You are on page 1of 7

Generalitat de Catalunya I.E.S.

Domènec Perramon
Departament d'Educació

CURS 2007-08. LLISTA DE LLIBRES DE TEXT:

1 ESO

--- PALABRA y COMUNICACIÓN 1. Ed. Edebé. ISBN 978-84-236-8646-9

--- LLENGUA i LITERATURA 1. Ed. Edebé. ISBN 978 -84 236 -7513-5

--- NUEVO DICCIONARIO ESENCIAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ed. SANTILLANA. ISBN 84-294-
5935-9

--- MACMILLAN SECONDARY COURSE SB1 ; 1-4050-3179-4

--- MACMILLAN SECONDARY COURSE WB1; 1-4050-9832-5

---MATEMÀTIQUES 1 ESO EDEBE 8423660419

---SOCIALS 1 ESO. TEXT. Galera 8441206163

--- ESPAI 1. VICENS VIVES. ISBN 978-84-316-1564-2

---MÚSICA. Iniciació. Ed. McGraw Hill. ISBN 978-84-481-4984-0

---JOC MAPES MUTS FISIC COLOR 2 DE CADA CONTINENT. Edit. VICENS VIVES

---JOC MAPES MUTS POLITIC COLOR 2 DE CADA CONTINENT. VICENS VIVES

---JOC 2 MAPES MUTS FISIC COLOR ESPAÑA. VICENS VIVES

---JOC 2 MAPES MUTS POLITIC COLOR ESPAÑA. VICENS VIVES

---JOC 2 MAPES MUTS FISIC COLOR CATALUNYA. VICENS VIVES

--- CULTURES I RELIGIONS. Ed. Text. Galera. ISBN 84-412-1117-5 (Per als alumnes que no han
triat religió)

---JOC 2 MAPES MUTS POLÍTIC COLOR CATALUNYA. VICENS VIVES

---JOC 2 MAPES MUTS FISIC COLOR PLANISFERI. VICENS VIVES

---JOC 2 MAPES MUTS POLÍTIC COLOR PLANISFERI. VICENS VIVES

--- TECNOLOGIA 1r CURS ED. Grup Promotor SANTILLANA ISBN: 978-84-7918-245-8

I.E.S. Domènec Perramon Torrent d'en Terra s/n 08358 Arenys de Munt Tel: 93-795-13-33/ 93-793-90-75 fax: 93-795-03-84
e-mail:a8034187@centres.xtec.es http://www.xtec.es/centres/a8034187
Generalitat de Catalunya I.E.S. Domènec Perramon
Departament d'Educació

Per als alumnes que no tenen diccionari d’anglès:

Recomanació:

OXFORD POCKEKT DICTIONARY. ANGLÈS-CATALÀ / CATALÀ-ANGLÈS


ISBN 0-19-431556-8

I.E.S. Domènec Perramon Torrent d'en Terra s/n 08358 Arenys de Munt Tel: 93-795-13-33/ 93-793-90-75 fax: 93-795-03-84
e-mail:a8034187@centres.xtec.es http://www.xtec.es/centres/a8034187
Generalitat de Catalunya I.E.S. Domènec Perramon
Departament d'Educació

2 ESO

---LLENGUA BRUC CASTELLNOU 8482877666

---CASTELLÀ BOJ CASTELLNOU 8482878263

--- MACMILLAN SECONDARY COURSE SB 2; ISBN 1-4050-3195-6

--- MACMILLAN SECONDARY COURSE WB 2; ISBN 1-4050-9834-1

---MATEMÀTIQUES 2 ESO EDEBE 8423664384

---SOCIALS 2 ESO TEXT. La Galera; 8441206198

--- ECOS 2. ED. VICENS VIVES 8431669527

---TECNOLOGIA 2N CURS ED. TEXT 84-412-0798-4

---- Per als alumnes que han triat francès: ESSENTIEL 1. Ed. Santillana. 978-84-96597-05-1

I.E.S. Domènec Perramon Torrent d'en Terra s/n 08358 Arenys de Munt Tel: 93-795-13-33/ 93-793-90-75 fax: 93-795-03-84
e-mail:a8034187@centres.xtec.es http://www.xtec.es/centres/a8034187
Generalitat de Catalunya I.E.S. Domènec Perramon
Departament d'Educació

3 ESO

--- LLENGUA i LITERATURA 3. Ed. Edebé. ISBN 978 –84- 236 -7512-8

-- PALABRA y COMUNICACIÓN 3. Ed. Edebé. ISBN 978-84-236-8647-6

--- MACMILLAN SECONDARY COURSE SB 3; ISBN 1-4050-3211-1

--- MACMILLAN SECONDARY COURSE WB 3; ISBN 1-4050-9836-8

---MATEMÀTIQUES 3 ESO EDEBE 8423660648

---SOCIALS 3 ESO TEXT. La Galera 8441206740

--- POSITRÓ. Vicens Vives

--- ESPAI 3. Vicens Vives

---MÚSICA-II. Ed. Casals. ISBN 978-84-218-3716-0

---COPAINS 3 ELEVE OXFORD 8481045012 (OPCIONAL)

---COPAINS 3 CAHIER OXFORD 8481045020 (OPCIONAL)

---- TECNOLOGIA 3r CURS ED. Grup Promotor SANTILLANA ISBN: 978-84-7918-253-3

---- EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA. Text. La Galera. ISBN 978-84-412-1355-5

---- Per als alumnes que han cursat francès a 2n. ESSENTIEL 3. Ed. Santillana. ISBN 978-84-
96597-18-1

I.E.S. Domènec Perramon Torrent d'en Terra s/n 08358 Arenys de Munt Tel: 93-795-13-33/ 93-793-90-75 fax: 93-795-03-84
e-mail:a8034187@centres.xtec.es http://www.xtec.es/centres/a8034187
Generalitat de Catalunya I.E.S. Domènec Perramon
Departament d'Educació

4 ESO

---LLENGUA TOC CASTELLNOU 8482878557

---CASTELLÀ DOSEL CASTELLNOU 848287862X

--- MACMILLAN SECONDARY COURSE SB 4; ISBN 1-4050-3225-1

--- MACMILLAN SECONDARY COURSE WB 4; ISBN 1-4050-9838-4

---MATEMÀTIQUES 4 ESO EDEBE 8423664775

---SOCIALS 4 ESO TEXT 8441206554

---HELI 4 V. VIVES

---TECNOLOGIA 4t CURS ED. TEXT 84-412-0799-2.

---- Per als alumnes que han cursat el variable d’Alemany a 3r. PLANET A2. Kursbuch 2 +
Arbeistbuch 2. Ed. Hueber ISBN 3-19-181679-8

Per als alumnes que han cursat francès a 2n i 3r. ESSENTIEL 3. Ed. Santillana. ISBN 978-84-
96597-18-1

I.E.S. Domènec Perramon Torrent d'en Terra s/n 08358 Arenys de Munt Tel: 93-795-13-33/ 93-793-90-75 fax: 93-795-03-84
e-mail:a8034187@centres.xtec.es http://www.xtec.es/centres/a8034187
Generalitat de Catalunya I.E.S. Domènec Perramon
Departament d'Educació

1r BAT

---LLENGUA I LIT. 1 BATX.CASTELLNOU 848287814X

---LENGUA Y LIT.CASTELLANA I CASTELLNOU 8482878158

---LOOKING FORWARD MACMILLAN-HEINEMAN SB 0333956478


---LOOKING FORWARD MACMILLAN-HEINEMAN W 0333956516

---MATEMÀTIQUES 1 BATX. EDEBE 8423661784 [CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC]

---MATEMÀTIQUES SOCIALS 1 BATX. EDEBE 8423661776 [HUMANITATS]

---Hª DE CATALUNYA BARCANOVA 8448908546

---Hª CONTEMPORÀNIA TEIDE 8430751270 HUMANITATS

---PSICOLOGIA MC GRAW 84-481-2591-6 HUMANITATS

---BIOLOGIA 1 SANTILLANA 848355535 CIENTÍFIC

---FÍSICA 1 MC GRAW 8448134281 CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---QUÍMICA 1 CASALS 8421827863 CÍNTÍFIC-TECNOLÒGIC

----LLATÍ 1. Ed. Castellnou. ISBN 84-8287-817-4. Humanitats

----Per als alumnes que han triat alemany. Un cop començat el curs comprarem el llibre de text
directament a l’editorial. TAMGRAM AKTUELL 2 A2/1. Ed. Hueber. ISBN 3-19-001816-2

I.E.S. Domènec Perramon Torrent d'en Terra s/n 08358 Arenys de Munt Tel: 93-795-13-33/ 93-793-90-75 fax: 93-795-03-84
e-mail:a8034187@centres.xtec.es http://www.xtec.es/centres/a8034187
Generalitat de Catalunya I.E.S. Domènec Perramon
Departament d'Educació

2 BATX

---LLENGUA I LIT. CAT. 2BATX. CASTELLNOU8482878719

---LENGUA Y LIT. CASTELLANA 2 BATX. CASTELLNOU

---LOOKING FORWARD MACMILLAN-HEINEMAN SB 0333956575

---LOOKING FORWARD MACMILLAN-HEINEMAN W 0333956613

---HISTÒRIA TEIDE 8430751742

---MATEMÀTIQUES 2 BATX. EDEBE 8423665291 CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---MATEMÀTIQUES SOCIALS 2 BATX. EDEBE 8423665305 HUMANITATS

---GEOGRAFIA BATXILLERAT BARCANOVA 8448913434 HUMANITATS

---VISUALART V.VIVES HUMANITATS

---BIOLOGIA 2 SANTILLANA CIENTÍFIC

---FÍSICA 2 MC GRAW 8448121570 CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

---QUÍMICA 2 CASALS 8421829491 CIENTÍFIC

---MECÀNICA MC GRAW HILL 8448198840

---LLATÍ 2. Ed. Castellnou. ISBN 84-8287-495-0. Humanitats

---- FILOSOFIA. FILÒSOFS. ED. Teide. ISBN: 84-307-5241-2. Un cop començat el curs, s’haurà de
comprar el llibre de lectures de textos filosòfics “ATENA”. Ed. La Magrana.

I.E.S. Domènec Perramon Torrent d'en Terra s/n 08358 Arenys de Munt Tel: 93-795-13-33/ 93-793-90-75 fax: 93-795-03-84
e-mail:a8034187@centres.xtec.es http://www.xtec.es/centres/a8034187