You are on page 1of 16

PSV3109 :

PROSES KREATIVITI
&

ARTISTIK
Disediakan oleh :
Amirah Izzati binti Mokhtar
Norhamidah binti Fadzell Hayatun Syamila binti Mohd Mansor

KREATIVITI
&

KANAK-KANAK
Setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif (Lowenfeld, 1975).

Pengertian KREATIF
Bahasa Latin creare bermaksud membuat. Bahasa Greek creare bermaksud memenuhi. Kamus Dewan kemampuan/kebolehan mencipta/menghasilkan & mengembangkan sesuatu idea baru/asli.

Kreativiti
Melibatkan daya berfikir & kemahiran berfikir. Berkaitan kebolehan menggunakan otak kanan. Boleh dilatih/dibentuk mengikut apa yang dikehendaki.

Jenis Kreativiti
1. Kreativiti intuitif. - Kreativiti intuitif adalah jenis kreativiti yang terjadi secara spontan melalui penambahbaikan.

2. Kreativiti analitik.
- Apa yang kita gunakan, yang apabila kita merancang untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Proses kreatif biasanya akan menggabungkan kreativiti intuitif dan analitik.

PANDANGAN TOKOH
SENI VISUAL MENGENAI KREATIVITI
E. Paul Torrance June King McFee Carl Rogers Victor Lowenfeld

1. E. Paul Torrance
Tersohor dalam bidang/kajian kreativiti. Beliau mencadangkan Ujian IQ bukanlah satu-satunya cara mengukur daya intelektual seseorang. Beliau memperkenalkan instrumen untuk menguji tahap kreativiti seseorang menggunakan Torrence Test of Creative Thinking.

2. June King McFee


Mentakrifkan kreativiti sbg keupayaan seseorang mencipta sesuatu
yang baru/mampu mengolah idea baru/lain yang lebih bermakna. Seni tidak terhad kepada hasil karya seni sahaja tetapi juga

melibatkan pengalaman estetika.


Seni ialah satu bentuk komunikasi yang dipengaruhi oleh konteks budaya.

3. Carl Rogers
Rogers percaya bahawa individu yang bebas/ mempunyai rasa
tanggungjawab akan cuba menyumbang kepada insan/makhluk lain di sekitarnya Sumbangan tersebut dinyatakan dalam bentuk kreativiti sama ada dalam bidang seni/sains melalui rasa sayang sesama insan.

4. Victor Lowenfeld
Asaskan teori Lowenfeld Stages of Artistic Development. Dua sekatan/halangan perkembangan kreativiti;

1. Faktor Psikologi/emosi murid/kanak-kanak tidak

mendapat jawapan yang sewajarnya; serik untuk bertanya.


2. Faktor persekitaran/budaya persekitaran tidak kondusif tidak membina kreativiti guru lebih banyak menyoal daripada memberi galakan/peluang pelajar menyoal.

Berpendapat bahawa kreativiti murid boleh diukur melalui 4


komponen utama; 1. Kelancaran (Fluency) - Idea spontan - Boleh mengaitkan satu perkara dengan perkara lain. - Boleh memikirkan kemungkinan terhadap idea tersebut. - Berupaya mengintegrasikan kemungkinankemungkinan/alternatif kepada penyediaan masalah.

2. Fleksibel (Flexibility) - Bertolak ansur/ semangat toleransi. - Boleh menyesuaikan diri. - Bersedia menghadapi cabaran dengan fikiran terbuka.

3. Keaslian (Originality)

- Sentiasa cari idea baru/asli

4. Kepekaan (Sensitivity)

- Daya kepekaan yg tinggi terhadap rakan sebaya/ ciptaan/ estetika.


- Guna semua deria pancaindera untuk membuat pengamatan.

TAHAP PERKEMBANGAN KREATIVITI


Tahap perkembangan kreativiti dapat diterangkan melalui teori-teori berdasarkan tokoh-tokoh penting kreativiti. Antaranya ialah:

1. Perkembangan Kreativiti Fisher - Peringkat Ransangan - Peringkat Penerokaan - Peringkat Perancangan - Peringkat Aktiviti - Kajian Semula

2. Kaedah Laura H. Chapman

- Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea).


- Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement). - Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium).

Rujukan
Seni Dalam Kehidupan. (2012). Diperoleh daripada

http://cantiksenikasih.blogspot.com/2012/01/teorikreativiti-olehvictor-lowenfeld.html. HBAE 1203. (2011). Perkembangan Seni dan Kanak-kanak.

Perkembangan Seni Kanak-kanak. (n.d.). Diperoleh daripada


http://www.scribd.com/doc/88591985/Proses-Kreativiti-Dan-Artistik Kreativiti Dalam Seni Visual. (2012). Diperoleh daripada

http://uchihamadara5321.blogspot.com/2012/01/tahapperkembangan-kreativiti.html.

Sekian. Terima kasih