SVETAČKA IKONOGRAFIJA

Agata, sveta. 3.st. Rodom sa Sicilije. Tadašnji upravitelj Sicilije dozna za njenu ljepotu i dade je dovesti u svoju palaču. Agata izjavi da pripada svome nebeskom Zaručniku. Razjareni upravitelj joj dade škarama odrezati grudi i naredi da je se spali. Noću joj sv. Petar iscijeli ozlijeđene grudi, a velik je potres spasi od vatre. Molila je da joj se skrate daljnje muke i molitva joj bi uslišana. Godinu nakon njene smrti lava iz Etne je zaprijetila gradu Kataniji. Narod pohrli na Agatin grob, uzmu njenu svilenu koprenu i nataknu je na koplje. Kad je lava stigla do svetih moći, skrene u stranu i grad ostade pošteđen. > palmina grana (simbol pobjede) u jednoj ruci, a u drugoj zdjela ili pladanj s dvije dojke. Katkad se vide i škare ili kliješta, a redovito nosi dugačku koprenu. Blagdan: 5. veljače. Agneza, sveta (hrv. još: Janja). 3.st. Imala je tek 13 godina kad se proglasila Kristovom zaručnicom, te se ne htjede udati za sina rimskog prefekta, koji se u nju zaljubio. Mladićev je otac zbog toga dade odvesti u javnu kuću, gdje joj svukoše odjeću. Ona stade moliti da joj tijelo ostane čisto, pa joj naraste duga kosa i prekrije svo tijelo a s neba joj se spusti blistava haljina. Prefekt naredi da je spale na lomači, no ona u plamenu ostane neozlijeđena. Naposlijetku joj jedan od vojnika mačem odrubi glavu. Mnogi su dolazili na njen grob, te se jednom sjajući slavom ukazala, a do njenih je nogu bilo janje: znak čistoće. > janje, katkad mač ili plamen. Ponekad se slika s dugom kosom u dugoj haljini. 21. siječnja. Akacije, sveti (i deset tisuća mučenika- vojnika) Rimska legija (u kojoj je bio i satnik Akacije) je pred jednu odlučnu bitku s mnogo jačim neprijateljem sva prešla na kršćanstvo. Usprkos vijernosti caru, čitava je legija od cara Hadrijana osuđena na smrt. Akacija i deset tisuća vojnika izbičevali su, okrunili trnovom krunom, proboli kopljima i na kraju raspeli ili, po drugoj verziji, pobacali u jamu punu trnja. > Akacije: vojnik s trnovom grančicom ili križem u ruci, često mu je na glavi trnova kruna, a u ruci mač i palma. Prikazuje se također skupina vojnika koje gole bacaju u provaliju punu trnja na koje se nabadaju, a Akacija i kao sveca na nebu ispod kojeg je prikazana pobjeda nad Turcima kod Siska. 22. lipnja. Aleksije sv., asketa Rimski ga je kalendar izbrisao jer mu je život previše fabulozan. Štuje se u Istočnoj crkvi. On se, po legendi, u prvoj svadbenoj noći iskrao iz bračne sobe i nestao, te je živio nepoznat, najprije 17 godina u Edessi, a zatim u Rimu opet 17 godina pod stubištem u roditeljskoj kući, neprepoznat od svojih najbližih. Kult mu se u sr. vijeku veoma raširio po cijeloj Europi. > hodočasnik (poput sv. Roka) s putničkim štapom i tikvicom, školjkom na prsima, kako dijeli milostinju. Prikazuju ga i kao bolesnika pod stubištem roditeljske kuće. 17. ožujka.ž Anastazija sv. (Stošija, Nasta), 4.st. Srijemska mučenica za Dioklecijanovih progona. Sahranjena u Sirmiju, a relikvije su joj u 5.st. prenesene u Carigrad. U 9.st. je te relikvije dobio zadarski biskup sv. Donat u znak izmirenja Bizanta sa Zadrom. Pohranio ih je u crkvi sv. Petra koja se otada naziva sv. Stošijom. Po legendi je bila Rimljanka, koju je muž zatvorio u kućnu tamnicu zbog njene želje za djevičanstvom. U tamnici ju je svojim pismima tješio sv. Krizogon (Krševan). Nakon

travnja. > mlinski kamen. Kad je sv. Postoji legenda o krivovjercu koji nije htio vjerovati u Krista dok magarac ne klekne pred sv. Đavla. te stigne do pećine gdje je živio Pavao.st. a kad su ga prisilili da uđe u Apolonov hrama. mač. 13. > u starijim prikazima kao orans u misnici. mučili su ga i svrdlima. Od renesanse se prikazuje s djetetom Isusom na rukama. 4. Antun opat sv. Za vrijeme Dioklecijana zbog kršćanstva bačen u tamnicu i nakon mučenja bačen u more s mlinskim kamenom oko vrata.muževe smrti prati K. koji se oduševio mladićevim govorničkim darom. U Aleksandriji je živio neki vrač. Ubijen je toljagom. a gavran. u scenama iz života. Prema legendi. Razdijelio je svo imanje i otišao u pustinju gdje je proveo većinu života. Među ostalim. Prikazuju je s palminom grančicom.st. pa se prikazuje s kukuljicom i habitom. Pridružio se sv. Brojna čudesa mu se pripisuju: znakom križa ozdravlja slijepca. 21. knjigu i plamen.siječnja. procvjetali križ. Otada su živjeli zajedno. simbol demona i požude. on se sam od sebe srušio. s mitrom na glavi i desnicom podignutom na blagoslov. Toljaga. Spaljena je na lomači.st. 17. Često ga prati svinja. a obično je odjeven u franjevački habit. u Akvileju i prisustvuje negovu mučeništvu. > Na starijim prikazima: u carskoj odori s krunom na glavi i križem u ruci. 4. srpnja. obitelji. Anastazije sv (hrv još: Staš). koji je ranije Pavlu svaki dan donosio pola kruha. Petra. Kad mu je bilo devedeset godina Bog ga uputi na Pavla pustinjaka.st. Stoga je vlasti dadoše uhititi i narediše joj da žrtvuje poganskim božanstvima. No Antun sve napasti otjera znakom križa. Podupire se o štaku i nosi zvonce u ruci. Predavao je u Bologni i Padovi. istjeruje đavle. Blagdan: 7. Od vremena renesanse: s posudom u ruci za balzamiranje mučeničkih tjelesa. > smatra se ocem monaštva. sakramentom. predmet je mnogih umj.st. koji je pokrenuo progonstvo kršćana. Rođen u Egiptu u bogatoj kršć. 3. Antun izašao iz crkve noseći euharistiju umirućem. ili držeći plamen u ruci. Franji Asiškom. > često se prikazuje s magarcem koji kleči. učenik sv. Apolonija. Drži ljiljan. Ona učini znak križa i kipovi se . lipnja. Rođen u Lisabonu. ili privezanu uz lomaču. > biskup u orjentalnoj odori. u tamnici ga je hranio anđeo. ali Apolonija ostane u gradu da pomogne onima koji nisu mogli pobjeći. 1. sada je donosio jedan cijeli kruh. 13. Anzelmo (Asel) Ninski Osnivač i prvi biskup ninske crkve. Na lijevom mu je ramenu modro slovo T – početno slovo riječi Theos= Bog.rujna.. Često se javlja u renesansi.. Vraća se u Sirmij gdje pohađa zatvorene kršćane. s crnim križem. Antun Padovanski sv. ribu. te ga Antun pođe tražiti. Naiđe na putu na mnoge kušnje: Kentaura. sretne magarca koji klekne. zatim s knjigom u lijevoj ruci. Tkalac iz Akvileje. Apolinar. Sa svojim pratiteljima Ambrozijem i Marcelom krenuo u današnju Hrvatsku i mnoge obratio na kršć. 23. Njegova borba protiv napasti koje je nazivao demonima. djela. gavran. Satira. Ponekad u redovničkom odijelu. U rukama često drži ili nogama gazi snop plamenova (podsijeća na njegovo viđenje paklene vatre). Mnogi pobjegoše.

Apolonija se sama baci u vatru noseći svoje tijelo Kristu. > bujna bijela brada. izruči je vlastima koje narede da se Barbara udari na muke. 12. Otac. Napokon joj otac sam odrubi glavu. 3. Napokon mu je odrubljena glava. Postaje benediktinac i povlači se s istomišljenicima u pustoš zvanu Kartuzija. Barbara. već su mu dolazile za pomoć u nevolji. Tu osniva novi red. 12. Benedikt. Prikazuje se i s tri mitre do nogu i s košnicom kao simbolom rječitosti. Budno su je čuvali. Kasnije rimski upravitelj dade pogubiti Valerijana i Braću mu radi obraćena na kršć. Po zanimanju liječnik. te uhiti Ceciliju. Pošto . Onu od ljiljana položi na glavu Ceciliji. Kad ona odbije žrtvovanje poganskim bogovima.12. a onu od ruža njemu. a do njega znaju biti i znakovi Kristove muke. Još kao mladić je pošao u pustinjake. > prikazuju ga kao redovnika.st.st. 3. Javlja se i kos – simbol demonskog napastovanja. Rane su mu zacijelile i hodao je po vodi. Rođen u Kölnu. Jednom Valerijan opazi kako anđeo stoji do nje držeći dvije cvjetne krune. Izvedoše je iz grada. Golubica predstavlja dušu njegove sestre koju je vidio kako leti u nebo. Divlje ga životinje nisu napadale.st. knjiga i pero u ruci. 11. sa štapom i mitrom. Veliki duhovni vođa. Osnivač benediktinskog reda. u benediktinskom habitu. veljače. > palmina grana i kliješta s iščupanim zubom. vijenac zvijezda. 6. srpnja Bernard. pa joj kliještima čupahu zube.raspadoše u tisuće komadića. koji ju je odgajao kao kršćanku. listopada Cecilija. osnovao samostan u Clairvaux-u. Opat u Francuskoj. u odjeći njegova reda.st. Kristalna čaša sa zmijom ili razbijena čaša iz koje se prolijeva vino podsjeća na otrovano vino kojim su ga pokušali usmrtiti. kojemu je nakon vjenčanja rekla da je položila zavjet djevičanstva. > starac sa sijedom bradom. Drži željezni češalj i upaljenu svijeću. uspeo na nebo. Rođen u kraju koji se danas zove Umbrija. razjaren zbog toga. Zaručena za Valerijana. Gavran podsjeća na pticu koju je hranio dok je živio u pećini. Preobrativši se na kršćanstvo. te propovijedao. Bruno. Kao zaštitnik Dubrovnika u ruci drži model grada.. Kažiprst na usnama odnosi se na pravilo o šutnji. gdje je već bila pripremljena lomača. zvijezda. Blaž (Vlaho). > bijeli cistercitski habit. odjeven kao biskup. mrtvačka glava. naredi radnicima da na kuli otvore treći prozor (prije su bila dva) u znak Svetog Trojstva. U Heliopolisu u Egiptu. veljače.st. Zaštitnik Europe. 9. 3. bogatog poganina koji joj je sagradio veliku bogato opremljenu kulu da se netko ne bi njome oženio i odveo je od njega. Povukao se u planine. te je za života privukao mnoge učenike koje razdijeli u 12 samostana s opatom na čelu. odgojena kod svog oca. pa su ga zarobili. Paunovo pero se odnosi na njen zavičaj. 4. Osuđen je na muke: da mu se tijelo poraskida željeznim češljem i baci u jezero. pokuša je zadaviti. 6. Katkad se prikazuje i kao mladić koji se valja gol po trnju da kazni tijelo za grijeh požude. > kula s tri prozora. Kći rimskog patricija.st. katkad nosi kalež i hostiju. ponekad s demonom u lancima. U Monte Cassinu napise temeljno pravilo (Regula). Kraljevi lovci su mislili da je vrač. Kapljice Bogorodičina mlijeka mu kaplju u usta. Za kaznu je privezaše uza stup. Atributi: zemaljska kugla. Sestra mu Skolastika postade glavaricom prve zajednice benediktinskih redovnica. 3. kažu. Sjajne ljestve: one po kojima se.

ali su svi bili kršćani. > ruže u ruci ili kosi. Osnivač dominikanskog reda. Ljiljan kao oznaka čistoće. Progonjena zbog vjere. a Teofil se obrati i podnese mučeničku smrt. Najprije su ih tukli kamenjem. bačen pred divlje zvijeri. mučen u Sirmiju i odveden u Italiju gdje mu vade crijeva. Pošli u Moravsku propovijedati evanđelje. veljače. Rođen u Španjolskoj. 7. Ponekad je privezana uz lomaču. led i vatra. Ćiril u habitu s kukuljicom. Biskup u Antiohiji. 16. 11. lavovi je nisu htjeli proždrijeti. Dominik. > obično se prikazuju zajedno. rujna. preda mu košaru s darovima (a bila je veljača). Kršćanka. Agricola ih stavi na raznovrsne muke. 2. 3. 10. Četa vojnika pod zapovjedništvom Agricole. > krune. palmina grana. Rođeni u Solunu. Do njega je često pas s bakljom u ustima. na glasu zbog ljepote. . Osuđena na muke i smrt. srpnja. 22. ožujka. Mučen u progonstvu.st. jedan vojnik iz publike prijeđe na jezero pa njemu pripadne kruna.mu nije uspjelo. te su preveli na slavenski jezik bogoslužne knjige. Četrdeset mučenika. a na glavi je kruna bijelih i crvenih ruža. a Metod u biskupskoj odori. lipnja. Vatra sv. Sv. a u ruci mu svitak s glagoljskim natpisom. Blizu se nalazilo toplo jezero u koje je jedan vojnik prešao.st.st. Katkad ona košaricu prinosi Bogorodici s Isusom. 3. 6. Legenda kaže da je glavu nosio u rukama do mjesta gdje je kasnije načinjena opatija St. Neki mladi Teofil joj se rugao i tražio da mu donese iz nebeskog vrta voća i cvijeća. Agricola se razbjesni te im dade polomiti kosti i baciti ih na lomaču. ali joj samo izrani vrat. Eufemija (Fuma). 4. zatim ih ostavili na zaleđenom jezeru.st. Ćiril i Metod. Optuženi od njemačkih misionara. putovao i propovijedao. Cecilija ostade na životu još tri dana i razdijeli sve svoje imanje siromašnima. Dénis. > biskup koji u rukama nosi svoju glavu. Krunica – prima je od Bogorodice. mač. Prvi biskup Pariza. ili košarica s tri ruže i tri jabuke koju pridržava anđeo. Pošto je jedna ostala bez nositelja. > pojavljuje se slušajući glazbu. Isticali se hrabrošću. Orgulje. Konstantin uđe u samostan i uzme monaško ime Ćiril. Odrubljena joj je glava. Katkad se prikazuje s tri ožiljka na zatiljku.st.st. > često ga slikaju s crijevima namotanim na motovilo. 10. dade joj odrubiti glavu pa tri puta udari. 3. Dénis). pisane glagoljicom. > prikazuje se u habitu svog reda. Erazmo (Elmo). jer se smatra da je on ustanovio tu pobožnost. Smatralo se da je za života mogla čuti anđeosko pjevanje i svirati na bilo kojem glazbalu. Tada se s neba spusti četrdeset kruna za mučenike. medvjed. U Kapadociji.st. odoše u Rim pred papu koji im da blagoslov. 13. no vatra je nije mogla spaliti. pjevajući ili svirajući. Dionizije (franc: St. Ukaže se anđeo. Elma: snopići električnih iskrica koji se pojavljuju na jarbolima za vrijeme nevremena. Doroteja. 4. > lav. Metoda papa zaredi za biskupa i pošalje ga u Panoniju. Zvijezda na čelu ili u aureoli podsjeća na onu koja se pojavila na njegovu čelu prilikom krštenja.

st. To je Franjo shvatio kao da treba nastaviti s vojničkim životom. > vojnik ili vitez na konju. Filomena Po legendi. vuk. krivo protumačili. poslušnost i siromaštvo. no kad je navratio u zapuštenu crkvu sv. Sve četvoro zatvoriše u utrobu golema mjedenog bika i zapališe vatru. poniznost. od kojeg Franjo primi stigme.Eustahije. Napadali su je štakori. isprva je naišao na otpor. Iz Toskane. koji ga zatim optuži za krađu. ljiljan. Odluku da se posveti Bogu donio sa 24 godine. propovijedao pticama. Gajio je ljubav prema divljim životinjama. koja postade prvom kućom franjevačkog reda. Lubanja. Život mu je isprepleten s mnoštvom čuda: istjerivanje đavla. U ciklusima su i prikazi simboličnog vjenčanja sa Siromaštinom i primanje djeteta Isusa iz Marijinih ruku. a kad su joj nakon smrti tijelo podignuli s ploče. glas mu s raspela reče da mu popravi ruševnu kuću. odričući se oca. reda što ga pokrenu sv. a zatim i napuštenu benediktinsku crkvu sv.st. rujna. Pravila: čistoća. Izrađivala je odjeću za siromašne te ostala nepomična. Na sudu kod biskupa Franjo svuče odjeću. Eustahije pobježe u pustinju i tek nakon 15 godina molitve vrati mu se obitelj. janje. između čijih je rogova svijetlio križ. 20. Damjana. Putovao je po Španjolskoj. Trpeći od sljepoće i drugih bolesti umro je u crkvi sv. drvo je bilo prekriveno bjelim ljubicama. čudo na božičnoj misi kada mu se Isus ukazao u naručju. gdje je netaknut ušao u palaču samog sultana. listopada 1226. Marije od Anđela 4. 2. sidrom i tri strelice u rukama. Car ih osudi na smrt. Fina. Africi i Siriji. i Giottu kao izvor za čuveni niz franjevačkih fresaka u gornjoj crkvi u Assisiju. Damjan postade kućom maticom ženskog ogranka franjevaca zvanih siromašne klarise. sve dok papa nije imao viđenje u kojem Franjo podupire nakrivljenu lateransku baziliku. Bonaventura. Životopis mu je napisao sv. Franjo započne popravljati crkvu sv. listopada. Glas mu reče da će trpjeti mnoge muke.st. > štakor. . Jednog mu se dana ukazao Krist i pokazao mu zgradu s mnogo oružja i zastava. Sv. > tamnosmeđi habit. > mlada djevica uz rijeku s ljiljanom. Kada je tražio odobrenje za pokretanje reda. 12. izbijanje izvora nakon molitve. Ponekad je do njega mjedeni bik. Zapovjednik pretorijanaca cara Trajana. ljubice. bršljan i strijelu. od serafa prima stigme. Ženu mu odvukoše gusari.god. sj. utopljena u Tibru. Franjo tada potajno proda nekoliko bala svile iz trgovine svog oca. Rođen u Assisiju 1182. a biskup ga ogrne svojim plaštom. Proseći. Franjo Asiški. a sinove divlje zvijeri. 4. te mu obećao da će sve to pripasti njemu i njegovim vojnicima. Kult joj je dokinut kad su znanstvenici ustvrdili da nije riječ o mučenici nego o nekoj kršćanki kojoj su nadgrobni natpis i simbole: palmu. Za vrijeme lova ugledao bijelog jelena. u pratnji pasa. Razboljela se kao djevojčica i živjela 5 godina u mukama. Najčešća oznaka mu je bijeli jelen s raspelom. 13. Marija od Anđela. Vrhunac života su mu post i molitva od 40 dana u planinskoj osami.st. a služio je potkraj 13. Damjana da se pomoli. Za ležaj je uzela drvenu ploču da bi time povećala svoje muke. djevica i mučenica prvih kršćanskih vremena. gdje mu se ukazao serafin s likom raspetog Krista. raspelo. Klara. a na njemu lik Kristov. koje je nosio do kraja života.

mučen u Kapadociji za Dioklecijana. b) u dvorskoj ili liturgijskoj nošnji s križem u ruci. a Jurja muče na kotaču. komada tijelo i baca u bunar. Pronađeni su i čavli. vuku ga konji po gradu ili ga raščetvoruju.st. Na Zapadu isprva kao na Bizantu. Majka Konstantina Velikoga. Na putu prema Šibeniku mu se jednom desio brodolom. Život proveo u pustinjama Egipta. zastava. Katkad se slika i kako hoda po vodi. Kad je jednom putovala.rjeđe stojeći. > redovnica s preslicom u ruci i mišom na njoj. Kći kršćanskih roditelja. Justina. 4. 18. Vrač se obrača na kršć. kojeg oganj s neba spali do temelja.st. češće kao konjanik u suvremenoj ratničkoj odjeći. Katkad drži i model Sv. Hilarion. Kad je tuča jednom otukla sve vinograde. Dalmacije i Cipra. Jelena Križarica. miševi su joj pojeli svu pređu a ona se nije rasrdila. zmaj. Tada iz tijeska čudesno poteče golema količina izvrsna mošta. > pustinjak. > palma. 4. u ruci križ. 7.. duge valovite kose. štit (bijeli sa crvenim križem). koji kopljem ubije zmaja i odvuče ga u grad. U Epidauru oslobodio stanovništvo od neke velike zmije i morskih valova. Koplje ili mač.st. grožđe i tijesak. čavli i čekić. Grad se obrati na kršćanstvo. > na Bizantu: a) mladi golobradi ratnik. Rodom iz Gaze u Palestini.st. koji ih je stavio na kacigu i na opremu svog konja. Iz bunara anđeo odnosi Jurjevu glavu. 11. kolovoza. Jednom kod mise mu je na glavu sletjela golubica s neba kao znak Duha Svetoga. krvnik mu odsijeca glavu. s knjigom u ruci nastupa protiv zmaja Ivan Trogirski. a često križ pridržavaju i anđeli. 3. Mnogi se gradovi stavljaju pod njegovu zaštitu ( stara engleska zastava – zastava sv. Da bi ustvrdila koji križ je pripadao Isusu. > kruna na glavi. Uvjek je mlad. a od 12. Provodio strog pokornički život. ali Juraj. ostala siroče u 16. Kad je ovaca nestalo. Ona je putem srela Jurja. da bi se nedugo zatim pod pritiskom cara vratio na poganstvo.Gertruda. Juraj. koja govori o njenoj strpljivosti. Jeronim.st. Kult mu se prije 12. odjeća od kože. dovela je bolesnika. groba. U jednom gradu su zmaju morali svaki dan slati dvije ovce. bezbrad. Život mu je opisao sv. koji je odmah ozdravio kad se dotakao njegova križa. Dala sagraditi mnogo crkava. A kad su mu nakon smrti Mlečani htjeli odnijeti ruku kao relikviju.st. Muče ga oštrim češljevima za vunu i rane mu posiplju solju. Padova. Antuna opata. godini. bacaju u kotao s olovom. 4. koji kopljem ubija zmaja. Rimski časnik. učenik sv.: vitez. Jurja: crveni križ na bijelom polju). Vrač mu daje otrov. do .st. > biskupska odora. vode ga u hram. koji naredi da joj bodežom probodu grkljan. Sicilije. golubica i odvojena ruka. Uvodi se motiv njegove borbe sa zmajem.st. Umro na Cipru. Biskup. prekriživši pehar. isticao se miroljubivošću i blagošću. Redovnica. Gradski sudac dade uhvatiti Jurja. naredi da se malo preostalog grožđa stavi u tijesak. Zaputila se na hodočašće u Jeruzalem. zaustaviše je vojnici i odvedu caru. pa je šetao posred valova. preživi. gdje je na brdu Kalvariji pronašla tri križa i natpis: inri. širi u Europu gdje dostiže vrhunac u križarskim ratovima. poslali su mu kockom odabranu kraljevu djevojku. Dva je dala Konstantinu. ruka je iz Mletaka zrakom doputovala u Trogir do svečeva groba. Prema legendi.

Obično nosi krunu. palmu i mač. da se razdere na komade.st. > mnogo se slikaju njene zaruke s Kristom. kojemu je glavno područje djelovanja bilo zbrinjavanje i odgoj siromašnih djevojaka. > dominikanski habit. Otac je dade pribiti na križ. Osnovala red siromašnih klarisa. sve dok jednog dana otac ne zateče golubicu kako joj lebdi nad glavom. Katarina Sijenska. . pa ih rasrđeni car dade smaknuti. listopada. Car pozva najbolje filozofe. 11. kult joj je utrnuo. koji je našla na ruci kad se probudila. Obitelj joj se usprotivi. 7. Molila je da i njoj Krist bude nebeski zaručnik. koja se zaljubila u Krista. Kad to opaziše. prognan na rad u kamenolome. a katkad ima na glavi trnovu krunu. Kad se voda povuče. gdje su trpjeli zbog nestašice vode. dok su joj samostan opsjedali Saraceni. a ona mu je poklonila svoju zlatnu cipelicu. Franje Asiškog. Justina Antiohijska imaju posve iste oznake.st. a do njenih je nogu guslač s cipelicom. Ponekad ima bodež u grlu ili grudima. Katarinu svežu između četiri kotača optočena oštricama. pa Katarini odrubiše glavu. palma ili čestica Kristova križa u moćniku. Kada Klement zamoli Boga za pomoć. Navodno kraljevske krvi. Jedan od prvih rimskih biskupa. Plamen s neba spali kotače. Kad ju je zaprosio jedan kraljević. Nakon krštenja joj se Isus ponovno ukaže. Jednom kad je hodočastio u Rim. Assisi. pokazuje stigme. Klement papa. U Pisi je za vrijeme molitve dobila stigme. janje. 11. s dugačkom bradom. Omiljena tema su njene mistične zaruke. gdje ostane tri godine. Dok je visjela.st. Prema legendi. Prije krštenja usnula kako je Dijete Isus ne želi za svoju službenicu jer nije dovoljno lijepa. Za vladavine Trajana. drži križ s ljiljanom ili srce. 8. Poteče izvor. katkad ljiljan. a u njemu svečevo tijelo. kolovoza. 7. 9.st. Klara.nogu joj čuči jednorog. molila je Isusa da je unakazi. legendarna mučenica Lijepa kći portugalskog kralja. izvor. Prikazuje se na križu u dugoj haljini. 13. uzme je za nebesku zaručnicu i pokloni joj prsten. prolazio je guslač koji joj je zasvirao. > u 20. 14.st. > sidro. ilikako nosi teret na leđima. Kotač s oštricama. pa je medvjed morao na svečev nalog sam dalje nositi teret. učenica sv. stavila je na prag i počela moliti. papinska odjeća. simbol djevičanstva. Korbinijan. > slika se kako mu medvjed razdire mazgu. Katkad drži i knjigu. travnja. Saraceni pobjegoše. Biskup. otkrije se mali hram. Piksida s hostijama. Odlučila je posjetiti cara i nagovoriti ga da ne proganja kršćane. 2. Katarina Aleksandrijska. pa se teško razlikuju. 23. pa joj je narasla brada. 30. Čuvena po ljepoti i učenosti. 3. a razjareni mu progonitelji svezaše sidro oko vrata i baciše ga u more. uzela je piksidu sa hostijama. Učenik sv. Pavla. studenoga.st. Dopusti joj da stupi u dominikanski red. Petra i sv. > siva haljina s crnim velom i franjevačkim pojasom. medvjed mu je rastrgao mazgu s teretom. Kimernisa. pojavi se janje i odvede ih do mjesta gdje Klement udari svojim trnokopom. I ona i sv. 25. koje Katarina preobrati. Tada napusti samostan i posveti se brizi za siromašne i bolesne.

kada je odbio zanijekati Krista. te ga zamoli da ga prenese. . mužar i tučak ili neku liječničku spravu. stoji podno križa s kopljem. > opatska odjeća. Kaže mu i da zabode svoj štap u zemlju i da će on do jutra procvjetati i donijeti plod. 3. Za vrijeme Dioklecijana uhvatiše ih. život posvetili liječenju. Anastaziju (Stošiju). > dva načina: 1. baciše u more. Kad su ga vodili pogubiti. mitra. 6. koju je muž poganin držao u kućnom pritvoru.st. 6. ali se kamenje odbi i usmrti one koji su ga bacali. Kasnije. U ruci mu je obavezno štap od palmina debla. Rjeđe u redovničkom odijelu s opatskim križem. odsjekoše mu nogu pa mu staviše drugu nogu jednog netom preminulog crnca. Bujica je bivala sve veća. Naposlijetku im odrubiše glavu. rujna. U Akvileji mu se sjekirom odsjekla glava. Kristofor ga stavi na ramene i zagazi u vodu. Blizanci. bačen u tamnicu za Dioklecijana. pa se upravitelj obratio. Kad su liječili jednog bolesnika. studenoga. a zatim se povukao u samoću. a tijelo mu se bacilo u more. u rukama drže posude s pomašću. Jedne ga noći zovnu neko dijete. Kristofor opet uvidje da ne služi najvećem. prestrašen. Zoilo ga sahrani i iz Akvileje ga prenese u Zadar. Tu je scenu. kralj mu je darovao jednu šumicu gdje je sagradio samostan. > uvijek zajedno. on je probo Kristov bok kopljem i povikao: «Zaista ovo je Sin Božji». > prikazuje se kako gazi vodu s djetetom na ramenima. gdje se dogodilo mnogo čudesa. 3. koji se prekrižio kad je čuo kako je njegov pjevač spomenuo Sotonu. Dijete mu kaže kako je na leđima nosio Stvoritelja svijeta.st. Longin Rimski vojnik koji je bio nazočan raspeću na Kalvariji. u ruci križ. Primio je krštenje od apostola i mnoge obratio. Kad je Kristofor jedva stigao na drugu stranu. Mladost proveo na dvoru kralja Klodviga. > vitez u oklopu. To se i dogodi pa se Kristofor obrati na kršćanstvo. Rimski vitez. Svećeniku Zoilu se ukaže Krizogon u snu i pokaže mu gdje se nalazi tijelo. 26. lanci. Leonard. sve do jednog križanja kada Sotona.st. Kako je kraljicu oslobodio porođajnih muka.Kristofor. u liječničkoj odori: dugim crvenim pregačama i kapama. iz koje je pismima hrabrio sv. jer je ono Krist. uz ostale renesansne umjetnike. a dijete sve teže. ali ostadoše neozlijeđeni. pa u vatru. kad je bio pozvan pred kralja kaže kako se ranije zvao Oforos: nosač.st. Prema predaji. a u ruci mu kaciga. Želio je pronaći najmoćnijeg vladara kojemu bi služio. sjedi u sedlu kao rimski vojnik. kao zaštitnik Zadra prikazan je na konju s kopljem i zastavom obilježenom križem i s mačem o pojasu. Kuzma i Damjan. oslikao i Fra Angelico. Na jednoj je nabujaloj rijeci pomoću palmina debla prenosio ljude preko bujice. Tada ih privezaše na križ i kamenovaše. Krizogon (Krševan). opatski štap. Kralj mu je dao i punomoć oslobađanja zatvorenika. obećao je upravitelju da će mu se vratiti vid čim mu odrube glavu. pa se dade u potragu za Kristom. Došao je do kralja. 3. To se i dogodilo. gledajući u vis. Okovi. Visoka rasta i velike snage. Mučenik iz Palestine. nije htio poći dalje. pa je Kristofor odlučio poći u potragu za Sotonom. gledajući prema Kristu ili češće 2. a sada mu je ime Kristoforos – jer je nosio Krista. Kralj ga tada udari na muke i odrubi mu glavu. Našao ga je i zajedno su putovali.

Uto naiđe lav i svojm šapama pomogne iskopati grob. premda je bila u volove upregnuta.st. Ostale su joj oznake raspelo i lubanja. ali da će Lucija podnijeti teške muke. pržeći se. Često drži križ i nosi krunu i mučeničku palmu. travnja. najizrazitija joj je oznaka alabasterna posudica za pomasti. Kad je uhvaćen Siksto II i osuđen na smrt. Kupivši tri kruha. 22. Tada su je spalili. Zbog bolesti majke pođe u Kataniju na grob sv. Umre tek kada joj je vojnik zabio bodež u vrat. Agate. koji je bio njima očaran. 10. prva apostolima dojavila vijest o Kristovu uskrsnuću. Stigli su do današnjeg Marseillesa. došao u Rim. koji je prijavi vlastima kao kršćanku. U Jeruzalemu htjede ući u crkvu. Upravitelj Antiohije se htjede njome oženiti. Križ poče sve više rasti te naposlijetku prepolovi zvijer. Lucija. > oči na pladnju ili u ruci.st. Po legendi je iskopala oči i poslala ih nekom svom proscu. koja joj se ukaže i prorekne joj da će majka ozdraviti. 3. gdje je zaređen za arhiđakona rimske crkve. Nakon pogubljenja. svjedok Isusova polaganja u grob. kolovoza. Često ima dugu kosu koja prekriva cijelo tijelo. Sirakuza. Kasnije se Marija povukla u pustinju. jer je svećenika izdala snaga. Rođen u Španjolskoj. a mjesto njega nosi zdjelu ili vrećicu sa zlatnim novcem. ali je na pragu zaustavi vizija Gospe. a s papom Sikstom II. Marija Egipatska. Antiohijska mučenica. 13. a Margareta osta neozlijeđena. Za to vrijeme okupi veliki broj siromaha i bolesnika. > zmaja gazi nogama ili stoji neozlijeđena kraj njegovih otvorenih ralja. gdje su mnoge obratili. 3. Stajala pod križom plačući. Ponekad je drži u ruci.st. 2. 5. da bi joj svećenik udijelio svetu pričest. Perfekt naredi da se Lovro polagano prži na žaru.st. Tada je bačena u tamnicu gdje joj se prikaže đavao u obliku zmaja. a Lovro mu odgovori da će ga dobiti za tri dana. Također ga zamoli da se vrati i dogodine. a ponekad joj je do nogu ili je pridržava anđeo. Vojnici su je htjeli odvesti ali je nisu mogli pomaknuti s mjesta. Roštilj (žar).prosinca. a on mu je. bježeći od progonstva. Katkad mu je dalmatika sva u plamenu. Prema jednom kazivanju. . kaže on Lovri da pričeka tri dana i za to vrijeme siromasima razdijeli crkveno blago. Kad se on vratio. a ponekad je anđeli nose prema nebu da primi okrepu. gdje joj je anđeo donosio hranu. Zakune se da neće više griješiti. nakon uskrsnuća se otisnula s Lazarom i Martom na more. jer je Isusu pomazala noge. a zmaj je proguta. što joj razljuti zaručnika. U Aleksandriji živjela grešnim životom te pošla na hodočašće da bi zavodila putnike na grijeh. ali mu ona izjavi da je već zaručena za Isusa Krista. da ga sad ispeče s druge i pojede. ali je vatra ni ne dodirnu. > omiljeni je lik u vrijeme renesanse. bodež i rana na vratu. 3. rimski prefekt zatraži od Lovre blago. a katkad joj je do nogu i lav. Upravitelj naredi da se pogubi. srpnja. da ne bi u mahnitosti učinio kakvo zlo.Lovro. se ponekad ispušta. a ona postade pomoćnicom u porodiljnim bolovima. pođe u pustinju gdje osta mnogo godina. Prijeđe preko rijeke Jordan ne smočivši noge. dovede ih pred prefekta i kaže mu kako su oni istinsko blago Kristove Crkve. svjetiljka. > starica s dugom kosom do gležanja. doviknuo kako je već pečen s jedne strane. > đakonska odjeća s palmom u rukama. nađe je mrtvu s porukom u pijesku da je sahrani. u ruci drži tri kruha. Margareta. gdje je poistovjećena s Marijom iz Betanije. Margareta učini znak križa na prsima. Lucija sve imanje podijeli siromasima. Marija Magdalena Prihvaćena kao velik primjer obraćena grešnika.

pa kad se vratio u rodni grad doveden je pred suca (svoga ujaka). odjeven u palmino lišće. Tada su dva lava pritekla u pomoć sv. kažu. lipnja. Putovao i pomagao oboljelima od kuge.st. pustinjakinja.st. 6. palili vatrom. Mala Azija. Gavran mu je svaki dan donosio pola kruha. Reparata. > žena. 01. Martin se sakrio pred poslanicima. Rok. Treću noć je otkriven. ali ga je bolest promijenila. Nikola razdijeli svoj imetak sirotinji. Slikaju se u prizorima mučeništva. poveo je sa sobom u samostan. osudi na . pa se Martin odluči posvetiti redovništvu. Za progona potražio zaklon u pustinji. Najpoznatija priča je ona prema kojoj je svetac za nekog osiromašenog plemića u gradu pribavio miraz za njegove tri kćeri. katkad sidro ili lađa. 4. no zamolio je plemića da nikome ne kaže. Također je i na putu za svetu zemlju nastala oluja. prosinca.st. > u renesansi se pojavljuje kao vrlo star čovjek. > Uvijek se prikazuje kako joj golubica izlazi iz usta. Martin. Kad mu roditelji umriješe. Rođen u Panoniji za cara Konstantina. gdje je živio u pećini pokraj nekog izvora sa stablom datulje. Oporavio se. Nikola pronađe tri tijela i znakom križa ih oživi. Rođen u Francuskoj. Smatra se najstarijim kršćanskim pustinjakom. > biskupska odora. 15. > lavovi i mač. Kao mladić živio u Tebi. 4. Biskup u Miri. otkrila se istina i redovnici se pokajaše. pogubljena mačem. privezali na križ. Željan da nastavi život u samoći. Sazna da su ga imenovali za biskupa u Toursu. ne vjerujući. Odala ga je guska koja mu je gakanjem otkrila dvorište. Osobita mu je oznaka gavran s kruhom. U pusinji je ostao 98 godina. Jednom na putu za Amiens. pa ga rasiječe popola i polovinu dade siromahu. Tri noći je ubacivao po jednu vreću zlatnika. Otac udovac. Nikola. Nakon raznovrsnih muka. 3. Tada sv. Dijete plemićke obitelji iz Palestine. a katkad mu malo dijete ljubi ruke ili se nalazi u prizoru troje djece u kotlu. vidjela joj se duša kako u liku golubice leti u nebo. U snu mu se te noći ukaza Isus. tri kese sa zlatnicima koje se reduciraju u tri zlatne kugle.st. Skine plašt. Njega je pronašao sv.st. Kad je umro. Na drugim slikama je kao vojnik na konju kako mačem siječe plašt. Još jedna legenda kaže kako je u nekoj gostionici opazio kako gostioničar gostima poslužuje malu djecu. Kad je umirala.st. naiđe na prosjaka. Mučeništvo za Dioklecijana podnijeli u Rimu tako da su ih bacali pred lavove i medvjede. Mučena za Decijeva progonstva kao dvanaestogodišnjakinja. Nakon mnogo godina i sam zaražen. 14. Antun i ostao s njime sve do smrti. s malim djetetom na rukama ili ubija zmaja. s dugom sijedom kosom i bradom. Tada ju(ga) je gostioničareva kći optužila da ju je silovao pa ga je opat kaznio da živi izvan samostana. 9. povukao se u šumu gdje mu je vjerni pas svaki dan donosio po jedan kruh. 11.Marina / Marin. koji ga. 4. zatim palmino stablo i dva lava. 3. pa je Nikola zaprijetio valovima koji su se odmah smirili. bičevali i konačno im odrubili glave. 8. Primo i Felicijan. Pavao pustinjak. 11. nakon smrti roditelja razdijelio sav imetak. Otac mu zahtijevao da se posveti vojničkom zvanju. Antunu da mu iskopa grob. preobučenu u dječaka. guska.st. > biskup.

Sergije i Bakho. Sudac ga je pitao za vjeru. zavidni na njegov utjecaj. Postoji legenda o prenošenju njegova tijela u Zadar. Lovrom. 26. nakon nekog vremena majka njegovog prijatelja opazi da je još živ pa mu previje rane i uputi ga da pobjegne iz Rima. a tijelo mu bace u kanal. Šimuna.st.st. 10. bio je nazočan kao službeni svjedok i odobravao pogubljenje. 7. > vrtlar koji goni neku ženu iz vrta. štap. Kad je naredba izvršena. U času njene smrti sv. gdje je položeno uz ostatke sv. U snu je vidio ljestve od zemlje do neba. Katkad gazi đavla. pronađeno mu je tijelo i preneseno u Rim. Sebastijan. Benedikt je vidio dušu sestre kao golubicu kako leti prema nebu. preobučeni u ženske haljine i vođeni ulicama grada. na kojima se uspinju ljudi u bijelom. dadoše ga uhititi pod lažnom optužbom da je govorio protiv Mojsija i Boga. 20. Otjerao neku uglednu gospođu iz vrta kad se u njemu htjela šetati sa svojim ljubavnikom. ljiljan ili križ u ruci. Poslije pet godina nađu ga mrtva u ćeliji preplavljenoj nebeskim svjetlom. 24. 6. > hodočasnička odjeća. a Sergije je morao pješačiti u cipelama s čavlima. Kad je zastao zbog . Njegov red kamaldoljana se obavezuje na trajnu šutnju i samoću. > benediktinski habit.st. skrivajući tijelo sv. 11. 4. palma. da su ga odmah izveli izvan grada i kamenovali. da bi na kraju bio zasječen mačem. Tada odluči da će njegov red nositi bijeli habit.st. izboden strelicama. ukazao mu se sv. Mladi plemić iz Galije. vraćao iz Svete zemlje prema Mlecima. Tu je Stepan održao svoj čuveni govor. Dioklecijan ga na to da privezati uza stup i usmrtiti strelicama. Lovre. Časnici na Maksimilijanovom dvoru. te u njemu prepoznao Mesiju. po legendi. školjka (jakovska kapica).st. Sestra blizankinja sv. a kad je Sinerot priznao kršćanstvo. kasniji apostol Pavao.st. Prvi kršćanski đakon. > mladić. Nakon 4 stoljeća. zapovjednik pretorijanaca. tada pružio ruku. Dok je boravio u benediktinskom samostanu. Obično je u društvu psa. koji je židovske starješine tako uzbudio. Romuald. siječnja.st. Iz Sirmija. Sebastijan odluči javno istupiti te stane na stubište carske palače i poče prekoravati cara. Skolastika. pogubili su ga. dalmatika. Tada ga odvuku u arenu i dotuku toljagama. Stjepan Prvomučenik. 16. Apolinar i kazao mu da osnuje novi red. Benedikta. kolovoza. > najizrazitija oznaka su mu ljestve do neba. veljače. veljače. privezan uza stup. Ponekad je svezan uz stablo. 4. vrtlar. tikvica. utisnuta na prsima ili leti prema nebu. > rimski ratnici s palmom i mačem. torba. a golubica joj je do nogu. Dvojicu časnika koji su bili mučeni hrabrio da radije prihvate smrt nego da se odreknu Krista.tamnicu. Šimun Bogoprimac Čovjek iz Lukina evanđelja koji je u jeruzalemskom hramu dočekao Isusa. Podiže haljinu pokazujući kužne rane na bedru. Zbog kršćanstva obeščašćeni. komadi kamenja. > mladić naga tijela. Često se slika zajedno sa sv. prosinca. Obično je starac s dugom bradom u bijelom habitu. Savao. 1. veljače. Pripadnici stare vjere u Jeruzalemu. Neki se trgovac u 13. Osnovala zajednicu benediktinki. U Siriji je Bakho prebijen volovskim žilama. 3. koji mu je. Sinerot.

pogodi je s tri strelice u tijelo. Često je u pratnji mnoštva djevica. Konačno su ga usmrtili na rastezaljki. ožujka. sa strelicom. reče mu da će se udati samo ako joj ispuni tri uvjeta. Vid. Tada tri gradska rektora u snu doznaju za namjere redovnika i odmah se zapute k samostanu. kalež. Predavao u Napulju i u Parizu. mučen pod Dioklecijanom. Najčešće se prikazuje prizor mučeništva u kotlu. Glavno mu je djelo Summa Theologiae. > mladić u . listopada. 1. Kraljević prihvati sve uvjete i čak odluči pratiti Ursulu na hodočašću. te ozdravio padavičavu djecu.10. Da se sav engleski dvor ima obratiti na kršćanstvo. Šimuna. Da joj pošalje deset djevica za pratiteljice. 2.st. 14. Ne zna se kada je mučen. Vođa ponudi Uršuli brak. a svaka nek ima tisuću djevojaka kao svoje pomoćnice. 8. Đakon u Španjolskoj. lipnja. Zatim su ga ubacili u kotao vrele smole i rastopljenog olova. Vinko preporuči svoju dušu Bogu i umre. Rodom sa Sicilije. tada ga se krenulo napasti ljubaznošću i raskošima.oluje u Zadru. Veronika Prema apokrifnom Nikodemovu evanđelju. palma. a valovi mu iskopaše grobnicu. 15.st. Slika se kao svećenik ili biskup. Najistaknutiji naučitelj dominikanskog reda. Tada sv. Kasnije je kraljica Elizabeta Kotromanić naručila srebrni kovčeg za tijelo. a rjeđe s turbanom u istočnjačkoj odjeći. a redovnici nađu isprave o tijelu sv. Pozvali su i biskupa. ali uto doletje gavran i obrani ga. U ruci joj je hodočasnički štap sa zastavom sv. > kotao. u dominikanskom habitu s knjigom ili više knjiga. No čovjek prve večeri umre. izvan kojeg je pokopao tijelo. More ga izbaci na suho. pa mu je pružila rubac da obriše krvavo lice. > javlja se na bezbroj slika križnog puta.st.st. uvijek sa rupcem u rukama sa slikom Kristove trnom okrunjene glave. te svi zajedno svečano prenesu tijelo u grad i pohrane ga u crkvi Velike Gospe. veljače. Na rupcu se pojavio vjeran otisak Spasiteljevog lica. 3. što mu također nije naudilo. Naziva se «najsvetijim od učenjaka i najučenijim od svetaca». > kao zadarski zaštitnik: u svećeničkoj odori. 3. obdarena velikom ljepotom i umnošću. prema nadimku koji je dobio kao student (nijemi vol. Nakon osude baciše ga lavovima i medvjedima koji ga ne htjedoše rastrgati. iz čijeg je sina izgnao zloduha. Uršula. sažalila se nad Isusom kad je išao prema Kalvariji. 7. Na putu zatekoše Hune koji poubijaše svu pratnju. Valentin. misleći se kasnije vratiti i uzeti ga. a kada ona odbije. 13. Treba joj dati tri godine da obiđe sva velika svetišta. 3. > Atribut mu je padavičar kojeg ozdravlja. 22. Jurja. Zatim: sunce na prsima. Po legendi svećenik koji je slijepoj poganskoj djevojčici vratio vid. Kći kršćanskog kralja u Bretaniji. 21. 5. Tada ga odluče baciti u more s mlinskim kamenom oko vrata. > najobičnija mu je oznaka vol. veljače. Tijelo mu baciše divljim zvijerima. Kad ju je zaprosio kraljević Engleske.zato jer je bio tih i nespretan). Vinko. Pošto mu se uzalud pokušalo uzdrmati vjeru mučenjem. gostoprimstvo je potražio u samostanu van grada. Spremiše mu mekanu postelju sa laticama ruže i položiše ga na nju. Katkad je u proročkoj odjeći sa svitkom u ruci. katkad gavran i lav. 4. Toma Akvinski.st. te počeše odmah otkopavati. anđeo s kadionicom. > okrunjena.

Kad je babilonski kralj sedmoga dana vidio da je živ. Katkada nad njima anđeo širi rubac kao zaštitu. pa u srednjem vijeku često u stablu sjedi pelikan.st. onda on obično donosi hranu i vodu. leopard. a Suzana spašena.dalmatici i palma. gnjati od željeza. golobrad. > motiv već u 2.Starac dana: jedna od antropomorfnih predodžbi Boga (sijed. koji se kažnjavao kamenovanjem. posljednjeg suda teče u pakao. Odvali se kamen od brda i udari u kip. Starci su kamenovani. koji se smrvi. gdje su njih trojica često gola. Oboreno stablo: Nab. Prikradaju joj se dva starca koje odbija. STAROZAVJETNI PROROCI Opće oznake proroka: plašt. Sam kamen pretvorit će se u planinu. Često je iznad Božja ruka. bi izgnan iz društva ljudi. . pretvoren u životinju: Nabuk. Nabuk. Danijelova apokaliptična viđenja: . Kad su odjeveni. ikon. Čista Suzana: Kupa se u vrtu. oslobodi ga. a anđeo dovede proroka Habakuka. Glava zlatna. 4 ili 6). Anđeo zapovijeda da se posiječe – slikovit prikaz kako je Bog gospodar i najmoćnijih kraljevstava. Prefiguracija za: silazak u Limb. 4 VELIKA (pisali relativno duge tekstove) 1. Anđeo je u peći razagnao plamen. a posebna su mu oznaka dvije vrane koje su pratile lađu što je prenosila svečeve moći do Lisabona. Ako je prikazan i prorok Habakuk. svitci. . koji su mladiće bacili u peć.Četiri nemani koje izlaze iz mora (lav. koji ih za kaznu baca u peć. a stopala od gline i željeza. Presuđuje Danijel: odvojeno ispituje starce. hoda četveronoške. prsa i ruke srebrni. četvrto i na kraju će se razdijeliti (željezo i glina). > ovaj se motiv pojavljuje već u katakombama. pandže na prstima. nakon kojega će doći slabije kraljevstvo (od srebra). a okružuju ga simetrično lavovi (2. pa je oni optužuju za preljub. često s frigijskom kapom. obično nose frigijske kape. kao oransi. Danijel tumači da glava znači kralja. Kamen je kraljevstvo božje koje nikada neće propasti.Ognjena rijeka: izvire pred Božjim prijestoljem. vijeku široke kape uzdignutih oboda. bradat). šiljasta kapa. pojasevi sa zlatnom kopčom. ovan. medvjed i neman s 10 rogova). > u najstarijim prikazima Danijel stoji kao orans. rešetke sa željeznim kukama i mlinski kamen. Često simbolički prikaz: janje između dva vuka. sandale. Danijel: napisao knjigu s namjerom da podrži vjeru i nadu Židova u babilonskom sužanjstvu. lanac. trbuh i bedra od mjedi. Atributi: lavovi. od 12. sanja visoko stablo s mnogo ptica i životinja. . Motivi važni za ikonografiju: Nabukodonozorov san: Danijel tumači kralju njegov san o kipu koji je sastavljen od različitih materijala. koji različito posvjedoče pod kojim su je stablom zatekli. te mu za kaznu zabog oholosti naraste dlaka. Od renesanse: genre scena i studija ženskog akta. Lavovi mu ne naudiše. U ikonografiji: mlad. Od vatre izgorje sedam slugu. pa treće (od mjedi). u biz. Danijel u lavljoj jami: Babilonci bacaju Danijela šest dana u zapečećenu jamu sa sedam gladnih lavova. s kravama pase travu. pa njegove optužitelje baci lavovima. torbe s privjescima i njihovi citati. U kasnom sr. a njih trojica izađu neozlijeđeni. isprva gol. Katkad se javljaju i bič. koji kroz zapečačeni poklopac donese Danijelu hranu.st. Tri mladića u užarenoj peći: Mladići odbijaju da se klanjaju zlatnom idolu Nabukodonozora. Prefiguracija – Kristove smrti i uskrsnuća.

Očišćenje Izaijinih usana: Jedan od serafina silazi. opasuje se. te osjeća slatkoću meda. Na temelju njegovog proroštva («Izbit će mladica iz korijena Jeseova». Jeremija: nagovjestitelj propasti židovske države i razorenja Jeruzalema. kao kazne za idolopoklonstvo. Agej (hebr. Ezekijelova brada: Reže kosu i bradu – trećinu spaljuje.pr. Zatvorena vrata: Vizija o zatvorenim vratima na Božjem hramu.st. Bodritelj Židova u babilonskom sužanjstvu. 3. koji mu u viđenju daje Bog. a nad njima prozirni nebeski svod. Motivi važni za ikonografiju: Ezekijelov svitak: Jede ispisani svitak. Suvremenik proroka Jeremije. i za njezino djevičansko materinstvo. Motivi važni za ikonografiju: Rascvala bademova grana: Viđenje grane koja je usred zime naglo procvjetala Jeremijin plač: Nad ruševinama Jeruzalema. vizija Božje slave: Četiri čovjekolika četverokrilna bića. Oživjele kosti: Vizija u kojoj se na Božji dah kosti spajaju.Kr. babilonskom kralju. Otkriven i skupa sa stablom prepiljen. pune mesom i oživljuju. kazna za otpad izraelskog naroda od vjere. 12 MALIH PROROKA (pisali relativno kratke tekstove) 1. posudu s užarenim ugljevljem i pilu. stanovnik mraka i dubina). Sjekira i daska. = služitelj Jahvin). okružen serafinima. Jeremija proriče propast egipatskih hramova i idola: Njih će uništiti Nabukodonozor. Prefiguracija za Bogorodicu. U znak toga pomiče se sjena na sunčanoj uri. Prorok mu Hananija skida jaram i razbija ga. torba sa zlatnicima. Ikonografija: krupan. . često s uzvijorenim plaštem. Izaija produžuje život kralju Ezekiji: Na smrt bolestan kralj moli. Izaijina smrt: Progonjen. bradat. Jeremija bačen u bunar: Za kaznu zbog prijetnji. Abdija (hebr. Izaija mu liječi ranu oblogom od smokava i produžuje mu život. = onaj koji je rođen na blagdan).2. a trećinu pohranjuje u nabore haljine.) razvila se i ikonografija Jeseova stabla. Izaija: uz opće proročke atribute ima: rascvalu grančicu (Jeseovo stablo). Slika sudbine izraelskog naroda. ikon. Jeremijin jaram: Nosi jaram oko vrata. židovski ga vođe spuštaju u blato na dnu bunara. djevičansko materinstvo i Kristovo rođenje. Kamenovanje Jeremije: Njegova mučenička smrt. sakriva se u šuplje drvo. E. pod kojim lijeću četverokrilni kerubini iznad safirnog prijestolja na kojem je nekakav čovjek usred bljeska duginih boja (srednj. Motivi važni za ikonografiju: Izaijino viđenje: Bog na prijestolju. Atributi: vrč s vodom i hljeb 2. uzima žeravicu sa žrtvenika i njome dotiče Izaijine usne da ih očisti od grijeha. pa ga odlaže u pukotinu pećine gdje ga kasnije nalazi istrunula i neupotrebljiva. Uz opće proročke oznake atribut mu je križ. Alegorija uništenja idolopoklonika. lavlji. Jeremijin laneni pojas: Po Božjoj naredbi kupuje pojas. teme: Tetramorf i Maiestas Domini).Važna su njegova proroštva koja se odnose na Bogorodicu. koja imaju četverostruke obraze (čovječji. trećinu baca u vjetar. ali ga pomilovana opet izvlače. volovski i orlovski). Ezekijel: 6. čime želi označiti buduće židovsko ropstvo Nabukodonozoru. . Pod njima su kotači puni očiju. Prefiguracija uskrsnuća mrtvih. te njegovu patnju. kao simbol patnje i mantihora (izmišljena životinja srednjovjekovnih bestijarija.

Prorokovao je razorenje Ninive i dolazak Mesije. vjerojatno = bosiljak). Atribut: sedmerokraki svijećnjak. = golub). Ambrozije: 4. 7. Katkada mu je atribut rog obilja. Prikazuje se u katakombama obično kao polulik. orans u ustima kita. 4. Ozej (hebr. kojoj u jednu ruku daje novac. Atribut mu je svjetiljka. U ikonografiji se javljaju ovi motivi njegovih viđenja: Kamen sa sedam otvorenih očiju. Nema posebnog atributa 10. košarica kruha. U sv. Marku u Veneciji je prikazan s 12 svitaka (12 apostola-12 jezika). Javlja se u prikazu Danijela u lavljoj jami. Njegov je lik katkad prisutan u prizoru Navještenja. Joel (hebr. vrč. zbog čega se katkad prikazuje kako puše u trublju Posljednjeg suda. 11. = Bog uzdržava). umj. 12. Sofonija (hebr. Pretkazatelj silaska Duha Svetoga. a izlazi gol i ćelav. = Jahve tješi). Prikazuje se kao pognuti. Zaharija (hebr. premda još nije bio ni kršten. Atribut mu je belehemsko Dijete. prorok Kristova rođenja u Betlehemu. Pastir sa stadom. = Bog spasio). = tko je kao Jahve?). Jona (hebr. prorok Judine izdaje za 30 srebrenika. 4 VELIKA LATINSKA CRKVENA OCA Sv. Zaharija je bio kamenovan. 8. Amos (hebr. je prikazan kako u ribu ulazi odjeven i vlasat. košara smokava. Na temelju njegova proroštva da će se Krist roditi između dvije životinje. Tada ode propovijedati u Ninivu. Atribut: kit. Sav se posvetio novoj službi. iako ga je varala. a on bježi a brod. što je prefiguracija Kristove ljubavi prema Crkvi. = Jahve je Bog). Atributi: anđeo. 5. 6. koja ga nakon tri dana izbaci na suho (uskrsnuće). Bog ga šalje propovijedati. Pretkazatelj je i Posljednjeg suda. 9. gdje ga proguta riba. pokrenuo je . što je shvaćeno kao znak s neba pa ga smjesta izabraše za biskupa. Sam je također postao prefektom S tom titulom je došao u Milano. ovca. Malahija (hebr. Oženio se bludnicom koju je volio.st. Zlatni sedmerokraki svijećnjak. Atribut mu je anđeo. Rođen u Galiji kao sin rimskog prefekta.). Da se odmori. kojeg zatim pojedu crvi (itd. U srednjovj. Miheja (hebr. zbog proroštva da će Bog poslati svog izaslanika (anđela) koji će pročistiti izabrani narod. Navjestitelj je mira u mesijanskom kraljevstvu. Četvora kola (kao alegorija četiriju vjetrova).3. Štap. bradati starac. = moj glasnik). = Jahve je zaštitio. a na drugu joj stavlja prsten i lubanja (jer je prorokovao Kristovu pobjedu nad smrću). donio). ušli su vol i magare u ikonografiju Kristova rođenja. Nahum (hebr. Gola žena zatvorena u efi (posudi) koju po zraku odnose anđeli (kao alegorija zla koje će se iz Judeje prenijeti u Babilon). sjedne pod bršljan. = Jahve se sjeća). Stvaraju se opširni ciklusi. Atributi: bludnica. Habakuk (hebr. Prorok svečanog Kristova ulaska u Jeruzalem. gdje je prilikom jednog njegovog govora neko dijete uzviknulo: «Ambrozija za biskupa!». U oluji ga bacaju u more. lonac s kašom.

Rođen u Numidiji. rujna. a u blizini mu je raspelo. knjiga i pero. Isus im je rekao da će ih učiniti ribarima ljudi.. Postao je biskupom u Africi. Sv Jeronim: 4. Često se spominje Isusova predaja Crkve Petru (Ti si Petar . u ruci knjiga. Odluči pobjeći iz grada. išiban i razapet naopako na križ. misleći kako je on pojeo magarca. Svetac mu kaže da je to nemoguće. Jednog dana lav odluta. gdje je i umro od groznice dok su grad opsjedali Vandali. brat Andrijin. Plameno srce. lubanja i sova. pa je pobjedosno dognao cijelu karavanu u samostan kako bi dokazao svoju nevinost. starac. sada narede da on mora nositi drva iz šume. Blagdan: 7. kojem je Jeronim izvadio trn iz šape i koji mu je postao nerazdvojni pratilac.). Čini se da je imao položaj predstavnika. no zbog oštra jezika je morao napustiti grad. a magarca otmu razbojnici. Nakon Kristova uzašašća usredotočio je djelatnost oko Antiohije. Mnogo češće se prikazuje kao pokornik u pustinji ili pećini. 30. Tada je jednog dana spazio onog magarca u karavani.st. navodno: «Oprosti mi. Optužen da je bacio uroke na jednu od carevih ljubavnica. a dječak odgovori da je isto tako njemu nemoguće razjasniti otajstva o kojima razmišlja. Rođen u Dalmaciji u Stridonu (neidentificiran lokalitet). > biskupska odora. što označava važnost njegova djela u izgradnji temelja Crkve. Petar se vratio u Rim gdje je bačen u tamnicu. Svoju je palaču pretvorio u samostan. što je on i radio s najvećom poniznošću. U Timu je zaređen za svećenika. Augustin: 5. odgojen u Kartagi. Sv. Ponekad ima i bič ) iskorjenjivanje arijanstva). Katkad nosi model crkve. no na putu sretne Isusa. Pošao u Rim na pravne nauke. a tamo se i krstio. . gdje je isprva odbijao kršćanstvo zbog uvjerenja da je previše jednostavno i prihvatljivo samo priprostim dušama. Ambrozija prihvatio je kršćanstvo. Sv. 28. mitra. 9. On i Andrija su pozvani u službu kad su na moru ribarili. Tek pošto je došao u Milano. Izabran za papu. Plodan pisac.tzv.st. > biskupska odora. zajednicu. Postoji legenda kako se neki lav pojavio u samostanu teško šepajući. roj pčela ovjesio o usta nagovješćujući njegovu buduću rječitost. Prikazuje se i s košnicom zbog legende po kojoj mu se. Domine?». a Isus mu odgovori kako ide u Rim da ga opet razapnu. U Kristovoj je muci poznato njegovo obećanje vjernosti. Vrlo se često prikazuje jedna zgoda na morskoj obali gdje je dječačić pokušavao pretočiti more u malu jamicu što je iskopao. > mitra ili papinska tijara. ponekad probodeno strelicom – znak žarke ljubavi prema Bogu. Ustanovio je zakon celibata i obnovio crkvenu glazbu (gregorijansko pjevanje). Lav se vrati sam u samostan gdje mu redovnici. jer sam Dalmatinac»). U Rim pošao na nauke. štap.prosinca. Petar ga upita: «Quo vadis. a kasnije je pošao u Rim gdje je utemeljio prvu kršć. Jeroni mu naredi da bude pratilac samostanskom magarcu kad bude iz šume nosio drva. APOSTOLI 1. gdje je živio sedam godina kao monah. > gotovo uvijek u pratnji lava. dok je bio dijete. Zajedno s Jakovom i Ivanom u prisnijem odnosu s Kristom od ostalih učenika. Posebna mu je oznaka golubica zbog legende po kojoj bi za vrijeme pisanja Duh Sveti silazio nad Grgura u obliku golubice.09 Sv. Učinio je javnu ispovijed i dao se krstiti. ambrozijsko pjevanje.Stijena. Preveo Bibliju na latinski jezik (Vulgata). Gospodine.. a neko je vrijeme bio i prefekt. Čuveno mu je književno djelo: Ispovijesti. kako moli ili piše. Potječe iz plemenite rimske obitelji. Grgur I (veliki): 6. pod utjecajem sv. nijekanje i iskreno kajanje. 3. kako se udara u prsa kamenom (govoreći. katkad s crvenim kardinalskim šeširom. U Betlehemu je proveo ostatak života. Nakon očeve smrti.st. pod utjecajem benediktinaca stupi u službu. Šimun (Petar): galilejski ribar. štap s dvostrukim križem na vrhu.

U Italiji se obično slika s hodočasničkim štapom. Kaže se da je. Drugom je zgodom Ivan bio bačen u kotao vrelog ulja. O njegovom se životu poslije uzašašća ne zna mnogo. Napisao je evanđelje i tri poslanice. tzv. jakovskom kapicom i tikvicom. evo ti sina. Marija ga je uvjerila bacivši mu s neba svoj pojas.lipnja. Vjeruje se da je umro prirodnom smrću u Efezu. putovao je sve do Indije.st.). brat sv. > nekad se slika kao apostol. Zajedno s trima Marijama bio je nazočan kod razapinjanja (Ženo. najčešće se prikazuje trenutak odreknuća gdje su prisutni Petar. > u španjolskoj se umj. a katkad ima i ljudsku kožu prebačenu preko ruke. prikazuje na konju sa zastavom u rukama. Prema predaji. ali predaja kaže da je propovijedao evanđelje među Skitima. > neizostavna mu je oznaka veliki nož posebna oblika. sa školjkom. 24. Katkad se do njega javlja zmaj (iz Hierapolisa). opazi on kako narod u Hierapolisu štuje neku veliku zmiju. Toma: često se naziva «nevjerni Toma» jer nije htio vjerovati u uskrsnuće.). a u Armeniji ga uhvatiše pogani. pa ga je dao uhititi. Podvrgao ga je raznim mukama. ribar.. 30. dopali su mu za propovijedanje sjeverni krajevi sve do današnje Ukrajine. gdje je za cara Domicijana podnio progonstvo. gdje su mu se na grobu dogodila bezbrojna čudesa. Od tri faze radnje: 1. Ponekad drži ribu. poznat pod imenom Santiago. šireći evanđelje. živoga oderaše i razapeše na križ. Petrom propovijedajući putovao Judejom. 2. iz nje je izašao otrov u obliku zmije. Glavna mu je oznaka orao i knjiga. Jednom mu je car naredio da popije otrovano vino. pošao čak do Indije i ondje utemeljio kršćansku . Bartolomej (Bartol): o njemu znamo vrlo malo. Uz Petra i Ivana. Uglavnom se povezuje s čudesnim umnažanjem kruha. studenoga. svibnja. svjedok je Kristova preobraženja. Kaže se da je potom otputovao u Malu Aziju i ondje osnovao sedam crkava koje se spominju u Otkrivenju. Jakova Starijega. Prema legendi. 29. kaže se da je stigao u Compostellu i ondje udario temelje kršćanskoj vjeri. Petar se odriče Krista: motiv se javlja rano (4. ali je ostao neozlijeđen. a povremeno se kraj njega javlja pijetao. 6. srpnja. tijelo mu je preneseno u Compostellu. osim da ga je Herod dao pogubiti mačem. Nakon što mu je u Judeji odrubljena glava. Tada je bio otjeran na otok Patmos. No sumnjičavost mu nije umanjila srčanost. iako se na starim slikama javlja običan križ ili križ u obliku slova Y. prosinca. a nekad kao evanđelist. 5. 11. 3. Kasniji mu je život nepoznat. Ivana. > prikazuje se kako nosi latinski križ pričvršćen na vrhu štapa ili trstike.. 7. Plašt mu je redovito žute boje. Filim znakom križa učini da zmije nestane. Katkad je uronjen u kotao vrela ulja ili s čašom iz koje izlazi zmija. sluškinja i pijetao (na vrhu stupa). dok se ne uvjeri vlastitim očima. Jakov Stariji (Zebedejev): brat sv. 25. Prema predaji. Za njega se vezuje mnogo legendi: kao vojnički zaštitnik Španjolske. slično se ponio sumnjajući u Marijino uznesenje u nebo. a spominje se i kod okupljanja Kristovih učenika nakon uzašašća. Prizor je redovito noću u dvorištu oko vatre. Ponekad je on oblika T. a kad je Ivan uzeo čašu. Zmijini svećenici pograbe Filipa i smaknu ga. 4.> na većini slika drži ključeve neba (katkad su dva različita: jedan zlatni za raj i željezni za pakao). no ona za sobom ostavi strašan smrad od kojeg su mnogi umirali. On je obratio toliko ljudi da se rimski upravitelj Patrasa u Grčkoj pobojao narodnog ustanka.nijekanje i 3. Andrija: brat Šimuna Petra. 2. da bi ga na kraju privezao na križ oblika slova X.-5. a nakon njene smrti Ivan je sa sv. Ivan (Evanđelist): najmlađi od apostola. Po predaji. Filip: rijetko se pojavljuje u izvještajima. Od tada je Bogorodica živjela u Ivana.kajanje.pretkazivanje odreknuća. > svetačka mu je oznaka Andrijin križ (X). Kao jedan od apostola katkad u ruci nosi svitak. gdje je napisao Otkrivenje. Naziva se učenikom «kojega je Isus ljubio». kao ribar ljudskih duša. Kasnije se nastanio u Efezu. 27. kolovoza.

bio je rimski carinik. drži kesu s novcem u ruci. Isusov rođak i prvi biskup u Jeruzalemu. Javlja se i s krilatim čovjekom. Petar siječe Malku uho. nema aureole ili mu je crna. a u prikaz se udružuju tri momenta radnje: poljubac. tako da su sv. Šimunom. Juda prilazi zdesna. 10. Kralj je upriličio diskusiju između njegovih vračeva i njih dvojice. dao novaca da sagradi palaču. . odnosno to je onaj kome će Krist dati umočeni zalogaj. no on je sav novac podijelio siromašnima. Helenistički: Krist desno. anđeli ga upitahu gdje bi htio živjeti. a Krist mu preko stola daje zalogaj u usta. helebarda i medaljon s Kristovim likom. Kasnije (11. listopada. Šimuna prepilili. Prema legendi mu je Gondofor. Dva tipa. Propovijedao sa sv. Juda Tadej: brat Jakova Mlađeg. Juda prima trideset srebrenika (poljubac Judin): Uz glavni prizor poljupca. a kasnije pošao propovijedati u Etiopiju. no ubrzo mu umre brat Gad. Zatim iz Judinih usta izlijeće mali demon u obliku crne ili crvene lastavice. dobiva oblik hostije. Oznaka mu je još i sjekira kao oružje mučeništva. Šimunom u Siriji i Mezopotamiji. Nakon svog neuspjeha. gdje je i umro. st.. > zbog te se legende Toma obično prikazuje s zidarskim ravnalom ili kutnikom. Krista okružuju Židovi. Pojavljuje se s kerubom u ljudskom obličju kako zapisuje ljudske pretke. Juda Iškariotski: Judina pričest: Na posljednjoj večeri Isus je nagovijestio da će ga jedan od apostola izdati. bijeg učenika. jer je bio carinik.st) na zapadu Juda sjedi odvojeno. Kad se Gad ukazao bratu i to mu rekao. > prikazuje se s toljagom. Vjeruje se da je svoje Evanđelje napisao u Judeji (na hebrejskom). U bizantskoj: Juda umače ruku u zdjelu. Prikazuje se i s kesom ili vrećom novca. Kralj je naumio skovati osvetu. gdje je mučen i ubijen toljagom > slika se u nizu apostola ili sa sv. U zapadnjačkom tipu: Krist je u sredini. zbog podrobna izvještaja o Kristovu utjelovljenju. samoubojstvo. a katkad i klupko zmija. vračevi su na njih pustili zmije. koje su se okrenule protiv njih samih. Pošto je preživio kad su ga strmoglavili s hramskog krova. Židovi s Judom obilježeni su zastavicom sa škorpionom. a izdajnik će umočiti s njime ruku u zdjelu. Jakov Mlađi (Alfejev): prema predaji. Judom Tadejem u Edessi. listopada. koji od 13. Katkad mu anđeo pridržava tintaricu. a on pokaže prstom na veličanstvenu palaču. 3. Kralj je nakon toga apostole da pogubiti. odnosno mlatom. srpnja. množe se detalji. > u zapadnoj ikonografiji: Krist prinosi zalogaj Judinim ustima ili mu ga daje u ruku. 28. jer je neki kršćanin podigao tu palaču za njegova brata Gondofora. Petar vadi mač. Kad je došao u nebo. indijski kralj. razjarena svjetina navalila je na njega i dotukla ga toljagama ili mlatom. svibnja. dok Krist pušta da mu vojnik veže ruke. 21. a katkad i križ na dugoj motki. a na talijanskim prikazima Juda ljubi Krista u usta ili ga obujmljuje rukama. Anđeli mu nato odgovore da je to nemoguće. Orjentalni: Nema apostola. 28. 12. uhićenje i Petar siječe uho Malku.Crkvu. rujna. u Perziji i tamošnjem kralju donio Kristovo pismo i sliku. > slika se na više načina. ali i sam. Šimun Kanaanac (Kananej): propovijedao evanđelje zajedno sa sv. poljubac. javlja se čitav ciklus: primanje novca. 11. kutomjer. 11. 9. ali i s knjigom i perom kao pisac Evanđelja. U kasnijem razvoju u Bizantskom tipu ne sudjeluju apostoli.. 8. kralj pusti Tomu na slobodu. Tada Toma protumači kralju kako se vjerom i ljubavlju na ovom svijetu skuplja veliko blago na nebesima. > atribut mu je pila. Matej (Evanđelist): prije nego je postao apostolom. nazvan Tadej da bi se razlikovao od Iškariota. Juda prilazi s lijeva. a atributi su mu toljaga.

Judino samoubojstvo: Rjeđe se prikazuje kako Juda (klečeći) vraća novac Kaifi. itd. Sv. Matija: kockom izabran nakon Judina otpada. gdje mu je za vrijeme sužanjstva nastao veći broj njegovih poslanica. iz kese mu ispada 30 srebrenika. odakle je poslan u Rim. Putovao Malom Azijom i Grčkom. onaj koga ti progoniš. roditelji su mu bili rimski građani. gdje pohodi Ananiju koji mu polaganjem ruku vrati vid. Gospodine?». zašto me progoniš?». a najčešće se prikazuje o granu stabla obješenog Judu. Pavao: za sebe tvrdi da je i njega Krist izabrao i pozvao za apostola. a zatim mu bradvom odsjekli glavu. 29. Kamenovali su ga. po knjizi ili svitku svojih poslanica. Stjepana. a zatim je krenuo prema Damasku da rasprši malu kršć. Stekao naslov «Apostol naroda». svibnja. «Ja sam Isus. Petar i Pavao smatraju se pravim utemeljiteljima kršć. U Rimu je pogubljen mačem. Najprije se zvao Savao. 14. Na putu ga zabljesne svjetlost. 13. > prepoznaje se po maču. Nakon povučena života u pustinji. Pratioci ga tada odvedu u Damask. > slika se kao apostol ili u prizoru njegova izbora kockom. pridruži se ostalim učenicima. Atributi: bradva (ponekad helebarda). lipnja . «Tko si ti.»). Propovijedao u Etiopiji i Judeji. Savle. 14. te on oslijepi («Savle. zajednicu u tom gradu. Savao se dade krstiti i uze ime Pavao. Bio je nazočan kao službeni svjedok prigodom kamenovanja sv. koplje ili mač. Premda Židovi. Crkve. iz stražnjice mu izlijeće duša u obliku male crne ptice. Kasnije ga uhitiše u Palestini. kojemu u srednjem vijeku ispadaju crijeva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful