CALENDAR CREŞTIN ORTODOX

Anul 2013 Alegeţi anul: ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 2013 Ian IANUARIE (31 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 2 3 4 5 6 M M J V S D (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou) Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harţi) Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză) Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Ajunul Bobotezei) (Post) (†) Botezul Domnului (Boboteaza)

(†) Duminica Botezului Domnului; Ap. Tit II, 11-14; III, 4-7; Ev. Matei III, 13-17; glas 6, voscr. 9 7 L †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului 8 M Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica 9 M Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei (Post) 1 J †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei; 0 1 V † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Post) 1 1 S Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Sâmbăta după Botezul Domnului) 2 1 D Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe 3 Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 1217; glas 7, voscr. 10 1 L Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului) 4 1 M Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul 5 1 M Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul (Post) 6 1 J †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria 7 1 V †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei (Post) 8 1 S Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia 9 2 D † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu 0 Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Corinteni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 8,

Sf. Sf. Ipolit. Cuv. Efrem Sirul. episcopul Lampsacului. Cuv. Haralambie. Meletie. Filimon. I Timotei I. Sfinţit Mc. Sfinţit Mc. Ev. Mc. Mc. Sf. episcopul Sevastiei. Ap. Luca din Elada 8 V Sf. Mc. Arcadie şi Ioan † Aducerea moaştelor Sf. II Corinteni VI. Ap. Mc. Cuv. Ignatie Teoforul. Valerian şi Achila Sf. Acvila şi soţia sa Priscila. Sfinţiţi Mc. Gazei . Vucol. Mc. Sfinţit Mc. Ier. Sf. Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan. Ep. Prooroc Zaharia. Anastasie Persul Sf. patriarhul Constantinopolului. Muceniţe Perpetua şi Felicitas (Post) (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia). surori Marta şi Maria (Post) 9 S Sf.voscr. Martinian. Trifena 1 Feb FEBRUARIE (28 zile) ziua 11 ore. Sf. Cuv. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare. Ier. 3 1 L Sf. Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. ep. Teodor Stratilat. episcopul Ancirei. Xenofont. arhiepiscopul Constantinopolului. Ier. 9-15. Mc. glas 1. Maria. Sf. Proorociţă Ana Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu). Mare Mc. Cuv. Sf. Ap. episcopul Smirnei si Fotie. I Timotei IV. şi Mc. patriarhul Constantinopolului. Agatanghel. Mc. Ap. Sf. Cuv. Sf. Luca XVIII. Neofit. Filotei 9 3 M †) Sf. 1-10. Sf. Evghenie. Sf. Candid. Trifon. glas 3. 2 Hristea 1 M Sf. noaptea 13 ore 1 2 3 V S D Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului. Ier. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului) 1 D †) Sf. Grigorie Teologul. Avramie 5 M Sf. arhiepiscopul Antiohiei celei Mari. Maron şi Avraam. Vlasie. Clement. 0 Romei (Post) 3 J Sf. Sf. episcopul Carpasiei †) Sf. Partenie. Ier. Xenia. voscr. Ap. Ier. Cuv. Agata şi Teodula 6 M Sf. Enata şi Valentina 0 Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanţilor). Sf. Sfinţit Mc. Mc. Sf. Sf. Ier. Isaac Sirul. Sf. Mc. Sfinţit Mc. Sf. Ev. Mc. Teodora împărăteasa 1 1 M Sf. Sf. Maxim Mărturisitorul. patriarhul Alexandriei 3 (Post) 1 J Sf. voscr. Sf. Mc. Sf. 11 2 L 1 2 M 2 2 M 3 2 J 4 2 V 5 2 S 6 2 D 7 Sf. Ioan Gură de Aur. Marciana împărăteasa Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon). Luca XIX. Filon. voscr. Ier. Mc. Cuv. 14-30. Matei XXV. †) Sf. Sf. Varsanufie cel Mare (Post) 7 J Sf. Sf. Sf. Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post) Sf. Sf. Isidor Pelusiotul.. Ev. Paladie şi Iacob Sihastrul. glas 2. Cuv. Nichifor. Sf. 3543. Bretanion episcopul Tomisului (Post) Sf. Auxenţiu. Timotei. Muceniţă Haris 8 2 M Aducerea moaştelor Sf. 2 4 L Sf. Antonie. Iordan şi Gavriil Sf. 1-10. Evloghie. Sf. Cuv. 1 2 L Sf. şi Dreptul Simeon. 15-17.

Matei . Evdochia. Ep. Ev. Eufrosin. Mc. Policarp. Ap. Ep. Pavel Mărt. 42 de Mc. sora lui 5 M Sf. Mariamna. Eustatie. Gazei. Sf. Sfinţit Mc. IX. Antonina. Sf. din Amoreea. 1. Smirnei. Ev. Cuv. Ap. Sf. Ep. Cuv. Arhip. Agaton. Sf. Cuv. Cuv. Sf. Sf. Teodor 6 2 M Sf. glas 6. Tarasie. Visarion (Post) 0 2 J Sf. Sf. Cuv. Conon Grădinarul. 1014. Mc. Mc. noaptea 12 ore 1 2 3 V S D Sf. Ap. Eutropie. Sf. Ier. Teofilact Mărt. Mc. Sf. Mc. din Evghenia. glas 4. Nestor. M. 4 1 L Sf. Talasie şi Limneu (Post) 2 2 S † Sf. Pamfil. Sf. Ap. Cuv. Ev. Nicomidiei. Ap. Sf. Mărt. Luca XVIII. Marcu Pusnicul 6 M Sf. Teodor Tiron. Isihie şi Nestor Sf. Ev. I Corinteni VIII. Proterie Mar MARTIE (31 zile) ziua 12 ore. 10-15. patriarhul Constantinopolului. Mc. din Cherson: Vasilevs. Mc. Agatodor şi Elpidie 8 V Sf. Mărt.. Evghenie. Romei. 1-2. Luca XV. Alexandru şi Ipatie 5 2 M Sf. Gorgonia 3 2 D †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Sf. Cuv. Urpasian (Pomenirea morţilor . VII. Gherasim de la Iordan. Marcel şi Antonie (Harţi) Sf. din Sevastia. Sf. Ciprian şi Dionisie Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi). Mc. Cuv. Dometie (Post) 9 S †) Sf. Pavel şi Seleuc. Teodot. 12-20. Mc. Mc. Sf. Eusebiu din Siria (Post) Sf. Mc. Sf. Mc. Mc. Agapit.Moşii de iarnă) 10 D Sf. Sf. Ep. Procopie şi Talaleu (Harţi) 7 2 J †) Sf. Atanasie. Sf. Matei XV. Cuv. Mc. II Corinteni VI. Sinadei 8 1 M Sf. Romei. Cataniei. Codrat. Ap. Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (Începutul 4 Triodului) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului). arhiepiscopul Constantinopolului Sf. Cuv. Ep. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea. voscr. Sf. Sf. 16-18. Mc. Mc. Sfinţit Mc. Leon. Sf. Sf. Mc. Ep. 6 4 L Sf. 5 2 L Sf. Flavian. Sf. Conon din Isauria. Sf. voscr. Fotini. Domnina. Arhiep. Cuv. glas 5. Cleonic şi Vasilisc Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor). Cuv. 11-32. Filimon şi soţia sa. Porfirie.4 1 5 1 6 1 7 V S D Sf. Sf. Apfia. Sfinţit 8 Mc. Evghenie şi Macarie 9 2 M Sf. Sf. Maior. Timotei.. Pavel şi Iuliana. Eterie. Antiohiei 1 2 V Aflarea moaştelor Sf. Cuv. I Corinteni VI. Onisim. Sf. Aflarea Sfintei Cruci (Post) 7 J Sf. Mc. Ep. Ier. Sf. 21-28. voscr. Sfinţit Mc. Împăraţi Marcian şi Pulheria Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii). Valent. 40 de Mc. Mc. Sf. Sf. Leon. 8-13. Mc. II Timotei III. Capiton. Cuv. Ep. Vasile Mărturisitorul. Mc. Sf. Iraida. Efrem.

Cuv. Sf. Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara. Ap. glas 2. Prooroc Ioad. 11-14. Mc. lapte şi brânză) 16 S Sf. Mc. Gangrei. Cuv. Ep. Diodor.Pionie (Dezlegare la ouă. Sf. Romei. Sf. voscr. Sava cel Sfinţit. Sf. Patr. partea a III-a) (Post) 21 J Sf. 31-46. Platonida. pâine şi apă) 20 M Sf. Cuv. 14-21. voscr. Sf. Prooroc Anania. Mc. Tit. Sf. Irineu. partea a IV-a) (Post) 22 V Sf. Teostirict imnograful (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă. noaptea 11 ore 1 2 3 4 5 6 L M M J V S Sf. Nichifor. Ev. Cuv. 10 Apr APRILIE (30 zile) ziua 13 ore. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ouă. Mc. ucişi în M-rea Sf. glas 1. 32-40. Ier. Matroana din Tesalonic. Sf. Alexandru din Pidna (Dezlegare la ouă. lapte şi brânză) 17 D Sf.. Montanus pr. Drosida. Ier. Ier. Daria şi Ilaria. Mc. Mc. Ev. Mc. Cuv. Maria Egipteanca. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Sâmbăta Sf. Sf. Sf. Mc. lapte şi brânză) Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai). Gheorghe de la Maleon. făcătorul de minuni (Post) 29 V Sf. Sf. II. Grigorie Dialogul. 1-2. voscr. Mc. Veniamin diac. Cuv. Ep. Iosif. Cuv. Cuv. Cuv. Cuv. Ap. Mc. şi soţia sa Maxima. Cuv. Sf. Trofim şi Evcarpion (Canonul cel Mare. de Sirmium. Sf. Teofan Mărt. Cuv. Cuv. Alexie. Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Dezlegare la ouă. Sf. Ierusalimului. Evrei I.Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin) 24 D Înainteprăznuirea Bunei Vestiri. Eutihie. Toma. Ioan Scărarul. Cuv. Sf. Ioan X. Melitinei. 9 25 L (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte) 26 M Soborul Sf. Benedict din Nursia. lapte şi brânză) 15 V Sf. Teodor . Sf. Sf. 9-16. Mc. Ipatie. Cuv. Cuv. Mc. Zosima şi Platon. Nichita Mărturisitorul (Canonul cel Mare. VIII. Sf. Mc. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Sâmbăta a III-a din Post . 1-3. Ier. Mc. Zaharia. Ier. Aretuselor. Ştefan. 43-51. Nichifor. Euvula (Sâmbăta a II-a din Post .Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin) . Claudie. Mc. Marian diaconul (Canonul cel Mare. 10-14. Sf. Mc. Ev. făcătorul de minuni. Sabin Egipteanul. Nichita Mărturisitorul si Ilirie. Mc. fiica împăratului Traian (Post) 23 S Sf. Sf. glas 7. Mc. glas 8. Mc. Anin. Cuv. Serapion. Sf. Gherontie (Post) Sf. Hristina din Persia (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă. Trofin şi Talul Sf. Sf. Grigorie Palama. imnograful (Post) Sf. Sfintii 26 de Mc. XIV. Serapion (Canonul cel Mare. Sf. Marin. voscr. Sfintit Mc. Sf. lapte şi brânză) 14 J Sf. Sf. Ep.XXV. Cuv. Sf.. Vasile. Patr. 26-28. Sf. Matei VI. Amfian şi Edesie (Post) Sf. partea I. Sf. Ioan I. Hrisant. Mc. Ep. Ilarion cel Nou. Mc. 7 11 L Sf. Mc. Arhiep.Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin) 31 D Sf. Mc. Sf. preotul din Ancira. Sf.. Mc. Evrei XI. Arhanghel Gavriil. Sofronie. Chiril. Elpidifor (Post) Sf. Romani XIII. Sf. Cuv. Marcu. Agapie. 8 18 L Sf. 1-4. Acachie Mărt. Filit. Ier. Patr. Sf. Cuv.. Iacob Mărturisitorul. Artemon (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica I din Post (a Ortodoxiei). pâine şi apă) 19 M Sf. lapte şi brânză) 13 M Aducerea moaştelor Sf. Constantinopolului. Papa şi Roman. Plisie şi Tirmolau (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă. Sf. Mc. Teodul şi Agatopod (Post) Sf. Ierusalimului. omul lui Dumnezeu. 24-26. (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica a II-a din Post (a Sf. VII. Macarie Mărt. Vindecarea Slăbănogului din Capernaum). Lidia şi fiii lor (Post) 28 J Sf. Iona si Varahisie (Post) 30 S Sf. Sf. Ep. Cuv. Sf. Sf. lapte şi brânză) 12 M Sf. Constantinopolului. Marcu II. partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara. Ap. Chiril diac. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post) 27 M Sf. Cuv. 1-12.

episcopul Evriei (Denia de Marţi seara) (Numai seara. Sfinţit Mc. (Post) 10 M Sf. Sf. Teotim. Mc. Asincrit şi Hermas. Ap. Sf. Memnon Mărt. Agav. Vadim arhim.. Amasiei. 34-38. Mc. Artemon. Sfinţit Mc. Ap.Stâlpărilor). Mc. Ier. Antipa. Purtătorul de biruinţă. episcopul Romei (Post) 9 M Sf. Sf. Terentie. Sf. Flegon. Ap. Simeon. Mc. Glafira. Vasile. ucenicul Sf. Simeon. Valerie (Post) 24 M †) Sf. Ruf. Marcu. 4-9. Sf. Tomaida (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica a IV-a din Post (a Sf.Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin) 14 D †) Sf. Sfinţit Mc. V. Crescent şi Vasilisa (Post) 16 M Sf. Ap. Mitr. Prooroc Ieremia. Alexandra. Cuv. (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica a III-a din Post (a Sf. Sf. Mc. Ep. Ier. Maria Egipteanca). Galateni III. Sf. şi Marea Miercuri. patriarhul Constantinopolului (Sf. şi Marea Joi . Sf. Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Post) 27 S Sf. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf. împărăteasa. Gheorghe. Achilina şi Rufin diac. Sava de la Buzău. Aristarh. ep. Acachie. 8-19. Eupsihie din Cezareea. voscr. fecioare Agapia. Sf. 2 22 L Sf. Mc. glas 3. 9 Mc. Mc. V. Cuv.Pomenirea morţilor. Ep. Cuv. Sf. Calcedonului. Mc. Sf. Melitinei (Denia Canonului cel Mare) (Post) 18 J Sf. M. Isidora (Sf. Aristarh. Cuv. Sf. Ioan Scărarul. Marcu VIII. Efeseni V. Mc. Mc. Ioan Paleolavritul. Atanasie cel Mare. †) Sf. Sf. Cuv. Sf. African şi Maxim. Sf. Ier. Pafnutie (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post) 20 S †) Sf. Martin Mărt. Marcu şi Zinon (Sâmbăta lui Lazăr Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin) 28 D Sf. Mc. Vindecarea fiului lunatic). 1 15 L Sf. Mc. Sf. Filipial. pâine şi apă) Aducerea moaştelor Sf. pâine şi apă) 30 M Sf. Filipeni IV. Ep. Cuv. Pud şi Trofim. Cvintilian şi Dadas din Ozovia (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la peşte) (†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor . glas 4. Mc. Sfinţit Mc. Sf. şi Ev. Sf. Sfinţit Mc. Matei IV. Maxim. Persiei. din Cizic. Ev. Ramnicului. Sf. Ep. 17-32. Sf. 1-12. Iacob. Chiril. 11 8 L Sf. Ap. Mc. Ier. noaptea 10 ore 1 2 M J Sf. Mărt. Irina şi Hionia (Post) 17 M Sf. Evrei IX. Ap. Sf. Cuv.: Ilie Iorest.Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin) 21 D Sf. Gheorghe Mărturisitorul. Teodor Sicheotul. Sf. Ier. Mc. Mitilenei. Ap. 11-14. Sf. Dima (Post) 11 J †) Sf. 14-16. 3245. Ep. Eftimie. Sf. Natanail (Post) 23 M †) Sf. Ep. Sf. Caliopie. Anastasiopolei. Atanasie al III-lea (Patelarie). Sf. (Denia de Luni seara) (Numai seara. Denia celor 12 Evanghelii) (Post) . Sf. 1-6. Evrei IV. Mc. Ev. 23-29. Pompie. †) Sf. Calinic de la Cernica. Cuv. Mc. Luca VII. Ev. Sf. Transilvaniei. Pahomie de la Gledin. Donat. Ioan XII. Cosma. Ep. Vasile de la Poiana Mărului (Post) 26 V Sf. Sf. Ap. Ioan. Sf. Grigorie Decapolitul. Iason şi Sosipatru. Mc. Ep. Tomisului. Trifina (Post) 12 V †) Sf. Teodor din Perga (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica a V-a din Post (a Cuv. Ier. Ap. Marcu X. Irodion. Mc. voscr. Ap. 25. Iosif Mărt. Zaheu (Sâmbăta a V-a din Post . Mc. Sf. Sava Brancovici şi Simion Stefan. Ianuarie. Sf. fiul lui Zevedeu. pâine şi apă) Mai MAI (31 zile) ziua 14 ore. Antuza (Post) 13 S Sf. Sf. Mc.7 D Sf. glas 5. Sf. Pasicrat şi Valentin din Durostorum. Mc Ioan din Ianina (Post) 19 V Sf. Cruci). IX. Ep. Celestin. Marcu IX. Cuv. Ap. Romei. Ier. 13-20. ruda Domnului. Romanului. voscr. Ier. Ier. Ev. din Maramureş. Elefterie Persul (Sâmbăta a IV-a din Post . 1-18 29 L Sf. Denia de Miercuri seara) (Numai seara. Ignatie şi Acachie. Elisabeta (Post) 25 J Sf. Ier. Evrei VI. 1. 36-50. Vasile Mărturisitorul. Ap. Mc.

Cuv. Vasilisc şi Marcel. M. Epifanie. Fapte V. Mc. Cuv. Mochie. Mc. Cuv. Mc. voscr. Sf. glas 1. Dionisie şi Hristina. Marcu XV. 1-8. Sf. Ioan Valahul. Hristofor 1 V †) Izvorul Tămăduirii. glas 3. 1 1 L Sf. Mc. Chiril şi Metodie. Mc. Ev. Cuv. Fapte VI. Constantin şi mama sa Elena 1 2 M Sf. Cuv.. Sf. Sf. 4 2 L Sf. Mc. Neofit. Sf. voscr. Marciana (Dezlegare la peşte) 4 2 S † A treia aflare a Capului Sf. Ap. Cuv. Cuv. Chiriachi. Mc. Împăraţi. Simeon. Cuv. 1-8. şi Marea Vineri . diac. întocmai cu Apostolii. 43-47. Ioan. Mc. Mc. 5 . Sf. Arătarea semnului Sf. Iunia. Sf. Arhiep.3 V 4 5 S D †) Sf. Mc. Ev. 1-15. şi Lavrentie (Harţi) 0 1 S Sf. Memnon 9 Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor). Petru. Ahile. Mc. Sf. Diodor şi Rodopian. Ioan XX. Sf. Cuv. Irodion de la Lainici. 12-20. Sf. Ap. Ev. Emilia (Harţi) 9 J Aducerea moaştelor Sf. Sf. Simeon şi Petru 6 1 V Sf. Ap. Sfinţit Mc. Ap. Mihail Mărt. Serapion. Arsenie cel Mare. Sf. Ioan I. doctoriţa 2 (Dezlegare la peşte) 2 J Sf. Andronic. Sf. Sfinţit Mc. şi Dreptul Iov. fecioare 8 1 D Sf. Mc. Cuv. Sf. Cuv. Mc. Sf. Celestin 5 2 D Sf. Sofia. Mc. Mc. Talasie. Mc. Sf. Cruci pe cer la Ierusalim. Ier. Sf. Sf. Pelaghia. Ap. Larisei (Dezlegare la peşte) 5 1 J Sf. Mc. Marcu Pustnicul 0 2 M †) Sf. Ap. Patr. 1-17 6 L (†) A doua zi de Paşti. Ciprului. Mc. Sf. Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic. Serghie Mărt. 1-7. apostolii slavilor 1 1 D †) Sf. Prooroc Ioan Botezătorul. Ap. Cuv. Acachie şi Codrat 8 M †) Sf. Sf. Constantinopolului 2 Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Mc. Sinadei. Toma). Irina. Isachie. Mc. 3 1 M Sf. din cei 70. Patrichie. XVI. Maria lui Cleopa 3 2 V Sf. Sf. Teodosie (Sf. Fapte IX. Ep. Valerian şi Nichifor (Post negru) Sf. Fapte I. Ep. Ev. Simon Zilotul. Ioan V. Sf. Teodot şi cele 7 Sf. Sf. Gherman. Pahomie şi Ilarion 7 M (†) A treia zi de Paşti. Sf. Gaie şi Gaian (Vecernia Învierii) (†) Duminica Sfintei Învieri (Sfintele Paşti). Aer. Averchie şi Elena 6 Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda). Sf. 19-31. Glicheria. Nectarie şi Teofan (Dezlegare la peşte) 7 1 S Sf. Cuv. Sf. Timotei şi soţia sa Mavra. Sfinţit Mc. Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru) Sf. Sf. şi Ev. Sf. Isidor. Sf. Mamant. voscr. Nicolae la Bari. Teodor cel Sfinţit. Cuv. Talaleu.Scoaterea Sf. 32-42. Carp şi Alfeu. Sf. Sf. Ap.. Mc. Sf. Cuv. Sf. Cuv. glas 2. Terapont 4 1 M Sf. Sf. Mc. Pahomie cel Mare. Isihie Mărt. Ap. Prooroc Isaia.

Mc. Terapont şi Eladie. Mc. Sf. Sf. voscr. Sebastiana. Sf. Ep. Iuda. Mc. Mariamni. Bartolomeu şi Barnava. Ioan XVII. Sf. Ev. Erasm 8 1 M Sf. Justin Martirul şi Filosoful. Constantinopolului Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii). Ziua Eroilor. Maria şi Enata Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere). Cuv. 7 3 L Sf. Ap. Tirului. Fapte XVI. Crimeii 1 1 M Sf. Mc. Mc. Ermie. Sfinţit Mc. Sf. Iuliu Veteranul. Nichita Mărt. Zenaida. Ioan Rusul Sf. Alexandru şi Antonina 0 1 M Sf. Prooroc Amos.. Constantinopolului. ruda Domnului. Natalie Sf. Visarion şi Ilarion cel Nou. M. 28-36. Isihie. Ieronim şi Augustin 5 1 D Sf. Sfinţit Mc. Trifilie. Hariton. Prooroc Elisei. glas 5. Fer. Sfinţit Mc. Sf. 5-42. M. Mc. Atal. Ep. noaptea 9 ore S D Sf. Calist. Mc. Sf. Mc. Cuv. Sf. Achilina. 10 1 L Sf. Nicandru şi Marcian. Mc. Eusebie şi Haralambie (Dezlegare la peşte) Iun IUNIE (30 zile) ziua 15 ore. Sfinţit Mc. Sf. Ap. glas 6. Sf. Sf. Iulian din Tars şi Afrodisie (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte) 1 . Timotei. voscr. Iulita (Dezlegare la peşte) 4 1 S Sf. Sf. Cuv. Mc. glas 4. Mc. Sf. Marchian. 16-18.2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 1 2 L M M J V Sf. Mc. Olivian şi Alexandru (Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii) (Dezlegare la peşte) Sf. Mc. Sf. Mc. Mc. Aducerea moaştelor Sf. Luca. Cuv. Sf. Chiril al Alexandriei. Levcosiei din Cipru 3 1 V Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la 2 peşte) 1 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul). Mc. Manuil. Dorotei. Sf. Nicandru şi Leonid (Dezlegare la peşte) 6 J Sf. Sf. Cuv. Ipatie. Mc. Eutihie. Patr. voscr. Ap. Mc. Ipatie şi Teodul. Tihon. Mc. Mc. Teodosia. Ep. 8 1 L Sf. Sfinţit Mc. Sf. Sf. Prusiei. Sfintit Mc. Ghelasie şi Valeria 7 V Sf. Ep. Fapte XX. Leontie. Teodor Stratilat 9 D Sf. Camasie şi Filip de la Niculiţel. Firm şi Valerian †) Sf. Sf. Ioan IV. Mc. Eutihie Sf. Fapte XI. Mc. Ap. Isaachie Mărt. Ep. Mc. Ev. Antim (Dezlegare la peşte) 8 S Sf. 16-34. Ap. Ioan cel Nou de la Suceava. Mc. Cuv. 19-30. 1-38. Constantinopolului 5 M Sf. Patr. Melitinei. Paisie cel Mare (Dezlegare la peşte) 9 2 J Sf. Ier. Ep. Sf. Cuv. Cuv. Calcedonului. Mitrofan. Paula 4 M †) Sf. Patr. Ep. Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic). Patarelor. Pavel. Sf. Teodot. Patr..: Zotic. Metodie. Tecla. Mc. Mc. Sf. Ev. Metodie. Sf. Sf. Sfinţiţi Mc. arhiep. Dionisie şi Claudie. Constantinopolului 0 2 V Sf. Nichifor Mărt. şi Varlaam. Savel şi Ismail 7 1 M Sf. 1-13. Ioan IX. Marcu (Rugăciunea lui Iisus) 6 Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Luchilian. Marta. Sf. Alipie. Amatundei. Sf. Sf.

din Nicopolea Armeniei. Mc. Ev. Ap. 18-23. Leontie de la Rădăuţi. Ev.2 2 2 3 S D †) Sf. Mc. Ev. XII. Sf. Mitr. Sfinţit Mc. Voievod Ştefan cel Mare. Mc. Mc. noaptea 10 ore 1 2 3 4 5 6 7 L M M J V S D †) Sf. Sfinţit Mc. Mc. Sara 14 D Sf. Petru şi Pavel) (Dezlegare 5 la ulei şi vin) 2 M Sf. Lucia. Mc. Mc. Mc. 12 2 L (†) Sf. Cuv. Cuv. (†) Pogorârea Sf. Sf. Chiriachi. Sf. Ier. Samson. Cuv. Luminătorul Rusiei 16 M Sf. 3 15 L Sf. Ciprian. Aristocleu pr. Achila. Eufrasie (Post) 18 J †) Sf. Pangratie şi Chiril. Cuv. 1-2. Olga. Arhiep. Cuv. Ier. Sf. Zina şi Galaction (Pomenirea morţilor . 37-53. Ţării Româneşti. Niceta de Remesiana. David din Tesalonic. M. Mihai Maleinul (Post) 13 S Soborul Sf. primitorul de străini. Ghelasie de la Râmeţ 0 Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor). Zenon. Mc. Ştefan Savaitul. Cuv. Vianor şi Siluan (Post) 11 J Sf. Ap. Proclu şi Ilarie. Nicodim Aghioritul Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii). Sf. Mc. Sisoe cel Mare. VIII. Sf. Sf. M. Pavel şi Valentina . Eufimia. Ap. Ier. Matei VI. 2 8 L Sf. Mc. Aducerea 4 moaştelor Sf. Sf. Emilian de la Durostor. Ioan Botezătorul (Sânzienele). Mc. Cosma şi Damian † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne. Ap. Sf. Anect. glas 1.. 1-11. Mc. Vladimir. Avudim şi Faust 17 M Sf. Mc. Evrei XI. Ioan VII. Iosif. Sf. Ier. Cuv. Marina. Lampadie (Post) Sf. Romani II. Chiric şi Iulita. †)Sf. doctori fără de arginţi. Mc.. Constantinopolului (Post) Sf. Cuv. Iachint. Sf. Agripina. Cuv. † Sf. Arhiep. Mc. Sf. Matei X. Sf. Ap. Mc. Sf. Andrei şi Prov 10 M Sf. M. Anatolie. 37-38. Sf. Ap. Iuvenalie. Sf. Marta † Sf. Sf. M. Sf. 22-23. Epictet şi Astion 9 M Sf. Sf. Evanghel Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Ier. Mc. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la ulei şi vin) 7 2 V Aflarea moaştelor Sf. Duh). Tesalonicului. Fevronia. M. Ev. Sf. Sf. 45 de Mc. Mc. Toma din Maleon şi Acachie. 1-10. Matei IV. Sf. Cuv. Grigorie Dascălu. Ioan. voscr. Apolonie. Sf. Mc. Sf. Arhanghel Gavriil. Ep. Sf. Cuv. Veronica. episcopul Dirahiei Sf. Sf. Leon din Mandra 12 V †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos. Mc. Niceta de Remesiana (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Cuv. 1 Iul IULIE (31 zile) ziua 14 ore. patriarhul Ierusalimului Sf. Sf. Mc. Cuv. doctori fără de arginţi.. Atanasie Atonitul. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi. Fapte II. 33-40. (†) Naşterea Sf. Cuv. Ier. Ioan cel Nou de la Suceava. Mc. Sf. Andrei. Cuv. Sf. Goţiei (Post) 6 2 J Sf. Astie. Chir şi Ioan. Mc. voscr. 32-35. glas 2. mama sa. †) Sf. Iachint. Sf.†) Sf. Papia (Post) 8 2 S (†) Sf. Români. Ap. M. Dionisie şi Dometie (Începutul Postului Sf. Romani V. Petru şi Pavel (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt) 9 3 D † Soborul celor 12 Sf. XIX. Sf. Sf. Mc. Patr. Sf. †) Sf. Sf. glas 8. Iust şi Iraclie. Cuv. Eusebie. Sf. 10-16. Ap. 27-30. Procopie şi Sf. voscr. . Mc. Sf.Moşii de vară) Sf. Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii). Petru şi Pavel) 2 M Sf. Treime. împărăteasa Rusiei. Teodosia. Golinduhia din Persia. Mc. Cretei. Pamvo. Ap. Mc. Chemarea primilor Apostoli). Mc. Sfinţiţi Mc.

Cuv. Sf. Mc. Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum). Cuv. Sf. Mc. M. Cuv. sora Sf. Narcis. Sf. noaptea 11 ore 1 2 3 4 J V S D Scoaterea Sf. Sfintii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Mc. Cuv. Ap. Miron. Sf. 4 22 L Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic. Ep. Sf. 27-35. Mc. Ermolae. dintre cei 70. voscr. Evdochia (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum). Serafim de Sarov (Post) †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla. Olimpiada şi Eupraxia 26 V †) Sf. Mc. glas 3. 1-13. Ştefan. Cuv. glas 6. Palamon (Post) 13 M Mutarea moaştelor Sf. Ipolit (Dezlegare la ulei şi vin) 11 D †) Sf. Matei VIII. Cretei (Post) 9 V Sf. voscr. Apolinarie. Sf. Romani VI. Cuv. Aflarea moaştelor Sf. voscr. 1-13. Cuv. Iulita. Sf. Sf. Romei. Maria Magdalena. Cuv. 28-34. Sixt. Sf. mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu. Romani XII. Sf. Ap. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul Sf. Sf. Pavel de la Xiropotamu Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei). Mamant şi Veniamin. Hristina. Dias. arhid. Epenet şi Andronic. Sf. Pamfil şi Capiton. Cuv. Mc. Evplu. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic. †) Sf. episcopul Ravenei. Ev. Sf. Cruci. Ev. Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului) 31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Mc. Mc. Simeon şi Ioan Pustnicul. Sf. Irina împarateasa (Post) 8 J Sf. Rafail şi Partenie de la Agapia Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Nifon. Ev. Cruci. Dalmat şi Faust. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post) . Emilian Mărt. 6 5 L Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului. 7 tineri din Efes. Sf. Sf. Timon şi Parmena. glas 5. pentru icoana lui Hristos. Ermoghen (Post) 25 J Adormirea Sf. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon. Sfinţit Mc. (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei şi vin) Sf. Ep. Lavrentie. Ap. Anichit. Ioan Iacob de la Neamţ. Sf. Arhid. 7 12 L Sf. Tatuil. Mc. Evsignie. Crescent. Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post) Sf. M. 1. Cuv. Ep. Sf. Macrina. Prooroc Iezechiel. Cuv. Ioan XVII. 6-14. Marcela 23 M Aducerea Moaştelor Sf. Sf. Cuv. Fotie. Maxim Mărt. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin) Aducerea moaştelor Sf. Vitalie şi Valeria. Ier. Sila. Mc. Ep. Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post) Aug AUGUST (31 zile) ziua 13 ore. Trofim şi Teofil 24 M Sf. Ioanichie cel Nou de la Muscel. glas 4. Cuv. Foca. Sf. Antonin (Post) 10 S Sf. Ana. Sf. Dreptul Gamaliel. Sfinţit Mc. Sf. întocmai cu Apostolii. Sf. Romani X. Mc. Romani XV.19 20 21 V S D Sf. şi Arhid. Sf. Sf. Mc. Constantinopolului. Întâiul Mc. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post) 14 M Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Valentin. 5-13. †) Sf. Ioan XVII. Ap. Fabian. Sf. Ioan IX. Cuv. 1-10. Mc. voscr. Prohor. Mc. Sfinţit Mc. Mc. Ev. Sf. Sf. Matia. Cuv. Silvan. Nicanor. şi diac. Matei IX. Mc. şi Dreptul Evdochim. Sf. Dometie Persul. Ap. Sf. Mironosiţă Salomeea. Ier. M. Cizicului.. episcopul Romei (Post) 6 M (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte) 7 M †) Sf. Sf. Isaachie. Aducerea moaştelor Sf. 18-23. Mironosiţă. Sf. Teodota cu fiii săi 30 M Sf. 1-7. Sf. 10 Mc. Calinic. Sf. 7 Mc. Patr. 1-8. 5 29 L Sf. Ap. arhiepiscopul Ierusalimului. Sf. Vasile cel Mare. Cuv. Vindecarea slugii sutaşului). Mărt. Ap. Cuv. Mc. Mc. Mc. IX. Matei VIII. Antuza 28 D Sf. Paraschevi din Roma (Post) 27 S †) Sf. Mc. Cuv.

Sfinţitţ Mc. Ev. Timotei. Ioan Botezătorul. Antiohiei. Cuv. Constantinopolului 3 M Sf. Prooroc Samuel. Zotic. Ap. †) Sf.potolirea furtunii). 27-28. Sf. 14-22. Agatonic. 33-42. Cuv. Ep. †) Sf. Flor. Moise Etiopianul. Ioan şi Pavel cel Nou. voscr. Ap. Ioan de la Râşca şi Secu. Eudoxie şi Macarie (Post) 7 S Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului. glas 2. Eliodor şi Teoharie 21 M Sf. Dreptul Iezechia. Eutihie şi Cosma Etolul. Sf. Sf. Cuv. Irineu. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Minodora. Antim. 13-17. Sf. episcopul Cartaginei. Silvan diac. †) Sf. glas 1. Pimen cel Mare. Sever . Mc. Andrei. Diomid. Ana Proorociţa. episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului) (Post) 24 S Sf. Mc. Sf. Cordovei 28 M Sf. XI. Ier. Cuv. Sf. Polien şi Leon Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor). Chiriac de la Tazlău 10 M Sf. Tit Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare . Sf. Gordian. Alexandru. Varlaam. Petroniu (Post) 5 J Sf. Iosif de la Văratec (Post) Sf. mama sa. Ev. Achindin şi Severian 23 V Sf. Tation 25 D Aducerea moaştelor Sf. †) Sf. Patr. 22-34. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim). Constantinopolului (Post) 31 S Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. Sf. Cuv. Cuv. Ev. Cruci. Sozont. I Corinteni IV. Mc. Sf. Sf. Ilie. Mc. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana. Ioan Postitorul. Eutalia. Tadeu. voscr. din Dobrogea: Macrobie. Lup. Romul pr. Cruci) 8 D (†) Naşterea Maicii Domnului Duminica dinaintea Înălţării Sf. glas 7. Teodora (Post negru) 30 V †) Sf. Filipeni II. †) Sf. Sf. Ap. Adrian şi Natalia. Teoprepie. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin. Sf. Avtonom. Faust şi Mina Sep SEPTEMBRIE (30 zile) ziua 12 ore. Mc. Matei şi sfetnicul Ianache. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc) Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului). Cuv.15 16 17 18 J V S D (†) Adormirea Maicii Domnului Sf. şi Venust (Post) 22 J Sf. Sf. voscr. Mamant. Mc. Mc. Ap. I Corinteni I. Ep. Arhanghel Mihail în Colose. Urban 6 V Pomenirea minunii Sf. 10-17. Matei XIV.. Mahramă a Domnului. Mc. Mitrodora şi Nimfodora. Onufrie de la Vorona şi Sf. Zinon. Matei XVII. Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului) 13 V Înainteprăznuirea Înălţării Sf. episcopul Romanului. Prooroc Ioan Botezătorul. Luca X. Sf. Iraclie. Matei XIV. S. 9 26 L Sf. Ev. Ioan de la Prislop. Mc. Eufrosin (Post) 12 J Sf. Sf. Mc. Galateni VI. Ap. Pulheria împărăteasa 11 M Sf. părinţii Sf.. Lucian şi . Sfinţit Mc. Cuv. Mc. Cuv. Ep. Andrei Stratilat. Vavila. 8 19 L Sf. Mc. Patr. Cuv. Sf. Agapie şi Tecla 20 M Sf. Teodora din Alexandria. Ier. Mc. Mc. Straton. Nicomidiei. 9-16. 11 9 L Sf. fiica lui Fanuel (Post) 29 J †) Tăierea Capului Sf. Donat diac. Cuv. Corneliu Sutaşul si Ciprian. 11-18. Sf. Mc. Bartolomeu. Mc. Teoctist 4 M Sf. Sf. Sf. Prooroc Moise. Mc. 14-23. Miron. soţia sa. Mc. Ap. Sf. 5-11. glas 8. Ap. Sfinţiţi Mc. Sf. Mc. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta. Dionisie Exiguul. Sf. Cuv. Mc. Vasa. voscr. Sf. Mitropolitul Moldovei şi Sf. Mc. Radu. Ier. Sf. Lavru. I Corinteni III. Ioan III. 10 2 L Sf. Sf. Zotic. Sf. Cuv. Mc. Sfinţit Mc. 9-17. Sf. Ştefan. Atic 27 M Sf. noaptea 12 ore 1 D †) Sf. Cuv. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta. Sf. Ciprian şi Tirs Sf. Fanurie şi Osie. Mc. Mc.

Ierotei. Cuv. Prooroc Baruh 29 D Sf. Mc. Meletina şi Ludmila 17 M Sf. Mc. Sf. Ev. Sfinţit Mc.. Andronic şi Atanasia (Post) 10 J Sf. Serghie de la Radonej (Post) 26 J †) Adormirea Sf. Iustina fecioara (Post) Sf. Prooroc Iona (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Prov. Ier. Ier. Ap. Martin Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată). ep. glas 3. mitropolitul Banatului. unul din cei 7 diac. Luca V. Ioan. Sf. Visarion. Sf. Mc. Ev. Trofim. 11-19. Sf. Savatie şi Dorimedont 20 V Sf. Sf. Papil. XII. Mc. Pelaghia şi Taisia 9 M Sf. Sf. Cuv. Mc. Sf. Sfinţit Mc. Cosma. Nichita Romanul. Hariton Mărt. Sf. Armeniei. Haritina şi Mamelta † Sf. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Post) 21 S Sf. M. 3 30 L Sf. Tit III. glas 6. Mc. Ariadna şi Castor (Post) 19 J Sf.. Galateni II. 16-20. Cuv. Eufimia. Larisei Duminica după Înălţarea Sf. Grigorie Luminătorul. M. 5 . Codrat. Ev.14 15 S D Valerian (Post) (†) Înălţarea Sf. Mc. Mc. Mc. Sf. voscr. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic. Ap. 31-36. Iosif şi Chiriac de la Bisericani Sf. Mc. Iosif cel Nou de la Partoş. Mc. Sf. Sf. voscr.. Ep. Sf. Cuv. Ep. Foca. Cruci) (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Ap. †) Sf. Galateni II. M. Dionisie Areopagitul. Ier. Mc. 4 7 L Sf. Mc. Sf. Ioan XVII. Teoctist Sf. Tecla. Vasian şi Teofil Mărt. Mc. Atenei. Sf. mitropolitul Moldovei. Carp. glas 4. Cuv. Maiumei 13 D † Aducerea moaştelor Sf. II Corinteni XI. Sf. 19. glas 5. Eufrosina. Iulian. Anania. Cuv. Teofan Mărt. Sf. 11 V Sf. întocmai cu apostolii. Audact şi Calistena (Post) Sf. Mc. Ap. Cuv. Voievod Neagoe Basarab. Mc. mitropolitul Ţarii Romaneşti.. Elpis şi Agapi 18 M Sf. Sf. Sf. Mc. 31-33. M. Mc. 5-15. Sf. Ap. glas 7. Xantipa şi Polixenia 24 M Sf. Ep. Sf. Sfinţit Mc. şi Ev. II Corinteni IX. Mc. 6-11. noaptea 13 ore 1 2 3 4 5 6 M M J V S D †) Acoperământul Maicii Domnului. Siluan Athonitul 25 M Sf. Toma. Eumenie. Ep. Ap. Mc. voscr. Andrei la Iaşi. Cruci (Post negru) †) Sf. Luca VIII. Cuv. Agatonica şi Florentie Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Ap. Ap.iubirea vrăjmaşilor). Sf. †) Sf. Mc. Agatodor. Galateni I. 34-38. Zenaida şi Filonila (Post) 12 S Sf. Tarah şi Andronic. Roman Melodul. Teodosie de M-rea Brazi. Dreptul Ghedeon 27 V †) Sf. Cuv. Ciprian. Sf. Ap. Luca VI. Sf. Chesarie şi Polihronie 8 M Sf. Erotiida Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain). Sf. Mc. 2 23 L † Zămislirea Sf. Sofia şi fiicele sale: Pistis. Cuv. Ier. Domnina. Calistrat şi Epiharia (Post) 28 S † Sf. Mc. M. voscr. Mc. Evlampie şi Evlampia. Trifon. Ap. Marcu VIII. Sf. Sf. Cuv. Pilda Semănătorului). Ev. Iacob al lui Alfeu. 8-15. IX. Luca VII. Ev. Sf. 1-11. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos). sora lui. Chiriac Sihastrul. Mc. Ap. Cuv. Serghie şi Vah. Mc. 1-13. Martir Antim Ivireanul. 16-20. Sf. 11-16. Cruci) 22 D †) Sf. 1 16 L Sf. Sf. Ripsimia şi Gaiani Oct OCTOMBRIE (31 zile) ziua 11 ore. Ap. Cuv. Gortinei. 1. Gudelia şi Petronia Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte . Filip. voscr. Prooroc Ioan Botezătorul. Isaac. Pafnutie Egipteanul.

M. Izvorâtorul de mir 27 D †) Sf. Mc. 1-11. Cuv. Ev. Galaction şi Epistimia.Moşii de toamnă) Sf. Ignatie. Sf. Mc. Sf. Cuv. Cuv. Sf. voscr. Matei X. Prooroc Ioil. Orest 0 Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv). 41-56. Constantinopolului.14 15 16 17 18 19 20 L M M J V S D †) Sf. Sf. ruda Domnului. Constantinopolului. Sf. Sf. Ep. Claudiu. Amplie. arhiepiscopul Alexandriei 6 M Sf. Mc. Arhiep. Uar. Onisifor şi Porfirie. Sf. Cuv. 11-18. Fapte XII. Ap. Sf. Averchie. Mc. Ier. Dimitrie. Cuv. Sf. Iacob. Terentie. Mc. Ioanichie cel Mare. Patr. Matrona Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor). Mc. Luca X. Sf. Ilarion cel Mare 22 M Sf. Mc. Eftimie cel Nou Sf. Sf. Mărt. Artemie. Sf. ep. Ap. 29 M Sf. întocmai cu apostolii. noaptea 14 ore 1 2 3 V S D Sf. 8 4 L Sf. Anastasia Romana. Andrei Criteanul † Sf. Sf. Cuv. Ev. Elpifidor. Pigasie. Sf. Sf. Sf. Mc. Rodion. Mc. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian. Cuv. Olimp. Teodor Studitul 1 1 M †) Sf. şi Aitala diac. Mc. glas 3. Luca VIII. Cuv. Sf. Cuv. Luca VIII. Cuv. Sf. şi Zenovia. Petroniu (Post) 24 J Sf. Luca din Sicilia (Post) 7 J Sf. Sf. Castor. Mc. Aristobul şi Narcis. Aftonie şi Anempodist (Pomenirea morţilor .. Mc.. Grigorie. Gheorghe în Lida Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr). Mc. Dimitrie cel Nou. Nestor Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair). Sf. voscr. Efeseni II. Grigore din 2 Zagra şi Vasile din Telciu. Vasile din Mocod. Ocrotitorul Bucureştilor. Mc. Mc. Luchian. Areta. Ap. Mc. şi Ev. Pavel Mărt. Mc. Iosif pr. sora sa. Damaschin (Post) . Cuv. Sf. Alexandriei. Aşezarea moaştelor Sf. Mc. Mc. Achepsima Ep. Vichentie şi Ştefanida. 26-39. 1422. Domnin (Post) Sf. Cuv. Ap. Longhin Sutaşul. Apelie. Mărt. Nazarie.. M. 7 28 L †) Sf. Sf. Sf. şi Eusebiu diac. Ev. Nil Pustnicul 1 M †) Sf. Sofronie şi Sf. soţia sa Neonila şi cei 7 fii. 16-22. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu. Marcian şi Martirie. Sf. Cuv. Cuv. Marin cel Bătrân (Post) Sf. Tavita (Post) 26 S †) Sf. Oprea. 9 1 L Sf. Sf. voscr. ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală. Mare Mc. Valerie şi Hrisaf. Mc. Pr. Mc. glas 1. Terţiu şi Cvart. Ap. Nectarie din Eghina 1 D Sf. Victor. Mc. Prooroc Oseea. Savin şi Vars. Sf. Sfinţit Mc. Ier. Sf. M. 4-10. Sf. Sempronian şi Nicostrat. glas 8. Ep. Ev.. 33 de Mc. Luca. Efeseni IV. Mc. Efeseni IV. Mc. Cleopatra. Ier. Galateni VI. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri (Post) 9 S Sf. din Asia (Post) Sf. Ap. Sf. Iachint. Ap. Mc. Ghervasie. Felix pr.. Efeseni II. Ap. Sf. Sf. Sf. 7 tineri din Efes 23 M Sf. Firmilian. 25-37. Ap. Ier. Lazăr din Muntele Galison 8 V †) Soborul Sf. Stahie. Ier.. 6 21 L †) Sf. Urban. Sf. Patr. Visarion. Protasie şi Chelsie Sf. Parascheva de la Iaşi. 19-31. Mc. M. M. Mina. Epimah Nov NOIEMBRIE (30 zile) ziua 10 ore. 5 M Sf. Zenovie. şi Ermeu pr. Nicandru Ep. Sf. Erast şi Sosipatru. Ier. Patr. 7-13. voscr. Ioan de la Rila Sf. 1-7. Achindin. glas 2. Mc. Luca XVI. Mitropolitul Ţării Româneşti. Sf. Ioan Gură de Aur. Ioan cel Milostiv. din Melitina. Cuv. Cuv. Cleopa (Post) 31 J Sf. Cuv. Avramie 30 M Sf. Sevastiana şi Valentin 25 V Sf. Constantinopolului..

Sf. Iacob Persul. Cuv. Grigorie Taumaturgul. Ştefan cel Nou. II Corinteni IV. Sfinţit Mc. Pitirun (Post) 9 3 S †) Sf. glas 5. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Dezlegare la peşte) Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege). Efeseni V. noaptea 15 ore 1 D Sf. Cecilia (Post) 2 2 S †) Sf. Cuv. Arhiep. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin) 5 J †) Sf. (Post) 8 1 M Sf. Andrei. Sf. Sf. Roman şi Zaheu. Cuv. Cuv. Miropa. Ocrotitorul României. Mc. Sf. 11 2 L †) Sf. Gurie. Sf. ep. cel Întâi Chemat. Mc. 18-27. Sf. M. Mc. Mc. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina). Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului) †) Sf. Amfilohie. şi Grigorie. Constantinopolului (Post) 2 J (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte) 1 2 V Sf. voscr. Sf. Gridorie Palama. Sf. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii 5 Domnului) (Dezlegare la peşte) 2 M Sf. Anastasie. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte) . Sf. Mc. Sf. Sf. Ap. Sava cel Sfinţit. Ep. Irinarh (Dezlegare la ulei şi vin) 8 2 V Sf. Prooroc Naum. Ev. Antonie de la Iezerul-Vâlcea. Luca XII. Sf. patriarhul Constantinopolului. Proclu. Matei XXII. Cuv. Ap. Ap. Coloseni III. Grigorie Decapolitul. Filip. Ap. Cuv. Ep. M. voscr. Mc. 35-46. †) Sf. Sf. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin) 9 2 M Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului. Cuv. Ier. Samona şi Aviv (Începutul Postului Crăciunului) (Post) † Sf. Mc. Mărt. Sf. mitropolitul 0 Transilvaniei. Ep. 0 Sf. Teodor. 10 1 L Sf. Ap. M. Cuv. Mc. Prooroc Avacum. Sf. Varvara. Prooroc Sofronie. Sf. Mc. Paisie de la Neamţ. Mc. Mc. Acragandelor 3 (Dezlegare la peşte) 2 D Sf. 1621. Mc. Patr.3 1 4 1 5 1 6 1 7 J V S D † Sf. Platon. Sf. Arhiep. 1 2 L Sf. ep. 12-16. diac. Sf. Ier. Romei şi Petru. Cuv. Mc. glas 6. Natanail şi Pinufrie (Post) 7 2 J Sf. Ep. 9-19. Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin) 6 2 M Sf. Alexandriei (Dezlegare la peşte) 4 M † Sf. Solomon. 6-15. Filimon. Ier. Neocezareei şi Ghenadie. Sf. Clement. Andrei Şaguna. Sf. Sf. şi Ev. Ev. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani. şi Mărt.păzirea poruncilor). Ev. Paramon şi Filumen. Cuv. arhiep. Mc. Ap. Luca XVIII. glas 4. Alexandriei (Dezlegare la peşte) 4 Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat . Cuv. Ecaterina. Arhip şi Onisim. Prooroc Avdie. Matei (Dezlegare la ulei şi vin) Sf. Mc. Iconiei. Dasie. Etiopiei (Dezlegare la peşte) Dec DECEMBRIE (31 zile) ziua 9 ore. Efesului (Post) 3 M †) Sf. Cuv. M. Ap. Sf. †) Sf. voscr. Sf. Ier. Alipie Stâlpnicul. Ier. Frumentie. Cuv. Mc. M.

Ier. Mina. (†) Soborul Maicii Domnului. Mc. Mc. Luca XIII. Naum (Post) 3 2 M Sf. Pavel. 10-17. Mc. Ap. Cuv. Sardei 2 V A treia zi de Crăciun.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Sf. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara. 10 Mc. Ier. Sf.000 de Mc. Ap. M. mama Proorocului Samuel (Post) 1 M Sf. Mc. Glicherie preotul (Sâmbăta după Naşterea 8 Domnului) 2 D Sf. Tirs. Mc. Sofronie. Kievului. Azaria şi Misail (Post) 7 1 M †) Sf. Efeseni VI. Spiridon. Sf. Ier. Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte) 4 1 D † Sf. Proorociţă Ana. glas 1. voscr. Mc. Filimon. Coloseni I. †) Sf. Cuv. 20. Sf. 32-40. Sfinţit Mc. Mc. Mc. Sf. Cuv. ep. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la 1 ulei şi vin) 2 D †) Sf. Elefterie. Cuv. Sf. 16-24. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin) 1 S Sf. Mc. Nicodim de la Tismana. grâu fiert îndulcit cu miere. Iuliana din Nicomidia. Luca XIV. 2 9 L Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Pilda celor poftiţi la cină). voscr. Sf. Filofteia de la Curtea de Argeş. 4-11. Calinic. Sf. Neocezareei. Aglaia (Dezlegare la ulei şi 9 vin) 2 V Înainteprăznuirea Naşterii Domnului. † Sf. Strămoşi. Grichentie. Eftimie 6 Mart. 4 2 L Sf. Anastasia. 10-17. Sf. voscr. Cuv. Mc. Sf. Nicolae. Ep. Matei I. Sfinţit Mc. 12-18. 1-25. Sf. Trimitundei. Sf. Sf. mitropolitul Moldovei. Ier. Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin) 0 1 M Sf. Tihic. covrigi 4 sau turte de făină) 2 M (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi) 5 2 J A doua zi de Crăciun. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post) 1 1 J †) Sf. şi Arhid. Cuv. 3 1 L Sf. Mc. Mc. Cezar şi Onisifor (Dezlegare la peşte) Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove). glas 8. Sebastian şi Zoe. Genealogia Mântuitorului). 3 tineri: Anania. Ap. Ev. Prooroc Agheu. Ap. ep. Ap. Etiopiei. Ier. ep. Trifon. Ev. Ier. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte) †) Sf. Ier. Ev. Petru Movilă. Prooroc Daniel şi Sf.Sf. Auxenţie. Sfinţit Mc. Ştefan. ep.6 7 8 V S D †) Sf. Sf. Evrei XI. Sf. Modest. poame. Sf. Patapie. Împărăteasă Teofana (Post) 6 1 M Sf.. Mc. Mitr. Mc. Coloseni III. Ier. Ciprului. Sf. Sf. Arhiep. Ana. Ep. Teodor Marturisitorul (Harţi) 7 2 S Sf. Cuv. Cuv. Ier. Evstratie. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte) 5 Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Mardarie şi 3 Orest. arşi în Nicomidia. 14. Dosoftei. Cuv. Antiohiei (Post) 0 2 S Sf. ep. Sf. Ignatie Teoforul. din Creta. Întâiul Mc. Sf. glas 7. patriarhul Ierusalimului 8 (Dezlegare la ulei şi vin) 1 J Sf. Ier. M. Părinţi după trup ai Domnului. Sinet. Arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la 2 peşte) 1 V †) Sf. Bonifatie. Sf. Sf. 9-10. Daniil Sihastrul. †) Sf. Ambrozie. Alexandru. Sf. Mediolanului (Dezlegare la peşte) Sf. Sf. Evghenie. Marcel şi Tadeu . Hrisogon şi Teodota (Dezlegare la 2 ulei şi vin) Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Mc.

13-23.9 Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt). Cuv. Mc. Teodora din Cezareea. Matei II. Anisia. voscr. Sf. 5 3 L Sf. glas 2. Leon 0 3 M Sf. Cuv. Mc. 11-19. Sf. Ev. Galateni I. Melania Romana. Ap. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului) 1 . Sf. Cuv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful