Fondul de comert

Notiune: fondul de comert poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile si immobile, corporale si incorporale pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale in scopul atragerii clientelei si obtinerii profitului Caracteristici:- este un ansamblu de bunuri - este afectat desfasurarii unei activitati comerciale - se constituie in scopul atragerii clientelei si implicit a obtinerii de profit Delimitarea notiunii de fond de comert: a. fondul de comert si patrimoniu – patrimonial reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor unei personae care au valoare economica, iar fondul de comert reprezinta totalitatea bunurilor mobile si immobile, comrporale si incorporale afectate de profesionistul comerciant desfasurarii unei activitati comerciale. Intrucat bunurile fac parte atat din fondul de comert cat si din patrimoniu se poate spune ca fonsul de comert este inclus in patimoniu. In doctrina fondul de comert mai are si denumirea de patrimoniu commercial. In present legea admite existenta unui patrimoniu commercial denumit patrimoniu de afectatiuni ca parte a patrimoniului persoanei fizice b. fondul de comert si intreprinderea – sunt notiuni distincte intrucat fondul de comert este un ansamblu de bunuri pe care comerciantul le afecteaza exercitarii comertului, iar intreprinderea este o organizare sistematica de comerciant a factorilor de productie, intre care se afla si bunurile afectate desfasurarii activitatii economice. Intreprinderea inglobeaza astfel elemente care nu fac parte din fondul de comert c. fondul de comert si imobilul in care isi desfasoara activitatea comerciala – imobilul in cauza este un element al fondului de comert fin afectat desfasurarii activitatii economice

Patrimoniu de afectatiune reprezinta totatlitatea bunurilor. firma. titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale separate de gajul general al creditorilor personali ai acestora. un comerciant nu poate avea decat o firma care este inregistrata la registrul comertului odata cu inmatricularea comerciantului. elementele fondului de comert se pot modifica in functie de nevoile comertului -indiferent de de obiectul activitatii comerciale fondul de comert cuprinde doua categorii de bunuri: incorporale si corporale A. elementele incorporale ale fondului de comert. Are ca principala functie individualizarea profesionistului comerciant. a. Astfel partea din patrimoniu rezervata va constitui fondul de comert pe care ordonanta il califica patrimoniu de afectatiune. titularului intreprinderii individuale sau membrilor unei intreprinderi familiale afectate scopului exercitarii unei activitati economice constitutite ca o fractiune distincta a patrimoniupui personaei fizice autorizare. o fractiune distincta a patrimoniului personal si are ca titular persoana fizica. brevetele etc. drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate.este un element de individualizare a comerciantului care consta in numele sau dupa caz denumirea sub care un comerciant este inmatriculat in registrul comertului isi exercita comertul si sub care semneaza. vadul commercial.sunt cuprinse drepturile care privesc firma. emblema. servind totodata la asumarea angajamentelor juridice intrucat numa actele semnate sub firma s ail oblige pe comerciant. . clientale.Natura juridica a fondului de comert Conform noii conceptii a oug 44/2008 persoana fizica poate rezerva o parte din patrimonial sau personal pentru realizarea unor activitati comerciale. Elementele fondului de comert -compozitia acestuia este una variata cu prinzand bunurile pe care le reclama desfasurarea unei activitati economice -compozitia este una variabila. Rezulta din definitie ca patrimonial de afectatiuni este o universalitate juridical.

calitate si frecventa. d. In exercitarea comertului firma devine un element de atragere al clientelei. adica la fondul de comert al acestuia pentru procurarea unor marfuri si servicii. drepturile de autor f.este semnul sau denumirea sub care un comerciant se deosebeste de un alt comerciant care desfasoara acceasi activitate. calitatea marfurilor si serviciilor. clientele si vadul commercial – clientele determina prin numar. drepturile de proprietate intelectuala – acestea se impart in inventii. Clientele este definite ca totalitatea persoanelo fizice si juridice care apeleaza in mod obisnuit la acelasi comerciant. Aceste drepturi sunt recunoscute prin brevetul de inventie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. comerciantul dobandeste dreptul exclusive de folosinta al acesteia. Prin inscrierea acesteia in registrul comertului. Brevetul confera astfel titularului sau un drept exclusive de exploatare pe durata de valabilitate a acestuia e. Ca element incorporal firma poate fi instrainata dar numai odata cu fondul de comert. b. succesul ori insuccesul acestuia. Pentru pejudiciile cauzare de folosirea emblemei fara drept. In cazul instrainarii dobanditorul va putea continua activitatea sub firma anterioara cu acordul transmitatorului In cazul incalcarii dreptului asupra firmei prin inregistrarea de catre o persoana cu aceasi firma titularul dreptului se poate adresa instantei jud care va cere radierea inmatricularii in cauza. Aceasta are un character facultative si un character de noutate. marcile si indicatiile geografice. situatia economica a comerciantului. emblema. regimul creantelor si datoriilor – . preturile practicate. know-how ul si modelele de utilitate. persoana va fi obligate la plata unor despagubiri in conditiile dreptului comun c. Pt eventualele prejudicii titularul dr incalcat poate cere despagubiri.Continutul firmei este distinct in functie de categoria din care face parte comerciantul: -pfa – numele si prenumele comerciantului in intregime -intreprinderile familiale – numele membrului de familie la initiative caruia sa infiintat intreprinderea familiala cu mentiunea de intreprindere familiala scrisa in intregime. comportarea personalului etc. Vadul commercial este aptitudinea fondului de comert de a atrage clienetela si este influentat de locul unde se afla localul.

Vanzarea-cumpararea da nastere obligatiilor specifice pentru acest contract precum si a unei obligatii speciale in sarcina vanzatorului si anume . bunurile mobile corporale – sunt reprezentate de materii prime. materiale etc. b. la baza acestei solutii vanzarea fondului commercial fara nicio rezerva cuprinde si vanzarea imobilelor componente fondului. Apararea fondului de comert In cazul in care dreptul asupra fondului de comert este incalcat acesta trebuie aparat in conditiile legii. In cazul acestor bunuri din fondul se comert se aplica regulile dreptului comun privin instrainarea bunurilor immobile. bunurile immobile – pot fi immobile prin natura lor: cladire. destinate prelucrarii si produsele rezultate din activitatea comerciala. Natura juridical a actelor privin aceste bunuri immobile este una comerciala intrucat actele de vanzare-cumparare referitoare la bunurile care fac parte din fondul de comert sunt acte de comert. Atingerile aduse pot fi considerate ca fapte de concurenta neloiala si astfel titularul poate obtine pe calea actiunii in justitie incetarea sau inlaturarea actelor paguboase precum si despagubiri. b. acesta are anumite actiuni prin care se asigura inlaturarea tulburarile aduse. Produsele rezultate pot fi vandute deoarece au o legatura mai slaba cu fondul de comert fiind destinate valorificarii prin vanzare. vanzarea-cumpararea fondului de comert – vanzarea care priveste fondul de comert ca un bun uitar cuprinde toate elementele care il compun. Creantele si datoriile se transmit odata cu fondul de comert in lipsa unei stipulatii contrare. actele juridice privind fondul de comert – sunt guvernate de principiile generale ale dreptului civil. sau immobile prin destinatie: masini. iar datorita obiectului lor acestea sunt activitati de comert obiective accesorii si deci supuse regimului activitatilor de comert. iar exploatarea de catre mostenitori se face rpin constituirea unei societati comerciale.curpind bunurile mobile si imobile a. chiar daca fondul de comert este un bun mobil in ansamblul lui. a. Fondul de comert se poate transmite pe cale succesorala. Elementele corporale.B. In cazul incalcarii dreptului de exploatare al titularului fondului de comert. utilaje.

Emblema insa si drepturile de proprietate industriala si drepturile de autor pot fi vandute separate.aceea de a nu face concurenta cumparatorului. ca atare o astfel de vanzare trebuie sa tina cont de specificul elementelor in cauza si de prevederile legale. locatiunea fondului de comert – in lipsa de stipulatie dr de folosinta vizeaza toate elementele fondului de comert. In cazul incalcarii acesteia pt a obtine eventualele despagubiri cumparatorul nu trebuie sa faca dovada vreunui prejudiciu ci este sufficient sa probeze desfasurarea de catre vanzator a unei activitati com de acelasi gen de natura sa atraga clientele fondului de comert instrainat. d. transmiterea fondului de comert ca aport in societatea comerciala – se poate realize catre o societate la a carei constituire participa titularul fondului de comert. Ca si in cazul vanzarii locatorul are obligatia de a nu face locatarului concurenta prin desfasurea activitatilor de acelasi gen la mica distanta de acesta. acesta poate transmite dreptul de proprietate ori numia dreptul de folosinta asupra fondului de comert. Acesta va putea sa continue activitatea sub firma anterioara mentionand calitatea de successor daca locatorul a consimtit expres. Locatarul are obligatia sa respecte destinatia economica si functionala a acestuia ne putand adduce modificari in organizarea si structura fondului de comert. Aceasta obligatie exista chiar daca nu a fost stipulate in contract deoarece este o manifestare a obligatiei de garantie a vanzatorului. precum si clienetela si vadul commercial acre sunt indispensabile acestuia. c. Potrivit legii firma nu poate fi instrainata separate de fondul de comert ci numai impreuna cu acesta. Vanzarea fondului de comert este un act care trebuie inregistrat in registrul comertului. In cazul consumarii unor bunuri din fondul de comert locatarul trebuie sa restituie contravaloarea lor daca prin contract nu sa stipulate altfel. devenind astfel opozabila tertilor. Transmiterea dr de propr ca aport difera de vanzare decoarece in schumbul acestuia nu va primi un prêt ci actiuni sau parti sociale in functie de forma societatii. Ca effect locatarul poate exercita comertul sub firma prooprie exploatand fondul de comert. . Vanzarea poate avea ca obiect si instrainarea unor elemente ale fondului de comert. Nefiind vanzare transmiterea este carmuita de regulile speciale privind constituirea societatilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful