P. 1
74. - 8

74. - 8

|Views: 166|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

VLADA REPUBLIKA HRVATSKA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, veljača 2013.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK

I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni tekst). II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, broj 138/2006, u daljnjem tekstu: važeći Zakon) uređuje se položaj, poslovi, vlasništvo, ovlaštenja i ustroj Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao posebne financijske institucije. Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske kojoj je cilj poticanje razvitka hrvatskoga gospodarstva. Prema važećem Zakonu, Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak čini devet članova. Nadzorni odbor čini pet ministara Vlade Republike Hrvatske od kojih su ministar nadležan za financije i ministar nadležan za gospodarstvo obvezni članovi Nadzornog odbora, a preostala tri ministra u Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske između ministara nadležnih za razvitak, turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša, graditeljstvo ili poduzetništvo i obrt. Vlada Republike Hrvatske kontinuirano ulaže napore za poticanje investicija te razvitak cjelokupnog hrvatskog gospodarstva. Radi ostvarivanja tog cilja predlaže se i donošenje ovoga Zakona. Predloženom izmjenom povećava se broj članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak za još jednog člana iz redova ministara Vlade Republike Hrvatske i to za ministra koji je nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije. S obzirom da je osnovna zadaća Hrvatske banke za obnovu i razvitak poticanje razvoja hrvatskog gospodarstva i osnaživanje konkurentnosti, uključivanjem ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije u kvotu obveznih članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak uvelike se doprinosi učinkovitijoj realizaciji projekata usmjerenih regionalnom razvoju i drugih relevantnih razvojnih projekata u Republici Hrvatskoj. III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora kojim je propisana mogućnost donošenja zakona po hitnom postupku kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu.

2

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK

Članak 1. U Zakonu o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, broj 138/2006), u članku 17. stavku 1. riječ: „devet“ zamjenjuje se riječju: „deset“. Stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Nadzorni odbor čini šest ministara Vlade Republike Hrvatske od kojih su ministar nadležan za financije, ministar nadležan za gospodarstvo i ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije obvezni članovi Nadzornog odbora, a preostala tri ministra u Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske između ministara nadležnih za turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša, graditeljstvo ili poduzetništvo i obrt.“.

Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

3

OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1. Ovim člankom mijenja se članak 17. važećeg Zakona kojim je utvrđen broj članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak čini deset članova. Nadzorni odbor čini šest ministara Vlade Republike Hrvatske od kojih su ministar nadležan za financije, ministar nadležan za gospodarstvo i ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije obvezni članovi Nadzornog odbora. Preostala tri ministra u Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske između ministara nadležnih za turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša, graditeljstvo ili poduzetništvo i obrt. Ovom izmjenom želi se ojačati razvojna uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak, i omogućiti učinkovitija realizacija projekata usmjerenih regionalnom razvoju kao i drugih relevantnih razvojnih projekata u Republici Hrvatskoj. Uz članak 2. Ovim člankom uređuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.

4

ODREDBA VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA

Nadzorni odbor Članak 17. (1) Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak čini devet članova. (2) Nadzorni odbor čini pet ministara Vlade Republike Hrvatske od kojih su ministar nadležan za financije i ministar nadležan za gospodarstvo obvezni članovi Nadzornog odbora, a preostala tri ministra u Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske između ministara nadležnih za razvitak, turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša ili graditeljstvo. (3) Hrvatski sabor imenuje u Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak tri člana i njihove stalne zamjenike iz redova zastupnika. (4) Predsjednik Hrvatske gospodarske komore član je Nadzornog odbora po položaju. (5) Članovi Nadzornog odbora iz stavka 2. i 4. ovoga članka imenuju svoje zamjenike koji sudjeluju u radu Nadzornog odbora u slučaju njihove spriječenosti. (6) Ministar nadležan za financije predsjednik je Nadzornog odbora, a ministar nadležan za gospodarstvo zamjenik predsjednika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->