"Nisam zaostala u vremenu, nego vrijeme nadilazim.

Prilagodila sam se svakoj vrsti vladavine koju je svijet ikad vidio; živjela sam sa carevima i kraljevima, tiranima i diktatorima, parlamentima i predsjednicima, monarhijama i republikama. Srdačno sam prihvatila svaki napredak znanosti; da nije mene veliki zapisi poganskog svijeta ne bi bili očuvani. Istina je da nisam mijenjala svoj nauk, ali to je zato što taj nauk nije moj već „Onoga koji me posla“. Mijenjala sam svoju odjeću koja pripada vremenu, ali ne i svoj Duh koji pripada vječnosti. U tijeku svog dugog života vidjela sam toliko modernih ideja koje postaju nemoderne, i znam da ću poživjeti da ispjevam rekvijem nad modernim idejama današnjice, kao što sam ispjevala onima prošlog stoljeća. Proslavila sam i 1900. obljetnicu od smrti mog Otkupitelja, a ipak nisam starija negoli onda, jer moj Duh je vječan, a Vječno nikad ne stari. Ja sam trajna Prisutnost svih stoljeća. Suvremenik sam svih civilizacija. Nikad nisam staromodna, jer ne starim; nikad iza vremena, jer sam bezvremenska. Imam četiri velike oznake: Jedna sam, jer imam istu Dušu kao u početku; Sveta sam, jer je ta Duša Duh Svetosti; Katolička sam, jer taj Duh prožima svaku stanicu moga Tijela; Apostolska sam, jer sam porijeklom iz Nazareta, Galileje i Jeruzalema. Oslabjet ću kada moji članovi postanu bogati i prestanu moliti, ali nikad neću umrijeti. Progonit će me kao danas u Meksiku i Rusiji; razapet će me kao na Kalvariji, ali ću ponovno uskrsnuti, i na koncu, kad više ne bude vremena, i kada povratim puninu svoje snage, tada ću uzaći na Nebo kao zaručnica svoje Glave, Krista, na slavlje nebeske svadbe, gdje će Bog biti sve u svemu jer Njegov Duh je Ljubav, a Ljubav je Nebo.’’

( F. Sheen) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful