MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT 

   

ANUNŢ prelungire sesiune de depunere proiecte pentru Măsura 121 și Măsura 123

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” și Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” se prelungeşte până în data de 15 februarie 2013! Aşadar, cea de-a zecea sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 121 și cea de-a douăsprezecea sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 123 se desfăşoară în perioada 26 noiembrie 2012 – 15 februarie 2013.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 și Măsurii 123, în această sesiune, este vineri, 15 februarie 2013, ora 12:00.

AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT   Bucureşti, Strada Ştirbei Vodă nr. 43, Sector 1; Tel.: 021/402 27 50, Fax: 021/315 67 79    E‐mail: cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro