Caracteristica Studenta Medelean Violeta Veaceslav, pe parcursul perioadei de efectuare a practicii de iniţiere desfăşurate în perioada de 12.03.2012 - 23.03.

2012, în cadrul întreprinderii S.A. “Termocom” , aflîndu-se sub raspunderea coordonatorului Cazacu Svetlana, a demonstrat calităţi semnificative în cunoaşterea situţiei întreprinderii, şi a făcut cunştinţă cu domeniul de activitate a întreprinderii. Studenta a arătat dorinţa intensă de a cunoaşte cît mai mult, şi anume făcînd cunoştinţă cu istoricul şi profilul întreprinderii, cu acte si norme juridice privind activitatea aceteia. Faptul că a facut anumite analize privind indicatorii comerciali şi economici, faptul că încercat să participe la anumite discuţii cu unii lucrători demonstrează că studenta are o atitudine satisfacătoare faţă de întreprindere. La fel studenta, pe parcursul perioadei de practică a prezentat interes faţă de realizarea unor tabele privind situaţia întreprinderii, grafice în dinamică. Ea a respectat programul de lucru, astfel prezentîndu-se la timp în această perioadă utilizînd eficient sfaturile coordonatorului de practică. A demonstrat o atitudine corectă şi profesională faţă de ceilalţi membri ai colectivului şi faţă de coordonatorul de practică. A fost capabilă de a dobîndi deprinderi şi abilităţile necesare specialităţii de administrare a afacerilor. Studenta Medelean Violeta Veaceslav s-a prezentat ca o persoană cu calităţi satisfăcătoare, ceea ce rezultă din faptul că era cointeresată să cunoască mai mult. Poate fi caracterizată ca fiind o persoană creativă, sociabilă şi cu dorinţă semnificativă de a studia.

23.03.2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful