You are on page 1of 13

B LAO NG - THNG BINH V X HI

NI HI - QUY TRNH KIM NH K THUT AN TON


QTK 06 : 2008/BLTBXH

H NI 2008

QTK: 06-2008/BLTBXH

Li ni u Quy trnh kim nh k thut an ni hi do Cc An ton lao ng bin son, B Lao ng - Thng binh v X hi ban hnh theo Quyt nh s 67/2008/BLTBXH ngy 29 thng 12 nm 2008.

QTK: 06-2008/BLTBXH QUY TRNH KIM NH K THUT AN TON NI HI 1. Phm vi p dng Quy trnh kim nh ny quy nh v trnh t, th tc kim nh k thut an ton ln u, nh k v bt thng cc loi ni hi thuc Danh mc cc loi my, thit b, vt t c yu cu nghim ngt v an ton lao ng do B Lao ng Thng binh v X hi ban hnh. Cn c vo quy trnh ny, c quan kim nh p dng trc tip hoc xy dng quy trnh c th, chi tit cho tng dng, loi ni hi nhng khng c tri vi quy nh ca quy trnh ny. 2. Tiu chun bt buc p dng Bao gm nhng tiu chun k thut quc gia v an ton sau: + TCVN 7704: Ni hi - Yu cu k thut an ton v thit k, kt cu, ch to, lp t, s dng v sa cha. + TCVN 6008-1995: Thit b p lc - Mi hn yu cu k thut v phng php kim tra. + TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992), Ni hi c nh ng l ng la cu to hn (tr ni hi ng nc). 3. Cc bc kim nh Tin hnh kim tra k thut an ton theo cc bc sau: -

Chun b kim nh: Mc 3.1 Kim tra h s: Mc 3.2 Kim tra bn ngoi, bn trong: Mc 3.3 Kim tra kh nng chu p lc: Mc 3.4

- Kim tra vn hnh: Mc 3.5 Lu : Cc bc kim tra tip theo ch c tin hnh khi kt qu kim tra bc trc t yu cu. Trc khi thc hin vic khm xt: Cc bin php an ton phi c thc hin, ni hi phi c v sinh;cc ca kim tra,

QTK: 06-2008/BLTBXH ca ngi chui (nu c) phi c tho ri, khi nghi ng tnh trng k thut cc b phn chu p lc ca bnh cn tho g mt phn hoc ton b lp cch nhit m bo cho vic khm xt trong ngoi; c s phi c ngi chng kin khm nghim 3.1 Chun b kim nh 3.1.1. Thng bo cho c s v k hoch v cc yu cu trc khi a ni hi vo kim nh. 3.1.2. Xc nh v thng nht bin php an ton vi c s trc khi thc hin kim nh.B tr kim nh vin tham gia kim nh.Chun b y dng c, phng tin, thit b cho qu trnh kim nh v phng tin, trang b bo v c nhn. 3.2 Kim tra h s 3.2.1. Cn c vo ch kim nh kim tra, xem xt h s ca ni hi. 3.2.1.1 Khi kim nh ln u phi xem xt cc h s sau: a, L lch ca ni hi, (gm: cc ch tiu v kim loi ch to, kim loi hn; tnh ton sc bn cc phn t chu p lc; bn v cu to ghi cc kch thc chnh; hng dn vn hnh bo dng sa cha; ch nc cp). b, H s xut xng ca ni hi (gm:cc chng ch v kim loi ch to,kim loi hn;kt qu kim tra cht lng mi hn; bin bn nghim th xut xng). c, Nh t ni hi: mt bng b tr ni hi, cc quy nh v khong cch an ton, cu thang v sn thao tc, h thng chiu sng, d tr nhin liu, cp v thi nhin liu, h thng chng st, h thng thng tin lin lc, b tr ca thot him, cng trnh v sinh. d, Bin bn lp t bao gm cc im chnh sau: - Tn c s lp t v c s s dng. - c tnh ca nhng vt liu b sung khi lp t. - Nhng s liu v hn nh: cng ngh hn,m hiu que hn,tn th hn v kt qu th nghim cc mi hn. - Cc bin bn kim nh tng b phn ni hi(nu c) 4

QTK: 06-2008/BLTBXH - Cc ti liu v kim tra h thng ng bng cch thng bi hoc bng cc phng php khc m bo h thng ng thng sut(nu c) - Cc ti liu v kim tra quang ph i vi cc b phn ni hi,b qu nhit lm vic vi nhit thnh ln hn 450 C - Ti liu xc nhn cht lng ni hi sau khi vn chuyn n ni lp t. 3.2.1.2 Khi kim nh nh k phi xem xt cc h s sau: a, L lch, bin bn kim nh v phiu kt qu kim nh ln trc. b, Nht k vn hnh, s theo di bo dng sa cha;bin bn thanh tra kim tra (nu c) 3.2.1.3 Khi kim nh bt thng phi xem xt cc h s sau: a, i vi cc ni hi b s c hoc sa cha ln: c thay th, hncc b phn chu p lc ca ni hi phi lp h s sa cha v ni hi ngh vn hnh t 12 thng tr ln, thay i v tr lp t phi a ra khm nghim bt thng b, H s phi kim tra gm: - Thit k sa cha v bin bn nghim thu sau sa cha hoc bin bn nghim thu lp t. - Cc h s lin quan khc phi kim tra nh h s phi kim tra bc kim nh nh k.(3.2.1.2) Lu : i vi nhng ni hi r xut x nhng h s k thut khng y th phi tin hnh lp b sung. 3.3 Kim tra bn ngoi, bn trong Dng c phc v vic kim tra:knh lp, ba kim tra, dng c o, n chiu sng chuyn dng xc nh dng v ln ca khuyt tt. i vi nhng thit b ni hi c chiu cao t 2m tr ln phi lm cc cng trnh (dn gio) c th xem xt c tt c cc b phn ca ni hi.

QTK: 06-2008/BLTBXH 3.3.1. Khi khm xt bn ngoi v bn trong ni hi, cn ch pht hin nhng thiu st sau: - Cc vt nt, rn, vt mp, ch phng pha trong v pha ngoi thnh ni hi; du vt r r hi, r r nc ti cc mi hn, mi tn inh, mi nc ng. - Tnh trng cu cn, han g, n mn thnh kim loi cc b phn. - Tnh trng k thut ca ph kin, dng c o kim v an ton. - Tnh trng k thut ca lp cch nhit. - Kim tra bt cht ca cc chi tit ghp ni. - i vi nhng v tr khng th tin hnh khm xt bn trong khi kim nh th vic kim tra tnh trng k thut phi c thc hin theo ti liu k thut ca nh my ch to.Trong ti liu phi ghi r: khi lng cn kim tra, phng php v trnh t kim tra. 3.3.2. Kim tra thit b cp nc v s lng v tnh trng k thut hin ti. 3.3.3. Kim tra v yu cu ch nc cp - nc ni v tnh trng thit b x l nc. 3.3.4. Khi pht hin c nhng khuyt tt lm gim bn thnh chu p lc (thnh b mng, cc mi ni mn) cn lm gim thng s lm vic ca ni hi.Vic gim thng s phi da trn c s tnh sc bn theo cc s liu thit k. 3.3.5. Trng hp gp kh khn trong vic xc nh nguyn nhn gy ra cc khuyt tt pht hin c,c s s dng ni hi phi chu trch nhim tin hnh nhng kho nghim cn thit.Ni hi phi ngng hot ng khi kt qu th c tnh kim loi ca bao hi, bao nc hoc cc b phn ch yu khc ca ni hi: Khi ch to t thp Ccbon nu : - bn ko thp hn 3,2MPa; - T s gia gii hn chy quy c (khi bin dng d l 0.2 % ) vi bn ko ln hn 0,75. - gin di tng i nh hn 16%.

QTK: 06-2008/BLTBXH - dai va p trn mu th c u vt nhn nh hn 0,25 N/c


m
2

Khi ch to t thp hp kim theo ti liu k thut ca nh my quy nh: 3.4 Kim tra kh nng chu p lc (th thu lc) Phi th thy lc kim tra kh nng chu p lc v kn ca ni hi ca ni hi theo trnh t sau:trnh t th thy lc i vi thit b ni hi sau khi lp t, nh k hoc bt thng quy nh trong 10.3.1;10.3.3; 10.3.4; 10.3.5 ca TCVN 7704:2007. 3.4.1. Xc nh p sut th: p sut th thy lc cc ni hi sau khi lp t theo bng sau: p sut thit k,MPa p 0,5 p 0,5 p sut th thy lc,MPa 2 p nhng khng nh hn 0,2 MPa 1,5 p nhng khng nh hn 1 MPa

p sut th thy lc ni hi khi kim nh nh k hoc bt thng ph thuc vo p sut lm vic nh mc cho php, theo bng sau: p sut lm vic p sut th thy lc,MPa nh mc ca ni hi,MPa Plv 0,5 1,5 Plv nhng khng nh hn 0,2MPa Plv > 0,5 1,25 Plv nhng khng nh hn Plv + 0,3 MPa
Ch thch :
Plv l p sut ca hi ra khi ni hi i vi ni hi ch sn xut hi bo ho; Plv l p sut ca hi ra khi b qu nhit i vi ni hi sn xut hi qu nhit.

3.4.2. Xc nh thi gian th thy lc: thi gian duy tr p sut th thy lc sau lp t l 20 pht; ni hi c ch to theo kiu trn gi (lp nhanh) v cc ni hi kim nh nh k hoc bt thng l 5 pht 7

QTK: 06-2008/BLTBXH 3.4.3. Np y nc vo ni hi(nhit di 50 C v khng thp hn nhit mi trng xung quanh qu 5 C),vic tng p sut theo quy nh v tc v thi gian trnh s gin n t ngt 3.4.4. Nghim cm vic g ba trong thi gian ni hi chu p sut th. 3.4.5. Gim t t n p sut lm vic v duy tr trong sut qu trnh kim tra, s dng ba kim tra g vo cc v tr c nghi ng pht hin khuyt tt, sau gim p sut theo quy nh v khng (0); khc phc cc tn ti (nu c).Ni hi t yu cu khi tha mn cc iu kin quy nh ti 10.4.1 TCVN 7704:2007 3.4.6. Khi kim nh, nu pht hin thy vt nt b mt hoc khng kn kht ti cc mi nc, mi tn inh nh du hiu r r nc, hi, ng muic s s dng phi tm nguyn nhn v phi c hnh thc x l trit . 3.4.7. Khi nghi ng v tnh trng k thut cc b phn chu p lc ca ni hi, ngi s dng ni hi cn tho g mt phn hoc ton b lp cch nhit, tho g mt s ng la hoc ct mt s on ng nc kim tra. 3.4.8. Ni hi c ch to theo kiu trn gi (lp nhanh), nu khi vn chuyn n ni lp t khng b h hng cc b phn chu p lc v thi gian xut xng cha qu 12 thng th c min th thy lc.Bin bn kim nh phi ghi r l do v nh km cc bin bn nghim th thu lc xut xng ca hi ng k thut ca c s ch to v bin bn nghim th lp t ca n v lp t v c s s dng. 3.5 Kim tra vn hnh (th vn hnh) Phi th kh nng vn hnh ca ni hi theo trnh t sau: 3.5.1. Kim tra cc iu kin ni hi c th vn hnh bnh thng 3.5.2. Cn c vo quy trnh vn hnh, yu cu c s tin hnh qu trnh t v tng p sut ni hi. 3.5.3. Trong qu trnh tng p sut n p sut lm vic ca ni hi cn phi theo di cht ch tnh trng lm vic ca ni hi, thit b o lng, bo v v cc thit b ph.Nu thy c s bt thng 8

QTK: 06-2008/BLTBXH ngh c s dng ni hi theo ng quy trnh, tin hnh kim tra, kt lun c th v cc bin php khc phc. 3.5.4. Khi tng n p sut lm vic, nu khng c g bt thng th tip tc tng p sut kim tra v iu chnh p sut lm vic ca cc van an ton, thc hin vic nim ch cho van an ton kim tra. 3.5.5.p sut tc ng ca van an ton phi c xc nh bng 1,1 ln p sut lm vic cao nht cho php ca ni hi. 3.5.6. nh gi kt qu th: Ni hi vn hnh bnh thng, t cc thng s k thut nh mc. 4. X l kt qu kim nh 4.1. Lp bin bn kim nh. 4.1.1. Lp bin bn kim nh theo mu quy nh vi y cc ni dung ca bin bn (ban hnh km theo quy trnh ny).i vi ni hi min th thy lc cn km theo cc bin bn nu ti 3.4.8 ca quy trnh ny.Ghi r tiu chun p dng trong qu trnh kim nh. 4.1.2. Ghi tm tt kt qu kim nh vo h s l lch ca ni hi (ghi r h tn kim nh vin, ngy thng nm kim nh). 4.2. Thng qua bin bn kim nh Thnh phn tham gia thng qua bin bn kim nh bt buc ti thiu phi c cc thnh vin sau: + Ch c s hoc ngi c ch c s u quyn; + Ngi c giao tham gia chng kin kim nh. Khi bin bn c thng qua, kim nh vin, ngi tham gia chng kin kim nh, ch c s cng k; ch c s ng du vo bin bn. 4.3. Khi ni hi t c cc yu cu quy nh ti Mc 3, lnh o c quan kim nh cp phiu kt qu kim nh sau khi bin bn kim nh c cng b ti c s trong thi hn 5 ngy. 4.4. Khi ni hi khng t cc yu cu quy nh ti Mc 3 th thc hin cc bc 4.1 v 4.1 v ch cp cho c s bin bn kim nh c nu r l do ni hi khng t yu cu kim nh. 5. Chu k kim nh 9

QTK: 06-2008/BLTBXH 5.1.Khm xt bn ngoi, bn trong: hai nm mt ln. 5.2.Khm xt bn ngoi, bn trong, th thy lc: su nm mt ln. 5.3.Kim tra vn hnh ni hi: mt nm mt ln. 5.4. Khi rt ngn chu k kim nh, kim nh vin phi nu r l do trong bin bn kim nh./. 5.5. Nhng trng hp phi kim nh bt thng: theo quy nh ti 11.2.5 TCVN 7704:2007

10

QTK: 06-2008/BLTBXH ( B. UBND ) (Tn c quan K) CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ------------------------. ngy thng nm

BIN BN KIM NH K THUT AN TON NI HI, NI UN NC NNG S:. Chng ti : (ghi h v tn, chc danh v s th kim nh vin nu c)

Thuc : tin hnh kim nh ni hi: t: Ca: a ch: c lp t ti : Tiu chun p dng : Chng kin kim nh c : I- THNG S C BN CA NI HI Loi, m hiu : S ch to : Nm ch to : Ni ch to: Cng dng : ng k ti c quan: Ngy chuyn h s ng k: Ngy kim nh gn nht : p sut thit k: p sut lm vic: Cng sut : Nhin liu s dng:

S th

(MPa) (MPa) (T/h)

Do c quan :

II- CH KIM NH (Ln u, nh k, bt thng) III- NI DUNG KIM NH 1. H s 11

QTK: 06-2008/BLTBXH + Nhn xt: 2 Kim tra: 2.1. Nh t ni hi + Khong cch : + Ca : + Cu thang, sn thao tc: + Chiu sng vn hnh: + H thng chng st:

nh gi kt qu: t ; Khng t 3. Th thy lc: 2.2. Kim tra bn ngoi, bn trong ni hi: + Cc b phn chu p lc (tnh trng b mt kim loi v mi hn): + Nc cp, mc cu cn: + Cc thit b, b phn ph tr: + Cc thit b o lng, bo v, an ton v t ng: nh gi kt qu: t ; Khng t 3. Th thy lc: NI DUNG p sut lm vic P SUT TH THI GIAN TH TH (MPa) (MPa) (pht) Th thy lc Nhn xt, nh gi kt qu: 4. Th vn hnh p sut lm vic nh mc: + nh gi kt qu: + Van an ton c hiu chnh v nim ch p sut: p sut lm vic p sut m ca van an ton (MPa) (MPa) Van lm vic Van kim tra Van qu nhit p sut ng li ca van an ton (MPa )

12

QTK: 06-2008/BLTBXH IV . KT LUN V KIN NGH 1. Ni hi c kim nh c kt qu: 2. p sut lm vic nh mc cho php: 3. Nhit lm vic nh mc: 4. Cc kin ngh: Thi hn thc hin kin ngh: V. CHU K KIM NH Kim nh nh k: ngy thng nm L do rt ngn thi hn (nu c): Bin bn c thng qua ngy thng nm Ti: Bin bn c lp thnh . bn, mi bn gi bn. Chng ti, nhng kim nh vin thc hin kim nh ni hi ny hon ton chu trch nhim v tnh chnh xc i vi kt qu kim nh ghi trong bin bn ny./. N V S DNG VIN (k tn v ng du) tn) NGI CHNG KIN (k, ghi r h, tn) KIM NH (k, ghi r h,
0

t ;

Khng t

(MPa)

13