EVALUAREA LECŢIILOR STUDENTULUI PRACTICANT

Acest formular completat va fi inclus în portofoliul studentului practicant şi al mentorului
Lecţia 1: Clasa____An de studiu____Intensiv/Normal Data: Obiective: Lecţia 2: Clasa____An de studiu____Intensiv/Normal Data: Obiective: Lecţia 3: Clasa____An de studiu____Intensiv/Normal Data: Obiective: Lecţia 4: Clasa____An de studiu____Intensiv/Normal Data: Obiective: Lecţia 5: Clasa____An de studiu____Intensiv/Normal Data: Obiective: Lecţia 6: Clasa____An de studiu____Intensiv/Normal Data: Obiective: ÎNDRUMĂRI PENTRU EVALUARE a. Vi se cere să indicaţi nivelul de performanţă pentru fiecare componentă şi să scrieţi nota în căsuţa corespunzătoare b. Vi se cere să înscrieţi nivelul de performanţă doar pentru componentele corespunzătoare lecţiei c. Pe baza lecţiei observate sunteţi invitaţi să faceţi comentarii la sfârşit pentru pregătirea feedbackului

Numele studentului practicant

Anul de studiu

Specialitatea principală

Specialitatea secundară

Şcoala

Evaluator
NIVELURI DE PERFORMANŢĂ 10 Foarte bine 9 Bine 8 Destul de bine 7 Satisfăcător 4 Nesatisfăcător

Calităţi personale şi profesionale Conduita profesională Voce Cunoaşterea limbii Capacitatea de a stabili o legătură cu elevii Pregătirea pentru lecţie Claritatea obiectivelor şi motivaţia Echilibrul/varietatea şi timpul acordat activităţilor Pregătirea materialului adecvat Anticiparea dificultăţilor Cunoaşterea sistemului educaţional şi a locului lecţiei în programă

Lecţia 1

Lecţia 2

Lecţia 3

Lecţia 4

Lecţia 5

Lecţia 6

Lecţia 1

Lecţia 2

Lecţia 3

Lecţia 4

Lecţia 5

Lecţia 6

. Universitatea din Cluj. disponibilitatea la experimente. Gabriela Wainblat). Zsuzsana Demeter. după o fişă de evaluare folosită iniţial la Universitatea din Timişoara. adaptată de Sue Mace şi utilizată la Facultatea de Litere. asumarea de riscuri pentru dezvoltarea profesională Capacitatea de a lucra în echipă / independent Completarea documentelor şcolare Lecţia 1 Lecţia 2 Lecţia 3 Lecţia 4 Lecţia 5 Lecţia 6 Nota acordată Portofoliu Nota finală pentru SP Data: Semnătura mentorului Elaborată în 1999 de către o echipa de mentori / formatori de mentori din Cluj (Marina Cristian. secţia Limba Engleză. evaluare a colegilor şi reacţia la feedback Capacitatea de a întocmi planuri.Desfăşurarea lecţiei Managementul clasei Tehnici de prezentare Tehnici pentru întrebări-răspunsuri Tehnici de exersare şi fixare Ritmul şi încadrarea în timp Trecerea de la o etapă la alta Valorificarea materialului şi folosirea materialului auxiliar Stimularea folosirii limbii şi corectarea greşelilor Dinamica clasei Feedbackul în lecţie Capacitatea de adaptare/improvizare Tema de casă Creativitate/ingeniozitate Realizarea obiectivelor Lecţia 1 Lecţia 2 Lecţia 3 Lecţia 4 Lecţia 5 Lecţia 6 Reflexie şi conştientizare Capacitatea de autoevaluare.

Propuneri făcute de studentul practicant în vederea acţiunilor viitoare: LECŢIA 2 Aspecte pozitive în predare: Sugestii pentru dezvoltarea ulterioară. Propuneri făcute de studentul practicant în vederea acţiunilor viitoare: . Propuneri făcute de studentul practicant în vederea acţiunilor viitoare: LECŢIA 3 Aspecte pozitive în predare: Sugestii pentru dezvoltarea ulterioară.COMENTARII ASUPRA LECŢIEI OBSERVATE LECŢIA 1 Aspecte pozitive în predare: Sugestii pentru dezvoltarea ulterioară.

Propuneri făcute de studentul practicant în vederea acţiunilor viitoare: LECŢIA 5 Aspecte pozitive în predare: Sugestii pentru dezvoltarea ulterioară.COMENTARII ASUPRA LECŢIEI OBSERVATE LECŢIA 4 Aspecte pozitive în predare: Sugestii pentru dezvoltarea ulterioară. Propuneri făcute de studentul practicant în vederea acţiunilor viitoare: . Propuneri făcute de studentul practicant în vederea acţiunilor viitoare: LECŢIA 6 Aspecte pozitive în predare: Sugestii pentru dezvoltarea ulterioară.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful