Cuprins –partea teoretică – Management de proiect Introducere Capitolul I 1. Noțiunea de proiect 1.1 Ce sunt procesele, proiectele și programele? 1.

2 Care este natura și scopul managementului de proiect? 2. Analiza proiectului 3. Ciclul de viață al proiectelor 4. Factorii care influențează proiectele 5. Avantaje și dezavantaje ale proiectelor 6. Importanța managementului de proiect Capitolul II 1. Proiectul 2. Managerul de proiect. Leadership-ul 3. Managementul proiectelor Capitolul III 1. Mediul și stakeholderii 2. Managementul timpului 3. Managementul costurilor 4. Managementul resurselor 5. Managementul riscurilor Capitolul IV 1. Planul de afacere al unui proiect 2. Benchmarking- ul 3. Încheierea proiectului Bibliografie Lista figurilor, graficelor și tabelelor Anexe

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful