Rygbi dan 20 oed, Cymru v Lloegr

Rugby under 20 years old, Wales v England

Dyddiad/Date: 15.03.13

Amser/Time: 19:35

Pris/Price: Seddi wedi'u cadw/Reserved seats: £15, Teras/Terrace: Oedolion/Adults: £10, o dan 16 oed/Under 16 years old: £5

Cysylltwch â Llinos Jones am fwy o wybodaeth / Contact Llinos Jones for more information: 01492 546 666 ext.545 llinosjones@gllm.ac.uk

Prynnwch eich ticed o / Buy your ticket from: www.wru.co.uk/tickets Canolfan Hamdden Colwyn /Colwyn Leisure Centre: 01492 577900 Venue Cymru: www.venuecymru.co.uk / 01492 872000

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful