You are on page 1of 1

Portal www.firme.rs "Poslovni imenik Srbije" omoguava svojim korisnicima (firme, ustanove, str, szr, sur...

) da oglase svoje proizvode i usluge i da, za potrebe direktnog marketinga i drugih vidova komunikacije sa pravnim licima u Srbiji, koriste vrlo dobru bazu podataka. Korienje podataka je besplatno! Cilj: olakati snalaenje u svetu savremenih komunikacija i utedeti dragoceno vreme korisnicima portala. Mieija: pruanje usluga najvieg nivoa u oblasti direktnog marketinga i drugih vidova komunikacije sa pravnim licima u Srbiji. Vizija: Portal irme.rs tei da postane vodei sajt u oblasti informacija o pravnim licima u Srbiji.