Beyin eğitimi ve yaratıcı düşünce dersleri Melik Duyar 7 mini kurstan oluşuyor: Mini Kurs #1 Beyindeki Zihinsel Potansiyele

Ulaşmanın Sırları Televizyon kanallarında çeşitli üniversitelerde canlı olarak yaptığım hafıza gösterilerimi ve öğrencilerin dizdiği yüzlerce rakamı çok kısa sürede hafızama alarak hatasız olarak saydığımı gören izleyicilerden aldığım e-mail mesajlarında ortak bir soruyla karşılaşıyorum; "Melik bey, televizyondaki gösterinizi izledim ve çok etkilendim. Ancak beyni böyle tam kapasitede kullanmak beyne zarar vermez mi? Beyin bu şekilde çalıştırılırsa yorulmaz mı?" Özetlersem, hafıza gösterilerimi izleyenler beynimin % 100’ünü kullandığımı düşünüyorlar. Bu konuya girmeden önce, isterseniz beynin gerçekte ne kadar kullanıldığına bir göz atalım. Beynin kullanılma yüzdeleri üzerine yapılan tahminler karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor; Yıllar Beynin Kullanılma Yüzdesi Tahminleri 1940’lar Beynin ancak % 50’si kullanılıyor 1960’lar Beynin ancak % 20’si kullanılıyor 1980’ler Beynin ancak % 10’u kullanılıyor 2000’ler Beynin ancak % 1’i kullanılıyor İşin ilginç tarafı son yıllarda tahminin giderek çok azalmasıdır. Peki bu tahminler giderek neden düşüyor? Karşımıza çıkan tablo aklımıza çeşitli soruları getirmiyor da değil; "İnsanlar 1940’larda beyinlerinin % 50’sini kullanıyorlardı da, 2000’li yılarda artık % 1’ini mi kullanıyorlar?" Beyin kapasitesini kullanma açısından gerçekten bir gerileme içinde miyiz? Şüphesiz “Hayır”. Tahminlerin giderek azalmasının nedeni, beyin kapasitesinin sandığımızdan çok daha büyük olmasıdır. Beyin gücünün sonsuza giden bir kapasitesinin olduğunun ortaya çıkması ve aslında onun % 1’ini dahi kullanmadığımızı farketmemiz; 1-) Beyni kullanmamız konusunda hepimizin önümüze yeni ufuklar açıyor, 2-) Bana özel olarak, yukarıda bahsettiğim e-mail mesajlarında sorulan sorulara kolayca cevap verebilme olanağı sağlıyor. Yukarıda verilen bilgiler ışığında özetlersem, hafıza veya beyin eğitimi almamış bir kişi normal olarak beyninin % 1’inden daha az bir kısmını kullanıyor. Hafızamı eğiterek ben beynimi biraz daha etkin kullanabiliyorum. Bu oranın ne olduğunu tahmin etmemi isterseniz, hafıza eğitimi almamış bir kişiye oranla iki, ya da üç kat daha fazla kullandığımı söyleyebilirim. Bu açıklamaya göre bir hesap yaparsanız, hafıza veya beyin eğitimi almamış bir kişi beyninin % 1’ini kullanıyorsa, ben onun üç katını kullanıyorum. Bir başka ifadeyle beynimin sadece yüzde 3’ünü kullanıyorum. Şimdi size ben soruyorum. Beyninin sadece % 3’ünü kullanan, yani geride hala % 97 beyin kapasitesini kullanmayan bir kişiye, “Melik bey, televizyondaki gösterinizi izledim ve çok etkilendim. Ancak beyni böyle tam kapasitede kullanmak beyne zarar vermez mi? Beyin bu şekilde çalıştırılırsa yorulmaz mı?” diye sorar mısınız. Ancak e-mail mesajıyla bana bu soruyu soran izleyicileri bu şekilde düşünmeye sevkeden farklı bir kıyaslama ve düşünme tarzı daha var. Hatta bu şekilde düşünmelerine ben de hak vermiyor değilim. Peki nedir onlara bu soruyu sorduran?

İzleyicilere bu soruyu sorduran sebebe direkt olarak geçmeden, bu olayı gerçek bir örnek üzerinde izah etmeye çalışacağım. Şimdi sizden aşağıda sadece “0” ve “1” lerden oluşan her satırında 30 hane bulunan 20 satırlık çok uzun bir sayıyı hafızanızda tutmanızı istiyorum. Ya da sadece şu sorunun cevabını vermenizi istiyorum. "Aşağıda verilen sayıyı hafızanızda tutup, hatasız olarak sayabilecek hale gelmeniz için benden ne kadar bir süre isterdiniz?” İşte hafızanızda tutmanız için verilen sayı; 110101011001011011111001010110 001010010111100011101001111010 101010110010110111110010101100 010101001101010011000100101011 111100101001100111011110001001 011110111010010100110110101010 100011110101001110000101100111 011001111101100010110110111010 001011101111010100001011010111 010100011010100101111011001100 100001001001011010110011111001 011100101011111110110001001100 001010010001111010110100000001 001101011101101100111111110000 000101010100011110100001001101 101101100111000011101001111000 011111001000010000100001110001 010101000110001100111000011001 110010010110100011001111000010 100101011001001001000111001100 Şimdi sorumu tekrarlıyorum; "Yukarıda verilen sayıyı hafızanızda tutup, hatasız olarak sayabilecek hale gelmeniz için benden ne kadar bir süre isterdiniz?" Böyle bir soru karşısında sizin yerinizde olsam (yani beynimi eğitmemiş birisi olsaydım) ben etap, etap şu şekilde düşünürdüm. 1-) Bunun imkansız birşey olduğunu düşünür ve böyle bir işe hiç kalkışmazdım. 2-) Böyle bir sayıyı hafızama almak için çok yoğun olarak çalışırsam, belki en az iki ya da üç güne veya bir haftaya ihtiyacım olduğunu düşünürdüm. 3-) Bu işi çok yoğun bir şekilde başarsam bile beynimi çok yormak zorunda kalacağımı düşünürdüm. Hatta böyle bir işi başardıktan sonra beynimin uzun süre dinlenmeye ihtiyacı olur diye beynimi bir süre başka işlerde yormazdım. Eminim şu anda sizler de böyle düşünüyorsunuz. Peki, şimdi size başka bir soru soruyorum. Benim gibi birisi gelse ve yukarıda verilen “0” ve “1”lerden oluşan 20 satırlık sayıya sadece 10 – 15 dakika baksa ve arkasını dönüp, verilen sayıyı hiç hatasız olarak saysaydı ne düşünürdünüz? Ben sizin yerinizde olsam şöyle düşünürdüm; "Bu sayıyı benim hafızamda tutabilmem için en az bir haftaya ihtiyacım vardı. Ayrıca bu bir hafta boyunca da beynimi devamlı yormak zorunda kalacaktım. Bu adam bu kadar zor bir işi 15 dakikada başarıyorsa, o zaman beynini bu işi bir haftada halledene göre daha yoğun çalıştırması ve daha çok yorması gerekiyor." Böyle bir düşünme zinciri sonunda, "Beyin bu şekilde çalıştırılırsa yorulmaz mı?" diye herhalde ben de sorardım. Yukarıda izah ettiğim olayı ben şu örneğe çok benzetiyorum. Bir an şöyle gözlerinizi kapatıp traktörün daha keşfedilmediği dönemdeki bir köyü hayal etmeye çalışın. Herkes tarlasını insan gücüyle ve sabanla sürüyor. Dolayısı ile her köylünün tarlasını sürmesi için günler, bazen haftalar gerekiyor.

Çok daha eskilere gitsem durum daha vahim olacak gibi görünüyor. Çoğu insan yeni öğrenilen ve yaşanan bilgilerin daha kolay hatırlandığını. Bu bir imtihan değil. tarlalarını tamamen sürdüğünüzü ve yine onlar görmeden traktörü geri götürdüğünüzü kabul edelim. eskilerin ise unutulduğunu düşünmektedir. kolay ve kalıcı öğrenmek kesinlikle mümkün. Traktör gibi bir alet veya teknikten haberi olmayan köylüler. Hafıza ve beyin eğitimi sonucunda hem daha hızlı ve kolay öğreniliyor. beynin neden ve ne tür bilgileri unuttuğuna bir göz atmamız gerekiyor. Öğrenmeyi hızlı. insanı insan yapan en büyük özellik hafıza gücüdür. kolay ve kalıcı bir hale getirmenin nasıl mümkün olacağına ve teknikleri incelemeye geçmeden önce. Belki de bu işi tek başınıza değil gece getirdiğiniz başka insanların yardımıyla yaptığınızı iddia ederlerdi. Ne kadar basit olursa olsun. yani % 3’ünü kullanıyor. bir traktörle halledebileceğiniz hiç kimsenin aklına gelmezdi. Beynin neden unuttuğunu bilirsek.Temmuz.Gece bu köylülere haber vermeden onların hiç bilmediği traktörü getirip. Ertesi sabah bu köylülere tarlalarını dün gece tek başınıza sürdüğünüzü söyleseydiniz. Belki de bu sayıyı hafızaya almak için beyni hiç de yormayan kolay ve hızlı öğrenme teknikleri var da siz bilmiyorsunuz. acaba sizin için ne düşünürlerdi. Çünkü hafızasız bir yaşamda geçmiş kavramı ve tarih anlayışı yoktur.2001 tarihinde öğle yemeğinde ne yediğinizi hatırlıyor musunuz? Hemen heyecanlanmayın. Bahsettiğim tarih çok yakın olduğu halde bu bilgiyi hatırlayamamanızdır. herhangi bir becerinin öğrenilmesi söz konusu değildir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Özetlersek bu bölümde iki temel noktayı gözden geçirdik. Belki değil. Bakalım öyle mi? İkinci sorunuz çok daha eski bir tarihteki olay veya bilgileri hatırlamanızla ilgili. İkinci bölüme kadar hoşçakalın. Peki gerçek böyle mi? Neden unutuyoruz? Sorusunun cevabını bulmak için önce ben size iki soru sormak istiyorum. sizi çok mutlu eden veya şaşırtan bir olay var mı? Bu olayı ve anı bana anlatabilir misiniz? Bu sorunun cevabı olarak bana anlatacak çok şeyiniz olmalı. İşte ikinci sorunuz. Mini Kursumuzun ikinci bölümünde birlikte farklı gerçekleri keşfedeceğiz. bir kaza. Şimdi şu “0” ve “1”lerden oluşan sayıların hafızaya alınmasına geri dönüyorum. Bu mini kurs serisinin amacı bunun mümkün olduğunu etap etap size göstermek ve öğretmektir. 1-)Hafıza ve beyin eğitimi almamış bir kişi beyninin % 1’ini kullanıyorsa. Şüphesiz varlığından haberleri olmadığından dolayı. Kısacası. 2-)Geleneksel veya bugüne kadar alışılagelmiş çalışma yöntemlerinde beyin gereksiz yere çok yoruluyor. Hafıza gücümüzü geliştirmenin sırları ise "Neden Unutuyoruz?" sorusunun cevabında gizlidir. Hatta herşeyi bütün detayına kadar hatırlıyor olmalısınız. beynin etkin ve verimli kullanılması. Belki beyni daha etkin ve verimli kullanmak mümkün. . İşte birinci sorunuz. 1-)28. bu imkansız işi başarmak için sizin çok yorulduğunuzu veya olağanüstü bir güce sahip olduğunuzu düşünürlerdi. yani hızlı. Ayrıca böyle bir soruya doğru cevap vermenizi de beklemiyorum. Melik DUYAR Mini Kurs #2 Neden Unutuyoruz? Hafızasız bir yaşamı düşünmek asla mümkün değil. unutmamak için ne yapmamız gerektiğini de daha kolay anlayabiliriz. hem de beyin daha az yoruluyor. bu işi farklı bir teknikle. 2-)Hayatınızda başınızdan geçen tehlikeli bir an. Hala beyinde keşfedilecek % 97’lik bir kısım var. hafıza ve beyin eğitimi almış bir kişi ona göre beyninin en az üç katını.

İkinci olayda ise beynin yazıcısı çalışıyordu ve olayları tamamen kaydetti. Beynin bu kısmı hayvanların olaylar karşısındaki tepkilerini idare ediyor. sizi çok mutlu eden veya şaşırtan bir olay var mı? Bu olayı ve anı bana anlatabilir misiniz? Birinci soruyu ilgilendiren olay rutin bir olaydır.2001 tarihinde öğle yemeğinde ne yediğinizi hatırlıyor musunuz? 2-)Hayatınızda başınızdan geçen tehlikeli bir an. Birinci soru çok daha yakın bir tarihte geçtiği halde hemen unutmuşsunuz. bir kaza. Peki hipokamp beynin yazıcısını neye göre çalıştırmakta. Birinci olayda beynin yazıcısı tamamen kapalıydı. Adamı gözünüze kestirirseniz kavga edersiniz. Bir tehlike anında ilkel beyin onlara ya "savaş". Tüm bu hareketlerinizi idare eden kısım ilkel beyindir. İkinci soruya gelelim. istediğimiz bilgileri kaydetmesini sağlayabiliriz. hipokamp'ın bu olayları neden kaydedip.Temmuz. o anda yaşanan olaylar ve bilgiler beynin en üst kısmı olan "korteks"e yazılmaktadır. Sorunun cevabı beynin yazıcısıyla yani printer'ıyla ilgili. . Çünkü o yemeğin hergün yenen rutin yemeklerden hiçbir farkı yoktur. 1-)28. İkinci soruyu ilgilendiren tarih çok daha eskiydi ama hiç zorlanmadan hemen hatırladınız. Birisiyle kavga aşamasına gelseniz ne yapardınız bir düşünün. 2-) Orta Beyin: Bu kısmı elimin içindeki yumurtanın akı temsil etmektedir. tepkimizi idare eden kısım ilkel beynimizdir. duygularınız hiçbir şekilde etkilenmemiştir. çalışmamasına karar veren hipokamp'dır. Bu bölümler sırasıyla. Yok adamın cüssesi çok büyükse. Duygular hiç etkilenmemişse. Duyguların merkezi hareketlenirse. Issız bir yerde bir tehlikeyle karşılaşsak. Ayrıca bu bölümde hafızanın merkezi sayılan "hipokamp" (hippocampus) bilgilerin kalıcı hafızaya geçip. geçmeyeceğine karar veren kısımdır. İşte bunun cevabı da orta beyinde bulunan duyguların merkezidir. Bu bölümde hafıza gücü için çok önemli olan kısım var. Şimdi isterseniz başlangıçta size sorduğum iki soruya geri dönerek. İşte sorular. hipokamp "hemen yazıcıyı çalıştırıp bunları kaydetmeliyim" demektedir. hipokamp beynin yazıcısını çalıştırmaya da gerek duymamaktadır. Esasen beyinde iç içe üç farklı bilgisayar bulunmaktadır. Peki nedir beynin yazıcısını çalıştıran veya kapatan faktör ? Beynin yazıcısını kendi isteğimizle çalıştırıp veya kapatabilir miyiz ? İstediğimiz bilgileri kendi isteğimizle beyne kaydetmesini sağlayabilir miyiz ? Bu soruların cevabı kocaman bir "EVET". Beynin yazıcısının çalışıp. herhalde kaçarsınız. veya neye göre durdurmaktadır. Bir an avucumun içinde haşlanmış küçük bir yumurta tuttuğumu kabul edin. Bu kısım öncelikle tüm duyguların merkezi. O gün yediğiniz yemek özel bir gün değil veya ilk defa denediğiniz farklı bir yemek değilse. Bizim için de durum aynı. Şüphesiz bu durum hipokamp'ın da gözünden kaçmamış ve hemen beynin yazıcısını çalıştırmıştır. Hatta bazı hayvanların beyni sadece bu ilkel kısımdan ibaret. Sanırım önce kavga edeceğiniz adamın cüssesine şöyle bir bakarsınız. 1-) İlkel Beyin: Bu kısmı beynin en iç kısmında olan elimin içindeki yumurtanın sarısı temsil etmektedir. İlkel beyin tüm hayvanlarda da mevcut. Duygular harekete geçmemiştir. Dolayısı ile hipokamp bu olayı kayda değer bulmamış ve beynin yazıcısını çalıştırmamıştır. Yandan baktığınızda elim ve içindeki yumurta iç içe üç katlı bir beyni temsil etmektedir. Beynin yazıcısını kendi isteğimizle çalıştırıp. Bunu sağlamak için beynin bazı bölümlerinin nasıl çalıştığına çok kısaca bir göz atmamız gerekiyor. Hipokamp beynin yazıcısını çalıştırırsa.Peki nedir bu iki sorunun cevabında yatan sır. ya da "kaç" diyor. Buradaki olay tamamen duyguların merkezini uyandıracak özelliktedir. kaydetmediğine bir göz atalım.

görme. konuşma. Mini Kurs #3 Fotografik Bir Hafızaya Sahip Olmak Mümkün Mü ? "Fotografik Hafıza"ya sahip olmak için beynin en üst tabakası olan "korteks"in farklı şekilde kullanılması gerekiyor. Ayrıca beynin fotografik bir hafızaya sahip olması da direkt olarak korteksle ve korteksin farklı şekilde çalıştırılmasıyla ilgilidir. Wearing'e bulaşan virüs beyne ulaşarak iltihabı bu bölgeye taşıdı ve beynin hasara uğramasına neden oldu. Uzmanlar Wearing'in hastalığı nedeniyle hipokamp'ın tamamen tahrip olduğunu ve bu yüzden hiçbir yeni bilgiyi hafızasına alamadığını belirtirlerken. hayır. Hani şu beyne üstten baktığınız zaman bir cevizin içini andıran ve cevizin içi gibi iki parçadan oluşan kısım. Üçüncü bölüme kadar beyninize iyi bakın. iki veya üç dakika sonra tekrar geri döndüğünde. ama o tek motorda arıza yoksa problem yok demektir. iki ayak ve iki böbrek. Şti. Bu tür virüse yakalananların büyük bir bölümü hastalığı sadece dudaklarında oluşan uçuklarla atlatırken. Korteksin farklı şekilde kullanılmasına ve fotografik bir hafızaya sahip olma konusuna mini kursumuzun üçüncü bölümünde göz atacağız. Ancak hipokamp'ı etkili bir şekilde kullanmak için. hafızasındaki diğer bilgi ve becerilerin beynin farklı yerlerinde depo edilmesi nedeniyle bu hastalıktan etkilenmediğini ifade ediyorlar. İki el. duyma ve yeni bir şeyler üretme sırasında kullanılan kısım beynin korteksidir. eğitimle hipokampı ve duyguların merkezini nasıl etkileyerek bilgilerin kalıcı hafızaya yazılabileceğini göreceksiniz. . Ensafalit hastalığı denilen bu durum Wearing'in hafıza yapısında çok önemli değişikliklere yol açtı. "Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum" diyen Wearing. Ancak bu mini kursları takip ettiğinizde.Aşağıdaki çerçeveli yazıda hipokampın insan hafızası için ne kadar hayati bir önem taşıdığını gösteren gerçek bir olay aktarılmaktadır. Sanırım hafıza gücü için orta beyindeki duyguların merkezinin ve hipokamp'ın ne kadar önemli olduğunu farkettiniz. Vücüdumuza bakarsanız iki tane olan çok şey var. Hipokamp'ın kararı sonucu bilginin kaydedildiği yer burasıdır. Özellikle 1980'li yıllarda korteksle ilgili tesadüfen keşfedilen ve eğitimde devrim yaratan ilginç bir olay dönüm noktası olmuştur. Bunun nedeni her iki böbreğin de aynı işi yapmasıdır. hastalığa yakalanmadan önceki yaşamı ile ilgili tüm olayları rahatlıkla hatırlayabildiği gibi müzik yeteneklerini de aynen koruyor. Nasıl mı? Bu sorunun cevabını şu anda okuduğunuz üç nolu mini kursta bulacaksınız. nota okuyabiliyor ve müzik aletlerini çalabiliyor. Melik DUYAR 1996 – 2001 MEGA HAFIZA Ltd. Lütfen bu gerçek olayı okumadan yazının devamına atlamayınız. Korteksin beynin hangi kısmı olduğunu sanırım artık biliyorsunuz. KAYBOLAN GELECEK BBC'nin müzik otoritelerinden olan Clieve Wearing kariyerinin en üst noktasındayken "Herpes Simpleks" virüsüne yakalandı. Çift motorlu uçağın tek motorunun arızalı olması ile tek motorla uçmak gibi birşey. İlginç olan bunlardan ikisinden biri olmadan da hayatımızı devam ettirebilmemizdir. Peki bunu farkettik diye hemen hafıza gücümüz arttı mı? Şimdilik. Hoşçakalın. öncelikle korteksin çalışma prensipleriyle ilgili bazı önemli bilgilere ihtiyacımız var. kendisini sanki uzun bir süre görmemiş gibi karşılıyordu. eşi odadan çıkıp. Düşünme. Beynin bilgi kapasitesi tamamen korteks üzerindedir. Örneğin iki böbreğinden biri alınıp da yaşayan çok insan vardır. Sadece son bir veya iki dakika içinde olan olayları hatırlayabilen ve kendisini sürekli olarak uzun ve derin bir uykudan yeni uyanmış gibi hisseden Wearing. Şüphesiz tek motora çok daha fazla yük biner. 3-) Korteks: Bu kısım beynin en üstünü mantar gibi kaplayan bölümdür.

'i iyileştirme çabaları savaştan sonra da devam etmiş. Eğer durum böyle ise. Ancak W. Artık W. Aksine felç vücudunun diğer tarafına da sirayet etmeye başlamıştı.J.'in aşağıdaki ilginç hikayesini okumadan lütfen yazının devamına atlamayınız. Örneğin yapılan deneylerden birinde W. Plana göre beynin sağ ve sol lobunu birbirine bağlayan "korpus kallosum" adındaki yoğun sinir liflerinden oluşan bağ kesilecekti.J. Bilim adamları gösterilen bu resimlerin beyinde çapraz olarak algılandığını biliyorlardı. Ama gördüğü şeyin resmini sol eliyle göstermesi istendiğinde örnekler arasında bulunan "tavuk" resmini gösteriyordu.’e ne resmi gördüğünü söylemesi istendiğinde "kardan adam" diyordu. fakat hiçbir tıbbi tedavi olumlu sonuç vermemişti. Korteksin her bir parçasına "lop" adı verilmektedir. Ama çatışma sırasında kafasından yara almış ve yara beyninin bir lobuna da isabet etmişti. J. beyninin sağ tarafından yara alanların sol tarafında felç oluşuyordu.’e bir ekranın ortasına dikatlice bakması söylendi.J. Bu sonuç bilim adamlarını oldukça şaşırtmıştı. felç neden vücudun diğer tarafına da sirayet ediyordu. Beynin yara aldığı kısma göre vücudunun diğer tarafına felç gelmesi normaldi. sol el ve sol ayağı da sağ lop idare ediyordu.J. Testler devam etti ve gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Sağ el ve sağ ayağı sol lop. Beyninin sol tarafından yara alanların sağ tarafında.J.'e "ne gördün" dendiği zaman cevap veren sol loptu ve sol lob ne gördüğünü yani "kardan adam"ı söylüyordu. W.J. savaş sırasında düşman hatlarının arkasına paraşütle indirilen askerler arasındaydı. Gördüğünü sol eliyle göstermesi istendiğinde durum farklılaşıyordu. beyninin her iki lobundan biri alınan veya beyninin iki lobu birbirinden ayrılan hiçbir hasta olmamıştı. yaranın diğer lobu etkilememesi için son çare olarak ameliyatla iki lobun birbirinden ayrılması gerekiyordu. kendisi de esir düşmüştü. DÜNYANIN İLK İKİ BEYİNLİ İNSANI İkinci Dünya Savaşı'nda asker olan W.J. Fakat beynin diğer tarafında yaralanma olmadığına göre. İlk defa buna benzer bir olay mecburen W.J. Böylece beynin bir lobundaki yaranın. 1980'li yıllara kadar beyin loplarıyla ilgili doktorların bildiği bir başka gerçek daha vardı. "tavuk". W. W. Ameliyat başarılıydı ve diğer ameliyatlar bunu izledi. ameliyatla beyninin sağ ve sol lobu ayrılan ilk hasta oldu. Beyne üstten baktığınızda sol taraftaki yarım parça "sol lop". Sol eli çapraz olarak beynin sağ lobu idare ediyordu. Ayrıca 1980'li yıllara kadar böbreğinin biri gibi.Aklımdayken hemen söyleyeyim. Bu sırada aynı anda slayt filmiyle ekranın solunda bir "tavuk" resmi. Böylece W.J. Ayrıca beynin her iki lobunu birbirine bağlayan ve ortada "korpus kallosum (corpus callosum)" adı verilen yoğun sinir lifleri mevcuttur. sağdaki ise "sağ lop"dur.'in her iki lobu arasında iletişimi sağlayacak hiçbir bağ yoktu. . adında bir askere uygulanmış ve tesadüfen hızlı öğrenme ve beyin eğitiminde devrim yaratacak bir olaya imza atılmıştır. Konuşma merkezi beynin sol lobu üzerindeydi.'in hayatında beklenmeyen birçok değişiklikler olmaya başladı. Sağ lobun gördüğü ise "tavuk" resmiydi. Sonuç olarak sol eli kontrol ederek cevap veren sağ loptu. Beyin lopları vücudu çapraz idare ediyordu. O da kendi gördüğünü sol eli kontrol ederek söylüyordu. Yani ekranın solundaki tavuk resmi sağ lop tarafından. Bu sonuç beynin bir lobundaki yaranın. Doğal olarak vücudunun diğer tarafına da felç gelmişti. W. İndirmeden sonra çıkan çatışmada birçok arkadaşı ölmüş.J. sağında ise bir "kardan adam" resmi hızla gösterildi. beynin diğer lobunu etkilemesi önlenecekti. Sonuç olarak vücudun bir yanında bulunan felç diğer tarafa sirayet etmeyecek ve W. Bu bilgiyi kazalarda beyninden yaralanan hastalardan biliyorlardı. kısmen normal bir hayat yaşayacaktı. diğer lobunu da etkilemeye başlamasından olabilirdi. ekranın sağındaki kardan adam ise sol lop tarafından algılanıyordu.

Yapılan araştırmalar beyin lopları ve hızlı öğrenme arasında şöyle bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur.'lik bir yolu kaç saatte yürürsünüz?". matematiksel işlemler. sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu. renkler. Beyin loplarının bu şekilde bağımsız çalışması şüphesiz W. neden yürüme organlarının yarısını kullananların performansı % 50'den çok daha kat kat aşağı düşüyor?" İşte dikkatinizi çekmek istediğim nokta da burası. hacim. Aman ne oluyor diye heyecanlanmayın. şimdi sorumu tekrarlıyorum. Gelin uzlaşalım. "Beyninin iki lobundan sadece sol lobunu kullanan bir kişinin verimi ne kadar düşer?" Verdiğim konferans ve seminerlerde sorduğum bu cevaba klasik olarak şu cevabı alıyorum.'lik bir yolu kaç saatte yürürsünüz. Büyük bir kitle beynin matematiksel ve mantıksal olan sol lobuna önem vermekte. şimdi size daha önceki bir cevabınızı hatırlatıyorum. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. sadece sol ayağınızı ve sol elinizi kullanarak beş km. Beş km.J. Bu ilginç buluş 1981 yılında bilim adamı Roger Sperry'ye Nobel Tıp Ödülü kazandırdı. sağ lop ise artistik tarafı oluşturmakta. Bu durum açıkça beynin sadece yarısının kullanılmadığını ortaya koymaktadır. Şöyle bir düşünürseniz toplumumuzun beynin sadece bir lobunu kullanmaya önem verdiğini ve diğer lobu hiç kullanmadığını kolayca farkedersiniz. "Sağ eliniz ve sağ ayağınız birbirine bağlanmış halde iken. 1-) Yoğun sinir lifinden oluşan "korpus kallosum" ağ demeti. Yani yürürken kullandığınız organlarınızın yarısını kullanmazsanız.’in hayatında beklenmeyen değişiklikler yapmıştı. Her iki beyin birbiriyle haberleşemediği için ayrı ayrı bağımsız çalışıyordu. veriminizin ne kadar düşeceğini merak ediyorum. örneğin sol ayağınızın üzerinde durun. konuşma. beynin sağ ve sol lobu arasında sürekli bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bir köprü vazifesi görmekteydi.W. "Beynin yarısını kullanan bir insanın verimi yüzde 50 düşer". Özet olarak beynin sol tarafı bilgiyi mantıklı ve lineer olarak işlemekte. detaydan çok resmin bütünüyle ilgilenmekte ve bilgiyi şekil ve hayal gücüyle işlemektedir. Yani iki ayağınızı ve iki kolunuzu kullanarak beş km. artık iki tane ayrı insan olmuştu.'lik bir yolu 1 saatte yürüyebiliyorsunuz. Şimdi sizden birşey istiyorum. Kaç saatte? 2 saatte mi? Duyamadım. mantıklı ve lineer çalıştığı tespit edildi. Beynin her iki lop fonksiyonlarını birlikte ve dengeli olarak kullanmayı içeren bir öğrenme "gerçek öğrenme"dir. ritm. müzik gibi fonksiyonların icra edildiğini ortaya koymuştur. Ayağa kalkın ve tek ayağınızın. yoksa 5 saatte mi? Belki 10 saatte. beynin hayalgücü. diziler. Beynin sadece bir lobunu kullanmak veriminizi sadece % 50 değil. Bunun cevabının da 10 saat olduğunu kabul edelim. beynin sol lobunun. ne dersiniz. şekil ve yaratıcı düşünme gibi özelliklerine sahip sağ lobu fonksiyonlarına gereken önemi göstermemektedir. hayal kurma. .J. Gelin uzlaşalım ve cevabınızın da "1 saat" olduğunu kabul edelim. 2-) Birçok test sonucunda. Bir an arka tarafta sağ elinizle sağ ayağınızı birbirine bağladığımı kabul edin. Aynı zamanda hızlı öğrenme ve hafıza eğitimi metodlarında da çığır açan buluş özet olarak şöyleydi. çok daha fazla düşürüyor. Duyguların ve hayallerin etkisinin en fazla olduğu yer de yine beynin sağ lobudur. Amacım bir elinizin ve bir ayağınızın kullanılmamasını sağlamak. Peki. Ancak bu tesadüfi olay ve yapılan testler hangi lobun hangi fonksiyonlarda uzman olduğunu öğrenmemizi sağlamıştır. Belki de bu işi hiç başaramazsınız. Ancak önce size bir soru sormak istiyorum. Evet. Gelin bu cevabı birlikte inceleyelim. 3-) Araştırma sonuçları beynin sağ lobunda da. ritm. Şimdi sağ ayağınızı dizinizden geriye doğru bükerek sağ elinizle ayak bileğinizden tutun. "Beynin yarısını kullanan bir insanın verimi sadece % 50 düşüyor da. boyut. belki de 20 saatte. Özet olarak beynin her iki lop fonksiyonları da öğrenmenin içine katılmaldır.

Sanırım yoğun çalışmaların yanında Dünya'nın gelişmesine şans ve tesadüfler de ciddi katkılarda bulunuyor. Ancak bir nokta editörün dikkatini çeker. Öyle ki. Bay S'den o gün yapacağı işleri saymasını ister. maalesef bu gerçeğe inanmak çok kolay olmuyor. Orta öğrenimden sonra ailevi sebeplerden dolayı çalışma hayatına başlar ve bir gazetede muhabir olarak çalışmaya başlar. gördüğü ve duyduğu bilgileri nasıl hatırladığı yıllar süren bilimsel bir araştırmaya konu olmuştur. Bu örneklerin tam anlaşılması için hafıza teknikleri ve hızlı öğrenmenin temel taşlarından birini daha yerine koymak istiyorum. onun doğuştan elde ettiği yeteneklere ulaşmak için biz de düşünce ve öğrenme tekniklerimizi yeniden düzenleyebiliriz. Böyle bir insanın beyninin nasıl çalıştığını tam olarak öğrenirsek. Bunun üzerine müziği bırakmak zorunda kalır. Bir sonraki "Beyin Kapasiteniz! Beyninizdeki Uyuyan Devi Uyandırmanın Sırları" başlıklı dördüncü mini kursumuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Beyin kapasitenizi tekniklerle geliştirmeye geçmeden önce. "Fotografik Hafıza"ya sahip bu insanın okuduğu. Bay S sadece dinlemektedir. BAY "MÜKEMMEL HAFIZA" Sherashevsky küçük yaşta keman öğrenmeye başlar. Melik DUYAR Mini Kurs #4 Beyin Kapasiteniz! Beyninizdeki Uyuyan Devi Uyandırmanın Sırları Bugünkü mini kursumuzun başlığından da anlayacağınız gibi. Sanırım bugünlük bu kadar yeter. Ancak kulaklarında oluşan bir rahatsızlıktan dolayı işitme duyusu zayıflar. Sonuçta en önemli özelliğin beynin her iki lob fonksiyonlarının birlikte ve dengeli olarak kullanılması olduğu ortaya çıkmıştır. Editör Bay S'in bu ilgisizliğinden rahatsız olur. Tesadüfi olarak beyin kapasitemiz konusunda bize birçok ciddi ipuçları veren Sherashevsky'nin değeri beynin her iki lobuyla ilgili buluşlardan sonra daha iyi anlaşılmıştır.Şüphesiz bunun tersi de doğru. Dolayısı ile öncelikle beynin her iki lobunu birlikte ve dengeli olarak kullanmayı öğrenmeliyiz. Bir sabah editör yaptığı toplantıda her muhabire yapması gereken bir sürü iş ve gitmeleri gereken adresleri verir. Bu insan üzerinde yapılan araştırma bulguları hızlı öğrenme ve hafıza eğitimiyle ilgili temelin bir başka ayağını oluşturmuştur. Bu sınırsız potansiyelin bilimsel temellerini ortaya koymadan önce. "Bugüne kadar yeryüzüne doğuştan mükemmel hafızaya sahip bir insan gelmiş mi?" diye sormak. Merdivenleri basamak. çok daha fazla artıyor. beyninin iki lobunu da kullanmaya başladığında beyin kapasitesi iki kat değil. bu derste tekniklerle ilgili örneklere gireceğiz. . Eminim mini kursun başlangıcına göre. S bu soruyu eksiksiz olarak cevaplar. Diğer muhabirler yapacakları işlerle ilgili yoğun bir şekilde not tutarken. Beynin her iki lobunu dengeli kullanmayı öğrenmeye geçmeden önce. Beyninin sadece yarısını yani bir lobunu kullanan bir kişi. Lütfen neden hemen tekniklere geçmedik diye sabırsızlanmayın. basamak çıkarak öğrendiklerimizi hazmetmeliyiz. beyin kapasitemizi keşfetmek için iyi bir başlangıç. Literatürde "Bay S" olarak bahsedilen Sherashevsky'nin beyin kapasitesiyle ilgili hikayesine gelin birlikte bir göz atalım. şu anda beyin kapasitenizle ilgili farklı düşüncelere sahipsiniz. Toplantının sonunda. biraz da onu mahcup etmek amacıyla. Editör şaşırır. kafamızın içinde uyuyan bir devin var olduğunu farketmemiz gerekir. doğuştan beyninin her iki lobunu dengeli kullanan ve mükemmel yani "fotografik" bir hafızaya sahip bir insan dünyaya gelmiş mi acaba? Bu sorunun cevabı "EVET". Sherashevsky'nin hafızasıyla ilgili yıllar önce yapılan çalışma ve araştırmalar 1980'li yıllardan sonra hafıza klasikleri arasına girmiştir. Hızlı öğrenme ve hafıza eğitiminin özünü de bu oluşturuyor.

Luria bu fırsatı araştırma adına çok iyi değerlendirir ve tam 30 yıl boyunca Sherashevsky'nin hafızasını test eder. daha sonra da hızla listeyi sayıyordu. hatta birkaç yıl önce söylediğim listeyi hiç zorlanmadan hatırlıyordu. duygular. bir bütün. Bay S örneğin kelimeleri nasıl hatırladığını şu şekilde anlatmaktadır. Bu ifadeler Bay S' in bilgileri hafızasında şekiller. Hatta iki yıl önce bu listeyi sayarken üzerimde hangi elbise vardı. Anlatmakta güçlük çekiyorum. Aleksandr Luria Bay S'in hafızasının sınırını şu şekilde anlatmaktadır. Bay S' in hafıza kapasitesinin hiçbir sınırı olmadığını itiraf etmek zorundayım. Birkaç yıl önce saydığım bir listeyi tekrar saymaya başladığımda. ya da boşlukta sabit bir noktaya bakıyordu. O güne kadar. Bay S' in anlattığına göre. diğer insanların hafızasının da kendisininki gibi olduğunu sanmaktadır. Çünkü onun olaylar karşısında beyninin sağ lobu otomatik olarak devreye giriyor. Kelimeyi hafızamda tutmak için özel bir gayret göstermem gerekmiyor. aynı zamanda bende uyandırdığı duygularla hatırlıyorum. daha sonra da harflerden oluşan bir listeyi yavaş yavaş okuyarak ve yazılı halde de göstererek söyledim. Ancak hafıza gücünü artıran bu elemanları bilinçli olarak da kullanmak mümkün. Diğer önemli nokta ise olaylar ve bilgiler karşısında Bay . Bu durum Bay S'i de şaşırtır.Editörü daha da şaşırtan Bay S'in diğer muhabirlerin yapacağı işler listesini de eksiksiz sayabilmesidir. duygu yüklü olayların orta beyindeki hipokamp tarafından kalıcı hafızaya aktarılması çok kolay olmaktadır. bunun anormal olduğunu belirterek. Bay S'e bir psikoloji labaratuarına başvurmasını tavsiye eder. kelimeler. Bu elemanların hepsi beynin sağ lob fonksiyonlarının işin içine katıldığının bir göstergesidir. Luria Bay S'in sahip olduğu mükemmel hafıza gücünden çok etkilenir. sadece şekil veya duygu değil. İşin ilginç olan tarafı. renkler ve üç boyutlu resimler. İşte bu olay 1920'lerde psikolog Aleksandr Romanovich Luria ile Sherashevsky'nin karşılaşmasına vesile olur. bu listeyi iki yıl önce söylemiştiniz deyip beni durduruyor ve listeyi sayıyordu. Editör. bir yıl. Kelimeleri dinlerken çoğu zaman ya gözlerini kapatıyor. seslere ve duygulara dönüşüyordu. onu bile hatırlıyordu. Bir hafta. Daha sonra listeyi tam olarak bana tekrar etti. Bay S' in hafızasının mükemmel olmasını sağlayan elemanlar şekiller. renkler vb. Kelime veya kelimeler kendisini bana hatırlatıyor. "Bay S' e önce kelimeler. sesler ve ifadeler hafızasında şekillere." Dikkat edersiniz. daha sonra sayılar. Yani beynin her iki lobu da otomatik olarak işin içine katılıyor. 50. istersem Bay S listeyi sonundan başına doğru da zorlanmadan sayabiliyordu. bir ay. Daha önceki bölümlerde değindiğimiz gibi. Söylediklerimi dikkatle dinledi ve gösterdiğim yazılı hallerine de baktı. Bunun nedeni çok basittir. Çünkü o kendisinin diğer insanlara göre mükemmel bir hafızaya sahip olduğunun farkında değildir. Listeyi okumamdan sonra. Bir kelime duyduğumda onun ağırlığını veya tadını hissediyorum. ilişkilerle işlediğini göstermektedir. Her defasında listedeki eleman sayısını 30. Şüphesiz Bay S' in hafızasında bu canlanmalar otomatik olarak oluşuyor ve onun yoğun bir şekiller. duygularının devamlı işin içine katılmasıdır. Dikkat edilecek diğer bir husus da Bay S' in hafızasının güçlü olmasında işaret ettiği nokta. Bay S'in sayılan listeleri ve olayları hatasız hatırlaması doğuştan gelen bir özellik. Fakat Bay S için listenin uzunluğu bir zorluk ifade etmiyordu. 70 tane gibi artırdım. renkler ve duygular dünyasında yaşamasına neden oluyordu. kendisi saymadan önce bir süre düşünüyor ve her şeyi hatırlayıp hatırlamadığını kendi kendine kontrol ediyor." Aleksandr Luria araştırmaları süresince birçok sorular sorarak Bay S' in hafızasının içinde neler döndüğünü tespit etmeye çalıştı. Bay S ile yaptığım çalışma beni hayretlere düşürmüştü. Listenin uzun olmasının zorluk açısından Bay S için önemi yoktu. "Bir kelimeyi sadece bende uyandırdığı şekille değil.

Özellikle "Fotografik Hafıza Teknikleri" bu işlemlerin bilinçli olarak yapılmasını sağlayan teknikleri içermektedir. Beyin kapasitelerini hemen hemen Bay S seviyesinde kullanan bu öğrencilerin Bay S'den farklı olan bir özellikleri var. Yetişkin bir insanda 100 milyarın üzerinde "nöron" adı verilen sinir hücresi vardır. anımsanan bilginin bulunduğu nöron veya nöronlar ile yeni bilginin tutulduğu nöron veya nöronlar arasında bir bağ kurulmaktadır. başlangıçta beyindeki nöronlar arasında da çok fazla bağlantı yoktur. beyindeki hücre sayısından çok. bu öğrenmenin beyinde herhangi bir etkisi olmuyor demektir. Beynini kullanmayanlarda ise nöronlar arası bağlar zayıf kalmakta ve potansiyel hafıza güçleri atıl kalmaktadır. Onlar Bay S gibi doğuştan bu özelliklere sahip değiller. düşünme tarzının beyin hücrelerindeki gelişmeyi nasıl etkilediğini bilmeye bağlıdır. öğrenme ve hafızanın oluşmasında bu örneğe benzer şekilde gelişmektedir. Esasen Bay S' in verdiği bu bilgiler doğrultusunda her türlü bilgiyi. Sonuç olarak ilişki kurmanın veya bir şeyi anımsamanın beyinde sebep olduğu reaksiyon. Kısacası insan kendi hafıza gücünün mimarıdır. Ancak hafıza gücü. Birbirini tanımayan insanların. Beyin hücreleri arasındaki bağ kurulması işlemini. Aşağıda 10 tane farklı kelime verilmiştir. Yeni öğrenme sırasında eski bilgilerle bir ilişki kurulamıyorsa. 70 adet kelimeyi. Şüphesiz tekniklerle hipokamp'ı uyarıyorlar.S'in duyguları otomatik olarak işin içine giriyor. nöronlar arasında bağ ya da telefon hattı kurulması gibi bir şeydir. evler arasında kablo ile telefon hattı çekilmesine benzetebiliriz. 50. Aralarında telefon hattı olmayan ve birbirleriyle haberleşemeyen evler gibi. Ancak bundan sonraki bölümlere temel olması açısından önemli olan son kısa bir bilgi daha vermek istiyorum. Mini kursun bundan sonraki bölümlerinin tamamı hafıza teknikleriyle ilgili örneklerin verilmesine ayrılmıştır. Ağ tabakası arttıkça haberleşme daha iyileşecek ve dünyanın her yerine anında ulaşmak da mümkün olacaktır. hafıza gücünü olağanüstü artırmak ve bırakın 30. Hatta bu bölümün sonuna doğru ilginç bir örnekle de karşılaşacaksınız. nöronlar arası kurulma olasılığı olan bağlantı potansiyelinin büyüklüğünü düşünmek bile mümkün değildir. Bir bilginin hatırlanabilmesi daha önce öğrenilen bilgilerle ilişkilendirilmiş olmasına bağlıdır. beyin hücreleri arasında kurulan ağ tabakası veya bağların çokluğuyla orantılıdır. beyinde hemen. Düşündükçe. hafızasını kullandıkça nöronlar arası bağların güçlenmesinden ve artmasından dolayı insanın hafıza gücü de gelişmektedir. Yeni öğrenilen bir bilgi daha önce öğrenilen bir başka bilgiyi anımsatmışsa. Onlar bu seviyeye teknikleri bilinçli bir şekilde kullanarak geliyorlar. Beyindeki nöronların aralarındaki ilişkiler de. Şimdi size işi çok basite indirgeyerek bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Hızlı öğrenme ve kalıcı bir hafıza gücüne sahip olmanın diğer önemli adımı da. rakamları ve kelimeleri şekillere dönüştüren teknikler geliştirip. Ayrıca her kelimenin numarası da yanında yazılmıştır. Beyinde 100 milyarın üzerinde nöron olduğu gerçeğini hatırlatırsak. beyinlerinin her iki lobunu da işin içine katıyorlar ve ayrıca aşağıda daha detaylı bilgi vereceğim "beyin hücreleri arasında kurulan ilişkiler" tekniklerini kullanıyorlar. Tabi sonuç mükemmel bir hafıza. Her yeni tanışmada çekilecek telefon hattı sayısı artacak ve yavaş yavaş bir ağ tabakası oluşacaktır. tanıştıklarında hemen evleri arasında özel bir telefon hattı çekildiğini kabul edelim. Sizden istedğim bu listeye sadece 20 saniye bakarak . arka arkaya 3-4 saniye arayla okunan 1000 maddelik bir kelime listesini dahi hatasız olarak hafızaya yerleştirmek artık mümkün. Bizim "Fotografik Hafıza Teknikleri" ve "Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" gibi setlerimizi çalışarak TV'de Bay S gibi herkesi şaşırtan gösteriler yapan öğrencileri sanırım izlemişsinizdir.

dört sayısını temsil eden DART'ı düşünmemiz işi halledecektir. "SAKIZ ne ile çiğnenir?" Sanırım olayın farkına vardınız. sekizi temsil eden SAKIZ'ı düşünmemiz işi çözecektir. Sanırım "Bira" hepimize kolaylıkla bir bira markası olan "TUBORG" kelimesini hatırlatır.kelimeleri numaralarıyla birlikte hafızanıza yerleştirmeniz. 1 .Saç : "Beş" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla benzer olan "BAŞ" kelimesini kullanalım. "Dart" şu elle karşıdaki bir hedefe küçük oklar atarak. 8 . 9 . Sanırım tam olarak yapamadınız. İşte listeniz. "domuz" eti için beslenen bir hayvandır. Tabii bunlar sadece düşünce bazında çok kısa sürede aklımızdan geçecek ve direkt olarak "8 Diş" diyeceğiz. altı sayısını temsil eden ALTILI GANYAN'ı düşünmemiz hemen "6"nın "YARIŞ" olduğunu bize hatırlatacaktır. 4 . sakızın neyle çiğneneceği ve dolayısıyla "DİŞ" aklımıza gelecek.Diş 4 .Et 2 . Sanırım "Baş" ipucu hepimize kolaylıkla baş ile ilişkili olan "SAÇ" kelimesini hatırlatabilir.Ok : "Dört" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla "DÖRT" ifadesiyle benzer olan "DART" kelimesini kullanalım.Saç 9 . Beş sayısını neyin temsil ettiğini düşündüğümüzde hemen aklımıza "BAŞ" gelecektir. hedefte vurduğumuz sayılar veya bölgelere göre puan aldığımız bir oyun.Tuborg 5 .Tuborg : "Bir" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla benzer olan "BİRA" kelimesini kullanalım. 5 .Diş : "Sekiz"i aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla "SEKİZ"e benzer olan "SAKIZ" kelimesini kullanalım.Helikopter 7 .Ok 6 . . Sekiz numarada hangi kelimenin olduğunu hatırlamak için. "Altı" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla "altı" ifadesiyle benzer olan "ALTILI GANYAN"ı kullanalım. Ayrıca size hemen sorayım. kolaylıkla ilişkili bir kelime olan "ET" kelimesini hatırlarsınız".Yarış 1 . "DART" aklımıza gelince. "DART" oyununda kullanılan küçük oklar bize OK kelimesini hatırlatamaz mı? Dört numarada hangi kelimenin olduğunu hatırlamak için.Mayo 3 . Aman beni kandırmaya kalkmayın. Herhalde "dokuz" yerine "DOMUZ" kelimesini hatırladıktan sonra. Dolayısı ile "altı" numarada hangi kelimenin olduğunu hatırlamak için. Bunda işimiz daha da kolay. Hatırladıysanız. 6 . Burada isterseniz numaraların sesleryle ilgili benzerlik ve kafiye gibi özellikleri kullanalım. İsterseniz 1'den 10'a doğru da deneyebilirsiniz. İsterseniz şimdi ben size hafıza ilişkileri kurmanızda biraz yardımcı olayım. Süreniz sadece 20 saniye.Yarış : Sanırım işi anladınız. "Sakız" aklımıza gelince.Bebek 10 .Ok" diyeceğiz.Et : "Dokuz" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla benzer olan "DOMUZ" kelimesini kullanalım.Köpek Şimdi sizden gözlerinizi kapatarak bu listeyi 10'dan 1'e geriye doğru saymanızı istiyorum. 8 . Bir numarayı neyin temsil ettiğini düşündüğümüzde hemen aklımıza "BİRA" gelecektir. dart'a ne atıldığını düşünmemiz hemen "OK" kelimesini aklımıza getirecektir. Ayrıca size hemen sorayım. Yine bunlar sadece düşünce bazında çok kısa sürede aklımızdan geçecek ve direkt olarak "4 . İslam dünyasında kabul görmese de. Amacım öncelikle kelimelere ait numaralarla kelimeler arasında bir ilişki kurarak hafızamda kalmalarını sağlamak. "Altılı Ganyan" direkt olarak "yarış" ile ilgili bir kelimedir. "DİŞ".

"İkiz" aklımıza gelince. Bu kelimeler sırasıyla. "Fotografik Hafıza Teknikleri" ile hayal edemeyeceğiniz birçok işi başarabilirsiniz. Hatta bana başka şöyle bir soru da sorabilirsiniz. sadece nasıl yapılacağını bilmemenizden kaynaklanmıştı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu şu.Helikopter : "Üç" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla benzer olan "UÇ" kelimesini kullanalım. 10 . Şüphesiz yukarıda basitleştirerek verdiğim örnek bu tip işler için yeterli değil. O an için böyle bir listeyi hızla hafızanızda tutup.Köpek : "Yedi" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla benzer olan "KEDİ" kelimesini kullanalım. ikizin ilişkili olduğu "BEBEK" hemen aklımıza gelecektir. 4-) DART. Peki bunlar ilgisiz kelimeler olsaydı ne yapacaktık?" şeklinde sorular sormaya hazırlanıyor. Ayrıca size hemen sorayım. Sanırım bu sefer oldu. İsterseniz 1'den 10'a doğru da deneyebilirsiniz. ikiyi temsil eden İKİZ'i düşünmemiz işi çözecektir. Bunlar özellikle ilişkili kelimelerden oluşmuş. Hangi sayıda hangi kelimenin söylendiğini hatırlamak için yapılacak şey ise. Listedeki kelimeleri sırasıyla baştan sona veya sondan başa hatırlarken yapacağınız iş öncelikle sayıları benzer seslerle ifade eden kelimeleri hatırlamaktır. "Peki bu liste 500 tane 1000 tane hatta 2000 tane kelime olsa aynı hız ve doğrulukla liste hafızada tutulabilir mi?" Bu sorunun cevabı. 5-) BAŞ. Bir sonraki bölümde tekniklerin temelini oluşturan yeni örnekleri inceleyerek öğrendiğmiz bilgilerin ayağını daha da yere basar hale getireceğiz.Bebek : "İki" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla benzer olan "İKİZ" kelimesini kullanalım. "3 numarda hangi kelime vardı?" diye sorsam bana cevap verebilir misiniz? Peki "8 numarada hangi kelime vardı?" "5 numarada ne olduğunu hatırlıyor musunuz?" Eminim hiç zorlanmadınız. On numarayı neyin temsil ettiğini düşündüğümüzde hemen aklımıza "DON" gelecektir. 1-) BİRA. Burada da işimiz kolay. 3-) UÇ. 6-) ALTILI GANYAN. "İngilizce Kelimeleri Kalıcı Olarak Öğrenmenin Üç Temel Kuralı" başlıklı beşinci mini kursumuzda görüşmek üzere hoşçakalın. İşin ilginç tarafı bu listeyi isterseniz karışık olarak da hatırlayabilirsiniz.2 . Sanırım "Kedi" hepimize kolaylıkla diğer evcil hayvanlardan olan ve evde beslenen "KÖPEK" kelimesini hatırlatacaktır. gelecek bölümü kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum. 9-) DOMUZ ve 10-) DON. Herhalde "üç" yerine "UÇ" kelimesini hatırladıktan sonra. Öğrendiğinizi sandığınız aynı kelimeler için defalarca sözlüğe bakmak zorunda kalıyorsanız. 3 . Melik DUYAR Mini Kurs #5 . Sanırım "Don" ipucu hepimize donun biraz modern ve modaya uygun hali olan "MAYO" kelimesini kolaylıkla hatırlatacaktır.. İşin zor görünmesi. gerçekten zor olmasından değil. değil mi? İki numarada hangi kelimenin olduğunu hatırlamak için. hatta istendiğinde numaralarıyla karışık olarak saymanız size imkansız gibi görünmüştü. 7-) KEDİ. Ben bu ilişkileri kurmadan ve size ipuçlarını vermeden önce siz bu listeyi hafızanızda tutmaya çalıştınız ve başaramadınız. Ama yine de size bir fikir verdiğini sanıyorum. "İKİZ" kelimesi daha çok size neyi hatırlatır? "BEBEK". kolaylıkla ilişkili bir kelime olan "HELİKOPTER" kelimesini hatırlarsınız". sayıyı temsil eden kelimeyle ilişkili olan kelime neydi düşünmektir.Mayo : "On" sayısını aklımızda tutmak için ses yapısı itibarıyla benzer olan "DON" kelimesini kullanalım. 8-) SAKIZ.BEBEK" diyeceğiz. 7 . Yedi numarayı neyin temsil ettiğini düşündüğümüzde hemen aklımıza "KEDİ" gelecektir. Tabii yine bunlar sadece düşünce bazında çok kısa sürede aklımızdan geçecek ve direkt olarak "2 . 2-) İKİZ. Sanırım aranızda bazılarınız içinden "Melik bey bir dakika. "EVET". Şimdi sizden gözlerinizi kapatarak bu listeyi 10'dan 1'e geriye doğru tekrar saymanızı istiyorum.

Neyse. İkinci kural bu deney bulgularına dayanmaktadır. Ayrıca hemen. isimleri ise duyarsınız. İnsanlar gördüklerini daha kolay hatırlıyorsa. Ayrıca öğreteceğim kelimelerin TOEFL. neden ismini hatırlayamadığını hiç düşündünüz mü? Ben hemen cevap vereyim. "Beyin üzerinde yaptığı etki açısından. Bir de yabancı kelimeyi temsil eden görsel resim veya olayla. Ancak bu üç kuralı kullanır ve uygularsanız çok etkin teknikler olduklarını göreceksiniz. Böylece bu olayları gerçekten görmüş gibi beynimi etkilerim. öğreneceğim yabancı kelimeleri önce "görsel" hale getiririm. İşte ikinci kural. Yani görme beyinde bir elektriksel faaliyet şeklinde gerçekleşmektedir. Hayal gücü çok iyi olanlarda bu benzerlik hemen hemen aynı olarak ölçülmüştür." KURAL-3) Aslında bu kuralı bir önceki mini kursta öğrenmiştik. Daha sonra deneklere gözleri kapalı olduğu halde aynı kristal bardağı hayali olarak görmeye çalışmaları söylenmiştir. resim ve hayal gücü gibi faktörler de katılarak beynin sağ lobu da aktif olarak kullanılmaktadır. Yapılan ölçümlerde. Dikkat ederseniz bu üç kuralda öğrenmenin içine şekil. Birinci kuralı yabancı kelime öğrenme ile ilişkilendirirsek. California Görme Merkezinde "gerçek görme" ile "hayali olarak görme" arasındaki ilişki üzerine birçok deneyler yapılmıştır. yabancı kelimenin "anlamı" arasında bir ilişki kurarım. gerçek görme ile hayali görme arasında çok büyük bir fark yoktur. "Yine kurallar ve teoriden mi bahsedeceksiniz?" diyerek sabırsızlandığınızı belli etmeyin. Peki bu üç kural acaba bu kadar etkili mi? İsterseniz bunun cevabını bir uygulama içinde birlikte görelim. Çünkü yüzleri görürsünüz. beynin görme merkezinde oluşan elektriksel faaliyetlerin benzer olduğu görülmüştür. Size vereceğim üç temel kural basit gibi görünebilir. her iki durumda da. KURAL-2) Bu kuralı açıklamadan önce California Görme Merkezinde yapılan bir deneyden bahsetmek istiyorum. Nasıl mı? Bunu aşağıda öğreneceğimiz yeni kelimelere uygulayarak göreceğiz. İşte kurallar. Örneğin deneklere bir kristal cam bardak gösterilmiş ve bu görme sırasında beynin arka tarafındaki görme merkezinde oluşan elektriksel faaliyet kaydedilmiştir. kelimeleri temsil eden görsel resim veya olayları hayal gücümü kullanarak zihnimde canlandırırım. hem de bu üç kuralı bizzat kullanarak İngilizce kelimeler de öğreteceğim. Doğru ve etkin teknikleri bilir ve kullanırsanız bu işin çok kolay olacağını göreceksiniz. isimleri ise hatırlayamazsınız. Görme sırasında bildiğiniz gibi gözlere gelen görüntü elektriksel sinyaller şeklinde beynin arka tarafındaki görme merkezine iletilerek görme sağlanmaktadır. öğrendiğiniz yabancı kelimeyi bir şekilde görülecek hale getirmelisiniz. . hemen konumuza girelim. Gerçek görme ile hayali görme arasında bir fark yoksa. "Hafıza ilişkileri kurulan olaylar ve bilgiler daha kolay hatırlanmaktadır. Böylece işlem tamam demektir. İşte birinci kural bu gerçeği söylüyor. KPDS ve birçok İngilizce yeterlik sınavlarında çok sıkça sorulan kelimelerden olması ilginizi biraz daha çekecek sanırım. Merak etmeyin bugün size hem İngilizce kelimeleri kalıcı olarak öğrenmenin üç temel kuralını açıklayacağım. Bu sebepten dolayı daha çok yüzleri hatırlar. KURAL-1) İnsanlar genel olarak gördüklerini. Çoğu insanın daha önce tanıştığı bir insanın yüzünü hatırladığı halde.İngilizce Kelimeleri Kalıcı Olarak Öğrenmenin Üç Temel Kuralı Bugünkü mini kursumuzda size yabancı kelimeleri öğrenmenin hiç de zor olmadığını ispat edeceğim." Şimdi bu üç kuralı birleştiren bir sonuç çıkarıyorum. Bu işlemleri "Görsel Hatırlatıcılar" ve "FHT Kartları" diye adlandırdığım bir teknikle bir arada kullanacağız. Bugünkü teknolojik imkanlar sayesinde beyindeki bu elektriksel faaliyetler ölçülebilmektedir. duyduklarına oranla daha kolay hatırlamaktadır.

Sette ayrıca. Beyninizin zaman zaman bir kalıba girip. "Accelerated Word Memory Power" setinde verilen teknikleri öğrendiğinizde. beyninizin içinde bulunduğu kalıpların farkına varmak ister misiniz? Matematiksel yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme teknikleri ilgi alanınız içine giriyor mu? Cevabınız evet ise. İzah edilen hayali olayları ve İngilizce kelimenin Türkçe karşılığıyla olan ilişkisini on saniye kadar akli gözünüzle görmeye çalışınız. Kurulacak bu ilişkilerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Set genel olarak hızlı ve hafızada kalan yabancı kelime öğrenme şeklinin nasıl olması gerektiğini tam olarak öğrettiği gibi.Bu mini kursta size yabancı kelime öğreniminde mutlaka kullanmanız gereken üç temel kuralı ve özellikle "Görsel Hatırlatıcılar" ve "FHT kartları" tekniğini verdim. . "fiziksel tepki yöntemi". hem de şekil olarak çizilmiştir. Bu seti incelediğinizde yanlış düşündüğünüzü fark edeceksiniz. "Accelerated Word Memory Power" setinde öğretilen tüm kelimelerin "görsel hatırlatıcılar"ı hazır olarak sunulmakta. onun dışına çıkamadığını hiç farkettiniz mi? Peki. Bu mini kursta öğretilen yabancı kelime öğrenme tekniği sette sunulan sadece bir tekniği içermektedir. Aşağıda öğreneceğiniz her yeni kelime için hayal gücünüzü kullanarak akli gözünüzle görmeniz gereken hafıza ilişkileri hem izah edilmiş. Seti tam olarak takip ettiğinizde kullanabileceğiniz ilave yeni İngilizce kelime adedinin 1000'in üzerinde olduğunu göreceksiniz. Arzu ederseniz hayali olayları görmek için gözlerinizi de kapatabilirsiniz. kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. ayrıca "FHT kartları" da basılmış olarak verilmektedir. Melik DUYAR "Accelerated Word Memory Power Seti" Bu uygulamada üç temel kuralla beyninizin sağ lobu da öğrenme işleminin içine katılarak. Şüphesiz bu teknikte dikkat edilmesi gereken daha birçok önemli husus vardır. Sette bu hususlar detaylı olarak örneklerle öğretilmektedir. Bu şekilde düşünenler arasındaysanız ve tekniklerle ilgili daha fazla şeyler öğrenmek istiyorsanız size "Accelerated Word Memory Power" setimizi incelemenizi öneriyorum. hızlı ve kalıcı yabancı kelime öğrenilmesinde kullanılan "telkin yöntemi". Kurulacak hafıza ilişkisi herhangi bir ilişki değildir. boyut ve hayal gücü yardımıyla size öğretilecektir. Bundan sonra öğreneceğiniz tüm yabancı kelimelerde bu temel kuralları kullanınız. bu bölümde verilen örnekler özel olarak seçilmiş" diye düşünüyor olabilirsiniz. Sharpe'ın "BARRON'S TOEFL" adlı eserinde verilen İngilizce yeterlik sınavlarında en çok sorulan kelimeler listesine uygulanmıştır. Eminim şimdi de gelecek mini kursu merak ediyorsunuz. Bu temel kuralların uygulanmasıyla ilgili hala terddüt içinde olabilirsiniz. "ışınsal kelime ağları" ve "sistematik tekrar" gibi birçok teknik de işin içine katılmaktadır. Setle ilgili daha fazla bilgi almak için sayfanın sonundaki "Accelerated Word Memory Power Seti" linkine tıklayınız. KPDS ve İngilizce yeterlik sınavları gibi imtihanlarda en çok çıkan yüzlerce kelimeye de bizzat uygulamasını içermektedir. İsterseniz birkaç soru ile size biraz ipucu vermeye çalışayım. bu teknikleri TOEFL. Hızlı ve kolay yabancı kelime öğrenmek için gerekli ipuçlarının ve metotların tamamını "Accelerated Word Memory Power" setinde bulabilirsiniz. Hatta bu mini kursta verilen hafıza ilişkileriyle ilgili örnekleri incelediğinizde "Çoğu kelimeye bu teknikleri uygulamak mümkün değil. yıllarca tarlasını sabanla süren bir kişinin traktörle tanışması gibi. renk. yeni İngilizce kelimeler şekil. bir sonraki mini kursumuzu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Gelecek mini kursta buluşmak üzere hoşçakalın. Sette öğretilen teknikler Pamela J.

perilous: (per'ılıs) tehlikeli. Türkçe FOL kelimesi İngilizce "fowl"un "TAVUK" anlamına geldiğini hatırlatmaya yetecektir. DİKKAT EDECEĞİNİZ NOKTA. CONCORDe uçağı size "concord"un anlamının "anlaşma" olduğunu hatırlatmaya yetecektir. "LAN İKİ metresin" ifadesinde söylenmek istenen şey "lanky" kelimesinin anlamıyla aynıdır. ford: (fard) sığ nehir geçidi. . lanky: (leng'ki') uzun bacaklı ve zayıf. Piknikteki kadın eşine "MANGALı biraz KARIŞTIR" demektedir. fowl: (faul) tavuk. yine de topları kaptırıyorsun" diye söylendiğini düşünün.aşırmak. LANKY Görsel Kelime: LAN İKİ lanky:(leng'ki) Uzun bacaklı ve zayıf. Bu kelime için şöyle bir olayı akli gözünüzle görmeye çalışacaksınız. mingle: (ming'gıl) karıştırmak. Tavuk ve yumurta ilişkisini herkes bilir. "Pilfer" kelimesi ufak tefek ve değeri az olan şeylerin çalınması veya aşırılması için kullanılmaktadır. UZUN BACAKLI VE ZAYIF olmasına rağmen pota altında kendisinden daha kısa boylulara top kaptıran oyuncusuna antrenör kızmıştır. Tavuğun kümeste yumurtladığı yere koyulan yumurtaya "FOL (fowl)" denmektedir. Bilindiği gibi CONCORDe (concord) İngiliz – Fransız ortak yapımı ilk ticari sesüstü yolcu uçağıdır. size "mingle"ın anlamının "KARIŞTIRMAK veya KARIŞMAK" olduğunu hatırlatacaktır. Dünyaya gelen uzaylı mahlukların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için pil çaldıklarını veya aşırdıklarını düşünebilirsiniz. Bir aile hep birlikte pikniğe gitmiştir. pilfer: (pil'fır) çalmak. Mangalın daha iyi yanması için piknikteki kadın eşine "MANGALı biraz KARIŞTIR" demektedir. CONCORD Görsel Kelime : CONCORD marka uçak concord: (kan'kord) anlaşma. karışmak" demektir. FOWL Görsel Kelime : FOL fowl: (faul) tavuk. İşte öğreneceğiniz sekiz yeni kelime.Örneğin İngilizce "mingle (ming'gıl)" kelimesinin Türkçe anlamı "karıştırmak. PILFER Görsel Kelime : PİL VER pilfer: (pil'fır) çalmak. concord: (kan'kard) anlaşma. karışmak. aşırmak. karışmak. Olaydaki MANGAL. Dolayısı ile CONCORDe uçağı iki ülkenin ticari ANLAŞMA yapmasının bir sonucudur. Olaydaki kadının söylediği MANGAL ifadesi . Antrenörün bu oyuncuya "LAN İKİ (lanky) metresin. fowl: (faul) tavuk. MINGLE Görsel Kelime : MANGAL mingle: (min'gıl) karıştırmak. "mingle"ın anlamının "KARIŞTIRMAK veya KARIŞMAK" olduğunu hatırlatacaktır. İZAH EDİLEN OLAYLARIN AKLİ GÖZLE MUTLAKA GÖRÜLMESİDİR. Tabi piknik denince akla ilk gelen "MANGAL"dır. broom: (bruum) saplı süpürge. Hatta bu amaçla çeşitli dükkanlara girerek silah zoruyla "PİL VER" (pilfer) diyerek pil ÇALDIKLARINI veya AŞIRDIKLARINI hayal edebilirsiniz.

Uyanık bir şirketin halkın aklında kalması için "BORUM SÜPÜRGELERİ" diye bir markayla süpürge üretmeye başladığını düşünerek. İşte bu kontrol için kurulan sistem FHT kartlarıdır. Garip olaylar ve sesler duyduğundan dolayı evinin önüne TEHLİKELİ levhası asan kişi soranlara. bu ev çok TEHLİKELİ" diye cevap vermektedir. Önemli olan. Verilen ipucunu bu kez de sadece okuyarak geçmeyiniz. Kelimeleri hatırlamaya çalışınız. Ancak bunu kontrol altına alan bir sistem olmalı. Anlatılan olayı ve ilişkiyi akli gözünüzle mutlaka görünüz. Her FHT kartının üzerinde ilgili İngilizce kelime açıkça yazılmaktadır. Ancak farkında olmadan akli gözünüzle görmeden atladığınız kelime var ise verilen ipucuna başvurunuz. Eğer daha önceden anlatılan olayları ve ilişkileri akli gözünüzle görmüşseniz hiç zorluk çekmediğinizi göreceksiniz. Şimdi de size hafıza teknikleriyle yabancı kelime öğreniminde kullanılan Fotografik Hafıza Teknikleri (FHT) kartlarından biraz bahsedeceğim. FORD Görsel Kelime : FORD marka araba ford: (fard) sığ nehir geçidi. Bu olaydaki PERİLİYİZ İFADESİ size "perilous" kelimesinin anlamının TEHLİKELİ olduğunu hatırlatacaktır. Hatırlayamazsanız kürsörü FTH kartının üzerine götürürseniz ilişki size tekrar hatırlatılacaktır. FORD gibi alt yüksekliği az olan arabaların SIĞ NEHİR GEÇİDİnden geçerken su aldığını akli gözle görebilirsiniz. FHT kartlarına bakarak bu kelimeyle ilgili nasıl bir ilişki kurmuştuk diye düşünerek kelimenin anlamını hatırlamaya çalışınız. PERILOUS Görsel Kelime : PERİLİYİZ Perilous: (per'ılıs) tehlikeli. Eğer hatırlamakta zorlandığınız bir kelime olursa mouse'la (fare) resmin üzerine gelerek kelimeyi AÇIKLAYAN BİLGİYİ görebilirsiniz.BROOM Görsel Kelime : BORUM broom: (bruum) saplı süpürge. FHT kartlarında daha önce izah edilen olaylar ve resim tekrar size sunulmakta. "BORUM" markası size İngilizce "broom" kelimesinin anlamının "saplı süpürge" olduğunu hatırlatacaktır. ancak ilgili ipuçları yazılı olmadan verilmektedir. bu olayın akli gözle görülmesi sırasında otomobilin markasına dikkat edilmesidir. FORD FOWL PILFER PERILOUS CONCORD BROOM LANKY MINGLE . Bir kısmınız izah ettiğim hayali olayların resmini gördüğü ve ilişkileri okuduğu halde bunları akli gözünüzle görmeyi farkında olamadan atlamış olabilir. Bildiğiniz gibi "SAPLI SÜPÜRGE"lerin sapı "boru"dan yapılmaktadır. akli gözünüzle görmeye çalışın. "biz PERİLİYİZ (perilous) kardeşim. Sizden istenen verilen kelimeyi hatırlamak için verilen kelimenin okunuşunun benzediği Türkçe kelimeyle nasıl bir ilişki kurulmuştu diye düşünerek hatırlamaya çalışmanızdır. Şimdi biraz önce öğrendiğiniz kelimelerin FHT kartları size karışık bir şekilde sunulacaktır. İŞTE ÖĞRENDİĞİNİZ KELİMELERİN FHT KARTLARI Şimdide öğrenmiş olduğunuz kelimelere ait FHT kartları toplu olarak aşağıda gösterilmiştir.

aşırmak tavuksaplı süpürge tehlikelisığ nehir geçidi karıştırmak. kendi katırını alarak evine gitmiş. Ölü katırların hiçbirinin işine yaramayacağından dolayı oğullar da bu duruma itiraz etmiş. aşırmak anlaşmasığ nehir geçidi tavuksaplı süpürge tehlikeli uzun bacaklı ve zayıf karıştırmak. aşırmak anlaşmakarıştırmak. Dokuz. aşırmak uzun bacaklı ve zayıf tehlikelisığ nehir geçidi saplı süpürge MINGLE : (ming'gıl) sığ nehir geçidi karıştırmak. muhtar gidip kendi katırlarından birini de on yedi katıra ilave ederek dağıtılacak katır sayısını on sekiz yaparak mirası şu şekilde bölmüş: Katırların yarısını veya dokuz tanesini en büyük oğula. herkesin şaşkın bakışları arasında. karışmak LANKY : (leng'ki') tehlikelianlaşma çalmak. Ancak on yedinin yarısını. üçte birini veya altı tanesini ortanca oğula. bu derste "yaratıcı düşünme" ile "matematiksel problem çözme" arasındaki ilişkiyi keşfetmeye çalışacağız. Köylüler bu işin imkânsız olduğunu ve muhtarın bu işi çözemeyeceğini düşünürken. altı ve ikiyi topladığında on yedi olduğunu gören muhtar. aşırmaktavuk karıştırmak. dokuzda birini veya iki tanesini de en küçük oğula vermiş. Köylünün vasiyetnamesinden katırların yarısını büyük oğluna. karışmak çalmak. üçte birini ve dokuzda birini katırları kesmeden dağıtamayacağını anlamış.DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ ÖĞRENDİĞİNİZ KELİMELERİN İNGİLİZCELERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. KÖY MUHTARINDAN YARATICI DÜŞÜNME DERSLERİ Geçimlerini yetiştirdikleri katırlarla taşımacılık yaparak sağlayan köylülerden biri vefat etmiş. karışmak tavuksaplı süpürge çalmak. karışmak saplı süpürge uzun bacaklı ve zayıf sığ nehir geçidi PILFER : (pil'fır) anlaşma tavukkarıştırmak. aşırmak uzun bacaklı ve zayıf tehlikelisığ nehir geçidi anlaşma CONCORD : (kan'kôrd) çalmak. aşırmak saplı süpürge tehlikelitavuk FORD : (fôrd) saplı süpürge çalmak. Mirası paylaştırmak için gelen muhtar katırları yan yana dizmiş. SİZ DE DOĞRU TÜRKÇE KARŞILIKLARINI KUTULARDAN SEÇEREK İŞARETLEYİN BROOM : (bruum) anlaşma uzun bacaklı ve zayıf çalmak. Yukarıdaki hikâyenin kahramanı olan muhtarın yaratıcı problem çözme ve yaratıcı düşünme yeteneğinden hiç kimsenin şüphe edecek hali yok sanırım. aşırmak saplı süpürge sığ nehir geçidi karıştırmak. karışmak uzun bacaklı ve zayıf sığ nehir geçidi tavuktehlikeli FOWL : (faul) uzun bacaklı ve zayıf anlaşmaçalmak. üçte birini ortanca oğluna ve dokuzda birini de küçük oğluna bıraktığı anlaşılmış. karışmak uzun bacaklı ve zayıf anlaşmaçalmak. karışmak tavuktehlikeli Mini Kurs #6 Matematiksel Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri Bugünkü mini kursumuzun başlığından da anlayacağınız gibi. Peki siz yaratıcı düşünme konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hikâyedeki köylüler gibi hemen çözüm olmadığına kendinizi inandıranlar . karışmak PERILOUS : (per'ılıs) karıştırmak. Bu mini kursa biraz farklı başlamaya ne dersiniz? Özellikle "yaratıcı düşünme" denince aklıma gelen bir fıkrayı hemen size aktarmak istiyorum. Miras olarak da üç oğluna on yedi adet katır bırakmış.

denemediğimiz için. Maalesef çoğu kez bu kalıplar yüzünden bazı şeylere önyargılı bakmakta ve "Bu imkansız birşey. Sadece sol lobu gelişmiş olan ve bu lobu iyi kullanan insanların yaratıcı düşünebilmesi için sağ loplarını da geliştirmeleri gerekmektedir. Matematik bazılarınızın ÇOK FAZLA ilgisini çekmiyor olabilir. yoksa muhtar gibi kimsenin fark etmediği çözümleri görebiliyor musunuz? Gelin bu sorunun cevabına ve yaratıcı düşünmeyle olan ilişkisine birlikte bir göz atalım. Sanırım tahmin ettiniz. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN ! Eminim denediğiniz test sizi beyninizdeki kalıplar konusunda ikna etti. gerek çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan tanıtım programlarından. eminim 1000’e yakın sayıların hızlı bir şekilde karelerini almayı öğrendiniz. "Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" becerilerini kazanmanın en önemli özelliği kişinin hem matematiksel yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme yeteneğini artırması. . MATEMATİK BÖLÜMÜNÜ atlayarak Kursa devam etmek için tıklayın. Çünkü verilen teknikler ne kadar güzel olursa olsun insanın birşeyler yapmaya karar verebilmesi ve motive olabilmesi için önce kendine güvenmesi ve beynindeki problemleri kendi kendine çözebilmesi gerekmektedir. Herkesin "Zihinsel Matematik" başlıklı bölümü de okuduğunu kabul ederek. Şüphesiz bu önyargı öğrenme potansiyelimizi de sınırlamakta ve çoğu şeyin. en çok korkulan konulardan biridir. Konuyu "Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" konusuna getirmek istiyorum. Şimdi size aynı örnekten esinlenerek nasıl 100’e yakın sayıların karesini alabileceğinizi öğreteceğim. Erteleme hastalığı. "Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" setiyle ilgilenenler bu mini kursun en altında verilen ilgili link'e tıklayarak daha fazla bilgi alabilirler. hem de kendisine müthiş bir şekilde güven duymasını sağlamasıdır. ZİHİNSEL MATEMATİK Bölümüyle kursa devam etmek için tıklayın. Öğrendikleri konuları ve formülleri yaratıcı olarak kullanabilmeleri beynin sağ lobunu işin içine katmadan mümkün değildir. Gerek web sayfamızdaki örneklerden. insan bunu yapamaz" diye düşünmemize sebep olmaktadır. bu mini kursta neler öğrendiğmizi üç maddede özetleyebilriz. Özellikle yaratıcı düşünmeyle ilgili beyninizdeki mevcut kalıpları keşfetmek istiyorsanız bu mini kursun devamını okumadan önce aşağıdaki "Yaratıcı Zekanızı Test Edin" başlığına tıklayarak kendinizi test edin. farkına bile varamadan önümüzden geçip gitmesine sebep olmaktadır. 1-) Beynimizdeki kalıpların yaratıcı düşünmemizi ve yaratıcı problem çözmemizi engelleyebileceğini öğrendik. "Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" Setinin diğer bir önemli özelliği de kasetlerde "Başarının 10 Temel Kuralı" nın anlatılıyor olmasıdır.arasında mısınız. Burada da beynin her iki lobunun dengeli kullanılmasını öğrenmek en önemli faktörlerden biridir. Matematik çok fazla ilginizi çekmese de bu teknikleri öğrenmenin sağladığı çok ciddi avantajlar vardır. Zihinsel matematik setinin kasetleri işte bu tip problemlerin de beyinde çözülmesine yöneliktir. kendine güvensizlik ve kendini sabote etme gibi beynimizde oluşan düşüncelerin sonuçları çoğu zaman elde edilecek başarıları engellemektedir. Matematikle ilgilenmeyenler ise bazı detay tekniklere girmeksizin mini kursu okumaya devam edebilirler. Gerçekten de matematik çoğu insanın kabusu olup . Sırası gelmişken bu tekniklerle ilgili setimizle ilgili birkaç önemli özelliği de çok kısa olarak belirtmek istiyorum. Matematikle ilgilenenler hemen aşağıdaki "Zihinsel Matematik" yazısına tıklayarak vereceğim bazı basit ipuçlarına hemen ulaşabilirler.

Ancak bu sefer de iki arkadaşına toplam 500 milyon borcu olmuş. Sanırım bu soruya cevap vermeniz hiç de kolay olmayacak. Sanırım bu mini kursta sizi oldukça yordum. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN SORU 5 Şimdi de bir başka çizim sorusu soralım. Cebindeki 30 milyon liraya bakan iş adamı bu . Elinizi hiç kaldırmadan ve aynı çizgi üzerinden iki defa gitmeden düz çizgilerle bir tane "H" harfi yazmaya çalışınız. Her sorunun cevabı için 30 saniyeden fazla zaman ayırmayınız. 30 saniyede cevabı bulamazsanız hemen bir sonraki soruya geçiniz. okuduğunuz cümleyi not ediniz. Telefon edilen iki kişi birbirinden habersiz olarak arkadaşlarına 250'şer milyon lira göndermişler. Bir sonraki mini kursumuzda "Zihinsel Potansiyeli Maksimum Seviyede Kullanmak İçin Neler Yapılmalı ?" konusunu inceleyeceğiz. Kendi cevaplarınızı bu cevaplarla mukayese ediniz. Bu soruya cevap vermeye çalışırken nasıl bir düşünme sırası izlediğinizi ve önünüze koyulan problemi nasıl analiz ettiğinizi de dikkatle inceleyiniz. Ayrıca her soruya verdiğiniz cevaplarınızı yanınızdaki boş kağıda yazınız.2-) "100" e yakın sayıların karelerini kağıt ve kalem kullanmadan zihinsel olarak yapmayı öğrendik. Bir iş adamının 450 milyon lira borcu varmış. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN SORU 1 Aşağıda görülen şeklin veya şekillerin ne olduğunu tanımlayınız. Yukarıdaki sorudan yorulduysanız bir sonraki biraz daha kolay olan soru sizi rahatlatmaya yetecektir. İş adamı bu borcu da zamanı gelince ödeyemem diye kendisine kalan paradan 10'ar milyon lirasını arkadaşlarına geri göndermiş ve cebinde 30 milyon lira kalmış. İsterseniz devamı bir sonraki mini kursa bırakalım. Bir sonraki mini kursa kadar hoşçakalın. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN SORU 2 Şimdi de aşağıda verilen on altı adet yuvarlak siyah noktayı elinizi hiç kaldırmadan dört adet düz çizgi ile bağlamaya çalışınız. Bu geri ödeme sonucunda iş adamının 500 milyon lira olan borcu 480 milyon liraya inmiş. hem de beyninizin nasıl siz farkında olmadan bazı kalıplara girdiğini farketmenizi sağlamaktır. Aşağıdaki şekilde toplam kaç kare olduğunu bulunuz? YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN SORU 4 Aşağıdaki cümleyi hızlı bir şekilde okuyarak. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN SORU 3 Bu soru basit bir sayma işleminden başka bir şey değil. Melik DUYAR "Zihinsel Matemetik ve Hafıza Teknikleri Seti" YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN ! DİKKAT : Bu testin amacı hem yaratıcı zekanızı test etmek. Toplam 500 milyon lirayı alan iş adamı bu parayla 450 milyonluk borcunu ödemiş ve kendisine de 50 milyon lira kalmış. Testin sonunda tüm soruların cevapları verilecektir. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN SORU 6 Bu soru da basit bir matematik sorusu. Testin diğer sorularına geçmeden önce bu sorunun cevabını bulmaya çalışınız. Ödeme günü yaklaşınca borcunu ödeyemeyeceğini anlamış ve iki arkadaşına telefon ederek biraz borç göndermelerini istemiş. Teste başlamadan önce yanınıza bir kalem ve kağıt alınız. 3-) Sonu "5" ile biten sayıların karelerini kağıt ve kalem kullanmadan zihinsel olarak yapmayı öğrendik.

Bu soruda böyle bir kısıtlama verilmediği halde kendi kendinizi kısıtladığınız için bu problemi de çözmekte zorlandınız. Çünkü size bugüne kadar ne okulda. Sadece üç adet çubuğun yerini değiştirerek beş adet üçgen oluşturmaya çalışınız. çözmekte zorlandığınız problemlerin sizi yormasında bir başka neden daha vardır. Toplam borcu 510 milyon olmadığı halde. Verilen cevapları kendi cevaplarınızla mukayese ediniz. Sonuç olarak iş adamımız bu işlemden 10 milyon lira kâr etmiş. Öğrenciden iş adamına kadar herkesin öncelikle. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN ! DİKKAT : Test şu anda tamamlanmıştır. İşte bugüne kadar karşılaştığımız eğitim ve tecrübeler de beynimizde buna benzer kısıtlamalar getirmekte ve düşünme potansiyelimizi aşırı şekilde sınırlamaktadır. Halâ aradaki boşluklarda yazılı kelimeyi göremediyseniz. bu iş adamı sadece iki adet 10 milyon lirayı geri ödeyerek hem borcunu 480 milyon liraya indirmiş. Soruların hazırlanması ve sorulma şekli de sizi mevcut bazı kalıplara yönlenmeye sevk etmiştir. siyah cisimlerin arasında kalan beyaz boşluklara yoğunlaşsaydınız. Bu soruda sadece küçük kareleri değil. Sonuç olarak da bu tip problemler için beyniniz geçmişteki tecrübelerinize dayanarak bir model oluşturdu. Bir sonraki etapta soruların cevabı tek tek verilmiştir. Ancak dikkat gerektirmektedir. eminim kendi kendinize bu kelimeyi neden fark edemedim diye düşüneceksiniz. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN CEVAP 4 . Bu soruların hepsinin cevabı bu testin sonunda verilecektir. Bazı soruların cevaplarını bulamadıysanız sinirlenmeyin. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN CEVAP 1 Muhtemelen bu şeklin ne olduğunu anlamak için daha çok ayrı ayrı verilen ve hiçbir anlamı olmayan siyah cisimlerin ne olduğunu anlamaya yoğunlaştınız. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN CEVAP 3 Bu şekilde toplam kaç adet kare var sorusuna verdiğiniz cevap otuz değilse doğru cevabı bulamadınız demektir. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN CEVAP 2 On altı adet yuvarlak noktanın elinizi kaldırmadan dört adet çizgiyle bağlanmasında beyninizde kendiliğinden bir yönlendirme oluşmaktadır. hem de cebinde 30 milyon lira kalmış. Gerçek hayatta da çoğu zaman birçok problemin çözümü diğer unsurların yanında kaybolup gitmektedir. daha büyük kareleri ve farklı bölgelerdeki kareleri de saymanız gerekiyor. Esasen beyninizdeki mevcut kalıpların yanında. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN SORU 7 Aşağıda düz çubuklardan oluşan üç adet üçgen görülmektedir. Ancak cevabı 30 saniye içinde bulamadıysanız da fazla endişelenmeyin. konsantrasyon ve problemi küçük parçalara ayırma da çok önemli özelliklerdendir. Ara boşluklardaki kelimeyi fark ettiğinizde. Muhtemelen daha önce hayatta buna benzer sorularla karşılaştığınızda çizgilerin mevcut şeklin dışına taşmaması ve merkezden geçmesi gibi birtakım kısıtlamalarla karşılaştınız. ne de evde hiç kimse yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme eğitimi vermedi. Sorunun bu şekilde sorulması şüphesiz yanlış değildir. Ancak siyah cisimler yerine. Acaba bu iş adamı 10 milyon kârı hangi etapta yaptı? Lütfen bu sorunun cevabını bulmadan bir sonraki soruya geçmeyiniz. İsterseniz testteki soruların cevabını verirken soruların sizi hangi modellere yönlendirdiğine de birlikte bir göz atalım.parayı borcu olan 480 milyon liraya ekleyince 510 milyon lira olduğunu görmüş. siyah cisimlerin üst ve alt sınırlarından geçen iki yatay çizgi çizerek ara boşluklara dikkat ediniz. Bu soru zor değildir. Dikkat. beyni standart kalıpların dışına çıkartmayı ve yaratıcı düşünmeyi öğrenmesi gerekir. "TEST" yazısını kolaylıkla görebilecektiniz.

büyük üçgeni de hesaba katmanızı öneririm. a 2. Ancak soruda bu harfin şekliyle ilgili bir kısıtlama verilmemiştir. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN CEVAP 7 Yanda görülen şekilde beş adet üçgen göremiyorsanız. yazılışları aynı olduğu halde. Peki bu cevap doğru mu acaba? Kelimeleri ve harfleri biraz daha yakından inceleyiniz.b ) Şimdi " a2 " ifadesini eşitliğin sol tarafında tek olarak bırakalım . burada da size yanlış bir mantık sunularak istenilen bir düşünce kalıbına sokulmaktasınız. Bu özellikler farkında olmadan sizi bazı kalıplar içine sokmuştur. Beklentiler de zaman zaman yanlış düşünce yollarına sapmamıza neden olan faktörlerdendir. 97karesi = ( 97 + 3 ) ( 97 . Soruda böyle bir şey söylenmediği halde kendi kendinize bu kabulü yapmaktasınız. YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN CEVAP 5 Elinizi hiç kaldırmadan ve aynı çizgi üzerinden iki defa gitmeden düz çizgilerle "H" harfi yazma sorusunda zorlanmanızın nedeni de beyninizde oluşan kalıplarla ilgilidir. Yani iş adamının toplam yeni borcu 480 milyon lira olmuştur. "100" e Yakın Sayıların Karelerini Zihinsel Olarak Bulmak : Örneğin şimdi sizden aşağıda verilen sayının karesini zihinsel olarak yapmanızı istediğim kabul edelim .3 ) + 32 = 100 x 94 + 9 = 9409 . YARATICI ZEKANIZI TEST EDİN CEVAP 6 450 milyon lira borçlu olan iş adamının problemine gelince. Bu beklenti çok güçlü olduğundan beyninizi etkilemiş ve cümleyi "HELVA TAT" olarak okumanızı sağlamıştır. Bu tip problemler ve saplantılar da gerçek hayatta çok sık karşılaşılan olaylardır.b ) + b2 Şimdi ise denklemin sağ tarafındaki " ( 97 + b ) " ifadesini " 100 " yapacak bir " b " değeri seçelim. bu soruya hemen cevap vermeniz bir çocuk oyuncağıdır. diğerlerini de çerçeveleyen. Aşağıdaki çarpanlara ayırma formülünü çoğunuz biliyorsunuzdur . Her gün kullandığınız "H" harfi şüphesiz yukarıda gösterilen "H" harfi gibi değildir. Bu durum bilinçli olmaksızın yeni oluşturulacak üçgenlerin de aynı olması gerektiği gibi bir yargıya varmanıza neden olmaktadır.b ) + b2 bu denklemde " a " yerine " 97 " yazalım. Ancak . mevcut matematiksel bilgilerinizi yaratıcı olarak kullandığınızda . a2=( a + b ) ( a . "H" ve "A" harflerini incelerseniz her ikisinin de aynı yazıldığını görürsünüz. Bunlardan birincisi ilk bakışta birbirine eşit olan üç adet üçgen görmektesiniz. Bu problemi yaratıcı olarak çözmek için gelin hep birlikte bir matematiksel kural çıkartmaya çalışalım.Muhtemelen yukarıda yazılan cümleyi "HELVA TAT" diye okudunuz. Bu değer " b=3 " dür. Diğer bir özellik de gördüğünüz üç adet üçgenin size yan yana sunulmuş olmasıdır.b2 = ( a + b ) ( a . Bu iş adamının daha önceki borcu 450 milyon liraydı ve cebinde de hiç parası yoktu. Problemin sunuluşunda dokuz adet çubuğun dizilerek oluşturduğu üç adet üçgende de yukarıdakilere benzer özellikler vardır. bu iki harfin farklı olarak algılanmasını sağlamıştır. 97karesi=? Matematiksel yaratıcı düşünmeyi katmadığınız takdirde şüphesiz bu soruya zihinsel olarak hızlı bir şekilde cevap vermeniz mümkün değildir. Gelin bu değeri yuKarıdaki formülde yerine koyalım . Bu nedenden dolayı çözümü çoğunuz mevcut şekilde yatay değişiklikler yaparak bulmaya çalıştınız. Beklentilerinizin gücünü ve beyninizi nasıl etkilediğini "HELVA TAT" diye okuduğunuz cümlede de gördünüz. en dıştaki. Problemin sonunda ise cebinde 30 milyon lira oluştu. 97karesi = ( 97 + b ) ( 97 . İşadamının cebindeki parayı borcuyla toplayarak elde edilen değerin hiçbir anlamı yoktur. Fakat kelimelerin ne olduğu konusundaki beklentiniz. Her iki değeri toplarsanız 480 milyon lira eder.

Adım : ( 102 + 2 ) x 100 = 10400 2. hemen yanına "25" koymak işi daha da hızlandırmaktadır. 45karesi = 2 0 2 5 Esasen önce 2. İsterseniz bunu da bir örnekle görelim. ( 97 . 1. Adım : 10400 + 2karesi = 10404 Sizde aşağıda verilen sayıların karelerini bulunuz . Ancak sizden istediğim zamanınız olduğunda bu kuralın nasıl çıkartıldığı üzerinde biraz çalışmanız. Kurala göre cevabın diğer haneleri. 101karesi = 103karesi = 105karesi = 104karesi = 11025 10609 10201 10816 10816 10609 10201 11025 10609 10816 10201 11025 10201 10816 11025 10609 Sonu "5" Olan Sayıların Karelerini Zihinsel Olarak Bulmak : Şimdi de bir başka kuralı size hazır olarak vereceğim. " 100 "e yakın olan sayıların karesini iki sayının karelerinin farkı formülünden kolayca bulabiliriz. verilen sayıdan eksik miktar bir kere daha çıkartılır. kendisinin "1" fazlasıyla çarpılarak bulunur. Bir başka örnek olarak 65 'in karesini bulmaya . Bu örnek için " b= +2 dir. 95karesi = 98karesi = 96karesi = 94karesi = 9604 9025 8836 9216 9216 9604 8836 9025 9216 8836 9025 9604 9604 8836 9216 9025 Yaptığımız örnekler hep "100" den eksikti. Adım : Karesi istenen sayı 100’den ne kadar eksikse . Bu kuralı alıp olduğu gibi kullanabilirsiniz. 1. Ancak bu kez karesi istenen sayı "100" den eksik değil. Çok kolay. Bu durumda "102" ye "+2" ilave ederek işlemleri yapacağız. Çözümün çocuk oyuncağı olduğunu göreceksiniz. Adım : Bir önceki adımda bulunan sayıya . 1. karesi sorulan sayıyı 100 'e tamamlayan sayının karesi ilave edilir. Buna göre cevabın sol haneleri. "45" te "5" in solundaki sayı olan "4" kendisinin "1" fazlasıyla çarpılacaktır. "100" den "2" fazladır. Buna göre cevap. Şimdi ise size sonu "5" ile biten sayıların karesini almayı öğreteceğim. 1. Karesi sorulan sayının "45" olduğunu kabul edelim. İsterseniz bunu bir örnekle anlamaya çalışalım. karesi sorulan sayının solundaki sayı kendisinin (+1) değeriyle çarpılarak bulunacaktır. 102karesi = ? Karesi sorulan bu sayı "100" e yakındır. 9400 + 3karesi = 9409 Şimdi öğrendiklerimizi bir başka örneğe uygulayalım . bu fazlalığı karesi sorulan soruya bu kez ilave edin.1 ) x 100 = 9800 2. 45karesi = ? ? 2 5 2. Peki karesi sorulan soru "100"den büyük olursa ne yapacağız. Kural-2) Sonu "5" ile biten sayıların karesinin diğer hanelerini bulmak ise çok basittir.3 ) x 100 = 9400 2. Bulunan yeni sayı 100 ile çarpılır. Adım : (99 . Karesi sorulan soru "100" den ne kadar fazlaysa.Bu yaratıcı problem çözümünden sonra isterseniz bir de kural çıkaralım. Bunu iki adımda yapabiliriz. adımı yapıp. karesi istenen sayının "5" olan hanesinin solunda kalan sayı. Adım : 9800 + 1karesi = 9801 Sizde aşağıda verilen kareleri bulunuz . Kurala göre cevabın son iki hanesi her zaman "25" ile bitmektedir. Cevabın sol haneleri. 4 x (4 + 1) = 4 x 5 = 20 "20" cevabın sol hanelerini oluşturmaktadır. 99karesi = ? Bu örnek için " b=1 dir. Kural-1) Sonu "5" ile biten sayıların karesinin son iki hanesi her zaman "25" dir.

duyguların merkezinin beynin yazıcısını hemen nasıl harekete geçirdiğini öğrendik. hafıza ve beyin eğitimi almış bir kişi ona göre beyninin en az üç katını. "orta" ve "korteks" olmak üzere içiçe üç farklı bilgisayardan oluştuğunu öğrendik. 1-) Beynin "ilkel". Ancak bu son kursla size vereceğim ipuçları bitmiyor. hayal kurma. adımı yaparak sonucu bulalım. hacim. 65karesi = 4225 Sizde de aşağıda verilen kareleri sizin bulmanızı istiyorum . Eminim artık beyninizdeki kalıpların etkisyle "Bunu yapmak imkansız !" demeyeceksiniz. . Adım: Bir önceki adımda bulunan hanelerin sağına "25" koyularak cevap hemen söylenir. boyut. kazayı veya mutlu bir anı unutmadığımızı gördük. hem de beyin daha az yoruluyor. Ayda bir e-mail olarak gönderilecek olan "eMega Beyin" dergisi ile size yepyeni ipuçları göndermeye devam edeceğim. Mini Kurs #7 Zihinsel Potansiyeli Maksimum Seviyede Kullanmak İçin Neler Yapılmalı ? Bugün kurslarımızın sonuncusunu tamamlayacağız. sonra 1. 3-) Beyin ve hafıza kapasitemizi artırmanın sırrının beynin her iki lobunu da birlikte ve dengeli kullanmada gizli olduğunu öğrendik. Ancak işi daha basitleştirerek hızlandırmak için bu kez önce 2. Adım: 6 x (6 + 1) = 6 x 7 = 42 65karesi = 42 ? ? 1. yani % 3'ünü kullanıyor. Kendinizin veya çocuğunuzun matematiksel yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi öğrenerek her türlü zihinsel işlemi yapabilmesini ve matematiksel olarak kendinize güven kazanmasını istiyorsanız "Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri " setinde verilen yüzlerce tekniği mutlaka görmelisiniz. 1-) Beynin sol lobunun konuşma. Hafıza için orta beyindeki beynin yazıcısını idare eden "hipokamp"ın ne kadar önemli olduğunu keşfettik. Hafıza ve beyin eğitimi sonucunda hem daha hızlı ve kolay öğreniliyor. 2-) Geleneksel veya bugüne kadar alışılagelmiş çalışma yöntemlerinde beyin gereksiz yere çok yoruluyor. Ayrıca öğrenmenin içine duyguları da katarsak. adımı.çalışalım. Mini Kurs # 1 : Bu kursta iki önemli gerçeği öğrenerek işe başladık. 2-) Beynin sağ lobunun ritm. Mini Kurs # 4 : Bu kursta. matematiksel işlemler. müzik ve konuların bütününü kavrama gibi konularda üstün olduğunu anladık. diziler. 65karesi = ? 2. 35karesi = 55karesi = 95karesi = 85karesi = 7225 3025 1225 9025 3025 1225 7225 9025 1225 7225 3025 9025 7225 3025 9025 1225 Bu bilgilerden sonra şimdi de size 983265 x 317243 = ? çarpımının cevabını hesap makinesi kullanmadan zihinsel olarak yapmanızı istediğimi kabul edin. mantıklı ve lineer çalıştığını tespit ettik. Mini Kurs # 3 : Bu kursta özellikle beyin loplarının farklı konularda uzman olduğunu anladık. 2-) Yakın bir tarihte yediğimiz yemeği hatırlayamadığımız halde. Bir soru cümlesi olan konu başlığı nihai hedefi açıkça gösteriyor. renkler. hem de hafıza tekniklerini öğrenmeyi gerektirmektedir. sayılar. Hala beyinde keşfedilecek % 97'lik bir kısım var. Bu işlemi kalem ve kağıt kullanmadan hızlı bir şekilde yapabilmek . Neyse kurs konumuza geri dönelim. şüphesiz hem yaratıcı problem çözme. analiz ve detayla ilgili konularda çok üstün olduğunu. Bu sorunun cevabına geçmeden önce bugüne kadar öğrendiklerimizi kurs numaralarıyla kısa kısa özetlemek istiyorum. yıllar önce geçirdiğimiz bir tehlikeyi. 1-) Hafıza ve beyin eğitimi almamış bir kişi beyninin % 1'ini kullanıyorsa. Mini Kurs # 2 : Bu kursta.

KURAL-3) Hafıza ilişkileri kurulan olaylar ve bilgiler daha kolay hatırlanmaktadır.Tuborg. "erteleme hastalığı". KURAL-2) Beyin üzerinde yaptığı etki açısından. 9 .Helikopter. Ayrıca ilgi alanınız sadece "yaratıcı düşünme". Bu kurallar. plansız ve yorucu bir yoldur.Mayo) Mini Kurs # 5 : Bu kursta İngilizce kelimeleri kalıcı olarak öğrenmenin üç temel kuralını öğrenerek bu kuralları kendi üzerimizde denedik.Uç .Ok. 1-) Bu kurslarda öğrendiğiniz kuralları kendi kendinize deneme yanılma yoluyla keşfetmeye çalışarak bir ilerleme kaydetmek.İkiz . 2 . Mini Kurs # 6 : Bu kursta. Şüphesiz bu yol uzun. Her bir setin kullanma kılavuzu setle birlikte gelmektedir.Dart .Kedi .Baş . gerçek görme ile hayali görme arasında çok büyük bir fark yoktur. Bu 12 madde temel olarak zihinsel potansiyele ulaşmanın 12 altın anahtarını oluşturmaktadır.Beyin gücünün ve hafıza kapasitemizin artırılması için hafıza ilişkileri kurulmasının ve akli gözün eğitiminin ne kadar önemli olduğunu kendi üzerimizde test ederek öğrendik. Özetlersek bugüne kadar toplam 12 önemli noktayı öğrenmiş olduk.Sakız . direkt bana telefon ederek sorularınızı sorabilirsiniz. 6 . (Örnek: 1 . Eğer ilgi alanınız genel olarak hızlı öğrenme ve hafıza gücünüzün gelişmesi değilse ve sadece İngilizce kelimeleri hafıza teknikleriyle kalıcı olarak öğrenmek istiyorsanız. "yaratıcı problem çözme" ve "hızlı zihinsel işlem yapmak" ise. 8 . "kendine güvensizlik" ve "kendi kendini sabote etme" gibi sıkıntılarınız varsa o . Peki zihinsel potansiyelimizi maksimum seviyede kullanmak için bu etaptan sonra ne yapmalıyız? Bunun için önünüzde iki yol var.Altılı Ganyan .Köpek.Bira . Operatöre bizden set aldığınızı ve setle ilgili bir soru sormak istediğinizi belirtmeniz yeterlidir.Domuz .Don . "Önce Fotografik Hafıza Teknikleri setiyle işe başlayabilirsiniz". ancak her bir konunun detaylı olarak eğitimini içerememiştir. Sanırım bu "7 Günlük Beyin Eğitimi" kurslarının en büyük katkısı beyin ve hafıza gücünün eğitimle geliştirilebileceği gerçeğini farketmenizi sağlamasıdır. 2-) Bu kurslarda öğrendiğiniz kurallarla yetinmeyerek bir sonraki önemli adıma geçmek ve ilgi alanınıza göre kendi gelişmeniz için bu konunların uzmanı olan ciddi bir kurumdan eğitim almak. Şüphesiz bu kurslar size sadece farklı kapıların mevcut olduğunu göstermiş. 7 . İşte bu etapta sizin için bu eğitimi kolaylaştıran ve bu konuda size hizmet vermeye hazır olan ve devamlı olarak sizin her türlü ihtiyacınıza göre farklı eğitim setleri hazırlayan bir kişinin ve "Mega Hafıza" şirketinin hazır olduğunu belirtmek isterim.Diş. Setlerin en önemli özelliği bizzat ben karşınızdaymışım gibi bire bir eğitim düzeni içinde hazırlanmış olmasıdır.Bebek."Hangi setle başlamalıyım?" Bu soruya hiç tereddüt etmeden şu cevabı verilebilirim. Ayrıca setleri kullanırken sormak istediğiniz bir soru olursa. 3 . Özellilkle Mega Hafıza setlerinden hiçbiriyle tanışmamış olanlar genel olarak şu soruyu sormaktadır. 4 . Ancak bu cevapta bir istisna vardır. 5 . Mega Hafıza setleriyle ilgilenen üyelerimiz için müsade ederseniz bu etapta en çok sorulan sorulardan birkaç tanesine de cevap vermek istiyorum.Saç. duyduklarına oranla daha kolay hatırlamaktadır. KURAL-1) İnsanlar genel olarak gördüklerini. 2-) Zihisel olarak yapılması imkansız gibi görünen işlemlerin yaratıcı düşünme ve hafıza teknikleriyle nasıl kolay ve eğlenceli hale dönüştüğünü öğrendik.Yarış. 1-) Beynimizdeki kalıpların kapasitemizi ve yaratıcı düşünmemizi nasıl sınırladığını açıkça gördük.Et. o zaman işe "Accelerated Word Memory Power" seti ile başlayabilirsiniz. 10 .

Tekrar ediyorum bu son kursla size vereceğim ipuçları bitmiyor. Bu dönemde çocukların zeka ve hafıza gelişimine katkıda bulunabilmeniz için hazırlanmış olan bu set. Örneğin "Üçlü Mega Hafıza Seti" aldıysanız. Adınız : Soyadınız: e-posta adresiniz : Mini Kursu Beğendiniz mi? : Çok Beğendim Beğendim Orta Beğenmedim Hiç Beğenmedim Mini Kurs Hakkındaki Düşünceleriniz : Melik DUYAR 1996 . Ancak setlerin hepsine birden çalışmak için zaman bulmak zor olabilir.tr adresinde bulabilirsiniz. önce "Fotografik Hafıza Teknikleri" setinden başlamanız uygun olacaktır. "Setler kesinlikle birbirinden bağımsızdır". İnsan zekasının % 75'inin 3 ile 7 yaş arasında geliştiği bilimsel bir gerçektir.megahafiza.2001 MEGA HAFIZA Ltd. "Fotografik Hafıza Teknikleri" veya "Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" setlerinin bir ileri adımı olarak "Dinamik Hızlı Okuma" ve beyin dalgalarını etkileyerek konsantrasyonu sağlayan "Bio-Ritmik Largo (Konsantrasyon)" setlerimizi öneriyorum. " Setler birbirinin devamı mı? Birden fazla set alırsam hepsini aynı anda çalışabilir miyim?" Bu sorunun cevabı şudur . Şimdiden teşekkür eder yeni çalışmalarda birlikte olana kadar başarılar dilerim.com. sizin istekleriniz doğrultusunda geliştirebilmemiz için aşağıdaki mini formu doldurarak bana iletmenizi rica ediyorum.zaman işe "Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri" setiyle de başlayabilirsiniz. Setlerimiz ve diğer hizmetlerimizle ilgili daha detaylı bilgiyi www. Şti. Zeka ve Hafıza " adında bir set hazırlanmıştır. Buraya kadar tanıtılan tüm setlerimiz tüm öğrencilerin ve yetişkinlerin kullanabileceği setlerdir. bu setlerin hepsine birden çalışabilirsiniz. İlerdeki çalışmalarımızı. Sizin için en iyisini hedefleyerek hazırladığımız bu mini kurs serisinin sonunda bir ricam olacak. Bir set bitmeden diğerini anlayamazsınız diye bir kural yoktur. Ayrıca 3 ile 7 yaş arasındaki çocuklar da unutulmamış ve onlara özel "Çocuk. Türkiye'de kendi konusunda ilk ve tek eğitim setidir. önce hangisinden başlamamı tavsiye ederseniz?" diye sorarsanız. Genel olarak sorulan diğer bir soru da şudur . Tüm setler için yeteri kadar vaktiniz yoksa ve "Bir setle çalışmaya başlayacağım. . Bu sayede eksiklerimizi görecek ve sizlere daha etkin hizmet verebilme fırsatına kavuşmuş olacağız. Değerli kurs katılımcısı. Ayda bir email adresinize göndereceğim "e-Mega Beyin" dergisi ile size yepyeni ipuçları vermeye devam edeceğim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful