Şcoala Creştină FILADELFIA, Suceava Anul şcolar 2009 – 2010

LIMBA FRANCEZĂ Frecvenţă redusă
- cl. a XII-a – - semestrul al II-lea –

prof. Tudoreanu Monica

Pronumele relative 5. Subjunctivul 3. PropoziŃia condiŃională 2.Cuprins 1. Subjonctivul trecut . Gradele de comparaŃie 4. Gerunziul 6.

câŃiva au hotărât să construiască un turn care. Franceza (français) este o limbă romanică vorbită de 80 de milioane de oameni ca limbă maternă. majoritatea formând cea ce se numeşte. Cei mai mulŃi oameni care vorbesc franceza ca limbă secundară trăiesc în Africa francofonică. cu un număr semnificant de vorbitori în 57 de Ńări. româna şi portugheza.spaniola. franceză. Răspândire în lume Este o limbă oficială în 29 de Ńări. Republica Democrată Congo este Ńara francofonă cu cea mai numeroasă populaŃie. italiană. Belgia. românul Leonard Orban. 129 de milioane (26% din cei 497. trebuia să ajungă la Divinitate. se spune. după germană şi engleză. Dezvoltarea limbii a fost influenŃată de asemenea şi de limbile celtice a Galiei romane şi limbile germanice ale invadatorilor franci. cum sunt şi limbile naŃionale: italiana. Cei mai mulŃi vorbitori nativi locuiesc în FranŃa. şi minoritare: catalana.Comisarul pentru plurilingvism.740) de oameni în cele 27 state membre vorbesc franceza. că au apărut mulŃimea de limbi vorbite pe glob. neopolitana şi multe altele. În România şi în şcolile noastre se studiază mult limbile engleză şi franceză. în franceză. Africa. posibil depăşind numărul de vorbitori nativi. ElveŃia. şi mai puŃin în Ontario şi New Brunswick).Legenda Turnului Babel ne spune că a existat o vreme în care oamenii vorbeau aceeaşi limbă şi se înŃelegeau foarte bine. dintre care 65 milioane(12%) sunt vorbitori nativi şi 69 milioane (14%) fie o vorbesc ca limbă secundară sau limbă străină. Limba franceză este descendentă a limbii latine. Înainte de mijlocul sec. 190 de milioane ca limbă secundară şi de încă aproximativ 200 de milioane ca limbă străină. franceza servea ca limbă principală în relaŃiile dintre puterile europene şi coloniale şi de asemenea ca lingua franca printre clasesele educate din Europa. Din anul 2001 se sărbătoreşte Ziua limbilor europene prin manifestări dintre cele mai diverse. ceea ce o face a 3-a cea mai vorbită limbă secundară din Uniune. Este o limbă oficială în toate agenŃiile ONU şi un număr mare de organizaŃii internaŃionale. în trufia lor. . Potrivit Uniunii Europene. La Francophonie. Restul trăiesc în mare parte în Camerun Canada (în special Quebec. XX. Aşa. unde limba a originat. comunitatea Ńărilor vorbitoare de limba franceză. Aceasta s-a supărat pe oameni şi i-a pedepsit făcându-i să nu se mai înŃeleagă între ei. occitana. engleză germană. a militat pentru încurajarea învăŃării limbilor străine şi înŃelelegere interculturală. La un moment dat. În Uniunea Europeană se vorbesc 23 de limbi printre ele fiind: limbile română. spaniolă. Luxemburg şi Monaco.198.

Italia (Valle d'Aosta). Canada (majoritar în Québec şi Acadia). Asia. Oceania Număr de vorbitori 265 de milioane (locul 9) Limbă-mamă latină Sistem de scriere alfabetul latin (variantă franceză) . Africa.Nivelul de cunoaştere a limbii franceze în Uniunea Europeană Limba oficială în 29 de Ńări Vorbită în FranŃa. Belgia (Regiunea Capitalei Bruxelles. America. Valonia şi câteva oraşe ale Flandrei). Africa francofonă. ElveŃia (Romandia). în total 51 de Ńări din întreaga lume Regiuni Europa Occidentală. Haiti şi alte.

je prendrais une bonne note. prendre . venir. 3. 2. Si je pouvais traduire le texte . voir. Daca vei merge cu mine la teatru vei vedea o piesa interesanta 1. recevoir. Si tu allais au théâtre . Si tu étais allé au théâtre . 3. boire. Indicatif présent ou futur 2. 2. Conditionnel passé SI Propozitia subordonata Indicatif présent Indicatif imparfait Indicatif plus-que-parfait EX : Daca vei veni la mine vom citi scrisoarea 1. Si tu étais venu chez moi . Conditionnel présent 3. nous lirons la lettre. tu verras une pièce intéressante. Si tu viens chez moi . vouloir. 1. devoir. croire.Le subjonctif Le subjonctif Présent =le radical de la III-e personne du pluriel de l’indicatif present + -e -es -e -ions -iez -ent I II III parler -> ils parlent -> que je parle (sa vorbim) finir -> ils finissent-> que je finisse a) verbe care isi schimba radicalul dar il pastreaza la toate timpurile faire pouvoir savoire -> que je fasse -> que je puisse -> que je sache b) verbe care au un radical la singular si III plural si alt radical la I+II plural être.1. 2. avoir. Si tu vas au théâtre . Si tu venais chez moi nous lirions la lettre. aller. nous aurions lu la lettre.SI conditionnel Propozitia principala 1. tu verrais une pièce intéressante. Daca voi putea traduce textul voi lua o nota buna. 2. tu aurais vu une pièce intéressante. Si je peux traduire le texte je prendrai une bonne note.

cueillir (a culege).être avoir Que je Que nous Que j’aie Que ns sois soyons ayons Que tu Que vous soyez Que tu aies Que vous sois ayez Qu’il soit Qu’ils soient Qu’il ait Qu’ils soient voire Que nous voyions Que vous voyiez Qu’ils voient devoir que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent aller Que j’aille Que nous allions Que tu Que vous ailles alliez Qu’il aille Qu’ils aillent croire Que nous croyions Que vous croyiez Qu'ils croient vouloir que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Que je voie Que tu voies Qu’il voie boire que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Que je croie Que tu croies Qu'il croie recevoir que je reçoive que tu reçoives qu'il reçoive que nous recevions que vous receviez qu'ils reçoivent que je vienne que tu viennes qu'il vienne venir que nous venions que vous veniez qu'ils viennent que je prenne que tu prennes qu'il prenne prendre que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent c) respecta regula partir. découvrir. servir. offrir. dormir partir servir sortir sentir mentir que je parte que je serve que je sorte que je sente que je mente que tu partes que tu serves que tu sortes que tu sentes que tu mentes qu'il parte qu'il serve qu'il sorte qu'il sente qu'il mente que ns que ns que ns que ns que ns partions servions sortions sentions mentions que vs partiez que vs serviez que vs que vs que vs qu'ils partent qu'ils servent sortiez sentiez mentiez qu'ils sortent qu'ils sentent qu'ils mentent dormir que je dorme que tu dormes qu'il dorme que ns dormions que vs dormiez qu'ils dorment ouvrir. sentir (feel). accueillir (a primi) Couvrir que je couvre que tu couvres qu'il couvre que nous couvrions que vous couvriez qu'ils couvrent Découvrir que je découvre que tu découvres qu'il découvre que nous découvrions que vous découvriez qu'ils découvrent Ouvrir que j’ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Vo ulo ir . sortir (leave). mentir (lie). couvrir (cover). souffrir.

3. Après sortes ville. Pour Sans Après Avant de + infinitiv Pour que Après que +subjonctiv Avant que POZITIV Ex: COMPARATIV Je en pour fasse achets.GRADELE DE COMPARAłIE ALE ADJECTIVELOR CALIFICATIVE .Devoir Désirer Falloir + infinitiv (aceleasi subiect) Vs voulez immigrer au Canada. Vouloir Désirer + subjonctiv (subiecte diferite) Je veux que vous immigriez au Canada. Bon de inferioritate de egalitate de superioritate relativ absolut moins bon aussi bon meilleur le (la) meilleur (-e) très bon sorse ville que je des que tu en je dors SUPERLATIV POZITIV COMPARATIV Petit de inferioritate de egalitate de superioritate moins petit moindre aussi petit plus petit le (la) plus petit (-e) le (la) moindre très petit moins mauvais aussi mauvais plus mauvais (pire) le (la) plus mauvais (-e) le (la) pire très mauvais SUPERLATIV POZITIV COMPARATIV relativ absolut Mauvais de inferioritate de egalitate de superioritate relativ absolut SUPERLATIV quelques heures.

DON’T. ІІ.SIMPLE : QUI.PRONUMELE RELATIVE (Les pronoms relatifs) І. QUOI. C’est la composition pour laquelle il s’était donné tant de peine. QUE. OU QUI Les enfants qui sortent de la maison sont mes amis. OU C’est le village où j’ai passé mes vacances. format cu prepozitia en + participiul trecut al verbului. QUE Regarde les belles roses qu’elle t’offre.COMPOSE masculin lequel duquel auquel SINGULAR feminin laquelle de laquelle à laqeulle masculin lesquels desquels auxquels PLURAL feminin lesquelles desquelles auxquelles Voilà la chaise sur laquelle il était assis. 5. C’est un homme sur lequel tu peux-compter. Exemple chanter – chantant – en chantant .GERUNZIUL LE GERONDIF Mod impersonal. Gerunziul este invariabil. C’est la garçon à qui tu as donné les bombons.(Degrés de signification des adjectifs qualificatifs) grand POZITIV de inferioritate de egalitate moins grand aussi grand plus grand le (la) plus grand ( -e) les plus grands très grand COMPARATIV de superioritate relativ absolut SUPERLATIV 4. QUOI De quoi dépend ton départ Par quoi allez-vous commencer ? Don’t Voilà le livre dont il t’a parlé.

AVOIR que nous ayons eu que vous ayez eu qu'ils aient eu ÊTRE que nous ayons été que vous ayez été qu'ils aient été que j’aie eu que tu aies eu qu'il ait eu que j’aie été que tu aies été qu'il ait été Choisir que j’aie choisi que nous ayons que tu aies choisi choisi qu'il ait choisi que vous ayez choisi qu'ils aient choisi Sortir que je sois sorti /e que nous soyons que tu sois sorti sortis qu'il soit sorti que vous soyez sortis qu'ils soient sortis .polir – polissant – en polissant OBSERVATIE Exista expresii vechi in care gerunziul nu mai are prepozitia EN. Exemple chemin faisant = en faisant le chemin Ce disant = en disant cela 5.Le subjonctif passé Subjonctif passé = subjonctif present du verb AVOIR ou ÊTRE +participe passé du verbe à conjuguer.