PRIJEDLOG Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br.

101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________2007. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Ukoliko Grad Virovitica pripremi i podnese zahtjev za izgradnju Poduzetničke zone III., sa kompletnom dokumentacijom, sukladno javnom pozivu za sudjelovanje u Projektu izgradnje poduzetničkih zona za 2007. godinu, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva razmotrit će, prema raspoloživim proračunskim sredstvima, mogućnost praćenja izgradnje komunalne infrastrukture u navedenoj Poduzetničkoj zoni. 2. Uvjet za izvršenje ovog Zaključka je također da Grad Virovitica opravda troškove za već odobrena sredstva koja je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva doznačilo za navedenu zonu u 2006. godini, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Dr. sc. Ivo Sanader

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful