Indicatori și indici ai performanței. Performanța individuală, la nivel de grup și în organizație.

Raportul performanță - calitate

Huțanu Georgiana Bolog Alexandru Georgescu Vlad Sora (Dinu) Florentina

Obiectivele generale ale indicatorilor de performanță • Evaluarea performanțelor • Măsura în care sunt atinse scopurile strategice stabilite • Eficiența îndeplinirii sarcinilor Performanțe Obiective „Un indicator este o măsură a unui obiectiv” .

eficienţă . risc vs. preţ acţiuni. specificaţii. cost la venit vs. cifra de afaceri. satisfacţia angajaţilor şi satisfacţia clienţilor Indicatori manageriali Oferă informații despre disponibilitatea resurselor. proceduri. relaţionări de procese. efort. produse. cota de piaţă. profit la active utilizate. planificare vs. oportunitate. activităţi. buget Indicatori operaţionali Oferă informații despre performanţelor individuale.Indicatorii de performanţă pot fi: Indicatori strategici Oferă informații despre profit la capitalul investit.

Într-un sistem de conducere. Indicatorii de rezultat Indicatorii de proces Indicatori de raportare Indicatori de conducere . funcţionalitatea indicatorilor depinde de „poziţionarea” lor în raport cu acţiunea şi cu puterea de decizie.

Tipuri de indicatori de performanţă INPUT Ex: Numărul de personal specializat care lucrează în cadrul serviciului de asistenţă maternală PROCES Ex: numărul de beneficiari ai serviciului public OUTPUT .rezultat Ex: Numărul de kilometri de drum judeţean modernizat OUTCOME – impact Ex: numărul de persoane asupra cărora a avut un impact economico-social modernizarea .

Avantajele utilizării indicatorilor de performanţă: • este un proces de motivare şi dezvoltare a membrilor organizaţiei • este o reflectare a culturii organizaţionale • învăţarea din greşelile trecutului pentru a nu le mai repeta pe viitor • recunoaşterea abilităţilor şi a potenţialului fiecărui angajat • dezvoltarea cunoştinţelor. aptitudinilor şi atitudinilor • creşterea motivaţiei şi a satisfacţiei în muncă • intensificarea relaţiilor de colaborare între angajaţi şi între manageri şi angajaţi. .

.

.

Evaluarea performanţelor Procese influențate din cadrul organizaţiilor – Îmbunătăţirea performanţelor – Luarea deciziilor de recompensare – Motivarea angajaţilor – Dezvoltarea profesională a angajaţilor – Identificarea potenţialului – Înregistrarea oficială a performanţelor slabe .

• Alte metode de evaluare a performanţelor – Evaluarea cu surse multiple (feedback 360) . sistemul distribuirii forţate. sistemul comparării pe perechi. scale de evaluare standard mixte. scale de evaluare a expectantelor. scala pe puncte.Metodele de evaluare a performanţelor profesionale pot fi clasificate: • scale de evaluare: scale de evaluare grafică. • liste şi scale comportamentale: liste de comportamente ponderate. scale cu observatii comportamentale. scala standardizată. • sisteme de comparare a persoanelor: sistemul de ierarhizare pe baza ordinii de merit. tehnica incidentului critic.

Evaluarea circulară Persoana evaluată Autoevaluarea Superiori Clienți Subordonați Manager Colegi .

” (Peters şi Waterman – “In search of Excellence”).ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau serviciu Performanța – principiu de baza în managementul calității Calitate Raport direct proportional Performanță .Raportul performanță – calitate "Calitatea produsului nu este totul. dar totul este nimic fără calitate. Calitatea .

au de câștigat: Clienții 
Angajații Managementul Patronatul Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca fiind "ansamblul caracteristicilor unei entităţi. cu peste un milion și jumătate de societăți certificate în lume În urma aplicării standardelor.Standardele ISO sunt standarde internaționale recunoscute. care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite" .

"Managementul Instituțiilor Publice”) .Sistemul indicatorilor de performanţă are un dublu rol Stimulează Controlează ”Promovarea unui sistem de indicatori de performanţă reprezintă un pas recent în politica de personal a sistemului administrativ din România.” (Paul Marinescu.

CONTROLUL proces de urmărire a performanței acțiuni care să asigure atingerea rezultatelor dorite procesul menținerii și garantării unui nivel de calitate în produsul sau serviciul livrat .

Tripla constrângere .relația dintre performanță și calitate Performanță Calitate Managerul decide importanța Performanței Costurilor Timpului .

Output-urile "permit managementului să măsoare eficacitatea sistemelor. "Managementul Instituțiilor Publice"). cu atât produsul finit va fi mai performant. Cu cât calitatea resurselor investite va fi mai mare. .Performanța se măsoară în funcție de input (resurse) și output (produs finit). procedurilor..]" (Paul Marinescu.. leadership-ului [. strategiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful