Perniagaan Dalam Negeri

Bab 3 -Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan terbahagi kepada perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa.

-

Perniagaan antarabangsa dibahagikan kepada :Perniagaan import,eksport dan entrepot.

3.1 - Perniagaan Dalam Negeri :Perniagaan dalam negeri ialah aktiviti membeli dan menjual barang perkhidmatan yang dijalankan antara penduduk di sesebuah negara .

3.2 - Saluran Agihan. - Saluran agihan ialah suatu proses pengedaran barang @ perkhidmatan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir - Saluran agihan yang berkesan dapat menyalurkan sesuatu barang yang dikehendaki oleh pengguna pada masa, harga dan kuantiti yang sesuai. 3.2a - Jenis Saluran Agihan. 1)Pengeluar ---> Pemborong ---> Peruncit ---> Pengguna - Pengeluar akan menjual keluaran mereka dalam kuantiti yang besar kepada pemborong. Pemborong pula akan memecah pukal kepada kuantiti yang kecik untuk dijual kepada peruncit.Peruncit pula akan menjual dalam kuantiti yang dikehendaki oleh pengguna . 2) Pengeluar ---> Ejen ---> peruncit ---> Pengguna - Penerbit surat khabar melantik ejen mengikut kawan tertentu untuk mengedarkan surat khabar serta majalan terbitan. -Ejen pula akan menjalankan tugas mengedarkan barang kepada peruncit di merata-rata tempat di kawasan yang telah ditentukan oleh pengeluar.

Contohnya :    Kedai runcit Bazar Pasar Raya Perniagaan dalam negeri dibahagikan kepada :PERNIAGAAN BORONG. -Membeli barang secara pukal kepada pengeluar dan menjualkannya dalam kuantiti yang kecil. PERNIAGAAN RUNCIT . o Perniagaan runcit kecil- kecilan - membeli barang dalam kuantiti yang agak kecil daripada pemborong dan menjual barang dalam kuantiti yang lebih kecil. o Perniagaan runcit besar-besaran -membeli barang secara pukal daripada pengeluar. Perniagaan Antarabangsa :Perniagaan antarabangsa merangkumi semua aktiviti jual beli antara sebuah negara dengan negara lain. Contohnya antara Malaysia dengan Jepun dan Malaysia dengan Singapura.

3)Pengeluar ---> Pemborong ---> Pengguna -Dalam saluran ini, pemborong akan membeli dalam kuantiti yang besar daripada pengeluar dan menjual dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna. Oleh kerana volum jualan adalah besar, maka pemborong mampu membeli

upah pemamdu dan penyelenggaraan kenderaan. Perkhidmatan orang tengah tidak diperlukan dalam pemasaran barangnya. Faktor Pemilihan Saluran Agihan. 5) Pengeluar ---> Ejen ---> Pengguna -Melibatkan pelantikan ejen oleh pengeluar untuk menjual barang @ perkhidmatan terus kepada pengguna.ejen. pengeluar boleh terus edarkan kepada pengguna. Syarikat yang kecil pula bergantung kpd pemborong dan peruncit untuk memasarkan barangnya. pengeluar memerlukan pemborong dan peruncit dalam proses pengagihan barangnya. iaitu kepada siapa barang hendak dijual selepas menentukan sasaran pasaran. tukang gunting .Contohnya pengeluar barang elektrik melantik peruncit untuk menjual barang jenama keluarannya. -Barang tahan lama seperti pen dan perabot boleh dipasarkan melalui pemborong dan peruncit. saluran agihan yang sesuai digunakan ialah pemborong. Bagi pengguna yang telah dikenal pasti. Contohnya ialah pemborong bayar dan bawa.secara pukal daripada pengeluar. -Jika pasaran adalah luas dan meliputi seluruh negara. 2) Sasaran Pasaran Barang -Sebelum memillih saluran agihan.contohnya menjual hasil pertanian di pasar tani. . - - 5) Kos Pengangkutan -Kos ini merangkumi perbelanjaan untuk membeli lori atau van. Oleh itu.dan peruncit.Contohnya syarikat insurans melantik ejen untuk menjual pelbagai jenis produk insurans kepada pengguna. 3) Liputan Pasaran Barangan -jika pasaran adalah kecil. 1) Jenis Barang -Barang cepat rosak seperti sayur-sayuran memerlukan saluran agihan yang cepat dan ringkas.Contohnya :. . jenis saluran yang dipilih.Maka adalah lebih baik jika pengeluar mengagikan kepada pengguna melalui peruncit.Pengeluar menjual terus kepada pengguna melalui pesanan mel atau internet. produknya boleh dibekalkan terus kepada pengguna akhir. 4) Keupayaan Pengeluar Syarikat besar yang bermodal besar mampu menyediakan saluran agihan sendiri.Khidmat langsung seperti perkhidmatan yang disediakan oleh doktor. -Pengeluar menubuhkan sendiri rangkaian kedai runcitnya. Contohnya kedai pak mail memasarkan keluarannya terus kepada pengguna. -Pengeluar melantik peruncit bebas sebagai wakil untuk memasarkan keluarannya. 4)Pengeluar ---> Peruncit ---> Pengguna -Peruncit besar – besaran mendapatkan bekalan terus daripada pengeluar dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna. penguam dan penyanyi. 6) Pengeluar ---> Pengguna -Melibatkan pengagihan barang @ perkhidmatan terus daripada pengeluar kepada pengguna. pengeluar akan mengenal pasti sasaran pasaran bagi produknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful