ÿ 18-637 Framnes

Km 01.02.13 t.o.m. 31.01.14 DX67 DX67 DX67 DX67 6

Narvik rb.st......................0635
Folkets Hus..........................0637
Narvik storsenter................0637
Finnbekken.........................0638
Domussenteret...................0639
Framnes............................0642

0730b 0735
0732 0737
0732 0737
0733 0738
0734 0739
0737 0742

0815
0817
0817
0818
0819
0822

0830
0832
0832
0833
0834
0837

Km 01.02.13 t.o.m. 31.01.14 DX67 DX67 DX67 DX67 6

DX67 DX67 6

DX7 DX67 DX7 DX67 6

DX67 6

DX67 DX67

0850
0852
0852
0853
0854
0857

1100
1102
1102
1103
1104
1107

1400
1402
1402
1403
1404
1407

1530
1532
1532
1533
1534
1537

Merknad

Merknad

Framnes............................0645
Domussenteret...................0648
Finnbekken.........................0649
Narvik kino..........................0651
Narvik rb.st......................0655

0940
0942
0942
0943
0944
0947

0945
0947
0947
0948
0949
0952

1145
1147
1147
1148
1149
1152

1240
1242
1242
1243
1244
1247

1310
1312
1312
1313
1314
1317

1355
1357
1357
1358
1359
1402

1440
1442
1442
1443
1444
1447

DX67 DX67 6

DX7 DX67 DX7 DX67 6

DX67 DX67 6

0740
0743
0744
0746
0750

0750c
0753
0754
0756
0800

0825
0828
0829
0831
0835

0840
0843
0844
0846
0850

0900
0903
0904
0906
0910

0950c
0953
0954
0956
1000

0955c
0958
0959
1001
1005

1110
1113
1114
1116
1120

1155
1158
1159
1201
1205

1250c
1253
1254
1256
1300

1320
1323
1324
1326
1330

1405
1408
1409
1411
1415

1410c
1413
1414
1416
1420

SKD

1650
1652
1652
1653
1654
1657
DX67 DX67

1415 1450
1418 1453
1419 1454
1421 1456
1425d 1500

1540c
1543
1544
1546
1550

1700
1703
1704
1706
1710

b. Kjører fra Folkets hus, ikke fra Rutebilstasjonen.
c. Bussen kjører videre til Beisfjord.
d. Bussen fortsetter til Kvitsandøra.

ÿ 18-638 Øvre Ankenes
Km 01.02.13 t.o.m. 31.01.14 DX67

6

DX67

DX67

DX67

DX67

6

DX67

DX67

1045
1048
1050
1053
1056
1058
1100
1103
1105

1210
1213
1215
1218
1221
1223
1225
1228
1230

1310
1313
1315
1318
1321
1323
1325
1328
1330

1435
1438
1440
1443
1446
1448
1450
1453
1455

1540
1543
1545
1548
1551
1553
1555
1558
1600

1615
1618
1620
1623
1626
1628
1630
1633
1635

1845
1848
1850
1853
1856
1858
1900
1903
1905

2045
2048
2050
2053
2056
2058
2100
2103
2105

Km 01.02.13 t.o.m. 31.01.14 DX67

DX67

DX67

DX67

6

DX67

DX67

6

DX67

235

1025
1026
1031
1033
1034
1036
1039
1041
1045
1048

1110
1111
1116
1118
1119
1121
1124
1126
1130
1133

1245
1246
1251
1253
1254
1256
1259
1301
1305
1308

1505
1506
1511
1513
1514
1516
1519
1521
1525
1528

1640
1641
1646
1648
1649
1651
1654
1656
1700
1703

1910
1911
1916
1918
1919
1921
1924
1926
1930
1933

2110
2111
2116
2118
2119
2121
2124
2126
2130
2133

Merknad

Narvik rb.st................... 1000
Havna.............................. 1003
Trevarefabrikken.............. 1005
Hardhausveien................. 1008
Ankenes sk....................... 1011
Stranda............................ 1013
Hatteberget..................... 1015
Håkvik.............................. 1018
Ofoten Psyk. senter...... 1020
Merknad

Ofoten Psyk. senter...... 0630b
Håkvik.............................. 0631
Hatteberget..................... 0636
Stranda............................ 0638
Ankenes sk....................... 0639
Hardhausveien................. 0641
Trevarefabrikken.............. 0644
Havna.............................. 0646
Narvik Storsenter............. 0650
Narvik rb.st................... 0653

0710b
0711
0716
0718
0719
0721
0724
0726
0730
0733

SKD

. . .
. . .
. . .
0720c
0721
0723
0726
0728
0732
0735

I tiden 16.04.13-31.10.13 kjøres ruten om Slyngbakken. Ruten passerer da de merkede
holdeplassene ca. 3 minutter senere enn oppgitt.
b. Videreforbindelse til Framnes.
c. Turen kjøres fra Slyngbakken kl. 0720 i tiden 15.04.13-03.11.13.
I vinterhalvåret 01.02.13-14.04.13 og 04.11.13-31.01.14, kjøres fra Ankenes kirke kl. 0722.
Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet. Ruteavvik: Se side 3-4

16

Tegnforklaring/Explanations: Se bretten bak i heftet. Ruteavvik: Se side 3-4

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful