Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ngày tháng năm

Họ và tên

Tuổi

Địa chỉ

Lý do dùng thuốc

Thuốc điều trị Seduxen Morphin (10mg) (10mg)

Số lượng

Y, bs chỉ định

Bệnh nhân ký tên

Trưởng trạm y tế

Người phụ trách

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful