ÿ 18-613 Hundholmen-Kjøpsvik-Efjord-Narvik

Km 01.02.13 t.o.m. 31.01.14 1234

5

0
8
10
27
43
43
54
57
81
88
95

Merknad

Hundholmen................. . . .
Kjøpsvik f.kai.................... 0745
Kjøpsvik sentrum............. 0750
Haukøy............................. |
Sætran v.kr....................... 0820
Sætran v.kr....................... 0820
Ballangen........................ 0845c
Bjørkåsen......................... 0850
Skjombrua....................... -
Skjomnes......................... 0915
Narvik rb.st................... 0940

DX67

57

24

2

5

247

7

0810
0825
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

. . .
1125
1130
1155
1215d
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

. . .
1140
1145
|
1215d
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

. . .
. . .
1435
1500
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

. . .
1625
1630
1650
1720d
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

. . .
1640
1645
|
1720d
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

...
1845
1855
|
1925
1925
2000
2005
2030f
2100

DX67

DX67

24

57

7

Fotnoter ÿ 18-613
c. Korr. med ÿ 18-621 fra/til Kjeldebotn.
d. Omstigning til/fra ÿ 22-720.
e. Korr. med ÿ fra Tromsø.
f. Kjører Ankenesrutens trasé.
g. Kun ved behov til Bjørkåsen.
h. Skd. korr. med ÿ 18-621 fra/til Kjeldebotn.

1435e
1500
1520
1535h
-
1605
|
1640
. . .

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1720d
|
1755
-

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1720d
1800
1820
. . .

2130f
2155
2220g
2225
2245
|
2315
...

Fotnoter ÿ 18-621
* Turen kjøres ved skolefri og skoleferier.
b. Fortsetter til Framnes.
c. Om Tjeldmark.
d. ÿ til Bodø fra Ballangen kl. 1700.
e. Kjører Ankenesrutens trasé (18-636).
f. Bussen er merket "Kjøpsvik".
g. Korr. med ÿ fra Sjomen ved brua kl. 1450.

SKD

. . .
0735
0740
0805
0825
0825
0850c
0855
-
0920
0945

Km 01.02.13 t.o.m. 31.01.14 5

2

457

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1220d
-
1310
. . .

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1220d
|
1255
. . .

0
14
38
41
52
52
68
85
95

Merknad

Narvik rb.st................... . . .
Skjombrua....................... . . .
Bjørkåsen......................... . . .
Ballangen........................ . . .
Sætran v.kr....................... . . .
Sætran v.kr....................... . . .
Haukøy............................. 1000
Kjøpsvik sentrum............. 1025
Hundholmen................. . . .

SKD

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1410
1425

ÿ 18-621 Narvik-Ballangen/Kjeldebotn
Km 01.02.13 t.o.m. 31.01.14 DX67

0

6
20
25
27
28
37
47
56
71

Merknad

SKD

Elveslett......................... . . .
Kjelde............................... . . .
Kjeldebotn....................... 0610
Franzefoss........................ 0630
Toppåsen......................... 0640
Ballangen........................ 0645
Bjørkåsen......................... 0650
Råna................................ 0700
Vidrek.............................. 0705
Skjomnes......................... -
Narvik rb.st................... 0750b

Km 01.02.13 t.o.m. 31.01.14 DX67

0
18
24
34
43
44
51
65
68

Merknad

SKD

Narvik rb.st................... . . .
Skjomnes......................... . . .
Vidrek.............................. . . .
Råna................................ 0745
Bjørkåsen......................... |
Ballangen........................ 0805
Bøstrand sk...................... . . .
Kjeldebotn....................... . . .
Kjelde............................... . . .
Elveslett......................... . . .

DX67
SKD

0735
|
0745
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
DX67
SKD

. . .
. . .
. . .
. . .
0830
-
-
0855
. . .
. . .

25

DX67

*

0720
0735
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

. . .
0735
0745
-
-
0825
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

DX67

DX67

1215e
-
1245
1250
1310
1315
. . .
. . .
. . .
. . .

DX67
SKD

SKD

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1405
-
1435
1445
. . .

0825
0845
0855
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

DX67
SKD

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1435
|
1445

1234

5

DX67

DX67

*

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0845
0850
0900
0905
0915
0940

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0850
0855
0905
0910
0920
0945

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1100
1105
1115
1120
1130
1155

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1415
|
1430
1440
1450g
1515

. . .
1450
1500
-
-
1530
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

. . .
. . .
1605
-
-
1630d
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

DX67

DX67

134

25

14

7

1550
-
1620
1630
1640
1650
-
1720
. . .
. . .

1550
-
1620
1630
1640
1650
-
1720
1730
-

2045e
2110
2115
2125
-
2140
. . .
. . .
. . .
. . .

2130f
2155
2200
2210
2225
...
...
...
...

1435f
1500
1505
1510
1520
1535
. . .
. . .
. . .
. . .

Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet. Ruteavvik: Se side 3-4

8

DX67
SKD

DX67

7

14

...
...
...
...
...
2000
2005
2015
2025
2030e
2053

...
...
...
...
...
2145
2150
2200
2210
2215
2240

SKD

SKD

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1535
-
1600
. . .
. . .

Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet. Ruteavvik: Se side 3-4

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful