VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

PROJEKAT IZ PREDMETA RELACIONE BAZE PODATAKA
TEMA:ŠKOLA STRANIH JEZIKA

STUDENTI

NASTAVNIK

Darko Potić 52/11r

dr Suzana Marković

Milan Kostić 86/11r

BLACE, 2012.

SADRŽAJ
SADRŽAJ ...................................................................................................................................................................... 2
OPIS SISTEMA .......................................................................................................................................................... 3
MODEL OBJEKTI VEZE......................................................................................................................................... 4
RELACIONI MODEL ............................................................................................................................................... 5
IMPLEMENTACIJA SISTEMA............................................................................................................................. 6

OPIS SISTEMA
Angažovani ste od strane Škole stranih jezika da napravite bazu podataka o
njihovom poslovanju. Škola ima jedinstveni ID, ime, adresu i vodi se evidencija o godini
osnivanja. Škola nudi više kurseva. Svaki kurs ima svoj ID, odredjenu cenu i evidentira se
trajanje kursa. Jedan kurs može pohađati više učenika, ali jedan učenik može pohađati
samo jedan kurs. Učenici se evidentiraju gde svaki učenik ima jedinstveni ID, ime,
prezime i godinu rođenja. Vodi se evidencija o zaposlenima. Škola zapošljava više
radnika, ali jedan radnik može raditi samo u toj školi. Svaki zaposleni ima jmbg,
jednistveni ID, ime, prezime, datum rođenja. Svaki zaposleni pripada jednoj od sledećih
grupa: profesori, administrativni radnici, i pomoćni radnici. Za administrativne radnike
se vodi evidencija o visini nadoknade za prekovremeni rad, za profesore se vodi
evidencija o tome koji strani jezik drže u školi. Jedan profesor radi po određenom
programu, ali jedan program mogu pratiti više profesora. Programi se evidentiraju kao
opšti, poslovni i kombinovani i svaki program ima svoj ID.

MODEL OBJEKTI VEZE

RELACIONI MODEL
ŠKOLA
ŠID

ime

adresa

Godina osnivanja

KURS
KID

cena kursa

trajanje kursa

UID

ZAPOSLENI
ZID

ime

prezime

Datum rođenja

ime

prezime

Godina rođenja

UČENIK
UID
PROFESOR
ZID

Jezik koji drži PID

ADMINISTRATIVNI RADNIK
ZID

V.N.P.R

POMOĆNI RADNIK
ZID
PROGRAM
PID

opšti

ŠKOLA_KURS
ŠID

KID

poslovni

kombinovani

ZID

IMPLEMENTACIJA SISTEMA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful