-973-7762-84-9
821.112.2-31=135.1
CIP 2009-1016
1352 - KAFKA, FRANZ. Scrisoare tatălui / Franz Kafka ; trad.: Andrei
Zanca. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-131-7
821.112.2(437)-94=135.1
CIP 2009-937
1353 - MAY, KARL. Winnetou / Karl May ; trad. de Gerhardt Steiner. Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
3 vol.
ISBN 978-973-1999-71-5
Vol. 1. - ISBN 978-973-1999-72-2
Vol. 2. - ISBN 978-973-1999-73-9
Vol. 3. - ISBN 978-973-1999-74-6
821.112.2-311.3=135.1
CIP 2009-1543
1354 - Projekt Welethos in Rumänien / ed.: Rolf Willaredt. Timişoara : Artpress, 2009
ISBN 978-973-108-177-9
821.112.2-92
CIP 2009-838

276

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1355 - SCHLINK, BERNHARD. Cititorul / Bernhard Schlink ; trad. de
Ana Mureşanu ; postf. de Dumitru Radu Popa. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1324-3
821.112.2-31=135.1
CIP 2009-1621
1356 - SEBALD, W. G. Austerlitz / W. G. Sebald ; trad.: Irina
Nisipeanu. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-719-7
821.112.2-31=135.1
CIP 2009-122

277

CIP

1361 - MORAVIA, ALBERTO. Cei doi prieteni : fragmente dintr-o
poveste petrecută imediat dupa război / Alberto Moravia ; trad. şi pref. de Gabriela
Lungu. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-367-2
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-1518
1362 - SABA, UMBERTO. Canţonierul = Il canzoniere / Umberto
Saba ; trad. de Ilie Constantin. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0498-9
821.131.1-1=135.1
CIP 2009-562

821.124 Literatură latină
1357 - AUGUSTIN, st. Confesiuni / Sfântul Augustin ; trad.: Eugen
Munteanu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-324-0
821.124-97=135.1
CIP 2009-157
1358 - Proză latină : antologie / trad.: I. Teodorescu. - Bistriţa :
Pergamon, 2009
ISBN 978-973-87396-9-7
821.124-822=135.1
CIP 2009-261
821.131.1 Literatură italiană
1359 - AGUS, MILENA. Mal di pietre / Milena Agus ; trad.: Roxana
Utale. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2415-4
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-949
1360 - ECO, UMBERTO. Insula din ziua de ieri / Umberto Eco ; trad.
de Ştefania Mincu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1271-0
821.131.1-31=135.1
CIP 2009-1267

1363 - SABA, UMBERTO. Capra e altri poemi = Capra şi alte
poeme / Umberto Saba ; trad.: Dinu Flămând ; pref.: Margherita Garneri ; ed.
îngrijită de Smaranda Bratu Elian. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2417-8
821.131.1-1=135.1=131.1
CIP 2009-1332
821.133.1 Literatură franceză
1364 - BARBERY, MURIEL. Eleganţa ariciului / Muriel Barbery ;
trad.: Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-325-7
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-624
1365 - BAUDELAIRE, CHARLES. Paradisurile artificiale / Charles
Baudelaire ; trad. de Gabriela şi Constantin Abăluţă. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-372-6
821.133.1-4=135.1
613.8
CIP 2009-1426
1366 - BOLOGNE, JEAN-CLAUDE. Istoria cuceririi amoroase /
Jean-Claude Bologne ; trad.: Diana Morăraşu. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-326-4
821.133.1-4=135.1
CIP 2009-621

278

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

279

1367 - DANIS, DANIEL. Femeia aceea / Daniel Danis ; trad.: Flavia
Goian. - Timişoara : Brumar, 2009
ISBN 978-973-602-387-3
821.133.1(71)-2=135.1
CIP 2009-875

1373 - MACKU, MICHAL. Passio / Michal Macku, Luiza Palanciuc,
Mihai Şora. - Bucureşti : Respiro - Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88036-5-7
821.133.1-1
CIP 2009-101

1368 - DARDENNE, SABINE. Aveam 12 ani, mi-am luat bicicletă ... /
Sabine Dardenne ; trad.: Andreea Vlădescu. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-182-5
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-974

1374 - REY, FRANÇOIS. Nopţi de cerneală / Françoise Rey : trad.:
Laurenţiu Dulman. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-327-1
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-622

1369 - DENIS, JEAN-SÉBASTIEN. La captation du vide / JeanSébastien Denis, Luiza Palanciuc, Mihai Şora. - Bucureşti : Respiro - Bibliotheca
Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88151-6-2
821.133.1-1
821.133.1-32
CIP 2009-108

1375 - ROY, CAMILIEN. Arta de a respinge un roman / Camilien
Roy ; trad.: Nicolae Baltă. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2418-5
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-947

1370 - DUMAS, ALEXANDRE, père. A fekete tulipán / Alexandre
Dumas ; trad.: Hevesi Sándor. - Deva : Editura Corvin, 2009
ISBN 978-973-622-515-4
821.133.1-31=511.141
CIP 2009-226
1371 - GALLO, MAX. Ludovic al XIV-lea, Regele Soare / Max Gallo ;
trad.: Irina Margareta Nistor. - Bucureşti : ALLFA, 2009
ISBN 978-973-724-120-7
94(44)"16" Ludovic XIV(0:82-31)
821.133.1-31=135.1
929 Ludovic XIV(0:82-31)
CIP 2009-975
1372 - LOTI, PIERRE. Aziyadé ; Fantoma Orientului / Pierre Loti ;
trad.: Dan-Radu Coman. - Bucureşti : TKJ Publishing House, 2009
ISBN 978-606-92027-1-5
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-1303

1376 - SIMENON, GEORGES. Pisica ; Casa din canal / Georges
Simenon ; trad.: Doru Mareş, Aurelia Ulici. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-76-0
821.133.1(493)-31=135.1
CIP 2009-1540
1377 - STENDHAL. Roşu şi negru / Stendhal ; trad.: Gellu Naum. Bucureşti : RAO International Publishing Company, 2009
ISBN 978-973-103-910-7
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-871
1378 - TOURNIER, MICHEL. Jurnal extim / Michel Tournier ; trad.:
Radu Sergiu Ruba. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2413-0
821.133.1-94=135.1
CIP 2009-774

280

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

281

CIP

1379 - VERNE, JULES. O dramă în Livonia / Jules Verne ; trad.:
Nicolae Constantinescu. - Piteşti : Paralela 45, 2009
ISBN 978-973-47-0490-3
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-118

1385 - VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL. Roza din Alexandria /
Manuel Vázquez Montalbán ; trad. de Ileana Scipione. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-361-0
821.134.2-31=135.1
CIP 2009-1425

1380 - VILLIERS, GÉRARD de. Întoarcerea la Shangri-La / Gérard
de Villiers ; trad.: Marian Tiu. - Bucureşti : Meteor Press, 2009
ISBN 978-973-728-365-8
821.133.1-31=135.1
CIP 2009-920

821.134.3 Literatură portugheză şi de limbă portugheză

821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

1386 - SARAMAGO, JOSÉ. Fărâme de memorii / José Saramago ;
trad. şi note de Georgiana Bărbulescu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1323-6
821.134.3-31=135.1
CIP 2009-856

1381 - BARBA, DOINA. Sora Katiei / Andres Barba ; trad.: Luminiţa
Voina-Răuţ. - Bucureşti : Vellant, 2009
ISBN 978-973-1984-12-4
821.134.2-31=135.1
CIP 2009-1009

1387 - SARAMAGO, JOSÉ. Peştera / José Saramago ; trad. de Mioara
Caragea. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1318-2
821.134.3-31=135.1
CIP 2009-1273

1382 - LAFORET, CARMEN. Nimic / Carmen Laforet ; trad. : Jenel
Marin. - Bucureşti : Vellant, 2009
ISBN 978-973-1984-07-0
821.134.2-31=135.1
CIP 2009-1007

1388 - SARAMAGO, JOSÉ. Intermitenţele morţii / José Saramago ;
trad. de Georgiana Bărbulescu. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1321-2
821.134.3-31=135.1
CIP 2009-1272

1383 - MARCOS, subcomandante. Morţi incomozi (ce lipseşte
lipseşte) / subcomandante Marcos, Paco Ignacio Taibo II ; trad.: Cornelia
Rădulescu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009
ISBN 978-973-689-299-8.
821.134.2(72)-31=135.1
CIP 2009-534

821.135.1 Literatură română

1384 - VARGAS LLOSA, MARIO. Rătăcirile fetei nesăbuite / Mario
Vargas Llosa. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2411-6
821.134.2(85)-31=135.1
CIP 2009-945

1389 - A fost odată ... în mintea noastră / Florina Ardelean, Marc
Balaşiu, Mihaela Buibaş, ... - Arad : Nigredo, 2009
ISBN 978-973-88704-9-9
821.135.1-32
CIP 2009-145
1390 - AGRIGOROAIE, ANDI. E doar un vis / Agrigoroaie Andi. Craiova : Policrom, 2009
ISBN 978-973-86761-8-3
821.135.1-84
CIP 2009-387

282

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1391 - ALECSANDRI, VASILE. Pasteluri şi alte poeme / Vasile
Alecsandri. - Piteşti : Paralela 45, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-0410-1
821.135.1-1
CIP 2009-119
1392 - ALEXANDRESCU, RADU. Lumina dintre două lumi / Radu
Alexandrescu. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Antim Ivireanul, 2009
ISBN 978-973-8106-23-9
821.135.1-992
CIP 2009-421

283

CIP

1397 - Bancuri / culese şi adaptate de Caliopi Ungureanu. - Craiova :
Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-39-4
821.135.1-36
CIP 2009-1262
1398 - BARBU, GEORGE. Întoarcerea fiului risipitor / George
Barbu. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-35-6
821.135.1-1
CIP 2009-1257
1399 - BARBU, GIREL. Despre suflet / Girel Barbu. - Buzău : Teocora,

1393 - ANTIM, GABRIELA. Hand-clapping rhymes / Gabriela
Antim. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-291-6
821.135.1-1=111
CIP 2009-912
1394 - ARIPI DESCHISE. CONCURS JUDEŢEAN DE POEZIE (6 ;
2008 ; Botoşani). Aripi deschise : Concursul judeţean de poezie : ediţia a 6-a,
Botoşani, 2008 / antolog.: Viorica Afrasinei. - Botoşani : Geea, 2009
ISBN 978-973-8233-92-8
821.135.1-1(082)
CIP 2009-750
1395 - BACOVIA, GEORGE. Bribes de nuit / George Bacovia : trad.
du roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. - Bucureşti : Respiro Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88036-6-4
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-102
1396 - BALACI, PAŞCU. Secvenţe pariziene / Pascu Balaci. - Oradea :
Convex, 2009
ISBN 978-973-9268-55-4
821.135.1-992
913(44 Paris)(0:82-992)
CIP 2009-785

2009
ISBN 978-973-1934-22-8
821.135.1-97
CIP 2009-788
1400 - BĂDILIŢĂ, CRISTIAN. Serafiţa : concert pentru harfă şi
ghilotină / Cristian Bădiliţă. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-717-3
821.135.1-1
CIP 2009-482
1401 - BĂNCILĂ, VASILE. Opere / Vasile Băncilă ; ed. îngrij. de Dora
Mezdrea. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2003vol.
ISBN 973-9469-37-X
Vol. 5 : Eseistica edită : (1937-1944). - 2008. - Index. - ISBN 978-9731871-05-9
Vol. 6. - 2008. - Index. - ISBN 978-973-1871-26-4
821.135.1-821
CIP 2008-866
1402 - BĂRAN, CORIOLAN. Reprivire asupra vieţii : memorii /
Coriolan Băran. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2009
ISBN 978-973-664-312-5
821.135.1-94
CIP 2008-573

284

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1403 - BEU, LILIANA-MARINELA. Destinul unui om, memoria
unor locuri ... / Liliana Beu, Florin Epure. - Râmnicu-Vâlcea : Conphys, 2008
ISBN 978-973-750-131-8
821.135.1-94
929 Duca,I.G.
CIP 2009-22
1404 - BIANCA, ALEXANDRA CATRINA. Poezia unei adolescente
perfecte / Bianca Alexandra Catrina. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-30-1
821.135.1-1
CIP 2009-132
1405 - BIŢĂ, MĂDĂLINA. Maestrul de vise / Mădălina Biţă. Bucureşti : Universal Dalsi, 2008
ISBN 978-973-691-074-6
821.135.1-32
CIP 2009-30

CIP

285

1409 - BOITOR, GEORGE. Alberia / George Boitor. - Satu-Mare :
Citadela, 2009
ISBN 978-973-88823-5-5
821.135.1-31
CIP 2009-429
1410 - BONEA, MARIA. Copilăria : sunet sublim / Maria Bonea. Baia-Mare : Eurotip, 2008
ISBN 978-973-1852-51-5
821.135.1-1
CIP 2008-23957
1411 - BORGOVAN, AUREL. Pasărea albă : poeme la 70 de ani! /
Aurel I. Borgovan. - Bistriţa : Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-07-9
821.135.1-1
CIP 2009-215

1406 - BLANDIANA, ANA. L' architecture des vagues / Ana
Blandiana ; trad. du roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. Bucureşti : Respiro - Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88036-7-1
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-103

1412 - BRICHIUŞ, ION. Strajă la Nistru / Ion Brichiuş. - Bucureşti :
Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7861-46-7
821.135.1-94
94(478)
CIP 2009-1075

1407 - BLANDIANA, ANA. Etoile de proie / Ana Blandiana ; trad. du
roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. - Bucureşti : Respiro Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88036-8-8
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-104

1413 - BUBLICĂ, MARIANA. Ghicitori pentru copii / Bublică
Mariana, Simionescu Georgeta. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-144-3
821.135.1-193.1
CIP 2009-1231

1408 - BLĂNARU, HARIETA. Poezii închinate mamei : (auxiliar
didactic pentru preşcolari) / Harieta Blănaru. - Bacău : Rovimed Publishers, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1897-10-2
821.135.1-93-1
CIP 2009-1472

1414 - BUCUR, CEZAR-MIHAIL. Daţi ţepe ţeparilor / Cezar Mihail
Bucur. - Bucureşti : Editura Perpessicius, 2009
ISBN 978-973-8477-95-7
821.135.1-17
CIP 2009-1412

286

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

287

1415 - BUCUREŞTEANU, EMIL. Poemele iubirii / Bucureşteanu
Emil. - Piatra-Neamţ : Crigarux, 2009
ISBN 978-973-7799-52-4
821.135.1-1
CIP 2009-1326

1421 - Călătorie în lumea jocului / prof. Emilia Mihnea. - Baia-Mare :
Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-53-9
821.135.1-93-32(082)
CIP 2009-1100

1416 - BULACU, SAVIAN. Ultima şatră / Savian Bulacu. - Bucureşti :
Editura Universitară, 2009
ISBN 978-973-749-514-3
821.135.1-31
CIP 2009-323

1422 - CĂLINESCU, GEORGE. Enigma Otiliei / George Călinescu. Bistriţa : Pergamon, 2009
ISBN 978-973-87396-8-0
821.135.1-31
CIP 2009-262

1417 - BUTNARU, NUŢA. Cuvântul care zideşte / Nuţa Butnaru. Bacău : Grafit, 2009
ISBN 978-973-1754-60-4
821.135.1-97
CIP 2009-1365

1423 - CĂLINESCU, GEORGE. Enigma Otiliei / George Călinescu. Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-75-3
821.135.1-31
CIP 2009-1542

1418 - CARAGIALE, ION LUCA. Momente şi schiţe ; Nuvele şi
povestiri / Caragiale I. L. - Bucureşti : Editura Nicol, 2009
ISBN 978-973-7664-15-0
821.135.1-32
CIP 2009-201

1424 - CĂRTĂRESCU, MIRCEA. De ce iubim femeile / Mircea
Cărtărescu. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2412-3
821.135.1-32
CIP 2009-946

1419 - CATRINA, ION. Urmaşul / Ion Catrina. - Craiova : Contrafort,

CIP 2009-133

1425 - CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Levantul / Mircea Cărtărescu. Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2409-3.
821.135.1-1
CIP 2009-677

1420 - CĂCIULEANU, BICĂ N. Sărutul franţuzesc : roman
deasuprarealist / Bică N. Căciuleanu. - Piatra-Neamţ : Crigarux, 2008
ISBN 978-973-7799-51-7
821.135.1-31
CIP 2008-23966

1426 - CERIN, SORIN. Nemurire : aforisme / Sorin Cerin. - Bucureşti :
PACO, 2009
ISBN 978-606-8006-04-8
821.135.1-84
CIP 2009-649

2009
ISBN 978-973-1954-31-8
821.135.1-31

288

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1427 - CERIN, SORIN. Poeme de dragoste / Sorin Cerin. - Bucureşti :
PACO, 2009
ISBN 978-606-8006-05-5
821.135.1-1
CIP 2009-648
1428 - CERNA, DUMITRU. Poeţii / Dumitru Cerna. - Cluj-Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
ISBN 978-973-133-458-5
821.135.1-4
CIP 2009-893
1429 - CESAR VON SACHSE, ELENA. Dragonul roşu : o poveste
pentru micii şi marii / Elena Cesar von Sachse ; cop. şi il.: Carmen Lugojan. Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-47-8
821.135.1-34
CIP 2008-23977
1430 - CESAR VON SACHSE, ELENA. Ţara fericirii : o poveste
pentru micii şi marii / Elena Cesar von Sachse ; cop. şi il.: Carmen Lugojan. Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-48-5
821.135.1-34
CIP 2008-23979
1431 - CHIRCIU, OLGA. În lumea prietenilor / Olga Chirciu. - Bacău :
Pro Plumb, 2009
ISBN 978-973-1894-10-2
821.135.1-32
CIP 2009-1111

CIP

289

1432 - CHIRIŢĂ, CONSTANTIN. Cireşarii / Chiriţă Constantin. Bucureşti : Editura Nicol, 2009
5 vol.
ISBN 978-973-7664-72-3
Vol. 1. - ISBN 978-973-7664-67-9
Vol. 2. - ISBN 978-973-7664-68-6
Vol. 3. - ISBN 978-973-7664-69-3
Vol. 4. - ISBN 978-973-7664-70-9
Vol. 5. - ISBN 978-973-7664-71-6
821.135.1-31
CIP 2009-202
1433 - Cinci zile de metaforă : poezie, proză, critică literară etc. :
antologie cu expozanţii Târgului Internaţional "Gaudeamus" - carte de învăţătură :
19-23 noiembrie 2008, Bucureşti / realizată de Ion Machidon. - Bucureşti : Amurg
Sentimental, 2008
ISBN 978-973-678-289-3
821.135.1-822
CIP 2008-23974
1434 - CIUCESCU, DORU. Grecia năbădăiosului înamorat, Zeus /
Ciucescu Doru-Viorel. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2469-7
821.135.1-992
94(495)(0:82-992)
CIP 2009-1392
1435 - CIUNGAN, VALERIU MARIUS. Poveste de toamnă : poezii /
Valeriu Marius Ciungan. - Cluj-Napoca : Bioflux, 2009
ISBN 978-606-92028-0-7
821.135.1-1
CIP 2009-1321
1436 - COCORA, ION. Viaţa ca o roată / Ion Cocora. - Bucureşti :
Palimpsest, 2009
ISBN 978-973-7697-48-6.
821.135.1-1
CIP 2009-440

290

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1437 - COLTA, ONISIM. Cu faţa spre Centru / Onisim Colta. Timişoara : Editura Fundaţiei Interart Triade, 2008
ISBN 978-606-8040-02-8
821.135.1-92
070(498) Arca
CIP 2008-22500
1438 - COMAN, FLORENTINA. Pentru tine, domnişoară! / Florentina
Coman. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-222-3
821.135.1-32
CIP 2009-1045
1439 - CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ
"VASILE ALECSANDRI" (3 ; 2008 ; Bacău). Comunicarea - dimensiune a
culturii şi civilizaţiei europene contemporane : antologia comunicărilor susţinute
în cadrul mesei rotunde cu aceeaşi temă, cuprinse în desfăşurarea Concursului
Naţional de Creaţie "Vasile Alecsandri" Bacău, ediţia a 3-a, 2008 / coord.: Elena
Bostan, Elena-Alina Grosu, Ramona-Elena Mocanu, Călina Stroe. - Bacău : Red
Cart, 2009
ISBN 978-973-88997-2-8
821.135.1-1(082)(063)
CIP 2009-1309

CIP

291

1442 - CRĂCIUN, BORIS. Moldova plînge / Boris Crăciun. - Ed. a 2-a,
rev. - Iaşi : Porţile Orientului, 2009
ISBN 978-973-7863-58-4
821.135.1-31
CIP 2009-28
1443 - CRĂCIUN, BORIS. Taciturnul : romanul muntelui Ceahlău /
Boris Crăciun. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Porţile Orientului, 2009
ISBN 978-973-7863-59-1
821.135.1-31
CIP 2009-29
1444 - CRĂCIUN, BORIS. Bandiţii şi jandarmii : roman de aventuri /
Boris Crăciun. - Ed. a 2-a, rev. - Iaşi : Porţile Orientului, 2009
ISBN 978-973-7863-60-7
821.135.1-31
CIP 2009-699
1445 - CRĂCIUN, FLORENTINA. Flori pentru suflet / Florentina
Crăciun. - Drobeta-Turnu-Severin : Editura 3D, 2008
ISBN 978-973-88578-6-5
821.135.1-1
CIP 2009-146

1440 - Condeiul fermecat / Costache Elena, Negrea Nela, Dumitru
Cristina Florentina, Tănase Luminiţa. - Buzău : Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-25-9
821.135.1-93-1
CIP 2009-1060

1446 - CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie / Ion Creangă. Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-77-7
821.135.1-93-32
CIP 2009-1541

1441 - CORUŢ, PAVEL. Noi suntem ţinta / Pavel Coruţ. - Bucureşti :
Editura Coruţ Pavel, 2009
ISBN 978-973-1992-01-3
821.135.1-31
CIP 2009-838

1447 - CREŢAN, CONSTANTIN. Album / Constantin Creţan. Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-88-6
821.135.1-1
CIP 2009-1198

292

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

293

1448 - CRIHANĂ-DASCĂLU, SORINA. Şi ... încă şapte, printre
editori / Sorina Crihană Dascălu. - Bucureşti : Editura Perpessicius, 2009
ISBN 978-973-8477-97-1.
821.135.1-92
CIP 2009-1414

1454 - DANELIUC, MIRCEA. Pisica ruptă / Mircea Daneliuc. - Ed. a
2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-724-1
821.135.1-31
CIP 2009-727

1449 - CRIŞAN, RADU MIHAI. Eminescu interzis : gândirea politică /
Radu Mihai Crişan. - Bucureşti : Tibo, 2009
ISBN 978-973-88829-1-1
821.135.1.09 Eminescu,M.:32(498)
929 Eminescu,M.
CIP 2009-1616

1455 - DĂNĂILĂ ROŞU, MARIETA. Nimbul iubirii / Marieta Dănăilă
Roşu. - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2009
ISBN 978-973-119-055-6
821.135.1-1
CIP 2009-627

1450 - DABIJA, ADINA. Le poème-poupon / Adina Dabija ; trad. du
roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. - Bucureşti : Respiro Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88036-9-5
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-105
1451 - DAMASCHIN GRIGORIATUL, monah. Povăţuiri din Sfântul
Munte, convorbiri cu Părinţi Athoniţi contemporani / monah Damaschin
Grigoriatul ; trad.: ieromonah Agapie. - Arad : Editura Sfântul Nectarie, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-85817-3-9
821.135.1-97
CIP 2009-1361
1452 - DAMIAN, TITI. Fascinaţia fascinaţiei / Titi Damian. Bucureşti : Editura Dacoromână, 2008
ISBN 978-973-7782-57-1
821.135.1-1
CIP 2008-24003
1453 - DAN, ILIE. La mijloc şi pe margine / Ilie Dan. - Iaşi : Vasiliana
'98, 2009
ISBN 978-973-116-094-8
821.135.1-4
CIP 2009-745

1456 - DELAGOICEA, IONEL GAE. Egoism şi desfrâu / Ionel Gae
Delagoicea. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-38-7
821.135.1-31
CIP 2009-1261
1457 - DELAGOICEA, IONEL GAE. Maxime, cugetări, filozofie /
Ionel Gae Delagoicea. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-36-3
821.135.1-84
CIP 2009-1258
1458 - DEVICTOR. Sânii tăi : sălbateci, gemeni, nobili, mânji ce-ar vrea
să zburde / DeVictor. - Bucureşti : Vox Cart, 2009
ISBN 978-973-1770-29-1
821.135.1-1
CIP 2009-610
1459 - DIACONU, CORNEL. Biografii rurale / Cornel Diaconu. Buzău : Vega Prod '94, 2008
ISBN 978-973-1784-39-7
821.135.1-32
CIP 2008-23901

294

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

295

1460 - DORIAN, GELLU. Alungând tristeţea ca Paganini / Gellu
Dorian ; pref.: Şerban Foarţă. - Timişoara : Brumar, 2009
ISBN 978-973-602-402-3
821.135.1-1
CIP 2009-410

1466 - DUMITRESCU, AURELIAN TITU. Zăbava / Aurelian Titu
Dumitrescu. - Bucureşti : Agerpress, 2009
ISBN 978-973-88768-6-6
821.135.1-1
CIP 2009-1328

1461 - DRAGOŞ, IOAN. Sezonul de presiune / Ioan Dragoş. - SighetulMarmaţiei : Echim, 2009
ISBN 978-973-7663-19-1
821.135.1-1
CIP 2009-914

1467 - DUMITRU, CRISTINA-FLORENTINA. Copilărie fermecată /
Dumitru Cristina Florentina, Mircea Cristina Elena, Palcău Florentina. - Buzău :
Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-23-5
821.135.1-93-1
CIP 2009-1058

1462 - DRAGOŞ, NICOLAE. Călător spre nevăzute umbre / Nicolae
Dragoş. - Bucureşti : Ceres, 2009
ISBN 978-973-40-0814-8
821.135.1-1
CIP 2009-670
1463 - DRĂGOIANU, ANY. Stelele nu mor niciodată / Any
Drăgoianu. - Craiova : Contrafort, 2009
ISBN 978-973-1954-37-0
821.135.1-1
CIP 2009-1260

1468 - DUNAVETE, ANCA. Memo pentru sine / Anca Dunavete. Timişoara : Mirton, 2009
ISBN 978-973-52-0544-7
821.135.1-32
CIP 2009-1532
1469 - DURĂ, LEON. Imagini = Images / Leon Dură. - RâmnicuVâlcea : Logos, 2009
ISBN 978-973-88692-4-0
821.135.1-1
CIP 2009-355

1464 - DRĂGULESCU, CONSTANTIN. Toamna amintirilor : poezii /
Drăgulescu Constantin. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2009
ISBN 978-973-739-715-7
821.135.1-1
CIP 2009-963

1470 - EMANUEL. Ganesha - fiul lui Shiva / Emanuel. - Alba-Iulia :
Vision, 2009
ISBN 978-973-88951-2-6
821.135.1-31
CIP 2009-590

1465 - DULFU, PETRE. Isprăvile lui Păcală / Petre Dulfu ; il.: Andrei
Bako. - Satu-Mare : Pleiade, 2009
ISBN 978-973-95117-1-1
821.135.1-17
CIP 2009-1481

1471 - FLORESCU, FLOREA. Clinica de iubire / Florea Florescu. Craiova : Sitech, 2009
ISBN 978-606-530-155-9
821.135.1-1
CIP 2009-1674

296

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1472 - FLUERARU, CORNELIU. Simple propoziţii / Corneliu
Flueraru. - Galaţi : N'Ergo, 2000vol.
ISBN 973-97265-4-2
Vol. 8 / cuv. înainte: Gina Moldoveanu. - Brăila : Zeit. - 2009. - ISBN
978-973-88818-4-6
821.135.1-84
CIP 2009-435
1473 - FORAI, ROMAN. Monastire den cuvinte : poezii / Roman
Forai ; cuv. înainte: Mihai Rădulescu. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2009
ISBN 978-973-678-283-1
821.135.1-1
CIP 2009-909
1474 - GĂDĂLIN, VASILE B. 65 : poezii alese / Vasile B. Gădălin. Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-134-8
821.135.1-1
CIP 2009-1485
1475 - GĂLĂŢANU, MIHAIL. Le ventre étoilé / Mihail Gălăţanu ; trad.
du roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. - Bucureşti : Respiro Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88151-0-0
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-106
1476 - Gânduri de copil / Negrea Nela, Costache Elena, Dumitru Cristina
Florentina, Tănase Luminiţa. - Buzău : Teocora, 2009
ISBN 978-973-1934-26-6
821.135.1-93-1
CIP 2009-1057
1477 - GEORGESCU, ADRIAN. Anul putorii / Adrian Georgescu. Bucureşti : Sieben Publishing, 2009
ISBN 978-973-88688-8-5
821.135.1-31
CIP 2009-248

CIP

297

1478 - GEORGESCU-MOLDOVEANU, DOMNIŢA. Va fi odată... :
basmele boltei înstelate / Domniţa Georgescu Moldoveanu. - Braşov : Graphica,
2009
ISBN 978-973-88004-7-2
821.135.1-34
CIP 2009-218
1479 - GOARZĂ, ALEXANDRA. Simbolurile D'or / Alexandra
Goarză. - Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2009
ISBN 978-973-160-028-4
821.135.1-1
CIP 2009-531
1480 - GRIGORIU, FLORIN. Cartea copiilor năzdrăvani / Florin
Grigoriu, Laura Vega. - Bucureşti : Elisavaros, 2009
ISBN 978-973-8400-89-4
821.135.1-93-1
CIP 2009-1311
1481 - GUŢU-JILINSCHI, IULIA. Prinţesa Transilvaniei / Iulia Guţu
Jilinschi. - Bucureşti : Medialux, 2009
ISBN 978-973-88846-6-3
821.135.1-32
CIP 2009-585
1482 - HERIŞANU, NIU. Cioplitorul de vise / Niu Herişanu. - Sibiu :
Print Atu, 2009
ISBN 978-973-88827-2-0
821.135.1-1
CIP 2009-247
1483 - HONŢARU, EROFTEI. Rod întru răbdare / Eroftei Honţaru. Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-27-6
821.135.1-1
CIP 2009-692

298

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1484 - IACOB, LEONID. Bântuit de furtuni / Leonid Iacob. - Bacău :
Corgal Press, 2009
ISBN 978-973-7922-88-5.
821.135.1-1
CIP 2009-1360
1485 - IBRĂILEANU, GARABET. Adela / Garabet Ibrăileanu ; ed.
îngrijită de Florea Firan. - Bucureşti : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2009
ISBN 978-606-8031-17-0
821.135.1-31
CIP 2009-1397
1486 - ILIE, VASILE. Din jurnalul unui ctitor / Vasile Ilie. - Oneşti :
Magic Print, 2009
ISBN 978-973-1732-23-7
821.135.1-94
CIP 2009-1110
1487 - ILIE, VASILE. Muntele divin / Vasile Ilie. - Oneşti : Magic
Print, 2009
ISBN 978-973-1732-22-0
821.135.1-1
CIP 2009-1109
1488 - IONEŢ, DOINA. Într-o singură noapte : roman / Doina Ioneţ. Ed. a 4-a. - Bacău : Angel's, 2009
ISBN 978-973-87169-7-1
821.135.1-31
CIP 2009-884
1489 - IOVAN, ION. Ultimele însemnări ale lui Mateiu Caragiale
însoţite de un inedit epistolar precum şi indexul fiinţelor, lucrurilor şi
întâmplărilor / în prezentarea lui Ion Iovan. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Curtea Veche
Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-729-6
821.135.1-31
CIP 2009-954

CIP

299

1490 - IOVĂNEL SPINEANU, DOINA. Aventurile unor năzdrăvani /
Doina Iovănel Spineanu. - Drobeta-Turnu-Severin : Alter Ego, 2009
ISBN 978-973-7606-14-3
821.135.1-93-32
087.5
CIP 2009-984
1491 - IOVĂNEL SPINEANU, DOINA. Bibone, fetiţa cea norocoasă /
Doina Iovănel Spineanu. - Drobeta-Turnu-Severin : Alter Ego, 2009
ISBN 978-973-7606-10-5
821.135.1-93-32
087.5
CIP 2009-985
1492 - IOVĂNEL SPINEANU, DOINA. Cărticica de poveşti / Doina
Iovănel Spineanu. - Drobeta-Turnu-Severin : Alter Ego, 2009
ISBN 978-973-7606-13-6
821.135.1-93-32
087.5
CIP 2009-988
1493 - IOVĂNEL SPINEANU, DOINA. Frăţiorii Pic şi Strop / Doina
Iovănel Spineanu. - Drobeta-Turnu-Severin : Alter Ego, 2009
ISBN 978-973-7606-12-9
821.135.1-93-32
087.5
CIP 2009-987
1494 - IOVĂNEL SPINEANU, DOINA. Palatul doamnelor pisici /
Doina Iovănel Spineanu. - Drobeta-Turnu-Severin : Alter Ego, 2009
ISBN 978-973-7606-11-2
821.135.1-93-32
087.5
CIP 2009-986
1495 - IRDAL, TUDOR BOGDAN. Grădina Edenului / Tudor Bogdan
Irdal. - Bucureşti : Sapnaa Art, 2009
ISBN 978-606-92020-1-2
821.135.1-31
CIP 2009-892

300

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

301

1496 - IUŞAN, VASILE. Lume multă ..., puţini oameni : epigrame /
Vasile Iuşan. - Cluj-Napoca : Dokia, 2009
ISBN 978-973-1777-34-4
821.135.1-84
CIP 2009-1359

1502 - LEOVEANU, GABRIELA. Vremea zeilor : câteva din legendele
antichităţii / Gabriela Leoveanu. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-49-2
821.135.1-34
CIP 2008-23978

1497 - JIANU, HORIA STELIAN. Amphora vie ; Sirena blondă :
eseuri poematice / Horia Stelian Jianu. - Iaşi : Panfilius, 2009
ISBN 978-973-7876-95-9
821.135.1-1
CIP 2009-1357

1503 - LOCIC, MARINELA. Pasiune ţigănească / Marinela Locic,
Benone Locic. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-113-9
821.135.1-31
CIP 2009-131

1498 - LAZĂR, NICOLAIE. Ultima carte / Nicolaie Lazăr. - SatuMare : Pleiade, 2009
ISBN 978-973-95117-0-4
821.135.1-1
CIP 2009-1482
1499 - LEDA, ALESSIA. Numai pentru tine - un secret / Alessia
Leda. - Bucureşti : Medialux, 2009
ISBN 978-973-88846-7-0
821.135.1-4
CIP 2009-1196
1500 - LEIGH, LORA. Plăceri interzise / Lora Leigh ; trad.: Iris
Manuela Anghel. - Bucureşti : Nemira, 2009
ISBN 978-973-143-318-9
821.111-31=135.1
CIP 2009-140
1501 - LEONTIE, VERONICA. Bucuria credinţei / Veronica Leontie. Cluj-Napoca : Gedo, 2009
ISBN 978-973-88284-7-6
821.135.1-1
CIP 2009-652

1504 - LUPU, MIHAELA. Lili et la grande ville / Mihaela Lupu,
Marioara Motea. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-073-6
821.135.1-32=133.1
CIP 2009-1381
1505 - MALEA STROE, MIHAELA. 7x7 poeme de iubire / Mihaela
Malea Stroe. - Braşov : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-86-2
821.135.1-1
CIP 2009-660
1506 - MALEA STROE, MIHAELA. Anotimp fără nume = La saison
sans nom = Namenlose Jahreszeit = No name season / Mihaela Malea Stroe ;
trad. în lb. fr. şi engl.: Valeria Manta-Tăicuţu ; trad. în ger.: Hans Bergel. Bucureşti : Pastel, 2009
ISBN 978-973-8944-85-5
821.135.1-1=00
CIP 2009-659
1507 - MANOLIU, VLAD. Mărturia lui Tit Liviu Bora / Vlad
Manoliu. - Iaşi : Editura Dana Art, 2009
ISBN 978-973-88935-5-9
821.135.1-94
CIP 2009-755

302

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1508 - MARTIN, VICTOR. Ţara lui Travian : aforisme / Victor
Martin. - Craiova : Editura Cellina, 2009
ISBN 978-973-1827-26-1
821.135.1-84
CIP 2009-1163

303

CIP

1514 - MIHĂESCU, GIB. Rusoaica / Gib Mihăescu. - Bucureşti : Art,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-124-374-0
821.135.1-31
CIP 2009-739

1509 - MĂNTĂLUŢĂ, OVIDIU. Zidini / Ovidiu Măntăluţă. Bucureşti : Calliope, 2009
ISBN 978-973-86909-7-4
821.135.1-32
CIP 2009-1315
1510 - MÂNDRUŢĂ, CONSTANTIN. Definiţii "hoaţe" "prinse" deun jandarm / Consatntin Mândruţă. - Piteşti : Pământul, 2009
ISBN 978-973-1750-89-7
821.135.1-7
CIP 2009-676
1511 - MICLĂU, PAUL. Din parfum de gând : sonete / Paul Miclău. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
ISBN 978-973-737-614-5
821.135.1-1
CIP 2009-665
1512 - MICLĂU, PAUL. Scrisori din Franţa către Elena : 1966-1970 /
Paul Miclău. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
ISBN 978-973-737-615-2
821.135.1-6
CIP 2009-664
1513 - MICU, MIRCEA. Secretul doamnei de zăpadă / Mircea Micu. Râmnicu-Sărat : Rafet, 2009
ISBN 978-973-146-046-8
821.135.1-32
CIP 2009-782

1515 - MIJA, ANIŞOARA A. Fizionomia scenică a divinului hystrion /
Anişoara Anghel Mija. - Bucureşti : Tirsxenia, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-87241-8-1
821.135.1.09-2
CIP 2009-39
1516 - MIJA, ANIŞOARA A. Jurnal teatral / Anişoara Anghel Mija. Bucureşti : Tirsxenia, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-87241-7-4
821.135.1.09-2
CIP 2009-38
1517 - MIRON, CIPRIAN. Poezii pentru cei mici, pentru pitici /
Ciprian Miron. - Iaşi : Vasiliana '98, 2009
ISBN 978-973-116-104-4
821.135.1-93-1
CIP 2009-746
1518 - MOCEANU, OVIDIU. Povestiri cu uşa deschisă / Ovidiu
Moceanu. - Braşov : Aula, 2009
ISBN 978-973-754-071-3
821.135.1-32
CIP 2009-1337
1519 - MOGOŞ, LILIANA. Petale de imaginaţie / înv. Mogoş Liliana,
elevii clasei I - a IV-a D. - Bucureşti : Curtea Veche, 2009
ISBN 978-973-1983-09-7
821.135.1-93-1
CIP 2009-532

304

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1520 - MORARU, MARIA. Fetiţa fără cercei / Maria Gh. Moraru. Vatra Dornei : Stud IS, 20093 vol.
ISBN 978-973-88907-1-8
Vol. 1 : Urmaşii migraţiilor. - 2009. - ISBN 978-973-88907-2-5
Vol. 2 : Dictatul de la Viena. - 2009. - ISBN 978-973-88907-3-2
821.135.1-32
CIP 2009-217
1521 - MUSTE, VASILE. Constelaţia copilăriei / Vasile Muste. - ClujNapoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-132-4
821.135.1-93-1
CIP 2009-1325
1522 - NAUM, GELLU. Le domaine des pressentiments / Gellu Naum ;
trad. du roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. - Bucureşti : Respiro Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88151-1-7
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-107
1523 - NEMOIANU, VIRGIL. România noastră : conversaţii
berlineze / Virgil Nemoianu, Sorin Antohi. - Bucureşti : Editura Muzeului
Literaturii Române, 2009
ISBN 978-973-167-018-8
821.135.1-92(047.53)
CIP 2009-1304
1524 - NICHITA, GEO. Sfinţenie şi veşnicie / Geo Nichita. - Iaşi :
Panfilius, 2008
ISBN 978-973-7876-88-1
821.135.1-1
CIP 2009-709
1525 - NICOLAE, LILIANA. Tacto / Lili Bunofski. - Bucureşti : Curtea
Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-720-3
821.135.1-31
CIP 2009-483

CIP

305

1526 - NICULA, LUIZA LUCIA. Muguri de vis / Luiza Lucia Nicula,
Cristinel Ovidiu Nicula. - Bucureşti : Akademos Art : ABC Publishing, 2009
ISBN 978-973-1730-65-3
ISBN 978-973-88960-0-0
821.135.1-32
821.135.1-84
CIP 2009-1307
1527 - NICULESCU, GEORGIA. Jertfă albastră : poeme / Georgia
Miculescu. - Lugoj : Anthropos, 2009
ISBN 978-973-7985-69-9
821.135.1-1
CIP 2009-1136
1528 - NICULESCU, MARIA. Curcubeul razei de lună / Maria
Niculescu. - Bucureşti : Editura Perpessicius, 2009
ISBN 978-973-8477-98-8
821.135.1-1
CIP 2009-1415
1529 - NICULICIU, IOAN OLIVIU. Autumnalii / Ioan Oliviu
Niculiciu. - Sfântul-Gheorghe : Táltos, 2009
ISBN 978-973-88832-1-5
821.135.1-84
CIP 2009-1202
1530 - OLARU, MARIANA MONICA. Anotimpurile în versuri şi
imagini / Olaru Mariana Monica, Făurescu Virginia. - Craiova : Editura Cellina,
2009
ISBN 978-973-1827-23-0
821.135.1-1
CIP 2009-476
1531 - OPREA, MARILENA. Bel Canto / Marilena Oprea ; ed. coord.:
Ioan Cătălin Andreica, Codruţa Gaiţa Copil. - Turda : Codrion, 2009
ISBN 978-973-88685-9-5
821.135.1-2
CIP 2009-1405

306

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1532 - OPRIŢOIU, ARETIA. De la cei mari pentru cei mici : poezii /
Aretia Opriţoiu, Rodica Şerbănoiu. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Index
ISBN 978-606-8036-11-3
821.135.1-93-1
CIP 2009-1159
1533 - OTTESCU, CONSTANTIN. În galop de cai prin ani : (vreo 60
de ani dintre 2 bălani) / Constantin Ottescu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului
Brăilei, 2009
ISBN 978-973-1871-25-7
821.135.1-94
CIP 2009-1458
1534 - PĂUN, GHEORGHE ION. Teama de toamnă / Gheorghe
Păun. - Geamăna : Tiparg, 2009
ISBN 978-973-735-385-6
821.135.1-1
CIP 2009-211
1535 - PENA, MAGDALENA. Drum spre apus / Magdalena Pena. Bucureşti : Editura Arefeana, 2009
ISBN 978-973-8276-85-7
821.135.1-31
CIP 2009-255

CIP

307

1538 - PETRESCU, LUCIAN P. Umbra raiului / Lucian P. Petrescu. Timişoara : Brumar, 2009
ISBN 978-973-602-404-7
821.135.1-4
CIP 2009-426
1539 - PETRESCU, ZINA. Jurnal pentru doi năzdrăvani / Zina
Petrescu. - Piteşti : Editura KML, 2009
ISBN 978-973-88463-6-4
821.135.1-31
CIP 2009-455
1540 - PETROVAI, GEORGE. Literatura perennis / George
Petrovai. - Sighetul-Marmaţiei : Echim, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7663-20-7
821.135.1-4
CIP 2009-915
1541 - PIELE, ADRIANA. Strigătul şi şoapta / Adriana Piele. Bucureşti : Pandora, 2009
ISBN 978-973-8147-50-8
821.135.1-1
CIP 2009-525

1536 - PETRESCU, CEZAR. Fram, ursul polar / Petrescu Cezar. Bucureşti : Editura Nicol, 2009
ISBN 978-973-7664-73-0
821.135.1-31
CIP 2009-200

1542 - PODOABĂ, VIRGIL. Fenomenologia punctului de plecare /
Virgil Podoabă. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-598-419-9
821.135.1-96
CIP 2008-23951

1537 - PETRESCU, CORINA. Creion / Corina Petrescu. - Satu-Mare :
Citadela, 2009
ISBN 978-973-88823-2-4
821.135.1-1
CIP 2009-1022

1543 - POP, ANGHEL. Nelinişti în ţărmuri de suflet / Anghel Pop. Cluj-Napoca : Risoprint, 2008
ISBN 978-973-751-940-5
821.135.1-31
CIP 2009-18

308

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
1544 - POP, FELICIAN. Infernet / Felician Pop. - Satu-Mare : Citadela,

CIP

309

CIP 2009-1306

1550 - POPESCU, AMELIA IOANA. Jurnalul iubirii, durerii şi
speranţei / Amelia Ioana Popescu. - Bucureşti : Credo Mateo, 2009
ISBN 978-606-92015-0-3
821.135.1-94
CIP 2009-904

1545 - POPA, CONSTANTIN. Gheorghe Popescu / Constantin Popa. Iaşi : Junimea, 2009
ISBN 978-973-37-1340-1
821.135.1-2
CIP 2009-674

1551 - POPESCU, BUCUR. Destăinuiri / Bucur Popescu. - Bucureşti :
Editura Arefeana, 2009
ISBN 978-973-8276-88-8
821.135.1-1
CIP 2009-653

1546 - POPA, GEORGE. Tratat de uimire / George Popa. - Iaşi :
Panfilius, 2008
ISBN 978-973-7876-91-1
821.135.1-1
CIP 2009-710

1552 - POPESCU, EMILIA. Strigătul Iuliei / Emilia Popescu. Drăgăşani : Kitcom, 2009
ISBN 978-973-88423-8-0
821.135.1-31
CIP 2009-520

1547 - POPA, ION R. Cu Dumnezeu înainte / Ion R. Popa. - Craiova :
Contrafort, 2008
ISBN 978-973-1954-32-5
821.135.1-94
CIP 2009-134

1553 - POPESCU-BĂJENARU, GRIGORE. Cişmigiu et Comp. /
Băjenaru Grigore. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
ISBN 978-973-30-2440-8
37(498)(0:82-31)
821.135.1-31
CIP 2009-313

2009
ISBN 978-973-88823-6-2
821.135.1-1

1548 - POPA, MIRCEA. Cărţi, manuscrise, biblioteci / Mircea Popa. Cluj-Napoca : Eikon, 2009
ISBN 978-973-757-202-8
821.135.1-92
CIP 2009-1312
1549 - POPA, VALERIU MIRCEA. Bijutierul şi alte poeme care nu
există / Valeriu Mircea Popa. - Bucureşti : Editura UNARTE, 2008
ISBN 978-973-1922-49-2
821.135.1-1
CIP 2009-373

1554 - POPESCU-VELLA, MAXIMILIAN. Un marinar domn în
Ţara Românească / Maximilian N. Popescu-Vella. - Galaţi : Sinteze, 2009
ISBN 978-973-1917-28-3
821.135.1-32
CIP 2009-905
1555 - POPIN, DORU EUGEN. Geometria focului : poeme / Eugen D.
Popin. - Lugoj : Anthropos, 2009
ISBN 978-973-7895-73-6
821.135.1-1
CIP 2009-580

310

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1556 - PRĂJIŞTEANU, IOAN. Umbră făr' de contur / Prăjişteanu
Ioan. - Bacău : Ateneul scriitorilor, 2009
ISBN 978-606-92002-0-9
821.135.1-1
CIP 2009-708
1557 - PREOTEASA, MARINELA. În exerciţiul funcţiunii : haz de
necaz / Marinela Preoteasa, Florentin Smarandache ; pref.: Florea Florescu ; il.:
Marinela Preoteasa, Lucia Olteanu, Cristina Stan, Tudor Prună. - Slatina : CuArt,
2009
ISBN 978-973-7613-05-9
821.135.1-1
CIP 2009-816

CIP

311

1562 - REBREANU, LIVIU. Nuvele / Liviu Rebreanu ; pref. de Ion
Bogdan Lefter ; tab. cronologic de Ilderim Rebreanu. - Bucureşti : Editura Liviu
Rebreanu, 2009
ISBN 978-973-1898-03-2
821.135.1-32
CIP 2009-1679
1563 - RICOEUR, PAUL. Iubire şi justiţie / Paul Ricoeur ; trad. de
Mădălin Roşioru. - Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-371-9
821.135.1-94
CIP 2009-1517

1558 - PREPELIŢĂ, MIHAI. Dragoste şi moarte la sfârşit de
mileniu / Mihai Prepeliţă. - Bucureşti : Printech, 2008
ISBN 978-606-521-204-6
821.135.1-31
CIP 2009-1454

1564 - ROBOSCHI, ELENA. Norman Manea : variante la un
autoportret / Elena Roboschi. - Suceava : Editura George Tofan, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1862-57-6
821.135.1.09 Manea,N.
CIP 2009-1191

1559 - PREPELIŢĂ, MIHAI. Mozaic basarabean : 100 poeme haiku /
Mihai Prepeliţă. - Bucureşti : Printech, 2008
ISBN 978-606-521-191-9
821.135.1-1
CIP 2009-1449

1565 - ROHAN, MONICA. Rogvaiv : poeme / Monica Rohan ; pref. de
Lucian Alexiu ; postf. de Graţiela Benga. - Lugoj : Anthropos, 2009
ISBN 978-973-7985-71-2
821.135.1-1
CIP 2009-581

1560 - RADU, DOREL. Uniforma nouă / Dorel Radu. - Bucureşti : Vox
Cart, 2009
ISBN 978-973-1770-30-7
821.135.1-31
CIP 2009-961

1566 - ROŞU, MILICA. Anotimpul copilăriei / Milica Roşu, IleanaMagdalena Buză. - Vaslui : Media Sind, 2009
ISBN 978-606-92004-8-3
821.135.1-93-1
CIP 2009-876

1561 - RĂŞCANU-GRAMATICU, OLTEA. Paradisul pierdut / Oltea
Răşcanu-Gramaticu. - Iaşi : PIM, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-520-259-7
821.135.1-992
CIP 2009-433

1567 - RUDOIU, MIHNEA. N-are momentan titlu / Mihnea Rudoiu. Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-725-8
821.135.1-31
CIP 2009-726

312

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

313

1568 - RUS, ELENA. Melancolii de duminică / Elena Rus. - Piteşti :
Carminis Educational, 2008
ISBN 978-973-123-083-2
821.135.1-1
CIP 2009-31

1574 - Sărbătoarea pomilor / Marghioala Corpaci, Elena Năstac, Geta
Zglimbea, Mărcuţa Voichiţa. - Bacău : Vicovia, 2009
ISBN 978-973-1902-17-3
821.135.1-93-1
CIP 2009-1336

1569 - RUSE, ANDREI. Soni / Andrei Ruse. - Ed. a 2-a, rev. Bucureşti : Tritonic, 2009
ISBN 978-973-733-316-2
821.135.1-31
CIP 2009-1382

1575 - SĂSEANU, AUREL. Vine Rodis / Aurel Săseanu. - Craiova :
Alma, 2009
ISBN 978-973-1792-62-0
821.135.1-31
CIP 2009-951

1570 - RUSU, ION. Teama de fericire / Rusu Ion. - Bucureşti : Editura
Deliana, 2009
ISBN 978-973-88010-2-8
821.135.1-1
CIP 2009-448

1576 - SCHWARTZ, GHEORGHE. Editorialul / Gheorghe Schwartz. Arad : Editura Universităţii Aurel Vlaicu, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-336-5
821.135.1-92
CIP 2009-528

1571 - RUŢĂ, IOANA. Ghici, ghicitoarea mea / Ruţă Ioana, Tache
Viorica. - Caracal : Hoffman, 2009
ISBN 978-606-92000-0-1
821.135.1-193.1
CIP 2008-23994
1572 - SABĂU, CORINA. Blocul 29, apartamentul 1 / Corina Sabău. Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-0097-7
821.135.1-31
CIP 2009-1055
1573 - SADOVEANU, MIHAIL. Hanu Ancuţei / Mihail Sadoveanu ;
ed. pref. de dr. Ada Popovici şi adnotată de dr. Alexandrina Ioniţă. - Iaşi : Casa
Editorială Demiurg, 2009
ISBN 978-973-152-124-4
821.135.1-32
CIP 2009-459

1577 - SCOROBETE, ION. Îmblânzitorul de sfere : poeme / Ion
Scorobete. - Lugoj : Anthropos, 2009
ISBN 978-973-7985-72-9
821.135.1-1
CIP 2009-579
1578 - SEBAŞ BINŢINŢAN, DOINA. Umbra raiului / Doina Sebaş
Binţinţan. - Timişoara : Brumar, 2009
ISBN 978-973-602-403-0
821.135.1-4
CIP 2009-425
1579 - SELEA, CAROL VIRGIL. Amintiri, evocări, dedicaţii... / Carol
Virgil Selea. - Bucureşti : Editura Perpessicius, 2009
ISBN 978-973-8477-99-5
821.135.1-94
CIP 2009-1413

314

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

315

1580 - SIMUŢ, ALINA. Urban figures / Simuţ Alina. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2009
ISBN 978-973-759-709-0
821.135.1-1=111
CIP 2009-465

1586 - SPRÂNCEANĂ ANGHEL, FELICIA. Vama Veche / Felicia
Sprânceană Anghel. - Bucureşti : Printech, 2009
ISBN 978-606-521-189-6
821.135.1-1
CIP 2009-1448

1581 - SOARE, ROMEO. Mâna lui Dumnezeu / Romeo Soare. - TârguMureş : Digital Docu Print, 2009
ISBN 978-606-92006-0-4
821.135.1-2
CIP 2009-972

1587 - STAN PETRUŢIU, NICOLAE. Versuri în loc de răzbunări /
Nicolae Stan Petruţiu. - Sibiu : Salgo, 2008
ISBN 978-973-88927-1-2
821.135.1-1
CIP 2009-51

1582 - SORESCU, MARIN. Ame, bonne à tout faire / Marin Sorescu ;
trad. du roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. - Bucureşti : Respiro Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88151-2-4
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-109

1588 - STĂNESCU, NICHITA. Clair de coeur : anthologie / Nichita
Stănescu ; trad. du roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. Bucureşti : Respiro - Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88151-3-1
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-110

1583 - SORESCU, MARIN. Romanul călătoriilor : Jurnal inedit /
Marin Sorescu ; ed. îngrijită, prefaţă, note şi anexe de George Sorescu. - Bucureşti :
Editura Fundaţiei "Marin Sorescu", 1999vol.
Vol. 4. - 2009 - ISBN 978-606-8031-13-2
821.135.1-92
CIP 2009-1398

1589 - STĂNESCU, NICHITA. Testek a hullámokban testek a
lángokban / Nichita Stănescu ; trad.: Ferenczy Rozália. - Gheorgheni : F & F
International, 2009
ISBN 978-973-8387-50-8
821.135.1-1=511.141
CIP 2009-1189

1584 - SPIRIDON UNGUREANU, protosinghel. Cozia, dragostea
sufletului meu / protosinghel Constantin Spiridon Ungureanu. - Bucureşti :
Printech, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-606-521-169-8
821.135.1-97-31
CIP 2008-23925
1585 - SPRÂNCEANĂ ANGHEL, FELICIA. Eroul : umile eseuri /
Felicia Sprânceană Anghel. - Bucureşti : Printech, 2008
ISBN 978-606-521-210-7
821.135.1-1
CIP 2009-1455

1590 - STĂNESCU, NICHITA. Elf Elegien / Nichita Stănescu ;
Nachdichtung von Dieter Schlesak. - Bucureşti : Respiro - Bibliotheca Virtualis,
2008
ISBN 978-973-88151-5-5
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-112
1591 - STOIAN, DUMITRU. Condamnat la moarte / Dumitru Stoian. Piteşti : Carminis Educational, 2009
ISBN 978-973-123-085-6
821.135.1-31
CIP 2009-695

316

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

317

1592 - SULTANA-VICOL, MIHAI. Melancolia mea cerească / Mihai
Sultana Vicol. - Suceava : Muşatinii, 2008
ISBN 978-973-1974-01-9
821.135.1-1
CIP 2008-23986

1598 - TONOIU, VASILE. O sută şi una povestiri trăsnite / Vasile
Tonoiu. - Bucureşti : Paideia, 2009
ISBN 978-973-596-494-8
821.135.1-32
CIP 2009-775

1593 - SVOBODA, TIBERIU. Drumuri transcarpatice : între Olt şi
Cerna / Tiberiu Svoboda. - Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-39-4
821.135.1-992
CIP 2009-1491

1599 - TOPÎRCEANU, GEORGE. Minunile Sfântului Sisoe / George
Topârceanu ; pref. de Lucian-Vasile Szabo. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-35-5
821.135.1-32
CIP 2008-23976

1594 - ŞERBU-CISTEIANU, VIRGIL. 50 de cugetări în faţa icoanei
Eli / Virgil Şerbu Cisteianu. - Vulcan : Realitatea Românească, 2009
ISBN 978-973-88752-4-1
821.135.1-32
CIP 2009-1143

1600 - TOPÎRCEANU, GEORGE. Pagini alese / Topârceanu George. Bucureşti : Editura Nicol, 2009
ISBN 978-973-7664-19-8
821.135.1-1
CIP 2009-199

1595 - ŞERBU-CISTEIANU, VIRGIL. Icoana Eli / Virgil Şerbu
Cisteianu. - Vulcan : Realitatea Românească, 2009
ISBN 978-973-88085-9-1
821.135.1-32
CIP 2009-1144

1601 - TUDOR, OCTAVIAN. Alte povestiri la cafeaua de dimineaţă :
Cartea a doua / Tudor Octavian. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1293-2
070(498) Jurnalul Naţional "2006/2008"
821.135.1-92
CIP 2009-1268

1596 - ŞIMAN, IOAN. Timpul - zeu nebun : versuri / Ioan Şiman. Baia-Mare : Eurotip, 2009
ISBN 978-973-1852-52-2
821.135.1-1
CIP 2009-771
1597 - TEODOROVICI, LUCIAN DAN. Celelalte poveşti de
dragoste / Lucian Dan Teodorovici. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1070-9
821.135.1-32
CIP 2009-742

1602 - ŢOIU, CONSTANTIN. Memorii întârziate / Constantin Ţoiu. Bucureşti : Cartea Românească, 2009
ISBN 978-973-23-2856-9
821.135.1-94
CIP 2009-1505
1603 - UBA, GEORGE. Taie-mi o felie de dragoste / George Uba. - Ed.
a 3-a. - Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2009
ISBN 978-973-101-212-4
821.135.1-32
CIP 2009-394

318

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

319

1604 - UBA, TRAIAN CĂLIN. Preludiile democraţiei / Traian Călin
Uba. - Bucureşti : Abeona Press, 2009
ISBN 978-606-92016-0-2
821.135.1-92
CIP 2009-918

1610 - URSENTE, TRAIAN. Curcubeu de vise / Traian Ursente. - ClujNapoca : Casa de Editură Napoca, 2009
ISBN 978-973-88996-0-5
821.135.1-32
CIP 2009-1164

1605 - UDREA, CORNEL. În cursul zilei de azi-noapte : proză
umoristică / Cornel Udrea. - Cluj-Napoca : Grinta, 2009
ISBN 978-973-126-130-0
821.135.1-32
CIP 2009-938

1611 - VANCA, ARTEMIU. Comoara din Dealul Magiarului /
Artemiu Vanca. - Bucureşti : Contrast, 2009
ISBN 978-973-1782-03-4
821.135.1-93-32
CIP 2009-776

1606 - UNGHEANU, MĂLINA. Hai cu noi la serbare! : culegere de
programe artistice pentru clasele I-IV / Mălina Ungheanu, Silvica Tihan. - Slatina :
Didactic Pres, 2009
ISBN 978-973-113-310-2
821.135.1-93-2
CIP 2009-438

1612 - VERMAN, EUGEN. Miezul vieţii : oameni şi destine / Eugen
Verman. - Bacău : Corgal Press, 2009
ISBN 978-973-7922-87-8
821.135.1-92
CIP 2009-372

1607 - Universul copilăriei : antologie dedicată copiilor / antolog.: Maria
Bodea, Rodica Bărăgan. - Deva : Polidava, 2009
ISBN 978-973-7954-69-5
821.135.1-93-822
CIP 2009-1115
1608 - URSACHE, VASILE. Epistole către Hefaistos / Vasile
Ursache. - Bucureşti : CD PRESS, 2009
ISBN 978-606-528-002-1
821.135.1-1
CIP 2009-862
1609 - URSACHI, MIHAI. Ame en veille : anthologie / Mihai Ursachi ;
trad. du roumain, note sur l'auteur et postf.: Luiza Palanciuc. - Bucureşti : Respiro Bibliotheca Virtualis, 2008
ISBN 978-973-88151-4-8
821.135.1-1=133.1
CIP 2009-111

1613 - VIDICAN, GHEORGHE. Mansarda cu vitralii / Gheorghe
Vidican ; postf.: Ioana Cistelecan. - Timişoara : Brumar, 2009
ISBN 978-973-602-393-4
821.135.1-1
CIP 2009-874
1614 - VIDOE, SORIN GEORGE. Cuvinte în piatră / Sorin George
Vidoe. - Craiova : Contrafort, 2008
ISBN 978-973-1954-33-2
821.135.1-1
CIP 2009-135
1615 - VLADU, MIRCEA. Omul cu tichie : [povestiri] / Mircea Vladu. Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2007-.
3 vol.
ISBN 978-973-153-016-1
Vol. 2 / pref.: prof. univ. dr. Mircea Cosma. - 2009. - ISBN
978-973-153-052-9
821.135.1-32
CIP 2009-841

320

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1616 - VODĂ, ALEXANDRU BOGDAN. Bomigetoio - oraşul
pierdut / Alexandru Bogdan Vodă. - Braşov : Transilvania Expres, 2009
ISBN 978-973-1933-21-4
821.135.1-31
CIP 2009-49
1617 - VOICA, GEORGE. Epistolă către veneţieni / George Voica ;
trad.: Mihaela Udrescu. - Râmnicu Vâlcea : Conphys, 2009
ISBN 978-973-750-133-2
821.135.1-31
CIP 2009-1122
1618 - ZAMFIRESCU, DUILIU. Viaţa la ţară ; Tănase Scatiu / Duiliu
Zamfirescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-78-4
821.135.1-32
821.135.1-31
CIP 2009-1538
1619 - ZINCĂ, HARALAMB. Moartea vine pe bandă de magnetofon /
Haralamb Zincă. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2009
ISBN 978-973-1999-79-1
821.135.1-312.4
CIP 2009-1539

321

CIP
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)

1621 - ABDULLAEV, CINGHIZ. Beznă sub soare / Cinghiz
Abdullaev ; ed.: Aura Christi & Andrei Potlog ; trad. de Dumitru Bălan. Bucureşti : Ideea Europeană, 2009
ISBN 978-973-1925-08-0
821.512.162-31=135.1
CIP 2009-880
1622 - AL NEIMI, SALWA. Proba mierii / Salwa Al Neimi ; trad.:
Mihai Pătru. - Bucureşti : Editura Trei, 2009
ISBN 978-973-707-262-7
821.411.21(569.1)-31=135.1
CIP 2009-540
1623 - CHANG, JUNG. Lebedele sălbatice : trei fiice ale Chinei / Junag
Chang : trad.: Sanda Pop. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-718-0
821.581-31=135.1
CIP 2009-481

821.16 Literaturi slave

1624 - MALLADI, AMULYA. Sezonul fructului de mango / Amulya
Malladi ; trad.: Liviana Tane. - Bucureşti : Leda, 2009
ISBN 978-973-102-196-6
821.214.21-31=135.1
CIP 2009-832

1620 - DOVLATOV, SERGHEI. Compromisul / Serghei Dovlatov ;
trad.: Margareta Şipoş. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-50-2419-2
821.16-32=135.1
CIP 2009-1002

1625 - MIN, ANCHEE. Cum am devenit doamna Mao / Anchee Min ;
trad. de Mihaela Negrilă. - Iaşi : Polirom, 2009
ISBN 978-973-46-1325-0
821.581-31=135.1
CIP 2009-1523
1626 - O mie şi una de nopţi / trad.: Delia Radu. - Oradea : Aquila, 2009
ISBN 978-973-714-434-8
821.411.21-91-34=135.1
CIP 2009-137

322

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1627 - PAMUK, ORHAN. Fortăreaţa albă / Orhan Pamuk ; trad.:
Luminiţa Munteanu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2009
ISBN 978-973-669-728-9
821.512.161-31=135.1
CIP 2009-953
1628 - SHALEV, ZERUYA. Viaţa amoroasă / Zeruya Shalev ; trad. din
ebraică de Ioana Petridean. - Bucureşti : Humanitas, 2009
ISBN 978-973-689-300-1
821.411.16-31=135.1
CIP 2009-942

323

CIP

1633 - SZILVESZTER LÁSZLÓ SZILÁRD. "Festett az arcom nékem
is...", irónia a modern és posztmodern költészetben / Szilveszter László Szilárd. Târgu-Mureş : Mentor, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-599-344-3
821.141.511(498)-4
CIP 2009-518
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie

821.511.141 Literatură maghiară
1629 - BALÁS ÉVA. Párhuzamos herulés / Balás Éva. - MiercureaCiuc : Pallas-Akadémia, 2009
ISBN 978-973-665-250-9
821.511.141-32
CIP 2009-445
1630 - FAZEKAS MIHÁLY. Ludas Matyi : költemények és prózai
írások / Fazekas Mihály. - Ed. a 2-a. - Deva : Editura Corvin, 2009
ISBN 978-973-622-509-3
821.511.141-93-1
821.511.141-93-32
CIP 2009-233
1631 - KARINTHY FRIGYES. Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes. Deva : Editura Corvin, 2009
ISBN 978-973-622-510-9
821.511.141-31
CIP 2009-225
1632 - NAGY PÁL. Gond és remény / Nagy Pál. - Târgu-Mureş :
Mentor, 2009
ISBN 978-973-599-346-7
821.141.511(498)-32
CIP 2009-517

1634 - MIHAI, DANA. Contribuţia arheologiei la studiul
monumentelor de arhitectură din Ţara Românească : sec. XVI-XVII / Dana
Mihai. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8966-66-6
903(498.1)"15/16"
CIP 2008-23967
1635 - Necropola medieval timpurie de la Alba-Iulia - str. Brânduşei :
cercetările arheologice din anii 1997-2007 / Aurel Dragotă, Gabriel Tiberiu
Rustoiu, Matei Drâmbărean, ... - Alba-Iulia : Altip, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-193-0
902(498 Alba-Iulia)
903.5(498 Alba-Iulia)
CIP 2009-376
1636 - ROMAN, CRISTIAN-AUREL. Lamps from Dacia
Porolissensis : the roman forts from Porolissum-Moigrad, Buciumi, Gilău,
Samum-Căşei = Lămpi din Dacia Porolissensis : castrele Porolissum-Moigrad,
Buciumi, Gilău, Samum-Căşei / Cristian-Aurel Roman. - Cluj-Napoca : Mega,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-84-4
902(398.2)
CIP 2009-894

324

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
908 Monografii zonale

1637 - ANCUŢA, VICTOR GH. Celaru : pagini de istorie locală / Gh.
Victor Ancuţa. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2009
ISBN 978-606-516-068-2
908(498 Celaru)
CIP 2009-1377
1638 - ANDREI, ELENA. Monografia zonei Haleş / Elena Andrei. Buzău : Editura Raluca, 2009
Index.
ISBN 978-973-88888-2-1
908(498 Haleş)
CIP 2009-524
1639 - BILIBOK-BÂRSAN, PETRICĂ. Vatra satului - suport
spiritual şi tematic în actul educaţional / Petrică Bilibok-Bârsan, Ion Gabor. Bacău : Egal, 2009
ISBN 978-973-7649-79-9
908(498 Ghimeş-Făget)
CIP 2009-1324
1640 - BOBOACĂ-MECU, MARIA. Buchet de imortele / Maria
Boboacă-Mecu. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2009
ISBN 978-973-156-020-5
908(498 Bărbăteşti)
CIP 2009-1489
1641 - BORDEA-ŞOTEA, RODICA. Monografia satului Negruşa,
comuna Cireşu, judeţul Mehedinţi / Bordea-Şotrea Rodica. - Drobeta-TurnuSeverin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-190-2
908(498 Negruşa)
CIP 2009-1236

CIP

325

1642 - CARPIN, VICTOR. Săcele de până mai ieri / Victor Carpin. Braşov : Transilvania Expres, 2009
ISBN 978-973-1933-20-7
908(498 Săcele)
CIP 2009-408
1643 - CRÂSNIC, MIRELA. Tradiţii şi contrabandă cu aur la Roşia
Montană, Abrud şi Bucium / Mirela Crâsnic. - Petroşani : Focus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-677-146-0
908(498 Roşia Montana)
CIP 2009-1295
1644 - DUMBRAVĂ, SIMONA-MIRELA. Monografia localităţii
Brăila / Dumbravă Simona-Mirela. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-186-5
908(498 Brăila)
CIP 2009-1066
1645 - DUMBRAVĂ, SIMONA-MIRELA. Monografia localităţii
Eşelniţa, judeţul Mehedinţi / Dumbravă Simona-Mirela. - Drobeta-TurnuSeverin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-185-8
908(498 Eşelniţa)
CIP 2009-1064
1646 - DUPLEA, LIA. Monografia localităţii Piteşti / Duplea Lia. Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-187-2
908(498 Piteşti)
CIP 2009-1068

326

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1647 - DUPLEA, LIA. Monografia localităţii Şişeşti, judeţul
Mehedinţi / Duplea Lia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-188-9
908(498 Şişeşti)
CIP 2009-1065
1648 - GRIGORAŞ, DUMITRU. Ripiceni : popasuri în timp / Dumitru
Grigoraş, Marius C-tin. Grigoraş. - Botoşani : Quadrat, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8073-59-3
908(498 Ripiceni)
CIP 2009-569
1649 - MARIAN, ELENA. Monografia satului Tisa / Marian Elena. Deva : Cetate Deva, 2009
ISBN 978-973-1855-41-7
908(498 Tisa)
CIP 2009-1492
1650 - NEF, MARIANA. Monografia localităţii Drincea, judeţul
Mehedinţi / Nef Mariana. - Drobeta-Turnu Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-179-7
908(498 Drincea)
CIP 2009-820
1651 - NICOLESCU, VALERIU. Costeşti : un sat din Câmpia Turzii /
Valeriu Nicolescu. - Buzău : Editgraph, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1957-04-3
908(498 Costeşti)
CIP 2009-761

CIP

327

1652 - POP, LĂCRĂMIOARA FLORENTINA. Frata : aşezământ
românesc milenar / Lăcrămioara Florentina Pop ; pref.: prof. Doina Popa. - Ed. a 2a, rev. - Cluj-Napoca : Eurograph, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-88743-3-6.
908(498 Frata)
CIP 2008-23885
1653 - Săpânţa. - Baia-Mare : Proema, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-8013-76-6
908(498 Săpânţa)(084)
CIP 2009-1593
1654 - VERDEA, DANIELA CAMELIA. Monografia comunei
Almaşu Mic / Daniela Camelia Verdea. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8036-12-0
908(498 Almaşu Mic)
CIP 2009-1504
1655 - VERDEA, DANIELA CAMELIA. Monografia comunei Bala /
Daniela Camelia Verdea. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8036-15-1
908(498 Bala)
CIP 2009-1501
1656 - VERDEA, DANIELA CAMELIA. Monografia comunei Buceş /
Daniela Camelia Verdea. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8036-13-7
908(498 Buceş)
CIP 2009-1503

328

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1657 - VERDEA, DANIELA CAMELIA. Monografia comunei
Dubova / Daniela Camelia Verdea. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8036-16-8
908(498 Dubova)
CIP 2009-1500

329

CIP

1662 - ZIDARU, CAMELIA. Monografia oraşului Focşani, judeţul
Vrancea / Zidaru Camelia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-195-7
908(498 Focşani)
CIP 2009-1241
91 Geografie

1658 - VERDEA, DANIELA CAMELIA. Monografia comunei
Racoviţa / Daniela Camelia Verdea. - Drobeta-Turnu-Severin : Etnic, 2009
Index
ISBN 978-606-8036-14-4
908(498 Racoviţa)
CIP 2009-1502
1659 - VLAIC, IOAN. Gledinul : legende şi adevăr / Ioan Vlaic. Bucureşti : Ars Docendi, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-396-5
908(498 Gledin)
CIP 2009-885
1660 - ZIDARU, CAMELIA. Monografia comunei Isverna, judeţul
Mehedinţi / Zidaru Camelia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-196-4
908(498 Isverna)
CIP 2009-1242
1661 - ZIDARU, CAMELIA. Monografia comunei Ponoare, judeţul
Mehedinţi / Zidaru Camelia. - Drobeta-Turnu-Severin : Irco Script, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-142-194-0
908(498 Ponoare)
CIP 2009-1240

1663 - Atlasul ilustrat al lumii / trad.: Graal. - Bucureşti : Litera
Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-545-3
91(100)
CIP 2009-537
1664 - IELENICZ, MIHAI. Geografie fizică generală cu elemente de
cosmologie / Mihai Ielenicz, Laura Comănescu. - Bucureşti : Editura Universitară,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-519-8
911.2:113/119
CIP 2009-733
1665 - LUNGU, MARIUS. România : Atlas geografic / Marius Lungu. Ed. a 3-a, rev. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-059-5
912(498)
913(498)
CIP 2009-970
1666 - POSEA, GRIGORE. Geografia fizică a României : sinteze
metodice / Grigore Posea, Dan Eremia. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2009
ISBN 978-973-163-373-2
911.2(498)
CIP 2009-474

330

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

331

1667 - Resort of national interest in the Romanian Carpathians / ed.:
Ielenicz Mihai, Matei Elena. - Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-516-7
91(498)(23 Carpaţi)
CIP 2009-558

1672 - LEVITT, RYAN. Bruxelles : ghid turistic / Ryan Levitt ; trad.:
Larissa Ştefania Mitică. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
Index
ISBN 978-973-748-330-0
913(493 Bruxelles)
CIP 2009-1421

913 Geografie pe ţări individuale

1673 - POLE-BAKER, LOUISE. Lisabona : ghid turistic / Louise PoleBaker ; trad.: Mariana Mitroi. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
Index
ISBN 978-973-748-328-7
913(469 Lisabona)
CIP 2009-1420

1668 - 100 de minuni ale lumii / trad.: Augustin Frăţilă. - Bucureşti :
Editura ALL, 2009
ISBN 978-973-571-920-3
913(100)(084)
008(100)(084)
502(100)(084)
CIP 2009-861
1669 - CĂLINOIU, LENA. China : ghid turistic / Lena Călinoiu. - Ed. a
2-a. - Bucureşti : Vremea, 2009
ISBN 978-973-645-324-3
913(510)(036)
CIP 2009-1511
1670 - HOLIC, CĂTĂLINA. Spaţiul francofon : geografie
comportamentală = L'espace francophone : culture et civilisation / Cătălina Holic,
Anca Bucuci. - Iaşi : Editura Dosoftei, 2009
ISBN 978-973-8108-61-5
913(44)
CIP 2009-998
1671 - LEVITT, RYAN. Berlin : ghid turistic / Ryan Levitt ; trad.:
Gabriela-Cezarina Tănase. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
Index
ISBN 978-973-748-331-7
913(430 Berlin)
CIP 2009-1422

1674 - PURCĂREA, GABRIELA. Memorator de geografie pentru
clasa a VIII-a / Gabriela Purcărea. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-511-067-0
913(075.33)
CIP 2009-1275
1675 - Statele lumii de la A la Z / trad.: Laura Frunză, Magda Stan. Bucureşti : Editura NICULESCU, 2009
ISBN 978-973-748-333-1
81'374.2:913(100)=135.1
913(100)
CIP 2009-1419
1676 - STOICA, MARIN. Miracolele lumii / Marin Stoica, Georgeta
Stoica. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2453-8
913(100)
CIP 2009-594

332

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

333

1677 - VLADIMIRESCU, MIHAI VALENTIN. Ierusalim : cetatea lui
Dumnezeu pe pământ / Mihai Valentin Vladimirescu, Iulian Mihai Constantinescu,
Mihai Ciurea. - Craiova : Editura Mitropolia Olteniei, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1794-28-0
913(569.4 Ierusalim)(084)
CIP 2009-1081

1682 - PLETEA, MARIA-MAGDALENA. Studiul geografic şi turistic
al Munţilor Făgăraş : lucrare ştiinţifică / Maria-Magdalena Pletea. - Costeşti : Ars
Libri, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1904-71-9
913(498)(23 Făgăraş)
CIP 2009-1596

913(498) Geografia României

1683 - Strategia de dezvoltare locală : comuna Cudalbi - potenţial şi
perspective / Violeta Puşcaşu (coord.), Viorel Chiriţă, Florina Balcu, ... - Galaţi :
Europlus, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1950-23-5
913(498 Cudalbi)
CIP 2008-23933

1678 - BRÂNZAN, CONSTANTIN. Cercul de turism montan
"Craioveştii" 1988-2008 : cunoştinţe minimale privind practicarea drumeţiei
montane / Constantin Brânzan. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-125-2
061:913(498) Craioveştii"1988/2008"
CIP 2009-543
1679 - BUCE RĂDUŢ, MAGDA. Trecutul în Craiova de astăzi /
Magda Buce Răduţ. - Craiova : SIM ART, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-1841-07-6
913(498 Craiova)(084)
CIP 2008-23851
1680 - Ghid de pregătire pentru teza cu subiect unic : geografie : clasa
a VIII-a, sem. II / coord.: Cătălina Homeghiu. - Târgovişte : Transversal, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-8042-03-9
913(498)(075.33)
CIP 2009-1182
1681 - LAZĂR, NICOLAE. Geografie : clasa a VIII-a : pregătire
completă pentru teza cu subiect unic : Semestrul al II-lea / Nicolae Lazăr. Bucureşti : Art, 2009
ISBN 978-973-124-379-5
913(498)(075.33)(079.1)
CIP 2009-738

1684 - STROE, RĂSVAN. Dicţionar geografic al judeţului Mehedinţi /
Răsvan Stroe, Daniel Peptănatu, George Erdeli. - Bucureşti : Editura Universitară,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-569-3
81'374.2:913(498-35 Mehedinţi)=135.1
CIP 2008-22677
1685 - Transilvania / text: Pascaru Mariana ; foto: Florin Andreescu. Bucureşti : Ad Libri, 2009
ISBN 978-606-8050-00-3
913(498.4)(084)
CIP 2009-917
1686 - Transylvania / text: Pascaru Mariana ; foto: Florin Andreescu ;
trad.: Alistair Blyth. - Bucureşti : Ad Libri, 2009
ISBN 978-606-8050-01-0
913(498.4)(084)
CIP 2009-916

334

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

335

CIP

929 Biografii. Genealogie. Heraldică

94(100) Istorie universală

1687 - Moştenirea Brâncovenilor / texte: Bogdan Mihail, Corina Popa,
Alexandra Chiliman Juvara, ... - Mogoşoaia : Editura Centrul Cultural Palatele
Brâncoveneşti, 2008
ISBN 978-973-88837-5-8
929.52(498)Brâncoveanu
CIP 2009-36

1691 - ANNUSSEK, GREG. Raidul lui Hitler pentru eliberarea lui
Mussolini / Greg Annussek ; trad.: Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Meditaţii,
2009
ISBN 978-973-88677-7-2
94(100)"1939/1945"
CIP 2009-284

930 Ştiinţa istoriei

1692 - CARBONELL, CHARLES-OLIVIER. Marile date din secolul
XX / Charles-Olivier Carbonell ; trad.: Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro
Editură şi Tipografie, 2009
ISBN 978-973-145-206-7
94(100)"19"
CIP 2009-1099

1688 - CIUCĂ, MARCEL DUMITRU. Ştiinţele auxiliare ale istoriei /
Marcel-Dumitru Ciucă. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-737-616-9
930.2
CIP 2009-662
1689 - SEBESTYÉN MIHÁLY. Idötár : marosvásárhely történeti
kronológiája a kezdetektöl 1848-ig / Sebestyén Mihály. - Târgu-Mureş : Mentor,
2009vol.
ISBN 978-973-599-350-4
Kötet 1. - 2009. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-599-342-9
930.24
CIP 2009-519
1690 - Studiile medievale şi premoderne - un teritoriu de
redescoperit / coord.: Florentina Niţu. - Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2009vol.
ISBN 978-973-737-609-1
Vol. 1. - 2009 - Bibliogr. - ISBN 978-973-737-610-7
930
CIP 2009-415

1693 - DELORME, JEAN. Marile date ale Evului Mediu / Jean
Delorme ; trad.: Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie,
2009
ISBN 978-973-145-203-6
94(100)"04/14"
CIP 2009-1096
1694 - DELORME, JEAN. Marile date din secolul al XIX-lea / Jean
Delorme ; trad.: Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie,
2009
ISBN 978-973-145-205-0
94(100)"18"
CIP 2009-1098
1695 - DELORME, JEAN. Marile date din timpurile moderne / Jean
Delorme ; trad.: Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie,
2009
ISBN 978-973-145-204-3
94(100)
CIP 2009-1097

336

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1696 - GRANT, NEIL. Istoria lumii pentru copii - Oxford / Neil
Grant ; trad.: Lia Decei. - Bucureşti : Corint, 2009
Index
ISBN 978-973-135-410-1
94(100):087.5
CIP 2009-485
1697 - Istoria ilustrată a lumii. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-547-7
94(100)
CIP 2009-303
1698 - Marea enciclopedie pentru elevi - istoria lumii / Plantagenet
Somerset Fry ; trad.: Dan Dumitrescu. - Ed. rev. - Bucureşti : Litera Internaţional,
2009
Index
ISBN 978-973-675-502-6
94(100)(075.33)
CIP 2009-536
1699 - PETRESCU, LUDMILA. Istorie : culegere de teste pentru
admiterea la Academia de Poliţie : 2800 de întrebări tip grilă, logică istorică şi
cronologică / Ludmila Petrescu, Mihai Augustin Petrescu. - Bucureşti : Corint,
2009
ISBN 978-973-135-427-9
94(100)(079.1)
371.27:378
CIP 2009-486
1700 - SÎRBU, CORNELIU. Stigmatul războiului / Corneliu Sîrbu,
Lucian Stăncilă, Constantin Florea. - Craiova : Sitech, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-606-530-127-6
94(100)
CIP 2009-549

337

CIP

1701 - TIHAN, SILVICA. Metode eficiente pentru predarea-învăţarea
istoriei în învăţământul primar / Silvica Tihan, Mălina Ungheanu. - Slatina :
Didactic Pres, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-309-6
37.015.3:94(100)
CIP 2009-437
1702 - TODOROV, GHEORGHINA. Dicţionar şcolar de termeni
istorici / Gheorghina Todorov, Mihai Filip. - Timişoara : Eurostampa, 2009
ISBN 978-973-687-818-3
81'374.2:94=135.1
CIP 2009-1152
94(3) Istorie antică
1703 - COZMA, ELENA. Oraşe şi activităţi antice / Elena Cozma,
Iuliana Asăvoaie. - Iaşi : Graphys, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88904-6-6
94(3)
CIP 2009-460
1704 - DELORME, JEAN. Marile date ale Antichităţii / Jean
Delorme ; trad.: Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie,
2009
ISBN 978-973-145-202-9
94(3)
CIP 2009-1095
94(4/9) Istoria pe ţări individuale
1705 - ALEXANDRESCU, CRISTINA. Asia Centrală : repere
geopolitice / Alexandrescu Cristina. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-30-2449-1
94(5-191.2)
CIP 2009-308

338

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1706 - CĂZAN, ILEANA. Habsburgii, Europa Centrală şi frontul
antiotoman : conflicte armate, strategii diplomatice : (1604-1664) / Ileana Căzan. Bucureşti : Oscar Print, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-668-217-9
94(436)"1604/1664"
CIP 2009-1495
1707 - PETRESCU, ION. Căderea Constantinopolelui / Ion Petrescu,
Constantin Dobrescu. - Ploieşti : Premier, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-740-099-4
94(495 Constantinopol)"1453"
CIP 2009-1323
1708 - POPA, LUCIA. Japonia Meiji / Lucia Popa, Simona Druilă. Bucureşti : Editura Universitară, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-749-529-7
94(520)
CIP 2009-1389
1709 - STUERMER, MICHAEL. Putin şi ascensiunea Rusiei / Michael
Stuermer ; trad.: Alexandru Suter. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2009
Index
ISBN 978-973-675-562-0
94(47)"19" Putin,V.
929 Putin,V.
CIP 2009-1085
1710 - TĂNASE, STELIAN. Istoria politică a căderii regimurilor
comuniste : miracolul revoluţiei / Stelian Tănase. - Bucureşti : Humanitas, 2009
Index
ISBN 978-973-50-2420-8
94(4)"1989":32
CIP 2009-1145

339

CIP
94(498) Istoria României

1711 - 150 de ani de la Unirea Principatelor Române : 24 ianuarie
1859 - 24 ianuarie 2009 / coord.: Alexiu Tatu. - Sibiu : Techno Media, 2009
ISBN 978-606-8030-11-1
94(498)
CIP 2009-1028
1712 - ANDREESCU, MIHAIL M. The evolution of the voivodate and
the principality in the romanian area / Mihail M. Andreescu. - Cluj-Napoca :
Mega, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-1868-73-8
94(498)
CIP 2009-288
1713 - ARBONIE, EMIL. Călătoriile românilor : realităţi
transilvănene : 1918-1948 / Emil Arbonie. - Arad : "Vasile Goldiş" University
Press, 2009
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-664-314-9
94(498+4)"1918/1948"
CIP 2009-1291
1714 - BĂLAN, STAN. Istoria românilor : după programa de admitere
în Academia de Poliţie / Stan Bălan. - Slatina : Alutus, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-7947-48-2
94(498)(075.8)
CIP 2009-602
1715 - BERINDEI, DAN. Portrete istorice ale românilor : domni, regi,
eroi, cărturari, oameni politici, literaţi / Dan Berindei. - Bucureşti : Compania, 2009
ISBN 978-973-7841-68-1
94(498):929
CIP 2009-795

340

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1716 - CHERESCU, PAVEL. Un vrednic fiu al bisericii : Emanuil
Grojdu : (1802-1870) / Pavel Cherescu. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-759-713-7
94(498.4)"18" Gojdu,E.
CIP 2009-469
1717 - CIUBĂNCAN, VASILE T. România 1940 - pierderile
economice : Basarabia, Transilvania de Sus, Bucovina de Sus, Cadrilater / Vasile
T. Ciubăncan. - Cluj-Napoca : Editura Ciubăncan, 20092 vol.
ISBN 978-973-95422-1-0
Vol. 1. - 2009 - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-973-95422-2-7
94(498)"1940"
CIP 2009-1551
1718 - COSMA, DOREL. Bistriţa during the revolution = Bistriz
wäehrend der Revolutionzeit / Dorel Cosma. - Bistriţa : Karuna, 2009
ISBN 978-973-1978-08-6.
94(498 Bistriţa)"1989"
CIP 2009-584
1719 - CUC, IOAN SORIN. Suport de curs pentru istorie : pedagogia
învăţământului preşcolar / Ioan Sorin Cuc. - Beiuş : Buna Vestire, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-8410-80-0
371.3:94(498)
CIP 2008-23987
1720 - DIDIŢĂ, PAUL. Istoria românilor : îndrumător 2009 : tezele cu
subiect unic semestrul al II-lea / Paul Didiţă, Vasile Dinu. - Piteşti : Carminis
Educational, 2009
ISBN 978-973-123-084-9
94(498)(075.33)
CIP 2009-442

CIP

341

1721 - FULGA, LIGIA. Saşii transilvăneni despre ei înşişi / Ligia
Fulga. - Braşov : Transilvania Expres, 2009
ISBN 978-973-1933-19-1
94(=112.2 Saşi)(498.4)
CIP 2009-407
1722 - GUDIN, CRISTINA. Aspecte ale modernizării statului român
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea / Cristina Gudin. - Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti - Editura Credis, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-734-442-7
94(498)
CIP 2009-707
1723 - Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România / Ioan Scurtu
(coord.). - Bucureşti : Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului,
2000vol.
ISBN 973-0-02130-9
Vol. 7 : Ianuarie 1941 - februarie 1943 / Ioan Scurtu (coord.) ; Corneliu
Beldiman, Badea-Florin Pintilie, Puiu Dumitru Bordeiu, ... - 2009 - Bibliogr. Index. - ISBN 978-973-7861-45-0
329.055.2(498)"1927/1940"
94(498)"1927/1940"
CIP 2007-15438
1724 - ISCRU, GHEORGHE. Tudor Vladimirescu - contemporanul
nostru / Gheorghe Iscru. - Bucureşti : Mica Valahie, 2009
ISBN 978-973-7858-49-2
94(498.1)"18" Vladimirescu,T.
CIP 2009-1327
1725 - JUVERDEANU, AURELIA MELANIA. Pledoarie pentru
concurs / Aurelia Melania Juverdeanu, Ramona Chitiga Elena. - Bârlad : Dacri,
2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-88501-4-9
94(498)(04)
CIP 2009-1127

342

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1726 - KAKUCS LAJOS. Breslele, manufacturile şi dezvoltarea
industrială a Banatului între anii 1717-1918 / Lajos Kakucs. - Timişoara :
Mirton, 2008
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-0534-8
94(498.5)"1717/1918"
CIP 2009-26
1727 - MANIU, IULIU. Patria de lux : memorandul românilor din
Transilvania (Ardeal, Banat, Crişana, Satu-Mare, Maramureş) prezentat M.S.
Regelui Carol al II-lea în 15 decembrie 1938 / Iuliu Maniu ; ed. îngrijită şi pref. de
Sabin Gherman. - Timişoara : Bastion, 2009
ISBN 978-973-1980-50-8
94(498)
CIP 2009-1478
1728 - MARGARETA, principesă a României. Coroana română la
140 de ani / Principesa Margareta a României, Principele Radu al României ; în
colab. cu Filip Iorga. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2008
ISBN 978-973-669-715-9
94(498)"19"
CIP 2008-23854
1729 - MITEA, DANIELA-MONICA. Acta Mediaevalia Romaniae
Historica : relaţiile dintre Ţările Române între Mijlocul secolelor XV-XVI : studii
istorice / Daniela-Monica Mitea. - Alba-Iulia : Universul Şcolii, 2009
ISBN 978-606-92005-4-4
94(498)"14/15"
CIP 2009-772
1730 - MOŢ, OVIDIU E. Piteşti : o istorie în date / Ovidiu E. Moţ. Piteşti : Pământul, 2008
ISBN 978-973-1750-88-0
94(498 Piteşti)
CIP 2009-42

CIP

343

1731 - MUTIS, KRISTINA. Memorator de Istoria României pentru
clasa a XII-a / Kristina Mutis. - Constanţa : Steaua Nordului, 2009
ISBN 978-606-511-044-1
94(498)(075.33)
CIP 2009-608
1732 - PÂRVĂNESCU, ION. Amanţii şi amantele regilor din
România / Ion Pârvănescu. - Craiova : Contrafort, 2008
ISBN 978-973-1954-34-9
94(498)
CIP 2009-136
1733 - PETRESCU, ION C. Mihai Viteazul şi arta diplomaţiei / Ion
Petrescu. - Ed. a 9-a, rev. - Ploieşti : Premier, 2009
Bibliogr.
ISBN 978-973-740-098-7
94(498.1)"15" Mihai Viteazul
929 Mihai Viteazul
CIP 2009-384
1734 - POPA, GRIGORE T. Spectatorii istoriei / Grigore T. Popa ; ed.
îngrijită şi prefaţată de Richard Constantinescu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2009
ISBN 978-973-7682-73-4
94(498:100)"1919/1939"
CIP 2009-781
1735 - TÓFALVI ZOLTÁN. 1956 Erdélyi mártírjai / Tófalvi Zoltán. Târgu-Mureş : Mentor, 20073 vol.
ISBN 978-973-599-248-4
[Kötet] 3 : Az ENSZ. memorandisták. - 2009 - Bibliogr. - Index. - ISBN
978-973-599-347-4
94(498.4)"1956"(093.2)
94(439)"1956"(093.2)
34.096(498.4)"1956":929
CIP 2009-515

344

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

1736 - TULUŞ, ARTHUR. Dunărea maritimă între aranjamentul de
la Sinaia şi acordul de la Belgrad (1938-1948) / Arthur Viorel Tuluş ; pref.:
Dumitru Şandru. - Galaţi : Galaţi University Press, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8008-01-1
94(498.1)(28 Dunăre)"1938/1948"
CIP 2009-66
1737 - UNIREA DIN 1918, ACT FUNDAMENTAL AL ISTORIEI
ROMÂNIEI. SIMPOZION NAŢIONAL (1 ; 2008 ; Sibiu). Unirea din 1918,
act fundamental al istoriei României : simpozion ştiinţific naţional : Sibiu, 2008 /
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu
"Nicolae Lupu", Consiliul Judeţean Sibiu, ... ; coord.: Vasile Ciobanu, Sorin
Radu. - Sibiu : Techno Media, 2008
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-7865-98-4
94(498)"1918.12"
CIP 2009-68

345

CIP
INDEX DE NUME

15 ans d'études françaises et francophones à l'Université. Sesiune internaţională
(2008 ; Sibiu) - 1246
A
Abăluţă, Constantin (trad.) - 1365
Abăluţă, Gabriela (trad.) - 1365
Abdullaev, Cinghiz - 1621
Abrudan, Denisa - 936
Achim, Lucica - 659
Achim, Marcela - 787
Aducovschi, Daniela - 1124
Afrăsinei, Viorica (antolog.) - 1394
Agapie, ieromonah (trad.) - 224, 1451
Agrigoroaie, Andi - 1390
Agus, Milena - 1359
Aïvanhov, Omraam Mikhaël - 130
Akbar, Seyed (trad.) - 290
Al Neimi, Salwa - 1622
Albert, Carmen - 68
Albici, Anca - 277
Albu, Gabriel - 271
Albu, Ion - 620
Albu, Teodora - 1247
Albulescu, Ion - 497
Alcorn, Randy - 205
Alda, Alan - 1285
Aldea, Marilena - 1160
Aldea, Traian - 206
Alecsandri, Vasile - 1391
Alexandra, Liana - 1100
Alexandrescu, Cristina - 1705
Alexandrescu, Nicolae - 57
Alexandrescu, Radu - 11, 1392
Alexandri, Cecilia - 914
Alexandri, Cecilia (coord.) - 910
Alexe, Ion - 457
Alexiu, Lucian (pref.) - 1565

346

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Alexiuc, Veronica - 541
Alic, Liliana - 1161
Amariei, Olga Ioana - 937
Amfilohie de la Poceaev, st. - 248
Amza, Gheorghe - 850
Ancuţa, Victor Gh. - 1637
Anderson, Chris - 323
Andreescu, Florin (foto.) - 1685-1686
Andreescu, Mihail M. - 1712
Andrei, arhiepiscop de Alba-Iulia - 207
Andrei, Daniela - 149
Andrei, Elena - 1638
Andreica, Ioan Cătălin (ed.) - 1531
Andriescu, Miruna (trad.) - 1039
Andrioni, Felicia - 490
Andriţoiu, Alexandru C. - 797
Andronache, Liliana (trad.) - 1318
Angelescu, Gabriel - 1202
Angelescu, Gabriel (coord.) - 1214
Angelov, Vesil G. - 621
Anghel, Andrei - 696
Anghel, Daniel - 938
Anghel, Doina (trad.) - 143
Anghel, Iris Manuela (trad.) - 1500
Anghel, Maria Magdalena - 272, 622
Anica-Popa, Ionuţ - 12
Aninaru, Cristian - 410
Anisie, Monica - 1266-1267
Annussek, Greg - 1691
Antim, Gabriela - 1393
Antohe, Ştefan (pref.) - 652
Antohi, Sorin - 1523
Antonesei, Liviu - 498
Antrobus, Laverne - 141
Apetrei, Dănuţ - 321
Apostu, Ioan - 413
Arad, Victor - 884
Aranghelovici, Cristiana - 1203
Arat, Gheorghe Teodor - 380
Arbonie, Emil - 1713
Ardelean, Alina Grigoriţa - 1040

347

CIP
Ardelean, Ben-Oni - 995
Ardelean, Florina - 1389
Ardelean, Mihai - 295
Ardelean, Petru - 1249
Ardelean, Sofian (ed.) - 793
Ardeleanu, Anca - 905
Ardeleanu, Constantin - 358
Ardeleanu, Mircea (coord.) - 1246
Argintaru, Cristina (trad.) - 1307
Arimia, Gabriela Dora - 648
Aripi deschise. Concurs judeţean de poezie (6 ; 2008 ; Botoşani) - 1394
Armeanu, Ileana - 623
Arsene, Constanţa - 600
Arshadi, Reza (pref.) - 290
Arsoi, Flavia - 945
Asăvoaie, Iuliana - 1703
Astărăstoae, Vasile - 747
Atanasescu, Mihai (trad.) - 1295
Auer, Ferenc T. - 1085
Augustin, st. - 1357
Auneanu, Catrinel (trad.) - 135
Aureliean, Nicoleta-Camelia - 1126
Austen, Jane - 1286
Austin, Peter K. - 1162
Avram, Arina (trad.) - 1289
Avram, Daniela - 1047, 1055
Avram, Grigore - 906
B
Baba, Corneliu (pref.) - 1094
Baboianu, Grigore - 346
Baciu, Eugenia - 500
Bacovia, George - 1395
Badaracco, Joseph L., jr. - 939
Badea, Gabriel Sorin - 303
Badea, Gheorghe - 1068
Badiu, Aurel (coord.) -- 49
Bahrim, Mariana - 676
Bako, Andrei (il.) - 1465
Bal, Ana - 304

348

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Bal, Nicolaie - 677
Balacea, Georgeta-Iulia - 33
Balacea, Georgeta-Iulia (coord.) - 52
Balaci, Paşcu - 1396
Balan, Dumitru (trad.) - 1621
Balás Éva - 1629
Balaşiu, Marc - 1389
Balcu, Florina - 1683
Bálint Emese (red.) - 568
Ballantyne, Maria Magdalena (ed.) - 66
Balotescu, Mariana - 739
Baltă, Nicolae (trad.) - 1375
Banaru, Ştefan - 1128
Bancea, Olga - 896
Bandu, Ioan - 13
Banner Zoltán (pref.) - 1089
Banu, Gabriela (trad.) - 185
Barabaş, Carmen - 142
Barba, Doina - 1381
Barbelian, Mihai - 900
Barbery, Muriel - 1364
Barbeş, Lucica - 1041
Barbu, Corina - 600
Barbu, Gelu - 858
Barbu, George - 1398
Barbu, Girel - 1399
Barna, Carmen - 1129
Barnouin, Kim - 756
Barosan, Cornelia - 1069
Barteş, Ovidiu - 1101
Bartók Katalin - 917
Bartok, Ruxandra - 795
Batişte, Jenica - 567
Baudelaire, Charles - 1365
Bauer, Loredana (coord.) - 297
Băban, Adriana (coord.) - 518
Băbuş, Domnicu - 1004
Băcescu-Cărbunaru, Angelica - 267
Băcilă, Mihai Florin - 370
Bădălan, Eugen - 480-481
Bădescu, Adriana (trad.) - 1332

CIP
Bădescu, Mihai - 382
Bădiliţă, Cristian - 1400
Bădulescu, Lavinia - 61
Băinţan, Aurora Octavia - 209-210
Bălan, Dumitru - 624-625
Bălan, Floarea - 501
Bălan, Mihai Andrei - 293
Bălan, Rodica - 624-625
Bălan, Stan - 1714
Bălăeţi, Camelia Mădălina - 663
Bălăşoiu, Doiniţa - 427
Bălăşoiu, Gheorghe (coord.) - 1116
Bălăşoiu, Tatiana - 427
Bălă-Zamfirescu, Constantin - 940
Bălcău, Monica - 40
Băloiu, Niculina - 502
Bălţatu, Sebastian - 476
Băncilă, Vasile - 1401
Bănilă, Voichiţa-Ileana - 90
Băran, Coriolan - 1402
Băran, Nicolae - 678
Bărăgan, Rodica (antolog.) - 1607
Bărbulescu, Elena - 1204, 1250
Bărbulescu, Georgiana (trad.) - 1386, 1388
Bărbuţă, Marinela - 885, 1042
Băsu, Mihaela - 941
Bâlc, Gavril - 1043-1044
Bârlea, Petre Gheorghe - 1205
Bârlogeanu, Lavinia - 516
Bârsan, Aurora - 1189
Beaumont, Émilie - 603, 1130
Beceanu, Dumitru D. - 1045
Bejan, Tinuţa - 626
Bejan, Viorel - 500
Beldean, Luminiţa - 826
Beldiman, Corneliu - 1723
Beldiman, Dana - 1723
Beldiman, Ioana (coord.) - 81
Bellevie, Lesa - 182
Belulescu, Liviu-Jan - 421
Benea, Cornelia - 346

349

350

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Benedict XVI, papă - 183
Benga, Graţiela (postf.) - 1565
Bennak, Dan - 184
Benoît, Joe-Ann - 143
Bercu, Ana-Maria - 317
Berdilă, Iulian - 480
Bergel, Hans (trad.) - 1506
Berindei, Dan - 1715
Besnea, Daniel - 57
Beu, Liliana-Marinela - 1403
Bianca, Alexandra Catrina - 1404
Biblioteca Naţională a României (Bucureşti). Filiala Batthyaneum - 72
Bibu, Daniela - 503
Bică, Cristina Maria - 1012
Bignell, Jonathan - 1009
Bilibok-Bârsan, Petrică - 1639
Birău, Petru - 593
Bircea, Ioan - 268
Biţă, Mădălina - 1405
Bixler, Otto - 1287
Bîrsan, Corneliu (ed. şt.) - 403
Bîrzeanu, Ioana (trad.) - 154
Black, Holly - 1288
Blaj, Robert (coord.) - 931
Blandiana, Ana - 1406-1407
Blănaru, Harieta - 504, 1408
Blebea, Laura (trad.) - 266
Blejeru, Cristian - 888
Blenche, Mariana - 7
Bleoca, Daniela Maria (trad.) - 134
Blidaru, Tudor - 886
Blidaru, Valeriu - 886
Blyth, Alistair (trad.) - 1082, 1686
Bob, Lavinia - 496
Boboacă-Mecu, Maria - 1640
Boboc, Raluca (trad.) - 302
Boca, Cristiana - 505
Boca, Cristiana (coord.) - 519, 537, 547, 567, 598, 997
Bodea, Elena (trad.) - 443
Bodea, Maria (antolog.) - 1607
Bodiu, Andrei - 1256

CIP
Bodó Márta (ed.) - 204
Bodoaşcă, Teodor - 383
Bogdan, Constantin - 648
Bogdan, Daniela - 601
Bogdan, Laura - 506
Bogdan, Sergiu - 384
Bogdan, Simona - 1172-1173
Bogdan, Vasile - 480-481
Bohler, Sebastian - 144
Boitor, George - 1409
Boitor, Viorica (trad.) - 1313
Boiţă, Marius - 359
Bojan-Popescu, Simona - 1206
Bojin, Irina (trad.) - 1336
Bojiţă, Marius - 698
Bolan, Liliana - 360
Boldeanu, Veronica - 734
Bolintineanu, Gheorghe - 919
Bologne, Jean-Claude - 1366
Bonea, Maria - 1410
Bonington, Chris (pref.) - 1338
Bontea, Vera - 917
Boos, Andre (il.) - 725
Borda, Monica - 870
Bordean, Ioan - 942
Bordea-Şotea, Rodica - 507-508, 1641
Bordeiu, Puiu Dumitru - 1723
Borgovan, Aurel - 1411
Boroi, Alexandru - 385
Boroi, Florica - 1180
Boroi Gabiel - 381
Boroştean, Stela - 509
Borovič-Ivanov, Darius - 943
Borş, Adriana - 604
Bortoş, Eugen - 1079
Borugă, Bianca - 510-513
Bostan, Elena - 514
Bostan, Elena (coord.) - 1439
Bota, Andreea - 708
Botez, Mihai Vasile - 773
Botez, Paul - 798

351

352

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Botiş, Sorina - 324
Botton, Alain de - 1078
Boţa-Avram, Cristina - 1016
Boţa-Moisin, Anton Florin - 347, 386
Boţocan, Melania (pref.) - 1102
Braga, Viorica Filofteia - 1017
Bragaru, Mihai (ed.) - 336
Bran, Florina - 605
Brana, Ion Doru (trad.) - 1364
Bratu Elian, Smaranda (ed.) - 1363
Brăileanu, Emilian - 627
Brătucu, Gheorghe - 1012, 1046
Brânzan, Constantin - 1678
Brânzan, Ileana - 628
Breaz, Nicoleta - 269
Brezeanu, Petre - 361-362
Brichiuş, Ion - 1412
Brontë, Charlotte - 1289
Broşteanu, Magda - 14
Brunsing, Annette - 145
Bublică, Mariana - 1413
Buce Răduţ, Magda - 1679
Buchgraber, K. - 916
Bucinschi, Mihaela - 537
Buckley, Christopher - 1290
Bucuci, Anca - 1670
Bucur, Cezar-Mihail - 1414
Bucur, Cornelia (trad.) - 1235, 1290
Bucur, Daniel - 893
Bucur, Ion D. - 305
Bucur, Victoria (trad.) - 603
Bucureanu, Anamaria - 381
Bucureşteanu, Emil - 1415
Bud, Marius - 799
Buda, Nicu - 1251
Budea, Marcel (trad.) - 165
Buibaş, Mihaela - 1389
Bujor, Maria Mihaela - 648
Bulacu, Savian - 1416
Bulai, Alfred - 274
Bulai, Elena (trad.) - 1123

353

CIP
Bulandra, Alexandru - 185
Bulgariu, Ana Maria (trad.) - 128
Bulgaru, Mirela - 1216
Bullón, Allejandro - 186, 258
Buluţă, Gheorghe (coord.) - 76
Buneci, Mădălina Roxana - 630
Burcea, Gabriela (trad.) - 99
Burlacu, Constantin - 925
Burlacu, Ştefan - 15
Burlacu, Veronica - 649
Burlibaşa, Liliana - 729
Burta, Voicu - 841
Buruiană, Mariana (trad.) - 261
Buruiană, Mihaela (trad.) - 323
Buruleanu, Lavinia - 1047
Busuioc, Monica Mihaela - 1163
Butac, Livia Maria - 1048
Butaci, Casian - 306
Buth, Matthias - 1350
Butler, Timothy - 146
Butnaru, Nuţa - 1417
Butunoi, Elena - 598, 997
Buz, Adrian (trad.) - 1314
Buzan, Barry - 299
Buză, Ileana-Magdalena - 1566
Buzărnescu, Ştefan (coord.) - 68
Buzogány Dezső (ed.) - 250
Buzoianu, Loredana-Liliana - 1207
C
Calciu, Rodica - 422
Canahai, Radu-Claudiu (trad.) - 771
Canciuc, Ioan - 211
Candin, Cosmin Ilie - 15
Candrea, Adina Nicoleta - 1131
Caragea, Mioara (trad.) - 1387
Caragiale, Ion Luca - 1418
Caraiani, Gheorghe - 363
Carbonell, Charles-Olivier -- 169
Carpin, Victor - 1642

354

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Carson, Benjamin S. - 1317
Casademunt, Jordina - 800
Catană, Carmen (trad.) - 1009
Catană, Mihai - 774
Catană, Nicolae - 801
Catrina, Ion - 1419
Catruna, Ioana (trad.) - 1303
Cauc, Petre - 147
Caumon, Danièle de - 131
Cavanagh, Roland R. - 985
Cazacu, Aurel - 173
Cazacu, Dumitru - 632
Căciuleanu, Bică N. - 1420
Călăraşu, Sorin - 1060
Căldăraru, Marius - 1198
Călinescu, George - 1422-1423
Călinoiu, Lena - 1669
Căpăţână, Ionuţ - 1046
Căprărescu, Gheorghiţa - 944
Cărare, Lenuţa - 104-105
Cărbunaru-Pistriţu, Mariana - 679-680
Cărpenaru, Stanciu D. - 387
Cărtărescu, Mircea - 1424-1425
Căzan, Ileana - 1706
Cârâc, Alina (trad.) - 1081
Cârstocea, Elena - 1220-1221
Celmare, Lilian - 288, 633
Celmare, Mirela - 633
Cenuşă, Gheorghe - 649
Cercel, Anamaria - 388
Cercel, Sevastian (coord.) - 381
Cerin, Sorin - 1426-1427
Cerkez, Adriana (trad.) - 1235
Cerna, Dumitru - 1428
Cernat, Paul (coord.) - 79
Cesar von Sachse, Elena - 1429-1430
Chadwick, Samuel - 187
Chadwick, Whitney - 1086
Chandler, Raymond - 1291
Chang, Jung - 1623
Chapman, Keith - 94

CIP
Charles, Benoit (il.) - 4
Charlesworth, Alan - 365
Chelaru, Teodor-Viorel - 900
Chelu, Ramona-Teodora - 515
Cherescu, Pavel - 213-214, 1716
Cherescu, Pavel (coord.) - 237
Chicea, Radu - 802
Chihai, Florian-Alexandru - 148
Chiliman-Juvara, Alexandra - 1687
Chinciu, Daniel - 1049-1050, 1065
Chinciu, Gabriel Corneliu - 1050, 1065
Chindea, Traian - 389
Chindriş, Annemarie - 755
Chioncel, Cristian P. - 912, 1139
Chira, Flavia - 859
Chira, Romeo - 895
Chircea, Bogdan (trad.) - 263
Chirciu, Olga - 1431
Chirculescu, Carmen (trad.) - 761
Chiriac, Liviu - 803
Chiriac, Mihaela - 564
Chirică, Sofia - 149
Chiriţă, Constantin - 1432
Chiriţă, Elisabeta (trad.) - 252
Chiriţă, Ioana (trad.) - 158
Chiriţă, Viorel - 1683
Chirvasiu, Monica (trad.) - 169
Chisacof, Alexandru - 678
Chiscop, Liviu - 64
Chiş, Ruxandra - 1209
Chişu, Lucian - 1268
Chitcă, Tanţa-Camelia - 326, 491
Chitiga, Ramona Elena - 1725
Christi, Aura (ed.) - 150, 1621
Christie, Agatha - 1292-1293
Cialdini, Robert B. - 150
Ciccotti, Serge - 151
Cilincă, Gabriela - 772
Cimpoi, Dana-Maria (trad.) - 144
Cimpoieşu, Raluca (trad.) - 1086
Cioată, Vasile George - 16

355

356

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Cioban, Eleonora - 36, 634
Ciobanu, Bogdan - 860
Ciobanu, Elena - 1294
Ciobanu, Gheorghe A. M. - 1102
Ciobanu, Vasile (coord.) - 1737
Cioboată, Aurelia - 730
Ciocan, Andrei - 33
Ciocan, Christian - 1038
Ciochină, Paula - 1103
Ciocîrlea-Vasilescu, Aurel - 34, 837, 861, 957-958
Ciocoi-Pop, Dumitru Rareş - 1132
Ciocsirescu, Luiza (trad.) - 1302
Cioltean, Ioan - 1051
Ciomâzgă, Aloma (trad.) - 109
Ciontu, Costică - 903
Cira, Viorica (coord.) - 570
Circa-Chirilă, Camelia (coord.) - 1269
Cistelecan, Ioana (postf.) - 1613
Ciubăncan, Vasile T. - 1717
Ciubotaru, George - 1065
Ciubotaru, Mona-Constanţa - 1002
Ciucă, Alina - 61
Ciucă, Marcel Dumitru - 1688
Ciuce, Cătălina - 149
Ciucescu, Doru - 1434
Ciumara, Roxana - 649
Ciumaşu, Ioan Manuel - 606
Ciungan, Valeriu Marius - 1435
Ciungu, Petre - 658
Ciupercă, Radu - 913
Ciupercă, Vasile - 95
Ciurea, Mihai - 1677
Ciureanu, Sorin Adrian - 17
Ciuta, Rodovica - 629
Ciutacu, Florin - 390, 402
Ciutureanu, Maria - 1266-1267
Civărnache, Cristina (trad.) - 290
Cîmpean, Anca Maria - 821
Cîrnu, Mihaela Rodica - 65
Cîtu, Florentina - 1252
Clejanu, Steliana - 1174

CIP

357

Cobzaru, Luminiţa - 52
Cocan, Moise - 28
Cocora, Ion - 1436
Coculeana, Cristian - 655
Codău, Ioan - 517
Codiţă, Dumitru - 472
Codreanu, Iuliana - 1
Cojocaru, Aurelian - 899
Cojocaru, Diana (trad.) - 1312
Cojocaru, Eugen - 1253
Cojocaru, Ion - 18
Cojocaru, Raul (trad.) - 1300
Cojocaru-Filipiuc, Vasile - 1052
Cojocărescu, Simona Maria - 945
Colotelo, Dumitru - 215
Colta, Onisim - 1071, 1437
Columban, Monica - 1220-1221
Coman, Dan-Radu (trad.) - 1372
Coman, Florentina - 1438
Comănescu, Laura Georgiana - 1664
Comunicarea - dimensiune a culturii şi civilizaţiei europene contemporane. Masă
rotundă (3 ; 2008 ; Bacău) - 1439
Concursul naţional de creaţie literară "Vasile Alecsandri" (3 ; 2008 ; Bacău) - 1439
Condor, Bob - 761
Condruz-Băcescu, Monica - 1175
Consiliul Europei (Strasbourg) - 403
Constantin, Cătălina (trad.) - 443
Constantin, Elena - 322
Constantin, Ilie (trad.) - 1362
Constantin, Mariana - 861, 957-958
Constantin, Victor Florin - 34
Constantinescu, Claudia - 520-522, 1210-1211
Constantinescu, Cornel (coord.) - 282
Constantinescu, Eliodor - 635
Constantinescu, Iulian Mihai - 216, 1677
Constantinescu, Justin - 1254
Constantinescu, Maria (coord.) - 273
Constantinescu, Nicolae (trad.) - 1379, 1692-1695, 1704
Constantinescu, Ovidiu (trad.) - 1299
Constantinescu, Pompiliu - 1254
Constantinescu, Richard - 746

358

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Constantinescu, Richard (ed. şt. ; pref.) - 437, 1734
Constantinescu, Rozica - 695
Constantinescu, Ruxandra (trad.) - 79
Cooper, James Fenimore - 1295-1299
Cooper, Robert - 946
Corcăcel, Cornelia Cristina - 523
Corcheş, Horia - 1220-1221
Cordovan, Ionel - 1176
Corduneanu, Carmen - 327
Cormoş, Geanina (trad.) - 131
Cornford, F. M. - 188
Coroiu, Mircea Dumitru - 19
Corpaci, Marghioala - 1574
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România - 1441
Cosma, Corneliu - 457
Cosma, Dorel - 1718
Cosma, Traian - 524
Cosmulescu, Sina Niculina - 915
Costache, Alexandru - 345
Costache, Cornel - 1070
Costache, Elena - 189, 1440, 1476
Costache, Felicia - 600
Costache, Ion (trad.) - 365
Costea, Aurel - 838
Costea, Theodor (trad.) - 916
Costencu, Mirela - 912
Costescu, Cristian - 1133
Costin, Angelica - 1013
Cotan, Claudiu Constantin - 217
Cotloana, Alina (trad.) - 1130
Cotrău, Diana (coord.) - 1182-1183
Cotuţ-Scheipner, Angela (trad.) - 1287
Courtivron, Isabelle de - 1086
Covlea, Marian - 947, 1020-1021
Covrig, Mihaela - 649
Cozma, Elena - 1703
Cozma, Teodor (coord.) - 539
Crăciun, Boris - 1442-1444
Crăciun, Florentina - 1445
Crăciun, Ştefan - 947
Crăciuneanu, Viorel - 328

CIP
Crăciunoiu, Ştefania - 61
Crăsneanu, Ana - 948-949
Crâncău, Ana Mirela - 659
Crâsnic, Mirela - 1643
Creangă, Dorina Emilia - 731
Creangă, Ion - 1446
Creangă, Şteofil - 930
Creoşteanu, Leonora (coord.) - 297
Creoşteanu, Lucian (coord.) - 297
Creţan, Constantin - 1447
Creţu, Ioana-Narcisa - 1177
Creţulescu, Matei - 1164-1165
Crihană-Dascălu, Sorina - 1448
Criste, Dan (trad.) - 368
Cristea, Lidia (coord.) - 343
Cristea, Lucia - 687, 950
Cristea, Ovidiu (coord.) - 79
Cristea, Sorin - 526
Cristea-Enache, Daniel (coord.) - 79
Cristescu, Lucian - 218
Cristian, Irina - 1065
Crişan, Alexandru (coord.) - 516
Crişan, Andrei - 496
Crişan, Cornel - 1032
Crişan, Dana (ed.) - 1095
Crişan, Gianina - 732
Crişan, Ovidiu - 698
Crişan, Radu Mihai - 1449
Crivac, Gheorghe - 901
Croisile, Bernard - 804
Croitoru, Rodica (trad.) - 179
Croitoru, Simona - 528
Crosma, Ion - 1070
Cruceru, Ruxandra - 527
Crudu, Gabriela - 528
Csigó László (il.) - 932
Csörgő Anikó - 932
Cuc, Ioan Sorin - 1719
Cuciureanu, Magdalena - 699
Cuciureanu, Rodica - 699
Cucu, Vasile - 607

359

360

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Cucu-Ciuhan, Geanina (coord.) - 156
Cumpănaşu, Lucian - 399
Cuprian, Tit - 629
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Strasbourg) - 403
Czekelius, Peter - 805
D
Dabija, Adina - 1450
Dabu, Bianca - 1178
Dabu, Bianca (coord.) - 411
Dachin, Anca (coord.) - 910
Dafinoiu, Cristina Valentina - 1212
Dalotă, Marius Dan - 951
Damaschin Grigoriatul, monah - 1451
Damaschin, Nicolae (trad.) - 177
Damian, Simona - 747
Damian, Titi - 1452
Damo, Daniela - 700
Dan, Ilie - 1453
Danciu, Cornelia - 700
Daneliuc, Mircea - 1454
Daniil Stoenescu, episcop - 219
Danilescu, Lili - 1319
Danis, Daniel - 1367
Danubianu, Mirela - 20-21
Dardenne, Sabine - 1368
Dascăl, Ana Maria - 897
Dascălu, Adrian - 952
Dascălu, Monica - 952
Daşu, Mariana - 733-734
Datcu, Rodica Manuela - 531
David, Aura-Manuela - 707
David, Daniela - 581
David, Ion - 343, 473
Dănăilă Roşu, Marieta - 1455
Dănceanu, Liviu (postf.) - 1102
Dăncilă, Eduard - 636
Dăncilă, Ioan - 636
Dănilă, Alexandra (trad.) - 1348
Dănilă, Doina - 917

CIP

361

Dănilă, Ioana - 1032
Dănişor, Dan Claudiu - 404
Dănişor, Dan Claudiu (coord.) - 381
Dârţu, Constantin Toni - 66
De la aderare la integrarea României în Uniunea Europeană. Simpozion (1 ; 2008 ;
Braşov) - 405
Deac, Ioan - 970
Deac, Mariana - 659
Deaconu, Simona-Mirela - 571, 1227
Deaver, Jeffery - 1300
Decei, Lia (trad.) - 1696
Deguy, Michel - 121-122
Dehelean, Iulica - 608
Dekker, Ted - 1301
Delagoicea, Ionel Gae - 1456-1457
Delalandre, Benoît - 725
Delavier, Frederic - 1134
Deleanu, Dumitru - 635
Deleanu, Luminiţa - 1189
Deliu, Adrian (trad.) - 79, 100, 935
Delorme, Jean - 1693-1695, 1704
Demetrescu, Ruxandra - 1072, 1236
Demetrescu, Ruxandra (coord.) - 81
Denape, Jean - 839
Denis, Jean-Sébastien - 1369
Depetri, Alicia - 259, 775-781, 1135
Devictor - 1458
Diac, Georgeta (coord.) - 539
Diaconescu, Eugen - 22-23
Diaconescu, Mihail - 221
Diaconu, Andreea (trad.) - 1319
Diaconu, Aurelian - 953
Diaconu, Cornel - 1459
Diaconu, Gheorghe - 176, 482
Diaconu Bălan, Paula - 1104-1105
Dicu, Maria Camelia - 1179
Didiţă, Paul - 1720
Dikol, Christian - 132
Dikol, Miriam - 132
Dima, Luminiţa Elena (coord.) - 452
Dima, Mircea - 851

362

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Dima-Ţăpîrdea, Daniela - 1255
Dimcia, Elena - 637
Dimitriu, Sorin - 954
Dimoiu, Daniela - 928
Dincă, Daniel Florin - 1010
Dinte, Elena - 787
Dinu, Mihaela - 955
Dinu, Vasile - 1720
Dinuţă, Marinela - 1180
Dipak, Jain C. - 368
Dîrja, Marcel - 1022
Doboş, Vasilian - 1088
Dobre, Ilie - 1136
Dobre, Toma - 410
Dobre, Viorica - 1208
Dobrescu, Alina - 152
Dobrescu, Caius - 1256
Dobrescu, Constantin - 1707
Dobrescu, Mircea - 879
Dobrescu, Radu Nicolae - 839
Dobrinoiu, Maxim - 406, 423
Dobrovicescu, Alexandru - 678
Dodenciu, Mirela - 582
Dogaru, Ciprian - 410
Dogaru, Ion (coord.) - 381
Dojană, Nicolae - 1, 835
Domide, Gherasim - 862
Dominteanu, Teodora - 1137-1138
Domşa, Cristian - 905
Doniga, Ana - 1058
Donţu, G. O. - 57
Dorian, Gellu - 1460
Doval, Elena - 956
Dovlatov, Serghei - 1620
Doyle, Arthur Conan - 1302
Draga, Maria-Sabina (trad.) - 1342
Dragomir, Alina Florentina (trad.) - 761
Dragomir, Doina-Rodica - 1181
Dragomir, Eduard - 407-408
Dragomirescu, Ana (trad.) - 48
Dragoş, Dacian Cosmin - 475

CIP
Dragoş, Ioan - 1461
Dragoş, Nicolae - 1462
Dragotă, Aurel - 1635
Dragu, Adina (trad.) - 967
Drăgan, Adela (coord.) - 285
Drăgan, Constantin M. - 1023
Drăgan, Elena - 608
Drăgan, Sorina-Lucreţia - 409
Drăghici, Ani - 532
Drăghici, Aurelia - 383, 1215
Drăghici, Aurora - 533
Drăghici, Iuliana - 1225
Drăghici, Pompil (coord.) - 381
Drăgoi, Monica Adriana - 536
Drăgoianu, Any - 1463
Drăgulescu, Constantin - 534, 1464
Drăguşanul, Ion - 592
Drâmbărean, Matei - 1635
Drob, Cătălin - 329
Druilă, Simona - 1708
Drulea, Irina Elena - 638
Drumea, Domnica - 1257
Duca, Nicoleta - 701
Dudău, Elena - 535
Dughi, Tiberiu (coord.) - 972
Duhalmu, Cristina - 541
Duicu, Olivia (coord.) - 570
Dulfu, Petre - 1465
Dulman, Aniţa - 519, 537
Dulman, Laurenţiu (trad.) - 1374
Dumas, Alexandre, père - 1370
Dumbravă, Simona-Mirela - 1644-1645
Duminică, Traian - 1027
Dumitrache, Florea - 877
Dumitrescu, Aurelian Titu - 1466
Dumitrescu, Dan (trad.) - 1698
Dumitrescu, Daniela Violeta - 895
Dumitrescu, Dumitru - 289
Dumitrescu, Gabi - 836
Dumitrescu, Gheorghe - 1070
Dumitrescu, Mihail Dan Horia - 307-308

363

364

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Dumitrescu-Buşulenga, Zoe - 1258
Dumitriu, Anca Silvia - 806-807
Dumitriu, Horia Traian - 807
Dumitriu, Lucia (trad.) - 79
Dumitriu, Silvia - 807
Dumitru, Cornelia (trad.) - 138
Dumitru, Cristina-Florentina - 1440, 1467, 1476
Dumitru, Gabriela - 519
Dumitru, Mihaela Magdalena (trad.) - 1335
Dunavete, Anca - 1468
Dunca, Simona - 1074
Duplea, Lia - 1646-1647
Durac, Livia - 153
Duran, Cristina - 222
Dură, Leon - 1469
Durbacă, Aurora - 744
Duţă, Alexandru - 458
Duţă, Anca - 856
Duţă, Constantin Viorel - 536, 852, 1024
Dyer, Heather - 1303
E
Eco, Umberto - 1360
Edelştein, Oscar (coord.) - 722
Edroiu, Nicolae (pref.) - 239
Educaţia şi integrarea socială a populaţiei de etnie rromă. Simpozion naţional
(2008 ; Sibiu) - 296
Edwards, Ken (il.) - 118
Eftimie, Elena - 24
Eftimie, Marius (ed. şt.) - 403
Eftimie, Nicolae - 25
Emanuel - 1470
Eminescu, Mihai - 1449
Enache, Ion - 681-683
Enache, Roxana (coord.) - 545
Enache, Sorin - 341
Enăchescu, Călin - 639
Enăşel, Cecilia - 609
Encică, Svetlana - 821
Enciu, Adrian - 1025

365

CIP
Encyclopaedia Britannica Inc. - 79
Ene, Alexandru - 26-27
Enoiu, Roxana - 1140-1142
Epure, Florin - 1403
Epure, Lia Lucia - 979
Erdeli, George - 1684
Eremia, Dan - 1666
Esen, Rita - 365
Ethos şi Ethnos. Sesiune (2007 ; Cluj-Napoca) - 223
Evsevios Vittis, arhimandrit -- 22
Ezzati, Ezzatollah - 290
F
Farago, Monica Adriana - 791-792
Farcaş, Florin Ioan - 1026
Farmati Anna - 1106
Fazekas Mihály - 1630
Fărăgău, Beniamin - 190
Făurescu, Virginia - 1530
Fântâneru, Elena - 1213
Felea, Ioan - 863
Ferencz Enikő Inez (trad.) - 202
Ferenczy Rozália (trad.) - 1589
Fianu, Gabriela - 684
Fildan, Floarea - 799
Fildan, Sorin - 431
Filimon, Florentina - 758
Filip, Ana - 1053
Filip, Mihai - 1702
Filipescu, Elena-Daniela - 1216
Firan, Florea (ed. ; postf.) - 1281
Firan, Florea (ed.) - 1485
Fitzgerald, Scott F. - 1304
Flămând, Dinu (trad.) - 1363
Fleacă, Elena - 960
Fleischhack, Erich - 1184-1185
Fleşer, Nelu - 961
Fleşeru, Teodor (trad.) - 946
Fletcher, Lyn (il.) - 103
Florea, Adela Cornelia - 1259

366

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Florea, Anca - 1117
Florea, Constantin - 1700
Florea, Ion - 28
Florea, Luiza - 735
Florea, Silvia (pref.) - 1172-1173
Florea, Victor - 1143
Florescu, Florea - 1471
Florescu, Florea (pref.) - 1557
Florescu, Mihai - 1070
Florică, Cristian - 477
Florincuţa, Roxana G. - 962
Flueraru, Corneliu - 1472
Fluieraş, Vasile - 567
Foarţă, Şerban - 1270
Foarţă, Şerban (pref.) - 1460
Focşeneanu, Veronica (trad.) - 1306
Fodor, Maria - 412
Földes Ildikó - 538
Forai, Roman - 1473
Forsyth, Frederick - 1305
Forţu, Năstase - 1090
Fotie cel Mare, st. - 248
Fowles, John - 1306
Francisc, Elena (ed.) - 163
Frantz, Jennifer - 103
Frăţilă, Augustin (trad.) - 1668
Freedman, Rory - 756
Friedman, Tom - 1307
Fruhwirth, P. - 916
Frunză, Laura Amalia (trad.) - 1675
Frunză, Mihaela -- 19
Frunză, Sandu - 191
Fuioagă, Oana-Maria - 662
Fulga, Cristina - 292
Fulga, Dan - 292
Fulga, Ligia - 1721
Fulga, Vasile - 292
G
Gábor Csilla (ed.) - 208

CIP
Gabor, Ion - 1639
Gafiţa, Mihnea (trad.) - 1162
Gaiţa-Copil, Codruţa (ed.) - 1531
Galan, Eliza (trad.) - 968
Galaţi. Curtea de Apel - 413
Gallo, Max - 1371
Ganciu, Mihaela - 782, 1145
Ganciu, Teohari - 1054
Ganea, Vali (coord.) - 297
Garajeu, Andreea (trad.) - 310
Garneri, Margherita (pref.) - 1363
Gászpor Réka - 275
Gavrea, Ioan - 640
Gavrilă, Adi - 277
Gavrilescu, Andrei - 543
Gavrilescu, Camelia - 349
Gavrilescu, Marian Cicerone - 414
Gavriloaia, Constantin - 885
Gay, Richard - 365
Gădălin, Vasile B. - 1474
Gălăţanu, Mihail - 1475
Gălăţan-Jieţ, Dumitru - 593
Gărleanu, Delia - 877
Gărleanu, Gabriel - 877
Găureanu, Toader - 1060
Găvruş, Cristina - 1093
Gâdei, Radu (trad.) - 789
Gârea-Cucu, Maria - 541
Geangoş, Theodora Andreea - 415
Geangoş, Tudor - 415
Gecse, Nicu (trad.) - 259, 775-781, 1135
Gee, Sophie - 1308
Geleţu, Gabriela - 825
Genescu, Antuza (trad.) - 1323
Genescu, Silviu (trad.) - 1340
Georgescu, Adrian - 1477
Georgescu, Constantin - 641
Georgescu, Ioan P. - 318
Georgescu, Maria-Andrada - 330
Georgescu, Toma - 363
Georgescu-Moldoveanu, Domniţa - 1478

367

368

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Gerritsen, Tess - 1309
Ghai, O. P. - 1237
Gheaja, Romana - 1260
Ghena, Mariana - 413
Gheordunescu, Maria - 341
Gheorghe, Carmen Adriana - 432
Gheorghe, Lucian - 181
Gheorghe, Răzvan Gabriel - 260
Gheorghiţă, Margareta - 650
Gheorghiu, Aristide - 427
Gheorghiu, Bogdan - 33
Gheorghiu, Carmen - 33
Gheorghiu, Mihnea (trad.) - 1298
Gherghel, Dan - 685
Gherman, Angelica - 642
Gherman, Delia (trad.) - 203, 1317
Gherman, Liliana - 988
Gherman, Mihai Alin - 2
Gherman, Sabin (ed.) - 1727
Gheţea, Ligia Gabriela - 736
Ghiga, Oana (trad.) - 203
Ghinea, Nicolae - 416
Ghiorghiţă, Gogu - 737
Ghişe, Lucica - 643
Ghiţă, Alexandra (trad.) - 92
Giani, Odalina (trad.) - 770
Gibescu, Daniela Roxana - 1107
Gillich, Gilbert Rainer - 1139
Gillich, Nicoleta - 1139
Giurea, Laurenţiu - 417, 483
Gîlcă, Costel - 418
Gîrbaciu, Cristian - 688
Gîrlea, Elena (trad.) - 151
Glăvan, Bogdan - 309
Glodeanu, Ion (coord.) - 6
Goarză, Alexandra - 1479
Godeanu, Victor (trad.) - 150
Gogu, Marilena - 542
Goian, Flavia (trad.) - 1367
Goldan, Tudor - 884
Golub, Veronica (trad.) - 985

CIP
Gorea, Brînduşa - 419-420
Goriţa, Mihaela - 1186
Gorun, Adrian (coord.) - 348
Goschin, Zizi - 270
Gozar, Adelina - 1111
Gramatopol, Mihai - 1092
Grant, Neil - 1696
Gray, John - 154, 177
Grayling, A. C. - 178
Grecu, Florina - 713
Grigor, Andrei - 1268
Grigoraş, Anda - 655
Grigoraş, Dumitru - 1648
Grigoraş, Elena (coord.) - 1222
Grigoraş, Magdalena Constanţa - 543
Grigoraş, Marius Constantin - 1648
Grigore, Alin - 1127
Grigore, George V. - 1118
Grigorescu, Florentina - 784
Grigorie Palamas, st. - 248
Grigorie Teologul, st. - 248
Grigoriu, Florin - 1480
Grosu, Elena-Alina (coord.) - 1439
Grosu, Mariana - 726-727
Groza, Ionel Lulu - 421
Groza, Iulia - 29
Gruescu, Ana (trad.) - 800
Gudin, Cristina - 1722
Gulei-Grădinaru, Gheorghe - 492-493
Guran, Liliana - 663
Gurguiatu, Gelu - 285
Gurzău, Anca Elena (coord.) - 895
Gurzău, Eugen (coord.) - 609, 765-766
Guşetu, Adriana - 1027
Guţă, Adrian - 1073
Guţu, George (trad.) - 1350
Guţu, Gheorghe - 1167
Guţu-Jilinschi, Iulia - 1481
Györfi Hanka (trad.) - 932

369

370

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
H

Hall, Alvin - 310
Halunga-Fratu, Simona - 62
Hamid, Mohsin - 1310
Hancheş, Marcel (trad.) - 248
Hanga, Vladimir - 422, 1168
Hangan, Adriana - 708
Hanga-Calciu, Rodica - 1168
Haralambie, George Alin - 350
Harris, Thomas - 1311
Hasdeu, Bogdan Petriceicu - 80
Hasel, Kurt - 226
Hăulică, Dan (pref.) - 1258
Hâncu, Corneliu Dan - 887
Hâncu, Simion - 686
Hârja, Maria - 885, 1042
Herchi, Ştefan - 293
Herişanu, Niu - 1482
Herlo, Dorin (coord.) - 972
Herman, Vasile - 1108
Hevesi Sándor (trad.) - 1370
Hinescu, Arcadie - 854, 970
Hoag, Tami - 1343
Hoffman, Oscar (coord.) - 6
Holban, Ştefan - 39
Holic, Cătălina - 1670
Holt, Debby - 1312
Homeghiu, Cătălina (coord.) - 1680
Honceriu, Geanina - 1208
Honciuc, Dana - 1723
Honţaru, Eroftei - 1483
Hopko, Thomas - 227
Horga, Vasile - 1054
Horváth Adrienne - 757
Hostiuc, Constantin - 1080
Hosu, Ramona - 1261
Hotca, Mihai Adrian - 423
Houpt, Simon - 424
Hoza, Gheorghiţa - 918
Hreniuc, Petru N. - 840

371

CIP
Hrincă, Mariana - 104-105
Hubate, Adalisa (trad.) - 1320
Hurdubaie, Ioan (pref.) - 389
Husti-Răduleţ, Constantin (trad.) - 1310
Huxley, Aldous - 1313
I
Iaciu, Gheorghe - 653
Iacob, Leonid - 1484
Iacobescu, Fănel - 864
Iacomi, Doina - 838
Iacovoiu, Viorela - 366
Iancău, Raluca - 1217
Iancu, Lucica - 174
Iancu, Mirela Maria - 1218
Iancu, Paula - 738
Iancu, Stancu - 903
Iancu, Vasile (coord.) - 872
Ibrăileanu, Garabet - 1485
Ichim, Paul - 1146
Ielenicz, Mihai - 1664
Ielenicz, Mihai (coord.) - 79
Ielenicz, Mihai (ed.) - 1667
Ienei Csilla - 1053
Ilici, Silca - 30
Ilie, Anca Cristina (trad.) - 1345
Ilie, Sorin - 901
Ilie, Vasile - 1486-1487
Iliescu, Dragoş (pref.) - 441
Iliescu, Ilie (trad.) - 83
Iliescu, Neagu - 544
Iliescu, Sorinela - 192
Ilin, Dana Ligia (trad.) - 171
Illés Ildikó - 31
Illi, Ştefan - 155
Iloaie, Ştefan (coord.) - 223
Imbert, Claude - 1262
Ioan, Augustin - 1081
Ioan Gură de Aur, st. - 248
Ioan, Ildikó - 605

372

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Ioan Robu, arhiepiscop - 1079
Ioan, Sorin - 963
Ioanid, Ghiocel - 1074
Ionaşcu, Viorica - 367
Ionel, Iuliana - 920
Ionescu, Carmen - 600
Ionescu, Constantin - 888-890
Ionescu, Constantin (ed.) - 525, 894
Ionescu, Corneliu - 1014-1015
Ionescu, Elena - 354
Ionescu, Florin - 425
Ionescu, Marius - 35
Ionescu, Miron - 546
Ionescu, Teodor - 1060
Ionescu, Viorica - 1187-1188
Ioneţ, Doina - 1488
Ionică, Naomi - 1263
Ioniţă, Alexandrina (adnotare) - 1573
Ioniţă, Alexandrina (index) - 1294
Ioniţă, Ariton - 488
Ionuţ, Silviu Tudor - 35
Ion-Barbu, Daniela - 964
Ion-Ene, Mircea - 1147
Iordache, Constantin - 484
Iorga, Filip-Lucian - 1728
Iorgulescu, Gheorghe - 1157
Iosifescu, Şerban - 516
Iovan, Ion - 1489
Iovănel Spineanu, Doina - 1490-1494
Irdal, Tudor Bogdan - 1495
Irimia, Dumitru (ed.) - 1258
Irwin, Terri - 1343
Isac, Florin Lucian - 965, 1153
Iscru, Gheorghe - 1724
Israil, Anca-Michaela - 739, 748
Isvoranu, Cristina - 228
Iticescu, Cătălina - 702
Itu, Traian - 865
Iuşan, Vasile - 1496
Ivan, Ilie I. - 229
Ivan, Maria Cornelia - 1093

373

CIP
Ivanov, Doina - 1192
Ivaşcu, Valeria Maria - 1219
Î
Întorsură, Cristinel Petru - 1027
J
Jackson, Katy (il.) - 266
Jahn, Gisela - 1351
Jantea, Andrei - 889
Jaradat, Mihaela - 269
Jianu, Horia Stelian - 149
Jinescu, Gheorghiţa - 1056
Jinga, Luciana Marioara (ed.) - 302
Jitaru, Ioana - 705-706
Jităraşcu, Mariana Daniela - 36
Jitianu, Iulica - 549
Jompan, Afilon - 759
Jones, Sadie - 1314
Jucan, Cornel Nicolae - 37-38, 331
Jucan, Graţian - 1264
Jude, Ioan - 157
Judele, Adrian - 1060
Jula, Dorin - 311
Jula, Nicolae Marius - 311, 351
Julean, Ilie - 39
Jung, Adriana - 966
Jung, H. - 966
Juverdeanu, Aurelia Melania - 1725
K
Kafka, Franz - 1352
Kaiser, Michael M. - 967
Kakucs Lajos - 1726
Kant, Immanuel - 179
Karinthy Frigyes - 1631
Kászoni Zoltán - 929
Kaycsa, Adriana Doina - 696

374

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Kennel, Thomas - 878
Kertesz, Laurian Sabin (trad.) - 188
Király, Andrei - 40
Kleiner, Susan M. - 761
Knall, Helmuth Julius (coord.) - 552
Knecht Tamás (ed.) - 208
Koestenbaum, Peter - 158
Kołakowski, Leszek - 137
Koomson, Dorothy - 1315
Koontz, Dean - 1316
Koppl, P. - 916
Kostelo, Matti - 1160
Kotler, Philip - 368
Kotter, Engelbert - 786
Kovács, Adalbert - 644
Kovacs Judit (trad.) - 186
Kovacs, Marinel (coord.) - 722
Krautzer, B. - 916
Kretsch, Julia (red.) - 92, 109
Kuciatovschi, Delia (coord.) - 67
Kunz, Andreas - 878
L
Labăr, Adrian-Vicenţiu - 498
Laforet, Carmen - 1382
Lalescu, Dacian - 645
Lasita, Doina - 1148
Laza, Alina - 1209
Lazăr, Augustin - 426
Lazăr, Eugen - 751
Lazăr, Liviu - 809
Lazăr, Liviu - 810
Lazăr, Mihaela - 1093
Lazăr, Nicolae - 1681
Lazăr, Nicolaie - 1498
Lăzărescu, Ioan Gabriel (trad.) - 1184-1185
Lăzărescu, Liviu - 1075, 1094
Lăzărescu, Mariana (trad.) - 1184-1185
Leda, Alessia - 1499
Lefter, Ion Bogdan (pref.) - 1562

CIP
Leigh, Lora - 1500
Lemeni, Tamara - 646
Leon, Crina - 1169
Leonaş, Eliza (trad.) - 187
Leontie, Veronica - 1501
Leoveanu, Gabriela - 1502
Lepădatu, Ioana - 1149
Lepuş, Miruna - 1265
Lesnic, Mihai - 604
Leşe, Mihaela - 811
Leucuţa, Sorin - 787
Levitt, Ryan - 1671-1672
Lewis, Gregg - 1317
Lezu, Marioara - 550-551
Lică, Carmen - 598, 997
Lieberman, David - 159
Lilea, Eugenia - 270
Lindgren, Lauri - 1160
Lipan, Vasile I. - 788
Little, Richard - 299
Liţescu, Simona Carmen - 703
Llewellyn, Claire - 106
Lobsang Rampa, T. - 261
Locic, Benone - 1503
Locic, Marinela - 1503
Loghin, Dorina - 1182-1183
Lohon, Octavian - 1254
Lomaşan, Adriana (trad.) - 1331
Loti, Pierre - 1372
Luca, Liviu - 369
Luchian, Cornelia - 877
Luglio, Radha C. - 262
Lugojan, Carmen (cop. ; il.) - 1429-1430
Luncan, Andreea (trad.) - 1287
Lungu, Gabriela (trad. ; pref.) - 1361
Lungu, Ioan - 846
Lungu, Marius - 1665
Lungu, Mihaela - 514
Lupan, Dorina - 1191
Lupea, Mihaela - 41
Lupoaiei, Mandolica - 553

375

376

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Lupşor, Viorel - 647
Lupu, Corneliu Benone - 231
Lupu, Lorena (trad.) - 1324
Lupu, Mihaela - 1504
M
Macarie Egipteanul, st. - 232
Macavei, Elena (coord.) - 296
MacDonald, James - 194
Machidon, Ion (antolog.) - 1433
Maciuc, Irina - 554
Maciuc, Vasile - 930
Macku, Michal - 1373
Macovei, Vasile - 1109
Mada, Maria - 841
Madarász Éva, B. - 233
Maesincee, Suvit - 368
Magot, Mickaël - 968
Mahlimay, Alexandra - 184
Maimes, Steven - 771
Mainka, Anni-Lorei (trad.) - 1350
Maior, George - 485
Malamen, Iolanda - 1270
Malea Stroe, Mihaela - 1505-1506
Malladi, Amulya - 1624
Mallinger, Jean - 138
Málnai, Elena (trad.) - 1338
Manafu-Târgovişte, Alexandru - 486
Mancia, Aurora - 891, 927, 1029
Mancia, Mircea - 927
Manciula, Dorin - 612
Manea, Iuliana - 1055
Manea, Mariana - 848
Maniu, Iuliu - 1727
Manole, Felicia - 812
Manolescu, Sandu - 555
Manoliu, Alexandru - 917
Manoliu, Vlad - 1507
Mansell, Jill - 1318
Manta, Constantin - 695

CIP
Marchis, Gabriela - 428-429
Marcos, subcomandante - 1383
Marcu, Florin - 810
Mardiros, Daniela-Neonila - 312
Marenco, Susan - 1319-1320
Mareş, Doru (trad.) - 1376
Mareş, Emilia - 1202
Marga, Andrei - 556
Margareta, principesă a României - 1728
Mari, Arturo - 234
Marian, Adrian Mihail - 687
Marian, Elena - 557, 1649
Marian, Monica - 610
Marin, Bogdan (trad.) - 371, 939
Marin, Gabriela - 686
Marin, Jenel (trad.) - 1382
Marin, Radu - 704
Marin, Sanda - 933
Marinescu, Daniela (coord.) - 468
Marinescu, Mihai - 714
Marinescu, Nicoleta - 77
Marinescu, Rodica - 752
Marinescu, Valentina - 276
Marin-Pantelescu, Andreea - 356
Mariş, Daniel - 235
Maron, Margaret - 1343
Marshall, In - 172
Martin, Victor - 1508
Massa, Bruno - 789
Mateescu, Florin - 1069
Matei, Elena (ed.) - 1667
Matei, Paulina - 558
Matei, Sorin - 53
Máthé Erzsébet - 119
Matiş, Raluca (trad.) - 1309, 1339
Maxim, Aurel - 743
Maxwell, John C. - 974
May, Karl - 1353
Mazilescu, Vasile - 975
Mazilu, Nuţa (coord.) - 529
Măciucă, Anca - 907

377

378

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Mălăeru, Teodora - 705-706
Mălăescu, Gheorghe-Dan - 813-814
Mălâiea, Mirela (coord.) - 529
Mănăilă, Florentina - 559
Măndoiu, Nicolae - 332
Măndoiu, Nicolae (ed.) - 494, 1008
Măndoiu-Marinescu, Marcela Mihaela - 594
Măntăluţă, Ovidiu - 1509
Mărăcineanu, Florin - 322
Mărcuţ, Ioana - 651
Mărcuţă, Alina - 1030
Mărcuţă, Liviu - 853, 976
Mărtinaş Giulimondi, Anca (trad.) - 234
Mândruţă, Constantin - 1510
Mârza, Eva - 78
Mârza, Eva (coord.) – 1011
McMahon, Katharine - 1349
Meghea, Aurelia - 604
Melian, Anca - 825
Melian, Gabriel - 825
Meltiş, Petruţ Florin - 852
Messing, Marcel - 133
Mezdrea, Dora (ed.) - 1401
Miclău, Paul - 1511-1512
Micu, Dumitru - 1268
Micu, Mircea - 1513
Mihai, Constantin - 1271
Mihai, Dana - 1634
Mihai, Sonia - 697
Mihai, Sorin - 882
Mihai, Ştefania Nicoleta - 357
Mihail, Aurora - 745
Mihail, Bogdan - 1687
Mihail, Laurenţiu Aurel - 977
Mihailov, Dobrinca - 644
Mihaiu, Costinel - 1124
Mihalache, Constantin - 815
Mihăescu, Gib - 1514
Mihăescu, Manuela - 1208
Mihăescu, Monica - 1119
Mihăilă, Janina Mihaela - 42

CIP

379

Mihăilă, Ramona - 1272
Mihăiţă, Mihaela - 1273
Miheş, Cristian - 430
Mihnea, Emilia (coord.) - 1421
Mihnea, Ioana - 431
Mihoc, Blaga - 236
Miholcă, Constantin - 43
Mihuţ, Cristina - 560
Mihuţ, Lizica - 561
Mija, Anişoara A. - 1223, 1515-1516
Milcu, Marius - 160
Milea, Aurelia (coord.) - 529
Militaru, Ion - 123
Milovan, Gheorghe - 762
Min, Anchee - 1625
Mincă, Carmen - 32
Mincu, Ştefania (trad.) - 1360
Mintaş, Ioan - 866
Mintaş, Olimpia - 71, 715
Mircan, Valentina Camelia - 161
Mircea, Ana-Veronica (trad.) - 1346
Mircea, Cristina-Elena - 189, 1467
Mirea, Ion - 905
Mirică, Ion - 652
Miron, Ciprian - 1517
Miron, Gina - 506
Mironeasa, Costel - 978
Mironeasa, Silvia - 978
Mişca, Radu - 612
Mişu, Leonard Cătălin - 1190
Mitaru, Ionela (coord.) - 613
Mitea, Daniela-Monica - 1729
Mitelea, Ion - 842
Mitică, Larissa Ştefania (trad.) - 1672
Mitrică, Claudia - 506
Mitroi, Mariana (trad.) - 1673
Mitropolitul Andrei Şaguna : (1808-1873) : personalitate marcantă a vieţii
bisericeşti, culturale şi politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a
200 de ani de la naşterea sa. Simpozion naţional (2008 ; Oradea) - 237
Mitrulescu, Corina Mariana - 1274
Mitruţi, Daniel - 562

380

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Mîndrilă-Sonetto, Anacaona (trad.) - 1333
Mocan, Camelia - 979
Mocan, Ioan - 563
Mocan, Marian Liviu - 979
Mocanu, Bogdan - 697
Mocanu, Carmen Gabriela - 980
Mocanu, Ramona (coord.) - 1439
Moceanu, Ovidiu - 1518
Modorcea, Grid - 1120
Modran, Liviu Nicolae - 855
Moga, Ilie - 333
Moga, Lidia (trad.) - 1341
Mogoş, Liliana - 1519
Mohr, Bärbel - 162
Moise, Gabriela - 1198
Moise, Marilena - 653
Moise, Victor - 653
Moisescu, Ovidiu I. - 370
Moldovan, Ilie - 238
Moldovan, Liana Monica - 565
Moldoveanu, Gina (pref.) - 1472
Molnar, Adrian - 816
Monenciu, Rodica - 841
Moore, Jeoffrey - 371
Morar, Adriana - 762
Morar, Olga - 1275
Morar, Vasile (pref.) - 185
Morar, Vasile - 180
Morariu, Mircea - 1121
Morariu-Gligor, Radu Mircea - 867
Moraru, Laurenţiu - 843
Moraru, Maria - 1520
Moravia, Alberto - 1361
Morăraşu, Diana (trad.) - 1366
Morărescu, Cristian - 693
Mormocea, Dorina (coord.) - 631
Moroi, Grety-Irina - 707
Moroşanu, Costică - 44
Moroşanu, Magdalena - 817
Morvan, Lydwine - 4
Morvan, Stephanie - 4

381

CIP
Mosca, Francesco (pref.) - 231
Moss, Richard - 163
Moş, Cristian Nicolae - 765-766
Moşneagu, Bogdan - 73
Motea, Marioara - 1504
Motogna, Macarie - 239
Moţ, Ovidiu E. - 1730
Muică, Cristina - 607
Muntean, Ana - 164
Muntean, Marcela Rodica - 740
Muntean, Vasile - 741
Munteanu, Cecilia (ed.) - 290
Munteanu, Cristian - 43
Munteanu, Dorina - 854
Munteanu, Eugen (trad.) - 1357
Munteanu, Luminiţa (trad.) - 1627
Munteanu, Traian - 285
Murariu, Dumitru - 745
Mureşan, Adriana - 728
Mureşan, Jianu-Daniel - 313
Mureşan, Laura - 432
Mureşan, Mihaela - 85
Mureşanu, Ana (trad.) - 1355
Mureşanu, Camelia - 1224
Murgă, Rodica - 758
Murphy, Glenn - 717
Murray, Andrew - 240
Muscaş, Viorel - 45
Muste, Vasile - 1521
Muşinschi, Andrei - 718
Muşuroi, Gabriel - 848
Mutis, Kristina - 1731
Muzee în contemporaneitate. Colocviu internaţional (2006 ; Bucureşti) - 81
N
Nae, Aurelia - 1190
Nae, Ion - 981
Nagy Pál - 1632
Nana, Gina - 564, 1013
Naon Ciorbagiu, Diana - 733-734

382

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Natura - prietena mea. Simpozion naţional (1 ; 2009 ; Tg. Jiu) - 613
Naum, Gellu - 1522
Naum, Gellu (trad.) - 1377
Năstac, Elena - 1574
Năstase, Vasilica - 595
Neacşu, Carmen (trad.) - 141
Neag, Mihai - 433
Neagoe, Stelian - 697, 1060
Neagu, Alfred (trad.) - 1311
Neagu, Ion - 957-958
Neagu, Mihaela - 1161
Neagu, Niculae - 181
Neagu, Olimpia - 352, 372
Neamţiu, Iulia (coord.) - 609
Neamţu, Iosif Mircea - 46-47
Neamţu, Jenica - 705-706
Neamţu, Mihail (pref.) - 227
Neanţiu, Iulia - 765-766
Nechiti, Laura Maria - 565
Nechiti, Monica (trad.) - 1292
Necula, Cătălina (trad.) - 1349
Nedelcu, Cătălin (il. ; adapt.) - 91, 93, 102, 110, 115-116
Nedelcu, Cătălin (il. ; text) - 89, 114
Nef, Mariana - 1650
Negoiţă, Iolanda-Magdalena - 566, 982
Negrea, Nela - 1440, 1476
Negrea, Violeta - 1192
Negrilă, Mihaela (trad.) - 1325, 1625
Nelson, Samantha - 195
Nemeş, Vasile - 387
Nemoianu, Virgil - 1523
Netolitzchi, Mihaela - 1150
Neuman, Robert P. - 985
Newberry, Tommy - 165
Newbery, Linda - 1321
Newton, Richard - 983
Ní Chinnéide, Dairena - 1322
Nica, Adina - 277
Nica, Elena (coord.) - 1266-1267
Nichifor, Şerban - 1100
Nichita, Geo - 1524

383

CIP
Nicholls, Stan - 1323
Nicola, Gheorghe - 818
Nicolae, Irinela - 547
Nicolae, Liliana - 1525
Nicolae, Viorel - 43, 901
Nicolescu, Bogdan Nicuşor - 654
Nicolescu, Costion - 241
Nicolescu, Valeriu - 1651
Nicolescu, Valeriu-Norocel - 908
Nicula, Cristinel Ovidiu - 1526
Nicula, Luiza Lucia - 1526
Niculescu, Georgia - 1527
Niculescu, Maria - 1528
Niculescu, Maria - 992
Niculiciu, Ioan Oliviu - 1529
Nisipeanu, Irina (trad.) - 1356
Nistor, Cecilia - 655
Nistor, Gheorghe (pref.) - 764
Nistor, Irina-Margareta (pref.) - 1125
Nistor, Irina-Margareta (trad.) - 1371
Nistor, Laura - 278
Nistoreanu, Puiu (pref.) - 1153
Nistoreanu, Valentina - 343
Nistreanu, Mircea - 322
Niţă, Teodor - 1110
Niţescu, Claudiu Ştefan - 887
Niţoi, Dan Florin - 850
Niţu, Florentina (coord.) - 1690
North, Freya - 1324-1325
Novac, Ioana-Maria (trad.) - 424
O
Oancea, Mircea - 175, 279, 984
Oancea, Servilia - 614
Oancea-Raica, Claudia (coord.) - 1248
Obogeanu, Matei A. - 486
Obreja, Cristian - 373
Ó'Curraoin, Seán - 1326
O'Flynn, Catherine - 1327
Ognean, Maria Livia - 805

384

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Oke, Janette - 1328
Olariu, Maria - 1053
Olaru, Dan (trad.) - 1321
Olaru, Mariana Monica - 1530
Oliver, Sandra - 1039
Olteanu, Ana - 122
Olteanu, Lucia (il.) - 1557
Oncioiu, Ionica - 1031
Onete, Marilena (coord.) - 611, 617
Oprea, Crenguţa - 569
Oprea, Ion N. - 1243
Oprea, Marilena - 1531
Oprea, Nicolae - 1276
Oprea, Ramona - 7
Oprea, Răducan - 7
Oprean, Luminiţa - 698, 708
Opriş, Ioan - 82
Oprişan, Ionel (ed.) - 80
Opriţa, Mirela - 242, 1226
Opriţoiu, Aretia - 1532
Opţionale în predarea geografiei. Simpozion naţional (2009 ; Bistriţa) - 570
Orăşan, Remus - 728
Oren, Leslie - 48
Orlebar, Jeremy - 1009
Osho - 263-264, 790
Osman, Silvia - 1192
Otovescu-Frăsie, Cristina - 434
Ottescu, Constantin - 1533
Ozarchevici, Constantin - 1127
Ozarchevici, Dorina - 1127
Ozunu, Alexandru - 612
P
Paco Ignacio Taibo II - 1383
Padină, Alin - 477
Paglen, Trevor - 1329
Palade, Mihaela N. - 129
Palanciuc, Luiza - 121-122, 1369, 1373
Palanciuc, Luiza (trad. ; postf.) - 1395, 1406-1407, 1450, 1475, 1522, 1582, 1588,
1609

CIP
Palanciuc, Luiza (trad.) - 121, 1262
Palcău, Florentina - 189, 1467
Palfi-Tamas, Noemi - 1176
Paliţă, Roxana - 407-408
Pallady, Theodor - 1095
Pamuk, Orhan - 1627
Panaite, Falviu-Marius - 1111
Pană, Valentin - 900
Pande, Peter S. - 985
Pandelaş, Cătălin Florin - 435
Panţuru, Eugenia - 105
Paolini, Christopher - 1330
Papacostea, Petre (trad.) - 136
Parascan, Doru - 749
Parascan, Valentina - 749
Paraschiv, Gigel - 848
Parfene, Mihaela - 527
Parnia, Pârvan - 921
Partridge, Christopher - 243
Pascaru, Mariana (text) - 1685-1686
Pascu, Corina - 801
Pascu, Cristina Andreea - 1277
Pascu, Doina - 1112
Pascu, Eugenia - 571, 1227
Pascu, Mihai - 656
Pascu, Radu Vasile - 986
Paşca, Maria Dorina - 572
Paşca, Nicolae - 1032
Paşcu, Felicia - 925
Pateşan, Marioara - 573
Patiu, Mariana - 820
Patriche, Nicoleta - 1027
Patterson, James - 1331
Pavăl, Silviu - 44
Pavel, Alecsandru - 1060
Pavel, Camelia - 367
Pavelescu, Gheorghe - 596
Pavelescu, Mihai Dan - 1691
Payer, Maria Magdalena - 610, 740
Păcurar, Alexandru A. - 353
Pănescu, Roza Cornelia - 574

385

386

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Pănoiu, Laura - 987-988
Pătărlăgeanu, Marcela - 868
Pătraşcu, Elena-Daniela - 726-727
Pătraşcu, Ion - 74
Pătru, Emilia - 763
Pătru, Mihai (trad.) - 1622
Păun, Gheorghe Ion - 1534
Păun, Maria - 1163
Păunescu, Daniela - 844
Păunescu, Felicia - 1170
Păunescu, Mugur - 764
Păunescu, Rodica - 34
Păunescu, Victor - 601
Păvăloaia, Vasile - 49
Pânişoară, Ion-Ovidiu - 575
Pântea, Octav - 697
Pânzaru, Ioan (pref.) - 171
Pârlac, Sebastian - 845
Pârlog, Adrian - 487
Pârvan, Gabriel - 1193
Pârvănescu, Ion - 1732
Pârvu, Elena - 1225
Pârvu, Radu Gabriel - 124, 139
Pears, Iain - 1332
Pelău, Corina - 374
Pelmuş Giersch, Ştefania - 726-727
Pena, Magdalena - 1535
Pencea, Aurelian - 35
Penea, Ştefania - 32
Penney, Stef - 1333
Péntek János (red.) - 568
Peptenatu, Daniel - 1684
Perpelea, Mircea - 869
Pescaru, Alexandra (trad.) - 1082
Pescaru, Eugen - 1082
Petca, Ioan-Constantin - 989
Petcu, Aurelia - 197
Petra, Ştefan - 822
Petre, Daniela - 555
Petre, Valeria - 922
Petrean, Doina (coord.) - 570

CIP
Petrehuş, Denisa - 1194-1195
Petrehuş, Viorel - 623
Petrescu, Cezar - 1536
Petrescu, Corina - 1537
Petrescu, Eugen - 1083-1084
Petrescu, Ion - 1707
Petrescu, Ion C. - 1733
Petrescu, Lucian P. - 1538
Petrescu, Ludmila - 1699
Petrescu, Maria (trad.) - 1122
Petrescu, Marius Gabriel - 990
Petrescu, Mihai Augustin - 1699
Petrescu, Sorin (trad.) - 79
Petrescu, Zina - 1539
Petrescu-Ivan, Tudor C. - 654
Petric, Andreea-Ianina - 1196
Petricică, Alexandru - 1228
Petridean, Ioana (trad.) - 1628
Petriş, Rusalim - 1027
Petroman, Ioan - 69
Petroman, Pavel - 69
Petrovai, George - 1540
Petrovici, Virgil - 991
Piciu, Gabriela Cornelia - 314
Piele, Adriana - 1541
Pike, Albert - 83
Pilkey, Dav - 1334
Pintea, Alexandru - 436
Pintea, Rodica - 32
Pintilie, Badea-Florin - 1723
Pintilie, Larisa - 280
Pipoş, Cristina - 1189
Piruşcă, Mihai (trad.) - 163
Pistol, Gh. M. - 375
Pitcovici, Petre - 462
Pitho Zsolt - 31
Pivniceru, Mona Maria - 443
Pîntea, Marian - 930
Pîrvu, Elena - 1197
Pîrvu, Ionică (ed.) - 967
Pîrvulescu, Ioan - 773

387

388

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Pîrvulescu, Marinela - 166
Plăiaşu, Adriana Gabriela - 839
Pleş, Liana - 823
Pleş, Nicolae - 823
Pleşcan, Costel - 890
Pletea, Maria-Magdalena - 168, 657
Ploaie, Gheorghe - 354
Pocinoc, Tatiana - 1113
Podoabă, Virgil - 1542
Poenaru, Cristina (trad.) - 1342
Poenaru, Maria Magdalena - 864
Pohoaţă, Gabriela - 125
Pole-Baker, Louise - 1673
Pomazan, Valentina - 1057
Ponce de Leon, Adela - 259, 775-781, 1135
Pop, Anghel - 1543
Pop, Cristian - 647-895
Pop, Eleonora - 862
Pop, Felician - 1544
Pop, Ioan Augustin - 1097
Pop, Lăcrămioara Florentina - 1652
Pop, Marcel S. - 878
Pop, Marius D. - 370
Pop, Nicolae - 674
Pop, Sanda (trad.) - 1623
Pop, Simona - 791-792
Pop, Sorin - 870
Popa, Annelise (trad.) - 443
Popa, Carmen Maria - 576
Popa, Constantin - 1545
Popa, Corina - 1687
Popa, Doina (pref.) - 1652
Popa, Doina - 582
Popa, Dumitru Radu (postf.) - 1355
Popa, George - 1546
Popa, Grigore T. - 437, 1734
Popa, Ion R. - 1547
Popa, Ion-Irineu - 438
Popa, Lucia - 1708
Popa, Mariana - 1171
Popa, Mihai - 793

CIP
Popa, Mircea - 1548
Popa, Mircea - 86
Popa, Nicolae - 852
Popa, Nicolae (coord.) - 381
Popa, Nicoleta - 498
Popa, Ovidiu - 609
Popa, Ovidiu Traian - 895
Popa, Valeriu Mircea - 1549
Popa-Lucaciu, Anca (trad.) - 133
Popescu, Adriana Simona - 726-727
Popescu, Alina - 824
Popescu, Alina (trad.) - 1285
Popescu, Amelia Ioana - 1550
Popescu, Bucur - 1551
Popescu, Constantin (trad.) - 1291
Popescu, Emilia - 1552
Popescu, Eugen - 439-44
Popescu, Florin D. - 50
Popescu, Gheorghe - 315
Popescu, Horia Florian (trad.) - 178
Popescu, Iulian - 871
Popescu, Liliana - 1278
Popescu, Miruna (trad.) - 172
Popescu, Nela - 954
Popescu, Sorin - 441
Popescu-Băjenaru, Grigore - 1553
Popescu-Vella, Maximilian - 155
Popin, Doru Eugen - 1555
Popova, Ana - 607
Popovici, Ada (pref.) - 1573
Popovici, Diana - 872
Popovici, Doru - 1114
Popovici, Gheorghe - 846
Popovici, Ioan Mircea - 635
Popovici, Ovidiu - 872
Posdărăscu, Eugenie - 51
Posea, Grigore - 1666
Posedaru, Teodora - 695
Postelnicu, Adrian - 753
Potlog, Andrei (ed.) - 150, 1621
Potoceanu, Nadia T. - 912

389

390

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Poţincu, Cristian - 376, 432
Povară, Rodica - 719-720
Prăjişteanu, Ioan - 1556
Preda, Ana-Maria - 8
Preda, Radu - 244
Predescu, Elena - 87
Predoiu, George - 905
Prelipceanu, Tudor - 441
Prelle, Emmanuel - 1122
Preluschek Ervin - 688
Preoteasa, Grigore - 658
Preoteasa, Luminiţa - 721
Preoteasa, Marinela - 1557
Preoteasa, Marinela (il.) - 1557
Preoteasa, Valentina - 658
Prepeliţă, Mihai - 1558-1559
Pribac, Sorin - 68
Pricop, Ioan Laurenţiu - 709
Proca, Iulian - 754
Prună, Tudor (il.) - 1557
Pruteanu, Laura-Mihaela - 710-711
Pufu, Gheorghe - 198
Puica, Vasile - 577
Puiu, Carmen - 377
Puiu, Dumitru-Cristinel - 245
Puiu, Maria - 750
Puiu, Viorica - 773
Pungă, Doina - 1098
Puradel : pui de rrom - pui de om. Proiect internaţional (2008 ; Rodna) - 297
Purcărea, Gabriela - 1674
Puşcaşu, Violeta - 1683
Puşdercă, Raluca (trad.) - 479
R
Rachieru, Nicoleta - 838
Rachişan, Paula Ramona - 442
Radeş, Mircea - 847
Radu al României, principe consort - 1728
Radu, Constantin - 850
Radu, Daniela Ana-Maria - 70

CIP
Radu, Delia (trad.) - 1626
Radu, Dorel - 1560
Radu, Florin - 1033
Radu, Gabriel Lucian - 703, 742
Radu, Liviu (trad.) - 1316
Radu, Maria - 597
Radu, Marina (trad.) - 1308
Radu, Sorin (coord.) - 1737
Radu, Steluţa - 1059
Rahira, Florentina-Claudia (trad.) - 717
Rancev, Nicolae - 863-873
Rapotan, Adrian - 181
Raţă, Bogdan Constantin - 1151
Rau, Heide - 923
Rădoi, Constantin - 874
Rădoi, Daniela - 246
Răducea, Mihaela - 992
Răduică, Daniel - 924
Răduică, Ştefan - 924
Rădulescu, Adriana (trad.) - 1288
Rădulescu, Cornelia (trad.) - 1383
Rădulescu, Emil (trad.) - 226
Rădulescu, Lucia (trad.) - 226
Rădulescu, Marian (trad.) - 227
Rădulescu, Mihaela Şt. (coord.) - 3
Rădulescu, Mihai (pref.) - 1473
Răşcanu-Gramaticu, Oltea - 1561
Răţiu, George-Vasile - 1279
Rău, Liliana - 52
Râjnoveanu, Lidia - 815
Rebreanu, Ilderim (tab. cronologic) - 1562
Rebreanu, Liviu - 1562
Reece, Gemma - 266
Rees, Matt Beynon - 1335
Renucci, Jean-François - 443
Rex, Karin (trad.) - 1297
Rey, François - 1374
Ricoeur, Paul - 1563
Ristea, Anca (trad.) - 1134
Ristea, Ion - 444
Rizea, Alin Daniel - 938

391

392

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Rizescu, Oana - 445
Rîmbu, Gimi Aurelian - 1061
Rîtan, Anca Mariana (trad.) - 756
Roboschi, Elena - 1244, 1564
Rodriguez, Marcelo - 259, 775-781, 1135
Rohan, Monica - 1565
Roman, Alina (coord.) - 540, 580, 972
Roman, Călin - 1152
Roman, Cristian-Aurel - 1636
Román Melinda - 538
Roman, Nicolae N. - 488
Roman, Toma (pref.) - 328
Roman-Filip, Corina - 826
România - 334-338, 378, 404, 446-454, 494, 909
România [Legi] - 474
România [Legislaţie] - 431
România. Guvern - 334, 338
Romocea, Tamara - 615
Rosala, Camelia - 660
Roşca, Ioan N. - 126
Roşioru, Mădălin (trad.) - 1563
Roşu, Lucia Cerasela - 1280
Roşu, Milica - 1566
Roşulescu, Andrei - 1115
Rotariu, Ilie - 355
Rotaru, Mariana (trad.) - 1329
Rotaru, Nicolae - 281
Rotberg, Rodica - 14
Roy, Camilien - 1375
Ruba, Radu Sergiu (trad.) - 1378
Rudoiu, Mihnea - 1567
Rudolf, Iaros - 581
Ruja, Elena - 609, 765-766
Rus, Daniela - 496
Rus, Duca - 478
Rus, Elena - 1568
Rus, Remus - 247
Rus, Vasile - 767
Ruse, Andrei - 1569
Rustoiu, Gabriel - 1635
Rusu, Costache - 373

393

CIP
Rusu, Dorina - 1074
Rusu, Ion - 1570
Rusu, Sergiu - 965, 1153
Rusu, Tiberiu - 346
Rusu, Vasile - 62, 696
Rusu-Pescaru, Adriana - 1082
Ruţă, Ioana - 1571
S
Saba, Umberto - 1362-1363
Sabău, Corina - 1572
Sabău, Nicu Cornel - 616
Sadoveanu, Mihail - 1573
Sage, Angie - 1336
Sajed, Alina (trad.) - 265
Sala, Claudia Corina - 762
Salman, Georgeta - 134
Sandu, Mihaela - 23
Sapnaa - 1125
Saramago, José - 1386-1388
Sarău, Gheorghe - 1198
Sava, Constanţa - 712
Savatie Baştovoi, ieromonah - 199
Savu, Gheorghe - 294, 487
Savu, Paul - 893
Săceanu, Ion - 648
Sălăgean, Claudiu-Dan - 1062
Sălăjan, Steluţa (trad.) - 146
Săndulescu, Mariana - 1199
Săraru, Cătălin Silviu - 455
Săraru, Dinu (pref.) - 1615
Săseanu, Aurel - 1575
Scahill, Jeremy - 1337
Scarlat, Mihai Alin - 794
Scarlatache, Claudiu - 456
Schlesak, Dieter - 140
Schlesak, Dieter (pref.) - 1590
Schlink, Bernhard - 1355
Schmidt, Ana-Nadia - 728
Schmidt, Francisc - 1154

394

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Schneider, Andrada - 805
Scholtz Béla - 925
Schwaez, Hellmut - 1184-1185
Schwartz, Gheorghe - 1576
Scipione, Ileana (trad.) - 1385
Scînteie, Rodian (ed.) - 894
Scorobete, Ion - 1577
Scridon, Traian - 821
Scripcaru, Călin - 747
Scripcaru, Gheorghe - 747
Scurtu, Ioan (coord. ; pref.) - 1723
Sears, William - 265
Sebald, W. G. - 1356
Sebaş Binţinţan, Doina - 1578
Sebestyén Mihály - 1689
Seceleanu, Andreea - 728
Secrieru, Ana - 547
Sedillot, Carole - 135
Selea, Carol Virgil - 1579
Selea, Lucia - 578
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor Facultăţii de mecanică (2008 ; ClujNapoca) - 875
Sevianu, Eliana - 905
Sgărdea, Florinel Marian - 1034
Shalev, Zeruya - 1628
Shealy, Norman C. - 783
Shears, William - 117
Sheppard, Kate (il.) - 106
Signoret, Simone - 1123
Silaghi, Alin Horea - 53
Silişte, Delia Maria - 1229-1230
Sima, Horia - 298
Simenon, Georges - 1376
Simian, Dana - 661
Simileanu, Vasile (postf.) - 290
Simionescu, Cristofor I. (pref.) - 66
Simionescu, Georgeta - 1413
Simons-Kerr, Julia - 118
Simpson, Joe - 1338
Simuţ, Alina - 1580
Sinescu, Călin - 489

CIP
Sitar-Tăut, Dan-Andrei - 54
Siulea, Ciprian (trad.) - 1327
Sîrbu, Corneliu - 1700
Sîrbu, Ion D. - 1281
Sîrbu, Loredana (trad.) - 201, 258
Sîrbu, Paul Dan (red.) - 808
Slădescu, Viorica Ioana - 1063
Smarandache, Florentin - 1557
Smith, Wilbur - 1339
Soare, Angela - 1171
Soare, Gabriela - 579
Soare, Mihaela - 695
Soare, Romeo - 1581
Soare, Simona (trad.) - 299
Socaciu, Tiberiu - 21
Societatea Geologică a României (Filiala Baia-Mare) - 722
Sorescu, George (ed. şt.) - 1583
Sorescu, Marin - 1582-1583
Spătaru, Liviu - 339
Spătărelu, Cristian (trad.) - 256
Spânu, Luminiţa (trad.) - 290
Spânu, Simona - 723
Spiridon Ungureanu, protosinghel - 1584
Sporea, Ioan - 824
Sprânceană Anghel, Felicia - 1585-1586
Stackpole, Michael A. - 1340
Staicu, Ionelia - 689
Stamate, Luiza Olivia - 1231
Stan, Cristina (il.) - 1557
Stan, Magda (trad.) - 1675
Stan, Rodica Silvia - 1200
Stan, Roxana - 357
Stan, Simona - 167
Stana, Dumitra - 650
Stana, Dumitru - 650
Stana, Emilia - 598, 997
Stanca, Ana Maria (trad.) - 974
Stanciu, Mariana - 10
Stanciu, Mihai - 876
Stanciu, Ştefan - 458
Stanciu, Virgil (pref.) - 1261

395

396

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Stancovici, Alina - 339
Stancu, Dragomir - 200
Stancu, Izabela Cristina - 1048
Stanoević, Bogdana - 28
Stan Petruţiu, Nicolae - 1587
Starparu, Mariana - 662
State, Irina - 886
Stăncilă, Lucian - 1700
Stănciulescu, Gabriela - 356
Stănciulescu, Liviu - 387
Stănescu, Doina - 357
Stănescu, Nichita - 1588-1590
Stănică, Nicoleta - 505
Stăniloae, Gheorghe - 459
Steiner, Gerhardt (trad.) - 1353
Steiner, Rudolf - 136
Stelian, Ion - 460
Stendhal - 1377
Stepan, Aurel - 55-56, 934
Stere, Ema (trad.) - 1078
Stoian , Mirel Sorin - 663
Stoian, Dumitru - 1591
Stoian, Gabriel (trad.) - 1235, 1301, 1305
Stoian, Maria - 1282
Stoianovici, Drăgan (trad.) - 137
Stoica, Adrian-Mihail - 900
Stoica, Emil - 664
Stoica, Georgeta - 1676
Stoica, Laurenţiu - 496
Stoica, Marin - 1676
Stoica, Nicolae - 283
Stoicescu, Daniela - 505
Stoiculescu, Anca (trad.) - 1235
Stoina, Neculai (pref.) - 963
Stoleru, Lucia - 655
Stomff, Speranţa - 994
Stoppard, Miriam - 827
Străinescu, Ioan - 995
Streia, Constantin (trad.) - 1295
Stretton, Hesba - 1341
Stroe, Călina (coord.) - 1439

397

CIP
Stroe, Răsvan - 1684
Stuermer, Michael - 1709
Sturzu, Maria (ed.) - 389
Suciu, Dorin - 295
Suciu, Ioana - 795
Suciu, Monica - 528
Suciu, Raluca - 543
Suciu, Raluca (trad.) - 543
Suditu, Adela - 665
Suditu, Mihaela - 271
Suditu, Silvian - 868
Suian, Pavel - 461
Sultana-Vicol, Mihai - 1592
Surdean, Raluca - 1194-1195
Surdu, Alexandru (pref.) - 153
Surugiu, Marius - 340
Suter, Alexandru (trad.) - 1709
Svoboda, Tiberiu - 1593
Swift, Graham - 1342
Sylvester Lajos - 618
Szabó Arpád Töhötöm - 599
Szabo, Bianca - 728
Szabo, Lucian-Vasile (pref.) - 1599
Szász Mária - 119
Szilagyi Anna-Monika - 45
Szilágyi Sándor Miklós - 828
Szilveszter László Szilárd - 1633
Ş
Şandor, Mignon - 743
Şandru, Dumitru (pref.) - 1736
Şăitan, Traian - 601
Şchiopu, Paul - 690
Şerb, Stancu - 476
Şerban, Aurelia - 127
Şerban, Doina Corina - 996
Şerban, Nadia - 582
Şerbănoiu, Rodica - 1532
Şerbu-Cisteianu, Virgil - 1594-1595
Şiman, Ioan - 1596

398

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Şimon, Mărioara - 829
Şimonaţi, Claudiu-Nicolae - 1064
Şipoş, Margareta (trad.) - 1620
Şişman, Viorel - 998
Şora, Mihai - 121-122, 1369, 1373
Şora, Mihai (trad.) - 122
Şovrea, Alina - 755, 830
Şpan, Remus Vasile - 462
Ştefan, Camelia - 341
Ştefan, Constantin - 457
Ştefan, Letiţia - 1190
Ştefan, Nicolae - 606
Ştefan, Ovidiu - 675
Ştefancu, Mircea Laurenţiu (trad.) - 983
Ştefănescu, Camelia - 999
Ştefănescu, Camelia (coord.) - 969
Ştefănescu, Carmen - 849
Ştefănescu, Cristina - 732
Ştefănescu, Daniela - 268
Ştefănescu, Doina Olga - 547
Ştefănescu-Goangă, Zizi - 1163
Ştefu, Ioan (coord.) - 405
Ştirbu, Cosmin - 26-27
Şuşară, Pavel (pref.) - 1075
Şuteu, Nicolaie Gheorghe - 476
Şuteu, Nicoleta - 476
T
Tabarcea, Cezar Octavian (trad.) - 1330
Tabără, Neculai (cond. şt.) - 1000
Tabără, Vasile - 342
Tache, Viorica - 1571
Talaghir, Carmen Mihaela - 1000
Tampa, Natalia - 1723
Tane, Liviana (trad.) - 1624
Tar Gabriella Nóra (ed.) - 208
Tarcea, Monica - 691
Tarniţă, Daniela - 692
Tarţa, Floriţa - 1232
Tatomir, Renata (trad.) - 182

CIP
Tatu, Alexiu (coord.) - 1711
Taylor, Patrick - 1343
Tăbăraş, Manuela - 463
Tăicuţu, Valeria (trad.) - 1506
Tămaş, Christian (trad.) - 1322, 1326
Tănase, Daniela - 514
Tănase, Filip (pref.) - 1249
Tănase, Gabriela Cezarina (trad.) - 1671
Tănase, Luminiţa - 1440, 1476
Tănase, Stelian - 1710
Tănase, Tiberiu - 1723
Tănăsescu, Constanţa (trad.) - 1297
Tănăsescu, Raluca (trad.) - 103, 117-118
Tănăsescu, Tudor - 464
Tănăsescu-Vlas, Adrian (trad.) - 249
Tătaru, Alexandra - 284
Târca, Alexandra M. - 370
Tebieş, Ioan - 629
Teglaş, Camelia - 1182-1183
Teodor Studitul, st. - 248
Teodorescu, Cristian - 1035
Teodorescu, Dan - 1014-1015
Teodorescu, I. (trad.) - 1358
Teodorescu, Marius Aleodor - 71
Teodorovici, Lucian Dan - 1597
Teodoru, Ştefan - 1001
Teofan Zăvorâtul, st. - 249
Terciu, Teodora (trad.) - 106
Terebeş, Romulus Mircea - 870
Teuşdea, Claudiu - 1155-1156
Thierheimer, Walter (coord.) - 899
Thompson, A. C. - 1329
Tihan, Silvica - 1606, 1701
Timofte, Claudia - 666
Timofte, Florina Gh. - 667, 1233
Tiperciuc, Brînduşa - 698
Tiron, Viorica - 694
Titel, Loredana Valentina - 1234
Tiţa, Victor - 1201
Tiu, Marian (trad.) - 1380
Toader, Carmen (trad.) - 1347

399

400

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Toader, Olia - 1213
Toader, Tudorel - 465
Toboşaru, Nicolae - 300
Todirică, Gianina - 1208
Todoran, Radu Matei - 854, 970
Todorov, Gheorghina - 1702
Tófalvi Zoltán - 1735
Tohăneanu, Cecilia - 291
Tohăneanu, Monica - 794
Tolle, Eckhart - 168-169
Toma, Cristian - 693
Toma, Elena (coord.) - 910
Toma, Gheorghe - 1001
Toma, Ionel Dalin Iulian - 1076
Toma, Magdalena-Laura - 848
Toma, Marin - 1036
Tomescu, Ion - 410
Tomescu, Ion (coord.) - 457
Tomescu, Mădălina - 466
Tomoroga, Toader (coord.) - 220
Tomulescu, Vasilica - 58
Tomulesei, Elena - 583
Tonoiu, Vasile - 1598
Tonţ, Ioana - 809-810
Topîrceanu, George - 1599-1600
Totolici, Sofia - 851
Tournier, Michel - 1378
Trandafir, Simona (trad.) - 257
Triandafil, Cristina Maria - 361-362
Trifa, Ioan - 1168
Trifan, Iuliana-Cornelia - 1002
Trifoi, Alexandru (red.) - 1320
Tripa, Mihai - 865
Trîmbiţaş, Radu - 59
Troncotă, Cristian - 1723
Trost, Wolfgang - 855
Truş, Ana-Maria - 831-832
Truşcă, Petrică - 467
Truşcă-Trandafir, Andrada - 467-468
Truţă, Daniela - 584-587, 1245
Tudor, Eduard Florin (trad.) - 1130

401

CIP
Tudor, Florin - 469
Tudor, Florin Mircea - 379
Tudor, Gabriela - 694
Tudor, Mariana - 1190
Tudor, Mirela - 841
Tudor, Nicolae - 1283
Tudor, Octavian - 1601
Tudor, Sorin D. - 768
Tudorache, Carmen (trad.) - 1304
Tudorinic, Georgeta - 1213
Tudose, Mihaela Brânduşa - 344
Tudose, Mihai - 1001
Tufănaru, Cătălin - 769
Tulcan, Ioan - 251
Tuluş, Arthur - 1736
Turbatu-Bălan, Daniela - 1013
Tureac, Cornelia - 942
Tureatcă, Mădălina (trad.) - 1296
Turek, Magdalena - 920
Turek Rahoveanu, Adrian - 926
Turek Rahoveanu, Adrian (coord.) - 911, 914, 920
Turner, Dwayne E. - 252
Turtoi, Maria - 1066
Twinn, Francesca - 770
Ţ
Ţane, Nicolae - 899
Ţârcomnicu, Ştefania (trad.) - 1315
Ţibulcă, Dorin - 1062
Ţiclea, Alexandru - 470
Ţigan, Gheorghe - 644
Ţigmeanu, Daniela - 286
Ţogoe, Dan - 1027
Ţoiu, Constantin - 1602
Ţon, Iosif - 253
Ţonea, Bogdan - 471
Ţopan, Liana Manuela - 668
Ţuculină, Mihaela - 833
Ţugui, Rodica - 286
Ţurea, Nicolae - 899

402

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Ţurlea, Magdalena - 834
Ţuscanu, Florin (pref.) - 254
Ţuscanu, Mihaela - 254
U
Uba, George - 1603
Uba, Traian Călin - 1604
Uceanu, Eugen - 919
Udrea, Cornel - 1605
Udrea, Mihnea Radu - 62
Udrescu, Mihaela (trad.) - 1617
Ujică, Mihaela - 1157
Ulici, Aurelia (trad.) - 4, 725, 1376
Ungheanu, Mălina - 1606, 1701
Ungureanu, Caliopi (adapt.) - 1397
Ungureanu, Carmen - 1037
Ungureanu, Corina (trad.) - 1286
Ungureanu, Delia - 60
Ungureanu, Elena - 588-589
Ungureanu, Grigore - 472
Unirea din 1918, act fundamental al istoriei României. Simpozion naţional (1 ;
2008 ; Sibiu) - 1737
Uniunea Artiştilor Plastici din România (Bucureşti). Filiala Timişoara - 1099
Universitatea Naţională de Arte (Bucureşti) - 81
Ursache, Vasile - 1608
Ursachi, Mihai - 1609
Ursente, Traian - 1610
Ursu, Laurenţiu - 73
Utale, Roxana (trad.) - 1359
Uzum, Corina (coord.) - 581
V
Vaida, Maria - 1275
Vanca, Artemiu -- 161
Vanderbilt, Tom - 1344
Vándor-Várhegyi Ibolya - 590
Varga Erzsébet - 796
Vargas Llosa, Mario - 1384
Vasile, Daniel - 170

CIP
Vasile, Luminiţa - 669
Vasile, Roxana - 582
Vasile, Roxana Cristina - 670-671
Vasilescu, Cezar - 902
Vasilescu, Dan-Sorin - 1048
Vasilescu, Elisabeta - 1058
Vasilescu, Ioan - 1058
Vasilescu, Marius - 879
Vasilescu, Mihaela - 724
Vasiliu, Georgeta - 672
Vasiliu, Octavian - 170
Vasiu, Ioan - 1067
Vasloban, Eva - 1003
Vataman, Maria - 825
Vázquez Montalbán, Manuel - 1385
Văduva, Mineta - 758
Vătăman, Dan - 47
Vătui, Mihaela - 270
Vâlcu, Gabriel Eduard - 673
Vânătoarea - prezent şi viitor. Simpozion naţional (1 ; 2008 ; Sibiu) - 931
Vârlan, Irina - 699
Vega, Laura - 1480
Veleanovici, Roxana - 1171
Venter, Steyn - 201-202
Verdea, Daniela Camelia - 1654-1658
Verdon, Jean - 171
Verman, Eugen - 1612
Verne, Jules - 1379
Vicol, Ioana - 619
Vicol, Sorin - 301
Vidican, Gheorghe - 1613
Vidican, Roxana (trad.) - 145
Vidoe, Sorin George - 1614
Villiers, Gérard de - 1380
Vincenot, Emmanuel - 1122
Vinţan, Maria - 880
Vişa, Ion - 856
Vitan, Ovidiu George (trad.) - 168
Vizireanu, Dragoş Nicolae - 62
Vlad, Ciprian - 285
Vladimirescu, Mihai Valentin - 1677

403

404

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Vladislav, Radu - 1004
Vladu, Mircea - 1615
Vlaic, Ioan - 1659
Vlaicu, Constantina - 115
Vlădescu, Andreea (trad.) - 1368
Vlăduţ, Valentin - 881, 919
Vlăsceanu, Ioana - 553
Vodă, Alexandru Bogdan - 1616
Vodă, Viorel Gh. - 1005
Voica, George - 1617
Voichiţa, Mărcuţa - 1574
Voicilaş, Dan Marius - 1006
Voicu, Marin Valerian - 343
Voicu, Mihaela - 1079
Voicu, Uţa - 343
Voina, Anca - 928
Voina-Răuţ, Luminiţa (trad.) - 1381
Voineagu, Vergil - 270
Vorniceanu, Marius - 345
Voulgarakis, Ilias A. - 256
Vultur, Sidonia - 63
W
Wade, Loron - 203
Wehner, Markus (trad.) - 1351
Wehry, Andrei - 927
West, Cameron - 1345
Whyte, Jack - 1346
Wiener, Tim - 479
Willaredt, Rolf (ed.) - 1354
Williams, Chuck - 935
Winston, David - 771
Y
Yalom, Irvin D. - 1347
Z
Zahar, Dinah - 172

CIP
Zaharescu, Diana - 928
Zaharescu, Laurian - 481
Zaharescu, Victor - 1284
Zahiu, Letiţia - 914, 920
Zamfirescu, Duiliu - 1618
Zamfirescu, Ecaterina - 1171
Zanca, Andrei (trad.) - 1352
Zaza, Elisa (trad.) - 543
Zglimbea, Geta - 1574
Zidaru, Camelia - 591, 1660-1662
Ziegesar, Cecily von - 1348
Zincă, Haralamb - 1619
Zipişi, Manuela (trad.) - 1293
Zirra, Daniela - 316
Zoicaş, Claudiu - 1060
Zotolea, Mariana - 638
Zugravu, Corina - 772
Zukav, Gary - 128

405

406

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
INDEX DE TITLURI

7x7 poeme de iubire - 1505
50 de cugetări în faţa icoanei Eli - 1594
50 de experimente în psihologie privind economiile şi investiţiile : cum să iei cele
mai bune investiţii financiare - 968
50 de zile despre Cer - 205
65 : poezii alese - 1474
100 de minuni ale lumii - 1668
150 de ani de la Unirea Principatelor Române : 24 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 2009
- 1711
150 de experimente în psihologie pentru a înţelege manipularea mediatică:
psihologia consumatorului de mass-media - 144
150 de experimente în psihologie pentru cunoaşterea sexului opus : psihologia
feminină şi psihologia masculină - 151
1000 de limbi - 1162
1000 de momente ale uituceniei (din care ne-am amintit doar 246) - 1307
1956 Erdélyi mártírjai - 1735
A
A doua carte cu personalităţi ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului - 441
A fost odată... în mintea noastră - 1389
A fost vreodată Petru la Roma? - 231
A sosit timpul să ne trezim! : dezvăluiri şocante despre grupările malefice care
acţionează din culisele marilor scene ale lumii - 133
Abilităţi şi tehnici manageriale : ghid de bune practici - 992
Abordarea interdisciplinară a educaţiei ecologice - 602
Abordări semantice în lucrări de lingvistică romanică - 1159
Acrilamida - implicaţii în patologia umană - 699
Acta Mediaevalia Romaniae Historica : relaţiile dintre Ţările Române între
Mijlocul secolelor XV-XVI : studii istorice - 1729
Actes de la session anniversaire de communications "15 ans d'études françaises et
francophones à l'Université de Sibiu" : les 17-18 octobre 2008 - 1246
Activitatea în echipă : o metodă de diminuare a inadaptării şcolare : lucrare
metodico-ştiinţifică - 510
Activităţile de educaţie fizică în Universitatea Transilvania - 1140
Adela - 1485
Adevăruri mari pe înţelesul celor mici - 88
Aditivi şi auxiliari alimentari - 1055

CIP
Administrarea afacerilor în turism - 965
Administrarea finanţelor publice şi a bugetului - 330
Admiterea în învăţământul poliţienesc - 496
Advanced topics in electrical engineering - 857
Afganul - 1305
Aghiuţă : 1863-1864 - 80
Agricultura României în procesul de integrare europeană - 910
Agrometeorologie - 723
Ajutându-i pe creştini să crească : educaţie creştină - 252
Al treilea ochi - 261
Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici : carte de colorat - 89
Albă-ca-Zăpada şi ursuleţul auriu - 1319
Alberia - 1409
Album - 1447
Alegerea lui Hercule : plăcerea, datoria şi viaţa fericită în secolul XXI - 178
Algoritmi pentru rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii neliniare - 646
Almanahul sexului - 770
Alte povestiri la cafeaua de dimineaţă : Cartea a doua - 1601
Alungând tristeţea ca Paganini - 1460
Alzheimer şi bolile înrudite - 804
Amanţii şi amantele regilor din România - 1732
Ame, bonne à tout faire - 1582
Ame en veille : anthologie - 1609
Ameliorarea genetică a bovinelor în regiunea transfrontalieră - 930
Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Crişuri - 891
Amintiri din copilărie - 1446
Amintiri, evocări, dedicaţii... - 1579
Amphora vie ; Sirena blondă : eseuri poematice - 1497
Analiza deciziilor - 954
Analiza dinamică a sistemelor cu zăbrele : sisteme complexe - 888
Analiza dinamică a sistemelor cu zăbrele : sisteme compuse - 889
Analiza dinamică a sistemelor mixte - 890
Analiza elementelor minore din materiale speciale - 676
Analiza filierei sectorului legume-fructe în România - 926
Analiza filierei sectorului vitivinicol în România - 911
Analiza fondurilor europene pre şi post aderare în România - 428
Analiza politicilor din domeniul sănătăţii - 769
Analiza strategică a mediului concurenţial - 956
Analiza şi sinteza dispozitivelor şi circuitelor numerice - 51
Analiza şi valorificarea informaţiilor - 483
Analiză chimică calitativă - 695

407

408

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Analiză matematică : calcul integral, ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii cu derivate
parţiale : culegere de probleme - 644
Analiză matematică II : note de seminar - 635
Analiză matematică - 656
Analiză muzicală comparată - 1108
Anatomia şi fiziologia aparatului renal : explorarea funcţiilor renale - 813
Anatomie şi biomecanică - 752
The Anglo-saxon culture : explorations of history and literature - 1252
Anotimp fără nume = La saison sans nom = Namenlose Jahreszeit = No name
season - 1506
Anotimpul copilăriei - 1566
Anotimpurile în versuri şi imagini - 1530
Anticiclopedia filmului - 1122
Antioxidanţi : metode de determinare şi caracterizare - 703
Antologia Centrului Judeţean de Excelenţă al elevilor supradotaţi pentru creaţie
literară (CJE - Alba) - 1248
Antologie clasică - 1235
Antologie paleografică : album de texte vechi româneşti - 2
Antrenamentul memoriei - 145
Antreprenoriat în turismul viticol din Banat - 912
Anul putorii - 1477
Apa - ce poţi face tu? - 717
Aparate de măsură şi control în construcţii hidrotehnice - 688
Aplicaţii ale analizei matematice în geometrie şi trigonometrie - 625
Aplicaţii ale programului WinQSB în simularea proceselor de producţie - 937
Aplicaţii de modelare a formei - 24
Aplicaţii industriale ale tehnicii de calcul - 50
Aplicaţii în asigurări - 491
Aplicaţii practice ale psihologiei organizaţionale - 149
Apostolii şi primii discipoli ai lui Cristos : la originile Bisericii - 183
Approche empirique en finances internationales : exercices et solutions - 361
Aptitudini motrice : manual - 1152
Arborele vieţii - 907
L' architecture des vagues - 1406
Argumentare, comunicare, educaţie - 175
Arhanghelul de la Prislop - 219
Arhitectura fericirii - 1078
Arhitecture des ordinateurs - 17
Arhiva română de arte vizuale - ROVAA 2 - 1076
Ariel şi Zippy - 1320
Aripi deschise : Concursul judeţean de poezie : ediţia a 6-a, Botoşani, 2008 - 1394

CIP

409

Aritmiile ventriculare ischemice : aspecte clinice şi terapeutice - 803
Aromoterapia - 775
Árpád-házi Szent Erzsébet : magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-KözépEurópában - 208
Arta de a respinge un roman - 1375
Artroplastia protetică de şold - 798
Asia Centrală : repere geopolitice - 1705
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic - 499
Asigurări : studii de caz şi aplicaţii practice - 492
Asigurări şi reasigurări : aplicaţii practice - 493
Asigurări şi transporturi în afacerile economice : aplicaţii şi studii de caz - 341
Asistenţa socială în biserică : evaluări şi cercetări în cadrul programelor sociale ale
Bisericii Ortodoxe Române - 286
Asistenţa socială în context european - 273
Asociaţia de proprietari - 474
Aspecte ale modernizării statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 1722
Aspecte ale tratării în scop potabil a surselor de apă cu grade diferite de
contaminare - 895
Aspecte de nursing clinic general şi particular în afecţiuni neurologice şi
neurochirurgicale - 826
Aspecte gramaticale ale structurilor de comparaţie în limba română - 1229
Aspecte pedagogice ale evalării şi autoevaluării în gimnaziu - 562
Aspecte specifice ale modelării, simulării şi achiziţiei datelor utilizând funcţii test
practice - 693
Aspecte stilistice ale structurilor de comparaţie în limba română - 1230
Aspecte tehnico-teoretice ale pregătirii în proba de sanie - 1129
Aspecte teoretice privind contractul de asigurare de bunuri şi de persoane - 469
Aspects regarding the roughness measurement and roughness modeling in
lubricated contacts - 843
Assessment of English proficiency - 1179
Asthavakra gita - 257
Aşchia nu sare departe de trunchi : eliberaţi-vă de scenariile familiale negative cu
ajutorul psihogenealogiei - 143
Atitudini şi comportamente creative prioritare în educaţie - 583
Atlasul ilustrat al lumii - 1663
Atmosfera, o necunoscută? - 715
Audienţă la un demon mut : roman istorico-fantastic despre soarta bisericii în
vremurile de pe urmă - 199
Audit intern : studiu de caz - auditul sistemului de salarizare - 1035
Auditul intern al societăţilor comerciale - 1016

410

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Austerlitz - 1356
Autoapărare - 1127
Autoapărarea fizică prin tehnici de arte marţiale - 1147
Autoeducaţia - formă de perfecţionare permanentă - 508
Autumnalii - 1529
Avant l'Etat-juge : pratique et construction politique en Valachie au XVII-e siècle 445
Aveam 12 ani, mi-am luat bicicletă... - 1368
Aventurile lui Sherlock Holmes - 1302
Aventurile unor năzdrăvani - 1490
Aziyadé ; Fantoma Orientului - 1372
B
Bacalaureat : proba orală Limba şi literatura română - 1224
Bacalaureat 2009 : Limba franceză : aplicaţii, propuneri de subiecte cu rezolvări 1171
Bacăul cultural : file de istorie - 64
Bancuri - 1397
Bandiţii şi jandarmii : roman de aventuri - 1444
Baschet : de la teorie la practică - 1141
Baschet : proiectare didactică : pregătirea reprezentativei - 1142
Baze de date & FoxPro - 46
Baze de date Access 2007 - 13
Baze de date pentru management - 25
Bazele biomagnetismului - 731
Bazele contabilităţii : note de curs - 1031
Bazele contabilităţii : text de studiu şi aplicaţii - 1020
Bazele contabilităţii - 1032, 1037
Bazele dreptului civil : [tratat] - 381
Bazele fitoterapiei - 794
Bazele guvernării europene : note de curs - 440
Bazele ingineriei sistemelor de producţie - 990
Bazele radiologiei digitale stomatologice - 799
Bazele tehnologiei industriale şi ecotehnologii - 840
Bazele termodinamicii tehnice - 678
Băiatul din cutia de biscuiţi - 1303
Bântuit de furtuni - 1484
Beairtle - 1326
Befutottam : fiatalkori képzőművészeti sikereim - 1085
Bel Canto - 1531

411

CIP

Berlin : ghid turistic - 1671
Beznă sub soare - 1621
Biblie şi misiune creştină : popas aniversar prof. Dumitru Abrudan - 196
Bibliografia arheologică şi numismatică a judeţului Teleorman - 74
Bibliografia revistei "Mitropolia Moldovei şi Sucevei" : 1948-1989 - 73
Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu Iaşi" : parcurs spiritual - 77
Biblioteca şcolară - bibliotecă publică - 75
Bibone, fetiţa cea norocoasă - 1491
Bijutierul şi alte poeme care nu există - 1549
Biografii rurale - 1459
Biologie : probleme pentru olimpiadă şi bacalaureat : clasele IX, X, XI, XII - 726
Biologie : probleme şi exerciţii : clasele VII-VIII - 727
Biologie : teste pentru admitere - 728
Biologie celulară animală - 836
Biologie vegetală : teste pentru admiterea la Facultatea de Farmacie - 732
Biotransformarea xenobioticelor : aspecte generale - 709
Biserica şi şcoala în Mitropolia Ardealului : sec. XIX : studii de demografie istorică
bisericească - 213
Bistriţa during the revolution = Bistriz wäehrend der Revolutionzeit - 1718
Blackwater : ascensiunea celei mai puternice armate de mercenari - 1337
Blîndeţea lupilor - 1333
Blocul 29, apartamentul 1 - 1572
Boli rare : sfaturi utile pentru părinţi - 750
Bomigetoio - oraşul pierdut - 1616
Breslele, manufacturile şi dezvoltarea industrială a Banatului între anii 1717-1918 1726
Breviar teoretic, exemple şi teste de matematică : clasa a VII-a - 629
Bribes de nuit - 1395
Bruxelles : ghid turistic - 1672
Buchet de imortele - 1640
Bucureşti : platou de filmare - 1116
Bucuria credinţei - 1501
Buddha a spus... - 263
Building physics in visual it approach, from the theory to the professional
competence - 14
Bunele maniere pentru copii - 90
Businee English for business people advanced level - 1175
C
Cadastre de specialitate - 675

412

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Cahier de travaux pratiques d'histologie tissus - 755
Caiet de exerciţii : gramatica limbii engleze - 1184
Caiet de fizică pentru lucrări de laborator : clasa a VI-a - 681
Caiet de fizică pentru lucrări de laborator : clasa a VII-a - 682
Caiet de fizică pentru lucrări de laborator : clasa a VIII-a - 683
Caiet de informatică pentru gimnaziu - 45
Caiet de lucrări practice la odontoterapie conservatoare şi restauratoare - 833
Caiet de lucrări practice pentru ingineria mediului - 612
Caiet pentru dirigenţie şi nu numai... - 524
Caiet practic de limba română : fişe de lucru, teste - 1207
Caietul profesorului diriginte - 514
Calcul integral - 640
Calcul numeric : de la teorie la implementare - 661
Calcule de operaţii şi aparate în industria alimentară - 1047
Calculul neuronal - 639
Calea adevărului sau Cugetul şi viaţa ierarhilor - 236
C*Algebre - 670
Calitate şi management în instruire şi educare - 982
Calitatea destinaţiilor ecoturistice - 1131
Calitatea în serviciile turistice - 357
Calitatea vieţii umane : România după 1989 - 313
Campania de realţii publice : specificul organizaţiei şcolare - 501
Candela vie - 206
Canţonierul = Il canzoniere - 1362
Capacitatea de învăţare a şcolarului - 520
Capra cu trei iezi : carte de colorat - 91
Capra e altri poemi = Capra şi alte poeme - 1363
La captation du vide - 1369
Caravana Mister pi - 631
Carnaval, Carnaval! - 553
Caroserii şi structuri portante pentru autovehicule rutiere - 897
Carte... - 1243
Carte de bucate - 933
Carte de rugăciuni - 212
Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile ; Regulamentul privind
auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile ; Ghidul auditorului în
domeniul calităţii serviciilor contabile - 1018
Cartea copiilor năzdrăvani - 1480
Cartea monştrilor : o enciclopedie a creaturilor fantastice - 92
Cartea secretelor pentru fete - 266
Cartea serbărilor şcolare - 515

CIP

413

Catedrala Sfântului Iosif = Saint Joseph's Cathedral = La Cathédrale Saint Joseph =
La cattedrale San Giuseppe - 1079
Caută şi găseşte - 117
Cazul în limba română - 1226
Căderea Constantinopolelui - 1707
Căi navigabile interioare - 887
Călător spre nevăzute umbre - 1462
Călătorie în lumea jocului - 1421
Călătoriile românilor : realităţi transilvănene : 1918-1948 - 1713
Călăuza - 1295
Căpitanul Chiloţilă - 1334
Cărarea rugăciunii - 187
Cărticica de poveşti - 1492
Cărţi, manuscrise, biblioteci - 1548
Când pantoful se potriveşte - 264
Ce s-a pierdut - 1327
Cealaltă jumătate : creativitate şi intimitate - 1086
Cecul şi biletul la ordin - 325
Cei doi prieteni : fragmente dintr-o poveste petrecută imediat dupa război - 1361
Cel pe care ţi-l doreşti - 1318
Celaru : pagini de istorie locală - 1637
Cele mai reprezentative personalităţi române, selectate din vol. I-XV, şi alte mari
personalităţi - 66
Cele zece porunci pentru eşecul în afaceri - 364
Celelalte poveşti de dragoste - 1597
Celibidache al oboiului : George Angelescu Monteoro - 1114
Cenuşăreasa : carte de colorat - 93
Cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) -factor decisiv în procesul de convergenţă către
structurile europene - 8
Cercetarea psihologică modernă - cercetare cantitativă versus cercetare calitativă 160
Cercul de turism montan "Craioveştii" 1988-2008 : cunoştinţe minimale privind
practicarea drumeţiei montane - 1678
Ceremonialul rostirii în proza scurtă a lui Marin Sorescu - 1280
Ceremonialuri şi ritualuri magice - 132
Cheia : secretul de a atrage tot ce vă doriţi - 167
Cheia succesului : teste de limba şi literatura română, matematică şi limba engleză
pentru verificarea cunoştinţelor elevilor de clasa a IV-a - 1208
Chestionare pentru verificarea cunoştinţelor de legislaţie rutieră : categoria C şi D 2009 - 1015
Chimia şi poluarea mediului acvatic - 615

414

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Chimie analitică : volumetria - 712
Chimie analitică cantitativă : întrebări şi probleme - 697
Chimie anorganică : teste pentru admiterea la Facultatea de Farmacie - 708
Chimie fizică, structura şi proprietăţile fizice ale materialelor, elemente de
termodinamică chimică - 702
Chimie organică : teste pentru admitere la Facultatea de Medicină, Medicină
Dentară şi Farmacie - 698
Chimie organică : teste pentru admiterea la facultăţile de farmacie - 696
Chimie tehnologică generală : note de curs - 1041
China : ghid turistic - 1669
Chipul ca o catapeteasmă - 241
CIA : o istorie secretă - premiul Pulitzer - 479
Cinci exerciţii de politică educaţională în România - 516
Cinci zile de metaforă : poezie, proză, critică literară etc. : antologie cu expozanţii
Târgului Internaţional "Gaudeamus" - carte de învăţătură : 19-23 noiembrie
2008, Bucureşti - 1433
Cioplitorul de vise - 1482
Cireşarii - 1432
Cişmigiu et Comp. - 1553
Cititorul - 1355
Clair de coeur : anthologie - 1588
Clasa deicticelor - 1231
Clasic şi modern în teoria şi practica bazelor de date relaţionale - 20
Climatologie generală - 719
Climatul educaţional şi managementul şcolii - 964
Clinica de iubire - 1471
Clopotul lui Gauss răsună veşnic - 1005
Coada lungă : de ce viitorul în afaceri înseamnă să vinzi mai puţin din mai mult 323
Codul aerian - 446
Codul Civil ; Codul de procedură civilă - 447
Codul civil - 448
Codul de procedură civilă adnotat - 392
Codul de procedură civilă şi 12 legi uzuale - 449
Codul de procedură fiscală 2007-2008 (cod+norme) - 332
Codul de procedură fiscală cu normele metodologice şi 2 legi uzuale - 334
Codul de procedură fiscală - 335
Codul de procedură penală - 450
Codul european al muncii şi securităţii sociale adnotat - 418
Codul familiei adnotat - 393
Codul familiei şi 2 legi uzuale - 451

CIP

415

Codul Fiscal şi Normele metodologice de aplicare - 336
Codul fiscal - 337
Codul muncii - 452-453
Codul onoarei - 1346
Codul penal - 454
Codul silvic - 909
Codul vamal - 378
Colecţia Boris Paraschivescu - 1087
Colegiul Naţional "Ana Aslan" Brăila : între tradiţie şi modernitate - 506
Colorăm - animale domestice - 96
Colorăm - animale sălbatice - 97
Colorăm - legume şi fructe - 98
Comenzile către Univers : exerciţii de activare a firului direct - 162
Comerţul exterior şi navigaţia prin gurile Dunării : serii statistice : 1901-1914 - 358
Communicative issues : from theory to practice - 573
Comoara din Dealul Magiarului - 1611
Compendiu al religiei antice greco-romane : Ierarhia divină - 260
Competitivitatea pe filiera cerealelor panificabile - 914
Complemente de chimie organică : curs opţional - 701
Comportament organizaţional - 989
Compromisul - 1620
Comunicarea - dimensiune a culturii şi civilizaţiei europene contemporane :
antologia comunicărilor susţinute în cadrul mesei rotunde cu aceeaşi temă,
cuprinse în desfăşurarea Concursului Naţional de Creaţie "Vasile Alecsandri"
Bacău, ediţia a 3-a, 2008 - 1439
Comunicarea didactică - 584
Comunicarea în organizaţiile şcolare româneşti : elemente pozitive şi diferenţe 532
Comunicarea managerială - 984
Comunicarea - 279
Concepte operaţionale - 1263
Concepte şi metode matematice în logică : valori şi limite - 174
Concepţia integrată a echipamentelor modulare de prelucrare - 838
A concise grammar of business English - 1201
Condamnat la moarte - 1591
Condeiul fermecat - 1440
Confesiuni - 1357
Conservarea biodiversităţii şi reconstrucţie ecologică a bazinului inferior al râului
Tur - Heleşteul Adrian - 610
Consideraţii corologice şi ecologice privind speciile alohtone în structura anumitor
habitate naturale şi seminaturale din Câmpia Română - 619

416

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Consiliere educaţională : ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere 518
Consilierea în grădiniţă ... start pentru viaţă - 519
Constantin Aronescu sau Ultima boemă a micului Paris - 1251
Constelaţia copilăriei - 1521
Constelaţii - 1102
Constituţia României comentată - 404
Construcţia identităţii personajului feminin în proza secolului XIX-lea - 1272
Construcţie şi unificare europeană - 386
Construcţii comparative în opera lui Mircea Cărtărescu - Orbitor - 1250
Construcţiile comparative în stabilirea gradelor de comparaţie - 1204
Consumul intern de petrol şi dezvoltare economică a României : 1886-1948 - 882
Contabilitate de gestiune - 1021
Contabilitate managerială - 1017
Contabilitate şi informatică de gestiune : teste grilă - 1019
Contabilitate - 1030
Contracte civile şi comerciale - 387
Contribution to libraries progress - 76
Contribuţia arheologiei la studiul monumentelor de arhitectură din Ţara
Românească : sec. XVI-XVII - 1634
Contribuţia jocurilor de mişcare la dezvoltarea capacităţii motrice a elevilor de 9-10
ani - 1126
Contribuţia jocurilor didactice şi a diverselor tipuri de exerciţii la dezvoltarea
vorbirii preşcolarului : lucrare ştiinţifică - 549
Contribuţii la definitivarea modelului de concurs şi de pregătire al cadeţilor şi
juniorilor la lupte greco-romane - 1143
Contribuţii la predarea structurii atomului - 679
Contribuţii privind instituirea unui curs de kinetoterapie în mediul universitar de
neprofil : studiu de caz Universitatea "Politehnica" din Bucureşti - 774
Control de gestiune - 1034
Control dimensional şi metrologie - 861
Control financiar şi fiscal - 331
Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală : lucrări practice - 762
Convenţia europeană a drepturilor omului - 403
Cooperarea între state pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere - 389
Copilăria : sunet sublim - 1410
Copilăria şi Moş Crăciun - 104
Copilărie fermecată - 1467
Copilul şi copilăria în pagini de literatură : antologie de texte literare - 1244
Coroana română la 140 de ani - 1728

CIP

417

Costeşti : un sat din Câmpia Turzii - 1651
Costurile calităţii - 978
Cozerii în lila - 1270
Cozia, dragostea sufletului meu - 1584
Creativitatea elevilor din ciclul gimnazial la orele de Limba şi literatura română 142
Creaţia interpretativă şi factorul ludic - 1109
Creaţie biblică : reflecţii teologice în contextul dialogului creştin - 235
Creaţii universitare : reviste şi articole ştiinţifice - 525
Creion - 1537
Creşte-ţi copiii pentru Hristos - 240
Crimele din Betleem - 1335
Criminalistica - 426, 430
Criminalistică : tactică - 41
Criminalistică - 425
Criminalitatea financiară, flagel al economiei contemporane - 456
Criminalitatea informatică - 406
Criminologie - 388
Cromatina : structură şi funcţii - 729
Csecsemőgondozás - 757
Csodaváró téli éjszakák - 590
Cu Dumnezeu înainte -- 154
Cu faţa spre Centru - 1437
Culegere de exerciţii şi probleme : clasa a III-a - 633
Culegere de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele I-IV - 642
Culegere de lecţii învăţate - 488
Culegere de probleme de informatică - 19
Culegere de probleme pregătitoare pentru olimpiadele şi concursurile de
matematică : clasele XI-XII - 624
Culegere de proiecte de lecţie - 557
Culegere de teste şi probleme : oscilaţii şi unde mecanice, oscilaţii şi unde
electromagnetice - 694
Culegere proiecte didactice interdisciplinare "Educaţie pentru societate" - 529
Culmile neantului - 1338
Culoarea în artă - 1075
Cultura plantelor valoroase rare - 916
Cultura şi presa în spaţiul european - 65
Cultură civică : ghid metodic - 531
Cum am devenit doamna Mao - 1625
Cum ieşim din impas : transformă obstacolele în oportunităţi - 146
Cunoaşterea mediului prin discipline opţionale - 608

418

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Curajul - 1288
Curcubeu de vise - 1610
Curcubeul fugar - 99
Curcubeul razei de lună - 1528
Curriculumul în învăţământul profesional şi tehnic - 530
Curs de histologie - 830
Curs practic de limba engleză - 1192
Cursa - 1316
Cuvântul care zideşte - 1417
Cuvinte în piatră - 1614
D
Dansuri clasice indiene - 1125
Databases in the real life economy - 54
Daţi ţepe ţeparilor - 1414
De ce iubim femeile - 1424
De ce mergem la biserică? - 220
De ce? - 201
De fiecare sărbătoare, câte o serbare - 591
De impedimentis matrimonii : de la acrivia canonica la iconomia bisericească - 216
De la aderare la integrarea României în Uniunea Europeană : simpozion : Braşov,
2008 - 405
De la cei mari pentru cei mici : poezii - 1532
De la religie la filosofie : o cercetare a originilor speculaţiei occidentale - 188
Definiţii "hoaţe" "prinse" de-un jandarm - 1510
Desăvârşire morală şi formarea omului de caracter după Vechiul Testament cu
aplicare metodologică în învăţământul preuniversitar - 192
Descoperire în Tokushima - 1351
Descoperiri - 543
Desen tehnic şi infografică - 1093
Design şi programare Web - 35
Despre arhitectura şi arta religioasă românească - 1080
Despre biogeneză şi bioevoluţie - 737
Despre Eminescu şi ce am învăţat descoperindu-l - 1265
Despre suflet - 1399
Destăinuiri - 1551
Destinul unui om, memoria unor locuri... - 1403
Deutsch : A1 - B1 - 1195
Deutsch : A1 - B1 : Arbeitsbuch - 1194
Deviaţia comportamentală : arma provocare pentru managerul clasei de elevi - 147

CIP

419

Dezvoltare regională durabilă : politici şi strategii - 322
Dezvoltare rurală : modernizări în amenajările de irigaţii şi drenaje în România 886
Dezvoltarea destinaţiei turistice : note de curs - 355
Dezvoltarea nevoii de cunoaştere la şcolarul mic : interogaţii, potenţialităţi,
considerente, idei - 509
Dezvoltarea rurală în România : pilon de bază a politicii agricole comune - 321
Diagnosticul privind starea de dezvoltare a judeţului Gorj - 348
Dialectul istro-român - 1213
Dialog al vremii cu memoria : slujind lui Dumnezeu şi poporului Său la începutul
mileniului III - 207
Dicţionar de buzunar român-norvegian = Rumensk-norsk olommeordbok - 1169
Dicţionar de expresii şi locuţiuni - 1166
Dicţionar de fitopatologie în şapte limbi - micoze : română, latină, franceză,
engleză, germană, rusă, maghiară - 917
Dicţionar de neologisme - 1164
Dicţionar de noţiuni şi metode matematice pentru clasele II-VIII - 636
Dicţionar de promovare a sănătăţii şi sociologie medicală - 822
Dicţionar de regionalisme din zona Şteiului - 1209
Dicţionar de sinonime, omonime, paronime, antonime, pleonasme - 1202
Dicţionar de sinonime şi antonime contextuale - 1203
Dicţionar de sinonime - 1165
Dicţionar economic englez-român de termeni bancari, bursieri şi de asigurări - 307
Dicţionar economic englez-român - 308
Dicţionar esenţial de neologisme (DEN) - 1163
Dicţionar geografic al judeţului Mehedinţi - 1684
Dicţionar juridic român-englez, englez-român - 422
Dicţionar latin-român - 1167
Dicţionar român-finlandez - 1160
Dicţionar şcolar de termeni istorici - 1702
Dicţionar toponimic al comunei Husnicioara - 1170
Dicţionarul geologilor care au lucrat în zona Baia Mare şi în ariile adiacente - 722
Dicţionarul limbii române actuale - 1214
Didactica aplicată - 546
Didactica specialităţii agronomice - 903
Dieta stării de bine - 761
Diferenţierea şi individualizarea în activităţile matematice în învăţământul
preşcolar : lucrare ştiinţifică - 622
Differential calculus - 666
Dilthey sau Despre păcatul originar al filosofiei - 124
Din jurnalul unui ctitor - 1486

420

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Din lumea momârlanilor - 593
Din parfum de gând : sonete - 1511
Dinamica maşinilor vibratoate : plăci şi maiuri compactoare - 867
Disciplinarea şi reintegrarea în biserică - 200
Discours psychopedagogique - 1191
Dispozitive : aplicaţii şi studii de caz - 844
Doctrină contabilă şi deontologie profesională - 176
Doctrine pedagogice - 497
Documente privind organizarea sistemului sanitar tecucean : secolul XIX - 749
Documentele financiar-contabile - 1007
Le domaine des pressentiments - 1522
Dragobetele în vatra satului - 594
Dragonul roşu : o poveste pentru micii şi marii - 1429
Dragonul roşu - 1311
Dragoste şi moarte la sfârşit de mileniu - 1558
Dragostea în Evul Mediu : trup, sexualitate şi sentiment - 171
Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi - 248
Drenajul abdominal - 811
Drept administrativ : caiet de seminar - 460
Drept administrativ comparat - 415
Drept civil : culegere de speţe - 394
Drept civil : drept succesoral - 459
Drept civil : drepturile reale - 395
Drept civil : teoria generală a obligaţiilor - 396-397
Drept constituţional şi instituţii politice : curs universitar - 471
Drept diplomatic şi consular : culegere de acte normative interne şi internaţionale 398
Drept diplomatic şi consular - 464
Drept internaţional privat - 399
Drept internaţional umanitar : coordonate contemporane : dicţionar român & englez
cu index englez-român - 472
Drept penal : note de curs - 410
Drept penal : parte specială : note de curs - 436
Drept penal : parte specială - 384
Drept penal român : partea specială - 465
Drept penal şi drept procesual penal : curs pentru examenul de licenţă - 385
Drept privat roman - 380
Drept procesual civil : culegere de speţe : modele de contracte şi alte acte juridice,
modele de cereri şi modele de acţiuni - 400
Drept procesual civil : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi
definitivare în profesia de avocat - 407

421

CIP

Drept procesual civil - 412
Drept procesual penal : sinteze pentru pregătirea examenului de admitere şi
definitivare în profesia de avocat - 408
Dreptul comunitar material - 461
Dreptul de a fi iubiţi - 1111
Dreptul de autor - 431
Dreptul familiei : culegere de speţe - 401
Dreptul mediului : caiet de seminar - 468
Dreptul mediului : note de curs - 409
Dreptul muncii : culegere de speţe - 390
Drum spre apus - 1535
Drumul către o societate modernă - 283
Drumul vinului în Banat - 1139
Drumuri transcarpatice : între Olt şi Cerna - 1593
Dumnezeu binecuvântează viaţa mea, prin vise, viziuni şi premoniţii - 134
Dunărea maritimă între aranjamentul de la Sinaia şi acordul de la Belgrad (19381948) - 1736
Dynamic modeling of the human heart - 828
E
E doar un vis - 1390
Early twentieth-century American poetry : sociocultural interference - 1261
Ecologia sistemelor antropice pomicole - 915
Ecologie : lucrări practice - 743
Economie europeană - 352
Economie politică pentru nespecialişti - 316
Economie, politici şi strategii agroalimentare - 349
Economie şi finanţe europene - 347
Editorialul - 1576
Educaţia fizică şi dezvoltarea calităţilor motrice la preşcolari : lucrare ştiinţifică 1158
Educaţia în Ţara Sfântă - 544
Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului : modul general pentru
personalul grădiniţei - 537
Educaţie ecologică - educaţia mileniului III : simpozion naţional de ecologie
"Natura - prietena mea" : Turceni, 30-31 mai 2008 - 613
Educaţie ecologică pe urmele legendarului Pinte Viteazul - 740
Efectul de piramidă : medicina ecologică şi sănătatea umană - 773
Eficienţa informaţiilor contabile în managementul întreprinderii - 1033
Eficienţa şi evaluarea afacerilor - 339

422

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Egoism şi desfrâu - 1456
Electronică - 874
Electrotehnică : lucrări de laborator - 862
Eleganţa ariciului - 1364
Elemente de cultură şi civilizaţie creştină : note de curs - 70
Elemente de drept civil : curs pentru administraţie publică - 467
Elemente de drept penal al afacerilor - 423
Elemente de dreptul afacerilor - 432
Elemente de epidemiologie generală - 801
Elemente de inginerie industrială : ingineria sistemelor tehnologice de elaborare a
semifabricatelor la cald - 957
Elemente de inginerie industrială : ingineria sistemelor tehnologice de prelucrare la
rece - 958
Elemente de metodica predării fizicii - 680
Elemente de pedagogie medicală - 747
Elemente de psihologie - 157
Elemente de psihopedagogie nutriţională - 572
Elemente de tactică poliţienească pentru poliţia comunitară - 476
Elemente de teoria bifurcaţiei prin exemple - 641
Elemente din beton polimeric - 885
Elemente esenţiale vieţii : manual de evaluare interdisciplinară : chimie-biologie 707
Éléments de lexicologie - 1161
Elev în comunism = Imagine being a student during the communist regime - 302
Elf Elegien - 1590
Elite clujene contemporane = Cluj contemporary elites - 67
Eliza Ciolan - 1112
Embriologie generală - 751
Eminescu - 159 ani - 1278
Eminescu interzis : gândirea politică - 1449
Eminescu - 1258
Enciclopedia ilustrată a copiilor - 100
Enciclopedia micului şcolar : exerciţii şi jocuri distractive - 502
Enciclopedia pentru elevi - 79
Enciclopedia pregătirii pentru şcoală - 101
Energii regenerabile : ghid practic de utilizare domestico-rurală - 855
English A1-B1 - 1182
English A1-B1 : workbook - 1183
English through : pictures, songs and poetry : colouring book - 1180
Enigma Otiliei - 1423, 1422
Entrepreneurship through the training firm - 959

CIP

423

Episcopia Aradului în anul 1867 - 214
Epistolă către veneţieni - 1617
Epistole către Hefaistos - 1608
Eragon - 1330
Eroul : umile eseuri - 1585
Essentials of otorhinolaryngology - 812
Estetica - o abordare teologică - 129
Ethos şi Ethnos : aspecte teologice şi sociale ale mărturiei creştine : sesiune : ClujNapoca, 3-6 decembrie, 2007 - 223
Etoile de proie - 1407
EU law and member state law, legal questions from the border zone between
community law and domestic law - 411
Evaluarea bunurilor imobiliare - 1022
Evaluarea în învăţământul primar - 585
Evaluări asimptotice pentru şiruri recurente - 637
Evaluări imobiliare - 1029
Evanghelia după Ioan - 190
Evenimente şi tranzacţii în contabilitate financiară - 1024
The evolution of the voivodate and the principality in the romanian area - 1712
Evoluţia conceptului în designul grafic, semn, simbol - 950
Evoluţia şi stadiul actual al sistemelor informatice de rezervare hotelieră - 934
Evoluţia Văii Prutului în cuaternar = The quaternary evolution of the Prut Valley 718
Evoluţie prin Reiki - 784
Evoluţionism - 736
Examenul citologic al frotiului sanguin - 820
Excelenţa în managementul resurselor umane : elemente teoretice şi practice - 936
Excepţii de fond în procesul civil : culegere de practică judiciară - 463
Exerciţii de reflecţie : aspecte ale unui demers plastic - 1071
Exerciţii fizice - 1135
Exerciţii pentru dezvoltarea vocabularului - 571
Expediţia - 1336
Experimentarea şi optimizarea modelului privind distribuţia spaţială şi temporală a
pesticidelor şi metalelor grele în factorii de mediu din zonele Salişte şi Copşa
Mică - 609
El experimento Job : una lectura profana del "Libro de Job del Antique
Testamento" - 185
Exploitation de l'image publicitaire en classe de fle - 560
Explorări bibliologice - 78
Explozia trebuinţelor omului modern : semn de progres ori decadenţă? - 10

424

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
F

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate din fructe - 1051
Fabricarea echipamentelor tehnice în industria alimentară şi agricultură - 1046
Fantasticul în operele marilor noştri clasici - 1247
Farmakognózia - 796
Fascinat de măreţia lui Dumnezeu - 194
Fascinaţia fascinaţiei - 1452
Fata babei şi fata moşneagului : carte de colorat - 102
Fata sălbatică - 1321
Fazakas Tibor - 1089
Fărâme de memorii - 1386
A fekete tulipán - 1370
Femeia aceea - 1367
Fenomenologia punctului de plecare - 1542
Fenomenul de comunicare interbacteriană : noi concepte în terapia antiinfecţioasă 739
"Festett az arcom nékem is...", irónia a modern és posztmodern költészetben - 1633
Fetiţa fără cercei - 1520
Fetiţa prietenei mele - 1315
Fifi şi floricelele : super carte de colorat cu exerciţii - 94
Fiica alchimistului - 1349
Filocalia de la Optina - 225
Filosofia - 126
Filosofie politică - 291
Finanţe : elemente teoretice şi practice - 344
Finanţe - Fiscalitate : studii de caz - 326
Finanţe publice şi controlul financiar în administraţia publică locală - 342
Fiscalitate şi dezvoltare economică - 340
Fiscalitate - 345
Fişe de exerciţii - 565
Fişe de lucru la matematică : clasa a III-a - 662
Fixarea externă în traumatologie - 808
Fixed points in uniform spaces and applications - 621
Fizica între matematică şi experiment : ghid metodologic pentru programele de
opţional la fizică - 689
Fiziologia efortului fizic - 1146
Fiziologie animală - 835
Fizionomia scenică a divinului hystrion - 1515
Flori parfumate - 923
Flori pentru suflet - 1445

425

CIP

Formarea continuă a cadrelor didactice între tradiţional şi modern - 539
Formarea profesorului de educaţie fizică şi sport : mijloacele gimnasticii de bază
pentru învăţământul superior - 1144
Fortăreaţa albă - 1627
Forţele motrice ale pieţei petrolului şi produselor petroliere în România după 1990
- 369
Fram, ursul polar - 1536
Frata : aşezământ românesc milenar - 1652
Frăţiorii Pic şi Strop - 1493
Frumoasă ca la 20 de ani : strategii şi îngrijiri eficiente pentru îndepărtarea de pe
piele a semnelor trecerii timpului - 789
Fumatul strict permis - 1290
Fundamentalist fără voie - 1310
Fundamente pedagogice : teoria şi metodologia curriculum-ului - 540
G
Gabriela Drinceanu - 1091
Galileeanul - 218
Galvanoplastia spirituală - 130
Ganesha - fiul lui Shiva - 1470
Garanţii reale - 402
Garanţiile personale - 391
Gastronomie mondială : preparate deosebite din toate colţurile lumii - 932
Gata pentru şcoală : modul pentru educatori - 505
Gânduri de copil - 1476
Geme şi camee din colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei
Române - 1092
Generaţia '80 în artele vizuale - 1073
Genetică - 738
Geniul şi zeiţa - 1313
Geografia fizică a României : sinteze metodice - 1666
Geografie : clasa a VIII-a : pregătire completă pentru teza cu subiect unic :
Semestrul al II-lea - 1681
Geografie fizică generală cu elemente de cosmologie - 1664
Geomecanică şi Tehnologii miniere subterane - 884
Geometria cercului - 672
Geometria focului : poeme - 1555
Geometria patrulaterelor - 660
Geometria structurii ţesăturilor : aplicaţii - 1049

426

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Geometrie analitică şi diferenţială : (teoreme demostrate şi probleme rezolvate) 627
Geopolitica în secolul XXI - 290
Geriatrie şi recuperare specifică - 810
Gestionarea conflictelor în vederea îmbunătăţirii sistemului de management
educaţional : lucrare ştiinţifică - 550
Gheorghe Popescu - 1545
Ghici, ghicitoarea mea - 1571
Ghicitori pentru copii - 1413
Ghid de elaborare a lucrării de licenţă - 527
Ghid de evaluare pentru educaţie tehnologică : clasele V-VIII - 558
Ghid de pregătire pentru teza cu subiect unic : geografie : clasa a VIII-a, sem. II 1680
Ghid metodologic privind profilaxia comportamentului deviant al elevilor :
managementul comportamentului şcolar - 941
Ghid pentru cercetarea educaţiei : un "abecedar" pentru studenţi, masteranzi,
profesori - 498
Ghid pentru implementarea corectă a sistemului de management al sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale - 994
Ghid pentru musculatura perfectă - 1134
Ghid pentru rezolvarea testelor de bacalaureat : industria textilă - 1053
Ghid practic : modele de proceduri operaţionale - 1027
Ghid practic, anatomo-topografic, de traumatologie mecanică medico-legală pentru
jurişti - 421
Ghid practic de laparoscopie în patologia anexelor genitale feminine - 823
Ghid practic în oftalmologie - 834
Ghidul auditorului în domeniul calităţii serviciilor contabile - 1018
Ghidul de supravieţuire al unei foste soţii - 1312
Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi
combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism - 1028
Ghidul sănătăţii familiei - 827
Ghidul terapiilor complementare - 783
Gilbert Durant : Le metamorphoses de l'anthropologie de l'imaginaire - 1271
Gimnastica aerobică de întreţinere : suport metodic pentru orele de educaţie fizică
pentru învăţământul superior - 1145
Gledinul : legende şi adevăr - 1659
Globalizarea şi mediului - 605
Gond és remény - 1632
Gramatica limbii engleze - 1185
Gramatica limbii române pentru examene - 1228
Grădina Edenului - 1495

427

CIP
Grecia năbădăiosului înamorat, Zeus - 1434
Gyógyhatású gabonák - 785
H

Habsburgii, Europa Centrală şi frontul antiotoman : conflicte armate, strategii
diplomatice : (1604-1664) - 1706
Hai cu noi la serbare! : culegere de programe artistice pentru clasele I-IV - 1606
Halak, vizek, sziklaszirtek - 618
Hand-clapping rhymes - 1393
A handbook of English for agriculture - 1200
Hanu Ancuţei - 1573
Hazarde şi riscuri naturale geologice şi geomorfologice - 713
Hărţile prevestitoare - 1340
Hemoragia în sarcină - 831
Hidrobiologie : limnobiologie - 735
Homeopatia - 776
Hoţ în noapte sau Straniul caz al mileniului dispărut - 265
Hrană sănătoasă : (ghid metodic pentru alimentaţie copii) - 758
I
I rromani ćhib thaj literatùra vaś o eftato siklovipnasqo berś - 1198
I rromani ćhib thaj literatùra vaś o śovto siklovipnasqo berś - 1176
Icoana Eli - 1595
Ideea naţională în activitatea lui Nicolae Filipescu - 289
Identificarea sistemelor continue : teorie şi aplicaţii - 1054
Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România - 1723
Ideomotricitate şi pattern-uri de învăţare - 1149
Idötár : marosvásárhely történeti kronológiája a kezdetektöl 1848-ig - 1689
Ierusalim : cetatea lui Dumnezeu pe pământ - 1677
Igiena alimentaţiei şi nutriţie : nutrienţii : pentru studenţi - 772
Igiena produselor alimentare - 768
I'm having fun : pupil's book - 1172
I'm having fun : teacher's book - 1173
Imagine şi cuvânt : statutul şi semnificaţia literaturii artistice în epoca modernă 1236
Imaginea de ansamblu a lucrurilor cu adevărat importante în viaţă - 1317
Imaginea din pictură : media şi mediu(m) : un concept interdisciplinar în artele
vizuale - 1097
Imagini = Images - 1469

428

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale 429
Impactul politicilor vamale asupra economiei româneşti la produselor
agroalimentare în perioada de pre şi post aderare la uniunea Europeană - 359
Improvizaţie scenică - 1118
Inadaptarea şcolară : o problemă a învăţământului primar : lucrare metodicoştiinţifică - 511
Incertitudini la prelucrarea datelor experimentale şi exprimarea rezultatelor - 39
Incredibila enciclopedie Larousse - Dinozaurii - 725
Incredibila enciclopedie Larousse - Recorduri - 4
Incursiuni în presa românească - 86
Infecţii cu transmitere sexuală : îndrumar - 818
Infernet - 1544
Influenţa timpului şi spaţiului în obţinerea succesului în acţiunile militare române 482
Informare şi documentare ştiinţifică şi tehnică - 1
Informatică : atestat 2009 : subiecte rezolvate - 32
Informatică : culegere de probleme - 58
Informatică economică - 15
Informatică generală - 42
Informatică pentru liceu : probleme Pascal şi C++ - 33
Iniţiere în alchimie - 135
Iniţiere în evaluarea întreprinderilor - 1036
Iniţiere în metodologia cercetării ştiinţifice - 7
Iniţiere în microcontrolere PIC 16 - 22
Iniţiere în tainele geometriei - 626
Inspecţia şcolară şi managementul calităţii : ghid metodologic - 545
Instalaţii de frig şi climatizare - 864
Instalaţii de încălzire - 1070
Instalaţii sanitare - 1068-1069
Instrumentaţie electronică de măsură - 876
Insula din ziua de ieri - 1360
Integrarea sistemului vamal al României în sistemul vamal al U.E. : strategii
vamale postaderare - 379
Integrarea tehnologiilor informaţionale în analiza financiară - 49
Inteligenţa spirituală - 172
Intendenţa armatei române - Qui prodest? - 486
Interculturalitatea Banatului Românesc - o posibilă paradigmă a integrării europene
= L'interculturalité du Banat Roumain - un posible model pour l'itegration
europene = The interculturality of Romanian's Banat - a possibil paradima for
Europen's integration - 68

CIP

429

Interfeţe şi sisteme de achiziţie a datelor - 43
Intermitenţele morţii - 1388
Intervenţie experienţială în abordarea tulburărilor disruptive la copil : diagnostic şi
psihoterapie - 156
Interviu imaginar cu Cella Serghi - 1255
Introducere în combaterea zgomotelor şi vibraţiilor - 845
Introducere în computer music - 1100
Introducere în econometrie - 306
Introducere în ingineria sistemelor antropocentrice de asistare a deciziilor de grup 940
Introducere în logica formală - 173
Introducere în proiectarea asistată a structurilor mecanice - 34
Introducere în studiul chitarei electrice - 1115
Introducere în teoria şi practica dezvoltării durabile - 606
Introducere în turismul cultural - 69
Investigarea fraudelor : curs universitar - 416
Investigations on liquid crystal reconfigurable unit cells for mm-wave reflectarrays
= Untersuchung von rekonfigurierbaren Elementarzellen auf Basis von
Flüβigkristallen für mm-Wellen Reflectarrays - 704
Investigaţii criminale - 417
Investiţii : aspecte teoretice şi practice - 1006
Investiţii directe de capital - 329
Investiţiile străine directe între teorie şi practică economică : analize comparative 366
Isprăvile lui Păcală - 1465
Istoria Bisericii Ortodoxe Române : 1600-2000 - 217
Istoria cuceririi amoroase - 1366
Istoria dansului sportiv în Universitatea din Bucureşti - 1124
Istoria farmaciei române în date - 788
Istoria graficii pe teritoriul României în secolul al XIX-lea : litografia şi gravura în
acvaforte în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească - 1098
Istoria ilustrată a lumii - 1697
Istoria învăţământului preşcolar din judeţul Bacău - 588
Istoria lumii pentru copii - Oxford - 1696
Istoria matematicii - 620
Istoria politică a căderii regimurilor comuniste : miracolul revoluţiei - 1710
Istoria românilor : după programa de admitere în Academia de Poliţie - 1714
Istoria românilor : îndrumător 2009 : tezele cu subiect unic semestrul al II-lea 1720
Istorie : culegere de teste pentru admiterea la Academia de Poliţie : 2800 de
întrebări tip grilă, logică istorică şi cronologică - 1699

430

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Itt a nyár : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak - 1238
Itt a tavasz : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak - 1239
Itt a tél : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak - 1240
Itt az ősz : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak - 1241
Itt az ünnep : irodalmi szöveggyüjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak - 1242
Iubire şi justiţie - 1563
Iubirea - un nimb dobândit prea târziu - 1283
Î
Îmblânzitorul de sfere : poeme - 1577
Îmbunătăţirea calităţii proceselor educaţionale în învăţământul preuniversitar - 50
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de instruire şi educare - 566
Împreună pentru copii : grădiniţa şi comunitatea - 547
În căutarea unităţii : unitate în diversitate - 1237
În cursul zilei de azi-noapte : proză umoristică - 1605
În exerciţiul funcţiunii : haz de necaz - 1557
În galop de cai prin ani : (vreo 60 de ani dintre 2 bălani) - 1533
În lumea prietenilor - 1431
Încercări de unire a bisericilor - 209
Îndreptar de lucrări practice Geriatrie şi kinetoterapie specifică - 809
Îndreptar în recuperarea funcţională a mâinii - 791
Îndrumar de prezentare privind producerea şi utilizarea uleiurilor pentru motoarele
termice - 881
Îndrumar metodic pentru chimioterapie cu mijloace asociate din educaţia fizică 782
Îndrumar pentru lucrări practico-metodice : înot terapeutic - 1137
Îndrumar pentru restabilirea sănătăţii - 793
Îndrumar privind calitatea lucrărilor solurilor - 919
Înfrângrea lui Robinson - 123
Înotul aplicativ - 1138
Însemnări despre scriitorul Doru Popovici - 1253
Însemnări medicale : medicină legală - 437
Însemnări, schiţe şi cronici muzicale - 1104
Întâlnire cu moartea - 1292
Întoarcere la Dumnezeu - 193
Întoarcerea fiului risipitor - 1398
Întoarcerea la Shangri-La - 1380
Într-o singură noapte : roman - 1488
Întrebaţi-l pe dr. A. Pescăruş despre animale - 106
Întrebări şi teste pentru obţinerea permisului de conducere categoria B - 1014

431

CIP

Învăţarea centrată pe elev în învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT) - 548
Învăţarea, fixarea, perfecţionarea tehnicii de înot - 1157
Învăţarea în adolescenţă : influenţa stilului de învăţare asupra performanţelor
şcolare ale adolescenţilor - 542
Învăţăm limba engleză în grădiniţă - 1181
Învăţăm să circulăm - 1013
Învăţământul preşcolar : niveluri fundamentale de referinţă din aria experienţelor
copilului : îndrumător - 551
Învăţământul tehnologic... : pregătire pentru viitor - 500
J
Japonia Meiji - 1708
Jean-Jacques Rousseau : mic catalog ilustrat al ediţiilor Jean-Jacques Rousseau
existente în Biblioteca Naţională a României, Filiala "Batthyaneum" - 72
Jertfă albastră : poeme - 1527
Jocul : activitate fundamentală a copilului preşcolar : ghid metodic - 564
Jocul de baschet : mijloc al educaţiei fizice din învăţământul superior - 1150
Jocul didactic : formă de învăţare şi însuşire corectă a vorbirii preşcolarilor : lucrare
ştiinţifică - 579
Jocul didactic în ciclul primar - 586
Jocuri didactice în practicarea jocului de handbal - 1148
Jocuri interactive în orele de limba engleză - 1196
Jocuri pentru dezvoltarea personalităţii copiilor - 559
Jocurile oglinzii : imitaţie şi creativitate în arta actorului - 1119
Jucaţi-vă cu figurile geometrice - 628
Jurnal de atelier - 1090
Jurnal extim - 1378
Jurnal pentru doi năzdrăvani - 1539
Jurnal teatral - 1516
Jurnalul bebeluşului - 760
Jurnalul iubirii, durerii şi speranţei - 1550
Jurnalul unui jurnalist fără jurnal - 1281
K
Katolikus imakönyv : életünk Krisztusban - 230
Kooperáló közösségek minkavègzès és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban - 599

432

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
L

La mijloc şi pe margine - 1453
La revedere în rai - 234
La subordinata implicita : propoziţia subordonată implicită - 1206
Lamps from Dacia Porolissensis : the roman forts from Porolissum-Moigrad,
Buciumi, Gilău, Samum-Căşei = Lămpi din Dacia Porolissensis : castrele
Porolissum-Moigrad, Buciumi, Gilău, Samum-Căşei - 1636
Lăcaşul sufletului - 128
Learn English by painting - 1187
Lebedele sălbatice : trei fiice ale Chinei - 1623
Lectura de matematică pentru învăţători - 654
Lectura suplimentară : comunicare eficientă la elevii din ciclul primar - 1245
Legea cerului pentru pământeni - 203
Legea contenciosului administrativ : comentarii şi explicaţii - 475
Legea pensiilor - 494
Legislaţia şi protecţia mediului - 427
Legislaţia taxelor de timbru - 338
Legislaţie - 334-338, 378, 446-454, 494, 909
Legumicultură generală - 918
L'espace francophone : culture et civilisation - 1670
Levantul - 1425
Liceul Stephan Ludwig Roth : fragmente istorice = Stephan Ludwig Roth
Gymnasium: gesschichtliche Fragmente - 552
Lider la 360o : dezvoltă-ţi puterea de influenţă oriunde te-ai afla în cadrul
organizaţiei - 974
Liderul - faţa ascunsă a excelenţei : o filozofie pentru lideri - 158
Lili et la grande ville - 1504
Limba engleză, limba franceză : rezolvarea subiectelor la proba orală - 1189
Limba engleză, limba franceză, limba germană : dupa programa de admitere în
Academia de Poliţie, în şcolile de agenţi de poliţie şi de subofiţeri de jandarmi
- 1190
Limba română : auxiliar didactic - clasele I-II - 1227
Limba română contemporană : fonetică şi fonologie, ortografie, ortoepie şi
punctuaţie, vocabular - 1205
Limba română pe înţelesul elevilor cu CES : probleme de vocabular - 1218
Limba română pentru studenţii străini : teste şi exerciţii - 1212
Limba şi literatura română : clasa a VII-a : pregătire completă pentru teza cu
subiect unic : Semestrul al II-lea - 1220
Limba şi literatura română : clasa a VIII-a : pregătire completă pentru teza cu
subiect unic : Semestrul al II-lea - 1221

433

CIP

Limba şi literatura română : evaluare finală : clasa a IV-a - 1217
Limba şi literatura română : pregătire completă pentru bacalaureat - 1222
Limba şi literatura română : teza cu subiect unic la clasa a VII-a : variante pentru
semestrul al II-lea - 1266
Limba şi literatura română : teza cu subiect unic la clasa a VIII-a : variante pentru
semestrul al II-lea - 1267
Linear algebra, analytic geometry, differential geometry - 664
Liniştea vorbeşte - 168
L'interculturalité du Banat Roumain - un posible model pour l'itegration europene 68
Lisabona : ghid turistic - 1673
Literatura în epoca totalitarismului - 1268
Literatura pentru copii - 1284
Literatura perennis - 1540
Literatura şi celelalte arte - 1269
Literatură şi civilizaţie : scriitori români canonici şi reforma curriculară - 1256
Locul anatomiei în practica medicală - 754
Logică juridică - 420
Logistica - 1004
Logistică - 976
Lucrări practice introductive în calculatoare - 23
Lucrările Simpozionului naţional cu participare internaţională "Vânătoarea prezent şi viitor" : Sibiu, 2008 - 931
Ludas Matyi : költemények és prózai írások - 1630
Ludovic al XIV-lea, Regele Soare - 1371
Lume multă..., puţini oameni : epigrame - 1496
Lumea noastră, încotro? - 258
Lumina dintre două lumi - 1392
Luptătoarea şi alte poezii - 1322
M
Macroeconomie - 309, 315
Macromolecular compounds - 1048
Maestrul de vise - 1405
Mal di pietre - 1359
Management alternativ sau Transfer de experienţă - 963
Management financiar - 947
Management industrial - theorie et applications - 977
Management în administraţia publică - 942
Management muzeal - 82

434

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Management şi marketing în geologie - 714
Managementul activităţilor turistice şcolare - 563
Managementul apelor de suprafaţă - 724
Managementul calităţii : influenţa erorilor de măsurare - 953
Managementul calităţii : îndrumar pentru examenul de bacalaureat - 1002
Managementul calităţii în medicina legală - 966
Managementul conflictelor - 995
Managementul conflictului : aplicaţie practică : testarea unor instrumente de
recunoaştere a conflictului la nivelul unei instituţii de învăţământ
preuniversitar : lucrare ştiinţifică - 272
Managementul costurilor : teste grilă - 1026
Managementul destinaţiilor turistice 2009 - 955
Managementul deşeurilor - 986
Managementul firmei - 991
Managementul instituţional la nivelul Consiliul judeţean Braşov - 969
Managementul instrumentelor structurale - 980
Managementul pieţei de capital - 987
Managementul proiectelor : tehnici de planificare şi conducere - 981
Managementul proiectelor cu aplicaţii în Micosoft Project - 952
Managementul proiectelor - 996
Managementul resursei umane : culegere de exerciţii, teste şi aplicaţii - 960
Managementul resurselor umane - 988
Managementul schimbării pas cu pas : tot ceea ce vă trebuie pentru a alcătui şi a
realiza un plan - 983
Managementul schimbării şi inovării : elemente fundamentale - 951
Managementul sindical - 318
Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism - 944
Managementul strategic al firmei - 970
Managementul total al calităţii : ghid de bune practici privind controlul intern
(controlul managerial, controlul financiar-preventiv şi auditul public intern) 948
Managementul total al calităţii : ghid de bune practici privind procedurile de lucru
pentru activitatea de control intern : procedura operaţională : "Gestionarea şi
administrarea patrimoniului public" - 949
Manager pentru calitate şi performanţă : management educaţional : studii şi articole
legate de experienţa de formare din cadrul proiectului Phare RO2005/017553.04.01.02.04.02.01 - 971
Managerul şcolar : aspecte formativ-aplicative - 972
Mandala vieţii : descoperirea forţei percepţiei conştiente - 163
Manipularea prin televiziune : practici şi tehnici de influenţare - 1010
Mansarda cu vitralii - 1613

CIP

435

Manual de baseball - 1133
Manual de informare şi consiliere privind cariera - 319
Manual practic de televiziune - 1009
Manualul planificării spaţiale marine integrate - 898
Manualul relaţiilor cu mass media al Poliţiei capitalei - 1038
Marca de calitate a firmei de exerciţiu - 973
Marea enciclopedie a cunoaşterii - 107-108
Marea enciclopedie pentru elevi - istoria lumii - 1698
Marea petrecere cu ceai - 103
Maria Magdalena : ghid esenţial - 182
Marile date ale Antichităţii - 1704
Marile date ale Evului Mediu - 1693
Marile date din secolul al XIX-lea - 1694
Marile date din secolul XX - 1692
Marile date din timpurile moderne - 1695
Marketing : o abordare din perspectivă financiar-bancară - 375
Marketing : teste grilă - 367
Marketing educaţional : sistemul informaţional de marketing - 370
Marketing internaţional : caiet de seminar - 376
Marketing on-line - 365
Marketing şi comunicare - 360
Marketing-controlling : măsurarea performanţei în marketing - 374
Marketingul în era digitală : o nouă concepţie despre profit, creştere şi înnoire - 368
Marketingul serviciilor : curs universitar - 377
Marte şi Venus în dormitor - 177
Marte şi Venus se ciocnesc : cum să faci pace cu sexul opus - 154
Más régi ének : a XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és
motívumrendszere - 1106
Masaje vindecătoare - 777
Maşini şi acţionări electrice : îndrumar de proiectare - 863
Maşini şi instalaţii pentru industria alimentară - 1043
Maşini - 109
Matematica : teorie şi aplicaţii - 645
Matematica aplicată - 638
Matematica pentru economişti - 663
Matematica pentru toţi - 665
Matematică aplicată în economie - 652
Matematică şi Visual C++.Net - 648
Matematici actuariale : teorie şi aplicaţii practice - 649
Matematici avansate cu aplicaţii - 623
Matematici pentru economişti - 673

436

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Matematika-Olt - 650
Materiale carbonice nanocompozite : de la teorie la aplicaţie - 1061
Materiale inginereşti - 842
Materiale utilizate în construcţia utilajului tehnologic : modulul VIII - 841
Materii prime şi auxiliare folosite pentru obţinerea preparatelor din carne - 928
Maxime, cugetări, filozofie - 1457
Mănăstiri şi schituri din judeţul Vâlcea : album spiritual - 1083
Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului - 1066
Măriri de volum gingival : clinică şi principii de tratament - 806
Mărturia lui Tit Liviu Bora - 1507
Mărturii iconografice despre învăţământul preşcolar băcăuan - 589
Măsurări tehnice şi tehnici de măsurare - 685
Măsurători biometrice folosind tehnici video - 62
Mătasea - biotehnologie, ethnodesign şi ecoartă - 1063
Mâna lui Dumnezeu - 1581
Mândrie şi prejudecată - 1286
Mediatizarea violenţei domestice - 276
Medici ieşeni în documente : Grigore T. Popa - 746
Medicină alternativă - 778
Mediere : curs de bază : manualul formatorului - 277
Mediu : problemă contemporană fundamentală : evoluţii şi tipologii - 607
Melancolia mea cerească - 1592
Melancolii de duminică - 1568
Memo pentru sine - 1468
Memorator de geografie pentru clasa a VIII-a - 1674
Memorator de Istoria României pentru clasa a XII-a - 1731
Memorator Psihologie - 152
Memorii întârziate - 1602
Memoriu de activităţi ştiinţifice, didactice şi cultural-muzeistice - 534
Menirea naţionalismului - 298
Mentorul : omagiu maestrului meu - 1099
Merceologie - 854, 853
Metafizica moravurilor - 179
Meteorologie - climatologie - 716
Meteorologie generală - 720
La méthodologie de la recherche scientifique - moyen d'une meilleure valorisation
de l'inteligence des débutants dans la recherche - 3
Methodology for assisting municipality in planning environmental management 611
Metode active de predare-învăţare-evaluare în învăţământul primar - 578
Metode de analiză cinetostatică a mecanismelor plane - 692

CIP

437

Metode de corelare a lecţiilor de citire cu cele de gramatică în vederea precizării,
îmbogăţirii şi nuanţării vocabularului - 507
Metode de optimizare neliniară - 653
Metode de predare-învăţare a elementelor de geometrie în învăţământul primar 667
Metode eficiente de proiectare şi predare a disciplinelor tehnice în învăţământul
preuniversitar din mediul rural - 536
Metode eficiente pentru predarea-învăţarea istoriei în învăţământul primar - 1701
Metode folosite în predarea matematicii - 634
Metode interdisciplinare de rezolvare a problemelor de matematică la clasele I-IV :
lucrare ştiinţifică - 657
Metode noi de cultivare a pepenilor verzi şi de producere a seminţelor de ceapă 924
Metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor algebrice - 669
Metode numerice în ingineria electrică - 632
Metode şi principii generale de instruire în acordarea ajutorului medical după
diferite traumatisme : suport de curs - 815
Metode şi tehnici de analiză a informaţiilor - 487
Metode şi tehnici de evaluare în kinetoterapie : suport de curs - 792
Metodica predării economiei politice - 305
Metodica predării matematicii în învăţământul primar - 651
Metodologia cercetării ştiinţifice în management - 999
Metrologie industrială : aplicaţii în domeniul debitelor de fluide - 837
Mi lesz veled, világ? - 186
Mic atlas : amfibieni şi reptile - 745
Mic dicţionar poliglot : român, englez, latin, francez, italian, german - 1168
Mica sirenă : carte de colorat - 110
Microbiologie generală - 741
Microeconomie - 303
Micul creştin - 189
Micuţul creştin - 254
Miért? - 202
Miezul vieţii : oameni şi destine - 1612
Migration, displacement and identity in Salman Rushidie's novels - 1274
Mihai Eminescu şi tezaurul folcloric - 1264
Mihai Viteazul şi arta diplomaţiei - 1733
Mileniul trei pe portativ : ontifonismul - 1102
Minciuni pe canapea - 1347
Minunile Sfântului Sisoe - 1599
Miracolele lumii - 1676
Mircea Popa la 70 de ani : biobibliografie - 1275

438

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Misiunea şcolii şi a bisericii în susţinerea comunicării interculturale şi
interreligioase - 245
Misterele economiei - 310
Misterul Tiziano - 1332
Mitropolitul Andrei Şaguna : (1808-1873) : personalitate marcantă a vieţii
bisericeşti, culturale şi politice a românilor din Transilvania - la împlinirea a
200 de ani de la naşterea sa : simpozion naţional : Oradea, 27-28 mai 2008 237
Moartea vine pe bandă de magnetofon - 1619
Modalităţi de realizare a compunerilor şcolare - 521
Modalităţi moderne şi eficiente de aprofundare a cunoştinţelor de comunicare în
ciclul primar - 574
Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă :
ghid practic - 905
Modelarea numerică a hemodinamicii poligonului Willis - 753
Modelarea raţionamentului nemonoton : logici implicite -- 4
Modele de modelare a atenuării scurgerii superficiale prin sisteme de infiltrare
artificială pe bazine mici - 849
Modele de teste pentru teza cu subiect unic la Limba şi literatura română şi
Geografia României - 1216
Modele matematice în studiul fenomenelor biologice - 671
Modern architecture and the totalitarian project - 1081
Modernitatea poeziei argheziene : consideraţii metodice privind receptarea textului
liric modern - modele structurale - 1282
Moldova plînge - 1442
Momente din viaţa părinţilor - 256
Momente profunde : predici la evenimente speciale -- 25
Momente şi schiţe ; Nuvele şi povestiri - 1418
Monahismul ortodox din Maramureş şi Transilvania septentrională până la
începutul secolului al XIX-lea - 239
Monastire den cuvinte : poezii - 1473
Monedă şi credit : curs pentru ID - 324
Monitorizarea emisiilor de poluanţi organici persistenţi în vederea reducerii
impactului asupra mediului - 604
Monografia comunei Almaşu Mic - 1654
Monografia comunei Bala - 1655
Monografia comunei Buceş - 1656
Monografia comunei Dubova - 1657
Monografia comunei Isverna, judeţul Mehedinţi - 1660
Monografia comunei Ponoare, judeţul Mehedinţi - 1661
Monografia comunei Racoviţa - 1658

439

CIP

Monografia limbii române - 1234
Monografia localităţii Brăila - 1644
Monografia localităţii Drincea, judeţul Mehedinţi - 1650
Monografia localităţii Eşelniţa, judeţul Mehedinţi - 1645
Monografia localităţii Piteşti - 1646
Monografia localităţii Şişeşti, judeţul Mehedinţi - 1647
Monografia oraşului Focşani, judeţul Vrancea - 1662
Monografia satului Negruşa, comuna Cireşu, judeţul Mehedinţi - 1641
Monografia satului Tisa - 1649
Monografia zonei Haleş - 1638
Monumente hunedorene - 1082
Morala şi dogma ritului scoţian vechi şi acceptat al Francmasoneriei - 83
Moralităţi elementare - 180
Morţi incomozi (ce lipseşte lipseşte) - 1383
Moştenirea Brâncovenilor - 1687
Motivaţia şcolară la vârsta şcolară mică : lucrare metodico-ştiinţifică - 512
Motive benjaminiene - 1072
Mozaic basarabean : 100 poeme haiku - 1559
Muguri de vis - 1526
Mulţimi critice şi vectorial critice - 668
Muntele divin - 1487
Munţii Latoriţei : economie şi turism - 354
Muzee în contemporaneitate : lucrările Colocviului internaţional : noiembrie, 2006
- 81
Muzeul operelor de artă dispărute - 424
N
N-are momentan titlu - 1567
National network of innovation and technology transfer - 5
Natura - 603
Ne vedem pe net! Ghidul unei publiciste de la Hollywood pentru reuşita întâlnirilor
online - 48
Necropola medieval timpurie de la Alba-Iulia - str. Brânduşei : cercetările
arheologice din anii 1997-2007 - 1635
Negocierea în tranzacţiile internaţionale - 363
Negru - 1301
Nelinişti în ţărmuri de suflet - 1543
Nemurire : aforisme - 1426
A new world awakens : a Saint-Germain book - 184
Nicolae Ştefan - 904

440

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Nimbul iubirii - 1455
Nimeni n-o face mai bine - 1348
Nimic - 138
Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă - 567
Noi suntem ţinta - 1441
Noile orizonturi ale contabilităţii instituţiilor publice - 1023
Noile paradigme ale inovării - 6
Nomenclatorul formularelor financiar-contabile - 1008
Nopţi de cerneală - 1374
Norman Manea : variante la un autoportret - 1564
Normative privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale 892
Nostalgia nu mai e ce-a fost - 1123
Not for sale - 1257
Noţiuni de formare iniţială a jandarmilor pentru realizarea intervenţiei profesinale :
note de curs - 477
Noţiuni de măsurare şi evaluare în educaţie fizică şi sport - 1132
Noul aliat : regândirea politicii de aparate a României în secolul XXI - 485
Noun phrase theory & practice - 1178
Nu mă port urât : să înţelegem comportamentul copiilor noştri - 141
Nu-ţi sta în cale - 946
Numai pentru tine - un secret - 1499
Numărăm, colorăm, matematica învăţăm : nivel II : (5-6, 7 ani) : caiet de muncă
independentă - 655
Numerical analysis in MATLAB - 59
Nutriţia minerală a plantelor şi implicaţiile ecotoxicologice - 614
Nuvele - 1562
O
O dramă în Livonia - 1379
O istorie a costumului popular din Bucovina - 592
O mie şi una de nopţi - 1626
O sută şi una povestiri trăsnite - 1598
O şcoală orientată spre elev : elevul partener activ în procesul propriei învăţări 576
O toponimie nemţeană : Piatra Şoimului - 1233
O voinţă de neclintit - 1328
Odontoterapie conservatoare şi restauratoare - 819
Oktatás : nyelvek határán : közelkék a romániai magyar oktatásról - 568
Omagiu. Abrudan, Dumitru - 196

441

CIP

Omagiu. Ştefan, Nicolae - 904
Omida - 1306
Omiletica ortodoxă : repere teoretice, metodice şi practice - 229
Omilii - 232
Omul cu tichie : [povestiri] - 1615
Opera Română : deceniul şase - 1117
Opere - 1401
Opinii româneşti despre roman : antologie - 1254
Optimizarea mecanismelor pentru suspendarea şi rularea roţilor autovehiculelor 899
Optimizarea predării învăţării matematicii - 658
Optoelectronics - 690
Oraşe şi activităţi antice - 1703
Orcii : paznicul fulgerului - 1323
Organizarea filierei oleaginoaselor în România : decalaje faţă de Uniunea
Europeană - 920
Organizarea spaţiului rural din bazinul Putnei - 284
Organizaţii internaţionale de interes veterinar - 435
Orientări metodice privind pregătirea copiilor pentru probele de sprint : contribuţii
personale - 1151
Orizontul sacru în muzica italiană a secolului al XIX-lea - 1110
Örömöm titka - 233
Ortodoxia misionară, stâlp de lumină în lumea contemporană - 238
Oxizi perovskiţici : sinteze şi aplicaţii - 705
P
Pagini alese - 1600
Pagini despre Ion Th. Ilea - 1279
Paint and learn English - 1188
Palatul doamnelor pisici - 1494
Pallady scriind : jurnale, scrisori, însemnări - 1095
Paradigme culturale complementare : Noica şi Cioran - 139
Paradisul pierdut - 1561
Paradisurile artificiale - 1365
Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa - 1077
Párhuzamos herulés - 1629
Paris en chansons : (îndrumător şcolar) - 1174
Parodontologie - 807
Parteneriatul educaţional : elemente important al reformei învăţământului : lucrare
metodico-ştiinţifică - 513

442

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii : fragmente de
istorie în interviuri - 300
Particularităţi ale contabilităţii de gestiune în societăţile comerciale din industria
siderurgică : monografie - 1000
Particularităţi clinico-evolutive ale nefropatiilor glomerulare în mediul carceral 814
Particularităţi metodologice de predare-învăţare a normelor de ortografie şi
punctuaţie la ciclul primar - 535
Pasărea albă : poeme la 70 de ani! - 1411
"Pasărea-Suflet" : studiu de antropologie culturală indo-europeană - 596
Pasiune ţigănească - 1503
Passio - 1373
Pasteluri şi alte poeme - 1391
Pastoraţia în contemporaneitate : compendiu de teologie pastorală - 215
Patologia timusului - 821
Patria de lux : memorandul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crişana,
Satu-Mare, Maramureş) prezentat M.S. Regelui Carol al II-lea în 15
decembrie 1938 - 1727
Paza bună trece primejdia rea : carte plina de învăţături pentru copii - 541
Pădurea altfel - 906
Pămîntul apelor - 1342
Păpuşa adormită - 1300
Părinţii fizicii moderne - 684
Pedagogia diferenţiată pe vârste - 554
Pentru tine, domnişoară! - 1438
Performanţa managerială prin e-business - 945
Personale Identität und Emigration : Gedanken eine Betroffen : Ein
interdisziplinären Versuch - 140
Personalităţi de prestigiu ale Institutului Cantacuzino - 748
Personalităţi române şi faptele lor : 1950-2000 : dicţionar - 66
Peştera - 1387
Petale de imaginaţie - 1519
Petrecerea prinţeselor : (carte de pictat) - 118
Pictori şi sculptori din Bucovina - 1096
Pieţe de capital : teorie şi practică - 327
Pionierii - 1296
Pisica ; Casa din canal - 1376
Pisica ruptă - 1454
Pitagora şi Misteriile antichităţii - 138
Piteşti : o istorie în date - 1730

CIP

443

Planificare strategică în organizaţiile non-guvernamentale : studiu de caz Asociaţia
pentru Servicii Sociale şi experienţă Interculturală India - Field of Services
and Intercultural Learning India - 962
Planificarea strategică în domeniul artelor : un ghid practic - 967
Planificarea şi managementul programelor educaţionale şi de formare continuă : un
ghid de bune practici pentru formatori, manageri educaţionali şi personalul cu
atribuţii în domeniul formării continue şi al asigurării calităţii - 943
Plante aromatice - 786
Planul de detoxifiere - 790
Planurile experimentale statistice în turism : studiu de caz : judeţul Prahova - 350
Plasma de înaltă frecvenţă în domeniul conservării obiectelor de patrimoniu :
decontaminarea biologică - 1074
Plăceri interzise - 1500
Pledoarie pentru concurs - 1725
Pneumopatiile interstiţiale cronice fibrozante - 829
Poeme de dragoste - 1427
Le poème-poupon - 1450
Poemele iubirii - 1415
Poems for children - 1259
Poeţii - 1428
Poezia unei adolescente perfecte - 1404
Poezii închinate mamei : (auxiliar didactic pentru preşcolari) - 1408
Poezii pentru cei mici, pentru pitici - 1517
Polimer concrete - 1042
Politici de integrare - 433
Poluarea mediului pedosferic - 616
Pomicultura pentru amatori şi practicieni - 921
Portrete istorice ale românilor : domni, regi, eroi, cărturari, oameni politici, literaţi 1715
Povăţuiri din Sfântul Munte, convorbiri cu Părinţi Athoniţi contemporani - 1451
Poveste de toamnă : poezii - 1435
Povestiri cu uşa deschisă - 1518
Povestiri educativ-formative pentru educarea limbajului : (auxiliar didactic pentru
nivel II) - 504
PowerPoint - 31
Precis d'ortographe français - 1193
Predici - 249
Pregătire pentru şcoală 5-6 ani - 111
Pregătirea profesională şi cariera personalului din administraţia publică - 317
Prelegeri de estetica ortodoxiei - 221
Preludiile democraţiei - 1604

444

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Premize, strategii şi politici privind dezvoltarea economico-socială a unui teritoriu 961
Prepararea medicamentelor : îndrumător pentru studenţii de la farmacie - 787
Prepoziţiile italiene simple şi articulate : teorie : exerciţii cu cheie - 1199
Preria - 1297
Presa franceză : de la origini până în a doua jumătate a secolului al XX-lea : curs
universitar - 87
La présence - 121
Preţuri şi concurenţă - 351
Previziuni economico-financiare realizate prin modelarea datelor din bilanţ - 312
Prezenţa - 122
Prietenie şi homosexualitate - 227
Prima mea carte de Crăciun - 112
Primele lecţii 3-4 ani - 113
Primii paşi în lumea matematicii - 659
Principalele curente ale marxismului - 137
Principii de administraţie sanitară şi medicină socială - 759
Principii şi decizii terapeutice în endodonţie - 825
Prinţesa Transilvaniei - 1481
Prinţul din Trivale la "ultimul dribling" - 1136
Privirea lui Gopo - 1120
Proba mierii - 1622
Probă de caracter - 939
Probleme actuale în fiabilitatea sistemelor de comandă şi control din forţele aeriene
- 902
Probleme de chimie : nivel liceal - 710
Probleme în Pascal şi C++ pentru clasele II-IV - 29
Procesarea termică şi termomecanică a produselor metalurgice - 1058
Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice - 880
Produse program în optimizarea combinatorială şi metaeuristică - 28
Profesorul de succes : 59 de principii de pedagogie practică - 575
Profesorul - 1289
Profilul şi reforma Universităţii Clujene : discursuri rectorale - 556
Prognoza pe termen mediu şi corelarea cu cererea pieţei muncii a ofertei de formare
profesională prin învăţământul profesional şi tehnic - 320
Program SCANLEAD : fundamentarea strategiei de creştere a sănătăţii şi
siguranţei/securităţii locurilor de muncă, în contextul promovării componentei
româneşti la nivelul UE - 765
Program SCANLEAD : modalităţilor de implementare a conceptelor de sănătate şi
siguranţă/securitate a locurilor de muncă prin prisma specificităţii acestora în
cadrul operatorului ROMBAT Bistriţa - 766

CIP

445

Programare orientată pe obiecte : teorie şi aplicaţii în limbaj Java -- 2
Programare pe înţelesul tuturor - 52
Programare pe web & Joomla în 10 lecţii - 47
Programare procedurală în C/C++ - 60
Programare SQL - Oracle : caiet de laborator - 30
Programmation structurellen en C++ - 18
Proiectarea asistată de calculator cu CATIA V5 - 16
Proiectarea produselor - 938
Proiectarea şi implementarea bazelor de date - 21
Proiecte didactice : culegere - 529
Proiectul internaţional : "Puradel : pui de rrom - pui de om" desfăşurat în cadrul
Festivalului naţional al şanselor tale : ed. I., Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud, 15
decembrie 2008 - 297
Projekt Welethos in Rumänien - 1354
Propedeutică filosofică - 125
Proscrisul - 1314
Protecţia internaţională a drepturilor omului - 434
Protecţia juridică a drepturilor omului - 466
Protecţia muncii - 764
Protecţia solului - 927
Protejarea şi promovarea intereselor firmei prin intelligence - 373
Proteze vasculare sintetice - 816
Protopopiatul Darabani : contribuţii monografice asupra aşezărilor, bisericii şi a
învăţământului - 211
Proză latină : antologie - 1358
PSI - securitate : prelegeri, eseuri şi articole de management, psihosociologie şi
comunicare din domeniul apărare, intelligence şi ordine publică - 281
Psihologia dezvoltării umane - 164
Psihologia judiciară - 155
Psihologia manipulării : curs de teorie şi practică a influenţării - 150
Psihologia şi educaţia elevilor - 522
Psihologie developmentală - 148
Psihopatologie generală : semiologie psihiatrică - 170
Psihopedagogia comunicării - 271
Pumnalul Medici - 1345
Punguţa cu doi bani : carte de colorat - 114
Puterea de a mângâia : ghid biblic pentru a ajuta victimele abuzului - 195
Puterea prezentului : ghid practic : învăţături esenţiale, meditaţii şi exerciţii din
Puterea prezentului - 169
Puterea sabiei - 1339
Putin şi ascensiunea Rusiei - 1709

446

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Pythagore et les mystères - 138
Q
Quelques applications en hydraulique du principe des valeurs maxima ou minima –
686
R
Radioecologie medicală - 691
Raidul lui Hitler pentru eliberarea lui Mussolini - 1691
Rătăcirile fetei nesăbuite - 1384
Reflecţii : vrei să te cunoşti? Vrei să cunoşti omul? Vrei să cunoşti viaţa? Citeştemă! - 127
Regăsirea sinelui într-o lume ideală - 1260
Regimul circumstanţelor în dreptul penal român - 444
Regimuri nedemocratice în epoca modernă şi contemporană - 288
Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile - 1018
Regularizarea cursurilor de apă - 893
Regulile dragostei - 1324
Relations financieres internationales : fondements theoriques modernes - 362
Relieful eolian al Deltei Dunării - 721
Religia în şcoală : repere teoretice şi metodice - 197
Religiile lumii - 243
Religious pluralism and fundamentalism : interdisciplinary approaches to religious
studies : Cluj, 2005-2008 - 191
Remedii naturale - 779
Repere deontologice în asistenţa socială - 490
Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărţilor româneşti vechi
(1508-1830) - 1011
Reprivire asupra vieţii : memorii - 1402
Resort of national interest in the Romanian Carpathians - 1667
Restructurarea societăţilor comerciale prin fuziuni şi divizări - 442
Resursele de muncă şi dezvoltarea durabilă : studiu comparativ la nivel naţional şi
teritorial - 1003
Retorică juridică - 419
Reţele neuronale : teorie şi aplicaţii Java - 27
Reţele şi echipamente electrice - 869
Revoluţia internet, e-economia şi webmarketingul - 53
Rezistenţa materialelor - 677
Rezistenţă şi schimb într-o cultură multietnică - 295

447

CIP

Ripiceni : popasuri în timp - 1648
Risc şi securitate industrială - 767
Riscul în economie : aplicaţii în domeniul financiar-bancar - 314
Riscuri şi surse de avarii mecano-tehnologice în rafinaj-petrochimie - 1060
Rod întru răbdare - 1483
Rogvaiv : poeme - 1565
Rolul aptitudinilor de comunicare şi de organizare în cadrul personalităţii cadrului
didactic : analiză comparativă între profilul real şi uman - 523
Rolul compunerilor şcolare - 587
Rolul educaţiei muzicale în dezvoltarea personalităţii copilului - 161
Rolul informaţiei în combaterea corupţiei - 462
Romanian ideas, products and technologies the offer of Romanian research for
technology transfer - 9
Romanul călătoriilor : Jurnal inedit - 1583
România : Atlas geografic - 1665
România 1940 - pierderile economice : Basarabia, Transilvania de Sus, Bucovina
de Sus, Cadrilater - 1717
România noastră : conversaţii berlineze - 1523
România raportată la fenomenul terorist internaţional - 292
România şi Uniunea Europeană : istorie şi actualitate - 473
Roşu şi negru - 1377
Roţi dinţate cu dinţi asimetrici : proiectare, modelare, metode şi programe de calcul
şi analiză a tensiunilor şi deformaţiilor - 859
Roza din Alexandria - 1385
Rumänien Hinter den Lidern : gedichte = România dincolo de pleoape : poezii 1350
Rusoaica - 1514
S
Salvamarul - 1331
Sarcina patologică - 832
Sarea, de la prezent la trecut - 883
Sarea în bucate : carte de colorat - 115
Saşii transilvăneni despre ei înşişi - 1721
Satul românesc : trecut - prezent - viitor : 70 de ani de la cercetarea sociologică a
comunei Bogaţi - 282
Să construim împreună cei 7 ani... de-acasă - 598
Să nu-ţi împăiezi niciodată câinele : şi ce m-a mai învăţat viaţa - 1285
Săcele de până mai ieri - 1642
Sănătate maximă cu plantele adaptogene - 771

448

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Sănătate publică şi management - 763
Săpânţa - 1653
Sărbătoarea pomilor - 1574
Sărbătorile la români : carte de învăţătură strămoşească - 595
Sărutul franţuzesc : roman deasuprarealist - 1420
Sânii tăi : sălbateci, gemeni, nobili, mânji ce-ar vrea să zburde - 1458
Scandalul sezonului - 1308
Schengen - 457
Schimbarea managerială : managementul schimbării - manageri înnăscuţi,
manageri formaţi - 1001
Screeningul cancerului de colon între ideal şi posibilităţi practice - 824
Scrie corect româneşte - 1225
Scrisoare tatălui - 1352
Scrisori din Franţa către Elena : 1966-1970 - 1512
Scufiţa Roşie : carte de colorat - 116
Secrete de familie - 1325
Secretul doamnei de zăpadă - 1513
Secretul succesului : carte de bucate, reţete esenţiale din gastronomia modernă 935
Securitatea europeană şi securitatea în Regiunea extinsă a Mării Negre - 301
Securitatea naţională a României - 480
Secvenţe pariziene - 1396
Semiologie medicală - 817
Semiotica limbajului nonverbal în relaţia părinte - adolescent - 153
Semnele vremii : lecturi social-teologice - 244
Les sentiments de ma plume - 159
Serafiţa : concert pentru harfă şi ghilotină - 1400
Serbări şcolare - 533
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor Facultăţii de mecanică : 22 mai
2008 : Cluj-Napoca - 875
Sezonul de presiune - 1461
Sezonul fructului de mango - 1624
Sf. Anton - făcătorul de minuni - 246
Sfânta Muceniţă Filofteia - 222
Sfântul Nil Sinaitul : despre rugăciune - 224
Sfintele aşezăminte monahale vâlcene : album - 1084
Sfinţenie şi veşnicie - 1524
Silvicultura - 908
Simbolurile D'or - 1479
Simone de Beauvoir : o femeie filosof în generaţia sa - 1262
Simple propoziţii - 1472

CIP

449

Simpozion naţional "Opţionale în predarea geografiei" : Bistriţa, 17 ianuarie 2009 570
Sinodul de la Ferrara - Florenţa - 210
Sinteza optimală a legilor de dirijare : note de curs, aplicaţii - 900
Sinteza practicii judiciare a Curţii de Apel Galaţi - 413
Sinteze critice - 1276
Sinteze de matematică preuniversitară - 647
Sisteme de acţionare a maşinilor şi instalaţiilor - 848
Sisteme de afaceri pe Internet - 63
Sisteme de asistare a deciziilor adoptate în organizaţii - 12
Sisteme de operare : instalare, programare, utilizare Linux - 44
Sisteme de ventilare industrială - 896
Sisteme globale de securitate - 48
Sisteme informatice de asistare a deciziei financiare : suport de curs - 37
Sisteme informatice financiar-bancare : suport de curs - 38
Sisteme informatice în management şi net-economie - 55
Sisteme informatice şi inteligenţa artificială în economie - 56
Sisteme internaţionale în istoria lumii : reconfigurarea studiului relaţiilor
internaţionale - 299
Sisteme oxidice cu proprietăţi electrice - 706
Sisteme pentru managementul de cunoştinţe - 975
Sistemul naţional de asistenţă socială azi - 495
Six Sigma : cum îşi îmbunătăţesc performanţele GE, Motorola şi alte companii de
top - 985
Skinny Bitch - 756
Societate, educaţie, comunicare : abordări sociopedagogice ale clasei de elevi - 580
A socio-linguistic aproach to communication - 280
Sociologia mediului înconjurător : aplicaţii privind atitudini şi comportamente în
România - 278
Sociologia şi cotidianul : eseuri despre societatea reală - 274
Solid Works : lucrări practice - 40
Soluţii utile în domeniul fiscal şi economic din România - 328
Somnul de veci ; Doamna din lac - 1291
Soni - 1569
Sora Katiei - 1381
Spaţiul francofon : geografie comportamentală = L'espace francophone : culture et
civilisation - 1670
Species monitoring in the central parks of Bucharest - 617
Spectatorii istoriei - 1734
Spirit antreprenorial prin firma de exerciţiu - 993
Sporturile - 1130

450

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Statele lumii de la A la Z - 1675
Statistică descriptivă : teorie şi aplicaţii - 269
Statistică şi analiză economico-financiară : teorie şi aplicaţii - 268
Statistică - 270, 267
Stele ale sportului braşovean - 1128
Stelele nu mor niciodată - 1463
Stigmatul războiului - 1700
Stilul-limbajul jurnalistic şi funcţia fatică a limbii - 85
Stima de sine : factor al reuşitei şcolare - 166
Stimularea contractilităţii uterine - 802
Stimularea creativităţii elevilor - 528
Strajă la Nistru - 1412
Strania poveste a lui Benjamin Button - 1304
Strategia de dezvoltare locală : comuna Cudalbi - potenţial şi perspective - 1683
Strategia de relaţii publice - 1039
Strategii ale războaielor maritime din Marea Neagră : 1853-1944 - 484
Strategii didactice interactive - 569
Strategii pentru eficientizarea învăţării : repere teoretice şi practice - 581
Strategii şi politici bancare - 333
Strategii şi politici europene în dezvoltarea durabilă şi protecţia biodiversităţii - 346
Strigătul Iuliei - 1552
Strigătul şi şoapta - 1541
Strigiformele din avifauna judeţului Olt şi dinamica lor alimentară : lucrare
ştiinţifică - 744
Structuri degenerative tip moiré - 687
Structuri teroriste : adaptare la prezent - 294
Structurile limbajului jurnalistic - 1177
Studii de civilizaţie medievală românească - 71
Studii de etică şi deontologie - 181
Studii de pedagogie generală - 526
Studii, eseuri, cronici muzicale - 1105
Studii şi cercetări de inginerie mecanică - 871
Studiile medievale şi premoderne - un teritoriu de redescoperit - 1690
Studiul compuşilor macrociclici - 711
Studiul geografic şi turistic al Munţilor Făgăraş : lucrare ştiinţifică - 1682
Studiul mărfurilor alimentare - 852
Studiul Noului Testament : curs pentru anul I - 198
Substanţa morală a dreptului - 438
Succesul nu este o întâmplare - 165
Suport de curs pentru istorie : pedagogia învăţământului preşcolar -- 171
Sustainable energy - 856

451

CIP
Sylvia Plath's poetry : the metamorphoses of the poetic self - 1294
Systems of measures on groupoids - 630
Székelyföldi vadászatok - 929
Szórakozz okosan! - 538
Ş

Şcoala cu clasele I-VIII "Spiru Haret" Brăila : pagini de monografie - 555
Şcoala ineliană pe trepte de istorie : (1756-2008) - 517
Şcoala telciană în cronologia evenimentelor sociale, economice şi culturale - 577
Şi ... încă şapte, printre editori - 1448
Şi tu poţi fi manager : modul pentru managementul grădiniţei - 997
Ştiinţa ocultă - 136
Ştiinţa şi ingineria materialelor - 839
Ştiinţe pentru juniori : chimie, fizică, biologie - 601
Ştiinţele auxiliare ale istoriei - 1688
T
Taciturnul : romanul muntelui Ceahlău - 1443
Tacto - 1525
Taie-mi o felie de dragoste - 1603
Tanár úr kérem - 1631
Tantra - un mod de a trăi şi de a iubi - 262
A társadalmi tér változásai - 275
Taxiurile torturii : pe urmele zborurilor livrării de CIA - 1329
Teama de fericire - 1570
Teama de toamnă - 1534
Teatrul şi cărţile lui - 1121
Tehnica frigului : aplicaţii practice - 866
Tehnica intervenţiei forţelor de ordine publică - 478
Tehnica obţinerii soiurilor de măr : rezistenţă genetică la boli prin mutageneză 922
Tehnica picturii în ulei - 1094
Tehnici contabile în societăţile bancare - 1025
Tehnici de comunicare : caiet de seminar - 285
Tehnici de machetare şi modelaj - 998
Tehnici de modificare a fontei în vederea obţinerii grafitului nodular - 105
Tehnici de obţinere şi utlizare a uleiului volatil din cetină de pin - 1064
Tehnici de relaxare - 780
Tehnici experimentale în bioanaliză - 742

452

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Tehnici promoţionale - 372
Tehnici şi sisteme de proiectare şi manufacturare asistate de calculator : note de
curs - 1057
Tehnologia materialelor : încercările materialelor - 850
Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor - 1045
Tehnologia prelucrării produselor vegetale : procesarea produselor făinoase :
lucrări practice - 1059
Tehnologia produselor din carne - 1062
Tehnologia superfinisării - 846
Tehnologia şi managementul culturii căpşunului - 925
Tehnologia turnării - 858
Tehnologie şi inovare - 851
Tehnologii de ardere a combustibililor în instalaţiile termoenergetice - 1067
Tehnologii de conservare a legumelor şi fructelor : îndrumător de lucrări practice 1040
Tehnologii de fabricaţie asistate de calculator pentru execuţia unor componente
mecatronice - 57
Tehnologii de sudare prin presiune în puncte, relief şi linie - 877
Tehnologii inovative şi procese creative în conjunctura economică actuală =
Innovative Technologien und Kreative Prozesse in der Aktuellen
Wirtschaftlichen Konjunktur - 878
Tehnologii speciale de fabricare a autoturismelor - 901
Tenis : noţiuni de bază - 1155
Tenis de câmp : caiet de lucrări practice - 1156
Teologie : ştiinţa mărturisitoare despre Dumnezeu - 251
Teoria conflictelor politice : îndrumar - 489
Teoria educaţiei fizice şi sportului : curs - 1154
Teoria generală / Dogaru, Ion - 381
Teoria generală a dreptului : curs - 383
Teoria generală a dreptului : sinteze şi teste : caiet de seminar -- 45
Teoria generală a dreptului - 382
Teoria pieţelor concurenţiale - 311
Teorii ale integrării europene - 439
Terapia florală Bach - 781
Termotehnică şi maşini termice - 868
Terorismul internaţional - 293
Teste de biologie pentru clasa a VI-a - 733
Teste de biologie pentru clasa a VII-a - 734
Teste de biologie - 730
Teste de chimie anorganică - 700
Teste de dogmatică ortodoxă pentru bacalaureat - 242

CIP

453

Teste de evaluare : Limba şi literatura română clasa a IV-a - 1232
Teste de evaluare pe unităţi de învăţare - 1215
Teste de evaluare pentru învăţământ frecvenţă redusă : auxiliar didactic - 582
Teste de nota zece - 1210
Teste grilă de limba română pentru gimnaziu şi liceu - 1211
Teste grilă pentru examenul de licenţă : [la] Facultatea de Economie şi Arte - 343
Testek a hullámokban testek a lángokban - 1589
TEX-D : program de proiectare şi construire a desenelor de legătură pentru ţesături
simple : (manual de utilizare) - 1065
The interculturality of Romanian's Banat - a possibil paradima for Europen's
integration - 68
The quaternary evolution of the Prut Valley - 718
The Third eye - 261
Thomas Mann - Der Tod in Venedig : eine Analyse der Figurenkonstelation und
Motivzusammenhänge - 1277
Tiberiu Olah : sculpturi în sunete - 1107
Timpul - zeu nebun : versuri - 1596
Timpurile verbale în limba engleză - 1186
Toamna amintirilor : poezii - 1464
Toleranţe şi ajustaje în ingineria mecanică - 865
Topica în propoziţii şi fraze - 1223
Topografie şi aplicaţii practice inginereşti - 674
A történelmi Küküllői Református Egyházmegy egyházközségeinek történeti
katasztere - 250
Tourism and travel practice : worksheets and exercises - 356
Tracţiune electrică - 872
Tradiţie şi artă la Tansa : datini de Crăciun şi Anul Nou - 597
Tradiţie şi înnoire în interpretarea muzicală - 1113
Tradiţii româneşti - 600
Tradiţii şi contrabandă cu aur la Roşia Montană, Abrud şi Bucium - 1643
Trafic - 1344
Traitement du signal et d'image par ondelettes : travaux pratiques - 870
Traités, conventions et autres documents concernant le regim de la navigation du
Danube Maritime = Tratate, convenţii şi alte documente referitoare la regimul
navigaţiei pe Dunărea Maritimă - 458
Transferul de masă şi cinetica procesului de extracţie acidă a uraniului - 1056
Transformări economice regionale şi globale - 304
Transilvania - 1685
Transportation infrastructure new developments - 894
Transportul intern, manipularea şi depozitarea produselor agroalimentare - 1012
Transylvania - 1686

454

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Tratamente naturale pentru combaterea celulitei - 800
Tratamente termice aplicate aliajelor pe bază de aluminiu - 879
Tratamentul medicamentos al sistemului endodontic - 795
Tratat de drept european al drepturilor omului - 443
Tratat de dreptul muncii - 470
Tratat de uimire - 1546
Traversarea abisului - 371
Trecutul în Craiova de astăzi - 1679
Trenuri de rulare autodirecţionale - 913
Trio Transilvan - 1101
Tudor Vladimirescu - contemporanul nostru - 1724
Turbomaşini hidraulice : turbogeneratoare - 860
Turism internaţional - 353
Turism rural şi ecoturism - 1153
Ţ
Ţara fericirii : o poveste pentru micii şi marii - 1430
Ţara lui Travian : aforisme - 1508
Ţara Sfântă : Israel, Palestina, Iordania : ghid turistic - 228
Ţesături cu dungi longitudinale : structură - proiectare - tehnologie - 1050
Ţiganii / Rromii : realităţi şi perspective : actele simpozionului "Educaţia şi
integrarea socială a populaţiei de etnie rromă" : Sibiu, 10-11 octombrie
2008 - 296
U
Ucenicia lui Enoh Roden - 1341
Ucenicul - 1309
Ucide curierul - 1343
Ucigaşul ABC - 1293
Ultima carte - 1498
Ultima şatră - 1416
Ultimele însemnări ale lui Mateiu Caragiale însoţite de un inedit epistolar precum
şi indexul fiinţelor, lucrurilor şi întâmplărilor - 1489
Ultimul mohican - 1298
Ultrasonografia diagnostică şi intervenţională a ficatului - 797
Umanismul creştin în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie 1273
Umbra raiului - 1578, 1538
Umbră făr' de contur - 1556

455

CIP

Un marinar domn în Ţara Românească - 1554
Un vrednic fiu al bisericii : Emanuil Grojdu : (1802-1870) - 1716
Uniforma nouă - 1560
Unirea din 1918, act fundamental al istoriei României : simpozion ştiinţific naţional
: Sibiu, 2008 - 1737
Universitatea "Aurel Vlaicu" 2008 - 561
Universul copilăriei : antologie dedicată copiilor - 1607
Urban figures - 1580
Urgenţe ginecologice, obstetricale, neonatologice - 805
Urmaşul - 1419
L'uso del congiuntivo in romeno e in italiano - 1197
Utilaje de prelucrare primară şi păstrarea produselor agro-alimentare - 1044
Utilizarea calculatorului la ciclul primar - 36
Utilizarea elementelor de teoria probabilităţilor în învăţământul preuniversitar - 643
Utilizarea energiei electrice : îndrumător de laborator - 873
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în predarea modernă - 61
V
Va fi odată... : basmele boltei înstelate - 1478
Valori etice şi estetice în opera lui Ioan Slavici - 1249
Változó térség - 287
Vama Veche - 1586
Varázsfüzet - 119
Vasilian Doboş : album de artă - 1088
Vatra satului - suport spiritual şi tematic în actul educaţional - 1639
Văduve, orfani şi prizonieri - 1287
Vânătorul de cerbi - 1299
Le ventre étoilé - 1475
Verifică-ţi cunoştinţele de limba şi literatura română : teste rebus - 1219
Versuri în loc de răzbunări - 1587
Viaţa amoroasă - 1628
Viaţa ca o roată - 1436
Viaţa la ţară ; Tănase Scatiu - 1618
Vibraţii mecanice - 847
Video and computer teaching, teacer training : english methodology - 11
Vieţile Sfinţilor Stâlpnici : Simion, Daniel, Luca, Alipie - 247
Vine Rodis - 1575
Visul copiilor - 95
Viu este Dumnezeu : catehism pentru familie - 255

456

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Viziune modernă asupra noţiunilor de management, comunicare şi logistică în
organizaţii - 979
Vocalitate şi instrumentalitate în evoluţia liedului german la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului XX - 1103
Vocile fermei - 120
Vorbe cu tâlc... şi tâlcuri - 105
Vraja superstiţiei : povară şi eliberare - 226
Vremea zeilor : câteva din legendele antichităţii - 1502
W
The white book of research, development and innovation in Romania - 2008 : in the
national institutes of research and development - 84
Winnetou - 1353
Women and religion - 204
Y
Yoga - 259
Z
Zăbava - 1466
Zidini - 1509
Zodiacul chinezesc : ghid practic - 131

457

CIP
INDEX DE EDITURI
A

ABC Publishing - 1526
Abeona Press - 1604
Academica Brâncuşi - 348, 813-814
Academica - 624-625
AcademicPres - 743, 1022
Ad Libri - 1685-1686
Adevărul Holding - 1286, 1291, 1295-1299, 1302, 1353, 1376, 1423, 1446, 16181619
Aeternitas - 1275
Agerpress - 1466
Agnos - 495
Agroprint - 645, 764, 801
Aius PrintEd - 74, 1197
Akademos Art - 307-308, 1526
Aldus - 908
Alfa - 631, 667, 1233
ALL Educational - 745, 1184-1185
ALLFA - 946, 1289, 1329, 1368, 1371
Alma Mater - 329, 737, 184, 370, 442, 799, 820, 844, 1043-1044, 15, 37-38, 331,
355, 440, 476, 651, 802, 931, 1002, 1066
Alma Print - 413
Almarom - 354, 665, 1225, 1640
Alma - 1575
Alpha MDN - 304
Alter Ego - 1490-1494
Altip - 596, 1635
Alutus - 287, 319, 1190, 1714
Amaltea - 974
Amurg Sentimental - 159, 1114, 1393, 1433, 1473
Anastasis - 928, 1218
Angel's - 1488
Antar - 130
Anthropos - 1527, 1555, 1565, 1577
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége - 568
Aquila - 1626
Ars Academica - 686, 910-911, 914, 920, 926
Ars Docendi - 3, 276, 611, 617, 619, 729, 736, 1048, 1659

458

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Ars Libri - 272, 550-551, 579, 622, 657, 1273, 1682
Ars Longa - 1322, 1326
Art - 1162, 1220-1221, 1361, 1365, 1385, 1514, 1563, 1681
Artes - 1103
Artifex - 953
Artpress - 687, 950, 1354
Artprint - 921
Ascendent - 143
Asclepius - 739, 748
Astra-Despărţământul "Timotei Cipariu" - 127
Ateneul scriitorilor - 1556
Aula - 1189, 1202, 1214, 1217, 1222, 1263, 1518
Autentica - 1266-1267
Axioma Print - 1120
B
Barna's - 577
Bastion - 1429-1430, 1502, 1599, 1727
Biblioteca Revistei Familia - 1097
Bibliotheca - 176, 558, 1047
Bioedit - 1087
Bioflux - 1435
Brumar - 750, 979, 1367, 1460, 1538, 1578, 1613
Buna Vestire - 1719, 1248
Burg - 989
C
Caiete Silvane - 75, 1196
Calliope - 1509
Canonica - 409
Carminis Educational - 1568, 1591, 1720
Cartea Creştină - 253
Cartea Ortodoxă - 225, 249, 256
Cartea Românească - 1257, 1602
Casa Cărţii - 1328
Casa Cărţii de Ştiinţă - 639, 816, 1112, 1428
Casa de Editură Advent - 195
Casa de Editură Napoca - 1610
Casa de Editură Venus - 798

CIP

459

Casa de Editură Viaţă şi Sănătate - 186, 201-203, 206, 218, 226, 231, 258, 1317,
1438, 1603
Casa Editorială Demiurg - 1294, 1573
Cathisma - 199
Cavallioti - 361-362
CD PRESS - 1608
Ceconi - 610, 740
Ceres - 853, 976, 1030, 1462
Cermi - 897
Cetate Deva - 200, 536, 557, 852, 1024, 1593, 1649
Cetatea de Scaun - 82, 1634
Cetatea Doamnei - 254
Charisma - 219
Charta '94 - 618
Citadela - 1409, 1537, 1544
Clear Vision - 67, 1101
Clusium - 811
Codrion - 1260, 1531
Compania - 1095, 1715
Con Fisc - 332, 494, 1008
Confluenţe - 593
Conphys - 1403, 1617
Consensus - 277
Contrafort - 628, 1397-1398, 1404, 1419, 1456-1457, 1463, 1547, 1614, 1732
Contrast - 1611
Convex - 233, 293, 1396
Cordial Lex - 431, 1168
Corgal Press - 1484, 1612
Corint - 935, 1163, 1696, 1699
Corint Junior - 79, 100, 266, 1336
Cr3ativ - 134
Credo Mateo - 1550
Crigarux - 1415, 1420
Crisserv - 552
Crizon - 635, 637
Cronos - 758, 1174
CuArt - 1557
Curtea Veche Publishing - 128, 137, 141, 146, 158, 168-169, 302, 323, 1123, 1356,
1400, 1454, 1489, 1525, 1567, 1623, 1627, 1728
Curtea Veche - 1519

460

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
D

Dacia - 268, 822, 1067, 1232
Dacri - 1725
Didactic Pres - 197, 502, 515, 549, 560, 744, 1126, 1158, 1181, 1282, 1606, 1701
Didactica Publishing House - 726-727
Digital Arts - 629
Digital Data - 85, 755, 830
Digital Docu Print - 1581
Diversitas - 1128
Dokia - 553, 1496
E
Echim - 1461, 1540
Echinox - 1182-1183, 1194-1195
Ecko Print - 574
Eco Print - 1264
Ecran Magazin - 1247
Edit Moroşan - 325, 482, 922
Editgraph - 695, 1651
Editura 3D - 1445
Editura A.G.-S.U.A. - 252
Editura A.G.I.R. - 50
Editura Abel - 119
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" - 383, 573, 963, 1615
Editura Academiei Române - 12
Editura Agricolă - 904
Editura ALL - 30, 145, 179, 365, 756, 789, 800, 983, 985, 1668
Editura Andreiana - 212
Editura ANI - 281, 406, 1001
Editura Antim Ivireanul - 11, 1392
Editura Arefeana - 1253, 1283, 1535, 1551
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice - 183, 234, 1079
Editura Arthur - 106
Editura ASCR - 149, 518
Editura ASE - 270, 356, 366, 455, 649, 1034
Editura Asociaţiunii Astra - 296
Editura Bibliotecii Naţionale a României - 72
Editura C.H. Beck - 336, 338, 342, 381, 385, 421, 423, 439, 444, 452, 463, 475
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori" - 19, 1249

CIP

461

Editura Casei Corpului Didactic Prahova - 501, 1157
Editura CECCAR - 1018, 1028, 1036
Editura Cellina - 1278, 1508, 1530
Editura Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti - 1687
Editura Centrului de Pregătire Profesională în Cultură - 967
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei - 292, 480-481, 484, 486, 488
Editura Ciubăncan - 1717
Editura Constantin Matasă - 883
Editura Coruţ Pavel - 1441
Editura Corvin - 538, 590, 785, 945, 1148, 1219, 1370, 1630-1631
Editura Crişan - 112
Editura D & C - 1117
Editura Dacoromână - 1452
Editura Dana Art - 1088, 1507
Editura de Vest - 68, 174
Editura Deliana - 1570
Editura Didactica Militans - Casa Corpului Didactic Oradea - 1209
Editura Didactică şi Pedagogică - 31, 43, 65, 157, 235, 379, 428-429, 434, 497,
526, 569, 692, 806, 846, 942, 964, 975, 995, 1109, 1179, 1434, 1553, 1676,
1705
Editura Dosoftei - 1187-1188, 1270, 1670
Editura Economică - 12, 314, 374
Editura Eduard - 96-98
Editura Eftimie Murgu - 339, 912, 937, 1139
Editura Eminescu - 1251
Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor - 544
Editura Farmaceutică - 788
Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna" - 87, 280, 887
Editura Fundaţiei Culturale Cancicov - 707
Editura Fundaţiei Interart Triade - 1071, 1437
Editura Fundaţiei "Marin Sorescu" - 1583
Editura Fundaţiei "Moise Nicoară" - 517
Editura Fundaţiei "România de Mâine" - 126, 173, 345, 719-720, 956, 969, 999,
1017, 1118, 1155-1156, 1272, 1666
Editura Fundaţiei Societatea Reală - 274
Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" - 1058
Editura Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi" - 594
Editura G.M.I. - 1132
Editura George Tofan - 1027, 1244, 1564
Editura Gr.T. Popa - 437, 699, 746, 749, 808, 1734
Editura Grigore Tăbăcaru - 64

462

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Editura Hamangiu - 334, 387-388, 403, 443, 447, 449, 451, 465
Editura Institutului Cultural Român - 1081, 1350
Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului - 1412, 1723
Editura Ion Ionescu de la Brad - 893, 930, 1045
Editura Istros a Muzeului Brăilei - 1401, 1533
Editura KML - 1539
Editura L & S Infomat - 32
Editura Liviu Rebreanu - 1562
Editura M.A.S.T. - 916, 1069-1070
Editura Mănăstirii Rohia - 239
Editura Medicală - 805
Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" - 698, 708, 728, 732, 787, 821
Editura Medicală Universitară - 763, 819, 833
Editura Militară - 301, 689, 803
Editura Mitropolia Olteniei - 216, 238, 286, 1677
Editura Muntenia - 712, 991
Editura Muzeului Literaturii Române - 1523
Editura Muzicală - 1115
Editura Nicodim - 1258
Editura Nicol - 1418, 1432, 1536, 1600
Editura NICULESCU - 804, 1203, 1335, 1671-1673, 1675
Editura Nouă - 322, 869
Editura Perpessicius - 1414, 1448, 1528, 1579
Editura Petra Dia - 1104-1105
Editura Petrescu - 1083-1084
Editura Politehnica - 39, 644, 688, 842, 849, 896
Editura Raluca - 1638
Editura RHT Kiadó - 275
Editura Sânziana - 298
Editura Sfântul Nectarie - 224, 1451
Editura Silvică - 905
Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez" - 14, 525, 888-890, 894
Editura Societăţii Biblice Interconfesionale din România - 193
Editura Sophia - 241, 248-249
Editura Stephanus - 1100
Editura Tehnică - 76, 917
Editura Trei - 265, 1622
Editura U.T. Pres - 677, 767
Editura U.T. Press - 346, 674, 865, 867, 870, 875, 878
Editura UNARTE - 81, 1063, 1072, 1236, 1549

CIP

463

Editura Universitară - 42, 160, 267, 313, 315-317, 340, 357, 367, 375, 425, 459,
605, 673, 721, 724, 951, 955, 1005, 1023, 1025, 1175, 1192, 1212, 1416,
1664, 1667, 1684, 1708
Editura Universitară "Carol Davila" - 795
Editura Universităţii Agora - 306, 715-716, 866
Editura Universităţii "Al. I. Cuza" - 44, 49, 312, 539, 606, 731, 1144
Editura Universităţii Aurel Vlaicu - 540, 561, 580, 768, 972, 1026, 1153, 1576
Editura Universităţii de Nord - 840
Editura Universităţii din Bucureşti - 129, 630, 666, 709, 714, 782, 1124, 1133,
1145, 1159, 1511-1512, 1688, 1690
Editura Universităţii din Oradea - 53, 213-214, 237, 430, 615-616, 791-792, 809810, 812, 863, 873, 891, 927, 1029, 1121, 1152, 1580, 1716
Editura Universităţii din Piteşti - 22-23, 26-27, 71, 156, 198, 229, 273, 282, 347,
386, 411, 641, 654, 684, 701, 838-839, 845, 901, 938, 1178, 1193, 1284
Editura Universităţii din Suceava - 907
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu - 46-47, 196, 333, 503, 534, 576,
609, 661, 765-766, 826, 855, 895, 986, 1064, 1177, 1246, 1464
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti - 271, 350, 460, 656, 868, 981, 990,
1035
Editura Universităţii "Transilvania" - 24-25, 28, 60, 324, 376, 432, 664, 718, 753,
769, 823, 856, 899, 902, 952, 977, 998, 1012, 1046, 1093, 1129, 1131, 11401142, 1161, 1256, 1542
Editura Victor - 1019
Edmunt - 531, 542, 555
Educaţia 2000+ - 505, 519, 537, 547, 567, 598, 997
Edupoint - 760
Egal - 1639
Egmont România - 92, 109, 1319-1320
Egumeniţa - 225, 256
Eikon - 86, 244, 546, 1261, 1548
Electronica 2000 - 62, 774, 876
Elena Francisc Publishing - 163
Elis - 642
Elisavaros - 918, 1480
Elpis - 1287
Enciclopedia RAO - 4, 717, 725
Enesis - 608
Erc Press - 636
Esoteris - 132
ESP System - 162
Etnic - 90, 510-513, 679-680, 1532, 1654-1658

464

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Euro Standard - 320, 499, 530, 548, 959, 973, 993
Eurobit - 762, 936
Eurocor - 35, 360
Eurograph - 1652
Europlus - 652, 752, 817, 1000, 1146, 1683
Europolis - 155, 181, 815
Europress Group - 150
Eurostampa - 36, 55-56, 69, 634, 696, 759, 934, 943, 948-949, 971, 992, 1099,
1702
Eurotip - 1410, 1421, 1596
Evanghelismos - 793
Ex Ponto - 676
Expert - 6, 369, 373, 882, 940
F
F & F International - 1589
Făclia - 88, 1341
Focus - 142, 490, 884, 1056, 1643

465

CIP

Hoffman - 288, 633, 1201, 1571
Humanitas Fiction - 48, 1347, 1383
Humanitas - 171, 770, 933, 1122, 1167, 1171, 1285, 1290, 1307, 1359, 1363, 1375,
1378, 1384, 1424-1425, 1620, 1628, 1710
I
Ideea Europeană - 1621
Ilex - 697, 1060
Imago Dei - 165, 205
Independenţa Economică - 341, 987-988
InfoData - 20-21
Info - 61, 147, 532, 797, 980, 1231, 1274
Institutul European - 124, 139, 153
Irco Script - 209-210, 242, 507-508, 520-522, 584-587, 591, 1143, 1170, 1204,
1206, 1210-1211, 1226, 1245, 1250, 1252, 1259, 1641, 1644-1647, 1650,
1660-1662
Irecson - 5, 9, 84
J

G
Junimea - 73, 283, 747, 1545
G Line - 647
Galaţi University Press - 7, 285, 358, 380, 469, 702, 735, 851, 1110, 1736
Gedo - 1501
Geea - 1394
Genessa -- 669-67
Gloria - 230
Grafit - 1111, 1417
Grafoanaytis - 410, 457
Grai şi Suflet - Cultura Naţională - 1205
Graphica - 1478
Grapho Press - 694
Graphys - 1703
Grinta - 1352, 1474, 1521, 1605
Gutenberg Univers - 359
H
Herald - 83, 138, 188, 261
Hesiona - 1213

K
Kamala - 257
Karpatia - 1338
Karta-Graphic - 318, 545, 906
Karuna - 220, 1411, 1718
Kitcom - 477, 1552
Klim - 1224
Koinónia - 250
L
Leda - 1312, 1314, 1318, 1624
Litera Internaţional - 101, 107-108, 111, 113, 310, 364, 479, 783, 1134, 1166,
1337, 1344, 1663, 1697-1698, 1709
Little Lamb - 543, 1351
Little Star - 343
Logos '94 - 236

466

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Logos - 185, 1469
Lumina Lex - 422, 441
M
Magic Print - 1486-1487
Magister - 1172-1173
Majesty Press International - 194
Matrix Rom - 51, 514, 663, 690, 772, 880, 892, 978
Mayon - 704
Măiastra - 29, 58, 528, 533, 595, 613, 648, 658, 700, 1215, 1234, 1504, 1637
Media Service Zawada - 94
Media Sind - 104-105, 564, 1013, 1566
Medialux - 1481, 1499
Mediamira - 640, 872
Mediamusica - 1108
Meditaţii - 1691
Medro - 294, 487
Mega - 962, 1636, 1712
Mega Mix - 1049-1050, 1065
Mentor - 599, 929, 1632-1633, 1689, 1735
Mesagerul - 565
Meteor Press - 154, 167, 368, 1199, 1380
Mica Valahie - 1724
Mirton - 13, 16, 321, 327, 751, 824, 836, 965, 1077, 1468, 1726
Mistral Info Media - 601
Mix - 262, 1237
Mladinska - 243, 786, 827, 923, 1334
MondoRo - 260
Monitorul Oficial R.A. - 1007
Mustang - 311, 351, 1037
Muşatinia - 1102
Muşatinii - 592, 1096, 1592
N
Nemira - 1235, 1301, 1308, 1323, 1332, 1340, 1346, 1348, 1357, 1364, 1366, 1374,
1500
N'Ergo - 1472
Nicora M - 474
Nigredo - 1389

467

CIP
Noi Media Print - 1082
Nomina - 289, 620, 1164-1165, 1269
Nomina Lex - 407-408, 947, 1020-1021
Noriel Maxim - 99, 103, 117-118
Notarom - 445
Nova Didactica - 297, 570, 1279
Novum Impex - 932, 1238-1242
O
Oastea Domnului - 251
Olimpiada - 95
Omega - 566, 982
Omega-Lux - 472
Omnia Uni S.A.S.T. - 10
Oscar Print - 1098, 1706
Ovidius University Press - 818, 1041, 1057
P

PACO - 1426-1427
Paideia - 180, 1598
Palimpsest - 1436
Pallas-Akadémia - 1089, 1629
Pandora - 1541
Panfilius - 523, 535, 655, 1497, 1524, 1546
Paralela 45 - 131, 135, 182, 328, 600, 761, 771, 1073, 1136, 1276, 1310, 1362,
1379, 1391
Partener - 458
Pastel - 527, 1447, 1505-1506
Pax Aura Mundi - 831-832, 1455
Pământul - 681-683, 1510, 1730
Performantica - 886
Pergamon - 1358, 1422
Perla suferinţei - 187, 240
PIM - 305, 500, 588-589, 597, 614, 626, 685, 773, 825, 941, 1074, 1113, 1151,
1208, 1216, 1243, 1561
Pleiade - 1465, 1498
Policrom - 1390
Polidava - 1607

468

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Polirom - 144, 151, 164, 178, 299, 498, 575, 968, 1009, 1039, 1075, 1094, 1160,
1169, 1306, 1313, 1315, 1324-1325, 1333, 1342, 1349, 1355, 1360, 13861388, 1572, 1597, 1601, 1625
Politehnica Press - 18, 678, 879, 900
Politehnium - 885, 1042, 1054
Pont - 275
Porţile Orientului - 1442-1444
Predania - 232
Premier - 1707, 1733
Presa Universitară Clujeană - 59, 223, 278, 300, 353, 556, 612, 621, 668, 741
Primus - 45
Print Atu - 723, 1482
Printco - 1090-1091
Printech - 1, 17, 34, 57, 170, 175, 279, 604, 627, 653, 693, 703, 705-706, 742, 754,
835, 837, 843, 847-848, 850, 857, 861, 874, 877, 881, 919, 954, 957-958, 960,
984, 996, 1004, 1055, 1061, 1076, 1127, 1137-1138, 1150, 1255, 1268, 1277,
1558-1559, 1584-1586
PrintXpert - 166
Pro Editură şi Tipografie - 263-264, 790, 1692-1695, 1704
Pro Plumb - 1431
Pro Universitaria - 8, 70, 125, 291, 309, 330, 363, 415, 466, 468, 473, 489
Proema - 1653
Promaris Print - 389
Provopress - 191
Psihomedia - 405, 1149, 1191
Publica - 371, 939
Punct Ochit - 898, 1031
Q
Quadrat - 1648

469

CIP

Respiro - Bibliotheca Virtualis - 121-122, 140, 1262, 1369, 1373, 1395, 1406-1407,
1450, 1475, 1522, 1582, 1588, 1590, 1609
Risoprint - 40-41, 54, 63, 190, 269, 352, 372, 426, 461, 478, 496, 659, 675, 722,
829, 854, 859, 862, 925, 961, 970, 1003, 1016, 1032, 1051, 1062, 1068, 1085,
1200, 1543
Road Language Centre - 1228
România Liberă - 259, 775-781, 1135
Rosetti Educational - 603, 1130
Rovimed Publishers - 504, 710-711, 1186, 1408
S
Salgo - 1587
Sapnaa Art - 784, 1125, 1495
Scientia - 828
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura - 1281, 1485
Sedcom Libris - 344, 583
Shambala - 133
Shik - 326, 491, 1014-1015
Sieben Publishing - 1107, 1477
Sigma - 435, 643, 660, 672, 1010, 1254
SIM ART - 1679
Sinteze - 33, 52, 1483, 1554
Sitech - 377, 382, 414, 416-417, 427, 436, 456, 462, 464, 471, 483, 492-493, 554,
562, 578, 582, 602, 623, 632, 646, 730, 733-734, 738, 864, 871, 903, 915,
1038, 1271, 1413, 1471, 1503, 1678, 1700
Spanda - 66
Standardizarea - 994
Steaua Nordului - 152, 1665, 1674, 1731
Stud IS - 77, 1520
Studia - 509
Studium Kiadó - 757

R
Ş
Rafet - 1513
RAO International Publishing Company - 485, 1288, 1292-1293, 1300, 1303, 1305,
1309, 1311, 1316, 1321, 1330-1331, 1339, 1345, 1377
Reader's Digest - 120, 1343
Realitatea Românească - 1594-1595
Red Cart - 541, 559, 1280, 1439
Reîntregirea - 207, 247, 255

Şcoala Brăileană - 506, 529
Şcoala Mehedinţiului - 148, 192, 571, 1227
Şcoala Vremii - 581

470

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE
T

Taida - 524
Táltos - 1529
Techno Media - 2, 78, 433, 1011, 1229-1230, 1711, 1737
Tehnopress - 860, 1033
Teocora - 189, 638, 924, 1399, 1440, 1467, 1476
Terra Nostra - 349, 913, 1006
Themis Cart - 335, 337, 378, 390-402, 446, 448, 450, 453-454, 909
Theosis - 227
Tibo - 1449
Tiparg - 222, 1180, 1534
Tipocart - 650
Tirsxenia - 1223, 1515-1516
TKJ Publishing House - 1304, 1372
Top Form - 290
Transilvania Expres - 161, 1092, 1616, 1642, 1721
Transversal - 284, 607, 1680
Treira - 246, 563, 841, 1040
Trinitas - 211, 221
Triptic - 1080
Tritonic - 1569
U
U.N.A.T.C. Press - 1116, 1119
Unicart - 89, 91, 93, 102, 110, 114-116
Unique - 662
Univers Enciclopedic - 136
Universal Dalsi - 1405
Universitas XXI - 858, 1052, 1059
Universitatea din Bucureşti - Editura Credis - 713, 1722
University Press - 295, 572, 691, 796, 966
Universul Juridic - 384, 404, 412, 438, 467, 470
Universul Şcolii - 1053, 1729
V
Valahia University Press - 303
Vanemonde - 516, 1176, 1198
"Vasile Goldiş" University Press - 834, 1154, 1402, 1713

471

CIP
Vasiliana '98 - 215, 217, 245, 1453, 1517
Vega Prod '94 - 1459
Vellant - 172, 424, 1078, 1086, 1327, 1381-1382
Verbum - 204, 208, 1106
Vestala - 80
Viaţa Medicală Românească - 807, 1479
Vicovia - 1574
Vision - 1470
Vox Cart - 1458, 1560
Vremea - 177, 228, 1265, 1669
W
Wolters Kluwer - 418, 944
World Galaxy - 794
Z
Zethus - 419-420
Zigotto - 1147, 1207

472

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

LISTĂ TELEFOANE EDITURI
Editura ---------------------------------------------------------------- tel./fax
A
ABC Publishing ------------------------------------------------------- 021/411.76.80
Abeona Press----------------------------------------------------------- 021/337.24.24
Academica Brâncuşi ------------------------------------------------- 0253/21.43.07
--------------------------------------------------------------------------- 0253/21.57.94
Academica-------------------------------------------------------------- 0236/46.04.52
--------------------------------------------------------------------------- 0236/46.04.52
AcademicPres --------------------------------------------------------- 0264/59.63.84
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.37.92
Adevărul Holding ----------------------------------------------------- 021/242.42.43
--------------------------------------------------------------------------- 021/242.42.05
Ad Libri ---------------------------------------------------------------- 021/210.88.64
Aeternitas -------------------------------------------------------------- 0258/81.26.30
Agerpress--------------------------------------------------------------- 021/312.52.20
Agnos ------------------------------------------------------------------ 0269/24.46.62
Agroprint -------------------------------------------------------------- 0256/27.71.57
--------------------------------------------------------------------------- 0256/20.02.96
Aius Printed ----------------------------------------------------------- 0251/59.61.36
Akademos Art --------------------------------------------------------- 021/411.76.80
Aldus-------------------------------------------------------------------- 0268/48.88.23
Alfa --------------------------------------------------------------------- 0233/22.38.85
ALL Educational ----------------------------------------------------- 021/402.26.00
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.26.10
ALLFA ----------------------------------------------------------------- 021/402.26.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.26.00
Alma -------------------------------------------------------------------- 0251/58.63.00
--------------------------------------------------------------------------- 0251/42.04.77
Alma Mater Bacău --------------------------------------------------- 0234/58.88.84
Alma Mater Cluj-Napoca -------------------------------------------- 0264/59.39.03
Alma Mater Sibiu ----------------------------------------------------- 0269/23.43.32
Alma Galaţi ------------------------------------------------------------ 0236/47.30.77
--------------------------------------------------------------------------- 0236/41.21.62
Alma Print-------------------------------------------------------------- 0236/41.21.62
Almarom --------------------------------------------------------------- 0250/74.30.01

CIP
--------------------------------------------------------------------------- 0250/74.33.32
Alpha MDN ----------------------------------------------------------- 0238/72.13.03
--------------------------------------------------------------------------- 0238/72.13.04
Alter Ego -------------------------------------------------------------- 0252/31.92.20
Altip -------------------------------------------------------------------- 0258/81.10.47
--------------------------------------------------------------------------- 0258/81.17.44
--------------------------------------------------------------------------- 0258/81.44.07
Alutus ------------------------------------------------------------------ 0249/43.80.50
Amaltea ---------------------------------------------------------------- 021/210.65.22
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.45.55
Amurg Sentimental --------------------------------------------------- 021/687.82.03
Anastasis --------------------------------------------------------------- 0269/21.13.34
--------------------------------------------------------------------------- 0269/21.27.42
Angel’s ----------------------------------------------------------------- 0234/51.80.70
Antar ------------------------------------------------------------------- 021/231.37.19
Anthropos -------------------------------------------------------------- 0265/19.22.18
Anyanyelvapolok Erdelyi Szovetsege ----------------------------- 0267/35.13.74
--------------------------------------------------------------------------- 0267/31.19.40
Aquila ------------------------------------------------------------------ 0259/45.35.11
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.48.85
Ars Academica -------------------------------------------------------- 031/425.19.45
Ars Docendi ----------------------------------------------------------- 021/410.25.75
Ars Libri ---------------------------------------------------------------- 0248/67.36.32
Ars Longa ------------------------------------------------------------- 0232/21.55.81
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.50.78
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.14.88
Art ---------------------------------------------------------------------- 021/224.01.30
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.32.87
Artes -------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.50
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.51
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.25.49
Artifex ------------------------------------------------------------------ 021/316.61.69
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.79.34
Artpress ---------------------------------------------------------------- 0256/29.38.09
Artprint ----------------------------------------------------------------- 021/337.01.43
--------------------------------------------------------------------------- 021/336.36.33
Ascendent -------------------------------------------------------------- 0722/59.31.37
--------------------------------------------------------------------------- 0747/08.53.71
Asclepius --------------------------------------------------------------- 0721/03.74.81
Astra - Despărţământul “Timotei Cipariu” ------------------------ 0258/71.14.84
Ateneul scriitorilor --------------------------------------------------- 0234/52.48.97

473

474

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Aula -------------------------------------------------------------------- 0268/31.86.47
Autentica --------------------------------------------------------------- 021/653.02.71
Axioma Print----------------------------------------------------------- 021/324.63.53
B
Barna’s------------------------------------------------------------------ 0236/21.57.72
Bastion------------------------------------------------------------------ 0256/49.90.57
--------------------------------------------------------------------------- 0256/21.48.05
--------------------------------------------------------------------------- 0356/10.20.18
Biblioteca Revistei Familia ------------------------------------------ 0259/41.41.29
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.85.12
Bibliotheca ------------------------------------------------------------ 0245/21.22.41
Bioedit ----------------------------------------------------------------- 0244/59.78.96
--------------------------------------------------------------------------- 0244/51.19.70
Bioflux ----------------------------------------------------------------- 0744/47.07.94
Brumar ----------------------------------------------------------------- 0256/20.39.34
Buna Vestire ----------------------------------------------------------- 0258/71.02.06
Buna Vestire - Beiuş ------------------------------------------------- 0259/43.80.96
Burg -------------------------------------------------------------------- 0269/23.35.68
C
Caiete Silvane --------------------------------------------------------- 0260/61.28.70
Calliope----------------------------------------------------------------- 021/667.52.78
Canonica --------------------------------------------------------------- 0234/11.86.71
--------------------------------------------------------------------------- 0234/81.65.57
Carminis Educaţional ------------------------------------------------ 0248/25.30.22
--------------------------------------------------------------------------- 0248/25.24.67
Cartea Creştină -------------------------------------------------------- 0259/43.67.38
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.61.52
Cartea Ortodoxă ------------------------------------------------------ 0247/32.63.21
--------------------------------------------------------------------------- 0247/31.66.54
Cartea Românească --------------------------------------------------- 021/224.48.29
--------------------------------------------------------------------------- 021/231.52.37
Casa Cărţii ------------------------------------------------------------- 0259/59.43.21
Casa Cărţii de Ştiinţă ------------------------------------------------- 0264/43.19.20
--------------------------------------------------------------------------- 0264/19.20.87
Casa de Editură Advent----------------------------------------------- 0359/40.84.25
Casa de Editură Napoca ---------------------------------------------- 0264/59.81.64
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.28.28

CIP
Casa de Editură Venus------------------------------------------------ 0232/21.18.08
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate ----------------------------------- 021/323.00.40
Casa Editorială Demiurg --------------------------------------------- 0232/25.70.33
Cathisma --------------------------------------------------------------- 021/320.61.19
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.10.84
Cavallioti -------------------------------------------------------------- 021/210.51.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.52.95
CD Press --------------------------------------------------------------- 021/337.37.17
--------------------------------------------------------------------------- 021/337.37.57
Ceconi ------------------------------------------------------------------ 0262/28.71.98
--------------------------------------------------------------------------- 0268/43.43.91
Ceres ------------------------------------------------------------------- 021/222.48.36
Cermi ------------------------------------------------------------------- 0232/31.66.04
Cetatea de Scaun ------------------------------------------------------ 0245/63.01.01
Cetatea Doamnei ------------------------------------------------------ 0233/21.99.27
--------------------------------------------------------------------------- 0233/21.42.68
Charisma --------------------------------------------------------------- 0254/21.26.26
Charta ------------------------------------------------------------------ 0267/31.52.79
Citadela ----------------------------------------------------------------- 0361/40.75.12
Clear Vision ----------------------------------------------------------- 0724/23.02.03
--------------------------------------------------------------------------- 0264/45.61.14
Clusium ---------------------------------------------------------------- 0264/59.69.40
Codrion ----------------------------------------------------------------- 0742/30.68.60
--------------------------------------------------------------------------- 0751/23.63.50
Compania -------------------------------------------------------------- 021/223.23.25
--------------------------------------------------------------------------- 021/223.23.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/211.59.48
Con Fisc ---------------------------------------------------------------- 021/332.53.09
Confluenţe ------------------------------------------------------------- 0254/55.25.34
Conphys ---------------------------------------------------------------- 0250/73.33.23
--------------------------------------------------------------------------- 0250.73.15.22
Consensus ------------------------------------------------------------- 0251/41.99.80
Contrafort -------------------------------------------------------------- 0251/41.40.03
Contrast ---------------------------------------------------------------- 021/327.29.57
Convex------------------------------------------------------------------ 0259/41.19.71
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.64.34
Cordial Lex------------------------------------------------------------- 0264/41.36.88
Corgal Press ----------------------------------------------------------- 0234/51.74.22
Corint ------------------------------------------------------------------- 021/319.47.97
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.15
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.20

475

476

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Corint Junior ---------------------------------------------------------- 021/319.47.97
Cr3ativ ------------------------------------------------------------------ 0369/42.50.24
Credo Mateo ----------------------------------------------------------- 021/222.57.20
Crigarux ---------------------------------------------------------------- 0233/21.06.39
--------------------------------------------------------------------------- 0233/21.51.58
Crisserv ----------------------------------------------------------------- 0269/83.27.77
Crizon------------------------------------------------------------------- 0241/58.48.56
--------------------------------------------------------------------------- 0341/81.57.80
Cronos ------------------------------------------------------------------ 0246/23.02.40
--------------------------------------------------------------------------- 0246/23.06.00
CuArt ------------------------------------------------------------------- 0349/43.63.65
Curtea Veche ---------------------------------------------------------- 021/335.31.71
--------------------------------------------------------------------------- 021/336.71.84
Curtea Veche Publishing -------------------------------------------- 021/223.16.88
D
Dacia ------------------------------------------------------------------- 0264/42.96.75
--------------------------------------------------------------------------- 0264/45.21.78
Dacri -------------------------------------------------------------------- 0729/97.12.77
--------------------------------------------------------------------------- 0235/42.05.11
Didactic Pres ----------------------------------------------------------- 0249/43.29.62
Didactica Publishing House------------------------------------------ 021/410.88.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.88.14
Digital Arts ------------------------------------------------------------ 0263/23.36.46
Digital Data ------------------------------------------------------------ 0264/44.21.24
Digital Docu Print ---------------------------------------------------- 0265/25.33.55
--------------------------------------------------------------------------- 0265/25.20.11
Diversitas --------------------------------------------------------------- 0268/31.23.12
--------------------------------------------------------------------------- 0268/31.90.18
Dokia-------------------------------------------------------------------- 0264/42.40.59
--------------------------------------------------------------------------- 0264/43.20.19
E
Echim ------------------------------------------------------------------ 0262/31.77.99
--------------------------------------------------------------------------- 0262/31.55.16
Echinox ---------------------------------------------------------------- 0264/42.00.65
Ecko Print -------------------------------------------------------------- 0723/25.02.72
Eco Print---------------------------------------------------------------- 0361/41.95.34
Ecran Magazin -------------------------------------------------------- 0268/41.79.44

CIP
--------------------------------------------------------------------------- 0268/41.14.56
Edit Moroşan----------------------------------------------------------- 021/336.02.46
Edithgraph ------------------------------------------------------------- 0238/72.75.20
Editura 3D-------------------------------------------------------------- 0252/31.70.49
Editura Abel ----------------------------------------------------------- 0264/42.00.01
Editura A.G.I.R. ------------------------------------------------------ 021/316.89.92
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.55.31
Editura A.G.-S.U.A -------------------------------------------------- 021/324.28.01
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"-------- 0269/21.55.54
--------------------------------------------------------------------------- 0269/43.29.90
Editura Academiei Romane ----------------------------------------- 021/318.81.06
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.24.44
--------------------------------------------------------------------------- 021/335.46.60
Editura Agricola ------------------------------------------------------ 021/318.46.68
--------------------------------------------------------------------------- 021/310.35.64
Editura All-------------------------------------------------------------- 021/402.26.00
Editura Andreiana ----------------------------------------------------- 0269/21.15.84
Editura A.N.I. --------------------------------------------------------- 021/310.47.14
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.65.50
Editura Antim Ivireanul ---------------------------------------------- 0250/71.23.26
--------------------------------------------------------------------------- 0250/73.23.25
--------------------------------------------------------------------------- 0250/73.23.26
Editura Arefeana ------------------------------------------------------ 021/639.27.31
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ------------------------- 021/201.54.11
--------------------------------------------------------------------------- 021/201.45.81
Editura Arthur --------------------------------------------------------- 021/224.30.87
Editura ASCR --------------------------------------------------------- 0264/59.55.76
Editura ASE ----------------------------------------------------------- 021/211.26.50
Editura Asociaţiunii Astra-------------------------------------------- 0369/40.21.08
Editura Bibliotecii Naţionale a României ------------------------- 021/314.24.34
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori --------------------------------------------------------------------------- 0262/27.59.35
--------------------------------------------------------------------------- 0262/27.66.73
Editura Casei Corpului Didactic Prahova -------------------------- 0244/57.73.88
Editura C.H. Beck ----------------------------------------------------- 021/410.08.47
Editura Cellina--------------------------------------------------------- 0251/52.57.68
Editura Centrul de Cultură Palatele Brâncoveneşti --------------- 021/350.66.20
Editura Centrul de Pregătire Profesională în Cultură ------------- 021/230.21.94
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.08.37
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.65.49
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei -------------------- 021/224.26.34

477

478

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Editura Ciubăncan----------------------------------------------------- 0264/18.43.35
Editura Constantin Matasă ------------------------------------------ 0233/21.74.96
--------------------------------------------------------------------------- 0233/21.81.08
--------------------------------------------------------------------------- 0233/23.32.85
Editura Coruţ Pavel --------------------------------------------------- 021/212.68.68
Editura Corvin -------------------------------------------------------- 0254/23.45.22
--------------------------------------------------------------------------- 0254/23.45.88
Editura Crişan --------------------------------------------------------- 0254/21.15.97
Editura D&C ---------------------------------------------------------- 031/409.08.37
Editura Dacoromână ------------------------------------------------- 021/413.84.34
Editura Dana Art ------------------------------------------------------ 0232/41.07.27
--------------------------------------------------------------------------- 0232/41.07.17
Editura de Vest -------------------------------------------------------- 0256/81.61.65
Editura Deliana ------------------------------------------------------- 021/411.25.55
--------------------------------------------------------------------------- 021/781.68.98
Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.25.69
--------------------------------------------------------------------------- 0259/47.69.48
Editura Didactică şi Pedagogică ------------------------------------ 021/312.34.70
--------------------------------------------------------------------------- 021/315.73.98
Editura Dosoftei ------------------------------------------------------- 0232/23.58.68
--------------------------------------------------------------------------- 0232/23.58.62
Editura Economică --------------------------------------------------- 021/312.97.17
Editura Eduard -------------------------------------------------------- 0241/54.92.67
Editura Eftimie Murgu------------------------------------------------ 0255/21.02.14
--------------------------------------------------------------------------- 0255/21.02.30
Editura Eminescu ----------------------------------------------------- 021/313.74.10
Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor ------------------------ 0243/23.11.54
Editura Farmaceutică ------------------------------------------------- 021/324.26.27
Editura Fundaţiei Andrei Şaguna------------------------------------ 0241/66.25.20
Editura Fundaţiei Culturale Cancicov ------------------------------ 0234/11.82.30
Editura Fundaţiei Interart Triade ----------------------------------- 0256/49.86.70
Editura Fundaţiei "Marin Sorescu"---------------------------------- 021/312.94.04
--------------------------------------------------------------------------- 021/650.47.88
Editura Fundaţiei Moise Nicoară ----------------------------------- 0257/28.05.99
--------------------------------------------------------------------------- 0257/28.05.98
Editura Fundaţiei "România de Mâine" ---------------------------- 021/444.20.91
Editura Fundaţiei Societatea Reală---------------------------------- 031/805.44.67
--------------------------------------------------------------------------- 031/805.44.66
Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------- 0236/46.13.53
Editura Fundaţiei "Universitare pentru Toţi" ---------------------- 0249/42.31.10

CIP
--------------------------------------------------------------------------- 0249/43.94.38
--------------------------------------------------------------------------- 0249/43.40.61
Editura George Tofan ------------------------------------------------ 0230/52.33.16
Editura G.M.I. --------------------------------------------------------- 0264/18.62.32
--------------------------------------------------------------------------- 0264/14.11.56
Editura Gr. T. Popa --------------------------------------------------- 0232/21.18.20
Editura Grigore Tăbăcaru -------------------------------------------- 0234/18.82.49
Editura Hamangiu ----------------------------------------------------- 031/805.80.20
--------------------------------------------------------------------------- 031/805.80.21
Editura Institutului Cultural Român -------------------------------- 031/710.06.35
--------------------------------------------------------------------------- 031/710.06.38
Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.69.92
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.76.82
Editura Ion Ionescu de la Brad -------------------------------------- 0232/31.83.00
--------------------------------------------------------------------------- 0232/26.06.50
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.83.00
Editura Istros a Muzeului Brăilei------------------------------------ 0339/40.10.02
Editura KML----------------------------------------------------------- 0248/21.27.39
Editura L&S Infomat ------------------------------------------------- 021/332.12.15
Editura Liviu Rebreanu ---------------------------------------------- 021/323.94.32
--------------------------------------------------------------------------- 021/260.12.70
Editura M.A.S.T. ----------------------------------------------------- 021/778.69.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/410.19.45
Editura Mănăstirii Rohia --------------------------------------------- 0262/38.76.05
--------------------------------------------------------------------------- 0262/38.76.08
Editura Medicală ------------------------------------------------------ 021/252.51.86
--------------------------------------------------------------------------- 021/252.51.89
Editura Medicală Universitară -------------------------------------- 0251/50.21.79
Editura Medicală Universitară ‘Iuliu Haţieganu” ---------------- 0264/59.60.89
Editura Militară ------------------------------------------------------- 021/311.21.91
--------------------------------------------------------------------------- 021.314.91.61
Editura Mitropolia Olteniei ------------------------------------------ 0251/53.32.46
--------------------------------------------------------------------------- 0251/41.83.69
Editura Muntenia ----------------------------------------------------- 0241/63.27.42
--------------------------------------------------------------------------- 0241/63.55.21
Editura Muzeului Literaturii Române ------------------------------ 021/688.57.98
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.58.46
Editura Muzicală ------------------------------------------------------ 021/312.98.67
Editura Nicodim ------------------------------------------------------- 0230/41.40.05
--------------------------------------------------------------------------- 0230/41.41.19

479

480

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Editura Nicol ---------------------------------------------------------- 021/345.26.52
Editura NICULESCU ------------------------------------------------ 021/312.97.82
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.30.31
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.97.83
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.03.72
Editura Nouă ----------------------------------------------------------- 021/222.73.93
--------------------------------------------------------------------------- 021/223.14.84
Editura Perpessicius -------------------------------------------------- 031/104.87.94
Editura Petra Dia ------------------------------------------------------ 0232/34.37.44
Editura Petrescu ------------------------------------------------------- 0749/07.05.03
--------------------------------------------------------------------------- 0350/40.43.01
Editura Politehnica --------------------------------------------------- 0256/40.38.23
--------------------------------------------------------------------------- 0256/40.30.21
Editura Raluca --------------------------------------------------------- 0788/79.91.06
--------------------------------------------------------------------------- 0723/72.96.34
Editura RHT Kiado --------------------------------------------------- 0267/31.12.04
Editura Sânziana ------------------------------------------------------ 021/634.28.23
Editura Sfântul Nectarie Arad --------------------------------------- 0257/25.43.84
--------------------------------------------------------------------------- 0257/25.57.35
Editura Silvică --------------------------------------------------------- 021/240.68.45
--------------------------------------------------------------------------- 021/240.60.95
Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez ----------------- 0232/23.77.38
Editura Societăţii Biblice Interconfesionale din România
-------------------------------------------------------------------------- 021/323.43.84
--------------------------------------------------------------------------- 021/320.84.79
Editura Sophia -------------------------------------------------------- 021/320.61.19
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.10.84
Editura Stephanus ---------------------------------------------------- 021/335.65.77
Editura Tehnică ------------------------------------------------------- 021/252.23.66
--------------------------------------------------------------------------- 021/252.50.77
Editura Trei ------------------------------------------------------------ 021/224.55.26
Editura U.T. Press ---------------------------------------------------- 0264/43.04.08
Editura UNARTE ----------------------------------------------------- 021/312.57.91
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.54.29
Editura Universitară -------------------------------------------------- 021/315.32.47
Editura Universitară “Carol Davila” ------------------------------- 021/310.48.50
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.07.59
Editura Universităţii Agora ------------------------------------------ 0259/42.73.98
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.49.25
Editura Universităţii “Al. I. Cuza” --------------------------------- 0232/20.12.01
Editura Universităţii Aurel Vlaicu ---------------------------------- 0257/28.00.70

CIP
--------------------------------------------------------------------------- 0257/31.49.47
Editura Universităţii de Nord ---------------------------------------- 0262/21.58.70
--------------------------------------------------------------------------- 0262/29.92.87
Editura Universităţii din Bucureşti --------------------------------- 021/410.23.84
Editura Universităţii din Oradea ------------------------------------ 0259/40.86.42
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.27.89
--------------------------------------------------------------------------- 0259/43.28.30
Editura Universităţii din Piteşti ------------------------------------- 0248/21.64.48
Editura Universităţii din Suceava ----------------------------------- 0230/52.00.80
--------------------------------------------------------------------------- 0230/52.00.81
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu ------------------- 0269/21.01.22
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti --------------------- 0244/57.31.71
--------------------------------------------------------------------------- 0244/57.58.47
Editura Universităţii “Transilvania” ------------------------------- 0268/47.60.50
--------------------------------------------------------------------------- 0268/47.60.51
Editura Victor --------------------------------------------------------- 021/346.55.85
Edmunt ----------------------------------------------------------------- 0239/62.62.36
Educaţia 2000+ ------------------------------------------------------- 021/212.07.80
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.07.81
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.07.79
Edupoint ---------------------------------------------------------------- 0265/26.03.26
Egal --------------------------------------------------------------------- 0234/51.98.03
Egmont România ----------------------------------------------------- 021/316.95.43
Egumeniţa ------------------------------------------------------------- 0236/32.67.30
Eikon ------------------------------------------------------------------- 0740/18.71.09
Electronica 2000 ------------------------------------------------------ 021/316.96.22
Elena Francisc Publishing-------------------------------------------- 021/210.34.56
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.45.35
Elis ---------------------------------------------------------------------- 021/317.90.46
Elisavaros -------------------------------------------------------------- 021/223.84.60
Elpis -------------------------------------------------------------------- 0359/80.23.18
Enciclopedia RAO ---------------------------------------------------- 021/222.35.48
Enesis ------------------------------------------------------------------ 0262/22.19.42
Erc Press --------------------------------------------------------------- 021/224.52.56
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.52.57
--------------------------------------------------------------------------- 021/405.53.30
Esoteris ----------------------------------------------------------------- 0232/26.61.69
ESP System ------------------------------------------------------------ 0256/43.42.81
Etnic--------------------------------------------------------------------- 0252/32.64.77
Eurobit ----------------------------------------------------------------- 0256/49.90.04
Eurocor ----------------------------------------------------------------- 021/332.25.33

481

482

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

--------------------------------------------------------------------------- 021/332.25.30
Eurograph -------------------------------------------------------------- 0264/59.26.42
Europlus --------------------------------------------------------------- 0236/30.61.15
Europolis --------------------------------------------------------------- 0241/32.61.15
Europress Group------------------------------------------------------- 021/212.56.92
Eurostampa ------------------------------------------------------------ 0256/20.48.16
Euro Standard --------------------------------------------------------- 021/667.51.61
Eurotip ----------------------------------------------------------------- 0261/21/11/18
Evanghelismos -------------------------------------------------------- 021/331.10.22
--------------------------------------------------------------------------- 021/240.43.96
Ex Ponto --------------------------------------------------------------- 0241/58.56.27
--------------------------------------------------------------------------- 0241/58.05.27
Expert ------------------------------------------------------------------ 021/318.24.38
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.24.32
F
F & F International---------------------------------------------------- 0266/36.41.71
Făclia ------------------------------------------------------------------- 0259/41.93.18
Focus ------------------------------------------------------------------- 0254/54.06.40
G
G Line------------------------------------------------------------------- 0264/43.05.40
Galaţi University Press ----------------------------------------------- 0236/41.36.02
Gedo -------------------------------------------------------------------- 0264/43.03.37
Geea - Botosani-------------------------------------------------------- 0231/51.39.65
--------------------------------------------------------------------------- 0231/53.93.59
Genessa ---------------------------------------------------------------- 0251/49.41.99
--------------------------------------------------------------------------- 0251/43.28.80
Gloria ------------------------------------------------------------------- 0264/43.12.82
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.77.88
Grafit ------------------------------------------------------------------- 0234/52.37.11
--------------------------------------------------------------------------- 0234/51.09.53
--------------------------------------------------------------------------- 0234/54.22.11
Grafoanaytis ----------------------------------------------------------- 0244/51.05.07
Grai şi suflet – Cultura Naţională ----------------------------------- 021/410.78.49
--------------------------------------------------------------------------- 021/411.18.16
Grapho Press ----------------------------------------------------------- 0236/81.21.44
Graphica --------------------------------------------------------------- 0268/41.01.46
Graphys ---------------------------------------------------------------- 0730/60.51.84

CIP
Grinta ------------------------------------------------------------------- 0264/59.27.77
Gutenberg Univers --------------------------------------------------- 0257/23.30.14
--------------------------------------------------------------------------- 0257/23.35.45
--------------------------------------------------------------------------- 0257/25.43.39
H
Herald ------------------------------------------------------------------ 021/637.30.30
--------------------------------------------------------------------------- 021/637.30.38
Hesiona ----------------------------------------------------------------- 0237/62.24.33
--------------------------------------------------------------------------- 0337/81.40.36
Hoffman ---------------------------------------------------------------- 0249/46.06.09
Humanitas ------------------------------------------------------------- 021/222.85.46
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.32
Humanitas Fiction----------------------------------------------------- 021/316.17.19
--------------------------------------------------------------------------- 021/316.17.21
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.38
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.36.32
I
Ideea Europeană ------------------------------------------------------ 021/222.44.02
Ilex ---------------------------------------------------------------------- 021/250.22.81
Imago Dei ------------------------------------------------------------- 0359/42.23.37
Independenţa Economică -------------------------------------------- 0239/61.25.39
Info --------------------------------------------------------------------- 0251/14.67.01
InfoData ---------------------------------------------------------------- 0264/45.05.47
Institutul European --------------------------------------------------- 0232/23.38.00
--------------------------------------------------------------------------- 0232/23.01.97
Irco Script -------------------------------------------------------------- 0740/10.59.30
--------------------------------------------------------------------------- 0745/12.27.22
Irecson ----------------------------------------------------------------- 021/313.17.32
--------------------------------------------------------------------------- 031/314.18.90
J
Junimea ---------------------------------------------------------------- 0232/11.72.90
--------------------------------------------------------------------------- 0232/41.04.27
K

483

484

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Kamala ----------------------------------------------------------------- 0268/33.27.31
Karpatia----------------------------------------------------------------- 0268/32.86.06
Karta-Graphic---------------------------------------------------------- 0244/51.97.22
Karuna ----------------------------------------------------------------- 0263/23.79.09
--------------------------------------------------------------------------- 0363/10.41.35
Kitcom ------------------------------------------------------------------ 0250/81.05.65
Klim -------------------------------------------------------------------- 021/491.00.25
--------------------------------------------------------------------------- 021/350.50.25
Koinónia --------------------------------------------------------------- 0264/45.01.19
L
Leda -------------------------------------------------------------------- 021/319.48.15
--------------------------------------------------------------------------- 021/319.48.20
Litera International --------------------------------------------------- 021/319.63.90
Little Lamb ------------------------------------------------------------ 0230/53.14.22
Little Star --------------------------------------------------------------- 021/334.52.76
Logos – Bucuresti ----------------------------------------------------- 021/233.14.84
Logos ------------------------------------------------------------------- 021/327.14.78
Logos ------------------------------------------------------------------- 0250/73.93.00
--------------------------------------------------------------------------- 0250/73.88.04
Lumina Lumii---------------------------------------------------------- 0269/21.85.11
M
Magic Print ------------------------------------------------------------ 0234/31.98.10
Magister Lex ---------------------------------------------------------- 021/242.91.08
Majesty Press International ------------------------------------------ 0257/34.79.99
Matrix Rom ------------------------------------------------------------ 021/411.36.17
--------------------------------------------------------------------------- 021/411.42.80
Mayon ------------------------------------------------------------------ 021/410.24.59
Măiastra ---------------------------------------------------------------- 0253/21.29.91
--------------------------------------------------------------------------- 0253/21.83.43
Media Service Zawada ----------------------------------------------- 021/318.73.98
Media Sind ------------------------------------------------------------ 0235/31.50.08
Medialux --------------------------------------------------------------- 0722/22.85.39
Mediamira ------------------------------------------------------------- 0264/43.38.20
--------------------------------------------------------------------------- 0264/43.39.54
Mediamusica ---------------------------------------------------------- 0264/59.89.58
Meditaţii ---------------------------------------------------------------- 021/222.33.12

CIP
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.83.80
Medro ------------------------------------------------------------------ 021/336.40.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/450.27.63
Mega ------------------------------------------------------------------- 0264/43.92.63
Mega Mix -------------------------------------------------------------- 0232/23.79.71
--------------------------------------------------------------------------- 0232/27.81.77
Mentor ----------------------------------------------------------------- 0265/25.69.75
Mesagerul -------------------------------------------------------------- 0263/23.46.88
--------------------------------------------------------------------------- 0263/23.46.89
Meteor Press ----------------------------------------------------------- 021/222.33.12
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.83.80
Mica Valahie ---------------------------------------------------------- 021/789.76.03
Mirton ------------------------------------------------------------------ 0256/20.89.24
--------------------------------------------------------------------------- 0256/27.29.26
Mistral ------------------------------------------------------------------ 021/252.83.92
Mistral Info Media ---------------------------------------------------- 0724/21.63.20
Mix --------------------------------------------------------------------- 0268/31.22.56
Mladinska -------------------------------------------------------------- 031/102.46.55
--------------------------------------------------------------------------- 031/102.46.65
MondoRo--------------------------------------------------------------- 021/686.78.44
Monitorul Oficial R.A. ----------------------------------------------- 021/318.51.09
--------------------------------------------------------------------------- 021/402.21.66
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.09.01
Mustang ---------------------------------------------------------------- 021/224.39.91
Muşatinia -------------------------------------------------------------- 0233/74.24.37
--------------------------------------------------------------------------- 0233/74.44.49
Muşatinii --------------------------------------------------------------- 0230/22.16.99
N
Nemira ----------------------------------------------------------------- 021/224.14.28
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.16.00
N`Ergo ------------------------------------------------------------------ 0236/30.56.88
--------------------------------------------------------------------------- 0236/30.56.53
Nicora M --------------------------------------------------------------- 021/336.02.46
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.79.41
Nigredo ----------------------------------------------------------------- 0257/28.01.67
Noi Media Print ------------------------------------------------------- 021/222.79.72
Nomina ----------------------------------------------------------------- 021/777.48.21
Nomina Lex ------------------------------------------------------------ 021/413.40.27
Noriel Maxim --------------------------------------------------------- 021/317.90.81

485

486

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

--------------------------------------------------------------------------- 021/317.90.29
Notarom ---------------------------------------------------------------- 021/313.99.48
Nova Didactica -------------------------------------------------------- 0263/23.70.94
--------------------------------------------------------------------------- 0263/23.49.16
O
Oastea Domnului ----------------------------------------------------- 0269/21.69.14
--------------------------------------------------------------------------- 0269/21.66.77
Olimpiada -------------------------------------------------------------- 0239/67.66.00
Omega ------------------------------------------------------------------ 0238/72.03.03
--------------------------------------------------------------------------- 0238/71.72.59
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.39.17
Omega-Lux ------------------------------------------------------------ 021/242.07.18
Omnia Uni SAST ----------------------------------------------------- 0268/31.99.48
Oscar Print ------------------------------------------------------------- 021/315.48.74
Ovidius University Press -------------------------------------------- 0241/61.68.80
P
PACO ------------------------------------------------------------------ 021/211.40.74
Paideia ----------------------------------------------------------------- 021/212.03.47
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.03.48
--------------------------------------------------------------------------- 021/316.82.08
--------------------------------------------------------------------------- 021/316.82.21
Palimpsest ------------------------------------------------------------- 021/323.90.97
--------------------------------------------------------------------------- 021/210.42.81
Pallas-Akademia ------------------------------------------------------ 0266/37.10.26
--------------------------------------------------------------------------- 0266/37.10.36
Pandora ---------------------------------------------------------------- 021/210.42.99
--------------------------------------------------------------------------- 021/688.67.39
Panfilius ---------------------------------------------------------------- 0232/21.13.09
--------------------------------------------------------------------------- 0348/40.19.81
Paralela 45 ------------------------------------------------------------- 0248/21.45.33
--------------------------------------------------------------------------- 0248/63.14.92
--------------------------------------------------------------------------- 021/224.39.00
Partener ---------------------------------------------------------------- 0236/41.18.85
--------------------------------------------------------------------------- 0036/10.56.02
--------------------------------------------------------------------------- 0236/31.29.29
Pastel ------------------------------------------------------------------- 0268/41.43.46
--------------------------------------------------------------------------- 0268/41.48.19

CIP
Pax Aura Mundi ------------------------------------------------------ 0236/41.70.76
Pământul --------------------------------------------------------------- 0248/21.94.50
--------------------------------------------------------------------------- 0248/29.42.99
Performantica --------------------------------------------------------- 0232/21.47.63
Pergamon --------------------------------------------------------------- 0263/21.43.57
--------------------------------------------------------------------------- 0263/21.18.28
Perla suferinţei--------------------------------------------------------- 0230/51.00.81
--------------------------------------------------------------------------- 0268/33.03.94
PIM --------------------------------------------------------------------- 0232/21.27.40
Pleiade ------------------------------------------------------------------ 0261/73.37.21
Policrom --------------------------------------------------------------- 0251/19.90.30
Polidava ---------------------------------------------------------------- 0254/22.07.12
--------------------------------------------------------------------------- 0254/22.11.59
Polirom ----------------------------------------------------------------- 0232/21.41.11
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.41.00
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.74.40
Politehnica Press ------------------------------------------------------ 021/318.10.00
--------------------------------------------------------------------------- 021/318.10.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.32.42
Politehnium ------------------------------------------------------------ 0232/21.59.49
Porţile Orientului ----------------------------------------------------- 0232/23.93.93
--------------------------------------------------------------------------- 0232/11.44.05
Predania ---------------------------------------------------------------- 021/211.45.37
Premier ----------------------------------------------------------------- 0244/51.99.65
--------------------------------------------------------------------------- 0244/51.99.66
Presa Universitară Clujeană ----------------------------------------- 0264/21.20.06
--------------------------------------------------------------------------- 0264/59.74.01
Primus ------------------------------------------------------------------ 0259/47.26.40
Print Atu ---------------------------------------------------------------- 0369/43.21.90
--------------------------------------------------------------------------- 0369/43.21.89
Printco ------------------------------------------------------------------ 0232/23.02.12
--------------------------------------------------------------------------- 0232/23.17.76
Printech ---------------------------------------------------------------- 021/211.37.12
--------------------------------------------------------------------------- 021/212.49.51
PrintXpert -------------------------------------------------------------- 0251/41.30.16
Pro Editură şi Tipografie --------------------------------------------- 021.490.62.35
--------------------------------------------------------------------------- 021.490.62.37
Pro Plumb -------------------------------------------------------------- 0234/57.86.02
Pro Universitaria ------------------------------------------------------ 021/313.14.89
Proema ----------------------------------------------------------------- 0262/27.82.80
Promaris Print---------------------------------------------------------- 0266/33.58.96

487

488

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

--------------------------------------------------------------------------- 0368/81.05.76
Provopress ------------------------------------------------------------- 0264/57.47.15
Psihomedia ------------------------------------------------------------ 0269/23.37.25
Publica ----------------------------------------------------------------- 021/231.90.70
--------------------------------------------------------------------------- 021/230.66.24
Punct ochit ------------------------------------------------------------- 0241/80.33.00
Q
Quadrat ----------------------------------------------------------------- 0231/51.37.75
R
Rafet -------------------------------------------------------------------- 0238/56.80.85
--------------------------------------------------------------------------- 0238/72.06.58
RAO International Publishing Company --------------------------- 021/224.12.31
Reader’s Digest ------------------------------------------------------- 021/201.98.32
--------------------------------------------------------------------------- 021/201.98.00
Realitatea Românească ---------------------------------------------- 0254/57.10.89
--------------------------------------------------------------------------- 0254/57.15.01
Red Cart ---------------------------------------------------------------- 0234/58.17.71
Reîntregirea ----------------------------------------------------------- 0258/81.81.88
Respiro - Bibliotheca Virtualis -------------------------------------- 021/746.41.91
Risoprint --------------------------------------------------------------- 0264/43.23.84
Road Language Centre ----------------------------------------------- 021/312.90.36
România Liberă ------------------------------------------------------- 021/345.15.03
--------------------------------------------------------------------------- 021/345.52.13
--------------------------------------------------------------------------- 021/202.81.99
--------------------------------------------------------------------------- 021/202.81.33
Rosetti Educational --------------------------------------------------- 021/314.77.81
--------------------------------------------------------------------------- 021/314.77.82
Rovimed Publishers -------------------------------------------------- 0234/52.50.71
--------------------------------------------------------------------------- 0234/52.50.19

CIP
--------------------------------------------------------------------------- 0251/59.95.21
Sedcom Libris --------------------------------------------------------- 0232/25.96.89
--------------------------------------------------------------------------- 0232/24.28.77
--------------------------------------------------------------------------- 0232/23.30.80
Shambala -------------------------------------------------------------- 021/420.52.99
--------------------------------------------------------------------------- 021/424.23.69
--------------------------------------------------------------------------- 021/424.14.42
Shik --------------------------------------------------------------------- 021/312.85.32
--------------------------------------------------------------------------- 021/450.25.32
Sieben Publishing ----------------------------------------------------- 021/627.29.00
Sigma ------------------------------------------------------------------- 021/210.16.61
--------------------------------------------------------------------------- 021/243.24.40
SIM ART --------------------------------------------------------------- 0251/59.61.36
Sinteze ----------------------------------------------------------------- 0236/31.84.40
Sitech ------------------------------------------------------------------- 0251/41.40.03
Spanda ------------------------------------------------------------------ 0232/26.20.96
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.73.15
Standardizarea --------------------------------------------------------- 021/316.99.74
Steaua Nordului ------------------------------------------------------- 0241/54.92.67
Stud IS ----------------------------------------------------------------- 0232/21.77.54
Studia ------------------------------------------------------------------- 0264/42.68.35
--------------------------------------------------------------------------- 0264/41.09.46
Studium Kiado--------------------------------------------------------- 0265/16.84.92
Supergraph Tipo------------------------------------------------------- 0264/14.59.29
Ş
Şcoala Brăileană ------------------------------------------------------ 0239/61.10.60
--------------------------------------------------------------------------- 0239/61.52.61
Şcoala Mehedinţiului ------------------------------------------------- 0252/32.15.37
Şcoala Vremii --------------------------------------------------------- 0257/28.10.77
--------------------------------------------------------------------------- 0257/28.00.08
T

S
Salgo ------------------------------------------------------------------- 0369/40.21.08
Sapnaa Art-------------------------------------------------------------- 021/337.02.46
Scientia ----------------------------------------------------------------- 0264/19.42.28
Scorpion --------------------------------------------------------------- 0236/49.25.87
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura ------------------------------- 0251/41.37.63

Taida ------------------------------------------------------------------- 0232/27.02.50
Táltos ------------------------------------------------------------------- 0267/35.16.84
Techno Media --------------------------------------------------------- 0269/21.19.83
Tehnopress ------------------------------------------------------------ 0232/21.27.40
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.08.58
--------------------------------------------------------------------------- 0232/26.00.92

489

490

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Teocora ----------------------------------------------------------------- 0338/10.12.53
Terra Nostra------------------------------------------------------------ 0232/23.59.10
Themis Cart ----------------------------------------------------------- 021/769.22.55
--------------------------------------------------------------------------- 021/221.95.09
--------------------------------------------------------------------------- 0722/80.95.89
Theosis------------------------------------------------------------------ 0359/40.55.94
--------------------------------------------------------------------------- 0359/81.46.82
Tibo --------------------------------------------------------------------- 021/252.40.97
Tiparg ------------------------------------------------------------------- 0248/22.12.75
--------------------------------------------------------------------------- 0248/22.13.48
Tipocart----------------------------------------------------------------- 0721/20.46.98
--------------------------------------------------------------------------- 0349/40.15.77
Tirsxenia---------------------------------------------------------------- 021/336.30.10
--------------------------------------------------------------------------- 021/336.58.88
Top Form -------------------------------------------------------------- 021/665.28.82
Transilvania Expres -------------------------------------------------- 0268/41.08.45
Transversal ------------------------------------------------------------ 0245/21.44.15
Treira ------------------------------------------------------------------- 0259/41.94.80
--------------------------------------------------------------------------- 0259/41.94.82
Trinitas------------------------------------------------------------------ 0232/21.66.93
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.66.94
Triptic------------------------------------------------------------------- 021/318.61.74
Tritonic ----------------------------------------------------------------- 021/242.73.77
--------------------------------------------------------------------------- 021/242.54.09
U
U.N.A.T.C. Press ------------------------------------------------------ 021/252.58.81
Unicart ------------------------------------------------------------------ 021/423.29.15
Unique ------------------------------------------------------------------ 0234/51.22.90
--------------------------------------------------------------------------- 0234/52.37.11
Univers Enciclopedic ------------------------------------------------ 021/317.88.42
--------------------------------------------------------------------------- 021/317.88.37
Universal Dalsi -------------------------------------------------------- 021/222.38.69
--------------------------------------------------------------------------- 021/312.97.09
Universitas XXI ------------------------------------------------------- 0232/25.82.84
--------------------------------------------------------------------------- 0232/26.03.90
Universitatea din Bucureşti – Editura Credis --------------------- 021/315.80.96
University Press ------------------------------------------------------- 0265/21.31.27
--------------------------------------------------------------------------- 0265/21.04.07
Universul Juridic ------------------------------------------------------ 021/313.14.89

CIP
Universul Şcolii ------------------------------------------------------- 0258/82.61.47
--------------------------------------------------------------------------- 0258/83.31.01
V
Valahia University Press --------------------------------------------- 0245/21.36.84
Vanemonde ------------------------------------------------------------ 021/330.50.66
--------------------------------------------------------------------------- 021/331.02.00
"Vasile Goldiş" University Press ----------------------------------- 0257/28.51.10
--------------------------------------------------------------------------- 0257/21.46.77
Vasiliana ’98 ----------------------------------------------------------- 0232/24.65.88
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.64.12
--------------------------------------------------------------------------- 0232/21.64.13
Vega Prod '94 ---------------------------------------------------------- 0238/72.05.14
Vellant ------------------------------------------------------------------ 021/211.77.41
Verbum ----------------------------------------------------------------- 0264/59.64.78
--------------------------------------------------------------------------- 0264/45.07.47
Vestala ----------------------------------------------------------------- 021/222.85.96
--------------------------------------------------------------------------- 021/222.85.97
--------------------------------------------------------------------------- 021/223.10.40
Viaţa Medicală Românească ---------------------------------------- 021/315.69.80
--------------------------------------------------------------------------- 021/315.61.09
Vicovia ----------------------------------------------------------------- 0234/11.06.61
Vision ------------------------------------------------------------------- 0358/56.60.31
Vox Cart --------------------------------------------------------------- 021/222.02.13
Vremea ----------------------------------------------------------------- 021/335.81.31
--------------------------------------------------------------------------- 021/311.02.19
W
Wolters Kluwer-------------------------------------------------------- 021/405.12.00
--------------------------------------------------------------------------- 021/405.12.01
World Galaxy ---------------------------------------------------------- 0244/16.14.18
Z
Zethus------------------------------------------------------------------- 0265/21.00.88
Zigotto ------------------------------------------------------------------ 0236/46.82.69
--------------------------------------------------------------------------- 0236/47.71.71

491

492

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI
Editura ------------------------------------------- e-mail
A
ABC Publishing ---------------------------------- edituraabcpublishing@yahoo.com
Abeona Press-------------------------------------- deosebite@gmail.com
Academica Brâncuşi ---------------------------- univ@utgjiu.ro
------------------------------------------------------ rodi@utgjiu.ro
Academica Galaţi -------------------------------- asil@compro.ro
------------------------------------------------------ daniela.borda@ugal.ro
AcademicPres ------------------------------------ eapcluj@yahoo.com
Adevărul Holding------------------------------daniela.dumitrescu@adevarulholding.ro
Ad Libri ------------------------------------------- adlibri2@b.astral.ro
Aeternitas ----------------------------------------- valermoga@yahoo.co.uk
Agerpress------------------------------------------ perfectmedia@clicknet.ro
Agnos --------------------------------------------- editura_agnos@yahoo.com
Agroprint ----------------------------------------- salasanc@usab-tm.ro
------------------------------------------------------ codrutasalan@xnet.ro
------------------------------------------------------ codrutasalan@gmail.com
Aius Printed --------------------------------------- editura_aius@yahoo.com
Akademos Art ------------------------------------ akademos_art@yahoo.com
Aldus----------------------------------------------- aldusro@yahoo.com
Alfa Piatra Neamţ -------------------------------- irina_nastasiu@yahoo.com
------------------------------------------------------ ccdneamt@gmail.com
ALL Educational --------------------------------- madalina.stancuta@all.ro
------------------------------------------------------ info@all.ro
ALLFA -------------------------------------------- madalina.stancuta@all.ro
------------------------------------------------------ info@all.ro
Alma - Craiova ----------------------------------- alma_cons@yahoo.com
Alma Mater Bacău ------------------------------ nusa55@yahoo.co.uk
Alma Mater Cluj-Napoca ----------------------- printartcluj@gmail.com
Alma Mater Sibiu -------------------------------- secretariat@cid.sibiu.rdsnet.ro
Alma Print----------------------------------------- office@almaprint.ro
Almarom ------------------------------------------ almarom@unet.ro
Alpha MDN -------------------------------------- alpha@buzau.ro
Alter Ego ----------------------------------------- doina_iovanel@yahoo.com
Altip ----------------------------------------------- altip@alba.rdsnet.ro

CIP
Alutus - Miercurea Ciuc ------------------------- office@alutusprint.ro
Amaltea ------------------------------------------- office@amaltea.ro
Amurg Sentimental ------------------------------ amurg_sentimental@k.ro
Anastasis ------------------------------------------ theafhro@yahoo.com
Antar ----------------------------------------------- antared@pcnet.ro
Anthropos ----------------------------------------- lucianalexiu@yahoo.com
Aquila---------------------------------------------- editorial@edituraaquila93.ro
Ars Academica ----------------------------------- office@arsacademica.ro
Ars Docendi -------------------------------------- arsdocendi@yahoo.com
------------------------------------------------------ cristiandinu7@yahoo.com
Ars Libri ------------------------------------------ zmarandescuadina@yahoo.com
Ars Longa ---------------------------------------- arslonga@mail.dntis.ro
------------------------------------------------------ monica.antohe@gmail.com
Art ------------------------------------------------- nicmarco638@yahoo.com
------------------------------------------------------ cl_i_mail@yahoo.com
Artes ----------------------------------------------- enescu@arteiasi.ro
------------------------------------------------------ asimionescu@arteiasi.ro
------------------------------------------------------ secretary@filarmonicais.ro
Artifex --------------------------------------------- universitate@artifex.org.ro
Artpress ------------------------------------------- artpress2002@yahoo.com
Ascendent ----------------------------------------- office@edituraascendent.ro
Asclepius ----------------------------------------- ioanapopescu@yahoo.com
Ateneul scriitorilor ------------------------------ scutelnicu_petru@hotmail.com
Aula ----------------------------------------------- musina@deltanet.ro
Axioma Print-------------------------------------- hodomihai@yahoo.com
B
Barna’s--------------------------------------------- sebifba@yahoo.com
Bastion -------------------------------------------- office@editurabastion.ro
Biblioteca Revistei Familia --------------------- familia@rdslink.ro
Bibliotheca --------------------------------------- biblioth@gmail.com
Bioedit -------------------------------------------- office@muzbioph.ro
Bioflux -------------------------------------------- zoobiomag2004@yahoo.com
Brumar -------------------------------------------- cristina.boborica@gmail.com
------------------------------------------------------ robiserban@yahoo.com
------------------------------------------------------ comenzicarte@brumar.ro
Buna Vestire - Blaj ------------------------------ buna_vestire2000@yahoo.com
Buna Vestire - Beiuş ---------------------------- cipiher2005@gmail.com
Burg ----------------------------------------------- alexhampu@yahoo.com
C

493

494

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Caiete Silvane ------------------------------------ acprisalaj@yahoo.com
Calliope-------------------------------------------- servisistem@go.ro
Canonica ------------------------------------------ office@canonica.ro
Carminis Educaţional --------------------------- editura_carminis@yahoo.com
Cartea Creştină ----------------------------------- agnes@ecc.ro
------------------------------------------------------ smr@ecc.ro
Cartea Românească ------------------------------ ecr@cartearomaneasca.ro
Casa Cărţii ---------------------------------------- vasileg@rdslink.ro
Casa Cărţii de Ştiinţă ---------------------------- editura@casacartii.ro
Casa de Editură Advent-------------------------- advent.org@hotmail.com
Casa de Editură Napoca ------------------------- adevcjr@astralnet.ro
------------------------------------------------------ redactia@ziarulfaclia.ro
Casa de Editură Venus--------------------------- tipografia@venus.ro
Casa de Editură Viaţă şi Sănătate -------------- secretariat@viatasisanatate.ro
Casa Editorială Demiurg ------------------------ ceddemiurg@yahoo.fr
------------------------------------------------------ ionita@mail.dntis.ro
Cathisma ------------------------------------------ editura@sophia.ro
------------------------------------------------------ cristina_mflorescu@yahoo.com
Cavallioti ----------------------------------------- cavallioti@allnet.ro
Călăuza v.b --------------------------------------- valeriu_bargau@deva.iiruc.ro
CD PRESS --------------------------------------- alina.radulescu@cdpress.ro
Ceconi --------------------------------------------- ceconii@yahoo.com
Cermi ---------------------------------------------- editura.cermi@gmail.com
------------------------------------------------------ editura.cermi@hotmail.com
Cetate Deva --------------------------------------- office@graficoplus.ro
Cetatea de Scaun --------------------------------- margas2002@yahoo.com
Charisma ------------------------------------------ sever@unitechcomputer.ro
Citadela -------------------------------------------- editura_citadela@yahoo.com
Clear Vision -------------------------------------- clearvision_print@yahoo.com
Clusium ------------------------------------------- clusium@clicknet.ro
------------------------------------------------------ nmocanu@gmail.com
Codrion -------------------------------------------- editura_codrion@yahoo.com
Compania ----------------------------------------- compania@rdslink.ro
Con Fisc ------------------------------------------- fix_con_fisc@yahoo.com
Confluenţe ---------------------------------------- elibogatan@yahoo.com
Conphys ------------------------------------------- dtp@conphys.ro
Consensus ---------------------------------------- office@mediere.ro
Contrafort ----------------------------------------- editura_sitech@yahoo.com
------------------------------------------------------ sitech@rdslink.ro
Contrast ------------------------------------------- contrast-media@b.astral.ro

CIP

495

Cordial Lex---------------------------------------- rocordial@yahoo.com
Corgal Press -------------------------------------- corgalpress@yahoo.fr
Corint ---------------------------------------------- office@edituracorint.ro
Corint Junior ------------------------------------- office@edituracorint.ro
Cr3ativ --------------------------------------------- office@cr3ativ.ro
Credo Mateo -------------------------------------- broldj@yahoo.com
Crisserv -------------------------------------------- crisserv@yahoo.com
Crizon---------------------------------------------- editura.crizon@yahoo.com
CuArt ---------------------------------------------- editura_cuart@latinmail.com
Curtea Veche Publishing ----------------------- redactie@curteaveche.ro
D
Dacia ---------------------------------------------- daciaeditura@yahoo.com
Dacri ----------------------------------------------- dacripd”zahoo.com
Didactic Pres -------------------------------------- nicolaegabrielaa@yahoo.com
Didactica Publishing House--------------------- office@dph.ro
Digital Arts --------------------------------------- digitalgraphics.design@yahoo.com
Digital Data --------------------------------------- cluj@digitaldata.ro
Digital Docu Print -------------------------------- digitalColorCenter@anvico.ro
Diversitas ------------------------------------------ cvio@xnet.ro
Dokia----------------------------------------------- edituradochia@yahoo.com
------------------------------------------------------ radu_cretu@yahoo.com
E
Echim --------------------------------------------- editura_echim@yahoo.com
Echinox ------------------------------------------- echinox@cluj.astral.ro
Ecko Print ------------------------------------------- roecko@yahoo.com
Ecran Magazin ----------------------------------- ecran2004@yahoo.com
Edithgraph ---------------------------------------- editgraph@gmail.com
Editura 3D ---------------------------------------- editura3d@yahoo.com
Editura A.G.I.R ----------------------------------- agirbuc@transdata.ro
Editura Academiei Romane -------------------- edacad@ear.ro
Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"------------------------------------------------------------- office@armyacademy.ro
Editura A.G.-S.U.A ----------------------------- biroulrc@aol.com
Editura Agricola --------------------------------- redactie@agrinet.ro
Editura ALL--------------------------------------- info@all.ro
Editura Andreiana- ------------------------------- stefan.toma@mitropolia-ardealului.ro
Editura A.N.I. ------------------------------------ afudulu@ati.pcnet.ro

496

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Editura Antim Ivireanul ------------------------- ioanbarbu@curierul.ro
Editura Arefeana --------------------------------- arefeana@gmail.com
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice ---- editura.arcb@gmail.com
------------------------------------------------------ actualitateacrestina@yahoo.com
Editura Arthur ------------------------------------ florentina.stoenescu@editura-art.ro
Editura ASCR ------------------------------------ ascr@psychology.ro
Editura ASE -------------------------------------- unique_aska@yahoo.fr
Editura Bibliotecii Naţionale a României ---- florin.nistor@bibnat.ro
Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare Maria Montessori ------------------------------------------------------ ccdmaramures@yahoo.com
Editura Casei Corpului Didactic Prahova ----- cristina_petre@yahoo.com
Editura C.H. Beck -------------------------------- redactie@beck.ro
Editura CECCAR -------------------------------- edituraceccar@yahoo.com
Editura Cellina------------------------------------ tipografia@reduta.ro
Editura Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti ---------------------------------------------------------------------- office@palatelebrancovenesti.ro
Editura Corvin ----------------------------------- corwino68@freemail.hu
Editura Crişan ------------------------------------ sales@edituracrisan.ro
Editura D&C ------------------------------------- departnergroup@yahoo.com
Editura Dacoromână ---------------------------- geostroe@cdep.ro
Editura Dana Art --------------------------------- office@danagallery.ro
Editura de Vest ----------------------------------- edvtm@yahoo.com
Editura Deliana ---------------------------------- daragiu@kappa.ro
Editura Didactica Militans-Casa Corpului Didactic Oradea ---------------------------------------------------------- bangi71@yahoo.com
Editura Didactică şi Pedagogică --------------- comenzi@edituradp.ro
------------------------------------------------------ edp@totalnet.ro
Editura Dosoftei ---------------------------------- dosoftei@mail.dntis.ro
Editura Economică ------------------------------ edecon@edecon.ro
Editura Eduard ----------------------------------- redactie@steauanordului.ro
Editura Eftimie Murgu -------------------------- n.gillich@uem.ro
Editura Eminescu -------------------------------- edituraeminescu@yahoo.com
Editura Fundaţiei Culturale Cancicov --------- fundatiacancicov@yahoo.com
Editura Fundaţiei Interart Triade -------------- jecza@mail.dnttm.ro
Editura Fundaţiei "România de Mâine" ------- editurafrm@yahoo.com
-------------------------------------contact@editurafundatiaromaniademaine.ro
Editura Fundaţiei Societatea Reală-----------fundaţia_societatea_reala@yahoo.com
Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos ------------------- editura@ugal.ro
Editura GMI--------------------------------------- younge_group@yahoo.com
Editura Gr. T. Popa ------------------------------ rectorat@umfiasi.ro
Editura Grigore Moisil--------------------------- danagalateanu@yahoo.com

CIP

497

Editura Hamangiu -------------------------------- cristina.militaru@hamangiu.ro
Editura Institutului Cultural Român ----------- editura@icr.ro
Editura Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului--------------------------------------------------------- inst.academia@gmail.com
------------------------------------------------------ gvoicu@inshrew.ro
Editura Ion Ionescu de la Brad ----------------- vvintu@univagro-iasi.ro
Editura Istros a Muzeului Brăilei--------------- sediu@MuzeulBrailei.ro
Editura KML-------------------------------------- vbadulescu@yahoo.com
Editura L&S Infomat ---------------------------- vladhutanu@ls-infomat.ro
Editura Liviu Rebreanu ------------------------- cartex2000r@yahoo.com
------------------------------------------------------ crx@b.astral.ro
Editura M.A.S.T. -------------------------------- mast@xnet.ro
Editura Mănăstirii Rohia ------------------------ cancelarie@manastirea_rohia.ro
Editura Medicală --------------------------------- ed-medicala@b.astral.ro
Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” ---------------- nhancu@umfcluj.ro
Editura Medicală Universitară ----------------- emuc@umfcv.ro
Editura Militară ------------------------------adrian.pandea@edituramilitara.ro
Editura Mitropolia Olteniei --------------------- s_cultural@m-ol.ro
------------------------------------------------------ nicolaerazvanstan@yahoo.com
Editura Muntenia -------------------------------- muntenia@mymail.ro
------------------------------------------------------ client@hijmuntenia.ro
Editura Muzeului Literaturii Române --------- radubaiesu62@yahoo.com
Editura Muzicală --------------------------------- em@edituramuzicala.ro
Editura Nicodim-----------------------------------fundatia.maica.benedicta@gmail.com
Editura Nicol ------------------------------------- allnicol@yahoo.com
Editura NICULESCU --------------------------- productie@niculescu.ro
Editura Nouă -------------------------------------- office@azero.ro
------------------------------------------------------ adriana@azero.ro
Editura Perpessicius------------------------------ sorinadascalu@gmail.com
Editura Petrescu ---------------------------------- petrescu1959@yahoo.com
Editura Politehnica ------------------------------ claudia_mihali@yahoo.com
Editura Raluca ------------------------------------ ralucaedit@yahoo.com
Editura Sânziana---------------------------------- buciumul@yahoo.com
Editura Societăţii Academice Matei-Teiu Botez -------------cionescu@ce.tuiasi.ro
Editura Societăţii Biblice Interconfesionale din România ------------------------------------------------------------ sbiromania@gmail.com
Editura Sophia ----------------------------------- editura@sophia.ro
Editura Stephanus ------------------------------- stephanus@rdslink.ro
Editura Tehnică ---------------------------------- tehnica@edituratehnica.ro
Editura Trei --------------------------------------- redactia@edituratrei.ro
Editura UNARTE -------------------------------- editura@unarte.ro

498

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Editura U.T. Press ------------------------------- calin.campean@staff.utcluj.ro
Editura Universitară ----------------------------- editurauniversitara@yahoo.com
Editura Universităţii Agora --------------------- radupurcel@rdslink.ro
Editura Universităţii “Al. I. Cuza” ------------ danalungu@mail.com
Editura Universităţii Aurel Vlaicu ------------- editurauav@yahoo.com
Editura Universităţii de Nord ------------------- nord.literar@yahoo.com
------------------------------------------------------ georgi_cor@yahoo.fr
Editura Universităţii din Bucureşti ------------ editura_unibuc@yahoo.com
Editura Universităţii din Oradea --------------- editura@uoradea.ro
Editura Universităţii din Piteşti ---------------- sorin.fianu@ingfiz.ro
Editura Universităţii din Suceava -------------- relint@usv.ro
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu -----------claudiu.fulea@ulbsibiu.ro
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti ------------------------------------------------------------------------- cavram@mail.upg-ploiesti.ro
Editura Universităţii “Transilvania” ---------- editura@unitbv.ro
------------------------------------------------------ repa@unitbv.ro
Editura Victor ------------------------------------ mihaelapaschia@yahoo.com
Educaţia 2000+ ---------------------------------- cciucu@cedu.ro
------------------------------------------------------ cmosneagu@cedu.ro
Edupoint ------------------------------------------- office@editura-edupoint.ro
Egmont România -------------------------------- rc@ero.egmont.com
Egumeniţa ---------------------------------------- editura@egumenita.ro
Eikon ---------------------------------------------- edituraeikon@yahoo.com
Electronica 2000 --------------------------------- mihnea@comm.pub.ro
Elena Francisc Publishing ---------------------- office@efpublishing.ro
------------------------------------------------------ monica_reu@yahoo.com
Elis ------------------------------------------------- elis@arexim.ro
Elisavaros ----------------------------------------- elisavaros@yahoo.com
Elpis-----------------------------------------davidandmichelle.moza@ellelministries.org
Enciclopedia RAO ------------------------------- office@raobooks.com
Erc Press ------------------------------------------ ercpress@zappmobile.ro
Esoteris -------------------------------------------- astralmagik@yahoo.com
------------------------------------------------------ editura@esoteris.ro
Etnic------------------------------------------------ iddirpres@yahoo.com
Eurobit -------------------------------------------- eurobit@mail.dnttm.ro
Eurorocor------------------------------------------ educatie@eurocor.ro
Eurograph ----------------------------------------- edituraeurograph@yahoo.com
Euro Standard------------------------------------- office@eurostandard.ro
Europlus ------------------------------------------ andrey62@yahoo.com
Europolis ------------------------------------------ europolisprint@yahoo.com
Europress Group---------------------------------- euro.press@yahoo.com

CIP
------------------------------------------------------ fcideeaeuropeana@yahoo.com
Eurostampa --------------------------------------- estampa@upcnet.ro
Eurotip -------------------------------------------- eurotipbm@yahoo.com
------------------------------------------------------ eurotip@clicknet.ro
Ex Ponto ------------------------------------------ ainfcon@cta.ro
------------------------------------------------------ exponto@cta.ro
Expert --------------------------------------------- edexpert@zappmobile.ro
F
Făclia ---------------------------------------------- faclia@rdslink.ro
------------------------------------------------------ dinum@rdslink.ro
G
G Line---------------------------------------------- office_glp@yahoo.com
Galaţi University Press -------------------------- rectorat@ugal.ro
Gedo ----------------------------------------------- gedo-cj@yahoo.com
Geea Botoşani ------------------------------------ geea@petar.ro
Gloria ---------------------------------------------- gloria@idea.ro
Grafit ---------------------------------------------- cristina1605@yahoo.com
Grafoanaytis -------------------------------------- grafoanaytis@yahoo.com
Grai şi suflet – Cultura Naţională
------------------------------------------------------ editura_graisisuflet@rdslink.ro
Graphica ------------------------------------------ office@graphicaprint.ro
Graphys-------------------------------------------- popamnc@yahoo.com
Grinta ---------------------------------------------- grinta@email.ro
H
Herald --------------------------------------------- office@edituraherald.ro
Hesiona -------------------------------------------- stiintele.naturii@yahoo.com
Hestia ---------------------------------------------- lucianalexiu@yahoo.com
Hoffman ------------------------------------------- andybarean@yahoo.com
Humanitas ---------------------------------------- tehnic@humanitas.ro
Humanitas Fiction-------------------------------- tehnic@humanitas.ro
I
Ideea Europeană --------------------------------- fcideeaeuropeana@yahoo.com
Ilex ------------------------------------------------- sneagoe@zappmobile.ro

499

500

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Imago Dei ---------------------------------------- eugen_brudea200@yahoo.com
Independenţa Economică ----------------------- ucb_braila@yahoo.com
Infodata ------------------------------------------- office@editurainfodata.ro
Institutul European ------------------------------ euroedit@hotmail.com
Irco Script ----------------------------------------- ircoscript@yahoo.com
Irecson -------------------------------------------- dana@irecson.ro
J
Junimea ------------------------------------------- junimeais@yahoo.com
K
Kamala -------------------------------------------- editurakamala@zappmobile.ro
Karpatia-------------------------------------------- contact@karpatia.ro
Karta-Graphic------------------------------------- voicupauldan@yahoo.com
Karuna -------------------------------------------- editurakarunabistrita@yahoo.com
Kitcom --------------------------------------------- idea_kitcom@yahoo.com
Klim ----------------------------------------------- klimedit@mymail.ro
Koinónia ------------------------------------------ erzsebet_visky@koinonia.ro
------------------------------------------------------ erzsebet_daray@koinonia.ro
L
Leda ----------------------------------------------- office@edituracorint.ro
Litera International ------------------------------ c.tabaras@litera.ro
Little Lamb --------------------------------------- littlelambromania@yahoo.com
Little Star ------------------------------------------ littlestartipo@yahoo.com
Logos - Bucureşti -------------------------------- sandulog@rdslink.ro
Logos '94 ------------------------------------------ ovidiu2002@yahoo.it
------------------------------------------------------ nichitaaniko@yahoo.com
Lumina Lex --------------------------------------- office@luminatipo.com
M
Magic Print --------------------------------------- office@mpg.ro
Magister Lex ------------------------------------- v_bentz@yahoo.com
Majesty Press International --------------------- info@majestypress.ro
Matrix Rom --------------------------------------- office@matrixrom.ro
Mayon --------------------------------------------- emayon@yahoo.com
Măiastra ------------------------------------------- prodcom@intergorj.ro

CIP
Media Service Zawada -------------------------- msz.romania@fx.ro
Media Sind --------------------------------------- usdidacticavaslui@yahoo.com
Medialux ------------------------------------------ bogdann.stanciu@yahoo.com
Mediamira ---------------------------------------- info@informatiacluj.ro
Mediamusica ------------------------------------- carmen_plaian@yahoo.com
Meditaţii ------------------------------------------- editura@meteorpress.ro
------------------------------------------------------ comenzi@meteorpress.ro
Medro --------------------------------------------- medro.editura@xnet.ro
Mega ---------------------------------------------- mega@edituramega.ro
Mega Mix ----------------------------------------- office@gabcotex.ro
Mentor -------------------------------------------- mentor_lyra@yahoo.com
Mesagerul ----------------------------------------- mesagerul@mesagerul.ro
Meteor Press -------------------------------------- editura@meteorpress.ro
------------------------------------------------------ comenzi@meteorpress.ro
Mirton --------------------------------------------- delia_mocanu@yahoo.com
------------------------------------------------------ mirton.timisoara@yahoo.com
Mistral Info Media ------------------------------- editura.mistral@gmail.ro
Mix ------------------------------------------------ contact@edituramix.ro
------------------------------------------------------ rights@edituramix.ro
Mladinska ----------------------------------------- office@mladinska.ro
MondoRo------------------------------------------ office@gramar.ro
Monitorul Oficial R.A. -------------------------- autorizatii@rain.ro
------------------------------------------------------ oanagrecu@ramo.ro
Mustang ------------------------------------------- mustang.expres@xnet.ro
Muşatinia ----------------------------------------- emiliatutuianu@yahoo.com
Muşatinii ------------------------------------------ panzar.musatinii@assist.ro
------------------------------------------------------ alexp@musatinii.ro
N
Nemira -------------------------------------------- office@nemira.ro
------------------------------------------------------ cristina.ioana@nemira.ro
N`Ergo --------------------------------------------- tipogal@electricamngl.ro
Nigredo -------------------------------------------- ticka_nistor@yahoo.co.uk
Noi Media Print ---------------------------------- nmp@nmp.ro
Nomina -------------------------------------------- redactie.nomina@gmail.com
------------------------------------------------------ florin_v09@yahoo.com
Nomina Lex --------------------------------------- edydragomir@yahoo.com
Noriel Maxim ------------------------------------ office@maximgrup.ro
Notarom ------------------------------------------- scnotaromsa@yahoo.com
Nova Didacta ------------------------------------- ccd@ccdidbn.inel.ro

501

502

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

------------------------------------------------------ ccd_bistrita@yahoo.com
Novum Impex ------------------------------------ feketeszabi@citromail.hu
O
Oastea Domnului -------------------------------- oasteadomnului@asconet.ro
Omega --------------------------------------------- ed.omega@yahoo.com
Omnia Uni SAST -------------------------------- danad_555@yahoo.com
Oscar Print ---------------------------------------- contact@oscarprint.ro
Ovidius University Press ----------------------- library@bcuovidius.ro
P
PACO --------------------------------------------- achim@b.astral.ro
Paideia -------------------------------------------- office@paideia.ro
------------------------------------------------------ difuzare@paideia.ro
Palimpsest ---------------------------------------- ed_palimpsest@yahoo.com
Pallas-Akademia --------------------------------- pallas@clicknet.ro
Pandora ------------------------------------------- editura_pandora@hotmail.com
Panfilius ------------------------------------------- tipografia_panfilius@yahoo.com
Paralela 45 ---------------------------------------- redactie@edituraparalela45.ro
------------------------------------------------------ roxana@edituraparalela45.ro
------------------------------------------------------ mugurel@edituraparalela45.ro
Partener ------------------------------------------- editurapartener@yahoo.com
Pastel ---------------------------------------------- gabi_dm_pi@hotmail.com
Pax Aura Mundi --------------------------------- diana_cosoreanu@yahoo.com
Pământul ------------------------------------------ pamantul2@yahoo.com
Performantica ------------------------------------ katy18@gmail.com
Pergamon ------------------------------------------ malutmircea@hotmail.com
Perla suferinţei------------------------------------ valieliza4him@yahoo.com
PIM ------------------------------------------------ corina_poturu@yahoo.com
------------------------------------------------------ kamykamy@gmail.com
------------------------------------------------------ ichimtudorel@yahoo.com
Policrom ------------------------------------------ policrom2003@yahoo.com
Polidava ------------------------------------------- gutenbergdeva@rdslink.ro
Polirom -------------------------------------------- office@polirom.ro
Politehnica Press --------------------------------- dana3k2000@yahoo.com
Politehnium --------------------------------------- ezbranca@ac.tuiasi.ro
Porţile Orientului -------------------------------- orient@mail.dntis.ro
Predania ------------------------------------------- iongurgu@yahoo.com
Premier -------------------------------------------- tipopremier@upcnet.ro

CIP

503

Presa Universitară Clujeană -------------------- presa_universitara@mail.ro
------------------------------------------------------ avesa@staff.ubbcluj.ro
Primus --------------------------------------------- metropolis@rdslink.ro
Print Atu ------------------------------------------- contact@printatu.ro
Printco --------------------------------------------- office@printco.ro
Print Xpert----------------------------------------- tipograful@yahoo.com
Printech ------------------------------------------- andortipo@yahoo.com
Pro Editură şi Tipografie ------------------------ ionut.tudorache@proprintart.ro
------------------------------------------------------ cristina_pro_editura@hotmail.com
Pro Plumb ----------------------------------------- revista_plumb@yahoo.com
Pro Universitaria --------------------------------- nicolae_cirstea@yahoo.com
Proema -------------------------------------------- proema@conseco.ro
------------------------------------------------------ ema@conseco.ro
Promaris Print ------------------------------------ promaris@yahoo.com
Provopress ---------------------------------------- sfrunza@yahoo.com
Psihomedia --------------------------------------- office@psihomedia.ro
Publica -------------------------------------------- redactia@edituratrei.ro
Punct ochit ---------------------------------------- costilovmonica@yahoo.com
R
Rafet ----------------------------------------------- editurarafet@yahoo.com
RAO International Publishing Company ------ office@raobooks.com
Reader’s Digest ---------------------------------- luana_schidu@rd.com
Realitatea Românească ------------------------- curierulvj@gmail.com
Red Cart ------------------------------------------- georgerosu@yahoo.fr
Reîntregirea -------------------------------------- stanciu_liv@yahoo.com
Respiro – Bibliotheca Virtualis----------------- respiroeditor@gmail.com
Risoprint ------------------------------------------ roprintcluj@xnet.ro
România Liberă----------------------------------- director@romanialibera.ro
Rosetti Educational----------------------------marian.florescu@resettieducational.ro
------------------------------------------------------ office@rosetti.ro
Rovimed Publishers ----------------------------- editura@rovimed.com
S
Salgo ---------------------------------------------- ioanparean@yahoo.com
Sapnaa Art----------------------------------------- sapnaa_art_design@yahoo.com
Scientia -------------------------------------------- kpi@kpi.ro
Scrisul Românesc Fundaţia - Editura ---------- scrisulromanesc@yahoo.com
Sedcom Libris ------------------------------------ editurasedcomlibris@yahoo.com

504

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

CIP

------------------------------------------------------ editura@sedcom.ro
Shambala ----------------------------------------- editurashambala17@yahoo.com
Sieben Publishing -------------------------------- siebenpublishing@gmail.com
Sigma ---------------------------------------------- edsigma@fx.ro
------------------------------------------------------ office@editurasigma.ro
SIM ART ------------------------------------------ editurasimart@yahoo.com
Sinteze -------------------------------------------- grafprint_galati@yahoo.com
Sitech ---------------------------------------------- sitech@rdslink.ro
Standardizarea ------------------------------------ editura@asro.ro
Steaua Nordului ---------------------------------- redactie@steauanordului.ro
Stefalia -------------------------------------------- stefalia_sb@yahoo.com
Stud IS -------------------------------------------- morosanu@yahoo.com
Studia ---------------------------------------------- studia@studia.ro
Studium Kiado ----------------------------------- mezeitibi@freemail.hu

U.N.A.T.C. Press -------------------------------- prorector.centru@uantc.ro
Unicart --------------------------------------------- office@unicart.ro
Unique --------------------------------------------- mmmmanul180@yahoo.com
Univers Enciclopedic --------------------------- cnastea@universenciclopedic.ro
------------------------------------------------------ office@universenciclopedic.ro
Universal Dalsi ----------------------------------- marian@kappa.ro
Universitas XXI ---------------------------------- print.color@iasi.rdsmail.ro
------------------------------------------------------ constantindram@yahoo.com
------------------------------------------------------ popescu.mirela@gmail.com
Universitatea din Bucureşti - Editura Credis - editura@credis.ro
University Press ---------------------------------- schiopua2000@yahoo.com
Universul Juridic --------------------------------- nicolae_cristea@yahoo.com
Universul Şcolii ---------------------------------- ccd@yahoo.com

Ş

V

Şcoala Brăileană --------------------------------- ccd@braila.astral.ro
Şcoala Mehedinţiului ---------------------------- ccdmehedinti@gmail.com
Şcoala Vremii ------------------------------------ ccd_arad@yahoo.com

Valahia University Press ------------------------ comane2003@yahoo.ca
Vanemonde --------------------------------------- vanemonde@rdslink.ro
"Vasile Goldiş" University Press -------------- tipouvg@yahoo.com
Vasiliana ’98 -------------------------------------- vasi98@yahoo.com
Vega Prod '94 ------------------------------------- vegaprod@vegagroup.ro
Vellant --------------------------------------------- danplesa@gmail.com
Vestala -------------------------------------------- vestala@rdslink.ro
Viaţa Medicală Românească ------------------- vmr@pcnet.ro
Vicovia -------------------------------------------- vicovia@gmail.com
Vision ---------------------------------------------- ziuaromaneasca@yahoo.com
Vox Cart ------------------------------------------ vox@edituravox.ro
------------------------------------------------------ adepc@adepc.ro
Vremea -------------------------------------------- office@edituravremea.ro

T
Taida ---------------------------------------------- editurataida@yahoo.com
Táltos ---------------------------------------------- kamibotos@yahoo.com
Techno Media ------------------------------------ office@technomedia.ro
Tehnopress --------------------------------------- tehnopress@yahoo.com
------------------------------------------------------ kamykamy@gmail.com
Teocora -------------------------------------------- europrint2006@yahoo.com
Terra Nostra -------------------------------------- deliagogu@yahoo.com
Themis Cart -------------------------------------- fciutacu2001@yahoo.com
------------------------------------------------------ office@themis.ro
Theosis--------------------------------------------- virgil.baidoc@neotrad.ro
Tiparg ---------------------------------------------- diana_tiparg@yahoo.com
Tipocart-------------------------------------------- preoteasa_marinela@yahoo.com
Top Form ----------------------------------------- simi@b.astral.ro
Transilvania Expres ----------------------------- tipografia@transilvaniaexpres.ro
Treira ---------------------------------------------- office@treira.ro
Trinitas -------------------------------------------- editura@trinitas.ro
Tritonic -------------------------------------------- office@tritonic.ro
U

W
Wolters Kluwer----------------------------------- corina@wolterskluwer.ro
Z
Zethus---------------------------------------------- amphion@amph.ro
Zigotto --------------------------------------------- ortansailie@yahoo.com

505

506

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE APARIŢIE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful