Acte necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Actele minime necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire sunt urmatoarele: • certificat de urbanism; • Avize si acorduri– cele mentionate in certificatul de urbanism; • Copie buletin; • Copie legalizata acte de proprietate (contract de vanzare cumparare); • Cadastru teren-imobil; • Proiect tehnic; • Copii legitimatii verificatori de proiecte, referate verificatori de proiecte; Autorizatia de construire se da in baza legii 50 privind autorizarea lucrarilor de constructie. Ea se elibereaza de primarii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful