E-commerce – Evoluţii şi provocări la nivel european, regional şi global

Student: AISI Andrei Cucuveică An: II

Master:

Iaşi, 2012 COMERŢUL ELECTRONIC - ASPECTE GENERALE Ce este comerţul electronic?
Apariţia şi avântul comerţului electronic schimbă lumea afacerilor , ameninţând existenţa nu mai a unor firme ci a întregi industrii. Unele industrii au fost obligate la restructurări puternice în timp ce alte noi afaceri şi alte căi de a conduce vechile afaceri se dezvoltă. Acest nou mediu de afaceri este în acelaşi timp înspăimântător ca şi ofertant de noi oportunităţi. O componentă importantă în definirea comerţului electronic o reprezintă mediul în care acesta are loc şi anume Internetul. Internetul este o reţea mondială de zeci de mii de computere de mare capacitate, conectate între ele. Persoane particulare şi oameni de afaceri intră pe Internet prin intermediul unui furnizor local de servicii Internet, care oferă astfel accesul la poşta electronică (e-mail) şi la sistemul de informare " www" (World Wide Web) precum şi la multe alte categorii de servicii informaţionale. Internetul oferă potenţialilor clienţi posibilitatea de a "vizita" afacerea pe "Web" şi să analizeze ofertele on-line de produse şi servicii ale firmelor. O multitudine de firme utilizează Internetul pentru publicitate. Marketingul prin Internet este o oportunitate pentru a crea imaginea unei firme şi pentru a atrage clienţii. Firmele furnizează informaţii tehnice şi utilizează pagina de Web ca o platformă pentru mediatizarea noutăţilor ce apar în cadrul firmei. Folosind propriul Website ca pe un magazin, ele oferă produse şi preiau comenzi. Poate din cauza incertitudini şi vitezei cu care se schimbă aceste mediu, există foarte puţină îndrumare strategică disponibilă oamenilor de afaceri pentru ai ajuta să se descurce în acest teritoriu neexplorat. Există puţine lucrări de relevanţă şi o mulţime de teorii şi curente cu privire la acest nou mediu de afacerii. Din acest punct de vedere încercarea de a defini comerţul electronic nu ar avea un rezultat concret. Primele intenţii de a definii comerţul electronic au fost făcute din nevoia de a legifera comerţul electronic, cum ar fi de exemplu definiţia elaborată de Parlamentul European şi publicată în Directiva 31/2000 a Comisiei Europene cunoscute şi sub numele de „Directiva asupra comerţului electronic”. În afară de aceasta la ora actuală există o multitudine de definiţii ale comerţului electronic: „ … cumpărarea şi vânzarea bunurilor şi serviciilor pe Internet, în special cu ajutorul World Wide Web-ului. În practica acesta şi un nou termen „e-business” sunt adesea folosiţi ca sinonime. Pentru vânzarea on-line cu amânuntul termenul „e-tailing” este folosit câteodată.” (www.whatis.com)

2

„… aplicarea integrală a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor la început şi până la finalul întregului lanţ de valori a procesului de afaceri ce are loc electronic şi are ca scop obţinerea de profit. Aceste procese pot să fie parţiale sau complete şi de asemene pot să fie tranzacţii business-to-consumer sau business -to-business” (Wigand, 1997) „În definiţia sa simplă comerţul electronic este un mijloc electronic folosit pentru a face tranzacţii de afaceri… Pe măsura dezvoltării tehnologiei şi a folosirii Internetului pe scară largă, comerţul electronic a ajuns să se refere la o gamă mai largă de mijloace de afaceri cum ar fi: e-mail, Web-situri informaţionale, cataloage online comenzi de bunuri şi serviciu prin Internet, livrarea directă de produse şi alegerea caracteristicilor produsului… Cele mai răspândite forme de comerţ electronic sunt: • Business to Business – o afacere vinde către altă afacere; • Business to Consumer – o afacere vinde unui consumator; • Business to Government – diverse firme licitează pentru programe guvernamentale; • Consumer to Consumer – consumatorii vând altor consumatori prin intermediul unor site-uri de licitaţii.” (www.wvebiz.com) „… efectuarea de tranzacţii financiare prin mijloace electronice. Odată cu creşterea comerţului în cadrul Internetului, noţiunea de comerţ electronic se refera la cumpărarea din magazine on-line. Comerţul electronic poate fi: business to business (afacere la afacere) şi business to consumer (afacere la consumator). (www.straight-on.com) „…folosirea tehnologiei informaţionale pentru a facilita vânzarea şi cumpărarea bunurilor şi serviciilor între partenerii de afaceri.” (Bathia,1999) Pentru unele firme, comerţ electronic înseamnă orice tranzacţie financiară care utilizează tehnologia informatică. Pentru altele, noţiunea de comerţ electronic acoperă circuitul complet de vânzări - inclusiv marketingul şi vânzarea propriu-zisă. Mulţi oameni consideră comerţul electronic ca fiind orice tranzacţie comercială condusă electronic pentru cumpărarea unor produse cum ar fi cărţi, Cd-uri, bilete de călătorie şi altele. Dar, comerţul electronic are, în sens larg, un impact mult mai profund asupra evoluţiei afacerilor şi cuprinde, în fapt, nu numai noile achiziţii comerciale ci şi totalitatea activităţilor care susţin obiectivele de marketing ale unei firme şi care pot include, spre exemplu, publicitate, vânzări, plăţi, activităţi post-vânzare, servicii către clienţi, etc. Ca urmare, s-a lărgit gama de servicii care sprijină şi acordă asistenţă acestui nou domeniu al afacerilor. Aceste servicii se referă la furnizorii de Internet, la sistemele de

3

securitate şi semnăturile electronice, la tranzacţiile on-line sau reţelele de magazine, precum şi la serviciile cu caracter general, cum ar fi consultanţa, designul de pagini Web, elaborarea site-urilor, etc. Această evoluţie are un impact major asupra economiei, în ceea ce priveşte crearea de noi întreprinderi, diversificarea celor existente şi, în special, asupra potenţialului pieţei, forţei de muncă şi a gradului de ocupare a acesteia în viitor. Datorită acestei diversităţi a condiţiilor de piaţă ce cuprinde un mare număr de furnizori de servicii şi care este într-o permanentă schimbare, se impune ca o necesitate punerea la dispoziţia întreprinderilor şi în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, a unei "surse" unde să găsească sprijinul adecvat pentru aplicarea soluţiilor comerţului electronic în activitatea proprie. Industria comerţului electronic face, în general, distincţie între tranzacţiile Business-to-Business (B-2-B sau BTB), tranzacţiile Business-to-Consumer (B-2-C sau BTC) şi tranzacţiile User-to-User: • B-2-B cuprinde toate tranzacţiile ce se efectuează între doi sau mai mulţi parteneri de afaceri. Aceste tranzacţii se bazează, de obicei, pe sisteme extranet, ceea ce înseamnă că partenerii de afaceri acţionează pe Internet prin utilizarea de nume şi parole pentru paginile de Web proprii. Acest tip de comerţ electronic se împarte în 2 clase: o Tipul (B2Bi) este cazul în care există un contract de parteneriat între întreprinderi, un exemplu în acest sens fiind o aplicaţie pentru un lanţ de desfacere; o Tipul (B2M2B) este cazul unui e-MarketPlace care se interpune între cele două afaceri, deci existenţa unei pieţe electronice în care interacţionează mai mulţi cumpărători şi mai mulţi furnizori. • B-2-C se referă la relaţiile dintre comerciant şi consumatorul final, fiind considerat comerţ electronic cu amănuntul. Acesta se împarte în: o User-to-Business (U2B) Este cazul general în care un utilizator (intern sau extern) interacţionează asupra datelor şi tranzacţiilor unei întreprinderi. În caz Întreprinderi particular se Consumatori poate aplica la o întreprindere care oferă servicii sau bunuri care nu pot fi prezentate şi vândute prin catalog. Poate fi văzut ca acoperind toate interacţiunile de tip User-to-Business care nu sunt acoperite de modelul Userto-Online Buying. B2B B2C o User-to-Online Buying (U2OB) Este folosit pentru a descrie un caz special (un subset al modelului User-to-Business) în care bunuri sunt vândute printrun catalog folosind un card de cumpărări, un portofel, etc. Acest model include ambele cazuri de consumatori: care cumpără bunuri şi care se aprovizionează de la un singur furnizor. Poate cuprinde legături cu sisteme de gestiune, de verificare de cărţi de credit, de livrare etc. • U-2-U descrie cazul colaborării diferiţilorB2B utilizatori prin intermediul documentelor partajate, prin intermediulprin B2C – Vânzări e-mail, etc. Figura nr. 1.1. Formele comerţului electronic şi interacţiunea lor
GUVERN Internet, TV, telefon

B2B – Internet, Intranet,Parteneri Extranet, (în ţară sau străinătate) Transferuri EDI

B2G – Proceduri comerciale, Informare, Consultanţă

4

Alte relaţii stabilite prin intermediul reţelei Internet, adiacente comerţului electronic, sunt: government to government (G2G), government to business (G2B), government to consumer (G2C), consumer to government (C2G), consumer to business (C2B) şi sunt sintetizate în tabelul nr. 1.1. Tabelul nr. 1.1. Relaţii adiacente comerţului electronic stabilite prin intermediul reţelei Internet

Guvern (G) Guvern (G) Întreprinderi (B) Consumatori (C) G2G Coordonare B2G administraţie, logistică C2G achitare taxe on-line

Întreprinderi (B) G2B Informare B2B comerţ electronic C2B comparaţie preţuri

Consumatori (C) G2C informare B2C comerţ electronic C2C licitaţii on-line

O nouă opţiune în comerţul electronic este tranzacţia Business-to-Employee (B-2E), care se referă la tranzacţiile din interiorul unei firme, destinate personalului angajat al firmei şi efectuate prin sistemul intranet propriu. În tranzacţiile comerciale clasice se disting patru etape diferite: • informarea comerciala referitoare la tranzacţie: cercetarea de marketing; • încheierea contractului comercial; • vânzarea produsului sau a serviciului; • plata produsului sau a serviciului; În figura nr. 1.2. este prezentat modul în care se reflectă aceste patru etape în cazul comerţului electronic.

Figura nr. 1.2. Etapele tranzacţiilor comerciale

5

Comerţul electronic este una dintre soluţiile complexe, "integrate", pe care le oferă tehnologia Internet. Aceasta înseamnă că o multitudine de aplicaţii şi de furnizori de servicii Internet trebuie să conlucreze într-o sincronizare perfectă pentru ca un site de comerţ electronic să poată funcţiona. De multe ori o primă alegere - a unei aplicaţii sau a unui serviciu - presupune în mod automat o serie de opţiuni impuse: spre exemplu dacă alegi furnizorul X, acesta va impune aplicaţia Y iar firma care a executat achiziţia nu va putea folosi aplicaţia Z.

Evoluţia comerţului electronic
Termenul de „comerţ electronic” (e-comerţ) este din ce în ce mai mult discutat pe măsura ce Internetul apare ca un mediu viabil pentru desfăşurarea acţiunilor de comerţ. Acest lucru s-a întâmplat mai mult în ultimi cinci ani datorită popularităţii din ce în ce mai mari pe care Internetul o cunoaşte. Totuşi originile comerţului electronic se găsesc mult mai departe în timp, chiar mai departe 1980 când termenul de "Electronic Data Interchange" (EDI) face senzaţie pe scena economică din acele timpuri. Mai mult, dezvoltarea rapidă a infrastructurii comunicaţiilor şi calculatoarelor în ultima jumătate a deceniului a fost mai mult decât impresionantă, având o influenţă enormă asupra viitorului comerţului electronic. Preţurile tehnicii de calcul au scăzut într-un ritm galopant în ultimele două decade, devenind un lucru pe care toată lumea şi-l poate permite. Sistemele de operare şi software-ul au devenit mai puternice şi uşor de folosit devenind top mai tentante pentru domeniul afacerilor. Totuşi, efortul depus pentru asigurarea compatibilităţii în scopul facilitării schimbului de date a trecut în cea mai mare parte neobservat. De cea mai mare importanţă este efortul depus pentru standardizarea interfeţelor dintre diferite platforme. Procesul de standardizare denumit Open System Integration nu trebuie să fie confundat cu International Standards Organisation (ISO), care ratifică aceste standarde. Disponibilitatea tehnicii de calcul şi a standardizării a fost foarte importantă deoarece multe companii au văzut oportunitatea de a lega computerele între ele pentru a înlesni procesul de comerţ. Termenul de e-commerce trebuia încă inventat, dar reprezintă în esenţă ţelul pe care acele companii încercau să îl atingă. Cea mai importantă realizare urma să fie elaborarea de formate comune pentru sistemele de mesagerie de care era nevoie pentru a realiza schimbul de date între comunităţile de afaceri. În jurul anilor 1980 multe alte reţele interne (VAN1) au fost create pentru a crea legături de comunicare sigure în interiorul diverselor companii şi afaceri. Constituirea de numeroase asociaţii cum ar fi: Electronic Commerce Association, The European Electronic Messaging Association, Data Interchange Standards Association şi Electronics Industry Data Exchange Association a impulsionat şi contribuit la crearea unor sisteme de mesagerie care să corespundă cerinţelor impuse de diferite sectoare din industrie.
1

Value-Added Network

6

Pe măsura de diferite proiecte în domeniu erau implementate, la începutul anilor optzeci, aşteptările faţă de reţelele EDI începeau să crească. La fel ca şi în cazul creşterii pe care Internetul o cunoaşte astăzi, mulţi analişti s-au grăbit şi au făcut predicţii ale unor creşteri fără precedent pe care acest tip de reţea avea să le cunoască, astfel încât numărul utilizatorilor avea să se dubleze anual, iar nici o afacere nu îşi va putea permite să rămână pe dinafară. Totuşi, în ciuda predicţiilor încurajatoare, doar 1% din potenţialii utilizatori ai acestui tip de reţea au ajuns să o folosească. Astfel masa critică necesară pentru a provoca explozia reţelelor EDI nu a fost niciodată atinsă. Cele mai importante motive care au dus la insuccesul acestui proiect au fost: ciclul lung necesar pentru dezvoltarea standardelor necesare, faptul că potenţialii utilizatori au privit EDI ca fiind prea complicat de înţeles şi faptul că majoritatea reţelelor EDI implementate nu au reuşit să aducă un profit notabil. Declinul reţelelor EDI, le-a împins pe acestea în umbră. Între timp alte standarde cum ar fi International Telecommunications Union (ITU) X.400 pentru mesagerie electronică (e-mail) au fost lansate. Între timp popularitatea, a cea ce este cunoscut astăzi sub numele de Internet a atins cote ridicate. Seminarii, expoziţii, cărţi, reviste, ziare toate promovau acest nou mediu de dezvoltare. Internetul era peste tot iar EDI-ul se zbătea în obscuritate. Producători importanţi de software au sprijinit dezvoltarea Internetului. World Wide Web-ul (WWW) oferea facilităţi grafice pentru publicarea documentelor. Poate unul dintre cei mai importanţi factori în dezvoltarea Internetului o reprezintă gama mare de soluţii de mesagerie rapida pe care acesta le oferea. Alt fapt surprinzător este că standardele folosite în cadrul Internetului funcţionau în ciuda faptului că nu toate fuseseră ratificate de organismele de standardizare. Acest lucru a avut o contribuţie importantă la creşterea Internetului. (Figura nr. 1.3.)

Figura nr. 1.3 Desfăşurarea comerţului electronic

7

Un alt factor important este acela că mediul de afacerii începe să vadă Internetul că un mijloc de schimbare a informaţiilor de afaceri, în ciuda lipsurilor pe care acesta le are în domeniul securităţii şi integrităţii datelor. Totuşi utilizatorii înţeleg aceste limitări şi încearcă să le facă faţă în cele mai bun mod posibil. Dezvoltarea standardelor şi comunicării continua şi se aşteaptă să ducă în continuare îmbunătăţiri modului în care afacerile sunt desfăşurate în zilele noastre. Astăzi există o mulţime de opţiuni în cea ce priveşte comunicarea, reţele de telefonie, reţeaua Internet, comunicarea prin satelit şi comunicaţiile mobile. Un factor cheie în modul de desfăşurarea a afacerilor Internetul oferă în acelaşi timp premizele creării unui nou mediu de afaceri, crearea unor noi soluţii de comerţ, comerţul on-line.

Principalele avantaje şi bariere ale comerţului electronic Avantaje ale comerţului electronic
Tehnologia Internetului poate fi folosită pentru a transforma modul în care se desfăşoară afacerile. Ea poate fi văzută ca un nou canal de desfacere, dar poate fi percepută şi ca o nouă infrastructură, asemenea căilor ferate, oferind o gamă infinită de oportunităţi pentru noi iniţiative. a) Interactivitate. Dezvoltarea comunicării în masă de-a lungul secolului a adus o contribuţie foarte importantă la modul în care informaţia era transmisă între oameni. Înaintea comunicării în masă transferul informaţiei între oameni avea loc în cea mai mare parte prin intermediul tipăriturilor şi a comunicării directe de la om la om. Astfel s-a născut mass-media. Interactivitatea a fost menţionată ca una dintre cele mai importante caracteristici care diferenţiază Internetul de oricare alt mijloc mediatic. b) Adaptarea în masă la client (Mass-customization). Interactivitatea Internetului are ca rezultat un nivel mai mare de implicare din partea utilizatorului. Interactivitatea este un factor esenţial pentru adaptarea comunicării la cerinţele fiecărui client, să se producă la o scară foarte mare, aducând astfel costurile acestei adaptări la un nivel rezonabil. c) Utilizatori cu iniţiativă. La început, Internetul avea o structură democratică. Conţinutul său a fost format de către comunităţile virtuale fie ele academice sau de altă natura şi indivizi a căror scop principal era schimbul de informaţie.Faptul că utilizatorii Internetului, sunt mult mai activi şi orientaţi spre îndeplinirea scopurilor comparativ cu utilizatorii altor canale de comunicare, reprezintă o caracteristică importantă pentru agenţii economici.

8

d) Marketing de atragere. Iniţiativa utilizatorilor de Internet este un avantaj pentru firmele care ştiu cum să o folosească, dar poate fi de asemenea un handicap pentru celelalte. Acest lucru impune firmelor să treacă de la strategiile de împingere a consumatorului (push strategies) la cele de (a)tragere a acestuia (pull strategies). Marketeri trebuie să ofere consumatorului motive pentru a vizita site-ul lor şi de a cumpăra din acesta, adică de a folosi strategii de atragere. În contrast cu acestea reclamele de la televizor, radio şi ziare, în general încearcă să influenţeze decizia de cumpărarea a unui produs sau serviciu cea ce se materializează într-o strategie de împingere a consumatorului spre a cumpăra produsul respectiv. Un consumator pe Internet nu poate fi forţat să viziteze un site anume şi nici nu va vizita un site mai mult de două ori dacă acest nu îi oferă destule motive pentru ai câştiga loialitatea. e) Accesibilitate non stop. Spre diferenţă de canalele obijnuite mass-media, Internetul prin disponibilitatea lui nonstop oferă o versatilitate mai mare în folosirea lui ca mediu de afaceri şi publicitate.Pentru produsele cu caracter informatic, cum ar fi de exemplu produsele software, Internetul reprezintă şi un canal de distribuţie (prin descărcarea lor de pe site-ul companiei) mondială. f) Cerere mai mare de produse şi servicii. Magazinele on-line pot şi trebuie să fie deschise non stop, în fiecare zi a săptămâni. Un motiv major pentru ca oamenii să tranzacţioneze în cadrul Internetului este disponibilitatea foarte mare a acestuia, permiţând consumatorului şi cumpere când îi este lui mai prielnic. La aceasta se adaugă faptul că tranzacţia se efectuează într-un timp foarte scurt, iar următorul magazin on-line se află la câteva cliku-ri distanţă. De asemenea disponibilitatea mare a Internetului face posibilă şi oferirea de servicii post (consultanta tehnica) vânzare nonstop. g) Acces global. Internetul este o structură care acoperă întreaga lume. La fel ca televiziunea şi radioul, rata penetrării variază în diferite zone de pe glob datorită diferentelor culturale, economice şi politice. În momentul actual, majoritatea accesului la Internet se face printr-o infrastructura deja existentă, cea telefonică. h) Prezenţa pe piaţa internaţională. Aproximativ 240 milioane de oameni din toată lumea au acces la World Wide Web (WWW). Indiferent de obiectul de activitate, nici o companie nu îşi poate permite să ignore 240 milioane de oameni şi potenţiali clienţi. Cu atât mai mult nici o firmă nu îşi poate permite să abandoneze această piaţă în favoarea concurenţei. Pentru a face parte din această comunitate şi pentru a arăta că sunt interesaţi să-i oferiţi produsele şi serviciile lor, companiile sunt obligate să îşi extindă afacerea pe Internet, în timp ce firme noi profită de acest avantaj pentru a sări peste anumiţi paşi în dezvoltarea afacerilor tradiţionale, cum ar fi prezenţa întâi pe piaţa locală şi naţională pentru a ajunge pe cea internaţională. Utilizatorii Web-ului reprezintă probabil cea mai extinsă piaţă demografică disponibilă: studenţi, absolvenţi de liceu sau universitate, cei cu salarii mari sau cei care sunt pe punctul de a realiza venituri mari. Astfel Internetul oferă clienţi indiferent de produsul sau serviciul oferit.

9

Bariere ale comerţului electronic
Bariere împotriva comerţului electronic Barierele care există şi apar împotriva comerţului electronic se împart în două mari categorii: barierele interne, reprezintă acele neajunsuri de care comerciantul se loveşte individual şi bariere externe formate a acele probleme ale comerţului electronic care există individual şi ţin de voinţa comerciantului şi la scară mare fiind datorate factorilor culturali, economici şi politici. Barierele externe Identificarea barierelor ce apar în comerţul electronic pornesc de la cerinţele pe care un consumator trebuie să le îndeplinească pentru a face comerţ electronic. Primul lucru pe care consumatorii trebuie să îl îndeplinească este să deţină un calculator. În al doilea rând să deţină o legătura la Internet şi în al treilea rând să fie dispus să facă comerţ online. Potrivit unui studiu Ernst & Young făcut în Septembrie 2002 asupra a 1363 consumatori, 41 de vânzători şi 74 de producători doar 43% din familiile ce au participat la studiu deţin calculator, 52% dintre acestea poseda legătura la Internet şi 38 % au cumpărat sau sunt dispuse să cumpere on-line. Aceasta înseamnă că numai 10% dintre cei anchetaţi pot şi sunt dispuşi să cumpere on-line. Acele familii care deşi puteau să cumpere on-line nu erau dispuse să o facă, au furnizat ca principale motive teama de a divulga informaţii despre cărţile de credit şi nevoia de a vedea produsul înainte de al cumpăra. Barierele interne Barierele interne , în acest context, reprezintă acele probleme pe care cei care derulează comerţ economic pot şi trebuie să le rezolve. Potrivit aceluiaşi studiu Ernst & Young citat mai sus, îngrijorarea consumatorilor pentru securitate, dificultatea în facerea de legături cu alte procese de afaceri şi lipsa de fonduri sunt principalele probleme cu care se confruntă proprietarii de afaceri electronice.

Elemente de marketing în comerţul electronic
Odată cu apariţia primelor afacerii pe Internet a apărut şi nevoia adaptării conceptelor de marketing ce se aplicau comerţului tradiţional la cerinţele comerţului online. Datorită caracteristicilor speciale ale Internetului această adaptare s-a dovedit a fi destul de greu de înfăptuit, deoarece multe dintre principiile aplicabile comerţului tradiţional, se dovedeau un eşec total după transpunerea lor on-line. Primele cercetării făcute în domeniu au scos la iveală direcţiile în care ar trebui să fie îndreptat marketingul on-line. Acestea sunt:

10

- Nevoia pentru o strategie de marketing bine concepută, şi importantă promovării comerţului electronic prin mijloace variate . Atât în cadrul Internetului cât şi prin canalele tradiţionale. - Nevoia de nume (brand) puternice, care să dea o mai mare siguranţă consumatorului în raport cu comerţul on-line. - Mărirea numărului de oportunităţi şi motivaţii pentru dezvoltarea marketingului de relaţie (Relationship Marketing) . Adiţional acestora au mai fost identificate câteva direcţii, dar care datorită marii complexităţi a Internetului, deşi de mare importanţă marketingului, intră în domeniul altor ştiinţe. Acestea sunt: nevoia de a dezvolta un suport de organizaţii care să suporte noua infrastructură de afaceri oferită de Internet, complexitatea integrării proceselor de afaceri pentru a exploata la maxim oportunităţile oferite de noua piaţă electronică şi elaborarea unor interfeţe mai uşor de folosit pentru a face comerţul electronic cât mai accesibil.

Implicaţiile marketingului în comerţul electronic
a) Strategiile de marketing în comerţul electronic. Nevoia de a avea o strategie de marketing pentru desfăşurarea unei afaceri electronice, a fost identificată de majoritatea experţilor în domeniu ca o condiţie esenţială pentru succesul unei afaceri on-line. A fost puternic controversat faptul că fără o strategie de marketing clară, firma nu ştie în ce direcţie se îndreaptă şi ce scopuri îşi doreşte să atingă. Deşi acest lucru este adevărat pentru toate afacerile tradiţionale, multor comercianţi on-line pare să le lipsească cu desăvârşire o astfel de strategie, problemă cu care se confruntă majoritar afacerile tradiţionale care încep comerţ on-line. Motivul este combinaţia dintre un viitor nesigur şi motivele pentru care au început să vândă on-line (cel mai des ca un răspuns la mişcările competitorilor şi a frici de a rămâne în urmă pe piaţa electronică). „Datorită caracterului nesigur al acestei pieţe, combinat cu nevoia unei strategi flexibile şi a unei disponibilităţi de a experimenta, a dus la situaţia în care principala strategie de marketing pe piaţa electronică este de a face greşeli şi a învăţa din acestea.”2 Prima decizie strategica pe care o companie trebuie să o ia este aceea de a face sau nu comerţ electronic. Firme diferite au păreri diferite asupra acestei probleme. Unele o iau în considerare ca o necesitate datorită presiunii competitorilor şi a evoluţiei naturale a comerţului. Altele privesc comerţul electronic ca o oportunitate de a îşi reînnoi procesele de afacerii, de a îmbunătăţi serviciile pentru clienţi, de a atrage noi clienţi, de a reduce costurile şi astfel de a mării profitul. Costurile de trecere la comerţul electronic ar putea părea mari, numai dacă sunt privite ca nişte cheltuieli, iar nu ca nişte investiţii. Costurile făcute ca urmare a aşteptării îndelungate până la trecerea la comerţ on-line ar putea fi şi mai mari. Este greu pentru companii să estimeze aceste lucruri, deoarece nu există încă reguli bine fundamentate, pentru a calcula eficienţa investiţilor în acest domeniu, iar riscurile sunt încă ridicate. Strâns legată de întrebarea dacă să se treacă sau nu la comerţ electronic este în ce măsură să se facă această trecere? Ar trebui ca comerţul electronic să fie privit ca un proiect cu o anumită cantitate de timp şi bani alocaţi sau ar trebui privit ca o unitate strategica a firmei pentru afacerile viitoare?
2

Andersson Berg, (05/06/2000) Conferinţa asupra comerţului electronic. Belgia

11

b) Clienţii. Folosirea calculatorului pentru a colecta , organiza şi analiza date, face ca informaţia despre clienţi să capete o nouă valoare, deoarece poate fi folosită mult mai bine în interesul afacerilor. Valoarea informaţilor despre consumatori va putea creşte în aşa măsura încât în viitor ea va trebui cumpărată de la companii specializate în acest domeniu. Fie că informaţia va fi cumpărată de la terţi fie că va fi colectată în mod continuu de către firmă ea va fi un factor important pentru crearea unei strategi de marketing. Tehnicile tradiţionale de segmentare, a consumatorilor în grupuri, folosite pentru o adaptare şi un răspuns cât mai bun la cerinţele acestora, poate fi făcuta mai uşor, mai ieftin şi mai bine în cadrul Internetului, deoarece acesta este un mediu interactiv şi astfel permite informaţiei să se mişte în ambele părţi în timp real. Informaţiile despre consumatori pot fi strânse în momentul interacţiunii dintre aceştia şi firma ofertantă de produse şi servicii. Experţii în domeniul marketingului privesc Internetul ca cea mai performantă unealtă pentru segmentarea consumatorilor, permiţând chiar o microsegmentare până la nivel de individ. Comerţul electronic oferă firmelor oportunităţi importante de segmentare a clienţilor pe baza comportamentului lor on-line, folosind numerele IP3 şi alte inovaţii tehnice, care se preconizează a apărea în domeniu. Preţurile scăzute sunt menţionate ca fiind un Motivaţii pentru a face cumpărăturile factor foarte important pentru ca consumatorii să on-line cumpere on-line. Uşurinţa şi lipsa drumurilor la Economie/preturi mici 75% vânzător sunt alte două importante motivaţii. O altă Mai uşor/drumuri puţine 50% descoperire importantă studiului Ernst & Young, Varietate de produse 48% este că cea mai mare partea a tranzacţiilor on-line Mai interesant decât modul sunt „tranzacţii premeditate”. Numai 12% a 29% tradiţional cumpărătorilor on-line spun că folosesc Internetul Source: Studiu Ernst & Young 2006 pentru tranzacţii spontane. La o privire mai atentă se observă că principalele produse tranzacţionate în cadrul Internetului sunt cele legate de calculatoare, cărţile şi îmbrăcămintea .

c) Poziţionarea. Poziţionarea firmei în mintea consumatorului este mult mai importantă pentru comercianţii ce acţionează în cadrul Internetului, datorită competiţiei puternice pe această piaţă. În atingerea acestui scop, numele de marcă ocupă un rol important, deoarece foloseşte drept simbol care reprezintă firma în cadrul Internetului.

Importanţa numelui de firmă în comerţul electronic
Comerţul electronic de astăzi ridică noi probleme atât pentru vânzători cât şi pentru cumpărători. Construirea unui nume de firmă puternic prin crearea unor strategii de marketing puternice poate să ajute enorm în depăşirea acestor probleme. Dacă firmele
3

IP / IAP - Internet (Access) Provider – Firme sau organizaţii care deţin echipamente prin intermediul cărora utilizatorii se conectează la Internet. Fiecare utilizator posedă teoretic un număr unic (IP).

12

omit să realizeze puterea unui nume de firmă bine cunoscut riscă să fie depăşite de numărul din ce în ce mai mare de competitori on-line, fără a menţiona riscul de a deveni dependente de strategiile de promovare bazate pe preţuri reduse. Majoritatea firmelor care s-au bazat pe o strategie a preţurilor fiind astăzi de domeniul trecutului. Ezitarea permanentă a consumatorului de a cumpăra din cauza fricii de a nu fii înşelat este o altă cauză ce face necesară crearea unui nume de firmă, încrederea consumatorului fiind mai mare într-o firmă cu nume cunoscut decât într-una de care nu a auzit niciodată. Cumpărătorilor on-line, datorită faptului că activează într-un mediu virtual, le sunt restricţionate circumstanţele cu care ei sunt obişnuiţi în mod normal, când desfăşoară o activitate de cumpărare. Vânzătorii tradiţionali care desfăşoară vânzări pe bază de catalog cunosc de mult importanţa ataşamentului consumatorului faţă de numele de firmă , deoarece inspecţia fizică a produsului înainte de cumpărare nu este posibilă. Aceeaşi logică se aplică şi în cadrul comerţului electronic. Astfel cumpărătorii trebuie să se mulţumească cu alte indicii pe care să le considere importante în procesul decizional de cumpărare. Numele de marcă umple acest gol într-o mare măsură. Studiul făcut de Ernst & Young întăreşte problema privitoare la anxietatea consumatorului în cadrul comerţului on-line. Acest studiu indică că 82% dintre persoanele interpelate declară că faptul de a fi familiarizaţi cu numele de firmă a produsului influenţează într-o măsură mare sau foarte mare decizia lor de a cumpăra online. De asemenea a fost chestionată şi importanţa familiarizări cu numele de firmă a vânzătorului care desface produsul în cauză, 79 % dintre respondenţi au subliniat aceasta ca fiind foarte importantă. Superioritatea Internetului de a oferi o varietate foarte mare de „locuri” în care se desfăşoară acte de comerţ, poate să fie şi principalul sau dezavantaj. Niciodată până acum cumpărătorii nu au fost expuşi la atât de mulţi potenţiali vânzători. Această dilemă este adeseori trăită de consumator ca o supraîncărcare cu informaţie (information overload)4. Astfel consumatorul se loveşte de o oarecare anxietate, datorită faptului că nu îi este posibil să cântărească întreaga informaţie care îi este pusă la dispoziţie şi astfel crescând posibilitatea de a face o alegere greşită în deciziile lui de cumpărare. Această decepţie a consumatorului poate să fie aleviată în mare măsură prin crearea unui nume puternic de firmă, deoarece foarte des, mai ales în cadrul Internetului adoptă decizii de cumpărare pe baza numelui de marcă. Deoarece aceasta nu numai că reduce nivelul de risc al consumatorului, dar şi îmbunătăţeşte eficienţa acestuia. În contextul măririi eficienţei consumatorului, asigurarea că numele de firmă este bine ancorat în mintea consumatorului, măreşte posibilitatea ca acesta să facă un efort premeditat în căutarea unui anumite mărcii de produs sau de firmă. Încurajarea acestui comportament al consumatorului este esenţială deoarece agenţii economici ce desfăşoară comerţ on-line se bazează foarte mult pe strategii de atragere a clienţilor. Atragerea consumatorilor către locul unde urmează să se desfăşoare actul de cumpărare este un lucru, determinarea acestora să cumpere produsul sau serviciul respectiv este o altă problemă cu care comercianţii trebuie să se confrunte. Unul dintre cei mai importanţi factori care determină consumatorul să ezite în decizia de cumpărare, îl reprezintă securitatea tranzacţiilor on-line. Un nume de firmă puternic poate să
4

Jan Buse (1996) afirma următoarele privind supraîncărcarea cu informaţii: "Cu alte cuvinte, cream un spaţiu societal unde cantitatea de informaţii creste, fără insa sa crească corespunzător si capacitatea de a procesa informaţiile."

13

contribuie puternic la reducerea aceste ezitări, datorită problemelor de securitate. Astfel un nume de firmă care este perceput ca de încredere reduce îngrijarea consumatorilor în această problemă. a) Cunoaşterea numelui de firmă - brand name awareness. Scopul majorităţii strategiilor de promovare îl constituie atingerea unui nivel cât mai mare de cunoaştere a numelui de firmă sau de produs. Căci, în esenţă, dacă numele firmei sau al produsului nu există în mintea consumatorului, produsul sau firma nu există deloc. Această problemă este mult mai apăsătoare pentru comercianţii on-line, care doresc o mărire a traficului spre site-urile lor, în speranţa de a genera profit. b) Loialitatea fata de numele de firma - brand loyalty. Cum sa arătat mai devreme Internetul pune mari piedici în cale firmelor care nu reuşesc să se adapteze acestui mediu unic. În cazul loialităţii faţă de numele de firmă au existat temeri din partea multor experţi în domeniu că acest lucru şi-ar putea pierde din valoare în mediul electronic. Mulţi economişti suportă această teorie aducând ca argument asemănarea foarte mare pe care Internetul o oferă cu piaţa perfectă. Mulţi economişti susţin că Internetul datorită circulaţiei libere a informaţiei pe care o oferă va duce la o competiţie acerbă în ceea ce priveşte preţul şi la dispariţia loialităţii faţă de numele de firmă. În acelaşi timp alţi economişti în domeniu afirmă că efortul de construire a unei loialităţi faţă de numele de firmă nu va rămâne nerăsplătit ci va duce la creşterea cotei de piaţă. Oricât de nesigur ar părea acest aspect se pare că există argumente în încurajarea acestei strategii de marketing şi în cadrul comerţului on-line. c) Perceperea calităţii. Determinanţii ce contribuie la perceperea calităţii în comerţul electronic diferă de aceiaşi determinanţi care se aplică comerţului electronic. Acest tip de comerţ permite într-o mai mare măsura vânzătorilor să se asigure că acei determinanţi ai calităţii sunt omogenii. Variabilele mai puţin controlabile ale comerţului tradiţional, nu mai trebuie luat în considerare, astfel lăsând experienţa cumpărăturilor online mai puţin la dispoziţia şansei. Totuşi din moment ce acestui mediu îi lipsesc caracteristicile uzuale ale comerţului tradiţional, măsuri specifice comerţului on-line pot fi luate pentru a adăuga valoare experienţei cumpărătorului, modificând astfel modul în care cumpărătorul percepe marca şi firma. Printre aceste măsuri se numără: gradul de aşteptare a cumpărătorilor, transparenţa produselor, construirea încrederii, ascunderea preţului şi contactul uman. d) Asocierea numelui de firma - brand associations. Modul în care un consumator asociază numele firmei, poate însemna diferenţa între profit şi pierdere. Una dintre principalele asocieri pe care fiecare comerciant este interesant să o atingă în mintea consumatorului este cea dintre numele firmei şi siguranţă. Astfel un consumator în cursa pe care comercianţii on-line o desfăşoară în faţa consumatorului pentru a vinde un anumit produs sau serviciu totdeauna va câştiga acea firmă care este perceput de consumator ca fiind de încredere şi oferind siguranţă.

TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA COMERŢULUI ELECTRONIC Comerţul electronic pe plan internaţional

14

În ultimul deceniu, evoluţia economică şi tehnologică a creat o perioadă marcată de o intensă globalizare. Astfel o piaţă unică urmează să se nască, iar oportunităţile pentru afacerile globale sunt permanent îmbunătăţite de către avansul continuu al tehnologiei. Aceste tehnologii cu dezvoltare rapidă permit companiilor să intre în legătură cu consumatorii şi partenerii de afaceri în câteva secunde, indiferent de distanţa şi zona geografică, de graniţe politice sau de altă natură. Rapida dezvoltare a Internetului a intensificat viteza globalizarii si nevoia companiilor de a implementa strategii globale si eficiente de marketing si comerţ electronic. Repede acceptat de către investitori comerţul electronic a cunoscut o creştere exponenţiala in primi săi ani de existenta. John Steele Gordon explica acest lucru intr-un interviu acordat ziarului „The New York Times”: „Este foarte tipic. De cate ori o noua tehnologie este adusa in fata publicului, tot timpul apare o tendinţa de a se investi foarte mult in ea, pentru a putea prinde trenul. Daca te sui in trenul potrivit poţi deveni extrem de bogat.” Din acest motiv firmele de comerţ electronic au înregistrat o creştere spectaculoasă atât in număr cât şi în valoarea acţiunilor înainte de 2001 rata de apariţie a cestui tip de afaceri fiind impresionantă. Prognozele economice asupra viitorului acestor firme erau favorabile. Multa lume grăbindu-se sa investească au făcut ca acţiunile acestor afaceri electronice sa fie in scurt timp supraevaluate. Aceasta perioada este cunoscuta sub numele de „dot.com boom”. Pentru moment, majoritatea afacerilor de e-commerce sunt concentrate in Statele Unite. Investiţiile in valoare de 2.8 trilioane (87% din totalul e-comerţului) care se estimează ca vor fi făcute pana in 2009 in afara Satelor Unite in comerţ electronic, arata ca Satele Unite nu vor mai păstra pentru mult timp primul loc. Anul 2001 a fost un an dificil pentru comerţul electronic. Declinul economic, atacurile teroriste si o continua pierdere a încrederii in industriile legate de Internet au făcut din comerţul electronic un mediu foarte dificil pentru afacerii. Au existat întradevăr câteva succese, dar a fost mult mai multe eşecuri. Colapsul care sa înregistrat in câştigurile bazate pe publicitate a lovit foarte puternic in firmele care se bazau pe aceasta pentru a obţine venit. Astfel comerţul electronic a avut parte de o cantitate atât de mare de publicitate defavorabila încât sa îşi piardă atractivitatea chiar si pentru cei mai înverşunaţi suporteri ai săi. Criza ce lovise comerţul electronic s-a făcut resimţita in Europa in momentul in are compania Boo.com care a suferit pierderi in valoare de 800 milioane de lire. In SUA falimentul a 90% dintre firmele care începeau afaceri electronice si pierderea a 500.000 de slujbe in domeniul comerţului electronic au pus sfârşit avatului înregistrat de pana atunci. In Europa spravieţuitorii precum Intershop, se chinuiesc sa îşi redefinească strategiile de piaţă si marketing. Un pioner al comerţului electronic aceasta firma cunoscut o creştere uriaşa dar acum este numai o umbra a cea ce a fost. John Griffith fost director al Intershop spune: „Cea ce a fost o „companie” este acum un simplu

15

„departament” personalul a scăzut cu acelaşi 90% cu care au scăzut si acţiunile companiei”. Specialişti încearcă sa îşi dea seama ce a mers rău in privita comerţului electronic. Totuşi aceştia sunt optimişti. Mulţi comercianţi care au suferit in urma declinului înregistrat pe piaţa comerţului electronic plănuiesc sa revină in scena datorita faptului ca construirea de soluţii de e-commerce este mai ieftina acum ca niciodată. John Griffith da drept exemplu faptul ca tehnologia implementata de defunctul Boo.com care a costat milioane de dolari pentru a fi construită este vânduta acum la o miime din preţ. Deşi organizaţiile si publicul sunt reticente când vine vorba de investiţii in companii de comerţ electronic ele continua sa investească considerabil in echipamente de calcul cea are ca rezultat crearea unei infrastructuri puternice care va suporta in viitor comerţul electronic. Comerţul prin Internet (atât B2B cat si B2C) la scara mondiala va ajunge la 6.800 miliarde Euro in 2004, afirma cercetătorii de la Forrester Research. America de Nord isi va lua partea leului dar dominaţia ei va scădea pe fondul creşterii mai pronunţate a tarilor din Asia si Europa de Vest. Comerţul electronic mondial are o dinamica ascendenta pe măsura ce tot mai mulţi consumatori si tot mai multe afaceri se conectează la web. Statele Unite se delimitează de restul regiunilor lumii prin valoarea tranzacţiilor electronice: 510 miliarde in 2000 si 3.456 in 2004. Dinamica insa este incomparabil mai mica fata de dinamica din alte regiuni. Din totalul comerţului din Asia-Pacific, in 2004 8% va fi comerţul electronic. Totuşi regiunea nu se va dezvolta uniform datorita diferentelor politice si de infrastructura. Tarile din Europa de Vest se vor înrola pentru o "hyper creştere" începând din 2008. Pana in 2010 comerţul electronic vest-european va atinge 1.500 miliarde Euro ca urmare a eforturilor agresive ale giganţilor din industrie si a dezvoltării afacerilor on-line. Comerţul european de tip B2C creste rapid dar in prezent doar o mica proporţie din europeni cumpăra on-line. Eurobarometrul Comisiei Europene dezvăluie faptul ca europenii prefera activităţi comerciale on-line pasive: căutare de produse, comparare de produse, înregistrarea pe situri comerciale sau plata de facturi. Astfel deşi supus la presiuni enorme datorita factorilor economici si sociologic comerţul electronic îşi va continua in viitor creşterea chiar daca nu in acelaşi ritm impresionant pe care l-a cunoscut la apariţia sa.

eEurope
In cadrul mandatului sau de preşedinte al Comisiei Europene, Romano Prodi, a lansat iniţiativa numita eEurope - Societatea informaţională pentru toţi, care îşi propun obiectivul ambiţios de a folosi avantajele pe care le aduce Societatea Informaţionala pentru bunăstarea tuturor cetăţenilor Europei. Iniţiativa reprezintă un element cheie in strategia preşedintelui Romano Prodi de modernizare a economiei europene ramase in urma fata de cea a Statelor Unite. Obiectivele principale ale iniţiativei eEurope sunt:

16

Conectarea la Internet a fiecărui cetăţean, a fiecărei case si scoli, a fiecărei societăţi comerciale sau administrative. • Crearea unei culturi digitale europene, asigurate de o cultura antreprenorială gata sa finanţeze si sa dezvolte idei noi. • Acceptarea de către membrii societăţii a întregului proces, prin obţinerea încrederii consumatorilor si întărirea coeziunii sociale. Societatea umana se afla in mod evident la un moment de răscruce. Nu exista alternative sau acestea sunt prea dramatice. Specialiştii susţin ca singura posibilitate de progres este folosirea tehnologiilor digitale in toate domeniile. A ignora aceasta tendinţa înseamnă dispariţie. Ce se întâmpla cu România? Daca s-a constatat ca decalajul dintre Europa si America este îngrijorător, cel dintre România si celelalte tari europene este dramatic. Poziţia ocupata de România in domeniul infrastructurii sistemelor informaţionale se datorează atât situaţiei financiare a tarii cat si lipsei voinţei politice. Introducerea tehnologiilor informatice ar contribui substanţial la reducerea birocraţiei si corupţiei. Deşi accesul la sistemele informaţionale nu este o condiţie explicita a aderării, utilizarea tehnicilor informaţionale si de comunicaţie este prezenta insidios in toate condiţiile de integrare, de la eficienta economica pana la funcţionarea sistemului democratic. Astfel dorinţa de integrare a României in Uniunea Europeana si in alte organisme internaţionale poate fii un factor care sa impulsioneze dezvoltarea in aceasta direcţie.

CONCLUZII
Practica internaţională legislativă indică următoarele aspecte care trebuie să fie luate în calcul în vederea unui cadru de reglementare necesar dezvoltării domeniului comerţului electronic. a) Liberalizarea telecomunicaţiilor este un pas important in îmbunătăţirea climatului pentru comerţ electronic pentru că Internetul depinde in mare parte de sistemul de comunicaţii. Introducerea competiţiei determina reducerea costurilor pentru accesul la Internet, promovarea inovării şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor. România, începând cu 17

1 ianuarie 2006, are o piaţă de comunicaţii electronice total liberalizată care va contribui la o sporire a accesului la Internet în România. b) Recunoaşterea documentelor electronice are drept scop crearea cadrului legal pentru recunoaşterea contractelor electronice, admisibilitatea dovezii electronice si acceptarea trimiterii documentelor electronice la autorităţile guvernamentale. c) Protecţia consumatorului. În cadrul unui sistem de comerţ electronic o protecţie adecvata trebuie acordata consumatorului, protecţie care se refera la următoarele aspecte : • interzicerea publicităţii înşelătoare; • reglementarea serviciilor financiare; • reguli privind răspunderea referitoare la produsele necorespunzătoare. În plus, specific contractelor on-line si a altor contracte la distanta, reglementările trebuie sa asigure consumatorilor următoarele drepturi : • dreptul de denunţare unilaterala a contractului; • executarea contractului la distanta in cel mult 30 de zile; • protecţia împotriva cheltuielilor frauduloase. d) Transferul electronic de fonduri şi utilizarea cardurilor de debit/credit. Una dintre provocările stabilirii unui regim de comerţ electronic funcţional este identificarea unui mecanism de plata care poate sa fie utilizat efectiv in Internet. Dezvoltarea unui sistem de plăţi on-line implica o serie de probleme complexe legate de securitate, răspundere si taxare. e) Rezolvarea disputelor. Problemele apărute intre vânzători si cumpărători sunt uneori inevitabile in executarea obligaţiilor comerciale. Incertitudinea privind modul de rezolvare a acestor dispute poate sa facă părţile ezitante in a apela la achiziţii on-line. In cazul acestora, când in joc sunt sume mici de bani, a apela la instanţe nu este o opţiune practica pentru cea mai mare parte dintre consumatori si IMM-uri. De obicei apelarea la un mecanism de rezolvare a disputelor rapid, uşor accesibil prin mijloace electronice si cu costuri reduse este o opţiune care poate rezolva o parte din probleme. Aceste sisteme de rezolvare alternativa a disputelor pot fi o soluţie practica utila pentru dezvoltarea comerţului on-line. Din păcate România nu are o experienţa deosebita in utilizarea metodelor alternative de rezolvare a disputelor. f) Răspunderea furnizorilor de servicii Internet. Un alt element important de care depinde existenta unui cadru propice comerţului electronic este reprezentat de punerea in funcţiune a unor mecanisme care sa limiteze răspunderea civila si penala a Furnizorilor de Servicii Internet (ISP) in cazul in care aceste entităţi acţionează ca intermediari care permit accesul la Internet. Aceasta abordare este necesara pentru a proteja Furnizorii de Servicii Internet de potenţiale acţiuni in instanţă împotriva lor, in cazul in care activităţile nelegale au fost săvârşite de terţe părţi care utilizează serviciile lor. g) Numele de domeniu. RNC, parte a ICI – Institutul de Cercetări in Informatica, este instituţia desemnata cu managementului numelui de domeniu .ro. Până in momentul actual nu au existat probleme majore in legătura cu acesta, singurele referiri fiind la modul de contestare a unui nume de domeniu. În plus, s-a dovedit eficient in a reglementa unele activităţi din comerţul electronic prin coduri de conduita dezvoltate de asociaţiile profesionale relevante. Asemenea coduri de conduita ar putea acoperi probleme legate de spam, clasificarea 18

conţinutului paginilor web, asistenta acordata utilizatorilor sau procesarea datelor personale. Obstacole în calea dezvoltării comerţului electronic în România Nu a fost identificată necesitatea pentru legislaţie suplimentară în domeniul comerţului electronic. Obstacolele majore care fac comerţul electronic să nu se dezvolte suficient sunt legate mai degrabă de următoarele elemente: Situaţia actuală a sistemului bancar românesc. Sistemul bancar românesc, deşi cu mult îmbunătăţit faţă de anii trecuţi încă prezintă probleme majore in special in ceea ce priveşte decontarea electronica a plaţilor interbancare. Astfel nu există încă un sistem implementat de decontări interbancare, acestea putând dura şi până la 5 zile lucrătoare. Lipsa acestui sistem face ca plăţile interbancare sa fie greoaie, implică comisioane mari şi ca atare băncile sunt dezavantajate in acceptarea cardurilor de la alte bănci la propriile terminale ATM sau PoS . Si totuşi – implementarea acestui mod electronic de decontare nu va însemna automat si o uşurinţă in utilizarea si acceptarea cardurilor pe Internet. In primul rând datorita modului cum sistemul cardurilor este dezvoltat in România. Fiecare banca apelează la o soluţie diferita de procesare a cardurilor, fără o reale interacţiune intre diversele solutii: • prin Romcard – societate înfiinţata de unele bănci in vederea efectuării acestui serviciu (cum ar fi cazul BCR, Raifaissen, BCIT etc); • sistem propriu (de ex. Bancpost sau BRD – Societe Generale); • prin procesatori de carduri privaţi (Paynet sau Provus) De asemenea există o anumită teamă în ceea ce priveşte securitatea tranzacţiilor, mai ales in condiţiile in care nu exista încă un sistem de asigurare a tranzacţiilor efectuate de pe carduri. In aceste condiţii băncile nu sunt deocamdată interesate de dezvoltarea unui sistem prin care sa permită plăti on-line prin carduri emise de alte bănci din cauza comisionului mic pe care îl pot câştiga sau a dificultăţilor legate de verificarea cardului in timp real. Numărul mic de utilizatori ai Internetului de acasă, împreuna cu utilizarea scăzuta a cardurilor pentru cumpărături, face ca interesul comercianţilor sa fie destul de scăzut in legătura cu comerţul electronic. Neîncrederea şi lipsa de informare privind comerţul electronic. Atât utilizatorii români, cât şi comercianţii nu prezintă încredere într-un sistem de comerţ electronic in principal cauzat de lipsa informării in acest domeniu. Ştirile referitoare la acest subiect sunt legate mai ales de fraudele on-line ceea ce determina reticenta si îndoiala cu privire la succesul unei astfel de abordări. Băncile nu recomanda sau chiar interzic folosirea in Internet a cardurilor emise, din cauza temerilor legate de securitatea datelor.

PROPUNERI
Măsuri ce ar trebui întreprinse pentru impulsionarea comerţului electronic Măsurile ce ar trebui luate in România pentru impulsionarea comerţului electronic nu depind numai de organele de stat. Identificarea acestor măsuri si punerea lor in

19

practica este cu atât mai uşoara cu cat ele au fost deja puse in aplicare de tari din Uniunea Europeana si din lume. Acestea ar putea fii: • Elaborarea de către specialişti in probleme bancare a unui studiu privind modul cum se poate dezvolta in sistemul bancar romanesc o soluţie de plata pe Internet acceptata de majoritatea băncilor, precum si rolul pe care TransFond poate (trebuie) sa îl joace in acest sens. O colaborare intre asociaţiile din domeniul IT&C, Banca Naţionala a României si Asociaţia Naţionala a Băncilor ar trebui sa fie dezvoltata pentru a se putea implementa un sistem funcţional de comerţ electronic. Ar fi foarte util ca Guvernul României să participe de asemenea creând un Parteneriat Public Privat funcţional. • Susţinerea unor programe pentru informarea IMM-urilor in privinţa avantajelor comerţului electronic. • Promovarea unor programe prin care sa se mărească numărul de utilizatori Internet, in special prin accesul de acasă si sa se determine creşterea numărului de calculatoare destinat utilizării personale. Ar putea fi utila in acest sens experienţa altor tari care au utilizat diverse metode cum ar fi deducerea din impozitul pe venitul global a costurilor legate de achiziţionarea unui calculator. O alta soluţie ar putea fi crearea diverselor stimulente pentru cetăţeni in a utiliza Internetul, cu acelaşi efect ca si extinderea sistemului electronic de achiziţii publice in promovarea comerţului B2B. Posibile acţiuni in acest sens ar fi plata pe Internet a utilităţilor publice sau obligarea administraţiilor publice locale si naţionale de a utiliza posta electronica ca o metoda oficiala de comunicare cu persoanele fizice si juridice. • Susţinerea si crearea metodelor alternative de rezolvare a disputelor si a codurilor de conduita in domeniul comerţului electronic. • Iniţierea unor masuri diverse pentru crearea increderii utilizatorilor in economia digitala – de tipul iniţierii unui sistem de mărci de încredere pentru site-urile de comerţ electronic . Aceste masuri ar trebui corelate cu ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. • Întărirea de către Banca Naţionala a României a reglementarilor privind protecţia consumatorului in ceea ce priveşte utilizarea cardurilor de debit/credit pe Internet. Îmbunătăţiri sau adăugiri cu privire la acest domeniu sau altele considerate adiacente ( ca reglementarea criptografiei, notarul electronic, marca temporala ) pot fi luate în considerare, însă nu sunt primordiale pentru existenta unui cadru propice dezvoltării comerţului electronic.

BIBLIOGAFIE

20

1. Duduială Popescu Lorena-,,Implicaţiile comerţului electronic asupra tranzacţiilor internaţionale,, Editura Academia Brîncuşi, Tîrgu Jiu, 2008 2. Ion Gh. Rosca si colab. COMERTUL ELECTRONIC, Editura Economica, Bucuresti 2004 3. Afaceri Electronice, aspecte legale, tehnice si manageriale – ed. Albastră ClujNapoca 2007- Ioana Vasiu, Lucian Vasiu 4. Afaceri pe Internet, ghidul succesului online- ed. Aius PrintEd Craiova 2007- Dan Paunescu 5. http://www.scribd.com/doc/2326181/Comertul-electronic 6. www.afareci.net

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful