Prezentati structura raportarilor financiare Structura raportarilor financiare • Bilantul - prezinta situatia activelor, datoriilor si capitaulurilor proprii la inceputul

si finele perioadei • Contul de profit si pierderi / Contul de rezultate / Contul economic - prezinta veniturile, cheltuielile si rezultatele grupate pe 3 activitati : exploatare, financiara si extraordinara • Situatia fluxurilor de trezorerie – prezinta incasarile si platile grupate pe 3 activitati : de baza, de investitii si de finantare • Situatia capitalului propriu – existentele, cresterile si diminuarile elementelor de capital propriu • Notele explicative – prezinta informatii suplimentare detaliate referitoare la datele inscrise in raportarile financiare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful