INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU

(LAWRENCEsubtitle style KOHLBERG) Click to edit Master
PISMP SEMESTER 1/2011 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102

2/1/13

HAK CIPTA: MOHAMAD TAUFIQ BIN JAMAL MUHAMMAD AMIRUDDIN BIN MUSA

KANDUNGAN

B I D A TA O
P ER I G K A T P ER K EM B A N G A N N FA K TO R M EM P EN G A R U H I I P LI A S I TER H A D A P P & P M K
Click to edit Master subtitle style

2/1/13

Bioda ta
2/1/13

• Dilahirkan :25 Oktober 1927 di Bronxville. dalam usia 40 tahun. Dan ia memperoleh gelaran sarjana dalam psikologi dalam waktu hanya satu tahun Pada 1968. Berasal dari sebuah keluarga kaya Belajar di Akademi Philips. New York. ia menjadi profesor pendidikan dan psikologi sosial di Universiti Harvard 2/1/13 • • • • . sebuah pusat pengajian yang terkenal. Mendaftar ke Universiti Chicago pada 1948.

) Berpendapat penaakulan moral berkait rapat dengan perkembangan kognitif walaupun ada masanya tahap pemikiran seseorang tidak menjamin peningkatan tahap penaakulan moral seseorang. Kajian beliau merangkumi pendidikan moral dan perkembangan individu. Telah mencadangkan peringkat perkembangan moral individu 2/1/13 .  • • • Kematian : 19 Januari 1987 Umur: 59 tahun (Bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di Lautan Atlantik akibat tekanan dan penderitaan penyakit yang merebak pada masa itu.

Peringkat Perkembangan Moral 2/1/13 .

CIRI-CIRI PERINGKAT PERKEMBANGAN MORAL 2/1/13 .

Contoh-contoh Kajian: Teori Lawrence Kohlberg 2/1/13 .

2/1/13 .

concepts or principles. Beliau mengatakan: “All individuals in all cultures use the same thirty basic moral categories. though . and all individuals in all cultures go through the same order or sequence of 2/1/13gross stage development. Kohlberg (1975) mendakwa bahawa teori perkembangan moralnya itu adalah sejagat dan merentas budaya. Berdasarkan kepada kajian-kajiannya.

2/1/13 .

2/1/13 .I P NS E NV L KO N A O  TAH AR : P1 A Pre Conventional Level  Paling bawah dalam penaakulan moral.  Perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman yang akan diterima akibat perlakuan tersebut.

atau perkongsian untuk mendapatkan 2/1/13 .Orientasi Kepatuhan dan Hukuman: Pemikiran moral kanak-kanak – egosentrik  Mementingkan kesan fizikal  Mematuhi peraturan untuk mengelakkan hukuman  Orientasi Ganjaran Peribadi:  Mematuhi peraturan atau sesuatu untuk mendapatkan ganjaran.

guru dan komuniti.  Individu mula mengaplikasi peraturan mengikut kebenaran dan persetujuan ibu bapa.V ON AL K ON  : P2 I A TAH ENS Tahap pertengahan teori perkembangan moral. 2/1/13 .

2/1/13 • • (the good boy-good girl attitude) . Menghargai nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan.Orientasi Perlakuan Baik: • Mengaplikasikan ukuran moral yang telah ditetapkan oleh ibu bapa. guru atau orang sekeliling. Ingin dilihat sebagai ‘anak yang baik’ dan mengikut arahan.

Individu sudah mula meneroka pilihan dan alternatif lain dalam penaakulan moral. • • 2/1/13 .S PO : P 3 SION A AH VEN T N KO AL • Tahap penaakulan moral yang paling tinggi. Mula mempunyai kod moral dan etika yang tersendiri.

2/1/13 • • • . Menilai undang-undang berdasarkan hak individu Menganggap undang-undang sebagai sesuatu yang fleksibel dan mempunyai alternatif. Mematuhi undang-undang jika menepati hak-hak individu.Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu: • Berhujah menggunakan nilai. hak dan prinsip.

Kritikan Terhadap Teori Lawrence Kohlberg 2/1/13 .

. Gilligan menyatakan bahawa hal tersebut membuat tidak adekuatnya teori itu dalam menggambarkan 2/1/13 pandangan seorang perempuan.  • • • Teori Kohlberg dinyatakan berdasarkan penelitian empirikal yang menggunakan hanya responden lelaki. teori itu tidak akan menilai secara adekuat orang yang menggunakan aspek moral lainnya untuk bertindak Carol Gilligan mempertikaikan bahawa teori Kohlberg terlalu androsentrik. Kesannya.• Salah satu kritikan terhadap teori Kohlberg adalah bahawa teori tersebut terlalu menekankan pada keadilan dan mengabaikan norma yang lainnya.

• Pengkritik seperti Christina Hoff Sommers pula membangkang kajian Gilligan kerana 2/1/13 ketiadaan bukti untuk menyokong teori atau . Ia mengembangkan teori perkembangan moral alternatif berdasarkan norma perhatian (ethics of caring).• Walaupun penelitian secara umum telah menyatakan bahawa tidak wujudnya perbezaan pola yang signifikan antara jenis jantina. teori perkembangan moral dari Gilligan tidak memusatkan perhatiannya pada norma keadilan (value of justice).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 2/1/13 .

2/1/13 .

WAB  2/1/13 .  dibantu oleh orang dewasa(ibu bapa dsb) supaya kanak-kanak dapat menunjukkan dan menaakul TANGGUNGJA perlakuan moral yang seimbang.Peringkat permulaan :kanak-kanak cuba memahami konsep moral.

2/1/13 .Teknik-teknik Mendidik Anak.

Penggunaan teknik dorongan digalakkan kerana:  Kurang membangkitkan ketegangan emosi kanak-kanak.Namun teknik menjarakkan kasih sayangdan menggunakan kuasa akan: • Membangkitkan ketegangan emosi kanakkanak. . Menjarakkan kasih sayang boleh menimbulkan keresahan kepada kanak-kanak dan penggunaan kuasa akan membangkitkan rasa benci dan permusuhan dengan ibu bapa.  Teknik ini menggalakkan kanak-kanak 2/1/13 menaakul dan berfikir tentang perlakuannya.

Ciri-ciri Ibu Bapa Yang Baik 2/1/13 .

2/1/13 .

Penerapan dilakukan secara implisit dalam strategi dan isi kandungan pengajaran dan pembelajaran (P&P) KURIKULUM • Antara agenda utama bagi mencapai hasrat membina insan yang harmonis berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). •Pelbagai aktiviti dijalankan di sekolah seperti aktiviti kokurikulum. kursus motivasi. bengkel kemahiran berfikir.KURIKULUM   Penerapan nilai-nilai murni merentasi kurikulum melalui Kurikulum persekolahan kebangsaan. . bulan moral dan nilai-nilai murni dan 2/1/13 sebagainya. KBSR dan KBSM dalam setiap mata pelajaran.

• Memberi ruang kepada murid untuk membela diri 2/1/13 dalam salah laku.  Guru mengambil peranan sebagai pendidik dan ibu bapa serta memberi teguran. bimbingan dan nasihat.  . • Murid akan merasakan bahawa sekolah merupakan tempat yang selamat sekiranya para guru tidak mengamalkan budaya ugutan.PERSEKITARA N Penerapan budaya sekolah penyayang.  Melayan semua murid secara sama rata. • Mengamalkan sistem demokrasi yang mengambil kira pandangan murid.

Implikasi Terhadap Proses P&P 2/1/13 .

2/1/13 .

2/1/13 .

Rumusan Teori 2/1/13 .

ia lebih 2/1/13 .• Teori ini terbahagi kepada 3 tahap iaitu Tahap Pra Konvensional Tahap Konvensional Tahap Pro Konvensional • Setiap tahap terbahagi kepada dua bahagian. dalam teori ini terdapat 6 bahagian(Tahap yang berbeza) Menurut pengasas teori ini. Justeru. terdapat dua faktor dominan yang mempengaruhi aspek moral iaitu Keluarga Sekolah • • Namun. terdapat juga beberapa kelemahan yang terdapat dalam teori ini antaranya.

Sekia 2/1/13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful